Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η"

Transcript

1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Αθήνα, Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 8045/8/44-β ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση ενδιαφέροντος για εργασίες υγρομόνωσης στις εγκαταστάσεις στρατωνισμού και της ταράτσας του Α.Τ.Καλλιθεας». ΣΧΕΤ.: Υπ αριθμ 8039/18879/13/50821 από 07/07/2013 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Α.Ε.Α/Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ με Α.Δ.Α. ΒΛ4ΥΙ-ΟΤ6 1. Σε εκτέλεση ανωτέρω σχετικής σας γνωρίζουμε ότι η Υπηρεσία μας εκτελεί δαπάνη για εργασίες υγρομόνωσης στις εγκαταστάσεις στρατωνισμού και της ταράτσας του Α.Τ.Καλλιθεας, προϋπολογισμού χρηματικού ποσού είκοσι τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (24.000,00 ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Οι ανωτέρω εργασίες καθώς και τα υλικά εργασιών πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές όπως ορίζονται στην από 12/07/2013 τεχνική περιγραφή της Δ/νσης Τεχνικών του Α.Ε.Α. 2. Σε περίπτωση που εκδηλώσετε ενδιαφέρον συμμέτοχης στην εν λόγω δαπάνη η προσφορά σας να κατατεθεί εντός κλειστού φακέλου και θα γίνει δεκτή μέχρι την ώρα του Σαββάτου στο Α.Τ. Καλλιθέας Λασκαριδου 44-Καλλιθέα, 1 ος όροφος Γραφείο 103(πληροφορίες Υπ/μος Β ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ Νικόλαος -τηλ & Αρχ/κας ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ Δημήτριος -τηλ ). 3.Η εν λόγω δαπάνη υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις 4.Η πληρωμή της δαπάνης θα γίνει με χρηματικό Ένταλμα, στο όνομα του προμηθευτή, μέσω της Δ.Ο.Υ. της περιοχής του. Ο Δ/ΝΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ

2 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 12 Ιουλίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 4ο ΚΤΙΡΙΩΝ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η (Αφορά την Υγρομόνωση δώματος κτιρίου στέγασης Α.Τ. Καλλιθέας) ΓΕΝΙΚΑ Στην παρούσα μελετάται η αντιμετώπιση υγρασίας του κτιρίου στέγασης Α.Τ. Καλλιθέας το οποίο βρίσκεται επί της οδού Λασκαρίδου 44 Καλλιθέα. Συγκεκριμένα του 5 ο και 4 ο ορόφου καθώς και των χώρων κράτησης. Το κτίριο διαθέτει μόνωση-πλάκες δώματος- πλην όμως με το πέρασμά του χρόνου έρχεται φυσιολογική φθορά καθότι απαιτεί στοιχειώδη συντήρηση η οποία ουδέποτε έγινε. Θα γίνει κατασκευή υγρομόνωσης με επίστρωση ασφαλτόπανου με λευκή ψηφίδα στα ανωτέρω δώματα με εξαίρεση ότι μέρος του δώματος του 4 ου ορόφου στην οπίσθια πλευρά του κτιρίου που είναι εξώστης του 5 ου θα επιστρωθεί επί του ασφαλτόπανου πλακάκι για να προστατευτεί το ασφαλτόπανο λόγο βατότητας του εξώστη. Αναλυτικά υγρομόνωση μόνο με ασφαλτόπανο θα γίνει : α) ταράτσα 5 ου τύπου «Γ» εμβ. 655 μ2 από την οποία αφαιρούνται οι δύο απολήξεις ανελκυστήρα συνολικού εμβ.35 τ.μ. οπότε έχω επιφάνεια προς μόνωση 620,00 τ.μ. β) δώμα χώρων κράτησης εμβ. 95 μ2 περίπου. Μόνωση με ασφαλτόπανο επί του οποίου θα επιστρωθεί πλακάκι και τσιμεντοκονία θα γίνει στην οπίσθια πλευρά του κτιρίου στο δώμα του 4 ου ορόφου εμβ. 220 μ2 περίπου. Οι προς στεγάνωση επιφάνειες θα πρέπει να είναι καθαρές από σκόνες, βρύα, μούχλα κτλ και να μην έχουν δεχθεί νερό τουλάχιστον 48 ώρες πριν τις εργασίες προς αποφυγή εγκλωβισμού επιφανειακής εργασίας. Σε πρώτη φάση και πριν την έναρξη οιασδήποτε εργασίας οι προς επίστρωση επιφάνειες υγρομόνωσης θα καθαριστούν επιμελώς με την χρήση κατάλληλου πιεστικού προκειμένου απομακρύνουμε από την επιφάνεια σκόνες, λάδια, σαθρά σημεία, βρύα και άλγη. Εν συνέχεια όπου απαιτηθεί θα γίνει σφράγιση των αρμών με ελαστομερές ακρυλικό υλικό. Έπειτα σε όλο το μήκος και πλάτος της προς μόνωσης επιφάνειας (δάπεδα και στηθαία έως ύψους 20εκ.) θα γίνει επάλειψη σε δύο στρώσεις σταυρωτά με βούρτσα, ρολό ή ψεκαστική μηχανή με ασφαλτικό βερνίκι για αύξηση στο μέγιστο βαθμό της πρόσφυσης μεταξύ της ασφαλτικής μεμβράνης και των ταρατσοπλακών το οποίο παράλληλα έχει υψηλή διεισδυτική ικανότητα σε κάθε πορώδη επιφάνεια χωρίς να δημιουργεί επιφανειακό φιλμ. Θα χρησιμοποιηθεί ως γέφυρα άρρηκτης πρόσφυσης μεταξύ του ασφαλτόπανου και των υφιστάμενων πλακών δώματος. Επιπλέον αυξάνει την αδιαβροχοποίηση επιτρέποντας στους υδρατμούς να διαφεύγουν. Στρώση ενισχυμένου ασφαλτόπανου με λευκή ψηφίδα βάρους 6kg/m2 δημιουργώντας μια ενιαία αδιαπέραστη στεγανή λεκάνη συλλογής και απορροής των όμβριων υδάτων. Η συγκόλληση της ασφαλτικής μεμβράνης στο υπόστρωμα γίνεται με την χρήση κατάλληλου φλόγιστρου ενώ

3 συγκολλούνται παράλληλα η μία με την άλλη με αλληλοεπικάλυψη τουλάχιστον 10εκ. κατά μήκος του ρολού και τουλάχιστον 15 εκ στα άκρα του έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ανεμπόδιστη φυσική ροή του νερού μέσω των ρύσεων του δώματος. Το ασφαλτόπανο θα ανυψωθεί τουλάχιστον 20εκ στο στηθαίο. Οι επικαλύψεις των μεμβρανών κατά την συγκόλληση θα πιέζονται ελαφρώς έως ότου το τηγμά του υλικού να εμφανιστεί στο σημείο της ένωσης γεγονός το οποίο ενισχύει την στεγανή συγκόλληση των μεμβρανών. Εν συνεχεία οι ενώσεις εξομαλύνονται με την χρήση κατάλληλης καμπύλης σπάτουλας ή μυστριού. Σε ευπαθή σημεία, όπως γωνίες, απολήξεις εξαερισμών, αρμών διαστολής, υδρορροές, στηρίγματα ηλιακών κτλ θα γίνει από τον τεχνίτη καθ υπόδειξη της επίβλεψης ειδική ιδιοκατασκευή τοποθετώντας δεύτερο ή και τρίτο τεμάχιο μεμβράνης και επάλειψη ασφαλτικού με επιμέλεια. Οπωσδήποτε πριν την εφαρμογή των ανωτέρω θα πρέπει όλα τα πιθανά εμπόδια του δώματος να έχουν εγκιβωτιστεί ώστε να επιδέχονται σωστή στεγανοποίηση. Για την προστασία και στήριξη του ασφαλτόπανου στο στηθαίο θα τοποθετηθεί στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα με στηρίγματα από ειδικά γαλβανισμένα βύσματα και ειδικές ροδέλες, και σφράγιση των κενών με μαστίχα σιλικόνης. Τσιμεντοκονία θα επιστρωθεί στην οπίσθια πλευρά του κτιρίου στο δώμα του 4 ου ορόφου εμβ. 240 μ2 περίπου προς απόκτηση ρύσεων των όμβριων στις υδρορροές(υφίστανται ήδη ρύσεις). Στην ίδια επιφάνεια θα επιστρωθούν πλακίδια εξωτερικού χώρου 40x40 και περιμετρικά του εξώστη σοβατεπί. Για την επισκευή της νέας μόνωσης του κτιρίου, σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στις οικοδομικές εργασίες απαιτείται η προσωρινή μετακίνηση των εξωτερικών μονάδων του συστήματος ψύξης-θέρμανσης. Για το λόγο αυτό, ο ανάδοχος θα αποσυνδέσει μετά προσοχής την εξωτερική μονάδα από δίκτυα υδραυλικά και ηλεκτρικά και θα την ανυψώσει - μεταφέρει προσωρινά με χρήση κατάλληλου γερανοφόρου σε σημείο που δεν εμποδίζει την επισκευή της μόνωσης. Εν συνεχεία, μετά την επισκευή της μόνωσης θα τη μεταφέρει ξανά στην αρχική της θέση και θα την τοποθετήσει σε κατάλληλα διαμορφωμένους «τάκους», θα τη συνδέσει εκ νέου, όπως ήταν στην αρχική κατάσταση, παραδίδοντάς τη σε πλήρη, ασφαλή και κανονική λειτουργία. Εργασίες που προβλέπεται να εκτελεστούν: 1. Καθαίρεση επιχρισμάτων. 2. Καθαρισμός δώματος. 3. Μεταφορά υλικών με τα χέρια. 4. Επιστρώσεις δαπέδων με τσιμεντοκονίαμα. 5. Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια. 6. Περιθώρια (σοβατεπιά) από πλακίδια. 7. Επάλειψη με ασφαλτικό βερνίκι (υπόστρωμα). 8. Μόνωση με στρώση ενισχυμένου ασφαλτόπανου. 9. Πλήρωση εξωτερικών αρμών με ελαστομερές ακρυλικό υλικό. 10. Προστασία στεγανωτικής μεμβράνης με στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα. 11. Εργασίες προστασίας-ενίσχυσης διαβρωμένου οπλισμού. 12. Υδρορροή από πλαστικό σωλήνα κυκλικής διατομής 13. Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα. 14. Χρωματισμοί Εξωτερικών επιφανειών με χρήση ακρυλικών χρωμάτων. 15. Αποσύνδεση προσωρινή μετακίνηση επαναμεταφορά και σύνδεση εξωτερικής κλιματιστικής μονάδας. 16. Καθαρισμός των χώρων και απομάκρυνση των άχρηστων υλικών (μπάζα). ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ ΑΔΑ: ΒΛΩΚΙ-ΤΡ3 1. Καθαίρεση επιχρισμάτων. Καθαίρεση επιχρισμάτων (ασβεστοκονιαμάτων, ασβεστοτσιμεντοκονιαμάτων, μαρμαροκονιαμάτων, ασβεστοτσιμεντομαρμαροκονιαμάτων, τσιμεντοκονιαμάτων και θηραϊκοκονιαμάτων), οποιουδήποτε

4 πάχους, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος εργασίας. Συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμός των αρμών και η συσσώρευση των προϊόντων προς φόρτωση. (τυπικός όγκος αχρήστων 0,03 m3/m2). πραγματικής επιφανείας. (Κωδ. Άρθρου ΟΙΚ 22.23) 2. Καθαρισμός δώματος. Οι προς στεγάνωση επιφάνειες θα πρέπει να είναι καθαρές από σκόνες, βρύα, μούχλα κτλ και να μην έχουν δεχθεί νερό τουλάχιστον 48 ώρες πριν τις εργασίες προς αποφυγή εγκλωβισμού επιφανειακής εργασίας. Θα καθαριστούν επιμελώς με την χρήση κατάλληλου πιεστικού προκειμένου απομακρύνουμε από την επιφάνεια σκόνες, λάδια, σαθρά σημεία, βρύα και άλγη. Τεμάχιο 1 3. Μεταφορά υλικών με τα χέρια. Μεταφορά με τα χέρια, κλπ, δηλ. με ζεμπίλι, τζιβιέρα και λοιπά παρεμφερή μέσα, ενός τόννου οποιουδήποτε υλικού ανά δεκάμετρο οριζοντίας αποστάσεως. Η απόσταση της καθ' ύψος μεταφοράς ανάγεται σε οριζόντια με συντελεστή προσαύξησης 2,0. Τιμή ανά τόννο και δεκάμετρο (ton x 10 m) (Κωδ. Άρθρου ΟΙΚ 10.03) 4. Επιστρώσεις δαπέδων με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις πάχους 3,0 cm. Επιστρώσεις δαπέδων και κατασκευές περιθωρίων με τσιμεντοκονίαμα σε δύο διαστρώσεις τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου με άμμο χονδρόκοκκη και τρίτη διάστρωση με πατητό τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου με λεπτοκόκκη άμμο. (Κωδ. Άρθρου ΟΙΚ ) 5. Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm. Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια 1ης ποιότητας ανυάλωτα, έγχρωμα, υδατοαπορροφητικότητας έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη "GROUP 4", διαστάσεων 40x40 cm, οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου εφαρμογής, σύμφωνα με την μελέτη. Περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων με αρμούς 1 έως 2 mm, σε στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου (το οποίο αποζημιώνεται ιδιαίτερα), ή με ειδική κόλλα συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, μαύρου χρώματος, ή με ειδικό υλικό πληρώσεως συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια και ο επιμελής καθαρισμός της τελικής επιφανείας του δαπέδου. Πλήρης περαιωμένη εργασία χάραξης σχεδίου, τοποθέτησης, αρμολόγησης, καθαρισμού υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη. Υλικά, πλακίδια, μικροϋλικά, κλπ, επί τόπου, και την εργασία πλήρους κατασκευής. (Κωδ. Άρθρου ΟΙΚ ) 6. Περιθώρια (σοβατεπιά) από πλακίδια. Περιθώρια (σουβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια οποιουδήποτε τύπου διαστάσεων 7,5 x40 cm ή 7,5 x 30 cm ή 7,5x20 cm, μονόχρωμα ή έγχρωμα, με αρμούς πλάτους 2 mm. Η δόμηση και η αρμολόγηση, θα γίνει με κατάλληλη τσιμεντοκονία ή κόλλα. Πλήρης περαιωμένη εργασία, τοποθέτησης, αρμολόγησης, καθαρισμού, υλικά, πλακίδια, μικροϋλικά, κλπ, επί τόπου, και την εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη. Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) (Κωδ. Άρθρου ΟΙΚ 73.35) 7. Επάλειψη με ασφαλτικό βερνίκι (υπόστρωμα). Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές ασφαλτικό διάλυμα, εκτελούμενη επί οποιασδήποτε επιφανείας με ψήκτρα, ήτοι ασφαλτικό υλικό επί τόπου και εργασία καθαρισμού της

5 επιφανείας και επαλείψεως σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του υλικού και σε όσες στρώσεις απαιτείται. (Κωδ. Άρθρου ΟΙΚ ΣΧ) 8. Μόνωση με στρώση ενισχυμένου ασφαλτόπανου με λευκή ψηφίδα. Για τη μόνωση επιφάνειας από σκυρόδεμα με απλή στρώση ενισχυμένου ασφαλτόπανου, βάρους τουλάχιστον 6,00 χγρ/μ2, περιλαμβανομένης της δαπάνης για τη διαμόρφωση προηγούμενα της επιφάνειας από σκυρόδεμα και της συγκολλητικής ασφαλτικής επάλειψης, που θα προηγηθεί, που θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης, την Τεχνική μελέτη, τους όρους δημοπράτησης και τις κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου έγγραφες εντολές της Υπηρεσίας. Στην τιμή περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου όλων των απαιτουμένων υλικών και μικροϋλικών, οι φορτοεκφορτώσεις, οι χαμένοι χρόνοι, οι φθορές, οι αλληλοεπικαλύψεις και κάθε εργασία, που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή σύμφωνα με την Τ.Σ.Υ. Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας από σκυρόδεμα, που μονώνεται με στρώση ενισχυμένου ασφαλτόπανου. (Κωδ. Άρθρου ΟΔΝ Β-37.1) 9. Πλήρωση εξωτερικών αρμών με ελαστομερές ακρυλικό υλικό. Πλήρωση οριζοντίων και κατακόρυφων εξωτερικών αρμών (δευτερεύουσας σημασίας), πλάτους έως 40 mm και ελάχιστου βάθους 5 έως 8 mm, οποιωνδήποτε δομικών στοιχείων, δια ελαστοπλαστικού ακρυλικού υλικού, και ελαστικού κορδονιού κλειστών κυψελών σε βάθος ίσο με τό 0,70 έως 0,80 του πλάτους του αρμού και όχι λιγότερο από 7mm, η δαπάνη τοποθέτησής του στους αρμούς μετά από προηγούμενο καθαρισμό ή κοπή του αρμού, η δαπάνη ασταρώματος του αρμού με συγκολλητική ουσία οιουδήποτε τύπου και προελεύσεως, πληρουμένου του αρμού σύμφωνα με τις προδιαγραφές του υλικού, την μελέτη, δηλαδή υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής. Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αρμού (Κωδ. Άρθρου ΟΙΚ 79.38) 10. Προστασία στεγανωτικής μεμβράνης με στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα. Προστασία στεγανωτικής μεμβράνης και ευπαθών περιοχών, σε κατακόρυφη επιφάνεια, με στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα πλάτους 200 mm περίπου και πάχους 1 mm, οιασδήποτε μορφής, με στηρίγματα από ειδικά γαλβανισμένα βύσματα και ειδικές ροδέλες, και σφράγιση τών κενών με μαστίχα σιλικόνης. Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) (Κωδ. Άρθρου ΟΙΚ 79.17) 11. Εργασίες προστασίας-ενίσχυσης διαβρωμένου οπλισμού και αποκατάσταση του ενανθρακωμένου σκυροδέματος. Εργασίες προστασίας διαβρωμένου οπλισμού και αποκατάστασης του ενανθρακωμένου σκυροδέματος σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή του Εργου που περιλαμβάνουν: - την τοπική καθαίρεση του σκυροδέματος σε ικανό πλάτος εκατέρωθεν της περιοχής επέμβασης - τον καθαρισμό της επιφάνειας στην οποία θα εφαρμοσθεί η επισκευαστική κονία προστασίας του οπλισμού - την επικάλυψη του οπλισμού με τσιμεντοειδές κονίαμα προστασίας και ενίσχυσης της πρόσφυσης σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής του εφαρμοζομένου υλικού - την επικάλυψη της διαβρωμένης επιφάνειας σκυροδέματος (περιοχή ενανθράκωσης) με επισκευαστικό κονίαμα πάχους 1,00 cm σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής του εφαρμοζομένου υλικού - την τελική εξομάλυνση της επιφανείας και την εφαρμογή προστατευτικής επίστρωσης με τσιμεντοειδές πάχους 1,50 mm σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής του εφαρμοζομένου υλικού

6 Τα υλικά του συστήματος προστασίας / αποκατάστασης θα είναι χημικώς συμβατά μεταξύ τους και θα εγκρίνονται από την Υπηρεσία πριν από την εφαρμογή τους. Στις εργασίες καθαρισμού της επιφανείας επέμβασης δεν περιλαμβάνεται τυχόν απαιτούμενη υδροβολή, η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου. εργασίας πλήρως περαιωμένης (Κωδ. Άρθρου ΥΔΡ 10.19) 12. Υδρορροή από πλαστικό σωλήνα κυκλικής διατομής. Υδρορροή από πλαστικό σωλήνα ομβρίων υδάτων κυκλικής διατομής 10 cm από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας διά 20 C μέχρι 4 atm μεγάλης μηχανικής και χημικής αντοχής συμπεριλαμβανομένων των υλικών συνδέσεων, στερεώσεως, γωνιών και άλλων εξαρτημάτων για αλλαγή διεύθυνσης και προσαρμογή της υδρορροής σε νέα θέση και στάθμη, ως και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως. Να τοποθετηθούν σχάρες για την αποφυγή απόφραξης αυτών. Τιμή ανά μέτρο (Κωδ. Άρθρου ΗΜΧ 8063.ΣΧ.1) 13. Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα. Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα 1:2, σε τρεις στρώσεις, επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε στάθμη από το έδαφος, και σε ύψος μέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας. (Κωδ. Άρθρου ΟΙΚ 71.31) 14. Χρωματισμοί Εξωτερικών επιφανειών επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούμενο σπατουλάρισμα. Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού χρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία. (Κωδ. Άρθρου ΟΙΚ ) 15. Αποσύνδεση προσωρινή μετακίνηση επαναμεταφορά και σύνδεση εξωτερικής κλιματιστικής μονάδας. Αποσύνδεση μετά προσοχής εξωτερική κλιματιστικής μονάδας από δίκτυα υδραυλικά και ηλεκτρικά, ανύψωση και προσωρινή μεταφορά με χρήση κατάλληλου γερανοφόρου σε σημείο που δεν εμποδίζει την επισκευή της μόνωσης. Εν συνεχεία, μετά την επισκευή της μόνωσης μεταφορά της κλιματιστικής μονάδας με γερανοφόρο στην αρχική της θέση, τοποθέτηση σε «τάκους» και σύνδεση εκ νέου, όπως ήταν στην αρχική κατάσταση. Στην παρούσα συμπεριλαμβάνονται έλεγχος, η συντήρηση καθώς και όλες οι εργασίες και μικροεργασίες, υλικά και μικροϋλικά, έστω και αν δεν περιγράφονται, για την παράδοση του συνολικού κυκλώματος που εξυπηρετεί η εν λόγω κλιματιστική μονάδα σε πλήρη, ασφαλή και κανονική λειτουργία. Τεμάχιο Καθαρισμός των χώρων και απομάκρυνση των άχρηστων υλικών (μπάζα) Συσσώρευση, φόρτωση και αποκομιδή καθαιρεθέντων και αποξηλωθέντων υλικών, και απόρριψη σε χώρο εκτός Υπηρεσίας, όπου επιτρέπεται. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η χρήση κάθε μηχανήματος ή εργαλείου ή υλικού, η χρήση κάθε είδους ικριωμάτων καθώς και εργασία σε οποιαδήποτε θέση και στάθμη. Τεμάχιο 1

7 Όλες οι τιμές μονάδος του παρόντος τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένης εργασίας ή προμήθειας υλικών και καλύπτουν πλήρως τις εργασίες προμήθειας και δαπάνες που αναφέρονται στο παρόν, στην τεχνική έκθεση περιγραφή του έργου, καθώς και σε εκείνες οι οποίες τυχόν δε κατονομάζονται ρητώς, είναι όμως απαραίτητες για την ενδελεχή και πλήρη εκτέλεση των εργασιών. ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ: Η υποβολή προσφοράς αποτελεί αμάχητο τεκμήριο ότι ο ανάδοχος έχει επισκεφθεί και ελέγξει το ακίνητο, έχει λάβει πλήρη γνώση των γενικών, ειδικών και τοπικών συνθηκών κατασκευής, έχει μελετήσει αναλυτικά, τα σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης, την τεχνική περιγραφή (στην επί μέρους ανάλυση κάθε άρθρου και συγκεκριμένα στην αρχή της ανάλυσης του, αναφέρονται ειδικές κατασκευαστικές λεπτομέρειες), τον πίνακα προϋπολογισμού και ότι θα συμμορφωθεί απόλυτα με αυτά για την εκτέλεση των εργασιών και ότι δεν απαλλάσσεται από την ευθύνη που έχει για την πλήρη συμμόρφωση του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις. Όλες οι τιμές μονάδος του παρόντος τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένης εργασίας ή προμήθειας υλικών και καλύπτουν πλήρως τις εργασίες προμήθειας και δαπάνες που αναφέρονται στο παρόν, στην τεχνική έκθεση - περιγραφή του έργου, καθώς και σε εκείνες οι οποίες τυχόν δε κατονομάζονται ρητώς, είναι όμως απαραίτητες για την ενδελεχή και πλήρη εκτέλεση των εργασιών. Από τον ανάδοχο, για την παραπάνω εργασία ζητείται γραπτή εγγύηση στεγανότητας για τουλάχιστον πέντε (5) έτη και με υποχρέωση για την όποια αποκατάσταση απαιτηθεί στο διάστημα αυτό,με ευθύνη και δαπάνες του ιδίου. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ Αθήνα, αυθημερόν Για το 4 ο Τμήμα Δ/νσης Τεχνικών ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ Ανθ/μος- Πολ. Μηχ. Τ.Ε. Ο Διευθυντής ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ Αστυνομικός Διευθυντής

8 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αθήνα, 12 Ιουλίου 2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 4 ο ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Αφορά την Υγρομόνωση δώματος κτιρίου στέγασης Α.Τ. Καλλιθέας) Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΩΔ. ΑΡΘΡΟΥ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ ΔΑΠΑΝΗ ΕΥΡΩ Καθαίρεση επιχρισμάτων ΟΙΚ m2 3,0 Καθαρισμός δώματος Τεμ ,00 Μεταφορά υλικών με τα χέρια Επιστρώσεις δαπέδων με τσιμεντοκονίαμα Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4 Περιθώρια (σοβατεπιά) από πλακίδια Επάλειψη με ασφαλτικό βερνίκι (υπόστρωμα). Μόνωση με στρώση ενισχυμένου ασφαλτόπανου Πλήρωση εξωτερικών αρμών με ελαστομερές ακρυλικό υλικό Προστασία στεγανωτικής μεμβράνης με στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα. Προστασία διαβρωμένου οπλισμού Υδρορροή από πλαστικό σωλήνα κυκλικής διατομής Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα Χρωματισμοί Εξωτερικών επιφανειών ΟΙΚ t10m 20,00 ΟΙΚ 220, m2 ΟΙΚ m2 220, ΟΙΚ m 70,00 ΟΙΚ m , ΣΧ ΟΔΝ Β-37.1 m ,00 ΟΙΚ μμ 110,00 ΟΙΚ μμ 1,80 ΥΔΡ m2 2,2 ΗΜΧ μμ 6, ΣΧ.1 ΟΙΚ m2 3,00 ΟΙΚ m2 3,00

9 15 Αποσύνδεση προσωρινή μετακίνηση επαναμεταφορά και σύνδεση εξωτερικής κλιματιστικής μονάδας 16 Καθαρισμός των χώρων και απομάκρυνση των άχρηστων υλικών Τεμ ,00 Τεμάχιο --- 1,00 Μερικό Σύνολο Φ.Π.Α. 23% Σ Υ Ν Ο Λ Ο Στην τελική τιμή συμπεριλαμβάνεται Ε.Ο. υλικά και νόμιμες κρατήσεις ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ Αθήνα, αυθημερόν Για το 4 ο Τμήμα Δ/νσης Τεχνικών ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ Ανθ/μος-Πολ. Μηχ. Τ.Ε. Ο Διευθυντής ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ Αστυνομικός Διευθυντής

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ: 45.000,00 Ευρώ Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ: 45.000,00 Ευρώ Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟ ΟΥ «ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΑΡΑΤΣΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΑΡΑΤΣΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΑΡΑΤΣΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ H παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά στην προμήθεια υλικών και εκτέλεση εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

; ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Εργο Επισκευή και συντήρηση σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

; ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Εργο Επισκευή και συντήρηση σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Εργο Επισκευή και συντήρηση σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου -2013 Τεχνική Υπηρεσία Προυπ 100.000 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) Πηγή Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ ΚΑΙ Α ΤΗΣ Γ.Γ.Α. & Ν.Π. ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ» ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ) ΜΕΡΟΣ «Α»

ΕΡΓΟ: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ ΚΑΙ Α ΤΗΣ Γ.Γ.Α. & Ν.Π. ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ» ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ) ΜΕΡΟΣ «Α» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

37/2013. 23% : 47.682,93

37/2013. 23% : 47.682,93 37/2013 :. : LEADER : : 205.275,03 : 2.042,05 : 207.317,08. 23% : 47.682,93 : 255.000,00 - - - - - (.) - ( ) - (.) - - -,, 4 ( ) µ.. : 48013/2-7-2015 4 (2007-2013) «2007 2013» 4 «LEADER» 413 321 ( :..

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ,ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: "Αναβάθμιση Σχολικών Συγκροτημάτων των Δήμων Αλίμου, Αργυρούπολης/Ελληνικού" ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ συγχρηματοδοτείται 75% από Ε.Ε. και 25% από εθνικούς πόρους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝ. ΑΣΤ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ. ΑΝΑΤ. ΜΑΚ.& ΘΡΑΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αρθρο: 32.01.06 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Ο Ι Κ Ο Δ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν

Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Ο Ι Κ Ο Δ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «Ανακαίνιση της ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Φοιτητικής Εστίας του ----- Πάντειου Πανεπιστημίου» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕ 046 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)» 3.700.400 ευρώ Ιανουάριος 2014 K:\N1000c\cons\tefhi\5300_MAPS.doc Ν1000c/5300/Β10 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: «Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήματα Στεγάνωσης Κατοικιών

Προβλήματα Στεγάνωσης Κατοικιών Προβλήματα Στεγάνωσης Κατοικιών Βήμα προς βήμα παρουσίαση επισκευαστικών και κατασκευαστικών λύσεων 1.. 5. 4. 3. Προβλήματα Στεγάνωσης Κατοικιών Η σωστή στεγάνωση των κατοικιών καθώς και τα προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛ. 33 / 2014 ΝΟΜΟΣ 14REQ002348815 ΑΤΤΙΚΗΣ 2014-10-20 ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ

Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ Δ/νση Πλ.& Τ.Υ Άγιος Λουκάς, Καβάλα ΕΡΓΟ: Διαμόρφωση χώρου στο Σ1 για την λειτουργία του GRID (φάση γ ) ΘΕΣΗ: Άγιος Λουκάς, Καβάλα ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕ 2014ΣΕ54300018 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 72.693,54 Ευρώ Τ Ι Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθμός Μελέτης:2/2015 ΕΡΓΟ: Συντήρηση Επισκευή σχολικών κτιρίων ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 11 ο & 14 ο 2/ΘΕΣΙΑ ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

A.T. : 1 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\10.01.01 ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τιμαριθμική 2011Γ Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με τα χέρια Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1101 100% Φορτοεκφόρτωση πετρωδών υλικών και παρεμφερών,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση εσωτερικών χώρων του κτιρίου υπηρεσιών της ΟΛΘ ΑΕ στον 1ο προβλήτα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση εσωτερικών χώρων του κτιρίου υπηρεσιών της ΟΛΘ ΑΕ στον 1ο προβλήτα ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση εσωτερικών χώρων του κτιρίου υπηρεσιών της ΟΛΘ ΑΕ στον 1ο προβλήτα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Έργο: Γυμνάσιο Λύκειο Καράτουλα Νομού Ηλείας- Οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ OIKOΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ OIKOΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΟΡΕΑΣ : ΞΕΝΙΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗ Α.Ε. ΕΡΓΟ : ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΡΙΩΡΟΦΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕΣΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΘΕΣΗ : Παπαστράτου 71, Ο.Τ. 23, ΑΓΡΙΝΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΟΥΝΤΙΟΥ Α

ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΟΥΝΤΙΟΥ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛ. 3A / 2012 ΝΟΜΟΣ 14REQ002372482 ΑΤΤΙΚΗΣ 2014-10-31 ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ «Αττική» ΠΡΑΞΗ:

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ «Αττική» ΠΡΑΞΗ: ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ «Αττική» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Αρ.Μελέτης : 14/2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΗ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΜ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΥΧΗ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΜ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. ιεύθυνση: Μεγ. Αλεξάνδρου 26 Ταχ. Κώδικας: 632 00, Ν. ΜΟΥ ΑΝΙΑ ΤΗΛ: 23733-50220 FAX: 23730-65792 ΕΡΓΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ FIBRAN AE Βιομηχανία μονωτικών υλικών 6 ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Ωραιοκάστρου ΤΚ. 57013, Ωραιόκαστρο ΤΘ. 40306, ΤΚ.56010, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκη Τηλ: +30 2310 682425 +30 2310 692700 Fax: +30 2310 683131

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΤΙΡΙΟ Δ Α. ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ 3

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΤΙΡΙΟ Δ Α. ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ Α. ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ 3 Α1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 Α2. ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 3 Α3. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 5 Α4. ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ 6 Β. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 7 Β1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 7

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΡΝΩΝΑ»

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΡΝΩΝΑ» ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΓΟ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΡΝΩΝΑ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. Εισαγωγή Το έργο αναλύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση και Ανακατασκευή Σχολικών Κτιρίων και Αύλειων χώρων, έτους 2013

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση και Ανακατασκευή Σχολικών Κτιρίων και Αύλειων χώρων, έτους 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: Συντήρηση και Ανακατασκευή Σχολικών Κτιρίων και Αύλειων χώρων, έτους 2013 /ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ Προϋπολογισµός:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΥ ΙΙΒ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΥ ΙΙΒ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΥ ΙΙΒ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ T-1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΣΚΑΦΩΝ T-2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΩΣΕΩΝ T-3 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ T-4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΞΥΛΟΤΥΠΩΝ T-5 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΙΔΗΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ.

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ. ΕΡΓΟ: "3/θέσιο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Νίκαιας, του Δήμου Κιλελέρ, με τη Μέθοδο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Τιμών. Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή. ( 1 m3 ) Κυβικό μέτρο.

Ανάλυση Τιμών. Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή. ( 1 m3 ) Κυβικό μέτρο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Έργο: EΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1Οου ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΟ Κ854 Θέση: Π.Ε. ΔΡΟΣΠΥΠΟΛΗΣ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2009 Ανάλυση Τιμών ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 33./2011

Διαβάστε περισσότερα