ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α"

Transcript

1 1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθ.Πρωτ.:ΤΓΟΔ/358/ ΑΔΑ: 7ΨΥ546Ψ842-ΑΙΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 19/ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 18:30 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ : 01:50 της 25/7/2014 ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΣΕ- ΛΕΥΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΧΩ- ΡΗΣΗΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ : Χρήστος Σπίρτζης Πρόεδρος ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ Θεόδωρος Σεραφίδης Α Αντιπρόεδρος ΕΝΑΡΞΗ 01:25 Αντωνία Μοροπούλου Β Αντιπρόεδρος ΕΝΑΡΞΗ 23:30 Πολυχρόνης Ακριτίδης Γενικός ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ Γραμματέας Νικόλαος Μήλης Αναπλ. Γεν. ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ Γραμματέας Δαμιανός Αμπακούμκιν Μέλος ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ Παναγιώτης Αντιβαλίδης Μέλος ΕΝΑΡΞΗ 01:05 Θεόφραστος Βαμβουρέλλης Μέλος ΕΝΑΡΞΗ 23:35 Γρηγόρης Γρηγοριάδης Μέλος ΕΝΑΡΞΗ 22:00 Σπυρίδων Ζαννιάς Μέλος ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ Ιωάννης Πάνου Μέλος ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ Θεοπίστη Πέρκα Μέλος ΕΝΑΡΞΗ 01:25 Γεώργιος Στασινός Μέλος ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ Χαράλαμπος Τσόγκας Μέλος ΕΝΑΡΞΗ 23:30 Γεώργιος Τσουκαλάς Μέλος ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ. Α ΤΜΗΜΑ της Αποφ. Α1/Σ19/2014 Κάλυψη εξόδων μετακίνησης Η Διοικούσα Επιτροπή μετά από εισήγηση (αρ. πρωτ. 357/ ) του προϊσταμένου του Τμήματος Γραμματείας Οργάνων Διοίκησης Θεμ. Λιαραμάντζα, αποφασίζει όπως ο Θεόφραστος Βαμβουρέλλης, Π.Μ., Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ,

2 2 μετακινείται με έξοδα του Τ.Ε.Ε. (μόνο έξοδα μετακίνησης, μετά από πρόταση του ιδίου), τα οποία θα καταβάλλονται από την Πάγια Προκαταβολή του Τ.Ε.Ε., από την Μυτιλήνη, όπου διαμένει πλέον μόνιμα, στην Αθήνα και αντίστροφα, για τη συμμετοχή του στις συνεδριάσεις της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. Αποφ. Α2/Σ19/2014 Αποφ. Α3/Σ19/2014 Δικαστικές Επιδόσεις. Η Διοικούσα Επιτροπή, μετά από εισήγηση (αρ. πρωτ. 357/ ) του προϊσταμένου του Τμήματος Γραμματείας Οργάνων Διοίκησης Θεμ. Λιαραμάντζα και του Προέδρου του Τ.Ε.Ε. Χρήστου Σπίρτζη, ορίζει όπως τα Δικόγραφα και άλλες Δικαστικές Επιδόσεις παραλαμβάνουν η Γενική Διευθύντρια Τ.Ε.Ε. Δήμητρα Κανέλλου, αναπληρούμενη (κατά σειρά) σε περίπτωση κωλύματος, από τους υπαλλήλους Τ.Ε.Ε. Νικόλαο Παναγιωτόπουλο, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας, Αικατερίνη Τραντάλη, προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διοικητικού, Θεμιστοκλή Λιαραμάντζα, προϊστάμενο του Τμήματος Γραμματείας Οργάνων Διοίκησης, Ευθυμία Καπετανά αναπληρώτρια προϊσταμένη του Τμήματος Γραμματείας και Δήμητρα Τζόκα. Επισημαίνεται η υποχρέωση των παραπάνω εξουσιοδοτούμενων να φροντίζουν για την άμεση πρωτοκόλληση και προώθηση ενημέρωση των δικογράφων και λοιπών εγγράφων που θα παραλαμβάνουν προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες και τον Πρόεδρο του Τ.Ε.Ε. Υπογραφή εγγράφων Η Διοικούσα Επιτροπή, μετά από εισήγηση (αρ. πρωτ. 357/ ) του προϊσταμένου του Τμήματος Γραμματείας Οργάνων Διοίκησης Θεμ. Λιαραμάντζα και του Προέδρου του Τ.Ε.Ε. Χρήστου Σπίρτζη, επιβεβαιώνει τις αρμοδιότητες στελεχών της υπηρεσίας να υπογράφουν διάφορα έγγραφα ή βεβαιώσεις που εκδίδει το ΤΕΕ και αποφασίζει ότι: 1) Η Γενική Διευθύντρια του Τ.Ε.Ε. Δήμητρα Κανέλλου υπαλλήλους του Τ.Ε.Ε. Νικόλαο Παναγιωτόπουλο, προϊστάμενο της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας, Αφροδίτη Τσιγάρα, αναπληρώτρια προϊσταμένη του Τμήματος Μητρώου Μελών του ΤΕΕ, Αικατερίνη Σαράντη, Σοφία Κοντογεώργου, Ιωάννα Παπαδοπούλου και Γεωργία Τσόλου, είναι αρμόδια για την υπογραφή α) βεβαιώσεων και εγγράφων από τους ατομικούς φακέλους μελών του Τ.Ε.Ε., που απευθύνονται στις Νομαρχίες,

3 για μετάφραση στο Υπουργείο Εξωτερικών και λοιπές Δημόσιες Υπηρεσίες, β) βεβαιώσεων για συμμετοχή στις εξετάσεις, γ) για την αλλαγή στοιχείων Μέλους, για την επάνοδο στο επάγγελμα, για διαγραφή λόγω θανάτου, δ) για χορήγηση στοιχείων από τους αντίστοιχους φακέλους Μελών του ΤΕΕ καθώς και Εταιρειών εγγεγραμμένων στο ΤΕΕ (ειδικό επάγγελμα και κατοχύρωση επωνυμίας) κατόπιν σχετικής αιτήσεως και ζ) έγγραφα προς την Εισαγγελία Αθηνών για χορήγηση Ποινικών Μητρώων για εγγραφή επιτυχόντων, 2) η Γενική Διευθύντρια Δήμητρα Κανέλλου, αναπληρούμενη κατά σειρά σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας Νικόλαο Παναγιωτόπουλο και την προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διοικητικού Αικατερίνη Τραντάλη είναι αρμόδια για την υπογραφή, στο πλαίσιο των καθηκόντων της, των παρακάτω εγγράφων: α) πάσης φύσεως αδειών του προσωπικού του ΤΕΕ, β) βεβαιώσεις υπηρεσιακής κατάστασης μισθοδοσίας και κρατήσεων σε ασφαλιστικά Ταμεία των υπαλλήλων του ΤΕΕ, 3) η Γενική Διευθύντρια Δήμητρα Κανέλλου, αναπληρούμενη κατά σειρά σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας Νικόλαο Παναγιωτόπουλο και την προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διοικητικού Αικατερίνη Τραντάλη είναι αρμόδια για την υπογραφή, στο πλαίσιο των καθηκόντων της, των διαβιβαστικών αντιγράφων εκ των πρωτοτύπων εγγράφων του ΤΕΕ και εκθέσεων διενέργειας πραγματογνωμοσυνών που ζητούνται με σχετικές αιτήσεις, 4) η Γενική Διευθύντρια Δήμητρα Κανέλλου, αναπληρούμενη κατά σειρά σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της από την προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Αθηνά Κουρτέση, τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας Νικόλαο Παναγιωτόπουλο και την προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διοικητικού Αικατερίνη Τραντάλη είναι αρμόδια για την υπογραφή, στο πλαίσιο των καθηκόντων της, των παρακάτω εγγράφων: α) έγγραφα προς Τράπεζες και Υπουργεία που αφορούν τη μισθοδοσία των υπαλλήλων, β) εγγράφων βεβαίωσης παραλαβής δικαιολογητικών εισπράξεων για λογαριασμό του ΤΕΕ από τα Περιφερειακά Τμήματα και Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες και γ) εγγράφων υποβολής Ημερολογίου Αγγελιών ανακοινώσεων και θεωρημένων τιμολογίων διαφήμισης. 5) η Γενική Διευθύντρια Δήμητρα Κανέλλου, αναπληρούμενη κατά σειρά σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της από την 3

4 4 προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Αθηνά Κουρτέση, τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας Νικόλαο Παναγιωτόπουλο, και την προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διοικητικού Αικατερίνη Τραντάλη, είναι αρμόδια να υπογράφει τα έγγραφα προς τις Τράπεζες και τους ξένους Οργανισμούς που αφορούν τις συνδρομές του ΤΕΕ. 6) η Γενική Διευθύντρια Δήμητρα Κανέλλου αναπληρούμενη κατά σειρά σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας Νικόλαο Παναγιωτόπουλο και την προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διοικητικού Αικατερίνη Τραντάλη, είναι αρμόδια να υπογράφει τις βεβαιώσεις των Υπομηχανικών ότι δεν διώκονται Πειθαρχικά από το ΤΕΕ. 7) η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Αθηνά Κουρτέση, αναπληρούμενη σε περίπτωση κωλύματος από τους υπαλλήλους ΤΕΕ Νικόλαο Βαΐτση, Διονύσιο Σταματόπουλο, Λεωνίδα Καραγιάννη και Ευφροσύνη Κούμανη, είναι αρμόδιος να υπογράφει α) τις βεβαιώσεις ενημερότητας και ιδιότητας των Μελών του ΤΕΕ που εκδίδονται από το πληροφοριακό σύστημα του ΤΕΕ και των εγγεγραμμένων στο Βιβλίο Τεχνικών Επωνυμιών του ΤΕΕ και β) τις βεβαιώσεις μη πειθαρχικής δίωξης των Μελών, 8) ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας Ν. Παναγιωτόπουλος και η υπάλληλος Τ.Ε.Ε. Ευγενία Δουβή είναι αρμόδιοι να υπογράφουν τα έγγραφα που εκδίδονται (μετά από σχετικό έλεγχο που διενεργούν οι υπηρεσίες του ΤΕΕ) προς τα πολεοδομικά γραφεία της χώρας για θέματα αμοιβών μελετών και επιβλέψεων Μηχανικών. 9) η αναπληρώτρια προϊσταμένη του Τμήματος Μητρώου Μελών Αφροδίτη Τσιγάρα, αναπληρούμενη κατά σειρά σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος από τους υπαλλήλους ΤΕΕ Αικατερίνη Σαράντη, Χριστίνα Ζούλια, Σοφία Κοντογεώργου και Ευαγγελία Δραγάτη, είναι αρμόδια να υπογράφει α) τις βεβαιώσεις Μέλους του ΤΕΕ, β) τις βεβαιώσεις γνησίου της υπογραφής Μελών του ΤΕΕ, γ) ακριβή φωτοαντίγραφα εκ των πρωτοτύπων των φακέλων των Μελών του ΤΕΕ, και δ) βεβαιώσεις χρήσης της επωνυμίας και του τίτλου Εταιρειών κατόπιν σχετικής αίτησης. 10) τα πινάκια για τον υπολογισμό των αμοιβών μηχανικών υπογράφονται, πέραν του Προέδρου T.E.E. Χρήστου Σπίρτζη και από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας κ. Νίκο Παναγιωτόπουλο. Τα Πινάκια που δεν υπολογίζονται από το σύστημα υπογράφονται από τον

5 5 προϊστάμενο της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας Νικόλαο Παναγιωτόπουλο αναπληρούμενο από την υπάλληλο ΤΕΕ Ευτυχία Αραπάκη. 11) Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας Νικόλαος Παναγιωτόπουλος υπογράφει τις βεβαιώσεις των Μελών που εκδίδονται ηλεκτρονικά από την Υπηρεσία my-tee. Αποφ. Α4/Σ19/2014 Αποφ. Α5/Σ19/2014 Ορισμός Υπευθύνου έκδοσης Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρεώσεων δαπανών. Η Διοικούσα Επιτροπή, μετά από εισήγηση (αρ. πρωτ. 357/ ) του προϊσταμένου του Τμήματος Γραμματείας Οργάνων Διοίκησης Θεμ. Λιαραμάντζα και έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. του Ν. 2362/1995 «περί Δημοσίου Λογιστικού» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 2. του Π.Δ. της 27.11/ «περί κωδικοποιήσεως των περί συστάσεως του ΤΕΕ κειμένων διατάξεων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 3. του Π.Δ. 113/2010 «περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 4. του Ν.Δ. 496/1974 «περί Δημοσίου Λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και 5. την εισήγηση της υπηρεσίας (αρ. πρωτ. 40/ ) ορίζει ως υπεύθυνη διατάκτη για την έκδοση Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης κάθε δαπάνης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας την προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΤΕΕ κ. Αθηνά Κουρτέση, αναπληρούμενη κατά σειρά, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της, από τους υπαλλήλους ΤΕΕ Θεοδώρα Μανιτσά, Παναγιώτη Αλεξανδρή και Βασίλειο Βαρβέρη. Οι Αποφάσεις, οι οποίες θα εκδίδονται όπως παραπάνω, θα πρωτοκολλούνται σε ειδικό Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αριθμό που θα αναγράφει «Δ.Ο.Υ./ Νο /ημερομηνία» και στη συνέχεια θα αναρτώνται στο διαδίκτυο στο πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος «Διαύγεια». Εγκριση μεταβάσεων στην περιφέρεια Η Διοικούσα Επιτροπή, μετά από εισήγηση (αρ. πρωτ. 357/ ) του προϊσταμένου του Τμήματος Γραμματείας Οργάνων Διοίκησης Θεμ. Λιαραμάντζα και έχοντας υπόψη : 1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1ζ του άρθρου 8 του Π.Δ. της 27.11/ «περί κωδικοποιήσεως των περί συστάσεως του

6 6 Τ.Ε.Ε. κειμένων διατάξεων» (ΦΕΚ 430 Α / 1926), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 8 του Ν. 1486/1984 (ΦΕΚ 161 Α / 1984), σύμφωνα με το οποίο «η Διοικούσα Επιτροπή μπορεί να μεταβιβάσει και άλλες αρμοδιότητές της στον Πρόεδρό της ή σε μέλη της» 2. Ότι, στο πλαίσιο του έργου του Τ.Ε.Ε. και της προώθησης του έργου και του σκοπού του Τ.Ε.Ε. απαιτείται συχνά η μετακίνηση μελών της διοίκησης του Τ.Ε.Ε. ή υπαλλήλων του Τ.Ε.Ε. στην περιφέρεια. 3. Την αναγκαιότητα αποκέντρωσης των αρμοδιοτήτων της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε., μεταβιβάζει την αρμοδιότητά της για την έγκριση μεταβάσεων στην περιφέρεια (με έξοδα του Τ.Ε.Ε.) μελών της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε., του προεδρείου της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. και υπαλλήλων του Τ.Ε.Ε. για συμμετοχή τους στο έργο του Τ.Ε.Ε. ή εκτέλεση υπηρεσίας, στον Πρόεδρο του Τ.Ε.Ε. Χρήστο Σπίρτζη και τον Α Αντιπρόεδρο της Δ.Ε. Θεόδωρο Σεραφίδη, αναπληρούμενο κατά σειρά σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος από την Β Αντιπρόεδρο της Δ.Ε. Αντωνία Μοροπούλου. Οι αποφάσεις που θα εκδίδονται σε εκτέλεση της παρούσας απόφασης θα πρωτοκολλούνται στο γενικό πρωτόκολλο του Τ.Ε.Ε. και θα αναφέρουν το σκοπό της μετακίνησης, το μέσο της μετακίνησης και την κάλυψη των οδοιπορικών εξόδων, εξόδων διαμονής και της τυχόν ημερήσιας αποζημίωσης. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ε. Αποφ. Α6/Σ19/2014 Μεταβίβαση αρμοδιότητας Η Διοικούσα Επιτροπή, μετά από εισήγηση (αρ. πρωτ. 357/ ) του προϊσταμένου του Τμήματος Γραμματείας Οργάνων Διοίκησης Θεμ. Λιαραμάντζα και έχοντας υπόψη : 1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1ζ του άρθρου 8 του Π.Δ. της 27.11/ «περί κωδικοποιήσεως των περί συστάσεως του Τ.Ε.Ε. κειμένων διατάξεων» (ΦΕΚ 430 Α / 1926), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 8 του Ν. 1486/1984 (ΦΕΚ 161 Α / 1984), σύμφωνα με το οποίο «η Διοικούσα Επιτροπή μπορεί να μεταβιβάσει και άλλες αρμοδιότητές της στον Πρόεδρό της ή σε μέλη της» 2. Την αναγκαιότητα αποκέντρωσης των αρμοδιοτήτων της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε., μεταβιβάζει την αρμοδιότητά της για την προέγκριση δαπανών μέχρι πεντακοσίων ευρώ (500,00 ) πλέον Φ.Π.Α. για προμήθειες ή αναθέσεις εργασιών στη Γενική Διευθύντρια ΤΕΕ Δήμητρα

7 7 Κανέλλου, αναπληρούμενη κατά σειρά από τους υπαλλήλους Νικόλαο Παναγιωτόπουλο, προϊστάμενο της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας και Αθηνά Κουρτέση, προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. Οι αποφάσεις που θα εκδίδονται σε εκτέλεση της παρούσας απόφασης, θα πρωτοκολλούνται στο γενικό πρωτόκολλο του Τ.Ε.Ε. και θα αναφέρουν τη σκοπιμότητα, το ύψος της δαπάνης και τον εκάστοτε προμηθευτή. Μετά την πρωτοκόλλησή τους οι αποφάσεις θα αναρτώνται στο πρόγραμμα Διαύγεια Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ. Αποφ. Α7/Σ19/2014 Υπογραφές χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής και επιταγών. 1.9) του προϊσταμένου του Τμήματος Γραμματείας Οργάνων Σπίρτζη, αποφασίζει όπως τα χρηματικά εντάλματα πληρωμών του Τ.Ε.Ε., εκτός των υπογραφών του Προέδρου αναπληρούμενου (κατά σειρά) σε περίπτωση κωλύματος από τους Α Αντιπρόεδρο Δ.Ε. ΤΕΕ Θεόδωρο Σεραφίδη, Β Αντιπρόεδρο Δ.Ε. ΤΕΕ Αντωνία Μοροπούλου και του Γενικού Γραμματέα Δ.Ε. ΤΕΕ, Πολυχρόνη Ακριτίδη αναπληρούμενου (κατά σειρά) σε περίπτωση κωλύματος από τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα Νικόλαο Μήλη, φέρουν και τις υπογραφές 1) της Γενικής Διευθύντριας του Τ.Ε.Ε. Δήμητρας Κανέλλου, αναπληρούμενης (κατά σειρά) σε περίπτωση κωλύματος από τους υπαλλήλους του Τ.Ε.Ε. Νικόλαο Παναγιωτόπουλο, προϊστάμενο της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας και Θεμιστοκλή Λιαραμάντζα, προϊστάμενο του Τμήματος Γραμματείας Οργάνων Διοίκησης και 2) της προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Αθηνάς Κουρτέση, αναπληρούμενης (κατά σειρά) σε περίπτωση κωλύματος από τους υπαλλήλους του Τ.Ε.Ε. Θεοδώρα Μανιτσά, Παναγιώγτη Αλεξανδρή και Βασίλειο Βαρβέρη. Επίσης η Διοικούσα Επιτροπή έχοντας υπόψη την εισήγηση της Υπηρεσίας και του Πρόεδρου Τ.Ε.Ε. Χρήστου Σπίρτζη, αποφασίζει όπως οι επιταγές που εκδίδει το ΤΕΕ από το Λογαριασμό του στην Τράπεζα της Ελλάδος (Νο 26834/2) μετά τη θεώρηση των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από το Ελεγκτικό Συνέδριο, φέρουν δύο υπογραφές, δηλαδή υπογραφές 1) της Γενικής Διευθύντριας του Τ.Ε.Ε. Δήμητρας Κανέλλου, αναπληρούμενης (κατά σειρά) σε περίπτωση κωλύματος από τους υπαλλήλους του Τ.Ε.Ε. Νικόλαο Δραστηριότητας και Θεμιστοκλή Λιαραμάντζα, προϊστάμενο του

8 8 Τμήματος Γραμματείας Οργάνων Διοίκησης και 2) της προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Αθηνάς Κουρτέση, αναπληρούμενης (κατά σειρά) σε περίπτωση κωλύματος από τους υπαλλήλους του Τ.Ε.Ε. Θεοδώρα Μανιτσά, Παναγιώτη Αλεξανδρή και Βασίλειο Βαρβέρη. Οι επιταγές που εκδίδει το Τ.Ε.Ε. για πληρωμή από τα Προγράμματα των Δημοσίων Επενδύσεων θα φέρουν τις υπογραφές 1) της Γενικής Διευθύντριας του Τ.Ε.Ε. Δήμητρας Κανέλλου, αναπληρούμενης (κατά σειρά) σε περίπτωση κωλύματος από τους υπαλλήλους του Τ.Ε.Ε. Νικόλαο Παναγιωτόπουλο, προϊστάμενο της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας και Θεμιστοκλή Λιαραμάντζα, προϊστάμενο του Τμήματος Γραμματείας Οργάνων Διοίκησης και 2) της προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Αθηνάς Κουρτέση, αναπληρούμενης (κατά σειρά) σε περίπτωση κωλύματος από τους υπαλλήλους του Τ.Ε.Ε. Θεοδώρα Μανιτσά, Παναγιώτη Αλεξανδρή και Βασίλειο Βαρβέρη. Αποφ. Α8/Σ19/2014 Αποφ. Α9/Σ19/2014 Εξουσιοδότηση είσπραξης ταχυδρομικών επιταγών. 1.10) του προϊσταμένου του Τμήματος Γραμματείας Οργάνων Σπίρτζη, αποφασίζει όπως οι αποστελλόμενες στο Τεχνικό Επιμελητήριο ταχυδρομικές επιταγές, εξοφλούνται με την υπογραφή της Γενικής Διευθύντριας του Τ.Ε.Ε. Δήμητρας Κανέλλου, αναπληρούμενης (κατά σειρά) σε περίπτωση κωλύματος από τους της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας, Θεμιστοκλή Διοίκησης, Νικόλαο Βαΐτση και Διονύσιο Σταματόπουλο Εξόφληση Τραπεζικών Επιταγών. 1.11) του προϊσταμένου του Τμήματος Γραμματείας Οργάνων Σπίρτζη, αποφασίζει όπως οι Τραπεζικές Επιταγές των διαφόρων Τραπεζών και ιδιωτών που εκδίδονται σε διαταγή του Τ.Ε.Ε., οπισθογραφούνται από τους 1) Πρόεδρο Χρήστο Σπίρτζη, αναπληρούμενο (κατά σειρά) σε περίπτωση κωλύματος από τον Α Αντιπρόεδρο Δ.Ε. ΤΕΕ Θεόδωρο Σεραφίδη, την Β Αντιπρόεδρο Δ.Ε. ΤΕΕ Αντωνία Μοροπούλου, 2) τον Γενικό Γραμματέα της Δ.Ε. ΤΕΕ

9 9 Πολυχρόνη Ακριτίδη, αναπληρούμενο από τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα Δ.Ε. ΤΕΕ Νικόλαο Μήλη και 3) τη Γενική Διευθύντρια του Τ.Ε.Ε. Δήμητρα Κανέλλου, αναπληρούμενης (κατά σειρά) σε περίπτωση κωλύματος από τους υπαλλήλους του Τ.Ε.Ε. Αθηνά Κουρτέση, προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Νικόλαο Παναγιωτόπουλο, προϊστάμενο της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας και Θεμιστοκλή Λιαραμάντζα, προϊστάμενο του Τμήματος Γραμματείας Οργάνων Αποφ. Α10/Σ19/2014 Αποφ. Α11/Σ19/2014 Εξόφληση των χρηματικών ενταλμάτων του Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ. και χρηματικών γραμματίων των Ταμείων του Κράτους. 1.12) του προϊσταμένου του Τμήματος Γραμματείας Οργάνων Σπίρτζη, αποφασίζει όπως τα χρηματικά εντάλματα του Δημοσίου ή των Ν.Π.Δ.Δ. και τα χρηματικά γραμμάτια που εκδίδονται από τα Ταμεία του Κράτους, σε διαταγή του Τ.Ε.Ε., εξοφλούνται με την υπογραφή των 1) Προέδρου Τ.Ε.Ε. Χρήστου Σπίρτζη αναπληρούμενου (κατά σειρά) σε περίπτωση κωλύματος από τον Α Αντιπρόεδρο Δ.Ε. ΤΕΕ Θεόδωρο Σεραφίδη, την Β Αντιπρόεδρο Δ.Ε. ΤΕΕ Αντωνία Μοροπούλου, 2) του Γενικού Γραμματέα Πολυχρόνη Ακριτίδη ή σε περίπτωση κωλύματος του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα Νικόλαου Μήλη και 3) της Γενικής Διευθύντριας του Τ.Ε.Ε. Δήμητρας Κανέλλου, αναπληρούμενης (κατά σειρά) σε περίπτωση κωλύματος από τους υπαλλήλους του Τ.Ε.Ε. Αθηνά Κουρτέση, προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Νικόλαο Παναγιωτόπουλο, προϊστάμενο της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας και Θεμιστοκλή Λιαραμάντζα, προϊστάμενο του Τμήματος Γραμματείας Οργάνων Διαχείριση Πάγιας Προκαταβολής Τ.Ε.Ε. 1.13) του προϊσταμένου του Τμήματος Γραμματείας Οργάνων Σπίρτζη, αποφασίζει την τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθμό 1289/89 απόφασής της «Σύσταση Πάγιας Προκαταβολής κατά τις διατάξεις του Ν.Δ. 496/74» (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) σε ό,τι αφορά τη διακίνηση του Λογαριασμού της Πάγιας Προκαταβολής στην Τράπεζα της Ελλάδος, ως εξής : «Για να αποσύρει ο Διαχειριστής της Πάγιας Προκαταβολής οποιοδήποτε ποσό από τον Λογαριασμό στην Τράπεζα της Ελλάδος, πρέπει να υπογράφεται η σχετική επιταγή από

10 10 τον ίδιο και την Γενική Διευθύντρια του Τ.Ε.Ε. Δήμητρα Κανέλλου ή (κατά σειρά) σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας της από τους υπαλλήλους του Τ.Ε.Ε. Αθηνά Κουρτέση, προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Νικόλαο Παναγιωτόπουλο, προϊστάμενο της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας και Θεμιστοκλή Λιαραμάντζα, προϊστάμενο του Τμήματος Γραμματείας Οργάνων Επίσης, η Διοικούσα Επιτροπή αποφασίζει ότι η Γενική Διευθύντρια του Τ.Ε.Ε. Δήμητρα Κανέλλου, αναπληρούμενη όπως παραπάνω, θα υπογράφει και τις εντολές πληρωμής από την Πάγια Προκαταβολή Τ.Ε.Ε. Επισημαίνεται ότι για οποιαδήποτε δαπάνη μέσω της Πάγιας Προκαταβολής θα προηγείται η προβλεπόμενη από το Δημόσιο Λογιστικό έγκριση και παραλαβή. Αποφ. Α12/Σ19/2014 Λογαριασμός Τ.Ε.Ε. Νο στην Τράπεζα Αττικής. 1.14) του προϊσταμένου του Τμήματος Γραμματείας Οργάνων κίνηση του λογαριασμού του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας στην Τράπεζα Αττικής που αφορά στην είσπραξη συνδρομών των Μελών του ΤΕΕ είναι : 1) Ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ε. Χρήστος Σπίρτζης, αναπληρούμενος (κατά Αντιπρόεδρο Δ.Ε. Τ.Ε.Ε. ή Αντωνία Μοροπούλου, Β Αντιπρόεδρο 2) Η Γενική Διευθύντρια του Τ.Ε.Ε. Δήμητρα Κανέλλου, Διευκρινίζεται ότι κινήσεις του Λογαριασμού μπορούν να γίνουν μόνο προς τον Λογαριασμό του Τ.Ε.Ε. στην Τράπεζα της Ελλάδος (Νο 26834/2). Δήμητρα Κανέλλου, Γενική Διευθύντρια, Αθηνά Κουρτέση, προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Νικόλαο

11 11 Δραστηριότητας, Παναγιώτη Αλεξανδρή και Λεωνίδα Καραγιάννη για την παρακολούθηση του Λογαριασμού μέσω Internet Banking. Αποφ. Α13/Σ19/2014 Λογαριασμός Τ.Ε.Ε. Νο στην Τράπεζα Αττικής. 1.15) του προϊσταμένου του Τμήματος Γραμματείας Οργάνων κίνηση του λογαριασμού του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας με αριθμό στην Τράπεζα Αττικής, στον οποίο είναι κατατεθειμένα τα έσοδα του Τ.Ε.Ε. από την εκμίσθωση του οικοπέδου του Τ.Ε.Ε. στο Μαρούσι των Μελών του ΤΕΕ είναι : 1) Ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ε. Χρήστος Σπίρτζης, αναπληρούμενος (κατά Αντιπρόεδρο Δ.Ε. Τ.Ε.Ε. ή Αντωνία Μοροπούλου, Β Αντιπρόεδρο 2) Η Γενική Διευθύντρια του Τ.Ε.Ε. Δήμητρα Κανέλλου, Διευκρινίζεται ότι κινήσεις του Λογαριασμού μπορούν να γίνουν μόνο προς τον Λογαριασμό του Τ.Ε.Ε. στην Τράπεζα της Ελλάδος (Νο 26834/2). Δήμητρα Κανέλλου, Γενική Διευθύντρια, Αθηνά Κουρτέση, προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Νικόλαο Δραστηριότητας, Παναγιώτη Αλεξανδρή και Λεωνίδα Καραγιάννη για την παρακολούθηση του Λογαριασμού μέσω Internet Banking. Αποφ. Α14/Σ19/2014 Λογαριασμός του Τ.Ε.Ε. Νο στην Τράπεζα Αττικής. 1.16) του προϊσταμένου του Τμήματος Γραμματείας Οργάνων

12 12 κίνηση του λογαριασμού του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας στην Τράπεζα Αττικής, με αριθμό , ο οποίος αφορά στις αποπληρωμές του δανείου για το κτίριο του Τ.Ε.Ε. στη Θεσσαλονίκη, ορίζονται : 1) Ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ε. Χρήστος Σπίρτζης, αναπληρούμενος (κατά Αντιπρόεδρο Δ.Ε. Τ.Ε.Ε. ή Αντωνία Μοροπούλου, Β Αντιπρόεδρο 2) Η Γενική Διευθύντρια του Τ.Ε.Ε. Δήμητρα Κανέλλου, Διευκρινίζεται ότι στο λογαριασμό αυτό κατατίθενται ποσά από το λογαριασμό του Τ.Ε.Ε. στην Τράπεζα της Ελλάδος (Νο 26834/2), μετά πάντοτε από αντίστοιχες αποφάσεις πληρωμών που εγκρίνει η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε. Δήμητρα Κανέλλου, Γενική Διευθύντρια, Αθηνά Κουρτέση, προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Νικόλαο Δραστηριότητας, Παναγιώτη Αλεξανδρή και Λεωνίδα Καραγιάννη για την παρακολούθηση του Λογαριασμού μέσω Internet Banking. Αποφ. Α15/Σ19/2014 Λογαριασμός του Τ.Ε.Ε. Νο στην Τράπεζα Αττικής για την πληρωμή Συνδρομών Συμμετοχής του ΤΕΕ σε Διεθνείς Οργανισμούς και λοιπές συναλλαγές με το εξωτερικό 1.17) του προϊσταμένου του Τμήματος Γραμματείας Οργάνων κίνηση του λογαριασμού του Τ.Ε.Ε. με αριθμό στην Τράπεζα Αττικής που αφορά στην πληρωμή Συνδρομών του Τ.Ε.Ε. στους Διεθνείς Οργανισμούς που είναι μέλος και λοιπές συναλλαγές με το εξωτερικό που αφορούν σε ιδιώτες κ.λπ., ορίζονται: 1) Ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ε. Χρήστος Σπίρτζης, αναπληρούμενος (κατά Αντιπρόεδρο Αντωνία Μοροπούλου, Β Αντιπρόεδρο

13 13 2) Η Γενική Διευθύντρια του Τ.Ε.Ε. Δήμητρα Κανέλλου, της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας και Θεμιστοκλή Δήμητρα Κανέλλου, Γενική Διευθύντρια, Αθηνά Κουρτέση, προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Νικόλαο Δραστηριότητας, Παναγιώτη Αλεξανδρή και Λεωνίδα Καραγιάννη για την παρακολούθηση του Λογαριασμού μέσω Internet Banking. Αποφ. Α16/Σ19/2014 Λογαριασμός του Τ.Ε.Ε. Νο στην Τράπεζα Αττικής για την προσωρινή κατάθεση επιδικαζομένων αμοιβών Μηχανικών 1) του προϊσταμένου του Τμήματος Γραμματείας Οργάνων κίνηση του λογαριασμού του Τ.Ε.Ε. με αριθμό στην Τράπεζα Αττικής που αφορά στην προσωρινή κατάθεση επιδικαζομένων αμοιβών Μηχανικών, ορίζονται: 3) Ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ε. Χρήστος Σπίρτζης, αναπληρούμενος (κατά Αντιπρόεδρο Αντωνία Μοροπούλου, Β Αντιπρόεδρο 4) Η Γενική Διευθύντρια του Τ.Ε.Ε. Δήμητρα Κανέλλου, Διευκρινίζεται ότι κινήσεις του Λογαριασμού μπορούν να γίνουν μόνο προς τους λογαριασμούς των δικαιούχων Μηχανικών, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στη σχετική απόφαση Α3/Σ26/2011 της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. Δήμητρα Κανέλλου, Γενική Διευθύντρια, Αθηνά Κουρτέση, προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Νικόλαο

14 14 Δραστηριότητας, Παναγιώτη Αλεξανδρή και Λεωνίδα Καραγιάννη για την παρακολούθηση του Λογαριασμού μέσω Internet Banking. Αποφ. Α17/Σ19/2014 Λογαριασμός Τ.Ε.Ε. Νο στην ALPHA BANK. 1.19) του προϊσταμένου του Τμήματος Γραμματείας Οργάνων κίνηση του λογαριασμού του Τ.Ε.Ε. με αριθμό στην ALPHA BANK που αφορά στην είσπραξη συνδρομών των Μελών του Τ.Ε.Ε. μέσω πιστωτικής κάρτας VISA ορίζονται: 1) Ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ε. Χρήστος Σπίρτζης, αναπληρούμενος (κατά Αντιπρόεδρο Δ.Ε. Τ.Ε.Ε. ή Αντωνία Μοροπούλου, Β Αντιπρόεδρο 2) Η Γενική Διευθύντρια του Τ.Ε.Ε. Δήμητρα Κανέλλου, Οικονομικών Υπηρεσιών, Νικόλαο Παναγιωτόπουλο, προϊστάμενο Διευκρινίζεται ότι κινήσεις του Λογαριασμού μπορούν να γίνουν μόνο προς τον Λογαριασμό του Τ.Ε.Ε. στην Τράπεζα της Ελλάδος (Νο 26834/2). Δήμητρα Κανέλλου, Αθηνά Κουρτέση, προϊσταμένη της Διεύθυνσης της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας, Παναγιώτη Αλεξανδρή και Λεωνίδα Καραγιάννη για την παρακολούθηση του Λογαριασμού μέσω Internet Banking. Αποφ. Α18/Σ19/2014 Λογαριασμός Τ.Ε.Ε. Νο στην ALPHA BANK. 1.20) του προϊσταμένου του Τμήματος Γραμματείας Οργάνων

15 15 κίνηση του λογαριασμού του Τ.Ε.Ε. με αριθμό στην ALPHA BANK που αφορά στην είσπραξη συνδρομών των Μελών του ΤΕΕ ορίζονται : 1) Ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ε. Χρήστος Σπίρτζης, αναπληρούμενος (κατά Αντιπρόεδρο Αντωνία Μοροπούλου, Β Αντιπρόεδρο 2) Η Γενική Διευθύντρια του Τ.Ε.Ε. Δήμητρα Κανέλλου, Διευκρινίζεται ότι κινήσεις του Λογαριασμού μπορούν να γίνουν μόνο προς τον Λογαριασμό του Τ.Ε.Ε. στην Τράπεζα της Ελλάδος (Νο 26834/2). Ο λογαριασμός θα χρησιμοποιείται από το ΤΕΕ και για έκδοση εγγυητικών επιστολών. Δήμητρα Κανέλλου, Αθηνά Κουρτέση, προϊσταμένη της Διεύθυνσης της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας, Παναγιώτη Αλεξανδρή και Λεωνίδα Καραγιάννη για την παρακολούθηση του Λογαριασμού μέσω Internet Banking. Αποφ. Α19/Σ19/2014 Λογαριασμός Τ.Ε.Ε. Νο στην ALPHA BANK. 1.21) του προϊσταμένου του Τμήματος Γραμματείας Οργάνων κίνηση του λογαριασμού του Τ.Ε.Ε. με αριθμό στην ALPHA BANK που αφορά στην είσπραξη από συμμετοχή σε συνέδρια του Τ.Ε.Ε., ορίζονται : 1. Ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ε. Χρήστος Σπίρτζης, αναπληρούμενος (κατά Αντιπρόεδρο Δ.Ε. Τ.Ε.Ε. ή Αντωνία Μοροπούλου, Β Αντιπρόεδρο 2. Η Γενική Διευθύντρια του Τ.Ε.Ε. Δήμητρα Κανέλλου,

16 16 Διευκρινίζεται ότι οι κινήσεις του λογαριασμού μπορούν να γίνουν μόνο προς τον λογαριασμό του Τ.Ε.Ε. στην Τράπεζα της Ελλάδος (Νο 26834/2). Δήμητρα Κανέλλου, Γενική Διευθύντρια, Αθηνά Κουρτέση, προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Νικόλαο Δραστηριότητας, Παναγιώτη Αλεξανδρή και Λεωνίδα Καραγιάννη για την παρακολούθηση του Λογαριασμού μέσω Internet Banking. Αποφ. Α20/Σ19/2014 Λογαριασμός Τ.Ε.Ε. Νο στην ALPHA BANK. 1.22) του προϊσταμένου του Τμήματος Γραμματείας Οργάνων κίνηση του λογαριασμού του Τ.Ε.Ε. με αριθμό στην ALPHA BANK που αφορά σε εισπράξεις από συμμετοχή σε συνέδρια που διοργάνωσε παλιότερα το Τ.Ε.Ε., ορίζονται : 1. Ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ε. Χρήστος Σπίρτζης, αναπληρούμενος (κατά Αντιπρόεδρο Δ.Ε. Τ.Ε.Ε. ή Αντωνία Μοροπούλου, Β Αντιπρόεδρο 2. Η Γενική Διευθύντρια του Τ.Ε.Ε. Δήμητρα Κανέλλου, της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας και Θεμιστοκλή Διευκρινίζεται ότι οι κινήσεις του λογαριασμού μπορούν να γίνουν μόνο προς τον λογαριασμό του Τ.Ε.Ε. στην Τράπεζα της Ελλάδος (Νο 26834/2). Δήμητρα Κανέλλου, Γενική Διευθύντρια, Αθηνά Κουρτέση, προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Νικόλαο

17 17 Δραστηριότητας, Παναγιώτη Αλεξανδρή και Λεωνίδα Καραγιάννη για την παρακολούθηση του Λογαριασμού μέσω Internet Banking. Αποφ. Α21/Σ19/2014 Αποφ. Α22/Σ19/2014 Λογαριασμός Τ.Ε.Ε. Νο στην ALPHA BANK. 1.23) του προϊσταμένου του Τμήματος Γραμματείας Οργάνων Διοίκησης Θεμ. Λιαραμάντζα και του του Τ.Ε.Ε. Χρήστου Σπίρτζη, αποφασίζει ότι αρμόδιοι για την παρακολούθηση και την κίνηση του λογαριασμού του Τ.Ε.Ε. με αριθμό στην ALPHA BANK που αφορά στην κατάθεση Φ.Π.Α. που αποδίδει μέσω συστήματος Taxisnet, ορίζονται: 1) Ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ε. Χρήστος Σπίρτζης, αναπληρούμενος (κατά σειρά) σε περίπτωση κωλύματος από τους Θεόδωρο Σεραφίδη, Α Αντιπρόεδρο Δ.Ε. Τ.Ε.Ε. ή Αντωνία Μοροπούλου, Β Αντιπρόεδρο 2) η Γενική Διευθύντρια του Τ.Ε.Ε. Δήμητρα Κανέλλου, Δήμητρα Κανέλλου, Γενική Διευθύντρια, Αθηνά Κουρτέση, προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Νικόλαο Δραστηριότητας, Παναγιώτη Αλεξανδρή και Λεωνίδα Καραγιάννη για την παρακολούθηση του Λογαριασμού μέσω Internet Banking. Λογαριασμός Τ.Ε.Ε. Νο στην ALPHA BANK. 1.24) του προϊσταμένου του Τμήματος Γραμματείας Οργάνων κίνηση του λογαριασμού του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας στην Τράπεζα ALPHA BANK που αφορά την είσπραξη συνδρομών στην Τράπεζα Πληροφοριών ορίζονται : 1) Ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ε. Χρήστος Σπίρτζης, αναπληρούμενος (κατά

18 18 Αντιπρόεδρο Δ.Ε. Τ.Ε.Ε. ή Αντωνία Μοροπούλου, Β Αντιπρόεδρο 2) Η Γενική Διευθύντρια του Τ.Ε.Ε. Δήμητρα Κανέλλου, Επίσης η Διοικούσα Επιτροπή αποφασίζει ότι δικαίωμα παρακολούθησης του παραπάνω λογαριασμού μέσω ηλεκτρονικών αρχείων θα έχουν οι υπάλληλοι Τ.Ε.Ε. Δήμητρα Κανέλλου, Γενική Διευθύντρια, Αθηνά Κουρτέση, προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Νικόλαος Παναγιωτόπουλος, προϊστάμενος της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας, Παναγιώτης Αλεξανδρής και Λεωνίδας Καραγιάννης. Διευκρινίζεται ότι κινήσεις του Λογαριασμού μπορούν να γίνουν μόνο προς τον Λογαριασμό του Τ.Ε.Ε. στην Τράπεζα της Ελλάδος (Νο 26834/2). Αποφ. Α23/Σ19/2014 Λογαριασμός Νο 080/ στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. 1.25) του προϊσταμένου του Τμήματος Γραμματείας Οργάνων κίνηση του λογαριασμού του Τ.Ε.Ε. με αριθμό Νο 080/ στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος για τις Αμοιβές Μηχανικών ορίζονται : 1) Ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ε. Χρήστος Σπίρτζης, αναπληρούμενος (κατά Αντιπρόεδρο Δ.Ε. Τ.Ε.Ε. ή Αντωνία Μοροπούλου, Β Αντιπρόεδρο 2) Η Γενική Διευθύντρια του Τ.Ε.Ε. Δήμητρα Κανέλλου, αναπληρούμενη κατά σειρά σε περίπτωση κωλύματος από τους Οικονομικών Υπηρεσιών, Νικόλαο Παναγιωτόπουλο, προϊστάμενο Επίσης η Διοικούσα Επιτροπή αποφασίζει ότι δικαίωμα παρακολούθησης του παραπάνω λογαριασμού μέσω ηλεκτρονικών

19 19 αρχείων θα έχουν οι υπάλληλοι Τ.Ε.Ε. Δήμητρα Κανέλλου, Γενική Διευθύντρια, Αθηνά Κουρτέση, προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Νικόλαος Παναγιωτόπουλος, προϊστάμενος της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας, Παναγιώτης Αλεξανδρής και Λεωνίδας Καραγιάννης. Αποφ. Α24/Σ19/2014 Λογαριασμός του Τ.Ε.Ε. Νο 080/ στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος για την είσπραξη Ποσοστού Ανταπόδοσης για την Λειτουργία του Συστήματος Υποβολής και Διαχείρισης Αυθαίρετων Κατασκευών. 1.26) του προϊσταμένου του Τμήματος Γραμματείας Οργάνων κίνηση του λογαριασμού του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 080/ στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος για την είσπραξη Ποσοστού Ανταπόδοσης για την Λειτουργία του Συστήματος Υποβολής και Διαχείρισης Αυθαίρετων Κατασκευών ορίζονται: 1) Ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ε. Χρήστος Σπίρτζης, αναπληρούμενος (κατά Αντιπρόεδρο Δ.Ε. Τ.Ε.Ε. ή Αντωνία Μοροπούλου, Β Αντιπρόεδρο 2) Η Γενική Διευθύντρια του Τ.Ε.Ε. Δήμητρα Κανέλλου, αναπληρούμενη κατά σειρά σε περίπτωση κωλύματος από τους Διαχειριστές του λογαριασμού ορίζονται οι: 1. Η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Αθηνά Κουρτέση 2. Ο προϊστάμενος Δ/νσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας, κ. Νικόλαος Παναγιωτόπουλος. 3. Η υπάλληλος Τ.Ε.Ε. Θεοδώρα Μανιτσά 4. Ο υπάλληλος Τ.Ε.Ε. Παναγιώτης Αλεξανδρής 5. Ο υπάλληλος Τ.Ε.Ε. Βασίλειος Βαρβέρης. Διευκρινίζεται ότι κινήσεις του Λογαριασμού μπορούν να γίνουν μόνο προς τον Λογαριασμό του Τ.Ε.Ε. στην Τράπεζα της Ελλάδος (Νο 26834/2). Δήμητρα Κανέλλου, Γενική Διευθύντρια, Νικόλαο Παναγιωτόπουλο,

20 20 προϊστάμενο της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας, Αθηνά Κουρτέση, προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Παναγιώτη Αλεξανδρή και Λεωνίδα Καραγιάννη για την παρακολούθηση του Λογαριασμού μέσω Internet Banking. Αποφ. Α25/Σ19/2014 Αποφ. Α26/Σ19/2014 Λογαριασμός του Τ.Ε.Ε. Νο στην Τράπεζα Πειραιώς για το σύστημα ηλεκτρονικών συναλλαγών του Τ.Ε.Ε. 1.27) του προϊσταμένου του Τμήματος Γραμματείας Οργάνων κίνηση του λογαριασμού του Τ.Ε.Ε. με αριθμό στην Τράπεζα Πειραιώς για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές των μελών του Τ.Ε.Ε. με αυτό, ορίζονται: α) Ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ε. Χρήστος Σπίρτζης, αναπληρούμενος (κατά Αντιπρόεδρο Δ.Ε. Τ.Ε.Ε. ή Αντωνία Μοροπούλου, Β Αντιπρόεδρο β) Η Γενική Διευθύντρια του Τ.Ε.Ε. Δήμητρα Κανέλλου, Επίσης η Διοικούσα Επιτροπή αποφασίζει ότι δικαίωμα παρακολούθησης του παραπάνω λογαριασμού μέσω web banking θα έχουν οι υπάλληλοι Τ.Ε.Ε. Δήμητρα Κανέλλου, Γενική Διευθύντρια, Αθηνά Κουρτέση, προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Νικόλαος Παναγιωτόπουλος, προϊστάμενος της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας, Παναγιώτης Αλεξανδρής και Λεωνίδας Καραγιάννης. Διευκρινίζεται ότι κινήσεις του Λογαριασμού μπορούν να γίνουν μόνο προς τον Λογαριασμό Ταμειακής Διαχείρισης του Τ.Ε.Ε. στην Τράπεζα της Ελλάδος (Ν.26834/2). Λογαριασμός του Τ.Ε.Ε. Νο στην Τράπεζα Πειραιώς (τ. Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.) που αφορούσε στη μισθοδοσία των υπαλλήλων του ΤΕΕ.

21 ) του προϊσταμένου του Τμήματος Γραμματείας Οργάνων Σπίρτζη, εξουσιοδοτεί τους παρακάτω υπαλλήλους του Τ.Ε.Ε. για τη διαχείριση του λογαριασμού του Τ.Ε.Ε. Νο στην Τράπεζα Πειραιώς (τ. Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος) που αφορούσε στη μισθοδοσία των υπαλλήλων του ΤΕΕ: 1) Την Γενική Διευθύντρια του Τ.Ε.Ε. Δήμητρα Κανέλλου υπαλλήλους Τ.Ε.Ε. Νικόλαο Παναγιωτόπουλο, προϊστάμενο της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας, Θεμιστοκλή Διοίκησης και 2) την προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Αθηνά Κουρτέση, αναπληρούμενη (κατά σειρά) σε περίπτωση κωλύματος από τους υπαλλήλους Τ.Ε.Ε. Θεοδώρα Μανιτσά, Παναγιώτη Αλεξανδρή και Βασίλειο Βαρβέρη. Δήμητρα Κανέλλου, Γενική Διευθύντρια, Αθηνά Κουρτέση, προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Νικόλαο Δραστηριότητας, Παναγιώτη Αλεξανδρή και Λεωνίδα Καραγιάννη για την παρακολούθηση του Λογαριασμού μέσω Internet Banking. Αποφ. Α27/Σ19/2014 Λογαριασμός του Τ.Ε.Ε. Νο 080/ στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος για την πληρωμή από το σύστημα της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών. 1.29) του προϊσταμένου του Τμήματος Γραμματείας Οργάνων Σπίρτζη, αποφασίζει ότι αρμόδιοι για το την παρακολούθηση και την κίνηση του λογαριασμού Νο 080/ που τηρεί το Τ.Ε.Ε. στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος για την πληρωμή μισθοδοσίας και λοιπών πληρωμών από το σύστημα της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών, ορίζονται: 1) ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Χρήστος Σπίρτζης, αναπληρούμενος (κατά σειρά) σε περίπτωση κωλύματος από τους Α Αντιπρόεδρο Δ.Ε. ΤΕΕ Θεόδωρο Σεραφίδη και Β Αντιπρόεδρο Δ.Ε. ΤΕΕ Αντωνία Μοροπούλου και 2) η Γενική Διευθύντρια του ΤΕΕ, Δήμητρα Κανέλλου,

22 22 υπαλλήλους ΤΕΕ Αθηνά Κουρτέση, προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Νικόλαο Παναγιωτόπουλο προϊστάμενο της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας, Αικατερίνη Τραντάλη, προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διοικητικού, και Θεμιστοκλή Επίσης η Διοικούσα Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και του Προέδρου του Τ.Ε.Ε. Χρήστου Σπίρτζη, εξουσιοδοτεί την ΔΙΑΣ Α.Ε. και την Ενιαία Αρχή Πληρωμών, ώστε να έχουν πρόσβαση στον παραπάνω λογαριασμό και να διενεργούνται οι απαραίτητες πληρωμές στο προσωπικό του Τ.Ε.Ε. και τρίτους που εντέλλεται το Τ.Ε.Ε. Δήμητρα Κανέλλου, Γενική Διευθύντρια, Αθηνά Κουρτέση, προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Νικόλαο Δραστηριότητας, Παναγιώτη Αλεξανδρή και Λεωνίδα Καραγιάννη για την παρακολούθηση του Λογαριασμού μέσω Internet Banking. Αποφ. Α28/Σ19/2014 Λογαριασμός του Τ.Ε.Ε. Νο στην Τράπεζα EUROBANK EFG για την κατάθεση εσόδων από την διαχείριση του υπαίθριου σταθμού αυτοκινήτων στο οικόπεδο του ΤΕΕ στο Μαρούσι. 1.30) του προϊσταμένου του Τμήματος Γραμματείας Οργάνων κίνηση του λογαριασμού του Τ.Ε.Ε. με αριθμό στην Τράπεζα EUROBANK EFG, στον οποίο κατατίθενται τα χρήματα που εισπράττονται από τη διαχείριση του υπαίθριου σταθμού αυτοκινήτων στο οικόπεδο του ΤΕΕ στο Μαρούσι ορίζονται: 1) Ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ε. Χρήστος Σπίρτζης, αναπληρούμενος (κατά Αντιπρόεδρο Δ.Ε. Τ.Ε.Ε. ή Αντωνία Μοροπούλου, Β Αντιπρόεδρο 2) Η Γενική Διευθύντρια του Τ.Ε.Ε. Δήμητρα Κανέλλου, αναπληρούμενη κατά σειρά σε περίπτωση κωλύματος από τους Λιαραμάντζα. Προϊστάμενο του Τμήματος Γραμματείας Οργάνων

23 23 Διευκρινίζεται ότι κινήσεις του Λογαριασμού μπορούν να γίνουν μόνο προς τον Λογαριασμό του Τ.Ε.Ε. στην Τράπεζα της Ελλάδος (Νο 26834/2). Δήμητρα Κανέλλου, Γενική Διευθύντρια, Αθηνά Κουρτέση, προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Νικόλαο Δραστηριότητας, Παναγιώτη Αλεξανδρή και Λεωνίδα Καραγιάννη για την παρακολούθηση του Λογαριασμού μέσω Internet Banking.. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΧΡ. ΣΠΙΡΤΖΗΣ Π. ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 22/10-9-2013 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 18:00 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ : 19:30

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 22/10-9-2013 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 18:00 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ : 19:30 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθ.Πρωτ.:ΤΓΟΔ/ 302/ 16.12.2013 ΑΔΑ: ΒΛΓΛ46Ψ842-Ω3Ω ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 22/10-9-2013

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 23/17-9-2013 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 18:00 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ : 21:45

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 23/17-9-2013 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 18:00 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ : 21:45 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθ.Πρωτ.:ΤΓΟΔ/303/16.12.2013 ΑΔΑ:ΒΛΓΛ46Ψ842-ΨΑΡ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 23/17-9-2013 ΩΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 7/11-3-2014 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ :19:00 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ :20:50

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 7/11-3-2014 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ :19:00 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ :20:50 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθ.Πρωτ.:ΤΓΟΔ/339/7.4.2014 ΑΔΑ: ΒΙΗΥ46Ψ842-Υ37 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 7/11-3-2014 ΩΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης με αριθμό 25/30.10.2012 Της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 14:00 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ : 20:00

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης με αριθμό 25/30.10.2012 Της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 14:00 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ : 20:00 1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθ.Πρωτ.: ΤΓΟΔ/ / ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης με αριθμό 25/30.10.2012 Της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 14:00 ΩΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (Π.Δ.Ε.)

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (Π.Δ.Ε.) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, 20/1/ 2012 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ. Οικ. 1135/390 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακας Διανομής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αθήνα, 24/8/2010 Αρ. Πρωτ.:2/57873

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αθήνα, 24/8/2010 Αρ. Πρωτ.:2/57873 1 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου 37 Τ.Κ. 101

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: Απογραφή προσωπικού του δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α α και β βαθμού και σύσταση Ενιαίας Αρχής Πληρωμής ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: Απογραφή προσωπικού του δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α α και β βαθμού και σύσταση Ενιαίας Αρχής Πληρωμής ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ Αθήνα, 4 Ιουνίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΟΕΥ) ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ (ΔΕΥΑΜΒ)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΟΕΥ) ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ (ΔΕΥΑΜΒ) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΟΕΥ) ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ (ΔΕΥΑΜΒ) 1 Άρθρο 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΟΕΥ) 1. Με τον ΟΕΥ καθορίζονται:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ (Π.Ε.Δ.Η.) ΙΩΑΝΝΙΝΑ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 - Αντικείμενο του Κανονισμού Άρθρο 2 - Νομοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι.K.

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι.K. ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι.K. ΕΚΔΟΣΗ 4 Η ΚΑΒΑΛΑ 2011 Πρόλογος Οι Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας, χάριν συντομίας ΕΛΚΕ, ιδρύθηκαν στα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 3/11-2-2014 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ :19:30 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ :22:45

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 3/11-2-2014 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ :19:30 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ :22:45 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθ.Πρωτ.:ΤΓΟΔ/332/19.3.2014 ΑΔΑ: ΒΙΞ446Ψ842-ΨΚ6 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 3/11-2-2014 ΩΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΓΟ469060-6ΨΘ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο Λάρισα 03 Αυγούστου 2012 Αριθμ. πρωτ.: 37453. Διακήρυξη 42/2012

ΑΔΑ: Β4ΓΟ469060-6ΨΘ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο Λάρισα 03 Αυγούστου 2012 Αριθμ. πρωτ.: 37453. Διακήρυξη 42/2012 Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας Αναρτητέα στο διαδίκτυο Λάρισα 03 Αυγούστου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 19/23-7-2013 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 19:00 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ : 24:00

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 19/23-7-2013 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 19:00 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ : 24:00 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθ.Πρωτ.: ΤΓΟΔ/300/16-12-2013 ΑΔΑ: ΒΛΓΛ46Ψ842-0ΧΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 19/23-7-2013

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικά 125.000 (συμπεριλαμβανομένων των φόρων)

Συνολικά 125.000 (συμπεριλαμβανομένων των φόρων) 15PROC002572984 ΣΧΕΔΙΟ 2015-02-12 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 11/16.4.2013 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 18:30 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ : 23:45

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 11/16.4.2013 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 18:30 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ : 23:45 1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθ.Πρωτ.: ΤΓΟΔ/249/21.6.2013 ΑΔΑ:ΒΕΖΑ46Ψ842-Σ64 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 11/16.4.2013

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αθήνα, 23-3-2011 Αρ. Πρωτ. : K1-802 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘ. ΕΣΩΤΕΡ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ A Tαχ. Δ/νση: Κάνιγγος 20 Τ.Κ.: 101 81 Πληροφορίες : Α. Οικονομάκη Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 31/5-12-2013 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 19:00 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ : 22:30

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 31/5-12-2013 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 19:00 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ : 22:30 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθ.Πρωτ.:ΤΓΟΔ/321/26.2.2014 ΑΔΑ: ΒΙΕΕ46Ψ842-ΖΗΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 31/5-12-2013 ΩΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 12/25.4.2013. ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 20:15 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ : 00:30 της 26.4.

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 12/25.4.2013. ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 20:15 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ : 00:30 της 26.4. ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθ.Πρωτ.:ΤΓΟΔ/246/17.6.2013 ΑΔΑ:ΒΕΖ346Ψ842-ΛΜ$ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 12/25.4.2013 ΩΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναφορικά με την ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ για τις ανάγκες του ΔΣΑ και των μελών του.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναφορικά με την ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ για τις ανάγκες του ΔΣΑ και των μελών του. ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημίας 60 Τ.Κ. 10679 Τηλ.: 210-3398270, 271 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηµεροµηνία 22.9.2015 Αρ. Πρωτ.: 906 ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογιζόμενη δαπάνη: διενέργειας:

Προϋπολογιζόμενη δαπάνη: διενέργειας: Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Υγείας 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας Π.Γ.Ν.Λ. Γ.Ν.Λ. «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Παρασκευή Νταφούλη Κοκόζη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ. Μαρούσι, 07-10-2015 Αρ.πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ. Μαρούσι, 07-10-2015 Αρ.πρωτ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι Ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος 03/011/2011 Αριθ.Πρωτ.117193/ΓΠ 32116

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος 03/011/2011 Αριθ.Πρωτ.117193/ΓΠ 32116 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος 03/011/2011 Αριθ.Πρωτ.117193/ΓΠ 32116 ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΘΕΜΑ:«Έγκριση Κανονισμού Διαχείρισης της

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ)

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2012 Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002934966 2015-07-27

15PROC002934966 2015-07-27 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ Ελευσίνα, 24/07/2015 Αρ. Διακήρυξης : 02/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Ν 2081/1992/Α-154 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΛΠ. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2081/1992 Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002010531 2014-04-28

14PROC002010531 2014-04-28 Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Υγείας 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Π.Γ.Ν.Λ. Γ.Ν.Λ. «Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο» 14PROC002010531 2014-04-28 Αναρτητέα στο διαδίκτυο Λάρισα 25.04.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» Βόλος 31-8-2012 Αρ. Πρωτ. 17278 Ταχ. Δ/νση: Πολυμέρη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» Ταχ. Δ/νση: Αλ. Συμεωνίδη 2 Τ.Κ.: 54007 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής - εξόφληση με εντολή μεταφοράς - ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής.

ΘΕΜΑ: Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής - εξόφληση με εντολή μεταφοράς - ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής. ΠΟΛ.1140/8.12.2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αρ.Πρωτ.: 1109228/8434/0016 Δ/ΝΣΗ 16η ΤΜΗΜΑ: Δ' Αθήνα 8 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002392668 2014-11-10

14PROC002392668 2014-11-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗMΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Ταχ. Κώδικας : 54008, Θεσ/νίκη Πληροφορίες : Σ.Πουσίνη

Διαβάστε περισσότερα