Η ΙΔΡΥΣΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΑΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΟΒΟΥΛΓΑΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ( )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΙΔΡΥΣΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΑΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΟΒΟΥΛΓΑΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (1912-1913)"

Transcript

1 Η ΙΔΡΥΣΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΑΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΟΒΟΥΛΓΑΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ( ) Είναι γνωστό ότι ήδη από την επομένη της κατάληψης της Θεσσαλονίκης από τα ελληνικά στρατεύματα (26 Οκτωβρίου 1912)1, οι Βούλγαροι άρχισαν σταδιακές μεθοδεύσεις που απέβλεπαν και στην επιβολή και της δικής τους παρουσίας μέσα στην επίμαχη μακεδονική πόλη και με απώτερο στόχο την αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας2. Η πρώτη βουλγαρική κίνηση ήταν, όπως είναι γνωστό, να ζητήσει και να αποσπάσει ο στρατηγός Todorov άδεια από τις ελληνικές στρατιωτικές αρχές της Θεσσαλονίκης, στις 28 Οκτωβρίου, για την είσοδο και την προσωρινή διαμονή στην πόλη δυο ταγμάτων του βουλγαρικού στρατού. Η χειρονομία ωστόσο εκείνη του αρχιστρατήγου και διαδόχου Κωνσταντίνου έμελλε να αποδειχτεί σοβαρό σφάλμα. Παρά τις διαβεβαιώσεις του Todorov, στη Θεσσαλονίκη «φιλοξενήθηκε» τελικά μια ολόκληρη μεραρχία βουλγαρικού στρατού, η οποία με την προκλητική της συμπεριφορά δημιουργούσε συνεχώς προβλήματα στις ελληνικές αρχές, που πάσχιζαν να επιβάλουν την τάξη στην πόλη. Αλλά τα προβλήματα δεν σταματούσαν εκεί" οι Βούλγαροι, αφού εδραίωσαν τις θέσεις τους, άρχισαν να αμφισβητούν τη μονομερή κατάληψη της Θεσσαλονίκης από τους Έλληνες, προβάλλοντας, με παράδοξο τρόπο, δικαιώματα συγκυριαρχίας3. Στην πολιτική τους μάλιστα αυ 1. Οι ημερομηνίες του κειμένου σημειώνονται με βάση το Ιουλιανό ημερολόγιοπαράλληλα διατηρήθηκαν, όπου υπήρχαν, οι διπλές ημερομηνιακές ενδείξεις των εγγράφων. 2. Για τα γεγονότα της κατάληψης της Θεσσαλονίκης βλ. Γ. Β ε ν τ ή ρ η ς, Η Ελλάς του , τ. 1, β' έκδοση, Αθήνα 1970, σ , * πρβλ. Ε. Γ ρ η - γορίου, 'Ελληνες και Βούλγαροι, β' έκδοση, Θεσσαλονίκη 1954, σ Κ. Ρ α κ τ ι β ά ν, Έγγραφα και σημειώσεις εκ της πρώτης ελληνικής διοικήσεως της Μακεδονίας ( ), επιμ. 1. Θ. Δημαρά, Θεσσαλονίκη 1951, σ , 31-37, 55 πρβλ. A π. Βακαλόπουλος, Η Θεσσαλονίκη στα 1430,1821 και , Θεσσαλονίκη 1947, σ Για τις ελληνικές θέσεις έναντι των κυριαρχικών δικαιωμάτων στη Θεσσαλονίκη, και τις τεταμένες ελληνοβουλγαρικές σχέσεις εξαιτίας της παρουσίας των Βουλγάρων στην πόλη, ενδιαφέρουσες επισημάνσεις γίνονται σε μακροσκελή ανυπόγραφη αναλυτική έκθεση ξένου (μάλλον Ρώσου) παρατηρητή

2 64 Αγγελική Σφήκα-Θεοδοσίου τή, προσπαθούσαν να προσεταιριστούν και το πολυάριθμο ισραηλιτικό αλλά και το τουρκικό στοιχείο της πόλης1. Τέλος, για να προωθήσουν τα σχέδιά τους να επιβάλουν παράλληλες προς τις ελληνικές και δικές τους στρατιωτικές και διοικητικές αρχές, επέμεναν στον διορισμό Βούλγαρου φρουράρχου ή έστω υποφρουράρχου, και ίδρυσαν, παρά τις έντονες αντιδράσεις των Ελλήνων, βουλγαρικό ταχυδρομείο και τηλεγραφείο2. Οι βουλγαρικές πρωτοβουλίες, που δεν περιορίζονταν μάλιστα μόνο στη Θεσσαλονίκη, προκάλεσαν, όπως ήταν φυσικό, σοβαρές ανησυχίες στις ελληνικές αρχές γι αυτό και απασχόλησαν εκτεταμένα τη διπλωματική αλληλογραφία του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών. Εξάλλου το κλίμα έντασης καλλιεργούσε έντεχνα και ο βουλγαρικός τύπος με συνεχείς προτροπές για πολεμική αναμέτρηση και για επικράτηση των Βουλγάρων στον μακεδονικό χώρο3. Παράλληλα άρχισε και συστηματική προπαγάνδα ανάμεσα στους κατοίκους, η οποία ασκούνταν με ποικίλους τρόπους. Ένας από αυτούς ήταν και η οικονομική διείσδυση με οικονομικούς πράκτορες και με την ίδρυση πιστωτικών ιδρυμάτων σε μακεδονικό έδαφος. Η τακτική αυτή είχε συστηματοποιηθεί από τις αρχές κιόλας του Τότε η Βουλγαρική Εθνική Τράπεζα (Bälgarska που βασίστηκε σε πληροφορίες των πρωταγωνιστών, αλλά και σε επίσημα έγγραφα των δυο πλευρών. Η έκθεση, με τίτλο: Les Relations Gréco-Bulgares, σώθηκε στο Αρχείο του ελληνικού Υπουργείου των Εξωτερικών (στο εξής: AYE) /1913/ ά.α.κ. /9, Αθήνα, 9 Ιουνίου Βλ. επίσης συνέντευξη του προϊσταμένου των Οικονομικών Υπηρεσιών Μακεδονίας Γ. Κοφινά στην εφημερίδα «Le Progrès» (Αθήνα 14/27 Απρ. 1913), με τίτλο: La question de Salonique. Pourquoi Salonique prétend demeurer Grecque. H συνέντευξη αυτή, που δόθηκε με αφορμή διάλεξη του διευθυντή του Τμήματος Στατιστικής της Σόφιας, αναφέρεται στην οικονομική ένταξη της Θεσσαλονίκης στο ελληνικό κράτος. 1. Η σύνθεση του πληθυσμού της Θεσσαλονίκης τον Οκτ. του 1912, σύμφωνα με πίνακες της μητρόπολης, ήταν: Έλληνες, Τούρκοι, διάφορες εθνικότητες και Ισραηλίτες, σε συνολικό πληθυσμό περίπου κατοίκων (Π. Αργυρόπουλος, Απομνημονεύματα από 1885 έως 1936, Αθήνα 1970, σ, 107). Γρήγορα όμως σημειώθηκε αύξηση του ελληνικού πληθυσμού τον Ιανουάριο του 1913 σε εκτίμηση του Γ. Χρυσάφη, διευθυντή του υποκαταστήματος της Τράπεζας Αθηνών στη Θεσσαλονίκη, σε σύνολο κατοίκων αναφέρονται: Έλληνες, Τούρκοι, Ισραηλίτες και Βούλγαροι («Αρχείο Βενιζέλου» 173 /φ. 152, Χρυσάφης προς Πρόεδρο Ελληνικής Κυβέρνησης, Θεσσαλονίκη, 2/15 Ιαν. 1913). Τέλος στην πρώτη, συστηματική απογραφή, της 28ης Απρ. του 1913, στους Έλληνες αντιστοιχούσαν Ισραηλίτες, Τούρκοι, Βούλγαροι και 4,364 ξένοι, σε σύνολο ατόμων (Ρακτιβάν, Έγγραφα, σ. 51). 2. Βλ. έγγραφα στο ΑΥΕ, κυρίως φ. 1912/Α/5. 3. ΑΥΕ/1912/Α/5, Γενικός στρατιωτικός διοικητής Θεσσαλονίκης πρίγκιπας Νικόλαος προς στρατηγό Andreev, 859 / Θεσσαλονίκη, 24 Νοε

3 Η ίδρυση υποκαταστήματος της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος στη Θεσ/νίκη 65 Närödna Banca) με κατάλληλες νομοθετικές ρυθμίσεις, που επέτρεπαν τη συμμετοχή της στο εξής στη σύσταση άλλων τραπεζών, συμβλήθηκε με γαλλικές και ρωσικές τράπεζες για την ίδρυση ειδικής «Εμπορικής και Υποθηκικής Τράπεζας» (Banque Commerciale et Foncière des Balkans) στη Σόφια. H Τράπεζα αυτή, που είχε την έδρα του διοικητικού της συμβουλίου στο Παρίσι, αποσκοπούσε κυρίως στην ίδρυση υποκαταστημάτων σε ευπαθείς περιοχές της τουρκοκρατούμενης Μακεδονίας και προπάντων στη Θεσσαλονίκη. Το γεγονός αυτό είχε θορυβήσει τότε την ελληνική κυβέρνηση, που με τους διπλωματικούς υπαλλήλους της στη Σόφια και στη Θεσσαλονίκη παρακολουθούσε με προσοχή τις βουλγαρικές αυτές ενέργειες. Επρόκειτο ασφαλώς για μια ενδιαφέρουσα πτυχή του ελληνοβουλγαρικού ανταγωνισμού της κρίσιμης εκείνης περιόδου. Ακριβώς την πτυχή αυτή θα προσπαθήσει η παρούσα εργασία να διερευνήσει με βάση πηγές του Ιστορικού Αρχείου του υπουργείου των Εξωτερικών και του Αρχείου της ETE1. Η ίδρυση βέβαια του υποκαταστήματος της Banque Commerciale et Foncière des Balkans στη Θεσσαλονίκη αποσκοπούσε και στην αξιοποίηση των άφθονων εβραϊκών κεφαλαίων και της έντονης εμπορομεσιτικής και χρηματιστικής δραστηριότητας στη μακεδονική πρωτεύουσα. Αλλά το πρόβλημα για την ελληνική πλευρά δεν ήταν ο οικονομικός ανταγωνισμός για τον προσεταιρισμό του εμπορικού κόσμου της Θεσσαλονίκης. Ήταν φανερό ότι οι βουλγαρικές πρωτοβουλίες για το άνοιγμα υποκαταστήματος της νέας Τράπεζας στη Μακεδονία ενείχαν κυρίως πολιτική σημασία. Αυτό έγινε ολοφάνερο, όταν αποκαλύφθηκε ότι η Εθνική Τράπεζα της Βουλγαρίας αναλάμβανε να καλύψει τα ενδεχόμενα α νοίγματα του υποκαταστήματος της Θεσσαλονίκης ως το ποσό των 15 εκατομμυρίων γαλλικών φράγκων. Η εγγύηση αυτή, που ξεπερνούσε το αρχικό κεφάλαιο της Τράπεζας εκείνο ανερχόταν σε 10 εκατομμύρια φράγκα μόνο, έπεισε τη διοίκηση της Banque Commerciale et Foncière des Balkans να δώσει αμέσως την έγκρισή της για την ίδρυσή του. Ωστόσο οι νομικές δυσχέρειες που ίσχυαν για παρόμοιες δραστηριότητες στην οθωμανική αυτοκρατορία, και που αναμένονταν να αρθούν με την αναμενόμενη ψήφιση σχετικού νομοσχεδίου από την τουρκική Βουλή, 1. ΑΥΕ/1912/ά.α.κ. Ε', υπ. Εξωτ. προς πρεσβευτή στη Σόφια και πρόξενο στη Θεσσαλονίκη, 4272/ Αθήνα, 10 Μαρτ Ευχαριστώ και από εδώ θερμά τον αναπληρωτή καθηγητή κ. Β. Κόντη, ο οποίος μου υπέδειξε μερικές από τις πηγές που χρησιμοποιούνται στην εργασία αυτή. Ευχαριστώ επίσης τον καθηγητή κ. I. Κ. Χασιώτη για τις χρήσιμες υποδείξεις του.

4 66 Αγγελική Σφήκα-Θεοδοσίου καθυστέρησαν, φαίνεται, τις αναγκαίες διαδικασίες, με τελικό αποτέλεσμα την αναβολή του ανοίγματος του υποκαταστήματος1. Ό,τι όμως δεν κατάφεραν οι Βούλγαροι υπό την οθωμανική διοίκηση και με τη μεθόδευση της ελεγχόμενης απ αυτούς, ως ένα βαθμό, Banque Commerciale et Foncière des Balkans, προσπάθησαν να το επιτύχουν αμέσως μετά την επιβολή της ελληνικής κυριαρχίας στη Θεσσαλονίκη, με την άδεια των τοπικών ελληνικών αρχών, και μάλιστα χωρίς την επικάλυψη ξένου πιστωτικού ιδρύματος. Συγκεκριμένα, ο διοικητής του βουλγαρικού στρατού της περιφέρειας Θεσσαλονίκης στρατηγός Andreev, με έγγραφό του προς τον νομάρχη της πόλης Περικλή Αργυρόπουλο2, γνωστοποίησε στις 6 Δεκεμβρίου 1912 την πρόθεση της Βουλγαρικής Εθνικής Τράπεζας να εγκαταστήσει υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη. Ο Αργυρόπουλος, παραβλέποντας το γεγονός ότι για παρόμοια ενέργεια ήταν απαραίτητη κυβερνητική άδεια, επικυρωμένη με βασιλικό διάταγμα, θεώρησε αρκετό να συνεννοηθεί μόνο με τις τοπικές αρχές, δηλαδή με τον υπουργό Δικαιοσύνης και Γενικό Διοικητή Μακεδονίας Κωνσταντίνο Ρακτιβάν3 και με τον διάδοχο. Οι δυο τελευταίοι ενέκριναν αψήφιστα προφανώς την πρόταση, αρκούμενοι στο αιτιολογικό ότι το εμπόριο στη Θεσσαλονίκη ήταν ελεύθερο. Ο Αργυρόπουλος λοιπόν, ενημερώνοντας την κυβέρνηση για την ενέργειά του, δεν υποπτευόταν μάλλον τις πολιτικές της συνέπειες. Έτσι προεξοφλώντας την έγκριση των Αθηνών έδωσε έγγραφη θετική απάντηση στο βουλγαρικό αίτημα. Θεώρησε μάλιστα ότι λόγω της εμπόλεμης κατάστασης το έγγραφο εκείνο είχε ισχύ βασιλικού διατάγματος. Επιπλέον, εξέλαβε τη διήμερη καθυστέρηση στην απάντηση του υπουργείου Εξωτερικών ως σιωπηρή έ γκριση4. Πάντως, με εντολή του Ρακτιβάν5 τέθηκε τουλάχιστον ο περιο 1. Την τύχη του νομοσχεδίου, που είχε παραπεμφθεί για μελέτη σε ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή, φαίνεται ότι περίμεναν με ενδιαφέρον και άλλοι Ευρωπαίοι κεφαλαιούχοι που σκόπευαν να επεκτείνουν τις χρηματιστικές δραστηριότητές τους στην Τουρκία. Βλ. σχετικά στο ΑΥΕ/1912 ά.α.κ. Ε', πρόξενος Θεσσαλονίκης προς υπ. Εξωτ., 264/2 Απρ στο ίδιο, πρεσβευτής στο Παρίσι προς υπ. Εξωτ.,706/3/15 Μαίου Ο Π. Αργυρόπουλος, νομάρχης Λάρισας από το 1909, διορίστηκε πολιτικός σύμβουλος του αρχιστρατήγου διαδόχου μετά την κήρυξη του πολέμου του 1912 και τοποθετήθηκε απ' αυτόν νομάρχης Θεσσαλονίκης. Για την παρουσία του στη Θεσσαλονίκη βλ. στου ίδιου, Απομνημονεύματα, σ. 103 κ.ε. 3. Για τον Κ. Ρακτιβάν και το διοικητικό έργο του στη Μακεδονία βλ. Κ. Κεραμέας, Η απελευθέρωση της Μακεδονίας και ο Κωνσταντίνος Ρακτιβάν, πανηγυρικός λόγος, Θεσσαλονίκη ΑΥΕ/1913/Α/5, Αργυρόπουλος προς υπ. Εξωτ., 1684/15 Δεκ Ρακτιβάν, Έγγραφα, σ. 37.

5 Η ίδρυση υποκαταστήματος της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος στη Θεσ/νίκη 67 ριστικός όρος ότι η τράπεζα θα λειτουργούσε ως ιδιωτική και χωρίς τα ειδικά προνόμια που τυχόν απολάμβανε στη Βουλγαρία1. Αλλά τα πράγματα βέβαια ήταν περισσότερο κρίσιμα από όσο βιάστηκαν να εκτιμήσουν οι ανύποπτες αρχές της Θεσσαλονίκης. Η Βουλγαρία κατόρθωσε με τον τρόπο αυτό να ενισχύσει τα επιχειρήματά της για κυριαρχικά δικαιώματα στην επίμαχη πόλη, σε μια περίοδο που δεν είχαν ακόμη καθοριστεί τα όρια της επικράτειας των συμμάχων. Η ίδρυση λοιπόν, με νομότυπες διαδικασίες και την έγκριση των Ελλήνων, του υποκαταστήματος ενός ιδρύματος, που μόνο μέσα στα όρια του κράτους θα μπορούσε να επιτραπεί, αποτελούσε πρωθύστερη ενέργεια, που περιείχε το στοιχείο της διαμφισβήτησης του καθεστώτος σε υπό διαπραγμάτευση χώρο. Η οργή και η απόγνωση είναι φανερή στην απάντηση του υπουργού των Εξωτερικών Λάμπρου Κορόμηλά της 14ης Δεκεμβρίου 1912: Αφού πρώτα ψέγει τον νομάρχη για τη σπουδή του να αποφασίσει μόνος για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα, ζητά επειγόντως να ελέγξει το κείμενο των ελληνικών αρχών με το οποίο δόθηκε η έγκριση και απαιτεί, έστω και εκ των υστέρων, να εμποδίσουν με κάθε τρόπο την ίδρυση του υποκαταστήματος, με το εύλογο επιχείρημα ότι δεν θα μπορούσε να παραχωρηθεί άδεια για ίδρυση τράπεζας στη Θεσσαλονίκη εξαιτίας της ρευστής πολιτικής κατάστασης που επικρατούσε στα Βαλκάνια και μάλιστα πριν από τον αναμενόμενο διεθνή διακανονισμό των συνόρων2. Στο μεταξύ ο υπουργός είχε σπεύσει να ενημερώσει για τα τεκταινόμενα και τη διοίκηση της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος και, για να εξισορροπήσει τα πράγματα, είχε ζητήσει τη δική της παρέμβαση για άμεση λειτουργία υποκαταστήματος της στη Θεσσαλονίκη3. Έτσι, μπήκε στο παιχνίδι της πολιτικής αντιπαράθεσης και το μεγαλύτερο τότε ελληνικό πιστωτικό ίδρυμα. Η πολιτική σημασία άλλωστε της παρέμβασης της ETE φαίνεται και στο απαντητικό έγγραφο του υποδιοικητή της Τράπεζας Ιωάννη Ευταξία της 12ης Δεκεμβρίου Στο έγγραφο αυτό ο 1. ΑΥΕ/1913/Α/5, Αργυρόπουλος προς υπ. Εξωτ., εμπιστ. τηλεγρ., 6 Δεκ ΑΥΕ/1913/Α/5, υπ. Εξωτ. προς νομάρχη Θεσσαλονίκης, κρυπτογράφημα 36946/ 14 Δεκ και έγγραφο προς τον Ρακτιβάν. 3. ΑΥΕ/1913/Α/5, υπ. Εξωτ. προς Διοίκηση ETE, εμπιστευτικό, 7 Δεκ Παρόλο που υπογράφει τα σχετικά έγγραφα ως διοικητής, τη διοίκηση κατά την περίοδο αυτή ( ) είχε ο Ιω. Βαλαωρίτης (Επ. Στασινόπουλος, Η ιστορία της Εθικής Τραπέζης της Ελλάδος ( ), Αθήνα 1966, σ , 91, 93). Για την πορεία της Τράπεζας βλ. επίσης Στάθης Σπηλιωτόπουλος, Ιστορία της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος, πρόλογος Αλ. Ν. Διομήδους, β' έκδοση, Αθήνα 1949.

6 68 Αγγελική Σφήκα-Θεοδοσίου Ευταξίας επισημαίνει και αυτός την άστοχη ελληνική ενέργεια να χορηγηθεί άδεια στη Βουλγαρική Εθνική Τράπεζα να προβεί σε πρωτοβουλίες που εξυπηρετούσαν καθαρά πολιτικές σκοπιμότητες της Σόφιας στη Μακεδονία. Αναλύοντας επιπλέον, από τη δική του πλευρά, την πολιτική της γειτονικής συμμάχου χώρας1, διευκρίνιζε ότι, σύμφωνα με τα ισχύοντα διεθνώς, οι εκδοτικές τράπεζες είχαν δικαίωμα να ιδρύουν υποκαταστήματα μόνο μέσα στα όρια της επικράτειας του κράτους των, όπου άλλωστε κυκλοφορούσαν και τα γραμμάτια του κεντρικού τους καταστήματος. Αντίθετα η Βουλγαρική Εθνική Τράπεζα περιέλαβε στο καταστατικό της ως δικαίωμά της την ίδρυση υποκαταστημάτων στο εξωτερικό, με σκοπό την ίδρυσή τους στην Τουρκία, κι αυτό για ευνόητους πολιτικούς λόγους. Ό,τι όμως δεν είχε κατορθώσει να το επιτύχει σε οθωμανικό έδαφος (και μάλιστα παρά την ισχύουσα ακόμη προνομιακή για τους ξένους ετεροδικία), το πετύχαινε τώρα με την ελληνική επιπόλαιη φιλοφροσύνη, αποσπώντας την κυβερνητική εκείνη άδεια, που ήταν απαραίτητη ώστε να ενισχύσει τη θέση της και να παρουσιαστεί ότι ασκεί κυβερνητικό έργο στη Θεσσαλονίκη2 διότι, σύμφωνα πάντα με την άποψη του Ευταξία, η λειτουργία υποκαταστήματος μιας καθαρά κρατικής τράπεζας σε ένα τόπο θεωρείται ότι αποτελεί, κατά κάποιο τρόπο, άσκηση κυβερνητικής εξουσίας. Το πρόσχημα εξάλλου των Βουλγάρων για ίδρυση υποκαταστήματος χωρίς τον εκδοτικό χαρακτήρα, δεν θεωρήθηκε πειστικό από τον Έλληνα οικονομολόγο αν δεν υπήρχε δόλος στην πρόθεση της βουλγαρικής πλευράς και ενδιαφερόταν αυτή απλώς για τη διευκόλυνση των συναλλαγών, τότε οποιαδήποτε ιδιωτική βουλγαρική τράπεζα θα μπορούσε να ιδρύσει κι αυτή υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη, ώστε να μην παραβιαστεί και το αποκλειστικό εκδοτικό προνόμιο της ελληνικής Εθνικής Τραπέζης. Παρά τη συμφωνία, ωστόσο, του Ευταξία με τις θέσεις του υπουργείου Εξωτερικών για τις βουλγαρικές υστεροβουλίες, ο υποδιοικητής της ETE δεν απάντησε θετικά στην έκκληση του Κορόμηλά για την εσπευσμένη ίδρυση υποκαταστήματος της Εθνικής στη Θεσσαλονίκη. Μολονότι διαβεβαίωνε τον Έλληνα υπουργό ότι η ETE είχε πράγματι σκοπό να ιδρύσει υποκαταστήματα στις νέες επαρχίες (Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Μοναστήρι, Καβάλα), αυτό θα μπορούσε να γίνει μόνο μέσα στα όρια 1. Στις 17 Μαΐου 1912 είχε υπογραφεί μεταξύ Ελλάδος και Βουλγαρίας τριετής αμυντική συμμαχία έναντι ενδεχόμενης τουρκικής επίθεσης και στις 22 Σεπτ. ελληνοβουλγαρική στρατιωτική σύμβαση (Β ε ν τ ή ρ η ς, Η Ελλάς, σ. 98, 104). 2. ΑΥΕ/1913/Α/5 Ευταξίας προς υπ. Εξωτ., εμπιστευτικό, 44427/Αθήνα, 12 Δεκ Βλ. παράρτημα, στ , 33-45,

7 Η ίδρυση υποκαταστήματος της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος στη Θεσ/νίκη 69 όσων ίσχυαν διεθνώς για τις εκδοτικές τράπεζες, δηλαδή σε έδαφος ανεγνωρισμένης με διεθνείς διπλωματικές πράξεις επικράτειας. Συνεπώς απέκλειε μια τέτοια ενέργεια προς το παρόν, πριν δηλαδή από τον οριστικό διακανονισμό των συνόρων του κράτους με την υπογραφή της αναγκαίας διεθνούς συνθήκης ειρήνης. Πρόσθεσε μάλιστα ότι ενδεχόμενη σπουδή θα είχε αντίθετα αποτελέσματα, εφόσον θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι οι Έλληνες οι ίδιοι αμφισβητούσαν το δικαίωμα κατοχής της Θεσσαλονίκης, μιμούμενοι προφανώς τους Βουλγάρους. Πέρα όμως από τις πολιτικές σκοπιμότητες δεν συνέτρεχαν ακόμα πρακτικές οικονομικές ανάγκες: οι χρηματικές δοσοληψίες εξυπηρετούνταν από την Τράπεζα Ανατολής, της οποίας η Εθνική ήταν βασικός μέτοχος1. 2Έτσι, υπογραμμίζοντας ο Ευταξίας και τα οικονομικά συμφέροντα της Τράπεζας, έδινε περισσότερη βαρύτητα στην απόφασή του, συνδυάζοντάς την μάλιστα και με την υπενθύμιση ότι η επέκταση της ETE στις νέες επαρχίες θα απαιτούσε νέες διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση και νέους όρους. Αλλά η εμμονή του Ευταξία στα καθιερωμένα διεθνώς ισχύοντα για τη λειτουργία των εκδοτικών τραπεζών διατυπωνόταν όταν πια είχε δοθεί, όπως είδαμε, η έγκριση των ελληνικών αρχών της Μακεδονίας για το άνοιγμα υποκαταστήματος της ελεγχόμενης από τους Βουλγάρους Τράπεζας. Έτσι, στην αμηχανία της ελληνικής κυβέρνησης ο Ευταξίας αναγκάστηκε να αναζητήσει τρόπους για τη μείωση τουλάχιστον των επιπτώσεων από το γεγονός αυτό. Με νέο έγγραφό του προς τον Κορόμηλά της 21ης Δεκεμβρίου ο υποδιοικητής της ETE συνιστούσε στην ελληνική κυβέρνηση να μην υπαναχωρήσει πια στην έγκρισή της για την ίδρυση υποκαταστήματος της Βουλγαρικής Εθνικής Τράπεζας στη Θεσσαλονίκη, αφού δεν υπήρχε τώρα δυνατότητα ανάκλησης της ά 1. Η ανάπτυξη του εμπορίου και της λιμενικής κίνησης, που σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη στις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αι., είχαν παρακινήσει πολλές τράπεζες να ιδρύσουν εκεί υποκαταστήματά τους. Η Τράπεζα της Ανατολής π.χ. είχε ι δρύσει το δικό της ήδη από το 1906 (Γ. Χριστοδούλου, Η Θεσσαλονίκη κατά την τελευταίαν εκατονταετίαν. Εμπόριον, βιομηχανία, βιοτεχνία, Θεσσαλονίκη 1936, σ , 256). 2. ΑΥΕ/1913/Α/5, Ευταξίας προς υπ. Εξωτ., ό.π., σ. 68, σημ. 2. Βλ. παράρτημα, στ , 52-80, 89-93, Τα μέτρα αυτά εκθέτει αναλυτικά, λίγες μέρες αργότερα, και ο διοικητής της Τράπεζας Ιω. Βαλαωρίτης σε έγγραφό του σταλμένο στις 6 Ιαν από το Παρίσι όπου βρισκόταν για τη σύναψη δανείου προς το Βενιζέλο, στο Λονδίνο (βλ. Αρχείο ETE, II, Λ', 4, Αρχείο Βαλαωρίτη, αντίγρ. επιστολής της 6/19 Ιαν. 1913, σ. 7 κ.ε.). Ευχαριστώ και από τη θέση αυτή τον Ν. Μέλιο για την υπόδειξη μερικών χρήσιμων εγγράφων στο Αρχείο της ETE.

8 70 Αγγελική Σφήκα-Θεοδοσίου δειας με εύσχημο τρόπο. Αλλά εισηγούνταν ιη ρητή απαγόρευση της κυκλοφορίας τραπεζογραμματίων της Τράπεζας αυτής μέσφ του υποκαταστήματος1. 2Την υπόδειξη αυτή ενστερνίστηκε και η ελληνική κυβέρνηση, δίνοντας, μέσα στο πλαίσιο αυτό, αυστηρές εντολές στις ελληνικές αρχές της Θεσσαλονίκης για το κλείσιμο του υποκαταστήματος σε περίπτωση παρανομίας. Παρόμοια ενέργεια άλλωστε 0α ήταν απόλυτα δικαιολογημένη εξαιτίας του κενού νομοθεσίας και της ύπαρξης στρατιωτικής μόνο κατοχής, που δεν δικαιολογούσε τη λειτουργία εκδοτικής τράπεζας2. Παρά τις αρχικές του επιφυλάξεις για το άνοιγμα υποκαταστήματος της ETE στη Θεσσαλονίκη ο Ευταξίας, κάτω από την πίεση προφανώς της ελληνικής κυβέρνησης, υπαναχώρησε σύντομα. Απαρνούμενος τις αρχικές αρνητικές του εκτιμήσεις γνωστοποίησε με έγγραφό του της 22ας Δεκεμβρίου 1912 στην κυβέρνηση ότι τελικά η Τράπεζα αποφάσισε να ιδρύσει υποκατάστημά της στη Θεσσαλονίκη. Η αλλαγή αυτή υπαγορεύτηκε αναμφισβήτητα από πολιτικές επιλογές, όπως τις υπαινίσσεται σαφώς ο υποδιοικητής της ETE, κάνοντας λόγο για την «συντρέχουσαν προς τούτο πραγματικήν ανάγκην» και επέβαλλε να αφεθεί για αργότερα η ρύθμιση των άλλων εκκρεμοτήτων που σχετίζονταν με την κυβέρνηση3. Τα ίδια κίνητρα απαγόρεψαν ασφαλώς και την παράλληλη απόφαση της ETE να ανοίξει άλλο ένα υποκατάστημά της στα Γιάννενα. Ταυτόχρονα με τη γνωστοποίηση της ίδρυσης του υποκαταστήματος της Θεσσαλονίκης, στα τέλη Δεκεμβρίου, στάλθηκε εσπευσμένα στη μακεδονική πρωτεύουσα και ο διευθυντής του κεντρικού καταστήματος Δημ. Μάξιμος για να μελετήσει την κατάσταση, να κάνει τις απαραίτητες προεργασίες και να γνωριστεί με τον εμπορικό κόσμο της πόλης. Ο Μάξιμος υπήρξε ο συντάκτης της σχετικής εισήγησης και ο πρώτος διευθυντής του υποκαταστήματος, που θα εγκαινιαστεί λίγους μήνες αργότερα, στις 6 Μαΐου Στο μεταξύ, ύστερα από το τέλος των εμπιστευτικών αυτών συνεννοήσεων της διοίκησης της ETE και των ελληνικών αρχών, έγινε και η επίσημη πρόταση από τον διοικητή της Τράπεζας προς τους μετόχους για την ίδρυση των υποκαταστημάτων στη Θεσσαλονίκη και στα Γιάννενα, στη συνεδρίαση της 1ης Μαρτίου Η πρόταση έγινε ομόφωνα 1. ΑΥΕ/1913/Α/5, Ευταξίας προς υπ. Εξωτ., 45774/Αθήνα 21 Δεκ ΑΥΕ/1913/ανασχ. φ. 109, υπ. Εξωτ. προς Ρακτιβάν, 259/2 Ιαν ΑΥΕ/1913/Α/5, Ευταξίας προς υπ. Εξωτ., 45911/Αθήνα, 22 Δεκ «Μακεδονία», 1 Ιαν. και 7 Μαΐου «Νέα Αλήθεια», 1 Ιαν. και 8 Μαΐου Ευάγγ. Χεκίμογλου, Τράπεζες και Θεσσαλονίκη Όψεις λειτουργίας και το πρόβλημα της χωροθέτησης, Θεσσαλονίκη 1987, σ. 97.

9 Η ίδρυση υποκαταστήματος της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος στη Θεσ/νίκη 71 δεκτή1. Η σύμβαση τέλος για την παραχώρηση στην ETE του εκδοτικού προνομίου για τις νέες επαρχίες υπογράφτηκε στις 6 Δεκεμβρίου 1914 και έγινε δεκτή από την Τράπεζα στις αρχές του Όπως ήταν φυσικό, οι εργασίες του υποκαταστήματος κατά τα δυο πρώτα χρόνια ήταν πολύ περιορισμένες. Σ αυτό συντέλεσε σειρά προβλημάτων που είχαν σχέση τόσο με τη νομισματική πολυμορφία3, όσο και με τη γενικότερη εδαφική ανακατανομή του μακεδονικού χώρου. Ο δεύτερος αυτός παράγοντας είχε συντελέσει αφενός στην αποκοπή της Θεσσαλονίκης από την άλλοτε εκτεταμένη ενδοχώρα της και αφετέρου στον οικονομικό αναπροσανατολισμό της από την Κωνσταντινούπολη, που αποτελούσε ως τότε έδρα των σημαντικότερων τραπεζών, προς το εθνικό κέντρο, την Αθήνα4. Στο μεταξύ το επίμαχο υποκατάστημα της Βουλγαρικής Τράπεζας στη Θεσσαλονίκη, που είχε αρχίσει να λειτουργεί ήδη από τις αρχές του 1913, περιορίστηκε σε συνήθεις τραπεζικές εργασίες. Παρ όλα αυτά, η ύπαρξη του υποκαταστήματος χρησιμοποιήθηκε συχνά για να ενισχύσει τα βουλγαρικά επιχειρήματα για κυριαρχικά δικαιώματα στη Θεσσαλονίκη5. Τον ίδιο εξάλλου στόχο εξυπηρετούσε και το άνοιγμα και άλλων υποκαταστημάτων της ίδιας βουλγαρικής Τράπεζας και σε άλλες μακεδονικές και θρακικές πόλεις (Σέρρες, Καβάλα, Δεδέαγατς), άσχετα αν και εκεί ο πραγματικός τραπεζικός τους ρόλος ήταν υποτονικός. Έτσι όμως και η ελληνική πλευρά υποχρεώθηκε, για αντιπερισπασμό και για να ασκήσει πίεση στη Βουλγαρία να εγκαταλείψει το υποκατάστημα της 1. Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Απολογισμός του έτους 1912, Αθήνα 1913, σ Βλ. για τη διαφωνία του διοικητή πλέον της ETE (από τις 27 Μαρτ και εξής) Ιω. Ευταξία με την κυβέρνηση πάνω σ αυτό το θέμα στου ίδιου, Το κράτος και η Εθνική Τράπεζα, Αθήνα Ο Ευταξίας παραιτήθηκε λίγους μήνες αργότερα. Η σύμβαση έγινε δεκτή τον Ιανουάριο του 1915 από τον νέο διοικητή της Εθνικής Αλέξ. Ζαΐμη (X ε κ ί μ ο γ λ ο υ, Τράπεζες, σ ). 3. Σ ω τ. Σκλη ρός, Η Νέα Ελλάς υπό ιστορικήν, εθνογραφικήν, γεωγραφικήν, τοπογραφικήν, πολιτικήν, στατιστικήν, πλουτολογικήν, γεωργικήν, εμπορικήν και ναυτιλιακήν άποψιν, Αλεξάνδρεια 1913, σ Γ. Κ ο φ ι ν ά ς, Τα οικονομικά της Μακεδονίας, «Δελτίον του υπουργείου των Οικονομικών», Αθήνα 1914, ανάτ., σ Βλ. ανάλογα προβλήματα στη Θεσσαλία, αμέσως μετά την προσάρτησή της στο ελληνικό κράτος στης Αγγ. Σφήκα-Θεοδοσίου, Η προσάρτηση της Θεσσαλίας. Η πρώτη φάση στην ενσωμάτωση μιας ελληνικής επαρχίας στο ελληνικό κράτος ( ), διδακτ. διατριβή, Θεσσαλονίκη 1988, σ Κωστής Μοσκώφ, Θεσσαλονίκη Τομή της μεταπρατικής πόλης, Αθήνα 1974, σ " Χεκίμογλου, Τράπεζες, σ , Βλ. ΑΥΕ, κυρίως φ. 1913/ανασχ. φ. 109.

10 72 Αγγελική Σφήκα-Θεοδοσίου Θεσσαλονίκης προκειμένου να διατηρήσει κάποιο από τα άλλα, να προχωρήσει κι αυτή στις προσπάθειες για το άνοιγμα υποκαταστημάτων και της Εθνικής και στις πόλεις αυτές1. Οι προσπάθειες εκείνες δεν φαίνεται να είχαν τα αναμενόμενα θετικά αποτελέσματα. Άλλωστε τα πολιτικά και πολεμικά γεγονότα που ακολούθησαν, δεν ευνοούσαν την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων αυτών. Ιδιαίτερα αρνητικές ήταν οι επιπτώσεις στη λειτουργία των υποκαταστημάτων της Βουλγαρικής Τράπεζας στη Μακεδονία από την έκρηξη και, κυρίως, την εξέλιξη του β' βαλκανικού πολέμου. Τόσο το υποκατάστημα της Εθνικής Τράπεζας της Βουλγαρίας στη Θεσσαλονίκη, όσο και εκείνα στις Σέρρες και στην Καβάλα έκλεισαν οριστικά το καλοκαίρι του 1913 και το υλικό τους κατασχέθηκε. Μόνο την άνοιξη του επόμενου χρόνου και μετά την αποκατάσταση της ειρήνης, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος θα μεσολαβήσει στην ελληνική κυβέρνηση, ώστε να παραδοθούν στους Βουλγάρους τα λογιστικά τους βιβλία2. Η παράδοση αυτή έκλεισε το κεφάλαιο των προσπαθειών της Σόφιας να χρησιμοποιήσει τα τραπεζικά της ιδρύματα στην προώθηση των διεκδικήσεών της στη Μακεδονία. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ* Έγγραφο απάντησης του υποδιοικητή της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος προς το υπουργείο των Εξωτερικών για το θέμα της ίδρυσης υποκαταστήματος της ETE στη Θεσσαλονίκη. Αριθ Εμπιστευτικόν Κύριε Υπουργέ, (ΑΥΕ/1913/Α/5) Εν Αθήναις τγ] 12 Δεκεμβρίου 1912 Προς το Σεβαστόν Υπουργείον των Εξωτερικών Ενταύθα Αίαν ευγνώμονές επί τγ) γενομένγ] ημίν υποδείξει προς σύστασιν υποκαταστήματος εν Θεσσαλονίκη δια τον υπ αρ και από 7 Δεκεμβρίου ε.έ. εμπιστευτικού εγγράφου του Σεβαστού Υπουργείου, λαμβά- 1. Αρχ. ETE, Αρχ. Διομήδη, φ. Δ'/40, Κοφινάς προς Διομήδη, Θεσσαλονίκη, 31 Ιαν Αρχ. ETE, φ. 39. * Το κείμενο εκδίδεται με μικρές επεμβάσεις στη στίξη και τα κεφαλαία- ακολουθείται το μονοτονικό σύστημα.

11 Η ίδρυση υποκαταστήματος της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος στη Θεσ/νίκη 73 5 νομεν την τιμήν να καταστήσωμεν αντφ γνωστός, εμπιστευτικώς ωσαύτως, τας σκέψεις της Διοικήσεως της Εθνικής Τραπέζης, μήπιο αποκρυσταλλωθέίσας εις αποφάσεις, μηδέ δυναμένας να καταλήξωσιν εις τοιαύτας μονομερώς παρ ημών, άνεν της νομίμου εγκρίσεως τούτων παρά της Σεβαστής Κυβερνήσεως. 10 Ονχί μόνον εν Θεσσαλονίκη, αλλά και εν Ιωαννίνοις και Μοναστηρίω, και Καβάλα ως και εν άλλαις προσαρτηθησομέναις ηπειρωτικάίς πόλεσιν, έτι δε και εν πάσαις ταις πολνπληθεστέραις νήσοις του Αιγαίου πελάγους, σκεπτόμεθα να ιδρύσωμεν υποκαταστήματα της Εθνικής Τραπέζης, και άμα, και την συγχώνευσιν της εκδοτικής Τραπέζης Κρήτης να επιδιώ- 15 ξωμεν, ευθύς ως, συν ομολογονμένης όσον ονπω της συνθήκης ειρήνης, ήθελε καταστή γνωστόν τίνα τα οριστικώς προσαρτηθηοόμενα μέρη, ονχί μόνον κατά κατοχήν, αλλά και κατά κυριαρχίαν διεθνώς επεγνωσμένην. Διότι, ως εκδοτική τράπεζα, και κατά, το καταστατικόν αυτής, η η- μετέρα Εθνική Τράπεζα μόνον εν χώραις υπαγομέναις εις την ελληνικήν 20 κυριαρχίαν δύναται να ιδρύση καταστήματα και να ασκήση τα προνόμια αυτής. Τούτο συμβαίνει άλλως πανταχού, όπου λειτονργούσιν αληθείς εκδοτικοί τράπεζαι. Ούτε η της Γαλλίας, ούτε η της Αγγλίας ή Γερμανίας ή Ρωσίας εκδοτικαί τράπεζαι ίδρυσάν ποτέ έξω του κράτους εις ο ανή- 25 κουσι υποκαταστήματα, είτε μετά ασκήσεως προνομίων, είτε άνεν τοιαντης. Διότι ανεξαρτήτως των προνομίων, ο προορισμός ο κύριος των εκδοτικών τραπεζών είναι να μη χρησιμοποιώσι και φνγαδεύωσιν εις την αλλοδαπήν, αλλά να περισώζωοι και διαφνλάττωσι τα χρηματικά κεφάλαια εν τη χώρα, όπως ευκολύνωσι και ενισχύοοσι την εγχώριον παραγωγήν, 30 και άμα προλαμβάνωσιν πάσαν νομισματικήν στενοχώριαν, δνναμένην να επηρεάση επιζημίως τας εσωτερικάς συναλλαγάς και προκαλέση βαρείας οικονομικάς κρίσεις εν τη χώρα. Και είναι μεν αληθές ότι η Βουλγαρική Εθνική Τράπεζα εν τω καταστατικά) αυτής περιέλαβε παραδόξως ως δικαίωμα αυτής και την ίδρυ- 35 σιν υποκαταστημάτων εν τη αλλοδαπή. Τούτο δεν εγένετο τυχαίως. 0 σκοπός αυτής ήτο να ιδρύση υποκαταστήματα, ονχί βεβαίως εν Ρουμανία ή τη Αυστρία, αλτ εν Τουρκία. Ενόμιζε δε τούτο διεθνώς δυνατόν ένεκα της εν τφ οθωμανικά) κράτει ισχυούσης ετεροδικίας. Το σχέδιον ήτο ευφυές. Ηθέλησεν ιδρύουσα υποκαταστήματα εν τοις βονλγαρικοίς κέντροις 40 της Τουρκίας να σννάψη στενοτέρας οικονομικάς σχέσεις μεταξύ των βουλγαρικών πληθυσμών και της ελευθέρας Βουλγαρίας και να εξαρτήση τούτους οικονομικώς απ' αυτής, συγχρόνως δε δια της κυκλοφορίας των τραπεζογραμματίων, έστω και υπό τον τύπον της προαιρετικής, να επαυ-

12 74 Αγγελική Σφήκα-βεοδοοίου ξήση τον κρατούντα εν τη ηπειρωτική ευρωπαϊκή Τουρκία νομισματικόν 45 κυκεώνα και να αλιεύη εν θολοίς. Η τουρκική όμως κυβέρνησις, μη στερούμενη οξύνοιας εν τοις τοιούτοις, κατενόησε τα σχέδια και διαρρήδην και ανενδότως ηρνήθη αυτή την ίδρυαιν υποκαταστημάτων. Δύναται νυν η Βουλγαρική Εθνική Τράπεζα να ίδρυση νομίμως υποκατάστημα εν Θεσσαλονίκη και να πληρώση πολυετή πόθον, ον ηδυνάτει 50 μέχρι του νυν; Δεν δύναται να παρεμποδιαθή νομίμως εις τούτο υπό της ημετέρας κνβερνήσεως; Ουχί η Βουλγαρική Εθνική Τράπεζα, αλλ η κυβέρνησις της Βουλγαρίας υποβάλλει την αξίωσιν, και δη υπό την αθωοτέραν δυνατήν μορφήν. Δύτη δεν άξιοι να ασκήση τα προνόμια αυτής εν Θεσσαλονίκη, αλλά 55 να ιδρύση απλώς υποκατάστημα. Εάν το υποκατάστημα πρόκειται να α πό βάλη τον εκδοτικόν χαρακτήρα ον κέκτηται αυτή η Τράπεζα, ης θα αποτελέση τμήμα, και να λειτουργήση εάν ήτο δυνατόν ως ιδιωτικέ] τράπεζα εν Θεσσαλονίκη, προς τι η ανάμιξις της βουλγαρικής κνβερνήσεως; Προς τι η τόση σπουδή της ιδρύσεως προ της σννομολογήσεως 60 της ειρήνης και εν ω επίκειται αύτη; Διατί ιδιωτική τις βουλγαρική τράπεζα, νπαρχουσών τοιού των, να μη ζητήση ίδρυα ιν υποκαταστήματος εν Θεσσαλονίκη, εάν υπήρχον επείγουσαι τυχόν οικονομικοί ανάγκαι; Η αληθής πρόθεσις της εσπευσμένης ταύτης ενεργείας της βουλγαρικής κνβερνήσεως είναι πρόδηλος. Θέλουσι να ιδρύσωσι υποκατά- 65 στημα της Βουλγαρικής Εθνικής Τραπέζης ουχί μετά προνομίων εκδόσεως νέων τραπεζικών γραμματίων, αλλά μετά δικαιώματος της κυκλοφορίας γραμματίων του εν Σόφια κεντρικόν καταστήματος αυτής. Τοιούτον δικαίωμα έχονσι πάντα τα υποκαταστήματα εκδοτικών τραπεζών, δεν δυνανται δε να νοηθώσιν άνευ τον δικαιώματος τούτον ως νποκα- 70 ταστήματα αυτών, αιρ ου κύριος προορισμός και κύριον έργον πόσης εκδοτικής τραπέζης είναι η έκδοσις και κυκλοφορία γραματίων και ο δι αυτής κανονισμός της νομισματικής ισορροπίας, των λοιπών καθηκόντων αυτής ως και τραπεζικών εργασιών υπηρετουσών απλώς τον κύριον σκοπόν τούτον. Η απόκτησις τοιούτου δικαιώματος κυκλοφορίας ξένων τρα- 75 πεζικών γραμματίων, έστω και προαιρετικής απλώς, είναι δημοσίας τάξεως και μόνον κυβερνητική αδεία δύναται να επιτενχθή. Δια τούτο εζητήθη η άδεια του αντιπροσώπου της ημετέρας κυβερνήσεως, δια τούτο δε και η παρέμβασις του κυρίου Ανδρέιεφ. Δια τούτο ουδεμία ιδιωτική βουλγαρική τράπεζα απεφάσισε να ιδρύση υποκατάστημα, ουδ εσκέφθη 80 να ζητήση άδειαν προς τούτο. Τοιαύτην άδειαν ιδρύσεως υποκαταστήματος βουλγαρικής εκδοτικής τραπέζης εν Θεσσαλονίκη, φρονούμεν, ουχί μόνον δύναται, αλλά και οφεί-

13 Η ίδρυση υποκαταστήματος της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος στη Θεσ/νίκη 75 λει να αρνηθή η ελληνική κνβέρνησις. Και δνναται μεν να αρνηθή αντήν, διότι ως έχουσα την νόμιμον διακατοχήν αυτής ως εκ της εν πολ.έμω κα- 85 τακτήσεως, δνναται να άσκηση πάντα τα κυριαρχικά δικαιώματα επί της κατεχομένης χώρας, έως ον, προς τη κατοχή, αποκτήση δικαιωματικώς και την κυριαρχίαν αυτής δια της συνθήκης της ειρήνης ή και της διεθνούς επιγνώσεως. Οφείλει δε να αρνηθή, διότι και αυτό το δικαίωμα της προαιρετικής 90 κυκλοφορίας, ο θα κτήσηται η Βουλγαρική Εθνική Τράπεζα δια της ι- δρύσεως υποκαταστήματος, και την νομισματικήν κυκλοφορίαν θα επηρεάση και το προνόμιον το αποκλειστικόν της ημετέρας Εθνικής Τραπέζης καιρίως θα παραβιάση. Διότι δεν πρέπει να λησμονηθή ότι μεγάλαι εκδοτικαί τρόπεζαι ιδρύθησαν επί μόνη τη προαιρετική κυκλοφορία 95 των γραμματίων αυτών, χωρίς ουχί νόμιμον, ουδέ αναγκαστικήν να έχωσι ταύτα κυκλοφορίαν. Τα της Βουλγαρικής δε Τραπέζης μέλλοντα, να κυκλοφορήσωσι προαιρετικώς δια τον υποκαταστήματος αυτής, πράγματι θα κυκλοφορώσιν αναγκαστικώς, αιρ ον η εξαργύρωσις η πλήρης και υποχρεωτική, ως γνωστόν, δεν τελείται εν τοις νποκαταστήμασι, αλλά μόνον 100 εν τψ κεντρικώ, εν Σόφια δηλαδή, επί του προκειμένον. Εάν η Ελλάς δεν ήθελεν αρνηθή και παρεμποδίση την ίδρνσιν υποκαταστήματος της Βουλγαρικής Εθνικής Τραπέζης, επειδή η λειτουργία υποκαταστήματος εκδοτικής τραπέζης εν τινι τόπω είναι άσκησις κυβερνητικού νομήματος και απόρροια ασκήσεως κυριαρχικής εξουσίας, η 105 βουλγαρική κνβέρνησις θα παραστή ούτω και αυτή ασκούσα κυβερνητικήν εξουσίαν εν Θεσσαλονίκη και συγκατέχουσα μεθ ημών κυριαρχικώς ταύτην, όπερ ημείς διατόρως απαρνούμεθα, αυτή δε δια τόσων μεθοδειών ζητεί να επιτύχη. ΑλΣ εάν η Βουλγαρική Τράπεζα, εκ συνεννοήσεως μετά της Βουλγαρικής κνβερνήσεως, ζητή δια τοιούτους λόγους και σκοπούς 110 να ιδρύση υποκατάστημα εν Θεσσαλονίκη και μετά τόσου ζήλου σπεύδουσιν εις τούτο, υπάρχουσι όμοιοι ή άλλοι λόγοι παραπλήσιας σπονδής προς ίδρνσιν υποκαταστήματος της ημετέρας Εθνικής Τραπέζης εν αυτή; Η Σεβαστή Κνβέρνησις είναι αναμφίβολος η κυριαρχικώς κάτοχος της Θεσσαλονίκης και δικαιουμένη άρα αποκλειστικούς να ασκήση κνριαρ- 115 χικήν εξουσίαν εν αυτή. Αύτη επιγιγνόοσκει το προνόμιον εκδόσεως τραπεζικόν γραμματίων, ως ανήκαν εις την ημετέραν Εθνικήν Τράπεζαν αποκλειστικώς, επί πάσης χώρας προσηκούσης και κ.ατακνρωθησομένης διεθνώς εις το ελ.λ.ηνικόν κράτος. Δια τας επειγούσας χρηματικάς ληψοδοσίας μέχρι της προσεχούς 120 σννομολ,ογήσεως της ειρήνης διά τε την Θεσσαλονίκην και αλλ.αχού των κατακτηθεισών χώρον, ελήφθη ήδη πρόνοια παρ ημόν και δια της Τρα-

14 76 Αγγελική Σφήκα-Θεοδοσίου πεζής της Ανατολής και άλλως. Ούτε άρα ο λόγος της Βουλγαρικής Τραπέζης, του να αναγνωρισθή αυτή δικαίωμα όπερ δεν έχει ή ότιερ δεν δνναται νομίμως να απόκτηση, νφίσταται δια την ημετέραν Εθνικήν Τρά- 125 πεζαν, ούτε ανάγκη οικονομική επείγουσα. Τουναντίον, εάν εσπεύδομεν, όπως η Βουλγαρική Τράπεζα, θα εφαίνετο ότι και ημείς το δικαίωμα ημών θεωρούμεν αμφίβολον, ότι δε ζητούμεν ôta μεθόδων αμφιβόλου ευθύτητος και νομιμότητας, κατά την διάμεσον μέχρι της συνομολογήσεως της ειρήνης εποχήν, εν τη αοριστία της ασκουμένης κυριαρχίας, να απο- 130 κτήσωμεν δικαιώματα ουχί αμφίβολα, αλλά τα οποία δια την Βουλγαρίαν θα αποβώσιν εν τα> μέλλοντι πηγή ακένωτος διενέξεων και προστριβών προς την ελληνικήν κυβέρνησιν. Ούτε οι λόγοι της Βουλγαρικής Τραπέζης νπάρχουσι δτ ημάς, ούτε άλλ.οι λόγοι σπουδής. Τουναντίον, πολλοί εισί οι λόγοι δι* ους επιβάλλε- 135 ται μετά περισκέψεως και προνοίας να προβώμεν εις τας αποφάσεις ημών περί της προσηκούσης ενεργείας της Εθνικής Τραπέζης εν τω μέλλοντι, δια τε τας νέας προσαρτηθησομένας χώρας, ως και δι αυτήν την παλαιόν Ελλάδα. Τω όντι, όπως και δια το όλον κράτος, ο μέλλων διπλασιασμός αυ- 140 τού εγκαινίζει νέους όρους υπάρξεως και βίου και ανοίγει νέαν εποχήν δράσεως και προόδου, οντω και δια την Εθνικήν Τράπεζαν, εν η συγκεντρούται η οικονομική κίνησις και δι* ης μέλλει κυρίως να ευοδωθή η οικονομική ανάπτυξις της χώρας, νέοι όροι και αοχαί πρέπει να ρυθμίσωσι την ενέργειαν αυτής εν τω μέλ.λοντι, όπως αποβή ως μάλιστα ωφέλιμος 145 και ευεργετική εις την χώραν και αξία του προορισμού αυτής. Νέα μεγάλα οικονομικά προβλήματα γεννώνται ούτω, και δη, ουχί μόνον δια την Εθνικήν Τράπεζαν, αλλά και δια την όλ.ην οικονομίαν της μείζονος Ελλάδος, ως και δια τον Ελληνισμόν εν γένει, άτινα πάντως τη συνεννοήσει και συμπράξει μετά της Σεβαστής Κυβερνήσεως μέλλουσι 150 να επιλνθώσι, τα οποία όμως κρίνομεν καλόν και λαμβάνομεν την τιμήν να υπαινιχθώμεν από τούδε ενταύθα, επιφυλασσόμενοι εν καιρώ να ποιήσωμεν αναλ.υτικωτέραν αυτών έκθεσιν. Δια την ίδρυαιν τόσιον νέων υποκαταστημάτων, την συγχώνευσιν της Τραπέζης Κρήτης, και την κρείσσονα διοργάνωσιν ουχί μόνον αυτών 155 αλλά και της όλης υπηρεσίας της Τραπέζης, εκτός της αναλόγου μεγεθύνσεως των κεφαλαίων αυτής, θα καταστή αναγκαίον και απαραίτητον να επιλ.υθώσι και τα εξής καιριώτατα ζητήματα, αναγόμενα ιδία εις την νομισματικήν ημών κυκλοφορίαν. Και υπάγονται μεν βεβαίως ταύτα εις την αρμοδιότητα άλλων υπουργείων, αλλ* ως εκ της δυνατής διεθνούς εν 160 μέρει αυτών επιπλ.οκής κρίνομεν απαραίτητον να φέρωμεν εις γνώσιν και

15 Η ίδρυση υποκαταστήματος της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος στη Θεσ/νίκη 77 τον Σεβαστού Υπουργείου των Εξωτερικών. Το πρώτον τιθέμενον ζήτημα είναι εάν και τας νέας χώρας, αιτινες θα αποτελέσωσι το έτερον ή μιαν, ή μη πλέον, τον νέου ελληνικού κράτους, θα καταστήσωμεν κοινωνονς του ατυχήματος, τον τόσον επαχθούς 165 εις την οικονομίαν της χώρας, τον της αναγκαστικής κυκλοφορίας ή εάν μάλλον, επί τη ευκαιρία της εθνικής aνακαινίσεως, θα απαλλάξωμεν και την παλαιάν Ελλάδα της βαρείας οικονομικής πέδης. 'Ετερον ζήτημα γεννώμενον επί τη άρσει της αναγκαστικής κυκλοφορίας είναι εάν θα συνεχίσωμεν την νποσκάζονσαν διμεταλλικήν κυ- 170 κλοφορίαν (bimétallisme boiteux) ή θα εγκαινίσωμεν αποκλειστικήν εις χρυσόν κυκλοφορίαν, εάν δε τότε δυνάμεθα και πρέπει να αποχαιρήσωμεν της Λατινικής Ενώσεως, ή δυνάμεθα και ούτω να κοινωνώμεν αυτής. Εάν αποχωρούντες της Λατινικής Ενώσεως πρέπει να τηρήσωμεν το νομισματικόν σύστημα ταύτης ή να προσανατολ.ι.σθώμεν προς ετερον εν 175 ισχύι παρά μεγάλοις κράτεσι, προς a θα έχω μεν ίσως μείζονας οικονομικός σνναλλαγάς και επικοινωνίαν εν τω μέλλοντι. Έτερον μέγα ζήτημα μέλλον να γεννηθή και δια το Έθνος και δια την Εθνικήν Τράπεζαν είναι, εάν προς στήριξιν τον αλυτρώτου έτι μεγάλων εν Ανατολ.ή Ελληνισμού, νυν, ότε εν τη πρόσθια Ασία, παρά τον 7ιθ- 180 λιτικόν των μεγάλων κρατών ανταγωνισμόν, μέλλει να αναπτυχθή και μέγιστος οικονομικός τοιοντος, εάν δεν είναι ενδεδείγμένον να ενισχύσωμεν τον Ελληνισμόν τούτον και δια τροπής της μετανάστεύσεως προς τας χώοας της πρόσω Ανατολής και δια του πορισμού των οικονομικών κεφαλαίων, ιδία δια της ιδρύσεως πιστωτικών καταστημάτων ή υποκατα- 185 στημάτων, ώστε να έχωσι πρόχειρα και, κατά το δυνατόν, άφθονα τα ε φόδια προς τον οικονομικόν αυτών αγώνα οι εκεί ομοεθνείς. Επιφυλασσόμενοι να ανακοινώσωμεν πάντα ταύτα και εις τα αρμοδιώτερα υπουργεία, είτε δια της εν αντιγράφω ανακοινώσεως του παρόντος εγγράφου, κατά τρόπον εμπιστεντικόν πάντοτε, είτε και δι ειδικής 190 εκθέσεως, πεποίθαμεν ότι το Σεβαστόν Υπουργείον εκτιμών προσηκόντως τους εκτεθέντάς λόγους, θα δικαιώση ημάς δια την φαινομενικήν εν τούτο) της ημετέρας Εθνικής Τραπέζης αδράνειαν, υφ ην λανθάνει σύντονος και, ως νομίζομεν, λελογισμένη και συστηματική ενέργεια. Επί τούτοις διατελούμεν μεθ υιρίστης τιμής 0 Διοικητής (υπογρ.) Ιω. Ευταξίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΦΗΚΑ-ΘΕΟΔΟΣΙΟΤ

16 SUMMARY Angeliki Sfika-Theodosiou, The founding of the branch of the National Bank of Greece in Thessaloniki and the Greek-Bulgarian relations ( ). This work is based on unedited material of the Historical Archives of the Greek Ministry of Foreign Affairs and of the National Bank of Greece. It is a research into the Greek-Bulgarian relations during the crucial period of , mainly on the founding of branches of National Banks of both countries in Thessaloniki. In their effort, to contest the Greek supremacy of the town and to produce rights of sovereignty as well, the Bulgarians imposed parallel authorities, military as well as administrative and economic. Thus the case of the hasty founding of the branch of the Bulgarian National Bank (Bälgarska Narodna Banca). This act obliged the Greek government to expedite the founding of a branch of the National Bank of Greece in Thessaloniki in spite of the fact that in view of the definitive arrangement concerning the frontier with the signing of an international peace treaty it was not a favourable time either politically or economically.

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7)

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) C 326/266 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.10.2012 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΠΕΙΔΗ τα άρθρα 343 της Συνθήκης για τη

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 4 Μαρτίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης Άρθρο 23 του 94/14.04.2014) ν. 4258/2014 Ακίνητα του Δημοσίου Περιφερειακών Πάρκων προστασίας και αξιοποίησης (ΦΕΚ Α Δημιουργία περιβαλλοντικής 1. Ακίνητα που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή

Διαβάστε περισσότερα

Το Οθωμανικό τηλεγραφικό γραφείο έκλεισε στα τέλη Οκτωβρίου 1912.

Το Οθωμανικό τηλεγραφικό γραφείο έκλεισε στα τέλη Οκτωβρίου 1912. Στη Θεσσαλονίκη λειτούργησε τηλεγραφική υπηρεσία πιθανότατα για πρώτη φορά στα μέσα της δεκαετίας του 1870. Αποτελούσε το ένα τμήμα της αυτοκρατορικής κρατικής υπηρεσίας των ταχυδρομείων και του τηλέγραφου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4 16.12.2004 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 310/261 7. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΣΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι, σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ» 1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ» 1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Ταχ. Δ/ νση : Υπατίας 5, 105 57 ΑΘΗΝΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Σε συνέχεια ερωτημάτων που προέκυψαν σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή του Ν 3651/2008 (ΦΕΚ Α 44) «Οδική Βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

της επαγγελματικής ελευθερίας και της προστασίας του ανταγωνισμού. Διατάξεις πο υ

της επαγγελματικής ελευθερίας και της προστασίας του ανταγωνισμού. Διατάξεις πο υ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Θέμα : Η απελευθέρωση του ιατρικού επαγγέλματος. Έγκριση των καταστατικών ιατρικών εταψειών από το ΔΙ του ΙΣΑ. Η νέα εγκύκλιος και οι περαιτέρω δυνατότητες. (α)

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 COM(2015) 460 final 2015/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. Ανακοίνωση ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ- ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (Tier 2 Capital) Λευκωσία, 30 Απριλίου 2008 Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ LEGAL INSIGHT ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Βασιλική Ζαροκανέλλου Στις φορολογικές διαφορές σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και

Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και LEGAL INSIGHT ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΝΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΜΕΝΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Γιώργος Ψαράκης Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και έχει

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Γάμοι μεταξύ ορθοδόξων και καθολικών πριν τεθεί σε ισχύ ο Αστικός Κώδικας

Θέμα: Γάμοι μεταξύ ορθοδόξων και καθολικών πριν τεθεί σε ισχύ ο Αστικός Κώδικας Αθήνα, 12.05.2010 Α.Π.: 10100/08/2.3 Χειριστής: Λάμπρος Μπαλτσιώτης Τηλ.: 210-7289709 Φαξ: 210-7289643 Διεύθυνση Ιθαγένειας Τμήμα Α Υπουργείο Εσωτερικών Σταδίου 31 ΑΘΗΝΑ Θέμα: Γάμοι μεταξύ ορθοδόξων και

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας. κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας. κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014 Θέμα Α1 Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014 ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α) Με τη βιομηχανική επανάσταση καθώς η κατοχή γης έπαυε προοδευτικά να είναι πηγή εξουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0011(COD) 8.11.2012. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0011(COD) 8.11.2012. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 8.11.2012 2012/0011(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ) ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Γιώργου Κόκκα του Λεάνδρου, δικηγόρου, κατοίκου Αγ. Παρασκευής, οδός Ψαρών αριθ.20, ενεργούντος ατομικά και ως νομίμου εκπροσώπου της Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ανάπτυξη του εργατικού κινήματος) εργατικής ιδεολογίας στη χώρα.» προσφύγων στη Μικρά Ασία και την Ανατολική Θράκη».

ανάπτυξη του εργατικού κινήματος) εργατικής ιδεολογίας στη χώρα.» προσφύγων στη Μικρά Ασία και την Ανατολική Θράκη». Α1. α. Σχολικό βιβλίο σελίδα 77: «Οι επαναστάτες προκήρυξαν όπως ονομάστηκαν.» και «Οι Ορεινοί απαρτίστηκαν και των πλοιοκτητών.» β. Σχολικό βιβλίο σελίδα 46: «Η κατάσταση αυτή (=η αργή ανάπτυξη του εργατικού

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Σ.Ε.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ υπ αριθµ Αθήνα 4/1/2011 ΠΡΟΣ Τα Εργατικά Κέντρα και Οµοσπονδίες ύναµης Γ.Σ.Ε.Ε. Θέµα: Συλλογικές διαπραγµατεύσεις & Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας. 10 κρίσιµα σηµεία. Συνάδελφοι, Στις

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση

Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Το κατά κεφαλή ΑΕΠ σε σχέση με τον κοινοτικό μέσο όρο. Παραγωγικότητα της εργασίας.

Το κατά κεφαλή ΑΕΠ σε σχέση με τον κοινοτικό μέσο όρο. Παραγωγικότητα της εργασίας. 1 Κος ΘΕΟΣ: (Μηχανικός. Την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων κατείχε θέση στον κρατικό μηχανισμό, η οποία είχε σχέση με τη χρηματοδότηση των Ολυμπιακών έργων και γενικότερα της αναπτυξιακής πολιτικής της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 31/2014 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: I. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ II. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 17.07.2002 C(2002) 2604fin. Ενίσχυση αριθ. Ν 349/2002 ΕΛΛΑ Α.

ΘΕΜΑ: I. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ II. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 17.07.2002 C(2002) 2604fin. Ενίσχυση αριθ. Ν 349/2002 ΕΛΛΑ Α. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.07.2002 C(2002) 2604fin ΘΕΜΑ: Ενίσχυση αριθ. Ν 349/2002 ΕΛΛΑ Α ΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΑΡΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (2000-2006) Κύριε Υπουργέ, I. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ 1. Με επιστολή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και κίνδυνος εκροής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΟΙ 1. Β.Δ. της 2/14.5.1835 Περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΟΙ 1. Β.Δ. της 2/14.5.1835 Περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος έκτης έκδοσης... ΧVΙΙ Aπό τον πρόλογο της πρώτης έκδοσης... XVIΙ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΟΙ 1. Β.Δ. της 2/14.5.1835 Περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων (άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 23/03/2014 ΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ- ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 23/03/2014 ΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ- ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 23/03/2014 ΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ- ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑ Α1 Α.1.1 Να προσδιορίσετε αν το περιεχόµενο των ακόλουθων προτάσεων είναι σωστό

Διαβάστε περισσότερα

(1) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας. Σημ.: Αναφορικά με τους υποψηφίους -

(1) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας. Σημ.: Αναφορικά με τους υποψηφίους - Αριθμός 151 ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΒΟΗΘΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗΣ/ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Γίνονται δεκτές αιτήσεις για δύο κενές μόνιμες θέσεις Βοηθού Διευθυντή

Διαβάστε περισσότερα

4) κ. Παναγιώτης Μούζιος Πρόεδρος Π.Ο.Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ Π.Ο.Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ Μαυρομματαίων 17, 10434 Αθήνα ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

4) κ. Παναγιώτης Μούζιος Πρόεδρος Π.Ο.Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ Π.Ο.Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ Μαυρομματαίων 17, 10434 Αθήνα ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Αρ. Πρωτοκόλλου 56/ 6-12-2010 Αθήνα 6-12-2010 ΑΠΌ: Πανελλήνιο Σύλλογο Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Τ.Θ. 51807- Τ.Κ. 14502 ΠΡΟΣ:1) κ. Ιωάννη Ραγκούση Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλ. Βασ. Σοφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων: επάλληλα δικαιώματα επί της γης, εκδοτικό δικαίωμα, Μεγάλη Ιδέα.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων: επάλληλα δικαιώματα επί της γης, εκδοτικό δικαίωμα, Μεγάλη Ιδέα. ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ /Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 6/9/2015 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων: επάλληλα δικαιώματα επί της γης, εκδοτικό δικαίωμα, Μεγάλη Ιδέα. (ΜΟΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και κίνδυνος εκροής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1457/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1457/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1457/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθμό

Διαβάστε περισσότερα

Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση.

Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. 0018/00006044/el Άλλες Ανακοινώσεις CYPRUS FOREST INDUSTRIES PUBLIC LTD CFI Attachments: 1. Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σημαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (Ε.Ε.Τ.Τ.)

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (Ε.Ε.Τ.Τ.) Μαρούσι, 13/03/2014 Αριθ. ΑΠ.: 710/14 ΑΠΟΦΑΣΗ Διαδικασία εφαρμογής του εδαφίου ε της παραγράφου 2.1.16 του Παραρτήματος Β της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ. 676/41/20-12-2012 «Κανονισμός Γενικών Αδειών» (ΦΕΚ 298/Β/2013)

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα. ΓνωίΛοδόιηση. Α' Εοώτηαα

ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα. ΓνωίΛοδόιηση. Α' Εοώτηαα ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα ΓνωίΛοδόιηση Α' Εοώτηαα Το Σωματείο Εργαζομένων του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (εφεξής ΚΑΠΕ) μου ζήτησε

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Πρόσβαση αναγνωρισμένων πολιτικών προσφύγων σε Ι.Ε.Κ. (Αναφορά υπ αρ. πρωτ: 14976/2008) Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Χειριστής: Ελένη

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρ. 4 6] Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Ειδικός Επιστήμονας:

Διαβάστε περισσότερα

Economics Alert. 10 ο Διάταγμα για περιορισμούς στις τραπεζικές συναλλαγές. 25 Απριλίου 2013

Economics Alert. 10 ο Διάταγμα για περιορισμούς στις τραπεζικές συναλλαγές. 25 Απριλίου 2013 Economics Alert 25 Απριλίου 2013 10 ο Διάταγμα για περιορισμούς στις τραπεζικές συναλλαγές 1.To παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί της Επιβολής Προσωρινών Περιοριστικών Μέτρων στις Συναλλαγές σε Περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3719, 30/5/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΜΩΝ ΝΟΜΟ. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί ήμων

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3719, 30/5/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΜΩΝ ΝΟΜΟ. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί ήμων ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΜΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 111 του 1985 1 του 1986 8 του 1986 25 του 1986 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί ήμων (Τροποποιητικός)

Διαβάστε περισσότερα

: 2131313 394, -378, - 373, -215

: 2131313 394, -378, - 373, -215 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ μεγάλος αριθμός προσώπων αντιμετωπίζει δυσκολίες ή/και αδυνατεί να ανταποκριθεί προς ανειλημμένες δανειακές του υποχρεώσεις.

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ μεγάλος αριθμός προσώπων αντιμετωπίζει δυσκολίες ή/και αδυνατεί να ανταποκριθεί προς ανειλημμένες δανειακές του υποχρεώσεις. ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΤΙΤΛΟΦΟΡΕΙΤΑΙ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ, ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΠΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ)ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο (α) Οδηγία 2000/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, ο μεγαλύτερος. επιστημονικός σύλλογος της χώρας, με τους αγώνες. και τη μεγάλη δημοκρατική παράδοση, άρθρωσε

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, ο μεγαλύτερος. επιστημονικός σύλλογος της χώρας, με τους αγώνες. και τη μεγάλη δημοκρατική παράδοση, άρθρωσε Αθήνα, 30.6.2015 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημίας 60, 10679 Αθήνα Τηλ. 210-33.98.270, 71 Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, ο μεγαλύτερος επιστημονικός σύλλογος της χώρας, με τους αγώνες και τη μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4342, 29.6.2012 Ν. 83(Ι)/2012 83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διεύθυνση Διεθνούς Ε&Τ Συνεργασίας Τμήμα Διακρατικών Σχέσεων Μεσογείων 14-18,

Διαβάστε περισσότερα

υπ οβολή σε τεχνικό έλεγχο αυτοκινήτων ( ΚΤΕΟ)

υπ οβολή σε τεχνικό έλεγχο αυτοκινήτων ( ΚΤΕΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 22 ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής την 6 η Οκτωβρίου 2011 Δήμου Κεφαλλονιάς. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 158/ 2011 ΘΕΜΑ : Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής. Αγαπητέ συνάδελφε, ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Κατ αρχάς θα πρέπει

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής. Αγαπητέ συνάδελφε, ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Κατ αρχάς θα πρέπει ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Αγαπητέ συνάδελφε, ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Κατ αρχάς θα πρέπει να σας πω ότι στο αρχείο μου έχω έγγραφη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 106(Ι)/2013 106(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια ΑΡΙΘ.: Α8/48012/5053/12 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 3052Β Μέγεθος κειμένου: 64 KB Αριθμ. A8/48012/5053/12

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 21.09.2012 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε. ========================================================

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ IdEF 6/8/12

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ IdEF 6/8/12 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ IdEF 6/8/12 ΠΛΗΡΗΣ ΙΚΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF ΑΠΟ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΑΠΟΣΥΝ ΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 16Σ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ Η ΒΟΥΛΗ ΨΗΦΙΣΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο:- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 70, 14.3.2009, σ. 11. «Οδηγία 2009/12/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld Paul Krugman Maurice Obsfeld Διεθνής Οικονομική Κεφάλαιο 21 Η Διεθνής Αγορά Κεφαλαίου και τα κέρδη από το Εμπόριο Διεθνής Τραπεζική Λειτουργία και Διεθνής Κεφαλαιαγορά Φιλίππου Ευαγγελία Α.Μ. 1207 Μ069

Διαβάστε περισσότερα

3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ.

3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ. 3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ.: 2131306609) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΦΩΤΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΦΩΤΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ:ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση)

Διαβάστε περισσότερα

«Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης! Κέντρα Αποκατάστασηζ. Με την παρούσα τροπολογία ρυθμίζονται διάφορα επείγοντα θέματα των

«Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης! Κέντρα Αποκατάστασηζ. Με την παρούσα τροπολογία ρυθμίζονται διάφορα επείγοντα θέματα των ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ Στο σχέδιο νόμου «Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης! Κέντρα Αποκατάστασηζ Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» Α. ΑlτΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα τροπολογία ρυθμίζονται διάφορα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (διαγώνισμα 1)

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (διαγώνισμα 1) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (διαγώνισμα 1) ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑ Α1 Α.1.1.α Το Νοέμβριο του 1919 υπογράφηκε η συνθήκη του Νεϊγύ.πριν από την υπογραφή της συνθήκης) σελ 140 σχ.βιβλ. Β. Κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ. Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 468/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ. Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 468/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 468/2014 Σύμφωνα με : α) Τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135, 136 και 139 του Νόμου του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11-04-2012), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 3: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Οικονομικών παρουσίασε στη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 9.12.2009. Πρακτικό Συμφωνίας

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 9.12.2009. Πρακτικό Συμφωνίας ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 9.12.2009 Πρακτικό Συμφωνίας Μεταξύ της Διοίκησης του ΟΛΠ και των Εκπροσώπων των εργαζομένων (ΟΜΥΛΕ, Ένωση Λιμενεργατών) πραγματοποιήθηκαν από 10/11/2009 έως 8/12/2009 10 συναντήσεις για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Επιτροπή Αναφορών 2009 19.12.2007 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0672/2004, της Ευφροσύνης Γεωργουλέα, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με τη μη αναγνώριση στην Ελλάδα προσόντων

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα από το 1914 ως το 1924

Η Ελλάδα από το 1914 ως το 1924 Γ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ (ενδεικτικά παραδείγµατα) Η Ελλάδα από το 1914 ως το 1924 Με βάση τα στοιχεία που παρέχει το κεφάλαιο ΚΒ του σχολικού σας βιβλίου (σσ. 73-119) να συντάξετε έναν χρονολογικό πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

<<Ο αξιόπιστος συνεργάτης στις επιχειρηµατικές σας σχέσεις µε την Βουλγαρία>>

<<Ο αξιόπιστος συνεργάτης στις επιχειρηµατικές σας σχέσεις µε την Βουλγαρία>> ΕΛΛΗΝΟΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ Η Βουλγαρία ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2007) αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 27.10.2015 COM(2015) 610 final ANNEX 4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4496, 6.3.2015 28(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2009

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4496, 6.3.2015 28(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2009 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4496, 6.3.2015 Ν. 28(Ι)/2015 28(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2009 Προοίμιο. Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ 30 Ιανουαρίου 2003 Αριθµ. Πρωτ. 19020.2/01 Ειδ. Επιστήµονας: Ευτ. Φυτράκης 210-72.89.708 Κύριο Χρήστο Νικολουτσόπουλο Πρόεδρο Ένωσης Ελλήνων Εργατολόγων Αβέρωφ 11 104

Διαβάστε περισσότερα

103(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

103(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 103(Ι)/2013 103(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 138(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Προς. Κοινοποίηση. Αρ. Πρωτ. 262 Αθήνα, 19 Μαρτίου 2014

Προς. Κοινοποίηση. Αρ. Πρωτ. 262 Αθήνα, 19 Μαρτίου 2014 Προς 1. Υπουργό Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας κο Κωστή Χατζηδάκη 2. Γενικό Γραμματέα Εμπορίου κο Στέφανο Κομνηνό 3. Εποπτικό Συμβούλιο Γ.Ε.ΜΗ. 4. Συνήγορο του Πολίτη Κοινοποίηση Γενικό Γραμματέα Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2008/0140 (CNS) 9011/15 ΕΚΘΕΣΗ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία SOC 330 ANTIDISCRIM 6 JAI 338 MI 326 FREMP 114 Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορία μάς διδάσκει ότι όποτε η Ελλάδα κλυδωνίζεται, μαζί της κλυδωνίζεται και η Ευρώπη.

Η ιστορία μάς διδάσκει ότι όποτε η Ελλάδα κλυδωνίζεται, μαζί της κλυδωνίζεται και η Ευρώπη. The Economist 19 th Roundtable with Government of Greece EUROPE: THE COMEBACK? GREECE: HOW RESILIENT? Brainstorming with the new Greek government and world leaders Ξενοδοχείο InterContinental, 14-15/5/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑ Α Α.1.1. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α α. Ιδρύθηκε το 1921 στα πλαίσια της Ύπατης Αρμοστείας Σμύρνης, με σκοπό να βοηθήσει όσους Έλληνες πρόσφυγες

Διαβάστε περισσότερα

Άποψη περί εφαρμογής ν 4030/2011.

Άποψη περί εφαρμογής ν 4030/2011. Άποψη περί εφαρμογής ν 4030/2011. Α. Την 25/10/2012 περιήλθε στην Περιφερειακή Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Αττικής και έλαβε αριθμ. πρωτ. 157658/387 το ανωτέρω σχετικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών -Διευκολύνσεις για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος

ΘΕΜΑ: Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών -Διευκολύνσεις για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 20 Αυγούστου 2007 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ. 18.19/1555/οικ.21192

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ / ΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ / ΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ / ΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» της 05 ης Ιουνίου 2015 Ο υπογράφων Μέτοχος / Νόμιμος

Διαβάστε περισσότερα

: 2131313 394, -378, - 373, -212 : - 365, - 375, - 372, - 371 : - 335, - 337, - 338, - 340 : - 257, - 249

: 2131313 394, -378, - 373, -212 : - 365, - 375, - 372, - 371 : - 335, - 337, - 338, - 340 : - 257, - 249 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/LB/el 1

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/LB/el 1 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ AF/CE/LB/el 1 Οι πληρεξούσιοι: ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Αναφορών 16.12.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0171/2012, του Klaus Träger, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με διαφορετικές προθεσμίες παραγραφής στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΠΕΣΕΔΕ ΤΑΣΟΥ ΓΑΚΙΔΗ: Με το υπ αριθ. πρωτ. 94292/ΕΥΘΥ738/14.9. 2015 έγγραφό του (με θέμα:

ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΠΕΣΕΔΕ ΤΑΣΟΥ ΓΑΚΙΔΗ: Με το υπ αριθ. πρωτ. 94292/ΕΥΘΥ738/14.9. 2015 έγγραφό του (με θέμα: ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΠΕΣΕΔΕ ΤΑΣΟΥ ΓΑΚΙΔΗ: Με το υπ αριθ. πρωτ. 94292/ΕΥΘΥ738/14.9. 2015 έγγραφό του (με θέμα: «Αντιμετώπιση θεμάτων λόγω κεφαλαιακών ελέγχων») ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 256/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 256/2013 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 256/2013 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό,

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα Προνόµια και τις Ασυλίες του Κέντρου Επιβολής Νόµου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης»

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα Προνόµια και τις Ασυλίες του Κέντρου Επιβολής Νόµου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα Προνόµια και τις Ασυλίες του Κέντρου Επιβολής Νόµου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Το εν θέµατι Πρωτόκολλο υπογράφηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 740 Ν. 59(Ι)/95 Αρ. 2981,16.6.95

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 740 Ν. 59(Ι)/95 Αρ. 2981,16.6.95 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 740 Ν. 59(Ι)/95 Αρ. 2981,16.6.95 Ο περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως (Προσωρινές Διατάξεις για τη Νομιμοποίηση Υφιστάμενων Αγροτικών Δρόμων) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣ. ΜΑΓΓΙΝΑΣ: Αναποτελεσματικές ενέργειες έγιναν αλλά η 19μηνη πορεία είναι ικανοποιητική

ΒΑΣ. ΜΑΓΓΙΝΑΣ: Αναποτελεσματικές ενέργειες έγιναν αλλά η 19μηνη πορεία είναι ικανοποιητική ΒΑΣ. ΜΑΓΓΙΝΑΣ: Αναποτελεσματικές ενέργειες έγιναν αλλά η 19μηνη πορεία είναι ικανοποιητική Υπάρχουν τριβές αλλά από ζήλο... Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΙΟΥΣΗ «Είμαι ικανοποιημένος από τη δεκαεννιάμηνη πορεία της κυβέρνησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΩΣ ΤΙΣ 31-12-2016 ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΩΣ ΤΙΣ 31-12-2016 ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΩΣ ΤΙΣ 31-12-2016 ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 1 Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2015 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Θέμα: Υποβολή (α) κυρίου

Διαβάστε περισσότερα

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ ΚΩΣΤΗ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ MP SECTOR HEAD OF DEVELOPMENT & COMPETITION, NEW DEMOCRACY PARTY Investment Energy Summit Greece, Cyprus, Israel Re-designing the European energy map ΠΕΜΠΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Η ύδρευση και η αποχέτευση είναι ανθρώπινο δικαίωμα!

Πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Η ύδρευση και η αποχέτευση είναι ανθρώπινο δικαίωμα! Ιστορική αναδρομή Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνδικάτων Δημόσιων Υπηρεσιών (EPSU) αποφάσισε να προβεί στην συλλογή ενός εκατομμυρίου υπογραφών υπέρ της καθιέρωσης της ύδρευσης ως ανθρώπινου δικαιώματος στο

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη στην ιστοσελίδα Stockwatch

Συνέντευξη στην ιστοσελίδα Stockwatch Συνέντευξη στην ιστοσελίδα Stockwatch Συνέντευξη του Πανίκου Δημητριάδη, Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, που δόθηκε στις 25 Ιουνίου 2012 στην Ηρώ Ευθυμίου Ερ.: Η ένταξη στο μηχανισμό απειλεί

Διαβάστε περισσότερα

Η Οδηγία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στον τομέα των ηλεκτρονικών

Η Οδηγία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στον τομέα των ηλεκτρονικών ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» Το Συμβούλιο της Ευρώπης το 1995 εξέδωσε Σύσταση για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στον τομέα των τηλεπικοινωνιών,

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών [όπως κυρώθηκε με το N. 2502/1997: Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών, (ΦΕΚ 103, τ. Α )] Άρθρο πρώτο.-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΗΚΑΝ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΗΚΑΝ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΗΚΑΝ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ I. Γενικά II. Πρωτόκολλο της 13 ης Απριλίου 1962 για την ίδρυση

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά θέματα προς συζήτηση:

Βασικά θέματα προς συζήτηση: ΕΝΟΤΗΤΑ 8. ΚΟΙΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Βασικά θέματα προς συζήτηση: Η ανάπτυξη της Κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας Η λήψη των αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου xna Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΘΕΣΗΣ Δελτίο διαμονής πολίτη τρίτης χώρας που είναι σύζυγος πολίτη χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Χειριστές:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος του 2011. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

Είναι σημαντικό, ωστόσο, να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες με τη σωστή σειρά.

Είναι σημαντικό, ωστόσο, να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες με τη σωστή σειρά. 1 Ο παρών Οδηγός εξηγεί πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε, εφόσον επιθυμείτε να μεταφέρετε τον προσωπικό ατομικό τραπεζικό σας λογαριασμό (ταμιευτηρίου ή τρεχούμενο) και τις πληρωμές σας, όπως πάγιες εντολές

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό πλαίσιο για την οργάνωση της συνεχούς κατάρτισης του προσωπικού διεύθυνσης

Γενικό πλαίσιο για την οργάνωση της συνεχούς κατάρτισης του προσωπικού διεύθυνσης Ευρωπαϊκά Σχολεία Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Αριθ. : 2010-D-531-el-5 Πρωτότυπο : FR Γενικό πλαίσιο για την οργάνωση της συνεχούς κατάρτισης του προσωπικού διεύθυνσης Εγκριθέν από το Ανώτατο Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Σύµβασης που απαλλάσσει

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Σύµβασης που απαλλάσσει ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Σύµβασης που απαλλάσσει από την επικύρωση ορισµένες πράξεις και έγγραφα» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Αντικείµενο της Συµβάσεως αυτής είναι η απαλλαγή α- πό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ. Καταστατικό

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ. Καταστατικό ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Καταστατικό Προοίμιο Το φοβερό μεταπολιτευτικό αδιέξοδο, εθνικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και οικονομικό, βύθισε την ελληνική κοινωνία σε μια βαθύτατη κρίση αξιών. Οι πολιτικές δυνάμεις του

Διαβάστε περισσότερα

ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏ ÈÅÙÑÇÔÉÊÏ ÊÅÍÔÑÏ ÁÈÇÍÁÓ - ÐÁÔÇÓÉÁ

ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏ ÈÅÙÑÇÔÉÊÏ ÊÅÍÔÑÏ ÁÈÇÍÁÓ - ÐÁÔÇÓÉÁ ΘΕΜΑ Α1 ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2008 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Α1.1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας στο τετράδιό σας τη λέξη Σωστό ή Λάθος δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων Άδεια παράστασης» Ι. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων Άδεια παράστασης» Ι. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων Άδεια παράστασης» Ι. Εισαγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ -------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα