Η ΙΔΡΥΣΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΑΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΟΒΟΥΛΓΑΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ( )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΙΔΡΥΣΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΑΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΟΒΟΥΛΓΑΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (1912-1913)"

Transcript

1 Η ΙΔΡΥΣΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΑΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΟΒΟΥΛΓΑΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ( ) Είναι γνωστό ότι ήδη από την επομένη της κατάληψης της Θεσσαλονίκης από τα ελληνικά στρατεύματα (26 Οκτωβρίου 1912)1, οι Βούλγαροι άρχισαν σταδιακές μεθοδεύσεις που απέβλεπαν και στην επιβολή και της δικής τους παρουσίας μέσα στην επίμαχη μακεδονική πόλη και με απώτερο στόχο την αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας2. Η πρώτη βουλγαρική κίνηση ήταν, όπως είναι γνωστό, να ζητήσει και να αποσπάσει ο στρατηγός Todorov άδεια από τις ελληνικές στρατιωτικές αρχές της Θεσσαλονίκης, στις 28 Οκτωβρίου, για την είσοδο και την προσωρινή διαμονή στην πόλη δυο ταγμάτων του βουλγαρικού στρατού. Η χειρονομία ωστόσο εκείνη του αρχιστρατήγου και διαδόχου Κωνσταντίνου έμελλε να αποδειχτεί σοβαρό σφάλμα. Παρά τις διαβεβαιώσεις του Todorov, στη Θεσσαλονίκη «φιλοξενήθηκε» τελικά μια ολόκληρη μεραρχία βουλγαρικού στρατού, η οποία με την προκλητική της συμπεριφορά δημιουργούσε συνεχώς προβλήματα στις ελληνικές αρχές, που πάσχιζαν να επιβάλουν την τάξη στην πόλη. Αλλά τα προβλήματα δεν σταματούσαν εκεί" οι Βούλγαροι, αφού εδραίωσαν τις θέσεις τους, άρχισαν να αμφισβητούν τη μονομερή κατάληψη της Θεσσαλονίκης από τους Έλληνες, προβάλλοντας, με παράδοξο τρόπο, δικαιώματα συγκυριαρχίας3. Στην πολιτική τους μάλιστα αυ 1. Οι ημερομηνίες του κειμένου σημειώνονται με βάση το Ιουλιανό ημερολόγιοπαράλληλα διατηρήθηκαν, όπου υπήρχαν, οι διπλές ημερομηνιακές ενδείξεις των εγγράφων. 2. Για τα γεγονότα της κατάληψης της Θεσσαλονίκης βλ. Γ. Β ε ν τ ή ρ η ς, Η Ελλάς του , τ. 1, β' έκδοση, Αθήνα 1970, σ , * πρβλ. Ε. Γ ρ η - γορίου, 'Ελληνες και Βούλγαροι, β' έκδοση, Θεσσαλονίκη 1954, σ Κ. Ρ α κ τ ι β ά ν, Έγγραφα και σημειώσεις εκ της πρώτης ελληνικής διοικήσεως της Μακεδονίας ( ), επιμ. 1. Θ. Δημαρά, Θεσσαλονίκη 1951, σ , 31-37, 55 πρβλ. A π. Βακαλόπουλος, Η Θεσσαλονίκη στα 1430,1821 και , Θεσσαλονίκη 1947, σ Για τις ελληνικές θέσεις έναντι των κυριαρχικών δικαιωμάτων στη Θεσσαλονίκη, και τις τεταμένες ελληνοβουλγαρικές σχέσεις εξαιτίας της παρουσίας των Βουλγάρων στην πόλη, ενδιαφέρουσες επισημάνσεις γίνονται σε μακροσκελή ανυπόγραφη αναλυτική έκθεση ξένου (μάλλον Ρώσου) παρατηρητή

2 64 Αγγελική Σφήκα-Θεοδοσίου τή, προσπαθούσαν να προσεταιριστούν και το πολυάριθμο ισραηλιτικό αλλά και το τουρκικό στοιχείο της πόλης1. Τέλος, για να προωθήσουν τα σχέδιά τους να επιβάλουν παράλληλες προς τις ελληνικές και δικές τους στρατιωτικές και διοικητικές αρχές, επέμεναν στον διορισμό Βούλγαρου φρουράρχου ή έστω υποφρουράρχου, και ίδρυσαν, παρά τις έντονες αντιδράσεις των Ελλήνων, βουλγαρικό ταχυδρομείο και τηλεγραφείο2. Οι βουλγαρικές πρωτοβουλίες, που δεν περιορίζονταν μάλιστα μόνο στη Θεσσαλονίκη, προκάλεσαν, όπως ήταν φυσικό, σοβαρές ανησυχίες στις ελληνικές αρχές γι αυτό και απασχόλησαν εκτεταμένα τη διπλωματική αλληλογραφία του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών. Εξάλλου το κλίμα έντασης καλλιεργούσε έντεχνα και ο βουλγαρικός τύπος με συνεχείς προτροπές για πολεμική αναμέτρηση και για επικράτηση των Βουλγάρων στον μακεδονικό χώρο3. Παράλληλα άρχισε και συστηματική προπαγάνδα ανάμεσα στους κατοίκους, η οποία ασκούνταν με ποικίλους τρόπους. Ένας από αυτούς ήταν και η οικονομική διείσδυση με οικονομικούς πράκτορες και με την ίδρυση πιστωτικών ιδρυμάτων σε μακεδονικό έδαφος. Η τακτική αυτή είχε συστηματοποιηθεί από τις αρχές κιόλας του Τότε η Βουλγαρική Εθνική Τράπεζα (Bälgarska που βασίστηκε σε πληροφορίες των πρωταγωνιστών, αλλά και σε επίσημα έγγραφα των δυο πλευρών. Η έκθεση, με τίτλο: Les Relations Gréco-Bulgares, σώθηκε στο Αρχείο του ελληνικού Υπουργείου των Εξωτερικών (στο εξής: AYE) /1913/ ά.α.κ. /9, Αθήνα, 9 Ιουνίου Βλ. επίσης συνέντευξη του προϊσταμένου των Οικονομικών Υπηρεσιών Μακεδονίας Γ. Κοφινά στην εφημερίδα «Le Progrès» (Αθήνα 14/27 Απρ. 1913), με τίτλο: La question de Salonique. Pourquoi Salonique prétend demeurer Grecque. H συνέντευξη αυτή, που δόθηκε με αφορμή διάλεξη του διευθυντή του Τμήματος Στατιστικής της Σόφιας, αναφέρεται στην οικονομική ένταξη της Θεσσαλονίκης στο ελληνικό κράτος. 1. Η σύνθεση του πληθυσμού της Θεσσαλονίκης τον Οκτ. του 1912, σύμφωνα με πίνακες της μητρόπολης, ήταν: Έλληνες, Τούρκοι, διάφορες εθνικότητες και Ισραηλίτες, σε συνολικό πληθυσμό περίπου κατοίκων (Π. Αργυρόπουλος, Απομνημονεύματα από 1885 έως 1936, Αθήνα 1970, σ, 107). Γρήγορα όμως σημειώθηκε αύξηση του ελληνικού πληθυσμού τον Ιανουάριο του 1913 σε εκτίμηση του Γ. Χρυσάφη, διευθυντή του υποκαταστήματος της Τράπεζας Αθηνών στη Θεσσαλονίκη, σε σύνολο κατοίκων αναφέρονται: Έλληνες, Τούρκοι, Ισραηλίτες και Βούλγαροι («Αρχείο Βενιζέλου» 173 /φ. 152, Χρυσάφης προς Πρόεδρο Ελληνικής Κυβέρνησης, Θεσσαλονίκη, 2/15 Ιαν. 1913). Τέλος στην πρώτη, συστηματική απογραφή, της 28ης Απρ. του 1913, στους Έλληνες αντιστοιχούσαν Ισραηλίτες, Τούρκοι, Βούλγαροι και 4,364 ξένοι, σε σύνολο ατόμων (Ρακτιβάν, Έγγραφα, σ. 51). 2. Βλ. έγγραφα στο ΑΥΕ, κυρίως φ. 1912/Α/5. 3. ΑΥΕ/1912/Α/5, Γενικός στρατιωτικός διοικητής Θεσσαλονίκης πρίγκιπας Νικόλαος προς στρατηγό Andreev, 859 / Θεσσαλονίκη, 24 Νοε

3 Η ίδρυση υποκαταστήματος της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος στη Θεσ/νίκη 65 Närödna Banca) με κατάλληλες νομοθετικές ρυθμίσεις, που επέτρεπαν τη συμμετοχή της στο εξής στη σύσταση άλλων τραπεζών, συμβλήθηκε με γαλλικές και ρωσικές τράπεζες για την ίδρυση ειδικής «Εμπορικής και Υποθηκικής Τράπεζας» (Banque Commerciale et Foncière des Balkans) στη Σόφια. H Τράπεζα αυτή, που είχε την έδρα του διοικητικού της συμβουλίου στο Παρίσι, αποσκοπούσε κυρίως στην ίδρυση υποκαταστημάτων σε ευπαθείς περιοχές της τουρκοκρατούμενης Μακεδονίας και προπάντων στη Θεσσαλονίκη. Το γεγονός αυτό είχε θορυβήσει τότε την ελληνική κυβέρνηση, που με τους διπλωματικούς υπαλλήλους της στη Σόφια και στη Θεσσαλονίκη παρακολουθούσε με προσοχή τις βουλγαρικές αυτές ενέργειες. Επρόκειτο ασφαλώς για μια ενδιαφέρουσα πτυχή του ελληνοβουλγαρικού ανταγωνισμού της κρίσιμης εκείνης περιόδου. Ακριβώς την πτυχή αυτή θα προσπαθήσει η παρούσα εργασία να διερευνήσει με βάση πηγές του Ιστορικού Αρχείου του υπουργείου των Εξωτερικών και του Αρχείου της ETE1. Η ίδρυση βέβαια του υποκαταστήματος της Banque Commerciale et Foncière des Balkans στη Θεσσαλονίκη αποσκοπούσε και στην αξιοποίηση των άφθονων εβραϊκών κεφαλαίων και της έντονης εμπορομεσιτικής και χρηματιστικής δραστηριότητας στη μακεδονική πρωτεύουσα. Αλλά το πρόβλημα για την ελληνική πλευρά δεν ήταν ο οικονομικός ανταγωνισμός για τον προσεταιρισμό του εμπορικού κόσμου της Θεσσαλονίκης. Ήταν φανερό ότι οι βουλγαρικές πρωτοβουλίες για το άνοιγμα υποκαταστήματος της νέας Τράπεζας στη Μακεδονία ενείχαν κυρίως πολιτική σημασία. Αυτό έγινε ολοφάνερο, όταν αποκαλύφθηκε ότι η Εθνική Τράπεζα της Βουλγαρίας αναλάμβανε να καλύψει τα ενδεχόμενα α νοίγματα του υποκαταστήματος της Θεσσαλονίκης ως το ποσό των 15 εκατομμυρίων γαλλικών φράγκων. Η εγγύηση αυτή, που ξεπερνούσε το αρχικό κεφάλαιο της Τράπεζας εκείνο ανερχόταν σε 10 εκατομμύρια φράγκα μόνο, έπεισε τη διοίκηση της Banque Commerciale et Foncière des Balkans να δώσει αμέσως την έγκρισή της για την ίδρυσή του. Ωστόσο οι νομικές δυσχέρειες που ίσχυαν για παρόμοιες δραστηριότητες στην οθωμανική αυτοκρατορία, και που αναμένονταν να αρθούν με την αναμενόμενη ψήφιση σχετικού νομοσχεδίου από την τουρκική Βουλή, 1. ΑΥΕ/1912/ά.α.κ. Ε', υπ. Εξωτ. προς πρεσβευτή στη Σόφια και πρόξενο στη Θεσσαλονίκη, 4272/ Αθήνα, 10 Μαρτ Ευχαριστώ και από εδώ θερμά τον αναπληρωτή καθηγητή κ. Β. Κόντη, ο οποίος μου υπέδειξε μερικές από τις πηγές που χρησιμοποιούνται στην εργασία αυτή. Ευχαριστώ επίσης τον καθηγητή κ. I. Κ. Χασιώτη για τις χρήσιμες υποδείξεις του.

4 66 Αγγελική Σφήκα-Θεοδοσίου καθυστέρησαν, φαίνεται, τις αναγκαίες διαδικασίες, με τελικό αποτέλεσμα την αναβολή του ανοίγματος του υποκαταστήματος1. Ό,τι όμως δεν κατάφεραν οι Βούλγαροι υπό την οθωμανική διοίκηση και με τη μεθόδευση της ελεγχόμενης απ αυτούς, ως ένα βαθμό, Banque Commerciale et Foncière des Balkans, προσπάθησαν να το επιτύχουν αμέσως μετά την επιβολή της ελληνικής κυριαρχίας στη Θεσσαλονίκη, με την άδεια των τοπικών ελληνικών αρχών, και μάλιστα χωρίς την επικάλυψη ξένου πιστωτικού ιδρύματος. Συγκεκριμένα, ο διοικητής του βουλγαρικού στρατού της περιφέρειας Θεσσαλονίκης στρατηγός Andreev, με έγγραφό του προς τον νομάρχη της πόλης Περικλή Αργυρόπουλο2, γνωστοποίησε στις 6 Δεκεμβρίου 1912 την πρόθεση της Βουλγαρικής Εθνικής Τράπεζας να εγκαταστήσει υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη. Ο Αργυρόπουλος, παραβλέποντας το γεγονός ότι για παρόμοια ενέργεια ήταν απαραίτητη κυβερνητική άδεια, επικυρωμένη με βασιλικό διάταγμα, θεώρησε αρκετό να συνεννοηθεί μόνο με τις τοπικές αρχές, δηλαδή με τον υπουργό Δικαιοσύνης και Γενικό Διοικητή Μακεδονίας Κωνσταντίνο Ρακτιβάν3 και με τον διάδοχο. Οι δυο τελευταίοι ενέκριναν αψήφιστα προφανώς την πρόταση, αρκούμενοι στο αιτιολογικό ότι το εμπόριο στη Θεσσαλονίκη ήταν ελεύθερο. Ο Αργυρόπουλος λοιπόν, ενημερώνοντας την κυβέρνηση για την ενέργειά του, δεν υποπτευόταν μάλλον τις πολιτικές της συνέπειες. Έτσι προεξοφλώντας την έγκριση των Αθηνών έδωσε έγγραφη θετική απάντηση στο βουλγαρικό αίτημα. Θεώρησε μάλιστα ότι λόγω της εμπόλεμης κατάστασης το έγγραφο εκείνο είχε ισχύ βασιλικού διατάγματος. Επιπλέον, εξέλαβε τη διήμερη καθυστέρηση στην απάντηση του υπουργείου Εξωτερικών ως σιωπηρή έ γκριση4. Πάντως, με εντολή του Ρακτιβάν5 τέθηκε τουλάχιστον ο περιο 1. Την τύχη του νομοσχεδίου, που είχε παραπεμφθεί για μελέτη σε ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή, φαίνεται ότι περίμεναν με ενδιαφέρον και άλλοι Ευρωπαίοι κεφαλαιούχοι που σκόπευαν να επεκτείνουν τις χρηματιστικές δραστηριότητές τους στην Τουρκία. Βλ. σχετικά στο ΑΥΕ/1912 ά.α.κ. Ε', πρόξενος Θεσσαλονίκης προς υπ. Εξωτ., 264/2 Απρ στο ίδιο, πρεσβευτής στο Παρίσι προς υπ. Εξωτ.,706/3/15 Μαίου Ο Π. Αργυρόπουλος, νομάρχης Λάρισας από το 1909, διορίστηκε πολιτικός σύμβουλος του αρχιστρατήγου διαδόχου μετά την κήρυξη του πολέμου του 1912 και τοποθετήθηκε απ' αυτόν νομάρχης Θεσσαλονίκης. Για την παρουσία του στη Θεσσαλονίκη βλ. στου ίδιου, Απομνημονεύματα, σ. 103 κ.ε. 3. Για τον Κ. Ρακτιβάν και το διοικητικό έργο του στη Μακεδονία βλ. Κ. Κεραμέας, Η απελευθέρωση της Μακεδονίας και ο Κωνσταντίνος Ρακτιβάν, πανηγυρικός λόγος, Θεσσαλονίκη ΑΥΕ/1913/Α/5, Αργυρόπουλος προς υπ. Εξωτ., 1684/15 Δεκ Ρακτιβάν, Έγγραφα, σ. 37.

5 Η ίδρυση υποκαταστήματος της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος στη Θεσ/νίκη 67 ριστικός όρος ότι η τράπεζα θα λειτουργούσε ως ιδιωτική και χωρίς τα ειδικά προνόμια που τυχόν απολάμβανε στη Βουλγαρία1. Αλλά τα πράγματα βέβαια ήταν περισσότερο κρίσιμα από όσο βιάστηκαν να εκτιμήσουν οι ανύποπτες αρχές της Θεσσαλονίκης. Η Βουλγαρία κατόρθωσε με τον τρόπο αυτό να ενισχύσει τα επιχειρήματά της για κυριαρχικά δικαιώματα στην επίμαχη πόλη, σε μια περίοδο που δεν είχαν ακόμη καθοριστεί τα όρια της επικράτειας των συμμάχων. Η ίδρυση λοιπόν, με νομότυπες διαδικασίες και την έγκριση των Ελλήνων, του υποκαταστήματος ενός ιδρύματος, που μόνο μέσα στα όρια του κράτους θα μπορούσε να επιτραπεί, αποτελούσε πρωθύστερη ενέργεια, που περιείχε το στοιχείο της διαμφισβήτησης του καθεστώτος σε υπό διαπραγμάτευση χώρο. Η οργή και η απόγνωση είναι φανερή στην απάντηση του υπουργού των Εξωτερικών Λάμπρου Κορόμηλά της 14ης Δεκεμβρίου 1912: Αφού πρώτα ψέγει τον νομάρχη για τη σπουδή του να αποφασίσει μόνος για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα, ζητά επειγόντως να ελέγξει το κείμενο των ελληνικών αρχών με το οποίο δόθηκε η έγκριση και απαιτεί, έστω και εκ των υστέρων, να εμποδίσουν με κάθε τρόπο την ίδρυση του υποκαταστήματος, με το εύλογο επιχείρημα ότι δεν θα μπορούσε να παραχωρηθεί άδεια για ίδρυση τράπεζας στη Θεσσαλονίκη εξαιτίας της ρευστής πολιτικής κατάστασης που επικρατούσε στα Βαλκάνια και μάλιστα πριν από τον αναμενόμενο διεθνή διακανονισμό των συνόρων2. Στο μεταξύ ο υπουργός είχε σπεύσει να ενημερώσει για τα τεκταινόμενα και τη διοίκηση της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος και, για να εξισορροπήσει τα πράγματα, είχε ζητήσει τη δική της παρέμβαση για άμεση λειτουργία υποκαταστήματος της στη Θεσσαλονίκη3. Έτσι, μπήκε στο παιχνίδι της πολιτικής αντιπαράθεσης και το μεγαλύτερο τότε ελληνικό πιστωτικό ίδρυμα. Η πολιτική σημασία άλλωστε της παρέμβασης της ETE φαίνεται και στο απαντητικό έγγραφο του υποδιοικητή της Τράπεζας Ιωάννη Ευταξία της 12ης Δεκεμβρίου Στο έγγραφο αυτό ο 1. ΑΥΕ/1913/Α/5, Αργυρόπουλος προς υπ. Εξωτ., εμπιστ. τηλεγρ., 6 Δεκ ΑΥΕ/1913/Α/5, υπ. Εξωτ. προς νομάρχη Θεσσαλονίκης, κρυπτογράφημα 36946/ 14 Δεκ και έγγραφο προς τον Ρακτιβάν. 3. ΑΥΕ/1913/Α/5, υπ. Εξωτ. προς Διοίκηση ETE, εμπιστευτικό, 7 Δεκ Παρόλο που υπογράφει τα σχετικά έγγραφα ως διοικητής, τη διοίκηση κατά την περίοδο αυτή ( ) είχε ο Ιω. Βαλαωρίτης (Επ. Στασινόπουλος, Η ιστορία της Εθικής Τραπέζης της Ελλάδος ( ), Αθήνα 1966, σ , 91, 93). Για την πορεία της Τράπεζας βλ. επίσης Στάθης Σπηλιωτόπουλος, Ιστορία της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος, πρόλογος Αλ. Ν. Διομήδους, β' έκδοση, Αθήνα 1949.

6 68 Αγγελική Σφήκα-Θεοδοσίου Ευταξίας επισημαίνει και αυτός την άστοχη ελληνική ενέργεια να χορηγηθεί άδεια στη Βουλγαρική Εθνική Τράπεζα να προβεί σε πρωτοβουλίες που εξυπηρετούσαν καθαρά πολιτικές σκοπιμότητες της Σόφιας στη Μακεδονία. Αναλύοντας επιπλέον, από τη δική του πλευρά, την πολιτική της γειτονικής συμμάχου χώρας1, διευκρίνιζε ότι, σύμφωνα με τα ισχύοντα διεθνώς, οι εκδοτικές τράπεζες είχαν δικαίωμα να ιδρύουν υποκαταστήματα μόνο μέσα στα όρια της επικράτειας του κράτους των, όπου άλλωστε κυκλοφορούσαν και τα γραμμάτια του κεντρικού τους καταστήματος. Αντίθετα η Βουλγαρική Εθνική Τράπεζα περιέλαβε στο καταστατικό της ως δικαίωμά της την ίδρυση υποκαταστημάτων στο εξωτερικό, με σκοπό την ίδρυσή τους στην Τουρκία, κι αυτό για ευνόητους πολιτικούς λόγους. Ό,τι όμως δεν είχε κατορθώσει να το επιτύχει σε οθωμανικό έδαφος (και μάλιστα παρά την ισχύουσα ακόμη προνομιακή για τους ξένους ετεροδικία), το πετύχαινε τώρα με την ελληνική επιπόλαιη φιλοφροσύνη, αποσπώντας την κυβερνητική εκείνη άδεια, που ήταν απαραίτητη ώστε να ενισχύσει τη θέση της και να παρουσιαστεί ότι ασκεί κυβερνητικό έργο στη Θεσσαλονίκη2 διότι, σύμφωνα πάντα με την άποψη του Ευταξία, η λειτουργία υποκαταστήματος μιας καθαρά κρατικής τράπεζας σε ένα τόπο θεωρείται ότι αποτελεί, κατά κάποιο τρόπο, άσκηση κυβερνητικής εξουσίας. Το πρόσχημα εξάλλου των Βουλγάρων για ίδρυση υποκαταστήματος χωρίς τον εκδοτικό χαρακτήρα, δεν θεωρήθηκε πειστικό από τον Έλληνα οικονομολόγο αν δεν υπήρχε δόλος στην πρόθεση της βουλγαρικής πλευράς και ενδιαφερόταν αυτή απλώς για τη διευκόλυνση των συναλλαγών, τότε οποιαδήποτε ιδιωτική βουλγαρική τράπεζα θα μπορούσε να ιδρύσει κι αυτή υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη, ώστε να μην παραβιαστεί και το αποκλειστικό εκδοτικό προνόμιο της ελληνικής Εθνικής Τραπέζης. Παρά τη συμφωνία, ωστόσο, του Ευταξία με τις θέσεις του υπουργείου Εξωτερικών για τις βουλγαρικές υστεροβουλίες, ο υποδιοικητής της ETE δεν απάντησε θετικά στην έκκληση του Κορόμηλά για την εσπευσμένη ίδρυση υποκαταστήματος της Εθνικής στη Θεσσαλονίκη. Μολονότι διαβεβαίωνε τον Έλληνα υπουργό ότι η ETE είχε πράγματι σκοπό να ιδρύσει υποκαταστήματα στις νέες επαρχίες (Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Μοναστήρι, Καβάλα), αυτό θα μπορούσε να γίνει μόνο μέσα στα όρια 1. Στις 17 Μαΐου 1912 είχε υπογραφεί μεταξύ Ελλάδος και Βουλγαρίας τριετής αμυντική συμμαχία έναντι ενδεχόμενης τουρκικής επίθεσης και στις 22 Σεπτ. ελληνοβουλγαρική στρατιωτική σύμβαση (Β ε ν τ ή ρ η ς, Η Ελλάς, σ. 98, 104). 2. ΑΥΕ/1913/Α/5 Ευταξίας προς υπ. Εξωτ., εμπιστευτικό, 44427/Αθήνα, 12 Δεκ Βλ. παράρτημα, στ , 33-45,

7 Η ίδρυση υποκαταστήματος της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος στη Θεσ/νίκη 69 όσων ίσχυαν διεθνώς για τις εκδοτικές τράπεζες, δηλαδή σε έδαφος ανεγνωρισμένης με διεθνείς διπλωματικές πράξεις επικράτειας. Συνεπώς απέκλειε μια τέτοια ενέργεια προς το παρόν, πριν δηλαδή από τον οριστικό διακανονισμό των συνόρων του κράτους με την υπογραφή της αναγκαίας διεθνούς συνθήκης ειρήνης. Πρόσθεσε μάλιστα ότι ενδεχόμενη σπουδή θα είχε αντίθετα αποτελέσματα, εφόσον θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι οι Έλληνες οι ίδιοι αμφισβητούσαν το δικαίωμα κατοχής της Θεσσαλονίκης, μιμούμενοι προφανώς τους Βουλγάρους. Πέρα όμως από τις πολιτικές σκοπιμότητες δεν συνέτρεχαν ακόμα πρακτικές οικονομικές ανάγκες: οι χρηματικές δοσοληψίες εξυπηρετούνταν από την Τράπεζα Ανατολής, της οποίας η Εθνική ήταν βασικός μέτοχος1. 2Έτσι, υπογραμμίζοντας ο Ευταξίας και τα οικονομικά συμφέροντα της Τράπεζας, έδινε περισσότερη βαρύτητα στην απόφασή του, συνδυάζοντάς την μάλιστα και με την υπενθύμιση ότι η επέκταση της ETE στις νέες επαρχίες θα απαιτούσε νέες διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση και νέους όρους. Αλλά η εμμονή του Ευταξία στα καθιερωμένα διεθνώς ισχύοντα για τη λειτουργία των εκδοτικών τραπεζών διατυπωνόταν όταν πια είχε δοθεί, όπως είδαμε, η έγκριση των ελληνικών αρχών της Μακεδονίας για το άνοιγμα υποκαταστήματος της ελεγχόμενης από τους Βουλγάρους Τράπεζας. Έτσι, στην αμηχανία της ελληνικής κυβέρνησης ο Ευταξίας αναγκάστηκε να αναζητήσει τρόπους για τη μείωση τουλάχιστον των επιπτώσεων από το γεγονός αυτό. Με νέο έγγραφό του προς τον Κορόμηλά της 21ης Δεκεμβρίου ο υποδιοικητής της ETE συνιστούσε στην ελληνική κυβέρνηση να μην υπαναχωρήσει πια στην έγκρισή της για την ίδρυση υποκαταστήματος της Βουλγαρικής Εθνικής Τράπεζας στη Θεσσαλονίκη, αφού δεν υπήρχε τώρα δυνατότητα ανάκλησης της ά 1. Η ανάπτυξη του εμπορίου και της λιμενικής κίνησης, που σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη στις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αι., είχαν παρακινήσει πολλές τράπεζες να ιδρύσουν εκεί υποκαταστήματά τους. Η Τράπεζα της Ανατολής π.χ. είχε ι δρύσει το δικό της ήδη από το 1906 (Γ. Χριστοδούλου, Η Θεσσαλονίκη κατά την τελευταίαν εκατονταετίαν. Εμπόριον, βιομηχανία, βιοτεχνία, Θεσσαλονίκη 1936, σ , 256). 2. ΑΥΕ/1913/Α/5, Ευταξίας προς υπ. Εξωτ., ό.π., σ. 68, σημ. 2. Βλ. παράρτημα, στ , 52-80, 89-93, Τα μέτρα αυτά εκθέτει αναλυτικά, λίγες μέρες αργότερα, και ο διοικητής της Τράπεζας Ιω. Βαλαωρίτης σε έγγραφό του σταλμένο στις 6 Ιαν από το Παρίσι όπου βρισκόταν για τη σύναψη δανείου προς το Βενιζέλο, στο Λονδίνο (βλ. Αρχείο ETE, II, Λ', 4, Αρχείο Βαλαωρίτη, αντίγρ. επιστολής της 6/19 Ιαν. 1913, σ. 7 κ.ε.). Ευχαριστώ και από τη θέση αυτή τον Ν. Μέλιο για την υπόδειξη μερικών χρήσιμων εγγράφων στο Αρχείο της ETE.

8 70 Αγγελική Σφήκα-Θεοδοσίου δειας με εύσχημο τρόπο. Αλλά εισηγούνταν ιη ρητή απαγόρευση της κυκλοφορίας τραπεζογραμματίων της Τράπεζας αυτής μέσφ του υποκαταστήματος1. 2Την υπόδειξη αυτή ενστερνίστηκε και η ελληνική κυβέρνηση, δίνοντας, μέσα στο πλαίσιο αυτό, αυστηρές εντολές στις ελληνικές αρχές της Θεσσαλονίκης για το κλείσιμο του υποκαταστήματος σε περίπτωση παρανομίας. Παρόμοια ενέργεια άλλωστε 0α ήταν απόλυτα δικαιολογημένη εξαιτίας του κενού νομοθεσίας και της ύπαρξης στρατιωτικής μόνο κατοχής, που δεν δικαιολογούσε τη λειτουργία εκδοτικής τράπεζας2. Παρά τις αρχικές του επιφυλάξεις για το άνοιγμα υποκαταστήματος της ETE στη Θεσσαλονίκη ο Ευταξίας, κάτω από την πίεση προφανώς της ελληνικής κυβέρνησης, υπαναχώρησε σύντομα. Απαρνούμενος τις αρχικές αρνητικές του εκτιμήσεις γνωστοποίησε με έγγραφό του της 22ας Δεκεμβρίου 1912 στην κυβέρνηση ότι τελικά η Τράπεζα αποφάσισε να ιδρύσει υποκατάστημά της στη Θεσσαλονίκη. Η αλλαγή αυτή υπαγορεύτηκε αναμφισβήτητα από πολιτικές επιλογές, όπως τις υπαινίσσεται σαφώς ο υποδιοικητής της ETE, κάνοντας λόγο για την «συντρέχουσαν προς τούτο πραγματικήν ανάγκην» και επέβαλλε να αφεθεί για αργότερα η ρύθμιση των άλλων εκκρεμοτήτων που σχετίζονταν με την κυβέρνηση3. Τα ίδια κίνητρα απαγόρεψαν ασφαλώς και την παράλληλη απόφαση της ETE να ανοίξει άλλο ένα υποκατάστημά της στα Γιάννενα. Ταυτόχρονα με τη γνωστοποίηση της ίδρυσης του υποκαταστήματος της Θεσσαλονίκης, στα τέλη Δεκεμβρίου, στάλθηκε εσπευσμένα στη μακεδονική πρωτεύουσα και ο διευθυντής του κεντρικού καταστήματος Δημ. Μάξιμος για να μελετήσει την κατάσταση, να κάνει τις απαραίτητες προεργασίες και να γνωριστεί με τον εμπορικό κόσμο της πόλης. Ο Μάξιμος υπήρξε ο συντάκτης της σχετικής εισήγησης και ο πρώτος διευθυντής του υποκαταστήματος, που θα εγκαινιαστεί λίγους μήνες αργότερα, στις 6 Μαΐου Στο μεταξύ, ύστερα από το τέλος των εμπιστευτικών αυτών συνεννοήσεων της διοίκησης της ETE και των ελληνικών αρχών, έγινε και η επίσημη πρόταση από τον διοικητή της Τράπεζας προς τους μετόχους για την ίδρυση των υποκαταστημάτων στη Θεσσαλονίκη και στα Γιάννενα, στη συνεδρίαση της 1ης Μαρτίου Η πρόταση έγινε ομόφωνα 1. ΑΥΕ/1913/Α/5, Ευταξίας προς υπ. Εξωτ., 45774/Αθήνα 21 Δεκ ΑΥΕ/1913/ανασχ. φ. 109, υπ. Εξωτ. προς Ρακτιβάν, 259/2 Ιαν ΑΥΕ/1913/Α/5, Ευταξίας προς υπ. Εξωτ., 45911/Αθήνα, 22 Δεκ «Μακεδονία», 1 Ιαν. και 7 Μαΐου «Νέα Αλήθεια», 1 Ιαν. και 8 Μαΐου Ευάγγ. Χεκίμογλου, Τράπεζες και Θεσσαλονίκη Όψεις λειτουργίας και το πρόβλημα της χωροθέτησης, Θεσσαλονίκη 1987, σ. 97.

9 Η ίδρυση υποκαταστήματος της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος στη Θεσ/νίκη 71 δεκτή1. Η σύμβαση τέλος για την παραχώρηση στην ETE του εκδοτικού προνομίου για τις νέες επαρχίες υπογράφτηκε στις 6 Δεκεμβρίου 1914 και έγινε δεκτή από την Τράπεζα στις αρχές του Όπως ήταν φυσικό, οι εργασίες του υποκαταστήματος κατά τα δυο πρώτα χρόνια ήταν πολύ περιορισμένες. Σ αυτό συντέλεσε σειρά προβλημάτων που είχαν σχέση τόσο με τη νομισματική πολυμορφία3, όσο και με τη γενικότερη εδαφική ανακατανομή του μακεδονικού χώρου. Ο δεύτερος αυτός παράγοντας είχε συντελέσει αφενός στην αποκοπή της Θεσσαλονίκης από την άλλοτε εκτεταμένη ενδοχώρα της και αφετέρου στον οικονομικό αναπροσανατολισμό της από την Κωνσταντινούπολη, που αποτελούσε ως τότε έδρα των σημαντικότερων τραπεζών, προς το εθνικό κέντρο, την Αθήνα4. Στο μεταξύ το επίμαχο υποκατάστημα της Βουλγαρικής Τράπεζας στη Θεσσαλονίκη, που είχε αρχίσει να λειτουργεί ήδη από τις αρχές του 1913, περιορίστηκε σε συνήθεις τραπεζικές εργασίες. Παρ όλα αυτά, η ύπαρξη του υποκαταστήματος χρησιμοποιήθηκε συχνά για να ενισχύσει τα βουλγαρικά επιχειρήματα για κυριαρχικά δικαιώματα στη Θεσσαλονίκη5. Τον ίδιο εξάλλου στόχο εξυπηρετούσε και το άνοιγμα και άλλων υποκαταστημάτων της ίδιας βουλγαρικής Τράπεζας και σε άλλες μακεδονικές και θρακικές πόλεις (Σέρρες, Καβάλα, Δεδέαγατς), άσχετα αν και εκεί ο πραγματικός τραπεζικός τους ρόλος ήταν υποτονικός. Έτσι όμως και η ελληνική πλευρά υποχρεώθηκε, για αντιπερισπασμό και για να ασκήσει πίεση στη Βουλγαρία να εγκαταλείψει το υποκατάστημα της 1. Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Απολογισμός του έτους 1912, Αθήνα 1913, σ Βλ. για τη διαφωνία του διοικητή πλέον της ETE (από τις 27 Μαρτ και εξής) Ιω. Ευταξία με την κυβέρνηση πάνω σ αυτό το θέμα στου ίδιου, Το κράτος και η Εθνική Τράπεζα, Αθήνα Ο Ευταξίας παραιτήθηκε λίγους μήνες αργότερα. Η σύμβαση έγινε δεκτή τον Ιανουάριο του 1915 από τον νέο διοικητή της Εθνικής Αλέξ. Ζαΐμη (X ε κ ί μ ο γ λ ο υ, Τράπεζες, σ ). 3. Σ ω τ. Σκλη ρός, Η Νέα Ελλάς υπό ιστορικήν, εθνογραφικήν, γεωγραφικήν, τοπογραφικήν, πολιτικήν, στατιστικήν, πλουτολογικήν, γεωργικήν, εμπορικήν και ναυτιλιακήν άποψιν, Αλεξάνδρεια 1913, σ Γ. Κ ο φ ι ν ά ς, Τα οικονομικά της Μακεδονίας, «Δελτίον του υπουργείου των Οικονομικών», Αθήνα 1914, ανάτ., σ Βλ. ανάλογα προβλήματα στη Θεσσαλία, αμέσως μετά την προσάρτησή της στο ελληνικό κράτος στης Αγγ. Σφήκα-Θεοδοσίου, Η προσάρτηση της Θεσσαλίας. Η πρώτη φάση στην ενσωμάτωση μιας ελληνικής επαρχίας στο ελληνικό κράτος ( ), διδακτ. διατριβή, Θεσσαλονίκη 1988, σ Κωστής Μοσκώφ, Θεσσαλονίκη Τομή της μεταπρατικής πόλης, Αθήνα 1974, σ " Χεκίμογλου, Τράπεζες, σ , Βλ. ΑΥΕ, κυρίως φ. 1913/ανασχ. φ. 109.

10 72 Αγγελική Σφήκα-Θεοδοσίου Θεσσαλονίκης προκειμένου να διατηρήσει κάποιο από τα άλλα, να προχωρήσει κι αυτή στις προσπάθειες για το άνοιγμα υποκαταστημάτων και της Εθνικής και στις πόλεις αυτές1. Οι προσπάθειες εκείνες δεν φαίνεται να είχαν τα αναμενόμενα θετικά αποτελέσματα. Άλλωστε τα πολιτικά και πολεμικά γεγονότα που ακολούθησαν, δεν ευνοούσαν την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων αυτών. Ιδιαίτερα αρνητικές ήταν οι επιπτώσεις στη λειτουργία των υποκαταστημάτων της Βουλγαρικής Τράπεζας στη Μακεδονία από την έκρηξη και, κυρίως, την εξέλιξη του β' βαλκανικού πολέμου. Τόσο το υποκατάστημα της Εθνικής Τράπεζας της Βουλγαρίας στη Θεσσαλονίκη, όσο και εκείνα στις Σέρρες και στην Καβάλα έκλεισαν οριστικά το καλοκαίρι του 1913 και το υλικό τους κατασχέθηκε. Μόνο την άνοιξη του επόμενου χρόνου και μετά την αποκατάσταση της ειρήνης, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος θα μεσολαβήσει στην ελληνική κυβέρνηση, ώστε να παραδοθούν στους Βουλγάρους τα λογιστικά τους βιβλία2. Η παράδοση αυτή έκλεισε το κεφάλαιο των προσπαθειών της Σόφιας να χρησιμοποιήσει τα τραπεζικά της ιδρύματα στην προώθηση των διεκδικήσεών της στη Μακεδονία. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ* Έγγραφο απάντησης του υποδιοικητή της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος προς το υπουργείο των Εξωτερικών για το θέμα της ίδρυσης υποκαταστήματος της ETE στη Θεσσαλονίκη. Αριθ Εμπιστευτικόν Κύριε Υπουργέ, (ΑΥΕ/1913/Α/5) Εν Αθήναις τγ] 12 Δεκεμβρίου 1912 Προς το Σεβαστόν Υπουργείον των Εξωτερικών Ενταύθα Αίαν ευγνώμονές επί τγ) γενομένγ] ημίν υποδείξει προς σύστασιν υποκαταστήματος εν Θεσσαλονίκη δια τον υπ αρ και από 7 Δεκεμβρίου ε.έ. εμπιστευτικού εγγράφου του Σεβαστού Υπουργείου, λαμβά- 1. Αρχ. ETE, Αρχ. Διομήδη, φ. Δ'/40, Κοφινάς προς Διομήδη, Θεσσαλονίκη, 31 Ιαν Αρχ. ETE, φ. 39. * Το κείμενο εκδίδεται με μικρές επεμβάσεις στη στίξη και τα κεφαλαία- ακολουθείται το μονοτονικό σύστημα.

11 Η ίδρυση υποκαταστήματος της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος στη Θεσ/νίκη 73 5 νομεν την τιμήν να καταστήσωμεν αντφ γνωστός, εμπιστευτικώς ωσαύτως, τας σκέψεις της Διοικήσεως της Εθνικής Τραπέζης, μήπιο αποκρυσταλλωθέίσας εις αποφάσεις, μηδέ δυναμένας να καταλήξωσιν εις τοιαύτας μονομερώς παρ ημών, άνεν της νομίμου εγκρίσεως τούτων παρά της Σεβαστής Κυβερνήσεως. 10 Ονχί μόνον εν Θεσσαλονίκη, αλλά και εν Ιωαννίνοις και Μοναστηρίω, και Καβάλα ως και εν άλλαις προσαρτηθησομέναις ηπειρωτικάίς πόλεσιν, έτι δε και εν πάσαις ταις πολνπληθεστέραις νήσοις του Αιγαίου πελάγους, σκεπτόμεθα να ιδρύσωμεν υποκαταστήματα της Εθνικής Τραπέζης, και άμα, και την συγχώνευσιν της εκδοτικής Τραπέζης Κρήτης να επιδιώ- 15 ξωμεν, ευθύς ως, συν ομολογονμένης όσον ονπω της συνθήκης ειρήνης, ήθελε καταστή γνωστόν τίνα τα οριστικώς προσαρτηθηοόμενα μέρη, ονχί μόνον κατά κατοχήν, αλλά και κατά κυριαρχίαν διεθνώς επεγνωσμένην. Διότι, ως εκδοτική τράπεζα, και κατά, το καταστατικόν αυτής, η η- μετέρα Εθνική Τράπεζα μόνον εν χώραις υπαγομέναις εις την ελληνικήν 20 κυριαρχίαν δύναται να ιδρύση καταστήματα και να ασκήση τα προνόμια αυτής. Τούτο συμβαίνει άλλως πανταχού, όπου λειτονργούσιν αληθείς εκδοτικοί τράπεζαι. Ούτε η της Γαλλίας, ούτε η της Αγγλίας ή Γερμανίας ή Ρωσίας εκδοτικαί τράπεζαι ίδρυσάν ποτέ έξω του κράτους εις ο ανή- 25 κουσι υποκαταστήματα, είτε μετά ασκήσεως προνομίων, είτε άνεν τοιαντης. Διότι ανεξαρτήτως των προνομίων, ο προορισμός ο κύριος των εκδοτικών τραπεζών είναι να μη χρησιμοποιώσι και φνγαδεύωσιν εις την αλλοδαπήν, αλλά να περισώζωοι και διαφνλάττωσι τα χρηματικά κεφάλαια εν τη χώρα, όπως ευκολύνωσι και ενισχύοοσι την εγχώριον παραγωγήν, 30 και άμα προλαμβάνωσιν πάσαν νομισματικήν στενοχώριαν, δνναμένην να επηρεάση επιζημίως τας εσωτερικάς συναλλαγάς και προκαλέση βαρείας οικονομικάς κρίσεις εν τη χώρα. Και είναι μεν αληθές ότι η Βουλγαρική Εθνική Τράπεζα εν τω καταστατικά) αυτής περιέλαβε παραδόξως ως δικαίωμα αυτής και την ίδρυ- 35 σιν υποκαταστημάτων εν τη αλλοδαπή. Τούτο δεν εγένετο τυχαίως. 0 σκοπός αυτής ήτο να ιδρύση υποκαταστήματα, ονχί βεβαίως εν Ρουμανία ή τη Αυστρία, αλτ εν Τουρκία. Ενόμιζε δε τούτο διεθνώς δυνατόν ένεκα της εν τφ οθωμανικά) κράτει ισχυούσης ετεροδικίας. Το σχέδιον ήτο ευφυές. Ηθέλησεν ιδρύουσα υποκαταστήματα εν τοις βονλγαρικοίς κέντροις 40 της Τουρκίας να σννάψη στενοτέρας οικονομικάς σχέσεις μεταξύ των βουλγαρικών πληθυσμών και της ελευθέρας Βουλγαρίας και να εξαρτήση τούτους οικονομικώς απ' αυτής, συγχρόνως δε δια της κυκλοφορίας των τραπεζογραμματίων, έστω και υπό τον τύπον της προαιρετικής, να επαυ-

12 74 Αγγελική Σφήκα-βεοδοοίου ξήση τον κρατούντα εν τη ηπειρωτική ευρωπαϊκή Τουρκία νομισματικόν 45 κυκεώνα και να αλιεύη εν θολοίς. Η τουρκική όμως κυβέρνησις, μη στερούμενη οξύνοιας εν τοις τοιούτοις, κατενόησε τα σχέδια και διαρρήδην και ανενδότως ηρνήθη αυτή την ίδρυαιν υποκαταστημάτων. Δύναται νυν η Βουλγαρική Εθνική Τράπεζα να ίδρυση νομίμως υποκατάστημα εν Θεσσαλονίκη και να πληρώση πολυετή πόθον, ον ηδυνάτει 50 μέχρι του νυν; Δεν δύναται να παρεμποδιαθή νομίμως εις τούτο υπό της ημετέρας κνβερνήσεως; Ουχί η Βουλγαρική Εθνική Τράπεζα, αλλ η κυβέρνησις της Βουλγαρίας υποβάλλει την αξίωσιν, και δη υπό την αθωοτέραν δυνατήν μορφήν. Δύτη δεν άξιοι να ασκήση τα προνόμια αυτής εν Θεσσαλονίκη, αλλά 55 να ιδρύση απλώς υποκατάστημα. Εάν το υποκατάστημα πρόκειται να α πό βάλη τον εκδοτικόν χαρακτήρα ον κέκτηται αυτή η Τράπεζα, ης θα αποτελέση τμήμα, και να λειτουργήση εάν ήτο δυνατόν ως ιδιωτικέ] τράπεζα εν Θεσσαλονίκη, προς τι η ανάμιξις της βουλγαρικής κνβερνήσεως; Προς τι η τόση σπουδή της ιδρύσεως προ της σννομολογήσεως 60 της ειρήνης και εν ω επίκειται αύτη; Διατί ιδιωτική τις βουλγαρική τράπεζα, νπαρχουσών τοιού των, να μη ζητήση ίδρυα ιν υποκαταστήματος εν Θεσσαλονίκη, εάν υπήρχον επείγουσαι τυχόν οικονομικοί ανάγκαι; Η αληθής πρόθεσις της εσπευσμένης ταύτης ενεργείας της βουλγαρικής κνβερνήσεως είναι πρόδηλος. Θέλουσι να ιδρύσωσι υποκατά- 65 στημα της Βουλγαρικής Εθνικής Τραπέζης ουχί μετά προνομίων εκδόσεως νέων τραπεζικών γραμματίων, αλλά μετά δικαιώματος της κυκλοφορίας γραμματίων του εν Σόφια κεντρικόν καταστήματος αυτής. Τοιούτον δικαίωμα έχονσι πάντα τα υποκαταστήματα εκδοτικών τραπεζών, δεν δυνανται δε να νοηθώσιν άνευ τον δικαιώματος τούτον ως νποκα- 70 ταστήματα αυτών, αιρ ου κύριος προορισμός και κύριον έργον πόσης εκδοτικής τραπέζης είναι η έκδοσις και κυκλοφορία γραματίων και ο δι αυτής κανονισμός της νομισματικής ισορροπίας, των λοιπών καθηκόντων αυτής ως και τραπεζικών εργασιών υπηρετουσών απλώς τον κύριον σκοπόν τούτον. Η απόκτησις τοιούτου δικαιώματος κυκλοφορίας ξένων τρα- 75 πεζικών γραμματίων, έστω και προαιρετικής απλώς, είναι δημοσίας τάξεως και μόνον κυβερνητική αδεία δύναται να επιτενχθή. Δια τούτο εζητήθη η άδεια του αντιπροσώπου της ημετέρας κυβερνήσεως, δια τούτο δε και η παρέμβασις του κυρίου Ανδρέιεφ. Δια τούτο ουδεμία ιδιωτική βουλγαρική τράπεζα απεφάσισε να ιδρύση υποκατάστημα, ουδ εσκέφθη 80 να ζητήση άδειαν προς τούτο. Τοιαύτην άδειαν ιδρύσεως υποκαταστήματος βουλγαρικής εκδοτικής τραπέζης εν Θεσσαλονίκη, φρονούμεν, ουχί μόνον δύναται, αλλά και οφεί-

13 Η ίδρυση υποκαταστήματος της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος στη Θεσ/νίκη 75 λει να αρνηθή η ελληνική κνβέρνησις. Και δνναται μεν να αρνηθή αντήν, διότι ως έχουσα την νόμιμον διακατοχήν αυτής ως εκ της εν πολ.έμω κα- 85 τακτήσεως, δνναται να άσκηση πάντα τα κυριαρχικά δικαιώματα επί της κατεχομένης χώρας, έως ον, προς τη κατοχή, αποκτήση δικαιωματικώς και την κυριαρχίαν αυτής δια της συνθήκης της ειρήνης ή και της διεθνούς επιγνώσεως. Οφείλει δε να αρνηθή, διότι και αυτό το δικαίωμα της προαιρετικής 90 κυκλοφορίας, ο θα κτήσηται η Βουλγαρική Εθνική Τράπεζα δια της ι- δρύσεως υποκαταστήματος, και την νομισματικήν κυκλοφορίαν θα επηρεάση και το προνόμιον το αποκλειστικόν της ημετέρας Εθνικής Τραπέζης καιρίως θα παραβιάση. Διότι δεν πρέπει να λησμονηθή ότι μεγάλαι εκδοτικαί τρόπεζαι ιδρύθησαν επί μόνη τη προαιρετική κυκλοφορία 95 των γραμματίων αυτών, χωρίς ουχί νόμιμον, ουδέ αναγκαστικήν να έχωσι ταύτα κυκλοφορίαν. Τα της Βουλγαρικής δε Τραπέζης μέλλοντα, να κυκλοφορήσωσι προαιρετικώς δια τον υποκαταστήματος αυτής, πράγματι θα κυκλοφορώσιν αναγκαστικώς, αιρ ον η εξαργύρωσις η πλήρης και υποχρεωτική, ως γνωστόν, δεν τελείται εν τοις νποκαταστήμασι, αλλά μόνον 100 εν τψ κεντρικώ, εν Σόφια δηλαδή, επί του προκειμένον. Εάν η Ελλάς δεν ήθελεν αρνηθή και παρεμποδίση την ίδρνσιν υποκαταστήματος της Βουλγαρικής Εθνικής Τραπέζης, επειδή η λειτουργία υποκαταστήματος εκδοτικής τραπέζης εν τινι τόπω είναι άσκησις κυβερνητικού νομήματος και απόρροια ασκήσεως κυριαρχικής εξουσίας, η 105 βουλγαρική κνβέρνησις θα παραστή ούτω και αυτή ασκούσα κυβερνητικήν εξουσίαν εν Θεσσαλονίκη και συγκατέχουσα μεθ ημών κυριαρχικώς ταύτην, όπερ ημείς διατόρως απαρνούμεθα, αυτή δε δια τόσων μεθοδειών ζητεί να επιτύχη. ΑλΣ εάν η Βουλγαρική Τράπεζα, εκ συνεννοήσεως μετά της Βουλγαρικής κνβερνήσεως, ζητή δια τοιούτους λόγους και σκοπούς 110 να ιδρύση υποκατάστημα εν Θεσσαλονίκη και μετά τόσου ζήλου σπεύδουσιν εις τούτο, υπάρχουσι όμοιοι ή άλλοι λόγοι παραπλήσιας σπονδής προς ίδρνσιν υποκαταστήματος της ημετέρας Εθνικής Τραπέζης εν αυτή; Η Σεβαστή Κνβέρνησις είναι αναμφίβολος η κυριαρχικώς κάτοχος της Θεσσαλονίκης και δικαιουμένη άρα αποκλειστικούς να ασκήση κνριαρ- 115 χικήν εξουσίαν εν αυτή. Αύτη επιγιγνόοσκει το προνόμιον εκδόσεως τραπεζικόν γραμματίων, ως ανήκαν εις την ημετέραν Εθνικήν Τράπεζαν αποκλειστικώς, επί πάσης χώρας προσηκούσης και κ.ατακνρωθησομένης διεθνώς εις το ελ.λ.ηνικόν κράτος. Δια τας επειγούσας χρηματικάς ληψοδοσίας μέχρι της προσεχούς 120 σννομολ,ογήσεως της ειρήνης διά τε την Θεσσαλονίκην και αλλ.αχού των κατακτηθεισών χώρον, ελήφθη ήδη πρόνοια παρ ημόν και δια της Τρα-

14 76 Αγγελική Σφήκα-Θεοδοσίου πεζής της Ανατολής και άλλως. Ούτε άρα ο λόγος της Βουλγαρικής Τραπέζης, του να αναγνωρισθή αυτή δικαίωμα όπερ δεν έχει ή ότιερ δεν δνναται νομίμως να απόκτηση, νφίσταται δια την ημετέραν Εθνικήν Τρά- 125 πεζαν, ούτε ανάγκη οικονομική επείγουσα. Τουναντίον, εάν εσπεύδομεν, όπως η Βουλγαρική Τράπεζα, θα εφαίνετο ότι και ημείς το δικαίωμα ημών θεωρούμεν αμφίβολον, ότι δε ζητούμεν ôta μεθόδων αμφιβόλου ευθύτητος και νομιμότητας, κατά την διάμεσον μέχρι της συνομολογήσεως της ειρήνης εποχήν, εν τη αοριστία της ασκουμένης κυριαρχίας, να απο- 130 κτήσωμεν δικαιώματα ουχί αμφίβολα, αλλά τα οποία δια την Βουλγαρίαν θα αποβώσιν εν τα> μέλλοντι πηγή ακένωτος διενέξεων και προστριβών προς την ελληνικήν κυβέρνησιν. Ούτε οι λόγοι της Βουλγαρικής Τραπέζης νπάρχουσι δτ ημάς, ούτε άλλ.οι λόγοι σπουδής. Τουναντίον, πολλοί εισί οι λόγοι δι* ους επιβάλλε- 135 ται μετά περισκέψεως και προνοίας να προβώμεν εις τας αποφάσεις ημών περί της προσηκούσης ενεργείας της Εθνικής Τραπέζης εν τω μέλλοντι, δια τε τας νέας προσαρτηθησομένας χώρας, ως και δι αυτήν την παλαιόν Ελλάδα. Τω όντι, όπως και δια το όλον κράτος, ο μέλλων διπλασιασμός αυ- 140 τού εγκαινίζει νέους όρους υπάρξεως και βίου και ανοίγει νέαν εποχήν δράσεως και προόδου, οντω και δια την Εθνικήν Τράπεζαν, εν η συγκεντρούται η οικονομική κίνησις και δι* ης μέλλει κυρίως να ευοδωθή η οικονομική ανάπτυξις της χώρας, νέοι όροι και αοχαί πρέπει να ρυθμίσωσι την ενέργειαν αυτής εν τω μέλ.λοντι, όπως αποβή ως μάλιστα ωφέλιμος 145 και ευεργετική εις την χώραν και αξία του προορισμού αυτής. Νέα μεγάλα οικονομικά προβλήματα γεννώνται ούτω, και δη, ουχί μόνον δια την Εθνικήν Τράπεζαν, αλλά και δια την όλ.ην οικονομίαν της μείζονος Ελλάδος, ως και δια τον Ελληνισμόν εν γένει, άτινα πάντως τη συνεννοήσει και συμπράξει μετά της Σεβαστής Κυβερνήσεως μέλλουσι 150 να επιλνθώσι, τα οποία όμως κρίνομεν καλόν και λαμβάνομεν την τιμήν να υπαινιχθώμεν από τούδε ενταύθα, επιφυλασσόμενοι εν καιρώ να ποιήσωμεν αναλ.υτικωτέραν αυτών έκθεσιν. Δια την ίδρυαιν τόσιον νέων υποκαταστημάτων, την συγχώνευσιν της Τραπέζης Κρήτης, και την κρείσσονα διοργάνωσιν ουχί μόνον αυτών 155 αλλά και της όλης υπηρεσίας της Τραπέζης, εκτός της αναλόγου μεγεθύνσεως των κεφαλαίων αυτής, θα καταστή αναγκαίον και απαραίτητον να επιλ.υθώσι και τα εξής καιριώτατα ζητήματα, αναγόμενα ιδία εις την νομισματικήν ημών κυκλοφορίαν. Και υπάγονται μεν βεβαίως ταύτα εις την αρμοδιότητα άλλων υπουργείων, αλλ* ως εκ της δυνατής διεθνούς εν 160 μέρει αυτών επιπλ.οκής κρίνομεν απαραίτητον να φέρωμεν εις γνώσιν και

15 Η ίδρυση υποκαταστήματος της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος στη Θεσ/νίκη 77 τον Σεβαστού Υπουργείου των Εξωτερικών. Το πρώτον τιθέμενον ζήτημα είναι εάν και τας νέας χώρας, αιτινες θα αποτελέσωσι το έτερον ή μιαν, ή μη πλέον, τον νέου ελληνικού κράτους, θα καταστήσωμεν κοινωνονς του ατυχήματος, τον τόσον επαχθούς 165 εις την οικονομίαν της χώρας, τον της αναγκαστικής κυκλοφορίας ή εάν μάλλον, επί τη ευκαιρία της εθνικής aνακαινίσεως, θα απαλλάξωμεν και την παλαιάν Ελλάδα της βαρείας οικονομικής πέδης. 'Ετερον ζήτημα γεννώμενον επί τη άρσει της αναγκαστικής κυκλοφορίας είναι εάν θα συνεχίσωμεν την νποσκάζονσαν διμεταλλικήν κυ- 170 κλοφορίαν (bimétallisme boiteux) ή θα εγκαινίσωμεν αποκλειστικήν εις χρυσόν κυκλοφορίαν, εάν δε τότε δυνάμεθα και πρέπει να αποχαιρήσωμεν της Λατινικής Ενώσεως, ή δυνάμεθα και ούτω να κοινωνώμεν αυτής. Εάν αποχωρούντες της Λατινικής Ενώσεως πρέπει να τηρήσωμεν το νομισματικόν σύστημα ταύτης ή να προσανατολ.ι.σθώμεν προς ετερον εν 175 ισχύι παρά μεγάλοις κράτεσι, προς a θα έχω μεν ίσως μείζονας οικονομικός σνναλλαγάς και επικοινωνίαν εν τω μέλλοντι. Έτερον μέγα ζήτημα μέλλον να γεννηθή και δια το Έθνος και δια την Εθνικήν Τράπεζαν είναι, εάν προς στήριξιν τον αλυτρώτου έτι μεγάλων εν Ανατολ.ή Ελληνισμού, νυν, ότε εν τη πρόσθια Ασία, παρά τον 7ιθ- 180 λιτικόν των μεγάλων κρατών ανταγωνισμόν, μέλλει να αναπτυχθή και μέγιστος οικονομικός τοιοντος, εάν δεν είναι ενδεδείγμένον να ενισχύσωμεν τον Ελληνισμόν τούτον και δια τροπής της μετανάστεύσεως προς τας χώοας της πρόσω Ανατολής και δια του πορισμού των οικονομικών κεφαλαίων, ιδία δια της ιδρύσεως πιστωτικών καταστημάτων ή υποκατα- 185 στημάτων, ώστε να έχωσι πρόχειρα και, κατά το δυνατόν, άφθονα τα ε φόδια προς τον οικονομικόν αυτών αγώνα οι εκεί ομοεθνείς. Επιφυλασσόμενοι να ανακοινώσωμεν πάντα ταύτα και εις τα αρμοδιώτερα υπουργεία, είτε δια της εν αντιγράφω ανακοινώσεως του παρόντος εγγράφου, κατά τρόπον εμπιστεντικόν πάντοτε, είτε και δι ειδικής 190 εκθέσεως, πεποίθαμεν ότι το Σεβαστόν Υπουργείον εκτιμών προσηκόντως τους εκτεθέντάς λόγους, θα δικαιώση ημάς δια την φαινομενικήν εν τούτο) της ημετέρας Εθνικής Τραπέζης αδράνειαν, υφ ην λανθάνει σύντονος και, ως νομίζομεν, λελογισμένη και συστηματική ενέργεια. Επί τούτοις διατελούμεν μεθ υιρίστης τιμής 0 Διοικητής (υπογρ.) Ιω. Ευταξίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΦΗΚΑ-ΘΕΟΔΟΣΙΟΤ

16 SUMMARY Angeliki Sfika-Theodosiou, The founding of the branch of the National Bank of Greece in Thessaloniki and the Greek-Bulgarian relations ( ). This work is based on unedited material of the Historical Archives of the Greek Ministry of Foreign Affairs and of the National Bank of Greece. It is a research into the Greek-Bulgarian relations during the crucial period of , mainly on the founding of branches of National Banks of both countries in Thessaloniki. In their effort, to contest the Greek supremacy of the town and to produce rights of sovereignty as well, the Bulgarians imposed parallel authorities, military as well as administrative and economic. Thus the case of the hasty founding of the branch of the Bulgarian National Bank (Bälgarska Narodna Banca). This act obliged the Greek government to expedite the founding of a branch of the National Bank of Greece in Thessaloniki in spite of the fact that in view of the definitive arrangement concerning the frontier with the signing of an international peace treaty it was not a favourable time either politically or economically.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4 16.12.2004 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 310/261 7. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΣΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι, σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 4 Μαρτίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Το Οθωμανικό τηλεγραφικό γραφείο έκλεισε στα τέλη Οκτωβρίου 1912.

Το Οθωμανικό τηλεγραφικό γραφείο έκλεισε στα τέλη Οκτωβρίου 1912. Στη Θεσσαλονίκη λειτούργησε τηλεγραφική υπηρεσία πιθανότατα για πρώτη φορά στα μέσα της δεκαετίας του 1870. Αποτελούσε το ένα τμήμα της αυτοκρατορικής κρατικής υπηρεσίας των ταχυδρομείων και του τηλέγραφου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης Άρθρο 23 του 94/14.04.2014) ν. 4258/2014 Ακίνητα του Δημοσίου Περιφερειακών Πάρκων προστασίας και αξιοποίησης (ΦΕΚ Α Δημιουργία περιβαλλοντικής 1. Ακίνητα που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα. ΓνωίΛοδόιηση. Α' Εοώτηαα

ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα. ΓνωίΛοδόιηση. Α' Εοώτηαα ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα ΓνωίΛοδόιηση Α' Εοώτηαα Το Σωματείο Εργαζομένων του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (εφεξής ΚΑΠΕ) μου ζήτησε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων: επάλληλα δικαιώματα επί της γης, εκδοτικό δικαίωμα, Μεγάλη Ιδέα.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων: επάλληλα δικαιώματα επί της γης, εκδοτικό δικαίωμα, Μεγάλη Ιδέα. ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ /Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 6/9/2015 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων: επάλληλα δικαιώματα επί της γης, εκδοτικό δικαίωμα, Μεγάλη Ιδέα. (ΜΟΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και κίνδυνος εκροής

Διαβάστε περισσότερα

Economics Alert. 10 ο Διάταγμα για περιορισμούς στις τραπεζικές συναλλαγές. 25 Απριλίου 2013

Economics Alert. 10 ο Διάταγμα για περιορισμούς στις τραπεζικές συναλλαγές. 25 Απριλίου 2013 Economics Alert 25 Απριλίου 2013 10 ο Διάταγμα για περιορισμούς στις τραπεζικές συναλλαγές 1.To παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί της Επιβολής Προσωρινών Περιοριστικών Μέτρων στις Συναλλαγές σε Περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld Paul Krugman Maurice Obsfeld Διεθνής Οικονομική Κεφάλαιο 21 Η Διεθνής Αγορά Κεφαλαίου και τα κέρδη από το Εμπόριο Διεθνής Τραπεζική Λειτουργία και Διεθνής Κεφαλαιαγορά Φιλίππου Ευαγγελία Α.Μ. 1207 Μ069

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ LEGAL INSIGHT ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Βασιλική Ζαροκανέλλου Στις φορολογικές διαφορές σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και κίνδυνος εκροής

Διαβάστε περισσότερα

Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και

Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και LEGAL INSIGHT ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΝΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΜΕΝΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Γιώργος Ψαράκης Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και έχει

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορία μάς διδάσκει ότι όποτε η Ελλάδα κλυδωνίζεται, μαζί της κλυδωνίζεται και η Ευρώπη.

Η ιστορία μάς διδάσκει ότι όποτε η Ελλάδα κλυδωνίζεται, μαζί της κλυδωνίζεται και η Ευρώπη. The Economist 19 th Roundtable with Government of Greece EUROPE: THE COMEBACK? GREECE: HOW RESILIENT? Brainstorming with the new Greek government and world leaders Ξενοδοχείο InterContinental, 14-15/5/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ Α Β ) 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ Α Β ) 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ Α Β ) 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α1 ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ Να δώσετε το περιεχόµενο των παρακάτω διεθνών συµφωνιών: α. Συνθήκη του Αγίου Στεφάνου (1878) β. Σύµφωνο Μολότοφ Ρίµπεντροπ (1939) γ. Συνθήκη

Διαβάστε περισσότερα

: 2131313 394, -378, - 373, -215

: 2131313 394, -378, - 373, -215 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 3: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Οικονομικών παρουσίασε στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Δ. ΚΑΡΔΑΡΑΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Τ.Θ.Σ. του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γεννήθηκα στην Αθήνα το 1962, όπου και ολοκλήρωσα τις σπουδές μου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Κατόπιν

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Σ.Ε.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ υπ αριθµ Αθήνα 4/1/2011 ΠΡΟΣ Τα Εργατικά Κέντρα και Οµοσπονδίες ύναµης Γ.Σ.Ε.Ε. Θέµα: Συλλογικές διαπραγµατεύσεις & Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας. 10 κρίσιµα σηµεία. Συνάδελφοι, Στις

Διαβάστε περισσότερα

Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση.

Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. 0018/00006044/el Άλλες Ανακοινώσεις CYPRUS FOREST INDUSTRIES PUBLIC LTD CFI Attachments: 1. Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ 2015

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ 2015 ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ 2015 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α1 α. σχολικό βιβλίο σελίδα 77 «Οι ορεινοί των πλοιοκτητών» β. σχολικό βιβλίο σελίδα 157 «Για τη στέγαση των προσφύγων τηρήθηκε (αυτεπιστασία)»

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα Προνόµια και τις Ασυλίες του Κέντρου Επιβολής Νόµου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης»

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα Προνόµια και τις Ασυλίες του Κέντρου Επιβολής Νόµου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα Προνόµια και τις Ασυλίες του Κέντρου Επιβολής Νόµου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Το εν θέµατι Πρωτόκολλο υπογράφηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, /07/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π.:Γ.Δ.Ο.Π.000 ΕΞ 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /Χ.Π. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Φ.Ε.Κ.: Α.Δ.Α.: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ελλάδα μετά από 4 χρόνια απομόνωσης, βγαίνει ξανά στις αγορές.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ελλάδα μετά από 4 χρόνια απομόνωσης, βγαίνει ξανά στις αγορές. Πέμπτη, 10 Απριλίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κ. Κωστή Χατζηδάκη στο συνέδριο για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Ανταγωνισμού στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας «Κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος 26. 01. 2012. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΣ : τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΝΤΑΥΘΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος 26. 01. 2012. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΣ : τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΝΤΑΥΘΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος 26. 01. 2012 Αριθ. Πρωτ.:8259/ΓΠ1933 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΣ : τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΝΤΑΥΘΑ ΘΕΜΑ: «Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Βόλου στη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ μεγάλος αριθμός προσώπων αντιμετωπίζει δυσκολίες ή/και αδυνατεί να ανταποκριθεί προς ανειλημμένες δανειακές του υποχρεώσεις.

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ μεγάλος αριθμός προσώπων αντιμετωπίζει δυσκολίες ή/και αδυνατεί να ανταποκριθεί προς ανειλημμένες δανειακές του υποχρεώσεις. ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΤΙΤΛΟΦΟΡΕΙΤΑΙ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ, ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΠΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ)ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ.

ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ. ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ. (393047) Αρθρο :0 Αριθμ. 390/1 ΦΕΚ Β 750/21.06.2006 Κανονισμός Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α')

Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α') Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α') : Για τη διαφάνεια στην διαφημιστική προβολή του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. 'Εχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ «ΠΡΟΣΒΑΣΗ» ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014-15

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ «ΠΡΟΣΒΑΣΗ» ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014-15 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ «ΠΡΟΣΒΑΣΗ» Τζωρτζ 26, Πλ. Κάνιγγος, Αθήνα ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014-15 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΤΔΕ) ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ (νέα ελληνική ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος του 2011. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διεύθυνση Διεθνούς Ε&Τ Συνεργασίας Τμήμα Διακρατικών Σχέσεων Μεσογείων 14-18,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΟΙ 1. Β.Δ. της 2/14.5.1835 Περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΟΙ 1. Β.Δ. της 2/14.5.1835 Περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος έκτης έκδοσης... ΧVΙΙ Aπό τον πρόλογο της πρώτης έκδοσης... XVIΙ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΟΙ 1. Β.Δ. της 2/14.5.1835 Περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων (άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ HENKEL ΕΛΛΑΣ A.Β.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ HENKEL ΕΛΛΑΣ A.Β.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ HENKEL ΕΛΛΑΣ A.Β.Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ RILKEN BIOMHXANIΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1999. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1999. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1999 Προοίμιο. Επειδή η συμπερίληψη ρήτρας σε σύμβαση παροχής πιστωτικών διευκολύνσεων ως προς το δικαίωμα πιστωτικών

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 20 Μαΐου 2015 ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Ημερησίων & Εσπερινών Γενικών Λυκείων ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α1 α. Σχολικό βιβλίο, σελ. 141: «Ισχυρότερο όργανο να αδρανοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣ. ΜΑΓΓΙΝΑΣ: Αναποτελεσματικές ενέργειες έγιναν αλλά η 19μηνη πορεία είναι ικανοποιητική

ΒΑΣ. ΜΑΓΓΙΝΑΣ: Αναποτελεσματικές ενέργειες έγιναν αλλά η 19μηνη πορεία είναι ικανοποιητική ΒΑΣ. ΜΑΓΓΙΝΑΣ: Αναποτελεσματικές ενέργειες έγιναν αλλά η 19μηνη πορεία είναι ικανοποιητική Υπάρχουν τριβές αλλά από ζήλο... Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΙΟΥΣΗ «Είμαι ικανοποιημένος από τη δεκαεννιάμηνη πορεία της κυβέρνησης.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙ Η υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σηµαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΕΚΛΙΠΟΝΤΟΣ ΙΑΤΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΕΚΛΙΠΟΝΤΟΣ ΙΑΤΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗ Μαρούσι, 05-04-2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΕΚΛΙΠΟΝΤΟΣ ΙΑΤΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗ Το ΥΓΕΙΑ, τιμώντας την μνήμη του εκλιπόντος ιατρού γενικού χειρουργού Παναγιώτη Σακελλαριάδη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ / ΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ / ΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ / ΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» της 05 ης Ιουνίου 2015 Ο υπογράφων Μέτοχος / Νόμιμος

Διαβάστε περισσότερα

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Νοµικό πλαίσιο, σκοποί, αρµοδιότητες και βασικές εργασίες

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Νοµικό πλαίσιο, σκοποί, αρµοδιότητες και βασικές εργασίες Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου Νοµικό πλαίσιο, σκοποί, αρµοδιότητες και βασικές εργασίες Νοµικό πλαίσιο Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ιδρύθηκε το 1963, σε σύντοµο χρονικό διάστηµα µετά την ανακήρυξη της

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι, Παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις χρειαστείτε. Ευχαριστούμε. Με εκτίμηση

Κύριοι, Παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις χρειαστείτε. Ευχαριστούμε. Με εκτίμηση ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων Διακανονισμός των συναλλαγών του ΧΑΚ ΗΜΕΡ. : 8 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρ. 4 6] Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Ειδικός Επιστήμονας:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Δικαιώματα πολιτών - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Ν. 4325/2015».

ΘΕΜΑ: «Δικαιώματα πολιτών - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Ν. 4325/2015». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 Ταχ. Κώδικας: 106 74 Αθήνα FAX:

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ»

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» Σίμος Δανιηλίδης Δήμαρχος Συκεών, Μέλος Δ.Σ. ΚΕΔΚΕ Με ιδιαίτερη χαρά συμμετέχω στη 4 η Γενική Συνέλευση αποδήμων Αιρετών της Αυτοδιοίκησης. Γνωρίζετε

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο:- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 70, 14.3.2009, σ. 11. «Οδηγία 2009/12/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

υπ οβολή σε τεχνικό έλεγχο αυτοκινήτων ( ΚΤΕΟ)

υπ οβολή σε τεχνικό έλεγχο αυτοκινήτων ( ΚΤΕΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 22 ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής την 6 η Οκτωβρίου 2011 Δήμου Κεφαλλονιάς. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 158/ 2011 ΘΕΜΑ : Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Προς το παρόν οι µετοχές της εταιρείας δεν έχουν γίνει αντικείµενο εµπορικής προσφοράς.

Προς το παρόν οι µετοχές της εταιρείας δεν έχουν γίνει αντικείµενο εµπορικής προσφοράς. , όταν ως αποτέλεσµα της απόκτησης ή της µεταβίβασης το δικαίωµα ψήφου του φθάσει, υπερβεί ή µειωθεί κάτω από 5% ή αριθµό, που διαιρείται στο πέντε, από τους αριθµούς των ψήφων στην Γενική Συνέλευση της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Κεφάλαιο Ευρώ. Στ.. [τόπος], σήμερα. [ημερομηνία] οι εδώ συμβαλλόμενοι: 1... 2.. 3... κ.λπ. συμφώνησαν να συστήσουν ομόρρυθμη εταιρεία, της οποίας θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1

Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1 Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1 Ο κανονισμός (EΕ) 181/2011 (εφεξής «ο κανονισμός») αρχίζει να εφαρμόζεται την 1 η Μαρτίου 2013. Προβλέπει ελάχιστο αριθμό δικαιωμάτων των επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 28/30.8.2013 Θέμα: Κανονισμός Εργασιών της Επιτροπής Ειδικών Εκκαθαρίσεων (άρθρο 68Α του ν.3601/2007) Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: α)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΈΓΓΡΑΦΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. Εισαγωγή Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου (που περιλαμβάνει την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ, τις θυγατρικές της εταιρείες καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη στην ιστοσελίδα Stockwatch

Συνέντευξη στην ιστοσελίδα Stockwatch Συνέντευξη στην ιστοσελίδα Stockwatch Συνέντευξη του Πανίκου Δημητριάδη, Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, που δόθηκε στις 25 Ιουνίου 2012 στην Ηρώ Ευθυμίου Ερ.: Η ένταξη στο μηχανισμό απειλεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1999. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1999. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1999 Προοίμιο. Επειδή η συμπερίληψη ρήτρας για μονομερές δικαίωμα αύξησης περιθωρίου επιτοκίου από πιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4342, 29.6.2012 Ν. 83(Ι)/2012 83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Λαμβάνοντας υπόψη: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4069, 17/2/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟ --------------------------------

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4069, 17/2/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟ -------------------------------- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟ -------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 197(Ι) του 2003 8(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2011 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2011 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2011 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α1 Να δώσετε το περιεχόµενο των ακόλουθων όρων: α. Εξαρχία β. Σοβιέτ γ. όγµα Τρούµαν Μονάδες 15 ΘΕΜΑ Α2 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η Σκύρος Ναυτική Εταιρεία ιδρύθηκε, από σκυριανούς το 1980 για να λύσει το πιεστικό πρόβλημα της ακτοπλοϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α1 Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων: α. Εξαρχία β. Σοβιέτ γ. Δόγμα Τρούμαν Μονάδες 15 ΘΕΜΑ Α2 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικά για τις ΑΞΕ - Τρόποι Διεθνοποίησης

Εισαγωγικά για τις ΑΞΕ - Τρόποι Διεθνοποίησης Copyright 2013 Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) Λεωφ. Βασιλ. Σοφίας 49, 106 76 Αθήνα Τηλ.: +30 210 7257 110 Fax: +30 210 7257 114 www.eliamep.gr eliamep@eliamep.gr ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2005 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ)

Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) Σύμφωνα με το άρθρο 19 του ελληνικού Συντάγματος: "1. Το απόρρητο των

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο 1. Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012 και με βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή των αριθ. 2/31728/0025/30.6.2010 και 2/20087/0025/30.6.2010 αποφάσεων του Υφυπουργού Οικονομικών

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή των αριθ. 2/31728/0025/30.6.2010 και 2/20087/0025/30.6.2010 αποφάσεων του Υφυπουργού Οικονομικών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2011 Αρ. Πρωτ. 2/6800/0025 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δελφών 124 Τ.Κ. 546

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ... 2 1. Συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου και αορίστου χρόνου... 2 1.1 Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΨ7ΛΡ-Ξ3Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΩΨ7ΛΡ-Ξ3Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /1-8-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 847/2013 ΘΕΜΑ: 30 ο Λήψη Απόφασης επί της από 22-4-2013 ενστάσεως της κοινοπραξίας «Κουτή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση της θέσης του Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 9.12.2009. Πρακτικό Συμφωνίας

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 9.12.2009. Πρακτικό Συμφωνίας ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 9.12.2009 Πρακτικό Συμφωνίας Μεταξύ της Διοίκησης του ΟΛΠ και των Εκπροσώπων των εργαζομένων (ΟΜΥΛΕ, Ένωση Λιμενεργατών) πραγματοποιήθηκαν από 10/11/2009 έως 8/12/2009 10 συναντήσεις για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Ε.Λ.Μ.Ε. Π.Π.Σ. ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ Ε.Λ.Μ.Ε. Π.Π.Σ. ΣΤΟ 16 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Ε.Λ.Μ.Ε. Π.Π.Σ. ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ Ε.Λ.Μ.Ε. Π.Π.Σ. ΣΤΟ 16 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Ε.Λ.Μ.Ε. Π.Π.Σ. ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ Ε.Λ.Μ.Ε. Π.Π.Σ. ΣΤΟ 16 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ (ΑΘΗΝΑ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ) Η πρόταση του Δ.Σ. της Ο.Λ.Μ.Ε. προς τη Γ.Σ. για τη διαγραφή της Ε.Λ.Μ.Ε. Πρότυπων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς της Στήλης Ι και δίπλα σε κάθε αριθμό ένα από τα γράμματα της Στήλης ΙΙ, ώστε να προκύπτει η σωστή αντιστοίχιση. Στη

Διαβάστε περισσότερα

αναφορικά με τους ειδικούς συνεργάτες των νέων Περιφερειαρχών, δεν προβλέφθηκε αντίστοιχη αρμοδιότητα εξαίρεσης από την αναστολή.

αναφορικά με τους ειδικούς συνεργάτες των νέων Περιφερειαρχών, δεν προβλέφθηκε αντίστοιχη αρμοδιότητα εξαίρεσης από την αναστολή. ικηγορικό Γραφείο Γιούλης Αποστολοπούλου Στέφανου Ζαφ. Βαzάκα Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Η Σ Η Μου ετέθη το εξής θέμα: Δημοτική αρχή (δήμαρχος) προτίθεται να προσλάβει ένα νομικό - δικηγόρο σε θέση ειδικού συνεργάτη,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο-

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 149, 11.06.2005

Διαβάστε περισσότερα

Είναι σημαντικό, ωστόσο, να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες με τη σωστή σειρά.

Είναι σημαντικό, ωστόσο, να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες με τη σωστή σειρά. 1 Ο παρών Οδηγός εξηγεί πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε, εφόσον επιθυμείτε να μεταφέρετε τον προσωπικό ατομικό τραπεζικό σας λογαριασμό (ταμιευτηρίου ή τρεχούμενο) και τις πληρωμές σας, όπως πάγιες εντολές

Διαβάστε περισσότερα

4) κ. Παναγιώτης Μούζιος Πρόεδρος Π.Ο.Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ Π.Ο.Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ Μαυρομματαίων 17, 10434 Αθήνα ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

4) κ. Παναγιώτης Μούζιος Πρόεδρος Π.Ο.Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ Π.Ο.Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ Μαυρομματαίων 17, 10434 Αθήνα ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Αρ. Πρωτοκόλλου 56/ 6-12-2010 Αθήνα 6-12-2010 ΑΠΌ: Πανελλήνιο Σύλλογο Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Τ.Θ. 51807- Τ.Κ. 14502 ΠΡΟΣ:1) κ. Ιωάννη Ραγκούση Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλ. Βασ. Σοφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗΜΕΡΑ. Ποτέ άλλοτε μετά την μεταπολίτευση, τουλάχιστον η ελληνική κοινωνία δεν βρέθηκε σε

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗΜΕΡΑ. Ποτέ άλλοτε μετά την μεταπολίτευση, τουλάχιστον η ελληνική κοινωνία δεν βρέθηκε σε Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗΜΕΡΑ Ποτέ άλλοτε μετά την μεταπολίτευση, τουλάχιστον η ελληνική κοινωνία δεν βρέθηκε σε τόσο άσχημη κατάσταση, όσο τον καιρό αυτόν. Ο λόγος;

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ 1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΗ Πιστωτής: Διεύθυνση: DEGIRO B.V. Rembrandt Tower - 9th floor Amstelplein

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Απόκτησης της Ιδιότητας Μέλους Διαπραγμάτευσης

Διαδικασία Απόκτησης της Ιδιότητας Μέλους Διαπραγμάτευσης ΑΠΟΦΑΣΗ 1 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας Μέλους, την παραίτηση από την ιδιότητα Μέλους και άλλα θέματα Μελών» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ( ιά ιεραρχία ΓΕΕΘΑ) ΓΕΕΘΑ/Γραφείο Νοµικού Συµβούλου Αθήνα, 15 Φεβ 2007

Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ( ιά ιεραρχία ΓΕΕΘΑ) ΓΕΕΘΑ/Γραφείο Νοµικού Συµβούλου Αθήνα, 15 Φεβ 2007 Ρυµούλκηση στο Αιγαίο Κανονισµός 3577/92 της ΕΕ ιαφορά σε σχέση µε το SAR Λοιπές συναφείς επισηµάνσεις * Βασιλείου Γ. Μακρή, Στρατιωτικού ικαστή, Νοµικού Συµβούλου Γ.Ε.ΕΘ.Α * Το κείµενο που ακολουθεί συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 18.7.2001 COM(2001) 411 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ περί του καθεστώτος καιτων γενικών όρων άσκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015), όπως ισχύει (ΦΕΚ Α 66, 30.6.2015 και ΦΕΚ Α 79, 14.7.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 15 Ιουλίου 2015 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Mercedes-Benz Bank Ενημερωτικό φυλλάδιο βάσει Ν.4224/2013 Σελίδα 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Mercedes-Benz Bank Ενημερωτικό φυλλάδιο βάσει Ν.4224/2013 Σελίδα 1 Ενημερωτικό Φυλλάδιο προς τους δανειολήπτες με οικονομικές δυσχέρειες, πιστωτικού ιδρύματος Mercedes-Benz Bank Polska Υποκατάστημα Ελλάδας ΑΕ Έκδοση Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Έννοια Συνεργάσιμου Δανειολήπτη

Διαβάστε περισσότερα

Η στρατηγική πολύ µικρής κρατικής δύναµης: Η περίπτωση της Κύπρου

Η στρατηγική πολύ µικρής κρατικής δύναµης: Η περίπτωση της Κύπρου 1 Η στρατηγική πολύ µικρής κρατικής δύναµης: Η περίπτωση της Κύπρου Στο διεθνές σύστηµα δεν υπάρχουν µόνο οι µεγάλες δυνάµεις αλλά επίσης υπάρχουν µεσαίες, µικρές ή και πολύ µικρές δυνάµεις. Βέβαια η διαµόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Επιτροπή Αναφορών 2009 26.09.2008 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0601/2007, του Αναστάσιου Γκιάτη, ελληνικής ιθαγένειας, εξ ονόματος του Συλλόγου Εργαζομένων Alpha Bank,

Διαβάστε περισσότερα

MNHMONIO ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ FREDERICK

MNHMONIO ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ FREDERICK MNHMONIO ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ FREDERICK To παρόν συντάχθηκε και υπογράφτηκε στη Λευκωσία την 4 η εκεμβρίου 2014, κατόπιν σειράς επαφών του Προέδρου της Βουλής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ή ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ (Ν.3556/2007)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ή ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ (Ν.3556/2007) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ή ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ (Ν.3556/2007) H «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.», µε σκοπό την ενηµέρωση και διευκόλυνση των µετόχων της και του επενδυτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 Σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της Εταιρίας μας, τους κινδύνους που αναλαμβάνει, καθώς και τη διαχείρισή τους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.οικ.: 31143 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. 20953, 7) ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & Π/Υ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΗΚΑΝ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΗΚΑΝ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΗΚΑΝ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ I. Γενικά II. Πρωτόκολλο της 13 ης Απριλίου 1962 για την ίδρυση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 21.09.2012 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε. ========================================================

Διαβάστε περισσότερα

Βραβείο Πρωτοποριακής Δημιουργίας Γιάννος Κρανιδιώτης,

Βραβείο Πρωτοποριακής Δημιουργίας Γιάννος Κρανιδιώτης, Βραβείο Πρωτοποριακής Δημιουργίας Γιάννος Κρανιδιώτης, Εκδήλωση απονομής του Βραβείου για το 2014 στην Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στο Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο Ομιλία:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189,191-193 FAX: 2105230046 e-mail : diefpar@ika.gr ΠΡΟΣ: ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189,191-193 FAX: 2105230046 e-mail : diefpar@ika.gr ΠΡΟΣ: ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 23. 11.2009 ΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αριθ. Πρωτ. ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Ταχ. /νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Σ56/ 37 Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189,191-193 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ' J γ Αριθμός απόφασης V* > 3 3 0 /2014 ^ 1 r ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα