Σελίδα 1 από 8 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ ΠΡ.ΔΙΟΙΚΗΤΗ 325 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ /2/2018 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/ /01/2018

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σελίδα 1 από 8 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ ΠΡ.ΔΙΟΙΚΗΤΗ 325 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ /2/2018 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/ /01/2018"

Transcript

1 Σελίδα 1 από 8 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ ΠΡ.ΔΙΟΙΚΗΤΗ 325 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ /2/2018 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/ /01/2018 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0112 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ ,00 ΕΠΙΧΟΡ.ΑΠΟΖΗΜ.ΥΠΕΡΩΡ.ΕΡΓ.ΑΜΟΙΒΗ ΕΞΑΙΡ. ΗΜΕΡΩΝ & ΝΥΚΤ.ΩΡ ΩΝ , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΖΗΜ.ΕΦΗΜ. ΠΑΡΕΛΘ. ΕΤΩΝ 0, ΕΠΙΧΟΡΗΓ.ΑΠΟΖΗΜ. ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ. ΕΡΓ.ΕΞΑΙΡ. ΗΜΕΡΩΝ ΠΑΡΕΛΘ.ΕΤ 0, ΕΠΙΧΟΡΗΓ. ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΑΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙ , ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΑΠΌ ΝΠΔΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜ. Η ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓ/ΜΟΥΣ , ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΑ , ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ , ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΑ , ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ , , ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΑ , ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ,00 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦ.ΥΓΕΙΟΝ.ΥΠΗΡ.ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΌ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 0, ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΑ 0, ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ , , λ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ 0, ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦ.ΥΓΕΙΟΝ.ΥΠΗΡ.ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΕΣ , , ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΩΛΣ.ΠΛΕΟΝ.Η ΑΧΡΗΣΤ.ΥΛΙΚ.ΑΠΌ ΦΥΣ.ΦΘΟΡΑ 800, ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ,ΜΕΤΑΦΟΡ.ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ 1.296, , ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧ.ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΝΠΔΔ 1.600, , ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 1.200, ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ Μ.Τ.Π.Υ , ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ Τ.Π.Δ.Υ , ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜ.ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΟΠΛΙΤΩΝ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ 0, ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΙΚΑ 2.000, ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΣΑΥ 2.000, ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΣΜΕΔΕ 800, ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΕΟΠΥΥ , , ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΛΟΙΠΩΝ ΑΣΦΑΛ.ΤΑΜΕΙΩΝ 400, ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 800, ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ Ε.Τ.Ε.Α 800, ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΕΤΕΑΕΠ ,00 242,96

2 Σελίδα 2 από ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ , , ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ , , ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΝΠΙΔ (ΟΡΓΑΝ.ΣΥΝΕΤ.ΣΥΛΛΟΓ.ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΛΠ 800,00 9, ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΕΑΑΔΗΣΥ 800, ΕΠΙΣΤΡ.ΑΠΟΔ.ΣΥΝΤ,ΒΟΗΘ,ΑΠΟΖΗΜ.ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛ , ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΣΩΝ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΤΩΝ 400, ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΑΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ 400, ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ CLAW BACK ,01 ΈΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 0, ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 0, ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦ.ΥΓ.ΥΠΗΡ.ΠΡΟΕΡΧΟΜ. ΑΠΟ ΚΡΑΤΟΣ 8.000, ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦ.ΥΓ.ΥΠΗΡ.ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΝΠΔΔ ,67 932, ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦ.ΥΓ.ΥΠΗΡ.ΑΠΟ ΠΛΗΡΩΜ.ΚΟΙΝ ΑΣΦΑΛ , , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦ.ΥΓ.ΥΠΗΡΕΣ.ΠΡΟΕΡΧ. ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΕΣ 8.000,00 193, ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΑΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ 0, ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ , , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , ,48 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ 9412 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ , , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ , , EΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ & ΛΟΙΠΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,40 ΕΞΟΔΑ ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 0219α Βασικός μισθ.λοιπών υπαλλήλων υπηρετών & εργατών , , α Επίδομα χρόνου υπηρεσίας (χρονοεπίδομα) 5.880, α Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών 1.280,00 75, α Επίδομα οικογενειακών βαρών (γάμου) 2.160,00 390, α Επίδομα επικίνδυνης & ανθυγιεινής εργασίας 3.660,00 750, α Ειδικό νοσοκομειακό επίδομα 6.420, , α Λοιπά ειδικά τακτικά επιδόματα 0,00

3 Σελίδα 3 από α Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία προσωπικού (και εφημερίες γιατρών) , β Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία προσωπικού (και εφημερίες γιατρών) 0, α Αμοιβή για εργασία εξαιρέσιμων ημερών και νυχτερινών ωρών , β Αμοιβή για εργασία εξαιρέσιμων ημερών και νυχτερινών ωρών 0, α Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια ή επιτροπές (περιλαμβάνονται και ιδιώτες) 1.920, β Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια ή επιτροπές (περιλαμβάνονται και ιδιώτες) 0, α Λοιπές πρόσθετες παροχές , β Λοιπές πρόσθετες παροχές 0, λ Έξοδα μισθοδοσίας λοιπού προσωπικού (νοσηλ.-διοικ.) 0, λα Αμοιβές ωρομισθίων απογευματινών ιατρείων 0, α Επίδομα βιβλιοθήκης 5.080, α Αποζημίωση εφημεριών , β Αποζημίωση εφημεριών παρελθ. έτους 0, α Αποζ.εφημ.υπερ.&αμοιβων εξαιρ.ημ.&νυχτ.ωρων 0, α Διάφορες αποζημιώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικ ,00 528, α Αμοιβές νομικών που εκτέλεσαν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία) 0, α Αμοιβές τεχνικών (ελέυθερου επαγγελματία) 0,00 Αμοιβές υγειονομικών που εκτελούν ειδ. Υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελευθ. Επαγγελματία 0, λα 0426α Αμοιβές ιδιωτ.γραφ.ιδιωτ.για εκτέλεση μηχ/κων εργασ , β Αμοιβες ιδιωτ.γραφ.ιδιωτ.για εκτελ.μηχ/κων εργασ. 0, γ Αμοιβες ιδιωτ.γραφ.ιδιωτ.για εκτελ.μηχ/κων εργασ. 0, α Αμοιβες & προμηθειες τραπεζων 400, α Αμοιβή ΝΠ ή Οργανισμών για τη μηχανογραφική επεξεργασία στοιχείων 880, β Αμοιβη νομ.προς.ή οργαν.για μηχ/κη επεξεργασία στοιχείων παρελθ. έτους 0, γ Αμοιβή ΝΠ ή Οργανισμών για τη μηχανογραφική επεξεργασία στοιχείων ληξιπροθ. 0, α Λοιπ.αμοιβ.νομ.προς.που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες τρεχ. Έτους , β Λοιπ.αμοιβ.νομ.προς.που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες παρελθ. έτους 0, γ Λοιπ.αμοιβ.νομ.προς.που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες ληξιπροθ. 0, α Έξοδα κηδείας υπαλλήλων & συνταξιούχων 400, β Έξοδα κηδείας υπαλλήλων & συνταξιούχων 0, α Έξοδα κηδείας μελών οικογ. Υπαλλήλων 400, α Έξοδα κηδείας λοιπών 800, α Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων ΝΠΔΔ 400, β Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων ΝΠΔΔ 0, α Λοιπές δαπάνες εκπαίδευσης 400,00

4 Σελίδα 4 από α Εισφορές στoν ΕΦΚΑ (τρέχον έτος) από και μετά , , , β Εισφορές στον ΕΦΚΑ από και μετά 0, α Εισφορές στον ΕΦΚΑ έως , , α Εισφορές σε λοιπ.ασφαλιστ.οργαν.από και μετά 4.220, β Εισφορές σε λοιπ.ασφαλιστ.οργαν. 0, α Εισφορές σε λοιπ.ασφαλιστ.οργαν.εως , α Εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ από και μετά ,00 543, β Λοιπές εισφορές για κοινωνική ασφάλιση από και μετά 0, α Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ έως ,00 172, α Λοιπές εισφορές για την κοιννωική ασφάλιση από και μετά 400, α Λοιπές εισφορές για την κοινωνικήα σφάλιση έως , α Βοηθήματα εφ' άπαξ 0, α Αποζημιώσεις απολυόμενων (ΙΔΑΧ) 0, α Οδοιπορ.εξοδ.μετακ.για εκτελ.υπηρε.στην ημεδ.υπαλλ. 280, α Οδοιπορ.εξοδ.μετακ.για εκτελ.υπηρε.στην ημεδ.υπαλλ. 0, α Οδοιπορ.εξοδ.μετακ. Εντός της χώρας υπαλλήλων για εκπαίδευση 0, α Μισθώματα κτιρίων και Έξοδα κοινοχρήστων τρεχ. Έτους , β Μισθώματα κτιρίων και Έξοδα κοινοχρήστων παρελθ. έτους 0, γ Μισθώματα κτιρίων και Έξοδα κοινοχρήστων ληξιπροθ. 0, α Μισθώματα μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού τρεχ. Έτους 1.600, β Μισθώματα μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού παρελθ. έτους 0, γ Μισθώματα μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού ληξιπροθ. 0, α Λοιπές μεταφορές τρεχ. Έτους , β Λοιπές μεταφορές παρελθ. έτους 0, γ Λοιπές μεταφορές ληξιπροθ. 0, α Ταχυδρομικά τέλη τρεχ. Έτους 520, β Ταχυδρομικά τέλη παρελθ. έτους 0, γ Ταχυδρομικά τέλη ληξιπροθ. 0, α Τηλεφων.τηλεγραφ.& τηλετυπικά τέλη εσωτερικού 7.600, , β Τηλεφων.τηλεγραφ.& τηλετυπικά τέλη εσωτερικού 0, α Υδρευση και άρδευση , , β Υδρευση και άρδευση 0, α Φωτισμός και κίνηση( με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) , , , α Πλυντικά τρεχ. Έτους , β Πλυντικά παρελθ. έτους 0, γ Πλυντικά ληξιπροθ. 0, α Δαπάνες καθαρισμού γραφείων τρέχ.χρήσης , β Δαπάνες καθαρισμού γραφείων προηγ.χρήσης 0, γ Δαπάνες καθαρισμού γραφείων ληξιπροθ. 0, α Δαπάνες αποκομιδής ιατρικών αποβλήτων , α Συντήρηση & επισκευή κτιρίων τρεχ. Έτους , β Συντήρηση & επισκευή κτιρίων παρελθ. έτους 0, γ Συντήρηση & επισκευή κτιρίων ληξιπροθ. 0, α Συντ.& επισκευή λοιπ.μόνιμων εγκαταστάσεων τρεχ. Έτους ,00

5 Σελίδα 5 από β Συντ.& επισκευή λοιπ.μόνιμων εγκαταστάσεων παρελθ. έτους 0, γ Συντ.& επισκευή λοιπ.μόνιμων εγκαταστάσεων ληξιπροθ. 0, α Συντήρηση και επισκευή τηλεπικοινωνιακών μέσων τρεχ. Έτους 2.000, β Συντήρηση και επισκευή τηλεπικοινωνιακών μέσων 0, α Συντήρηση & επισκευή λοιπώ μηχανημάτων τρεχ.χρήσης , β Συντήρηση & επισκευή λοιπώ μηχανημάτων προηγ.χρήσης 0, γ Συντήρηση & επισκευή λοιπώ μηχανημάτων ληξιπροθ. 0, α Συντήρηση & επισκευή επίπλων & σκευών 0, β Εκτυπώσεις, εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις 0,00 Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων, μεταφορικών μέσων, εξοπλισμού 0892α κλπ ,00 Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων, μεταφορικών μέσων, εξοπλισμού κλπ. 0, β 0893α Εκτέλση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 0, α Δικαστικά έξοδα 0, α Επιδόσεις, δημοσιεύσεις, προσκλήσεις και λοιπά τρεχ. Έτους 400, β Επιδόσεις, δημοσιεύσεις, προσκλήσεις και λοιπά παρελθ.έτους 0, γ Επιδόσεις, δημοσιεύσεις, προσκλήσεις και λοιπά ληξιπροθ. 0, α Λοιπές δαπάνες τρεχ.έτους 2.000, β Λοιπές δαπάνες παρελθ. έτους 0, γ Λοιπές δαπάνες ληξιπροθ. 0, α Φόροι 400, α Προμ.σκευών μαγειρ.& εστίασης που δεν κατονομ.ειδ. Τρέχ.έτους 8.280, β Προμ.σκευών μαγειρ.& εστίασης που δεν κατονομ.ειδ.παρελθ. έτους 0, γ Προμ.σκευών μαγειρ.& εστίασης που δεν κατονομ.ειδ.ληξιπροθ. 0, α 1139β 1139γ Προμήθεια κλινοστρωμάτων & ειδών κατασκήνωσης που δεν κατανομάζονται ειδικά 5.280,00 Προμήθεια κλινοστρωμάτων & ειδών κατασκήνωσης που δεν κατανομάζονται ειδικά παρελθ. έτους 0,00 Προμήθεια κλινοστρωμάτων & ειδών κατασκήνωσης που δεν κατανομάζονται ειδικά ληξιπροθ. 0,00 Προμήθεια βιβλίων, περιοδοκών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων παρελθ. έτους 0, β 1261α Προμ.γραφ.ύλης & μικροαντικειμένων γραφείου γενικά τρεχ. Έτους , β Προμ.γραφ.ύλης & μικροαντικειμένων γραφείου γενικά παρελθ. έτους 0, γ Προμ.γραφ.ύλης & μικροαντικειμένων γραφείου γενικά ληξιπροθ. 0, α Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων 0, β Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων 0, α Προμήθεια εντύπων & δελτίων μηχανογράφησης τρεχ. Έτους 4.600, β Προμήθεια εντύπων & δελτίων μηχανογράφησης παρελθ. Έτους 0, γ Προμήθεια εντύπων & δελτίων μηχανογράφησης ληξιπροθ. 0, α Υγειονομικό υλικό τρέχουσας χρήσης , β Υγειονομικό υλικό προηγ.χρήσης 0, γ Υγειονομικό υλικό ληξιπροθ. 0,00

6 Σελίδα 6 από α Φαρμακευτικό υλικό , β Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού παρελθ. έτους 0, γ Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού ληξιπροθ. 0, α Προμήθεια ορθοπεδικού υλικού 0, α Προμήθεια λοιπού χημικού υλικού τρέχ.χρήσης , β Προμήθεια λοιπού χημικού υλικού προηγ.χρήσης 0, γ Προμήθεια λοιπού χημικού υλικού ληξιπροθ. 0, α Προμήθεια ειδών καθαριότητας τρέχ. Έτους 6.800, β Προμήθεια ειδών καθαριότητας παρελθ. έτους 0, γ Προμήθεια ειδών καθαριότητας ληξιπροθ. 0, α Προμ.ειδ.συντ.& επισκευής κτιρίων γενικά 4.000, β Προμ.ειδ.συντ.& επισκευής κτιρίων γενικά παρελθ. έτους 0, γ Προμ.ειδ.συντ.& επισκευής κτιρίων γενικά ληξιπροθ. 0, α Προμ.ειδ.συντ.& επσκευής λοιπ.μόν.εγκαταστάσεων 4.400, β Προμηθ. Ειδών συντήρησης & επισκευής λοιπών μινίμων εγκ/σεων παρελθ. έτους 0, γ Προμηθ. Ειδών συντήρησης & επισκευής λοιπών μινίμων εγκ/σεων ληξιπροθ. 0, α Λοιπ.προμ.ειδ.συντήρ.& επισκ.μηχαν.& λοιπού εξοπλισμού , β Λοιπές προμηθ. Ειδών συντήρησης & επισκευής μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού παρελθ. έτους 0, γ Λοιπές προμηθ. Ειδών συντήρησης & επισκευής μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού ληξιπροθ. 0, α Προμήθεια τροφίμων, ποτών, καπνού τρεχ. έτους , β Προμήθεια τροφίμων, ποτών, καπνού παρελθ. έτους 0, γ Προμήθεια τροφίμων, ποτών, καπνού ληξιπροθ. 0, α Προμήθεια στολών νοσοκόμων τρεχ. Έτους 2.200, β Προμήθεια στολών νοσοκόμων παρελθ. Έτους 0, γ Προμήθεια στολών νοσοκόμων ληξιπροθ. 0, α Προμήθεια στολών λοιπού προσωπικού παρελθ. έτους 600, α Προμήθεια υποδημάτων τρεχ. Έτους 1.600, α Προμηθεια υγρών καυσίμων & λιπαντικών τρεχ. Έτους 0, α Προμήθεια φωτογραφικού & φωτοτυπικού υλικού τρεχ. Έτους 2.400, β Προμήθεια φωτογραφικού & φωτοτυπικού υλικού παρελθ. Έτους 0, γ Προμήθεια φωτογραφικού & φωτοτυπικού υλικού ληξιπροθ. 0, α Προμήθεια φιλμς τρεχ. Έτους , β Προμήθεια φιλμς παρελθ. Έτους 0, γ Προμήθεια φιλμς ληξιπροθ. 0, α Προμήθεια εργαλείων μικρής διάρκειας & αξίας τρεχ.έτους 0, β Προμήθεια εργαλείων μικρής διάρκειας & αξίας παρελθ.έτους 0, γ Προμήθεια εργαλείων μικρής διάρκειας & αξίας ληξιπροθ. 0, α Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά 7.800, β Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά παρελθ. έτους 0, γ Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά ληξιπροθ. 0,00

7 Σελίδα 7 από α Λοιπές επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές 0, α Επιστροφή χρημάτων επιχορ.που δεν απορροφήθηκαν , Επιστροφές λοιπών περιπτώσεων που δεν κατανομάζονται ειδικά 400,00 100, α Απόδοση στο ΜΤΠΥ εισπράξεων που έγιναν γι αυτό 2.000, , α Απόδοση στο ΤΠΔΥ εισπράξεων που έγιναν γι αυτό 2.000, α Απόδοση στο ΙΚΑ εισπράξεων που έγιναν γι αυτό 2.000, α Απόδοση στο ΤΣΑΥ εισπράξεων που έγιναν γι αυτό 2.000, α Απόδοση στο ΤΣΜΕΔΕ εισπράξεων που έγιναν γι αυτό 800, α Απόδοση στον ΕΟΠΥΥ , , α Εσοδα υπέρ ΤΑΥΤΕΚΩ 400, α Απόδοση στα λοιπά ασφαλιστικά ταμεία & οργανισμούς 800, α Απόδ.στο Ενιαίο Ταμ.Επικ.Ασφ.(ΕΤΕΑ) 800, α Απόδοση στον ΕΤΕΑΕΠ ,00 242, α Απόδοση στον ΕΦΚΑ , , α Απόδ εισπραξ.που έγιναν για λογ/σμο του Δημοσίου , , , α Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογ/σμό ΝΠΙΔ 800,00 9, α Απόδ.κρατη. ΕΑΑΔΗΣΥ 800, α Τόκοι από λοιπά χρέη 200, β Τόκοι από λοιπά χρέη 0, α Προμήθεια επίπλων τρεχ. Έτους 1.200, β Προμήθεια επίπλων παρελθ. Έτους 0, γ Προμήθεια επίπλων ληξιπροθ. 0, α Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών & μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων τρεχ. Έτους 2.000,00 Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών & μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων 7112β παρελθ. Έτους 0,00 Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών & μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων ληξιπροθ. 0, γ 7123α Προμ.ηλεκτρονικών υπολογ.& βοηθητικών μηχανών τρεχ. Έτους 4.000, β Προμ.ηλεκτρονικών υπολογ.& βοηθητικών μηχανών παρελθ. έτους 0, γ Προμ.ηλεκτρονικών υπολογ.& βοηθητικών μηχανών ληξιπροθ. 0, α Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων 0, β Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων παρελθ. έτους 0, α Προμήθεια μηχανημάτων εκτός από μηχανές γραφείου τρεχ. Έτους 600, β Προμήθεια μηχανημάτων εκτός από μηχανές γραφείου παρελθ. Έτους 0, γ Προμήθεια μηχανημάτων εκτός από μηχανές γραφείου ληξιπροθ. 0, α Προμήθεια επιστημονικών οργάνων τρεχ. Έτους , β Προμήθεια επιστημονικών οργάνων παρελθ. Έτους 0, γ Προμήθεια επιστημονικών οργάνων ληξιπροθ. 0, Προμήθεια μηχανικού & λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού ,00 Υπέρ Δημοσίου και τρίτων από επενδύσεις χρηματοδοτούμενες από το 9392α πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων , , α Επιχορηγήσεις για αποδοχές προσωπικού , ,51

8 Σελίδα 8 από α Επιχορηγήσεις για εισφορές στο ΙΚΑ και λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς , , α Επιχορηγήσεις για αποζημιώσεις πρόσθετης εφημερίας , Επιχορηγήσεις για την προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,18 ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ,49 0,00 0,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , , ,18 O Διοικητής ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΚΑΡΙΩΤΗΣ

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ υπ αριθμ. 995

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ υπ αριθμ. 995 Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ. ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Ιακωβάτων 43 11144 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ : 213 2042000 ΤΜΗΜΑ :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: Γ Ν Α ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΜΗΝΑΣ:ΙΟΥΝΙΟΣ ΕΣΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΒΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ 0112 Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας. 17.860.000,00 4.137.000,00 0115 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Τηλ. 213 2086711, φαξ 213 2086501 logist@ kat-hosp.gr ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Τηλ. 213 2086711, φαξ 213 2086501 logist@ kat-hosp.gr ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Τηλ. 213 2086711, φαξ 213 2086501 logist@ kat-hosp.gr ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΑΙΟΣ 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΑΙΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Τηλ. 213 2086711, φαξ 213 2086501 logist@ kat-hosp.gr ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΑΙΟΣ 2015 Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Τηλ. 213 2086711, φαξ 213 2086501 logist@ kat-hosp.gr ΕΣΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY. Εχοντα υπόψη: Τι διατάξει του άρθρου 10Α του Ν.3861/2010 όπω προστέθηκε με το άρθρο 15 του Ν.4305/2014 (φεκ 237Α)

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY. Εχοντα υπόψη: Τι διατάξει του άρθρου 10Α του Ν.3861/2010 όπω προστέθηκε με το άρθρο 15 του Ν.4305/2014 (φεκ 237Α) INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2018.05.11 12:22:53 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΨΛΔΩ46904Χ-4ΛΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Τηλ. 213 2086711, φαξ 213 2086501 logist@ kat-hosp.gr ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018 ΕΣΟΔΑ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 4-0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 7.560.052,38 3.649.261,62 4-0200 ΑΜΟΙΒΕΣ

ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 4-0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 7.560.052,38 3.649.261,62 4-0200 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 4-0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 7.560.052,38 3.649.261,62 4-0200 ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΗΡΕΤΩΝ & ΕΡΓΑΤΩΝ 3.043.055,03 1.557.563,62 4-0210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟ Α ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ Βασικός µισθός λοιπών υπαλλήλων, υπηρετών 219 και εργατών

ΕΞΟ Α ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ Βασικός µισθός λοιπών υπαλλήλων, υπηρετών 219 και εργατών ΕΞΟ Α ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ Βασικός µισθός λοιπών υπαλλήλων, υπηρετών 219 εργατών 120.646,64 98.621,57 79.813,17 Επίδοµα χρόνου υπηρεσίας (Χρονοεπίδο 0221 µα) 18.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΛEITOΥΡΓΙΑΣ 7.770.000,00 1.670.000,00

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΛEITOΥΡΓΙΑΣ 7.770.000,00 1.670.000,00 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑ 2 Σεπτεμβρίου 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ : Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΟΔΑ 0112 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓ 1.600.000,00 0,00 345.000,00

ΕΣΟΔΑ 0112 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓ 1.600.000,00 0,00 345.000,00 Κ.Α.Ε. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ 0112 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓ 1.600.000,00 0,00 345.000,00 0115 ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ 420.023,00 0,00 105.005,75 0116 ΥΠΕΡ.ΕΡΓΑΣΙ 580.200,00 0,00

Διαβάστε περισσότερα

ΨΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π/Υ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018 ΕΣΟΔΑ

ΨΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π/Υ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018 ΕΣΟΔΑ ΨΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π/Υ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018 ΕΣΟΔΑ Κωδικός Κ.Α.Ε Περιγραφή Κ.Α.Ε Εξοφλήμενα Σύνολο ΠροϋπολογισμΧ.Ε.Π. 60111 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 210.500,00 0 60112 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 0112 0133 1227 1299 3353 3511 3524 5211Α 5211Β 5211Γ 5221 5241 5242 5243 5249 5252 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2016

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2016 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2016 ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 40219 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΗΡΕΤΩΝ & ΕΡΓΑΤΩΝ 336.731,79 191.827,13

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΔΑ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016

ΕΞΟΔΑ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΕΞΟΔΑ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 40219 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΗΡΕΤΩΝ & ΕΡΓΑΤΩΝ 436.505,29 337.420,19 337.420,19 40221

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Μαϊου 2015.

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Μαϊου 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Αθήνα 8/7/2015 Ν.Π.Δ.Δ. Διεύθυνση:Οικονομικού Αριθμ.Πρωτ. 46935 Βαθμός Προτεραιότητας Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Φεβρουαρίου 2018.

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Φεβρουαρίου 2018. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Αθήνα, 14/3/2018 Διεύθυνση: Οικονομικού Αριθμ. Πρωτ. 25583 Βαθμός Προτεραιότητας Πληροφορίες: Κωνσταντοπούλου Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ Π/Υ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΛΗΡΩΜΕΣ Σύνολο - 40219 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΗΡΕΤΩΝ & ΕΡΓΑΤΩΝ 427.918,79 298.732,19 259.515,79

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Νοεμβρίου 2015.

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Νοεμβρίου 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Αθήνα, 14/12/2015 Ν.Π.Δ.Δ. Διεύθυνση: Οικονομικού Αριθμ. Πρωτ. 88386 Βαθμός Προτεραιότητας Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π/Υ 12ος/2016 Έσοδα Κωδικός Κ.Α.Ε Περιγραφή Κ.Α.Ε Σύνολο Προϋπολογισμο Εξοφλήμενα Χ.Ε.Π ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π/Υ 12ος/2016 Έσοδα Κωδικός Κ.Α.Ε Περιγραφή Κ.Α.Ε Σύνολο Προϋπολογισμο Εξοφλήμενα Χ.Ε.Π ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π/Υ 12ος/2016 Έσοδα Κωδικός Κ.Α.Ε Περιγραφή Κ.Α.Ε Σύνολο Προϋπολογισμο Εξοφλήμενα Χ.Ε.Π. 60111 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 210.400,00 0 60112 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓ 7.983.000,00-797.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Φεβρουαρίου 2016.

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Φεβρουαρίου 2016. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Αθήνα, 17/3/2016 Ν.Π.Δ.Δ. Διεύθυνση: Οικονομικού Αριθμ. Πρωτ. 25638 Βαθμός Προτεραιότητας Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Αθήνα, 12/4/2014 Ν.Π.Δ.Δ. Διεύθυνση: Οικονομικού Αριθμ. Πρωτ. 32881 Βαθμός Προτεραιότητας Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Οκτωβρίου 2017.

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Οκτωβρίου 2017. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Αθήνα, 13/11/2017 Διεύθυνση: Οικονομικού Πληροφορίες: Κωνσταντοπούλου Κ. Τηλ. 2132040491 Αριθμ. Πρωτ. 102423 Βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διοικητικός Διευθυντής, Τρίτζαλης Νικόλαος

Ο Διοικητικός Διευθυντής, Τρίτζαλης Νικόλαος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 2 η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ ΚΑΙ ΠΡΩΪΟ» Ερμούπολη:14/12/2015 Αριθ.Πρωτ:11535 Ταχ.Δ/νση: Γ. Παπανδρέου 2 Ερμ/λη Σύρος Τ.κ:841 00 Πληροφορίες:Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Μαρτίου 2017.

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Μαρτίου 2017. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Αθήνα, 5/4/2017 Ν.Π.Δ.Δ. Διεύθυνση: Οικονομικού Αριθμ. Πρωτ. 30902 Βαθμός Προτεραιότητας Πληροφορίες: Κωνσταντοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ. Θ Ε Μ Α : «Στοιχεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Νοσοκομείο Αφροδίσιων και Δερματικών Νόσων «Ανδρέας Συγγρός».

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ. Θ Ε Μ Α : «Στοιχεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Νοσοκομείο Αφροδίσιων και Δερματικών Νόσων «Ανδρέας Συγγρός». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑ 27 Απριλίου 2016 ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ : Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενταλματοποιηθέν Εξοφληθέντα α ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ , , , β ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ 65.

Ενταλματοποιηθέν Εξοφληθέντα α ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ , , , β ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ 65. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠ/ΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ Διεύθυνση Τμήμα Πληρ. Ταχ.Διεύθ Τηλέφωνο Fax Οικονομικής Οργάνωσης και Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Aυγούστου 2015.

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Aυγούστου 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Αθήνα, 15/9/2015 Ν.Π.Δ.Δ. Διεύθυνση: Οικονομικού Αριθμ.Πρωτ. 60718 Βαθμός Προτεραιότητας Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ. Θ Ε Μ Α : «Στοιχεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Νοσοκομείο Αφροδίσιων και Δερματικών Νόσων «Ανδρέας Συγγρός».

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ. Θ Ε Μ Α : «Στοιχεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Νοσοκομείο Αφροδίσιων και Δερματικών Νόσων «Ανδρέας Συγγρός». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑ 19/10/2017 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Αθήνα, 16/5/2016 Ν.Π.Δ.Δ. Διεύθυνση: Οικονομικού Αριθμ. Πρωτ. 41100 Βαθμός Προτεραιότητας Πληροφορίες: Κωνσταντοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΟΔΑ Κωδικός Κ.Α.Ε Περιγραφή Κ.Α.Ε Προυπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓ

ΕΣΟΔΑ Κωδικός Κ.Α.Ε Περιγραφή Κ.Α.Ε Προυπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠ/ΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ Διεύθυνση Τμήμα Πληρ. Ταχ.Διεύθ Τηλέφωνο Fax Οικονομικής Οργάνωσης και Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη Αριθμ. πρωτ.: 42674

Θεσσαλονίκη Αριθμ. πρωτ.: 42674 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Δ.Υ. ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη 2313312000, Fax 2310892261 Υποδιεύθυνση: Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Οικονομικού Αριθμ. Πρωτ Βαθμός Προτεραιότητας Πληροφορίες: Κωνσταντοπούλου Κ. Τηλ

Διεύθυνση: Οικονομικού Αριθμ. Πρωτ Βαθμός Προτεραιότητας Πληροφορίες: Κωνσταντοπούλου Κ. Τηλ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Αθήνα, 12/3/2019 Διεύθυνση: Οικονομικού Αριθμ. Πρωτ. 26829 Βαθμός Προτεραιότητας Πληροφορίες: Κωνσταντοπούλου Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΟΡ. ΑΠΟ ΝΠΔΔ-ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Η ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ,00 0, ,78

ΕΠΙΧΟΡ. ΑΠΟ ΝΠΔΔ-ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Η ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ,00 0, ,78 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠ/ΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ Διεύθυνση Τμήμα Πληρ. Ταχ.Διεύθ Τηλέφωνο Fax Οικονομικής Οργάνωσης και Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Αυγούστου 2017.

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Αυγούστου 2017. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Αθήνα, 6/9/2017 Ν.Π.Δ.Δ. Διεύθυνση: Οικονομικού Αριθμ. Πρωτ. 75949 Βαθμός Προτεραιότητας Πληροφορίες: Κωνσταντοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Αθήνα, 17/4/2018 Διεύθυνση: Οικονομικού Πληροφορίες: Κωνσταντοπούλου Κ. Τηλ. 2132040491 Αριθμ. Πρωτ. 42490 Βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Απριλίου 2017.

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Απριλίου 2017. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Αθήνα, 17/5/2017 Ν.Π.Δ.Δ. Διεύθυνση: Οικονομικού Αριθμ. Πρωτ. 45942 Βαθμός Προτεραιότητας Πληροφορίες: Κωνσταντοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ

ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ Αθήνα, 15-02-2017 Α.Π. : 704 Δημοσίευση /ανάρτηση της πορείας εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας μέχρι και τον μήνα Ιανουάριο 2017 σύμφωνα με τον N. 3861/2010 (ΦΕΚ. 112/13-7-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4ος/2017 ΕΣΟΔΑ Κωδικός Κ.ΑΠεριγραφή Κ.Α.Ε Σύνολο Προϋπολογισμο Εξοφλήμενα Χ.Ε.Π.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4ος/2017 ΕΣΟΔΑ Κωδικός Κ.ΑΠεριγραφή Κ.Α.Ε Σύνολο Προϋπολογισμο Εξοφλήμενα Χ.Ε.Π. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4ος/2017 ΕΣΟΔΑ Κωδικός Κ.ΑΠεριγραφή Κ.Α.Ε Σύνολο Προϋπολογισμο Εξοφλήμενα Χ.Ε.Π. 60111 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 210.500,00 0 60112 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓ

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Οικονομικού Αριθμ. Πρωτ Βαθμός Προτεραιότητας Πληροφορίες: Κωνσταντοπούλου Κ. Τηλ

Διεύθυνση: Οικονομικού Αριθμ. Πρωτ Βαθμός Προτεραιότητας Πληροφορίες: Κωνσταντοπούλου Κ. Τηλ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Αθήνα, 07/03/2019 Διεύθυνση: Οικονομικού Αριθμ. Πρωτ. 17379 Βαθμός Προτεραιότητας Πληροφορίες: Κωνσταντοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY. Ψ.Ν.Α ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π/Υ 5ου/17 ΕΣΟΔΑ Κωδικός Κ.Α.Ε Περιγραφή Κ.Α.Ε Σύνολο ΠροϋπολογΕξοφλήμενα Χ.Ε.Π.

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY. Ψ.Ν.Α ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π/Υ 5ου/17 ΕΣΟΔΑ Κωδικός Κ.Α.Ε Περιγραφή Κ.Α.Ε Σύνολο ΠροϋπολογΕξοφλήμενα Χ.Ε.Π. INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2017.06.06 11:37:18 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΑΘΦ469Η5Ω-ΥΤΨ Ψ.Ν.Α ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π/Υ 5ου/17 ΕΣΟΔΑ Κωδικός Κ.Α.Ε

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Αθήνα, 10/2/2017 Ν.Π.Δ.Δ. Διεύθυνση: Οικονομικού Αριθμ. Πρωτ. 12184 Βαθμός Προτεραιότητας Πληροφορίες: Κωνσταντοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Απριλίου 2019.

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Απριλίου 2019. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Αθήνα, 08/05/2019 Αρ. Πρωτ.: 56327 Δ/νση: Οικονομικού Τμήμα: Οικονομικής Παρακολούθησης και Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Οικονομικού Αριθμ. Πρωτ Βαθμός Προτεραιότητας Πληροφορίες: Κωνσταντοπούλου Κ. Τηλ

Διεύθυνση: Οικονομικού Αριθμ. Πρωτ Βαθμός Προτεραιότητας Πληροφορίες: Κωνσταντοπούλου Κ. Τηλ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Αθήνα, 31/1/2019 Διεύθυνση: Οικονομικού Αριθμ. Πρωτ. 10867 Βαθμός Προτεραιότητας Πληροφορίες: Κωνσταντοπούλου Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ηράκλειο: 05-12-2017 Αρ. Πρωτ.:7243/Φ80 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - έως ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2017 ΕΣΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 280.000 203.063,20 203.063,20 0112 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 5.250.000

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 Ιανουάριος Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0113 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1.460.000 0133 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Ιουνίου 2019.

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Ιουνίου 2019. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Αθήνα, 04/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 86062 Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Μεσογείων 284, 15562 Δ/νση: Οικονομικού Τμήμα:

Διαβάστε περισσότερα

Ψ.Ν.Α ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2019 ΕΣΟΔΑ ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

Ψ.Ν.Α ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2019 ΕΣΟΔΑ ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 Ψ.Ν.Α ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2019 ΕΣΟΔΑ ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 Κωδικός Κ.Α.Ε Περιγραφή Κ.Α.Ε Σύνολο Προϋπολογισμου Εξοφλήμενα Χ.Ε.Π. 60111 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 277.000,00-66.300,00 60112

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Αθήνα, 20/7/2015 Ν.Π.Δ.Δ. Διεύθυνση: Οικονομικού Αριθμ.Πρωτ. 49791 Βαθμός Προτεραιότητας Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 TAMEIO ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Αθήνα, 16-09-2015 Αρ. Πρωτ: 12927 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΧΡΙ 31-08-2015

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Ιουλίου 2019.

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Ιουλίου 2019. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Αθήνα, 09/08/2019 Αρ. Πρωτ.: 99883 Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Μεσογείων 284, 15562 Δ/νση: Οικονομικού Τμήμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΕΣΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 0000 0100 0110 0111 Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 16.624.000,00 0,00 0,00 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Αθήνα, 5/8/2015 Ν.Π.Δ.Δ. Διεύθυνση: Οικονομικού Αριθμ.Πρωτ. 54208 Βαθμός Προτεραιότητας Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘ ΒΕΒΑΙΩΘ ΕΙΣΠΡΑΧΘ 0111 0112 0133 0136 1227 1299 3353 3511 3524 5211Α 5211Β 5211Γ 5221 5241 5243 5249 5252 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ 10/08/2018 ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 12787

ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ 10/08/2018 ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 12787 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ 10/08/2018 ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 12787 ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ. Θ Ε Μ Α : «Στοιχεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Νοσοκομείο Αφροδίσιων και Δερματικών Νόσων «Ανδρέας Συγγρός».

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ. Θ Ε Μ Α : «Στοιχεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Νοσοκομείο Αφροδίσιων και Δερματικών Νόσων «Ανδρέας Συγγρός». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑ 26/10/2017 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘ ΒΕΒΑΙΩΘ ΕΙΣΠΡΑΧΘ 0111 0112 0133 0136 1227 1299 3353 3511 3524 5211Α 5211Β 5211Γ 5221 5241 5242 5243 5249 5252 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: «Απολογιστικά στοιχεία δαπανών από 1/1/2015 έως 31/12/2015.

Θέµα: «Απολογιστικά στοιχεία δαπανών από 1/1/2015 έως 31/12/2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΑΜΟΣ 22/02/2016 ΑΡ.ΠΡΩΤ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ 11/ 09/2017

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ 11/ 09/2017 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ 11/ 09/2017 ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ:14448 ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ

ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ Αθήνα, 12-09-2018 Α.Π. : 3420 Δημοσίευση /ανάρτηση της πορείας εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας μέχρι και τον μήνα Ιούνιο 2018 σύμφωνα με τον N. 3861/2010 (ΦΕΚ. 112/13-7-2010

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Σεπτεμβρίου 2019.

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Σεπτεμβρίου 2019. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Αθήνα, 08/10/2019 Αρ. Πρωτ.: 120045 Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Μεσογείων 284, 15562 Δ/νση: Οικονομικού Τμήμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 (σε ΕΥΡΩ) μετα τροποποιήσεων

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 (σε ΕΥΡΩ) μετα τροποποιήσεων ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 09.10.3000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 09.10.3353 Έσοδα από πώληση μεριδίων του Κοινού Κεφαλαίου ΝΠΔΔ και ασφαλιστικών Φορέων. 1.500.000,00 1.500.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ. Θ Ε Μ Α : «Στοιχεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Νοσοκομείο Αφροδίσιων και Δερματικών Νόσων «Ανδρέας Συγγρός».

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ. Θ Ε Μ Α : «Στοιχεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Νοσοκομείο Αφροδίσιων και Δερματικών Νόσων «Ανδρέας Συγγρός». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑ 26/10/16 ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ : Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ. Θ Ε Μ Α : «Στοιχεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Νοσοκομείο Αφροδίσιων και Δερματικών Νόσων «Ανδρέας Συγγρός».

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ. Θ Ε Μ Α : «Στοιχεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Νοσοκομείο Αφροδίσιων και Δερματικών Νόσων «Ανδρέας Συγγρός». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑ 20/10/2017 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ 17/05/2018 ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 7996

ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ 17/05/2018 ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 7996 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ 17/05/2018 ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 7996 ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - έως IOYNIO 2017 ΕΣΟΔΑ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - έως IOYNIO 2017 ΕΣΟΔΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ηράκλειο: 05-07-2017 Αρ. Πρωτ.: 3593/Φ80 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - έως IOYNIO 2017 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικής Οργάνωσης και Υποστήριξης Οικονομικής Διαχείρισης Β.Αντωνοπούλου Υπάτης 1 & N.E.O Πατρών-Αθηνών

Οικονομικής Οργάνωσης και Υποστήριξης Οικονομικής Διαχείρισης Β.Αντωνοπούλου Υπάτης 1 & N.E.O Πατρών-Αθηνών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠ/ΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ Διεύθυνση Τμήμα Πληροφορίες Ταχ. Διεύθυνση Τηλέφωνο Fax Οικονομικής Οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ε Σ Ο Δ Α. Αθήνα Αρ. Πρωτ.: Φ30316/59253/2139

Ε Σ Ο Δ Α. Αθήνα Αρ. Πρωτ.: Φ30316/59253/2139 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ OIKONOMIKΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Διεύθυνση: Τμήμα: Ταχ. Δ/νση: Ταχ. Κωδ.: Πληροφορίες Τηλέφωνο: ΦΑΞ: Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΜΥΤΙΛΗΝΗ 15/01/2019 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 822

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΜΥΤΙΛΗΝΗ 15/01/2019 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 822 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΜΥΤΙΛΗΝΗ 15/01/2019 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 822 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/ /1/2018 ΕΣΟΔΑ Κ.Α.Ε ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΠΡΑΧΘΕΝΤΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/ /1/2018 ΕΣΟΔΑ Κ.Α.Ε ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Φ.Μ: 090166310 Α.Δ.Α.: Δ.Ο.Υ. :ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Αρ. Πρωτ.: 832 Διεύθυνση: Λόφος Παν/μίου Μυτιλήνη: 7/2/2018 Ταχ. Κώδ.: 81100 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2018 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ψ.Ν.Α ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π/Υ 11ου/17 ΕΣΟΔΑ

Ψ.Ν.Α ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π/Υ 11ου/17 ΕΣΟΔΑ Ψ.Ν.Α ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π/Υ 11ου/17 ΕΣΟΔΑ Κωδικός Κ.Α.Ε Περιγραφή Κ.Α.Ε Σύνολο Προϋπολογισμού Εξοφλημένα Χ.Ε.Π. 60111 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣ 210.500,00-52.625,00 60112 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓ

Διαβάστε περισσότερα

63111 ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 0 0

63111 ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 0 0 Ψ.Ν.Α ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π/Υ 10ος/17 ΕΣΟΔΑ Κωδικός Κ.ΑΠεριγραφή Κ.Α.Ε Σύνολο ΠροϋπολογισΕξοφλήμενα Χ.Ε.Π. 60111 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟ 210.500,00 0 60112 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓ 13.928.866,67-1.170.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 60.000 0112 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4.180.000 0133 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

0 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ-ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ , , ,00

0 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ-ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Δ Α: Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2018.02.21 10:59:33 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΩΝΩ469Η5Ω-ΘΩΜ Ψ.Ν.Α ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π/Υ 1ος/18 ΕΣΟΔΑ Κωδικός Κ.ΑΠεριγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ. Θ Ε Μ Α : «Στοιχεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Νοσοκομείο Αφροδίσιων και Δερματικών Νόσων «Ανδρέας Συγγρός».

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ. Θ Ε Μ Α : «Στοιχεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Νοσοκομείο Αφροδίσιων και Δερματικών Νόσων «Ανδρέας Συγγρός». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑ 4 Απριλίου 2016 ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ : Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ψ.Ν.Α ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 ΕΣΟΔΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ Κωδικός Κ.Α.Ε Περιγραφή Κ.Α.Ε Σύνολο Προϋπολογισμου Εξοφλήμενα Χ.Ε.Π.

Ψ.Ν.Α ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 ΕΣΟΔΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ Κωδικός Κ.Α.Ε Περιγραφή Κ.Α.Ε Σύνολο Προϋπολογισμου Εξοφλήμενα Χ.Ε.Π. Ψ.Ν.Α ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 ΕΣΟΔΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ Κωδικός Κ.Α.Ε Περιγραφή Κ.Α.Ε Σύνολο Προϋπολογισμου Εξοφλήμενα Χ.Ε.Π. 60111 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟ 277.000,00 0 60112 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ. Θ Ε Μ Α : «Στοιχεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Νοσοκομείο Αφροδίσιων και Δερματικών Νόσων «Ανδρέας Συγγρός».

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ. Θ Ε Μ Α : «Στοιχεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Νοσοκομείο Αφροδίσιων και Δερματικών Νόσων «Ανδρέας Συγγρός». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑ 24/10/2017 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - έως ΙΟΥΝΙΟ 2015 ΕΣΟΔΑ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - έως ΙΟΥΝΙΟ 2015 ΕΣΟΔΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο: 15-07-2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ.: 3599/Φ80 Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - έως ΙΟΥΝΙΟ 2015 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

0423 ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΒΑΣΕΙ ΑΤΟΜ. ΣΥΜΒ. (ΑΡ.97 Ν.4368/20) ,39 0, ,11

0423 ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΒΑΣΕΙ ΑΤΟΜ. ΣΥΜΒ. (ΑΡ.97 Ν.4368/20) ,39 0, ,11 ΨΝΑ ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 ΑΡ.ΠΡΩΤ:8575/775875 KAE ONOMAΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ-ΑΙΡΕΤΩΝ- 0211 ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ 0,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - έως ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2015 ΕΣΟΔΑ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - έως ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2015 ΕΣΟΔΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ηράκλειο: 08-09-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ.:4195/Φ80 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - έως ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2015 ΕΣΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικής Οργάνωσης και Υποστήριξης Οικονομικής Διαχείρισης Β.Αντωνοπούλου Υπάτης 1 & N.E.O Πατρών-Αθηνών

Οικονομικής Οργάνωσης και Υποστήριξης Οικονομικής Διαχείρισης Β.Αντωνοπούλου Υπάτης 1 & N.E.O Πατρών-Αθηνών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠ/ΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ Διεύθυνση Τμήμα Πληροφορίες Ταχ. Διεύθυνση Τηλέφωνο Fax Οικονομικής Οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ. Θ Ε Μ Α : «Στοιχεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Νοσοκομείο Αφροδίσιων και Δερματικών Νόσων «Ανδρέας Συγγρός».

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ. Θ Ε Μ Α : «Στοιχεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Νοσοκομείο Αφροδίσιων και Δερματικών Νόσων «Ανδρέας Συγγρός». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑ 20/10/2017 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ. Θ Ε Μ Α : «Στοιχεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Νοσοκομείο Αφροδίσιων και Δερματικών Νόσων «Ανδρέας Συγγρός».

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ. Θ Ε Μ Α : «Στοιχεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Νοσοκομείο Αφροδίσιων και Δερματικών Νόσων «Ανδρέας Συγγρός». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑ 24 Φεβρουαρίου 20 ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ : Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

0 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ-ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ,44 0,00 0,00

0 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ-ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ,44 0,00 0,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Δ Α: Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - έως ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2015 ΕΣΟΔΑ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - έως ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2015 ΕΣΟΔΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ηράκλειο: 11-01-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ.: 94/Φ80 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - έως ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2015 ΕΣΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχορηγήσεις για την κάλυψη δαπανών παροχών συντάξεων, βοηθημ ,00 0,00 0,00

Επιχορηγήσεις για την κάλυψη δαπανών παροχών συντάξεων, βοηθημ ,00 0,00 0,00 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΦΜ : 999723430 ΔΟΥ : ΨΥΧΙΚΟΥ ΟΔΟΣ : Βασιλίσσης Σοφίας 135 & Ζαχάρωφ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/3/2017 ΤΚ : 11521 ΠΕΡΙΟΧΗ :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - έως ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2016 Α. ΕΣΟΔΑ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - έως ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2016 Α. ΕΣΟΔΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ηράκλειο: 10/01/2017 Αρ. Πρωτ.: 56/Φ80 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - έως ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2016 Α. ΕΣΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΦΜ : 999723430 ΔΟΥ : ΨΥΧΙΚΟΥ ΟΔΟΣ : Βασιλίσσης Σοφίας 135 & Ζαχάρωφ Αθήνα 10/10/2017 ΤΚ : 11521 ΠΕΡΙΟΧΗ : ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ηράκλειο: 05/10/2016 Αρ. Πρωτ.: 4758/Φ80 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - έως ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2016 Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘ ΒΕΒΑΙΩΘ ΕΙΣΠΡΑΧΘ 0111 0112 0133 1299 3511 3524 5211Α 5221 5252 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2015

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ Οικ. Έτος : 2015 ΑΦΜ: 090051764/Δ.Ο.Υ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 7596 Πληροφορίες: Κορρέ Ελισάβετ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/ /6/2015 ΕΣΟΔΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/ /6/2015 ΕΣΟΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Φ.Μ: 090166310 Α.Δ.Α.: Δ.Ο.Υ. :ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Αρ. Πρωτ.: 4900 Διεύθυνση: Λόφος Παν/μίου Μυτιλήνη: 7/7/2015 Ταχ. Κώδ.: 81100 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2015 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/ /2/2019 ΕΣΟΔΑ Κ.Α.Ε ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΠΡΑΧΘΕΝΤΑ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/ /2/2019 ΕΣΟΔΑ Κ.Α.Ε ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Φ.Μ: 090166310 Δ.Ο.Υ. :ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Διεύθυνση: Λόφος Παν/μίου Ταχ. Κώδ.: 81100 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2019 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/2019-28/2/2019 ΕΣΟΔΑ Κ.Α.Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ TAMEIO ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΔΑ: 6Ν3Ι46ΨΧΥΙ-3ΜΡ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 Αθήνα, 10-03-2017 Αρ. Πρωτ: 3291 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ TAMEIO ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ TAMEIO ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ TAMEIO ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α Α: ΩΚ9Α46ΨΧΥΙ-40Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 Αθήνα, 6/12/2017 Αρ. Πρωτ: 24517 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

, , , , , , , , , , , ,

, , , , , , , , , , , , ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ 18/8/2015 ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ:13884 ΘΕΜΑ: Απολογιστικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα