ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αδ. Αριστοπούλου, Διπλ. Χημικός Μηχ. Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, Τηλ. : Fax : ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Αθήνα, Για το έργο: «Εργασίες υγρομόνωσης της οροφής του κτιρίου των Πρασίνων αμφιθεάτρων και Παπαδάκη καθώς και των αρμών των κτιρίων Ρουσσόπουλου και Κεντρικού του ΓΠΑ» Το έργο αφορά τις εργασίες υγρομόνωσης της οροφής του κτιρίου των Πρασίνων αμφιθεάτρων, την οριστική αποκατάσταση της μόνωσης της οροφής του κτιρίου Παπαδάκη και την επιδιόρθωση των μονώσεων των αρμών του Κεντρικού κτιρίου της Διοίκησης και του κτιρίου Ρουσσόπουλου λόγω εισροής υδάτων στα συγκεκριμένα κτίρια. Όλες οι ασφαλτικές μεμβράνες που θα χρησιμοποιηθούν θα συνοδεύονται, κατά την προμήθειά τους, με επίσημα πιστοποιητικά ποιότητας, όπου θα αναγράφονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους (σύμφωνα με τα πρότυπα ASTM D-36, ASTM D-5, ASTM D-146, ASTM D- 412, ASTM D-5602, ASTM D-5635, ASTM D , ΕΛΟΤ ΕΝ και ΕΛΟΤ ΕΝ 1297). Επίσης θα φέρουν υποχρεωτική σήμανση CE. Σε όλα τα κτίρια τα στόμια των υδρορροών στην οροφή θα στεγανωθούν καταλλήλως τοποθετώντας μεταλλικό ή πλαστικό σωλήνα (πουκάμισο) στη θέση του στομίου και θα επικολλούνται τοπικά στρογγυλοτεμάχια ασφαλτικής μεμβράνης. Στην περίπτωση διάστρωσης της οροφής με χαλίκι (κτίριο Παπαδάκη) θα πρέπει να συγκρατείται η επιφανειακή στρώση με ειδική διάτρητη στεφάνη επί της οριζόντιας πλάκας. Οι κάθετες διελεύσεις αγωγών θα στεγανωθούν επίσης με πουκάμισο και οριζόντια πλάκα που θα κολληθεί κάτω από την ασφαλτική μεμβράνη. Σε κάθε περίπτωση θα είναι ομαλή η απορροή των ομβρίων υδάτων χωρίς κινδύνους διαπότισης της ασφαλτικής στρώσης. Πιο αναλυτικά και για κάθε κτίριο ξεχωριστά θα γίνουν οι εξής εργασίες:

2 2 Κτίριο Πρασίνων αμφιθεάτρων Στο κτίριο αυτό θα γίνει αποκατάσταση της επιφάνειας της οροφής και υγρομόνωση αυτής με ελαστομερή ασφαλτική μεμβράνη (sbs). Θα μονωθούν οι τρεις (3) περιμετρικές ζώνες της οριζόντιας οροφής του κτιρίου συνολικής επιφάνειας 1060 m 2 περίπου. Στην επιφάνεια αυτή συμπεριλαμβάνεται η επιφάνεια σαράντα τεσσάρων (44) ανεστραμμένων ορθογώνιων δοκαριών Πιο αναλυτικά θα γίνουν οι παρακάτω εργασίες: Αποξηλώσεις Αποξήλωση αγωγών ηλεκτρολογικού ρεύματος εντός χαλύβδινων καναλιών, τα οποία είναι ανενεργά και βρίσκονται περιμετρικά της οροφής. Θα εξασφαλιστεί η στεγανοτική ικανότητα των σημείων αυτών. Προετοιμασία υποστρώματος Η διαδικασία της στεγάνωσης θα εφαρμοστεί στη φέρουσα πλάκα του κτιρίου, δηλαδή σε σκληρό υπόστρωμα, με έντονες ανωμαλίες και μεγάλες ανοχές επιπεδότητας, ιδιαίτερα στα ανεστραμμένα δοκάρια. Επιπλέον υπάρχουν σημεία ρηγματώσεων και εμφανή οξειδωμένα στοιχεία του οπλισμού. Ο καθαρισμός των οξειδωμένων οπλισμών θα γίνει είτε με χρήση χαλύβδινης σφύρας χειρός διπλής κεφαλής (απολέπιση), είτε με χρήση βούρτσας με χαλύβδινα σύρματα, είτε με εφαρμογή υγρού αφαιρετικού σκουριάς και διαβρώσεων με χρήση πινέλου. Όπου απαιτείται, μπορεί να γίνει και απομάκρυνση του σκυροδέματος που καλύπτει τους συνδετήρες στην περιοχή των άκρων τους για να καθαριστούν καλύτερα από τη σκωρία. Στην συνέχεια, επιμελής καθαρισμός των περιοχών επέμβασης με σκούπισμα ή φύσημα με πεπιεσμένο αέρα. Εφαρμογή αντιδιαβρωτικής επίστρωσης επί του αποκαλυφθέντος οπλισμού με έτοιμο (βιομηχανικής προέλευσης) μη τοξικό τσιμεντοειδές κονίαμα και αποκατάσταση της διατομής του σκυροδέματος με έτοιμο μη τοξικό τσιμεντοειδές μη συρρικνούμενο επισκευαστικό κονίαμα. Χρήση ενισχυτικού πρόσφυσης μεταξύ παλαιού σκυροδέματος και προστιθέμενου κονιάματος. Για τη σφράγιση των ρωγμών του σκυροδέματος μικρού εύρους και τις ανοχές απαιτείται πολύ καλός καθαρισμός από χαλαρά υλικά και σκόνες και εφαρμογή τσιμεντοειδούς κονιάματος έτσι ώστε να επιτευχθεί λείανση των επιφανειών και να μην υπάρχουν σημεία τραυματισμού των μεμβρανών. Εφαρμογή στεγανωτικής στρώσης

3 3 Πολύ καλός καθαρισμός της επιφάνειας της οροφής, των ανεστραμμένων δοκαριών και των στηθαίων. Θα ακολουθήσει επάλειψη με ασφαλτικό βερνίκι με ελάχιστη απαιτούμενη ποσότητα για προεπάλειψη 0.5 Kg/m 2 λόγω του πορώδους του υποστρώματος. Αφού στεγνώσει το ασφαλτικό βερνίκι θα γίνει η επικόλληση ελαστομερούς ασφαλτικής μεμβράνης, με φορέα οπλισμού πολυεστέρα, επιφάνεια ψηφίδες αυτοπροστασίας, συνολικού βάρους 5 Kg/m 2. κάτω επιφάνεια φιλμ πολυαιθυλενίου και άνω Η επικόλληση της ασφαλτικής μεμβράνης θα γίνει με τη μέθοδο της πλήρους επικόλλησης. Η αλληλοεπικάλυψη των φύλλων της μεμβράνης θα γίνει κατά 10 εκ. και η επικόλληση θα επιτευχθεί στο σημείο αυτό με θερμοκόλληση σύντηξη του ιδίου υλικού, αφού προηγηθεί η συγκόλληση του υπολοίπου σώματος της μεμβράνης στο υπόστρωμα με χρήση φλόγιστρου. Οι κατά πλάτος αρμοί των ρολών δεν πρέπει να συμπίπτουν έτσι ώστε να εμφανίζονται τέσσερις γωνίες στο ίδιο σημείο. Για τον λόγο αυτό η κάθε σειρά θα ξεκινά με εναλλαγή διαφορετικού μήκους μεμβράνης. Η θερμοκρασία συγκόλλησης θα είναι τέτοια ώστε στο άκρο της αλληλεπικάλυψης της μεμβράνης να εμφανίζεται συντηγμένο υλικό. Οι κατακόρυφες καταλήξεις των ασφαλτικών μεμβρανών στα στηθαία και στο τοίχος του κεντρικού μέρους του κτιρίου θα γίνει με μεταλλικό έλασμα και μαστίχα σιλικόνης και θα στερεωθεί με βύσματα πάνω από το τελείωμα της ασφαλτικής μεμβράνης. Η ασφαλτική μεμβράνη θα φέρει επίσης βύσματα με ειδικές ροδέλες. Τοποθέτηση θερμομονωτικών πλακών μόνο στην επιφάνεια που κάτω από την οροφή υπάρχουν χώροι γραφείων. To κάτω μέρος των πλακών θα φέρουν εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm και άνω μέρος επικολλημένη τσιμεντοκονία πάχους 10 mm. Η συνολική επιφάνεια της θερμομόνωσης είναι..108 m 2 περίπου. Κτίριο Παπαδάκη Η οροφή του κτιρίου Παπαδάκη είναι υγρομονωμένη και θερμομονωμένη αλλά έχει χάσει τη στεγανοτική της ικανότητα από κακές παρεμβάσεις (τοποθέτηση κλιματιστικών μονάδων) στην επιφάνειά της. Η συνολική επιφάνεια της ταράτσας είναι 316 m 2 περίπου. Για την αποκατάστασή της απαιτούνται τα εξής: Αποξηλώσεις Αφαίρεση και απομάκρυνση από όλη την επιφάνεια, του υφιστάμενου διαστρωμένου χαλικιού με ιδιαίτερη προσοχή και θα αποθηκευτεί προσωρινά διότι θα επαναχρησιμοποιηθεί. Αποξήλωση του γεωυφάσματος και απομάκρυνση της θερμομονωτικής στρώσης, η οποία θα επαναχρησιμοποιηθεί.

4 4 Τοπική αποξήλωση της υφιστάμενης στεγνωτικής μεμβράνης σε σημεία που είναι εμφανής η συγκέντρωση νερού κάτω από αυτήν. Η έκταση της αποξήλωσης δεν εκτιμάται να υπερβεί το 10 % της στεγανωμένης επιφάνειας. Εφαρμογή στεγανωτικής στρώσης Πολύ καλός καθαρισμός της επιφάνειας για να αποκαλυφθεί πλήρως το ασφαλτόπανο. Αποκατάσταση της στεγνωτικής στρώσης στα σημεία που έγινε η αποξήλωση. Θα ακολουθήσει επάλειψη με ασφαλτικό βερνίκι με ελάχιστη απαιτούμενη ποσότητα για προεπάλειψη 0.3 Kg/m 2. Αφού στεγνώσει το ασφαλτικό βερνίκι θα γίνει η επικόλληση ελαστομερούς ασφαλτικής μεμβράνης, με φορέα οπλισμού πολυεστέρα, άνω και κάτω επιφάνεια φιλμ πολυαιθυλενίου, συνολικού βάρους 4 Kg/m 2. Η διαδικασία επικόλλησης στην οροφή και τα στηθαία είναι ίδια με αυτή που περιγράφηκε στο προηγούμενο κτίριο. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί σε βάσεις σκυροδέματος που υπάρχουν στην οροφή και εδράζονται σε αυτές κλιματιστικές μονάδες. Η ασφαλτική μεμβράνη θα καλύψει μερικώς τις βάσεις αυτές (αφού δεν θα μετακινηθούν καθόλου τα κλιματιστικά). Επανατοποθέτηση της θερμομονωτικής στρώσης. Ενδέχεται σε ορισμένα σημεία να είναι κατεστραμμένη γι αυτό απαιτείται αντικατάστασή της με καινούριες πλάκες. Προμήθεια και τοποθέτηση προστατευτικής στρώσης από γεωύφασμα και επανατοποθέτηση της κροκάλας στην επιφάνεια της οροφής. Προσοχή θα δοθεί σε υδρορροή όπου η ασφαλτική μεμβράνη θα περάσει πίσω από αυτήν προκειμένου να εξασφαλιστεί απόλυτη στεγανότητα. Αρμοί Κεντρικού Κτιρίου Διοίκησης Στην οροφή του Κεντρικού κτιρίου υπάρχουν δυο αρμοί διαστολής μήκους 15,20 m ο καθένας και ένας αρμός διαστολής 30 m (πτέρυγα Κουγέα). Η κάλυψή τους παρουσιάζει ρηγματώσεις και είναι πιθανή η εισροή υδάτων. Για την αντιμετώπιση της πιθανής εισροής υδάτων θα αφαιρεθεί η υπάρχουσα κάλυψη των αρμών καθώς επίσης και το στέγαστρο που τους προστατεύει. Οι αρμοί θα καθαριστούν από φερτά υλικά και τυχόν υπολείμματα παλαιότερης κατεστραμμένης μόνωσης και θα χρησιμοποιηθεί κατάλληλη ειδική προκατασκευασμένη διατομή (ελαστομερείς ρητίνες από POLYCHLOPRENE) συμβατή με τη νέα ελαστομερή ασφαλτική μεμβράνη έτσι ώστε να παραλάβει τις μετακινήσεις του αρμού με τις παραμορφώσεις που υφίστανται τα τοιχώματα της πολυσύνθετης διατομής.

5 5 Στη συνέχεια θα ακολουθήσει επάλειψη με ασφαλτικό βερνίκι και θα τοποθετηθεί ελαστομερής ασφαλτική μεμβράνη με φορέα οπλισμού πολυεστέρα, κάτω επιφάνεια φιλμ πολυαιθυλενίου και άνω επιφάνεια ψηφίδες αυτοπροστασίας, συνολικού βάρους 5 Kg/m 2. Η επιφάνεια που θα καλύπτει το ασφαλτόπανο θα εκτείνεται τουλάχιστον 40cm από τους αρμούς τόσο επί της ταράτσας όσο και επί του τοιχίου. Κατά μήκος του ασφαλτόπανου, στις «ραφές» επί του τοιχίου και επί του δαπέδου της ταράτσας θα τοποθετηθεί κατάλληλο ελαστομερές υλικό (αρμολόγηση με μαστίχα σιλικόνης ή πολυουρεθάνης) ώστε να αποφευχθεί η πιθανή εισροή υδάτων. Αρμός Κτιρίου Ρουσσόπουλου Στην οροφή του κτιρίου Ρουσσόπουλου έχει παρατηρηθεί μεγάλη εισροή υδάτων από τον αρμό διαστολής της βόρειας πλευράς, ο οποίος βρίσκεται σε στηθαίο μήκους 12m. Για την αντιμετώπιση της εισροής υδάτων ο αρμός θα καθαριστεί από φερτά υλικά και τυχόν υπολείμματα παλαιότερης κατεστραμμένης μόνωσης, θα πληρωθεί με κατάλληλη ειδική προκατασκευασμένη διατομή (ελαστομερείς ρητίνες από POLYCHLOPRENE) συμβατή με τη νέα ελαστομερή ασφαλτική μεμβράνη έτσι ώστε να παραλάβει τις μετακινήσεις του αρμού με τις παραμορφώσεις που υφίστανται τα τοιχώματα της πολυσύνθετης διατομής και να προστατεύει, κατά μήκος, τον αρμό από τυχόν πιέσεις (πχ βάδισμα). Στη συνέχεια θα ακολουθήσει επάλειψη με ασφαλτικό βερνίκι και θα τοποθετηθεί ελαστομερής ασφαλτική μεμβράνη με φορέα οπλισμού πολυεστέρα, κάτω επιφάνεια φιλμ πολυαιθυλενίου και άνω επιφάνεια ψηφίδες αυτοπροστασίας, συνολικού βάρους 5 Kg/m 2, όπου θα καλύψει το στηθαίο και από τις δύο του πλευρές. Κτίριο ψυκτικών θαλάμων Εργαστηρίου Κηπευτικών Καλλιεργειών Η οροφή του χώρου των ψυκτικών θαλάμων του Εργαστηρίου Κηπευτικών Καλλιεργειών έχει επιφάνεια 60 m 2. Θα καθαριστεί πολύ καλά από φερτά υλικά και υπολείμματα παλαιότερης κατεστραμμένης ελαστομερούς μεμβράνης και θα απομακρυνθούν όλα τα άχρηστα υλικά. Θα ακολουθήσει επάλειψη με ασφαλτικό βερνίκι και θα τοποθετηθεί ελαστομερής ασφαλτική μεμβράνη με φορέα οπλισμού πολυεστέρα, κάτω επιφάνεια φιλμ πολυαιθυλενίου και άνω επιφάνεια ψηφίδες αυτοπροστασίας, συνολικού βάρους 5 Kg/m 2 Κτίριο ηλεκτροστασίου θερμοκηπίων Η οροφή του κτιρίου του ηλεκτροστασίου θερμοκηπίων έχει επιφάνεια 20m 2.

6 6 Θα καθαριστεί πολύ καλά ο χώρος και θα διαστρωθεί ελαφροσκυρόδεμα για τη δημιουργία ρύσεων. Θα ακολουθήσει επάλειψη με ασφαλτικό βερνίκι και θα τοποθετηθεί ελαστομερής ασφαλτική μεμβράνη με φορέα οπλισμού πολυεστέρα, κάτω επιφάνεια φιλμ πολυαιθυλενίου και άνω επιφάνεια ψηφίδες αυτοπροστασίας, συνολικού βάρους 5 Kg/m 2 Το ασφαλτόπανο θα πρέπει να εξέχει περίπου 1 πόντο κάτω από την πλάκα για την δημιουργία νεροσταλάκτη (σε συνεννόηση με την ΤΥ). Σε κάθε περίπτωση, όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν καθ υπόδειξη της Τεχνικής Υπηρεσίας προκειμένου να αντιμετωπιστούν όλα τα προβλήματα εισροής υδάτων στα κτίρια. Μετά το πέρας των εργασιών θα πραγματοποιηθεί δοκιμή της αποτελεσματικότητας των στεγανώσεων, όπου είναι εφικτό, με διατήρηση για πέντε (5) μέρες, σταθερής στάθμης νερού ύψους 2 cm πάνω από το υψηλότερο σημείο των στρώσεων με προσωρινή σφράγιση των στομίων υδρορροής. Οι στεγανώσεις θα θεωρηθούν περαιωμένες εφόσον δεν παρουσιαστεί καμία διαρροή. Θεωρείται δεδομένο ότι έχουν ισχύ και εφαρμογή όλες οι απαιτήσεις ασφαλείας και προστασίας περιβάλλοντος και τα ληπτέα μέτρα προστασίας/ περιορισμού επιπτώσεων καθώς και οι ελάχιστες απαιτήσεις Υγιεινής και ασφάλειας προσωρινών και κινητών εργοταξίων. Το εργατικό προσωπικό που θα εκτελέσει τις εργασίες θα είναι εφοδιασμένο με όλα τα απαραίτητα μέσα ατομικής προστασίας (προστατευτική ενδυμασία, γάντια προστασίας, κράνη προστασίας κ.α.). Μετά το πέρας των εργασιών θα αποσυρθεί ο εξοπλισμός του συνεργείου κατασκευής, θα απομακρυνθούν όλα τα υλικά που περίσσεψαν, θα καθαριστούν οι οροφές από άχρηστα υλικά και θα παραδοθούν οι χώροι σε κατάσταση ικανή προς χρήση. Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού ,00 (εβδομήντα χιλιάδων ευρώ). Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23%. Η συντάξασα Αριστοπούλου Αδαμαντία Διπλ. Χημικός Μηχανικός

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΑΡΑΤΣΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΑΡΑΤΣΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΑΡΑΤΣΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ H παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά στην προμήθεια υλικών και εκτέλεση εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ FIBRAN AE Βιομηχανία μονωτικών υλικών 6 ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Ωραιοκάστρου ΤΚ. 57013, Ωραιόκαστρο ΤΘ. 40306, ΤΚ.56010, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκη Τηλ: +30 2310 682425 +30 2310 692700 Fax: +30 2310 683131

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 11 ο & 14 ο 2/ΘΕΣΙΑ ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ «Αττική» ΠΡΑΞΗ:

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ «Αττική» ΠΡΑΞΗ: ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ «Αττική» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Αρ.Μελέτης : 14/2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήματα Στεγάνωσης Κατοικιών

Προβλήματα Στεγάνωσης Κατοικιών Προβλήματα Στεγάνωσης Κατοικιών Βήμα προς βήμα παρουσίαση επισκευαστικών και κατασκευαστικών λύσεων 1.. 5. 4. 3. Προβλήματα Στεγάνωσης Κατοικιών Η σωστή στεγάνωση των κατοικιών καθώς και τα προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α. Τεχνίτης Μονωτής. Σελίδα 1

Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α. Τεχνίτης Μονωτής. Σελίδα 1 Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α Τεχνίτης Μονωτής Σελίδα 1 Τεχνίτης Μονωτής Τεχνίτης Μονωτής ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 «Διάχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011. Σεπτέµβριος 2012

ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011. Σεπτέµβριος 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΕΡΓΟ: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 Σεπτέµβριος 2012 ΤΕ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 00 1/42 ηµιουργήθηκε την 19/11/2011 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΤΕΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΑ: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΣΧ. ΠΟΛ. ΜΗΧ. Ε.Μ.Π. ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ 2009

ΦΥΤΕΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΑ: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΣΧ. ΠΟΛ. ΜΗΧ. Ε.Μ.Π. ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ 2009 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΤΖΟΥΒΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΥΤΕΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΑ: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ. Κατασκευαστικών λύσεων που προτείνει η VIMATEC

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ. Κατασκευαστικών λύσεων που προτείνει η VIMATEC ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Κατασκευαστικών λύσεων που προτείνει η VIMATEC μέσω των προϊόντων της στην πορεία κατασκευής ενός κτιρίου από τα θεμέλια μέχρι και την οροφή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελίδα 1. Υπόγειο 1 2. Στεγάνωση υπογείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ: 45.000,00 Ευρώ Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ: 45.000,00 Ευρώ Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟ ΟΥ «ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟ Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ ΘΕΣΗ : ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ LOGISTICS : LOGISTICS ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ :ΒΙΟ. ΠΑ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ Τόπος: ΚΑΛΛΟΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ,ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: "Αναβάθμιση Σχολικών Συγκροτημάτων των Δήμων Αλίμου, Αργυρούπολης/Ελληνικού" ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΗ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΜ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΥΧΗ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΜ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. ιεύθυνση: Μεγ. Αλεξάνδρου 26 Ταχ. Κώδικας: 632 00, Ν. ΜΟΥ ΑΝΙΑ ΤΗΛ: 23733-50220 FAX: 23730-65792 ΕΡΓΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΤΙΡΙΟ Δ Α. ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ 3

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΤΙΡΙΟ Δ Α. ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ Α. ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ 3 Α1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 Α2. ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 3 Α3. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 5 Α4. ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ 6 Β. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 7 Β1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 7

Διαβάστε περισσότερα

Dow - Λύσεις δόμησης. Ανεστραμμένη θερμομόνωση δώματος 100% HCFC-free

Dow - Λύσεις δόμησης. Ανεστραμμένη θερμομόνωση δώματος 100% HCFC-free Dow - Λύσεις δόμησης Ανεστραμμένη θερμομόνωση δώματος 100% HCFC-free 43 Το ενημερωτικό αυτό κεφάλαιο περιγράφει τη θερμομόνωση δωμάτων με χρήση των μονωτικών υλικών μπλε εξηλασμένης πολυστερίνης STYROFOAM

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένα Συστήµατα Ενεργειακής Αναβάθµισης Κτιρίων ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΟΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΤΑΡΑΤΣΩΝ ΕΛΑΦΡΟΒΑΡΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΟΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΤΑΡΑΤΣΩΝ

Ολοκληρωµένα Συστήµατα Ενεργειακής Αναβάθµισης Κτιρίων ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΟΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΤΑΡΑΤΣΩΝ ΕΛΑΦΡΟΒΑΡΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΟΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΤΑΡΑΤΣΩΝ certified by DUROSTICK certified by DUROSTICK ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΟΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΤΑΡΑΤΣΩΝ ΕΛΑΦΡΟΒΑΡΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΟΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΤΑΡΑΤΣΩΝ Ολοκληρωµένα Συστήµατα Ενεργειακής Αναβάθµισης Κτιρίων 1 Πρώτης κλάσης επιλογή!

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΥ ΙΙΒ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΥ ΙΙΒ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΥ ΙΙΒ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ T-1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΣΚΑΦΩΝ T-2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΩΣΕΩΝ T-3 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ T-4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΞΥΛΟΤΥΠΩΝ T-5 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΙΔΗΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)» 3.700.400 ευρώ Ιανουάριος 2014 K:\N1000c\cons\tefhi\5300_MAPS.doc Ν1000c/5300/Β10 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: «Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ ΚΑΙ Α ΤΗΣ Γ.Γ.Α. & Ν.Π. ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ» ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ) ΜΕΡΟΣ «Α»

ΕΡΓΟ: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ ΚΑΙ Α ΤΗΣ Γ.Γ.Α. & Ν.Π. ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ» ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ) ΜΕΡΟΣ «Α» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά στην προµήθεια και τοποθέτηση ενός (1) ισόγειου προκατασκευασµένου οικίσκου τύπου (ISOBOX), ο οποίος θα χρησιµοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 03-06-02-02 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 03-06-02-02 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 03-06-02-02 03 οµικές εργασίες κτιρίων 06 Τοιχοδοµές 02 Θερµοµονώσεις 02 Θερµοµονώσεις εξωτερικών τοίχων Έκδοση 1.0 - Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

ClimaPLUS. Οδηγός εφαρµογής. Αναβαθμίστε το βιοτικό σας επίπεδο Εξοικονομήστε έως και 60% σε χρήματα. Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης

ClimaPLUS. Οδηγός εφαρµογής. Αναβαθμίστε το βιοτικό σας επίπεδο Εξοικονομήστε έως και 60% σε χρήματα. Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης Οδηγός εφαρµογής Αναβαθμίστε το βιοτικό σας επίπεδο Εξοικονομήστε έως και 60% σε χρήματα Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης Το ClimaPlus είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

Υψηλής απόδοσης Σύστημα στεγανοποίησης αρμών.

Υψηλής απόδοσης Σύστημα στεγανοποίησης αρμών. Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος - Συστήματος Έκδοση: 21/04/2010 Κωδικός: 02.04.030 Σύστημα Sikadur -Combiflex Υψηλής απόδοσης Σύστημα στεγανοποίησης αρμών. Περιγραφή Προϊόντος Εφαρμογές Υψηλής απόδοσης σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

; ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Εργο Επισκευή και συντήρηση σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

; ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Εργο Επισκευή και συντήρηση σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Εργο Επισκευή και συντήρηση σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου -2013 Τεχνική Υπηρεσία Προυπ 100.000 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) Πηγή Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. Εισαγωγή Το έργο αναλύεται

Διαβάστε περισσότερα

Dow Λύσεις δόμησης. Λύσεις για θερμομόνωση, άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας ODP=0 GWP<5

Dow Λύσεις δόμησης. Λύσεις για θερμομόνωση, άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας ODP=0 GWP<5 Dow Λύσεις δόμησης Λύσεις για θερμομόνωση, άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας ODP=0 GWP

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Ο Ι Κ Ο Δ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν

Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Ο Ι Κ Ο Δ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «Ανακαίνιση της ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Φοιτητικής Εστίας του ----- Πάντειου Πανεπιστημίου» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕ 046 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΛΗΝ ΕΔΡΑΣ (Τ.Δ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ, ΜΑΡΓΕΛΙΟΥ, ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ) ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΛΗΝ ΕΔΡΑΣ (Τ.Δ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ, ΜΑΡΓΕΛΙΟΥ, ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ) ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ Τ. Υ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε Ρ Γ Ο ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΛΗΝ ΕΔΡΑΣ (Τ.Δ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ, ΜΑΡΓΕΛΙΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Αντεστραμ. Αειφόρος. Τα εξαιρετικά πλεονεκτήματα του αντεστραμμένου δώματος

Αντεστραμ. Αειφόρος. Τα εξαιρετικά πλεονεκτήματα του αντεστραμμένου δώματος ΑΝΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟ ΔΩΜΑ Ο δ ηγ ί ε ς γ ι α τ ην ε φ α ρ μ ο γ ή τ ω ν π λ α κ ώ ν Εξηλασμένης Πολυστερίνης FIBRANxps Αντεστραμ Αειφόρος Τα δώματα εδώ και πολύ καιρό δεν προσφέρουν μόνο προστασία από τις καιρικές

Διαβάστε περισσότερα