ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ: Αξιολόγηση 2010

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ: Αξιολόγηση 2010"

Transcript

1 ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ: Αξιολόγηση 2010

2 Η υπηρεσία Europe Direct σε βοηθά να βρίσκεις απαντήσεις στα ερωτήματά σου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση Αριθμός χωρίς χρέωση (*): Ορισμένες επιχειρήσεις κινητής τηλεφωνίας δεν επιτρέπουν την πρόσβαση σε αριθμούς 00800, ή οι κλήσεις αυτές ενδέχεται να χρεώνονται Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν στο διαδίκτυο (http://europa.eu). Δελτίο βιβλιογραφικής κατάταξης υπάρχει στο τέλος του παρόντος δημοσιεύματος. Λουξεμβούργο: Γραφείο Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2010 ISBN xxxxxx DOI xxxxxx Ευρωπαϊκή Ένωση, 2010 Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον αναφέρεται η πηγή. Τυπώθηκε στο Βέλγιο ΤΥΠΩΘΗΚΕ ΣΕ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟ ΧΑΡΤΙ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΧΕΙ ΑΠΟΝΕΜΗΘΕΙ ΤΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΑ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΡΤΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2

3 (HTTP://EC.EUROPA.EU/ECOLABEL) Περιεχόμενα Εισαγωγή...σ. 4 Γιατί είναι σημαντική η βιοποικιλότητα... σ. 6 Η κατάσταση της βιοποικιλότητας στην Ευρώπη...σ. 7 Αξιολόγηση 2010 του σχεδίου δράσης για τη βιοποικιλότητα...σ. 14 Στόχος 1: Η διασφάλιση των σημαντικότερων οικολογικών ενδιαιτημάτων και βιολογικών ειδών της ΕΕ...σ. 14 Στόχος 2: Διαφύλαξη και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημικών υπηρεσιών στις μη προστατευόμενες αγροτικές περιοχές της ΕΕ...σ. 19 Στόχος 3: Διαφύλαξη και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημικών υπηρεσιών στο μη προστατευόμενο ευρύτερο θαλάσσιο περιβάλλον της EE...σ. 22 Στόχος 4: Ενίσχυση της συμβατότητας της περιφερειακής και εδαφικής ανάπτυξης με τη βιοποικιλότητα στην EE...σ. 25 Στόχος 5: Σημαντική μείωση του αντίκτυπου των αλλοχθόνων χωροκατακτητικών ειδών στη βιοποικιλότητα της ΕΕ...σ. 27 Στόχοι 6-7-8: Ενίσχυση του ρόλου της ΕΕ όσον αφορά την καταπολέμηση της παγκόσμιας απώλειας βιοποικιλότητας...σ. 30 Στόχος 9: Στήριξη της προσαρμογής της βιοποικιλότητας στην αλλαγή του κλίματος...σ. 32 Στόχος 10: Σημαντική ενίσχυση της γνωστικής βάσης...σ. 34 Συνοδευτικά μέτρα...σ. 36 Περισσότερα ενημερωτικά στοιχεία...σ. 37 3

4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το 2006, καταρτίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Σχέδιο Δράσης για τη Βιοποικιλότητα, το οποίο, στη συνέχεια, έτυχε της υποστήριξης των 27 υπουργών περιβάλλοντος της ΕΕ. Στόχος του ήταν η κατάρτιση ενός συνολικού προγράμματος δράσης και στόχων που θα επέτρεπε στην ΕΕ να ανταποκριθεί στη δέσμευσή της για την ανάκτηση της απώλειας βιοποικιλότητας το αργότερο το Τέσσερα χρόνια αργότερα, ήρθε η στιγμή του απολογισμού για το εν λόγω σχέδιο δράσης και της αξιολόγησης των επιπτώσεών του στην βιοποικιλότητα στην Ευρώπη. Έχοντας αυτό κατά νου, η Επιτροπή προχώρησε σε λεπτομερή αξιολόγηση του Σχεδίου Δράσης, εξετάζοντας την πρόοδο καθεμιάς από τις 150 δράσεις που συγκροτούν το Σχέδιο. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος κατάρτισε, επίσης, έκθεση αναφοράς για τη βιοποικιλότητα στην ΕΕ για το 2010, με τα τελευταία δεδομένα και αριθμητικά στοιχεία σχετικά με την κατάσταση και τις τάσεις διαφόρων πτυχών της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων στην ΕΕ. Το παρόν φυλλάδιο συνοψίζει τα κύρια ευρήματα των δύο αυτών εγγράφων και υπογραμμίζει τα κυριότερα επιτεύγματα στο πλαίσιο των δέκα μεγάλων στόχων του Σχεδίου Δράσης 2006 της ΕΕ για τη Βιοποικιλότητα. Το κύριο συμπέρασμα της αξιολόγησης του 2010 συνίσταται στο ότι ενώ έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος σε ορισμένους τομείς, όπως, για παράδειγμα, στην ολοκλήρωση του Δικτύου προστατευόμενων περιοχών της ΕΕ Natura 2000 και η μείωση της ρύπανσης από σημειακές πηγές στα συστήματα γλυκών υδάτων, ο συνολικός στόχος της ανάσχεσης της απώλειας βιοποικιλότητας για το 2010 δεν έχει επιτευχθεί. Ποσοστό μέχρι και 25% των ευρωπαϊκών ζωικών ειδών αντιμετωπίζουν κίνδυνο εξάλειψης και ακόμη και ευρείας διάδοσης είδη εξακολουθούν να πάσχουν από έλλειψη κατάλληλων ενδιαιτημάτων (οικοτόπων) έξω από τις προστατευόμενες περιοχές. Η αστική επέκταση, η βιομηχανική ανάπτυξη και οι νέες υποδομές γνωρίζουν πρωτόγνωρους ρυθμούς ανάπτυξης ανά την Ευρώπη, συχνά εις βάρος των φυσικών περιοχών που έχουν απομείνει. Όχι μόνον η Ευρώπη διαπιστώνει τη συνεχή φθορά, υποβάθμιση και κατατεμαχισμό των φυσικών ενδιαιτημάτων, αλλά ολόκληρα οικοσυστήματα βρίσκονται στο χείλος της κατάρρευσης. Οι δυνητικές επιπτώσεις είναι εξαιρετικά σοβαρές. Η οικονομική και κοινωνική ευημερία μας συναρτάται στενά με την εξακολούθηση της ροής ζωτικών «οικοσυστημικών υπηρεσιών», πλην όμως τα οφέλη που οι υπηρεσίες αυτές αποφέρουν στην κοινωνία συχνά παραβλέπονται. Όλα αυτά υποδηλώνουν την ανάγκη διπλασιασμού των προσπαθειών μας για την προώθηση της βιοποικιλότητας στο πλαίσιο των πολιτικών μας κατά τη διάρκεια των προσεχών ετών και τη διασφάλιση της καλύτερης ενσωμάτωσης της βιοποικιλότητας και των πολλαπλών οικοσυστημικών υπηρεσιών που αυτή παρέχει σε όλες τις άλλες πολιτικές της ΕΕ, ούτως ώστε η βιοποικιλότητα να καταστεί το θεμέλιο στο οποίο στηρίζουμε την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική ευημερία μας. 4

5 Η πείρα από την εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης 2006 της ΕΕ για τη Βιοποικιλότητα θα είναι ανεκτίμητη υπό το πρίσμα αυτό και θα πρέπει να χρησιμεύσει ως εφαλτήριο για μια αποτελεσματικότερη ενωσιακή στρατηγική για τη βιοποικιλότητα μετά τον χρονικό ορίζοντα του Λεζάντα φωτογραφίας : Η Μεγάλη γαλάζια πεταλούδα Maculinea arion, ένα απειλούµενο µε εξαφάνιση είδος που προστατεύεται στο πλαίσιο της οδηγίας για τους οικοτόπους (ενδιαιτήµατα) 5

6 ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Η ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ Η βιοποικιλότητα δεν είναι τίποτε άλλο από την ποικιλοµορφία της ζωής στη γη. Συνιστάται σε ποικιλία γονιδίων, ποικιλία ειδών και ποικιλία ολόκληρων οικοσυστηµάτων. Επηρεάζοντας το φυσικό περιβάλλον και επηρεαζόµενη από αυτό, η ποικιλότητα αυτή δηµιουργεί σύνθετα οικοσυστήµατα τα οποία παρέχουν ζωτική στήριξη σε όλους τους ζωντανούς οργανισµούς, συµπεριλαµβανοµένου του ανθρώπου. Η βιοποικιλότητα και τα οικοσυστήµατα είναι σηµαντικά αυτά καθαυτά, πλην όµως παρέχουν επίσης και ζωτικής σηµασίας αγαθά και υπηρεσίες από τα οποία εξαρτιόµαστε. Χρειαζόµαστε τρόφιµα, ίνες, καύσιµα, φάρµακα και υπηρεσίες όπως ρύθµιση του κλίµατος, πρόληψη των πληµµυρών, καθαρισµό των υδάτων, επικονίαση και εδαφογένεση, επειδή όλα αυτά είναι απαραίτητα για την οικονοµική ευηµερία, την ασφάλεια, την υγεία και την ποιότητα της ζωής µας. Κατά συνέπεια, η απώλεια βιοποικιλότητας έχει πολύ µεγαλύτερη σηµασία απ ό,τι η απώλεια ειδών. Συνεπάγεται επίσης µείωση της παραγωγικότητας και ανθεκτικότητας ολόκληρων οικοσυστηµάτων. Η κατάρρευση των αλιευτικών αποθεµάτων, η εκτενής συρρίκνωση της γονιµότητας του εδάφους, η δραµατική µείωση των πληθυσµών των επικονιαστικών ειδών και η µείωση της ικανότητας των υδατορρευµάτων µας όσον αφορά τη συγκράτηση των πληµµυρών, συνιστούν επιπτώσεις της εν λόγω απώλειας. Τον τελευταίο αιώνα, η ανθρωπότητα ωφελήθηκε τα µέγιστα από την οικονοµική ανάπτυξη, η οποία αναβάθµισε τη ζωή µας. Ωστόσο, µεγάλο µέρος της ανάπτυξης αυτής συνδέθηκε µε την φθίνουσα πορεία της ποικιλίας και έκτασης των φυσικών συστηµάτων και, άρα, της βιοποικιλότητας. Μέρος του προβλήµατος έγκειται στο γεγονός ότι µολονότι η οικονοµική και κοινωνική ευηµερία της ανθρωπότητας εξαρτάται από τη βιοποικιλότητα και από τη συνεχή ροή των πολλαπλών οικοσυστηµικών υπηρεσιών που παρέχει, αυτά θεωρούνται εν γένει ως κυρίως δηµόσια αγαθά, χωρίς πραγµατική οικονοµική αξία. Τα οφέλη που η φύση αποφέρει στην κοινωνία συχνά παραβλέπονται και σπανίως λαµβάνονται υπόψη στις καθηµερινές αποφάσεις όταν επιβάλλονται συµβιβασµοί. Κατά συνέπεια, το φυσικό κεφάλαιό µας εξακολουθεί να φθίνει, υποσκάπτοντας την ευηµερία µας καθώς και την ποιότητα ύπαρξης αναρίθµητων ειδών και ενδιαιτηµάτων. Υπάρχουν όρια στην ανθρώπινη εφευρετικότητα και η τεχνολογία µπορεί να υποκαταστήσει τις απώλειες αυτές. Όταν το όριο αυτό ξεπεραστεί, η κατάσταση είναι µη αναστρέψιµη. Το κόστος των ανθρωπογενών λύσεων είναι συχνά πολύ µεγαλύτερο από το κόστος που συνεπάγεται η προστασία της βιοποικιλότητας αυτής καθαυτής. Λεζάντα φωτογραφίας: Η φύση προσφέρει πολύτιµες υπηρεσίες στον άνθρωπο, όπως είναι το καθαρό νερό. 6

7 Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Λεζάντα φωτογραφίας σ 8 Πολλά από τα εναποµένοντα φυσικά οικοσυστήµατα της Ευρώπης υφίστανται πίεση από άλλες χρήσεις γης Λεζάντα φωτογραφίας σ 9 Ευρωπαϊκή λιµναία χελώνα Emys orbicularis Ευρώπη µία ήπειρος γεµάτη αντιθέσεις Παρά το µικρό µέγεθός της, η Ευρώπη διαθέτει εκπληκτική βιοποικιλότητα. Το γεγονός αυτό οφείλεται εν πολλοίς στην ποικιλία κλιµατικών και τοπογραφικών συνθηκών της ηπείρου. Οι φυσικές αυτές δυνάµεις, σε συνδυασµό µε ανθρώπινες παρεµβάσεις αιώνων, δηµιούργησαν ένα σύνθετο και περίπλοκο µωσαϊκό φυσικών και ηµιφυσικών ενδιαιτηµάτων, καθένα εκ των οποίων συνδυάζει ένα µοναδικό µείγµα χλωρίδας και πανίδας. Ενώ ο αριθµός των ειδών δεν φθάνει, ενδεχοµένως, τον αριθµό που παρατηρείται σε άλλες ηπείρους, πολλά από τα φυτά και τα ζώα της Ευρώπης είναι ενδηµικά και, ως εκ τούτου, απαντούν αποκλειστικά στη συγκεκριµένη ήπειρο. Η βιοποικιλότητα της Ευρώπης απειλείται Πλην όµως, η βιοποικιλότητα της Ευρώπης γνωρίζει σοβαρή παρακµή. Οι κύριες πιέσεις και συντελεστές του φαινοµένου είναι γνωστοί. Βασική αιτία είναι η καταστροφή, η υποβάθµιση και ο κατατεµαχισµός των ενδιαιτηµάτων, αποτέλεσµα των αλλαγών των χρήσεων γης. Την τελευταία πεντηκονταετία, η Ευρώπη γνώρισε σηµαντικές µεταβολές των χρήσεων γης, ένταση της παραγωγής, αστική επέκταση, ανάπτυξη υποδοµών και εγκατάλειψη παραδοσιακών (και συχνά φιλικών προς τη βιοποικιλότητα) πρακτικών. Μεταξύ των σηµαντικών παραγόντων πίεσης, συγκαταλέγεται η υπερεκµετάλλευση των φυσικών πόρων, η διείσδυση και εξάπλωση χωροκατακτητικών ξένων ειδών και η ρύπανση. Εξάλλου, οι επιπτώσεις της αλλαγής του κλίµατος είναι ορατές στη βιοποικιλότητα, µε αλλαγές στην κατανοµή, τις µεταναστευτικές και αναπαραγωγικές πρακτικές των ειδών. Σε πλανητική κλίµακα, οι πρακτικές υψηλής κατανάλωσης της Ευρώπης και η αύξηση της ζήτησης φυσικών πόρων συµβάλλουν στην υποβάθµιση της βιοποικιλότητας και σε άλλα µέρη του κόσµου. Πολλές από τις εν λόγω πιέσεις προέρχονται από την αποτυχία των συµβατικών οικονοµικών να αναγνωρίσουν την εγγενή οικονοµική αξία του φυσικού κεφαλαίου και των οικοσυστηµικών υπηρεσιών που παρέχει. Μείζων ανεξάρτητη µελέτη «Οικονοµική των οικοσυστηµάτων και της βιοποικιλότητας (The economics of ecosystems and Biodiversity - TEEB) εκτιµά την παγκόσµια απώλεια οικοσυστηµικών υπηρεσιών σε 50 δισεκατοµµύρια ευρώ ετησίως, µόνο από τα χερσαία οικοσυστήµατα. Η κατάσταση της βιοποικιλότητας στην Ευρώπη το 2010 Το 2010, ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ), σε συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατάρτισαν µια γραµµή αναφοράς για τη βιοποικιλότητα στην ΕΕ 2010 η οποία συνοψίζει τα πλέον πρόσφατα δεδοµένα και στοιχεία για την κατάσταση και τις τάσεις της βιοποικιλότητας και των συνιστωσών των οικοσυστημάτων στην Ευρώπη. 7

8 Εκεί συµπεραίνεται ότι η βιοποικιλότητα στην ΕΕ εξακολουθεί να απειλείται σοβαρά: - Μολονότι η απώλεια ειδών στην ΕΕ δεν έχει τους ταχείς ρυθµούς που παρατηρούνται σε άλλες ηπείρους, το ποσοστό των απειλούµενων µε εξαφάνιση ειδών εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό. Σχεδόν το 25% της ευρωπαϊκής πανίδας, συµπεριλαµβανοµένων των θηλαστικών, των αµφιβίων, των ερπετών, των πτηνών και των πεταλούδων αντιµετωπίζουν τον κίνδυνο εξαφάνισης. Ένας ακόµη µεγαλύτερος αριθµός εµφανίζει φθίνοντες πληθυσµούς. - Το 2009, αναλυτικός έλεγχος των σπανίων και απειλούµενων ειδών και τύπων ενδιαιτηµάτων που προστατεύονται βάσει της νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την φύση, αποκάλυψε ότι η κατάσταση του 65% των προστατευόµενων ενδιαιτηµάτων και του 52% των προστατευόµενων ειδών από πλευράς διατήρησης, είναι δυσµενής. Η κατάσταση είναι ακόµη χειρότερη για τα είδη που απαντούν στους λειµώνες, στις γεωργικές και στις παράκτιες εκτάσεις. - Η πλέον πρόσφατη απογραφή της εδαφοκάλυψης στην ΕΕ αποκαλύπτει ότι οι τεχνητές περιοχές που προέρχονται από την αστική επέκταση, την βιοµηχανική ανάπτυξη και τις νέες υποδοµές, εξακολουθούν να αυξάνονται ραγδαία ανά την Ευρώπη. Έτσι, εκτεταµένες περιοχές έχουν µετασχηµατιστεί σε αστικές ζώνες ή κατατεµαχίστηκαν από ένα αναπτυσσόµενο δίκτυο µεταφορών. Την τελευταία δεκαπενταετία, άνω των km² γης έχουν σκεπαστεί µε µπετόν, αυξάνοντας τις τεχνητές περιοχές γης κατά 8% περίπου. - Η επέκταση αυτή επιτελείται, συχνά, εις βάρος πολύτιµων φυσικών περιοχών, ιδιαίτερα υγρότοπων και λειµώνων, οι οποίες έχουν ήδη υποστεί σηµαντικές απώλειες κατά το παρελθόν. Τα εναποµένοντα ενδιαιτήµατα αποµονώνονται σε ολοένα και µεγαλύτερο βαθµό το ένα από το άλλο, µε αποτέλεσµα σήµερα το 30% περίπου της επικράτειας της ΕΕ-27 να είναι σηµαντικά έως µετρίως κατατεµαχισµένο. - Το γεγονός αυτό µπορεί να επηρεάσει σοβαρά την υγεία των οικοσυστηµάτων, πολλά από τα οποία δεν είναι πλέον σε θέση να προσφέρουν την βέλτιστη ποιότητα και ποσότητα υπηρεσιών, όπως είναι η προσφορά καθαρού αέρα και νερού, ο έλεγχος των πληµµυρών και της διάβρωσης. Τα περισσότερα οικοσυστήµατα της Ευρώπης χαρακτηρίζονται σήµερα ως υποβαθµισµένα. - Οι Ευρωπαίοι καταναλώνουν σήµερα τα διπλάσια απ ό,τι µπορούν να προσφέρουν η γη και η θάλασσα της ΕΕ από πλευράς φυσικών πόρων. Το γεγονός αυτό δηµιουργεί τεράστιες πιέσεις στη βιοποικιλότητα σε άλλα μέρη του κόσμου, καθώς και στην Ευρώπη. Λεζάντα φωτογραφίας: Ο Αργυροπελεκάνος Pelecanus crispus στη λίµνη Κερκίνη, Ελλάδα Οµάδα, κατηγορία IUCN Απειλούµενα µε εξαφάνιση είδη στην ΕΕ-27 Θηλαστικά - θαλάσσια 25 % Θηλαστικά - χερσαία 15% Πτηνά 12 % Αµφίβια 22 % Ερπετά 21 % Οδοντόγναθα (λιβελούλες) 16 % Πεταλούδες 7 % 8

9 Κατάσταση και εξέλιξη των οικοσυστηµικών υπηρεσιών στην ΕΕ Υπηρεσίες Οικοσυστήµατα Αγροοικοσυσ τήµατα άση Λειµώνες Χερσαία εδάφη και λόχµες Υγρότοποι Λίµνες και ποταµοί Υπηρεσίες προµήθειας Εσοδείες/ξυλεία Ζωικό κεφάλαιο = = = Άγρια εδώδιµα είδη = Καύσιµη ξυλεία = Αλιεύµατα = = Υδατοκαλλιέργειες Γενετικά στοιχεία = = = Γλυκά νερά Ρύθµιση Επικονίαση = Ρύθµιση του κλίµατος = = = Ρύθµιση των ζιζανίων = Ρύθµιση της διάβρωσης = = = Ρύθµιση των υδάτων = = Καθαρισµός των υδάτων = = Ρύθµιση της επικινδυνότητας = = Πολιτισµικά στοιχεία Αναψυχή = = Αισθητικές παράµετροι = = = = Τάσεις µεταξύ περιόδων Θετική µεταβολή µεταξύ των περιόδων και 1990 µέχρι σήµερα Αρνητική µεταβολή µεταξύ των περιόδων και από το 1990 µέχρι σήµερα = Καµία µεταβολή µεταξύ των δύο περιόδων Κατάσταση για την περίοδο 1990 µέχρι σήµερα Υποβαθµισµένη Μεικτή Ενισχυµένη Άγνωστη εν εφαρµόζεται. (πηγή: έργο RUBICODE της ΕΕ) Μεταβολές στην εδαφοκάλυψη στο διάστηµα : µεταβολές όσον αφορά τις περιοχές για τις µείζονες κατηγορίες ενδιαιτηµάτων Μεταβατικές εκτάσεις (δασικές ) Τεχνητές περιοχές (αστικές, βιοµηχανικές, ) Υδατικά συστήµατα (τεχνητοί ταµιευτήρες ) Φυσικοί λειµώνες Εκτατικά συστήµατα γεωργίας Υγρότοποι -10,00% -5,00% 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 9

10 Κατάσταση διατήρησης τύπων ενδιαιτηµάτων που προστατεύονται βάσει της οδηγίας της ΕΕ για τους οικοτόπους ανά κύρια κατηγορία οικοτόπων (ενδιαιτηµάτων) (εκτίµηση αριθµητικών στοιχείων σε παρενθέσεις) Τυφώνες και βάλτοι (56) Παράκτια ενδιαιτήµατα (84) Ενδιαιτήµατα αµµοθινών (62) άση (181) Ενδιαιτήµατα γλυκών υδάτων (84) Λειµώνες (102) Χέρσα εδάφη και λόχµες (36) Βραχώδη ενδιαιτήµατα (64) Λόχµες µε σκληρόφυλλη βλάστηση (32) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Κατάσταση διατήρησης ειδών που προστατεύονται βάσει της οδηγίας της ΕΕ για τους οικοτόπους ανά οµάδα (εκτιµώµενος αριθµός σε παρενθέσεις) Αµφίβια (152) Αρθρώποδα (336) Ψάρια (242) Θυλαστικά (381) Μαλάκια (81) Μη αγγειακά φυτά (92) Ερπ ετά (149) Αγγειακά φυτά (799) Λοιπά (8) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Λεζάντα πίνακα Πράσινο = ευνοϊκή Πορτοκαλί = µη ευνοϊκή - ανεπαρκής Κόκκινο = µη ευνοϊκή - κακή Γκρι = άγνωστη Λεζάντα φωτογραφίας Ο ποταµός ούναβης είναι µια εστία βιοποικιλότητας στην Ευρώπη. Η διατήρησή του και η βιώσιµη χρήση του απαιτούν τη συντονισµένη δράση πολυάριθµων χωρών. 10

11 ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ Η δέσµευση της ΕΕ για την ανάσχεση της απώλειας βιοποικιλότητας Από καιρό η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει στρατευθεί στη διατήρηση της βιοποικιλότητας στην ΕΕ και ανά τον κόσµο. Η σχετική µε τη φύση νοµοθεσία της ΕΕ χρονολογείται από το 1979 και οι σχετικές µε τη βιοποικιλότητα στρατηγικές της έχουν θεσπιστεί από το Τα κράτη µέλη της ΕΕ βρίσκονται από το 2001 στην πρωτοπορία ανάσχεσης της απώλειας βιοποικιλότητας στο έδαφός τους µε χρονικό ορίζοντα το Προκειµένου να πετύχει τον φιλόδοξο αυτό στόχο, η ΕΕ υιοθέτησε, το 2006, ένα συνολικό Σχέδιο ράσης για τη Βιοποικιλότητα. Το σχέδιο δράσης υπογραµµίζει τη σηµασία της βιοποικιλότητας και της προστασίας των οικοσυστημάτων, ως προϋπόθεσης για µια αειφόρο (βιώσιµη) ανάπτυξη. Για πρώτη φορά, όλοι οι εµπλεκόµενοι οικονοµικοί κλάδοι και τοµείς κοινοτικής πολιτικής διαπλέκονται σε ένα ενιαίο έγγραφο στρατηγικής και τους ανατίθεται η εφαρµογή του. Το σχέδιο αναγνωρίζει την ανάγκη συντονισµένων προσπαθειών από όλους τους τοµείς της κοινωνίας και από τα κράτη µέλη, ούτως ώστε να επιτευχθεί ο συνολικός στόχος. Το Σχέδιο ράσης της ΕΕ για τη Βιοποικιλότητα προσδιορίζει τέσσερεις κύριους τοµείς δραστηριότητας και δέκα στρατηγικούς στόχους, µε τέσσερα στηρικτικά µέτρα, προκειµένου να πετύχει τον στόχο του 2010 για τη βιοποικιλότητα και να επανατοποθετήσει τη βιοποικιλότητα σε τροχιά ανάκαµψης. Τα παραπάνω µεταφράζονται σε περισσότερο από 150 δράσεις προτεραιότητας και στηρικτικά µέτρα, που πρέπει να εφαρµοστούν τόσο σε εθνικό, όσο και σε ενωσιακό επίπεδο. Εκτίµηση του αντίκτυπου του Σχεδίου ράσης της ΕΕ για τη Βιοποικιλότητα Από το 2006 η Επιτροπή έχει προβεί σε σειρά αναθεωρήσεων του Σχεδίου ράσης της ΕΕ για τη Βιοποικιλότητα. Η πρώτη λεπτοµερής επανεξέταση πραγµατοποιήθηκε το 2008 και επαναλήφθηκε το Η τελευταία επανεξέταση επιβεβαιώνει το γεγονός ότι δεν έχει επιτευχθεί ο συνολικός στόχος της ανάσχεσης της απώλειας βιοποικιλότητας µε χρονικό ορίζοντα το 2010, µολονότι έχει επιτευχθεί σηµαντική πρόοδος σε ορισµένους τοµείς. Ενόψει της λήξης της προθεσµίας που έχει τεθεί για την επίτευξη των στόχων βιοποικιλότητας του 2010, η ΕΕ είναι ενεργά στρατευµένη στην δραστήρια προώθηση της ενωσιακής και παγκόσµιας πολιτικής για τη βιοποικιλότητα, συνεκτιµώντας την πείρα από το τρέχον Σχέδιο ράσης της ΕΕ για τη Βιοποικιλότητα και από τις νέες προοπτικές της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα µε χρονικό ορίζοντα το 2050, όπως επίσης και από το στόχο για το 2020 που συµφωνήθηκε από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ τον Μάρτιο του 2010 τέλος, είναι στρατευµένη στην προώθηση των παγκόσµιων στόχων που υιοθετήθηκαν στην 10 η Συνδιάσκεψη των µερών της Συνόδου για τη Βιολογική Ποικιλότητα, τον Οκτώβριο του Στο υπόλοιπο του παρόντος φυλλαδίου συνοψίζονται τα κύρια ευρήµατα της αξιολόγησης του 2010 για τη βιοποικιλότητα στο πλαίσιο του Σχεδίου ράσης της ΕΕ για τη Βιοποικιλότητα, επισηµαίνοντας, ειδικότερα, τα κύρια επιτεύγµατα και την πρόοδο που επετεύχθη σε καθέναν από τους δέκα κυριότερους στόχους. 11

12 Οι τέσσερεις κυριότεροι τοµείς πολιτικής του Σχεδίου ράσης της ΕΕ για τη Βιοποικιλότητα Τοµέας πολιτικής 1: Η βιοποικιλότητα στην ΕΕ Το Σχέδιο ράσης αποδίδει τη µέγιστη προτεραιότητα στην πλήρη και έγκαιρη εφαρµογή των οδηγιών για τους οικοτόπους και τα πτηνά, οι οποίες αποτελούν τους ακρογωνιαίους λίθους της διατήρησης της βιοποικιλότητας στην ΕΕ. Αναγνωρίζει επίσης ότι απαιτούνται προσπάθειες για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας στο ευρύτερο περιβάλλον και ως εκ τούτου υπογραµµίζει τη σηµασία της ενσωµάτωσης των σχετικών µε τη βιοποικιλότητα απαιτήσεων σε άλλες τοµεακές πολιτικές, καθώς και της αντιµετώπισης του προβλήµατος των αλλόχθονων χωροκατακτητικών ειδών. Τοµέας πολιτικής 2: Η βιοποικιλότητα στην ΕΕ και ανά τον κόσµο Ως ένας από τους µεγαλύτερους εµπορικούς εταίρους και δότες αναπτυξιακής βοήθειας, η Ευρώπη έχει µια ιδιαίτερη ευθύνη ως προς το να εξασφαλίσει ότι οι πρακτικές της δεν οδηγούν σε µη βιώσιµη ανάπτυξη και σε υπερεκµετάλλευση. Το Σχέδιο ράσης θεσπίζει ένα πρόγραµµα µέτρων για την ενίσχυση της συνοχής και των συνεργειών µεταξύ του εµπορίου, της αναπτυξιακής συνεργασίας και της διατήρησης της βιοποικιλότητας. Τοµέας πολιτικής 3: Βιοποικιλότητα και αλλαγή του κλίµατος Στο πλαίσιο των δεσµεύσεων του Κιότο για τη µείωση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου, το Σχέδιο ράσης υπογραµµίζει µια σειρά στρατηγικών µέτρων για την προσαρµογή της βιοποικιλότητας στην αλλαγή του κλίµατος. Επίσης, προάγει τη χρήση υγειών οικοσυστηµάτων ως αποτελεσµατικού µέσου περιορισµού των επιπτώσεων της αλλαγής του κλίµατος, µε την κατά περίπτωση χρήση των ιδίων πόρων της φύσης, οι οποίοι, είναι, συχνά, πολύ αποτελεσµατικότεροι απ ό,τι οι ανθρωπογενείς λύσεις. Τοµέας πολιτικής 4: Η γνωστική βάση Τέλος, το Σχέδιο ράσης υπογραµµίζει την καίρια ανάγκη βελτίωσης της εκ µέρους µας κατανόησης της βιοποικιλότητας και των οικοσυστηµικών υπηρεσιών. Η ενίσχυση της γνώσης µας όσον αφορά το σύνθετο αυτό περιβάλλον θα συµβάλει στην εξειδίκευση και βελτίωση της αντίδρασής µας, από πλευράς κοινοτικών πολιτικών, για τα προσεχή έτη. Οι τέσσερεις τοµείς πολιτικής υποβοηθούνται από σειρά υποστηρικτικών µέτρων. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται τα ακόλουθα: εξασφάλιση επαρκούς χρηµατοδότησης της διατήρησης της βιοποικιλότητας, ενίσχυση της λήψης αποφάσεων στο πλαίσιο της ΕΕ, δηµιουργία εταιρικών σχέσεων µε στρατηγικές οµάδες ενδιαφεροµένων µερών και ενθάρρυνση της δηµόσιας ευαισθητοποίησης και συµµετοχής στη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Λεζάντα φωτογραφίας: Το σουσλίκ Spermophilous citellus φθίνει λόγω των συνεχώς επιδεινούµενων εντατικών γεωργικών πρακτικών. Λεζάντα φωτογραφίας: Τα κράτη µέλη της ΕΕ συνεργάζονται για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας της ΕΕ 12

13 Περίληψη του Σχεδίου ράσης της ΕΕ για τη Βιοποικιλότητα Τοµέας πολιτικής 1: Η βιοποικιλότητα στην ΕΕ Τοµέας πολιτικής 2: Η βιοποικιλότητα στην ΕΕ και παγκοσµίως Τοµέας πολιτικής 3: Βιοποικιλότητα και αλλαγή του κλίµατος Τοµέας πολιτικής 4: Η γνωστική βάση Στόχοι: 1. ιαφύλαξη των σηµαντικότερων ενδιαιτηµάτων και ειδών της ΕΕ 2. ιατήρηση και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστηµικών υπηρεσιών στις ευρύτερες αγροτικές περιοχές της ΕΕ. 3. ιατήρηση και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστηµικών υπηρεσιών στο ευρύτερο θαλάσσιο περιβάλλον της ΕΕ. 4. Ενίσχυση της συµβατότητας της περιφερειακής και εδαφικής ανάπτυξης µε τη βιοποικιλότητα στην ΕΕ 5. Σηµαντική µείωση του αντίκτυπου των αλλόχθονων χωροκατακτητικών ειδών και αλλόχθονων γονιδιακών τύπων στη βιοποικιλότητα της ΕΕ Στόχοι: 6. Σηµαντική ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας της διεθνούς διακυβέρνησης προς όφελος της βιοποικιλότητας και των οικοσυστηµικών υπηρεσιών. 7. Σηµαντική ενίσχυση της στήριξης της βιοποικιλότητας και των οικοσυστηµικών υπηρεσιών στο πλαίσιο της εξωτερικής βοήθειας της ΕΕ. 8. Σηµαντική µείωση των επιπτώσεων του διεθνούς εµπορίου στη βιοποικιλότητα και στις οικοσυστηµικές υπηρεσίες ανά τον κόσµο. Στόχοι: 9. Στήριξη της προσαρµογής της βιοποικιλότητας στην αλλαγή του κλίµατος Στόχοι: 10. Σηµαντική ενίσχυση της γνωστικής βάσης για την διατήρηση και την αειφόρο χρήση της βιοποικιλότητας στην ΕΕ και ανά τον κόσµο Στηρικτικά µέτρα 1. Εξασφάλιση επαρκούς χρηµατοδότησης 2. Ενίσχυση της λήψης αποφάσεων στο πλαίσιο της ΕΕ 3. ηµιουργία εταιρικών σχέσεων 4. Βελτίωση της κατάρτισης, ευαισθητοποίησης και συµµετοχής του κοινού Παρακολούθηση, αξιολόγηση και επανεξέταση 13

14 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ 2010 ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ Λεζάντα φωτογραφίας Ηµι-φυσικός λειµώνας σε πλήρη άνθιση, ένας από τους πλούσιους σε είδη τύπους ενδιαιτηµάτων που προστατεύεται από την οδηγία για τους οικοτόπους (ενδιαιτήµατα) ΣΤΟΧΟΣ 1: ΙΑΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΕΝ ΙΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Οι οδηγίες για τους οικοτόπους και για τα πτηνά Οι οδηγίες για τους οικοτόπους (ενδιαιτήµατα) και τα πτηνά βρίσκονται στο επίκεντρο της πολιτικής της ΕΕ για την ανάσχεση της απώλειας βιοποικιλότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η οδηγία για τα πτηνά αποβλέπει στην προστασία όλων των άγριων πτηνών στην ΕΕ και η οδηγία για τους οικοτόπους προσθέτει σπάνια και απειλούµενα µε εξαφάνιση φυτά και ζώα που χρειάζονται συντονισµένη δράση διαφύλαξης. Περίπου 230 πολύτιµοι τύποι ενδιαιτηµάτων (συµπεριλαµβανοµένων θεριζόµενων λειµώνων, τυρφώνων και αλιπέδων) αποτελούν, αυτοί καθαυτοί, στόχους διατήρησης. Οι δύο αυτές οδηγίες αποτελούν την πλέον φιλόδοξη και µεγάλης κλίµακας πρωτοβουλία που ανελήφθη ποτέ για να διαφυλαχθεί η πλούσια φυσική κληρονοµιά και τα οικοσυστήµατα της Ευρώπης. Αυτές θα επιτρέψουν στο σύνολο των 27 κρατών µελών να συνεργαστούν, υπό ένα κοινό νοµοθετικό πλαίσιο, για τη διαφύλαξη των πλέον ευπρόσβλητων ειδών και ενδιαιτηµάτων της Ευρώπης, µε όλη τη φυσική ποικιλότητά τους στην ΕΕ, ανεξαρτήτως πολιτικών ή διοικητικών συνόρων. Οι οδηγίες έχουν δύο κύριους στόχους. Την προστασία αυτών καθαυτών των ειδών ανά την ΕΕ, µέσω διατάξεων προστασίας των ειδών και τη διαφύλαξη των στρατηγικών για ορισµένα σπάνια και απειλούµενα µε εξαφάνιση είδη περιοχών µέσω διατάξεων προστασίας των οικοτόπων (ενδιαιτηµάτων), µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία του δικτύου Natura Εντός των ορίων των εν λόγω περιοχών του δικτύου Natura 2000, τα κράτη µέλη καλούνται να αποφεύγουν τις ζηµιογόνους δραστηριότητες που θα µπορούσαν να επηρεάσουν σε σηµαντικό βαθµό είδη ή ενδιαιτήµατα για τα οποία η περιοχή τελεί υπό προστασία και να λάβουν τα κατάλληλα µέτρα διαφύλαξης για τη διατήρηση και αποκατάστασή τους σε ευνοϊκή κατάσταση διατήρησης. Το δίκτυο Natura 2000 πλησιάζει στην ολοκλήρωσή του Μία από τις πρώτες προτεραιότητες του Σχεδίου ράσης της ΕΕ για τη Βιοποικιλότητα είναι να διασφαλιστεί η πλήρης και έγκαιρη εφαρµογή των διατάξεων των δύο αυτών οδηγιών. Έχουν πραγµατοποιηθεί σηµαντικά βήµατα προόδου όσον αφορά τη δηµιουργία του δικτύου Natura Από το 2006 και µετά έχουν προστεθεί στο δίκτυο άνω των km² θαλάσσιων και χερσαίων εκτάσεων. Το 2010 το δίκτυο περιελάµβανε άνω των περιοχών διάσπαρτων σε όλα τα 27 κράτη µέλη, καθιστώντας το το ευρύτερο συντονισµένο δίκτυο προστατευόµενων περιοχών ανά τον κόσµο. 14

15 Πραγµατοποιήθηκαν επίσης σηµαντικά βήµατα προόδου όσον αφορά τον χαρακτηρισµό περιοχών Natura 2000 στο θαλάσσιο περιβάλλον, πλην όµως η διαδικασία δεν έχει ακόµη ολοκληρωθεί. Ο χαρακτηρισµός περιοχών στη θάλασσα είναι περίπλοκη υπόθεση, λόγω της µη προσβασιµότητας της περιοχής και της έλλειψης επιστηµονικών γνώσεων, όµως η θαλάσσια συνιστώσα του δικτύου Νatura 2000 αναµένεται να έχει ολοκληρωθεί µέχρι το Άθροισµα ha Ρουµανία Βουλγαρία Σλοβενία Σλοβακία Πολωνία Μάλτα Λιθουανία Λετονία Ουγγαρία Εσθονία Τσεχική ηµοκρατία Κύπρος Ηνωµένο Βασίλειο Σουηδία Πορτογαλία Κάτω Χώρες Λουξεµβούργο Ιταλία Ιρλανδία Ελλάδα Γαλλία Φινλανδία Ισπανία ανία Γερµανία Βέλγιο Αυστρία Λεζάντα γραφικής παράστασης: άθροισµα επιφανειών που έχουν χαρακτηριστεί, διαχρονικά, ανά κράτος µέλος στο πλαίσιο της οδηγίας της ΕΕ για τους οικοτόπους 15

16 Λεζάντα του χάρτη: Το δίκτυο προστατευόµενων περιοχών Natura 2000 της ΕΕ ανά βιογεωγραφική περιοχή Το δίκτυο προστατευόµενων περιοχών Natura 2000 της ΕΕ ανά βιογεωγραφική περιοχή. Λεζάντα: Βιογεωγραφικές περιοχές στην ΕΕ ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΑΡΚΤΙΚΗ ΑΛΠΙΚΗ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΠΑΝΝΩΝΙΚΗ ΣΤΕΠΠΑΣ ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΠΟΝΤΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΜΑΚΑΡΟΝΗΣΙΩΤΙΚΗ Βιογεωγραφικές περιοχές εκτός ΕΕ ΑΡΚΤΙΚΗ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ 16

17 Η διαχείριση των περιοχών του δικτύου Natura 2000 Τώρα που το δίκτυο Natura 2000 έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, η προσοχή στρέφεται ολοένα και περισσότερο στον τρόπο διαφύλαξης και διαχείρισης των περιοχών και ειδών που αποβλέπει να προστατεύσει, µε στόχο να φθάσουν σε ευνοϊκή κατάσταση διατήρησης στην ΕΕ. Για την ώρα, µόνο το 17% του συνόλου των ειδών και των τύπων ενδιαιτηµάτων που προστατεύονται βρίσκονται σε ευνοϊκή κατάσταση. Μολονότι προαιρετικά, τα σχέδια διαχείρισης αποδείχθηκαν χρήσιµα εργαλεία για τον καθορισµό των δράσεων διαφύλαξης που απαιτούνται για κάθε περιοχή. Συµβάλλουν επίσης στην εµπλοκή και άλλων ενδιαφεροµένων µερών και χρηστών γης στη διαδικασία διαχείρισης των εν λόγω περιοχών, συνεκτιµώντας τις τοπικές χρήσεις γης και τα χαρακτηριστικά της περιοχής. Το Natura 2000 είναι κάτι πολύ περισσότερο απ ό,τι ένα απλό δίκτυο προστατευόµενων φυσικών πάρκων. Αναγνωρίζει ότι ο άνθρωπος αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της φύσης και ότι οι δύο αυτοί πόλοι είναι πολύ πιο αποτελεσµατικοί στο πλαίσιο µιας µεταξύ τους συνεργασίας. Στόχος του δεν είναι ο συστηµατικός αποκλεισµός οικονοµικών δραστηριοτήτων αλλά ο καθορισµός των παραµέτρων των οποίων η τήρηση θα επιτρέπει την άσκησή τους, µε παράλληλη διαφύλαξη των πολύτιµων ειδών και ενδιαιτηµάτων της περιοχής. Μια τέτοια προσέγγιση έχει πολλά πλεονεκτήµατα για τη διατήρηση της φύσης και για τους πληθυσµούς που ζουν και εργάζονται σε αγροτικές περιοχές. Εµπλέκοντας ενεργά τους χρήστες γης στη διαχείριση των περιοχών του δικτύου Natura 2000, είναι δυνατό να εξασφαλιστεί ότι τα ευπρόσβλητα ηµι-φυσικά ενδιαιτήµατα και είδη, τα οποία εξαρτώνται από τη θετική διαχείριση, θα διατηρηθούν. Η κλίµακα του δικτύου Natura 2000 το καθιστά ένα ισχυρό σύµµαχο στη διατήρηση της οικονοµικής βιωσιµότητας και του κοινωνικού ιστού πολλών αγροτικών περιοχών ανά την Ευρώπη. Λεζάντα φωτογραφίας: Μαυροκερκίνεζο Falco vespertinus ένα απειλούµενο µε εξαφάνιση είδος ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος για το οποίο καταρτίστηκε, το 2009, σχέδιο δράσης της ΕΕ για το συγκεκριµένο είδος Μέχρις στιγµής επιτεύγµατα Η σύσταση του χερσαίου δικτύου Natura 2000 είναι σε πολύ προχωρηµένο στάδιο Έχουν επιτευχθεί σηµαντικά βήµατα προόδου στο χαρακτηρισµό των θαλάσσιων περιοχών Natura 2000 Θεσπίστηκαν µέτρα θετικής διαχείρισης σε ορισµένες περιοχές Για ορισµένα σηµαντικά, για την ΕΕ, είδη, θεσπίστηκαν σχέδια δράσης Το 2009 δηµοσιεύθηκε ένας πρώτος λεπτοµερής απολογισµός της κατάστασης διατήρησης ειδών και ενδιαιτηµάτων κοινοτικού ενδιαφέροντος ανά την ΕΕ Καταρτίστηκαν κατευθυντήρια έγγραφα για διάφορους κλάδους της βιοµηχανίας προκειµένου να βοηθηθούν στην εφαρµογή των δύο οδηγιών που αφορούν τη φύση Κατά µέσον όρο έχουν διατεθεί τουλάχιστον 119,5 εκατοµµύρια ευρώ/έτος για το διάστηµα από το ταµείο της ΕΕ LIFE+ προκειµένου να υποστηριχθεί η πρακτική διαφύλαξη στο πλαίσιο του Natura 2000 ή άλλων δράσεων διαφύλαξης της βιοποικιλότητας ηµοσιεύθηκαν κατευθυντήριες γραµµές της ΕΕ για τη χρηµατοδότηση περιοχών του Natura 2000 µέσω χρηµατοδοτικών µέσων της ΕΕ 17

18 Η οδηγία για την περιβαλλοντική ευθύνη έχει πλέον µεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο όλων των κρατών µελών της ΕΕ Καταρτίστηκε νέο εθελοντικό πρόγραµµα προστασίας των ειδών και ενδιαιτηµάτων που απειλούνται µε εξαφάνιση στις απόµακρες περιοχές και στις υπερπόντιες χώρες, µε βάση το δίκτυο Natura

19 Στόχος 2: ΙΑΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΜΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΕ Ένα όλο και πιο κατατεµαχισµένο τοπίο Οι δύο σχετικές µε τη φύση οδηγίες δεν µπορούν, από µόνες τους, να διαφυλάξουν την βιοποικιλότητα της Ευρώπης ως εκ τούτου χρειάζεται η ανάληψη δράσης για τη διαφύλαξη των φυσικών οικοσυστηµάτων σε ολόκληρη την ήπειρο. Σήµερα, οι περισσότερες από τις εναποµένουσες περιοχές υψηλής φυσικής αξίας στην Ευρώπη, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που υπάγονται στο δίκτυο Νatura 2000, εξακολουθούν να απειλούνται από κινδύνους όπως η ρύπανση και η αύξηση της έντασης των χρήσεων γης. Επίσης, περιβάλλονται από ένα εχθρικό και ολοένα πιο «αδιάβροχο» περιβάλλον. Οι επιπτώσεις επεκτείνονται πολύ πέραν των ειδών. Η βιοποικιλότητα είναι η κύρια οδός τροφοδοσίας των οικοσυστηµάτων και διασφαλίζει την ικανότητά τους να παρέχουν σηµαντικές για την κοινωνία υπηρεσίες, όπως είναι ο καθορισµός του νερού και η λίπανση του εδάφους. Όταν ένα υγιές οικοσύστηµα χάνει την ετερογένεια των ενδιαιτηµάτων του καθώς και την ποικιλία των ειδών του, ή εφόσον υφίσταται σηµαντική υποβάθµιση, κατατεµαχισµό και αποµόνωση, η ικανότητά του να προσφέρει χρήσιµες υπηρεσίες περιορίζεται σηµαντικά ή και εξαφανίζεται. Το «πρασίνισµα» της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής της ΕΕ εδοµένου ότι η γεωργία παραµένει η κυριότερη χρήση των εδαφών στην Ευρώπη (περίπου το 50% του εδάφους της ΕΕ), το Σχέδιο ράσης για τη Βιοποικιλότητα αποδίδει ιδιαίτερη έµφαση στην ενσωµάτωση των σχετικών µε την βιοποικιλότητα παραµέτρων στην Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) της ΕΕ. Με τις πρόσφατες µεταρρυθµίσεις της ΚΓΠ και του κανονισµού για την αγροτική ανάπτυξη ( ), προτάθηκαν νέα µέσα και µέτρα πολιτικής για την καλύτερη ενσωµάτωση των σχετικών µε την βιοποικιλότητα παραµέτρων στις γεωργικές και δασικές πρακτικές στην ΕΕ. Οι άµεσες πληρωµές στους γεωργούς βάσει του Πυλώνα Ι της ΚΓΠ διαχωρίστηκαν από την παραγωγή και συνδέθηκαν µε τη συµµόρφωση µε σειρά προτύπων που έχουν σχέση µε το περιβάλλον, την πρόνοια για τα ζώα και την ασφάλεια των τροφίµων. Επίσης, θεσπίστηκαν νέα µέτρα αγροτικής ανάπτυξης στο πλαίσιο του Πυλώνα ΙΙ για τη στήριξη γεωργικών και δασοκοµικών δραστηριοτήτων επωφελών για την άγρια πανίδα και χλωρίδα. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται πρόσθετες πληρωµές σε περιοχές Natura 2000, προκειµένου να αντισταθµιστεί η απώλεια εισοδήµατος ή το κόστος των πρόσθετων υποχρεώσεων διαχείρισης, αναγκαίων για την επίτευξη των στόχων του δικτύου Natura Περιλαµβάνουν, επίσης, υποχρεωτικού χαρακτήρα περιβαλλοντικά γεωργικά ή δασοκοµικά προγράµµατα τα οποία µπορούν να προσαρµοστούν καταλλήλως για να υποστηρίξουν επιχειρήσεις αγροκτηµάτων και δασοκοµικών δραστηριοτήτων, οι οποίοι, σε εθελοντική βάση, εφαρµόζουν πρακτικές που κρίνονται επωφελείς για το περιβάλλον και για τη βιοποικιλότητα (πέραν του επιπέδου των ελάχιστων προτύπων). Συνολικά περίπου το 23% του προϋπολογισµού για την αγροτική ανάπτυξη έχει διατεθεί σε γεωργο-περιβαλλοντικά µέτρα στην ΕΕ-27 και άλλα 590 εκατ. ευρώ έχουν διατεθεί σε πληρωµές στο πλαίσιο του Natura Ενώ δεν είναι ακόµη δυνατό να καθοριστούν µε ακρίβεια οι χρηµατικοί πόροι που έχουν διατεθεί σε αγρο-περιβαλλοντικά µέτρα οι οποίοι θα χρησιµοποιηθούν ειδικά για δράσεις διαφύλαξης της φύσης, είναι σαφές ότι ο συνολικός 19

20 αντίκτυπος στη βιοποικιλότητα θα είναι πολύ θετικός και θα καταστήσει λιγότερο εχθρικό για την άγρια πανίδα και χλωρίδα το αγροτικό και δασικό περιβάλλον. 105 Κοινοί δείκτες για τα πτηνά Σύνολο πτηνών (136 κοινά είδη) Κοινά είδη πτηνών των αγρών (36 κοινά είδη) Κοινά είδη πτηνών των δασών (29 κοινά είδη) Πηγή: Eurostat, 2010 (env_bio2) - EBCC/RSPB/BirdLife/Statistics Netherlands. Λεζάντα γραφικής παράστασης: Τα πτηνά των δασών και καλλιεργούµενων εκτάσεων έχουν µειωθεί κατά 25% περίπου την τελευταία εικοσαετία, πλην όµως η φθίνουσα αυτή πορεία αρχίζει τελικά να σταθεροποιείται. Λεζάντα της φωτογραφίας Η διπλή πίεση της αυξανόµενης έντασης της γεωργίας και της εγκατάλειψης της γης συνιστά µείζονα απειλή για τη βιοποικιλότητα της Ευρώπης Μείωση της ρύπανσης Ένα άλλο σηµαντικό χαρακτηριστικό του Σχεδίου ράσης της ΕΕ για τη Βιοποικιλότητα είναι η έµφασή του στον περιορισµό της ρύπανσης στα συστήµατα γλυκών υδάτων της Ευρώπης. Αποδίδεται ιδιαίτερη έµφαση στην έγκαιρη και αποτελεσµατική εφαρµογή της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα, η οποία προστατεύει τα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα από τη ρύπανση και την υποβάθµιση. Η οδηγία αποβλέπει στο να εξασφαλίσει ότι όλα τα ύδατα θα επιτύχουν καλή κατάσταση (συµπεριλαµβανοµένης της οικολογικής) µέχρι το 2015 το αργότερο. Αυτό θα επιτευχθεί µέσω της εφαρµογής σειράς διαχειριστικών σχεδίων και στοχοθετηµένων προγραµµάτων δράσης σε επίπεδο κάθε µιας από τις 110 υδρογραφικές λεκάνες στην ΕΕ. Η κατάρτιση των εν λόγω διαχειριστικών σχεδίων βρίσκεται σε προχωρηµένο στάδιο και τα περισσότερα έχουν υποβληθεί στην Επιτροπή προς έγκριση µέχρι τα τέλη του Από πρόσφατες µελέτες προκύπτει ότι η ρύπανση στους περισσότερους ποταµούς της Ευρώπης έχει αρχίσει να µειώνεται, χάρις στα αυστηρότερα περιβαλλοντικά πρότυπα της ΕΕ. 20

21 Μέχρις στιγµής επιτεύγµατα Έχουν διατεθεί σηµαντικοί πόροι µέσω του κανονισµού της ΕΕ σχετικά µε την αγροτική ανάπτυξη ( ) για τη στήριξη της βιοποικιλότητας σε δασικές και γεωργικές εκτάσεις Πάνω από 22 δισεκατοµµύρια ευρώ έχουν διατεθεί σε αγρο-περιβαλλοντικά και δασοκοµικά µέτρα ανά την ΕΕ εκατ. ευρώ επιπλέον διατίθενται για πληρωµές στη γεωργία ή σε δασικές περιοχές του δικτύου Natura 2000 όθηκε µεγαλύτερη προτεραιότητα στη βιοποικιλότητα στο πλαίσιο του απολογισµού της κατάστασης της ΚΓΠ για το 2008 Εκδόθηκε Πράσινη Βίβλος της Επιτροπής για τα δάση το 2010, εγκαινιάζοντας διάλογο για τις διαθέσιµες επιλογές όσον αφορά µια ενωσιακή προσέγγιση στη δασική προστασία και ενηµέρωση Το 2010 δηµοσιεύθηκε νέος Ευρωπαϊκός Άτλας της Βιοποικιλότητας του Εδάφους Τα κράτη µέλη καταρτίζουν Σχέδια ιαχείρισης των υδρογραφικών λεκανών απορροής, υπό την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα Βελτιώνεται η ποιότητα των υδάτων στα οικοσυστήµατα γλυκών υδάτων της Ευρώπης Εκδόθηκε, το 2009, νέα οδηγία πλαίσιο για την βιώσιµη χρήση των ζιζανιοκτόνων ροµολογήθηκε η διαµόρφωση ενός συνόλου οικολογικά συνεκτικών πράσινων υποδοµών για την Ευρώπη, που θα βοηθούσε την αντιµετώπιση του επιδεινούµενου προβλήµατος του κατατεµαχισµού των ενδιαιτηµάτων και της απώλειας γεωργικών και δασικών ζωνών µεγάλης αξίας στην ύπαιθρο 21

22 Στόχος 3: ΙΑΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΜΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΕ Οι ευρωπαϊκές θάλασσες υπό πίεση Οι τεράστιες θαλάσσιες εκτάσεις που περιβάλλουν την ΕΕ διαδραµατίζουν µείζονα ρόλο στη διαφύλαξη της βιοποικιλότητας, αλλά και εδώ ακόµη το περιβάλλον υφίσταται σηµαντικές πιέσεις. Η υπεραλίευση είναι συνήθης πρακτική και τα αποθέµατα ψαριών βρίσκονται κάτω από τα βιολογικά όρια ασφαλείας. Η αλλαγή του κλίµατος, τα αλλόχθονα χωροκατακτητικά είδη και η εντατική ναυτιλιακή κίνηση, η οποία αυξάνει τους κινδύνους έκχυσης υδρογονανθράκων, έχουν επιδεινώσει περαιτέρω τα προβλήµατα αυτά. Η ρύπανση και ο ευτροφισµός από χερσαίες πηγές βρίσκονται ακόµη σε απαράδεκτα επίπεδα. Ο ευτροφισµός, ο οποίος είναι απόρροια του εµπλουτισµού των υδάτων µε θρεπτικά συστατικά, µπορεί να αποτελέσει το έναυσµα αλυσιδωτών ανεπιθύµητων φαινοµένων, αρχίζοντας από την υπερβολική ανάπτυξη των πλαγκτονικών φυκών και ως εκ τούτου την αύξηση των ποσοτήτων οργανικών ουσιών που εναποτίθενται στον θαλάσσιο βυθό. Το φαινόµενο αυτό αυξάνει την κατανάλωση οξυγόνου, γεγονός που µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα την έλλειψή του και τη δηµιουργία «νεκρών ζωνών», στις οποίες καµία µορφή ζωής δεν µπορεί να επιβιώσει. Η κοινή αλιευτική πολιτική Το Σχέδιο ράσης της ΕΕ για τη Βιοποικιλότητα απευθύνει προς όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη έκκληση για µια βιωσιµότερη χρήση των θαλάσσιων πόρων στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής της ΕΕ. Μετά από δεκαετίες υπεραλίευσης και αδιάκριτης αλίευσης, η διαχείριση των αποθεµάτων που έχουν αποµείνει έχει καταστεί ζωτική προτεραιότητα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τα κράτη µέλη, κατήρτισαν, επειγόντως, πολυετή προγράµµατα διαχείρισης και επανασύστασης των αποθεµάτων ειδών ψαριών εµπορικού ενδιαφέροντος σε διάφορες θαλάσσιες ζώνες, προκειµένου να επαναφέρουν τα επίπεδα αλίευσης σε βιωσιµότερα επίπεδα και να επιτρέψουν την επανασύσταση των αποθεµάτων που έχουν καταρρεύσει. Έχουν επίσης ληφθεί και άλλα µέτρα προκειµένου να υιοθετηθούν επιλεκτικότερες πρακτικές αλίευσης, ούτως ώστε να µειωθούν τα σε απαράδεκτο βαθµό υψηλά επίπεδα των ανεπιθύµητων παρεµπιπτόντων αλιευµάτων µη στοχευόµενων θαλάσσιων ειδών, όπως είναι οι φώκιες και τα δελφίνια και να προστατευθούν ευπρόσβλητα ενδιαιτήµατα που βρίσκονται σε µεγάλα βάθη, συµπεριλαµβανοµένων των εκτάσεων θαλάσσιου βυθού µε βλάστηση ποσειδωνίας στη Μεσόγειο και οι κοραλλιογενείς ύφαλοι στον Βορειοανατολικό Ατλαντικό. Προκειµένου να υποβοηθήσουν τη διαδικασία αυτή, η πλειονότητα των κρατών µελών χρησιµοποιεί πόρους που διατίθενται από το αναµορφωµένο Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας ( ) το οποίο αποβλέπει στην προαγωγή µιας βιωσιµότερης ισορροπίας µεταξύ των πόρων και της αλιευτικής ικανότητας της ΕΕ και στην µεγαλύτερη προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των απειλούµενων ενδιαιτηµάτων και ειδών του. Η οδηγία-πλαίσιο της ΕΕ για τη θαλάσσια στρατηγική Το 2008, η ΕΕ υιοθέτησε µια φιλόδοξη οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική, στην οποία υιοθετείται µια συντονισµένη προσέγγιση για τη βελτίωση του θαλάσσιου περιβάλλοντος, βασισµένη στα οικοσυστήµατα. Αξιοποιώντας την υφιστάµενη νοµοθεσία και 22

23 τις συµβάσεις, τελικός στόχος της οδηγίας είναι η επίτευξη καλής περιβαλλοντικής κατάστασης στο θαλάσσιο περιβάλλον µε χρονικό ορίζοντα το Όπως η οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα, θεσπίζει σειρά κοινών στόχων και αρχών που πρέπει να εφαρµοστεί σε κάθε µία από τις τέσσερεις θαλάσσιες περιοχές της ΕΕ (Βορειοανατολικός Ατλαντικός, Εύξεινος Πόντος, Βαλτική Θάλασσα και Μεσόγειος Θάλασσα). εδοµένου ότι οι δραστηριότητες εφαρµογής της οδηγίας-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική µόλις άρχισαν, είναι πολύ νωρίς για να αξιολογηθεί ο αντίκτυπός τους στο θαλάσσιο περιβάλλον. Ωστόσο, είναι σαφές ότι εάν ένα συντονισµένο πρόγραµµα δράσης µπορεί να θεσπιστεί και να εφαρµοστεί σε κάθε θαλάσσια περιοχή, τα οφέλη για τα θαλάσσια οικοσυστήµατα θα ήταν σηµαντικά, τόσο εντός, όσο και εκτός των προστατευόµενων θαλάσσιων περιοχών. Η οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική συνιστά επίσης ένα σηµαντικό εργαλείο πολιτικής προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι ο περιβαλλοντικός προβληµατισµός θα ληφθεί πλήρως υπόψη στη νέα ολοκληρωµένη θαλάσσια πολιτική της ΕΕ που υιοθετήθηκε το Λεζάντα φωτογραφίας Οι εκτάσεις θαλάσσιου βυθού µε βλάστηση από ποσειδωνίες είναι εξαιρετικά πλούσιες σε βιοποικιλότητα και διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στην προστασία των ακτών. Λεζάντα χάρτη Αναλογία αποθεµάτων εντός και εκτός των ασφαλών βιολογικών ορίων. Στον χάρτη εµφαίνεται η αναλογία εκτιµώµενων αποθεµάτων που υφίστανται υπεραλίευση (κόκκινο) και αποθεµάτων εντός ασφαλών βιολογικών ορίων (µπλε). Το µέγεθος των κύκλων είναι ανάλογο του µεγέθους της αλιείας της περιοχής. Μέχρι στιγµής επιτεύγµατα Η οδηγία πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική που εκδόθηκε το 2008 αποβλέπει στην επίτευξη καλής περιβαλλοντικής κατάστασης για όλα τα θαλάσσια ύδατα της ΕΕ µε χρονικό ορίζοντα το

24 19 από τα 22 παράκτια κράτη µέλη θέσπισαν ή βρίσκονται στη διαδικασία της θέσπισης σχέδια ολοκληρωµένης διαχείρισης των παράκτιων ζωνών (ΣΟ ΠΖ/ICZM) Ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός Θαλάσσιας Ασφάλειας εξασφάλισε τεχνική και επιστηµονική συνδροµή στην Επιτροπή και στα κράτη µέλη σε περιπτώσεις εµφάνισης πετρελαιοκηλίδων Υιοθετήθηκε σειρά σχεδίων ανάκτησης όσον αφορά εµπορικά αποθέµατα ψαριών σε διάφορα θαλάσσια ύδατα προκειµένου να υποβοηθηθεί η αποκατάσταση των αποθεµάτων που έχουν καταρρεύσει Θεσπίστηκε νοµοθεσία για την προστασία των ευπρόσβλητων θαλάσσιων ενδιαιτηµάτων που βρίσκονται σε µεγάλα βάθη από µη βιώσιµες πρακτικές αλιείας Ένα κοινοτικό σχέδιο δράσης για τους καρχαρίες εγκρίθηκε το 2009 Τα περισσότερα κράτη µέλη υπέβαλαν έργα προαγωγής της βιώσιµης αλιείας και στήριξης της διαφύλαξης της θαλάσσιας βιοποικιλότητας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταµείου Αλιείας 24

25 Στόχος 4: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ Ε ΑΦΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΕ Μεγαλύτερη χωροταξική ολοκλήρωση Σε σύγκριση µε άλλες περιοχές του κόσµου, η ΕΕ είναι µια σχετικά πυκνοκατοικηµένη ήπειρος και µεγάλο τµήµα του εδάφους της αξιοποιείται ενεργά. Αυτό σηµαίνει ότι οι εναποµένουσες φυσικές περιοχές υφίστανται εντατική πίεση από ένα ολόκληρο φάσµα αναπτυξιακών δραστηριοτήτων. Αναγνωρίζοντας την ανάγκη διαφύλαξης των πολύτιµων αυτών οικοσυστηµάτων από µη ενδεδειγµένες αναπτυξιακές δραστηριότητες, το Σχέδιο ράσης για τη Βιοποικιλότητα αποδίδει ιδιαίτερη σηµασία σε µια κατάλληλη αξιολόγηση, υπό το πρίσµα της βιοποικιλότητας, όλων των νέων αναπτυξιακών σχεδίων και έργων, σε µια Στρατηγική Περιβαλλοντική Αξιολόγηση (ΣΠΑ) ή σε µια Εκτίµηση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΕΠΕ). Αυτό γίνεται προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι οι αρνητικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον ελαχιστοποιούνται ή αποτρέπονται µέσω της εξεύρεσης εναλλακτικών τοποθεσιών ή της θέσπισης κατάλληλων µέτρων µετριασµού. Εφόσον διενεργηθούν στο αρχικό στάδιο σχεδιασµού, οι εκτιµήσεις αυτές επιτρέπουν να ληφθεί υπόψη εξ αρχής ο σχετικός µε τη βιοποικιλότητα προβληµατισµός. Η στρατηγική αυτή προσέγγιση της χωροταξίας οδηγεί σε ένα πιο ολοκληρωµένο και βιωσιµότερο αναπτυξιακό πλαίσιο και µειώνει τον κίνδυνο κωλυµάτων και καθυστερήσεων. Όλα τα νέα σχέδια και προγράµµατα στα οποία εµπλέκονται τα διαρθρωτικά ταµεία της ΕΕ (το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής) πρέπει να υποστούν Στρατηγική Περιβαλλοντική Αξιολόγηση προτού εγκριθεί η χρηµατοδότησή τους. Επιπλέον, µείζονα αναπτυξιακά έργα (αυτά των οποίων το κόστος υπερβαίνει τα 50 εκατοµµύρια ευρώ) των οποίων προβλέπεται η συγχρηµατοδότηση µέσω των ιαρθρωτικών Ταµείων της ΕΕ πρέπει πρώτα να έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτή θα εξασφαλίσει ότι στην ΕΠΕ, καθώς και στην κατάλληλη αξιολόγηση σε περίπτωση έργων που επηρεάζουν περιοχές του δικτύου Natura 2000 έχουν ληφθεί πλήρως υπόψη οι ενδεχόµενες επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον, συµπεριλαµβανοµένης της βιοποικιλότητας και έχουν θεσπιστεί τα αναγκαία µέτρα αποτροπής ή ελαχιστοποίησης των εν λόγω επιπτώσεων. Επενδύοντας στη φύση Τα ιαθρωτικά Ταµεία της ΕΕ, παρέχουν, επίσης, για την περίοδο , τη δυνατότητα της άµεσης ή έµµεσης στήριξης της διαφύλαξης της βιοποικιλότητας στο πλαίσιο των ενωσιακών περιφερειακών ή τοπικών αναπτυξιακών σχεδίων και προγραµµάτων. Τα κράτη µέλη έχουν διαθέσει συνολικά περίπου 2,7 δισεκατοµµύρια ευρώ για την «προαγωγή της βιοποικιλότητας και προστασίας της φύσης (συµπεριλαµβανοµένου του Natura 2000)». Στο πλαίσιο του τουρισµού, 1,1 δισεκατοµµύρια ευρώ επιπλέον έχουν διατεθεί στην «προαγωγή των φυσικών πόρων» και 1,4 δισεκατοµµύρια ευρώ για την «προστασία και ανάπτυξη της φυσικής κληρονοµιάς» και στα δύο έχουν περιληφθεί έργα που αφορούν τη φύση και τη βιοποικιλότητα. Ορισµένα κράτη µέλη χρησιµοποιούν τα ταµεία προκειµένου κυρίως να προαγάγουν έργα αποκατάστασης των ενδιαιτηµάτων ή προκειµένου να συµβάλουν στην επανασύνδεση περιοχών που έχουν κατατεµαχιστεί από έργα υποδοµών (π.χ. µέσω της δηµιουργίας οικολογικών διαδρόµων). Άλλα κράτη µέλη αποδίδουν µεγαλύτερη έµφαση στην εφαρµογή 25

26 του δικτύου Natura 2000 ή στην προαγωγή της διατήρησης της φύσης µέσω του τουρισµού και άλλων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων. Λεζάντα φωτογραφίας Οι τεχνητές περιοχές εξακολουθούν να επεκτείνονται εις βάρος των φυσικών ενδιαιτηµάτων «Οικολογική γέφυρα πάνω από αυτοκινητόδροµο στο πάρκο National Park, Κάτω Χώρες» Μέχρι στιγµής επιτεύγµατα Όλα τα σχέδια και προγράµµατα που υπάγονται στα νέα διαρθρωτικά ταµεία της ΕΕ ( ) έχουν υποστεί Στρατηγική Περιβαλλοντική Αξιολόγηση Έχουν δηµιουργηθεί νέες ευκαιρίες στο πλαίσιο των ενωσιακών διαρθρωτικών ταµείων για άµεση στήριξη της διαφύλαξης της βιοποικιλότητας µε περιφερειακά αναπτυξιακά προγράµµατα και διασυνοριακά προγράµµατα Το έντυπο αίτησης για µείζονα έργα που υπόκεινται σε συγχρηµατοδότηση από ταµεία της ΕΕ περιλαµβάνει ρητή αναφορά στην ανάγκη πλήρους ΕΠΕ και κατάλληλων αξιολογήσεων των περιοχών του δικτύου Natura 2000 Η σωστή υλοποίηση των ΣΠΑ, ΕΠΕ και των κατάλληλων αξιολογήσεων προάγεται µε καθοδήγηση της Επιτροπής και υπό το φάσµα διαδικασιών επί παραβάσει Αναπτύσσονται δραστηριότητες για την επεξεργασία µιας προσέγγισης για µια οικολογικά συνεκτική πράσινη υποδοµή για την Ευρώπη, προκειµένου να θεσπιστεί µια ενωσιακή στρατηγική για το ζήτηµα αυτό µέχρι το 2011, γεγονός που θα συνέβαλλε στην αντιµετώπιση του επιδεινούµενου προβλήµατος του κατατεµαχισµού των ενδιαιτηµάτων εξάλλου, αυτή θα αποτελούσε ένα χρήσιµο εργαλείο προσαρµογής στην αλλαγή του κλίµατος, µέσω της ανάπτυξης και συντήρησης οικοσυστηµάτων. 26

27 Στόχος 5: ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ ΤΩΝ ΑΛΛΟΧΘΟΝΩΝ ΧΩΡΟΚΑΤΑΚΤΗΤΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΕ Ο πολλαπλασιασµός των αλλόχθονων χωροκατακτητικών ειδών Τα αλλόχθονα χωροκατακτητικά είδη (ΑΧΕ) είναι µη αυτόχθονα είδη των οποίων η εισαγωγή εκτός της φυσικής ζώνης εξάπλωσής τους συνιστά απειλή για τη βιοποικιλότητα. Μπορεί να πρόκειται για ζώα, φυτά, µύκητες ή µικροοργανισµούς και θεωρούνται ως η δεύτερη σηµαντικότερη αιτία απώλειας βιοποικιλότητας ανά τον κόσµο, µετά την απώλεια και την καταστροφή ενδιαιτηµάτων. Οι σύγχρονες εµπορικές πρακτικές αυξάνουν τις δυνατότητες των ειδών να µετακινούνται πέραν των φυσικών βιογεωγραφικών ορίων τους. Καθώς το εµπόριο, οι µετακινήσεις και οι µεταφορές µέσα στην ΕΕ και στον υπόλοιπο κόσµο έχουν επεκταθεί σηµαντικά, οι ρυθµοί εκούσιων και ακούσιων εισαγωγών νέων ειδών έχουν αυξηθεί εκθετικά. Η τάση αυτή προβλέπεται να συνεχιστεί, καθώς και η περαιτέρω εξάπλωση ήδη εγκατεστηµένων πληθυσµών αλλόχθονων ειδών. Πολλά εισαχθέντα είδη έχουν καίρια σηµασία για τα συστήµατα παραγωγής που στηρίζουν τις ευρωπαϊκές οικονοµίες. Τα είδη αυτά προσφέρουν σειρά δυνατοτήτων απασχόλησης και είναι ιδιαιτέρως χρήσιµα στην κοινωνία ως διακοσµητικά φυτά, ζώα συντροφιάς, εξωτικά πτηνά, θηράµατα ή ψάρια για αλίευση και υδατοκαλλιέργεια. Πλην όµως, τµήµα των εισαχθέντων ειδών έχουν καταστεί χωροκατακτητικά στην Ευρώπη και απειλούν την εντόπια βιοποικιλότητα. Έχουν εντοπιστεί περίπου αλλόχθονα είδη, εκ των οποίων ποσοστό 10-15% περίπου εγκυµονεί κινδύνους για τη βιοποικιλότητα της Ευρώπης. Οι συνέπειες του πολλαπλασιασµού τους είναι αισθητές σε ολόκληρη την ΕΕ. Όχι µόνο συνιστούν απειλή για τα αυτόχθονα είδη και ενδιαιτήµατα, υπερκεράζοντάς τα, αλλά προκαλούν, επίσης, σοβαρές οικονοµικές ζηµίες. Το 2008, το κόστος της τιθάσευσης των αλλόχθονων χωροκατακτητικών ειδών και της αποκατάστασης των ζηµιών υπολογίστηκε σε 9,6 12,7 δισεκατοµµύρια ευρώ στην ΕΕ. ιαµόρφωση µιας στρατηγικής της ΕΕ για τα αλλόχθονα χωροκατακτητικά είδη Το Σχέδιο ράσης της ΕΕ για τη Βιοποικιλότητα υπογραµµίζει την προτεραιότητα της αντιµετώπισης του προβλήµατος των αλλόχθονων χωροκατακτητικών ειδών. Η ανάγκη ανάπτυξης µιας κοινής προσέγγισης σε επίπεδο ΕΕ υπογραµµίζεται από το γεγονός ότι δράσεις που έχουν αναληφθεί µέχρις στιγµής σε ορισµένες χώρες έχουν εξουδετερωθεί από την έλλειψη δράσης σε άλλες, µε αποτέλεσµα να καταβάλλονται ασυντόνιστες και αποσπασµατικές προσπάθειες. Η υφιστάµενη νοµοθεσία και πολιτική της ΕΕ εξασφαλίζει, ήδη, τµήµα της λύσης των προβληµάτων που αφορούν τα χωροκατακτητικά είδη. Ωστόσο, προς το παρόν δεν υπάρχουν µηχανισµοί στήριξης της εναρµόνισης ή της συνοχής των προσεγγίσεων µεταξύ όµορων χωρών ή χωρών στην ίδια υπο-περιφέρεια. Επίσης, δεν υπάρχουν επίσηµες απαιτήσεις για τη διενέργεια εκτιµήσεων κινδύνου όσον αφορά την εκούσια εισαγωγή µη αυτόχθονων ειδών τα οποία ενδέχεται να επηρεάσουν τη βιοποικιλότητα. Αποκρινόµενη στον προβληµατισµό αυτόν, η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση τον εκέµβριο του 2008 µε τίτλο «Προς µία στρατηγική της ΕΕ όσον αφορά τα χωροκατακτητικά είδη», η οποία αναφέρει τέσσερεις δυνατές επιλογές πολιτικής για την αντιµετώπιση των απειλών που σχετίζονται µε τα ΑΧΕ. Οι επιλογές αυτές βασίζονται στη διεθνώς ανεγνωρισµένη 27

ΔΑΣΙΚΑ & ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 13/06/2013 Δήμος Βισαλτίας

ΔΑΣΙΚΑ & ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 13/06/2013 Δήμος Βισαλτίας ΔΑΣΙΚΑ & ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 13/06/2013 Δήμος Βισαλτίας Τί είναι ένα Οικοσύστημα; Ένα οικοσύστημα είναι μια αυτο-συντηρούμενη και αυτορυθμιζόμενη κοινότητα ζώντων

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2020

Στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2020 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 EL Η βιοποικιλότητα Στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2020 Στην Ευρώπη, σχεδόν το ένα τέταρτο των αγρίων ειδών απειλούνται σήμερα με εξαφάνιση. Η βιοποικιλότητα η εξαιρετική

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Γενικά σχόλια Το κείµενο παρουσιάζεται σε γενικές γραµµές ικανοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 11.2.2015 B8-0000/2015 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-000/2015 σύμφωνα με το άρθρο 128, παράγραφος 5, του

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενεςπεριοχέςως εργαλεία διατήρησης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος

Προστατευόμενεςπεριοχέςως εργαλεία διατήρησης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος Προστατευόμενεςπεριοχέςως εργαλεία διατήρησης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος Σωτήρης Ορφανίδης Δρ. Βιολόγος-Αναπληρωτής Ερευνητής Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ) Ινστιτούτο Αλιευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο Διαβούλευσης. Ανάπτυξη νέου πλαισίου τεχνικών μέτρων σε συνέχεια της μεταρρύθμισης της KATT

Έγγραφο Διαβούλευσης. Ανάπτυξη νέου πλαισίου τεχνικών μέτρων σε συνέχεια της μεταρρύθμισης της KATT Ref. Ares(2014)359866-13/02/2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ Έγγραφο Διαβούλευσης Ανάπτυξη νέου πλαισίου τεχνικών μέτρων σε συνέχεια

Διαβάστε περισσότερα

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Κεφάλαιο 02-04 σελ. 1 02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Όπως επισημάνθηκε στο κεφάλαιο 01-04, η πρώτη ύλη για τα «ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας είναι μη επικίνδυνα απόβλητα, κυρίως παραγόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Καθ. Γεώργιος Ζαλίδης. Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος

Καθ. Γεώργιος Ζαλίδης. Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος Καθ. Γεώργιος Ζαλίδης Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών πόρων βασίζεται στην αντίληψη ότι το νερό είναι ταυτόχρονα: Αναπόσπαστο τμήμα του οικοσυστήματος Φυσικός πόρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.3.2010 E(2010) 1096 τελικό ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος 7 της οδηγίας 2006/118/EΚ περί υπογείων υδάτων, µε αντικείµενο τον καθορισµό ανώτερων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ Θ. Παπαδημητρίου, Π. Σιδηρόπουλος, Δ. Μιχαλάκης, Μ. Χαμόγλου, Ι. Κάγκαλου Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας

Διαβάστε περισσότερα

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Δρ. Νικόλαος Τσοτσόλης Γεωπόνος-μέλος του ΓΕΩΤΕΕ, με ειδίκευση στη διαχείριση των εδαφοϋδατικών πόρων (MSc, PhD) Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο χώρος µπορεί να διακριθεί σε 2 κατηγορίες το δοµηµένοαστικόχώρο και το µη αστικό, µη δοµηµένο ύπαιθρο αγροτικό ή δασικό χώρο. Αστικός χώρος = ήλιος, αέρας, το νερό, η πανίδα, η χλωρίδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ. ρ. Ε. Σταυρινός Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων ιοικ. Τοµέας Κοιν. Πόρων & Υποδοµών

ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ. ρ. Ε. Σταυρινός Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων ιοικ. Τοµέας Κοιν. Πόρων & Υποδοµών ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ρ. Ε. Σταυρινός Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων µ ιοικ. Τοµέας Κοιν. Πόρων & Υποδοµών ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ «ΓΚΡΙΖΕΣ ΖΩΝΕΣ» ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ

ΟΙ «ΓΚΡΙΖΕΣ ΖΩΝΕΣ» ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙ «ΓΚΡΙΖΕΣ ΖΩΝΕΣ» ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ Αναστάσιος Λεγάκις Ζωολογικό Μουσείο, ΤΜ. Βιολογίας, Πανεπ. Αθηνών Διημερίδα: Έτος βιοποικιλότητας, η επόμενη μέρα και η ελληνική πραγματικότητα, Δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Στις ερωτήσεις που σημειώνονται με αστερίσκο πρέπει να δοθεί οπωσδήποτε απάντηση. 1. ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΣΑΣ 1.1 Είστε εγκατεστημένος/η στην παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Αργυρώ Ζέρβα, ΥΠΕΚΑ/Ειδική Γραμματεία Δασών Σοφία Πουρνάρα, Διαχειριστική Αρχή ΥΠΑΑΤ 1η Συνάντηση ομάδας ΘΟΣΣ 5, Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Παύλος Κωνσταντινίδης (Ερευνητής: Ινστιτούτο ασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης-ΕΘΙΑΓΕ):

Παύλος Κωνσταντινίδης (Ερευνητής: Ινστιτούτο ασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης-ΕΘΙΑΓΕ): Η Πολιτική της Ε.Ε. για τη ασοπροστασία Παύλος Κωνσταντινίδης (Ερευνητής: Ινστιτούτο ασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης-ΕΘΙΑΓΕ): Πρώτα από όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τους διοργανωτές της ηµερίδας και ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ NATURA 2000 ΚΑΙ LIFE+ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ 369 370 371 ΠΑΡΚΟ ΠΡΕΣΠΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Επιτροπή Αναφορών 2004 22 Ιουλίου 2004 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά 893/2003 του Antonio Cecoro ιταλικής ιθαγένειας σχετικά µε περιβαλλοντικό ζήτηµα που αφορά την ακτή της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΠΙΩΝ: Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΠΙΩΝ: Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΠΙΩΝ: Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Αγαπητοί κυρίες και κύριοι, Η διαφορετικότητα των φυσικών και ανθρώπινων συνθηκών ορίζει τα τοπία των περιοχών μας. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

14/11/2011. Οικογένεια Felidae Υποοικογένεια Acinonychidea Acinonyx jubatus

14/11/2011. Οικογένεια Felidae Υποοικογένεια Acinonychidea Acinonyx jubatus 4// Bιολογική ποικιλότητα ή Bιοποικιλότητα ποικιλότητα των διαφόρων μορφών ζωής Οικογένεια Felidae Υποοικογένεια Acinonychidea Acinonyx jubatus Επίπεδα βιοποικιλότητας Γενετική ποικιλότητα Ποικιλότητα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ (2014-2020)

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ (2014-2020) ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΑ ΔΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ) Το 2015 θεωρείται μια πολύ σημαντική χρονιά για τα δάση σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς τουλάχιστον τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος του Δρ. Κωνσταντίνου Αραβώσης Λέκτορα Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Ως Βιώσιµη Ανάπτυξη ορίζεται η ανάπτυξη η οποία ικανοποιεί τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Η «πικρή» γεύση των μήλων σε Ελλάδα και Ευρώπη

Η «πικρή» γεύση των μήλων σε Ελλάδα και Ευρώπη Η «πικρή» γεύση των μήλων σε Ελλάδα και Ευρώπη Ιούνιος 2015 GREENPEACE / FRED DOTT Η παραγωγή μήλων και φρούτων εν γένει στην Ευρώπη είναι ένας από τους τομείς της ευρωπαϊκής γεωργίας με την εντατικότερη

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

σύνολο της απορροής, μέσω διαδοχικών ρευμάτων, ποταμών, λιμνών και παροχετεύεται στη θάλασσα με ενιαίο στόμιο ποταμού, εκβολές ή δέλτα.

σύνολο της απορροής, μέσω διαδοχικών ρευμάτων, ποταμών, λιμνών και παροχετεύεται στη θάλασσα με ενιαίο στόμιο ποταμού, εκβολές ή δέλτα. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΡΑ Η Οδηγία Πλαίσιο για τα νερά ή αλλιώς Οδηγία 2000/60/ΕΚ, οποία τέθηκε σε ισχύ στις 22 Δεκεμβρίου 2000, προτείνει νέους, αποτελεσματικότερους τρόπους προστασίας του

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENVIRONMENT STRYMON

LIFE ENVIRONMENT STRYMON LIFE ENVIRONMENT STRYMON Ecosystem Based Water Resources Management to Minimize Environmental Impacts from Agriculture Using State of the Art Modeling Tools in Strymonas Basin Διαχείριση των υδατικών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

LIFE OROKLINI. Βιοποικιλότητα και το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE+

LIFE OROKLINI. Βιοποικιλότητα και το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE+ LIFE OROKLINI LIFE10 NAT/CY/000716 Αποκατάσταση και Διαχείριση της λίμνης Ορόκλινης Βιοποικιλότητα και το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE+ Απρίλης, 2014 Ελενα Στυλιανοπούλου Τομέας Προστασίας της Φύσης και Βιοποικιλότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014» Οικονομικό και κοινωνικό σκέλος

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014» Οικονομικό και κοινωνικό σκέλος Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας Μονάδα Παρακολούθησης της Κοινής Γνώμης Βρυξέλλες, 15 Σεπτεμβρίου 2013 Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014»

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Σοφοκλής Λογιάδης

Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Σοφοκλής Λογιάδης Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Σοφοκλής Λογιάδης Τι ειναι ρυπανση του νερου -ορισμος Το νερό είναι η πηγή ζωής στον πλανήτη μας. Περίπου το 70% της επιφάνειας του σκεπάζεται με νερό. Από το συνολικό διαθέσιμο νερό

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 ΠΟΡΟΙ Π.Π 2014-2020 ΕΠ - ΥΜΕ - ΠΕΡΑΑ (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΟΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕ ΠΕΠ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 Γενική Περιγραφή: Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ) αποτελεί το µέσο για την υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΟ ΠΡΟΟΙΜΙΟ. Τα Κράτη µέλη του Συµβουλίου της Ευρώπης συµβαλλόµενα µέχρι τούδε,

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΟ ΠΡΟΟΙΜΙΟ. Τα Κράτη µέλη του Συµβουλίου της Ευρώπης συµβαλλόµενα µέχρι τούδε, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΟ ΠΡΟΟΙΜΙΟ Τα Κράτη µέλη του Συµβουλίου της Ευρώπης συµβαλλόµενα µέχρι τούδε, Θεωρώντας ότι ο στόχος του Συµβουλίου της Ευρώπης είναι η επίτευξη µεγαλύτερης ενότητας ανάµεσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ndpress@nd.gr

ΝΕΑ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ndpress@nd.gr ΝΕΑ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ndpress@nd.gr ευτέρα, 26 Μαρτίου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο υπεύθυνος Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας της Νέας ημοκρατίας, βουλευτής Β Αθηνών κ. Κωστής Χατζηδάκης,

Διαβάστε περισσότερα

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑ: Ο ελαιώνας ως οικοσύστημα: φυτά, πτηνά, θηλαστικά

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑ: Ο ελαιώνας ως οικοσύστημα: φυτά, πτηνά, θηλαστικά 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑ: Ο ελαιώνας ως οικοσύστημα: φυτά, πτηνά, θηλαστικά Στάδια Προγράμματος Καθορισμός Θέματος Ομάδων εργασίας Συλλογή υλικού σχετικού με το

Διαβάστε περισσότερα

LIFE10 NAT/CY/000717. Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του οικότοπου προτεραιότητας 9560* στην Κύπρο

LIFE10 NAT/CY/000717. Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του οικότοπου προτεραιότητας 9560* στην Κύπρο JUNIPERCY LIFE10 NAT/CY/000717 Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του οικότοπου προτεραιότητας 9560* στην Κύπρο 3ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Ιούνιος 2014 2 JUNIPERCY ΤΟ ΕΡΓΟ JUNIPERCY Το έργο «Βελτίωση της κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων προτεραιότητας *1520 και *5220 στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ριζοελιάς

Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων προτεραιότητας *1520 και *5220 στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ριζοελιάς Τεύχος 1 Σεπτέμβριος 2014 Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων προτεραιότητας *1520 και *5220 στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ριζοελιάς LIFE12NAT/CY/000758 Περιεχόµενα Περισσότερες πληροφορίες www.life-rizoelia.eu

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοτικοί πόροι 35 δισ. ευρώ δίνουν ανάσα στην ελληνική οικονοµία

Κοινοτικοί πόροι 35 δισ. ευρώ δίνουν ανάσα στην ελληνική οικονοµία Κοινοτικοί πόροι 35 δισ. ευρώ δίνουν ανάσα στην ελληνική οικονοµία Χρηµατοδοτήσεις: Ευνοϊκές οι προτάσεις της Κοµισιόν για τη διευκόλυνση της απορρόφησης των κονδυλίων της περιόδου 2007-2013, αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον

Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον Δρ. Δρ. MSc Νίκη Ευελπίδου, ΕΚΠΑ Για την πιο αποτελεσματική χωροταξική απεικόνιση αλλά κυρίως για τη βέλτιστη διοίκηση και διαχείριση του Πάρκου,

Διαβάστε περισσότερα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα «Ενεργειακά δίκτυα στην Ευρώπη η υλοποίηση ενός οράματος» The Economist «Η Θάλασσα της Ευρώπης: Σκιαγραφώντας τον χάρτη της οικονομικής ανάπτυξης» Θεσσαλονίκη, 17 Φεβρουαρίου 2014 Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε.

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε. ΑΑΑ Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση A global sustainability framework and initiative of the United Nations Environment Programme Finance Initiative Ένα παγκόσμιο πλαίσιο και μια πρωτοβουλία της Πρωτοβουλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ IΘΑΚΗΣ 29, 112 57 ΑΘΗΝΑ url: http://www.aueb.gr/statistical-institute ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ Ιθάκης 29 Αθήνα 112 57

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1: Ελαχιστοποίηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Minimising Environmental Impact)

Ενότητα 1: Ελαχιστοποίηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Minimising Environmental Impact) Το παρόν αποτελεί την ακριβή μετάφραση του κειμένου του Οδηγού Καλών Πρακτικών που υπάρχει στο site του έργου http://www.project-gpwind.eu/ και ακολουθεί την δομή του site. Για κάθε μία από τις τρεις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΛΤΑ Πηγή: Ευρυδίκη (2011a, 2012) ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ποσοστό φοιτητών που πληρώνουν δίδακτρα για φοίτηση στον 2 o κύκλο σπουδών 13,8% Κανένας δεν πληρώνει ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 31,0% Όλοι πληρώνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακές και εθνικές πολιτικές

Περιφερειακές και εθνικές πολιτικές Προώθηση και Ενίσχυση της Πρωτοβουλίας του Συμφώνου των Δημάρχων στην Ελλάδα: «Περισσότεροι συμμετέχοντες, καλύτερα Σχέδια Δράσης στην Ευρώπη» Αθήνα, 12-13 Ιουνίου 2014 Περιφερειακές και εθνικές πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Δελτίο Τύπου ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Παγκόσμια Έρευνα του Boston Consulting Group για λογαριασμό της Ciett αποκαλύπτει πώς οι παλαιωμένες

Διαβάστε περισσότερα

CONSILIUM. Σένγκεν. Η πύλη προς την ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρώπη ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013

CONSILIUM. Σένγκεν. Η πύλη προς την ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρώπη ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 EL CONSILIUM Σένγκεν Η πύλη προς την ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρώπη ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Πίνακας περιεχομένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2 ΜΕΤΡΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 Εσωτερικά

Διαβάστε περισσότερα

Η ζωή µας χωρίς φυτοφάρµακα: Στο δρόµο προς µία Βιώσιµη Γεωργία

Η ζωή µας χωρίς φυτοφάρµακα: Στο δρόµο προς µία Βιώσιµη Γεωργία Η ζωή µας χωρίς φυτοφάρµακα: Στο δρόµο προς µία Βιώσιµη Γεωργία ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Μάιος 2014 Η δραματική μείωση των πληθυσμών των άγριων και εκτρεφόμενων μελισσών που αναφέρεται τα τελευταία χρόνια στην

Διαβάστε περισσότερα

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3)

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3) Μονάδα : Χιλιάδες Αυστρία 1978 661.30 2,040.10 8.40 162.40 84.00 3,188.00 208.40 1,139.30 315.70 1979 594.60 2,244.60 8.70 172.50 87.20 3,343.90 179.10 1,090.50 323.60 1980 37.30 2,301.90 9.00 183.70 91.00

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΓΕΩΡΓΙΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ ΓΕΩΡΓΙΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η σχέση και αλληλεξάρτηση µεταξύ γεωργίας και περιβάλλοντος είναι άµεση και δυναµική. Η γεωργία βασίζεται στη διαθεσιµότητα και παραγωγική ικανότητα των φυσικών πόρων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020 5 η Προγραμματική Περίοδος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020 Το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας, στις 26 Ιουνίου, κατέληξε σε πολιτικές αποφάσεις για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ, με βάση τις προτάσεις που

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Ινστιτούτο Αστικής & Αγροτικής Kοινωνιολογίας Ομάδα Περιβάλλοντος

Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Ινστιτούτο Αστικής & Αγροτικής Kοινωνιολογίας Ομάδα Περιβάλλοντος Ερευνητιικό Έργο MIRAGE (Mediiterranean Intermiittent Riiver ManAGEment) Διιαχείίριιση Ποταμών Διιαλείίπουσας Ροής στη Μεσόγειιο Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013»

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» 1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» Πώς η ΚΓΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Προκλήσεις Οικονομικές 3 στόχοι πολιτικής Βιώσιμη παραγωγή τροφίμων συμβολή στο γεωργικό εισόδημα και μείωση των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΕΠ "ΚΟΣΙΗ-ΠΑΛΛΟΥΡΟΚΑΜΠΟΣ

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΕΠ ΚΟΣΙΗ-ΠΑΛΛΟΥΡΟΚΑΜΠΟΣ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΖΕΠ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΠΤΗΝΑ (2009/147/ΕΚ) - ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ 2007

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ 2007 ΑΠΑΝΤΗΣΗ κυρίου Γιώργου Παπανδρέου 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Medeea International Conference Mediterranean Energy Cities Λευκωσία, 16 Μαΐου 2013 Γραφείο Προγραμματισμού Άδωνις Κωνσταντινίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη διδασκαλία µαθηµάτων του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2013-14

Οδηγίες για τη διδασκαλία µαθηµάτων του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2013-14 Οδηγίες για τη διδασκαλία µαθηµάτων του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2013-14 Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξεις 24/2013 και 32/2013 του.σ.) σας αποστέλλουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ * ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ * ΕΥΘΥΝΗ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ * ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ * ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η εταιρική κοινωνική ευθύνη αναφέρεται στις ενέργειες των επιχειρήσεων που αποσκοπούν στην συμβολή αντιμετώπισης περιβαλλοντικών και κοινωνικών ζητημάτων. Η Βασιλείου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Η ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Ηµερίδα της Ένωσης τ. Βουλευτών Ευρωβουλευτών «Η προστασία των φυσικών πόρων» Η ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Πολιτικός Μηχανικός Επιµελήτρια της Μόνιµης Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα MOFI. ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΦΩΚΙΑ & ΑΛΙΕΙΑ Αντιμετωπίζοντας τη σχέση αλληλεπίδρασης στις ελληνικές θάλασσες

Πρόγραμμα MOFI. ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΦΩΚΙΑ & ΑΛΙΕΙΑ Αντιμετωπίζοντας τη σχέση αλληλεπίδρασης στις ελληνικές θάλασσες Πρόγραμμα MOFI ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΦΩΚΙΑ & ΑΛΙΕΙΑ Αντιμετωπίζοντας τη σχέση αλληλεπίδρασης στις ελληνικές θάλασσες Συμμετέχοντες WWF Ελλάς Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας Το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανάπτυξη των Σχεδίων ιαχείρισης. Μαθήματα και Εμπειρίες από τη ιαδικασία της ημόσιας Συμμετοχής. Παναγιώτα Χατζηγεωργίου Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

Η Ανάπτυξη των Σχεδίων ιαχείρισης. Μαθήματα και Εμπειρίες από τη ιαδικασία της ημόσιας Συμμετοχής. Παναγιώτα Χατζηγεωργίου Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων Θεσμικά και Οικονομικά Μέσα για την Ολοκληρωμένη ιαχείριση Υδατικών Πόρων στην περιοχή της Μεσογείου Η Ανάπτυξη των Σχεδίων ιαχείρισης για τα Νερά στην Κύπρο - Μαθήματα και Εμπειρίες από τη ιαδικασία της

Διαβάστε περισσότερα

Όσα υγρά απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να υποστούν

Όσα υγρά απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να υποστούν 7. Επαναχρησιμοποίηση νερού στο δήμο μας! Όσα υγρά απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να υποστούν επεξεργασία πριν την επανάχρησή τους. Ο βαθμός επεξεργασίας εξαρτάται από την χρήση για την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Συμπόσιο To E.M.Π. στην πρωτοπορία της έρευνας και της τεχνολογίας Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2007 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γ. Κανελλαΐδης, Ι. Γκόλιας, Γ. Γιαννής,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας

Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας Ειδική Γραμματεία Υδάτων Υπουργείο Π.Ε.Κ.Α. Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΕ ΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Σχέδιο Χορηγιών για Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) 2007-2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) 2007-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) 2007-2013 Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αλιείας (ΕΠΑΛ) 2007-2013 εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ε- πιτροπή µε την αριθµ.ε(2007)6402/11-12-2007 Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τετάρτη, 18 Απριλίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση της συμμετοχής των τοπικών πληθυσμών στη διαχείριση των υγροτόπων: Οι κατευθυντήριες γραμμές της Σύμβασης Ραμσάρ

Ενίσχυση της συμμετοχής των τοπικών πληθυσμών στη διαχείριση των υγροτόπων: Οι κατευθυντήριες γραμμές της Σύμβασης Ραμσάρ Ενίσχυση της συμμετοχής των τοπικών πληθυσμών στη διαχείριση των υγροτόπων: Οι κατευθυντήριες γραμμές της Σύμβασης Ραμσάρ Δρ. Μαρία Κάπαρη Ειδική επιστήμονας ΕΚΠΑΑ 2 ο Διεθνές Συνέδριο AQUA 2006 Θεματική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενες Περιοχές: Διαχείριση- Φορείς

Προστατευόμενες Περιοχές: Διαχείριση- Φορείς Προστατευόμενες Περιοχές: Διαχείριση- Φορείς Παπαδημητρίου Δότη Δρ. Βιολόγος Το χρονικό των Προστατευόμενων Περιοχών Ινδία, 2000 χρόνια πριν: Περιοχές ελεύθερες με στόχο την προστασία των φυσικών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτική Μελέτη. Διατήρηση και προσαρμογή των υγροτόπων της Περιφέρειας Αττικής στην κλιματική αλλαγή

Πιλοτική Μελέτη. Διατήρηση και προσαρμογή των υγροτόπων της Περιφέρειας Αττικής στην κλιματική αλλαγή ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ξηρασία, Νερό και Ακτές Πιλοτική Μελέτη Διατήρηση και προσαρμογή των υγροτόπων της Περιφέρειας Αττικής στην κλιματική αλλαγή Τρεις πιλοτικές μελέτες υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του έργου OrientGate

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΛΟΥΠΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ; Βιοποικιλότητα είναι η ποικιλία των ζώντων οργανισμών στη Γη. Περιλαμβάνει όλους

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ»... 2 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»... 3 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ»... 4 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ B ΤΡΙΜΗΝΟ 2012

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ B ΤΡΙΜΗΝΟ 2012 ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ B ΤΡΙΜΗΝΟ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 20 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...3 2. Εξέλιξη ευρυζωνικών γραμμών...4 3. Πορεία σύγκλισης με τη υπόλοιπη Ευρώπη...4 4. Ανάλυση με βάση τον τύπο

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση: Αγ. Αλεξίου 35, 250 01 Καλάβρυτα Τηλ. Επικοινωνίας: 26920 29140, Φαξ: 26920 29141 e-mail: fdxb@otenet.gr Web site: http://www.fdchelmos.

Δ/νση: Αγ. Αλεξίου 35, 250 01 Καλάβρυτα Τηλ. Επικοινωνίας: 26920 29140, Φαξ: 26920 29141 e-mail: fdxb@otenet.gr Web site: http://www.fdchelmos. Το έργο και οι δράσεις του Φ.Δ. Χελμού- Βουραϊκού για την προστασία και διαχείριση του Εθνικού Πάρκου Κουμούτσου Ελένη, Περιβαλλοντολόγος MSc, Συντονίστρια Έργου Δ/νση: Αγ. Αλεξίου 35, 250 01 Καλάβρυτα

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής Χάρης Κοκκώσης

Καθηγητής Χάρης Κοκκώσης ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Καθηγητής Χάρης Κοκκώσης Τουρισµός Κλιµατική Αλλαγή Επιπτώσεις της Κλιµατικής Αλλαγής στον Τουρισµό Πράσινη Οικονοµία και Τουρισµός ράσεις Προσαρµογής Τουρισµός µ Η Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

Κ ι λ µα µ τι τ κές έ Α λλ λ α λ γές Επι π πτ π ώ τ σει ε ς στη τ β ιοπο π ικιλό λ τη τ τα τ κ αι τ η τ ν ν ά γρια ζ ωή

Κ ι λ µα µ τι τ κές έ Α λλ λ α λ γές Επι π πτ π ώ τ σει ε ς στη τ β ιοπο π ικιλό λ τη τ τα τ κ αι τ η τ ν ν ά γρια ζ ωή Επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα και την άγρια ζωή Η παγκόσµια κλιµατική αλλαγή θεωρείται ως η σηµαντικότερη τρέχουσα απειλή για τη βιοποικιλότητα του πλανήτη. Παραδείγµατα από την Κυπριακή Φύση Μερικές από

Διαβάστε περισσότερα

Ïé Üíèñùðïé êáé ïé ëßìíåò Ý ïõí. ó Ýóç áëëçëåîüñôçóçò. Ç. âéùóéìüôçôü ôïõò åíéó ýåôáé. åãêáèéäñýïíôáò êáé äéáôçñþíôáò. ó Ýóåéò ðïõ åíþíïõí ôéò

Ïé Üíèñùðïé êáé ïé ëßìíåò Ý ïõí. ó Ýóç áëëçëåîüñôçóçò. Ç. âéùóéìüôçôü ôïõò åíéó ýåôáé. åãêáèéäñýïíôáò êáé äéáôçñþíôáò. ó Ýóåéò ðïõ åíþíïõí ôéò 2 Ïé Üíèñùðïé êáé ïé ëßìíåò Ý ïõí ó Ýóç áëëçëåîüñôçóçò. Ç âéùóéìüôçôü ôïõò åíéó ýåôáé åãêáèéäñýïíôáò êáé äéáôçñþíôáò ó Ýóåéò ðïõ åíþíïõí ôéò áíèñþðéíåò áíüãêåò ìå ôá ëéìíáßá ïéêïóõóôþìáôá ìå Ýíáí áñìïíéêü

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.1 Παράρτηµα II, του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006

Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.1 Παράρτηµα II, του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006 5.3.2.1.1. Ενισχύσεις στους γεωργούς ορεινών περιοχών για φυσικά µειονεκτήµατα ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Ενισχύσεις στους γεωργούς ορεινών περιοχών για φυσικά µειονεκτήµατα ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE+

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE+ Ελληνική ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση των Υδάτινων Πόρων στην Ελλάδα Ηλίας Μ. Ντεµιάν Svetoslav Danchev Αθήνα, Iούνιος 2010 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ιαχείριση των Υδάτινων Πόρων στην Ελλάδα Ηλίας Μ. Ντεµιάν Svetoslav Danchev Αθήνα, Iούνιος 2010 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ιαχείριση των Υδάτινων Πόρων στην Ελλάδα ΗλίαςΜ. Ντεµιάν Svetoslav Danchev Αθήνα, Iούνιος 2010 Ατζέντα Παρουσίασης Σκοπός της Μελέτης Παγκόσµια Κρίση του Νερού Προσφορά Υδάτινων Πόρων στην Ελλάδα Η Ζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΟ 1 ο ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ για την περίοδο προγραµµατισµού 2014-2020 Αγαπητοί προσκεκληµένοι, Βρισκόµαστε στον µέσον µιας πολύ σηµαντικής διαδικασίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΜΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΑ ΜΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ Είναι ήδη ευρέως γνωστά τα ατυχήματα με τα πλοία ΕRΙΚΑ, Don Pedro, Prestige, καθώς και τα καταστροφικά

Διαβάστε περισσότερα