ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ: Αξιολόγηση 2010

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ: Αξιολόγηση 2010"

Transcript

1 ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ: Αξιολόγηση 2010

2 Η υπηρεσία Europe Direct σε βοηθά να βρίσκεις απαντήσεις στα ερωτήματά σου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση Αριθμός χωρίς χρέωση (*): Ορισμένες επιχειρήσεις κινητής τηλεφωνίας δεν επιτρέπουν την πρόσβαση σε αριθμούς 00800, ή οι κλήσεις αυτές ενδέχεται να χρεώνονται Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν στο διαδίκτυο (http://europa.eu). Δελτίο βιβλιογραφικής κατάταξης υπάρχει στο τέλος του παρόντος δημοσιεύματος. Λουξεμβούργο: Γραφείο Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2010 ISBN xxxxxx DOI xxxxxx Ευρωπαϊκή Ένωση, 2010 Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον αναφέρεται η πηγή. Τυπώθηκε στο Βέλγιο ΤΥΠΩΘΗΚΕ ΣΕ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟ ΧΑΡΤΙ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΧΕΙ ΑΠΟΝΕΜΗΘΕΙ ΤΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΑ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΡΤΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2

3 (HTTP://EC.EUROPA.EU/ECOLABEL) Περιεχόμενα Εισαγωγή...σ. 4 Γιατί είναι σημαντική η βιοποικιλότητα... σ. 6 Η κατάσταση της βιοποικιλότητας στην Ευρώπη...σ. 7 Αξιολόγηση 2010 του σχεδίου δράσης για τη βιοποικιλότητα...σ. 14 Στόχος 1: Η διασφάλιση των σημαντικότερων οικολογικών ενδιαιτημάτων και βιολογικών ειδών της ΕΕ...σ. 14 Στόχος 2: Διαφύλαξη και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημικών υπηρεσιών στις μη προστατευόμενες αγροτικές περιοχές της ΕΕ...σ. 19 Στόχος 3: Διαφύλαξη και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημικών υπηρεσιών στο μη προστατευόμενο ευρύτερο θαλάσσιο περιβάλλον της EE...σ. 22 Στόχος 4: Ενίσχυση της συμβατότητας της περιφερειακής και εδαφικής ανάπτυξης με τη βιοποικιλότητα στην EE...σ. 25 Στόχος 5: Σημαντική μείωση του αντίκτυπου των αλλοχθόνων χωροκατακτητικών ειδών στη βιοποικιλότητα της ΕΕ...σ. 27 Στόχοι 6-7-8: Ενίσχυση του ρόλου της ΕΕ όσον αφορά την καταπολέμηση της παγκόσμιας απώλειας βιοποικιλότητας...σ. 30 Στόχος 9: Στήριξη της προσαρμογής της βιοποικιλότητας στην αλλαγή του κλίματος...σ. 32 Στόχος 10: Σημαντική ενίσχυση της γνωστικής βάσης...σ. 34 Συνοδευτικά μέτρα...σ. 36 Περισσότερα ενημερωτικά στοιχεία...σ. 37 3

4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το 2006, καταρτίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Σχέδιο Δράσης για τη Βιοποικιλότητα, το οποίο, στη συνέχεια, έτυχε της υποστήριξης των 27 υπουργών περιβάλλοντος της ΕΕ. Στόχος του ήταν η κατάρτιση ενός συνολικού προγράμματος δράσης και στόχων που θα επέτρεπε στην ΕΕ να ανταποκριθεί στη δέσμευσή της για την ανάκτηση της απώλειας βιοποικιλότητας το αργότερο το Τέσσερα χρόνια αργότερα, ήρθε η στιγμή του απολογισμού για το εν λόγω σχέδιο δράσης και της αξιολόγησης των επιπτώσεών του στην βιοποικιλότητα στην Ευρώπη. Έχοντας αυτό κατά νου, η Επιτροπή προχώρησε σε λεπτομερή αξιολόγηση του Σχεδίου Δράσης, εξετάζοντας την πρόοδο καθεμιάς από τις 150 δράσεις που συγκροτούν το Σχέδιο. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος κατάρτισε, επίσης, έκθεση αναφοράς για τη βιοποικιλότητα στην ΕΕ για το 2010, με τα τελευταία δεδομένα και αριθμητικά στοιχεία σχετικά με την κατάσταση και τις τάσεις διαφόρων πτυχών της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων στην ΕΕ. Το παρόν φυλλάδιο συνοψίζει τα κύρια ευρήματα των δύο αυτών εγγράφων και υπογραμμίζει τα κυριότερα επιτεύγματα στο πλαίσιο των δέκα μεγάλων στόχων του Σχεδίου Δράσης 2006 της ΕΕ για τη Βιοποικιλότητα. Το κύριο συμπέρασμα της αξιολόγησης του 2010 συνίσταται στο ότι ενώ έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος σε ορισμένους τομείς, όπως, για παράδειγμα, στην ολοκλήρωση του Δικτύου προστατευόμενων περιοχών της ΕΕ Natura 2000 και η μείωση της ρύπανσης από σημειακές πηγές στα συστήματα γλυκών υδάτων, ο συνολικός στόχος της ανάσχεσης της απώλειας βιοποικιλότητας για το 2010 δεν έχει επιτευχθεί. Ποσοστό μέχρι και 25% των ευρωπαϊκών ζωικών ειδών αντιμετωπίζουν κίνδυνο εξάλειψης και ακόμη και ευρείας διάδοσης είδη εξακολουθούν να πάσχουν από έλλειψη κατάλληλων ενδιαιτημάτων (οικοτόπων) έξω από τις προστατευόμενες περιοχές. Η αστική επέκταση, η βιομηχανική ανάπτυξη και οι νέες υποδομές γνωρίζουν πρωτόγνωρους ρυθμούς ανάπτυξης ανά την Ευρώπη, συχνά εις βάρος των φυσικών περιοχών που έχουν απομείνει. Όχι μόνον η Ευρώπη διαπιστώνει τη συνεχή φθορά, υποβάθμιση και κατατεμαχισμό των φυσικών ενδιαιτημάτων, αλλά ολόκληρα οικοσυστήματα βρίσκονται στο χείλος της κατάρρευσης. Οι δυνητικές επιπτώσεις είναι εξαιρετικά σοβαρές. Η οικονομική και κοινωνική ευημερία μας συναρτάται στενά με την εξακολούθηση της ροής ζωτικών «οικοσυστημικών υπηρεσιών», πλην όμως τα οφέλη που οι υπηρεσίες αυτές αποφέρουν στην κοινωνία συχνά παραβλέπονται. Όλα αυτά υποδηλώνουν την ανάγκη διπλασιασμού των προσπαθειών μας για την προώθηση της βιοποικιλότητας στο πλαίσιο των πολιτικών μας κατά τη διάρκεια των προσεχών ετών και τη διασφάλιση της καλύτερης ενσωμάτωσης της βιοποικιλότητας και των πολλαπλών οικοσυστημικών υπηρεσιών που αυτή παρέχει σε όλες τις άλλες πολιτικές της ΕΕ, ούτως ώστε η βιοποικιλότητα να καταστεί το θεμέλιο στο οποίο στηρίζουμε την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική ευημερία μας. 4

5 Η πείρα από την εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης 2006 της ΕΕ για τη Βιοποικιλότητα θα είναι ανεκτίμητη υπό το πρίσμα αυτό και θα πρέπει να χρησιμεύσει ως εφαλτήριο για μια αποτελεσματικότερη ενωσιακή στρατηγική για τη βιοποικιλότητα μετά τον χρονικό ορίζοντα του Λεζάντα φωτογραφίας : Η Μεγάλη γαλάζια πεταλούδα Maculinea arion, ένα απειλούµενο µε εξαφάνιση είδος που προστατεύεται στο πλαίσιο της οδηγίας για τους οικοτόπους (ενδιαιτήµατα) 5

6 ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Η ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ Η βιοποικιλότητα δεν είναι τίποτε άλλο από την ποικιλοµορφία της ζωής στη γη. Συνιστάται σε ποικιλία γονιδίων, ποικιλία ειδών και ποικιλία ολόκληρων οικοσυστηµάτων. Επηρεάζοντας το φυσικό περιβάλλον και επηρεαζόµενη από αυτό, η ποικιλότητα αυτή δηµιουργεί σύνθετα οικοσυστήµατα τα οποία παρέχουν ζωτική στήριξη σε όλους τους ζωντανούς οργανισµούς, συµπεριλαµβανοµένου του ανθρώπου. Η βιοποικιλότητα και τα οικοσυστήµατα είναι σηµαντικά αυτά καθαυτά, πλην όµως παρέχουν επίσης και ζωτικής σηµασίας αγαθά και υπηρεσίες από τα οποία εξαρτιόµαστε. Χρειαζόµαστε τρόφιµα, ίνες, καύσιµα, φάρµακα και υπηρεσίες όπως ρύθµιση του κλίµατος, πρόληψη των πληµµυρών, καθαρισµό των υδάτων, επικονίαση και εδαφογένεση, επειδή όλα αυτά είναι απαραίτητα για την οικονοµική ευηµερία, την ασφάλεια, την υγεία και την ποιότητα της ζωής µας. Κατά συνέπεια, η απώλεια βιοποικιλότητας έχει πολύ µεγαλύτερη σηµασία απ ό,τι η απώλεια ειδών. Συνεπάγεται επίσης µείωση της παραγωγικότητας και ανθεκτικότητας ολόκληρων οικοσυστηµάτων. Η κατάρρευση των αλιευτικών αποθεµάτων, η εκτενής συρρίκνωση της γονιµότητας του εδάφους, η δραµατική µείωση των πληθυσµών των επικονιαστικών ειδών και η µείωση της ικανότητας των υδατορρευµάτων µας όσον αφορά τη συγκράτηση των πληµµυρών, συνιστούν επιπτώσεις της εν λόγω απώλειας. Τον τελευταίο αιώνα, η ανθρωπότητα ωφελήθηκε τα µέγιστα από την οικονοµική ανάπτυξη, η οποία αναβάθµισε τη ζωή µας. Ωστόσο, µεγάλο µέρος της ανάπτυξης αυτής συνδέθηκε µε την φθίνουσα πορεία της ποικιλίας και έκτασης των φυσικών συστηµάτων και, άρα, της βιοποικιλότητας. Μέρος του προβλήµατος έγκειται στο γεγονός ότι µολονότι η οικονοµική και κοινωνική ευηµερία της ανθρωπότητας εξαρτάται από τη βιοποικιλότητα και από τη συνεχή ροή των πολλαπλών οικοσυστηµικών υπηρεσιών που παρέχει, αυτά θεωρούνται εν γένει ως κυρίως δηµόσια αγαθά, χωρίς πραγµατική οικονοµική αξία. Τα οφέλη που η φύση αποφέρει στην κοινωνία συχνά παραβλέπονται και σπανίως λαµβάνονται υπόψη στις καθηµερινές αποφάσεις όταν επιβάλλονται συµβιβασµοί. Κατά συνέπεια, το φυσικό κεφάλαιό µας εξακολουθεί να φθίνει, υποσκάπτοντας την ευηµερία µας καθώς και την ποιότητα ύπαρξης αναρίθµητων ειδών και ενδιαιτηµάτων. Υπάρχουν όρια στην ανθρώπινη εφευρετικότητα και η τεχνολογία µπορεί να υποκαταστήσει τις απώλειες αυτές. Όταν το όριο αυτό ξεπεραστεί, η κατάσταση είναι µη αναστρέψιµη. Το κόστος των ανθρωπογενών λύσεων είναι συχνά πολύ µεγαλύτερο από το κόστος που συνεπάγεται η προστασία της βιοποικιλότητας αυτής καθαυτής. Λεζάντα φωτογραφίας: Η φύση προσφέρει πολύτιµες υπηρεσίες στον άνθρωπο, όπως είναι το καθαρό νερό. 6

7 Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Λεζάντα φωτογραφίας σ 8 Πολλά από τα εναποµένοντα φυσικά οικοσυστήµατα της Ευρώπης υφίστανται πίεση από άλλες χρήσεις γης Λεζάντα φωτογραφίας σ 9 Ευρωπαϊκή λιµναία χελώνα Emys orbicularis Ευρώπη µία ήπειρος γεµάτη αντιθέσεις Παρά το µικρό µέγεθός της, η Ευρώπη διαθέτει εκπληκτική βιοποικιλότητα. Το γεγονός αυτό οφείλεται εν πολλοίς στην ποικιλία κλιµατικών και τοπογραφικών συνθηκών της ηπείρου. Οι φυσικές αυτές δυνάµεις, σε συνδυασµό µε ανθρώπινες παρεµβάσεις αιώνων, δηµιούργησαν ένα σύνθετο και περίπλοκο µωσαϊκό φυσικών και ηµιφυσικών ενδιαιτηµάτων, καθένα εκ των οποίων συνδυάζει ένα µοναδικό µείγµα χλωρίδας και πανίδας. Ενώ ο αριθµός των ειδών δεν φθάνει, ενδεχοµένως, τον αριθµό που παρατηρείται σε άλλες ηπείρους, πολλά από τα φυτά και τα ζώα της Ευρώπης είναι ενδηµικά και, ως εκ τούτου, απαντούν αποκλειστικά στη συγκεκριµένη ήπειρο. Η βιοποικιλότητα της Ευρώπης απειλείται Πλην όµως, η βιοποικιλότητα της Ευρώπης γνωρίζει σοβαρή παρακµή. Οι κύριες πιέσεις και συντελεστές του φαινοµένου είναι γνωστοί. Βασική αιτία είναι η καταστροφή, η υποβάθµιση και ο κατατεµαχισµός των ενδιαιτηµάτων, αποτέλεσµα των αλλαγών των χρήσεων γης. Την τελευταία πεντηκονταετία, η Ευρώπη γνώρισε σηµαντικές µεταβολές των χρήσεων γης, ένταση της παραγωγής, αστική επέκταση, ανάπτυξη υποδοµών και εγκατάλειψη παραδοσιακών (και συχνά φιλικών προς τη βιοποικιλότητα) πρακτικών. Μεταξύ των σηµαντικών παραγόντων πίεσης, συγκαταλέγεται η υπερεκµετάλλευση των φυσικών πόρων, η διείσδυση και εξάπλωση χωροκατακτητικών ξένων ειδών και η ρύπανση. Εξάλλου, οι επιπτώσεις της αλλαγής του κλίµατος είναι ορατές στη βιοποικιλότητα, µε αλλαγές στην κατανοµή, τις µεταναστευτικές και αναπαραγωγικές πρακτικές των ειδών. Σε πλανητική κλίµακα, οι πρακτικές υψηλής κατανάλωσης της Ευρώπης και η αύξηση της ζήτησης φυσικών πόρων συµβάλλουν στην υποβάθµιση της βιοποικιλότητας και σε άλλα µέρη του κόσµου. Πολλές από τις εν λόγω πιέσεις προέρχονται από την αποτυχία των συµβατικών οικονοµικών να αναγνωρίσουν την εγγενή οικονοµική αξία του φυσικού κεφαλαίου και των οικοσυστηµικών υπηρεσιών που παρέχει. Μείζων ανεξάρτητη µελέτη «Οικονοµική των οικοσυστηµάτων και της βιοποικιλότητας (The economics of ecosystems and Biodiversity - TEEB) εκτιµά την παγκόσµια απώλεια οικοσυστηµικών υπηρεσιών σε 50 δισεκατοµµύρια ευρώ ετησίως, µόνο από τα χερσαία οικοσυστήµατα. Η κατάσταση της βιοποικιλότητας στην Ευρώπη το 2010 Το 2010, ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ), σε συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατάρτισαν µια γραµµή αναφοράς για τη βιοποικιλότητα στην ΕΕ 2010 η οποία συνοψίζει τα πλέον πρόσφατα δεδοµένα και στοιχεία για την κατάσταση και τις τάσεις της βιοποικιλότητας και των συνιστωσών των οικοσυστημάτων στην Ευρώπη. 7

8 Εκεί συµπεραίνεται ότι η βιοποικιλότητα στην ΕΕ εξακολουθεί να απειλείται σοβαρά: - Μολονότι η απώλεια ειδών στην ΕΕ δεν έχει τους ταχείς ρυθµούς που παρατηρούνται σε άλλες ηπείρους, το ποσοστό των απειλούµενων µε εξαφάνιση ειδών εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό. Σχεδόν το 25% της ευρωπαϊκής πανίδας, συµπεριλαµβανοµένων των θηλαστικών, των αµφιβίων, των ερπετών, των πτηνών και των πεταλούδων αντιµετωπίζουν τον κίνδυνο εξαφάνισης. Ένας ακόµη µεγαλύτερος αριθµός εµφανίζει φθίνοντες πληθυσµούς. - Το 2009, αναλυτικός έλεγχος των σπανίων και απειλούµενων ειδών και τύπων ενδιαιτηµάτων που προστατεύονται βάσει της νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την φύση, αποκάλυψε ότι η κατάσταση του 65% των προστατευόµενων ενδιαιτηµάτων και του 52% των προστατευόµενων ειδών από πλευράς διατήρησης, είναι δυσµενής. Η κατάσταση είναι ακόµη χειρότερη για τα είδη που απαντούν στους λειµώνες, στις γεωργικές και στις παράκτιες εκτάσεις. - Η πλέον πρόσφατη απογραφή της εδαφοκάλυψης στην ΕΕ αποκαλύπτει ότι οι τεχνητές περιοχές που προέρχονται από την αστική επέκταση, την βιοµηχανική ανάπτυξη και τις νέες υποδοµές, εξακολουθούν να αυξάνονται ραγδαία ανά την Ευρώπη. Έτσι, εκτεταµένες περιοχές έχουν µετασχηµατιστεί σε αστικές ζώνες ή κατατεµαχίστηκαν από ένα αναπτυσσόµενο δίκτυο µεταφορών. Την τελευταία δεκαπενταετία, άνω των km² γης έχουν σκεπαστεί µε µπετόν, αυξάνοντας τις τεχνητές περιοχές γης κατά 8% περίπου. - Η επέκταση αυτή επιτελείται, συχνά, εις βάρος πολύτιµων φυσικών περιοχών, ιδιαίτερα υγρότοπων και λειµώνων, οι οποίες έχουν ήδη υποστεί σηµαντικές απώλειες κατά το παρελθόν. Τα εναποµένοντα ενδιαιτήµατα αποµονώνονται σε ολοένα και µεγαλύτερο βαθµό το ένα από το άλλο, µε αποτέλεσµα σήµερα το 30% περίπου της επικράτειας της ΕΕ-27 να είναι σηµαντικά έως µετρίως κατατεµαχισµένο. - Το γεγονός αυτό µπορεί να επηρεάσει σοβαρά την υγεία των οικοσυστηµάτων, πολλά από τα οποία δεν είναι πλέον σε θέση να προσφέρουν την βέλτιστη ποιότητα και ποσότητα υπηρεσιών, όπως είναι η προσφορά καθαρού αέρα και νερού, ο έλεγχος των πληµµυρών και της διάβρωσης. Τα περισσότερα οικοσυστήµατα της Ευρώπης χαρακτηρίζονται σήµερα ως υποβαθµισµένα. - Οι Ευρωπαίοι καταναλώνουν σήµερα τα διπλάσια απ ό,τι µπορούν να προσφέρουν η γη και η θάλασσα της ΕΕ από πλευράς φυσικών πόρων. Το γεγονός αυτό δηµιουργεί τεράστιες πιέσεις στη βιοποικιλότητα σε άλλα μέρη του κόσμου, καθώς και στην Ευρώπη. Λεζάντα φωτογραφίας: Ο Αργυροπελεκάνος Pelecanus crispus στη λίµνη Κερκίνη, Ελλάδα Οµάδα, κατηγορία IUCN Απειλούµενα µε εξαφάνιση είδη στην ΕΕ-27 Θηλαστικά - θαλάσσια 25 % Θηλαστικά - χερσαία 15% Πτηνά 12 % Αµφίβια 22 % Ερπετά 21 % Οδοντόγναθα (λιβελούλες) 16 % Πεταλούδες 7 % 8

9 Κατάσταση και εξέλιξη των οικοσυστηµικών υπηρεσιών στην ΕΕ Υπηρεσίες Οικοσυστήµατα Αγροοικοσυσ τήµατα άση Λειµώνες Χερσαία εδάφη και λόχµες Υγρότοποι Λίµνες και ποταµοί Υπηρεσίες προµήθειας Εσοδείες/ξυλεία Ζωικό κεφάλαιο = = = Άγρια εδώδιµα είδη = Καύσιµη ξυλεία = Αλιεύµατα = = Υδατοκαλλιέργειες Γενετικά στοιχεία = = = Γλυκά νερά Ρύθµιση Επικονίαση = Ρύθµιση του κλίµατος = = = Ρύθµιση των ζιζανίων = Ρύθµιση της διάβρωσης = = = Ρύθµιση των υδάτων = = Καθαρισµός των υδάτων = = Ρύθµιση της επικινδυνότητας = = Πολιτισµικά στοιχεία Αναψυχή = = Αισθητικές παράµετροι = = = = Τάσεις µεταξύ περιόδων Θετική µεταβολή µεταξύ των περιόδων και 1990 µέχρι σήµερα Αρνητική µεταβολή µεταξύ των περιόδων και από το 1990 µέχρι σήµερα = Καµία µεταβολή µεταξύ των δύο περιόδων Κατάσταση για την περίοδο 1990 µέχρι σήµερα Υποβαθµισµένη Μεικτή Ενισχυµένη Άγνωστη εν εφαρµόζεται. (πηγή: έργο RUBICODE της ΕΕ) Μεταβολές στην εδαφοκάλυψη στο διάστηµα : µεταβολές όσον αφορά τις περιοχές για τις µείζονες κατηγορίες ενδιαιτηµάτων Μεταβατικές εκτάσεις (δασικές ) Τεχνητές περιοχές (αστικές, βιοµηχανικές, ) Υδατικά συστήµατα (τεχνητοί ταµιευτήρες ) Φυσικοί λειµώνες Εκτατικά συστήµατα γεωργίας Υγρότοποι -10,00% -5,00% 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 9

10 Κατάσταση διατήρησης τύπων ενδιαιτηµάτων που προστατεύονται βάσει της οδηγίας της ΕΕ για τους οικοτόπους ανά κύρια κατηγορία οικοτόπων (ενδιαιτηµάτων) (εκτίµηση αριθµητικών στοιχείων σε παρενθέσεις) Τυφώνες και βάλτοι (56) Παράκτια ενδιαιτήµατα (84) Ενδιαιτήµατα αµµοθινών (62) άση (181) Ενδιαιτήµατα γλυκών υδάτων (84) Λειµώνες (102) Χέρσα εδάφη και λόχµες (36) Βραχώδη ενδιαιτήµατα (64) Λόχµες µε σκληρόφυλλη βλάστηση (32) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Κατάσταση διατήρησης ειδών που προστατεύονται βάσει της οδηγίας της ΕΕ για τους οικοτόπους ανά οµάδα (εκτιµώµενος αριθµός σε παρενθέσεις) Αµφίβια (152) Αρθρώποδα (336) Ψάρια (242) Θυλαστικά (381) Μαλάκια (81) Μη αγγειακά φυτά (92) Ερπ ετά (149) Αγγειακά φυτά (799) Λοιπά (8) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Λεζάντα πίνακα Πράσινο = ευνοϊκή Πορτοκαλί = µη ευνοϊκή - ανεπαρκής Κόκκινο = µη ευνοϊκή - κακή Γκρι = άγνωστη Λεζάντα φωτογραφίας Ο ποταµός ούναβης είναι µια εστία βιοποικιλότητας στην Ευρώπη. Η διατήρησή του και η βιώσιµη χρήση του απαιτούν τη συντονισµένη δράση πολυάριθµων χωρών. 10

11 ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ Η δέσµευση της ΕΕ για την ανάσχεση της απώλειας βιοποικιλότητας Από καιρό η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει στρατευθεί στη διατήρηση της βιοποικιλότητας στην ΕΕ και ανά τον κόσµο. Η σχετική µε τη φύση νοµοθεσία της ΕΕ χρονολογείται από το 1979 και οι σχετικές µε τη βιοποικιλότητα στρατηγικές της έχουν θεσπιστεί από το Τα κράτη µέλη της ΕΕ βρίσκονται από το 2001 στην πρωτοπορία ανάσχεσης της απώλειας βιοποικιλότητας στο έδαφός τους µε χρονικό ορίζοντα το Προκειµένου να πετύχει τον φιλόδοξο αυτό στόχο, η ΕΕ υιοθέτησε, το 2006, ένα συνολικό Σχέδιο ράσης για τη Βιοποικιλότητα. Το σχέδιο δράσης υπογραµµίζει τη σηµασία της βιοποικιλότητας και της προστασίας των οικοσυστημάτων, ως προϋπόθεσης για µια αειφόρο (βιώσιµη) ανάπτυξη. Για πρώτη φορά, όλοι οι εµπλεκόµενοι οικονοµικοί κλάδοι και τοµείς κοινοτικής πολιτικής διαπλέκονται σε ένα ενιαίο έγγραφο στρατηγικής και τους ανατίθεται η εφαρµογή του. Το σχέδιο αναγνωρίζει την ανάγκη συντονισµένων προσπαθειών από όλους τους τοµείς της κοινωνίας και από τα κράτη µέλη, ούτως ώστε να επιτευχθεί ο συνολικός στόχος. Το Σχέδιο ράσης της ΕΕ για τη Βιοποικιλότητα προσδιορίζει τέσσερεις κύριους τοµείς δραστηριότητας και δέκα στρατηγικούς στόχους, µε τέσσερα στηρικτικά µέτρα, προκειµένου να πετύχει τον στόχο του 2010 για τη βιοποικιλότητα και να επανατοποθετήσει τη βιοποικιλότητα σε τροχιά ανάκαµψης. Τα παραπάνω µεταφράζονται σε περισσότερο από 150 δράσεις προτεραιότητας και στηρικτικά µέτρα, που πρέπει να εφαρµοστούν τόσο σε εθνικό, όσο και σε ενωσιακό επίπεδο. Εκτίµηση του αντίκτυπου του Σχεδίου ράσης της ΕΕ για τη Βιοποικιλότητα Από το 2006 η Επιτροπή έχει προβεί σε σειρά αναθεωρήσεων του Σχεδίου ράσης της ΕΕ για τη Βιοποικιλότητα. Η πρώτη λεπτοµερής επανεξέταση πραγµατοποιήθηκε το 2008 και επαναλήφθηκε το Η τελευταία επανεξέταση επιβεβαιώνει το γεγονός ότι δεν έχει επιτευχθεί ο συνολικός στόχος της ανάσχεσης της απώλειας βιοποικιλότητας µε χρονικό ορίζοντα το 2010, µολονότι έχει επιτευχθεί σηµαντική πρόοδος σε ορισµένους τοµείς. Ενόψει της λήξης της προθεσµίας που έχει τεθεί για την επίτευξη των στόχων βιοποικιλότητας του 2010, η ΕΕ είναι ενεργά στρατευµένη στην δραστήρια προώθηση της ενωσιακής και παγκόσµιας πολιτικής για τη βιοποικιλότητα, συνεκτιµώντας την πείρα από το τρέχον Σχέδιο ράσης της ΕΕ για τη Βιοποικιλότητα και από τις νέες προοπτικές της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα µε χρονικό ορίζοντα το 2050, όπως επίσης και από το στόχο για το 2020 που συµφωνήθηκε από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ τον Μάρτιο του 2010 τέλος, είναι στρατευµένη στην προώθηση των παγκόσµιων στόχων που υιοθετήθηκαν στην 10 η Συνδιάσκεψη των µερών της Συνόδου για τη Βιολογική Ποικιλότητα, τον Οκτώβριο του Στο υπόλοιπο του παρόντος φυλλαδίου συνοψίζονται τα κύρια ευρήµατα της αξιολόγησης του 2010 για τη βιοποικιλότητα στο πλαίσιο του Σχεδίου ράσης της ΕΕ για τη Βιοποικιλότητα, επισηµαίνοντας, ειδικότερα, τα κύρια επιτεύγµατα και την πρόοδο που επετεύχθη σε καθέναν από τους δέκα κυριότερους στόχους. 11

12 Οι τέσσερεις κυριότεροι τοµείς πολιτικής του Σχεδίου ράσης της ΕΕ για τη Βιοποικιλότητα Τοµέας πολιτικής 1: Η βιοποικιλότητα στην ΕΕ Το Σχέδιο ράσης αποδίδει τη µέγιστη προτεραιότητα στην πλήρη και έγκαιρη εφαρµογή των οδηγιών για τους οικοτόπους και τα πτηνά, οι οποίες αποτελούν τους ακρογωνιαίους λίθους της διατήρησης της βιοποικιλότητας στην ΕΕ. Αναγνωρίζει επίσης ότι απαιτούνται προσπάθειες για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας στο ευρύτερο περιβάλλον και ως εκ τούτου υπογραµµίζει τη σηµασία της ενσωµάτωσης των σχετικών µε τη βιοποικιλότητα απαιτήσεων σε άλλες τοµεακές πολιτικές, καθώς και της αντιµετώπισης του προβλήµατος των αλλόχθονων χωροκατακτητικών ειδών. Τοµέας πολιτικής 2: Η βιοποικιλότητα στην ΕΕ και ανά τον κόσµο Ως ένας από τους µεγαλύτερους εµπορικούς εταίρους και δότες αναπτυξιακής βοήθειας, η Ευρώπη έχει µια ιδιαίτερη ευθύνη ως προς το να εξασφαλίσει ότι οι πρακτικές της δεν οδηγούν σε µη βιώσιµη ανάπτυξη και σε υπερεκµετάλλευση. Το Σχέδιο ράσης θεσπίζει ένα πρόγραµµα µέτρων για την ενίσχυση της συνοχής και των συνεργειών µεταξύ του εµπορίου, της αναπτυξιακής συνεργασίας και της διατήρησης της βιοποικιλότητας. Τοµέας πολιτικής 3: Βιοποικιλότητα και αλλαγή του κλίµατος Στο πλαίσιο των δεσµεύσεων του Κιότο για τη µείωση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου, το Σχέδιο ράσης υπογραµµίζει µια σειρά στρατηγικών µέτρων για την προσαρµογή της βιοποικιλότητας στην αλλαγή του κλίµατος. Επίσης, προάγει τη χρήση υγειών οικοσυστηµάτων ως αποτελεσµατικού µέσου περιορισµού των επιπτώσεων της αλλαγής του κλίµατος, µε την κατά περίπτωση χρήση των ιδίων πόρων της φύσης, οι οποίοι, είναι, συχνά, πολύ αποτελεσµατικότεροι απ ό,τι οι ανθρωπογενείς λύσεις. Τοµέας πολιτικής 4: Η γνωστική βάση Τέλος, το Σχέδιο ράσης υπογραµµίζει την καίρια ανάγκη βελτίωσης της εκ µέρους µας κατανόησης της βιοποικιλότητας και των οικοσυστηµικών υπηρεσιών. Η ενίσχυση της γνώσης µας όσον αφορά το σύνθετο αυτό περιβάλλον θα συµβάλει στην εξειδίκευση και βελτίωση της αντίδρασής µας, από πλευράς κοινοτικών πολιτικών, για τα προσεχή έτη. Οι τέσσερεις τοµείς πολιτικής υποβοηθούνται από σειρά υποστηρικτικών µέτρων. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται τα ακόλουθα: εξασφάλιση επαρκούς χρηµατοδότησης της διατήρησης της βιοποικιλότητας, ενίσχυση της λήψης αποφάσεων στο πλαίσιο της ΕΕ, δηµιουργία εταιρικών σχέσεων µε στρατηγικές οµάδες ενδιαφεροµένων µερών και ενθάρρυνση της δηµόσιας ευαισθητοποίησης και συµµετοχής στη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Λεζάντα φωτογραφίας: Το σουσλίκ Spermophilous citellus φθίνει λόγω των συνεχώς επιδεινούµενων εντατικών γεωργικών πρακτικών. Λεζάντα φωτογραφίας: Τα κράτη µέλη της ΕΕ συνεργάζονται για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας της ΕΕ 12

13 Περίληψη του Σχεδίου ράσης της ΕΕ για τη Βιοποικιλότητα Τοµέας πολιτικής 1: Η βιοποικιλότητα στην ΕΕ Τοµέας πολιτικής 2: Η βιοποικιλότητα στην ΕΕ και παγκοσµίως Τοµέας πολιτικής 3: Βιοποικιλότητα και αλλαγή του κλίµατος Τοµέας πολιτικής 4: Η γνωστική βάση Στόχοι: 1. ιαφύλαξη των σηµαντικότερων ενδιαιτηµάτων και ειδών της ΕΕ 2. ιατήρηση και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστηµικών υπηρεσιών στις ευρύτερες αγροτικές περιοχές της ΕΕ. 3. ιατήρηση και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστηµικών υπηρεσιών στο ευρύτερο θαλάσσιο περιβάλλον της ΕΕ. 4. Ενίσχυση της συµβατότητας της περιφερειακής και εδαφικής ανάπτυξης µε τη βιοποικιλότητα στην ΕΕ 5. Σηµαντική µείωση του αντίκτυπου των αλλόχθονων χωροκατακτητικών ειδών και αλλόχθονων γονιδιακών τύπων στη βιοποικιλότητα της ΕΕ Στόχοι: 6. Σηµαντική ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας της διεθνούς διακυβέρνησης προς όφελος της βιοποικιλότητας και των οικοσυστηµικών υπηρεσιών. 7. Σηµαντική ενίσχυση της στήριξης της βιοποικιλότητας και των οικοσυστηµικών υπηρεσιών στο πλαίσιο της εξωτερικής βοήθειας της ΕΕ. 8. Σηµαντική µείωση των επιπτώσεων του διεθνούς εµπορίου στη βιοποικιλότητα και στις οικοσυστηµικές υπηρεσίες ανά τον κόσµο. Στόχοι: 9. Στήριξη της προσαρµογής της βιοποικιλότητας στην αλλαγή του κλίµατος Στόχοι: 10. Σηµαντική ενίσχυση της γνωστικής βάσης για την διατήρηση και την αειφόρο χρήση της βιοποικιλότητας στην ΕΕ και ανά τον κόσµο Στηρικτικά µέτρα 1. Εξασφάλιση επαρκούς χρηµατοδότησης 2. Ενίσχυση της λήψης αποφάσεων στο πλαίσιο της ΕΕ 3. ηµιουργία εταιρικών σχέσεων 4. Βελτίωση της κατάρτισης, ευαισθητοποίησης και συµµετοχής του κοινού Παρακολούθηση, αξιολόγηση και επανεξέταση 13

14 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ 2010 ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ Λεζάντα φωτογραφίας Ηµι-φυσικός λειµώνας σε πλήρη άνθιση, ένας από τους πλούσιους σε είδη τύπους ενδιαιτηµάτων που προστατεύεται από την οδηγία για τους οικοτόπους (ενδιαιτήµατα) ΣΤΟΧΟΣ 1: ΙΑΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΕΝ ΙΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Οι οδηγίες για τους οικοτόπους και για τα πτηνά Οι οδηγίες για τους οικοτόπους (ενδιαιτήµατα) και τα πτηνά βρίσκονται στο επίκεντρο της πολιτικής της ΕΕ για την ανάσχεση της απώλειας βιοποικιλότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η οδηγία για τα πτηνά αποβλέπει στην προστασία όλων των άγριων πτηνών στην ΕΕ και η οδηγία για τους οικοτόπους προσθέτει σπάνια και απειλούµενα µε εξαφάνιση φυτά και ζώα που χρειάζονται συντονισµένη δράση διαφύλαξης. Περίπου 230 πολύτιµοι τύποι ενδιαιτηµάτων (συµπεριλαµβανοµένων θεριζόµενων λειµώνων, τυρφώνων και αλιπέδων) αποτελούν, αυτοί καθαυτοί, στόχους διατήρησης. Οι δύο αυτές οδηγίες αποτελούν την πλέον φιλόδοξη και µεγάλης κλίµακας πρωτοβουλία που ανελήφθη ποτέ για να διαφυλαχθεί η πλούσια φυσική κληρονοµιά και τα οικοσυστήµατα της Ευρώπης. Αυτές θα επιτρέψουν στο σύνολο των 27 κρατών µελών να συνεργαστούν, υπό ένα κοινό νοµοθετικό πλαίσιο, για τη διαφύλαξη των πλέον ευπρόσβλητων ειδών και ενδιαιτηµάτων της Ευρώπης, µε όλη τη φυσική ποικιλότητά τους στην ΕΕ, ανεξαρτήτως πολιτικών ή διοικητικών συνόρων. Οι οδηγίες έχουν δύο κύριους στόχους. Την προστασία αυτών καθαυτών των ειδών ανά την ΕΕ, µέσω διατάξεων προστασίας των ειδών και τη διαφύλαξη των στρατηγικών για ορισµένα σπάνια και απειλούµενα µε εξαφάνιση είδη περιοχών µέσω διατάξεων προστασίας των οικοτόπων (ενδιαιτηµάτων), µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία του δικτύου Natura Εντός των ορίων των εν λόγω περιοχών του δικτύου Natura 2000, τα κράτη µέλη καλούνται να αποφεύγουν τις ζηµιογόνους δραστηριότητες που θα µπορούσαν να επηρεάσουν σε σηµαντικό βαθµό είδη ή ενδιαιτήµατα για τα οποία η περιοχή τελεί υπό προστασία και να λάβουν τα κατάλληλα µέτρα διαφύλαξης για τη διατήρηση και αποκατάστασή τους σε ευνοϊκή κατάσταση διατήρησης. Το δίκτυο Natura 2000 πλησιάζει στην ολοκλήρωσή του Μία από τις πρώτες προτεραιότητες του Σχεδίου ράσης της ΕΕ για τη Βιοποικιλότητα είναι να διασφαλιστεί η πλήρης και έγκαιρη εφαρµογή των διατάξεων των δύο αυτών οδηγιών. Έχουν πραγµατοποιηθεί σηµαντικά βήµατα προόδου όσον αφορά τη δηµιουργία του δικτύου Natura Από το 2006 και µετά έχουν προστεθεί στο δίκτυο άνω των km² θαλάσσιων και χερσαίων εκτάσεων. Το 2010 το δίκτυο περιελάµβανε άνω των περιοχών διάσπαρτων σε όλα τα 27 κράτη µέλη, καθιστώντας το το ευρύτερο συντονισµένο δίκτυο προστατευόµενων περιοχών ανά τον κόσµο. 14

15 Πραγµατοποιήθηκαν επίσης σηµαντικά βήµατα προόδου όσον αφορά τον χαρακτηρισµό περιοχών Natura 2000 στο θαλάσσιο περιβάλλον, πλην όµως η διαδικασία δεν έχει ακόµη ολοκληρωθεί. Ο χαρακτηρισµός περιοχών στη θάλασσα είναι περίπλοκη υπόθεση, λόγω της µη προσβασιµότητας της περιοχής και της έλλειψης επιστηµονικών γνώσεων, όµως η θαλάσσια συνιστώσα του δικτύου Νatura 2000 αναµένεται να έχει ολοκληρωθεί µέχρι το Άθροισµα ha Ρουµανία Βουλγαρία Σλοβενία Σλοβακία Πολωνία Μάλτα Λιθουανία Λετονία Ουγγαρία Εσθονία Τσεχική ηµοκρατία Κύπρος Ηνωµένο Βασίλειο Σουηδία Πορτογαλία Κάτω Χώρες Λουξεµβούργο Ιταλία Ιρλανδία Ελλάδα Γαλλία Φινλανδία Ισπανία ανία Γερµανία Βέλγιο Αυστρία Λεζάντα γραφικής παράστασης: άθροισµα επιφανειών που έχουν χαρακτηριστεί, διαχρονικά, ανά κράτος µέλος στο πλαίσιο της οδηγίας της ΕΕ για τους οικοτόπους 15

16 Λεζάντα του χάρτη: Το δίκτυο προστατευόµενων περιοχών Natura 2000 της ΕΕ ανά βιογεωγραφική περιοχή Το δίκτυο προστατευόµενων περιοχών Natura 2000 της ΕΕ ανά βιογεωγραφική περιοχή. Λεζάντα: Βιογεωγραφικές περιοχές στην ΕΕ ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΑΡΚΤΙΚΗ ΑΛΠΙΚΗ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΠΑΝΝΩΝΙΚΗ ΣΤΕΠΠΑΣ ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΠΟΝΤΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΜΑΚΑΡΟΝΗΣΙΩΤΙΚΗ Βιογεωγραφικές περιοχές εκτός ΕΕ ΑΡΚΤΙΚΗ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ 16

17 Η διαχείριση των περιοχών του δικτύου Natura 2000 Τώρα που το δίκτυο Natura 2000 έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, η προσοχή στρέφεται ολοένα και περισσότερο στον τρόπο διαφύλαξης και διαχείρισης των περιοχών και ειδών που αποβλέπει να προστατεύσει, µε στόχο να φθάσουν σε ευνοϊκή κατάσταση διατήρησης στην ΕΕ. Για την ώρα, µόνο το 17% του συνόλου των ειδών και των τύπων ενδιαιτηµάτων που προστατεύονται βρίσκονται σε ευνοϊκή κατάσταση. Μολονότι προαιρετικά, τα σχέδια διαχείρισης αποδείχθηκαν χρήσιµα εργαλεία για τον καθορισµό των δράσεων διαφύλαξης που απαιτούνται για κάθε περιοχή. Συµβάλλουν επίσης στην εµπλοκή και άλλων ενδιαφεροµένων µερών και χρηστών γης στη διαδικασία διαχείρισης των εν λόγω περιοχών, συνεκτιµώντας τις τοπικές χρήσεις γης και τα χαρακτηριστικά της περιοχής. Το Natura 2000 είναι κάτι πολύ περισσότερο απ ό,τι ένα απλό δίκτυο προστατευόµενων φυσικών πάρκων. Αναγνωρίζει ότι ο άνθρωπος αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της φύσης και ότι οι δύο αυτοί πόλοι είναι πολύ πιο αποτελεσµατικοί στο πλαίσιο µιας µεταξύ τους συνεργασίας. Στόχος του δεν είναι ο συστηµατικός αποκλεισµός οικονοµικών δραστηριοτήτων αλλά ο καθορισµός των παραµέτρων των οποίων η τήρηση θα επιτρέπει την άσκησή τους, µε παράλληλη διαφύλαξη των πολύτιµων ειδών και ενδιαιτηµάτων της περιοχής. Μια τέτοια προσέγγιση έχει πολλά πλεονεκτήµατα για τη διατήρηση της φύσης και για τους πληθυσµούς που ζουν και εργάζονται σε αγροτικές περιοχές. Εµπλέκοντας ενεργά τους χρήστες γης στη διαχείριση των περιοχών του δικτύου Natura 2000, είναι δυνατό να εξασφαλιστεί ότι τα ευπρόσβλητα ηµι-φυσικά ενδιαιτήµατα και είδη, τα οποία εξαρτώνται από τη θετική διαχείριση, θα διατηρηθούν. Η κλίµακα του δικτύου Natura 2000 το καθιστά ένα ισχυρό σύµµαχο στη διατήρηση της οικονοµικής βιωσιµότητας και του κοινωνικού ιστού πολλών αγροτικών περιοχών ανά την Ευρώπη. Λεζάντα φωτογραφίας: Μαυροκερκίνεζο Falco vespertinus ένα απειλούµενο µε εξαφάνιση είδος ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος για το οποίο καταρτίστηκε, το 2009, σχέδιο δράσης της ΕΕ για το συγκεκριµένο είδος Μέχρις στιγµής επιτεύγµατα Η σύσταση του χερσαίου δικτύου Natura 2000 είναι σε πολύ προχωρηµένο στάδιο Έχουν επιτευχθεί σηµαντικά βήµατα προόδου στο χαρακτηρισµό των θαλάσσιων περιοχών Natura 2000 Θεσπίστηκαν µέτρα θετικής διαχείρισης σε ορισµένες περιοχές Για ορισµένα σηµαντικά, για την ΕΕ, είδη, θεσπίστηκαν σχέδια δράσης Το 2009 δηµοσιεύθηκε ένας πρώτος λεπτοµερής απολογισµός της κατάστασης διατήρησης ειδών και ενδιαιτηµάτων κοινοτικού ενδιαφέροντος ανά την ΕΕ Καταρτίστηκαν κατευθυντήρια έγγραφα για διάφορους κλάδους της βιοµηχανίας προκειµένου να βοηθηθούν στην εφαρµογή των δύο οδηγιών που αφορούν τη φύση Κατά µέσον όρο έχουν διατεθεί τουλάχιστον 119,5 εκατοµµύρια ευρώ/έτος για το διάστηµα από το ταµείο της ΕΕ LIFE+ προκειµένου να υποστηριχθεί η πρακτική διαφύλαξη στο πλαίσιο του Natura 2000 ή άλλων δράσεων διαφύλαξης της βιοποικιλότητας ηµοσιεύθηκαν κατευθυντήριες γραµµές της ΕΕ για τη χρηµατοδότηση περιοχών του Natura 2000 µέσω χρηµατοδοτικών µέσων της ΕΕ 17

18 Η οδηγία για την περιβαλλοντική ευθύνη έχει πλέον µεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο όλων των κρατών µελών της ΕΕ Καταρτίστηκε νέο εθελοντικό πρόγραµµα προστασίας των ειδών και ενδιαιτηµάτων που απειλούνται µε εξαφάνιση στις απόµακρες περιοχές και στις υπερπόντιες χώρες, µε βάση το δίκτυο Natura

19 Στόχος 2: ΙΑΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΜΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΕ Ένα όλο και πιο κατατεµαχισµένο τοπίο Οι δύο σχετικές µε τη φύση οδηγίες δεν µπορούν, από µόνες τους, να διαφυλάξουν την βιοποικιλότητα της Ευρώπης ως εκ τούτου χρειάζεται η ανάληψη δράσης για τη διαφύλαξη των φυσικών οικοσυστηµάτων σε ολόκληρη την ήπειρο. Σήµερα, οι περισσότερες από τις εναποµένουσες περιοχές υψηλής φυσικής αξίας στην Ευρώπη, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που υπάγονται στο δίκτυο Νatura 2000, εξακολουθούν να απειλούνται από κινδύνους όπως η ρύπανση και η αύξηση της έντασης των χρήσεων γης. Επίσης, περιβάλλονται από ένα εχθρικό και ολοένα πιο «αδιάβροχο» περιβάλλον. Οι επιπτώσεις επεκτείνονται πολύ πέραν των ειδών. Η βιοποικιλότητα είναι η κύρια οδός τροφοδοσίας των οικοσυστηµάτων και διασφαλίζει την ικανότητά τους να παρέχουν σηµαντικές για την κοινωνία υπηρεσίες, όπως είναι ο καθορισµός του νερού και η λίπανση του εδάφους. Όταν ένα υγιές οικοσύστηµα χάνει την ετερογένεια των ενδιαιτηµάτων του καθώς και την ποικιλία των ειδών του, ή εφόσον υφίσταται σηµαντική υποβάθµιση, κατατεµαχισµό και αποµόνωση, η ικανότητά του να προσφέρει χρήσιµες υπηρεσίες περιορίζεται σηµαντικά ή και εξαφανίζεται. Το «πρασίνισµα» της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής της ΕΕ εδοµένου ότι η γεωργία παραµένει η κυριότερη χρήση των εδαφών στην Ευρώπη (περίπου το 50% του εδάφους της ΕΕ), το Σχέδιο ράσης για τη Βιοποικιλότητα αποδίδει ιδιαίτερη έµφαση στην ενσωµάτωση των σχετικών µε την βιοποικιλότητα παραµέτρων στην Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) της ΕΕ. Με τις πρόσφατες µεταρρυθµίσεις της ΚΓΠ και του κανονισµού για την αγροτική ανάπτυξη ( ), προτάθηκαν νέα µέσα και µέτρα πολιτικής για την καλύτερη ενσωµάτωση των σχετικών µε την βιοποικιλότητα παραµέτρων στις γεωργικές και δασικές πρακτικές στην ΕΕ. Οι άµεσες πληρωµές στους γεωργούς βάσει του Πυλώνα Ι της ΚΓΠ διαχωρίστηκαν από την παραγωγή και συνδέθηκαν µε τη συµµόρφωση µε σειρά προτύπων που έχουν σχέση µε το περιβάλλον, την πρόνοια για τα ζώα και την ασφάλεια των τροφίµων. Επίσης, θεσπίστηκαν νέα µέτρα αγροτικής ανάπτυξης στο πλαίσιο του Πυλώνα ΙΙ για τη στήριξη γεωργικών και δασοκοµικών δραστηριοτήτων επωφελών για την άγρια πανίδα και χλωρίδα. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται πρόσθετες πληρωµές σε περιοχές Natura 2000, προκειµένου να αντισταθµιστεί η απώλεια εισοδήµατος ή το κόστος των πρόσθετων υποχρεώσεων διαχείρισης, αναγκαίων για την επίτευξη των στόχων του δικτύου Natura Περιλαµβάνουν, επίσης, υποχρεωτικού χαρακτήρα περιβαλλοντικά γεωργικά ή δασοκοµικά προγράµµατα τα οποία µπορούν να προσαρµοστούν καταλλήλως για να υποστηρίξουν επιχειρήσεις αγροκτηµάτων και δασοκοµικών δραστηριοτήτων, οι οποίοι, σε εθελοντική βάση, εφαρµόζουν πρακτικές που κρίνονται επωφελείς για το περιβάλλον και για τη βιοποικιλότητα (πέραν του επιπέδου των ελάχιστων προτύπων). Συνολικά περίπου το 23% του προϋπολογισµού για την αγροτική ανάπτυξη έχει διατεθεί σε γεωργο-περιβαλλοντικά µέτρα στην ΕΕ-27 και άλλα 590 εκατ. ευρώ έχουν διατεθεί σε πληρωµές στο πλαίσιο του Natura Ενώ δεν είναι ακόµη δυνατό να καθοριστούν µε ακρίβεια οι χρηµατικοί πόροι που έχουν διατεθεί σε αγρο-περιβαλλοντικά µέτρα οι οποίοι θα χρησιµοποιηθούν ειδικά για δράσεις διαφύλαξης της φύσης, είναι σαφές ότι ο συνολικός 19

20 αντίκτυπος στη βιοποικιλότητα θα είναι πολύ θετικός και θα καταστήσει λιγότερο εχθρικό για την άγρια πανίδα και χλωρίδα το αγροτικό και δασικό περιβάλλον. 105 Κοινοί δείκτες για τα πτηνά Σύνολο πτηνών (136 κοινά είδη) Κοινά είδη πτηνών των αγρών (36 κοινά είδη) Κοινά είδη πτηνών των δασών (29 κοινά είδη) Πηγή: Eurostat, 2010 (env_bio2) - EBCC/RSPB/BirdLife/Statistics Netherlands. Λεζάντα γραφικής παράστασης: Τα πτηνά των δασών και καλλιεργούµενων εκτάσεων έχουν µειωθεί κατά 25% περίπου την τελευταία εικοσαετία, πλην όµως η φθίνουσα αυτή πορεία αρχίζει τελικά να σταθεροποιείται. Λεζάντα της φωτογραφίας Η διπλή πίεση της αυξανόµενης έντασης της γεωργίας και της εγκατάλειψης της γης συνιστά µείζονα απειλή για τη βιοποικιλότητα της Ευρώπης Μείωση της ρύπανσης Ένα άλλο σηµαντικό χαρακτηριστικό του Σχεδίου ράσης της ΕΕ για τη Βιοποικιλότητα είναι η έµφασή του στον περιορισµό της ρύπανσης στα συστήµατα γλυκών υδάτων της Ευρώπης. Αποδίδεται ιδιαίτερη έµφαση στην έγκαιρη και αποτελεσµατική εφαρµογή της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα, η οποία προστατεύει τα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα από τη ρύπανση και την υποβάθµιση. Η οδηγία αποβλέπει στο να εξασφαλίσει ότι όλα τα ύδατα θα επιτύχουν καλή κατάσταση (συµπεριλαµβανοµένης της οικολογικής) µέχρι το 2015 το αργότερο. Αυτό θα επιτευχθεί µέσω της εφαρµογής σειράς διαχειριστικών σχεδίων και στοχοθετηµένων προγραµµάτων δράσης σε επίπεδο κάθε µιας από τις 110 υδρογραφικές λεκάνες στην ΕΕ. Η κατάρτιση των εν λόγω διαχειριστικών σχεδίων βρίσκεται σε προχωρηµένο στάδιο και τα περισσότερα έχουν υποβληθεί στην Επιτροπή προς έγκριση µέχρι τα τέλη του Από πρόσφατες µελέτες προκύπτει ότι η ρύπανση στους περισσότερους ποταµούς της Ευρώπης έχει αρχίσει να µειώνεται, χάρις στα αυστηρότερα περιβαλλοντικά πρότυπα της ΕΕ. 20

21 Μέχρις στιγµής επιτεύγµατα Έχουν διατεθεί σηµαντικοί πόροι µέσω του κανονισµού της ΕΕ σχετικά µε την αγροτική ανάπτυξη ( ) για τη στήριξη της βιοποικιλότητας σε δασικές και γεωργικές εκτάσεις Πάνω από 22 δισεκατοµµύρια ευρώ έχουν διατεθεί σε αγρο-περιβαλλοντικά και δασοκοµικά µέτρα ανά την ΕΕ εκατ. ευρώ επιπλέον διατίθενται για πληρωµές στη γεωργία ή σε δασικές περιοχές του δικτύου Natura 2000 όθηκε µεγαλύτερη προτεραιότητα στη βιοποικιλότητα στο πλαίσιο του απολογισµού της κατάστασης της ΚΓΠ για το 2008 Εκδόθηκε Πράσινη Βίβλος της Επιτροπής για τα δάση το 2010, εγκαινιάζοντας διάλογο για τις διαθέσιµες επιλογές όσον αφορά µια ενωσιακή προσέγγιση στη δασική προστασία και ενηµέρωση Το 2010 δηµοσιεύθηκε νέος Ευρωπαϊκός Άτλας της Βιοποικιλότητας του Εδάφους Τα κράτη µέλη καταρτίζουν Σχέδια ιαχείρισης των υδρογραφικών λεκανών απορροής, υπό την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα Βελτιώνεται η ποιότητα των υδάτων στα οικοσυστήµατα γλυκών υδάτων της Ευρώπης Εκδόθηκε, το 2009, νέα οδηγία πλαίσιο για την βιώσιµη χρήση των ζιζανιοκτόνων ροµολογήθηκε η διαµόρφωση ενός συνόλου οικολογικά συνεκτικών πράσινων υποδοµών για την Ευρώπη, που θα βοηθούσε την αντιµετώπιση του επιδεινούµενου προβλήµατος του κατατεµαχισµού των ενδιαιτηµάτων και της απώλειας γεωργικών και δασικών ζωνών µεγάλης αξίας στην ύπαιθρο 21

22 Στόχος 3: ΙΑΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΜΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΕ Οι ευρωπαϊκές θάλασσες υπό πίεση Οι τεράστιες θαλάσσιες εκτάσεις που περιβάλλουν την ΕΕ διαδραµατίζουν µείζονα ρόλο στη διαφύλαξη της βιοποικιλότητας, αλλά και εδώ ακόµη το περιβάλλον υφίσταται σηµαντικές πιέσεις. Η υπεραλίευση είναι συνήθης πρακτική και τα αποθέµατα ψαριών βρίσκονται κάτω από τα βιολογικά όρια ασφαλείας. Η αλλαγή του κλίµατος, τα αλλόχθονα χωροκατακτητικά είδη και η εντατική ναυτιλιακή κίνηση, η οποία αυξάνει τους κινδύνους έκχυσης υδρογονανθράκων, έχουν επιδεινώσει περαιτέρω τα προβλήµατα αυτά. Η ρύπανση και ο ευτροφισµός από χερσαίες πηγές βρίσκονται ακόµη σε απαράδεκτα επίπεδα. Ο ευτροφισµός, ο οποίος είναι απόρροια του εµπλουτισµού των υδάτων µε θρεπτικά συστατικά, µπορεί να αποτελέσει το έναυσµα αλυσιδωτών ανεπιθύµητων φαινοµένων, αρχίζοντας από την υπερβολική ανάπτυξη των πλαγκτονικών φυκών και ως εκ τούτου την αύξηση των ποσοτήτων οργανικών ουσιών που εναποτίθενται στον θαλάσσιο βυθό. Το φαινόµενο αυτό αυξάνει την κατανάλωση οξυγόνου, γεγονός που µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα την έλλειψή του και τη δηµιουργία «νεκρών ζωνών», στις οποίες καµία µορφή ζωής δεν µπορεί να επιβιώσει. Η κοινή αλιευτική πολιτική Το Σχέδιο ράσης της ΕΕ για τη Βιοποικιλότητα απευθύνει προς όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη έκκληση για µια βιωσιµότερη χρήση των θαλάσσιων πόρων στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής της ΕΕ. Μετά από δεκαετίες υπεραλίευσης και αδιάκριτης αλίευσης, η διαχείριση των αποθεµάτων που έχουν αποµείνει έχει καταστεί ζωτική προτεραιότητα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τα κράτη µέλη, κατήρτισαν, επειγόντως, πολυετή προγράµµατα διαχείρισης και επανασύστασης των αποθεµάτων ειδών ψαριών εµπορικού ενδιαφέροντος σε διάφορες θαλάσσιες ζώνες, προκειµένου να επαναφέρουν τα επίπεδα αλίευσης σε βιωσιµότερα επίπεδα και να επιτρέψουν την επανασύσταση των αποθεµάτων που έχουν καταρρεύσει. Έχουν επίσης ληφθεί και άλλα µέτρα προκειµένου να υιοθετηθούν επιλεκτικότερες πρακτικές αλίευσης, ούτως ώστε να µειωθούν τα σε απαράδεκτο βαθµό υψηλά επίπεδα των ανεπιθύµητων παρεµπιπτόντων αλιευµάτων µη στοχευόµενων θαλάσσιων ειδών, όπως είναι οι φώκιες και τα δελφίνια και να προστατευθούν ευπρόσβλητα ενδιαιτήµατα που βρίσκονται σε µεγάλα βάθη, συµπεριλαµβανοµένων των εκτάσεων θαλάσσιου βυθού µε βλάστηση ποσειδωνίας στη Μεσόγειο και οι κοραλλιογενείς ύφαλοι στον Βορειοανατολικό Ατλαντικό. Προκειµένου να υποβοηθήσουν τη διαδικασία αυτή, η πλειονότητα των κρατών µελών χρησιµοποιεί πόρους που διατίθενται από το αναµορφωµένο Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας ( ) το οποίο αποβλέπει στην προαγωγή µιας βιωσιµότερης ισορροπίας µεταξύ των πόρων και της αλιευτικής ικανότητας της ΕΕ και στην µεγαλύτερη προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των απειλούµενων ενδιαιτηµάτων και ειδών του. Η οδηγία-πλαίσιο της ΕΕ για τη θαλάσσια στρατηγική Το 2008, η ΕΕ υιοθέτησε µια φιλόδοξη οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική, στην οποία υιοθετείται µια συντονισµένη προσέγγιση για τη βελτίωση του θαλάσσιου περιβάλλοντος, βασισµένη στα οικοσυστήµατα. Αξιοποιώντας την υφιστάµενη νοµοθεσία και 22

23 τις συµβάσεις, τελικός στόχος της οδηγίας είναι η επίτευξη καλής περιβαλλοντικής κατάστασης στο θαλάσσιο περιβάλλον µε χρονικό ορίζοντα το Όπως η οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα, θεσπίζει σειρά κοινών στόχων και αρχών που πρέπει να εφαρµοστεί σε κάθε µία από τις τέσσερεις θαλάσσιες περιοχές της ΕΕ (Βορειοανατολικός Ατλαντικός, Εύξεινος Πόντος, Βαλτική Θάλασσα και Μεσόγειος Θάλασσα). εδοµένου ότι οι δραστηριότητες εφαρµογής της οδηγίας-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική µόλις άρχισαν, είναι πολύ νωρίς για να αξιολογηθεί ο αντίκτυπός τους στο θαλάσσιο περιβάλλον. Ωστόσο, είναι σαφές ότι εάν ένα συντονισµένο πρόγραµµα δράσης µπορεί να θεσπιστεί και να εφαρµοστεί σε κάθε θαλάσσια περιοχή, τα οφέλη για τα θαλάσσια οικοσυστήµατα θα ήταν σηµαντικά, τόσο εντός, όσο και εκτός των προστατευόµενων θαλάσσιων περιοχών. Η οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική συνιστά επίσης ένα σηµαντικό εργαλείο πολιτικής προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι ο περιβαλλοντικός προβληµατισµός θα ληφθεί πλήρως υπόψη στη νέα ολοκληρωµένη θαλάσσια πολιτική της ΕΕ που υιοθετήθηκε το Λεζάντα φωτογραφίας Οι εκτάσεις θαλάσσιου βυθού µε βλάστηση από ποσειδωνίες είναι εξαιρετικά πλούσιες σε βιοποικιλότητα και διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στην προστασία των ακτών. Λεζάντα χάρτη Αναλογία αποθεµάτων εντός και εκτός των ασφαλών βιολογικών ορίων. Στον χάρτη εµφαίνεται η αναλογία εκτιµώµενων αποθεµάτων που υφίστανται υπεραλίευση (κόκκινο) και αποθεµάτων εντός ασφαλών βιολογικών ορίων (µπλε). Το µέγεθος των κύκλων είναι ανάλογο του µεγέθους της αλιείας της περιοχής. Μέχρι στιγµής επιτεύγµατα Η οδηγία πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική που εκδόθηκε το 2008 αποβλέπει στην επίτευξη καλής περιβαλλοντικής κατάστασης για όλα τα θαλάσσια ύδατα της ΕΕ µε χρονικό ορίζοντα το

24 19 από τα 22 παράκτια κράτη µέλη θέσπισαν ή βρίσκονται στη διαδικασία της θέσπισης σχέδια ολοκληρωµένης διαχείρισης των παράκτιων ζωνών (ΣΟ ΠΖ/ICZM) Ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός Θαλάσσιας Ασφάλειας εξασφάλισε τεχνική και επιστηµονική συνδροµή στην Επιτροπή και στα κράτη µέλη σε περιπτώσεις εµφάνισης πετρελαιοκηλίδων Υιοθετήθηκε σειρά σχεδίων ανάκτησης όσον αφορά εµπορικά αποθέµατα ψαριών σε διάφορα θαλάσσια ύδατα προκειµένου να υποβοηθηθεί η αποκατάσταση των αποθεµάτων που έχουν καταρρεύσει Θεσπίστηκε νοµοθεσία για την προστασία των ευπρόσβλητων θαλάσσιων ενδιαιτηµάτων που βρίσκονται σε µεγάλα βάθη από µη βιώσιµες πρακτικές αλιείας Ένα κοινοτικό σχέδιο δράσης για τους καρχαρίες εγκρίθηκε το 2009 Τα περισσότερα κράτη µέλη υπέβαλαν έργα προαγωγής της βιώσιµης αλιείας και στήριξης της διαφύλαξης της θαλάσσιας βιοποικιλότητας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταµείου Αλιείας 24

25 Στόχος 4: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ Ε ΑΦΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΕ Μεγαλύτερη χωροταξική ολοκλήρωση Σε σύγκριση µε άλλες περιοχές του κόσµου, η ΕΕ είναι µια σχετικά πυκνοκατοικηµένη ήπειρος και µεγάλο τµήµα του εδάφους της αξιοποιείται ενεργά. Αυτό σηµαίνει ότι οι εναποµένουσες φυσικές περιοχές υφίστανται εντατική πίεση από ένα ολόκληρο φάσµα αναπτυξιακών δραστηριοτήτων. Αναγνωρίζοντας την ανάγκη διαφύλαξης των πολύτιµων αυτών οικοσυστηµάτων από µη ενδεδειγµένες αναπτυξιακές δραστηριότητες, το Σχέδιο ράσης για τη Βιοποικιλότητα αποδίδει ιδιαίτερη σηµασία σε µια κατάλληλη αξιολόγηση, υπό το πρίσµα της βιοποικιλότητας, όλων των νέων αναπτυξιακών σχεδίων και έργων, σε µια Στρατηγική Περιβαλλοντική Αξιολόγηση (ΣΠΑ) ή σε µια Εκτίµηση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΕΠΕ). Αυτό γίνεται προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι οι αρνητικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον ελαχιστοποιούνται ή αποτρέπονται µέσω της εξεύρεσης εναλλακτικών τοποθεσιών ή της θέσπισης κατάλληλων µέτρων µετριασµού. Εφόσον διενεργηθούν στο αρχικό στάδιο σχεδιασµού, οι εκτιµήσεις αυτές επιτρέπουν να ληφθεί υπόψη εξ αρχής ο σχετικός µε τη βιοποικιλότητα προβληµατισµός. Η στρατηγική αυτή προσέγγιση της χωροταξίας οδηγεί σε ένα πιο ολοκληρωµένο και βιωσιµότερο αναπτυξιακό πλαίσιο και µειώνει τον κίνδυνο κωλυµάτων και καθυστερήσεων. Όλα τα νέα σχέδια και προγράµµατα στα οποία εµπλέκονται τα διαρθρωτικά ταµεία της ΕΕ (το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής) πρέπει να υποστούν Στρατηγική Περιβαλλοντική Αξιολόγηση προτού εγκριθεί η χρηµατοδότησή τους. Επιπλέον, µείζονα αναπτυξιακά έργα (αυτά των οποίων το κόστος υπερβαίνει τα 50 εκατοµµύρια ευρώ) των οποίων προβλέπεται η συγχρηµατοδότηση µέσω των ιαρθρωτικών Ταµείων της ΕΕ πρέπει πρώτα να έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτή θα εξασφαλίσει ότι στην ΕΠΕ, καθώς και στην κατάλληλη αξιολόγηση σε περίπτωση έργων που επηρεάζουν περιοχές του δικτύου Natura 2000 έχουν ληφθεί πλήρως υπόψη οι ενδεχόµενες επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον, συµπεριλαµβανοµένης της βιοποικιλότητας και έχουν θεσπιστεί τα αναγκαία µέτρα αποτροπής ή ελαχιστοποίησης των εν λόγω επιπτώσεων. Επενδύοντας στη φύση Τα ιαθρωτικά Ταµεία της ΕΕ, παρέχουν, επίσης, για την περίοδο , τη δυνατότητα της άµεσης ή έµµεσης στήριξης της διαφύλαξης της βιοποικιλότητας στο πλαίσιο των ενωσιακών περιφερειακών ή τοπικών αναπτυξιακών σχεδίων και προγραµµάτων. Τα κράτη µέλη έχουν διαθέσει συνολικά περίπου 2,7 δισεκατοµµύρια ευρώ για την «προαγωγή της βιοποικιλότητας και προστασίας της φύσης (συµπεριλαµβανοµένου του Natura 2000)». Στο πλαίσιο του τουρισµού, 1,1 δισεκατοµµύρια ευρώ επιπλέον έχουν διατεθεί στην «προαγωγή των φυσικών πόρων» και 1,4 δισεκατοµµύρια ευρώ για την «προστασία και ανάπτυξη της φυσικής κληρονοµιάς» και στα δύο έχουν περιληφθεί έργα που αφορούν τη φύση και τη βιοποικιλότητα. Ορισµένα κράτη µέλη χρησιµοποιούν τα ταµεία προκειµένου κυρίως να προαγάγουν έργα αποκατάστασης των ενδιαιτηµάτων ή προκειµένου να συµβάλουν στην επανασύνδεση περιοχών που έχουν κατατεµαχιστεί από έργα υποδοµών (π.χ. µέσω της δηµιουργίας οικολογικών διαδρόµων). Άλλα κράτη µέλη αποδίδουν µεγαλύτερη έµφαση στην εφαρµογή 25

26 του δικτύου Natura 2000 ή στην προαγωγή της διατήρησης της φύσης µέσω του τουρισµού και άλλων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων. Λεζάντα φωτογραφίας Οι τεχνητές περιοχές εξακολουθούν να επεκτείνονται εις βάρος των φυσικών ενδιαιτηµάτων «Οικολογική γέφυρα πάνω από αυτοκινητόδροµο στο πάρκο National Park, Κάτω Χώρες» Μέχρι στιγµής επιτεύγµατα Όλα τα σχέδια και προγράµµατα που υπάγονται στα νέα διαρθρωτικά ταµεία της ΕΕ ( ) έχουν υποστεί Στρατηγική Περιβαλλοντική Αξιολόγηση Έχουν δηµιουργηθεί νέες ευκαιρίες στο πλαίσιο των ενωσιακών διαρθρωτικών ταµείων για άµεση στήριξη της διαφύλαξης της βιοποικιλότητας µε περιφερειακά αναπτυξιακά προγράµµατα και διασυνοριακά προγράµµατα Το έντυπο αίτησης για µείζονα έργα που υπόκεινται σε συγχρηµατοδότηση από ταµεία της ΕΕ περιλαµβάνει ρητή αναφορά στην ανάγκη πλήρους ΕΠΕ και κατάλληλων αξιολογήσεων των περιοχών του δικτύου Natura 2000 Η σωστή υλοποίηση των ΣΠΑ, ΕΠΕ και των κατάλληλων αξιολογήσεων προάγεται µε καθοδήγηση της Επιτροπής και υπό το φάσµα διαδικασιών επί παραβάσει Αναπτύσσονται δραστηριότητες για την επεξεργασία µιας προσέγγισης για µια οικολογικά συνεκτική πράσινη υποδοµή για την Ευρώπη, προκειµένου να θεσπιστεί µια ενωσιακή στρατηγική για το ζήτηµα αυτό µέχρι το 2011, γεγονός που θα συνέβαλλε στην αντιµετώπιση του επιδεινούµενου προβλήµατος του κατατεµαχισµού των ενδιαιτηµάτων εξάλλου, αυτή θα αποτελούσε ένα χρήσιµο εργαλείο προσαρµογής στην αλλαγή του κλίµατος, µέσω της ανάπτυξης και συντήρησης οικοσυστηµάτων. 26

27 Στόχος 5: ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ ΤΩΝ ΑΛΛΟΧΘΟΝΩΝ ΧΩΡΟΚΑΤΑΚΤΗΤΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΕ Ο πολλαπλασιασµός των αλλόχθονων χωροκατακτητικών ειδών Τα αλλόχθονα χωροκατακτητικά είδη (ΑΧΕ) είναι µη αυτόχθονα είδη των οποίων η εισαγωγή εκτός της φυσικής ζώνης εξάπλωσής τους συνιστά απειλή για τη βιοποικιλότητα. Μπορεί να πρόκειται για ζώα, φυτά, µύκητες ή µικροοργανισµούς και θεωρούνται ως η δεύτερη σηµαντικότερη αιτία απώλειας βιοποικιλότητας ανά τον κόσµο, µετά την απώλεια και την καταστροφή ενδιαιτηµάτων. Οι σύγχρονες εµπορικές πρακτικές αυξάνουν τις δυνατότητες των ειδών να µετακινούνται πέραν των φυσικών βιογεωγραφικών ορίων τους. Καθώς το εµπόριο, οι µετακινήσεις και οι µεταφορές µέσα στην ΕΕ και στον υπόλοιπο κόσµο έχουν επεκταθεί σηµαντικά, οι ρυθµοί εκούσιων και ακούσιων εισαγωγών νέων ειδών έχουν αυξηθεί εκθετικά. Η τάση αυτή προβλέπεται να συνεχιστεί, καθώς και η περαιτέρω εξάπλωση ήδη εγκατεστηµένων πληθυσµών αλλόχθονων ειδών. Πολλά εισαχθέντα είδη έχουν καίρια σηµασία για τα συστήµατα παραγωγής που στηρίζουν τις ευρωπαϊκές οικονοµίες. Τα είδη αυτά προσφέρουν σειρά δυνατοτήτων απασχόλησης και είναι ιδιαιτέρως χρήσιµα στην κοινωνία ως διακοσµητικά φυτά, ζώα συντροφιάς, εξωτικά πτηνά, θηράµατα ή ψάρια για αλίευση και υδατοκαλλιέργεια. Πλην όµως, τµήµα των εισαχθέντων ειδών έχουν καταστεί χωροκατακτητικά στην Ευρώπη και απειλούν την εντόπια βιοποικιλότητα. Έχουν εντοπιστεί περίπου αλλόχθονα είδη, εκ των οποίων ποσοστό 10-15% περίπου εγκυµονεί κινδύνους για τη βιοποικιλότητα της Ευρώπης. Οι συνέπειες του πολλαπλασιασµού τους είναι αισθητές σε ολόκληρη την ΕΕ. Όχι µόνο συνιστούν απειλή για τα αυτόχθονα είδη και ενδιαιτήµατα, υπερκεράζοντάς τα, αλλά προκαλούν, επίσης, σοβαρές οικονοµικές ζηµίες. Το 2008, το κόστος της τιθάσευσης των αλλόχθονων χωροκατακτητικών ειδών και της αποκατάστασης των ζηµιών υπολογίστηκε σε 9,6 12,7 δισεκατοµµύρια ευρώ στην ΕΕ. ιαµόρφωση µιας στρατηγικής της ΕΕ για τα αλλόχθονα χωροκατακτητικά είδη Το Σχέδιο ράσης της ΕΕ για τη Βιοποικιλότητα υπογραµµίζει την προτεραιότητα της αντιµετώπισης του προβλήµατος των αλλόχθονων χωροκατακτητικών ειδών. Η ανάγκη ανάπτυξης µιας κοινής προσέγγισης σε επίπεδο ΕΕ υπογραµµίζεται από το γεγονός ότι δράσεις που έχουν αναληφθεί µέχρις στιγµής σε ορισµένες χώρες έχουν εξουδετερωθεί από την έλλειψη δράσης σε άλλες, µε αποτέλεσµα να καταβάλλονται ασυντόνιστες και αποσπασµατικές προσπάθειες. Η υφιστάµενη νοµοθεσία και πολιτική της ΕΕ εξασφαλίζει, ήδη, τµήµα της λύσης των προβληµάτων που αφορούν τα χωροκατακτητικά είδη. Ωστόσο, προς το παρόν δεν υπάρχουν µηχανισµοί στήριξης της εναρµόνισης ή της συνοχής των προσεγγίσεων µεταξύ όµορων χωρών ή χωρών στην ίδια υπο-περιφέρεια. Επίσης, δεν υπάρχουν επίσηµες απαιτήσεις για τη διενέργεια εκτιµήσεων κινδύνου όσον αφορά την εκούσια εισαγωγή µη αυτόχθονων ειδών τα οποία ενδέχεται να επηρεάσουν τη βιοποικιλότητα. Αποκρινόµενη στον προβληµατισµό αυτόν, η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση τον εκέµβριο του 2008 µε τίτλο «Προς µία στρατηγική της ΕΕ όσον αφορά τα χωροκατακτητικά είδη», η οποία αναφέρει τέσσερεις δυνατές επιλογές πολιτικής για την αντιµετώπιση των απειλών που σχετίζονται µε τα ΑΧΕ. Οι επιλογές αυτές βασίζονται στη διεθνώς ανεγνωρισµένη 27

ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ. Εξόρυξη ορυκτών πλην των ενεργειακών και το δίκτυο Natura 2000. φύση. περιβάλλον ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ. Εξόρυξη ορυκτών πλην των ενεργειακών και το δίκτυο Natura 2000. φύση. περιβάλλον ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 18 ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Εξόρυξη ορυκτών πλην των ενεργειακών και το δίκτυο Natura 2000 φύση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ περιβάλλον 2 Κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την ανάπτυξη νέων μη ενεργειακών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ. Περιβάλλον. Ένα υγιεινό και βιώσιμο περιβάλλον για τις μελλοντικές γενιές. Πρέπει να αλλάξουμε συνήθειες

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ. Περιβάλλον. Ένα υγιεινό και βιώσιμο περιβάλλον για τις μελλοντικές γενιές. Πρέπει να αλλάξουμε συνήθειες Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ Περιβάλλον Ένα υγιεινό και βιώσιμο περιβάλλον για τις μελλοντικές γενιές Πρέπει να αλλάξουμε συνήθειες ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γιατί χρειαζόμαστε μια πολιτική για το περιβάλλον;...

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο 4.1: Κατάρτιση εκπαιδευτικού προγράμματος. Στο πλαίσιο του έργου

Παραδοτέο 4.1: Κατάρτιση εκπαιδευτικού προγράμματος. Στο πλαίσιο του έργου Παραδοτέο 4.1: Κατάρτιση εκπαιδευτικού προγράμματος Στο πλαίσιο του έργου BORDER ACT: BIODIVERSITY OF THE RHODOPES AND VISTONIDA LAKE - DATUM FOR ECONOMIC RISE THROUGH ACTIVE COOPERATION OF THE TERRITORIES»ΣΤO

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 18.7.2007 COM(2007) 414 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ Η αντιμετώπιση του προβλήματος της λειψυδρίας και της

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εστιάζει το ενδιαφέρον της στην προστασία της φύσης. Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εστιάζει το ενδιαφέρον της στην προστασία της φύσης. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Η Ευρωπαϊκή Ένωση εστιάζει το ενδιαφέρον της στην προστασία της φύσης Ευρωπαϊκή Επιτροπή Η Ευρωπαϊκή Ένωση εστιάζει το ενδιαφέρον της στην προστασία της φύσης Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γενική ιεύθυνση Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ:

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ: ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 1 Πίνακας περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 3 2. Γιατί είναι απαραίτητη μία θεματική στρατηγική σχετική με τα απόβλητα;... 5 2.1. Απόβλητα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ... i

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ... i ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ... i Ι. Πολιτικές ανά τοµέα που περιέχουν στόχους που αφορούν το ΠΕΠ και πρέπει να ληφθούν υπόψη από το σχεδιασµό... 1 Ι.1 Αειφόρος Ανάπτυξη (ΠΛΑΙΣΙΟ)... 1 Ι.2 Αγροτική

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Εισηγητική έκθεση για την πρόταση ...3 Η πρόταση των περιβαλλοντικών οργανώσεων ... 23

Περιεχόμενα Εισηγητική έκθεση για την πρόταση ...3 Η πρόταση των περιβαλλοντικών οργανώσεων ... 23 Περιεχόμενα Εισηγητική έκθεση για την πρόταση...3 Η πρόταση των περιβαλλοντικών οργανώσεων...23 Λαμβάνοντας υπόψη,... 23 Κεφάλαιο 1 Σκοπός... 24 Κεφάλαιο 2 Ορισμοί... 24 Κεφάλαιο 3 Προστατευόμενες περιοχές...

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική της ΕΕ όσον αφορά την αειφόρο χρήση των φυτοφαρμάκων. Το ιστορικό της σχετικής στρατηγικής

Πολιτική της ΕΕ όσον αφορά την αειφόρο χρήση των φυτοφαρμάκων. Το ιστορικό της σχετικής στρατηγικής Πολιτική της ΕΕ όσον αφορά την αειφόρο χρήση των φυτοφαρμάκων Το ιστορικό της σχετικής στρατηγικής Πολιτική της ΕΕ όσον αφορά την αειφόρο χρήση των φυτοφαρμάκων Το ιστορικό της σχετικής στρατηγικής Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση (ΣΠΕ) είναι µια δυναµική διαδικασία που στοχεύει στην εκπλήρωση του στόχου της βιώσιµης ανάπτυξης, διαµέσου της ενσωµάτωσης της περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, COM(2010) 672/5 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.6.2014 COM(2014) 357 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2020

Στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2020 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 EL Η βιοποικιλότητα Στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2020 Στην Ευρώπη, σχεδόν το ένα τέταρτο των αγρίων ειδών απειλούνται σήμερα με εξαφάνιση. Η βιοποικιλότητα η εξαιρετική

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 10.9.2002 L 242/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 1600/2002/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Ιουλίου 2002 για τη θέσπιση του έκτου κοινοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση της βιοποικιλότητας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Χρηματοδότηση της βιοποικιλότητας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) Χρηματοδότηση της βιοποικιλότητας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) Πρακτικός οδηγός βασισμένος στα πορίσματα που εξήχθησαν από το πρόγραμμα SURF - Nature (ERDF Interreg

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚO ΠΕΡΙΒAΛΛΟΝ ΚΑΤAΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚEΣ 2010 ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚH EΚΘΕΣΗ

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚO ΠΕΡΙΒAΛΛΟΝ ΚΑΤAΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚEΣ 2010 ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚH EΚΘΕΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚO ΠΕΡΙΒAΛΛΟΝ ΚΑΤAΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚEΣ 2010 ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚH EΚΘΕΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΕΡΙΒAΛΛΟΝ ΚΑΤAΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚEΣ 2010 ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚH EΚΘΕΣΗ Σχεδιασμός εξωφύλλου: ΕΟΠ/Rosendahls-Schultz Grafisk

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση για τον βιώσιµο τουρισµό στη Μεσόγειο

Έκθεση για τον βιώσιµο τουρισµό στη Μεσόγειο Έκθεση για τον βιώσιµο τουρισµό στη Μεσόγειο Η παρούσα έκθεση εκπονήθηκε από την εισηγήτρια, κα. Michèle Sabban (Συνέλευση των Περιφερειών της Ευρώπης Περιφερειακό Συµβούλιο της Ile-de-France/FR). Εξετάστηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 2015 ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 2015 ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 2015 ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 2015 ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Γραφικό σχέδιο: ΕΟΠ/Intrasoft Σελιδοποίηση: Rosendahl-Schultz

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. (Πρόταση της Επιτροπής ενόψει του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Göteborg)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. (Πρόταση της Επιτροπής ενόψει του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Göteborg) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 15.5.2001 COM(2001)264 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Αειφόρος ανάπτυξη της Ευρώπης για έναν καλύτερο κόσµο: Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αειφόρο

Διαβάστε περισσότερα

EL 1 EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό

EL 1 EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Α) ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Σκοπός του σχεδίου νόμου είναι η αειφόρος διαχείριση και αποτελεσματική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Η ΣΥΖΕΥΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ/ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» ΦΛΩΡΑ ΚΙΑΜΙΛΗ

ΘΕΜΑ: «Η ΣΥΖΕΥΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ/ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» ΦΛΩΡΑ ΚΙΑΜΙΛΗ ΘΕΜΑ: «Η ΣΥΖΕΥΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ/ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» ΦΛΩΡΑ ΚΙΑΜΙΛΗ Είμαστε η Γη, οι άνθρωποι, τα φυτά και τα ζώα, οι βροχές και οι ωκεανοί τα θαλάσσια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Μιχάλης Μοδινός Πρόεδρος ΕΚΠΑΑ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Μιχάλης Μοδινός Πρόεδρος ΕΚΠΑΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα Εθνική Στρατηγική για την Αειφόρο Ανάπτυξη, αποτελεί προϊόν µακρών προβληµατισµών των καθ ύλην αρµοδίων Υπουργείων και του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης. Σειρά

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση του δικτύου Natura 2000

Χρηματοδότηση του δικτύου Natura 2000 Χρηματοδότηση του δικτύου Natura 2000 Τεχνικός Οδηγός Αναθεωρημένη έκδοση 2007 Η σύμβαση υλοποιήθηκε από: Χρηματοδότηση του δικτύου Natura 2000 Τεχνικός Οδηγός Αναθεωρημένη έκδοση 2007 Ανάθεση: Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Α. ΞΕΠΑΠΑ ΕΑΣ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρβανίτη-Βλαβιανού Αγνή Ασηµακόπουλος ηµοσθένης Γκατζογιάννης Στυλιανός ακανάλη Στυλιανή Κρεστενίτης Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 2011 Θ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 2011 Θ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 2011 Θ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Κοινή. Αγροτική Πολιτική. µετά το. Ανάλυση προτάσεων και σεναρίων κατανοµής των άµεσων ενισχύσεων ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

Η Κοινή. Αγροτική Πολιτική. µετά το. Ανάλυση προτάσεων και σεναρίων κατανοµής των άµεσων ενισχύσεων ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Η Κοινή Αγροτική Πολιτική µετά το 2014 Ανάλυση προτάσεων και σεναρίων κατανοµής των άµεσων ενισχύσεων ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Η Κοινή Αγροτική Πολιτική μετά το 2014 Ανάλυση Προτάσεων και Σεναρίων Κατανομής Άμεσων

Διαβάστε περισσότερα

Αλιεία και θαλάσσια. πολιτική. Για να διασφαλίσουμε το μέλλον των θαλασσών μας Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ

Αλιεία και θαλάσσια. πολιτική. Για να διασφαλίσουμε το μέλλον των θαλασσών μας Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ Αλιεία και θαλάσσια Για να διασφαλίσουμε το μέλλον των θαλασσών μας πολιτική «Σε όσους λένε ότι στην αλιεία τίθεται θέμα επιλογής μεταξύ της απασχόλησης και του περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Κείµενο έρευνας

ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Κείµενο έρευνας ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Κείµενο έρευνας Ιούνιος, 26 1. EΚΤΕΝΗΣ ΣΥΝΟΨΗ Σε έρευνα που έγινε σε ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά µε τη στάση των ευρωπαίων πολιτών σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 09.10.2002 COM(2002) 535 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ για τη θέσπιση Κοινοτικού Σχεδίου ράσης για τη διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα