ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ: Αξιολόγηση 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ: Αξιολόγηση 2010"

Transcript

1 ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ: Αξιολόγηση 2010

2 Η υπηρεσία Europe Direct σε βοηθά να βρίσκεις απαντήσεις στα ερωτήματά σου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση Αριθμός χωρίς χρέωση (*): Ορισμένες επιχειρήσεις κινητής τηλεφωνίας δεν επιτρέπουν την πρόσβαση σε αριθμούς 00800, ή οι κλήσεις αυτές ενδέχεται να χρεώνονται Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν στο διαδίκτυο (http://europa.eu). Δελτίο βιβλιογραφικής κατάταξης υπάρχει στο τέλος του παρόντος δημοσιεύματος. Λουξεμβούργο: Γραφείο Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2010 ISBN xxxxxx DOI xxxxxx Ευρωπαϊκή Ένωση, 2010 Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον αναφέρεται η πηγή. Τυπώθηκε στο Βέλγιο ΤΥΠΩΘΗΚΕ ΣΕ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟ ΧΑΡΤΙ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΧΕΙ ΑΠΟΝΕΜΗΘΕΙ ΤΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΑ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΡΤΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2

3 (HTTP://EC.EUROPA.EU/ECOLABEL) Περιεχόμενα Εισαγωγή...σ. 4 Γιατί είναι σημαντική η βιοποικιλότητα... σ. 6 Η κατάσταση της βιοποικιλότητας στην Ευρώπη...σ. 7 Αξιολόγηση 2010 του σχεδίου δράσης για τη βιοποικιλότητα...σ. 14 Στόχος 1: Η διασφάλιση των σημαντικότερων οικολογικών ενδιαιτημάτων και βιολογικών ειδών της ΕΕ...σ. 14 Στόχος 2: Διαφύλαξη και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημικών υπηρεσιών στις μη προστατευόμενες αγροτικές περιοχές της ΕΕ...σ. 19 Στόχος 3: Διαφύλαξη και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημικών υπηρεσιών στο μη προστατευόμενο ευρύτερο θαλάσσιο περιβάλλον της EE...σ. 22 Στόχος 4: Ενίσχυση της συμβατότητας της περιφερειακής και εδαφικής ανάπτυξης με τη βιοποικιλότητα στην EE...σ. 25 Στόχος 5: Σημαντική μείωση του αντίκτυπου των αλλοχθόνων χωροκατακτητικών ειδών στη βιοποικιλότητα της ΕΕ...σ. 27 Στόχοι 6-7-8: Ενίσχυση του ρόλου της ΕΕ όσον αφορά την καταπολέμηση της παγκόσμιας απώλειας βιοποικιλότητας...σ. 30 Στόχος 9: Στήριξη της προσαρμογής της βιοποικιλότητας στην αλλαγή του κλίματος...σ. 32 Στόχος 10: Σημαντική ενίσχυση της γνωστικής βάσης...σ. 34 Συνοδευτικά μέτρα...σ. 36 Περισσότερα ενημερωτικά στοιχεία...σ. 37 3

4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το 2006, καταρτίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Σχέδιο Δράσης για τη Βιοποικιλότητα, το οποίο, στη συνέχεια, έτυχε της υποστήριξης των 27 υπουργών περιβάλλοντος της ΕΕ. Στόχος του ήταν η κατάρτιση ενός συνολικού προγράμματος δράσης και στόχων που θα επέτρεπε στην ΕΕ να ανταποκριθεί στη δέσμευσή της για την ανάκτηση της απώλειας βιοποικιλότητας το αργότερο το Τέσσερα χρόνια αργότερα, ήρθε η στιγμή του απολογισμού για το εν λόγω σχέδιο δράσης και της αξιολόγησης των επιπτώσεών του στην βιοποικιλότητα στην Ευρώπη. Έχοντας αυτό κατά νου, η Επιτροπή προχώρησε σε λεπτομερή αξιολόγηση του Σχεδίου Δράσης, εξετάζοντας την πρόοδο καθεμιάς από τις 150 δράσεις που συγκροτούν το Σχέδιο. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος κατάρτισε, επίσης, έκθεση αναφοράς για τη βιοποικιλότητα στην ΕΕ για το 2010, με τα τελευταία δεδομένα και αριθμητικά στοιχεία σχετικά με την κατάσταση και τις τάσεις διαφόρων πτυχών της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων στην ΕΕ. Το παρόν φυλλάδιο συνοψίζει τα κύρια ευρήματα των δύο αυτών εγγράφων και υπογραμμίζει τα κυριότερα επιτεύγματα στο πλαίσιο των δέκα μεγάλων στόχων του Σχεδίου Δράσης 2006 της ΕΕ για τη Βιοποικιλότητα. Το κύριο συμπέρασμα της αξιολόγησης του 2010 συνίσταται στο ότι ενώ έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος σε ορισμένους τομείς, όπως, για παράδειγμα, στην ολοκλήρωση του Δικτύου προστατευόμενων περιοχών της ΕΕ Natura 2000 και η μείωση της ρύπανσης από σημειακές πηγές στα συστήματα γλυκών υδάτων, ο συνολικός στόχος της ανάσχεσης της απώλειας βιοποικιλότητας για το 2010 δεν έχει επιτευχθεί. Ποσοστό μέχρι και 25% των ευρωπαϊκών ζωικών ειδών αντιμετωπίζουν κίνδυνο εξάλειψης και ακόμη και ευρείας διάδοσης είδη εξακολουθούν να πάσχουν από έλλειψη κατάλληλων ενδιαιτημάτων (οικοτόπων) έξω από τις προστατευόμενες περιοχές. Η αστική επέκταση, η βιομηχανική ανάπτυξη και οι νέες υποδομές γνωρίζουν πρωτόγνωρους ρυθμούς ανάπτυξης ανά την Ευρώπη, συχνά εις βάρος των φυσικών περιοχών που έχουν απομείνει. Όχι μόνον η Ευρώπη διαπιστώνει τη συνεχή φθορά, υποβάθμιση και κατατεμαχισμό των φυσικών ενδιαιτημάτων, αλλά ολόκληρα οικοσυστήματα βρίσκονται στο χείλος της κατάρρευσης. Οι δυνητικές επιπτώσεις είναι εξαιρετικά σοβαρές. Η οικονομική και κοινωνική ευημερία μας συναρτάται στενά με την εξακολούθηση της ροής ζωτικών «οικοσυστημικών υπηρεσιών», πλην όμως τα οφέλη που οι υπηρεσίες αυτές αποφέρουν στην κοινωνία συχνά παραβλέπονται. Όλα αυτά υποδηλώνουν την ανάγκη διπλασιασμού των προσπαθειών μας για την προώθηση της βιοποικιλότητας στο πλαίσιο των πολιτικών μας κατά τη διάρκεια των προσεχών ετών και τη διασφάλιση της καλύτερης ενσωμάτωσης της βιοποικιλότητας και των πολλαπλών οικοσυστημικών υπηρεσιών που αυτή παρέχει σε όλες τις άλλες πολιτικές της ΕΕ, ούτως ώστε η βιοποικιλότητα να καταστεί το θεμέλιο στο οποίο στηρίζουμε την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική ευημερία μας. 4

5 Η πείρα από την εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης 2006 της ΕΕ για τη Βιοποικιλότητα θα είναι ανεκτίμητη υπό το πρίσμα αυτό και θα πρέπει να χρησιμεύσει ως εφαλτήριο για μια αποτελεσματικότερη ενωσιακή στρατηγική για τη βιοποικιλότητα μετά τον χρονικό ορίζοντα του Λεζάντα φωτογραφίας : Η Μεγάλη γαλάζια πεταλούδα Maculinea arion, ένα απειλούµενο µε εξαφάνιση είδος που προστατεύεται στο πλαίσιο της οδηγίας για τους οικοτόπους (ενδιαιτήµατα) 5

6 ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Η ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ Η βιοποικιλότητα δεν είναι τίποτε άλλο από την ποικιλοµορφία της ζωής στη γη. Συνιστάται σε ποικιλία γονιδίων, ποικιλία ειδών και ποικιλία ολόκληρων οικοσυστηµάτων. Επηρεάζοντας το φυσικό περιβάλλον και επηρεαζόµενη από αυτό, η ποικιλότητα αυτή δηµιουργεί σύνθετα οικοσυστήµατα τα οποία παρέχουν ζωτική στήριξη σε όλους τους ζωντανούς οργανισµούς, συµπεριλαµβανοµένου του ανθρώπου. Η βιοποικιλότητα και τα οικοσυστήµατα είναι σηµαντικά αυτά καθαυτά, πλην όµως παρέχουν επίσης και ζωτικής σηµασίας αγαθά και υπηρεσίες από τα οποία εξαρτιόµαστε. Χρειαζόµαστε τρόφιµα, ίνες, καύσιµα, φάρµακα και υπηρεσίες όπως ρύθµιση του κλίµατος, πρόληψη των πληµµυρών, καθαρισµό των υδάτων, επικονίαση και εδαφογένεση, επειδή όλα αυτά είναι απαραίτητα για την οικονοµική ευηµερία, την ασφάλεια, την υγεία και την ποιότητα της ζωής µας. Κατά συνέπεια, η απώλεια βιοποικιλότητας έχει πολύ µεγαλύτερη σηµασία απ ό,τι η απώλεια ειδών. Συνεπάγεται επίσης µείωση της παραγωγικότητας και ανθεκτικότητας ολόκληρων οικοσυστηµάτων. Η κατάρρευση των αλιευτικών αποθεµάτων, η εκτενής συρρίκνωση της γονιµότητας του εδάφους, η δραµατική µείωση των πληθυσµών των επικονιαστικών ειδών και η µείωση της ικανότητας των υδατορρευµάτων µας όσον αφορά τη συγκράτηση των πληµµυρών, συνιστούν επιπτώσεις της εν λόγω απώλειας. Τον τελευταίο αιώνα, η ανθρωπότητα ωφελήθηκε τα µέγιστα από την οικονοµική ανάπτυξη, η οποία αναβάθµισε τη ζωή µας. Ωστόσο, µεγάλο µέρος της ανάπτυξης αυτής συνδέθηκε µε την φθίνουσα πορεία της ποικιλίας και έκτασης των φυσικών συστηµάτων και, άρα, της βιοποικιλότητας. Μέρος του προβλήµατος έγκειται στο γεγονός ότι µολονότι η οικονοµική και κοινωνική ευηµερία της ανθρωπότητας εξαρτάται από τη βιοποικιλότητα και από τη συνεχή ροή των πολλαπλών οικοσυστηµικών υπηρεσιών που παρέχει, αυτά θεωρούνται εν γένει ως κυρίως δηµόσια αγαθά, χωρίς πραγµατική οικονοµική αξία. Τα οφέλη που η φύση αποφέρει στην κοινωνία συχνά παραβλέπονται και σπανίως λαµβάνονται υπόψη στις καθηµερινές αποφάσεις όταν επιβάλλονται συµβιβασµοί. Κατά συνέπεια, το φυσικό κεφάλαιό µας εξακολουθεί να φθίνει, υποσκάπτοντας την ευηµερία µας καθώς και την ποιότητα ύπαρξης αναρίθµητων ειδών και ενδιαιτηµάτων. Υπάρχουν όρια στην ανθρώπινη εφευρετικότητα και η τεχνολογία µπορεί να υποκαταστήσει τις απώλειες αυτές. Όταν το όριο αυτό ξεπεραστεί, η κατάσταση είναι µη αναστρέψιµη. Το κόστος των ανθρωπογενών λύσεων είναι συχνά πολύ µεγαλύτερο από το κόστος που συνεπάγεται η προστασία της βιοποικιλότητας αυτής καθαυτής. Λεζάντα φωτογραφίας: Η φύση προσφέρει πολύτιµες υπηρεσίες στον άνθρωπο, όπως είναι το καθαρό νερό. 6

7 Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Λεζάντα φωτογραφίας σ 8 Πολλά από τα εναποµένοντα φυσικά οικοσυστήµατα της Ευρώπης υφίστανται πίεση από άλλες χρήσεις γης Λεζάντα φωτογραφίας σ 9 Ευρωπαϊκή λιµναία χελώνα Emys orbicularis Ευρώπη µία ήπειρος γεµάτη αντιθέσεις Παρά το µικρό µέγεθός της, η Ευρώπη διαθέτει εκπληκτική βιοποικιλότητα. Το γεγονός αυτό οφείλεται εν πολλοίς στην ποικιλία κλιµατικών και τοπογραφικών συνθηκών της ηπείρου. Οι φυσικές αυτές δυνάµεις, σε συνδυασµό µε ανθρώπινες παρεµβάσεις αιώνων, δηµιούργησαν ένα σύνθετο και περίπλοκο µωσαϊκό φυσικών και ηµιφυσικών ενδιαιτηµάτων, καθένα εκ των οποίων συνδυάζει ένα µοναδικό µείγµα χλωρίδας και πανίδας. Ενώ ο αριθµός των ειδών δεν φθάνει, ενδεχοµένως, τον αριθµό που παρατηρείται σε άλλες ηπείρους, πολλά από τα φυτά και τα ζώα της Ευρώπης είναι ενδηµικά και, ως εκ τούτου, απαντούν αποκλειστικά στη συγκεκριµένη ήπειρο. Η βιοποικιλότητα της Ευρώπης απειλείται Πλην όµως, η βιοποικιλότητα της Ευρώπης γνωρίζει σοβαρή παρακµή. Οι κύριες πιέσεις και συντελεστές του φαινοµένου είναι γνωστοί. Βασική αιτία είναι η καταστροφή, η υποβάθµιση και ο κατατεµαχισµός των ενδιαιτηµάτων, αποτέλεσµα των αλλαγών των χρήσεων γης. Την τελευταία πεντηκονταετία, η Ευρώπη γνώρισε σηµαντικές µεταβολές των χρήσεων γης, ένταση της παραγωγής, αστική επέκταση, ανάπτυξη υποδοµών και εγκατάλειψη παραδοσιακών (και συχνά φιλικών προς τη βιοποικιλότητα) πρακτικών. Μεταξύ των σηµαντικών παραγόντων πίεσης, συγκαταλέγεται η υπερεκµετάλλευση των φυσικών πόρων, η διείσδυση και εξάπλωση χωροκατακτητικών ξένων ειδών και η ρύπανση. Εξάλλου, οι επιπτώσεις της αλλαγής του κλίµατος είναι ορατές στη βιοποικιλότητα, µε αλλαγές στην κατανοµή, τις µεταναστευτικές και αναπαραγωγικές πρακτικές των ειδών. Σε πλανητική κλίµακα, οι πρακτικές υψηλής κατανάλωσης της Ευρώπης και η αύξηση της ζήτησης φυσικών πόρων συµβάλλουν στην υποβάθµιση της βιοποικιλότητας και σε άλλα µέρη του κόσµου. Πολλές από τις εν λόγω πιέσεις προέρχονται από την αποτυχία των συµβατικών οικονοµικών να αναγνωρίσουν την εγγενή οικονοµική αξία του φυσικού κεφαλαίου και των οικοσυστηµικών υπηρεσιών που παρέχει. Μείζων ανεξάρτητη µελέτη «Οικονοµική των οικοσυστηµάτων και της βιοποικιλότητας (The economics of ecosystems and Biodiversity - TEEB) εκτιµά την παγκόσµια απώλεια οικοσυστηµικών υπηρεσιών σε 50 δισεκατοµµύρια ευρώ ετησίως, µόνο από τα χερσαία οικοσυστήµατα. Η κατάσταση της βιοποικιλότητας στην Ευρώπη το 2010 Το 2010, ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ), σε συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατάρτισαν µια γραµµή αναφοράς για τη βιοποικιλότητα στην ΕΕ 2010 η οποία συνοψίζει τα πλέον πρόσφατα δεδοµένα και στοιχεία για την κατάσταση και τις τάσεις της βιοποικιλότητας και των συνιστωσών των οικοσυστημάτων στην Ευρώπη. 7

8 Εκεί συµπεραίνεται ότι η βιοποικιλότητα στην ΕΕ εξακολουθεί να απειλείται σοβαρά: - Μολονότι η απώλεια ειδών στην ΕΕ δεν έχει τους ταχείς ρυθµούς που παρατηρούνται σε άλλες ηπείρους, το ποσοστό των απειλούµενων µε εξαφάνιση ειδών εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό. Σχεδόν το 25% της ευρωπαϊκής πανίδας, συµπεριλαµβανοµένων των θηλαστικών, των αµφιβίων, των ερπετών, των πτηνών και των πεταλούδων αντιµετωπίζουν τον κίνδυνο εξαφάνισης. Ένας ακόµη µεγαλύτερος αριθµός εµφανίζει φθίνοντες πληθυσµούς. - Το 2009, αναλυτικός έλεγχος των σπανίων και απειλούµενων ειδών και τύπων ενδιαιτηµάτων που προστατεύονται βάσει της νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την φύση, αποκάλυψε ότι η κατάσταση του 65% των προστατευόµενων ενδιαιτηµάτων και του 52% των προστατευόµενων ειδών από πλευράς διατήρησης, είναι δυσµενής. Η κατάσταση είναι ακόµη χειρότερη για τα είδη που απαντούν στους λειµώνες, στις γεωργικές και στις παράκτιες εκτάσεις. - Η πλέον πρόσφατη απογραφή της εδαφοκάλυψης στην ΕΕ αποκαλύπτει ότι οι τεχνητές περιοχές που προέρχονται από την αστική επέκταση, την βιοµηχανική ανάπτυξη και τις νέες υποδοµές, εξακολουθούν να αυξάνονται ραγδαία ανά την Ευρώπη. Έτσι, εκτεταµένες περιοχές έχουν µετασχηµατιστεί σε αστικές ζώνες ή κατατεµαχίστηκαν από ένα αναπτυσσόµενο δίκτυο µεταφορών. Την τελευταία δεκαπενταετία, άνω των km² γης έχουν σκεπαστεί µε µπετόν, αυξάνοντας τις τεχνητές περιοχές γης κατά 8% περίπου. - Η επέκταση αυτή επιτελείται, συχνά, εις βάρος πολύτιµων φυσικών περιοχών, ιδιαίτερα υγρότοπων και λειµώνων, οι οποίες έχουν ήδη υποστεί σηµαντικές απώλειες κατά το παρελθόν. Τα εναποµένοντα ενδιαιτήµατα αποµονώνονται σε ολοένα και µεγαλύτερο βαθµό το ένα από το άλλο, µε αποτέλεσµα σήµερα το 30% περίπου της επικράτειας της ΕΕ-27 να είναι σηµαντικά έως µετρίως κατατεµαχισµένο. - Το γεγονός αυτό µπορεί να επηρεάσει σοβαρά την υγεία των οικοσυστηµάτων, πολλά από τα οποία δεν είναι πλέον σε θέση να προσφέρουν την βέλτιστη ποιότητα και ποσότητα υπηρεσιών, όπως είναι η προσφορά καθαρού αέρα και νερού, ο έλεγχος των πληµµυρών και της διάβρωσης. Τα περισσότερα οικοσυστήµατα της Ευρώπης χαρακτηρίζονται σήµερα ως υποβαθµισµένα. - Οι Ευρωπαίοι καταναλώνουν σήµερα τα διπλάσια απ ό,τι µπορούν να προσφέρουν η γη και η θάλασσα της ΕΕ από πλευράς φυσικών πόρων. Το γεγονός αυτό δηµιουργεί τεράστιες πιέσεις στη βιοποικιλότητα σε άλλα μέρη του κόσμου, καθώς και στην Ευρώπη. Λεζάντα φωτογραφίας: Ο Αργυροπελεκάνος Pelecanus crispus στη λίµνη Κερκίνη, Ελλάδα Οµάδα, κατηγορία IUCN Απειλούµενα µε εξαφάνιση είδη στην ΕΕ-27 Θηλαστικά - θαλάσσια 25 % Θηλαστικά - χερσαία 15% Πτηνά 12 % Αµφίβια 22 % Ερπετά 21 % Οδοντόγναθα (λιβελούλες) 16 % Πεταλούδες 7 % 8

9 Κατάσταση και εξέλιξη των οικοσυστηµικών υπηρεσιών στην ΕΕ Υπηρεσίες Οικοσυστήµατα Αγροοικοσυσ τήµατα άση Λειµώνες Χερσαία εδάφη και λόχµες Υγρότοποι Λίµνες και ποταµοί Υπηρεσίες προµήθειας Εσοδείες/ξυλεία Ζωικό κεφάλαιο = = = Άγρια εδώδιµα είδη = Καύσιµη ξυλεία = Αλιεύµατα = = Υδατοκαλλιέργειες Γενετικά στοιχεία = = = Γλυκά νερά Ρύθµιση Επικονίαση = Ρύθµιση του κλίµατος = = = Ρύθµιση των ζιζανίων = Ρύθµιση της διάβρωσης = = = Ρύθµιση των υδάτων = = Καθαρισµός των υδάτων = = Ρύθµιση της επικινδυνότητας = = Πολιτισµικά στοιχεία Αναψυχή = = Αισθητικές παράµετροι = = = = Τάσεις µεταξύ περιόδων Θετική µεταβολή µεταξύ των περιόδων και 1990 µέχρι σήµερα Αρνητική µεταβολή µεταξύ των περιόδων και από το 1990 µέχρι σήµερα = Καµία µεταβολή µεταξύ των δύο περιόδων Κατάσταση για την περίοδο 1990 µέχρι σήµερα Υποβαθµισµένη Μεικτή Ενισχυµένη Άγνωστη εν εφαρµόζεται. (πηγή: έργο RUBICODE της ΕΕ) Μεταβολές στην εδαφοκάλυψη στο διάστηµα : µεταβολές όσον αφορά τις περιοχές για τις µείζονες κατηγορίες ενδιαιτηµάτων Μεταβατικές εκτάσεις (δασικές ) Τεχνητές περιοχές (αστικές, βιοµηχανικές, ) Υδατικά συστήµατα (τεχνητοί ταµιευτήρες ) Φυσικοί λειµώνες Εκτατικά συστήµατα γεωργίας Υγρότοποι -10,00% -5,00% 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 9

10 Κατάσταση διατήρησης τύπων ενδιαιτηµάτων που προστατεύονται βάσει της οδηγίας της ΕΕ για τους οικοτόπους ανά κύρια κατηγορία οικοτόπων (ενδιαιτηµάτων) (εκτίµηση αριθµητικών στοιχείων σε παρενθέσεις) Τυφώνες και βάλτοι (56) Παράκτια ενδιαιτήµατα (84) Ενδιαιτήµατα αµµοθινών (62) άση (181) Ενδιαιτήµατα γλυκών υδάτων (84) Λειµώνες (102) Χέρσα εδάφη και λόχµες (36) Βραχώδη ενδιαιτήµατα (64) Λόχµες µε σκληρόφυλλη βλάστηση (32) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Κατάσταση διατήρησης ειδών που προστατεύονται βάσει της οδηγίας της ΕΕ για τους οικοτόπους ανά οµάδα (εκτιµώµενος αριθµός σε παρενθέσεις) Αµφίβια (152) Αρθρώποδα (336) Ψάρια (242) Θυλαστικά (381) Μαλάκια (81) Μη αγγειακά φυτά (92) Ερπ ετά (149) Αγγειακά φυτά (799) Λοιπά (8) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Λεζάντα πίνακα Πράσινο = ευνοϊκή Πορτοκαλί = µη ευνοϊκή - ανεπαρκής Κόκκινο = µη ευνοϊκή - κακή Γκρι = άγνωστη Λεζάντα φωτογραφίας Ο ποταµός ούναβης είναι µια εστία βιοποικιλότητας στην Ευρώπη. Η διατήρησή του και η βιώσιµη χρήση του απαιτούν τη συντονισµένη δράση πολυάριθµων χωρών. 10

11 ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ Η δέσµευση της ΕΕ για την ανάσχεση της απώλειας βιοποικιλότητας Από καιρό η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει στρατευθεί στη διατήρηση της βιοποικιλότητας στην ΕΕ και ανά τον κόσµο. Η σχετική µε τη φύση νοµοθεσία της ΕΕ χρονολογείται από το 1979 και οι σχετικές µε τη βιοποικιλότητα στρατηγικές της έχουν θεσπιστεί από το Τα κράτη µέλη της ΕΕ βρίσκονται από το 2001 στην πρωτοπορία ανάσχεσης της απώλειας βιοποικιλότητας στο έδαφός τους µε χρονικό ορίζοντα το Προκειµένου να πετύχει τον φιλόδοξο αυτό στόχο, η ΕΕ υιοθέτησε, το 2006, ένα συνολικό Σχέδιο ράσης για τη Βιοποικιλότητα. Το σχέδιο δράσης υπογραµµίζει τη σηµασία της βιοποικιλότητας και της προστασίας των οικοσυστημάτων, ως προϋπόθεσης για µια αειφόρο (βιώσιµη) ανάπτυξη. Για πρώτη φορά, όλοι οι εµπλεκόµενοι οικονοµικοί κλάδοι και τοµείς κοινοτικής πολιτικής διαπλέκονται σε ένα ενιαίο έγγραφο στρατηγικής και τους ανατίθεται η εφαρµογή του. Το σχέδιο αναγνωρίζει την ανάγκη συντονισµένων προσπαθειών από όλους τους τοµείς της κοινωνίας και από τα κράτη µέλη, ούτως ώστε να επιτευχθεί ο συνολικός στόχος. Το Σχέδιο ράσης της ΕΕ για τη Βιοποικιλότητα προσδιορίζει τέσσερεις κύριους τοµείς δραστηριότητας και δέκα στρατηγικούς στόχους, µε τέσσερα στηρικτικά µέτρα, προκειµένου να πετύχει τον στόχο του 2010 για τη βιοποικιλότητα και να επανατοποθετήσει τη βιοποικιλότητα σε τροχιά ανάκαµψης. Τα παραπάνω µεταφράζονται σε περισσότερο από 150 δράσεις προτεραιότητας και στηρικτικά µέτρα, που πρέπει να εφαρµοστούν τόσο σε εθνικό, όσο και σε ενωσιακό επίπεδο. Εκτίµηση του αντίκτυπου του Σχεδίου ράσης της ΕΕ για τη Βιοποικιλότητα Από το 2006 η Επιτροπή έχει προβεί σε σειρά αναθεωρήσεων του Σχεδίου ράσης της ΕΕ για τη Βιοποικιλότητα. Η πρώτη λεπτοµερής επανεξέταση πραγµατοποιήθηκε το 2008 και επαναλήφθηκε το Η τελευταία επανεξέταση επιβεβαιώνει το γεγονός ότι δεν έχει επιτευχθεί ο συνολικός στόχος της ανάσχεσης της απώλειας βιοποικιλότητας µε χρονικό ορίζοντα το 2010, µολονότι έχει επιτευχθεί σηµαντική πρόοδος σε ορισµένους τοµείς. Ενόψει της λήξης της προθεσµίας που έχει τεθεί για την επίτευξη των στόχων βιοποικιλότητας του 2010, η ΕΕ είναι ενεργά στρατευµένη στην δραστήρια προώθηση της ενωσιακής και παγκόσµιας πολιτικής για τη βιοποικιλότητα, συνεκτιµώντας την πείρα από το τρέχον Σχέδιο ράσης της ΕΕ για τη Βιοποικιλότητα και από τις νέες προοπτικές της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα µε χρονικό ορίζοντα το 2050, όπως επίσης και από το στόχο για το 2020 που συµφωνήθηκε από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ τον Μάρτιο του 2010 τέλος, είναι στρατευµένη στην προώθηση των παγκόσµιων στόχων που υιοθετήθηκαν στην 10 η Συνδιάσκεψη των µερών της Συνόδου για τη Βιολογική Ποικιλότητα, τον Οκτώβριο του Στο υπόλοιπο του παρόντος φυλλαδίου συνοψίζονται τα κύρια ευρήµατα της αξιολόγησης του 2010 για τη βιοποικιλότητα στο πλαίσιο του Σχεδίου ράσης της ΕΕ για τη Βιοποικιλότητα, επισηµαίνοντας, ειδικότερα, τα κύρια επιτεύγµατα και την πρόοδο που επετεύχθη σε καθέναν από τους δέκα κυριότερους στόχους. 11

12 Οι τέσσερεις κυριότεροι τοµείς πολιτικής του Σχεδίου ράσης της ΕΕ για τη Βιοποικιλότητα Τοµέας πολιτικής 1: Η βιοποικιλότητα στην ΕΕ Το Σχέδιο ράσης αποδίδει τη µέγιστη προτεραιότητα στην πλήρη και έγκαιρη εφαρµογή των οδηγιών για τους οικοτόπους και τα πτηνά, οι οποίες αποτελούν τους ακρογωνιαίους λίθους της διατήρησης της βιοποικιλότητας στην ΕΕ. Αναγνωρίζει επίσης ότι απαιτούνται προσπάθειες για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας στο ευρύτερο περιβάλλον και ως εκ τούτου υπογραµµίζει τη σηµασία της ενσωµάτωσης των σχετικών µε τη βιοποικιλότητα απαιτήσεων σε άλλες τοµεακές πολιτικές, καθώς και της αντιµετώπισης του προβλήµατος των αλλόχθονων χωροκατακτητικών ειδών. Τοµέας πολιτικής 2: Η βιοποικιλότητα στην ΕΕ και ανά τον κόσµο Ως ένας από τους µεγαλύτερους εµπορικούς εταίρους και δότες αναπτυξιακής βοήθειας, η Ευρώπη έχει µια ιδιαίτερη ευθύνη ως προς το να εξασφαλίσει ότι οι πρακτικές της δεν οδηγούν σε µη βιώσιµη ανάπτυξη και σε υπερεκµετάλλευση. Το Σχέδιο ράσης θεσπίζει ένα πρόγραµµα µέτρων για την ενίσχυση της συνοχής και των συνεργειών µεταξύ του εµπορίου, της αναπτυξιακής συνεργασίας και της διατήρησης της βιοποικιλότητας. Τοµέας πολιτικής 3: Βιοποικιλότητα και αλλαγή του κλίµατος Στο πλαίσιο των δεσµεύσεων του Κιότο για τη µείωση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου, το Σχέδιο ράσης υπογραµµίζει µια σειρά στρατηγικών µέτρων για την προσαρµογή της βιοποικιλότητας στην αλλαγή του κλίµατος. Επίσης, προάγει τη χρήση υγειών οικοσυστηµάτων ως αποτελεσµατικού µέσου περιορισµού των επιπτώσεων της αλλαγής του κλίµατος, µε την κατά περίπτωση χρήση των ιδίων πόρων της φύσης, οι οποίοι, είναι, συχνά, πολύ αποτελεσµατικότεροι απ ό,τι οι ανθρωπογενείς λύσεις. Τοµέας πολιτικής 4: Η γνωστική βάση Τέλος, το Σχέδιο ράσης υπογραµµίζει την καίρια ανάγκη βελτίωσης της εκ µέρους µας κατανόησης της βιοποικιλότητας και των οικοσυστηµικών υπηρεσιών. Η ενίσχυση της γνώσης µας όσον αφορά το σύνθετο αυτό περιβάλλον θα συµβάλει στην εξειδίκευση και βελτίωση της αντίδρασής µας, από πλευράς κοινοτικών πολιτικών, για τα προσεχή έτη. Οι τέσσερεις τοµείς πολιτικής υποβοηθούνται από σειρά υποστηρικτικών µέτρων. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται τα ακόλουθα: εξασφάλιση επαρκούς χρηµατοδότησης της διατήρησης της βιοποικιλότητας, ενίσχυση της λήψης αποφάσεων στο πλαίσιο της ΕΕ, δηµιουργία εταιρικών σχέσεων µε στρατηγικές οµάδες ενδιαφεροµένων µερών και ενθάρρυνση της δηµόσιας ευαισθητοποίησης και συµµετοχής στη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Λεζάντα φωτογραφίας: Το σουσλίκ Spermophilous citellus φθίνει λόγω των συνεχώς επιδεινούµενων εντατικών γεωργικών πρακτικών. Λεζάντα φωτογραφίας: Τα κράτη µέλη της ΕΕ συνεργάζονται για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας της ΕΕ 12

13 Περίληψη του Σχεδίου ράσης της ΕΕ για τη Βιοποικιλότητα Τοµέας πολιτικής 1: Η βιοποικιλότητα στην ΕΕ Τοµέας πολιτικής 2: Η βιοποικιλότητα στην ΕΕ και παγκοσµίως Τοµέας πολιτικής 3: Βιοποικιλότητα και αλλαγή του κλίµατος Τοµέας πολιτικής 4: Η γνωστική βάση Στόχοι: 1. ιαφύλαξη των σηµαντικότερων ενδιαιτηµάτων και ειδών της ΕΕ 2. ιατήρηση και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστηµικών υπηρεσιών στις ευρύτερες αγροτικές περιοχές της ΕΕ. 3. ιατήρηση και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστηµικών υπηρεσιών στο ευρύτερο θαλάσσιο περιβάλλον της ΕΕ. 4. Ενίσχυση της συµβατότητας της περιφερειακής και εδαφικής ανάπτυξης µε τη βιοποικιλότητα στην ΕΕ 5. Σηµαντική µείωση του αντίκτυπου των αλλόχθονων χωροκατακτητικών ειδών και αλλόχθονων γονιδιακών τύπων στη βιοποικιλότητα της ΕΕ Στόχοι: 6. Σηµαντική ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας της διεθνούς διακυβέρνησης προς όφελος της βιοποικιλότητας και των οικοσυστηµικών υπηρεσιών. 7. Σηµαντική ενίσχυση της στήριξης της βιοποικιλότητας και των οικοσυστηµικών υπηρεσιών στο πλαίσιο της εξωτερικής βοήθειας της ΕΕ. 8. Σηµαντική µείωση των επιπτώσεων του διεθνούς εµπορίου στη βιοποικιλότητα και στις οικοσυστηµικές υπηρεσίες ανά τον κόσµο. Στόχοι: 9. Στήριξη της προσαρµογής της βιοποικιλότητας στην αλλαγή του κλίµατος Στόχοι: 10. Σηµαντική ενίσχυση της γνωστικής βάσης για την διατήρηση και την αειφόρο χρήση της βιοποικιλότητας στην ΕΕ και ανά τον κόσµο Στηρικτικά µέτρα 1. Εξασφάλιση επαρκούς χρηµατοδότησης 2. Ενίσχυση της λήψης αποφάσεων στο πλαίσιο της ΕΕ 3. ηµιουργία εταιρικών σχέσεων 4. Βελτίωση της κατάρτισης, ευαισθητοποίησης και συµµετοχής του κοινού Παρακολούθηση, αξιολόγηση και επανεξέταση 13

14 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ 2010 ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ Λεζάντα φωτογραφίας Ηµι-φυσικός λειµώνας σε πλήρη άνθιση, ένας από τους πλούσιους σε είδη τύπους ενδιαιτηµάτων που προστατεύεται από την οδηγία για τους οικοτόπους (ενδιαιτήµατα) ΣΤΟΧΟΣ 1: ΙΑΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΕΝ ΙΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Οι οδηγίες για τους οικοτόπους και για τα πτηνά Οι οδηγίες για τους οικοτόπους (ενδιαιτήµατα) και τα πτηνά βρίσκονται στο επίκεντρο της πολιτικής της ΕΕ για την ανάσχεση της απώλειας βιοποικιλότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η οδηγία για τα πτηνά αποβλέπει στην προστασία όλων των άγριων πτηνών στην ΕΕ και η οδηγία για τους οικοτόπους προσθέτει σπάνια και απειλούµενα µε εξαφάνιση φυτά και ζώα που χρειάζονται συντονισµένη δράση διαφύλαξης. Περίπου 230 πολύτιµοι τύποι ενδιαιτηµάτων (συµπεριλαµβανοµένων θεριζόµενων λειµώνων, τυρφώνων και αλιπέδων) αποτελούν, αυτοί καθαυτοί, στόχους διατήρησης. Οι δύο αυτές οδηγίες αποτελούν την πλέον φιλόδοξη και µεγάλης κλίµακας πρωτοβουλία που ανελήφθη ποτέ για να διαφυλαχθεί η πλούσια φυσική κληρονοµιά και τα οικοσυστήµατα της Ευρώπης. Αυτές θα επιτρέψουν στο σύνολο των 27 κρατών µελών να συνεργαστούν, υπό ένα κοινό νοµοθετικό πλαίσιο, για τη διαφύλαξη των πλέον ευπρόσβλητων ειδών και ενδιαιτηµάτων της Ευρώπης, µε όλη τη φυσική ποικιλότητά τους στην ΕΕ, ανεξαρτήτως πολιτικών ή διοικητικών συνόρων. Οι οδηγίες έχουν δύο κύριους στόχους. Την προστασία αυτών καθαυτών των ειδών ανά την ΕΕ, µέσω διατάξεων προστασίας των ειδών και τη διαφύλαξη των στρατηγικών για ορισµένα σπάνια και απειλούµενα µε εξαφάνιση είδη περιοχών µέσω διατάξεων προστασίας των οικοτόπων (ενδιαιτηµάτων), µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία του δικτύου Natura Εντός των ορίων των εν λόγω περιοχών του δικτύου Natura 2000, τα κράτη µέλη καλούνται να αποφεύγουν τις ζηµιογόνους δραστηριότητες που θα µπορούσαν να επηρεάσουν σε σηµαντικό βαθµό είδη ή ενδιαιτήµατα για τα οποία η περιοχή τελεί υπό προστασία και να λάβουν τα κατάλληλα µέτρα διαφύλαξης για τη διατήρηση και αποκατάστασή τους σε ευνοϊκή κατάσταση διατήρησης. Το δίκτυο Natura 2000 πλησιάζει στην ολοκλήρωσή του Μία από τις πρώτες προτεραιότητες του Σχεδίου ράσης της ΕΕ για τη Βιοποικιλότητα είναι να διασφαλιστεί η πλήρης και έγκαιρη εφαρµογή των διατάξεων των δύο αυτών οδηγιών. Έχουν πραγµατοποιηθεί σηµαντικά βήµατα προόδου όσον αφορά τη δηµιουργία του δικτύου Natura Από το 2006 και µετά έχουν προστεθεί στο δίκτυο άνω των km² θαλάσσιων και χερσαίων εκτάσεων. Το 2010 το δίκτυο περιελάµβανε άνω των περιοχών διάσπαρτων σε όλα τα 27 κράτη µέλη, καθιστώντας το το ευρύτερο συντονισµένο δίκτυο προστατευόµενων περιοχών ανά τον κόσµο. 14

15 Πραγµατοποιήθηκαν επίσης σηµαντικά βήµατα προόδου όσον αφορά τον χαρακτηρισµό περιοχών Natura 2000 στο θαλάσσιο περιβάλλον, πλην όµως η διαδικασία δεν έχει ακόµη ολοκληρωθεί. Ο χαρακτηρισµός περιοχών στη θάλασσα είναι περίπλοκη υπόθεση, λόγω της µη προσβασιµότητας της περιοχής και της έλλειψης επιστηµονικών γνώσεων, όµως η θαλάσσια συνιστώσα του δικτύου Νatura 2000 αναµένεται να έχει ολοκληρωθεί µέχρι το Άθροισµα ha Ρουµανία Βουλγαρία Σλοβενία Σλοβακία Πολωνία Μάλτα Λιθουανία Λετονία Ουγγαρία Εσθονία Τσεχική ηµοκρατία Κύπρος Ηνωµένο Βασίλειο Σουηδία Πορτογαλία Κάτω Χώρες Λουξεµβούργο Ιταλία Ιρλανδία Ελλάδα Γαλλία Φινλανδία Ισπανία ανία Γερµανία Βέλγιο Αυστρία Λεζάντα γραφικής παράστασης: άθροισµα επιφανειών που έχουν χαρακτηριστεί, διαχρονικά, ανά κράτος µέλος στο πλαίσιο της οδηγίας της ΕΕ για τους οικοτόπους 15

16 Λεζάντα του χάρτη: Το δίκτυο προστατευόµενων περιοχών Natura 2000 της ΕΕ ανά βιογεωγραφική περιοχή Το δίκτυο προστατευόµενων περιοχών Natura 2000 της ΕΕ ανά βιογεωγραφική περιοχή. Λεζάντα: Βιογεωγραφικές περιοχές στην ΕΕ ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΑΡΚΤΙΚΗ ΑΛΠΙΚΗ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΠΑΝΝΩΝΙΚΗ ΣΤΕΠΠΑΣ ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΠΟΝΤΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΜΑΚΑΡΟΝΗΣΙΩΤΙΚΗ Βιογεωγραφικές περιοχές εκτός ΕΕ ΑΡΚΤΙΚΗ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ 16

17 Η διαχείριση των περιοχών του δικτύου Natura 2000 Τώρα που το δίκτυο Natura 2000 έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, η προσοχή στρέφεται ολοένα και περισσότερο στον τρόπο διαφύλαξης και διαχείρισης των περιοχών και ειδών που αποβλέπει να προστατεύσει, µε στόχο να φθάσουν σε ευνοϊκή κατάσταση διατήρησης στην ΕΕ. Για την ώρα, µόνο το 17% του συνόλου των ειδών και των τύπων ενδιαιτηµάτων που προστατεύονται βρίσκονται σε ευνοϊκή κατάσταση. Μολονότι προαιρετικά, τα σχέδια διαχείρισης αποδείχθηκαν χρήσιµα εργαλεία για τον καθορισµό των δράσεων διαφύλαξης που απαιτούνται για κάθε περιοχή. Συµβάλλουν επίσης στην εµπλοκή και άλλων ενδιαφεροµένων µερών και χρηστών γης στη διαδικασία διαχείρισης των εν λόγω περιοχών, συνεκτιµώντας τις τοπικές χρήσεις γης και τα χαρακτηριστικά της περιοχής. Το Natura 2000 είναι κάτι πολύ περισσότερο απ ό,τι ένα απλό δίκτυο προστατευόµενων φυσικών πάρκων. Αναγνωρίζει ότι ο άνθρωπος αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της φύσης και ότι οι δύο αυτοί πόλοι είναι πολύ πιο αποτελεσµατικοί στο πλαίσιο µιας µεταξύ τους συνεργασίας. Στόχος του δεν είναι ο συστηµατικός αποκλεισµός οικονοµικών δραστηριοτήτων αλλά ο καθορισµός των παραµέτρων των οποίων η τήρηση θα επιτρέπει την άσκησή τους, µε παράλληλη διαφύλαξη των πολύτιµων ειδών και ενδιαιτηµάτων της περιοχής. Μια τέτοια προσέγγιση έχει πολλά πλεονεκτήµατα για τη διατήρηση της φύσης και για τους πληθυσµούς που ζουν και εργάζονται σε αγροτικές περιοχές. Εµπλέκοντας ενεργά τους χρήστες γης στη διαχείριση των περιοχών του δικτύου Natura 2000, είναι δυνατό να εξασφαλιστεί ότι τα ευπρόσβλητα ηµι-φυσικά ενδιαιτήµατα και είδη, τα οποία εξαρτώνται από τη θετική διαχείριση, θα διατηρηθούν. Η κλίµακα του δικτύου Natura 2000 το καθιστά ένα ισχυρό σύµµαχο στη διατήρηση της οικονοµικής βιωσιµότητας και του κοινωνικού ιστού πολλών αγροτικών περιοχών ανά την Ευρώπη. Λεζάντα φωτογραφίας: Μαυροκερκίνεζο Falco vespertinus ένα απειλούµενο µε εξαφάνιση είδος ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος για το οποίο καταρτίστηκε, το 2009, σχέδιο δράσης της ΕΕ για το συγκεκριµένο είδος Μέχρις στιγµής επιτεύγµατα Η σύσταση του χερσαίου δικτύου Natura 2000 είναι σε πολύ προχωρηµένο στάδιο Έχουν επιτευχθεί σηµαντικά βήµατα προόδου στο χαρακτηρισµό των θαλάσσιων περιοχών Natura 2000 Θεσπίστηκαν µέτρα θετικής διαχείρισης σε ορισµένες περιοχές Για ορισµένα σηµαντικά, για την ΕΕ, είδη, θεσπίστηκαν σχέδια δράσης Το 2009 δηµοσιεύθηκε ένας πρώτος λεπτοµερής απολογισµός της κατάστασης διατήρησης ειδών και ενδιαιτηµάτων κοινοτικού ενδιαφέροντος ανά την ΕΕ Καταρτίστηκαν κατευθυντήρια έγγραφα για διάφορους κλάδους της βιοµηχανίας προκειµένου να βοηθηθούν στην εφαρµογή των δύο οδηγιών που αφορούν τη φύση Κατά µέσον όρο έχουν διατεθεί τουλάχιστον 119,5 εκατοµµύρια ευρώ/έτος για το διάστηµα από το ταµείο της ΕΕ LIFE+ προκειµένου να υποστηριχθεί η πρακτική διαφύλαξη στο πλαίσιο του Natura 2000 ή άλλων δράσεων διαφύλαξης της βιοποικιλότητας ηµοσιεύθηκαν κατευθυντήριες γραµµές της ΕΕ για τη χρηµατοδότηση περιοχών του Natura 2000 µέσω χρηµατοδοτικών µέσων της ΕΕ 17

18 Η οδηγία για την περιβαλλοντική ευθύνη έχει πλέον µεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο όλων των κρατών µελών της ΕΕ Καταρτίστηκε νέο εθελοντικό πρόγραµµα προστασίας των ειδών και ενδιαιτηµάτων που απειλούνται µε εξαφάνιση στις απόµακρες περιοχές και στις υπερπόντιες χώρες, µε βάση το δίκτυο Natura

19 Στόχος 2: ΙΑΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΜΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΕ Ένα όλο και πιο κατατεµαχισµένο τοπίο Οι δύο σχετικές µε τη φύση οδηγίες δεν µπορούν, από µόνες τους, να διαφυλάξουν την βιοποικιλότητα της Ευρώπης ως εκ τούτου χρειάζεται η ανάληψη δράσης για τη διαφύλαξη των φυσικών οικοσυστηµάτων σε ολόκληρη την ήπειρο. Σήµερα, οι περισσότερες από τις εναποµένουσες περιοχές υψηλής φυσικής αξίας στην Ευρώπη, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που υπάγονται στο δίκτυο Νatura 2000, εξακολουθούν να απειλούνται από κινδύνους όπως η ρύπανση και η αύξηση της έντασης των χρήσεων γης. Επίσης, περιβάλλονται από ένα εχθρικό και ολοένα πιο «αδιάβροχο» περιβάλλον. Οι επιπτώσεις επεκτείνονται πολύ πέραν των ειδών. Η βιοποικιλότητα είναι η κύρια οδός τροφοδοσίας των οικοσυστηµάτων και διασφαλίζει την ικανότητά τους να παρέχουν σηµαντικές για την κοινωνία υπηρεσίες, όπως είναι ο καθορισµός του νερού και η λίπανση του εδάφους. Όταν ένα υγιές οικοσύστηµα χάνει την ετερογένεια των ενδιαιτηµάτων του καθώς και την ποικιλία των ειδών του, ή εφόσον υφίσταται σηµαντική υποβάθµιση, κατατεµαχισµό και αποµόνωση, η ικανότητά του να προσφέρει χρήσιµες υπηρεσίες περιορίζεται σηµαντικά ή και εξαφανίζεται. Το «πρασίνισµα» της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής της ΕΕ εδοµένου ότι η γεωργία παραµένει η κυριότερη χρήση των εδαφών στην Ευρώπη (περίπου το 50% του εδάφους της ΕΕ), το Σχέδιο ράσης για τη Βιοποικιλότητα αποδίδει ιδιαίτερη έµφαση στην ενσωµάτωση των σχετικών µε την βιοποικιλότητα παραµέτρων στην Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) της ΕΕ. Με τις πρόσφατες µεταρρυθµίσεις της ΚΓΠ και του κανονισµού για την αγροτική ανάπτυξη ( ), προτάθηκαν νέα µέσα και µέτρα πολιτικής για την καλύτερη ενσωµάτωση των σχετικών µε την βιοποικιλότητα παραµέτρων στις γεωργικές και δασικές πρακτικές στην ΕΕ. Οι άµεσες πληρωµές στους γεωργούς βάσει του Πυλώνα Ι της ΚΓΠ διαχωρίστηκαν από την παραγωγή και συνδέθηκαν µε τη συµµόρφωση µε σειρά προτύπων που έχουν σχέση µε το περιβάλλον, την πρόνοια για τα ζώα και την ασφάλεια των τροφίµων. Επίσης, θεσπίστηκαν νέα µέτρα αγροτικής ανάπτυξης στο πλαίσιο του Πυλώνα ΙΙ για τη στήριξη γεωργικών και δασοκοµικών δραστηριοτήτων επωφελών για την άγρια πανίδα και χλωρίδα. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται πρόσθετες πληρωµές σε περιοχές Natura 2000, προκειµένου να αντισταθµιστεί η απώλεια εισοδήµατος ή το κόστος των πρόσθετων υποχρεώσεων διαχείρισης, αναγκαίων για την επίτευξη των στόχων του δικτύου Natura Περιλαµβάνουν, επίσης, υποχρεωτικού χαρακτήρα περιβαλλοντικά γεωργικά ή δασοκοµικά προγράµµατα τα οποία µπορούν να προσαρµοστούν καταλλήλως για να υποστηρίξουν επιχειρήσεις αγροκτηµάτων και δασοκοµικών δραστηριοτήτων, οι οποίοι, σε εθελοντική βάση, εφαρµόζουν πρακτικές που κρίνονται επωφελείς για το περιβάλλον και για τη βιοποικιλότητα (πέραν του επιπέδου των ελάχιστων προτύπων). Συνολικά περίπου το 23% του προϋπολογισµού για την αγροτική ανάπτυξη έχει διατεθεί σε γεωργο-περιβαλλοντικά µέτρα στην ΕΕ-27 και άλλα 590 εκατ. ευρώ έχουν διατεθεί σε πληρωµές στο πλαίσιο του Natura Ενώ δεν είναι ακόµη δυνατό να καθοριστούν µε ακρίβεια οι χρηµατικοί πόροι που έχουν διατεθεί σε αγρο-περιβαλλοντικά µέτρα οι οποίοι θα χρησιµοποιηθούν ειδικά για δράσεις διαφύλαξης της φύσης, είναι σαφές ότι ο συνολικός 19

20 αντίκτυπος στη βιοποικιλότητα θα είναι πολύ θετικός και θα καταστήσει λιγότερο εχθρικό για την άγρια πανίδα και χλωρίδα το αγροτικό και δασικό περιβάλλον. 105 Κοινοί δείκτες για τα πτηνά Σύνολο πτηνών (136 κοινά είδη) Κοινά είδη πτηνών των αγρών (36 κοινά είδη) Κοινά είδη πτηνών των δασών (29 κοινά είδη) Πηγή: Eurostat, 2010 (env_bio2) - EBCC/RSPB/BirdLife/Statistics Netherlands. Λεζάντα γραφικής παράστασης: Τα πτηνά των δασών και καλλιεργούµενων εκτάσεων έχουν µειωθεί κατά 25% περίπου την τελευταία εικοσαετία, πλην όµως η φθίνουσα αυτή πορεία αρχίζει τελικά να σταθεροποιείται. Λεζάντα της φωτογραφίας Η διπλή πίεση της αυξανόµενης έντασης της γεωργίας και της εγκατάλειψης της γης συνιστά µείζονα απειλή για τη βιοποικιλότητα της Ευρώπης Μείωση της ρύπανσης Ένα άλλο σηµαντικό χαρακτηριστικό του Σχεδίου ράσης της ΕΕ για τη Βιοποικιλότητα είναι η έµφασή του στον περιορισµό της ρύπανσης στα συστήµατα γλυκών υδάτων της Ευρώπης. Αποδίδεται ιδιαίτερη έµφαση στην έγκαιρη και αποτελεσµατική εφαρµογή της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα, η οποία προστατεύει τα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα από τη ρύπανση και την υποβάθµιση. Η οδηγία αποβλέπει στο να εξασφαλίσει ότι όλα τα ύδατα θα επιτύχουν καλή κατάσταση (συµπεριλαµβανοµένης της οικολογικής) µέχρι το 2015 το αργότερο. Αυτό θα επιτευχθεί µέσω της εφαρµογής σειράς διαχειριστικών σχεδίων και στοχοθετηµένων προγραµµάτων δράσης σε επίπεδο κάθε µιας από τις 110 υδρογραφικές λεκάνες στην ΕΕ. Η κατάρτιση των εν λόγω διαχειριστικών σχεδίων βρίσκεται σε προχωρηµένο στάδιο και τα περισσότερα έχουν υποβληθεί στην Επιτροπή προς έγκριση µέχρι τα τέλη του Από πρόσφατες µελέτες προκύπτει ότι η ρύπανση στους περισσότερους ποταµούς της Ευρώπης έχει αρχίσει να µειώνεται, χάρις στα αυστηρότερα περιβαλλοντικά πρότυπα της ΕΕ. 20

21 Μέχρις στιγµής επιτεύγµατα Έχουν διατεθεί σηµαντικοί πόροι µέσω του κανονισµού της ΕΕ σχετικά µε την αγροτική ανάπτυξη ( ) για τη στήριξη της βιοποικιλότητας σε δασικές και γεωργικές εκτάσεις Πάνω από 22 δισεκατοµµύρια ευρώ έχουν διατεθεί σε αγρο-περιβαλλοντικά και δασοκοµικά µέτρα ανά την ΕΕ εκατ. ευρώ επιπλέον διατίθενται για πληρωµές στη γεωργία ή σε δασικές περιοχές του δικτύου Natura 2000 όθηκε µεγαλύτερη προτεραιότητα στη βιοποικιλότητα στο πλαίσιο του απολογισµού της κατάστασης της ΚΓΠ για το 2008 Εκδόθηκε Πράσινη Βίβλος της Επιτροπής για τα δάση το 2010, εγκαινιάζοντας διάλογο για τις διαθέσιµες επιλογές όσον αφορά µια ενωσιακή προσέγγιση στη δασική προστασία και ενηµέρωση Το 2010 δηµοσιεύθηκε νέος Ευρωπαϊκός Άτλας της Βιοποικιλότητας του Εδάφους Τα κράτη µέλη καταρτίζουν Σχέδια ιαχείρισης των υδρογραφικών λεκανών απορροής, υπό την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα Βελτιώνεται η ποιότητα των υδάτων στα οικοσυστήµατα γλυκών υδάτων της Ευρώπης Εκδόθηκε, το 2009, νέα οδηγία πλαίσιο για την βιώσιµη χρήση των ζιζανιοκτόνων ροµολογήθηκε η διαµόρφωση ενός συνόλου οικολογικά συνεκτικών πράσινων υποδοµών για την Ευρώπη, που θα βοηθούσε την αντιµετώπιση του επιδεινούµενου προβλήµατος του κατατεµαχισµού των ενδιαιτηµάτων και της απώλειας γεωργικών και δασικών ζωνών µεγάλης αξίας στην ύπαιθρο 21

22 Στόχος 3: ΙΑΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΜΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΕ Οι ευρωπαϊκές θάλασσες υπό πίεση Οι τεράστιες θαλάσσιες εκτάσεις που περιβάλλουν την ΕΕ διαδραµατίζουν µείζονα ρόλο στη διαφύλαξη της βιοποικιλότητας, αλλά και εδώ ακόµη το περιβάλλον υφίσταται σηµαντικές πιέσεις. Η υπεραλίευση είναι συνήθης πρακτική και τα αποθέµατα ψαριών βρίσκονται κάτω από τα βιολογικά όρια ασφαλείας. Η αλλαγή του κλίµατος, τα αλλόχθονα χωροκατακτητικά είδη και η εντατική ναυτιλιακή κίνηση, η οποία αυξάνει τους κινδύνους έκχυσης υδρογονανθράκων, έχουν επιδεινώσει περαιτέρω τα προβλήµατα αυτά. Η ρύπανση και ο ευτροφισµός από χερσαίες πηγές βρίσκονται ακόµη σε απαράδεκτα επίπεδα. Ο ευτροφισµός, ο οποίος είναι απόρροια του εµπλουτισµού των υδάτων µε θρεπτικά συστατικά, µπορεί να αποτελέσει το έναυσµα αλυσιδωτών ανεπιθύµητων φαινοµένων, αρχίζοντας από την υπερβολική ανάπτυξη των πλαγκτονικών φυκών και ως εκ τούτου την αύξηση των ποσοτήτων οργανικών ουσιών που εναποτίθενται στον θαλάσσιο βυθό. Το φαινόµενο αυτό αυξάνει την κατανάλωση οξυγόνου, γεγονός που µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα την έλλειψή του και τη δηµιουργία «νεκρών ζωνών», στις οποίες καµία µορφή ζωής δεν µπορεί να επιβιώσει. Η κοινή αλιευτική πολιτική Το Σχέδιο ράσης της ΕΕ για τη Βιοποικιλότητα απευθύνει προς όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη έκκληση για µια βιωσιµότερη χρήση των θαλάσσιων πόρων στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής της ΕΕ. Μετά από δεκαετίες υπεραλίευσης και αδιάκριτης αλίευσης, η διαχείριση των αποθεµάτων που έχουν αποµείνει έχει καταστεί ζωτική προτεραιότητα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τα κράτη µέλη, κατήρτισαν, επειγόντως, πολυετή προγράµµατα διαχείρισης και επανασύστασης των αποθεµάτων ειδών ψαριών εµπορικού ενδιαφέροντος σε διάφορες θαλάσσιες ζώνες, προκειµένου να επαναφέρουν τα επίπεδα αλίευσης σε βιωσιµότερα επίπεδα και να επιτρέψουν την επανασύσταση των αποθεµάτων που έχουν καταρρεύσει. Έχουν επίσης ληφθεί και άλλα µέτρα προκειµένου να υιοθετηθούν επιλεκτικότερες πρακτικές αλίευσης, ούτως ώστε να µειωθούν τα σε απαράδεκτο βαθµό υψηλά επίπεδα των ανεπιθύµητων παρεµπιπτόντων αλιευµάτων µη στοχευόµενων θαλάσσιων ειδών, όπως είναι οι φώκιες και τα δελφίνια και να προστατευθούν ευπρόσβλητα ενδιαιτήµατα που βρίσκονται σε µεγάλα βάθη, συµπεριλαµβανοµένων των εκτάσεων θαλάσσιου βυθού µε βλάστηση ποσειδωνίας στη Μεσόγειο και οι κοραλλιογενείς ύφαλοι στον Βορειοανατολικό Ατλαντικό. Προκειµένου να υποβοηθήσουν τη διαδικασία αυτή, η πλειονότητα των κρατών µελών χρησιµοποιεί πόρους που διατίθενται από το αναµορφωµένο Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας ( ) το οποίο αποβλέπει στην προαγωγή µιας βιωσιµότερης ισορροπίας µεταξύ των πόρων και της αλιευτικής ικανότητας της ΕΕ και στην µεγαλύτερη προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των απειλούµενων ενδιαιτηµάτων και ειδών του. Η οδηγία-πλαίσιο της ΕΕ για τη θαλάσσια στρατηγική Το 2008, η ΕΕ υιοθέτησε µια φιλόδοξη οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική, στην οποία υιοθετείται µια συντονισµένη προσέγγιση για τη βελτίωση του θαλάσσιου περιβάλλοντος, βασισµένη στα οικοσυστήµατα. Αξιοποιώντας την υφιστάµενη νοµοθεσία και 22

23 τις συµβάσεις, τελικός στόχος της οδηγίας είναι η επίτευξη καλής περιβαλλοντικής κατάστασης στο θαλάσσιο περιβάλλον µε χρονικό ορίζοντα το Όπως η οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα, θεσπίζει σειρά κοινών στόχων και αρχών που πρέπει να εφαρµοστεί σε κάθε µία από τις τέσσερεις θαλάσσιες περιοχές της ΕΕ (Βορειοανατολικός Ατλαντικός, Εύξεινος Πόντος, Βαλτική Θάλασσα και Μεσόγειος Θάλασσα). εδοµένου ότι οι δραστηριότητες εφαρµογής της οδηγίας-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική µόλις άρχισαν, είναι πολύ νωρίς για να αξιολογηθεί ο αντίκτυπός τους στο θαλάσσιο περιβάλλον. Ωστόσο, είναι σαφές ότι εάν ένα συντονισµένο πρόγραµµα δράσης µπορεί να θεσπιστεί και να εφαρµοστεί σε κάθε θαλάσσια περιοχή, τα οφέλη για τα θαλάσσια οικοσυστήµατα θα ήταν σηµαντικά, τόσο εντός, όσο και εκτός των προστατευόµενων θαλάσσιων περιοχών. Η οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική συνιστά επίσης ένα σηµαντικό εργαλείο πολιτικής προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι ο περιβαλλοντικός προβληµατισµός θα ληφθεί πλήρως υπόψη στη νέα ολοκληρωµένη θαλάσσια πολιτική της ΕΕ που υιοθετήθηκε το Λεζάντα φωτογραφίας Οι εκτάσεις θαλάσσιου βυθού µε βλάστηση από ποσειδωνίες είναι εξαιρετικά πλούσιες σε βιοποικιλότητα και διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στην προστασία των ακτών. Λεζάντα χάρτη Αναλογία αποθεµάτων εντός και εκτός των ασφαλών βιολογικών ορίων. Στον χάρτη εµφαίνεται η αναλογία εκτιµώµενων αποθεµάτων που υφίστανται υπεραλίευση (κόκκινο) και αποθεµάτων εντός ασφαλών βιολογικών ορίων (µπλε). Το µέγεθος των κύκλων είναι ανάλογο του µεγέθους της αλιείας της περιοχής. Μέχρι στιγµής επιτεύγµατα Η οδηγία πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική που εκδόθηκε το 2008 αποβλέπει στην επίτευξη καλής περιβαλλοντικής κατάστασης για όλα τα θαλάσσια ύδατα της ΕΕ µε χρονικό ορίζοντα το

24 19 από τα 22 παράκτια κράτη µέλη θέσπισαν ή βρίσκονται στη διαδικασία της θέσπισης σχέδια ολοκληρωµένης διαχείρισης των παράκτιων ζωνών (ΣΟ ΠΖ/ICZM) Ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός Θαλάσσιας Ασφάλειας εξασφάλισε τεχνική και επιστηµονική συνδροµή στην Επιτροπή και στα κράτη µέλη σε περιπτώσεις εµφάνισης πετρελαιοκηλίδων Υιοθετήθηκε σειρά σχεδίων ανάκτησης όσον αφορά εµπορικά αποθέµατα ψαριών σε διάφορα θαλάσσια ύδατα προκειµένου να υποβοηθηθεί η αποκατάσταση των αποθεµάτων που έχουν καταρρεύσει Θεσπίστηκε νοµοθεσία για την προστασία των ευπρόσβλητων θαλάσσιων ενδιαιτηµάτων που βρίσκονται σε µεγάλα βάθη από µη βιώσιµες πρακτικές αλιείας Ένα κοινοτικό σχέδιο δράσης για τους καρχαρίες εγκρίθηκε το 2009 Τα περισσότερα κράτη µέλη υπέβαλαν έργα προαγωγής της βιώσιµης αλιείας και στήριξης της διαφύλαξης της θαλάσσιας βιοποικιλότητας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταµείου Αλιείας 24

25 Στόχος 4: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ Ε ΑΦΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΕ Μεγαλύτερη χωροταξική ολοκλήρωση Σε σύγκριση µε άλλες περιοχές του κόσµου, η ΕΕ είναι µια σχετικά πυκνοκατοικηµένη ήπειρος και µεγάλο τµήµα του εδάφους της αξιοποιείται ενεργά. Αυτό σηµαίνει ότι οι εναποµένουσες φυσικές περιοχές υφίστανται εντατική πίεση από ένα ολόκληρο φάσµα αναπτυξιακών δραστηριοτήτων. Αναγνωρίζοντας την ανάγκη διαφύλαξης των πολύτιµων αυτών οικοσυστηµάτων από µη ενδεδειγµένες αναπτυξιακές δραστηριότητες, το Σχέδιο ράσης για τη Βιοποικιλότητα αποδίδει ιδιαίτερη σηµασία σε µια κατάλληλη αξιολόγηση, υπό το πρίσµα της βιοποικιλότητας, όλων των νέων αναπτυξιακών σχεδίων και έργων, σε µια Στρατηγική Περιβαλλοντική Αξιολόγηση (ΣΠΑ) ή σε µια Εκτίµηση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΕΠΕ). Αυτό γίνεται προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι οι αρνητικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον ελαχιστοποιούνται ή αποτρέπονται µέσω της εξεύρεσης εναλλακτικών τοποθεσιών ή της θέσπισης κατάλληλων µέτρων µετριασµού. Εφόσον διενεργηθούν στο αρχικό στάδιο σχεδιασµού, οι εκτιµήσεις αυτές επιτρέπουν να ληφθεί υπόψη εξ αρχής ο σχετικός µε τη βιοποικιλότητα προβληµατισµός. Η στρατηγική αυτή προσέγγιση της χωροταξίας οδηγεί σε ένα πιο ολοκληρωµένο και βιωσιµότερο αναπτυξιακό πλαίσιο και µειώνει τον κίνδυνο κωλυµάτων και καθυστερήσεων. Όλα τα νέα σχέδια και προγράµµατα στα οποία εµπλέκονται τα διαρθρωτικά ταµεία της ΕΕ (το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής) πρέπει να υποστούν Στρατηγική Περιβαλλοντική Αξιολόγηση προτού εγκριθεί η χρηµατοδότησή τους. Επιπλέον, µείζονα αναπτυξιακά έργα (αυτά των οποίων το κόστος υπερβαίνει τα 50 εκατοµµύρια ευρώ) των οποίων προβλέπεται η συγχρηµατοδότηση µέσω των ιαρθρωτικών Ταµείων της ΕΕ πρέπει πρώτα να έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτή θα εξασφαλίσει ότι στην ΕΠΕ, καθώς και στην κατάλληλη αξιολόγηση σε περίπτωση έργων που επηρεάζουν περιοχές του δικτύου Natura 2000 έχουν ληφθεί πλήρως υπόψη οι ενδεχόµενες επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον, συµπεριλαµβανοµένης της βιοποικιλότητας και έχουν θεσπιστεί τα αναγκαία µέτρα αποτροπής ή ελαχιστοποίησης των εν λόγω επιπτώσεων. Επενδύοντας στη φύση Τα ιαθρωτικά Ταµεία της ΕΕ, παρέχουν, επίσης, για την περίοδο , τη δυνατότητα της άµεσης ή έµµεσης στήριξης της διαφύλαξης της βιοποικιλότητας στο πλαίσιο των ενωσιακών περιφερειακών ή τοπικών αναπτυξιακών σχεδίων και προγραµµάτων. Τα κράτη µέλη έχουν διαθέσει συνολικά περίπου 2,7 δισεκατοµµύρια ευρώ για την «προαγωγή της βιοποικιλότητας και προστασίας της φύσης (συµπεριλαµβανοµένου του Natura 2000)». Στο πλαίσιο του τουρισµού, 1,1 δισεκατοµµύρια ευρώ επιπλέον έχουν διατεθεί στην «προαγωγή των φυσικών πόρων» και 1,4 δισεκατοµµύρια ευρώ για την «προστασία και ανάπτυξη της φυσικής κληρονοµιάς» και στα δύο έχουν περιληφθεί έργα που αφορούν τη φύση και τη βιοποικιλότητα. Ορισµένα κράτη µέλη χρησιµοποιούν τα ταµεία προκειµένου κυρίως να προαγάγουν έργα αποκατάστασης των ενδιαιτηµάτων ή προκειµένου να συµβάλουν στην επανασύνδεση περιοχών που έχουν κατατεµαχιστεί από έργα υποδοµών (π.χ. µέσω της δηµιουργίας οικολογικών διαδρόµων). Άλλα κράτη µέλη αποδίδουν µεγαλύτερη έµφαση στην εφαρµογή 25

26 του δικτύου Natura 2000 ή στην προαγωγή της διατήρησης της φύσης µέσω του τουρισµού και άλλων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων. Λεζάντα φωτογραφίας Οι τεχνητές περιοχές εξακολουθούν να επεκτείνονται εις βάρος των φυσικών ενδιαιτηµάτων «Οικολογική γέφυρα πάνω από αυτοκινητόδροµο στο πάρκο National Park, Κάτω Χώρες» Μέχρι στιγµής επιτεύγµατα Όλα τα σχέδια και προγράµµατα που υπάγονται στα νέα διαρθρωτικά ταµεία της ΕΕ ( ) έχουν υποστεί Στρατηγική Περιβαλλοντική Αξιολόγηση Έχουν δηµιουργηθεί νέες ευκαιρίες στο πλαίσιο των ενωσιακών διαρθρωτικών ταµείων για άµεση στήριξη της διαφύλαξης της βιοποικιλότητας µε περιφερειακά αναπτυξιακά προγράµµατα και διασυνοριακά προγράµµατα Το έντυπο αίτησης για µείζονα έργα που υπόκεινται σε συγχρηµατοδότηση από ταµεία της ΕΕ περιλαµβάνει ρητή αναφορά στην ανάγκη πλήρους ΕΠΕ και κατάλληλων αξιολογήσεων των περιοχών του δικτύου Natura 2000 Η σωστή υλοποίηση των ΣΠΑ, ΕΠΕ και των κατάλληλων αξιολογήσεων προάγεται µε καθοδήγηση της Επιτροπής και υπό το φάσµα διαδικασιών επί παραβάσει Αναπτύσσονται δραστηριότητες για την επεξεργασία µιας προσέγγισης για µια οικολογικά συνεκτική πράσινη υποδοµή για την Ευρώπη, προκειµένου να θεσπιστεί µια ενωσιακή στρατηγική για το ζήτηµα αυτό µέχρι το 2011, γεγονός που θα συνέβαλλε στην αντιµετώπιση του επιδεινούµενου προβλήµατος του κατατεµαχισµού των ενδιαιτηµάτων εξάλλου, αυτή θα αποτελούσε ένα χρήσιµο εργαλείο προσαρµογής στην αλλαγή του κλίµατος, µέσω της ανάπτυξης και συντήρησης οικοσυστηµάτων. 26

27 Στόχος 5: ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ ΤΩΝ ΑΛΛΟΧΘΟΝΩΝ ΧΩΡΟΚΑΤΑΚΤΗΤΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΕ Ο πολλαπλασιασµός των αλλόχθονων χωροκατακτητικών ειδών Τα αλλόχθονα χωροκατακτητικά είδη (ΑΧΕ) είναι µη αυτόχθονα είδη των οποίων η εισαγωγή εκτός της φυσικής ζώνης εξάπλωσής τους συνιστά απειλή για τη βιοποικιλότητα. Μπορεί να πρόκειται για ζώα, φυτά, µύκητες ή µικροοργανισµούς και θεωρούνται ως η δεύτερη σηµαντικότερη αιτία απώλειας βιοποικιλότητας ανά τον κόσµο, µετά την απώλεια και την καταστροφή ενδιαιτηµάτων. Οι σύγχρονες εµπορικές πρακτικές αυξάνουν τις δυνατότητες των ειδών να µετακινούνται πέραν των φυσικών βιογεωγραφικών ορίων τους. Καθώς το εµπόριο, οι µετακινήσεις και οι µεταφορές µέσα στην ΕΕ και στον υπόλοιπο κόσµο έχουν επεκταθεί σηµαντικά, οι ρυθµοί εκούσιων και ακούσιων εισαγωγών νέων ειδών έχουν αυξηθεί εκθετικά. Η τάση αυτή προβλέπεται να συνεχιστεί, καθώς και η περαιτέρω εξάπλωση ήδη εγκατεστηµένων πληθυσµών αλλόχθονων ειδών. Πολλά εισαχθέντα είδη έχουν καίρια σηµασία για τα συστήµατα παραγωγής που στηρίζουν τις ευρωπαϊκές οικονοµίες. Τα είδη αυτά προσφέρουν σειρά δυνατοτήτων απασχόλησης και είναι ιδιαιτέρως χρήσιµα στην κοινωνία ως διακοσµητικά φυτά, ζώα συντροφιάς, εξωτικά πτηνά, θηράµατα ή ψάρια για αλίευση και υδατοκαλλιέργεια. Πλην όµως, τµήµα των εισαχθέντων ειδών έχουν καταστεί χωροκατακτητικά στην Ευρώπη και απειλούν την εντόπια βιοποικιλότητα. Έχουν εντοπιστεί περίπου αλλόχθονα είδη, εκ των οποίων ποσοστό 10-15% περίπου εγκυµονεί κινδύνους για τη βιοποικιλότητα της Ευρώπης. Οι συνέπειες του πολλαπλασιασµού τους είναι αισθητές σε ολόκληρη την ΕΕ. Όχι µόνο συνιστούν απειλή για τα αυτόχθονα είδη και ενδιαιτήµατα, υπερκεράζοντάς τα, αλλά προκαλούν, επίσης, σοβαρές οικονοµικές ζηµίες. Το 2008, το κόστος της τιθάσευσης των αλλόχθονων χωροκατακτητικών ειδών και της αποκατάστασης των ζηµιών υπολογίστηκε σε 9,6 12,7 δισεκατοµµύρια ευρώ στην ΕΕ. ιαµόρφωση µιας στρατηγικής της ΕΕ για τα αλλόχθονα χωροκατακτητικά είδη Το Σχέδιο ράσης της ΕΕ για τη Βιοποικιλότητα υπογραµµίζει την προτεραιότητα της αντιµετώπισης του προβλήµατος των αλλόχθονων χωροκατακτητικών ειδών. Η ανάγκη ανάπτυξης µιας κοινής προσέγγισης σε επίπεδο ΕΕ υπογραµµίζεται από το γεγονός ότι δράσεις που έχουν αναληφθεί µέχρις στιγµής σε ορισµένες χώρες έχουν εξουδετερωθεί από την έλλειψη δράσης σε άλλες, µε αποτέλεσµα να καταβάλλονται ασυντόνιστες και αποσπασµατικές προσπάθειες. Η υφιστάµενη νοµοθεσία και πολιτική της ΕΕ εξασφαλίζει, ήδη, τµήµα της λύσης των προβληµάτων που αφορούν τα χωροκατακτητικά είδη. Ωστόσο, προς το παρόν δεν υπάρχουν µηχανισµοί στήριξης της εναρµόνισης ή της συνοχής των προσεγγίσεων µεταξύ όµορων χωρών ή χωρών στην ίδια υπο-περιφέρεια. Επίσης, δεν υπάρχουν επίσηµες απαιτήσεις για τη διενέργεια εκτιµήσεων κινδύνου όσον αφορά την εκούσια εισαγωγή µη αυτόχθονων ειδών τα οποία ενδέχεται να επηρεάσουν τη βιοποικιλότητα. Αποκρινόµενη στον προβληµατισµό αυτόν, η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση τον εκέµβριο του 2008 µε τίτλο «Προς µία στρατηγική της ΕΕ όσον αφορά τα χωροκατακτητικά είδη», η οποία αναφέρει τέσσερεις δυνατές επιλογές πολιτικής για την αντιµετώπιση των απειλών που σχετίζονται µε τα ΑΧΕ. Οι επιλογές αυτές βασίζονται στη διεθνώς ανεγνωρισµένη 27

Η επίδραση των Κοινοτικών Οδηγιών για τη Φύση στην προστασία και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα

Η επίδραση των Κοινοτικών Οδηγιών για τη Φύση στην προστασία και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα Η επίδραση των Κοινοτικών Οδηγιών για τη Φύση στην προστασία και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα Ελένη Τρύφων Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας Πόσο επίκαιρο είναι το ερώτημα; Η Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Βιοποικιλότητα & Αγροτικά Οικοσυστήματα

Βιοποικιλότητα & Αγροτικά Οικοσυστήματα ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΕΙΦΟΡΑ ΑΓΡΟ- ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ Χρονική Διάρκεια: Οκτώβριος 2010 Ιούνιος 2014 Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/941cb9fc-5bbf-4c9e-aefd-6b18fc083b9a?draftid= d-d be6f- 7e7a2c858b73&surveylanguage=EL&serverEnv=

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/941cb9fc-5bbf-4c9e-aefd-6b18fc083b9a?draftid= d-d be6f- 7e7a2c858b73&surveylanguage=EL&serverEnv= Δημόσια διαβούλευση στο πλαίσιο του ελέγχου καταλληλότητας της νομοθεσίας της ΕΕ για τη φύση (οδηγίες για τα πτηνά και τους οικοτόπους) https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/941cb9fc-5bbf-4c9e-aefd-6b18fc083b9a?draftid=3396364d-d304-4358-be6f-

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Γενικά σχόλια Το κείµενο παρουσιάζεται σε γενικές γραµµές ικανοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση περιοχών Δικτύου Natura 2000. Μαρίνα Ξενοφώντος Λειτουργός Περιβάλλοντος Τμήμα Περιβάλλοντος

Διαχείριση περιοχών Δικτύου Natura 2000. Μαρίνα Ξενοφώντος Λειτουργός Περιβάλλοντος Τμήμα Περιβάλλοντος Διαχείριση περιοχών Δικτύου Natura 2000 Μαρίνα Ξενοφώντος Λειτουργός Περιβάλλοντος Τμήμα Περιβάλλοντος Το Δίκτυο Natura 2000 Πανευρωπαϊκό Δίκτυο Οικολογικών Περιοχών το οποίο δημιουργήθηκε το 1992 με την

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή του ΒΙΟ4LIFE στις πολιτικές της Ε.Ε. και της Κύπρου. Ελενα Στυλιανοπούλου Τμήμα Περιβάλλοντος

Η συμβολή του ΒΙΟ4LIFE στις πολιτικές της Ε.Ε. και της Κύπρου. Ελενα Στυλιανοπούλου Τμήμα Περιβάλλοντος Η συμβολή του ΒΙΟ4LIFE στις πολιτικές της Ε.Ε. και της Κύπρου Ελενα Στυλιανοπούλου Τμήμα Περιβάλλοντος ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για την αξία της βιοποικιλότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΑ & ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 13/06/2013 Δήμος Βισαλτίας

ΔΑΣΙΚΑ & ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 13/06/2013 Δήμος Βισαλτίας ΔΑΣΙΚΑ & ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 13/06/2013 Δήμος Βισαλτίας Τί είναι ένα Οικοσύστημα; Ένα οικοσύστημα είναι μια αυτο-συντηρούμενη και αυτορυθμιζόμενη κοινότητα ζώντων

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Αγροτική Πολιτική και βιοποικιλότητα Αγροτική ανάπτυξη σε προστατευόμενες περιοχές

Κοινή Αγροτική Πολιτική και βιοποικιλότητα Αγροτική ανάπτυξη σε προστατευόμενες περιοχές Κοινή Αγροτική Πολιτική και βιοποικιλότητα Αγροτική ανάπτυξη σε προστατευόμενες περιοχές Γιάννης Φερμαντζής Προϊστάμενος Τμήματος Προστασίας Φυσικού Κεφαλαίου Γεωργίας Δ/νση Χωροταξίας Περιβάλλοντος &

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. Έκθεσης της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. Έκθεσης της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.10.2015 COM(2015) 481 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της Έκθεσης της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. υδάτινο περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. www.ypeka.gr. www.epperaa.gr

Προστατεύει το. υδάτινο περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. www.ypeka.gr. www.epperaa.gr Προστατεύει το υδάτινο περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Το ΕΠΠΕΡΑΑ προστατεύει το Υδάτινο περιβάλλον βελτιώνει την Ποιότητα της Ζωής μας Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»

Διαβάστε περισσότερα

Tο Μέλλον της Αλιείας EΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Tο Μέλλον της Αλιείας EΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ EΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 Tο Μέλλον της Αλιείας ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΌΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Eιδική Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών

Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών 2012 Είναι αποδεκτό σε παγκόσμιο επίπεδο ότι οι κλασσικές πρακτικές διαχείρισης της αλιείας, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2020

Στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2020 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 EL Η βιοποικιλότητα Στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2020 Στην Ευρώπη, σχεδόν το ένα τέταρτο των αγρίων ειδών απειλούνται σήμερα με εξαφάνιση. Η βιοποικιλότητα η εξαιρετική

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Αποκλειστικό Πώς, πόσο και γιατί Χαµένοι από την ΚΑΠ του 2013;

Ε.Ε. Αποκλειστικό Πώς, πόσο και γιατί Χαµένοι από την ΚΑΠ του 2013; Ε.Ε. Αποκλειστικό Πώς, πόσο και γιατί Χαµένοι από την του 2013; Πρόλογος του ΕΛΙΑ & ΕΛΑΙΟΛΑ Ο Η µεταρρύθµιση της του 2003 ανήκει στο µακρινό παρελθόν. Ο «έλεγχος υγείας» (health check) ολοκληρώθηκε. Ήδη

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Χρηµατοδότηση Natura 2000 ΤΕΧΝΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ

Χρηµατοδότηση Natura 2000 ΤΕΧΝΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ Χρηµατοδότηση Natura 2000 ΤΕΧΝΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ για έναν ζωντανό πλανήτη Ιόλη Χριστοπούλου, WWF Ελλάς Αθήνα, 14 εκεµβρίου 2006 Χρηµατοδότηση Natura 2000 ΤΕΧΝΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ Εισαγωγή οµή & περιεχόµενο Παράδειγµα

Διαβάστε περισσότερα

Στις 18 Ιουνίου 2013, το Συμβούλιο (Περιβάλλον) ενέκρινε τα συμπεράσματα που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα του παρόντος σημειώματος.

Στις 18 Ιουνίου 2013, το Συμβούλιο (Περιβάλλον) ενέκρινε τα συμπεράσματα που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα του παρόντος σημειώματος. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 18 Ιουνίου 2013 (19.07) (OR. en) 11151/13 ENV 578 SAN 226 AGRI 395 FORETS 32 ENER 298 TRANS 336 ECOFIN 574 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας προς: τις αντιπροσωπείες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΏΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ

ΑΛΛΑΓΏΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΟΙ ΕΠΙ ΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΏΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΛΙΕΙΑ ρ. Κώστας Παπακωνσταντίνου τ /ντής του Ινστιτούτου Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων τ. /ντής του Ινστιτούτου Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας.

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. Προστατεύει το περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 αξιοποιεί τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Με την αξιοποίηση των ΑΠΕ αναδεικνύεται

Διαβάστε περισσότερα

Οι υδατικοί πόροι αποτελούν σημαντικό οικονομικό, αναπτυξιακό και περιβαλλοντικό πόρο.

Οι υδατικοί πόροι αποτελούν σημαντικό οικονομικό, αναπτυξιακό και περιβαλλοντικό πόρο. Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών πόρων Από την Οδηγία 2000/60 στη διαχείριση σε επίπεδο υδατικής λεκάνης Σωκράτης Φάμελλος Χημικός Μηχανικός MSc Αντιδήμαρχος Θέρμης Οι υδατικοί πόροι αποτελούν σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.11.2012 COM(2012) 662 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Η συμβολή της οδηγίας-πλαισίου για τη θαλάσσια στρατηγική (2008/56/ΕΚ) στην

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 27.9.2014 L 283/11 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1014/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.3.2013 SWD(2013) 64 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2017: Ανάπτυξη, απασχόληση και αποτελεσματική αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης στο επίκεντρο

Σχέδιο του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2017: Ανάπτυξη, απασχόληση και αποτελεσματική αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης στο επίκεντρο Σχέδιο του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2017: Ανάπτυξη, απασχόληση και αποτελεσματική αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης στο επίκεντρο Πρόσθετοι πόροι για την Ελλάδα Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.10.2016 COM(2016) 667 final 2012/0179 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο για την Αειφόρο Ανάπτυξη των Νησιών Αθήνα 9 Σεπτεμβρίου 2006. Εισαγωγική ομιλία κ. Στ. Δήμα Επιτρόπου Περιβάλλοντος

Συνέδριο για την Αειφόρο Ανάπτυξη των Νησιών Αθήνα 9 Σεπτεμβρίου 2006. Εισαγωγική ομιλία κ. Στ. Δήμα Επιτρόπου Περιβάλλοντος Συνέδριο για την Αειφόρο Ανάπτυξη των Νησιών Αθήνα 9 Σεπτεμβρίου 2006 Εισαγωγική ομιλία κ. Στ. Δήμα Επιτρόπου Περιβάλλοντος Κυρίες και κύριοι, Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκλησή σας να προλογίσω

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για την ελληνική γεωργία και την ύπαιθρο στο πλαίσιο της ΚΓΠ με ορίζοντα το 2020

Στρατηγική για την ελληνική γεωργία και την ύπαιθρο στο πλαίσιο της ΚΓΠ με ορίζοντα το 2020 Στρατηγική για την ελληνική γεωργία και την ύπαιθρο στο πλαίσιο της ΚΓΠ με ορίζοντα το 2020 Επιστροφή στη Γεωργία; Μύθοι και Πραγματικότητα Ημερίδα Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ Τι είναι βιοποικιλότητα και γιατί είναι σημαντική Η βιοποικιλότητα αναφέρεται στην ποικιλία των μορφών της ζωής, δηλαδή στα διάφορα φυτά, τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2016 SWD(2016) 56 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΠΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 2000»

ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΠΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 2000» ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΠΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 2000» Συμμετοχή στη στρογγυλή τράπεζα με θέμα «Πολιτιστικά τοπία σε περιοχές Natura 2000 Προκλήσεις και προοπτικές» 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις. Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) Προς ένα καλύτερο μέλλον για τα ιχθυοαποθέματα και τους αλιείς

Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) Προς ένα καλύτερο μέλλον για τα ιχθυοαποθέματα και τους αλιείς Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) Προς ένα καλύτερο μέλλον για τα ιχθυοαποθέματα και τους αλιείς Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με μια ματιά Δράση ενάντια στην υπεραλίευση, με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Η σχέση μας με τη γη ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΗΛΙΑ

Η σχέση μας με τη γη ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΗΛΙΑ Η σχέση μας με τη γη ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΗΛΙΑ *Φέρουσα χωρητικότητα Ο μέγιστος αριθμός ατόμων ενός είδους που μπορεί να υποστηρίζεται από ένα δεδομένο οικοσύστημα. Ο προσδιορισμός της για τον άνθρωπο

Διαβάστε περισσότερα

«Η Οδηγία Πλαίσιο Κοινοτικής Δράσης στον τομέα πολιτικής υδάτων»

«Η Οδηγία Πλαίσιο Κοινοτικής Δράσης στον τομέα πολιτικής υδάτων» «Η Οδηγία Πλαίσιο Κοινοτικής Δράσης στον τομέα πολιτικής υδάτων» (ΟΔΗΓΙΑ 2000/60/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εξέλιξη των Εσόδων του Προϋπολογισμού της ΕΕ ( )

Εξέλιξη των Εσόδων του Προϋπολογισμού της ΕΕ ( ) Π. Καρανικόλας Εξέλιξη των Εσόδων του Προϋπολογισμού της ΕΕ (1980-2012) 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1980 1989 1993 1999 2011 2012 Γεωργικές εισφορές & εισφορές ζάχαρης και ισογλυκόζης Πόρος «ΦΠΑ» Τελωνειακοί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Αργυρώ Ζέρβα, ΥΠΕΚΑ/Ειδική Γραμματεία Δασών Σοφία Πουρνάρα, Διαχειριστική Αρχή ΥΠΑΑΤ 1η Συνάντηση ομάδας ΘΟΣΣ 5, Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2295(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Isabella Lövin (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2295(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Isabella Lövin (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Ανάπτυξης 2012/2295(INI) 7.5.2013 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-21 Isabella Lövin (PE507.961v01-00) σχετικά με την καινοτομία για βιώσιμη ανάπτυξη: μια βιοοικονομία για την Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΙ ΑΣ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΙ ΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΙ ΑΣ Α. Λεγάκις Ζωολογικό Μουσείο Πανεπιστηµίου Αθηνών Η παρακολούθηση των ειδών της πανίδας µιας προστατευόµενης περιοχής είναι µια ιδιαίτερα πολύπλοκη διαδικασία γιατί ο αριθµός

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο χώρος µπορεί να διακριθεί σε 2 κατηγορίες το δοµηµένοαστικόχώρο και το µη αστικό, µη δοµηµένο ύπαιθρο αγροτικό ή δασικό χώρο. Αστικός χώρος = ήλιος, αέρας, το νερό, η πανίδα, η χλωρίδα,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 19.11.2014 L 332/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1232/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 215/2014 της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΟ LIFE04/ENV/GR/000099 WATER AGENDA Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικής ολοκληρωμένης διαχείρισης υδατικών πόρων σε μια υδρολογική λεκάνη με την εφαρμογή μιας δημόσιας κοινωνικής συμφωνίας στη βάση των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΕΩΣ ΤΟ 2020

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΕΩΣ ΤΟ 2020 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.10.2015 COM(2015) 478 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΕΩΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Φορείς ιαχείρισης: Βασικό εργαλείο ιακυβέρνησης στην εφαρµογή πολιτικών προστασίας Ι.. Παντής & Τογρίδου Σ. Α.

Φορείς ιαχείρισης: Βασικό εργαλείο ιακυβέρνησης στην εφαρµογή πολιτικών προστασίας Ι.. Παντής & Τογρίδου Σ. Α. Φορείς ιαχείρισης: Βασικό εργαλείο ιακυβέρνησης στην εφαρµογή πολιτικών προστασίας Ι.. Παντής & Τογρίδου Σ. Α. Τοµέας Οικολογίας, Τµήµα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Υφιστάµενη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για την Ελλάδα

Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για την Ελλάδα Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020 για την Ελλάδα Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) για την Ελλάδα εγκρίθηκε επίσημα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 11 Δεκεμβρίου 2015,

Διαβάστε περισσότερα

«Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000»

«Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000» Ανοικτή Εκδήλωση Ενημέρωσης με θέμα: «Προστατευόμενες περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 στην Κρήτη» Αξός Μυλοποτάμου, 29 Μαΐου 2016 «Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000» Δρ. ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΡΟΜΠΟΝΑΣ Φυσικός

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

Δελτιο πληροφοριων. Τα οικονομικά οφέλη του δικτύου Natura 2000. Περιβάλλον

Δελτιο πληροφοριων. Τα οικονομικά οφέλη του δικτύου Natura 2000. Περιβάλλον Δελτιο πληροφοριων Τα οικονομικά οφέλη του δικτύου Natura 2000 Περιβάλλον 2 Το δίκτυο Natura 2000 Παροχή ζωτικών οικοσυστημικών υπηρεσιών Τον Μάρτιο του 2010, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ έθεσαν

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενεςπεριοχέςως εργαλεία διατήρησης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος

Προστατευόμενεςπεριοχέςως εργαλεία διατήρησης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος Προστατευόμενεςπεριοχέςως εργαλεία διατήρησης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος Σωτήρης Ορφανίδης Δρ. Βιολόγος-Αναπληρωτής Ερευνητής Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ) Ινστιτούτο Αλιευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 37 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 37 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 5908/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: CLIMA 22 ENV 97 ENER 37 IND 25

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο Economist The Sustainability Summit 2016: Adapt or die. 30 Νοεμβρίου 2016, Divani Apollon, Αθήνα

Συνέδριο Economist The Sustainability Summit 2016: Adapt or die. 30 Νοεμβρίου 2016, Divani Apollon, Αθήνα Συνέδριο Economist The Sustainability Summit 2016: Adapt or die 30 Νοεμβρίου 2016, Divani Apollon, Αθήνα Χαιρετισμός Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σωκράτη Φάμελλου Αξιότιμε Αντιπρόεδρε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 2015/0009(COD) 3.3.2015 ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου προς την Επιτροπή Προϋπολογισµών

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Στρατηγικό όραµα της CITES:

Πίνακας Στρατηγικό όραµα της CITES: Συνδ. 16.3 Στρατηγικό όραµα της CITES: 2008-2020 Η ΣΥΝ ΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΝΕΙ το Στρατηγικό Όραµα της CITES: 2008-2020, που περιλαµβάνεται στον Πίνακα του παρόντος Ψηφίσµατος. Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον και κλίμα: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαθέτει 282,6 εκατομμύρια ευρώ για 225 νέα περιβαλλοντικά και κλιματικά έργα

Περιβάλλον και κλίμα: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαθέτει 282,6 εκατομμύρια ευρώ για 225 νέα περιβαλλοντικά και κλιματικά έργα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Βρυξέλλες, 30 Απριλίου 2014 Περιβάλλον και κλίμα: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαθέτει 282,6 εκατομμύρια ευρώ για 225 νέα περιβαλλοντικά και κλιματικά έργα Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Καθ. Γεώργιος Ζαλίδης. Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος

Καθ. Γεώργιος Ζαλίδης. Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος Καθ. Γεώργιος Ζαλίδης Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών πόρων βασίζεται στην αντίληψη ότι το νερό είναι ταυτόχρονα: Αναπόσπαστο τμήμα του οικοσυστήματος Φυσικός πόρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΟ ΝΑΤURA Ελενα Στυλιανοπούλου. Τμήμα Περιβάλλοντος Μάϊος 2014

ΔΙΚΤΥΟ ΝΑΤURA Ελενα Στυλιανοπούλου. Τμήμα Περιβάλλοντος Μάϊος 2014 ΔΙΚΤΥΟ ΝΑΤURA 2000 Ελενα Στυλιανοπούλου Τμήμα Περιβάλλοντος Μάϊος 2014 Το Δίκτυο Natura 2000 Είναι Δίκτυο Οικολογικών Περιοχών το οποίο δημιουργήθηκε το 1992 με την υιοθέτηση της Οδηγίας των Οικοτόπων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-27. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2295(INI) 27.3.2013. Σχέδιο γνωμοδότησης Tamás Deutsch. PE508.059v01-00

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-27. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2295(INI) 27.3.2013. Σχέδιο γνωμοδότησης Tamás Deutsch. PE508.059v01-00 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 27.3.2013 2012/2295(INI) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-27 Tamás Deutsch (PE506.093v01-00) σχετικά με την καινοτομία για βιώσιμη ανάπτυξη: μια

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών 1 2 Παράρτημα Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών που αποσκοπούν

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 11.5.2016 L 121/11 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/699 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Μαΐου 2016 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2016, των δημοσιονομικών ανώτατων ορίων για ορισμένα καθεστώτα άμεσης στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2074(BUD) Σχέδιο γνωμοδότησης Giovanni La Via. PE557.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2074(BUD) Σχέδιο γνωμοδότησης Giovanni La Via. PE557. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 27.5.2015 2015/2074(BUD) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-19 Giovanni La Via (PE554.828v01-00) Προϋπολογισμός 2016 Εντολή

Διαβάστε περισσότερα

Δώστε την ψήφο σας στο περιβάλλον σας. Κάλεσμα για δυναμικό «παρών» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του σε θέματα περιβαλλοντικής πολιτικής

Δώστε την ψήφο σας στο περιβάλλον σας. Κάλεσμα για δυναμικό «παρών» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του σε θέματα περιβαλλοντικής πολιτικής Δώστε την ψήφο σας στο περιβάλλον σας Κάλεσμα για δυναμικό «παρών» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 2014-2019 σε θέματα περιβαλλοντικής πολιτικής Σαφής και λαοφιλής ρόλος για την Ευρώπη Οι πολυάριθμες προκλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 242/10 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1613 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Σεπτεμβρίου 2016 για έκτακτη ενίσχυση προσαρμογής στους παραγωγούς γάλακτος και σε κτηνοτρόφους σε άλλους τομείς της κτηνοτροφίας

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός «η θέσπιση πλαισίου για την προστασία των επιφανειακών και των υπόγειων υδάτων».

Σκοπός «η θέσπιση πλαισίου για την προστασία των επιφανειακών και των υπόγειων υδάτων». ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Κλιματική Αλλαγή, επιπτώσεις στο περιβάλλον και την υγεία. Ενσωμάτωση Γνώσης και Εφαρμογή πολιτικών προσαρμογής στην τοπική αυτοδιοίκηση» Δρ. Ιωάννης Ματιάτος Υδρογεωλόγος, Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

ZA5223. Flash Eurobarometer 290 (Attitudes of Europeans Towards the Issue of Biodiversity, wave 2) Country Specific Questionnaire Greece

ZA5223. Flash Eurobarometer 290 (Attitudes of Europeans Towards the Issue of Biodiversity, wave 2) Country Specific Questionnaire Greece ZA5223 Flash Eurobarometer 290 (Attitudes of Europeans Towards the Issue of Biodiversity, wave 2) Country Specific Questionnaire Greece FLASH 290 BIODIVERSITY Q1. Έχετε ακούσει ποτέ τον όρο βιοποικιλότητα

Διαβάστε περισσότερα

Δεύτερος πυλώνας της ΚΓΠ: η πολιτική για την αγροτική ανάπτυξη

Δεύτερος πυλώνας της ΚΓΠ: η πολιτική για την αγροτική ανάπτυξη Δεύτερος πυλώνας της ΚΓΠ: η πολιτική για την αγροτική ανάπτυξη Η τελευταία μεταρρύθμιση της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) διατήρησε την διάρθρωση σε δύο πυλώνες της εν λόγω πολιτικής ενώ η αγροτική

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ιδίως το άρθρο 211,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ιδίως το άρθρο 211, ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 24ΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2006 ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΙΑΦΥΛΑΞΗ (2006/585/ΕΚ) (ΕΕ L 236 της 31.8.2006, σ. 28 έως

Διαβάστε περισσότερα

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Κεφάλαιο 02-04 σελ. 1 02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Όπως επισημάνθηκε στο κεφάλαιο 01-04, η πρώτη ύλη για τα «ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας είναι μη επικίνδυνα απόβλητα, κυρίως παραγόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Επιτροπή Αναφορών 2004 22 Ιουλίου 2004 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά 893/2003 του Antonio Cecoro ιταλικής ιθαγένειας σχετικά µε περιβαλλοντικό ζήτηµα που αφορά την ακτή της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ Θ. Παπαδημητρίου, Π. Σιδηρόπουλος, Δ. Μιχαλάκης, Μ. Χαμόγλου, Ι. Κάγκαλου Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 11.2.2015 B8-0000/2015 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-000/2015 σύμφωνα με το άρθρο 128, παράγραφος 5, του

Διαβάστε περισσότερα

LIMITE EL. Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2012 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. DS 1594/3/12 REV 3 (el) LIMITE

LIMITE EL. Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2012 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. DS 1594/3/12 REV 3 (el) LIMITE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2012 DS 1594/3/12 REV 3 (el) LIMITE POLGEN POLMAR PESC COSDP AGRI TRANS JAI ENV PECHE CODEC FIN ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Της: Προεδρίας Προς: τις αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο Διαβούλευσης. Ανάπτυξη νέου πλαισίου τεχνικών μέτρων σε συνέχεια της μεταρρύθμισης της KATT

Έγγραφο Διαβούλευσης. Ανάπτυξη νέου πλαισίου τεχνικών μέτρων σε συνέχεια της μεταρρύθμισης της KATT Ref. Ares(2014)359866-13/02/2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ Έγγραφο Διαβούλευσης Ανάπτυξη νέου πλαισίου τεχνικών μέτρων σε συνέχεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ Εύα Παπαστεργιάδου μέλος της Καθοδηγητικής Επιτροπής της Planta Europa Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική Διατήρησης των Φυτών είναι μια κοινή πρωτοβουλία του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.2.2014 COM(2014) 83 final 2014/0042 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να υιοθετηθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Εσείς Γιατί επιλέξατε το μάθημα Τι περιμένετε από τις ώρες που θα περάσετε διδασκόμενοι μαζί μας; Προτάσεις ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Ι. Οι εργασίες θα ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.3.2010 E(2010) 1096 τελικό ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος 7 της οδηγίας 2006/118/EΚ περί υπογείων υδάτων, µε αντικείµενο τον καθορισµό ανώτερων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 99 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

Βιοποικιλότητα είναι η ποικιλία της ζωής σε όλες τις μορφές, τα επίπεδα και τους συνδυασμούς τους. Βιοποικιλότητα είναι η ποικιλία των ζωντανών

Βιοποικιλότητα είναι η ποικιλία της ζωής σε όλες τις μορφές, τα επίπεδα και τους συνδυασμούς τους. Βιοποικιλότητα είναι η ποικιλία των ζωντανών Βιοποικιλότητα είναι η ποικιλία της ζωής σε όλες τις μορφές, τα επίπεδα και τους συνδυασμούς τους. Βιοποικιλότητα είναι η ποικιλία των ζωντανών οργανισμών (χερσαίων, θαλάσσιων και άλλων υδατικών) και των

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ Παράκληση να δημοσιευθεί Ημερομηνία: 28 ή 29-3-2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος (Σ.Β.Θ.Κ.Ε.),

Διαβάστε περισσότερα

Συνδ Συνεργασία µε την Παγκόσµια Στρατηγική για τη ιατήρησης της Χλωρίδας της Σύµβασης για τη Βιοποικιλότητα

Συνδ Συνεργασία µε την Παγκόσµια Στρατηγική για τη ιατήρησης της Χλωρίδας της Σύµβασης για τη Βιοποικιλότητα Συνδ. 16.5 Συνεργασία µε την Παγκόσµια Στρατηγική για τη ιατήρησης της Χλωρίδας της Σύµβασης για τη Βιοποικιλότητα ΑΝΑΚΑΛΩΝΤΑΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ το Ψήφισµα Συνδ. 10.4 (Rev. CoP14) για τη Συνεργασία και συνέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ «ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ» Το εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.1.2017 COM(2017) 3 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ για την αξιολόγηση των προγραμμάτων παρακολούθησης των κρατών μελών βάσει της

Διαβάστε περισσότερα

έρευνα, καινοτοµία, γεωργικές εφαρµογές

έρευνα, καινοτοµία, γεωργικές εφαρµογές Κοινή Γεωργική Πολιτική έρευνα, καινοτοµία, γεωργικές εφαρµογές Εκδήλωση για τα 50χρονα του Εργαστηρίου Γεωργικών Εφαρµογών & Αγροτικής Κοινωνιολογίας, Τοµέας Αγροτικής Οικονοµίας, Τµήµα Γεωπονίας του

Διαβάστε περισσότερα

Το κλίµα της Ανατολικής Μεσογείου και της Ελλάδος: παρελθόν, παρόν και µέλλον

Το κλίµα της Ανατολικής Μεσογείου και της Ελλάδος: παρελθόν, παρόν και µέλλον Περιεχόµενα Κεφάλαιο 1 Το κλίµα της Ανατολικής Μεσογείου και της Ελλάδος: παρελθόν, παρόν και µέλλον 1.1 Εισαγωγή 1 1.2 Παλαιοκλιµατικές µεταβολές 3 1.3 Κλιµατικές µεταβολές κατά την εποχή του Ολοκαίνου

Διαβάστε περισσότερα

«Προώθηση. της ανταγωνιστικότητας. Γεωργία Σιµάτου Στέλεχος ΠΑΣΕΓΕΣ. Κλειστό Στάδιο Βλαχιώτη. Ευρώτα Λακωνίας,

«Προώθηση. της ανταγωνιστικότητας. Γεωργία Σιµάτου Στέλεχος ΠΑΣΕΓΕΣ. Κλειστό Στάδιο Βλαχιώτη. Ευρώτα Λακωνίας, «Προώθηση της ανταγωνιστικότητας & της καινοτοµίας στο πλαίσιο της ΚΑΠ µετά το 2013» Γεωργία Σιµάτου Στέλεχος ΠΑΣΕΓΕΣ Κλειστό Στάδιο Βλαχιώτη. Ευρώτα Λακωνίας, 2.03.2013 ΚΑΠµετάτο 2013 Στρατηγική Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 2014

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 2014 Σύνταξη Πολυετούς Σχεδίου Ανάπτυξης 2020 Αγγελική Καλλαρά, M.Sc. Βιολόγος-Ιχθυολόγος Προϊσταμένη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Η γεωργία αποτελεί ζωτικής σημασίας τομέας για την οικονομία της ΕΕ, κατατάσσοντας την σε ένα από τους μεγαλύτερους παραγωγούς τροφίμων στον

Η γεωργία αποτελεί ζωτικής σημασίας τομέας για την οικονομία της ΕΕ, κατατάσσοντας την σε ένα από τους μεγαλύτερους παραγωγούς τροφίμων στον Περιφερειακό Συνέδριο ΕΕ Κύπρος Αειφόρος Αγροτική Ανάπτυξη Ακάμα 24 Ιανουαρίου 2015 Αίθουσα Συνεδρίων - Ξενοδοχείο Droushia Heights (Δρούσεια) Δημήτρης Παπαδάκης - Ευρωβουλευτής (ΕΔΕΚ, S&D) "Η σημασία

Διαβάστε περισσότερα

Βιοποικιλότητα, φύση και έδαφος

Βιοποικιλότητα, φύση και έδαφος Βιοποικιλότητα, φύση και έδαφος Η Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το περιβάλλον και την ανάπτυξη το 1992 αποτέλεσε ένα σπουδαίο βήμα προόδου για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και την προστασία της φύσης

Διαβάστε περισσότερα

Εκτεταμένη Περίληψη του νομοσχεδίου για την προστασία της βιοποικιλότητας

Εκτεταμένη Περίληψη του νομοσχεδίου για την προστασία της βιοποικιλότητας Εκτεταμένη Περίληψη του νομοσχεδίου για την προστασία της βιοποικιλότητας Ανάγκη για ένα νόμο για τη βιοποικιλότητα Με το νέο νομοσχέδιο διατυπώνεται ένα αποτελεσματικό πλαίσιο προστασίας της βιοποικιλότητας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 Γενική Περιγραφή: Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ) αποτελεί το µέσο για την υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού

Διαβάστε περισσότερα

04 Νοεμβρίου ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΕΠ "ΦΡΑΓΜΑ ΑΧΝΑΣ "

04 Νοεμβρίου ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΕΠ ΦΡΑΓΜΑ ΑΧΝΑΣ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΖΕΠ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΠΤΗΝΑ (2009/147/ΕΚ) ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 ΠΟΡΟΙ Π.Π 2014-2020 ΕΠ - ΥΜΕ - ΠΕΡΑΑ (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΟΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕ ΠΕΠ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210.32.59.197 - FAX 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για τον μήνα Ιούλιο, στις χώρες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Χλωρίδα και Πανίδα

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Χλωρίδα και Πανίδα ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χλωρίδα και Πανίδα ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λάθος καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 28.2.2012 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την προετοιμασία για τη διάσκεψη κορυφής «Ρίο+20» - Συνεδρίαση Διακοινοβουλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013)

Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013) 1. Κοινή Γεωργική Πολιτική 1.1. Μεταρρύθµιση της ΚΓΠ Τον Ιούνιο 2003 εγκρίθηκε µια εκ θεµελίων µεταρρύθµιση της Κοινής Γεωργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Αναφορών 31.8.2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά αριθ. 0039/2016, του T. W., ιρλανδικής ιθαγένειας, σχετικά με τις εκτάσεις γης που προορίζονται για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

ΕΠΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΕΠΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ 30 Απριλίου 2014 Ως γνωστόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει την αρμοδιότητα για τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά προβλήματα που αφορούν τον τόπο μας, ενώ η Ευρωβουλή

Διαβάστε περισσότερα