Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΗΝ ΙΡΛΑΝ ΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΗΝ ΙΡΛΑΝ ΙΑ"

Transcript

1 Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΗΝ ΙΡΛΑΝ ΙΑ Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Πρεσβείας της Ελλάδος στο ουβλίνο 9, Herbert Place, Grand Canal Dublin 2 - Ireland Tel Fax

2 Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΗΝ ΙΡΛΑΝ ΙΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ Το ελαιόλαδο, ιστορικά, δεν αποτελεί βασικό ή παραδοσιακό διατροφικό είδος για τους Ιρλανδούς. Τουναντίον, συνιστά µια σύγχρονη γαστρονοµική επιλογή υγιεινού χαρακτήρα και µια επίκτητη γεύση για τις τοπικές διατροφικές συνήθειες. Όπως έχει παρατηρηθεί σε όλες σχεδόν τις χώρες µε αγγλο-σαξονικές καταβολές ή συνήθειες, και η Ιρλανδία δεν αποτελεί εξαίρεση, µέχρι και πριν από 15 χρόνια περίπου το ελαιόλαδο διατίθετο σε µικρά φιαλίδια από τα φαρµακεία και από εξειδικευµένα καταστήµατα τροφίµων, µόνο. Επειδή δε εθεωρείτο ως «εξωτικό» προϊόν, απευθύνετο σε πολύ περιορισµένο καταναλωτικό κοινό και επωλείτο σε εξαιρετικά υψηλές τιµές. Σήµερα δεν ισχύει πλέον η προαναφερόµενη ταυτοποίηση ούτε και οι καταναλωτικές συνήθειες παραµένουν ως είχαν. Το ελαιόλαδο κερδίζει διαρκώς έδαφος ως είδος της καθηµερινής υγιεινής διατροφής και προστίθεται µε γοργούς ρυθµούς στη σύνθεση του τακτικού καλαθιού του καταναλωτή-αγοραστή. Ουσιαστικά, ως εµπορικό προϊόν ευρύτερης απήχησης το ελαιόλαδο έχει κάνει την εµφάνισή του στα ράφια των ιρλανδικών καταστηµάτων τροφίµων µόλις πριν από µια δεκαετία. Στη συνέχεια, πιο πρόσφατα, κέρδισε µια βασική θέση και στα ράφια των σουπερµάρκετ. Έκτοτε, παρατηρείται βαθµιαία αύξηση στις πωλήσεις, διεύρυνση της γκάµας και αξιόλογη διαφοροποίηση στο προϊόν, τόσο από άποψη συσκευασίας και ποικιλιών όσο και ποιότητας. Στη γνωριµία µε το προϊόν και στην εξοικείωση των καταναλωτών µε αυτό έχει συντελέσει σε σηµαντικό βαθµό η θεαµατική οικονοµική ανάπτυξη της χώρας και η αξιόλογη άνοδος του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων της τα τελευταία χρόνια. Ειδικότερα, χάρις στη δυνατότητα των Ιρλανδών να ταξιδεύουν στον θερµότερο µεσογειακό νότο και να έρχονται σε συχνότερη επαφή µε τη µεσογειακή διατροφή, το ελαιόλαδο έχει κερδίσει σήµερα σηµαντικό έδαφος σε σύγκριση µε την παλαιότερη αντιµετώπισή του από τους τοπικούς καταναλωτές. Θετική επίσης συµβολή προς αυτή την κατεύθυνση έχει το άνοιγµα πλειάδας εστιατορίων µεσογειακής κουζίνας στην Ιρλανδία και η εκπαίδευση/ ενηµέρωση των καταναλωτών µέσω του περιοδικού κυρίως τύπου και ειδικών εκδόσεων (φυλλαδίων, συνταγών κλπ) από σουπερµάρκετ, καταστήµατα ντελικατέσεν κ.ά. 2. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ Λόγω των κλιµατικών συνθηκών που επικρατούν στην Ιρλανδία δεν ευδοκιµεί η ελιά και συνεπώς δεν υφίσταται εγχώρια παραγωγή. Κατά συνέπεια, οι ποσότητες που καταναλώνονται στη χώρα προέρχονται από εισαγωγές, µόνο. Κυριότερη χώρα προέλευσης είναι η Ισπανία και ακολουθεί η Ιταλία. Γαλλία και Ελλάδα έπονται µε κατά πολύ χαµηλότερες ποσότητες. Η εν λόγω διαπίστωση αντανακλά, εν τούτοις, στην πραγµατικότητα της αγοράς και δεν µπορεί να τεκµηριωθεί από τις δηµοσιευµένες επίσηµες κρατικές στατιστικές. Πράγµατι, σύµφωνα µε τα στοιχεία της Ιρλανδικής Στατιστικής Υπηρεσίας (CSO), και επειδή ακριβώς δεν ταυτίζονται οι χώρες παραγωγής µε τις προµηθεύτριες χώρες, η εικόνα όσον αφορά την προέλευση του εισαγόµενου στην Ιρλανδία ελαιολάδου είναι συγκεχυµένη. Έτσι, το 2005, µετά την Ισπανία, ως κυριότερος προµηθευτής (τόσο µε κριτήριο τις εισαγόµενες ποσότητες όσο και τις αντίστοιχες αξίες), κατατάσσεται το Ηνωµένο Βασίλειο και έπονται η Ιταλία και η Γαλλία. Ικανό µερίδιο καταλαµβάνουν και άλλες, µη ελαιοπαραγωγοί χώρες όπως π.χ. το Βέλγιο (4 ο ), η Γερµανία (6 η ) και η Ολλανδία ενώ η Ελλάδα καταλαµβάνει την 7 η µόλις θέση. Σχετικός πίνακας επισυνάπτεται στο παράρτηµα του παρόντος (Πίνακας 1). Είναι αξιοσηµείωτο, αν όχι παράδοξο, το γεγονός ότι, η αναλογία µεταξύ των ποσοτήτων που εισάγονται απευθείας από τις ελαιοπαραγωγούς χώρες και αυτών που φθάνουν στην Ιρλανδία

3 από µη ελαιοπαραγωγούς χώρες είναι σχεδόν 50%-50%. Το 2005 π.χ. η πρώτη κατηγορία κάλυψε ποσοστό µόλις 56,7% της αξίας και 57,3% της ποσότητας του συνόλου των εισαγωγών ελαιολάδου στην Ιρλανδία. ηλαδή σχεδόν το άλλο µισό των εισαγωγών, 43,3% και 42,7% αντίστοιχα, προήλθε από µη ελαιοπαραγωγούς χώρες. Το πιο πάνω αναφερόµενο φαινόµενο οφείλει την εξήγησή του στο γεγονός ότι µερικές από τις µεγαλύτερες αλυσίδες σουπερµάρκετ της Ιρλανδίας αποτελούν θυγατρικές εταιρείες βρετανικών επιχειρήσεων οι οποίες εισάγουν τα προϊόντα στη Μ. Βρετανία και στη συνέχεια τα προωθούν στα εδώ καταστήµατά τους. Παράλληλα, οι µεγάλοι βρετανοί εισαγωγείς επιτυγχάνουν, λόγω µεγέθους αγοράς, καλύτερες τιµές από τους προµηθευτές/εξαγωγείς ελαιολάδου έναντι των τιµών που µπορούν να εξασφαλίσουν οι περιορισµένης απορροφητικής δυνατότητας Ιρλανδοί εισαγωγείς. Συνεπώς, από ανταγωνιστική άποψη, και δεδοµένου ότι παραδοσιακά οι βρετανοί κατέχουν ικανά δίκτυα εµπορίας στην Ιρλανδία, βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση έναντι των ιρλανδών προκειµένου να εφοδιάσουν την εδώ αγορά, έστω και εάν υπεισέρχεται το πρόσθετο κόστος της µεταφοράς των προϊόντων από τη Μ. Βρετανία στην Ιρλανδία. 3. ΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Σύµφωνα µε τα διαθέσιµα στατιστικά στοιχεία, παρατηρείται συνεχής αύξηση της κατανάλωσης στην πενταετία , µε µέσο ετήσιο ποσοστό στο επίπεδο του 15,8%. Είναι χαρακτηριστικό ότι το ποσοστό αύξησης στην τελευταία πενταετία, δηλαδή µεταξύ 2001 και 2005, πλησίασε το 72%. Εν τούτοις, µετά τη θεαµατική αύξηση που σηµειώθηκε το 2002, οι ετήσιοι ρυθµοί σταθεροποιήθηκαν σε χαµηλότερα επίπεδα και το κατά κεφαλή επίπεδο της κατανάλωσης ελαιολάδου στη χώρα παραµένει ακόµα πολύ χαµηλό (0,78 λίτρα ετησίως). Η προτίµηση των καταναλωτών στρέφεται κυρίως στο παρθένο ελαιόλαδο σε ποσοστό 65% περίπου. Στο ποσοστό αυτό συγκαταλέγονται τα προϊόντα µε χαρακτήρα gourmet και τα βιολογικά τα οποία καλύπτουν 10-15% το πολύ, αντίστοιχα. Τα τελευταία, εµφανίζουν αυξητική τάση γενικώς, αλλά εξακολουθούν να θεωρούνται ως δυσπρόσιτα από το ευρύτερο καταναλωτικό κοινό, λόγω της υψηλής τους τιµής. Όσον αφορά στις διαθέσιµες συσκευασίες λιανικής, κυριαρχεί η γυάλινη φιάλη των 500 ml και ακολουθεί η φιάλη των 750 ml. Πιο µεγάλες (1 λίτρο) ή πιο µικρές (250 και 200 ml) συσκευασίες, κυκλοφορούν επίσης στην αγορά, οι τελευταίες κυρίως για τους περιστασιακούς χρήστες. Αντίθετα, όπως έχουµε διαπιστώσει, η κυκλοφορία του προϊόντος σε πλαστικές φιάλες είναι πολύ περιορισµένη και έκανε την εµφάνισή της σε σουπερµάρκετ πολύ πρόσφατα (φιάλες του ενός και δύο λίτρων). Συσκευασίες σε µεταλλικά δοχεία, αν και όχι πολύ διαδεδοµένες διατίθενται αφ ενός του 1 λίτρου για τη λιανική και αφ ετέρου των 5 λίτρων για την τροφοδοσία εστιατορίων κλπ (catering services) αλλά και καταστηµάτων πώλησης ειδών υγιεινής διατροφής. εν κυκλοφορούν, απ όσο είµαστε σε θέση να γνωρίζουµε, εντούτοις, από τις γνωστές αλυσίδες σουπερµάρκετ. Οι τιµές της λιανικής κυµαίνονται ανάλογα µε το σηµείο πώλησης και εξαρτώνται από την αναγνωρισιµότητα του προϊόντος σε συνδυασµό µε τον προτεινόµενο «χαρακτήρα» του. Τα επώνυµα προϊόντα απολαµβάνουν υψηλότερης τιµής σε σχέση µε τα φέροντα την επωνυµία του καταστήµατος ή επωνυµία ελεγχόµενη από αυτό (private label). Ακόµα υψηλότερη τιµή απολαµβάνουν τα gourmet προϊόντα, τα οποία προσφέρονται σε πρωτότυπη ή άλλως πως ελκυστική ή πολυτελή συσκευασία. ιακυµάνσεις υφίστανται ακόµα και µεταξύ σουπερµάρκετ, για το ίδιο προϊόν. Κατόπιν ad hoc τιµοληψίας που διεξήγαµε, επισυνάπτουµε στο παράρτηµα του παρόντος σχετικό κατάλογο (Πίνακας 7) µε ενδεικτικές τιµές. Χαρακτηριστικά πάντως αναφέρουµε ότι η τιµή της φιάλης των 500 ml για εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο κυµαίνεται από 5,29 µέχρι 5,99 Ευρώ. Στο ίδιο µέγεθος συσκευασίας η τιµή για γκουρµέ προϊόν εκτοξεύεται µέχρι και 11,99 Ευρώ, ενώ για private label κατεβαίνει στα 2,99 Ευρώ. Τέλος, νια να γίνει

4 αντιληπτό το περιθώριο κέρδους του λιανοπωλητή, αναφέρουµε το παράδειγµα πώλησης ελληνικού παρθένου 750 ml στην τιµή των 9,69 Ευρώ στο σουπερµάρκετ, όταν η τιµή χονδρικής στην οποία παραδίδεται από τον εισαγωγέα-προµηθευτή βρίσκεται στο επίπεδο των 4,50 Ευρώ. Θα χρειαστεί να επισηµάνουµε ότι στην πλειονότητά τους τα κυκλοφορούντα εδώ προϊόντα είναι επώνυµα (branded). Αυτό δεν σηµαίνει ότι απαραίτητα ή αναπόφευκτα ταυτίζονται µε τον εξαγωγέα-παραγωγό. Τούτο διότι µερικές τοπικές εταιρείες τροφίµων συσκευάζουν για λογαριασµό τους και ιδίως µε µάλλον παραπλανητικές επωνυµίες (π.χ. Roma ή Giovanni di Firenze ) ελαιόλαδο το οποίο διαθέτουν σε σηµεία πώλησης όπως π.χ. τα σουπερµάρκετ. Τα τελευταία προσφέρουν βεβαίως και προϊόντα µε τις αποκλειστικά δικές τους επωνυµίες private label (όπως λ.χ. οι µεγάλες αλυσίδες Tesco και Marks & Spencer). Κυρίαρχη «µάρκα» στην ιρλανδική αγορά είναι η ισπανική Don Carlos (µερίδιο άνω του 50%). Οι ιταλικές Berio και Monini και η τοπική Roma (σε αναντιστοιχία µε την εµπορική της επωνυµία, συσκευάζει ισπανικό ελαιόλαδο) ακολουθούν µε µικρότερα ποσοστά. Αναφορικά µε το βαθµό διαφοροποίησης του προϊόντος στην τοπική αγορά, κυριαρχούν το εξαιρετικό παρθένο και το κουπέ. Σε µικρότερο ποσοστό διατίθενται προϊόντα γκουρµέ, όπως π.χ. µε την προσθήκη διαφόρων µυρωδικών φυτών ή βοτάνων, αν και το ποσοστό τους τείνει αυξανόµενο. Οι περιπτώσεις των οργανικών προϊόντων είναι για την ώρα περιορισµένες αλλά βαθµιαία σηµειώνεται αύξηση στην παρουσία τους στην αγορά, ακολουθώντας τη γενική τάση για την εν λόγω κατηγορία προϊόντων στην Ιρλανδία. Άξια µνείας είναι και η επιχειρούµενη διαφοροποίησή του προϊόντος µέσω των ενδείξεων που τίθενται από τους συσκευαστές στην ετικέτα. Το σηµείο αναφοράς ή έµφασης εστιάζεται στις πλέον κατάλληλες χρήσεις ή γευστικές προτιµήσεις για τις οποίες ενδείκνυται η συγκεκριµένη ποικιλία κατά την άποψη του παραγωγού. Επιπροσθέτως, διαφαίνεται επίσης µια αυξητική τάση για διαφοροποίηση µε κριτήριο τη στενότερη γεωγραφική προέλευση-επαρχία (π.χ. Καταλωνία, Τοσκάνη κλπ). Αν και στις περισσότερες περιπτώσεις αναγράφονται όλες σχεδόν οι λεπτοµέρειες γύρω από τη σύσταση, τη σύνθεση και τα άλλα χαρακτηριστικά του προϊόντος στην πίσω ετικέτα, οι ενδείξεις στις κύριεςπρόσθιες ετικέτες δεν είναι πάντοτε απόλυτα δηλωτικές του περιεχοµένου. Το ζήτηµα εντοπίζεται ιδιαίτερα στα συσκευαζόµενα προϊόντα για λογαριασµό των σουπερµάρκετ ή των τοπικών εταιρειών, σε µερικά από τα οποία δεν αναγράφεται ούτε η χώρα προέλευσης. Η σύγχυση που προκαλείται στον καταναλωτή από την αναφορά των όρων «Olive Oil» και «Pure Olive Oil» ή ακόµα και «Mild and light olive oil» στην πρόσθια ετικέτα της συσκευασίας του ελαιολάδου είναι αναγκαστική συνέπεια του γεγονότος ότι δεν εφαρµόζονται επακριβώς και µε αυστηρότητα οι επιταγές του ΙΟΟC για τη σήµανση. Οι παγκοσµίως γνωστές µάρκες πάντως ακολουθούν πιστότερα τους σχετικούς κανονισµούς. 4. ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ο πληθυσµός της Ιρλανδίας ξεπέρασε τα 4 εκατοµ. κατοίκους το Η παρατηρούµενη τα τρία τελευταία χρόνια συνεχής αύξηση οφείλεται στην είσοδο νέων κυρίως µεταναστών από τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης οι οποίες κατέστησαν µέλη µετά την τελευταία διεύρυνση της Ε.Ε. Παρά τη συνεχιζόµενη εισροή µεταναστών, το µέγεθος της αγοράς, αναφορικά µε το δυναµικό απορρόφησης ελαιολάδου είναι συγκριτικά µικρό, τοποθετείται δηλαδή στην εγγύτητα των τόννων ετησίως. Υπολογίζεται ότι σήµερα, παρά την πρόοδο που έχει σηµειωθεί διαχρονικά όσον αφορά στην εξοικείωση των Ιρλανδών καταναλωτών µε τις χρήσεις του ελαιολάδου και την άνοδο του βιοτικού επιπέδου της χώρας, µόνο ένα ποσοστό της τάξης του 65% του συνολικού πληθυσµού είναι προς το παρόν χρήστες ελαιολάδου είτε σε µόνιµη βάση είτε περιστασιακά.

5 Όσον αφορά στη διαστρωµάτωση των καταναλωτών, οι πλέον σταθεροί αγοραστές προέρχονται από τα µέσα και άνω, ιδίως, κοινωνικά στρώµατα, διαθέτουν ανώτερη µόρφωση και οικονοµική άνεση (εισοδηµατικές κατηγορίες Α, Β και C1 σύµφωνα µε την ιρλανδική κατάταξη). Η µεγέθυνση της αγοράς-στόχου παρουσιάζει διαχρονικά αυξητική τάση αλλά συγκριτικά καλύτερες προοπτικές υφίστανται στα µεγαλύτερα αστικά κέντρα κυρίως. Γεωγραφικά, αν και δεν υπάρχουν επίσηµες στατιστικές, εκτός από την πρωτεύουσα ουβλίνο, πόλεις όπως το Κορκ, το Γκολγουέι, το Λίµερικ και ίσως µερικές άλλες ακόµα, συγκεντρώνουν το αριθµητικά µεγαλύτερο ποσοστό δυνητικών καταναλωτών ελαιολάδου. Στην αγροτική περιφέρεια το προϊόν δεν είναι εξίσου δηµοφιλές, εκτός από τις διάσπαρτες ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις και εστιατόρια της επαρχίας, τα οποία συνθέτουν την άκρως αξιόλογη από οικονοµική άποψη ιρλανδική τουριστική αγορά. Στα πλαίσια της ανάλυσης του ανταγωνισµού, διαπιστώνουµε κατ αρχάς ότι στην Ιρλανδική αγορά κυριαρχεί το ελαιόλαδο που προέρχεται από την Ισπανία κατά κύριο λόγο και ακολουθεί το προερχόµενο από την Ιταλία. Το πρώτο προτιµείται κυρίως λόγω χαµηλής τιµής και το δεύτερο λόγω καλής φήµης. Τα γαλλικά λάδια περιορίζονται στην κατηγορία των gourmet/delicatessen, όπου µαζί µε ορισµένα ιταλικά απολαύουν υψηλότερων τιµών. Το ελαιόλαδο µε προέλευση την Ελλάδα, έχει παρουσία στις κατηγορίες extra virgin, first cold press, organic και gourmet µόνο, όχι όµως κουπέ. Βρίσκεται στην τέταρτη θέση, πίσω από το γαλλικό, αλλά µε συγκριτικά πολύ χαµηλότερες επιδόσεις, επειδή είναι εν πολλοίς άγνωστο στο πλατύ κοινό. Σε εξειδικευµένα καταστήµατα διατίθενται επίσης προϊόντα από τον Λίβανο και το Μαρόκο αν και σε αµελητέες ποσότητες. Συνεπώς ο ανταγωνισµός για τα προϊόντα µας εντοπίζεται στα οµόλογά τους ισπανικά και ιταλικά. Συµπερασµατικά καταλήγουµε ότι η ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων δεν υπολείπεται αυτής των προαναφερθέντων από άλλες χώρες, µε κριτήριο την τιµή ή την ποιότητα. Το χαµηλότερο επίπεδο προτίµησης οφείλεται, κατά την άποψή µας, στην έλλειψη αναγνωρισιµότητάς τους εκ µέρους της κύριας µάζας των καταναλωτών και στη µη καλλιέργεια της απαραίτητης εικόνας για το ελληνικό ελαιόλαδο, µέσω των κατάλληλων µεθόδων προώθησης και προβολής, διαφήµισης κ.ο.κ. Η παρουσία του λαδιού µας σε υψηλών προδιαγραφών καταστήµατα τροφίµων της Ιρλανδίας αποτελεί ένα σοβαρό διαπιστευτήριο αναφορικά µε το επίπεδο της ποιότητάς του, έστω και αν ο όγκος των πωλήσεων µέσω τέτοιων σηµείων διάθεσης υπολείπεται σηµαντικά αυτού που επιτυγχάνεται µέσω των αλυσίδων σουπερµάρκετ. Φρονούµε, πάντως, ότι η παρουσία, εδώ και ένα χρόνο περίπου, ελληνικού ελαιολάδου σε µεγάλες και σοβαρές αλυσίδες σουπερµάρκετ, έστω και υπό τον τύπο του private label, συντελεί κατ αρχήν θετικά στη διάδοση του προϊόντος µας και στην εξοικείωση του ευρύτερου ιρλανδικού καταναλωτικού κοινού µε αυτό. Αναλύοντας περαιτέρω την παρουσία του προϊόντος µας στην εδώ αγορά, επισηµαίνουµε ότι οι απευθείας από την Ελλάδα εισαγόµενες στην Ιρλανδία ποσότητες είναι συγκριτικά περιορισµένες προς το παρόν (γύρω στους 30 τόννους ετησίως κατά µέσο όρο). Στην ουσία οι εισαγωγές αυτές πραγµατοποιούνται από δύο µόνο εισαγωγικές εταιρείες. Ωστόσο, ακόµα και αν υπολογιστούν κατά προσέγγιση οι µέσω Μεγ.Βρετανίας εισαγόµενες εδώ ποσότητες εκ µέρους των αντίστοιχων σουπερµάρκετ (κάτω από τη δική τους επωνυµία private label) ή επώνυµων και µη προϊόντων από ανεξάρτητους εισαγωγείς, δεν πρόκειται να αλλάξουν δραµατικά οι συσχετισµοί στα µερίδια της αγοράς. Τη µερίδα του λέοντος κατέχει η Ισπανία (άνω του 60%) και ακολουθούν η Ιταλία (ποσοστό 30% περίπου) και η Γαλλία (5%). Κατ εκτίµηση, το ελληνικό µερίδιο περιορίζεται τρεχόντως στο πενιχρό 2%, αν όχι χαµηλότερα. Ελαιόλαδο από την Ελλάδα διατίθεται στην Ιρλανδική αγορά κάτω από τις εξής επωνυµίες: - LΙRAKIS extra virgin (εισάγεται από την ιρλανδική εταιρεία Martins Natural Foods) - AUTHENTIKON extra virgin organic (εισάγεται από την οµογενειακής ιδιοκτησίας εταιρεία Hellenic Celtic Trading)

6 - KALLISTON extra virgin (εισάγεται επίσης από την Hellenic Celtic Trading) - GAEA extra virgin και gourmet (εισάγεται περιοδικά από την ιρλανδική εταιρεία BRMarketing) - TESCO extra virgin (UK packing) Private label του Supermarket Tesco - MARKS & SPENCER extra virgin (UK packing) Private label του Supermarket Marks & Spencer - GREEK extra virgin with rosemary, chilies, garlic (UK packing- Περιστασιακή εισαγωγή από τα τοπικά Supermarket Superquinn) - Στα καταστήµατα delicatessen καθώς και στις λεγόµενες farmers markets κάνουν την εµφάνισή τους κατά καιρούς και περίπτωση διάφορες ελληνικές επωνυµίες. Μερικές από αυτές (π.χ. ELEANTHOS Extra Virgin Greek Olive Oil) συσκευάζονται στη Μ. Βρετανία. Σηµειωτέον, επίσης, ότι λόγω του έντονου ανταγωνισµού στην Ιρλανδική αγορά, αρκετές φορές οι αλυσίδες καταφεύγουν σε ελκυστικές προσφορές-εκπτώσεις προκειµένου να δελεάσουν τον καταναλωτή. Πλέον πρόσφορες για την εφαρµογή τέτοιων τακτικών είναι βεβαίως οι δικές τους συσκευασίες (private label) όπου δεν απαιτείται η συναίνεση ή ενδεχόµενη συνεισφορά του προµηθευτή στο κόστος, όπως θα συνέβαινε προκειµένου για επώνυµα (branded) προϊόντα. Η επιλογή της προαναφερόµενης πολιτικής µπορεί να αποβλέπει επίσης στο να προσελκύσει νέους πελάτες-χρήστες ελαιολάδου. Αυτό κρίνεται απαραίτητο δεδοµένου ότι στις διατροφικές συνήθειες των Ιρλανδών τα άλλα φυτικά έλαια (παλαιότερα και τα ζωικά λίπη) ανταγωνίζονται ως ένα βαθµό το κατά κάποιο τρόπο «νεωτεριστικό» ελαιόλαδο, αποτελώντας ουσιώδη υποκατάστατά του, ειδικότερα στη µαγειρική. 5. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΙΑΝΟΜΗΣ Το χονδρεµπόριο, στην ουσία δηλαδή η εισαγωγή και διάθεση, του ελαιολάδου στην Ιρλανδία, διεξάγεται κατά βάση από δύο κανάλια διανοµής: α) από τις αλυσίδες σουπερµάρκετ, οι οποίες εισάγουν από την Μεγ. Βρετανία το δικής τους επωνυµίας ελαιόλαδο και το διαθέτουν στα εδώ καταστήµατά τους και β) από εταιρείες εισαγωγής τροφίµων οι οποίες προµηθεύουν τα σουπερµάρκετ και τα ανεξάρτητα καταστήµατα τροφίµων µε επώνυµα προϊόντα. Υφίσταται, επίσης, και µία µικρότερη, τρίτη, κατηγορία, στην οποία ανήκουν τοπικές επιχειρήσεις οι οποίες συσκευάζουν προϊόντα µε την επωνυµία τους και τα διακινούν µέσω καταστηµάτων τροφίµων και σoυπερµάρκετ. Κατά κανόνα οι αλυσίδες σουπερµάρκετ δεν προβαίνουν σε απευθείας εισαγωγές από το εξωτερικό, προτιµώντας τη µεσολάβηση τοπικού εισαγωγέα/αντιπροσώπου. Ως εκ τούτου, η κατά τεκµήριο πρόσβαση στην αγορά εκ µέρους ενδιαφερόµενων Ελλήνων εξαγωγέων ενδείκνυται να γίνει είτε µέσω των κεντρικών γραφείων των µητρικών εταιρειών των αλυσίδων σουπερµάρκετ οι οποίες εδρεύουν στη Μεγ. Βρετανία (προκειµένου για συσκευασίες private label), ή µέσω εδώ εισαγωγικών εταιρειών. Επισηµαίνεται ότι ειδικότερα όσον αφορά το ελαιόλαδο, δεν υπάρχουν αποκλειστικοί εισαγωγείς του προϊόντος στην Ιρλανδία. Όσον αφορά στο λιανεµπόριο, η τοπική αγορά συντίθεται κυρίως από ικανό αριθµό αλυσίδων σουπερµάρκετ, από τις οποίες 5 ή 6 καλύπτουν το µεγαλύτερο ποσοστό σε πωλήσεις. Υφίστανται επίσης αρκετά σε αριθµό ανεξάρτητα καταστήµατα τροφίµων, ιδίως στις µεγαλύτερες πόλεις, που ανήκουν στην κατηγορία των delicatessen / gourmet. Τέλος, λειτουργούν οι λεγόµενες farmers markets, κάτι σαν τις δικές µας λαϊκές αγορές, στις οποίες µεταξύ άλλων διατίθενται βιολογικά προϊόντα και προϊόντα υγιεινής ή παραδοσιακής διατροφής.

7 Γενικότερα, τα κανάλια διανοµής στην Ιρλανδία εµφανίζουν τη γνωστή, συµβατική δοµή κατά ένα ποσοστό, αλλά λόγω του µικρού µεγέθους της αγοράς και άλλων ιδιαιτεροτήτων, υφίστανται και αποκλίσεις. Η πρώτη ιδιαιτερότητα αντανακλάται στο γεγονός ότι για λόγους ιστορικούς και µακρόχρονης παράδοσης, τα ιρλανδικά κανάλια (πέραν της περίπτωσης των σουπερµάρκετ που αναφέρθηκε πρωτύτερα) αποτελούν στην πράξη, κατά ένα σεβαστό ποσοστό, προεκτάσεις των βρετανικών. Κατά δεύτερο, παρατηρείται συχνά συνειδητή σύµπτωση εισαγωγέα, χονδρεµπόρου και διανοµέα, αφού αυτό συνεπάγεται τη µείωση του κόστους διαχείρισης. Η διαµόρφωση αυτή είναι τελικά και επιθυµητή, επειδή ακριβώς µπορεί να συµβάλλει στην ανταγωνιστικότητα µέσω της συγκράτησης της τελικής τιµής. Πάντως δεν υπάρχουν εξειδικευµένα ή αποκλειστικά κανάλια διανοµής αφιερωµένα στη διακίνηση και εµπορία του ελαιολάδου. 6. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΙΑΦΗΜΗΣΗ- ΠΡΟΒΟΛΗ Ο βαθµός αναγνωρισιµότητος του ελληνικού ελαιολάδου στην Ιρλανδία είναι συγκριτικά χαµηλός. Σε σύγκριση µε το ισπανικό και το ιταλικό που είναι πολύ γνωστά στην εδώ αγορά, το προϊόν µας δεν χαίρει ανάλογης, σε σχέση µε την υψηλή του ποιότητα, εκτίµησης. Όχι επειδή υποφέρει από κακή φήµη αλλά επειδή είναι µάλλον άγνωστο στην πλατειά µάζα των καταναλωτών. Πρόσφατα παρατηρείται κάποια κινητικότητα, η οποία αφορά πρωταρχικά στην παρουσία του στα ράφια µεγάλων αλυσίδων έστω και κάτω από την δική τους επωνυµία, όπως προαναφέρθηκε. Αξιέπαινη είναι και η προσπάθεια των εδώ εισαγωγέων επώνυµου ελαιολάδου από την Ελλάδα να τοποθετήσουν το προϊόν σε καταστήµατα delicatessen, κυρίως, και δευτερευόντως, λόγω των δυσκολιών, σε αλυσίδες σουπερµάρκετ. Να επισηµανθεί εδώ ότι ως τώρα τα επώνυµα ελληνικά λάδια τοποθετούνται σε εκείνα τα ράφια των σουπερµάρκετ που προορίζονται για προϊόντα delicatessen (σε όσα από τα σουπερµάρκετ έχουν επιτύχει τη διείσδυσή τους π.χ. αλυσίδες Superquinn, Landis, Mace), και όχι µαζί µε όλα τα υπόλοιπα οµοειδή τους από άλλες χώρες προέλευσης. Η εν λόγω µεταχείριση εκτιµάται µεν κατ αρχήν από άποψη γοήτρου, δεν συµβάλλει όµως από άποψη προώθησης του όγκου των πωλήσεων. Η απουσία ισχυρού οµογενειακού στοιχείου και η έλλειψη ελληνικών εστιατορίων στην Ιρλανδία αποτελεί έναν ακόµα αρνητικό παράγοντα για τη διάδοση του ελαιολάδου µας. Προς το παρόν λειτουργούν τέσσερα εστιατόρια µε ελληνική κουζίνα στην επικράτεια της ηµοκρατίας της Ιρλανδίας, τα τρία από τα οποία είναι νεοπαγή, ενώ ετοιµάζεται το άνοιγµα ενός πέµπτου. Ένα ακόµα ελληνικό εστιατόριο λειτουργεί στο έδαφος της Βόρειας Ιρλανδίας (Ωλστερ) η οποία ως γνωστόν ανήκει στην εκτός αρµοδιότητας του Γραφείου ΟΕΥ ουβλίνου επικράτεια του Ην.Βασιλείου. Με βάση τις ως άνω διαπιστώσεις καταφαίνεται η ανάγκη ενεργοποίησης του ελληνικού επιχειρησιακού δυναµικού και η ανάπτυξη πρωτοβουλιών προώθησης και προβολής του εθνικού µας προϊόντος στη ηµοκρατία της Ιρλανδίας, εάν επιθυµούµε να καταλάβουµε το µερίδιο της αγοράς που µας αντιστοιχεί και µας ανήκει µε βάση τις γνωστές άλλωστε δυνατότητες του ελαιολάδου µας. Παρακάτω απαριθµούνται οι προσφερόµενες δυνατότητες τις οποίες θα χρειαστεί να µελετήσουµε προς αξιοποίηση στο αµεσότερο δυνατό µέλλον: Α. Στην Ιρλανδία πραγµατοποιείται κάθε χρόνο διεθνής έκθεση τροφίµων και ποτών στην οποία συµµετέχουν εταιρείες τροφίµων από όλο τον κόσµο. Η εν λόγω έκθεση προσφέρεται για την προβολή του ελαιολάδου και την ανάπτυξη συνεργασίας µε τοπικούς εισαγωγείς. Ως εκ τούτου συνιστάται από το Γραφείο µας ως εργαλείο κατόπτευσης, αρχικά, της αγοράς και στη συνέχεια καλλιέργειας και ανάπτυξης εµπορικών σχέσεων µε εδώ εισαγωγείς. Οι ενδιαφερόµενοι Έλληνες εξαγωγείς µπορούν για λεπτοµέρειες να αποταθούν στους οργανωτές ως εξής: SHOP Food & Beverage Exhibition (πρώην IFEX), ουβλίνο ( /2006): Expo Exhibition Ltd Unit 17, Building 2, The Courtyard

8 Carmenhall Road, Sandyford Dublin 18 - Ireland Tel: Web: Β. Ουσιαστικής σηµασίας για την προβολή του ελαιολάδου µας και την προώθηση της γνωριµίας του µε εδώ εισαγωγείς, εµπόρους, εστιάτορες αλλά και δηµοσιογράφους και διαµορφωτές γνώµης θα αποτελούσε κατά την άποψή µας η διοργάνωση σεµιναρίων παρουσίασης του ελαιολάδου µας και η διεξαγωγή σειράς γευσιγνωσιών. Την εν λόγω µεθόδευση εφαρµόζουν τακτικά οι Ιταλοί προκειµένου να αυξήσουν το µερίδιό τους στην αγορά. Η συµβολή και ο ρόλος του ΟΠΕ σε µια τέτοια περίπτωση είναι καταλυτικός και θα προτείναµε να εξεταστεί, σχετικά. Γ. ιαφήµιση χαµηλού προφίλ, ειδικές προσφορές και διαγωνισµοί (είτε µέσω ραδιοφωνικών εκποµπών που είναι σχετικά πιο συµφέρουσες οικονοµικά αλλά και αποτελεσµατικές, είτε onthe-spot µε ειδικά κουπόνια στα σηµεία πώλησης) µε έπαθλο ποσότητες ελαιολάδου ή ταξίδια στην Ελλάδα για τους συµµετέχοντες καταναλωτές θα δηµιουργούσαν, όπως πιστεύουµε, το απαιτούµενο κλίµα για την καλλιέργεια της γνωριµίας του καταναλωτικού κοινού µε το ελληνικό λάδι. Εφ όσον υπάρχουν σχετικά προγράµµατα στήριξης του ΟΠΕ ή άλλων φορέων για τέτοιου είδους δραστηριότητες, θα ήταν ευκταία η συµπερίληψη της περίπτωσης της Ιρλανδίας.. Επειδή η οργάνωση εβδοµάδων ελληνικών τροφίµων και γαστρονοµίας σε εδώ αλυσίδες σουπερµάρκετ δεν είναι πρακτικά εφικτή, λόγω της στενής για την ώρα, διαθέσιµης γκάµας κρίνεται σκόπιµη η συµµετοχή µας σε ανάλογες εκδηλώσεις µε θέµα τη Μεσογειακή διατροφή και κουζίνα. Σε µια απ αυτές που συµµετείχαµε πέρυσι (ήταν και η µοναδική που διοργανώθηκε στα δύο τελευταία χρόνια στην Ιρλανδία) από την αλυσίδα Superquinn, η επιτυχής παρουσία του ελληνικού ελαιολάδου στην εκδήλωση βοήθησε στην εδραίωση της συνεργασίας των εισαγωγέων του µε το εν λόγω σουπερµάρκετ και στην µόνιµη τοποθέτηση του προϊόντος στα ράφια των καταστηµάτων της αλυσίδας. Όπως και τότε αρωγός στην ελληνική συµµετοχή ήταν ο ΟΠΕ, πιστεύουµε ότι και σε µελλοντική εκδήλωση θα υπάρξει η αναγκαία συνδροµή του και, τέλος, Ε. Οι προσκλήσεις εκπροσώπων αλυσίδων σουπερµάρκετ και εισαγωγικών εταιρειών να επισκεφθούν την Ελλάδα (εγκαταστάσεις συσκευαστηρίων, ελαιοτριβεία και ιδίως εκθέσεις τροφίµων στην Ελλάδα) πιστεύουµε ότι θα συνεισέφερε θετικά στην επιδίωξη για εξασφάλιση ηυξηµένων θέσεων σε σηµεία πωλήσεως, εξέλιξη που είναι απαραίτητη για την αύξηση των πωλήσεων. Οι αρµόδιοι κλαδικοί φορείς θα µπορούσαν να συµβάλλουν, στα πλαίσια των δυνατοτήτων τους, στην ανάληψη και εφαρµογή µιας τέτοιας πρωτοβουλίας Καταλήγοντας κρίνουµε ως εφικτή, υπό τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις, την αύξηση των εξαγωγών µας στη µικρή συγκριτικά αγορά της Ιρλανδίας, δεδοµένης της υψηλής ποιότητας του ελληνικού ελαιολάδου. Το ελπιδοφόρο πρόσφατο ντεµπούτο του προϊόντος µας στα ράφια των ιρλανδικών σουπερµάρκετ σε συνάρτηση µε τη σταθερά µεγενθυνόµενη τοπική αγορά και η και η συχνότερη επαφή των ιρλανδών µε τη µεσογειακή διατροφή ως περιηγητών ή ιδιοκτητών κατοικίας στις χώρες της λεκάνης συµπεριλαµβανοµένης της Ελλάδος, αποτελούν κατά την πεποίθησή µας δύο πολύ ευνοϊκούς παράγοντες προς τη θετική κατεύθυνση.

9 IRELAND ΠΙΝΑΚΑΣ 1 OLIVE OIL IMPORTS Quantity in Tonnes Value in 000 COUNTRY OF ORIGIN Belgium China 2 16 Denmark France Germany Great Britain Greece Italy Netherlands Northern Ireland Portugal Spain USA Other TOTAL Source: CSO

10 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 IRELAND OLIVE OIL IMPORTS CN Virgin lampante olive oil obtained from the fruit of the olive tree solely by mechanic or other physical means under conditions that do not lead to deterioration of the oil*. COUNTRY OF ORIGIN Jan-Mar 2006 Quantity in Tonnes Value in Jan-Mar 2006 France Germany Great Britain Greece Italy Netherlands Spain Other TOTAL Source: CSO

11 IRELAND OLIVE OIL IMPORTS CN Olive oil obtained from the fruit of the olive tree solely by mechanic or other physical means under conditions that do not lead to deterioration of the oil, untreated (excl. virgin lampante oil)*. COUNTRY OF ORIGIN Jan-Mar 2006 Quantity in Tonnes Value in Jan-Mar 2006 Belgium France Germany Great Britain Greece Italy Morocco 1 5 Netherlands Northern Ireland Portugal Spain Tunisia Other TOTAL Source: CSO

12 IRELAND OLIVE OIL IMPORTS CN Olive oil and fractions obtained from the fruit of the olive tree solely by mechanic or other physical means under conditions that do not lead to deterioration of the oil (excl. virgin and chemically modified oil)* COUNTRY OF ORIGIN Jan-Mar 2006 Quantity in Tonnes Value in Jan-Mar 2006 Belgium France Great Britain Greece Italy Netherlands Spain USA Other TOTAL Source: CSO

13 IRELAND OLIVE OIL IMPORTS CN Crude olive oils and blends, including blends with those of heading 1509*. Quantity in Tonnes Value in 000 COUNTRY OF ORIGIN Denmark Great Britain Netherlands Northern Ireland Spain 8 24 Other TOTAL Source: CSO

14 IRELAND OLIVE OIL IMPORTS CN Other oils and their fractions, obtained solely from olives, whether or not refined, but not chemically modified, including blends of these oils or fractions with oils or fractions of heading 1509 (excluding crude oils)* Quantity in Tonnes Value in 000 COUNTRY OF ORIGIN Germany 2 8 Great Britain Italy Lebanon 1 Netherlands Spain 8 28 Other 1 TOTAL Source: CSO

15

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ EΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ Box 55565, 102 04 Stockholm, Sweden Tηλ. (+46-8) 545 660 16, 17, Tέλεφαξ (+46-8) 667 32 93 Email: sweden.oey@greekembassy.se

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΗΝ ΣΕΡΒΙΑ

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΗΝ ΣΕΡΒΙΑ Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΗΝ ΣΕΡΒΙΑ Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στο Βελιγράδι Simina 15 Beograd 11000 Tel. +381 11 3222338-3231577 Fax +381 11 3249215 Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρεσβεία της Ελλάδος στο Βέλγιο Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ

Πρεσβεία της Ελλάδος στο Βέλγιο Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ Πρεσβεία της Ελλάδος στο Βέλγιο Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ Βρυξέλλες, Δεκέμβριος 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ...3 1. ΒΕΛΓΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Πρεσβείας της Ελλάδος στο Παρίσι 17, rue Auguste Vacquerie 75116 Paris - France Tel. +331 47202660-47205154 Fax +331 40701904 e-mail

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ & ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΥΝΗΣΙΑ

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ & ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΥΝΗΣΙΑ Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ & ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΥΝΗΣΙΑ Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Πρεσβείας της Ελλάδος στην Τύνιδα 6, rue St. Fulgence, Notre Dame Tunis 1082 Tel. +216 71 288411-846632 Fax +216 71 789518

Διαβάστε περισσότερα

17, rue Auguste Vacquerie, 75116 Paris - Τηλέφωνο: 00331.47.20.26.60 - Φαξ: 00331.40.70.19.04 Ε-mail: ecocom-paris@mfa.gr - ambcomgr@yahoo.

17, rue Auguste Vacquerie, 75116 Paris - Τηλέφωνο: 00331.47.20.26.60 - Φαξ: 00331.40.70.19.04 Ε-mail: ecocom-paris@mfa.gr - ambcomgr@yahoo. Η μπύρα στην αγορά της Γαλλίας ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η μπύρα στην Γαλλία δεν είναι τόσο δημοφιλής όσο είναι ο οίνος. Το συγκεκριμένο ποτό δεν έχει την παράδοση και την φήμη που έχει σε άλλες ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΕΟΥΛ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ YΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΕΟΥΛ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ YΠΟΘΕΣΕΩΝ 1 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΕΟΥΛ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ YΠΟΘΕΣΕΩΝ Rm 2511, Jang Kyo Bldg, 1, Jang Kyo-dong, Chung-ku, Seoul, Korea 100-797 Τηλ:82-2-754-8292, Fax:82-2-754-8293 E-MAIL: commercial@greekemb.net

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Η στάση των Ελλήνων καταναλωτών έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και των σούπερ μάρκετ

Πτυχιακή Εργασία. Η στάση των Ελλήνων καταναλωτών έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και των σούπερ μάρκετ Πτυχιακή Εργασία Η στάση των Ελλήνων καταναλωτών έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και των σούπερ μάρκετ Σπουδαστής: Καραλάγας Γεώργιος Εισηγητής: Ντάνος Αναστάσιος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τ.Ε.Ι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΗ ΚΥΠΡΟ

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΗ ΚΥΠΡΟ Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΗ ΚΥΠΡΟ Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στη Λευκωσία Λεωφόρος Βύρωνος, 8-10 1096 Λευκωσία - Κύπρος Tel. +35722 672219-672604 Fax +35722 672703

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ *

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ * ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ * Διαπιστώσεις Διαπίστωση Ι: Ο όγκος και η αξία των εξαγωγών ελληνικών ελιών στην Ιαπωνία -αν και σε αυξητική πορεία την τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Η κυπριακή αγορά είναι µία µικρή σε µέγεθος αγορά, καθώς ο πληθυσµός

Διαβάστε περισσότερα

Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων

Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Αγρίνιο, 17-18 Ιανουαρίου 2004 1 Ερευνητικές Ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΡΩΣΙΑ

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΡΩΣΙΑ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΡΩΣΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΑ Συνολικός πληθυσμός: 142,960,000 Αστικός πληθυσμός: 73,8% Μόσχα: 13,500,000 Αγία Πετρούπολη: 4,750,000 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ Αν και στις προτιμήσεις των Ρώσων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΗ ΑΝΙΑ

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΗ ΑΝΙΑ Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΗ ΑΝΙΑ Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Πρεσβείας της Ελλάδος στη Κοπεγχάγη Hammerensgade 4 1267 Copenhagen - Denmark Tel. +45 33148486 Fax +45 33140235 e-mail commercial.greece@mail.dk

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Η κυπριακή αγορά είναι μία μικρή σε μέγεθος αγορά, καθώς ο πληθυσμός

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικός πληθυσμός: 1,344,130,000 Αστικός πληθυσμός: 50,5% Μ.Ο. ηλικίας πληθυσμού: 33 ετών Shanghai: 17,900,000 Guangzhou: (Canton) 15,300,000

Συνολικός πληθυσμός: 1,344,130,000 Αστικός πληθυσμός: 50,5% Μ.Ο. ηλικίας πληθυσμού: 33 ετών Shanghai: 17,900,000 Guangzhou: (Canton) 15,300,000 Συνολικός πληθυσμός: 1,344,130,000 Αστικός πληθυσμός: 50,5% Μ.Ο. ηλικίας πληθυσμού: 33 ετών Shanghai: 17,900,000 Guangzhou: (Canton) 15,300,000 Beijing:13,200.000 Shenzhen: 9,400,000 Η μεγαλύτερη χώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Ερεβάν, 13 Σεπτεμβρίου 2011

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Ερεβάν, 13 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : 6 Demirchian Str., 375002 Yerevan Τηλέφωνο : 003741-530051,530446 Τηλ/τυπο : 0037410-530049 Ηλεκ. Δ/νση : ecocom-yerevan@mfa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευασία και εξαγωγές: Περίπτωση του ελληνικού ελαιολάδου

Συσκευασία και εξαγωγές: Περίπτωση του ελληνικού ελαιολάδου Συσκευασία και εξαγωγές: Περίπτωση του ελληνικού ελαιολάδου Ημερίδα: «Συσκευασία - ετικέτα οίνου και ελαιολάδου: Η συμβολή τους στην επιτυχία» Καραβασίλης Δημήτρης Αθήνα Νοέμβριος 2014 Περιεχόμενα 1. 2.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΗ ΤΟΥΡΚΙΑ

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΗ ΤΟΥΡΚΙΑ Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΗ ΤΟΥΡΚΙΑ Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στη Κωνσταντινούπολη Đnönü Caddesi No:49, Akun Apt., D:8, K:7 80090 Gümüşsuyu, Đstanbul Tel. +90-212-245

Διαβάστε περισσότερα

2006 - ΕΤΟΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΕΛΙΑΣ

2006 - ΕΤΟΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΕΛΙΑΣ 2006 - ΕΤΟΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΕΛΙΑΣ Με απόφαση του Πρωθυπουργού, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1625/24/11/2005, ορίστηκε το 2006 ως Έτος Ελαιολάδου και Ελιάς και συγκροτήθηκε Επιτροπή προετοιμασίας των δράσεων.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Ανασκόπηση της αγοράς φέτας στις ΗΠΑ κατά το α εξάµηνο του 2012

ΘΕΜΑ Ανασκόπηση της αγοράς φέτας στις ΗΠΑ κατά το α εξάµηνο του 2012 ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 150 East 58 th Str. (17 th Floor), New York, NY 10155 Tel: 1-212-751-2404, Fax: 1-212-593-2278, E-mail: greektradeoffice@aol.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΑ Πληθυσμός: 311,591,917 New York: 21,900,000 Los Angeles: 18,000,000 Chicago: 9.850.000 Οι Η.Π.Α. είναι η μεγαλύτερη και ποιο δυναμική οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Πρεσβεία της Ελλάδος στο Βέλγιο Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων ΒΕΛΓΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΛΙΩΝ

Πρεσβεία της Ελλάδος στο Βέλγιο Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων ΒΕΛΓΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΛΙΩΝ Πρεσβεία της Ελλάδος στο Βέλγιο Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων ΒΕΛΓΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΛΙΩΝ Βρυξέλλες, Δεκέμβριος 2013 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

INCOFRUIT - (HELLAS)

INCOFRUIT - (HELLAS) Αριθ. Πρωτ. 251/ Σελ 1 Αθήνα 16.4,28 Προς ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ Κε Συνάδελφε Θέµα: Η αγορά χυµών της Γερµανίας Παραθέτουµε συνηµµένα το πρώτο ενηµερωτικό σηµείωµα σχετικά µε την αγορά χυµών της Γερµανίας, που συνέταξε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑ

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑ Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑ Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Πρεσβείας της Ελλάδος στη Βαρσοβία Biuro Radcy d/s Ekonomicznych I Handlowych 00071 Warszawa - Poland Tel. +48 22 8264828 Fax +48

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα αγοράς για την αγορά ελαιολάδου στην Πολωνία

Έρευνα αγοράς για την αγορά ελαιολάδου στην Πολωνία 1 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΒΑΡΣΟΒΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ul. Gornoslaska 35, 00-432 Warsaw Tel. 0048 22 622 94 60 Βαρσοβία, 12 Μαρτίου 2014 Fax. 0048 22 622 94 64 Ε-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΒΑΡΣΟΒΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ KANONIKO

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΒΑΡΣΟΒΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ KANONIKO 1 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΒΑΡΣΟΒΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ KANONIKO Ul. Gornoslaska 35, 00-432 Warsaw, Α ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ Τηλ. 0048-22-6229466 Fax. 0048-22-6229464 http://agora.mfa.gr/pl101

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΩΣΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

Η ΡΩΣΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Η ΡΩΣΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ Φεβρουάριος 2011 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ- ΕΓΧΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Εκτιμήσεις 1 φέρουν την αγορά φυτικών ελαίων γενικά

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΤ 2006-2012

1. ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΤ 2006-2012 Αρ. Πρωτ : 505 / Υ.102/2-4-2013 Προς Τπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Τποδομών Μεταφορών & Δικτύων Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Τποστήριξης Διεύθυνση Διοικητικού Σμήμα Γ Τπόψη κας Καλ. ιμιγδαλά Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ ΚΡΑΣΙΟΥ ΤΗ ΝΟΤΙΑΣ ΚΟΡΕΑΣ

ΑΓΟΡΑ ΚΡΑΣΙΟΥ ΤΗ ΝΟΤΙΑΣ ΚΟΡΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΟΥΛ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Rm 2511, Janggyo Bldg, Janggyo-dong 1, Chung-ku, Seoul, Korea 100-760 Τηλ: +82-2-754-8292, Fax: +82-2-754-8293 E-mail: ecocom-seoul@mfa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΥΗΔΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ ΑΓΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

ΣΟΥΗΔΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ ΑΓΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΣΟΥΗΔΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ ΑΓΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ Β4 Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΛΑΖΑΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Α Ο.Ε.Υ. ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Ο.Ε.Υ. ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ Έκταση: 450.295 τετρ.χλμ. Πληθυσμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΑΟΣ ΞΕΠΗΔΗΣΕ Η GAEA, ΜΑΝΑ ΓΗ ΜΗΤΕΡΑ ΟΛΩΝ 2

ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΑΟΣ ΞΕΠΗΔΗΣΕ Η GAEA, ΜΑΝΑ ΓΗ ΜΗΤΕΡΑ ΟΛΩΝ 2 1 ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΑΟΣ ΞΕΠΗΔΗΣΕ Η GAEA, ΜΑΝΑ ΓΗ ΜΗΤΕΡΑ ΟΛΩΝ 2 GAEA ΙΣΧΥΡΟ ΟΡΑΜΑ Ίδρυση:1995 Αφορμή: Έλλειψη ελληνικών ποιοτικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές Στόχος και όραμα της να αποτελέσει την Κορυφαία

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία της αγοράς τυριού στο Ηνωμένο Βασίλειο 1

Στοιχεία της αγοράς τυριού στο Ηνωμένο Βασίλειο 1 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΛΟΝΔΙΝΟΥ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Στοιχεία της αγοράς τυριού στο Ηνωμένο Βασίλειο 1 Η αγορά Το τυρί παραμένει ένα από τα βασικά περιεχόμενα του ψυγείου των βρετανικών νοικοκυριών,

Διαβάστε περισσότερα

Η Γαστρονοµία στο Μάρκετινγκ του Ελληνικού Τουρισµού. Γιώργος Δρακόπουλος Γενικός Διευθυντής ΣΕΤΕ

Η Γαστρονοµία στο Μάρκετινγκ του Ελληνικού Τουρισµού. Γιώργος Δρακόπουλος Γενικός Διευθυντής ΣΕΤΕ Η Γαστρονοµία στο Μάρκετινγκ του Ελληνικού Τουρισµού Γιώργος Δρακόπουλος Γενικός Διευθυντής ΣΕΤΕ 2ο Διεθνές Συνέδριο Αειφορία, Διατροφή, Τουρισµός: παράγοντες - κλειδιά για την εξωστρέφεια των ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2 Βασικά στοιχεία συνεισφοράς του Κλάδου Ποτοποιίας στη Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2 Βασικά στοιχεία συνεισφοράς του Κλάδου Ποτοποιίας στη Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών 1 Ο ΚΛΑΔΟΣ ΠΟΤΟΠΟΙΙΑΣ Ο κλάδος της Ποτοποιίας 1 υπάγεται στις Μεταποιητικές Βιομηχανίες, και συγκεκριμένα στη Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών 2. Η Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών περιλαμβάνει τους κλάδους

Διαβάστε περισσότερα

Η εγχώρια & παγκόσµια αγορά ελαιολάδου. Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ιευθυντής ΣΕΒΙΤΕΛ, Αθήνα, 9/5/2015

Η εγχώρια & παγκόσµια αγορά ελαιολάδου. Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ιευθυντής ΣΕΒΙΤΕΛ, Αθήνα, 9/5/2015 Η εγχώρια & παγκόσµια αγορά ελαιολάδου Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ιευθυντής ΣΕΒΙΤΕΛ, Αθήνα, 9/5/2015 Ελιά, το ευλογηµένο δένδρο της Μεσογείου. Το προϊόν της, το ελαιόλαδο είναι ένα ζωντανό προϊόν που χρειάζεται ιδιαίτερη

Διαβάστε περισσότερα

Gornoslaska 35 00-432 Warsaw, Poland tel. 0048 22 622 94 60, 622 94 61, 826 48 28 fax. 0048 22 622 94 64, 826 40 08 Web Site: http://www.agora.mfa.

Gornoslaska 35 00-432 Warsaw, Poland tel. 0048 22 622 94 60, 622 94 61, 826 48 28 fax. 0048 22 622 94 64, 826 40 08 Web Site: http://www.agora.mfa. ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗΝ ΒΑΡΣΟΒΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Gornoslaska 35 00-432 Warsaw, Poland tel. 0048 22 622 94 60, 622 94 61, 826 48 28 fax. 0048 22 622 94 64, 826 40 08 Web Site:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Σειρά δράσεων προωθεί η Εθνική Τράπεζα, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για στήριξη του παραγωγικού δυναμικού.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Σειρά δράσεων προωθεί η Εθνική Τράπεζα, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για στήριξη του παραγωγικού δυναμικού. 13/5/2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Σειρά δράσεων προωθεί η Εθνική Τράπεζα, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για στήριξη του παραγωγικού δυναμικού. Με αφορμή εμπεριστατωμένη μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικής Ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό μάρκετινγκ

Στρατηγικό μάρκετινγκ Στρατηγικό μάρκετινγκ Σε ποιές αγορές θα κινηθούμε ; Τι θέση θα επιδιώξουμε και πως θα την επιτύχουμε ; ανάλογα με τους στόχους μας και τους διαθέσιμους πόρους, μέσα, ικανότητες Ανάλυση ελκυστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Ερεβάν, 26 Ιουλίου 2012. : Εισαγωγές ειδών γυαλιού στην Αρμενία.

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Ερεβάν, 26 Ιουλίου 2012. : Εισαγωγές ειδών γυαλιού στην Αρμενία. ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : 6 Demirchian Str., 375002 Yerevan Τηλέφωνο : 003741-530051,530446 Τηλ/τυπο : 0037410-530049 Ηλεκ. Δ/νση : ecocom-yerevan@mfa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής MARKETING

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής MARKETING Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής MARKETING Τα στοιχεία του Marketing Διαπίστωση των μεταβαλλόμενων αναγκών Επιθυμιών και προτιμήσεων Σχεδιασμός του προϊόντος Τα σημεία πώλησης Δίκτυα Διανομής Κοστολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Από το αγρόκτημα στο πιάτο Farm to fork. Μαριέττα Κονταρίνη Ημερίδα για την Ασφάλεια Τροφίμων ΕΣΔΥ 27/4/2015

Από το αγρόκτημα στο πιάτο Farm to fork. Μαριέττα Κονταρίνη Ημερίδα για την Ασφάλεια Τροφίμων ΕΣΔΥ 27/4/2015 Από το αγρόκτημα στο πιάτο Farm to fork Μαριέττα Κονταρίνη Ημερίδα για την Ασφάλεια Τροφίμων ΕΣΔΥ 27/4/2015 Να εμπιστευόμαστε την Τροφή μας?? Τα τρόφιμα και ο Καταναλωτής Τροφή είναι Διαθέσιμη? Προσιτή?

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ: Ετήσια Έκθεση 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ: Ετήσια Έκθεση 2011 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatasi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΣΚΟΠΟΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΙΚΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Σκοπός του συγκεκριμένου Σήματος είναι η πιστοποίηση των προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

«Οι ελληνικές εξαγωγές και η πορεία τους παγκοσμίως. Η Κρήτη στις αγορές του κόσμου.»

«Οι ελληνικές εξαγωγές και η πορεία τους παγκοσμίως. Η Κρήτη στις αγορές του κόσμου.» «Οι ελληνικές εξαγωγές και η πορεία τους παγκοσμίως. Η Κρήτη στις αγορές του κόσμου.» Το ελληνικό εμπορικό «δαιμόνιο» παραμένει σταθερό και αναμφισβήτητα ισχυρό εδώ και αιώνες. Αν κάποιος ανατρέξει στην

Διαβάστε περισσότερα

INCOFRUIT - (HELLAS)

INCOFRUIT - (HELLAS) Αριθ. Πρωτ. 251/ Σελ 1 Αθήνα 16.4,2008 1 Προς ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ Κε Συνάδελφε Θέµα: Ενηµερωτικό δελτίο για την αγορά αγροτικών προϊόντων στη Γερµανία Παραθέτουµε συνηµµένα το πρώτο ενηµερωτικό δελτίο µε ειδήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η αλήθεια για το γάλα

Η αλήθεια για το γάλα Η αλήθεια για το γάλα Υφιστάµενο πλαίσιο Σύµφωνα µε το υφιστάµενο πλαίσιο στην Ελλάδα υπάρχει γάλα χαµηλής παστερίωσης διάρκειας µέχρι 5 ηµερών, που µπορεί να ονοµάζεται και «φρέσκο» και γάλα υψηλής παστερίωσης-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΑΙΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΠΑΚΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΣΤΟ ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ Ιανουάριος 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πίνακας Περιεχομένων...

Διαβάστε περισσότερα

To 1 ο Κλιματικά Ουδέτερο Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο στον κόσμο και η Οικολογική Σήμανση

To 1 ο Κλιματικά Ουδέτερο Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο στον κόσμο και η Οικολογική Σήμανση To 1 ο Κλιματικά Ουδέτερο Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο στον κόσμο και η Οικολογική Σήμανση ποια είναι η GAEA Η GAEA είναι μια Ελληνική εταιρεία που ιδρύθηκε το 1995 προκειμένου να καλύψει το κενό που υπήρχε

Διαβάστε περισσότερα

Τιμολόγηση Πρoϊόντων

Τιμολόγηση Πρoϊόντων ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟΧΟΙ Αύξηση του τζίρου Διαφοροποίηση Πρϊόντων Τιμολογιακοί Στόχοι Διατήρηση μιας κατάλληλης εικόνας Αύξηση της πελατείας σε περιόδους μειωμένης ζήτησης Πώληση εποχιακών προϊόντων Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ

ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ANUFOOD Eurasia Κωνσταντινούπολη 14 έως 16 Μαϊου 2015 στο εκθεσιακό κέντρο TUYAP. ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΘΕΣΗΣ Οι επαγγελµατίες του κλάδου Τροφίµων- Ποτών περιµένουν µε ανυποµονησία την.ε. ANUFOOD Eurasia που για πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

«1. Τι είναι τα ΜΗΣΥΦΑ

«1. Τι είναι τα ΜΗΣΥΦΑ «1. Τι είναι τα ΜΗΣΥΦΑ Μη Συνταγογραφούµενα Φάρµακα είναι τα φάρµακα που θεωρούνται κατάλληλα για χρήση από το ευρύ κοινό χωρίς να απαιτείται για τη χρήση τους ιατρική συνταγή και που δεν αποζηµιώνονται

Διαβάστε περισσότερα

foodstandard ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

foodstandard ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ Ελαιόλαδο Νοµοθεσία - Ελαιόλαδο - Καν. (ΕΚ) αριθ. 1019/2002, για τις προδιαγραφές εµπορίας του ελαιολάδου. (όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Προφίλ. Πρόκειται για ένα επιχειρηματικό σχήμα εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με έδρα το Μεσολόγγι Αιτωλοακαρνανίας.

Εταιρικό Προφίλ. Πρόκειται για ένα επιχειρηματικό σχήμα εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με έδρα το Μεσολόγγι Αιτωλοακαρνανίας. Εταιρικό Προφίλ Πρόκειται για ένα επιχειρηματικό σχήμα εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με έδρα το Μεσολόγγι Αιτωλοακαρνανίας. Ιδρύθηκε στις αρχές του 2012 "Messolongi Fields are located in the Greek Aetolia-

Διαβάστε περισσότερα

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού :

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού : «Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού : Επιχειρηµατική Καθοδήγηση για την Βιωσιµότητα των Αγροτικών Επιχειρήσεων & Προοπτικές Αρωµατικών-Φαρµακευτικών και Ενεργειακών φυτών» Ανάλυση της Απόδοσης της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 31 ΜΑΙΟΥ 2013 ΘΕΜΑΤΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 31 ΜΑΙΟΥ 2013 ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 31 ΜΑΙΟΥ 2013 ΘΕΜΑΤΑ Θέμα 1 (2 Μονάδες) Η Creta Farm είναι μια ελληνική αλλαντοβιομηχανία

Διαβάστε περισσότερα

Οι εισαγωγές αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 70% της συνολικής αγοράς (τιμές χονδρεμπορίου)

Οι εισαγωγές αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 70% της συνολικής αγοράς (τιμές χονδρεμπορίου) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : 1 A Holland Park, London, W11 3TP Τηλέφωνο : 020 7727 8860 Λονδίνο, 18 Απριλίου 2008 Φαξ : 020 7727 9934 Ηλ. Δ/νση : commercial@greekembassy.org.uk

Διαβάστε περισσότερα

ΟLYMPIA ΝΑΤΙΟΝΑL HALL

ΟLYMPIA ΝΑΤΙΟΝΑL HALL Έχουµε την τιµή να σας πληροφορήσουµε ότι η Εταιρεία µας Butterfly Communication επεκτείνοντας την παρουσία της στο χώρο των εκθέσεων, εξασφάλισε την συνεργασία της µε την εταιρεία GREEK AGORA EXPO LTD

Διαβάστε περισσότερα

Αυτή η τελειότητα εκφράζεται µέσα στα «έργα»µας

Αυτή η τελειότητα εκφράζεται µέσα στα «έργα»µας Όταν ο σεβασµός στις παραδόσεις και η εµπειρία που δηµιουργείται από την πολύχρονη επιµονή ορισµένων ανθρώπων στο «έργο» τους συνδυάζεται µε τα υψηλότερα κριτήρια ποιότητας και υψηλής αισθητικής το αποτέλεσµαδενµπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΒΕΛΓΙΟΥ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΒΕΛΓΙΟΥ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΒΕΛΓΙΟΥ Το επίπεδο των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων Ελλάδας Βελγίου, καίτοι αρκετά υψηλό και ευρύ από απόψεως συνεργασιών,

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΘΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ» Γκουλιαδίτη Φρειδερίκη Γεωπόνος Κέντρο Μελισσοκομίας ΠΑΣΕΓΕΣ

«ΟΡΘΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ» Γκουλιαδίτη Φρειδερίκη Γεωπόνος Κέντρο Μελισσοκομίας ΠΑΣΕΓΕΣ «ΟΡΘΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ» Γκουλιαδίτη Φρειδερίκη Γεωπόνος Κέντρο Μελισσοκομίας ΠΑΣΕΓΕΣ Ποιο είναι το θέμα μας Η Ελληνική μελισσοκομία έχει κατακτήσει σημαντική θέση στην ελληνική αγροτική

Διαβάστε περισσότερα

3000 B.C. Organic Extra Virgin Olive Oil

3000 B.C. Organic Extra Virgin Olive Oil Το Κτήµα Κοτσώνη βρίσκεται στη Βορειοανατολική Πελοπόννησο, στην περιφέρεια των Αρχαίων Μυκηνών και του Άργους. Μια λοφώδης περιοχή που από την αρχαιότητα φηµίζεται για το φυσικό της κάλλος αλλά και την

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΟΡΕΑΣ

Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΟΡΕΑΣ Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΟΡΕΑΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΕΟΥΛ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ YΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθανάσιος Καραπέτσας Σύµβουλος Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων 7 Ιανουαρίου 2014 1 Γενικές Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΕ ΙΤΑΛΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 2014

ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΕ ΙΤΑΛΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 2014 ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΕ ΙΤΑΛΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 2014 Σύνταξη - Επιμέλεια: Δ. Λαλούντας α. Γενικά Σύμφωνα με στοιχεία της Ιταλικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ΙSTAT) με βάση τους διψήφιους κωδικούς

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση για το Δίκτυο Αegean Cuisine και πληροφορίες για την ένταξη επιχειρήσεων της Σάμου & Ικαρίας

Ενημέρωση για το Δίκτυο Αegean Cuisine και πληροφορίες για την ένταξη επιχειρήσεων της Σάμου & Ικαρίας Ενημέρωση για το Δίκτυο Αegean Cuisine και πληροφορίες για την ένταξη επιχειρήσεων της Σάμου & Ικαρίας 1 Προς: Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης, παραγωγοί και έμποροι, μέλη του Επιμελητηρίου Σάμου Αγαπητοί

Διαβάστε περισσότερα

foodstandard Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι,

foodstandard Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, Η πολιτική ποιότητας της ΕΕ για τα αγροδιατροφικά προϊόντα συνίσταται -στην ουσία- σε µια προσπάθεια να εγκαθιδρυθεί, µε την εγγύηση της ΕΕ, µια αξιόπιστη γέφυρα για τη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΧΑΡΙΖΕΤΑΙ ; ΌΧΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ!

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΧΑΡΙΖΕΤΑΙ ; ΌΧΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ! Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΧΑΡΙΖΕΤΑΙ ; ΌΧΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ! ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΖΕΥΣ 1993 ΚΡΙΣΗ ΑΚΤΙΝΙΔΙΟΥ ΙΔΡΥΣΗ ΖΕΥΣ ΤΟ 1993 ΠΟΛΥΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε Η ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ Η ΖΕΥΣ ΠΑΡΑΓΕΙ ΣΥΝΤΗΡΕΙ ΔΙΑΚΙΝΕΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΕΙ ΤΥΠΟΠΟΙΕΙ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΩΝ ΝΩΠΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Καΐρου Κάιρο, Μάιος 2014 1. Εισαγωγικά 2. Στατιστικά στοιχεία - παρατηρήσεις 3. Συµπεράσµατα 4. Πηγές 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Παραδοσιακά,

Διαβάστε περισσότερα

Κρήτη. κρίση: Η ανάπτυξη των κρητικών προϊόντων εν µέσω κρίσης

Κρήτη. κρίση: Η ανάπτυξη των κρητικών προϊόντων εν µέσω κρίσης Κρήτη κρίση: VS Η ανάπτυξη των κρητικών προϊόντων εν µέσω κρίσης Εικόνα της Κρήτης σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα O Χαμηλότερα υπότιτλος ποσοστά ανεργίας στο νησί με της 2,5 μονάδες σελίδας κάτω από τον

Διαβάστε περισσότερα

Κύριες Δράσεις του ΚΑΠΕ στο έργο ETRES

Κύριες Δράσεις του ΚΑΠΕ στο έργο ETRES ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ: ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΠΕ - LIFE03 ENV/GR/000219 Αθήνα,, 31 Μαρτίου 2006 http://www.cres.gr/etres Applying European Emissions Trading & Renewable Energy Support

Διαβάστε περισσότερα

The Network. Η πλατφόρμα μας

The Network. Η πλατφόρμα μας The Network Το THE FOOD NETWORK της OnlyDeli.com, αποτελεί μια διαδικτυακή πλατφόρμα παρουσίασης και πώλησης τροφίμων. Παραγωγοί, μεταποιητές και έμποροι από όλη την Ελλάδα έχουν την δυνατότητα να προβάλουν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΥ.ΓΕ. ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΑΕ Agrino. 1969 Δημιουργία του σήματος Agrino Τυποποίηση στη χάρτινη συσκευασία.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΥ.ΓΕ. ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΑΕ Agrino. 1969 Δημιουργία του σήματος Agrino Τυποποίηση στη χάρτινη συσκευασία. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΥ.ΓΕ. ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΑΕ Agrino 1955 Ίδρυση της εταιρείας με έδρα το Αγρίνιο. 1962 Κατασκευή του πρώτου εργοστασίου στο Αγρίνιο. 1969 Δημιουργία του σήματος Agrino Τυποποίηση στη χάρτινη συσκευασία.

Διαβάστε περισσότερα

IFE 11 - THE INT L FOOD & DRINK EVENT Λονδίνο, 13-16/3/2011

IFE 11 - THE INT L FOOD & DRINK EVENT Λονδίνο, 13-16/3/2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ Δ/ΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΟΤΩΝ & ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ IFE 11 - THE INT L FOOD & DRINK EVENT Λονδίνο, 13-16/3/2011 Aγαπητοί συνεργάτες, Εκατοντάδες ελληνικές επιχειρήσεις αύξησαν

Διαβάστε περισσότερα

Ελαιόλαδο-Βρώσιµη ελιά

Ελαιόλαδο-Βρώσιµη ελιά Ελαιόλαδο-Βρώσιµη ελιά Κατανοώντας την πραγµατική τους αξία! Ακτινογραφώντας σηµαντικές αγορές Έκταση 100 εκατ. στρέμματα με ελαιόδεντρα 98 εκατ. στηλεκάνητηςμεσογείου 23 εκατ. στηνισπανία 18 εκατ. στηνιταλία

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου

Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου Ιανουάριος - Απρίλιος Καταναλωτική δαπάνη εισερχόμενου τουρισμού σε έξι Μεσογειακές χώρες, με επιμέρους στοιχεία για την Ελλάδα Αύγουστος 2 Αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες και προκλήσεις των Εξαγωγών Τροφίμων στις ΗΠΑ. Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης Διευθύνων Σύμβουλος, Pelopac ABEE

Ευκαιρίες και προκλήσεις των Εξαγωγών Τροφίμων στις ΗΠΑ. Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης Διευθύνων Σύμβουλος, Pelopac ABEE Ευκαιρίες και προκλήσεις των Εξαγωγών Τροφίμων στις ΗΠΑ Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης Διευθύνων Σύμβουλος, Pelopac ABEE Πως ξεκινήσαμε Η Pelopac σήμερα Προϊόντα Ελιές Πιπεριές Μεζέδες / Antipasti Tapenades/Dips

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Έντονο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (Η/Ε). Σύμφωνα με μελέτη που εκπόνησε η ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογική καλλιέργεια της ελιάς Ανάπτυξη - Προοπτικές

Βιολογική καλλιέργεια της ελιάς Ανάπτυξη - Προοπτικές 2 o Διεθνές Συνέδριο για την Ποιότητα και την Εμπορία των Αγροτικών Προϊόντων Χερσόνησος Κρήτης 25 27 Σεπτεμβρίου 2008 Βιολογική καλλιέργεια της ελιάς Ανάπτυξη - Προοπτικές Δημήτρης Ζιώγας Διεύθυνση Πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογική προβατοτροφία

Βιολογική προβατοτροφία Ινστιτούτο Γεωργοοικονοµικών και Κοινωνιολογικών Ερευνών Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας Λ. ηµοκρατίας 61, 135 61 Αγ. Ανάργυροι, Αττική Τηλ. 210 27 56 596, Fax 210 27 51 937 Email tzouramani.inagrop@nagref.gr

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους

Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους Ειδικό ευρωβαρόμετρο 386 Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στον πληθυσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ευρύτερα ομιλούμενη μητρική γλώσσα είναι η γερμανική (16%), έπονται η ιταλική και η αγγλική (13%

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2)

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΒΑΣΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ Στο πλαίσιο της µελέτης WETO-H2 εκπονήθηκε σενάριο προβλέψεων και προβολών αναφοράς για το παγκόσµιο σύστηµα ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ. PLMA s WORLD OF PRIVATE LABEL Άμστερνταμ-Ολλανδία, 28-29 Μαΐου 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ. PLMA s WORLD OF PRIVATE LABEL Άμστερνταμ-Ολλανδία, 28-29 Μαΐου 2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΤΩΝ PLMA s WORLD OF PRIVATE LABEL Άμστερνταμ-Ολλανδία, 28-29 Μαΐου 2013 Aγαπητοί συνεργάτες, Εκατοντάδες

Διαβάστε περισσότερα

1η PRIVATE LABEL. 1-3 Οκτωβρίου 2010. Διεθνής Έκθεση Προϊόντων Ιδιωτικής Ετικέτας. HELEXPO PALACE, Αθήνα

1η PRIVATE LABEL. 1-3 Οκτωβρίου 2010. Διεθνής Έκθεση Προϊόντων Ιδιωτικής Ετικέτας. HELEXPO PALACE, Αθήνα 1η PRIVATE LABEL Διεθνής Έκθεση Προϊόντων Ιδιωτικής Ετικέτας 1-3 Οκτωβρίου 2010 HELEXPO PALACE, Αθήνα Ο κλάδος της Private Label στην Ελλάδα βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο σε σχέση με άλλες Ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

Φωτογραφίες από τις τρεις προηγούμενες διοργανώσεις της Παγκρήτιας Έκθεσης, στην Αθήνα.

Φωτογραφίες από τις τρεις προηγούμενες διοργανώσεις της Παγκρήτιας Έκθεσης, στην Αθήνα. 2 Φωτογραφίες από τις τρεις προηγούμενες διοργανώσεις της Παγκρήτιας Έκθεσης, στην Αθήνα. ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 30 Οκτωβρίου έως 5 Νοεμβρίου 2015 Προϊόντα Γεύσεις Υπηρεσίες Πολιτισμός ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ

ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ Ονοματεπώνυμο: Τολιόπουλος Κωνσταντίνος Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Κριτσωτάκις Γεώργιος Δεκέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΤΩΝ ΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ OIL CHINA Πεκίνο, 15-17 Μαρτίου 2009 Αγαπητοί συνεργάτες, Εκατοντάδες ελληνικές

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΚΡΑΤΙΝΟΥ 11 10552 ΑΘΗΝΑ (210.5228925 210.5221515 - FAX: 210.5242568 e-mail: pse@otenet.gr site: www.pse.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΚΡΑΤΙΝΟΥ 11 10552 ΑΘΗΝΑ (210.5228925 210.5221515 - FAX: 210.5242568 e-mail: pse@otenet.gr site: www.pse. ΚΡΑΤΙΝΟΥ 11 10552 ΑΘΗΝΑ (210.5228925 210.5221515 - FAX: 210.5242568 e-mail: pse@otenet.gr site: www.pse.gr ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2010 Εξαγωγές στις ΗΠΑ: «Ελληνική» φέτα από το Ουισκόνσιν, άγνοια

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Μάρκετινγκ βιολογικών προϊόντων και Συμπεριφορά Καταναλωτή

Πτυχιακή Εργασία. Μάρκετινγκ βιολογικών προϊόντων και Συμπεριφορά Καταναλωτή Τεχνολογικό εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Τμήμα Λογιστικής Πτυχιακή Εργασία Μάρκετινγκ βιολογικών προϊόντων και Συμπεριφορά Καταναλωτή Επιβλέπων Καθηγητής: Εισηγητής: Ιφιγένεια Καναρίδου Αριθμός Μητρώου:

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρία εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ασφάλειας των τροφίμων ISO 22.000:2005 πιστοποιημένο από την TÜV HELLAS.

Η εταιρία εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ασφάλειας των τροφίμων ISO 22.000:2005 πιστοποιημένο από την TÜV HELLAS. από το 1966 Το Χθες Το πρώτο τυροκομείο της οικογένειας ιδρύθηκε το 1966, από τον παππού της οικογένειας Γρηγόρη στο χωριό Χύδηρα της Λέσβου. Το χωριό Χύδηρα είναι ένα μικρό σχετικά χωριό δυτικά του νησιού,

Διαβάστε περισσότερα

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά Νότια Ευρώπη Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός Η πρόσφατη οικονομική κρίση επηρέασε εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών με πολλούς να χάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα. Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας

Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα. Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας 1 Η ΕΛΕΑΒΙΟΜ και ο ρόλος της Η Ελληνική Εταιρία (Σύνδεσμος) Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Στις ερωτήσεις που σημειώνονται με αστερίσκο πρέπει να δοθεί οπωσδήποτε απάντηση. 1. ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΣΑΣ 1.1 Είστε εγκατεστημένος/η στην παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός: 3.650.000 Ευρώ Φορέας υλοποίησης: Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορείου ΟΠΕ ΑΕ Χρηματοδότηση: Συγχρηματοδότηση από την Ελλάδα και

Προϋπολογισμός: 3.650.000 Ευρώ Φορέας υλοποίησης: Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορείου ΟΠΕ ΑΕ Χρηματοδότηση: Συγχρηματοδότηση από την Ελλάδα και Προϋπολογισμός: 3.650.000 Ευρώ Φορέας υλοποίησης: Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορείου ΟΠΕ ΑΕ Χρηματοδότηση: Συγχρηματοδότηση από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

PARATUS EUROPE Memo Σεπτέμβριος 15

PARATUS EUROPE Memo Σεπτέμβριος 15 PARATUS EUROPE Memo Σεπτέμβριος 15 Μάθετε τα πάντα για το Ελαιόλαδο, σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα από επαγγελματίες για επαγγελματίες! Το μόνο που οδηγεί σε επαγγελματική πιστοποίηση! Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΡΕΑΤΩΝ (σε τόνους)

ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΡΕΑΤΩΝ (σε τόνους) ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ Παραγωγή, Αγορά, Εξωτερικό εμπόριο ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΡΕΑΤΟΣ Το 2013, η ισπανική παραγωγή χοιρινού κρέατος έφθασε τα 3,44 εκατομμύρια τόνους και ο αριθμός των σφαγέντων ζώων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (Η.Β.)

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (Η.Β.) ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (Η.Β.) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Η.Β. ΑΓΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ Β4 Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΛΑΖΑΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Α Ο.Ε.Υ. ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Ο.Ε.Υ. ΛΟΝΔΙΝΟΥ Έκταση: 243.820 τετρ.χλμ.

Διαβάστε περισσότερα

Προϊόντα που προβάλλονται:

Προϊόντα που προβάλλονται: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ Δ/ΝΣΗ EKΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ FOOD AND HOTEL KOREA 2 0 0 9 Σεούλ 13-16/5/2009 Aγαπητοί συνεργάτες, Εκατοντάδες ελληνικές επιχειρήσεις αύξησαν το 2008

Διαβάστε περισσότερα