ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ- ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. Του Σωματείου με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ- ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. Του Σωματείου με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ»"

Transcript

1 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ- ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Του Σωματείου με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ» Κεφάλαιο Α ΙΔΡΥΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ-ΣΥΣΤΑΣΗ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ Ιδρύεται σωματείο, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τα άρθρα του Αστικού Κώδικα και τα άρθρα του παρόντος Καταστατικού. Οι κατά την πρώτη ιδρυτική συγκέντρωση ψηφίσαντες και υπογράφοντες το παρόν Καταστατικό είναι οι ιδρυτές και τα πρώτα μέλη του Σωματείου και θα καλούνται στο εξής «ιδρυτικά μέλη» για διαχωρισμό τους από τα υπόλοιπα μέλη που έχουν προσχωρήσει σε αυτό μετά από την υποβολή της αίτησης για την εγγραφή του στο ειδικό δημόσιο βιβλίο που τηρείται στο Πρωτοδικείο Πειραιώς, 1

2 και τα οποία θα αποκαλούνται στο εξής «μέλη». Όπου αναφέρεται ο όρος μέλη, χωρίς εισαγωγικά εννοούνται μαζί τα «ιδρυτικά μέλη» και τα «μέλη». Η διάρκεια του Σωματείου είναι αορίστου χρόνου. ΑΡΘΡΟ 2 ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ- ΕΔΡΑ Η επωνυμία του Σωματείου είναι «ΕΝΩΣΗ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ». Η επωνυμία δεν μπορεί να αλλάξει παρά μόνο με τροποποίηση του Καταστατικού. Το Σωματείο χρησιμοποιεί στρογγυλή σφραγίδα η οποία φέρει κυκλικά-περιμετρικά την επωνυμία του και στο μέσον απεικονίζεται η εικόνα της Παναγίας που κρατά τον Ιησού Χριστό. Έχει και σημαία της οποίας ο τύπος θα ορισθεί από το Διοικητικό συμβούλιο. Εορτάζει την Ημέρα της Υπαπαντής του Ιησού Χριστού, στις 2 Φεβρουαρίου. Έδρα του Σωματείου ορίζεται η πόλη του Κορυδαλλού. Το Σωματείο μπορεί με απόφαση του Δ.Σ. του να αλλάζει διεύθυνση, μέσα στα όρια της έδρας του και να ιδρύει παραρτήματα / γραφεία και σε άλλα μέρη της χώρας για την προώθηση των σκοπών του χωρίς τροποποίηση του Καταστατικού του. Με την απόφαση που θα ιδρύονται αυτά τα παραρτήματα / γραφεία θα ορίζονται και οι όροι λειτουργίας και η φύση και έκταση των εργασιών τους. Με τον ίδιο τρόπο το Δ.Σ. μπορεί να καταργεί τα παραρτήματα 2

3 αυτά ή να τροποποιεί τους όρους λειτουργίας τους και τη φύση και την έκταση των εργασιών τους. ΑΡΘΡΟ 3 ΣΚΟΠΟΣ-ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Το Σωματείο δεν έχει κερδοσκοπικό σκοπό. Ο σκοπός του είναι: 1. H προώθηση των συμφερόντων των οικογενειών με τρία (3) τέκνα. 2. Η εξομοίωση και η ένταξη των μελών του στις ευεργετικές διατάξεις των νόμων που ισχύουν για τους πολύτεκνους. 3. Η προστασία του θεσμού της οικογένειας και της μητρότητας 4. Η ανάπτυξη του πνεύματος συναδέλφωσης και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του. 5. Η πολιτιστική και πνευματική ανύψωση των μελών του και της νεολαίας ειδικότερα. 6. Η καλλιέργεια των εθνικών παραδόσεων, ηθών και Ελληνορθόδοξων ιδεών. 7. Η λήψη κάθε πρόσφορου μέτρου και απόφασης που αποσκοπεί στην βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των οικογενειών με τρία (3) τέκνα και στην προαγωγή της ηθικής, κοινωνικής, οικονομικής και επαγγελματικής 3

4 καταστάσεως των μελών του συλλόγου και των οικογενειών τους. Για την επίτευξη των σκοπών του το σωματείο θα προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των παρακάτω: α) Προώθηση ρυθμίσεων από την πολιτεία και τις τοπικές αρχές που θα διασφαλίζουν δικαιότερη αντιμετώπιση, θα εξυψώνουν το βιοτικό επίπεδο και θα προάγουν την ηθική, κοινωνική, οικονομική και επαγγελματική κατάσταση των μελών του. β) Στήριξη των μελών του σε δίκαια αιτήματα τους που άπτονται του σκοπού του και απέναντι σε οποιονδήποτε τρίτο, γ) Εκπροσώπηση των μελών του σε διάφορα τραπέζια συζήτησης και διαπραγμάτευσης, δ) Παρέμβαση για πρόκληση και ενίσχυση θετικών πρωτοβουλιών υπέρ των συμφερόντων των μελών του. ε) Οικοδόμηση καλών σχέσεων και καναλιών επικοινωνίας με πρόσωπα, υπηρεσίες, οργανισμούς και μέσα μαζικής ενημέρωσης που μπορούν να συνεισφέρουν στην εκπλήρωση του σκοπού του. στ) Συμμετοχή σε ευρύτερης έκτασης Όργανα ή Ενώσεις εκπροσώπησης προσώπων της ίδιας ή συναφούς κατηγορίας με τα μέλη του, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά τα Όργανα θα είναι 4

5 αρκετά δραστήρια και ότι θα υπάρχει ταύτιση απόψεων μεταξύ αυτών και του Σωματείου. ζ) Ενημέρωση των μελών του για τις εξελίξεις σε θέματα που τα ενδιαφέρουν και άπτονται του σκοπού του. η) Προαγωγή του θεσμού του τριτέκνου ως πολύτεκνου και ανάδειξη του δημογραφικού προβλήματος, θ) Καλλιέργεια σχέσεων επικοινωνίας, αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας μεταξύ των μελών του. ι) Πληροφόρηση, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης σε θέματα που άπτονται του σκοπού του. κ) Συμβολή στην επίλυση του δημογραφικού προβλήματος στο μέτρο των δυνατοτήτων του. λ) Προστασία του θεσμού της οικογένειας, μ) Η παρουσία του στα πολιτιστικά δρώμενα των Δήμων Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς και Νήσων και η προσφορά σε αναξιοπαθούντα μέλη, μεταξύ των μελλοντικών φιλοδοξιών του συγκαταλέγονται η ίδρυση τράπεζας αίματος, η σύσταση ταμείου αλληλοβοήθειας και η λειτουργία παραθεριστικής κατασκήνωσης για τα παιδιά των οικογενειών των μελών. 5

6 ΑΡΘΡΟ 4 ΜΕΣΑ Την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών του και υλοποίηση των ως άνω ενεργειών του το Σωματείο θα επιδιώκει με κάθε νόμιμο και πρόσφορο μέσο, ήτοι ενδεικτικά μέσα αποτελούν: α) Ο σχεδιασμός, η διαχείριση, η υλοποίηση και η συμμετοχή σε δράσεις, προγράμματα και πρωτοβουλίες τόσο από εθνικούς φορείς, κρατικούς ή μη, όπως ενδεικτικά Υπουργείων, Περιφερειών, της Εκκλησίας της Ελλάδος, των Μητροπόλεων, των Ιερών Μονών και άλλων φορέων όσο και ευρωπαϊκά ή/και διεθνή όργανα όπως ενδεικτικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και άλλων ευρωπαϊκών ή/και διεθνών φορέων και οργανώσεων. β) Η αποδοχή οικονομικών επιχορηγήσεων και οποιασδήποτε μορφής οικονομικών ενισχύσεων από διάφορα νομικά και φυσικά πρόσωπα, ήτοι ενδεικτικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Υπουργεία, την Εκκλησία της Ελλάδος, από Μητροπόλεις ή Ιερές Μονές, κρατικά λαχεία, μεμονωμένους πολίτες ή νομικά πρόσωπα, μέλη ή μη, ευεργέτες και δωρητές του σωματείου. γ) η δημιουργία και η συντήρηση, καθώς επίσης και η συμμετοχή σε διεθνή και τοπικά δίκτυα συνεργασίας, fora και websites. δ) Η διεξαγωγή ερευνών και μελετών σχετικών με το σκοπό του. 6

7 ε) Η έκδοση εφημερίδας, περιοδικών, βιβλίων, ημερολογίων, εντύπων ψυχαγωγικού ενδιαφέροντος και άλλων εντύπων, στ) Η διοργάνωση και η συμμετοχή σε παρουσιάσεις, διαλέξεις, σεμινάρια και συνέδρια και σε πολιτιστικές, καλλιτεχνικές, ψυχαγωγικές και μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις, συνεστιάσεις και εκδρομές ζ) Η ενεργή αναζήτηση μελών και χορηγιών, η) Η σφυγμομέτρηση, η παρουσίαση και η εκπροσώπηση της κοινής γνώμης για θέματα που αφορούν την τρίτεκνη οικογένεια, θ) Η προώθηση και η σύναψη συμφωνιών συνεργασίας για την επίτευξη κοινού σκοπού με δημόσιες υπηρεσίες, διεθνείς οργανισμούς, ερευνητικά κέντρα, εκπαιδευτικά και επιστημονικά ιδρύματα, κοινωνικούς φορείς, εταιρείες, Μ.Κ.Ο. (μη κυβερνητικές οργανώσεις) και φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης α και β βαθμού στην Ελλάδα και το εξωτερικό, κ) Η διενέργεια λαχειοφόρων αγορών λ) Η προβολή των σκοπών, των ενεργειών και των προβλημάτων των μελών του Σωματείου δια των ΜΜΕ μ) Οι παραστάσεις στους αρμόδιους παράγοντες της Πολιτείας για τη διεκδίκηση και θέσπιση ευεργετικών διατάξεων και νόμων υπέρ των οικογενειών με τρία παιδιά και ιδίως για την επίτευξη της εξομοίωσης τους με τους πολύτεκνους. 7

8 ν) Η χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων σε οικογένειες με τρία τέκνα και η μέριμνα για την ανεύρεση εργασίας σε άνεργα μέλη του σωματείου και της οικογένειας τους Ο σκοπός του Σωματείου θα επιδιωχθεί και με οποιαδήποτε άλλη νόμιμη ενέργεια ή μέσο, χωρίς να απαιτείται τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού. Απαγορεύονται ρητά οποιοσδήποτε άμεσος ή έμμεσος σκοπός ή ενέργεια του Σωματείου με κομματικά κίνητρα. ΑΡΘΡΟ 5 Πόροι Οι πόροι και η περιουσία του Σωματείου θα προέρχονται από: α) Εγγραφές μελών, τακτικές ετήσιες συνδρομές και έκτακτες εισφορές των μελών όπως αυτές ορίζονται κάθε φορά από το Δ.Σ.. Το ποσό του δικαιώματος εγγραφής ορίζεται στο ποσό των δέκα (10) ευρώ και θα μπορεί να αναπροσαρμόζεται (με αύξηση ή μείωση) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Το ποσό της ετήσιας τακτικής συνδρομής ορίζεται σε δέκα (10) ευρώ και καθορίζεται επίσης από την Γενική Συνέλευση, η οποία με απόφαση της μπορεί να το αναπροσαρμόζει (με αύξηση ή μείωση) κατόπιν εισηγήσεως του Δ.Σ. 8

9 β) Χορηγίες, δωρεές, κληροδοτήματα, καταθέσεις ή σε είδος εισφορές των ίδιων των μελών ή τρίτων φυσικών προσώπων ή φορέων ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, τις οποίες θα αποδέχεται με απόφαση του το Δ.Σ.. Δωρεές ή διαθήκες που υποχρεώνουν το Σωματείο σε ενέργειες που είναι αντίθετες στο σκοπό του δε γίνονται δεκτές, γ) Τις προσόδους από τα περιουσιακά στοιχεία του Σωματείου και έσοδα από δραστηριότητες του, τα οποία όμως δεν του προσδίδουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα και χρησιμοποιούνται μόνο για να καλυφθούν τα έξοδα του. δ) Επιχορηγήσεις από την πολιτεία, το Ελληνικό Κράτος, την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλους κρατικούς ή ιδιωτικούς φορείς. ε) Κάθε άλλο έσοδο νομίμως εισερχόμενο στο ταμείο του σωματείου. Το Σωματείο θα μπορεί να αντλεί έσοδα και από οποιαδήποτε άλλη νόμιμη πηγή εφόσον αυτά πραγματοποιούνται κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού του, χωρίς την τροποποίηση του παρόντος. Τα έσοδα τα οποία θα προκύψουν διατίθενται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση του σκοπού και των αναγκών του, χωρίς να επιτρέπεται διανομή κέρδους ή εσόδων στα μέλη. Δικαιώματα που τυχόν θα αποκτήσει το Σωματείο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ανήκουν στο Σωματείο και όχι σε κάποιο μέλος 9

10 ατομικά. Το ίδιο ισχύει και για τις υποχρεώσεις που θα γεννηθούν από τη λειτουργία του. Η ακίνητη περιουσία του Σωματείου αποκτάται, μεταβιβάζεται ή πωλείται για λογαριασμό του, μόνον κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.). ΑΡΘΡΟ 6 Οικονομική Διαχείριση Η διαχείριση των οικονομικών του Σωματείου γίνεται με βάση τον Προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων που συντάσσεται από το Δ.Σ. και εγκρίνεται από τη Γ.Σ., ισχύει δε από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 31ης Δεκεμβρίου κάθε έτους. Το Δ.Σ. έχει το δικαίωμα να κινηθεί εκτός του πλαισίου του Προϋπολογισμού και να υποβάλλει αυτές τις κινήσεις του στην επόμενη τακτική Γ.Σ. για έγκριση. Μέχρι που να εγκριθεί ο νέος Προϋπολογισμός, οι εισπράξεις και οι πληρωμές μπορεί να γίνονται με βάση τον Προϋπολογισμό του προηγούμενου έτους. Ο Προϋπολογισμός, ο Ισολογισμός και ο Απολογισμός κάθε έτους, καθώς και η έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής (Ε.Ε.), υποβάλλονται υποχρεωτικά για ενημέρωση και έγκριση στην τακτική Γ.Σ. που συνέρχεται το μήνα Φεβρουάριο κάθε έτος. 10

11 Οι πόροι και κάθε είδους έσοδα καθώς και οι συνδρομές - εγγραφές των μελών κατατίθενται ΜΟΝΟ σε λογαριασμούς και τράπεζες επιλογής του σωματείου. Οι λογαριασμοί αυτοί ανήκουν στο σωματείο. Η απόδειξη κατάθεσης της τραπέζης, που προσκομίζουν τα μέλη, τηρείται στο αρχείο του Συλλόγου με απόλυτη σειρά αριθμού μητρώου, εν είδει απόδειξης είσπραξης. Σημειώνεται ότι πριν την αρχειοθέτηση της αποδείξεως αναγράφεται ο αριθμός μητρώου και ακολούθως μονογράφεται από Πρόεδρο, Γραμματέα και Ταμία για να πιστοποιηθεί και ο επιβεβλημένος από αυτούς έλεγχος. Η ανάληψη χρημάτων από τους λογαριασμούς αυτούς γίνεται με την υπογραφή του Προέδρου του Δ.Σ. και του Ταμία. Οι πληρωμές του σωματείου γίνονται με απόφαση του ΔΣ και έκδοση εντάλματος πληρωμής που σφραγίζεται από το Γραμματέα και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., τον Γραμματέα και τον Ταμία. Δαπάνη θεωρείται έγκυρη μόνο εφόσον γι αυτήν υπάρχει σχετική απόφαση από το Δ.Σ., εκτός εάν πρόκειται για αγορά ακινήτου οπότε απαιτείται απόφαση της Γ.Σ.. Απαγορεύεται το Σωματείο να δώσει δάνειο, πίστωση και παροχή εγγυήσεων σε οποιονδήποτε, συμπεριλαμβανομένων και των μελών του. Αποκλειστικά για πάγια έξοδα του σωματείου (ενδεικτικά τυχόν ενοίκιο, λογαριασμοί κοινής ωφέλειας, κοινόχρηστα κλπ) δεν απαιτείται εγκριτική απόφαση από το ΔΣ και οι σχετικές δαπάνες καταβάλλονται απευθείας από τον Ταμία που έχει σε κάθε 11

12 περίπτωση την υποχρέωση τήρησης των νόμιμων παραστατικών έκαστης δαπάνης. ΑΡΘΡΟ 7 Ισολογισμός Οικονομικό Έτος Τον πρώτο μήνα κάθε οικονομικού έτους θα συντάσσονται με ευθύνη του Δ.Σ. και θα επικυρώνονται ακολούθως από την Γ.Σ. κάθε Φεβρουάριο, με απόφαση λαμβανομένη κατά πλειοψηφία, οι οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός και Απολογισμός) του προηγούμενου έτους και ο Προϋπολογισμός για το επόμενο. Το οικονομικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΑΡΘΡΟ 8 Μέλη Εξαιρέσεις Καταβολής Συνδρομής Ο αριθμός των μελών του Σωματείου ορίζεται απεριόριστος. Τα μέλη χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, τα «ιδρυτικά μέλη» και τα «μέλη». «Ιδρυτικά μέλη» είναι όσα ίδρυσαν το Σωματείο και «μέλη» όσα προσχώρησαν σε αυτό μετά από την υποβολή για έγκριση του Καταστατικού από το Πρωτοδικείο καθώς και όσα 12

13 θα προσχωρήσουν στο μέλλον. Τα μέλη διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα. Τακτικά μέλη είναι όλα τα εγγεγραμμένα μέλη-γονείς που έχουν αποκτήσει τρία τέκνα, (ανεξαρτήτως της ηλικίας των τέκνων και ανεξαρτήτως του γεγονότος αποβίωσης κάποιου εκ των τέκνων εφόσον στην δεύτερη περίπτωση τα τέκνα συμβίωσαν συγχρόνως έστω και για 1 ημέρα) και κατοικούν στους δήμους που υπάγονται στην περιφερειακή ενότητα Πειραιώς και Νήσων καθώς και μέλη-κάτοικοι όμορων ή άλλων δήμων (π.χ. Δήμου Αγίας Βαρβάρας, Δήμου Αιγάλεω). Η εγγραφή μέλους γίνεται με έγκριση του Δ.Σ. της αιτήσεως που υποβάλλει ο ενδιαφερόμενος γονέας. Η αίτηση συνοδεύεται υποχρεωτικά από πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο προκύπτει η ιδιότητα του αιτούντος ως γονέα τριών τέκνων. Για την εγγραφή του γονέα ως νέου τακτικού μέλους απαιτείται να καταβάλλει το δικαίωμα εγγραφής και την ετήσια συνδρομή. Επίτιμα μέλη του σωματείου ανακηρύσσονται κατόπιν αποφάσεως της Γ.Σ. πρόσωπα που έχουν προσφέρει ιδιαίτερα σημαντικές υπηρεσίες στο σωματείο, ανεξάρτητα από την ιδιότητα τους ως μέλη ή μη αυτού. Ιδρυτικά μέλη του σωματείου μετά την αποχώρηση τους από τακτικά μέλη, ανακηρύσσονται επίτιμα μέλη. 13

14 Μόνο τα τακτικά μέλη έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και ψήφου στις Γ.Σ., εφόσον είναι οικονομικά τακτοποιημένα. Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, μπορούν όμως να παρίστανται και να συμμετέχουν στις συνελεύσεις χωρίς δικαίωμα ψήφου. Η ιδιότητα του μέλους είναι προσωποπαγής και αποκτάται από την ημέρα της εγγραφής στα Μητρώα του Σωματείου. Εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής εγγραφής, συνδρομής και εισφορών ο ή η σύζυγος γονέα που καταβάλλει ήδη συνδρομή (χωρίς σε αυτή τη περίπτωση να έχει δικαίωμα ψήφου ο ή η σύζυγος) με εξαίρεση την περίπτωση που ο έτερος σύζυγος επιθυμεί να εγγραφεί αυτοτελώς ως τακτικό μέλος, ασκώντας τα νόμιμα δικαιώματα και υπέχοντας τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο παρόν. ΑΡΘΡΟ 9 Είσοδος Μελών Μέλη του Σωματείου μπορούν να γίνουν φυσικά πρόσωπα τα οποία: α) έχουν Ελληνική ή Ευρωπαϊκή υπηκοότητα ή διαμένουν νόμιμα στην χώρα, β) απέκτησαν τρία παιδιά ανεξάρτητα από την ηλικία τους, και γ) δεν έχουν στερηθεί το δικαίωμα ούτε έχουν χάσει την ικανότητα για δικαιοπραξία. Η πλήρωση των παραπάνω προϋποθέσεων δεν οδηγεί σε αυτόματη αποδοχή της αίτησης εγγραφής κάποιου σα μέλος. Το 14

15 Δ.Σ. του Σωματείου διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί με απόφαση του την εγγραφή σε αιτούντα όταν κρίνει πως αυτό είναι προς το συμφέρον του Σωματείου. Το Δ.Σ. δεν είναι υποχρεωμένο να αιτιολογήσει αυτή του την άρνηση στον αιτούντα. Τα νέα μέλη που προσχωρούν στο Σωματείο πρέπει να δηλώσουν γραπτώς ότι αποδέχονται τους σκοπούς και το Καταστατικό του. Η διαδικασία υποβολής της αίτησης εγγραφής ορίζεται κάθε φορά από το Δ.Σ.. Για την αποδοχή της εγγραφής νέου μέλους χρειάζεται η έγκριση του Δ.Σ.. Η είσοδος νέων μελών γνωστοποιείται στις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το νόμο. Όλες οι εγγραφές και οι αρνήσεις αποδοχής αιτήσεων εγγραφής νέων μελών μαζί με τις λοιπές ενέργειες του Δ.Σ. εισάγονται στην τακτική Γ.Σ. κάθε έτους για έγκριση, με τη μορφή του απολογισμού της δράσης του. ΑΡΘΡΟ 10 Αποχώρηση Μελών Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα να αποχωρήσει από το Σωματείο όποτε το επιθυμεί, με έγγραφη δήλωση του προς το Δ.Σ.. Τα μέλη οφείλουν να γνωστοποιούν εγγράφως στο Δ.Σ. τυχόν παύση πλήρωσης εκ μέρους τους όλων των προϋποθέσεων εισόδου νέων στο Σωματείο. Αυτή η γνωστοποίηση λαμβάνεται ως δήλωση αποχώρησης. Σε κάθε περίπτωση (συμπεριλαμβανομένων των προαναφερομένων), η αίτηση αποχώρησης παραίτησης γίνεται δεκτή και χωρεί διαγραφή 15

16 εφόσον το μέλος τακτοποιήσει πλήρως τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς το Σωματείο για το τρέχον έτος στο οποίο αποχωρεί. Μέλη που αποχωρούν δε διατηρούν κανένα δικαίωμα και δεν έχουν καμία αξίωση από το Σωματείο, οικονομικής ή άλλης φύσης. ΑΡΘΡΟ 11 Αποβολή Μελών Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα αποβολής και συνακόλουθα διαγραφής κάποιου μέλους με αιτιολογημένη απόφαση του ΔΣ αν υπάρξει σπουδαίος λόγος. Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω περιπτώσεις: 1) Αν το μέλος παραβεί επανειλημμένα τις διατάξεις του Καταστατικού ή τις αποφάσεις της Γ.Σ. ή του Δ.Σ.. 2) Αν η συμπεριφορά του είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του μέλους του Σωματείου. 3) Αν επιχειρήσει να κομματικοποιήσει το Σωματείο ή να το παρουσιάσει σαν σχετιζόμενο με κάποιο πολιτικό κόμμα. 4) Αν καθυστερήσει την τακτοποίηση των οικονομικών του υποχρεώσεων πάνω από έξι μήνες, και δεν τις τακτοποιήσει εντός δέκα ημερών από την πρόσκληση του από τον Ταμία του Σωματείου, και 5) Αν ενεργήσει ενάντια στα συμφέροντα και στους σκοπούς του Σωματείου. 6) Αν απειθαρχεί στις αποφάσεις των οργάνων του σωματείου. 7) Αν τιμωρήθηκε επανειλημμένα με πειθαρχικές 16

17 ποινές. Όργανο αρμόδιο για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την επιβολή πειθαρχικών ποινών είναι το Δ.Σ.. Η σχετική απόφαση του Δ.Σ. πρέπει να ληφθεί αφού έχει προηγηθεί η απολογία του προς αποβολή μέλους και να περιέχει συνοπτική αιτιολόγηση. Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από τη στιγμή που λήφθηκε, παρά το γεγονός ότι το Δ.Σ. υποχρεούται να τη γνωστοποιήσει στο μέλος που αποβλήθηκε σε εύλογο χρονικό διάστημα και υπό την προϋπόθεση ότι θα εγκριθεί από την επόμενη τακτική Γ.Σ. σαν μέρος του απολογισμού της δράσης του Δ.Σ.. Μέλος που αποβλήθηκε μπορεί να αιτηθεί επανεγγραφή μετά την πάροδο ενός έτους από την αποβολή του και είναι στη διακριτική ευχέρεια του Δ.Σ. να την επιτρέψει ή όχι. Μέλη που αποβάλλονται δε διατηρούν κανένα δικαίωμα στο ή αξίωση από το Σωματείο, οικονομικής ή άλλης φύσης. Κατά της αποφάσεως για αποβολή μέλους χωρεί προσφυγή ενώπιον της επόμενης τακτικής Γ.Σ.. ΑΡΘΡΟ 12 Υποχρεώσεις Μελών Τα μέλη οφείλουν: α) να μην παραβαίνουν το παρόν Καταστατικό και τις αποφάσεις της Γ.Σ. και του Δ.Σ., β) να φέρονται με τρόπο που αρμόζει στα μέλη του Σωματείου, γ) να μην προσπαθούν να χρωματίσουν κομματικά το Σωματείο και 17

18 τις ενέργειες του, δ) να ενεργούν πάντα σύμφωνα με τα συμφέροντα και τους σκοπούς του Σωματείου, ε) να γνωστοποιούν άμεσα στο Σωματείο τυχόν αλλαγή των στοιχείων τους, στ) να γνωστοποιούν άμεσα στο Δ.Σ. του Σωματείου τυχόν παύση πλήρωσης των εκάστοτε προϋποθέσεων εγγραφής νέων μελών, ζ) να εκπληρώνουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις και ιδίως να καταβάλλουν με την εγγραφή τους το εκάστοτε αντίστοιχο ποσό δικαιώματος εγγραφής, να καταβάλλουν τις εκάστοτε καθοριζόμενες ετήσιες συνδρομές και τον πρώτο μήνα από τη λήψη της σχετικής απόφασης τις τυχόν έκτακτες εισφορές που θα οριστούν από το Δ.Σ. η) να συνεργάζονται πρόθυμα και αρμονικά με τα όργανα του Σωματείου, θ) να συμμετέχουν ενεργά στα δρώμενα και τις ενέργειες του σωματείου, ι) να τηρούν εχεμύθεια και να μη δημοσιοποιούν ζητήματα που άπτονται της εσωτερικής λειτουργίας του Σωματείου, κ) να καταθέτουν τις ιδέες, τις προτάσεις και τις γνώμες τους ελεύθερα, λ) να συμβάλλουν με κάθε νόμιμο μέσο στην πραγματοποίηση του σκοπού του Σωματείου, μ) να προσέρχονται ανελλιπώς στις Γ.Σ. του Σωματείου και να εκφράζουν ελεύθερα τη γνώμη τους προφορικώς ή εγγράφως, ν) να εκλέγουν τα όργανα του σωματείου και να εκλέγονται σε αυτά ξ) να επιδεικνύουν μεταξύ τους συναδελφική συμπεριφορά και αλληλεγγύη, και ο) να εκτελούν ευσυνείδητα κάθε εργασία ή καθήκον που ανατίθεται σ αυτά με απόφαση των οργάνων του. 18

19 ΑΡΘΡΟ 13 Δικαιώματα Μελών Τα τακτικά μέλη, εφ όσον είναι οικονομικά τακτοποιημένα, δικαιούνται: α) να μετέχουν και να εκφράζουν τις απόψεις τους προφορικά ή γραπτά στις Γ.Σ. και σε κάθε διαδικασία λειτουργικότητας του Σωματείου και να υπολογίζονται στην απαρτία και πλειοψηφία τους, β) να εκφράζουν τις απόψεις τους με ψήφο, γ) να εκλέγουν και να εκλέγονται μεταξύ των αιρετών μελών του Σωματείου, δ) να απολαύουν τα ωφελήματα που απορρέουν από την ιδιότητα τους σαν μέλη του Σωματείου, ε) να αποχωρούν από το Σωματείο ελεύθερα υπό την επιφύλαξη των οριζομένων στο αρ.10 του παρόντος, στ) όσα μέλη έχουν αποχωρήσει ή αποβληθεί να μπορούν να επανεγγραφούν, αν το επιτρέψει το Δ.Σ., στερούμενοι όμως δια βίου το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, και ζ) να τους στηρίζει το Σωματείο σε θέματα που άπτονται των σκοπών του. ΑΡΘΡΟ 14 Πειθαρχικός Έλεγχος Σε περίπτωση παραβιάσεων του νόμου, του Καταστατικού ή του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας ή συμπεριφοράς μέλους αντίθετης προς τους σκοπούς του σωματείου και τις 19

20 αποφάσεις της Γ.Σ., του Δ.Σ ή του Προέδρου ως εκτελεστικού του σωματείου οργάνου ασκείται από το Δ.Σ. πειθαρχικός έλεγχος. Ενδεικτικά πειθαρχικά παραπτώματα για τα οποία ασκείται έλεγχος αποτελούν: 1. Η παρεμπόδιση επίτευξης των σκοπών του σωματείου 2. Παραβίαση ή μη εκπλήρωση υποχρεώσεων απέναντι στο σωματείο, οι οποίες πηγάζουν από το καταστατικό και τη σχετική περί σωματείων νομοθεσία όπως ισχύει κάθε φορά ή από αποφάσεις της ΓΣ ή του ΔΣ του σωματείου 3.Η επίδειξη ανάρμοστης συμπεριφοράς στην έδρα και τις εγκαταστάσεις του σωματείου ή στις γενικές συνελεύσεις 4. Η εκμετάλλευση της ιδιότητας του μέλους για σκοπούς παράνομούς, ιδιοτελείς ή αντίθετους στις επιδιώξεις και τα συμφέροντα του σωματείου 5. Η διενέργεια πράξεων που προσβάλλουν την αξιοπρέπεια μέλους του σωματείου 6. Η προσβλητική συμπεριφορά απέναντι στα όργανα του σωματείου. Ο ασκούμενος κατά τα ανωτέρω πειθαρχικός έλεγχος μπορεί να πάρει τη μορφή α) γραπτής ή προφορικής επίπληξης ή προστίμου β) αναστολής της ιδιότητας του μέλους από έναν ως τρείς μήνες. Σε περίπτωση υποτροπής το ΔΣ επιβάλλει την ποινή της αποβολής- διαγραφής (προσωρινής ή οριστικής) μετά από απόφαση της Γ.Σ. Στην ως άνω β) περίπτωση το μέλος στερείται δια βίου το δικαίωμα εκλέγεσθαι. Μέλος του Δ.Σ. που συνδέεται με συγγένεια μέχρι τετάρτου βαθμού με το πρόσωπο που κρίνεται, εξαιρείται από τη σχετική συνεδρίαση του Δ.Σ.. Η 20

21 διαδικασία του πειθαρχικού ελέγχου κινείται αυτεπάγγελτα από το Δ.Σ.. Εναντίον της απόφασης του Δ.Σ. χωρεί προσφυγή ενώπιον της επόμενης τακτικής Γ.Σ.. Οι αποφάσεις που αφορούν την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου, λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία. ΑΡΘΡΟ 15 Εσωτερικός Κανονισμός Θέματα που αφορούν την εσωτερική λειτουργία του Σωματείου μπορεί να ρυθμίζονται με Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας. Ο κανονισμός αυτός με απόφαση του Δ.Σ. εισάγεται στη Γ.Σ. για έγκριση και ισχύει από την επόμενη της λήψης της απόφασης χωρίς την ανάγκη τροποποίησης του παρόντος. ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 16 Όργανα Διοίκησης Για τη διοίκηση του Σωματείου αποκλειστικά υπεύθυνα όργανα είναι το Δ.Σ., η Γ.Σ και η Ε.Ε.. ΑΡΘΡΟ 17 Διοικητικό Συμβούλιο 21

22 Το Σωματείο διοικείται από εννεαμελές (9) Δ.Σ. Το Δ.Σ. απαρτίζεται από εννέα (9) τακτικά μέλη, ήτοι έναν (1) Πρόεδρο, έναν (1) Αντιπρόεδρο, ένα (1) Γενικό Γραμματέα, έναν (1) Ταμία, έναν (1) Υπεύθυνο λειτουργίας, δύο (2) εφόρους και δύο τακτικά μέλη. Υποψηφιότητα για θέσεις στο Δ.Σ. μπορούν να βάλουν μόνο τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη. Το Δ.Σ. δεσμεύεται από τις αποφάσεις της Γ.Σ. και υποχρεούται να ενεργεί μέσα στο πλαίσιο τους. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι διετής και λήγει το μήνα Φεβρουάριο κάθε δεύτερου έτους, την ημέρα της συνεδρίασης της τακτικής Γ.Σ. Η θητεία των απερχομένων για οποιοδήποτε λόγο μελών του Δ.Σ. αναπληρώνεται από τους αναπληρωτές τους. Σε περίπτωση αποχώρησης, για οποιοδήποτε λόγο (παραίτηση, αποβολή κλπ) του Προέδρου, τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. συγκαλούν τη Γ.Σ. για τη Διεξαγωγή αρχαιρεσιών και την εκλογή νέου Δ.Σ. Ο Πρόεδρος εντός επτά ημερών από την εκλογή του συγκαλεί την πρώτη συνεδρίαση του Δ.Σ. κατά την οποία γίνεται η εκλογή των λοιπών μελών του ΔΣ. Οι ιδιότητες του Προέδρου και του Ταμία δεν μπορούν να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μία (1) φορά κάθε μήνα μετά από έγγραφη πρόσκληση του προέδρου στην οποία αναγράφονται υποχρεωτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, έκτακτα όταν το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν εγγράφως από αυτόν τουλάχιστον τέσσερα μέλη του Δ.Σ.. Στη δεύτερη 22

23 περίπτωση πρέπει να συγκληθεί το Δ.Σ. από τον Πρόεδρο εντός επτά (7) ημερών, στην δε αίτηση των μελών πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και τα θέματα ημερησίας διάταξης. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία εφόσον είναι παρόντα πέντε (5) τουλάχιστον μέλη του. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Το Δ.Σ. λαμβάνει τις αποφάσεις του με απλή πλειοψηφία και φανερή ονομαστική ψηφοφορία, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο παρόν Καταστατικό. Σε περίπτωση που συζητηθεί θέμα που αφορά μέλος του Δ.Σ., αυτό καλείται μεν κανονικά αλλά δε συμμετέχει στη συνεδρίαση. Για κάθε συνεδρίαση τα μέλη καλούνται πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον νωρίτερα με έγγραφες προσωπικές Προσκλήσεις που αναφέρουν το χρόνο, τον τόπο και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Σε εξαιρετικά έκτακτες περιπτώσεις τα μέλη καλούνται από τον Πρόεδρο και κατά την ίδια ημέρα της συνεδριάσεως με οποιοδήποτε μέσο. Μέλος που δεν προσέρχεται αδικαιολόγητα επί τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί και αντικαθίσταται από τον πρώτο αναπληρωματικό σύμβουλο κατά τη σειρά εκλογής, με απόφαση του Δ.Σ.. Σε περίπτωση που δεν υφίστανται αναπληρωματικά μέλη ή αν αυτά αρνούνται την αναπλήρωση καθώς και στην περίπτωση που συνολικά ο αριθμός των τακτικών μελών του Δ.Σ. έχει φτάσει για οποιοδήποτε λόγο (αποχώρηση, αποβολή κλπ) από τα εννέα (9) στα τέσσερα (4) 23

24 τότε τα εναπομένοντα μέλη υποχρεούνται να συγκαλέσουν Γ.Σ. εντός τα αργότερο δέκα ημερών για την άμεση διενέργεια αρχαιρεσιών για την εκλογή νέου Δ.Σ.. Στις τακτικές συνεδριάσεις μπορούν να συζητηθούν εκτός από τα θέματα που ορίζει ο πρόεδρος και θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης, αν το ζητήσει με γραπτή ενυπόγραφη αίτησή του και προβεί σε ανάλογη εισήγηση, ένα από τα μέλη του. Τα αιρετά μέλη του Δ.Σ. είναι αλληλεγγύως υπεύθυνα για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους και υποχρεώσεων τους, οι οποίες απορρέουν από το Καταστατικό και τις αποφάσεις της Γ.Σ. των μελών καθώς και για την πορεία των εργασιών του Σωματείου εκτός εάν παρέστησαν κατά τη λήψη συγκεκριμένης απόφασης και διαφώνησαν και η διαφωνία τους αυτή καταχωρήθηκε στα πρακτικά. Μέλος του Δ.Σ. που έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για αδικήματα ατιμωτικά ή παραιτηθεί, εκπίπτει του αξιώματός του και αντικαθίσταται από τον πρώτο αναπληρωματικό σύμβουλο κατά τη σειρά εκλογής, με απόφαση του Δ.Σ ΑΡΘΡΟ 18 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Δ.Σ. Η ημερήσια διάταξη της τακτικής μηνιαίας συνεδρίασης του Δ.Σ. καταρτίζεται με τη φροντίδα του Αντιπροέδρου και του Γραμματέα του Δ.Σ. και υποχρεωτικά περιλαμβάνει όλα τα θέματα που εισηγείται για συζήτηση ο Πρόεδρος. Είναι δυνατή η συμπερίληψη στην ημερήσια διάταξη και άλλων θεμάτων 24

25 αρκεί να έχουν κατατεθεί εγγράφως στον Αντιπρόεδρο και τον Γραμματέα και να φέρουν την υπογραφή δύο τουλάχιστον μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. ΑΡΘΡΟ 19 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Δ.Σ. Το Δ.Σ. προβαίνει σε κάθε νόμιμη ενέργεια που συμβάλλει στην υλοποίηση των καταστατικών του σωματείου σκοπών, εφαρμόζει το καταστατικό και αποφασίζει και ενεργεί για όλα τα ζητήματα, σεβόμενο τις αποφάσεις της Γ.Σ. των μελών. Είναι επίσης αρμόδιο για α) τη διοίκηση του Σωματείου, β) την άσκηση του πειθαρχικού ελέγχου, συμπεριλαμβανομένης και της αποβολής-διαγραφής μελών, γ) την έγκριση ή απόρριψη αιτήσεων εγγραφής νέων μελών, δ) τη σύγκληση, με απόφαση του, των Γ.Σ. τακτικών και έκτακτων, ε) την κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης των Γ.Σ. και την πρόσκληση των μελών στ) την εκτέλεση των αποφάσεων της Γ.Σ., ζ) την επιμέλεια της τήρησης των διατάξεων του Καταστατικού, η) την ενημέρωση των κρατικών αρχών για θέματα που επιβάλλουν οι νόμοι, θ) το διορισμό του Σωματείου σε επιτροπές για την αντιμετώπιση διαφόρων θεμάτων, ι) τη διαχείριση της περιουσίας του Σωματείου, κ) την έγκριση δαπανών και των πάσης φύσεως εξόδων εκτός για την περίπτωση απόκτησης ακίνητης περιουσίας και την έγκαιρη είσπραξη εισφορών και συνδρομών, 25

26 λ) τον προσδιορισμό και την ιεράρχηση των θεμάτων του Σωματείου, μ) την το διορισμό νομικού συμβούλου ή άλλων επιστημονικών ή τεχνικών συμβούλων του Σωματείου, ν) το διορισμό υπαλλήλων και τη σύναψη συμβάσεων με πρόσωπα που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο Σωματείο (μετά από απόφαση του Δ.Σ. οι υπάλληλοι θα έχουν δικαίωμα να παρευρίσκονται στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και της Γ.Σ.), ξ) την επιλογή και υλοποίηση των ενεργειών που κατά την κρίση του βοηθούν στην προώθηση του σκοπού του σωματείου, ο) την αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών επί τρόπω και δωρεών, π) τη σύνταξη Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας για τις δραστηριότητες του Σωματείου, ο οποίος δεν μπορεί να προκαλέσει τροποποίηση του Καταστατικού, ρ) την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ., σ) την απόφαση, με εισήγηση του Προέδρου, καταβολής ημερήσιας αποζημιώσεως ή ημεραργιών ή/και εξόδων παραστάσεως των μελών του Σωματείου, συμπεριλαμβανομένων και των μελών του Δ.Σ. που εκτέλεσαν έργο που τους ανατέθηκε από το ΔΣ. και τον προσδιορισμό του ύψους της, τ) την ίδρυση παραρτημάτων / γραφείων σε άλλα μέρη της χώρας και τον προσδιορισμό των ορών λειτουργίας τους, υ) τον ορισμό και την εποπτεία των ενεργειών των διαφόρων επιτρόπων που έχει διορίσει για μελέτη και προώθηση διαφόρων θεμάτων καθώς και τον διορισμό των εκπροσώπων του Σωματείου σε Ομοσπονδίες και συνομοσπονδίες, φ) την τακτοποίηση κάθε θέματος που 26

27 σχετίζεται με το Σωματείο, χ) την παροχή στα μέλη του κάθε πληροφορίας που ζητούν και την αλληλογραφία με αυτά, ψ) την πραγματοποίηση συγκεντρώσεων μελών και άλλων πολιτών για την εξυπηρέτηση των σκοπών του σωματείου και ω) την σύνταξη 1. απολογισμού δράσης του και διοικητικής λογοδοσίας δια του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα 2 Ταμειακής λογοδοσίας δια του Ταμία, που υποβάλλονται στην ΓΣ για έγκριση 3. Των οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού, Απολογισμού και Προϋπολογισμού) κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 6 του παρόντος. ΑΡΘΡΟ 20 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. Ο Πρόεδρος α) συγκαλεί το Δ.Σ. και τη Γ.Σ. σε τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις/συνελεύσεις, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη για τα προς συζήτηση θέματα μαζί με το Γενικό γραμματέα και φέρει την ευθύνη ανακοίνωσης της στα μέλη τρείς ημέρες πριν την ορισθείσα συνεδρίαση β) διευθύνει τις συζητήσεις και εισηγείται τα θέματα ημερησίας διάταξης (εκτός αν έχει ορίσει άλλο μέλος εισηγητή) και τα θέτει σε ψηφοφορία γ) εκπροσωπεί το Σωματείο ενώπιον τρίτων, ενώπιον δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και των κρατικών αρχών, σε όλες τις σχέσεις, δικαιοπραξίες και εκδηλώσεις, εκτός αν για συγκεκριμένη περίπτωση έχει αποφασίσει διαφορετικά το Δ.Σ. ή η Γ.Σ., δ) συνομολογεί και 27

28 υπογράφει συμβάσεις, εκτελώντας αποφάσεις του Δ.Σ. και της Γενικής Συνέλευσης, ε) διεξάγει την αλληλογραφία και τη συνυπογράφει με το Γραμματέα, στ) παρακολουθεί και ελέγχει τα οικονομικά του Σωματείου, ζ) συνυπογράφει με τον Ταμία τα εντάλματα πληρωμών και τα γραμμάτια εισπράξεων, η) κινεί, συνυπογράφοντας με τον Ταμία τους τραπεζικούς λογαριασμούς του Σωματείου, θ) ελέγχει τα βιβλία του ταμείου, ι) καλεί την Ε.Ε. για έλεγχο των οικονομικών του Σωματείου, στο τελευταίο τρίμηνο κάθε έτους, αν αυτή δεν έχει ήδη αρχίσει τον έλεγχό της, κ) προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ., λ) υπογράφει μαζί με το Γραμματέα τα έγγραφα, τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. καθώς και κάθε άλλο έγγραφο που έχει σχέση με την Διοίκηση, μ) αποφασίζει την ανάθεση αρμοδιοτήτων του στον Αντιπρόεδρο και αρμοδιοτήτων στους δυο (2) Εφόρους, ν) κηρύσσει την έναρξη και λήξη κάθε συνεδρίασης (Γ.Σ. και Δ.Σ.), δίνει το λόγο στους αιτούντες και τον αφαιρεί από τους παρεκτρεπομένους ξ) είναι συνυπεύθυνος με το Γραμματέα και τον Ταμία για την ακριβή τήρηση των βιβλίων και στοιχείων του Σωματείου, ο) παίρνει κάθε εξασφαλιστικό μέτρο των συμφερόντων του Σωματείου ακόμα δε και χωρίς απόφαση του Δ.Σ., εάν κατά την κρίση του από την καθυστέρηση κινδυνεύουν σοβαρά τα συμφέροντα του Σωματείου, π) επιτηρεί την τάξη και τήρηση του κανονισμού, έχει δικαίωμα ελέγχου του ταμείου και κάνει γνωστά στις συνελεύσεις τα πεπραγμένα του Δ.Σ. και ρ) φροντίζει και 28

29 επιμελείται για την πιστή εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. και της Γ.Σ. και του Καταστατικού του Σωματείου. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται σε όλες του τις αρμοδιότητες, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του. Ο Γραμματέας: α) διευθύνει τη γραμματεία του Σωματείου, β) διαχειρίζεται και διεξάγει αφού συνυπογράφει με τον Πρόεδρο, την αλληλογραφία του Σωματείου, γ) τηρεί τα πρακτικά συνεδριάσεων του Δ.Σ. τα οποία συνυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο, δ) τηρεί τη σφραγίδα του σωματείου και σφραγίζει τα έγγραφα, ε) συνεργάζεται με τα όργανα του Σωματείου και παρέχει σε αυτά κάθε απαιτούμενο στοιχείο, στ) φυλάσσει τα πρακτικά της Γ.Σ. και του Δ.Σ. και τις εκθέσεις της Ε.Ε., ζ) συγκεντρώνει και φυλάει όλα τα δικαιολογητικά, έγγραφα, αρχεία ή άλλα στοιχεία που αφορούν το Σωματείο, η) είναι συνυπεύθυνος με τον Πρόεδρο και τον Ταμία για την ακριβή τήρηση των βιβλίων και στοιχείων του Σωματείου, θ) καταρτίζει σε συνεννόηση με τον Πρόεδρο την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του Δ.Σ., ι) διαβιβάζει κάθε είδους έγγραφο και πρακτικό πριν την υπογραφή του από τα μέλη του Δ.Σ., κ) τηρεί αρχείο των ενεργειών του Δ.Σ., συμπληρώνει το βιβλίο ιστορίας του Σωματείου και συντάσσει τον απολογισμό της δράσης του Δ.Σ. στο τέλος κάθε έτους, λ) τηρεί το βιβλίο Πρωτοκόλλου μ) τηρεί βιβλίο μητρώου μελών του σωματείου 29

30 και είναι υπεύθυνος για την καλή λειτουργία του σωματείου και ν) συνυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα που έχουν σχέση με τη Διοίκηση. Όταν απουσιάζει ο γενικός Γραμματέας αναπληρώνεται από οποιοδήποτε άλλο αιρετό μέλος-σύμβουλο του Δ.Σ. που ορίζεται με σημείωση στα πρακτικά από το Δ.Σ. του σωματείου. Το ΔΣ μπορεί να ορίσει σε κάθε δήμο της δικαιοδοσίας του ένα μέλος του, το οποίο θα φροντίζει για την άμεση ενημέρωση των μελών, την διεκπεραίωση της αλληλογραφίας και των εγγράφων καθώς και κάθε αρμοδιότητας που θα του ανατεθεί από το ΔΣ. Ο Ταμίας α) έχει τη διαχείριση των οικονομικών του Σωματείου, β) με δική του ευθύνη ενεργεί πληρωμές και εισπράξεις βάσει ενταλμάτων και γραμματίων αντίστοιχα σφραγισμένων με τη σφραγίδα του σωματείου, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα και από τον ίδιο, γ) κινεί με τον πρόεδρο τους τραπεζικούς λογαριασμούς του Σωματείου, δ) θέτει στη διάθεση του Δ.Σ., της Ε.Ε., της Γ.Σ. και του Προέδρου όποιο στοιχείο του ζητηθεί, ε) τηρεί τα βιβλία οικονομικής φύσης που ορίζει ο νόμος και το Καταστατικό και είναι συνυπεύθυνος μαζί με τον Πρόεδρο και το Γραμματέα γι αυτά, στ) είναι συνυπεύθυνος με τον Πρόεδρο για την οικονομική κατάσταση του Σωματείου, ζ) δεν διενεργεί καμία πληρωμή χωρίς την απαραίτητη απόφαση από το Δ.Σ. ή τη Γ.Σ., η) υποβάλλει λεπτομερή περιγραφή της κατάστασης των οικονομικών του Σωματείου σε κάθε τακτική συνεδρίαση του 30

31 Δ.Σ., θ) ετοιμάζει κάθε έτος τον οικονομικό Προϋπολογισμό, τον Ισολογισμό και τον Απολογισμό σε συνεργασία με όλο το Δ.Σ. αλλά με δική του ευθύνη, καθώς και τον Ταμειακό απολογισμό που υποβάλλονται στην τακτική Γ.Σ. για έγκριση ι) φυλάσσει την περιουσία του Σωματείου και δεν μπορεί να κρατά περισσότερα των 300 ευρώ σε μετρητά ή/και αξιόγραφα και φέρει την ευθύνη για τη φύλαξη των ποσών και των αξιόγραφων αυτών που δεν είναι κατατεθειμένα, το σύνολο της αξίας των οποίων δεν πρέπει να ξεπερνά τα τριακόσια (300) ευρώ. Τα υπόλοιπα χρήματα του σωματείου κατατίθενται σε Πιστωτικό ίδρυμα ή ταμιευτήριο που ορίζει το Δ.Σ. με απόφασή του και κάθε ανάληψη οιουδήποτε ποσού γίνεται από τον πρόεδρο και τον ταμία, με απόφαση του Δ.Σ. κ) τηρεί αρχείο με τις αποφάσεις και τις εντολές που αφορούν τα οικονομικά του Σωματείου, λ) ενημερώνει το Δ.Σ. γραπτώς μόλις συμβεί κάτι αξιοπρόσεκτο στον τομέα του, μ) υπόκειται στον έλεγχο της Ε.Ε. στην οποία υποβάλλει αμελλητί οιαδήποτε έγγραφα του ζητηθούν. Ο Ταμίας είναι σε κάθε περίπτωση προσωπικά υπεύθυνος για κάθε απώλεια και κάθε ανωμαλία κατά την διαχείριση του. Τον Ταμία όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ένα από τα αιρετά μέλη-σύμβουλος του Δ.Σ. που ορίζεται με σημείωση στα πρακτικά από το Δ.Σ. του σωματείου. 31

32 Ο Υπεύθυνος Λειτουργίας α) προΐσταται των γραφείων και παραρτημάτων του Σωματείου, β) προΐσταται του προσωπικού και των με σύμβαση ή εθελοντών συνεργατών του Σωματείου, γ) οργανώνει υλικοτεχνικά τις ενέργειες του Σωματείου, και δ) φροντίζει για την αγορά, προμήθεια, συντήρηση και γενικά για τη διατήρηση και καλή λειτουργία του εξοπλισμού και των υλικών που αποκτά το Σωματείο. Οι δύο (2) Έφοροι έχουν αρμοδιότητες όπως αυτές θα τους ανατεθούν από τον Πρόεδρό του. ΑΡΘΡΟ 21 Γενική Συνέλευση Η Γ.Σ. είναι το ανώτατο κυρίαρχο όργανο του Σωματείου και μέσω αυτής εκδηλώνεται η θέληση των μελών. Γι αυτό δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση του Σωματείου. Στη Γ.Σ. μπορούν να πάρουν μέρος και να ψηφίσουν μόνο τα ταμειακώς τακτοποιημένα τακτικά μέλη. Αποκλείονται από την ΓΣ όποιος καθυστερεί τις συνδρομές του και δεν τακτοποιείται ταμειακώς το αργότερο μέχρι την ημέρα της συνόδου της Η Γ.Σ. απαρτίζεται από το τριμελές Προεδρείο της Γ.Σ. και από τα παρόντα μέλη του Σωματείου. Το Προεδρείο διευθύνει τις εργασίες της Γ.Σ. και αποτελείται από τον Πρόεδρο της Γ.Σ., που προεδρεύει και διευθύνει τη Γ.Σ., το Γραμματέα της Γ.Σ., που τηρεί τα πρακτικά και ένα ακόμη τακτικό μέλος, οι οποίοι 32

33 εκλέγονται χωριστά από τα παρόντα μέλη με ανάταση χειρός και απλή πλειοψηφία. Τα μέλη του Προεδρείου της Γ.Σ. πρέπει να είναι τακτικά μέλη και να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γ.Σ. αλλά δεν πρέπει να είναι υποψήφιοι στις αρχαιρεσίες αν συμπεριλαμβάνονται τέτοιες στη συγκεκριμένη Γ.Σ.. Η Γ.Σ., συνέρχεται τακτικά, αφού συγκληθεί από το Δ.Σ., μία φορά το χρόνο μέσα στο μήνα Φεβρουάριο, σε προκαθορισμένο χώρο. Έκτακτα συνέρχεται είτε αν το αποφασίσει το Δ.Σ. για κάποιο σοβαρό λόγο ή αν το ζητήσουν τρία από τα μέλη του Δ.Σ. ή το ένα πέμπτο των μελών με έγγραφη αίτηση τους προς το Δ.Σ. στην οποία θα αναφέρονται και τα θέματα τα οποία θα κληθεί να συζητήσει η Γ.Σ. είτε τέλος αν το ζητήσει η Ε.Ε. σε περίπτωση διαχειριστικής ανωμαλίας. Στην περίπτωση που ζητηθεί η σύγκληση έκτακτης Γ.Σ. από το ένα πέμπτο των μελών ή την Ε.Ε. πρέπει να συγκληθεί μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημέρα υποβολής του σχετικού αιτήματος. Το αίτημα πρέπει να περιλαμβάνει τα ημερησίας διάταξης θέματα. Αν το ΔΣ αρνηθεί ή παραλείψει να λάβει σχετική απόφαση εντός της ίδιας προθεσμίας, οι αιτούντες δικαιούνται να συγκαλέσουν οι ίδιοι τη Γ.Σ. Η Γ.Σ., τακτική ή έκτακτη, λαμβάνει μέρος στον τόπο και χρόνο που θα ορίζεται με την πρόσκληση. Η Πρόσκληση των μελών για τις Γ.Σ. γίνεται με ανακοινώσεις που αναρτώνται σε όλα τα γραφεία / παραρτήματα του Σωματείου και 33

34 δημοσιεύονται στον τοπικό τύπο, τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν τη σύγκλησή τους και οι οποίες υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και το Γραμματέα. Στην Πρόσκληση αναφέρεται ο τόπος, η ημερομηνία, η ώρα και η ημερήσια διάταξη της Γ.Σ., καθώς και όλες οι λεπτομέρειες για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών κάθε δυο χρόνια. Στη Γ.Σ. συζητούνται θέματα που αναφέρονται στην Πρόσκληση. Απόφαση της Γ.Σ. σε θέμα που δεν αναγράφεται στην Πρόσκληση είναι άκυρη. Θέματα που έχουν απορριφθεί από Γ.Σ. στο παρελθόν μπορούν να επανασυζητηθούν στη Γ.Σ. αν έχει παρέλθει τουλάχιστον ένα εξάμηνο από την ημέρα απόρριψης τους. Τα θέματα ορίζονται είτε με απόφαση του Δ.Σ. είτε με πρόταση του ενός πέμπτου των μελών και μάλιστα δεκαπέντε (15) ημέρες τουλάχιστον πριν από τη σύγκληση της Γ.Σ.. Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον από τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη. Εάν δεν υπάρξει απαρτία συγκαλείται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. επαναληπτική Γ.Σ., την αντίστοιχη ημέρα της επόμενης εβδομάδας στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η επαναληπτική αυτή Γ.Σ. θεωρείται εν απαρτία ανεξάρτητα από το πόσα μέλη παρίστανται. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών δια ανατάσεως χειρός και με φανερή ψηφοφορία εκτός από τις αρχαιρεσίες (εκλογή ΔΣ, 34

35 εκλογή ΕΕ, εκλογή αντιπροσώπων Δευτεροβάθμιου Οργάνου) στις οποίες απαιτείται σχετική πλειοψηφία και μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια. Κατά τη διεξαγωγή οποιασδήποτε ψηφοφορίας στην αίθουσα της Γ.Σ. μπορούν να παρίστανται μόνο τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη, ο δικαστικός αντιπρόσωπος, ο νομικός σύμβουλος του Σωματείου και τυχόν εξουσιοδοτημένοι από το Δ.Σ. υπάλληλοι ή συνεργάτες του Σωματείου. Η Γ.Σ. είναι υπεύθυνη για την ερμηνεία των όρων του παρόντος καταστατικού σε περίπτωση που υπάρξει διαφωνία για την ερμηνεία τους μεταξύ των μελών. Για τις αποφάσεις που λαμβάνονται τηρούνται πρακτικά, που, υπογράφονται από το Προεδρείο της Γ.Σ. και καταχωρούνται σε βιβλίο πρακτικών για τη φύλαξη του οποίου υπεύθυνος είναι ο εκάστοτε Γραμματέας του Σωματείου. Απόφαση μπορεί να ληφθεί και χωρίς τη συνέλευση των μελών, εάν όλα αυτά ανεξαιρέτως δηλώσουν εγγράφως τη συναίνεση τους σε συγκεκριμένη πρόταση. Τα μέλη δε δικαιούνται καμία αμοιβή για τη συμμετοχή τους στις Γ.Σ.. Κάθε μέλος δικαιούται μία (1) ψήφο στις Γ.Σ.. Οι αποφάσεις της Γ.Σ είναι δεσμευτικές για το Δ.Σ. του σωματείου το οποίο ενεργεί με τις σε άλλο άρθρο του παρόντος Καταστατικού αναφερόμενες αρμοδιότητες του, μέσα στο πλαίσιο των αποφάσεων και κατευθύνσεων των Γ.Σ. και δεν μπορεί να αποκλίνει από αυτές. Η Γ.Σ. έχει αποκλειστική αρμοδιότητα να αποφασίζει σχετικά με α) τη διάλυση του 35

36 Σωματείου, β) την έγκριση ή απόρριψη των οικονομικών καταστάσεων (του Προϋπολογισμού, του Ισολογισμού και του Απολογισμού), γ) την έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας που προτείνει το Δ.Σ. και τυχόν τροποποιήσεων του, δ) την τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού, ε) την προσχώρηση σε ή τη σύσταση Ενώσεων ή Οργάνων ευρύτερης εκτάσεως, στ) τις προσφυγές κατά των αποφάσεων του Δ.Σ., ζ) την έγκριση ή απόρριψη του απολογισμού δράσης και του διοικητικού και ταμειακού απολογισμού του έργου του Δ.Σ. μετά τη λήξη κάθε έτους όπως αυτός συντάσσεται από το Γραμματέα και τον Ταμία του Σωματείου, την απαλλαγή του Δ.Σ. από την ευθύνη των πράξεων του και την ακύρωση ή διακοπή των ενεργειών του Δ.Σ. με τις οποίες δεν συμφωνεί, η) την απόκτηση, μεταβίβαση ή πώληση ακίνητης περιουσίας, θ) την εκλογή μέσω των αρχαιρεσιών ή την παύση για σπουδαίο λόγο μελών του Δ.Σ., των διαφόρων επιτροπών και άλλων οργάνων, της Ε.Ε. και των αντιπροσώπων του Σωματείου σε Όργανα / Ενώσεις όπως για παράδειγμα Ομοσπονδίες και Συνομοσπονδίες, ι) την εκλογή Προεδρείου της Γ.Σ. στην έναρξη κάθε Γ.Σ., κ) την συνολική εποπτεία και τον έλεγχο του Σωματείου, λ) την αποβολή και διαγραφή μελών, μ) την έγκριση ή απόρριψη κάθε άλλου θέματος που υποβάλλεται από το ΔΣ. Απαιτείται δε, ειδικά για τις περιπτώσεις α και δ η συμμετοχή στη ψηφοφορία του μισού αριθμού του συνόλου των οικονομικά τακτοποιημένων μελών τουλάχιστον και η 36

37 πλειοψηφία των τριών τετάρτων αυτών. Για τις περιπτώσεις α και δ παραπάνω, το Δ.Σ. έχει τη δυνατότητα να αποφασίσει την παράσταση και τη ψηφοφορία των μελών στη Γ.Σ. με αντιπροσώπους. Σε τέτοια περίπτωση το Δ.Σ. στην απόφαση του αυτή θα καθορίζει τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο αντιπροσώπευσης. ΑΡΘΡΟ 22 Ελεγκτική Επιτροπή Η Ε.Ε. εκλέγεται από την τακτική Γ.Σ. κάθε δεύτερο Φεβρουάριο και έχει διετή θητεία. Κάθε ψηφοφόρος έχει δικαίωμα δύο σταυρών προτίμησης. Αποτελείται από τρία (3) τακτικά μέλη. Η Ε.Ε. ελέγχει την οικονομική κατάσταση του Σωματείου καθ όλη τη διάρκεια του έτους και κάθε Ιανουάριο συντάσσει σχετική έκθεση για το προηγούμενο οικονομικό έτος, που τη θέτει υπόψη της επόμενης τακτικής Γ.Σ. και η οποία καταχωρείται στα πρακτικά. Δηλαδή κάθε Ε.Ε. στη θητεία της συντάσσει δύο (2) τακτικές ετήσιες εκθέσεις. Ο έλεγχος γίνεται αυτεπαγγέλτως. Σε περίπτωση που περάσει ο μήνας Σεπτέμβριος κάθε έτους και ο έλεγχος της Ε.Ε. δεν έχει αρχίσει για οποιοδήποτε λόγο, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. υποχρεούται μέσα στο τελευταίο τρίμηνο του έτους να καλεί με παραγγελία του την Ε.Ε. για έλεγχο. Σε περίπτωση που αυτή δεν ανταποκριθεί 37

38 εντός δέκα (10) ημερών το Δ.Σ. μπορεί να κινήσει πειθαρχικές διαδικασίες κατά των μελών της. Σε περίπτωση εντοπισμού διαχειριστικών ανωμαλιών η Ε.Ε. συντάσσει οποιαδήποτε στιγμή του έτους έκτακτη έκθεση και με έγγραφο που απευθύνεται στο Δ.Σ. ζητεί την έκτακτη σύγκληση της Γ.Σ. για να ενημερώσει σχετικά τα μέλη του Σωματείου. Τα μέλη της Ε.Ε. δεν μπορούν να είναι μέλη του Δ.Σ. ή να συγγενεύουν μέχρι και τον τρίτο βαθμό με αυτά. Οι αποφάσεις της Ε.Ε. λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία και βρίσκεται σε απαρτία όταν συμμετέχουν όλα τα μέλη. Σε περίπτωση που ο συνολικός αριθμός των μελών της Ε.Ε., πέσει κάτω από τα τρία (3) για οποιοδήποτε λόγο, συμπληρώνονται αυτά με κλήρωση που διεξάγει το Δ.Σ. ανάμεσα στα μέλη. Σε περίπτωση αντιρρήσεων ή αμφιβολιών των εκθέσεων της Ε.Ε. ή αδυναμίας άσκησης των καθηκόντων της ή αν διαπιστωθεί πλημμέλεια κατά την άσκηση των καθηκόντων της ή αν η Ε.Ε. το ζητήσει με έγγραφο αίτημα της προς το ΔΣ, η ΓΣ κατόπιν εισήγησης του ΔΣ, δύναται να ορίσει την διενέργεια ελέγχου από εξωτερικό ανεξάρτητο λογιστή που καθορίζει με την απόφασή της. Τα μέλη της Ε.Ε. οφείλουν να ασκούν τα καθήκοντα τους σύννομα και ευθύνονται κατά την ενάσκηση του καθηκόντων τους για κάθε πλημμέλεια εκτέλεσης τους έναντι του σωματείου. ΑΡΘΡΟ 23 Διοικητικό Έτος 38

39 Το Διοικητικό έτος αρχίζει την επόμενη της εκλογής των αιρετών μελών του Διοικητικού συμβουλίου και λήγει με την εκλογή των 7 νέων αιρετών μελών του ΔΣ από την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση. ΑΡΘΡΟ 24 Αρχαιρεσίες Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Δ.Σ., νέας Ε.Ε. και νέων αντιπροσώπων του Σωματείου σε ομοσπονδίες κλπ γίνονται κάθε δύο χρόνια με ένα ενιαίο (κοινό) ψηφοδέλτιο στην τακτική Γ.Σ.. Όσα μέλη επιθυμούν να εκλεγούν σαν μέλη του Δ.Σ., της Ε.Ε. ή σαν αντιπρόσωποι υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Δ.Σ. μέχρι τις δεκαπέντε (15) Ιανουαρίου κάθε δεύτερο χρόνο υπό τον όρο να έχουν εκπληρώσει μέχρι την ημέρα υποβολής της υποψηφιότητας τους τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σωματείο. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου μέλους στην οποία να δηλώνει ότι πληροί όλες τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το τότε ισχύον Καταστατικό για την εγγραφή νέων μελών. Τα ονόματα των υποψηφίων με αλφαβητική σειρά και ξεχωριστά για το Δ.Σ., για την Ε.Ε. και για κάθε ομοσπονδία στην οποία πρόκειται να σταλούν αντιπρόσωποι γνωστοποιούνται έγκαιρα (είναι διαθέσιμα από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη Γ.Σ.) στα μέλη. 39

40 Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται με την ευθύνη και υπό την εποπτεία του Προεδρείου της Γ.Σ.. Το Προεδρείο κάθε φορά που πρόκειται να γίνουν αρχαιρεσίες ορίζει τριμελή Εφορευτική Επιτροπή που διεκπεραιώνει υπό τις οδηγίες του τις εκλογές. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν πρέπει να είναι υποψήφιοι στις αρχαιρεσίες ούτε μέλη του απερχόμενου Δ.Σ. Στο τέλος το προεδρείο με τη βοήθεια της Εφορευτικής Επιτροπής συντάσσει και υπογράφει πρακτικό των αρχαιρεσιών που αποτελεί μέρος του γενικότερου πρακτικού της Γ.Σ. που συντάσσεται και υπογράφεται από το ίδιο και φυλάσσεται από τον εκάστοτε γραμματέα του Σωματείου. Οι υποψήφιοι για το Δ.Σ. καταχωρούνται σε ενιαίο ψηφοδέλτιο, με αλφαβητική σειρά και το ίδιο συμβαίνει για τους υποψηφίους για την Ε.Ε. και για τους υποψηφίους αντιπροσώπους. Ειδικά για την περίπτωση των αντιπροσώπων οι αρχαιρεσίες τους διενεργούνται όπως καθορίζονται στο παρόν υπό την επιφύλαξη στην περίπτωση αυτή των τυχόν προβλεπομένων στο καταστατικό του δευτεροβάθμιου οργάνου (ομοσπονδίας). Υπάρχει δηλαδή ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο για το Δ.Σ., την Ε.Ε. και για κάθε Ένωση / ομοσπονδία στην οποία πρόκειται να σταλούν αντιπρόσωποι, με διακριτά μέρη για κάθε όργανο που θα εκλεγεί και αλφαβητική σειρά υποψηφίων για κάθε όργανο. Με μυστική ψηφοφορία τα παρόντα μέλη εκλέγουν τα αιρετά μέλη σημειώνοντας στα ψηφοδέλτια στα αριστερά του 40

41 ονόματος, με σταυρό, τα πρόσωπα της προτιμήσεως τους, εννέα (5) για το Δ.Σ., τρία (3) για την Ε.Ε. και όσα χρειάζεται για κάθε ομοσπονδία. Μετά από την καταμέτρηση των σταυρών από την Εφορευτική Επιτροπή με ευθύνη του Προεδρείου της Γ.Σ., δημιουργούνται ένας πίνακας για το Δ.Σ., ένας για την Ε.Ε. και ένας για κάθε ομοσπονδία. Στους πίνακες αυτούς κατατάσσονται οι υποψήφιοι για το κάθε όργανο με βάση τον αριθμό των σταυρών που συγκέντρωσε ο καθένας τους. Επιτυχόντες, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις εκλογιμότητας (αυτές που απαιτούνται για την εγγραφή του νέου μέλους και η οικονομική τακτοποίηση), ανακηρύσσονται αυτοί που με τη σειρά έχουν πάρει περισσότερες ψήφους. Οι εννέα (9) πρώτοι από τον πίνακα των υποψηφίων για το Δ.Σ. αποτελούν τα τακτικά μέλη του Δ.Σ. και εξ αυτών οι δύο πρώτοι σε σταυρούς προτίμησης καταλαμβάνουν απευθείας κατά την σειρά της εκλογής τους τις θέσεις Προέδρου και Αντιπροέδρου Δ.Σ.. Οι τρεις (3) πρώτοι από τον πίνακα των υποψηφίων για την Ε.Ε. αποτελούν τα τακτικά και οι τρείς (3) επόμενοι τα αναπληρωματικά μέλη της Ε.Ε.. Το ίδιο ισχύει και για τους αντιπροσώπους. Σε περίπτωση ισοψηφίας αυτός / αυτοί που πέτυχε / πέτυχαν αναδεικνύεται με κλήρωση που γίνεται ανάμεσα στους ισοψηφήσαντες από το Προεδρείο της Γ.Σ. Ο Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. οι οποίοι εκλέγονται κατά τα ανωτέρω απευθείας από τη Γ.Σ. καθώς και τα υπόλοιπα κατά σειρά εκλογής μέλη Δ.Σ. συγκροτούνται σε σώμα μέσα σε δέκα 41

42 (10) ημέρες από την εκλογή τους και κατανέμουν τους λοιπούς ρόλους του Γραμματέα, του Ταμία, του Υπευθύνου Λειτουργίας, των Εφόρων και των μελών. Όσοι εκλέγονται για την Ε.Ε. συναντιούνται μέσα σε δέκα (10) ημέρες για να ετοιμάσουν το χρονοδιάγραμμα του οικονομικού ελέγχου που πρέπει να αρχίσει το συντομότερο. Κατά τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών του Σωματείου δύναται να παρίσταται αντιπρόσωπος της Δικαστικής Αρχής ο οποίος προεδρεύει της Εφορευτικής Επιτροπής, εάν αποφασιστεί έτσι από το Δ.Σ.. Σε περίπτωση που οι υποψηφιότητες ισούνται με θέσεις των αιρετών που επιχειρείται να εκλεγούν για κάθε όργανο, τότε διενεργείται κανονικά ψηφοφορία για να προκύψει βάσει των σταυρών προτίμησης η σειρά εκλογής έκαστου υποψηφίου βάσει της οποίας θα αναδειχθούν ο Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη των λοιπών οργάνων (Ε.Ε. και αντιπροσώπων). Σε περίπτωση που οι υποψηφιότητες είναι λιγότερες από τις θέσεις, μετά την ψηφοφορία, με ευθύνη του Προέδρου της Γ.Σ. διεξάγεται κλήρωση μεταξύ των τακτικών μελών του σωματείου για να οριστούν μέλη στις υπόλοιπες κενές θέσεις. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Δ.Σ., νέας Ε.Ε. και νέων αντιπροσώπων γίνονται με ένα ψηφοδέλτιο ( με διακριτά μέρη για κάθε όργανο) κάθε δύο χρόνια, στην τακτική Γ.Σ.. Τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών είναι ισχυρά και έγκυρα ανεξάρτητα από το ποσοστό προσέλευσης των μελών. Η γνωστοποίηση των 42

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1: Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σύλλογος με την επωνυμία Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες.

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες. Όνομα, Έδρα και Σφραγίδα της Εταιρείας Άρθρο 1 Η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, η οποία ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1835 και αναγνωρίσθηκε ως Σωματείο στις 17 Ιανουαρίου 1924, με την επωνυμία τότε «Η εν Αθήναις Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 ο Γίνεται σύλλογος με την επωνυμία ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, με έδρα την κωμόπολη Άγιος Αθανάσιος του Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. Mετάφραση από τη γερμανική γλώσσα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΟΝΟΜΑ, ΕΔΡΑ, ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ α) Η Κοινότητα ονομάζεται ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Άρθρο 1 Ονομασία, έδρα, νομική υπόσταση, στόχος της Εταιρίας 1) Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙKΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. Του Σωματείου με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ.

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. Του Σωματείου με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ. Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Του Σωματείου με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ.Ε» Άρθρο 1ο Σύσταση:Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ» µε έδρα την Πτολεµαΐδα. Άρθρο 2 Σκοπός του σωµατείου είναι η προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού.

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Στο Πανεπιστήµιο της Γρανάδας της Ισπανίας, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος» 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος» Άρθρο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ 1.1 Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Οβολός κέντρο μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α Άρθρο 1ο α) Ιδρύεται στο Ίλιον Αττικής επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό. ΑΡΘΡΟ 3: Μέσα Η εξυπηρέτηση και η προώθηση των ως άνω σκοπών του συλλόγου επιδιώκεται με κάθε νόμιμο μέσο και ιδιαίτερα με:

Καταστατικό. ΑΡΘΡΟ 3: Μέσα Η εξυπηρέτηση και η προώθηση των ως άνω σκοπών του συλλόγου επιδιώκεται με κάθε νόμιμο μέσο και ιδιαίτερα με: Καταστατικό ΑΡΘΡΟ 1 Με έδρα τον Δήμο Αθηναίων του Νομού Αττικής, ιδρύεται σύλλογος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «Σύλλογος Αστικών Ποδηλατών Αττικής» και διακριτικό τίτλο «ΠοδηλΑΤΤΙΚΗ Κοινότητα».

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Κεφάλαιο Α Ίδρυση Έδρα Σκοπός ΑΡΘΡΟ 1 Ίδρυση Έδρα Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ 1. Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ» (εφεξής η «Ένωση») είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 2. Η Ένωση δεν αποτελεί εργοδοτική ένωση, ούτε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙ ΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την Ειδοµένη και µε τους εξής σκοπούς: α) Να

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ Η επωνυμία του Σωματείου είναι "ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ". Στις διεθνείς σχέσεις η επωνυμία του Σωματείου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται, σήμερα στις 25 Ιουνίου 2011, σωματείο με την επωνυμία Open Health Alliance, με έδρα στην Αθήνα.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται, σήμερα στις 25 Ιουνίου 2011, σωματείο με την επωνυμία Open Health Alliance, με έδρα στην Αθήνα. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται, σήμερα στις 25 Ιουνίου 2011, σωματείο με την επωνυμία Open Health Alliance, με έδρα στην Αθήνα. ΑΡΘΡΟ 2 Α. Σκοπός του Σωματείου είναι η ανάπτυξη δικτύου φορέων παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία - Έδρα Άρθρο 2 - Σκοπός

Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία - Έδρα Άρθρο 2 - Σκοπός Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία - Έδρα Ιδρύεται, κατά τους όρους και τις προβλέψεις του Αστικού Κώδικα, σωματείο (μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) με την επωνυμία «Σύλλογος Διερμηνέων Συνεδρίων Ελλάδος» (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Ε)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ Άρθρο 1 ο 1. Ιδρύεται το μουσείο με την επωνυμία ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ &

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Ασέας (Σ.Ασ.Α)

Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Ασέας (Σ.Ασ.Α) Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Ασέας (Σ.Ασ.Α) Έδρα: Ασέα, Αρκαδίας ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 Ιδρύεται σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την Επωνυμία «Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 103/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (ΣΑΔΧΑΝ) Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (ΣΑΔΧΑΝ) Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (ΣΑΔΧΑΝ) Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ Ιδρύεται σωματείο ασφαλιστικών συμβούλων με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ>> και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ"

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΣ- ΠΟΡΟΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 1ο ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ 1. Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του Σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με τον τίτλο ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του Σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με τον τίτλο ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με τον τίτλο ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο των εργαζομένων στο Δήμο Αθήνας και στα εποπτευόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Συµβουλευτικής

Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Συµβουλευτικής Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Συµβουλευτικής Άρθρο 1 Τίτλος - Έδρα Ιδρύεται Σωµατείο µε την επωνυµία "Ελληνική Εταιρεία Συµβουλευτικής" ( ΕΕΣ) µε έδρα την Αθήνα. Άρθρο 2 Σκοπός Το Σωµατείο έχει σαν σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΩΝ» ΚΑΙ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ» «THE CHEFS ACADEMY OF GREECE»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΩΝ» ΚΑΙ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ» «THE CHEFS ACADEMY OF GREECE» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΩΝ» ΚΑΙ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ» «THE CHEFS ACADEMY OF GREECE» Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία Σφραγίδα Ιδρύεται Σωματείο, με την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ «ΔΙΟΣ ΚΟΥΡΟΙ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ «ΔΙΟΣ ΚΟΥΡΟΙ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 1 ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ «ΔΙΟΣ ΚΟΥΡΟΙ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1ο Ιδρύεται, με την επωνυμία «ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ» και με διακριτική ονομασία «ΔΙΟΣ ΚΟΥΡΟΙ» μη κερδοσκοπικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι : «Υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. 'Άρθρο 1. 'Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. 'Άρθρο 1. 'Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 'Άρθρο 1 'Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα Ιδρύεται Δευτεροβάθμια Αγροτική συνδικαλιστική οργάνωση με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΚΗΣ - ΥΠΑΡΞΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ και ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΚΗΣ - ΥΠΑΡΞΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ και ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΚΗΣ - ΥΠΑΡΞΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ και ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήμερα 19 Φεβρουαρίου 2004, οι συμβαλλόμενοι της εταιρείας με την επωνυμία {ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΚΗΣ-ΥΠΑΡΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ «Ο δρόμος ΣΥΝ.ΠΕ.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ «Ο δρόμος ΣΥΝ.ΠΕ.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ «Ο δρόμος ΣΥΝ.ΠΕ.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΡΘΡΟ 1 Ο ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Στην Αθήνα σήμερα του έτους 2009, οι στο

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί Λειτουργίας Ομίλου Ορειβασίας

Κανονισμοί Λειτουργίας Ομίλου Ορειβασίας Κανονισμοί Λειτουργίας Ομίλου Ορειβασίας 1. ΙΔΡΥΣΗ - ΥΠΟΣΤΑΣΗ 1.1. Ο «Όμιλος Ορειβασίας ΤΕΥ-ΑΤΗΚ» συστάθηκε και αναγνωρίστηκε ως Όμιλος στις 04.04.2014, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΔΡΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΔΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Άρθρο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΔΡΑ Ιδρύεται επιστημονικό, επαγγελματικό σωματείο, συλλογικό όργανο των εγκατεστημένων επαγγελματικά σ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ» ΑΡΘΡΟ 1: Επωνυµία - Έδρα - Σφραγίδα Ιδρύεται αστική µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εταιρεία µε την

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (Ν.57/72) ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ» Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα - Έµβληµα

Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (Ν.57/72) ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ» Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα - Έµβληµα Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (Ν.57/72) ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ» Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα - Έµβληµα 1. Το όνοµα του Σωµατείου (στη συνέχεια καλουµένου το Σωµατείο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΣΑΤΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΣΑΤΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΣΑΤΕ 1. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των µελών των συλλογικών οργάνων του ΣΑΤΕ διεξάγονται µε βάση τον ακόλουθο Κανονισµό Αρχαιρεσιών σε συµφωνία µε τις διατάξεις του Καταστατικού

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Άρθρο 1 ο.- ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ Ιδρύεται Επιστηµονικό Σωµατείο µε την επωνυµία «ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ (ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΙΚΗΣ) ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ (ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΙΚΗΣ) ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ (ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΙΚΗΣ) ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 ο Επωνυμία Έδρα Ιδρύεται Επιστημονικό μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ (ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα.

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟY ΟΜΙΛΟY ΚΥΠΡΟΥ CYPRUS KENNEL CLUB. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Βασ. Βουλγαροκτόνου 44 Διαμ. 3&4 1010 Λευκωσία

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟY ΟΜΙΛΟY ΚΥΠΡΟΥ CYPRUS KENNEL CLUB. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Βασ. Βουλγαροκτόνου 44 Διαμ. 3&4 1010 Λευκωσία ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟY ΟΜΙΛΟY ΚΥΠΡΟΥ CYPRUS KENNEL CLUB ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Βασ. Βουλγαροκτόνου 44 Διαμ. 3&4 1010 Λευκωσία ΑΡΘΡΟ 1 ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ 1. Ιδρύεται στην Κύπρο 'Όμιλος με την επωνυμία «ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Δασκάλων Κιθάρας - Κύπρου

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Δασκάλων Κιθάρας - Κύπρου ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Δασκάλων Κιθάρας - Κύπρου Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικό με την επωνυμία «Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Δασκάλων Κιθάρας - Κύπρου». Άρθρο 1. Επωνυμία και έδρα. Η επωνυμία του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΣΜΥΕ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΣΜΥΕ) Άρθρο 1 ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΣΜΥΕ) Συνιστάται σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Ι ΡΥΣΗ, ΤΙΤΛΟΣ, Ε ΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ

Ι. Ι ΡΥΣΗ, ΤΙΤΛΟΣ, Ε ΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ Ι. Ι ΡΥΣΗ, ΤΙΤΛΟΣ, Ε ΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1. α) Ιδρύεται επιστηµονικός, µη κερδοσκοπικός σύλλογος µε τίτλο "Ελληνική Αστρονο- µική Εταιρεία () µε έδρα την Αθήνα, Εργαστήριο Αστρονοµίας, Πανεπιστήµιο Αθηνών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ

ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Ιδρύεται ένωση σωματείων των εργατών και υπαλλήλων βιομηχανιών και βιοτεχνιών μετάλλου, των χειριστών μεταλλουργικών μηχανών βιομηχανίας και εκσκαπτικών μηχανημάτων, των ηλεκτροτεχνιτών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Ορισμός εμπορικής πράξης (σελ.77) 2. Αντικειμενικό, υποκειμενικό, μικτό και σύστημα οργανωμένης επιχείρησης.(σελ.77-79) 3. Πρωτότυπα(φύσει) εμπορικές πράξεις του χερσαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Κεφάλαιο Ευρώ. Στ.. [τόπος], σήμερα. [ημερομηνία] οι εδώ συμβαλλόμενοι: 1... 2.. 3... κ.λπ. συμφώνησαν να συστήσουν ομόρρυθμη εταιρεία, της οποίας θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. 1

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. Άρθρο 1ο. Ίδρυση Έδρα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. Άρθρο 1ο. Ίδρυση Έδρα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Άρθρο 1ο Ίδρυση Έδρα Ιδρύεται σωματείο με έδρα την Αθήνα και επωνυμία : ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ Ο εθελοντισμός είναι μια δραστηριότητα που πραγματοποιείται μέσω μη κερδοσκοπικών οργανώσεων ή

Διαβάστε περισσότερα

Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους»

Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους» Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους» Δείτε εδώ τον κανονισμό λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων, μεταγραμμένο σε «Κείμενο για όλους»*. Στη μορφή αυτή, ο κανονισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΩΝ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΩΝ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΩΝ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Άρθρο 1 Ιδρύεται με έδρα την Αθήνα και επί της οδού Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Μοτοσυκλετιστικός Αθλητικός Όμιλος Μετεώρων Μ.Α.Σ.Κ.» με έδρα την πόλη της Καλαμπάκας.

Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Μοτοσυκλετιστικός Αθλητικός Όμιλος Μετεώρων Μ.Α.Σ.Κ.» με έδρα την πόλη της Καλαμπάκας. 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ (Μ.Α.Σ.Κ.)» «MOTORCYCLE ATHLETIC CLUB OF KALAMPAKA (M.A.S.K.)» ΑΡΘΡΟ 1 Ίδρυση-Επωνυμία-Έδρα Ιδρύεται σωματείο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 177/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.7.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την έγκριση των εσωτερικών κανόνων λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου (Απόφαση Συγκλήτου Παντείου Πανεπιστημίου της 8ης Ιουλίου 2010) Eιδικός Κανονισμός Άρθρο 1 Σύσταση-Λειτουργία (α) Ιδρύεται στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

(Μαριάνθη & Ελένη Τεγοπούλου κατά ίσα µέρη) Ευρύ επενδυτικό κοινό & θεσµικοί επενδυτές 12.355.618 22,65 Σύνολο 54.547.634 100,00

(Μαριάνθη & Ελένη Τεγοπούλου κατά ίσα µέρη) Ευρύ επενδυτικό κοινό & θεσµικοί επενδυτές 12.355.618 22,65 Σύνολο 54.547.634 100,00 Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε. Επεξηγηµατική έκθεση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων σχετικά µε τις παρεχόµενες πληροφορίες σύµφωνα µε το άρθρο 11 α του Νόµου 3371/2005 για την χρήση 01.01.2006

Διαβάστε περισσότερα

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: Έχοντας υπόψη:

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: Έχοντας υπόψη: Σχέδιο απόφασης της Συγκλήτου του άρθρου 77 παρ. 3 του Ν. 4009/2011: Διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης και μονιμοποίησης σε θέσεις καθηγητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ κ.κ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012

ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012 ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012 Ενημερώνονται οι κ.κ. μέτοχοι ότι ο συνολικός αριθμός των μετοχών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛ.Ε.Μ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ. ΑΡΧΕΣ & ΣΤΟΧΟΙ. ΑΡΘΡΟ 1 ο : Ίδρυση

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛ.Ε.Μ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ. ΑΡΧΕΣ & ΣΤΟΧΟΙ. ΑΡΘΡΟ 1 ο : Ίδρυση ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛ.Ε.Μ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ. ΑΡΧΕΣ & ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 ο : Ίδρυση 1.1. Ίδρυση Η ανεξάρτητη συνδικαλιστική κίνηση Ελευθέρων Επαγγελματιών Μηχανικών, είναι μία άτυπη μη κερδοσκοπική ένωση προσώπων,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ «ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΕΙΟΣ ΣΤΕΓΗ» Μ.Φ.Η. Μ.Κ.Χ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ «ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΕΙΟΣ ΣΤΕΓΗ» Μ.Φ.Η. Μ.Κ.Χ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Σωµατείου µε την επωνυµία «ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΕΙΟΣ ΣΤΕΓΗ» Μ.Φ.Η. Μ.Κ.Χ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ Ε ΡΑ ΣΚΟΠΟΣ - ΜΕΣΑ Αρθρο 1 1. Το Σωµατείο µε την επωνυµία «ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΕΙΟΣ ΣΤΕΓΗ», πρώην Γηροκοµείο Σερρών

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Ελεγκτικής Επιτροπής (Audit Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του της 23.11.1995, αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ FORTHNET AE, FORTHNET MEDIA HOLDINGS KAI NETMED»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ FORTHNET AE, FORTHNET MEDIA HOLDINGS KAI NETMED» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ FORTHNET AE, FORTHNET MEDIA HOLDINGS KAI NETMED» Άρθρο 1 Επωνυμία - Έδρα Ιδρύεται πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση -

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ (Σ.Ε. Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ) ΝΟΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ (Σ.Ε. Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ) ΝΟΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ (Σ.Ε. Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ) ΝΟΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1 Ο Το Σωματείο ιδρύθηκε με την με αριθμό 603/1971

Διαβάστε περισσότερα

1999, 2000, 2001, 2002 κ.ο.κ.

1999, 2000, 2001, 2002 κ.ο.κ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (ΣY.Α.ΠΑΚ.) ΑΡΘΡΟ 1 Ι ΡΥΣΗ-Ε ΡΑ-ΣΦΡΑΓΙ Α Ιδρύεται στην Κύπρο Σύνδεσµος Αποφοίτων του Πανεπιστηµίου Κύπρου µε το όνοµα "Σύνδεσµος Αποφοίτων Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ»

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 α) Ιδρύεται μη κερδοσκοπικός σύλλογος με την επωνυμία «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» β) Έδρα του συλλόγου

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό Κεφάλαιο Α Ίδρυση Σκοπός Μέλη - Πόροι Άρθρο 1 Ονομασία Έδρα Σφραγίδα Σήμα

Καταστατικό Κεφάλαιο Α Ίδρυση Σκοπός Μέλη - Πόροι Άρθρο 1 Ονομασία Έδρα Σφραγίδα Σήμα Καταστατικό Κεφάλαιο Α Ίδρυση Σκοπός Μέλη - Πόροι Άρθρο 1 Ονομασία Έδρα Σφραγίδα Σήμα 1. Ιδρύεται Σωματείο με την ονομασία Διεθνής Αδελφότητα Μνήμης Αγωνιστών Πολιορκιών και της Εξόδου του Μεσολογγίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α ΝΑ Θ Ε Ω Ρ Η Μ Ε Ν Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ Άρθρο 1 ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ Ιδρύεται επαγγελµατικό και επιστηµονικό Σωµατείο µε την επωνυµία "ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΑΣΟΛΟΓΩΝ", τον διακριτικό τίτλο "Π.Κ..", και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» ΠΟΥ Ε ΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» ΠΟΥ Ε ΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. Άρθρο 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» ΠΟΥ Ε ΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Άρθρο 1 Ιδρύεται σωµατείο µε τον τίτλο: «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚOΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

KATAΣTATIKO ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (Σ.Ο.ΚΑ.Κ.)

KATAΣTATIKO ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (Σ.Ο.ΚΑ.Κ.) KATAΣTATIKO ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (Σ.Ο.ΚΑ.Κ.) APΘPO 1 - EΠΩNYMIA 1.1 Ο Σύνδεσμος φέρει την επωνυμία Σύνδεσμος Οικονομολόγων Καθηγητών Κύπρου (Σ.Ο.ΚΑ.Κ.) ονομαζόμενος πιο κάτω Σ.Ο.ΚΑ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μελών του της.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μελών του της. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μελών του της. ης Μαΐου 2015 Σημείωση: Τα σημεία με κόκκινο διαγράφονται και τα σημεία

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 19ο ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Άρθρο 19ο ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.) Στην... σήμερα... του έτους..., οι: 1)... του... και της..., που γεννήθηκε στο/ην..., το έτος..., κάτοικος...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΗΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΗΜΑ Ιδρύεται επιστημονικό Σωματείο για την Σχεσιοδυναμική Προσωποκεντρική έρευνα στην Παιδαγωγική και την Συμβουλευτική, με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Σωµατείου «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΚΟΟΠΡΟΘΕΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΑΕ»

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Σωµατείου «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΚΟΟΠΡΟΘΕΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΑΕ» ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Σωµατείου «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΚΟΟΠΡΟΘΕΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΑΕ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ίδρυση Επωνυµία Σκοπός και Μέσα του Σωµατείου Άρθρο 1 Ιδρύεται στην Αθήνα επαγγελµατικό Σωµατείο µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του Συμβουλίου ένταξης Μεταναστών, Δήμου Πρέβεζας».

ΘΕΜΑ: «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του Συμβουλίου ένταξης Μεταναστών, Δήμου Πρέβεζας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 11/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1ο - Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα

Άρθρο 1ο - Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα Άρθρο 1ο - Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα Το Σωματείο, το οποίο αρχικά είχε ιδρυθεί και αναγνωρισθεί με την υπ' αριθ. 4274/1952 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών και εγγραφεί στα βιβλία Σωματείων με αριθμό 7120/1952

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 31 Οκτωβρίου 2011, ώρα 11:00 π.μ. Στην έδρα της εταιρείας (Λεωφ. Κηφισίας 37 Α, Κτίριο Γραφείων Α, Golden Hall, Μαρούσι) 1 Περιεχόμενα 1. Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ 2β, 27 και 28α του κ.ν.2190/1920 η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ 2β, 27 και 28α του κ.ν.2190/1920 η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 Στον Πειραιά σήμερα την 30 η Ιουλίου 2014, ημέρα Τετάρτη και

Διαβάστε περισσότερα

ACADEMY COMMUNITY OPEN SOURCE WEST MACEDONIA (A.C.O.S.W.M.)

ACADEMY COMMUNITY OPEN SOURCE WEST MACEDONIA (A.C.O.S.W.M.) 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ (Α.Κ.Α.ΛΟ. Υ.ΜΑ) - ACADEMY COMMUNITY OPEN SOURCE WEST MACEDONIA (A.C.O.S.W.M.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

(www.grivalia.com): GRIVALIA PROPERTIES. κ.ν. 2190/1920.

(www.grivalia.com): GRIVALIA PROPERTIES. κ.ν. 2190/1920. ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Πέµπτη 30 Ιουλίου 2015 Μέγαρο Ιδρύµατος Μποδοσάκη (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης») Λεωφ. Αµαλίας 20, Αθήνα 1 Περιεχόµενα 1. Θέµατα ηµερησίας διάταξης 3 2. Συνοπτική περιγραφή θεµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ Άρθρο 01 Σύσταση και Επωνυμία Με το παρόν συστήνεται, κατά τους παρακάτω ειδικότερους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ.Α.Α.Κ.Ξ.Γ. (25 Ιουνίου 2006) ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Λυκαβηττού 2, 106 71 Αθήνα.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ.Α.Α.Κ.Ξ.Γ. (25 Ιουνίου 2006) ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Λυκαβηττού 2, 106 71 Αθήνα. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ.Α.Α.Κ.Ξ.Γ. (25 Ιουνίου 2006) ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Λυκαβηττού 2, 106 71 Αθήνα. Τηλ 3636492 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρητήριο Τρίτης Ηλικίας Κύπρου/Cyprus Third Age Observatory

Παρατηρητήριο Τρίτης Ηλικίας Κύπρου/Cyprus Third Age Observatory Παρατηρητήριο Τρίτης Ηλικίας Κύπρου/Cyprus Third Age Observatory Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Η επωνυµία του Ιδρύµατος είναι: «Παρατηρητήριο Τρίτης Ηλικίας Κύπρου/Cyprus Third Age Observatory» Η έδρα του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ»- «ΣΠΠΑΖ» *********************

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ»- «ΣΠΠΑΖ» ********************* ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ»- «ΣΠΠΑΖ» ********************* Στην Αθήνα σήµερα την 2-11-2004 αυτοί που υπογράφουν παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.

ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9615/06/Β/86/41 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 121923260000 σε Α Επαναληπτική Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 Τροποποίηση του άρθρου 1 του κ.ν. 2190/1920 (Α 37) 1. Ο τίτλος του άρθρου 1 του κ.ν. 2190/1920 αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 2 Τροποποίηση του άρθρου 1 του κ.ν. 2190/1920 (Α 37) 1. Ο τίτλος του άρθρου 1 του κ.ν. 2190/1920 αντικαθίσταται ως εξής: «Ενσωµάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 11 ης Ιουλίου 2007, σχετικά µε την άσκηση ορισµένων δικαιωµάτων από µετόχους εισηγµένων εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΕΠΕΑ) ΑΡΘΡΟ 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΕΠΕΑ) ΑΡΘΡΟ 1 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΕΠΕΑ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΘΡΟ 1 Ι ΡΥΣΗ Ε ΡΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΙ Ιδρύεται Σωµατείο, µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

«MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 3467301000 - Αρ.Μ.Α.Ε.: 16836/06/Β/88/06

«MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 3467301000 - Αρ.Μ.Α.Ε.: 16836/06/Β/88/06 «MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 3467301000 - Αρ.Μ.Α.Ε.: 16836/06/Β/88/06 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ TAKTIKΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ» Του Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ» Του Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ» Άρθρο 1 Ίδρυση Έδρα Επωνυμία Ιδρύεται επαγγελματικό Σωματείο, με έδρα τα Λουτρά Αιδηψού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Eπιστημονικού Σωµατείου µε την επωνυµία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΓΟΛΟΓΙΑΣ. Άρθρο 1 Επωνυμία Έδρα Σφραγίδα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Eπιστημονικού Σωµατείου µε την επωνυµία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΓΟΛΟΓΙΑΣ. Άρθρο 1 Επωνυμία Έδρα Σφραγίδα 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Eπιστημονικού Σωµατείου µε την επωνυµία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΓΟΛΟΓΙΑΣ Άρθρο 1 Επωνυμία Έδρα Σφραγίδα 1. Ιδρύεται Επιστηµονικό Σωματείο, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, µε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» 'Αρθρο 11 Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» 'Αρθρο 11 Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» 'Αρθρο 11 Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης 1. Η Γενική Συνέλευση προσκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν την οριζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 01/2015. ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 01/2015. ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 01/2015 ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α., στις 26/04/2015 Η παρούσα εγκύκλιος αφορά στη διοργάνωση των εκλογών του Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Επαγγελματικού Σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα, Πανόρμου 23, ΤΚ 11522, με την επωνυμία ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ Hellenic Dietetic Association Άρθρο 1 ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΟΡΟΥΜΑΝΙΚOY ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΟΡΟΥΜΑΝΙΚOY ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΟΡΟΥΜΑΝΙΚOY ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΥΣΤΑΣΗ Στην Αθήνα την 4 η Ιουνίου του έτους 1999, ιδρύθηκε Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό για την εκλογή του Συμβουλίου Αλλοδαπών/Συμβουλίου Μετανάστευσης του Δήμου Χαϊδελβέργης (Εκλογικός Κανονισμός ΣΑΜ ΕΚΣΑΜ)

Καταστατικό για την εκλογή του Συμβουλίου Αλλοδαπών/Συμβουλίου Μετανάστευσης του Δήμου Χαϊδελβέργης (Εκλογικός Κανονισμός ΣΑΜ ΕΚΣΑΜ) 1.2.5 Καταστατικό για την εκλογή του Συμβουλίου Αλλοδαπών/Συμβουλίου Μετανάστευσης του Δήμου Χαϊδελβέργης (Εκλογικός Κανονισμός ΣΑΜ ΕΚΣΑΜ) της 12ης Φεβρουαρίου 2004. (Επίσημη Εφημερίδα του Δήμου της 25ης

Διαβάστε περισσότερα