ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Υ.)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Υ.)"

Transcript

1 ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Υ.) Κωνσταντίνος Μ. Βασάλος Ιατρός Βιοπαθολόγος (Μικροβιολόγος) Υγιεινολόγος, MScPH, MScHM, PhD DOI: Περίληψη Εισαγωγή: Η ανάπτυξη οικονομετρικών τεχνικών, τα τελευταία χρόνια, έχει σημαντικές εφαρμογές στον τομέα της υγείας, αφού διευκολύνει στην κατανόηση του περιβάλλοντος, στο οποίο λειτουργούν οι οργανισμοί υγείας ώστε να ληφθούν αποφάσεις για να βελτιωθεί η απόδοσή τους ενώ η αποτίμηση της αποδοτικότητας των οργανισμών υγείας συνεισφέρει στη λειτουργία του υγειονομικού συστήματος. Η εργασία περιελάμβανε αναζήτηση σε ελληνικές και διεθνής ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων που αναφέρονταν στις λέξεις κλειδιά: οικονομετρία και υγεία, Εθνικό Σύστημα Υγείας, Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Κέντρο Υγείας, decision-making unit, data envelopment analysis, Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας, πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Από την βιβλιογραφία βρέθηκε ότι, υπάρχει η ανάγκη ανάπτυξης οικονομετρικών τεχνικών που να εστιάζουν στην υφιστάμενη αποδοτικότητα των μονάδων υγείας, τη διοικητική λήψη απόφασης στο σύστημα υγείας, την επιλογή αποτελεσματικών υγειονομικών παρεμβάσεων, τον προγραμματισμός παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και την αποδοχή διοικητικής μεταρρύθμισης στην υγεία. H οικονομετρία καλείται να εκτιμήσει την αποδοχή εκ μέρους της κοινής γνώμης μεταρρυθμίσεων, όπως εκείνη του Π.Ε.Δ.Υ., που επιχειρούνται στο δημόσιο σύστημα υγείας της χώρας μας. Η οικονομετρία παράγει πληροφόρηση για τα στελέχη ώστε να επιλέξουν τη βέλτιστη εφικτή στρατηγική σε οικονομικό και διοικητικό επίπεδο για την μεταρρύθμιση του συστήματος υγείας. Συνεισφέρει στην οικονομική αξιολόγηση, εντοπίζει τους παράγοντες που σχετίζονται με την αύξουσα τάση της ζήτησης για υπηρεσίες υγείας, ενώ προετοιμάζει τις διοικήσεις κατάλληλα για μελλοντικά σχέδια δράσεων σύμφωνα με τις ανάγκες υγείας του πληθυσμού. Λέξεις κλειδιά: οικονομετρία, υγεία, Εθνικό Σύστημα Υγείας, Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, decision-making unit, data envelopment analysis, Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας Υπεύθυνος Αλληλογραφίας: Κωνσταντίνος Μ. Βασάλος, Αθήνα, τηλ.: , ISSN: , E-ISSN:

2 PERIOPERATIVE NURSING (2015), VOLUME 4, ISSUE 3 SPECIAL ARTICLE ECONOMETRICS AND HEALTHCARE THE MODEL OF THE GREEK NATIONAL PRIMARY HEALTHCARE NETWORK (PEDY) Constantine M. Vassalos Medical Doctor - Hygienist, MScPH, MScHM, PhD Abstract Introduction: Nowadays, the development of econometric techniques has important applications in the health sector. Econometrics facilitates the understanding of the environment where health agencies function so that they can make decisions in order to improve their performance. Moreover, the evaluation of the efficiency of health organizations contributes to the health system. This study included searching on Greek and international electronic databases by using keywords such as econometrics, health, National Health System, Social Insurance Institution, Health Centre, decision-making unit, data envelopment analysis, National Primary Healthcare Network, primary health care. In the literature, it is cited that there was a need to develop econometric techniques in relation to the existing efficiency of healthcare facilities, the administrative decision within the country s health system, the selection of effective health interventions for planning health services, and the acceptance of administrative reform on healthcare. Econometrics was also used to evaluate the public s acceptance of the reforms, including that of PEDY, which had been undertaken in Greece s public health system. Econometrics produces information for managers so that they can choose the best possible strategy in financial and administrative level to reform the health system. The application of econometric techniques contributes to the economic evaluation of the health system, including the newly introduced national primary healthcare network (PEDY); identifies the factors associated with the increasing trend of demand for health services; and prepares the administration, whether centralized or regional, for future action plans in line with the health needs of the Greek population. Keywords: econometrics, health, National Health System, Social Insurance Institution, decision-making unit, data envelopment analysis, National Primary Healthcare Network Corresponding author: Constantine M. Vassalos, Athens, tel: , ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Υ.).2015;4(3) 153

3 Εισαγωγή Η οικονομετρία ως επιστημονικός κλάδος των οικονομικών αποτελεί το συγκερασμό της οικονομικής επιστήμης, των μαθηματικών και της στατιστικής 1. Η αλματώδης ανάπτυξή της, ιδιαίτερα μετά την ανάπτυξη των υπολογιστών και των λογισμικών οικονομικού ενδιαφέροντος, επέτρεψε τα τελευταία χρόνια να διευρυνθεί η χρήση των οικονομετρικών τεχνικών 2-3. Δεν χρησιμοποιούνται μόνο στην οικονομική επιστήμη, αλλά η χρήση τους έχει επεκταθεί και σε άλλα επιστημονικά πεδία και τομείς της δημόσιας πολιτικής, ένας από τους οποίους είναι ο τομέας της υγείας 4. Στην παρούσα εργασία καταβάλλεται προσπάθεια να διαπιστωθεί η χρησιμότητα της οικονομετρίας στην υγειονομική περίθαλψη της χώρας μας με έμφαση στην πρόσφατη μεταρρύθμιση που αναφέρεται στη σύσταση του Π.Ε.Δ.Υ. στο πλαίσιο του Ε.Σ.Υ. (Ν. 4238/2014) ώστε να αναδειχθούν τα σημαντικά οφέλη της χρησιμοποίησης οικονομετρικών μεθόδων για το σύστημα υγείας. Υφιστάμενη αποδοτικότητα των μονάδων υγείας Η αποδοτικότητα μιας παραγωγικής μονάδας, όπως είναι ένας οργανισμός υγείας, είναι η ικανότητά της να «κάνει τη δουλειά σωστά» 5. Με άλλα λόγια, συνιστά την επιχειρησιακή ικανότητά της σε ό,τι αφορά στη διοίκηση και τη διαχείριση των διαθέσιμων πόρων. Η αποδοτικότητα εκτιμάται με μεθόδους όπως είναι, μεταξύ άλλων, οι οικονομετρικές μέθοδοι, και η Π.Α.Δ Προ 15ετίας είχε εκτιμηθεί η αποδοτικότητα των Ελληνικών νοσοκομείων με εφαρμογή τόσο της μεθόδου των ελάχιστων τετραγώνων όσο και της Π.Α.Δ. 8 Οι οικονομετρικές, παραμετρικές μέθοδοι επιχειρούν να προσδιορίσουν την απόλυτη αποδοτικότητα μιας Μ.Λ.Α. σε σχέση με ένα συγκριτικό σημείο αναφοράς 9. Αφού συγκρίνουν το κόστος ή τις εκροές όμοιων διαδικασιών για δύο ή περισσότερους οργανισμούς ελέγχοντας πραγματικά δεδομένα, εκτιμούν την αποδοτικότητα των οργανισμών από τη απόσταση στην οποία βρίσκονται μεταξύ τους και ελέγχουν την επίδραση που έχουν εξωγενείς παράγοντες στην απόδοση της λειτουργίας τους. Η Π.Α.Δ. είναι μη παραμετρική μέθοδος και επιχειρεί με γραμμικό προγραμματισμό να αποτιμήσει με εμπειρικά δεδομένα τη σχετική τεχνική αποδοτικότητα ομοειδών οργανωτικών μονάδων με πολλαπλές εισροές και πολλαπλές εκροές σε σχέση με τη βέλτιστη πρακτική Εκτιμά την τεχνική αποδοτικότητα του εξεταζόμενου οργανισμού από την απόσταση, στην οποία βρίσκεται από την αποδοτικότερη μονάδα υγείας, εφόσον αναφερόμαστε στον κλάδο υγειονομικής περίθαλψης 6,11. Η Π.Α.Δ. υπερέχει της οικονομετρικής ανάλυσης όσο αφορά στην ακρίβεια, με την οποία εκτιμάται η αποδοτικότητα των Μ.Λ.Α ISSN: , E-ISSN:

4 PERIOPERATIVE NURSING (2015), VOLUME 4, ISSUE Σε μια μονάδα Π.Φ.Υ., για παράδειγμα, από τον αριθμό του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού (εισροές) εξαρτάται ο αριθμός των ασθενών (εκροές) που θα εξεταστούν: Εάν ένας ιατρός και δύο νοσηλευτές δύνανται να εξετάσουν 20 ασθενείς σε καθημερινή βάση, τότε δεν είναι τεχνικά αποδοτικό ούτε περισσότερο προσωπικό να εξετάζει 20 ασθενείς ούτε το υπάρχον προσωπικό να εξετάζει 19 ασθενείς. Το πρώτο υπόδειγμα Π.Α.Δ που είναι προσανατολισμένο στις εισροές αναφέρεται στην ελαχιστοποίηση των εισροών και εκτιμά το βαθμό, στον οποίο κάθε Μ.Λ.Α. μπορεί να μειώσει την ποσότητα των εισροών ώστε να παράγει μια συγκεκριμένη ποσότητα εκροών. Το δεύτερο υπόδειγμα Π.Α.Δ που είναι προσανατολισμένο στις εκροές αναφέρεται στη μεγιστοποίηση των εκροών και εκτιμά το βαθμό, στον οποίο κάθε Μ.Λ.Α. μπορεί να αυξήσει την ποσότητα των εκροών ενώ χρησιμοποιεί συγκεκριμένη ποσότητα εισροών 7,13. Ήδη το 2010 με την έναρξη της δημοσιονομικής κρίσης, η αποτίμηση της αποδοτικότητας των μονάδων υγείας της χώρας με Π.Α.Δ. 14 έδειξε ότι τα Γ.Ν.-Κ.Υ. λειτουργούν κυρίως ως μονάδες Π.Φ.Υ., οι οποίες παρέχουν σημαντικό έργο σε εξωτερική βάση, και έφερε στο προσκήνιο την αναγκαιότητα της μεταρρύθμισης που θα ενισχύσει τον χαρακτήρα τους (Ν. 4238/2014). Στις περιοριστικές συνθήκες της κρίσης με δραματική μείωση των εισροών που προκαλεί χρηματοδοτικό «έμφραγμα» στον υγειονομικό τομέα 15, το ζητούμενο είναι να αξιολογηθεί με την Π.Α.Δ. η σχετική αποδοτικότητα παραγωγικών μονάδων, όπως είναι οι μονάδες Π.Φ.Υ. που θα λειτουργήσουν εντός του Π.Ε.Δ.Υ., οι οποίες έχουν όμοιες δραστηριότητες και στόχους και ανάλογες εισροές και εκροές, παρακάμπτοντας το πρόβλημα επιμερισμού της κατανάλωσης των εισροών σε κάθε μια από τις εκροές Εφόσον οι οργανωτικές μονάδες δεν λειτουργούν στη βέλτιστη κλίμακα παραγωγής, προτιμάται η αποδοτικότητά τους να μετράται με υπόδειγμα, το οποίο λειτουργεί υπό μεταβλητές αποδόσεις κλίμακας και αποδεσμεύει τις εξεταζόμενες μονάδες παραγωγής από τη θεώρηση ότι οι μεταβολές στις εισροές επιφέρουν αναλογικές μεταβολές στις εκροές Στο παρελθόν είχαν γίνει προσπάθειες να αποτιμηθεί μέσω Π.Α.Δ. η σχετική αποδοτικότητα τόσο των μονάδων που άνηκαν στο υποσύστημα Π.Φ.Υ. του Ι.Κ.Α. όσο και των Κ.Υ. και Π.Ι. που ανήκουν λειτουργικά ακόμη στο υποσύστημα Π.Φ.Υ του Ε.Σ.Υ. 16,21. Με χρήση οικονομετρικής ανάλυσης βρέθηκε ότι οι σημαντικότερες εισροές ήταν ο αριθμός του προσωπικού (ιατρικό, νοσηλευτικό και παραϊατρικό), ο τεχνολογικός εξοπλισμός, ο μέσος πληθυσμός ευθύνης της κάθε μονάδας Π.Φ.Υ. και η γειτνίασή της με νοσοκομείο. Υψηλότερη αποδοτικότητα εμφάνισαν οι μονάδες Π.Φ.Υ. με ιατροτεχνολογική υποδομή για τη διενέργεια εργαστηριακών εξετάσεων και μεγαλύτερο πληθυσμό αναφοράς που ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Υ.).2015;4(3) 155

5 ήταν κοντά σε νοσοκομείο. Σήμερα, παρότι στον πρόσφατο νόμο για το Π.Ε.Δ.Υ. προβλέπεται ο καθορισμός των ΤΟ.Π.Φ.Υ. των χωρικών ενοτήτων ευθύνης μετά από έγκριση σκοπιμότητας με κριτήρια που συνδέονται με τις ανάγκες υγείας του πληθυσμού αναφοράς (Ν. 4238/2014), δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί οι απαιτούμενες μελέτες με συνέπεια να καθυστερεί η λειτουργική εφαρμογή του Π.Ε.Δ.Υ. Η διενέργεια ερευνών μέσω ερωτηματολογίου για τη συλλογή στοιχείων για τις ανάγκες υγείας του πληθυσμού δύναται να προσφέρει στην επιτάχυνση της διαδικασίας. Μέσω ανάλυσης πολυμεταβλητών δεδομένων, όπως είναι η ανάλυση σε παράγοντες και η ανάλυση σε κύριες συνιστώσες, αποκαλύπτονται κοινοί παράγοντες ή λαμβάνονται λιγότερες συνιστώσες, αντίστοιχα, που θα χρησιμοποιηθούν σε περαιτέρω ανάλυση. Η κοινή χρήση πολυμεταβλητών στατιστικών τεχνικών και Π.Α.Δ. μειώνει τα δεδομένα των πολλαπλών εισροών και πολλαπλών εκροών στις παραγωγικές μονάδες Η μείωση του υπερβολικού όγκου δεδομένων θα διευκόλυνε, εντέλει, την ανάλυση των στοιχείων που θα συλλέγονταν για τις ανάγκες υγείας του πληθυσμού ανά περιοχή. Διοικητική λήψη απόφασης στο σύστημα υγείας Ως ένας από τους τομείς της δημόσιας πολιτικής, όπως προαναφέρθηκε, ο τομέας της υγείας στηρίζεται σε θεωρητικές υποθέσεις που αναφέρονται, μεταξύ άλλων, στην κοινωνική συμπεριφορά και μπορούν να ελεγχθούν με χρήση οικονομετρικών τεχνικών 24. Οι τελευταίες χρησιμεύουν στη διαμόρφωση προβλέψεων για το μέλλον των δαπανών στην υγεία, οι οποίες θα συμβάλλουν καθοριστικά στη λήψη διοικητικών και οικονομικών αποφάσεων 25. Η οικονομετρία συνιστά το εργαλείο εκείνο που βοηθά στην καλύτερη αξιολόγηση και προσέγγιση της υγειονομικής περίθαλψης, αφού παρέχει τη δυνατότητα πειραματισμού για την εξεύρεση της αποτελεσματικότερης εναλλακτικής λύσης σε θέματα που άπτονται της οικονομικής και διοικητικής διαχείρισης οργανισμών υγείας, όπως είναι το πρόσφατα συσταθέν Π.Ε.Δ.Υ. 26 (Ν. 4238/2014). Κατά αυτόν τον τρόπο, τα οφέλη των οργανισμών υγείας μεγιστοποιούνται με παράλληλη μείωση, όσο είναι δυνατό, των συνολικών δαπανών για την υγεία. Η χρησιμότητα της οικονομετρίας έγκειται στο να εντοπισθεί και να εξακριβωθεί η βέλτιστη λύση μέσα από ένα σύνολο εφικτών εναλλακτικών επιλογών 25, Όσοι λαμβάνουν αποφάσεις για το ποιες είναι η βέλτιστες εφικτές λύσεις σε ό,τι αφορά στην παροχή υπηρεσιών υγείας καλούνται να λειτουργήσουν σε διαφορετικά περιβάλλοντα, με άλλα λόγια κάτω από διαφορετικές συνθήκες: βεβαιότητας, αβεβαιότητας ή κινδύνου 29. Σε δομημένα προβλήματα με μικρό χρονικό ορίζοντα, υποτίθεται ότι είναι γνωστές όλες οι απαιτούμενες πληροφορίες 156 ISSN: , E-ISSN:

6 PERIOPERATIVE NURSING (2015), VOLUME 4, ISSUE 3 κατά τη διοικητική λήψη απόφασης και υπάρχει βεβαιότητα για το τι πρόκειται να συμβεί στο μέλλον Όταν οι δαπάνες είναι επείγουσες και μικρές, έχουν έκτακτο χαρακτήρα και αφορούν σε λειτουργικά έξοδα διαχείρισης υλικού ή φαρμακείου, καλύπτονται από την πάγια προκαταβολή εκτός του προϋπολογισμού των μονάδων υγείας (Υπουργείο Υγείας, 2014). Σε τούτη την περίπτωση, το κατώτερο διοικητικό προσωπικό στα νοσοκομεία ή στις εξωνοσοκομειακές δομές υγείας που πρόκειται να συσταθούν στο Π.Ε.Δ.Υ. (Ν. 4238/2014) θα χρειαστεί να αποφασίσει ποια από τις ανωτέρω δαπάνες θα εξοφληθεί ώστε με βεβαιότητα να εξασφαλισθεί χωρίς προβλήματα η παροχή υπηρεσιών Π.Φ.Υ. Πρακτικά, όμως, κάθε απόφαση λαμβάνεται σε περιβάλλον αβεβαιότητας 32. Όταν η πληροφόρηση είναι ανεπαρκής, όπως συνέβη με τα ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία των δαπανών του Ελληνικού συστήματος υγείας που ανέδειξε η οικονομική κρίση, η διοίκηση δεν μπορεί να εκτιμήσει ποιο από τα αποτελέσματα των εναλλακτικών λύσεων είναι πιθανό να συμβεί στο μέλλον 33. Η κεντρική διοίκηση, όταν δυσκολεύεται, αρέσκεται να δικαιολογεί τη λήψη της όποιας απόφασής της με βάση την εμπειρία που διαθέτει, επιλέγοντας, όπως συνέβη στο προαναφερθέν παράδειγμα, τις περικοπές των δαπανών υγείας 31,34. Η αναζήτηση, αντίθετα, περισσότερων πληροφοριών θα την βοηθήσει να αποφασίσει με σύνεση 30,34. Λόγου χάρη, η παραπάνω γνώση που εκπορεύεται από την κατανόηση των αιτίων της ολοένα αυξανόμενης ζήτησης για υπηρεσίες Π.Φ.Υ., βοηθά να σχηματισθούν προβλέψεις ώστε να εφαρμοστεί η βέλτιστη εφικτή στρατηγική για τον έλεγχο των δαπανών υγείας 27. Η σύσταση του Π.Ε.Δ.Υ. αποφασίσθηκε ως βέλτιστη εφικτή λύση στο πλαίσιο του εξορθολογισμού των δαπανών για την υγεία (Ν. 4238/2014) 29. Από τις ανατεθειμένες μελέτες και τις προτάσεις που έχουν γίνει προς το Υ.Υ. φαίνεται ότι η οικονομετρική ανάλυση συνέβαλλε στο να προβλεφθούν οι τυχόν επιδράσεις που θα έχουν στο τελικό αποτέλεσμα μεταβλητές, όπως είναι οι δημόσιες δαπάνες, οι ιδιωτικές πληρωμές, η υφιστάμενη οικονομική κρίση και η μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος, που επηρεάζουν τις συνολικές δαπάνες υγείας με αύξηση της μελλοντικής ζήτησης για υπηρεσίες Π.Φ.Υ. ώστε να αξιολογηθεί η επίπτωση που θα έχει στο Ελληνικό σύστημα υγείας η εφαρμογή της συγκεκριμένης μεταρρύθμισης Η λήψη απόφασης υπό συνθήκες κινδύνου αποτελεί μια ενδιάμεση κατάσταση, ούτε βεβαιότητας ούτε πλήρους αβεβαιότητας και αφορά σε όλη τη διοικητική ιεραρχία ενός οργανισμού υγείας 33. Οι περισσότερες αποφάσεις που λαμβάνει το διοικητικό στελεχιακό δυναμικό στο χώρο της υγείας είναι πιθανολογικής, στοχαστικής φύσης 31. Τα στοχαστικά υποδείγματα ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Υ.).2015;4(3) 157

7 χρησιμοποιούνται κυρίως στη διοίκηση λειτουργιών 38. Τα διοικητικά στελέχη επιλέγουν χωρίς να γνωρίζουν με βεβαιότητα ποιο θα είναι το αποτέλεσμα, για παράδειγμα, της προμήθειας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για ένα Κ.Υ., μετά την επιλογή να προχωρήσουν στη συγκεκριμένη ενέργεια αναλαμβάνοντας το ρίσκο να πέσουν έξω σε ό,τι προέβλεψαν, λόγου χάρη, σχετικά με το πότε είναι το πιθανότερο να γίνει η απόσβεση του εξοπλισμού. Πρόκειται για ενημερωμένη απόφαση, αφού οι διαθέσιμες πληροφορίες επαρκούν για τη λήψη της μολονότι δεν γίνεται ακριβής πρόγνωση 30. Οι αποφασίζοντες είναι σε θέση να καταγράψουν κατά πόσο είναι πιθανό να προκύψουν ή να μην προκύψουν τα αποτελέσματα της κάθε εναλλακτικής λύσης στο μέλλον και να επιλέξουν, σε όρους της θεωρίας αποφάσεων, τη βέλτιστη απόδοση στο συνολικό ρίσκο Επιλογή αποτελεσματικών υγειονομικών παρεμβάσεων Το δίλημμα του χρηματοδότη στο σύστημα υγείας είναι που θα διαθέσει με διαφάνεια τους περιορισμένους υγειονομικούς πόρους, δηλαδή αν αξίζει να δαπανήσει (value for money) σε κάποια υγειονομική παρέμβαση 41. Οι αποφασίζοντες, προτού υιοθετήσουν την καταλληλότερη εναλλακτική στρατηγική, οφείλουν να προχωρήσουν σε οικονομική αξιολόγηση συγκρίνοντας κόστος και αποτελεσματικότητα 42. Για να εφαρμοστεί, για παράδειγμα, ένα πρόγραμμα Π.Φ.Υ. από το Π.Ε.Δ.Υ., όπως είναι το εθνικό πρόγραμμα προσυμπτωματικού ελέγχου για επιλεγμένα νοσήματα που προβλέπεται στην πρόσφατη μεταρρύθμιση (Ν. 4238/2014), χρειάζεται να γίνει ανάλυση κόστους-αποτελεσματικότητας για να υπολογισθεί το κόστος του ανά αποκτούμενη φυσική μονάδα αποτελέσματος, όπως είναι τα κερδισμένα έτη ζωής Κατά αυτόν τον τρόπο, θα παρασχεθεί στην κεντρική διοίκηση η απαραίτητη πληροφόρηση ώστε να επιλέξει να εφαρμόσει το πρόγραμμα Π.Φ.Υ. με το μέγιστο αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά στην υγεία σε σχέση με τους διαθέσιμους πόρους χωρίς να επιβαρύνει τις δημόσιες δαπάνες 43. Σε τούτο χρησιμεύει, επίσης, η ανάλυση κόστουςχρησιμότητας, στην οποία η υγεία μετράται με ποιοτικώς σταθμισμένα έτη ζωής ήτοι QALYs. Στην ανάλυση κόστους-χρησιμότητας το αποτέλεσμα ενός προγράμματος υγείας, όπως είναι το προαναφερόμενο, αποτιμάται με σαφήνεια από τη διάρκεια ζωής σε συνδυασμό με την ποιότητά της. Απορρέει με σαφήνεια από τα οφέλη υγείας σε κάθε άτομο, με άλλα λόγια από το ποσό των κερδών σε χρησιμότητα σε όλα τα έτη στη διάρκεια των οποίων τα άτομα έλαβαν την υπηρεσία 42,45. Ως εκ τούτου, θα διευκόλυνε όσους λαμβάνουν τις αποφάσεις να διαθέσουν με διαφάνεια τους πόρους που κατανέμονται κεντρικά στο σύστημα υγείας, 158 ISSN: , E-ISSN:

8 PERIOPERATIVE NURSING (2015), VOLUME 4, ISSUE 3 όπως είναι εκείνοι που πρόκειται να διατεθούν για τη λειτουργία του Π.Ε.Δ.Υ. Στο Ελληνικό σύστημα υγείας έγιναν, κατά καιρούς, προσπάθειες να αξιολογηθούν προγράμματα της πρωτοβάθμιας περίθαλψης, όπως είναι τα σχετικά με την πρόληψη νοσημάτων και τον εμβολιασμό Με αναλύσεις κόστους-αποτελεσματικότητας και κόστους-χρησιμότητας διαπιστώθηκε ότι, για παράδειγμα, σε σύγκριση με την πολιτική μη εφαρμογής προσυμπτωματικού ελέγχου για επιλεγμένα νοσήματα όπως είναι ο καρκίνος του παχέος εντέρου αναμένεται να παραχθούν κέρδη υγείας σε σχέση με τις διαθέσιμες δαπάνες όποιος και αν είναι ο τρόπος που θα επιλεγεί για να εφαρμοστεί το πρόγραμμα. Σε τούτο συνηγορούν τόσο έρευνες που διεξήχθηκαν στη Ελλάδα όσο και η εμπειρία από άλλες χώρες Η διαπίστωση, όμως, δεν επαρκεί ώστε να ληφθεί απόφαση για το ποιος τρόπος θα προκριθεί, εφόσον φάνηκε με ανάλυση αβεβαιότητας ότι οι διαφορετικοί, εναλλακτικοί τρόποι διενέργειας του προσυμπτωματικού ελέγχου αλληλεπικαλύπτονται ως προς το κόστος και την αποτελεσματικότητα 50. Η ανάλυση ευαισθησίας 51 συνιστά μια τεχνική χρήσιμη για τον υπολογισμό του βαθμού εμπιστοσύνης, με τον οποίο οι αποφασίζοντες θα μπορούσαν να καταλήξουν σε συμπεράσματα ως προς την οικονομική αξιολόγηση ενός εκάστου τρόπου και να επιλέξουν τον πλέον κατάλληλο και συμφερότερο από τεχνοοικονομικής άποψης τρόπο εφαρμογής υγειονομικών παρεμβάσεων 50. Προγραμματισμός παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας Οι υπηρεσίες που στοχεύουν να παρέχουν οι δημόσιες δομές παροχής Π.Φ.Υ., σύμφωνα με το Ν. 4238/2014), περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την εκτίμηση των αναγκών υγείας των πολιτών, την προληπτική πολιτική και την κοινωνική φροντίδα 52. Για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί σε κεντρικό επίπεδο, είναι σημαντικό να προγραμματιστούν δράσεις σε τοπικό επίπεδο 53. Θα μπορούσε, λόγου χάρη, σε ένα Κ.Υ. να προσδιορισθούν οι παράγοντες εκείνοι που επηρεάζουν τη ζήτηση υπηρεσιών Π.Φ.Υ. στην περιοχή ευθύνης του με τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων με εξαρτημένες μεταβλητές τον ετήσιο αριθμό επισκέψεων και τους δαπανηθέντες πόρους 54. Η συλλογή και αξιολόγηση δεδομένων που προέρχονται από το παρελθόν δύναται να βοηθήσει μια μονάδα παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. να καθορίσει τις ομάδες-στόχους, στις οποίες απευθύνονται οι υπηρεσίες υγείας που στοχεύει να παράσχει. Η εφαρμογή οικονομετρικών μεθόδων διευκολύνει το σχεδιασμό των μελλοντικών δράσεων, ενώ, όπως ήδη αναφέρθηκε, μέσω της διανομής ερωτηματολογίων στους πολίτες-χρήστες ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Υ.).2015;4(3) 159

9 δύνανται να διαπιστωθούν οι ολοένα αυξανόμενες ανάγκες του εκάστοτε πληθυσμού αναφοράς για υπηρεσίες Π.Φ.Υ. Όντας προετοιμασμένες για την ενδεχόμενη αύξηση, οι επιτόπιες διοικήσεις θα κατόρθωναν να παράσχουν ποιοτική πρωτοβάθμια περίθαλψη. Αποδοχή διοικητικής μεταρρύθμισης στην υγεία Η αποδοχή της χρήσης ή της λειτουργίας ενός υγειονομικού συστήματος είναι η μέτρηση του βαθμού που οι πολίτεςχρήστες, οι επαγγελματίες υγείας και, εν γένει, το κοινωνικό σύνολο αποδέχονται, μεταξύ άλλων, μια διοικητική μεταρρύθμιση στον τομέα της υγείας, όπως είναι η πρόσφατη σύσταση του Π.Ε.Δ.Υ. (Ν. 4238/2014) 55. Η χρησιμότητα της οικονομετρίας έγκειται στο ότι προβαίνει σε εκτίμηση της κοινής γνώμης αναφορικά με την επιχειρούμενη μεταρρύθμιση ώστε να βρεθούν ποιες ομάδες υποστηρίζουν ή αντιτίθενται σε σχέση με τον εθνικό μέσο όρο. Σε ό,τι αφορά στην πρόσφατη μεταρρύθμιση στο χώρο της υγείας (Ν. 4238/2014), η στήριξη του κοινού (εξαρτημένη μεταβλητή) δύναται να σχετιστεί με χαρακτηριστικά ατομικά (ανεξάρτητη μεταβλητή σε πρώτο επίπεδο αναφοράς), όπως είναι η ηλικία ή το φύλο, με χαρακτηριστικά των κοινωνικοοικονομικών ομάδων (ανεξάρτητη μεταβλητή σε δεύτερο επίπεδο αναφοράς), καθώς και με χαρακτηριστικά της περιοχής ευθύνης των δημόσιων δομών παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. (ανεξάρτητη μεταβλητή σε τρίτο επίπεδο αναφοράς). Με άλλα λόγια, πρόκειται για πολυεπίπεδο υπόδειγμα που επιτυγχάνει ανάλυση δεδομένων, τα οποία βρίσκονται σε διαφορετικά επίπεδα αναφοράς, όπως είναι η ηλικία, το εισόδημα και η γεωγραφική περιοχή 56. Με πολυεπίπεδη ανάλυση δεδομένων θα φανεί το δημογραφικό και γεωγραφικό υπόβαθρο της αποδοχής από την κοινή γνώμη της συγκεκριμένης διοικητικής μεταρρύθμισης στην υγεία ώστε, εφόσον χρειαστεί, να γίνουν διορθωτικές κινήσεις και αναβάθμιση της λειτουργίας του Π.Ε.Δ.Υ. Συμπεράσματα Η ανάπτυξη οικονομετρικών τεχνικών έχει βρει, τα τελευταία χρόνια, σημαντικές εφαρμογές στον τομέα της υγείας. Διευκολύνει στην κατανόηση του περιβάλλοντος, στο οποίο λειτουργούν οι οργανισμοί υγείας ώστε να ληφθούν αποφάσεις για να βελτιωθεί η απόδοσή τους, ενώ η αποτίμηση της αποδοτικότητας των οργανισμών υγείας συνεισφέρει στη λειτουργία του υγειονομικού συστήματος. Παράγει πληροφόρηση, η οποία βρίσκεται στη διάθεση των στελεχών για να την αξιοποιήσουν, ούτως ώστε να προνοήσουν και να επιλέξουν τη βέλτιστη εφικτή στρατηγική σε οικονομικό και διοικητικό επίπεδο και αν απαιτηθεί να προχωρήσουν σε μεταρρύθμιση του συστήματος υγείας. Συνεισφέρει στην 160 ISSN: , E-ISSN:

10 PERIOPERATIVE NURSING (2015), VOLUME 4, ISSUE 3 οικονομική αξιολόγηση και την επιλογή των αποτελεσματικότερων υγειονομικών παρεμβάσεων, στις οποίες αξίζει να δαπανηθούν οι λιγοστοί διαθέσιμοι πόροι του συστήματος υγείας. Εντοπίζει τους παράγοντες που σχετίζονται με την αύξουσα τάση της ζήτησης για υπηρεσίες υγείας. Οι διοικήσεις προετοιμάζονται κατάλληλα για να καταστρώσουν σχέδια μελλοντικών δράσεων που θα ανταποκριθούν στις ανάγκες υγείας του τοπικού πληθυσμού ώστε οι πολίτεςχρήστες του συστήματος να μην προχωρούν σε υποκατάσταση των παροχών δημόσιας υγείας από εκείνες, για παράδειγμα, του ιδιωτικού τομέα με επακόλουθη επιβάρυνση των νοικοκυριών από τις καταστροφικές δαπάνες υγείας. Τέλος, εκτιμά την αποδοχή εκ μέρους της κοινής γνώμης των μεταρρυθμίσεων που επιχειρούνται στον τομέα της υγείας. Βιβλιογραφία 1) Frisch, R. Editorial. Econometrica.1933;1:1-4. 2) Varian H.R. Big data: new tricks for econometrics. University of California, Berkeley School of Information, Berkeley, California, United States of America, Διαδικτυακή σελίδα: 013/ml.pdf. Πρόσβαση : 14 April ) Wilson Mixon J.Jr., Smith R.J. Teaching undergraduate econometrics with GRETL. J Appl Econometrics. 2006;21(7): ) Intrilligator M.D. Econometric models, techniques and applications. Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey, United States of America. Distributed by North-Holland Publishing Company, Amsterdam, Netherlands, ) Scholtes P.R. The leader s handbook: making things happen, getting things happen. The McGraw-Hill Companies Inc., New York, United States of America, ISBN ) Ozcan Y.A. Health care benchmarking and performance evaluation. An assessment using data envelopment analysis. 2nd Edition. International series in operations research and management science. Springer Science & Business Media, New York, United States of America, ISBN ) Παπαθανασόπουλος Φ. Αποτελεσματικότητα τεχνολογιών υγείας. [Διδακτορική διατριβή]. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα, ) Δονάτος Γ, Γκιώκας Δ. Εκτίμηση της σχετικής παραγωγικότητας των Ελληνικών νοσοκομείων. Πρακτικά 11ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής, Χανιά, 1998: ) Κατσιγαράκης Χ. Ικανοποίηση πελατών και κερδοφορία: εφαρμογές της προσέγγισης DEA. Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Eκδ., Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, ) Charnes A, Cooper W, Rhodes E. Measuring the efficiency of decision-making units. Eur J Oper Res. 1978; 2(6): ) Καλογεροπούλου Μ. Εκτίμηση αποδοτικότητας ελληνικών δημόσιων νοσοκομείων. Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής. 2011;28(6): ) Thanassoulis E. A comparison of regressionanalysis and data envelopment analysis as alternative methods for performance assessments. J Oper Res Soc. 1993;4: ) Parkin D. Principles of health economics (including the notions of scarcity, supply and demand, marginal analysis, distinctions between need and demand, opportunity cost, margins, efficiency and equity), Διαδικτυακή σελίδα: Πρόσβαση : ) Μανιαδάκης Ν, Κυριόπουλος Γ. Μέτρηση της αποδοτικότητας των νοσηλευτικών μονάδων ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Υ.).2015;4(3) 161

11 Εθνικού Συστήματος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Αθήνα, ) Σκρουμπέλος Α, Καπάκη Β, Αθανασάκης Κ, Σουλιώτης Κ. Κυριόπουλος Γ. Αφιέρωμα. Ανασυγκρότηση και χρηματοδότηση της ασφάλισης υγείας: το εγχείρημα του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΠΥ). Κοινωνία Οικονομία και Υγεία, Αθήνα, ) Οικονόμου Ν.Α. Μέτρηση της αποδοτικότητας των ελληνικών κέντρων υγείας-περιφερειακών ιατρείων: η περίπτωση της περιφέρειας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων. [Διδακτορική διατριβή]. Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα, ) Abdul Rahman R.B.. Econometric structural modeling and efficiency study in a health care environment. [Thesis]. School of Mathematical Sciences, Universiti Sains Malaysia, Penang, Malaysia, ) Σμυρλής, Ι.Γ. Η περιβάλλουσα ανάλυση με μη ακριβή δεδομένα: νέα μεθοδολογική προσέγγιση και νέα πεδία εφαρμογών. [Διδακτορική διατριβή]. Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, ) Παππάς Δ.Ε. Αξιολόγηση της αποδοτικότητας των κέντρων εξυπηρέτησης πολιτών (Κ.Ε.Π.) με τη μέθοδο της περιβάλλουσας ανάλυσης δεδομένων. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένα συστήματα πληροφορικής», Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Πειραιάς, ) Banker R.D, Charnes R.F, Cooper W.W. Some models for estimating technical and scale inefficiencies in data envelopment analysis. Manage Sci.1984;30: ) Zavras A.I, Tsakos G, Economou C, Kyriopoulos J. Using DEA to evaluate efficiency and formulate policy within a Greek national primary health care network. J Med Syst. 2002;26:4. 22) Nadimi R, Jolai F. Joint use of factor analysis (FA) and data envelopment analysis (DEA) for ranking of data envelopment analysis. World Acad Sci Eng Technol. 2008;2(1): ) Adler N, Golany B. Evaluation of deregulated airline networks using data envelopment analysis combined with principal component analysis with an application to Western Europe. Eur J Oper Res. 2001;132: ) Τζαβαλής Η. Οικονομετρία. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εταιρεία Ο.Π.Α. Α.Ε., Αθήνα, ISBN ) Mullahy J. Econometric modeling of health care costs and expenditures: a survey of analytical issues and related policy considerations. Med Care. 2009;47(7 Suppl 1):S ) Haavelmo T. The probability approach in econometrics. Econometrica.1944;12(Supp): iii-vi and ) Λιαρόπουλος Λ.Λ. Οργάνωση υπηρεσιών και συστημάτων υγείας. Εκδ., Βήτα, Αθήνα, ISBN ) Simon H.A. Administrative behavior: a study of decision-making processes in administrative organization. The Macmillan Company, New York, United States, ) Μανιαδάκης Ν. Τα οικονομικά της υγείας από την οπτική του μάνατζερ. Σε: Γραμματικοπούλου, Ε. (Εκδ.). Κοινωνία και υγεία IV. Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα, ISBN ) Garaviglia B. Conditions of certainty, uncertainty, and risk in organizational decision-making in long term health care. Healthcare POV, Available at: rchive/2008/02/28/conditions-of-certaintyuncertainty-and-risk-in-organizational-decisionmaking-in-long-term-health-care.aspx. Πρόσβαση : ) Decision Support Systems Laboratory. Decision making, systems, modeling and support. Chapter 2. [Postgraduate course]. Department of Informatics, University of Piraeus, Piraeus, Greece, Available at: vinfsys/dss%20architecture/chapter-2.pdf. Πρόσβαση : ) Levin J. Choice under uncertainty. Economics Department, Stanford University, Stanford, California, United States of America, Available at: 162 ISSN: , E-ISSN:

12 PERIOPERATIVE NURSING (2015), VOLUME 4, ISSUE 3 certainty.pdf. Πρόσβαση : ) Management and Decision Engineering Laboratory. Decision making in healthcare facilities. Department of Financial and Management Engineering, Business School, University of the Aegean, Chios, Greece, Available at: s/docs/healthcarefacilities_decisionmaking. Πρόσβαση : ) Goranitis I. Siskou O, Liaropoulos L. Health policy making under information constraints: An evaluation of the policy responses to the economic crisis in Greece. Health Policy.2014;117(3): ) Αθανασάκης Α, Βαφειάδης Γ, Γαρύφαλλος Α, Γιαννίρη Σ, Δόλγερας Α, Καλύβας Δ, και συν. Η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και ο ρόλος του ΕΟΠΥΥ 4 βήματα για τη μεταρρύθμιση. Αθήνα, ) Σουλιώτης Κ, Θηραίος Ε, Καϊτελίδου Δ, Παπαδακάκη Μ, Τσαντίλας Π, Τσιρώνη Μ, Ψαλτοπούλου Θ. Βασικά σημεία πρότασης για τη μεταρρύθμιση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Επιστημονική Επιτροπή για την Υποστήριξη της Μεταρρύθμισης της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Αθήνα, Σεπτέμβριος, ) Groenewegen P.P, Jurgutis A. Technical assistance in the field of health. Report. A future for primary care for the Greek population. 10 March. Σε: Υπουργείο Υγείας Πρωτοβουλία «Υγεία εν δράσει» με την υποστήριξη της Ομάδας Δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σχέδιο δράσης για ένα καθολικό, ενιαίο και ολοκληρωμένο σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, Σεπτέμβριος, Αθήνα, ) Καραΐσκου Π.Π. Ανάλυση της θεωρίας διαμόρφωσης σεναρίων και διερεύνηση της συμβολής στη βελτίωση της επίδοσης της επιχείρησης. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Πειραιάς, ) Τσάντας Ν. Ποσοτική ανάλυση επιχειρηματικών αποφάσεων. Θεωρία αποφάσεων. Μέρος Α. Σημειώσεις από Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, ) Geweke J. Contemporary Bayesian econometrics and statistics. John Willey and Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, United States of America, ISBN ) Χατζίκου Μ. Οικονομικά της υγείας στην εξοικονόμηση πόρων. Πρακτικά Σεμιναρίου Οικονομικά της Υγείας Ι, Ελληνική Εταιρεία Φαρμακευτικού Marketing, Αθήνα, 5 Ιουνίου ) McCabe C. What is cost-utility? Hayward Medical Communications, a division of Hayward Group Ltd. London, England, United Kingdom, ) Philips C. What is cost-effectiveness? Hayward Medical Communications, a division of Hayward Group Ltd. London, England, United Kingdom, ) McKie J, Richardson J, Singer P, Kushe H. The allocation of health care resources. An ethical evaluation of the QALY approach. (Medicolegal series). Ashgate Publishing Ltd., Aldershot, England, United Kingdom, ISBN ) Nord E. Cost-value analysis in health care. Making sense out of QALYs. Cambridge University Press, Cambridge, England, United Kingdom, ISBN ) Μεχίλι Ε, Διομήδους Μ, Γκουγκουμάτη Κ, Καλοκαιρινού Α. Διερεύνηση κόστουςαποτελεσματικότητας στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στην Ελλάδα. Ελληνικό Περιοδικό της Νοσηλευτικής Επιστήμης.2012; 5(4): ) Καϊτελίδου Δ, Σίσκου Ο, Λιαρόπουλος Λ. Η σχέση κόστους αποτελεσματικότητας του HPV εμβολίου και οι οικονομικές διαστάσεις του εμβολιασμού στην Ελλάδα. Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. 2008;20(1): ) Τσιάντου Β, Καρόκης Α, Πάβη Ε, Κυριόπουλος Γ. Οικονομική αξιολόγηση εμβολίων: μεθοδολογικά προβλήματα και κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιμετώπισή τους. Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. 2008;20(1): ) Σκρουμπέλος Α, Κυριόπουλος Γ. Εθνικά προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου για ενηλίκους στην Ελλάδα. Τομέας Οικονομικών ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Υ.).2015;4(3) 163

13 Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Αθήνα, ) Tappenden P, Eggington S, Nixon R, Chilcott J, Sakai H, Karnon J. Colorectal cancer screening options appraisal. Cost-effectiveness, cost-utility and resource impact of alternative screening options for colorectal cancer. Report to the English Bowel Cancer Screening Working Group, September, ) Taylor M. What is sensitivity analysis? Hayward Medical Communications, a division of Hayward Group Ltd. London, England, United Kingdom, ) Ευμορφίδου Π. Ο σχεδιασμός - προγραμματισμός στον τομέα της Υγείας. Διοικητική Ενημέρωση. 2007;40: ) Μπουραντάς Δ. Μάνατζμεντ θεωρητικό υπόβαθρο: Σύγχρονες πρακτικές. 1η έκδ, Μπένου Γ. Αθήνα, ) Κουντζάκης Β. Προσδιοριστικοί παράγοντες ζήτησης των υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιώσιμη Ανάπτυξη»-Κατεύθυνση: Αγωγή Καταναλωτή, Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα, ) Μωραΐτη Ε. Αξιολόγηση της λειτουργίας και της οικονομικής αποδοτικότητας των δημόσιων νοσοκομείων της Περιφέρειας Κρήτης. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Δημόσια Υγεία και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ηράκλειο, ) Gelman A, Lee D, Ghitza,Y. Public opinion on health care reform. Forum. 2010; 8(1): ISSN: , E-ISSN:

Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας

Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας Ερευνητική Περιοχή: Οικονομικά της Υγείας Άλλα Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Μικροοικονομική, Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική: Παραγωγικότητα, Αποτελεσματικότητα, Οικονομετρία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Διατριβή Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Κα Παναγιώτα Ταμανά ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: "Μελέτη της χρηματοοικονομικής αποτύπωσης περιβαλλοντικών πληροφοριών, της περιβαλλοντικής διαχείρισης, επίδοσης και αποτελεσματικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων"

Διαβάστε περισσότερα

Νέα πρότυπα & Αειφορία

Νέα πρότυπα & Αειφορία Χαράλαμπος Αγγελούδης Διευθυντής Πιστοποίησης Οκτώβριος 2014 Ο ουσιαστικός ρόλος των προτύπων στην Αειφόρο ανάπτυξη Το όραμα του ISO για τα προϊόντα του είναι να «αναγνωρίζονται και να γίνονται σεβαστά

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Management και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών

Μάθημα: Management και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES DEPARTMENT OF ECONOMIC & REGIONAL DEVELOPMENT Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES DEPARTMENT OF ECONOMIC & REGIONAL DEVELOPMENT Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο)

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Καλωσήλθατε στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του epiheirimatikotita.gr. Εδώ μπορείτε να βρείτε άφθονο BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Seven Steps To A Successfull pdf Business Plan Writing an effective

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 29-1-02 μέχρι 30-9-04 Διοικητής στο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 29-1-02 μέχρι 30-9-04 Διοικητής στο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΦΩΤΗΣ Π. ΔΡΟΥΜΠΑΛΗΣ Τηλ. οικίας 2721-0-92824 Φιλοποίμενος 23 εργασίας 2761-0-24270 Καλαμάτα Τ.Κ. 24100 Fax 2761-0-62209 κινητό 6976333407 E-mail: ghkypa@otenet.gr fdroumbalis@teikal.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Χριστοφόρου Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Λουκία Βασιλείου 2010646298 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. Τίτλος Πτυχίου. Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

Βιογραφικό Σημείωμα. ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. Τίτλος Πτυχίου. Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Βιογραφικό Σημείωμα ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: ΜΑΝΩΛΙΤΖΑΣ Όνομα ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Πατρώνυμο : ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ E-mail: pmanol@gmail.com ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Όνομα Ιδρύματος Πολυτεχνείο Κρήτης Τίτλος Πτυχίου

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά της υγείας και επιπτώσεις στην υγεία σε περιόδους οικονομικής κρίσης

Οικονομικά της υγείας και επιπτώσεις στην υγεία σε περιόδους οικονομικής κρίσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ Οικονομικά της υγείας και επιπτώσεις στην υγεία σε περιόδους οικονομικής κρίσης Μαρία Ζησιοπούλου Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ»

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Οι οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της άνοιας Γιάννης Κυριόπουλος, MD, MPH, MSc, PhD

Οι οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της άνοιας Γιάννης Κυριόπουλος, MD, MPH, MSc, PhD Οι οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της άνοιας Γιάννης Κυριόπουλος, MD, MPH, MSc, PhD Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Εισαγωγή Ως ένα νόσημα με σοβαρό και υψηλό φορτίο

Διαβάστε περισσότερα

Οι οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της άνοιας. Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας

Οι οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της άνοιας. Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Οι οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της άνοιας Γιάννης Κυριόπουλος, MD, MPH, MSc, PhD Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Εισαγωγή Ως ένα νόσημα με σοβαρό και υψηλό φορτίο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ 1. Αθανασοπούλου Μαρία, RN, MSc, PhD, Γ.Ν. «Έλενα Βενιζέλου» 2. Δρ Καλοκαιρινού Αθηνά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κοινοτικής Νοσηλευτικής,

Διαβάστε περισσότερα

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 3ο Επιστημονικό Πεδίο 3 5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Οι πτυχιούχοι της Σχολής: Στατιστικής του Πειραιά εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο, ενώ του Αιγαίου (2ο Πεδίο) δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΘΕΩΡΙΑΣ-ΑΠΛΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ PASW 18 Δρ. Κουνετάς Η Κωνσταντίνος Ακαδημαϊκό Έτος 2011 2012 ΕΠΙΧ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Approaches to Research) Δρ ΚΟΡΡΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΗΝΑ 2013 Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Research

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Καραολή ηµητρίου 80, 18534 Πειραιάς Τηλ. 210 414-2147, e-mail: sofianop@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή

Μεταπτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακή διατριβή «100% Α.Π.Ε.» : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Υγεία: Θεσμικό πλαίσιο Διακυβέρνησης για ένα «εργαλείο» μεταρρυθμίσεων και ανάπτυξης

Ηλεκτρονική Υγεία: Θεσμικό πλαίσιο Διακυβέρνησης για ένα «εργαλείο» μεταρρυθμίσεων και ανάπτυξης 3 η Συνάντηση Ελληνικού Οικοσυστήματος Ηλεκτρονικής Υγείας Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου και 1 Οκτωβρίου 2014 Ηλεκτρονική Υγεία: Θεσμικό πλαίσιο Διακυβέρνησης για ένα «εργαλείο» μεταρρυθμίσεων και ανάπτυξης Χριστίνα

Διαβάστε περισσότερα

Τα Οικονομικά. 6.1 Θεωρητικό πλαίσιο

Τα Οικονομικά. 6.1 Θεωρητικό πλαίσιο 6 Τα Οικονομικά 6.1 Θεωρητικό πλαίσιο Τα οικονομικά του Δημόσιου Τομέα ρυθμίζονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό κάθε έτους, στον οποίο προβλέπονται τα έσοδα από την φορολογία και υπολογίζονται τα ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Η Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση ως Αφετηρία του ehealth στη χώρα. M.G.Koutras,MD.

Η Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση ως Αφετηρία του ehealth στη χώρα. M.G.Koutras,MD. Η Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση ως Αφετηρία του ehealth στη χώρα M.G.Koutras,MD. Τι είναι το ehealth? What Is ehealth (3): A Systematic Review of Published Definitions. Hans Oh et al, J Med Internet Res 2005;7(1).

Διαβάστε περισσότερα

Η αλλαγή του χρηματοδοτικού υποδείγματος ως προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα του συστήματος υγείας

Η αλλαγή του χρηματοδοτικού υποδείγματος ως προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα του συστήματος υγείας ΕΙΣΗΓΗΣΗ Η αλλαγή του χρηματοδοτικού υποδείγματος ως προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα του συστήματος υγείας Κυριάκος Σουλιώτης Επίκουρος Καθηγητής Πολιτικής Υγείας Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Καθηγητής Δημήτριος Ι. Γκιώκας

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Καθηγητής Δημήτριος Ι. Γκιώκας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Καθηγητής Δημήτριος Ι. Γκιώκας Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Γνωστικό αντικείμενο: Εφαρμοσμένη Επιχειρησιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ... 23 2 Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΟΣ... 25 2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 25 2.2 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ... 26 2.2.1 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ... 26 2.2.2

Διαβάστε περισσότερα

Μισθοδοσία Ιατρών ΕΣΥ και Ιδιωτικού Τομέα. Σύγκριση με άλλα Συστήματα

Μισθοδοσία Ιατρών ΕΣΥ και Ιδιωτικού Τομέα. Σύγκριση με άλλα Συστήματα Μισθοδοσία Ιατρών ΕΣΥ και Ιδιωτικού Τομέα. Σύγκριση με άλλα Συστήματα Φωτεινή Γιαλαμά Επιστημονικός Συνεργάτης Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας Υποψήφια Διδάκτωρ, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Τεχνικές Αποζημίωσης

Διαβάστε περισσότερα

CASE STUDY ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ INTERNET MARKETING: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ SAN FRANCISCO (USF)

CASE STUDY ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ INTERNET MARKETING: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ SAN FRANCISCO (USF) CASE STUDY ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ INTERNET MARKETING: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ SAN FRANCISCO (USF) Αλεξανδρής Χρήστος Πιάκης Θεόδωρος Σπυρίδης Θεόδωρος 1 University of San Francisco Ιδρύθηκε το

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση της αποδοτικότητας πνευμονολογικών κλινικών ΕΣΥ και Πανεπιστημιακών

Μέτρηση της αποδοτικότητας πνευμονολογικών κλινικών ΕΣΥ και Πανεπιστημιακών Πρωτότυπη Εργασία Μέτρηση της αποδοτικότητας πνευμονολογικών κλινικών ΕΣΥ και Πανεπιστημιακών Μαρία Γείτονα 1, Λορένα Ανδρούτσου 2, Νικόλαος Κοτσόπουλος 3, Κώστας Γουργουλιάνης 4 1 Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

www.palladianconferences.gr Τετάρτη 20 Μαΐου Ν. J.V. Athens Plaza

www.palladianconferences.gr Τετάρτη 20 Μαΐου Ν. J.V. Athens Plaza 20 Μαΐου Ν. J.V. 2015 2nd ATHENS HEALTH FORUM Η PALLADIAN CONFERENCES διοργανώνει το 2nd ATHENS HEALTH FORUM. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 20 Μαΐου 2015, στo ξενοδοχείο. Την επιμέλεια του συνεδρίου

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (RSAI, ERSA) Οικονομική Κρίση και Πολιτικές Ανάπτυξης και Συνοχής 10ο Τακτικό Επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007. Γεώργιος Ν.

Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007. Γεώργιος Ν. Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007 Γεώργιος Ν. Φώτης Geoinformatics Geoinformatics is a science which develops and

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Λαδιάς Αναστάσιος, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής Β Αθήνας Μπέλλου Ιωάννα, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Reviewing the evolution of Healthcare in Greece so far; lessons learned. Aris Sissouras

Reviewing the evolution of Healthcare in Greece so far; lessons learned. Aris Sissouras Reviewing the evolution of Healthcare in Greece so far; lessons learned Aris Sissouras Το«Υπόδειγµα» Σχεδιασµού και Ανάπτυξης ενός Συστήµατος Υγείας Λειτουργικό Επίπεδο (Οργάνωση και λειτουργία του συστήµατος)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ψαλτοπούλου Θεοδώρα Παθολόγος, Επίκουρη Καθ. Εργαστηρίου Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών Α. Σχεδιασμός ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία του Έργου. Διαχείριση Έργου Κύκλος Ζωής. Μαρίνα Α.Τσιρώνη Πολιτικός Μηχανικός, MSc ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Θεωρία του Έργου. Διαχείριση Έργου Κύκλος Ζωής. Μαρίνα Α.Τσιρώνη Πολιτικός Μηχανικός, MSc ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Θεωρία του Έργου Διαχείριση Έργου Κύκλος Ζωής Μαρίνα Α.Τσιρώνη Πολιτικός Μηχανικός, MSc ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Οκτώβριος 2009 Διαχείριση του Έργου (Project Management) Ορισμοί Κάθε μιά όχι

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής Παν Πειραιά, Δρ Φούντας Ευάγγελος. Δρ ΦΟΥΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής

Καθηγητής Παν Πειραιά, Δρ Φούντας Ευάγγελος. Δρ ΦΟΥΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Δρ ΦΟΥΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής Μ. ΚΑΡΑΟΛΗ και Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 80, 185 34 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ 210 414 2314 / Fax: 210-4142107

Διαβάστε περισσότερα

National tools Country : Greece

National tools Country : Greece National tools Country : Greece Name of tool or initiative Source Short description Link Αγωγή Υγείας. Διατροφή. Διατροφικές Συνήθειες για μαθητές ηλικίας 6-8 ετών. -Εγχειρίδιο Εκπαιδευτικού -Τετράδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Κώστας Τσιλίδης Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Κώστας Τσιλίδης Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Κώστας Τσιλίδης Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Η Ιατρική μπορεί να οριστεί ως το σύστημα των θεωριών (ιατρική επιστήμη)

Διαβάστε περισσότερα

Βασίλειος Φ. Φίλιος. Συνοπτικό Βιογραφικό

Βασίλειος Φ. Φίλιος. Συνοπτικό Βιογραφικό Βασίλειος Φ. Φίλιος Συνοπτικό Βιογραφικό Πτυχιούχος της Α.Σ.Ο. & Ε.Ε. / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Μεταπτυχιακές σπουδές στο London School of Economics (ειδίκευση στη Λογιστική και Επιχειρηματική Χρηματοδότηση)

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr Εργασία ΔΕΟ 11 1.1 Προγραμματισμός είναι η λειτουργία του προσδιορισμού των αντικειμενικών στόχων ενός οικονομικού οργανισμού και των μέσων που απαιτούνται για την υλοποίησή τους. Ενώ ο σχεδιασμός αφορά

Διαβάστε περισσότερα

3/6/2015. Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

3/6/2015. Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τελευταία έρευνα στην Ελλάδα: 2000-2001 Αφορούσε την επαγγελματική κατάσταση των μεταφραστών Διεξήχθη μέσω σωματείων και συλλόγων ως επί το πλείστον

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή και ο ρόλος του νοσηλευτή.

Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή και ο ρόλος του νοσηλευτή. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ Θεοφάνης Παύλου Αρ. Φοιτ. Ταυτότητας: 2010207299 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΟΥΜΠΟΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Συνεργάτης ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ Νοσηλευτικής ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ευρύτερο κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον Τομέας Υγείας Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας Τριτοβάθμια Περίθαλψη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Έλλη Φωτίου 2010364426 Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

MASTER S COURSE IN HEALTH MANAGEMENT. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Μονάδων και Υπηρεσιών Υγείας από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Ιταλίας

MASTER S COURSE IN HEALTH MANAGEMENT. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Μονάδων και Υπηρεσιών Υγείας από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Ιταλίας MASTER S COURSE IN HEALTH MANAGEMENT Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Μονάδων και Υπηρεσιών Υγείας από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Ιταλίας Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Ιταλίας δημιούργησε το Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία, δραστηριοποιείται από το 1983, με αντικείμενο την μελέτη, το σχεδιασμό και την επίπλωση καταστημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα με έγκριση ποιότητας από την ΕΑΙΠ. Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Κοινωνικών Επιστημών και Νομικής

Προγράμματα με έγκριση ποιότητας από την ΕΑΙΠ. Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Κοινωνικών Επιστημών και Νομικής Ενημέρωση: 11 Μαρτίου, 2015 Διευκρινίζεται ότι τα ΙΠ με «Άδεια Λειτουργίας» δικαιούνται να προσφέρουν προγράμματα, τα οποία αυτόματα αναγνωρίζονται από το κράτος, χωρίς να τα υποβάλουν στην αυστηρή διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις

Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις Α. Χατζοπούλου Υπεύθυνη Τμήματος Επιθεωρήσεων Πληροφορικής TÜV AUSTRIA HELLAS Οκτώβριος 2014 CLOSE YOUR EYES & THINK OF RISK Μήπως κάποια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΓΙΓΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΩΣ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΝΤΡΕΑΣ ΠΙΤΣΙΛΛΟΣ Α.Φ.Τ 2007947541 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Συμπληρώστε τον πρωτότυπο τίτλο της Διδακτορικής διατριβής ΑΡ. ΣΕΛΙΔΩΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Συμπληρώστε τον πρωτότυπο τίτλο της Διδακτορικής διατριβής ΑΡ. ΣΕΛΙΔΩΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ Πανεπιστημιούπολη, Κτήρια Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών 15784 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 727 5190, email: library@di.uoa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Μάθημα: Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Κοινωνική Έρευνα. Παραδείγματα Εφαρμογών [Σεμινάριο]

ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Μάθημα: Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Κοινωνική Έρευνα. Παραδείγματα Εφαρμογών [Σεμινάριο] ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθημα: Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Κοινωνική Έρευνα. Παραδείγματα Εφαρμογών [Σεμινάριο] Διδάσκων: Ευστράτιος Παπάνης - Αντικείμενο του μαθήματος Ο κύριος σκοπός του μαθήματος είναι η

Διαβάστε περισσότερα

Γυναίκα, Υγεία και Ανάπτυξη 2000, 1989, Κυριόπουλος Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων / WHO

Γυναίκα, Υγεία και Ανάπτυξη 2000, 1989, Κυριόπουλος Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων / WHO 1987-1990 Γυναίκα, Υγεία και Ανάπτυξη 2000, 1989, Κυριόπουλος Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων / WHO Γ., (χρηματοδότηση) Η Ικανοποίηση των Χρηστών / Ασθενών από τις Υπηρεσίες Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Νόσημα: Άσθμα. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Χρήστος Λιονής UNIVERSITY OF CRETE FACULTY OF MEDICINE ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Νόσημα: Άσθμα. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Χρήστος Λιονής UNIVERSITY OF CRETE FACULTY OF MEDICINE ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ «Ανάπτυξη 13 Κατευθυντήριων Οδηγιών Γενικής Ιατρικής για τη διαχείριση των πιο συχνών νοσημάτων και καταστάσεων υγείας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας», Κωδικός MIS: 464637 Νόσημα: Άσθμα Ομάδα εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Ευρωπαϊκή Επιτροπή European Commission Enterprise publication ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC)

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC) Specisoft ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC) Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Οικονομολόγo, Συνεργάτη της Specisoft Επισκεφθείτε

Διαβάστε περισσότερα

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond 4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond Wherever you are, we re there to support small business Providing information and advice on market opportunities, European

Διαβάστε περισσότερα

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu.

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu. Managing Information Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων και Διαχείριση Έργων Learning

Διαβάστε περισσότερα

Eπώνυμο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2102634615 6945468751 Όνομα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έτος Γέννησης 1972

Eπώνυμο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2102634615 6945468751 Όνομα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έτος Γέννησης 1972 ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Eπώνυμο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2102634615 6945468751 Όνομα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έτος Γέννησης 1972 Πατρώνυμο: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμος με 2 τέκνα Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Organizing the Protection of Critical ICT Infrastructures. Dimitris Gritzalis

Organizing the Protection of Critical ICT Infrastructures. Dimitris Gritzalis Organizing the Protection of Critical ICT Infrastructures Dimitris Gritzalis June 2003 Ημερίδα Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών, Ιούνιος 2003 Οργάνωση της Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση αποδοτικότητας ελληνικών δημόσιων νοσοκομείων

Εκτίμηση αποδοτικότητας ελληνικών δημόσιων νοσοκομείων ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ORIGINAL PAPER ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2011, 28(6):794-803 Εκτίμηση αποδοτικότητας ελληνικών δημόσιων νοσοκομείων Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF

Διαβάστε περισσότερα

Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες,

Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες, Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες, διέπεται από τις αρχές του προτύπου Beveridge. «το κόστος

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής

Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Γενικές Πληροφορίες για Μέλη ΔΕΠ Ονοματεπώνυμο Αδάμ Αδαμόπουλος Βαθμίδα Επίκουρος Καθηγητής Γνωστικό Αντικείμενο Ιατρική Φυσική Εργαστήριο/Κλινική Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Γραφείο Τηλέφωνο 25510 30501

Διαβάστε περισσότερα

Διαλειτουργικότητα αυξημένης παραγωγικότητας έλλειψη συνεργασίας

Διαλειτουργικότητα αυξημένης παραγωγικότητας έλλειψη συνεργασίας H Διαλειτουργικότητα θεωρείται σήμερα το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων, οργανισμών, λογισμικού και δεδομένων, για την επίτευξη αυξημένης παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

www.palladianconferences.gr Τετάρτη 20 Μαΐου Ν. J.V. Athens Plaza

www.palladianconferences.gr Τετάρτη 20 Μαΐου Ν. J.V. Athens Plaza 20 Μαΐου Ν. J.V. 2015 2nd ATHENS HEALTH FORUM Η PALLADIAN CONFERENCES διοργανώνει το 2nd ATHENS HEALTH FORUM. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 20 Μαΐου 2015, στo ξενοδοχείο. Την επιμέλεια του συνεδρίου

Διαβάστε περισσότερα

Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας ως βασικός πυλώνας του Εθνικού Συστήματος Υγείας πριν, κατά και μετά την κρίση

Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας ως βασικός πυλώνας του Εθνικού Συστήματος Υγείας πριν, κατά και μετά την κρίση Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας ως βασικός πυλώνας του Εθνικού Συστήματος Υγείας πριν, κατά και μετά την κρίση ΤΑΣΟΣ ΦΙΛΑΛΗΘΗΣ Καθηγητής Κοινωνικής Ιατρικής Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Κρήτης Εκδήλωση «Υγεία

Διαβάστε περισσότερα

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu.

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu. Managing Information Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Διαχείριση Γνώσης Knowledge Management Learning Objectives Ποιοί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙMP3ROVE

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙMP3ROVE Value thrugh Research and Innvatin ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙMP3ROVE ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΙMP3ROVE Αθήνα Ιανουάριος 2014 Ο Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος είναι Πιστοποιημένος

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Η Σύγχρονη Μεθοδολογία Δυναμικής Αύξησης Πωλήσεων σε Επιλεγμένους Πελάτες Target Sales

Η Σύγχρονη Μεθοδολογία Δυναμικής Αύξησης Πωλήσεων σε Επιλεγμένους Πελάτες Target Sales Πρόγραμμα Ανάπτυξης Το πρόγραμμα Ανάπτυξης αποτελείται από μια σειρά συμπυκνωμένων πρακτικών σεμιναρίων εργαστηρίων σχεδιασμένα να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα σε βασικές εργασίες - κλειδιά των σημερινών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της επικοινωνίας στην μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας Marketing & Field Force

Ο ρόλος της επικοινωνίας στην μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας Marketing & Field Force Ο ρόλος της επικοινωνίας στην μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας Marketing & Field Force Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου, 2009 Πάρις Μποσκόπουλος Governmental Affairs & Access Director Pfizer Hellas Δημήτρης Γκότσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΕΛΛΑ Α

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΕΛΛΑ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΕΛΛΑ Α Ο όρος «προσφορά υπηρεσιών υγείας» εκφράζει την παροχή υπηρεσιών που προέρχονται από προµηθευτές υγείας (γιατρούς, νοσοκοµεία κ.τ.λ). Οι παράγοντες που προσδιορίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Management. Facility. Η εύρυθμη λειτουργία στο επίκεντρο. Special Report: Facility Management. HR Professional

Management. Facility. Η εύρυθμη λειτουργία στο επίκεντρο. Special Report: Facility Management. HR Professional HR Professional Special Report: Facility Management Facility Management Η εύρυθμη λειτουργία στο επίκεντρο Η υποστήριξη και συντήρηση των «πάγιων στοιχείων» μιας επιχείρησης αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 3.2 Σε Κέντρα Μελετών Ερευνών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 3.2 Σε Κέντρα Μελετών Ερευνών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: E-mail: Δημήτρης Π. Μπάλιος dbalios@econ.uoa.gr 2. Εκπαίδευση Περίοδος: Ιούνιος 2001 Ιούλιος 2006 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

A Project Management D SS based on a GIS Platform. Ένα χωρικό σύστημα υποστήριξης αποφάσεων για την διαχείριση έργων

A Project Management D SS based on a GIS Platform. Ένα χωρικό σύστημα υποστήριξης αποφάσεων για την διαχείριση έργων A Project Management D SS based on a GIS Platform Lazaros Kotsikas Civil Engineer, PhD lkotsikas@gmail.com Abstract In this paper we present a spatial decision support system for project management. The

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού. - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού. - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας 1. Εισαγωγή 2. Στόχοι Μεταπτυχιακού Προγράμματος 3. Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟ HPV ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟ HPV ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟ HPV ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ [ Αναστασία Πέτρου ] 2009625164 Λευκωσία 2014

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων:

Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων: Νέος Κύκλος Σπουδών από το E-Learning του Κέντρου Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) Το Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Εκµετάλλευση λιγνιτικών κοιτασµάτων και βιώσιµη ανάπτυξη Ιωάννης E. Τσώλας

Εκµετάλλευση λιγνιτικών κοιτασµάτων και βιώσιµη ανάπτυξη Ιωάννης E. Τσώλας Εκµετάλλευση λιγνιτικών κοιτασµάτων και βιώσιµη ανάπτυξη Ιωάννης E. Τσώλας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών και Φυσικών Επιστηµών E-mail: itsolas@central.ntua.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η βιώσιµη

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο πληροφοριών συμμετέχοντος

Δελτίο πληροφοριών συμμετέχοντος Δελτίο πληροφοριών συμμετέχοντος Τίτλος μελέτης: Ένα εκατομμύριο καθετήριες παγκοσμίως: Παγκόσμια Μελέτη Επιπολασμού Περιφερικών Ενδοφλέβιων Καθετήρων (ΠΕΚ) (μελέτη OMG) Principal Chief Investigator: Mr

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα της Έρευνας της EQUIPP και Βασικές Συστάσεις

Αποτελέσματα της Έρευνας της EQUIPP και Βασικές Συστάσεις Αποτελέσματα της Έρευνας της EQUIPP και Βασικές Συστάσεις Γιάννης Κυριόπουλος,MD, MSc, MPH, PhD Τομέας Οικονομικών της Υγείας Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Μάιος 2011 Περίγραμμα Εισαγωγή Επίδοση πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Υπό ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΡΤΙΚΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΟΥΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΤ1ΚΗ Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Πειραιά 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα συνήθη κριτήρια αξιολόγησης επενδύσεων βασίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ Γ.ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ Γ.ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ Γ.ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Διεύθυνση: Νικοπόλεως 24, Υμηττός, Αθήνα, ΤΚ: 17237 Τηλέφωνο: 210-9732005, 6945-736528 E-mail: andrianadima@aueb.gr, andrianadima@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Ποιότητας»

«Διαχείριση Ποιότητας» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΕΕ-ΤΠΔΠ Ενημερωτική Εκδήλωση «Διαχείριση Ποιότητας» Αθήνα, 4 Απριλίου 2012 Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

«Η επίδραση των on-line reviews των ξενοδοχείων στην εμπειρία των τουριστών από τα ξενοδοχεία»

«Η επίδραση των on-line reviews των ξενοδοχείων στην εμπειρία των τουριστών από τα ξενοδοχεία» «Η επίδραση των on-line reviews των ξενοδοχείων στην εμπειρία των τουριστών από τα ξενοδοχεία» Ονοματεπώνυμο:Ζαχίλα Αφροδίτη Σειρά:8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Σιώμκος Γεώργιος Δεκέμβριος 2011 Εισαγωγή Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9. 04. 2015. ΠΡΟΣ:ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Πληροφορίες

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9. 04. 2015. ΠΡΟΣ:ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Πληροφορίες ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9. 04. 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. πρωτ.: Γ3δ/Δ.Φ.14/ Γ.Π./οικ.26847 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Satisfaction, Quality and Value

Satisfaction, Quality and Value Το marketing στη σύγχρονη εποχή ικανοποίηση, ποιότητα και αξία Satisfaction, Quality and Value Οικονομία, κοινωνία και Marketing Τι θα παραχθεί Πως θα παραχθεί Ποιός θα το παράγει Που θα παραχθεί Πότε

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Συνεργασία Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης με Παρόχους Υπηρεσιών & Προϊόντων Υγείας

Ηλεκτρονική Συνεργασία Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης με Παρόχους Υπηρεσιών & Προϊόντων Υγείας Ηλεκτρονική Συνεργασία Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης με Παρόχους Υπηρεσιών & Προϊόντων Υγείας Αράμ Μπαλιάν Ph.D Manager- Social Security & Health Care Solutions Στόχοι Αρχιτεκτονική ψηφιακών υπηρεσιών πρώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΑ :Η ΠΟΡΕΙΑ ΕΝΟΣ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΓΑΘΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ

ΥΓΕΙΑ :Η ΠΟΡΕΙΑ ΕΝΟΣ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΓΑΘΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ (2014),ΤΟΜΟΣ 3,ΤΕΥΧΟΣ 3 ΑΝΑΣΚΟΠΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΕΙΑ :Η ΠΟΡΕΙΑ ΕΝΟΣ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΓΑΘΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο Επιβίωσης των Κυπριακών Επιχειρήσεων. Επανεξετάζοντας την στρατηγική της επιχείρησης

Συνέδριο Επιβίωσης των Κυπριακών Επιχειρήσεων. Επανεξετάζοντας την στρατηγική της επιχείρησης www.pwc.com Συνέδριο Επιβίωσης των Κυπριακών Επιχειρήσεων Επανεξετάζοντας την στρατηγική της επιχείρησης 2 Στρατηγική Οικονομική διαχείριση Επιβιώνοντας στην κρίση Αναδιοργάνωση / αναδόμηση Ανθρώπινο Δυναμικό

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο Ομάδων Εργασίας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας

Σεμινάριο Ομάδων Εργασίας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας Σεμινάριο Ομάδων Εργασίας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας Πρακτική στους διαγωνισμούς προμήθειας υλικών στις Ευρωπαϊκές χώρες Χριστόφορος. Ολύμπιος Καρδιολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Ελευσίνας ΘΡΙΑΣΙΟ Πρακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D σχετιζόμενα με το βρογχικό άσθμα στα παιδιά και στους έφηβους Κουρομπίνα Αλεξάνδρα Λεμεσός [2014] i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτογραφία. Προσωπικά στοιχεία. Γνωστικό αντικείμενο: Αθλητική Ψυχολογία με έμφαση τις εφαρμογές

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτογραφία. Προσωπικά στοιχεία. Γνωστικό αντικείμενο: Αθλητική Ψυχολογία με έμφαση τις εφαρμογές ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Φωτογραφία Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Ιδιότητα: Γνωστικό αντικείμενο: Τομέας: Εργαστήριο: Τρέχουσα διοικητική θέση: Προσωπική ιστοσελίδα: Τσορμπατζούδης Χαράλαμπος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα