ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου (Ν0600)» ,00 (µε ΦΠΑ) εκέµβριος K:\N0600\cons\tefhi\MAPS.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου (Ν0600)» 525.000,00 (µε ΦΠΑ) εκέµβριος 2012. K:\N0600\cons\tefhi\MAPS."

Transcript

1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου (Ν0600)» ,00 (µε ΦΠΑ) εκέµβριος 2012 K:\N0600\cons\tefhi\MAPS.doc Ν0600/5213

2 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ : «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου (Ν0600)» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: ,00 (µε ΦΠΑ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Το έργο αφορά στην κατασκευή νηπιαγωγείου συνολικού εµβαδού 309,12µ 2 (20 νηπίων) στην Χώρα της Κύθνου σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του ήµου Κύθνου, συνολικού εµβαδού Ε=627µ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ Ο χαρακτηρισµός της Κύθνου ως τόπος ιδιαίτερου κάλλους µε ειδικούς όρους και περιορισµούς δόµησης και ο χαρακτηρισµός του οικισµού της Χώρας Κύθνου ως παραδοσιακού, στον οποίο ισχύουν το από 19/10/1978 Π (ΦΕΚ 594 ) σε συνδυασµό µε το από 11/5/1989 Π (ΦΕΚ 345 ) καθώς και η απαιτούµενη από το κτιριολογικό πρόγραµµα δόµηση του νηπιαγωγείου (Ε = 250 µ2), υποχρέωσε την ανέγερση ενός ισογείου κτιρίου µε ένα µικρό τµήµα υπογείου, όπου τα δύο επίπεδα συνδέονται µεταξύ τους µε εσωτερικό κλιµακοστάσιο. Η µελέτη συντάχθηκε περαιτέρω σύµφωνα µε την αρχιτεκτονική του νησιού και λαµβάνοντας υπ όψιν την µορφή και τα αρχιτεκτονικά στοιχεία του παλαιού λιθόκτιστου ηµοτικού σχολείου που βρίσκεται στο γειτονικό οικόπεδο. Η τοποθέτηση του κτιρίου στο οικόπεδο έγινε ώστε να εξασφαλιστεί κατά το δυνατόν ο νότιος προσανατολισµός ώστε να υπάρχει ο κατάλληλος φωτισµός σε όλες τις αίθουσες και να δηµιουργηθεί ένας προαύλιος χώρος µε δυνατότητα συνεχούς ελέγχου και εποπτείας. Επίσης κατασκευάζεται και ένας µικρός (όσον επιτρέπει ο περιορισµός της κάλυψης) στεγασµένος χώρος για παιχνίδι σε βροχερό καιρό. Είσοδος στο Νηπιαγωγείο δίνεται από την ανατολική πλευρά του οικοπέδου στην στάθµη 0,10 περίπου όπου υπάρχει πρόσβαση από δηµοτική οδό πλησίον δηµοτικού χώρου στάθµευσης. Η απορροή των οµβρίων υδάτων θα γίνεται επιφανειακά µε κλίση στην ανατολική πλευρά του οικοπέδου, απ όπου µε φυσική ροή οδηγούνται σε επιφανειακή διάθεση στον παρακείµενο δηµοτικό δρόµο. Το Νηπιαγωγείο είναι ισόγειο, τµήµα του οποίου έχει τετράριχτη κεραµοσκεπή και είναι συνολικής δόµησης 231,63 µ 2. ιαθέτει επίσης υπόγειους βοηθητικούς χώρους 58,45 µ2 και ηµιυπαίθριο χώρο 19,04 µ2. Στο ισόγειο του Νηπιαγωγείου προβλέπονται οι εξής χώροι : Είσοδος / αναµονή Γραφείο Νηπιαγωγών Αίθουσα Εργασίας 1 Αίθουσα Εργασίας 2 Αίθουσα ύπνου Χώρος υγιεινής νηπίων Χώρος υγιεινής ΑΜΕΑ Χώροι υγιεινής ενηλίκων Τραπεζαρία - Κουζίνα K:\N0600\cons\tefhi\5213_TP.doc 1 Ν0600/5213/Β02

3 Στο υπόγειο του Νηπιαγωγείου προβλέπονται οι εξής χώροι : Γενική αποθήκη υλικού Αποθήκη 2.1 Τεχνικά στοιχεία κατασκευής Εκσκαφές Θεµελίωση µόνωση τοιχίων Οι εκσκαφές για την θεµελίωση θα πραγµατοποιηθούν µε χρήση µηχανικών µέσων. Οι στάθµες εκσκαφών θα προσδιοριστούν µετά την εκπόνηση της στατικής και της γεωτεχνικής µελέτης. Επί των εκσκαφών αυτών τοποθετείται µπετόν καθαριότητας πάχους 10 εκ. ποιότητας C8/10. Στα τµήµατα του κτιρίου όπου υπάρχουν τοιχία σε επαφή µε το έδαφος, στην εξωτερική πλευρά των τοιχίων και πριν την πραγµατοποίηση των επιχώσεων γίνεται επάλειψη µε δύο στρώσεις ασφαλτικού υλικού πάνω σε στεγνή επιφάνεια, ύστερα από επιµελή καθαρισµό της επιφάνειας του σκυροδέµατος. Τοποθετούνται περίπου 700 gr καθαρού υλικού ανά m2 επιφανείας. Στην συνέχεια τοποθετείται προστατευτική µεµβράνη από PVC, τοποθετείται στρώση χαλικιού ύψους περίπου 70 εκ. και το υπόλοιπο κενό πίσω από τα τοιχία γεµίζει µε χειρόθετο λιθοπλήρωση. Σκυροδέµατα Θα χρησιµοποιηθεί, για την κατασκευή του φέροντος οργανισµού των κτιρίων, σκυρόδεµα C20/25 µε σιδηρό οπλισµό B500c. Στα σκυροδέµατα των θεµελίων όλων των κτιρίων, στα γκρο µπετόν των δαπέδων καθώς και στα σκυροδέµατα των τοιχείων προστίθεται πρόσµικτο στεγανοποιητικό και ρευστοποιητικό µάζης για κονιάµατα και µπετόν κατά DIN κατάλληλο για υδροστατικές πιέσεις και για αδιαβροχοποίηση επιχρισµάτων, για τοιχία υπογείων, κολυµβητικών δεξαµενών κλπ., το οποίο τοποθετείται σε αναλογία σύµφωνα µε τις οδηγίες της εταιρείας παραγωγής. Στην κατασκευή των γκρο µπετών των δαπέδων θα χρησιµοποιηθεί σκυρόδεµα C 12/15 µε οπλισµό 2#Φ8/20. Τοιχοδοµές- Θερµοµόνωση Όλοι οι εξωτερικοί τοίχοι - τόσο τα στοιχεία από σκυρόδεµα, όσο και οι τοιχοδοµές - θερµοµονώνονται σύµφωνα µε την µελέτη ΚΕΝΑΚ. Στα στοιχεία από σκυρόδεµα υποστυλώµατα και δοκοί η θερµοµόνωση τύπου wallmate πάχους 5 εκ. τοποθετείται εξωτερικά, ενσωµατούµενη στους ξυλοτύπους, µε αντίστοιχη διαπλάτυνση του προβλεπόµενου πλάτους τους. Οι εξωτερικοί τοίχοι πλήρωσης αποτελούνται από διπλό δροµικό τούβλο µε ενδιάµεσο θερµοµονωτικό υλικό τύπου wallmate πάχους 8 εκ. Οι εσωτερικοί τοίχοι πληρώσεως θα γίνουν είτε από δροµική οπτοπλινθοδοµή διαστάσεων πλίνθων 6Χ9Χ19, είτε από διπλοδροµική οπτοπλινθοδοµή ιδίων διαστάσεων πλίνθων µε ενδιάµεσο ηχοµονωτικό φύλλο πετροβάµβακα πάχους 5 εκ.. Τα στηθαία (δώµατα) θα κατασκευαστούν από οπτοπλινθοδοµή διαστάσεων πλίνθων 9Χ19Χ24 (τουβλίνα). Σε όλους τους τοίχους από οπτόπλινθους µε ανοίγµατα, κατασκευάζονται, σε όλο το µήκος τους, σενάζ στις ποδιές και στο πρέκι των ανοιγµάτων. Στους τοίχους χωρίς ανοίγµατα κατασκευάζεται ένα σενάζ στο µέσο του ύψους. Στους εσωτερικούς δροµικούς τοίχους µε ανοίγµατα κατασκευάζεται ένα σενάζ στο πρέκι των ανοιγµάτων. Τα σενάζ θα έχουν ύψος 15 εκ., πλάτος όσο το πλάτος του τοίχου και οπλισµό 4Φ10 µε συνδετ. Φ8/20 για πάχος τοίχου 20 εκ. και πάνω και 2Φ10 για πάχος τοίχου 10 εκ. Επιχρίσµατα Τα επιχρίσµατα, εσωτερικά και εξωτερικά των κτιρίων, θα γίνουν µε τριπτή τριβιδιστή µαρµαροκονία 1:2 των 150 Kg τσιµέντου. Σε όλα τα σηµεία επαφής οπτοπλινθοδοµών και K:\N0600\cons\tefhi\5213_TP.doc 2 Ν0600/5213/Β02

4 σκυροδεµάτων εσωτερικά και εξωτερικά, πριν την κατασκευή των επιχρισµάτων, τοποθετείται πλαστικό πλέγµα για την αποφυγή µελλοντικής εµφάνισης ρωγµών. άπεδα ισογείων Για την κατασκευή των δαπέδων του ισογείου που βρίσκεται επί εδάφους εκτελούνται οι παρακάτω κατά σειρά εργασίες : 1. Ενδιάµεσα των πεδιλοδοκών της θεµελίωσης και µέχρι τη στάθµη που υπολείπεται κατά 15εκ. της άνω στάθµης αυτών θα γίνει, όπου απαιτείται, επιµελής επίχωση και ισχυρή συµπύκνωση µε κατάλληλα προϊόντα εκσκαφής. 2. Στο πάνω στο πάνω µέρος της επίχωσης θα γίνει επίστρωση µε σκύρα πάχους 15 εκ. 3. Φύλλα πολυαιθυλενίου 1 χλστ. 4. Μόνωση διογκωµένης πολυστερίνης (DOW) 5εκ. 5. Σκυρόδεµα C12/15 πάχους 15εκ. µε 2#Φ8/ Ελαφροµπετό πάχους 7 εκ. για την ενσωµάτωση των Η/Μ εγκαταστάσεων. 7. Η επένδυση των δαπέδων σύµφωνα µε όσα περιγράφονται στην αντίστοιχη παράγραφο. ώµατα Οι ξυλότυποι και τα σκυροδέµατα των δωµάτων κατασκευάζονται οριζόντια. Οι κλίσεις δίνονται µε την κατασκευή της µόνωσης των δωµάτων για την οποία εκτελούνται οι παρακάτω κατά σειρά εργασίες : Ασφαλτική επάλειψη σε στεγνή επιφάνεια, ύστερα από επιµελή καθαρισµό της επιφάνειας του σκυροδέµατος (φράγµα υδρατµών). Τοποθετούνται περίπου 700 gr καθαρού υλικού ανά m2 επιφανείας, Τοποθέτηση θερµοµονωτικών πλακών από αφρώδη εξηλασµένη πολυστερόλη τύπου Roofmate πάχους 5εκ. σε όλη την επιφάνεια του δώµατος, µε επιµέλεια ώστε να µην αφήνονται κενά. Ελαφροµπετό ρύσεων ελαχίστου πάχους 5εκ. και µε κλίση 1% περίπου, Τσιµεντοκονία εξοµάλυνσης 600 Kgr τσιµέντου πάχους 2εκ, Τοποθέτηση ασφαλτόπανου πάχους 2,5mm και βάρους 4 Kg/m2 µε φλόγιστρο σε όλη την επιφάνεια του δώµατος, καθώς και στα περιµετρικά στηθαία σε ύψος 15 περίπου εκ. Για τον σκοπό αυτό ο σοβάς των στηθαίων έχει κατασκευαστεί µόνον πάνω από την στάθµη αυτή. Στο σηµείο των στηθαίων τοποθετείται δεύτερη στρώση λουρίδας ασφαλτόπανου µε χαλαζιακή άµµο ή επικάλυψη µε ψηφίδες και στην συνέχεια σοβατίζεται το τµήµα του στηθαίου, Γαρµπιλόδεµα λευκού τσιµέντου πάχους 5 εκ. µε µεταλλικό πλέγµα Τ131 µε αποστάτες οπλισµού αφήνοντας απόσταση εκ. από τα στηθαία και την θέση των ενδιάµεσων αρµών διαστολής. Στο γαρµπιλόδεµα θα διανοιχτούν αρµοί διαστολής ανά 4-5 m, που θα πληρωθούν µε ασφαλτοµαστίχη, επίσης στην επαφή του γαρµπιλοδέµατος µε τα περιµετρικά στηθαία θα τοποθετηθούν λουρίδες φελιζόλ πάχους µέχρι 1 εκ. ή άλλου υλικού που µπορεί να αφαιρεθεί εύκολα µετά την κατασκευή του γαρµπιλοδέµατος. Το φελιζόλ ή όποιο υλικό επιλεγεί στερεώνεται πρόχειρα, µε τρόπο ώστε να µην προκληθούν φθορές στο ασφαλτόπανο, Την επόµενη µέρα γίνεται αφαίρεση του περιµετρικού φελιζόλ ή όποιου υλικού έχει τοποθετηθεί για την δηµιουργία του περιµετρικού αρµού και γίνεται διαµόρφωση ενδιάµεσων αρµών διαστολής σε φατνώµατα περίπου 20 µ2 µε την χρήση ασφαλτοκόπτη, µε προσοχή ώστε να µην προκληθεί βλάβη στο ασφαλτόπανο καθώς και επιµελές πλύσιµο της ταράτσας, Μετά από µία εβδοµάδα, ανάλογα µε τις καιρικές συνθήκες, γίνεται καθαρισµός των αρµών µε αέρα υπό πίεση και επάλειψη µε πολυουρεθανικό αστάρι τύπου SIKA PRIMER 3 ή ισοδύναµου και στέγνωµα. Στην συνέχεια γίνεται πλήρωση και στεγάνωση των αρµών µε K:\N0600\cons\tefhi\5213_TP.doc 3 Ν0600/5213/Β02

5 κορδόνι πλήρωσης αρµών και πολυουρεθανική µαστίχη ανθεκτική σε υψηλές θερµοκρασίες τύπου SIKAFLEX ή ισοδύναµου. Τέλος τοποθετείται ασφαλτοταινία πλάτους 10 εκ. στον περιµετρικό αρµό έτσι ώστε να καλύπτεται ο αρµός και να υπάρχει και εκατέρωθεν κάλυψη στο µπετόν και στο στηθαίο. Στους ενδιάµεσους αρµούς τοποθετείται ασφαλτοταινία πάχους 5 εκ. Επικαλύψεις Επενδύσεις Στις επικαλύψεις του κτιρίου και του περιβάλλοντος χώρου πρόκειται να χρησιµοποιηθούν τα παρακάτω υλικά : Πλαστικό δάπεδο PVC τύπου linoleum αντιολισθητικό, ηχοµονωτικό και αντιστατικό διαφόρων χρωµάτων σύµφωνα µε τον πίνακα χρωµατισµών Π4. Η εφαρµογή του θα γίνει στα δάπεδα του ισογείου του κτιρίου. Κεραµικά πλακάκια ισχυρής αντοχής στα δάπεδα του υπογείου. Αντιολισθηρά πλακάκια ισχυρής αντοχής στα δάπεδα των WC ύστερα από έγκριση της υπηρεσίας. Στους εσωτερικούς τοίχους των WC θα επιστρωθούν κεραµικά πλακίδια χρώµατος γαλάζιου σύµφωνα µε τον πίνακα χρωµατισµών Π4 - ύστερα από έγκριση της υπηρεσίας - µέχρι το ύψος του πρεκιού των ανοιγµάτων. Βιοµηχανικό δάπεδο στους αύλειους χώρους. Ξυλουργικά Υαλοστάσια Τα εξωτερικά κουφώµατα των κτιρίων θα είναι «Γερµανικού τύπου», δηλαδή ξύλινα θερµοµονωτικά κουφώµατα εργοστασιακής κατασκευής, που έρχονται και τοποθετούνται έτοιµα στο κτίριο, πάνω σε τοποθετηµένες ψευτόκασες, δηλαδή βαµµένα µε τοποθετηµένους µεντεσέδες, πόµολα και διπλούς µονωµένους υαλοπίνακες 4/15/5 χιλ. Οι διατοµές των κουφωµάτων θα είναι σύµφωνες µε τις σχετικές λεπτοµέρειες της µελέτης. Στα παράθυρα το κάσωµα και το φύλλο θα είναι διατοµής 85 Χ 68 mm µε διπλά λάστιχα στεγανοποίησης περιµετρικά του φύλλου και επιπλέον στο κατωκάσι του παραθύρου νεροσταλάκτη από ανοδειωµένο αλουµίνιο. Στις εξώπορτες το κάσωµα θα έχει διατοµή 68 Χ 120 mm και το φύλλο 26 Χ 120 mm και στοιχεία στεγάνωσης όπως τα παράθυρα. Μικρές αποκλίσεις στις διατοµές των κουφωµάτων είναι αποδεκτές µέχρι +/- 10 mm, υπό την προϋπόθεση η επιφάνεια της διατοµής να µην είναι µικρότερη από την επιφάνεια της διατοµής της µελέτης. Σύµφωνα µε το διεθνές πρότυπο UNI-EN 7979 τα κουφώµατα πρέπει να διαθέτουν αεροστεγανότητα κατηγορίας Α3 (κατά UNI-EN 42), υδατοστεγανότητα Ε4 (κατά UNI-EN 86) και αντοχή σε ανεµοπίεση V3 (κατά UNI-EN 77). Η ξυλεία θα είναι στα τζαµιλίκια παραθύρων και µπαλκονοπορτών τρικολλητή (ή εξακολλητή) Μεράντι µέσης πυκνότητας τουλάχιστον 550 Kg/m3, που ξηραίνεται σε ειδικό θάλαµο ξήρανσης, έτσι ώστε να διαθέτει αποδεκτή τιµή υγρασίας 12-15%, ενώ στις εξώπορτες από µασίφ ξύλο Μεράντι µε την ίδια υγρασία. Η κατασκευή της τρικολλητής (ή εξακολλητής) ξυλείας γίνεται µε τα νερά του ξύλου αντίθετα µεταξύ τους και η ένωση των στοιχείων γίνεται µε πολλαπλά µόρσα. Οι κόλλες που χρησιµοποιούνται είναι γερµανικού τύπου κατηγορίας D4. Τα κουφώµατα θα διαθέτουν µεντεσέδες ρυθµιζόµενους και πόµολα τύπου ROTΟ. Είναι δυνατή κατά την φάση της κατασκευής να ζητηθεί από την επίβλεψη η τοποθέτηση ανακλήσεων σε µέρος των κουφωµάτων, που θα πληρωθούν απολογιστικά. Οι εξώθυρες διαθέτουν κλειδαριά ασφαλείας πολλαπλών σηµείων. Η βαφή των κουφωµάτων γίνεται µε µηχανές ηλεκτροστατικής βαφής και µηχανές εµποτισµού. Χρησιµοποιούνται υδατοδιαλυτά οικολογικά χρώµατα τύπου SIKKENS σε τέσσερα στάδια. Ένα χέρι µε αντιµυκητοκτόνο βερνίκι εµποτισµού τύπου Cetol WV 881, ένα χέρι υδατοδιαλυτό αστάρι τύπου Rubbol WP 175 και δύο χέρια υδατοδιαλυτή βαφή τύπου Rubbol WF 380. Στα σόκορα και στους αρµούς τύπου V γίνεται απάλειψη µε προστατευτικό τύπου Kodrin WV 456 και 471 αντίστοιχα. Τα κουφώµατα συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας και στεγανότητας 10 χρόνων. K:\N0600\cons\tefhi\5213_TP.doc 4 Ν0600/5213/Β02

6 Πριν την παραγγελία των κουφωµάτων υποβάλλεται, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση, στην επιβλέπουσα υπηρεσία δείγµα κουφώµατος καθώς και στοιχεία του εργοστασίου παραγωγής, που πιστοποιούν τα χαρακτηριστικά των κουφωµάτων. Η τελική παραγγελία των κουφωµάτων γίνεται µετά από έγκριση της ιευθύνουσας υπηρεσίας. Τα εσωτερικά κουφώµατα είναι από λευκή ξυλεία, σύµφωνα µε τις λεπτοµέρειες της µελέτης. Υδροχρωµατισµοί ελαιοχρωµατισµοί Το σύνολο των κτιρίων εξωτερικά θα βαφεί µε πλαστικό ακρυλικό λευκό χρώµα ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσης σε δύο στρώσεις, ύστερα από την απαιτούµενη προεργασία. Εσωτερικά θα βαφούν επίσης µε πλαστικό χρώµα σε δύο στρώσεις χρώµατος γκρι ανοικτού ή ώχρα (Πίνακας χρωµατισµών Π4 ). Στο τεύχος λεπτοµερειών επισυνάπτεται αναλυτικός πίνακας µε τους χρωµατισµούς των εσωτερικών χώρων (Πίνακας χρωµατισµών Π 4). Τα ξύλινα κουφώµατα θα χρωµατιστούν στο εργοστάσιο και θα τοποθετηθούν βαµµένα σύµφωνα µε όσα αναφέρονται παραπάνω. Τα εξωτερικά κουφώµατα του κτιρίου Α θα είναι γκρι ανοικτού (RAL ) Τα µεταλλικά στοιχεία (περίφραξη εξωτερικής µονάδας κλιµατισµού) θα είναι γαλβανισµένα. Η ποιότητα των χρωµάτων και οι αποχρώσεις πρέπει να εγκριθούν από την υπηρεσία. 2.2 Η-Μ Εγκαταστάσεις ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ Κεντρική Παροχή Το κτίριο θα τροφοδοτηθεί από δίκτυο ύδρευσης του δήµου. Η κεντρική παροχή ύδρευσης καταλήγει στον κεντρικό υδροµετρητή που θα εγκατασταθεί σε ειδικό πλαίσιο στην περίφραξη. Από εκεί θα τροφοδοτήσει τον κεντρικό συλλέκτη, µέσω του οποίου θα τροφοδοτηθούν οι τοπικές παροχές σύµφωνα µε την µελέτη. Όλες οι αναχωρήσεις θα διαθέτουν βάνα αποµόνωσης. Σωληνώσεις Η κεντρική παροχή και όλα τα δίκτυα σωληνώσεων θα κατασκευασθούν µε σωλήνες από δικτυωµένο πολυαιθυλένιο PEX κατάλληλο για πόσιµο νερό, προστατευµένες µέσα σε πλαστικό σπιράλ κατάλληλης διατοµής. Η εγκατάσταση θα έχει σε κεντρικά σηµεία συλλέκτες ορειχάλκινους τοποθετηµένους σε ειδικά ερµάρια εντοιχισµένα και από αυτά τα σηµεία θα ξεκινούν οι σωληνώσεις για την κάθε παροχή. Στο κάθε συλλέκτη θα υπάρχουν βάνες αποµόνωσης του κάθε κλάδου. Οι σωληνώσεις διασύνδεσης των συλλεκτών µε το εναλλάκτη παραγωγής Ζεστού Νερού Χρήσης θα είναι χάλκινες. Όλες οι σωλήνες ζεστού νερού θα µονωθούν µε προκατασκευασµένα τεµάχια διογκωµένου πολυαιθυλενίου πάχους 9 mm. Όργανα διακοπής Όλα τα όργανα διακοπής θα είναι σφαιρικές δικλείδες ορειχάλκινες επιχρωµιωµένες µε ονοµαστική πίεση 10 bars / 120 C. Στις σωληνώσεις κρύου και ζεστού νερού στην αρχή κάθε κλάδου, αλλά και εντός κάθε χώρου θα εγκατασταθούν όργανα διακοπής, όπως πιο κάτω : - για κάθε δοχείο πλύσης λεκάνης WC και ουρητήριο, διακόπτης Φ1/2" επιχρωµιωµένος, γωνιακός. - στην είσοδο των σωληνώσεων ζεστού και κρύου νερού προς κάθε νιπτήρα, διακόπτης Φ1/2" επιχρωµιωµένος, γωνιακός. - σε κάθε αρχή κλάδου και στην είσοδο κάθε χώρου ο οποίος έχει υδραυλικούς υποδοχείς, θα τοποθετούνται ορειχάλκινοι επιχρωµιωµένοι διακόπτες µισής στροφής ανάλογης διαµέτρου. K:\N0600\cons\tefhi\5213_TP.doc 5 Ν0600/5213/Β02

7 Η σύνδεση των αναµικτήρων των νιπτήρων, των δοχείων πλύσης WC και ουρητηρίων προς τις σωληνώσεις ζεστού και κρύου νερού θα εκτελεσθεί µε ειδικά τεµάχια εύκαµπτου σωλήνα (σπιράλ) Φ1/2 ανοξείδωτα βαρέως τύπου. Ζεστό Νερό Χρήσης (ΖΝΧ) Η παρασκευή και παροχή του ΖΝΧ θα γίνει από µπόιλερ τριπλής ενέργειας (ηλεκτρική αντίσταση, ζεστό νερό θέρµανσης και ηλιακό συλλέκτη) που θα τοποθετηθεί σε χώρο του υπογείου. Το µπόιλερ θα είναι συνδεδεµένο µε : - το ηλεκτρικό κύκλωµα παροχής της αντίστασης θέρµανσης - το ζεστό νερό από το κύκλωµα ανακυκλοφορίας της κεντρικής θέρµανσης και - από τους ηλιακούς συλλέκτες που θα τοποθετηθούν στο δώµα. Η διανοµή του ΖΝΧ θα ακολουθήσει την ίδια λογική µε το κρύο νερό δηλ. µέσω συλλεκτών. Είδη Υγιεινής & Κρουνοποιίας α) Οι νιπτήρες θα είναι από λευκή πορσελάνη διαστάσεων σύµφωνα µε την µελέτη και θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα εξαρτήµατα. β) Οι λεκάνες WC θα είναι ευρωπαϊκού τύπου από λευκή πορσελάνη και θα διαθέτουν πλαστικό κάθισµα από ενισχυµένο θερµοπλαστικό, άθραυστο, κατάλληλο για το σχήµα της λεκάνης, χρώµατος λευκού. Επίσης θα συνοδεύονται από καζανάκι χαµηλής ή υψηλής πιέσεως ή από βαλβίδα εκπλύσεως, σύµφωνα µε την µελέτη. γ) Νεροχύτες Οι νεροχύτες θα είναι κατασκευασµένοι από ανοξείδωτο χάλυβα 18/8 πάχους ελάσµατος 0.8mm, κατάλληλοι για χωνευτή τοποθέτηση σε πάγκο µε µία ή δύο λεκάνες. Το πλάτος τους νεροχύτη θα είναι περίπου 50 cm και το µήκος 80 cm (µία λεκάνη) ή 120 cm (δύο λεκάνες) περίπου, θα συνοδεύονται δε από όλα απαραίτητα εξαρτήµατα. δ) Μπόιλερ Τριπλής Ενέργειας Το µπόιλερ θα είναι κατακόρυφου ή οριζόντιου τύπου και θα είναι εφοδιασµένο µε ηλεκτρική αντίστάση, θερµόµετρο & θερµοστάτη περιοχής µέχρι 90 C και ασφαλιστική δικλείδα. Το µπόιλερ θα διαθέτει δύο ανεξάρτητους σωληνωτούς εναλλάκτες. Το µπόιλερ θα αποτελεί ενιαίο σύστηµα µε τους ηλιακούς συλλέκτες που θα τοποθετηθούν στο δώµα και µε τη βοήθεια κυκλοφορητή και συστήµατος διαφορικού θερµοστάτη θα τροφοδοτούν το µπόιλερ. Το σύστηµα θα διαθέτει τα απαραίτητα δοχεία διαστολής, τις ασφαλιστικές διατάξεις, τον αυτόµατο πλήρωσης αλλά και όποιο άλλο εξάρτηµα (θερµόµετρα, µανόµετρα κλπ.) απαιτούνται για την πληρότητα της εγκατάστασης ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Αποχέτευση Ακάθαρτων (Λυµάτων) Η εγκατάσταση αποχέτευσης λυµάτων θα περιλαµβάνουν : - τα τοπικά οριζόντια δίκτυα συλλογής λυµάτων από τους υδραυλικούς υποδοχείς των χώρων υγιεινής, των Fan Coil Units, του υπογείου κλπ. - το κεντρικό κατακόρυφο και οριζόντιο δίκτυο συλλογής και αποµάκρυνσης των λυµάτων (κατακόρυφοι και οριζόντιοι αγωγοί, φρεάτια κλπ.) - τα είδη υγιεινής - το δίκτυο εξαερισµού K:\N0600\cons\tefhi\5213_TP.doc 6 Ν0600/5213/Β02

8 Η αποχέτευση των λυµάτων των υδραυλικών υποδοχέων θα γίνει δια βαρύτητας. Τα λύµατα των υδραυλικών υποδοχέων συλλέγονται µε το τοπικό εσωτερικό οριζόντιο ή κατακόρυφο δίκτυο και οδηγούνται προς το σύστηµα φρεατίων εσωτερικά και εξωτερικά του κτιρίου. Από τα φρεάτια αυτά και µέσω του εξωτερικού οριζόντιου δικτύου, οδηγούνται στο κεντρικό φρεάτιο -µηχανοσίφωνα που διαµορφώνεται στον περιβάλλοντα χώρο. Από το σηµείο αυτό τα λύµατα θα οδηγούνται στο αποχετευτικό δίκτυο του ήµου. Στο υπόγειο, δηµιουργείται φρεάτιο για τη συλλογή ακάθαρτων υδάτων από πιθανή διαρροή ή επισκευή των εγκαταστάσεων. Εντός του φρεατίου θα τοποθετηθεί αντλία αποστράγγισης λυµάτων, η οποία θα οδηγεί τα νερά στο επίπεδο του ισογείου. ίκτυο Σωληνώσεων Το δίκτυο σωληνώσεων αποχετεύσεως του κτιρίου θα κατασκευασθεί σύµφωνα µε την µελέτη. Τα οριζόντια τµήµατα του δικτύου µέσα στο έδαφος ή κάτω από τα δάπεδα, θα κατασκευασθούν από πλαστικούς σωλήνες U-PVC 6 atm. Οι κατακόρυφες στήλες αποχετεύσεως θα κατασκευασθούν από πλαστικούς σωλήνες U- PVC 6 atm. Οι δευτερεύοντες σωλήνες των υποδοχέων ή σιφωνίων δαπέδων θα κατασκευασθούν από πλαστικούς σωλήνες U-PVC 3 atm. Οι δευτερεύοντες σωλήνες αερισµού θα κατασκευασθούν από πλαστικούς σωλήνες U-PVC 6 atm. Τα φρεάτια που διαµορφώνονται για επίσκεψη και καθαρισµό κατά µήκος των υπογείων αποχετευτικών αγωγών και στις θέσεις αλλαγής κατεύθυνσης ή διακλάδωσής τους, ανεξάρτητα διαστάσεων, θα κατασκευάζονται µε ισχνό σκυρόδεµα σύµφωνα µε την µελέτη. Τα φρεάτια θα φέρουν στεγανό χυτοσίδηρο κάλυµµα βαρέως τύπου κλάσης Β125 σύµφωνα µε τις προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΕΝ 124. Οι απολήξεις των κατακόρυφων στηλών αερισµού ή των προεκτάσεων των στηλών αποχετεύσεως πάνω από το δώµα θα προστατεύονται από πλαστική κεφαλή. Τα σιφώνια δαπέδου θα είναι πλαστικά βαρέως τύπου, µε διάφραγµα (κόφτρα) και τάπα καθαρισµού Φ30mm και θα φέρουν ορειχάλκινες σχάρες διαµέτρου 100mm. Αποχέτευση Όµβριων Η αποχέτευση των όµβριων της στέγης, θα γίνει µε περιµετρικά λούκια κατασκευασµένα από βαµµένη γαλβανισµένη λαµαρίνα, οι οποίοι θα καταλήγουν σε κατακόρυφες ορατές στήλες (υδρορροές) από το ίδιο υλικό. Τα όµβρια θα οδηγούνται µέσω κατακόρυφων υδρορροών προς τον περιβάλλοντα χώρο. Αποχέτευση Υπογείου Στο υπόγειο, δηµιουργείται φρεάτιο για τη συλλογή ακάθαρτων υδάτων από πιθανή διαρροή ή επισκευή των εγκαταστάσεων. Εντός του φρεατίου θα τοποθετηθεί αντλία αποστράγγισης λυµάτων, η οποία θα οδηγεί τα νερά στο επίπεδο του ισογείου. Η αντλία θα είναι ειδική για λύµατα κατασκευασµένη από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 και θα φέρει ενσωµατωµένο φλοτεροδιακόπτη. Εντός του φρεατίου θα τοποθετηθεί δεύτερος φλοτεροδιακόπτης, ο οποίος θα ενεργοποιεί βοµβητή σε περίπτωση υψηλής στάθµης νερών. Η κατάθλιψη της αντλίας θα είναι πλαστικός σωλήνας εύκαµπτος Φ50/16bars µε αντεπιστροφή βαλβίδα µετά την αντλία. Ο σωλήνας θα οδηγεί τα νερά σε φρεάτιο στο επίπεδο του ισογείου και από εκεί στο δίκτυο αποχέτευσης. K:\N0600\cons\tefhi\5213_TP.doc 7 Ν0600/5213/Β02

9 2.2.3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΨΥΞΗ / ΘΕΡΜΑΝΣΗ) Για την εξασφάλιση των κατάλληλων συνθηκών θερµοκρασίας στους χώρους του κτιρίου, προβλέπεται η εγκατάσταση ενός συστήµατος κλιµατισµού τύπου «αέρα - νερού», δηλαδή εγκατάσταση αντλίας θερµότητας αέρα - νερού και διανοµή του θερµού ή ψυχρού (χειµώνας / καλοκαίρι) µέσω σωληνώσεων προς τις τερµατικές τοπικές µονάδες Fan Coil Units (FCU). Με το σύστηµα αυτό επιτυγχάνουµε την ψύξη και την θέρµανση των χώρων µε κοινή κλιµατιστική µονάδα, µε οικονοµικότερη λειτουργία και λιγότερους ρύπους. Η εγκατάσταση αποτελείται από τα ακόλουθα κύρια µέρη : 1) Κεντρική κλιµατιστική µονάδα (αντλία θερµότητας) ισχύος 33 / 38 kw (Ψ/Θ) Η µονάδα θα εγκατασταθεί στον αύλειο χώρο µέσα σε µεταλλικό φράκτη ασφαλείας. 2) Αντλία κυκλοφορία νερού (κυκλοφορητής) 27.5 m 3 /h / 16.7 mwc / 1.5 kw 3) οχείο διαστολής 35 lt / 3 bars 4) Τοπικές τερµατικές µονάδες (FAN COIL UNITS) αποδιδόµενης ισχύος ψύξης / θέρµανσης σύµφωνα µε τα στοιχεία της µελέτης.οι µονάδες θα είναι επιδαπέδιες µε ηλεκτρονικό χειριστήριο το οποίο θα περιλαµβάνει : - ιακόπτη : OFF / Χειµώνας / Θέρος - Θερµοστάτη βολβού - Θερµοστάτη νερού - ιακόπτη τριών ταχυτήτων - δεικτική λυχνία λειτουργίας 5) Σωληνώσεις νερού Οι σωληνώσεις θα είναι πολυστρωµατικές τύπου PEX / AL / PEX, θα εγκατασταθούν µέσα στο δάπεδο και θα αναχωρούν από σύστηµα συλλεκτών. Σε κάθε µονάδα Fan Coil Unit θα υπάρχει σύστηµα αποχέτευσης συµπυκνωµάτων ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ Η ηλεκτρική εγκατάσταση ισχυρών ρευµάτων θα κατασκευασθεί σύµφωνα µε τον Κανονισµό HD 384, τον Κανονισµό Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων και τις απαιτήσεις της.ε.η. και θα περιλαµβάνει : Τροφοδοσία.Ε.Η. Η τροφοδοσία θα γίνει από το δίκτυο Χ.Τ. της.ε.η. 220/380V-50Hz. Στο χώρο που φαίνεται στα σχέδια θα τοποθετηθεί το µπαροκιβώτιο και ο µετρητής kwhr. Ο µετρητής θα έχει άµεση γείωση, η οποία θα συνδεθεί µε την θεµελιακή γείωση του κτιρίου. Σύστηµα γείωσης Θα κατασκευαστεί θεµελιακή γείωση µε ταινία 30Χ3mm χαλύβδινη επιψευδαργυρωµένη εν θερµώ (St/tZn) κατά EΛOT EN Η ταινία θα τοποθετηθεί στα θεµέλια του κτιρίου µε το πέρας των εργασιών εγκατάστασης του οπλισµού και πριν την έγχυση του σκυροδέµατος. Η γείωση θα τοποθετηθεί εντός των συνδετήριων δοκαριών των πέδιλων, σε µορφή κλειστού δακτυλίου στην εξωτερική περίµετρο του κτιρίου. Στην θεµελιακή γείωση θα συνδεθούν : - οι αγωγοί καθόδου - οι ισοδυναµικές συνδέσεις - οι ηλεκ. πίνακες - εν γένει ο Η-Μ εξοπλισµός και οι συσκευές (κλιµατιστικά µηχανήµατα, fan coils κλπ.) K:\N0600\cons\tefhi\5213_TP.doc 8 Ν0600/5213/Β02

10 Γενικά όλα τα µεταλλικά µέρη των εγκαταστάσεων θα συνδεθούν µε το σύστηµα γείωσης σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ HD-384. Ηλεκ. Σωληνώσεις και Καλωδιώσεις Οι παροχές των ηλεκ. πινάκων θα γίνουν µε καλώδια ΝΥΥ, ΝΥΜ ή ΝΥΑ και όπου η εγκατάσταση είναι χωνευτή θα χρησιµοποιούνται χαλυβδοσωλήνες ή ενισχυµένες πλαστικοί σωλήνες. Από το µετρητή έως τον κεντρικό πίνακα οι παροχή θα οδεύει επίτοιχα εντός ενισχυµένου πλαστικού σωλήνα Όπου η εγκατάσταση είναι χωνευτή και όχι στεγανή θα χρησιµοποιηθούν καλώδια ΝΥΑ µέσα σε πλαστικούς σωλήνες. Σε τακτά σηµεία και σε σηµεία περασµάτων θα τοποθετηθούν κουτιά διακλάδωσης και διέλευσης κατάλληλων διαστάσεων. Αντίστοιχα, όπου η εγκατάσταση είναι στεγανή (χωνευτή ή ορατή) θα χρησιµοποιηθούν καλώδια ΝΥΜ ή ΝΥΑ ή αντίστοιχων τύπων του κανονισµού HD 384 και ενισχυµένοι πλαστικοί σωλήνες. Ειδικά όταν η εγκατάσταση είναι ενσωµατωµένη στο µπετόν, θα χρησιµοποιηθούν πλαστικοί σωλήνες τύπου HELIFLEX. Ηλεκ. πίνακες διανοµής Οι πίνακες διανοµής θα είναι κατασκευασµένοι από ισχυρό θερµοπλαστικό υλικό, προστασίας IP54 µονοφασικοί ή τριφασικοί. Κάθε πίνακας θα φέρει ξεχωριστές µπάρες φάσεων, ουδέτερου και γείωσης. Μεταξύ των άλλων, ο πίνακας θα περιλαµβάνει : - Γενικές συντηκτικές ασφάλειες. - Γενικό διακόπτη. - Ηλεκτρονόµο διαφυγής 30mA. - Αναχωρήσεις σύµφωνα µε το σχέδιο πινάκων. - Αντιυπερτασική προστασία Στο κτίριο θα υπάρχει ένας κεντρικός πίνακας και ένας υποπίνακας. Οι θέσεις των πινάκων φαίνονται στα σχέδια της µελέτης και συνδέονται άµεσα µε την θεµελιακή γείωση. Προσωρινή παροχή Η προσωρινή εργοταξιακή παροχή θα γίνει σύµφωνα µε τα άρθρα 75,76,77 του Π /81 µε µέριµνα του Αναδόχου και µε ευθύνη του ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη. Εγκατάσταση εξοπλισµού Λόγω της φύσεως του κτιρίου, ο κάθε είδους ηλεκτρολογικός εξοπλισµός θα είναι προστατευµένος επαρκώς ούτως ώστε να µην δηµιουργείται κανένα πρόβληµα ασφάλειας στα νήπια. Συγκεκριµένα : - όλοι οι ρευµατοδότες θα φέρουν αγωγό γείωσης, θα βρίσκονται τοποθετηµένοι σε ύψος 1.25µ. και θα φέρουν κάλυµµα ασφαλείας - τα κλιµατιστικά (FCU) θα φέρουν µόνιµη σύνδεση εντός του κιβωτίου τους και θα διαθέτουν επαφή γείωσης και γενικότερα η εγκατάσταση δεν θα έχει σε κανένα σηµείο καλώδιο ή παροχή ελεύθερη και προσιτή στα νήπια - οι διακόπτες θα τοποθετηθούν σε ύψος 125cm από το δάπεδο. Οι τύποι των φωτιστικών καθορίζονται στην µελέτη και οι θέσεις των φωτιστικών σηµείων δείχνονται στα σχέδια. Όταν σε κάποιο χώρο η εγκατάσταση είναι στεγανή, αντίστοιχα στεγανοί θα είναι οι ρευµατοδότες, οι διακόπτες και τα φωτιστικά σώµατα. Οι οριζόντιες διαδροµές σωληνώσεων θα βρίσκονται κατά το δυνατόν σε ύψος µεγαλύτερο από 2.5 m. Για τις γραµµές φωτισµού τα καλώδια θα έχουν διατοµή τουλάχιστον 1.5 mm², ενώ για τις αντίστοιχες ρευµατοδοτών διατοµή τουλάχιστον 2.5 mm². K:\N0600\cons\tefhi\5213_TP.doc 9 Ν0600/5213/Β02

11 2.2.5 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Εξωτερικό Σύστηµα Αντικεραυνικής Προστασίας α) Συλλεκτήριο σύστηµα Το συλλεκτήριο σύστηµα έχει σχεδιασθεί σύµφωνα µε την µέθοδο των βρόχων και την µέθοδο της γωνίας προστασίας για στάθµη προστασίας IV. Στην στέγη και ειδικότερα στις γωνίες, τις ακµές και τις αρχιτεκτονικές εξάρσεις της κατασκευής θα κατασκευαστεί συλλεκτήριο σύστηµα από στρογγυλούς αγωγούς χαλύβδινους επιψευδαργυρωµένους εν θερµώ (St/tZn) Φ8mm κατά ΕΛΟΤ ΕΝ , το οποίο θα σχηµατίζει ένα περιµετρικό βρόχο στο στηθαίο της κατασκευής. β) Αγωγοί καθόδου Οι αγωγοί καθόδου θα εγκιβωτισθούν στα τοιχία ή στις κολόνες του κτιρίου στο στάδιο κατασκευής του. Θα κατασκευαστούν µε στρογγυλό αγωγό Φ10mm χαλύβδινο επιψευδαργυρωµένο εν θερµώ (St/tZn) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ Οι αγωγοί καθόδου θα στηριχθούν - συνδεθούν ηλεκτρικά στο φέροντα οπλισµό ανά 2m µε σφιγκτήρες οπλισµού κατά ΕΛΟΤ ΕΝ γ) Σύστηµα γείωσης Θα κατασκευαστεί θεµελιακή γείωση από ταινία διαστάσεων 30Χ3mm χαλύβδινη επιψευδαργυρωµένη εν θερµώ (St/tZn) κατά EΛOT EN Η ταινία θα τοποθετηθεί µε το πέρας των εργασιών εγκατάστασης του οπλισµού και πριν την έγχυση του σκυροδέµατος και η τοποθέτηση του θα γίνει µε τη µεγάλη του διάσταση κατακόρυφη προς το έδαφος. Η ταινία θα τοποθετηθεί εντός των συνδετήριων δοκαριών των πέδιλων, σε µορφή κλειστού δακτυλίου στην εξωτερική περίµετρο του κτιρίου. Το ελάχιστο πάχος επικάλυψης του µε σκυρόδεµα είναι 5cm, προκειµένου να αποφευχθεί κάθε πιθανότητα διάβρωσης. Η ταινία θα στηρίζεται - συνδέεται ηλεκτρικά στο φέροντα οπλισµό ανά 2m µε σφιγκτήρες οπλισµού κατά ΕΛΟΤ ΕΝ Εσωτερικό Σύστηµα Αντικεραυνικής Προστασίας α) Ισοδυναµικές συνδέσεις µη ενεργών αγώγιµων µερών Οι µεταλλικές εγκαταστάσεις (σωληνώσεις, εξοπλισµός κλπ.) που θα εγκατασταθούν στον εσωτερικό χώρο θα συνδεθούν µε το σύστηµα θεµελιακής γείωσης. β) Προστασία από κρουστικές υπερτάσεις Στον Γενικό Ηλεκτρικό Πίνακα θα τοποθετηθούν τρεις (3) απαγωγοί κρουστικών υπερτάσεων τύπου Τ1+Τ2 µεταξύ φάσεων και ουδετέρου αγωγού (L - N), οι οποίοι θα έχουν την δυνατότητα να παρέχουν πρωτεύουσα και δευτερεύουσα προστασία (δυνατότητα απαγωγής κεραυνικών ρευµάτων οφειλόµενων σε άµεσα κεραυνικά πλήγµατα και στάθµης προστασίας Up<2.5kV ώστε να παρέχουν προστασία σε συσκευές κατηγορίας «II» και ένας απαγωγός κρουστικών υπερτάσεων τύπου Τ1 µεταξύ ουδετέρου και αγωγού προστασίας (N - PE), ο οποίος θα έχει την δυνατότητα να παρέχει πρωτεύουσα προστασία. Η γείωση του απαγωγού θα πρέπει να είναι κοινή µε την γείωση προστασίας της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης. Όλοι οι απαγωγοί θα είναι όπως ορίζει το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ K:\N0600\cons\tefhi\5213_TP.doc 10 Ν0600/5213/Β02

12 2.2.6 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ Η εγκατάσταση ασθενών ρευµάτων θα περιλαµβάνει : Εγκατάσταση δοµηµένης καλωδίωσης Η εγκατάσταση δοµηµένης καλωδίωσης του κτιρίου περιλαµβάνει την εγκατάσταση ενιαίου δικτύου τηλεφώνων (VOICE) και δεδοµένων (DATA) µε κοινό κατανεµητή. Το δίκτυο θα καλύπτει τις αίθουσες και τα γραφεία. Μεγαφωνική Εγκατάσταση Θα εγκατασταθεί υποδοµή για µεγαφωνική εγκατάσταση στους χώρους του κτιρίου. Ο χώρος εγκατάστασης του ενισχυτή και των υπολοίπων παρελκοµένων θα είναι στο γραφείο της ιεύθυνσης. Εγκατάσταση ραδιοφώνου & τηλεόρασης Για τη λήψη ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών προγραµµάτων, προβλέπεται εγκατάσταση ραδιοφώνου-τηλεόρασης σε επιλεγµένους χώρους. Η εγκατάσταση περιλαµβάνει ηλεκ. σωληνώσεις, καλωδιώσεις και πρίζες R-TV. Οι πρίζες θα τροφοδοτηθούν από ενισχυτή R-TV. Η κεντρική κεραία τηλεόρασης - ραδιοφώνου θα εγκατασταθεί στο δώµα του κτιρίου. Εγκατάσταση ηλεκτρικών κουδουνιών Προβλέπεται εγκατάσταση ηλεκτρικών κουδουνιών στο κτίριο και στον αύλειο χώρο ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η εγκατάσταση Πυροπροστασίας θα κατασκευασθεί σύµφωνα µε την µελέτη Παθητικής Πυροπροστασίας και την εγκεκριµένη Μελέτη Πυρασφάλειας και θα περιλαµβάνει : Φωτιστικά Ασφαλείας Τα φωτιστικά σώµατα ασφάλειας θα είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και θα τοποθετηθούν στα σηµεία που σηµειώνονται στα σχέδια της µελέτης. Θα φέρουν βέλος κατεύθυνσης διαφυγής ή σήµανση εξόδου (EXIT). Θα φέρουν σύστηµα εφεδρικής λειτουργίας µε συσσωρευτές σε περίπτωση διακοπής της τάσης τροφοδοσίας. Ενδεικτικές πινακίδες σήµανσης Οι ενδεικτικές πινακίδες σήµανσης θα είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και θα τοποθετηθούν στα σηµεία που σηµειώνονται στα σχέδια της µελέτης. Θα φέρουν φωτεινή πλάκα µονής ή διπλής όψης και θα ευρίσκονται σε συνεχή λειτουργία όλο το 24ώρο. Θα φέρουν σύστηµα εφεδρικής λειτουργίας µε συσσωρευτές σε περίπτωση διακοπής της τάσης τροφοδοσίας. Σύστηµα Πυρανίχνευσης Στο κτίριο θα εγκατασταθεί σύστηµα Πυρανίχνευσης όπως περιγράφεται στην εγκεκριµένη Μελέτη Πυρασφάλειας και στην Μελέτη Η-Μ Εγκαταστάσεων, αποτελούµενο από : - Κεντρικό πίνακα ανίχνευσης και αναγγελίας πυρκαγιάς - Ανιχνευτές καπνού τύπου ιονισµού - Φάρους και σειρήνες συναγερµού - Κουµπιά συναγερµού - Φωτεινούς επαναλήπτες Μέσα πυρόσβεσης Στο κτίριο θα εγκατασταθούν τα µέσα πυρόσβεσης (πυροσβεστήρες κλπ.) που προβλέπονται από την εγκεκριµένη Μελέτη Πυρασφάλειας. K:\N0600\cons\tefhi\5213_TP.doc 11 Ν0600/5213/Β02

13 2.2.8 ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ Στον περιβάλλοντα χώρο η αυλή επιστρώνεται µε βιοµηχανικό δάπεδο. Στην ανατολική πλευρά του οικοπέδου µε σηµεία 1,2,3,4,5,6,7,8, αποµακρύνεται η υπάρχουσα περίφραξη και κατασκευάζεται νέα αργολιθοδοµή ενώ στο υπόλοιπο τµήµα της περίφραξης γίνεται απλή επισκευή των υπαρχόντων αργολιθοδοµών και στην συνέχεια τοποθετείται και κάγκελο προστασίας µε το συνολικό ύψος της περίφραξης να είναι από το τελικό έδαφος 1,8µ. Όλοι οι νέοι λιθόκτιστοι του περιβάλλοντα χώρου παραµένουν ορατοί χωρίς σοβάτισµα ή εξωτερικό αρµολοϊ. Για τον σκοπό αυτό, κατά την φάση κατασκευής, το κονίαµα θα φτάνει σε βάθος περίπου ενός η δύο εκατοστών από την επιφάνεια του τοίχου. Τα τµήµατα των τοίχων που λειτουργούν σαν τοίχοι αντιστήριξης έχουν µία ορατή όψη, ενώ τα υπερβάλλοντα του εδάφους τµήµατα αυτών δύο ορατές όψεις. Η απορροή των όµβριων υδάτων γίνεται επιφανειακά µε κλίση στην µία γωνία του οικοπέδου, απ όπου µέσω φρεατίου οδηγούνται σε επιφανειακή διάθεση στον παρακείµενο δρόµο. 3. ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Θα κατασκευασθούν από τον Ανάδοχο τα οποιαδήποτε έργα οριζόντιας και κατατακόρυφης σήµανσης ασφάλειας χρειασθούν κατά την εκτέλεση του έργου. 4. ΑΓΩΓΟΙ ΙΚΤΥΑ Ο Ανάδοχος ευθύνεται να ζητήσει από τους διαφόρους οργανισµούς ενηµέρωση για τις θέσεις των τροφοδοτικών γραµµών των δικτύων Ο.Κ.Ω. στις περιοχές κατασκευής του έργου προκειµένου να φροντίσει για την µετατόπιση ή την προστασία τους. Επίσης οφείλει να επιβεβαιώσει τις οδεύσεις αυτές σε συνεννόηση µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες και να επιδείξει ιδιαίτερη προσοχή κατά την κατασκευή. 5. ΜΕΛΕΤΕΣ 5.1 Μελέτες που διατίθενται Για τo έργo της παρούσας εργολαβίας, διατίθενται οι εγκεκριµένες µελέτες που αναφέρονται παρακάτω : ιαθέσιµες µελέτες ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Μελέτη εφαρµογής Αρχιτεκτονικών ΟΜΟΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Μελέτη εφαρµογής Στατικών ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Μελέτη εφαρµογής Η/Μ Εγκαταστάσεων ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΑΥ - ΦΑΥ Μελέτη ΣΑΥ - ΦΑΥ K:\N0600\cons\tefhi\5213_TP.doc 12 Ν0600/5213/Β02

14 5.2 Μελέτες που θα εκπονηθούν από τον Ανάδοχο Ο Ανάδοχος θα συντάξει και θα υποβάλει για έγκριση χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή, διότι η αµοιβή τους περιλαµβάνεται ανηγµένη στην Προσφορά του, τις µελέτες που αναφέρονται στις παραγράφους 6.2 και 6.3 του άρθρου Α-6 της Ε.Σ.Υ. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να υποβάλει όλες τις µελέτες που θα εκπονήσει σε ψηφιακή µορφή συµβατή µε DXF ή DWG files, ενώ τα κείµενα θα πρέπει να είναι συµβατά µε ASCII files. 6. ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΗ Α ΕΙΑ Έχει εκδοθεί οικοδοµική άδεια µε αριθµό αδείας 90 / από την ιεύθυνση Πολεοδοµίας Σύρου. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ενηµερώνει την οικοδοµική άδεια στην περίπτωση τροποποιήσεων (συµπεριλαµβάνοµένων των υπολογισµών κλπ.) σύµφωνα µε τα σχέδια «όπως κατασκευάστηκε». 7. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Οι εργασίες, που πιθανόν να απαιτηθεί να εκτελεστούν απολογιστικά ύστερα από σχετική εντολή της Ε.Ο.Α.Ε., θα πληρωθούν από το σχετικό κονδύλιο του Προϋπολογισµού Μελέτης, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 55 του Ν.3669/2008. K:\N0600\cons\tefhi\5213_TP.doc 13 Ν0600/5213/Β02

15 Θεσσαλονίκη, εκέµβριος 2012 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Κυριακή Σαριδάκη Πολιτικός Μηχανικός ηµήτριος Τσολιάνος ιευθυντής έργων Νοτίου Αιγαίου ΕΠΙΜΕΛΗΘΗΚΕ Πετρούλα Μεντίζη Μηχανολόγος Μηχανικός Βάια Τσανταρλιώτου Αναπλ. ιευθύντρια Συµβάσεων ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ συµφ. µε την υπ αριθµ 744/3/ απόφαση.σ. της ΕΟΑΕ ηµήτριος Τσολιάνος ιευθυντής έργων Νοτίου Αιγαίου K:\N0600\cons\tefhi\5213_TP.doc 14 Ν0600/5213/Β02

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)» 3.700.400 ευρώ. Ιανουάριος 2014. K:\N1000c\cons\tefhi\5300_MAPS.doc.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)» 3.700.400 ευρώ. Ιανουάριος 2014. K:\N1000c\cons\tefhi\5300_MAPS.doc. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)» 3.700.400 ευρώ Ιανουάριος 2014 K:\N1000c\cons\tefhi\5300_MAPS.doc Ν1000c/5300/Β02 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ : «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ 6/ΘΕΣΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΕΡΑΝΙΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Περιεχόµενα Σελίδα 1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗ...

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗ... ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗ... ΓΕΝΙΚΗ - ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Αφορά τον τρόπο κατασκευής της οικοδομής κατοικίας στην οδό.... Το έργο θα ολοκληρωθεί μέσα σε 18-20 μήνες από την

Διαβάστε περισσότερα

13 mm. : 3.750Lt. : (250x250x250)cm

13 mm. : 3.750Lt. : (250x250x250)cm 1. Υ ΡΕΥΣΗ 1. Νοµοθεσία Κανονισµοί Η υδραυλική εγκατάσταση θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τις οδηγίες που ακολουθούν, τη ΤΟΤΕΕ 2411/86, τα σχέδια και τους κανόνες της πείρας και της τέχνης. α/α Νοµοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ρ Γ Ο : Ανάπλαση του αστικού ιστού της Μύρινας Λήμνου

Ε Ρ Γ Ο : Ανάπλαση του αστικού ιστού της Μύρινας Λήμνου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε Ρ Γ Ο : Ανάπλαση του αστικού ιστού της Μύρινας Λήμνου ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 35/2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.205.240,00 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ

Διαβάστε περισσότερα

(VAM)87 (SPRINKLERS)... 97 1000V)... 122

(VAM)87 (SPRINKLERS)... 97 1000V)... 122 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 1 1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ... 8 1.1 ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ... 8 1.2 ΣΩΛΗΝΕΣ... 8 1.3 ΜΟΝΩΣΕΙΣ... 11 1.4 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΙΚΤΥΩΝ... 12 1.5 ΕΙ Η ΚΡΟΥΝΟΠΙΪΑΣ... 17 1.6 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ -

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά στην προµήθεια και τοποθέτηση ενός (1) ισόγειου προκατασκευασµένου οικίσκου τύπου (ISOBOX), ο οποίος θα χρησιµοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Εργασίες διαμόρφωσης της Αποθήκης 27 για τη μετεγκατάσταση της Αποθήκης Υλικού, γραφείων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΡΓΟ: "24 Νηπιαγωγείο Σταυρούπολης,

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΡΓΟ: 24 Νηπιαγωγείο Σταυρούπολης, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΡΓΟ: "24 Νηπιαγωγείο Σταυρούπολης, ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Δήμου Παύλου Μελά, με τη μέθοδο της Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ & ΑΡΤΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ.Ο.Υ.»

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ & ΑΡΤΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ.Ο.Υ.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟ ΟΤΗΜΑΤΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ε «ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 7 1.1 Δίκτυα Σωληνώσεων 7 1.2 Οργανα διακοπής, Ελέγχου και Ασφάλειας Δικτύων Σωληνώσεων 12 1.3 Μονώσεις σωληνώσεων 14 1.4 Είδη κρουνοποιϊας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ) Σελ. 1 από 87 1. Υ ΡΕΥΣΗ 1.1. ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ Σωληνώσεις Τα κεντρικά δίκτυα για τη διακίνηση πόσιµου νερού και νερού χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 11 ο & 14 ο 2/ΘΕΣΙΑ ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)» ΠΡ/ΣΜΟΣ : 4.750.000,00 ΕΥΡΩ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ «Αττική» ΠΡΑΞΗ:

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ «Αττική» ΠΡΑΞΗ: ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ «Αττική» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Αρ.Μελέτης : 14/2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011. Σεπτέµβριος 2012

ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011. Σεπτέµβριος 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΕΡΓΟ: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 Σεπτέµβριος 2012 ΤΕ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 00 1/42 ηµιουργήθηκε την 19/11/2011 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΤΙΡΙΟ Δ Α. ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ 3

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΤΙΡΙΟ Δ Α. ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ Α. ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ 3 Α1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 Α2. ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 3 Α3. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 5 Α4. ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ 6 Β. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 7 Β1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 7

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ : «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Μ.. ΕΡΓΟ : ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ : ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 1ου & 8ου 8 ΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευάζονται επίσης στη Στάθµη Β (υπόγειο), ως φαίνεται στα σχέδια.

Κατασκευάζονται επίσης στη Στάθµη Β (υπόγειο), ως φαίνεται στα σχέδια. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Υ ΡΕΥΣΗ 2. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ - ΟΜΒΡΙΑ 3. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 4. ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΕΡΙΣΜΟΣ 5. ΚΑΥΣΙΜΟ ΑΕΡΙΟ 6. ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ 7. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΙΣΧΥΡΑ 8. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΑΣΘΕΝΗ 9. ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση και Ανακατασκευή Σχολικών Κτιρίων και Αύλειων χώρων, έτους 2013

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση και Ανακατασκευή Σχολικών Κτιρίων και Αύλειων χώρων, έτους 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: Συντήρηση και Ανακατασκευή Σχολικών Κτιρίων και Αύλειων χώρων, έτους 2013 /ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ Προϋπολογισµός:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Η "ΧΑΡΑ" Έργο: Προσθήκη Κτηρίου με Υπόγειο, Ισόγειο, Α & Β Όροφο στο Οικοτροφείο Παλλήνη Αττικής ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ-ΕΠΙΒΛΕΨΗ :

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων και Υποθαλάσσιος Αγωγός ιάθεσης Λυµάτων ήµου Τήνου (Ν0300b)» 4.785.000,00 ευρώ Μάρτιος 2014 K:\N0300b\cons\tefhi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΥ ΙΙΒ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΥ ΙΙΒ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΥ ΙΙΒ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ T-1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΣΚΑΦΩΝ T-2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΩΣΕΩΝ T-3 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ T-4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΞΥΛΟΤΥΠΩΝ T-5 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΙΔΗΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «ίκτυα αποχέτευσης των οικισµών Μανωλά και Ποταµού της νήσου Θηρασίας (N2000)» 1.531.200 ευρώ. Αύγουστος 2013

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «ίκτυα αποχέτευσης των οικισµών Μανωλά και Ποταµού της νήσου Θηρασίας (N2000)» 1.531.200 ευρώ. Αύγουστος 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «ίκτυα αποχέτευσης των οικισµών Μανωλά και Ποταµού της νήσου Θηρασίας (N2000)» 1.51.200 ευρώ Αύγουστος 201 K:\N2000\cons\tefhi\MAPS.doc Ν2000/52 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: «ίκτυα αποχέτευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΗ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΜ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΥΧΗ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΜ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. ιεύθυνση: Μεγ. Αλεξάνδρου 26 Ταχ. Κώδικας: 632 00, Ν. ΜΟΥ ΑΝΙΑ ΤΗΛ: 23733-50220 FAX: 23730-65792 ΕΡΓΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΙΚΤΥΩΝ Σελ. 1

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΙΚΤΥΩΝ Σελ. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟ: Αρ. Μελέτης Ηλεκτροφωτισµός οδών Σπετσών,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΥΟ (2) ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΞΕΝΙΑ) ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΤΗΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ Ταχ. Διεύθυνση: ΓΕΦΥΡΑ ΑΡΑΧΘΟΥ Ταχ. Κώδικας: 47100 ΑΡΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Α.Μ.:.1./2013 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Α.Μ.:.1./2013 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% ΝΟ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓ ΘΕΟ ΩΡΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προϋπολογισµός Μελέτης Έργο: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Θέση: ΜΑΓΟΥΛΑ - ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

: . 2015 13/2015 : .: 7331.51.01 : 750.000,00 1. & 2. , 3. ] 1.

:   . 2015 13/2015 :  .: 7331.51.01 : 750.000,00 1. & 2. , 3.  ] 1. ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΗΜ. ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝ/ΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΟ: Συντήρηση και Επισκευή ηµοτικών Κτιρίων Τ.Π. 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΑΚ 13/2015 ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ :

Διαβάστε περισσότερα