ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΤΟΥ ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΤΟΥ ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ"

Transcript

1 ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΤΟΥ ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ Γ.Σ. Ντόντος, Χ. Τσεσμελή, Μ. Λάμπρου και Φ.Ζαννίκος Εργαστήριο Τεχνολογίας Καυσίμων και Λιπαντικών, Σχολή Χημικών Μηχανικών, Ε.Μ.Π., Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Αθήνα ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η ανάπτυξη μικροοργανισμών στα συστήματα καυσίμου ντήζελ -βιοντήζελ είναι ένα από τα πιο κρίσιμα ζητήματα που αντιμετωπίζουν τη χρονική αυτή περίοδο όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς της εφοδιαστικής αλυσίδας και μάλιστα σε παγκόσμιο επίπεδο. Η αύξηση των κρουσμάτων συνέπεσε χρονικά με την προσθήκη αυξημένων συγκεντρώσεων βιοντήζελ γεγονός που κατέδειξε και την ανάγκη διερεύνησης των επιπτώσεων και των επιμέρους παραμέτρων. Η παρούσα μελέτη εμβαθύνει στο θέμα της ανάπτυξης μικροοργανισμών στο καύσιμο ντήζελ υπό την επίδραση των νέων συνθηκών που δημιουργεί η παρουσία του βιοντήζελ σε αυτό. Στα πλαίσια της εργασίας πραγματοποιείται μια πειραματική διερεύνηση σε συστήματα συμβατικού ντήζελ με βιοντήζελ των παραγόντων που επιδρούν στην ανάπτυξη μικροοργανισμών καθώς και οι επιπτώσεις του μικροβιακού φορτίου σε ποιοτικές παραμέτρους του καυσίμου. Επιπλέον, εξετάζονται οι διάφορες μεθοδολογίες που βρίσκουν εφαρμογή στην ανίχνευση του μικροβιακού φορτίου, ενώ μελετάται και η χρήση προσθέτων - βιοκτόνων στα χαρακτηριστικά των ανανεώσιμων προϊόντων ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η δυνατότητα ανάπτυξης μικροοργανισμών στους παραφινικούς υδρογονάνθρακες είναι καταγεγραμμένη ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα [1]. Εντούτοις, το πρόβλημα και οι συνέπειές της μικροβιακής δραστηριότητας στα πετρελαϊκά προϊόντα άρχισαν να δημιουργούν ανησυχία κατά τα μέσα της δεκαετίας του Μέχρι και τις αρχές της δεκαετίας του 1980 η εξέλιξη στον τομέα της μελέτης και πρόληψης του φαινομένου ήταν σχετικά βραδεία, από αυτή την περίοδο και μετά, εντούτοις, διάφοροι παράγοντες συνέκλιναν στο να υπάρξει ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον στο θέμα της βιο-υποβάθμισης των συστημάτων καυσίμου. Μέχρι πριν λίγα χρόνια το θέμα την μικροβιακής επιμόλυνσης απασχολούσε σε μεγαλύτερο βαθμό τα καύσιμα της αεροπορίας και αυτό στα πλαίσια των αυστηρών κανόνων ασφαλείας που υφίστανται. Στο συμβατικό πετρέλαιο ντήζελ κίνησης η ανάπτυξη μικροοργανισμών στην εφοδιαστική αλυσίδα - στις περιπτώσεις που υφίστατο - βρισκόταν σε μικρή κλίμακα για να εμπνέει ανησυχία. Η έλευση των βιοκαυσίμων και συγκεκριμένα του βιοντήζελ ανανέωσε το ενδιαφέρον αναφορικά με το ζήτημα της μικροβιακής δραστηριότητας στο ντήζελ κίνησης. Η χρήση του βιοντήζελ (FAME) ως συστατικού ανάμειξης του συμβατικού ντήζελ κίνησης θεσμοθετήθηκε το 2003 σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία 2003/30/ΕΚ. Σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές που αφορούν στο πετρέλαιο κίνησης (ΕΝ 590:2013) η μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα σε βιοντήζελ ανέρχεται πλέον σε 7% v/v. To βιοντήζελ είναι ένα ανανεώσιμο καύσιμο που αποτελείται από μεθυλεστέρες λιπαρών οξέων (Fatty Acid Methyl Esters - FAME). H χημική του σύσταση και ο υγροσκοπικός του χαρακτήρας το καθιστούν περισσότερο "βιολογικά ενεργό" και επομένως τα τελικά μείγματα δύναται να είναι πιο επιρρεπή στην μικροβιακή επιμόλυνση. Επίσης δεν θα πρέπει να παραβλέπεται και η υψηλότερη διαλυτότητα του βιοντήζελ σε σχέση με το πετρελαϊκό ντήζελ λόγω της πολικής δομής του εστέρα. Εξαιτίας αυτού του χαρακτηριστικού εκτός από την πιθανή δυνατότητα προώθησης της μικροβιακής επιμόλυνσης, υπάρχει το ενδεχόμενο η προσθήκη του βιοντήζελ να συνεισφέρει στη διάδοσης ήδη προϋπάρχουσας δραστηριότητας λόγω διαλυτοποίησης των επικαθίσεων/λασπών και μεταφοράς τους σε άλλα σημεία της εφοδιαστικής αλυσίδας. Το βιοντήζελ θεωρείται άμεσα βιοαποικοδομήσιμο έως και τέσσερις φορές γρηγορότερα σε σχέση με το συμβατικό ντήζελ. Στις δοκιμαστικές μεθόδους εξέλιξης του CO 2, ο ρυθμός αποικοδόμησης καταγράφεται μεταξύ 76-98% σε διάστημα 28 ημερών με άμεση εξάρτηση από την πρώτη ύλη που χρησιμοποιείται για την παραγωγή του [2-4]. Όσον αφορά στην τοξικότητα του βιοντήζελ, αυτή έχει αποδειχθεί ότι είναι σημαντικά χαμηλότερη από αυτή του ντήζελ [2,5]. Τέλος, σχετικά με τον υγροσκοπικό του χαρακτήρα, έχει υπολογιστεί ότι σε θερμοκρασίες μεταξύ 4 o C με 35 o C η προσρόφηση υγρασίας από το βιοντήζελ είναι περίπου 15 έως 20 φορές υψηλότερη από αυτή του ντήζελ [6]. Από τα έως τώρα γνωστά δεδομένα, φαίνεται αρχικά ότι η παρουσία του βιοντήζελ στο καύσιμο ντήζελ ευνοεί και ενδεχομένως επιταχύνει την ανάπτυξη μικροοργανισμών [7,8]. Επίσης η προσθήκη του βιοντήζελ διαφοροποιεί ως ένα βαθμό το είδος και το γένος των βακτηρίων που αναπτύσσονται [9].

2 Σχήμα 1. Κατανομή του μικροβιακού φορτίου σε μία δεξαμενή καυσίμου Η μικροβιακή δραστηριότητα λαμβάνει χώρα κυρίως στη διεπιφάνεια νερού-καυσίμου όπου η διαθεσιμότητα θρεπτικών συστατικών αφενός και νερού αφετέρου είναι η βέλτιστη (Σχήμα 1). Αποτέλεσμα είναι η δημιουργία μίας ενδιάμεσης τρίτης φάσης κολλώδους υφής που ονομάζεται βιοφίλμ (biofilm). Το βιοφίλμ αποτελείται από μικροοργανισμούς, προϊόντα του μεταβολισμού τους (βιοπολυμερή), νερό καθώς και παρελκόμενες οργανικές και ανόργανες ύλες. Με την πάροδο του χρόνου και εφόσον η δράση των μικροοργανισμών δεν περιοριστεί, το βιοφίλμ αναπτύσσεται πλήρως δημιουργώντας μια ευδιάκριτη μεμβρανοειδή ανομοιογενή φάση αποτελούμενη τόσο από βιολογικό υλικό όσο και από γαλακτώματα νερού-καυσίμου. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα επιμολυσμένου καυσίμου απεικονίζεται στο Σχήμα 2 όπου διακρίνονται σαφώς οι φάσεις καυσίμου, η φάση νερού και το βιοφιλμ. Σχήμα 2. Τυπικό παράδειγμα ενός επιμολυσμένου δείγματος καυσίμου Από τη σκοπιά της μικροβιακής οικολογίας θεωρείται ότι ο ρυθμός βιοαποικοδόμησης μιας ουσίας δεν διαφέρει αρκετά από το ρυθμό βιο-υποβάθμισης της [10], ήτοι από την αυθόρμητη ανάπτυξη μικροοργανισμών κατά την αποθήκευση/διακίνηση του καυσίμου. Παρ όλα αυτά, ενώ στη βιβλιογραφία απαντώνται αρκετές μελέτες σχετικά με την επίδραση του βιοντήζελ στη διαδικασία βιοαποικοδόμησης, εντούτοις οι δημοσιευμένες εργασίες που αναλύουν τις επιδράσεις του βιοντήζελ στην ανάπτυξη μικροοργανισμών στην εφοδιαστική αλυσίδα είναι σχετικά περιορισμένες. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η μη ελεγχόμενη μικροβιακή δράση υποβαθμίζει σταδιακά την ποιότητα του καυσίμου καθώς συντελεί στην αποδόμηση του. Εκτός από τη δημιουργία του βιοφίλμ, οπτικά παρατηρείται συνήθως θόλωση της φάσης του καυσίμου, σχηματισμός ιζήματος και εναποθέσεις λασπώδους υφής στον πυθμένα των δεξαμενών. Σε ακραίες περιπτώσεις, πιθανόν τα ανώτερα να συνοδεύονται και από ύπαρξη δυσάρεστης οσμής. Εάν δεν ληφθούν τα

3 κατάλληλα μέτρα, είναι δυνατή η διάδοση της επιμόλυνσης σε διάφορα σημεία κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας μέσω των συστημάτων διανομής του καυσίμου. Οι περισσότερο εμφανείς επιπτώσεις, πάντως, προκύπτουν από τα προϊόντα του μεταβολισμού των μικροοργανισμών. Στον Πίνακα 1 αναφέρονται κάποια χαρακτηριστικά συμπτώματα της ανάπτυξης μικροβιακού φορτίου στα καύσιμα σε αντιστοιχία με τους μικροοργανισμούς που εκτιμάται ότι συντελούν σε αυτά. Πίνακας 1. Συνέπειες ανάπτυξης μικροοργανισμών στα καύσιμα Πρόβλημα Απόφραξη φίλτρων, βαλβίδων, σωληνώσεων και λάθος ενδείξεις από όργανα ελέγχου του συστήματος καυσίμου Υψηλή περιεκτικότητα σε νερό Σχηματισμός λασποειδών επικαθίσεων Παραγωγή επιφανειοδραστικών ουσιών Διάβρωση δεξαμενών αποθήκευσης και σωληνώσεων Παραγωγή αιωρούμενων στερεών μέσα στο καύσιμο Αποδόμηση υδρογονανθράκων Μείωση χρόνου ζωής φίλτρων Δυσλειτουργία συστήματος ψεκασμού Αυξημένη περιεκτικότητα θείου στο καυσίμου Μείωση χρόνου ζωής μηχανικών εξαρτημάτων Διείσδυση στην προστατευτική επένδυση των δεξαμενών Προβλήματα υγείας Κύριοι τύποι μικροοργανισμών Μύκητες, βακτήρια παραγωγής πολυμερών Όλα Όλα Μύκητες και αερόβια βακτήρια Μύκητες και αναερόβια βακτήρια Όλα Μύκητες και αερόβια βακτήρια Όλα Αερόβια βακτήρια και μύκητες Βακτήρια αναγωγής θείου (SRB) Αδιευκρίνιστο Μύκητες Βακτήρια που παράγουν ενδοτοξίνες, SRB ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΝΤΗΖΕΛ Ταυτόχρονα με την εισαγωγή του βιοντήζελ στην εφοδιαστική αλυσίδα του πετρελαίου κίνησης σε ολοένα υψηλότερες συγκεντρώσεις (max 7% FAME) και τη χαμηλότερη περιεκτικότητα περιεχόμενου θείου (max 10ppm) άρχισε να διαφαίνεται μια κατακόρυφη αύξηση στην καταγραφή περιστατικών στα οποία παρατηρήθηκαν συμπτώματα που σχετίζονταν με ανάπτυξη μικροοργανισμών στο καύσιμο. Η ελληνική εφοδιαστική αλυσίδα του ντήζελ ήταν από τις πρώτες σε ευρωπαϊκό επίπεδο στις οποίες εκδηλώθηκαν τέτοιου είδους προβλήματα πιθανότατα και λόγω των κλιματικών συνθηκών της χώρας που προσεγγίζει το βέλτιστο θερμοκρασιακό εύρος ανάπτυξης των μικροοργανισμών. Τα περιστατικά προέρχονταν είτε από τελικούς καταναλωτές είτε από ενδιάμεσους φορείς (εμπορικούς προμηθευτές - σταθμοί/πρατήρια ανεφοδιασμού - αμαξοστάσια) της εφοδιαστικής αλυσίδας και είχαν να κάνουν κυρίως με εμφράξεις φίλτρων και δημιουργία ασυνήθιστων ιζημάτων και λάσπης στις δεξαμενές αποθήκευσης. Στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων τα συμπτώματα αυτά ήταν φυσική συνέπεια της έντονης μικροβιακής δραστηριότητας. Την ίδια στιγμή, η απρόσμενη αυτή κλιμάκωση των κρουσμάτων κατέδειξε σε μεγάλο βαθμό την ελλιπή ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων κυρίως στα τελευταία στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας. Εκτός από την παρουσία του βιοντήζελ στην εφοδιαστική αλυσίδα, σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η εφαρμογή (ή μη) διαδικασιών προληπτικής συντήρησης που δεν λαμβάνουν υπ όψιν τις προκλήσεις και απαιτήσεις που θέτει ο νέος αυτός τύπος καυσίμου. Ελλείψει έγκαιρης αντιμετώπισης η μικροβιακή δραστηριότητα προχωράει ανεξέλεγκτη με αποτέλεσμα αφενός μεν το κόστος συντήρησης ή/και επανόρθωσης να αυξάνεται κατακόρυφα, και αφετέρου δε η εμπιστοσύνη του τελικού καταναλωτή να κλονίζεται. Τα προβλήματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη μικροβιακού φορτίου στο ντήζελ έχουν γίνει περισσότερο εμφανή κυρίως σε πρατήρια υγρών καυσίμων και γενικά σε εγκαταστάσεις ανεφοδιασμού. Απαρτίζουν τα τελευταία στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας και συνήθως συνιστούν πρόσφορο έδαφος συσσωρευμένης διάδοσης όποιας επιμόλυνσης από προηγούμενα στάδια. Περαιτέρω το πρόβλημα διογκώνεται διότι, ακριβώς επειδή οι εγκαταστάσεις αυτές είναι από τους τελευταίους κρίκους της αλυσίδας, οι εκάστοτε χειριστές ενίοτε είναι ελάχιστα ενημερωμένοι για ζητήματα μικροβιακού φορτίου και επομένως δεν έχουν τη δυνατότητα είτε να αποτρέψουν, είτε να αναγνωρίσουν και να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά την εμφάνιση μικροβιολογικής δραστηριότητας. Μεγάλο ποσοστό, λοιπόν, των επιμολυσμένων δειγμάτων που καταφθάνουν στο Εργαστήριο Τεχνολογίας Καυσίμων και Λιπαντικών Ε.Μ.Π. προέρχονται από πρατήρια ανεφοδιασμού υγρών καυσίμων.

4 Προβληματικά δείγματα από δεξαμενές εγκαταστάσεων ανεφοδιασμού ATP 550 pg ATP/ml ATP 850 pg ATP/ml Προβληματικά δείγματα από φίλτρα αντλιών εγκαταστάσεων ανεφοδιασμού Προβληματικά δείγματα από ρεζερβουάρ οχημάτων

5 Τα παράπονα περιλαμβάνουν το σχηματισμό λασπώδους υφής ιζημάτων με ταχύτερο ρυθμό καθώς και δυσλειτουργία των αντλιών του καυσίμου. Αναπόφευκτα, το μικροβιακό φορτίο μεταφέρεται στους τελικούς χρήστες - κυρίως σε επαγγελματικά οχήματα - και είναι αναρίθμητα τα περιστατικά φραγής του φίλτρου καυσίμου ή διάβρωσης του συστήματος διανομής λόγω της επιμόλυνσης του καυσίμου. Πάντως δεν απουσιάζουν και προβληματικά δείγματα από βυτιοφόρα ή ενδιάμεσες εγκαταστάσεις, γεγονός που καταδεικνύει τη διασπορά του προβλήματος. Στα σχήματα της προηγούμενης σελίδας παρουσιάζεται μια σειρά από αντιπροσωπευτικά εμπορικά καύσιμα ντήζελ-βιοντήζελ καθώς και δείγματα από λασπώδους φύσης υλικά που έχουν συλλεχθεί από πρατήρια υγρών καυσίμων, βυτιοφόρα, δεξαμενές καυσίμου οχημάτων (ρεζερβουάρ), φίλτρα καυσίμων κ.α. Για κάθε ένα δείγμα επισυνάπτεται το αποτέλεσμα που προέκυψε από τον εργαστηριακό έλεγχο. Είναι φανερό από τα αντίστοιχα αποτελέσματα ότι τα δείγματα αυτά εμφανίζουν ισχυρή μικροβιακή επιμόλυνση, ακόμα και στις περιπτώσεις εκείνες όπου αρχικά η οπτική αξιολόγηση δεν υποδήλωνε δραστηριότητα μικροοργανισμών. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ Η εξέταση των δειγμάτων που είναι ύποπτα μικροβιακής επιμόλυνσης περιλαμβάνει συνήθως την οπτική αξιολόγηση, τον έλεγχο φυσικοχημικών χαρακτηριστικών (π.χ. ιξώδες, πυκνότητα, αριθμός οξύτητας, περιεκτικότητα σε νερό, ph φάσης νερού) καθώς και μικροβιολογικούς ελέγχους ανίχνευσης. Επειδή ενίοτε η βιολογική υποβάθμιση έχει τα ίδια συμπτώματα με άλλες διαδικασίες υποβάθμισης του καυσίμου ή του συστήματος καυσίμων, είναι σημαντικό να υποβάλλονται τα δείγματα σε έναν επαρκή αριθμό ελέγχων ώστε να υπάρχει όσο το δυνατόν ακριβέστερη η διάγνωση του προβλήματος. Για την ανίχνευση του μικροβιακού φορτίου στα καύσιμα υπάρχουν διάφορες μέθοδοι προσδιορισμού οι οποίες ταξινομούνται συνοπτικά στις εξής κατηγορίες: Τεχνική επώασης και απαρίθμησης αποικιών - Colony Forming Unit () Μικροσκοπία Τεχνική ανίχνευσης και ποσοτικοποίησης του ATP (ATP Bioluminescence) Μοριακές τεχνικές Οι περισσότερες από αυτές τις μεθόδους είναι εγκεκριμένες από τον ΙΑΤΑ (International Air Transport Association) για την ανίχνευση μικροβιακού φορτίου σε καύσιμα αεροπορίας για τα οποία υπάρχουν όρια πάνω από τα οποία πραγματοποιούνται συγκεκριμένες ενέργειες σύμφωνα με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης. Οι πιο ευρέως εφαρμοζόμενες μέθοδοι είναι η τεχνική της επώασης και οι τεχνικές ανίχνευσης του ΑΤΡ για τις οποίες υφίστανται πρότυπα πρωτόκολλα ελέγχου από τους οργανισμούς ΙΡ και ASTM. Η τεχνική της επώασης () συνιστά την πιο διαδεδομένη μέθοδο για την ανίχνευση του επιπέδου του μικροβιακού φορτίου βάση των περισσότερων πρότυπων μικροβιολογικών εξετάσεων. Ανάλογα με το θρεπτικό υπόστρωμα μπορεί να ανιχνεύσει συγκεκριμένους τύπους μικροοργανισμών. Η καταλληλότητά της για τους μικροοργανισμούς που αναπτύσσονται στα συστήματα καυσίμων έχει αποδειχθεί εδώ και δεκαετίες και ως εκ τούτου στην αγορά υφίστανται πολυάριθμες παραλλαγές τους σε μορφή κιτ με έτοιμο θρεπτικό υλικό. Οι τεχνικές ανίχνευσης του ATP θεωρούνται νεοεισερχόμενες στον τομέα των καυσίμων αν και χρησιμοποιούνται ευρέως στη βιομηχανία των τροφίμων. Η μέθοδος ανίχνευσης ουσιαστικά βασίζεται στον προσδιορισμού της τρι-φωσφορικής αδενοσίνης (ΑΤΡ), μίας ουσίας που υπάρχει σε όλους τους ζωντανούς οργανισμούς. Μολονότι η εφαρμογή της μεθόδου στα συστήματα των καυσίμων είναι σχετικά πρόσφατη, εντούτοις κερδίζει συνεχώς έδαφος και θεωρείται πλέον από τις αξιόπιστες μεθόδους ανίχνευσης του μικροβιακού φορτίου όπως αποδεικνύουν και οι πρότυπες μέθοδοι που έχουν υιοθετηθεί από το 2008 και μετά και έχουν εφαρμογή και στα συστήματα που περιέχουν βιοκαύσιμα. Πίνακας 2. Συγκριτικά αποτελέσματα των μεθόδων ανίχνευσης μικροβιακού φορτίου Μέθοδος Παρατηρήσεις 1 (/ml) 2 (/ml) 3 (/ml) Bacteria Yeast SRB Moderate Infection Moderate - Heavy Contamination Heavy SRB Contamination ATP (pg/ml) 1730 Corrective Action

6 Οι δυο προαναφερθείσες τεχνικές ανίχνευσης αξιολογήθηκαν εξετάζοντας ένα δείγμα καυσίμου, στο οποίο ήταν εμφανής η παρουσία και η ανάπτυξη μικροβιακού φορτίου. Το δείγμα προέρχεται από προβληματική δεξαμενή πρατηρίου, στην οποία είχε συσσωρευτεί ποσότητα νερού, το οποίο και αποτέλεσε πρόσφορο έδαφος για ανάπτυξη μικροβιακού φορτίου. Τα αποτελέσματα μεθόδων παρουσιάζονται στον Πίνακα 2. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΝΤΗΖΕΛ- ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ. Επίδραση της συγκέντρωσης βιοντήζελ στη μικροβιακή δραστηριότητα Ένα εμπορικά διαθέσιμο βιοντήζελ (FAME) αναμείχθηκε με συμβατικό διυλίστηριακό ντήζελ κίνησης (ULSD) σε συγκεντρώσεις 5% κ.ο,(β5), 10% κ.ο (Β10) και 20% κ.ο (Β20). Τα μείγματα επιμολύνθηκαν με φάση νερού γνωστής περιεκτικότητας σε μικροοργανισμούς και ακολούθησε περίοδος επώασης/αποθήκευσης σε συνθήκες περιβάλλοντος για 16 εβδομάδες. Μετά το πέρας της περιόδου συλλέχθηκε ποσότητα καυσίμου κοντά στη διεπιφάνεια νερού-καυσίμου και πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις του μικροβιακού φορτίου με τη μέθοδο του ATP. Τα αποτελέσματα δίνονται στο Σχήμα 3. Αναφορικά με την επίδραση της περιεκτικότητας σε FAME, παρατηρείται ότι η γενική τάση των αποτελεσμάτων καταδεικνύει ότι το επίπεδο της μικροβιακής επιβάρυνσης αυξάνει με το αυξανόμενο ποσοστό βιοντήζελ. Ειδικότερα, το μείγμα Β20 επιδεικνύει την ισχυρότερη μικροβιακή δράση καθώς σε αυτό υπολογίστηκε η υψηλότερη τιμή pg ATP/ml συγκριτικά με τα υπόλοιπα δείγματα. Σχήμα 3. Ανίχνευση μικροβιακού φορτίου στα επιμολυσμένα μείγματα FAME/ULSD μετά από 16 εβδομάδες, με τη μέθοδο του ATP Επίδραση της ανάπτυξης μικροοργανισμών στην οξειδωτική σταθερότητα Η μικροβιακή ανάπτυξη δύναται να επηρεάσει την οξειδωτική σταθερότητα του καυσίμου. Συγκεκριμένα, οι διεργασίες (αυτο-)οξείδωσης επηρεάζουν την ποιότητα του καυσίμου, καθώς τα προϊόντα που σχηματίζονται κατά τη διάρκεια αυτών έχουν ως αποτέλεσμα την υποβάθμισή του. Η επίδραση της μικροβιακής ανάπτυξης στη σταθερότητα των μιγμάτων ντήζελ βιοντήζελ Β5, Β10 και Β20 παρατηρείται στο Σχήμα 4. Ειδικότερα, σε αυτό το γράφημα απεικονίζεται το ποσοστό μείωσης της οξειδωτικής σταθερότητας επιμολυσμένων μιγμάτων σε σύγκριση με την αντίστοιχη μείωση της σταθερότητας των μη επιμολυσμένων (τυφλών) μειγμάτων για το ίδιο χρονικό διάστημα. Οι μετρήσεις της οξειδωτικής σταθερότητας διεξήχθησαν στη συσκευή επιταχυνόμενης οξείδωσης Rancimat σύμφωνα με την πρότυπη μέθοδο ΕΝ Η διαφοροποίηση στην σταθερότητα των τυφλών και των επιμολυσμένων δειγμάτων είναι εμφανής. Η μεταβολή διευρύνεται ανάλογα με το χρονικό διάστημα της επώασης καθώς ο ρυθμός υποβάθμισης του καυσίμου εμφανίζεται να είναι ταχύτερος. Σε σύγκριση με τα τυφλά μείγματα ντήζελ- βιοντήζελ, μετά από 16 εβδομάδες επώασης παρατηρήθηκε σημαντική σχετική μείωση της οξειδωτικής σταθερότητας των επιβαρυμένων με μικροβιακή μόλυνση δειγμάτων.

7 Σχήμα 4. Επίδραση της μικροβιακής δραστηριότητας στην οξειδωτική σταθερότητα των μειγμάτων ντήζελβιοντήζελ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ - ΒΙΟΚΤΟΝΑ Η εφαρμογή βιοκτόνων (biocides) γίνεται σε εκείνες τις περιπτώσεις που ανιχνεύεται υψηλό επίπεδο μικροβιακού φορτίου και απαιτείται άμεση αντιμετώπιση. Ταξινομούνται ως βακτηριοκτόνα (bactericides), μυκητοκτόνα (fungicides) ή συνολικά μικροβιοκτόνα (microbiocides) ανάλογα με το είδος των μικροοργανισμών που στοχεύουν να καταπολεμήσουν. Επίσης ταξινομούνται ως υδροδιαλυτά (water-soluble), διαλυτά στη φάση καυσίμου (fuel-soluble) ή διαλυτά και στις δύο φάσεις (dual-soluble). Η επιλογή του βιοκτόνου πραγματοποιείται με βάση τις παραμέτρους και τα χαρακτηριστικά του συστήματος καυσίμου/ νερού, το επίπεδο και το είδος του μικροβιακού φορτίου και φυσικά με γνώμονα τις εγκρίσεις που φέρει, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να χρησιμοποιείται στην προτεινόμενη δοσολογία λαμβάνοντας όλα τα μέτρα ασφαλείας όπως αναφέρονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (Safety Data Sheets). Η αποτελεσματικότητα των βιοκτόνων εξασφαλίζεται μόνον εφόσον η χρήση τους συνοδεύεται και από περαιτέρω ενέργειες καθαρισμού του συστήματος ιδιαίτερα (αλλά όχι περιοριστικά) στις περιπτώσεις όπου απαιτείται το λεγόμενο shock treatment. Σε αντίθετη περίπτωση το πιθανότερο σενάριο είναι η επανεμφάνιση μικροβιακού φορτίου σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η χρήση τους αντιμετωπίζει αυξανόμενους περιορισμούς λόγω του αυστηρού ελέγχου που επιβάλλεται από τις ρυθμιστικές διατάξεις. Στην Ευρώπη ο κανονισμός για τα βιοκτόνα (BPR Biocidal Products Regulation, (ΕU) 528/2012), αποσκοπεί στο να ασκήσει αυστηρό έλεγχο στα προϊόντα που προορίζονται για βιοκτόνα απαιτώντας αδειδότηση και προηγούμενη έγκριση των δραστικών ουσιών σε επίπεδο Ε.Ε. Όσον αφορά στο καύσιμο ντήζελ το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο είναι ασαφές καθώς δεν προβλέπονται καθολικά όρια πρόσμιξης ή προδιαγραφές που να καλύπτουν τη χρήση αυτών των προϊόντων Η εφαρμογή βιοκτόνων σε περιοδική ή μόνιμη βάση είναι ένα ζήτημα που προβληματίζει τους εμπλεκόμενους φορείς. Εκφράζονται επιφυλάξεις αφενός μεν λόγω δυνητικών επιπτώσεών τους στο οικολογικό προφίλ προϊόντων όπως το βιοντήζελ και αφετέρου δε, λόγω ενδεχόμενων επιδράσεων στις προδιαγραφές του καυσίμου και στους κινητήρες Στα παραπάνω έρχεται να προστεθεί και η δυνατότητα που δίνει η νομοθεσία στην περίπτωση κατεργασμένων αντικειμένων - ήτοι καυσίμων με προσθήκη βιοκτόνου - ώστε ο υπέυθυνος για την κυκλοφορία στην αγορά να μην είναι υποχρεωμένος να επισημαίνει την ύπαρξη βιοκτόνου εφόσον δεν προβάλλεται ισχυρισμός για το εν λόγω κατεργασμένο αντικείμενο όσον αφορά τις βιοκτόνες ιδιότητες του. Επομένως δεν είναι υποχρεωτική η κοινοποίηση προσθήκης βιοκτόνων και συνεπώς δεν είναι γνωστή η έκταση στην οποία γίνεται χρήση ή μη αυτών των προϊόντων στο καύσιμο ντήζελ. Επιπροσθέτως αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα υπερδοσολογίας ή συσσώρευσης πλεονασματικών ποσοτήτων βιοκτόνων στα διάφορα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας. Ανάπτυξη μεθόδου ανίχνευσης ουσιών με βιοκτόνο-ανασταλτική δράση Με βάση τα παραπάνω το Εργαστήριο Τεχνολογίας Καυσίμων και Λιπαντικών αναπτύσσει μια μεθοδολογία με σκοπό τη δυνατότητα ανίχνευσης προσθέτων στα εμπορικά καύσιμα που δρουν ανασταλτικά στην ανάπτυξη των μικροοργανισμών. Στη μέθοδο αυτή το προς εξέταση καύσιμο επωάζεται υπό συγκεκριμένες συνθήκες σε ειδικό υπόστρωμα που περιέχει ένα στέλεχος μικροοργανισμού καθώς και ένα δείκτη ο οποίος μεταβάλλει το χρώμα του εφόσον ο περιεχόμενος μικροοργανισμός αναπτυχθεί - δείγμα ότι στο καύσιμο δεν περιέχεται κάποια

8 ουσία με βιοκτόνο δράση. Προκαταρκτικά η μέθοδος έχει αξιολογηθεί με βάση εμπορικά διαθέσιμα βιοκτόνα των οποίων η ανασταλτική δράση έχει επιβεβαιωθεί. Στα πλαίσια των αρχικών πειραμάτων έχουν εξεταστεί διάφορα διυλιστηριακά καύσιμα βάσης ντήζελ κίνησης καθώς και δείγματα βιοντήζελ, τα οποία δε φέρουν πρόσθετα, και μετά το πέρας της επώασης παρατηρήθηκε αλλαγή χρώματος που σημαίνει ότι η ανάπτυξη του στελέχους δεν παρεμποδίστηκε. Εν συνεχεία μελετήθηκε μια σειρά από εμπορικά δείγματα ντήζελ κίνησης προερχόμενα από πρατήρια καυσίμων. Αξιόλογος αριθμός εμπορικών δειγμάτων ντήζελ κίνησης δεν προκάλεσε αλλαγή χρώματος που σημαίνει ότι στέλεχος δεν αναπτύχθηκε. Η συμπεριφορά αυτή μπορεί υποδηλώνει ότι σε κάποια εμπορικά δείγματα περιέχονται ουσίες ή πρόσθετα που δρουν ανασταλτικά στην ανάπτυξη της μικροβιακής δραστηριότητας. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Συνολικά η εφοδιαστική αλυσίδα του καυσίμου ντήζελ/βιοντήζελ είναι αντιμέτωπη με τις προκλήσεις που σχετίζονται με την ανάπτυξη μικροβιακού φορτίου στο βιοντήζελ. Η αυξημένη καταγραφή περιστατικών από τη μία και τα πειραματικά αποτελέσματα από την άλλη συγκλίνουν στην αυξημένη επιδεκτικότητα του βιοντήζελ σε ανάπτυξη μικροοργανισμών. Για το ντήζελ κίνησης - σε αντίθετη με τα καύσιμα αεροπορίας - δεν υφίσταται κάποιο σχέδιο δράσης ούτε κάποια κριτήρια για ανάληψη δράσης ανάλογα με το επίπεδο της μικροβιακής επιμόλυνση. Με την αύξηση των κρουσμάτων και των προβλημάτων η απουσία καθολικού σχεδίου δράσης επί του πρακτέου δυσκολεύει την ανάληψη ενεργειών οι οποίες βασίζονται για την ώρα περισσότερο σε μεμονωμένη πρακτική γνώση και εμπειρία. Όσον αφορά στην αντιμετώπιση η χρήση βιοκτόνων σε περιοδική ή μόνιμη βάση είναι ένα ζήτημα που προβληματίζει ιδιαίτερα τους εμπλεκόμενους φορείς. Από τη άλλη μεριά υπάρχει έντονη συζήτηση για το κατά πόσο είναι δόκιμο να υπάρξει κάποια προδιαγραφή αναφορικά με το επίπεδο της αποδεκτής μικροβιακής επιμόλυνσης. Σχετικά με αυτό η άποψη που κατατίθεται είναι ένα τέτοιο όριο προδιαγραφής δεν θα μπορούσε να είναι ρεαλιστικό καθώς η ανάπτυξη μικροοργανισμών - παρότι επηρεάζεται άμεσα από το καύσιμο - είναι ιδιότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας και όχι του καυσίμου. Σε κάθε περίπτωση πάντως η μικροβιακή δράση στο πετρέλαιο ντήζελ απασχολεί σε παγκόσμιο επίπεδο πλέον τον τομέα των πετρελαιοειδών/βιοκαυσίμων καθώς και τις αυτοκινητοβιομηχανίες και συνιστά ένα σύγχρονο πρόβλημα που χρήζει άμεσης παρέμβασης. Οι βιβλιογραφικές αναφορές που υπάρχουν σχετικά με το θέμα είναι περιορισμένες και ο ρόλος της παρούσας εργασίας είναι να συμβάλλει με τη σειρά της στη γενικότερη κατανόηση των επιπτώσεων του βιοντήζελ στο μικροβιακό φορτίο των τελικών μειγμάτων. Υπό το πρίσμα της αυξανόμενης υποκατάστασης του ντήζελ κρίνεται απαραίτητη η ενημέρωση των εμπλεκομένων φορέων στην εφοδιαστική του αλυσίδα. Σε επόμενο στάδιο διαφαίνεται η ανάγκη να καταρτιστεί μια κοινή πλατφόρμα δράσης και αντιμετώπισης προσαρμοσμένη στη φύση και τη χρήση του βιοντήζελ με ταυτόχρονη αναθεώρηση μεθόδων ποιοτικού ελέγχου και βελτιστοποίηση των διαδικασιών πρόληψης και ανίχνευσης του μικροβιακού φορτίου. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ [1]. Miyoshi, M. (1895), Die Durchbohrung von Membranen durch Pilzfäden. Jahrb. Wiss Botan. 28, [2]. Demirbas A.,(2008) Biodiesel : a realistic fuel alternative for diesel engines, Springer-Verlag London, ISBN [3]. Peterson, C.L., Möller, G. (2005), Biodiesel Fuels: Biodegradability, Biological and Chemical Oxygen Demand, and Toxicity, in The Biodiesel Handbook, AOCS Press, ISBN [4]. Corseuil H.X., Monier A.L., Gomes A.P.N., Chiaranda H.S., do Rosario M., Alvarez P.J.J.(2011), Biodegradation of Soybean and Castor Oil Biodiesel: Implications on the Natural Attenuation of Monoaromatic Hydrocarbons in Groundwater, Ground Water Monitoring & Remediation 31 (3) [5]. Lapinskien, A., Martinkus, P. and Rebzdaite, V.(2006), "Eco-toxicological Studies of Diesel and Biodiesel Fuels in Aerated Soil", Environmental Pollution 142: [6]. He B.B., Thompson J.C., Routt D.W. and Van Gerpen, J. H. (2007), "Moisture Absorption in Biodiesel and its Petro-Diesel Blends. Applied Engineering in Agriculture 23(1): [7]. Dodos, G.S. and Zannikos, F., (2013) Microbiological Growth Study of Biodiesel Fuel," SAE Int. J. Fuels Lubr. 6(2): [8]. Schleicher T., Werkmeister R., Russ W. and Meyer-Pittroff R. (2009) Microbiological stability of biodiesel diesel-mixtures, Bioresource Technology 100, [9]. Sorensen G., Pedersen D.V., Norgaard A.K., Sorensen K.B. and Nygaard S.D. (2011) Microbial growth studies in biodiesel blends, Bioresource Technology 102, [10]. Passman, F. J.(2011), Microbial Contamination Control in Fuels and Fuel Systems Since 1980 A Review, presented at 3rd International Symposium on Applied Microbiology and Molecular Biology in Oil Systems (ISMOS-3), Calgary, Alberta, June, 2011

Στατιστική επεξεργασία όλων των πειραματικών αποτελεσμάτων - Τελική έκθεση

Στατιστική επεξεργασία όλων των πειραματικών αποτελεσμάτων - Τελική έκθεση «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ ΤΕΙ (ΕΕΟΤ)» 0.1.1.1 ΙΔΡΥΜΑ (Φορέας Υλοποίησης) : ΤΕΙ Σερρών ΤΜΗΜΑ: Μηχανολογίας ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Αναστάσιος Μωϋσιάδης 0.1.1.2 ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική επεξεργασία των πειραματικών αποτελεσμάτων - Έκθεση της 1 ης φάσης.

Στατιστική επεξεργασία των πειραματικών αποτελεσμάτων - Έκθεση της 1 ης φάσης. «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ ΤΕΙ (ΕΕΟΤ)» 0.1.1.1 ΙΔΡΥΜΑ (Φορέας Υλοποίησης) : ΤΕΙ Σερρών ΤΜΗΜΑ: Μηχανολογίας ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Αναστάσιος Μωϋσιάδης 0.1.1.2 ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση της επίδρασης του ειδικού καυσίμου.

Διερεύνηση της επίδρασης του ειδικού καυσίμου. «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ ΤΕΙ (ΕΕΟΤ)» 0.1.1.1 ΙΔΡΥΜΑ (Φορέας Υλοποίησης) : ΤΕΙ Σερρών ΤΜΗΜΑ: Μηχανολογίας ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Αναστάσιος Μωϋσιάδης 0.1.1.2 ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Διπλωματική Εργασία ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΛΟΝΑΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ Επιβλέπων: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτεχνείο Κρήτης. Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος. Βελτιστοποίηση της ολοκληρωµένης διαχείρισης υδατικών πόρων σε νησιά του Αιγαίου

Πολυτεχνείο Κρήτης. Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος. Βελτιστοποίηση της ολοκληρωµένης διαχείρισης υδατικών πόρων σε νησιά του Αιγαίου Πολυτεχνείο Κρήτης Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος Μεταπτυχιακή ιατριβή Βελτιστοποίηση της ολοκληρωµένης διαχείρισης υδατικών πόρων σε νησιά του Αιγαίου Κωνσταντοπούλου Φλώρα Επιβλέπων Καθηγητής: Π. Γκίκας,

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ MBR

1. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ MBR 1. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ MBR 1.1 Εισαγωγή Οι µεµβράνες µπορούν να τοποθετηθούν στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων (ΕΕΛ) είτε ως στάδιο τριτοβάθµιας επεξεργασίας µε σκοπό την περαιτέρω

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΧΩΡΩΝ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΒΙΟΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΧΩΡΩΝ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΒΙΟΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΧΩΡΩΝ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Επιµέλεια Κων/νος Τσαγκαράκης ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΒΙΟΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΧΩΡΩΝ ΙΑΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου 15773 Αθήνα Tel: 210 7723106 Fax: 210 7723285 Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟΥ AZOXYSTROBIN ΣΕ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΕΔΑΦΗ ΥΠΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΑΞΟΝΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΑΞΟΝΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΑΞΟΝΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΩΤΗΡΙΑ Κ. ΠΑΝΑΚΟΥΛΙΑ Εξεταστική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.8.2010 COM(2010) 443 τελικό ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έκθεση σχετικά µε το ζήτηµα της επανεπεξεργασίας ιατροτεχνολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π.Μ.Σ. Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων. Ειδίκευση: Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος

Δ.Π.Μ.Σ. Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων. Ειδίκευση: Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος Πανεπιστήμιο Πειραιά Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Χημικών Μηχανικών Δ.Π.Μ.Σ. Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων Ειδίκευση: Συστήματα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΤΑ ΡΑΦΙΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΗΣΥΧΟΥ ΙΩΑΝΝΑ-ΙΣΙΔΩΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φιλίππου Παύλος. Επιβλέπων Καθηγητής. Δημήτριος Γεωργακάκης

Φιλίππου Παύλος. Επιβλέπων Καθηγητής. Δημήτριος Γεωργακάκης ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ &ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ EΙΔΙΚΕΥΣΗ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» «Παραγωγή βιοαερίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΟΥ ΒΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ ΓΡΑΣΣΟΥ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΟΥ ΒΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ ΓΡΑΣΣΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΟΥ ΒΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ ΓΡΑΣΣΟΥ Γ.Σ. Ντόντος, Γ. Αναστόπουλος, Φ.Ζαννίκος Εργαστήριο Τεχνολογίας Καυσίμων και Λιπαντικών, Σχολή Χημικών Μηχανικών, Ε.Μ.Π., Ηρώων Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

Μικροβιολογικά επιρεασµένη διάβρωση έσποινα Μπρασινίκα και Μυρτώ-Σωτηρία Παπαµεντζελοπούλου, 5ο Εξ. Χ.Μ. ΓΕΝΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η MIC

Μικροβιολογικά επιρεασµένη διάβρωση έσποινα Μπρασινίκα και Μυρτώ-Σωτηρία Παπαµεντζελοπούλου, 5ο Εξ. Χ.Μ. ΓΕΝΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η MIC Μικροβιολογικά επιρεασµένη διάβρωση έσποινα Μπρασινίκα και Μυρτώ-Σωτηρία Παπαµεντζελοπούλου, 5 ο Εξ. Χ.Μ. ΓΕΝΙΚΑ Η µικροβιολογικά επηρεασµένη διάβρωση προκαλείται από βιολογικούς οργανισµούς (µικρόβια).

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΟΞΙΝΗΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΑΠΟ ΤΟ ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΟΞΙΝΗΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΑΠΟ ΤΟ ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΟΞΙΝΗΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΑΠΟ ΤΟ ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑ ΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΥΑΧΑΜΠ ΝΑΤΑΣΑ Τ Ρ Ι Μ Ε Λ Η Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η : XANIA, 2011 Αναπλ. Καθηγητής ΘΕΟΧΑΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Η σκληρότητα ως ποιοτικό χαρακτηριστικό του πόσιμου νερού και η επίδραση στην ανθρώπινη υγεία. Η περίπτωση της Κέρκυρας.»

«Η σκληρότητα ως ποιοτικό χαρακτηριστικό του πόσιμου νερού και η επίδραση στην ανθρώπινη υγεία. Η περίπτωση της Κέρκυρας.» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΙΚΏΝ & ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ «Η σκληρότητα ως ποιοτικό χαρακτηριστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ: ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ: ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ: ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΚΡΟΚΙΔΩΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Ευρετήριο... Πρόλογος.

Ευρετήριο... Πρόλογος. Ευρετήριο... Πρόλογος. Σελ. 6 Κεφάλαιο 1 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1.2 ΠΟΛΥΤΙΜΟ ΝΕΡΟ... 1.2.1 Τι είναι το νερό - Κατανομή του πάνω στον πλανήτη 1.2.2 Κατηγορίες υδατικών πόρων.. 1.2.3 Σημασία του νερού. 1.2.4 Σημασία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ για τη ρύπανση του εδάφους. Θεσσαλονίκη 2012 1

Ο ΗΓΟΣ για τη ρύπανση του εδάφους. Θεσσαλονίκη 2012 1 Ο ΗΓΟΣ για τη ρύπανση του εδάφους Θεσσαλονίκη 2012 1 Αειφορική διαχείριση εδάφους στην Yδρολογική λεκάνη του Ανθεμούντα με βάση την Ευρωπαϊκή Θεματική στρατηγική για το έδαφος 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος 4

Διαβάστε περισσότερα

9. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

9. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 9. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 9.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η φάση κατασκευής του έργου περιλαμβάνει τις εξής εργασίες: Χωματουργικές εργασίες εκσκαφής και διαμόρφωσης των χώρων για την κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001:2008, ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001:2008, ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001:2008, ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.- ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 1.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3 2. ΓΕΝΙΚΑ 5

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ENIAIΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Μελετητής: ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FREQUENTLY

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟ-ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟ-ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟ-ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: Μεθοδολογία προσδιορισμού διατηρησιμότητας κατεψυγμένων τροφίμων - Εφαρμογή χρονοθερμοκρασιακών δεικτών για τον έλεγχο της ποιότητας τροφίμων IQ-FRESHLABEL

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος Ποιότητας Πόσιμου Νερού της ΔΕΥΑ Βοΐου

Έλεγχος Ποιότητας Πόσιμου Νερού της ΔΕΥΑ Βοΐου Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Πολυτεχνική Σχολή Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών Έλεγχος Ποιότητας Πόσιμου Νερού της ΔΕΥΑ Βοΐου Επιστημονικός Υπεύθυνος Γεώργιος ΣΚΟΔΡΑΣ, Δρ Χημικός Μηχανικός, Αν. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία: Επεξεργασία οργανικών αποβλήτων για παραγωγή ενέργειας

Διπλωματική Εργασία: Επεξεργασία οργανικών αποβλήτων για παραγωγή ενέργειας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αν.μακεδονίας και Θράκης Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Διπλωματική Εργασία: Επεξεργασία οργανικών αποβλήτων για παραγωγή ενέργειας Φοιτητές: ΔΕΛΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΕΜ: 5199

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση υγρών βιομηχανικών αποβλήτων. Η περίπτωση βιομηχανικής παραγωγής απορρυπαντικών στην Ελλάδα.

Διαχείριση υγρών βιομηχανικών αποβλήτων. Η περίπτωση βιομηχανικής παραγωγής απορρυπαντικών στην Ελλάδα. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Διπλωματική Εργασία ΧΡΥΣΑΝΘΗ Α. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Διαχείριση υγρών βιομηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων Ασφάλεια Τροφίμων και Δημόσια Υγεία Από την Ευρωπαϊκή επιταγή στην Εθνική εφαρμογή

Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων Ασφάλεια Τροφίμων και Δημόσια Υγεία Από την Ευρωπαϊκή επιταγή στην Εθνική εφαρμογή ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων Ασφάλεια Τροφίμων και Δημόσια Υγεία Από την Ευρωπαϊκή επιταγή στην Εθνική εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

MSc: Συστήματα διαχείρισης ενέργειας και προστασίας περιβάλλοντος «ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ»

MSc: Συστήματα διαχείρισης ενέργειας και προστασίας περιβάλλοντος «ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ MSc: Συστήματα διαχείρισης ενέργειας και προστασίας περιβάλλοντος «ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ» ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ: Ι ΙΟΤΗΤΕΣ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα