ιαχείριση Προστατευόµενων Περιοχών: Οδηγός Ορθής Πρακτικής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ιαχείριση Προστατευόµενων Περιοχών: Οδηγός Ορθής Πρακτικής"

Transcript

1 ιαχείριση Προστατευόµενων Περιοχών: Οδηγός Ορθής Πρακτικής. ΚΑΡΑΒΕΛΛΑΣ, Γ. ΚΑΤΣΑ ΩΡΑΚΗΣ, Π. ΜΑΡΑΓΚΟΥ, Θ. ΝΑΝΤΣΟΥ & Ε. ΣΒΟΡΩΝΟΥ À OÀƒ πo ƒπµ O O ÃøƒO π KAI ªO πø ƒ ø

2 2

3 . ΚΑΡΑΒΕΛΛΑΣ, Γ. ΚΑΤΣΑ ΩΡΑΚΗΣ, Π. ΜΑΡΑΓΚΟΥ, Θ. ΝΑΝΤΣΟΥ & Ε. ΣΒΟΡΩΝΟΥ ιαχείριση Προστατευόµενων Περιοχών: Οδηγός Ορθής Πρακτικής Úı Aθήνα 2003

4 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓENIKH IEYΘYNΣH ΠPOΓPAMMATIΣMOY & EPΓΩN IEYΘYNΣH OPΓANΩΣHΣ TMHMA EΠIKOINΩNIAΣ ΓENIKH IEYΘYNΣH ΠEPIBAΛΛONTOΣ IEYΘYNΣH ΠEPIBAΛΛONTIKOY ΣXE IAΣMOY TMHMA IAXEIPIΣHΣ ΦYΣIKOY ΠEPIBAΛΛONTOΣ Φορέας Yλοποίησης: WWF EΛΛAΣ H έκδοση αυτή έχει χρηµατοδοτηθεί από το Yπουργείο Περιβάλλοντος Xωροταξίας & ηµοσίων Έργων και συγκεκριµένα από το E.T.E.P.Π.Σ. ISBN H έκδοση αυτή τυπώθηκε σε αντίτυπα. Κείµενα: KΕΦΑΛΑΙΟ 1: ηµήτρης Kαραβέλλας, Θεοδότα Nάντσου KΕΦΑΛΑΙΟ 2: Παναγιώτα Mαραγκού KΕΦΑΛΑΙΟ 3: Γιώργος Kατσαδωράκης KΕΦΑΛΑΙΟ 4: Ελένη Σβορώνου Γλωσσική επιµέλεια: Ντίνα Τσιώρου Eικονογράφηση: Gear Print Γενική επιµέλεια εντύπου: Ελένη Σβορώνου, Μαρίνα Συµβουλίδου Σχεδιασµός & Εκτύπωση: «ΣΧΗΜΑ & ΧΡΩΜΑ» Παραγωγική µονάδα του ΚΕΘΕΑ Aθήνα 2003 Copyright YΠOYPΓEIO ΠEPIBAΛΛONTOΣ XΩPOTAΞIAΣ & HMOΣIΩN EPΓΩN 4

5 ÂÚÈÂ fiìâó Πλαίσια Πρόλογος Eισαγωγή Oδηγός Χρήσης Εγχειριδίου: Τα συνηθέστερα ερωτήµατα και οι απαντήσεις τους ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Σύντοµο ιστορικό των προστατευόµενων περιοχών παγκοσµίως Προστατευόµενες περιοχές Βασικές έννοιες και στόχοι Θεσµικό πλαίσιο για τις προστατευόµενες περιοχές Εθνική νοµοθεσία Α. Νόµος 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» Β. Νόµος 2742/1999 «Χωροταξικός σχεδιασµός και αειφόρος ανάπτυξη...» Κοινοτική νοµοθεσία Α. Οδηγία 79/409/ΕΟΚ «Για την προστασία των άγριων πουλιών» Β. Οδηγία 92/43/ΕΟΚ «Για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων...» ιεθνής νοµοθεσία Α. Συνθήκη Ραµσάρ Μελέτη περίπτωσης: Ζάκυνθος Πώς µια προστατευόµενη περιοχή συνέβαλε στη σωτηρία ενός απειλούµενου είδους ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΝ 21 ο ΑΙΩΝΑ: Η ΠΟΡΕΙΑΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΕΝΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΗΣ Τί είναι µια προστατευόµενη περιοχή; Η διαχείριση των προστατευοµένων περιοχών Mαζι µε την ανθρώπινη παρουσία ή ενάντια σε αυτή; Τα οικονοµικά και κοινωνικά οφέλη των προστατευοµένων περιοχών Οικονοµικά οφέλη Κοινωνικά οφέλη Ανθρώπινες δραστηριότητες και προστατευόµενες περιοχές Χρήσεις γης και Oδηγία των οικοτόπων

6 2.7. Ανθρώπινες δραστηριότητες και διατήρηση της βιοποικιλότητας Bιβλιογραφία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ) ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΜΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Τί σηµαίνει επιστηµονική παρακολούθηση; Τί είναι το Σύστηµα Επιστηµονικής Παρακολούθησης (ΣΕΠ) µιας προστατευόµενης περιοχής; Γιατί χρειάζεται το ΣΕΠ στη διαχείριση µιας προστατευόµενης περιοχής; Για πόσα χρόνια πρέπει να λειτουργεί ένα ΣΕΠ; Ποιά είναι τα βασικά στάδια του σχεδιασµού ενός ΣΕΠ; Πλαίσιο Περιορισµών ο στάδιο: Ακριβής προσδιορισµός πολύτιµων στοιχείων ο στάδιο: ηµιουργία πλέγµατος βασικών οικολογικών σχέσεων και διατύπωση βασικών ερωτηµάτων ο στάδιο: Επιλογή των µεθόδων και των προς παρακολούθηση παραµέτρων και δεικτών ο στάδιο: οκιµαστική εφαρµογή και δηµιουργία τελικής εκδοχής Τί πρέπει να κάνουµε, αφού είναι σχεδόν σίγουρο ότι το ΣΕΠ δεν είναι εφικτό να δίνει όλες τις απαντήσεις που θέλουµε; Για κάθε προστατευόµενη περιοχή πρέπει να σχεδιάσουµε από την αρχή ξεχωριστό ΣΕΠ ή θα µπορούσε να υπάρξει ένα γενικό µοντέλο, κατάλληλο να προσαρµόζεται σε κάθε περιοχή; Πόσο κοστίζει ο σχεδιασµός και η εφαρµογή ενός ΣΕΠ; Πώς καταλαβαίνουµε ότι ένα ΣΕΠ λειτουργεί αποτεσµατικά; Bιβλιογραφία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΣΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Η συµµετοχή του κοινού και των τοπικών κοινωνιών στη διαχείριση των προστατευόµενων περιοχών Συµµετοχή του κοινού στη διαχείριση των προστατευόµενων περιοχών: εµπόδιο ή ευκαιρία για τις διαχειριστικές αρχές του τόπου; Η στάση των τοπικών κοινωνιών απένταντι στο καθεστώς των προστατευόµενων περιοχών

7 4.2. Τα αναµενόµενα οφέλη από τις συµµετοχικές διαδικασίες στη διαχείριση των προστατευόµενων περιοχών Οι συµµετοχικές διαδικασίες στην Ελλάδα ιασαφήνιση των όρων «συµµετοχικές διαδικασίες», «κοινό» και «τοπική κοινωνία». Οργάνωση αποτελεσµατικών συναντήσεων Οι δυσκολίες στην εφαρµογή των συµµετοχικών διαδικασιών Τα βασικά στάδια σχεδιασµού των συµµετοχικών διαδικασιών στην ίδρυση ενός εθνικού πάρκου βάσει της οδηγίας 92/ Στάδιο 1: Ενηµέρωση για την ένταξη στο δίκτυο Νatura, την ανακήρυξη Εθνικού Πάρκου, τις προβλέψεις ενός Προεδρικού ιατάγµατος, µιας ΕΠΜ ή µιας ΚΥΑ Στάδιο 2: Σύνταξη ιαχειριστικού Σχεδίου Στάδιο 3: Εφαρµογή του Σχεδίου ιαχείρισης µε τη συµµετοχή της τοπικής κοινωνίας Eπίλογος Bιβλιογραφία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Φάσµα συµµετοχικών διαδικασιών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Εργαλεία συµµετοχικών διαδικασιών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: Επίλυση διαφωνιών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: Μαρτυρίες και απόψεις από τα στελέχη των προγραµµάτων πεδίου του WWF Eλλάς

8 Ï ÛÈ ΠΛΑΙΣΙΟ 1.1: ίκτυο προστατευόµενων περιοχών Natura ΠΛΑΙΣΙΟ 1.2: Πίνακας ισχύουσας νοµοθεσίας για τις προστατευόµενες περιοχές ΠΛΑΙΣΙΟ 1.3: Εργαλεία για τη νοµική προστασία µιας οικολογικά σηµαντικής περιοχής ΠΛΑΙΣΙΟ 1.4: Εργαλεία για τη διαχείριση µιας προστατευόµενης περιοχής ΠΛΑΙΣΙΟ 2.1: Βιολογική ποικιλότητα ΠΛΑΙΣΙΟ 2.2: Σκοπός της διαχείρισης µιας προστατευόµενης περιοχής ΠΛΑΙΣΙΟ 2.3: ιαχειριστικά σχέδια τι είναι και ποιος τα χρειάζεται ΠΛΑΙΣΙΟ 2.4: υο περιοχές, δυο αντιλήψεις ΠΛΑΙΣΙΟ 2.5: Κέρδος για τη φύση, κέρδος για την οικονοµία! ΠΛΑΙΣΙΟ 2.6: άσος αδιάς: Όταν η προστασία της φύσης γίνεται µοχλός ανάπτυξης ΠΛΑΙΣΙΟ 2.7: Η περίπτωση της Κερκίνης ΠΛΑΙΣΙΟ 2.8: Υλοτοµία η σωστή δράση στον κατάλληλο χρόνο ΠΛΑΙΣΙΟ 2.9: Καταφύγιο ψαριών για την εξασφάλιση των ψαράδων ΠΛΑΙΣΙΟ 2.10: Κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής δραστηριοτήτων σε µια προστατευόµενη περιοχή ΠΛΑΙΣΙΟ 2.11: Ανθρώπινες δραστηριότητες και δίκτυο Natura ΠΛΑΙΣΙΟ 2.12: Τα υγρά λιβάδια της Πρέσπας ΠΛΑΙΣΙΟ 2.13: Η βουβαλοτροφία στον υγρότοπο της Κερκίνης ΠΛΑΙΣΙΟ 3.1: Παραδείγµατα παρακολούθησης ΠΛΑΙΣΙΟ 3.2: Παράµετροι προς παρακολούθηση στο Εθνικό Πάρκο αδιάς-λευκίµης-σουφλίου ΠΛΑΙΣΙΟ 3.3: Περιορισµοί για την κατάρτιση ενός ΣΕΠ ΠΛΑΙΣΙΟ 3.4: Ορθός προσδιορισµός πολύτιµων γνωρισµάτων ΠΛΑΙΣΙΟ 3.5: Πολύτιµα γνωρίσµατα: η σηµασία της ακριβέστερης δυνατής διατύπωσης τους ΠΛΑΙΣΙΟ 3.6: Πλέγµα οικολογικών σχέσεων: το παράδειγµα της αδιάς ΠΛΑΙΣΙΟ 3.7: Επιλογή της κατάλληλης µεθόδου: το παράδειγµα της αδιάς ΠΛΑΙΣΙΟ 3.8: Αναγκαιότητα µετατροπής πρωτογενών δεδοµένων σε επεξεργασµένη µορφή

9 ΠΛΑΙΣΙΟ 3.9: Το κόστος ενός ΣΕΠ ΠΛΑΙΣΙΟ 4.1: Το παράδειγµα του Καστελόριζου ΠΛΑΙΣΙΟ 4.2: Το παράδειγµα της Ικαρίας ΠΛΑΙΣΙΟ 4.3: Το παράδειγµα της Εύβοιας ΠΛΑΙΣΙΟ 4.4: Η αναγνώριση της σηµασίας των συµµετοχικών διαδικασιών στο ευρωπαϊκό περιβαλλοντικό δίκαιο, στη διεθνή έρευνα και στον επιχειρηµατικό κόσµο ΠΛΑΙΣΙΟ 4.5: Ο καταλυτικός ρόλος στελεχών της τοπικής κοινωνίας που γνωρίζουν καλά το φυσικό περιβάλλον ΠΛΑΙΣΙΟ 4.6: Το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου ΠΛΑΙΣΙΟ 4.7: Σύσταση τοπικών συλλογικών οργάνων ΠΛΑΙΣΙΟ 4.8: Υποθετικό παράδειγµα προσδιορισµού του κοινού και των κατάλληλων εργαλείων συµµετοχικών διαδικασιών σε µια προστατευόµενη περιοχή ΠΛΑΙΣΙΟ 4.9: Η εµπειρία του WWF Ελλάς από προγράµµατα προστασίας µιας υγροτοπικής περιοχής (Πρέσπα), µιας θαλάσσιας (Ζάκυνθος), και µιας δασικής περιοχής ( αδιά) ΠΛΑΙΣΙΟ 4.10: Εµπειρία από το πεδίο ΠΛΑΙΣΙΟ 4.11: Οραµατισµός για το µέλλον ΠΛΑΙΣΙΟ 4.12: Παράδειγµα ολοκληρωµένου προγράµµατος συµµετοχικών διαδικασιών: Η περίπτωση της διαχείρισης των λιµνών Veluewe στην Ολλανδία

10 10

11 ÚfiÏÔÁÔ Οι προστατευόµενες περιοχές δεν αποτελούν φυσικούς δοκιµαστικούς σωλήνες. Όσες προσπάθειες έγιναν να τις διαχειριστούν απο- µονωµένες από τις ανθρώπινες δραστηριότητες δεν είχαν καθόλου ενθαρρυντικά αποτελέσµατα. Οι σύγχρονες αντιλήψεις, περί ενεργούς προστασίας, επιβάλλουν την παρουσία και συµµετοχή των τοπικών πληθυσµών. Οι προστατευόµενες περιοχές είναι διάσπαρτες σε όλη την Ελληνική επικράτεια µε σηµαντικές ιδιαιτερότητες και ιδιοµορφίες. Οι πολιτικές διαχείρισης τους θα πρέπει να προωθούν την κατάλληλη έκφραση των τοπικών αναγκών για προστασία του οικοσυστήµατος και για την ανάδειξη-βιώσιµη ανάπτυξη της περιοχής. Η αποκέντρωση αποτελεί στρατηγική επιλογή στην περιβαλλοντική διαχείριση. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, παραγωγικές και κοινωνικές οργανώσεις, επιστήµονες και ερευνητές όπως και οι περιβαλλοντικές ΜΚΟ συµµετέχουν στα Σ των φορέων διαχείρισης και καταβάλλεται προσπάθεια για την όσο το δυνατόν πιο ενεργή συµµετοχή τους στη διαδικασία διατύπωσης, λήψης και ελέγχου των σχετικών αποφάσεων. Η προτεραιότητα για παρεµβατικές περιβαλλοντικές πολιτικές, που δίνεται στις προστατευόµενες περιοχές, δεν σηµαίνει ότι εγκαταλείπεται η υπόλοιπη χώρα. Όσο και καλά να προστατεύεται µια περιοχή εάν ο περιβάλλοντας χώρος της δεν βοηθάει, οι προσπάθειες για προστασία θα έχουν περιορισµένη αποτελεσµατικότητα. Αντίθετα, η διαχείριση των προστατευόµενων περιοχών µπορεί να δηµιουργήσει τις εµπειρίες, τις τοπικές πολιτικές και τη δυναµική ώστε αυτές οι παρεµβάσεις µε την µία ή άλλη µορφή, ανάλογα µε τις τοπικές ιδιαιτερότητες, θα διαχυθούν στο σύνολο της Ελληνικής επικράτειας. Το ΥΠΕΧΩ Ε έχει καταρτίσει τον εθνικό κατάλογο των προστατευόµενων περιοχών. Έχει δηµιουργήσει ένα αποκεντρωµένο πανελλήνιο δίκτυο διαχείρισης προστατευόµενων περιοχών που περιλαµβάνει 27 φορείς διαχείρισης και ένα µεγάλο αριθµό προστατευόµενων περιοχών που διαχειρίζονται µέσω ειδικών προγραµµάτων σε συνεργασία µε την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ΑΕΙ και περιβαλλοντικές 11

12 ΜΚΟ. Έχει εξασφαλίσει επίσης την οµαλή χρηµατοδότηση των φορέων διαχείρισης και των σχετικών προγραµµάτων µε πόρους του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Περιβάλλον» (ΕΠΠΕΡ) αλλά και εθνικούς (ΕΤΕΡΠΣ). Η προσπάθεια για την ενεργό προστασία των προστατευόµενων περιοχών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Οι πρωτοβουλίες που λαµβάνονται τόσο σε τοπικό όσο και σε κεντρικό επίπεδο είναι, τουλάχιστον για τη χώρα µας, πρωτοποριακές. Η διάχυση της σχετικής εµπειρίας και γνώσης αποτελεί σηµαντικό βοήθηµα. Το WWF µε την εµπειρία που έχει αποκτήσει, από τη διαχείριση προστατευόµενων περιοχών, έχει να προσφέρει σε αυτόν τον τοµέα. Το παρόν τεύχος ελπίζουµε να βοηθήσει φορείς, αιρετούς αλλά και ενεργούς πολίτες να εµπλακούν και να παρέµβουν στην διαχείριση των προστατευόµενων περιοχών του τόπου τους. Β.Παπανδρέου ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ EΡΓΩΝ 12

13 EÈÛ ÁˆÁ Σύµφωνα µε τις επιταγές της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, η Ελλάδα οφείλει να προχωρήσει στη δηµιουργία ενός συνεκτικού οικολογικού δικτύου προστατευόµενων περιοχών. Την εξέλιξη αυτή µπορούµε να την δούµε µε ένα διττό χαρακτήρα. Από την µια πλευρά, προκύπτει ως ευρωπαϊκή πλέον υποχρέωση η ανάγκη να διαφυλάξουµε την µοναδική βιοποικιλότητα της χώρας µας µέσα από την ίδρυση προστατευόµενων περιοχών. Μία ευρύτερη, ευρωπαϊκή κοινωνία έδωσε σηµασία, ιδιαίτερη αξία στην υπόθεση φυσικό περιβάλλον και αποφάσισε ότι πρέπει να προστατευτούν αποτελεσµατικά ορισµένες κρίσιµες περιοχές και είδη φυτών και ζώων. Αυτό η χώρα µας οφείλει να το σεβαστεί. Από την άλλη, µας παρουσιάζεται µια µοναδική ευκαιρία να αναδείξουµε τις περιοχές αυτές, τα πραγµατικά διαµάντια της χώρας µας, σε πυρήνες ζωής για µια ύπαιθρο που ολοένα και ερηµώνει. Τα δύο δεν είναι διόλου ασύµβατα. Ενώ η διατήρηση των φυσικών και πολιτιστικών αξιών αποτελεί τον κυρίαρχο στόχο για την ίδρυση µιας προστατευόµενης περιοχής, αυτός ο στόχος δεν επιτυγχάνεται µέσα από τον αποκλεισµό ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Ειδικά για µια χώρα όπως την Ελλάδα όπου ο άνθρωπος συνυπήρξε για χιλιάδες χρόνια σε αρµονία µε το φυσικό του περιβάλλον, ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί όταν καταφέρουµε να ρυθµίσουµε, να διαχειριστούµε σωστά τις ανθρώπινες δραστηριότητες σε κάθε περιοχή. Οι προκλήσεις που θα συναντήσουµε µπροστά µας για να διαχειριστούµε σωστά τις προστατευόµενες περιοχές είναι αναµφίβολα πολλές. Η χώρα µας καλείται µέσα σε λίγους µόλις µήνες, να δηµιουργήσει δοµές που δουλεύουν ήδη δεκαετίες σε άλλες χώρες µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα χρειαστούν πολλά να γίνουν, συγχρόνως και σε πολλά επίπεδα ώστε να αντεπεξέλθουµε επιτυχώς. Πολιτική βούληση, σωστός σχεδιασµός, θεσµοί, συνεργασία, επαρκείς πόροι όλα θα παίξουν τον ρόλο τους αλλά και κανένα από αυτά δεν θα είναι αρκετό δίχως το καθοριστικό στοιχείο της γνώσης. 13

14 Το WWF Ελλάς, µέσα από δουλειά πολλών ετών τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, έχει την τύχη να διαθέτει ένα σηµαντικό επίπεδο γνώσης σχετικό µε την ίδρυση και διαχείριση προστατευόµενων περιοχών. Αυτήν ακριβώς την γνώση επιδιώκουµε να µοιραστούµε και να µεταφέρουµε σε ενδιαφερόµενους φορείς και άτοµα µέσα από την οργάνωση προγραµµάτων κατάρτισης, την δηµιουργία υλικού, κοκ. Αν µπορέσουµε να δράσουµε συµβουλευτικά, καταλυτικά στην κρίσιµη αυτή φάση, θα έχουµε σίγουρα βοηθήσει στην υλοποίηση του οράµατος µας που δεν είναι άλλο από το να δούµε τον άνθρωπο να συνυπάρχει αρµονικά µε την φύση. Μέσα στο πλαίσιο αυτό και µε την ευγενική υποστήριξη του ΥΠΕΧΩ Ε, έχουµε δηµιουργήσει ένα οδηγό όπου συνοψίζονται ορισµένα βασικά ζητήµατα, κρίσιµα για την σωστή διαχείριση προστατευόµενων περιοχών. Ελπίζουµε να φανεί χρήσιµο στην προσπάθεια όλων αυτών που επιθυµούν να κατανοήσουν το αντικείµενο καλύτερα και να συµβάλλουν στην διατήρηση και ανάδειξη της φυσικής κληρονοµιάς της χώρας µας. ηµήτρης Καραβέλλας ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ WWF ΕΛΛΑΣ 14

15 O ËÁfi ÃÚ ÛË Á ÂÈÚÈ Ô : Û ÓËı ÛÙÂÚ ÂÚˆÙ Ì Ù Î È ÔÈ apple ÓÙ ÛÂÈ ÙÔ π; OÀ; Τι είναι οι προστατευόµενες περιοχές; Σελ. 19& 36 Ο Νόµος 1650/1986: οι κατηγορίες προστατευόµενων περιοχών Σελ. 22 Ο Νόµος 2742/1999: οι φορείς διαχείρισης Σελ. 23 Η οδηγία 79/409/ΕΟΚ «Για την προστασία των άγριων πουλιών» Σελ. 25 Η οδηγία 92/43 για τους οικοτόπους Σελ. 26 Τι είναι οι υγρότοποι Ramsar; Σελ. 27 Τι είναι το δίκτυο Natura 2000; Σελ. 28 Ποια εργαλεία υπάρχουν για τη νοµική προστασία µιας προστατευόµενης περιοχής; Σελ. 32 Ποια εργαλεία διαθέτουµε για τη διαχείριση µιας προστατευόµενης περιοχής; Σελ. 33 Τι είναι η βιοποικιλότητα; Σελ. 37 Γιατί διαχειριζόµαστε µια προστατευόµενη περιοχή; Σελ. 39 Τι είναι ένα Σχέδιο ιαχείρισης; Σελ. 40 Οι προστατευόµενες περιοχές αποκλείουν τον άνθρωπο; Σελ. 43 Προκύπτουν οικονοµικά οφέλη από τη θέσπιση µιας προστατευόµενης περιοχής; Σελ. 47 Προκύπτουν κοινωνικά οφέλη από τη θέσπιση µιας προστατευόµενης περιοχής; Σελ. 54 Τελικά, πώς αποφασίζουµε τι επιτρέπεται σε µια προστατευόµενη περιοχή; Σελ. 60 Οι χρήσεις γης Σελ. 62 Τι είναι η επιστηµονική παρακολούθηση; Σελ. 72 Τι είναι το σύστηµα επιστηµονικής παρακολούθησης (ΣΕΠ); Σελ. 74 Γιατί χρειαζόµαστε ΣΕΠ σε µια προστατευόµενη περιοχή; Σελ. 79 Πώς σχεδιάζουµε ένα ΣΕΠ; Σελ. 82 Γιατί χρησιµοποιούµε συµµετοχικές διαδικασίες στη διαχείριση µιας προστατευόµενης περιοχής; Σελ. 113 Τι είναι οι συµµετοχικές διαδικασίες; Σελ. 121 Τι εννοούµε όταν µιλάµε για το κοινό ή την τοπική κοινωνία; Σελ. 122 Πώς θα επιλέξουµε το κατάλληλο κοινό και τα κατάλληλα εργαλεία συµµετοχικών διαδικασιών; Σελ. 119 Πόσο γρήγορα εξασφαλίζεται η συµµετοχή; Σελ

16 π; OÀ; Θα χρειαστούν ειδικοί στις συµµετοχικές διαδικασίες; Σελ. 124 Πώς οργανώνεται µια αποτελεσµατική συνάντηση; Σελ. 125 Ποιες δυσκολίες θα αντιµετωπίσουµε στην εφαρµογή συµµετοχικών διαδικασιών; Σελ. 129 Ποιες συµµετοχικές διαδικασίες θα εφαρµόσουµε σε ένα υπό ίδρυση Εθνικό Πάρκο; Σελ

17 º π 1 Ιστορικό των προστατευόµενων περιοχών και θεσµικό πλαίσιο. KΑΡΑΒΕΛΛΑΣ Θ. NΑΝΤΣΟΥ 17

18 1.1. À ª π ƒπ ø ƒ À ª ø ƒπ Ãø ªπø Η θέσπιση προστατευόµενων περιοχών σε παγκόσµιο επίπεδο έχει µια σηµαντική προϊστορία. Ορισµένοι ιστορικοί κάνουν αναφορά σε ειδικές περιοχές στην Ινδία που πριν από δύο χιλιάδες χρόνια αφήνονταν ελεύθερες από οποιαδήποτε εκµετάλλευση, µε στόχο την προστασία των φυσικών πόρων. Στην Ευρώπη διαθέτουµε τις πρώτες αναφορές για περιοχές που προστατεύονταν ως κυνηγότοποι, ήδη σχεδόν πριν από µια χιλιετία, για τους λίγους προνοµιούχους της εποχής. Το πρώτο εθνικό πάρκο δηµιουργήθηκε το 1872 στο Yellowstone των ΗΠΑ ως «δηµόσιο πάρκο ή περιοχή αναψυχής προς όφελος και απόλαυση των ανθρώπων». Το παράδειγµα των ΗΠΑακολούθησαν αρκετές χώρες, όπως ο Καναδάς, η Αυστραλία, η Νότια Αφρική, η Νέα Ζηλανδία. Αρκετά ήταν και τα κοινά χαρακτηριστικά µεταξύ αυτών των περιοχών. Πρώτον, προέκυψαν ως αποτέλεσµα κυβερνητικής πρωτοβουλίας. εύτερον, οι περιοχές αυτές συνήθως περιλάµβαναν µεγάλες εκτάσεις γης. Τρίτον, ήταν αρχικά προσβάσιµες από τον άνθρωπο, αλλά παρέµεναν ακατοίκητες και άθικτες από ανθρώπινες δραστηριότητες. Το τελευταίο χαρακτηριστικό, βέβαια, αυτό της ανθρώπινης παρουσίας και συνύπαρξης φυσικών στοιχείων µε τον άνθρωπο, αλλάζει ανάλογα µε το χρόνο και τον τόπο. Για παράδειγµα, στην Ευρώπη, όπου οι «φυσικές» εκτάσεις ήταν ανέκαθεν µικρότερες και οι ανθρώπινες δραστηριότητες συνυπήρχαν µε τη φύση, οι προστατευόµενες περιοχές που δηµιουργήθηκαν ήταν γενικά µικρότερης έκτασης και περιελάµβαναν, τουλάχιστον σε ένα µέρος τους, κατοικηµένες περιοχές και ανθρώπινες δραστηριότητες. Με το χαρακτηρισµό όλο και περισσοτέρων περιοχών ως προστατευόµενων προέκυψε, τουλάχιστον σε ορισµένες χώρες, η ανάγκη δια- µόρφωσης µηχανισµών συντονισµού και διαχείρισης. Έτσι, το 1911 στον Καναδά εµφανίζεται ο πρώτος, σε παγκόσµιο επίπεδο, φορέας συντονισµού. Πέντε χρόνια αργότερα, στις ΗΠΑσυστήνεται η Εθνική 18

19 Υπηρεσία Πάρκων, η οποία και συνεχίζει να παίζει βασικό ρόλο στη διαχείριση των προστατευόµενων περιοχών. Από εκείνη την εποχή µέχρι σήµερα, έχουν θεσπιστεί χιλιάδες προστατευόµενες περιοχές ανά τον κόσµο. Το 2002, περίπου περιοχές χαρακτηρίστηκαν προστατευόµενες, σύµφωνα µε τα κριτήρια της ιεθνούς Ένωσης για την Προστασία της Φύσης (IUCN), καλύπτοντας έτσι περίπου το 10% της συνολικής έκτασης του πλανήτη. Στην Ελλάδα, η ιστορία της κήρυξης προστατευόµενων περιοχών ουσιαστικά ξεκινά το 1938 στον Όλυµπο µε τη δηµιουργία του Εθνικού ρυµού Ολύµπου ÚÔÛÙ ÙÂ fiìâóâ appleâúèô µ ÛÈÎ ÓÓÔÈÂ Î È ÛÙfi ÔÈ Τι ακριβώς είναι, λοιπόν, µια προστατευόµενη περιοχή; Ο ορισµός που δίνεται από τη ιεθνή Ένωση για την Προστασία της Φύσης (IUCN) είναι ο εξής: Μια χερσαία ή/και θαλάσσια έκταση αφιερωµένη στην προστασία και διατήρηση της βιολογικής ποικιλότητας και των φυσικών και συναφών πολιτιστικών πόρων, η οποία υπόκειται σε διαχείριση µε νοµικά µέσα ή άλλους αποτελεσµατικούς τρόπους 1. Όταν αναφερόµαστε στις προστατευόµενες περιοχές στην Ελλάδα, εννοούµε κυρίως τις περιοχές που έχουν ενταχθεί στο ευρωπαϊκό οικoλογικό δίκτυο Natura 2000 και που προστατεύονται βάσει των κοινοτικών Οδηγιών για τους Οικοτόπους και τα Πουλιά. Σηµασία έχει να γνωρίζουµε ότι αναφερόµαστε σε ευρωπαϊκό και όχι µόνο εθνικό δίκτυο περιοχών έτσι, µπορεί να έχουµε περιοχές ή είδη που, ενώ µας φαίνονται σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο «κοινά», προστατεύονται γιατί στην υπόλοιπη Ευρώπη είναι σπάνια ή έχουν ήδη εξαφανιστεί. Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος σαφώς δεν περιορίζεται µόνο στις περιοχές αυτές. Υπάρχει όµως µια βασική διαφορά µεταξύ αυτών και άλλων εκτάσεων. Στις προστατευόµενες περιοχές, ο κυρίαρχος στόχος, αυτό που προέχει, είναι η διατήρηση των φυσικών και πολιτιστικών αξιών της περιοχής. Αυτό δεν συνεπάγεται αναγκαστικά αποκλεισµό ανθρώπινων δραστηριοτήτων απεναντίας, ο ουσιαστι- 1 An area of land and/or sea especially dedicated to the protection and maintenance of biological diversity, and of natural and associated cultural resources, and managed through legal or other effective means., IUCN, 1994, Ceballos- Lascurain, H., Tourism, Ecotourism and Protected Areas, IUCN: Gland, Switzerland and Cambridge, UK,

20 κός στόχος της διαχείρισης µιας προστατευόµενης περιοχής, όπως προαναφέρθηκε, επιτυγχάνεται µέσα από τη σωστή ρύθµιση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Με άλλα λόγια, ενώ η αιτία για την οποία κηρύχτηκε µια περιοχή προστατευόµενη έχει να κάνει µε τα φυτά, τα ζώα και τα ιδιαίτερα φυσικά χαρακτηριστικά της περιοχής, ο τρόπος µε τον οποίο αυτή θα προστατευτεί έχει κυρίως να κάνει µε τον άνθρωπο και τη σχέση του µε το περιβάλλον. Για την Ελλάδα, όπου ιστορικά ο άνθρωπος συνυπήρξε για χιλιάδες χρόνια µε το φυσικό του περιβάλλον και το συνδιαµόρφωσε µέσα από δραστηριότητες όπως η γεωργία ή η αλιεία, δεν θα µπορούσαν τα πράγµατα να είναι διαφορετικά. Αυτό όµως που έχει σηµασία να κατανοήσουµε είναι ότι, ενώ στις προστατευόµενες περιοχές είναι θεµιτή η ανθρώπινη παρουσία και είναι εφικτή η οικονοµική ανάπτυξη και η κοινωνική ευηµερία, αυτό που παραµένει σηµείο αναφοράς και προτεραιότητα είναι πάντα η διατήρηση των υφιστάµενων φυσικών και πολιτιστικών αξιών. Αυτές τις αξίες λοιπόν οφείλουµε, προκειµένου να τις διατηρήσουµε, να τις καταγράψουµε. Με αυτό τον τρόπο θα ξέρουµε όλοι, στην κάθε περιοχή που καλούµαστε να δουλέψουµε, ποια ακριβώς είναι εκείνα τα ιδιαίτερα στοιχεία που µας ζητείται ως κόρη οφθαλµού να διατηρήσουµε για το σύνολο της ευρωπαϊκής κοινωνίας, για τις γενιές που θα ακολουθήσουν. Παράλληλα, καλό είναι να γνωρίζουµε ότι, ενώ η θεσµοθέτηση µιας προστατευόµενης περιοχής είναι αποτέλεσµα επιλογής µιας κοινωνίας που ως σύνολο αποφάσισε για την ανάγκη διαφύλαξης αυτής της κληρονοµιάς, η επιτυχία αυτής της επιλογής εξαρτάται, σε µεγάλο βαθµό, από την τοπική κοινωνία. Η πολυπλοκότητα της διαχείρισης, η µεγάλη πρόκληση, βρίσκεται ακριβώς στη δραστηριοποίηση των τοπικών κοινωνιών, ώστε να καταστεί δυνατή η προστασία οικολογικά σηµαντικών περιοχών που αποτελούν φυσική κληρονοµιά όλων. 20

21 1.2. ªπ π π π π ƒ À ª ƒπ Ã Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζεται συνοπτικά το ισχύον θεσµικό πλαίσιο για την προστασία οικολογικά σηµαντικών περιοχών. Η ενότητα χωρίζεται σε τρία κεφάλαια: Εθνική νοµοθεσία παρουσίαση των σηµαντικότερων ελληνικών νόµων για τη θέσπιση και διαχείριση προστατευόµενων περιοχών Κοινοτική νοµοθεσία παρουσίαση των δύο οδηγιών βάσει των οποίων δηµιουργείται το ευρωπαϊκό δίκτυο προστατευόµενων περιοχών Natura ιεθνής νοµοθεσία παρουσίαση της Συνθήκης Ραµσάρ για την προστασία των υγροτόπων διεθνούς σηµασίας Όπως θα δούµε, το θεσµικό πλαίσιο παρέχει σηµαντικά εργαλεία στους ενδιαφερόµενους φορείς (ΟΤΑ, φορείς διαχείρισης προστατευόµενων περιοχών, περιβαλλοντικές οργανώσεις και κινήσεις πολιτών) για την προστασία και διαχείριση περιοχών που έχουν οικολογική σηµασία, καθώς και για την ανάπτυξη ανθρώπινων δραστηριοτήτων συµβατών µε το αντικείµενο προστασίας τους ıóèî ÓÔÌÔıÂÛ H ελληνική νοµοθεσία για τις προστατευόµενες περιοχές εγκαινιάζεται µε τον αναγκαστικό νόµο 856/1937 «Περί Εθνικών ρυµών», βάσει του οποίου ιδρύθηκαν οι πρώτοι εθνικοί δρυµοί στην Ελλάδα, δηλαδή ο Όλυµπος και ο Παρνασσός. Το 1950 ψηφίστηκε ο νόµος 1465/1950 «Τοπία φυσικού κάλλους», βάσει του οποίου χαρακτηρίστηκαν ως προστατευόµενες περισσότερες από 300 περιοχές, που όµως ποτέ δεν έτυχαν επαρκούς και ουσιαστικής προστασίας. Πολύ αργότερα, η νοµοθεσία για τις προστατευόµενες περιοχές εµπλουτί- 21

22 2 ŸÏ ÌappleÔ (1938), ÚÓ ÛÛfi (1938), ÚÓËı (1961), ÓÔ (1962), Ì ÚÈ (1962), ÙË (1966), Ó Ô (1966), µ ÎÔ - ÒÔ (1973), Ú Ûapple (1974), Ô ÓÈÔ (1974). στηκε µε τον «δασικό κώδικα», δηλαδή το νοµοθετικό διάταγµα 86/1969, που τροποποιήθηκε µε το Ν 996/1971 περί εθνικών δρυ- µών, αισθητικών δασών και διατηρητέων µνηµείων της φύσης. Από το 1938 και µετά ιδρύθηκαν 10 εθνικοί δρυµοί 2, 19 αισθητικά δάση και 51 διατηρητέα µνηµεία της φύσης. Α. Νόµος 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» Το 1986 η εθνική νοµοθεσία εξελίχθηκε µε τον νόµο 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος». Έκτοτε, ο 1650 είναι ο κύριος ελληνικός νόµος που διέπει τη θεσµοθέτηση προστατευόµενων περιοχών. Ο 1650 χωρίζεται σε 7 κεφάλαια, από τα οποία το πιο σηµαντικό είναι το, «Προστασία της φύσης και του τοπίου», το οποίο εισάγει κατηγορίες προστατευόµενων περιοχών κάνοντας αναφορά στη διαχείρισή τους. Βάσει του 1650 οι κατηγορίες προστατευόµενων περιοχών είναι οι εξής: Περιοχές απόλυτης προστασίας της φύσης. Στις περιοχές αυτές δεν επιτρέπεται καµία ανθρώπινη δραστηριότητα, µε εξαίρεση την επιστηµονική. Περιοχές προστασίας της φύσης. Εθνικά πάρκα. Πρόκειται για τη σηµαντικότερη κατηγορία, καθώς µπορεί να περιλάβει εκτεταµένες περιοχές οικολογικής σηµασίας οι οποίες «παραµένουν ανεπηρέαστες ή ελάχιστα έχουν επηρεαστεί από ανθρώπινες δραστηριότητες και στις οποίες διατηρείται µεγάλος αριθµός και ποικιλία αξιόλογων βιολογικών, οικολογικών και αισθητικών στοιχείων». Στα εθνικά και θαλάσσια πάρκα επιτρέπονται «δραστηριότητες ερευνητικές, φυσιολατρικές και άλλες, κυρίως παραδοσιακού χαρακτήρα». Προστατευόµενοι φυσικοί σχηµατισµοί, προστατευόµενα τοπία. Περιοχές οικοανάπτυξης. Στην πράξη, µια προστατευόµενη περιοχή συνήθως περιλαµβάνει συνδυασµό των παραπάνω βαθµών προστασίας. 22

23 Β. Νόµος 2742/1999 «Χωροταξικός σχεδιασµός και αειφόρος ανάπτυξη» Ο Ν. 2742/99 «Χωροταξικός σχεδιασµός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» αποσαφηνίζει την κατάσταση όσον αφορά στη λειτουργία και διαχείριση προστατευόµενων περιοχών και ουσιαστικά συµπληρώνει τον 1650/86. O 2742/99 αφορά στη διαχείριση και διοίκηση «περιοχών, στοιχείων και συνόλων της φύσης και του τοπίου», βάσει των κατηγοριών που αναφέρονται στον 1650/86. Αφορά επίσης και στις «Ειδικές Ζώνες ιατήρησης», δηλαδή στις περιοχές του εθνικού καταλόγου περιοχών Natura 2000 που συστήνεται βάσει της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Στο άρθρο 15, «Φορείς διαχείρισης», ο 2742/99 ανοίγει το δρόµο για ίδρυση φορέων διαχείρισης (Φ ) προστατευόµενων περιοχών ως νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου. Στις αρµοδιότητες των Φ συµπεριλαµβάνονται: Η κατάρτιση και εφαρµογή κανονισµών λειτουργίας και διοίκησης της προστατευόµενης περιοχής. Κατάρτιση εσωτερικών κανονισµών του Φ. Οι κανονισµοί εγκρίνονται από το ΥΠΕΧΩ Ε και δηµοσιεύονται σε ΦΕΚ. Παρακολούθηση και αξιολόγηση του θεσµικού πλαισίου προστασίας της περιοχής. Συλλογή και επεξεργασία επιστηµονικών δεδοµένων. Παροχή γνωµοδοτήσεων για την αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων στην περιοχή. Κατάρτιση µελετών και εκτέλεση έργων που προβλέπονται από το σχέδιο διαχείρισης. Ανάληψη και εκπόνηση εθνικών ή και ευρωπαϊκών προγραµµάτων και δράσεων. Ενηµέρωση και εκπαίδευση σε θέµατα σχετικά µε το αντικείµενο προστασίας. 23

24 Προώθηση οικοτουριστικών δράσεων, χορήγηση αδειών επιστη- µονικής έρευνας κ.ά. Οι Φ διοικούνται από επταµελή έως ενδεκαµελή διοικητικά συµβούλια ( Σ). Στο Σ του Φ εκπροσωπούνται το ΥΠΕΧΩ Ε, το Υπουργείο Γεωργίας και άλλα κατά περίπτωση αρµόδια υπουργεία, η οικεία περιφέρεια, οι οικείοι ΟΤΑ, κοινωνικοί, επιστηµονικοί και παραγωγικοί φορείς (κατά περίπτωση) που δραστηριοποιούνται στην προστατευόµενη περιοχή και περιβαλλοντικές οργανώσεις που «έχουν, σύµφωνα µε το καταστατικό τους, ως σκοπό την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και διαθέτουν προηγούµενη δράση και εµπειρία σε σχετικά θέµατα». Ο Πρόεδρος του Σ ορίζεται από το ΥΠΕΧΩ Ε και πρέπει να διαθέτει κατάλληλο επιστηµονικό υπόβαθρο. Ο ορισµός των µελών του Σ γίνεται εντός ενός µήνα από την αποστολή σχετικής πρόσκλησης από το ΥΠΕΧΩ Ε αν οι εκπροσωπούµενοι φορείς δεν υποδείξουν ονοµαστικά εκπροσώπους εντός αυτού του µήνα, τότε το ΥΠΕΧΩ Ε ορίζει µέλος κατά την κρίση του. Το Σ συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩ Ε. Το Σ συγκροτεί επιστηµονική επιτροπή αποτελούµενη από πανεπιστηµιακούς και άλλους κατά περίπτωση ειδικούς επιστήµονες. Σε κάθε Φ θεσπίζονται µέχρι και 20 θέσεις επιστηµονικού και 10 θέσεις διοικητικού και τεχνικού προσωπικού. Οι θέσεις µπορούν να καλυφθούν µε πενταετούς διάρκειας αποσπάσεις από δηµόσιους φορείς (π.χ. οι φύλακες µπορούν να είναι αποσπασµένοι αστυνοµικοί), ύστερα από αίτηση του Φ και απόφαση του ΥΠΕΧΩ Ε και άλλου κατά περίπτωση συναρµόδιου υπουργού (π.χ. ηµόσιας Τάξης). Οι πόροι του Φ προέρχονται από κρατικές και ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις, εκµετάλλευση περιουσιακών τους στοιχείων, πώληση υλικών και πνευµατικών δικαιωµάτων, διάφορες άλλες επιχορηγήσεις. Από το σύνολο των εσόδων που προέρχονται από εισιτήρια, ξεναγήσεις και γενικά προβολή του αντικειµένου, το 30% αποδίδεται στο ΕΤΕΡΠΣ (άρθρο 15, 5). Βάσει του 2742/99 η διαχείριση (ή τµήµατα αυτής) ενός προστατευόµενου αντικειµένου ή περιοχής µπορεί να ανατίθεται σε ΑΕΙ, δηµό- 24

25 σια ερευνητικά ιδρύµατα ή άλλα ΝΠ και µη κερδοσκοπικά νοµικά πρόσωπα (περιβαλλοντικές οργανώσεις). Η ανάθεση γίνεται µε σύµβαση διαχείρισης. Για τη συγκεκριµενοποίηση του περιεχοµένου και της διαδικασίας σύναψης αυτών των συµβάσεων απαιτείται ΚΥΑτων Υπουργών Ανάπτυξης, ΠΕΧΩ Ε και Γεωργίας. Στο άρθρο 17, «Συµπλήρωση αρµοδιοτήτων Επιτροπής Φύση 2000» προβλέπεται η ενίσχυση της εν λόγω επιτροπής, η ίδρυση της οποίας περιλαµβάνεται στην ΚΥΑ33318/3028/ , µε την οποία ενσω- µατώνεται στην εθνική νοµοθεσία η Οδηγία 92/43/ΕΟΚ (βλ. κεφ ). Η Επιτροπή θα λειτουργεί ως Εθνική Επιτροπή Προστατευό-µενων Περιοχών, θα παρακολουθεί και θα αξιολογεί την πορεία του εθνικού συστήµατος προστατευόµενων περιοχών ÔÈÓÔÙÈÎ ÓÔÌÔıÂÛ Α. Οδηγία 79/409/ΕΟΚ «Για την προστασία των άγριων πουλιών» H πρώτη σηµαντική κοινοτική οδηγία για τη θεσµοθέτηση περιοχών µε στόχο την προστασία της πανίδας είναι η 79/409/ΕΟΚ «Για την προστασία των άγριων πουλιών». Σκοπός της 79/409 είναι η προστασία των ειδών πουλιών που ζουν φυσικά και σε άγρια κατάσταση στην Ευρώπη. Τα είδη της ευρωπαϊκής ορνιθοπανίδας που περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα Ι της οδηγίας υπόκεινται σε αυστηρό καθεστώς προστασίας. Για την προστασία αυτών των ειδών κάθε κράτος- µέλος µεριµνά κατά της θανάτωσής τους και της καταστροφής των φωλιών και αβγών τους (άρθρο 5). Τα είδη του Παραρτήµατος ΙΙ µπορούν να αποτελούν θήραµα, όπως αυτό ορίζεται από την εθνική νοµοθεσία. Τα είδη του Παραρτήµατος ΙΙ/1 κυνηγιούνται σε όλη την περιοχή εφαρµογής της Οδηγίας. Το παράρτηµα ΙΙ/2 περιλαµβάνει είδη των οποίων το κυνήγι επιτρέπεται µόνο σε συγκεκριµένα κράτη-µέλη. Πολύ σηµαντικό σηµείο της 79/409 (άρθρο 4.1-2) είναι η υποχρέωση των κρατών-µελών να χαρακτηρίζουν ως «Ζώνες Ειδικής Προστασίας» (Special Protection Areas ΖΕΠ) τις πιο κατάλληλες περιοχές που φιλοξενούν πληθυσµούς και οικοτόπους των πουλιών αυτών 25

26 και άλλων µεταναστευτικών ειδών. Μέχρι στιγµής η Ελλάδα έχει χαρακτηρίσει 110 περιοχές ως ΖΕΠ. Όλα τα κράτη-µέλη οφείλουν µε κάθε τρόπο να διασφαλίσουν την προστασία των ΖΕΠ από ρύπανση και κάθε άλλου είδους υποβάθ- µιση που θα επηρεάσει αρνητικά τα πουλιά. Τα µέτρα προστασίας και αποκατάστασης των βιοτόπων και οικοτόπων περιλαµβάνουν κυρίως τη θέσπιση προστατευόµενων περιοχών, την οικολογική διαχείριση των βιοτόπων εντός και εκτός των εκτάσεων αυτών, την ανασύσταση κατεστραµµένων βιοτόπων και τη δηµιουργία νέων. Σε σχέση µε το κυνήγι, η 79/409 προβλέπει ότι αυτό πρέπει να απαγορεύεται κατά τις περιόδους ανατροφής των νεοσσών και, επιπλέον για τα µεταναστευτικά είδη, κατά τις περιόδους µετανάστευσης προς τους τόπους αναπαραγωγής. Την εφαρµογή της 79/409 επιβλέπει η Γενική ιεύθυνση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υποβοηθούµενη από την Επιτροπή για τη Συµµόρφωση µε την Τεχνική και Επιστηµονική Πρόοδο, η οποία πλέον ονοµάζεται Επιτροπή ΟΡΝΙΣ (ORNIS Committee). Στην Ελλάδα την εφαρµογή της 79/409 παρακολουθεί το Υπουργείο Γεωργίας, κυρίως ως προς τα µέτρα προστασίας των πουλιών και, ειδικότερα, ως προς τα θέµατα ρύθµισης του κυνηγιού. Β. Οδηγία 92/43/ΕΟΚ «Για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων...» Οδηγία-κορµός για την προστασία της φύσης είναι η 92/43/ΕΟΚ «Για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας». Η 92/43 ενσωµατώθηκε στο ελληνικό δίκαιο µε ΚΥΑ που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1289/ Με την 92/43 ιδρύεται το ευρωπαϊκό οικολογικό δίκτυο Ειδικών Ζωνών ιατήρησης (Special Areas of Conservation), µε τον τίτλο Natura Πρόκειται για περιοχές οι οποίες φιλοξενούν συγκεκριµένους τύπους οικοτόπων και/ή είδη χλωρίδας και πανίδας που χαρακτηρίζονται ως κοινοτικής σηµασίας. Στόχος της 92/43 είναι η προστασία ή/και αποκατάσταση αυτών των τύπων οικοτόπων και ειδών. 26

27 Για την ίδρυση του δικτύου, κάθε-κράτος µέλος συντάσσει κατάλογο περιοχών. Ο κατάλογος πρέπει να καλύπτει ικανοποιητικά τα είδη και τους τύπους οικοτόπων που αναφέρονται στα παραρτήµατα της Οδηγίας. Στο δίκτυο εντάσσονται και όλες οι ΖΕΠ (βλ. Οδηγία για τα πουλιά). Με σκοπό τη χρηµατοδότηση επιλεγµένων δράσεων για την υλοποίηση του δικτύου Natura 2000, η Επιτροπή έχει σχεδιάσει το χρη- µατοδοτικό µέσο LIFE-Φύση. Η Επιτροπή, µέσω βιογεωγραφικών σεµιναρίων και µε επιστηµονικά κριτήρια, εξετάζει σε συνεργασία µε τα κράτη-µέλη τις εθνικές προτάσεις. Με αυτήν τη διαδικασία θα οριστικοποιηθούν οι εθνικοί κατάλογοι και θα ιδρυθεί το ίκτυο Natura Ο ελληνικός κατάλογος πλέον αποτελείται από 236 περιοχές και καλύπτει περίπου χλµ. 2 (20,6 % της επικράτειας). Την πορεία εφαρµογής της 92/43 επιβλέπει η Γενική ιεύθυνση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συνεπικουρούµενη από την Επιτροπή για τους Οικοτόπους (Habitats Committee). Αρµόδιος εθνικός φορέας είναι το ΥΠΕΧΩ Ε και, πιο συγκεκριµένα, το Τµήµα ιαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος. Σηµαντικό θεσµικό ρόλο στο συντονισµό και στην αξιολόγηση των δράσεων που αφορούν στην εφαρ- µογή της Οδηγίας στην Ελλάδα έχει επίσης η Επιτροπή Φύση ÈÂıÓ ÓÔÌÔıÂÛ Α. Συνθήκη Ραµσάρ Σηµαντική για την προστασία των υγροτόπων είναι η Συνθήκη Ραµσάρ, η οποία υπογράφηκε στο Ιράν το Η συνθήκη επικυρώθηκε από την Ελλάδα το 1974 και προέβλεπε την οριοθέτηση Υγροτόπων ιεθνούς Σηµασίας. Έτσι ορίστηκαν οι 10 ελληνικοί υγρότοποι Ραµσάρ 3. Η συµφωνία προέβλεπε επίσης την ακριβή οριοθέτηση των υγροτόπων Ραµσάρ, τη σύνταξη διαχειριστικών σχεδίων και την προστασία των οικοσυστηµάτων και της ορνιθοπανίδας τους. Στην εξέλιξή της η Συνθήκη Ραµσάρ ζητά τη «συνετή χρήση των υγροτόπων» (wise use of wetlands), κάτι που περιλαµβάνει όλους τους 3 ÏÙ Œ ÚÔ, Ï ÌÓË µèûùˆó, ÏÈÌÓÔı Ï ÛÛ fiúùô ÁÔ, Ï ÌÓË πûì Ú (ªËÙÚÈÎÔ ) Î È ÏÈÌÓÔı Ï ÛÛ ÙË Ú ÎË (appleâúèï Ì ÓÂÙ È ÙÔ ÏÙ ÛÙÔ ), Ï ÌÓ µfiï Ë Î È ÁÎ, ÂÚÎ ÓË, ÏÙ ÍÈÔ - Ô - ÏÈ ÎÌÔÓ Î È Ï Î ÙÚÔ, Ì Ú ÎÈÎfi fiïappleô, ÏÈÌÓÔı Ï Û- Û ªÂÛÔÏÔÁÁ Ô - ÈÙˆÏÈÎÔ Î È ÂÎ Ô- Ï ÂÏÒÔ, ÏÈÌÓÔı Ï ÛÛ ÔÙ Ô, ªÈÎÚ Ú Ûapple. 27

28 υγροτόπους µιας χώρας, ανεξάρτητα από το αν είναι διεθνείς ή όχι. Με στόχο την οµοιογενή εφαρµογή της Συνθήκης έχουν εκδοθεί οδηγίες για τη «συνετή διαχείριση των υγροτόπων» (wise use guidelines). Η ίδια η Συνθήκη Ραµσάρ δεν διαθέτει όργανο για την επιβολή κυρώσεων. Αυτή καθίσταται δυνατή µέσα από το εθνικό νοµικό σύστηµα και αποτελεί υποχρέωση της κάθε χώρας. π π 1.1. ñ ÎÙ Ô appleúôûù Ù fiìâóˆó appleâúèô ÒÓ Natura 2000 Ô ÎÙ Ô Natura 2000 È Ú ÂÙ È ÛÂÈ ÙË ËÁ 92/43/ «È ÙË È Ù ÚËÛË ÙˆÓ Ê ÛÈÎÒÓ ÔÈÎÔÙfiappleˆÓ Î ıò Î È ÙË ÁÚÈ apple Ó Î È Ïˆ- Ú». Ùfi Ô ÙË ËÁ Â Ó È Ó Û Ì ÏÂÈ ÛÙË È ÛÊ ÏÈÛË ÙË appleúô- ÛÙ Û ÙË ÁÚÈ ÏˆÚ Î È apple Ó Î È ÙˆÓ Ê ÛÈÎÒÓ ÔÈÎÔÙfiappleˆÓ ÙË Úˆapple Î ŒÓˆÛË. ŒÙÛÈ, ÛÂ Û Ó ÛÌfi Ì ÙËÓ ËÁ 79/409/ «È Ù appleô ÏÈ», Ë ËÁ ÁÈ ÙÔ ÔÈÎÔÙfiappleÔ appleôûîôappleâ ÛÙË ËÌÈÔ ÚÁ ÂÓfi Û ÓÂÎÙÈÎÔ ÔÈÎÔÏÔÁÈÎÔ ÈÎÙ Ô appleúôûù Ù fiìâóˆó appleâúèô ÒÓ, Ì Û applefi ÙÔ ÔappleÔ Ô ÂappleÈÙ Á ÓÂÙ È Ë appleúôûù Û Î È È Â ÚÈÛË ÙˆÓ ÂÈ ÒÓ ÏˆÚ Î È apple Ó Î È ÙˆÓ Ù appleˆó ÔÈÎÔÙfiappleˆÓ appleô appleâúèï Ì ÓÔÓÙ È ÛÙ Ú Ú- Ù Ì Ù π Î È ππ. Ú ÛË ÙÔ ÈÎÙ Ô Â Ó È appleôù ÏÂÛÌ appleôï ÚÔÓˆÓ appleúôûapple ıâèòó ÙˆÓ Î ÂÚÓ ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÎÚ ÙÒÓ-ÌÂÏÒÓ ÙË Úˆapple Î ŒÓˆÛË, ÙˆÓ Î Ë- Ì ÎÒÓ ÊÔÚ ˆÓ, ÙˆÓ appleâúè ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ÔÚÁ ÓÒÛÂˆÓ Î È ÙˆÓ appleôïèùòó. ÙË- Ú ÂÙ È ÛÙÈ ÎÔÈÓÔÙÈÎ ËÁ  ÁÈ ÙÔ ÔÈÎÔÙfiappleÔ (92/43/ ) Î È ÁÈ Ù appleô ÏÈ (79/409/ ). ËÁ ÁÈ ÙÔ ÔÈÎÔÙfiappleÔ ÛÙÔ Â ÂÈ ÛÙËÓ appleúôûù Û Û ÁÎÂÎÚÈÌ ÓˆÓ ÂÓ È ÈÙËÌ ÙˆÓ, ÏÏ Î È ÂÈ ÒÓ ÏˆÚ Î È apple Ó appleô Ô Ó ÍÈÔÏÔÁËı ˆ ÛËÌ ÓÙÈÎ Û  ڈapple Îfi Âapple appleâ Ô. ÏÏ ÂÈ appleúôùâ ÓÂÈ 236 appleâúèô ÁÈ ÓÙ ÍË ÛÙÔ ÎÙ Ô, appleô ÙÛÈ Î Ï - appleùâè ÙÔ 20,6% ÙË ÂappleÈÎÚ ÙÂÈ. Ô appleôûôûùfi Ùfi Ûˆ Ó ÎÔ ÁÂÙ È ÈÎ - ÓÔappleÔÈËÙÈÎfi, ÎfiÌË Î È appleâú ÔÏÈÎfi, ÁÈ ÌÈ ÌÈÎÚ ÒÚ fiappleˆ Ë ÏÏ. Ó È fiìˆ Û ÁÎÚ ÛÈÌÔ Ì Ùfi ÏÏˆÓ ˆÚÒÓ (apple.. πûapple Ó, ÔÚÙÔÁ Ï, Ó ) Î È, ÂappleÈappleÏ ÔÓ, ÓÙ Ó ÎÏ Î ÙÈ appleô Ï ÁÔÈ ÁÓˆÚ Ô Ó ÙË ÛËÌ ÓÙÈ- ÎfiÙ ÙË ÔÈÎÔÏÔÁÈÎ Í ÙË ÒÚ Ì. ÓÙ ÍË ÌÈ appleâúèô ÛÙÔ ÎÙ Ô Natura 2000 ÂÓ appleôîïâ ÂÈ ÙËÓ Ó - appleù ÍË, fiù Ó Ù ÂÓ ÂappleÈ Ú ÚÓËÙÈÎ ÛÙÈ ÔÈÎÔÏÔÁÈÎ ÙË Í Â. Ó 28

29 Ù ıâù È ÙÔ ÂÚÒÙËÌ ÙÈ ÂappleÈÙÚ appleâù È Î È ÙÈ apple ÁÔÚ ÂÙ È Û ÌÈ appleâúèô ÙÔ ÈÎÙ Ô. apple ÓÙËÛË ÂÓ Â Ó È ÙfiÛÔ Â ÎÔÏË, Î ıò ÂÓ apple Ú ÂÈ Ó Û ÁÎÂÎÚÈÌ ÓÔ Î Ù ÏÔÁÔ Ú ÛÂˆÓ appleô Ó ÂappleÈÙÚ appleôóù È Ó apple ÁÔ- Ú ÔÓÙ È ÛÙÈ Û ÁÎÂÎÚÈÌ Ó appleâúèô. Ú appleâè Ó appleúôëáëıâ ÂÎÙ ÌËÛË ÙË ÔÈÎÔÏÔÁÈÎ Î Ù ÛÙ ÛË Î È ÙˆÓ ÍÈÒÓ ÙÔ ÂÎ ÛÙÔÙÂ Ê ÛÈÎÔ ÒÚÔ, ÒÛÙÂ Ó ÌappleÔÚÂ Ó appleôïôáèûùâ Ë Ó ÌÂÓfiÌÂÓË Âapple appleùˆûë ÙÔ Î ıâ ÚÁÔ. ÙÈ appleâúèô Natura ÂappleÈÙÚ appleôóù È ÚÁ Î È Ú ÛÙËÚÈfiÙËÙ appleô ÂÓ ı ÁÔ Ó Ù È È ÙÂÚ ÔÈÎÔÏÔÁÈÎ ÛÙÔÈ Â (ÔÈÎÔÙfiappleÔ Î È Â Ë) ÁÈ Ù ÔappleÔ Ë appleâúèô ÎÚ ıëîâ appleúôûù Ù Ù, ÙÔ Ï ÈÛÙÔÓ, apple ÚÔ ÛÈ Ô Ó Û Ì Ùfi- ÙËÙ Ì Ù. ÙÈ Ù ÙÔÈÔ appleú ÎÙÈÎ ÛËÌ ÓÂÈ appleˆ Û appleôïï appleâúèappleùòûâè Ó ÚÁÔ appleô appleèı ÓÒ Ó ÌËÓ ÂappleÈÙÚ appleâ Û ÌÈ appleâúèô ÙÔ ÈÎÙ Ô Natura 2000 Ó ÌappleÔÚÂ Ó ÂappleÈÙÚ appleâ Û ÌÈ ÏÏË appleâúèô, Î ıò ÂΠ ı appleô- ıì ÂÈ Ù appleúôûù Ù fiìâó Â Ë ÙÔ ÔÈÎÔÙfiappleÔ. ÚfiÛÊ Ù Ë Úˆapple Î appleèùúôapple ÂÍ ˆÛÂ Ô ËÁfi ÂÚÌËÓ ÙÔ ÚıÚÔ 6 4 ÙË ËÁ (appleô Ó Ê ÚÂÙ È ÛÙË Û Ì ÙfiÙËÙ ÚÁˆÓ Î È Ú ÛÙËÚÈÔÙ ÙˆÓ Ì ÙÈ Ú appleúôûù Û ÙˆÓ appleâúèô ÒÓ Natura 2000), ÒÛÙ ÔÈ ÚÌfi È ÂıÓÈÎ Ú Ó Î ÙÔÚıÒÛÔ Ó Ó ÂÊ ÚÌfiÛÔ Ó ÌÂ Û ÂÙÈÎ ÔÌÔÈÔÁ ÓÂÈ Î È Û ÓÔ ÙËÓ ËÁ. Ô ÎÙ Ô Natura 2000 appleôùâïâ ÌÂÁ ÏË Â Î ÈÚ appleúôòıëûë Ó ˆÓ appleúô- Ù appleˆó Ó appleù ÍË, appleô Û ÔÓÙ È ÛÙËÓ appleúôûù Û ÙÔ Ê ÛÈÎÔ appleâúè Ï- ÏÔÓÙÔ Î È ÛÙÔ Â Ô Ó ÛÙË ÂÏÙ ˆÛË ÙË appleôèfiùëù ˆ ÙÔ ÓÙfiappleÈÔ appleïëı ÛÌÔ, ÛÂ Û Ó ÛÌfi Ì ÙË È Ù ÚËÛË appleôî Ù ÛÙ ÛË ÙˆÓ ÂÈ È- ÎÒÓ ÔÈÎÔÏÔÁÈÎÒÓ ÍÈÒÓ ÙˆÓ appleâúèô ÒÓ ÙÒÓ. ÚÎÂÙ Â Ó È Ù apple Ú Â Á- Ì Ù, ÙfiÛÔ applefi ÙËÓ ÏÏ fiûô Î È applefi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, Û ÌÊˆÓ Ì ٠ÔappleÔ appleâúèô ÙÔ ÈÎÙ Ô Ô Ó Ó appleù ıâ appleúô fiêâïô ÙË ÙÔappleÈÎ ÔÈÎÔ- ÓÔÌ, ÂappleÈÙ Á ÓÔÓÙ Ù Ùfi ÚÔÓ ÙË È Ù ÚËÛË ÙˆÓ È È ÙÂÚˆÓ ÔÈÎÔ- ÏÔÁÈÎÒÓ ÍÈÒÓ ÙÔ. 4 ÔÓ Ô ËÁfi ÂÚÌËÓ ÌappleÔÚ ÙÂ Ó ÙÔÓ Ú Ù ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ È ı ÓÛË: comm/environment/ nature/natura_articles.htm 29

30 1.3. ª ƒπ ø : À ø ªπ ƒ À ª ƒπ à À µ ø ƒπ π Àª À π À Η θαλάσσια χελώνα Caretta caretta περιλαµβάνεται στα είδη πανίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απειλούνται µε εξαφάνιση. Η προστασία του είδους και των βιοτόπων του θεωρείται προτεραιότητα από την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ. Επίσης, η θαλάσσια χελώνα τυγχάνει απόλυτης προστασίας και από την εθνική νοµοθεσία. Σηµαντικότερος βιότοπος ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας στην Ευρώπη είναι ο κόλπος Λαγανά στη Ζάκυνθο. Η θεσµική προστασία αυτής της περιοχής και η ρύθµιση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων κρίθηκαν απαραίτητες προϋποθέσεις για τη µακροπρόθεσµη προστασία του είδους. Έτσι, ήδη από τα µέσα της δεκαετίας του 1980 και παρά τη γενικότερη άρνηση αποδοχής των µέτρων προστασίας από την τοπική κοινωνία, θεσµοθετήθηκαν µέτρα ρύθµισης των ανθρώπινων δραστηριοτήτων (Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου, απαγόρευση της πρόσβασης στις παραλίες µετά τη δύση του ήλιου, έλεγχος της ναυσιπλοΐας κ.ά.). Με δεδοµένη την ασχεδίαστη και ανεξέλεγκτη τουριστική ανάπτυξη αυτής της περιοχής της Ζακύνθου, κατάσταση που επέφερε την οικολογική υποβάθµιση σηµαντικού µέρους του βιοτόπου, η µη αναστρέψιµη υποβάθµιση των τελευταίων παραλιών ωοτοκίας της χελώνας ήταν θέµα ελάχιστου χρόνου. Οι προστατευτικές διατάξεις και οι ρυθµίσεις των ανθρώπινων δραστηριοτήτων έφεραν αποτέλεσµα: οι τελευταίες έξι παραλίες ωοτοκίας υπόκεινται σε καθεστώς προστασίας και φιλοξενούν τον σηµαντικότερο αριθµό φωλιών σε ολόκληρη τη Μεσόγειο. Πολύ σηµαντική εξέλιξη αποτέλεσε η αγορά από την περιβαλλοντική οργάνωση WWF Ελλάς 327 στρεµµάτων γης που περιβάλλει τα Σεκάνια, τη σηµαντικότερη από τις έξι παραλίες ωοτοκίας του Λαγανά. Μέσα από την αγορά αυτής της έκτασης, που κατέ- 30

31 στη δυνατή µε την οικονοµική συµβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χιλιάδων µελών της οργάνωσης, διασφαλίστηκε η περιοχή και αποτράπηκε η εκµετάλλευση για τουριστικούς ή οικιστικούς λόγους. Το 1999 ιδρύθηκε το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου (ΕΘΠΖ) µε Προεδρικό ιάταγµα (ΦΕΚ 960 / ). Πυρήνας του ΕΘΠΖ, δηλαδή Ζώνη Α1 απόλυτης προστασίας, είναι τα Σεκάνια, όπου επιτρέπεται µόνο επιστηµονική δραστηριότητα µε σκοπό την προστασία και οικολογική διαχείριση της περιοχής. Το σύνολο των προστατευτικών διατάξεων και οι ρυθµίσεις των ανθρώπινων δραστηριοτήτων που διέπουν το ΕΘΠΖ αποτελούν εγγύηση για µακροπρόθεσµη διατήρηση και διαχείριση του σηµαντικού αυτού βιοτόπου της θαλάσσιας χελώνας. π π 1.2. ñ Ó Î ÈÛ Ô Û ÓÔÌÔıÂÛ ÁÈ ÙÈ appleúôûù Ù fiìâóâ appleâúèô ( applefi ÙÔ 1986) 1. fiìô 1650/1986 «È ÙËÓ appleúôûù Û ÙÔ appleâúè ÏÏÔÓÙÔ» 2. À º 854/ «Ã Ú ÎÙËÚÈÛÌfi ÙˆÓ ÁÚÔ ÈÔÙfiappleˆÓ ÏÙ ÛÙÔ, ÌÓË µèûùˆó, ÌÓË πûì Ú Î È ÙË Â Ú ÙÂÚË appleâúèô- ÙÔ ˆ ÚÎÔ» 3. fiìô 2637/1998 «ÛÙ ÛË ÚÁ ÓÈÛÌÔ ÈÛÙÔappleÔ ËÛË Î È ÏÏÂ È Ù ÍÂÈ» 4. À º 1289/ «ıôúèûìfi Ì ÙÚˆÓ Î È È ÈÎ ÛÈÒÓ ÁÈ ÙË È Ù ÚËÛË ÙˆÓ Ê ÛÈÎÒÓ ÔÈÎÔÙfiappleˆÓ (ÂÓ È ÈÙËÌ ÙˆÓ) Î ıò Î È ÙË ÁÚÈ apple Ó Î È ÏˆÚ» 5. fiìô 2742/1999 «ÃˆÚÔÙ ÍÈÎfi Û Â È ÛÌfi Î È ÂÈÊfiÚÔ Ó appleù ÍË...» 6. ÚÔ ÚÈÎfi È Ù ÁÌ º 906 / «Ã Ú ÎÙËÚÈÛÌfi ÂÚ- Û ˆÓ Î È ı Ï ÛÛÈˆÓ appleâúèô ÒÓ ÙÔ ÎfiÏappleÔ Á Ó Î È ÙˆÓ Ó ÛˆÓ ÙÚÔÊ ˆÓ ˆ ıóèîô Ï ÛÛÈÔ ÚÎÔ» 7. À ÁÈ ÙÔÓ Î ıôúèûìfi ÚÈıÌÔ ÌÂÏÒÓ ÙˆÓ ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ Û Ì Ô Ï ˆÓ appleúôûù Ù fiìâóˆó appleâúèô ÒÓ º 126/ Î È º 140/

32 π π 1.3. ñ EÚÁ Ï ÁÈ ÙË ÓÔÌÈÎ appleúôûù Û ÌÈ ÔÈÎÔÏÔÁÈÎ ÛËÌ ÓÙÈÎ appleâúèô Ô appleúòùô Ì ÁÈ ÙËÓ appleúôûù Û ÌÈ appleâúèô Ì ÂappleÈÛÙËÌÔÓÈÎ ÙÂÎÌË- ÚÈˆÌ ÓË ÔÈÎÔÏÔÁÈÎ Í Â Ó È Ë Î ÙÔ ÚˆÛË ÓÔÌÈÎÔ appleï ÈÛ Ô appleúôûù - Û. Î ÚÈfiÙÂÚ ÂÚÁ Ï appleô appleúôûê ÚÂÈ Ë ÂÏÏËÓÈÎ ÓÔÌÔıÂÛ Â Ó È Ù ÂÍ : Àapple ÁˆÁ Û ÌÈ applefi ÙÈ Î ÙËÁÔÚ Â ÙÔ. 1650/1986 Ã Ú ÎÙËÚÈÛÌfi ÂÓfi ÒÚÔ ˆ «ÂÚÈÔ ÔÈÓÔÙÈÎ ËÌ Û» ( ÛÂÈ ÙË ËÁ 92/43 ) ˆ «ÒÓË È ÈÎ ÚÔÛÙ Û» ( ÛÂÈ ÙË ËÁ 79/409/ ) Î È ÓÙ ÍË ÛÙÔ ÎÙ Ô Natura 2000 ËÌÈÔ ÚÁ Ù Ê Á Ô ÕÁÚÈ ˆ Ë Î Ú Í ÙÔ Á ÓÂÙ È applefi ÙÔ ÀappleÔ ÚÁÂ Ô ÂˆÚÁ ÛÂÈ ÙÔ fiìô 2637/1998 ËÌÈÔ ÚÁ ÒÓË ÈÎÈÛÙÈÎÔ Ï Á Ô ( ) ÛÂÈ ÙÔ «ÈÎÈÛÙÈÎÔ fiìô» 1337/

33 π π 1.4. ñ EÚÁ Ï ÁÈ ÙË È Â ÚÈÛË ÌÈ appleúôûù Ù fiìâóë appleâúèô Î ÙÔ ÚˆÛË ÓÔÌÈÎÔ appleï ÈÛ Ô Â Ó È Û ÁÔ Ú ÙÔ appleúòùô Î È ÛÈÎfi Ì ÁÈ ÙËÓ appleúôûù Û ÌÈ ÔÈÎÔÏÔÁÈÎ ÛËÌ ÓÙÈÎ appleâúèô. ÂÓÂÚÁfi fiìˆ È Â ÚÈÛË Î È ÈÔ ÎËÛ ÙË Â Ó È apple Ú ÙËÙË ÁÈ ÙËÓ Ô ÛÈ ÛÙÈÎ appleúôûù - Û ÙË. Ô ÈÛ ÔÓ ıâûìèîfi appleï ÛÈÔ Î È Ë appleú ÎÙÈÎ ÂÌappleÂÈÚ appleúôûê ÚÔ Ó Ù ÂÍ ÂÚÁ ÏÂ È Â ÚÈÛË ÌÈ appleúôûù Ù fiìâóë appleâúèô : ËÌÈÔ ÚÁ ÊÔÚ È Â ÚÈÛË ( ÛÂÈ ÙÔ. 2742/1999) Ó Ë Û Ì ÛË È Â ÚÈÛË Ì ÊÔÚ (apple.. appleâúè ÏÏÔÓÙÈÎ ÔÚÁ - ÓÒÛÂÈ apple ÓÂappleÈÛÙ ÌÈ ) appleô ÌappleÔÚÂ Ó Ó Ï ÂÈ ÙË È Â ÚÈÛË ÙË appleâúèô- ( ÛÂÈ ÙÔ. 2742/1999) Ú ÛÙËÚÈÔappleÔ ËÛË ÙˆÓ ÔÈΠˆÓ appleâúèêâúâèòó Î È ÁÈ Û Â È ÛÌfi Ú ÛÂˆÓ Ú Ó, appleúôûù Û, È Â ÚÈÛË Î È ÔÈÎÔÙÔ ÚÈÛÙÈÎ Ó - appleù ÍË ÂÓÙfi ÙˆÓ appleúôûù Ù fiìâóˆó appleâúèô ÒÓ ÈÎ ÈÔ ÔÛ ÙÔ. 33

34 34

35 º π 2 Οι προστατευόµενες περιοχές τον 21 ο αιώνα: H πορεία από τα περιφραγµένα καταφύγια στην αρµονική συνύπαρξη ανθρώπου και φύσης Π. MΑΡΑΓΚΟΥ 35

36 2.1. π π π ªπ ƒ À ª ƒπ Ã ; 5 ÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎ ÓÔÌÔıÂÛ Ó ÁÓˆÚ ÔÓÙ È 5 Î ÙËÁÔÚ Â ( Ï. ÎÂÊ. 1, ÛÂÏ. 22). Μια περιοχή ορίζεται ως προστατευόµενη µε στόχο να διατηρηθεί ο τοπικός βιολογικός πλούτος και να διαφυλαχθούν οι φυσικοί πόροι (νερό, αέρας, έδαφος κ.ά.). Ο ορισµός της προστατευόµενης περιοχής σύµφωνα µε την IUCN δίνεται στο κεφ. 1 (σελ. 19). Αντίστοιχα, αν και όχι µε τόση σαφήνεια, στη Σύµβαση για τη Βιοποικιλότητα αναφέρεται ότι ως προστατευόµενη περιοχή ορίζεται µια: Γεωγραφικά διακριτή περιοχή η οποία θεσµοθετείται ή ρυθµίζεται και γίνεται αντικείµενο διαχείρισης µε σκοπό την επίτευξη συγκεκρι- µένων στόχων διατήρησης. Μέσα από αυτούς τους ορισµούς φαίνεται ότι ο βασικός στόχος της θεσµοθέτησης και διαχείρισης µιας προστατευόµενης περιοχής είναι η διατήρηση της βιοποικιλότητας και της αναγνωρισµένης οικολογικής της αξίας. Η σηµασία µιας τέτοιας περιοχής αποφασίζεται βάσει αντικειµενικών και κωδικοποιηµένων επιστηµονικών κριτηρίων που περιγράφονται στο εκάστοτε νοµικό πλαίσιο της κάθε χώρας. Το πλαίσιο αυτό µπορεί να ποικίλλει, ανάλογα µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής 5, πάντα όµως έχει ως γνώµονα την προστασία των αναγνωρισµένων οικολογικών αξιών της. Οι προστατευόµενες περιοχές είναι ένας απαραίτητος θεσµός, προκειµένου να προστατευθεί και να διατηρηθεί η βιολογική ποικιλότητα. Η έµφαση όµως στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και στην ιδιαίτερη οικολογική σηµασία των προστατευόµενων περιοχών είχε ως αποτέλεσµα πολλοί και για πολλά χρόνια να θεωρούν ότι η αξία αυτών των περιοχών περιοριζόταν σε ό,τι αφηρηµένα αποκαλούµε «φύση». Αναγνωριζόταν, βέβαια, η συµβολή τους στη συναισθηµατική και ψυχολογική υγεία όσων τις επισκέπτονταν, όπως και η ηθική υποχρέωση της προστασίας του περιβάλλοντος ως ενός αγαθού το οποίο οφείλουµε να κληροδοτήσουµε στα παιδιά µας, αλλά αντιµετωπίζονταν ως κάτι µάλλον άσχετο και αποµακρυσµένο από την καθη- µερινότητα των ανθρώπων. 36

37 π π 2.1. ñ BÈÔÏÔÁÈÎ appleôèîèïfiùëù ÈÔappleÔÈÎÈÏfiÙËÙ Â Ó È ÙÔ Û ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÁÔÓÈ ˆÓ, ÂÈ ÒÓ Î È ÔÈÎÔÛ ÛÙË- Ì ÙˆÓ ÌÈ appleâúèô. ÚfiÎÂÈÙ È ÁÈ ÌÈ ÓÓÔÈ ÙfiÛÔ appleï ÙÈ appleô appleôïïô Û ÁÁÚ Ê ÙË ıâˆúô Ó Û ÓÒÓ ÌË ÙË «Ê ÛË» ÎfiÌË Î È ÙË «ˆ»! È Ù fiìˆ Â Ó È ÛËÌ ÓÙÈÎfi Ó appleúôûù Ù ÛÔ Ì ÙË ÈÔappleÔÈÎÈÏfiÙËÙ ; appleâè Â Ó È ÛÎÔÏÔ ( Ì appleˆ Ó ÙÔ;) Ó appleôê Û ÛÔ Ì appleôèô ÛÙÔÈ Â Ô ( ÔÌ, Û ÓıÂÛË ÏÂÈÙÔ ÚÁ ) appleôèô Âapple appleâ Ô (ÁÔÓ È, Â Ë ÔÈÎÔÛ ÛÙ Ì Ù ) Â Ó È ÙÔ appleèô ÛËÌ ÓÙÈÎfi. appleèappleï ÔÓ, fiï Ù Ù ÛÙÔÈ Â Î È Ù Âapple appleâ Â Ó È ÏÏËÏ Ó ÂÙ, ÙÛÈ ÒÛÙ ÔÈ ÏÏ Á ÛÙÔ Ó Ó appleúôî ÏÔ Ó appleèı Ó Î Ù È- ÁÈÛÙÈÎ ÏÏ Á Î È ÛÙÔ ÏÏÔ. Ô Î ı Ó applefi Ù Ù ÈÂÚ Ú ÈÎ Âapple appleâ ÓÙÈÛÙÔÈ Â ÛÂ È ÊÔÚÂÙÈÎ appleù - ÙË ˆ Î È, ÂappleÔÌ Óˆ, Î Ù ÁÚ ÊÂÙ È Î È ÌÂÙÚÈ Ù È ÌÂ È ÊÔÚÂÙÈÎfi ÙÚfiappleÔ applefi ÙÔ ÂappleÈÛÙ ÌÔÓÂ. Στην πραγµατικότητα όµως, και αυτό γίνεται ολοένα και πιο αντιληπτό όσο περνούν τα χρόνια, η αξία αυτών των περιοχών για τον άνθρωπο είναι πολλαπλή, γιατί και ο ρόλος τους είναι πολυσύνθετος. Πέρα από τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, η ύπαρξη προστατευόµενων περιοχών διασφαλίζει την απρόσκοπτη συνέχεια βασικών οικολογικών διεργασιών, όπως είναι, για παράδειγµα, ο κύκλος του νερού. Συντελούν, επίσης, στη συγκράτηση των εδαφών, στην αντι- µετώπιση της ρύπανσης, στη σταθερότητα του µικροκλίµατος κλπ. 37

38 6 ÙËÓ ÚÒappleË, Î È Ê ÛÈÎ Î È ÛÙËÓ ÏÏ, ÏfiÁˆ ÙÔ appleâúèôúèûì ÓÔ ÒÚÔ ÏÏ Î È ÙË Ì ÎÚ ˆÓË ÓıÚÒappleÈÓË apple ÚÔ Û, ÂÓ Û Ó ÓÙ Ì ÂÓÙÂÏÒ apple Úı Ó appleâúèô, Ù ËÏ appleô ÛÙÈ appleâúèáú - ÊÔÓÙ È Ì ÙÔÓ fiúô "wilderness". Είναι ακόµα σηµαντικές για την προστασία συγκεκριµένων φυσικών και πολιτιστικών χαρακτηριστικών, για τη διατήρηση πολιτιστικών και παραδοσιακών στοιχείων. Άλλωστε, τουλάχιστον στην Ευρώπη 6 και ιδιαίτερα στην Ελλάδα, ιστορικά οι ανθρώπινες δραστηριότητες είχαν για εκατοντάδες χρόνια συνυπάρξει µε το φυσικό περιβάλλον, συµβάλλοντας στη διαµόρφωσή του. Εάν θεσµοθετηθούν σωστά και γίνουν αντικείµενο συνετής διαχείρισης, τα οφέλη τους διευρύνονται, στηρίζουν µια ζωντανή κοινωνία που ωφελεί τη φύση και ωφελείται από την προστασία της και τονώνουν την τοπική οικονοµία. Τέλος, πρόκειται για περιοχές οι οποίες παρέχουν εξαιρετικές δυνατότητες για περιβαλλοντική εκπαίδευση, αναψυχή, τουρισµό και επιστηµονική έρευνα. 38

Πίνακες και ερµάρια. διανοµής. ƒ 2010. Plexo 3 στεγανοί πίνακες από 2 έως 72 στοιχεία (σ. 59) Practibox χωνευτοί πίνακες από 6 έως 36 τοιχεία (σ.

Πίνακες και ερµάρια. διανοµής. ƒ 2010. Plexo 3 στεγανοί πίνακες από 2 έως 72 στοιχεία (σ. 59) Practibox χωνευτοί πίνακες από 6 έως 36 τοιχεία (σ. χωνευτοί σ. 56 Nedbox χωνευτοί από 12 έως 56 στοιχεία σ. 58 από 1 έως 6 στοιχεία σ. 62 XL 3 160 από 48 έως 144 στοιχεία και ερµάρια διανοµής ισχύος XL 3 σ. 68 Ράγες, πλάτες στήριξης και µετώπες σ. 77 0

Διαβάστε περισσότερα

(ON THE JOB TRAINING) ΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ «ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΕΠΙΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ /

(ON THE JOB TRAINING) ΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ «ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΕΠΙΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ / Επαγγελµατικό προφίλ: ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΡΟΦΩΝ (ΟΡΟΦΟΚΟΜΟΣ) Επίπεδο: 2 εξιότητες Θέµατα Συνδεδεµένες δεξιότητες C1 ΗΓΕΙΤΑΙ, ΕΠΙΒΛΕΠΕΙ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΖΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

www.infosociety.gr www.hellaskps.gr www.observatory.gr www.ependyseis.gr www.e-oikonomia.gr www.kep.gov.gr www.culture.gr www.edet.

www.infosociety.gr www.hellaskps.gr www.observatory.gr www.ependyseis.gr www.e-oikonomia.gr www.kep.gov.gr www.culture.gr www.edet. www.infosociety.gr www.hellaskps.gr www.observatory.gr www.ependyseis.gr www.e-oikonomia.gr www.kep.gov.gr www.culture.gr www.edet.gr www.ebusinessforum.gr www.sch.gr www.ika.gr www.ekt.gr www.ktpae.gr

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενες Περιοχές: Διαχείριση- Φορείς

Προστατευόμενες Περιοχές: Διαχείριση- Φορείς Προστατευόμενες Περιοχές: Διαχείριση- Φορείς Παπαδημητρίου Δότη Δρ. Βιολόγος Το χρονικό των Προστατευόμενων Περιοχών Ινδία, 2000 χρόνια πριν: Περιοχές ελεύθερες με στόχο την προστασία των φυσικών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

º πo 2: À ª π Ã πƒπ OπO π π ª ƒπø

º πo 2: À ª π Ã πƒπ OπO π π ª ƒπø º πo 2: À ª π Ã πƒπ OπO π π ª ƒπø Η βασική απαίτηση για ένα σύστηµα διαχείρισης ποιότητας είναι ότι ο οργανισµός θα πρέπει να προσδιορίσει και να διαχειριστεί την οικογένεια των απαραίτητων διεργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟ ΟΧΗΣ ΥΠΟ ΟΧΗ C10 ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ C11 ΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΩΜΑΤΙΩΝ C9 ΑΦΙΞΕΙΣ C8 ΦΡΟΝΤΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟ ΟΧΗ

ΥΠΟ ΟΧΗΣ ΥΠΟ ΟΧΗ C10 ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ C11 ΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΩΜΑΤΙΩΝ C9 ΑΦΙΞΕΙΣ C8 ΦΡΟΝΤΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟ ΟΧΗ Επαγγελµατικό Προφίλ: ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΙΚΡΟΥ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟΥ Επίπεδο: 3 Ικανότητες Θέµατα C1 ΣΧΕ ΙΑΖΕΙ M2 Συνδεδεµένες δεδιότητες M1 ιοίκηση ξενοδοχείου C1 Βασικές εφαρµογές ηλεκτρονικών υπολογιστών C2 ΕΠΙΒΛΕΠΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον

Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον Δρ. Δρ. MSc Νίκη Ευελπίδου, ΕΚΠΑ Για την πιο αποτελεσματική χωροταξική απεικόνιση αλλά κυρίως για τη βέλτιστη διοίκηση και διαχείριση του Πάρκου,

Διαβάστε περισσότερα

ISBN 960-431-204-9. K ıâ ÁÓ ÛÈÔ ÓÙ Ù appleô appleôáú ÊÂÙ È applefi ÙÔÓ Û ÁÁÚ Ê Â ÙÂÚË Î ÔÛË 1993

ISBN 960-431-204-9. K ıâ ÁÓ ÛÈÔ ÓÙ Ù appleô appleôáú ÊÂÙ È applefi ÙÔÓ Û ÁÁÚ Ê Â ÙÂÚË Î ÔÛË 1993 2 K ıâ ÁÓ ÛÈÔ ÓÙ Ù appleô appleôáú ÊÂÙ È applefi ÙÔÓ Û ÁÁÚ Ê Â ÙÂÚË Î ÔÛË 1993 Copyright 1989, 1993,. ËÌËÙÚÔappleÔ ÏÔ - æˆìôappleô ÏÔ ISBN 960-431-204-9 Φωτοστοιχειοθεσία-Eκτ πωση: Bι λιοπωλείο: Π. ZHTH

Διαβάστε περισσότερα

kefalaio 1_2 26-07-06 18:22 Page 7 Eισαγωγή

kefalaio 1_2 26-07-06 18:22 Page 7 Eισαγωγή kefalaio 1_2 26-07-06 18:22 Page 7 Eισαγωγή kefalaio 1_2 26-07-06 18:22 Page 8 8 kefalaio 1_2 26-07-06 18:22 Page 9 1. È Ù Î È appleò ÌÂÏÂÙÔ ÌÂ ÙËÓ πûùôú ÙÔ Ì ıëì Ùfi ı appleïëúôêôúëıô ÌÂ: τι είναι η Ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί Πλαίσιο; Οι διακρίσεις μας!

Γιατί Πλαίσιο; Οι διακρίσεις μας! ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Γιατί Πλαίσιο; 1. Ασυναγώνιστη υποστήριξη. Service Η/Υ μέσα σε 4 ώρες σε 20 σημεία στην Ελλάδα. 12ωρη δωρεάν τηλεφωνική υποστήριξη. Συναρμολόγηση Η/Υ στα μέτρα σας. ιαρκής αναβάθμιση Η/Υ 4ωρη

Διαβάστε περισσότερα

Yπεύθυνη και συνεπής

Yπεύθυνη και συνεπής Π ε λ ά τ η ς, Π ο ι ό τ η τ α, Έ ρ ε υ ν α, Α ν ά π τ υ ξ η Yπεύθυνη και συνεπής Καινοτομία Yψηλή προστιθέμενη αξία Aνάπτυξη ανθρωπίνου δυναμικού Ο σεβασμός στο περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ STANDARD

ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ STANDARD ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ STANDARD Με προσυναρμολογημένο πολλαπλό προσαρμογέα Επανακλειόμενη, μεμονωμένη συσκευασία Δυνατότητα συνδυασμού διαφόρων μηκών Χαμηλό κόστος αποθήκευσης και ελάχιστες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΔÔ Ì Ó Ì ÙÔ Û Ì Ô ÏÔ :

ΔÔ Ì Ó Ì ÙÔ Û Ì Ô ÏÔ : ΔÔ Ì Ó Ì ÙÔ Û Ì Ô ÏÔ : Í ÙË appleôùâïâûì ÙÈÎ È Â ÚÈÛË ÎÚ ÛÂˆÓ ÛÙÈ ÂappleÈ ÂÈÚ ÛÂÈ Τι θα έκανες αν αύριο υπέβαλλε την παραίτησή του ο καλύτερος συνεργάτης σου; Αν το κτίριο των γραφείων όπου εργάζεσαι έπιανε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΊΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΊΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΊΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ I. ιεθνείς Συµβάσεις και Κοινοτικές Κανονιστικές Πράξεις Σύµβαση Ραµσάρ: Στρατηγικό Σχέδιο 1997-2002. Σύµβαση για τη βιολογική ποικιλότητα. Σύµβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σχετικά µε την τροποποίηση της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων σύµφωνα µε την Απόφαση 64 του ιοικητικού Συµβουλίου του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών Αθήνα, Ιούλιος

Διαβάστε περισσότερα

Aries Dual ÙÔÈ ÔÈ Ï ËÙÂ ÂÚ Ô C 145-01 BRAND NAME

Aries Dual ÙÔÈ ÔÈ Ï ËÙ ÂÚ Ô C 145-01 BRAND NAME GR Aries Dual ÙÔÈ ÔÈ Ï ËÙ ÂÚ Ô BRAND NAME C 145-01 apple ÙÔÈ ÔÈ Ï ËÙ ÂÚ Ô Aries Dual π º π À π Ã π À ƒ π π ªπ Àæ π Ï ËÙ ARIES DUAL LINE ÛÙËÓ Î ÔÛË CTFS Ó ÎÂÈ ÛÙËÓ Î ÙËÁÔÚ ÙÚÈÒÓ ÛÙÂÚÈÒÓ ( ) Ë ÔappleÔ

Διαβάστε περισσότερα

º ø 36 π MEGASTORE K. ΑΠΟΘΗΚΕΣ - ΕΚΘΕΣΗ. 17ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος, Παλλήνη. 17ο χλμ Λεωφ. Σπατών, Παλλήνη

º ø 36 π MEGASTORE K. ΑΠΟΘΗΚΕΣ - ΕΚΘΕΣΗ. 17ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος, Παλλήνη. 17ο χλμ Λεωφ. Σπατών, Παλλήνη MEGASTORE 17ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος, Παλλήνη ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΠΟ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ: Έξοδος Νο 15 (Παλλήνη), αριστερά για 2.5 km. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΠΟ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ: Έξοδος

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενεςπεριοχέςως εργαλεία διατήρησης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος

Προστατευόμενεςπεριοχέςως εργαλεία διατήρησης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος Προστατευόμενεςπεριοχέςως εργαλεία διατήρησης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος Σωτήρης Ορφανίδης Δρ. Βιολόγος-Αναπληρωτής Ερευνητής Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ) Ινστιτούτο Αλιευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Pictor Dual C 146-01. Επίτοιχοι λέβητες αερίου θέρμανσης και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης BRAND NAME

Pictor Dual C 146-01. Επίτοιχοι λέβητες αερίου θέρμανσης και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης BRAND NAME GR Pictor Dual Επίτοιχοι λέβητες αερίου θέρμανσης και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης BRAND NAME C 146-01 Επίτοιχοι λέβητες αερίου Pictor Dual π º π À π Ã π À ƒ π π ªπ Àæ π È Ï ËÙ PICTOR DUAL LINE ÛÙÈ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015 Αντικείμενο: «Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΑΒΑΘΑ ΨΑΡΑΔΕΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2011

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΑΒΑΘΑ ΨΑΡΑΔΕΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2011 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΑΒΑΘΑ ΨΑΡΑΔΕΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ µ Àª È Ó Í applefiï ÙÔ Á Ú ˆ, ÌË ÌÂ Ï appleâè Î È ÁÂÏ Ì È Ï ÁÔ Ï ÓÈ ÚË, Û Ó Ú Î È Û Ó ÚÎ ÚË... I ÓÔ ÚÈÔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΕΠ "ΚΟΣΙΗ-ΠΑΛΛΟΥΡΟΚΑΜΠΟΣ

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΕΠ ΚΟΣΙΗ-ΠΑΛΛΟΥΡΟΚΑΜΠΟΣ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΖΕΠ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΠΤΗΝΑ (2009/147/ΕΚ) - ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Η κρίση του περιβάλλοντος των τελευταίων δεκαετιών ήταν το έναυσµα µιας νέας δυναµικής, η οποία οδήγησε και στην αναγκαιότητα της δηµιουργίας ειδικών σπουδών για την

Διαβάστε περισσότερα

11ο. Παγκρήτιο Περιφερικό Συμπόσιο Γενικής Ιατρικής. 7 9 Οκτωβρίου 2011 Ξενοδοχείο Candia Maris Hράκλειο

11ο. Παγκρήτιο Περιφερικό Συμπόσιο Γενικής Ιατρικής. 7 9 Οκτωβρίου 2011 Ξενοδοχείο Candia Maris Hράκλειο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Περιφερικό Τμήμα Κρήτης 11ο Παγκρήτιο Περιφερικό Συμπόσιο Γενικής Ιατρικής 7 9 Οκτωβρίου 2011 Ξενοδοχείο Candia Maris Hράκλειο ΟΡΓΑΝΩTIKH KAI EΠIΣTHMONIKH EΠITPOΠH Αντώνης

Διαβάστε περισσότερα

ÓfiÙËÙ 1 ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô

ÓfiÙËÙ 1 ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ÓfiÙËÙ ã appleâú Ô Ô ã appleâú Ô Ô ã appleâú Ô Ô ã appleâú Ô Ô ã appleâú Ô Ô Ì Ì È: ÀappleÂÓı ÌÈÛË ã T ÍË È Ó ÂappleÈÏ ÛÔ ÌÂ Ó appleúfi ÏËÌ, ÙÔ È Ô ÌÂ appleúôûâîùèî ÒÛÙÂ Ó Î Ù ÓÔ ÛÔ - ÌÂ ÙÈ appleïëúôêôú

Διαβάστε περισσότερα

Ιδεών ιοίκησης Eπιχειρήσεων

Ιδεών ιοίκησης Eπιχειρήσεων Οδηγός Ιδεών ιοίκησης Eπιχειρήσεων Tim Hindle The Economist Ο ΗΓΌΣ Ι ΕΏΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ The Economist Ο ΗΓΌΣ Ι ΕΏΝ ΙOIKHΣHΣ EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Tim Hindle ÙÏÔ ÙÔ appleúˆùôù appleô Guide to Management Ideas

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Παρουσίαση εταιρείας Υπηρεσίες Ιστορικό Ιδρύτρια Μέλος Συνεργασίες Συνέδρια - Ημερίδες Αρθρογραφία Ενδεικτικά άρθρα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Παρουσίαση εταιρείας Υπηρεσίες Ιστορικό Ιδρύτρια Μέλος Συνεργασίες Συνέδρια - Ημερίδες Αρθρογραφία Ενδεικτικά άρθρα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Παρουσίαση εταιρείας Υπηρεσίες Ιστορικό Ιδρύτρια Μέλος Συνεργασίες Συνέδρια - Ημερίδες Αρθρογραφία Ενδεικτικά άρθρα Άψον σημαίνει άναψε στην ποντιακή διάλεκτο. Γι αυτό και το λογότυπό μας είναι

Διαβάστε περισσότερα

C 213-02. made in Italy. Tahiti Dual. Επίτοιχοι λέβητες αερίου μόνο για θέρμανση ή και με στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης

C 213-02. made in Italy. Tahiti Dual. Επίτοιχοι λέβητες αερίου μόνο για θέρμανση ή και με στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης C 213-02 made in Italy Tahiti Dual Επίτοιχοι λέβητες αερίου μόνο για θέρμανση ή και με στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης GR apple ÙÔÈ ÔÈ Ï ËÙ ÂÚ Ô Tahiti Dual π ªπ π º π À π Ã π À ƒ π Àæ π È Ï ËÙÂ

Διαβάστε περισσότερα

την ποιότητα με αποδείξεις θωρακισμένες πόρτες Αντιδιάρρηξη Θερμομόνωση Ηχομόνωση Ανεμοπερατότητα Υδατοστεγάνωση Εξοικονόμηση ενέργειας Ποιότητα

την ποιότητα με αποδείξεις θωρακισμένες πόρτες Αντιδιάρρηξη Θερμομόνωση Ηχομόνωση Ανεμοπερατότητα Υδατοστεγάνωση Εξοικονόμηση ενέργειας Ποιότητα την ποιότητα με αποδείξεις θωρακισμένες πόρτες Αντιδιάρρηξη Θερμομόνωση Ηχομόνωση Ανεμοπερατότητα Υδατοστεγάνωση Εξοικονόμηση ενέργειας Ποιότητα Η METAL SYSTEM στη συνεχή προσπάθεια της να πρωτοστατεί

Διαβάστε περισσότερα

Η Διημερίδα υλοποείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Η Διημερίδα υλοποείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Η Διημερίδα υλοποείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Παραδείγματα εκτός Ελλάδος Προέρχονται από χώρες της Κεντρικής και Νότιας Αμερικής, της Αφρικής και της Ν.Α. Ασίας, τις ΗΠΑ, Καναδά και Αυστραλία όπου οι απέραντες εκτάσεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ Θ. Παπαδημητρίου, Π. Σιδηρόπουλος, Δ. Μιχαλάκης, Μ. Χαμόγλου, Ι. Κάγκαλου Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α 2 Ô. º π. Πραγματικοί αριθμοί

ΜΕΡΟΣ Α 2 Ô. º π. Πραγματικοί αριθμοί ΜΕΡΟΣ Α º π Ô Πραγματικοί αριθμοί ΕΙΣΑΩΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ª ÚÈ ÙÒÚ Ô ÌÂ Û Ó ÓÙ ÛÂÈ Ê ÛÈÎÔ, Î Ú ÈÔ Î È ÚËÙÔ ÚÈıÌÔ. ÙÔ ÙÂÏÂ Ù Ô Â ÌÂ ÂÍÂÙ ÛÂÈ ÙË ÂÎ ÈÎ ÙÔ apple Ú ÛÙ ÛË, Ë ÔappleÔ Ù Ó ÁÓˆÛÙ ÛÂ appleï appleâúèô

Διαβάστε περισσότερα

16 ΦΕΒ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ "ΤΖΙΟΝΙΑ"

16 ΦΕΒ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΖΙΟΝΙΑ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΖΕΠ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΠΤΗΝΑ (2009/147/ΕΚ) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ŒÓ ı Ì Ì ÂÚˆÙ ÛÂÈ Î È apple ÓÙ ÛÂÈ

ŒÓ ı Ì Ì ÂÚˆÙ ÛÂÈ Î È apple ÓÙ ÛÂÈ Ï ÛÛÈÓfi Û ÔÏÂ Ô ŒÓ ı Ì Ì ÂÚˆÙ ÛÂÈ Î È apple ÓÙ ÛÂÈ ı Ï ÛÛÈÓfi ıfi ÛÙÔ Û ÔÏÂ Ô ÌÔ! Ù appleô Î Ù Ï applefiùâ apple Ú Û ÎÈ Ùfi ÙÔ Î ÏÔÎ ÚÈ. Ú - Û Ì ÎÈfiÏ ÛÙÔ Û ÔÏ Ô. ΔÔ Ì Ïfi ÌÔ fiìˆ Â Ó È ÛÙË ı Ï ÛÛ

Διαβάστε περισσότερα

ÌÂ ÌÂ Ù Ê ÛÈÎ Ê ÈÓfiÌÂÓ

ÌÂ ÌÂ Ù Ê ÛÈÎ Ê ÈÓfiÌÂÓ Εισαγωγικό Μάθημα 1 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΦΥΣΗ Ύλη και ενέργεια Σ αυτό και στο επόμενο μάθημα, θα κάνουμε μια γενική αναφορά στα αντικείμενα μελέτης δύο βασικών φυσικών επιστημών, της φυσικής και της χημείας.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΟ ΠΡΟΟΙΜΙΟ. Τα Κράτη µέλη του Συµβουλίου της Ευρώπης συµβαλλόµενα µέχρι τούδε,

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΟ ΠΡΟΟΙΜΙΟ. Τα Κράτη µέλη του Συµβουλίου της Ευρώπης συµβαλλόµενα µέχρι τούδε, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΟ ΠΡΟΟΙΜΙΟ Τα Κράτη µέλη του Συµβουλίου της Ευρώπης συµβαλλόµενα µέχρι τούδε, Θεωρώντας ότι ο στόχος του Συµβουλίου της Ευρώπης είναι η επίτευξη µεγαλύτερης ενότητας ανάµεσα

Διαβάστε περισσότερα

/ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΣΙΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ / http://www.kosikidis.gr. ªπ ƒ SMALL πã πƒ π

/ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΣΙΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ / http://www.kosikidis.gr. ªπ ƒ SMALL πã πƒ π ªπ ƒ SMALL πã πƒ π BUSINESSES Essential apple Ú ÙËÙÂ Professional Âapple ÁÁÂÏÌ ÙÈÎ Telecommunications ÙËÏÂappleÈÎÔÈÓˆÓ Â Alcatel OmniPCX Office Compact Edition Alcatel OmniPCX Office Compact Edition *

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ TEE TKM ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ2005 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ Ν. Μαραγκός Μηχανολόγος Mηχ. Msc ΚΙΛΚΙΣ 2005 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Άνοδος Αναστασιάδη, δεύτερος ο Μαλάς ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ «Κ»: Ο Λιλλήκας συγκρατεί 43,7% του ΔΗΚΟ, ανοικτό το ενδεχόμενο εκλογών ενός γύρου

Άνοδος Αναστασιάδη, δεύτερος ο Μαλάς ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ «Κ»: Ο Λιλλήκας συγκρατεί 43,7% του ΔΗΚΟ, ανοικτό το ενδεχόμενο εκλογών ενός γύρου À ø π Κυριακή 23 Δεκεμβρίου 2012 Δ Àƒπ www.kathimerini.com.cy EÙÔ 4Ô B AÚ. Ê ÏÏÔ 218 appleúè Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ 1,50 (μ π ) - 3,90 (ª Δπ ƒ º ƒ ) ΣHMEPA ΠΡΑΞΟΥΛΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ Απαιτείται ο εποπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

No 1 ÛÂ Aloe Vera ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ!

No 1 ÛÂ Aloe Vera ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ! No 1 ÛÂ Aloe Vera ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ! I V I L P R N G V I R V E R R O D U I N G P R O D U C T S R E V E R F O E V O R E R T C T S O U R F U T U R E U R R F U U T U R E I S F O R E V E R V E R E O R E S F R 1

Διαβάστε περισσότερα

ƒπ ƒ º À À Ã πª ƒ º ƒπ π Ã

ƒπ ƒ º À À Ã πª ƒ º ƒπ π Ã È ÛÙ ÚÔÛÂÎÙÈÎ Ù ÙÔ È ÏÈ Ú ÎÈ Ô ËÁÈÒÓ ˉÚ ÛË ÚÈÓ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛÂÙÂ Î È ˉÚËÛÈÌÔ ÔÈ ÛÂÙ ÙË Û ÛÎÂ. ª ÓÔÓ ÙÛÈ ı ÂÙ ˉÂÙÂ Ù Î Ï ÙÂÚ ÔÙÂÏ ÛÌ Ù Î È ÙË Ì ÁÈÛÙË ÛÊ ÏÂÈ Î Ù ÙË ˉÚ ÛË. ƒπ ƒ º À À (βλ. σχέδιο στο εξώφυλλο)

Διαβάστε περισσότερα

È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ, Â ÙÂÚË /Í ÓË )

È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ,  ÙÂÚË /Í ÓË ) π Δ ªπ ÀΔπ ª π TMHMA NH π ø ø ƒ Δ ƒπ ø π ƒ ƒ ªª Δø ø π π π π À ƒπ È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ,  ÙÂÚË /Í ÓË ) ƒ ƒ ªª Àªº I º øƒπ 4, 5 Î È 6 ÂappleÙÂÌ Ú Ô 2009 E πδƒ π Δ ªO π πδƒo Úfi ÚÔ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου για την προστασία της βιοποικιλότητας

Σχέδιο νόμου για την προστασία της βιοποικιλότητας Σχέδιο νόμου για την προστασία της βιοποικιλότητας Λαμβάνοντας υπόψη, 1 Άρθρο 1 Σκοπός 2 Άρθρο 2 Ορισμοί 3 Άρθρο 3 Εθνικό σύστημα προστατευόμενων περιοχών 4 Άρθρο 4 ιαχείριση προστατευόμενων περιοχών 11

Διαβάστε περισσότερα

No 1 ÛÂ Aloe Vera ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ!

No 1 ÛÂ Aloe Vera ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ! No 1 ÛÂ Aloe Vera ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ! I V I L P N G V I V E O D U I N G P O D U C T S E V E F O E V O E T C T S O U F U T U E U F U U T U E I S F O E V E V E E O E S F 1 9 9 7 8 8-0 2 0 3 1 3 H Forever ÓÂÈ Î

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Γενικά σχόλια Το κείµενο παρουσιάζεται σε γενικές γραµµές ικανοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Καταδύσεις Αναψυχής

Ενημερωτικό Καταδύσεις Αναψυχής Ενημερωτικό Καταδύσεις Αναψυχής Οι καταδύσεις αποτελούν αναμφισβήτητα, μια από τις ωραιότερες και πλέον ενδιαφέρουσες ψυχαγωγικές δραστηριότητες η οποία προσφέρει ταυτόχρονα άθληση, γνώσεις, υγεία, πνευματική

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση: Αγ. Αλεξίου 35, 250 01 Καλάβρυτα Τηλ. Επικοινωνίας: 26920 29140, Φαξ: 26920 29141 e-mail: fdxb@otenet.gr Web site: http://www.fdchelmos.

Δ/νση: Αγ. Αλεξίου 35, 250 01 Καλάβρυτα Τηλ. Επικοινωνίας: 26920 29140, Φαξ: 26920 29141 e-mail: fdxb@otenet.gr Web site: http://www.fdchelmos. Το έργο και οι δράσεις του Φ.Δ. Χελμού- Βουραϊκού για την προστασία και διαχείριση του Εθνικού Πάρκου Κουμούτσου Ελένη, Περιβαλλοντολόγος MSc, Συντονίστρια Έργου Δ/νση: Αγ. Αλεξίου 35, 250 01 Καλάβρυτα

Διαβάστε περισσότερα

Mathimata 01-22 04-08-06 14:50 Page 1. Δ ÛÔ Ï ÈÙÛ ÓÔ - apple ÁÚËÁÔÚ Ô ÏÒÛÛ ËÌÔÙÈÎÔ. ª ı Óˆ Ó È ˆ Î È Ó ÁÚ Êˆ  ÎÔÏ Î È ÁÚ ÁÔÚ

Mathimata 01-22 04-08-06 14:50 Page 1. Δ ÛÔ Ï ÈÙÛ ÓÔ - apple ÁÚËÁÔÚ Ô ÏÒÛÛ ËÌÔÙÈÎÔ. ª ı Óˆ Ó È ˆ Î È Ó ÁÚ Êˆ  ÎÔÏ Î È ÁÚ ÁÔÚ Mathimata 01-22 04-08-06 14:50 Page 1 Δ ÛÔ Ï ÈÙÛ ÓÔ - apple ÁÚËÁÔÚ Ô ÏÒÛÛ ËÌÔÙÈÎÔ ª ı Óˆ Ó È ˆ Î È Ó ÁÚ Êˆ  ÎÔÏ Î È ÁÚ ÁÔÚ ø Mathimata 01-22 04-08-06 14:50 Page 9 ÚÔapple Ú ÛΠÛÙÈÎ ª ı Ì Ù Mathimata

Διαβάστε περισσότερα

ÛÊ ÏÂÈ Î È appleôûù ÚÈÍË

ÛÊ ÏÂÈ Î È appleôûù ÚÈÍË EL ÛÊ ÏÂÈ Î È appleôûù ÚÈÍË Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεχτικά όλο το πληροφοριακό υλικό του προϊόντος και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά. 7011287 ƒ π π π È Ó appleôê ÁÂÙÂ ËÏÂÎÙÚÔappleÏËÍ,

Διαβάστε περισσότερα

Έτσι συμφώνησαν να κυβερνήσουν Οι υποχωρήσεις Αναστασιάδη, οι τρεις θέσεις-κλειδιά και τα 10 σημεία-πλαίσιο της νέας διακυβέρνησης

Έτσι συμφώνησαν να κυβερνήσουν Οι υποχωρήσεις Αναστασιάδη, οι τρεις θέσεις-κλειδιά και τα 10 σημεία-πλαίσιο της νέας διακυβέρνησης À ø π Κυριακή 2 Σεπτεμβρίου 2012 Δ Àƒπ www.kathimerini.com.cy EÙÔ 4Ô B AÚ. Ê ÏÏÔ 202 appleúè Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ 1,50 (μ π ) - 3,90 (ª TI ƒ º ƒ ) - 4,90 (ª TO CD) ΣHMEPA O Γ. ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

www.imaginary.org Open and Collaborative Mathematics Communication

www.imaginary.org Open and Collaborative Mathematics Communication Open and Collaborative Mathematics Communication Web-based Platform Material for Exhibitions Interactive Programs Galleries of Pictures Scientific Texts Material for Schools Free Up and Download International

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες. 10 Κανόνες. δελτίο τύπου. αποδελτίωσης. ιεθνής αποδελτίωση από 90 χώρες. για ένα αποτελεσµατικό

Υπηρεσίες. 10 Κανόνες. δελτίο τύπου. αποδελτίωσης. ιεθνής αποδελτίωση από 90 χώρες. για ένα αποτελεσµατικό ΠΕΡΙΟ ΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΥΠΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 1 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 Υπηρεσίες αποδελτίωσης Τι είναι το Internet Clipping Internet Monitoring ιεθνής αποδελτίωση από 90 χώρες 10 Κανόνες για ένα αποτελεσµατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΛΕΓΕΙΑ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΛΕΓΕΙΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΛΕΓΕΙΑ) 10ο Περιφερικό Τμήμα Κρήτης Παγκρήτιο Περιφερικό Συμπόσιο Γενικής Ιατρικής 23 24 Οκτωβρίου 2010 12 Aquila Rithymna Beach ***** Ρέθυμνο Θα δοθούν Μόρια Συνεχιζόμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Μάρτιος 2009

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Μάρτιος 2009 Ελληνική Κεραμική Εταιρία ΕΔ. Τεύχος 3 - Μάρτιος 09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ε.Κ.Ε Επιστημονικός Σύλλογος www.eke.gr Διοικητικό Συμβούλιο Κώστας Στουρνάρας (πρόεδρος) Βασίλης Δημητρόπουλος (αντιπρόεδρος)

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ. ρ. Ε. Σταυρινός Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων ιοικ. Τοµέας Κοιν. Πόρων & Υποδοµών

ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ. ρ. Ε. Σταυρινός Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων ιοικ. Τοµέας Κοιν. Πόρων & Υποδοµών ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ρ. Ε. Σταυρινός Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων µ ιοικ. Τοµέας Κοιν. Πόρων & Υποδοµών ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

applefi ÙË ÏÈÎÔÓ µ ÏÏÂ ÛÙÔÓ ÕÏÈÌÔ ÙË ÙÙÈÎ ÔÈ ÂÚÂ ÓËÙ ÙË Regulon ÛÙËÓ appleúòùë ÁÚ ÌÌ Ì Ë Î Ù ÙÔ Î ÚÎ ÓÔ

applefi ÙË ÏÈÎÔÓ µ ÏÏÂ ÛÙÔÓ ÕÏÈÌÔ ÙË ÙÙÈÎ ÔÈ ÂÚÂ ÓËÙ ÙË Regulon ÛÙËÓ appleúòùë ÁÚ ÌÌ Ì Ë Î Ù ÙÔ Î ÚÎ ÓÔ applefi ÙË ÏÈÎÔÓ µ ÏÏÂ ÛÙÔÓ ÕÏÈÌÔ ÙË ÙÙÈÎ ÔÈ ÂÚÂ ÓËÙ ÙË Regulon ÛÙËÓ appleúòùë ÁÚ ÌÌ Ì Ë Î Ù ÙÔ Î ÚÎ ÓÔ ÃÙ appleòóù ÙÔÓ Î ÚÎ ÓÔ ÌÂ «ÔÚÊ Ó» Ê ÚÌ Î ÙˆÓ N ÛÔ ÏÂ È fiappleô ÏÔ, ÓÈ ªappleÔ Ï Î * ÓÂ Â Ó È Ô

Διαβάστε περισσότερα

Good Practices in e-marketing

Good Practices in e-marketing Good Practices in e-marketing Περιεχόμενα Πρόλογος 3-4 Ενότητα Αλλαγές στην αγορά 5-24 Αγορά αυτοκινήτων 5-14 Canadapost 15-24 Ενότητα Επιχειρηματικά μοντέλα 25-106 e-shop - Marinall 25-36 e-shop - e-gardenshop

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Έργου-Αποκαταστάσεις

Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Έργου-Αποκαταστάσεις Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Έργου-Αποκαταστάσεις ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Ως αρχή πρέπει να θεωρήσουμε τους

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

TA EΠΙΠΕΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

TA EΠΙΠΕΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ º π 3 TA EΠΙΠΕΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ μ ÛÈÎ ÂÚˆÙ ÛÂÈ ıâˆú 3.1 ΔÈ Â Ó È ÔÈ appleôèî Â ÙˆÓ ÌÔÓÔÎ ÙÙ ÚˆÓ ÔÚÁ ÓÈÛÌÒÓ; Μια appleôèî αποτελείται από πολλούς μονοκύτταρους οργανισμούς, οι οποίοι προέρχονται από

Διαβάστε περισσότερα

Συστη ματα επιισκέψιμων οροφών & Betoboard

Συστη ματα επιισκέψιμων οροφών & Betoboard Συστη ματα επιισκέψιμων οροφών & Betoboard Ô ˆ ÈÎfi Â Ô ÂÚÈÁÚ Ê Â Ô ª ÎÔ Ï ÙÔ ÈÌ Á µ ÚÔ (kg) 5.1 Ï Î ÔÚÔÊ Πλάκες ορυκτών ινών AMF* ( κατηγορία ακαυστότητας Α2 - s1,d0 ) Σύστημα C - Εμφανές σύστημα Σειρά

Διαβάστε περισσότερα

ª ı ÓÔÓÙ applefi ÙÈ ÈÎÔÁ ÓÂÈÂ

ª ı ÓÔÓÙ applefi ÙÈ ÈÎÔÁ ÓÂÈ ª ı ÓÔÓÙ applefi ÙÈ ÈÎÔÁ ÓÂÈ ÔÏÈÙÈÎ Î È Ú ÎÙÈÎ Ù appleôï ÌËÛË ÙÔ ÔÈÓˆÓÈÎÔ appleôîïâèûìô Û ÈÎÔÁ ÓÂÈ Ì ªÈÎÚ È È ÛÙËÓ ÚÒappleË ª ı ÓÔÓÙ applefi ÙÈ ÈÎÔÁ ÓÂÈ - Csalãadoktãol Tanulunk - Learning from Families

Διαβάστε περισσότερα

e-magazine FRANCHISEE FOCUS

e-magazine FRANCHISEE FOCUS e-magazine FRANCHISEE FOCUS Ïé ðñùôáãùíéóôýò ðáñïõóßáæïõí / Óõíåíôåýîåéò óõíåñãáôþí äéêôýùí franchise Ôåý ïò 39, Ôåý ïò 40, Ôåý ïò 41 FRANCHISEE FOCUS ΔÀ π Àºπ Δ ª π FRANCHISEES π π Δπ Àƒ Δ ƒ π Δπ Δ ƒ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Ενότητα 3: 28η Οκτωβρίου Η πορεία προς το μέτωπο... 85 Η Ιταλία μάς κήρυξε τον πόλεμο!... 89 Η πείνα... 96 Κατοχή...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Ενότητα 3: 28η Οκτωβρίου Η πορεία προς το μέτωπο... 85 Η Ιταλία μάς κήρυξε τον πόλεμο!... 89 Η πείνα... 96 Κατοχή... Αγαπητοί γονείς Σκοπός του βιβλίου αυτού είναι να βοηθήσει τους μαθητές της Ε Δημοτικού στο μάθημα της Γλώσσας. Κάθε μάθημα περιλαμβάνει: Ερωτήσεις για την κατανόηση του κειμένου του σχολικού βιβλίου.

Διαβάστε περισσότερα

κ κλου, οι περισσ τεροι μάνατζερ αναγνωρίζουν μια μεγάλη ομοι τητα μεταξ της δικής τους εμπειρίας και πολλών πλευρών του ανταγωνιστικο υποδείγματος

κ κλου, οι περισσ τεροι μάνατζερ αναγνωρίζουν μια μεγάλη ομοι τητα μεταξ της δικής τους εμπειρίας και πολλών πλευρών του ανταγωνιστικο υποδείγματος K E º π π ªπ Δ ƒ π À ª 6 ÈÛ ÁˆÁ OΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙχειρηματικής ζωής. Παρ λο που η ένταση της ανταγωνιστικής πίεσης ποικίλλει ανάλογα με το είδος του κλάδου

Διαβάστε περισσότερα

Φ.. ΧΕΛΜΟΥ-ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ Dr. ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΙΑΤΡΟΥ Καθηγητής ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Πρόεδρος Σ Φ Χελµού-Βουραϊκού Σύντοµο ιστορικό 1992 Πρόταση Ορειβατικού Συλλόγου Καλαβρύτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Τα τελευταία χρόνια η ενδογενής ανάπτυξη, η αξιοποίηση δηλαδή του ενδογενούς φυσικού και πολιτιστικού πλούτου καθώς και του ανθρώπινου δυναµικού του κάθε τόπου,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/07/02 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 272331/4816 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΓΓ. ΕΡΓΩΝ & Γ. /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Αριθ. Απόφασης: 471 TMHMA ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο απ λυτος οδηγ ς διαχείρισης έργου

Ο απ λυτος οδηγ ς διαχείρισης έργου NOKES και GREENWOOD Ο απ λυτος οδηγ ς διαχείρισης έργου Ο γρήγορος τρ πος για να υλοποιηθεί το έργο έγκαιρα και στο πλαίσιο του προϋπολογισµο applefiï ÙÔ Ô ËÁfi È Â ÚÈÛË ÚÁÔ NOKES και GREENWOOD applefiï

Διαβάστε περισσότερα

OÈ ÂÎ fiûâè MINøA È Ú ıëî Ó ÙÔ 1952. E Ò Î È ÌÈÛfi ÈÒÓ appleúˆùôûù ÙÔ Ó ÛÙÔ ÒÚÔ ÙÔ ÂÏ-

OÈ ÂÎ fiûâè MINøA È Ú ıëî Ó ÙÔ 1952. E Ò Î È ÌÈÛfi ÈÒÓ appleúˆùôûù ÙÔ Ó ÛÙÔ ÒÚÔ ÙÔ ÂÏ- ª πøª Δ À Δ OÈ ÂÎ fiûâè MINøA È Ú ıëî Ó ÙÔ 1952. E Ò Î È ÌÈÛfi ÈÒÓ appleúˆùôûù ÙÔ Ó ÛÙÔ ÒÚÔ ÙÔ ÂÏ- ÏËÓÈÎÔ apple È ÈÎÔ È Ï Ô ÌÂ ÂÎ ÔÙÈÎ ÛÂÈÚ appleô ÌÂÈÓ Ó ÛÙË Ï ÛÙ ÌÂ Ù appleï ÔÓ appleôèôùèî Ï- Ï Î È Â

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Υποθέστε ότι έχουμε μερικά ακίνητα φορτισμένα σώματα (σχ.). Τα σώματα αυτά δημιουργούν γύρω τους ηλεκτρικό πεδίο. Αν σε κάποιο σημείο Α του ηλεκτρικού πεδίου τοποθετήσουμε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Μ Α Ζ Α. Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές. Ilia Gavriotou, LL.M www.mstr-law.gr. Ilia Gavriotou.

Β Ι Ο Μ Α Ζ Α. Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές. Ilia Gavriotou, LL.M www.mstr-law.gr. Ilia Gavriotou. Β Ι Ο Μ Α Ζ Α Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Ευνοϊκές ρυθμίσεις αδειοδότησης και τιμολόγησης Ν. 3468/2006 Ν. 3851/2010 (αναθεώρηση Ν. 3468/2006)

Διαβάστε περισσότερα

Οκτάμηνο οικονομικής στενότητας Το «κούρεμα» μειώνει τη ρευστότητα στην κυπριακή αγορά - Υπό σκληρή δοκιμασία η Marfin Laiki

Οκτάμηνο οικονομικής στενότητας Το «κούρεμα» μειώνει τη ρευστότητα στην κυπριακή αγορά - Υπό σκληρή δοκιμασία η Marfin Laiki À ø π Κυριακή 30 Οκτωβρίου 2011 B ÚÈ Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ AÚ. Ê ÏÏÔ 158 ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ Αθλητισμός, σελ. 11 ΚΑΡΙΕΡΑ Οικονομική, σελ. 8 Σ H M E PA ΠΑΝΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Δεν μπορεί ένα άτομο να μονοπωλεί

Διαβάστε περισσότερα

ÌÈ ÓËÛ ÁÈ ÙÈ ı ÛÂÈ ÂÚÁ Û Ù ÎÂÎÙËÌ Ó ˆÊÂÏ Ì Ù ÙˆÓ Û Ó ÏʈÓ. ÀappleÔÁÚ ÊËÎÂ Ë ÏÏÔÁÈÎ Ì ÛË ÙË Cyprialife Ì ÛË ÙË À -

ÌÈ ÓËÛ ÁÈ ÙÈ ı ÛÂÈ ÂÚÁ Û Ù ÎÂÎÙËÌ Ó ˆÊÂÏ Ì Ù ÙˆÓ Û Ó ÏʈÓ. ÀappleÔÁÚ ÊËÎÂ Ë ÏÏÔÁÈÎ Ì ÛË ÙË Cyprialife Ì ÛË ÙË À - º π π πƒ π Marfin Î ÌÈ ÓËÛ ÁÈ ÙÈ ı ÛÂÈ ÂÚÁ Û Ù ÎÂÎÙËÌ Ó ˆÊÂÏ Ì Ù ÙˆÓ Û Ó ÏÊˆÓ ÀappleÔÁÚ ÊËÎÂ Ë ÏÏÔÁÈÎ Ì ÛË ÙË Cyprialife Ì ÛË ÙË À - Εδώ και αρκετά χρόνια εργαζόµαστε σε ένα περιβάλλον µε πολύ γρήγορες

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ

Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «Διακυβέρνηση και καινοτομία: μοχλός αειφόρου ανάπτυξης, διαχείρισης και προστασίας των φυσικών πόρων» Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013 Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ ΑΝΤΩΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιεπίσκοπος υπέρ Λιλλήκα Λάβρος κατά του Δημήτρη Χριστόφια: «Έφεραν τον τόπο σε άθλια κατάσταση»

Αρχιεπίσκοπος υπέρ Λιλλήκα Λάβρος κατά του Δημήτρη Χριστόφια: «Έφεραν τον τόπο σε άθλια κατάσταση» À ø π Κυριακή 1 Ιουλίου 2012 Δ Àƒπ www.kathimerini.com.cy EÙÔ 4Ô B AÚ. Ê ÏÏÔ 193 appleúè Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ 1,50 (μ π ) - 3,90 (ª TI ƒ º ƒ ) - 7,90 (ª TO DVD) ΣHMEPA ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ Η Κύπρος

Διαβάστε περισσότερα

Έτσι η αλλαγή στα ζητήµατα των ΒΕΠΕ ήλθε το 1997 µε την εφαρµογή του Ν.2545.

Έτσι η αλλαγή στα ζητήµατα των ΒΕΠΕ ήλθε το 1997 µε την εφαρµογή του Ν.2545. ΚΕΦΑΛΑΙO 5 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΒΙΟ.ΠΑ. ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ Η εγκατάσταση επιχειρήσεων στο ΒΙΟ.ΠΑ., αφορά µικρές βιοµηχανίες και βιοτεχνίες χαµηλής όχλησης, επαγγελµατικά εργαστήρια, επιχειρήσεις παροχής

Διαβάστε περισσότερα

PLANT-NET CY LIFE+08 NAT/CY/000453. 3 η Συνάντηση Συμβουλίου Ενδιαφερόμενων Φορέων του Έργου PLANT-NET CY 18/01/12

PLANT-NET CY LIFE+08 NAT/CY/000453. 3 η Συνάντηση Συμβουλίου Ενδιαφερόμενων Φορέων του Έργου PLANT-NET CY 18/01/12 PLANT-NET CY LIFE+08 NAT/CY/000453 3 η Συνάντηση Συμβουλίου Ενδιαφερόμενων Φορέων του Έργου PLANT-NET CY 18/01/12 Διάρκεια: 01/01/10-30/06/13 Συνεργαζόμενοι φορείς: Τμήμα Περιβάλλοντος Πανεπιστήμιο Frederick

Διαβάστε περισσότερα

LIFE10 NAT/CY/000717. Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του οικότοπου προτεραιότητας 9560* στην Κύπρο

LIFE10 NAT/CY/000717. Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του οικότοπου προτεραιότητας 9560* στην Κύπρο JUNIPERCY LIFE10 NAT/CY/000717 Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του οικότοπου προτεραιότητας 9560* στην Κύπρο 3ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Ιούνιος 2014 2 JUNIPERCY ΤΟ ΕΡΓΟ JUNIPERCY Το έργο «Βελτίωση της κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΗ, ΔΙΚΤΥΑ, NATURA 2000, DIR.92/43/ΕΟΚ, Τ.Δ.Φ.Π.

ΦΥΣΗ, ΔΙΚΤΥΑ, NATURA 2000, DIR.92/43/ΕΟΚ, Τ.Δ.Φ.Π. 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εφαρμογή της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, η οποία αναφέρεται ως οδηγία για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας και η δημιουργία του ευρωπαϊκού δικτύου «ΦΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το τελευταίο χαρτί Παπανδρέου σε δύσβατο διεθνές περιβάλλον Αγγίζει και την Κύπρο η πολιτική και οικονομική χιονοστιβάδα στην Ελλάδα

Το τελευταίο χαρτί Παπανδρέου σε δύσβατο διεθνές περιβάλλον Αγγίζει και την Κύπρο η πολιτική και οικονομική χιονοστιβάδα στην Ελλάδα À ø π Κυριακή 19 Ιουνίου 2011 EÙÔ 3Ô B AÚ. Ê ÏÏÔ 139 Δ Àƒπ appleúè Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ www.kathimerini.com.cy 2,00 (μ π ) - 3,90 (ª Δπ ƒ º ƒ ) ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΣHMEPA Αθλητισμός,

Διαβάστε περισσότερα

«Das neue Gesicht des Tourismus - Griechenland ist anders» «Το νέο πρόσωπο του Τουρισµού - H άλλη Ελλάδα»

«Das neue Gesicht des Tourismus - Griechenland ist anders» «Το νέο πρόσωπο του Τουρισµού - H άλλη Ελλάδα» «Das neue Gesicht des Tourismus - Griechenland ist anders» «Το νέο πρόσωπο του Τουρισµού - H άλλη Ελλάδα» 29 30 Mai 2012 29. 30. ΜΑΪΟΥ 2012 Gabriela Scheiner Mitglied des Tourismusausschusses der Gemeinde

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΠΙΩΝ: Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΠΙΩΝ: Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΠΙΩΝ: Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Αγαπητοί κυρίες και κύριοι, Η διαφορετικότητα των φυσικών και ανθρώπινων συνθηκών ορίζει τα τοπία των περιοχών μας. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

19. MHXANHMATA EPΓΩN (ME) 1. ΓENIKA Στα τεχνικά έργα η χρήση µηχανολογικού εξοπλισµού είναι σηµαντική αν όχι απαραίτητη. Η εκµηχάνιση των έργων έχει

19. MHXANHMATA EPΓΩN (ME) 1. ΓENIKA Στα τεχνικά έργα η χρήση µηχανολογικού εξοπλισµού είναι σηµαντική αν όχι απαραίτητη. Η εκµηχάνιση των έργων έχει 19. MHXANHMATA EPΓΩN (ME) 1. ΓENIKA Στα τεχνικά έργα η χρήση µηχανολογικού εξοπλισµού είναι σηµαντική αν όχι απαραίτητη. Η εκµηχάνιση των έργων έχει προχωρήσει σηµαντικά και ένα απλό "µπάλωµα" ασφάλτου

Διαβάστε περισσότερα

ÛÊ ÏÂÈ Î È appleôûù ÚÈÍË

ÛÊ ÏÂÈ Î È appleôûù ÚÈÍË EL ÛÊ ÏÂÈ Î È appleôûù ÚÈÍË CECHK04 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεχτικά όλο το πληροφοριακό υλικό του προϊόντος και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά. 7012200 ƒ π π π È Ó appleôê

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος του Δρ. Κωνσταντίνου Αραβώσης Λέκτορα Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Ως Βιώσιµη Ανάπτυξη ορίζεται η ανάπτυξη η οποία ικανοποιεί τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

45 μέρες φωτιά για τη Λευκωσία Πρέπει να οριστικοποιήσει τις προτάσεις της, να διαβουλευτεί στο εσωτερικό και να ολοκληρώσει με την Τρόικα

45 μέρες φωτιά για τη Λευκωσία Πρέπει να οριστικοποιήσει τις προτάσεις της, να διαβουλευτεί στο εσωτερικό και να ολοκληρώσει με την Τρόικα À ø π Κυριακή 16 Σεπτεμβρίου 2012 Δ Àƒπ www.kathimerini.com.cy EÙÔ 4Ô B AÚ. Ê ÏÏÔ 204 appleúè Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ 1,50 (μ π ) - 3,90 (ª ƒ º ƒ ) ΣHMEPA ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Οι θέσεις Λιλλήκα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ª Δƒ π ª ΔON 21o AIø Ó- ÔÏ ºÈÙÔ Û ÏÔ ÔÚ Ó. πδπ π π. ÈÎÔÓÔÌ Î È ÓıÚÒappleÈÓË Ó appleù ÍË

ª Δƒ π ª ΔON 21o AIø Ó- ÔÏ ºÈÙÔ Û ÏÔ ÔÚ Ó. πδπ π π. ÈÎÔÓÔÌ Î È ÓıÚÒappleÈÓË Ó appleù ÍË ª Δƒ π ª ΔON 21o AIø Ó- ÔÏ ºÈÙÔ Û ÏÔ ÔÚ Ó πδπ π π ÈÎÔÓÔÌ Î È ÓıÚÒappleÈÓË Ó appleù ÍË Π ε ρ ι ε χ ο μ ε ν α Προλογικό σημείωμα του υπεύθυνου της σειράς 11 Εισαγωγή 15 1. Η Πεπερασμένη Οικονομία: από τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ. Της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2005

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ. Της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2005 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ Της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2005 Σύμφωνα με την απόφαση Νο 5/204/14.11.2000 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Μάιος 2006 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ετήσιο Δελτίο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Π.Ε.Π Στερεάς Ελλάδας 2000-2006 Πρόσκληση στο Μέτρο 4.7 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

π ªπ ª ƒπ π ªπ, π π º ª ƒπ

π ªπ ª ƒπ π ªπ, π π º ª ƒπ Xpress π ªπ ª ƒπ π ªπ, π π º ª ƒπ ƒ 2 ªµƒπ À, 2015 No. 1721 ÂÚÓËÙÈÎfi ÎappleÚfiÛˆappleÔ : πî ÓÔappleÔ ËÛË ÁÈ ÙÔ ÎÂÊ Ï ÈÔ ÙÔ appleâúèô ÛÈ ÎÔ Ικανοποίηση για το γεγονός ότι το κεφάλαιο του περιουσιακού συζητείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 37 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Κίµων Χατζηµπίρος Φυσικός, Οικολόγος Επίκ. Καθηγητής ΕΜΠ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ύο διεθνώς παραδεκτές αρχές : η πρόληψη είναι προτιµότερη από την επανόρθωση ο ρυπαίνων

Διαβάστε περισσότερα

Ïé Üíèñùðïé êáé ïé ëßìíåò Ý ïõí. ó Ýóç áëëçëåîüñôçóçò. Ç. âéùóéìüôçôü ôïõò åíéó ýåôáé. åãêáèéäñýïíôáò êáé äéáôçñþíôáò. ó Ýóåéò ðïõ åíþíïõí ôéò

Ïé Üíèñùðïé êáé ïé ëßìíåò Ý ïõí. ó Ýóç áëëçëåîüñôçóçò. Ç. âéùóéìüôçôü ôïõò åíéó ýåôáé. åãêáèéäñýïíôáò êáé äéáôçñþíôáò. ó Ýóåéò ðïõ åíþíïõí ôéò 2 Ïé Üíèñùðïé êáé ïé ëßìíåò Ý ïõí ó Ýóç áëëçëåîüñôçóçò. Ç âéùóéìüôçôü ôïõò åíéó ýåôáé åãêáèéäñýïíôáò êáé äéáôçñþíôáò ó Ýóåéò ðïõ åíþíïõí ôéò áíèñþðéíåò áíüãêåò ìå ôá ëéìíáßá ïéêïóõóôþìáôá ìå Ýíáí áñìïíéêü

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγός για Γονείς AÚ. EÁÁÚ Ê 2652. Την επανεκτύπωση αυτού του φυλλαδίου χορήγησε:

Oδηγός για Γονείς AÚ. EÁÁÚ Ê 2652. Την επανεκτύπωση αυτού του φυλλαδίου χορήγησε: parent booklet greek 7:parent booklet greek copy 8/2/10 08:54 Page 1 Oδηγός για Γονείς Aπό το Σύνδεσμο Στήριξης ΔEΠ-ΔEΠY Κύπρου T. K. 12187, 2341 Λευκωσία, Kύπρος Tηλ: +357-22446592 Φαξ: +357-22446593

Διαβάστε περισσότερα

Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων προτεραιότητας *1520 και *5220 στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ριζοελιάς

Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων προτεραιότητας *1520 και *5220 στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ριζοελιάς Τεύχος 1 Σεπτέμβριος 2014 Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων προτεραιότητας *1520 και *5220 στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ριζοελιάς LIFE12NAT/CY/000758 Περιεχόµενα Περισσότερες πληροφορίες www.life-rizoelia.eu

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: «Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ». Επιβλέπουσα: Διδασκάλου

Διαβάστε περισσότερα

Η απειλή των ξένων οίκων για τις Τράπεζες αν δεν εκλεγεί ισχυρή κυβέρνηση στις 6 Μαΐου

Η απειλή των ξένων οίκων για τις Τράπεζες αν δεν εκλεγεί ισχυρή κυβέρνηση στις 6 Μαΐου Κοίτα ποιος μιλάει... Οταν η Γιάννα προσδοκά νέα γενιά ηγετών, όπως προφανώς η ίδια, που κατέστρεψε με τη χλιδή της Ολυμπιάδας την ελληνική οικονομία ΣΕΛ. 70 Το παρασκήνιο για την Κασσιόπη Ο διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα