ιαχείριση Προστατευόµενων Περιοχών: Οδηγός Ορθής Πρακτικής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ιαχείριση Προστατευόµενων Περιοχών: Οδηγός Ορθής Πρακτικής"

Transcript

1 ιαχείριση Προστατευόµενων Περιοχών: Οδηγός Ορθής Πρακτικής. ΚΑΡΑΒΕΛΛΑΣ, Γ. ΚΑΤΣΑ ΩΡΑΚΗΣ, Π. ΜΑΡΑΓΚΟΥ, Θ. ΝΑΝΤΣΟΥ & Ε. ΣΒΟΡΩΝΟΥ À OÀƒ πo ƒπµ O O ÃøƒO π KAI ªO πø ƒ ø

2 2

3 . ΚΑΡΑΒΕΛΛΑΣ, Γ. ΚΑΤΣΑ ΩΡΑΚΗΣ, Π. ΜΑΡΑΓΚΟΥ, Θ. ΝΑΝΤΣΟΥ & Ε. ΣΒΟΡΩΝΟΥ ιαχείριση Προστατευόµενων Περιοχών: Οδηγός Ορθής Πρακτικής Úı Aθήνα 2003

4 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓENIKH IEYΘYNΣH ΠPOΓPAMMATIΣMOY & EPΓΩN IEYΘYNΣH OPΓANΩΣHΣ TMHMA EΠIKOINΩNIAΣ ΓENIKH IEYΘYNΣH ΠEPIBAΛΛONTOΣ IEYΘYNΣH ΠEPIBAΛΛONTIKOY ΣXE IAΣMOY TMHMA IAXEIPIΣHΣ ΦYΣIKOY ΠEPIBAΛΛONTOΣ Φορέας Yλοποίησης: WWF EΛΛAΣ H έκδοση αυτή έχει χρηµατοδοτηθεί από το Yπουργείο Περιβάλλοντος Xωροταξίας & ηµοσίων Έργων και συγκεκριµένα από το E.T.E.P.Π.Σ. ISBN H έκδοση αυτή τυπώθηκε σε αντίτυπα. Κείµενα: KΕΦΑΛΑΙΟ 1: ηµήτρης Kαραβέλλας, Θεοδότα Nάντσου KΕΦΑΛΑΙΟ 2: Παναγιώτα Mαραγκού KΕΦΑΛΑΙΟ 3: Γιώργος Kατσαδωράκης KΕΦΑΛΑΙΟ 4: Ελένη Σβορώνου Γλωσσική επιµέλεια: Ντίνα Τσιώρου Eικονογράφηση: Gear Print Γενική επιµέλεια εντύπου: Ελένη Σβορώνου, Μαρίνα Συµβουλίδου Σχεδιασµός & Εκτύπωση: «ΣΧΗΜΑ & ΧΡΩΜΑ» Παραγωγική µονάδα του ΚΕΘΕΑ Aθήνα 2003 Copyright YΠOYPΓEIO ΠEPIBAΛΛONTOΣ XΩPOTAΞIAΣ & HMOΣIΩN EPΓΩN 4

5 ÂÚÈÂ fiìâó Πλαίσια Πρόλογος Eισαγωγή Oδηγός Χρήσης Εγχειριδίου: Τα συνηθέστερα ερωτήµατα και οι απαντήσεις τους ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Σύντοµο ιστορικό των προστατευόµενων περιοχών παγκοσµίως Προστατευόµενες περιοχές Βασικές έννοιες και στόχοι Θεσµικό πλαίσιο για τις προστατευόµενες περιοχές Εθνική νοµοθεσία Α. Νόµος 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» Β. Νόµος 2742/1999 «Χωροταξικός σχεδιασµός και αειφόρος ανάπτυξη...» Κοινοτική νοµοθεσία Α. Οδηγία 79/409/ΕΟΚ «Για την προστασία των άγριων πουλιών» Β. Οδηγία 92/43/ΕΟΚ «Για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων...» ιεθνής νοµοθεσία Α. Συνθήκη Ραµσάρ Μελέτη περίπτωσης: Ζάκυνθος Πώς µια προστατευόµενη περιοχή συνέβαλε στη σωτηρία ενός απειλούµενου είδους ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΝ 21 ο ΑΙΩΝΑ: Η ΠΟΡΕΙΑΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΕΝΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΗΣ Τί είναι µια προστατευόµενη περιοχή; Η διαχείριση των προστατευοµένων περιοχών Mαζι µε την ανθρώπινη παρουσία ή ενάντια σε αυτή; Τα οικονοµικά και κοινωνικά οφέλη των προστατευοµένων περιοχών Οικονοµικά οφέλη Κοινωνικά οφέλη Ανθρώπινες δραστηριότητες και προστατευόµενες περιοχές Χρήσεις γης και Oδηγία των οικοτόπων

6 2.7. Ανθρώπινες δραστηριότητες και διατήρηση της βιοποικιλότητας Bιβλιογραφία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ) ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΜΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Τί σηµαίνει επιστηµονική παρακολούθηση; Τί είναι το Σύστηµα Επιστηµονικής Παρακολούθησης (ΣΕΠ) µιας προστατευόµενης περιοχής; Γιατί χρειάζεται το ΣΕΠ στη διαχείριση µιας προστατευόµενης περιοχής; Για πόσα χρόνια πρέπει να λειτουργεί ένα ΣΕΠ; Ποιά είναι τα βασικά στάδια του σχεδιασµού ενός ΣΕΠ; Πλαίσιο Περιορισµών ο στάδιο: Ακριβής προσδιορισµός πολύτιµων στοιχείων ο στάδιο: ηµιουργία πλέγµατος βασικών οικολογικών σχέσεων και διατύπωση βασικών ερωτηµάτων ο στάδιο: Επιλογή των µεθόδων και των προς παρακολούθηση παραµέτρων και δεικτών ο στάδιο: οκιµαστική εφαρµογή και δηµιουργία τελικής εκδοχής Τί πρέπει να κάνουµε, αφού είναι σχεδόν σίγουρο ότι το ΣΕΠ δεν είναι εφικτό να δίνει όλες τις απαντήσεις που θέλουµε; Για κάθε προστατευόµενη περιοχή πρέπει να σχεδιάσουµε από την αρχή ξεχωριστό ΣΕΠ ή θα µπορούσε να υπάρξει ένα γενικό µοντέλο, κατάλληλο να προσαρµόζεται σε κάθε περιοχή; Πόσο κοστίζει ο σχεδιασµός και η εφαρµογή ενός ΣΕΠ; Πώς καταλαβαίνουµε ότι ένα ΣΕΠ λειτουργεί αποτεσµατικά; Bιβλιογραφία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΣΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Η συµµετοχή του κοινού και των τοπικών κοινωνιών στη διαχείριση των προστατευόµενων περιοχών Συµµετοχή του κοινού στη διαχείριση των προστατευόµενων περιοχών: εµπόδιο ή ευκαιρία για τις διαχειριστικές αρχές του τόπου; Η στάση των τοπικών κοινωνιών απένταντι στο καθεστώς των προστατευόµενων περιοχών

7 4.2. Τα αναµενόµενα οφέλη από τις συµµετοχικές διαδικασίες στη διαχείριση των προστατευόµενων περιοχών Οι συµµετοχικές διαδικασίες στην Ελλάδα ιασαφήνιση των όρων «συµµετοχικές διαδικασίες», «κοινό» και «τοπική κοινωνία». Οργάνωση αποτελεσµατικών συναντήσεων Οι δυσκολίες στην εφαρµογή των συµµετοχικών διαδικασιών Τα βασικά στάδια σχεδιασµού των συµµετοχικών διαδικασιών στην ίδρυση ενός εθνικού πάρκου βάσει της οδηγίας 92/ Στάδιο 1: Ενηµέρωση για την ένταξη στο δίκτυο Νatura, την ανακήρυξη Εθνικού Πάρκου, τις προβλέψεις ενός Προεδρικού ιατάγµατος, µιας ΕΠΜ ή µιας ΚΥΑ Στάδιο 2: Σύνταξη ιαχειριστικού Σχεδίου Στάδιο 3: Εφαρµογή του Σχεδίου ιαχείρισης µε τη συµµετοχή της τοπικής κοινωνίας Eπίλογος Bιβλιογραφία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Φάσµα συµµετοχικών διαδικασιών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Εργαλεία συµµετοχικών διαδικασιών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: Επίλυση διαφωνιών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: Μαρτυρίες και απόψεις από τα στελέχη των προγραµµάτων πεδίου του WWF Eλλάς

8 Ï ÛÈ ΠΛΑΙΣΙΟ 1.1: ίκτυο προστατευόµενων περιοχών Natura ΠΛΑΙΣΙΟ 1.2: Πίνακας ισχύουσας νοµοθεσίας για τις προστατευόµενες περιοχές ΠΛΑΙΣΙΟ 1.3: Εργαλεία για τη νοµική προστασία µιας οικολογικά σηµαντικής περιοχής ΠΛΑΙΣΙΟ 1.4: Εργαλεία για τη διαχείριση µιας προστατευόµενης περιοχής ΠΛΑΙΣΙΟ 2.1: Βιολογική ποικιλότητα ΠΛΑΙΣΙΟ 2.2: Σκοπός της διαχείρισης µιας προστατευόµενης περιοχής ΠΛΑΙΣΙΟ 2.3: ιαχειριστικά σχέδια τι είναι και ποιος τα χρειάζεται ΠΛΑΙΣΙΟ 2.4: υο περιοχές, δυο αντιλήψεις ΠΛΑΙΣΙΟ 2.5: Κέρδος για τη φύση, κέρδος για την οικονοµία! ΠΛΑΙΣΙΟ 2.6: άσος αδιάς: Όταν η προστασία της φύσης γίνεται µοχλός ανάπτυξης ΠΛΑΙΣΙΟ 2.7: Η περίπτωση της Κερκίνης ΠΛΑΙΣΙΟ 2.8: Υλοτοµία η σωστή δράση στον κατάλληλο χρόνο ΠΛΑΙΣΙΟ 2.9: Καταφύγιο ψαριών για την εξασφάλιση των ψαράδων ΠΛΑΙΣΙΟ 2.10: Κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής δραστηριοτήτων σε µια προστατευόµενη περιοχή ΠΛΑΙΣΙΟ 2.11: Ανθρώπινες δραστηριότητες και δίκτυο Natura ΠΛΑΙΣΙΟ 2.12: Τα υγρά λιβάδια της Πρέσπας ΠΛΑΙΣΙΟ 2.13: Η βουβαλοτροφία στον υγρότοπο της Κερκίνης ΠΛΑΙΣΙΟ 3.1: Παραδείγµατα παρακολούθησης ΠΛΑΙΣΙΟ 3.2: Παράµετροι προς παρακολούθηση στο Εθνικό Πάρκο αδιάς-λευκίµης-σουφλίου ΠΛΑΙΣΙΟ 3.3: Περιορισµοί για την κατάρτιση ενός ΣΕΠ ΠΛΑΙΣΙΟ 3.4: Ορθός προσδιορισµός πολύτιµων γνωρισµάτων ΠΛΑΙΣΙΟ 3.5: Πολύτιµα γνωρίσµατα: η σηµασία της ακριβέστερης δυνατής διατύπωσης τους ΠΛΑΙΣΙΟ 3.6: Πλέγµα οικολογικών σχέσεων: το παράδειγµα της αδιάς ΠΛΑΙΣΙΟ 3.7: Επιλογή της κατάλληλης µεθόδου: το παράδειγµα της αδιάς ΠΛΑΙΣΙΟ 3.8: Αναγκαιότητα µετατροπής πρωτογενών δεδοµένων σε επεξεργασµένη µορφή

9 ΠΛΑΙΣΙΟ 3.9: Το κόστος ενός ΣΕΠ ΠΛΑΙΣΙΟ 4.1: Το παράδειγµα του Καστελόριζου ΠΛΑΙΣΙΟ 4.2: Το παράδειγµα της Ικαρίας ΠΛΑΙΣΙΟ 4.3: Το παράδειγµα της Εύβοιας ΠΛΑΙΣΙΟ 4.4: Η αναγνώριση της σηµασίας των συµµετοχικών διαδικασιών στο ευρωπαϊκό περιβαλλοντικό δίκαιο, στη διεθνή έρευνα και στον επιχειρηµατικό κόσµο ΠΛΑΙΣΙΟ 4.5: Ο καταλυτικός ρόλος στελεχών της τοπικής κοινωνίας που γνωρίζουν καλά το φυσικό περιβάλλον ΠΛΑΙΣΙΟ 4.6: Το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου ΠΛΑΙΣΙΟ 4.7: Σύσταση τοπικών συλλογικών οργάνων ΠΛΑΙΣΙΟ 4.8: Υποθετικό παράδειγµα προσδιορισµού του κοινού και των κατάλληλων εργαλείων συµµετοχικών διαδικασιών σε µια προστατευόµενη περιοχή ΠΛΑΙΣΙΟ 4.9: Η εµπειρία του WWF Ελλάς από προγράµµατα προστασίας µιας υγροτοπικής περιοχής (Πρέσπα), µιας θαλάσσιας (Ζάκυνθος), και µιας δασικής περιοχής ( αδιά) ΠΛΑΙΣΙΟ 4.10: Εµπειρία από το πεδίο ΠΛΑΙΣΙΟ 4.11: Οραµατισµός για το µέλλον ΠΛΑΙΣΙΟ 4.12: Παράδειγµα ολοκληρωµένου προγράµµατος συµµετοχικών διαδικασιών: Η περίπτωση της διαχείρισης των λιµνών Veluewe στην Ολλανδία

10 10

11 ÚfiÏÔÁÔ Οι προστατευόµενες περιοχές δεν αποτελούν φυσικούς δοκιµαστικούς σωλήνες. Όσες προσπάθειες έγιναν να τις διαχειριστούν απο- µονωµένες από τις ανθρώπινες δραστηριότητες δεν είχαν καθόλου ενθαρρυντικά αποτελέσµατα. Οι σύγχρονες αντιλήψεις, περί ενεργούς προστασίας, επιβάλλουν την παρουσία και συµµετοχή των τοπικών πληθυσµών. Οι προστατευόµενες περιοχές είναι διάσπαρτες σε όλη την Ελληνική επικράτεια µε σηµαντικές ιδιαιτερότητες και ιδιοµορφίες. Οι πολιτικές διαχείρισης τους θα πρέπει να προωθούν την κατάλληλη έκφραση των τοπικών αναγκών για προστασία του οικοσυστήµατος και για την ανάδειξη-βιώσιµη ανάπτυξη της περιοχής. Η αποκέντρωση αποτελεί στρατηγική επιλογή στην περιβαλλοντική διαχείριση. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, παραγωγικές και κοινωνικές οργανώσεις, επιστήµονες και ερευνητές όπως και οι περιβαλλοντικές ΜΚΟ συµµετέχουν στα Σ των φορέων διαχείρισης και καταβάλλεται προσπάθεια για την όσο το δυνατόν πιο ενεργή συµµετοχή τους στη διαδικασία διατύπωσης, λήψης και ελέγχου των σχετικών αποφάσεων. Η προτεραιότητα για παρεµβατικές περιβαλλοντικές πολιτικές, που δίνεται στις προστατευόµενες περιοχές, δεν σηµαίνει ότι εγκαταλείπεται η υπόλοιπη χώρα. Όσο και καλά να προστατεύεται µια περιοχή εάν ο περιβάλλοντας χώρος της δεν βοηθάει, οι προσπάθειες για προστασία θα έχουν περιορισµένη αποτελεσµατικότητα. Αντίθετα, η διαχείριση των προστατευόµενων περιοχών µπορεί να δηµιουργήσει τις εµπειρίες, τις τοπικές πολιτικές και τη δυναµική ώστε αυτές οι παρεµβάσεις µε την µία ή άλλη µορφή, ανάλογα µε τις τοπικές ιδιαιτερότητες, θα διαχυθούν στο σύνολο της Ελληνικής επικράτειας. Το ΥΠΕΧΩ Ε έχει καταρτίσει τον εθνικό κατάλογο των προστατευόµενων περιοχών. Έχει δηµιουργήσει ένα αποκεντρωµένο πανελλήνιο δίκτυο διαχείρισης προστατευόµενων περιοχών που περιλαµβάνει 27 φορείς διαχείρισης και ένα µεγάλο αριθµό προστατευόµενων περιοχών που διαχειρίζονται µέσω ειδικών προγραµµάτων σε συνεργασία µε την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ΑΕΙ και περιβαλλοντικές 11

12 ΜΚΟ. Έχει εξασφαλίσει επίσης την οµαλή χρηµατοδότηση των φορέων διαχείρισης και των σχετικών προγραµµάτων µε πόρους του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Περιβάλλον» (ΕΠΠΕΡ) αλλά και εθνικούς (ΕΤΕΡΠΣ). Η προσπάθεια για την ενεργό προστασία των προστατευόµενων περιοχών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Οι πρωτοβουλίες που λαµβάνονται τόσο σε τοπικό όσο και σε κεντρικό επίπεδο είναι, τουλάχιστον για τη χώρα µας, πρωτοποριακές. Η διάχυση της σχετικής εµπειρίας και γνώσης αποτελεί σηµαντικό βοήθηµα. Το WWF µε την εµπειρία που έχει αποκτήσει, από τη διαχείριση προστατευόµενων περιοχών, έχει να προσφέρει σε αυτόν τον τοµέα. Το παρόν τεύχος ελπίζουµε να βοηθήσει φορείς, αιρετούς αλλά και ενεργούς πολίτες να εµπλακούν και να παρέµβουν στην διαχείριση των προστατευόµενων περιοχών του τόπου τους. Β.Παπανδρέου ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ EΡΓΩΝ 12

13 EÈÛ ÁˆÁ Σύµφωνα µε τις επιταγές της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, η Ελλάδα οφείλει να προχωρήσει στη δηµιουργία ενός συνεκτικού οικολογικού δικτύου προστατευόµενων περιοχών. Την εξέλιξη αυτή µπορούµε να την δούµε µε ένα διττό χαρακτήρα. Από την µια πλευρά, προκύπτει ως ευρωπαϊκή πλέον υποχρέωση η ανάγκη να διαφυλάξουµε την µοναδική βιοποικιλότητα της χώρας µας µέσα από την ίδρυση προστατευόµενων περιοχών. Μία ευρύτερη, ευρωπαϊκή κοινωνία έδωσε σηµασία, ιδιαίτερη αξία στην υπόθεση φυσικό περιβάλλον και αποφάσισε ότι πρέπει να προστατευτούν αποτελεσµατικά ορισµένες κρίσιµες περιοχές και είδη φυτών και ζώων. Αυτό η χώρα µας οφείλει να το σεβαστεί. Από την άλλη, µας παρουσιάζεται µια µοναδική ευκαιρία να αναδείξουµε τις περιοχές αυτές, τα πραγµατικά διαµάντια της χώρας µας, σε πυρήνες ζωής για µια ύπαιθρο που ολοένα και ερηµώνει. Τα δύο δεν είναι διόλου ασύµβατα. Ενώ η διατήρηση των φυσικών και πολιτιστικών αξιών αποτελεί τον κυρίαρχο στόχο για την ίδρυση µιας προστατευόµενης περιοχής, αυτός ο στόχος δεν επιτυγχάνεται µέσα από τον αποκλεισµό ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Ειδικά για µια χώρα όπως την Ελλάδα όπου ο άνθρωπος συνυπήρξε για χιλιάδες χρόνια σε αρµονία µε το φυσικό του περιβάλλον, ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί όταν καταφέρουµε να ρυθµίσουµε, να διαχειριστούµε σωστά τις ανθρώπινες δραστηριότητες σε κάθε περιοχή. Οι προκλήσεις που θα συναντήσουµε µπροστά µας για να διαχειριστούµε σωστά τις προστατευόµενες περιοχές είναι αναµφίβολα πολλές. Η χώρα µας καλείται µέσα σε λίγους µόλις µήνες, να δηµιουργήσει δοµές που δουλεύουν ήδη δεκαετίες σε άλλες χώρες µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα χρειαστούν πολλά να γίνουν, συγχρόνως και σε πολλά επίπεδα ώστε να αντεπεξέλθουµε επιτυχώς. Πολιτική βούληση, σωστός σχεδιασµός, θεσµοί, συνεργασία, επαρκείς πόροι όλα θα παίξουν τον ρόλο τους αλλά και κανένα από αυτά δεν θα είναι αρκετό δίχως το καθοριστικό στοιχείο της γνώσης. 13

14 Το WWF Ελλάς, µέσα από δουλειά πολλών ετών τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, έχει την τύχη να διαθέτει ένα σηµαντικό επίπεδο γνώσης σχετικό µε την ίδρυση και διαχείριση προστατευόµενων περιοχών. Αυτήν ακριβώς την γνώση επιδιώκουµε να µοιραστούµε και να µεταφέρουµε σε ενδιαφερόµενους φορείς και άτοµα µέσα από την οργάνωση προγραµµάτων κατάρτισης, την δηµιουργία υλικού, κοκ. Αν µπορέσουµε να δράσουµε συµβουλευτικά, καταλυτικά στην κρίσιµη αυτή φάση, θα έχουµε σίγουρα βοηθήσει στην υλοποίηση του οράµατος µας που δεν είναι άλλο από το να δούµε τον άνθρωπο να συνυπάρχει αρµονικά µε την φύση. Μέσα στο πλαίσιο αυτό και µε την ευγενική υποστήριξη του ΥΠΕΧΩ Ε, έχουµε δηµιουργήσει ένα οδηγό όπου συνοψίζονται ορισµένα βασικά ζητήµατα, κρίσιµα για την σωστή διαχείριση προστατευόµενων περιοχών. Ελπίζουµε να φανεί χρήσιµο στην προσπάθεια όλων αυτών που επιθυµούν να κατανοήσουν το αντικείµενο καλύτερα και να συµβάλλουν στην διατήρηση και ανάδειξη της φυσικής κληρονοµιάς της χώρας µας. ηµήτρης Καραβέλλας ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ WWF ΕΛΛΑΣ 14

15 O ËÁfi ÃÚ ÛË Á ÂÈÚÈ Ô : Û ÓËı ÛÙÂÚ ÂÚˆÙ Ì Ù Î È ÔÈ apple ÓÙ ÛÂÈ ÙÔ π; OÀ; Τι είναι οι προστατευόµενες περιοχές; Σελ. 19& 36 Ο Νόµος 1650/1986: οι κατηγορίες προστατευόµενων περιοχών Σελ. 22 Ο Νόµος 2742/1999: οι φορείς διαχείρισης Σελ. 23 Η οδηγία 79/409/ΕΟΚ «Για την προστασία των άγριων πουλιών» Σελ. 25 Η οδηγία 92/43 για τους οικοτόπους Σελ. 26 Τι είναι οι υγρότοποι Ramsar; Σελ. 27 Τι είναι το δίκτυο Natura 2000; Σελ. 28 Ποια εργαλεία υπάρχουν για τη νοµική προστασία µιας προστατευόµενης περιοχής; Σελ. 32 Ποια εργαλεία διαθέτουµε για τη διαχείριση µιας προστατευόµενης περιοχής; Σελ. 33 Τι είναι η βιοποικιλότητα; Σελ. 37 Γιατί διαχειριζόµαστε µια προστατευόµενη περιοχή; Σελ. 39 Τι είναι ένα Σχέδιο ιαχείρισης; Σελ. 40 Οι προστατευόµενες περιοχές αποκλείουν τον άνθρωπο; Σελ. 43 Προκύπτουν οικονοµικά οφέλη από τη θέσπιση µιας προστατευόµενης περιοχής; Σελ. 47 Προκύπτουν κοινωνικά οφέλη από τη θέσπιση µιας προστατευόµενης περιοχής; Σελ. 54 Τελικά, πώς αποφασίζουµε τι επιτρέπεται σε µια προστατευόµενη περιοχή; Σελ. 60 Οι χρήσεις γης Σελ. 62 Τι είναι η επιστηµονική παρακολούθηση; Σελ. 72 Τι είναι το σύστηµα επιστηµονικής παρακολούθησης (ΣΕΠ); Σελ. 74 Γιατί χρειαζόµαστε ΣΕΠ σε µια προστατευόµενη περιοχή; Σελ. 79 Πώς σχεδιάζουµε ένα ΣΕΠ; Σελ. 82 Γιατί χρησιµοποιούµε συµµετοχικές διαδικασίες στη διαχείριση µιας προστατευόµενης περιοχής; Σελ. 113 Τι είναι οι συµµετοχικές διαδικασίες; Σελ. 121 Τι εννοούµε όταν µιλάµε για το κοινό ή την τοπική κοινωνία; Σελ. 122 Πώς θα επιλέξουµε το κατάλληλο κοινό και τα κατάλληλα εργαλεία συµµετοχικών διαδικασιών; Σελ. 119 Πόσο γρήγορα εξασφαλίζεται η συµµετοχή; Σελ

16 π; OÀ; Θα χρειαστούν ειδικοί στις συµµετοχικές διαδικασίες; Σελ. 124 Πώς οργανώνεται µια αποτελεσµατική συνάντηση; Σελ. 125 Ποιες δυσκολίες θα αντιµετωπίσουµε στην εφαρµογή συµµετοχικών διαδικασιών; Σελ. 129 Ποιες συµµετοχικές διαδικασίες θα εφαρµόσουµε σε ένα υπό ίδρυση Εθνικό Πάρκο; Σελ

17 º π 1 Ιστορικό των προστατευόµενων περιοχών και θεσµικό πλαίσιο. KΑΡΑΒΕΛΛΑΣ Θ. NΑΝΤΣΟΥ 17

18 1.1. À ª π ƒπ ø ƒ À ª ø ƒπ Ãø ªπø Η θέσπιση προστατευόµενων περιοχών σε παγκόσµιο επίπεδο έχει µια σηµαντική προϊστορία. Ορισµένοι ιστορικοί κάνουν αναφορά σε ειδικές περιοχές στην Ινδία που πριν από δύο χιλιάδες χρόνια αφήνονταν ελεύθερες από οποιαδήποτε εκµετάλλευση, µε στόχο την προστασία των φυσικών πόρων. Στην Ευρώπη διαθέτουµε τις πρώτες αναφορές για περιοχές που προστατεύονταν ως κυνηγότοποι, ήδη σχεδόν πριν από µια χιλιετία, για τους λίγους προνοµιούχους της εποχής. Το πρώτο εθνικό πάρκο δηµιουργήθηκε το 1872 στο Yellowstone των ΗΠΑ ως «δηµόσιο πάρκο ή περιοχή αναψυχής προς όφελος και απόλαυση των ανθρώπων». Το παράδειγµα των ΗΠΑακολούθησαν αρκετές χώρες, όπως ο Καναδάς, η Αυστραλία, η Νότια Αφρική, η Νέα Ζηλανδία. Αρκετά ήταν και τα κοινά χαρακτηριστικά µεταξύ αυτών των περιοχών. Πρώτον, προέκυψαν ως αποτέλεσµα κυβερνητικής πρωτοβουλίας. εύτερον, οι περιοχές αυτές συνήθως περιλάµβαναν µεγάλες εκτάσεις γης. Τρίτον, ήταν αρχικά προσβάσιµες από τον άνθρωπο, αλλά παρέµεναν ακατοίκητες και άθικτες από ανθρώπινες δραστηριότητες. Το τελευταίο χαρακτηριστικό, βέβαια, αυτό της ανθρώπινης παρουσίας και συνύπαρξης φυσικών στοιχείων µε τον άνθρωπο, αλλάζει ανάλογα µε το χρόνο και τον τόπο. Για παράδειγµα, στην Ευρώπη, όπου οι «φυσικές» εκτάσεις ήταν ανέκαθεν µικρότερες και οι ανθρώπινες δραστηριότητες συνυπήρχαν µε τη φύση, οι προστατευόµενες περιοχές που δηµιουργήθηκαν ήταν γενικά µικρότερης έκτασης και περιελάµβαναν, τουλάχιστον σε ένα µέρος τους, κατοικηµένες περιοχές και ανθρώπινες δραστηριότητες. Με το χαρακτηρισµό όλο και περισσοτέρων περιοχών ως προστατευόµενων προέκυψε, τουλάχιστον σε ορισµένες χώρες, η ανάγκη δια- µόρφωσης µηχανισµών συντονισµού και διαχείρισης. Έτσι, το 1911 στον Καναδά εµφανίζεται ο πρώτος, σε παγκόσµιο επίπεδο, φορέας συντονισµού. Πέντε χρόνια αργότερα, στις ΗΠΑσυστήνεται η Εθνική 18

19 Υπηρεσία Πάρκων, η οποία και συνεχίζει να παίζει βασικό ρόλο στη διαχείριση των προστατευόµενων περιοχών. Από εκείνη την εποχή µέχρι σήµερα, έχουν θεσπιστεί χιλιάδες προστατευόµενες περιοχές ανά τον κόσµο. Το 2002, περίπου περιοχές χαρακτηρίστηκαν προστατευόµενες, σύµφωνα µε τα κριτήρια της ιεθνούς Ένωσης για την Προστασία της Φύσης (IUCN), καλύπτοντας έτσι περίπου το 10% της συνολικής έκτασης του πλανήτη. Στην Ελλάδα, η ιστορία της κήρυξης προστατευόµενων περιοχών ουσιαστικά ξεκινά το 1938 στον Όλυµπο µε τη δηµιουργία του Εθνικού ρυµού Ολύµπου ÚÔÛÙ ÙÂ fiìâóâ appleâúèô µ ÛÈÎ ÓÓÔÈÂ Î È ÛÙfi ÔÈ Τι ακριβώς είναι, λοιπόν, µια προστατευόµενη περιοχή; Ο ορισµός που δίνεται από τη ιεθνή Ένωση για την Προστασία της Φύσης (IUCN) είναι ο εξής: Μια χερσαία ή/και θαλάσσια έκταση αφιερωµένη στην προστασία και διατήρηση της βιολογικής ποικιλότητας και των φυσικών και συναφών πολιτιστικών πόρων, η οποία υπόκειται σε διαχείριση µε νοµικά µέσα ή άλλους αποτελεσµατικούς τρόπους 1. Όταν αναφερόµαστε στις προστατευόµενες περιοχές στην Ελλάδα, εννοούµε κυρίως τις περιοχές που έχουν ενταχθεί στο ευρωπαϊκό οικoλογικό δίκτυο Natura 2000 και που προστατεύονται βάσει των κοινοτικών Οδηγιών για τους Οικοτόπους και τα Πουλιά. Σηµασία έχει να γνωρίζουµε ότι αναφερόµαστε σε ευρωπαϊκό και όχι µόνο εθνικό δίκτυο περιοχών έτσι, µπορεί να έχουµε περιοχές ή είδη που, ενώ µας φαίνονται σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο «κοινά», προστατεύονται γιατί στην υπόλοιπη Ευρώπη είναι σπάνια ή έχουν ήδη εξαφανιστεί. Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος σαφώς δεν περιορίζεται µόνο στις περιοχές αυτές. Υπάρχει όµως µια βασική διαφορά µεταξύ αυτών και άλλων εκτάσεων. Στις προστατευόµενες περιοχές, ο κυρίαρχος στόχος, αυτό που προέχει, είναι η διατήρηση των φυσικών και πολιτιστικών αξιών της περιοχής. Αυτό δεν συνεπάγεται αναγκαστικά αποκλεισµό ανθρώπινων δραστηριοτήτων απεναντίας, ο ουσιαστι- 1 An area of land and/or sea especially dedicated to the protection and maintenance of biological diversity, and of natural and associated cultural resources, and managed through legal or other effective means., IUCN, 1994, Ceballos- Lascurain, H., Tourism, Ecotourism and Protected Areas, IUCN: Gland, Switzerland and Cambridge, UK,

20 κός στόχος της διαχείρισης µιας προστατευόµενης περιοχής, όπως προαναφέρθηκε, επιτυγχάνεται µέσα από τη σωστή ρύθµιση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Με άλλα λόγια, ενώ η αιτία για την οποία κηρύχτηκε µια περιοχή προστατευόµενη έχει να κάνει µε τα φυτά, τα ζώα και τα ιδιαίτερα φυσικά χαρακτηριστικά της περιοχής, ο τρόπος µε τον οποίο αυτή θα προστατευτεί έχει κυρίως να κάνει µε τον άνθρωπο και τη σχέση του µε το περιβάλλον. Για την Ελλάδα, όπου ιστορικά ο άνθρωπος συνυπήρξε για χιλιάδες χρόνια µε το φυσικό του περιβάλλον και το συνδιαµόρφωσε µέσα από δραστηριότητες όπως η γεωργία ή η αλιεία, δεν θα µπορούσαν τα πράγµατα να είναι διαφορετικά. Αυτό όµως που έχει σηµασία να κατανοήσουµε είναι ότι, ενώ στις προστατευόµενες περιοχές είναι θεµιτή η ανθρώπινη παρουσία και είναι εφικτή η οικονοµική ανάπτυξη και η κοινωνική ευηµερία, αυτό που παραµένει σηµείο αναφοράς και προτεραιότητα είναι πάντα η διατήρηση των υφιστάµενων φυσικών και πολιτιστικών αξιών. Αυτές τις αξίες λοιπόν οφείλουµε, προκειµένου να τις διατηρήσουµε, να τις καταγράψουµε. Με αυτό τον τρόπο θα ξέρουµε όλοι, στην κάθε περιοχή που καλούµαστε να δουλέψουµε, ποια ακριβώς είναι εκείνα τα ιδιαίτερα στοιχεία που µας ζητείται ως κόρη οφθαλµού να διατηρήσουµε για το σύνολο της ευρωπαϊκής κοινωνίας, για τις γενιές που θα ακολουθήσουν. Παράλληλα, καλό είναι να γνωρίζουµε ότι, ενώ η θεσµοθέτηση µιας προστατευόµενης περιοχής είναι αποτέλεσµα επιλογής µιας κοινωνίας που ως σύνολο αποφάσισε για την ανάγκη διαφύλαξης αυτής της κληρονοµιάς, η επιτυχία αυτής της επιλογής εξαρτάται, σε µεγάλο βαθµό, από την τοπική κοινωνία. Η πολυπλοκότητα της διαχείρισης, η µεγάλη πρόκληση, βρίσκεται ακριβώς στη δραστηριοποίηση των τοπικών κοινωνιών, ώστε να καταστεί δυνατή η προστασία οικολογικά σηµαντικών περιοχών που αποτελούν φυσική κληρονοµιά όλων. 20

21 1.2. ªπ π π π π ƒ À ª ƒπ Ã Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζεται συνοπτικά το ισχύον θεσµικό πλαίσιο για την προστασία οικολογικά σηµαντικών περιοχών. Η ενότητα χωρίζεται σε τρία κεφάλαια: Εθνική νοµοθεσία παρουσίαση των σηµαντικότερων ελληνικών νόµων για τη θέσπιση και διαχείριση προστατευόµενων περιοχών Κοινοτική νοµοθεσία παρουσίαση των δύο οδηγιών βάσει των οποίων δηµιουργείται το ευρωπαϊκό δίκτυο προστατευόµενων περιοχών Natura ιεθνής νοµοθεσία παρουσίαση της Συνθήκης Ραµσάρ για την προστασία των υγροτόπων διεθνούς σηµασίας Όπως θα δούµε, το θεσµικό πλαίσιο παρέχει σηµαντικά εργαλεία στους ενδιαφερόµενους φορείς (ΟΤΑ, φορείς διαχείρισης προστατευόµενων περιοχών, περιβαλλοντικές οργανώσεις και κινήσεις πολιτών) για την προστασία και διαχείριση περιοχών που έχουν οικολογική σηµασία, καθώς και για την ανάπτυξη ανθρώπινων δραστηριοτήτων συµβατών µε το αντικείµενο προστασίας τους ıóèî ÓÔÌÔıÂÛ H ελληνική νοµοθεσία για τις προστατευόµενες περιοχές εγκαινιάζεται µε τον αναγκαστικό νόµο 856/1937 «Περί Εθνικών ρυµών», βάσει του οποίου ιδρύθηκαν οι πρώτοι εθνικοί δρυµοί στην Ελλάδα, δηλαδή ο Όλυµπος και ο Παρνασσός. Το 1950 ψηφίστηκε ο νόµος 1465/1950 «Τοπία φυσικού κάλλους», βάσει του οποίου χαρακτηρίστηκαν ως προστατευόµενες περισσότερες από 300 περιοχές, που όµως ποτέ δεν έτυχαν επαρκούς και ουσιαστικής προστασίας. Πολύ αργότερα, η νοµοθεσία για τις προστατευόµενες περιοχές εµπλουτί- 21

22 2 ŸÏ ÌappleÔ (1938), ÚÓ ÛÛfi (1938), ÚÓËı (1961), ÓÔ (1962), Ì ÚÈ (1962), ÙË (1966), Ó Ô (1966), µ ÎÔ - ÒÔ (1973), Ú Ûapple (1974), Ô ÓÈÔ (1974). στηκε µε τον «δασικό κώδικα», δηλαδή το νοµοθετικό διάταγµα 86/1969, που τροποποιήθηκε µε το Ν 996/1971 περί εθνικών δρυ- µών, αισθητικών δασών και διατηρητέων µνηµείων της φύσης. Από το 1938 και µετά ιδρύθηκαν 10 εθνικοί δρυµοί 2, 19 αισθητικά δάση και 51 διατηρητέα µνηµεία της φύσης. Α. Νόµος 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» Το 1986 η εθνική νοµοθεσία εξελίχθηκε µε τον νόµο 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος». Έκτοτε, ο 1650 είναι ο κύριος ελληνικός νόµος που διέπει τη θεσµοθέτηση προστατευόµενων περιοχών. Ο 1650 χωρίζεται σε 7 κεφάλαια, από τα οποία το πιο σηµαντικό είναι το, «Προστασία της φύσης και του τοπίου», το οποίο εισάγει κατηγορίες προστατευόµενων περιοχών κάνοντας αναφορά στη διαχείρισή τους. Βάσει του 1650 οι κατηγορίες προστατευόµενων περιοχών είναι οι εξής: Περιοχές απόλυτης προστασίας της φύσης. Στις περιοχές αυτές δεν επιτρέπεται καµία ανθρώπινη δραστηριότητα, µε εξαίρεση την επιστηµονική. Περιοχές προστασίας της φύσης. Εθνικά πάρκα. Πρόκειται για τη σηµαντικότερη κατηγορία, καθώς µπορεί να περιλάβει εκτεταµένες περιοχές οικολογικής σηµασίας οι οποίες «παραµένουν ανεπηρέαστες ή ελάχιστα έχουν επηρεαστεί από ανθρώπινες δραστηριότητες και στις οποίες διατηρείται µεγάλος αριθµός και ποικιλία αξιόλογων βιολογικών, οικολογικών και αισθητικών στοιχείων». Στα εθνικά και θαλάσσια πάρκα επιτρέπονται «δραστηριότητες ερευνητικές, φυσιολατρικές και άλλες, κυρίως παραδοσιακού χαρακτήρα». Προστατευόµενοι φυσικοί σχηµατισµοί, προστατευόµενα τοπία. Περιοχές οικοανάπτυξης. Στην πράξη, µια προστατευόµενη περιοχή συνήθως περιλαµβάνει συνδυασµό των παραπάνω βαθµών προστασίας. 22

23 Β. Νόµος 2742/1999 «Χωροταξικός σχεδιασµός και αειφόρος ανάπτυξη» Ο Ν. 2742/99 «Χωροταξικός σχεδιασµός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» αποσαφηνίζει την κατάσταση όσον αφορά στη λειτουργία και διαχείριση προστατευόµενων περιοχών και ουσιαστικά συµπληρώνει τον 1650/86. O 2742/99 αφορά στη διαχείριση και διοίκηση «περιοχών, στοιχείων και συνόλων της φύσης και του τοπίου», βάσει των κατηγοριών που αναφέρονται στον 1650/86. Αφορά επίσης και στις «Ειδικές Ζώνες ιατήρησης», δηλαδή στις περιοχές του εθνικού καταλόγου περιοχών Natura 2000 που συστήνεται βάσει της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Στο άρθρο 15, «Φορείς διαχείρισης», ο 2742/99 ανοίγει το δρόµο για ίδρυση φορέων διαχείρισης (Φ ) προστατευόµενων περιοχών ως νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου. Στις αρµοδιότητες των Φ συµπεριλαµβάνονται: Η κατάρτιση και εφαρµογή κανονισµών λειτουργίας και διοίκησης της προστατευόµενης περιοχής. Κατάρτιση εσωτερικών κανονισµών του Φ. Οι κανονισµοί εγκρίνονται από το ΥΠΕΧΩ Ε και δηµοσιεύονται σε ΦΕΚ. Παρακολούθηση και αξιολόγηση του θεσµικού πλαισίου προστασίας της περιοχής. Συλλογή και επεξεργασία επιστηµονικών δεδοµένων. Παροχή γνωµοδοτήσεων για την αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων στην περιοχή. Κατάρτιση µελετών και εκτέλεση έργων που προβλέπονται από το σχέδιο διαχείρισης. Ανάληψη και εκπόνηση εθνικών ή και ευρωπαϊκών προγραµµάτων και δράσεων. Ενηµέρωση και εκπαίδευση σε θέµατα σχετικά µε το αντικείµενο προστασίας. 23

24 Προώθηση οικοτουριστικών δράσεων, χορήγηση αδειών επιστη- µονικής έρευνας κ.ά. Οι Φ διοικούνται από επταµελή έως ενδεκαµελή διοικητικά συµβούλια ( Σ). Στο Σ του Φ εκπροσωπούνται το ΥΠΕΧΩ Ε, το Υπουργείο Γεωργίας και άλλα κατά περίπτωση αρµόδια υπουργεία, η οικεία περιφέρεια, οι οικείοι ΟΤΑ, κοινωνικοί, επιστηµονικοί και παραγωγικοί φορείς (κατά περίπτωση) που δραστηριοποιούνται στην προστατευόµενη περιοχή και περιβαλλοντικές οργανώσεις που «έχουν, σύµφωνα µε το καταστατικό τους, ως σκοπό την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και διαθέτουν προηγούµενη δράση και εµπειρία σε σχετικά θέµατα». Ο Πρόεδρος του Σ ορίζεται από το ΥΠΕΧΩ Ε και πρέπει να διαθέτει κατάλληλο επιστηµονικό υπόβαθρο. Ο ορισµός των µελών του Σ γίνεται εντός ενός µήνα από την αποστολή σχετικής πρόσκλησης από το ΥΠΕΧΩ Ε αν οι εκπροσωπούµενοι φορείς δεν υποδείξουν ονοµαστικά εκπροσώπους εντός αυτού του µήνα, τότε το ΥΠΕΧΩ Ε ορίζει µέλος κατά την κρίση του. Το Σ συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩ Ε. Το Σ συγκροτεί επιστηµονική επιτροπή αποτελούµενη από πανεπιστηµιακούς και άλλους κατά περίπτωση ειδικούς επιστήµονες. Σε κάθε Φ θεσπίζονται µέχρι και 20 θέσεις επιστηµονικού και 10 θέσεις διοικητικού και τεχνικού προσωπικού. Οι θέσεις µπορούν να καλυφθούν µε πενταετούς διάρκειας αποσπάσεις από δηµόσιους φορείς (π.χ. οι φύλακες µπορούν να είναι αποσπασµένοι αστυνοµικοί), ύστερα από αίτηση του Φ και απόφαση του ΥΠΕΧΩ Ε και άλλου κατά περίπτωση συναρµόδιου υπουργού (π.χ. ηµόσιας Τάξης). Οι πόροι του Φ προέρχονται από κρατικές και ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις, εκµετάλλευση περιουσιακών τους στοιχείων, πώληση υλικών και πνευµατικών δικαιωµάτων, διάφορες άλλες επιχορηγήσεις. Από το σύνολο των εσόδων που προέρχονται από εισιτήρια, ξεναγήσεις και γενικά προβολή του αντικειµένου, το 30% αποδίδεται στο ΕΤΕΡΠΣ (άρθρο 15, 5). Βάσει του 2742/99 η διαχείριση (ή τµήµατα αυτής) ενός προστατευόµενου αντικειµένου ή περιοχής µπορεί να ανατίθεται σε ΑΕΙ, δηµό- 24

25 σια ερευνητικά ιδρύµατα ή άλλα ΝΠ και µη κερδοσκοπικά νοµικά πρόσωπα (περιβαλλοντικές οργανώσεις). Η ανάθεση γίνεται µε σύµβαση διαχείρισης. Για τη συγκεκριµενοποίηση του περιεχοµένου και της διαδικασίας σύναψης αυτών των συµβάσεων απαιτείται ΚΥΑτων Υπουργών Ανάπτυξης, ΠΕΧΩ Ε και Γεωργίας. Στο άρθρο 17, «Συµπλήρωση αρµοδιοτήτων Επιτροπής Φύση 2000» προβλέπεται η ενίσχυση της εν λόγω επιτροπής, η ίδρυση της οποίας περιλαµβάνεται στην ΚΥΑ33318/3028/ , µε την οποία ενσω- µατώνεται στην εθνική νοµοθεσία η Οδηγία 92/43/ΕΟΚ (βλ. κεφ ). Η Επιτροπή θα λειτουργεί ως Εθνική Επιτροπή Προστατευό-µενων Περιοχών, θα παρακολουθεί και θα αξιολογεί την πορεία του εθνικού συστήµατος προστατευόµενων περιοχών ÔÈÓÔÙÈÎ ÓÔÌÔıÂÛ Α. Οδηγία 79/409/ΕΟΚ «Για την προστασία των άγριων πουλιών» H πρώτη σηµαντική κοινοτική οδηγία για τη θεσµοθέτηση περιοχών µε στόχο την προστασία της πανίδας είναι η 79/409/ΕΟΚ «Για την προστασία των άγριων πουλιών». Σκοπός της 79/409 είναι η προστασία των ειδών πουλιών που ζουν φυσικά και σε άγρια κατάσταση στην Ευρώπη. Τα είδη της ευρωπαϊκής ορνιθοπανίδας που περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα Ι της οδηγίας υπόκεινται σε αυστηρό καθεστώς προστασίας. Για την προστασία αυτών των ειδών κάθε κράτος- µέλος µεριµνά κατά της θανάτωσής τους και της καταστροφής των φωλιών και αβγών τους (άρθρο 5). Τα είδη του Παραρτήµατος ΙΙ µπορούν να αποτελούν θήραµα, όπως αυτό ορίζεται από την εθνική νοµοθεσία. Τα είδη του Παραρτήµατος ΙΙ/1 κυνηγιούνται σε όλη την περιοχή εφαρµογής της Οδηγίας. Το παράρτηµα ΙΙ/2 περιλαµβάνει είδη των οποίων το κυνήγι επιτρέπεται µόνο σε συγκεκριµένα κράτη-µέλη. Πολύ σηµαντικό σηµείο της 79/409 (άρθρο 4.1-2) είναι η υποχρέωση των κρατών-µελών να χαρακτηρίζουν ως «Ζώνες Ειδικής Προστασίας» (Special Protection Areas ΖΕΠ) τις πιο κατάλληλες περιοχές που φιλοξενούν πληθυσµούς και οικοτόπους των πουλιών αυτών 25

26 και άλλων µεταναστευτικών ειδών. Μέχρι στιγµής η Ελλάδα έχει χαρακτηρίσει 110 περιοχές ως ΖΕΠ. Όλα τα κράτη-µέλη οφείλουν µε κάθε τρόπο να διασφαλίσουν την προστασία των ΖΕΠ από ρύπανση και κάθε άλλου είδους υποβάθ- µιση που θα επηρεάσει αρνητικά τα πουλιά. Τα µέτρα προστασίας και αποκατάστασης των βιοτόπων και οικοτόπων περιλαµβάνουν κυρίως τη θέσπιση προστατευόµενων περιοχών, την οικολογική διαχείριση των βιοτόπων εντός και εκτός των εκτάσεων αυτών, την ανασύσταση κατεστραµµένων βιοτόπων και τη δηµιουργία νέων. Σε σχέση µε το κυνήγι, η 79/409 προβλέπει ότι αυτό πρέπει να απαγορεύεται κατά τις περιόδους ανατροφής των νεοσσών και, επιπλέον για τα µεταναστευτικά είδη, κατά τις περιόδους µετανάστευσης προς τους τόπους αναπαραγωγής. Την εφαρµογή της 79/409 επιβλέπει η Γενική ιεύθυνση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υποβοηθούµενη από την Επιτροπή για τη Συµµόρφωση µε την Τεχνική και Επιστηµονική Πρόοδο, η οποία πλέον ονοµάζεται Επιτροπή ΟΡΝΙΣ (ORNIS Committee). Στην Ελλάδα την εφαρµογή της 79/409 παρακολουθεί το Υπουργείο Γεωργίας, κυρίως ως προς τα µέτρα προστασίας των πουλιών και, ειδικότερα, ως προς τα θέµατα ρύθµισης του κυνηγιού. Β. Οδηγία 92/43/ΕΟΚ «Για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων...» Οδηγία-κορµός για την προστασία της φύσης είναι η 92/43/ΕΟΚ «Για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας». Η 92/43 ενσωµατώθηκε στο ελληνικό δίκαιο µε ΚΥΑ που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1289/ Με την 92/43 ιδρύεται το ευρωπαϊκό οικολογικό δίκτυο Ειδικών Ζωνών ιατήρησης (Special Areas of Conservation), µε τον τίτλο Natura Πρόκειται για περιοχές οι οποίες φιλοξενούν συγκεκριµένους τύπους οικοτόπων και/ή είδη χλωρίδας και πανίδας που χαρακτηρίζονται ως κοινοτικής σηµασίας. Στόχος της 92/43 είναι η προστασία ή/και αποκατάσταση αυτών των τύπων οικοτόπων και ειδών. 26

27 Για την ίδρυση του δικτύου, κάθε-κράτος µέλος συντάσσει κατάλογο περιοχών. Ο κατάλογος πρέπει να καλύπτει ικανοποιητικά τα είδη και τους τύπους οικοτόπων που αναφέρονται στα παραρτήµατα της Οδηγίας. Στο δίκτυο εντάσσονται και όλες οι ΖΕΠ (βλ. Οδηγία για τα πουλιά). Με σκοπό τη χρηµατοδότηση επιλεγµένων δράσεων για την υλοποίηση του δικτύου Natura 2000, η Επιτροπή έχει σχεδιάσει το χρη- µατοδοτικό µέσο LIFE-Φύση. Η Επιτροπή, µέσω βιογεωγραφικών σεµιναρίων και µε επιστηµονικά κριτήρια, εξετάζει σε συνεργασία µε τα κράτη-µέλη τις εθνικές προτάσεις. Με αυτήν τη διαδικασία θα οριστικοποιηθούν οι εθνικοί κατάλογοι και θα ιδρυθεί το ίκτυο Natura Ο ελληνικός κατάλογος πλέον αποτελείται από 236 περιοχές και καλύπτει περίπου χλµ. 2 (20,6 % της επικράτειας). Την πορεία εφαρµογής της 92/43 επιβλέπει η Γενική ιεύθυνση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συνεπικουρούµενη από την Επιτροπή για τους Οικοτόπους (Habitats Committee). Αρµόδιος εθνικός φορέας είναι το ΥΠΕΧΩ Ε και, πιο συγκεκριµένα, το Τµήµα ιαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος. Σηµαντικό θεσµικό ρόλο στο συντονισµό και στην αξιολόγηση των δράσεων που αφορούν στην εφαρ- µογή της Οδηγίας στην Ελλάδα έχει επίσης η Επιτροπή Φύση ÈÂıÓ ÓÔÌÔıÂÛ Α. Συνθήκη Ραµσάρ Σηµαντική για την προστασία των υγροτόπων είναι η Συνθήκη Ραµσάρ, η οποία υπογράφηκε στο Ιράν το Η συνθήκη επικυρώθηκε από την Ελλάδα το 1974 και προέβλεπε την οριοθέτηση Υγροτόπων ιεθνούς Σηµασίας. Έτσι ορίστηκαν οι 10 ελληνικοί υγρότοποι Ραµσάρ 3. Η συµφωνία προέβλεπε επίσης την ακριβή οριοθέτηση των υγροτόπων Ραµσάρ, τη σύνταξη διαχειριστικών σχεδίων και την προστασία των οικοσυστηµάτων και της ορνιθοπανίδας τους. Στην εξέλιξή της η Συνθήκη Ραµσάρ ζητά τη «συνετή χρήση των υγροτόπων» (wise use of wetlands), κάτι που περιλαµβάνει όλους τους 3 ÏÙ Œ ÚÔ, Ï ÌÓË µèûùˆó, ÏÈÌÓÔı Ï ÛÛ fiúùô ÁÔ, Ï ÌÓË πûì Ú (ªËÙÚÈÎÔ ) Î È ÏÈÌÓÔı Ï ÛÛ ÙË Ú ÎË (appleâúèï Ì ÓÂÙ È ÙÔ ÏÙ ÛÙÔ ), Ï ÌÓ µfiï Ë Î È ÁÎ, ÂÚÎ ÓË, ÏÙ ÍÈÔ - Ô - ÏÈ ÎÌÔÓ Î È Ï Î ÙÚÔ, Ì Ú ÎÈÎfi fiïappleô, ÏÈÌÓÔı Ï Û- Û ªÂÛÔÏÔÁÁ Ô - ÈÙˆÏÈÎÔ Î È ÂÎ Ô- Ï ÂÏÒÔ, ÏÈÌÓÔı Ï ÛÛ ÔÙ Ô, ªÈÎÚ Ú Ûapple. 27

28 υγροτόπους µιας χώρας, ανεξάρτητα από το αν είναι διεθνείς ή όχι. Με στόχο την οµοιογενή εφαρµογή της Συνθήκης έχουν εκδοθεί οδηγίες για τη «συνετή διαχείριση των υγροτόπων» (wise use guidelines). Η ίδια η Συνθήκη Ραµσάρ δεν διαθέτει όργανο για την επιβολή κυρώσεων. Αυτή καθίσταται δυνατή µέσα από το εθνικό νοµικό σύστηµα και αποτελεί υποχρέωση της κάθε χώρας. π π 1.1. ñ ÎÙ Ô appleúôûù Ù fiìâóˆó appleâúèô ÒÓ Natura 2000 Ô ÎÙ Ô Natura 2000 È Ú ÂÙ È ÛÂÈ ÙË ËÁ 92/43/ «È ÙË È Ù ÚËÛË ÙˆÓ Ê ÛÈÎÒÓ ÔÈÎÔÙfiappleˆÓ Î ıò Î È ÙË ÁÚÈ apple Ó Î È Ïˆ- Ú». Ùfi Ô ÙË ËÁ Â Ó È Ó Û Ì ÏÂÈ ÛÙË È ÛÊ ÏÈÛË ÙË appleúô- ÛÙ Û ÙË ÁÚÈ ÏˆÚ Î È apple Ó Î È ÙˆÓ Ê ÛÈÎÒÓ ÔÈÎÔÙfiappleˆÓ ÙË Úˆapple Î ŒÓˆÛË. ŒÙÛÈ, ÛÂ Û Ó ÛÌfi Ì ÙËÓ ËÁ 79/409/ «È Ù appleô ÏÈ», Ë ËÁ ÁÈ ÙÔ ÔÈÎÔÙfiappleÔ appleôûîôappleâ ÛÙË ËÌÈÔ ÚÁ ÂÓfi Û ÓÂÎÙÈÎÔ ÔÈÎÔÏÔÁÈÎÔ ÈÎÙ Ô appleúôûù Ù fiìâóˆó appleâúèô ÒÓ, Ì Û applefi ÙÔ ÔappleÔ Ô ÂappleÈÙ Á ÓÂÙ È Ë appleúôûù Û Î È È Â ÚÈÛË ÙˆÓ ÂÈ ÒÓ ÏˆÚ Î È apple Ó Î È ÙˆÓ Ù appleˆó ÔÈÎÔÙfiappleˆÓ appleô appleâúèï Ì ÓÔÓÙ È ÛÙ Ú Ú- Ù Ì Ù π Î È ππ. Ú ÛË ÙÔ ÈÎÙ Ô Â Ó È appleôù ÏÂÛÌ appleôï ÚÔÓˆÓ appleúôûapple ıâèòó ÙˆÓ Î ÂÚÓ ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÎÚ ÙÒÓ-ÌÂÏÒÓ ÙË Úˆapple Î ŒÓˆÛË, ÙˆÓ Î Ë- Ì ÎÒÓ ÊÔÚ ˆÓ, ÙˆÓ appleâúè ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ÔÚÁ ÓÒÛÂˆÓ Î È ÙˆÓ appleôïèùòó. ÙË- Ú ÂÙ È ÛÙÈ ÎÔÈÓÔÙÈÎ ËÁ  ÁÈ ÙÔ ÔÈÎÔÙfiappleÔ (92/43/ ) Î È ÁÈ Ù appleô ÏÈ (79/409/ ). ËÁ ÁÈ ÙÔ ÔÈÎÔÙfiappleÔ ÛÙÔ Â ÂÈ ÛÙËÓ appleúôûù Û Û ÁÎÂÎÚÈÌ ÓˆÓ ÂÓ È ÈÙËÌ ÙˆÓ, ÏÏ Î È ÂÈ ÒÓ ÏˆÚ Î È apple Ó appleô Ô Ó ÍÈÔÏÔÁËı ˆ ÛËÌ ÓÙÈÎ Û  ڈapple Îfi Âapple appleâ Ô. ÏÏ ÂÈ appleúôùâ ÓÂÈ 236 appleâúèô ÁÈ ÓÙ ÍË ÛÙÔ ÎÙ Ô, appleô ÙÛÈ Î Ï - appleùâè ÙÔ 20,6% ÙË ÂappleÈÎÚ ÙÂÈ. Ô appleôûôûùfi Ùfi Ûˆ Ó ÎÔ ÁÂÙ È ÈÎ - ÓÔappleÔÈËÙÈÎfi, ÎfiÌË Î È appleâú ÔÏÈÎfi, ÁÈ ÌÈ ÌÈÎÚ ÒÚ fiappleˆ Ë ÏÏ. Ó È fiìˆ Û ÁÎÚ ÛÈÌÔ Ì Ùfi ÏÏˆÓ ˆÚÒÓ (apple.. πûapple Ó, ÔÚÙÔÁ Ï, Ó ) Î È, ÂappleÈappleÏ ÔÓ, ÓÙ Ó ÎÏ Î ÙÈ appleô Ï ÁÔÈ ÁÓˆÚ Ô Ó ÙË ÛËÌ ÓÙÈ- ÎfiÙ ÙË ÔÈÎÔÏÔÁÈÎ Í ÙË ÒÚ Ì. ÓÙ ÍË ÌÈ appleâúèô ÛÙÔ ÎÙ Ô Natura 2000 ÂÓ appleôîïâ ÂÈ ÙËÓ Ó - appleù ÍË, fiù Ó Ù ÂÓ ÂappleÈ Ú ÚÓËÙÈÎ ÛÙÈ ÔÈÎÔÏÔÁÈÎ ÙË Í Â. Ó 28

29 Ù ıâù È ÙÔ ÂÚÒÙËÌ ÙÈ ÂappleÈÙÚ appleâù È Î È ÙÈ apple ÁÔÚ ÂÙ È Û ÌÈ appleâúèô ÙÔ ÈÎÙ Ô. apple ÓÙËÛË ÂÓ Â Ó È ÙfiÛÔ Â ÎÔÏË, Î ıò ÂÓ apple Ú ÂÈ Ó Û ÁÎÂÎÚÈÌ ÓÔ Î Ù ÏÔÁÔ Ú ÛÂˆÓ appleô Ó ÂappleÈÙÚ appleôóù È Ó apple ÁÔ- Ú ÔÓÙ È ÛÙÈ Û ÁÎÂÎÚÈÌ Ó appleâúèô. Ú appleâè Ó appleúôëáëıâ ÂÎÙ ÌËÛË ÙË ÔÈÎÔÏÔÁÈÎ Î Ù ÛÙ ÛË Î È ÙˆÓ ÍÈÒÓ ÙÔ ÂÎ ÛÙÔÙÂ Ê ÛÈÎÔ ÒÚÔ, ÒÛÙÂ Ó ÌappleÔÚÂ Ó appleôïôáèûùâ Ë Ó ÌÂÓfiÌÂÓË Âapple appleùˆûë ÙÔ Î ıâ ÚÁÔ. ÙÈ appleâúèô Natura ÂappleÈÙÚ appleôóù È ÚÁ Î È Ú ÛÙËÚÈfiÙËÙ appleô ÂÓ ı ÁÔ Ó Ù È È ÙÂÚ ÔÈÎÔÏÔÁÈÎ ÛÙÔÈ Â (ÔÈÎÔÙfiappleÔ Î È Â Ë) ÁÈ Ù ÔappleÔ Ë appleâúèô ÎÚ ıëîâ appleúôûù Ù Ù, ÙÔ Ï ÈÛÙÔÓ, apple ÚÔ ÛÈ Ô Ó Û Ì Ùfi- ÙËÙ Ì Ù. ÙÈ Ù ÙÔÈÔ appleú ÎÙÈÎ ÛËÌ ÓÂÈ appleˆ Û appleôïï appleâúèappleùòûâè Ó ÚÁÔ appleô appleèı ÓÒ Ó ÌËÓ ÂappleÈÙÚ appleâ Û ÌÈ appleâúèô ÙÔ ÈÎÙ Ô Natura 2000 Ó ÌappleÔÚÂ Ó ÂappleÈÙÚ appleâ Û ÌÈ ÏÏË appleâúèô, Î ıò ÂΠ ı appleô- ıì ÂÈ Ù appleúôûù Ù fiìâó Â Ë ÙÔ ÔÈÎÔÙfiappleÔ. ÚfiÛÊ Ù Ë Úˆapple Î appleèùúôapple ÂÍ ˆÛÂ Ô ËÁfi ÂÚÌËÓ ÙÔ ÚıÚÔ 6 4 ÙË ËÁ (appleô Ó Ê ÚÂÙ È ÛÙË Û Ì ÙfiÙËÙ ÚÁˆÓ Î È Ú ÛÙËÚÈÔÙ ÙˆÓ Ì ÙÈ Ú appleúôûù Û ÙˆÓ appleâúèô ÒÓ Natura 2000), ÒÛÙ ÔÈ ÚÌfi È ÂıÓÈÎ Ú Ó Î ÙÔÚıÒÛÔ Ó Ó ÂÊ ÚÌfiÛÔ Ó ÌÂ Û ÂÙÈÎ ÔÌÔÈÔÁ ÓÂÈ Î È Û ÓÔ ÙËÓ ËÁ. Ô ÎÙ Ô Natura 2000 appleôùâïâ ÌÂÁ ÏË Â Î ÈÚ appleúôòıëûë Ó ˆÓ appleúô- Ù appleˆó Ó appleù ÍË, appleô Û ÔÓÙ È ÛÙËÓ appleúôûù Û ÙÔ Ê ÛÈÎÔ appleâúè Ï- ÏÔÓÙÔ Î È ÛÙÔ Â Ô Ó ÛÙË ÂÏÙ ˆÛË ÙË appleôèfiùëù ˆ ÙÔ ÓÙfiappleÈÔ appleïëı ÛÌÔ, ÛÂ Û Ó ÛÌfi Ì ÙË È Ù ÚËÛË appleôî Ù ÛÙ ÛË ÙˆÓ ÂÈ È- ÎÒÓ ÔÈÎÔÏÔÁÈÎÒÓ ÍÈÒÓ ÙˆÓ appleâúèô ÒÓ ÙÒÓ. ÚÎÂÙ Â Ó È Ù apple Ú Â Á- Ì Ù, ÙfiÛÔ applefi ÙËÓ ÏÏ fiûô Î È applefi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, Û ÌÊˆÓ Ì ٠ÔappleÔ appleâúèô ÙÔ ÈÎÙ Ô Ô Ó Ó appleù ıâ appleúô fiêâïô ÙË ÙÔappleÈÎ ÔÈÎÔ- ÓÔÌ, ÂappleÈÙ Á ÓÔÓÙ Ù Ùfi ÚÔÓ ÙË È Ù ÚËÛË ÙˆÓ È È ÙÂÚˆÓ ÔÈÎÔ- ÏÔÁÈÎÒÓ ÍÈÒÓ ÙÔ. 4 ÔÓ Ô ËÁfi ÂÚÌËÓ ÌappleÔÚ ÙÂ Ó ÙÔÓ Ú Ù ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ È ı ÓÛË: comm/environment/ nature/natura_articles.htm 29

30 1.3. ª ƒπ ø : À ø ªπ ƒ À ª ƒπ à À µ ø ƒπ π Àª À π À Η θαλάσσια χελώνα Caretta caretta περιλαµβάνεται στα είδη πανίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απειλούνται µε εξαφάνιση. Η προστασία του είδους και των βιοτόπων του θεωρείται προτεραιότητα από την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ. Επίσης, η θαλάσσια χελώνα τυγχάνει απόλυτης προστασίας και από την εθνική νοµοθεσία. Σηµαντικότερος βιότοπος ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας στην Ευρώπη είναι ο κόλπος Λαγανά στη Ζάκυνθο. Η θεσµική προστασία αυτής της περιοχής και η ρύθµιση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων κρίθηκαν απαραίτητες προϋποθέσεις για τη µακροπρόθεσµη προστασία του είδους. Έτσι, ήδη από τα µέσα της δεκαετίας του 1980 και παρά τη γενικότερη άρνηση αποδοχής των µέτρων προστασίας από την τοπική κοινωνία, θεσµοθετήθηκαν µέτρα ρύθµισης των ανθρώπινων δραστηριοτήτων (Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου, απαγόρευση της πρόσβασης στις παραλίες µετά τη δύση του ήλιου, έλεγχος της ναυσιπλοΐας κ.ά.). Με δεδοµένη την ασχεδίαστη και ανεξέλεγκτη τουριστική ανάπτυξη αυτής της περιοχής της Ζακύνθου, κατάσταση που επέφερε την οικολογική υποβάθµιση σηµαντικού µέρους του βιοτόπου, η µη αναστρέψιµη υποβάθµιση των τελευταίων παραλιών ωοτοκίας της χελώνας ήταν θέµα ελάχιστου χρόνου. Οι προστατευτικές διατάξεις και οι ρυθµίσεις των ανθρώπινων δραστηριοτήτων έφεραν αποτέλεσµα: οι τελευταίες έξι παραλίες ωοτοκίας υπόκεινται σε καθεστώς προστασίας και φιλοξενούν τον σηµαντικότερο αριθµό φωλιών σε ολόκληρη τη Μεσόγειο. Πολύ σηµαντική εξέλιξη αποτέλεσε η αγορά από την περιβαλλοντική οργάνωση WWF Ελλάς 327 στρεµµάτων γης που περιβάλλει τα Σεκάνια, τη σηµαντικότερη από τις έξι παραλίες ωοτοκίας του Λαγανά. Μέσα από την αγορά αυτής της έκτασης, που κατέ- 30

31 στη δυνατή µε την οικονοµική συµβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χιλιάδων µελών της οργάνωσης, διασφαλίστηκε η περιοχή και αποτράπηκε η εκµετάλλευση για τουριστικούς ή οικιστικούς λόγους. Το 1999 ιδρύθηκε το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου (ΕΘΠΖ) µε Προεδρικό ιάταγµα (ΦΕΚ 960 / ). Πυρήνας του ΕΘΠΖ, δηλαδή Ζώνη Α1 απόλυτης προστασίας, είναι τα Σεκάνια, όπου επιτρέπεται µόνο επιστηµονική δραστηριότητα µε σκοπό την προστασία και οικολογική διαχείριση της περιοχής. Το σύνολο των προστατευτικών διατάξεων και οι ρυθµίσεις των ανθρώπινων δραστηριοτήτων που διέπουν το ΕΘΠΖ αποτελούν εγγύηση για µακροπρόθεσµη διατήρηση και διαχείριση του σηµαντικού αυτού βιοτόπου της θαλάσσιας χελώνας. π π 1.2. ñ Ó Î ÈÛ Ô Û ÓÔÌÔıÂÛ ÁÈ ÙÈ appleúôûù Ù fiìâóâ appleâúèô ( applefi ÙÔ 1986) 1. fiìô 1650/1986 «È ÙËÓ appleúôûù Û ÙÔ appleâúè ÏÏÔÓÙÔ» 2. À º 854/ «Ã Ú ÎÙËÚÈÛÌfi ÙˆÓ ÁÚÔ ÈÔÙfiappleˆÓ ÏÙ ÛÙÔ, ÌÓË µèûùˆó, ÌÓË πûì Ú Î È ÙË Â Ú ÙÂÚË appleâúèô- ÙÔ ˆ ÚÎÔ» 3. fiìô 2637/1998 «ÛÙ ÛË ÚÁ ÓÈÛÌÔ ÈÛÙÔappleÔ ËÛË Î È ÏÏÂ È Ù ÍÂÈ» 4. À º 1289/ «ıôúèûìfi Ì ÙÚˆÓ Î È È ÈÎ ÛÈÒÓ ÁÈ ÙË È Ù ÚËÛË ÙˆÓ Ê ÛÈÎÒÓ ÔÈÎÔÙfiappleˆÓ (ÂÓ È ÈÙËÌ ÙˆÓ) Î ıò Î È ÙË ÁÚÈ apple Ó Î È ÏˆÚ» 5. fiìô 2742/1999 «ÃˆÚÔÙ ÍÈÎfi Û Â È ÛÌfi Î È ÂÈÊfiÚÔ Ó appleù ÍË...» 6. ÚÔ ÚÈÎfi È Ù ÁÌ º 906 / «Ã Ú ÎÙËÚÈÛÌfi ÂÚ- Û ˆÓ Î È ı Ï ÛÛÈˆÓ appleâúèô ÒÓ ÙÔ ÎfiÏappleÔ Á Ó Î È ÙˆÓ Ó ÛˆÓ ÙÚÔÊ ˆÓ ˆ ıóèîô Ï ÛÛÈÔ ÚÎÔ» 7. À ÁÈ ÙÔÓ Î ıôúèûìfi ÚÈıÌÔ ÌÂÏÒÓ ÙˆÓ ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ Û Ì Ô Ï ˆÓ appleúôûù Ù fiìâóˆó appleâúèô ÒÓ º 126/ Î È º 140/

32 π π 1.3. ñ EÚÁ Ï ÁÈ ÙË ÓÔÌÈÎ appleúôûù Û ÌÈ ÔÈÎÔÏÔÁÈÎ ÛËÌ ÓÙÈÎ appleâúèô Ô appleúòùô Ì ÁÈ ÙËÓ appleúôûù Û ÌÈ appleâúèô Ì ÂappleÈÛÙËÌÔÓÈÎ ÙÂÎÌË- ÚÈˆÌ ÓË ÔÈÎÔÏÔÁÈÎ Í Â Ó È Ë Î ÙÔ ÚˆÛË ÓÔÌÈÎÔ appleï ÈÛ Ô appleúôûù - Û. Î ÚÈfiÙÂÚ ÂÚÁ Ï appleô appleúôûê ÚÂÈ Ë ÂÏÏËÓÈÎ ÓÔÌÔıÂÛ Â Ó È Ù ÂÍ : Àapple ÁˆÁ Û ÌÈ applefi ÙÈ Î ÙËÁÔÚ Â ÙÔ. 1650/1986 Ã Ú ÎÙËÚÈÛÌfi ÂÓfi ÒÚÔ ˆ «ÂÚÈÔ ÔÈÓÔÙÈÎ ËÌ Û» ( ÛÂÈ ÙË ËÁ 92/43 ) ˆ «ÒÓË È ÈÎ ÚÔÛÙ Û» ( ÛÂÈ ÙË ËÁ 79/409/ ) Î È ÓÙ ÍË ÛÙÔ ÎÙ Ô Natura 2000 ËÌÈÔ ÚÁ Ù Ê Á Ô ÕÁÚÈ ˆ Ë Î Ú Í ÙÔ Á ÓÂÙ È applefi ÙÔ ÀappleÔ ÚÁÂ Ô ÂˆÚÁ ÛÂÈ ÙÔ fiìô 2637/1998 ËÌÈÔ ÚÁ ÒÓË ÈÎÈÛÙÈÎÔ Ï Á Ô ( ) ÛÂÈ ÙÔ «ÈÎÈÛÙÈÎÔ fiìô» 1337/

33 π π 1.4. ñ EÚÁ Ï ÁÈ ÙË È Â ÚÈÛË ÌÈ appleúôûù Ù fiìâóë appleâúèô Î ÙÔ ÚˆÛË ÓÔÌÈÎÔ appleï ÈÛ Ô Â Ó È Û ÁÔ Ú ÙÔ appleúòùô Î È ÛÈÎfi Ì ÁÈ ÙËÓ appleúôûù Û ÌÈ ÔÈÎÔÏÔÁÈÎ ÛËÌ ÓÙÈÎ appleâúèô. ÂÓÂÚÁfi fiìˆ È Â ÚÈÛË Î È ÈÔ ÎËÛ ÙË Â Ó È apple Ú ÙËÙË ÁÈ ÙËÓ Ô ÛÈ ÛÙÈÎ appleúôûù - Û ÙË. Ô ÈÛ ÔÓ ıâûìèîfi appleï ÛÈÔ Î È Ë appleú ÎÙÈÎ ÂÌappleÂÈÚ appleúôûê ÚÔ Ó Ù ÂÍ ÂÚÁ ÏÂ È Â ÚÈÛË ÌÈ appleúôûù Ù fiìâóë appleâúèô : ËÌÈÔ ÚÁ ÊÔÚ È Â ÚÈÛË ( ÛÂÈ ÙÔ. 2742/1999) Ó Ë Û Ì ÛË È Â ÚÈÛË Ì ÊÔÚ (apple.. appleâúè ÏÏÔÓÙÈÎ ÔÚÁ - ÓÒÛÂÈ apple ÓÂappleÈÛÙ ÌÈ ) appleô ÌappleÔÚÂ Ó Ó Ï ÂÈ ÙË È Â ÚÈÛË ÙË appleâúèô- ( ÛÂÈ ÙÔ. 2742/1999) Ú ÛÙËÚÈÔappleÔ ËÛË ÙˆÓ ÔÈΠˆÓ appleâúèêâúâèòó Î È ÁÈ Û Â È ÛÌfi Ú ÛÂˆÓ Ú Ó, appleúôûù Û, È Â ÚÈÛË Î È ÔÈÎÔÙÔ ÚÈÛÙÈÎ Ó - appleù ÍË ÂÓÙfi ÙˆÓ appleúôûù Ù fiìâóˆó appleâúèô ÒÓ ÈÎ ÈÔ ÔÛ ÙÔ. 33

34 34

35 º π 2 Οι προστατευόµενες περιοχές τον 21 ο αιώνα: H πορεία από τα περιφραγµένα καταφύγια στην αρµονική συνύπαρξη ανθρώπου και φύσης Π. MΑΡΑΓΚΟΥ 35

36 2.1. π π π ªπ ƒ À ª ƒπ Ã ; 5 ÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎ ÓÔÌÔıÂÛ Ó ÁÓˆÚ ÔÓÙ È 5 Î ÙËÁÔÚ Â ( Ï. ÎÂÊ. 1, ÛÂÏ. 22). Μια περιοχή ορίζεται ως προστατευόµενη µε στόχο να διατηρηθεί ο τοπικός βιολογικός πλούτος και να διαφυλαχθούν οι φυσικοί πόροι (νερό, αέρας, έδαφος κ.ά.). Ο ορισµός της προστατευόµενης περιοχής σύµφωνα µε την IUCN δίνεται στο κεφ. 1 (σελ. 19). Αντίστοιχα, αν και όχι µε τόση σαφήνεια, στη Σύµβαση για τη Βιοποικιλότητα αναφέρεται ότι ως προστατευόµενη περιοχή ορίζεται µια: Γεωγραφικά διακριτή περιοχή η οποία θεσµοθετείται ή ρυθµίζεται και γίνεται αντικείµενο διαχείρισης µε σκοπό την επίτευξη συγκεκρι- µένων στόχων διατήρησης. Μέσα από αυτούς τους ορισµούς φαίνεται ότι ο βασικός στόχος της θεσµοθέτησης και διαχείρισης µιας προστατευόµενης περιοχής είναι η διατήρηση της βιοποικιλότητας και της αναγνωρισµένης οικολογικής της αξίας. Η σηµασία µιας τέτοιας περιοχής αποφασίζεται βάσει αντικειµενικών και κωδικοποιηµένων επιστηµονικών κριτηρίων που περιγράφονται στο εκάστοτε νοµικό πλαίσιο της κάθε χώρας. Το πλαίσιο αυτό µπορεί να ποικίλλει, ανάλογα µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής 5, πάντα όµως έχει ως γνώµονα την προστασία των αναγνωρισµένων οικολογικών αξιών της. Οι προστατευόµενες περιοχές είναι ένας απαραίτητος θεσµός, προκειµένου να προστατευθεί και να διατηρηθεί η βιολογική ποικιλότητα. Η έµφαση όµως στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και στην ιδιαίτερη οικολογική σηµασία των προστατευόµενων περιοχών είχε ως αποτέλεσµα πολλοί και για πολλά χρόνια να θεωρούν ότι η αξία αυτών των περιοχών περιοριζόταν σε ό,τι αφηρηµένα αποκαλούµε «φύση». Αναγνωριζόταν, βέβαια, η συµβολή τους στη συναισθηµατική και ψυχολογική υγεία όσων τις επισκέπτονταν, όπως και η ηθική υποχρέωση της προστασίας του περιβάλλοντος ως ενός αγαθού το οποίο οφείλουµε να κληροδοτήσουµε στα παιδιά µας, αλλά αντιµετωπίζονταν ως κάτι µάλλον άσχετο και αποµακρυσµένο από την καθη- µερινότητα των ανθρώπων. 36

37 π π 2.1. ñ BÈÔÏÔÁÈÎ appleôèîèïfiùëù ÈÔappleÔÈÎÈÏfiÙËÙ Â Ó È ÙÔ Û ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÁÔÓÈ ˆÓ, ÂÈ ÒÓ Î È ÔÈÎÔÛ ÛÙË- Ì ÙˆÓ ÌÈ appleâúèô. ÚfiÎÂÈÙ È ÁÈ ÌÈ ÓÓÔÈ ÙfiÛÔ appleï ÙÈ appleô appleôïïô Û ÁÁÚ Ê ÙË ıâˆúô Ó Û ÓÒÓ ÌË ÙË «Ê ÛË» ÎfiÌË Î È ÙË «ˆ»! È Ù fiìˆ Â Ó È ÛËÌ ÓÙÈÎfi Ó appleúôûù Ù ÛÔ Ì ÙË ÈÔappleÔÈÎÈÏfiÙËÙ ; appleâè Â Ó È ÛÎÔÏÔ ( Ì appleˆ Ó ÙÔ;) Ó appleôê Û ÛÔ Ì appleôèô ÛÙÔÈ Â Ô ( ÔÌ, Û ÓıÂÛË ÏÂÈÙÔ ÚÁ ) appleôèô Âapple appleâ Ô (ÁÔÓ È, Â Ë ÔÈÎÔÛ ÛÙ Ì Ù ) Â Ó È ÙÔ appleèô ÛËÌ ÓÙÈÎfi. appleèappleï ÔÓ, fiï Ù Ù ÛÙÔÈ Â Î È Ù Âapple appleâ Â Ó È ÏÏËÏ Ó ÂÙ, ÙÛÈ ÒÛÙ ÔÈ ÏÏ Á ÛÙÔ Ó Ó appleúôî ÏÔ Ó appleèı Ó Î Ù È- ÁÈÛÙÈÎ ÏÏ Á Î È ÛÙÔ ÏÏÔ. Ô Î ı Ó applefi Ù Ù ÈÂÚ Ú ÈÎ Âapple appleâ ÓÙÈÛÙÔÈ Â ÛÂ È ÊÔÚÂÙÈÎ appleù - ÙË ˆ Î È, ÂappleÔÌ Óˆ, Î Ù ÁÚ ÊÂÙ È Î È ÌÂÙÚÈ Ù È ÌÂ È ÊÔÚÂÙÈÎfi ÙÚfiappleÔ applefi ÙÔ ÂappleÈÛÙ ÌÔÓÂ. Στην πραγµατικότητα όµως, και αυτό γίνεται ολοένα και πιο αντιληπτό όσο περνούν τα χρόνια, η αξία αυτών των περιοχών για τον άνθρωπο είναι πολλαπλή, γιατί και ο ρόλος τους είναι πολυσύνθετος. Πέρα από τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, η ύπαρξη προστατευόµενων περιοχών διασφαλίζει την απρόσκοπτη συνέχεια βασικών οικολογικών διεργασιών, όπως είναι, για παράδειγµα, ο κύκλος του νερού. Συντελούν, επίσης, στη συγκράτηση των εδαφών, στην αντι- µετώπιση της ρύπανσης, στη σταθερότητα του µικροκλίµατος κλπ. 37

38 6 ÙËÓ ÚÒappleË, Î È Ê ÛÈÎ Î È ÛÙËÓ ÏÏ, ÏfiÁˆ ÙÔ appleâúèôúèûì ÓÔ ÒÚÔ ÏÏ Î È ÙË Ì ÎÚ ˆÓË ÓıÚÒappleÈÓË apple ÚÔ Û, ÂÓ Û Ó ÓÙ Ì ÂÓÙÂÏÒ apple Úı Ó appleâúèô, Ù ËÏ appleô ÛÙÈ appleâúèáú - ÊÔÓÙ È Ì ÙÔÓ fiúô "wilderness". Είναι ακόµα σηµαντικές για την προστασία συγκεκριµένων φυσικών και πολιτιστικών χαρακτηριστικών, για τη διατήρηση πολιτιστικών και παραδοσιακών στοιχείων. Άλλωστε, τουλάχιστον στην Ευρώπη 6 και ιδιαίτερα στην Ελλάδα, ιστορικά οι ανθρώπινες δραστηριότητες είχαν για εκατοντάδες χρόνια συνυπάρξει µε το φυσικό περιβάλλον, συµβάλλοντας στη διαµόρφωσή του. Εάν θεσµοθετηθούν σωστά και γίνουν αντικείµενο συνετής διαχείρισης, τα οφέλη τους διευρύνονται, στηρίζουν µια ζωντανή κοινωνία που ωφελεί τη φύση και ωφελείται από την προστασία της και τονώνουν την τοπική οικονοµία. Τέλος, πρόκειται για περιοχές οι οποίες παρέχουν εξαιρετικές δυνατότητες για περιβαλλοντική εκπαίδευση, αναψυχή, τουρισµό και επιστηµονική έρευνα. 38

Mέθοδοι ιαχείρισης του Oικοτουρισµού και του Τουρισµού σε Προστατευόµενες Περιοχές

Mέθοδοι ιαχείρισης του Oικοτουρισµού και του Τουρισµού σε Προστατευόµενες Περιοχές Mέθοδοι ιαχείρισης του Oικοτουρισµού και του Τουρισµού σε Προστατευόµενες Περιοχές E. ΣΒΟΡΩΝΟΥ À OÀƒ πo ƒπµ O O ÃøƒO π KAI ªO πø ƒ ø 2 E. ΣΒΟΡΩΝΟΥ Mέθοδοι ιαχείρισης του Oικοτουρισµού και του Τουρισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: «Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ». Επιβλέπουσα: Διδασκάλου

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Συστήµατος Προστατευόµενων Περιοχών της Ελλάδας: Από τη θεωρία στην πράξη

Αξιολόγηση του Συστήµατος Προστατευόµενων Περιοχών της Ελλάδας: Από τη θεωρία στην πράξη Αξιολόγηση του Συστήµατος Προστατευόµενων Περιοχών της Ελλάδας: Από τη θεωρία στην πράξη WWF Ελλάς-Σεπτέµβριος 2004 Επιµέλεια κειµένου: Παναγιώτα Μαραγκού Επιµέλεια εξωφύλλου: Μάριος Βόντας Κάθε αναφορά

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 3 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 3 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 3 OI ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 55 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 56 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: OI ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Η θέσπιση προστατευόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ.Ε. ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ. Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ.Ε. ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ. Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 6 2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 8 2.1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ 8 2.2 ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 9 3. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ 10 3.1 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 of 6 26/11/2012 3:35 µµ

1 of 6 26/11/2012 3:35 µµ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΙΚΑΙΟ 3/2010, Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέµβριος Β ΑΡΘΡΑ - ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΕΙΣ, σ. 429. Μυλωνόπουλος, Π. Μοίρα, Το θεσµικό πλαίσιο της διαχείρισης των προστατευόµενων περιοχών στην Ελλάδα - Η περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ Πρόταση του WWF Ελλάς για ένα συνεκτικό και αποτελεσματικό σύστημα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ Πρόταση του WWF Ελλάς για ένα συνεκτικό και αποτελεσματικό σύστημα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος Οκτώβριος 2011 ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΔΙΑΛΟΓΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ Πρόταση του WWF Ελλάς για ένα συνεκτικό και αποτελεσματικό σύστημα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος 0 2011 WWF Ελλάς Προτεινόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΗ, ΔΙΚΤΥΑ, NATURA 2000, DIR.92/43/ΕΟΚ, Τ.Δ.Φ.Π.

ΦΥΣΗ, ΔΙΚΤΥΑ, NATURA 2000, DIR.92/43/ΕΟΚ, Τ.Δ.Φ.Π. 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εφαρμογή της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, η οποία αναφέρεται ως οδηγία για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας και η δημιουργία του ευρωπαϊκού δικτύου «ΦΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου για την προστασία της βιοποικιλότητας

Σχέδιο νόμου για την προστασία της βιοποικιλότητας Σχέδιο νόμου για την προστασία της βιοποικιλότητας Λαμβάνοντας υπόψη, 1 Άρθρο 1 Σκοπός 2 Άρθρο 2 Ορισμοί 3 Άρθρο 3 Εθνικό σύστημα προστατευόμενων περιοχών 4 Άρθρο 4 ιαχείριση προστατευόμενων περιοχών 11

Διαβάστε περισσότερα

À τεύχος 74 Προέδρου. ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ (από 1.9.2007 έως 31.10.2007) 5 ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ 17 ΟΜΑ ΕΣ ΕΡΓΑΣΕΙΑΣ 18 ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ 21

À τεύχος 74 Προέδρου. ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ (από 1.9.2007 έως 31.10.2007) 5 ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ 17 ΟΜΑ ΕΣ ΕΡΓΑΣΕΙΑΣ 18 ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ 21 À τεύχος 74 Σηµείωµα Προέδρου ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ (από 1.9.2007 έως 31.10.2007) 5 ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ 17 ΟΜΑ ΕΣ ΕΡΓΑΣΕΙΑΣ 18 ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ 21 ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 25 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΝ & ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Α) ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Σκοπός του σχεδίου νόμου είναι η αειφόρος διαχείριση και αποτελεσματική

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Εισηγητική έκθεση για την πρόταση ...3 Η πρόταση των περιβαλλοντικών οργανώσεων ... 23

Περιεχόμενα Εισηγητική έκθεση για την πρόταση ...3 Η πρόταση των περιβαλλοντικών οργανώσεων ... 23 Περιεχόμενα Εισηγητική έκθεση για την πρόταση...3 Η πρόταση των περιβαλλοντικών οργανώσεων...23 Λαμβάνοντας υπόψη,... 23 Κεφάλαιο 1 Σκοπός... 24 Κεφάλαιο 2 Ορισμοί... 24 Κεφάλαιο 3 Προστατευόμενες περιοχές...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΚΤΗΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΚΤΗΣ ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΚΤΗΣ. ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΚΤΗΣ ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΚΤΗΣ. ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝ ΙΑΙΤΗΜΑ Σύµβουλοι ιαχείρισης Αποκατάστασης Οικοσυστηµάτων Συντονισµός Μελέτης Άννα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΣΚΥΡΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΣΚΥΡΟΥ Demonstration of the Biodiversity Action Planning approach, to benefit local biodiversity on an Aegean island, Skyros Επιδεικτική εφαρμογή της προσέγγισης «Σχέδιο Δράσης για τη Βιοποικιλότητα» για τη διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ABSTRACT. Eleftheria Athanasoula February 2009

ABSTRACT. Eleftheria Athanasoula February 2009 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Γνώσεις, στάσεις και αντιλήψεις του τοπικού πληθυσµού για τη διαχείριση του εθνικού δρυµού Πίνδου (Βάλια Κάλντα) Ελευθερία K. Αθανασούλα Επιβλέπων καθηγητής: Π.

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός ράσεων. πιλοτικού Χαρακτήρα για την Ανάπτυξη για την Ανάπτυξη του Οικολογικού Τουρισµού Μέρος Α Μέρος Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Σχεδιασµός ράσεων. πιλοτικού Χαρακτήρα για την Ανάπτυξη για την Ανάπτυξη του Οικολογικού Τουρισµού Μέρος Α Μέρος Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Σχεδιασµός ράσεων Σχεδιασµός ράσεων πιλοτικού Χαρακτήρα πιλοτικού Χαρακτήρα για την Ανάπτυξη για την Ανάπτυξη του Οικολογικού Τουρισµού

Διαβάστε περισσότερα

Το θεσµικό πλαίσιο για την προστασία της Λίµνης Παµβώτιδας Ιωαννίνων και ο φορέας διαχείρισης.

Το θεσµικό πλαίσιο για την προστασία της Λίµνης Παµβώτιδας Ιωαννίνων και ο φορέας διαχείρισης. ΕΜΠ - ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Το θεσµικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. 10 χρόνια εφαρμογής. ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΦΥΣΗ 2000» Δέσποινα Βώκου Πρόεδρος

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. 10 χρόνια εφαρμογής. ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΦΥΣΗ 2000» Δέσποινα Βώκου Πρόεδρος Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 10 χρόνια εφαρμογής ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΦΥΣΗ 2000» Δέσποινα Βώκου Πρόεδρος Σεπτέμβριος 2011 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΙΙ. ΙΙΙ. ΙV. V. Πρόλογος σ.3 Συντομογραφίες Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Α.Ε.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Α.Ε. Οικοτουρισµός και προστασία της φύσης σε νησιωτικές περιοχές. Η διεθνής εµπειρία Αναγνώριση καλών πρακτικών ανάπτυξης του οικοτουρισµού στα νησιά των Κυκλάδων Απρίλιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2005-2006 «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2005-2006 «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2005-2006 «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» Θαλάσσια Περιοχή Στενού Μεθώνης Μεσσηνίας (περιοχή NATURA 2000): εκτίμηση της

Διαβάστε περισσότερα

È ÂÍÂÏ ÍÂÈ ÛÙ ªª Î È Ë ÛÙ Ô ÙÈÎÔ ÎÔ ÛÙÈÎ Â Ó È Ú Á Â Î È Û ÁÎÏ ÓÔ ÛÂ. ÛıÌ - ÓÔÓÙ ÌfiÓÔ Ì ÔÚ ΠÓÂ Ó ÙÈ Ú ÎÔÏÔ ı ÛÂÈ Î È, ÓÙˆ, Ó Ì ÚÔ ÙÔ ÌfiÓÔ.

È ÂÍÂÏ ÍÂÈ ÛÙ ªª Î È Ë ÛÙ Ô ÙÈÎÔ ÎÔ ÛÙÈÎ Â Ó È Ú Á Â Î È Û ÁÎÏ ÓÔ ÛÂ. ÛıÌ - ÓÔÓÙ ÌfiÓÔ Ì ÔÚ ΠÓÂ Ó ÙÈ Ú ÎÔÏÔ ı ÛÂÈ Î È, ÓÙˆ, Ó Ì ÚÔ ÙÔ ÌfiÓÔ. ÓÙ ÚÔÏfiÁÔ È ÂÍÂÏ ÍÂÈ ÛÙ ªª Î È Ë ÛÙ Ô ÙÈÎÔ ÎÔ ÛÙÈÎ Â Ó È Ú Á Â Î È Û ÁÎÏ ÓÔ ÛÂ. ÛıÌ - ÓÔÓÙ ÌfiÓÔ Ì ÔÚ ΠÓÂ Ó ÙÈ Ú ÎÔÏÔ ı ÛÂÈ Î È, ÓÙˆ, Ó Ì ÚÔ ÙÔ ÌfiÓÔ. ÂÏÏËÓÈÎfi Ô ÙÈÎÔ ÎÔ ÛÙÈÎfi ÙÔÌ, ÙÔÓ Ô Ô Ô ËÚÂÙÂ

Διαβάστε περισσότερα

ª ı ÓÔÓÙ applefi ÙÈ ÈÎÔÁ ÓÂÈÂ

ª ı ÓÔÓÙ applefi ÙÈ ÈÎÔÁ ÓÂÈ ª ı ÓÔÓÙ applefi ÙÈ ÈÎÔÁ ÓÂÈ ÔÏÈÙÈÎ Î È Ú ÎÙÈÎ Ù appleôï ÌËÛË ÙÔ ÔÈÓˆÓÈÎÔ appleôîïâèûìô Û ÈÎÔÁ ÓÂÈ Ì ªÈÎÚ È È ÛÙËÓ ÚÒappleË ª ı ÓÔÓÙ applefi ÙÈ ÈÎÔÁ ÓÂÈ - Csalãadoktãol Tanulunk - Learning from Families

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΕ ΡΟΥ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE B4-3200/98/444: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΓΥΠΑΕΤΟΥ (Gypaetus barbatus) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΕ ΡΟΥ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE B4-3200/98/444: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΓΥΠΑΕΤΟΥ (Gypaetus barbatus) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΕ ΡΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΕ ΡΟΥ. ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝ ΙΑΙΤΗΜΑ Σύµβουλοι ιαχείρισης Αποκατάστασης Οικοσυστηµάτων Συντονισµός Μελέτης Άννα Γκατζέλια Βιολόγος DEA Οικολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Τουρισμός σε προστατευόμενες περιοχές: Πλαίσιο Ανάλυσης

Τουρισμός σε προστατευόμενες περιοχές: Πλαίσιο Ανάλυσης ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΛΛΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Ε λ λ η ν ικ ό Κ έ ν τ ρ ο Β ιο τ ο π ω ν - Υ γ ρ ο τ ο π ω ν Τουρισμός σε προστατευόμενες περιοχές: Πλαίσιο Ανάλυσης Θεσσαλονίκη Μάρτιος 2002 Η παρούσα έκδοση χρηματοδοτήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Α Ρ ΙΣΤΟΤ ΕΛ ΕΙΟ ΠΑΝ ΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣ ΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΙΒΑΔΙΚΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙ ΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑ Σύμβουλοι Διαχείρισης Αποκατάστασης Οικοσυστημάτων Συντονισμός Μελέτης Άννα Γκατζέλια Βιολόγος DEA Οικολογίας Συντονισμός Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΕΘΝΙΚΟΣ ΡΥΜΟΣ ΑΙΝΟΥ

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΕΘΝΙΚΟΣ ΡΥΜΟΣ ΑΙΝΟΥ εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία È ÙÔ Ì ıëù... ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΕΘΝΙΚΟΣ ΡΥΜΟΣ ΑΙΝΟΥ προγράµµατα και δραστηριότητες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΑΛΑ ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ. Δασολόγος, MSc Διαχείρισης Περιβάλλοντος

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ. Δασολόγος, MSc Διαχείρισης Περιβάλλοντος ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑ Σύμβουλοι Διαχείρισης Αποκατάστασης Οικοσυστημάτων Συντονισμός Μελέτης Άννα Γκατζέλια Βιολόγος DEA Οικολογίας Συντονισμός Αξιολόγηση - Προτάσεις Διοικητικής Διαχείρισης, Θέματα

Διαβάστε περισσότερα

OIKONOMIKO EΛTIO. ΠΡOΣΤΑΣΙΑ ΤOY ΠΕΡΙΒΑΛΛONTOΣ: ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΘΕΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΑΚΡOΠΡOΘΕΣΜΑ... σελ. 3

OIKONOMIKO EΛTIO. ΠΡOΣΤΑΣΙΑ ΤOY ΠΕΡΙΒΑΛΛONTOΣ: ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΘΕΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΑΚΡOΠΡOΘΕΣΜΑ... σελ. 3 OIKONOMIKO EΛTIO ΠΡOΣΤΑΣΙΑ ΤOY ΠΕΡΙΒΑΛΛONTOΣ: ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΘΕΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΑΚΡOΠΡOΘΕΣΜΑ.......................... σελ. 3 ΠΡOΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ Α ΥΝΑΤΩΝ: ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΙΣΧΥΘΕΙ Η ΚOINΩΝΙΚΗ ΣΥΝOXH....... σελ. 22 ΠΡOΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑ Σύμβουλοι Διαχείρισης Αποκατάστασης Οικοσυστημάτων Συντονισμός Μελέτης Άννα Γκατζέλια Βιολόγος DEA Οικολογίας Συντονισμός Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα