Περιεχόμενα. 26 Γραφικά δύο διαστάσεων Γραφικά τριών διαστάσεων... 45

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιεχόμενα. 26 Γραφικά δύο διαστάσεων... 11. 27 Γραφικά τριών διαστάσεων... 45"

Transcript

1 Περιεχόμενα 26 Γραφικά δύο διαστάσεων Η συνάρτηση plot Στυλ γραμμών, σημειωτές, και χρώματα Κάνναβοι διαγραμμάτων, πλαίσιο αξόνων, και ετικέτες Προσαρμογή αξόνων διαγράμματος Πολλά διαγράμματα μαζί Πολλές εικόνες μαζί Δευτερεύοντα διαγράμματα Αλληλεπιδραστικά εργαλεία σχεδίασης Ενημέρωση της οθόνης Εξειδικευμένα δισδιάστατα διαγράμματα Εύκολη σχεδίαση Μορφοποίηση κειμένου Περίληψη Γραφικά τριών διαστάσεων Διαγράμματα γραμμών Βαθμωτές συναρτήσεις δύο μεταβλητών Διαγράμματα πλέγματος Διαγράμματα επιφάνειας Διαγράμματα πλέγματος και επιφάνειας μη κανονικών δεδομένων Αλλαγή σημείων παρατήρησης Έλεγχος κάμερας Διαγράμματα ισοϋψών

2 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 27.9 Εξειδικευμένα τρισδιάστατα διαγράμματα Γραφική αναπαράσταση όγκου Εύκολη σχεδίαση Περίληψη Χρήση χρώματος και φωτισμού Τι είναι οι χάρτες χρωμάτων Χρήση χαρτών χρωμάτων Εμφάνιση χαρτών χρωμάτων Δημιουργία και τροποποίηση χαρτών χρωμάτων Χρήση χρώματος για την περιγραφή μιας τέταρτης διάστασης Μοντέλα φωτισμού Περίληψη Εικόνες, ταινίες, και ήχος Εικόνες Μορφές εικόνων Αρχεία εικόνων Ταινίες Βοηθήματα εικόνων Ήχος Περίληψη Εκτύπωση και εξαγωγή γραφικών Εκτύπωση και εξαγωγή με επιλογές μενού Εκτύπωση και εξαγωγή από τη γραμμή διαταγών Εκτυπωτές και μορφές αρχείων εξαγωγής Υποστήριξη PostScript Επιλογή μηχανής φωτοαπόδοσης Ιδιότητες του συστήματος Handle Graphics Ορισμός προεπιλογών Δημοσίευση Περίληψη...134

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 7 31 Το σύστημα Handle Graphics Αντικείμενα Χειριστήρια αντικειμένων Ιδιότητες αντικειμένων Οι συναρτήσεις get και set Εύρεση αντικειμένων Επιλογή αντικειμένων με το ποντίκι Θέση και μονάδες Προεπιλεγμένες ιδιότητες Κοινές ιδιότητες Αντικείμενα σχεδίασης Αντικείμενα ομάδων Άξονες σχολίων Σύνδεση αντικειμένων Νέα διαγράμματα Ταχύτητα φωτοαπόδοσης Ανακλήσεις Παραδείγματα αρχείων Μ Περίληψη Διασυνδέσεις γραφικών Τι είναι GUI Προκαθορισμένα πλαίσια διαλόγου Πλαίσια διαλόγου αρχείων Μ Περίληψη πλαισίων διαλόγου Ιεραρχία αντικειμένων GUI Βασικά στοιχεία της δημιουργίας GUI Μέγεθος και θέση αντικειμένων Σύλληψη ενεργειών ποντικιού Ουρά συμβάντων Προγραμματισμός ανακλήσεων Παραδείγματα αρχείων Μ Το σύστημα GUIDE Περίληψη...223

4 8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 33 Κλάσεις του MATLAB και αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός Υπερφόρτωση Δημιουργία κλάσεων Δείκτες Συναρτήσεις μετατροπής Προτεραιότητα, κληρονομικότητα, και συνάθροιση Διασυνδέσεις προγραμματισμού του MATLAB Προσπέλαση πινάκων του MATLAB Κλήση C ή FORTRAN μέσα από το MATLAB Κλήση του MATLAB από C ή FORTRAN Ανταλλαγή δεδομένων με αρχεία MAT Κοινόχρηστες βιβλιοθήκες Σειριακή επικοινωνία Συστήματα ελέγχου πηγαίου κώδικα Υπηρεσίες ιστού Περίληψη Επέκταση του MATLAB με Java Γενικά για την Java Οι κλάσεις της Java Τα αντικείμενα της Java Οι μέθοδοι της Java Ιδιότητες αντικειμένων Ανταλλαγή δεδομένων Οι πίνακες της Java Οι συναρτήσεις της Java Παραδείγματα Περίληψη Συνεργασία με εφαρμογές των Windows Αντικείμενα COM: επικοινωνία πελάτη/διακομιστή Δυναμική ανταλλαγή δεδομένων...399

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Το σημειωματάριο του MATLAB Εργαλειοθήκες του MATLAB για το μοντέλο COM Περίληψη Βοήθεια Βοήθεια στο παράθυρο Command Παράθυρο Help Πηγές στο Διαδίκτυο Βοήθεια για το βιβλίο Περίληψη Παραδείγματα Διανυσματοποίηση Επιτάχυνση JIT Ακολουθία επάνω-κάτω Μήτρα Vandermonde Δημιουργία και μέτρηση επαναλαμβανόμενων τιμών Διαφορικά αθροίσματα Χειρισμός δομών Αντίστροφη παρεμβολή Πολυωνυμική προσαρμογή καμπύλης Μη γραμμική προσαρμογή καμπύλης Μεγέθυνση εικόνας μέσα σε εικόνα Παράρτημα Πληροφορίες εκδόσεων του MATLAB Ευρετήριο

6 26 Γραφικά δύο διαστάσεων Σε αυτό το βιβλίο, καλύψαμε αρκετές από τις λειτουργίες γραφικών του MATLAB. Σε αυτό και στα επόμενα κεφάλαια, παρουσιάζουμε πιο αναλυτικά τις δυνατότητες γραφικών του MATLAB. Πολλές από τις λειτουργίες και τις δυνατότητες που αναλύουμε εδώ είναι διαθέσιμες ως επιλογές μενού στην κορυφή τού παραθύρου Figure (Εικόνα). Είναι επίσης διαθέσιμες ως κουμπιά στη γραμμή εργαλείων Figure ή Camera, που εμφανίζονται εξ ορισμού όταν δημιουργούνται διαγράμματα, ή μπορείτε να τις επιλέξετε μέσω του μενού View ενός παραθύρου Figure. Γενικά, χρησιμοποιείτε τη γραμμή εργαλείων και τις επιλογές των μενού των παραθύρων Figure όταν θέλετε να προσαρμόσετε μία μοναδική εικόνα. Διαφορετικά, χρησιμοποιείτε τις συναρτήσεις του παραθύρου Command για να αυτοματοποιήσετε τη διαδικασία της προσαρμογής γραφημάτων. Αυτό το βιβλίο επικεντρώνεται στις συναρτήσεις του παραθύρου Command, επειδή εκτελούν τις ίδιες ενέργειες με τις επιλογές των μενού και τα κουμπιά τής γραμμής εργαλείων Η ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ plot Όπως έχετε δει σε προηγούμενα παραδείγματα, η πιο συνηθισμένη συνάρτηση για τη σχεδίαση δεδομένων σε δύο διαστάσεις είναι η συνάρτηση plot. Αυτή η ευέλικτη συνάρτηση σχεδιάζει σύνολα πινάκων δεδομένων σε κατάλληλους άξονες και συνδέει τα σημεία με ευθείες γραμμές: 11

7 12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26: ΓΡΑΦΙΚΑ ΔΥΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ Εικόνα 26.1: Ημιτονοειδές κύμα >> x = linspace(0,2*pi,30); >> y = sin(x); >> plot(x,y), title('εικόνα 26.1: Ημιτονοειδές κύμα') Αυτό το παράδειγμα δημιουργεί 30 σημεία δεδομένων στο διάστημα 0 x 2π για να σχηματίσει τον οριζόντιο άξονα του διαγράμματος και δημιουργεί ένα άλλο διάνυσμα y το οποίο περιέχει το ημίτονο των σημείων δεδομένων του x. Η συνάρτηση plot ανοίγει ένα παράθυρο γραφικών, το οποίο ονομάζεται παράθυρο Figure, προσαρμόζει την κλίμακα των αξόνων στα δεδομένα, σχεδιάζει τα σημεία, και στη συνέχεια συνδέει τα σημεία με ευθύγραμμα τμήματα. Προσθέτει επίσης, αυτόματα, αριθμητικές κλίμακες και σημάδια τιμών στους άξονες. Αν υπάρχει ήδη ανοιχτό ένα παράθυρο Figure, η plot γενικά καθαρίζει το τρέχον παράθυρο και σχεδιάζει ένα νέο διάγραμμα. Ο παρακάτω κώδικας σχεδιάζει περισσότερες από μία καμπύλες: >> z = cos(x); >> plot(x,y,x,z) >> title('εικόνα 26.2: Ημίτονο και συνημίτονο') Δίνοντας απλώς στην plot ένα ακόμη ζεύγος ορισμάτων, της λέμε να δημιουργήσει μια δεύτερη γραμμή. Αυτή τη φορά, το sin(x) συναρτήσει του x, και το cos(x) συναρτήσει του x σχεδιάστηκαν στο ίδιο διάγραμμα. Αν και στην εικόνα του βιβλίου δεν υπάρχουν χρώματα, η plot σχεδιάζει αυτόματα τη δεύτερη καμπύλη με διαφορετικό χρώμα. Η συνάρτηση plot δημιουργεί τόσες καμπύλες όσα ζεύγη ορισμάτων δέχεται ως είσοδο.

8 ΕΝΟΤΗΤΑ 26.1 Η ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ PLOT 13 Εικόνα 26.2: Ημίτονο και συνημίτονο Αν ένα από τα ορίσματα είναι μήτρα και το άλλο διάνυσμα, η συνάρτηση plot σχεδιάζει κάθε στήλη της μήτρας συναρτήσει του διανύσματος. Για παράδειγμα, ο κώδικας >> W = [y;z]; % δημιουργία μήτρας ημιτόνων και συνημιτόνων >> plot(x,w) % σχεδίαση των στηλών τού W συναρτήσει του x δημιουργεί πάλι το προηγούμενο διάγραμμα. Αν αλλάξετε τη σειρά των ορισμάτων, ο προσανατολισμός του διαγράμματος αλλάζει ανάλογα: >> plot(w,x) % σχεδίαση του x συναρτήσει των στηλών τού W >> title('εικόνα 26.3: Αλλαγή σειράς ορισμάτων') Όταν η συνάρτηση plot κληθεί με ένα μόνον όρισμα (για παράδειγμα, plot(υ)) συμπεριφέρεται διαφορετικά, ανάλογα με τα δεδομένα που περιέχει το Υ. Αν το Υ είναι διάνυσμα μιγαδικών τιμών (complex values), η plot(υ) ερμηνεύεται ως plot(real(υ), imag(υ)). Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, τα φανταστικά μέρη των διανυσμάτων εισόδου αγνοούνται. Από την άλλη πλευρά, αν το Υ είναι διάνυσμα πραγματικών τιμών (realvalues), η plot(υ) ερμηνεύεται ως plot(1:length(υ),υ) δηλαδή, το Υ σχεδιάζεται συναρτήσει ενός αριθμοδείκτη των τιμών του. Όταν το Υ είναι μήτρα, αυτή η ερμηνεία εφαρμόζεται σε κάθε στήλη της.

9 14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26: ΓΡΑΦΙΚΑ ΔΥΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ Εικόνα 26.3: Αλλαγή σειράς ορισμάτων 26.2 ΣΤΥΛ ΓΡΑΜΜΩΝ, ΣΗΜΕΙΩΤΕΣ, ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΑ Στα προηγούμενα παραδείγματα, το MATLAB επέλεξε συνεχές στυλ γραμμής, και χρώματα μπλε και πράσινο για τα διαγράμματα. Μπορείτε να ορίσετε τα δικά σας χρώματα, σημειωτές (markers), και στυλ γραμμών, δίνοντας στην plot ένα τρίτο όρισμα μετά από κάθε ζεύγος πινάκων δεδομένων. Αυτό το προαιρετικό όρισμα είναι μια συμβολοσειρά που αποτελείται από έναν ή περισσότερους χαρακτήρες από τον παρακάτω πίνακα: Σύμβολο Χρώμα Σύμβολο Σημειωτής Σύμβολο Στυλ γραμμής b Μπλε. Σημείο - Συνεχής γραμμή g Πράσινο o Κύκλος : Εστιγμένη γραμμή r Κόκκινο x Σταυρός -. Διακεκομμένη και εστιγμένη γραμμή c Κυανό + Σύμβολο + -- Διακεκομμένη γραμμή m Ματζέντα * Αστερίσκος y Κίτρινο s Τετράγωνο k Μαύρο d Ρόμβος

10 ΕΝΟΤΗΤΑ 26.2 ΣΤΥΛ ΓΡΑΜΜΩΝ, ΣΗΜΕΙΩΤΕΣ, ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΑ 15 Σύμβολο Χρώμα Σύμβολο Σημειωτής Σύμβολο Στυλ γραμμής w Λευκό v Τρίγωνο (κάτω) ^ Τρίγωνο (επάνω) < Τρίγωνο (αριστερό) > Τρίγωνο (δεξιό) p h Πεντάγραμμο Εξάγραμμο Αν δεν ορίσετε χρώμα και χρησιμοποιήσετε τον προεπιλεγμένο συνδυασμό χρωμάτων, το MATLAB ξεκινάει με μπλε και εφαρμόζει τα πρώτα επτά χρώματα του προηγούμενου πίνακα με τη σειρά, για κάθε επιπλέον γραμμή. Το προεπιλεγμένο στυλ γραμμής είναι συνεχής γραμμή, εκτός αν καθορίσετε ρητά ένα διαφορετικό στυλ. Δεν υπάρχουν προεπιλεγμένοι σημειωτές. Αν δεν επιλέξετε σημειωτές, δε σχεδιάζονται σημειωτές. Η χρήση οποιουδήποτε σημειωτή τοποθετεί το επιλεγμένο σύμβολο σε όλα τα σημεία των δεδομένων αλλά δε συνδέει τα σημεία με ευθύγραμμο τμήμα εκτός αν καθορίσετε και στυλ γραμμής. Αν στη συμβολοσειρά περιλαμβάνεται χρώμα, σημειωτής, και στυλ γραμμής, το χρώμα εφαρμόζεται και στο σημειωτή και στη γραμμή. Για να ορίσετε διαφορετικό χρώμα για το σημειωτή, σχεδιάστε τα ίδια δεδομένα με μια διαφορετική συμβολοσειρά προδιαγραφών: >> plot(x,y,'b:p',x,z,'c-',x,1.2*z,'m+') >> title('εικόνα 26.4: Στυλ γραμμών και σημειωτές') Όπως με πολλά από τα διαγράμματα αυτής της ενότητας, ο υπολογιστής σας εμφανίζει χρώματα αλλά οι εικόνες που βλέπετε στο βιβλίο όχι. Αν εκτελείτε τα παραδείγματα στο MATLAB, απλώς καταχωρίστε τις διαταγές των παραδειγμάτων για να δείτε τα αποτελέσματα έγχρωμα.

11 16 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26: ΓΡΑΦΙΚΑ ΔΥΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ Εικόνα 26.4: Στυλ γραμμών και σημειωτές 26.3 ΚΑΝΝΑΒΟΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΟΝΩΝ, ΚΑΙ ΕΤΙΚΕΤΕΣ Η διαταγή grid on προσθέτει γραμμές καννάβου στο τρέχον διάγραμμα στα σημάδια τιμών των αξόνων. Η διαταγή grid off καταργεί τον κάνναβο. Η διαταγή grid χωρίς ορίσματα ενεργοποιεί και απενεργοποιεί εναλλάξ τον κάνναβο δηλαδή, τον εναλλάσσει (toggle). Εξ ορισμού, το MATLAB ξεκινάει με τη ρύθμιση grid off για τα περισσότερα διαγράμματα. Αν θέλετε να έχετε εξ ορισμού γραμμές καννάβου σε όλα τα διαγράμματά σας, προσθέστε τις παρακάτω γραμμές στο αρχείο startup.m: set(0,'defaultaxesxgrid','on') set(0,'defaultaxesygrid','on') set(0,'defaultaxeszgrid','on') Αυτές οι γραμμές δείχνουν τη χρήση των λειτουργιών τού συστήματος Handle Graphics στο MATLAB και τη ρύθμιση της προεπιλεγμένης συμπεριφοράς. (Περισσότερες πληροφορίες γι' αυτά τα θέματα θα βρείτε στο Κεφάλαιο 30.) Κανονικά, οι δισδιάστατοι άξονες περιέχονται ολόκληροι μέσα σε συνεχείς γραμμές που ονομάζονται πλαίσιο αξόνων (axes box). Αυτό το πλαίσιο μπορεί να απενεργοποιηθεί με τη διαταγή box off. Η διαταγή box on επαναφέρει το πλαίσιο αξόνων. Η διαταγή box χωρίς ορίσματα εναλλάσσει την κατάσταση του πλαισίου αξόνων. Μπορείτε να δώσετε ετικέτες στον οριζόντιο και τον κατακόρυφο άξονα με τις συναρτήσεις xlabel και

12 ΕΝΟΤΗΤΑ 26.3 ΚΑΝΝΑΒΟΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΟΝΩΝ, ΚΑΙ ΕΤΙΚΕΤΕΣ 17 ylabel αντίστοιχα. Η συνάρτηση title προσθέτει μια γραμμή κειμένου στην κορυφή τού διαγράμματος. Το παρακάτω παράδειγμα είναι διαφωτιστικό: >> x = linspace(0,2*pi,30); >> y = sin(x); >> z = cos(x); >> plot(x,y,x,z) >> box off % απενεργοποίηση πλαισίου αξόνων >> xlabel('ανεξάρτητη μεταβλητή X') % ετικέτα οριζόντιου άξονα >> ylabel('εξαρτημένες μεταβλητές Y και Z') % ετικέτα κατακόρυφου άξονα >> title('εικόνα 26.5: Καμπύλη ημίτονου και συνημίτονου, χωρίς πλαίσιο') % τίτλος Εικόνα 26.5: Καμπύλη ημιτόνου και συνημιτόνου, χωρίς πλαίσιο Με τη συνάρτηση text μπορείτε να προσθέσετε μια ετικέτα ή οποιοδήποτε άλλη συμβολοσειρά σε οποιαδήποτε θέση του διαγράμματός σας. Η σύνταξη της text είναι text(x,y,'συμβολοσειρά'), όπου το (x,y) αντιπροσωπεύει τις συντεταγμένες του κέντρου του αριστερού άκρου της συμβολοσειράς σε μονάδες των αξόνων του διαγράμματος. Για παράδειγμα, το παρακάτω τμήμα κώδικα τοποθετεί το κείμενο 'sin(x)' στη θέση x = 2.5, y = 0.7. >> grid on, box on % ενεργοποίηση πλαισίου αξόνων και καννάβου

13 18 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26: ΓΡΑΦΙΚΑ ΔΥΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ >> y = sin(x); >> z = cos(x); >> plot(x,y,x,z) >> text(2.5,0.7,'sin(x)') >> xlabel('ανεξάρτητη μεταβλητή X') % ετικέτα οριζόντιου άξονα >> ylabel('εξαρτημένες μεταβλητές Y και Z') % ετικέτα κατακόρυφου άξονα >> title('εικόνα 26.6: Καμπύλη ημιτόνου και συνημιτόνου, με ετικέτα') Αν θέλετε να προσθέσετε ετικέτα, αλλά δε θέλετε να ψάχνετε να βρείτε τις συντεταγμένες που θα χρησιμοποιήσετε, μπορείτε να τοποθετήσετε μια συμβολοσειρά με το ποντίκι. Η συνάρτηση gtext('text') μεταφέρει τον έλεγχο στο τρέχον παράθυρο Figure, εμφανίζει ένα σταυρόνημα το οποίο ακολουθεί το ποντίκι, και περιμένει ένα πάτημα πλήκτρου του ποντικιού ή του πληκτρολογίου. Όταν συμβεί ένα από αυτά, το όρισμα συμβολοσειράς της gtext τοποθετείται με την κάτω αριστερή γωνία του πρώτου χαρακτήρα του στη συγκεκριμένη θέση. Εικόνα 26.6: Καμπύλη ημιτόνου και συνημιτόνου, με ετικέτα 26.4 ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΞΟΝΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το MATLAB σάς δίνει πλήρη έλεγχο στην κλίμακα και την εμφάνιση του οριζόντιου και του κατακόρυφου άξονα του διαγράμματός σας με τη διαταγή axis. Επειδή αυτή η δια-

14 ΕΝΟΤΗΤΑ 26.4 ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΞΟΝΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 19 ταγή έχει τόσο πολλές δυνατότητες, εδώ περιγράφονται μόνον οι πιο χρήσιμες. Οι κυριότερες δυνατότητες της διαταγής axis δίνονται στον παρακάτω πίνακα: Διαταγή axis ([xmin xmax ymin ymax]) V = axis axis auto axis manual axis tight axis fill axis ij axis xy axis equal axis image axis square axis normal Περιγραφή Ορίζει τα όρια του άξονα στο τρέχον διάγραμμα Επιστρέφει ένα διάνυσμα γραμμής το οποίο περιέχει τα όρια του τρέχοντος άξονα Επαναφέρει την κλίμακα του άξονα στις αυτόματες προεπιλογές Παγώνει την κλίμακα του άξονα ώστε, αν η επιλογή hold είναι on, τα επόμενα διαγράμματα να χρησιμοποιούν τα ίδια όρια άξονα Ορίζει τα όρια του άξονα στο εύρος των δεδομένων Ορίζει τα όρια του άξονα και το λόγο διαστάσεων έτσι, ώστε ο άξονας να γεμίζει το διαθέσιμο χώρο. Αυτή η επιλογή έχει επίδραση μόνον αν η PlotBoxAspectRatio ή η DataAspect RatioMode είναι ορισμένες σε 'manual'. Τοποθετεί τον άξονα σε κατάσταση μήτρας. Ο οριζόντιος άξονας αυξάνεται από αριστερά προς τα δεξιά. Ο κατακόρυφος άξονας αυξάνεται από επάνω προς τα κάτω. Τοποθετεί τον άξονα σε καρτεσιανή κατάσταση. Ο οριζόντιος άξονας αυξάνεται από αριστερά προς τα δεξιά. Ο κατακόρυφος άξονας αυξάνεται από κάτω προς τα επάνω. Ορίζει το λόγο διαστάσεων έτσι, ώστε ίσες αποστάσεις σημαδιών τιμών σε κάθε άξονα να έχουν ίδιο μέγεθος Ορίζει τα όρια του άξονα κατάλληλα για την εμφάνιση μιας εικόνας Κάνει το πλαίσιο αξόνων τετράγωνο Επαναφέρει το τρέχον πλαίσιο αξόνων σε πλήρες μέγεθος και καταργεί τυχόν περιορισμούς στην κλίμακα μονάδων

15 20 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26: ΓΡΑΦΙΚΑ ΔΥΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ Διαταγή axis vis3d axis off axis on Περιγραφή Παγώνει το λόγο διαστάσεων για να επιτρέψει περιστροφή αντικειμένων τριών διαστάσεων χωρίς αλλαγές μεγέθους στον άξονα Απενεργοποιεί όλες τις ετικέτες αξόνων, τους σημειωτές, και το φόντο Ενεργοποιεί όλες τις ετικέτες αξόνων, τους σημειωτές, και το φόντο Μπορείτε να δώσετε πολλές διαταγές axis ταυτόχρονα. Για παράδειγμα, η axis auto on xy είναι η προεπιλεγμένη κλίμακα αξόνων. Η διαταγή axis επηρεάζει μόνο το τρέχον διάγραμμα. Κατά συνέπεια, δίνεται μετά τη διαταγή plot, όπως οι grid, xlabel, ylabel, title, text, κ.ο.κ, δίνονται μετά την εμφάνιση του διαγράμματος στην οθόνη: x = linspace(0,2*pi,30); y = sin(x); plot(x,y) title('εικόνα 26.7: Σταθερή κλίμακα αξόνων') axis([0 2*pi ]) % αλλαγή ορίων άξονα Παρατηρήστε ότι, καθορίζοντας τη μέγιστη τιμή του άξονα x σε 2*pi, ο άξονας του διαγράμματος τελειώνει ακριβώς στο 2*pi. Ο απλούστερος τρόπος να δείτε τι κάνουν τα διάφορα ορίσματα της διαταγής axis είναι να δημιουργήσετε ένα απλό διάγραμμα, και μετά να χρησιμοποιήσετε διάφορες διαταγές και να παρατηρήσετε τις αλλαγές που προκύπτουν. Όταν θέλετε απλώς να αλλάξετε τα όρια ενός άξονα, η διαταγή axis είναι δύσχρηστη επειδή απαιτεί να καταχωρίσετε τα όρια για όλους τους άξονες. Για να λύσει αυτό το πρόβλημα, το MATLAB παρέχει τις συναρτήσεις xlim, ylim, και zlim, οι οποίες περιγράφονται στο κείμενο της βοήθειας για την xlim, με τις προφανείς αλλαγές για τις ylim και zlim: >> help xlim XLIM X limits. XL = XLIM gets the x limits of the current axes. XLIM([XMIN XMAX]) sets the x limits. XLMODE = XLIM('mode') gets the x limits mode. XLIM(mode) sets the x limits mode.

16 ΕΝΟΤΗΤΑ 26.5 ΠΟΛΛΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΖΙ 21 (mode can be 'auto' or 'manual') XLIM(AX,...) uses axes AX instead of current axes. XLIM sets or gets the XLim or XLimMode property of an axes. See also pbaspect, daspect, ylim, zlim. Εικόνα 26.7: Σταθερή κλίμακα αξόνων 26.5 ΠΟΛΛΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΖΙ Μπορείτε να προσθέσετε νέα διαγράμματα σε ένα υπάρχον με τη διαταγή hold. Όταν καταχωρίζετε την διαταγή hold, το MATLAB δεν καταργεί τους υπάρχοντες άξονες αν δοθούν νέες συναρτήσεις plot. Αντί γι' αυτό, προσθέτει νέες καμπύλες στους υπάρχοντες άξονες. Αν όμως τα νέα δεδομένα δε χωρούν μέσα στα όρια των υπαρχόντων αξόνων, οι άξονες αλλάζουν διαστάσεις. Η hold off απελευθερώνει το τρέχον παράθυρο Figure για νέα διαγράμματα. Η διαταγή hold χωρίς ορίσματα εναλλάσσει τη ρύθμιση hold: >> x = linspace(0,2*pi,30); >> y = sin(x); >> z = cos(x); >> plot(x,y) >> hold on >> ishold % επιστροφή 1 (Αληθής) αν η hold είναι ON

17 22 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26: ΓΡΑΦΙΚΑ ΔΥΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ans = 1 >> plot(x,z,'m') >> hold off >> ishold % η hold δεν είναι πλέον ON ans = 0 >> title 'Εικόνα 26.8: Χρήση της διαταγής hold' Εικόνα 26.8: Χρήση της διαταγής hold Παρατηρήστε ότι αυτό το παράδειγμα καθορίζει το χρώμα της δεύτερης καμπύλης. Επειδή υπάρχει μόνον ένα σύνολο πινάκων δεδομένων σε κάθε συνάρτηση plot, το χρώμα γραμμής για κάθε συνάρτηση plot θα ήταν, διαφορετικά, εξ ορισμού το πρώτο χρώμα της λίστας χρωμάτων, δίνοντας δύο γραμμές του ίδιου χρώματος στο διάγραμμα. Παρατηρήστε επίσης ότι το κείμενο του τίτλου δεν κλείνεται σε παρενθέσεις, αλλά το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Στην εναλλακτική μορφή που βλέπετε, η title ερμηνεύεται ως διαταγή και όχι ως συνάρτηση. Επιπλέον, στο MATLAB 7 η διαταγή hold all διατηρεί και το τρέχον διάγραμμα και το επόμενο χρώμα γραμμής που θα χρησιμοποιηθεί. Κατά συνέπεια, αν η hold on στο προηγούμενο παράδειγμα αντικατασταθεί από τη hold all, και δεν οριστεί ρητά χρώμα για το δεύτερο διάγραμμα, τότε εξ ορισμού η plot(x,z) θα δώσει μια πράσινη γραμμή.

Έναρξη Τερματισμός του MatLab

Έναρξη Τερματισμός του MatLab Σύντομος Οδηγός MATLAB Β. Χ. Μούσας 1/6 Έναρξη Τερματισμός του MatLab Η έναρξη της λειτουργίας του MatLab εξαρτάται από το λειτουργικό σύστημα. Στα συστήματα UNIX πληκτρολογούμε στη προτροπή του συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 2 - Εργαστήριο

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 2 - Εργαστήριο Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 2 - Εργαστήριο Ενότητα 8: Γραφικές παραστάσεις Διδάσκουσα: Τσαγκαλίδου Ροδή Τμήμα: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

2. Δισδιάστατα γραφικά

2. Δισδιάστατα γραφικά 2. Δισδιάστατα γραφικά 2.1 Δισδιάστατες γραφικές παραστάσεις συναρτήσεων μίας μεταβλητής. Η βασική εντολή σχεδίασης, του Sage, μιας γραφικής παράστασης μίας συνάρτησης μίας μεταβλητής είναι η συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

Για τη δημιουργία ενός διανύσματος με στοιχεία από το 0 μέχρι το 20 με βήμα το 2 (χρησιμοποιείται συνήθως για διανύσματα χρόνου) δίνουμε

Για τη δημιουργία ενός διανύσματος με στοιχεία από το 0 μέχρι το 20 με βήμα το 2 (χρησιμοποιείται συνήθως για διανύσματα χρόνου) δίνουμε Εργαστήριο Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου Άσκηση 1 η Εισαγωγή στο Matlab 1 Άσκηση 1 η : Εισαγωγή στο Matlab Αντικείμενο Εξοικείωση με τις βασικές λειτουργίες του Matlab (πρόγραμμα αριθμητικής ανάλυσης και

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Γνωριμία με το Excel... 9

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Γνωριμία με το Excel... 9 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Γνωριμία με το Excel... 9 Τα στοιχεία του παραθύρου του Excel... 10 Κελιά και διευθύνσεις... 13 Σε ποιο κελί θα τοποθετηθούν τα δεδομένα;... 14 Καταχώριση δεδομένων... 15 Τι καταλαβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Γνωριμία με το Excel...9

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Γνωριμία με το Excel...9 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Γνωριμία με το Excel...9 Τα στοιχεία του παραθύρου του Excel... 10 Κελιά και διευθύνσεις... 13 Σε ποιο κελί θα τοποθετηθούν τα δεδομένα;... 14 Καταχώριση δεδομένων... 15 Τι καταλαβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

2 ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΗΜΑΤΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

2 ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΗΜΑΤΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα 2 ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΗΜΑΤΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ενότητα: ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΤΟ MATLAB, ΜΕΡΟΣ B Aναστασία Βελώνη Τμήμα Η.Υ.Σ Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήστη. Ιούνιος 2009. Σελίδα - 1 -

Εγχειρίδιο Χρήστη. Ιούνιος 2009. Σελίδα - 1 - Εγχειρίδιο Χρήστη Ιούνιος 2009 Σελίδα - 1 - 1 Γενικά Η εφαρμογή Intelsoft Hotel (IS HOTEL) αφορά τη διαχείριση μίας μικρής ξενοδοχειακής μονάδας και επιτρέπει τη διαχείριση : των δωματίων και των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία-3: Παρουσίαση Εργασίας. Ομάδα Α. Προετοιμασία Αναφοράς

Εργασία-3: Παρουσίαση Εργασίας. Ομάδα Α. Προετοιμασία Αναφοράς Εργασία-3: Παρουσίαση Εργασίας Ομάδα Α. Προετοιμασία Αναφοράς Αρκετοί πιστεύουν πως η επιτυχία μιας παρουσίασης είναι δεδομένη εάν ο παρουσιαστής κατέχει το θέμα που πρόκειται να παρουσιάσει και είναι

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή ενός στοιχείου γραφήματος από μια λίστα στοιχείων γραφήματος

Επιλογή ενός στοιχείου γραφήματος από μια λίστα στοιχείων γραφήματος - 217 - Το στοιχείο που θέλετε να επιλέξετε επισημαίνεται ξεκάθαρα με λαβές επιλογής. Συμβουλή: Για να σας βοηθήσει να εντοπίσετε το στοιχείο γραφήματος που θέλετε να επιλέξετε, το Microsoft Office Excel

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες Πληροφορικής και επικοινωνιών Μέρος 2: Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων Πρόλογος...

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες Πληροφορικής και επικοινωνιών Μέρος 2: Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων Πρόλογος... Περιεχόμενα Πρόλογος...11 Μέρος 1: Βασικές έννοιες Πληροφορικής και επικοινωνιών... 13 1.1 Εισαγωγή στους υπολογιστές... 15 1.2 Μονάδες μέτρησης... 27 1.3 Οι βασικές λειτουργίες ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή...

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια από το συγγραφέα...7

Λίγα λόγια από το συγγραφέα...7 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα...7 Κεφάλαιο 1: Σχεδιασμός βάσης δεδομένων και δημιουργία πίνακα...9 Κεφάλαιο 2: Περαιτέρω τροποποίηση δομής πίνακα...41 Κεφάλαιο 3: Σχέσεις...84 Κεφάλαιο 4: Ερωτήματα...105

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2.3: Ρυθμίσεις των Windows

Κεφάλαιο 2.3: Ρυθμίσεις των Windows Κεφάλαιο 2.3: Ρυθμίσεις των Windows 2.3.1 Βασικές πληροφορίες συστήματος Για να δούμε βασικές πληροφορίες για τον υπολογιστή μας, πατάμε το κουμπί «Έναρξη» και επιλέγουμε διαδοχικά «Πίνακας Ελέγχου», «Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

PowerPoint Ένα εργαλείο παρουσίασης

PowerPoint Ένα εργαλείο παρουσίασης Εργασία 7η 2 Αρκετοί πιστεύουν πως η επιτυχία μιας παρουσίασης είναι δεδομένη εάν ο παρουσιαστής κατέχει το θέμα που πρόκειται να παρουσιάσει και είναι σε θέση να χειρίζεται ί ά άνετα έ ένα πρόγραμμα ό

Διαβάστε περισσότερα

5.1.1 Περιγραφή των συστατικών τμημάτων ενός γραφήματος

5.1.1 Περιγραφή των συστατικών τμημάτων ενός γραφήματος 5. Γραφήματα 5.1 Εισαγωγή 5.1.1 Περιγραφή των συστατικών τμημάτων ενός γραφήματος Το Discoverer παρέχει μεγάλες δυνατότητες στη δημιουργία γραφημάτων, καθιστώντας δυνατή τη διαμόρφωση κάθε συστατικού μέρους

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11 Περιεχόμενα Πρόλογος... 11 Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13 1.1 Windows XP... 15 1.2 Επιφάνεια εργασίας... 19 1.3 Γραμμή εργασιών... 24 1.4 Χειρισμός παραθύρων... 30 1.5 Μενού... 36 1.6

Διαβάστε περισσότερα

4. Εισαγωγή στο Matlab

4. Εισαγωγή στο Matlab ΠΠΜ 500: Εφαρμογές Μηχανικής με Ανάπτυξη Λογισμικού 4. Εισαγωγή στο Matlab Εαρινό εξάμηνο 2006 Πέτρος Κωμοδρόμος komodromos@ucy.ac.cy http://www. www.eng. eng.ucy.ac.cy/petros 1 Θέματα Εισαγωγή στο Matlab

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΓΕΩΠΥΛΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ SITE. ΧΑΡΤΗΣ... 2 Είσοδος στην εφαρμογή «Χάρτης»... 2 Λειτουργίες εφαρμογής «Χάρτης»...

Περιεχόμενα ΓΕΩΠΥΛΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ SITE. ΧΑΡΤΗΣ... 2 Είσοδος στην εφαρμογή «Χάρτης»... 2 Λειτουργίες εφαρμογής «Χάρτης»... Περιεχόμενα ΧΑΡΤΗΣ... 2 Είσοδος στην εφαρμογή «Χάρτης»... 2 Λειτουργίες εφαρμογής «Χάρτης»....2 Πλοήγηση στο χάρτη... 3 Σχεδίαση στο χάρτη... 4 Εκτύπωση του χάρτη... 6 Μετρήσεις επάνω στο χάρτη... 9 Εμφάνιση

Διαβάστε περισσότερα

6 Το μικρό βιβλίο για το ελληνικό Word 2010

6 Το μικρό βιβλίο για το ελληνικό Word 2010 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Microsoft Word 2010... 7 Κεφάλαιο 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 13 Κεφάλαιο 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office... 26 Κεφάλαιο 4 Μετακίνηση σε έγγραφο και προβολές εγγράφου... 31 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Προετοιμασία βιβλίου εργασίας 47. 2 Εργασία με δεδομένα και πίνακες Excel 75. Ευχαριστίες...11. Εισαγωγή στο Microsoft Excel 2010...

Περιεχόμενα. 1 Προετοιμασία βιβλίου εργασίας 47. 2 Εργασία με δεδομένα και πίνακες Excel 75. Ευχαριστίες...11. Εισαγωγή στο Microsoft Excel 2010... Περιεχόμενα Ευχαριστίες...11 Εισαγωγή στο Microsoft Excel 2010...13 Τροποποίηση της εμφάνισης της Κορδέλας...29 Χαρακτηριστικά και συμβάσεις του βιβλίου...35 Χρήση των αρχείων εξάσκησης...37 Βοήθεια...41

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Περιεχόμενα...v

Περιεχόμενα. Περιεχόμενα...v Περιεχόμενα Περιεχόμενα...v Κεφάλαιο 1: Ρυθμίσεις γραμμών εργαλείων και μενού...1 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση παραθύρων και προβολές...18 Κεφάλαιο 3: Εύρεση, αντικατάσταση, και μετάβαση σε συγκεκριμένο στοιχείο...35

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9. 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17. 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office...

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9. 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17. 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office... Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office... 31 4 Μετακίνηση σε έγγραφο και προβολές εγγράφου... 37 5 Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ στην επεξεργασία κειμένου (Word)

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ στην επεξεργασία κειμένου (Word) 1. Πώς δημιουργούμε ένα νέο έγγραφο; 2. Πώς αποθηκεύουμε ένα έγγραφο στη δισκέτα μας; 3. Μπορείτε να περιγράψετε τη βασική οθόνη του Word;. 4. Τι ακριβώς κάνει το εργαλείο ζουμ; 5. Ποιους κανόνες ακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Λουκά. Εργαστήριο Matlab Γραφικές Παραστάσεις. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Μαρία Λουκά. Εργαστήριο Matlab Γραφικές Παραστάσεις. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Μαρία Λουκά Εργαστήριο Matlab Γραφικές Παραστάσεις Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 2-d Γραφικές Παραστάσεις Γραφικές Παραστάσεις 2 Διαστάσεων Εντολή plot Οι γραφικές παραστάσεις 2 διαστάσεων ( στο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων... Περιεχόμενα Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...22 Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...23 Επιφάνεια εργασίας...26

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια από το συγγραφέα Κεφάλαιο 1: PowerPoint Κεφάλαιο 2: Εκκίνηση του PowerPoint... 13

Λίγα λόγια από το συγγραφέα Κεφάλαιο 1: PowerPoint Κεφάλαιο 2: Εκκίνηση του PowerPoint... 13 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 Κεφάλαιο 1: PowerPoint... 9 Κεφάλαιο 2: Εκκίνηση του PowerPoint... 13 Κεφάλαιο 3: Δημιουργία νέας παρουσίασης... 27 Κεφάλαιο 4: Μορφοποίηση κειμένου παρουσίασης...

Διαβάστε περισσότερα

Ελέγξτε την ταινία σας

Ελέγξτε την ταινία σας Ελέγξτε την ταινία σας Σε αυτές τις ασκήσεις, θα κάνετε εισαγωγή μιας ταινίας και θα χρησιμοποιήσετε τις επιλογές που παρουσιάστηκαν στο μάθημα. Άσκηση 1: Εισαγωγή αρχείου ταινίας 1. Κάντε κλικ στη μικρογραφία

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Εισαγωγή: Tο βιβλίο Τι νέο υπάρχει στο Excel Πρώτα βήματα στο Excel Ευχαριστίες...

Περιεχόμενα. 1 Εισαγωγή: Tο βιβλίο Τι νέο υπάρχει στο Excel Πρώτα βήματα στο Excel Ευχαριστίες... Περιεχόμενα Ευχαριστίες... 13 1 Εισαγωγή: Tο βιβλίο... 15 Χωρίς τεχνικούς όρους!... 15 Σύντομη παρουσίαση... 16 Μερικές συμβάσεις... 18 Μία τελευταία λέξη (ή και περισσότερες)... 18 2 Τι νέο υπάρχει στο

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίστε το Excel 2007

Γνωρίστε το Excel 2007 Εισαγωγή τύπων Γνωρίστε το Excel 2007 Πληκτρολογήστε το σύμβολο της ισότητας (=), χρησιμοποιήστε ένα μαθηματικό τελεστή (+,-,*,/) και πατήστε το πλήκτρο ENTER. Πρόσθεση, διαίρεση, πολλαπλασιασμός και αφαίρεση

Διαβάστε περισσότερα

Μορφοποίηση εικόνων. Εισαγωγή. Στόχος κεφαλαίου

Μορφοποίηση εικόνων. Εισαγωγή. Στόχος κεφαλαίου Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1: Προετοιμασία παρουσίασης...1 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση διαφανειών...18 Κεφάλαιο 3: Διαχείριση γραφικών...31 Κεφάλαιο 4: Επεξεργασία εικόνων με το Adobe Photoshop...56 Κεφάλαιο 5: Μορφοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του Microsoft PowerPoint 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΗΜΑΤΑ-ΕΙΚΟΝΕΣ-ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ

ΣΧΗΜΑΤΑ-ΕΙΚΟΝΕΣ-ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΤΕΙ Ηρακλείου Τμήμα Λογιστικής Πληροφορική I 5 η Εργαστηριακή άσκηση (WORD) ΣΧΗΜΑΤΑ-ΕΙΚΟΝΕΣ-ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ 5 ο : ΣΧΗΜΑΤΑ-ΕΙΚΟΝΕΣ-ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 1 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ Για τη δημιουργία σχημάτων στο WORD χρησιμοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων.

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. POWERPOINT 2003 1. Τι είναι το PowerPoint (ppt)? Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. 2. Τι δυνατότητες έχει? Δημιουργία παρουσίασης. Μορφοποίηση παρουσίασης. Δημιουργία γραφικών. Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Γραφήματα. Excel 2003

Γραφήματα. Excel 2003 Γραφήματα Excel 2003 Ορολογία Τίτλος γραφήματος Σειρά δεδομένων Υπόμνημα Κατηγορίες Ετικέτες Δείκτες Περιοχή γραφήματος Περιοχή σχεδίασης γραφήματος Γραμμές πλέγματος Οδηγός γραφημάτων Για τη δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικές χρήσεις της Matlab

Τυπικές χρήσεις της Matlab Matlab Μάθημα 1 Τι είναι η Matlab Ολοκληρωμένο Περιβάλλον Περιβάλλον ανάπτυξης Διερμηνευμένη γλώσσα Υψηλή επίδοση Ευρύτητα εφαρμογών Ευκολία διατύπωσης Cross platform (Wintel, Unix, Mac) Τυπικές χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

> μεγαλύτερο <= μικρότερο ή ίσο < μικρότερο == ισότητα >= μεγαλύτερο ή ίσο!= διαφορετικό

> μεγαλύτερο <= μικρότερο ή ίσο < μικρότερο == ισότητα >= μεγαλύτερο ή ίσο!= διαφορετικό 5 ο Εργαστήριο Λογικοί Τελεστές, Δομές Ελέγχου Λογικοί Τελεστές > μεγαλύτερο = μεγαλύτερο ή ίσο!= διαφορετικό Οι λογικοί τελεστές χρησιμοποιούνται για να ελέγξουμε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 26 Γραφικά δύο διαστάσεων... 11. 27 Γραφικά τριών διαστάσεων... 45

Περιεχόμενα. 26 Γραφικά δύο διαστάσεων... 11. 27 Γραφικά τριών διαστάσεων... 45 Περιεχόμενα 26 Γραφικά δύο διαστάσεων... 11 26.1 Η συνάρτηση plot...11 26.2 Στυλ γραμμών, σημειωτές, και χρώματα...14 26.3 Κάνναβοι διαγραμμάτων, πλαίσιο αξόνων, και ετικέτες...16 26.4 Προσαρμογή αξόνων

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία κειμένου: Word 2003

Επεξεργασία κειμένου: Word 2003 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα...7 Κεφάλαιο 1: Ρυθμίσεις γραμμών εργαλείων και μενού...9 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση παραθύρων και προβολές...26 Κεφάλαιο 3: Εύρεση, αντικατάσταση, και μετάβαση σε συγκεκριμένο

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικά Φύλλα Microsoft Excel 2016 Level I

Υπολογιστικά Φύλλα Microsoft Excel 2016 Level I Υπολογιστικά Φύλλα Microsoft Excel 2016 Level I 1. Εισαγωγή 1.1. Δυνατότητες και χαρακτηριστικά του προγράμματος 1.2. Τρόποι ενεργοποίησης του προγράμματος 1.3. Περιγραφή του βασικού παραθύρου Ορολογία

Διαβάστε περισσότερα

2.3 Επιπλέον συναρτήσεις για δισδιάστατα γραφικά

2.3 Επιπλέον συναρτήσεις για δισδιάστατα γραφικά 2.3 Επιπλέον συναρτήσεις για δισδιάστατα γραφικά 2.3.1 Γραφική παράσταση καμπύλης που ορίζεται με παραμετρικές εξισώσεις Μερικές φορές, οι καμπύλες ορίζονται παραμετρικά, για παράδειγμα μπορεί οι συντεταγμένες

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια από το συγγραφέα Microsoft Excel Η δομή ενός φύλλου εργασίας... 21

Λίγα λόγια από το συγγραφέα Microsoft Excel Η δομή ενός φύλλου εργασίας... 21 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 91 Microsoft Excel 2007... 9 92 Η δομή ενός φύλλου εργασίας... 21 93 Δημιουργία νέου βιβλίου εργασίας και καταχώριση δεδομένων... 32 94 Συμβουλές για την καταχώριση

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος οδηγός αναφοράς Για Windows Έκδοση 4.0

Σύντομος οδηγός αναφοράς Για Windows Έκδοση 4.0 Σύντομος οδηγός αναφοράς Για Windows Έκδοση 4.0 Παράθυρα των εγγράφων Επιφάνεια του σχεδίου. Σχεδιάστε εδώ νέα αντικείμενα με τα εργαλεία σημείων, διαβήτη, σχεδίασης ευθύγραμμων αντικειμένων και κειμένου.

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργάκης Αριστείδης ΠΕ20

Γεωργάκης Αριστείδης ΠΕ20 1 Εκκίνηση για πρώτη φορά Όπως συμβαίνει και με τις υπόλοιπες εφαρμογές του OpenOffice, έτσι και το Impress μπορούμε να το εκκινήσουμε μέσω της συντόμευσης που εγκαθίσταται αυτόματα στην επιφάνεια εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Αριθμητική Ανάλυση

Εισαγωγή στην Αριθμητική Ανάλυση Εισαγωγή στην Αριθμητική Ανάλυση Εισαγωγή στη MATLAB ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΚΡΙΒΗΣ ΒΟΗΘΟΙ: ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ, ΣΚΟΡΔΑ ΕΛΕΝΗ E-MAIL: SDIMITRIADIS@CS.UOI.GR, ESKORDA@CS.UOI.GR Τι είναι Matlab Είναι ένα περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα «Ημίτονο και ζωγραφική!»: Έχει δει στα μαθηματικά τη γραφική παράσταση της συνάρτησης του ημιτόνου; Σας θυμίζει κάτι η παρακάτω εικόνα;

Παράδειγμα «Ημίτονο και ζωγραφική!»: Έχει δει στα μαθηματικά τη γραφική παράσταση της συνάρτησης του ημιτόνου; Σας θυμίζει κάτι η παρακάτω εικόνα; Τελεστές, συνθήκες και άλλα! Όπως έχει διαφανεί από όλα τα προηγούμενα παραδείγματα, η κατασκευή κατάλληλων συνθηκών στις εντολές εάν, εάν αλλιώς, για πάντα εάν, περίμενε ώσπου, επανέλαβε ώσπου, είναι

Διαβάστε περισσότερα

ModellingSpace. Εγχειρίδιο Χρήστη

ModellingSpace. Εγχειρίδιο Χρήστη ModellingSpace Εγχειρίδιο Χρήστη 1 Βασική ιδέα Η βασική ιδέα, που αποτελεί την βάση για το λογισμικό, είναι το μοντέλο. Ένα μοντέλο είναι μία ομάδα υποθέσεων που προσπαθεί να είναι αναπαράσταση του πραγματικού

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά στοιχεία στο Matlab

Βασικά στοιχεία στο Matlab Αριθμητική : + - * / ^ 3ˆ2 - (5 + 4)/2 + 6*3 >> 3^2 - (5 + 4)/2 + 6*3 22.5000 Βασικά στοιχεία στο Matlab Το Matlab τυπώνει την απάντηση και την καταχωρεί σε μια μεταβλητή που την ονομάζει ans. Αν θέλουμε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Matlab Εισαγωγή στην Αριθμητική Ανάλυση Διδάσκων: Γεώργιος Ακρίβης Βοηθός: Δημήτριος Ζαβαντής

Εισαγωγή στη Matlab Εισαγωγή στην Αριθμητική Ανάλυση Διδάσκων: Γεώργιος Ακρίβης Βοηθός: Δημήτριος Ζαβαντής Εισαγωγή στη Matlab Εισαγωγή στην Αριθμητική Ανάλυση Διδάσκων: Γεώργιος Ακρίβης Βοηθός: Δημήτριος Ζαβαντής email: dzavanti@cs.uoi.gr Περιεχόμενα Τι είναι η Matlab; Ιστορικά Χρήσεις και στοιχεία της Matlab

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια από το συγγραφέα Κεφάλαιο 1: Microsoft Excel Κεφάλαιο 2: Η δομή ενός φύλλου εργασίας... 26

Λίγα λόγια από το συγγραφέα Κεφάλαιο 1: Microsoft Excel Κεφάλαιο 2: Η δομή ενός φύλλου εργασίας... 26 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 Κεφάλαιο 1: Microsoft Excel 2002... 9 Κεφάλαιο 2: Η δομή ενός φύλλου εργασίας... 26 Κεφάλαιο 3: Δημιουργία νέου βιβλίου εργασίας και καταχώριση δεδομένων...

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση μίας κάτοψης στο AutoCAD. Ρυθμίσεις σχεδίου στο AutoCAD. Ομοιόθετη αναπαραγωγή Η εντολή offset. Πανομοιότυπη αναπαραγωγή Η εντολή copy.

Σχεδίαση μίας κάτοψης στο AutoCAD. Ρυθμίσεις σχεδίου στο AutoCAD. Ομοιόθετη αναπαραγωγή Η εντολή offset. Πανομοιότυπη αναπαραγωγή Η εντολή copy. Εργασία 1 Κάτοψη στο AutoCAD. Σχεδίαση μίας κάτοψης στο AutoCAD. Ρυθμίσεις σχεδίου στο AutoCAD. Σκοπός Οι εντολές Line και Ellipse. Βασικές τεχνικές σχεδίασης στο AutoCAD. Ομοιόθετη αναπαραγωγή Η εντολή

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2017 HP Development Company, L.P.

Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Οδηγός χρήσης Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP είναι

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Matlab Βασικές Συναρτήσεις

Εισαγωγή στη Matlab Βασικές Συναρτήσεις Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική Εργαστήριο Γραμμικής Άλγεβρας Εισαγωγή στη Matlab Βασικές Συναρτήσεις 2016-2017 Εισαγωγή στη Matlab Matlab

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Χρήση προτύπου 2. Κεφάλαιο 2 Τροποποίηση μιας παρουσίασης 9. Κεφάλαιο 4 Προσθήκη αντικειμένων 26. Κεφάλαιο 5 Ειδικά εφέ 35

Κεφάλαιο 1 Χρήση προτύπου 2. Κεφάλαιο 2 Τροποποίηση μιας παρουσίασης 9. Κεφάλαιο 4 Προσθήκη αντικειμένων 26. Κεφάλαιο 5 Ειδικά εφέ 35 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Χρήση προτύπου 2 Κεφάλαιο 2 Τροποποίηση μιας παρουσίασης 9 Κεφάλαιο 3 Εφαρμογή σχεδίων 19 Κεφάλαιο 4 Προσθήκη αντικειμένων 26 Κεφάλαιο 5 Ειδικά εφέ 35 Κεφάλαιο 6 Κουμπιά ενεργειών

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση

Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση Οι πίνακες Οι πίνακες είναι ορθογώνια πλαίσια που χωρίζονται σε γραµµές και στήλες. Η τοµή µιας γραµµής µε µια στήλη προσδιορίζει ένα κελί. Τα στοιχεία, που παρουσιάζουµε,

Διαβάστε περισσότερα

Τι θα απαντούσατε αλήθεια στην ίδια ερώτηση για την περίπτωση της επόμενης εικόνας;

Τι θα απαντούσατε αλήθεια στην ίδια ερώτηση για την περίπτωση της επόμενης εικόνας; Κίνηση με συντεταγμένες Στην προηγούμενη υποενότητα είδαμε πως μπορούμε να κάνουμε το χαρακτήρα σας να κινηθεί με την εντολή κινήσου...βήματα που αποτελεί και την απλούστερη εντολή της αντίστοιχης παλέτας

Διαβάστε περισσότερα

Δώστε χρώμα και σύσταση στις διαφάνειες

Δώστε χρώμα και σύσταση στις διαφάνειες Δώστε χρώμα και σύσταση στις διαφάνειες Άσκηση 1: Επιλέξτε ένα πρότυπο σχεδίασης Τώρα μπορείτε να προσθέσετε χρώματα. Ακολουθώντας αυτά τα βήματα, ανοίξτε το παράθυρο εργασιών Σχεδίαση διαφάνειας και επιλέξτε

Διαβάστε περισσότερα

7.Α.1 Παρουσιάσεις. 7.Α.2 Περιγραφή περιεχομένων της εφαρμογής

7.Α.1 Παρουσιάσεις. 7.Α.2 Περιγραφή περιεχομένων της εφαρμογής Μάθημα 7ο Πολυμέσα 7.Α.1 Παρουσιάσεις Οι παρουσιάσεις είναι μια εφαρμογή που χρησιμεύει στην παρουσίαση των εργασιών μας. Αποτελούν μια συνοπτική μορφή των εργασιών μας. Μέσω δημιουργίας διαφανειών, μορφοποιήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Το Microsoft Word 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης. Γραμμή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για το CABRI - GEOMETRY II Μωυσιάδης Πολυχρόνης - Δόρτσιος Κώστας

Οδηγίες για το CABRI - GEOMETRY II Μωυσιάδης Πολυχρόνης - Δόρτσιος Κώστας Οδηγίες για το CABRI - GEOMETRY II Μωυσιάδης Πολυχρόνης - Δόρτσιος Κώστας Εκτελώντας το πρόγραμμα παίρνουμε ένα παράθυρο εργασίας Γεωμετρικών εφαρμογών. Τα βασικά κουμπιά και τα μενού έχουν την παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο PowerPoint 9. Κεφάλαιο 2 Εργασία με κείμενο 41

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο PowerPoint 9. Κεφάλαιο 2 Εργασία με κείμενο 41 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο PowerPoint 9 Βασικές έννοιες... 10 Το παράθυρο του PowerPoint... 13 Δημιουργία νέας παρουσίασης... 18 Βασικές εργασίες με διαφάνειες... 24 Προβολές παρουσίασης... 28

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στην Access Κεφάλαιο 2 Χειρισμός πινάκων... 27

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στην Access Κεφάλαιο 2 Χειρισμός πινάκων... 27 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στην Access... 9 Γνωριμία με την Access... 12 Δημιουργία βάσης δεδομένων... 22 Άνοιγμα και κλείσιμο βάσης δεδομένων... 24 Ερωτήσεις ανακεφαλαίωσης... 25 Πρακτική εξάσκηση...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Dcad 1.0

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Dcad 1.0 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Dcad 1.0 20130510 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εγκατάσταση προγράμματος DCAD 2 2. Ενεργοποίηση Registration 2 3. DCAD 3 3.1 Εισαγωγή σημείων 3 3.2 Εξαγωγή σημείων 5 3.3 Στοιχεία ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή στο Word 2003...9. Βασικές μορφοποιήσεις κειμένων... 41. Κεφάλαιο 1. Κεφάλαιο 2

Περιεχόμενα. Εισαγωγή στο Word 2003...9. Βασικές μορφοποιήσεις κειμένων... 41. Κεφάλαιο 1. Κεφάλαιο 2 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο Word 2003...9 Η οθόνη του Word... 9 Δημιουργία νέου εγγράφου... 14 Προσθήκη και διαγραφή κειμένου... 17 Πρώτα επιλογή, μετά εργασία... 18 Εύρεση και αντικατάσταση κειμένου...

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο πρόγραμμα Microsoft word 2003

Εισαγωγή στο πρόγραμμα Microsoft word 2003 Εισαγωγή στο πρόγραμμα Microsoft word 2003 Έναρξη 1. Εκκίνηση του προγράμματος Για να ξεκινήσουμε το Word, πατάμε στο κουμπί Εναρξη και από το μενού που εμφανίζεται επιλέγουμε Προγράμματα και Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ. 1) Προβολή Γραμμές εργαλείων Σχεδίαση. ΜΑΘΗΜΑ 5 ο : ΣΧΗΜΑΤΑ-ΕΙΚΟΝΕΣ-ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 1

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ. 1) Προβολή Γραμμές εργαλείων Σχεδίαση. ΜΑΘΗΜΑ 5 ο : ΣΧΗΜΑΤΑ-ΕΙΚΟΝΕΣ-ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 1 ΣΧΗΜΑΤΑ-ΕΙΚΟΝΕΣ-ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ Για τη δημιουργία σχημάτων στο WORD χρησιμοποιείται η γραμμή εργαλείων της σχεδίασης. Τα βήματα που μπορεί να ακολουθήσετε για να εμφανίσετε τη γραμμή εργαλείων

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Τι νέο υπάρχει στο Excel 2007; 65

Περιεχόμενα. 1 Τι νέο υπάρχει στο Excel 2007; 65 Περιεχόμενα Ο συγγραφέας... 9 Ευχαριστίες... 10 Χαρακτηριστικά και συμβάσεις του βιβλίου... 11 Χρήση του CD του βιβλίου... 13 Τα περιεχόμενα του CD...13 Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος...15 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ ΧΑΡΑΞΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ Δημήτρης Στεφανάκης Η Μέθοδος των Ελαχίστων Τετραγώνων (ΜΕΤ) χρησιμοποιείται για την κατασκευή της γραφικής παράστασης που περιγράφει ένα φαινόμενο,

Διαβάστε περισσότερα

3) το παράθυρο Πίνακας τιμών όπου εμφανίζονται οι τιμές που παίρνουν οι παράμετροι

3) το παράθυρο Πίνακας τιμών όπου εμφανίζονται οι τιμές που παίρνουν οι παράμετροι Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Γ Ι Α Τ Ο M O D E L L U S 0.0 4. 0 5 Για να κατεβάσουμε το πρόγραμμα Επιλέγουμε Download στη διεύθυνση: http://modellus.co/index.php/en/download. Στη συνέχεια εκτελούμε το ModellusX_windows_0_4_05.exe

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαζόμενη Απόδειξη Πληρωμής

Σχεδιαζόμενη Απόδειξη Πληρωμής Σχεδιαζόμενη Απόδειξη Πληρωμής Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Σχεδιαζόμενης Απόδειξης Πληρωμής. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την

Διαβάστε περισσότερα

MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT WORD 2003

MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT WORD 2003 MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT WORD 2003 Το Microsoft Office Word 2003 είναι το πρόγραµµα επεξεργασίας κειµένου που κάνει ευκολότερη τη δηµιουργία, την κοινή χρήση και την ανάγνωση εγγράφων. Οι λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο Outlook Κεφάλαιο 2 Βασικές εργασίες με μηνύματα 33

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο Outlook Κεφάλαιο 2 Βασικές εργασίες με μηνύματα 33 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο Outlook 2007 9 Διευθέτηση και εκκίνηση του Outlook... 10 Το περιβάλλον του Outlook... 17 Οι προσωπικοί φάκελοι του Outlook... 22 Η Λίστα φακέλων... 23 Το Outlook Σήμερα...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες σχεδίασης στο περιβάλλον Blender

Οδηγίες σχεδίασης στο περιβάλλον Blender Οδηγίες σχεδίασης στο περιβάλλον Blender Στον πραγματικό κόσμο, αντιλαμβανόμαστε τα αντικείμενα σε τρεις κατευθύνσεις ή διαστάσεις. Τυπικά λέμε ότι διαθέτουν ύψος, πλάτος και βάθος. Όταν θέλουμε να αναπαραστήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα Windows Vista Επιφάνεια εργασίας Γραμμή εργασιών... 31

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα Windows Vista Επιφάνεια εργασίας Γραμμή εργασιών... 31 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 91 Windows Vista... 9 92 Επιφάνεια εργασίας... 18 93 Γραμμή εργασιών... 31 94 Χειρισμός παραθύρων... 53 95 Το παράθυρο Υπολογιστής... 77 96 Το μενού Έναρξη...

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία παρουσιάσεων με το PowerPoint

Δημιουργία παρουσιάσεων με το PowerPoint Δημιουργία παρουσιάσεων με το PowerPoint Οι νέες Τεχνολογίες αλλάζουν ριζικά το τοπίο της εκπαίδευσης. Αλλάζουν τον τρόπο διδασκαλίας και μάθησης, τον τρόπο μελέτης αλλά και τον τρόπο έρευνας και αξιολόγησης,

Διαβάστε περισσότερα

5 η ΕΝΟΤΗΤΑ Γραφήματα στο MATLAB

5 η ΕΝΟΤΗΤΑ Γραφήματα στο MATLAB ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΜΕ Η/Υ 5 η ΕΝΟΤΗΤΑ Γραφήματα στο MATLAB Ν.Δ. Λαγαρός Μ. Φραγκιαδάκης Α. Στάμος Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες Χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (Σημειώσεις Powerpoint) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ: ΒΑΡΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΟΖΟΥΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ MICROSOFT POWERPOINT (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ)

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγή προσανατολισμού εγγράφου σε κατακόρυφο ή οριζόντιο, αλλαγή μεγέθους σελίδας

Αλλαγή προσανατολισμού εγγράφου σε κατακόρυφο ή οριζόντιο, αλλαγή μεγέθους σελίδας 3.3.3.1 Αλλαγή προσανατολισμού εγγράφου σε κατακόρυφο ή οριζόντιο, αλλαγή μεγέθους σελίδας Συνήθως εκτυπώνουμε κατά τη μακρόστενη μεριά της σελίδας. Αυτού του είδους ο προσανατολισμός ονομάζεται κατακόρυφος.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: Κίνηση και γεωμετρικά σχήματα

Κεφάλαιο 1: Κίνηση και γεωμετρικά σχήματα Ασκήσεις της Ενότητας 2 : Ζωγραφίζοντας με το ΒΥΟΒ -1- α. Η χρήση της πένας Κεφάλαιο 1: Κίνηση και γεωμετρικά σχήματα Υπάρχουν εντολές που μας επιτρέπουν να επιλέξουμε το χρώμα της πένας, καθώς και το

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία προσαρμοσμένης διαδρομής κίνησης και αλλαγή του μεγέθους της με χρήση σημείων επεξεργασίας

Δημιουργία προσαρμοσμένης διαδρομής κίνησης και αλλαγή του μεγέθους της με χρήση σημείων επεξεργασίας Δημιουργία προσαρμοσμένης διαδρομής κίνησης και αλλαγή του μεγέθους της με χρήση σημείων επεξεργασίας Αυτό μοιάζει πανεύκολο μετά την άσκηση που έχετε κάνει στο Μάθημα 1. Θα προσθέσετε μια προσαρμοσμένη

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση Μισθοδοτικής Κατάστασης.

Σχεδίαση Μισθοδοτικής Κατάστασης. Σχεδίαση Μισθοδοτικής Κατάστασης. Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας σχεδίασης μισθοδοτικής κατάστασης. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων..15

Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων..15 150 Περιεχ μενα Ενότητα 1 Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων..15 Κεφάλαιο 1 Εργασία με τα Windows 98... 17 Το περιβάλλον των Windows 98...18 Χρήση του πληκτρολογίου...19 Χειρισμοί με το ποντίκι...22

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ. Εργαλειοθήκη Παρουσιάζετε το έργο σας Εκκινείτε τα σενάριά σας Σταματάτε όλα τα σενάρια. Οι 8 ομάδες της Παλέτας εντολών

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ. Εργαλειοθήκη Παρουσιάζετε το έργο σας Εκκινείτε τα σενάριά σας Σταματάτε όλα τα σενάρια. Οι 8 ομάδες της Παλέτας εντολών ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ Οι 8 ομάδες της Παλέτας εντολών Εργαλειοθήκη Παρουσιάζετε το έργο σας Εκκινείτε τα σενάριά σας Σταματάτε όλα τα σενάρια Σκηνή Εδώ ζωντανεύει το σενάριό σας Εντολές κάθε ομάδας Αυτή είναι

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση Μισθοδοτικής Κατάστασης

Σχεδίαση Μισθοδοτικής Κατάστασης Σχεδίαση Μισθοδοτικής Κατάστασης Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Σχεδίασης Μισθοδοτικής Κατάστασης. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πακέτου Certified Computer Expert-ACTA

Τίτλος Πακέτου Certified Computer Expert-ACTA Κωδικός Πακέτου ACTA - CCE - 002 Τίτλος Πακέτου Certified Computer Expert-ACTA Εκπαιδευτικές Ενότητες Επεξεργασία Κειμένου - Word Δημιουργία Εγγράφου Προχωρημένες τεχνικές επεξεργασίας κειμένου & αρχείων

Διαβάστε περισσότερα

PowerPoint 2007. Δημιουργία βασικής παρουσίασης στο PowerPoint 2007. Καθορισμός του αριθμού των διαφανειών που χρειάζονται

PowerPoint 2007. Δημιουργία βασικής παρουσίασης στο PowerPoint 2007. Καθορισμός του αριθμού των διαφανειών που χρειάζονται PowerPoint 2007 Δημιουργία παρουσίασης Δημιουργία βασικής παρουσίασης στο PowerPoint 2007 Γνωρίστε το χώρο εργασίας του PowerPoint Ονομασία και αποθήκευση της παρουσίασής σας Προσθήκη, αναδιάταξη και διαγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Ψηφιακές εικόνες... 9 2 Adobe Photoshop CS2... 15 3 Το σύστημα Βοήθειας του Adobe Photoshop CS2... 23 4 Άνοιγμα αρχείου εικόνας και μετακίνηση... 31 5 Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

B) Ετοιμάζοντας μια Παρουσίαση

B) Ετοιμάζοντας μια Παρουσίαση B) Ετοιμάζοντας μια Παρουσίαση Τι είναι μια παρουσίαση με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή Ο υπολογιστής με την κατάλληλη εφαρμογή, μπορεί να μας βοηθήσει στη δημιουργία εντυπωσιακών εγγράφων, διαφανειών

Διαβάστε περισσότερα

21. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ BYOB BYOB. Αλγόριθμος Διαδικασία Παράμετροι

21. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ BYOB BYOB. Αλγόριθμος Διαδικασία Παράμετροι 21. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ BYOB BYOB Αλγόριθμος Διαδικασία Παράμετροι Τι είναι Αλγόριθμος; Οι οδηγίες που δίνουμε με λογική σειρά, ώστε να εκτελέσουμε μια διαδικασία ή να επιλύσουμε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft PowerPoint 2007

Microsoft PowerPoint 2007 Information Technology Services and Solutions Σύμβουλοι Μηχανογράφησης και Εκπαίδευσης Στεφ. Σκουλούδη 27, Καλλίπολη, Πειραιάς 210 45 38 177 http://www.itss.gr/ Microsoft PowerPoint 2007 Κωνσταντίνος Κωβαίος

Διαβάστε περισσότερα

ισδιάστατοι μετασχηματισμοί ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ισδιάστατοι γεωμετρικοί μετασχηματισμοί

ισδιάστατοι μετασχηματισμοί ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ισδιάστατοι γεωμετρικοί μετασχηματισμοί ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ισδιάστατοι γεωμετρικοί μετασχηματισμοί Πολλά προβλήματα λύνονται μέσω δισδιάστατων απεικονίσεων ενός μοντέλου. Μεταξύ αυτών και τα προβλήματα κίνησης, όπως η κίνηση ενός συρόμενου μηχανισμού.

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις στο PowerPoint

Σημειώσεις στο PowerPoint Σημειώσεις στο PowerPoint Τι είναι το PowerPoint; Το PowerPoint 2010 είναι μια οπτική και γραφική εφαρμογή που χρησιμοποιείται κυρίως για τη δημιουργία παρουσιάσεων. Με το PowerPoint, μπορείτε να δημιουργήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Openoffice.org Chart. Πνευματικά δικαιώματα

Openoffice.org Chart. Πνευματικά δικαιώματα Openoffice.org Chart Πνευματικά δικαιώματα Μπορείτε να το διανείμετε ή/και να το τροποποιήσετε είτε υπό τους όρους της άδειας GNU General Public License έκδοση 2 ή νεότερη (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html),

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο Outlook Κεφάλαιο 2 Βασικές εργασίες με μηνύματα 31

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο Outlook Κεφάλαιο 2 Βασικές εργασίες με μηνύματα 31 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο Outlook 2003 9 Διευθέτηση και εκκίνηση του Outlook... 10 Το περιβάλλον του Outlook... 16 Οι προσωπικοί φάκελοι του Outlook... 20 Η Λίστα φακέλων... 21 Ο φάκελος Το Outlook

Διαβάστε περισσότερα

Κεφαλίδες και υποσέλιδα

Κεφαλίδες και υποσέλιδα Κεφαλίδες και υποσέλιδα Διασκεδάστε με τις επιλογές κεφαλίδων και υποσέλιδων δοκιμάζοντας τις ασκήσεις που ακολουθούν. Άσκηση 1: Εισαγωγή υποσέλιδων σε διαφάνειες Η παρουσίαση αποτελείται από πέντε διαφάνειες.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΕXCEL

ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΕXCEL ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΕXCEL 1. Εισαγωγή δεδομένων σε φύλλο εργασίας του Microsoft Excel Για να τοποθετήσουμε τις μετρήσεις μας σε ένα φύλλο Excel, κάνουμε κλικ στο κελί στο οποίο θέλουμε να τοποθετήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Περιοχή εργασίας. Τμ. Γραφιστικής (Γραφιστική με Η/Υ - In Design) 2

Περιοχή εργασίας. Τμ. Γραφιστικής (Γραφιστική με Η/Υ - In Design) 2 Περιοχή εργασίας A. Παράθυρο εγγράφου B. Συγκέντρωση πινάκων συμπτυγμένων σε εικονίδια Γ. Γραμμή τίτλου πίνακα Δ. Γραμμή μενού E. Γραμμή επιλογών Στ. Παλέτα εργαλείων Ζ. Κουμπί σύμπτυξης σε εικονίδια Η.

Διαβάστε περισσότερα

MICROSOFT OFFICE 2003

MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT EXCEL 2003 Γραφήµατα Πληροφορίες για τα γραφήµατα T α γραφήµατα προσελκύουν την προσοχή και διευκολύνουν την προβολή συγκρίσεων, τάσεων σε δεδοµένα. Για παράδειγµα, αντί

Διαβάστε περισσότερα

Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του Microsoft OneNote 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης ❸ Εμφάνιση

Εγχειρίδιο Χρήσης ❸ Εμφάνιση Εγχειρίδιο Χρήσης ❸ Εμφάνιση 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΤΟ ΝΕΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ SCADA Pro 4 II. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5 1. Εμφάνιση 5 1.1 Εξερεύνηση - Zoom 5 1.2 Οπτικοποίηση

Διαβάστε περισσότερα