Περιεχόμενα. 26 Γραφικά δύο διαστάσεων Γραφικά τριών διαστάσεων... 45

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιεχόμενα. 26 Γραφικά δύο διαστάσεων... 11. 27 Γραφικά τριών διαστάσεων... 45"

Transcript

1 Περιεχόμενα 26 Γραφικά δύο διαστάσεων Η συνάρτηση plot Στυλ γραμμών, σημειωτές, και χρώματα Κάνναβοι διαγραμμάτων, πλαίσιο αξόνων, και ετικέτες Προσαρμογή αξόνων διαγράμματος Πολλά διαγράμματα μαζί Πολλές εικόνες μαζί Δευτερεύοντα διαγράμματα Αλληλεπιδραστικά εργαλεία σχεδίασης Ενημέρωση της οθόνης Εξειδικευμένα δισδιάστατα διαγράμματα Εύκολη σχεδίαση Μορφοποίηση κειμένου Περίληψη Γραφικά τριών διαστάσεων Διαγράμματα γραμμών Βαθμωτές συναρτήσεις δύο μεταβλητών Διαγράμματα πλέγματος Διαγράμματα επιφάνειας Διαγράμματα πλέγματος και επιφάνειας μη κανονικών δεδομένων Αλλαγή σημείων παρατήρησης Έλεγχος κάμερας Διαγράμματα ισοϋψών

2 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 27.9 Εξειδικευμένα τρισδιάστατα διαγράμματα Γραφική αναπαράσταση όγκου Εύκολη σχεδίαση Περίληψη Χρήση χρώματος και φωτισμού Τι είναι οι χάρτες χρωμάτων Χρήση χαρτών χρωμάτων Εμφάνιση χαρτών χρωμάτων Δημιουργία και τροποποίηση χαρτών χρωμάτων Χρήση χρώματος για την περιγραφή μιας τέταρτης διάστασης Μοντέλα φωτισμού Περίληψη Εικόνες, ταινίες, και ήχος Εικόνες Μορφές εικόνων Αρχεία εικόνων Ταινίες Βοηθήματα εικόνων Ήχος Περίληψη Εκτύπωση και εξαγωγή γραφικών Εκτύπωση και εξαγωγή με επιλογές μενού Εκτύπωση και εξαγωγή από τη γραμμή διαταγών Εκτυπωτές και μορφές αρχείων εξαγωγής Υποστήριξη PostScript Επιλογή μηχανής φωτοαπόδοσης Ιδιότητες του συστήματος Handle Graphics Ορισμός προεπιλογών Δημοσίευση Περίληψη...134

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 7 31 Το σύστημα Handle Graphics Αντικείμενα Χειριστήρια αντικειμένων Ιδιότητες αντικειμένων Οι συναρτήσεις get και set Εύρεση αντικειμένων Επιλογή αντικειμένων με το ποντίκι Θέση και μονάδες Προεπιλεγμένες ιδιότητες Κοινές ιδιότητες Αντικείμενα σχεδίασης Αντικείμενα ομάδων Άξονες σχολίων Σύνδεση αντικειμένων Νέα διαγράμματα Ταχύτητα φωτοαπόδοσης Ανακλήσεις Παραδείγματα αρχείων Μ Περίληψη Διασυνδέσεις γραφικών Τι είναι GUI Προκαθορισμένα πλαίσια διαλόγου Πλαίσια διαλόγου αρχείων Μ Περίληψη πλαισίων διαλόγου Ιεραρχία αντικειμένων GUI Βασικά στοιχεία της δημιουργίας GUI Μέγεθος και θέση αντικειμένων Σύλληψη ενεργειών ποντικιού Ουρά συμβάντων Προγραμματισμός ανακλήσεων Παραδείγματα αρχείων Μ Το σύστημα GUIDE Περίληψη...223

4 8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 33 Κλάσεις του MATLAB και αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός Υπερφόρτωση Δημιουργία κλάσεων Δείκτες Συναρτήσεις μετατροπής Προτεραιότητα, κληρονομικότητα, και συνάθροιση Διασυνδέσεις προγραμματισμού του MATLAB Προσπέλαση πινάκων του MATLAB Κλήση C ή FORTRAN μέσα από το MATLAB Κλήση του MATLAB από C ή FORTRAN Ανταλλαγή δεδομένων με αρχεία MAT Κοινόχρηστες βιβλιοθήκες Σειριακή επικοινωνία Συστήματα ελέγχου πηγαίου κώδικα Υπηρεσίες ιστού Περίληψη Επέκταση του MATLAB με Java Γενικά για την Java Οι κλάσεις της Java Τα αντικείμενα της Java Οι μέθοδοι της Java Ιδιότητες αντικειμένων Ανταλλαγή δεδομένων Οι πίνακες της Java Οι συναρτήσεις της Java Παραδείγματα Περίληψη Συνεργασία με εφαρμογές των Windows Αντικείμενα COM: επικοινωνία πελάτη/διακομιστή Δυναμική ανταλλαγή δεδομένων...399

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Το σημειωματάριο του MATLAB Εργαλειοθήκες του MATLAB για το μοντέλο COM Περίληψη Βοήθεια Βοήθεια στο παράθυρο Command Παράθυρο Help Πηγές στο Διαδίκτυο Βοήθεια για το βιβλίο Περίληψη Παραδείγματα Διανυσματοποίηση Επιτάχυνση JIT Ακολουθία επάνω-κάτω Μήτρα Vandermonde Δημιουργία και μέτρηση επαναλαμβανόμενων τιμών Διαφορικά αθροίσματα Χειρισμός δομών Αντίστροφη παρεμβολή Πολυωνυμική προσαρμογή καμπύλης Μη γραμμική προσαρμογή καμπύλης Μεγέθυνση εικόνας μέσα σε εικόνα Παράρτημα Πληροφορίες εκδόσεων του MATLAB Ευρετήριο

6 26 Γραφικά δύο διαστάσεων Σε αυτό το βιβλίο, καλύψαμε αρκετές από τις λειτουργίες γραφικών του MATLAB. Σε αυτό και στα επόμενα κεφάλαια, παρουσιάζουμε πιο αναλυτικά τις δυνατότητες γραφικών του MATLAB. Πολλές από τις λειτουργίες και τις δυνατότητες που αναλύουμε εδώ είναι διαθέσιμες ως επιλογές μενού στην κορυφή τού παραθύρου Figure (Εικόνα). Είναι επίσης διαθέσιμες ως κουμπιά στη γραμμή εργαλείων Figure ή Camera, που εμφανίζονται εξ ορισμού όταν δημιουργούνται διαγράμματα, ή μπορείτε να τις επιλέξετε μέσω του μενού View ενός παραθύρου Figure. Γενικά, χρησιμοποιείτε τη γραμμή εργαλείων και τις επιλογές των μενού των παραθύρων Figure όταν θέλετε να προσαρμόσετε μία μοναδική εικόνα. Διαφορετικά, χρησιμοποιείτε τις συναρτήσεις του παραθύρου Command για να αυτοματοποιήσετε τη διαδικασία της προσαρμογής γραφημάτων. Αυτό το βιβλίο επικεντρώνεται στις συναρτήσεις του παραθύρου Command, επειδή εκτελούν τις ίδιες ενέργειες με τις επιλογές των μενού και τα κουμπιά τής γραμμής εργαλείων Η ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ plot Όπως έχετε δει σε προηγούμενα παραδείγματα, η πιο συνηθισμένη συνάρτηση για τη σχεδίαση δεδομένων σε δύο διαστάσεις είναι η συνάρτηση plot. Αυτή η ευέλικτη συνάρτηση σχεδιάζει σύνολα πινάκων δεδομένων σε κατάλληλους άξονες και συνδέει τα σημεία με ευθείες γραμμές: 11

7 12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26: ΓΡΑΦΙΚΑ ΔΥΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ Εικόνα 26.1: Ημιτονοειδές κύμα >> x = linspace(0,2*pi,30); >> y = sin(x); >> plot(x,y), title('εικόνα 26.1: Ημιτονοειδές κύμα') Αυτό το παράδειγμα δημιουργεί 30 σημεία δεδομένων στο διάστημα 0 x 2π για να σχηματίσει τον οριζόντιο άξονα του διαγράμματος και δημιουργεί ένα άλλο διάνυσμα y το οποίο περιέχει το ημίτονο των σημείων δεδομένων του x. Η συνάρτηση plot ανοίγει ένα παράθυρο γραφικών, το οποίο ονομάζεται παράθυρο Figure, προσαρμόζει την κλίμακα των αξόνων στα δεδομένα, σχεδιάζει τα σημεία, και στη συνέχεια συνδέει τα σημεία με ευθύγραμμα τμήματα. Προσθέτει επίσης, αυτόματα, αριθμητικές κλίμακες και σημάδια τιμών στους άξονες. Αν υπάρχει ήδη ανοιχτό ένα παράθυρο Figure, η plot γενικά καθαρίζει το τρέχον παράθυρο και σχεδιάζει ένα νέο διάγραμμα. Ο παρακάτω κώδικας σχεδιάζει περισσότερες από μία καμπύλες: >> z = cos(x); >> plot(x,y,x,z) >> title('εικόνα 26.2: Ημίτονο και συνημίτονο') Δίνοντας απλώς στην plot ένα ακόμη ζεύγος ορισμάτων, της λέμε να δημιουργήσει μια δεύτερη γραμμή. Αυτή τη φορά, το sin(x) συναρτήσει του x, και το cos(x) συναρτήσει του x σχεδιάστηκαν στο ίδιο διάγραμμα. Αν και στην εικόνα του βιβλίου δεν υπάρχουν χρώματα, η plot σχεδιάζει αυτόματα τη δεύτερη καμπύλη με διαφορετικό χρώμα. Η συνάρτηση plot δημιουργεί τόσες καμπύλες όσα ζεύγη ορισμάτων δέχεται ως είσοδο.

8 ΕΝΟΤΗΤΑ 26.1 Η ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ PLOT 13 Εικόνα 26.2: Ημίτονο και συνημίτονο Αν ένα από τα ορίσματα είναι μήτρα και το άλλο διάνυσμα, η συνάρτηση plot σχεδιάζει κάθε στήλη της μήτρας συναρτήσει του διανύσματος. Για παράδειγμα, ο κώδικας >> W = [y;z]; % δημιουργία μήτρας ημιτόνων και συνημιτόνων >> plot(x,w) % σχεδίαση των στηλών τού W συναρτήσει του x δημιουργεί πάλι το προηγούμενο διάγραμμα. Αν αλλάξετε τη σειρά των ορισμάτων, ο προσανατολισμός του διαγράμματος αλλάζει ανάλογα: >> plot(w,x) % σχεδίαση του x συναρτήσει των στηλών τού W >> title('εικόνα 26.3: Αλλαγή σειράς ορισμάτων') Όταν η συνάρτηση plot κληθεί με ένα μόνον όρισμα (για παράδειγμα, plot(υ)) συμπεριφέρεται διαφορετικά, ανάλογα με τα δεδομένα που περιέχει το Υ. Αν το Υ είναι διάνυσμα μιγαδικών τιμών (complex values), η plot(υ) ερμηνεύεται ως plot(real(υ), imag(υ)). Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, τα φανταστικά μέρη των διανυσμάτων εισόδου αγνοούνται. Από την άλλη πλευρά, αν το Υ είναι διάνυσμα πραγματικών τιμών (realvalues), η plot(υ) ερμηνεύεται ως plot(1:length(υ),υ) δηλαδή, το Υ σχεδιάζεται συναρτήσει ενός αριθμοδείκτη των τιμών του. Όταν το Υ είναι μήτρα, αυτή η ερμηνεία εφαρμόζεται σε κάθε στήλη της.

9 14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26: ΓΡΑΦΙΚΑ ΔΥΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ Εικόνα 26.3: Αλλαγή σειράς ορισμάτων 26.2 ΣΤΥΛ ΓΡΑΜΜΩΝ, ΣΗΜΕΙΩΤΕΣ, ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΑ Στα προηγούμενα παραδείγματα, το MATLAB επέλεξε συνεχές στυλ γραμμής, και χρώματα μπλε και πράσινο για τα διαγράμματα. Μπορείτε να ορίσετε τα δικά σας χρώματα, σημειωτές (markers), και στυλ γραμμών, δίνοντας στην plot ένα τρίτο όρισμα μετά από κάθε ζεύγος πινάκων δεδομένων. Αυτό το προαιρετικό όρισμα είναι μια συμβολοσειρά που αποτελείται από έναν ή περισσότερους χαρακτήρες από τον παρακάτω πίνακα: Σύμβολο Χρώμα Σύμβολο Σημειωτής Σύμβολο Στυλ γραμμής b Μπλε. Σημείο - Συνεχής γραμμή g Πράσινο o Κύκλος : Εστιγμένη γραμμή r Κόκκινο x Σταυρός -. Διακεκομμένη και εστιγμένη γραμμή c Κυανό + Σύμβολο + -- Διακεκομμένη γραμμή m Ματζέντα * Αστερίσκος y Κίτρινο s Τετράγωνο k Μαύρο d Ρόμβος

10 ΕΝΟΤΗΤΑ 26.2 ΣΤΥΛ ΓΡΑΜΜΩΝ, ΣΗΜΕΙΩΤΕΣ, ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΑ 15 Σύμβολο Χρώμα Σύμβολο Σημειωτής Σύμβολο Στυλ γραμμής w Λευκό v Τρίγωνο (κάτω) ^ Τρίγωνο (επάνω) < Τρίγωνο (αριστερό) > Τρίγωνο (δεξιό) p h Πεντάγραμμο Εξάγραμμο Αν δεν ορίσετε χρώμα και χρησιμοποιήσετε τον προεπιλεγμένο συνδυασμό χρωμάτων, το MATLAB ξεκινάει με μπλε και εφαρμόζει τα πρώτα επτά χρώματα του προηγούμενου πίνακα με τη σειρά, για κάθε επιπλέον γραμμή. Το προεπιλεγμένο στυλ γραμμής είναι συνεχής γραμμή, εκτός αν καθορίσετε ρητά ένα διαφορετικό στυλ. Δεν υπάρχουν προεπιλεγμένοι σημειωτές. Αν δεν επιλέξετε σημειωτές, δε σχεδιάζονται σημειωτές. Η χρήση οποιουδήποτε σημειωτή τοποθετεί το επιλεγμένο σύμβολο σε όλα τα σημεία των δεδομένων αλλά δε συνδέει τα σημεία με ευθύγραμμο τμήμα εκτός αν καθορίσετε και στυλ γραμμής. Αν στη συμβολοσειρά περιλαμβάνεται χρώμα, σημειωτής, και στυλ γραμμής, το χρώμα εφαρμόζεται και στο σημειωτή και στη γραμμή. Για να ορίσετε διαφορετικό χρώμα για το σημειωτή, σχεδιάστε τα ίδια δεδομένα με μια διαφορετική συμβολοσειρά προδιαγραφών: >> plot(x,y,'b:p',x,z,'c-',x,1.2*z,'m+') >> title('εικόνα 26.4: Στυλ γραμμών και σημειωτές') Όπως με πολλά από τα διαγράμματα αυτής της ενότητας, ο υπολογιστής σας εμφανίζει χρώματα αλλά οι εικόνες που βλέπετε στο βιβλίο όχι. Αν εκτελείτε τα παραδείγματα στο MATLAB, απλώς καταχωρίστε τις διαταγές των παραδειγμάτων για να δείτε τα αποτελέσματα έγχρωμα.

11 16 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26: ΓΡΑΦΙΚΑ ΔΥΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ Εικόνα 26.4: Στυλ γραμμών και σημειωτές 26.3 ΚΑΝΝΑΒΟΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΟΝΩΝ, ΚΑΙ ΕΤΙΚΕΤΕΣ Η διαταγή grid on προσθέτει γραμμές καννάβου στο τρέχον διάγραμμα στα σημάδια τιμών των αξόνων. Η διαταγή grid off καταργεί τον κάνναβο. Η διαταγή grid χωρίς ορίσματα ενεργοποιεί και απενεργοποιεί εναλλάξ τον κάνναβο δηλαδή, τον εναλλάσσει (toggle). Εξ ορισμού, το MATLAB ξεκινάει με τη ρύθμιση grid off για τα περισσότερα διαγράμματα. Αν θέλετε να έχετε εξ ορισμού γραμμές καννάβου σε όλα τα διαγράμματά σας, προσθέστε τις παρακάτω γραμμές στο αρχείο startup.m: set(0,'defaultaxesxgrid','on') set(0,'defaultaxesygrid','on') set(0,'defaultaxeszgrid','on') Αυτές οι γραμμές δείχνουν τη χρήση των λειτουργιών τού συστήματος Handle Graphics στο MATLAB και τη ρύθμιση της προεπιλεγμένης συμπεριφοράς. (Περισσότερες πληροφορίες γι' αυτά τα θέματα θα βρείτε στο Κεφάλαιο 30.) Κανονικά, οι δισδιάστατοι άξονες περιέχονται ολόκληροι μέσα σε συνεχείς γραμμές που ονομάζονται πλαίσιο αξόνων (axes box). Αυτό το πλαίσιο μπορεί να απενεργοποιηθεί με τη διαταγή box off. Η διαταγή box on επαναφέρει το πλαίσιο αξόνων. Η διαταγή box χωρίς ορίσματα εναλλάσσει την κατάσταση του πλαισίου αξόνων. Μπορείτε να δώσετε ετικέτες στον οριζόντιο και τον κατακόρυφο άξονα με τις συναρτήσεις xlabel και

12 ΕΝΟΤΗΤΑ 26.3 ΚΑΝΝΑΒΟΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΟΝΩΝ, ΚΑΙ ΕΤΙΚΕΤΕΣ 17 ylabel αντίστοιχα. Η συνάρτηση title προσθέτει μια γραμμή κειμένου στην κορυφή τού διαγράμματος. Το παρακάτω παράδειγμα είναι διαφωτιστικό: >> x = linspace(0,2*pi,30); >> y = sin(x); >> z = cos(x); >> plot(x,y,x,z) >> box off % απενεργοποίηση πλαισίου αξόνων >> xlabel('ανεξάρτητη μεταβλητή X') % ετικέτα οριζόντιου άξονα >> ylabel('εξαρτημένες μεταβλητές Y και Z') % ετικέτα κατακόρυφου άξονα >> title('εικόνα 26.5: Καμπύλη ημίτονου και συνημίτονου, χωρίς πλαίσιο') % τίτλος Εικόνα 26.5: Καμπύλη ημιτόνου και συνημιτόνου, χωρίς πλαίσιο Με τη συνάρτηση text μπορείτε να προσθέσετε μια ετικέτα ή οποιοδήποτε άλλη συμβολοσειρά σε οποιαδήποτε θέση του διαγράμματός σας. Η σύνταξη της text είναι text(x,y,'συμβολοσειρά'), όπου το (x,y) αντιπροσωπεύει τις συντεταγμένες του κέντρου του αριστερού άκρου της συμβολοσειράς σε μονάδες των αξόνων του διαγράμματος. Για παράδειγμα, το παρακάτω τμήμα κώδικα τοποθετεί το κείμενο 'sin(x)' στη θέση x = 2.5, y = 0.7. >> grid on, box on % ενεργοποίηση πλαισίου αξόνων και καννάβου

13 18 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26: ΓΡΑΦΙΚΑ ΔΥΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ >> y = sin(x); >> z = cos(x); >> plot(x,y,x,z) >> text(2.5,0.7,'sin(x)') >> xlabel('ανεξάρτητη μεταβλητή X') % ετικέτα οριζόντιου άξονα >> ylabel('εξαρτημένες μεταβλητές Y και Z') % ετικέτα κατακόρυφου άξονα >> title('εικόνα 26.6: Καμπύλη ημιτόνου και συνημιτόνου, με ετικέτα') Αν θέλετε να προσθέσετε ετικέτα, αλλά δε θέλετε να ψάχνετε να βρείτε τις συντεταγμένες που θα χρησιμοποιήσετε, μπορείτε να τοποθετήσετε μια συμβολοσειρά με το ποντίκι. Η συνάρτηση gtext('text') μεταφέρει τον έλεγχο στο τρέχον παράθυρο Figure, εμφανίζει ένα σταυρόνημα το οποίο ακολουθεί το ποντίκι, και περιμένει ένα πάτημα πλήκτρου του ποντικιού ή του πληκτρολογίου. Όταν συμβεί ένα από αυτά, το όρισμα συμβολοσειράς της gtext τοποθετείται με την κάτω αριστερή γωνία του πρώτου χαρακτήρα του στη συγκεκριμένη θέση. Εικόνα 26.6: Καμπύλη ημιτόνου και συνημιτόνου, με ετικέτα 26.4 ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΞΟΝΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το MATLAB σάς δίνει πλήρη έλεγχο στην κλίμακα και την εμφάνιση του οριζόντιου και του κατακόρυφου άξονα του διαγράμματός σας με τη διαταγή axis. Επειδή αυτή η δια-

14 ΕΝΟΤΗΤΑ 26.4 ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΞΟΝΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 19 ταγή έχει τόσο πολλές δυνατότητες, εδώ περιγράφονται μόνον οι πιο χρήσιμες. Οι κυριότερες δυνατότητες της διαταγής axis δίνονται στον παρακάτω πίνακα: Διαταγή axis ([xmin xmax ymin ymax]) V = axis axis auto axis manual axis tight axis fill axis ij axis xy axis equal axis image axis square axis normal Περιγραφή Ορίζει τα όρια του άξονα στο τρέχον διάγραμμα Επιστρέφει ένα διάνυσμα γραμμής το οποίο περιέχει τα όρια του τρέχοντος άξονα Επαναφέρει την κλίμακα του άξονα στις αυτόματες προεπιλογές Παγώνει την κλίμακα του άξονα ώστε, αν η επιλογή hold είναι on, τα επόμενα διαγράμματα να χρησιμοποιούν τα ίδια όρια άξονα Ορίζει τα όρια του άξονα στο εύρος των δεδομένων Ορίζει τα όρια του άξονα και το λόγο διαστάσεων έτσι, ώστε ο άξονας να γεμίζει το διαθέσιμο χώρο. Αυτή η επιλογή έχει επίδραση μόνον αν η PlotBoxAspectRatio ή η DataAspect RatioMode είναι ορισμένες σε 'manual'. Τοποθετεί τον άξονα σε κατάσταση μήτρας. Ο οριζόντιος άξονας αυξάνεται από αριστερά προς τα δεξιά. Ο κατακόρυφος άξονας αυξάνεται από επάνω προς τα κάτω. Τοποθετεί τον άξονα σε καρτεσιανή κατάσταση. Ο οριζόντιος άξονας αυξάνεται από αριστερά προς τα δεξιά. Ο κατακόρυφος άξονας αυξάνεται από κάτω προς τα επάνω. Ορίζει το λόγο διαστάσεων έτσι, ώστε ίσες αποστάσεις σημαδιών τιμών σε κάθε άξονα να έχουν ίδιο μέγεθος Ορίζει τα όρια του άξονα κατάλληλα για την εμφάνιση μιας εικόνας Κάνει το πλαίσιο αξόνων τετράγωνο Επαναφέρει το τρέχον πλαίσιο αξόνων σε πλήρες μέγεθος και καταργεί τυχόν περιορισμούς στην κλίμακα μονάδων

15 20 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26: ΓΡΑΦΙΚΑ ΔΥΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ Διαταγή axis vis3d axis off axis on Περιγραφή Παγώνει το λόγο διαστάσεων για να επιτρέψει περιστροφή αντικειμένων τριών διαστάσεων χωρίς αλλαγές μεγέθους στον άξονα Απενεργοποιεί όλες τις ετικέτες αξόνων, τους σημειωτές, και το φόντο Ενεργοποιεί όλες τις ετικέτες αξόνων, τους σημειωτές, και το φόντο Μπορείτε να δώσετε πολλές διαταγές axis ταυτόχρονα. Για παράδειγμα, η axis auto on xy είναι η προεπιλεγμένη κλίμακα αξόνων. Η διαταγή axis επηρεάζει μόνο το τρέχον διάγραμμα. Κατά συνέπεια, δίνεται μετά τη διαταγή plot, όπως οι grid, xlabel, ylabel, title, text, κ.ο.κ, δίνονται μετά την εμφάνιση του διαγράμματος στην οθόνη: x = linspace(0,2*pi,30); y = sin(x); plot(x,y) title('εικόνα 26.7: Σταθερή κλίμακα αξόνων') axis([0 2*pi ]) % αλλαγή ορίων άξονα Παρατηρήστε ότι, καθορίζοντας τη μέγιστη τιμή του άξονα x σε 2*pi, ο άξονας του διαγράμματος τελειώνει ακριβώς στο 2*pi. Ο απλούστερος τρόπος να δείτε τι κάνουν τα διάφορα ορίσματα της διαταγής axis είναι να δημιουργήσετε ένα απλό διάγραμμα, και μετά να χρησιμοποιήσετε διάφορες διαταγές και να παρατηρήσετε τις αλλαγές που προκύπτουν. Όταν θέλετε απλώς να αλλάξετε τα όρια ενός άξονα, η διαταγή axis είναι δύσχρηστη επειδή απαιτεί να καταχωρίσετε τα όρια για όλους τους άξονες. Για να λύσει αυτό το πρόβλημα, το MATLAB παρέχει τις συναρτήσεις xlim, ylim, και zlim, οι οποίες περιγράφονται στο κείμενο της βοήθειας για την xlim, με τις προφανείς αλλαγές για τις ylim και zlim: >> help xlim XLIM X limits. XL = XLIM gets the x limits of the current axes. XLIM([XMIN XMAX]) sets the x limits. XLMODE = XLIM('mode') gets the x limits mode. XLIM(mode) sets the x limits mode.

16 ΕΝΟΤΗΤΑ 26.5 ΠΟΛΛΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΖΙ 21 (mode can be 'auto' or 'manual') XLIM(AX,...) uses axes AX instead of current axes. XLIM sets or gets the XLim or XLimMode property of an axes. See also pbaspect, daspect, ylim, zlim. Εικόνα 26.7: Σταθερή κλίμακα αξόνων 26.5 ΠΟΛΛΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΖΙ Μπορείτε να προσθέσετε νέα διαγράμματα σε ένα υπάρχον με τη διαταγή hold. Όταν καταχωρίζετε την διαταγή hold, το MATLAB δεν καταργεί τους υπάρχοντες άξονες αν δοθούν νέες συναρτήσεις plot. Αντί γι' αυτό, προσθέτει νέες καμπύλες στους υπάρχοντες άξονες. Αν όμως τα νέα δεδομένα δε χωρούν μέσα στα όρια των υπαρχόντων αξόνων, οι άξονες αλλάζουν διαστάσεις. Η hold off απελευθερώνει το τρέχον παράθυρο Figure για νέα διαγράμματα. Η διαταγή hold χωρίς ορίσματα εναλλάσσει τη ρύθμιση hold: >> x = linspace(0,2*pi,30); >> y = sin(x); >> z = cos(x); >> plot(x,y) >> hold on >> ishold % επιστροφή 1 (Αληθής) αν η hold είναι ON

17 22 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26: ΓΡΑΦΙΚΑ ΔΥΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ans = 1 >> plot(x,z,'m') >> hold off >> ishold % η hold δεν είναι πλέον ON ans = 0 >> title 'Εικόνα 26.8: Χρήση της διαταγής hold' Εικόνα 26.8: Χρήση της διαταγής hold Παρατηρήστε ότι αυτό το παράδειγμα καθορίζει το χρώμα της δεύτερης καμπύλης. Επειδή υπάρχει μόνον ένα σύνολο πινάκων δεδομένων σε κάθε συνάρτηση plot, το χρώμα γραμμής για κάθε συνάρτηση plot θα ήταν, διαφορετικά, εξ ορισμού το πρώτο χρώμα της λίστας χρωμάτων, δίνοντας δύο γραμμές του ίδιου χρώματος στο διάγραμμα. Παρατηρήστε επίσης ότι το κείμενο του τίτλου δεν κλείνεται σε παρενθέσεις, αλλά το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Στην εναλλακτική μορφή που βλέπετε, η title ερμηνεύεται ως διαταγή και όχι ως συνάρτηση. Επιπλέον, στο MATLAB 7 η διαταγή hold all διατηρεί και το τρέχον διάγραμμα και το επόμενο χρώμα γραμμής που θα χρησιμοποιηθεί. Κατά συνέπεια, αν η hold on στο προηγούμενο παράδειγμα αντικατασταθεί από τη hold all, και δεν οριστεί ρητά χρώμα για το δεύτερο διάγραμμα, τότε εξ ορισμού η plot(x,z) θα δώσει μια πράσινη γραμμή.

Εγχειρίδιο Χρήστη. Ιούνιος 2009. Σελίδα - 1 -

Εγχειρίδιο Χρήστη. Ιούνιος 2009. Σελίδα - 1 - Εγχειρίδιο Χρήστη Ιούνιος 2009 Σελίδα - 1 - 1 Γενικά Η εφαρμογή Intelsoft Hotel (IS HOTEL) αφορά τη διαχείριση μίας μικρής ξενοδοχειακής μονάδας και επιτρέπει τη διαχείριση : των δωματίων και των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9. 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17. 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office...

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9. 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17. 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office... Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office... 31 4 Μετακίνηση σε έγγραφο και προβολές εγγράφου... 37 5 Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Μορφοποίηση εικόνων. Εισαγωγή. Στόχος κεφαλαίου

Μορφοποίηση εικόνων. Εισαγωγή. Στόχος κεφαλαίου Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1: Προετοιμασία παρουσίασης...1 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση διαφανειών...18 Κεφάλαιο 3: Διαχείριση γραφικών...31 Κεφάλαιο 4: Επεξεργασία εικόνων με το Adobe Photoshop...56 Κεφάλαιο 5: Μορφοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων.

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. POWERPOINT 2003 1. Τι είναι το PowerPoint (ppt)? Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. 2. Τι δυνατότητες έχει? Δημιουργία παρουσίασης. Μορφοποίηση παρουσίασης. Δημιουργία γραφικών. Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

PowerPoint 2007. Δημιουργία βασικής παρουσίασης στο PowerPoint 2007. Καθορισμός του αριθμού των διαφανειών που χρειάζονται

PowerPoint 2007. Δημιουργία βασικής παρουσίασης στο PowerPoint 2007. Καθορισμός του αριθμού των διαφανειών που χρειάζονται PowerPoint 2007 Δημιουργία παρουσίασης Δημιουργία βασικής παρουσίασης στο PowerPoint 2007 Γνωρίστε το χώρο εργασίας του PowerPoint Ονομασία και αποθήκευση της παρουσίασής σας Προσθήκη, αναδιάταξη και διαγραφή

Διαβάστε περισσότερα

2.1 Windows XP. 2.2 Επιφάνεια εργασίας. 2.3 Γραμμή εργασιών 1/10

2.1 Windows XP. 2.2 Επιφάνεια εργασίας. 2.3 Γραμμή εργασιών 1/10 2.1 Windows XP 1. Τι είναι τα Windows XP; 2. Τι εννοούμε με τον όρο λειτουργικό σύστημα; 3. Αναφέρετε μερικά άλλα λειτουργικά συστήματα που κυκλοφορούν στην αγορά. 4. Αναφέρετε μερικά από τα βοηθητικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του Microsoft OneNote 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. OpenOffice 3.x Calc

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. OpenOffice 3.x Calc ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ OpenOffice 3.x Calc Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: χρησιμοποιεί τα βασικά εργαλεία του Calc κατασκευάζει πίνακες δημιουργεί φόρμουλες υπολογισμού κατασκευάζει

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία παρουσιάσεων (Power Point)

Δημιουργία παρουσιάσεων (Power Point) Δημιουργία παρουσιάσεων (Power Point) Το πρόγραμμα PowerPoint είναι η «αίθουσα προβολών» του Office. Μια προβολή (παρουσίασης) του PowerPoint μπορεί να έχει ως στόχο να ενημερώσει, να διδάξει ή και να

Διαβάστε περισσότερα

Περιοχή εργασίας. Τμ. Γραφιστικής (Γραφιστική με Η/Υ - In Design) 2

Περιοχή εργασίας. Τμ. Γραφιστικής (Γραφιστική με Η/Υ - In Design) 2 Περιοχή εργασίας A. Παράθυρο εγγράφου B. Συγκέντρωση πινάκων συμπτυγμένων σε εικονίδια Γ. Γραμμή τίτλου πίνακα Δ. Γραμμή μενού E. Γραμμή επιλογών Στ. Παλέτα εργαλείων Ζ. Κουμπί σύμπτυξης σε εικονίδια Η.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης λογισμικού οργάνωσης γραφείου: PowerPoint 2007 Επιμέλεια κειμένων: Ελένη Καραγεώργου-Βράντζα

Οδηγός χρήσης λογισμικού οργάνωσης γραφείου: PowerPoint 2007 Επιμέλεια κειμένων: Ελένη Καραγεώργου-Βράντζα - 317-2. Στην περιοχή Εργαλεία SmartArt, στην καρτέλα Μορφή, της ομάδας Στυλ WordArt, κάντε κλικ στο βέλος που βρίσκεται δίπλα από την επιλογή Γέμισμα κειμένου, και στη συνέχεια κάντε ένα από τα εξής:

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1.Εντολές κίνησης

Κεφάλαιο 1.Εντολές κίνησης Προγραμματίζω με το ΒΥΟΒ 1 Κεφάλαιο 1.Εντολές κίνησης Από το μάθημα της Φυσικής γνωρίζουμε ότι κίνηση σημαίνει αλλαγή της θέσης ενός αντικειμένου. Οι εντολές κίνησης που μας παρέχει το ΒΥΟΒ χωρίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων... Περιεχόμενα Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...22 Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...23 Επιφάνεια εργασίας...26

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Στασινός. ουλεύοντας με τη. Microsoft Access ΑΘΗΝΑ

Χρήστος Στασινός. ουλεύοντας με τη. Microsoft Access ΑΘΗΝΑ Χρήστος Στασινός ουλεύοντας με τη Microsoft Access ΑΘΗΝΑ Κάθε γνήσιο αντίγραφο έχει την υπογραφή του συγγραφέα Έκδοση 1η, Copyright 1998 Έκδοση 2η, Copyright 2007 ISBN: 978-960-8105-97-3 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της Αυτόματης προσαρμογής κειμένου

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της Αυτόματης προσαρμογής κειμένου - 117-2. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές, κάντε κλικ στην καρτέλα Επεξεργασία και κατόπιν επιλέξτε ή απαλείψτε το πλαίσιο ελέγχου Να επιτρέπεται η μεταφορά και η απόθεση κελιών. Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

7.5 ΑΡΑΙΕΣ ΜΗΤΡΕΣ 290 7.5.1 Κατασκευή αραιών µητρών... 290 7.5.2 Πράξεις και συναρτήσεις αραιών µητρών... 294 7.5.3 Συναρτήσεις για γραφήµατα...

7.5 ΑΡΑΙΕΣ ΜΗΤΡΕΣ 290 7.5.1 Κατασκευή αραιών µητρών... 290 7.5.2 Πράξεις και συναρτήσεις αραιών µητρών... 294 7.5.3 Συναρτήσεις για γραφήµατα... Κ. Π Α Π Α Ρ Ρ Ι Ζ Ο Σ M A T L A B 6. 5 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ............. v Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1 Β Α Σ Ι Κ Ε Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Ε Σ Τ Ο Υ M A T L A B 1 1.1 ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Σημειώσεις Εργαστηρίου για το Δρ. Ευάγγελος Φιλιππίδης ΣΕΡΡΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Αυτοματισμού. Σημειώσεις Εργαστηρίου Ψηφιακού Ελέγχου. Σχεδίαση Συστημάτων Ελέγχου με χρήση MATLAB

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Αυτοματισμού. Σημειώσεις Εργαστηρίου Ψηφιακού Ελέγχου. Σχεδίαση Συστημάτων Ελέγχου με χρήση MATLAB Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Αυτοματισμού Σημειώσεις Εργαστηρίου Ψηφιακού Ελέγχου Σχεδίαση Συστημάτων Ελέγχου με χρήση MATLAB Επιμέλεια: Ξανθή Παπαγεωργίου E-mail: xanthi.papageorgiou@gmail.com Τμήματα:

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδές CAD, Πληροφορικής, Οικονομίας, Διοίκησης και D.T.P. με Σύστημα διδασκαλίας facetoface

Σπουδές CAD, Πληροφορικής, Οικονομίας, Διοίκησης και D.T.P. με Σύστημα διδασκαλίας facetoface Copyright 2012-2015 -SYSTEM- All rights reserved 2/222 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ FLASH Μάθημα 1: Εισαγωγή στο flash Μάθημα 2: Περιήγηση στο περιβάλλον του flash Μάθημα 3: Πλατό Μάθημα 4: Κανναβος Μάθημα 5: Έλξη Μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη Εκκίνηση. Όταν ξεκινήσετε το GeoGebra, εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο:

Γρήγορη Εκκίνηση. Όταν ξεκινήσετε το GeoGebra, εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: Τι είναι το GeoGebra; Γρήγορη Εκκίνηση Λογισμικό Δυναμικών Μαθηματικών σε ένα - απλό στη χρήση - πακέτο Για την εκμάθηση και τη διδασκαλία σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης Συνδυάζει διαδραστικά γεωμετρία,

Διαβάστε περισσότερα

Μιγαδική ανάλυση Μέρος Α Πρόχειρες σημειώσεις 1. Μιγαδικοί αριθμοί. ΤΕΤΥ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Μιγαδική Ανάλυση Α 1

Μιγαδική ανάλυση Μέρος Α Πρόχειρες σημειώσεις 1. Μιγαδικοί αριθμοί. ΤΕΤΥ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Μιγαδική Ανάλυση Α 1 ΤΕΤΥ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Μιγαδική Ανάλυση Α 1 Μιγαδική ανάλυση Μέρος Α Πρόχειρες σημειώσεις 1 Μιγαδικοί αριθμοί Τι είναι και πώς τους αναπαριστούμε Οι μιγαδικοί αριθμοί είναι μια επέκταση του συνόλου

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία η-μαθήματος με τη. 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας

Δημιουργία η-μαθήματος με τη. 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας Δημιουργία η-μαθήματος με τη χρήση του Moodle 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας Δημιουργία η-μαθήματος με τη χρήση του Moodle 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας

Διαβάστε περισσότερα

1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows

1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows 1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows Εικονίδια συντομεύσεων (αρχείου-φακέλου) Εικονίδια Ανενεργά Ενεργό Επιφάνεια (αρχείου-φακέλου) παράθυρα παράθυρο εργασίας Γραμμή μενού Γραμμή εργαλείων

Διαβάστε περισσότερα

SMART Notebook 11.1 Math Tools

SMART Notebook 11.1 Math Tools SMART Ntebk 11.1 Math Tls Λειτουργικά συστήματα Windws Οδηγός χρήστη Δήλωση προϊόντος Αν δηλώσετε το προϊόν SMART, θα σας ειδοποιήσουμε για νέα χαρακτηριστικά και αναβαθμίσεις λογισμικού. Κάντε τη δήλωση

Διαβάστε περισσότερα

----------Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows ------------- Σελίδα: 0------------

----------Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows ------------- Σελίδα: 0------------ ----------Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows ------------- Σελίδα: 0------------ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ο 8.1 Συντελεστές συσχέτισης: 8.1.1 Συσχέτιση Pearson, και ρ του Spearman 8.1.2 Υπολογισµός του συντελεστή

Διαβάστε περισσότερα

Stellarium Εγχειρίδιο Οδηγιών

Stellarium Εγχειρίδιο Οδηγιών Προϋποθέσεις συστήματος: Windows (XP, Vista, 7) με DirectX 9.x και τελευταίες ServicePack ή MacOS X 10.3.x (ή υψηλότερη), κάρτα γραφικών 3D με υποστήριξη OpenGL, ελάχ. 512 MB RAM, 1 GB διαθέσιμος χώρος

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Πνευματικά Δικαιώματα 2007 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.org) Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Κανένα μέρος αυτού του εγγράφου δεν μπορεί να αναπαραχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδές CAD, Πληροφορικής, Οικονομίας, Διοίκησης και D.T.P. με Σύστημα διδασκαλίας facetoface

Σπουδές CAD, Πληροφορικής, Οικονομίας, Διοίκησης και D.T.P. με Σύστημα διδασκαλίας facetoface Copyright 2012-2015 -SYSTEM- All rights reserved 2/180 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μάθημα 1: Εισαγωγή στο Dreamwever Μάθημα 2: Γραμμές εργαλείων document Μάθημα 3: Προετοιμασία τοποθεσίας ιστού Μάθημα 4: Ορισμός τοπικής

Διαβάστε περισσότερα

Μενού Προβολή. Προβολές εγγράφου

Μενού Προβολή. Προβολές εγγράφου Μενού Προβολή Προβολές εγγράφου Το Word παρέχει πέντε διαφορετικού είδους προβολές στον χρήστη, οι οποίες και βρίσκονται στο μενού Προβολή (View). Εναλλακτικά μπορούμε να επιλέξουμε το είδος προβολής που

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του PowerSuite

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του PowerSuite Το PowerSuite είναι η ολοκληρωμένη λύση απόδοσης για τον υπολογιστή σας. Ενσωματώνοντας το RegistryBooster, το DriverScanner και το SpeedUpMyPC σε ένα ενιαίο περιβάλλον εργασίας σάρωσης, το PowerSuite

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ: 2.2.2.α. Αναμόρφωση Προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο του εργαλείου σχεδίασης διεπαφών Glade i. Εγχειρίδιο του εργαλείου σχεδίασης διεπαφών Glade

Εγχειρίδιο του εργαλείου σχεδίασης διεπαφών Glade i. Εγχειρίδιο του εργαλείου σχεδίασης διεπαφών Glade i του εργαλείου σχεδίασης διεπαφών Glade ii Copyright 2006 Vincent Geddes Copyright 2004, 2003 Sun Microsystems Copyright 2002, 2000 Michael Vance Χορηγείται άδεια αντιγραφής, διανομής και/ή τροποποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 1 η. Σταύρος Κόλλιας

Έκδοση 1 η. Σταύρος Κόλλιας Έκδοση 1 η Σταύρος Κόλλιας Το βιβλίο αυτό γράφτηκε στο πλαίσιο μιας ενημέρωσης, για το Geogebra, που οργάνωσε το παράρτημα της μαθηματικής εταιρείας του νομού Κορινθίας, στους συνάδελφους μαθηματικούς.

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία Κειμένου - Microsoft Word

Επεξεργασία Κειμένου - Microsoft Word Επεξεργασία Κειμένου - Microsoft Word 1) Έναρξη 1.1) Εκκίνηση Για να ξεκινήσουμε το Word, πατάμε στο κουμπί Εναρξη και από το μενού που εμφανίζεται επιλέγουμε Προγράμματα και Microsoft Word. Η εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

QS-LIS 2011 www.qslis-software.com

QS-LIS 2011 www.qslis-software.com QS-LIS 2011 www.qslis-software.com ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΙΚΟΝΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ Το περιεχόμενο του παρόντος τεύχους αποτελεί έργο επιστημονικού και πνευματικού μόχθου και πνευματικήν ιδιοκτησία του Γιάννη

Διαβάστε περισσότερα

Ιπτάμενες Μηχανές. Οδηγός για το Μαθητή

Ιπτάμενες Μηχανές. Οδηγός για το Μαθητή Ιπτάμενες Μηχανές Οδηγός για το Μαθητή Το ελικόπτερο Αφού βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε στο περιβάλλον του εκπαιδευτικού προγράμματος, επιλέξτε «Έναυσμα». Ακολουθώντας τις οδηγίες που παρουσιάζονται στην οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

Γραφιστική Πληροφορίας σε 3D

Γραφιστική Πληροφορίας σε 3D Γραφιστική Πληροφορίας σε 3D Κωνσταντίνος Σεβεντεκίδης Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ-19, Msc Email: kseventekidis@sch.gr Τμήμα Πληροφορικής και ΜΜΕ ΤΕΙ ΠΥΡΓΟΥ (παράρτημα ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ) Γραφιστική Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Σύντομη περιγραφή 5 Για να ξεκινήσετε 6 Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Οι οθόνες του προγράμματος 8 Αρχική οθόνη 8 Στοιχεία ασθενή 9 Εργασίες - Ραντεβού 10 Εικόνες 11 Ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνιδάκια με τη LOGO

Παιχνιδάκια με τη LOGO Όταν σβήνει ο υπολογιστής ξεχνάω τα πάντα. Κάτι πρέπει να γίνει Κάθε φορά που δημιουργώ ένα πρόγραμμα στη Logo αυτό αποθηκεύεται προσωρινά στη μνήμη του υπολογιστή. Αν θέλω να διατηρηθούν τα προγράμματά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών internet.

ΜΑΘΗΜΑ: Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών internet. ΜΑΘΗΜΑ: Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών internet. ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Μικτό Γενικός σκοπός είναι να αποκτήσει ο καταρτιζόμενος τις αναγκαίες γνώσεις σχετικά με εργαλεία και τις τεχνικές για

Διαβάστε περισσότερα

Το λογισμικό παρουσιάσεων Power Point 2007

Το λογισμικό παρουσιάσεων Power Point 2007 Το λογισμικό παρουσιάσεων Power Point 2007 Το πρόγραμμα PowerPoint είναι η «αίθουσα προβολών» του Office. Μια προβολή (παρουσίασης) του PowerPoint μπορεί να έχει ως στόχο να ενημερώσει, να διδάξει ή και

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Word. Κεντρική οθόνη του Word

Εισαγωγή στο Word. Κεντρική οθόνη του Word Εισαγωγή στο Word Το Word είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου. Τα κύρια χαρακτηριστικά του είναι η εύκολη και γρήγορη δημιουργία και επεξεργασία εγγράφων. Κεντρική οθόνη του Word Το

Διαβάστε περισσότερα

Blog στο Wordpress. Επιμέλεια: Δέγγλερη Σοφία

Blog στο Wordpress. Επιμέλεια: Δέγγλερη Σοφία Blog στο Wordpress Επιμέλεια: Δέγγλερη Σοφία Περιεχόμενα Μετάβαση στο blog Σύνδεση ως διαχειριστής Πίνακας ελέγχου Εμφάνιση Ρυθμίσεις Άρθρα Σελίδες Πολυμέσα Σύνδεσμοι Widgets Μετάβαση στο blog Πληκτρολογούμε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ COACH 5 ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ Τ.Ε.Ε.

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ COACH 5 ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ Τ.Ε.Ε. 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 485 Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ COACH 5 ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ Τ.Ε.Ε. Μπουλταδάκης Στέλιος Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για το Geogebra Μωυσιάδης Πολυχρόνης Δόρτσιος Κώστας

Οδηγίες για το Geogebra Μωυσιάδης Πολυχρόνης Δόρτσιος Κώστας Οδηγίες για το Geogebra Μωυσιάδης Πολυχρόνης Δόρτσιος Κώστας Η πρώτη οθόνη μετά την εκτέλεση του προγράμματος διαφέρει κάπως από τα προηγούμενα λογισμικά, αν και έχει αρκετά κοινά στοιχεία. Αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ProapaitoÔmenec gn seic.

ProapaitoÔmenec gn seic. ProapaitoÔmeec g seic. Α. Το σύνολο των πραγματικών αριθμών R και οι αλγεβρικές ιδιότητες των τεσσάρων πράξεων στο R. Το σύνολο των φυσικών αριθμών N = {1,, 3,... }. Προσέξτε: μερικά βιβλία (τα βιβλία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5)

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5) ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ Τοποθετώ μια δισκέτα στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή. Τοποθετώ τη δισκέτα που έχει το αρχείο μου στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Πρόγραμμα Spatial Analyst

Εισαγωγή στο Πρόγραμμα Spatial Analyst Εισαγωγή στο Πρόγραμμα Spatial Analyst Γενικά Το πρόγραμμα Spatial Analyst είναι μια επέκταση του ArcMap με πολλές επιπλέον δυνατότητες, κυρίως όσον αφορά τα πλεγματικά (raster) δεδομένα. Επιπλέον δέχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ FTP

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ FTP ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ FTP Το FTP (File Transfer Protocol) είναι το εξειδικευμένο πρωτόκολλο μεταφοράς αρχείων στα σύγχρονα δίκτυα δεδομένων όπως το Διαδίκτυο. Δίνει τη δυνατότητα μεταφοράς αρχείων από τον υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

ANDROID Προγραμματισμός Εφαρμογών

ANDROID Προγραμματισμός Εφαρμογών ANDROID Προγραμματισμός Εφαρμογών Παναγιώτης Κρητιώτης ΑΜ 1607 Περιεχόμενα Εισαγωγή Βασικά Στοιχεία Χαρακτηριστικά Αρχιτεκτονική Εργαλεία Προγραμματισμού Eclipse IDE Android SDK - ADT Plugin Προσομοιωτής

Διαβάστε περισσότερα

Αναδρομή. Τι γνωρίζετε για τη δυνατότητα «κλήσης» αλγορίθμων; Τι νόημα έχει;

Αναδρομή. Τι γνωρίζετε για τη δυνατότητα «κλήσης» αλγορίθμων; Τι νόημα έχει; ΜΑΘΗΜΑ 7 Κλήση αλγορίθμου από αλγόριθμο Αναδρομή Σ χ ο λ ι κ ο Β ι β λ ι ο ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.2.7: ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟI 2.2.7.5: Κλήση αλγορίθμου από αλγόριθμο 2.2.7.6: Αναδρομή εισαγωγη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Συγχαρητήρια! Από σήμερα συγκαταλέγεστε στους πολυάριθμους χρήστες των προϊόντων LEXIBOOK. Το dventure Watch W40 της Lexibook είναι ένα ψηφιακό προϊόν που παρέχει υψομετρητή, βαρόμετρο, δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία 4: Υπολογιστικά Φύλλα και Επεξεργασία Δεδομένων. Ομάδα Β: Επεξεργασία πειραματικών δεδομένων

Εργασία 4: Υπολογιστικά Φύλλα και Επεξεργασία Δεδομένων. Ομάδα Β: Επεξεργασία πειραματικών δεδομένων Εργασία 4: Υπολογιστικά Φύλλα και Επεξεργασία Δεδομένων Ομάδα Β: Επεξεργασία πειραματικών δεδομένων Τι είναι τα υπολογιστικά φύλλα Λογιστικό φύλλο (spreadsheet): ο λογιστικός πίνακας, (παλαιότερα «λογιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης αναφοράς. 1: Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων

Οδηγός γρήγορης αναφοράς. 1: Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων Οδηγός γρήγορης αναφοράς Στους παρακάτω πίνακες παρατίθενται οι γνώσεις που πρέπει να διαθέτουν οι υποψήφιοι για τις γνωστικές ενότητες: Χρήση Η/Υ και διαχείριση αρχείων, Επεξεργασία κειμένου, Υπολογιστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα 1 Υποστηριζόμενοι δέκτες αυτοκινήτου της JVC Αυτός ο προσαρμογέας υποστηρίζει τους παρακάτω δέκτες

Διαβάστε περισσότερα

Oικονομικές και Mαθηματικές Eφαρμογές

Oικονομικές και Mαθηματικές Eφαρμογές Το πακέτο ΕXCEL: Oικονομικές και Mαθηματικές Eφαρμογές Eπιμέλεια των σημειώσεων και διδασκαλία: Ευαγγελία Χαλιώτη* Θέματα ανάλυσης: - Συναρτήσεις / Γραφικές απεικονίσεις - Πράξεις πινάκων - Συστήματα εξισώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ο επεξεργαστής κειμένου Word 2007

Ο επεξεργαστής κειμένου Word 2007 Ο επεξεργαστής κειμένου Word 2007 Κουμπί Office Γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης Καρτέλες Κορδέλα Ομάδες Γραμμή κατάστασης Ρυθμιστικό ζουμ Όταν ανοίγουμε το Word, ανοίγει αυτόματα ένα νέο έγγραφο. (Στο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης του λογισμικού. Μελέτη Περιβάλλοντος Α & Β Δημοτικού

Εγχειρίδιο Χρήσης του λογισμικού. Μελέτη Περιβάλλοντος Α & Β Δημοτικού Εγχειρίδιο Χρήσης του λογισμικού Μελέτη Περιβάλλοντος Α & Β Δημοτικού Μελέτη Περιβάλλοντος Α & Β Δημοτικού Εγχειρίδιο Χρήσης του λογισμικού ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μελέτη Περιβάλλοντος...2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ...3

Διαβάστε περισσότερα

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG Μια από τις πιο σηµαντικές ανάγκες που αντιµετωπίζει µια επιχείρηση κατά την εγκατάσταση ενός λογισµικού «πακέτου» (Οικονοµικής & Εµπορικής ιαχείρισης), είναι ο τρόπος µε τον οποίο πρέπει να ανταποκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων. Microsoft Windows XP

Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων. Microsoft Windows XP Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων ΜΕΡΟΣ 2 Microsoft Windows XP 0/58 2.1 Windows XP 1. Τα Windows XP είναι η τελευταία έκδοση του λειτουργικού συστήματος της Microsoft, των Microsoft Windows. Είναι

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12.

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12. Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Μοντέλα: L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12 Σ Υ Σ Τ Η Μ Τηλεχειριστήριο Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR. Για τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

3 Αλληλεπίδραση Αντικειμένων

3 Αλληλεπίδραση Αντικειμένων Αφαίρεση και Αρθρωσιμότητα 3 Αλληλεπίδραση Αντικειμένων Πώς συνεργάζονται τα αντικείμενα που δημιουργούμε Αφαίρεση (abstraction) είναι η δυνατότητα να αγνοούμε τις λεπτομέρειες και να εστιάζουμε την προσοχή

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 05-1

Εικόνα. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 05-1 Εικόνα Εισαγωγή Ψηφιακή αναπαράσταση Κωδικοποίηση των χρωμάτων Συσκευές εισόδου και εξόδου Βάθος χρώματος και ανάλυση Συμβολική αναπαράσταση Μετάδοση εικόνας Σύνθεση εικόνας Ανάλυση εικόνας Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Marmitek UltraViewPro 1

Marmitek UltraViewPro 1 IP CAMERA SERIES IP Eye Anywhere 10 11 20 21 470 IP RoboCam 10 11 21 541 641 ULTRAVIEW PRO ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1..1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ....1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.. 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ......3 ΧΡΗΣΗ MARMITEK Ultraview

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργία αρχείου στον matlab editor Πληκτρολόγηση ακολουθίας εντολών

ηµιουργία αρχείου στον matlab editor Πληκτρολόγηση ακολουθίας εντολών Προγραµµατισµός Αρχεία εντολών (script files) Τυπικό hello world πρόγραµµα σε script ηµιουργία αρχείου στον matlab editor Πληκτρολόγηση ακολουθίας εντολών disp( ( 'HELLO WORLD!'); % τυπική εντολή εξόδου

Διαβάστε περισσότερα

O πύραυλος. Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσική (Δύναμη Μορφές Ενέργειας) - Τεχνολογία Τάξη: Β Γυμνασίου

O πύραυλος. Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσική (Δύναμη Μορφές Ενέργειας) - Τεχνολογία Τάξη: Β Γυμνασίου O πύραυλος Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσική (Δύναμη Μορφές Ενέργειας) - Τεχνολογία Τάξη: Β Γυμνασίου Χρονική Διάρκεια Προτεινόμενη χρονική διάρκεια σχεδίου εργασίας: 5 διδακτικές ώρες Διδακτικοί Στόχοι Οι

Διαβάστε περισσότερα

9. Τοπογραφική σχεδίαση

9. Τοπογραφική σχεδίαση 9. Τοπογραφική σχεδίαση 9.1 Εισαγωγή Το κεφάλαιο αυτό εξετάζει τις παραμέτρους, μεθόδους και τεχνικές της τοπογραφικής σχεδίασης. Η προσέγγιση του κεφαλαίου γίνεται τόσο για την περίπτωση της συμβατικής

Διαβάστε περισσότερα

a. Κάνουμε κλικ στο Δημιουργία Διαφάνειας c. Ξεκινούμε να γράφουμε την διαφάνεια a. Είναι η πρώτη διαφάνεια της σειράς

a. Κάνουμε κλικ στο Δημιουργία Διαφάνειας c. Ξεκινούμε να γράφουμε την διαφάνεια a. Είναι η πρώτη διαφάνεια της σειράς PowerPoint 1. Εισαγωγή διαφάνειας a. Κάνουμε κλικ στο Δημιουργία Διαφάνειας b. Επιλέγουμε το είδος της διαφάνειας που επιθυμούμε. Η πρώτη διαφάνεια συνήθως είναι η διαφάνεια τίτλου. c. Ξεκινούμε να γράφουμε

Διαβάστε περισσότερα

Visual Basic Γλώσσα οπτικού

Visual Basic Γλώσσα οπτικού Visual Basi Γλώσσα οπτικού προγραµµατισµού «Η αρχή είναι το ήµισυ του παντός» Κουλλάς Χρίστος www.oullas.om oullas 2 Στόχοι Μαθήµατος Οι µαθητές να µπορούν: να εξηγούν τι είναι η Visual Basi. ναεξηγούνταστάδιαδηµιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για το SKETCHPAD Μωυσιάδης Πολυχρόνης - Δόρτσιος Κώστας. Με την εκτέλεση του Sketchpad παίρνουμε το παρακάτω παράθυρο σχεδίασης:

Οδηγίες για το SKETCHPAD Μωυσιάδης Πολυχρόνης - Δόρτσιος Κώστας. Με την εκτέλεση του Sketchpad παίρνουμε το παρακάτω παράθυρο σχεδίασης: Οδηγίες για το SKETCHPAD Μωυσιάδης Πολυχρόνης - Δόρτσιος Κώστας Με την εκτέλεση του Sketchpad παίρνουμε το παρακάτω παράθυρο σχεδίασης: παρόμοιο με του Cabri με αρκετές όμως διαφορές στην αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

To Microsoft Excel XP

To Microsoft Excel XP To Microsoft Excel XP ΚΑΡΤΕΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Το Microsoft Excel XP είναι ένα πρόγραμμα που μπορεί να σε βοηθήσει να φτιάξεις μεγάλους πίνακες, να κάνεις μαθηματικές πράξεις με αριθμούς, ακόμα και να φτιάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM

Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM 1 Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM 1. Πατήστε το Πλήκτρο Κεντρικής Σελίδας > > Επαφές. 2. Πατήστε το Πλήκτρο Μενού > Εισαγωγή / Εξαγωγή > Εισαγωγή από κάρτα SIM. Η συσκευή σας ZTE-RACER θα διαβάσει αυτόματα

Διαβάστε περισσότερα

Το περιβάλλον του προγράμματος ζωγραφικής «Ζωγραφική»

Το περιβάλλον του προγράμματος ζωγραφικής «Ζωγραφική» Ζωγραφική Το περιβάλλον του προγράμματος ζωγραφικής «Ζωγραφική» Το περιβάλλον του προγράμματος ζωγραφικής Designer Το περιβάλλον του προγράμματος ζωγραφικής Tux-Paint Η Γραμμή Μενού. Η Εργαλειοθήκη του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑ : Η/Υ I (ενότητα WINDOWS) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, Καθηγητής ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ : ΘΕΑΝΩ ΧΑΤΖΙΔΑΚΗ, Εργαστηριακό

Διαβάστε περισσότερα

Στα 1849 ο Sir David Brewster περιγράφει τη μακροσκοπική μηχανή λήψης και παράγονται οι πρώτες στερεοσκοπικές φωτογραφίες (εικ. 5,6).

Στα 1849 ο Sir David Brewster περιγράφει τη μακροσκοπική μηχανή λήψης και παράγονται οι πρώτες στερεοσκοπικές φωτογραφίες (εικ. 5,6). ΣΤΕΡΕΟΣΚΟΠΙΑ Η στερεοσκοπία είναι μια τεχνική που δημιουργεί την ψευδαίσθηση του βάθους σε μια εικόνα. Στηρίζεται στο ότι η τρισδιάστατη φυσική όραση πραγματοποιείται διότι κάθε μάτι βλέπει το ίδιο αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

GMI 10. εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης

GMI 10. εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης GMI 10 εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης Εισαγωγή Δείτε τον οδηγό Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια και το προϊόν στη συσκευασία του προϊόντος, για προειδοποιήσεις που αφορούν το προϊόν και άλλες σημαντικές

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθητικό Εγχειρίδιο

Βοηθητικό Εγχειρίδιο AGFN EXPERT LITE Χρηµατιστήριο Αθηνών Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου Βοηθητικό Εγχειρίδιο Version 7.5.0.322 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1.1. ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ AGFN EXPERTLITE... 2 2. ΣΥΝ ΕΣΗ (LOGIN)... 3

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο 17: Παιχνίδι μνήμης με εικόνες

Σενάριο 17: Παιχνίδι μνήμης με εικόνες Σενάριο 17: Παιχνίδι μνήμης με εικόνες Φύλλο Εργασίας Τίτλος: Παιχνίδι μνήμης με εικόνες Γνωστικό Αντικείμενο: Εφαρμογές Πληροφορικής-Υπολογιστών Διδακτική Ενότητα: Διερευνώ - Δημιουργώ Ανακαλύπτω, Συνθετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ 3

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ 3 Ηλίας Αθανασιάδης Αναπληρωτής καθηγητής Π.Τ..Ε. Παν. Αιγαίου 1.8. Αθροιστική κα τα νο μή Σε ορισμένες κατανομές παρουσιάζει ενδιαφέρον να παρακολουθούμε πώς

Διαβάστε περισσότερα

Δομή. 1 Πλήκτρα αυξομείωσης έντασης ήχου 7 Ηχεία 2 Θύρα Φόρτιση. 8 Πλήκτρο Home 3 Θύρα MicroUSB. 9 Είσοδος Κάρτας SD. 6 Μπροστινή κάμερα

Δομή. 1 Πλήκτρα αυξομείωσης έντασης ήχου 7 Ηχεία 2 Θύρα Φόρτιση. 8 Πλήκτρο Home 3 Θύρα MicroUSB. 9 Είσοδος Κάρτας SD. 6 Μπροστινή κάμερα Γρήγορος Οδηγός, Δομή 1 2 3 4 5 6 7 7 8 6 10 11 1 Πλήκτρα αυξομείωσης έντασης ήχου 7 Ηχεία 2 Θύρα Φόρτιση 8 Πλήκτρο Home 3 Θύρα MicroUSB 9 Είσοδος Κάρτας SD 4 Υποδοχή ακουστικών 3.5mm 10 Πίσω κάμερα 5

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός των Ελληνικών Microsoft WINDOWS 7

Οδηγός των Ελληνικών Microsoft WINDOWS 7 Οδηγός των Ελληνικών Microsoft WINDOWS 7 Chris Fehily Απόδοση: Αγαμέμνων Μήλιος Μηχανικός Λογισμικού Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας Ζωοδόχου Πηγής 70-74 - Τηλ.: 210 3630219 106 81 Αθήνα, 2010 www.mgiurdas.gr Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

10. Με πόσους και ποιους τρόπους μπορεί να αναπαρασταθεί ένα πρόβλημα; 11. Περιγράψτε τα τρία στάδια αντιμετώπισης ενός προβλήματος.

10. Με πόσους και ποιους τρόπους μπορεί να αναπαρασταθεί ένα πρόβλημα; 11. Περιγράψτε τα τρία στάδια αντιμετώπισης ενός προβλήματος. 1. Δώστε τον ορισμό του προβλήματος. 2. Σι εννοούμε με τον όρο επίλυση ενός προβλήματος; 3. Σο πρόβλημα του 2000. 4. Σι εννοούμε με τον όρο κατανόηση προβλήματος; 5. Σι ονομάζουμε χώρο προβλήματος; 6.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Κεφάλαιο 9: Ζωγραφική

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Κεφάλαιο 9: Ζωγραφική ζωγραφικής, αντιγραφή, Το περιβάλλον του προγράμματος ζωγραφικής «Ζωγραφική» Το περιβάλλον του προγράμματος ζωγραφικής Designer Το περιβάλλον του προγράμματος ζωγραφικής Tux-Paint ζωγραφικής, αντιγραφή,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Εγχειρίδιο Εφαρµογής Γραµµατειών Περιεχόμενα Πίνακας Εικόνων...3 1. Είσοδος στο σύστημα...5 2. Στοιχεία Γραμματείας...9 3. Μεταπτυχιακά Προγράμματα...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. OpenOffice 3.x Impress

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. OpenOffice 3.x Impress ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ OpenOffice 3.x Impress Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: χρησιμοποιεί τα εργαλεία του Impress για δημιουργία παρουσιάσεων εμπλουτίζει τις παρουσιάσεις με

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή 6. Δημιουργία λογαριασμού 13. Εγκατάσταση και λειτουργία του Skype 28. Βασικές λειτουργίες 32. Επιλογές συνομιλίας 48

Εισαγωγή 6. Δημιουργία λογαριασμού 13. Εγκατάσταση και λειτουργία του Skype 28. Βασικές λειτουργίες 32. Επιλογές συνομιλίας 48 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή 6 Δημιουργία λογαριασμού 13 Εγκατάσταση και λειτουργία του Skype 28 Βασικές λειτουργίες 32 Επιλογές συνομιλίας 48 Γενικές ρυθμίσεις Skype 64 Το Skype σε φορητές συσκευές 78 Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ευ ομή. Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος LT125-dp

Ευ ομή. Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος LT125-dp Ευ ομή Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος LT125-dp Περιεχόμενα 1. Χειρισμός του περιβάλλοντος LT125-dp Εγκατάσταση & Τρέξιμο Χειρισμός της ψηφιακής εφαρμογής Πλοήγηση στο περιεχόμενο Αλλαγή του μεγέθους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ WEBCAM STATION EVOLUTION

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ WEBCAM STATION EVOLUTION ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ WEBCAM STATION EVOLUTION ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κάνοντας κλικ σε έναν τίτλο σε αυτόν τον πίνακα περιεχομένων, θα εμφανιστεί η αντίστοιχη παράγραφος 1. 2. 3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ 4 ΕΜΦΑΝΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση με χρήση Η/Υ

Σχεδίαση με χρήση Η/Υ Αστέριος Κ. Τολίδης Σχεδίαση με χρήση Η/Υ Σημειώσεις για το εργαστήριο του μαθήματος «Τεχνικές Σχεδίασης με χρήση Η/Υ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή στο CAD...5 1.1 Συστήματα CAE...6 2. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Special edition of the Technical Chamber of Greece on Video Conference Services on the Internet, 2000 INTERNET PHONE

Special edition of the Technical Chamber of Greece on Video Conference Services on the Internet, 2000 INTERNET PHONE INTERNET PHONE A.S. DRIGAS Applied Technologies Department NCSR DEMOKRITOS Ag. Paraskevi GREECE dr@imm.demokritos.gr http://imm.demokritos.gr Το Internet Phone θέτει καινούργια δεδοµένα για την επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

«Ταξίδι στον Κόσμο με Νόημα» Ε ΣΤ

«Ταξίδι στον Κόσμο με Νόημα» Ε ΣΤ «Ταξίδι στον Κόσμο με Νόημα» Ε ΣΤ 1 «Ταξίδι στον Κόσμο με Νόημα» Ε ΣΤ Ταξίδι στον Κόσμο με Νόημα Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του λογισμικού Συντελεστές: Συγγραφή διδακτικού υλικού Νίκη Κακιά-Βόλου,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Tο βιβλίο... 1. 2 Ξεκίνημα... 7. 3 Σύνταξη και αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας... 27. iii. Ευχαριστίες... ix

Περιεχόμενα. 1 Tο βιβλίο... 1. 2 Ξεκίνημα... 7. 3 Σύνταξη και αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας... 27. iii. Ευχαριστίες... ix Περιεχόμενα Ευχαριστίες... ix 1 Tο βιβλίο... 1 Χωρίς τεχνικούς όρους!...1 Σύντομη παρουσίαση...2 Μερικές συμβάσεις...4 Μία τελευταία λέξη (ή και δύο)...5 2 Ξεκίνημα... 7 Το ελληνικό Outlook 2002 με μια

Διαβάστε περισσότερα

Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα

Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα Χαρακτηριστικά Οριζοντιογραφία Στο γραφικό περιβάλλον της εφαρμογής είναι δυνατή η σχεδίαση οριζοντιογραφιών δρόμων, σιδηροδρομικών γραμμών, ανοικτών και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΜΚ 105: Πειραματική και Στατιστική Ανάλυση Δημιουργία Πινάκων και Γραφικών Παραστάσεων στην Excel 18/09/14

ΜΜΚ 105: Πειραματική και Στατιστική Ανάλυση Δημιουργία Πινάκων και Γραφικών Παραστάσεων στην Excel 18/09/14 ΜΜΚ 105: Πειραματική και Στατιστική Ανάλυση Δημιουργία Πινάκων και Γραφικών Παραστάσεων στην Excel 18/09/14 1. Δημιουργία Πίνακα 1.1 Εισαγωγή μετρήσεων και υπολογισμός πράξεων Έστω ότι χρειάζεται να υπολογιστεί

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Καθ. Εφαρμογών: Σ. Βασιλειάδου Εργαστήριο Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου για Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς Εργαστηριακές Ασκήσεις Χειμερινό

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

Printed Documentation

Printed Documentation Printed Documentation Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγή... 1 Γλωσσάρι Appliance Designer... 3 Βάση δεδομένων Ortho... 7 1.1 Πώς να ξεκινήσετε... 7 1 Πώς να ξεκινήσετε... 7 1.1 Εκτέλεση του ApplianceDesigner...

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3.6. ιαµόρφωση φύλλου εργασίας. Προεπισκόπηση Εκτύπωση. Ειδικοί Στόχοι

Ενότητα 3.6. ιαµόρφωση φύλλου εργασίας. Προεπισκόπηση Εκτύπωση. Ειδικοί Στόχοι ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : Υπολογιστικά Φύλλα ιαµόρφωση Φ.Ε. Προεπισκόπηση - Εκτύπωση Ενότητα 3.6 ιαµόρφωση φύλλου εργασίας. Προεπισκόπηση Εκτύπωση Ειδικοί Στόχοι Οι επιµορφούµενοι πρέπει: Να µπορούν να εισάγουν αρίθµηση

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικά Δικαιώματα 2013 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation - www.ecdl.org)

Πνευματικά Δικαιώματα 2013 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation - www.ecdl.org) PEOPLECERT Hellas A.E - Φορέας Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού Κοραή 3, 105 64 Αθήνα, Τηλ.: 210 372 9100, Fax: 210 372 9101, e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org Πνευματικά Δικαιώματα 2013

Διαβάστε περισσότερα

4η ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (WORD & ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ)

4η ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (WORD & ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) 4η ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (WORD & ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) ΠΡΟΟΙΜΙΟ 4 η Ενότητα Στην 4 η Ενότητα ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (WORD & ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) έχουμε δημιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα