Περιεχόμενα. 26 Γραφικά δύο διαστάσεων Γραφικά τριών διαστάσεων... 45

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιεχόμενα. 26 Γραφικά δύο διαστάσεων... 11. 27 Γραφικά τριών διαστάσεων... 45"

Transcript

1 Περιεχόμενα 26 Γραφικά δύο διαστάσεων Η συνάρτηση plot Στυλ γραμμών, σημειωτές, και χρώματα Κάνναβοι διαγραμμάτων, πλαίσιο αξόνων, και ετικέτες Προσαρμογή αξόνων διαγράμματος Πολλά διαγράμματα μαζί Πολλές εικόνες μαζί Δευτερεύοντα διαγράμματα Αλληλεπιδραστικά εργαλεία σχεδίασης Ενημέρωση της οθόνης Εξειδικευμένα δισδιάστατα διαγράμματα Εύκολη σχεδίαση Μορφοποίηση κειμένου Περίληψη Γραφικά τριών διαστάσεων Διαγράμματα γραμμών Βαθμωτές συναρτήσεις δύο μεταβλητών Διαγράμματα πλέγματος Διαγράμματα επιφάνειας Διαγράμματα πλέγματος και επιφάνειας μη κανονικών δεδομένων Αλλαγή σημείων παρατήρησης Έλεγχος κάμερας Διαγράμματα ισοϋψών

2 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 27.9 Εξειδικευμένα τρισδιάστατα διαγράμματα Γραφική αναπαράσταση όγκου Εύκολη σχεδίαση Περίληψη Χρήση χρώματος και φωτισμού Τι είναι οι χάρτες χρωμάτων Χρήση χαρτών χρωμάτων Εμφάνιση χαρτών χρωμάτων Δημιουργία και τροποποίηση χαρτών χρωμάτων Χρήση χρώματος για την περιγραφή μιας τέταρτης διάστασης Μοντέλα φωτισμού Περίληψη Εικόνες, ταινίες, και ήχος Εικόνες Μορφές εικόνων Αρχεία εικόνων Ταινίες Βοηθήματα εικόνων Ήχος Περίληψη Εκτύπωση και εξαγωγή γραφικών Εκτύπωση και εξαγωγή με επιλογές μενού Εκτύπωση και εξαγωγή από τη γραμμή διαταγών Εκτυπωτές και μορφές αρχείων εξαγωγής Υποστήριξη PostScript Επιλογή μηχανής φωτοαπόδοσης Ιδιότητες του συστήματος Handle Graphics Ορισμός προεπιλογών Δημοσίευση Περίληψη...134

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 7 31 Το σύστημα Handle Graphics Αντικείμενα Χειριστήρια αντικειμένων Ιδιότητες αντικειμένων Οι συναρτήσεις get και set Εύρεση αντικειμένων Επιλογή αντικειμένων με το ποντίκι Θέση και μονάδες Προεπιλεγμένες ιδιότητες Κοινές ιδιότητες Αντικείμενα σχεδίασης Αντικείμενα ομάδων Άξονες σχολίων Σύνδεση αντικειμένων Νέα διαγράμματα Ταχύτητα φωτοαπόδοσης Ανακλήσεις Παραδείγματα αρχείων Μ Περίληψη Διασυνδέσεις γραφικών Τι είναι GUI Προκαθορισμένα πλαίσια διαλόγου Πλαίσια διαλόγου αρχείων Μ Περίληψη πλαισίων διαλόγου Ιεραρχία αντικειμένων GUI Βασικά στοιχεία της δημιουργίας GUI Μέγεθος και θέση αντικειμένων Σύλληψη ενεργειών ποντικιού Ουρά συμβάντων Προγραμματισμός ανακλήσεων Παραδείγματα αρχείων Μ Το σύστημα GUIDE Περίληψη...223

4 8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 33 Κλάσεις του MATLAB και αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός Υπερφόρτωση Δημιουργία κλάσεων Δείκτες Συναρτήσεις μετατροπής Προτεραιότητα, κληρονομικότητα, και συνάθροιση Διασυνδέσεις προγραμματισμού του MATLAB Προσπέλαση πινάκων του MATLAB Κλήση C ή FORTRAN μέσα από το MATLAB Κλήση του MATLAB από C ή FORTRAN Ανταλλαγή δεδομένων με αρχεία MAT Κοινόχρηστες βιβλιοθήκες Σειριακή επικοινωνία Συστήματα ελέγχου πηγαίου κώδικα Υπηρεσίες ιστού Περίληψη Επέκταση του MATLAB με Java Γενικά για την Java Οι κλάσεις της Java Τα αντικείμενα της Java Οι μέθοδοι της Java Ιδιότητες αντικειμένων Ανταλλαγή δεδομένων Οι πίνακες της Java Οι συναρτήσεις της Java Παραδείγματα Περίληψη Συνεργασία με εφαρμογές των Windows Αντικείμενα COM: επικοινωνία πελάτη/διακομιστή Δυναμική ανταλλαγή δεδομένων...399

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Το σημειωματάριο του MATLAB Εργαλειοθήκες του MATLAB για το μοντέλο COM Περίληψη Βοήθεια Βοήθεια στο παράθυρο Command Παράθυρο Help Πηγές στο Διαδίκτυο Βοήθεια για το βιβλίο Περίληψη Παραδείγματα Διανυσματοποίηση Επιτάχυνση JIT Ακολουθία επάνω-κάτω Μήτρα Vandermonde Δημιουργία και μέτρηση επαναλαμβανόμενων τιμών Διαφορικά αθροίσματα Χειρισμός δομών Αντίστροφη παρεμβολή Πολυωνυμική προσαρμογή καμπύλης Μη γραμμική προσαρμογή καμπύλης Μεγέθυνση εικόνας μέσα σε εικόνα Παράρτημα Πληροφορίες εκδόσεων του MATLAB Ευρετήριο

6 26 Γραφικά δύο διαστάσεων Σε αυτό το βιβλίο, καλύψαμε αρκετές από τις λειτουργίες γραφικών του MATLAB. Σε αυτό και στα επόμενα κεφάλαια, παρουσιάζουμε πιο αναλυτικά τις δυνατότητες γραφικών του MATLAB. Πολλές από τις λειτουργίες και τις δυνατότητες που αναλύουμε εδώ είναι διαθέσιμες ως επιλογές μενού στην κορυφή τού παραθύρου Figure (Εικόνα). Είναι επίσης διαθέσιμες ως κουμπιά στη γραμμή εργαλείων Figure ή Camera, που εμφανίζονται εξ ορισμού όταν δημιουργούνται διαγράμματα, ή μπορείτε να τις επιλέξετε μέσω του μενού View ενός παραθύρου Figure. Γενικά, χρησιμοποιείτε τη γραμμή εργαλείων και τις επιλογές των μενού των παραθύρων Figure όταν θέλετε να προσαρμόσετε μία μοναδική εικόνα. Διαφορετικά, χρησιμοποιείτε τις συναρτήσεις του παραθύρου Command για να αυτοματοποιήσετε τη διαδικασία της προσαρμογής γραφημάτων. Αυτό το βιβλίο επικεντρώνεται στις συναρτήσεις του παραθύρου Command, επειδή εκτελούν τις ίδιες ενέργειες με τις επιλογές των μενού και τα κουμπιά τής γραμμής εργαλείων Η ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ plot Όπως έχετε δει σε προηγούμενα παραδείγματα, η πιο συνηθισμένη συνάρτηση για τη σχεδίαση δεδομένων σε δύο διαστάσεις είναι η συνάρτηση plot. Αυτή η ευέλικτη συνάρτηση σχεδιάζει σύνολα πινάκων δεδομένων σε κατάλληλους άξονες και συνδέει τα σημεία με ευθείες γραμμές: 11

7 12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26: ΓΡΑΦΙΚΑ ΔΥΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ Εικόνα 26.1: Ημιτονοειδές κύμα >> x = linspace(0,2*pi,30); >> y = sin(x); >> plot(x,y), title('εικόνα 26.1: Ημιτονοειδές κύμα') Αυτό το παράδειγμα δημιουργεί 30 σημεία δεδομένων στο διάστημα 0 x 2π για να σχηματίσει τον οριζόντιο άξονα του διαγράμματος και δημιουργεί ένα άλλο διάνυσμα y το οποίο περιέχει το ημίτονο των σημείων δεδομένων του x. Η συνάρτηση plot ανοίγει ένα παράθυρο γραφικών, το οποίο ονομάζεται παράθυρο Figure, προσαρμόζει την κλίμακα των αξόνων στα δεδομένα, σχεδιάζει τα σημεία, και στη συνέχεια συνδέει τα σημεία με ευθύγραμμα τμήματα. Προσθέτει επίσης, αυτόματα, αριθμητικές κλίμακες και σημάδια τιμών στους άξονες. Αν υπάρχει ήδη ανοιχτό ένα παράθυρο Figure, η plot γενικά καθαρίζει το τρέχον παράθυρο και σχεδιάζει ένα νέο διάγραμμα. Ο παρακάτω κώδικας σχεδιάζει περισσότερες από μία καμπύλες: >> z = cos(x); >> plot(x,y,x,z) >> title('εικόνα 26.2: Ημίτονο και συνημίτονο') Δίνοντας απλώς στην plot ένα ακόμη ζεύγος ορισμάτων, της λέμε να δημιουργήσει μια δεύτερη γραμμή. Αυτή τη φορά, το sin(x) συναρτήσει του x, και το cos(x) συναρτήσει του x σχεδιάστηκαν στο ίδιο διάγραμμα. Αν και στην εικόνα του βιβλίου δεν υπάρχουν χρώματα, η plot σχεδιάζει αυτόματα τη δεύτερη καμπύλη με διαφορετικό χρώμα. Η συνάρτηση plot δημιουργεί τόσες καμπύλες όσα ζεύγη ορισμάτων δέχεται ως είσοδο.

8 ΕΝΟΤΗΤΑ 26.1 Η ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ PLOT 13 Εικόνα 26.2: Ημίτονο και συνημίτονο Αν ένα από τα ορίσματα είναι μήτρα και το άλλο διάνυσμα, η συνάρτηση plot σχεδιάζει κάθε στήλη της μήτρας συναρτήσει του διανύσματος. Για παράδειγμα, ο κώδικας >> W = [y;z]; % δημιουργία μήτρας ημιτόνων και συνημιτόνων >> plot(x,w) % σχεδίαση των στηλών τού W συναρτήσει του x δημιουργεί πάλι το προηγούμενο διάγραμμα. Αν αλλάξετε τη σειρά των ορισμάτων, ο προσανατολισμός του διαγράμματος αλλάζει ανάλογα: >> plot(w,x) % σχεδίαση του x συναρτήσει των στηλών τού W >> title('εικόνα 26.3: Αλλαγή σειράς ορισμάτων') Όταν η συνάρτηση plot κληθεί με ένα μόνον όρισμα (για παράδειγμα, plot(υ)) συμπεριφέρεται διαφορετικά, ανάλογα με τα δεδομένα που περιέχει το Υ. Αν το Υ είναι διάνυσμα μιγαδικών τιμών (complex values), η plot(υ) ερμηνεύεται ως plot(real(υ), imag(υ)). Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, τα φανταστικά μέρη των διανυσμάτων εισόδου αγνοούνται. Από την άλλη πλευρά, αν το Υ είναι διάνυσμα πραγματικών τιμών (realvalues), η plot(υ) ερμηνεύεται ως plot(1:length(υ),υ) δηλαδή, το Υ σχεδιάζεται συναρτήσει ενός αριθμοδείκτη των τιμών του. Όταν το Υ είναι μήτρα, αυτή η ερμηνεία εφαρμόζεται σε κάθε στήλη της.

9 14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26: ΓΡΑΦΙΚΑ ΔΥΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ Εικόνα 26.3: Αλλαγή σειράς ορισμάτων 26.2 ΣΤΥΛ ΓΡΑΜΜΩΝ, ΣΗΜΕΙΩΤΕΣ, ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΑ Στα προηγούμενα παραδείγματα, το MATLAB επέλεξε συνεχές στυλ γραμμής, και χρώματα μπλε και πράσινο για τα διαγράμματα. Μπορείτε να ορίσετε τα δικά σας χρώματα, σημειωτές (markers), και στυλ γραμμών, δίνοντας στην plot ένα τρίτο όρισμα μετά από κάθε ζεύγος πινάκων δεδομένων. Αυτό το προαιρετικό όρισμα είναι μια συμβολοσειρά που αποτελείται από έναν ή περισσότερους χαρακτήρες από τον παρακάτω πίνακα: Σύμβολο Χρώμα Σύμβολο Σημειωτής Σύμβολο Στυλ γραμμής b Μπλε. Σημείο - Συνεχής γραμμή g Πράσινο o Κύκλος : Εστιγμένη γραμμή r Κόκκινο x Σταυρός -. Διακεκομμένη και εστιγμένη γραμμή c Κυανό + Σύμβολο + -- Διακεκομμένη γραμμή m Ματζέντα * Αστερίσκος y Κίτρινο s Τετράγωνο k Μαύρο d Ρόμβος

10 ΕΝΟΤΗΤΑ 26.2 ΣΤΥΛ ΓΡΑΜΜΩΝ, ΣΗΜΕΙΩΤΕΣ, ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΑ 15 Σύμβολο Χρώμα Σύμβολο Σημειωτής Σύμβολο Στυλ γραμμής w Λευκό v Τρίγωνο (κάτω) ^ Τρίγωνο (επάνω) < Τρίγωνο (αριστερό) > Τρίγωνο (δεξιό) p h Πεντάγραμμο Εξάγραμμο Αν δεν ορίσετε χρώμα και χρησιμοποιήσετε τον προεπιλεγμένο συνδυασμό χρωμάτων, το MATLAB ξεκινάει με μπλε και εφαρμόζει τα πρώτα επτά χρώματα του προηγούμενου πίνακα με τη σειρά, για κάθε επιπλέον γραμμή. Το προεπιλεγμένο στυλ γραμμής είναι συνεχής γραμμή, εκτός αν καθορίσετε ρητά ένα διαφορετικό στυλ. Δεν υπάρχουν προεπιλεγμένοι σημειωτές. Αν δεν επιλέξετε σημειωτές, δε σχεδιάζονται σημειωτές. Η χρήση οποιουδήποτε σημειωτή τοποθετεί το επιλεγμένο σύμβολο σε όλα τα σημεία των δεδομένων αλλά δε συνδέει τα σημεία με ευθύγραμμο τμήμα εκτός αν καθορίσετε και στυλ γραμμής. Αν στη συμβολοσειρά περιλαμβάνεται χρώμα, σημειωτής, και στυλ γραμμής, το χρώμα εφαρμόζεται και στο σημειωτή και στη γραμμή. Για να ορίσετε διαφορετικό χρώμα για το σημειωτή, σχεδιάστε τα ίδια δεδομένα με μια διαφορετική συμβολοσειρά προδιαγραφών: >> plot(x,y,'b:p',x,z,'c-',x,1.2*z,'m+') >> title('εικόνα 26.4: Στυλ γραμμών και σημειωτές') Όπως με πολλά από τα διαγράμματα αυτής της ενότητας, ο υπολογιστής σας εμφανίζει χρώματα αλλά οι εικόνες που βλέπετε στο βιβλίο όχι. Αν εκτελείτε τα παραδείγματα στο MATLAB, απλώς καταχωρίστε τις διαταγές των παραδειγμάτων για να δείτε τα αποτελέσματα έγχρωμα.

11 16 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26: ΓΡΑΦΙΚΑ ΔΥΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ Εικόνα 26.4: Στυλ γραμμών και σημειωτές 26.3 ΚΑΝΝΑΒΟΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΟΝΩΝ, ΚΑΙ ΕΤΙΚΕΤΕΣ Η διαταγή grid on προσθέτει γραμμές καννάβου στο τρέχον διάγραμμα στα σημάδια τιμών των αξόνων. Η διαταγή grid off καταργεί τον κάνναβο. Η διαταγή grid χωρίς ορίσματα ενεργοποιεί και απενεργοποιεί εναλλάξ τον κάνναβο δηλαδή, τον εναλλάσσει (toggle). Εξ ορισμού, το MATLAB ξεκινάει με τη ρύθμιση grid off για τα περισσότερα διαγράμματα. Αν θέλετε να έχετε εξ ορισμού γραμμές καννάβου σε όλα τα διαγράμματά σας, προσθέστε τις παρακάτω γραμμές στο αρχείο startup.m: set(0,'defaultaxesxgrid','on') set(0,'defaultaxesygrid','on') set(0,'defaultaxeszgrid','on') Αυτές οι γραμμές δείχνουν τη χρήση των λειτουργιών τού συστήματος Handle Graphics στο MATLAB και τη ρύθμιση της προεπιλεγμένης συμπεριφοράς. (Περισσότερες πληροφορίες γι' αυτά τα θέματα θα βρείτε στο Κεφάλαιο 30.) Κανονικά, οι δισδιάστατοι άξονες περιέχονται ολόκληροι μέσα σε συνεχείς γραμμές που ονομάζονται πλαίσιο αξόνων (axes box). Αυτό το πλαίσιο μπορεί να απενεργοποιηθεί με τη διαταγή box off. Η διαταγή box on επαναφέρει το πλαίσιο αξόνων. Η διαταγή box χωρίς ορίσματα εναλλάσσει την κατάσταση του πλαισίου αξόνων. Μπορείτε να δώσετε ετικέτες στον οριζόντιο και τον κατακόρυφο άξονα με τις συναρτήσεις xlabel και

12 ΕΝΟΤΗΤΑ 26.3 ΚΑΝΝΑΒΟΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΟΝΩΝ, ΚΑΙ ΕΤΙΚΕΤΕΣ 17 ylabel αντίστοιχα. Η συνάρτηση title προσθέτει μια γραμμή κειμένου στην κορυφή τού διαγράμματος. Το παρακάτω παράδειγμα είναι διαφωτιστικό: >> x = linspace(0,2*pi,30); >> y = sin(x); >> z = cos(x); >> plot(x,y,x,z) >> box off % απενεργοποίηση πλαισίου αξόνων >> xlabel('ανεξάρτητη μεταβλητή X') % ετικέτα οριζόντιου άξονα >> ylabel('εξαρτημένες μεταβλητές Y και Z') % ετικέτα κατακόρυφου άξονα >> title('εικόνα 26.5: Καμπύλη ημίτονου και συνημίτονου, χωρίς πλαίσιο') % τίτλος Εικόνα 26.5: Καμπύλη ημιτόνου και συνημιτόνου, χωρίς πλαίσιο Με τη συνάρτηση text μπορείτε να προσθέσετε μια ετικέτα ή οποιοδήποτε άλλη συμβολοσειρά σε οποιαδήποτε θέση του διαγράμματός σας. Η σύνταξη της text είναι text(x,y,'συμβολοσειρά'), όπου το (x,y) αντιπροσωπεύει τις συντεταγμένες του κέντρου του αριστερού άκρου της συμβολοσειράς σε μονάδες των αξόνων του διαγράμματος. Για παράδειγμα, το παρακάτω τμήμα κώδικα τοποθετεί το κείμενο 'sin(x)' στη θέση x = 2.5, y = 0.7. >> grid on, box on % ενεργοποίηση πλαισίου αξόνων και καννάβου

13 18 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26: ΓΡΑΦΙΚΑ ΔΥΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ >> y = sin(x); >> z = cos(x); >> plot(x,y,x,z) >> text(2.5,0.7,'sin(x)') >> xlabel('ανεξάρτητη μεταβλητή X') % ετικέτα οριζόντιου άξονα >> ylabel('εξαρτημένες μεταβλητές Y και Z') % ετικέτα κατακόρυφου άξονα >> title('εικόνα 26.6: Καμπύλη ημιτόνου και συνημιτόνου, με ετικέτα') Αν θέλετε να προσθέσετε ετικέτα, αλλά δε θέλετε να ψάχνετε να βρείτε τις συντεταγμένες που θα χρησιμοποιήσετε, μπορείτε να τοποθετήσετε μια συμβολοσειρά με το ποντίκι. Η συνάρτηση gtext('text') μεταφέρει τον έλεγχο στο τρέχον παράθυρο Figure, εμφανίζει ένα σταυρόνημα το οποίο ακολουθεί το ποντίκι, και περιμένει ένα πάτημα πλήκτρου του ποντικιού ή του πληκτρολογίου. Όταν συμβεί ένα από αυτά, το όρισμα συμβολοσειράς της gtext τοποθετείται με την κάτω αριστερή γωνία του πρώτου χαρακτήρα του στη συγκεκριμένη θέση. Εικόνα 26.6: Καμπύλη ημιτόνου και συνημιτόνου, με ετικέτα 26.4 ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΞΟΝΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το MATLAB σάς δίνει πλήρη έλεγχο στην κλίμακα και την εμφάνιση του οριζόντιου και του κατακόρυφου άξονα του διαγράμματός σας με τη διαταγή axis. Επειδή αυτή η δια-

14 ΕΝΟΤΗΤΑ 26.4 ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΞΟΝΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 19 ταγή έχει τόσο πολλές δυνατότητες, εδώ περιγράφονται μόνον οι πιο χρήσιμες. Οι κυριότερες δυνατότητες της διαταγής axis δίνονται στον παρακάτω πίνακα: Διαταγή axis ([xmin xmax ymin ymax]) V = axis axis auto axis manual axis tight axis fill axis ij axis xy axis equal axis image axis square axis normal Περιγραφή Ορίζει τα όρια του άξονα στο τρέχον διάγραμμα Επιστρέφει ένα διάνυσμα γραμμής το οποίο περιέχει τα όρια του τρέχοντος άξονα Επαναφέρει την κλίμακα του άξονα στις αυτόματες προεπιλογές Παγώνει την κλίμακα του άξονα ώστε, αν η επιλογή hold είναι on, τα επόμενα διαγράμματα να χρησιμοποιούν τα ίδια όρια άξονα Ορίζει τα όρια του άξονα στο εύρος των δεδομένων Ορίζει τα όρια του άξονα και το λόγο διαστάσεων έτσι, ώστε ο άξονας να γεμίζει το διαθέσιμο χώρο. Αυτή η επιλογή έχει επίδραση μόνον αν η PlotBoxAspectRatio ή η DataAspect RatioMode είναι ορισμένες σε 'manual'. Τοποθετεί τον άξονα σε κατάσταση μήτρας. Ο οριζόντιος άξονας αυξάνεται από αριστερά προς τα δεξιά. Ο κατακόρυφος άξονας αυξάνεται από επάνω προς τα κάτω. Τοποθετεί τον άξονα σε καρτεσιανή κατάσταση. Ο οριζόντιος άξονας αυξάνεται από αριστερά προς τα δεξιά. Ο κατακόρυφος άξονας αυξάνεται από κάτω προς τα επάνω. Ορίζει το λόγο διαστάσεων έτσι, ώστε ίσες αποστάσεις σημαδιών τιμών σε κάθε άξονα να έχουν ίδιο μέγεθος Ορίζει τα όρια του άξονα κατάλληλα για την εμφάνιση μιας εικόνας Κάνει το πλαίσιο αξόνων τετράγωνο Επαναφέρει το τρέχον πλαίσιο αξόνων σε πλήρες μέγεθος και καταργεί τυχόν περιορισμούς στην κλίμακα μονάδων

15 20 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26: ΓΡΑΦΙΚΑ ΔΥΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ Διαταγή axis vis3d axis off axis on Περιγραφή Παγώνει το λόγο διαστάσεων για να επιτρέψει περιστροφή αντικειμένων τριών διαστάσεων χωρίς αλλαγές μεγέθους στον άξονα Απενεργοποιεί όλες τις ετικέτες αξόνων, τους σημειωτές, και το φόντο Ενεργοποιεί όλες τις ετικέτες αξόνων, τους σημειωτές, και το φόντο Μπορείτε να δώσετε πολλές διαταγές axis ταυτόχρονα. Για παράδειγμα, η axis auto on xy είναι η προεπιλεγμένη κλίμακα αξόνων. Η διαταγή axis επηρεάζει μόνο το τρέχον διάγραμμα. Κατά συνέπεια, δίνεται μετά τη διαταγή plot, όπως οι grid, xlabel, ylabel, title, text, κ.ο.κ, δίνονται μετά την εμφάνιση του διαγράμματος στην οθόνη: x = linspace(0,2*pi,30); y = sin(x); plot(x,y) title('εικόνα 26.7: Σταθερή κλίμακα αξόνων') axis([0 2*pi ]) % αλλαγή ορίων άξονα Παρατηρήστε ότι, καθορίζοντας τη μέγιστη τιμή του άξονα x σε 2*pi, ο άξονας του διαγράμματος τελειώνει ακριβώς στο 2*pi. Ο απλούστερος τρόπος να δείτε τι κάνουν τα διάφορα ορίσματα της διαταγής axis είναι να δημιουργήσετε ένα απλό διάγραμμα, και μετά να χρησιμοποιήσετε διάφορες διαταγές και να παρατηρήσετε τις αλλαγές που προκύπτουν. Όταν θέλετε απλώς να αλλάξετε τα όρια ενός άξονα, η διαταγή axis είναι δύσχρηστη επειδή απαιτεί να καταχωρίσετε τα όρια για όλους τους άξονες. Για να λύσει αυτό το πρόβλημα, το MATLAB παρέχει τις συναρτήσεις xlim, ylim, και zlim, οι οποίες περιγράφονται στο κείμενο της βοήθειας για την xlim, με τις προφανείς αλλαγές για τις ylim και zlim: >> help xlim XLIM X limits. XL = XLIM gets the x limits of the current axes. XLIM([XMIN XMAX]) sets the x limits. XLMODE = XLIM('mode') gets the x limits mode. XLIM(mode) sets the x limits mode.

16 ΕΝΟΤΗΤΑ 26.5 ΠΟΛΛΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΖΙ 21 (mode can be 'auto' or 'manual') XLIM(AX,...) uses axes AX instead of current axes. XLIM sets or gets the XLim or XLimMode property of an axes. See also pbaspect, daspect, ylim, zlim. Εικόνα 26.7: Σταθερή κλίμακα αξόνων 26.5 ΠΟΛΛΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΖΙ Μπορείτε να προσθέσετε νέα διαγράμματα σε ένα υπάρχον με τη διαταγή hold. Όταν καταχωρίζετε την διαταγή hold, το MATLAB δεν καταργεί τους υπάρχοντες άξονες αν δοθούν νέες συναρτήσεις plot. Αντί γι' αυτό, προσθέτει νέες καμπύλες στους υπάρχοντες άξονες. Αν όμως τα νέα δεδομένα δε χωρούν μέσα στα όρια των υπαρχόντων αξόνων, οι άξονες αλλάζουν διαστάσεις. Η hold off απελευθερώνει το τρέχον παράθυρο Figure για νέα διαγράμματα. Η διαταγή hold χωρίς ορίσματα εναλλάσσει τη ρύθμιση hold: >> x = linspace(0,2*pi,30); >> y = sin(x); >> z = cos(x); >> plot(x,y) >> hold on >> ishold % επιστροφή 1 (Αληθής) αν η hold είναι ON

17 22 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26: ΓΡΑΦΙΚΑ ΔΥΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ans = 1 >> plot(x,z,'m') >> hold off >> ishold % η hold δεν είναι πλέον ON ans = 0 >> title 'Εικόνα 26.8: Χρήση της διαταγής hold' Εικόνα 26.8: Χρήση της διαταγής hold Παρατηρήστε ότι αυτό το παράδειγμα καθορίζει το χρώμα της δεύτερης καμπύλης. Επειδή υπάρχει μόνον ένα σύνολο πινάκων δεδομένων σε κάθε συνάρτηση plot, το χρώμα γραμμής για κάθε συνάρτηση plot θα ήταν, διαφορετικά, εξ ορισμού το πρώτο χρώμα της λίστας χρωμάτων, δίνοντας δύο γραμμές του ίδιου χρώματος στο διάγραμμα. Παρατηρήστε επίσης ότι το κείμενο του τίτλου δεν κλείνεται σε παρενθέσεις, αλλά το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Στην εναλλακτική μορφή που βλέπετε, η title ερμηνεύεται ως διαταγή και όχι ως συνάρτηση. Επιπλέον, στο MATLAB 7 η διαταγή hold all διατηρεί και το τρέχον διάγραμμα και το επόμενο χρώμα γραμμής που θα χρησιμοποιηθεί. Κατά συνέπεια, αν η hold on στο προηγούμενο παράδειγμα αντικατασταθεί από τη hold all, και δεν οριστεί ρητά χρώμα για το δεύτερο διάγραμμα, τότε εξ ορισμού η plot(x,z) θα δώσει μια πράσινη γραμμή.

Για τη δημιουργία ενός διανύσματος με στοιχεία από το 0 μέχρι το 20 με βήμα το 2 (χρησιμοποιείται συνήθως για διανύσματα χρόνου) δίνουμε

Για τη δημιουργία ενός διανύσματος με στοιχεία από το 0 μέχρι το 20 με βήμα το 2 (χρησιμοποιείται συνήθως για διανύσματα χρόνου) δίνουμε Εργαστήριο Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου Άσκηση 1 η Εισαγωγή στο Matlab 1 Άσκηση 1 η : Εισαγωγή στο Matlab Αντικείμενο Εξοικείωση με τις βασικές λειτουργίες του Matlab (πρόγραμμα αριθμητικής ανάλυσης και

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9. 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17. 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office...

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9. 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17. 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office... Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office... 31 4 Μετακίνηση σε έγγραφο και προβολές εγγράφου... 37 5 Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Word. 1) Έναρξη

Microsoft Word. 1) Έναρξη Microsoft Word 1) Έναρξη 1.1) Εκκίνηση Για να ξεκινήσουμε το Word, πατάμε στο κουμπί Εναρξη και από το μενού που εμφανίζεται επιλέγουμε Προγράμματα και Microsoft Word. Η εφαρμογή Word ξεκινά και εμφανίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία Κειμένου - Microsoft Word

Επεξεργασία Κειμένου - Microsoft Word Επεξεργασία Κειμένου - Microsoft Word 1) Έναρξη 1.1) Εκκίνηση Για να ξεκινήσουμε το Word, πατάμε στο κουμπί Εναρξη και από το μενού που εμφανίζεται επιλέγουμε Προγράμματα και Microsoft Word. Η εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Printed Documentation

Printed Documentation Printed Documentation Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγή... 1 Γλωσσάρι Appliance Designer... 3 Βάση δεδομένων Ortho... 7 1.1 Πώς να ξεκινήσετε... 7 1 Πώς να ξεκινήσετε... 7 1.1 Εκτέλεση του ApplianceDesigner...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Προγραμματισμός Γραφικής Διεπαφής Χρήστη (GUI) στο Matlab για την μοντελοποίηση Συστημάτων από Αριθμητικές Βάσεις Δεδομένων

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Προγραμματισμός Γραφικής Διεπαφής Χρήστη (GUI) στο Matlab για την μοντελοποίηση Συστημάτων από Αριθμητικές Βάσεις Δεδομένων ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι) ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Προγραμματισμός Γραφικής Διεπαφής Χρήστη (GUI) στο Matlab για την

Διαβάστε περισσότερα

ICDL Ενότητα 6. Παρουσιάσεις με τη χρήση. OpenOffice.org Impress

ICDL Ενότητα 6. Παρουσιάσεις με τη χρήση. OpenOffice.org Impress ICDL Ενότητα 6 Παρουσιάσεις με τη χρήση OpenOffice.org Impress 1 Περιεχόμενα σελίδες 2 ICDL Ενότητα 6 Παρουσιάσεις με τη χρήση OpenOffice.org Impress 1η ενότητα: Χρήση της εφαρμογής 3 6.1.1 Τα πρώτα βήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Σημειώσεις Εργαστηρίου για το Δρ. Ευάγγελος Φιλιππίδης ΣΕΡΡΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Απλές βάσεις δεδομένων. 1 Εξερεύνηση μιας βάσης δεδομένων της Access 2010 35. 2 Δημιουργία βάσεων δεδομένων και απλών πινάκων 77.

Περιεχόμενα. Απλές βάσεις δεδομένων. 1 Εξερεύνηση μιας βάσης δεδομένων της Access 2010 35. 2 Δημιουργία βάσεων δεδομένων και απλών πινάκων 77. Περιεχόμενα Εισαγωγή στη Microsoft Access 2010...11 Αλλαγή της εμφάνισης της Κορδέλας...17 Χαρακτηριστικά και συμβάσεις του βιβλίου...23 Χρήση των αρχείων εξάσκησης...25 Βοήθεια...27 Μέρος 1 Απλές βάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 1 η. Σταύρος Κόλλιας

Έκδοση 1 η. Σταύρος Κόλλιας Έκδοση 1 η Σταύρος Κόλλιας Το βιβλίο αυτό γράφτηκε στο πλαίσιο μιας ενημέρωσης, για το Geogebra, που οργάνωσε το παράρτημα της μαθηματικής εταιρείας του νομού Κορινθίας, στους συνάδελφους μαθηματικούς.

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Access 2007

Microsoft Access 2007 Information Technology Services and Solutions Σύμβουλοι Μηχανογράφησης και Εκπαίδευσης Στεφ. Σκουλούδη 27, Καλλίπολη, Πειραιάς 210 45 38 177 http://www.itss.gr/ Microsoft Access 2007 Κωνσταντίνος Κωβαίος

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικά Φύλλα Ms Excel 2007 2010 Βασικές δεξιότητες

Υπολογιστικά Φύλλα Ms Excel 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Υπολογιστικά Φύλλα Ms Excel 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Συγγραφέας: Βαγγέλης Γκιμπερίτης Επιμέλεια: Μαρία Ζάππα Κασαπίδη Υπολογιστικά Φύλλα: Περιεχόμενα ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή & Εκκίνηση

Διαβάστε περισσότερα

Τ.E.I. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Φ.Π. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Τ.E.I. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Φ.Π. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Τ.E.I. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Φ.Π. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Τ.E.I. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Φ.Π. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΛΥΜΕΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Προετοιμασία βιβλίου εργασίας 47. 2 Εργασία με δεδομένα και πίνακες Excel 75. Ευχαριστίες...11. Εισαγωγή στο Microsoft Excel 2010...

Περιεχόμενα. 1 Προετοιμασία βιβλίου εργασίας 47. 2 Εργασία με δεδομένα και πίνακες Excel 75. Ευχαριστίες...11. Εισαγωγή στο Microsoft Excel 2010... Περιεχόμενα Ευχαριστίες...11 Εισαγωγή στο Microsoft Excel 2010...13 Τροποποίηση της εμφάνισης της Κορδέλας...29 Χαρακτηριστικά και συμβάσεις του βιβλίου...35 Χρήση των αρχείων εξάσκησης...37 Βοήθεια...41

Διαβάστε περισσότερα

Διαδραστικό λογισμικό για τη γεωμετρία του χώρου και τα μαθηματικά

Διαδραστικό λογισμικό για τη γεωμετρία του χώρου και τα μαθηματικά Διαδραστικό λογισμικό για τη γεωμετρία του χώρου και τα μαθηματικά Εξερευνήστε την 3 η διάσταση! Έκδοση 2.1 CABRI 3D V2 Πρωτοποριακά Μαθηματικά Εργαλεία ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 1 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 -

Διαβάστε περισσότερα

Module 3. Επεξεργασία κειμένου. με τη χρήση του. OpenOffice.org Writer. για λειτουργικό σύστημα Ubuntu Linux. David Varley

Module 3. Επεξεργασία κειμένου. με τη χρήση του. OpenOffice.org Writer. για λειτουργικό σύστημα Ubuntu Linux. David Varley Module 3 Επεξεργασία κειμένου με τη χρήση του OpenOffice.org Writer για λειτουργικό σύστημα Ubuntu Linux David Varley Μετάφραση Βασιλική Οικονόμου Άννα Κρασσά Κατάλογος περιεχομένων Πρώτη ενότητα: Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

OpenOffice.org Writer

OpenOffice.org Writer OpenOffice.org Writer Πνευματικά δικαιώματα Μπορείτε να το διανείμετε ή/και να το τροποποιήσετε είτε υπό τους όρους της άδειας GNU General Public License έκδοση 2 ή νεότερη (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html),

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Βασικά έγγραφα του Word. 1 Εξερεύνηση του Word 2010 35. 2 Επεξεργασία και έλεγχος κειμένου 71. 3 Αλλαγή της εμφάνισης του κειμένου 107

Περιεχόμενα. Βασικά έγγραφα του Word. 1 Εξερεύνηση του Word 2010 35. 2 Επεξεργασία και έλεγχος κειμένου 71. 3 Αλλαγή της εμφάνισης του κειμένου 107 Περιεχόμενα Εισαγωγή στο Microsoft Word 2010...11 Αλλαγή της εμφάνισης της Κορδέλας...15 Χαρακτηριστικά και συμβάσεις του βιβλίου...21 Χρήση των αρχείων εξάσκησης...23 Βοήθεια...27 Μέρος 1 Βασικά έγγραφα

Διαβάστε περισσότερα

EAGLE 5.0. Κυκλωματικά διαγράμματα ομή πλακετών Αυτόματος ελεγκτής διαδρομών. για Linux Mac και Windows. Οδηγίες Χρήσης

EAGLE 5.0. Κυκλωματικά διαγράμματα ομή πλακετών Αυτόματος ελεγκτής διαδρομών. για Linux Mac και Windows. Οδηγίες Χρήσης 5.0 Κυκλωματικά διαγράμματα ομή πλακετών Αυτόματος ελεγκτής διαδρομών για Linux Mac και Windows Οδηγίες Χρήσης CadSoft Computer, Inc. www.cadsoftusa.com 5.0 Κυκλωματικά διαγράμματα ομή πλακετών Αυτόματος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MACROMEDIA DREAMWEAVER MX 2004 18

ΜΑΘΗΜΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MACROMEDIA DREAMWEAVER MX 2004 18 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 13 ΜΑΘΗΜΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MACROMEDIA DREAMWEAVER MX 2004 18 Εξερεύνηση του χώρου εργασίας 20 Σελίδα εκκίνησης 20 Προετοιμασία για τη δημιουργία της τοποθεσίας Ιστού σας 22 Ορισμός τοπικής

Διαβάστε περισσότερα

Openoffice.org Κοινά θέματα βοήθειας

Openoffice.org Κοινά θέματα βοήθειας Openoffice.org Κοινά θέματα βοήθειας Πνευματικά δικαιώματα Μπορείτε να το διανείμετε ή/και να το τροποποιήσετε είτε υπό τους όρους της άδειας GNU General Public License έκδοση 2 ή νεότερη (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html),

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων. Microsoft Windows XP

Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων. Microsoft Windows XP Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων ΜΕΡΟΣ 2 Microsoft Windows XP 0/58 2.1 Windows XP 1. Τα Windows XP είναι η τελευταία έκδοση του λειτουργικού συστήματος της Microsoft, των Microsoft Windows. Είναι

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11 Περιεχόμενα Πρόλογος... 11 Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13 1.1 Windows XP... 15 1.2 Επιφάνεια εργασίας... 19 1.3 Γραμμή εργασιών... 24 1.4 Χειρισμός παραθύρων... 30 1.5 Μενού... 36 1.6

Διαβάστε περισσότερα

δρ Μιχάλης Τζούμας Σχ. Συμβ. Μαθηματικών Διδάσκοντας στην τάξη με το Geogebra

δρ Μιχάλης Τζούμας Σχ. Συμβ. Μαθηματικών Διδάσκοντας στην τάξη με το Geogebra δρ Μιχάλης Τζούμας Σχ. Συμβ. Μαθηματικών Διδάσκοντας στην τάξη με το Geogebra Αγρίνιο, 2015 1 Διδάσκοντας στην τάξη με το Geogebra 2 Μιχάλης Τζούμας Αγρίνιο 2015 ISBN: 978-960-85583-7-3 Εκδόσεις: Αγριώνιον

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία κειμένου Ms Word 2007 2010 Βασικές δεξιότητες

Επεξεργασία κειμένου Ms Word 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Επεξεργασία κειμένου Ms Word 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Συγγραφέας: Βαγγέλης Γκιμπερίτης Επιμέλεια: Μαρία Ζάππα Κασαπίδη Επεξεργασία κειμένου: Περιεχόμενα ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κεφάλαιο 1: Εκκίνηση -

Διαβάστε περισσότερα

V2.5. Οδηγός χρήσης. Logitech Digital Video Security System

V2.5. Οδηγός χρήσης. Logitech Digital Video Security System V2.5 Οδηγός χρήσης Logitech Digital Video Security System 2008 Logitech. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η επωνυμία Logitech, το λογότυπο Logitech και τα άλλα σήματα της Logitech είναι ιδιοκτησία

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία βασικής παρουσίασης στο PowerPoint 2007

Δημιουργία βασικής παρουσίασης στο PowerPoint 2007 - 17 - PowerPoint 2007 Δημιουργία παρουσίασης Δημιουργία βασικής παρουσίασης στο PowerPoint 2007 Σε αυτή την ενότητα θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τη γρήγορη και εύκολη δημιουργία βασικής παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών. Εγχειρίδιο. 2.3.08.6 Εισαγωγή στη Θεωρία και Τεχνολογία του Αυτομάτου Ελέγχου

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών. Εγχειρίδιο. 2.3.08.6 Εισαγωγή στη Θεωρία και Τεχνολογία του Αυτομάτου Ελέγχου Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Εγχειρίδιο MATLAB SIMULINK 2.3.08.6 Εισαγωγή στη Θεωρία και Τεχνολογία του Αυτομάτου Ελέγχου Καθηγητής Ευάγγελος Παπαδόπουλος Εαρινό εξάμηνο 2012

Διαβάστε περισσότερα

Visual Basic 1. ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ VISUAL BASIC ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 4.2. Πλαίσια διαλόγου 218. 1.2. Η φόρμα εργασίας 202

Visual Basic 1. ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ VISUAL BASIC ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 4.2. Πλαίσια διαλόγου 218. 1.2. Η φόρμα εργασίας 202 Visual Basic 1. TO ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ VISUAL BASIC 201 1.1. To κεντρικό παράθυρο 202 1.2. Η φόρμα εργασίας 202 1.3. Η εργαλειοθήκη 204 1.4. Προσθήκη εργαλείων 205 1.5. Ο εξερευνητής εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης λογισμικού οργάνωσης γραφείου: PowerPoint 2007 Επιμέλεια κειμένων: Ελένη Καραγεώργου-Βράντζα

Οδηγός χρήσης λογισμικού οργάνωσης γραφείου: PowerPoint 2007 Επιμέλεια κειμένων: Ελένη Καραγεώργου-Βράντζα - 317-2. Στην περιοχή Εργαλεία SmartArt, στην καρτέλα Μορφή, της ομάδας Στυλ WordArt, κάντε κλικ στο βέλος που βρίσκεται δίπλα από την επιλογή Γέμισμα κειμένου, και στη συνέχεια κάντε ένα από τα εξής:

Διαβάστε περισσότερα