Οδηγία Αδειοδότησης. Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας για την Εκπαίδευση των Εμπλεκομένων στην Λιανική Πώληση Βιολογικών Προϊόντων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγία Αδειοδότησης. Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας για την Εκπαίδευση των Εμπλεκομένων στην Λιανική Πώληση Βιολογικών Προϊόντων"

Transcript

1 Οδηγία Αδειοδότησης Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας για την Εκπαίδευση των Εμπλεκομένων στην Λιανική Πώληση Βιολογικών Προϊόντων

2

3 Οδηγία Αδειοδότησης Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας για την Εκπαίδευση των Εμπλεκομένων στην Λιανική Πώληση Βιολογικών Προϊόντων

4

5 Eσαγωγή στο Eco Qualify III project Το E(co)-Qualify III αναπτύχθηκε στα πλαίσια του προγράμματος Δια Βίου Μάθηση - Leonardo da Vinci - ως έργο για τη μεταφορά καινοτομιών. Κύριος στόχος του είναι να μεταφέρει καινοτομίες στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης σε ένα πολύ συγκεκριμένο τομέα το λιανικό εμπόριο βιολογικών προιόντων. Η μεταφορά της καινοτομίας είναι δυνατή με την ένταξη των Ιδρυμάτων που σχετίζονται με το αντικείμενο του E(co)-Qualify και με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: - Ιδρύματα, που εκπροσωπούν την επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση, προκειμένου να προετοιμάσει τη μεταφορά και εφαρμογή του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΣΔΠ) E(co)-Qualify III στο εθνικό σύστημα εκπαίδευσης και να θέσει τις βάσεις για μια ευρωπαϊκή αναγνώριση με τον απαραίτητο εθνικό συντονισμό. - Κέντρα κατάρτισης για την εκπαίδευση ενηλίκων, προκειμένου να αναπτύξουν συνεργασίες με σκοπό την πειραματική εφαρμογή, το σχεδιασμό της συνέχειας και επέκτασης του ΣΔΠ E(co)- Qualify. - Οργανισμούς στον τομέα της βιολογικής παραγωγής και εμπορίας, προκειμένου να προσδιοριστούν οι ανάγκες του τομέα και να ενισχύθουν τα κίνητρα των στελεχών και των εργαζομένων για τη βελτίωση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων τους στη λιανική πώληση βιολογικών προιόντων. - Χορηγοί τεχνογνωσίας, που θα υποστηρίξουν τη διαδικασία της μεταφοράς και θα συμβάλουν στο τρέχων έργο με την εμπειρία τους από προηγούμενες δραστηριότητες ανάπτυξης και οι οποίοι θα πρέπει να συμμετέχουν στη διαδικασία της μεταφοράς, τον έλεγχο / παρακολούθηση και την ανατροφοδότηση. - Μέσα Ενημέρωσης και άλλοι Οργανισμοί εκτός της εταιρικής σχέσης, οι οποίοι επίσης θα βοηθήσουν στην προώθηση του έργου και θα διευκολύνουν τη διαδικασία της μεταφοράς. Οδηγία Αδειοδότησης Η οδηγία Αδειοδότησης αποτελεί μέρος του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας για την κατάρτιση και την εκπαίδευση στην λιανική πώληση των βιολογικών προϊόντων. Η ποιότητα της εκπαίδευσης θα επιτευχθεί και να διατηρηθεί μέσω: Πιστοποίησης των φορέων εκπαίδευσης και κατάρτισης και Επιθεωρήσεων Επομένως, η πιστοποίηση «E(co) Qualify» προσφέρει το πλεονέκτημα του μάρκετινγκ στα συμμετέχοντα ιδρύματα. Το E(co)-Qualify έχει σχεδιαστεί ως ένα σύστημα "έλξεως" και όχι «ώθησης». Ως ένα προσανατολισμένο στην αγορά εργαλείο, βασίζεται στην εθελοντική συμμετοχή αυτών που παρέχουν εκπαίδευση και των στελεχών επιχειρήσεων, οι οποίοι πρέπει να πεισθούν από τη σημασία και τα οφέλη του. Την επικύρωση και τον έλεγχο του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας εγγυώνται ο ORA (Organic Retailers Association) και διάφορες εθνικές ενώσεις. Ο ORA θα επιβλέπει το σχεδιασμό και τον έλεγχο του συστήματος και να προωθήσει την προσαρμογή του στα εθνικά συστήματα. Η εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο είναι έργο των εθνικών ενώσεων και οργανώσεων που εκπροσωπούν την επιχείρηση ή τους εξουσιοδοτημένους φορείς. Η οδηγία Αδειοδότησης περιέχει Λίστα ελέγχου για την καθοδήγηση μέσω όλων των διαδικασιών κατά τη διάρκεια της πιστοποίησης ή / και των επιθεωρήσεων. Η Λίστα ελέγχου καθοδηγεί μέσω της διαδικασίας πιστοποίησης και επιθεωρήσεων είτε τον επιθεωρητή / πιστοποίησης ή τον Διευθυντή Ποιότητας (QM) του Ινστιτούτου. Κατά τη διάρκεια της πιστοποίησης όλες οι λίστες πρέπει να είναι αριθμημένες και υπογεγραμμένες. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης η Λίστα ελέγχου παρέχει μια τυποποιημένη διαδικασία για τη εύρεση λύσεων. 5

6 Περιεχόμενα I. Δομή Πιστοποίησης... 9 Ένωση Εμπόρων Λιανικής Πώλησης Βιολογικών Προϊόντων /ORA Συμφωνία της Πολιτικής Διασφάλισης Ποιότητας για την πιστοποίηση και την εξουσιοδότηση του E(co)-Qualify Σύστηματος Διασφάλισης Ποιότητας II. Πίνακας Προσωπικού III. Κριτήρια σχετικά με τις επιθεωρήσεις στους εκπαιδευτικούς φορείς Βασικά έγγραφα Αξιολόγηση και ανάλυση αναγκών Σχεδιασμός έργου Διαχείριση πόρων Παράδοση μαθημάτων Έλεγχος μαθημάτων Παρακολούθηση των διαδικασιών Διαχείριση εγγράφων Οικονομική διαχείριση Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας Πιστοποίηση Διαθεσιμότητα των εγγράφων IV. Αξιολόγηση του επιπέδου ικανοποίησης του δικαιούχου Μεθοδολογία Εργαλεία V. Δομή και αρμοδιότητες του Εσωτερικού Υπεύθυνου Ποιότητας (Quality Manager, QM) Καθήκοντα του τμήματος διεύθυνσης/ διαχείρησης Δέσμευση Διαχείρισης Ανασκόπηση Διαχείρισης Δομή και υπευθυνότητες του Εθνικού Φορέα Διαχείρισης Ποιότητας Δομή Εκπαιδεύσεις Εξουσιοδότηση Καθήκοντα Αναφορές Εσωτερικές επιθεωρήσεις VI. Δομή και αρμοδιότητες του Εξωτερικού Υπευθύνου Ποιότητας Προσόντα Υπευθύνων Ποιότητας Αρμοδιότητες του Υπεύθυνου Ποιότητας (QM) Διαφωνίες Επίτιμος Επιθεωρήσεις Επικύρωση Σύμβασης Η ρόλος του ORA Υποδείγματα εντύπων VII. Λίστα ελέγχου για την επικύρωση Ορισμός Σκοπός της Λίστας Ελέγχου Χρησιμοποιούμενα αρχεία Τρόπος χρήσης της Λίστας Ελέγχου Εφαρμογή τυποποιημένης διαδικασίας Γενικά

7 7. IQM (Εσωτερικός Υπεύθυνος Ποιότητας) Φορέας Αξιολόγηση της κατάρτισης (A07_002) Αξιολόγηση επιπέδου ικανοποίησης δικαιούχου (A07_003)...25 VIII. Προσόντα Εκπαιδευτών...26 Περιεχόμενο και χρήση...26 Επαγγελματικά προσόντα...26 Ικανότητες διδασκαλίας...26 Προσανατολισμός των Σπουδαστών...26 Πρακτική άσκηση και προσανατολισμός...26 Υποστήριξη και διασφάλιση της μεταφοράς γνώσης...26 Στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η εκπαίδευση...26 Ικανότητες...26 Διαδικασία για το κέντρο αξιολόγησης...26 IX. Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της κατάρτισης Αρχές αξιολόγησης Αξιολόγηση των μαθησιακών εργαλείων Τεστ Πολλαπλών επιλογών Ερωτήσεις ανοικτού τύπου Ατομική προφορική εξέταση Πρακτική άσκηση Αξιολόγηση της ατμόσφαιρας στην τάξη Τήρηση υποχρεώσεων Κίνητρα Συνεργασία & Αλληλεπίδραση Ατομική δέσμευση εκμάθησης Εργαλεία αξιολόγησης Μέθοδοι αξιολόγησης της εκμάθησης Εργαλεία αξιολόγησης της ατμόσφαιρας της τάξης Κριτήρια αξιολόγησης Αρχείο αξιολόγησης σπουδαστών (διδακτικό) Ποιοτικοί παράμετροι για το αρχείο αξιολόγησης του σπουδαστή Αξιολόγηση του αρχείου ατμόσφαιρας της τάξης Ποιοτικοί παράμετροι για την αξιολόγηση του αρχείου ατμόσφαιρας της τάξης...29 X. Οδηγός Αξιολόγησης Εκπαιδευτικών Φορέων...30 XI. Ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση του εκπαιδευτή...35 XII. Παράδειγμα ενός μαθήματος διδασκαλίας: Ανάπτυξη ενός εικονικού λιανικού καταστήματος...36 XIII. Έρευνα σχετικά με την πιστοποίηση των Ιδρυμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και της εφαρμογή των διαδικασιών κατάρτισης σύμφωνα με το E(co) QUALIFY Σύστημα στην Ευρώπη...37 Επικύρωση των Επιτευγμάτων του ORA...38 Διαδικασία Πιστοποίησης σύμφωνα με το EcoQualify III

8 8

9 I. Δομή Πιστοποίησης Διαδικασία Πιστοποίησης ORA Επικεφαλής: Υπεύθυνος για το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας (ΣΔΠ) Υποστήριξη με επιθεωρήσεις και διαπίστευση Εταίρος= Διεθνής Οργανισμός Πιστοποίησης Επιθεωρήσεις σύμφωνα με το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας και το Εγχειρίδιο Ποιότητας Διαπίστευση του εταίρου ως φορέας πιστοποίησης του ΣΠΔ σε εθνικό επίπεδο Καθήκοντα: Πιστοποίηση και Επιθεώρηση των εθνικών Φορέων 1) Υποχρεώσεις του ORA: Έλεγχος της Διεθνούς Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΣΔΠ) Συλλογή και αξιολόγηση του ΣΔΠ- ανατροφοδότηση δυναμική καθοδήγηση και εξέλιξη του ΣΔΠ έλεγχος των επιθεωρήσεων των Ινστιτούτων Πιστοποίησης ολοκλήρωση του εθνικού ΣΔΠ με τους Συμβούλους της διαχείρισης Ποιότητας συνεχή εξέλιξη του ΣΔΠ 2) Φορείς Πιστοποίησης: Επαγγελματίες εταίροι ως επιθεωρητές και ελεγκτές πιστοποίησης με εντολή του ORA Πιστοποιημένοι Εθνικοί Φορείς Επαγγελματικής Κατάρτισης 3) Εθνικοί διαπιστευμένοι εταίροι ως Διαχειριστές Ποιότητας / Διασφάλισης Ποιότητας: Στόχος: αναγνώριση και πιστοποίηση των φορέων κατάρτισης σε εθνικό επίπεδο, υπεύθυνοι για τους ελέγχους των προτύπων και της Διαχείρισης Ποιότητας 4) Πιστοποιημένοι Εθνικοί Φορείς Εκπαίδευσης: Πλήρης πιστοποίηση Μερική πιστοποίηση 9

10 Ένωση Εμπόρων Λιανικής Πώλησης Βιολογικών Προϊόντων /ORA 1. Συνομοσπονδία Λιανοπωλητών Βιολογικών Προιόντων Ο ORA έχει αρμοδιότητα για την ανάπτυξη ή την διεύρενση από τις: - Υπάρχουσες αγορές - αναδυόμενες αγορές 3) Πληροφορίες Βιολογικής Αγοράς & Δικτύωση 4) Διευκόλυνση της κατάρτισης των εθνικών φορέων. 2. IFOAM Εσωτερικό όργανο για θέματα λιανοπωλητών βιολογικών προιόντων Ο ORA μεταφέρει τις αρμοδιότητες του στις δομές της παγκόσμιας πλατφόρμας IFOAM και ενισχύει τους Λιανοπωλητές Βιολογικών προιόντων σε όλο τον κόσμο. Πληροφορίες για τον ORA Ιδρύθηκε το 2004 με έδρα στη Βιέννη / Αυστρία Δίκτυο εταίρων: Αυστρία, Βέλγιο, Κροατία, Τσεχία, Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Ινδία, Ιταλία, Νέα Ζηλανδία, Νεπάλ, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία, Ελβετία, Ταϊβάν, Ουκρανία, Ουγκάντα. Διοικητικό Συμβούλιο: o Tom Vaclavik (Δημοκρατία της Τσεχίας) Πρόεδρος o Ralph Liebing (Αυστρία) Διευθυντής o Toralf Richter ((Γερμανία) Αντιπρόεδρος o Susan Van Osch (Ολλανδία) Επιχειρηματική Ανάπτυξη Αποστολή του ORA 1. Υποστήριξη της δομής της λιανικής πώλησης βιολογικών προιόντων. 2. Ενθάρυνση της ανάπτυξης ανεξάρτητων τομέων λιανικής πώλησης βιολογικών προιόντων στις αναδυόμενες αγορές. 3. Σύνδεση και ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ εμπειρογνομώνων της διεθνούς αναπτυσόμμενης αγοράς βιολογικών προϊόντων. 4. Κατασκευή διεθνή δίκτυων μεταξύ των φορέων της αλυσίδας εφοδιασμού των καταστημάτων λιανικής πώλησης βιολογικών τροφίμων. O R A Δίκτυο Υποστήρηξης 1) Υπηρεσίες Μάρκετινγκ > Άρχες 2) Υπηρεσίες Μάρκετινγκ > Λειτουργίες Στήριξη σε υπάρχουσες αγορές: Έναρξη και παρακολούθηση της διαδικασίας ίδρυσης σε ομάδες ενδιαφερόντων/ πλατφόρμες (κυρίως Σωματείων, Συνεταιρισμών) Παροχή "βέλτιστων πρακτικών" Εργαλεία μάρκετινγκ και εργαλεία κατάρτισης Εκπαίδευση εκπαιδευτών, εκπαίδευση, παροχή συμβουλών Διεθνείς επαφές B2B Αγορές για προϊόντα Προϊόντα για αγορές Συνεργασίες Στήριξη στις αναδυόμενες αγορές: Υποστήρηξη στην «ανάδυση» εθνικών βιολογικών αγορών. Πώς να συμμετέχετε και να ωφελήστε από το Δίκτυο- ORA; Μέλος Χορηγός Πελάτης Seidengasse 33-35/13 A-1070 Vienna/Austria Tel: 10

11 Συμφωνία της Πολιτικής Διασφάλισης Ποιότητας για την πιστοποίηση και την εξουσιοδότηση του E(co)-Qualify Σύστηματος Διασφάλισης Ποιότητας μεταξύ του ORA, ως το Ινστιτούτο Διασφάλισης της Ποιότητας, Ορισμοί: o Οργανισμός Πιστοποίησης είναι ένας οργανισμός ή πρόσωπο που εκτελεί μια πιστοποίηση. o Φορέας Πιστοποίησης είναι ένα υποκατάστημα του ORA η ένα εξουσιοδοτημένο άτομο να δίνει πιστοποίηση. Πιστοποίηση Σύμφωνα με την Δομή Πιστοποίησης του Εγχειρίδιου E(co)-Qualify, ο υπεύθυνος για την διαπίστευση του εθνικού επιθεωρητή - από το εγχειρίδιο ορίζεται ο ORA ορίζει την δική του αρχή πιστοποίησης ή έναν κατάλληλο εξωτερικό φορέα πιστοποίησης να ορίζει με δική του ευθύνη τα προσόντα και να κάνει την επιλογή των συνεργάτων και εάν είναι επιλέξιμοι να τους ορίζει στην Εθνική Αρχή Πιστοποίησης (Εγχειρίδιο, κεφάλαιο 13). Σε εθνικό επίπεδο, ο ORA μπορεί, σύμφωνα με το Εγχειρίδιο, κεφάλαιο 13, να διεξάγει την πιστοποίηση των Ιδρυμάτων κατάρτισης προσωρινά και μόνο εως ότου ένας κατάλληλος εθνικός φορέας πιστοποίησης καταστεί ικανός να αναλάβει. Οι εγκεκριμένοι φορείς ή τα πρόσωπα που τους έχει ανατεθεί η διαπίστευση πρέπει να πληρούν προφίλ ικανοτήτων και προσόντων σύμφωνα με το εγχειρίδιο κεφάλαιο 14 «Δομή και αρμοδιότητες του Εσωτερικού Υπεύθυνου Ποιότητας (Quality Manager, QM)" 1 και ενθαρρύνονται να διενεργούν την πιστοποίηση σύμφωνα με αυτό το άρθρο και με τις οδηγίες της Λίστας ελέγχου για την επικύρωση (A13_001 ) ενότητα 5 " Η τυποποιημένη διαδικασία λειτουργεί ως εξής" Ευθύνη του εκτελεστικού οργάνου / διαχείριση? 2. Δέσμευση της διοίκησης? 3. Ανασκόπηση διοίκησης? 4. Η δομή και οι αρμοδιότητες τωνν Εσωτερικών Υπευθύνων Ποιότητας του Ινστιτούτου: 4.1. Δομή, 4,2. Εκαπιδεύσεις 4,3. Εξουσιοδότηση, 4,4. Ευθύνη, 4,5. Αναφορές? 5. Οι εσωτερικοί έλεγχοι 2 Η αξιολόγηση πραγματοποιείται σύμφωνα με τα κριτήρια πιστοποίησης A07_003/005. Ο ορισμός του εσωτερικού QM και τα καθήκοντα του σύμφωνα με A12_001. Ο έλεγχος από τον υπεύθυνο της διαδικασίας, σύμφωνα με το A04_003 πίνακας προσωπικού. Η εξέταση των βασικών στοιχείων-του ινστιτούτου, σύμφωνα με A07_001, κριτήρια πιστοποίησης για ινστιτούτα. Τα «ΠΡΕΠΕΙ» και «ΜΠΟΡΕΙ» κριτήρια πρέπει να είναι διαχωρισμένα. Ο έλεγχος των εκπαιδευτών σύμφωνα με A14_001 εγχειρίδιο του εκπαιδευτή. Η Εξέταση των διαδικασιών κατάρτισης και το ειδικό συμπληρωμένο περιεχόμενα ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες της αγοράς. και ενός Οργανισμού Πιστοποίησης 11 Οι τρίτοι εταίροι που αναφέρονται έχουν την εντολή, με την εντολή του πελάτη (Ινστιτούτο κατάρτισης) και την γραπτή έγκριση και άδεια του ORA να τον πιστοποιούν και να τον εξουσιοδοτούν να χρησιμοποιήσει τη σφραγίδα της έγκρισης "Πιστοποιημένοι σύμφωνα με EcoQualify" για 3 χρόνια. Επιθεωρήσεις Μετά από τρία χρόνια, ο εξουσιοδοτημένος φορέας είναι υποχρεωμένος να ξαναπεράσει νέα επιθεώρηση ποιότητας. Αυτό μπορεί να γίνει είτε από έναν πιστοποιημένο οργανισμό που ο ORA έχει ορίσει ή από ειδικό εθνικό οργανισμό. Τα κριτήρια της επιθεώρησης είναι αντίστοιχα με τα κριτήρια πιστοποίησης. Υποψήφιος Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας Ο ORA μπορεί να εκπαιδεύσει κατάλληλα στελέχη Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το περιεχόμενο του εγχειριδίου ποιότητας και τις λίστες ελέγχου αυτού ή να υποστηρίξει προσωρινά την ανάθεση σε φορείς πιστοποίησης. Χειρισμός Η πλήρης συναλλαγή, συμπεριλαμβανομένων των συμπληρωμένων και υπογεγραμμένων εγγράφων (βάση της Λίστας ελέγχου του εγχειριδίου) και τα αντίστοιχα ποιοτικά χαρακτηριστικά πρέπει να υποβληθούν από ένα αντίγραφο σε: ORA, Ινστιτούτο πιστοποίησης, Εθνικό φορέα πιστοποίησης και στον Επιθεωρητή. Οι επιθεωρήσεις θα πρέπει να επαναλαμβάνονται κάθε 3ο έτος. Τα παραπάνω αναφερόμενα έγγραφα χρησιμεύουν ως βάση των ενημερώσεων (περιεχόμενο και διαδικασία) που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί. Τα έγγραφα αυτά θα πρέπει να υποβληθούν στον ORA τουλάχιστον 4 εβδομάδες πριν από την προγραμματισμένη επιθεώρηση. Ο ORA θα πρέπει να ενημερώνει συνεχώς την λίστα με όλα τα πιστοποιημένα ιδρύματα και τις αλλαγές που έχουν προκύψει. Κόστος και τέλη Τα έξοδα και τέλη της πιστοποίησης και των επιθεωρήσεων καθορίζονται από τον ORA και θα πρέπει να ζητούνται με .

12 ORA λογότυπο Διαχείριση Ποιότητας Έγγραφο: Βάση πιστοποίησης Ημ/νία σχεδίου σελίδα... / Nr. σχεδίου 1 Περιεχόμενο Ημ/νία: Τίτλος: Συμφωνία σχετικά με την πολιτική διασφάλισης ποιότητας για την πιστοποίηση και την εξουσιοδότηση του Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας E(co)-Qualify Όνομα αρχείου Συγγραφέας: Αναθεωρήθηκε από Αναθεωρήθηκε από Αναθεωρήθηκε από Αναθεωρήθηκε από Επικύρωση Έλεγχος περιεχομένου ORA QM Κυκλοφόρησε από Για τον ORA 12

13 II. Πίνακας Προσωπικού E(co)-Qualify III Οδηγία Αδειοδότησης Ο Πίνακας Προσωπικού E(co) Qualify περιγράφει τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του προσωπικού ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος σε διάφορα επίπεδα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, τη διαχείριση της ποιότητας και τη διαδικασία πιστοποίησης και ελέγχου. Καθήκοντα Υπεύθυνο άτομο Οργανισμός Εκπαιδευτικό επίπεδο Επαγγελματικά Προσόντα Παιδαγωγικό επίπεδο Επαγγελματικές Δεξιότητες Εξειδίκευση & Επαγγελματικό Αντικείμενο Βασικά προσόντα Προηγμένα επιχειρησιακά προσόντα Σχολείο Σχολείο Κολέγιο, BS Δίπλωμα, επίσης υποστηρικτική εκπαίδευση (Tutorial) Πανεπιστήμιο εφαρμοσμένων επιστημών University MS; επίσης υποστηρικτική εκπαίδευση ( Tutorial)) Γεωπόνος - MSc Τεχνολογίας Τροφίμων, Εμπειρία στη λιανική πώληση βιολογικών προϊόντων Γεωπόνος - MSc Τεχνολογίας Τροφίμων - Ecotrophologist Εμπειρία στη λιανική πώληση βιολογικών προϊόντων Επιχείρηση Σχολείο Εμπορικό Κολέγιο Οικονομολόγος σε επιχειρήσεις λιανικής πώλησης Εκπαιδευτής Διαχειριστής του σχολείου Διευθυντής σχολείου Σχολείο Σχολείο Σχολείο Αυτοαπασχολούμενοι στο εμπόριο Σύμβουλοι, επίσης υποστηρικτική εκπαίδευση (Tutorial) Πανεπιστήμιο MSκολλέγιο Κλασσική εκπαίδευση Manager Γεωργία - Μεταποίηση - Εμπορία Τροφίμων Εμπειρία στη λιανική πώληση βιολογικών προϊόντων Γνώσεις στην διοίκηση του σχολείου Σχολή Διοίκησης/Διοίκηση Επιχειρήσεων Ανθρώπινου Δυναμικού. Πιστοποιημένη αξιολόγηση σύμφωνα με το επίπεδο επαγγελματικών προσόντων Πιστοποιημένη αξιολόγηση σύμφωνα με το επίπεδο επαγγελματικών προσόντων Πιστοποιημένη αξιολόγηση σύμφωνα με το επίπεδο των επαγγελματικών προσόντων Πιστοποιημένη αξιολόγηση σύμφωνα με το επίπεδο επαγγελματικών προσόντων Γνώσεις σύμφωνα με τα "Βασικά Προσόντα " Γνώσεις σύμφωνα με «προσόντα ικανοτήτων σε λειτουργικό επίπεδο" Γνώσεις Marketing, Logistic Mgmt, HR Mgmt Γνώσεις στον τομέα υποστηρικτικής διδασκαλίας Διοίκηση Επιχειρήσεων Εσωτερική διαχείριση ποιότητας Σχολείο Εμπειρία στην διαχείριση συστημάτων ποιότητας, Πιστοποίησης Βασική γνώση των Συστημάτων Ποιότητας Γνώση του E(co) Qualify συστήματος Εξωτερικός ελεγκτής Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Πανεπιστήμιο εφαρμοσμένων επιστημών University MS Πιστοποιημένος Σύμβουλος Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας Γνώση του E(co) Qualify συστήματος Διαχείριση Συστημάτων Ποιότητας σε Εθνικό επίπεδο ORA/Nat. E(co) Qualify Management Gremial of specialists 1st βήμα: ORA 2nd βήμα: εθνικός QM Γνώση του E(co) Qualify συστήματος Διαχείριση Συστημάτων Ποιότητας σε Διεθνές επίπεδο ORA ORA Γνώση του E(co) Qualify συστήματος 13

14 Πίνακας προσωπικού E(co) Qualify E(co)-Qualify III Οδηγία Αδειοδότησης Αρμοδιότητες Ελεγκτών ΕπικυρώσειςΔιαπιστεύσεις Γεγονότα Πιστοποίηση Ελεγκτών Πιστοποίηση Επιθεωρήσεων Επισήμανση στην 2 η επιθεώρηση Ανάκληση μετά τον επανέλεγχο Ανάκληση μετά την 2 η επιθεώρηση Άρνηση παροχής πιστοποίησης Περιοδικές εκπαιδευτικές συναντήσεις Ετήσια συμμετοχή σε μία εθνική επαγγελματική συνάντηση Ετήσια συμμετοχή σε εθνική επαγγελματική συνάντηση Ετήσια συμμετοχή σε εθνική επαγγελματική συνάντηση Ετήσια συμμετοχή σε εθνική επαγγελματική συνάντηση Ετήσια συμμετοχή σε εθνική επαγγελματική συνάντηση Προέλεγχος Ετήσια συμμετοχή σε εθνική επαγγελματική συνάντηση Πιστοποίηση υποψηφίων Ακρόαση In office. Πληροφορίες στην Εθνική Εγκεκριμένη Αρχή Διαχείρισης Ποιότητας Επανέλεγχος Δεύτερος Έλεγχος Επίσημες πληροφορίες στο Εθνικό Σύστημα Ποιότητας (QS) και στο ORA Ετήσια συμμετοχή σε εθνική επαγγελματική συνάντηση Αναγνώριση Ελεγκτών ; πληροφορίες στον κατάλογο Ελεγκτών του ORA Γνώσεις διοίκησης Διαπιστευμένος μέσω εγκεκριμένης διαδικασίας από τον ORA Προαιρετική παρουσία ενός εθνικού επαγγελματία και ποιοτικές συνεδριάσεις Δημοσίευση των πιστοποιημέν ων Ελεγκτών Δημόσιος Κατάλογος Πιστοποιημένων Ινστιτούτων Διαπίστευση θα παρέχουν Εθνικά Ινστιτούτα Προαιρετική συμμετοχή σε διεθνή ετήσια συνάντηση ποιότητας 14

15 III. Κριτήρια σχετικά με τις επιθεωρήσεις στους εκπαιδευτικούς φορείς Θέμα Όροι και προϋποθέσεις Περιγραφή /Παραδείγματα 1. Βασικά έγγραφα Πολιτική του Φορέα Οι νομικές συμβάσεις του Φορέα Οργανόγραμμα 2. Αξιολόγηση και ανάλυση αναγκών Οργάνωση ανάλυσης της αγοράς: ανάγκη για βασική και προηγμένη κατάρτισης (Ανάλυση εργασιών και περιβάλλοντος, Ανάλυση SWOT). 3. Σχεδιασμός έργου 1. Ορισμός στόχων 2. Επεξεργασία περιεχομένου 3. Αναθεώρηση περιεχόμενου, ενημέρωση, κ.λπ. (για τα προηγουμένως παραδοθέντα μαθήματα) 4. Ανάπτυξη των μαθημάτων 5. Χρονοδιάγραμμα των δραστηριοτήτων (GANTT κλπ) 6. Περαιτέρω ανάπτυξη των μαθημάτων 7. Στρατηγικός σχεδιασμός των διαφόρων μαθημάτων 8. Υπηρεσίες τοποθέτησης 4. Διαχείριση πόρων 1. Επιλογή ανθρώπινων πόρων 2. Αναζήτηση και μίσθωση αίθουσας διδασκαλίας 3. Εξασφάλιση απαραίτητου εκπαιδευτικού εξοπλισμού (π.χ. υλικό παρουσίασης, Προβολέας) 4. Εξασφάλιση υλικών για την εκπαίδευση, π.χ. Δείγματα 5. Εξασφάλιση εξοπλισμού πληροφορικής και ταμείου 6. Εξασφάλιση και προετοιμασία εκπαιδευτικού υλικού 7. Επαλήθευση ασφάλειας Διαθέσιμο? Ναι Όχι Κανονίστε την ανάλυση της αγοράς: π.χ. Επανεκπαίδευση στη λιανική πώλησης των βιολογικών τροφίμων. 4. Ανάπτυξη των μαθημάτων: Δομή του περιεχομένου και αντικειμενικότητα i) Μετά το μάθημα, οι συμμετέχοντες πρέπει να λειτουργούν ως... ii) Τι γνώσεις χρειάζονται για τη μελλοντική τους εργασία; Σχεδιασμός διδασκαλίας και χρονοδιάγραμμα. Ποιά είναι η καλύτερη εκπαιδευτική μέθοδος για αυτό το περιεχόμενο, π.χ. Ποικιλία μεθόδων. Σχέση με τις καλές πρακτικές. 5. Δομή του χρόνου: Πόσο διαρκεί κάθε διδακτική ώρα; Χρονική και πραγματική κατανομή. 6. Περαιτέρω ανάπτυξη των μαθημάτων: Ανάπτυξη του συστήματος υποστήριξης για τη μάθηση. Τεκμηρίωση του υλικού διδασκαλίας. Βελτιστοποίηση του τρέχοντος μαθήματος. 7. Στρατηγικός σχεδιασμός των διαφόρων μαθημάτων: Ανάπτυξη νέων μαθημάτων. Ανάγκη για περαιτέρω έρευνα. 8. Επιλογή προσωπικού: Πόσοι εργαζόμενοι χρειάζονται για να εκπληρώσουμε τους στόχους μας; Ποια προσόντα πρέπει να έχουν; Ανθρώπινοι πόροι: Πού και πώς αναζητούμε ένα νέο υπάλληλο; Τι εκπαίδευση χρειάζεται ένας νέος υπάλληλος; Πόσο θα πρέπει να αμείβεται ο υπάλληλος; Αναζήτηση και μίσθωση αίθουσας διδασκαλίας: Απαιτήσεις για την αίθουσα διδασκαλίας, π. χ. θέση, κόστος ενοικίου, σύγχρονος εξοπλισμός Νομικές διατάξεις που πρέπει να πληροί. Προμήθεια απαραίτητου εκπαιδευτικού εξοπλισμού: Τι εξοπλισμό χρειαζόμαστε;. Αγορά εξοπλισμού πληροφορικής: Η / Υ, LapTop, ταμείο. Ποιός EDV-εξοπλισμός απαιτείται; Αγορά εκπαιδευτικού υλικού: Βιβλία, σημειώσεις, τεστ κλπ. 15

16 Θέμα Όροι και προϋποθέσεις Περιγραφή /Παραδείγματα 5. Παράδοση μαθημάτων 1. Προγραμματισμός 2. Ψάχνοντας για συνεργάτες 3. Αναζήτηση για εταιρείες όσον αφορά στην πρακτική άσκηση α) Εάν απαιτείται, υποστήριξη από μια εξειδικευμένη εταιρεία β) Συμμετοχή κατά την πρακτική άσκηση: συνεργασία και υποστήριξη Συμβουλές και καθοδήγηση των συμμετεχόντων κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης γ) Ανταλλαγή εμπειριών στις διάφορες εταιρείες 4. Αξιολόγηση α) του εκπαιδευτικού προγράμματος β) των εκπαιδευτών γ) του συντονισμού του μαθήματος δ) των επιχειρήσεων πρακτικής άσκησης Αξιολόγηση α) Των μαθημάτων: Για τη βελτιστοποίηση των εκπαιδευτών και της διαχείρισης των μαθημάτων. β) Των εκπαιδευτών: Για να έχουμε καθηγητές καλής ποιότητας, η κρίση των συμμετεχόντων για τους καθηγητές πρέπει να αποτυπωθεί σε μια κλίμακα από 1-6 για τουλάχιστον σε 1 με 3 κριτήρια. γ) Του συντονισμού των μαθημάτων: Οι συμμετέχοντες κρίνουν το μάθημα. Ο συντονισμός πρέπει να αποτυπώνεται σε τουλάχιστον 1 με 3 κριτήρια σε μια κλίμακα από 1-6. δ) Των επιχειρήσεων που συντονίζουν την πρακτική άσκηση: Διαχείριση και συντονισμός μαθημάτων για καλύτερη συνεργασία. Τεκμηρίωση του ποσοστού τοποθέτησης. 6. Έλεγχος μαθημάτων 1. Λύση προβλημάτων / βελτίωση / διορθωτικές ενέργειες. α) Χειρισμός και έλεγχος των οργανωτικών προβλημάτων στο φορέα. β) Χειρισμός και έλεγχος των προβλημάτων που σχετίζονται με τους ανθρώπινους πόρους. γ) Χειρισμός και έλεγχος των προβλημάτων σχετικά με τα μαθήματα. δ) Χειρισμός και έλεγχος των προβλημάτων που αφορούν εκπαιδευτές. ε) Ανάπτυξη διορθωτικών ενεργειών για τη βελτίωση. στ) Δημιουργία κατάλληλων εγγράφων. 7. Παρακολούθηση των διαδικασιών 1. Συνεντεύξεις σχετικά με τα μαθήματα 2. Στατιστική επεξεργασία 16

17 Θέμα Όροι και προϋποθέσεις Περιγραφή /Παραδείγματα 8. Διαχείριση εγγράφων 1. Συγγραφή του εγχειριδίου ποιότητας - Περιεχόμενα (βλ. παρακάτω) 2. Δημιουργία όλων των σημαντικών εγγράφων α) Για την πρόσληψη υπαλλήλων και εκπαιδευτών β) Για τους εκπαιδευτές (οδηγός εκπαιδευτή / εγχειρίδιο) γ) Για τους υποψήφιους (εξετάσεις επιλογής) δ) Για τους επιλεγέντες εκπαιδευόμενους (οδηγός σπουδών) ε) Για την τρέχουσα διαδικασία στ) Για την αναζήτηση των επιχειρήσεων σχετικά με την πρακτική άσκηση ζ) Για τις επιχειρήσεις στις οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να τοποθετηθούν για εργασία 3. Χειρισμός και κατεύθυνση των εγγράφων α) Για τους αιτούντες β) Για τους επιλεγέντες εκπαιδευόμενους γ) Για την τρέχουσα διαδικασία δ) Για την αναζήτηση των εταιρειών σχετικά με την πρακτική άσκηση ε) Για τις εταιρείες όπου οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να εργαστούν Τα έγγραφα πρέπει να δημιουργηθούν για κάθε βήμα ως εξής: "Σχέδιο - πράξη" α) Για την πρόσληψη υπαλλήλων και εκπαιδευτών (αμοιβή): Τι πρέπει να κάνουμε όταν χρειαζόμαστε περισσότερους υπαλλήλους και δασκάλους; "Σχέδιο - πράξη" Γράψτε ένα σχέδιο προϋπολογισμού. Τι κριτήρια πρέπει να πληρούν αυτοί οι άνθρωποι; "Πώς τα πήγαν στη συνέντευξη εργασίας". β) Για τους εκπαιδευτές (οδηγός εκπαιδευτή / εγχειρίδιο): Οι καθηγητές ενημερώνονται σύντομα και αρχίζουν να εργάζονται. Σύναψη σύμβασης μεταξύ εκπαιδευτή και του φορέα. γ) Απαιτείται ένα τεστ επιλογής; Όχι; Ναι - ποια κριτήρια θα εφαρμοστούν; δ) Για τους επιλεγέντες εκπαιδευόμενους: Σύναψη συμβάσεων μεταξύ των εκπαιδευομένων και του φορέα. Πληροφορίες/οδηγίες για τους εκπαιδευόμενους: οι εκπαιδευόμενοι διαβάζουν τους κανόνες και μπορούν να ενεργήσουν. Πιστοποιητικό για τους εκπαιδευόμενους, που τελειώνουν το μάθημα με επιτυχία. ε) Για την τρέχουσα διαδικασία: Θέση στόχων για το εκπαιδευτικό ίδρυμα, π.χ. βελτιστοποίηση της διαδικασίας επικοινωνίας, σαφής διαχωρισμός μεταξύ των χώρων εργασίας, σαφής διάκριση των αρμοδιοτήτων στ) Για την αναζήτηση των εταιρειών σχετικά με την πρακτική άσκηση: Ποιός είναι ο τρόπος αναζήτησης επιχειρήσεων ζ) Για τις εταιρείες στις οποίες τοποθετούνται οι ασκούμενοι : Απαιτήσεις για τις επιχειρήσεις στις οποίες θα τοποθετηθούν εκπαιδευόμενοι για εργασία 3. Χειρισμός και κατεύθυνση των εγγράφων: "Σχέδιο - πράξη" Ποια έγγραφα πρέπει να αποσταλούν; Ποιος συντάσσει και ποιος πρέπει να υπογράψει τα έγγραφα; Με ποιο τρόπο πρέπει να αποστέλλονται τα έγγραφα; Πότε πρέπει να αποσταλούν; 17

18 Θέμα Όροι και προϋποθέσεις Περιγραφή /Παραδείγματα 9. Οικονομική διαχείριση 10. Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας 1. Δραστηριότητες / ανάλυση κόστους μαθημάτων / προγράμματα 2. Σχεδιασμός Προϋπολογισμού 3. Οικονομικός έλεγχος κατά την παράδοση μαθημάτων (συμβάσεις, πληρωμές, τράπεζες. κλπ.) 4. Συγκέντρωση οικονομικών εγγράφων 5. Τελικός υπολογισμός 1. Σχεδιασμός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) 2. Παραγωγή ενός ποιοτικού εγχειριδίου α) Προοίμιο / εισαγωγή β) Εισαγωγή στο τμήμα / ινστιτούτο i) Διάρθρωση της οργάνωσης ii) Σκοπός των συγκεκριμένων, οικονομικών και στρατηγικών στόχων iii) Προσφορές για βασική και ανώτερη εκπαίδευση iv) Ενέργειες Μάρκετινγκ για τα εκπαιδευτικά προγράμματα γ) Περιγραφή των ορισμών, των όρων και των συντομογραφιών 3. Εφαρμογή των διαδικασιών ΣΔΠ 4. Εσωτερική εκπαίδευση και περιοδική επανεκπαίδευση του προσωπικού 5. Περιοδικές δειγματοληπτικές έρευνες για τις δραστηριότητες 6. Περιοδική ενημέρωση του συστήματος 7. Διεξαγωγή ανασκόπησης διαχείρισης i) Διάρθρωση της οργάνωσης: Εκτελεστικό Συμβούλιο Διαχείριση έργου Οι εργαζόμενοι ii) Σκοπός των συγκεκριμένων, οικονομικών και στρατηγικών στόχων: Διασφάλιση απασχόλησης Περαιτέρω επενδύσεις iii) Προσφορά για τη βασική και προχωρημένη εκπαίδευση: π.χ. προηγμένη κατάρτιση, επανεκπαίδευση iv) Ενέργειες Μάρκετινγκ για τα εκπαιδευτικά προγράμματα διαφημίσεις στην εφημερίδα γ) Περιγραφή των ορισμών, των όρων και των συντομογραφιών π.χ.: "άσκηση στην τάξη" - "γραπτή μορφή ελέγχου της αποτελεσματικότητας των συμμετεχόντων σε ένα μάθημα" "ΔΠ" - "Διαχείριση Ποιότητας" 11. Πιστοποίηση 1. Αναζήτηση ενός φορέα πιστοποίησης 2. Εσωτερικός έλεγχος με τους εταίρους 3. Προσαρμογή του εγχειριδίου Ποιοτικής Διαχείρισης με το φορέα πιστοποίησης 4. Επιθεώρηση 5. Ίσως: (σημαντική) Απόκλιση 6. Πιστοποίηση 7. Πιστοποίηση συντήρησης 8. Πιστοποίηση περιοδικών επιθεωρήσεων από τον οργανισμό πιστοποίησης. 12. Διαθεσιμότητα των εγγράφων Είναι πρακτικά αναγκαίο, όλα τα έγγραφα να είναι διαθέσιμα σε έντυπη πιστοποιημένη έκδοση. 18

19 IV. Αξιολόγηση του επιπέδου ικανοποίησης του δικαιούχου 1. Μεθοδολογία: Η μεθοδολογία περιλαμβάνει ερωτηματολόγια αξιολόγησης υποβαλλόμενα από: Εκπαιδευόμενους Δασκάλους και βοηθούς Πρακτική άσκηση (αν υπάρχει) σε συνεργασία με τις «επιχειρήσεις» Αυτά τα ερωτηματολόγια είναι ανώνυμα και απαιτούν αξιολόγηση σε ένα σύστημα αξιών με κλίμακα το 100. Ο συντονιστής συλλέγει όλα τα ερωτηματολόγια, (ή συλλέγει ότι έχουν συλλέξει οι καθηγητές ή/και δάσκαλοι ή/και διοικητικό προσωπικό). Μετά από τη συλλογή, ο αποστολέας και ο συντονιστής πρέπει να προσυπογράφουν τα αρχεία. Η ημερομηνία που υποδεικνύεται στα ερωτηματολόγια πρέπει να είναι η ημερομηνία αποστολής στους παραλήπτες Όλα τα τεστ, μετά τη συλλογή, δημιουργούν ένα αρχείο επεξεργασίας με σκοπό να ελέγξουν την ποιότητα του εκπαιδευτικού μαθήματος. Αυτό το αρχείο εκδίδεται από τον αρμόδιο διοικητή υπό την επίβλεψη του συντονιστή και πρέπει να είναι υπογεγραμμένο και από τους δύο. Η ημερομηνία που υποδεικνύεται στο έγγραφο πρέπει να είναι η ημερομηνία της τελικής επεξεργασίας/έκδοσης. 2. Εργαλεία: Τα συνημμένα αρχεία, είναι τα ακόλουθα: Αρχείο μαθητή που περιλαμβάνει τα ακόλουθα δεδομένα: Τοποθεσία μαθήματος Διάρκεια μαθήματος Αξιολόγηση δασκάλων Αξιολόγηση καθηγητών Αξιολόγηση πρακτικής άσκησης Αξιολόγηση συντονιστή Αξιολόγηση βοηθών Γενική διδακτική αξιολόγηση Αξιολόγηση ποιότητας μαθημάτων Αξιολόγηση ποιότητας αιθουσών Αξιολόγηση ποιότητας διδακτικού υλικού Αξιολόγηση ποιότητας εργαστηρίου Αξιολόγηση πραγματοποιούμενων στόχων Αξιολόγηση γενικής ποιότητας μαθήματος Παρατηρήσεις και σημειώσεις της επιτροπής Διαχείρισης Υπογραφή από τον συλλέκτη δεδομένων Υπογραφή συντονιστή Τοποθεσία και ημερομηνία Αρχείο δασκάλου που περιλαμβάνει τα εξής δεδομένα: Τίτλος εκπαιδευτικού μαθήματος Τοποθεσία μαθήματος Διάρκεια μαθήματος Αξιολόγηση εκπαιδευομένων Αξιολόγηση οργανισμού Αξιολόγηση αίθουσας Αξιολόγηση εργαστηρίου Αξιολόγηση πραγματοποιούμενων στόχων Αξιολόγηση γενικής ποιότητας μαθήματος Παρατηρήσεις και σημειώσεις της επιτροπής Διαχείρισης Υπογραφή από τον συλλέκτη δεδομένων Υπογραφή συντονιστή Τοποθεσία και ημερομηνία Αρχεία επιχειρήσεων περιλαμβάνουν τα εξής δεδομένα (μόνο για την πρακτική άσκηση): Τίτλος εκπαιδευτικού μαθήματος Τοποθεσία μαθήματος Διάρκεια μαθήματος Αξιολόγηση προσόντων εκπαιδευομένων Αξιολόγηση οργανισμού Αξιολόγηση διοικητικής διαχείρισης Αξιολόγηση γενικής ποιότητας μαθήματος Παρατηρήσεις και σημειώσεις της επιτροπής Διαχείρισης Υπογραφή από τον συλλέκτη δεδομένων Υπογραφή συντονιστή Τοποθεσία και ημερομηνία Τα επίπεδα αξιολόγησης είναι το ακόλουθο διεθνές σύστημα μέτρησης (μέγιστο 100 σημείων): - Ανεπαρκής < 51 βαθμοί - Ικανοποιητικός βαθμοί - Άριστος > 92 βαθμοί Και τα τρία είδη αρχείων πρέπει να έχουν μια υποσημείωση που να δείχνει σαφώς ότι το αρχείο είναι αυστηρά ανώνυμο. Η τελική έκθεση αξιολόγησης πρέπει να περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία: Τίτλος εκπαιδευτικού μαθήματος Τοποθεσία μαθήματος Διάρκεια μαθήματος Συνολικός αριθμός των συμμετεχόντων, αριθμός συνολικών συλλεχθέντων στοιχείων συμμετεχόντων Συνολικός αριθμός των δασκάλων και των καθηγητών, αριθμός συνολικών συλλεχθέντων στοιχείων συμμετεχόντων. Συνολικός αριθμός των εταιριών (μόνο για την εργοστασιακή κατάρτιση) αριθμός συνολικών 19

20 συλλεχθέντων στοιχείων εταιριών. Μετά από αυτό το βήμα, αξιολογήσεις που εκφράζονται σε προηγούμενα αρχεία συνοψίζονται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: μέσος όρος αξιολόγησης για κάθε στοιχείο και ποσοστό του συνόλου των εκφρασμένων αξιολογήσεων. Οι ακόλουθες εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσονται: για τους εκπαιδευόμενους αξιολόγηση γενικά της εκπαιδευτικής διαδικασίας αξιολόγηση του φορέα αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προγράμματος για το εκπαιδευτικό προσωπικό αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προγράμματος για τις επιχειρήσεις πρακτικής άσκησης αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προγράμματος για όλους τους συμμετέχοντες αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προγράμματος. Όλες οι εκθέσεις αξιολόγησης, εκφραζόμενες σε ένα από τα προαναφερθέντα 3 επίπεδα (ανεπαρκής, ικανοποιητικός και άριστος) δίνουν το μέσο όρο αξιολόγησης του συνολικού επιπέδου ικανοποίησης που αφορά στις τρεις κατηγορίες των συμμετεχόντων στη διαδικασία της κατάρτισης. 20

21 V. Δομή και αρμοδιότητες του Εσωτερικού Υπεύθυνου Ποιότητας (Quality Manager, QM) 1. Καθήκοντα του τμήματος διεύθυνσης/ διαχείρισης 1.1 Ο οργανισμός πρέπει να παρέχει στοιχεία της δέσμευσης του να αναπτύσσει και να ενεργοποιεί το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας στον τομέα της λιανικής πώλησης βιολογικών προϊόντων και να βελτιώνει συνεχώς την αποδοτικότητα του. 1.2 Η πολιτική για τη διασφάλιση της ποιότητας πρέπει να καθορίσει με σαφήνεια την πρόθεση του οργανισμού να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του σε όλες τις απαιτήσεις για την εκπαίδευση στον τομέα της λιανικής πώλησης βιολογικών προϊόντων, της νομοθεσίας και την ευθύνη για τους εκπαιδευόμενους. 1.3 Η διοίκηση του οργανισμού πρέπει να αποδείξει τη δέσμευσή της να εφαρμόσει την πολιτική της διασφάλισης της ποιότητας. 1.4 Ο οργανισμός πρέπει να εξασφαλίζει την καθορισμένη δομή του συστήματος διασφάλισης της ποιότητας και των ευθυνών των στελεχών που σχετίζονται με την εκπαίδευση της λιανικής πώλησης βιολογικών προϊόντων (περιγραφές θέσεων εργασίας). 1.5 Οι στόχοι, η διάσπαση τους και οι προθεσμίες για την εφαρμογή τους θα πρέπει να εντοπιστούν και να αντιμετωπιστούν από τα αρμόδια πρόσωπα. 1.6 Πολιτική και στόχοι πρέπει να γνωστοποιούνται εντός του οργανισμού και να επανεξετάζονται τακτικά. 1.7 Η δομή του οργανισμού θα πρέπει να τεκμηριώνεται στη δομική και το οργανόγραμμα. 2. Δέσμευση Διαχείρισης 2.1 Η διοίκηση του οργανισμού πρέπει να είναι υπεύθυνη για την πολιτική και τους στόχους της οργάνωσης και θα πρέπει να παρέχει επαρκείς πόρους για τη διασφάλιση της εκπαίδευσης στη λιανική πώληση βιολογικών τροφίμων και στην εφαρμογή της νομοθεσίας στον τομέα αυτό. 2.2 Η διοίκηση του οργανισμού πρέπει να διασφαλίζει ότι όλο το προσωπικό εκπληρώνει τις ευθύνες τους και να εισαγάγει ένα μηχανισμό για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας. 2.3 Ο οργανισμός πρέπει να καθιερώσει ένα σύστημα με το οποίο να εξασφαλίζεται ότι έχει. επίγνωση των σχετικών νόμων και των ζητημάτων της εκπαίδευσης στον τομέα της λιανικής πώλησης βιολογικών προϊόντων, την επιστημονική βάση και τις βέλτιστες πρακτικές στον τομέα αυτό. 3. Ανασκόπηση Διαχείρισης Το εκτελεστικό όργανο / η ηγεσία του οργανισμού πρέπει να επανεξετάσει το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας για την εκπαίδευση στη λιανική πώληση βιολογικών προϊόντων, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, για την εξασφάλιση της συνέχισης της αποτελεσματικότητας και της καταλληλότητας του. Η αναθεώρηση θα πρέπει να περιλαμβάνει ευκαιρίες για συνεχή βελτίωση, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής και των στόχων για τη διασφάλιση της ποιότητας. Οι ανάγκες και οι προσδοκίες των μαθητών / εκπαιδευομένων θα πρέπει να συνοψίζονται και παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια της επανεξέτασης της διαχείρισης ως δεδομένα εισόδου. 4. Η δομή και οι απαιτήσεις του τοπικού Ιδρύματος Διαχείρισης Ποιότητας 4.1. Δομή Ο Υπεύθυνος ποιότητας είναι μόνιμος υπάλληλος του Φορέα/ Οργανισμού. Πρέπει να εκπληρώνει τις επικυρώσεις των νέων μαθημάτων και αργότερα τους τυποποιημένους εσωτερικούς ελέγχους των τυποποιημένων εκπαιδευτικών μαθημάτων, για επαγγελματικές καταρτίσεις και όλων των άλλων σχετικών στόχων του Ποιοτικού Εγχειριδίου Εκπαιδεύσεις Ο ORA θα προσφέρει σεμινάρια για να εκπαιδεύσει ορισμένα άτομα ώστε να γίνουν επιτυχημένοι τοπικοί Υπεύθυνοι ποιότητας. Η γνώση του Εγχειριδίου Ποιότητας είναι βασική προϋπόθεση. Αυτά τα σεμινάρια και η κατάρτιση είναι χρηματοδοτούμενα Εξουσιοδότηση Η τελική απόφαση για την εξουσιοδότηση των υποψηφίων πρέπει να πραγματοποιηθεί από τη διαχείριση του ιδρύματος, με έγκριση από τον Υπεύθυνο Ποιότητας του Εθνικού φορέα πιστοποίησης Καθήκοντα Δημιουργία ενός εσωτερικού Εγχειριδίου Ποιότητας σύμφωνα με το «Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας EcoQualify" για την διαδικασία Πιστοποίησης του Ινστιτούτου. Έλεγχος και διαχείριση του Εγχειριδίου Εσωτερικής Ποιότητας και της συλλογής των Εγγράφων Ποιότητας. Ο τοπικός Υπεύθυνος Ποιότητας (ΥΠ) είναι προσωπικά αρμόδιος για την τήρηση όλων των ποιοτικών στόχων της εκπαίδευσης στο ορισμένο τμήμα του μάρκετινγκ και πώλησης 21

22 των βιολογικών προϊόντων, σύμφωνα με το Εγχειρίδιο πιστοποίησης EcoQualify. Τήρηση των εσωτερικών εγγράφων. Εσωτερικοί απροειδοποίητοι έλεγχοι ώστε να ελεγχθεί η εκπαιδευτική ποιότητα, βασισμένη στο Εσωτερικό Εγχειρίδιο. Βοήθεια μέσω της διαδικασίας εξωτερικής επιθεώρησης Αναφορές Το εγχειρίδιο ποιότητας δρα ως οδηγός για την εκπαίδευση στη λιανική πώληση βιολογικών προϊόντων στην αυθεντική του εκδοχή (Αγγλική γλώσσα) και για τομείς σε τοπικές γλώσσες μετά από πιστοποίηση από τον Εθνικό Φορέα Πιστοποίησης. 5. Εσωτερικές επιθεωρήσεις Ο Οργανισμός / Ίδρυμα οφείλει να διεξάγει εσωτερικές επιθεωρήσεις ανά τακτά χρονικά διαστήματα, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας ικανοποιεί τις δικές του ανάγκες και τις απαιτήσεις του παρόντος εγχειριδίου. Ο οργανισμός πρέπει να καθιερώσει ένα πρόγραμμα επιθεωρήσεων που να καλύπτει όλες τις διεργασίες που εμπλέκονται στο Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας. Δεν είναι απαραίτητο κάθε επιθεωρήση να καλύψει ολόκληρο το σύστημα. Οι επιθεωρήσεις μπορούν να χωριστούν σε μικρότερα τμήματα, όταν το πρόγραμμα εξασφαλίζει ότι όλες οι οργανωτικές μονάδες, λειτουργίες, δραστηριότητες και στοιχεία, καθώς και το σύνολο της επιθεώσησης του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας είναι σύνφωνα με το πρόγραμμα επιθεώρησης που καθορίζεται από τον οργανισμό για την συγκεκριμένη περίοδο ελέγχου. Τα αποτελέσματα της εσωτερικής επιθεώρησης μπορεί να παρουσιαστούν σε μια έκθεση που θα χρησιμοποιηθεί για τη διόρθωση ή την πρόληψη συγκεκριμένων αντιφάσεων / αποκλίσεων. Οι εσωτερικές επιθεωρήσεις μπορούν να διεξάγονται από το προσωπικό μέσα στον οργανισμό ή από εξωτερικά πρόσωπα που επιλέγονται από την οργάνωση και που εργάζονται εξ ονόματός της. Και στις δύο περιπτώσεις, τα πρόσωπα που διενεργούν την επιθεώρηση πρέπει να είναι αρμόδια και σε θέση να το πράξουν αμερόληπτα και αντικειμενικά. Σε μικρότερους οργανισμούς, η ανεξαρτησία του επιθεωρητή μπορεί να καταδειχθεί από έναν ελεγκτή ο οποίος δεν έχει καμία ευθύνη για την ελεγχόμενη δραστηριότητα 22

23 VI. Δομή και αρμοδιότητες του Εξωτερικού Υπευθύνου Ποιότητας Ο ORA (Organic Retailers Association) είναι ο αρμόδιος οργανισμός που είναι υπεύθυνος για τον καθορισμό της δομής και της διαδικασίας πιστοποίησης εξωτερικού Υπεύθυνου Ποιότητας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Δευτερεύοντες Εθνικοί Υπεύθυνοι Ποιότητας θα εγκατασταθούν. 1. Προσόντα Υπευθύνων Ποιότητας Εκπαίδευση: Πρέπει να έχουν πανεπιστημιακή μόρφωση, είτε επιχειρηματικά είτε επιστημονική, και πρέπει να διαθέτει εμπειρία στην ποιοτική διαχείριση πάνω από 4 χρόνια. Θα ήταν χρήσιμη η εμπειρία στην Διαχείριση Ποιότητας στην περίπτωση του ISO Αρμοδιότητες του Υπεύθυνου Ποιότητας Η πιστοποίηση των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πρέπει να εκπληρώνεται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές (Πίνακας ελέγχου) του εγχειριδίου ποιότητας. Ο Υπεύθυνος Ποιότητας είναι επίσης υπεύθυνος για τις επικυρώσεις των μεταφράσεων του εγχειριδίου στις εθνικές γλώσσες. Οι αξιολογήσεις και οι εκτιμήσεις πρέπει να γίνουν σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Ποιότητας. 3. Διαφωνίες Σε περίπτωση διαφορετικών ερμηνειών και συγκρούσεων κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πιστοποίησης, σε περίπτωση παρανόησης των τμημάτων του εγχειριδίου ή κάποιας άλλης απόκλισης, τόσο ο ORA-ΕΕ-QM όσο και ο πελάτης πρέπει να ενημερώνονται και να παίρνονται αποφάσεις για την επίλυση των προβλημάτων. Τα αποτελέσματα της τεκμηρίωσης του QMS πρέπει να παραδοθούν από τον QM και να υπογραφεί η αποδοχή και από τις δύο πλευρές. 4. Επίτιμος Ο QS θα πληρωθεί από την ORA για το καθορισμένο έργο. Η ίδια η πιστοποίηση θα υπολογιστεί μαζί με όλα τα έγγραφα και θα αποτελέσει εργασία γραφείου για την ORA. 5. Επιθεωρήσεις Για τους σκοπούς της επιθεώρησης, η διαδικασία για τη Διαχείριση Ποιότητας θα είναι όμοια με εκείνη της Πιστοποίησης. Επίσης, στα πλαίσια του εγχειριδίου περιλαμβάνονται οι ίδιες διαδικασίες και εκτιμήσεις για τα Test ποιότητας. Σε περίπτωση που εντοπίζονται μη συμμορφώσεις, ισχύει η διαδικασία που περιγράφεται στο Εγχειρίδιο Διαχείρισης A05_001_Failure. 6. Επικύρωση σύμβασης Η Επικύρωση της σύμβασης για τους εξωτερικούς ελεγκτές σε εθνικό επίπεδο, θα πρέπει να τεκμηριώνεται πλήρως.. 7. Η ρόλος του ORA Ο ORA πρέπει να έχει αντίγραφα για όλα τα έγγραφα πρόσληψης και τις αποφάσεις του Εθνικού Φορέα Πιστοποίησης Ποιότητας. Οι εργασίες της διαχείρισης εθνικής ποιότητας πρέπει να επιβλέπονται από τον ORA εκτός και αν έχει τεθεί αρμόδιο ένα εθνικά πιστοποιημένο ίδρυμα. Η διαπίστευση του εθνικού Υπεύθυνου Ποιότητας (QM) παρέχεται από τον ORA. 8. Υποδείγματα εντύπων A04_003_Πίνακας Προσωπικού A05_001_Αποτυχία Διαχείρισης A07_001_Κριτήρια_Πιστοποίησης_Ιδρυμάτων A08_001_Δομή _Πιστοποίησης A10_ Λίστα Ελέγχου για Επικύρωση και Πιστοποίηση A14_004_Αξιολόγηση _ Ιδρυμάτων_ Πρότυπο_1 23

24 VII. Λίστα ελέγχου για την επικύρωση 1 1.Ορισμός: VPCL Κατάλογος ελέγχου διαδικασίας επικύρωσης QS QM IQM Το Σύστημα Ποιότητας συνολικά Εξωτερικός Υπεύθυνος Ποιότητας Εσωτερικός Υπεύθυνος Ποιότητας: ένα πρόσωπο που ορίζεται ως αρμόδιος ως προς τους αποφασισμένους στόχους ενός εκπαιδευτικού φορέα. 2. Σκοπός της Λίστας Ελέγχου Η Λίστα ελέγχου περιγράφει τη βασική διαδικασία της αξιολόγησης και της επικύρωσης των φορέων κατάρτισης, που θέλουν να πιστοποιηθούν σύμφωνα με τους E(co) Qualify κανονισμούς. Προσφέρει επίσης τη βασική δομή ώστε οι μετέπειτα έλεγχοι (επιθεωρήσεις) να εξασφαλίζουν την ποιότητα των διαδικασιών, των αναγκαίων εγγράφων και της τυποποιημένης εκπαίδευσης σ αυτό το ορισμένο θέμα. 3. Χρησιμοποιούμενα αρχεία Πίνακας προσωπικού (A04_003) Κριτήρια σχετικά με τις επιθεωρήσεις των εκπαιδευτικών φορέων (A07_003) Αξιολόγηση επιπέδου ικανοποίησης του δικαιούχου (A07_005) Προσόντα καθηγητών (A14_001) Δομές πιστοποίησης (A08_001) Η δομή και οι ευθύνες του Εξωτερικού Υπεύθυνου Ποιότητας (A12_002) 4. Τρόπος χρήσης της Λίστας Ελέγχου Για τους φορείς αυτό το Σύστημα Ποιότητας είναι βασικά για την Πιστοποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ο ίδιος ο Φορέας έχει τη δυνατότητα να αποφασίζει για το επίπεδο και τα μέρη του εκπαιδευτικού περιεχομένου ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες της τοπικής αγοράς. 5.Εφαρμογή τυποποιημένης διαδικασίας Σύμφωνα με την αξιολόγηση A07_003/005 ως προσχέδιο γι αυτή τη διαδικασία Επιλογή ενός Εσωτερικού Υπεύθυνου Ποιότητας αρμόδιου γι αυτές τις διαδικασίες A12_001 Έλεγχος των εμπλεκομένων προσώπων A04_003 Έλεγχος των βασικών χαρακτηριστικών των Φορέων A07_003/005. Αποφασίζουμε εδώ μεταξύ (ΠΡΕΠΕΙ) κριτήρια και (ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ) κριτήρια Έλεγχος των εκπαιδευτών σύμφωνα με A14_001 Έλεγχος της εκπαιδευτικής διαδικασίας και προσθήκης τμημάτων στο περιεχόμενο, σύμφωνα με τις ανάγκες της τοπικής αγοράς. Για τον Εσωτερικό καθώς και για τον Εξωτερικό ελεγκτή QM: Διατρέξτε το παρόν έγγραφο βήμα βήμα και ελέξτε όλα τα σημεία χρησιμοποιώντας εκ παραλλήλου το εγχειρίδιο. Επίσης, καταγράψτε αν κάποια από αυτά δεν υπάρχουν, να τσεκαριστούν και να υπογραφούν τόσο από τον Εσωτερικό Υπεύθυνο Ποιότητας όσο και από τον Εξωτερικό Υπεύθυνο Ποιότητας/ Επιθεωρητή. 6. Γενικά Πραγματοποίηση διαθεσιμότητας ολόκληρης της τεκμηρίωσης για την τοπική ποιοτική διαχείριση όλων των διαδικασιών. Υπήρξε γενική πληροφόρηση γι αυτή την τεκμηρίωση σε όλους τους συμμετέχοντες του QS Ποιός δημιουργεί αυτές τις πληροφορίες; Πότε έγιναν αυτές οι πληροφορίες; Η δομή αρχείων δηλώθηκε στους χρήστες Χώρος εργασίας: 2 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Υπογραφή: ημερομηνία: Κατάλογος των κριτηρίων που δεν ήταν δυνατόν να αξιολογηθούν: Αιτία: Μη συμμορφώσεις Αιτία: Υπογραφή: ημερομηνία: Ημερομηνία για 2η (επαναληπτική αξιολόγηση): Υπογραφή: ημερομηνία: : Αυτό δείχνει μόνο μια συνοπτική μορφή, χωρίς χώρο εργασίας. Πλήρης έγγραφο θα είναι διαθέσιμο για λήψη ώστε να χρησιμοποιηθεί ως αρχείο εργασίας 2: Πρέπει να είναι μέρος όλων των θεμάτων του πίνακα ελέγχου 24

25 7. IQM (Εσωτερικός Υπεύθυνος Ποιότητας) Ο IQM εισαγωγή στο QS; Όνομα:...Ημερομηνία:... Ο Εξωτερικός Υπεύθυνος Ποιότητας: Όνομα:... Ερωτήσεις επικύρωσης: 8. Φορέας Ο IQM αναγνώρισε το στόχο του QS; Μερικές παρατηρήσεις: Ο IQM αντιλαμβάνεται την ευθύνη των στόχων του/της; Παρατηρήσεις: Ιδέες για αλλαγή Στον Φορέα Στο QS Στους στόχους Αξιολόγηση του φορέα σύμφωνα με A07_003 Κριτήρια Πιστοποίηση Ινστιτούτα. Αρίθμηση σύμφωνα με το αρχικό αρχείο. Σημείο 1: πραγματοποιούνται Πολιτική, Νομικές συμβάσεις και οργανόγραμμα. Σημείο 2: πραγματοποιείται ανάλυση της αγοράς. Σημεία Σχεδιασμού προγράμματος 3.1 σε 3.8. έγγραφα για να περιγράψει τους στόχους μαθημάτων σε λειτουργία Σημεία Πόροι 4.1 σε 4.7. ελέχθησαν και συμφωνούν με την εφαρμοσμένη περιγραφή Σημείο 5. Παράδοση μαθημάτων 5.1. σε 5.4. εφαρμόζεται σύμφωνα με την ημερομηνία: Σημείο 5.4. Επικύρωση σύμφωνα με την διαδικασία επικύρωσης. Υλικό διαθέσιμο; Σημείο 6. Έλεγχος μαθημάτων. Υπάρχει οποιοσδήποτε έλεγχός των υποσημείων από (α) σε (f); Σημείο 7. Αναπτύσσονται οι συνεντεύξεις μετά τα μαθήματα: - Το στατιστικό Υλικό αξιολογείται; Σημείο 8. Έγγραφα: - PT. 8.1 Συγγραφή του εγχειριδίου ποιότητας για τους εκπαιδευτές και τη διοίκηση - PT. 8.2 κύρια έγγραφα που αναπτύσσονται α) Για τη χρήση από το Διοικητικό προσωπικό και τους εκπαιδευτές β) για τους εκπαιδευτές (οδηγός / εγχειρίδιο εκπαιδευτών) γ) για τους υποψηφίους (τεστ επιλογής) δ) Για τους εκπαιδευόμενους (οδηγός πληροφοριών για τους εκπαιδευόμενους) ε) Για την τρέχουσα διαδικασία στ) Για την αναζήτηση των επιχειρήσεων σχετικά με την πρακτική άσκηση ζ) Για τις επιχειρήσεις όπου οι εκπαιδευόμενοι θα τοποθετηθούν για εργασία Σημείο. 8.3 Χειρισμός των εγγράφων. Σημείο 9. Οικονομική διαχείριση Είναι τα έγγραφα των σημείων από 9.1. σε 9.5. διαθέσιμα; Σημείο 10 QSM από σε σχεδιάζονται και εφαρμόζονται; Σημείο 11. Σημεία πιστοποίησης 1 έως 8 σχεδιασμένα; Στην πράξη εφαρμόζονται; Σημείο 12. Όλα τα έγγραφα είναι διαθέσιμα σε έντυπη μορφή; 9. Αξιολόγηση της κατάρτισης (A07_002) Είναι A07_002_1/ διαθέσιμα; Υπάρχουν εργαλεία αξιολόγησης σε λειτουργία σύμφωνα με Pt2/2.1.; 10. Αξιολόγηση επιπέδου ικανοποίησης δικαιούχου (A07_003) Pt1 μεθοδολογία: Διαδικασίες που εφαρμόζονται, σε λειτουργία; Pt2 Εργαλεία εγγράφων διαθέσιμα σύμφωνα με τη HB, σε λειτουργία; Όλα τα κριτήρια σε όλους τους υποτομείς του εγχειριδίου εγγράφων μπορούν να μεταφορτωθούν από την ψηφιακή μορφή λεπτομερώς με τα υποδείγματα. 25

26 VIII. Προσόντα Εκπαιδευτών E(co)-Qualify III Οδηγία Αδειοδότησης Περιεχόμενο και χρήση Αυτό το μέρος του εγχειριδίου δεν είναι μέρος του E(co) Qualify, συστήματος διασφάλισης ποιότητας, αλλά μπορεί να είναι χρήσιμο ως επιτομή για την απόκτηση των ικανοτήτων ποιοτικής διδασκαλίας από εκπαιδευτές και τους δασκάλους. Οι εκπαιδευτές καλούνται να εργαστούν σύμφωνα με τις οδηγίες του QS. Επαγγελματικά προσόντα Η γνώση των προϊόντων επιτρέπει την κρίση των αγαθών και τη διδασκαλία της πρακτικής γνώσης. Γνώση Πωλήσεων γύρω από: προσανατολισμός πελατών, διαφάνεια στη γεωργία, επεξεργασία και εμπόριο στη θεωρία και την πράξη. Η Διοίκηση Επιχειρήσεων επιτρέπει συμμετοχική διαχείριση και την οργάνωση μιας επιχείρησης στη θεωρία και στην πράξη. Ικανότητες διδασκαλίας Οι μέθοδοι διδασκαλίας πρέπει να είναι κοντά στον πραγματικό εργασιακό χώρο και προσανατολισμένες βάσει του προϊόντος, π.χ. τα προϊόντα πρέπει να παράγονται στην τάξη. Η ποικιλία των μεθόδων διδασκαλίας αυξάνει το κίνητρο των συμμετεχόντων. Η επιτυχής διδασκαλία ακολουθεί διάφορες αρχές: Προσανατολισμός των Σπουδαστών Η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση είναι πάντα εκπαίδευση ενηλίκων, επομένως ένα ετερογενές μείγμα σπουδαστών πρέπει να αναμένεται. Οι σπουδαστές είναι πιθανό να έχουν διαφορετικά επίπεδα επαγγελματικών και Σχολική εκπαίδευση Εμπορικό Κολέγιο προσωπικών προσόντων. Η μεταφορά γνώσης είναι μόνο επιτυχής εάν αυτές οι μεμονωμένες βιογραφίες με τις διαφορετικές ταχύτητες εκμάθησής τους ληφθούν υπόψη (αντιμετώπιση εσωτερικής ετερογένειας). Πρακτική άσκηση και προσανατολισμός Η γνώση πρέπει να μεταφέρεται και οι ικανότητες πρέπει να αποκτούνται, έτσι ώστε μια επαγγελματική συμπεριφορά σε όλες τις πτυχές της πώλησης να είναι το αποτέλεσμα της εκπαίδευσης (καθοδήγηση, εκπαίδευση). Υποστήριξη και διασφάλιση της μεταφοράς γνώσης Ο έλεγχος των στόχων μάθησης είναι ένα σύνηθες στοιχείο της διδασκαλίας ως μέσο ελέγχου για το δάσκαλο, ως τρόπος να δοθεί στους σπουδαστές μια αίσθηση του επιτεύγματος τους και ως μέσο αυτοελέγχου για τους σπουδαστές. Στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η εκπαίδευση Εισαγωγή στο αντικείμενα. Περιόδους κατάρτισης: αυτοτελής απόκτηση, κατανόηση και εφαρμογή του περιεχομένου της διδασκαλίας. Περιόδους προβληματισμού για την τάξη με σκοπό την ανάπτυξη των προσωπικών απόψεων και της ομαδικής εργασίας. Ικανότητες Για να κριθούν οι επαγγελματικές και παιδαγωγικές ικανότητες του προσωπικού διδασκαλίας πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα: Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών / Τεχνική σχολή Πανεπιστήμιο Επαγγελματική κατάρτιση Επαγγελματική εμπειρία Γεωπόνος και οικονομολόγος Επιχειρήσεων Γεωργικό Εμπόριο Διαδικασία για το κέντρο αξιολόγησης MSc Τεχνολογίας Τροφίμων και λιανικής εμπορίας Μεταποίηση - Αυτοαπασχολούμενοι στο εμπόριο Ecotrophologist Συμβουλευτική στον έλεγχο τροφίμων Ζητήστε ένα εννοιολογικό σχέδιο για μια εκπαιδευτική ενότητα. Αναπτύξτε ένα πολλαπλής επιλογής τεστ, το οποίο ένας εκπαιδευτής πρέπει να συμπληρώσει μαζί με την αίτησή του με σκοπό να αξιολογηθούν οι παιδαγωγικές του ικανότητες. 26

27 IX. Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της κατάρτισης 1. Αρχές αξιολόγησης Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων είναι μια στρατηγική διαδικασία για την επιτυχία ενός φορέα για τις υπηρεσίες κατάρτισης που παρέχει: για αυτόν τον λόγο μια επαρκής φάση εφαρμογής ενσωματώνεται. Πρώτα καθορίστηκαν δύο βασικά κριτήρια: 1. Αξιολόγηση της μάθησης. 2. Αξιολόγηση του κλίματος στην τάξη. Στην πρώτη περίπτωση θα έχουμε τα αποτελέσματα από πλευράς μάθησης, ανάπτυξης ικανοτήτων και δεξιοτήτων. Στη δεύτερη περίπτωση υπολογίζουμε εάν η συνολική δραστηριότητα είναι σωστά οργανωμένη για να κάνει τις διαδικασίες επικοινωνίας, εκμάθησης και συμμετοχής όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερες Αξιολόγηση των μαθησιακών εργαλείων Η αξιολόγηση των διδακτικών αποτελεσμάτων θα αναπτυχθεί μέσω της εφαρμογής εργαλείων αξιολόγησης, ξεκινώντας από μια διαφορετική προσέγγιση για το πραγματικό περιεχόμενο της κατάρτισης Τεστ Πολλαπλών επιλογών Προσδιορίστε τα συγκεκριμένου περιεχομένου στοιχεία που θα μπορούσαν εύκολα να μετατραπούν σε αποσπάσματα (όπου είναι δυνατόν) Ερωτήσεις ανοικτού τύπου Δώστε την πραγματική δυνατότητα στον υποψήφιο/στο μελετητή να εκφράσει τον εαυτό του/της με έναν ελεύθερο τρόπο (όχι μόνο μέσω προγραμματισμένων απαντήσεων τεστ). Χάρη σε αυτό το είδος εργαλείου θα είστε σε θέση να εκτιμήσετε το επίπεδο μετάδοσης, αφομοίωσης και προσωπικής ανάπτυξης της μεταβιβασθείσας γνώσης Ατομική προφορική εξέταση Ελέγξτε την προσωπική έκφραση και τις ικανότητες επικοινωνίας λαμβάνοντας υπόψη τα προηγούμενα. Αποτελέσματα των τεστ ή επικέντρωση στη γνώση και στην αντίληψη, λαμβάνοντας υπόψη κι εκείνα ενός σχετικού επιπέδου (όπου είναι απαραίτητο) Πρακτική άσκηση Περίτεχνα αντικείμενα, προϊόντα, κατασκευές ή άλλα απτά ή άυλα προϊόντα, τα οποία μπορούν να καταδείξουν ένα υψηλό επίπεδο αυτονομίας. Όλα τα προαναφερθέντα εργαλεία υιοθετούνται με διαφορετικούς τρόπους (δείτε την παράγραφο 2). Η χρήση τους μπορεί να αλλάξει λαμβάνοντας υπόψη τα εξής τεστ: Τεστ αρχικής αξιολόγησης: Στόχος του είναι μια εκ των προτέρων αξιολόγηση της γνώσης και των ικανοτήτων όλων των συμμετεχόντων προκειμένου να τους ξεχωρίσουμε σε εκείνους που μπορούν να πετύχουν τους στόχους του προγράμματος και για να δημιουργηθεί μια τάξη, όπου καθένας έχει τις ίδιες βάσεις και το ίδιο στοιχειώδες επίπεδο γνώσεων. Ενδιάμεσα τεστ: Στόχος τους είναι η αξιολόγηση της εξέλιξης των αποτελεσμάτων αρχικά του καθενός από τους συμμετέχοντες, και έπειτα του συνολικού επιπέδου της τάξης. Τεστ τελικής εξέτασης: Στόχος του είναι η συνολική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων στο τέλος των δραστηριοτήτων: αυτό το εργαλείο οδηγεί στη λήψη ενός πιστοποιητικού, ενός πτυχίου, ή/και μιας πιστοποίησης των δεξιοτήτων. Όλα τα τεστ θα υποστηρίζονται από ένα σύστημα βαθμολόγησης. Η τελική εξέταση, θα εξαρτηθεί επίσης από τα κριτήρια που ζητούνται ή που προσδιορίζονται από τον εκπαιδευτή του φορέα. Εάν είναι δυνατόν να παρασχεθεί, το αποτέλεσμα σε ένα συνθετικό σχεδιάγραμμα του υποψηφίου Αξιολόγηση της ατμόσφαιρας στην τάξη Επειδή είναι δύσκολο να μεταφραστεί η ατμόσφαιρα στην τάξη σε ποσοτικές τιμές, πρέπει να υιοθετηθούν οι ακόλουθες οδηγίες/ δείκτες: Ακρίβεια Είναι σημαντικό να εξεταστούν η συχνότητα και η παρουσία των συμμετεχόντων σε όλες τις δραστηριότητες του μαθήματος. Αυτό μας αφήνει να εκτιμήσουμε το πραγματικό και μελλοντικό ενδιαφέρον τους και τη συμμετοχή τους σε όλες τις προτεινόμενες δραστηριότητες Κίνητρα Τα κίνητρα είναι πολύ σημαντικά και στη δημιουργία καλών σχέσεων μεταξύ της τάξεως και της προώθησης των καλών συνεργασιών μεταξύ του εκπαιδευόμενου και του εκπαιδευτή. Αυτός ο δείκτης παρουσιάζει σαφώς την αντιστοιχία μεταξύ του προτεινόμενου περιεχομένου και των επαγγελματικών ενδιαφερόντων του εκπαιδευόμενου Συνεργασία & Αλληλεπίδραση Η ανάλυση της ατμόσφαιρας της τάξης μπορεί να εστιάσει και στη συμμετοχή των εκπαιδευομένων στις προτεινόμενες δραστηριότητες και στη συνεργασία μεταξύ των ιδίων των εκπαιδευομένων. Αυτό θα δημιουργήσει δια-μαθησιακές σχέσεις που διευκολύνουν τη δυνατότητα των μελετητών να δημιουργήσουν μια γενική καλή ατμόσφαιρα Μεμονωμένη δέσμευση για την εκμάθηση Individual Commitment to Learning (ICL) Αυτό το συστατικό είναι ένας τύπος περίληψης των προηγούμενων στοιχείων, αλλά εστιάζει κυρίως στις μεμονωμένες πτυχές συμμετοχής ατομικής εργασίας και δείχνει τις προσπάθειες προς και το επίτευγμα προκαθορισμένων στόχων κάθε μελετητή. Υψηλά επίπεδα συμμετοχής στις προτεινόμενες δραστηριότητες αντιπροσωπεύουν πάντα τη βάση για επιτυχή μάθηση. 27

28 2. Εργαλεία αξιολόγησης Τα υιοθετημένα εργαλεία αξιολόγησης διευκρινίζονται εδώ ακολουθώντας την ίδια σειρά: 1. εκείνα που αφορούν στην εκμάθηση 2. εκείνα που αφορούν στην ατμόσφαιρα της τάξης Μέθοδοι αξιολόγησης της εκμάθησης Τα εργαλεία παρουσιάζονται λεπτομερώς στις ακόλουθες σελίδες, χωρισμένα με τον ακόλουθο τρόπο: Προηγμένη κατάρτιση Συνεχής εκπαίδευση - πιστοποίηση και εξειδίκευση Επαγγελματική κατάρτιση αναβαθμισμένες ειδικότητες Βασική εκπαίδευση σύμφωνα με τα διαφορετικά στάδια του μαθήματος, τα οποία είναι: επιλογή τρέχουσα (currently) αθροιστική: 2.2. Εργαλεία αξιολόγησης της ατμόσφαιρας της τάξης Κάθε εκπαιδευτής θα δημιουργήσει ένα συγκεκριμένο αρχείο αξιολόγησης που θα αναφέρεται στην ικανότητα που διδάσκει και το οποίο θα ενσωματωθεί στο αρχείο αξιολόγησης μελετητών και θα χρησιμοποιηθεί επίσης για την εκμάθηση της αξιολόγησης (δείτε 4 δείκτες, παράγραφο 1.2.). Αυτές οι αξιολογήσεις στη συνέχεια αποτελούν μέρος μιας τελικής αξιολόγησης της ατμόσφαιρας της τάξης που διαμορφώνεται από το συντονιστή και περιγράφεται στην παράγραφο 3.2. Αξιολόγηση εργαλείων μάθησης Κατηγορία Προηγμένη εκπαίδευση Επιλογή Επιλογή Τρέχουσα Πρακτική Αρχείο Αξιολόγησης μελετητή Τελική Αρχείο Αξιολόγησης μαθητή Τελική εξέταση Βασικά στοιχεία 1. Επίσημη αξιολόγηση εάν ο αριθμός της ζήτησης υπερβαίνει τον προβλεπόμενο αριθμό των εκπαιδευομένων 2. Δοκιμή επιλογής που αποτελείται από: Α) Προσχεδιασμένες ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (προκειμένου να αξιολογηθεί το επίπεδο γνώσης) Β) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΡΙΣΗΣ (βούλησης και επαγγελματικής έρευνας για να δοκιμάσουν τις ικανότητές τους) Γ) επιμέρους συνέδρια (ερευνητικές εμπειρίες, κίνητρα, συμπεριφορές) Βασικά στοιχεία 1. Εκτέλεση της πρακτικής με μεμονωμένες εργασίες σε συνδυασμό με 2. ανοικτού τύπου απαντήσεις σε ερωτήσεις ή ασκήσεις πάνω σε θέματα τεχνολογίας πληροφοριών ή γλώσσες που ο εκπαιδευτικός θα δημιουργήσει για κάθε ενότητα (ολοκληρώσει μέρους των δεξιοτήτων). Η αξιολόγηση αυτή θα μπορούσε να ενταχθεί από το δάσκαλο μαζί με συλλογικές πρακτικές ή ατομικά συνέδρια. 3. Τα αποτελέσματα της παραπάνω εκτέλεσης καταγράφονται στο φάκελο της αξιολόγησης και περιλαμβάνονται στην τελική αξιολόγηση Βασικά στοιχεία 1. Ενημέρωση του φακέλου αξιολόγησης του μαθητή (8 δείκτες, 5 παράμετροι) για τον υπολογισμό του τελικού μέσου όρου και την εισαγωγή στην τελική εξέταση (αν υπάρχει προεπισκόπηση). Το αρχείο αξιολόγησης του μαθητή συνδυάζει τα τελικά ενδιάμεσα αρχεία της αξιολόγησης, τα οποία εκπονούνται από τους εκπαιδευτικούς της κάθε διδακτικής ενότητας (ολοκληρωμένο μέρος των δεξιοτήτων). 2. Γραπτή εξέταση: α) Προ-σχεδιασμένες απαντήσεις β) Ανοικτές απαντήσεις σε ερωτήσεις γ) (ενδεχομένως) πρακτική δοκιμασία 3. Ατομική συνεδρία: α) συζήτηση των γραπτών εξετάσεων β) επιχειρήματα στο στάδιο διατριβής γ) ερωτήσεις σχετικά με το πρόγραμμα κατάρτισης 28

29 3. Κριτήρια αξιολόγησης Η μέτρηση των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων και το βασικό εργαλείο της που αντιπροσωπεύεται από το αρχείο αξιολόγησης του εκπαιδευομένου, το οποίο διαιρείται στους ακόλουθους διακριτικούς τομείς, που πρέπει να εξεταστούν: Διδακτικός τομέας Ατμόσφαιρα στην τάξη 3.1. Αρχείο αξιολόγησης μαθητών (διδακτικό) Για κάθε εκπαιδευόμενο, αυτό περιέχει τη βαθμολογία που υπολογίζεται σε μια 100βάθμια κλίμακα όλων των πρακτικών, του αρχικού και του τελικού επιπέδου (τη στιγμή της αξιολόγησης) των ικανοτήτων, της δυνατότητας εκμάθησης και της δυνατότητας αυτό-έκφρασης. Η ατμόσφαιρα τάξης περιέχει τις παραμέτρους που περιγράφονται προηγουμένως για την αξιολόγηση: δηλαδή ακρίβεια, κίνητρο/ώθηση, αλληλεπίδραση και συμμετοχή. Όλες οι παράμετροι καθορίζουν τη συνολική βαθμολογία, η οποία διαμορφώνεται από κάθε εκπαιδευτή για κάθε επιμέρους δεξιότητα. Ο συντονιστής συλλέγει τα διαμορφούμενα αρχεία αξιολόγησης από τους δασκάλους όλων των διδακτικών ενοτήτων και συντάσσει ένα τελικό αποτέλεσμα που θα ενημερώσει κάθε δάσκαλο για κάθε παράμετρο. Τα αποτελέσματα θα εφαρμοστούν κατά τη διάρκεια της τελικής εξέτασης για την αποδοχή από το διδακτικό προσωπικό και θα συμβάλουν για να κάνουν το τελικό συνολικό αποτέλεσμα Ποιοτικοί παράμετροι για το αρχείο αξιολόγησης του σπουδαστή Εάν το τελικό μέσο αποτέλεσμα είναι λιγότερο από 60 βαθμούς, πρέπει να ενημερωθεί ο αρμόδιος για την ποιοτική υπηρεσία ότι υπάρχουν κριτήρια μη συμμόρφωσης 3.3. Η αξιολόγηση του αρχείου ατμόσφαιρας της τάξης Σχετικά με το αποτέλεσμα ατμόσφαιρας της τάξης, πρέπει να ληφθεί υπόψη το αρχείο αξιολόγησης μαθητών που διαμορφώνεται από κάθε δάσκαλο για κάθε δεξιότητα. Τα παραπάνω συλλέγονται σε ένα συγκεκριμένο αρχείο αξιολόγησης της ατμόσφαιρας της τάξης στα οποία τοποθετείται ο μέσος όρος από τα διαφορετικά αρχεία αξιολόγησης εκπαιδευομένων που συλλέγονται από κάθε εκπαιδευτή. Στη συνέχεια, αυτοί συμβάλλουν στην καθιέρωση του μέσου όρου για κάθε εκπαιδευόμενο στις τρεις παραμέτρους που περιγράφηκαν ήδη και στον τελικό μέσο όρο όλων των εκπαιδευομένων. Το αρχείο διαμορφώνεται από το συντονιστή μαθημάτων Ποιοτικοί παράμετροι για την αξιολόγηση του αρχείου ατμόσφαιρας της τάξης Εάν το τελικό μέσο αποτέλεσμα είναι λιγότερο από 60 βαθμούς, το αρμόδιο άτομο για την ποιοτική υπηρεσία πρέπει να ενημερωθεί ότι υπάρχουν κριτήρια μη συμμόρφωσης. 29

30 X. Οδηγός Αξιολόγησης Εκπαιδευτικών Φορέων Διάρκεια (ώρες) Αξιολόγηση του Ενότητα Ρόλος Ανεπαρκής Επαρκής Άριστη Σημειώσεις A: Βαθμολογία στα 100 A<51 51<A<92 A>92 Συνολική διδακτική ποιότητα Καθηγητής Καθηγητής Καθηγητής Καθηγητής Καθηγητής Καθηγητής Σύμβουλος Σύμβουλος/ μόνιμος (σταθερός) Καθηγητής Καθηγητής Στάδιο (μόνιμο) Συντονιστής Βοηθός Διαθεσιμότητα μαθήματος Ποιότητα της τάξης Ποιότητα του διδακτικού υλικού Ποιότητα εργαστηρίων Εκπαίδευση ποιότητας των επιχειρήσεων Διδακτικοί στόχοι ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (πρέπει να συμπληρωθεί από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευση ) Παρατηρήσεις Υπογραφή συντάκτη Υπογραφή συντονιστή 30

31 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ Διάρκεια (ώρες) Αξιολόγηση του Ενότητα Ρόλος Ανεπαρκές Επαρκές Άριστο Σημειώσεις A: Βαθμολογία στα 100 A<51 51<A<92 A>92 Συνολική διδακτική ποιότητα Διαθεσιμότητα μαθήματος Ποιότητα της τάξης Ποιότητα του διδακτικού υλικού Ποιότητα εργαστηρίων Εκπαίδευση ποιότητας των επιχειρήσεων Διδακτικοί στόχοι ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Καθηγητής Καθηγητής Καθηγητής Καθηγητής Καθηγητής Καθηγητής Σύμβουλος σύμβουλος (μόνιμος) Καθηγητής Καθηγητής Στάδιο (μόνιμο) Συντονιστής Βοηθός (πρέπει να συμπληρωθεί από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης) Παρατηρήσεις Υπογραφή συντάκτη Υπογραφή συντονιστή 31

32 Διάρκεια (ώρες) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το αρχείο πρέπει να είναι ΑΝΩΝΥΜΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ Παράμετρος / Αξιολόγηση Ανεπαρκές Επαρκές Άριστο Σημειώσεις A:100 βαθμοί A<52 53>A<92 A>92 Δέσμευση για μάθηση Διαχείριση ποιότητας Διαθεσιμότητα μαθήματος Ποιότητα τάξεων Ποιότητα εργαστηρίων Σκοποί Συνολική ποιότητα του μαθήματος (πρέπει να συμπληρωθεί από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης) Παρατηρήσεις Υπογραφή συντάκτη Υπογραφή συντονιστή Μέρος και ημερομηνία Διάρκεια (ώρες) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το αρχείο πρέπει να είναι ΑΝΩΝΥΜΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ Παράμετρος / Αξιολόγηση Ανεπαρκές Επαρκές Άριστο Σημειώσεις A:100 βαθμοί A<52 53<A<92 A>92 Προηγούμενη γνώση των συμμετεχόντων Διαχείριση του προγράμματος Διαχείριση διοίκησης Δέσμευση για μάθηση Διδακτικοί στόχοι Συνολική ποιότητα του μαθήματος (πρέπει να συμπληρωθεί από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης) Παρατηρήσεις Υπογραφή συντάκτη Υπογραφή συντονιστή Μέρος και ημερομηνία 32

33 Διάρκεια (ώρες) Αριθμός: Συμμετεχόντων Αριθμός: Καθηγητών και δασκάλων Αριθμός: Κέντρων κατάρτισης Συμμετέχοντες Ανεπαρκή Επαρκή Άριστο Καθηγητές Δάσκαλοι Κέντρα Κατάρτισης 8 6 Εκπαιδευτές 7 7 Συντονιστές 14 Γραμματεία 14 Αντικείμενα 14 Ολική Διδακτική Ποιότητα (%) 5,10 42,85 52,04 100,00 Διαθεσιμότητα Αίθουσες διδασκαλίας 14 Διδακτικό υλικό 14 Εργαστήρια 13 1 Εκπαιδευτές επαγγελματικής κατάρτισης Ποιότητα Διαχείρισης (%) 5,10 42,85 52,04 100,00 Επίπεδο αίσθησης Ολικής Ποιότητας (%) 6,84 59,29 33,88 100,00 Καθηγητές/Εκπαιδευτές Ανεπαρκή Επαρκή Άριστο Επίπεδο συμμετοχής μελετητών 6 Διαχείριση μαθήματος 6 Διαθεσιμότητα μαθήματος 6 Ποιότητα εργαστηρίου 6 Αντικείμενα 6 Επίπεδο αντιλαμβανόμενης Ποιότητας (%) 0,00 0,00 100,00 100,00 Κέντρα Κατάρτισης Ανεπαρκή Επαρκή Άριστο Δέσμευση για μάθηση 6 1 Διαχείριση μαθήματος 5 2 Διαχείριση διοίκησης 7 Διαθεσιμότητα μαθήματος 5 2 Αντικείμενα Επίπεδο αντιλαμβανόμενης Ποιότητας (%) 8,57 74,29 17,14 100,00 Συνολική Αξιολόγηση των συμμετεχόντων (%) 5,14 44,52 50,34 100,00 Παρατηρήσεις Υπογραφή υπευθύνου διοίκησης Υπογραφή συντονιστή Μέρος και ημερομηνία 33

34 Οδηγός Αξιολόγησης Εκπαιδευτικών Φορέων Τίτλος Τα έγγραφα, πίνακες σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Ναι Όχι Υπογραφή: Ημερομηνία: Κατάλογος των κριτηρίων που δεν θα μπορούσαν να αξιολογηθούν: Αποκλίσεις: Λόγος: Αιτία: Υπογραφή: Ημερομηνία: Ημερομηνία της δεύτερης επαναλαμβανόμενης αξιολόγησης: Υπογραφή: Ημερομηνία:

35 XI. Ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση του εκπαιδευτή Αυτό το ερωτηματολόγιο δεν προορίζεται για επιλογή του εκπαιδευτή στο χώρο εργασίας αλλά θα μπορούσε να αποτελέσει την βάση συζήτησης σε μια συνέντευξη εργασίας σχετικά με τις εκπαιδευτικές έννοιές. 1η υπόθεση: Η ομάδα μαθητών σας είναι ετερογενής. Οι μαθητές έχουν (πολύ) διαφορετικό "βιογραφικό εκμάθησης". Πώς το αντιμετωπίζετε αυτό; Παρέχετε στην ομάδα πολλές διαφορετικές εισαγωγές για κάθε νέο περιεχόμενο μαθήματος. Διαφοροποιείτε το εκπαιδευτικό υλικό σύμφωνα με τις διαφορετικές ταχύτητες εκμάθησης των σπουδαστών. Λέτε στην ομάδα ότι οι διαφορετικές μεμονωμένες ταχύτητες εκμάθησης μπορούν να αναβαθμιστούν με το να κάνουν εντατικότερη ατομική εργασία στο σπίτι. Στην πρώτη εβδομάδα διδασκαλίας σας, ταξινομείτε τους μαθητές που είναι πάρα πολύ αργοί. 2η υπόθεση: Δεν υπάρχει κανένα βιβλίο ή τίποτα παρόμοιο από το οποίο μπορείτε να διδάξετε. Έτσι οι ίδιοι πρέπει να σχεδιάσετε το υλικό της τάξης σας. Πώς το αντιμετωπίζετε αυτό; Αντιγράφετε τα θεωρητικά κείμενα, (π.χ. από τα εγχειρίδια), και ζητάτε από τους αρχαρίους να επιλύσουν το περιεχόμενό τους μόνοι τους. Αντιγράφετε πρόσφατα δημοσιευμένα άρθρα για κάθε περιεχόμενο μαθήματος και τα δίνετε στα χέρια των σπουδαστών σας. Αρχίζετε κάθε μάθημα με μία δική σας σύντομη παρουσίαση του θέματος (υπερυψωμένη διαφάνεια, Power Point κ.λπ.). Αρχίζετε κάθε νέα ημέρα με την εξέταση των σπουδαστών για το υλικό που διδάχθηκαν την προηγούμενη μέρα. Ζητάτε από τους σπουδαστές να οργανώσουν οι ίδιοι τις αρχές των μαθημάτων. Σχεδιάζετε τα ερωτηματολόγια που προορίζονται να βοηθήσουν τους σπουδαστές στη δόμηση και στην εκμάθηση του υλικού τους. Σχεδιάζετε τα ερωτηματολόγια προκειμένου να ελεγχθεί αποτελεσματικότερα η διαδικασία εκμάθησης των σπουδαστών (=διαφορετική χρήση των ερωτηματολογίων!) Εργάζεστε με διαφορετικά μέσα (κείμενα, ταινία, κασέτες ηχογράφησης κ.λπ.). Οι σπουδαστές σας αρχίζουν τη σειρά μαθημάτων με συστηματική έρευνά στο διαδίκτυο. Θα πρέπει η σειρά μαθημάτων, σύμφωνα με σας, να περιλάβει τα ακόλουθα στοιχεία; Εισαγωγή στο περιεχόμενο του μαθήματος. Φάση κατάρτισης: Οι σπουδαστές αποκτούν, καταλαβαίνουν και εφαρμόζουν το περιεχόμενο του μαθήματος με τη δική τους, ανεξάρτητη προσπάθεια. Σε μια δεύτερη φάση, στην τάξη οι σπουδαστές συζητούν συλλογικά πάνω στο περιεχόμενο του μαθήματος. Κατά συνέπεια, με αυτό τον τρόπο αναπτύσσονται τοποθετήσεις, εργάζονται ως μια ομάδα. Στη διαδικασία διδασκαλίας, το κίνητρο των συμμετεχόντων μπορεί να κρατηθεί υψηλό από: Συζήτηση των " διδακτικών στόχων" (δηλ. τι θέλετε να επιτύχετε κατά τη διάρκεια των μαθημάτων) με τους σπουδαστές ώστε να συμφωνήσετε από κοινού σχετικά με το πώς να ελέγξετε την πρόοδο που κάθε μαθητής έχει κάνει. Παραγωγή μιας δοκιμής στο τέλος κάθε μαθήματος ή κάθε ημέρας προκειμένου να ελέγξετε εάν όλοι οι σπουδαστές έχουν φθάσει τους διδακτικούς στόχους" των καθηγητών (= διαφορετική οπτική σχετικά με τους "διδακτικούς στόχους"!) Έναν ρυθμό διδασκαλίας που περιέχει και την προσπάθεια και τη χαλάρωση; Με σαφώς και επανειλημμένη σύνδεση μεταξύ των περιεχομένων των μαθημάτων και της σχετικής επαγγελματικής προοπτικής των συμμετεχόντων; Η διδασκαλία σας μπορεί να χαρακτηριστεί από: Ατομική υποστήριξη και ενθάρρυνση για τους συμμετέχοντες, λαμβάνοντας υπόψη τον επαγγελματικό προσανατολισμό τους; Η κατανόηση ότι οι δραστηριότητες πωλήσεων πραγματοποιούνται πάντα μπροστά από ένα κοινό και συγχρόνως μέσα μια ομάδα; Οι συμμετέχοντες πρέπει να αναπτύξουν σωματική, συναισθηματική και διανοητική δύναμη για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης. 35

36 XII. Παράδειγμα ενός μαθήματος διδασκαλίας (A14_006): Ανάπτυξη ενός εικονικού λιανικού καταστήματος Παράδειγμα για ένα μάθημα διδασκαλίας που είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στη πραγματική ζωή: Ανάπτυξη ενός εικονικού λιανικού καταστήματος κατά τη διάρκεια των διαφορετικών τμημάτων διδασκαλίας. Σε μια εισαγωγική εβδομάδα, οι συμμετέχοντες θα εξοικειωθούν με τα διαφορετικά πρότυπα για το πώς να εμπορευθούν τα βιολογικά τρόφιμα: Άμεσο μάρκετινγκ στις εβδομαδιαίες αγορές ειδικά καταστήματα Bio-Supermarket - λιανικές αγορές τροφίμων. Αργότερα, οι συμμετέχοντες θα χωριστούν στις διαφορετικές ομάδες που θα μείνουν μαζί για κάποιο διάστημα. Αυτές οι ομάδες θα πρέπει να σχεδιάσουν το δικό τους κατάστημά με όσο πιο σοφιστικέ τρόπο. Η τεχνογνωσία είναι απαραίτητη για τη διαχείριση αυτού του στόχου και θα διδαχτεί στους σπουδαστές στα μαθήματα. Η ειδική γνώση που διδάσκεται σε αυτά τα μαθήματα μπορεί να εφαρμοστεί, να γίνει κατανοητή και να απεικονιστεί κατά τη διάρκεια της πρακτικής εργασίας. Τα προγράμματα διδασκαλίας που δεν επιτρέπουν την πραγματική πρακτική βρίσκουν το ιδανικό υποκατάστατό τους στη δημιουργία ενός εικονικού κόσμου που να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στη (μελλοντική) θέση εργασίας τους. Εισαγωγική εβδομάδα 1ος στόχος: Προωθήστε το κατάστημά σας: θέση μέγεθος όνομα αναμενόμενη σειρά των πελατών βασική έννοια - επίπλωση του καταστήματος Εισαγωγή στο βιολογικό αγρόκτημα 2ος στόχος: εκστρατεία πληροφόρησης εκδηλώσεων βιολογικής καλλιέργειας γευστική δοκιμή δημιουργία υλικού πληροφόρησης. Γνώση εμπορεύματος και σύνθεση της τοποθέτησης αγαθών σας 3ος στόχος: Συνθέστε την τοποθέτηση φρούτων και λαχανικών σας που θέλετε να πωλήσετε. 4ος στόχος: Σχεδιάστε ένα "πορτρέτο" από την "έκθεση λαχανικών των φρούτων και λαχανικών»ας" 5ος στόχος: Συνθέστε άλλες ποικιλίες προϊόντων (τυρί, κρασί, χωρίς γλουτένη, κ.λπ.) Εταιρική φιλοσοφία 6ος στόχος: Διατυπώστε τις κατευθυντήριες αρχές σας "Οργάνωση της εργασίας" (στόχοι, καταμερισμός στόχων, συνεργασία, ενημέρωση και επικοινωνία, ώρες απασχόλησης, μισθοί, διαχείριση και ηγεσία) 7ος στόχος: Αναπτύξτε τους καταλόγους ελέγχου (για τις προαναφερθείσες διαφορετικές πτυχές) Η τέχνη και η επιστήμη της πώλησης 8ος στόχος: Αναπτύξτε (τώρα) έναν διαφημιστικό φυλλάδιο για τους (μελλοντικούς) πελάτες σας. 36

37 XIII. Έρευνα σχετικά με την πιστοποίηση των Ιδρυμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και της εφαρμογή των διαδικασιών κατάρτισης σύμφωνα με το E(co)-QUALIFY Σύστημα στην Ευρώπη Εισαγωγή και γενικές εξηγήσεις Το πρόγραμμα E(co)-QUALIFY-ΙΙ ολοκληρώθηκε επιτυχώς με το τέλος του Τα αποτελέσματα και τα προιόντα του είναι: το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας E(co)- QUALIFY και το Εγχειρίδιο. το Σύστημα Πιστοποίησης E(co)-QUALIFY για τα Ιδρύματα Επαγγελματικής Κατάρτησης. Το γεγονός ότι (εκτός από την Νορβηγική και Ολλανδική γλώσσα) η βάση για το Σύστημα Eco-Qualify προέρχεται αποκλειστικά από υλικό στη γερμανική γλώσσα αποτελεί ένα σημαντικό εμπόδιο για την περαιτέρω διάδοση σε άλλες χώρες και γλώσσες (λόγω του κόστους της μετάφρασης και των σχετικών προσαρμογών που απαιτούνται σε κάθε χώρας να γίνουν σ αυτό). Το τρέχων Leonardo-da-Vinci Μεταφορά Καινοτομίας Πρόγραμμα E(co)-QUALIFY III προσφέρει μια νέα και μοναδική ευκαιρία το EQ να επεκταθεί σε άλλες χώρες. Επιπλέον, τα αποτελέσματα του LdV προγράμματος εστιάζουν στην ανάπτυξη μιας Διεθνούς (ΙΤ) - πλατφόρμας για την κατάρτιση των λιανοπωλητών βιολογικών προϊόντων, η οποία θα συμβάλει σε μια σημαντική βελτίωση στην διάδοση του EQ σε άλλες χώρες και γλώσσες. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, τέλη του 2012: το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας E(co)- QUALIFY και το Εγχειρίδιο, θα είναι διαθέσιμα στην Βουλγαρική, Ελληνική, Τούρκικη και Ρουμανική γλώσσα, πλήρως προσαρμοσμένα στις χώρες αυτές. 12 βασικά E-learning ενότητες θα είναι διαθέσιμες για την εκπαίδευση των λιανοπωλητών βιολογικών προϊόντων, οι οποίες θα λειτουργούν στην βάση του γνωστού Moodle-System. Επιπλέον, η ένταξη του EQ στην οικογένεια των IFOAM- Προτύπων είναι σε εξέλιξη (IFOAM = Διεθνής Ομοσπονδία Κινημάτων Οργανικής Γεωργίας = Παγκόσμια Ομοσπονδία με υψηλή αποδοχή και φήμη παγκοσμίως. Ο ORA είναι επίσημο εσωτερικό όργανο του IFOAM για θέματα σχετικά με την λιανική πώληση των βιολογικών από το Επίσης, ειδικά μέσω της IFOAM-Ακαδημίας προσφέρετε ένα ιδανικό φόρουμ για την περαιτέρω διάδοση του EQ σε πολλές άλλες χώρες. Ως εκ τούτου, η ακόλουθη έρευνα της υφισταμένης κατάσταση σχετικά με την εφαρμογή της EQ-κατάρτισης και την πιστοποίηση πέραν των Γερμανικών Ιδρυμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης πρέπει να αξιολογηθεί με βάση το πρόβλημα της γλώσσας. Ο λόγος για τον μικρό αριθμό πιστοποιημένων Γερμανόφωνων ιδρυμάτων οφείλετε: 1) Στην μικρή χρονική περίοδο, τέλη του 2009, που το QAS προωθήθηκε στην αγορά και δεν είναι ακόμη γνωστή η ύπαρξη του. 2) Η έλλειψη εμπειρίας και ειδικής τεχνογνωσίας των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων να οργανώσουν κατάλληλο πρόγραμμα σπουδών πάνω σε αυτό το αντικείμενο μείωσε το ποσοστό ενδιαφέροντος. 3) στο γεγονός ότι το Σύστημα EQ συνεχίζει να είναι ένα ιδιωτικό σύστημα ρυθμισμένο από τον ORA και τους συνεργάτες του. Αυτό οδηγεί στο στόχο να ερευνηθεί η ευκαιρία να υποβληθεί μια επίσημη διαδικασία Πιστοποίησης ISO ώστε το Σύστημα EQ να κερδίσει την κατάλληλη αξία και αποδοχή από το κοινό. 37

38 Επικύρωση των Επιτευγμάτων του ORA Φόρουμ Berufsbildung Βερολίνο - όλες οι σειρές μαθημάτων σχετικά με την λιανική πώληση βιολογικών προϊόντων. Ökomarkt Αμβούργο: όλες οι σειρές μαθημάτων σχετικά με την λιανική πώληση βιολογικών προϊόντων. WiFi Βιέννη Εκπαιδευτικό ίδρυμα του Εμπορικού Επιμελητηρίου της Βιέννης από το 2011 λειτουργεί πρόγραμμα εκπαίδευσης των λιανοπωλητών βιολογικών προϊόντων. Διαδικασία Πιστοποίησης σύμφωνα με το EcoQualify III Καθιέρωση των εθνικών δομών εκπαίδευσης από τους εταίρους του προγράμματος Eco Qualify III (BG/GR/RO/TR): 1. Προσαργογή στις ιδιατερότητες κάθε χώρας. 2. Αναζήτηση του/των κατάλληλου/λων εταίρων για μακρά συνεργασία. Δυνατότητα υπάρχουσας κατάρτισης στην λιανική πώληση (εθνικό πρόγραμμα) Ιδιωτικά Ιδρύματα κατάρτισης με ικανότητες & ενδιαφέρον Επιμελητήριο ή Σύλλογοι (εμπόριο, μεταποίηση, βιολοκαλλιεργητές) εισαγωγή σε βιολογικά θέματα και περιεχόμενα βασισμένα στο EQ. Εισαγωγική εκπαίδευση των εκπαιδευτών (ειδικό πρόγραμμα LdV ) Τμηματική εφαρμογή της 1 st εκπαιδευτικής διαδικασίας Αναφορά σε εθνικά χαρακτηριστικά. 3. Υποστήριξη των ιδιωτικών και εθνικών φορέων που εμπλέκονται στην βιολογική γεωργία. Προσέγγιση Έναρξη εξεταστικών διαδικασιών προς όλες τιις κατευθύνσεις Επιλογή 3 θεμάτων Παροχή όλων των σχετικών πληροφοριών για το E(co)-Qualify Προσωπιλή συνάντηση Ενημέρωση της ομάδας του προγράμματος για τα αποτελέσματα Άμεσο ενδιαφέρον για πρόσκληση σε συνεδριάσεις Ανάπτυξη χάρτη των διαδικασιών Περαιτέρω βήματα για την εφαρμογή Αναζήτηση καταρτισμένων εκπαιδευτών με εμπειρία ή ενδιαφέρον σε βιολογικά αντικείμενα; Ορισμός (εθνικού) επόπτη εκπαίδευσης για τα περιεχόμενα του EQ. Σχεδιασμός επιθεωρήσεων σε συνεργασία με τους ειδικούς του ORA Εκπαιδευτής/ες Ϊδρυμα/τα Αναλυτική περιγραφή των αρχικών εκπαιδευτικών αντικειμένων Μελέτη διαφορετικών ομάδων σε σχέση με το επίπεδο γνώσης τους Προδιαγραφές σταδιακής διεύρυνσης του προγράμματος εκπαίδευσης. 38

39 39

40 40

Εγχειρίδιο Ποιότητας. Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας για την Εκπαίδευση των Εμπλεκομένων στην Λιανική Πώληση Βιολογικών Προϊόντων

Εγχειρίδιο Ποιότητας. Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας για την Εκπαίδευση των Εμπλεκομένων στην Λιανική Πώληση Βιολογικών Προϊόντων Εγχειρίδιο Ποιότητας Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας για την Εκπαίδευση των Εμπλεκομένων στην Λιανική Πώληση Βιολογικών Προϊόντων Εγχειρίδιο Ποιότητας «Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας για την Εκπαίδευση των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Quality Management Systems Training for SMEs Leonardo da Vinci Project ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001:2008, ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Οδηγός εκπαιδευτή 1.1. Εισαγωγή 1.2. Εκπαιδευτικό υλικό για τις δραστηριότητες πρόληψης του άγχους 1.3. Περιγραφή του οδηγού εκπαιδευτή

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διεθνή συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού Διεθνή συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού Επιστημονική Ομάδα Έργου Υπεύθυνη Έργου: Κασσάνδρα Ζαννή-Τελιοπούλου Υπεύθυνος ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηση των Εκπαιδευτικών και του Εκπαιδευτικού Συστήματος στην Αγγλία.

Η Αξιολόγηση των Εκπαιδευτικών και του Εκπαιδευτικού Συστήματος στην Αγγλία. Ν.Η.Ηλιάδης Πολ/κός Μηχ/κός Ε.Μ.Π., Μ.Eng., Structural Engineering, Concordia University, Montreal, Canada Ph.D., Industrial Education Organization and Management University of Maryland U.S.A, τ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν για την υλοποίησή της:

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν για την υλοποίησή της: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Κωδικός: ΕΠ Έκδοση: 04 Σελ. 1 από 43 ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Κωδικός: ΕΠ Έκδοση: 04 Σελ. 2 από 43 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ημερομηνία Περιγραφή Παράγραφοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.- ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 4 1.1 ΕΙ ΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΕΝΌΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΌΜΕΝΟΥ ΙΚΤΎΟΥ 4 1.1.1 Εστιασμένα 4 1.1.2 Υπέρβαση των ορίων 4 1.1.3 Συμπληρωματικές βασικές ικανότητες 4 1.1.4 Ισότητα των μελών

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Επαγγελματικών Δεξιοτήτων του Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Ανάπτυξη Επαγγελματικών Δεξιοτήτων του Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ανάπτυξη Επαγγελματικών Δεξιοτήτων του Εκπαιδευτικού Προσωπικού DG Education and Culture Leonardo Εταιρικές Σχέσεις Centro Andaluz de Programas Europeos - SPAIN ΕΡΓΟΝ Κ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ B ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Γ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Νοέμβριος 2007 Σελ. 1 / 278

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Αριθμός : Μ.01

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Αριθμός : Μ.01 Σελίδα : 1 (ΕΕΣΜ) HELLENIC SOCIETY for SYSTEMIC STUDIES (HSSS) Eπιστημονική Εταιρεία Μη Κερδοσκοπική, Τ.Θ. 80227, 185 10 Πειραιάς. http://www.hsss.gr, email: info@hsss.gr, tel.: +2104142145 ΕΝ ISO 9001:2008

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Διπλωματική Εργασία. Διερεύνηση επιπτώσεων εφαρμογής συστήματος διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 σε ελληνικές επιχειρήσεις

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Διπλωματική Εργασία. Διερεύνηση επιπτώσεων εφαρμογής συστήματος διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 σε ελληνικές επιχειρήσεις ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Διπλωματική Εργασία Διερεύνηση επιπτώσεων εφαρμογής συστήματος διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 σε ελληνικές επιχειρήσεις Φοιτητής: Τρύφωνας Ανδρικόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1 η ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 1 η ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2009 στα πλαίσια του Ν. 3374/2005 ΛΑΡΙΣΑ Φεβρουάριος 2010 ΠΡΌΛΟΓΟΣ... 6 1. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΉΣ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κ.Π.Α.) COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK (CAF)

ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κ.Π.Α.) COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK (CAF) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κ.Π.Α.) COMMON

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θ έμα π τυχιακής εργασίας:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θ έμα π τυχιακής εργασίας: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θ έμα π τυχιακής εργασίας: «Η ποιότητα στην ηλεκτρονική εκπαίδευση, αξιολόγηση π ρογραμμά τω ν και υπηρεσιών» Υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

APEE. INNOVACREAWORK ÅÕÑÙÐÁÉÊÏÓ ÏÄÇÃÏÓ Ïäçãßåò Åðé åéñþóåùí: ôï ðåñéå üìåíï, ç äïìþ êáé ç ìåëýôç ðåñßðôùóçò. Ðñüãñáììá äéü âßïõ ìüèçóçò

APEE. INNOVACREAWORK ÅÕÑÙÐÁÉÊÏÓ ÏÄÇÃÏÓ Ïäçãßåò Åðé åéñþóåùí: ôï ðåñéå üìåíï, ç äïìþ êáé ç ìåëýôç ðåñßðôùóçò. Ðñüãñáììá äéü âßïõ ìüèçóçò INNOVACREAWORK ÅÕÑÙÐÁÉÊÏÓ ÏÄÇÃÏÓ Ïäçãßåò Åðé åéñþóåùí: ôï ðåñéå üìåíï, ç äïìþ êáé ç ìåëýôç ðåñßðôùóçò. Ðñüãñáììá äéü âßïõ ìüèçóçò Leonardo Transfer of Innovation Project "Enterprise as innovation to create

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ BENCHMARKING. Γιώργος Βλαδίκας, Νίκος Χουσουρίδης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ BENCHMARKING. Γιώργος Βλαδίκας, Νίκος Χουσουρίδης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ BENCHMARKING Γιώργος Βλαδίκας, Νίκος Χουσουρίδης ΜΕΡΟΣ 1 Ο BENCHMARKING Ορισμός Benchmarking. 2 Είδη Benchmarking.. 2 Διαδικασία υλοποίησης. 3 Αποτελέσματα του Benchmarking.. 3 Που

Διαβάστε περισσότερα

Ανακάλυψη Ικανοτήτων. Εργαλεία για το μέλλον σας. Αποτελέσματα εκτίμησης ικανοτήτων για νέους

Ανακάλυψη Ικανοτήτων. Εργαλεία για το μέλλον σας. Αποτελέσματα εκτίμησης ικανοτήτων για νέους Ανακάλυψη Ικανοτήτων Εργαλεία για το μέλλον σας Αποτελέσματα εκτίμησης ικανοτήτων για νέους 1 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εύρεση εργασίας είναι εξαιρετικά δύσκολη για τους νέους με λίγα ή καθόλου τυπικά προσόντα.

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ

Κεφάλαιο 1. ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Κεφάλαιο 1. ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Στο κεφάλαιο αυτό, θα δοθούν οι ερμηνείες βασικών ορισμών γύρω από την προτυποποίηση και θα παρουσιαστεί η διαδικασία της προτυποποίησης. Εν συνεχεία θα αναφερθεί ο ρόλος που

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Προσόν για τους Επαγγελματίες στην Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία

Ευρωπαϊκό Προσόν για τους Επαγγελματίες στην Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία Ευρωπαϊκό Προσόν για τους Επαγγελματίες στην Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία Ευρωπαϊκό Προσόν για τους Επαγγελματίες στην Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία Final Report Public Part 510362-LLP-1-2010-1-IT-LEONARDO-LMP

Διαβάστε περισσότερα

2011 Β ΚΥΚΛΟΣ. Πρόγραμμα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ

2011 Β ΚΥΚΛΟΣ. Πρόγραμμα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ 2011 Β ΚΥΚΛΟΣ Πρόγραμμα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ Οδηγός Σπουδών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Στελεχών Εμπορικής Λειτουργίας Τελευταία ενημέρωση 20/4/2011 2 Γιατί ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αγαπητέ Συνάδελφε, Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΠΥΡΟΣ ΓΚΟΥΜΑΣ, ΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΟΥΛΑΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΙΟΝΑΡΑΚΗΣ Έργο συγχρηματοδοτούμενο

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Γραμμές

Κατευθυντήριες Γραμμές ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Κατευθυντήριες Γραμμές eco-commerce ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ Σελ. 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 5 2. ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001:2008 ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακάλυψη Ικανοτήτων. Εργαλεία για το µέλλον σας. Αποτελέσματα εκτίμησης ικανοτήτων για νέους

Ανακάλυψη Ικανοτήτων. Εργαλεία για το µέλλον σας. Αποτελέσματα εκτίμησης ικανοτήτων για νέους Ανακάλυψη Ικανοτήτων Εργαλεία για το µέλλον σας Αποτελέσματα εκτίμησης ικανοτήτων για νέους 1 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εύρεση εργασίας είναι εξαιρετικά δύσκολη για τους νέους με λίγα ή καθόλου τυπικά προσόντα.

Διαβάστε περισσότερα

Business Strategy Development Training No. LLP-LDV-TOI-2011-LT-0093 1

Business Strategy Development Training No. LLP-LDV-TOI-2011-LT-0093 1 Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τις απόψεις του συντάκτη της και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2003-2010 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος Η διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 1720/2006/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 15ης Νοεμβρίου 2006

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 1720/2006/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 15ης Νοεμβρίου 2006 24.11.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 327/45 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 1720/2006/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Νοεμβρίου 2006 για τη θέσπιση προγράμματος δράσης στον

Διαβάστε περισσότερα