Πρωτότυπη Εργασία. Περίληψη. Ν. Παπάζογλου 1 Μ. Ψάλλας 2 Γ. Τζατζάγου 3 Χ. Μανές 1 Φ. Ηλιάδης 4

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρωτότυπη Εργασία. Περίληψη. Ν. Παπάζογλου 1 Μ. Ψάλλας 2 Γ. Τζατζάγου 3 Χ. Μανές 1 Φ. Ηλιάδης 4"

Transcript

1 : , 14 Πρωτότυπη Εργασία Επιδημιολογία των αιτιών θανάτου και της επιβίωσης διαβητικών ασθενών. Συγκριτικά αποτελέσματα μεταξύ διαβητικών και μη ατόμων κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο δεκαετιών (1991-1) Ν. Παπάζογλου 1 Μ. Ψάλλας 2 Γ. Τζατζάγου 3 Χ. Μανές 1 Φ. Ηλιάδης 4 1 Διαβητολογικό Κέντρο Γεν. Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» Θεσσαλονίκης 2 Αʹ Παθολογική Κλινική 424 Γεν. Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης 3 Αʹ Παθολογική Κλινική Γεν. Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» Θεσσαλονίκης 4 Αʹ ΠΡΠ Κλινική Γεν. Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης Περίληψη Σε πληθυσμιακή έρευνά μας καταγράψαμε από τα ληξιαρχικά βιβλία Καποδιστριακού Δήμου (Αιγινίου) όλους τους θανόντες της εικοσαετίας Ασθενείς και μέθοδοι: Μελετήθηκαν πιστοποιητικά θανάτου, από τα οποία 172 αφορούσαν άτομα με διαβήτη, 61 άνδρες (35,5%) και 111 γυναίκες (64,5%), και πιστοποιητικά αφορούσαν μη διαβητικά άτομα, 667 άνδρες (55,9%) και 557 γυναίκες (44,1%). Αποτελέσματα: Στο σύνολο των θανόντων, ο χρόνος επιβίωσης των διαβητικών βρέθηκε μεγαλύτερος από των μη διαβητικών θανόντων (81,±8,3 έναντι 75,1±14,3 p<,1). O αναλογικός κίνδυνος θανάτου των διαβητικών σε σχέση με τους μη διαβητικούς ήταν κατά 36% μειωμένος [HR:,64 (,43-,93)]. Στους θανόντες > 65 ετών, οι μη διαβητικοί είχαν χρόνο επιβίωσης 8,4±7,9 έτη και οι διαβητικοί 81,9±7,1 έτη (p=,14), αλλά δεν υπήρχε διαφορά στον αναλογικό κίνδυνο θανάτου ανάμεσα στις δύο ομάδες [HR:,91 (,77-1,7), (p=,2498)]. Από τους 166 διαβητικούς θανόντες > 65 ετών, οι 87 ήταν γνωστοί διαβητικοί ασθενείς με μέση επιβίωση 8,1±7,3 έτη, οι 32 είχαν χαρακτηρισθεί ΔΑ με γλυκόζη νηστείας με μέση επιβίωση 83,4±7,7 έτη και οι 47 χαρακτηρίστηκαν ΔΑ με OGTT με μέση επιβίωση 84,1±5,3 έτη. Τέλος οι 74 είχαν χαρακτηρισθεί ως έχοντες IGT με μέση επιβίωση 81,3±6,5 έτη. Oι γνωστοί διαβητικοί ασθενείς είχαν μικρότερο χρόνο επιβίωσης σε σχέση με τους ΔΑ με γλυκόζη νηστείας (p=,19) και τους ΔΑ με OGTT (p=,1) και όχι σε σχέση με τους ασθενείς με IGT (p=,237). O αναλογικός κίνδυνος θανάτου των γνωστών διαβητικών ήταν αυξημένος κατά 56%, 45% και 13% σε σχέση με τους ΔΑ με γλυκόζη νηστείας, τους ΔΑ με OGTT και τους ασθενείς με IGT αντίστοιχα. Στα άτομα με σακχαρώδη διαβήτη η συχνότητα των αιτιών θανάτου καρδιαγγειακής αιτιολογίας ήταν 59,6% και των θανάτων από κακοήθειες 13,9%, ενώ στα άτομα χωρίς ΣΔ ήταν αντίστοιχα 52,% και 21,9% (p<,1). Συμπεράσματα: Στον πληθυσμό που μελετήθηκε, με βάση τα πιστοποιητικά θανάτου, καταγράφηκε παρόμοιος κίνδυνος θανάτου μεταξύ διαβητικών και μη διαβητικών ατόμων. Η πρώιμη διάγνωση του διαβήτη και η έγκαιρη παρέμβαση πιθανώς συμμετέχουν σε αυτό το γεγονός. Τα άτομα με διαβήτη πεθαίνουν συχνότερα από καρδιαγγειακά αίτια.

2 Εισαγωγή Από τη διεθνή βιβλιογραφία αναφέρεται ότι ο σακχαρώδης διαβήτης (ΣΔ) αποτελεί σήμερα την έβδομη αιτία θανάτου 1 και ότι διπλασιάζει τη θνητότητα από οποιαδήποτε αιτία, με κύρια αιτία θανάτου τα καρδιαγγειακά συμβάματα. 2 Αναφέρεται επίσης ότι οι άνδρες και οι γυναίκες με ΣΔ, σε σχέση με άνδρες και γυναίκες χωρίς ΣΔ, ζουν λιγότερο κατά μέσο όρο 7,5 και 8,2 έτη αντίστοιχα. 3 Στον ελλαδικό χώρο, με την επιβίωση των διαβητικών ασθενών (ΔΑ) έχουμε ασχοληθεί και κατά το παρελθόν (1989) σε πληθυσμιακή μελέτη μας 4 στον νομό Ημαθίας, στην οποία πράγματι είχαμε καταγράψει μικρότερη επιβίωση των ΔΑ (75,84 έτη), ως μέση ηλικία θανάτου (ΜΗΘ) που όμως χαρακτηρίζεται υψηλή. Για την περίοδο σε άλλη έρευνά μας 5 με το ίδιο θέμα επιβεβαιώνεται η υψηλότερη επιβίωση του γενικού πληθυσμού έναντι των ΔΑ με όχι όμως τόσο αξιόπιστο πρωτόκολλο εργασίας μας. Το 12 δημοσιεύεται επίσης έρευνά μας, 6 στo πλαίσιo πληθυσμιακής μελέτης εικοσαετούς διάρκειας, υπό τον γενικό τίτλο «Επιδημιολογία αιτιών θανάτου», μέρος του υλικού μας με τη διαπίστωση για πρώτη φορά ελάχιστης υπεροχής της επιβίωσης των ΔΑ έναντι του γενικού πληθυσμού (77,82 έναντι 77,38 αντίστοιχα). Το 2 επίσης στα πλαίσια της ίδιας έρευνας την οποία επεκτείναμε και στον νομό Έβρου (πληθυσμιακή στον Δήμο Αλεξανδρούπολης, 52.7 κάτοικοι, θάνατοι εικοσαετίας), 7,8 διαπιστώνεται για πρώτη φορά στατιστική διαφορά στην υπεροχή της επιβίωσης των ΔΑ έναντι του γενικού πληθυσμού. Σε δημοσιευθείσα έρευνά μας το 14, 9 με όλο το υλικό του νομού Πιερίας, διαπιστώνεται για τρίτη φορά η μακρότερη επιβίωση των ΔΑ έναντι του γενικού πληθυσμού ( κάτοικοι, θανόντες εικοσαετίας). Έκπληξη προκάλεσε ότι στον Δήμο Αιγινίου (πληθυσμός ατόμων) και ο οποίος μελετήθηκε στην αρχή της έρευνας, ο χρόνος επιβίωσης των θανόντων διαβητικών (ΘΔ, σύνολο 172) ήταν μεγαλύτερος (81,±8,3 έτη) έναντι των μη διαβητικών (σύνολο 1.194) με χρόνο επιβίωσης 75,1±14,3 έτη. Ένα άλλο εύρημα στον ίδιο Δήμο υπήρξε ότι οι ΘΔ ήταν τριπλάσιοι σε αριθμό από αυτούς που αναγράφονταν στα πιστοποιητικά θανάτου και σε σύγκριση με τους υπόλοιπους Δήμους. Τις διαφορές αυτές, συν το γεγονός ότι στον συγκεκριμένο Δήμο ο οποίος απετέλεσε αντικείμενο έρευνας και προ εικοσαετίας 1 είχαμε στους ΘΔ, σύμφωνα με τα υπάρχοντα αρχεία από την προηγούμενη μελέτη, διαβητικούς ασθενείς (ΔΑ) οι οποίοι χαρακτηρίστηκαν ΔΑ με γλυκόζη νηστείας (ΓΝ) και με δοκιμασία ανοχής γλυκόζης (OGTT), συζητούμε στην ανά χείρας μελέτη και ελπίζουμε ότι όλα μαζί έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της πρωτοτυπίας τους. Yλικό και μέθοδος έρευνας Από τα ληξιαρχικά βιβλία του Δήμου Αιγινίου (πληθυσμός: άτομα) καταγράψαμε (με πλήρη στοιχεία ταυτότητας, έτος γέννησης, φύλο, ηλικία θανάτου και αιτία θανάτου) όλους τους θανόντες από 1/1/1991 μέχρι την 31/12/1 (πλήρης εικοσαετία). Από τους θανόντες κατεβλήθη ιδιαίτερη προσπάθεια αναγνώρισης όσων εξ αυτών στο πιστοποιητικό θανάτου είχε καταγραφεί μεταξύ των αιτιών θανάτου και ο ΣΔ. Η ιδιαιτερότητα της ανά χείρας μελέτης και το ενδιαφέρον της στηρίζεται εν μέρει στην πρόνοια που είχαμε να κρατήσουμε τα στοιχεία ταυτότητας των ΔΑ από προηγούμενη επιδημιολογική έρευνά μας 1 που αφορούσε την επίπτωση του ΣΔ στον ίδιο Δήμο κατά το έτος 1991, σε άτομα > 65 ετών. Κατ αυτήν αναζητήσαμε τους γνωστούς ΔΑ (ΓΔΑ) στο σύνολο των κατοίκων > 65 ετών (περίπου 58) και στους υπόλοιπους μετρήθηκε η γλυκόζη νηστείας. Αν η γλυκόζη νηστείας ήταν 126 mg/dl τα άτομα χαρακτηρίσθηκαν ως ΔΑ με fglu. Τους υπόλοιπους εκ των 58 τους υποβάλαμε σε δοκιμασία ανοχής γλυκόζης (OGTT) και ανακαλύψαμε άλλους 47 ΔΑ που χαρακτηρίσθηκαν ως ΔΑ με OGTT. Τέλος, βρήκαμε και 98 άτομα με παθολογική ανοχή γλυκόζης που χαρακτηρίσθηκαν ως IGT. Μετά την πλήρη καταγραφή των θανόντων αναζητήσαμε τα άτομα αυτά ανάμεσα στους θανόντες και συσχετίσαμε τον τρόπο διάγνωσης της υπεργλυκαιμικής διαταραχής με τον χρόνο επιβίωσής τους. Στατιστική ανάλυση Όλες οι ποιοτικές μεταβλητές (κατηγορίας) αναφέρονται ως απόλυτοι αριθμοί και ως εκατοστιαία αναλογία. Oι ποσοτικές (συνεχείς) μεταβλητές αναφέρονται ως μέση τιμή ± 1 τυπική απόκλιση (SD). Για τον έλεγχο της κανονικότητας της κατανομής των συνεχών μεταβλητών χρησιμοποιήθηκε το Shapiro-Wilk test. Για να συγκρίνουμε την ηλικία θανάτου διαφορετικών ομάδων θανόντων χρησιμοποιήθηκε το Mann-Whitney U test (μεταξύ δύο ομάδων) και το Kruskall-Wallis H test (μεταξύ περισσότερων ομάδων) αν οι μεταβλητές δεν ακολου- 228

3 θούσαν κανονική κατανομή και το one way ANO- VA test αν οι μεταβλητές ακολουθούσαν κανονική κατανομή. Για να συγκρίνουμε την επιβίωση σε διαφορετικές ομάδες θανόντων έγινε ανάλυση με καμπύλες επιβίωσης Kaplan-Meier και υπολογίσθηκε ο αναλογικός κίνδυνος θανάτου και το 95% διάστημα εμπιστοσύνης (Hazard Ratio 95% Con - fidence Interval). Για να συγκρίνουμε τις αιτίες θανάτου σε διαφορετικές ομάδες θανόντων χρησιμοποιήθηκε η πολυωνυμική ανάλυση λογιστικής παλινδρόμησης (multinomial logistic regression ana - lysis). Η στατιστική ανάλυση πραγματοποιήθηκε με SPSS 18, και με MedCal 14,. Τιμή p<,5 θεωρήθηκε στατιστικά σημαντική. Αποτελέσματα Μετρήθηκαν συνολικά θανόντες με χρόνο επιβίωσης 75,8±13,8 έτη, 728 άντρες (χρόνος επιβίωσης 73,±,5 έτη) και 638 γυναίκες (χρόνος επιβίωσης 79,±,5 έτη). Oι θανόντες ήταν μη διαβητικοί με χρόνο επιβίωσης 75,1±14,3 έτη (667 άντρες με χρόνο επιβίωσης 72,5±14,9 έτη και 527 γυναίκες με χρόνο επιβίωσης 78,3±12,8 έτη). Oι 172 θανόντες ήταν διαβητικοί με επιβίωση 81,±8,3 έτη (61 άντρες με χρόνο επιβίωσης 79,1±8,3 έτη και 111 γυναίκες με χρόνο επιβίωσης 82,1±8,2 έτη) (Πίν. 1). Πίνακας 1. Μέση ηλικία θανάτου μη διαβητικών και διαβητικών θανόντων στον Δήμο Αιγινίου κατά την εικοσαετία Διάκριση Αριθμός Μέση ηλικία θανόντων θανάτου (έτη) Σύνολο >65 ετών Σύνολο >65 ετών Θανόντες Δήμου ,8±13,8 8,6±7,8 Θανόντες χωρίς ΣΔ ,1±14,3 8,4±7,9 Θανόντες με ΣΔ ,±8,3 81,9±7,1 O χρόνος επιβίωσης των διαβητικών βρέθηκε μεγαλύτερος από των μη διαβητικών θανόντων (p<,1). O αναλογικός κίνδυνος θανάτου των διαβητικών σε σχέση με τους μη διαβητικούς ήταν κατά 36% μειωμένος [HR:,64 (,43-,93)] (Πίν. 2, Σχ. 1). Λόγω του μικρού αριθμού των διαβητικών που απεβίωσαν πριν την ηλικία των 65 ετών (6 μόλις θανόντες διαβητικοί), η στατιστική ανάλυση περιορίσθηκε στους θανόντες > 65 ετών. Σε αυτή την ομάδα των θανόντων, οι μη διαβητικοί είχαν χρόνο επιβίωσης 8,4±7,9 έτη και οι διαβητικοί 81,9±7,1 Πίνακας 2. Αναλογικός κίνδυνος θανάτου [Hazard Ratio (Confidence Interval 95%)] μεταξύ μη διαβητικών και διαβητικών θανόντων. Συνολικά Ηλικία θανάτου > 65 έτη Όχι ΣΔ ΣΔ Όχι ΣΔ ΣΔ Όχι ΣΔ,78 (,68-,91),91 (,77-1,7) ΣΔ 1,26 (1,9-1,46) 1,9 (,93-1,28) Chi-Square 9,371 1,324 p,22,2498 έτη. O χρόνος επιβίωσης των διαβητικών βρέθηκε μεγαλύτερος από των μη διαβητικών θανόντων (p=,14). O αναλογικός κίνδυνος θανάτου των διαβητικών σε σχέση με τους μη διαβητικούς ήταν κατά 9% μειωμένος [HR:,91 (,77-1,7)], αλλά αυτή η μείωση δεν ήταν στατιστικά σημαντική (p=,2498) (Πίν. 1, Πίν. 2, Σχ. 2). Με βάση τα στοιχεία επιδημιολογικής έρευνας προ εικοσαετίας, από τους 166 διαβητικούς θανόντες > 65 ετών, οι 87 ήταν γνωστοί διαβητικοί ασθενείς με μέση επιβίωση 8,1±7,3 έτη (31 άρρενες με επιβίωση 77,3±7,3 έτη, 56 θήλεις με επιβίωση 81,6±7, έτη), οι 32 είχαν χαρακτηρισθεί ΔΑ με γλυκόζη νηστείας με μέση επιβίωση 83,4±7,7 έτη (12 άρρενες με επιβίωση 8,5±6,1 έτη και θήλεις με επιβίωση 85,1±8,1 έτη) και οι 47 χαρακτηρίστηκαν ΔΑ με OGTT με μέση επιβίωση 84,1±5,3 έτη (16 άρρενες με επιβίωση 84,4±4,6 έτη και 31 θήλεις με επιβίωση 84,±5,7 έτη). Τέλος, οι 74 εκ των θανόντων είχαν χαρακτηρισθεί κατά την πρώ- Πιθανότητα Επιβίωσης (%) Χρόνος (έτη) 8 όχι ΣΔ ΣΔ 1 1 Σχήμα 1. Καμπύλες επιβίωσης διαβητικών (ΣΔ) και μη διαβητικών θανόντων (Όχι ΣΔ). 229

4 ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ 1 8 Θανόντες > 65 ετών όχι ΣΔ ΣΔ 1 8 Θανόντες > 65 ετών Γνωστός ΣΔ ΣΔ με fglu ΣΔ με OGTT IGT Πιθανότητα Επιβίωσης (%) 6 Πιθανότητα Επιβίωσης (%) Χρόνος (έτη) Σχήμα 2. Καμπύλες επιβίωσης διαβητικών (ΣΔ) και μη διαβητικών θανόντων (Όχι ΣΔ) > 65 ετών Χρόνος (έτη) Σχήμα 3. Καμπύλες επιβίωσης θανόντων > 65 ετών με υπεργλυκαιμία. τη έρευνα ως έχοντες IGT (από τους 98 συνολικά) με μέση επιβίωση 81,3±6,5 έτη (36 άρρενες με επιβίωση 8,8±7,8 έτη και 38 θήλεις με επιβίωση 81,8±4,9 έτη). Μεταξύ των ομάδων υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά (p=,5) στον χρόνο επιβίωσης. Oι γνωστοί διαβητικοί ασθενείς είχαν μικρότερο χρόνο επιβίωσης τόσο σε σχέση με τους ΔΑ με γλυκόζη νηστείας (p=,19), όσο και με τους ΔΑ με OGTT (p=,1). Αντίθετα δεν υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά στον χρόνο επιβίωσης μεταξύ γνωστών διαβητικών ασθενών και ασθενών με IGT (p=,237). O αναλογικός κίνδυνος θανάτου των γνωστών διαβητικών ήταν αυξημένος κατά 56%, 45% και 13% σε σχέση με τους ΔΑ με γλυκόζη νηστείας, τους ΔΑ με OGTT και τους ασθενείς με IGT αντίστοιχα (Πίν. 3, Σχ. 3). O χρόνος επιβίωσης των μη διαβητικών ατόμων και των γνωστών διαβητικών ασθενών ήταν παρόμοιος (p=,915), χωρίς διαφορά στον αναλογικό κίνδυνο θανάτου (Πίν. 4, Σχ. 4). Σε ό,τι αφορά τα αίτια θανάτου, την πρώτη θέση στο σύνολο των διαβητικών θανόντων κατέχουν Πίνακας 4. Αναλογικός κίνδυνος θανάτου [Hazard Ratio (Confidence Interval 95%)] μεταξύ διαβητικών (ΣΔ) και μη διαβητικών θανόντων (Όχι ΣΔ). Ηλικία θανάτου > 65 έτη Όχι ΣΔ ΣΔ Όχι ΣΔ 1,9 (,87-1,37) Γνωστός ΣΔ,91 (,72-1,14) x 2,7475 p,3873 Πίνακας 3. Αναλογικός κίνδυνος θανάτου [Hazard Ratio (Confidence Interval 95%)] μεταξύ θανόντων > 65 ετών με υπεργλυκαιμία. Γνωστός ΣΔ ΣΔ με fglu ΣΔ με OGTT IGT Αριθμός Γνωστός ΣΔ,64 (,43-,93),68 (,48-,97),88 (,63-1,22) ΣΔ με fglu 1,56 (1,6-2,28) 1,7 (,71-1,6) 1,37 (,93-2,2) ΣΔ με OGTT 1,45 (1,2-2,2),93 (,62-1,38) 1,28 (,9-1,81) IGT 1,13 (,81-1,57),72 (,49-1,6),78 (,54-1,1) Chi-Squared 8,1924 p,422 23

5 Πιθανότητα Επιβίωσης (%) τα καρδιαγγειακά συμβάματα με 59,3% και ακολουθούν τα νεοπλάσματα με 14,%, με σημαντική διαφορά μεταξύ διαβητικών και μη διαβητικών θανόντων (p<,1) (Πίν. 5). Συζήτηση ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ Θανόντες > 65 ετών όχι ΣΔ ΣΔ Χρόνος (έτη) Σχήμα 4. Καμπύλες επιβίωσης γνωστών διαβητικών (Γνωστός ΣΔ) και μη διαβητικών θανόντων (Όχι ΣΔ) > 65 ετών. Η αυξημένη επιβίωση των διαβητικών ασθενών έναντι των μη διαβητικών ατόμων είναι ένα πολύ ενδιαφέρον εύρημα. Βρέθηκε ότι στο σύνολο των θανόντων, οι διαβητικοί ασθενείς έχουν μειωμένο κίνδυνο θανάτου κατά 36%. Ωστόσο η μέση ηλικία εμφάνισης του ΣΔ τύπου 2, που αποτελεί και την πλειοψηφία των διαβητικών ασθενών, είναι τα 64 έτη. 11 Κατά συνέπεια, στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν αναμένεται μείωση της επιβίωσης των ασθενών με ΣΔ πριν την ηλικία των 65 ετών, γιατί δεν έχουν προλάβει ακόμα να εμφανισθούν οι επιπλοκές που συνοδεύουν τον ΣΔ. Επιπροσθέτως, κάποια από τα μη διαβητικά άτομα πεθαίνουν σε νεότερη ηλικία από αίτια όπως ατυχήματα, δηλητηριάσεις και νεοπλάσματα και πριν προλάβουν να εμφανίσουν ΣΔ. Με βάση αυτό το σκεπτικό, για την πιο έγκυρη παρουσίαση των αποτελεσμάτων μας, περιορίσαμε τη στατιστική μας ανάλυση στους θανόντες > 65 ετών. Ωστόσο και σε αυτή την ηλικιακή ομάδα ο χρόνος επιβίωσης των διαβητικών ασθενών ήταν μεγαλύτερος από τα μη διαβητικά άτομα, αλλά η αύξηση αυτή δεν ήταν τόσο μεγάλη, ώστε να δείξει σημαντική διαφορά στο προσδόκιμο επιβίωσης μεταξύ μη διαβητικών και διαβητικών ατόμων. Παρ όλα αυτά, το παρόμοιο προσδόκιμο επιβίωσης μεταξύ διαβητικών και μη διαβητικών ατόμων (με ελαφρά υπεροχή υπέρ των διαβητικών ασθενών κατά 9%) είναι σημαντικό εύρημα, το οποίο συμφωνεί και με προηγούμενες εργασίες που έγιναν σε ελληνικό πληθυσμό. 6-9 Πολύ ενδιαφέρον είναι το εύρημα ότι οι διαβητικοί ασθενείς που είχαν διαγνωσθεί στην αρχή της μελέτης είτε με γλυκόζη νηστείας, είτε με δοκιμασία ανοχής γλυκόζης παρουσίαζαν μεγαλύτερο χρόνο επιβίωσης και μικρότερο αναλογικό κίνδυνο θανάτου σε σχέση με τους διαβητικούς ασθενείς που ήταν Πίνακας 5. Αίτια θανάτου σε διαβητικούς και μη διαβητικούς θανόντες. ΣΥΝOΛO ΘΑΝOΝΤΩΝ ΘΑΝOΝΤΕΣ > 65 ΕΤΩΝ ΑΙΤΙΑ ΘΑΝΑΤOΥ OΧΙ ΣΔ ΣΔ OΧΙ ΣΔ ΣΔ Ν % Ν % Ν % Ν % ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΑ ΝOΣΗΜΑΤΑ , , , 99 59,6 ΝΕOΠΛΑΣΜΑΤΑ 31 26, 24 14, , ,9 ΝOΣΗΜΑΤΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚOΥ 78 6,5 9 5,2 72 7,5 8 4,8 ΛOΙΜΩΞΕΙΣ 45 3,8 1 5,8 38 3,9 1 6, ΝOΣΗΜΑΤΑ ΝΕΦΡΩΝ 36 3, 9 5,2 33 3,4 8 4,8 ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ-ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ 41 3,4 1,6 11 1,1 1,6 ΝOΣΗΜΑΤΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚOΥ 31 2,6 1,6 26 2,7 1,6 ΑΙΜΑΤOΛOΓΙΚΑ ΝOΣΗΜΑΤΑ 5,4 1,6 3,3 1,6 ΑΝOΣOΛOΓΙΚΑ ΝOΣΗΜΑΤΑ 2,2 1,6 1,1 ΕΥΚ 3 1,7 3 1,8 ΑΛΛΑ 7 5,9 11 7, 68 7, 12 7,2 ΕΥΚ: Επείγουσες υπεργλυκαιμικές καταστάσεις 231

6 ήδη διαγνωσμένοι από την αρχή της μελέτης και είχαν ήδη ΣΔ για κάποια έτη. Πιθανώς η πρώιμη παρέμβαση σε αυτούς τους ασθενείς, πριν από την εμφάνιση των διαβητικών επιπλοκών, με υγιειονοδιαιτητικά μέτρα και φαρμακευτική αγωγή να είναι η αιτία της αύξησης του χρόνου επιβίωσής τους. Όλα τα παραπάνω έρχονται σε αντίθεση με βιβλιογραφικά δεδομένα που υποστηρίζουν, παρά τις επιφυλάξεις, το αντίθετο. Ωστόσο υπάρχουν και μελέτες που πιθανολογούν την επιμήκυνση της επιβίωσης ΔΑ με την πληρέστερη παροχή υπηρεσιών υγείας, ενώ άλλες -24 διαπιστώνουν την ύπαρξη διαφορών μεταξύ των δύο φύλων, διαφορές που διαπιστώσαμε και στην παρούσα έρευνα (αριθμός, χρόνος επιβίωσης, αιτίες θανάτου και διαφορές εφαρμογής και αποτελεσματικότητας της θεραπείας). Σε άλλη εργασία 25 στην οποία ρωτήθηκαν ΔΑ που ελάμβαναν ινσουλίνη >5 έτη ποιος ήταν ο λόγος της μακροζωίας τους απήντησαν κατά σειρά: διατήρηση κανονικού σωματικού βάρους, προγραμματισμένη επίσκεψη στον θεράποντα ιατρό, περιοδικός έλεγχος γλυκόζης αίματος, συχνός έλεγχος των ούρων και συστηματική άσκηση σώματος. Συμπερασματικά, η προσεκτική ρύθμιση του διαβήτη συντελεί στη μακροζωία 25 και η εξέλιξη αυτή στην επιβίωση των ΔΑ αποτελεί τον θρίαμβο της προληπτικής ιατρικής χωρίς να αγνοείται όμως η συνεισφορά και πρόοδος των διαγνωστικών και θεραπευτικών μέσων. Υποστηρίζοντας την αξία της προληπτικής ιατρικής θα προσθέσουμε ότι και μόνη η τακτική επαφή με τον θεράποντα, εκτός από την εκπαίδευση του ΔΑ, έδινε την ευκαιρία και τη δυνατότητα της προστασίας και από άλλες θανατηφόρες εξελίξεις όπως, π.χ., ο καρκίνος του παχέoς, φαινόμενα-συμπτώματα στηθάγχης τα οποία αντιμετωπίζονται σήμερα αποτελεσματικά και συμβάλλουν στη μακροζωία. Διαπιστώθηκε, τέλος, ότι ο ρυθμός αύξησης της επιβίωσης είναι αρκετά μεγαλύτερος στους άρρενες ΔΑ, παρά το γεγονός ότι οι θήλεις διατηρούν την υπεροχή. Υποστηρίχθηκε επίσης 26 ότι στην Ισπανία ο ΣΔ αποτελεί την τρίτη αιτία θανάτου στις γυναίκες και ότι παρατηρείται προοδευτική αύξηση της επιβίωσης των ΔΑ, ενώ σε άλλη μελέτη 27 ότι η απόλυτη διαφορά της επιβίωσης μεταξύ ενηλίκων με ή χωρίς διαβήτη μειώθηκε σημαντικά μετά την περίοδο Εξάλλου υποστηρίχθηκε ακόμη ότι ανάλογες μελέτες είναι σημαντικές διότι βοηθούν στην κατανόηση των μακροχρόνιων συνεπειών και διακυμάνσεων του σακχαρώδους διαβήτη όχι μόνο στον χρόνο αλλά και μεταξύ των χωρών. 28 Ως προς το σκέλος των αιτιών θανάτου ομόφωνη είναι σχεδόν η άποψη ότι ο θάνατος στους ΔΑ έχει ως πρώτη αιτία τα καρδιαγγειακά συμβάματα και σε μεγαλύτερη μάλιστα συχνότητα από τους μη διαβητικούς θανόντες Στη χώρα μας σε νοσηλευόμενους ΔΑ προτεραιότητα στους θανάτους βρέθηκε να έχουν τα εγκεφαλικά επεισόδια και οι λοιμώξεις 36 ενώ σε άλλη εργασία, σε νοσοκομειακούς ασθενείς, υποστηρίχθηκε ότι οι ακρωτηριασμοί παρατηρούνται με την ίδια περίπου συχνότητα μεταξύ ΔΑ και μη διαβητικών. 37 Μειονέκτημα της μελέτης μπορεί να θεωρηθεί ότι η εκτίμηση του χρόνου επιβίωσης βασίσθηκε αποκλειστικά και μόνο στα πιστοποιητικά θανάτου. Πράγματι έχει φανεί ότι πολλές φορές ο ΣΔ δεν αναφέρεται καθόλου στα πιστοποιητικά θανάτου, με αποτέλεσμα να υποεκτιμώνται μέχρι και 5% οι θάνατοι που οφείλονται στον ΣΔ. 14,38 Αντίθετα επικρατεί η παραδοχή ότι σε όλους τους θανάτους, σε ασθενείς με ΣΔ, συμμετέχει η ύπαρξη του ΣΔ και αυτό οδηγεί σε υπερεκτίμηση των θανάτων από ΣΔ. 14 Ωστόσο τα πιστοποιητικά θανάτου αποτελούν αποδεκτό μέσο και χρησιμοποιούνται ευρέως για την εκτίμηση του κινδύνου θανάτου από τον ΣΔ, ακόμα και στις ΗΠΑ. 1 Πλεονέκτημα της μελέτης αποτελεί το γεγονός ότι στον πληθυσμό > 65 ετών, με βάση προηγούμενη επιδημιολογική έρευνα, γνωρίζαμε τον αριθμό και τα στοιχεία των διαβητικών ασθενών και των ασθενών με IGT και έτσι με τη βοήθεια των πιστοποιητικών θανάτων κατέστη δυνατός ο ακριβής προσδιορισμός του χρόνου επιβίωσης των ασθενών αυτών. Συμπερασματικά, από την παρούσα μελέτη φαίνεται ότι η επιβίωση των διαβητικών ασθενών έχει αυξηθεί και δεν διαφέρει από την επιβίωση του γενικού πληθυσμού. Κύριος παράγοντας αυτής της αύξησης είναι πιθανώς η πρώιμη διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση του ΣΔ. Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης είναι απαραίτητο να επιβεβαιωθούν και από άλλες επιδημιολογικές μελέτες στο σύνολο του ελληνικού πληθυσμού. Abstract Papazoglou N, Psallas M, Tzatzagou G, Manes Ch, Iliadis F. Epidemiology of causes of deaths and survival of diabetic patients. Comparative results between controls and diabetic subjects during the last two decades. Hellenic Diabetol Chron 14; 4: Objective: The World Health Organisation urges countries to present data on the epidemiology of 232

7 causes of death. However there are no reports, to our knowledge, concerning the deaths from diabetes comparing to deaths from controls. Material-Methods: We studied the death certifi - cates of a county of Macedonia (Pieria) over years (1991-1). Demographic data of diseased have been recorded. A total of death certificates were found, 172 with diabetes, 61 (35,5%) men and 111 (64,5%) women, and without diabetes, 667 (55,9%) men and 527 (44,1%) women. Results: In the total of deceased, the survival time of diabetic patients (DP) was greater than nondiabetic deceased (81, ± 8,3 versus 75,1 ± 14,3 p <,1). The hazard ratio of death of DP relative to nondiabetic persons was reduced by 36% [HR:,64 (,43-,93)]. In deceased > 65 years old, nondiabetic persons had survival time 8,4 ± 7,9 years and DP 81,9 ± 7,1 years (p=,14), but there was no difference in the hazard ratio of death between the two groups [HR:,91 (,77-1,7), (p=,2498)]. Of the 166 diabetic deceased > 65 years, 87 were known DP with mean survival of 8,1 ± 7,3 years, 32 were classified as DP with fasting glucose, with a mean survival of 83,4 ± 7,7 years and 47 were characterized DP with OGTT, with mean survival 84,1 ± 5,3 years. Finally, 74 were classified as having IGT with mean survival 81,3±6,5 years. Known DP had shorter survival time compared with DP with fasting glucose (p=,19) and DP with OGTT (p=,1) and not in relation to patients with IGT (p=,237). The hazard ratio of death of known DP was increased by 56%, 45% and 13% relative to DP with fasting glucose, the DP with OGTT and patients with IGT respectively. In DP the incidence of deaths from cardiovascular events was 59,6% and from malignancies 13,9%, while in those without diabetes was respectively 52,% and 21,9% (p <,1). Conclusion: According to the death certificates studied, we observed similar risk of death among diabetic patients and non diabetic persons. Early diagnosis of diabetes and early intervention seem to participate in this event. Patients with diabetes often die of cardiovascular events. Βιβλιογραφία 1. html. National Diabetes Statistics Report, Nwaneri C, Cooper H, Bowen-Jones D. Mortality in type 2 diabetes mellitus: magnitude of the evidence from a systematic review and meta-analysis. British Journal of Diabetes & Vascular Disease 13; 4: Franco OH, Steyerberg EW, Hu FB, Mackenbach J, Nusselder W. Associations of diabetes mellitus with total life expectancy and life expectancy with and without cardiovascular disease. Arch Intern Med 7; 167: Παπάζογλου Ν, Χατζηπέτρου Α, Μάρας Π, Μανές Χ, Σουλής Κ, Καραγιάννη Δ, Τζατζάγου Γ. Επιδημιολογία του σακχαρώδη διαβήτη. Θάνατοι-αίτια θανάτου Διαβητικών Ασθενών στο Ν. Ημαθίας περιόδου Πληθυσμιακή μελέτη. Ανακοινώθηκε στο 7ο Πανελλήνιο Διαβητολογικό Συνέδριο, Ηράκλειο Κρήτης, Μάρτιος Σουλής Κ, Σάτσογλου Α, Μανές Χ, Σοφής Π, Χαλκιάς Γ, Κουκουρίκος Σ, Παπάζογλου Ν. Τετραετής παρακο - λούθηση θνησιμότητας σε διαβητικό πληθυσμό της Βορείου Ελλάδος (Γουμένισσα). Ανακοινώθηκε στο 7ο Πανελλήνιο Διαβητολογικό Συνέδριο, Ηράκλειο Κρήτης, Μάρτιος Ζαντίδης Α, Ηλιάδης Φ, Μπουγατσά Β, Διδαγγέλου Χ, Λυκίδου Χ, Πιτσίλκας Χ, Τσιάτσιου Ρ, Διδάγγελος Τ, Παπάζογλου Ν. Επιδημιολογία αιτιών θανάτου, συ - χνότητα αιτιών θανάτου και χρόνος επιβίωσης σε τρεις Καποδιστριακούς Δήμους του Ν. Πιερίας. Πλη - θυσμιακή μελέτη εικοσαετίας (1991-1). Ελληνικά Διαβητολογικά Χρονικά 12; 25: Papanas N, Trypsiani G, Tiaka E, Manolakis AC, Maltezos E, Papazoglou N. Increased cardiovascular and renal disease but not reduced life expectancy among diabetic participants in the general northern Greek population. Angiology 12; 63: Παπάνας Ν, Τρυπσιάνης Γ, Βεντούρη Σ, Τιάκα Ε, Γκιρτζής Ι, Μαλτέζος Ε, Παπάζογλου Ν. Αυξημένη επιβίωση παρά την αυξημένη καρδιαγγειακή και νεφρική θνησιμότητα στους διαβητικούς έναντι του γενικού πληθυσμού. Επιδημιολογική πληθυσμιακή μελέτη στο Δήμο Αλεξανδρούπολης. Ανακοινώθηκε στο 4ο Συνέδριο Παθολογίας Κεντρικής Ελλάδος, Λάρισα, Μάρτιος Παπάζογλου Ν, Παπάνας Ν, Καραγιάννη Δ, Διδάγγελος Τ, Χατζητόλιος Α, Μαλτέζος Ε. Επιδημιολογία αιτιών θανάτου στο σύνολο του Νομού Πιερίας. Πληθυσμια - κή μελέτη εικοσαετίας. Ελληνική Ιατρική Επιθεώρηση 14; 12: Papazoglou N, Manes Ch, Chatzimitrofanous P, Papadeli E, Tzounas K, Scaragas G, Kontogiannis I, Alexiades D. Epidemiology of diabetes mellitus in the elderly in northern Greece: a population study. Diabetic Medicine 1995; 12: Dawson SL, Willis J, Florkowski CM, Scott RS. Cause-specific mortality in insulin-treated diabetic patients: a - year follow-up. Diabetes Res Clin Pract 8; 8: Gu K, Cowie CC, Harris ML. Mortality in adults with and without diabetes in a national cohort of the USA population, Diabetes Care 1998; 21: Saydah SH, Eberhardt MS, Loria CM, Brancati FL. Age and the burden of death attributable to the diabetes in the United States. Amer J Epidemiol 2; 156: Sinclair AJ, Robert IE, Croxson SC. Mortality in older people with diabetes mellitus. Diabet Med 1997; 14: McRae IS, Butler JR, Sibthorpe BM, Ruscoe W, Snow J, Rubiano D, et al. A cost effectiveness study of integrated care in health services delivery: a diabetes program in Australia. BMC Health Services Res 8; 8:

8 17. Rothe U, Muller G, Achwartz PE, Seifert M, Kunath H, Koch R, et al. Evaluation of a diabetic management in a Federal State of Germany; a population-based approach to health care research. Diabetes Care 8; 31: Ose D, Miksch A, Urban E, Natanzon I, Szecsenyi J, Kunz CU, Freund T. Health related quailty of life and comorbitity. A descriptive analysis comparing EQ-5D dimentios of patients in the German disease management program for type 2 diabetes and patients in routine care. BMC Health Services Research 11; 11: Leal J, Gray AM, Clarke PM. Development of life-expectancy tables of people with type 2 diabetes. Eur Heart J 9; 3: Kakafika AI, Athyros VG, Tziomalos K, Karagiannis A, Mikhailidis DP. Primary and secondary coronary heart disease prevention using statins: is targeting Adam or Eve equally effective? Expert Opin Pharmacother 8; 9: Petretta M, Costanzo P, Perrone-Filardi P, Chiariello M. Impact of gender in primary prevention of coronary heart disease with statin therapy: a meta-analysis. Int J Cardiol 1; 7: 138: Dallongeville J, Meirhaeghe A. Triglyceride-mediated pathways and coronary heart disease. Lancet 1; 376: Wannamethee SG, Shaper AG, Whincup PH, Lennon L, Sattar N. Impact of diabetes on cardiovascular disease risk and all-cause mortality in older men: influence of age at onset, diabetes duration, and established and novel risk factors. Arch Intern Med 11; 14: Ruiz-Ramos M, Escoral-Pujoral A, Magoral S-E, Corral- San L-P, Fernandez F-I. Diabetes mellitus in Spain: death rates, prevalence and other economic parameters. Gac Sanit Suppl 6; 1: Cochran HA, Marble AJR, Calloway JA. Factors in the survival of patients with insulin-requiring diabetes for 5 years. Diabetes Care 1979; 2: Roper NA, Bilous R, Kelly WF, et al. Cause-specific mortality in a population with diabetes. South Tees Diabetes Mortality Study. Diabetes Care 2; 25: Gregg EW, Cheng VJ, Saydah S, Cowie C, Garfield S, Geiss L, Barker L. Trends in death rates among US adults with and without diabetes. Diabetes Care 12; 35: Swerdlow AJ, Jones ME. Mortality during 25 years of follow-up of a cohort with diabetes. Inter J Epidemiol 1996; 6: Florkowski CM, Scott RS, Graham PJ, Han DY, Moir CL. Cause-specific and total mortality in the Canterbury (New Zealand) insulin-treated diabetic Registry population: a 15-year follow-up study. Diabetic Med 3; : Preis SR, Hwang SJ, Coady S, et al. Trends in all-cause and cardiovascular disease mortality among women and men with and without diabetes mellitus in the Framingham Heart Study, Circulation 9; 119: Seshasai SR, Kaptoge S, Thompson A, Di Angeloantonio E, Gao P, Sanwar N, et al. Emerging risk factors collaboration. Diabetes mellitus fasting glucose and risk of cause specific death. N Engl J Med 11; Tierney EF, Geiss LS, Engelgau MM, Thompson TI, Schaubert D, Shircley LA, et al. Population-based estimates of mortality associated with diabetes: use a death certificate check box in North Dacota. Amer J Public Health 1; 91: Swerdlow AJ, Jones ME. Mortality during 25 years of follow-up of a cohort with diabetes. Int J Epidemiol 1996; 25: Jansson SP, Andersson DK, Svardsudd K. Mortality trends in subjects with and without diabetes during 33 years of follow-up. Diabetes Care 1; 33: Tseng CH. Mortality and causes of death in a national sample of diabetic patients in Taiwan. Diabetes Care 4; 27: Papazafiropoulou A, Tentolouris N, Bousboulas S, et al. Inhospital mortality in a tertiary referral hospital causes of death and comparison between patients with and without diabetes. Exp Clin Endocrinol Diabetes 1; 118: Papazafiropoulou A, Tentolouris N, Soldatos RP, et al. Mortality in diabetes and nondiabetic patients after amputations performed from 1996 to 5 in a tertiary hospital population: a 3-year follow-up study. J Diabetes Complications 9; 23: Cheng WS, Wingard D, Kritz-Silverstein D, Barrett-Connor E. Sensitivity and specificity of death certificates for diabetes. As good as it gets? Diabetes Care 8; 31: Λέξεις-κλειδιά: Σακχαρώδης διαβήτης Αιτίες θανάτου Προσδόκιμο επιβίωσης Key-words: Diabetes mellitus Causes of death Life expectancy 234

Επιδημιολογία αιτιών θανάτου ςε δφο Καποδιςτριακοφσ δήμουσ του Ν. Πιερίασ (πληθυςμιακή μελζτη 20ετίασ 1991-2010)

Επιδημιολογία αιτιών θανάτου ςε δφο Καποδιςτριακοφσ δήμουσ του Ν. Πιερίασ (πληθυςμιακή μελζτη 20ετίασ 1991-2010) Επιδημιολογία αιτιών θανάτου ςε δφο Καποδιςτριακοφσ δήμουσ του Ν. Πιερίασ (πληθυςμιακή μελζτη 20ετίασ 1991-2010) Καραγιάννη Δ. 1, Μπάμπα Α. 2, Σουμανίδησ τ. 2, Ρίζοσ Π 2., Μπαλτζήσ Δ. 3, κούτασ Δ., ΚοτςαμίδηΙ.

Διαβάστε περισσότερα

Σακχαρώδης Διαβήτης. Είναι η πιο συχνή μεταβολική νόσος στον άνθρωπο. Γανωτάκης Εμμανουήλ Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστήμιο Κρήτης

Σακχαρώδης Διαβήτης. Είναι η πιο συχνή μεταβολική νόσος στον άνθρωπο. Γανωτάκης Εμμανουήλ Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστήμιο Κρήτης Σακχαρώδης Διαβήτης Είναι η πιο συχνή μεταβολική νόσος στον άνθρωπο. Γανωτάκης Εμμανουήλ Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστήμιο Κρήτης Number of people with diabetes by IDF Region, 2013 IDF Diabetes Atlas.

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαβήτης και µεταβολικό σύνδροµο

Προδιαβήτης και µεταβολικό σύνδροµο Προδιαβήτης και µεταβολικό σύνδροµο ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ Ι. Ιωαννίδης Παθολόγος Υπεύθυνος ιαβητολογικού Ιατρείου και Ιατρείου Παχυσαρκίας Κωνσταντοπούλειο Συγκρότηµα Γ.Ν.Ν.Ιωνίας«Αγία Όλγα» Προδιαβήτης

Διαβάστε περισσότερα

Το τραύμα σε αριθμούς ''Η επιδημία έχει αρχίσει''

Το τραύμα σε αριθμούς ''Η επιδημία έχει αρχίσει'' ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΠΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑτΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 121 Το τραύμα σε αριθμούς ''Η επιδημία έχει αρχίσει'' ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΡΟΣΟΜΑΝΙΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟντΛΗΣ Το Τραύμα αποτελεί μια από τις συχνότερες αιτίες θανάτου (5η

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση ιατρικών δεδομένων

Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση ιατρικών δεδομένων Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση ιατρικών δεδομένων Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ 1 ο βήμα : καταγραφή δεδομένων Το πιο πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

στο Κέντρο Αποθεραπείας Αποκατάστασης(Κ.Α.Α)

στο Κέντρο Αποθεραπείας Αποκατάστασης(Κ.Α.Α) Ο Σακχαρώδης Διαβήτης και η διαχειρισή του στο Κέντρο Αποθεραπείας Αποκατάστασης(Κ.Α.Α) Σκούτας Δ,Ρηγάδη Ε,Κόκκαλη Α,Μικούδη Κ,Μανιώτα Π, Φλουδάρας Ι, Κωλέτσας Ν,Σιώμος Κ, Μυροφορίδης Α, Μούζα Ε. Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ: FRAMINGHAM RISK SCORE vs ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ: FRAMINGHAM RISK SCORE vs ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ: FRAMINGHAM RISK SCORE vs Π. Τσατραφύλλιας, Δ. Θεοδωράκης, Ευδοξία Μπουτμπάρα, Δήμητρα Κεσίδου, Θ. Γεωργιάδης, Σ. Παραστατίδης, Γεωργία Θεοδωροπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

24-10-1985: Νοσηλευτική, Σχολή Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού. 03-04-2008: Ιατρικό Τμήμα Σχολή Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Κρήτης

24-10-1985: Νοσηλευτική, Σχολή Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού. 03-04-2008: Ιατρικό Τμήμα Σχολή Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Κρήτης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Ρουμπελάκη Μαρία roumb@staff.teicrete.gr Βασικό πτυχίο 24-10-1985: Νοσηλευτική, Σχολή Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Διδακτορικό 03-04-2008:

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα Ζωής. Ασθενοκεντρική-Εξατομικευμένη Επιλογή Αντιδιαβητικής αγωγής. Αποτελεσματικότητα Υπογλυκαιμία Βάρος Ανεπιθύμητες ενέργειες Κόστος

Ποιότητα Ζωής. Ασθενοκεντρική-Εξατομικευμένη Επιλογή Αντιδιαβητικής αγωγής. Αποτελεσματικότητα Υπογλυκαιμία Βάρος Ανεπιθύμητες ενέργειες Κόστος Ασθενοκεντρική-Εξατομικευμένη Επιλογή Αντιδιαβητικής αγωγής Ηλικία Ποιότητα Ζωής Αποτελεσματικότητα Υπογλυκαιμία Βάρος Ανεπιθύμητες ενέργειες Κόστος Καρδιαγγ ειακή νόσος Νεφρική νόσος παχυσαρκ ία Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Ηλίας Ν. Μυγδάλης. Β Παθολογική Κλινική και Διαβητολογικό Κέντρο, Γενικό Νοσοκομείο ΝΙΜΤΣ, Αθήνα

Ηλίας Ν. Μυγδάλης. Β Παθολογική Κλινική και Διαβητολογικό Κέντρο, Γενικό Νοσοκομείο ΝΙΜΤΣ, Αθήνα ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1942 «Έναρξη ινσουλίνης στα άτομα με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2: πότε και πως ;» Ηλίας Ν. Μυγδάλης Β Παθολογική Κλινική και Διαβητολογικό Κέντρο, Γενικό Νοσοκομείο ΝΙΜΤΣ, Αθήνα Ειδικό φροντιστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πανθηλωμάτωση ουροδόχου κύστεως Πολλαπλές TUR η ριζική κυστεκτομή

Πανθηλωμάτωση ουροδόχου κύστεως Πολλαπλές TUR η ριζική κυστεκτομή Πανθηλωμάτωση ουροδόχου κύστεως Πολλαπλές TUR η ριζική κυστεκτομή ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ MD,MSc,FEBU ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β, ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Α.Ο.Ν.Α Θεωρίες προέλευσης της πολλαπλότητας των όγκων

Διαβάστε περισσότερα

Η αιτιοπαθογένεια του διαβητικού. εικόνα και χαρακτηριστικά των ασθενών αυτών. 6.Υπερβαρική. 2,Λ. ούκας. .Σκούτας

Η αιτιοπαθογένεια του διαβητικού. εικόνα και χαρακτηριστικά των ασθενών αυτών. 6.Υπερβαρική. 2,Λ. ούκας. .Σκούτας Η αιτιοπαθογένεια του διαβητικού ποδιού στη Βόρεια Ελλάδα. Κλινική εικόνα και χαρακτηριστικά των ασθενών αυτών..σκούτας 1 2, Καραγιάννη 2,Α.Μπίτζιος 2,Λ. ούκας 2,Ν Παπάνας 3,,Κ, Σουλής 4, Κ.ΚαραμόσχοςΚαραμόσχος

Διαβάστε περισσότερα

18 η Διεθνής Διημερίδα Ηπατίτιδας Β & C Μέρος έκτο: Οι μελέτες του ΚΕΕΛΠΝΟ Επόμενα Βήματα και Προοπτικές 30-1-2011

18 η Διεθνής Διημερίδα Ηπατίτιδας Β & C Μέρος έκτο: Οι μελέτες του ΚΕΕΛΠΝΟ Επόμενα Βήματα και Προοπτικές 30-1-2011 18 η Διεθνής Διημερίδα Ηπατίτιδας Β & C Μέρος έκτο: Οι μελέτες του ΚΕΕΛΠΝΟ Επόμενα Βήματα και Προοπτικές 30-1-2011 Καθηγητής Γεώργιος N. Νταλέκος Δ/ντής Παθολογικής Κλινικής και Ερευνητικού Εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολικό Σύνδροµο και Σεξουαλική δραστηριότητα. ά ς ό ς.. ής ί ς ή ή ά ώ ά ής ί ς ά

Μεταβολικό Σύνδροµο και Σεξουαλική δραστηριότητα. ά ς ό ς.. ής ί ς ή ή ά ώ ά ής ί ς ά Μεταβολικό Σύνδροµο και Σεξουαλική δραστηριότητα ά ς ό ς. ής ί ς ή ή ά ώ ά ής ί ς ά Ιούνιος 2011 Μεταβολικό Σύνδροµο και Στυτική δυσλειτουργία έ ς ή ς έ. ό. ί ς ός ί ς ί ά Μεταβολικό Σύνδροµο και Στυτική

Διαβάστε περισσότερα

HPV εµβολιασµός εναντίον κονδυλωµάτων. Α.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής & Γυναικολογίας Α Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Α.Π.Θ.

HPV εµβολιασµός εναντίον κονδυλωµάτων. Α.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής & Γυναικολογίας Α Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Α.Π.Θ. HPV εµβολιασµός εναντίον κονδυλωµάτων Α.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής & Γυναικολογίας Α Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Α.Π.Θ. Η σηµασία των κονδυλωµάτων ως πρόβληµα υγείας Επίπτωση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Λουκία Βασιλείου 2010646298 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες κινδύνου για τον καρκίνο του Παγκρέατος. Στέργιος Δελακίδης Γαστρεντερολόγος

Παράγοντες κινδύνου για τον καρκίνο του Παγκρέατος. Στέργιος Δελακίδης Γαστρεντερολόγος Παράγοντες κινδύνου για τον καρκίνο του Παγκρέατος Στέργιος Δελακίδης Γαστρεντερολόγος Καρκίνος Παγκρέατος: πρόγνωση Κακή πρόγνωση Συνολική πενταετής επιβίωση 6%.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΡΥΘΜΟΥ ΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΗΘΗΣΗΣ ΣΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2: ΣΥΓΚΡΙΣΗ MDRD ΚΑΙ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΚΥΣΤΑΤΙΝΗ C

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΡΥΘΜΟΥ ΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΗΘΗΣΗΣ ΣΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2: ΣΥΓΚΡΙΣΗ MDRD ΚΑΙ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΚΥΣΤΑΤΙΝΗ C ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΡΥΘΜΟΥ ΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΗΘΗΣΗΣ ΣΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2: ΣΥΓΚΡΙΣΗ MDRD ΚΑΙ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΚΥΣΤΑΤΙΝΗ C Φ. Ηλιάδης 1, Α. Ντέμκα 1, Τ. Διδάγγελος 1, Α. Μακέδου 2, Ε. Μωραλίδης 3,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της Αλδοστερόνης στην Αρτηριακή Υπέρταση. Γκαλιαγκούση Ευγενία Παθολόγος Β ΠΠ Κλινική ΑΠΘ Iπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

Ο ρόλος της Αλδοστερόνης στην Αρτηριακή Υπέρταση. Γκαλιαγκούση Ευγενία Παθολόγος Β ΠΠ Κλινική ΑΠΘ Iπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Ο ρόλος της Αλδοστερόνης στην Αρτηριακή Υπέρταση Γκαλιαγκούση Ευγενία Παθολόγος Β ΠΠ Κλινική ΑΠΘ Iπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Ευεργετικά ωφέλη της θεραπείας µε ανταγωνιστές της αλδοστερόνης 30%

Διαβάστε περισσότερα

Greek Leadership Diabetes Forum 11-April 2014

Greek Leadership Diabetes Forum 11-April 2014 Greek Leadership Diabetes Forum 11-April 2014 MΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ Σ.Ι.Παππάς «Το Ελληνικό Σχέδιο Δράσης για την αντιμετώπιση του ΣΔτ2. Ο Διαβήτης ως πρότυπο χρόνιων νόσων» ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΒΙΩΣIΜΟΤΗΤΑΣ Ελλάδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΓΕΝΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ Γεωργία Χαραλάµπους Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

Στυτική δυσλειτουργία και Στεφανιαία νόσος

Στυτική δυσλειτουργία και Στεφανιαία νόσος Στυτική δυσλειτουργία και Στεφανιαία νόσος Χαράλαμπος Βλαχόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής Καρδιολογίας ΓΝΑ Ιπποκράτειο Υπεύθυνος Μονάδας Υπέρτασης Στυτική δυσλειτουργία και Στεφανιαία Νόσος Σχέση με τη ΣΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ και ΚΑΡΚΙΝΟΣ: συνύπαρξη ή αιτιολογική σχέση;

ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ και ΚΑΡΚΙΝΟΣ: συνύπαρξη ή αιτιολογική σχέση; ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ και ΚΑΡΚΙΝΟΣ: συνύπαρξη ή αιτιολογική σχέση; Δ. Καραγιάννη, Β. Κουρκούμπας, Δ. Μπαλτζής, Γ. Κοτρώνης, Ε. Κιντιράκη, Χ.Τρακατέλλη, Α. Παυλίδου, Μ. Σιών Γ Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, ΓΠΝΘ

Διαβάστε περισσότερα

Νόσος στελέχους: Διαδερμική ή χειρουργική αντιμετώπιση

Νόσος στελέχους: Διαδερμική ή χειρουργική αντιμετώπιση Νόσος στελέχους: Διαδερμική ή χειρουργική αντιμετώπιση Λ. Κ. Μιχάλης Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2008 Από πού αντλούνται οι γνώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτογενής αγγειοπλαστική στο οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου Πρόγραμμα stent for life. Ι. Κανακάκης

Πρωτογενής αγγειοπλαστική στο οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου Πρόγραμμα stent for life. Ι. Κανακάκης Στρογγυλό Τραπέζι Η επεμβατική Καρδιολογία στη χώρα μας και η εναρμόνισή της με τις διεθνείς εταιρείες επεμβατικής Καρδιολογίας Πρωτογενής αγγειοπλαστική στο οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου Πρόγραμμα stent

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ Θεοφάνης Παύλου Αρ. Φοιτ. Ταυτότητας: 2010207299 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D σχετιζόμενα με το βρογχικό άσθμα στα παιδιά και στους έφηβους Κουρομπίνα Αλεξάνδρα Λεμεσός [2014] i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση 1. Συστήνεται στους γενικούς ιατρούς και στους άλλους ιατρούς στην ΠΦΥ να θέτουν διάγνωση του σακχαρώδη διαβήτη (ΣΔ) όταν στο φλεβικό αίμα: η

Σύσταση 1. Συστήνεται στους γενικούς ιατρούς και στους άλλους ιατρούς στην ΠΦΥ να θέτουν διάγνωση του σακχαρώδη διαβήτη (ΣΔ) όταν στο φλεβικό αίμα: η Σύσταση 1. Συστήνεται στους γενικούς ιατρούς και στους άλλους ιατρούς στην ΠΦΥ να θέτουν διάγνωση του σακχαρώδη διαβήτη (ΣΔ) όταν στο φλεβικό αίμα: η τιμή της γλυκόζης νηστείας είναι 126mg/dl (7.0 mmol/l),

Διαβάστε περισσότερα

Οι διατροφικές συνήθειες υπέρβαρων και παχύσαρκων ατόμων με Σ τύπου 2

Οι διατροφικές συνήθειες υπέρβαρων και παχύσαρκων ατόμων με Σ τύπου 2 Οι διατροφικές συνήθειες υπέρβαρων και παχύσαρκων ατόμων με Σ τύπου 2 Ελένη Αθανασιάδου, Κωνσταντίνος Παλέτας, Μαρία Σαρηγιάννη, Πασχάλης Πάσχος, Ελένη Μπεκιάρη, Απόστολος Τσάπας Β Παθολογική Κλινική,

Διαβάστε περισσότερα

Ανιχνευτικές εξετάσεις (screening) στη φροντίδα του παιδιού

Ανιχνευτικές εξετάσεις (screening) στη φροντίδα του παιδιού Ανιχνευτικές εξετάσεις (screening) στη φροντίδα του παιδιού Μάιος 2007 Τ. Παναγιωτόπουλος Τομέας υγείας του παιδιού Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας «Όλα τα προγράμματα screening προκαλούν βλάβη, ορισμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΕΙΕΣ ΥΠΕΡΓΛΥΚΑΙΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΟΞΕΙΕΣ ΥΠΕΡΓΛΥΚΑΙΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΞΕΙΕΣ ΥΠΕΡΓΛΥΚΑΙΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΩΤΣΑ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΔΙΑΒΗΤΗ, ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ Α ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΧΕΠΑ ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΚΕΤΟΞΕΩΣΗ ΥΠΕΡΓΛΥΚΑΙΜΙΚΟ ΥΠΕΡΩΣΜΩΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Χριστοφόρου Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΥΠΝΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ. Νικολέτα Καρτάλη Β Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΥΠΝΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ. Νικολέτα Καρτάλη Β Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΥΠΝΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ Νικολέτα Καρτάλη Β Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ Burwell et al, Am J Med 1956 SLEEP BREATHING DISORDERS ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΝΟΙΩΝ ΣΤΟΝ ΥΠΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙ ΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙ ΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙ ΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ Epidemiology and Public Health Dept of Epidemiology and Public Health N. TZANAKIS M.D. Consultant in Respiratory Medicine Assistant Professor in Epidemiology P.O. Box 1352, 7111 Heraklion

Διαβάστε περισσότερα

ιστοσελίδα GENDER: 2 Female Mean of TV mother's educational background 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0

ιστοσελίδα GENDER: 2 Female Mean of TV mother's educational background 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 ιστοσελίδα GENDER: 2 Female 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 Mean of TV 3,0 2,5 2,0 elementary graduate high school graduate university or colleg mother's educational background Ινστιτούτο Υγεία του Παιδιού Participating

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών και Σακχαρώδης Διαβήτης

Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών και Σακχαρώδης Διαβήτης Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών και Σακχαρώδης Διαβήτης Βασίλης Κ. Ταρλατζής Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας και Ανθρώπινης Αναπαραγωγής Μονάδα Ανθρώπινης Αναπαραγωγής Α Μαιευτική ESHRE/ASRM PCOS Consensus

Διαβάστε περισσότερα

Πρόληψη. Τι θα διαπραγµατευτεί το. Ορισµοί στην πρόληψη. Ιατρικές δραστηριότητες πρόληψης. Κατανόηση των βασικών αρχών της πρόληψης π.χ.

Πρόληψη. Τι θα διαπραγµατευτεί το. Ορισµοί στην πρόληψη. Ιατρικές δραστηριότητες πρόληψης. Κατανόηση των βασικών αρχών της πρόληψης π.χ. Πρόληψη Να ζείτε συνετά, σε χίλιους ανθρώπους µόνο ένας θα πεθάνει φυσικά, οι υπόλοιποι θα υποκύψουν λόγω του παράλογου τρόπου ζωής τους Μαµµωνίδης 1135-1204 µ.χ. Τι θα διαπραγµατευτεί το µάθηµα Ιατρικές

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα σχέσης. Ιωάννα Τζουλάκη Λέκτορας Επιδημιολογίας Υγιεινή και Επιδημιολογία

Μέτρα σχέσης. Ιωάννα Τζουλάκη Λέκτορας Επιδημιολογίας Υγιεινή και Επιδημιολογία Μέτρα σχέσης Ιωάννα Τζουλάκη Λέκτορας Επιδημιολογίας Υγιεινή και Επιδημιολογία Στο τέλος...(learning outcomes) Να γνωρίζετε τα κυριότερα μέτρα σχέσης που χρησιμοποιούνται για μετρήσουμε μια συσχέτηση μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια συγγραφής άρθρου ανασκόπησης. Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ

Στάδια συγγραφής άρθρου ανασκόπησης. Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Στάδια συγγραφής άρθρου ανασκόπησης Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ 1 ο βήμα : Επιλογή θέματος Unsolicited review γενικό μέρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (SPSS)

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (SPSS) ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (SPSS) Έλεγχος Υποθέσεων για τους Μέσους - Εξαρτημένα Δείγματα (Paired samples t-test) Το κριτήριο Paired samples t-test χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να συγκρίνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολικό Σύνδρομο και Άσκηση στην παιδική ηλικία: Ο Ρόλος των Αδικοπινών. Θανάσης Τζιαμούρτας ΤΕΦΑΑ Παν. Θεσσαλίας

Μεταβολικό Σύνδρομο και Άσκηση στην παιδική ηλικία: Ο Ρόλος των Αδικοπινών. Θανάσης Τζιαμούρτας ΤΕΦΑΑ Παν. Θεσσαλίας Μεταβολικό Σύνδρομο και Άσκηση στην παιδική ηλικία: Ο Ρόλος των Αδικοπινών Θανάσης Τζιαμούρτας ΤΕΦΑΑ Παν. Θεσσαλίας Μεταβολικό Σύνδρομο Δεν είναι ασθένεια αλλά ένα σύμπλεγμα από ιατρικές διαταραχές που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ- TABLE ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΓΙΑ ΠΟΙΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ Η ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ; ΚΑΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ- TABLE ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΓΙΑ ΠΟΙΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ Η ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ; ΚΑΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗ, PhD ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τ.Ε.Φ.Α.Α., Π.Θ. Π.Μ.Σ. ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΒΑΣΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΠΛΟΤΗΤΑ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ψαλτοπούλου Θεοδώρα, Παθολόγος, Επίκ. Καθηγήτρια Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών

Ψαλτοπούλου Θεοδώρα, Παθολόγος, Επίκ. Καθηγήτρια Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών Ψαλτοπούλου Θεοδώρα, Παθολόγος, Επίκ. Καθηγήτρια Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών Συσχέτιση της σωματικής δραστηριότητας (ΣΔ) με τον κίνδυνο για νεοπλασίες

Διαβάστε περισσότερα

Number All 397 Women 323 (81%) Men 74 (19%) Age(years) 39,1 (17-74) 38,9 (17-74) 40,5 (18-61) Maximum known weight(kg) 145,4 (92,0-292,0) 138,9 (92,0-202,0) 174,1 (126,0-292,0) Body mass index (kg/m 2

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση ατόμων με ΣΔ στο Οδοντιατρείο. Κυπαρίσση Καρατζίδου ΓΝΘ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ»

Αντιμετώπιση ατόμων με ΣΔ στο Οδοντιατρείο. Κυπαρίσση Καρατζίδου ΓΝΘ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» Αντιμετώπιση ατόμων με ΣΔ στο Οδοντιατρείο Κυπαρίσση Καρατζίδου ΓΝΘ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» Κριτήρια για τη διάγνωση του ΣΔ (ADA, 2008) Αιτιολογική ταξινόμηση ΣΔ (ADA) Επιπολασμός ΣΔ: 2000 2030 ΣΔ στην Ελλάδα ΣΔ

Διαβάστε περισσότερα

Διαβητολογική Εταιρεία Βόρειας Ελλάδας

Διαβητολογική Εταιρεία Βόρειας Ελλάδας Διαβητολογική Εταιρεία Βόρειας Ελλάδας Νεότερα δεδομένα στην αντιμετώπιση του Σακχαρώδη Διαβήτη ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ Αγαπητοί συνάδελφοι, Έχω την ιδιαίτερη τιμή και χαρά να σας προσκαλέσω εκ μέρους της Διαβητολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμοί ερευνών. Βαγγέλης Ευαγγέλου

Σχεδιασμοί ερευνών. Βαγγέλης Ευαγγέλου Σχεδιασμοί ερευνών Βαγγέλης Ευαγγέλου Ιεράρχηση των αποδείξεων στην ιατρική έρευνα Figure 2. Box Plots for Total Citation Counts for Various Study Designs for Articles Published in 1991 and 2001 Box length

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Τ Ο Π Ι Σ Η Τ Η Σ Σ Τ Υ Τ Ι Κ Η Σ ΔΥ Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Σ Ε Α Σ Θ Ε Ν Ε Ι Σ Σ ΤΑ Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Α Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε Ι Α

Ε Ν Τ Ο Π Ι Σ Η Τ Η Σ Σ Τ Υ Τ Ι Κ Η Σ ΔΥ Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Σ Ε Α Σ Θ Ε Ν Ε Ι Σ Σ ΤΑ Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Α Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε Ι Α DETECT- ED ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ Ε Ν Τ Ο Π Ι Σ Η Τ Η Σ Σ Τ Υ Τ Ι Κ Η Σ ΔΥ Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Σ Ε Α Σ Θ Ε Ν Ε Ι Σ Σ ΤΑ Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Α Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε Ι Α Δημήτρης Χατζηχρήστου Καθηγητής Ουρολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΓΩ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΠΝΙΖΩ: ΖΩ ΚΑΛΥΤΕΡΑ και ΖΩ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ

ΕΠΙΛΕΓΩ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΠΝΙΖΩ: ΖΩ ΚΑΛΥΤΕΡΑ και ΖΩ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΕΠΙΛΕΓΩ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΠΝΙΖΩ: ΖΩ ΚΑΛΥΤΕΡΑ και ΖΩ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ. 1 Για ποιο λόγο χάθηκε ξαφνικά ο φίλος/συγγενής/γείτονας που «δεν είχε πρόβλημα»; Απροσδόκητες απώλειες Ο Μπάμπης Ακτσόγλου δεν υπάρχει πια. Η οικογένεια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Δρ. Δώρος Γ. Λοΐζου MD Παθολόγος- Διαβητολόγος ΙΑΤΡΟΔΙΑΓΝΩΣΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 15/05/2009 ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ Αποτελεί μια συνάθροιση αλληλοσχετιζόμενων παραγόντων που

Διαβάστε περισσότερα

Νέες κατευθυντήριες οδηγίες για την θεραπεία της χοληστερόλης: Οριοθετήσεις και επισημάνσεις

Νέες κατευθυντήριες οδηγίες για την θεραπεία της χοληστερόλης: Οριοθετήσεις και επισημάνσεις 267 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Νέες κατευθυντήριες οδηγίες για την θεραπεία της χοληστερόλης: Οριοθετήσεις και επισημάνσεις Χ. Βέρρας 1, Α. Μελιδώνης 2 1 Τμήμα Γενικής Ιατρικής και 2 Α Παθολογική Κλινική &

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2 ΤΟ PASW ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ... 13 3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ: Η ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΕΣΟΣ... 29

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2 ΤΟ PASW ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ... 13 3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ: Η ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΕΣΟΣ... 29 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 Μεταβλητές...5 Πληθυσμός, δείγμα...7 Το ευρύτερο γραμμικό μοντέλο...8 Αναφορές στη βιβλιογραφία... 11 2 ΤΟ PASW ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ... 13 Περίληψη... 13 Εισαγωγή... 13 Με μια ματιά...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Διατριβή Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Κα Παναγιώτα Ταμανά ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Υπερλιπιδαιµίες Μεταβολισµός λιπιδίων. Μαρίνα Νούτσου Επιµελήτρια Α Παν. Παθολογικής Κλινικής Ιπποκράτειο Νοσοκοµείο Αθήνας

Υπερλιπιδαιµίες Μεταβολισµός λιπιδίων. Μαρίνα Νούτσου Επιµελήτρια Α Παν. Παθολογικής Κλινικής Ιπποκράτειο Νοσοκοµείο Αθήνας Υπερλιπιδαιµίες Μεταβολισµός λιπιδίων Μαρίνα Νούτσου Επιµελήτρια Α Παν. Παθολογικής Κλινικής Ιπποκράτειο Νοσοκοµείο Αθήνας Καρδιαγγειακά Επεισόδια : Πρώτη αιτία θανάτου στις αναπτυγµένες χώρες Πολλοί παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

Τι ξέρουμε από την ιστορία των πανδημιών του 20ου αιώνα;

Τι ξέρουμε από την ιστορία των πανδημιών του 20ου αιώνα; Πανελλήνιο Συνέδριο για την Πανδημία της Νέας Γρίπης Α (H1N1) και τις Πολιτικές Προάσπισης της Δημόσιας Υγείας Τι ξέρουμε από την ιστορία των πανδημιών του 20ου αιώνα; Γ. Σαρόγλου Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΡΟΚΑΡΚΙΝΙΚΕΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΟΙ ΠΡΟΚΑΡΚΙΝΙΚΕΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΙ ΠΡΟΚΑΡΚΙΝΙΚΕΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Dr. Γιώργος ΜΙΧΑΗΛ BSCCP/RCOG DT Diploma in Colposcopy Ο Ο τραχηλικός καρκίνος αποτελεί μια πολύ σπάνια συνέπεια μιας ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

Παχυσαρκία και Σακχαρώδης Διαβήτης

Παχυσαρκία και Σακχαρώδης Διαβήτης Παχυσαρκία και Σακχαρώδης Διαβήτης Τι είναι ο Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου 2 (ΣΔ2) Ο Σακχαρώδης Διαβήτης γενικά είναι μια πάθηση κατά την οποία ο οργανισμός και συγκεκριμένα το πάγκρεας δεν παράγει ή δεν

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Απόστολος Ι. Δουγαλής Παθολόγος, Επιµελητής Α Νοσοκοµείο ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ, παράρτηµα ΠΑΝΑΓΙΑ

Δρ. Απόστολος Ι. Δουγαλής Παθολόγος, Επιµελητής Α Νοσοκοµείο ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ, παράρτηµα ΠΑΝΑΓΙΑ Δρ. Απόστολος Ι. Δουγαλής Παθολόγος, Επιµελητής Α Νοσοκοµείο ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ, παράρτηµα ΠΑΝΑΓΙΑ Λογικά επιχειρήµατα: Ηλικία "φαρµακοκινητική / φαρµακοδυναµική " τοξικότητα. "φάρμακα" " "αλληλεπιδράσεις. Παλαιότερες

Διαβάστε περισσότερα

Επιδημιολογία της αρτηριακής υπέρτασης: ο ρόλος της Μεσογειακής Δίαιτας

Επιδημιολογία της αρτηριακής υπέρτασης: ο ρόλος της Μεσογειακής Δίαιτας Επιδημιολογία της αρτηριακής υπέρτασης: ο ρόλος της Μεσογειακής Δίαιτας Δημοσθένης Β. Παναγιωτάκος, DrMedSci, FESC Αναπλ. Καθηγητής Βιοστατιστικής & Επιδημιολογίας Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Η υπέρταση ως

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακό stress και στεφανιαία νόσος

Εργασιακό stress και στεφανιαία νόσος Εργασιακό stress και στεφανιαία νόσος Χαράλαμπος Γ. Πλατής (Διοικητής Πρόεδρος ΔΣ ΓΝ Σύρου) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 18-20 Φεβρουαρίου 2010 1 Εργασιακό stress

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος για μικροαγγειοπαθητικές επιπλοκές: Πότε και πώς

Έλεγχος για μικροαγγειοπαθητικές επιπλοκές: Πότε και πώς Έλεγχος για μικροαγγειοπαθητικές επιπλοκές: Πότε και πώς Ν. Τεντολούρης Α' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική και Ειδική Νοσολογία Πανεπιστημίου Αθηνών & Διαβητολογικό Κέντρο Γ. Ν. Α. Λαϊκό Μικροαγγειοπαθητικές

Διαβάστε περισσότερα

Μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος. Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Λέκτορας Παθολογίας ΑΠΘ

Μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος. Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Λέκτορας Παθολογίας ΑΠΘ Μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Λέκτορας Παθολογίας ΑΠΘ SGOT 60 IU/l, SGPT 72 IU/l, γgt 92 IU/l, ALP κ.φ., CPK κ.φ., θυρεοειδική λειτουργία κ.φ. Παρουσίαση περιστατικού Άνδρας

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή

Μεταπτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακή διατριβή «100% Α.Π.Ε.» : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Λαχανικά. Φυτά. Ψάρια. Ψάρια. Ε ι κ ο σ α ν ο ε ι δ ή. Ακετυλο-CoA. Πλαστίδια. Eλαϊκό οξύ. Ενδοπλασµατικό δίκτυο. Λινελαϊκό οξύ (ω-6)

Λαχανικά. Φυτά. Ψάρια. Ψάρια. Ε ι κ ο σ α ν ο ε ι δ ή. Ακετυλο-CoA. Πλαστίδια. Eλαϊκό οξύ. Ενδοπλασµατικό δίκτυο. Λινελαϊκό οξύ (ω-6) Ω- 6/Ω-3 3 λιπαρά οξέα: το διατροφικό πηλίκο µε το ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην πρόληψη της καρδιαγγειακής νόσου. Καλλιόπη Άννα Πούλια, MMedSci Κλινική ιαιτολόγος, ΓΝΑ «Λαϊκό» Φυτά Ψάρια Ακετυλο-CoA Eλαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπευτικός αλγόριθμος για την αντιμετώπιση των δυσλιπιδαιμιών Ελληνικές οδηγίες

Θεραπευτικός αλγόριθμος για την αντιμετώπιση των δυσλιπιδαιμιών Ελληνικές οδηγίες Θεραπευτικός αλγόριθμος για την αντιμετώπιση των δυσλιπιδαιμιών Ελληνικές οδηγίες Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Λέκτορας Παθολογίας Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Καρδιαγγειακά νοσήματα

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχοκοινωνικοί βλαπτικοί παράγοντες του εργασιακού περιβάλλοντος. Γ. Ραχιώτης Ειδικός ιατρός εργασίας Λέκτορας Επιδημιολογίας ΠΘ

Ψυχοκοινωνικοί βλαπτικοί παράγοντες του εργασιακού περιβάλλοντος. Γ. Ραχιώτης Ειδικός ιατρός εργασίας Λέκτορας Επιδημιολογίας ΠΘ Ψυχοκοινωνικοί βλαπτικοί παράγοντες του εργασιακού περιβάλλοντος Γ. Ραχιώτης Ειδικός ιατρός εργασίας Λέκτορας Επιδημιολογίας ΠΘ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τροποποίηση της σχέσης του ανθρώπου με το περιβάλλον.

Διαβάστε περισσότερα

Κατανοώντας τον σηµαντικό ρόλο της LDLc στην πρόληψη των καρδιαγγειακών συµβαµάτων Ανασκόπηση βιβλιογραφίας

Κατανοώντας τον σηµαντικό ρόλο της LDLc στην πρόληψη των καρδιαγγειακών συµβαµάτων Ανασκόπηση βιβλιογραφίας Κατανοώντας τον σηµαντικό ρόλο της LDLc στην πρόληψη των καρδιαγγειακών συµβαµάτων Ανασκόπηση βιβλιογραφίας ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ι. ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π.Θ. Δήλωση σύγκρουσης συµφερόντων Οι παρουσιάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΓΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ. ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2012 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΝΕΟ ΣΧ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΝΕΟ ΣΧ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ Υπεύθυνη Δήλωση Η παρακάτω υπογράφουσα δηλώνω ότι είμαι συγγραφέα τη παρούσα πτυχιακή εργασία. Κάθε τη, είναι πλήρω αναγνωρισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Διαβητολογική Εταιρεία Βόρειας Ελλάδας

Διαβητολογική Εταιρεία Βόρειας Ελλάδας Διαβητολογική Εταιρεία Βόρειας Ελλάδας Νεότερα δεδομένα στην αντιμετώπιση του Σακχαρώδη Διαβήτη ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ Αγαπητοί συνάδελφοι, Έχω την ιδιαίτερη τιμή και χαρά να σας προσκαλέσω εκ μέρους της Διαβητολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Φαρμακευτικός χώρος: τάσεις και προοπτικές επιχειρηματικότητας & απασχόλησης

Φαρμακευτικός χώρος: τάσεις και προοπτικές επιχειρηματικότητας & απασχόλησης Φαρμακευτικός χώρος: τάσεις και προοπτικές επιχειρηματικότητας & απασχόλησης Κωνσταντίνος Μ. Φρουζής: Πρόεδρος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) Αντιπρόεδρος & Γενικός Διευθυντής, Novartis Hellas

Διαβάστε περισσότερα

Τα δεδομένα που αφορούν στον καρκίνο είναι το πρώτο ουσιαστικό βήμα για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό του ελέγχου του καρκίνου

Τα δεδομένα που αφορούν στον καρκίνο είναι το πρώτο ουσιαστικό βήμα για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό του ελέγχου του καρκίνου Τα δεδομένα που αφορούν στον καρκίνο είναι το πρώτο ουσιαστικό βήμα για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό του ελέγχου του καρκίνου Πέτρος Καρακίτσος Καθηγητής Κυτταρολογίας Διευθυντής Εργαστηρίου Διαγνωστικής

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΣ» Ευστάθιος Χρονόπουλος Επίκουρος Καθηγητής ΕΚΠΑ Β Πανεπιστημιακή ήορθοπαιδική ήκλινική Κωνσταντοπούλειο Νοσοκομείο Ν.

«ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΣ» Ευστάθιος Χρονόπουλος Επίκουρος Καθηγητής ΕΚΠΑ Β Πανεπιστημιακή ήορθοπαιδική ήκλινική Κωνσταντοπούλειο Νοσοκομείο Ν. «ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΣ» Ευστάθιος Χρονόπουλος Επίκουρος Καθηγητής ΕΚΠΑ Β Πανεπιστημιακή ήορθοπαιδική ήκλινική Κωνσταντοπούλειο Νοσοκομείο Ν.ΙΩΝΙΑΣ Εισαγωγή: γή Η συνηθέστερη των παθήσεων που προσβάλλει τους ενήλικες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΥΓΕΙΑΣ. Health transition «το σύγχρονο σκηνικό» Τζένη Κουρέα Κρεμαστινού Καθηγήτρια Δημόσιας Υγείας Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΥΓΕΙΑΣ. Health transition «το σύγχρονο σκηνικό» Τζένη Κουρέα Κρεμαστινού Καθηγήτρια Δημόσιας Υγείας Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΥΓΕΙΑΣ Health transition «το σύγχρονο σκηνικό» Τζένη Κουρέα Κρεμαστινού Καθηγήτρια Δημόσιας Υγείας Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Μετάβαση υγείας Περιγράφει τον τρόπο σύμφωνα με τον οποίο μεταβάλλονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΑΒΗΤΗ (ΕΛ.ΕΣ.ΜΕ.Δ) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ 2014 24-26 Απριλίου 2014 Ξενοδοχείο Eden Beach Resort Ανάβυσσος Αττικής 1 Πέμπτη 24 Απριλίου 2014 (15.30-20.30)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Έλλη Φωτίου 2010364426 Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING ΚΑΡΚΙΝΟΣ. ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΖΙΑΜΟΥΡΤΑΣ, Ph.D., C.S.C.

MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING ΚΑΡΚΙΝΟΣ. ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΖΙΑΜΟΥΡΤΑΣ, Ph.D., C.S.C. MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΖΙΑΜΟΥΡΤΑΣ, Ph.D., C.S.C.S The "Annual Report to the Nation on the Status of Cancer,, 1975-2001*"

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΕΥΡΙΚΗΣ ΑΝΟΡΕΞΙΑΣ ΣΤΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΕΥΡΙΚΗΣ ΑΝΟΡΕΞΙΑΣ ΣΤΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΕΥΡΙΚΗΣ ΑΝΟΡΕΞΙΑΣ ΣΤΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ - ΝΤΕΛΙΜΙΧΑΛΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ MSc ΕΚΠΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Ι.ΙΕΚ ΒΑΪΑ ΜΠΑΛΩΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΜΕΘ ΠΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχήματα έναρξης ινσουλινοθεραπείας σε άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη τυπου 2: οι απόψεις ειδικών γιατρών στον διαβήτη σε τρειςελληνικέςπόλεις

Σχήματα έναρξης ινσουλινοθεραπείας σε άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη τυπου 2: οι απόψεις ειδικών γιατρών στον διαβήτη σε τρειςελληνικέςπόλεις Σχήματα έναρξης ινσουλινοθεραπείας σε άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη τυπου 2: οι απόψεις ειδικών γιατρών στον διαβήτη σε τρειςελληνικέςπόλεις Τ. ιδάγγελος 1, Η. Ευθυμίου 2, Κ. Kαζάκος 3, Χ. Μανές 4, Ε. Πάγκαλος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΓΙΓΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΩΣ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΝΤΡΕΑΣ ΠΙΤΣΙΛΛΟΣ Α.Φ.Τ 2007947541 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκοµειακή Οµάδα Επειγόντων: Όθων Φραϊδάκης Αναισθησιολόγος ΤΕΠ Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Ηρακλείου

Νοσοκοµειακή Οµάδα Επειγόντων: Όθων Φραϊδάκης Αναισθησιολόγος ΤΕΠ Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Ηρακλείου Νοσοκοµειακή Οµάδα Επειγόντων: Είναι µια λύση; Όθων Φραϊδάκης Αναισθησιολόγος ΤΕΠ Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Ηρακλείου Νοσοκοµειακή Οµάδα Επειγόντων η ανάγκη ΚΑΡΠΑ-Οµάδα αναζωογόνησης επιβίωση ενδονοσοκοµειακά

Διαβάστε περισσότερα

Βουβωνοκήλες. ιαμαντής Θεόδωρος Καθηγητής Χειρουργικής Πανεπιστημίου Αθηνών. Βουβωνοκήλες

Βουβωνοκήλες. ιαμαντής Θεόδωρος Καθηγητής Χειρουργικής Πανεπιστημίου Αθηνών. Βουβωνοκήλες Βουβωνοκήλες Βουβωνοκήλες 1 Βουβωνοκήλες Βουβωνοκήλες Λοξή Βουβωνοκήλη 2 Βουβωνοκήλες Ευθεία Βουβωνοκήλη Χειρουργικές Τεχνικές Ανοικτές πρόσθιες τεχνικές (Bassini, McVay, Shouldice) Ανοικτές οπίσθιες τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

Μετεκπαιδευτικά μαθήματα Β Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Νοέμβριος 2011

Μετεκπαιδευτικά μαθήματα Β Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Νοέμβριος 2011 Μετεκπαιδευτικά μαθήματα Β Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Νοέμβριος 2011 Άννα Ι. Κακαφήκα Παθολόγος Υπεύθυνη Ιατρείου Λιπιδίων Βιοκλινική Θεσσαλονίκης Άνδρας 46

Διαβάστε περισσότερα

«Η προμήθεια του νοσοκομειακού φαρμάκου»

«Η προμήθεια του νοσοκομειακού φαρμάκου» ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Ε.Δ.Ν.Υ.Π.Υ. www.neahygeia.gr/info@ispm.gr «Η προμήθεια του νοσοκομειακού φαρμάκου» Αικατερίνη Καστανιώτη Επίκουρος Καθηγήτρια Διοίκησης Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Συγκοπτικά επεισόδια καρδιαγγειακής αιτιολογίας: διαγνωστική προσπέλαση

Συγκοπτικά επεισόδια καρδιαγγειακής αιτιολογίας: διαγνωστική προσπέλαση There are no translations available. Γιώργος Κολιός Καρδιολόγος Οι ασθενείς με συγκοπή αποτελούν το 2% των επισκέψεων στα τμήματα έκτακτων περιστατικών. Η ετήσια επίπτωση συγκοπτικών επεισοδίων στα ηλικιωμένα

Διαβάστε περισσότερα

παράκαμψη κατά Roux-en-Y σε 4 ασθενείς με κρανιοφαρυγγίωμα

παράκαμψη κατά Roux-en-Y σε 4 ασθενείς με κρανιοφαρυγγίωμα παράκαμψη κατά Roux-en-Y 1 Hôpital Bichat-Claude Berard, Paris, 2 ΓΝΑ «ΛΑΪΚΟ», Αθήνα, 3 Hôpital Bichat-Claude Berard, Paris, 4Hôpital Bichat-Claude Berard, Paris, 5 Hôpital Bichat-Claude Berard, Paris,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟ HPV ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟ HPV ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟ HPV ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ [ Αναστασία Πέτρου ] 2009625164 Λευκωσία 2014

Διαβάστε περισσότερα

Δεδομένα που περιγράφουν την κατάσταση υγείας του πληθυσμού

Δεδομένα που περιγράφουν την κατάσταση υγείας του πληθυσμού Επιδημιολογία 2 Ενότητα 2η: Δείκτες Μέτρησης συχνότητας νοσημάτων Επιπολασμός (Ρ), Επίπτωση (Ι) Ροβίθης Μιχαήλ 2006 Δεδομένα που περιγράφουν την κατάσταση υγείας του πληθυσμού Δημογραφικά δεδομένα (demographic

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνια νοσήματα του ήπατος και υπολιπιδαιμική θεραπεία

Χρόνια νοσήματα του ήπατος και υπολιπιδαιμική θεραπεία Χρόνια νοσήματα του ήπατος και υπολιπιδαιμική θεραπεία Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Χρόνια νοσήματα του ήπατος Το 15% του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΜΩΝΥΜΟ (Α' ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΜΩΝΥΜΟ (Α' ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΜΩΝΥΜΟ (Α' ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Καθηγητής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥΣΟΥΛΗΣ Ο ρόλος του ινωδογόνου

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμένος τοκετός στο σπίτι

Προγραμματισμένος τοκετός στο σπίτι Κατευθυντήρια Οδηγία Νο 18 Μάιος 2014 Εισαγωγή Στην Ελλάδα ακόμη δεν υπάρχουν επίσημα επιδημιολογικά δεδομένα και υπολογίζεται ότι στις Η.Π.Α οι τοκετοί στο σπίτι αποτελούν περίπου το 0,5% των γεννήσεων

Διαβάστε περισσότερα

«Μεσογειακή δίαιτα και υγεία»

«Μεσογειακή δίαιτα και υγεία» «Μεσογειακή δίαιτα και υγεία» «Μεσογειακή δίαιτα και υγεία» Μερόπη Κοντογιάννη Επίκουρη Καθηγήτρια Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας Διατροφής ρ ήμ Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Μεσογειακή δίαιτα

Διαβάστε περισσότερα

Φάρμακα φαρμακοποιοί και φαρμακευτική πολιτική: αλήθειες, ψεύδη και διλήμματα

Φάρμακα φαρμακοποιοί και φαρμακευτική πολιτική: αλήθειες, ψεύδη και διλήμματα Φάρμακα φαρμακοποιοί και φαρμακευτική πολιτική: αλήθειες, ψεύδη και διλήμματα Γιάννης Κυριόπουλος, MD, MPH, MSc, PhD Τομέας Οικονομικών της Υγείας Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας ΚΗ Συνέδριο ΟΣΦΕ, Ιούνιος

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχογενής στυτική δυσλειτουργία: μια γνωριμία με τις ψυχολογικές θεραπείες. Β Ουρολογική Κλινική Α.Π.Θ

Ψυχογενής στυτική δυσλειτουργία: μια γνωριμία με τις ψυχολογικές θεραπείες. Β Ουρολογική Κλινική Α.Π.Θ Ψυχογενής στυτική δυσλειτουργία: μια γνωριμία με τις ψυχολογικές θεραπείες Β Ουρολογική Κλινική Α.Π.Θ Καλυβιανάκης Δημήτρης, Ουρολόγος Υπότροφος ΜΜΟΠ 27 30 Μαΐου 2010. Πορταριά Πήλιο Εισαγωγή (1) Λίγες

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 1 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ Αγαπητοί συνάδελφοι, Έχω την ιδιαίτερη τιμή και χαρά να σας προσκαλέσω εκ μέρους της Διαβητολογικής Εταιρείας Βόρειας Ελλάδας (Δ.Ε.Β.Ε.) να συμμετέχετε στην Επιστημονική Εκδήλωση με θέμα:

Διαβάστε περισσότερα