Αρ. Απόφασης: 121/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 11083/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αρ. Απόφασης: 121/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 11083/2-6-2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Ταχ. Δ/νση: Δεκελείας Ν. Φιλαδέλφεια Πληροφορίες: Πλέσσας Κων/νος Τηλ.: , FAX : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Αρ. Απόφασης: 121/2015 Αρ. Πρωτοκόλλου: 11083/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα Πρακτικά της από τακτικής Συνεδρίασης Νο. 6/2015 του Δ.Σ. του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω θέμα: ΘΕΜΑ: «Έγκριση καλοκαιρινών Εκδηλώσεων των Τμημάτων Παιδείας- Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου για το έτος 2015 και διάθεση σχετικών πιστώσεων» Το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, συνήλθε σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση στο κτίριο του Παγκόσμιου Πολιτιστικού Ιδρύματος Ελληνισμού Διασποράς (Π.Π.Ι.Ε.Δ.) επί των οδών Δεκελείας 152 & Ατταλείας 2-Νέα Φιλαδέλφεια [εκτάκτως, λόγω της χρήσης του μόνιμου χώρου Συνεδριάσεων του Σώματος, ήτοι του Ενιαίου Λυκείου Ν. Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς» (Θεσσαλονίκης και Λαχανά) ως εξεταστικού κέντρου για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις], σήμερα στις , ημέρα Τετάρτη και ώρα 7 μ.μ., ύστερα από την αριθ. πρωτ / έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 6/2015) του Προέδρου αυτού κ. Γεωργίου Πάνου, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε νομίμως με αποδεικτικό σε κάθε Σύμβουλο χωριστά, στον κ. Δήμαρχο και στους 2 Προέδρους των Συμβουλίων των δύο Δημοτικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 («Πρόγραμμα Καλλικράτης»). O Δήμαρχος : AΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Ο Πρόεδρος : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΣ Ο Γραμματέας : ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ 1

2 ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 4. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5. ΛΑΛΟΣ-ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 6. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 7. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ-ΚΑΡΚΑΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ 8. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 9. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10.ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΕΥΛΟΓΙΟΣ 11.ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 12. ΡΟΚΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 13. ΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 14. ΔΟΥΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 15.ΚΑΛΥΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 16. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΑΛΙΚΗ 17. ΧΑΡΑΜΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 18. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 19. ΑΝΔΡΕΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 20. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ ΛΥΣΣΑΝΔΡΟΣ 21. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 22. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 23. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 24. ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 25 ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 26.ΚΟΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 27. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 28. ΝΤΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 29. ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ 30. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 31. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 32. ΣΙΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 33. ΓΚΟΥΜΑ ΔΑΝΑΗ-ΕΥΑ Στη Συνεδρίαση παρέστη ως Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου, τηρώντας τα πρόχειρα πρακτικά αυτού, ο κ. Πλέσσας Κων/νος, ΤΕ1 Διοικητικού, μόνιμος υπάλληλος του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης»), δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών ήταν 28 παρόντες και 5 απόντες, ως ακολούθως: ΔΗΜΑΡΧΟΣ : ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ Κουμαριανός Ευάγγελος Καλαμπόκης Ιωάννης Γαβριηλίδης Γαβριήλ Ανανιάδης Νικόλαος Λάλος Αναγνώστου Μιχαήλ Παπαλουκά Ευτυχία Αναγνώστου Καρκάνη Αντωνία Παπακώστας Βασίλειος Πρελορέντζος Αρσένιος - Γεώργιος Αντωναρόπουλος Χρήστος - Ευλόγιος Αντωνόπουλος Δημήτριος Ρόκου Χαρίκλεια Πάνος Γεώργιος Δούλος Ορέστης Καλύβης Γεώργιος Γαλαζούλα Αλίκη Χαραμαρά Γεωργία Μανωλεδάκης Θεόδωρος Τομπούλογλου Ιωάννης Κανταρέλης Δημήτριος Παπανικολάου Νικόλαος Γαϊτανά-Αποστολάκη Ευτυχία Γκούμα Δανάη-Εύα 2

3 Ανδρέου Χριστίνα Γεωργαμλής Λύσσανδρος Κοπελούσος Χρήστος Αράπογλου Γεώργιος Πλάτανος Ελευθέριος Κόντος Απόστολος Ντάτσης Κωνσταντίνος Κουτσάκης Μιχαήλ Αγαγιώτου Βασιλική Σιώρης Νικόλαος Σημειώνεται ότι στην Συνεδρίαση ήταν παρόντες τόσο η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας κα Δήμητρα Αθανασίου, όσο και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας κ. Γεώργιος Κατερίνης. Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις : Η κα Χ.Ανδρέου προσήλθε στη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης και πριν την ψηφοφορία επί του 3 ου θέματος Ε.Η.Δ.. Ο κ. Γ.Καλύβης προσήλθε στη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης και πριν την ψηφοφορία επί του 1 ου θέματος της Η.Δ.. Απουσίες : Οι απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι που απουσίαζαν κατά την έναρξη της Συνεδρίασης, απουσίαζαν δικαιολογημένα έχοντας ενημερώσει σχετικά τον κ. Πρόεδρο του Δ.Σ. Ο κ. Πρόεδρος, παρουσία του κ. Δημάρχου και των προαναφερομένων μελών, κήρυξε την έναρξη της σημερινής τακτικής δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, στο 16 ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης. Οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων όρισαν, πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της Η.Δ., με γραπτή δήλωση που τους μοίρασε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και την συμπλήρωσαν σχετικώς (βάσει της παρ.6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010), τον εισηγητή και τους ειδικούς αγορητές που επιθυμούν να μιλήσουν σε κάθε θέμα της Η.Δ. 3

4 16 ο ΘΕΜΑ Η.Δ. Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 16 ο Θέμα Η.Δ. της σημερινής Συνεδρίασης και με βάση το υπ αριθμ. πρωτ / διαβιβαστικό έγγραφο του Αυτοτελούς Γραφείου Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων του Δήμου ανέφερε προς το Σώμα, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: Κύριε Δήμαρχε, Κυρίες και Κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, ΘΕΜΑ: «Έγκριση καλοκαιρινών Εκδηλώσεων των Τμημάτων Παιδείας- Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου για το έτος 2015 και διάθεση σχετικών πιστώσεων». Κύριε Πρόεδρε, Παρακαλούμε όπως σε επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και βάσει του άρθρου 158 παρ. 3α του Ν 3463/06, όπως: Α) Εγκρίνετε τη διενέργεια των παρακάτω καλοκαιρινών εκδηλώσεων των τμημάτων Παιδείας-Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου μας για το έτος Για το ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Εκδηλώσεις λήξης της περιόδου για τους Παιδικούς Σταθμούς Α ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ (19/06/2015) & Α ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ (24/06/2015) Γλυκίσματα 400, ποσού 280 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Νερά 70 1,5 lt, ποσού 20 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Χυμοί 50 1 lt, ποσού 70 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Ποτήρια μεγάλα 500 τεμ., ποσού 12 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Χαρτοπετσέτες 400 τεμ., ποσού 3 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Β ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ (22/06/2015) & Γ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ (18/06/2015) Γλυκίσματα 360, ποσού 252 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Νερά 1,5 lt 48, ποσού 14 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Χυμοί 1lt 30, ποσού 40 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Ποτήρια μεγάλα 400 τεμ., ποσού 10 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Χαρτοπετσέτες 400 τεμ., ποσού 3 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Β ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ (17/06/2015) Γλυκίσματα 70, ποσού 50 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Νερά 1,5 lt 12, ποσού 4 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Χυμοί 1lt 10, ποσού 13 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Ποτήρια μεγάλα 100 τεμ., ποσού 3 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Χαρτοπετσέτες 100 τεμ., ποσού 1 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 2.Για το ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Διαδημοτικό Τουρνουά Μίνι Ποδοσφαίρου για παιδιά 7-10 ετών (Ιούνιο - Ιούλιο) και η διάρκεια της αθλητικής διοργάνωσης κυμαίνεται το ανώτερο έως μία εβδομάδα. 4

5 Κλείσιμο περιόδου των τμημάτων Αθλητισμού και Πολιτισμού (Ιούνιο- Ιούλιο) συγκεκριμένα του ποδοσφαίρου, της κολύμβησης, του TAE KWON DO, κορεάτικου σπαθιού, αεροβικής γυμναστικής, σύγχρονου-μοντέρνου χορού, παραδοσιακών χορών, θεατρικών μαθημάτων και φωτογραφίας. Ημερήσιο πρόγραμμα «Θερινής Δημιουργικής Απασχόλησης για παιδιά 6-12 ετών» (από 23/6-10/7/2015), όπου η λειτουργία του προγράμματος θα είναι καθημερινή από για παιδιά. Χώρος συγκέντρωσης των παιδιών θα είναι δύο Δημοτικά Σχολεία του Δήμου μας και η ενασχόληση των παιδιών θα ποικίλλει καθημερινά με ζωγραφική, επίσκεψη στη θάλασσα, κατασκευές, μουσικοκινητική αγωγή κ.λ.π. Ενημερωτικό και έντυπο υλικό ποσού 196,8 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Μετάλλια, Κύπελλα, Επαθλα ποσού 792,12 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Αθλητικό Υλικό (Μπάλες και Ρακέτες) ποσού 804,42 ( συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Γραφική Υλη και Εποπτικό Υλικό ποσού 610,08 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Αναψυκτικά, Χυμοί ποσού 123 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Εδέσματα ποσού 135,6 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Ιατρική Κάλυψη κατά τη διάρκεια των αγώνων στο Τουρνουά του Μίνι Ποδοσφαίρου ποσού 320,00 δεν υπόκειται σε Φ.Π.Α. Ιατρική Κάλυψη κατά τη διάρκεια του προγράμματος της Ημερήσιας Δημιουργικής Απασχόλησης ποσού 525,00 δεν υπόκειται σε Φ.Π.Α. Διαιτησία για τη διεξαγωγή των αγώνων ποσού 393,6 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Ηχητική και Φωτιστική Κάλυψη των θεατρικών παραστάσεων ποσού 1.826,55 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Απρόβλεπτα ποσού 72,83 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Β) Διαθέσετε τη σχετική πίστωση των 6.575,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2015 αρχικής πίστωσης ποσού ευρώ και με τίτλο «Δαπάνες Καλοκαιρινών Εκδηλώσεων των τμημάτων Παιδείας-Πολιτισμού και Αθλητισμού». 3.Για το ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Διήμερο Διαδημοτικό Φεστιβάλ Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών Ορχήστρα ελληνικής παραδοσιακής μουσικής. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου, ποσού 5.400,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Ηχητική και φωτιστική κάλυψη της εκδήλωσης για το διήμερο Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου, ποσού 1.400,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Ενοικίαση για συμπληρωματικές παραδοσιακές φορεσιές για τους μαθητές του χορευτικού τμήματος ποσού 700,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Αναμνηστικά εγχάρακτα ποσού 100,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Ανθοδέσμες ποσού 60,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Αναψυκτικά, Νερά ποσού 280,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Εδέσματα κρύα για τους φιλοξενούμενους ποσού 550,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Επικοινωνιακό Υλικό-Εκτυπώσεις ποσού 600,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 5

6 Δαπάνη για Προστασία Πνευματικών Δικαιωμάτων (Α.Ε.Π.Ι.) για την ορχήστρα ελληνικής παραδοσιακής μουσικής που θα συμμετέχει στο Διήμερο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών ποσού 400,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Γ) Διαθέσετε τη σχετική πίστωση των 9.490,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2015 αναμορφωμένης πίστωσης ποσού ευρώ και με τίτλο «Δαπάνες Αθλητικών και Πολιτιστικών Εκδηλώσεων-Παιδικών Σταθμών και Κ.Α.Π.Η.» Ακολούθως τον λόγο έλαβαν οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων και οι ειδικοί αγορητές αυτών καθώς και Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι οποίοι ανέπτυξαν τις απόψεις, τις αντιρρήσεις και τις προτάσεις τους. Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης ο κ. Πρόεδρος έθεσε το θέμα ως εισάγεται σε ψηφοφορία ενώπιον του Σώματος. Μετά ταύτα, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την υποβληθείσα εισήγηση, τα στοιχεία του σχετικού φακέλου και : Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης») Τις διατάξεις του άρθρου 158 παρ. 3α του Ν. 3463/06 (Δ.Κώδικας) και έπειτα από διαλογική συζήτηση ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 6 ΟΜΟΦΩΝΑ Α) Εγκρίνει τη διενέργεια των παρακάτω καλοκαιρινών εκδηλώσεων των τμημάτων Παιδείας-Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου για το έτος 2015: 1.Για το ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Εκδηλώσεις λήξης της περιόδου για τους Παιδικούς Σταθμούς Α ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ (19/0 6/2015) & Α ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ (24/06/2015) Γλυκίσματα 400, ποσού 280 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Νερά 70 1,5 lt, ποσού 20 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Χυμοί 50 1 lt, ποσού 70 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Ποτήρια μεγάλα 500 τεμ., ποσού 12 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Χαρτοπετσέτες 400 τεμ., ποσού 3 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Β ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ (22/06/2015) & Γ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ (18/06/2015) Γλυκίσματα 360, ποσού 252 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Νερά 1,5 lt 48, ποσού 14 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Χυμοί 1lt 30, ποσού 40 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Ποτήρια μεγάλα 400 τεμ., ποσού 10 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

7 Χαρτοπετσέτες 400 τεμ., ποσού 3 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Β ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ (17/06/2015) Γλυκίσματα 70, ποσού 50 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Νερά 1,5 lt 12, ποσού 4 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Χυμοί 1lt 10, ποσού 13 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Ποτήρια μεγάλα 100 τεμ., ποσού 3 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Χαρτοπετσέτες 100 τεμ., ποσού 1 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 2.Για το ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Διαδημοτικό Τουρνουά Μίνι Ποδοσφαίρου για παιδιά 7-10 ετών (Ιούνιο - Ιούλιο) και η διάρκεια της αθλητικής διοργάνωσης κυμαίνεται το ανώτερο έως μία εβδομάδα. Κλείσιμο περιόδου των τμημάτων Αθλητισμού και Πολιτισμού (Ιούνιο- Ιούλιο) συγκεκριμένα του ποδοσφαίρου, της κολύμβησης, του TAE KWON DO, κορεάτικου σπαθιού, αεροβικής γυμναστικής, σύγχρονου-μοντέρνου χορού, παραδοσιακών χορών, θεατρικών μαθημάτων και φωτογραφίας. Ημερήσιο πρόγραμμα «Θερινής Δημιουργικής Απασχόλησης για παιδιά 6-12 ετών» (από 23/6-10/7/2015), όπου η λειτουργία του προγράμματος θα είναι καθημερινή από για παιδιά. Χώρος συγκέντρωσης των παιδιών θα είναι δύο Δημοτικά Σχολεία του Δήμου μας και η ενασχόληση των παιδιών θα ποικίλλει καθημερινά με ζωγραφική, επίσκεψη στη θάλασσα, κατασκευές, μουσικοκινητική αγωγή κ.λ.π. Ενημερωτικό και έντυπο υλικό ποσού 196,8 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Μετάλλια, Κύπελλα, Επαθλα ποσού 792,12 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Αθλητικό Υλικό (Μπάλες και Ρακέτες) ποσού 804,42 ( συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Γραφική Υλη και Εποπτικό Υλικό ποσού 610,08 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Αναψυκτικά, Χυμοί ποσού 123 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Εδέσματα ποσού 135,6 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Ιατρική Κάλυψη κατά τη διάρκεια των αγώνων στο Τουρνουά του Μίνι Ποδοσφαίρου ποσού 320,00 δεν υπόκειται σε Φ.Π.Α. Ιατρική Κάλυψη κατά τη διάρκεια του προγράμματος της Ημερήσιας Δημιουργικής Απασχόλησης ποσού 525,00 δεν υπόκειται σε Φ.Π.Α. Διαιτησία για τη διεξαγωγή των αγώνων ποσού 393,6 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Ηχητική και Φωτιστική Κάλυψη των θεατρικών παραστάσεων ποσού 1.826,55 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Απρόβλεπτα ποσού 72,83 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Β) Διαθέτει τη σχετική πίστωση ποσού 6.575,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Δήμου οικ. Έτους 2015 αρχικής πίστωσης ποσού ευρώ και με τίτλο «Δαπάνες Καλοκαιρινών Εκδηλώσεων των Τμημάτων Παιδείας-Πολιτισμού και Αθλητισμού» για την κάλυψη της δαπάνης. 7

8 3.Για το ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Διήμερο Διαδημοτικό Φεστιβάλ Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών Ορχήστρα ελληνικής παραδοσιακής μουσικής. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου, ποσού 5.400,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Ηχητική και φωτιστική κάλυψη της εκδήλωσης για το διήμερο Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου, ποσού 1.400,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Ενοικίαση για συμπληρωματικές παραδοσιακές φορεσιές για τους μαθητές του χορευτικού τμήματος ποσού 700,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Αναμνηστικά εγχάρακτα ποσού 100,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Ανθοδέσμες ποσού 60,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Αναψυκτικά, Νερά ποσού 280,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Εδέσματα κρύα για τους φιλοξενούμενους ποσού 550,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Επικοινωνιακό Υλικό-Εκτυπώσεις ποσού 600,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Δαπάνη για Προστασία Πνευματικών Δικαιωμάτων (Α.Ε.Π.Ι.) για την ορχήστρα ελληνικής παραδοσιακής μουσικής που θα συμμετέχει στο Διήμερο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών ποσού 400,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Γ) Διαθέτει τη σχετική πίστωση ποσού 9.490,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Δήμου οικ. Έτους 2015 αναμορφωμένης πίστωσης ποσού ευρώ και με τίτλο «Δαπάνες Αθλητικών και Πολιτιστικών Εκδηλώσεων-Παιδικών Σταθμών και Κ.Α.Π.Η.» για την κάλυψη της δαπάνης. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 121/2015. Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. Κουμαριανός Ευάγγελος Καλαμπόκης Ιωάννης Γαβριηλίδης Γαβριήλ Ανανιάδης Νικόλαος Λάλος Αναγνώστου Μιχαήλ 8

9 Παπαλουκά Ευτυχία Αναγνώστου Καρκάνη Αντωνία Παπακώστας Βασίλειος Πρελορέντζος Αρσένιος - Γεώργιος Αντωναρόπουλος Χρήστος - Ευλόγιος Αντωνόπουλος Δημήτριος Ρόκου Χαρίκλεια Δούλος Ορέστης Καλύβης Γεώργιος Γαλαζούλα Αλίκη Χαραμαρά Γεωργία Μανωλεδάκης Θεόδωρος Ανδρέου Χριστίνα Γεωργαμλής Λύσσανδρος Κοπελούσος Χρήστος Αράπογλου Γεώργιος Κόντος Απόστολος Ντάτσης Κωνσταντίνος Κουτσάκης Μιχαήλ Αγαγιώτου Βασιλική Σιώρης Νικόλαος Ακριβές Αντίγραφο Η Υπεύθυνη Διεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΣ Λεβαντή Εμμανολία Εσωτερική Διανομή : - Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων - Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού - Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου - Αντιδήμαρχο Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού - Εντεταλμένο Δημ. Σύμβουλο επί θεμάτων Αθλητισμού κ.θ.μανωλεδάκη - Γραφείο Γεν. Γραμματέα - Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου - Τμήμα Προμηθειών και Αποθήκης - Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Συνημμένες: Τεχνικές Εκθέσεις-Περιγραφές Εργασιών-Τεχνικές Προδιαγραφές (3) 9

10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Πληρ: Ειρ. Δημητριάδη Τηλ. : Νέα Φιλαδέλφεια, 18 /05/2015 Αρ. Πρωτ.: 9928 Αρ. Μελέτη: 96/2015 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: Ευρώ :775,00 Κ.Α : ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Διοργάνωση και υλοποίηση Εκδηλώσεων για τη λήξη της περιόδου για τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου για το έτος Με την μελέτη αυτή προβλέπεται η προμήθεια ειδών για την πραγματοποίηση Εκδηλώσεων με αφορμή το κλείσιμο της περιόδου για τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου για το έτος Οι εκτελούμενες εργασίες και τα προς είδη προμήθεια είδη αναφέρονται αναλυτικά στην ενότητα με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» και στον ενδεικτικό Προϋπολογισμό της μελέτης. Η δαπάνη για τις ανωτέρω εργασίες προμήθειες προϋπολογίζεται να ανέλθει στα ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α και θα βαρύνει τον Κ.Α του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2015, αρχικής πίστωσης ποσού ευρώ και με τίτλο «Δαπάνες Καλοκαιρινών Εκδηλώσεων των τμημάτων Παιδείας-Πολιτισμού και Αθλητισμού» Η εκτέλεση της κάθε εργασίας, προμήθειας κ.λ.π θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με Απόφαση Δημάρχου κατ εφαρμογή των παρακάτω διατάξεων & άρθρων περί δημοσίων προμηθειών και των λοιπών νομίμων διατάξεων: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 158 παρ. 3 α του Ν. 3463/06, όσον αφορά πιστώσεις στους Κ.Α. προϋπολογισμού που μπορούν να διατεθούν με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για δαπάνες. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 86, της παρ.2 του άρθρου 209 και της παρ. του άρθρου 273 του Ν.3463/ Τις παρ.9 και παρ. 10 του άρθρου 209 του Ν.3463/06, όπως προστέθηκαν με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/ Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995, όσον αφορά τα επιτρεπτά χρηματικά όρια. 10

11 5. Την αρ. 2/45564/0026/ (ΦΕΚ 1066/Β / ) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που αφορά την απ ευθείας ανάθεση σε προμήθειες μέχρι δεκαπέντε χιλιάδες (15.000). 6. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του αρθ.22 του Ν. 3536/2007 όσον αφορά τις τεχνικές μελέτες. 7. Την αρ /739/ (ΦΕΚ 1291 τ. Β / ) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που αφορά την απ ευθείας ανάθεση σε εργασίες μέχρι είκοσι χιλιάδες (20.000). 8. Τις διατάξεις του Ν. 3852/10. Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Ειρήνη Δημητριάδη 11

12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Πληρ: Ειρ. Δημητριάδη Τηλ. : Νέα Φιλαδέλφεια, 18/05/2015 Αρ. Πρωτ.: 9928 Αρ. Μελέτη: 96/2015 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: Ευρώ :775,00 Κ.Α : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Με την μελέτη αυτή προβλέπεται η προμήθεια ειδών για την πραγματοποίηση Εκδηλώσεων αφορμή το κλείσιμο της περιόδου για τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου για το έτος Για τις ανάγκες υλοποίησης των εκδηλώσεων θα χρειαστούν τα παρακάτω: Α ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ (19/06/2015) & Α ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ (24/06/2015) 400 γλυκίσματα 70 νερά 1,5 lt 50 χυμοί 1lt 500 τεμ. ποτήρια μεγάλα 400 τεμ. χαρτοπετσέτες Β ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ (22/06/2015) & Γ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ (18/06/2015) 360 γλυκίσματα 48 νερά 1,5 lt 30 χυμοί 1lt 400 τεμ. ποτήρια μεγάλα 400 τεμ. χαρτοπετσέτες Β ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ (17/06/2015) 70 γλυκίσματα 12 νερά 1,5 lt 10 χυμοί 1lt 100 τεμ. ποτήρια μεγάλα 100 τεμ. χαρτοπετσέτες 12

13 Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Ειρήνη Δημητριάδη 13

14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Πληρ: Ειρ. Δημητριάδη Τηλ. : Νέα Φιλαδέλφεια, 18/05/2015 Αρ. Πρωτ.: 9927 Αρ. Μελέτη: 95/2015 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: Ευρώ :5.800 Κ.Α : ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Διοργάνωση και υλοποίηση Καλοκαιρινών Εκδηλώσεων των τμημάτων Αθλητισμού και Πολιτισμού του Δήμου για το έτος Με την μελέτη αυτή προβλέπεται η διενέργεια εργασιών και η προμήθεια ειδών για την πραγματοποίηση καλοκαιρινών εκδηλώσεων των τμημάτων Αθλητισμού και Πολιτισμού του Δήμου για το έτος Οι εκτελούμενες εργασίες και τα προς είδη προμήθεια είδη αναφέρονται αναλυτικά στην ενότητα με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» και στον ενδεικτικό Προϋπολογισμό της μελέτης. Η δαπάνη για τις ανωτέρω εργασίες προμήθειες προϋπολογίζεται να ανέλθει στα ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α και θα βαρύνει τον Κ.Α του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2015, αρχικής πίστωσης ποσού ευρώ και με τίτλο «Δαπάνες Καλοκαιρινών Εκδηλώσεων των Τμημάτων Παιδείας-Πολιτισμού και Αθλητισμού». Η εκτέλεση της κάθε εργασίας, προμήθειας κ.λ.π θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με Απόφαση Δημάρχου κατ εφαρμογή των παρακάτω διατάξεων & άρθρων περί δημοσίων προμηθειών και των λοιπών νομίμων διατάξεων: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 158 παρ. 3 α του Ν. 3463/06, όσον αφορά πιστώσεις στους Κ.Α. προϋπολογισμού που μπορούν να διατεθούν με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για δαπάνες. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 86, της παρ.2 του άρθρου 209 και της παρ. του άρθρου 273 του Ν.3463/ Τις παρ.9 και παρ. 10 του άρθρου 209 του Ν.3463/06, όπως προστέθηκαν με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08. 14

15 4. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995, όσον αφορά τα επιτρεπτά χρηματικά όρια. 5. Την αρ. 2/45564/0026/ (ΦΕΚ 1066/Β / ) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που αφορά την απ ευθείας ανάθεση σε προμήθειες μέχρι δεκαπέντε χιλιάδες (15.000). 6. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του αρθ.22 του Ν. 3536/2007 όσον αφορά τις τεχνικές μελέτες. 7. Την αρ /739/ (ΦΕΚ 1291 τ. Β / ) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που αφορά την απ ευθείας ανάθεση σε εργασίες μέχρι είκοσι χιλιάδες (20.000). 8. Τις διατάξεις του Ν. 3852/10. Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Ειρήνη Δημητριάδη 15

16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Πληρ: Ειρ. Δημητριάδη Τηλ. : Νέα Φιλαδέλφεια, 18/05/2015 Αρ. Πρωτ.: 9927 Αρ. Μελέτη: 95/2015 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: Ευρώ :5.800 Κ.Α : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Με την μελέτη αυτή προβλέπεται η διενέργεια εργασιών και η προμήθεια ειδών για την πραγματοποίηση καλοκαιρινών εκδηλώσεων των τμημάτων Αθλητισμού και Πολιτισμού του Δήμου για το έτος Συγκεκριμένα αφορά: Α)Διαδημοτικό Τουρνουά Μίνι Ποδοσφαίρου (Ιούνιο-Ιούλιο) για παιδιά 7-10 ετών και η διάρκεια της αθλητικής διοργάνωσης κυμαίνεται το ανώτερο έως μία εβδομάδα. Β)Κλείσιμο περιόδου των τμημάτων αθλητισμού και πολιτισμού (Ιούνιο-Ιούλιο)συγκεκριμένα του ποδοσφαίρου, της κολύμβησης, του TAE KWON DO, κορεάτικου σπαθιού, αεροβικής γυμναστικής, σύγχρονου-μοντέρνου χορού, παραδοσιακών χορών, θεατρικών μαθημάτων και φωτογραφίας. Γ)Ημερήσιο πρόγραμμα «Θερινής Δημιουργικής Απασχόλησης για παιδιά 6-12 ετών» (από 23/6-10/7/2015), όπου η λειτουργία του προγράμματος θα είναι καθημερινή από για παιδιά. Χώρος συγκέντρωσης των παιδιών θα είναι δύο Δημοτικά Σχολεία του Δήμου μας και η ενασχόληση των παιδιών θα ποικίλλει καθημερινά με ζωγραφική, επίσκεψη στη θάλασσα, κατασκευές, μουσικοκινητική αγωγή κ.λ.π. Τα υλικά που θα χρειαστούν για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις είναι τα κάτωθι: 1) Ενημερωτικές Αφίσες μεγέθους Α3, Τετραχρωμία. 2) Αναμνηστικά Διπλώματα, Διχρωμία. 3) Προμήθεια Μεταλλίων, Κυπέλλων και Επάθλων. 4) Προμήθεια αθλητικού υλικού, μπάλες Ποδοσφαίρου, Χειροσφαίρισης (Handball), Καλαθοσφαίρισης (basketball), Πετοσφαίρισης (Volleyball), Αντισφαίρισης (Tennis), Ρακέτες Αντισφαίρισης(Tennis). 5) Προμήθεια εποπτικού υλικού, επιτραπέζιων παιχνιδιών και γραφικής ύλης. 6) Προμήθεια χυμών, αναψυκτικών και εδεσμάτων. 16

17 7) Παροχή υπηρεσιών Ιατρικής Κάλυψης, κατά την διάρκεια των αγώνων (Ιούνιο-Ιούλιο) (έως32 αγώνες) που θα διεξαχθούν στο Διαδημοτικό Τουρνουά Μίνι Ποδοσφαίρου και κατά την διάρκεια του προγράμματος «Ημερησίας Θερινής Δημιουργικής Απασχόλησης για παιδιά 6-12 ετών» (από 23/6-10/7/2015 καθημερινά και από ώρας 8:30-15:30). 8) Παροχή υπηρεσιών Διαιτησίας για την διεξαγωγή όλων των αγώνων (έως 32 αγώνες) που θα γίνουν του Διαδημοτικού Τουρνουά Μίνι Ποδοσφαίρου. 9) Παροχή υπηρεσιών για ηχητική και φωτιστική κάλυψη των θεατρικών παραστάσεων (Ιούνιο-Ιούλιο). Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 Ενημερωτικές Αφίσες μεγέθους Α3, Τετραχρωμία. 100 τεμ. 2 Αναμνηστικά Διπλώματα, Διχρωμία. 600 τεμ. 3 Μετάλλιο διαμέτρου 50 mm με κορδέλα (μήκους 80 cm και πλάτους 22 mm) με θέμα ανάλογο του αθλήματος ή της 500 τεμ. εκδήλωσης. 4 Κύπελλο διαστάσεων: ύψος 22 cm και διαμέτρου 8cm και με ταμπελάκι με κείμενο και λογότυπο. 16 τεμ. 5 Mπάλα Ποδοσφαίρου δερμάτινη Νο 4 εξωτερικά με PU 4 τεμ. 6 Mπάλα Χειροσφαίρισης (Handball) με εξωτερικά απαλό PU Νο 00 για παιδιά Δημοτικού Σχολείου 4 τεμ. 7 Mπάλα Καλαθοσφαίρισης (Basketball) Νο 5 ελαστική για παιδιά Δημοτικού Σχολείου 4 τεμ. 8 Mπάλα Πετοσφαίρισης (Volleyball) συνθετικό δέρμα Νο 5 για παιδιά Δημοτικού Σχολείου 4 τεμ. 9 Mπάλα Αντισφαίρισης (Tennis) από καουτσούκ με επίστρωση συνθετικού μαλλιού. 72 τεμ. 10 Επιτραπέζια παιχνίδια 8 τεμ 11 Μαρκαδόροι ζωγραφικής συσκευασία 24τεμ.όλα τα χρώματα. 10 κουτιά 12 Χαρτόνια κατασκευών και ζωγραφικής λευκό 100 m 1 τεμ. 13 Χαρτί γκοφρέ 70cmχ100cm. 100 τεμ. 14 Τέμπερα 1lt διάφορα χρώματα. 3 lt 15 Πηλός κατασκευής, λευκός τερακότα 500 gr 10 τεμ. 16 Πινέλο ζωγραφικής μεσαίου μεγέθους 40 τεμ. 17 Ψαλίδι 10 τεμ. 18 Κόλλα υγρή 1lt 2 τεμ. 19 Χαρτί Α4 2 κουτιά 20 Αρωματικό Φυτό για περιβαλλοντικό μάθημα. 200 τεμ. 21 Αναψυκτικό - Χυμός 0,25 lt 200 τεμ. 22 Εδέσματα (σουβλάκια κ.λ.π.) για την τελετή λήξης. 300 τεμ. 23 Θεατρικοί προβολείς 1000 W 14 τεμ. 24 Μικρόφωνα ασύρματα 10 τεμ. 17

18 25 Μικρόφωνα πυκνωτικά 8 τεμ. 26 Ηχεία 200 W 4τεμ. 27 Κονσόλα 12 εισόδων 1 τεμ. 28 Ενισχυτές 2 Χ200 W 2 τεμ CD player 1 τεμ. 30 Βάσεις μικροφώνων 8τεμ. 31 Βάσεις ηχείων 4τεμ. 32 Ντίμερ 1 τεμ. 33 Κονσόλα φωτισμού 1 τεμ. 34 Κανόνι προβολέα 1 τεμ. 35 Βάσεις προβολέων. 4τεμ. Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Παροχή υπηρεσιών Ιατρικής κάλυψης κατά την διάρκεια των αγώνων (έως32 αγώνες) που θα διεξαχθούν στο Διαδημοτικό Τουρνουά Μίνι Ποδοσφαίρου (Ιούνιο-Ιούλιο). Παροχή υπηρεσιών Ιατρικής κάλυψης κατά την διάρκεια του προγράμματος «Ημερησίας Θερινής Δημιουργικής Απασχόλησης για παιδιά 6-12 ετών» από 23/6-10/7/2015. Παροχή υπηρεσιών Διαιτησίας για την διεξαγωγή όλων των αγώνων (έως 32 αγώνες) που θα γίνουν του Διαδημοτικού Τουρνουά Μίνι Ποδοσφαίρου (Ιούνιο-Ιούλιο). Διενέργεια εργασιών & παροχή υπηρεσιών για την ηχητική και φωτιστική κάλυψη των θεατρικών παραστάσεων (Ιούνιο- Ιούλιο). Έως 32 αγώνες Καθημερινά Δευτέρα Παρασκευή και από ώρας :8:30-15:00 Έως 32 αγώνες Εννέα (9) παραστάσεις. Ολες οι ανωτέρω εργασίες δύναται να ανατεθούν σε έναν ανάδοχο για την καλύτερη διοργάνωση της εκδήλωσης. Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Ειρήνη Δημητριάδη 18

19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Πληρ: Ειρ. Δημητριάδη Τηλ. : Νέα Φιλαδέλφεια, 18 /05/2015 Αρ. Πρωτ.: 9929 Αρ. Μελέτη: 97/2015 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΗΜΕΡΟΥ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: Ευρώ : 9.490,000 Κ.Α : ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Διοργάνωση και υλοποίηση, στο πλαίσιο των Αθλητικών- Πολιτιστικών Εκδηλώσεων του Δήμου, διήμερου Διαδημοτικού Φεστιβάλ Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών για το μήνα Ιούνιο Με την μελέτη αυτή προβλέπεται η διενέργεια εργασιών και η προμήθεια ειδών για την πραγματοποίηση, στο πλαίσιο των Αθλητικών-Πολιτιστικών Εκδηλώσεων, διήμερου Διαδημοτικού Φεστιβάλ Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών το μήνα Ιούνιο Οι εκτελούμενες εργασίες και τα προς είδη προμήθεια είδη αναφέρονται αναλυτικά στην ενότητα με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» και στον ενδεικτικό Προϋπολογισμό της μελέτης. Η δαπάνη για τις ανωτέρω εργασίες προμήθειες προϋπολογίζεται να ανέλθει στα 9.490,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α και θα βαρύνει τον Κ.Α του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2015, αναμορφωμένης πίστωσης ποσού ευρώ και με τίτλο «Δαπάνες Αθλητικών και Πολιτιστικών Εκδηλώσεων-Παιδικών Σταθμών και Κ.Α.Π.Η.» Η εκτέλεση της κάθε εργασίας, προμήθειας κ.λ.π θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με Απόφαση Δημάρχου κατ εφαρμογή των παρακάτω διατάξεων & άρθρων περί δημοσίων προμηθειών και των λοιπών νομίμων διατάξεων: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 158 παρ. 3 α του Ν. 3463/06, όσον αφορά πιστώσεις στους Κ.Α. προϋπολογισμού που μπορούν να διατεθούν με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για δαπάνες. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 86, της παρ.2 του άρθρου 209 και της παρ. του άρθρου 273 του Ν.3463/06. 19

Αρ. Απόφασης: 130/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 12921/24-6-2015

Αρ. Απόφασης: 130/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 12921/24-6-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 70/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 6024/31-3-2015

Αρ. Απόφασης: 70/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 6024/31-3-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 213/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 20716/26-11-2014

Αρ. Απόφασης: 213/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 20716/26-11-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 125/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 13324/18-7-2014

Αρ. Απόφασης: 125/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 13324/18-7-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου και ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ. Αρ. Απόφασης: 37/ 2011. Αρ. Πρωτοκόλλου: 2605/14.03.2011 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ. Αρ. Απόφασης: 37/ 2011. Αρ. Πρωτοκόλλου: 2605/14.03.2011 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Απόφασης: 37/ 2011 Αρ. Πρωτοκόλλου: 2605/14.03.2011 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 34/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 34/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 112/2013. Αρ. Πρωτοκόλλου: 8520/18-6-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 112/2013. Αρ. Πρωτοκόλλου: 8520/18-6-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου Ταχ. /νση: εκελείας 97 143 41 Ν. Φιλαδέλφεια Πληροφορίες: Πλέσσας Κων/νος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 30/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 30/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 9649/28-5-2014 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ -----------------------------------------------

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 9649/28-5-2014 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 23-5-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 9649/28-5-2014 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 276/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία: ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, διότι από τα ένδεκα ( 11) μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ήταν:

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, διότι από τα ένδεκα ( 11) μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 25-7-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 13722 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά 8 ης συνεδρίασης Επιτροπής Τουρισμού, Αθλητισμού και Πολιτισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Πρακτικό 8/ 29-03-2014)

Πρακτικά 8 ης συνεδρίασης Επιτροπής Τουρισμού, Αθλητισμού και Πολιτισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Πρακτικό 8/ 29-03-2014) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ταχ.Διεύθυνση : Διοικητήριο Ταχ.Κώδικας : 29100 Ζάκυνθος Πληροφορίες : Όλγα Καψούρου Τηλέφωνο : 2695360305 ΦΑΞ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: AΡ. ΜΕΛ.:50/2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΙΤΛΟΣ: AΡ. ΜΕΛ.:50/2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΙΤΛΟΣ: AΡ. ΜΕΛ.:50/2015 «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΘΛΟΔΙΑΚΟΠΕΣ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η οργάνωση του προγράμματος «Αθλοδιακοπές»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 298 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 298 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 298 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Η με αρ. 18/2014

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 12/2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 12/2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 1/7/2011 Αριθ. Πρωτ. : 7823

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2634/3.4.2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2634/3.4.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2634/3.4.2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 4/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας-

Διαβάστε περισσότερα

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ. ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.Αποφ 209/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 ο /5-5-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 496/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 ο /5-5-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 496/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 ο /5-5-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 496/2015 ΘΕΜΑ: 57 ο Έγκριση συνδιοργάνωσης αθλητικών & πολιτιστικών εκδηλώσεων Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΠΙΔ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΠΑΓΚΑΛΟΥ & ΚΙΜΩΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ Τ.Κ.: 19200 ΤΗΛ:210 5565606-609 Eλευσίνα : 13-05-2015 ΦΑΞ: 210 5565606 Aρ. Πρωτ.: 151 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.»,

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.», ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.» Α.Φ.Μ. 090090279

Διαβάστε περισσότερα

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.»,

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.», ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.» Α.Φ.Μ. 090090279

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002779901 2015-05-15

15REQ002779901 2015-05-15 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 290/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος, πρ/σμού

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος, 14 Ιανουαρίου 2012. Αρ. Πρωτ. 242. Προς Δήμο Βόλου Τμήμα Νομικών Προσώπων

Βόλος, 14 Ιανουαρίου 2012. Αρ. Πρωτ. 242. Προς Δήμο Βόλου Τμήμα Νομικών Προσώπων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ( Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.» ΕΔΡΑ: ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ-ΣΤΑΔΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΔΩΚΑ-ΔΟΜ ΑΠΟΣΠΑΣΜA

ΑΔΑ: ΒΛ1ΔΩΚΑ-ΔΟΜ ΑΠΟΣΠΑΣΜA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18] 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ -2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18] 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18] 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ -2013 Στην Ελαφόνησο σήμερα την 20η του μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ του έτους 2013 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10:30

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 30/2014 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 30/2014 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 30/2014 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 226/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 46 ης /15-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 46 ης /15-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες: Κα Γιαννουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 24 Μαΐου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 24 Μαΐου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 24 Μαΐου 2013

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 6 ης 27/3/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 57/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 02/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα