ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Μπρούµου Γερασιµούλα (Μίνα)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Μπρούµου Γερασιµούλα (Μίνα)"

Transcript

1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Μπρούµου Γερασιµούλα (Μίνα) ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Επώνυµο: Μπρούµου Όνοµα: Γερασιµούλα (Μίνα) Ηµεροµηνία Γέννησης: 20/09/1979 ιευθυνση Εργασίας; 28 ης Οκτωβρίου19, , Ιωάννινα Τηλ. Επικοινωνίας: : Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής, Τµήµα Ψυχολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Γενικός βαθµός πτυχίου: λίαν καλώς (7.07) Τίτλος πτυχιακής εργασίας: "Προβλήµατα Συµπεριφοράς Παιδιών και Εφήβων και Τύπος Οικογένειας" Βαθµός πτυχιακής εργασίας: άριστα (10) Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλµατος Ψυχολόγου (Αριθµ.Πρωτ: 2835/08) : Μεταπτυχιακό δίπλωµα µε ειδίκευση: «Ψυχολογία - Συµβουλευτική στις Επιστήµες της Αγωγής», Σχολή Επιστηµών Αγωγής, Π.Τ..Ε, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Γενικός βαθµός πτυχίου: άριστα (9.59) Τίτλος µεταπτυχιακής εργασίας: "Προβλήµατα Συµπεριφοράς Παιδιών Σχολικής και Εφηβικής Ηλικίας: Εκτίµηση, Καταγραφή" Βαθµός µεταπτυχιακής εργασίας: άριστα (10) : Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής, Τµήµα Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας: κατεύθυνση Ψυχολογία, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Γενικός βαθµός πτυχίου: λίαν καλώς (7.98) ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Αγγλικά Γαλλικά σήµερα: Μέλος της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Ιωαννίνων [Ε.Π.Α.Ι.]. 20/05/2014: Επιστηµονικός συνεργάτης στο πλαίσιο της Πράξης µε τίτλο «ράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες οµάδες στο νοµό Ιωαννίνων», η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού» στη δράση 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες οµάδες» της Κατηγορίας Παρέµβασης 1: «Πρόληψη και αντιµετώπιση του κοινωνικού αποκλεισµού ευπαθών οµάδων του πληθυσµού» του Θεµατικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωµάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναµικού σε µια κοινωνία ίσων ευκαιριών», που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) µε αντικείµενο του έργου τα εξής: ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ 1 ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑ ΤΟΥΣ 110 ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΟΥΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ : Εξωτερικός συνεργάτης στο Κέντρο Προστασίας Παιδιού ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ: Ψυχολογική Υποστήριξη Παιδιών. 16/10/ /02/2013: Εργαστηριακός συνεργάτης ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Σχολή Επαγγελµάτων Υγείας/ Πρόνοιας - Τµήµα Βρεφονηπιοκοµίας. ιδασκαλία Εργαστηριακού Μαθήµατος «Συµβουλευτική Ψυχολογία». 22/02/ /06/2012: Σύµβουλος Σταδιοδροµίας Σ Ε Νοµού Ιωαννίνων, ΥΠΕΠΘ, Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ.

2 25/10/ /02/2012: Εργαστηριακός συνεργάτης ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Σχολή Επαγγελµάτων Υγείας/ Πρόνοιας Τµήµα Βρεφονηπιοκοµίας. ιδασκαλία Εργαστηριακού Μαθήµατος «Συµβουλευτική Ψυχολογία». 01/09/ : Ιδιωτικό γραφείο ψυχολόγου, Ιωάννινα σήµερα: Αρθρογράφηση σχετική µε θέµατα Οικογενειακής Ψυχολογίας και Ψυχικής Υγείας σε τοπική εφηµερίδα: «Πρωινός Λόγος» σήµερα: Αρθρογράφηση σχετική µε θέµατα Ψυχικής Υγείας στη θεµατική ενότητα Ψυχολογία - Συµβουλευτική στην ιστοσελίδα 19/04/ /06/2010: Συµβουλευτική Γονέων στις Σχολές Γονέων Νοµού Ιωαννίνων, ΥΠΕΠΘ, ΓΓΕΕ, Ι ΕΚΕ. 22/02/ /05/2007: Πρακτική άσκηση, στα πλαίσια των προπτυχιακών σπουδών του Τµήµατος Ψυχολογίας του Α.Π.Θ, στην Ψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου Ιωαννίνων, η οποία περιελάµβανε: 1) Εκπαιδευτικό πρόγραµµα µε παρακολούθηση εκπαιδευτικών σεµιναρίων που παρέχει το Τµήµα στα πλαίσια της εκπαίδευσης των ειδικευόµενων ψυχιάτρων, σχετικά µε την ψυχοπαθολογία, τις µεθόδους διάγνωσης κατά DSM-IV και ICD-10 και τις µεθόδους αντιµετώπισης των κλινικών διαταραχών, και, 2) Κλινικό πρόγραµµα µε παρακολούθηση τεχνικών ψυχολογικής εξέτασης και πιο συγκεκριµένα, εφαρµογή και αξιολόγηση διαφόρων ψυχοµετρικών τεστ (WAIS-R, WISC-III, MMPI). Παρακολούθηση της εβδοµαδιαίας συζήτησης των περιστατικών της Οµάδας της Κλινικής (Επίσκεψη Οµάδας της Κλινικής) σχετικά µε το σχεδιασµό και τη συζήτηση των θεραπευτικών προγραµµάτων κατά τη διάρκεια της νοσηλείας των ασθενών στην Κλινική. Παρακολούθηση της εβδοµαδιαίας συζήτησης των περιστατικών της Οµάδας της ιασυνδετικής Ψυχιατρικής (Επίσκεψη Οµάδας ιασυνδετικής Ψυχιατρικής). Παρακολούθηση ατοµικών περιστατικών µε άµεση εποπτεία. 10/ /2006: Εθελοντική εργασία στον Ξενώνα Β Χαραυγή του προγράµµατος Ψυχαργώς του Περιφερειακού Γενικού Νοσοκοµείου Γ. Χατζηκώστα Ιωαννίνων, η οποία περιελάµβανε συζητήσεις, δηµιουργική απασχόληση µε τους ενοίκους, συµµετοχή στις καθηµερινές δραστηριότητες του ξενώνα, στις εκδηλώσεις (γιορτές, εκθέσεις εκδροµές). 10/ /2003: Συµµετοχή ως µέλος του εθελοντικού προγράµµατος Best - Buddies για παιδιά µε ειδικές ανάγκες µε στόχο την προαγωγή της κοινωνικής τους συναλλαγής. Τοµέας Ψυχολογίας, Τµήµατος Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής - Ψυχολογίας, Ιωάννινα. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ : Εκπόνηση διπλωµατικής µεταπτυχιακής εργασίας µε θέµα: "Προβλήµατα Συµπεριφοράς Παιδιών Σχολικής και Εφηβικής Ηλικίας: Εκτίµηση, Καταγραφή". Η εργασία ήταν ερευνητική σε δείγµα 500 µαθητών της ΣΤ ηµοτικού και της Γ Γυµνασίου που φοιτούσαν σε δηµόσια και ιδιωτικά σχολεία των νοµών Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας, Κέρκυρας, και βαθµολογήθηκε µε : Εκπόνηση πιλοτικής έρευνας στα πλαίσια µεταπτυχιακής εργασίας µε θέµα: "Προβλήµατα Συµπεριφοράς Παιδιών Σχολικής και Εφηβικής Ηλικίας - Πιλοτική Έρευνα". Η εργασία ήταν ερευνητική σε δείγµα 108 µαθητών της ΣΤ ηµοτικού και της Γ Γυµνασίου που φοιτούσαν σε δηµόσια και ιδιωτικά σχολεία των νοµών Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας, και βαθµολογήθηκε µε : άριστα (10). 2002: Συµµετοχή στην έρευνα που διεξήχθη από το Συµβουλευτικό Κέντρο του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, µε θέµα: «Ψυχοκοινωνική Προσαρµογή και Εξαρτήσεις των Φοιτητών». 2002: Συµµετοχή στην έρευνα που πραγµατοποιήθηκε σε Πανελλαδική Κλίµακα και τη διεξήγαγε η Επικ. Καθηγήτρια Κοινωνικής Ψυχολογίας Α. Παπαστυλιανού, µε θέµα: «Κοινωνικοποίηση µέσα στην οικογένεια».

3 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΥΝΕ ΡΙΩΝ 06-09/11/2014, Πάτρα: 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συµβουλευτικής Ψυχολογίας µε θέµα «Συµβουλευτική ψυχολογία: Σύγχρονες τάσεις, µελλοντικοί προσανατολισµοί» /11/2012, Θεσσαλονίκη: 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συµβουλευτικής Ψυχολογίας µε θέµα «Ο ρόλος της συµβουλευτικής ψυχολογίας σε συνθήκες κρίσης». 03/11/2012, Ιωάννινα: Ηµερίδα µε θέµα «Η πορεία της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης στις κοινοτικές δοµές: Υπάρχει ακόµα όραµα;». 22/09/2012, Ιωάννινα: Ηµερίδα µε θέµα «Βραχεία Ψυχοεκπαιδευτική Παρέµβαση στη ιπολική ιαταραχή». 06/07/2012, Ιωάννινα: Ηµερίδα µε θέµα «Φροντίζουµε τους ανθρώπους που φροντίζουν ανθρώπους» /05/2012, Θεσσαλονίκη: 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εξελικτικής Ψυχολογίας µε θέµα «Από τη σχέση στις σχέσεις». 10/10/2011, Ιωάννινα: Ηµερίδα µε θέµα «Επενδύοντας στην Ψυχική Υγεία» /06/2011, Θεσσαλονίκη: ιεθνές Συνέδριο µε θέµα «Εκπαίδευση και Κοινωνική Ένταξη Ευάλωτων Οµάδων». 09/04/2011, Ιωάννινα: Επιστηµονική Ηµερίδα µε θέµα «Μείζονες Ψυχιατρικές ιαταραχές-όσο µικρότερο ποσοστό τόσο υψηλότερες οι ανάγκες ιατρο-κοινωνικής αντιµετώπισης» /5/2010, Αλεξανδρούπολη: 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εξελικτικής Ψυχολογίας µε θέµα «Ποικιλοµορφία της ανάπτυξης πολυµορφία της εκπαίδευσης» /10/2010, Ιωάννινα: 5 ο Πανελλήνιο Συµπόσιο της Παιδοψυχιατρικής Εταιρείας Ελλάδας - Ένωση Ψυχιάτρων Παιδιών και Εφήβων µε θέµα «Η Παιδοψυχιατρική στο Γενικό Νοσοκοµείο - ιασυνδετική Παιδοψυχιατρική». 24/4/2010, Ιωάννινα: Ηµερίδα µε θέµα «Πένθος στην Παιδική ηλικία: Ο ρόλος του σχολείου και της οικογένειας» /03/2009, Ιωάννινα: Επιστηµονική Εκδήλωση µε θέµα «Ο ρόλος των ΚΨΥ στην Ψυχιατρική Μεταρρύθµιση. Τα 1000 πρόσωπα της κατάθλιψης: Πρόληψη και θεραπεία της ιπολικής ιαταραχής» /10/2008, Κέρκυρα: 2 ο Επιστηµονικό Συνέδριο Ψυχιατρικής Κλινικής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων µε θέµα «Συναισθηµατικές ιαταραχές: Συνννοσηρότητα, Θεραπευτικές παρεµβάσεις και εκφράσεις τους στην Κοινωνία και τον Πολιτισµό» /12/2007, Θεσσαλονίκη: ιηµερίδα µε θέµα «Σύγχρονες προσεγγίσεις στην ανάλυση ποσοτικών δεδοµένων: Εφαρµογές στις κοινωνικές επιστήµες» /5/2007, Θεσσαλονίκη: 9 ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο για την Ψυχολογική Αξιολόγηση της E.A.P.A και 2 ο ιεθνές Συνέδριο της Ψ.Ε.Β.Ε µε θέµα «Ψυχολογική Αξιολόγηση». 24/03/2007, Ιωάννινα: Ηµερίδα µε θέµα «Αποκλίσεις της Ανάπτυξης στην Προσχολική Ηλικία» /3/2005, Ιωάννινα: Πανελλήνιο Συνέδριο µε θέµα «Σχολείο και Οικογένεια» /12/2004, Θεσσαλονίκη: 1 ο ιεθνές Συνέδριο της Ψ.Ε.Β.Ε. µε θέµα «Ποιότητα Ζωής και Ψυχολογία» /11/2004, Θεσσαλονίκη: Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Ειδικής Αγωγής µε θέµα «Οι Ευρωπαϊκή ιάσταση της Ειδικής Αγωγής: Ανάδυση µιας άλλης Φυσιογνωµίας» /11/2004, Αλεξανδρούπολη: Πανελλήνιο Συνέδριο Γνωστικής Ψυχολογίας µε θέµα «Η Γνωστική Ψυχολογία Σήµερα: Γέφυρες για τη Μελέτη της Νόησης» /10/2004, Ιωάννινα: Πανελλήνιο Συνέδριο µε θέµα «Ο χαρακτήρας της εκπαίδευσης: Περιεχόµενο, στόχοι, φορείς, ιδεολογία, προοπτική» /08/2004, Θεσσαλονίκη: 5 ο Παγκόσµιο Συνέδριο υσλεξίας µε θέµα «Οι Ολυµπιακοί της υσλεξίας» /04/2004, Ιωάννινα: ιηµερίδα µε θέµα «υσλεξία και Πολυγλωσσικό Περιβάλλον στην Κοινωνία της Πληροφορίας» /11/2003, Βόλος: 1 ο Συνέδριο της Ψ.Ε.Β.Ε. µε θέµα «Ανθρώπινη Συµπεριφορά:

4 ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕ ΡΙΑ Έρευνα και Εφαρµογές στην Ψυχολογία και την Εκπαιδευτική Πράξη» /11/2003, Ιωάννινα: Παρακολούθηση εργασιών της Πανελλήνιας Επιστηµονικής Συνάντησης «Γενικό Νοσοκοµείο - Κοινωνία και Ψυχιατρική» 30-31/05/2003, Ιωάννινα: ιηµερίδα µε θέµα: «Ο ρόλος του λογοθεραπευτή στην σύγχρονη λογοθεραπευτική αγωγή». 14/05/2003, Ιωάννινα: Hµερίδα µε θέµα «Περιβαλλοντική εκπαίδευση» /5/2003, Ιωάννινα: Επιστηµονικό Συνέδριο µε θέµα «Ένταξη Τσιγγανοπαίδων στο Σχολείο: συνέχειες και ασυνέχειες» /12/2002, Θεσσαλονίκη: 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σχολικής Ψυχολογίας µε θέµα «Ψυχολογία, ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας και παιδοκεντρικό σχολείο». Μπρούµου, Μ., Χούλιαρη, Ό., & Παππά, Β. (2014). Οι Οµάδες Σχολών Γονέων µέσα από το πρίσµα της Συστηµικής Θεωρίας. Συµβουλευτική Ψυχολογία: Σύγχρονες τάσεις, µελλοντικοί προσανατολισµοί: 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συµβουλευτικής Ψυχολογίας. Πάτρα: Κλάδος Συµβουλευτικής Ψυχολογίας (ΣυΨ) της ΕΛΨΕ σε συνεργασία µε το Π.Τ..Ε., το Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. του Πανεπιστηµίου Πατρών και το Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας, Συµβουλευτικής &Έρευνας του Π.Τ..Ε. Ιωαννίνων (6-9 Νοεµβρίου). Μπρούµου, Μ. & Παππά, Β. (2012). Η Οµαδική Συµβουλευτική στις Σχολές Γονέων: Η ιαµόρφωση της Γονικής Ιδιότητας /του Γονικού Ρόλου. Ο ρόλος της συµβουλευτικής ψυχολογίας σε συνθήκες κρίσης: 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συµβουλευτικής. Ψυχολογίας. Θεσσαλονίκη: Κλάδος Συµβουλευτικής Ψυχολογίας (ΣυΨ) της ΕΛΨΕ & Τµήµα Ψυχολογίας Α.Π.Θ. (1-4 Νοεµβρίου). Μπρούµου, Μ., Ηλιοπούλου, Λ., & Παππά, Β. (2012). Ο Ρόλος των Γονέων στην Πρόληψη της Συναισθηµατικής Κακοποίησης του Παιδιού. Από τη σχέση στις σχέσεις: 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εξελικτικής Ψυχολογίας. Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία & Τµήµα Ψυχολογίας Α.Π.Θ. (17-20 Μαΐου). Μπρούµου, Μ., Παππά, Β., & Ηλιοπούλου, Λ. (2011). Ο Ρόλος της Συµβουλευτικής Γονέων στην Πρόληψη της Χρήσης Ουσιών. ιεθνές Συνέδριο Εκπαίδευση και Κοινωνική Ένταξη Ευάλωτων Οµάδων: Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήµιο Μακεδονίας (24-26 Ιουνίου). Μπρούµου, Μ., & Παππά, Β. (2010). Η Αναγκαιότητα της Εκπαίδευσης και της Συµβουλευτικής Γονέων ως Θεσµός Πρόληψης της Ψυχικής Υγείας των Παιδιών. Η Παιδοψυχιατρική στο Γενικό Νοσοκοµείο - ιασυνδετική Παιδοψυχιατρική: 5 ο Πανελλήνιο Συµπόσιο της Παιδοψυχιατρικής Εταιρείας Ελλάδας - Ένωση Ψυχιάτρων Παιδιών και Εφήβων. Ιωάννινα: Παιδοψυχιατρική Υπηρεσία Γ. Ν. Ιωαννίνων Γ. Χατζηκώστα (30-31 Οκτώβρη). Μπρούµου, Μ., & Παππά, Β. (2010). Η Αναγκαιότητα της Εκπαίδευσης και της Συµβουλευτικής Γονέων Παιδιών Βρεφικής-Προσχολικής Ηλικίας στα Πλαίσια των Σχολών Γονέων. Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές στην προσχολική αγωγή και εκπαίδευση του 21 ου αιώνα: 2 ο ιεθνές Συνέδριο Προσχολικής Αγωγής. Ιωάννινα: Τοµέας Παιδαγωγικής του Τµήµατος Βρεφονηπιοκοµίας ΤΕΙ Ηπείρου, Εργαστήριο Παιδαγωγικής και ιδακτικής Μεθοδολογίας του Π.Τ.Ν. Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, Παράρτηµα Ηπείρου της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδας (Π.Ε.Ε.) (22-24 Οκτώβρη). Μπρούµου, Μ. (2010). Αλλαγές στον Τύπο της Οικογένειας και Συνέπειες που Προκύπτουν - Η Συµβολή της Εκπαίδευσης και της Συµβουλευτικής Γονέων. Ποικιλοµορφία της ανάπτυξης Ποικιλοµορφία της εκπαίδευσης: 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εξελικτικής Ψυχολογίας. Αλεξανδρούπολη: Κλάδος Εξελικτικής Ψυχολογίας Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας, Τµήµα Επιστηµών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία, Σχολή Επιστηµών Αγωγής ηµοκρίτειου Πανεπιστήµιου Θράκης (26-30 Μαΐου). Μπρούµου, Μ., & Μπρούζος, Α. (2005). Προβλήµατα Συµπεριφοράς Παιδιών Σχολικής

5 ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΕ ΒΙΒΛΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ και Εφηβικής Ηλικίας: Εκτίµηση, Καταγραφή. Η ψυχολογία απέναντι στις προ(σ)κλήσεις του σήµερα: 10 ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας. Ιωάννινα: Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία, Τοµέας Ψυχολογίας, Τµήµα ΦΠΨ Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων (1-4 εκέµβρη). Μπρούµου, Μ. (2005). Προβλήµατα Συµπεριφοράς Παιδιών Σχολικής και Εφηβικής Ηλικίας: Πιλοτική έρευνα. Μεταπτυχιακές σπουδές και έρευνα στην εκπαίδευση: Πανελλήνιο Συνάντηση Μεταπτυχιακών Φοιτητών. Φλώρινα: Πανεπιστήµιο υτικής Μακεδονίας, Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας (30 Σεπτέµβρη - 2 Οκτώβρη). Μπρούµου, Μ. (2014). Αλλαγές στη Μορφή της Οικογένειας και Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων. Αθήνα: Bookstars. Μπρούµου, Μ. (2014). Η Ψυχολογία της Γονεϊκότητας. Αθήνα: Bookstars. Μπρούµου, Μ., Παππά, Β., & Ηλιοπούλου, Λ. (2014). Ο Ρόλος της Συµβουλευτικής Γονέων στην Πρόληψη της Χρήσης Ουσιών. Στο. Β. Γουδήρας (Επιµ. Έκδ.), Εκπαίδευση και Κοινωνική Ένταξη Ευάλωτων Οµάδων. Πρακτικά ιεθνούς Συνεδρίου για την Εκπαίδευση και Κοινωνική Ένταξη Ευάλωτων Οµάδων (σελ ). Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήµιο Μακεδονίας. Μπρούµου, Μ. & Παππά, Β. (2014). Ο Ρόλος των Γονέων στην Πρόληψη της Συναισθηµατικής Κακοποίησης του Παιδιού. Στο Ο. Γιωτάκος, Μ. Τσιλιάκου, Ά. Τσίτσικα, & Γ. Τσουβέλας (Επιµ. Έκδ), Νέες Μορφές Κακοποίησης Παιδιού και Εφήβου (σελ ). Αθήνα: Ιατρικές Εκδόσεις ΒΗΤΑ. Μπρούµου Μ., & Παππά, Β. (2012). Η Αναγκαιότητα της Εκπαίδευσης και της Συµβουλευτικής Γονέων Παιδιών Βρεφικής-Προσχολικής Ηλικίας στα πλαίσια των Σχολών Γονέων. Στο Σπ. Χ. Πανταζής, Θ. Μπάκας, Μ. Ι. Σακελλαρίου, & Ε. Καινούριου (Επιµ. Έκδ.), Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές στην προσχολική αγωγή και εκπαίδευση του 21 ου αιώνα. Πρακτικά του 2 ου ιεθνούς Συνεδρίου Προσχολικής Αγωγής, τ. Α (σελ ). Ιωάννινα: Εργαστήριο Παιδαγωγικής και ιδακτικής Μεθοδολογίας του Π.Τ.Ν. Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων. Μάντζιου, Τ., Μπρούµου, Γ., & Χούλιαρη Ό. ( ). ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Σχολή Επαγγελµάτων Υγείας/ Πρόνοιας - Τµήµα Βρεφονηπιοκοµίας: Φάκελος Σηµειώσεων Ζ Ακαδηµαϊκού Χειµερινού Εξ «Συµβουλευτική Ψυχολογία». Μπρούµου, Μ. & Παππά, Β. (2014). Η Οµαδική Συµβουλευτική στις Σχολές Γονέων: Η ιαµόρφωση της Γονικής Ιδιότητας /του Γονικού Ρόλου. Επιστήµες της Αγωγής, 2-3, BROUMOU, M., PAPPA, V., & ILIOPOULOU, L. (2011). Preventing substance use: The role of parent education groups. Encephalos, 48(4), Μπρούµου, Μ. (2011). Η συµβουλευτική γονέων ως θεσµός πρόληψης των δυσκολιών που προκαλούν οι αλλαγές στη µορφή της οικογένειας. Αρχεία Νευροψυχολογικής Ιατρικής (Ε.Ψ.Ψ.Ε.Π.), 18(3), Μπρούµου, Μ. (2008). Ανάγκες Συµβουλευτικής Παιδιών Σχολικής και Εφηβικής Ηλικίας µε Προβλήµατα Συµπεριφοράς. Επιθεώρηση Συµβουλευτικής και Προσανατολισµού, 84-85, Μπρούµου Μ., & Παππά, Β. (2011). Εκπαίδευση και συµβουλευτική γονέων: θεσµός πρόληψης της ψυχικής υγείας των παιδιών. Σύγχρονη Κοινωνία, Εκπαίδευση και Ψυχική Υγεία (Σκεψυ), 4, ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Hewstone, M., & Stroebe, W. (2007). Εισαγωγή στην Κοινωνική Ψυχολογία (Γ. Ν. Γαλάνης, Επ. Επιµ., & Αλ. Αµελαδιώτη, Φ. Κουρή, Γ. Μαµαλάκης, Μ. Μπρούµου, & Λ. Πάτση, Μτφ. ). Αθήνα: Παπαζήση.

6 ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ/ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 30/03/2012, Ιωάννινα: Παρακολούθηση εκπαιδευτικού σεµιναρίου, διάρκειας 5 ωρών, µε θέµα: «Παρεµβάσεις σε καταστάσεις κρίσης: µια διαδικασία προσαρµογής και αναπροσαρµογής», ΚΕΣΥΕΚ, ΕΣΥΘΕΠΑΣ. Φεβρουάριος - Ιούλιος 2013, Ιωάννινα: Παρακολούθηση εκπαιδευτικού σεµιναρίου, διάρκειας 70 ωρών, µε θέµα: «Σεµινάριο Ειδικών Ψυχικής Υγείας στη Συστηµική - Οικογενειακή Θεραπεία», ΚΕΣΥΕΚ, ΕΣΥΘΕΠΑΣ. 21/12/2012, Ιωάννινα: Παρακολούθηση εκπαιδευτικού σεµιναρίου, διάρκειας 5 ωρών, µε θέµα: «Πως ανακοινώνουµε τις δυσάρεστες ειδήσεις;», ΚΕΣΥΕΚ, ΕΣΥΘΕΠΑΣ. 07/09/2012 & 05,06/10/2012, Θεσσαλονίκη: ράση 6 «Προγράµµατα Ψυχολογικής Υποστήριξης» της Πράξης «Εκπαίδευση Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων Μαθητών». Βόλος: Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας. 26/02-18/ , Ιωάννινα: Παρακολούθηση Εκπαιδευτικού Προγράµµατος, διάρκειας 100 ωρών, µε θέµα: «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων», ΥΠΕΠΘ, ΓΓ ΒΜ, Ι ΕΚΕ. 11/04-30/ , Ιωάννινα: Παρακολούθηση Εκπαιδευτικού Προγράµµατος, διάρκειας 25 ωρών, µε θέµα: «Σωµατική και Ψυχική Υγεία», ΥΠΕΠΘ, ΓΓ ΒΜ, Ι ΕΚΕ Φεβρουαρίου 2011, Αθήνα: Συµµετοχή στο «Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών-Συντονιστών Οµάδων Υποψήφιων-Μελλοντικών Γονέων», διάρκειας 13 ωρών. 01/12-03/ , Ιωάννινα: Παρακολούθηση Εκπαιδευτικού Προγράµµατος, διάρκειας 21 ωρών, µε θέµα: «Συµβουλευτική Ανάληψης Επιχειρηµατικών Πρωτοβουλιών», ΟΑΕ. 26/06/ /07/2010, Ιωάννινα: Παρακολούθηση εκπαιδευτικού σεµιναρίου, διάρκειας 25 ωρών, µε θέµα: «Επιµόρφωση Στελεχών Παροχής Συµβουλευτικών Υπηρεσιών», ΥΠΕΠΘ, ΓΓ ΒΜ, Ι ΕΚΕ. 19/06/2010-3/07/2010, Ιωάννινα: Παρακολούθηση εκπαιδευτικού σεµιναρίου, διάρκειας 25 ωρών, µε θέµα: «Επιµόρφωση Εκπαιδευτών και Στελεχών για Ευάλωτες Κοινωνικά Οµάδες», ΥΠΕΠΘ, ΓΓ ΒΜ, Ι ΕΚΕ Ιουνίου 2009, Ιωάννινα: Παρακολούθηση εκπαιδευτικού σεµιναρίου µε θέµα: «Σεµινάριο Συνεχιζόµενης Εκπαίδευσης στην Έρευνα και την Ανάλυση εδοµένων µε χρήση ΝΤ. Νοέµβριος Μάρτιος 2010, Ιωάννινα: Παρακολούθηση Β έτους εκπαιδευτικού σεµιναρίου, διάρκειας 45 ωρών, µε θέµα: «Εισαγωγή στις Ψυχοδιαγνωστικές και Ψυχοθεραπευτικές Μεθόδους». Ανοιχτό Ψυχοθεραπευτικό Κέντρο σε συνεργασία µε το Ινστιτούτο Θεραπείας της Οικογένειας. Νοέµβριος Μάρτιος 2009, Ιωάννινα: Παρακολούθηση Α έτους εκπαιδευτικού σεµιναρίου, διάρκειας 45 ωρών, µε θέµα: «Εισαγωγή στις Ψυχοδιαγνωστικές και Ψυχοθεραπευτικές Μεθόδους». Ανοιχτό Ψυχοθεραπευτικό Κέντρο σε συνεργασία µε το Ινστιτούτο Θεραπείας της Οικογένειας. Μάιος - Ιούνιος 2008, Αθήνα: Συµµετοχή στο «Πρόγραµµα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών- Συντονιστών Σχολών Γονέων» µε αντικείµενο το Εξελικτικό Σύστηµα της Μαρίας Χουρδάκη, διάρκειας 40 ωρών. 22/02/ /05/2007: Παρακολούθηση εκπαιδευτικού σεµιναρίου, διάρκειας 15 ωρών, που παρέχει η Ψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου Ιωαννίνων στα πλαίσια της εκπαίδευσης των ειδικευόµενων ψυχιάτρων, σχετικά µε την ψυχοπαθολογία, τις µεθόδους διάγνωσης κατά DSM-IV και ICD-10 και τις µεθόδους αντιµετώπισης των κλινικών διαταραχών. 22/02/ /05/2007: Παρακολούθηση εκπαιδευτικού σεµιναρίου µε θέµα τις ιάχυτες Αναπτυξιακές ιαταραχές, διάρκειας 20 ωρών, µε υπεύθυνη την κα Βάια Παπαγεωργίου (Επικ. Καθηγ. Παιδοψυχιατρικής) Φεβρουαρίου 2005, Ιωάννινα: Παρακολούθηση ιεθνούς Σεµιναρίου, διάρκειας 25 ωρών, µε θέµα: «ιαπολιτισµική ιδακτική & Κοινωνικές Αναπαραστάσεις».

7 Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων - Π.Τ..Ε - Εργαστήριο Μελετών Απόδηµου Ελληνισµού & ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης. 2004, Ιωάννινα: Εκπαίδευση στον Τοµέα Κοινωνικής Πρόνοιας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού µε πρακτική άσκηση διάρκειας 30 3ωρων. 04/05/ /06/2004, Ιωάννινα: Παρακολούθηση µαθηµάτων Πρώτων Βοηθειών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, διάρκειας 10 ωρών /12/2002, Θεσσαλονίκη: Συµµετοχή στα Εργαστήρια του 2 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Σχολικής Ψυχολογίας, διάρκειας 8 ωρών: Εκπαίδευση εκπαιδευτικών. Αντιµετώπιση δύσκολων συµπεριφορών στην τάξη (2 ώρες). Μαθησιακές δυσκολίες: διάγνωση, αντιµετώπιση/ παρέµβαση, νέες εξελίξεις (3 ώρες). Από την συµβουλευτική επαγγελµατικού προσανατολισµού στην συµβουλευτική σταδιοδροµίας: εργαλεία και ρόλος των εκπαιδευτικών (3 ώρες). 21/03/ /06/2002, Ιωάννινα: Συµµετοχή στην οµάδα: «Άσκηση ιεκδικητικής Συµπεριφοράς Φοιτητών», διάρκειας 16 ωρών (8 δίωρες εβδοµαδιαίες συναντήσεις). Συµβουλευτικό κέντρο Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων. Νοέµβριος Μάιος 2002, Ιωάννινα: Παρακολούθηση εκπαιδευτικού σεµιναρίου, διάρκειας 12 ωρών, µε θέµα: «Εισαγωγή στις υναµικές της Οικογένειας». Ανοιχτό Ψυχοθεραπευτικό Κέντρο σε συνεργασία µε το Ινστιτούτο Θεραπείας της Οικογένειας.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Μπρούµου Γερασιµούλα (Μίνα)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Μπρούµου Γερασιµούλα (Μίνα) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Μπρούµου Γερασιµούλα (Μίνα) ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Επώνυµο: Μπρούµου Όνοµα: Γερασιµούλα (Μίνα) Ηµεροµηνία Γέννησης: 20/09/1979 Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαµη,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Μπρούµου Γερασιµούλα (Μίνα)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Μπρούµου Γερασιµούλα (Μίνα) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Μπρούµου Γερασιµούλα (Μίνα) ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Επώνυµο: Μπρούµου Όνοµα: Γερασιµούλα (Μίνα) Ηµεροµηνία Γέννησης: 20/09/1979 Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαµη,

Διαβάστε περισσότερα

1. 2. & 1996 2002 2004

1. 2. & 1996 2002 2004 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επίθετο: Ευαγγέλου Όνοµα: Φίλιππος Χρόνος/ Τόπος γέννησης: 06.05.1978, Κατσικά Ιωαννίνων ιεύθυνση: Εθνικής Αντιστάσεως 160, 45500 Κατσικά Τηλέφωνο οικίας: 2651091285

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τηλέφωνα επικοινωνίας : 2421083930, 6908664695, 6982501266

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τηλέφωνα επικοινωνίας : 2421083930, 6908664695, 6982501266 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα : Λέκκα Στυλιανή Ημερομηνία γέννησης : 24/6/1976 Τόπος γέννησης : Οικογενειακή κατάσταση : Βόλος έγγαμη Τέκνα: 2 Διεύθυνση κατοικίας Αναγνωστοπούλου 30β, Βόλος

Διαβάστε περισσότερα

Κατέχω Άδεια Άσκηση Επαγγέλματος Ψυχολόγου με Αριθμό 18962/02 Από το 2013 είμαι μέλος του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων με Α.Μ. 2229

Κατέχω Άδεια Άσκηση Επαγγέλματος Ψυχολόγου με Αριθμό 18962/02 Από το 2013 είμαι μέλος του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων με Α.Μ. 2229 ΣΠΟΥΔΕΣ 1997-2002 Πτυχίο Ψυχολογίας, Τμήμα Ψυχολογίας, Φιλοσοφική Σχολή ΑΠΘ. Βαθμός Πτυχίου: 7,73. Κτήση: 29/3/02 Ερευνητική πτυχιακή εργασία: «Η επίδραση της ασφαλούς προσκόλλησης του μικρού παιδιού στη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ τ ο υ Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Α Η Θ. Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Υ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ τ ο υ Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Α Η Θ. Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Υ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ τ ο υ Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Α Η Θ. Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Υ Αθήνα: 20/6/2011-1 - Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...3 ΣΠΟΥ ΕΣ...3 ΓΝΩΣΕΙΣ Η/Υ...4 ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ...4 ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ...4 Α. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. της Αθανασίας Γαλανουδάκη-Ράπτη

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. της Αθανασίας Γαλανουδάκη-Ράπτη ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της Αθανασίας Γαλανουδάκη-Ράπτη 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο : Αθανασία Γαλανουδάκη - Ράπτη Τόπος/χρόνος Γέννησης: Αγ. Νικόλαος Κρήτης, 1946 Επαγγελµατική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αλέξης Κόκκος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αλέξης Κόκκος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αλέξης Κόκκος 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυµο : ΚΟΚΚΟΣ Όνοµα : ΑΛΕΞΙΟΣ Όνοµα πατέρα : ηµήτριος Όνοµα µητέρας : Ελένη Ηµερ. Γέννησης : 22/11/1950 Τόπος γέννησης : Αθήνα Υπηκοότητα : Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

αίθουσα Αλέξανδρος 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009

αίθουσα Αλέξανδρος 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 επιστημονική ημερίδα: ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΥΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ αίθουσα Αλέξανδρος 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ Συντονιστής - Επιστημονική Επιμέλεια: Στέργιος Νότας D.P.MGR., κλινικός ψυχολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα Europass

Βιογραφικό σημείωμα Europass Βιογραφικό σημείωμα Europass Προσωπικές πληροφορίες πώνυμο (-α) / Όνομα (-τα) Διεύθυνση (-εις) ΨΑΡΡΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ 19, ΑΘΗΝΑ, 17121 Ν.ΣΜΥΡΝΗ Τηλέφωνο (-α) 2109329890, 6948595973 Διεύθυνση E-mail mpsarrakou@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση κατοικίας: Βουραϊκού 2, 26 442, Πάτρα

ιεύθυνση κατοικίας: Βουραϊκού 2, 26 442, Πάτρα Β ΙΙ Ο Γ Ρ Α Φ ΙΙ Κ Ο Σ Η Μ Ε ΙΙ Ω Μ Α Πα αχριστό ουλος Κωνσταντίνος ιεύθυνση κατοικίας: Βουραϊκού 2, 26 442, Πάτρα Ε Κ Π Α Ι Ε Υ Σ Η τηλ. 2610 437 748, 6944 35 20 29 konpapa@patras.gr e- mail konstantinospap@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 201-2016 www.psych.uoa.gr Πληροφορίες για το ΠΜΣ όπως αυτές αναφέρονται στο σχετικό ΦΕΚ ίδρυσής του και στην Προκήρυξη υποβολής υποψηφιοτήτων:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗ ΑΘΗΝΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗ ΑΘΗΝΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ονοματεπώνυμο: Κυπριωτάκη Αθηνά Νεκταρία Ειδικότητα: Ψυχολόγος Ψυχοθεραπεύτρια Σύμβουλος Ανθρωπίνων Συστημάτων Ημερομηνία Γέννησης: 04/09/1976 Τόπος Γέννησης: Σπάρτη Ν. Λακωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ / ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ / ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ / ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Η Σχολή Η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του Μητροπολιτικού Κολλεγίου καλύπτει ένα ευρύ φάσμα γνωστικών πεδίων, τα οποία έχουν ως βασικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 2014-2015

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 2014-2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 2014-2015 Διεύθυνση: Γοργίου 6, 116 36 Αθήνα Τηλ: 210 9232347, 210 9222666, Fax: 210 9243137 www.doxiadis-unit.gr Η "Διαγνωστική και Θεραπευτική Μονάδα για το Παιδί Σπύρος Δοξιάδης"

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 1 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 2 Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Υ Η «Ακαδημία των Πολιτών» (Αστική μη κερδοσκοπική εταιρία), ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 2010 με διοικητική έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Περιγραφή Συμβουλευτικής ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία των Συμβουλευτικών Κέντρων. Τα Συμβουλευτικά Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Οργάνωσης και Λειτουργίας Ολοκληρωμένου Κέντρου για Άτομα με Διαταραχές του φάσματος του Αυτισμού Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές

Οδηγός Οργάνωσης και Λειτουργίας Ολοκληρωμένου Κέντρου για Άτομα με Διαταραχές του φάσματος του Αυτισμού Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υγεία Πρόνοια 2000-2006» Οδηγός Οργάνωσης και Λειτουργίας Ολοκληρωμένου Κέντρου για Άτομα με Διαταραχές του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Εργαστήρια Δραστηριότητες ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ www.amc.edu.gr Η Σχολή Η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών καλύπτει ένα ευρύ φάσμα γνωστικών πεδίων και επιστημών, οι οποίες έχουν ως βασικό γνώμονα

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικά -Σπουδές Η Άννα Αβεντισιάν-Παγοροπούλου γεννήθηκε το 1954 στην Αθήνα, όπου ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες σπουδές της. Το 1976 αποφοίτησε από τη

Βιογραφικά -Σπουδές Η Άννα Αβεντισιάν-Παγοροπούλου γεννήθηκε το 1954 στην Αθήνα, όπου ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες σπουδές της. Το 1976 αποφοίτησε από τη Βιογραφικά -Σπουδές Η Άννα Αβεντισιάν-Παγοροπούλου γεννήθηκε το 1954 στην Αθήνα, όπου ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες σπουδές της. Το 1976 αποφοίτησε από τη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών µε το βαθμό "'Αριστα". Το 1977

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Ε. Π «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ» Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: Κωδικός Ε.Π.: 6 CCI: ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007GR05UPO002 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Οκτώβριος 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΕΠ-Υ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΕΠ-Υ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΕΠ-Υ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ A. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Συντονιστές: Κατερίνα Μανιαδάκη και Ευθύμιος Κάκουρος Συνολική διάρκεια: επτά μήνες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 ΒΟΛΟΣ Ο Oδηγός Σπουδών 2010-2011 του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 19.00-20.30 Τελετή έναρξης (Ολυμπιακό Μουσείο) 19.00-19.30 Χαιρετισμοί 19.30-20.30 Τιμητική εκδήλωση προς τιμήν της Καθηγήτριας κυρίας Μ. Μαλικιώση-Λοϊζου Εναρκτήρια ομιλία της τιμώμενης

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Μεσσηνίας. σε συνεργασία με το

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Μεσσηνίας. σε συνεργασία με το Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Μεσσηνίας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Τμήμα Φιλολογίας Πρακτικά Ημερίδας Θέμα: «Η ειδική

Διαβάστε περισσότερα

Σχολική Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής

Σχολική Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής Σχολική Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής Γιατί να σπουδάσω Ψυχολογία; Γιατί να σπουδάσω Ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο Κύπρου; Το Τμήμα Ψυχολογίας σε Αριθμούς Προγράμματα Σπουδών του Τμήματος Ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επαγγέλµατος Φυσικοθεραπευτή

Οδηγός επαγγέλµατος Φυσικοθεραπευτή Οδηγός επαγγέλµατος Φυσικοθεραπευτή Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Λαµίας 2008 Σύνταξη οδηγού: ρ. Νικόλαος Στριµπάκος, Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ, Τµήµα Φυσικοθεραπείας 2 Συντονισµός αξιολόγησης και έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟN Ν. 3848/2010) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ Δρ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΡΙΝΙΑ Αθήνα, Απρίλιος

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικές Προσεγγίσεις σε Περιβάλλοντα Διά Βίου Μάθησης

Επιμορφωτικές Προσεγγίσεις σε Περιβάλλοντα Διά Βίου Μάθησης Επιμορφωτικές Προσεγγίσεις σε Περιβάλλοντα Διά Βίου Μάθησης Σπύρος Κιουλάνης Αριστείδης Μωυσιάδης Αναστασία Παναγιωτίδου Σπύρος Κιουλάνης Πύρρου 2 Δράμα τηλ. 25210 30833 κιν.6944590744 spiros@kioulanis.gr

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασίες ίδρυσης και πρώτης λειτουργίας Τµήµατος Ένταξης

ιαδικασίες ίδρυσης και πρώτης λειτουργίας Τµήµατος Ένταξης ιαδικασίες ίδρυσης και πρώτης λειτουργίας Τµήµατος Ένταξης ρ Αριστείδης Χαρούπιας i Σχολικός σύµβουλος 1 ης Περιφέρειας Ειδικής Αγωγής http://www.pess.gr/docs/charoupias_protasi_te.pdf Οι παραποµπές στο

Διαβάστε περισσότερα