Original article Ερευνητική

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Original article Ερευνητική"

Transcript

1 : ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ EΛΛHNIKHΣ KTHNΙΑΤΡΙΚΗΣ ETAIPΕIAΣ 2011, 62(4): Original article Ερευνητική Genetic structure and diversity among three Greek sheep breeds using Random Amplified Polymorphic DNA-PCR Mastranestasis I., MSc a,b, Ligda Ch., PhD b, Theodorou K., Eng., MSc, PhD a, Ekateriniadou L.V., MSc., PhD b a Biodiversity Conservation Laboratory, Department of Environment, University of the Aegean, Mytilene, Greece. b National Agriculture Research Foundation, - NAGREF, Veterinary Research Institute of Thessaloniki, NAGREF Campus of Thermi, P.O.Box 60272, Thermi, Greece Γενετική δομή και ποικιλότητα των φυλών προβάτου Λέσβου, Χίου και Καραγκούνικης με τη χρήση τυχαίως ενισχυμένων πολυμορφικών τμημάτων DNA (RAPD-DNA) Ι. Μαστρανεστάσης, MSc a,b, Χρ. Λίγδα, PhD, b, Κ. Θεοδώρου, Eng., MSc, PhD a, Λ. Β. Αικατερινιάδου, MSc., PhD b a Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Διατήρησης Βιοποικιλότητας, Λόφος Πανεπιστημίου, Μυτιλήνη b ΕΘνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας, Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών Θεσσαλονίκης, Κτήμα Θέρμης ΕΘΙΑΓΕ, Τ.Θ , Θέρμη, Θεσσαλονίκη ABSTRACT. Genetic structure and diversity of 120 animals from three Greek local breeds were investigated by Random Amplified Polymorphic DNA (RAPD) - PCR method. Sheep samples originated from the Lesvos, Chios and Karagouniko breeds were treated with 11 random primers to estimate their genetic diversity and phylogenetic relationships. Our analysis comprised two levels of the breeds genetic structure: i) the genetic differentiation among the three breeds and ii) the genetic differentiation among the flocks within each breed. This combined approach gave two main findings: i) the study of genetic distances and identity revealed that the Karagouniko sheep breed is genetically distinct from Chios (GD=0.1979) and Lesvos (GD=0.1691) breeds, while ii) the Chios and Lesvos breeds are genetically similar (GI=0.9631); half of the flocks of Lesvos have a relatively closer relationship with those of Chios than with the other Lesvos flocks. This is the first study that reports the close genetic relationship between the Chios and Lesvos breeds and gives strong evidence to hypotheses about their related origin. Furthermore, the study of polymorphic loci revealed particular indicators located in Karagouniko breed, as definitional datum of genetic identity or as a fingerprint of breed. Therefore, RAPD-DNA methods can be an efficient tool for the determination of phylogenetic relationships and genetic identity among the bloodstock breed of sheep. Keywords: Lesvos, Chios, Karagouniko sheep breeds, genetic structure, genetic diversity, RAPD-DNA Correspondence: Viron-Ekateriniadou L. National Agriculture Research Foundation, - NAGREF, Veterinary Research Institute of Thessaloniki, NAGREF Campus of Thermi, P.O. Box 60272, Thermi, Greece Tel.: , Fax: , Αλληλογραφία: Λ. Βύρωνα-Αικατερινιάδου ΕΘνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας, Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών Θεσσαλονίκης, Κτήμα Θέρμης ΕΘΙΑΓΕ, Τ.Θ , Θέρμη, Θεσσαλονίκη Τηλ.: , Fax: , Submission date: Approval date: Hμερομηνία υποβολής: Hμερομηνία εγκρίσεως:

2 302 MASTRANESTASIS I., LIGDA CH., THEODOROU K., EKATERINIADOU L. V. ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση της γενετικής δομής και της ποικιλότητας των ελληνικών φυλών προβάτων Λέσβου, Καραγκούνικης και Χίου. Η μέθοδος ανάλυσης DNA που χρησιμοποιήθηκε ήταν η αλυσιδωτή αντίδραση της πολυμεράσης με τυχαίως ενισχυμένα πολυμορφικά τμήματα DNA (PCR - RAPD). Αναλύθηκαν συνολικά 120 μη συγγενή άτομα (40 ανά φυλή) με τη χρήση 11 ολιγονουκλεοτιδικών εκκινητών. Το υλικό προέρχεται από 22 εκτροφές, δέκα ποίμνια από τη Λέσβο, τρία ποίμνια από τη Χίο και ένα από το Σταθμό Γεωργικής Έρευνας της Χαλκιδικής, για τις φυλές Λέσβου και Χίου, αντίστοιχα. Επίσης, οκτώ ποίμνια της Καραγκούνικης φυλής από τους Νομούς Τρικάλων (3) και Καρδίτσας (5). Στη φυλή Καραγκούνικη, πολυμορφικές ζώνες εμφανίστηκαν σε όλους του εκκινητές, σε αντίθεση με τις φυλές Λέσβου και Χίου όπου ένας εκκινητής δεν εμφάνισε πολυμορφικές ζώνες. Οι πολυμορφικές ζώνες κυμαίνονταν από 0 έως 9 ανάλογα με το ζεύγος των εκκινητών και τη φυλή. Η φυλή Λέσβου εμφάνισε το μεγαλύτερο αριθμό πολυμορφικών ζωνών, ιδιαίτερα στους εκκινητές ALI 17, OPA 02 και OPF 05. Ο συνολικός αριθμός των πολυμορφικών ζωνών ήταν 61 στη φυλή Λέσβου, 57 στη φυλή Χίου και 39 στη Καραγκούνικη φυλή. Από τον υπολογισμό των φυλογενετικών σχέσεων προέκυψαν δυο κύρια αποτελέσματα: i) η γενετική απόσταση της Καραγκούνικης φυλής ήταν διακριτή από τη φυλή Χίου (GD=0.1979) και Λέσβου (GD=0.1691), ενώ ii) οι φυλές Χίου και Λέσβου εμφάνισαν σχετικά κλειστή φυλογενετική σχέση με γενετική ομοιότητα GI= Τα μισά κοπάδια της φυλής Λέσβου παρουσίασαν σχετικά στενότερη φυλογενετική σχέση με τα κοπάδια της φυλής Χίου. Επίσης, από τη μελέτη των πολυμορφικών ζωνών, βρέθηκε μοριακός δείκτης που εμφανίζεται μόνο στα άτομα της Καραγκούνικης φυλής: ο εκκινητής ALI 01 εμφάνισε 4 πολυμορφικές ζώνες οι οποίες φαίνεται να χαρακτηρίζουν όλα τα άτομα της φυλής, ενώ δεν εμφανίζονται σε κανένα από τα άτομα των άλλων δύο φυλών. Ο φυλετικός αυτός δείκτης παρουσιάζει ενδιαφέρον για περαιτέρω έρευνα. Η συνολική παραλλακτικότητα (Ht) ανάμεσα στα κοπάδια ανά φυλή ήταν ± , ± και ± για τη Λέσβου, Χίου και Καραγκούνικη, αντίστοιχα, ενώ η μέση παραλλακτικότητα εντός των κοπαδιών (Hs) ήταν ± , ± και ± για τη φυλή Λέσβου, Καραγκούνικη και Χίου, αντίστοιχα. Η μέση γενετική διαφοροποίηση (Gst) μεταξύ των κοπαδιών υπολογίστηκε σε (Λέσβου), (Καραγκούνικο) και (Χίου). Για τον υπολογισμό των γενετικών αποστάσεων μεταξύ και εντός των φυλών χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό πρόγραμμα POPGENE Τα αποτελέσματα από την ανάλυση της γενετικής ποικιλότητας με τη χρήση των μοριακών δεικτών, σε συνδυασμό με τα γενεαλογικά δεδομένα, μπορούν να αξιοποιηθούν στα προγράμματα γενετικής βελτίωσης και διατήρησης των φυλών προβάτων. Χρειάζεται περαίτερω έρευνα για τη σύνδεση της γενετικής και φαινοτυπικής παραλλακτικότητας, με παραμέτρους του περιβάλλοντος παραγωγής (φυσικό και διαχείρισης), με στόχο τον προσδιορισμό των ιδιοτήτων προσαρμογής και την ανάπτυξη κατάλληλων στρατηγικών διαχείρισης. Λέξεις ευρετηρίασης: Φυλή Λέσβου, Φυλή Χίου, Φυλή Καραγκούνικη, γενετική δομή, γενετική ποικιλότητα, τυχαία ενισχυμένα πολυμορφικά τμήματα (RAPD-DNA) INTRODUCTION Characterization of animal genetic resources is a pre requisite for successful management programmes and informed decision making in national livestock development. The main objective of an advisable mana ge ment of breeds should be to maintain both breed genetic diversity and adaptation to local conditions. Thus, knowledge of the between-breeds genetic differentiation and of the within-breed genetic structure provides important insights into the genetic manage ment of the breeds. First, it allows the identification of pure-bred popu lations; the conservation of these populations is of high importance in order to maintain local adaptations. The recognition of the importance of these locally adapted genetic resources, as well as the need to improve cha racterization of the breeds adaptive potential, is growing, in view of the increasing challenges of climate change (FAO, 2007). Second, this knowledge is necessary so as to im ple - ment adequate mating schemes between genetically distant animals in order to maintain genetic diversity and decrease probable fertility and consanguinity problems related to increase inbreeding rates (Khaldi et al. 2010). Especially in geographically isolated regions, these inbreeding phenomena can lead the populations to baneful disappearance (Soulé and Mills, 1998). This paper deals with the above questions for three dairy sheep breeds of Greece, namely the Lesvos, Karagouniko and Chios breeds (Map 1). The study of these breeds is of great interest, since they are raised in different regions and have a great economic impor - tance as they are widely used in the country. According to the most recent data from the Hellenic Ministry of Rural Development and Food (Directorate of Inputs to Animal Production, 2009), the size of the pure-bred populations of these breeds is of , and , for Lesvos, Karagouniko and Chios, respecti - vely. Pedigree and performance recording are carried

3 Ι. ΜΑΣΤΡΑΝΕΣΤΑΣΗΣ, ΧΡ. ΛΙΓΔΑ, Κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ, Λ. Β. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΙΑΔΟΥ 303 Map 1. Origin of sheep samples out in the three studied breeds in the frame of the Rural Development Programme The Chios breed originates from the island of Chios and it is spread in Northern Greece and, espe - cially, in the regions of Macedonia and Thessaly. The breed is well-known for its high milk yield and proli - ficacy and it is extensively used for the upgrading of the local populations (Ligda et al. 2009). This semi fattailed breed with fine wool quality is, also, found in some areas of the western Turkish coast (under the name of Sakiz), in Cyprus, North Africa, the Middle East and other countries (Hatziminaoglou et al. 1996). The Karagouniko breed originates from Central Greece and is mainly raised in the region of Thessaly. It is a typical lowland breed of thin-tailed mixed-wool type. These sheep are distinguished for their relatively high milk production and adaptation to marginal conditions (Katsaounis 1996, Zigogianis 1999, Geor - goudis et al. 1995, Hatziminaoglou 2001, Rogdakis 2002). The Lesvos breed is raised on the island of Lesvos. The breed is classified as fat-tailed and mixed-wool type of sheep. The breed is well-adapted in the dry climate and thermic conditions of the island, it is abstemious and exploits well the poor pasture of the mountains (Papa vasiliou et al. 1998, Hatziminaoglou 2001, Rogdakis 2002). Due to its relatively high production, animals have been transferred and raised in other regions of Greece, as Peloponnesus, Sterea Ellada, Eastern Macedonia and Thraki and in the other islands of the Aegean Sea (Hatziminaoglou 2001). The study of genetic diversity and structure of these breeds was conducted by means of the Random Amplified Polymorphic DNA-PCR method (RAPD- PCR). RAPD-PCR is a powerful molecular technique for the detection of genetic variability in different breeds or populations (Cushwa and Medrano 1994). It is a very convenient and easy-to-use method due to its speed in exporting results and the low cost of required reagents (Benter et al. 1995, Radu et al. 2001,

4 304 MASTRANESTASIS I., LIGDA CH., THEODOROU K., EKATERINIADOU L. V. Chattopadhyay 2003), while it does not require the knowledge of nucleotide sequences of the DNA under consideration for the planning of required primers (Benieri 2005). For these reasons, this technique has been exten - sively used for the investigation of genetic diversity (Rahman et al. 2006, Elmaci et al. 2007, Kumar et al. 2008, Budak and Çakır 2009, Khaldi et al. 2010), the identification of sex specific markers (Cushwa and Medrano 1994, Kumar et al. 2004, Kumar et al. 2008), the taxonomic identification (Abdel-Rahman and Hafez 2007), the estimation of genetic relation ships (Paiva et al. 2005, Devrim et al. 2007, Hlophe S.R. 2011), and the assessment of inbreeding (Bhat tacharya et al. 2003). MATERIALS AND METHODS Technique RAPD-PCR The RAPD-PCR technique was used aiming at the determination of genetic structure and diversity of three breeds, as well as for the estimation of their gene - tic relation and distance. In addition, several studies, using this technique, revealed the close phylogenetic relationship of various breeds of sheep (Paiva et al. 2005, Kumar et al. 2008, Khaldi et al. 2010). However, this technique is sensitive to minor changes or alterations in the reaction conditions (Budak and Çakır 2009); moreover, the use of Taq DNA polymerase from different companies affects the score of the produced fingerprints (Meunier and Grimont 1993). Thus, and in order to avoid changes or alterations due to the laboratorial handlings, we chose a Taq DNA polymerase of high specificity with less background (Platinum Taq Polymerase/Invitrogen Cor - po ration) for better and more representative results. Animal Sampling and DNA Extraction One hundred and twenty (120) blood samples of the three studied breeds were collected randomly (forty adult animals per breed) from four different geo graphical areas: a) from the island of Lesvos, samples of Lesvos breed, (L/10), b) from the island of Chios (C3) and from Chalkidiki (C1), samples of Chios breed, and c) from Karditsa (K5) and Trikala (K3), samples of Karagouniko breed (Map 1). All sampled animals had pedigree information from the Animal Genetic Improvement Center or from the National Agriculture Research Foundation. With regard to the Lesvos breed, the samples were collected from ten different farms situated on the island: one farm from Pelopi (PL), three from Agia Paraskevi (AP a, b, c), three from Skaloxori (SK a, b, c), two from Parakoila (PR a, b) and one from Agra (AG), villages in the island of Lesvos. As for the Chios breed samples, they were collected from three farms situated on the island (IC a, b, c) and from one farm in Chalkidiki/Research Unit of the National Agriculture Research Foundation (FC). Finally, the samples of the Karagouniko breed were collected from three farms in Trikala: Megala Kalivia (MK), Palaio monastiro (PM), Dentroxori (DX) and from five farms in Karditsa: Kalogriana (KG), Gourgouvitis (GV), Mirini (MR), Ag.Theodoros (AT) and the Research Unit of the National Agriculture Research Foundation (FK). Total DNA was isolated using the Genomic DNA Purification kit (Invitrogen Corporation). Primers and PCR amplification Eleven (11) random primers were selected for this study and they were all used to estimate the genetic diversity and phylogenetic relationships among the three Greek sheep breeds. The nucleotide sequence of each primer was chosen within the constraints that the primer was 9 or 10 nucleotides in length, between 50% and 80% G+C in composition, and contained no palindromic sequences (Williams et al. 1990), except for two primers which were 40% G+C in composition (Table1). Primers 1, 2 and 17 from Ali, B.A. (2003) are referred as ALI-01, ALI-02 and ALI-17. Table 1. List of RAPD - Primers with their nucleotide sequences and their contents in guanine and cytosine. No Primer Sequence ( 5' - 3') G +C (forward, reverses) Content (%) 1 ALI -01 ATG ACG TTG A ALI -02 GGG CTA GGG T ALI -17 GGT GAC GCA GGG GTA ACG CC OPA -01 CAG GCC CTT C OPA -02 TGC CGA GCT G OPA-16 AGC CAG CGA A OPA -20 GTT GCG ATC C P -12 CCC AGC GTT P- 31 CAC AGA GGG A P -50 TGC TAA TAC CGT ATG TGC TT OPF- 05 CCG AAT TCC C 60.0

5 Ι. ΜΑΣΤΡΑΝΕΣΤΑΣΗΣ, ΧΡ. ΛΙΓΔΑ, Κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ, Λ. Β. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΙΑΔΟΥ 305 The Polymerase chain reaction (PCR) ampli fi - cations were performed in 15 μl reaction mixtures containing: 7.5μl Taq DNA polymerase-platinum qpcr Super Mix-UDG (Invitrogen Corpo ration, Carlsbad, CA), μl of Primer (10 pmol) and 1 μl of template DNA ( ~ 25 ng), per each PCR tube. Three different protocols in Thermal Cycler were used: a) Reaction mixtures containing ALI-01, ALI-02 and ALI-17 primers followed a protocol of initial denaturation at 95 C for 2 min, 45 cycles of dena - turation at 94 C for 30 sec, annealing at 45 C for 30 sec, extension at 72 C for 30 sec and final extension at 72 C for 10 min (Ali 2003). b) Reaction mixtures containing OPA-01, OPA-02, OPA-16, OPA-20, P12, P31 and P50 primers followed a protocol of initial denaturation at 94 C for 2 min, 40 cycles of denaturation at 94 C for 1 min, an nealing at 36 C for 1 min, extension at 72 C for 2 min and final extension at 72 C for 10 min (Devrim et al. 2007). c) Reaction mixtures containing OPF-05 primer followed a protocol of initial denaturation at 94 C for 2 min, 40 cycles of denaturation at 49 C for 1 min, an - nealing at 35 C for 1 min, extension at 72 C for 2 min and a final extension at 72 C for 10 min (Budak and Çakır 2009). Amplification products were separated by agarose gel (1.5%) electrophoresis at 100V. The 100 bp DNA Ladder (Invitrogen Corporation) was used as a mole - cu lar size marker. DNA fragments were then visu - alized by staining with ethidium bromide (1.5 μg ml -1 ). Scoring of bands and statistical analysis For the statistical analysis of the genetic data, the DNA bands were scored according to presence (1) and absence (0). The number of observed alleles (Na), effective number of alleles (Ne), Nei s genetic diversity (h) and Shannon s Information index (I) were esti - mated using the population genetic analysis software POPGENE Version 1.31 (Yeh et al. 1999). The phylo - genetic relationships between breeds were analyzed by generating dendrograms between the three sheep breeds and between the farms, based on Nei's genetic distances (Nei, 1978) with unweighed pair group analysis using arithmetic average (method UPGMA) using POPGENE The Gst value was calculated using the format (Ht Figure 1. A band showing clearly per individual of Karagouniko sheep breed with ALI-01 primer in 400 bp length. - Hs) / Ht, which can be used to explain the population genetic differentiation and the relationships among different strains (Nei 1987). RESULTS Polymorphisms Eleven (11) oligonucleotide random primers were used to investigate genomic variability among the Lesvos (L), Chios (C) and Karagouniko (K) sheep breeds. All the primers, except for ALI-01 in Lesvos and Chios breeds, revealed polymorphic bands. This finding separates clearly the Karagouniko breed from Lesvos and Chios breeds. Figure 1 shows DNA fingerprints of ALI-01 primer. All the individuals (n=40) of Karagouniko breed presented a specific allele in 400 bp length, which is characteristic of the breed. Moreover, the results from P31 primer showed a significant genetic separation of Karagouniko breed from Chios and Lesvos breeds: there was a specific allele (250 bp) in almost all samples of the two breeds (L=95% and C=97.5%) and it was absent from all samples of the Karagouniko breed (Fig. 2a.b.c). The number of bands amplified from the 11 primers varied from 1 to 8 (Lesvos and Chios breeds) and from 1 to 7 (Karagouniko breed). The bands size ranged from 180 to 1100 bp (Lesvos), from 150 to 1400 bp (Chios) and from 180 to 1200 bp (Karagouniko) lengths. Most of the bands were identical between individuals of Lesvos and Chios breeds. This inference shows the close phylogenetic relationship among the two breeds. In order to score fingerprints, we assumed one band corresponded to one locus. The % proportion of polymorphic loci for the 77 loci studied was 79.22%,

6 306 MASTRANESTASIS I., LIGDA CH., THEODOROU K., EKATERINIADOU L. V. Table 2. List of RAPD primers used in determining genetic diversity within and among three populations of Greek sheep breeds. Lesvos (L), Chios (C), Karagouniko (K). Figure 2. RAPD products profile were observed using P31 primer. Figures 2a & 2b of Lesvos and Chios sheep breeds, respectively, show bands in 250 bp length, whereas in the figure 2c of Kara - gouniko breed they are absent % and 50.65% for the Lesvos, Chios and Kara - gouniko breeds, respectively (Table 2). The highest number of polymorphic bands was 9 (OPF-05 in Lesvos and ALI-17, OPA-02 in Chios) and the lowest polymorphic band was 1 (OPA-20 in Kara - gouniko). The highest percentages of polymor phic bands were observed at ALI-02, OPA-02, P-50 and OPF-05 (89%-100%) in Lesvos breed, at ALI-02, ALI- 17, OPA-01 and OPA-02 (100%) in Chios breed and at ALI-01 and P-12 (83%-100%) in Karagouniko breed. The lowest percentages of the polymorphic bands were found at OPA-20 primer in Lesvos (56%) and Kara - gou niko (11%) and at P-50 in Chios breed (33%). The dif ferent percentages of the polymorphic bands be - tween primers and breeds confirmed the assumption that variation may exist between indivi duals of the same species (Appa Rao et al. 1996, Kumar et al. 2008). The maximum number of bands was counted in Chios breed (5.85±0.36) and at OPF-05 primer (5.57± 0.80), while the minimum number of bands was recor - ded in Karagouniko breed (1.20±0.46) at OPA-16 primer (1.83±1.05). Table 3 shows the difference in the number of bands scored between the breeds and the primers. However, this variability was not sufficient to segregate Lesvos from Chios breed.

7 Ι. ΜΑΣΤΡΑΝΕΣΤΑΣΗΣ, ΧΡ. ΛΙΓΔΑ, Κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ, Λ. Β. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΙΑΔΟΥ 307 Table 3. Average number of bands (± Standard Deviation) among the three sheep breeds for the eleven primers. Maximum number and minimum number of bands per breed are presented. Average number of bands (± Standard Deviation) No Primers Lesvos Chios Karagouniko Total Average (L) (C) (K) 1 ALI ,20 ±0,46-2 ALI-02 2,83±0,54 2,83±0,54 2,83±0,38 2,83±0,49 3 ALI-17 4,55±1,38 5,28±1,70 3,43±0,59 4,42±1,22 4 OPA-01 3,38±1,35 3,03±2,19 3,85±0,65 3,42±1,40 5 OPA-02 4,43±2,27 3,50±2,22 4,43±0,80 4,12±1,77 6 OPA-16 2,78±1,25 1,25±0,97 1,48±0,92 1,83±1,05 7 OPA-20 3,63±1,24 3,55±1,47 5,73±0,45 4,30±1,05 8 P-12 2,35±1,46 2,45±1,52 2,38±1,26 4,65±1,78 9 P-31 4,13±1,52 4,68±1,23 4,60±0,80 2,39±1,41 10 P-50 5,28±1,30 5,85±0,36 5,58±0,74 4,47±1,18 11 OPF-05 5,38±1,73 3,60±2,36 4,98±1,23 5,57±0,80 Average: Min no. of bands: Table 4. Genetic diversity over all loci for the Lesvos, Chios and Karagouniko sheep breeds. Na = Observed number of alleles, Ne = Effective number of alleles (Kimura and Crow 1964), h = Nei's gene diversity, I = Shannon's Information index. Breed Name Sample Size Na ( n ± SD ) Ne ( n ± SD ) h ( n ± SD ) I ( n ± SD ) Lesvos ± ± ± ± 0.24 Chios ± ± ± ± 0.26 Karagouniko ± ± ± ± 0.24 Genetic Diversity and Distances The observed and effective numbers of alleles were estimated over all loci. The number of observed alleles (Na) ranged from 1.50 (Karagouniko) to 1.79 (Lesvos), while the effective number of alleles (Ne) ranged from 1.20 (Karagouniko) to 1.38 (Chios) and it was lower than Na, as expected (Budak and Çakır 2009). The highest values of Nei s genetic diversity (h) and Shan - non s Information index (I) and 0.34, respectively - were observed in Chios breed, while the lowest values and 0.20, respectively - were obser ved in the Karagouniko breed (Table 4). All genetic data of 11 RAPD primers were pooled for the estimation of genetic distance (GD) and gene - tic identity (GI). The highest genetic distance (GD=0.1979) was observed between Chios and Karagou niko and the lowest (GD=0.0376) between Chios and Lesvos. Similarly, the highest genetic identity Table 5. Unbiased Measure (Nei 1978) of Genetic distance (below diagonal) and genetic identity (above diagonal) based on RAPD statistical analysis among three Greek sheep breeds. Breeds Chios Karagouniko Lesvos Chios **** Karagouniko **** Lesvos **** (GI=0.9631) was found between Chios and Lesvos and the lowest (GI=0.8204) between Chios and Karagouniko. The above results indicate the close relationship be tween Chios and Lesvos breeds. Nei s genetic distan ce and genetic identity of breeds are given in Table 5. The dendrogram in figure 3 shows that the three

8 308 MASTRANESTASIS I., LIGDA CH., THEODOROU K., EKATERINIADOU L. V. Figure 3. Dendrogram among the three Greek sheep breeds, based on Nei's (1978) genetic distance and constructed using UPGMA analysis through neighbour procedure of PHYLIP Version 3.5 (POPGEN software). breeds can be separated into two distinct groups. One group is constituted by Chios and Lesvos breeds and the other by the Karagouniko breed. Genetic Structure The RAPD data were used to construct a dendrogram among the sampled farms. The genetic relationships among the twenty two (22) flocks using the information gathered from 231 RAPD loci were calculated. The genetic similarity among all flocks with their abbreviations is given in figure 4. Αlthough Chios and Lesvos breeds are closely related, their flocks are clearly clustered in separated groups of flocks of the same breed. This denotes that the breeds are genetically distinct, despite their low genetic distance. As for the Karagouniko breed, the dendrogram shows that it is completely distant from the other two breeds and it is separated in one cluster. One interesting finding emerges for the dendro - gram: The Lesvos flocks can be separated into two groups: group (a) is comprised of PL, Ska, Skb, PRb, APc flocks and group (b) is comprised of APa, APb, SKc, PRa and AG flocks. Geographic distance between the flocks cannot be used as an explanatory factor for the separation of the two groups, as flocks from the same village appear to belong to separate groups (SK and PR flocks). Group (a) appears to be more closely related to the Chios flocks than group (b). This can be due to some cross-breedings that occurred Figure 4. Dendrogram among twenty two (22) flocks of the three Greek sheep breeds based on Nei's (1978) genetic distance (POPGEN software -Version 1.31). a) Lesvos breed samples L1-L10: Pelopi (PL), Agia Paraskevi (AP a, b, c), Skaloxori (SK a, b, c), Parakoila (PR a, b) and Agra (AG), all villages in the island of Lesvos. b) Chios breed C1 and C3: Research Unit of Chalkidiki/ National Agriculture Research Foundation (FC) and Chios island (IC a, b, c). c) Karagouniko breed K3 and K5: Megala Kalivia (M K), Palaiomonastiro (PM), Dentroxori (DX), Kalogriana (KG), Gourgouvitis (GV), Mirini (MR), Ag.Theodoros (AT) and from the Research Unit of National Agriculture Research Foundation of Karditsa (FK).

9 Ι. ΜΑΣΤΡΑΝΕΣΤΑΣΗΣ, ΧΡ. ΛΙΓΔΑ, Κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ, Λ. Β. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΙΑΔΟΥ 309 Supplementary Table 1. Unbiased Measures (Nei 1978) of Genetic distances (below diagonal) and genetic identities (above diagonal). The lowest values GDs and highest GIs among of flocks are printed in bold. in the past, according to old references, among Lesvos ewes and Chios rams in the island of Lesvos, which today appear as genetic remnant. However, despite the proximity of Lesvos and Chios breeds, it is assumed that the same size frag - ments might be different in the nucleotide sequence or when comparing different breeds that show greater diversity, as the fragments of same size might have derived from non-allelic regions (Kumar et al. 2008). The results of the dendrogram, also, revealed that while the genetic similarity among the flocks in Lesvos was irrelavant to the geographical distances between the sampling villages, these were relevant in Karagouniko breed. It is an expected result as farmers in the two regions follow different practices in choosing breeding rams, in Thessaly the farmers usually prefer rams from the same or neighbouring flocks. The genetic similarity between the ICa unit from the island of Chios and FC of the National Agriculture Research Foundation of Chalkidiki is easily explicable, since the latter was founded by individuals issued from Chios. The genetic distances (GDs) and genetic identities (GIs) between the populations of flocks were analyti - cally included in supplementary tables 1 and 2. The lowest GD (0.0065) was obtained between PRa and SKc flocks of Lesvos breed, whereas the highest (0.2992) was observed between AG flocks of Lesvos breed and AT flocks of Karagouniko breed. The lowest GDs were , and , while, on the contrary, the highest GIs were found at , and for Lesvos, Chios and Karagouniko breeds, respectively. The total variation (Ht) among all flocks was ± , ± and ± for the Lesvos, Karagouniko and Chios breed, respecti - vely, while the average variation within flocks (Hs) was

10 310 MASTRANESTASIS I., LIGDA CH., THEODOROU K., EKATERINIADOU L. V. Supplementary Table 2. Unbiased Measures (Nei 1978) of Genetic distances (below diagonal) and genetic identities (above diagonal). The lowest values GDs and highest GIs among of flocks are printed in bold ± , ± and ± for L, K and C, respectively. The mean gene differentiation (Gst) among flocks was estimated to (Lesvos), (Karagou- niko) and (Chios). DISCUSSION The RAPD-PCR method was used to study the relationship between three of the most widespread breeds of sheep of Greece and to conduct a preli mi - nary asses sment of the genetic diversity and structure of these breeds. Our analysis comprised two levels of the breeds genetic structure: i) the genetic differen - tiation among the three breeds and ii) the genetic differen tiation among the flocks within each breed. This combined approach gave two main findings. First, the study of genetic distances revealed that the Karagouniko sheep breed is genetically distinct from Chios (GD=0.1979) and Lesvos (GD=0.1691), while the breeds of Chios and Lesvos are genetically similar (GI=0.9631). Furthermore, the study of poly - morphic loci led us to an important finding, that of the particular indicators located in Karagouniko breed, as definitional datum of genetic identity or as a finger - print of breed. The present study suggests, therefore, that the RAPD-DNA methods can be an efficient tool for the determination of phylogenetic relationships and genetic identity among sheep breeds. Second, the genetic structure of the flocks revealed that, although the flocks of Chios and Lesvos breeds are clustered in separated groups, half of the flocks (n=5) of Lesvos have a relatively closer relationship with those of Chios than with the other Lesvos flocks. It must be underlined that this is the first study that reports the close genetic relationship between the Chios and Lesvos breeds and gives strong evidence to

11 Ι. ΜΑΣΤΡΑΝΕΣΤΑΣΗΣ, ΧΡ. ΛΙΓΔΑ, Κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ, Λ. Β. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΙΑΔΟΥ 311 hypotheses about their related origin. The close relationship between Lesvos and Chios found in the present study is confirmed by older reports, where Lesvos sheep breed originates from cross-breeds among thin-tailed local sheep of the island of Lesvos with either the sheep of Chios breed from the island of Chios or the fat-tailed sheep of the Tur kish Kamakuyruk breed from Anatolia (Ηatziloos 1941, Dimitriadis 1957, Karantounias 1964, Katsa ounis 1996, Papavasiliou et al. 1998, Ζygogianis 1999, Hatziminaoglou 2001, Ministry of Rural Development and Food 2004). Moreover, the genetic distance of Lesvos and Chios breeds has been confirmed by Handley et al. (2007) with the use of microsatellites. Although the technique differs from the RAPD-PCR technique used in the present work, both result that Lesvos and Chios breeds are genetically distinguished. The flocks sampled in our study showed significant genetic differentiation for both Karagouniko and Lesvos breeds. However, the pattern of differentiation was very different according to the breed: while more distant flocks showed higher genetic distance for the Karagouniko breed, the genetic differentiation of Lesvos flocks did not show any clear pattern with geo - graphic distance; geographically adjacent flocks seem to belong to separate groups [see dendrogram group (a) and (b) Fig.4]. Further investigation is needed in order to disentangle the reasons behind the observed pattern of genetic differentiation in the island of Lesvos (e.g. mating schemes promoted by local farmers). In contrast, the flocks of Chios breed showed lower genetic differentiation. This is likely due to our sam - pling protocol: i) the low number of flocks sampled and ii) the fact that the FC flock was founded by the island flocks. In a future work, more samples will be collected from the region of Central Macedonia, where the majority of Chios sheep population is raised. The measure of genetic diversity within flocks (mean heterozygosity, Hs) showed that the Chios flocks are more genetically diverse than the flocks of the other two breeds. A further analysis with samples collected from the region of Central Macedonia could give detailed explanations. Genetic variation within and among breeds, revealed by molecular techniques, provide useful data, which, in combination with pedigree information, could have important implications for the genetic improvement programmes of the Greek sheep breeds and for the conservation of these breeds. In order to have a more complete view on the management and conservation of these economically important breeds, further study is needed to link genetic and phenotypic variation with environmental parameters. This is necessary to assess the degree of local adaptations and propose adequate breeding strategies. CONCLUSIONS The combined approach of our methodology gave us results that the Karagouniko breed is genetically distinct from Chios (GD=0.1979) and Lesvos (GD= ), while Chios and Lesvos breeds are genetically similar (GI=0.9631). Although Chios and Lesvos breeds have origin from neighbour islands, it is the first study that reports the close genetic relationship between the two breeds and gives strong evidence to hypotheses about their related origin. Furthermore, the study of polymorphic loci revealed particular indicators located in Karagouniko breed, as defini - tional datum of genetic identity or as a fingerprint of breed. In conclusion, genetic variation and relationship within and among breeds, revealed by RAPD-PCR, provide useful data, which, in combination with pedi - gree information, could have important implica tions for the genetic improvement programmes of the Greek sheep breeds and for the conservation of these breeds. RAPD-DNA method can be an efficient tool for the determination of phylogenetic relationships and genetic identity among sheep breeds. Acknowledgements The present study was funded by the Institute Veterinary Research of National Agriculture Research Foundation and the University of Aegean, Depart - ment of Environment. The authors would like to thank the Directors and all the personnel of the Animal Genetic Improve ment Centres of Karditsa and Athens and the sheep farmers of Lesvos, Chios and Kara - gouniko breeds for their significant support on the collection of blood samples.

12 312 MASTRANESTASIS I., LIGDA CH., THEODOROU K., EKATERINIADOU L. V. REFERENCES Abdel-Rahman, S. M., Hafez, E. E. (2007) Genetic similarity among the three Egyptian water buffalo flocks using RAPD-PCR and PCR-RFLP techniques. Res. J. of Agri. and Biol. Sci. 3(5): Ali, B.A. (2003) Genetic similarity among four breeds of sheep in Egypt detected by random amplified polymorphic DNA markers. Afr. J. Biotech. 2: Appa Rao, K.B.C., Bhat, K.V., Totey, S.M. (1996) Detection of species - specific genetic markers in farm animals through random amplified polymorphic DNA (RAPD). Genet. Anal.: Biomol. Eng. 13: Benieri, D. (2005) Determination of human or not origin of coliform that is isolated by the aquatic environment with cultures and molecular techniques. Doctoral thesis. Department of Medicine. University of Patras (in Greek): 33. Benter, T., Papadopoulos, S., Pape, M., Manns, M. and Poliwoda, H. (1995) Optimization and reproducibility of Random Amplified Polymorphic DNA in human. Anal Biochem. 230: Bhattacharya, T. K., Kumar, P., Joshi, J. D., Kumar, S. (2003) Esti - mation of inbreeding in cattle using RAPD markers. Journal of Dairy Research. 70: Budak, F. A., Çakır A. Ş. (2009) Molecular Genetic Analysis of Three Turkish Sheep Breeds by RAPD-PCR Method. Int. J. Nat. & Engin. Sci. 3(3): Chattopadhyay, P. (2003) RAPD markers system as a useful tool for rapid identification of the origin of lizard contaminants in food. Food Chem. Toxicol. 41: Cushwa, W.T., Medrano, J.F. (1994) Identification of RAPD genetic markers in sheep. Proc. 5th. World Congress Genet. Appl. Live - stock Prod. 21: Directorate of Inputs to Animal Production (2009) Ministry of Rural Development and Food of the Hellenic Republic, Devrim, A. K., Kaya, N., Guven, A., Kocamis, H. (2007) A study of genomic polymorphism and diversity in sheep breeds in north - eastern Anatolia. 73: Dimitriadis, I. (1957) Sheep and Goat Farming. Gartaganis Editions. Thessaloniki: pp 137 (in Greek). Elmaci, C., Oner, Y., Ozis, S. And Tuncel, E. (2007) RAPD analysis of DNA polymorphism in Turkish sheep breeds. Biochem. Genet. 45: FAO (2007) The State of the World s Animal Genetic Resources for Food and Agriculture, edited by Rischkowsky and Pilling. Rome. Georgoudis, A., Hatziminaoglou, J., Pappas, V. (1995) The breeding scheme of the Karagouniko sheep in Greece. Options Mediterra - neennes, Serie A. 11: Handley L., L. J., Byrne, K., Santucci, F., Townsend, S., Taylor, M., Bruford, M. W., Hewitt, G. M. (2007) Genetic structure of European sheep breeds. Heredity. 99: Hatziminaoglou, I. (2001) Sheep and Goats in Greece and world wide. Giahoudi-Giapouli Editions. Thessaloniki: pp. 240 Hatziminaoglou, I., Georgoudis, A., Zervas, N., Boyazoglu, J. (1996) Prolific Breeds of Greece. In Prolific Sheep. (M.H. Fahmy, ed.), CAB International, University Press, Cambridge, Chap 3.3: pp 542. Hatziolos, B. (1941) The issue of animal production in Greece. Greek Publishing Company. Athens: pp. 576 (in Greek). Hlophe S.R. (2011) Genetic variation between and within six selected south African sheep breeds using Random Amplified Polymorphic DNA and protein markers. MSc Thesis. Karantounias, A. (1964) Estimative of Farm Animals. II. Estimative of Sheep. Ministry of Agriculture, National Press. Athens (in Greek). Katsaounis, N. (1996) Sheep farming. Kiriakidis Editions. Thessaloniki - Athens: (in Greek). Khaldi, Z., Rekik, B., Haddad, B., Zourgui, L., Souid, S. (2010) Genetic characterization of three ovine breeds in Tunisia using randomly amplified polymorphic DNA markers. Livestock Research for Rural Development. 22 (3). Kimura, M., Crow, J. F. (1964) The number of alleles that can be main - tained in a finite population. Genetics. 49: Kumar, K. G., Kumar, P., Kumar, S., Bhattacharya, T. K., Bhusan, B. (2004) Random amplified polymorphic DNA (RAPD) finger - printing of Indian sheep breeds. Indian J. Anim. Sci. 74: Kumar, S., Kolte, A. P., Yadav, B. R., Kumar, Sus., Arora A. L., Singh, V. K. (2008) Genetic variability among sheep breeds by random amplified polymorphic DNA-PCR. Indian J. Biotechnol. 7: Kunene, N. W., Bezuidenhout, C. C., Nsahlai, I. V. (2009) Genetic and phenotypic diversity in Zulu sheep population: Implication for exploitation and conservation. Small Rumin. Res. 84: Ligda, Ch., Altarayrah, J., Georgoudis, A., ECONOGENE Consor - tium (2009) Genetic analysis of Greek sheep breeds using micro - satellite markers for setting conservation priorities. Small Rumin. Res. 83: Meunier, J. R. and Grimont, P. A. D. (1993) Factors affecting repro - ducibility of random amplified polymorphic DNA finger printing. Res. Microbiol. 144: Ministry of Rural Development and Food (2004) Results of the Milk Recording in Lesvos breed. Publication of the Animal Genetic Improvement Centre of Athens and Rural Cooperative of Agras. Athens. (in Greek). Nei, M. (1978) Estimation of average heterozygosity and genetic distance from a small number of individuals. Genetics. 89: Nei, M. (1987) Molecular evolutionary genetics. Columbia University Press. New York, USA Okumus, A. and Mercan, L. (2007) Genetic variation at Karayaka sheep herbs based on Random Amplified Polymorphic DNA markers. Biotechnology. 6(4): Paiva, S. R., Silvério, V. C., Egito, A. A., McManus, C. Faria, D. A., Mariante, A. S., Castro, S. R., Albuquerque, M. S. M. and Dergam, J. A. (2005) Genetic variability of the Brezilian hair sheep breeds. Pesq. Agropec. Bras., Brasilia. 40: Papavasiliou, D., Bizelis, I., Laskaridis, G., Rogdakis E. (1998) Mor - pho logical, reproductive and productive characteristics of Lesvos sheep breed. J Hellenic Soc. of Anim. Prod. Anim. Sci. Rev. (in Greek). 25: Radu, S., Wai Ling, O., Rusul., G., Karim, M.I.A. and Nishibuchi, M. (2001) Detection of Escherichia coli O157:H7 by multiplex PCR and their characterization by plasmid profiling, antimicrobial resistance, RAPD and PFGE analysis. J. Microbiol Methods. 46: Rahman, M.A., Rahman, S.M.M., Jalil, M.A., Uddin, S.N. and Rahman, M.M. (2006) Molecular characterization of Black Bengal and Jamuna Pari goat breeds by RAPD markers. American J. Anim. & Vet. Sci. 1(2):

13 Ι. ΜΑΣΤΡΑΝΕΣΤΑΣΗΣ, ΧΡ. ΛΙΓΔΑ, Κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ, Λ. Β. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΙΑΔΟΥ 313 Rogdakis, E. (2002) Indigenous sheep breeds: Description, Phylogeny, Genetic Improvement, Conservation. Agrotypos. Athens: pp Soule, M.E., Mills, L.S. (1998) No need to isolate genetics. Science. 282: Williams, J.G., Kubelik, A.R., Livak, K.J., Rafalski, J.A.,Tingey, S.V. (1990) DNA polymorphisms amplified by arbitrary primers are useful as genetic markers. Nucleic Acids Res.18: Yeh, F. C., Yang, R. C., Boyle, T. B. J. (1999) POPGENE Version Microsoft Window-based Freeware for Population Genetic Analysis. Quick User Guide. University of Alberta and Centre for International Forestry Research. Canada. Ζigogianis, D. (1999) Sheep production. Production systems of rumi - nants (number A). Current Education. Thessaloniki: (in Greek).

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Έλλη Φωτίου 2010364426 Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit How to run a Herdbook: Basics and Basics According to the pedigree scheme, you need to write down the ancestors of your animals. Breeders should be able easily to write down the necessary data It is better

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια Ελένη Χριστοδούλου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΓΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ. ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2012 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

Quantifying the Financial Benefits of Chemical Inventory Management Using CISPro

Quantifying the Financial Benefits of Chemical Inventory Management Using CISPro of Chemical Inventory Management Using CISPro by Darryl Braaksma Sr. Business and Financial Consultant, ChemSW, Inc. of Chemical Inventory Management Using CISPro Table of Contents Introduction 3 About

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΓΙΓΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΩΣ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΝΤΡΕΑΣ ΠΙΤΣΙΛΛΟΣ Α.Φ.Τ 2007947541 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

Veterinary Research Institute of Thessaloniki Aristotle University of Thessaloniki Ministry of Rural Development & Food

Veterinary Research Institute of Thessaloniki Aristotle University of Thessaloniki Ministry of Rural Development & Food Θεσσαλονίκη 10/10/2012 Εθνικό Συμφωνητικό Εργασίας Συνάντηση Εθνικών Εταίρων: 16/9/2012 Ακρωνύμιο έργου: GOAT-TSE-FREE Τίτλος έργου: Towards breeding of goats for genetically determined TSEs resistance

Διαβάστε περισσότερα

Atlas 2010. Synonyms, Occurrence, Description of Rare Breeds and Varieties in Greece Waltraud Kugler, Monitoring i Institute t 2010

Atlas 2010. Synonyms, Occurrence, Description of Rare Breeds and Varieties in Greece Waltraud Kugler, Monitoring i Institute t 2010 Rare Breeds and Varieties of fg Greece Atlas 2010 ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά Synonyms, Occurrence, Description of Rare Breeds and Varieties in Greece Waltraud Kugler, Monitoring i Institute t 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Χριστοφόρου Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ»

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή

Μεταπτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακή διατριβή «100% Α.Π.Ε.» : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ SEQUENCING. Sample Requirements

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ SEQUENCING. Sample Requirements ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ SEQUENCING Η εταιρία Macrogen χρησιμοποιεί την τελευταία λέξη της τεχνολογίας για την καλύτερη δυνατή παροχή Υπηρεσιών Sequencing. Μέσα από την 10ετη της εμπειρία, συγκέντρωσε

Διαβάστε περισσότερα

Terabyte Technology Ltd

Terabyte Technology Ltd Terabyte Technology Ltd is a Web and Graphic design company in Limassol with dedicated staff who will endeavour to deliver the highest quality of work in our field. We offer a range of services such as

Διαβάστε περισσότερα

Spatiotemporal footprint of the WNV in Greece 2010 2012: Analysis & Risk Αssessment in a GIS Εnvironment

Spatiotemporal footprint of the WNV in Greece 2010 2012: Analysis & Risk Αssessment in a GIS Εnvironment Integrated surveillance and control programme for West Nile virus and malaria in Greece (MIS 365280) Spatiotemporal footprint of the WNV in Greece 2010 2012: Analysis & Risk Αssessment in a GIS Εnvironment

Διαβάστε περισσότερα

TABLE OF CONTENTS TABLE OF CONTENTS...2 1. ANALYSIS OF RESPONDENTS IN THE PROJECT...10 2. CATEGORY OF EVENT...11

TABLE OF CONTENTS TABLE OF CONTENTS...2 1. ANALYSIS OF RESPONDENTS IN THE PROJECT...10 2. CATEGORY OF EVENT...11 COLLECTION OF STATISTICAL DATA FOR CONFERENCES AND INCENTIVES Conducted for the CYPRUS TOURISM ORGANIZATION (January - December 2010) December, 2011 1 TABLE OF CONTENTS TABLE OF CONTENTS...2 A. METHODOLOGY...3

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Risk! " #$%&'() *!'+,'''## -. / # $

Risk!  #$%&'() *!'+,'''## -. / # $ Risk! " #$%&'(!'+,'''## -. / 0! " # $ +/ #%&''&(+(( &'',$ #-&''&$ #(./0&'',$( ( (! #( &''/$ #$ 3 #4&'',$ #- &'',$ #5&''6(&''&7&'',$ / ( /8 9 :&' " 4; < # $ 3 " ( #$ = = #$ #$ ( 3 - > # $ 3 = = " 3 3, 6?3

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΓΕΝΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ Γεωργία Χαραλάµπους Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Λουκία Βασιλείου 2010646298 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ. Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος 2005. Κώστας Δόσιος

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ. Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος 2005. Κώστας Δόσιος ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Μου δίνεται η ευκαιρία με την περάτωση της παρούσης διδακτορικής διατριβής να σημειώσω ότι, είναι ιδιαίτερα δύσκολο και κοπιαστικό να ολοκληρώσεις το έργο που ξεκινάς κάποια στιγμή έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ Θεοφάνης Παύλου Αρ. Φοιτ. Ταυτότητας: 2010207299 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D σχετιζόμενα με το βρογχικό άσθμα στα παιδιά και στους έφηβους Κουρομπίνα Αλεξάνδρα Λεμεσός [2014] i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ, ΣΥΝΤΑΞΗ, ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΣΧΕΔΙΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ, ΣΥΝΤΑΞΗ, ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΧΕΔΙΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ, ΣΥΝΤΑΞΗ, ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΤΥΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ. ΚΑΘΕ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

PVC + ABS Door Panels

PVC + ABS Door Panels PVC + ABS Door Panels Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 με αντικείμενο τις ηλεκτροστατικές βαφές μετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -.

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Θεωρείο 10 «-» 1 vasalap@otenet.gr 2 andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. Abstract In the survey we investigated the views of those who

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου Εισαγωγή Ρόλος της εικόνας και της φήµης των τουριστικών προορισµών, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Εβελίνα Θεμιστοκλέους

Διαβάστε περισσότερα

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service - S P E C I A L R E P O R T - UN EMPLOYMENT -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service This Special Report is brought to you by the Student Career Advisory department of Executive Connections. www.executiveconnections.eu

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 5: Dealing with Academic Abstracts. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 5: Dealing with Academic Abstracts. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ενότητα 5: Dealing with Academic Abstracts Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που

Διαβάστε περισσότερα

Πολυθρόνα, με πλάτη σχέδιο ψάθα Armchair 770 cm53x56x82h 12pcs. Πολυθρόνα, με πλάτη σχέδιο βεντάλια Armchair 780 cm54x56x82h 12pcs

Πολυθρόνα, με πλάτη σχέδιο ψάθα Armchair 770 cm53x56x82h 12pcs. Πολυθρόνα, με πλάτη σχέδιο βεντάλια Armchair 780 cm54x56x82h 12pcs Η «ΒΙΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» ιδρύθηκε το 1982 και με την πάροδο των χρόνων έγινε μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες στο χώρο της παραγωγής και εμπορίας πλαστικών ειδών στην Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Διατριβή Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Κα Παναγιώτα Ταμανά ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT Αρχιτεκτονικές και διακοσμητικές μελέτες, με λειτουργικό και σύγχρονο σχέδιασμό, βασισμένες στην μοναδικότητα του πελάτη. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ανάλυση των χαρακτηριστικών των προϊόντων και ένταξη του τρόπου

Διαβάστε περισσότερα

Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης

Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης Νίκος Καρακαπιλίδης Industrial Management & Information Systems Lab MEAD, University of Patras, Greece nikos@mech.upatras.gr Βασικές έννοιες ιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 LEGISLATIVE FRAMEWORK Regulation 1083/2006 (general provisions for ERDF). Regulation 1080/2006 (ERDF) Regulation 1028/2006 (Implementing

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Τμ. Χημ. Αναλύσεων & Οργανολ. Δοκιμών Αριθμός πρωτοκόλλου: 65549/447 Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γαλή Τηλέφωνο: 0030 210 3829166 Φαξ: 0030 210 3829166 ΠΡΟΣ: Ν. ΠΟΤΙΔΑΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστημα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030

Το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστημα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030 DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING, COMPUTER ENGINEERING AND INFORMATICS Το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστημα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030 Dr. Andreas Poullikkas Chair and Associate

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ REPORT OF OLIVE OIL ANALYSIS

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ REPORT OF OLIVE OIL ANALYSIS ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 153, 2Ο2 ΟΟ ΚΙΑΤΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΤΗΛ: 2742 Ο 22 554 FAX: 2742 Ο 22 545, E-MAIL: info@cadmion.gr, www.cadmion.gr 153, ETHNIKIS ANTISTASEOS STR., 2O2 OO KIATO KORINTHIA, GREECE, TEL: +3O

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή και ο ρόλος του νοσηλευτή.

Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή και ο ρόλος του νοσηλευτή. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ REPORT OF OLIVE OIL ANALYSIS

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ REPORT OF OLIVE OIL ANALYSIS ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 153, 2Ο2 ΟΟ ΚΙΑΤΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΤΗΛ: 2742 Ο 22 554 FAX: 2742 Ο 22 545, E-MAIL: info@cadmion.gr, www.cadmion.gr 153, ETHNIKIS ANTISTASEOS STR., 2O2 OO KIATO KORINTHIA, GREECE, TEL: +3O

Διαβάστε περισσότερα

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions 2007 Classical Greek Intermediate 2 Translation Finalised Marking Instructions Scottish Qualifications Authority 2007 The information in this publication may be reproduced to support SQA qualifications

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή της προβατοτροφίας και της αιγοτροφίας στην ανάπτυξη των ορεινών και ημιορεινών περιοχών της Στερεάς Ελλάδας και της Εύβοιας

Η συμβολή της προβατοτροφίας και της αιγοτροφίας στην ανάπτυξη των ορεινών και ημιορεινών περιοχών της Στερεάς Ελλάδας και της Εύβοιας περιοχών της Στερεάς Ελλάδας και της ς Η συμβολή της προβατοτροφίας και της αιγοτροφίας στην ανάπτυξη των ορεινών και ημιορεινών περιοχών της Στερεάς Ελλάδας και της ς Χ. Ζιωγάνας, Γ. Κιτσοπανίδης και

Διαβάστε περισσότερα

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology Setting the Standard since 1977 Quality and Timely Reports Med-Legal Evaluations Newton s Pyramid of Success AME SAMPLE REPORT Locations: Oakland & Sacramento SCHEDULING DEPARTMENT Ph: 510-208-4700 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Συμπληρώστε τον πρωτότυπο τίτλο της Διδακτορικής διατριβής ΑΡ. ΣΕΛΙΔΩΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Συμπληρώστε τον πρωτότυπο τίτλο της Διδακτορικής διατριβής ΑΡ. ΣΕΛΙΔΩΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ Πανεπιστημιούπολη, Κτήρια Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών 15784 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 727 5190, email: library@di.uoa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Integration of Renewable Energy Sources in the electricity market in Greece, within the crisis environment

Integration of Renewable Energy Sources in the electricity market in Greece, within the crisis environment Integration of Renewable Energy Sources in the electricity market in Greece, within the crisis environment 2011 HWEA Wind Statistics Total installed MW per year 1626,5 1320,4 1154,6 996,0 748,9 849,5 602,5

Διαβάστε περισσότερα

www.almarealestate.gr Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015

www.almarealestate.gr Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015 Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015 Περιεχόμενα Contents 01 02 03 04 05 06 Ποιοί Είμαστε - Who we are Τι κάνουμε - What we do Τι κάνουμε διαφορετικά - What we do differently Τι έχουμε πετύχει - What

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2010

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One For Examination from 2015 SPECIMEN ROLE PLAY Approx.

Διαβάστε περισσότερα

Pantelos Group of Companies

Pantelos Group of Companies Pantelos Group of Companies Company Profile Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 µε αντικείµενο τις ηλεκτροστατικές βαφές µετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 8 Τίτλος: «Εκκεντρότητες αντισεισμικού σχεδιασμού ασύμμετρων

Διαβάστε περισσότερα

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTIN SOLAR & OTHER ENERY

Διαβάστε περισσότερα

SELF DIAGNOSIS METHOD

SELF DIAGNOSIS METHOD SELF DIAGNOSIS METHOD Benefits from adopting an EMS Cost saving and improved management control, Compliance with legislation and good relations with stakeholders, Meeting customer expectations, Demonstration

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γαλή Τηλέφωνο: 0030 210 3829166 Φαξ: 0030 210 3829166 e-mail: chemlab@efpolis.

Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γαλή Τηλέφωνο: 0030 210 3829166 Φαξ: 0030 210 3829166 e-mail: chemlab@efpolis. Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γαλή Τηλέφωνο: 0030 210 3829166 Φαξ: 0030 210 3829166 ΠΡΟΣ: "OLIVE VISION" ΜΠΑΛΑΦΑΣ Κ.-ΔΗΜΑΡΑΚΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΥ 41-45 Τηλ: 2117002719 Φαξ: 2754021018

Διαβάστε περισσότερα

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents SOAP API https://bulksmsn.gr Table of Contents Send SMS...2 Query SMS...3 Multiple Query SMS...4 Credits...5 Save Contact...5 Delete Contact...7 Delete Message...8 Email: sales@bulksmsn.gr, Τηλ: 211 850

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond 4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond Wherever you are, we re there to support small business Providing information and advice on market opportunities, European

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου και τρόποι αντιμετώπισης του

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου και τρόποι αντιμετώπισης του 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου και τρόποι αντιμετώπισης του Ονοματεπώνυμο φοιτήτριας: Ειρήνη Αδάμου Λεμεσός 2014 2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο)

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Καλωσήλθατε στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του epiheirimatikotita.gr. Εδώ μπορείτε να βρείτε άφθονο BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Seven Steps To A Successfull pdf Business Plan Writing an effective

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: ΜΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Τμ. Χημ. Αναλύσεων & Οργανολ. Δοκιμών Αριθμός πρωτοκόλλου: 63377/436 Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γαλή Τηλέφωνο: 0030 210 3829166 Φαξ: 0030 210 3829166 ΠΡΟΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΡΑΝΤΖΟΛΑΣ-PELION

Διαβάστε περισσότερα

11/4 Αναστάσιμο Δείπνο. 11/4 Easter Dinner. 12/4 Πασχαλινός Μπουφές. 12/4 Easter Lunch

11/4 Αναστάσιμο Δείπνο. 11/4 Easter Dinner. 12/4 Πασχαλινός Μπουφές. 12/4 Easter Lunch Easter 2015 55 ανά άτομο 25 για παιδιά έως 12 ετών 55 per person 25 for children up to 12 years old 65 ανά άτομο 30 για παιδιά έως 12 ετών 65 per person 30 for children up to 12 years old Mονόκλινο 130

Διαβάστε περισσότερα

-,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,.

-,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Προσκήνιο 77 : patrhenis@keda.gr -,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,. Abstract Constructivism constitutes a broad theoretical-cognitive movement encompassing

Διαβάστε περισσότερα

1. Χάρτης, ο οποίος δείχνει πότε δημιουργήθηκαν και λειτούργησαν τα σχολεία της πόλης της Ξάνθης.

1. Χάρτης, ο οποίος δείχνει πότε δημιουργήθηκαν και λειτούργησαν τα σχολεία της πόλης της Ξάνθης. 1. Χάρτης, ο οποίος δείχνει πότε δημιουργήθηκαν και λειτούργησαν τα σχολεία της πόλης της Ξάνθης. Το 17 ο Δημοτικό Σχολείο της Ξάνθης δημιουργήθηκε και λειτούργησε στην περιοχή της Καλλιθέας το 2000 και

Διαβάστε περισσότερα

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 Name.. Class. Date. EXERCISE 1 Answer the question. Use: Yes, it is or No, it isn t. Απάντηςε ςτισ ερωτήςεισ. Βάλε: Yes, it is ή No, it isn

Διαβάστε περισσότερα

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Need for Professional Tourism Education Η Ανάγκη για Επαγγελματική Τουριστική Εκπαίδευση Tourism:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES Η εταιρεία Λεωνίδας Ματθαίου µεταφέρει µια εµπειρία 41 χρόνων, συνεχίζοντας την πορεία που ξεκίνησε ο πατέρας του, Ιωάννης Ματθαίου, από το 1967, στον Πειραιά. Επανιδρύθηκε το 2008, µε νέες ιδέες και προϊόντα,

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιωτικότητα και ασφάλεια στο νέο δικτυακό περιβάλλον Ηλίας Χάντζος

Ιδιωτικότητα και ασφάλεια στο νέο δικτυακό περιβάλλον Ηλίας Χάντζος Ιδιωτικότητα και ασφάλεια στο νέο δικτυακό περιβάλλον Ηλίας Χάντζος Senior Director EMEA&APJ Government Affairs 1 Η πέντε μεγάλες τάσεις στην τεχνολογία 2 The Big Numbers for 2011 5.5B Attacks blocked

Διαβάστε περισσότερα

Συµεών Καραφόλας Σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα

Συµεών Καραφόλας Σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα Συµεών Καραφόλας Σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα Ο Συµεών Καραφόλας είναι καθηγητής της Χρηµατοοικονοµικής ιοίκησης του Τµήµατος Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής στο ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας, όπου εντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Number All 397 Women 323 (81%) Men 74 (19%) Age(years) 39,1 (17-74) 38,9 (17-74) 40,5 (18-61) Maximum known weight(kg) 145,4 (92,0-292,0) 138,9 (92,0-202,0) 174,1 (126,0-292,0) Body mass index (kg/m 2

Διαβάστε περισσότερα

Τα ανοικτά Δεδομένα στην Κοινωνία της Γνώσης

Τα ανοικτά Δεδομένα στην Κοινωνία της Γνώσης Τα ανοικτά Δεδομένα στην Κοινωνία της Γνώσης Δρ. Χαράλαμπος Μπράτσας, Πρόεδρος του Ιδρύματος Ανοικτής Γνώσης Ελλάδας Μαθηματικό ΑΠΘ @bratsas, @okfngr http://okfn.gr Ανοικτά δεδομένα; Ανοικτά είναι τα δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΥΠΟΓΟΝΙΜΩΝ ΖΕΥΓΑΡΙΩΝ Ραφαέλλα Ζάττα Λεμεσός 2014 i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία, δραστηριοποιείται από το 1983, με αντικείμενο την μελέτη, το σχεδιασμό και την επίπλωση καταστημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Write your name here Surname Other names Edexcel GCE Centre Number Candidate Number Greek Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Tuesday 18 June 2013 Afternoon Time: 3 hours Paper

Διαβάστε περισσότερα

Aluminium Door Panels Pressed + Traditional + Inox

Aluminium Door Panels Pressed + Traditional + Inox Aluminium Door Panels Pressed + Traditional + Inox Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Τ Ι Κ Α / C E R T I F I C A T E S Με σεβασμό στο περιβάλλον και τον άνθρωπο With respect for the human and the environment ΕΛΟΤ 1801

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΑΙΝΟΛΩΝ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΗΓΑΝΙΣΜΑ Χριστοφόρου Ανδρέας Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γαλή Τηλέφωνο: 0030 210 3829166 Φαξ: 0030 210 3829166 e-mail: chemlab@efpolis.

Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γαλή Τηλέφωνο: 0030 210 3829166 Φαξ: 0030 210 3829166 e-mail: chemlab@efpolis. Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γαλή Τηλέφωνο: 0030 210 3829166 Φαξ: 0030 210 3829166 ΠΡΟΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Κ ΜΕΛΛΟΣ- ΘΕΡΜΗΣΙΑ ΕΡΜΙΟΝΙΔΟΣ Τηλ: 2103645889,6977715323 Φαξ: 2103626885 ΘΕΜΑ: Αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013 LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG 14 January 2013 Up πάνω Down κάτω In μέσα Out/outside έξω (exo) In front μπροστά (brosta) Behind πίσω (piso) Put! Βάλε! (vale) From *** από Few λίγα (liga) Many

Διαβάστε περισσότερα

Passport number (or) διαβατηρίου (ή)

Passport number (or) διαβατηρίου (ή) APPLICATION FOR DEMATERIALIZED SECURITIES SYSTEM (S.A.T.) ACCOUNT WITH THE ATHENS EXCHANGE ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ (Σ.Α.Τ.) ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Please type Latin Characters.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οργάνωση Study Visit στο πλαίσιο του έργου ClusterPoliSEE στην Αθήνα. 23-24 Απριλίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οργάνωση Study Visit στο πλαίσιο του έργου ClusterPoliSEE στην Αθήνα. 23-24 Απριλίου 2013 Παρασκευή 19 Απριλίου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οργάνωση Study Visit στο πλαίσιο του έργου ClusterPoliSEE στην Αθήνα 23-24 Απριλίου 2013 Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.49-54 ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες ένταξης σήματος D U N S Registered στην ιστοσελίδα σας και χρήσης του στην ηλεκτρονική σας επικοινωνία Για οποιαδήποτε ερώτηση, σας παρακαλούμε επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

SERVICE LASER PRINTER. Manual. ML-1600 Series ML-1610/ML-1615P. Basic Model : ML-1610. The keynote of Product LASER PRINTER ML-1610

SERVICE LASER PRINTER. Manual. ML-1600 Series ML-1610/ML-1615P. Basic Model : ML-1610. The keynote of Product LASER PRINTER ML-1610 LASER PRINTER ML-1600 Series ML-1610/ML-1615P Basic Model : ML-1610 SERVICE Manual LASER PRINTER The keynote of Product - Speed : 17ppm (Ltr) / 16ppm(A4), 600dpi - Paper Path : MPF Type Cassette - Emulation

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εργαστήριο Διδακτικής & Επιστημολογίας Φυσικών Επιστημών και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εργαστήριο Διδακτικής & Επιστημολογίας Φυσικών Επιστημών και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εργαστήριο Διδακτικής & Επιστημολογίας Φυσικών Επιστημών και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO

JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO 2014 UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME Pristina UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME Vienna JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO 1 ASSESSMENT REPORT 2 ACKNOWLEDGMENTS Jason

Διαβάστε περισσότερα

Post graduate studies in the primary production sector

Post graduate studies in the primary production sector Post graduate studies in the primary production sector Prof. Dr Constantin VAMVAKAS Faculty of Bioscience Engineering - Dpt. of Animal Production Laboratory of Aquaculture & Artemia Reference Center University

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ PERMIT APPLICATION WITHIN PORT AREA 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ PERMIT APPLICATION WITHIN PORT AREA 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS Ονομα εταιρείας / Company name Περίοδος άδειας: Start End Τίτλος έργου / Project title Permit duration Αριθμός εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

Τα συστήµατα EUROPA 500. σχεδιάστηκαν για να. δηµιουργούν ανοιγόµενα. κουφώµατα. τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική. και άψογο φινίρισµα.

Τα συστήµατα EUROPA 500. σχεδιάστηκαν για να. δηµιουργούν ανοιγόµενα. κουφώµατα. τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική. και άψογο φινίρισµα. Τα συστήµατα EUROPA 500 σχεδιάστηκαν για να δηµιουργούν ανοιγόµενα κουφώµατα τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική και άψογο φινίρισµα. EUROPA 500 systems are designed in order to create opening

Διαβάστε περισσότερα

«6 α Ποσειδώνια 2015»

«6 α Ποσειδώνια 2015» «6 α Ποσειδώνια 2015» Διεθνής Παράπλους Κόλπου Παλιουρίου Χαλκιδικής Κυριακή 26 Ιουλίου 2015 Ο Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Κασσάνδρας σε συνεργασία με την Διεύθυνση του camping στο Ξενία στο Παλιούρι Χαλκιδικής

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γαλή Τηλέφωνο: 0030 210 3829166 Φαξ: 0030 210 3829166 e-mail: chemlab@efpolis.

Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γαλή Τηλέφωνο: 0030 210 3829166 Φαξ: 0030 210 3829166 e-mail: chemlab@efpolis. Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γαλή Τηλέφωνο: 0030 210 3829166 Φαξ: 0030 210 3829166 ΠΡΟΣ: ΜΑΡΜΑΡΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΚ 49100 Τηλ: 2661051078 ΘΕΜΑ: Αποστολή έκθεσης δοκιμών Σας αποστέλλουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΒιολογικήΓεωργία Παρόν& Μέλλον. Δ. Μπιλάλης Αν. Καθ. Βιολογικής Γεωργίας Ιερά Οδός 75, 11855, Αθήνα bilalis@aua.gr, τηλ-φαξ 210 5294494

ΒιολογικήΓεωργία Παρόν& Μέλλον. Δ. Μπιλάλης Αν. Καθ. Βιολογικής Γεωργίας Ιερά Οδός 75, 11855, Αθήνα bilalis@aua.gr, τηλ-φαξ 210 5294494 ΒιολογικήΓεωργία Παρόν& Μέλλον Δ. Μπιλάλης Αν. Καθ. Βιολογικής Γεωργίας Ιερά Οδός 75, 11855, Αθήνα bilalis@aua.gr, τηλ-φαξ 210 5294494 Ορισμός Ο όρος Οργανική Καλλιέργεια (Organic Agriculture ή Organic

Διαβάστε περισσότερα