ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 17/2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 273

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 17/2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 273"

Transcript

1 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ 55, ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ FAX gr ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 17/2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 273 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 17/2012 της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισµού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης ήµου Ιωαννιτών ΘΕΜΑ: «Έγκριση πρακτικών της επιτροπής αξιολόγησης για την πρόσληψη εικαστικών εκπαιδευτικών στο Εικαστικό Εργαστήρι µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου ωροµίσθιας απασχόλησης, κατά την εκπαιδευτική περίοδο » Το ιοικητικό Συµβούλιο (.Σ.) της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισµού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης ήµου Ιωαννιτών, συνήλθε νόµιµα στην αίθουσα του «Κέντρου Πληροφόρησης Νέων» της επιχείρησης, σήµερα Πέµπτη, 23 Αυγούστου 2012 και ώρα 2:00 µ.µ., ύστερα από την υπ. αριθµ. πρωτ: 1248 / κανονική πρόσκληση του Προέδρου, κ. Ελισάφ Μωυσή, και µε την προεδρία αυτού. Παρόντα τακτικά µέλη: Ελισάφ Μωυσής - Πρόεδρος.Σ., Αρλέτος Γεώργιος- Αντιπρόεδρος.Σ., Τσάγκας Κωνσταντίνος, Θεµελή Χριστίνα, Βακαλοπούλου Αλεξάνδρα, Νάκος Γεώργιος, Τσίµαρης Ιωάννης, Ντάφλος Αναστάσιος. Παρόντα αναπληρωµατικά µέλη: Μωυσιάδη Σιµέλα, ερδεµέζη Τατιάνα, Μέµος Αθανάσιος,, Λαµπρίδη Νίκη Ειρήνη. Απόντα τακτικά µέλη: Παπαδόπουλος ηµήτριος, Μέγα Βασιλική, Τσουµάνη Νικολέττα. Απόντα αναπληρωµατικά µέλη: Θεµελής ηµήτριος Αναπλ. Προέδρου.Σ., Γκόλας Ευάγγελος Αναπλ. Αντιπρόεδρος.Σ., Κιτσούλης Παναγιώτης, Λισγάρας Γεώργιος, Μπαλτογιάννη Κούλα, Τζόκας Παναγιώτης, Ντανίκας Παναγιώτης. Παρόντες λοιποί: Στρατσάνη Μαρία ιευθύντρια της ιεύθυνσης Πολιτισµού, Παλατζίδης Ευάγγελος ιευθυντής της ιεύθυνσης Νεολαίας και Άθλησης, Αναγνωστάκη Ελένη Προϊσταµένη του Αυτοτελούς Τµήµατος ιοικητικών Υπηρεσιών, Σιψίδου Σοφία Αυτοτελές Γραφείο Στήριξης του Προέδρου και των Συλλογικών Οργάνων για την τήρηση των πρακτικών. 1

2 Το ιοικητικό Συµβούλιο συνεδρίασε σε νόµιµη απαρτία αφού είναι παρόντες οχτώ (8) τακτικοί σύµβουλοι αυτού και τέσσερις (4) αναπληρωµατικοί εκ των οποίων ένας (1) µε δικαίωµα ψήφου. Στο πέµπτο θέµα της ηµερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικών της επιτροπής αξιολόγησης για την πρόσληψη εικαστικών εκπαιδευτικών στο Εικαστικό Εργαστήρι µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου ωροµίσθιας απασχόλησης, κατά την εκπαιδευτική περίοδο » ο Πρόεδρος του.σ., κ. Μωυσής Ελισάφ, λέει: «Κύριοι Σύµβουλοι, ύστερα από την υπ αριθµ. 1000/ (Α Α: Β41ΑΟΛΝΒ-Ο4Λ) ανακοίνωση για την πρόσληψη εκπαιδευτικού καλλιτεχνικού προσωπικού στα εκπαιδευτικά τµήµατα της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισµού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης ήµου Ιωαννιτών, µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου ωροµίσθιας απασχόλησης, για το εκπαιδευτικό έτος για την κάλυψη αναγκών του Εικαστικού Εργαστηρίου συνεδρίασε η επιτροπή αξιολόγησης η οποία προτείνει τα εξής: «ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΩΡΟΜΙΣΘΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» Στα Ιωάννινα σήµερα, 22 Αυγούστου 2012 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13.30µ.µ., στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισµού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης ήµου Ιωαννιτών, συνεδρίασε η Επιτροπή Αξιολόγησης, που συγκροτήθηκε σύµφωνα µε την υπ αρ. 241/ απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου αποτελούµενη από τους: Γεώργιο Αρλέτο, Αντιπρόεδρο του.σ., Ευδοκία Παπαγεωργίου, ιευθύντρια του Εικαστικού Εργαστηρίου και Ελένη Αναγνωστάκη, Προϊσταµένη του Αυτοτελούς Τµήµατος ιοικητικών Υπηρεσιών, για την πρόσληψη τεσσάρων (4) εικαστικών εκπαιδευτικών για την κάλυψη αναγκών του Εικαστικού Εργαστηρίου: - µία (1) θέση ζωγράφου - µία (1) θέση εικαστικού - µία (1) θέση ζωγράφου αγιογράφου - µία (1) θέση φωτογράφου Για τις θέσεις αυτές υποβλήθηκαν οι παρακάτω υποψηφιότητες: 1. Γιωτάκη Ίρις ως εικαστικός. 2. Γιώτη Βαρβάρα ως ζωγράφος ή φωτογράφος. 3. Γκούτζος Ιωάννης ως ζωγράφος αγιογράφος. 4. ιαµαντή Βιολέττα ως εικαστικός ή φωτογράφος. 5. Ιωάννου Ελένη ως ζωγράφος ή εικαστικός. 6. Κωστούλας Ευάγγελος ως εικαστικός ή ζωγράφος. 7. Ευθυµιάδης Ιωάννης ως ζωγράφος αγιογράφος. 8. Μάντζιος Ιωάννης ως ζωγράφος ή εικαστικός. 9. Μπακίρας Ευάγγελος ως εικαστικός ή ζωγράφος. 10. Μπότη Θάλεια ως εικαστικός. 11. Νικολάκης Αλέξανδρος ως ζωγράφος ή εικαστικός ή αγιογράφος. 2

3 12. Πεπόνη Άννα ως εικαστικός. 13. Σαβράνη Μελποµένη ως εικαστικός ή φωτογράφος. 14. Τάτση Ελισσάβετ ως ζωγράφος. 15. Φαϊτά Ευφηµία ως ζωγράφος ή εικαστικός. 16. Χατζή Αθανασία-Καρολίνα ως ζωγράφος ή εικαστικός. Σηµείωση: Α. Από τους παραπάνω υποψηφίους δεν πληρούν τους όρους βάσει της προκήρυξης οι κάτωθι και αποκλείονται της περαιτέρω διαδικασίας. 1. Γιώτη Βαρβάρα, πτυχιούχος ΕΠΑΛ. 2. Ευθυµιάδης Ιωάννης, πτυχιούχος ΤΕΙ Λάρισας, τµήµατος Ανακαίνισης & Αποκατάστασης Κτιρίων. 3. Μπακίρας Ευάγγελος, κάτοχος πτυχίου ΤΕΕ Ιωαννίνων. Β. Είναι κάτοχοι µεταπτυχιακού: 1. Γιωτάκη Ίρις, υποψήφια για τη θέση εικαστικού. 2. Μάντζιος Νικόλαος, υποψήφιος για τη θέση ζωγράφου ή εικαστικού. Γ. Οι υποψήφιοι για τη φωτογραφία δεν έχουν προϋπηρεσία στο αντικείµενο. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟ ΟΤΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1. Η Γιωτάκη Ίρις ως εικαστικός. - ηµότης και κάτοικος Ιωαννίνων. - Πτυχιούχος Τµήµατος Πλαστικών Τεχνών και Επιστηµών της Τέχνης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων µε κατεύθυνση εικαστικά. - Αναγνώριση από ΟΑΤΑΠ µεταπτυχιακού διπλώµατος ενός έτους MASTER OF ARTS IN FINE ART: SCULPTURE. - Στα ΤΕΙ Ηπείρου ως εργαστηριακή συνεργάτης στο τµήµα Βρεφονηπιοκοµίας µε αντικείµενο τα εικαστικά και στο τµήµα Ανθοκοµίας Αρχιτεκτονικής Τοπίου στο αντικείµενο ελεύθερο σχέδιο κατά τα διδακτικά έτη και Στο Εικαστικό Εργαστήρι ως εικαστικός το διδακτικό έτος Παρακολούθησε τις εργασίες του 2 ου ιεθνούς Συνεδρίου Προσχολικής Αγωγής από 22 έως 24 Οκτωβρίου 2010 και του 3 ου Συνεδρίου από 11 έως 13 Μαΐου Γιώτη Βαρβάρα - ηµότης και κάτοικος Ιωαννίνων. - Πτυχιούχος ΕΠΑΛ. 3. Γκούτζος Ιωάννης ως ζωγράφος αγιογράφος. - Μόνιµος κάτοικος ήµου Ιωαννιτών. - Πτυχιούχος Σχολής Καλών Τεχνών Τιράνων µε κατεύθυνση Ζωγραφική. - Εργάζεται στο Εικαστικό Εργαστήρι από το 1992 ως εικαστικός και αγιογράφος. 4. ιαµαντή Βιολέττα, υποψήφια για τη θέση εικαστικού ή ζωγράφου ή φωτογράφου. - Τόπος γέννησης Χολαργός Αττική. Από διετίας µόνιµη κάτοικος Ιωαννίνων. 3

4 - Πτυχιούχος του Τµήµατος Πλαστικών Τεχνών του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων µε κατεύθυνση εικαστικά. - Εργάστηκε ως ωροµίσθια εκπαιδευτικός στον ΟΑΕ από 17/10/2011 µέχρι 14/06/ Εθελοντική εργασία σε πρόγραµµα δηµιουργικής απασχόλησης στο οικοτροφείο Νέα Αρχή. 5. Ιωάννου Ελένη, υποψήφια για τη θέση εικαστικού ή ζωγράφου. - ηµότης και µόνιµος κάτοικος Ιωαννίνων. - Πτυχιούχος Τµήµατος Πλαστικών Τεχνών του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων µε κατεύθυνση εικαστικά. - ίπλωµα στις δεξιότητες της τεχνολογίας της πληροφορικής. - ίπλωµα αγγλικής του Κέµπριτζ. - Εδίδαξε 150 ώρες ήτοι από 15/09/2010 έως 20/12/2010 στα προγράµµατα ζωγραφικής της ΝΕΛΕ απευθυνόµενο σε ΑΜΕΑ και 75 ώρες από 26/04/2010 έως 30/06/ Ευθυµιάδης Ιωάννης υποψήφιος για τη θέση ζωγράφου αγιογράφου. - ηµότης και κάτοικος ήµου Ιωαννιτών. - Πτυχιούχος ΤΕΙ Λάρισας (Τµήµα Ανακαίνισης & Αποκατάστασης Κτιρίων). - Στο βιογραφικό αναφέρει ότι έχει δεκαετή εµπειρία στη Βυζαντινή Αγιογραφία. 7. Κωστούλας Ευάγγελος, υποψήφιος για τη θέση εικαστικού. - ηµότης και µόνιµος κάτοικος δήµου Ιωαννιτών. - Πτυχιούχος ΑΣΚΤ µε κατεύθυνση τη γλυπτική. - Ωροµίσθιος καθηγητής στο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Άρτας από 17/11/20111 έως 22/06/2012 για τέσσερις ώρες την εβδοµάδα. 8. Μάντζιος Νικόλαος, υποψήφιος για τη θέση του εικαστικού ή του ζωγράφου. - Κάτοικος ήµου Ιωαννιτών (Κατσικά). - Πτυχιούχος της Α.Σ.Κ.Τ. µε κατεύθυνση τη ζωγραφική. Μεταπτυχιακά: - 1. Master Fine Art 2004 στη ζωγραφική της Σχολής Καλών Τεχνών Εδιµβούργου του Πανεπιστηµίου Heriot Watt. -2. Master of Philosophy 2008 διάρκειας σπουδών 3 ετών, από το Edinburgh College of Art, college of Humanities and Social Sience, validated by the University of Edinburgh, αναγνωρισµένο από το.ο.α.τ.α.π. - Παρέδιδε µαθήµατα ελευθέρου σχεδίου & χρώµατος σε υποψηφίους των ΤΕΙ. Στο Εδιµβούργο εδίδαξε ιδιωτικά, εικαστικά σε παιδιά και ενήλικες. 9. Μπακίρας Ευάγγελος - Κάτοχος πτυχίου ΤΕΕ Ιωαννίνων. 10. Μπότη Θάλεια, υποψήφια για τη θέση εικαστικού. - Μόνιµη κάτοικος του ήµου Ιωαννιτών. - Απόφοιτος των ΤΕΙ Αθήνας, τµήµατος διακοσµητικής. - Φοίτησε στο ετήσιο πρόγραµµα παιδαγωγικής κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) και είναι κάτοχος του πιστοποιητικού Παιδαγωγικής & ιδακτικής Επάρκειας. 4

5 - Εδίδαξε ως ωροµίσθια σε ολοήµερα δηµοτικά σχολεία «Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση» 8 ώρες την εβδοµάδα από 30/11/2007 µέχρι τον Μάιο του Νικολάκης Αλέξανδρος, υποψήφιος για τη θέση εικαστικού ή ζωγράφου αγιογράφου. - ηµότης και κάτοικος ήµου Ιωαννιτών. - Πτυχιούχος της Σχολής Καλών Τεχνών Θεσσαλονίκης µε κατεύθυνση τη ζωγραφική. - Μεταπτυχιακός φοιτητής. - εν έχει διδακτική εµπειρία. 12. Πεπόνη Αννα, υποψήφια, για τη θέση εικαστικού. - ηµότης και κάτοικος δήµου Ιωαννιτών. - Πτυχιούχος του Τµήµατος Πλαστικών Τεχνών Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων µε κατεύθυνση εικαστικά. - Παρακολούθησε σεµινάρια φωτογραφίας, ήτοι α. 20/05/2012, β /05/2012 και το 3 ο ιεθνές Συνέδριο Προσχολικής Αγωγής 11,12,13 Μαΐου εν παρουσιάζει διδακτική εµπειρία στο αντικείµενο εκτός της πρακτικής της στο Εικαστικό Εργαστήρι. 13. Σαβράνη Μελποµένη, υποψήφια για τη θέση εικαστικού ή φωτογράφου. - Μόνιµη κάτοικος Ιωαννίνων την τελευταία διετία. - Πτυχιούχος του Τµήµατος Πλαστικών Τεχνών Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων µε κατεύθυνση εικαστικά. - Η πτυχιακή τους εργασία είχε θέµα «Φωτοσκιάσεις: Μία φωτογραφική προσέγγιση στο chiaroscuro» εθελοντική συµµετοχή σε προγράµµατα δηµιουργικής απασχόλησης παιδιών ηλικίας 5 12 ετών στη Σύρο. - Ιδιαίτερα µαθήµατα καλοκαιρινής δηµιουργικής απασχόλησης µε αναφορές στην ιστορία της τέχνης συµµετοχή στη δηµιουργία σκηνικών για ερασιτεχνικές θεατρικές παραστάσεις. 14. Τάτση Ελισσάβετ, υποψήφια για τη θέση ζωγράφου. - ηµότης και µόνιµη κάτοικος ήµου Ιωαννιτών. - Πτυχιούχος της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης µε κατεύθυνση τη ζωγραφική. Προϋπηρεσία : - Εδίδαξε από το 2004 µέχρι και τον Ιούνιο του 2012 στο Εικαστικό Εργαστήρι του Πνευµατικού Κέντρου ήµου Ιωαννιτών, χρώµα σχέδιο σε τµήµατα ενηλίκων και µεικτές ύλες σε παιδικά τµήµατα. 15. Φαϊτά Ευφηµία, υποψήφια για τη θέση ζωγράφου ή εικαστικού. - Κάτοικος Ιωαννίνων. - Πτυχιούχος της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης µε κατεύθυνση τη ζωγραφική. Προϋπηρεσία : - Από το 2007 µέχρι και τον Ιούνιο του 2012 εδίδαξε στο Εικαστικό Εργαστήρι σε παιδικά τµήµατα µεικτές ύλες και σε τµήµατα ενηλίκων χρώµα σχέδιο. 5

6 επιµορφώτρια σε τµήµατα ζωγραφικής των ΝΕΛΕ Θεσπρωτίας Ιωαννίνων, εδίδαξε εικαστικά ως αναπληρώτρια πλήρους ωραρίου ή ορισµένων ωρών στην Α/θµια εκπαίδευση. 16. Χατζή Αθανασία Καρολίνα, υποψήφια για την θέση ζωγράφου ή εικαστικού. - ηµότης και κάτοικος Ιωαννίνων. - Πτυχιούχος της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης µε κατεύθυνση τη ζωγραφική. Προϋπηρεσία : ίδαξε µε σύµβαση ορισµένου χρόνου : - Στο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Πυλαίας Θεσσαλονίκης, από 16/09/2011 έως 18/11/ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Θέρµης, από 30/10/2009 έως 30/06/ Στο ΙΕΚ Ιωαννίνων, από 02/10/2008 έως 30/06/ Σε ηµοτικά σχολεία της Πρέβεζας, από 12/11/2008 έως 30/06/ Εργάστηκε ως επιµορφώτρια σε πρόγραµµα ζωγραφικής στη ΝΕΛΕ Ιωαννίνων, από 07/03/2006 έως 30/05/ Παρέδωσε εθελοντικά µαθήµατα ζωγραφικής στο σχολείο Β Ευκαιρίας Ιωαννίνων, από Οκτώβριο του 2005 έως τον Ιανουάριο του Το 2007 παρέδωσε ιδιαίτερα µαθήµατα σχεδίου και χρώµατος προετοιµασίας για Σχολές Καλών Τεχνών παρέδωσε µαθήµατα ζωγραφικής σε παιδιά και ενήλικες. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΥ Α/ Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜΟΤΕΣ Ή ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΤ.ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣ ΙΑ ΜΕΤ/ΧΙΑΚΑ 1 ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΩΤΑΚΗ ΙΡΙΣ ΦΑΪΤΑ ΕΥΦΗΜΙΑ ΧΑΤΖΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΑΡΟΛΙΝΑ 5 ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΒΡΑΝΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΙΑΜΑΝΤΗ ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΤΗ ΘΑΛΕΙΑ ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ 11 ΠΕΠΟΝΗ ΑΝΝΑ ΣΥΝΟΛ Ο 6

7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Α/ Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜΟΤΕΣ Ή ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΤ.ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣ ΙΑ ΜΕΤ/ΧΙΑΚΑ 1 ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΤΣΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΦΑΪΤΑ ΕΥΦΗΜΙΑ ΧΑΤΖΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΑΡΟΛΙΝΑ 5 ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΙΑΜΑΝΤΗ ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΣΥΝΟΛ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ-ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΥ Α/ Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜΟΤΕΣ Ή ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΤ.ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣ ΙΑ ΜΕΤ/ΧΙΑΚΑ 1 ΓΚΟΥΤΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΣΥΝΟΛ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ Α/ Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜΟΤΕΣ Ή ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΤ.ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣ ΙΑ ΜΕΤ/ΧΙΑΚΑ 1 ΣΑΒΡΑΝΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΙΑΜΑΝΤΗ ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΣΥΝΟΛ Ο Λόγω έλλειψης εµπειρίας των υποψηφίων για τη θέση φωτογράφου θεωρούνται ακατάλληλοι για την πρόσληψη. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΛΕΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥ ΟΚΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ 7

8 Το λόγο πήρε ο κ. Τσάγκας Κωνσταντίνος ο οποίος λέει: «Βλέπω ότι η κ. Γιωτάκη Ίρις είχε καταθέσει αίτηση και είχε προσληφθεί πέρυσι µε αντικείµενο τη γλυπτική, ενώ φέτος έχει καταθέσει αίτηση και την προτείνετε ως εικαστικό ενώ υπάρχει άτοµο ο κ. Κωστούλας Ευάγγελος µε πτυχίο από τη Σχολή Καλών Τεχνών. Πως γίνεται να είναι ισότιµο το ένα πτυχίο µε το άλλο;». Ο Πρόεδρος του.σ. λέει: «Είναι ένα θέµα που θα µας απασχολήσει γιατί και πέρυσι υπήρξε το ίδιο πρόβληµα όσον αφορά την ισοτιµία των πτυχίων µεταξύ του Τµήµατος Πλαστικών Τεχνών και Επιστηµών της Τέχνης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων και των Σχολών Καλών Τεχνών. Επειδή µας είχε απασχολήσει αυτό το θέµα, πήραµε τη γνώµη του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων. Σαν Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ικαίου έχουµε τη δυνατότητα να προσλάβουµε καθηγητή πτυχιούχο του Τµήµατος Πλαστικών Τεχνών, µε επιπλέον τυπικά προσόντα». Το λόγο πήρε ο κ. Τσάγκας Κωνσταντίνος ο οποίος λέει: «Ψηφίζω λευκό αφού δεν θεωρώ ότι το ένα πτυχίο είναι ισότιµο του άλλου». Το.Σ. αφού άκουσε τα παραπάνω και λαµβάνοντας υπόψη τους πίνακες κατάταξης αποφασίζει κατά πλειοψηφία 1) Εγκρίνει τους πίνακες της επιτροπής αξιολόγησης των υποψηφίων για τις θέσεις του Εικαστικού Εργαστηρίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισµού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης ήµου Ιωαννιτών µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου και µε ωροµίσθια απασχόληση για την εκπαιδευτική περίοδο ) την πρόσληψη των παρακάτω: α) Για τη θέση του εικαστικού την κ. Γιωτάκη Ίριδα β) Για τη θέση του ζωγράφου τον κ. Μάντζιο Νικόλαο γ) Για τη θέση του ζωγράφου-αγιογράφου τον κ. Γκούτζο Ιωάννη για την κάλυψη των αναγκών του Εικαστικού Εργαστηρίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισµού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης ήµου Ιωαννιτών µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου ωροµίσθιας απασχόλησης, κατά την εκπαιδευτική περίοδο ) Τυχόν ανάγκες του τµήµατος σε εκπαιδευτικό-καλλιτεχνικό προσωπικό, που θα προκύψουν στη διάρκεια της εκπαιδευτικής περιόδου θα καλυφθούν από τους πίνακες αξιολόγησης. 4) Η αµοιβή των προσλαµβανοµένων θα καθορίζεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις για τις αντίστοιχες ειδικότητες µε ωροµίσθια απασχόληση. 5) Η σύναψη των συµβάσεων του εκπαιδευτικού-καλλιτεχνικού προσωπικού που προσλήφθηκε θα γίνεται µετά την έναρξη των εγγραφών των µαθητών και ανάλογα µε τις ανάγκες του τµήµατος. 6) Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος του.σ., κ. Μωυσής Ελισάφ, να προβεί σε κάθε νόµιµη ενέργεια που απαιτείται για την υλοποίηση και ολοκλήρωση της παραπάνω απόφασης. 7) Ενστάσεις θα υποβάλλονται εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από τη δηµοσίευση της απόφασης. 8) Όσες θέσεις της προκήρυξης δεν καλύφθηκαν θα επαναπροκηρυχθούν. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 273/

9 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Ακολουθούν υπογραφές) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ.Σ. ΜΩΥΣΗΣ ΕΛΙΣΑΦ 9

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 19/2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 215

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 19/2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 215 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ----------------------- ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ 55, 45221 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ. 26510 83940. 83950. FAX 26510 75784 www.pkdi.gr E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 25/2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 331

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 25/2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 331 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ----------------------- ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ 55, 45221 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ. 26510 83940. 83950. FAX 26510 75784 www.pkdi.gr E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ.: 1. ΠΕΡ/ΚΗ /ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ 2. ΣΧΟΛΗ ΑΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΟΣ.: 1. ΠΕΡ/ΚΗ /ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ 2. ΣΧΟΛΗ ΑΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αριθµ.πρωτ: 59144 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ηµ/νία: 24/07/2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ.: 1. Περιφ. /νση Μακεδονίας ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

ΠΡΟΣ.: 1. Περιφ. /νση Μακεδονίας ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αριθµ.πρωτ: 41256 Ηµ/νία: 22/05/2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ.: 1. ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ

ΠΡΟΣ.: 1. ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αριθμ.πρωτ: 71532 ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ημ/νία: 27/08/2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αθήνα, Αρ. Πρωτ:1/2207/ 103/28.08.14 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΘΕΜΑ: «Έγκριση κανονιστικής απόφασης του ηµοτικού Οργανισµού Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚHΡYΞΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Π.Β.Μ. ΛΑΚΚΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΚHΡYΞΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Π.Β.Μ. ΛΑΚΚΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Aρ. Πρωτ: Β121968/28-06-2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προσλήψεις Αναπληρωτών και Ωρομισθίων

Προσλήψεις Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Προσλήψεις Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Ο οδηγός αυτός αναφέρεται με συνοπτικό τρόπο στην διαδικασία πρόσληψης Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον οδηγό αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ N. 2552/1997 ( όπως τροποποιήθηκε από το αρθ. 14 του Ν. 2817/2000*, από το αρθ. 3 του Ν. 3027/2002**, από το αρθ. 13 του Ν. 3260/2004***& από το αρθ. 19

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια Υγεία & ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας

ηµόσια Υγεία & ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Παρακάτω παραθέτουµε κάποια από τα µεταπτυχιακά που απευθύνονται στην εργοθεραπεία. Η συλλογή των πληροφοριών έγινε Ιούλιο του 2009 από την ιστοσελίδα του γραφείου διασύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

- Προκήρυξη - Χρόνος υποβολής αιτήσεων

- Προκήρυξη - Χρόνος υποβολής αιτήσεων - Προκήρυξη - Χρόνος υποβολής αιτήσεων Α) Ο οικείος ιευθυντής Εκπαίδευσης εκδίδει προκήρυξη πλήρωσης θέσεων διευθυντών σχολικών µονάδων µε την οποία προσκαλούνται οι ενδιαφερόµενοι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθµιας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Nόµος 2327, (ΦΕΚ Α' 156 31-7-1995)

Nόµος 2327, (ΦΕΚ Α' 156 31-7-1995) Nόµος 2327, (ΦΕΚ Α' 156 31-7-1995) Εθνικό Συµβούλιο Παιδείας ρύθµιση θεµάτων έρευνας παιδείας και µετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Νέοι θεσµοί Άρθρο 1 Εθνικό Συµ8ούλιο Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα : 02-10-2012 Αρ. Πρωτ.: 602/12/25285

Αθήνα : 02-10-2012 Αρ. Πρωτ.: 602/12/25285 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αθήνα : 02-10-2012 Αρ. Πρωτ.: 602/12/25285 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ /ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Ν.Π..., Ν.Π.Ι.. & Α.Ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 7/12/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΡ469Η2Π-ΞΒΡ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΙΨΡ469Η2Π-ΞΒΡ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΑΝΑΡΚΑ ΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθµ. 1 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Μαρούσι, 18-7-2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Μαρούσι, 18-7-2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 4ΑΣ19-94Π Βαθμός ασφαλείας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Να διατηρηθεί μέχρι: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

κ α λ ε ί ΙΙ. Για τον πίνακα Β τους εκπαιδευτικούς όλων των κλάδων, οι οποίοι :

κ α λ ε ί ΙΙ. Για τον πίνακα Β τους εκπαιδευτικούς όλων των κλάδων, οι οποίοι : ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση υποψηφίων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής, Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, για ένταξη στους Ενιαίους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής σε λειτουργικά κενά για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ.

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 Απόσπασμα Πρακτικού της Συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ TΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ TΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 407/80 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ TΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 To Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

1) Δανιήλ Γιαμουρίδης, Κοσμήτορας ΣΟΔΝΕ Δι.Πα.Ε., Αν. καθηγητής ΑΣΟΕ

1) Δανιήλ Γιαμουρίδης, Κοσμήτορας ΣΟΔΝΕ Δι.Πα.Ε., Αν. καθηγητής ΑΣΟΕ Αξιολόγηση υποφηφίων για την επιλογή του Ερευνητικού Επιστημονικού προσωπικού (Academic Associate) για την υποστήριξη της Εκπαιδευτικής διαδικασίας της Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΕ4691Ω2-ΔΞΖ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΛΑΕΚ 1-25) ΕΤΟΥΣ 2014.

ΑΔΑ: ΒΙΞΕ4691Ω2-ΔΞΖ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΛΑΕΚ 1-25) ΕΤΟΥΣ 2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦ: ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΙΟΙΚΗΣΗ Αριθµ.πρωτ: 25873/27.3.2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Κ. 546 42. Τηλ.: 2310-932601 FAX: 2310-953406

Τ.Κ. 546 42. Τηλ.: 2310-932601 FAX: 2310-953406 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσ/νίκη 12-6-2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθµ.Πρωτ. 3084 ΗΜΟΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ Α..Α. ΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ταχ. /νση: 28 ης Οκτωβρίου 99

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Θεσσαλονίκης

Παράρτημα Θεσσαλονίκης Με την αριθμ. 18/02-06-2015 πράξη της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. τροποποιείται η προκήρυξη του Π.Μ.Σ. του Παιδαγωγικού Τμήματος με τίτλο «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» αναφορικά με τις κατηγορίες υποψηφίων.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις.

ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. νόμος 2909/2001 ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ελλάδα

Επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ελλάδα Επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ελλάδα Συνοπτική περιγραφή Bασιλεία Βρετάκου Παναγιώτης Ρουσέας Cedefop Reference series; 50 Λουξεµβούργο: Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργική Τροπολογία. Τροποποίηση άρθρων του νόμου 3848/10 (Α 71) για την Επιλογή των Στελεχών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

Υπουργική Τροπολογία. Τροποποίηση άρθρων του νόμου 3848/10 (Α 71) για την Επιλογή των Στελεχών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: 1 www. doe.gr Υπουργική Τροπολογία Τροποποίηση άρθρων του νόμου 3848/10 (Α 71) για την Επιλογή των Στελεχών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Περιγραφή Η τροπολογία αυτή σε ένα άρθρο περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα