ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ"

Transcript

1 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Συσχέτιση της ομοιόμορφης ανηγμένης συνολικής επιμήκυνσης (Agt) χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος κατηγορίας S500s (Θ.E. και Θ.K.) με την ανηγμένη μόνιμη συμβατική επιμήκυνση (Α 5 και Α 10 ) μετά την θραύση και με την απαιτούμενη συνολική ενέργεια θραύσης» ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΖΩΗ ΚΑΣΣΙΑΝΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Εισηγητές: Β. ΣΚΑΡΑΚΗΣ & Ι. ΡΟΥΣΙΑΣ Υπεύθυνοι επίβλεψης: Β. ΣΚΑΡΑΚΗΣ & Θ. ΚΟΥΚΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - 1 -

2 ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΖΩΗ ΚΑΣΣΙΑΝΗ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Β. ΣΚΑΡΑΚΗΣ & Ι. ΡΟΥΣΙΑΣ «Συσχέτιση της ομοιόμορφης ανηγμένης συνολικής επιμήκυνσης (Agt) χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος κατηγορίας S500s (Θ.E. και Θ.K.) με την ανηγμένη μόνιμη συμβατική επιμήκυνση (Α 5 και Α 10 ) μετά την θραύση και με την απαιτούμενη συνολική ενέργεια θραύσης» ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αντικείμενο της συγκεκριμένης πτυχιακής εργασίας αποτελεί η συσχέτιση της συνολικής ομοιόμορφης επιμήκυνσης Agt με τις ανηγμένες συμβατικές επιμηκύνσεις Α5 ή και Α10 καθώς και με την απαιτούμενη ενέργεια θραύσης σε χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος κατηγορίας S500s B500C. Για το σκοπό αυτό εξετασθηκάν τρεις διαφορετικές ομάδες δειγμάτων χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος αυτής της κατηγορίας. Μια ομάδα δειγμάτων χάλυβα μικρής διαμέτρου, μια ομάδα μεσαίας διαμέτρου και μια ομάδα μεγάλης διαμέτρου. Κάθε ομάδα θα αποτελείται από 30 δοκίμια από διαφορετικά χυτήρια τα οποία και θα υποβληθούν σε δοκιμή εφελκυσμού. Με βάση τα αποτελέσματα από τις μετρήσεις των παραπάνω αναφερόμενων μεγεθών θα γίνει προσπάθεια συσχέτισης της Agt με τις Α 5 ή και Α 10 καθώς επίσης και με την απαιτούμενη ενέργεια θραύσης των δοκιμίων σε εφελκυστική στατική φόρτιση

3 ΑΦΙΕΡΩΣΗ: Αυτή η πτυχιακή αφιερώνεται στην οικογένεια μου και στον καθηγητή μου κ.σκαράκη για την υπομονή και την βοήθεια τους όλα αυτά τα χρόνια. Καθώς και στην Θ. Κούκου για την πολύτιμη βοήθεια της. Με εκτίμηση ΖΩΗ ΚΑΣΣΙΑΝΗ - 3 -

4 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η μελέτη και έρευνα αυτή εκπονήθηκε ως πτυχιακή εργασία σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κανονισμού Σπουδών του ΤΕΙ (ΦΕΚ 861/Α/ ). Η τεκμηρίωση, η δομή και η παρουσίαση έγινε κατά το δυνατό σύμφωνα με τους Κανόνες και τις Οδηγίες του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης (ISO { Ε }, < Documentation Presentation of thesis and Similar Documents > ). Σκοπός της πτυχιακής αυτής εργασίας αποτελεί η δημιουργία εμπειρικού τύπου ο οποίος να συνδέει την συνολική ομοιόμορφη επιμήκυνση Agt κατά την επιρροή του μέγιστου φορτίου με τις ανηγμένες συμβατικές επιμηκύνσεις Α 5 ή και Α 10 καθώς και με την απαιτούμενη ενέργεια θραύσης σε χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος κατηγορίας S500s B500C.Τα ανωτέρω επιτεύχθηκαν με επεξεργασία των αποτελεσμάτων μηχανικών ιδιοτήτων έξη ομάδων των 30 δοκιμίων από διαφορετικά χυτήρια τα οποία υποβλήθηκαν σε δοκιμή εφελκυσμού. Ομάδα Α-Δ : ράβδοι χάλυβα οπλισμού S500s B500C μικρής διαμέτρου Ομάδα Β-Ε : ράβδοι χάλυβα οπλισμού S500s B500C μεσαίας διαμέτρου Ομάδα Γ-Ζ: ράβδοι χάλυβα οπλισμού S500s B500C μεγάλης διαμέτρου Κατά την εξέταση της εργασίας σχεδιάστηκε μια ολοκληρωμένη και τεκμηριωμένη μέθοδος, όσο αναφορά εργαστηριακό εξοπλισμό, υλικά, πρόσωπα και μεθόδους η οποία αξιολογήθηκε με αυστηρά κριτήρια ελέγχου ποιότητας σε κάθε στάδιό της. Για να σχεδιαστούν και να εφαρμοστούν οι προδιαγραφές όπως και για να χρησιμοποιηθεί ο εργαστηριακός εξοπλισμός με επιτυχία (δηλ. για την μείωση τυχόν σφαλμάτων) ήταν απαραίτητη η εκπαίδευση της σπουδάστριας. Αυτή έγινε με μέριμνα του εργαστηρίου Π.Ε.Τ.Υ.Λ., χωρίς οικονομική επιβάρυνση, στα ακόλουθα: Στο εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου και Τεχνολογίας Υλικών του ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ, και Στο Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας της ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΕ στην Ελευσίνα Χρησιμοποιήθηκαν ράβδοι χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος κατηγορίας S500s-B500C μικρής, μεσαίας και μεγάλης διαμέτρου, προσφορά της εταιρείας «ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕ». Οι έλεγχοι ποιότητας πραγματοποιήθηκαν στο - 4 -

5 εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας και Τεχνολογίας Υλικών του ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ καθώς και στο εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας της «ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΕ». Στο σημείο αυτό οφείλονται τουλάχιστον ευχαριστίες στους ακόλουθους καθηγητές και συναδέλφους χωρίς τη βοήθεια των οποίων θα ήταν αδύνατη η πραγματοποίηση της συγκεκριμένης πτυχιακής εργασίας και η όποια επιτυχία της. Πρώτιστα οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Β. Σκαράκη, Χημικό Ε.Κ.Π.Α., Διευθυντή παραγωγής στην εταιρεία ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. και εργαστηριακό συνεργάτη στο εργαστήριο Π.Ε.Τ.Υ.Λ. (αιθ.β216) ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ, για την πολύτιμη βοήθειά του στην προετοιμασία και διεξαγωγή όλων των δοκιμών του χάλυβα που πραγματοποιήθηκαν. Επίσης για το ενδιαφέρον και την κατανόηση που έδειξε κατά τη διάρκεια αυτής της εργασίας προσκομίζοντας ό,τι ήταν απαραίτητο. Ομοίως οφείλω να ευχαριστήσω την κυρία Θεοδώρα Κούκου, Πολ. Μηχανικό Ε.Μ.Π. και Πολιτικός Δομικών Έργων Τ.Ε.Ι. Πειραιά για τη βοήθεια και συμβολή της στην ολοκλήρωση αυτής της εργασίας. Τέλος ωφείλω να ευχαριστήσω και την εταιρεία ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. για την παραχώρηση του εργαστιριακού εξουπλισμού της για το πειραματικό μέρος αυτής της εργασίας

6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τίτλος... Σελ. 1 Περίληψη. Σελ. 2 Αφιέρωση Σελ. 3 Πρόλογος. Σελ. 4 Περιεχόμενα Σελ. 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο «ΕΙΣΑΓΩΓΉ» 1.1 Σκοπός πτυχιακής εργασίας. Σελ Επιλογές Παραδοχές Πλαίσια Υλικά... Σελ Εξοπλισμός.. Σελ Στάδια και αντικείμενα εργαστηριακής προπαίδευσης της σπουδάστριας... Σελ. 12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο «ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ» 2.1 Συγκολλήσιμος νευροχάλυβας οπλισμού σκυροδέματος S500s B500C (Tempcore) Έλεγχος μηχανικών ιδιοτήτων Έλεγχος κάμψης ανάκαμψης ή αναδίπλωσης μιας παρτίδας Χημική ανάλυση τελικού προϊόντος Έλεγχος συνολικής ομοιόμορφης επιμήκυνσης Agt Διαδικασία παραγωγής Temcore.. Σελ. 14 Σελ. 14 Σελ. 15 Σελ. 15 Σελ. 17 Σελ. 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ» Επιλογή δοκιμίων και μεθόδου ελέγχου Κοπή και μέγεθος δοκιμίων Σήμανση αρίθμηση. Σελ. 19 Σελ. 20 Σελ

7 3.1.4 Χάραξη... Σελ Δοκιμή εφελκυσμού.. Σελ Επιλογή διαγραμμάτων Συμβολισμοί - Πίνακες.. Σελ Συμβολα και μονάδες αυτών... Σελ Τρόπος υπολογισμού μεγεθών εφελκυσμού Σελ Ορισμοί Σύμβολα - Δείκτες... Σελ Όργανα που χρησιμοποιήθηκαν... Σελ. 42 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο «Διαγράμματα συσχέτισης και στατιστική μελέτη αυτών»... Σελ.45 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο «Συμπεράσματα». Σελ.62 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ο «Πιστοποιητικά-Προδιαγραφές-Βιβλιογραφία» 6.1 Πιστοποιητικά Σελ Προδιαγραφές. Σελ Βιβλιογραφία. Σελ

8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο «ΕΙΣΑΓΩΓΗ» - 8 -

9 1.1 ΣΚΟΠΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας ήταν η προσπάθεια εύρεσης ενός εμπειρικού τύπου που ενδεχομένως να συσχετίζει την συνολική ομοιόμορφη επιμήκυνση Agt, του χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος κατηγορίας S500s B500C, με την ανηγμένη συμβατική επιμήκυνση Α5 % και την απορροφούμενη ενέργεια θραύσης αυτού. Ο ισχύοντας Κανονισμός Τεχνολογίας Χαλύβων (ΚΤΧ) και οι παραπομπές αυτού σε πρότυπα όπως το ΕΛΟΤ 971 αναφέρονται στην, συμβατικά ανηγμένη σε τμήμα 5 dον, επιμήκυνση μετά τη θραύση Α5% στην περιοχή της θραύσης δοκιμίου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος υποβαλλόμενου σε αξονικό εφελκυσμό, θέτοντας αυτή ως κριτήριο ελέγχου ποιότητας του χάλυβα. Αντιθέτως στις νέες Ευρωπαϊκές Πρότυπες Προδιαγραφές ΕΝ10080 καθώς και στο Ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ τίθεται ως κριτήριο ελέγχου του χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος η συνολική επιμήκυνση στο μέγιστο φορτίο Αgt, καθιστώντας τον υπολογισμό του μεγέθους Α5% μη απαραίτητο για τον έλεγχο ποιότητας των χαλύβων οπλισμού. Παρότι ο έλεγχος του μεγέθους Agt % έναντι του Α5 % καθίσταται από τα νέα πρότυπα επαρκής για τον έλεγχο της ολκιμότητας του χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, ωστόσο μπορεί να υπάρξουν περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν είναι εφικτός ο προσδιορισμός του, για παράδειγμα λόγω της μη ύπαρξης ικανού μήκους δοκιμίων ή κατάλληλου εξοπλισμού (π.χ. επιμηκυνσιομέτρου). Για το λόγο αυτό προκύπτει η αναγκαιότητα εύρεσης μιας εμπειρικής σχέσης που να δίνει την τιμή του Agt ή έστω επαρκείς ενδείξεις της τιμής του, δεδομένης τις τιμής του Α5% ή ενδεχομένως της τιμής του Α10%

10 1.2. ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ - ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΙΚΑ Τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτή την εργασία ήταν βέργες συγκολλήσιμου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος κατηγορίας S500s (ΚΤΧ) Β500C (ΕΛΟΤ ) τριών διαφορετικών διαμέτρων [μικρής (Φ10), μεσαίας (Φ12, Φ16) και μεγάλης (Φ20)]. Τα παραπάνω δοκίμια πέρασαν από την διαδικασία δοκιμής σε εφελκυσμό προκειμένου να μετρηθούν πειραματικά και να αναλυθούν οι μηχανικές τους ιδιότητες. Ο αριθμός των ράβδων που χρησιμοποιήθηκαν ήταν 180 από τις οποίες ανά 30 ανήκουν σε διαφορετική ομάδα λόγω της διαφορετικότητας των διαμέτρων τους. Οι τρεις ομάδες των 30άδων είναι οι εξής: 30 δοκίμια χάλυβα S500s Β500C μικρής διαμέτρου (χωρίς μέτρηση απαιτούμενης συνολικής ενέργειας θραύσης) 30 δοκίμια χάλυβα S500s Β500C μεσαίας διαμέτρου (χωρίς μέτρηση απαιτούμενης συνολικής ενέργειας θραύσης) 30 δοκίμια χάλυβα S500s Β500C μεγάλης διαμέτρου (χωρίς μέτρηση απαιτούμενης συνολικής ενέργειας θραύσης) 30 δοκίμια χάλυβα S500s Β500C μικρής διαμέτρου (με μέτρηση απαιτούμενης συνολικής ενέργειας θραύσης) 30 δοκίμια χάλυβα S500s Β500C μεσαίας διαμέτρου (με μέτρηση απαιτούμενης συνολικής ενέργειας θραύσης) 30 δοκίμια χάλυβα S500s Β500C μεγάλης διαμέτρου (με μέτρηση απαιτούμενης συνολικής ενέργειας θραύσης) Από τα αποτελέσματα της δοκιμής εφελκυσμού, μετά από ολοκληρωτική επεξεργασία, καταρτίστηκαν πίνακες προκειμένου να πραγματοποιηθεί επεξεργασία συγκεκριμένων μηχανικών ιδιοτήτων, με σκοπό τη δημιουργία εμπειρικής σχέσης που να συσχετίζει τα μεγέθη Agt (συνολική ομοιόμορφη επιμήκυνση κατά την επιρροή του μέγιστου φορτίου), A 5 και Α 10 (ανηγμένες συμβατικές επιμηκύνσεις μετά την θραύση) καθώς και την απαιτούμενη ενέργεια θραύσης που προαναφέρθηκαν

11 1.2.2 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Τα μέσα με τα οποία διεξήχθη η παρούσα πτυχιακή εργασία περιορίζονται στις δυνατότητες του εξοπλισμού: I. Του εργαστηρίου Ποιοτικού Ελέγχου και Τεχνολογίας Υλικών του ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.Τ.ΥΛ. αιθ. Β216) και αφορούν την μεταλλογραφική επεξεργασία και εξέταση καθώς και μετρήσεις και ζυγίσεις των δοκιμίων. II. Του εργαστηρίου Ελέγχου Ποιότητας για δοκιμές εφελκυσμού, κάμψηςανάκαμψης και χημικής ανάλυσης της ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΕ στην Ελευσίνα. Εκτός από τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό που χρησιμοποιήθηκε απαραίτητη για την διεξαγωγή και εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας ήταν και η συμβολή των παρακάτω καθηγητών: Σκαράκης Βασίλειος : - Χημικός Ε.Κ.Π.Α., διευθυντής διασφάλισης Ποιότητας στην εταιρεία ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕ - Εργαστηριακός συνεργάτης στο εργαστήριο Π.Ε.Τ.ΥΛ. (αιθ. Β216) ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Κούκου Θεοδώρα - Πολ. Μηχανικό Ε.Μ.Π. και Πολιτικός Δομικών Έργων Τ.Ε.Ι. Πειραιά - Εργαστηριακό συνεργάτη στο εργαστήριο ΠΕΤΥΛ (αιθ. Β216) Τ.Ε.Ι. Πειραιά. Η παρούσα διπλωματική εργασία εντάσσεται σε μια σειρά πτυχιακών εργασιών του εργαστηρίου Ποιοτικού Ελέγχου και Τεχνολογίας Υλικών (Π.Ε.Τ.ΥΛ. αιθ. Β216). Για την διεξαγωγή αυτής της εργασίας καθώς και την συγγραφή της, ουσιαστική ήταν η συμβολή προηγούμενης Πτυχιακής Εργασίας με παρεμφερές γνωστικό αντικείμενο, της κ. Κούκου Θεοδώρας Πολ. Μηχανικό Ε.Μ.Π. και Πολιτικός Δομικών Έργων Τ.Ε.Ι. Πειραιά, με θέμα «Εκτίμηση ομοιομορφίας της παραγωγής με τη μέθοδο Tempcore, συγκολλήσιμου χάλυβα οπλισμού συγκεκριμένης ποιότητας (S500s) και διαμέτρου (Φ20)»

12 1.3. ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑΣ Παρακάτω αναφέρονται τα στάδια εκπαίδευσης Β τυπικό εξάμηνο σπουδών στο Τ.Ε.Ι Πειραιά. Θεωρητικό φροντιστηριακό και εργαστηριακό μέρος του μαθήματος Τεχνολογίας (Δομικών) Υλικών, (β ΠΟΛΙΤΙΚΏΝ) στο οποίο περιλαμβάνεται ο έλεγχος ποιότητας των υλικών αυτών. Βαθμός Εργαστηρίου Θεωρίας 5 (πέντε). Εκπαίδευση στην Χαλυβουργική Α.Ε. κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της πτυχιακής καθώς και ένα εξάμηνο νωρίτερα. 10/ /2006 : Μερική απασχόληση σε Τεχνική Εταιρία

13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο «ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ»

14 2.1 ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΙΜΟΣ ΝΕΥΡΟΧΑΛΥΒΑΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ S500s Β500C (Tempcore) Οι χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος είναι χάλυβες κατάλληλοι για στην ενίσχυση σιδηροπαγούς σκυροδέματος,. Τα είδη των χαλύβων αυτών διαφέρουν στις απαιτήσεις των μηχανικών αντοχών και παραμορφώσεων, και κατατάσσονται: i) Ως προς τη διαμόρφωση της επιφάνειας, λεία ή με πλάγιες νευρώσεις (οι νευρώσεις εξασφαλίζουν βελτιωμένη ικανότητα πρόσφυσης με το σκυρόδεμα). ii) Ως προς τη μέθοδο παραγωγής iii) Ως προς τη συγκολλησιμότητα Το είδος του χάλυβα που χρησιμοποιείται στην παρούσα εργασία είναι νευροχάλυβας οπλισμού σκυροδέματος S500s B500C επιφανειακά επιβελτιωμένος με τη μέθοδο Tempcore και διαμέτρων Φ10, Φ12, Φ16, Φ20. Πριν από τον σχεδιασμό του προγράμματος, με τον οποίο θα επιτευχθεί ο στόχος αυτής της εργασίας, θα ήταν χρήσιμο να διαπιστωθεί αν το προϊόν επαληθεύει τους παραπάνω χαρακτηρισμούς. Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου θα ακολουθήσουν δειγματοληπτικοί έλεγχοι παρτίδας σύμφωνα με την παρ. 5.5 του Κανονισμού Τεχνολογίας Χαλύβων ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ Για την εξέταση του ορίου διαρροής fy, της εφελκυστικής αντοχής fm (ft) και της ανηγμένης παραμόρφωσης μετά την θραύση Α 5 μπορούμε να επιλέξουμε (Κ.Τ.Χ. παρ ) οποιοδήποτε συνδυασμό τριών δοκιμών της ίδιας ομάδας από το σύνολο των 180 που αναφέρθηκαν και προηγουμένως (για τον έλεγχο ως προς τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά όπως η ονομαστική διατομή). Από τους πίνακες του κεφ. 3 παρ (σελ.34-39) είναι φανερό ότι όλα τα δοκίμια (και τα 180) ικανοποιούν τις απαιτήσεις του Κ.Τ.Χ. και των σύμφωνα με αυτόν προτύπων ΕΛΟΤ1045, ΕΛΟΤ959 και ΕΛΟΤ971. Παρατηρούμε δηλαδή ότι οι τιμές των προαναφερθέντων μηχανικών ιδιοτήτων ξεπερνούν τις Μηχανικά Χαρακτηριστικά τους (Τιμές Μηχαν. Χαρ. : fy = 500N/mm, fm = 550N/mm, ε5%>12% όπως επίσης και ο λόγος fm/fy ικανοποιεί την σχέση fm/fy > 1.05) αλλά και τις απαιτήσεις των χαρακτηριστικών τιμών του πρότυπου ΕΛΟΤ

15 (Χαρακτηριστικές τιμές του ΕΛΟΤ : fy = 500MPα, 1.15 > fy/fm > 1.35, ε 5 %=7.5%, fy act / fy nom <1.25) ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΜΨΗΣ-ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ Ή ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ Για τον έλεγχο κάμψης - ανάκαμψης χρησιμοποιήθηκαν τρεις (3) βέργες από την ίδια ομάδα και τα τρία δοκίμια πέρασαν επιτυχώς τον έλεγχο, αφού δεν παρουσίασαν θραύση και δεν εμφάνισαν ρωγμές. Κατά συνέπεια ικανοποιούν τις απαιτήσεις του κανονισμού (Κ.Τ.Χ. παρ ) ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (νευροχάλυβας οπλισμού σκυροδέματος κατηγορίας S500s B500C) Η χημική ανάλυση έγινε σε φασματογράφο οπτικής εκπομπής επί του τελικού προϊόντος (όπως αυτό διατίθεται στην αγορά) σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ971 και τις παρ , του Κ.Τ.Χ., για τι τελικό προϊόν. Παρακάτω αναγράφονται τα αποτελέσματα των δυο (2) χημικών αναλύσεων (όσες δηλαδή απαιτούνται από τον Κ.Τ.Χ.), όπως επίσης και τα όρια που θέτει ο Κ.Τ.Χ. για αυτά. 1 η Χημική Ανάλυση 10/05/2005, Program :NEWFELAS, Task: FELAST Run C Mn S P Si Ni Cr Cu Avg V Al Sn Mo FE% Ti Pb Co Avg As Ca Nb N O Ceq MN_S Avg

16 2 η Χημική Ανάλυση 09/07/2001, Program :NEWFELAS, Task: FELAST Run C Mn S P Si Ni Cr Cu Avg V Al Sn Mo FE% Ti Pb Co Avg As Ca Nb N O Ceq MN_S Avg Οι χάλυβες θεωρούνται συγκολλήσιμοι, όταν η μέγιστη περιεκτικότητα σε άνθρακα C, θείο S, φώσφορο P, άζωτο Ν καθώς και η μέγιστη ισοδύναμη τιμή σε άνθρακα Ceq δεν υπερβαίνουν τις τιμές του πίνακα 3,5,1-1 του Κ.Τ.Χ.. Από τα παρακάτω συμπεραίνουμε ότι και οι δύο χημικές αναλύσεις περνάνε επιτυχώς τον έλεγχο, επομένως η παρτίδα μπορεί να θεωρηθεί ότι πληρεί τις απαιτήσεις του κανονισμού. Έχουμε λοιπόν: Όρια κατά Κ.Τ.Χ. 1 η Χημική Ανάλυση 2 η Χημική Ανάλυση (μέγιστες περιεκτικότητες) C% S% P% N% Ceq 0.45* 0.44** 0.53 *Ceq1 = C+ (Mn/6)+ (Cr+Mo+V)/5 +(Ni+Cu)/15 = % = 0.43% ** Ceq2 = C+ (Mn/6)+ (Cr+Mo+V)/5 +(Ni+Cu)/15 = % = 0.43%

17 ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗΣ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗΣ Agt Για τον έλεγχο και υπολογισμό της ομοιόμορφης επιμήκυνσης Agt εφαρμόστηκαν όσα αναφέρονται στο πρότυπο ISO δηλαδή χειρονακική μέτριση μετά την θραύση και σε καθορισμένη απόσταση από το λαιμό και το σημείο συγκράτισης του δοκιμίου στην μηχανή ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ TEMPCORE Ο χάλυβας παραγωγής Tempcore αφορά ένα προϊόν θερμής έλασης, που ακολουθείται από μια άμεση εν σειρά διαδικασία θερμικής κατεργασίας. Το προϊόν αυτό εμφανίζει στην επιφάνεια της εγκάρσιας διατομής του τρεις δακτυλιοειδείς ζώνες με διαφορετική αντοχή αυξημένη από τον πυρήνα προς την εξωτερική επιφάνεια της βέργας (εξωτερική ζώνη με μεγαλύτερη αντοχή, ενδιάμεση ζώνη με μικρότερη και πυρήνα με αντοχή που αντιστοιχεί περίπου σε αντοχή λίγο μεγαλύτερη από εκείνη του χάλυβα της κατηγορίας S220). Ο συνδυασμός αυτών των «ζωνών» αντοχής σε μια διατομή δίνει στο χάλυβα τις ιδιότητες που απαιτούνται από τον Κανονισμό Τεχνολογίας Χαλύβων. Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται πως μεταβάλλεται η μικρογραφική διατομή της δομής. Μαρτενσίτης Μπαινίτης Φερίτης - Περλίτης Σχήμα 1. Κάθετη στο διαμήκη άξονα τομή ράβδου χάλυβα μετά από λείανση και εν συνέχεια χημική προσβολή με εμβάπτιση σε Nital

18 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ»

19 3.1) ΔΟΚΙΜΙΑ 3.1.1) Επιλογή δοκιμίων και μεθόδου ελέγχου αυτών Για την εφαρμογή των δειγματοληπτικών ελέγχων παρτίδας (Κ.Τ.Χ. παρ. 5.5) απαιτούνται τρία (3) δοκίμια χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος της ίδιας παρτίδας. Για τον έλεγχο των κριτηρίων συμμόρφωσης (προκειμένου για την έκδοση Πιστοποιητικού Ελέγχου) για τους παραγόμενους χάλυβες από τρίτες χώρες (Κ.Τ.Χ. παρ 5.4), χρειάζονται τουλάχιστον 15 δοκίμια χάλυβα ιδίας ποιότητας (S500 S ) και ίδιας διαμέτρου από το ίδιο χυτήριο για κάθε παρτίδα ελέγχου. Η δειγματοληψία, οι ιδιότητες που πρέπει να ελέγχονται και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων αναφέρονται στην Υπ. Απόφαση 15283/Φ7/422, ΦΕΚ 746/β/ , διευκρινιστικοί εγκύκλιοι 23934/Φ7/670/ και 23237/Φ7α9/463/ του ΥΒΕΤ, τα οποία παραπέμπουν σε πρότυπα όπως το ΕΛΟΤ971. Στην παρούσα πτυχιακή χρησιμοποιούνται έξη παρτίδες ελέγχου των τριάντα (30) δοκιμίων από διαφορετικά; χυτήρια οι οποίες θα εξετάζονται ως προς συγκεκριμένες μηχανικές ιδιότητες με σκοπό τη προσπάθεια εύρεσης εμπειρικής σχέσης που να συσχετίζει τα μεγέθη Αgt, A 5 και Α 10 καθώς και την απαιτούμενη ενέργεια θραύσης και είναι οι εξής: Α: 30 δοκίμια Φ10 (χωρίς μέτρηση απαιτούμενης συνολικής ενέργειας θραύσης) Β: 30 δοκίμια Φ12 (χωρίς μέτρηση απαιτούμενης συνολικής ενέργειας θραύσης) Γ: 30 δοκίμια Φ20 (χωρίς μέτρηση απαιτούμενης συνολικής ενέργειας θραύσης) Δ: 30 δοκίμια Φ10 (με μέτρηση απαιτούμενης συνολικής ενέργειας θραύσης) Ε: 30 δοκίμια Φ16 (με μέτρηση απαιτούμενης συνολικής ενέργειας θραύσης) Ζ: 30 δοκίμια Φ20 (με μέτρηση απαιτούμενης συνολικής ενέργειας θραύσης)

20 3.1.2) ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΟΚΙΜΙΩΝ Η κοπή των παραπάνω δοκιμιών έγινε με μηχάνημα κοπής MACC της ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΕ, των οποίων το μήκος (μετά την κοπή) είναι περίπου 500 mm. Το μήκος αυτό επιλέχθηκε με βάση το Παράρτημα Δ του προτύπου ΕΛΟΤ1045 αλλά και για να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της συγκεκριμένης πτυχιακής ) ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΡΙΘΜΗΣΗ Η αρίθμηση (σήμανση) των δοκιμίων κάθε μιας από τις «παρτίδες» αποτελείται από δύο χαρακτήρες. Ο πρώτος αναφέρεται στο κοινό χαρακτηριστικό των δοκιμίων της κάθε παρτίδας και αποτυπώνεται με ένα γράμμα π.χ. : Α - Δ : για τα δοκίμια της μικρής διαμέτρου (Φ10) Β Ε : για τα δοκίμια της μεσαίας διαμέτρου (Φ12, Φ16) Γ Ζ : για τα δοκίμια της μεγάλης διαμέτρου (Φ20) Ο δεύτερος χαρακτήρας αποτελείται από έναν αριθμό, από το 1 έως το 30 και δηλώνει τον αύξοντα αριθμό του δοκιμίου. Έτσι π.χ. το δοκίμιο Β25 είναι το 25 ο δοκίμιο από την 30άδα των ράβδων μεσαίας διαμέτρου χωρίς μέτρηση της ενεργείας θραύσης ) ΧΑΡΑΞΗ Όλα τα δοκίμια πριν από την δοκιμή του εφελκυσμού χαράχτηκαν ανά διαστήματα 5 χιλιοστών προκειμένου να καθοριστεί το lo (βλ σελ. 39) και κατ επέκταση να υπολογιστεί το Α 5 και Α ) ΔΟΚΙΜΗ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ Για να εξετάσουμε τις μηχανικές ιδιότητες των υπό εξέταση κάθε φορά «παρτίδων», ακολουθήσαμε τα αναφερόμενα στα πρότυπα (ΕΛΟΤ1045, ΕΛΟΤ971). Παρακάτω, θα αναφερθούν τα διαγράμματα εφελκυσμού, τα μεγέθη που απορρέουν από αυτήν τη διαδικασία αλλά και ο τρόπος υπολογισμού αυτών

21 Επειδή κατά τη διάρκεια των δοκιμών εφελκυσμού παρατηρήθηκε ότι το σημείο θραύσης των δοκιμίων σε αρκετά από αυτά γινόταν πλησίον της μίας εκ των δύο αρπαγών και δεν ήταν δυνατόν να γίνει με τρόπο απόλυτα ορθό και ασφαλή η μέτρηση της ανηγμένης επιμήκυνσης Α 10, αποφασίσθηκε να μη μετρηθεί το συγκεκριμένο μέγεθος παρά μόνο η επιμήκυνση Α 5 της οποίας η μέτρηση γίνεται ευκολότερα ακόμη και σε δοκίμια μικρότερου μήκους των 500mm

22 - 22 -

23 - 23 -

24 - 24 -

25 - 25 -

26 - 26 -

27 - 27 -

28 - 28 -

29 - 29 -

30 - 30 -

31 - 31 -

32 - 32 -

33 - 33 -

34 - 34 -

35 - 35 -

36 - 36 -

37 - 37 -

38 - 38 -

39 3.2.2) ΣΥΜΒΟΛΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΥΤΩΝ Ακολουθούν ονομασίες που επεξηγούν τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται. ΣΥΜΒΟΛΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ / ΟΡΙΣΜΟΙ Α/Α ( - ) Αριθμός δοκιμίων M (gr) Αρχική μάζα δοκιμίου, πριν οποιαδήποτε σήμανση ή κατεργασία L (mm) Αρχικό συνολικό μήκος δοκιμίου, πριν οποιαδήποτε κατεργασία L (mm) Συνολικό μήκος δοκιμίου μετά τη θραύση, με συναρμογή των δύο ξεχωριστών τεμαχίων που δημιουργήθηκαν από αυτή (περιλαμβάνει μόνο τη μόνιμη παραμένουσα πλαστική παραμόρφωση μετά το πέρας θραύσης) / L + ΔL (πλ) So (mm 2 ) Αρχική ισοδύναμη κυκλική διατομή δοκιμίου συνολικού αρχικού μήκους πριν από οποιαδήποτε κατεργασία / * m / L Lo (mm) Αρχικό συνολικό καταπονούμενο μήκος, κατά τη δοκιμή εφελκυσμού, μεταξύ των σιαγώνων Lo (mm) Συνολικό καταπονούμενο μήκος δοκιμίου μετά τη θραύση, μεταξύ των σιαγώνων (περιλαμβάνει μόνο τη μόνιμη παραμένουσα πλαστική παραμόρφωση μετά το πέρας θραύσης) / Lo + Δlo (πλ) lo (mm) Μήκος 5d (ον) πριν τη δοκιμή εφελκυσμού, όπου d (ον) = η ονομαστική διατομή του δοκιμίου 20mm (Φ20) / lo = 5 * 20 = 100mm lo (mm) Μήκος 5d (ον) μετά τη δοκιμή εφελκυσμού Ε5 ( % ) Συμβατική ανηγμένη μόνιμη επιμήκυνση (μετά τη θραύση) του τμήματος 5d του δοκιμίου στην περιοχή θραύσης / (lo - lo) / lo Fm (KN) Μέγιστο φορτίο, έναρξη θραύσης Fy (KN) Φορτίο φανερού ορίου διαρροής fm (N/mm 2 ) Αντοχή εφελκυσμού / μέγιστη συμβατική τάση εφελκυσμού / έναρξη θραύσης (tensile / ultimate strength)

40 fy (N/mm 2 ) Τάση στο φανερό όριο διαρροής (yield strength) Wtotal (Joule) Έργο στατικής και δυναμικής φόρτισης (Wstat + Wdyn) 3.2.3) ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΓΕΘΩΝ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ Υπολογισμός lo, lo Οι βέργες χάλυβα που χρησιμοποιούνται σ αυτήν την πτυχιακή είναι διαμέτρου Φ10, Φ12, Φ16 και Φ20 mm. Κατά τον ΕΛΟΤ1045 ΕΛΟΤ 971 πρέπει lo = 5 * d (ον) = 5 * 20 mm = 100 mm = 20 διαστήματα * 5 mm για Φ = 20mm lo = 5 * 10mm = 50mm = 10 διαστήματα * 5mm για Φ = 10mm lo = 5 * 12mm = 60mm = 12 διαστήματα * 5mm για Φ = 12mm lo = 5 * 16mm = 80mm = 16 διαστήματα * 5mm για Φ = 16mm Οι βέργες όλες πριν από τη δοκιμή εφελκυσμού πέρασαν από τη διαδικασία χάραξης (βλ ). Μετά τον εφελκυσμό για να μετρηθεί το μέγεθος lo, τα διαστήματα που αναφέρθηκαν παραπάνω ισοκατανέμονται εκατέρωθεν του σημείου της αποκόλλησης. Αν αυτό δεν είναι εφικτό εφαρμόζουμε τη μέθοδο που αναφέρεται στον EURONORM 2-80 παρ.6.2 και ΕΛΟΤ1045. Υπολογισμός Έργων Για τον υπολογισμό των έργων χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό της μηχανής εφελκυσμού

41 3.3) ΟΡΙΣΜΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ 1. Οριακά σημεία καμπύλης εφελκυσμού 0 ο Όριο ολίσθησης 1 α Όριο αναλογίας 2 e Όριο ελαστικότητας 3 P 0,2 Συμβατικό όριο διαρροής 4 Ys Φανερό όριο διαρροής (έναρξη) 5 Y F Φανερό όριο διαρροής (λήξη) 6 Ymax Άνω όριο διαρροής 7 Ymin Κάτω όριο διαρροής 8 m Όριο θραύσης (έναρξη) αντοχή εφελκυσμού 9 θ Όριο αποκόλλησης (πέρας θραύσης) 10 ξ Τυχών σημείο της καμπύλης ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Δ(27) m Ys Y f ξ P 0.2 e θ α ο

42 3.4) ΟΡΓΑΝΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ Του εργαστηρίου ποιοτικού ελέγχου της Χαλυβουργικής Α.Ε. Περιγραφή Εταιρεία Τύπος Σειριακός Αριθμός Κοπτικό μηχάνημα MACC TE Μηχάνημα χάραξης Μηχανή εφελκυσμού range from 0 to 600 KN 0 to 200 KN 0 to 50 KN Λογισμικό μηχανής εφελκυσμού (Roell Amsler Gottm) MOHR FEDERHAFF 4313 ROELL ANSLER Zwick GmbH & Co UPN / Usm- Rathgeb CT VRZ Διακρίβωση βαθμονόμηση Εσωτερική βαθμονόμηση (βαθμονόμηση επιβαλλόμενου φορτίου) ALGOSYSTEMS S.A (βαθμονόμηση μετρητή επιμήκυνσης) ZUE Πρότυπα Βαθμονόμησης Βαθμονόμηση συμφωνά με την βαθμονομημένη μετροταινία STARRETT EN ISO Guide 25 DIN Teil 18 EN T4 Klasse 1 Μετροταινία 3m Electronic balance from 0 to 5 kg /1g STARRET ALGOSYSTEMS S.A Bonso ALGOSYSTEMS S.A EN ISO Guide 25 EN ISO Guide

43 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο «ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΥΤΩΝ»

44 Τα διαγράμματα που ακολουθούν μας δείχνουν γραφικές απεικονίσεις των τιμών Agt% και Α 5 για τις τρεις πρώτες ομάδες των 30 δοκιμίων (Α), (Β), (Γ) και για τις τρεις τελευταίες ομάδες (Δ), (Ε), (Ζ) των 30 δοκιμίων έχουμε γραφικές απεικονίσεις των τιμών του Agt% με τις τιμές του W break

45 - 45 -

46 - 46 -

47 Παρατηρόντας την διασπορά των τιμών στα παραπάνω διαγράμματα δεν υπάρχει προφανή σχέση μεταξύ τους εμείς όμως oφείλουμε να εξετάσουμε το θέμα περισσότερο και γι αυτό το λόγο θα κάνουμε μια στατιστική μελέτη σε δύο ομάδες. Οι ομάδες με τις οποίες θα ασχοληθούμε είναι η ομάδα Β και η ομάδα Ε. Η επιλογή έγεινε με βάσει του ότι τα σημεία στο διάγραμμα της ομάδας Β δεν έχουν τοσο μεγάλη διασπορά οπώς αυτά των Α και Γ και αυτές είναι οι τρείς ομάδες που αποτελούν το ένα μέρος της εργασίας μας. Η επιλογή της ομάδας Ε έγινε για τον ίδιο λόγο και γιατί είναι επίσης η αντίστοιχη της ομάδας Β στο δεύτερο μέρος της εργασίας (αφορούν και οι δύο χάλυβα μεσαίας διαμέτρου). Όπως έχουμε φτιάξει τα διαγράμματα έχουμε τοποθετήσει τις τιμές του Α 5 και του Wbreak στον άξονα των (x) και τις τιμές του Αgt στον άξονα των (y). Έχουμε λοιπόν για το διάγραμμα Β : x = A 5 y = Agt και n = 30 χρησιμοποιόντας τα στοιχεία του Πίνακα 1 έχουμε τα παρακάτω αποτελάσματα (όπου (i) ο δείκτης αρίθμησης του εκάστοτε στοιχείου) Σύνολο των x i Σx i = 683,50 (Σx i ) 2 = ,29 Σ(x i 2 ) = 15605,75 Μέση τιμή των x x = Σxi n = 22,783 ( x ) 2 = 519,080 Τυπική απόκλιση των x σ = Σ( xi x) n 1 2 = 1,150 σ 2 = 1,322 Sx x = Σ(x i 2 ) - (Σxi) 2 n = 33,342 Σύνολο των y i Σy i = 330,10 (Σy i ) 2 = ,01 Σ(y i 2 ) = 3648,01 Μέση τιμή των y y = Σyi n = 11,003 ( y ) 2 = 121,073 Τυπική απόκλιση των y σ = Σ( yi y) n 1 2 = 0,545 σ 2 = 0,297 Sy y = Σ(y i 2 ) - (Σyi) 2 n = 15,810 Σx i * Σy i = ,40 ( x i ) * ( y i ) = 250,

48 Σ(x i y i ) = 7536,35 x i y i = Σ ( x n y i i ) Συνδιακύμανση των xy σ xy = = 251,22 Σxi Σyi Sx y = Σ(xi yi) - = 15,572 n S xy n = 0,519 Χρησιμοποιώντας τα παραπάνω αποτελέσματα μπορούμε να βρούμε τον δεσμευτικό νόμο της παλιδρόμησης ευθεία ελαχίστων τετραγώνων για την ομάδα Β μαζι με τις ευθίες των ορίων της. Ο γενικός τύπος της είναι: ŷ = βˆ ο + 1 ˆβ (x - x ) x = x - x Ενώ ο τύπος που μας δίνει τις ευθείς των ορίων είναι: ŷ j = βˆ ο + 1 ˆβ (x - x ) ± t( ŷ j = βˆ ο + 1 ˆβ (x - x ) α / 2 ν 2 ) S 1 E ξ j n κ Στην περίπτωση μας έχουμε: βˆ ο = y = 11,003 β ˆ 1 = Sx y = 0,467 Sx x SSE = Sy y - βˆ 1 Sx y = Sy y SSR = Sy y - βˆ 1 Sx y = 8,538 S E = SSE = 0,552 n 2 ξ j = 2 ( x j ) Sx x Το t( α / 2 2 ν ) το πέρνουμε από τον πίνακα κατανομής Studen (βλέπε στο τέλος του κεφαλαίου). t. Το (α) εκφράζει μονόπλευρη στάθμη σημαντικότητας δηλαδή εμβαδόν ολοκληρώματος από t εως και + για t 0 ή από έως t για t 0 και

49 στην περίπτωση μας t( α / 2 2 ν ) = 1,7011. Το (κ) εκφράζει τον αριθμό των δειγμάτων πού μπορεί να έχουμε κάθε φορά αναλογα με την εκτιμησή μας. Αποτελέσματα αυτών των τύπων φένονται στον Πίνακα 2. Οι τιμές που δίνουμε x j είναι αυθαίρετες (αλλά ισοκατανεμημένες στο χώρο) εκτός από την 1 η και την 11 η που είναι ίσες με το γινόμενο της τυπικής απόκλισης επί 3, μιας και θεωρείτε ένα από τα ασφαλή όρια για την συγκεκριμένη αυθαιρεσία. Τέλος κάτι ακόμη που πρέπει να υπολογιστoύν είνια: σxy ο συντελεστής συσχέτισης ρ = = 0,828 σx σy το μέτρο διακύμανσης οφειλόμενο στον νομό παλινδρόμησης 2 r ˆ y / x = SSR Sy y = 0,460 το μέτρο διακύμανσης οφειλόμενο στα τυχαία λάθη e 2 SSE = = 0,54 Sy y Το άθρισμα του r 2 με το e 2 είναι μονάδα r 2 + e 2 = 1 0,46 + 0,54 =

50 ΠΙΝΑΚΑΣ

51 ΠΙΝΑΚΑΣ

52 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ

53 ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟ ΧΕΡΙ

54 Κάνοντας την ίδια διεργασία για το διάγραμμα Ε έχουμε: x = W break y = Agt και n = 30 χρησιμοποιόντας τα στοιχεία του Πίνακα 3 έχουμε τα παρακάτω αποτελάσματα (όπου (i) ο δείκτης αρίθμησης του εκάστοτε στοιχείου) Σύνολο των x i Σx i = 2295,30 (Σx i ) 2 = ,09 Σ(x i 2 ) = ,00 Μέση τιμή των x x = Σxi n Τυπική απόκλιση των x σ = = 76,51 ( x ) 2 = 5853,78 Σ( xi x) n 1 Sx x = Σ(x i 2 ) - 2 (Σxi) 2 n = 22,229 σ 2 = 494,128 = 644,635 Σύνολο των y i Σy i = 341,50 (Σy i ) 2 = ,25 Σ(y i 2 ) = 3929,07 Μέση τιμή των y y = Σyi n Τυπική απόκλιση των y σ = = 11,383 ( y ) 2 = 129,580 Σ( yi y) n 1 Sy y = Σ(y i 2 ) - 2 (Σyi) 2 n = 1,437 σ 2 = 2,065 = 41,662 Σx i * Σy i = ,000 ( x i ) * ( y i ) = 870,939 Σ(x i y i ) = 26209,93 x i y i = Σ ( x y n i i ) Συνδιακύμανση των xy σ xy = = 873,66 Σxi Σyi Sx y = Σ(xi yi) - = 81,76 n S xy n = 27,52 Χρησιμοποιόντας τα παραπάνω αποτελέσματα μπορούμε να βρούμε τον δεσμευτικό νόμο της παλιδρόμησης ευθεία ελαχίστων τετραγώνων για την ομάδα Β μαζι με τις ευθίες των ορίων της. Ο γενικός τύπος της είναι:

55 ŷ = βˆ ο + 1 ˆβ (x - x ) Ενώ ο τύπος που μας δίνει τις ευθείς των ορίων είναι: ŷ j = βˆ ο + 1 ˆβ (x - x ) ± t( ŷ j = βˆ ο + 1 ˆβ (x - x ) x = x - x α / 2 ν 2 ) S 1 E ξ j n κ Στην περίπτωση μας έχουμε: βˆ ο = y = 11,380 β ˆ 1 = Sx y = 0,127 Sx x SSE = Sy y - βˆ 1 Sx y = Sy y SSR = Sy y - βˆ 1 Sx y = 31,278 S E = SSE = 1,057 n 2 ξ j = 2 ( x j ) Sx x Το t( α / 2 2 ν ) το πέρνουμε από τον πίνακα κατανομής Student (βλέπε στο τέλος του κεφαλαίου). Το (α) εκφράζει μονόπλευρη στάθμη σημαντικότητας δηλαδή εμβαδόν ολοκληρώματος από t εως και + άπειρο για t 0 ή από άπειρο έως t για t 0 και στην περίπτωση μας t( α / 2 2 ν ) = 1,7011. Το (κ) εκφράζει τον αριθμό των δειγμάτων πού μπορεί να έχουμε κάθε φορά αναλογα με την εκτιμησή μας. Αποτελέσματα αυτών των τύπων φένονται στον Πίνακα 2. Οι τιμές που δίνουμε x j είναι αυθαίρετες (αλλά ισοκατανεμιμένες στο χώρο) εκτός από την 1 η και την 11 η που είναι ίσες με το γινόμενο της τυπικής απόκλισης επί 3, μιας και θεωρείτε ένα από τα ασφαλή όρια για την συγκεκριμένη αυθαιρεσία

56 Τέλος κάτι ακόμη που πρέπει να υπολογιστoύν είνια: σxy ο συντελεστής συσχέτισης ρ = = 0,853 σx σy το μέτρο διακύμανσης οφειλόμενο στον νομό παλινδρόμησης 2 r ˆ y / x = SSR Sy y = 0,25 το μέτρο διακύμανσης οφειλόμενο στα τυχαία λάθη e 2 SSE = = 0,75 Sy y Το άθρισμα του r 2 με το e 2 είναι μονάδα r 2 + e 2 = 1 0,25 + 0,75 =

57 ΠΙΝΑΚΑΣ

58 ΠΙΝΑΚΑΣ

59 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ

60 ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟ ΧΕΡΙ

61 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ STUDENT

62 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Ο «ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ»

63 Στην εργασία αυτή έγινε μια προσπάθεια για εύρεση συσχέτισης της συνολικής ομοιόμορφης επιμήκυνσης Agt με τις ανηγμένες συμβατικές επιμηκύνσεις Α 5 και Α 10 καθώς επίσης και με την απαιτούμενη ενέργεια θραύσης. Το συνολικό πλήθος των δειγμάτων χάλυβα οπλισμού που ελήφθησαν προκειμένου να διαμορφωθούν τα δοκίμια ήταν 180, τα οποία αντιστοιχούν σε 180 διαφορετικά χυτήρια. Το κάθε χυτήριο έχει μάζα περίπου 100ton ως εκ τούτου ότι το πλήθος των δειγμάτων προέρχεται από μία ποσότητα παραγωγής ton περίπου. Όλα τα δοκίμια που διαμορφώθηκαν είχαν μήκος περίπου 500mm. Ο λόγος που επιλέχθηκε το συγκεκριμένο μήκος ήταν για να γίνει εύκολα η μέτρηση συμβατικής επιμήκυνσης Α 5 και Α 10 ικανοποιώντας παράλληλα τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ 1045 ως προς το ελάχιστο μήκος των δοκιμίων για κάθε διατομή. Η μέτρηση των μεγεθών Α 5 και Agt έγινε όπως καθορίζεται στο πρότυπο ISO , χωρίς τη χρήση επιμηκυνσιόμετρου. Για την εύρεση της απαιτούμενης ενέργειας θραύσης χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό της μηχανής εφελκυσμού. Μετά το τέλος των δοκιμών εφελκυσμού και την επεξεργασία των μεγεθών και εξαγωγή των αποτελεσμάτων, οι τιμές των ζευγών Α 5 και Agt καθώς και Agt και Wbreak τοποθετήθηκαν σε διαγράμματα x, ψ για να γίνει συσχέτιση. Η μεγάλη διασπορά των τιμών που φαίνεται στα διαγράμματα αυτά και οι συντελεστές συσχέτισης που προκύπτουν μας δείχνουν ξεκάθαρα ότι δεν είναι δυνατόν κάποιος με ακρίβεια να συσχετίσει τα συγκεκριμένα μεγέθη. Παρά του ότι οι χημικές αναλύσεις των χυτηρίων που εξετάσθηκαν στην εργασία αυτή ήταν παραπλήσιες για το σύνολο των δειγμάτων από τα διάφορα χυτήρια και για όλες τις διαμέτρους, ο τρόπος που παράγεται ο χάλυβας Tempcore (δηλαδή η θερμική κατεργασία), δίνει μηχανικά χαρακτηριστικά τα οποία εξαρτώνται από τρεις διαφορετικές δομές της μάζας του χάλυβα, όπως μαρτενσίτης, μπαινίτης και φερρίτης με περλίτη. Τα μηχανικά χαρακτηριστικά του προϊόντος εξαρτώνται συνεπώς από την ποσότητα και την ποιότητα του μαρτενσίτη, αλλά και από την ποσότητα και ποιότητα της φερριτοπερλιτικής δομής. Ως εκ τούτου με διαφορετική χημική σύσταση του υλικού μπορείς μέσα από τη θερμική κατεργασία να έχεις σχεδόν ίδια αντοχή του υλικού αλλά να διαφέρει η ολκιμότητα αυτού

64 Ίσως η επανάληψη της εργασίας αυτής με χάλυβα θερμής έλασης κατηγορίας Β500C μικροκραματομένο με Βανάδιο να μπορούσε να δείξει διαφορετικά αποτελέσματα. Στην περίπτωση μας όμως μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι ασφαλής συσχέτιση των μεγεθών που εξετάσθηκαν δεν υπάρχει

65 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Ο «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ» «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ»

66 6.1) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

67 - 67 -

68 - 68 -

69 - 69 -

70 - 70 -

71 - 71 -

72 - 72 -

73 - 73 -

74 6.2) ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ EURONORM 2-80 Tensile test on steel, (1980) ΕΛΟΤ 1045 «Μεταλλικά υλικά Δοκιμή εφελκυσμού» ΕΛΟΤ 971 «Συγκολλήσιμοι χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος» ΕΛΟΤ 959 «Χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος» ΕΛΟΤ «Συγκολλήσιμοι χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος κατηγορίας B500C» DIN 17200/87 Steels for quenching and tempering ISO Steel Tensile testing ISO 6892/98 Metallic materials tensile testing at ambient Temperature ISO / DIS Steel for the Reinforcement of concrete Determination of Percentage Total Elongation at Maximum Force ISO / CD :1997 Steel for the Reinforcement and Prestressing of Concrete Test Methods Part 1 : Reinforcing Bars and wires ISO / CD :1997 Steel for the Reinforcement and Prestressing of Concrete Test Methods Part 3 : Prestressing Steels ISO Presentation of theses and similar documents pren :1997E Steel for the reinforcement of concrete weldable reinforcing steel part 1: general requirements

75 6.3) ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Κ. Κονοφάγος Δρος Μεταλλουργού Μηχανικού, Μεταλλογνωσία, Πρώτη έκδοση, Τόμος Ι «ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΑ», ΑΘΗΝΑ 1967 Κ. Κονοφάγος Δρος Μεταλλουργού Μηχανικού, Μεταλλογνωσία, Πρώτη έκδοση, Τόμος ΙΙ «ΤΑ ΚΡΑΜΑΤΑ», ΑΘΗΝΑ 1967 Κ. Κονοφάγος Δρος Μεταλλουργού Μηχανικού, Μεταλλογνωσία, Πρώτη έκδοση, Τόμος ΙΙΙ «ΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΡΑΜΑΤΑ», ΑΘΗΝΑ 1967 Π.Γ. Πετρόπουλος «Μεταλλουργία», Ίδρυμα Ευγενίδου, 1954 Mechanical Testing 9 th Edition M. Economopoulos, Y. Lessel, G. Steffes Application of the Tempcore Process to the Fabrication of High Yield Strength Concrete Reinforcing Bars

Συγκολλησιμότητα χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος

Συγκολλησιμότητα χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος Συγκολλησιμότητα χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος Ιωάννης Νικολάου Δρ. Μεταλλουργός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Αναπληρωτής Διευθυντής Ποιότητας, ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. τεύχος 1 ο /2010 57 ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση αξιοπιστίας συγκολλήσεων με παράθεση χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος

Διερεύνηση αξιοπιστίας συγκολλήσεων με παράθεση χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος Διερεύνηση αξιοπιστίας συγκολλήσεων με παράθεση χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος Κ. Μηγιάκης Μεταλλουργός Μηχανικός Ε.Μ.Π. I. Νικολάου Δρ. Μεταλλουργός Μηχανικός Ε.Μ.Π., ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. Γ.Δ. Παπαδημητρίου

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήσεις των νέων Προτύπων ΕΛΟΤ για τους χάλυβες οπλισµού σκυροδέµατος

Απαιτήσεις των νέων Προτύπων ΕΛΟΤ για τους χάλυβες οπλισµού σκυροδέµατος Απαιτήσεις των νέων Προτύπων ΕΛΟΤ για τους χάλυβες οπλισµού σκυροδέµατος Παναγιώτης Μαυροειδής, Μεταλλουργός Μηχανικός ΕΜΠ Σε µια χώρα µε έντονη σεισµική δραστηριότητα, όπως στην περίπτωση της Ελλάδας,

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες τεχνολογίες στην παραγωγή και τον έλεγχο ποιότητας χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος. Βασίλης Σκαράκης, Διευθυντής Παραγωγής

Σύγχρονες τεχνολογίες στην παραγωγή και τον έλεγχο ποιότητας χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος. Βασίλης Σκαράκης, Διευθυντής Παραγωγής Σύγχρονες τεχνολογίες στην παραγωγή και τον έλεγχο ποιότητας χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος Βασίλης Σκαράκης, Διευθυντής Παραγωγής στην ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΕΙΟ Η Χαλυβουργική Α.Ε. με μια σειρά νέων επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακές Δοκιμές για την Έκδοση Πιστοποιητικών Ελέγχου ΧΟΣ & Προϊόντων Μεταποίησης

Εργαστηριακές Δοκιμές για την Έκδοση Πιστοποιητικών Ελέγχου ΧΟΣ & Προϊόντων Μεταποίησης ΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ / ΝΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Εργαστηριακές Δοκιμές για την Έκδοση Πιστοποιητικών Ελέγχου ΟΣ & Προϊόντων Μεταποίησης Ημερίδα ΤΕΕ 23 Ιανουαρίου 2008 Παντελής Πολατίδης Μεταλλουργός Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη

Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη 1. Εισαγωγή Οι ανοξείδωτοι χάλυβες ως υλικό κατασκευής φερόντων στοιχείων στα δομικά έργα παρουσιάζει διαφορές ως προ

Διαβάστε περισσότερα

(a) Λεία δοκίµια, (b) δοκίµια µε εγκοπή, (c) δοκίµια µε ρωγµή

(a) Λεία δοκίµια, (b) δοκίµια µε εγκοπή, (c) δοκίµια µε ρωγµή ΜηχανικέςΜετρήσεις Βασισµένοστο Norman E. Dowling, Mechanical Behavior of Materials: Engineering Methods for Deformation, Fracture, and Fatigue, Third Edition, 2007 Pearson Education (a) οκιµήεφελκυσµού,

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση υψηλών θερμοκρασιών στη συνάφεια χάλυβα σκυροδέματος

Επίδραση υψηλών θερμοκρασιών στη συνάφεια χάλυβα σκυροδέματος Επίδραση υψηλών θερμοκρασιών στη συνάφεια χάλυβα σκυροδέματος Κ.Γ. Τρέζος, Δ.Θ. Σαγιάς Εργαστήριο Ωπλισμένου Σκυροδέματος Ε.Μ.Π. Λέξεις κλειδιά: Συνάφεια, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος, πυρκαγιά, υψηλές

Διαβάστε περισσότερα

1η Εργαστηριακή Άσκηση: Πείραµα εφελκυσµού µεταλλικών δοκιµίων

1η Εργαστηριακή Άσκηση: Πείραµα εφελκυσµού µεταλλικών δοκιµίων 1η Εργαστηριακή Άσκηση: Πείραµα εφελκυσµού µεταλλικών δοκιµίων 1.1. Σκοπός Οι σπουδαστές θα πρέπει να αναλύουν βήµα προς βήµα τους χειρισµούς που πρέπει να εκτελέσουν για να προσδιορίσουν πειραµατικά την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κόπωσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 5 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κόπωσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 5 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κόπωσης ΕργαστηριακήΆσκηση 5 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι να κατανοηθούν οι αρχές του πειράµατος κόπωσης ο προσδιορισµός της καµπύλης Wöhler ενός υλικού µέσω της οποίας καθορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ. Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ. 1.

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ. Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ. 1. ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ 1. Γενικά Με τη δοκιμή κάμψης ελέγχεται η αντοχή σε κάμψη δοκών από διάφορα

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα: «ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ & ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ» ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ 2 & 8

Ημερίδα: «ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ & ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ» ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ 2 & 8 Ημερίδα: «ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ & ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ» ΤΕΕ ΕΛΛ. ΤΜΗΜΑ ΣΚΥΡ/ΤΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ 2 & 8 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 21.06.2008 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ECOELASTIKA ΑΕ ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ

ECOELASTIKA ΑΕ ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ Μελέτη για τον προσδιορισμό του ποσοστού σύρματος, της συγκέντρωση τέφρας και της σύσταση τέφρας σε κύρια στοιχεία και ιχνοστοιχεία, για ελαστικά τα οποία χρησιμοποιούνται στην τσιμεντοβιομηχανία ECOELASTIKA

Διαβάστε περισσότερα

1.2. Ο ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ.

1.2. Ο ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ. 1.2. Ο ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ. Ο σίδηρος πολύ σπάνια χρησιμοποιείται στη χημικά καθαρή του μορφή. Συνήθως είναι αναμεμειγμένος με άλλα στοιχεία, όπως άνθρακα μαγγάνιο, νικέλιο, χρώμιο, πυρίτιο, κ.α.

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Καραγιάννης, Καθηγητής

Χρήστος Καραγιάννης, Καθηγητής ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ν Τομέας Δομικών Κατασκευών ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΧΑΛΥΒΩΝ και ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Χρήστος Καραγιάννης, Καθηγητής στις Κατασκευές α Ωπλισμένου

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτης Σισμάνης 1, Αβραάμ Μαστοράκης 2

Παναγιώτης Σισμάνης 1, Αβραάμ Μαστοράκης 2 Αντοχή σε Κόπωση των Χαλύβων Οπλισμού Σκυροδέματος (ΧΟΣ) Κανονιστικές απαιτήσεις και πειραματικά συμπεράσματα Fatigue strength of reinforced-concrete steel bars (rebars) Regulations and experimental conclusions

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Εφελκυσμού. ΕργαστηριακήΆσκηση2 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Εφελκυσμού. ΕργαστηριακήΆσκηση2 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Εφελκυσμού ΕργαστηριακήΆσκηση2 η Κατηγορίες υλικών Μέταλλα Σιδηρούχαµέταλλα (ατσάλι, ανθρακούχοι, κραµατούχοι και ανοξείγωτοιχάλυβες, κ.α. Πολυµερικά υλικά Πλαστικά Ελαστοµερή Μη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΙΜΟΙ ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΡΑΒ ΟΙ, ΡΟΛΛΟΙ, ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Έκδοση/ Τροποποίηση : 02/00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Δρ Αθ. Ρούτουλας Καθηγητής ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ. Ιο ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ

Κεφ. Ιο ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος 75 Κεφ. Ιο ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ 1.1. Τυχαία γεγονότα ή ενδεχόμενα 17 1.2. Πειράματα τύχης - Δειγματικός χώρος 18 1.3. Πράξεις με ενδεχόμενα 20 1.3.1. Ενδεχόμενα ασυμβίβαστα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Σ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Σ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Σ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (1) Εισαγωγή: Πλαστική Ανάλυση και Σύνθεση Σιδηρών Κατασκευών (2) Ελαστοπλαστική Κάμψη Δοκών (3) Πλαστική

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρία μας εξειδικεύεται από το 1969 σε εξοπλισμούς και συστήματα Δοκιμών και Μετρήσεων σχετικών με:

Η εταιρία μας εξειδικεύεται από το 1969 σε εξοπλισμούς και συστήματα Δοκιμών και Μετρήσεων σχετικών με: 1 Η εταιρία μας εξειδικεύεται από το 1969 σε εξοπλισμούς και συστήματα Δοκιμών και Μετρήσεων σχετικών με: 01: Αισθητήρια & Συστήματα Μέτρησης 02: Συστήματα Συλλογής Δεδομένων 03: Εργαστήρια Δοκιμών Πολ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι να κατανοηθούν οι αρχές του πειράµατος κρούσης οπροσδιορισµόςτουσυντελεστήδυσθραυστότητας ενόςυλικού. Η δοκιµή, είναι

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικές & Μηχανικές Ιδιότητες

Φυσικές & Μηχανικές Ιδιότητες Μάθημα 5 ο Ποιες είναι οι Ιδιότητες των Υλικών ; Φυσικές & Μηχανικές Ιδιότητες Κατεργαστικότητα & Αναφλεξιμότητα Εφελκυσμός Θλίψη Έλεγχοι των Υλικών Φορτίσεις -1 ιάτμηση Στρέψη Έλεγχοι των Υλικών Φορτίσεις

Διαβάστε περισσότερα

iii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος

iii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος iii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος xi 1 Αντικείμενα των Πιθανοτήτων και της Στατιστικής 1 1.1 Πιθανοτικά Πρότυπα και Αντικείμενο των Πιθανοτήτων, 1 1.2 Αντικείμενο της Στατιστικής, 3 1.3 Ο Ρόλος των Πιθανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... vii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... ix ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... xv. Κεφάλαιο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... vii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... ix ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... xv. Κεφάλαιο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... vii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... ix ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... xv Κεφάλαιο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 1.1 Πίνακες, κατανομές, ιστογράμματα... 1 1.2 Πυκνότητα πιθανότητας, καμπύλη συχνοτήτων... 5 1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΧΑΛΥΒΩΝ Τροποποιήσεις του ΚΤΧ-2000

ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΧΑΛΥΒΩΝ Τροποποιήσεις του ΚΤΧ-2000 ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΧΑΛΥΒΩΝ Τροποποιήσεις του ΚΤΧ-2000 1. Ιστορική ανασκόπηση η εξέλιξη Θ. Γ. Βουδικλάρης Πολιτικός Μηχανικός 1.1 Ο Κανονισµός Σκυροδέµατος του 1954. Μέχρι πριν από λίγα χρόνια,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΛΥΒΑΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΧΑΛΥΒΑΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 1. Εισαγωγή Οι Χάλυβες ήταν ένας πανάρχαιος λαός που αναφέρεται από πολλούς Έλληνες συγγραφείς, τον Ηρόδοτο, τον Ξενοφώντα, τον Στράβωνα και άλλους, χωρίς να συμπίπτουν

Διαβάστε περισσότερα

Σε ποιες περιπτώσεις χρειάζεται;

Σε ποιες περιπτώσεις χρειάζεται; ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 8004P15 Σε ποιες περιπτώσεις χρειάζεται; Κυρίως σε επεµβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

f cd = θλιπτική αντοχή σχεδιασμού σκυροδέματος f ck = χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή σκυροδέματος

f cd = θλιπτική αντοχή σχεδιασμού σκυροδέματος f ck = χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή σκυροδέματος v ΣΥΜΒΟΛΑ Λατινικά A b A g A e A f = εμβαδόν ράβδου οπλισμού = συνολικό εμβαδόν διατομής = εμβαδόν περισφιγμένου σκυροδέματος στη διατομή = εμβαδόν διατομής συνθέτων υλικών A f,tot = συνολικό εμβαδόν συνθέτων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΣΧΥΣ ΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ. (Power of a Test) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21

Η ΙΣΧΥΣ ΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ. (Power of a Test) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21 Η ΙΣΧΥΣ ΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (Power of a Test) Όπως είδαμε προηγουμένως, στον Στατιστικό Έλεγχο Υποθέσεων, ορίζουμε δύο είδη πιθανών λαθών (κινδύνων) που μπορεί να συμβούν όταν παίρνουμε αποφάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις 1.1. Οριακές καταστάσεις σχεδιασµού (Limit States) Κατά τη διάρκεια ζωής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠείραμαΚάμψης(ΕλαστικήΓραμμή) ΕργαστηριακήΆσκηση 7 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠείραμαΚάμψης(ΕλαστικήΓραμμή) ΕργαστηριακήΆσκηση 7 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠείραμαΚάμψης(ΕλαστικήΓραμμή) ΕργαστηριακήΆσκηση 7 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι ο προσδιορισµός των χαρακτηριστικών τιµών αντοχής του υλικού που ορίζονταιστηκάµψη, όπωςτοόριοδιαρροήςσεκάµψηκαιτοόριοαντοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΛΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΠΙΕΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΛΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΛΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 19 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 2. Ενότητες που Εφαρμόζονται 3. Ειδικές Απαιτήσεις 4. Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ Περίληψη Οι κανονισμοί που ασχολούνται με τις επεμβάσεις κτιρίων στη χώρα μας είναι ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ιερεύνηση, τεκµηρίωση φέροντος οργανισµού υφιστάµενου δοµήµατος Αθήνα 2012 Παρουσίαση: ΣΤΑΥΡΟΣ Μ. ΘΕΟ ΩΡΑΚΗΣ Πολιτικός Μηχανικός (1) ιερεύνηση:προσεκτικήέρευναγιαεξακρίβωση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 17951/2530/88 Ανυψωτικά µέσα (ΦΕΚ 625/Β/29-8-88) Έχοντας υπόψη: ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 αριθµ. 1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2. ΣΤΑΤΙΚΗ Να χαραχθούν τα διαγράμματα [Ν], [Q], [M] στη δοκό του σχήματος: Να χαραχθούν τα διαγράμματα [Ν], [Q], [M] στον φορέα του σχήματος: Ασκήσεις υπολογισμού τάσεων Άσκηση 1 η (Αξονικός εφελκυσμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΣΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΤΗΞΕΩΣ

ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΣΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΤΗΞΕΩΣ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΣΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΤΗΞΕΩΣ Τοπική θέρμανση συγκολλούμενων τεμαχίων Ανομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασιών, πουμεαβάλλεταιμετοχρόνο Θερμικές παραμορφώσεις στο μέταλλο προσθήκης

Διαβάστε περισσότερα

«ΗΦΑΙΣΤΟΣ»: οι ανοιχτοί ορίζοντες της μεταλλουργίας...

«ΗΦΑΙΣΤΟΣ»: οι ανοιχτοί ορίζοντες της μεταλλουργίας... Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Η Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Τ Η Σ Χ Α Λ Υ Β Ο Υ Ρ Γ Ι Κ Η Σ Τ ε υ χ ο ς 1 - Ν ο ε μ β ρ ι ο ς 2 0 0 6 «ΗΦΑΙΣΤΟΣ»: οι ανοιχτοί ορίζοντες της μεταλλουργίας... Του Γιώργου Βαρουφάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET Παραμετρική ανάλυση κοχλιωτών συνδέσεων με μετωπική πλάκα χρησιμοποιώντας πεπερασμένα στοιχεία Χριστόφορος Δημόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός, Υποψήφιος Διδάκτωρ ΕΜΠ Περίληψη Η εν λόγω εργασία παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικές ιδιότητες υάλων. Διάγραμμα τάσης-παραμόρφωσης (stress-stain)

Μηχανικές ιδιότητες υάλων. Διάγραμμα τάσης-παραμόρφωσης (stress-stain) Μηχανικές ιδιότητες υάλων Η ψαθυρότητα των υάλων είναι μια ιδιότητα καλά γνωστή που εύκολα διαπιστώνεται σε σύγκριση με ένα μεταλλικό υλικό. Διάγραμμα τάσης-παραμόρφωσης (stress-stain) E (Young s modulus)=

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΣΥ KO-ΑΙΟΛΙΚΟ/02/01/08-11-2011 1/6 ΕΣΥ ΚΟ-ΑΙΟΛΙΚΟ Έκδοση: 02 Αναθεώρηση: 01 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 01-02-2008 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Τυποποίηση και ποιότητα στη σύγχρονη κοινωνία ΜΕ-ΤΠ Π ΤΕΕ, 2008

Τυποποίηση και ποιότητα στη σύγχρονη κοινωνία ΜΕ-ΤΠ Π ΤΕΕ, 2008 8. ιακρίβωση 8.1 Εισαγωγή Η ανάγκη µιας διαδικασίας προκειµένου να ελέγχεται η µέτρηση για την αξιοπιστία της είναι, θα µπορούσαµε να πούµε προφανής. Και την απαντάµε ως πράξη και στις καθηµερινές µας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΗΣ Διευθυντής: Διονύσιος-Ελευθ. Π. Μάργαρης, Αναπλ. Καθηγητής ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ποιότητα των μετρήσεων κατανάλωσης ενέργειας ως παράγοντας του επιχειρηματικού κινδύνου

Η ποιότητα των μετρήσεων κατανάλωσης ενέργειας ως παράγοντας του επιχειρηματικού κινδύνου Η ποιότητα των μετρήσεων κατανάλωσης ενέργειας ως παράγοντας του επιχειρηματικού κινδύνου Γεώργιος Ν. Παπαδάκος Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Σύμβουλος Μετρολογίας Προοπτικές ανάπτυξης και οφέλη των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Στρέψης. ΕργαστηριακήΆσκηση 3 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Στρέψης. ΕργαστηριακήΆσκηση 3 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Στρέψης ΕργαστηριακήΆσκηση 3 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι ηκατανόησητωνδιαδικασιώνκατάτηκαταπόνησηστρέψης, η κατανόηση του διαγράµµατος διατµητικής τάσης παραµόρφωσης η ικανότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑ: ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑ: ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑ: ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ E. Λαμπή, Χ. Αλεξόπουλος, Η. Κακουλίδης ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΊΟ ΤΟΥ ΚΡΆΤΟΥΣ Ε X.Y. ΑΘΗΝΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση Fespa 10 EC For Windows Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή Αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, εκέμβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 3-4 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Βασικά Εργαλεία και Μέθοδοι για τον Έλεγχο της Ποιότητας [ΔΙΠ 5] 3η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Προσοχή: Οι απαντήσεις των ασκήσεων πρέπει να φθάσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Βασικά Εργαλεία και Μέθοδοι για τον Έλεγχο της Ποιότητας [ΔΙΠ 50] 3η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Προσοχή: Οι απαντήσεις των ασκήσεων πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΝΟΡΘΩΣΕΩΝ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΝΟΡΘΩΣΕΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΝΟΡΘΩΣΕΩΝ Βασίλης Δ. Ανδριτσάνος Δρ. Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας 3ο εξάμηνο http://eclass.teiath.gr Παρουσιάσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΣΙ ΗΡΟΥΧΑ ΚΡΑΜΑΤΑ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΣΙ ΗΡΟΥΧΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΣΙ ΗΡΟΥΧΑ ΚΡΑΜΑΤΑ B. ΧYΤΟΣΙ ΗΡΟΙ Είναι κράµατα Fe-C-Si. Η µικροδοµή και οι ιδιότητές τους καθορίζονται από τις π(c), π(si) και τους ρυθµούς απόψυξης. Οι χυτοσίδηροι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 2 Μέτρηση γεωμετρικών χαρακτηριστικών με τη βοήθεια στερεοσκοπίου Δυναμική ανάλυση με τη βοήθεια του λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Β. Tσιρίδης 1, Π. Σαμαράς 2, Α. Κούγκολος 3 και Γ. Π. Σακελλαρόπουλος 1 1 Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Ινστιτούτο Τεχνικής Χημικών

Διαβάστε περισσότερα

Σαράντος Θ. Μουγιάκος Μεταλλουργός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Εργαστήριο Μετάλλων ΚΕ Ε-ΥΠΕΧΩ Ε Πειραιώς 166 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210-3463830 e - mail: kede@otenet.

Σαράντος Θ. Μουγιάκος Μεταλλουργός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Εργαστήριο Μετάλλων ΚΕ Ε-ΥΠΕΧΩ Ε Πειραιώς 166 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210-3463830 e - mail: kede@otenet. «Επισκευές Προσθήκες Ενισχύσεις» Βασικές απαιτήσεις του νέου Κανονισµού Τεχνολογίας Χαλύβων (ΚΤΧ 2008) Α. Η εφαρµογή του ΚΤΧ 2008 στα έργα. Β. Αυτοψίες και έλεγχοι ΧΟΣ υφιστάµενων κατασκευών Γ. οµικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΓΟΣ VENTURI. Σχήμα 1. Διάταξη πειραματικής συσκευής σωλήνα Venturi.

ΑΓΩΓΟΣ VENTURI. Σχήμα 1. Διάταξη πειραματικής συσκευής σωλήνα Venturi. Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΩΝ 7 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΓΩΓΟΣ VENTURI ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Σκοπός της άσκησης είναι η κατανόηση της χρήσης της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΕΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΤΑΝΥΣΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΩΝ ΑΓKΥΡΩΣΕΩΝ.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΕΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΤΑΝΥΣΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΩΝ ΑΓKΥΡΩΣΕΩΝ. ΕΚΚΑΦ ΑΤΕΕ ΔΑΣΚΑΡΟΛΗ 67-16675 ΓΛΥΦΑΔΑ, Tηλ. (+30) 210.96.33.385, Fax. (+30) 210.96.33.604, we b : ww w. ekkaf.gr ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΕΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΤΑΝΥΣΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

COR-TEN. Corrosion resistant steel - Weathering Steel. Χάλυβας ανθεκτικός στο χρονο και την διάβρωση

COR-TEN. Corrosion resistant steel - Weathering Steel. Χάλυβας ανθεκτικός στο χρονο και την διάβρωση Corrosion resistant steel - Weathering Steel Χάλυβας ανθεκτικός στο χρονο και την διάβρωση Πεδίο εφαρμογής: Υπάρχουν δύο ποιότητες χάλυβα. Το A υπάρχει σε φύλλα μέχρι 1.5mm πάχος, ενώ το Β σε φύλλα μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι: ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

ΜΕΡΟΣ Ι: ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΜΕΡΟΣ Ι: ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΓΕΝΙΚΑ... 15 1.1. ΠΟΙΟΤΙΚΗ και ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ... 15 1.2. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ των ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ... 16 1.3. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δεύτερο σύγχρονο ελασματουργείο στη ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ!

Δεύτερο σύγχρονο ελασματουργείο στη ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ! Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Η Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Τ Η Σ Χ Α Λ Υ Β Ο Υ Ρ Γ Ι Κ Η Σ Τ ε υ χ ο ς 2 ο - Α Π Ρ Ι Λ ι ο ς 2 0 0 7 Δεύτερο σύγχρονο ελασματουργείο στη ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ! Προς την ολοκλήρωσή της βαίνει

Διαβάστε περισσότερα

η νέα προσέγγιση κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 206 1 Ι. Μαρίνος, Χημικός Μηχανικός, Τεχνικός Σύμβουλος ΤΙΤΑΝ ΑΕ

η νέα προσέγγιση κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 206 1 Ι. Μαρίνος, Χημικός Μηχανικός, Τεχνικός Σύμβουλος ΤΙΤΑΝ ΑΕ Ανθεκτικότητα κατασκευών από σκυρόδεμα : η νέα προσέγγιση κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 206 1 Ι. Μαρίνος, Χημικός Μηχανικός, Τεχνικός Σύμβουλος ΤΙΤΑΝ ΑΕ Διάβρωση οπλισμού στο Σκυρόδεμα Διάβρωση οπλισμού Ενανθράκωση Χλωριόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΚΙΜΩΝ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΚΙΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΚΙΜΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 0503 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 31 / 01 / 05 Στοιχεία Πελάτη: Περιγραφή Προϊόντος: EXALCO PRIMCOR A.E. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 8 ο χλµ. Ε.Ο. Λαρίσης - Θεσσαλονίκης 411

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ Εκτοξευόμενο Σκυρόδεμα Συγκολλήσεις Παλαιών-Νέων Ράβδων Οπλισμού Στέφανος Δρίτσος Αναπλ. Καθηγητής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ημερίδα: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σ.Π.Μ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟ 14.11.2008 ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Δρ. Πολ. Μηχανικός Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

2008-05-16 ICS: 91.140.90. Ελληνικό Προσάρτημα στο ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 Σκυρόδεμα Μέρος 1: Προδιαγραφή, επιδόσεις, παραγωγή και συμμόρφωση

2008-05-16 ICS: 91.140.90. Ελληνικό Προσάρτημα στο ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 Σκυρόδεμα Μέρος 1: Προδιαγραφή, επιδόσεις, παραγωγή και συμμόρφωση 2008-05-16 ICS: 91.140.90 ΣΕΠ ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 ΣΧΕΔΙΟ DRAFT ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Ελληνικό Προσάρτημα στο ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 Σκυρόδεμα Μέρος 1: Προδιαγραφή, επιδόσεις, παραγωγή και συμμόρφωση Geek

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικές ιδιότητες οδοντικών υλικών

Φυσικές ιδιότητες οδοντικών υλικών Φυσικές ιδιότητες οδοντικών υλικών Η γνώση των µηχανικών ιδιοτήτων των υλικών είναι ουσιώδης για την επιλογή ενδεδειγµένης χρήσης και την µακρόχρονη λειτουργικότητά τους. Στη στοµατική κοιλότητα διαµορφώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Διασποράς Ανάλυση Διασποράς διακύμανση κατά παράγοντες διακύμανση σφάλματος Παράδειγμα 1: Ισομεγέθη δείγματα

Ανάλυση Διασποράς Ανάλυση Διασποράς διακύμανση κατά παράγοντες διακύμανση σφάλματος Παράδειγμα 1: Ισομεγέθη δείγματα Ανάλυση Διασποράς Έστω ότι μας δίνονται δείγματα που προέρχονται από άγνωστους πληθυσμούς. Πόσο διαφέρουν οι μέσες τιμές τους; Με άλλα λόγια: πόσο πιθανό είναι να προέρχονται από πληθυσμούς με την ίδια

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Α.Σ.Π. ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11. Δρ Βασίλειος Μώκος. Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp.

Ο.Α.Σ.Π. ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11. Δρ Βασίλειος Μώκος. Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp. Ο.Α.Σ.Π. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11 Δρ Βασίλειος Μώκος Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp.gr ΦΕΚ 42,τεύχος Β /20.01.2012 Δημοσιεύτηκε η αρ. Δ17α/04/5/ /04/5/ΦΝ 429.1/13.01.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΡΑΣ & ΣΠΥΡΟΥ ΜΗΛΙΟΥ 124 62 ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗ Λ : (210) 55.82.320-2 FAX : (210) 55.82.323 E-mail: ekanal@ekanal.gr ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ 2002 ΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500

Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500 Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500 Πληθυσμός Δείγμα Δείγμα Δείγμα Ο ρόλος της Οικονομετρίας Οικονομική Θεωρία Διατύπωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΚΤΧ 2008

ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΚΤΧ 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΚΕ Ε) ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών

Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών Χάρης Ι. Γαντές Αναπληρωτής Καθηγητής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχεδιασμός Κατασκευών με Ευρωκώδικες Εφαρμογές Εθνικά Προσαρτήματα Κέρκυρα Ιούνιος 2009 Περιεχόμενα παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ. 3 η Σειρά Ασκήσεων. 1. Υπολογισμός Διατμητικής Αντοχής Εδάφους. 2. Γεωστατικές τάσεις

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ. 3 η Σειρά Ασκήσεων. 1. Υπολογισμός Διατμητικής Αντοχής Εδάφους. 2. Γεωστατικές τάσεις ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ 3 η Σειρά Ασκήσεων 1. Υπολογισμός Διατμητικής Αντοχής Εδάφους Συνοχή (c) Γωνία τριβής (φ ο ) 2. Γεωστατικές τάσεις Ολικές τάσεις Ενεργές τάσεις Πιέσεις πόρων Διδάσκοντες: Β. Χρηστάρας

Διαβάστε περισσότερα

EXALCO A.E. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 5 ο χλµ. Εθν. Οδού Λαρίσης-Θεσσαλονίκης 411 10 Λάρισα

EXALCO A.E. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 5 ο χλµ. Εθν. Οδού Λαρίσης-Θεσσαλονίκης 411 10 Λάρισα ΗΡΑΣ & ΣΠΥΡΟΥ ΜΗΛΙΟΥ 124 62 ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗ Λ : (210) 55.82.320-2 FAX : (210) 55.82.323 E-mail: ekanal@ekanal.gr ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 2002 ΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΟΚΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΕ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΝΕΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΕ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΝΕΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΕ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Β.Ι. Παπάζογλου, Δ.Ι. Παντελής, Ν.Γ. Τσούβαλης Συμπόσιο για τον εορτασμό των 170 χρόνων του Ε.Μ.Π. «Το Ε.Μ.Π. στην Πρωτοπορία της Έρευνας και Τεχνολογίας»

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση υπεργήρανσης στην κυκλική συμπεριφορά τάσης παραμόρφωσης κράματος Αλουμινίου 2024-T3

Επίδραση υπεργήρανσης στην κυκλική συμπεριφορά τάσης παραμόρφωσης κράματος Αλουμινίου 2024-T3 Επίδραση υπεργήρανσης στην κυκλική συμπεριφορά τάσης παραμόρφωσης κράματος Αλουμινίου 2024-T3 Α. Tζαμτζής 1,*, Α.Θ. Κερμανίδης 2 1 Εργαστήριο Μηχανικής & Αντοχής Υλικών, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΠΟΙΙΑ Ι: 3η Διάλεξη ΟΜΟΕ-Χ (Κριτήρια Ασφαλείας Ι, ΙΙ και ΙΙΙ)

ΟΔΟΠΟΙΙΑ Ι: 3η Διάλεξη ΟΜΟΕ-Χ (Κριτήρια Ασφαλείας Ι, ΙΙ και ΙΙΙ) ΟΔΟΠΟΙΙΑ Ι: 3η Διάλεξη ΟΜΟΕ-Χ (Κριτήρια Ασφαλείας Ι, ΙΙ και ΙΙΙ) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Υπεύθυνος Μαθήματος Γαλάνης Αθανάσιος Πολιτικός Μηχανικός PhD Επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ-II

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ-II Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ-II Άρης Αβδελάς Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης B. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Πίνακας 1. Μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις μετάλλων στην ιλύ για εδαφική εφαρμογή

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Πίνακας 1. Μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις μετάλλων στην ιλύ για εδαφική εφαρμογή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Πίνακας 1. Μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις μετάλλων στην ιλύ για εδαφική εφαρμογή Μέταλλο Μέγιστη επιτρεπόμενη συγκέντρωση (mg/kg ξηράς ουσίας) Cd 5 Cr(ολικό) 500 Cu 800 Hg 5 Ni 200 Pb

Διαβάστε περισσότερα

Χαλύβδινες φιάλες αερίου χωρίς συγκόλληση σε συµµόρφωση προς την οδηγία 84/525 ΕΟΚ. (ΦΕΚ 624/Β/24-11-87)

Χαλύβδινες φιάλες αερίου χωρίς συγκόλληση σε συµµόρφωση προς την οδηγία 84/525 ΕΟΚ. (ΦΕΚ 624/Β/24-11-87) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. Β 19338/1944/87 Χαλύβδινες φιάλες αερίου χωρίς συγκόλληση σε συµµόρφωση προς την οδηγία 84/525 ΕΟΚ. (ΦΕΚ 624/Β/24-11-87) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προσομοίωση μετωπικού φραιζαρίσματος με πεπερασμένα στοιχεία

Προσομοίωση μετωπικού φραιζαρίσματος με πεπερασμένα στοιχεία 1 Προσομοίωση μετωπικού φραιζαρίσματος με πεπερασμένα στοιχεία 2 Μετωπικό φραιζάρισμα: Χρησιμοποιείται κυρίως στις αρχικές φάσεις της κατεργασίας (φάση εκχόνδρισης) Μεγάλη διάμετρο Μεγάλες προώσεις μείωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΚΙΜΩΝ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΚΙΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΚΙΜΩΝ ΠΕΛΑΤΗΣ Περιγραφή δείγµατος 0913 ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. ΒΙ.ΠΕ. ΚΙΛΚΙΣ Τ.Κ. 611 00 ΚΙΛΚΙΣ Μονόφυλλη Μπαλκονόπορτα Αλουµινίου / Ξύλου Ανοιγοανακλινόµενη Σειρά M 23000

Διαβάστε περισσότερα

Μεταλλικές Σχάρες Διέλευσης Καλωδίων. Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές

Μεταλλικές Σχάρες Διέλευσης Καλωδίων. Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές Μεταλλικές Σχάρες Διέλευσης Καλωδίων Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές Ο κύριος στόχος της εταιρίας είναι η κατασκευή ποιοτικών προ όντων με: πρακτικό σχεδιασμό αυξημένη αντοχή εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΤΕ ΣΙΓΟΥΡΟΙ ΟΤΙ Η ΓΕΙΩΣΗ ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΑΤΕ ΧΘΕΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ;

ΕΙΣΤΕ ΣΙΓΟΥΡΟΙ ΟΤΙ Η ΓΕΙΩΣΗ ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΑΤΕ ΧΘΕΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ; ΕΙΣΤΕ ΣΙΓΟΥΡΟΙ ΟΤΙ Η ΓΕΙΩΣΗ ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΑΤΕ ΧΘΕΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ; ΕΙΣΤΕ ΣΙΓΟΥΡΟΙ ΟΤΙ Η ΓΕΙΩΣΗ ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΑΤΕ ΧΘΕΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ; ΕΡΕΥΝΑ Μια μεγάλη έρευνα της ΕΛΕΜΚΟ για το ηλεκτρόδιο γείωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΑΛΙΕΡΕΣ Διέλευσης Καλωδίων. Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές

ΣΚΑΛΙΕΡΕΣ Διέλευσης Καλωδίων. Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές ΣΚΑΛΙΕΡΕΣ Διέλευσης Καλωδίων Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές Κατάλογος Προϊόντων / Σκοπός και Δομή Ο κύριος στόχος της εταιρίας είναι η κατασκευή ποιοτικών προ όντων με: πρακτικό σχεδιασμό αυξημένη αντοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΟΥ ΟΜΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΟΥ ΟΜΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΟΥ ΟΜΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/00 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Κ.Παναγιωτόπουλος Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας ΣΠΑΡΤΗ 2010-11 Περιεχόμενα 1.ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Της ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας EΝ 1993 Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών

Ευρωκώδικας EΝ 1993 Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών Χάρης Ι. Γαντές Αναπληρωτής Καθηγητής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχεδιασμός Κατασκευών με Ευρωκώδικες Εφαρμογές Εθνικά Προσαρτήματα Κέρκυρα Ιούνιος 2009 Περιεχόμενα παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ- 2015

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ- 2015 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ- 2015 1. Εισαγωγικές έννοιες στην μηχανική των υλικών Κώστας Γαλιώτης, καθηγητής Τμήμα Χημικών Μηχανικών 1 Περιεχόμενο μαθήματος Μηχανική των Υλικών: τμήμα των θετικών επιστημών που

Διαβάστε περισσότερα

3. ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ

3. ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ 3. ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ Πρόβλημα: Ένας ραδιοφωνικός σταθμός ενδιαφέρεται να κάνει μια ανάλυση για τους πελάτες του που διαφημίζονται σ αυτόν για να εξετάσει την ποσοστιαία μεταβολή των πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΔΕΣ ΚΑΤΑ DIN 933. d 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27 30 s 10 13 17 19 22 24 27 30 32 36 41 46 k 4 5,3 6,4 7,5 8,8 10 11,5 12,5 14 15 17 18,7

ΒΙΔΕΣ ΚΑΤΑ DIN 933. d 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27 30 s 10 13 17 19 22 24 27 30 32 36 41 46 k 4 5,3 6,4 7,5 8,8 10 11,5 12,5 14 15 17 18,7 ΒΙΔΕΣ ΚΑΤΑ DIN 933 ΠΟΙΟΤ: 8.8 d 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27 30 s 10 13 17 19 22 24 27 30 32 36 41 46 k 4 5,3 6,4 7,5 8,8 10 11,5 12,5 14 15 17 18,7 BHMA (P) 1 1,25 1,5 1,75 2 2 2,5 2,5 2,5 3 3 3,5 ΜΗΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σωλήνες και εξαρτήματα από φαιό χυτοσίδηρο

Σωλήνες και εξαρτήματα από φαιό χυτοσίδηρο PAM SMU-S Σωλήνες και εξαρτήματα από φαιό χυτοσίδηρο 1. Αντικείμενο Η παρούσα προδιαγραφή αφορά στην κατασκευή σωλήνων και εξαρτημάτων από χυτοσίδηρο για ακάθαρτα, λύματα, και όμβρια ύδατα για δομικές

Διαβάστε περισσότερα

Νοσηλευτική Σεμινάρια

Νοσηλευτική Σεμινάρια Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Νοσηλευτική Σεμινάρια Ενότητα 6: Τρόποι Συγγραφής της Μεθόδου και των Αποτελεσμάτων μιας επιστημονικής εργασίας Μαίρη Γκούβα 1 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Ερπυσμού. ΕργαστηριακήΆσκηση 4 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Ερπυσμού. ΕργαστηριακήΆσκηση 4 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Ερπυσμού ΕργαστηριακήΆσκηση 4 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι ο πειραµατικός προσδιορισµός της καµπύλης ερπυσµού, υπό σταθερό εξωτερικό φορτίο και ελεγχοµένη θερµοκρασία εκτέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

Kruskal-Wallis H... 176

Kruskal-Wallis H... 176 Περιεχόμενα KΕΦΑΛΑΙΟ 1: Περιγραφή, παρουσίαση και σύνοψη δεδομένων................. 15 1.1 Τύποι μεταβλητών..................................................... 16 1.2 Κλίμακες μέτρησης....................................................

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος και Διακρίβωση εξοπλισμού μικροβιολογικού εργαστηρίου νερού-μέρος 2

Έλεγχος και Διακρίβωση εξοπλισμού μικροβιολογικού εργαστηρίου νερού-μέρος 2 Έλεγχος και Διακρίβωση εξοπλισμού μικροβιολογικού εργαστηρίου νερού-μέρος 2 Διήμερο Πρακτικό Σεμινάριο WATERMICRO WORKSHOP 5&6 Νοεμβρίου 2014 Εργαστήριο Μικροβιολογίας- Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Ν.

Διαβάστε περισσότερα