ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ"

Transcript

1 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Συσχέτιση της ομοιόμορφης ανηγμένης συνολικής επιμήκυνσης (Agt) χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος κατηγορίας S500s (Θ.E. και Θ.K.) με την ανηγμένη μόνιμη συμβατική επιμήκυνση (Α 5 και Α 10 ) μετά την θραύση και με την απαιτούμενη συνολική ενέργεια θραύσης» ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΖΩΗ ΚΑΣΣΙΑΝΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Εισηγητές: Β. ΣΚΑΡΑΚΗΣ & Ι. ΡΟΥΣΙΑΣ Υπεύθυνοι επίβλεψης: Β. ΣΚΑΡΑΚΗΣ & Θ. ΚΟΥΚΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - 1 -

2 ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΖΩΗ ΚΑΣΣΙΑΝΗ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Β. ΣΚΑΡΑΚΗΣ & Ι. ΡΟΥΣΙΑΣ «Συσχέτιση της ομοιόμορφης ανηγμένης συνολικής επιμήκυνσης (Agt) χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος κατηγορίας S500s (Θ.E. και Θ.K.) με την ανηγμένη μόνιμη συμβατική επιμήκυνση (Α 5 και Α 10 ) μετά την θραύση και με την απαιτούμενη συνολική ενέργεια θραύσης» ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αντικείμενο της συγκεκριμένης πτυχιακής εργασίας αποτελεί η συσχέτιση της συνολικής ομοιόμορφης επιμήκυνσης Agt με τις ανηγμένες συμβατικές επιμηκύνσεις Α5 ή και Α10 καθώς και με την απαιτούμενη ενέργεια θραύσης σε χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος κατηγορίας S500s B500C. Για το σκοπό αυτό εξετασθηκάν τρεις διαφορετικές ομάδες δειγμάτων χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος αυτής της κατηγορίας. Μια ομάδα δειγμάτων χάλυβα μικρής διαμέτρου, μια ομάδα μεσαίας διαμέτρου και μια ομάδα μεγάλης διαμέτρου. Κάθε ομάδα θα αποτελείται από 30 δοκίμια από διαφορετικά χυτήρια τα οποία και θα υποβληθούν σε δοκιμή εφελκυσμού. Με βάση τα αποτελέσματα από τις μετρήσεις των παραπάνω αναφερόμενων μεγεθών θα γίνει προσπάθεια συσχέτισης της Agt με τις Α 5 ή και Α 10 καθώς επίσης και με την απαιτούμενη ενέργεια θραύσης των δοκιμίων σε εφελκυστική στατική φόρτιση

3 ΑΦΙΕΡΩΣΗ: Αυτή η πτυχιακή αφιερώνεται στην οικογένεια μου και στον καθηγητή μου κ.σκαράκη για την υπομονή και την βοήθεια τους όλα αυτά τα χρόνια. Καθώς και στην Θ. Κούκου για την πολύτιμη βοήθεια της. Με εκτίμηση ΖΩΗ ΚΑΣΣΙΑΝΗ - 3 -

4 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η μελέτη και έρευνα αυτή εκπονήθηκε ως πτυχιακή εργασία σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κανονισμού Σπουδών του ΤΕΙ (ΦΕΚ 861/Α/ ). Η τεκμηρίωση, η δομή και η παρουσίαση έγινε κατά το δυνατό σύμφωνα με τους Κανόνες και τις Οδηγίες του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης (ISO { Ε }, < Documentation Presentation of thesis and Similar Documents > ). Σκοπός της πτυχιακής αυτής εργασίας αποτελεί η δημιουργία εμπειρικού τύπου ο οποίος να συνδέει την συνολική ομοιόμορφη επιμήκυνση Agt κατά την επιρροή του μέγιστου φορτίου με τις ανηγμένες συμβατικές επιμηκύνσεις Α 5 ή και Α 10 καθώς και με την απαιτούμενη ενέργεια θραύσης σε χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος κατηγορίας S500s B500C.Τα ανωτέρω επιτεύχθηκαν με επεξεργασία των αποτελεσμάτων μηχανικών ιδιοτήτων έξη ομάδων των 30 δοκιμίων από διαφορετικά χυτήρια τα οποία υποβλήθηκαν σε δοκιμή εφελκυσμού. Ομάδα Α-Δ : ράβδοι χάλυβα οπλισμού S500s B500C μικρής διαμέτρου Ομάδα Β-Ε : ράβδοι χάλυβα οπλισμού S500s B500C μεσαίας διαμέτρου Ομάδα Γ-Ζ: ράβδοι χάλυβα οπλισμού S500s B500C μεγάλης διαμέτρου Κατά την εξέταση της εργασίας σχεδιάστηκε μια ολοκληρωμένη και τεκμηριωμένη μέθοδος, όσο αναφορά εργαστηριακό εξοπλισμό, υλικά, πρόσωπα και μεθόδους η οποία αξιολογήθηκε με αυστηρά κριτήρια ελέγχου ποιότητας σε κάθε στάδιό της. Για να σχεδιαστούν και να εφαρμοστούν οι προδιαγραφές όπως και για να χρησιμοποιηθεί ο εργαστηριακός εξοπλισμός με επιτυχία (δηλ. για την μείωση τυχόν σφαλμάτων) ήταν απαραίτητη η εκπαίδευση της σπουδάστριας. Αυτή έγινε με μέριμνα του εργαστηρίου Π.Ε.Τ.Υ.Λ., χωρίς οικονομική επιβάρυνση, στα ακόλουθα: Στο εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου και Τεχνολογίας Υλικών του ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ, και Στο Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας της ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΕ στην Ελευσίνα Χρησιμοποιήθηκαν ράβδοι χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος κατηγορίας S500s-B500C μικρής, μεσαίας και μεγάλης διαμέτρου, προσφορά της εταιρείας «ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕ». Οι έλεγχοι ποιότητας πραγματοποιήθηκαν στο - 4 -

5 εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας και Τεχνολογίας Υλικών του ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ καθώς και στο εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας της «ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΕ». Στο σημείο αυτό οφείλονται τουλάχιστον ευχαριστίες στους ακόλουθους καθηγητές και συναδέλφους χωρίς τη βοήθεια των οποίων θα ήταν αδύνατη η πραγματοποίηση της συγκεκριμένης πτυχιακής εργασίας και η όποια επιτυχία της. Πρώτιστα οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Β. Σκαράκη, Χημικό Ε.Κ.Π.Α., Διευθυντή παραγωγής στην εταιρεία ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. και εργαστηριακό συνεργάτη στο εργαστήριο Π.Ε.Τ.Υ.Λ. (αιθ.β216) ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ, για την πολύτιμη βοήθειά του στην προετοιμασία και διεξαγωγή όλων των δοκιμών του χάλυβα που πραγματοποιήθηκαν. Επίσης για το ενδιαφέρον και την κατανόηση που έδειξε κατά τη διάρκεια αυτής της εργασίας προσκομίζοντας ό,τι ήταν απαραίτητο. Ομοίως οφείλω να ευχαριστήσω την κυρία Θεοδώρα Κούκου, Πολ. Μηχανικό Ε.Μ.Π. και Πολιτικός Δομικών Έργων Τ.Ε.Ι. Πειραιά για τη βοήθεια και συμβολή της στην ολοκλήρωση αυτής της εργασίας. Τέλος ωφείλω να ευχαριστήσω και την εταιρεία ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. για την παραχώρηση του εργαστιριακού εξουπλισμού της για το πειραματικό μέρος αυτής της εργασίας

6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τίτλος... Σελ. 1 Περίληψη. Σελ. 2 Αφιέρωση Σελ. 3 Πρόλογος. Σελ. 4 Περιεχόμενα Σελ. 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο «ΕΙΣΑΓΩΓΉ» 1.1 Σκοπός πτυχιακής εργασίας. Σελ Επιλογές Παραδοχές Πλαίσια Υλικά... Σελ Εξοπλισμός.. Σελ Στάδια και αντικείμενα εργαστηριακής προπαίδευσης της σπουδάστριας... Σελ. 12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο «ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ» 2.1 Συγκολλήσιμος νευροχάλυβας οπλισμού σκυροδέματος S500s B500C (Tempcore) Έλεγχος μηχανικών ιδιοτήτων Έλεγχος κάμψης ανάκαμψης ή αναδίπλωσης μιας παρτίδας Χημική ανάλυση τελικού προϊόντος Έλεγχος συνολικής ομοιόμορφης επιμήκυνσης Agt Διαδικασία παραγωγής Temcore.. Σελ. 14 Σελ. 14 Σελ. 15 Σελ. 15 Σελ. 17 Σελ. 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ» Επιλογή δοκιμίων και μεθόδου ελέγχου Κοπή και μέγεθος δοκιμίων Σήμανση αρίθμηση. Σελ. 19 Σελ. 20 Σελ

7 3.1.4 Χάραξη... Σελ Δοκιμή εφελκυσμού.. Σελ Επιλογή διαγραμμάτων Συμβολισμοί - Πίνακες.. Σελ Συμβολα και μονάδες αυτών... Σελ Τρόπος υπολογισμού μεγεθών εφελκυσμού Σελ Ορισμοί Σύμβολα - Δείκτες... Σελ Όργανα που χρησιμοποιήθηκαν... Σελ. 42 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο «Διαγράμματα συσχέτισης και στατιστική μελέτη αυτών»... Σελ.45 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο «Συμπεράσματα». Σελ.62 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ο «Πιστοποιητικά-Προδιαγραφές-Βιβλιογραφία» 6.1 Πιστοποιητικά Σελ Προδιαγραφές. Σελ Βιβλιογραφία. Σελ

8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο «ΕΙΣΑΓΩΓΗ» - 8 -

9 1.1 ΣΚΟΠΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας ήταν η προσπάθεια εύρεσης ενός εμπειρικού τύπου που ενδεχομένως να συσχετίζει την συνολική ομοιόμορφη επιμήκυνση Agt, του χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος κατηγορίας S500s B500C, με την ανηγμένη συμβατική επιμήκυνση Α5 % και την απορροφούμενη ενέργεια θραύσης αυτού. Ο ισχύοντας Κανονισμός Τεχνολογίας Χαλύβων (ΚΤΧ) και οι παραπομπές αυτού σε πρότυπα όπως το ΕΛΟΤ 971 αναφέρονται στην, συμβατικά ανηγμένη σε τμήμα 5 dον, επιμήκυνση μετά τη θραύση Α5% στην περιοχή της θραύσης δοκιμίου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος υποβαλλόμενου σε αξονικό εφελκυσμό, θέτοντας αυτή ως κριτήριο ελέγχου ποιότητας του χάλυβα. Αντιθέτως στις νέες Ευρωπαϊκές Πρότυπες Προδιαγραφές ΕΝ10080 καθώς και στο Ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ τίθεται ως κριτήριο ελέγχου του χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος η συνολική επιμήκυνση στο μέγιστο φορτίο Αgt, καθιστώντας τον υπολογισμό του μεγέθους Α5% μη απαραίτητο για τον έλεγχο ποιότητας των χαλύβων οπλισμού. Παρότι ο έλεγχος του μεγέθους Agt % έναντι του Α5 % καθίσταται από τα νέα πρότυπα επαρκής για τον έλεγχο της ολκιμότητας του χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, ωστόσο μπορεί να υπάρξουν περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν είναι εφικτός ο προσδιορισμός του, για παράδειγμα λόγω της μη ύπαρξης ικανού μήκους δοκιμίων ή κατάλληλου εξοπλισμού (π.χ. επιμηκυνσιομέτρου). Για το λόγο αυτό προκύπτει η αναγκαιότητα εύρεσης μιας εμπειρικής σχέσης που να δίνει την τιμή του Agt ή έστω επαρκείς ενδείξεις της τιμής του, δεδομένης τις τιμής του Α5% ή ενδεχομένως της τιμής του Α10%

10 1.2. ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ - ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΙΚΑ Τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτή την εργασία ήταν βέργες συγκολλήσιμου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος κατηγορίας S500s (ΚΤΧ) Β500C (ΕΛΟΤ ) τριών διαφορετικών διαμέτρων [μικρής (Φ10), μεσαίας (Φ12, Φ16) και μεγάλης (Φ20)]. Τα παραπάνω δοκίμια πέρασαν από την διαδικασία δοκιμής σε εφελκυσμό προκειμένου να μετρηθούν πειραματικά και να αναλυθούν οι μηχανικές τους ιδιότητες. Ο αριθμός των ράβδων που χρησιμοποιήθηκαν ήταν 180 από τις οποίες ανά 30 ανήκουν σε διαφορετική ομάδα λόγω της διαφορετικότητας των διαμέτρων τους. Οι τρεις ομάδες των 30άδων είναι οι εξής: 30 δοκίμια χάλυβα S500s Β500C μικρής διαμέτρου (χωρίς μέτρηση απαιτούμενης συνολικής ενέργειας θραύσης) 30 δοκίμια χάλυβα S500s Β500C μεσαίας διαμέτρου (χωρίς μέτρηση απαιτούμενης συνολικής ενέργειας θραύσης) 30 δοκίμια χάλυβα S500s Β500C μεγάλης διαμέτρου (χωρίς μέτρηση απαιτούμενης συνολικής ενέργειας θραύσης) 30 δοκίμια χάλυβα S500s Β500C μικρής διαμέτρου (με μέτρηση απαιτούμενης συνολικής ενέργειας θραύσης) 30 δοκίμια χάλυβα S500s Β500C μεσαίας διαμέτρου (με μέτρηση απαιτούμενης συνολικής ενέργειας θραύσης) 30 δοκίμια χάλυβα S500s Β500C μεγάλης διαμέτρου (με μέτρηση απαιτούμενης συνολικής ενέργειας θραύσης) Από τα αποτελέσματα της δοκιμής εφελκυσμού, μετά από ολοκληρωτική επεξεργασία, καταρτίστηκαν πίνακες προκειμένου να πραγματοποιηθεί επεξεργασία συγκεκριμένων μηχανικών ιδιοτήτων, με σκοπό τη δημιουργία εμπειρικής σχέσης που να συσχετίζει τα μεγέθη Agt (συνολική ομοιόμορφη επιμήκυνση κατά την επιρροή του μέγιστου φορτίου), A 5 και Α 10 (ανηγμένες συμβατικές επιμηκύνσεις μετά την θραύση) καθώς και την απαιτούμενη ενέργεια θραύσης που προαναφέρθηκαν

11 1.2.2 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Τα μέσα με τα οποία διεξήχθη η παρούσα πτυχιακή εργασία περιορίζονται στις δυνατότητες του εξοπλισμού: I. Του εργαστηρίου Ποιοτικού Ελέγχου και Τεχνολογίας Υλικών του ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.Τ.ΥΛ. αιθ. Β216) και αφορούν την μεταλλογραφική επεξεργασία και εξέταση καθώς και μετρήσεις και ζυγίσεις των δοκιμίων. II. Του εργαστηρίου Ελέγχου Ποιότητας για δοκιμές εφελκυσμού, κάμψηςανάκαμψης και χημικής ανάλυσης της ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΕ στην Ελευσίνα. Εκτός από τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό που χρησιμοποιήθηκε απαραίτητη για την διεξαγωγή και εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας ήταν και η συμβολή των παρακάτω καθηγητών: Σκαράκης Βασίλειος : - Χημικός Ε.Κ.Π.Α., διευθυντής διασφάλισης Ποιότητας στην εταιρεία ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕ - Εργαστηριακός συνεργάτης στο εργαστήριο Π.Ε.Τ.ΥΛ. (αιθ. Β216) ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Κούκου Θεοδώρα - Πολ. Μηχανικό Ε.Μ.Π. και Πολιτικός Δομικών Έργων Τ.Ε.Ι. Πειραιά - Εργαστηριακό συνεργάτη στο εργαστήριο ΠΕΤΥΛ (αιθ. Β216) Τ.Ε.Ι. Πειραιά. Η παρούσα διπλωματική εργασία εντάσσεται σε μια σειρά πτυχιακών εργασιών του εργαστηρίου Ποιοτικού Ελέγχου και Τεχνολογίας Υλικών (Π.Ε.Τ.ΥΛ. αιθ. Β216). Για την διεξαγωγή αυτής της εργασίας καθώς και την συγγραφή της, ουσιαστική ήταν η συμβολή προηγούμενης Πτυχιακής Εργασίας με παρεμφερές γνωστικό αντικείμενο, της κ. Κούκου Θεοδώρας Πολ. Μηχανικό Ε.Μ.Π. και Πολιτικός Δομικών Έργων Τ.Ε.Ι. Πειραιά, με θέμα «Εκτίμηση ομοιομορφίας της παραγωγής με τη μέθοδο Tempcore, συγκολλήσιμου χάλυβα οπλισμού συγκεκριμένης ποιότητας (S500s) και διαμέτρου (Φ20)»

12 1.3. ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑΣ Παρακάτω αναφέρονται τα στάδια εκπαίδευσης Β τυπικό εξάμηνο σπουδών στο Τ.Ε.Ι Πειραιά. Θεωρητικό φροντιστηριακό και εργαστηριακό μέρος του μαθήματος Τεχνολογίας (Δομικών) Υλικών, (β ΠΟΛΙΤΙΚΏΝ) στο οποίο περιλαμβάνεται ο έλεγχος ποιότητας των υλικών αυτών. Βαθμός Εργαστηρίου Θεωρίας 5 (πέντε). Εκπαίδευση στην Χαλυβουργική Α.Ε. κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της πτυχιακής καθώς και ένα εξάμηνο νωρίτερα. 10/ /2006 : Μερική απασχόληση σε Τεχνική Εταιρία

13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο «ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ»

14 2.1 ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΙΜΟΣ ΝΕΥΡΟΧΑΛΥΒΑΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ S500s Β500C (Tempcore) Οι χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος είναι χάλυβες κατάλληλοι για στην ενίσχυση σιδηροπαγούς σκυροδέματος,. Τα είδη των χαλύβων αυτών διαφέρουν στις απαιτήσεις των μηχανικών αντοχών και παραμορφώσεων, και κατατάσσονται: i) Ως προς τη διαμόρφωση της επιφάνειας, λεία ή με πλάγιες νευρώσεις (οι νευρώσεις εξασφαλίζουν βελτιωμένη ικανότητα πρόσφυσης με το σκυρόδεμα). ii) Ως προς τη μέθοδο παραγωγής iii) Ως προς τη συγκολλησιμότητα Το είδος του χάλυβα που χρησιμοποιείται στην παρούσα εργασία είναι νευροχάλυβας οπλισμού σκυροδέματος S500s B500C επιφανειακά επιβελτιωμένος με τη μέθοδο Tempcore και διαμέτρων Φ10, Φ12, Φ16, Φ20. Πριν από τον σχεδιασμό του προγράμματος, με τον οποίο θα επιτευχθεί ο στόχος αυτής της εργασίας, θα ήταν χρήσιμο να διαπιστωθεί αν το προϊόν επαληθεύει τους παραπάνω χαρακτηρισμούς. Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου θα ακολουθήσουν δειγματοληπτικοί έλεγχοι παρτίδας σύμφωνα με την παρ. 5.5 του Κανονισμού Τεχνολογίας Χαλύβων ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ Για την εξέταση του ορίου διαρροής fy, της εφελκυστικής αντοχής fm (ft) και της ανηγμένης παραμόρφωσης μετά την θραύση Α 5 μπορούμε να επιλέξουμε (Κ.Τ.Χ. παρ ) οποιοδήποτε συνδυασμό τριών δοκιμών της ίδιας ομάδας από το σύνολο των 180 που αναφέρθηκαν και προηγουμένως (για τον έλεγχο ως προς τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά όπως η ονομαστική διατομή). Από τους πίνακες του κεφ. 3 παρ (σελ.34-39) είναι φανερό ότι όλα τα δοκίμια (και τα 180) ικανοποιούν τις απαιτήσεις του Κ.Τ.Χ. και των σύμφωνα με αυτόν προτύπων ΕΛΟΤ1045, ΕΛΟΤ959 και ΕΛΟΤ971. Παρατηρούμε δηλαδή ότι οι τιμές των προαναφερθέντων μηχανικών ιδιοτήτων ξεπερνούν τις Μηχανικά Χαρακτηριστικά τους (Τιμές Μηχαν. Χαρ. : fy = 500N/mm, fm = 550N/mm, ε5%>12% όπως επίσης και ο λόγος fm/fy ικανοποιεί την σχέση fm/fy > 1.05) αλλά και τις απαιτήσεις των χαρακτηριστικών τιμών του πρότυπου ΕΛΟΤ

15 (Χαρακτηριστικές τιμές του ΕΛΟΤ : fy = 500MPα, 1.15 > fy/fm > 1.35, ε 5 %=7.5%, fy act / fy nom <1.25) ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΜΨΗΣ-ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ Ή ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ Για τον έλεγχο κάμψης - ανάκαμψης χρησιμοποιήθηκαν τρεις (3) βέργες από την ίδια ομάδα και τα τρία δοκίμια πέρασαν επιτυχώς τον έλεγχο, αφού δεν παρουσίασαν θραύση και δεν εμφάνισαν ρωγμές. Κατά συνέπεια ικανοποιούν τις απαιτήσεις του κανονισμού (Κ.Τ.Χ. παρ ) ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (νευροχάλυβας οπλισμού σκυροδέματος κατηγορίας S500s B500C) Η χημική ανάλυση έγινε σε φασματογράφο οπτικής εκπομπής επί του τελικού προϊόντος (όπως αυτό διατίθεται στην αγορά) σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ971 και τις παρ , του Κ.Τ.Χ., για τι τελικό προϊόν. Παρακάτω αναγράφονται τα αποτελέσματα των δυο (2) χημικών αναλύσεων (όσες δηλαδή απαιτούνται από τον Κ.Τ.Χ.), όπως επίσης και τα όρια που θέτει ο Κ.Τ.Χ. για αυτά. 1 η Χημική Ανάλυση 10/05/2005, Program :NEWFELAS, Task: FELAST Run C Mn S P Si Ni Cr Cu Avg V Al Sn Mo FE% Ti Pb Co Avg As Ca Nb N O Ceq MN_S Avg

16 2 η Χημική Ανάλυση 09/07/2001, Program :NEWFELAS, Task: FELAST Run C Mn S P Si Ni Cr Cu Avg V Al Sn Mo FE% Ti Pb Co Avg As Ca Nb N O Ceq MN_S Avg Οι χάλυβες θεωρούνται συγκολλήσιμοι, όταν η μέγιστη περιεκτικότητα σε άνθρακα C, θείο S, φώσφορο P, άζωτο Ν καθώς και η μέγιστη ισοδύναμη τιμή σε άνθρακα Ceq δεν υπερβαίνουν τις τιμές του πίνακα 3,5,1-1 του Κ.Τ.Χ.. Από τα παρακάτω συμπεραίνουμε ότι και οι δύο χημικές αναλύσεις περνάνε επιτυχώς τον έλεγχο, επομένως η παρτίδα μπορεί να θεωρηθεί ότι πληρεί τις απαιτήσεις του κανονισμού. Έχουμε λοιπόν: Όρια κατά Κ.Τ.Χ. 1 η Χημική Ανάλυση 2 η Χημική Ανάλυση (μέγιστες περιεκτικότητες) C% S% P% N% Ceq 0.45* 0.44** 0.53 *Ceq1 = C+ (Mn/6)+ (Cr+Mo+V)/5 +(Ni+Cu)/15 = % = 0.43% ** Ceq2 = C+ (Mn/6)+ (Cr+Mo+V)/5 +(Ni+Cu)/15 = % = 0.43%

17 ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗΣ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗΣ Agt Για τον έλεγχο και υπολογισμό της ομοιόμορφης επιμήκυνσης Agt εφαρμόστηκαν όσα αναφέρονται στο πρότυπο ISO δηλαδή χειρονακική μέτριση μετά την θραύση και σε καθορισμένη απόσταση από το λαιμό και το σημείο συγκράτισης του δοκιμίου στην μηχανή ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ TEMPCORE Ο χάλυβας παραγωγής Tempcore αφορά ένα προϊόν θερμής έλασης, που ακολουθείται από μια άμεση εν σειρά διαδικασία θερμικής κατεργασίας. Το προϊόν αυτό εμφανίζει στην επιφάνεια της εγκάρσιας διατομής του τρεις δακτυλιοειδείς ζώνες με διαφορετική αντοχή αυξημένη από τον πυρήνα προς την εξωτερική επιφάνεια της βέργας (εξωτερική ζώνη με μεγαλύτερη αντοχή, ενδιάμεση ζώνη με μικρότερη και πυρήνα με αντοχή που αντιστοιχεί περίπου σε αντοχή λίγο μεγαλύτερη από εκείνη του χάλυβα της κατηγορίας S220). Ο συνδυασμός αυτών των «ζωνών» αντοχής σε μια διατομή δίνει στο χάλυβα τις ιδιότητες που απαιτούνται από τον Κανονισμό Τεχνολογίας Χαλύβων. Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται πως μεταβάλλεται η μικρογραφική διατομή της δομής. Μαρτενσίτης Μπαινίτης Φερίτης - Περλίτης Σχήμα 1. Κάθετη στο διαμήκη άξονα τομή ράβδου χάλυβα μετά από λείανση και εν συνέχεια χημική προσβολή με εμβάπτιση σε Nital

18 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ»

19 3.1) ΔΟΚΙΜΙΑ 3.1.1) Επιλογή δοκιμίων και μεθόδου ελέγχου αυτών Για την εφαρμογή των δειγματοληπτικών ελέγχων παρτίδας (Κ.Τ.Χ. παρ. 5.5) απαιτούνται τρία (3) δοκίμια χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος της ίδιας παρτίδας. Για τον έλεγχο των κριτηρίων συμμόρφωσης (προκειμένου για την έκδοση Πιστοποιητικού Ελέγχου) για τους παραγόμενους χάλυβες από τρίτες χώρες (Κ.Τ.Χ. παρ 5.4), χρειάζονται τουλάχιστον 15 δοκίμια χάλυβα ιδίας ποιότητας (S500 S ) και ίδιας διαμέτρου από το ίδιο χυτήριο για κάθε παρτίδα ελέγχου. Η δειγματοληψία, οι ιδιότητες που πρέπει να ελέγχονται και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων αναφέρονται στην Υπ. Απόφαση 15283/Φ7/422, ΦΕΚ 746/β/ , διευκρινιστικοί εγκύκλιοι 23934/Φ7/670/ και 23237/Φ7α9/463/ του ΥΒΕΤ, τα οποία παραπέμπουν σε πρότυπα όπως το ΕΛΟΤ971. Στην παρούσα πτυχιακή χρησιμοποιούνται έξη παρτίδες ελέγχου των τριάντα (30) δοκιμίων από διαφορετικά; χυτήρια οι οποίες θα εξετάζονται ως προς συγκεκριμένες μηχανικές ιδιότητες με σκοπό τη προσπάθεια εύρεσης εμπειρικής σχέσης που να συσχετίζει τα μεγέθη Αgt, A 5 και Α 10 καθώς και την απαιτούμενη ενέργεια θραύσης και είναι οι εξής: Α: 30 δοκίμια Φ10 (χωρίς μέτρηση απαιτούμενης συνολικής ενέργειας θραύσης) Β: 30 δοκίμια Φ12 (χωρίς μέτρηση απαιτούμενης συνολικής ενέργειας θραύσης) Γ: 30 δοκίμια Φ20 (χωρίς μέτρηση απαιτούμενης συνολικής ενέργειας θραύσης) Δ: 30 δοκίμια Φ10 (με μέτρηση απαιτούμενης συνολικής ενέργειας θραύσης) Ε: 30 δοκίμια Φ16 (με μέτρηση απαιτούμενης συνολικής ενέργειας θραύσης) Ζ: 30 δοκίμια Φ20 (με μέτρηση απαιτούμενης συνολικής ενέργειας θραύσης)

20 3.1.2) ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΟΚΙΜΙΩΝ Η κοπή των παραπάνω δοκιμιών έγινε με μηχάνημα κοπής MACC της ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΕ, των οποίων το μήκος (μετά την κοπή) είναι περίπου 500 mm. Το μήκος αυτό επιλέχθηκε με βάση το Παράρτημα Δ του προτύπου ΕΛΟΤ1045 αλλά και για να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της συγκεκριμένης πτυχιακής ) ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΡΙΘΜΗΣΗ Η αρίθμηση (σήμανση) των δοκιμίων κάθε μιας από τις «παρτίδες» αποτελείται από δύο χαρακτήρες. Ο πρώτος αναφέρεται στο κοινό χαρακτηριστικό των δοκιμίων της κάθε παρτίδας και αποτυπώνεται με ένα γράμμα π.χ. : Α - Δ : για τα δοκίμια της μικρής διαμέτρου (Φ10) Β Ε : για τα δοκίμια της μεσαίας διαμέτρου (Φ12, Φ16) Γ Ζ : για τα δοκίμια της μεγάλης διαμέτρου (Φ20) Ο δεύτερος χαρακτήρας αποτελείται από έναν αριθμό, από το 1 έως το 30 και δηλώνει τον αύξοντα αριθμό του δοκιμίου. Έτσι π.χ. το δοκίμιο Β25 είναι το 25 ο δοκίμιο από την 30άδα των ράβδων μεσαίας διαμέτρου χωρίς μέτρηση της ενεργείας θραύσης ) ΧΑΡΑΞΗ Όλα τα δοκίμια πριν από την δοκιμή του εφελκυσμού χαράχτηκαν ανά διαστήματα 5 χιλιοστών προκειμένου να καθοριστεί το lo (βλ σελ. 39) και κατ επέκταση να υπολογιστεί το Α 5 και Α ) ΔΟΚΙΜΗ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ Για να εξετάσουμε τις μηχανικές ιδιότητες των υπό εξέταση κάθε φορά «παρτίδων», ακολουθήσαμε τα αναφερόμενα στα πρότυπα (ΕΛΟΤ1045, ΕΛΟΤ971). Παρακάτω, θα αναφερθούν τα διαγράμματα εφελκυσμού, τα μεγέθη που απορρέουν από αυτήν τη διαδικασία αλλά και ο τρόπος υπολογισμού αυτών

21 Επειδή κατά τη διάρκεια των δοκιμών εφελκυσμού παρατηρήθηκε ότι το σημείο θραύσης των δοκιμίων σε αρκετά από αυτά γινόταν πλησίον της μίας εκ των δύο αρπαγών και δεν ήταν δυνατόν να γίνει με τρόπο απόλυτα ορθό και ασφαλή η μέτρηση της ανηγμένης επιμήκυνσης Α 10, αποφασίσθηκε να μη μετρηθεί το συγκεκριμένο μέγεθος παρά μόνο η επιμήκυνση Α 5 της οποίας η μέτρηση γίνεται ευκολότερα ακόμη και σε δοκίμια μικρότερου μήκους των 500mm

22 - 22 -

23 - 23 -

24 - 24 -

25 - 25 -

26 - 26 -

27 - 27 -

28 - 28 -

29 - 29 -

30 - 30 -

31 - 31 -

32 - 32 -

33 - 33 -

34 - 34 -

35 - 35 -

36 - 36 -

37 - 37 -

38 - 38 -

39 3.2.2) ΣΥΜΒΟΛΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΥΤΩΝ Ακολουθούν ονομασίες που επεξηγούν τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται. ΣΥΜΒΟΛΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ / ΟΡΙΣΜΟΙ Α/Α ( - ) Αριθμός δοκιμίων M (gr) Αρχική μάζα δοκιμίου, πριν οποιαδήποτε σήμανση ή κατεργασία L (mm) Αρχικό συνολικό μήκος δοκιμίου, πριν οποιαδήποτε κατεργασία L (mm) Συνολικό μήκος δοκιμίου μετά τη θραύση, με συναρμογή των δύο ξεχωριστών τεμαχίων που δημιουργήθηκαν από αυτή (περιλαμβάνει μόνο τη μόνιμη παραμένουσα πλαστική παραμόρφωση μετά το πέρας θραύσης) / L + ΔL (πλ) So (mm 2 ) Αρχική ισοδύναμη κυκλική διατομή δοκιμίου συνολικού αρχικού μήκους πριν από οποιαδήποτε κατεργασία / * m / L Lo (mm) Αρχικό συνολικό καταπονούμενο μήκος, κατά τη δοκιμή εφελκυσμού, μεταξύ των σιαγώνων Lo (mm) Συνολικό καταπονούμενο μήκος δοκιμίου μετά τη θραύση, μεταξύ των σιαγώνων (περιλαμβάνει μόνο τη μόνιμη παραμένουσα πλαστική παραμόρφωση μετά το πέρας θραύσης) / Lo + Δlo (πλ) lo (mm) Μήκος 5d (ον) πριν τη δοκιμή εφελκυσμού, όπου d (ον) = η ονομαστική διατομή του δοκιμίου 20mm (Φ20) / lo = 5 * 20 = 100mm lo (mm) Μήκος 5d (ον) μετά τη δοκιμή εφελκυσμού Ε5 ( % ) Συμβατική ανηγμένη μόνιμη επιμήκυνση (μετά τη θραύση) του τμήματος 5d του δοκιμίου στην περιοχή θραύσης / (lo - lo) / lo Fm (KN) Μέγιστο φορτίο, έναρξη θραύσης Fy (KN) Φορτίο φανερού ορίου διαρροής fm (N/mm 2 ) Αντοχή εφελκυσμού / μέγιστη συμβατική τάση εφελκυσμού / έναρξη θραύσης (tensile / ultimate strength)

40 fy (N/mm 2 ) Τάση στο φανερό όριο διαρροής (yield strength) Wtotal (Joule) Έργο στατικής και δυναμικής φόρτισης (Wstat + Wdyn) 3.2.3) ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΓΕΘΩΝ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ Υπολογισμός lo, lo Οι βέργες χάλυβα που χρησιμοποιούνται σ αυτήν την πτυχιακή είναι διαμέτρου Φ10, Φ12, Φ16 και Φ20 mm. Κατά τον ΕΛΟΤ1045 ΕΛΟΤ 971 πρέπει lo = 5 * d (ον) = 5 * 20 mm = 100 mm = 20 διαστήματα * 5 mm για Φ = 20mm lo = 5 * 10mm = 50mm = 10 διαστήματα * 5mm για Φ = 10mm lo = 5 * 12mm = 60mm = 12 διαστήματα * 5mm για Φ = 12mm lo = 5 * 16mm = 80mm = 16 διαστήματα * 5mm για Φ = 16mm Οι βέργες όλες πριν από τη δοκιμή εφελκυσμού πέρασαν από τη διαδικασία χάραξης (βλ ). Μετά τον εφελκυσμό για να μετρηθεί το μέγεθος lo, τα διαστήματα που αναφέρθηκαν παραπάνω ισοκατανέμονται εκατέρωθεν του σημείου της αποκόλλησης. Αν αυτό δεν είναι εφικτό εφαρμόζουμε τη μέθοδο που αναφέρεται στον EURONORM 2-80 παρ.6.2 και ΕΛΟΤ1045. Υπολογισμός Έργων Για τον υπολογισμό των έργων χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό της μηχανής εφελκυσμού

41 3.3) ΟΡΙΣΜΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ 1. Οριακά σημεία καμπύλης εφελκυσμού 0 ο Όριο ολίσθησης 1 α Όριο αναλογίας 2 e Όριο ελαστικότητας 3 P 0,2 Συμβατικό όριο διαρροής 4 Ys Φανερό όριο διαρροής (έναρξη) 5 Y F Φανερό όριο διαρροής (λήξη) 6 Ymax Άνω όριο διαρροής 7 Ymin Κάτω όριο διαρροής 8 m Όριο θραύσης (έναρξη) αντοχή εφελκυσμού 9 θ Όριο αποκόλλησης (πέρας θραύσης) 10 ξ Τυχών σημείο της καμπύλης ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Δ(27) m Ys Y f ξ P 0.2 e θ α ο

42 3.4) ΟΡΓΑΝΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ Του εργαστηρίου ποιοτικού ελέγχου της Χαλυβουργικής Α.Ε. Περιγραφή Εταιρεία Τύπος Σειριακός Αριθμός Κοπτικό μηχάνημα MACC TE Μηχάνημα χάραξης Μηχανή εφελκυσμού range from 0 to 600 KN 0 to 200 KN 0 to 50 KN Λογισμικό μηχανής εφελκυσμού (Roell Amsler Gottm) MOHR FEDERHAFF 4313 ROELL ANSLER Zwick GmbH & Co UPN / Usm- Rathgeb CT VRZ Διακρίβωση βαθμονόμηση Εσωτερική βαθμονόμηση (βαθμονόμηση επιβαλλόμενου φορτίου) ALGOSYSTEMS S.A (βαθμονόμηση μετρητή επιμήκυνσης) ZUE Πρότυπα Βαθμονόμησης Βαθμονόμηση συμφωνά με την βαθμονομημένη μετροταινία STARRETT EN ISO Guide 25 DIN Teil 18 EN T4 Klasse 1 Μετροταινία 3m Electronic balance from 0 to 5 kg /1g STARRET ALGOSYSTEMS S.A Bonso ALGOSYSTEMS S.A EN ISO Guide 25 EN ISO Guide

43 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο «ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΥΤΩΝ»

44 Τα διαγράμματα που ακολουθούν μας δείχνουν γραφικές απεικονίσεις των τιμών Agt% και Α 5 για τις τρεις πρώτες ομάδες των 30 δοκιμίων (Α), (Β), (Γ) και για τις τρεις τελευταίες ομάδες (Δ), (Ε), (Ζ) των 30 δοκιμίων έχουμε γραφικές απεικονίσεις των τιμών του Agt% με τις τιμές του W break

45 - 45 -

46 - 46 -

47 Παρατηρόντας την διασπορά των τιμών στα παραπάνω διαγράμματα δεν υπάρχει προφανή σχέση μεταξύ τους εμείς όμως oφείλουμε να εξετάσουμε το θέμα περισσότερο και γι αυτό το λόγο θα κάνουμε μια στατιστική μελέτη σε δύο ομάδες. Οι ομάδες με τις οποίες θα ασχοληθούμε είναι η ομάδα Β και η ομάδα Ε. Η επιλογή έγεινε με βάσει του ότι τα σημεία στο διάγραμμα της ομάδας Β δεν έχουν τοσο μεγάλη διασπορά οπώς αυτά των Α και Γ και αυτές είναι οι τρείς ομάδες που αποτελούν το ένα μέρος της εργασίας μας. Η επιλογή της ομάδας Ε έγινε για τον ίδιο λόγο και γιατί είναι επίσης η αντίστοιχη της ομάδας Β στο δεύτερο μέρος της εργασίας (αφορούν και οι δύο χάλυβα μεσαίας διαμέτρου). Όπως έχουμε φτιάξει τα διαγράμματα έχουμε τοποθετήσει τις τιμές του Α 5 και του Wbreak στον άξονα των (x) και τις τιμές του Αgt στον άξονα των (y). Έχουμε λοιπόν για το διάγραμμα Β : x = A 5 y = Agt και n = 30 χρησιμοποιόντας τα στοιχεία του Πίνακα 1 έχουμε τα παρακάτω αποτελάσματα (όπου (i) ο δείκτης αρίθμησης του εκάστοτε στοιχείου) Σύνολο των x i Σx i = 683,50 (Σx i ) 2 = ,29 Σ(x i 2 ) = 15605,75 Μέση τιμή των x x = Σxi n = 22,783 ( x ) 2 = 519,080 Τυπική απόκλιση των x σ = Σ( xi x) n 1 2 = 1,150 σ 2 = 1,322 Sx x = Σ(x i 2 ) - (Σxi) 2 n = 33,342 Σύνολο των y i Σy i = 330,10 (Σy i ) 2 = ,01 Σ(y i 2 ) = 3648,01 Μέση τιμή των y y = Σyi n = 11,003 ( y ) 2 = 121,073 Τυπική απόκλιση των y σ = Σ( yi y) n 1 2 = 0,545 σ 2 = 0,297 Sy y = Σ(y i 2 ) - (Σyi) 2 n = 15,810 Σx i * Σy i = ,40 ( x i ) * ( y i ) = 250,

48 Σ(x i y i ) = 7536,35 x i y i = Σ ( x n y i i ) Συνδιακύμανση των xy σ xy = = 251,22 Σxi Σyi Sx y = Σ(xi yi) - = 15,572 n S xy n = 0,519 Χρησιμοποιώντας τα παραπάνω αποτελέσματα μπορούμε να βρούμε τον δεσμευτικό νόμο της παλιδρόμησης ευθεία ελαχίστων τετραγώνων για την ομάδα Β μαζι με τις ευθίες των ορίων της. Ο γενικός τύπος της είναι: ŷ = βˆ ο + 1 ˆβ (x - x ) x = x - x Ενώ ο τύπος που μας δίνει τις ευθείς των ορίων είναι: ŷ j = βˆ ο + 1 ˆβ (x - x ) ± t( ŷ j = βˆ ο + 1 ˆβ (x - x ) α / 2 ν 2 ) S 1 E ξ j n κ Στην περίπτωση μας έχουμε: βˆ ο = y = 11,003 β ˆ 1 = Sx y = 0,467 Sx x SSE = Sy y - βˆ 1 Sx y = Sy y SSR = Sy y - βˆ 1 Sx y = 8,538 S E = SSE = 0,552 n 2 ξ j = 2 ( x j ) Sx x Το t( α / 2 2 ν ) το πέρνουμε από τον πίνακα κατανομής Studen (βλέπε στο τέλος του κεφαλαίου). t. Το (α) εκφράζει μονόπλευρη στάθμη σημαντικότητας δηλαδή εμβαδόν ολοκληρώματος από t εως και + για t 0 ή από έως t για t 0 και

49 στην περίπτωση μας t( α / 2 2 ν ) = 1,7011. Το (κ) εκφράζει τον αριθμό των δειγμάτων πού μπορεί να έχουμε κάθε φορά αναλογα με την εκτιμησή μας. Αποτελέσματα αυτών των τύπων φένονται στον Πίνακα 2. Οι τιμές που δίνουμε x j είναι αυθαίρετες (αλλά ισοκατανεμημένες στο χώρο) εκτός από την 1 η και την 11 η που είναι ίσες με το γινόμενο της τυπικής απόκλισης επί 3, μιας και θεωρείτε ένα από τα ασφαλή όρια για την συγκεκριμένη αυθαιρεσία. Τέλος κάτι ακόμη που πρέπει να υπολογιστoύν είνια: σxy ο συντελεστής συσχέτισης ρ = = 0,828 σx σy το μέτρο διακύμανσης οφειλόμενο στον νομό παλινδρόμησης 2 r ˆ y / x = SSR Sy y = 0,460 το μέτρο διακύμανσης οφειλόμενο στα τυχαία λάθη e 2 SSE = = 0,54 Sy y Το άθρισμα του r 2 με το e 2 είναι μονάδα r 2 + e 2 = 1 0,46 + 0,54 =

50 ΠΙΝΑΚΑΣ

51 ΠΙΝΑΚΑΣ

52 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ

53 ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟ ΧΕΡΙ

54 Κάνοντας την ίδια διεργασία για το διάγραμμα Ε έχουμε: x = W break y = Agt και n = 30 χρησιμοποιόντας τα στοιχεία του Πίνακα 3 έχουμε τα παρακάτω αποτελάσματα (όπου (i) ο δείκτης αρίθμησης του εκάστοτε στοιχείου) Σύνολο των x i Σx i = 2295,30 (Σx i ) 2 = ,09 Σ(x i 2 ) = ,00 Μέση τιμή των x x = Σxi n Τυπική απόκλιση των x σ = = 76,51 ( x ) 2 = 5853,78 Σ( xi x) n 1 Sx x = Σ(x i 2 ) - 2 (Σxi) 2 n = 22,229 σ 2 = 494,128 = 644,635 Σύνολο των y i Σy i = 341,50 (Σy i ) 2 = ,25 Σ(y i 2 ) = 3929,07 Μέση τιμή των y y = Σyi n Τυπική απόκλιση των y σ = = 11,383 ( y ) 2 = 129,580 Σ( yi y) n 1 Sy y = Σ(y i 2 ) - 2 (Σyi) 2 n = 1,437 σ 2 = 2,065 = 41,662 Σx i * Σy i = ,000 ( x i ) * ( y i ) = 870,939 Σ(x i y i ) = 26209,93 x i y i = Σ ( x y n i i ) Συνδιακύμανση των xy σ xy = = 873,66 Σxi Σyi Sx y = Σ(xi yi) - = 81,76 n S xy n = 27,52 Χρησιμοποιόντας τα παραπάνω αποτελέσματα μπορούμε να βρούμε τον δεσμευτικό νόμο της παλιδρόμησης ευθεία ελαχίστων τετραγώνων για την ομάδα Β μαζι με τις ευθίες των ορίων της. Ο γενικός τύπος της είναι:

55 ŷ = βˆ ο + 1 ˆβ (x - x ) Ενώ ο τύπος που μας δίνει τις ευθείς των ορίων είναι: ŷ j = βˆ ο + 1 ˆβ (x - x ) ± t( ŷ j = βˆ ο + 1 ˆβ (x - x ) x = x - x α / 2 ν 2 ) S 1 E ξ j n κ Στην περίπτωση μας έχουμε: βˆ ο = y = 11,380 β ˆ 1 = Sx y = 0,127 Sx x SSE = Sy y - βˆ 1 Sx y = Sy y SSR = Sy y - βˆ 1 Sx y = 31,278 S E = SSE = 1,057 n 2 ξ j = 2 ( x j ) Sx x Το t( α / 2 2 ν ) το πέρνουμε από τον πίνακα κατανομής Student (βλέπε στο τέλος του κεφαλαίου). Το (α) εκφράζει μονόπλευρη στάθμη σημαντικότητας δηλαδή εμβαδόν ολοκληρώματος από t εως και + άπειρο για t 0 ή από άπειρο έως t για t 0 και στην περίπτωση μας t( α / 2 2 ν ) = 1,7011. Το (κ) εκφράζει τον αριθμό των δειγμάτων πού μπορεί να έχουμε κάθε φορά αναλογα με την εκτιμησή μας. Αποτελέσματα αυτών των τύπων φένονται στον Πίνακα 2. Οι τιμές που δίνουμε x j είναι αυθαίρετες (αλλά ισοκατανεμιμένες στο χώρο) εκτός από την 1 η και την 11 η που είναι ίσες με το γινόμενο της τυπικής απόκλισης επί 3, μιας και θεωρείτε ένα από τα ασφαλή όρια για την συγκεκριμένη αυθαιρεσία

56 Τέλος κάτι ακόμη που πρέπει να υπολογιστoύν είνια: σxy ο συντελεστής συσχέτισης ρ = = 0,853 σx σy το μέτρο διακύμανσης οφειλόμενο στον νομό παλινδρόμησης 2 r ˆ y / x = SSR Sy y = 0,25 το μέτρο διακύμανσης οφειλόμενο στα τυχαία λάθη e 2 SSE = = 0,75 Sy y Το άθρισμα του r 2 με το e 2 είναι μονάδα r 2 + e 2 = 1 0,25 + 0,75 =

57 ΠΙΝΑΚΑΣ

58 ΠΙΝΑΚΑΣ

59 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ

60 ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟ ΧΕΡΙ

61 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ STUDENT

62 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Ο «ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ»

63 Στην εργασία αυτή έγινε μια προσπάθεια για εύρεση συσχέτισης της συνολικής ομοιόμορφης επιμήκυνσης Agt με τις ανηγμένες συμβατικές επιμηκύνσεις Α 5 και Α 10 καθώς επίσης και με την απαιτούμενη ενέργεια θραύσης. Το συνολικό πλήθος των δειγμάτων χάλυβα οπλισμού που ελήφθησαν προκειμένου να διαμορφωθούν τα δοκίμια ήταν 180, τα οποία αντιστοιχούν σε 180 διαφορετικά χυτήρια. Το κάθε χυτήριο έχει μάζα περίπου 100ton ως εκ τούτου ότι το πλήθος των δειγμάτων προέρχεται από μία ποσότητα παραγωγής ton περίπου. Όλα τα δοκίμια που διαμορφώθηκαν είχαν μήκος περίπου 500mm. Ο λόγος που επιλέχθηκε το συγκεκριμένο μήκος ήταν για να γίνει εύκολα η μέτρηση συμβατικής επιμήκυνσης Α 5 και Α 10 ικανοποιώντας παράλληλα τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ 1045 ως προς το ελάχιστο μήκος των δοκιμίων για κάθε διατομή. Η μέτρηση των μεγεθών Α 5 και Agt έγινε όπως καθορίζεται στο πρότυπο ISO , χωρίς τη χρήση επιμηκυνσιόμετρου. Για την εύρεση της απαιτούμενης ενέργειας θραύσης χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό της μηχανής εφελκυσμού. Μετά το τέλος των δοκιμών εφελκυσμού και την επεξεργασία των μεγεθών και εξαγωγή των αποτελεσμάτων, οι τιμές των ζευγών Α 5 και Agt καθώς και Agt και Wbreak τοποθετήθηκαν σε διαγράμματα x, ψ για να γίνει συσχέτιση. Η μεγάλη διασπορά των τιμών που φαίνεται στα διαγράμματα αυτά και οι συντελεστές συσχέτισης που προκύπτουν μας δείχνουν ξεκάθαρα ότι δεν είναι δυνατόν κάποιος με ακρίβεια να συσχετίσει τα συγκεκριμένα μεγέθη. Παρά του ότι οι χημικές αναλύσεις των χυτηρίων που εξετάσθηκαν στην εργασία αυτή ήταν παραπλήσιες για το σύνολο των δειγμάτων από τα διάφορα χυτήρια και για όλες τις διαμέτρους, ο τρόπος που παράγεται ο χάλυβας Tempcore (δηλαδή η θερμική κατεργασία), δίνει μηχανικά χαρακτηριστικά τα οποία εξαρτώνται από τρεις διαφορετικές δομές της μάζας του χάλυβα, όπως μαρτενσίτης, μπαινίτης και φερρίτης με περλίτη. Τα μηχανικά χαρακτηριστικά του προϊόντος εξαρτώνται συνεπώς από την ποσότητα και την ποιότητα του μαρτενσίτη, αλλά και από την ποσότητα και ποιότητα της φερριτοπερλιτικής δομής. Ως εκ τούτου με διαφορετική χημική σύσταση του υλικού μπορείς μέσα από τη θερμική κατεργασία να έχεις σχεδόν ίδια αντοχή του υλικού αλλά να διαφέρει η ολκιμότητα αυτού

64 Ίσως η επανάληψη της εργασίας αυτής με χάλυβα θερμής έλασης κατηγορίας Β500C μικροκραματομένο με Βανάδιο να μπορούσε να δείξει διαφορετικά αποτελέσματα. Στην περίπτωση μας όμως μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι ασφαλής συσχέτιση των μεγεθών που εξετάσθηκαν δεν υπάρχει

65 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Ο «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ» «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ»

66 6.1) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

67 - 67 -

68 - 68 -

69 - 69 -

70 - 70 -

71 - 71 -

72 - 72 -

73 - 73 -

74 6.2) ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ EURONORM 2-80 Tensile test on steel, (1980) ΕΛΟΤ 1045 «Μεταλλικά υλικά Δοκιμή εφελκυσμού» ΕΛΟΤ 971 «Συγκολλήσιμοι χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος» ΕΛΟΤ 959 «Χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος» ΕΛΟΤ «Συγκολλήσιμοι χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος κατηγορίας B500C» DIN 17200/87 Steels for quenching and tempering ISO Steel Tensile testing ISO 6892/98 Metallic materials tensile testing at ambient Temperature ISO / DIS Steel for the Reinforcement of concrete Determination of Percentage Total Elongation at Maximum Force ISO / CD :1997 Steel for the Reinforcement and Prestressing of Concrete Test Methods Part 1 : Reinforcing Bars and wires ISO / CD :1997 Steel for the Reinforcement and Prestressing of Concrete Test Methods Part 3 : Prestressing Steels ISO Presentation of theses and similar documents pren :1997E Steel for the reinforcement of concrete weldable reinforcing steel part 1: general requirements

75 6.3) ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Κ. Κονοφάγος Δρος Μεταλλουργού Μηχανικού, Μεταλλογνωσία, Πρώτη έκδοση, Τόμος Ι «ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΑ», ΑΘΗΝΑ 1967 Κ. Κονοφάγος Δρος Μεταλλουργού Μηχανικού, Μεταλλογνωσία, Πρώτη έκδοση, Τόμος ΙΙ «ΤΑ ΚΡΑΜΑΤΑ», ΑΘΗΝΑ 1967 Κ. Κονοφάγος Δρος Μεταλλουργού Μηχανικού, Μεταλλογνωσία, Πρώτη έκδοση, Τόμος ΙΙΙ «ΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΡΑΜΑΤΑ», ΑΘΗΝΑ 1967 Π.Γ. Πετρόπουλος «Μεταλλουργία», Ίδρυμα Ευγενίδου, 1954 Mechanical Testing 9 th Edition M. Economopoulos, Y. Lessel, G. Steffes Application of the Tempcore Process to the Fabrication of High Yield Strength Concrete Reinforcing Bars

Συγκολλησιμότητα χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος

Συγκολλησιμότητα χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος Συγκολλησιμότητα χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος Ιωάννης Νικολάου Δρ. Μεταλλουργός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Αναπληρωτής Διευθυντής Ποιότητας, ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. τεύχος 1 ο /2010 57 ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση αξιοπιστίας συγκολλήσεων με παράθεση χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος

Διερεύνηση αξιοπιστίας συγκολλήσεων με παράθεση χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος Διερεύνηση αξιοπιστίας συγκολλήσεων με παράθεση χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος Κ. Μηγιάκης Μεταλλουργός Μηχανικός Ε.Μ.Π. I. Νικολάου Δρ. Μεταλλουργός Μηχανικός Ε.Μ.Π., ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. Γ.Δ. Παπαδημητρίου

Διαβάστε περισσότερα

1η Εργαστηριακή Άσκηση: Πείραµα εφελκυσµού µεταλλικών δοκιµίων

1η Εργαστηριακή Άσκηση: Πείραµα εφελκυσµού µεταλλικών δοκιµίων 1η Εργαστηριακή Άσκηση: Πείραµα εφελκυσµού µεταλλικών δοκιµίων 1.1. Σκοπός Οι σπουδαστές θα πρέπει να αναλύουν βήµα προς βήµα τους χειρισµούς που πρέπει να εκτελέσουν για να προσδιορίσουν πειραµατικά την

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Καραγιάννης, Καθηγητής

Χρήστος Καραγιάννης, Καθηγητής ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ν Τομέας Δομικών Κατασκευών ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΧΑΛΥΒΩΝ και ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Χρήστος Καραγιάννης, Καθηγητής στις Κατασκευές α Ωπλισμένου

Διαβάστε περισσότερα

(a) Λεία δοκίµια, (b) δοκίµια µε εγκοπή, (c) δοκίµια µε ρωγµή

(a) Λεία δοκίµια, (b) δοκίµια µε εγκοπή, (c) δοκίµια µε ρωγµή ΜηχανικέςΜετρήσεις Βασισµένοστο Norman E. Dowling, Mechanical Behavior of Materials: Engineering Methods for Deformation, Fracture, and Fatigue, Third Edition, 2007 Pearson Education (a) οκιµήεφελκυσµού,

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα: «ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ & ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ» ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ 2 & 8

Ημερίδα: «ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ & ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ» ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ 2 & 8 Ημερίδα: «ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ & ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ» ΤΕΕ ΕΛΛ. ΤΜΗΜΑ ΣΚΥΡ/ΤΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ 2 & 8 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 21.06.2008 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικές & Μηχανικές Ιδιότητες

Φυσικές & Μηχανικές Ιδιότητες Μάθημα 5 ο Ποιες είναι οι Ιδιότητες των Υλικών ; Φυσικές & Μηχανικές Ιδιότητες Κατεργαστικότητα & Αναφλεξιμότητα Εφελκυσμός Θλίψη Έλεγχοι των Υλικών Φορτίσεις -1 ιάτμηση Στρέψη Έλεγχοι των Υλικών Φορτίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σε ποιες περιπτώσεις χρειάζεται;

Σε ποιες περιπτώσεις χρειάζεται; ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 8004P15 Σε ποιες περιπτώσεις χρειάζεται; Κυρίως σε επεµβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ιερεύνηση, τεκµηρίωση φέροντος οργανισµού υφιστάµενου δοµήµατος Αθήνα 2012 Παρουσίαση: ΣΤΑΥΡΟΣ Μ. ΘΕΟ ΩΡΑΚΗΣ Πολιτικός Μηχανικός (1) ιερεύνηση:προσεκτικήέρευναγιαεξακρίβωση

Διαβάστε περισσότερα

«ΗΦΑΙΣΤΟΣ»: οι ανοιχτοί ορίζοντες της μεταλλουργίας...

«ΗΦΑΙΣΤΟΣ»: οι ανοιχτοί ορίζοντες της μεταλλουργίας... Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Η Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Τ Η Σ Χ Α Λ Υ Β Ο Υ Ρ Γ Ι Κ Η Σ Τ ε υ χ ο ς 1 - Ν ο ε μ β ρ ι ο ς 2 0 0 6 «ΗΦΑΙΣΤΟΣ»: οι ανοιχτοί ορίζοντες της μεταλλουργίας... Του Γιώργου Βαρουφάκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι να κατανοηθούν οι αρχές του πειράµατος κρούσης οπροσδιορισµόςτουσυντελεστήδυσθραυστότητας ενόςυλικού. Η δοκιµή, είναι

Διαβάστε περισσότερα

Δεύτερο σύγχρονο ελασματουργείο στη ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ!

Δεύτερο σύγχρονο ελασματουργείο στη ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ! Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Η Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Τ Η Σ Χ Α Λ Υ Β Ο Υ Ρ Γ Ι Κ Η Σ Τ ε υ χ ο ς 2 ο - Α Π Ρ Ι Λ ι ο ς 2 0 0 7 Δεύτερο σύγχρονο ελασματουργείο στη ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ! Προς την ολοκλήρωσή της βαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρία μας εξειδικεύεται από το 1969 σε εξοπλισμούς και συστήματα Δοκιμών και Μετρήσεων σχετικών με:

Η εταιρία μας εξειδικεύεται από το 1969 σε εξοπλισμούς και συστήματα Δοκιμών και Μετρήσεων σχετικών με: 1 Η εταιρία μας εξειδικεύεται από το 1969 σε εξοπλισμούς και συστήματα Δοκιμών και Μετρήσεων σχετικών με: 01: Αισθητήρια & Συστήματα Μέτρησης 02: Συστήματα Συλλογής Δεδομένων 03: Εργαστήρια Δοκιμών Πολ.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΣΙ ΗΡΟΥΧΑ ΚΡΑΜΑΤΑ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΣΙ ΗΡΟΥΧΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΣΙ ΗΡΟΥΧΑ ΚΡΑΜΑΤΑ B. ΧYΤΟΣΙ ΗΡΟΙ Είναι κράµατα Fe-C-Si. Η µικροδοµή και οι ιδιότητές τους καθορίζονται από τις π(c), π(si) και τους ρυθµούς απόψυξης. Οι χυτοσίδηροι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 3-4 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Βασικά Εργαλεία και Μέθοδοι για τον Έλεγχο της Ποιότητας [ΔΙΠ 5] 3η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Προσοχή: Οι απαντήσεις των ασκήσεων πρέπει να φθάσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΛΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΠΙΕΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΛΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΛΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 19 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 2. Ενότητες που Εφαρμόζονται 3. Ειδικές Απαιτήσεις 4. Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Η ποιότητα των μετρήσεων κατανάλωσης ενέργειας ως παράγοντας του επιχειρηματικού κινδύνου

Η ποιότητα των μετρήσεων κατανάλωσης ενέργειας ως παράγοντας του επιχειρηματικού κινδύνου Η ποιότητα των μετρήσεων κατανάλωσης ενέργειας ως παράγοντας του επιχειρηματικού κινδύνου Γεώργιος Ν. Παπαδάκος Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Σύμβουλος Μετρολογίας Προοπτικές ανάπτυξης και οφέλη των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Χαλύβδινες φιάλες αερίου χωρίς συγκόλληση σε συµµόρφωση προς την οδηγία 84/525 ΕΟΚ. (ΦΕΚ 624/Β/24-11-87)

Χαλύβδινες φιάλες αερίου χωρίς συγκόλληση σε συµµόρφωση προς την οδηγία 84/525 ΕΟΚ. (ΦΕΚ 624/Β/24-11-87) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. Β 19338/1944/87 Χαλύβδινες φιάλες αερίου χωρίς συγκόλληση σε συµµόρφωση προς την οδηγία 84/525 ΕΟΚ. (ΦΕΚ 624/Β/24-11-87) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση υπεργήρανσης στην κυκλική συμπεριφορά τάσης παραμόρφωσης κράματος Αλουμινίου 2024-T3

Επίδραση υπεργήρανσης στην κυκλική συμπεριφορά τάσης παραμόρφωσης κράματος Αλουμινίου 2024-T3 Επίδραση υπεργήρανσης στην κυκλική συμπεριφορά τάσης παραμόρφωσης κράματος Αλουμινίου 2024-T3 Α. Tζαμτζής 1,*, Α.Θ. Κερμανίδης 2 1 Εργαστήριο Μηχανικής & Αντοχής Υλικών, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΜΙΚΏΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Κ. Λιάνα- ιευθύντρια Πιστοποίησης

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΜΙΚΏΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Κ. Λιάνα- ιευθύντρια Πιστοποίησης ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΜΙΚΏΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Κ. Λιάνα- ιευθύντρια Πιστοποίησης 1 Οδηγία οµικών Προϊόντων 89/106: της Ευρωπαϊκής Ένωσης Προβλέπεται η σήµανση CE σε υλικά που µπαίνουν σε κατασκευές Συµµόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικές ιδιότητες οδοντικών υλικών

Φυσικές ιδιότητες οδοντικών υλικών Φυσικές ιδιότητες οδοντικών υλικών Η γνώση των µηχανικών ιδιοτήτων των υλικών είναι ουσιώδης για την επιλογή ενδεδειγµένης χρήσης και την µακρόχρονη λειτουργικότητά τους. Στη στοµατική κοιλότητα διαµορφώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Β. Tσιρίδης 1, Π. Σαμαράς 2, Α. Κούγκολος 3 και Γ. Π. Σακελλαρόπουλος 1 1 Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Ινστιτούτο Τεχνικής Χημικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις 1.1. Οριακές καταστάσεις σχεδιασµού (Limit States) Κατά τη διάρκεια ζωής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠείραμαΚάμψης(ΕλαστικήΓραμμή) ΕργαστηριακήΆσκηση 7 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠείραμαΚάμψης(ΕλαστικήΓραμμή) ΕργαστηριακήΆσκηση 7 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠείραμαΚάμψης(ΕλαστικήΓραμμή) ΕργαστηριακήΆσκηση 7 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι ο προσδιορισµός των χαρακτηριστικών τιµών αντοχής του υλικού που ορίζονταιστηκάµψη, όπωςτοόριοδιαρροήςσεκάµψηκαιτοόριοαντοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ημερίδα: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σ.Π.Μ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟ 14.11.2008 ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Δρ. Πολ. Μηχανικός Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΟΥ ΟΜΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΟΥ ΟΜΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΟΥ ΟΜΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/00 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Κ.Παναγιωτόπουλος Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικές ιδιότητες υάλων. Διάγραμμα τάσης-παραμόρφωσης (stress-stain)

Μηχανικές ιδιότητες υάλων. Διάγραμμα τάσης-παραμόρφωσης (stress-stain) Μηχανικές ιδιότητες υάλων Η ψαθυρότητα των υάλων είναι μια ιδιότητα καλά γνωστή που εύκολα διαπιστώνεται σε σύγκριση με ένα μεταλλικό υλικό. Διάγραμμα τάσης-παραμόρφωσης (stress-stain) E (Young s modulus)=

Διαβάστε περισσότερα

COR-TEN. Corrosion resistant steel - Weathering Steel. Χάλυβας ανθεκτικός στο χρονο και την διάβρωση

COR-TEN. Corrosion resistant steel - Weathering Steel. Χάλυβας ανθεκτικός στο χρονο και την διάβρωση Corrosion resistant steel - Weathering Steel Χάλυβας ανθεκτικός στο χρονο και την διάβρωση Πεδίο εφαρμογής: Υπάρχουν δύο ποιότητες χάλυβα. Το A υπάρχει σε φύλλα μέχρι 1.5mm πάχος, ενώ το Β σε φύλλα μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ 5 ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα διάφορα µηχανολογικά εξαρτήµατα παίρνουν την αρχική τους µορφή κατά κανόνα µε µεθόδους µορφοποίησης (ιδιαίτερα χύτευση) χωρίς αφαίρεση υλικού, αφήνοντας µικρή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΤΕ ΣΙΓΟΥΡΟΙ ΟΤΙ Η ΓΕΙΩΣΗ ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΑΤΕ ΧΘΕΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ;

ΕΙΣΤΕ ΣΙΓΟΥΡΟΙ ΟΤΙ Η ΓΕΙΩΣΗ ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΑΤΕ ΧΘΕΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ; ΕΙΣΤΕ ΣΙΓΟΥΡΟΙ ΟΤΙ Η ΓΕΙΩΣΗ ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΑΤΕ ΧΘΕΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ; ΕΙΣΤΕ ΣΙΓΟΥΡΟΙ ΟΤΙ Η ΓΕΙΩΣΗ ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΑΤΕ ΧΘΕΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ; ΕΡΕΥΝΑ Μια μεγάλη έρευνα της ΕΛΕΜΚΟ για το ηλεκτρόδιο γείωσης

Διαβάστε περισσότερα

Σωλήνες και εξαρτήματα από φαιό χυτοσίδηρο

Σωλήνες και εξαρτήματα από φαιό χυτοσίδηρο PAM SMU-S Σωλήνες και εξαρτήματα από φαιό χυτοσίδηρο 1. Αντικείμενο Η παρούσα προδιαγραφή αφορά στην κατασκευή σωλήνων και εξαρτημάτων από χυτοσίδηρο για ακάθαρτα, λύματα, και όμβρια ύδατα για δομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΒΩΞΙΤΗ, ΜΠΕΝΤΟΝΙΤΗ ΚΑΙ ΠΕΡΛΙΤΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΒΩΞΙΤΗ, ΜΠΕΝΤΟΝΙΤΗ ΚΑΙ ΠΕΡΛΙΤΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΒΩΞΙΤΗ, ΜΠΕΝΤΟΝΙΤΗ ΚΑΙ ΠΕΡΛΙΤΗ Αύγουστος 1999 Μεθοδολογία Οι δοκιμές

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΔΕΣ ΚΑΤΑ DIN 933. d 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27 30 s 10 13 17 19 22 24 27 30 32 36 41 46 k 4 5,3 6,4 7,5 8,8 10 11,5 12,5 14 15 17 18,7

ΒΙΔΕΣ ΚΑΤΑ DIN 933. d 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27 30 s 10 13 17 19 22 24 27 30 32 36 41 46 k 4 5,3 6,4 7,5 8,8 10 11,5 12,5 14 15 17 18,7 ΒΙΔΕΣ ΚΑΤΑ DIN 933 ΠΟΙΟΤ: 8.8 d 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27 30 s 10 13 17 19 22 24 27 30 32 36 41 46 k 4 5,3 6,4 7,5 8,8 10 11,5 12,5 14 15 17 18,7 BHMA (P) 1 1,25 1,5 1,75 2 2 2,5 2,5 2,5 3 3 3,5 ΜΗΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET Παραμετρική ανάλυση κοχλιωτών συνδέσεων με μετωπική πλάκα χρησιμοποιώντας πεπερασμένα στοιχεία Χριστόφορος Δημόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός, Υποψήφιος Διδάκτωρ ΕΜΠ Περίληψη Η εν λόγω εργασία παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Α.Σ.Π. ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11. Δρ Βασίλειος Μώκος. Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp.

Ο.Α.Σ.Π. ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11. Δρ Βασίλειος Μώκος. Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp. Ο.Α.Σ.Π. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11 Δρ Βασίλειος Μώκος Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp.gr ΦΕΚ 42,τεύχος Β /20.01.2012 Δημοσιεύτηκε η αρ. Δ17α/04/5/ /04/5/ΦΝ 429.1/13.01.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας ΣΠΑΡΤΗ 2010-11 Περιεχόμενα 1.ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Της ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι: ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

ΜΕΡΟΣ Ι: ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΜΕΡΟΣ Ι: ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΓΕΝΙΚΑ... 15 1.1. ΠΟΙΟΤΙΚΗ και ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ... 15 1.2. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ των ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ... 16 1.3. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Πλάκες με νευρώσεις Πλάκες με νευρώσεις Οι πλάκες με νευρώσεις αποτελούνται από διαδοχικές πλακοδοκούς

Διαβάστε περισσότερα

Για το Θέμα 1 στα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου

Για το Θέμα 1 στα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου Για το Θέμα 1 στα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου Διαφορικός Λογισμός 1. Ισχύει f (g())) ) f ( = f (g())g () όπου f,g παραγωγίσιµες συναρτήσεις 2. Αν µια συνάρτηση f είναι παραγωγίσιµη σε ένα διάστηµα

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα & Ανάπτυξη ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

Έρευνα & Ανάπτυξη ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ Date: 2/2/6 Doc. n SDT13A1EL Rev. 1 5/6/12 Page 1 of 26 Date: 2/2/6 Doc. n. SDT13A1EL Rev. 1 5/6/12 Page 2 of 26 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Γενικές πληροφορίες... 3 1.1 Γενική περιγραφή... 3 1.2 Αναφορές...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΡΙΣΜΟΣ Κατεργασία (process) είναι η διαδικασία µορφοποίησης των υλικών που εκµεταλλεύεται την ιδιότητά τους να παραµορφώνονται πλαστικά (µόνιµες µεγάλες παραµορφώσεις) και συνδυάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ι. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ι. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αρ. Μελέτης: 2 / 2015 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Υπηρεσίες περιβαλλοντικής παρακολούθησης και ελέγχου του ανενεργού ΧΥΤΑ και του αποκαταστημένου ΧΔΑ Δήμου Σερρών έτους

Διαβάστε περισσότερα

MBrace Σύνθετα υλικά. Ανθρακοϋφάσματα, ανθρακοελάσματα, ράβδοι από άνθρακα, εποξειδικές ρητίνες, εποξειδικοί στόκοι

MBrace Σύνθετα υλικά. Ανθρακοϋφάσματα, ανθρακοελάσματα, ράβδοι από άνθρακα, εποξειδικές ρητίνες, εποξειδικοί στόκοι Ανθρακοϋφάσματα, ανθρακοελάσματα, ράβδοι από άνθρακα, εποξειδικές ρητίνες, εποξειδικοί στόκοι Συνοπτική περιγραφή Η οικογένεια ινοπλισμένων πολυμερών MBrace, αποτελείται από: 1) Υφάσματα από ίνες άνθρακα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Ερπυσμού. ΕργαστηριακήΆσκηση 4 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Ερπυσμού. ΕργαστηριακήΆσκηση 4 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Ερπυσμού ΕργαστηριακήΆσκηση 4 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι ο πειραµατικός προσδιορισµός της καµπύλης ερπυσµού, υπό σταθερό εξωτερικό φορτίο και ελεγχοµένη θερµοκρασία εκτέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 14-01-13-02 14 Επεµβάσεις (επισκευές ενισχύσεις) 01 Κατασκευές από οπλισµένο σκυρόδεµα 13 Ενισχύσεις - Αποκαταστάσεις µε χαλύβδινα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 6o Διακλαδικό Σχολείο Διαλειτουργικότητας, Στοχοθεσίας και Ποιότητας

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 6o Διακλαδικό Σχολείο Διαλειτουργικότητας, Στοχοθεσίας και Ποιότητας ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 6o Διακλαδικό Σχολείο Διαλειτουργικότητας, Στοχοθεσίας και Ποιότητας Αθήνα Νοέμβριος 2014 Βασικές υποδομές (πυλώνες) της ποιότητας (Τυποποίηση Αξιολόγηση Συμμόρφωσης Μετρολογία)

Διαβάστε περισσότερα

: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ. : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : 19.000,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ. : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : 19.000,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνική Έκθεση Ενδεικτικός Προϋπολογισµός Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων -Τεχνικές Προδιαγραφές Σχέδιο ιακήρυξης Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΙ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΜΕΘΟ ΟΙ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΘΟ ΟΙ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΟΡΙΣΜΟΣ Σκλήρυνση µεταλλικού υλικού είναι η ισχυροποίησή του έναντι πλαστικής παραµόρφωσης και χαρακτηρίζεται από αύξηση της σκληρότητας, του ορίου διαρροής

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες και Βασικές Ιδιότητες Θερμοστοιχείων.

Κατηγορίες και Βασικές Ιδιότητες Θερμοστοιχείων. Κεφάλαιο 3 Κατηγορίες και Βασικές Ιδιότητες Θερμοστοιχείων. Υπάρχουν διάφοροι τύποι μετατροπέων για τη μέτρηση θερμοκρασίας. Οι βασικότεροι από αυτούς είναι τα θερμόμετρα διαστολής, τα θερμοζεύγη, οι μετατροπείς

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασία Σκυροδέτησης Επίβλεψη κατασκευής κτιριακών και λοιπών τεχνικών έργων ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς

ιαδικασία Σκυροδέτησης Επίβλεψη κατασκευής κτιριακών και λοιπών τεχνικών έργων ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ο Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Ε Λ Λ Α Α Σ Τ Μ Η Μ Α Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Ο Ν Ι Α Σ Τ µ ή µ α Ε π α γ γ ε λ µ α τ ι κ ώ ν Θ ε µ ά τ ω ν ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς ιαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης. ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης. ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Παράρτημα F1A/12 του Πιστοποιητικού Αρ. 159-4 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Εργαστηρίου Μη Καταστροφικών και Μηχανικών Δοκιμών της "T.C.L. Co. - Test & Control

Διαβάστε περισσότερα

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 20 1 XΑΛΥΒΔΌΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Σύμμικτες πλάκες ονομάζονται οι φέρουσες πλάκες οροφής κτιρίων, οι οποίες αποτελούνται από χαλυβδόφυλλα και επί τόπου έγχυτο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998. Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ.

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998. Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ. ΗΜΕΡΙ Α ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ EC6, EC8 ΚΑΙ Κ.ΕΝ.Α.Κ. ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

EXALCO A.E. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 5 ο χλµ. Εθν. Οδού Λαρίσης-Θεσσαλονίκης 411 10 Λάρισα

EXALCO A.E. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 5 ο χλµ. Εθν. Οδού Λαρίσης-Θεσσαλονίκης 411 10 Λάρισα ΗΡΑΣ & ΣΠΥΡΟΥ ΜΗΛΙΟΥ 124 62 ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗ Λ : (210) 55.82.320-2 FAX : (210) 55.82.323 E-mail: ekanal@ekanal.gr ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 2002 ΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΟΚΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αμπελουργικός Πάσσαλος

Αμπελουργικός Πάσσαλος Αμπελουργικός Πάσσαλος Προδιαγραφές Προϊόντος Αναβ: 01,Ημερ/νία Φύλλου 12.04.2009 Εισαγωγή Αυτό το φυλλάδιο εκδίδεται από την ΠΑΝΜΕΤΑΛ Α.Ε.Β.Ε. σε συνέχεια των αιτήσεων από τους πελάτες μας, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ανάλυσης Δειγμάτων Λιπαντικών από την Lubrica@on Engineers Hellas

Πρόγραμμα Ανάλυσης Δειγμάτων Λιπαντικών από την Lubrica@on Engineers Hellas Πρόγραμμα ελέγχου του μηχανολογικού εξοπλισμού και των λιπαντικών, με την χρήση φασματογραφικής ανάλυσης και πολλών άλλων εργαστηριακών ελέγχων Η περιοδική ανάλυση χρησιμοποιημένων λιπαντικών, είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Μεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών «Αντισεισµικός Σχεδιασµός Τεχνικών Έργων» Μάθηµα: «Αντισεισµικός Σχεδιασµός Θεµελιώσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα για τα πυρόπληκτα κτήρια

Ημερίδα για τα πυρόπληκτα κτήρια TEE, Περιφερειακό Τμήμα Πελοποννήσου ΕΜΠ, Εργαστήριο Ω.Σ. Ημερίδα για τα πυρόπληκτα κτήρια ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΤΡΕΖΟΣ Μεγαλόπολη, 13 Οκτωβρίου 2007 1

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες:

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες: Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος Μεταλλικές Κωδικός CE07_S04 μαθήματος: Κατασκευές ΙI μαθήματος: Πιστωτικές Φόρτος εργασίας μονάδες: 5 150 (ώρες): Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε.

EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε. EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε. ΚΡΑΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ Η EUROPA είναι στη θέση να παράγει τα περισσότερα κράματα αλουμινίου της σειράς 6ΧΧΧ σε διάφορες διεργασίες γήρανσης. Τα πιο συνηθισμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ" ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κοζάνη, 2015 Πίνακας περιεχομένων 1) ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ....

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΚΙΜΩΝ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΚΙΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΚΙΜΩΝ ΠΕΛΑΤΗΣ Περιγραφή δείγµατος 0913 ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. ΒΙ.ΠΕ. ΚΙΛΚΙΣ Τ.Κ. 611 00 ΚΙΛΚΙΣ Μονόφυλλη Μπαλκονόπορτα Αλουµινίου / Ξύλου Ανοιγοανακλινόµενη Σειρά M 23000

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης 1. Ο κλάδος της περιγραφικής Στατιστικής: α. Ασχολείται με την επεξεργασία των δεδομένων και την ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπος οπλισμός Νεοκλέους, Πηλακούτας και Tlemat. σκυροδέματος: χαλύβδινες ίνες ανακυκλωμένες από μεταχειρισμένα ελαστικά αυτοκινήτων

Πρότυπος οπλισμός Νεοκλέους, Πηλακούτας και Tlemat. σκυροδέματος: χαλύβδινες ίνες ανακυκλωμένες από μεταχειρισμένα ελαστικά αυτοκινήτων Πρότυπος οπλισμός σκυροδέματος: χαλύβδινες ίνες ανακυκλωμένες από μεταχειρισμένα ελαστικά αυτοκινήτων Κυριάκος Νεοκλέους Κύπρος Πηλακούτας Houssam Tlemat Centre for Cement and Concrete, Department of Civil

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ - 2 / 22 - Παπαδόπουλος Α. Χρήστος 8 Συγκολλήσεις είναι η διαδικασία της μόνιμης τοπικής ένωσης μεταλλικών μερών σε ημιτετηγμένη μορφή με εφαρμογή πίεσης ή την ένωση των μερών σε

Διαβάστε περισσότερα

ndustrial aste management quality sustainable development nvironmental rotection waste management

ndustrial aste management quality sustainable development nvironmental rotection waste management ndustrial aste management quality waste management nvironmental rotection sustainable development Το Ιστορικό µας H POLYECO A.E. ιδρύθηκε το 2001, από την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΕ, µε στόχο

Διαβάστε περισσότερα

HBS ΞΥΛΟΒΙΔΕΣ Ø 3-12 mm

HBS ΞΥΛΟΒΙΔΕΣ Ø 3-12 mm HBS ΞΥΛΟΒΙΔΕΣ Ø 3-12 mm Παρέμβλημα ΤΧ μεγάλου βάθους με άριστη γεωμετρία για μεγαλύτερη πρόσφυση TX HBS xxx Τομή του μήκους της βίδας στην κεφαλή Ειδικό επιφανειακό κέρωμα για μείωση της τριβής κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Γ ΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ ΤΩΝ ΙΝΩΝ

ΜΕΡΟΣ Γ ΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ ΤΩΝ ΙΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Γ ΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ ΤΩΝ ΙΝΩΝ Εισαγωγή Ως γνωστό, στις τεχνικές και τεχνολογικές εφαρμογές τα στερεά σώματα υφίστανται την επίδραση εξωτερικών δυνάμεων οπότε καταπονούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ 19 Γ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι βασικότερες κατεργασίες με αφαίρεση υλικού και οι εργαλειομηχανές στις οποίες γίνονται οι αντίστοιχες κατεργασίες, είναι : Κατεργασία Τόρνευση Φραιζάρισμα

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων

Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων Διαγράμματα διασποράς (scattergrams) Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων Η οπτική απεικόνιση δύο συνόλων δεδομένων μπορεί να αποκαλύψει με παραστατικό τρόπο πιθανές τάσεις και μεταξύ τους συσχετίσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ANAKOΙΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

ANAKOΙΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ. Μελέτης: 16 /2015 Αρ. Πρωτ.: 34216/22-06-2015 ΕΡΓΟ: (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ANAKOΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Βασικά προσοµοιώµατα συµπεριφοράς. Ελισάβετ Βιντζηλαίου ΕΜΠ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Βασικά προσοµοιώµατα συµπεριφοράς. Ελισάβετ Βιντζηλαίου ΕΜΠ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Βασικά προσοµοιώµατα συµπεριφοράς Ελισάβετ Βιντζηλαίου ΕΜΠ 1 6.1 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΝΑΜΕΩΝ(διεπιφάνειες υλικών) 6.2 ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ(µέσω συνδετήρων ή µέσω ΙΩΠ) 6.3 ΕΝΙΣΧΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΜΗ ΗΣ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΣΤΑ Τ.Ε.Ι. (ΕΕΟΤ) ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ

ΑΡΧΙΜΗ ΗΣ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΣΤΑ Τ.Ε.Ι. (ΕΕΟΤ) ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΚΟΠΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Τα κοπτικά εργαλεία που χρησιµοποιήθηκαν είναι της εταιρείας Kennametal (Εικόνα 1), κοπτικά KC725M µε πολλαπλές στρώσεις TiN/TiCN/TiN, υψηλής απόδοσης και σχεδιασµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΚΗ ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΛΚΗΣ Α. ΣΥΡΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΟΛΚΗ ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΛΚΗΣ Α. ΣΥΡΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΚΗ ΓΕΝΙΚΑ Κατά την ολκή (drawing), το τεµάχιο υπό τη µορφή ράβδου, σύρµατος ή σωλήνα υφίσταται πλαστική παραµόρφωση διερχόµενο µέσα από µεταλλική µήτρα υπό την επενέργεια εφελκυστικού φορτίου στην έξοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Αντικατάσταση τμημάτων αγωγού ύδρευσης Συνδέσμου ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ & ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-15 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1 )

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ & ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-15 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1 ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/6/2015 ΠΕΜΠΤΗ 18/6/2015 ΤΕΤΑΡΤΗ 17/6/2015 ΤΡΙΤΗ 16/6/2015 ΔΕΥΤΕΡΑ 15/6/2015 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ ΧΑΛΥΒΑΣ. Θερμής ελάσεως (ΕΝ10025) : 1. S225 (fy=235n/mm 2 fu=360n/mm 2 ) 2. S275 (fy=270n/mm2 fu=430n/mm2) 3. S355 (fy=355n/mm2 fu=510n/mm2)

ΥΛΙΚΑ ΧΑΛΥΒΑΣ. Θερμής ελάσεως (ΕΝ10025) : 1. S225 (fy=235n/mm 2 fu=360n/mm 2 ) 2. S275 (fy=270n/mm2 fu=430n/mm2) 3. S355 (fy=355n/mm2 fu=510n/mm2) ΥΛΙΚΑ ΧΑΛΥΒΑΣ Ψυχρής ελάσεως (ΕΝ10147) : 1. FeE 220G (fy=220n/mm 2 fu=300n/mm 2 ) 2. FeE 250G (fy=250n/mm2 fu=330n/mm2) 3. FeE 280G (fy=280n/mm2 fu=360n/mm2) Θερμής ελάσεως (ΕΝ10025) : 1. S225 (fy=235n/mm

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κτλ σχετικά µε το σχέδιο αυτό.

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κτλ σχετικά µε το σχέδιο αυτό. 2006-11-03 ICS: 29.020;91.140.50 ΕΛΟΤ 1424 ΣΧΕ ΙΟ DRAFT ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Απαιτήσεις για θεµελιακή γείωση Requirements for foundation earthing Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing).

Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing). Κεφάλαιο 4 Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing). Οι ενδείξεις (τάσεις εξόδου) των θερμοζευγών τύπου Κ είναι δύσκολο να

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικές ασκήσεις ΔΙΠ 50

Ενδεικτικές ασκήσεις ΔΙΠ 50 Ενδεικτικές ασκήσεις ΔΙΠ 50 Άσκηση 1 (άσκηση 1 1 ης εργασίας 2009-10) Σε ένα ράφι μιας βιβλιοθήκης τοποθετούνται με τυχαία σειρά 11 διαφορετικά βιβλία τεσσάρων θεματικών ενοτήτων. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Ηλεκτρικές Μετρήσεις

Εισαγωγή στις Ηλεκτρικές Μετρήσεις Εισαγωγή στις Ηλεκτρικές Μετρήσεις Σφάλματα Μετρήσεων Συμβατικά όργανα μετρήσεων Χαρακτηριστικά μεγέθη οργάνων Παλμογράφος Λέκτορας Σοφία Τσεκερίδου 1 Σφάλματα μετρήσεων Επιτυχημένη μέτρηση Σωστή εκλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ ΙΟΠ : ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΙΟΠ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ ΙΟΠ : ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΙΟΠ 9ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 03», Μάρτιος 2003 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ ΙΟΠ : ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΙΟΠ ΣΤΑΜΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ Περίληψη Τα σύνθετα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία- ISO 9001 Σαπφούς 3, 81100 Μυτιλήνη (1ος Όροφος) 2251054739 (09:00-14:30) academy@aigaion.org civilacademy.ucoz.org «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Κατάταξη των χαλύβων Ανάλογα με τη χημική σύστασή τους οι χάλυβες μπορούν να ταξινομηθούν στις ακόλουθες κατηγορίες :

6.1 Κατάταξη των χαλύβων Ανάλογα με τη χημική σύστασή τους οι χάλυβες μπορούν να ταξινομηθούν στις ακόλουθες κατηγορίες : 40 6. ΣΙ ΗΡΟΥΧΑ ΚΡΑΜΑΤΑ Τα τεχνικά μεταλλικά υλικά χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες : στα σιδηρούχα και τα μη σιδηρούχα. Τα σιδηρούχα μεταλλικά υλικά περιλαμβάνουν κυρίως τους χάλυβες και τους χυτοσιδήρους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ κύριο ερώτημα ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΑΝΩΔΟΜΗΣ το γενικό πρόβλημα πως θα αντιδράσει η απεριόριστη σε έκταση εδαφική μάζα??? ζητούμενο όχι «θραύση» εδαφικής μάζας εύρος καθιζήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 22: Αλυσίδες κυλίνδρων

Σχήμα 22: Αλυσίδες κυλίνδρων Αλυσοκινήσεις Πλεονεκτήματα ακριβής σχέση μετάδοση λόγω μη ύπαρξης διολίσθησης, η συναρμολόγηση χωρίς αρχική πρόταση επειδή η μετάδοση δεν βασίζεται στην τριβή καθώς επίσης και ο υψηλός βαθμός απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Νοέμβριος 2008. Άσκηση 5 Δίνεται αμφίπακτη δοκός μήκους L=6,00m με διατομή IPE270 από χάλυβα S235.

Νοέμβριος 2008. Άσκηση 5 Δίνεται αμφίπακτη δοκός μήκους L=6,00m με διατομή IPE270 από χάλυβα S235. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Δομοστατικής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Μάθημα : Σιδηρές Κατασκευές Ι Διδάσκοντες : Ι Βάγιας Γ. Ιωαννίδης Χ. Γαντές Φ. Καρυδάκης Α. Αβραάμ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/01 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Ξ. Παπαϊωάννου Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχοι. Τη συγκέντρωση του φαρμάκου σε δείγμα ιστού ή βιολογικού υγρού

Έλεγχοι. Τη συγκέντρωση του φαρμάκου σε δείγμα ιστού ή βιολογικού υγρού Έλεγχοι Τη συγκέντρωση του φαρμάκου σε δείγμα ιστού ή βιολογικού υγρού Το ρυθμό απελευθέρωσης του φαρμάκου από το σκεύασμα Έλεγχο ταυτότητας και καθαρότητας της πρώτης ύλης και των εκδόχων( βάση προδιαγραφών)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΥΔ.Α.Δ.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ομάδα Εργασίας Δρ. Κων/νος Μπαταργιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Τετάρτη, 3 Μαΐου 01 07:30 10:30 ΜΕΡΟΣ Α ΘΕΜΑ 1 (α) ΛΥΣΕΙΣ Το ύψος της κάθε βρύσης ώστε να χρησιμοποιείται από το μέσο

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα.

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Ε.Μ. Παγώνη Πολιτικός Μηχανικός Α. Παπαχρηστίδης Πολιτικός Μηχανικός 4Μ-VK Προγράμματα Πολιτικών Μηχανικών ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 http://www.sofistik.gr/ Μεταλλικές και Σύμμικτες Κατασκευές Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 Aξιότιμοι συνάδελφοι, Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του προγράμματος διαστασιολόγησης κόμβων μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να γράψω μία επιστημονική εργασία?

Πώς να γράψω μία επιστημονική εργασία? Α. Π. Θ., Τμήμα Φυσικής Ενημερωτικές διαλέξεις για φοιτητές/τριες «Έρευνα στο Τμήμα Φυσικής» Πώς να γράψω μία επιστημονική εργασία? Εργασία για εργαστήριο??? Βιβλιογραφική εργασία?? Πτυχιακή εργασία? Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΑΛΙΕΡΕΣ Διέλευσης Καλωδίων. Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές

ΣΚΑΛΙΕΡΕΣ Διέλευσης Καλωδίων. Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές ΣΚΑΛΙΕΡΕΣ Διέλευσης Καλωδίων Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές Κατάλογος Προϊόντων / Σκοπός και Δομή Ο κύριος στόχος της εταιρίας είναι η κατασκευή ποιοτικών προ όντων με: πρακτικό σχεδιασμό αυξημένη αντοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΠΑΙΧΝΙ ΟΤΟΠΩΝ (Παιδότοποι εσωτερικού χώρου & Παιδικές χαρές) Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/00 Συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΚΕΡΑΙΟΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΒ ΤΗΣ COSMOTE ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗ 19 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΚΕΡΑΙΟΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΒ ΤΗΣ COSMOTE ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗ 19 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΚΕΡΑΙΟΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΒ ΤΗΣ COSMOTE ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗ 19 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ Φ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΜΠ Ημερομηνία 26/09/2014

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Ρητίνη επικόλλησης για εξωτερικό οπλισμό ενίσχυσης. Περιγραφή Προϊόντος EN 1504-4:2004 EN 1504-3:2005

Construction. Ρητίνη επικόλλησης για εξωτερικό οπλισμό ενίσχυσης. Περιγραφή Προϊόντος EN 1504-4:2004 EN 1504-3:2005 Construction Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 04/06/2014 Κωδικός: 08.04.010 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010401040010000001 EN 1504-4:2004 EN 1504-3:2005 09 09 0099 0099 Ρητίνη επικόλλησης για εξωτερικό οπλισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 14-01-11-00 14 Επεμβάσεις (επισκευές ενισχύσεις) 01 Κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα 11 Αγκύρωση νέων ράβδων οπλισμού στο

Διαβάστε περισσότερα