Καθορισμός των κριτηρίων για την αξιολόγηση του διακριτικού χαρακτήρα του σήματος (ή/και των μερών αυτού)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Καθορισμός των κριτηρίων για την αξιολόγηση του διακριτικού χαρακτήρα του σήματος (ή/και των μερών αυτού)"

Transcript

1 Κοινή Ανακοίνωση σχετικά με την Κοινή Πρακτική για τους Σχετικούς Λόγους Απαραδέκτου Κίνδυνος Σύγχυσης (Επίπτωση των μη διακριτικών/αδύναμων στοιχείων) 2 Οκτωβρίου 2014

2 1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ Τα Γραφεία Εμπορικών Σημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τηρώντας τη δέσμευσή τους να συνεχίσουν να συνεργάζονται στο πλαίσιο του προγράμματος σύγκλισης μέσω του Ευρωπαϊκού Δικτύου Εμπορικών Σημάτων, Σχεδίων και Υποδειγμάτων, συμφώνησαν μια κοινή πρακτική όσον αφορά την επίπτωση των μη διακριτικών/αδύναμων στοιχείων των σημάτων στην εξέταση του κινδύνου σύγχυσης (σχετικοί λόγοι). Η κοινή πρακτική δημοσιοποιείται μέσω Κοινής Ανακοίνωσης με σκοπό την περαιτέρω βελτίωση της διαφάνειας, της ασφάλειας δικαίου και της προβλεψιμότητας προς όφελος τόσο των εξεταστών όσο και των χρηστών. Αντικείμενο της Κοινής Ανακοίνωσης είναι η σύγκλιση της προσέγγισης όσον αφορά την επίπτωση των μη διακριτικών/αδύναμων στοιχείων των σημάτων στην εκτίμηση του κινδύνου σύγχυσης. 2. Η ΚΟΙΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Η κοινή πρακτική ορίζεται και αναλύεται στο έγγραφο «Αρχές της Κοινής Πρακτικής» (βλ.. Παράρτημα Ι της παρούσας Ανακοίνωσης). Ουσιαστικά, η κοινή πρακτική συνίσταται σε τέσσερεις στόχους: Στόχος 1 Κοινή πρακτική Στόχος 2 Καθορισμός των σημάτων που υποβάλλονται σε αξιολόγηση του διακριτικού χαρακτήρα: το προγενέστερο σήμα (ή/και τα μέρη αυτού) ή/και το μεταγενέστερο σήμα (ή/και τα μέρη αυτού) Κατά την εκτίμηση του κινδύνου σύγχυσης: Αξιολογείται ο διακριτικός χαρακτήρας του προγενέστερου σήματος συνολικά, λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να αναγνωριστεί κάποιος βαθμός διακριτικού χαρακτήρα. Αξιολογείται επίσης ο διακριτικός χαρακτήρας όλων των στοιχείων του προγενέστερου σήματος και του μεταγενέστερου σήματος, με προτεραιότητα στα στοιχεία που ταυτίζονται. Καθορισμός των κριτηρίων για την αξιολόγηση του διακριτικού χαρακτήρα του σήματος (ή/και των μερών αυτού) Κοινή πρακτική Κατά την αξιολόγηση του διακριτικού χαρακτήρα των σημάτων ως προς τους σχετικούς λόγους, εφαρμόζονται τα ίδια κριτήρια που χρησιμοποιούνται και για τον προσδιορισμό του διακριτικού χαρακτήρα ως προς τους απόλυτους λόγους απαραδέκτου. Ωστόσο, όσον αφορά τους σχετικούς λόγους, τα κριτήρια αυτά χρησιμοποιούνται όχι μόνο για να διαπιστωθεί κατά πόσο υφίσταται ένα ελάχιστο όριο διακριτικού χαρακτήρα αλλά και για να εξεταστούν οι διαφορετικοί βαθμοί διακριτικού χαρακτήρα. Στόχος 3 Προσδιορισμός της επίπτωσης στον κίνδυνο σύγχυσης («ΚΣ») όταν τα κοινά στοιχεία παρουσιάζουν χαμηλό βαθμό διακριτικού χαρακτήρα Κοινή Πρακτική Όταν τα σήματα έχουν ένα κοινό στοιχείο με χαμηλό βαθμό διακριτικού χαρακτήρα, η εκτίμηση του ΚΣ επικεντρώνεται στην επίπτωση των μη ταυτιζόμενων στοιχείων στη συνολική εντύπωση των σημάτων.λαμβάνονται υπόψη οι ομοιότητες/διαφορές 2

3 και ο διακριτικός χαρακτήρας των μη ταυτιζόμενων στοιχείων. Η ταύτιση σε ένα στοιχείο με χαμηλό βαθμό διακριτικού χαρακτήρα συνήθως δεν προκαλεί από μόνη της κίνδυνο σύγχυσης. Ωστόσο, είναι δυνατό να υπάρξει κίνδυνος σύγχυσης, εάν: τα άλλα στοιχεία παρουσιάζουν χαμηλό (ή εξίσου χαμηλό) βαθμό διακριτικού χαρακτήρα ή έχουν αμελητέα οπτική επίπτωση και η συνολική εντύπωση των σημάτων είναι παρόμοια ή η συνολική εντύπωση των σημάτων είναι σε μεγάλο βαθμό όμοια ή ταυτόσημη. Παραδείγματα* ΚΣ MORELUX κατά INLUX (Κλάση 44: Θεραπείες ομορφιάς) COSMEGLOW κατά COSMESHOW (Κλάση 3: Καλλυντικά) κατά κατά (Κλάση 43: Υπηρεσίες παραθεριστικής κατάλυσης) (Κλάση 9: Πιστωτικές κάρτες) Στόχος 4 Προσδιορισμός της επίπτωσης στον κίνδυνο σύγχυσης («ΚΣ») όταν τα κοινά στοιχεία στερούναι διακριτικού χαρακτήρα Κοινή πρακτική Παραδείγματα* Όταν τα σήματα έχουν ένα κοινό στοιχείο που στερείται διακριτικού χαρακτήρα, η εκτίμηση του ΚΣ επικεντρώνεται στην επίπτωση των μη ταυτιζόμενων στοιχείων στη συνολική εντύπωση των σημάτων. Λαμβάνονται υπόψη οι ομοιότητες/διαφορές και ο διακριτικός χαρακτήρας των μη ταυτιζόμενων στοιχείων. Η ταύτιση αποκλειστικά σε μη διακριτικά στοιχεία δεν προκαλεί κίνδυνο σύγχυσης. Όταν τα σήματα περιλαμβάνουν επίσης άλλα εικονιστικά ή/και λεκτικά στοιχεία που είναι όμοια, θα υπάρξει κίνδυνος σύγχυσης αν η συνολική εντύπωση των σημάτων είναι σε μεγάλο βαθμό όμοια ή ταυτόσημη. ΚΣ 3

4 BUILDGRO κατά BUILDFLUX (Κλάση 19: Υλικά κατασκευών Κλάση 37: Οικοδομικές εργασίες) TRADENERGY κατά TRACENERGY (Κλάση 9: Συλλέκτες ηλιακής ενέργειας για παραγωγή ενέργειας) κατά κατά (Κλάση 36: Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες) (Κλάση 9: Συλλέκτες ηλιακής ενέργειας για παραγωγή ενέργειας) * Περισσότερα παραδείγματα περιλαμβάνονται στο έγγραφο «Αρχές της Κοινής Πρακτικής» (παράρτημα Ι) 2.1.ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ Τα ακόλουθα ζητήματα δεν εμπίπτουν στο αντικείμενο της κοινής πρακτικής: Η αξιολόγηση του αυξημένου διακριτικού χαρακτήρα ή/και τουδιακριτικού χαρακτήρα που αποκτήθηκε λόγω χρήσης ή/και φήμης: για τους σκοπούς της παρούσας κοινής πρακτικής, θεωρείται ότι δεν υπάρχει απόδειξη ή/και διεκδίκηση ή/και προηγούμενη γνώση ότι κάποιο από τα σήματα έχει φήμη ή απολαμβάνει αυξημένου διακριτικού χαρακτήρα λόγω χρήσης. Η συμφωνία σχετικά με τους παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη κατά την εκτίμηση του κινδύνου σύγχυσης. Παρόλο που υπάρχουν πολλοί παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν τη συνολική εκτίμηση του κινδύνου σύγχυσης, όπως τα κυρίαρχα στοιχεία, ο βαθμός προσοχής του ενδιαφερόμενου κοινού, η συνύπαρξη, η κατάσταση της αγοράς, η οικογένεια σημάτων, κλπ., δεν είναι στόχος της κοινής πρακτικής να καθορίσει ποιοι είναι αυτοί οι παράγοντες. Η συμφωνία σχετικά με τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ της αξιολόγησης του διακριτικού χαρακτήρα και όλων των άλλων παραγόντων που λαμβάνονται υπόψη κατά την εκτίμηση του κινδύνου σύγχυσης. Ούτε τα κριτήρια για την αξιολόγηση των άλλων παραγόντων που είναι δυνατό να επηρεάσουν τη συνολική εκτίμηση του κινδύνου σύγχυσης, ούτε η μεταξύ τους αλληλεπίδραση αποτελούν αντικείμενο της παρούσας κοινής πρακτικής, η οποία δεν πραγματεύεται τη συνολική εκτίμηση του κινδύνου σύγχυσης, αλλά μόνο μία από τις βασικές πτυχές της. Γλωσσικά ζητήματα: για τους σκοπούς της κοινής πρακτικής τα σήματα που περιέχουν λεκτικά στοιχεία τα οποία στερούνται διακριτικού χαρακτήρα (ή παρουσιάζουν χαμηλό βαθμό διακριτικού χαρακτήρα) στα αγγλικά θεωρείται ότι στερούνται διακριτικού χαρακτήρα (ή παρουσιάζουν χαμηλό βαθμό διακριτικού χαρακτήρα) σε όλες τις γλώσσες και γίνονται κατανοητά από τα εθνικά γραφεία. 4

5 3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ Η παρούσα κοινή πρακτική τίθεται σε ισχύ μέσα σε 3 μήνες μετά τη δημοσίευση της παρούσας κοινής ανακοίνωσης. Τα γραφεία που εφαρμόζουν την κοινή πρακτική έχουν τη δυνατότητα να δημοσιεύσουν πρόσθετες πληροφορίες στους δικτυακούς τους τόπους. Κατάλογος γραφείων που εφαρμόζουν την κοινή πρακτική: AT, BG, BX, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, GR, HR, HU, IE, IS, LT, LV, MT, NO, OHIM, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR, UK 4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. CP5. ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΥΓΧΥΣΗΣ (ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝΜΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΩΝ/ΑΔΥΝΑΜΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ): ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ. 5

6 EN EL Σύγκλιση Αρχές της κοινής πρακτικής Πρόγραμμα Σύγκλισης CP 5. Σχετικοί Λόγοι Απαραδέκτου Κίνδυνος Σύγχυσης (Επίπτωση των μη διακριτικών/αδύναμων στοιχείων)

7 Ευρετήριο 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η ΚΟΙΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Αξιολόγηση του διακριτικού χαρακτήρα: το προγενέστερο σήμα ή/και τα μέρη αυτού, ή/και το μεταγενέστερο σήμα ή/και τα μέρη αυτού (Στόχος 1) Κριτήρια για την αξιολόγηση του διακριτικού χαρακτήρα του σήματος (ή/και των μερών αυτού) (Στόχος 2) Επίπτωση στον κίνδυνο σύγχυσης όταν τα κοινά στοιχεία παρουσιάζουν χαμηλό βαθμό διακριτικού χαρακτήρα (Στόχος 3) Επίπτωση στον κίνδυνο σύγχυσης όταν τα κοινά στοιχεία στερούνται διακριτικού χαρακτήρα (Στόχος 4)

8 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Παρά την αύξηση της παγκόσμιας δραστηριότητας στον τομέα των εμπορικών σημάτων και σχεδίων κατά τα πρόσφατα έτη, οι προσπάθειες των Γραφείων ανά τον κόσμο για εναρμόνιση των μεθόδων εργασίας δεν ήταν ιδιαιτέρως αποτελεσματικές. Η Ευρώπη εξακολουθεί να υστερεί σε ό,τι αφορά την εξομάλυνση των αποκλίσεων μεταξύ των Γραφείων Διανοητικής Ιδιοκτησίας στην ΕΕ. Αυτή είναι μία από τις βασικές προκλήσεις που σκοπεύει να επεξεργαστεί το ΓΕΕΑ στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου του. Με βάση τις παραπάνω διαπιστώσεις, τον Ιούνιο του 2011 θεσπίστηκε το Πρόγραμμα Σύγκλισης. Το πρόγραμμα αυτό σηματοδοτεί την κοινή βούληση των εθνικών γραφείων Διανοητικής Ιδιοκτησίας, του ΓΕΕΑ και των χρηστών να εγκαινιαστεί μια νέα εποχή για τα Γραφεία διανοητικής ιδιοκτησίας στην ΕΕ, μέσω της σταδιακής δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού διαλειτουργικού δικτύου συνεργασίας το οποίο θα ενισχύσει το ρυθμιστικό περιβάλλον των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στην Ευρώπη. Το όραμα του προγράμματος είναι «η δημιουργία και η εφαρμογή ενός πλαισίου σαφήνειας, ασφάλειας δικαίου, ποιότητας και χρηστικότητας τόσο για τους καταθέτες / αιτητές όσο και για τα Γραφεία». Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί μέσω της συνεργασίας για την εναρμόνιση πρακτικών και αναμένεται να αποφέρει σημαντικά οφέλη στους χρήστες και παράλληλα στα Γραφεία Διανοητικής Ιδιοκτησίας. Στην πρώτη φάση του Προγράμματος Σύγκλισης ξεκίνησαν τα ακόλουθα πέντε έργα: CP 1. Εναρμόνιση της Ταξινόμησης CP 2. Εναρμόνιση των Επικεφαλίδων των Κλάσεων CP 3. Απόλυτοι Λόγοι Απαραδέκτου Απεικονιστικά Σήματα CP 4. Πεδίο Προστασίας των Ασπρόμαυρων Σημάτων CP 5. Σχετικοί Λόγοι Απαραδέκτου Κίνδυνος Σύγχυσης Το παρόν έγγραφο πραγματεύεται την κοινή πρακτική στο πλαίσιο του πέμπτου έργου:cp 5. Σχετικοί Λόγοι Απαραδέκτου Κίνδυνος Σύγχυσης 3

9 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Κατά την έναρξη του έργου, υπήρχαν διαφωνίες ανάμεσα στο ΓΕΕΑ, το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Μπενελούξ (BOIP) και τα εθνικά γραφεία όσον αφορά τις διαφορετικές ερμηνείες σε σχέση με την αξιολόγηση και τις συνέπειες της αντιμετώπισης των μη διακριτικών/αδύναμων στοιχείων των σημάτων στην εξέταση των σχετικών λόγων απαραδέκτου (κίνδυνος σύγχυσης). Ειδικότερα, υπήρχαν διαφορετικές πρακτικές και ερμηνείες σχετικά με το πόση σημασία έπρεπε, αν έπρεπε, να αποδίδεται στο γεγονός ότι ένα προγενέστερο και ένα μεταγενέστερο σήμα, τα οποία καλύπτουν ταυτόσημα προϊόντα ή/και υπηρεσίες, ταυτίζονται σε ένα στοιχείο που στερείται (ή παρουσιάζει χαμηλό βαθμό) διακριτικού χαρακτήρα. Αυτές οι διαφορετικές πρακτικές και ερμηνείες οδηγούσαν σε διαφορετικά συμπεράσματα κατά την εκτίμηση του κινδύνου σύγχυσης παρόλο που τα γεγονότα της υπόθεσης ήταν τα ίδια (τα υπό εξέταση σήματα και τα αντίστοιχα προϊόντα και υπηρεσίες). Οι διαφορές αυτές δημιούργησαν συνθήκες μη προβλεψιμότητας και ανασφάλειας δικαίου στη διαδικασία εξέτασης των σχετικών λόγων. Ως αποτέλεσμα, τα γραφεία διαπίστωσαν την ανάγκη για εναρμόνιση και θεώρησαν ότι μια κοινή πρακτική θα ήταν επωφελής για τους χρήστες και για τα ίδια τα γραφεία. Σκοπός του παρόντος έργου είναι η σύγκλιση της προσέγγισης σχετικά με την επίπτωση των μη διακριτικών/αδύναμων στοιχείων των υπό εξέταση σημάτων, η οποία πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για την εκτίμηση του κινδύνου σύγχυσης. Τέσσερα είναι τα βασικά παραδοτέα του παρόντος έργου, καθένα από τα οποία εστιάζει στη διευθέτηση μιας επιμέρους πτυχής του προβλήματος: 1) Η κατάρτιση κοινής πρακτικής, περιλαμβανομένης μιας κοινής προσέγγισης η οποία θα περιγραφεί σε σχετικό έγγραφο και θα μεταφραστεί σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ. 2) Η χάραξη κοινής στρατηγικής επικοινωνίας για τη συγκεκριμένη πρακτική. 3) Η κατάρτιση σχεδίου δράσης για την εφαρμογή της κοινής πρακτικής. 4) Η ανάλυση των λόγων αναθεώρησης της παλαιάς πρακτικής. Τα παραδοτέα του έργου θα προσδιοριστούν και θα εγκριθούν από τα εθνικά γραφεία και το ΓΕΕΑ λαμβάνοντας υπόψη τα σχόλια των ενώσεων χρηστών. Το παρόν έγγραφο είναι το πρώτο από τα τέσσερα παραδοτέα. 4

10 Η πρώτη συνεδρίαση της ομάδας εργασίας πραγματοποιήθηκε το Φεβρουάριο του 2012 στο Αλικάντε της Ισπανίας με σκοπό να καθοριστούν οι βασικές κατευθύνσεις, το πεδίο εφαρμογής και η μεθοδολογία του έργου. Στις επόμενες συνεδριάσεις που πραγματοποιήθηκαν τον Οκτώβριο του 2012, τον Ιούνιο του 2013 και τον Οκτώβριο του 2013 συζητήθηκαν διεξοδικά οι στόχοι του έργου από την Ομάδα Εργασίας και συμφωνήθηκαν οι αρχές για την κοινή πρακτική. Επίσης, έγιναν αρκετές παρουσιάσεις με αντικείμενο το έργο στη διάρκεια συναντήσεων εθνικών γραφείων και ΓΕΕΑ (Liaison Meetings) και της κοινής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Προϋπολογισμού (ABBC) του ΓΕΕΑ. 3. ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Το παρόν έγγραφο αποτελεί το κείμενο αναφοράς για γραφεία ΔΙ, ενώσεις χρηστών, καταθέτες/αιτητές, ανακόπτοντες / ενιστάμενους και αντιπροσώπους όσον αφορά την κοινή πρακτική για τα μη διακριτικά/αδύναμα στοιχεία των σημάτων για το σκοπό της εκτίμησης του κινδύνου σύγχυσης, με δεδομένο ότι τα προϊόντα ή/και οι υπηρεσίες ταυτίζονται. Η πρόσβαση σε αυτό θα είναι εύκολη και θα παρέχει σαφή και κατανοητή επεξήγηση των αρχών στις οποίες βασίζεται η κοινή πρακτική. Αυτές οι αρχές θα έχουν γενική εφαρμογή και στόχος τους είναι να καλύψουν τη μεγάλη πλειονότητα των περιπτώσεων. Επειδή ο κίνδυνος σύγχυσης πρέπει να αξιολογείται ξεχωριστά για κάθε περίπτωση, οι κοινές αρχές λειτουργούν ως κατευθυντήριες γραμμές ώστε να διασφαλίζεται ότι τα διάφορα γραφεία θα καταλήγουν σε ένα παρεμφερές, προβλέψιμο συμπέρασμα όταν πρόκειται για τα ίδια σήματα και τους ίδιους λόγους. 4. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Το πεδίο εφαρμογής του έργου ορίζεται ως εξής: «Το παρόν έργο αποβλέπει στη σύγκλιση των πρακτικών όσον αφορά τα μη διακριτικά/αδύναμα στοιχεία των σημάτων για τον σκοπό της εκτίμησης του κινδύνου σύγχυσης (ΚΣ), με δεδομένο ότι τα προϊόντα ή/και οι υπηρεσίες ταυτίζονται. Ειδικότερα, θέτει τους εξής στόχους: Προσδιορισμόςτων σημάτων που υποβάλλονται σε αξιολόγηση του διακριτικού χαρακτήρα: το προγενέστερο σήμα (ή/και τα μέρη αυτού) ή/και το μεταγενέστερο σήμα (ή/και τα μέρη αυτού), 5

11 Καθορισμός των κριτηρίων για την αξιολόγηση του διακριτικού χαρακτήρατου σήματος (ή/και των μερών αυτού), Καθορισμός της επίπτωσης στον κίνδυνο σύγχυσης («ΚΣ») όταν τα κοινά στοιχεία παρουσιάζουν χαμηλό βαθμό διακριτικού χαρακτήρα, Καθορισμός της επίπτωσης στον κίνδυνο σύγχυσης («ΚΣ») όταν τα κοινά στοιχεία στερούνται διακριτικού χαρακτήρα». Η ενδέκατη αιτιολογική σκέψη της οδηγίας 2008/95 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2008 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων (εφεξής «Οδηγία»), αναφέρει ότι η εκτίμηση του κινδύνου σύγχυσης εξαρτάται από πολυάριθμους παράγοντες, και, όπως έχει επανειλημμένα υποστηριχθεί στη νομολογία, πρέπει να εκτιμάται συνολικά, λαμβάνοντας υπόψη όλους τους παράγοντες που κρίνονται συναφείς με τις περιστάσεις της υπόθεσης (π.χ. βλ. αποφάσεις στις υποθέσεις C-251/95, «Sabel»,σκέψη 22 και C- 342/97, «Lloyd Schuhfabrik Meyer»,σκέψη 18). Στην απόφασή του επί της υπόθεσης C-251/95, «Sabel», το Δικαστήριο αναφέρει ότι: «[ ]η συνολική εκτίμηση πρέπει, όσον αφορά την οπτική, ακουστική ή εννοιολογική ομοιότητα των εξεταζομένων σημάτων, να στηρίζεται στη συνολική εντύπωση που προκαλούν τα σήματα, λαμβανομένων υπόψη, μεταξύ άλλων, των διακριτικών και κυρίαρχων στοιχείων τους». Όπως έχει ήδη αναφερθεί, το έργο αναλύει την επίπτωση των μη διακριτικών/αδύναμων στοιχείων των υπό εξέταση σημάτων ως έναν από τους παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για την εκτίμηση του κινδύνου σύγχυσης. Παρόλο που υπάρχουν πολλοί παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν τη συνολική εκτίμηση του κινδύνου σύγχυσης, όπως τα κυρίαρχα στοιχεία, ο βαθμός προσοχής του ενδιαφερόμενου κοινού, η συνύπαρξη, η κατάσταση της αγοράς, η οικογένεια σημάτων, κ.λπ., δεν είναι στόχος του παρόντος έργου να καθορίσει ποιοι είναι αυτοί οι παράγοντες, ούτε ποια είναι τα κριτήρια για την αξιολόγησή τους ή η μεταξύ τους αλληλεπίδραση. Συνεπώς, αντικείμενο του έργου δεν είναι η συνολική εκτίμηση του κινδύνου σύγχυσης, αλλά μόνο μια από τις βασικές πτυχές της. Στο πεδίο εφαρμογής του έργου δεν εμπίπτουν οι ακόλουθες ενέργειες: 6

12 Η αξιολόγηση του αυξημένου διακριτικού χαρακτήρα ή/και του διακριτικού χαρακτήρα που αποκτήθηκε λόγω χρήσης ή/και φήμης: για τους σκοπούς του παρόντος έργου, θεωρείται ότι δεν υπάρχει απόδειξη ή/και διεκδίκηση ή/και προηγούμενη γνώση ότι κάποιο από τα σήματα έχει φήμη ή απολαύει αυξημένου διακριτικού χαρακτήρα λόγω χρήσης. Η συμφωνία σχετικά με τους παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη κατά την εκτίμηση του κινδύνου σύγχυσης. Η συμφωνία σχετικά με τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ της αξιολόγησης του διακριτικού χαρακτήρα και όλων των άλλων παραγόντων που λαμβάνονται υπόψη κατά την εκτίμηση του κινδύνου σύγχυσης. Γλωσσικά ζητήματα: για τους σκοπούς του έργου τα σήματα που περιέχουν λεκτικά στοιχεία τα οποία στερούνται διακριτικού χαρακτήρα (ή παρουσιάζουν χαμηλό βαθμό διακριτικού χαρακτήρα) στα αγγλικά θεωρείται ότι στερούνται διακριτικού χαρακτήρα (ή παρουσιάζουν χαμηλό βαθμό διακριτικού χαρακτήρα) σε όλες τις γλώσσες και γίνονται κατανοητά από τα εθνικά γραφεία. 7

13 Προσδιορίζονται τέσσερεις διαφορετικοί στόχοι, όπως απεικονίζονται στο ακόλουθο γράφημα: Το προγενέστερο σήμα ή/και τα μέρη αυτού; ΣΤΟΧΟΣ 1 Καθορισμός σημάτων που υποβάλλονται σε αξιολόγηση του διακριτικού χαρακτήρα Το μεταγενέστερο σήμα ή/και τα μέρηαυτού; ΣΤΟΧΟΣ 2 Καθορισμός των κριτηρίων για την αξιολόγηση του διακριτικού χαρακτήρα του σήματος (ή/και των μερών αυτού) ΣΤΟΧΟΣ 3 Προσδιορισμός της επίπτωσης στον ΚΣ όταν τα κοινά στοιχεία παρουσιάζουν χαμηλό βαθμό διακριτικού χαρακτήρα ΣΤΟΧΟΣ 4 Προσδιορισμός της επίπτωσης στον ΚΣ όταν τα κοινά στοιχεία στερούνται διακριτικού χαρακτήρα Στόχοι του έργου. Ακολουθούνται διάφορες προσεγγίσεις για την εξέταση του κινδύνου σύγχυσης, βάσει των οποίων ο διακριτικός χαρακτήρας των στοιχείων είναι δυνατό να αξιολογηθεί σε διαφορετικές φάσεις. Ανεξαρτήτως της υιοθετούμενης προσέγγισης, το πρακτικό αποτέλεσμα όσον αφορά την επίπτωση των μη διακριτικών/αδύναμων στοιχείων των υπό εξέταση σημάτων δεν επηρεάζεται. 5. Η ΚΟΙΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 5.1. Αξιολόγηση του διακριτικού χαρακτήρα: το προγενέστερο σήμα ή/και τα μέρη αυτού, ή/και το μεταγενέστερο σήμα ή/και τα μέρη αυτού;(στόχος 1) Κατά την εκτίμηση του κινδύνου σύγχυσης: Αξιολογείται ο διακριτικός χαρακτήρας του προγενέστερου σήματος συνολικά. 8

14 Αξιολογούνται επίσης ο διακριτικός χαρακτήρας όλων των στοιχείων του προγενέστερου σήματος και του μεταγενέστερου σήματος, με προτεραιότητα στα στοιχεία που ταυτίζονται. Εντούτοις, κατά την αξιολόγηση του διακριτικού χαρακτήρα του προγενέστερου σήματος συνολικά, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι σύμφωνα με την απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση C-196/11P, F1-LIVE, κατά την εκτίμηση του κινδύνου σύγχυσης η εγκυρότητα των εθνικών σημάτων δεν μπορεί να αμφισβητηθεί (σκέψη 40). Κατά συνέπεια, «πρέπει να αναγνωριστεί στο εθνικό σήμα, του οποίου γίνεται επίκληση προς στήριξη ανακοπής / ένστασης μετά τη δημοσίευση κατά της καταχωρίσεως κοινοτικού σήματος, ένας βαθμός διακριτικού χαρακτήρα» (σκέψη 47) Κριτήρια για την αξιολόγηση του διακριτικού χαρακτήρα του σήματος (ή/και των μερών αυτού) (Στόχος 2) Ερμηνεύοντας τα οριζόμενα στο άρθρο 4 παράγραφος (1) στοιχείο (β) και στο άρθρο 5 παράγραφος (1) στοιχείο (β) της Οδηγίας, το Δικαστήριο, στην απόφασή του στην υπόθεση C- 342/97, «Lloyd Schuhfabrik Meyer», αναφέρει ότι: «Προκειμένου να διαπιστωθεί ο διακριτικός χαρακτήρας ενός σήματος και, κατά συνέπεια, να εκτιμηθεί αν αυτό έχει αυξημένο διακριτικό χαρακτήρα, το εθνικό δικαστήριο πρέπει να εκτιμήσει σφαιρικά τη μεγαλύτερη ή μικρότερη ικανότητα του σήματος να προσδιορίζει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τα οποία καταχωρίστηκε / εγγράφηκε ως προερχόμενα από συγκεκριμένη επιχείρηση και, επομένως, να διακρίνει αυτά τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες από τα αντίστοιχα άλλων επιχειρήσεων» (σκέψη 22). Ως εξ αυτού, και λόγω της μειωμένης ικανότητας ενός αδύναμου σήματος να επιτελέσει την κύρια λειτουργία του στο πλαίσιο της αγοράς, το πεδίο προστασίας του ως προς τα μη (ή λίγο) διακριτικά στοιχεία του πρέπει να είναι περιορισμένο. Κατά την αξιολόγηση του διακριτικού χαρακτήρα των σημάτων ως προς τους σχετικούς λόγους, εφαρμόζονται τα ίδια κριτήρια που χρησιμοποιούνται και για τον προσδιορισμό του διακριτικού χαρακτήρα ως προς τους απόλυτους λόγους απαραδέκτου. Ωστόσο, όσον αφορά τους σχετικούς λόγους, τα κριτήρια αυτά χρησιμοποιούνται όχι μόνο για να διαπιστωθεί κατά πόσο υφίσταται ένα 9

15 ελάχιστο όριο διακριτικού χαρακτήρα αλλά και για να εξεταστούν οι διαφορετικοί βαθμοί διακριτικού χαρακτήρα Επίπτωση στον κίνδυνο σύγχυσης όταν τα κοινά στοιχεία παρουσιάζουν χαμηλό βαθμό διακριτικού χαρακτήρα (Στόχος 3). Όταν τα σήματα έχουν ένα κοινό στοιχείο με χαμηλό βαθμό διακριτικού χαρακτήρα, η εκτίμηση του ΚΣ επικεντρώνεται στην επίπτωση των μη ταυτιζόμενων στοιχείων στην συνολική εντύπωση των σημάτων. Λαμβάνονται υπόψη οι ομοιότητες/διαφορές και ο διακριτικός χαρακτήρας των μη ταυτιζόμενων στοιχείων. Η ταύτιση σε ένα στοιχείο με χαμηλό βαθμό διακριτικού χαρακτήρα συνήθως δεν προκαλεί από μόνη της κίνδυνο σύγχυσης. Ωστόσο, είναι δυνατό να υπάρξει κίνδυνος σύγχυσης, εάν: o τα άλλα στοιχεία παρουσιάζουν χαμηλό (ή εξίσου χαμηλό) βαθμό διακριτικού χαρακτήρα ή έχουν αμελητέα οπτική επίπτωση και η συνολική εντύπωση των σημάτων είναι όμοια. Ή o Η συνολική εντύπωση των σημάτων είναι σε μεγάλο βαθμό όμοια ή ταυτόσημη. Παραδείγματα: * Για τους σκοπούς του παρόντος έργου, όλοι οι άλλοι παράγοντες που μπορεί να είναι συναφείς για τη συνολική εκτίμηση του κινδύνου σύγχυσης θεωρείται ότι δεν επηρεάζουν το αποτέλεσμα. Επίσης, θεωρείται ότι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες ταυτίζονται. Σε όλα τα παρακάτω παραδείγματα το(τα) κοινό(-ά) στοιχείο(-α) θεωρείται ότι παρουσιάζουν χαμηλό βαθμό διακριτικού χαρακτήρα. Προγενέστερο σήμα Προσβαλλόμενο σήμα Προϊόντα/υπηρεσίες Αποτέλεσμα MORELUX INLUX Κλάση 44: Θεραπείες ομορφιάς DURALUX VITALUX Κλάση 44: Θεραπείες ομορφιάς 10

16 Κλάση 32: Χυμοί φρούτων Κλάση 9: Πιστωτικές κάρτες Κλάση 32: Χυμοί φρούτων Κλάση 30: Τσάι Κλάση 9: Πιστωτικές κάρτες COSMEGLOW COSMESHOW Κλάση 3: Καλλυντικά ΚΣ Κλάση 11: Ψυγεία ΚΣ Κλάση 43: Υπηρεσίες παραθεριστικής κατάλυσης ΚΣ 5.4. Επίπτωση στον κίνδυνο σύγχυσης όταν τα κοινά στοιχεία στερούνται διακριτικού χαρακτήρα (Στόχος 4) Όταν τα σήματα έχουν ένα κοινό στοιχείο που στερείται διακριτικού χαρακτήρα, η εκτίμηση του ΚΣ επικεντρώνεται στην επίπτωση των μη ταυτιζόμενων στοιχείων στην συνολική εντύπωση των σημάτων. Λαμβάνονται υπόψη οι ομοιότητες/διαφορές και ο διακριτικός χαρακτήρας των μη ταυτιζόμενων στοιχείων. Η ταύτιση αποκλειστικά σε μη διακριτικά στοιχεία δεν προκαλεί κίνδυνο σύγχυσης. 11

17 Όταν τα σήματα περιλαμβάνουν επίσης άλλα εικονιστικά ή/και λεκτικά στοιχεία που είναι παρόμοια, θα υπάρξει κίνδυνος σύγχυσης αν η συνολική εντύπωση των σημάτων είναι σε μεγάλο βαθμό όμοια ή ταυτόσημη. Παραδείγματα: * Για τους σκοπούς του παρόντος έργου, όλοι οι άλλοι παράγοντες που μπορεί να είναι συναφείς για τη συνολική εκτίμηση του κινδύνου σύγχυσης θεωρείται ότι δεν επηρεάζουν το αποτέλεσμα. Επίσης, θεωρείται ότι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες ταυτίζονται. Σε όλα τα παρακάτω παραδείγματα το(τα) κοινό(-ά) στοιχείο(-α) θεωρείται(-ούνται) ως στερούμενο(-α) διακριτικού χαρακτήρα. Προγενέστερο σήμα Προσβαλλόμενο σήμα Προϊόντα/υπηρεσίες Αποτέλεσμα GREENGRO GREENFLUX Κλάση 19: Υλικά κατασκευών Κλάση 37: Οικοδομικές εργασίες BUILDGRO BUILDFLUX Κλάση 19: Υλικά κατασκευών Κλάση 37: Οικοδομικές εργασίες Κλάση 9: Κινητά τηλέφωνα Κλάση 36: Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες Κλάση 29: Ψάρια CRE-ART PRE-ART Κλάση 41: Υπηρεσίες αιθουσών τέχνης (γκαλερί) ΚΣ TRADENERGY TRACENERGY Κλάση 9: Συλλέκτες ηλιακής ενέργειας για παραγωγή ενέργειας ΚΣ 12

18 Κλάση 9: Συλλέκτες ηλιακής ενέργειας για παραγωγή ενέργειας ΚΣ 13

19 Σύγκλιση Office for Harmonization in the Internal Market Avenida de Europa 4, E Alicante, Spain Tel Fax

Το DesignView καθ οδόν. Με περισσότερα από δύο εκατομμύρια σχέδια και υποδείγματα, το εργαλείο συνεχίζει να επεκτείνεται ταχύτατα

Το DesignView καθ οδόν. Με περισσότερα από δύο εκατομμύρια σχέδια και υποδείγματα, το εργαλείο συνεχίζει να επεκτείνεται ταχύτατα 04 2014 EL Το DesignView καθ οδόν Με περισσότερα από δύο εκατομμύρια σχέδια και υποδείγματα, το εργαλείο συνεχίζει να επεκτείνεται ταχύτατα Εξορθολογισμός των υπηρεσιών διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΙ) στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ. Ομάδα καθηκόντων III: Διοικητικός υπάλληλος Ομάδα καθηκόντων IV: Σύμβουλος/Ειδικός

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ. Ομάδα καθηκόντων III: Διοικητικός υπάλληλος Ομάδα καθηκόντων IV: Σύμβουλος/Ειδικός ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ Ομάδα καθηκόντων III: Διοικητικός υπάλληλος Ομάδα καθηκόντων IV: Σύμβουλος/Ειδικός ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΣΤΟ ΓΕΕΑ, ΑΛΙΚΑΝΤΕ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Έμμεση φορολογία και φορολογική διαχείριση Φόρος προστιθέμενης αξίας

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Έμμεση φορολογία και φορολογική διαχείριση Φόρος προστιθέμενης αξίας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Έμμεση φορολογία και φορολογική διαχείριση Φόρος προστιθέμενης αξίας Ημερομηνία δημοσίευσης 3 Απριλίου 2014 Επεξηγηματικές σημειώσεις σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 20.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 639/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Παρ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1-1.5 2. ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Εξελίξεις και Ευκαιρίες για τις Ευρωπαϊκές Χώρες EUROPEAN AGENCY for Special Needs and Inclusive Education ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας Ελληνική ηµοκρατία Ευρωπαϊκή Ένωση Έργο συγχρηµατοδοτούµενο κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Άξονας 5 - Μέτρο 5.3 Μελέτη µε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάδειξη της μάθησης: προσδιορισμός, αξιολόγηση και αναγνώριση της μη τυπικής μάθησης στην Ευρώπη

Η ανάδειξη της μάθησης: προσδιορισμός, αξιολόγηση και αναγνώριση της μη τυπικής μάθησης στην Ευρώπη Η ανάδειξη της μάθησης: προσδιορισμός, αξιολόγηση και αναγνώριση της μη τυπικής μάθησης στην Ευρώπη Περίληψη Η παρούσα έκθεση πραγματεύεται το ζήτημα της ευρύτερης ανάδειξης της μάθησης που αποκτάται εκτός

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Η Επιτροπή έχει επίσης αποκτήσει επαρκή πείρα από την

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Η Επιτροπή έχει επίσης αποκτήσει επαρκή πείρα από την 9.8.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 214/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 800/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Αυγούστου 2008 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την κοινή αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εμπορικών Σημάτων. Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις για το καθεστώς των εμπορικών σημάτων στην Ελλάδα

Οδηγός Εμπορικών Σημάτων. Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις για το καθεστώς των εμπορικών σημάτων στην Ελλάδα Οδηγός Εμπορικών Σημάτων Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις για το καθεστώς των εμπορικών σημάτων στην Ελλάδα Αθήνα 2010 *Οι απαντήσεις που θα βρείτε στον Οδηγό αυτό δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση νομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ. Έγγραφο Διαβούλευσης 1

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ. Έγγραφο Διαβούλευσης 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αριθμ. Πρωτ : 1623 Αθήνα, 14/04/2015 ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Έγγραφο Διαβούλευσης 1 1. Κεντρικές Αρχές Αγορών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Προοίμιο... 4 Άρθρο 1. Αντικείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρίας.... 7 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 7 Άρθρο 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ π À ª π π À ª ƒπ À ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κείμενο πολιτικής ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ π À ª π π À ª ƒπ À ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura +

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + 1 Η διαδικασία των Βημάτων Εισαγωγή 41 2 Τα Βήματα της Εκστρατείας Procura+ 43 3 Διάρκεια της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο καθοδήγησης για την εφαρµογή του ευρωπαϊκού µητρώου ρυπογόνων εκποµπών (EPER)

Έγγραφο καθοδήγησης για την εφαρµογή του ευρωπαϊκού µητρώου ρυπογόνων εκποµπών (EPER) του ευρωπαϊκού µητρώου ρυπογόνων εκποµπών (EPER) σύµφωνα µε το άρθρο 3 της απόφασης της Επιτροπής της 17ης Ιουλίου 2000 (2000/479/ΕΚ) περί υιοθέτησης ενός ευρωπαϊκού µητρώου ρυπογόνων εκποµπών (EPER) σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 174/88 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.7.2011 ΟΔΗΓΙΑ 2011/65/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης Ιουνίου 2011 για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 83/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 231/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2012 προς συμπλήρωση της

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση):

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Έγγραφα που τροποποιούν το Π.Δ. 41/2005 Άρθρα του Π.Δ. 41/2005 που τροποποιούνται Π.Δ. 158/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σημαντικό διακύβευμα του μεταρρυθμιστικού εγχειρήματος συνιστά η μετάβαση

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 304/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 22.11.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την παροχή πληροφοριών για

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Προτάσεις της CRPM µε την ευκαιρία της δεύτερης έκθεσης για την οικονοµική και κοινωνική συνοχή : «10 θέµατα για τη συζήτηση» Κείµενο που εγκρίθηκε από το Πολιτικό Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2005/15/ΕΚ) αίτησης.

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2005/15/ΕΚ) αίτησης. 11.1.2005 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 7/7 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιανουαρίου 2005 σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 30 της οδηγίας 2004/17/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 25/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.1.2011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 25/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.1.2011 L 25/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.1.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 65/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Ιανουαρίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 15.6.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 157/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 543/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιουνίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 SWD(2012) 61 τελικό Μέρος I ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στοιχεία για κοινό στρατηγικό πλαίσιο 2014-2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών

Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή...3 2. Γενικά έξοδα Έμμεσες Δαπάνες...3 3. Δαπάνες ταξιδιών και μετακινήσεων...

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.)

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) Ελλάδος περιόδου 2014-2020 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) επί του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 2020 [Δεύτερο σχέδιο υποβολή 03.09.2014] 1 Σ ελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 12/638/11.2.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 12/638/11.2.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 12/638/11.2.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές: Δομή και περιεχόμενο - Συνθετικός δείκτης κινδύνου και απόδοσης - Τρόπος υπολογισμού των τρεχουσών επιβαρύνσεων

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τη γλώσσα: εκμάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης i

Διαβάστε περισσότερα