Μικρές, Καθαρές και Ανταγωνιστικές

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μικρές, Καθαρές και Ανταγωνιστικές"

Transcript

1 ECAP Πρόγραμμα Υποβοήθησης Περιβαλλοντικής Συμμόρφωσης για ΜΜΕ Μικρές, Καθαρές και Ανταγωνιστικές

2 Η Άμεση Ευρώπη είναι μια υπηρεσία που σας βοηθά να βρείτε απαντήσεις στα ερωτήματά σας για την Ευρωπαϊκή Ένωση Αριθμός δωρεάν τηλεφωνικής κλήσης (*): (*) Ορισμένες εταιρείες κινητής τηλεφωνίας δεν επιτρέπουν την πρόσβαση στους αριθμούς , ή οι κλήσεις αυτές μπορεί να χρεώνονται. Περισσότερες πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχονται από το Διαδίκτυο μέσω του εξυπηρετητή Europa (http://europa.eu). Βιβλιογραφικό δελτίο υπάρχει στο τέλος του τεύχους. Λουξεμβούργο: Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2008 ISBN Ευρωπαϊκές Κοινότητες, 2008 Επιτρέπεται η αναπαραγωγή με αναφορά της πηγής. Printed in Belgium ΤΥΠΩΜΕΝΟ ΣΕ ΧΑΡΤΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΧΕΙ ΑΠΟΝΕΜΗΘΕΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ (HTTP://EC.EUROPA.EU/ECOLABEL)

3 Περιεχόμενα Εισαγωγή 2 Καλύτερη ρύθμιση 8 Περιβαλλοντική διαχείριση 12 Οικονομική βοήθεια 16 Οικοδόμηση τεχνογνωσίας 22 Επικοινωνία 24

4 Εισαγωγή

5 Εισαγωγή Οι ΜΜΕ του μέλλοντος: πιο καθαρές και πιο ανταγωνιστικές Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) δυσκολεύονται να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και να αναλάβουν δράση για τη βελτίωση της οικολογικής τους αποδοτικότητας. Το Πρόγραμμα Υποβοήθησης Περιβαλλοντικής Συμμόρφωσης (ECAP) της ΕΕ είναι εδώ για να βοηθήσει, παρέχοντας τους πόρους, τις πληροφορίες και τα εργαλεία που χρειάζονται οι επιχειρηματίες της Ευρώπης για να δώσουν οικολογικό χαρακτήρα στις δραστηριότητές τους. σημαίνει ότι παρότι οι επιμέρους επιχειρήσεις μπορεί να έχουν μικρό αντίκτυπο στο περιβάλλον, η συνδυασμένη επίδραση των ενεργειών τους είναι σημαντική. Κατά συνέπεια, είναι σημαντικό οι προσπάθειες για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων να συμπεριλαμβάνουν τις ΜΜΕ, προκειμένου να σημειωθεί πρόοδος. Περίπλοκη κατάσταση Εκπροσωπώντας περίπου το 99% όλων των επιχειρήσεων και το 57% της οικονομικής προστιθέμενης αξίας, οι ΜΜΕ αντιστοιχούν σε σημαντικό ποσοστό της οικονομικής δραστηριότητας στην ΕΕ. Αυτό Ωστόσο, πολλές ΜΜΕ σε όλη την Ευρώπη αγνοούν τον αντίκτυπο των δραστηριοτήτων τους στο περιβάλλον, καθώς και τη νομοθεσία που ισχύει για αυτές. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για αυτό. Οικολογική καινοτομία μια ευκαιρία Η σκοτσέζικη εταιρία Windsave έχει αναπτύξει ένα μικρό σύστημα γεννήτριας με αεροστρόβιλο, το οποίο χρησιμοποιεί μικρές ταχύτητες ανέμου για την παραγωγή ηλεκτρισμού, και μπορεί να αναρτηθεί σε σχεδόν οποιοδήποτε κτίριο, προσφέροντας τόσο οικονομικά όσο και περιβαλλοντικά οφέλη στους χρήστες του. Αυτός ο στρόβιλος είναι το πρώτο στον κόσμο προϊόν χαμηλού κόστους που παρέχει ηλεκτρισμό απευθείας σε οικίες και άλλα κτίρια, απλά βάζοντας την παροχή στην πρίζα. Το σύστημα χρησιμοποιεί την ταχύτητα του ανέμου για τη δημιουργία φιλικού προς το περιβάλλον ηλεκτρισμού, και ενεργεί ως κύρια πηγή ισχύος, μειώνοντας έτσι την ποσότητα ηλεκτρισμού που αντλείται από το δημόσιο δίκτυο, και συνεπώς τις εκπομπές CO 2. Για οικιακούς και μη κερδοσκοπικούς χρήστες, το προϊόν κοστίζει και προσφέρει ετήσιες οικονομίες σε λογαριασμούς ρεύματος περίπου 200. Αυτό σημαίνει ότι το σύστημα θα έχει αποσβεστεί σε περίπου πέντε χρόνια. Εάν αγοραστεί σε μεγάλη κλίμακα από δημόσιες υπηρεσίες, π.χ. σχολεία, μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο στα επίπεδα εκπομπών CO 2. 3

6 Εισαγωγή Πρώτον, οι μικρότερες επιχειρήσεις γενικά δε διαθέτουν τους πόρους και την τεχνογνωσία που απαιτούνται για τα περιβαλλοντικά ή νομικά θέματα. Συνήθως έχουν πιο βραχυπρόθεσμα χρονοδιαγράμματα σχεδιασμού και λιγότερη πρόσβαση σε κεφάλαια από ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι οι προκαταβολικές επενδύσεις σε οικολογική τεχνολογία δεν είναι συμφέρουσες ή είναι απρόσιτες. Επίσης, σήμερα υπάρχουν περιορισμένα κίνητρα στην αγορά και μικρή μόνο αναγνώριση για τη φιλική προς το περιβάλλον συμπεριφορά. Επιπλέον, οι ΜΜΕ βρίσκονται συχνά κάτω από το όριο για πολλά από τα περιβαλλοντικά προγράμματα και τη νομοθεσία της ΕΕ, όπως π.χ. το πρόγραμμα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών, 4 «Πράσινα» γεύματα Η Sotral είναι μια ιταλική ΜΜΕ που προμηθεύει έτοιμα γεύματα σε σχολεία, νοσοκομεία και στις ένοπλες δυνάμεις. Προκειμένου να συμμορφώνεται με τις περιβαλλοντικές και υγειονομικές απαιτήσεις, είναι άκρως απαραίτητο τα τρόφιμα να φτάνουν στην ώρα τους και στη σωστή θερμοκρασία. Χρησιμοποιώντας το σύστημα Περιβαλλοντικής Δήλωσης Προϊόντος, η εταιρία ανέλυσε τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο των δραστηριοτήτων της και υλοποίησε βελτιώσεις. Εξισώνοντας την περιβαλλοντική αποδοτικότητα με την οικονομική αποδοτικότητα και μειώνοντας τη χρήση οικονομικών και φυσικών πόρων, η Sotral μπόρεσε να μειώσει την παραγωγή CO2 από κάθε γεύμα που μεταφέρει, ενισχύοντας παράλληλα και τον κύκλο εργασιών της. Οι αλλαγές όπως η μετάβαση σε ένα εναλλακτικό, φθηνότερο καύσιμο όπως το μεθάνιο, απέδειξαν ότι οι περιβαλλοντικοί προβληματισμοί μπορούν να έχουν και θετικό εμπορικό αντίκτυπο. Δόθηκαν επίσης κίνητρα στους υπαλλήλους ώστε να προσεγγίζουν την εργασία τους με πιο υπεύθυνο και αειφόρο τρόπο. Η Sotral αποδεικνύει ότι οι ενέργειες για τη βελτίωση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου μιας εταιρίας δεν πρέπει απαραίτητα να βλάπτουν την κερδοφορία. Στην πραγματικότητα, ισχύει το αντίθετο - ο κύκλος εργασιών της αυξήθηκε περισσότερο από 15% το 2005 και 25% το 2006, ενώ αναμένεται περαιτέρω ενίσχυση το Μετά από μια Αξιολόγηση Κύκλου Ζωής, η εταιρία έχει δημιουργήσει και νέα οικολογική μονάδα τροφοδοσίας, επεκτείνοντας τη θετική της δράση.

7 Εισαγωγή τη βασική δράση της ΕΕ για τις κλιματικές αλλαγές ή την Οδηγία περί Ολοκληρωμένης Πρόληψης και Ελέγχου της Ρύπανσης (IPPC) που ελέγχει τη βιομηχανική ρύπανση. Η βελτιωμένη περιβαλλοντική συμπεριφορά των εταιριών συνήθως υποκινείται από την ανάγκη συμμόρφωσης σε κανονισμούς και την επιβολή κανόνων από τις αρχές. Ωστόσο, ενέργειες όπως οι επιθεωρήσεις δεν επαρκούν για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης και σπάνια παράγουν μόνιμες αλλαγές στη συμπεριφορά των ΜΜΕ. Εξαιτίας αυτών των παραγόντων, οι ΜΜΕ φαίνεται να χάνουν πολλά από τα σημαντικά οφέλη που επιφέρει ο οικολογικός χαρακτήρας των δραστηριοτήτων. Η βελτιωμένη περιβαλλοντική διαχείριση μπορεί να μειώσει τα έξοδα, π.χ. βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα ως προς τη χρήση ενέργειας και πόρων. Μπορεί επίσης να δημιουργήσει πιο υγιεινές και ασφαλείς συνθήκες για τους εργαζόμενους, μειώνοντας την έκθεση σε χημικές ουσίες και στην ατμοσφαιρική ρύπανση. Οι εταιρίες που καταβάλλουν προσπάθειες για να δώσουν οικολογικό χαρακτήρα στις εργασίες ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ECAP Το Πρόγραμμα Υποβοήθησης Περιβαλλοντικής Συμμόρφωσης (ECAP), το οποίο υιοθετήθηκε τον Οκτώβριο του 2007, παρέχει ένα πλαίσιο προκειμένου να βοηθηθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην υλοποίηση της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής νομοθεσίας και να ελαχιστοποιηθεί ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος των δραστηριοτήτων τους. Σχεδιάζονται δράσεις για: Καλύτερη ρύθμιση στο σχεδιασμό και την υλοποίηση πολιτικών για ελαχιστοποίηση του διοικητικού βάρους της συμμόρφωσης στις ΜΜΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει όλη την κοινοτική νομοθεσία προκειμένου να διαπιστώσει πού μπορεί να μειώσει τα περιττά έξοδα ή το διοικητικό βάρος. Συνεργάζεται επίσης με φορείς υλοποίησης και καταβάλλει προσπάθειες για τη στενότερη συνεργασία με τον κλάδο των ΜΜΕ κατά τη χάραξη νέων πολιτικών. Ανάπτυξη πιο προσβάσιμων εξατομικευμένων σχεδίων περιβαλλοντικής διαχείρισης που θα ενσωματώνουν τους περιβαλλοντικούς προβληματισμούς στις βασικές επιχειρηματικές δραστηριότητες των ΜΜΕ με συνεκτικό και οικονομικό τρόπο. Εστιασμένη χρηματοοικονομική βοήθεια για την προώθηση και υποστήριξη των πρωτοβουλιών δημόσιων φορέων ή δικτύων επιχειρηματικής υποστήριξης, με στόχο την αειφόρο παραγωγή στις ΜΜΕ. Οικοδόμηση τοπικής περιβαλλοντικής τεχνογνωσίας, ώστε οι ΜΜΕ να ξεπεράσουν την έλλειψη τεχνογνωσίας σε εταιρικό επίπεδο. Βελτιωμένη επικοινωνία και στοχευμένη πληροφόρηση. Ο δικτυακός τόπος του ECAP βρίσκεται ήδη online, ενώ σχεδιάζεται και μια σειρά από άλλα εργαλεία πληροφόρησης. 5

8 Εισαγωγή τους συχνά εξασφαλίζουν πρόσθετα οφέλη. Για παράδειγμα, μπορεί να αποκτήσουν πρόσβαση σε περισσότερες επιχειρηματικές ευκαιρίες, π.χ. χάρη στη δυνατότητα να προμηθεύουν μεγάλες εταιρίες ή δημόσιες αρχές που απαιτούν περιβαλλοντικά κριτήρια από τους προμηθευτές τους. Μπορούν επίσης να οικοδομήσουν την εικόνα μιας υπεύθυνης εταιρίας και να χρησιμοποιήσουν την εικόνα αυτή ως εργαλείο μάρκετινγκ - ένας παράγοντας που γίνεται ολοένα και πιο σημαντικός. Παροχή τεχνογνωσίας Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατανοεί τις πιέσεις που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ και έχει δημιουργήσει το Πρόγραμμα Υποβοήθησης Περιβαλλοντικής Συμμόρφωσης (ECAP) (βλ. πλαίσιο) για την παροχή πόρων και τη διάθεση τεχνογνωσίας στις εταιρίες. Το πρόγραμμα ECAP περιγράφει μια σειρά δράσεων με στόχο την ελαχιστοποίηση του διοικητικού βάρους της συμμόρφωσης με τους κανονισμούς, την παροχή σχεδίων περιβαλλοντικής διαχείρισης με ευκολότερη πρόσβαση και μειωμένο κόστος για τις ΜΜΕ, την παροχή στοχευμένης χρηματοοικονομικής βοήθειας, και την παροχή ευρύτερης πρόσβασης σε περιβαλλοντικές γνώσεις στις τοπικές περιφέρειες και στοχευμένης πληροφόρησης. Το παρόν φυλλάδιο συνοψίζει το πρόγραμμα, παρουσιάζοντας βασικά στοιχεία για την περιβαλλοντική πολιτική και τις ΜΜΕ, μαζί με μελέτες περιπτώσεων από όλη την ΕΕ. 6 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Υπάρχει μια σειρά από θέματα της περιβαλλοντικής νομοθεσία της ΕΕ που αφορούν τις ΜΜΕ: Ποιότητα ατμόσφαιρας και θόρυβος Οι κανόνες της ΕΕ θέτουν όρια για τις εκπομπές ορισμένων ρύπων, όπως το διοξείδιο του θείου (SO 2 ), οξείδια του αζώτου (NO x ), οι πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC), η αμμωνία (NH 3 ) και ο μόλυβδος. Αυτά συνήθως μεταφράζονται σε εθνικούς κανόνες, οι οποίοι επιβάλλουν υποχρεώσεις στις επιχειρήσεις που εκπέμπουν τέτοιες ουσίες. Καθιερώνονται μέγιστα επίπεδα θορύβου για εξοπλισμό που χρησιμοποιείται σε εξωτερικούς χώρους, στις κατασκευές και σε άλλες βιομηχανίες. Χημικές Ουσίες Ο Κανονισμός της ΕΕ για την Καταχώρηση, Αξιολόγηση και Έγκριση Χημικών Προϊόντων (REACH), ο οποίος τέθηκε σε ισχύ το 2006, επιβάλλει σε όλες τις εταιρίες που παράγουν ή χρησιμοποιούν χημικές ουσίες την υποχρέωση να διασφαλίζουν ότι αυτές είναι ασφαλείς. Οι πιο επικίνδυνες χημικές ουσίες θα αποσυρθούν σταδιακά. Περιβαλλοντική διαχείριση Οι εταιρίες έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν καλύτερη περιβαλλοντική διαχείριση μέσα από αρκετές πρωτοβουλίες, όπως το Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου (EMAS), η Αξιολόγηση Κύκλου Ζωής και η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.

9 Εισαγωγή Πιο οικολογικά προϊόντα Αρκετές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ως στόχο την ενίσχυση των οικολογικών προϊόντων. Χάρη στις Οικολογικές Δημόσιες Προμήθειες (GPP), οι δημόσιες αρχές μπορούν να θέτουν περιβαλλοντικά κριτήρια κατά την αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών. Το Οικολογικό Σήμα της ΕΕ διευκολύνει τους καταναλωτές στην αναγνώριση των φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων. Η Ολοκληρωμένη Πολιτική για τα Προϊόντα (ΙΡΡ) εξετάζει όλες τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που προκαλούνται σε κάθε στάδιο του κύκλου ζωής ενός προϊόντος. Για τις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, η Οδηγία για τα Προϊόντα που Καταναλώνουν Ενέργεια (EuP) καθορίζει κανόνες για τον οικολογικό σχεδιασμό, ενώ οι Οδηγίες για τα Απόβλητα Ειδών Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) και για τον Περιορισμό της Χρήσης Επικίνδυνων Ουσιών (RoHS) καλύπτουν τα υλικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό και την επεξεργασία τους όταν χαρακτηριστούν ως απόβλητα. Η Οδηγία για τα Οχήματα στο τέλος του Κύκλου Ζωής τους (ELV) κάνει το ίδιο για τα άχρηστα οχήματα. Απόβλητα Υπάρχουν αρκετοί ευρωπαϊκοί νόμοι που αφορούν διάφορα θέματα σχετικά με τα απόβλητα και τη διαχείρισή τους. Οι επιχειρήσεις πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα απόβλητα που παράγουν υπόκεινται σε επεξεργασία με αποτελεσματικό, ασφαλή και φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο - και να πληρώνουν το κόστος της επεξεργασίας. Υπάρχουν συγκεκριμένοι νόμοι για τα είδη συσκευασίας, τα οχήματα, τις μπαταρίες, τα έλαια, τον ηλεκτρικό εξοπλισμό, τα απορρίμματα τροφίμων, τα επικίνδυνα απόβλητα και τη μεταφορά αποβλήτων. Νερό Η νομοθεσία της ΕΕ έχει στόχο να ελαχιστοποιήσει τη ρύπανση και να βελτιώσει την ποιότητα του πόσιμου ύδατος, των ποταμών, των λιμνών και των θαλασσών της Ευρώπης. Οδηγίες ελέγχουν τις εκπομπές ρύπων από συγκεκριμένους βιομηχανικούς και γεωργικούς κλάδους, τα αστικά απόβλητα και τις επικίνδυνες ουσίες. Έδαφος Αρκετά νομοθετήματα καλύπτουν τις απορρίψεις στο έδαφος. Περιλαμβάνουν νόμους για τη βιοαποικοδομησιμότητα των απορρυπαντικών, των έμμονων οργανικών ρύπων, των νιτρωδών και του υδραργύρου. Από τη νομοθεσία καλύπτονται και συγκεκριμένοι κλάδοι των οποίων οι δραστηριότητες έχουν αντίκτυπο στο έδαφος, όπως οι ΧΥΤα, οι βιομηχανίες εξόρυξης και η γεωργία. Στη Θεματική Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το έδαφος, η οποία παρουσιάστηκε το 2006, περιλαμβάνονται μελλοντικές δράσεις για την προστασία του εδάφους. Εφόσον πρέπει να θεσπιστούν εθνικοί κανόνες προς εναρμόνιση με την κεντρική νομοθεσία της ΕΕ, οι κανόνες ενδέχεται να ποικίλλουν από χώρα σε χώρα. 7

10 Καλύτερη ρύθμιση

11 Μείωση της γραφειοκρατίας Καλύτερη ρύθμιση Οι ΜΜΕ συχνά βρίσκουν την περιβαλλοντική νομοθεσία πολύπλοκη και δυσνόητη, και γενικά, όσο μικρότερη η εταιρία, τόσο πιο δύσκολο είναι. Στο μέλλον, η νομοθεσία θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη της τις δυσκολίες αυτές. Οι απαιτήσεις θα πρέπει να ορίζονται καλύτερα και οι διαδικασίες να απλοποιηθούν, προκειμένου να επιτυγχάνονται οι ίδιοι περιβαλλοντικοί στόχοι με λιγότερη γραφειοκρατία και χαμηλότερο κόστος. Το πρώτο βήμα προς αυτή την «καλύτερη ρύθμιση» είναι η κατάρτιση και λειτουργία της ίδιας της νομοθεσίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι εθνικές κυβερνήσεις συνεργάζονται για το σχεδιασμό της νομοθεσίας τους με τέτοιο τρόπο ώστε να ελαχιστοποιείται το διοικητικό βάρος. Έτσι οι εταιρικοί πόροι θα μπορούν να αφιερωθούν για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων και της συμμόρφωσης, αντί να αναλώνονται σε διοικητικές τυπικότητες. Απλοποίηση Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει σήμερα όλη τη νομοθεσία της ΕΕ, για να δει από πού μπορεί να αφαιρέσει τις περιττές διαδικασίες και τα έξοδα σε ότι αφορά τις πληροφορίες που απαιτεί από τις ΜΜΕ. Ο José Manuel Barroso, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει υποσχεθεί να περιορίσει τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης «στα απολύτως απαραίτητα για την επίτευξη των δηλωθέντων στόχων μας». Στόχος του προγράμματος το οποίο παρουσίασε το 2007 είναι να μειωθεί το διοικητικό Βαυαρία: σύμφωνο βελτίωσης Το Περιβαλλοντικό Σύμφωνο της Βαυαρίας παρέχει κίνητρα στις ΜΜΕ που αναλαμβάνουν δράση για τη βελτίωση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου των δραστηριοτήτων τους, υπερβαίνοντας τις απαιτήσεις του νόμου. Το σύστημα βασίζεται σε συμφωνίες μεταξύ ΜΜΕ και δημόσιων φορέων, στα πλαίσια των οποίων οι επιχειρήσεις μπορούν να λάβουν οικονομική βοήθεια ή να απαλλαγούν από κάποιες διοικητικές υποχρεώσεις εάν βελτιώσουν τις περιβαλλοντικές τους επιδόσεις πέρα από την απλή συμμόρφωση με τη νομοθεσία. Υλοποιούνται τακτικές αξιολογήσεις ώστε να διασφαλίζεται η επίτευξη των στόχων. Ένα σημαντικό στοιχείο είναι ότι οι ΜΜΕ λαμβάνουν επιχορηγήσεις για την εισαγωγή συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης, όπως το Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου (EMAS) της ΕΕ, μέσω του οποίου παρακολουθούνται συνεχώς οι περιβαλλοντικές επιδόσεις. Οι εταιρίες απαλλάσσονται από ορισμένες διοικητικές απαιτήσεις, όπως η παρακολούθηση και αναφορά εκπομπών και αποβλήτων, ή η επιθεώρηση εγκαταστάσεων στα πλαίσια του Γερμανικού Νόμου περί Υδάτων. 9

12 Καλύτερη ρύθμιση βάρος στις εταιρίες κατά 25% έως το Μια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον πρώτο χρόνο της προσπάθειας για απλοποίηση εκτιμά ότι έχουν ήδη εξοικονομηθεί 500 εκατ. ευρώ, με την απαλοιφή περισσότερων από 300 νομικών πράξεων. Η διαδικασία πρόκειται να εντατικοποιηθεί τα επόμενα χρόνια. Σε εθνικό επίπεδο, το κόστος μπορεί να μειωθεί αποφεύγοντας τα διπλά αιτήματα, χρησιμοποιώντας λύσεις πληροφορικής για την κατανομή κοινών πληροφοριών, και με την απλοποίηση του τρόπου παρουσίασής τους. Οι διαδικασίες αδειοδότησης μπορούν να απλοποιηθούν και θα πρέπει να διερευνηθούν επιλογές όπως η δημιουργία κομβικών σημείων για τις επιχειρήσεις, για την υποβολή αιτήσεων έκδοσης άδειας και άλλων ρυθμιστικών διαδικασιών. Ολλανδία: μία άδεια για όλα Το Υπουργείο Περιβάλλοντος της Ολλανδίας (VROM) έχει απλοποιήσει τις διαδικασίες του, ενοποιώντας όλες τις απαιτήσεις έκδοσης αδειών σε ένα ενιαίο πλαίσιο. Περίπου 25 διαφορετικοί τύποι άδειας έχουν ενσωματωθεί σε μία. Η πρωτοβουλία ενοποιεί μια σειρά αδειών που εκδίδονται από το VROM, μεταξύ των οποίων και οι άδειες Ολοκληρωμένης Πρόληψης και Ελέγχου της Ρύπανσης (IPPC), οικοδόμησης, χωροταξίας και άλλων θεμάτων προστασίας της ατμόσφαιρας. Επιπλέον, η νέα άδεια επεκτείνεται σε τομείς που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα άλλων Υπουργείων, όπως τα ύδατα, τα μνημεία και η προστασία της φύσης. Το νέο σύστημα παρέχει επίσης μια απλουστευμένη ηλεκτρονική αίτηση που επιτρέπει στους αιτούντες να συμπληρώνουν μόνο τα πεδία που τους αφορούν άμεσα. 10

13 Καλύτερη ρύθμιση Επίσης, οι βέλτιστες πρακτικές αποτελούν σημαντική πηγή μάθησης. Έχει ήδη υλοποιηθεί μια μελέτη για τις πιο αποτελεσματικές υποστηρικτικές δράσεις για τη βελτίωση της υλοποίησης περιβαλλοντικών κανονισμών, με 76 επιτυχείς δράσεις από 24 χώρες. Η γνώση για αυτά τα παραδείγματα θα διαδοθεί ευρύτερα σε όλη την ΕΕ. Βελτιωμένη επιβολή Οι περιβαλλοντικοί φορείς σε όλη την Ευρώπη συνεργάζονται μέσω του δικτύου IMPEL (βλ. πλαίσιο) και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει να συνεργάζεται με αυτό το δίκτυο για τη βελτίωση της επιβολής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Ειδικότερα, το IMPEL θα συμβάλλει στην αναθεώρηση των υφιστάμενων κατευθυντήριων οδηγιών αναφορικά με τα κριτήρια περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων, χρησιμοποιώντας την πρακτική του εμπειρία σχετικά με τις ανάγκες και τους περιορισμούς των ΜΜΕ. Πολλά προβλήματα σχετικά με την υλοποίηση της νομοθεσίας μπορούν να αποφευχθούν με την αυξημένη συμμετοχή των ΜΜΕ στη διαδικασία χάραξης πολιτικής τόσο όταν προτείνονται οι πολιτικές όσο και όταν υλοποιούνται στην πράξη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αναζητήσει στενότερη διαβούλευση κατά την κατάρτιση και υλοποίηση νέας νομοθεσίας, και πρόσφατα ενίσχυσε τις κατευθυντήριες οδηγίες της για την αξιολόγηση του αντίκτυπου των επιλογών πολιτικής και της υφιστάμενης νομοθεσίας, ώστε να συνυπολογίζουν περισσότερο τις ΜΜΕ. IMPEL: ΕΠΙΒΟΛΗ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ Το δίκτυο IMPEL (Δίκτυο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Εφαρμογή και την Επιβολή του Δικαίου του Περιβάλλοντος), το οποίο λειτουργεί από το 1992, είναι ένα ανεπίσημο δίκτυο ευρωπαϊκών περιβαλλοντικών φορέων που συνεργάζονται για την εφαρμογή της νομοθεσίας. Μεταξύ των προτεραιοτήτων του δικτύου, η διεθνής συνεργασία μέσω του δικτύου εστιάζει στην ανταλλαγή πληροφοριών για την εφαρμογή και επιβολή των περιβαλλοντικών κανόνων της ΕΕ, τις δραστηριότητες επιθεώρησης, ενώ ασχολείται και με θέματα καλύτερης νομοθεσίας. 11

14 Περιβαλλοντική διαχείριση

15 Περιβαλλοντική διαχείριση Εξατομικευμένα σχέδια περιβαλλοντικής διαχείρισης Οι επιχειρήσεις μπορούν να βελτιώσουν δραματικά τις περιβαλλοντικές τους επιδόσεις με οικονομικό τρόπο με την υιοθέτηση συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης, όπως το Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου (EMAS) της ΕΕ. Η ανάπτυξη εξατομικευμένων συστημάτων θα αυξήσει την υιοθέτησή τους από τις ΜΜΕ. Τα Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (EMS) καθορίζουν ένα πλαίσιο που επιτρέπει στους οργανισμούς να αξιολογούν και να αναφέρουν τον περιβαλλοντικό τους αντίκτυπο, και στη συνέχεια να σχεδιάζουν δράσεις για αντίστοιχες βελτιώσεις. Η υιοθέτηση ενός αξιόπιστου EMS διασφαλίζει ότι οι εταιρίες συμμορφώνονται με τη νομοθεσία και επιφέρει πρόσθετη αποτελεσματικότητα και οικονομίες κόστους - στις εργασίες της εταιρίας. Η εμπειρία δείχνει ότι έχουν πολύ πιο θετικό αντίκτυπο στην περιβαλλοντική συμμετοχή μιας εταιρίας από τις επιθεωρήσεις ή τους ελέγχους συμμόρφωσης, και ότι επιφέρουν πολύ μεγαλύτερα οφέλη σε ότι αφορά την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας. Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου (EMAS, βλ. πλαίσιο) είναι το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης που έχει αναπτύξει η ΕΕ. Το σύστημα βρίσκεται σήμερα υπό αναθεώρηση προκειμένου να γίνει πιο εύρωστο και αξιόπιστο, σε ότι αφορά τόσο τις περιβαλλοντικές επιδόσεις και τη νομική συμμόρφωση, αλλά και για να εφαρμόζεται ευκολότερα από τις ΜΜΕ. Τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί αρκετά άλλα συστήματα, είτε για την αντιμετώπιση των αναγκών ενός συγκεκριμένου κλάδου, ή για επιμέρους περιβαλλοντικά θέματα. Για τις ρυθμιστικές αρχές, τα συστήματα διαχείρισης μπορούν να λειτουργήσουν ως εγγύηση ότι οι εταιρίες συμμορφώνονται με τις νομικές τους απαιτήσεις, ενώ η ευρύτερη αποδοχή ενός πιστοποιημένου EMS, όπως το σύστημα EMAS, είναι μια αξιόπιστη εναλλακτική λύση για τους ελέγχους συμμόρφωσης ή τις επιθεωρήσεις και μειώνει τις διοικητικές απαιτήσεις για τις επιχειρήσεις. Ανάπτυξη λύσεων Το ECAP αναλαμβάνει μια σειρά δράσεων με στόχο τα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης να γίνουν πιο προσβάσιμα στις ΜΜΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προωθήσει την ανάληψη του EMAS από 13

16 Περιβαλλοντική διαχείριση ομάδες συνεργαζόμενων MME, ενθαρρύνοντας τη χρήση συμπράξεων ιδιωτικού και δημόσιου τομέα για αυτό το σκοπό. Έτσι θα μειωθεί το κόστος ελέγχου και διαβούλευσης για τις επιμέρους εταιρίες και θα διευκολυνθεί η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ οργανισμών. Επίσης, οι εταιρίες που συνεργάζονται θα μπορούν να υιοθετούν μια συνεκτική περιβαλλοντική πολιτική. Υπάρχουν ήδη εργαλεία, όπως το EMAS Easy (βλ. μελέτη περίπτωσης) για την υλοποίηση του EMAS στις ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΤΗΡΙΩΝ ΜΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Το Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου (EMAS) της ΕΕ είναι ένα εργαλείο περιβαλλοντικής διαχείρισης που βοηθά τις εταιρίες και άλλους οργανισμούς να αξιολογούν, να αναφέρουν και να βελτιώνουν τις περιβαλλοντικές τους επιδόσεις. Για την απόκτηση πιστοποίησης EMAS, ο οργανισμός πρέπει να πραγματοποιήσει μια εκτενή περιβαλλοντική επισκόπηση όλων των δραστηριοτήτων του, να υιοθετήσει ένα σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης με βάση αυτή την επισκόπηση, να διενεργεί τακτικούς ελέγχους και να εκπονεί δηλώσεις περιβαλλοντικών επιδόσεων. Η καταχώρηση στο EMAS διασφαλίζει ότι η εταιρία συμμορφώνεται με την περιβαλλοντική νομοθεσία της ΕΕ και αποτρέπει την επιβολή προστίμων. Οι επιχειρήσεις βλέπουν πώς μπορεί να γίνουν πιο οικολογικά αποτελεσματικές οι διαδικασίες τους, και έτσι εξοικονομούν χρήματα. Επίσης βοηθά στην πρόληψη της ανάγκης για ακριβές διαδικασίες καθαρισμού. ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΑ Η εγκατάσταση και λειτουργία του συστήματος EMAS μπορεί να είναι αρκετά δύσκολη και πολύπλοκη. Το εργαλείο EMAS Easy είναι ένα έργο για την ανάπτυξη δυναμικού στα κράτη μέλη της ΕΕ και τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες με στόχο την υλοποίηση των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου στις ΜΜΕ. Χρησιμοποιεί μια διαδικασία γνωστή ως «Ecomapping» για τον εντοπισμό θεμάτων περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος σε έναν απλοποιημένο χάρτη των παραγωγικών εγκαταστάσεων. Τα αποτελέσματα της άσκησης χαρτογράφησης χρησιμοποιούνται για τη συμπλήρωση δέκα απλών εντύπων που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του EMAS. Τα εθνικά πιλοτικά έργα του EMAS Easy ξεκίνησαν το Δεκέμβριο του 2004 και σχεδιάζεται να καλύπτουν όλα τα κράτη μέλη έως το Στόχος των πιλοτικών προγραμμάτων ήταν να καταρτιστούν πέντε εθνικοί εμπειρογνώμονες και δέκα ΜΜΕ στη χρήση του συστήματος. Οι επιχειρήσεις με τις καλύτερες επιδόσεις έλαβαν πιστοποίηση EMAS. Τα ολοκληρωμένα έργα απέδειξαν με επιτυχία ότι είναι απόλυτα εφικτή η υλοποίηση του συστήματος EMAS σε πολύ μικρούς οργανισμούς. Περισσότερες πληροφορίες: EMAS: EMAS Easy: 14

17 Περιβαλλοντική διαχείριση ΜΜΕ. Αυτά θα αναπτυχθούν περαιτέρω και θα εφαρμοστούν σε μεγαλύτερη κλίμακα με έργα σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Στα νέα κράτη μέλη έχει ήδη υλοποιηθεί μια πιλοτική φάση του EMAS Easy, η οποία απέδειξε ότι η πλήρης καταχώρηση στο EMAS είναι εφικτή, ακόμη και στις μικρότερες εταιρίες. Η αναθεώρηση αυτή θα μειώσει επίσης το διοικητικό βάρος του EMAS, πράγμα ιδιαίτερα ευνοϊκό για τις ΜΜΕ. Το EMAS θα πρέπει να γίνει πιο προσβάσιμο, πιο κατανοητό και πιο αποτελεσματικό, με λιγότερη γραφειοκρατία αλλά με τα ίδια υψηλά πρότυπα. Η βελτίωση της ορατότητας του συστήματος με προωθητικές ενέργειες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη αποτελεί επίσης προτεραιότητα. Χάρη στην αυξημένη ευαισθητοποίηση, θα αναχθεί σε ένα ακόμη πιο πολύτιμο εργαλείο μάρκετινγκ για τις εγγεγραμμένες επιχειρήσεις. Καθαρότερες εκτυπώσεις Η τυπογραφική εταιρία CREW ήταν μία από τις πρώτες εταιρίες στην Ουγγαρία που πιστοποιήθηκαν κατά EMAS, το Η εταιρία που απασχολεί 33 άτομα συνεργάστηκε με την Követ, το Σύνδεσμο Οικολογικά Υπεύθυνης Διαχείρισης της Ουγγαρίας και χρησιμοποίησε το εργαλείο EMAS Easy για την «οικολογική χαρτογράφηση» θεμάτων περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος. Η αποθήκευση επικίνδυνων υλικών και αποβλήτων, η κατανάλωση ενέργειας, ο θόρυβος και τα απόβλητα χάρτου ήταν τομείς που αποδείχθηκε ότι έχρηζαν ενεργειών. Για το θεσπίστηκε ένα σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που εντοπίστηκαν. Τον πρώτο χρόνο έγιναν δραματικές βελτιώσεις - τα επικίνδυνα απόβλητα ανά τόνο εκτυπώσεων μειώθηκαν κατά 40%, τα απόβλητα χάρτου κατά 40%, η κατανάλωση νερού κατά 45% και η κατανάλωση ενέργειας κατά 55%. Περισσότερες πληροφορίες: 15

18 Οικονομική βοήθεια

19 Οικονομική βοήθεια Εστιασμένη χρηματοδότηση Οι επιχειρήσεις χρήζουν χρηματοοικονομικών κινήτρων και υποστήριξης προκειμένου να υιοθετήσουν ή να αναπτύξουν τις πλέον καινοτόμες περιβαλλοντικές τεχνολογίες και επιχειρηματικές πρακτικές. Παρέχονται ειδικά κονδύλια για τις ΜΜΕ και το περιβάλλον στα πλαίσια διαφόρων μηχανισμών της ΕΕ για την περίοδο Οι εταιρίες που υιοθετούν τις πιο καινοτόμες περιβαλλοντικές τεχνολογίες και επιχειρηματικές πρακτικές μπορούν να βελτιώσουν ταχύτατα τις περιβαλλοντικές επιδόσεις και τη συμμόρφωσή τους. Ωστόσο, οι ΜΜΕ συχνά χρειάζονται οικονομικά κίνητρα και υποστήριξη προκειμένου να καινοτομήσουν, καθώς έχουν περιορισμένη δυνατότητα επένδυσης σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, και συχνά χρειάζονται περαιτέρω υποστήριξη για να λάβουν μέρος σε κοινά ερευνητικά προγράμματα. Διατίθεται επίσης μια σειρά ευρωπαϊκών μέσων που θα βοηθήσουν τις ΜΜΕ να συμμορφώνονται με τη νομοθεσία, να παράγουν περισσότερα φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα, να χρησιμοποιούν καθαρότερες τεχνολογίες, να εξοικονομούν ενέργεια ή να συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα (βλ. το πλαίσιο για μια επεξήγηση των μέσων αυτών). Αν και οι μηχανισμοί είναι Κοινοτικοί, η διαχείριση και κατανομή των πόρων συχνά γίνεται από εθνικές και περιφερειακές αρχές. Το Πρόγραμμα LIFE+, το βασικό χρηματοοικονομικό μέσο της ΕΕ για τα περιβαλλοντικά έργα, περιλαμβάνει στις προτεραιότητές του την υποστήριξη έργων για μέτρα υποβοήθησης περιβαλλοντικής συμμόρφωσης για τις ΜΜΕ την περίοδο Οι δράσεις περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, τη δημιουργία φορέων συντονισμού ομάδων για την καταχώρηση στο EMAS, περιφερειακά προγράμματα υποβοήθησης συμμόρφωσης που θα προσφέρουν περιβαλλοντικούς ελέγχους και καθοδήγηση στις ΜΜΕ, κλαδικές πρωτοβουλίες πληροφόρησης, ή κατάρτιση δικτύων επιχειρηματικής υποστήριξης. 17

20 Οικονομική βοήθεια Ένα EcoStep στη σωστή κατεύθυνση Το EcoStep είναι ένα ενιαίο, ολοκληρωμένο σύστημα περιβαλλοντικής και ποιοτικής διαχείρισης και εργασιακής προστασίας που έχει σχεδιαστεί για τις ΜΜΕ. Με μια μικρή πρόσθετη επιβάρυνση, το σύστημα βοηθά επίσης τις επιχειρήσεις να συμμορφωθούν με το EMAS, το Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου της ΕΕ (βλ. πλαίσιο στη σελίδα 14). Το νέο σύστημα θα παράγει οικονομικά αλλά και περιβαλλοντικά οφέλη, μειώνοντας την κατανάλωση πόρων και βελτιστοποιώντας τις επιχειρηματικές διαδικασίες. Επίσης, θα ενισχύσει την ευαισθητοποίηση για θέματα περιβαλλοντικής και εργασιακής προστασίας. Το έργο, το οποίο χρηματοδοτείται από την ΕΕ, έχει στόχο να ανάγει το EcoStep σε πρότυπο σύστημα για τις ΜΜΕ σε όλη την Ευρώπη. Μια τροποποιημένη έκδοση, το EcoStep Viniculture, έχει αναπτυχθεί ειδικά για μικρομεσαίους αμπελοκαλλιεργητές. Το EcoStep χρησιμοποιεί ένα πρωτότυπο σχέδιο χρηματοδότησης γνωστό ως «management contracting». Αυτό σημαίνει ότι τα έξοδα υλοποίησής του χρηματοδοτούνται από τα χρήματα που εξοικονομούνται από την υλοποίηση του σχεδίου. Το σύστημα αναπτύχθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Αγροτικών Περιοχών και Προστασίας Καταναλωτών του Hessen. Χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE της ΕΕ, το βασικό χρηματοδοτικό μηχανισμό της ΕΕ για τη διασφάλιση της υλοποίησης περιβαλλοντικών πολιτικών. Περισσότερες πληροφορίες: 18 Διαρθρωτική Χρηματοδότηση Τα νέα μέσα της Πολιτικής Συνοχής παρέχουν σημαντική χρηματοδότηση στα κράτη μέλη για επενδύσεις στην περιβαλλοντική προστασία, ιδιαίτερα για τις ΜΜΕ. Ένα μεγάλο μέρος της περιβαλλοντικής χρηματοδότησης για τις ΜΜΕ θα προέρχεται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία, και ειδικότερα το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ταμείο Συνοχής και το νέο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Οι περιβαλλοντικές επενδύσεις έχουν προσδιοριστεί ως ένας από τους βασικούς κλάδους προς υποστήριξη στα πλαίσια του JEREMIE (Κοινοί Ευρωπαϊκοί Πόροι για τις Πολύ Μικρές έως Μεσαίες Επιχειρήσεις). Το μέσο αυτό, το οποίο τέθηκε σε λειτουργία το 2007, επιτρέπει στα κράτη

21 Οικονομική βοήθεια μέλη να χρησιμοποιούν τα Διαρθρωτικά Ταμεία για τη δημιουργία (περιφερειακών) χρηματοδοτικών μέσων για τις ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένης και της συμβουλευτικής και τεχνικής βοήθειας, των επιχειρηματικών και επενδυτικών κεφαλαίων και των εγγυήσεων. Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες περί κρατικών ενισχύσεων, τα κράτη μέλη μπορούν να παρέχουν μεταβατικές επενδυτικές ενισχύσεις που θα βοηθούν τις ΜΜΕ να προσαρμόζονται στα περιβαλλοντικά πρότυπα της ΕΕ που δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ισχύ. Επιτρέπουν ενισχύσεις για επενδύσεις στην εξοικονόμηση ενέργειας και τη διαχείριση αποβλήτων, παράλληλα και με άλλες πρωτοβουλίες. Οι ΜΜΕ μπορούν επίσης να ευνοηθούν από τα προγράμματα της ΕΕ για την ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας. Θα είναι οι βασικοί δικαιούχοι, είτε άμεσα είτε έμμεσα, του Προγράμματος Πλαισίου για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (CIP) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέρος του προγράμματος εστιάζει συγκεκριμένα στην επιχειρηματικότητα και την καινοτομία παρέχοντας πρόσβαση σε χρηματοδότηση για την ίδρυση και ανάπτυξη των ΜΜΕ. Το Έβδομο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα (ΠΠ7) της ΕΕ, το βασικό πρόγραμμα χρηματοδότησης για την έρευνα, δίνει επίσης προτεραιότητα στα περιβαλλοντικά έργα και ενθαρρύνει τις ΜΜΕ να συμμετέχουν. Στρώνοντας το δρόμο για μια πιο οικολογική άσφαλτο Η παραγωγή ασφάλτου είναι μια ρυπαρή διαδικασία που καταναλώνει τεράστιες ποσότητες ενέργειας. Τα συμβατικά εργοστάσια παράγουν τεράστιες ποσότητες προϊόντων με επικάλυψη ασφάλτου προκειμένου να διασφαλίσουν την εμπορική τους βιωσιμότητα. Ωστόσο, αυτό οδηγεί σε σπατάλη, ιδιαίτερα όταν αλλάζουν οι συνταγές των προϊόντων. Σπατάλες προκύπτουν επίσης λόγω των δυσκολιών στο συνδυασμό των διαφόρων στοιχείων της διαδικασίας, ενώ η αδυναμία σωστής ρύθμισης των καυστήρων και των ξηραντηρίων καταναλώνει πολλή ενέργεια άσκοπα. Οι μικρότερες, τοπικές μονάδες ξεπερνούν κάποια από τα προβλήματα των συμβατικών εγκαταστάσεων, παράγοντας μικρότερες παρτίδες πολλών προϊόντων πιο κοντά στις αγορές προορισμού, μειώνοντας έτσι το περιβαλλοντικό ίχνος του εργοστασίου. Ωστόσο, ακόμη και αυτές οι μονάδες προκαλούν σημαντική ρύπανση. Ένα έργο επίδειξης που χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα LIFE της ΕΕ κατάφερε να αναπτύξει μια μονάδα που χρησιμοποιεί 75% λιγότερο ηλεκτρισμό και 30% λιγότερα καύσιμα. Η Mixlance REF μείωσε επίσης σημαντικά τις εκπομπές σωματιδίων κάτω από τα 10 mg/m 3 (λιγότερο από το ένα πέμπτο του νέου ορίου της νομοθεσίας στο Ηνωμένο Βασίλειο). Επιπλέον, το έργο κατάφερε να ενισχύσει την ποσότητα ανακυκλωμένων υλικών που χρησιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία κατά 50%. Περισσότερες πληροφορίες: 19

22 Οικονομική βοήθεια CLEANAIR Αυτό το νορβηγικό έργο έφερε σε επαφή τις ΜΜΕ με το Εθνικό Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Νορβηγίας, για τη διεξαγωγή έρευνας με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας στις αστικές περιοχές. Η πρωτοβουλία, που συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του ΠΠ5, ανέπτυξε με επιτυχία δύο πρωτοποριακά συστήματα για την αφαίρεση μικροσκοπικών σωματιδίων από τις εκπομπές οικιακών καμινάδων. Το πρώτο ήταν ένα σύστημα αφαίρεσης σκόνης για οικιακούς καυστήρες στερεών καυσίμων, με επίπεδο αποτελεσματικότητας πάνω από 90%. Το δεύτερο ήταν μια μικρής κλίμακας μονάδα τροφοδοσίας υψηλής τάσης για το σύστημα. Αυτό αποδείχθηκε και η μεγαλύτερη πρόκληση. Εκτός από την πρωτοποριακή τεχνολογία που αναπτύχθηκε, οι συμμετέχουσες ΜΜΕ απέκτησαν εμπειρία από την ανάπτυξη ενός δικτύου, και θα μπορούν να συνεργάζονται και στο μέλλον. 20

23 Οικονομική βοήθεια ΑΝΤΛΗΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ Αρκετά χρηματοδοτικά μέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρέχουν χρηματοδότηση για έργα και πρωτοβουλίες που σχετίζονται με το περιβάλλον. Παρακάτω παρουσιάζονται ορισμένες από τις διαθέσιμες ευκαιρίες: LIFE+ Το LIFE+ είναι ο βασικός χρηματοδοτικός μηχανισμός της ΕΕ για τη διασφάλιση της υλοποίησης περιβαλλοντικών πολιτικών κατά την περίοδο Οι εταιρίες υποβάλλουν αιτήσεις επιχορήγησης απευθείας στην ΕΕ. Σημαντικός αριθμός ΜΜΕ έχει ευνοηθεί από τα προηγούμενα προγράμματα LIFE. Για παράδειγμα, την περίοδο εκταμιεύθηκαν περίπου 30 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνικών στις επιχειρήσεις, μέσα από έργα επίδειξης. Διαρθρωτικά Ταμεία και Ταμείο Συνοχής Αρκετά ταμεία έχουν δημιουργηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την υποστήριξη λιγότερο ανεπτυγμένων περιφερειών (Διαρθρωτικά Ταμεία) και για την παροχή βοήθειας στην ανάπτυξη ευρωπαϊκών υποδομών (Ταμείο Συνοχής). Αυτά παρέχουν μεγάλο μέρος των χρηματοδοτήσεων και εκταμιεύσεων της ΕΕ. Και οι δύο μηχανισμοί, αλλά ιδιαίτερα τα Διαρθρωτικά Ταμεία, προβλέπουν σημαντικές επενδύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος. Το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων κατανέμεται και διανέμεται από περιφερειακούς και τοπικούς φορείς. JEREMIE Το πρόγραμμα «Κοινοί Ευρωπαϊκοί Πόροι για Πολύ Μικρές έως Μεσαίες Επιχειρήσεις» (JEREMIE), που παρουσιάστηκε στα πλαίσια του Ταμείου Συνοχής ( ), επιτρέπει στα κράτη μέλη να αναπτύσσουν χρηματοοικονομικά μέσα για τις ΜΜΕ σε περιφερειακό επίπεδο. Οι περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες έχουν χαρακτηριστεί ως προτεραιότητα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων παρέχουν τους πόρους από κοινού. Πρόγραμμα για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (CIP) Το CIP ( ) δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις ΜΜΕ. Περίπου 430 εκατ. ευρώ προβλέπονται για επενδύσεις σε δραστηριότητες οικολογικής καινοτομίας. Το υπο-πρόγραμμα Ευφυής Ενέργεια - Ευρώπη (ΕEE) διαθέτει 727 εκατ. ευρώ για την ενεργειακή αποτελεσματικότητα και τα έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Έβδομο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα (ΠΠ7) Το ΠΠ7 ( ) αφιερώνει μια ολόκληρη θεματική ενότητα του προγράμματος Συνεργασίας του στο περιβάλλον. Οι ΜΜΕ ενθαρρύνονται ενεργά να λαμβάνουν μέρος και να σχηματίζουν κοινοπραξίες για να υποβάλλουν αιτήσεις για χρηματοδότηση από το ΠΠ7. 21

24 Οικοδόμηση τεχνογνωσίας Πού μπορούν να απευθυνθούν οι ΜΜΕ όταν έχουν απορίες για την περιβαλλοντική νομοθεσία και τις ευκαιρίες που διατίθενται στις επιχειρήσεις τους; Σε συνεργασία με τους υφιστάμενους οργανισμούς υποστήριξης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να αναπτύξει ένα δίκτυο εμπειρογνωμόνων σε όλη την ΕΕ, οι οποίοι θα συμβουλεύουν τις επιχειρήσεις. Χωρίς την πολυτέλεια ενός μόνιμου νομικού ή περιβαλλοντικού προσωπικού, οι ΜΜΕ πρέπει να έχουν πρόσβαση σε εξωτερική τεχνογνωσία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναπτύσσει ένα δίκτυο περιβαλλοντικών εμπειρογνωμόνων σε οργανισμούς υποστήριξης επιχειρήσεων σε όλη την ΕΕ. Οι σύμβουλοι αυτοί μπορούν να ενημερώνουν τις εταιρίες για τις νομικές τους υποχρεώσεις και τα οφέλη που θα αντλήσουν από τις προσπάθειες για βελτίωση της αειφορίας τους. Μπορούν επίσης να συμβάλλουν στην ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων μεταξύ επιχειρήσεων και να βοηθήσουν τις ΜΜΕ να αποκτήσουν πρόσβαση σε υποστηρικτικά προγράμματα και ευκαιρίες χρηματοδότησης. Θα συνεργαστούν ενεργά με τις ΜΜΕ, επεξηγώντας την υφιστάμενη ή νέα περιβαλλοντική νομοθεσία που τις επηρεάζει, χρησιμοποιώντας τα πλέον αποτελεσματικά μέσα, όπως επιτόπιες επισκέψεις, δικτυακούς τόπους, ενημερωτικά δελτία και σεμινάρια, για την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης αναφορικά με τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο και τα οφέλη ενός ορθού συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης. Ανάπτυξη του δικτύου Οι εργασίες για τη δημιουργία του δικτύου ξεκίνησαν το 2007, με μια σειρά από σεμινάρια οικοδόμησης δυναμικού σε όλη την Ευρώπη. Στους συμμετέχοντες περιλαμβάνονταν οργανισμοί υποστήριξης επιχειρήσεων, όπως οι τοπικοί επιχειρηματικοί σύνδεσμοι περιφερειακοί ή κλαδικοί ή τα εμπορικά επιμελητήρια. Στα εργαστήρια παρουσιάστηκαν τόσο οι νομικές απαιτήσεις όσο και τα οφέλη των βελτιωμένων περιβαλλοντικών επιδόσεων. Μία ενότητα του προγράμματος κατάρτισης επικεντρώνεται στους τρόπους παροχής βοήθειας στις ΜΜΕ προσέγγιση αντιμετώπισης ενώ μια δεύτερη παρέχει κατάρτιση με μια πιο ενεργή προσέγγιση και στόχο τη συμμετοχή των ΜΜΕ στην περιβαλλοντική πολιτική, πέρα και πάνω από τη συμμόρφωση. Οι ενότητες κατάρτισης διατίθενται στο δικτυακό τόπο. Οι εκδηλώσεις έγιναν δεκτές με μεγάλο ενδιαφέρον και είχαν αυξημένη συμμετοχή από μια σειρά οργανισμών που συνεργάζονται με τις ΜΜΕ. Στα σχόλιά τους, οι συμμετέχοντες τόνισαν την πρακτική φύση

25 Οικοδόμηση τεχνογνωσίας των πληροφοριών και των μελετών περιπτώσεων που χρησιμοποιήθηκαν. Πολλοί επίσης εκτίμησαν το γεγονός ότι η εκδήλωση έφερε για πρώτη φορά κοντά τους βασικούς υποστηρικτικούς οργανισμούς, για την έναρξη διαλόγου και τη δημιουργία ενός δικτύου. Ένα σημαντικό τμήμα της υποστήριξης θα προέρχεται από τη νέα πανευρωπαϊκή υπηρεσία επιχειρηματικής υποστήριξης που ξεκίνησε στις αρχές του 2008 το European Enterprise Network (βλ. πλαίσιο). Το δίκτυο ενοποιεί τις υπηρεσίες που παρέχονταν προηγούμενα από δύο οργανισμούς: το Δίκτυο Ευρωπαϊκών Κέντρων Πληροφοριών (ΕΚΠ) και τα Κέντρα Αναδιανομής Καινοτομίας (ΚΑΚ). Η ΠΥΛΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Με το σύνθημα «άμεσες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σας», το Enterprise Europe Network (EEN) είναι η πύλη της ΕΕ που οδηγεί στην τεράστια ενιαία αγορά των ΜΜΕ σε όλη την Ευρώπη αλλά και πέρα από αυτήν. Με πάνω από 600 οργανισμούς-εταίρους και εμπειρογνώμονες σε 40 χώρες, το ΕΕΝ προσφέρει στις ΜΜΕ τοπική γνώση αλλά και ευρωπαϊκή τεχνογνωσία. Είναι ένα ενιαίο δίκτυο υποστήριξης για επιχειρήσεις που αναζητούν βοήθεια σε θέματα επιχειρηματικότητας και καινοτομίας στην ΕΕ. Όταν πρόκειται για το περιβάλλον, το δίκτυο παρέχει εξειδικευμένη υποστήριξη σε τομείς όπως οι οικολογικές επιχειρηματικές πρακτικές, η αειφορία, η οικολογική καινοτομία, η ανεύρεση επιχειρηματικών εταίρων σε άλλες χώρες, η συμμόρφωση με τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς της ΕΕ, και η αναζήτηση ευκαιριών χρηματοδότησης. Το δίκτυο φροντίζει επίσης για τη βελτίωση των σχέσεων ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την επιχειρηματική κοινότητα. Εκπρόσωποι του δικτύου παρέχουν στα στελέχη της ΕΕ τακτική ανάδραση σχετικά με την ευρωπαϊκή πολιτική, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ στην ενιαία αγορά, και την αποτελεσματικότητα των ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Όλα αυτά βοηθούν στη χάραξη μιας ευρωπαϊκής νομοθεσίας φιλικής προς τις επιχειρήσεις, η οποία είναι πιο ικανή να ενισχύσει τη μελλοντική ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα. Το δίκτυο αποτελεί σημαντική συνιστώσα του Προγράμματος για την Επιχειρηματικότητα και την Καινοτομία (ΕΙΡ) της ΕΕ, ένα από τα τρία υπο-προγράμματα του Προγράμματος για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (CIP) Παρότι η ονομασία ΕΕΝ είναι καινούρια, το δίκτυο το ίδιο δεν είναι. Αποτελεί τη συγχώνευση δύο ιδιαίτερα επιτυχημένων δικτύων τα δίκτυα των Ευρωπαϊκών Κέντρων Πληροφοριών (ΕΚΠ) και των Κέντρων Αναδιανομής Καινοτομίας (ΚΑΚ) για την παροχή ευρύτερης γεωγραφικής κάλυψης και ευρύτερης γκάμας υπηρεσιών, προκειμένου να εκπληρώσει και το σύνθημα λειτουργίας του: «Τέλος στο λάθος πόρτα». Αυτό σημαίνει ότι όποια υποστήριξη σχετικά με την ΕΕ και να αναζητά μια ΜΜΕ, θα πρέπει να μπορεί να τη βρει στο τοπικό υποκατάστημα του ΕΕΝ. Περισσότερες πληροφορίες: 23

26 Επικοινωνία

27 Επικοινωνία Μετάδοση του μηνύματος Η καλύτερη πληροφόρηση μπορεί να συμβάλλει στην καταπολέμηση της γενικής έλλειψης ευαισθητοποίησης των ΜΜΕ σχετικά με τα περιβαλλοντικά θέματα. Έτσι, το ECAP αναπτύσσει μια σειρά στοχευμένων εργαλείων πληροφόρησης για τη βελτίωση της κατάστασης. Έρευνες από όλη την ΕΕ αποδεικνύουν ότι υπάρχει γενική έλλειψη ευαισθητοποίησης μεταξύ των ΜΜΕ για τα περιβαλλοντικά θέματα, ενώ όπου υπάρχει γνώση, γενικά περιορίζεται σε προβληματισμούς για την ασφάλεια ή τους επιμέρους περιβαλλοντικούς κινδύνους. Έρευνες των εθνικών φορέων αποκάλυψαν ότι περίπου το 70% των ΜΜΕ στη Γαλλία ομολόγησαν ότι έχουν ελάχιστη ή και καθόλου πληροφόρηση αναφορικά με τα εργαλεία περιβαλλοντικής υποστήριξης της ΕΕ, όπως τα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης, τα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας ή τα φορολογικά κίνητρα που ενδεχομένως τους προσφέρονται. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το 95% των ΜΜΕ ανέφερε ότι θα ήθελε περισσότερες πληροφορίες για περιβαλλοντικά θέματα. Στόχος του ECAP είναι να βελτιώσει την κατάσταση, καθιστώντας τις πληροφορίες προσβάσιμες και ευκολονόητες. Ο δικτυακός τόπος του προγράμματος, που διατίθεται σε επτά γλώσσες, είναι το Καθοδήγηση των ΜΜΕ στη «ζούγκλα» του περιβάλλοντος Οι ΜΜΕ συχνά δε διαθέτουν την τεχνογνωσία και την εμπειρία για να βελτιώσουν τις περιβαλλοντικές τους επιδόσεις και να συμμορφωθούν με την περιβαλλοντική νομοθεσία. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η ομάδα περιφερειακών περιβαλλοντικών ρυθμιστικών φορέων της χώρας λειτουργεί την online υπηρεσία NetRegs (www. netregs.gov.uk). Η πύλη αυτή παρέχει στις βρετανικές επιχειρήσεις δωρεάν καθοδήγηση για θέματα περιβαλλοντικών κανονισμών σε διάφορα μέρη του Ηνωμένου Βασιλείου, και συμβουλές για το πώς οι ΜΜΕ μπορούν να μειώσουν το περιβαλλοντικό τους ίχνος και παράλληλα να εξοικονομήσουν χρήματα. Ο φιλικός προς το χρήστη οδηγός προσφέρει πληροφορίες ανά επιχειρηματικό κλάδο και περιβαλλοντικό θέμα. Επεξηγεί επίσης τους βασικούς νόμους της ΕΕ που μεταφέρονται στο εθνικό δίκαιο, όπως ο πρόσφατος κανονισμός περί Καταχώρησης, Αξιολόγησης και Έγκρισης Χημικών Προϊόντων (REACH). Στο δικτυακό τόπο υπάρχει και εκτενής κατάλογος χρήσιμων συνδέσμων. Ένας τομέας ιδιαίτερης σημασίας σήμερα είναι τα απόβλητα από τον κλάδο των κατασκευών. Η εκστρατεία «Απόβλητα στο εργοτάξιο είναι εγκληματικό» ενθαρρύνει τις κατασκευαστικές εταιρίες να μαθαίνουν περισσότερα για τη σημασία και τα οφέλη των σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων εργοταξίου. 25

28 Επικοινωνία σημείο επαφής και ο κόμβος πληροφόρησης για τα υποστηρικτικά δίκτυα περιβαλλοντικής πολιτικής και τις ΜΜΕ (βλ. σελίδα 29). Λειτουργεί ως πύλη για το κέντρο τηλεφωνικης υποστήριξης του ECAP, το οποίο παρέχει πληροφορίες στους οργανισμούς υποστήριξης. δελτίο παρέχουν πληροφορίες για τις τελευταίες εξελίξεις του προγράμματος και για θέματα ΜΜΕ και περιβάλλοντος. Εκτός του ότι παρέχει τα στοιχεία των διαθέσιμων εμπειρογνωμόνων σε όλη την ΕΕ, ο δικτυακός τόπος παρέχει πληροφορίες για την υλοποίηση της υφιστάμενης και επερχόμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας, τα διαθέσιμα εργαλεία περιβαλλοντικής διαχείρισης και τις ευκαιρίες χρηματοδότησης. Παρέχει επίσης μια επιλογή από καλές πρακτικές, συνδέσμους σε εθνικές πρωτοβουλίες και σετ εργαλείων που βοηθούν τις ΜΜΕ. Περισσότερα σετ εργαλείων θα διατεθούν στο μέλλον. Μια μηνιαία υπηρεσία ηλεκτρονικών ειδοποιήσεων ECAP και ένα τετραμηνιαίο ενημερωτικό 26 Ένα μεγάλο συν για το περιβάλλον Από το 1994, η PBE+ δραστηριοποιείται στην οικοδόμηση κρίσιμης μάζας μεταξύ των ΜΜΕ της Βρετάνης (Γαλλία) στο περιβαλλοντικό μέτωπο, βοηθώντας τις να δικτυωθούν και να ανταλλάξουν εμπειρίες και τεχνογνωσία. Στόχος είναι να ενισχυθεί η ευαισθητοποίησή τους για τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο των βιομηχανικών δραστηριοτήτων. Η πρωτοβουλία προωθεί επίσης τα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης και τις καθαρές, οικολογικές τεχνολογίες και την απορρύπανση. Η πρωτοβουλία, την οποία διαχειρίζεται το Περιφερειακό Συμβούλιο της Βρετάνης και άλλοι τοπικοί φορείς, προσφέρει πρακτική βοήθεια στις ΜΜΕ ώστε να πραγματοποιούν περιβαλλοντική αυτοδιάγνωση. Η υποστήριξη περιλαμβάνει διήμερα σεμινάρια κατάρτισης και εξατομικευμένες συμβουλές (σχετικά με την περιβαλλοντική νομοθεσία, το ISO ή τις καθαρές τεχνολογίες, κτλ.). Πραγματοποιούνται επίσης τακτικά μεγαλύτερες εκδηλώσεις προς ενημέρωση των ΜΜΕ για τη νομοθεσία και τα τεχνικά σχέδια για την αποτροπή της βιομηχανικής ρύπανσης. Η πρωτοβουλία PBE+ έχει σημειώσει μεγάλη επιτυχία. Πάνω από 2000 εκπρόσωποι εταιριών έχουν λάβει μέρος σε σεμινάρια κατάρτισης, και έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 800 περιβαλλοντικές αυτοδιαγνώσεις από ΜΜΕ.

29 Επικοινωνία ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο ειδικός δικτυακός τόπος του ECAP περιέχει τις πληροφορίες που χρειάζονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) προκειμένου να αντιμετωπίσουν τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο των δραστηριοτήτων τους και να συμμορφωθούν με τις νομικές απαιτήσεις. Ο δικτυακός τόπος παρέχει πρακτικές πληροφορίες σε επτά γλώσσες για τη νομοθεσία, και ενημερώνει τις επιχειρήσεις για το πώς να αναλάβουν δράση και πού να βρουν υποστήριξη ή πρόσβαση σε τεχνογνωσία. Ο δικτυακός τόπος παρέχει λεπτομέρειες για: Το πρόγραμμα ECAP και πώς λειτουργεί Νέα και εξελίξεις για τις ΜΜΕ και το περιβάλλον Το ποιοι τομείς της ευρωπαϊκής και εθνικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας αφορούν τις ΜΜΕ και το πού θα βρουν περαιτέρω πληροφορίες Ευκαιρίες χρηματοδότησης που υπάρχουν σε όλη την ΕΕ και βοηθούν τις επιχειρήσεις να βελτιώσουν τις περιβαλλοντικές τους επιδόσεις Μελέτες περιπτώσεων επιτυχημένων δράσεων Λεπτομέρειες σεμιναρίων κατάρτισης ECAP στην Ευρώπη Στοιχεία επικοινωνίας τοπικών περιβαλλοντικών εμπειρογνωμόνων και υποστηρικτικών οργανισμών σε όλη την Ευρώπη Online σετ εργαλείων 27

30 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Υπάρχουν πολυάριθμες online πηγές με περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ΜΜΕ και το περιβάλλον. Οι παρακάτω δικτυακοί τόποι της ΕΕ μπορεί να σας φανούν χρήσιμοι: Ο δικτυακός τόπος του προγράμματος ECAP (διατίθεται σε επτά γλώσσες): Το Enterprise Europe Network: Η Ευρωπαϊκή Πύλη για τις ΜΜΕ (διατίθεται σε 21 γλώσσες): LIFE+ (το Χρηματοδοτικό Μέσο για το Περιβάλλον): Πληροφορίες για τις ΜΜΕ και το Έβδομο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα (ΠΠ7): Οικολογική καινοτομία και το Πρόγραμμα για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία της ΕΕ: JEREMIE: Συχνές ερωτήσεις για τις περιβαλλοντικές πολιτικές της ΕΕ: Γλωσσάριο ECAP: Πολύγλωσσο περιβαλλοντικό γλωσσάριο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος: Δίκτυο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Εφαρμογή και την Επιβολή του Δικαίου του Περιβάλλοντος: 28

31 Ευρωπαϊκή Επιτροπή Μικρές, Καθαρές και Ανταγωνιστικές Λουξεμβούργο: Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σ. 21 x 21 cm ISBN Φωτογραφίες: istockphoto: εξώφυλλο, οπισθόφυλλο, σελίδες 2, 4, 12, 15, 16, 18, 24 και 27. Getty: σελίδες 8, 11, 22 και 23. Stockxpert: σελίδες 10, 13, 17, 20 και 26.

32 30 KH EL-C

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας.

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας. Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας Ιωάννινα, 27 Μαρτίου 2015, Ενημερωτικό Τεχνικό Σεμινάριο ECOFUNDING 1 Το Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

H ηλεκτρική ενέργεια ως μοχλός ανάπτυξης

H ηλεκτρική ενέργεια ως μοχλός ανάπτυξης H ηλεκτρική ενέργεια ως μοχλός ανάπτυξης Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2010 Hellenic-Chinese BUSINESS FORUM 2010 «The Future of Hellenic-Chinese Business Cooperation» ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2004 & EMAS

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2004 & EMAS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2004 & EMAS ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Τεκμηριώνει στις αρχές τη συμμόρφωση με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία Ελαχιστοποιεί το ρίσκο - Μειώνει τον κινδύνο αποζημιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ!

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ: Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΟΥ ΜΟΙΡΑΖΕΤΑΙ - Μια εταιρία δεν μπορεί να θεωρείται «πράσινη» αν δεν

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητές φίλες και φίλοι,

Αγαπητές φίλες και φίλοι, Αγαπητές φίλες και φίλοι, Θα ήθελα πρώτα απ όλα να σας ευχαριστήσω θερμά που μας τιμάτε με την παρουσία σας στη σημερινή ενημερωτική εκδήλωση-ημερίδα, για την παρουσίαση των νέων διαδικτυακών υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική για την Υγεία, την Ασφάλεια και το Περιβάλλον

Πολιτική για την Υγεία, την Ασφάλεια και το Περιβάλλον Πολιτική για την Υγεία, την Ασφάλεια και το Περιβάλλον Παγκόσμια Πολιτική της Novartis 1 Μαρτίου 2014 Έκδοση HSE 001.V1.EL 1. Εισαγωγή Στη Novartis, ο στόχος μας είναι να είμαστε ηγέτες στην Υγεία, την

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP)

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) Ιανουάριος 2012 Περιεχόμενα 1. H Εταιρία 2. Δήλωση Δέσμευσης Διοίκησης 3. Δέσμευση προς την Αγορά 4. Ανθρώπινα Δικαιώματα- Συνθήκες Εργασίας 5. Περιβάλλον 6. Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΟΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ»

«ΑΓΟΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ» «ΑΓΟΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ» Εισηγητής Κ.Γ.Χατζηγιαννάκης, Δικηγόρος, Δ.Ν. «NOMOS»Δικηγορική Εταιρία Θεσσαλονίκης Νομικός Σύμβουλος Σ.Β.Β.Ε. Οι αιτίες που επιβάλουν την ανάπτυξη της «πράσινης»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΛΕΨΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ

ΔΟΥΛΕΨΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΣΠΟΥΔΑΣ Ε Νεολαία σε κίνηση: ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΟΥ Η Ευρώπη στηρίζει τους νέους ΔΟΥΛΕΨΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΘΕ ΚΙΝΗΣΟΥ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ στην ΕΕ Δεν είναι υπεύθυνη ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. Κατευθυντήριες Γραμμές

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. Κατευθυντήριες Γραμμές ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Κατευθυντήριες Γραμμές eco-commerce 1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ eco-commerce Το eco-commerce αναπτύχθηκε από την Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα και Επιχειρηματικότητα Τρίτη, 19 Μάϊου 2014

Πρότυπα και Επιχειρηματικότητα Τρίτη, 19 Μάϊου 2014 Πρότυπα και Επιχειρηματικότητα Τρίτη, 19 Μάϊου 2014 Αγγελική Λοϊζου Λειτουργός Τυποποίησης Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) Αυτόνομος Οργανισμός Λειτουργεί με βάση το Ιδιωτικό Δίκαιο Πλήρως αναγνωρισμένος

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Όλοι νοιαζόμαστε, όλοι συμμετέχουμε Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;»

ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Όλοι νοιαζόμαστε, όλοι συμμετέχουμε Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Λέξεις κλειδιά: Απορρίμματα, ανακύκλωση, ρύπανση, υγεία, προστασία περιβάλλοντος, ΧΥΤΥ, ΧΑΔΑ Εισαγωγή Απόβλητα ένα επίκαιρο ζήτημα, που αποτελεί διαχρονικά ένα κρίσιμο περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας στις υπηρεσίες Υγείας: Προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών. (ISO 9001 ISO 22000 ISO 14001 ISO 27001 ISO 50001 OHSAS 18001) Σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές πληροφορίες για την περιβαλλοντική νομοθεσία - Ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία και εργαλεία -

Βασικές πληροφορίες για την περιβαλλοντική νομοθεσία - Ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία και εργαλεία - Βασικές πληροφορίες για την περιβαλλοντική νομοθεσία - Ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία και εργαλεία - ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΥΛΩΝΑΣ European Commission DG Environment and Industry Ευρωπαϊκή νομοθεσία για ΜΜΕ Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σας ευχόμαστε ένα ευτυχισμένο και δημιουργικό 2015. Το παρόν αποτελεί το 6 ο e-newsletter του έργου ClusterPoliSEE. Περισσότερες πληροφορίες για το έργο μπορείτε να βρείτε στην

Διαβάστε περισσότερα

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας INTERREG IVC EUROPE Παρουσίαση του Προγράμματος Δρ. Ράλλης Γκέκας ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Έξυπνη: αποτελεσματικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα & την καινοτομία.

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Medeea International Conference Mediterranean Energy Cities Λευκωσία, 16 Μαΐου 2013 Γραφείο Προγραμματισμού Άδωνις Κωνσταντινίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Πρακτικός Οδηγός Πώς να σχεδιάσετε ένα πολυταμειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα για την ενεργειακά αποδοτική ανακαίνιση του κτιριακού δυναμικού Σχεδιάζετε τα επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας

Εξοικονόμησης Ενέργειας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Πράσινη Επιχειρηματικότητα στον τομέα της Ενέργειας Γ. Βουγιουκλάκης Υπ. Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτο εργαλείων του έργου «OPTIMES»

Πακέτο εργαλείων του έργου «OPTIMES» Πακέτο εργαλείων του έργου «OPTIMES» Περιεχόμενα 1/ Περιβαλλοντική κατάσταση ανά περιοχή... 2 2/ Ευρωπαϊκοί και εθνικοί κανονισμοί... 2 2.1 Ευρωπαϊκοί κανονισμοί... 2 2.1.1 Διαχείριση των αποβλήτων...

Διαβάστε περισσότερα

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο)

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) 698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος «Οικολογίας & Περιβάλλοντος» με έδρα τη Ζάκυνθο καλύπτει το γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Προστασία του Περιβάλλοντος με τη χρήση Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

«Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Προμήθειες: Εμπειρία στην Ελλάδα & πρακτικές

«Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Προμήθειες: Εμπειρία στην Ελλάδα & πρακτικές «Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Προμήθειες: Εμπειρία στην Ελλάδα & πρακτικές Παπαμικρούλη Λουΐζα Οικονομολόγος, ΜΑ ΤμήμαςΑνάπτυξης Αγοράς Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού Πράσινη επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Είναι πολυσυνέδριο γιατί πλαισιώνεται και συμπληρώνεται από άλλες ΕυρωπαΪκές προσπάθειες συνεργασίας σε αυτόν τον τομέα.

Είναι πολυσυνέδριο γιατί πλαισιώνεται και συμπληρώνεται από άλλες ΕυρωπαΪκές προσπάθειες συνεργασίας σε αυτόν τον τομέα. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Σας καλωσορίζω σε ένα ιδιαίτερο συνέδριο, το πολυ-συνέδριο του Ecopol. Ένα συνέδριο που συζητά την προώθηση των πολιτικών που ενισχύουν την πράσινη καινοτομία. Σε αυτό το τελικό

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο είναι δύο μίγματα υδρογονανθράκων που χρησιμοποιούνται σε διάφορους τομείς από τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Διαβάστε περισσότερα

Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα

Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα Νίκος Κομνηνός Ερευνητική Μονάδα URENIO, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη Ημερίδα «Ο Ρόλος των Συνεργατικών

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε.

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε. ΑΑΑ Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση A global sustainability framework and initiative of the United Nations Environment Programme Finance Initiative Ένα παγκόσμιο πλαίσιο και μια πρωτοβουλία της Πρωτοβουλίας

Διαβάστε περισσότερα

Καλές πρακτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μυρτώ Θεοφιλίδη

Καλές πρακτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μυρτώ Θεοφιλίδη Καλές πρακτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο Μυρτώ Θεοφιλίδη ΚΑΠΕ, Τμήμα Ανάπτυξης Αγοράς 10 Μαρτίου 2010 Χώρα των Βάσκων, Ισπανία Μέσω της Δημόσιας Υπηρεσίας της για την Προστασία του Περιβάλλοντος (IHOBE), η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών»

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της

Διαβάστε περισσότερα

«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΜΑΔΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»

«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΜΑΔΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΜΑΔΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 Στόχος προγράμματος 2 Δικαιούχοι προγράμματος Προϋποθέσεις 3 Υποστήριξη έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ URL: www.enveng.uowm.gr Ο Ρόλος του Μηχανικού Περιβάλλοντος Η αποκατάσταση, η προστασία, η διαχείριση του περιβάλλοντος με

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες δικτύωσης & συνεργασίας: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ & Enterprise Europe Network

Ευκαιρίες δικτύωσης & συνεργασίας: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ & Enterprise Europe Network Ευκαιρίες δικτύωσης & συνεργασίας: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ & Enterprise Europe Network Χημεία & Βιομηχανία της Κρήτης Ηράκλειο, 14 Μαΐου 2010 Dr Απόστολος Δημητριάδης Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας Αναπληρωματικό

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή και μεταφορά ιατρικών αποβλήτων Ενεργειακές μελέτες Ενεργειακά πιστοποιητικά Περιβαλλοντικές μελέτες Μελέτες διαχείρισης αποβλήτων

Συλλογή και μεταφορά ιατρικών αποβλήτων Ενεργειακές μελέτες Ενεργειακά πιστοποιητικά Περιβαλλοντικές μελέτες Μελέτες διαχείρισης αποβλήτων WASTEMED ΕΠΕ Συλλογή και μεταφορά ιατρικών αποβλήτων Ενεργειακές μελέτες Ενεργειακά πιστοποιητικά Περιβαλλοντικές μελέτες Μελέτες διαχείρισης αποβλήτων Εταιρική Παρουσίαση H WASTEMED Ε.Π.Ε. δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2. Επιχειρηματικότητα: έννοια και σημασία σελ.3. Επιχειρηματίας: γεννιέσαι ή γίνεσαι?...σελ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2. Επιχειρηματικότητα: έννοια και σημασία σελ.3. Επιχειρηματίας: γεννιέσαι ή γίνεσαι?...σελ. Ιουστινιανού 3, 41222, Λάρισα Τηλ:2410-626945 e-mail: info@entre.gr web site: www.entre.gr ΜΗΝΙΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΜΑΙΟΣ 2006 ΤΕΥΧΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2 Επιχειρηματικότητα: έννοια

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος

Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος Στην Πρόταση Κανονισμού για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης μετά το 2013, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην καινοτομία αφού, όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραμμα,

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο βιομηχανικών και γεωργικών δραστηριοτήτων υψηλού δυναμικού ρύπανσης,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Enterprise Europe Network: Υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Δρ. Ηρακλής Αγιοβλασίτης

Enterprise Europe Network: Υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Δρ. Ηρακλής Αγιοβλασίτης Enterprise Europe Network: Υπηρεσίες υποστήριξης από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Δρ. Ηρακλής Αγιοβλασίτης Date 2 2 Date 3 3 99% των 5 7 στην Ευρώπη ν ύ ς ο υ είναι μμε λ ο ο ν χ έ σ μ α ο ζ Απ ργα ε.

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 -1-

Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 -1- ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα Πως οι μικρές εμπορικές επιχειρήσεις επηρεάζουν το περιβάλλον και πως μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων και αποφυγής προστίμων

Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων και αποφυγής προστίμων Χριστίνα Καλογεροπούλου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ Μέλος ΤΕΕ Αρ Μητρώου: 127929 Τηλ.: 2710-2790 Κιν.: 699-3996226 E-mail: christy_jour@yahoo.gr Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα. Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων

Επιχειρηματικότητα. Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων Επιχειρηματικότητα Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων Γραφείο Επιχειρηματικής Υποστήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ΟΡΙΣΜΟΣ Επιχειρηματικότητα είναι η ιδιότητα ενός ατόμου

Διαβάστε περισσότερα

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 1 2 Πρωταρχικός στόχος «Ευρώπη 2020» Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 Εθνικός στόχος 2020 στο ΕΠΜ Διάθεση του 3% των δαπανών στην έρευνα και ανάπτυξη 0,6% 2007 2% Το 75% του πληθυσμού ηλικίας

Διαβάστε περισσότερα

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων»

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» «Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» ρ. Ευάγγελος Ευµορφόπουλος, Επιθεωρητής του ΕΦΕΤ, Επιστηµονικός Συνεργάτης του ΤΕΙ Αθηνών Σε ένα ανταγωνιστικό παγκόσµιο περιβάλλον,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κάτια Λαζαρίδη Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΑΝ Αναπλ. Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κάτια Λαζαρίδη Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΑΝ Αναπλ. Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κάτια Λαζαρίδη Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΑΝ Αναπλ. Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Εισήγηση στην Ημερίδα της Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας: Ανακύκλωση συσκευασιών

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ Λευκωσία, 13 Δεκεμβρίου 2014 Γεωργία Χριστοφίδου Διευθύντρια Προγραμματισμού Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα. Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας

Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα. Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας 1 Η ΕΛΕΑΒΙΟΜ και ο ρόλος της Η Ελληνική Εταιρία (Σύνδεσμος) Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)» Α/Α 1 2 Στόχος προγράμματος Δικαιούχοι προγράμματος 3 Προϋποθέσεις www.motive-consulting.gr ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η ενίσχυση της εξωστρεφούς

Διαβάστε περισσότερα

Title. Enterprise Europe Network Hellas. Sub-title. Στην υπηρεσία της επιχειρηµατικής και της ακαδηµαϊκής κοινότητας

Title. Enterprise Europe Network Hellas. Sub-title. Στην υπηρεσία της επιχειρηµατικής και της ακαδηµαϊκής κοινότητας Enterprise Europe Network Hellas Title Στην υπηρεσία της επιχειρηµατικής και της ακαδηµαϊκής κοινότητας Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE European Στέλλα Commission Βαϊνά Υπεύθυνη Enterprise and ΣΒΘΚΕ/ΕΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Φ Φ φ ΕΠΑΝ ΙΙ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Φ Φ φ ΕΠΑΝ ΙΙ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Φ Φ φ ΕΠΑΝ ΙΙ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσιάζουμε σήμερα το πρόγραμμα για την ενεργειακή αναβάθμιση των ιδιωτικών κατοικιών στη χώρα μας.

Παρουσιάζουμε σήμερα το πρόγραμμα για την ενεργειακή αναβάθμιση των ιδιωτικών κατοικιών στη χώρα μας. Δελτίο Τύπου Αθήνα, 28 Ιουλίου 2009 Εισαγωγική Ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη κατά την παρουσίαση του προγράμματος Ενεργειακής Αναβάθμισης Κατοικιών «Εξοικονόμηση κατ οίκον» Παρουσιάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Χτίζοντας Το Μέλλον. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Χτίζοντας Το Μέλλον. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Χτίζοντας Το Μέλλον Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας ΚΑΠΕ ΥΠΕΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ Πράσινο Εστιατόριο είναι εκείνη η επιχείρηση εστίασης που σταδιακά μειώνει το ανθρακικό της αποτύπωμα βάσει ενός βιώσιμου σχεδίου εξέλιξης και στη συνέχεια,

Διαβάστε περισσότερα

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013»

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» 1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» Πώς η ΚΓΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Προκλήσεις Οικονομικές 3 στόχοι πολιτικής Βιώσιμη παραγωγή τροφίμων συμβολή στο γεωργικό εισόδημα και μείωση των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Εισηγητής : Χρίστος Φωτιάδης Ανώτερος Λειτουργός Εμπορίου & Βιομηχανίας Υ.Ε.Ε.Β.&Τ. Σχέδια Χορηγιών Κυριότερος Στόχος

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα ελληνική πραγματική οικονομία

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα ελληνική πραγματική οικονομία Τι περιλαμβάνει ο συνολικός απολογισμός του 2010 και ποιο είναι το πρόγραμμα της ΕΤΕπ για το 2011; Το πρόσθετο πακέτο στήριξης της ΕΤΕπ, ανήλθε σε 61 δις κατά την τριετία 2008-2010, ποσό κατά 11 δις υψηλότερο

Διαβάστε περισσότερα

Κυρία Περιφερειάρχη, κυρίες και κύριοι Αντιπεριφερειάρχες, κυρίες και κύριοι σύνεδροι, Καλημέρα σας.

Κυρία Περιφερειάρχη, κυρίες και κύριοι Αντιπεριφερειάρχες, κυρίες και κύριοι σύνεδροι, Καλημέρα σας. Κυρία Περιφερειάρχη, κυρίες και κύριοι Αντιπεριφερειάρχες, κυρίες και κύριοι σύνεδροι, Καλημέρα σας. Θα ήθελα να συγχαρώ την Περιφέρεια Αττικής και την ΕΔΣΝΑ για τα διοργάνωση του συνεδρίου και να ευχαριστήσω

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων

Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων Υποστηρίζουμε τη μικρή επιχείρηση, Ενισχύουμε την

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες Διαδικτυακές Υπηρεσίες του Κέντρου Παραγωγικότητας για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Χρήσιμες Διαδικτυακές Υπηρεσίες του Κέντρου Παραγωγικότητας για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Χρήσιμες Διαδικτυακές Υπηρεσίες του Κέντρου Παραγωγικότητας για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 2 Θέματα Παρουσίασης 1. Κυπριακή Πύλη Επιχειρήσεων 2. E-Gnosis 3. Ενημέρωσέ με 4. Δικτυωθείτε και Εξελιχθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές.

Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές. Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές. Οι συχνές φυσικές καταστροφές που οφείλονται στις κλιματικές αλλαγές έχουν καταστήσει κατανοητό σε όλους ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι μείζονoς

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Αποβλήτων στην Κύπρο

Διαχείριση Αποβλήτων στην Κύπρο Διαχείριση Αποβλήτων στην Κύπρο ΜΕΡΟΠΗ ΣΑΜΑΡΑ-ΜΗΛΙΩΤΟΥ Τμήμα Περιβάλλοντος 16 Μάιου 2013 Λευκωσία 1 Διαχείριση αποβλήτων Εφαρμογή ευρωπαϊκών νομοθετημάτων Οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα Οδηγία για τις

Διαβάστε περισσότερα

Πιο έξυπνα και πιο καθαρά. Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή

Πιο έξυπνα και πιο καθαρά. Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή Πιο έξυπνα και πιο καθαρά Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή 1 Η υπηρεσία Europe Direct απαντά σε όλες τις ερωτήσεις σας σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση Αριθμός κλήσης χωρίς χρέωση (*) : 00 800 6 7 8 9 10

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας 4η Ενότητα: «Βιοκαύσιμα 2ης Γενιάς» Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Βιοµάζας ΕΛ.Ε.Α.ΒΙΟΜ ΒΙΟΜΑΖΑ Η αδικημένη μορφή ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Η σοφή εκμετάλλευση των σκουπιδιών: η Ε.Ε. και η διαχείριση των απορριμμάτων

Η σοφή εκμετάλλευση των σκουπιδιών: η Ε.Ε. και η διαχείριση των απορριμμάτων στον κόσμο Η σοφή εκμετάλλευση των σκουπιδιών: η Ε.Ε. και η διαχείριση των απορριμμάτων Πηγές: Eurostat (SBS), Being wise with waste: the EU s approach to waste management (European Union 2010) Στο κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 213 Παρουσίαση της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΑΣΤΙΕΤ Παρουσίαση του Προγράµµατος Ποιοι είναι οι στόχοι του προγράµµατος Δράσεις - Τι πρόκειται να κάνουµε ακριβώς Χρονοδιάγραµµα έργου

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών

Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών IP/04/84 Βρυξέλλες, 22 Ιανουάριος 2004 Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαµβάνει ευρέως φάσµατος νοµική δράση µε στόχο να

Διαβάστε περισσότερα

σύνολο της απορροής, μέσω διαδοχικών ρευμάτων, ποταμών, λιμνών και παροχετεύεται στη θάλασσα με ενιαίο στόμιο ποταμού, εκβολές ή δέλτα.

σύνολο της απορροής, μέσω διαδοχικών ρευμάτων, ποταμών, λιμνών και παροχετεύεται στη θάλασσα με ενιαίο στόμιο ποταμού, εκβολές ή δέλτα. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΡΑ Η Οδηγία Πλαίσιο για τα νερά ή αλλιώς Οδηγία 2000/60/ΕΚ, οποία τέθηκε σε ισχύ στις 22 Δεκεμβρίου 2000, προτείνει νέους, αποτελεσματικότερους τρόπους προστασίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΕΝΔΥΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ. Τι είναι και τι κάνει. Κοινωνική Ευρώπη

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΕΝΔΥΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ. Τι είναι και τι κάνει. Κοινωνική Ευρώπη ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΕΝΔΥΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ Τι είναι και τι κάνει Κοινωνική Ευρώπη Δεν είναι υπεύθυνη ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε κάποιο άτομο που ενεργεί εκ μέρους της Επιτροπής για την ενδεχόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Θεσµικό πλαίσιο για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις

Ελληνικό Θεσµικό πλαίσιο για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Ελληνικό Θεσµικό πλαίσιο για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Ηµερίδα «Πράσινες Προµήθειες στην Ευρώπη» Θεσσαλονίκη, 30 Νοεµβρίου 2012 Κων/νος Τζανετόπουλος Απόφοιτος Ε.Σ.. Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Νοµολογία.Ε.Κ

Διαβάστε περισσότερα

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 16 Ιουνίου 2014 Α.Π. 23680

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 16 Ιουνίου 2014 Α.Π. 23680 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Title. Συνέργειες για την εξωστρέφεια και την καινοτομία των επιχειρήσεων. Sub-title. 5 Μαρτίου 2015 Ημερίδα εξωστρέφειας

Title. Συνέργειες για την εξωστρέφεια και την καινοτομία των επιχειρήσεων. Sub-title. 5 Μαρτίου 2015 Ημερίδα εξωστρέφειας Συνέργειες για την εξωστρέφεια και την καινοτομία των επιχειρήσεων Title 5 Μαρτίου 2015 Ημερίδα εξωστρέφειας Sub-title Χριστιάνα Σιαμπέκου Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης(EKT) Enterprise Europe Network - Hellas

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας Γεώργιος Αλετράς / ΕΥΔ ΠΑΑ-Μονάδα Α Λακωνία, 3 Μαρτίου 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΕΑΝ ΑΕ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΕΤΕΑΝ ΑΕ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΤΕΑΝ ΑΕ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Η Διοίκηση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ επειδή προέβλεψε την τραπεζική πιστωτική ασφυξία και ακρίβεια στην ελληνική αγορά δημιούργησε κατάλληλα Εγγυοδοτικά προϊόντα και Ταμεία Χαρτοφυλακίου

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΠ ΕΣΠΑ 2007 2013 Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου Υπηρεσιών

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΠ ΕΣΠΑ 2007 2013 Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου Υπηρεσιών Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΠ ΕΣΠΑ 2007 2013 Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου Υπηρεσιών Υποβολή από 25.02.2013 και μέχρι 25.04.2013 Ανακοινώθηκε το νέο πρόγραμμα ΠΕΠ για εταιρίες που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα