Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις Αριθμ. Αποφ: 3 20

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 26 1 2009. Αριθμ. Αποφ: 3 20"

Transcript

1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις Αριθμ. Αποφ: 3 20 ΘΕΜΑ : «Ορισμός τιμής μονάδος για εξόφληση υποχρεώσεων αποζημιώσεων και μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα με συμβιβασμό για ιδιοκτησίες των ΠΕ Παγκρατεϊκων & Κανονίου». Στην συνεδριακή αίθουσα του Δήμου Κερκυραίων του Ιονικού Πολιτιστικού Κέντρου στο Φαληράκι, σήμερα την 26η του μήνα Ιανουαρίου έτους 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Κερκυραίων κατόπιν της υπ αριθμ. 1423/ έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του, που επιδόθηκε στο κάθε Δημοτικό Σύμβουλο σύμφωνα με τα άρθρα 93,95 & 96 του Δ.Κ.Κ. Διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία επειδή σε σύνολο -27- Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 1. Παγκράτης Περικλής - Πρόεδρος 2. Πουλής Αλέξανδρος - Αντιπρόεδρος 3. Γαρδικιώτης Γεώργιος - Γραμματέας 4. Κούρκουλος Ιωάννης 5. Τόμπρου Χρυσούλα 6. Μπογιάκης Παναγιώτης 7. Μάμαλος Ιωάννης 8. Λιντοβόης Ελευθέριος 9. Ζουμπουλίδης Σπυρίδων 10. Κότσης Χριστόδουλος 11. Κουλούρης Ελευθέριος 12. Κουρής Ανδρέας 13. Φίλιππας Ευάγγελος 14. Τρεπεκλής Ιωάννης 15. Βλάσση Βαρβάρα 16. Βενέτης Άγγελος 17. Γαβαλάς Τηλέμαχος ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ : Κατά την έναρξη των Επίκαιρων Ερωτήσεων ο κ. Σ. Μωραίτης. Κατά τη έναρξη συζήτησης του υπ αριθ.3-18 θεμ. ο κ. Π. Μεταλληνός. ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝ: Κατά τη έναρξη συζήτησης του υπ αριθ.3-20 θεμ. οι κ.κ. Α. Πουλής και Σ. Ζουμπουλίδης. Κατά τη έναρξη συζήτησης του υπ αριθ.3-23 θεμ. ο κ. Τ. Γαβαλάς. Μετά τη συζήτηση του θεμ ο κ. Ι. Τρεπεκλής. ΑΠΟΝΤΕΣ : Οι κ.κ. Δ. Πουλιέζος, Σ. Αντωνάκης, Ν. Χονδρογιάννης, Σ. Μανωλάτος, Γ. Δεσύλλας, Χ. Σαρλής, Χ. Μπούκας και Θ. Μάστορας και οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα κλήθηκαν. Ο Δήμαρχος Κερκυραίων κ. Σωτήρης Μικάλεφ ήταν παρών. Παρόντες ήταν και οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων Αλεπούς και Καναλίων Παρόν ήταν και ο Πρόεδρος του Τ.Σ Νέων κ. Νίκος Καλόγερος. 1

2 - Παράλειψη Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου αφού κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, εισηγούμενος στο υπ αριθμ θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός τιμής μονάδος για εξόφληση υποχρεώσεων αποζημιώσεων και μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα με συμβιβασμό για ιδιοκτησίες των ΠΕ Παγκρατεϊκων & Κανονίου» θέτει υπόψη του Συμβουλίου το από πρακτικό της Επιτροπής Καθορισμού τμήματος εκποιουμένων ακινήτων το οποίο έχει ως εξής: -παράλειψη- Στα γραφεία των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κερκυραίων σήμερα ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.30π.μ.συνήλθε η ανωτέρω Επιτροπή αποτελούμενη σύμφωνα με τη αριθμ. 6188/ απόφαση Δημάρχου όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ / απόφαση Του από τους : 1. Μεταλληνό Παύλο Δημοτικό Σύμβουλο ως Πρόεδρο 2. Μωραϊτη Σπυρίδωνα Δημοτικό Σύμβουλο ως τακτικό μέλος 3. Παπαηλία Αγάθου Μαρία Αρχιτέκτονα Μηχανικό υπάλληλο του Γραφείου Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δήμου Κερκυραίων επίσης ως τακτικό μέλος., Για χρέη γραμματέα έχει ορισθεί ο Σπυρίδων Μισθός Δημοτικός Υπάλληλος. για να εξετάσει τα παρακάτω θέματα.: 1. Έγγραφο με αρ. πρωτ. οικ.τ.π.152/ για ορισμό τιμής μονάδος της εισφοράς μετατροπής γης σε χρήμα που αφορά τις ιδιοκτησίες ,142006,142012,142071/Ο.Τ.630 στην Π.Ε. Κανονίου ( τελική 11,01,07, / Ο.Τ.630) με φερόμενη ιδιοκτήτρια κατά 100% την Δημησιάνου Αφροδίτη του Διονυσίου. 2.Έγγραφο με αρ. πρωτ.οικ.τ.υ.851/ για ορισμό τιμής μονάδος της εισφοράς που αφορά τις ιδιοκτησίες στην Π.Ε. Κανονίου που κυρώθηκαν με την 2/2005 πράξη εφαρμογής. 3. Η με αρ. πρωτ. Τ.Π. 1992/ αίτηση για ορισμό τιμής μονάδος προκειμένου να εκπληρωθούν οι υποχρεώσεις του Δήμου (αποζημίωση λόγω ρυμοτομίας ) προς την ιδιοκτησία /Ο.Τ.587 στην Π.Ε. Κανονίου με φερόμενη ιδιοκτήτρια την Παπά Ζωή του Γεωργίου κατά π.σ. 1,346%. 4. Η με αρ. πρωτ. Τ.Π. 790/ αίτηση για ορισμό τιμής μονάδος της εισφοράς μετατροπής γης σε χρήμα που αφορά τις ιδιοκτησίες , /Ο.Τ.630 στην Π.Ε. Κανονίου ( τελική 04, 05 / Ο.Τ.630) με φερόμενη ιδιοκτήτρια κατά 100% και 25% αντίστοιχα την Χαλικιοπούλου- Καλούδη Ειρήνη του Ξενοφώντος. 5. Η με αρ. πρωτ. Τ.Π. 791/ αίτηση για ορισμό τιμής μονάδος της εισφοράς μετατροπής γης σε χρήμα που αφορά τις ιδιοκτησίες /Ο.Τ.624 και , 2

3 /Ο.Τ.637 στην Π.Ε. Κανονίου ( τελική 19 / Ο.Τ.624 και 01, 03 /Ο.Τ.637 ) με φερόμενο ιδιοκτήτη κατά 50%, 50% και 100% αντίστοιχα, τον Χαλικιόπουλο Ησαϊα του Σπυρίδωνα. 6. Η με αρ. πρωτ. Τ.Π. 2235/ αίτηση για ορισμό τιμής μονάδος της εισφοράς μετατροπής γης σε χρήμα που αφορά τις ιδιοκτησίες και /Ο.Τ.614 στην Π.Ε. Κανονίου ( τελική 05 / Ο.Τ.614 ) με φερόμενους ιδιοκτήτες κατά 50% αντίστοιχα,τον Βασιλάκη Τρύφωνα του Σπυρίδωνα και την Βασιλάκη Κωνσταντίνα του Σπυρίδωνα 7. Η με αρ. πρωτ. Τ.Π. 2570/ αίτηση για ορισμό τιμής μονάδος της εισφοράς μετατροπής γης σε χρήμα που αφορά τις ιδιοκτησίες και /Ο.Τ.631 στην Π.Ε. Κανονίου ( τελική 03 / Ο.Τ.631 ) με φερόμενο ιδιοκτήτη κατά 100% τον Τζήλιο Σταμάτιο του Γερασίμου. 8. Η με αρ. πρωτ. Τ.Π. 2619/ αίτηση για ορισμό τιμής μονάδος προκειμένου να εκπληρωθούν οι υποχρεώσεις προς το Δήμο λόγω προσκύρωσης,της ιδιοκτησίας / Ο.Τ. 655 στην Π.Ε. Παγκρατέϊκων ( τελική 02 / Ο.Τ.655) με φερόμενο ιδιοκτήτη κατά 100% τον Βάρθη Διονύσιο του Χαρίδημου. 9. Η με αρ. πρωτ..τ.π.2860/ για ορισμό τιμής μονάδος προκειμένου να εκπληρωθούν οι υποχρεώσεις προς το Δήμο λόγω αποζημίωσης τρίτων και προσκύρωσης της ιδιοκτησίας / Ο.Τ. 611 στην Π.Ε. Κανονίου ( τελική 07 / Ο.Τ.611) με φερόμενη ιδιοκτήτρια κατά 100% την Βικτωρία συζ. Σπυρίδωνα Δουκατέλη. Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν Ο Μεταλληνός Παύλος Δημοτικός Σύμβουλος ως Πρόεδρος Η Παπαηλία Αγάθου Μαρία Αρχιτέκτονας Μηχανικός υπάλληλος του Γραφείου Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δήμου Κερκυραίων τακτικό μέλος και ο γραμματέας της Επιτροπής Σπυρίδωνας Μισθός Δημοτικός Υπάλληλος Το τακτικό μέλος Μωραϊτης Σπυρίδωνας Δημοτικός Σύμβουλος αν και ειδοποιήθηκε με το αρ.πρωτ.οικ.τ.υ. 3146/ έγγραφο δεν παρευρέθη. Το αναπληρωματικό του μέλος Πουλής Αλέξανδρος Δημοτικός Σύμβουλος αν και ειδοποιήθηκε με το αρ.πρωτ.οικ.τ.υ. 3146/ έγγραφο δεν παρευρέθη. Επειδή ο ρόλος της επιτροπής για θέματα αποζημιώσεων βάσει πράξεων εφαρμογής των περιοχών επεκτάσεων με το Ν 1337/83 ή βάσει πράξεων αναλογισμού και αποζημιώσεων του παλιού σχεδίου πόλεως,είναι εισηγητικός και όχι υποχρεωτικά γνωμοδοτικός, η επιτροπή λόγω του επείγοντος των θεμάτων προχώρησε στην εξέτασή τους χωρίς την παρουσία του τρίτου μέλους. Στην επιτροπή κλήθηκαν επίσης και παρευρέθηκαν η διευθύντρια των Τ.Υ. κ. Ελευθερία Αρβανιτάκη και ο ταμίας του Δήμου κ. Αναστάσιος. Μεταλληνός, για ανταλλαγή απόψεων επειδή υπήρχε προβληματισμός, κατά πόσο η επιτροπή νομιμοποιείται να εισηγείται συμβιβαστικές μειώσεις στις τιμές εισφοράς μετατροπής γης σε χρήμα και αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας ή προσκύρωσης, πέραν των 3

4 αντικειμενικών αξιών που έχουν οριστεί από την Εφορία.Μετά από διαλογική συζήτηση, επιβεβαιώθηκε ότι η επιτροπή δεν έχει τέτοια αρμοδιότητα απλώς καταγράφει το αίτημα,τις υποχρεώσεις βάσει πράξης εφαρμογής,την ισχύουσα νομοθεσία,σχετικές εγκυκλίους και τις αντικειμενικές τιμές της Εφορίας, θεωρώντας ότι αυτές πρέπει να τηρηθούν, αφού με τις τιμές αυτές απαιτούν και οι ιδιοκτήτες στους οποίους οφείλεται αποζημίωση από το Δήμο να αποζημιωθούν.μία παράμετρος που λαμβάνεται επίσης υπόψη στην εισήγηση είναι η ημερομηνία που υποβάλλεται η αίτηση για εξόφληση των υποχρεώσεων. Μόνο αρμόδιο για συμβιβαστικές λύσεις με γνώμονα πάντα τα συμφέροντα του Δήμου και την δυνατότητα υλοποίησης του Πολεοδομικού Σχεδιασμού των Γειτονιών της Πόλης προς όφελος των πολιτών, έχει το Δημοτικό Συμβούλιο. Μετά από τα παραπάνω η επιτροπή προχώρησε στην εξέταση των θεμάτων: ΘΕΜΑ 1 ον - Το έγγραφο με αρ. πρωτ.δχππ/οικ./1861/ για ορισμό τιμής μονάδος της εισφοράς μετατροπής γης σε χρήμα που αφορά τις ιδιοκτησίες ,142006,142012,142071/Ο.Τ.630 στην Π.Ε. Κανονίου ( τελική 11,01,07, / Ο.Τ.630) με φερόμενη ιδιοκτήτρια κατά 100% την Δημησιάνου Αφροδίτη του Διονυσίου, σε συνδυασμό με το με αρ. πρωτ. ΔΧΠΠ/4098/ ( και τα δύο έγγραφα της Νομαρχιακής Αυτ/σης Κερκύρας αφορούν κοινοποίηση της πράξης επιβολής εισφοράς των ανωτέρω οικοπέδων). - τον κτηματολογικό πίνακα της 2/2005 πράξης εφαρμογής της Π.Ε. Κανονίου που αφορά τις παραπάνω ιδιοκτησίες, όπου στο κεφάλαιο Ζ στήλη 47 αναγράφεται η υποχρέωση μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα των ιδιοκτησιών εμβ. 89,4τ.μ. Εξ αυτών τα 18,1τ.μ.αφορούν την 1/98 πράξη εφαρμογής και έχουν υπολογιστεί με τιμές της επιτροπής του Π.Δ.5/86. Άρα την 2/2005 αφορούν τα 89.4τ.μ τ.μ.=71,3τ.μ. - την εγκύκλιο 30 με αρ. πρωτ.δτε/β οικ.10891/406/ σχετική με το αρθ. 11 παρ.3 του Ν 3212/03 που εισάγει τον νέο τρόπο καθορισμού της αξίας των τμημάτων που μετατρέπονται σε ισάξια χρηματική συμμετοχή (μετατροπή γης σε χρήμα). - το άρθρο 13 του Ν. 2882/2001 (ΦΕΚ 17 Α /2001)σύμφωνα με το οποίο κριτήριο για - ότι τα εν λόγω οικόπεδα βρίσκονται στη ζώνη Α της Π.Ε. Κανονίου με συντελεστή δόμησης 0,4 και βάσει του φύλλου υπολογισμού της Α Δ.Ο.Υ. Κέρκυρας η τιμή μονάδος αντικειμενικών αξιών του 2005 είναι 167 /τ.μ. δηλ. Τιμή Ζώνης 1115,ΣΑΟ = 0,4 και ΣΕ =1 ενώ του 2007 είναι αντίστοιχα 506 /τ.μ. δηλ.τιμή Ζώνης 2000, ΣΑΟ=0,4 ΣΕ=1. - το με αρ.πρωτ. ΔΤΕ/ β /40381/1374 / έγγραφο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. στο οποίο διευκρινίζεται ότι εκτός του δικαστικού μπορεί να γίνει και εξώδικος συμβιβασμός για τον προσδιορισμό της 4

5 αξίας των τμημάτων που αποτελούν την εισφορά σε γη και μετατρέπονται σε χρηματική εισφορά. επειδή η αίτηση για την εξόφληση των εισφορών όπως προκύπτει από τα έγγραφα της Νομαρχιακής Αυτ/σης Κερκύρας κατατέθηκε την χρονική περίοδο που ίσχυαν τιμές του 2005, η εισφορά μετατροπής γης σε χρήμα να υπολογισθεί με τιμή μονάδος βάσει της αντικειμενικής του 2005 δηλ. 71.3τ.μ. χ 167 /τ.μ. = ,10 και όχι του 2007 δηλ. 71,3τ.μ.χ 506 /τ.μ= ,80. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το αρθ.4 παρ.1 του Π.Δ. 5/86 αν ο οφειλέτης καταβάλει ολόκληρο το ποσό της εισφοράς μέσα στην προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης ανάλογα με την περίπτωση εκπίπτει από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου ποσοστό 20%. ΘΕΜΑ 2 ον - Την με αρ. πρωτ.οικ. Τ.Υ./851/ αίτηση των: Έκτορα Κοσκινά, Στέλλας Κοσκινά, Σταματέλλας Σαγιά και Σπυριδούλας Χειρδάρη, για ορισμό τιμής μονάδος της εισφοράς που αφορά τις ιδιοκτησίες τους στην Π.Ε. Κανονίου που κυρώθηκαν με την 2/2005 πράξη εφαρμογής. - Το με αρ πρωτ. Π.Γ.οικ./575/ έγγραφο του Πολεοδομικού Γραφείου του Δήμου Κερκυραίων που διαβίβασε τις δηλώσεις ιδιοκτησίας με Αρ. πρωτ.π.γ. 1960/99,για τον 1 ο και 2 η των αιτούντων,319/00για την 3 η και 1330/01για την 4 η. - Την με αρ / απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Ότι το εν λόγω οικόπεδο βρίσκεται στη ζώνη Β της Π.Ε. Κανονίου με συντελεστή δόμησης 0,4 και βάσει του φύλλου υπολογισμού της Α Δ.Ο.Υ. Κέρκυρας η τιμή μονάδος αντικειμενικών αξιών του 2005 είναι 141 /τ.μ. δηλ. Τιμή Ζώνης 997,ΣΑΟ = 0,4 και ΣΕ =1 ενώ του 2007 είναι αντίστοιχα 389 /τ.μ. δηλ.τιμή Ζώνης 1700, ΣΑΟ=0,4 ΣΕ=1. επειδή η υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας από τους ενδιαφερομένους έγινε πριν την κύρωση της 2/2005 και η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση είχε ενημερωθεί από τις αρχές του 2002, η περίπτωση υπάγεται στην με αρ / απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και άρα η εισφορά σε χρήμα υπολογίζεται με την αντικειμενική του 2005, δηλ. 141 /τ.μ. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το αρθ.4 παρ.1 του Π.Δ. 5/86 αν ο οφειλέτης καταβάλει ολόκληρο το ποσό της εισφοράς μέσα στην προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης ανάλογα με την περίπτωση εκπίπτει από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου ποσοστό 20%. Επειδή η Σταματέλλα Σαγιά έχει ήδη εξοφλήσει την εισφορά της με τιμές του 2007, παρακαλείται το Δ.Σ. να αποφασίσει, πώς να αντιμετωπίσουν οι υπηρεσίες την περίπτωση αυτή, καθώς και ανάλογες περιπτώσεις. ΘΕΜΑ 3 ον 5

6 - Την με αρ. πρωτ. Τ.Π. 1992/ αίτηση για ορισμό τιμής μονάδος προκειμένου να εκπληρωθούν οι υποχρεώσεις του Δήμου (αποζημίωση λόγω ρυμοτομίας ) προς την ιδιοκτησία /Ο.Τ.587 στην Π.Ε. Κανονίου με φερόμενη ιδιοκτήτρια την Παπά Ζωή του Γεωργίου κατά π.σ. 1,346%. - τον κτηματολογικό πίνακα της με αρ.πρωτ.οικ./6656/ διορθωτικής της 1/96 πράξης εφαρμογής της Π.Ε. Κανονίου όπου στο κεφάλαιο Ζ στήλη 50 και 52 αναγράφεται η υποχρέωση αποζημίωσης προς την ιδιοκτησία από το Δήμο λόγω ρυμοτομίας 2,2τ.μ. - το άρθρο 13 του Ν. 2882/2001 (ΦΕΚ 17 Α /2001)σύμφωνα με το οποίο κριτήριο για -ότι το εν λόγω οικόπεδο βρίσκεται στη ζώνη Γ της Π.Ε. Κανονίου με συντελεστή δόμησης 0,4 και η τιμή μονάδος αντικειμενικών αξιών του 2007 είναι 389 /τ.μ. δηλ. Τιμή Ζώνης 1700,ΣΑΟ = 0,4 και ΣΕ =1 ε ι σ η γ ε ί τα ι επειδή η αίτηση κατατέθηκε σε χρόνο που ισχύει η αντικειμενική αξία του 2007, η αποζημίωση να υπολογισθεί με τιμή μονάδος βάσει της αντικειμενικής του 2007 δηλ. 389 /τ.μ. Άρα: Από Δήμο προς την ιδιοκτησία αποζημίωση λόγω ρυμοτομίας : 2,2τ.μ.χ 389,00 /τ.μ.= 855,80 ΘΕΜΑ 4 ον - Την με αρ. πρωτ. Τ.Π. 790/ αίτηση για ορισμό τιμής μονάδος της εισφοράς μετατροπής γης σε χρήμα που αφορά τις ιδιοκτησίες , /Ο.Τ.630 στην Π.Ε. Κανονίου ( τελική 04, 05 / Ο.Τ.630) με φερόμενη ιδιοκτήτρια κατά 100% και 25% αντίστοιχα την Χαλικιοπούλου- Καλούδη Ειρήνη του Ξενοφώντος. - Την με αρ. πρωτ. Τ.Π. 1321/ αίτηση για κοινοποίηση επιβολής εισφοράς που αφορά τις ιδιοκτησίες , /Ο.Τ.630 στην Π.Ε. Κανονίου ( τελική 04, 05 / Ο.Τ.630) με φερόμενη ιδιοκτήτρια κατά 100% και 25% αντίστοιχα την Χαλικιοπούλου- Καλούδη Ειρήνη του Ξενοφώντος. - τον κτηματολογικό πίνακα της 2/2005 πράξης εφαρμογής της Π.Ε. Κανονίου που αφορά τις παραπάνω ιδιοκτησίες, όπου στο κεφάλαιο Ζ στήλη 47 αναγράφεται η υποχρέωση μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα των ιδιοκτησιών εμβ. 76,2τ.μ. - την εγκύκλιο 30 με αρ. πρωτ.δτε/β οικ.10891/406/ σχετική με το αρθ. 11 παρ.3 του Ν 3212/03 που εισάγει τον νέο τρόπο καθορισμού της αξίας των τμημάτων που μετατρέπονται σε ισάξια χρηματική συμμετοχή (μετατροπή γης σε χρήμα). 6

7 - το άρθρο 13 του Ν. 2882/2001 (ΦΕΚ 17 Α /2001)σύμφωνα με το οποίο κριτήριο για - ότι τα εν λόγω οικόπεδα βρίσκονται στη ζώνη Α της Π.Ε. Κανονίου με συντελεστή δόμησης 0,4 και βάσει του φύλλου υπολογισμού της Α Δ.Ο.Υ. Κέρκυρας η τιμή μονάδος αντικειμενικών αξιών του 2006 είναι 352 /τ.μ. δηλ. Τιμή Ζώνης 1600,ΣΑΟ = 0,4 και ΣΕ =1 ενώ του 2007 είναι αντίστοιχα 506 /τ.μ. δηλ.τιμή Ζώνης 2000, ΣΑΟ=0,4 ΣΕ=1. - το με αρ.πρωτ. ΔΤΕ/ β /40381/1374 / έγγραφο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. στο οποίο διευκρινίζεται ότι εκτός του δικαστικού μπορεί να γίνει και εξώδικος συμβιβασμός για τον προσδιορισμό της αξίας των τμημάτων που αποτελούν την εισφορά σε γη και μετατρέπονται σε χρηματική εισφορά. επειδή η αίτηση για την εξόφληση των εισφορών κατατέθηκε την χρονική περίοδο που ίσχυαν τιμές του 2006, η εισφορά μετατροπής γης σε χρήμα να υπολογισθεί με τιμή μονάδος βάσει της αντικειμενικής του 2006 δηλ. 76,2τ.μ. χ 352 /τ.μ. =26.822,40 και όχι του 2007 δηλ.76,2τ.μ.χ 506 /τ.μ= ,20. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το αρθ.4 παρ.1 του Π.Δ. 5/86 αν ο οφειλέτης καταβάλει ολόκληρο το ποσό της εισφοράς μέσα στην προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης ανάλογα με την περίπτωση εκπίπτει από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου ποσοστό 20%. ΘΕΜΑ 5 ον - Την με αρ. πρωτ. Τ.Π. 791/ αίτηση για ορισμό τιμής μονάδος της εισφοράς μετατροπής γης σε χρήμα που αφορά τις ιδιοκτησίες /Ο.Τ.624 και , /Ο.Τ.637 στην Π.Ε. Κανονίου ( τελική 19 / Ο.Τ.624 και 01, 03 /Ο.Τ.637 ) με φερόμενο ιδιοκτήτη κατά 50%, 50% και 100% αντίστοιχα, τον Χαλικιόπουλο Ησαϊα του Σπυρίδωνα. - Την με αρ. πρωτ. Τ.Π. 1450/ αίτηση για κοινοποίηση επιβολής εισφοράς που αφορά τις ιδιοκτησίες /Ο.Τ.624 και , /Ο.Τ.637 στην Π.Ε. Κανονίου ( τελική 19 / Ο.Τ.624 και 01, 03 /Ο.Τ.637 ) με φερόμενο ιδιοκτήτη κατά 50%, 50% και 100% αντίστοιχα, τον Χαλικιόπουλο Ησαϊα του Σπυρίδωνα. - τον κτηματολογικό πίνακα της 2/2005 πράξης εφαρμογής της Π.Ε. Κανονίου που αφορά τις παραπάνω ιδιοκτησίες, όπου στο κεφάλαιο Ζ στήλη 47 αναγράφεται η υποχρέωση μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα των ιδιοκτησιών εμβ. 7,8 τ.μ. - την εγκύκλιο 30 με αρ. πρωτ.δτε/β οικ.10891/406/ σχετική με το αρθ. 11 παρ.3 του Ν 3212/03 που εισάγει τον νέο τρόπο καθορισμού της αξίας των τμημάτων που μετατρέπονται σε ισάξια χρηματική συμμετοχή (μετατροπή γης σε χρήμα). 7

8 - το άρθρο 13 του Ν. 2882/2001 (ΦΕΚ 17 Α /2001)σύμφωνα με το οποίο κριτήριο για - ότι τα οικόπεδα , /Ο.Τ.637 βρίσκονται στη ζώνη Α της Π.Ε. Κανονίου με συντελεστή δόμησης 0,4 και βάσει του φύλλου υπολογισμού της Α Δ.Ο.Υ. Κέρκυρας η τιμή μονάδος αντικειμενικών αξιών του 2006 είναι 352 /τ.μ. δηλ. Τιμή Ζώνης 1600,ΣΑΟ = 0,4 και ΣΕ =1 ενώ του 2007 είναι αντίστοιχα 506 /τ.μ. δηλ.τιμή Ζώνης 2000, ΣΑΟ=0,4 ΣΕ=1 και το οικόπεδο /Ο.Τ.624 βρίσκεται στη ζώνη Γ της Π.Ε. Κανονίου με συντελεστή δόμησης 0,4 και βάσει του φύλλου υπολογισμού της Α Δ.Ο.Υ. Κέρκυρας η τιμή μονάδος αντικειμενικών αξιών του 2006 είναι 285 /τ.μ. δηλ. Τιμή Ζώνης 1400,ΣΑΟ = 0,4 και ΣΕ =1 ενώ του 2007 είναι αντίστοιχα 389 /τ.μ. δηλ.τιμή Ζώνης 1700, ΣΑΟ=0,4 ΣΕ=1 - το με αρ.πρωτ. ΔΤΕ/ β /40381/1374 / έγγραφο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. στο οποίο διευκρινίζεται ότι εκτός του δικαστικού μπορεί να γίνει και εξώδικος συμβιβασμός για τον προσδιορισμό της αξίας των τμημάτων που αποτελούν την εισφορά σε γη και μετατρέπονται σε χρηματική εισφορά. επειδή η αίτηση για την εξόφληση των εισφορών κατατέθηκε την χρονική περίοδο που ίσχυαν τιμές του 2006, η εισφορά μετατροπής γης σε χρήμα να υπολογισθεί με τιμή μονάδος βάσει της αντικειμενικής του 2006 δηλ. για τις ιδιοκτησίες της ζώνης Α 6,90τ.μ. χ 352 /τ.μ. =2.428,80 και για την ιδιοκτησία της ζώνης Γ 0,9τ.μ.χ285 /τ.μ. =256,50 και όχι του 2007 δηλ. 6,90τ.μ.χ 506 /τ.μ= 3.491,40 και 0,9τ.μ.χ389 /τ.μ. =350,10. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το αρθ.4 παρ.1 του Π.Δ. 5/86 αν ο οφειλέτης καταβάλει ολόκληρο το ποσό της εισφοράς μέσα στην προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης ανάλογα με την περίπτωση εκπίπτει από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου ποσοστό 20%. ΘΕΜΑ 6 ον - Την με αρ. πρωτ. Τ.Π. 2235/ αίτηση για ορισμό τιμής μονάδος της εισφοράς μετατροπής γης σε χρήμα που αφορά τις ιδιοκτησίες και /Ο.Τ.614 στην Π.Ε. Κανονίου ( τελική 05 / Ο.Τ.614 ) με φερόμενους ιδιοκτήτες κατά 50% αντίστοιχα,τον Βασιλάκη Τρύφωνα του Σπυρίδωνα και την Βασιλάκη Κωνσταντίνα του Σπυρίδωνα. Πρόταση συμβιβασμού τα 100 /τ.μ. - τον κτηματολογικό πίνακα της με αρ. πρωτ. οικ./25344/ διορθωτικής της 2/2005 πράξης εφαρμογής της Π.Ε. Κανονίου που αφορά τις παραπάνω ιδιοκτησίες, όπου στο κεφάλαιο Ζ στήλη 47 αναγράφεται η υποχρέωση μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα των ιδιοκτησιών εμβ. 14,25τ.μ. για τον καθένα. Επίσης στις στήλες 48 και 49 αναφέρεται η υποχρέωση προς το Δήμο της ιδιοκτησίας /Ο.Τ.610 λόγω προσκύρωσης εμβ.7,35τ.μ. για τον καθένα - την εγκύκλιο 30 με αρ. πρωτ.δτε/β οικ.10891/406/ σχετική με το αρθ. 11 παρ.3 του Ν 3212/03 που εισάγει τον νέο τρόπο καθορισμού της αξίας των 8

9 τμημάτων που μετατρέπονται σε ισάξια χρηματική συμμετοχή (μετατροπή γης σε χρήμα). - το άρθρο 13 του Ν. 2882/2001 (ΦΕΚ 17 Α /2001)σύμφωνα με το οποίο κριτήριο για - ότι τα εν λόγω οικόπεδα βρίσκονται στη ζώνη Α της Π.Ε. Κανονίου με συντελεστή δόμησης 0,4 και βάσει του φύλλου υπολογισμού της Α Δ.Ο.Υ. Κέρκυρας η τιμή μονάδος αντικειμενικών αξιών του 2007 είναι αντίστοιχα 506 /τ.μ. δηλ.τιμή Ζώνης 2000, ΣΑΟ=0,4 ΣΕ=1. - το με αρ.πρωτ. ΔΤΕ/ β /40381/1374 / έγγραφο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. στο οποίο διευκρινίζεται ότι εκτός του δικαστικού μπορεί να γίνει και εξώδικος συμβιβασμός για τον προσδιορισμό της αξίας των τμημάτων που αποτελούν την εισφορά σε γη και μετατρέπονται σε χρηματική εισφορά. επειδή η αίτηση για την εξόφληση των εισφορών κατατέθηκε την χρονική περίοδο που ίσχυαν τιμές του 2007, η εισφορά μετατροπής γης σε χρήμα να υπολογισθεί με τιμή μονάδος βάσει της αντικειμενικής του 2007 δηλ. 14,25τ.μ. χ 506 /τ.μ. =7.210,50 για τον καθένα.. Η ίδια τιμή μονάδος μπορεί να ισχύσει συμβιβαστικά και για την εξόφληση της προσκύρωσης δηλ. 7,35τ.μ. χ 506 /τ.μ. =3.719,10 για τον καθένα. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το αρθ.4 παρ.1 του Π.Δ. 5/86 αν ο οφειλέτης καταβάλει ολόκληρο το ποσό της εισφοράς μέσα στην προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης ανάλογα με την περίπτωση εκπίπτει από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου ποσοστό 20%. ΘΕΜΑ 7 ον - Την με αρ. πρωτ. Τ.Π. 2570/ αίτηση για ορισμό τιμής μονάδος της εισφοράς μετατροπής γης σε χρήμα που αφορά τις ιδιοκτησίες και /Ο.Τ.631 στην Π.Ε. Κανονίου ( τελική 03 / Ο.Τ.631 ) με φερόμενο ιδιοκτήτη κατά 100% τον Τζήλιο Σταμάτιο του Γερασίμου. Πρόταση συμβιβασμού τα 58,69 /τ.μ.. - τον κτηματολογικό πίνακα της με αρ. πρωτ. οικ./42402/ διορθωτικής της 1/98 πράξης εφαρμογής της Π.Ε. Κανονίου που αφορά τις παραπάνω ιδιοκτησίες, όπου στο κεφάλαιο Ζ στήλη 47 αναγράφεται η υποχρέωση μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα των ιδιοκτησιών εμβ. 19,20τ.μ. - την εγκύκλιο 30 με αρ. πρωτ.δτε/β οικ.10891/406/ σχετική με το αρθ. 11 παρ.3 του Ν 3212/03 που εισάγει τον νέο τρόπο καθορισμού της αξίας των τμημάτων που μετατρέπονται σε ισάξια χρηματική συμμετοχή (μετατροπή γης σε χρήμα). - το άρθρο 13 του Ν. 2882/2001 (ΦΕΚ 17 Α /2001)σύμφωνα με το οποίο κριτήριο για 9

10 - ότι τα εν λόγω οικόπεδα βρίσκονται στη ζώνη Α της Π.Ε. Κανονίου με συντελεστή δόμησης 0,4 και βάσει του φύλλου υπολογισμού της Α Δ.Ο.Υ. Κέρκυρας η τιμή μονάδος αντικειμενικών αξιών του 2007 είναι αντίστοιχα 506 /τ.μ. δηλ.τιμή Ζώνης 2000, ΣΑΟ=0,4 ΣΕ=1. - το με αρ.πρωτ. ΔΤΕ/ β /40381/1374 / έγγραφο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. στο οποίο διευκρινίζεται ότι εκτός του δικαστικού μπορεί να γίνει και εξώδικος συμβιβασμός για τον προσδιορισμό της αξίας των τμημάτων που αποτελούν την εισφορά σε γη και μετατρέπονται σε χρηματική εισφορά. επειδή η αίτηση για την εξόφληση των εισφορών κατατέθηκε την χρονική περίοδο που ίσχυαν τιμές του 2007, η εισφορά μετατροπής γης σε χρήμα να υπολογισθεί με τιμή μονάδος βάσει της αντικειμενικής του 2007 δηλ. 19,20τ.μ. χ 506 /τ.μ. =9.715,20. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το αρθ.4 παρ.1 του Π.Δ. 5/86 αν ο οφειλέτης καταβάλει ολόκληρο το ποσό της εισφοράς μέσα στην προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης ανάλογα με την περίπτωση εκπίπτει από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου ποσοστό 20%. ΘΕΜΑ 8 ον - Την με αρ. πρωτ. Τ.Π. 2619/ αίτηση για ορισμό τιμής μονάδος προκειμένου να εκπληρωθούν οι υποχρεώσεις προς το Δήμο λόγω προσκύρωσης,της ιδιοκτησίας / Ο.Τ. 655 στην Π.Ε. Παγκρατέϊκων ( τελική 02 / Ο.Τ.655) με φερόμενο ιδιοκτήτη κατά 100% τον Βάρθη Διονύσιο του Χαρίδημου. Πρόταση για συμβιβασμό στα 50 /τ.μ., αντί της ισχύουσας αντικειμενικής σήμερα 370,50 /τ.μ., λόγω αδυναμίας άμεσης κατάληψης του προσκυρούμενου τμήματος Εισηγείται Επειδή η προσκύρωση αφορά τμήμα της Εθνικής Λευκίμμης, θα πρέπει να διευκρινιστεί από την Νομαρχία εάν κατά την σύνταξη της πράξης εφαρμογής και στην συνέχεια την κύρωσή της, ελήφθη υπόψη το ιδιοκτησιακό καθεστώς της οδού και εάν ορθώς οι ρυμοτομήσεις και οι προσκυρώσεις τμημάτων της, χρεώθηκαν στο Δήμο Κερκυραίων. Επίσης να ενημερωθεί για την υπόθεση η Περιφέρεια, με σχετικό έγγραφο. Μέχρι την διευκρίνιση του θέματος η υπόθεση να κρατηθεί. ΘΕΜΑ 9 ον Την με αρ. πρωτ.τ.π.2860/ αίτηση για ορισμό τιμής μονάδος προκειμένου να εκπληρωθούν οι υποχρεώσεις προς το Δήμο λόγω αποζημίωσης τρίτων και προσκύρωσης, της ιδιοκτησίας / Ο.Τ. 611 στην Π.Ε. Κανονίου ( 10

11 τελική 07 / Ο.Τ.611) με φερόμενη ιδιοκτήτρια κατά 100% την Βικτωρία συζ. Σπυρίδωνα Δουκατέλη. Πρόταση συμβιβασμού τα 58,69 /τ.μ. - τον κτηματολογικό πίνακα της 1/98 πράξης εφαρμογής της Π.Ε. Κανονίου όπου στο κεφάλαιο Ζ στήλη 48 και 49 αναγράφεται η υποχρέωση αποζημίωσης της ιδιοκτησίας προς το Δήμο λόγω ρυμοτομίας (98,00τ.μ.+31,10τ.μ.+12,86τ.μ.) και 1,50τ.μ. λόγω προσκύρωσης. Επισημαίνεται ότι οφείλονται υποχρεώσεις της ιδιοκτησίας και προς τρίτους τις οποίες οφείλει να εκπληρώσει (31,20τ.μ. προς την ιδιοκτησία και 1,64τ.μ. προς την ιδιοκτησία το άρθρο 13 του Ν. 2882/2001 (ΦΕΚ 17 Α /2001)σύμφωνα με το οποίο κριτήριο για -ότι το εν λόγω οικόπεδο βρίσκεται στη ζώνη Α της Π.Ε. Κανονίου με συντελεστή δόμησης 0,4 και η τιμή μονάδος αντικειμενικών αξιών του 2007 είναι 506 /τ.μ. δηλ. Τιμή Ζώνης 2000,ΣΑΟ = 0,4 και ΣΕ =1 ε ι σ η γ ε ί τα ι επειδή η αίτηση κατατέθηκε σε χρόνο που ισχύει η αντικειμενική αξία του 2007, η αποζημίωση να υπολογισθεί με τιμή μονάδος βάσει της αντικειμενικής του 2007 δηλ. 506 /τ.μ. Άρα: Από την ιδιοκτησία προς τον Δήμο 1. Αποζημίωση λόγω ρυμοτομίας: (98,00τ.μ.+31,10τ.μ.+12,86τ.μ.)χ 506 /τ.μ.=71.831,76 2. Αποζημίωση λόγω προσκύρωσης: 1,50χ 506 /τ.μ.=759,00 Στη συνέχεια εξετάστηκαν και τα παρακάτω θέματα τα οποία δεν περιέχονταν μεν στην πρόσκληση γιατί δεν είχαν δοθεί στην επιτροπή έγκαιρα, αλλά προωθήθηκαν ως επείγοντα. ΘΕΜΑ 10 ον - Την με αρ. πρωτ. Τ.Π. 3116/ αίτηση για ορισμό τιμής μονάδος της εισφοράς μετατροπής γης σε χρήμα που αφορά την ιδιοκτησία /Ο.Τ.514, 517 στην Π.Ε. Παγκρατέικων ( τελική 02 / Ο.Τ.514 ) με φερόμενους συνιδιοκτήτες κατά ποσοστό συνιδιοκτησίας 13,62%για τον καθένα τους Σουρτζίνο Πέτρο του Σωτηρίου και Σουρτζίνου Μαρία του Σωτηρίου. Πρόταση συμβιβασμού η αντικειμενική του 2006 δηλ.212 /τ.μ. - τον κτηματολογικό πίνακα της 1/2005 πράξης εφαρμογής της Π.Ε. Παγκρατέικων που αφορά την παραπάνω ιδιοκτησία όπου στο κεφάλαιο Ζ στήλη 47 αναγράφεται η υποχρέωση μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα των ανωτέρω συνιδιοκτητών εμβ. 88,71τ.μ. για τον καθένα. Επισημαίνεται ότι οφείλονται 11

12 υποχρεώσεις της ιδιοκτησίας και προς τρίτους τις οποίες οφείλει να εκπληρώσει (33,86τ.μ. προς την ιδιοκτησία και 0,39τ.μ. προς την ιδιοκτησία για τον καθένα από τους δύο ανωτέρω συνιδιοκτήτες.). - την εγκύκλιο 30 με αρ. πρωτ.δτε/β οικ.10891/406/ σχετική με το αρθ. 11 παρ.3 του Ν 3212/03 που εισάγει τον νέο τρόπο καθορισμού της αξίας των τμημάτων που μετατρέπονται σε ισάξια χρηματική συμμετοχή (μετατροπή γης σε χρήμα). - το άρθρο 13 του Ν. 2882/2001 (ΦΕΚ 17 Α /2001)σύμφωνα με το οποίο κριτήριο για - ότι τα εν λόγω οικόπεδα βρίσκονται στη ζώνη οικισμού Κέρκυρας με συντελεστή δόμησης 0,6 και βάσει του φύλλου υπολογισμού της Α Δ.Ο.Υ. Κέρκυρας η τιμή μονάδος αντικειμενικών αξιών του 2006 είναι 212 /τ.μ. δηλ.τιμή Ζώνης 1050, ΣΑΟ=0,6 ΣΕ=1, ενώ του 2007 είναι 304 /τ.μ. δηλ.τιμή Ζώνης 1250, ΣΑΟ=0,6 ΣΕ=1 - το με αρ.πρωτ. ΔΤΕ/ β /40381/1374 / έγγραφο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. στο οποίο διευκρινίζεται ότι εκτός του δικαστικού μπορεί να γίνει και εξώδικος συμβιβασμός για τον προσδιορισμό της αξίας των τμημάτων που αποτελούν την εισφορά σε γη και μετατρέπονται σε χρηματική εισφορά. επειδή η αίτηση για την εξόφληση της εισφοράς κατατέθηκε την χρονική περίοδο που ίσχυαν τιμές του 2007, η εισφορά μετατροπής γης σε χρήμα να υπολογισθεί με τιμή μονάδος βάσει της αντικειμενικής του 2007 δηλ. 88,71τ.μ. χ 304 /τ.μ. =26.967,84 για τον καθένα. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το αρθ.4 παρ.1 του Π.Δ. 5/86 αν ο οφειλέτης καταβάλει ολόκληρο το ποσό της εισφοράς μέσα στην προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης ανάλογα με την περίπτωση εκπίπτει από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου ποσοστό 20%. ΘΕΜΑ 11 ον - Την με αρ. πρωτ. Τ.Π. 3236/ αίτηση για ορισμό τιμής μονάδος της εισφοράς μετατροπής γης σε χρήμα που αφορά την ιδιοκτησία /Ο.Τ.514, 517 στην Π.Ε. Παγκρατέικων ( τελική 02 / Ο.Τ.514 ) με φερόμενους συνιδιοκτήτες κατά ποσοστό συνιδιοκτησίας 11,38%για τον καθένα τους Σουρτζίνο Παναγιώτη του Πέτρου και Σουρτζίνου-Παγκράτη Γεωργία του Κωνσταντίνου. Πρόταση συμβιβασμού η αντικειμενική του 2006 δηλ.212 /τ.μ. - τον κτηματολογικό πίνακα της 1/2005 πράξης εφαρμογής της Π.Ε. Παγκρατέικων που αφορά την παραπάνω ιδιοκτησία όπου στο κεφάλαιο Ζ στήλη 47 αναγράφεται η υποχρέωση μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα των ανωτέρω συνιδιοκτητών εμβ. 29,79τ.μ. και 29,47τ.μ. αντίστοιχα. Επισημαίνεται ότι οφείλονται υποχρεώσεις της ιδιοκτησίας και προς τρίτους τις οποίες οφείλει να 12

13 εκπληρώσει (28,28τ.μ. προς την ιδιοκτησία και 0,33τ.μ. προς την ιδιοκτησία για τον καθένα από τους δύο ανωτέρω συνιδιοκτήτες.). - την εγκύκλιο 30 με αρ. πρωτ.δτε/β οικ.10891/406/ σχετική με το αρθ. 11 παρ.3 του Ν 3212/03 που εισάγει τον νέο τρόπο καθορισμού της αξίας των τμημάτων που μετατρέπονται σε ισάξια χρηματική συμμετοχή (μετατροπή γης σε χρήμα). - το άρθρο 13 του Ν. 2882/2001 (ΦΕΚ 17 Α /2001)σύμφωνα με το οποίο κριτήριο για - ότι τα εν λόγω οικόπεδα βρίσκονται στη ζώνη οικισμού Κέρκυρας με συντελεστή δόμησης 0,6 και βάσει του φύλλου υπολογισμού της Α Δ.Ο.Υ. Κέρκυρας η τιμή μονάδος αντικειμενικών αξιών του 2006 είναι 212 /τ.μ. δηλ.τιμή Ζώνης 1050, ΣΑΟ=0,6 ΣΕ=1, ενώ του 2007 είναι 304 /τ.μ. δηλ.τιμή Ζώνης 1250, ΣΑΟ=0,6 ΣΕ=1 - το με αρ.πρωτ. ΔΤΕ/ β /40381/1374 / έγγραφο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. στο οποίο διευκρινίζεται ότι εκτός του δικαστικού μπορεί να γίνει και εξώδικος συμβιβασμός για τον προσδιορισμό της αξίας των τμημάτων που αποτελούν την εισφορά σε γη και μετατρέπονται σε χρηματική εισφορά. επειδή η αίτηση για την εξόφληση της εισφοράς κατατέθηκε την χρονική περίοδο που ίσχυαν τιμές του 2007, η εισφορά μετατροπής γης σε χρήμα να υπολογισθεί με τιμή μονάδος βάσει της αντικειμενικής του 2007 δηλ. 29,79τ.μ. χ 304 /τ.μ. =9.056,16 και 29,47χ304 /τ.μ.= 8.958,88 αντίστοιχα. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το αρθ.4 παρ.1 του Π.Δ. 5/86 αν ο οφειλέτης καταβάλει ολόκληρο το ποσό της εισφοράς μέσα στην προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης ανάλογα με την περίπτωση εκπίπτει από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου ποσοστό 20%. ΘΕΜΑ 12 ον - Την με αρ. πρωτ. Τ.Π. 2953/ κοινοποίηση πράξης επιβολής εισφοράς που αφορά τις ιδιοκτησίες , /Ο.Τ.499 στην Π.Ε. Παγκρατέικων (τελική 01 / Ο.Τ.499) με φερόμενο συνιδιοκτήτη κατά ποσοστό συνιδιοκτησίας 2,76 % τον Λαβράνο Σπυρίδωνα του Γεωργίου. - τον κτηματολογικό πίνακα της με αρ πρωτ. ΔΙΧΩΠΕ/14208/ διορθωτικής της 1/2005 πράξης εφαρμογής της Π.Ε. Παγκρατέικων που αφορά την παραπάνω ιδιοκτησία όπου στο κεφάλαιο Ζ στήλη 47 αναγράφεται η υποχρέωση μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα του ανωτέρω συνιδιοκτήτη εμβ. 11,30τ.μ.+6,83τ.μ. Επισημαίνεται ότι οφείλονται επίσης υποχρεώσεις της ιδιοκτησίας λόγω ρυμοτομίας και προσκύρωσης προς το Δήμο και προς τρίτους τις οποίες οφείλει να εκπληρώσει. - την εγκύκλιο 30 με αρ. πρωτ.δτε/β οικ.10891/406/ σχετική με το αρθ. 11 παρ.3 του Ν 3212/03 που εισάγει τον νέο τρόπο καθορισμού της αξίας των 13

14 τμημάτων που μετατρέπονται σε ισάξια χρηματική συμμετοχή (μετατροπή γης σε χρήμα). - το άρθρο 13 του Ν. 2882/2001 (ΦΕΚ 17 Α /2001)σύμφωνα με το οποίο κριτήριο για - ότι τα εν λόγω οικόπεδα βρίσκονται στη ζώνη οικισμού Κέρκυρας με συντελεστή δόμησης 0,6 και βάσει του φύλλου υπολογισμού της Α Δ.Ο.Υ. Κέρκυρας η τιμή μονάδος αντικειμενικών αξιών, του 2007 είναι 304 /τ.μ. δηλ.τιμή Ζώνης 1250, ΣΑΟ=0,6 ΣΕ=1 - το με αρ.πρωτ. ΔΤΕ/ β /40381/1374 / έγγραφο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. στο οποίο διευκρινίζεται ότι εκτός του δικαστικού μπορεί να γίνει και εξώδικος συμβιβασμός για τον προσδιορισμό της αξίας των τμημάτων που αποτελούν την εισφορά σε γη και μετατρέπονται σε χρηματική εισφορά. επειδή η αίτηση για την εξόφληση της εισφοράς κατατέθηκε την χρονική περίοδο που ίσχυαν τιμές του 2007, η εισφορά μετατροπής γης σε χρήμα να υπολογισθεί με τιμή μονάδος βάσει της αντικειμενικής του 2007 δηλ. (11,30τ.μ.+6,83τ.μ.)χ304 /τ.μ.=5.511,52. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το αρθ.4 παρ.1 του Π.Δ. 5/86 αν ο οφειλέτης καταβάλει ολόκληρο το ποσό της εισφοράς μέσα στην προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης ανάλογα με την περίπτωση εκπίπτει από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου ποσοστό 20%. Επίσης η ίδια τιμή μονάδος μπορεί να ισχύσει, για την εξόφληση των υπόλοιπων υποχρεώσεων του ανωτέρω συνιδιοκτήτη προς το Δήμο, λόγω ρυμοτομίας ή προσκύρωσης, εάν αυτός το αποδεκτή. ΘΕΜΑ 13 ον - Την με αρ. πρωτ. Τ.Π. / 3161/ αίτηση για ορισμό τιμής μονάδος των εισφορών σε χρήμα και μετατροπής γης σε χρήμα που αφορά τις ιδιοκτησίες , /Ο.Τ. 592 στην Π.Ε. Κανονίου ( τελική 05 / Ο.Τ.592) με φερόμενους ιδιοκτήτες τον Κουσουνή Σπυρίδωνα του Γεωργίου με π.σ. 45,833%, την Κουσουνή - Τσουμάνη Αλεξάνδρα του Γεωργίου με π.σ. 45,833% και Λάζαρη Μαρία-Ελπίδα χήρα Γεωργίου Κουσουνή με π.σ. 8,333% - τον κτηματολογικό πίνακα της με αρ. πρωτ. ΔΙΧΩΠΕ/5386/ διορθωτικής της 1/98 πράξης εφαρμογής της Π.Ε. Κανονίου που αφορά τις παραπάνω ιδιοκτησίες, όπου στο κεφάλαιο Ζ στήλη 46,47, 49,αναγράφεται η υποχρέωση εισφοράς σε χρήμα και μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα των ιδιοκτησιών εμβ. 133,65τ.μ. και 19,11τ.μ. για τον καθένα από τους δύο πρώτους και 24,30τ.μ. και 3,48τ.μ. για την τρίτη. - Την με αρ / απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 14

15 - την εγκύκλιο 30 με αρ. πρωτ.δτε/β οικ.10891/406/ σχετική με το αρθ. 11 παρ.3 του Ν 3212/03 που εισάγει τον νέο τρόπο καθορισμού της αξίας των τμημάτων που μετατρέπονται σε ισάξια χρηματική συμμετοχή (μετατροπή γης σε χρήμα). - το άρθρο 13 του Ν. 2882/2001 (ΦΕΚ 17 Α /2001)σύμφωνα με το οποίο κριτήριο για - ότι τα εν λόγω οικόπεδα βρίσκονται στη ζώνη Γ της Π.Ε. Κανονίου με συντελεστή δόμησης 0,4 και βάσει του φύλλου υπολογισμού της Α Δ.Ο.Υ. Κέρκυρας η τιμή μονάδος αντικειμενικών αξιών του 2007 είναι αντίστοιχα 389 /τ.μ. δηλ.τιμή Ζώνης 1700, ΣΑΟ=0,4 ΣΕ=1. Η τιμή μονάδος της επιτροπής του Π.Δ. 5/86 για το 1998 ήταν δρχ/τ.μ.(52,82 /τ.μ.). - το με αρ.πρωτ. ΔΤΕ/ β /40381/1374 / έγγραφο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. στο οποίο διευκρινίζεται ότι εκτός του δικαστικού μπορεί να γίνει και εξώδικος συμβιβασμός για τον προσδιορισμό της αξίας των τμημάτων που αποτελούν την εισφορά σε γη και μετατρέπονται σε χρηματική εισφορά. επειδή - Είχαν υποβληθεί δηλώσεις ιδιοκτησίας πριν την κύρωση της 1/98 πράξης εφαρμογής με τα ποσοστά συνιδιοκτησίας που ίσχυαν κατά την ημερομηνία υποβολής δηλ. π.σ. 33,33% για τον καθένα από τους Κουσουνή Σπυρίδωνα του Γεωργίου, Κουσουνή - Τσουμάνη Αλεξάνδρα του Γεωργίου και Κουσουνή Γεώργιο του Ευσταθίου - Από την υποβολή των δηλώσεων μέχρι την ημέρα της κύρωση της 1/98 πράξης εφαρμογής, ο Κουσουνής Γεώργιος του Ευσταθίου απεβίωσε και δεν ενημερώθηκε η πράξη ως προς το ποσοστό του και - Με την με αρ. πρωτ. ΔΙΧΩΠΕ/5386/ διορθωτική της 1/98 πράξης εφαρμογής της Π.Ε. Κανονίου στο ποσοστό συνιδιοκτησίας του Κουσουνή Σπυρίδωνα του Γεωργίου και της Κουσουνή - Τσουμάνη Αλεξάνδρας του Γεωργίου προστέθηκε το αναλογούν σ αυτούς ποσοστό δηλ. τα 3/8 για τον καθένα, από το 33,33% του αποβιώσαντος πατρός Κουσουνή Γεώργιου και προέκυψε νέα μερίδα στο όνομα της συζύγου του θανόντος Λάζαρη Μαρία-Ελπίδα χήρα Γεωργίου Κουσουνή με π.σ. 8,333%. Θα μπορούσε να υπολογιστεί το π.σ. 33,33% για τον καθένα από τους Κουσουνή Σπυρίδωνα του Γεωργίου και Κουσουνή - Τσουμάνη Αλεξάνδρα του Γεωργίου που δηλώθηκε πριν την κύρωση με τιμή της επιτροπής του Π.Δ. 5/86 που είχε εκδοθεί για την 1/1998 πράξη δηλ δρχ/τ.μ. (52,82 /τ.μ.) και το υπόλοιπο 33,33% του Κουσουνή Γεώργιου του Ευσταθίου που αφορούσε την διόρθωση με τιμή αντικειμενική του 2007 που ισχύει μέχρι και σήμερα, δηλ. 389 /τ.μ. Προτείνουμε με το ίδιο σκεπτικό να υπολογιστούν και οι υποχρεώσεις του Δήμου προς την ιδιοκτησία, όπως αυτές αναφέρονται στη στήλη 50 του Κεφαλαίου Ζ του πίνακα της διορθωτικής πράξης εφαρμογής. 15

16 Στη συνέχεια πήραν το λόγο ο Αντ/ρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Ι. Μάμαλος, ο κ. Δήμαρχος, οι επικεφαλείς των Δημοτικών Παρατάξεων και πολλοί Δημοτικοί Σύμβουλοι, όπου ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των θεμάτων που κατέθεσε η επιτροπή, προκειμένου να ληφθεί η δικαιότερη και για το Δήμο και για τους ενδιαφερόμενους πολίτες απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (Στη συνεδρίαση παρευρέθησαν και τοποθετήθηκαν και δύο νoμικοί σύμβουλοι πολιτών). Κατόπιν αυτών πήρε το λόγο εκ νέου ο Αντιδήμαρχος κ. Ι. Μάμαλος ο οποίος προτείνει στο Δ.Σ. να αποφασίσει η εισφορά μετατροπής γης σε χρήμα να υπολογιστεί με τιμή μονάδος κατά περίπτωση ως εξής : Θέμα 1 ον Δημησιάνου Αφροδίτη του Διονυσίου, ως εισήγηση της επιτροπής δηλαδή η εισφορά μετατροπής γης σε χρήμα να υπολογιστεί με τιμή μονάδος βάσει της αντικειμενικής αξίας του έτους Θέμα 2 ον Έκτορας Κοσκινάς, Στέλλα Κοσκινά, Σταματέλλα Σαγιά και Σπυριδούλα Χειρδάρη ως εισήγηση της επιτροπής δηλαδή η εισφορά μετατροπής γης σε χρήμα να υπολογιστεί με τιμή μονάδος βάσει της αντικειμενικής αξίας του έτους Όσον αφορά για την περίπτωση της κας Σταματέλλα Σαγιάς η οποία σύμφωνα με την επιτροπή έχει ήδη εξοφλήσει την εισφορά της με τιμές του 2007, ενώ η εισφορά της σε χρήμα υπολογίστηκε με την αντικειμενική αξία του 2005, η υπηρεσία να ενεργήσει τα νόμιμα. Θέμα 3 ον Παπά ζωή του Γεωργίου η αποζημίωση του Δήμου προς την ιδιοκτήτρια να υπολογιστεί με τιμή μονάδος βάσει της αντικειμενικής αξίας του Θέμα 4 ον Χαλικιοπούλου Καλούδη Ειρήνη του Ξενοφώντος ως η εισήγηση της επιτροπής δηλαδή η εισφορά μετατροπής γης σε χρήμα να υπολογιστεί με τιμή μονάδος βάσει της αντικειμενικής αξίας του έτους Θέμα 5 ον Χαλικιόπουλος Ησαϊας του Σπυρίδωνος ως η εισήγηση της επιτροπής, δηλαδή η εισφορά μετατροπής γης σε χρήμα να υπολογιστεί με τιμή μονάδος βάσει της αντικειμενικής αξίας του έτους Θέμα 6 ον Βασιλάκης Τρύφωνας του Σπυρίδωνος και Βασιλάκη Κωνσταντίνα του Σπυρίδωνος η εισφορά μετατροπής γης σε χρήμα καθώς και η εξόφληση προσκύρωσης να υπολογιστούν με τιμή μονάδος βάσει της αντικειμενικής αξίας του έτους Θέμα 7 ον Τζήλιος Σταμάτιος του Γερασίμου η εισφορά μετατροπής γης σε χρήμα να υπολογιστεί με τιμή μονάδος βάσει της αντικειμενικής αξίας του έτους Θέμα 8 ον Βάρθης Διονύσιος του Χαρίδημου Αναβάλλεται η λήψη απόφασης, για τους λόγους που αναφέρει αναλυτικά η επιτροπή στο ανωτέρω πρακτικό της. Θέμα 9 ον Βικτωρία συζ. Σπυρίδωνα Δουκατέλη Η αποζημίωση α) λόγω ρυμοτομίας και β) λόγω προσκύρωσης να υπολογιστεί με τιμή μονάδος βάσει της αντικειμενικής αξίας του έτους

17 Θέμα 10 ον Σουρτζίνος Πέτρος του Σωτηρίου και Σουρτζίνου Μαρία του Σωτηρίου η εισφορά μετατροπής γης σε χρήμα να υπολογιστεί με τιμή μονάδος βάσει της αντικειμενικής αξίας του έτους Θέμα 11 ον Σουρτζίνος Παναγιώτης του Πέτρου και Σουρτζίνου Παγκράτη Γεωργία του Κων/νου η εισφορά μετατροπής γης σε χρήμα να υπολογιστεί με τιμή μονάδος βάσει της αντικειμενικής αξίας του έτους Θέμα 12 ον Λαβράνος Σπυρίδων του Γεωργίου η εισφορά μετατροπής γης σε χρήμα να υπολογιστεί με τιμή μονάδος βάσει της αντικειμενικής αξίας του έτους Θέμα 13 ον Κουσουνής Σπυρίδων του Γεωργίου, Κουσουνή Τσουμάνη Αλεξάνδρα του Γεωργίου και Λάζαρη Μαρία Ελπίδα χήρα Γεωργίου Κουσουνή ως η εισήγηση της επιτροπής δηλαδή να υπολογιστεί το π.σ 33,33% για τον καθένα από για τους Κουσουνή Σπυρίδωνα του Γεωργίου και Κουσουνή Τσουμάνη Αλεξάνδρα του Γεωργίου που δηλώθηκε πριν την κύρωση με τιμή της επιτροπής του Π.Δ 5/86 που είχε εκδοθεί για την 1/1998 πράξη, δηλ δρχ/τ/μ και το υπόλοιπο 33,33% του Κουσουνή Γεωργίου του Ευσταθίου που αφορούσε την διόρθωση με τιμή αντικειμενική του 2007 που ισχύει μέχρι και σήμερα δηλ.389/τ.μ.επίσης να υπολογιστούν και οι υποχρεώσεις του Δήμου προς την ιδιοκτησία, όπως αυτές αναφέρονται στη στήλη 50 του κεφαλαίου Ζ του πίνακα της διορθωτικής πράξης εφαρμογής. Κατόπι των ανωτέρω ο κ. Πρόεδρος καλεί το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη το ανωτέρω πρακτικό της Επιτροπής Καθορισμού τμήματος εκποιουμένων ακινήτων, τις προτάσεις του Αντιδημάρχου κ. Μάμαλου μετά από διαλογική συζήτηση με έντεκα (11) θετικές ψήφους, μία (1) αρνητική και τέσσερις (4) παρών Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Εγκρίνει το υπ αριθμ. 2/ πρακτικό της Επιτροπής καθορισμού τιμήματος εκποιουμένων ακινήτων, που αφορά τον ορισμό τιμής μονάδος για εξόφληση υποχρεώσεων αποζημιώσεων και μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα με συμβιβασμό, για ιδιοκτησίες των Πολεοδομικών Ενοτήτων Π.Ε Παγκρατέϊκων και Κανονίου και το οποίο σε συνδυασμό με τις προτάσεις του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών κατά περίπτωση έχει ως εξής : Θέμα 1 ον Δημησιάνου Αφροδίτη του Διονυσίου, ως εισήγηση της επιτροπής δηλαδή η εισφορά μετατροπής γης σε χρήμα να υπολογιστεί με τιμή μονάδος βάσει της αντικειμενικής αξίας του έτους Θέμα 2 ον Έκτορας Κοσκινάς, Στέλλα Κοσκινά, Σταματέλλα Σαγιά και Σπυριδούλα Χειρδάρη ως εισήγηση της επιτροπής δηλαδή η εισφορά μετατροπής γης σε χρήμα να υπολογιστεί με τιμή μονάδος βάσει της αντικειμενικής αξίας του έτους Όσον αφορά για την περίπτωση της κας Σταματέλλα Σαγιάς, η οποία σύμφωνα με την επιτροπή έχει ήδη εξοφλήσει την εισφορά της με τιμές του 2007, 17

18 ενώ η εισφορά της σε χρήμα υπολογίστηκε με την αντικειμενική αξία του 2005, η υπηρεσία να ενεργήσει τα νόμιμα. Θέμα 3 ον Παπά ζωή του Γεωργίου η αποζημίωση του Δήμου προς την ιδιοκτήτρια να υπολογιστεί με τιμή μονάδος βάσει της αντικειμενικής αξίας του Θέμα 4 ον Χαλικιοπούλου Καλούδη Ειρήνη του Ξενοφώντος ως η εισήγηση της επιτροπής δηλαδή η εισφορά μετατροπής γης σε χρήμα να υπολογιστεί με τιμή μονάδος βάσει της αντικειμενικής αξίας του έτους Θέμα 5 ον Χαλικιόπουλος Ησαϊας του Σπυρίδωνος ως η εισήγηση της επιτροπής δηλαδή η εισφορά μετατροπής γης σε χρήμα να υπολογιστεί με τιμή μονάδος βάσει της αντικειμενικής αξίας του έτους Θέμα 6 ον Βασιλάκης Τρύφωνας του Σπυρίδωνος και Βασιλάκη Κωνσταντίνα του Σπυρίδωνος η εισφορά μετατροπής γης σε χρήμα καθώς και η εξόφληση προσκύρωσης να υπολογιστούν με τιμή μονάδος βάσει της αντικειμενικής αξίας του έτους Θέμα 7 ον Τζήλιος Σταμάτιος του Γερασίμου η εισφορά μετατροπής γης σε χρήμα να υπολογιστεί με τιμή μονάδος βάσει της αντικειμενικής αξίας του έτους Θέμα 8 ον Βάρθης Διονύσιος του Χαρίδημου :Αναβάλλεται η λήψη απόφασης, για τους λόγους που αναφέρει αναλυτικά η επιτροπή στο ανωτέρω πρακτικό της. Θέμα 9 ον Βικτωρία συζ. Σπυρίδωνα Δουκατέλη :Η αποζημίωση α) λόγω ρυμοτομίας και β) λόγω προσκύρωσης να υπολογιστεί με τιμή μονάδος βάσει της αντικειμενικής αξίας του έτους Θέμα 10 ον Σουρτζίνος Πέτρος του Σωτηρίου και Σουρτζίνου Μαρία του Σωτηρίου η εισφορά μετατροπής γης σε χρήμα να υπολογιστεί με τιμή μονάδος βάσει της αντικειμενικής αξίας του έτους Θέμα 11 ον Σουρτζίνος Παναγιώτης του Πέτρου και Σουρτζίνου Παγκράτη Γεωργία του Κων/νου η εισφορά μετατροπής γης σε χρήμα να υπολογιστεί με τιμή μονάδος βάσει της αντικειμενικής αξίας του έτους Θέμα 12 ον Λαβράνος Σπυρίδων του Γεωργίου η εισφορά μετατροπής γης σε χρήμα να υπολογιστεί με τιμή μονάδος βάσει της αντικειμενικής αξίας του έτους Θέμα 13 ον Κουσουνής Σπυρίδων του Γεωργίου, Κουσουνή Τσουμάνη Αλεξάνδρα του Γεωργίου και Λάζαρη Μαρία Ελπίδα χήρα Γεωργίου Κουσουνή ως η εισήγηση της επιτροπής, δηλαδή να υπολογιστεί το π.σ 33,33% για τον καθένα από για τους Κουσουνή Σπυρίδωνα του Γεωργίου και Κουσουνή Τσουμάνη Αλεξάνδρα του Γεωργίου που δηλώθηκε πριν την κύρωση με τιμή της επιτροπής του Π.Δ 5/86 που είχε εκδοθεί για την 1/1998 πράξη, δηλ δρχ/τ.μ και το υπόλοιπο 33,33% του Κουσουνή Γεωργίου του Ευσταθίου που αφορούσε την διόρθωση με τιμή αντικειμενική του 2007 που ισχύει μέχρι και σήμερα δηλ.389/τ.μ.επίσης να υπολογιστούν και οι υποχρεώσεις του Δήμου προς την 18

19 ιδιοκτησία, όπως αυτές αναφέρονται στη στήλη 50 του κεφαλαίου Ζ του πίνακα της διορθωτικής πράξης εφαρμογής. Εάν όλοι οι ανωτέρω οφειλέτες προς τον Δήμο καταβάλλουν ολόκληρο το ποσό της οφειλής τους μέσα στην προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης ανάλογα με την περίπτωση, εκπίπτει από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου ποσοστό 20%. Και αναθέτει στον κ. Δήμαρχο κάθε περαιτέρω ενέργεια. Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 3-20 / παράλειψη- Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα λύεται η συνεδρίαση. Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ O ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΡΔΙΚΙΩΤΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΙΚΑΛΕΦ ΜΕΛΗ : ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ. 19

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 23 7 2009. Αριθμ. Αποφ: 18-265

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 23 7 2009. Αριθμ. Αποφ: 18-265 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 23 7 2009. Αριθμ. Αποφ: 18-265 ΘΕΜΑ : «Λήψη απόφασης για ένταξη του πλεονάζοντος προσωπικού της Επιχείρησης Δήμου Κερκυραίων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 26 1 2009. Αριθμ. Αποφ: 3 21

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 26 1 2009. Αριθμ. Αποφ: 3 21 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 26 1 2009. Αριθμ. Αποφ: 3 21 ΘΕΜΑ : «Έκδοση Κανονιστικής Απόφασης Δ.Σ. σχετικά με α) πεζοδρόμηση οδός Ξεν. Στρατηγού β)

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 26 1 2009. Αριθμ. Αποφ: 3 19

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 26 1 2009. Αριθμ. Αποφ: 3 19 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 26 1 2009. Αριθμ. Αποφ: 3 19 ΘΕΜΑ : «Ενημέρωση για την ίδρυση «Κέντρου Κοινωνικής Υποστήριξης στην Κέρκυρα». Στην συνεδριακή

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 1 5 7 2009. Αριθμ. Αποφ: 17-234

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 1 5 7 2009. Αριθμ. Αποφ: 17-234 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 1 5 7 2009. Αριθμ. Αποφ: 17-234 ΘΕΜΑ : «Αναμορφώσεις Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2009». Στην συνεδριακή αίθουσα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 23 7 2009. Αριθμ. Αποφ: 18-266

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 23 7 2009. Αριθμ. Αποφ: 18-266 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 23 7 2009. Αριθμ. Αποφ: 18-266 ΘΕΜΑ : «Λήψη απόφασης για ένταξη του πλεονάζοντος προσωπικού της Αναπτυξιακής Επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 25 9 2009. Αριθμ. Αποφ: 24-334

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 25 9 2009. Αριθμ. Αποφ: 24-334 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 25 9 2009. Αριθμ. Αποφ: 24-334 ΘΕΜΑ : «Έγκριση σχεδίου συμφωνίας για τις Βουλευτικές Εκλογές της 4 ης Οκτωβρίου 2009» Στην

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 25 5 2009. Αριθμ. Αποφ: 12-147 ΘΕΜΑ : «Υποβολή πρότασης του Δήμου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 25 5 2009. Αριθμ. Αποφ: 12-147 ΘΕΜΑ : «Υποβολή πρότασης του Δήμου Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 25 5 2009. Αριθμ. Αποφ: 12-147 ΘΕΜΑ : «Υποβολή πρότασης του Δήμου για την εξ ολοκλήρου χρηματοδότηση του έργου «Επέκταση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 28 7 2009. Αριθμ. Αποφ: 19-275

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 28 7 2009. Αριθμ. Αποφ: 19-275 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 28 7 2009. Αριθμ. Αποφ: 19-275 ΘΕΜΑ : «Έγκριση του 5 ου ΑΠΕ & 4 ου ΠΚΤΜΝΕ για το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ». Στην συνεδριακή

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 5/24-5-2013.

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 5/24-5-2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 5/24-5-2013. Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα ηµ. Συµβουλίου) σήµερα 24/05/2013 ηµέρα Παρασκευή και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Έγκριση προϋπολογισμού Δήμου Κέρκυρας οικονομικού έτους 2011».

Θέμα: «Έγκριση προϋπολογισμού Δήμου Κέρκυρας οικονομικού έτους 2011». ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 10-188 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας στις 18-04-2011. Θέμα: «Έγκριση προϋπολογισμού Δήμου Κέρκυρας οικονομικού έτους 2011». Σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ. Αναμορφώνει τον Δημοτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2009 ως εξής: 1. Αυξάνει το σκέλος των εσόδων Κ.Α 1314

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ. Αναμορφώνει τον Δημοτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2009 ως εξής: 1. Αυξάνει το σκέλος των εσόδων Κ.Α 1314 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 28 7 2009. Αριθμ. Αποφ: 19-271 ΘΕΜΑ : «Αναμορφώσεις Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2009». Στην συνεδριακή αίθουσα

Διαβάστε περισσότερα

Παύλος Μιχαήλ Γεώργιος Γρηγόριος Γρηγόριος Ανδρέας Στέργιος Ευάγγελος Ιωάννης

Παύλος Μιχαήλ Γεώργιος Γρηγόριος Γρηγόριος Ανδρέας Στέργιος Ευάγγελος Ιωάννης ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 25/10-12-2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. απόφ. 598/2014 ΘΕΜΑ: Απόκτηση διατηρητέου κτηρίου (καπναποθήκη) επί της συμβολής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας στις 30-05-2011

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας στις 30-05-2011 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ Κ Ε Ρ Κ Υ Ρ Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Κ Ε Ρ Κ Υ Ρ Α Σ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λεωφ.Αλεξάνδρας 6 Α Κέρκυρα 49100 Π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 8ης/2012, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 2 Ιουνίου 2012 στην Κέρκυρα.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 8ης/2012, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 2 Ιουνίου 2012 στην Κέρκυρα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 8ης/2012, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 2 Ιουνίου 2012 στην Κέρκυρα. Αριθ. απόφασης 118-8/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 21/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Παρασκευή 25 του μηνός Νοεμβρίου 2011.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 21/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Παρασκευή 25 του μηνός Νοεμβρίου 2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 21/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Παρασκευή 25 του μηνός Νοεμβρίου 2011. Αριθ. απόφασης 225-21/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΝΩ9Μ-ΝΓ5. Θωμάς Αναστάσιος Γρηγόριος Ανδρέας Κων/νος Ανέστης Στυλιανός Κων/νος Γεώργιος Γεώργιος

ΑΔΑ: ΒΛ4ΝΩ9Μ-ΝΓ5. Θωμάς Αναστάσιος Γρηγόριος Ανδρέας Κων/νος Ανέστης Στυλιανός Κων/νος Γεώργιος Γεώργιος ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΠΑΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗ 13/18-07-2013 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΑ ΥΝΕΔΡΙΑΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Αρ. απόφ. 390/2013 ΘΕΜΑ: Καταβολή αποζημίωσης λόγω απαλλοτρίωσης σύμφωνα με την πράξη

Διαβάστε περισσότερα

Την υπ αριθ.06/2012 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής με την οποία καταρτίσθηκε το

Την υπ αριθ.06/2012 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής με την οποία καταρτίσθηκε το ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙ ΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ.33/14-12-2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Της από 24-10-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 28/24-10-2013 Αριθ. Απόφασης: 651/24-10-2013

Της από 24-10-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 28/24-10-2013 Αριθ. Απόφασης: 651/24-10-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 24-10-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 28/24-10-2013 Αριθ. Απόφασης: 651/24-10-2013 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κέρκυρας στις 30-05-2011.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κέρκυρας στις 30-05-2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Δ/νση : Λεωφ. Αλεξάνδρας 6Α Κέρκυρα 49100 Πληροφορίες : Ι. Σκούρα Τηλ: 2661362788 e-mail:council@corfu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση

Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση Περιήλθε στο Γραφείο του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης Περιφέρειας Αττικής καταγγελία της εταιρείας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας στις 07-06-2011.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας στις 07-06-2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Δ/νση : Λεωφ. Αλεξάνδρας 6Α Κέρκυρα 49100 Πληροφορίες : Ι. Σκούρα Τηλ: 2661362788 e-mail:council@corfu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας στις 30-05-2011.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας στις 30-05-2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Δ/νση : Λεωφ. Αλεξάνδρας 6Α Κέρκυρα 49100 Πληροφορίες : Ι. Σκούρα Τηλ: 2661362788 e-mail:council@corfu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας στις 14-06-2011.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας στις 14-06-2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Δ/νση : Λεωφ. Αλεξάνδρας 6Α Κέρκυρα 49100 Πληροφορίες : Ι. Σκούρα Τηλ: 2661362788 e-mail:council@corfu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κέρκυρας στις 30-05-2011.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κέρκυρας στις 30-05-2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Δ/νση : Λεωφ. Αλεξάνδρας 6Α Κέρκυρα 49100 Πληροφορίες : Ι. Σκούρα Τηλ: 2661362788 e-mail:council@corfu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 4ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2015 στην Λευκάδα.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 4ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2015 στην Λευκάδα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 4ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2015 στην Λευκάδα. Αριθ. Απόφασης 39-4/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-11-2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-11-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-11-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 50 ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ από τα Πρακτικά της 14ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΦΩΞ3-ΦΤ9 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 23/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

ΑΔΑ: Β4ΣΦΩΞ3-ΦΤ9 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 23/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 23/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 291/2012 Π Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 27/09-10-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 27/09-10-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 27/09-10-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 654-27/09-10-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 13/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 19 ης Ιουνίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 13/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 19 ης Ιουνίου 2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 13/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 19 ης Ιουνίου 2013 Στη Μύρινα Λήμνου, σήμερα την 19 η Ιουνίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 στην αίθουσα

Διαβάστε περισσότερα