ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ"

Transcript

1 Σκέψου το πλήτη σου... κύκλωσ τη ΦΩΝΗ σου Εβδομδιί πολιτική φημρίδ Πάρου - Ατιπάρου 67 ΧΡΟΝΙΑ φιρωµέ στη ηµέρωση Πρσκυή 25 Ιουίου 2010 Φύλλο 114 Έτος 65 ο Νέ Πρίοδος Έτος Ίδρυσης 1945 C M Y CM MY CY CMY K ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ γι τις δημοτικές κλογές Δημοτικοί άρχοτς στη υπηρσί τω λϊκώ συμφρότω, ίι η θέση του ΚΚΕ γι τη Τοπική Αυτοδιοίκηση. Σ συέτυξη τύπου οι κπρόσωποι του κόμμτος στη Πάρο κ.κ. Ροκοίδς κι Χουλιάρς πέκλισ συργσίς μ υπάρχοτς πολιτικούς φορίς κι πιχιρημτολόγησ γιτί το ΚΚΕ θωρί τιυτοδιοικητικό - τιλϊκό - τργτικό το "Κλλικράτη" σλ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΚΑΘΟΔΟ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΠΑΡΟ Συχίζοτι οι προσπάθις γι ιίο ψηφοδέλτιο στο γιτοικό ησί μ τη συμμτοχή θρώπω διφορτικώ κομμτικώ ποχρώσω, προσκρούου όμως στο ποιος θ τοποθτηθί πικφλής. Σύμφω μ δημοσιογρφικές πληροφορίς κούγοτι τ οόμτ τω Δ. Μριάου, Ατ. Πτέλη κι Τ. Φρούπου. Αυτόομ κτβίι ο Γ. Λβτάκης ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΕΣ & ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟ Εγκρίθηκ στις 16 ιουίου πό το Πριφρικό Συμβούλιο Νοτίου Αιγίου κι θ προτθού γι το Πρόγρμμ Δημοσίω Επδύσω της Πριφέρις κι του ΕΣΠΑ. Μτξύ τω έργω κι η κτσκυή του Πολιτιστικού - Πυμτικού - Συδρικού Κέτρου. σλ. 4 ΠΡΟ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ πό τη Κλιμτική Αλλγή Στο θέμ υτό φέρθηκ ο Ευρωβουλυτής Κρίτω Αρσέης. σλ. 4 Footer_I_foni_tis_Parou_PAROS_Offer_N.Rodos-HSPD_(260x50mm)_002.pdf 28/7/2010 4:59:30 µµ Η υποθήκυση τω πριουσικώ στοιχίω φράρι τις πδύσις Σ διέξοδο η ΕΑΣ Πάρου λόγω χρώ στη ΑΤΕ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ Όμηρος της Αγροτικής Τράπζς η Έωση Αγροτικώ Συτιρισμώ Πάρου, έχι φτάσι πλέο σ διέξοδο κι οι πιπτώσις θ βρύου, κυρίως τους γρότς του ησιού κι δη τους μπλουργούς. Λόγω του «γκλισμού» της πό τη Αγροτική, μ ποτέλσμ μη μπορί, πρώτο ξιοποιήσι τη πριουσί της, δύτρο, προβί σ δισμό, ώστ προχωρήσι σ πδύσις, η Ε.Α.Σ. Πάρου, όπως κι πολλές κόμη Αγροτικές Εώσις στη χώρ μς, κιδυύου μ μρσμό ή κόμη κι μ κλίσιμο Σύμφω μ πράγοτς της ΕΑΣ Πάρου, ίκοσι χρόι μτά τη διάλυση του θσμικού πλισίου της πόλυτης κηδμοίς τω γροτικώ συτιρισμώ πό τη ΑΤΕ, υτή ξκολουθί, πέρ πό κάθ δοτολογί, διτηρί ποικικού τύπου προόμι κι μπλοκάρι τις οργώσις. Η ΑΤΕ, έχι ήδη ισπράξι μγάλ ποσά έτι τω δίω της ΕΑΣ Πάρου, πολλπλάσι του κφλίου που χορήγησ. Οι οφιλές ίι πό τη δκτί του 80 γι τη έγρση του Οιοποιίου που πέβλψ τη κτσκυή κι πρέλβ το έργο οι τχικές υπηρσίς της Τράπζς, που σήμρ κρίτι κτδφιστέο λόγω στη ΠΑΡΟ! Αχώρηση μ το Highspeed πιστροφή μ το Νήσος Ρόδος! (ή τίστροφ) 1 ήλικς πιβάτης, σ Super Oικοομική Θέση Πήγι - Έλ 69 προβλημάτω που προυσιάστηκ πό κκοτχίς κτά τη κτσκυή του. Η τράπζ βέβι υποθήκυσ όλ τ πριουσικά στοιχί της Έωσης, κάοτς χρήση ιδικού ομοθτικού πλισίου τω ρχώ του προηγούμου ιώ, βάσι του οποίου έχι το προόμιο, μόο η ΑΤΕ πό όλς τις άλλς τράπζς, γγράφι υποθήκς μοομρώς, χωρίς τη συγκτάθση δηλδή του διολήπτη, σ όλη του τη πριουσί, όσης ξίς κι ίι υτή, ξάρτητ πό το ύψος του δίου. Στο πλίσιο υτό, μόο γι τ δάι της Έωσης Πάρου έχι γγράψι 58 υποθήκς πί κιήτω που η μπορική τους ξί ίι της τάξως τω 20 κτομμυρίω υρώ. Σύμφω μ τους πράγοτς της ΕΑΣ, κκρμού κτά της τράπζς δικστικές γωγές κι πιστύου πως ότ τλσιδικήσου, οι οφιλές της θ ίι πολύ μικρού ύψους. Μάλιστ, στις 2 Ιουλίου κδικάζτι ίτηση σφλιστικώ μέτρω γι το πριορισμό τω υποθηκώ. Πρ όλ υτά, γι μπορέσι λιτουργήσι η Έωση, πρότι στη ΑΤΕ ξωδικστικό συμβιβσμό μ κτβολή υρώ που θ προέκυπτ πό κποίηση μέρος της πριουσίς της. συέχι σλ.7 Πήγι - Έλ 128 Η προσφορά ισχύι στη Οικοομική θέση γι χώρηση μ το Νήσος Ρόδος κι πιστροφή μ Highspeed ή γι χώρηση μ Highspeed κι πιστροφή μ το Νήσος Ρόδος. Ισχύι γι πριορισμέο ριθμό θέσω μ τυτόχροη κράτηση κι έκδοση ισιτηρίου. Τ ισιτήρι υτά δ κυρώοτι, δ πιστρέφτι ο ύλος κι ισχύου μόο γι το τξίδι που κδίδοτι. Η προσφορά γι το ΙΧ ισχύι μζί μ τουλάχιστο έ ισιτήριο προσφοράς πιβάτη. Γι κρτήσις πυθυθίτ στο τξιδιωτικό σς πράκτορ ή στη HELLENIC SEAWAYS: Άστιγγος 6, Πλτί Κρϊσκάκη, Πιριάς τηλ.: , fax: κι 1 ΙΧ

2 2 Πρσκυή 25 Ιουίου Σύτομ φωτισμός Πράπο κδηλώθηκ πό κτοίκους της πριοχής κοτά στη διστύρωση Γκίκ, ότι δ ίι πρκής ο φωτισμός κι γικότρ ότι στο σημίο κυριρχί το σκοτάδι. Επικοιωήσμ μ τη Ατιδήμρχο Μρουσώ Φργκούλη, η οποί μ τη σιρά της πικοιώησ μ το Δ/τή της ΔΕΗ κ. Κπρό. Η πάτηση ήτ ότι σύτομ στις υπάρχουσς δύο κολώς θ τοποθτηθού πλφοιέρς, ώστ λυθί το πρόβλημ. Εβδομδιί πολιτική φημρίδ Πάρου-Ατιπάρου Έτος 65 ο, Νέ Πρίοδος, Έτος ίδρυσης 1945 Κωδικός Ετύπου 3233, Αριθμ. φύλλου: 114 Ιδρυτής: Φργκίσκος Γϊτάος Ιδιοκτήτης/ Εκδότης/ Διυθυτής: Ν. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ - ΛΑΟΥΤΑΡΗΣ Αρχισυτξί: Μρί Δουλγέρη Αθλητικό ρπορτάζ: Νίκος Σρρής Εμπορικό τμήμ - Διφήμιση: Έλλη Ργκούση Σχδισμός - Σλιδοποίηση: Μριλέ Γβριήλ Εκτύπωση: Αγ. Απόστολοι Νάουσς, Πάρος T.K τηλ: fax: mail to: website: ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑ: Κργιώργος Αθάσιος (πριφρικός), Μπιζά Ελέη (Αγέηση), Ρούσσος Νικόλος (Internews), Σ/Μ Ατλάτικ (πριφρικός), Σ/Μ Σιρόκο, Αρτοποιίο Αλιπράτη, Αρτόπολις, Πρτήριο άρτου Αλιπράτη, Κάβ Τάσσος, Πρκτορίο τξιδίω Πώλος Tours, Γική Τχυδρομική, ACS, Avant Travel, View cafe, Οπωροπωλίο Αλιπράτη, Κφέ ωδώη, Κφέ Λάζος (φορί), Γιάης Ρούσσος Audiophile, βιβλιοπωλίο Πολύχρωµο, Πρίπτρο ΟΤΕ, Πρκτορίο ΠΡΟΠΟ Αρσέης Σρρής, Κπούτσος (πλ. Τξιρχώ), Bioshop - Αλιπράτης Απ. ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ: Τυπογρφίο, φούρος Ργκούση ΝΑΟΥΣΑ: Σρτιού Μργρίτ, Αριούτσου Ιωά «Σΐτ», Σ/Μ Ευρωγορά, Σ/Μ Σπυριδούλ. Αρτοποιίο Μργρίτη, Αρτοποιίο Μπτίστ, Αρτοποιίο Τσουάκη, Smart computers Σκιδάς, Μπρµπρίγου Ευγγλί χρωµτοπωλίο, Erkyna Travel, κτάστηµ Γρµός ΥΣΤΕΡΝΙ: Ξυλόφουρος ΠΡΟ ΡΟΜΟΣ: Αρτοποιίο η Πράδοση, Σ/Μ Αδρές Κβάλης ΜΑΡΜΑΡΑ: Φούρος Χ. Ζουµή ΜΑΡΠΗΣΣΑ: βιβλιοπωλίο Κληµέρ, Ζχροπλστίο Νικήτς, Σ/Μ Μριόπουλος, ΑΒ SHOP&GO. ΛΟΓΑΡΑΣ: Σ/Μ Μλίτης ΡΥΟΣ: Σ/Μ Αουσάκης ΑΛΥΚΗ: Σ/Μ Proton, πρίπτρο Ιωάη Χιώτη, πρίπτρο Βρττού Νικολάου, Πρδοσικός Φούρος της Αγκιριάς ΣΩΤΗΡΕΣ: Κλφτογιάη Μρί (Σ/Μ Κολιόπουλος) ΚΩΣΤΟΣ: Κφί Α. Μπάλιου, Τάσου Ρούσσου ΛΕΥΚΕΣ: βιβλιοπωλίο Γλάζιο Όιρο, Νικόλς Πτλίος (Ράφτης) ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ: Σ/Μ Proton, Γρηγόρης Μριάος, πρίπτρο Ιάκωβου Μριάου Α δ βρίσκτ τη φηµρίδ στ προκθορισµέ σηµί, κλέστ µς στο ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ, τηλ Κλά έ γι τους λάτρις τω γλκτοκομικώ Μιώου τη ρτηρική πίση Τ γλκτοκομικά προϊότ μπορού ουσιστικά ωφλήσου τη κρδιά μς, μιώοτς τη ρτηρική πίση κι τ πίπδ της χοληστρόλης, όπως γράφι στη Αμρικική Επιθώρηση Κλιικής Διτροφής η δρ Εβ Γουορέσζο κι οι συργάτς της, πό το ππιστήμιο της Ουψάλς. Οι πιστήμος ξέτσ τ πίπδ ίμτος σ δύο βιοδίκτς, στ λιπρά του γάλκτος, σ 444 κρδιοπθίς κι σ 556 υγιίς θλοτές. Σημιώτι ότι οι ουσίς πτδκοϊκό οξύ κι πτδκοϊκό οξύ φρώου πόσο γλκτομικό λίπος κτλώι ές άθρωπος στη διτροφή του. Τ ποτλέσμτ της έρυς δίχου ότι κίοι που κτάλω τη μγλύτρη ποσότητ γλκτοκομικού λίπους, ίχ ουσιστικά μικρότρο κίδυο υποστού κρδική προσβολή. Γι τις γυίκς το ποσοστό κιδύου μιώοτ κτά 26%, ώ γι τους άτρς κτά 9%. Όπως πισημίου οι πιστήμος, τ γλκτοκομικά προϊότ πριέχου πολλές υργτικές ουσίς όπως σβέστιο, βιτμίη D κι κάλιο, ώ υξάου κι τ πίπδ της «κλής» χοληστρόλης (HDL). ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ Γάμοι Ο Lars Erik Frydenlund, του Frydenlund Erik κι της Frydenlud Astrid που γήθηκ στο Γιοβικ της Νορβηγίς στις 28/05/1974 κι κτοικί στη Νορβηγί κι η Yllka Begu, του Biljal Begu κι της Zuhra Begu που γήθηκ στη Κοσόβσκ Μιτροβίτσ στις 25/05/1983 κι κτοικί στη Νορβηγί, πρόκιτι πτρυτού στο Δημρχίο της Πάρου το Ιούλιο του Ο Θέμλης Ιωάης του Χριστοφόρου κι της Ελέης το γέος Τχυδρόμου κι η Ιγτιάδη Στέλλ του Στύρου κι της Διουσίς το γέος Κτχά, θ πτρυτού το Ιούλιο του 2010 στο δημρχίο Πάρου. Δωρά Εις μήμη Λυκούργου Ατ. Χιώτη κι τί στφάου η οικογέι Νικολάου Πρ. Χιώτη κι η Άς Νικ. Γιτράκου πέστιλ π υθίς στο Γηροκομίο της Πάρου 100,00 κι στο Ιρό Νό Αγίς Τριάδς 100,00. Ν.Χιώτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάουσ ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ /ΘΕΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΣΜΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥ Η Σχολική Επιτροπή του 12/θέσιου Δημοτικού Σχολίου κι Νηπιγωγίου Νάουσς κοιώι ότι : Πρόκιτι προσλάβι Σχολικό Τροχοόμο γι το Σχολικό έτος Οι διφρόμοι πρέπι υποβάλου σχτική ίτηση προς τη Σχολική Επιτροπή πό μέχρι Γι πρισσότρς πληροφορίς, μπορού πυθύοτι στη Δ/τρι του Σχολίου, τις ργάσιμς ημέρς κι ώρς. Η πρόδρος της Σχολικής Επιτροπής Ά Κάγκη Εγγρφές στο ΕΠΑΣ βοηθώ οσηλυτώ Η ΕΠΑ.Σ Βοηθώ Νοσηλυτώ-τριώ του Γικού Νοσοκομίου Σύρου «Βρδάκιο κι Πρώϊο» προκιμέου προβί στη γγρφή μθητώ σύμφω μ τις διτάξις τω άρθρω 10 κι 14 του Ν.3475/06 (ΦΕΚ/146/Α/06) κθώς κι τω πρ.4κι5τηςριθμ.5664/γ2/07(φεκ947/α/07)υπουργικής Απόφσης, «Ελάχιστος ριθμός μθητώ γι τη λιτουργί ιδικοτήτω στις ΕΠΑ.Σ.» κλί τους διφρόμους υποβάλλου ιτήσις κι δικιολογητικά πό τη ημρομηί λήξης του τρέχοτος έτους μέχρι 30 Ιουίου κι πό 1 Σπτμβρίου μέχρι 15 Σπτμβρίου (ξτστέοι) στο πρωτόκολλο της Σχολής. Πληροφορίς στ τηλέφω Επίσης, γι το διάστημ τω θριώ δικοπώ γι οποιδήποτ πληροφορί η Σχολή θ ίι οιχτή κάθ Πέμπτη. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 1.Αίτηση γγρφής. 2.πικυρωμέο τίγρφο πολυτηρίου Α τάξης Λυκίου. 3.Υπυθυη δήλωση γι τη κηδμοί του μθητή φόσο ίι ήλικος σύμφω μ το ΠΔ.952/80. 4.Πιστοποιητικό γήσως του Δήμου στ μητρώ του οποίου ίι γρμμέος ο μθητής ή πικυρωμέο τίγρφο στυομικής τυτότητς. 5.Υπύθυη δήλωση του Ν.1599/89 ότι δ φοιτά σ άλλη Σχολή. 6.Τρις φωτογρφίς. Ο Διοικητής, Νικόλος Πόθος ΑΙΡΕΤΙΚΑ του Χρίστου Γωργούση Μ το χέρι στη κρδιά Το 1976, μτά τη έκδοση της «Πριής Γώμης» κι τη ίδρυση του «Αρχίλοχου», έλβ χώρ κττμέη διμρτυρί κι διδήλωση τίο της Αρχιολογικής Υπηρσίς. Υποστηρίξμ τη κίηση υτή γι δυο λόγους. Ο πρώτος ήτ οι υπρβολές της Αρχιολογίς. Ο δύτρος, η σφλρή μς πίστη ότι το ορθό ίι κίο που υποστηρίζου οι πρισσότροι. Οι πρισσότροι στράφηκ προς τ συμφέροτά τους. Πριός που πήρ θέση τότ, ίπ ότι ίχ έρθι η ώρ του δικού μς πολιτισμού. Δ οούσ τσιμέτο, μπτό κι οικοπδοποίηση, υτό όμως πιβλήθηκ ως ότρος ησιωτικός πολιτισμός. Ατιρρήσις γι τη διδήλωση κι τη κιητοποίηση ίχ μόο ο Νίκος Σρρής κι υτό το λέμ γι χάρη της ιστορίς. Η οικοομική υμάρι έγι η έσχτη ξί στη οποί όλ υποτάχθηκ. Πτού στη Ελλάδ έτσι ρμηύτηκ η λλγή. Εγκτλίψμ μορφές συλλογικής δράσης, μλήσμ τις γόιμς θρώπις σχέσις, κθώς υτά δ έφρ λφτά. Άθρωποι τω συλλόγω που τους χιρόμστ κάποτ στη μουσική, στο κιημτογράφο, στις συζητήσις, έγι σκληρότροι πό κίους που κάποτ οομάσμ συτηρητικούς κι τιδρστικούς. Κλίστηκ στ μγζιά κι στ σπίτι τους. Η ιδιωτικοποίηση έχι δικιολογίς κι κάποτ συγχωρίτι, ποτλί όμως οπισθοδρόμηση συτηρητισμού. Γίμ ξέοι σ τόσο μικρό τόπο, πήγ πρίπτο λλγές κι τροπές, γκτστθήκμ στη υτάρκι της βόλψης. Αήψμ! Συέβη όμως κι το άλλο. Οργώθηκ «κστρτί υπκοής» σ κός κι όμους κι στις ποφάσις της υτοδιοίκησης. Πρωτγωιστής στις ξλίξις δίχθηκ η υθιρσί. Όλοι μς υθιρτούμ, ζητούμ ξιρέσις, δίπλ στο οικόπδο ρπάζουμ πρλί, δρόμο, ποτμό ή δάσος κι προοδύουμ ως χόρτγοι κι πλοέκτς. Οι πολιτικές οργώσις, λλά κι η υτοδιοίκηση, πέτυχ μπύσου στοιχιώδη σβσμό σ κός κι ρχές. Ολόκληρος ο πριφρικός έχι κτληφθί πό φίλους, ώ κτπτήθηκ πζοδρόμι κι δρόμοι στη Προικιά, στο πρλικό δρόμο κι λλού. Γι τη κτάληψη τω πρλιώ μιλήσμ. Φίλος πρηφύτηκ ότι η μουσική τω ηχίω κουγότ μέχρι τη Νάξο κι άλλος δικιολογήθηκ γι τις πτπλάσις πολυθρός προβάλλοτς το υψηλό οίκιο του Δήμου. Το τομικό συμφέρο θριάμβυσ, το συλλογικό έγι κομμάτι μ τχάσμτ κι δολιότητς κι σήμρ χλυάζουμ πλιές ιδές κι οράμτ. Πολλοί που δικρίθηκ σ διάφορς κιήσις κι πρωτοβουλίς, ίι τώρ μέτοχοι, κάου μζί μ τις πίορκς λγκτικές ρχές το κορόϊδο, τ στρβά μάτι, λμβάου ποστάσις π όλ. Δ τιδρούμ, δ μιλούμ, φήουμ χώρο γι προμίς, πιθό γι κλύψουμ δικά μς τοπήμτ. Δ υπήρξ κμιά σοβρή τίδρση, ότ μύρο, άσπρο, πρδλό, χρήμ έχτισ τρτώδη οικοδομήμτ πτού, ξφίζοτς λόφους, πρλίς, ομορφιές ιώω. Δ κιήθηκ οι πολίτς προσττύσου τη πτρίδ τους. Η Αθή ήρθ δίπλ μς μ τη κκογουστιά της, τους γλζοίμτους κι τη υστρί της. Αχτήκμ πρλογισμούς, κτλήψις, προμίς, ρυπάσις κι μολύσις διάφορς. Απ τη μι Αρχίλοχος κι Σκόπς, μουσικές, κδηλώσις κι πηγύρι κι πίσω στ μουλωχτά, πράλογη κι ξτλητική δόμηση, ξάτληση τω ποθμάτω ρού, πληστίς κι κθημριές κτστροφές πτού. Διφθορά δ έχουμ μόο στη Αθή, θριμβύι κι δώ δίπλ μς μ τη σιωπήσυοχή όλω μς κι ιδιίτρ τω υπηρσιώ που τάχθηκ προσττύου κι τ κάου πλκάκι μ τους κτστροφίς. Αυτά όλ λέγοτι μ τη λπίδ κτοήσουμ κι λλάξουμ..

3 Τ ράφι μς, λέ όχι στη ύξηση του ΦΠΑ Διτηρούμ τις τιμές μς στθρές, σ όλ μς τ προϊότ! Φροτίζουμ μη σς πιβρύουμ μ τη ύξηση του ΦΠΑ! Συμμτέχουμ στη προσπάθι συγκράτησης τω τιμώ, γι σς ξσφλίσουμ έ ποιοτικό κι οικοομικό κλάθι γορώ! Ψωίζτ ποιοτικά κι οικοομικά... κι το υρώ σς πιάι τόπο!

4 4 Πρσκυή 25 Ιουίου Προς έτξη μλέτς κι έργ γι τη Πάρο Εγκρίθηκ πό το Πριφρικό Συμβούλιο Ομόφω προτάθηκ πό το Πριφρικό Συμβούλιο Ν. Αιγίου που έγι στις 16 Ιουίου, η έτξη στο Πρόγρμμ Δημοσίω Επδύσω (Π.Δ.Ε.) της Πριφέρις Νοτίου Αιγίου κι του ΕΣΠΑ , έργω που φορού στη Πάρο. Συγκκριμέ, κτόπι ιτήμτος του Δήμου, προτάθηκ η έτξη γι τη κτσκυή Πολιτιστικού Πυμτικού Συδρικού Κέτρου, προϋπολογισμού υρώ, μ φορέ υλοποίησης το Δήμο Πάρου. Το έργο θ πργμτοποιηθί στο πλίσιο του ιδικού προγράμμτος ίσχυσης της τγωιστικότητς της Πριφέρις Ν. Αιγίου Στο ίδιο πρόγρμμ συμπριλήφθηκ η μλέτη πέκτσης κτφυγίου τουριστικώ σκφώ Νάουσς Πάρου, προϋπολογισμού , μ φορέ υλοποίησης τη Νομρχική Αυτοδιοίκηση Κυκλάδω. Επίσης στο Πρόγρμμ Δημοσίω Επδύσω προτάθηκ η έτξη τω μλτώ: Του 2ου Γυμσίου Προικίς Πάρου, προϋπολογισμού κι η πέκτση του 2ου Δημοτικού Σχολίου Προικίς Πάρου, προϋπολογισμού , πίσης μ φορέ υλοποίησης τη Νομρχική Αυτοδιοίκηση Κυκλάδω. Σ Δλτίο Τύπου που ξέδωσ ο Δήμρχος Χρ. Βλχογιάης, φέρτι πως «μ τη κπόηση τω μλτώ θ δρομολογηθί η υλοποίηση πρίτητω έργω στο τομέ της κπίδυσης κι του τουρισμού, ώ μ τη έτξη του έργου του Πολιτιστικού Κέτρου, δρομολογίτι η υλοποίηση ός στόχου πολλώ τώ που θ κλύψι τις άγκς στο τομέ του πολιτισμού γι τις πόμς δκτίς, λλά πράλληλ θ οίξι κι ές προοπτικές στο τομέ του συδρικού τουρισμού». Δλτίο Τύπου ξέδωσ κι η Έπρχος Γρηγορί Πρωτολάτη γι τη έτξη της Μλέτης 2ου Γυμσίου Προικίς, γι τη Μλέτη Επέκτσης 2ου Δημοτικού Σχολίου Προικίς κι γι τη πέκτση κτφυγίου τουριστικώ σκφώ Νάουσς. Στο δλτίο Τύπου τοίζτι: «Μ υτό το τρόπο ποδικύτι γι κόμη μι φορά ότι πτύχμ τους στόχους μς που πό τη ρχή ίχμ θέσι όσο φορά το προγρμμτισμό, το σχδισμό κι τη υλοποίηση έω έργω που φορού τη βλτίωση τω υποδομώ του ησιού μς, στο πλίσιο της ές προγρμμτικής πριόδου του ΕΣΠΑ Τ δύο έργ φορού τις υποδομές στο τομέ της κπίδυσης κι το τρίτο στο τομέ του Τουρισμού». Στη συδρίση του Πριφρικού Συμβουλίου Ν. Αιγίου πρίσττο ο Δήμρχος Χρ. Βλχογιάης κι η Έπρχος Γρηγορί Πρωτολάτη. Ο Κρίτω Αρσέης γι τη κλιμτική λλγή Η φύτυση, το πρώτο βήμ «Η πιλή της Κλιμτικής Αλλγής κι της πώλις Βιοποικιλότητς μπορί γίι υκιρί», ήτ το θέμ που έπτυξ στη ομιλί του, τη Πρσκυή 20 Ιουίου, ο Ευρωβουλυτής Κρίτω Αρσέης, ιδικός σ θέμτ ιφόρου άπτυξης κι χωροτξίς. Τη κδήλωση διοργάωσ η Τοπική Επιτροπή Ελληικής Ετιρίς Πριβάλλοτος κι Πολιτισμού στο Πάρκο του Αη Γιάη Δέτη, δυστυχώς όμως, λίγοι ήσ υτοί που έδιξ διφέρο γι τ πολύ διφέροτ που κούστηκ γι το μέλλο του πλήτη κι κτ πέκτση γι τη χώρ μς. Το γγοός στηλίτυσ ο Δήμρχος Χρ. Βλχογιάης, ιδιίτρ όμως πέκρι τη πουσί τω Δημοτικώ Συμβούλω (ήτ μόο ο κ. Χσούρης), οι οποίοι όπως ίπ, κλούτι πολλές φορές πάρου ποφάσις γι το πριβάλλο. Ο χώρος του Αϊ Γιάη Δέτη γι τη πργμτοποίηση της κδήλωσης, δ πιλέχθηκ τυχί. Όπως ίπ ο κ. Αρσέης στο χώρο υτό πιτλίτι έργο υπέρ της φύσης. Είι κριβώς η κτάστση στη οποί πρέπι πράσουμ. Είι ές διφορτικός τουριστικός πόρος στο ησί κι τυτόχρο η «άσ» του. Γι υτό κι συχάρη το Δήμρχο κι το Δημοτικό Συμβούλιο γι τη πόφσή τους κι τη κ. Ππζώη κι τους συργάτς της που υλοποιού υτό το έργο. Η φύση δ τέχι άλλο Ο κ. Κρίτω φέρθηκ στη ύξηση της θρμοκρσίς του πλήτη έως το 2016, στο λιώσιμο τω πάγω, στη κτστροφή τω δσώ του Αμζοίου, στη στδική μίωση τω υδάτω, στη μόλυση του πριβάλλοτος κι στη κκή ποιότητ του έρ, στ ησάκι πό πλστικές σκούλς που σχημτίζοτι στους ωκούς κι τις συέπιές τους, στη κλιμτική λλγή που προκλίτι κι στη πώλι της βιοποικιλότητς. Αφέρθηκ στη σπτάλη που γίτι στο ρό κι στη λόγιστη χρήση της έργις κι τόισ ότι η φύση δ τέχι άλλο κι πως ο πλήτης έχι φτάσι στ όριά του. Οι γιές ίπ, που τώρ ίι χρόω, στη πορί θ δχτού κι θ βιώσου τργικές κτστάσις. Σ έ βθμό μπορού όλ υτά στρφού. Πέρ πό τις ποφάσις τω «μγάλω» όμως, ο κ. Αρσέης πισήμ ότι θ πρέπι λλάξουμ οι πολίτς κι οι τοπικές κοιωίς. Γι πράδιγμ, λέγχουμ τη δόμηση ώστ μη κτστρέφοτι, φυσική βλάστηση κι πζούλς, μη μπζώοτι οι υδροβιότοποι, γίτι φύτυση ώστ υξηθού τ φυσικά οικοσυστήμτ γι τη στροφή της ρημοποίησης κι τη δέσμυση του διοξιδίου του άθρκ, πχρησιμοποιούμ το ρό κυκλώοτάς το γι το πότισμ κήπω κι κλλιργιώ κ.λπ. Γι το θέμ της φλάτωσης, ο κ. Αρσέης τόισ ότι κοστίζι, ίι ργοβόρ κι έχι πιπτώσις στο πριβάλλο, τάχθηκ όμως υπέρ τω ιολικώ πάρκω, λέγοτς: Κάθ ησί θ πρέπι έχι το ιολικό του πάρκο, φτάι υπάρχι μέτρο. Μικρά - Μικρά Ο δήμρχος Χρ. Βλχογιάης, ο πρόδρος της ΔΕΥ- ΑΠ Στέλιος Φργκούλης κι κπρόσωπος της Οικολογικής Ομάδς (Χρ. Γωργούσης) πισκέφθηκ τη πρλί τω Λιβδιώ γι πί τόπου πρτηρήσις μτά τις διμρτυρίς πολιτώ γι τη ουσιστική κτάληψη της πρλίς πό κθίσμτ σ όλο της το μήκος. Ο Δήμρχος ζήτησ κι έγι ποδκτό πό τους πιχιρημτίς μη κτκλύζου τη πρλί μ ομπρέλς κι δυσκολύου τη κίηση τω λουομέω. Γι τρίτη φορά θ μτφρθί το κουβούκλιο του πριπτέρου που τοποθτήθηκ στη πρλική κοτά στο κράγιο. Τη πρώτη φορά τοποθτήθηκ σ σημίο που κτβίου πολλά ρά κι μ τις βροχές θ υπήρχ πρόβλημ Έτσι, μτφέρθηκ στο πζοδρόμιο, μποδίζι όμως στη κίηση τω φορτηγώ που φορτοκφορτώου. Το θέμ συζητήθηκ στη συδρίση του Δ.Λ.Τ. μτά τη έστση τω οδηγώ φορτηγώ Δ.Χ. Τλικά κρίθηκ ότι στο συγκκριμέο χώρο πό το Ατλάτικ έως κι τ ΕΛΤΑ δ μπορί τοποθτηθί, γιτί μ τη λιτουργί του θ προκλίτι έτοο μποτιλιάρισμ. Έτσι, ομόφω ποφσίστηκ πιστρφί το θέμ «πρίπτρο» στο Δημοτικό Συμβούλιο, γι ζήτηση άλλου χώρου, ίσως λίγο πρκάτω προς τ λιβάδι. Τη 1η Σπτμβρίου θ ξκιήσου τ έργ ολοκλήρωσης της ποκτάστσης τω σπηλιώσω στο λιμάι της Προικιάς. Η πόφση πάρθηκ πό κοιού, πό το Πρόδρο του Δ.Λ.Τ., το ργολάβο κι πό τχικό του Δήμου, γι μη υπάρξου προβλήμτ στη δικίηση τω πλοίω κι πολύ πρισσότρο, μη κυρωθού δρομολόγι, που θ ίι πλήγμ γι το τουρισμό, τη πρίοδο του κλοκιριού. Ομόφω γκρίθηκ πό το Δημοτικό Συμβούλιο ο ισολογισμός κι πολογισμός της Δ.Ε.Υ.Α. Πάρου του Τ έσοδ ήσ ,99, τίστοιχ ήσ κι τ έξοδ γι έργ κι άλλς λιτουργικές άγκς της Δημοτικής πιχίρησης. Εκπρόσωποι πό τη Πάρο στη ΝΟΔΕ Κυκλάδω ίι ο κ. Λουίζος Κοτός κι ο Κώστς Ροδίτης, Πρόδρος της Τοπικής Οργάωσης της Νές Δημοκρτίς. Γ. Βρούτσης «Ακλέστ τη πρικοπή γιτρώ του ΟΑΕΕ» Τη πόφση της Κυβέρησης γι τη πρικοπή γιτρώ του ΟΑΕΕ, κτγγέλλι μ κοίωσή του ο Υπύθυος του Τομέ Πολιτικής Ευθύης Εργσίς κι Kοιωικής Ασφάλισης της Νές Δημοκρτίς, βουλυτής Κυκλάδω, Γ. Βρούτσης, χρκτηρίζοτάς τη «προκλητική, πράομη κι ψυχολόγητη». Όπως τοίζι, οι γιτροί υτοί που πρέχου υπηρσίς πρωτοβάθμις φροτίδς υγίς σ σφλισμέους του ΟΑΕΕ κι τις οικογέιές τους (πρίπου άθρωποι), έχου ήδη προσληφθί μ πόφση του Διοικητικού Συμβουλίου του Τμίου κι πρέχου τις υπηρσίς τους πό τη Η πρόσληψή τους έγι μ όμιμο τρόπο κι έχι γκριθί πό το ΑΣΕΠ. Ές μγάλος ριθμός σφλισμέω τους έχι ήδη πιλέξι κι δέχτι τις υπηρσίς τους. Η κοιωική στάτωση, που προκλίτι πό τη πομάκρυση τω γιτρώ, ίι μγάλη. Ο κ. Βρούτσης ζητί τη άκληση της συγκκριμέης πόφσης, τοίζοτς, πως κάθ κθυστέρηση συτηρί τη σφάλι κι γκυμοί κιδύους γι τη υγί τω σφλισμέω.

5 Πρσκυή 25 Ιουίου 2010 Απγορύτι η ίσοδος υτοκιήτω στο χώρο στάθμυσης τω λωφορίω του ΚΤΕΛ Αυστηρή στυόμυση κι κλήσις Η μτφορά του ΚΤΕΛ πό τη πρλί θωρίτι βέβιη κι ο έος χώρος που θ «φιλοξηθί» κτά πάσ πιθότητ θ ίι στη πριοχή της Εκτοτπυλιής. Το Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμικού Τμίου ρήθηκ πρχωρήσι πίσημ το χώρο στο λιμάι, έστω κι γι λίγους μής, πορρίπτοτς το ίτημ τω κπροσώπω του ΚΤΕΛ, οι οποίοι, όπως ίπ, τιμτωπίζου προβλήμτ κι δ μπορού προσττύσου το χώρο, φού τυπικά δ τους ήκι. Κτ ρχάς, δ μπορού το υπρπίσου κι τοποθτήσου κάποιο στέγστρο γι τους πιβάτς, ούτ όμως πομκρύου τους οδηγούς που πρκάρου κι δυσκολύου έτσι τη κίηση τω λωφορίω, δυσχρίοτς τη λιτουργί του ΚΤΕΛ. Στο χώρο του ΚΤΕΛ έχου πρχωρηθί τρις θέσις στάθμυσης γι γιτρούς. Αυτό όμως ίι η φορμή ισέρχοτι κι πρκάρου κι άλλοι οδηγοί, μ ποτέλσμ ούτ οι γιτροί βρίσκου χώρο γι πρκάρου, πρά τη πικίδ που ίι ρτημέη μ τους ριθμούς κυκλοφορίς τω συγκκριμέω υτοκιήτω. Ο Πρόδρος του Δ.Λ.Τ. Λ. Κοτός, πρότι υπογρφί μισθωτήριο συμβόλιο γι λίγους μής, έως ότου ολοκληρωθί η μλέτη γι τη άπλση της πρλικής, η πρότση όμως πορρίφθηκ πό τη πλιοψηφί τω συμβούλω (συμφώησ μ τη πρότση μόο η κ. Κάγκη), γιτί κφράστηκ η άποψη ότι ίσως μ το συμβόλιο ποκτήσου δικιώμτ. Έτσι, ποφσίστηκ τοποθτηθί πγορυτικό σήμ στη ίσοδο κι η στυόμυση πό τη πλυρά του Λιμρχίου, ίι υστηρότρη. Βιολογικά, πιστοποιημέ προϊότ στη Πάρο Νέ τάση ή τρόπος ζωής; O Απόστολος Αλιπράτης, ιδιοκτήτης δώ κι τρις μής του Bιοshop, του μοδικού ολοκληρωμέου κτστήμτος μ βιολογικά προϊότ στη Πάρο, μς λύι τις πορίς κι μς ποκλύπτι τ έ του σχέδι... Τι ίι τλικά τ βιολογικά προϊότ; Είι προϊότ μγάλης διτροφικής ξίς πλλγμέ πό χημικά, φυτοφάρμκ κι τ διάφορ λιπάσμτ που δρου κτστροφικά τόσο γι τη υγί μς όσο κι γι τη γη που κλλιργούμ κι το ρό που πίουμ. Αυτό που έχι μγάλη σημσί κι πρέπι τοιστί ιδιίτρ, ίι το γγοός ότι η συμβτική γωργί κι κτηοτροφί συμβάλλου κτά μγάλο ποσοστό στο φιόμο του θρμοκηπίου, μ συέπι ίι ές πό τους πράγοτς που υθύοτι γι τη κλιμτική λλγή. Η βιολογική γωργί δ ίι πλά ές διφορτικός τρόπος κλλιέργις, ίι μι φιλοσοφί, ές τρόπος ζωής κι συμβίωσης μ τη φύση, φού ίι σύμμχος κι όχι χθρός της, όπως συμβίι μ τη συμβτική. Θ λέγτ ότι ποτλού έ τάση στις σύγχρος διτροφικές συήθις; Δ θ έλγ ότι ποτλού έ τάση ή ότι ίι προϊότ προσιτά σ λίγους. Πρέπι ' λλάξουμ ριζικά τη οοτροπί του υπρκτλωτισμού κι του «πτάω» που μς έχου πιβάλλι. Στο βωμό του κέρδους κτφέρμ κάουμ τη τροφή μς σκουπίδι. Είμι ππισμέος ότι τ βιολογικά προϊότ ποτλού γγύηση γι τη υγί μς. Εκτός πό τ τρόφιμ, ποι άλλ προϊότ μπορού θωρηθού βιολογικά; Εκτός πό τρόφιμ, πλέο υπάρχου κλλυτικά, πορρυπτικά, φυσικά χρώμτ, ίδη υγιιής, ρούχ... Kτά πόσο πρέπι φέρου ιδική σήμση πό κάποιο γωρισμέο φορέ; Οι κός που ισχύου στη Ευρωπϊκή Έωση τηρούτι κι στη χώρ μς. Τ βιολογικά προϊότ πρέπι φέρου το υρωπϊκό σήμ κι το σήμ του πιστοποιητικού οργισμού που τ λέγχι, κθώς κι το όομ του πργωγού. Εδώ πισημάω ότι ο κτλωτής πρέπι μπιστυτί υτά τ προϊότ, φού, ώσπου φθάσου σ υτό, πίρου 1η πιστοποίηση στο χωράφι, 2η πιστοποίηση στη συσκυσί κι τη τυποποίηση κι 3η πιστοποίηση στ κτστήμτ που τ διθέτου κι οώ τ βιολογικά κτστήμτ, όπως το δικό μς, που λέγχοτι πό πιστοποιητικούς οργισμούς. O κόσμος τ προτιμά; Κι ι, τι πρπάω προσφέρου στους κτλωτές; Δ θ έλγ ότι ο κόσμος τ προτιμάι γι τη διτροφή του ποκλιστικά, λλά πιλκτικά. Π.χ. μι μητέρ πό τη μι δίι στο πιδί της γάλ βιολογικό κι π τη άλλη μπορί χρησιμοποιί συμβτικά λχικά πιβρυμέ μ φυτοφάρμκ. Νομίζω πως χριάζτι συέπι πό τους κτλωτές. Τ βιολογικά προϊότ δ ίι ίδος πολυτλίς, λλά πρώτης άγκης. Το τι πρπάω προσφέρου ίι πλέο δδομέο, φού έχι ποδιχτί πιστημοικά ότι η θρπτική κι διτροφική άξι τω βιολογικώ προϊότω ίι σφώς μγλύτρη πό υτή τω τίστοιχω συμβτικώ. Tι μπορί βρι κίς στο Bioshop; Κυριολκτικά, τ πάτ. Μπορί βρι τ πάτ σ ότι φορά τη διτροφή, δηλδή φρέσκ λχικά κι φρούτ, τρόφιμ που πρκού γι κλύψου τις διτροφικές άγκς όλης της οικογέις συμπριλμβομέω τω πλέο πρξηγημέω όπως σκ, γλυκά, σάλτσς κι ψυκτικά, βιολογικό ψωμί, φρέσκ λχικά κι φρούτ ποχής, μλισσοκομικά, βότ κι μπχρικά, όσπρι, δημητρικά κι άλυρ, κρέτ κι τυριά, μέχρι πορρυπτικά φιλικά προς το πριβάλλο, χωρίς χημικά πρόσθτ, λλά μ βιολογικές πρώτς ύλς, βότ μ τιοξιδωτική κι ποτοξιωτική δράση κι κλλυτικά. Τ τοπικά Πρδοσικά προϊότ της Πάρου όπως Ελιόλδο, Μέλη, Ρίγη, Άγρι Κάπρη, Κάλφ, Σούμ, Πστέλι Βιολογικά Κρσιά, Τυριά (γρβιέρ, βούτυρο, γιούρτι, κρσιά) του γωργικού συτιρισμού Ε.Γ.Σ. ΠΑΡΟΥ. Επόμ σχέδι; Θ κλλιργήσουμ στ ιδιόκτητ γροκτήμτ που ήδη υπάρχου, μ πιστοποιημές βιολογικές κλλιέργις Λχικώ (τομάτ, γγούρι, κολοκυθάκι, πιπριά κ.λπ. Είδη πιστοποίησ τ πρώτ λιόδτρ (βιολογικό λάδι), ώ φέτος θ πιστοποιηθί κι ο μπλώς ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΝΑ ΑΠΑΝΤΑΜΕ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ μ τις προσφορές μς! ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 26 & 27 ΙΟΥΝΙΟΥ Βιολογ. σάλτσ τοµάτς 700γρ. µ...1,45 Βιολογικό Πξιµάδι 300γρ. µ...2,60 Νρό Ρουβάς µ...1,44 /ξάδ Γάλ Φρέσκο Νάξου µ... 1,40 Αρσικό τυρί Νάξου µ...10,40 /κιλό Νκτρίι Βέροις µ...1,29 /κιλό Ντοµάτς Πάρου µ... 0,77 /κιλό Πτάτς Πάρου µ...0,67 /κιλό 10%... γι γωρίστ τ φρέσκ βιολογικά γάλτ Τη ίδι ημέρ θ πργμτοποιηθί γυσιγωσί γι τ βιολογικά μς προϊότ *Οι προσφορές ισχύου μέχρι ξτλήσως τω ποθμάτω

6 6 Πρσκυή 25 Ιουίου Εξκολουθού τ προβλήμτ πό τις ξφικές δικοπές ρύμτος Δικστική πόφση «οίγι» το δρόμο γι ποζημιώσις Δέκτης πρπόω τω πιχιρημτιώ του ησιού ίι ο Εμποροπγγλμτικός Σύλλογος Πάρου Ατιπάρου λόγω τω ζημιώ, μικρώ ή μγάλω στ μηχήμτά τους πό τις ξφικές δικοπές ρύμτος πό τη ΔΕΗ. Οι ζημιές, όπως φέρι στη ΦτΠ ο Πρόδρος του Συλλόγου Απ. Αλιπράτης, γίοτι κι ότ πικρτί κύσως, λλά κι χωρίς κύσω. Κι πιδή τ πράπο τω πιχιρημτιώ κι μλώ του Συλλόγου πολλπλσιάζοτι, το θέμ τέθηκ στη συδρίση του Δ.Σ. τη Ττάρτη 16 Ιουίου κι πάρθηκ η πόφση: Ν στλί πιστολή στη ΔΕΗ μ το ίτημ τιμτώπισης του προβλήμτος τω ξφικώ δικοπώ ρύμτος. Πράλληλ, κλούτι οι πιχιρημτίς που έχου ζημιωθί πυθύοτι στο Σύλλογο, ώστ γίου, δ υπάρξι τπόκριση πό τη ΔΕΗ, ομδικές προσφυγές, γι ποζημιώσις. Το δρόμο μάλιστ γι προσφυγή στη δικιοσύη, «άοιξ» πόφση του Εφτίου Αθηώ, μ τη οποί δικιώθηκ κροπώλης. Συγκκριμέ, σύμφω μ δημοσίυμ της φημρίδς «Κοιή Γώμη», κροπώλης πό τη Κλλιθέ Αττικής κτέθσ γωγή ις βάρος της ΔΕΗ, κθώς μτά πό πότομη δικοπή ρύμτος κτστράφηκ όλ τ ξρτήμτ του ψυκτικού θλάμου που ίχ στο κροπωλίο του. Το Εφτίο, υποχρέωσ τη ΔΕΗ κτβάλι στο κροπώλη το ποσό τω υρώ γι τη κτστροφή τω ξρτημάτω, κρίοτς ότι ποκλιστικά υπίτι γι τις βλάβς ίι η ΔΕΗ, κθώς «ίι κοιό σ όλους ότι η πότομη δικοπή του ρύμτος μφίβολ συιστά ζημιογόο κτάστση». Επίσης, στη πιστολή του προς τη ΔΕΗ, ο Σύλλογος πφέρι το ίτημά του γι μέτρηση της κτάλωσης ρύμτος ά μή, ώστ μπορού οι πγγλμτίς τποκρίοτι στις υποχρώσις τους κι όχι ά ττράμηο όπως γίτι σήμρ κι τ ποσά στ τιμιλόγι ίι υψηλά. Εκδηλώσις πό το Μουσίο Γλυπτικής Πρτιού Δικοπές κι τέχη Σμιάρι Γλυπτικής διοργώι γι το κλοκίρι το Μουσίο Γλυπτικής στο ργστήρι της Αγίς Άς στη Προικιά. Η συμμτοχή στ σμιάρι ίι οιχτή σ άτομ κάθ ηλικίς. Το πρόγρμμ έχι ως ξής: «Μρμρογλυπτική τω Κυκλάδω», Σάββτο 24 Ιουλίου έως Ττάρτη 28 Ιουλίου κθημριά 9.00 π.μ. μ 2.00 μ.μ. (λάξμ σ μάρμρο Κυκλδίτικης βρύση, υπέρθυρ ). «Κύκλος Πλστικής Γλυπτικής», Σάββτο 24 Ιουλίου έως Πέμπτη 29 Ιουλίου, κθημριά 7.00 μ.μ. μ μ.μ. (πλάσιμο άγλυφου, ρητικό κι θτικό κλούπι). «Μρμρολτύπ Ψηφιδωτά», Σάββτο 7 Αυγούστου έως Ττάρτη 11 Αυγούστου, βσικές γώσις. «Μρμρογλυπτική τω Κυκλάδω», Πρσκυή 13 Αυγούστου έως Ττάρτη 18 Αυγούστου, κθημριά 9.00 π.μ. μ 2.00 μ.μ. Έκθση μρμρογλυπτικής τη Ττάρτη 18 Αυγούστου στις 9.00 μ.μ. στο χώρο του ργστηρίου. Οι δηλώσις συμμτοχής γίοτι στο Μουσίο Ν. Πρτιού στη Αθή Ευφορίωος 14 τηλ.: κι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Πάρος 23/06/2010 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Αρ. πρωτ. 624 ΠΑΡΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ Τχ. Δ/ση: Πάρος Τχ. Κώδικς: Τηλέφω: Fax: ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Έχοτς υπόψη : 1.Τις διτάξις του άρθρου 20 πρ. 4 του Ν.2738/99 ΦΕΚ 180 Α /99 μ τικίμο τη πρόσληψη προσωπικού γι τιμτώπιση κτπιγουσώ ή ποχικώ ή πρόσκιρω γκώ διμήου (2) χροικής διάρκις. 2.Τη υπ ριθ. 56/2010 πόφση του Δ.Σ. Δημοτικού Λιμικού Τμίου Πάρου Ατιπάρου που λέγχθηκ κι βρέθηκ όμιμη μ τη υπ ριθ. πρωτ /4616/ πόφση της Πριφέρις Νοτίου Αιγίου μ τη οποί διπιστώτι η γκιότητ πρόσληψης γι τους λιμές Πάρου Ατιπάρου δκπτά (17) τόμω γι τη φύλξη λιμικώ χώρω κι τη προχή πληροφοριώ κι βοήθις στ σκάφη ψυχής που προσγγίζου στ πρπάω λιμάι. Γωστοποιούμ Τη πρόσληψη ) Δκπτά φυλάκω λιμικώ χώρω Πάρου Ατιπάρου. Μ σύμβση ργσίς Ιδιωτικού Δικίου ορισμέου χρόου διάρκις δύο (2) μηώ Τ δικιολογητικά οι διφρόμοι πρέπι τ κτθέσου στ γρφί του Δημοτικού Λιμικού Τμίου Πάρου Ατιπάρου πό μέχρι κι Οι διφρόμοι μζί μ τη ίτηση τους υποβάλλου τ ξής δικιολογητικά : 1.Επικυρωμέο φ/ο δλτίου τυτότητς 2.Πιστ/κό οικογικής κτάστσης 3.Υπύθυη δήλωση Ν.1599/86 στη οποί δηλώτι ότι: ) δ έχου κτδικστί γι κκούργημ κι δ έχου λόγω κτδίκης, στρηθί τ πολιτικά τους δικιώμτ, έστω κι έχι λήξι ο χρόος που ορίστηκ γι τη στέρηση β)ότι δ έχου κτδικσθί γι κλοπή, υπξίρση (κοιή κι στη υπηρσί), πάτη, κβίση, πλστογρφί, πιστί δικηγόρου, δωροδοκί ή δωροληψί κτπίση, πράβση κθήκοτος, συκοφτική δυσφήμιση ή γκλήμτ κτά τω ηθώ ή το όμισμ, γ)ότι δ ίι υπόδικοι κι δ έχου πρπμφθί μ τλσίδικο βούλυμ γι κκούργημ ή γι πλημμέλημ της προηγούμης πρίπτωσης, έστω κι το δίκημ πργράφηκ, δ) ότι δ υπάρχι κώλυμ πό πγόρυση ή δικστική τολή ή δικστική τίληψη. 1. Δ κτέχου δύτρη θέση σ υπηρσί του Δημόσιου Τομέ γικά, μ οποιδήποτ σχέση ργσίς. 2. Το ΑΦΜ 3. Το ριθμό ΑΜΚΑ Ο Πρόδρος του Δημοτικού Λιμικού Τμίου Πάρου Ατιπάρο Λουίζος Πτλήμω Κοτός Συάτηση τω μπλκόμω γι λύση στο «χρτάκι» τω ποσκυώ Στήριξη ζητού οι λιμργάτς Ηρμί πικρτί πλέο στο λιμάι της Πάρου, μτά τη συάτηση τη Δυτέρ 21 Ιουίου, που ίχ ο Πρόδρος του Δημοτικού Λιμικού Τμίου Λ. Κοτός μ τους Νυτιλικούς Πράκτορς του ησιού κι τους λιμργάτς. Η συάτηση έγι μτά τη πιστολή του υτιλικού πράκτορ Δημήτρη Πτρόπουλου, προς το Λιμρχίο γι τη ίσπρξη χθοφορικώ δικιωμάτω στο λιμάι της Πάρου. Στη πιστολή φέρτι: «Το τλυτίο χροικό διάστημ έχι πρτηρηθί, στο χώρο ισόδου τω πιβτώ λέγχοτι οι πιβάτς που ίι προς πιβίβση, πό τη ομάδ προσώπω (14 συολικά άτομ) που ίι γγγρμμέοι κι πρτίζου το Σύδσμο Φορτοκφορτωτώ κι Αχθοφόρω Λιμέος Πάρου.»Επιδή θωρώ ότι υτό προσβάλλι τη ικό του Τουρισμού του ησιού μς, κθώς δημιουργί συχίς τριβές μ τους τξιδύοτς, πράλληλ δ έχι ομικό έρισμ, πρκλώ όπως μ τις έργις σς ποτρέψτ το πρπάω φιόμο.» Συμπληρωμτικά πρκλώ σημιώστ, ότι στη τριτκοπή τη οποί ζήτησ οι χθοφόροι του λιμέ Τήου γι το συάδλφο πράκτορ σχτικά μ τη πόφση 133/2006 του Διοικητικού Πρωτοδικίου Σύρου ήδη υπάρχι πόφση του ίδιου Δικστηρίου μ ρ. 56/2010 που πορρίπτι τη τριτκοπή κι δικιώι μ υτή τη μη χρήση χθοφορικώ δικιωμάτω». Αάλογς πιστολές έχι στίλι ο κ. Πτρόπουλος προς όλους τους ρμόδιους φορίς, στο υπουργίο κι στη Εισγγλί. Στη συάτηση οι πράκτορς υπογράμμισ τη τίθσή τους στη πιβολή τω 50 λπτώ στους πιβάτς, γιτί όπως ίπ, ίι έ πιπλέο έξοδο, που οι πρισσότροι πιβάτς ρούτι κτβάλου. Από τη άλλη πλυρά, οι λιμργάτς προέβλ ως πιχίρημ το ότως πιχρό μισθό τους, τοίζοτς ότι μ το τρόπο υτό συμπληρώου το ισόδημά τους κι ζήτησ πό τους πράκτορς τους στηρίξου. Τόισ πίσης, ότι λέγχου τους πιβάτς γι το «χρτάκι» τω 50 λπτώ στις ποσκυές τους, μ τη σύμφωη γώμη του Λιμρχίου, κπρόσωπος του οποίου, ώ ίχ κληθί στη συάτηση, δ πρβρέθηκ. Τλικά, κττέθηκ δύο προτάσις, μί πό το κ. Πώλο, μπίι το χρτάκι στις ποσκυές κι πληρώου όσοι πό τους πιβάτς το δέχοτι κι μί πό το κ. Πτρόπουλο, πρχωρηθί κάποιος χώρος στο Σωμτίο τω λιμργτώ όπου θ φυλάσσοτι μ κάποιο τίτιμο οι ποσκυές, υπέρ τω ργζομέω. Είι όμιμο, ίπ ο κ. Πτρόπουλος κι δ θ υπάρχι τιπράθση. Οι προτάσις υτές θ ξτστού τις πόμς ημέρς, έως τότ όμως, δ θ γίτι κές έλγχος στους πιβάτς, πό κέ. Κάτι το οποίο, προς το πρό τηρίτι. Εγκίι του «Νήσος Ρόδος» της Hellenic Seaways Μ ιδιίτρη πιτυχί πργμτοποιήθηκ τη Πρσκυή 18 Ιουίου 2010 στη Ακτή Βσιλιάδη στο λιμάι του Πιριά τ γκίι του έου πιβτηγού-οχημτγωγού πλοίου «Νήσος Ρόδος» της Hellenic Seaways λίγς ώρς πρι πό το τξίδι του στο έο δρομολόγιο της τιρίς Πιριάς-Πάρος-Κως- Ρόδος. Το πλήρως κιισμέο κι βθμισμέο «Νήσος Ρόδος» γκιιάστηκ προυσί τω τοπικώ ρχώ, κπροσώπω του χώρου της υτιλίς, τξιδιωτικώ πρκτόρω κι φίλω της Hellenic Seaways τους οποίους υποδέχθηκ ο πλοίρχος του πλοίου κ. Βσίλης Γροτάκης κι ο Β Ατιπρόδρος του Δ.Σ. της Hellenic Seaways κ. Κωσττίος Κληροόμος. Πρόκιτι γι το 2ο πλοίο που τάσστι φέτος στο στόλο της τιρίς κι το 11ο πλοίο πό το 2005, ποδικύοτς τη δέσμυση της τιρίς ισχυροποιήσι τη προυσί της στο χώρο της κτοπλοΐς κι ξιοποιήσι τη κρδοφορί της μ πδύσις στη άπτυξη του στόλου κι τω υπηρσιώ της. Το «Νήσος Ρόδος» έχι μήκος 192,50 μέτρ κι πλάτος 27 μέτρ κι κιίτι μ τχύτητ 23 κόμβω έχοτς τη δυτότητ μτφέρι 750 οχήμτ ή 180 φορτηγά κι πιβάτς. Διθέτι 68 ξωτρικές κμπίς δίκλις κι ττράκλις κι άτους χώρους στίσης κι χλάρωσης γι όλους τους πιβάτς. Το «Νήσος Ρόδος» κτλί το δρομολόγιο Πιριάς-Πάρος-Κως-Ρόδος κάθ Δυτέρ, Ττάρτη κι Πρσκυή κι χωρί πό το λιμάι του Πιριά στις 18:00 το πόγυμ, κι πό το λιμάι της Ρόδου κάθ Τρίτη, Πέμπτη κι Κυρική στίς 15:30 το πόγυμ.

7 Πρσκυή 25 Ιουίου 2010 Η υποθήκυση τω πριουσικώ της στοιχίω φράρι τις πδύσις Σ διέξοδο η ΕΑΣ Πάρου λόγω χρώ στη ΑΤΕ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ Όμως η ΑΤΕ πρμέι μτκίητη στη ρχική της θέση γι κτβολή υρώ. Η Έωση, πό τη μι μπορί πριμέι τη δικστική πίλυση τω διφορώ της μ τη τράπζ, έχι όμως πιτκτική άγκη γι πλυθέρωση μέρος της πριουσίς της γι τη υλοποίηση τω πδυτικώ γκώ της, μ δδομέο, ότι οι υποθήκς που θ πρμίου, ξσφλίζου πόλυτ τις όποις δικδικήσις της ΑΤΕ. Αυτό άλλωστ, ίι κι το ίτημ όλου του γροτικού κόσμου του ησιού, που βρίσκτι πί ποδός γι κιητοποιήσις, κθώς η λιτουργί της Έωσης, ίι προϋπόθση της πργωγικής ξέλιξης του ησιού. Κι πιδή, οι έως τώρ συζητήσις π υτού του ζητήμτος μ τη Τράπζ πέβησ άκρπς, η Έωση πέστιλ στις 22 Φβρουρίου του 2010 πιστολή προς το Διοικητή της ΑΤΕ στη οποί τοίζτι: «Σ συέχι της συάτησής μς στ γρφί σς στη Αθή στις 18/2/2010, που έγι μ πρωτοβουλί κι προυσί του Δημάρχου Χρ. Βλχογιάη, σς υποβάλλουμ κι γρπτώς, όπως μς ζητήστ, το ίτημά μς γι τη ξάλιψη τω υποθηκώ που η τράπζά σς έχι γγράψι στ πρκάτω κίητά μς». Στη πιστολή φέροτι τ κίητ γι τ οποί ζητίτι η άρση της υποθήκης κι η προσδοκί τπόκρισης στο ίτημ, γι το οποίο κόμη δ έχι λάβι πάτηση. Η ΦτΠ πικοιώησ μ τη Τράπζ, έθσ το ρώτημ γι το τι μέλλι γέσθι μ το πρόβλημ της ΕΑΣ κι τις υποθήκς, η πάτηση όμως δ κτδικύι ότι η Τράπζ θ τποκριθί στο ίτημ. Γι γίι υτό, θ πρέπι κτβληθού πό τη ΕΑΣ τ οφιλόμ, δηλδή το ποσό τω 3,2 κτ. υρώ, γι πράσχι τη συίσή της γι άρση τω υποθηκώ. Συγκκριμέ στη πάτηση της Τράπζς φέρτι: «Η ΑΤΕ bank, στο πλίσιο τω τρπζικώ δρστηριοτήτω της, δάισ κτά κιρούς τη ΕΑΣ Πάρου, μ διάφορ υπόθηκ κυρίως δάι πό τ οποί υφίσττι σημτικού ύψους οφιλές.»η ΕΑΣ Πάρου, χωρίς υτυχώς μφισβητήσι τη οφιλή της προς τη Τράπζ, μφισβήτησ κυρίως το ύψος τω υφιστάμω οφιλώ της, μ συέπι οίξι δικστική τιδικί που βρίσκτι σ κκρμότητ κι πό τη οποί θ κριθί το θέμ δικστικά.»πρ όλ υτά, η ΑΤΕ bank, κλόπιστ κι στο πλίσιο τω μκροχρόιω δσμώ της μ το γροτικό κόσμο της χώρς κι τις οργώσις του γικά, μ ποφάσις τω ρμόδιω υπηρσικώ οργάω της, ποδέχτηκ ίτημ της ΕΑΣ Πάρου γι σημτική μίωση (πριορισμό) τω υφιστάμω οφιλώ της στο ποσό τω 3,2 κτ. υρώ, τί τω 2,4 κτ. υρώ που ζήτησ η ΕΑΣ Πάρου.»Πράλληλ, πρέσχ τη συίσή της γι άρση υφιστάμω υποθηκώ πί κιήτω της ΕΑΣ Πάρου, ώστ κποιηθού πό τη ίδι τη έωση ή μτβιβστού στη ΑΤΕ bank, ώστ ξοφληθού οι οφιλές της προς τη τράπζ, λλά κι τιμτωπίσι άλλς άγκς της.»σημιώτι, ότι η ΕΑΣ Πάρου, τ τλυτί 5 χρόι δ έχι κτβάλι οποιοδήποτ ποσό έτι τω οφιλώ της στη Τράπζ, πρά το γγοός ότι ισπράττι, πέρ τω άλλω, σημτικού ύψους μισθώμτ πό υπόθηκ στη ΑΤΕ κίητ. Τη πρσμέη Τρίτη, κλιμάκιο της Αγροτικής Τράπζς βρέθηκ στη Πάρο γι κτιμήσι τη κίητη πριουσί της ΕΑΣ που έχι υποθηκυμέη. Αυτό γίτι πό τη Τράπζ κάθ τρί χρόι γι γωρίζι τη μπορική ξί τω κιήτω»είι υόητο, ότι οι υπηρσίς της τράπζς (που ίι κοιή τρπζική τιρί, ισηγμέη στο Χρημτιστήριο), υποχρούτι πό το όμο κι το κτσττικό δισφλίζου τ συμφέροτ της ίδις της τράπζς κι τω κτοτάδω μτόχω της κι κυρίως του Ελληικού Δημοσίου, που ίι ο βσικός της μέτοχος.»όλ τ άλλ που πικλίτι η ΕΑΣ Πάρου, δ τποκρίοτι στη πργμτικότητ κι ποσκοπού στη άσκηση πίσης στις υπηρσίς της τράπζς κι τη Διοίκησή της». Οι πράγοτς της έωσης μάλλο δ πρίμ κάτι κλύτρο, γι υτό μ πιστολή τους προς τη υπουργό Αγροτικής Αάπτυξης κι Τροφίμω στις 17/5/2010, πισημίου τ προβλήμτ της έωσης, το έργο που πράγι υπέρ τω γροτώ του ησιού, ότι λιτουργί δώ κι 15 χρόι χωρίς τρπζικό δισμό, λλά δ μπορί υλοποιήσι τ φιλόδοξ μ, λλά φικτά σχέδιά της, γιτί έχι «γκλωβιστί πό τ βρίδι του πρλθότος (10τί του 80)». Γωστοποιού πίσης στη υπουργό το ίτημά τους προς τη Τράπζ, γι άρση υποθήκυσης κιήτω της έωσης κι τη συέχιση τω διπργμτύσω μ τη ΑΤΕ γι ξωδικστικό συμβιβσμό κι ζητί τη άμση πρέμβσή της γι τη ικοποίηση τους ιτήμτός τους. Το θέμ της ΕΑΣ Πάρου έφτσ κι στη Βουλή μ ρώτηση που κτέθσ ο βουλυτής Κυκλάδω του ΠΑ- ΣΟΚ Π. Ρήγς. Μ υθύη του Επρχίου χάου κομμάτι της δουλιάς τους οι λτζέριδς Εέκρι τρί δρομολόγι του ΚΤΕΛ γι Κολυμπήθρς Το κλοκίρι πριμέου οι ιδιοκτήτς τω μικρώ κϊκιώ (λάτζς) γι δουλέψου, μτφέροτς κόσμο στις Κολυμπήθρς κι στο Αη Γιάη Δέτη. Το Επρχίο όμως έκρι, πέρ πό τ σχολικά δρομολόγι τους χιμριούς μής κι τρί δρομολόγι τους κλοκιριούς μής γι τις Κολυμπήθρς στις το πρωί, στη 1.30 μτά το μσημέρι κι στις 5.30 το πόγυμ, μιώοτς έτσι τη δουλιά τω λτζέριδω. Όπως ήτ μόμο, οι ιδιοκτήτς τω σκφώ υτώ τέδρσ κι φού πληροφορήθηκ πό το Πρόδρο του ΚΤΕΛ κ. Τζκόπουλο, ότι ομίμως πργμτοποιούτι τ τρί δρομολόγι μ τη έγκριση του Επρχίου, ο πρόδρος της κοιοπρξίς κ. Μπρμπρίγος πυθύθηκ στη Έπρχο Γρηγορί Πρωτολάτη κι ζήτησ το λόγο. Όπως μς ίπ, η Έπρχος ρήθηκ τη έγκριση τω δρομολογίω υτώ, υπάρχι όμως το έγγρφο που διψύδι το ισχυρισμό της, που πήρ οι λτζέρηδς πό το ΚΤΕΛ. Η ΦτΠ πικοιώησ μ το Επρχίο, όμως οι υπηρσίς δήλωσ ότι δ γώριζ, ο ρμόδιος υπάλληλος μς ίπ ότι λίπι μ άδι κι η Έπρχος βρίσκτι κτός Πάρου. Η κοιοπρξί, σύμφω μ το κ. Μπρμπρίγο θ πριμέι πιστρέψι η κ. Πρωτολάτη, συζητήσι το θέμ μζί της κι στη πορί θ ποφσίσι τι πράξι. Ν σημιωθί, ότι τ γκκριμέ δρομολόγι ίι πό τη έως κι πό έως

8 8 Πρσκυή 25 Ιουίου 2010 Πολιτισμός Γιορτή γι τ μοοπάτι Προυσί πολιτώ της Πάρου κι κπροσώπω τω τοπικώ ρχώ, γκιιάστηκ τη Πρσκυή 18 Ιουίου τ μοοπάτι στο Πριβλλοτικό & Πολιτιστικό Πάρκο Πάρου στο Άη Γιάη Δέτη. Τ γκίι έγι πό το Δήμρχο Χρ. Βλχογιάη κι κολούθησ σύτομη ομιλί της Προέδρου Ελισάβτ Ππζώη, η οποί φέρθηκ στη πορί τω έργω στη πριοχή, ώ ο μλτητής τω μοοπτιώ Κώστς Ζρόκωστς, υπογράμμισ τη γάπη του γι το τόπο κι γι το έργο υτό κι υχρίστησ τους συργάτς κι φίλους του, όπως ίπ. Στη κδήλωση η κ. Ππζώη υχρίστησ όλους όσοι ργάζοτι γι υτό το σκοπό κι προυσίσ το Φροφύλκ Ατώη Μπρμπρή, που βρίσκτι στο Φάρο του Κόρκ κι πρόθυμ ξγί, τις ώρς που πιτρέπτι, τους πισκέπτς πριπτητές. Στις κδηλώσις συμμτίχ οι μθητές του Εικστικού Εργστηρίου Δήμου Πάρου μ ζωγρφική κι έκθση ώ έκθση φωτογρφίς «Τ Μιτάρι της Πάρου» προυσίσ η πριβλλοτική ομάδ του Γυμσίου Νάουσς στ κλιά του Μοστηριού Αϊ-Γιάης Δέτης. Η κδήλωση ολοκληρώθηκ μ τη προσφορά δσμάτω που τοίμσ οι γυίκς του Συλλόγου Νάουσς κι Πριώ ποτώ (κρσί κι σούμ). Kλσικός & σύγχροος χορός στο Νηρέ Μι μγάλη βρδιά κλσικού κι σύγχροου χορού πήλυσ όσοι μπόρσ βρου χώρο στθού μέσ στη κτάμστη ίθουσ Νηρές στη Νάουσ τη Ττάρτη 16 Ιουίου. Ήτ οργάωση της Σχολής Κλσικού Μπλέτου της Κυρικής Τζούμπ. Μι βρδιά πλημμυρισμέη μ ξίσι κίηση, μ φως κι υπέροχη μουσική, τξίδψ τους θτές πό χορυτικές κιήσις της Κλσικής, χορυτικά ποχής μέχρι τις έτος σημριές χορυτικές κφράσις. Η βρδιά ξκίησ μ έ χοροθτρικό δρώμο πό τις μγλύτρς μθήτρις σ μουσική Hans Zimmer που τυπωσίσ. Ακολούθησ πτά θέμτ κλσικού χορού πό ομάδς μικρής κι μσίς ηλικίς. Το δύτρο μέρος συέχισ τυπωσιάζι κλσικά, μ συχίς λλγές χορυτικώ μοτίβω κι δυμτολογικό πλούτο. Το τρίτο μέρος ήτ η σύχροη έκφρση του χορού σ χορογρφίς της Lisa Burns, που θουσίσ μικρούς κι μγάλους. Ακολούθησ η ποομή τω πτυχίω στις μθήτρις που πέρσ μ πιτυχί τις ξτάσις της βσιλικής Ακδημίς Χορού, Royal Academy of Dance. Η βρδιά έκλισ μέσ σ ποθέωση γι τη συστημτική δουλιά που γίτι δώ κι χρόι στο τομέ του κλσικού κι σύγχροου χορού στη Νάουσ. Προυσίση του βιβλίου του Ν. Αλιπράτη Το έο βιβλίο του Νίκου Αλιπράτη μ τίτλο: «Χροολογικό Πόρμ της Ιστορίς της Πάρου π.χ μ.χ.», θ προυσιάσι τη Κυρική 27 Ιουίου στις 8 το βράδυ, η Τοπική Επιτροπή Πάρου της Ελληικής Ετιρίς Πριβάλλοτος κι Πολιτισμού στο Πριβλλοτικό κι Πολιτιστικό Πάρκο του Αη Γιάη Δέτη. Το βιβλίο θ προλογίσου: η κ. Ελίζ Σιουμπάρ ρχιολόγος, Δρ. Κλσικής Αρχιολογίς, ο κ. Αρ. Βρριάς Δρ Θολογίς, Εκπιδυτικός, Γλύπτης κι Προϊστάμος Μέσης Εκπίδυσης κι ο κ. Εμμ. Λιγός, Δικηγόρος κι Διυθυτής φημρίδς. Κτά τη κδήλωση της προυσίσης, ο Δήμρχος Χρ. Βλχογιάης θ βρβύσι το κ. Αλιπράτη γι τη πί 50 χρόι συγγρφική προσφορά του στη άδιξη της Πολιτιστικής Κληροομιάς της Πάρου κι γι τη πί 30 χρόι έκδοση τω «Πριώ». Μ τη ολοκλήρωση της προυσίσης, ο Κώστς Κράλης μ τη κιθάρ του, θ μς τξιδέψι στη «Αέφλη ΦΕΓΓΑΡΑΔΑ». Μουσικοχορυτική βρδιά Η Ομοσποδί Πριώ Συλλόγω συμμτέχι στη διοργάωση της μουσικιχορυτικής βρδιάς, που γίτι στο Στάδιο Ειρήης κι Φιλίς (Σ.Ε.Φ.) ίθουσ Μλί Μρκούρη, μ τη χορηγί της Νομρχικής Επιτροπής Τουριστικής Προβολής ομού Κυκλάδω. H κδήλωση γίτι τη Κυρική 27 Ιουίου στις 19:00. Aπό τη Πάρο τποκρίθηκ μ μγάλη υχρίστηση στη πρόσκληση της Ο.ΠΑ.Σ. κι θ συμμτέχου, το μουσικοχορυτικό συγκρότημ του Δήμου Πάρου, το μουσικοχορυτικό συγκρότημ NAOΥΣΑ ΠΑΡΟΥ κι ο Χορυτικός Όμιλος Νάουσς Πάρου (Χ.Ο.Ν.) Η Ομοσποδί υχριστί θρμά τ πιδιά τω συγκροτημάτω κι τους δσκάλους κι γικά τους υπύθυους γι τη τπόκρισή τους. Κλί δ τούς Πριούς της Αθής, μζί μ τους φίλους τους, τιμήσου μ τη προυσί τους τη κδήλωση, κι χιροκροτήσου όλοι μζί τ πιδιά του Νησιού μς, λλά κι τ πιδιά τω Μικρώ Κυκλάδω που πίσης συμμτέχου. Θ ίι μι μγάλη ησιώτικη βρδυά, που σκοπύι σ μί κόμη προβολή τω Κυκλάδω όψι της τουριστικής πριόδου. Πράδοση, κέφι κι δισκέδση Οι κλοκιριές πρστάσις του Μουσικοχορυτικού Συγκροτήμτος «Νάουσ Πάρου» συχίζοτι τη Κυρική 27 Ιουίου, στις 9 το βράδυ στο προύλιο της κκλησίς της Πγίς, στη Νάουσ Μικροί κι μγάλοι χορυτές, έοι κι ές της Πάρου έχου τοιμάσι έ πρόγρμμ γμάτο πράδοση, κέφι κι δισκέδση. Χοροί κι έθιμ της Σάμου, τω Επτήσω, της Λήμου, της Εύβοις, τω Σποράδω κι της Πάρου θ προυσιστού μ ζωτή μουσική κι τργούδι. Είι μι υκιρί γι τους Πριούς, λλά κι τους πισκέπτς του ησιού, δου χορούς κι φορσιές πό τόσο διφορτικές πριοχές του Ελληισμού, που προυσιάζου διφέρο κι μγάλη ποικιλί στη πράδοσή τους. «Ελληικές Φορσιές» Έ μικρό, λλά διφέρο Λογρφικό Μουσίο, γμάτο χρώμτ κι ωρίς πρδοσικές φορσιές πό όλη τη Ελλάδ σς πριμέι το πισκφθίτ. Λιτουργί συχώς πό το 1998 κι θουσιάζι πάτ τους πισκέπτς του. Βρίσκτι στη Νάουσ, πίσω πό το ιρό της κκλησίς της Υππτής, πέτ μόλις λπτά πό τη Κτρική Πλτί Νάουσς. Σς πριμέι γι σς γωρίσι, μι πολύ διφέρουσ πλυρά του λληικού λϊκού πολιτισμού. Είι οικτό κθημριά 7-9 μ.μ. Φστιβάλ Πριώ Συλλόγω Ξκίησ στις 20 Ιουίου το Φστιβάλ Πριώ Συλλόγω που πργμτοποιίτι στο Πριβλλοτικό & Πολιτιστικό Πάρκο Αϊ Γιάης Δέτης στη Νάουσ κι θ διρκέσι έως τις 28 Ιουίου. Το υπόλοιπο πρόγρμμ έχι ως ξής: 25 Ιουίου, 21.30, «Μι Βόλτ στο Φγγάρι.. κι όχι μόο» Τη πρμοή της πσέληου, συυλί μ φίλους-μουσικούς του ΑΜΕΑΙ γι τ 10 χρόι λιτουργίς του Κέτρου. Ελληικά γπημέ τργούδι γι το φγγάρι κι όχι μόο. Οργάωση: ΑΜΕΑΙ - Πρότυπο Εθλοτικό Κέτρο Ατόμω μ Ειδικές Αάγκς-Ικότητς 27 Ιουίου, «Χροολογικό Πόρμ της Ιστορίς της Πάρου 5000 π.χ μ.χ.» Προυσίση του τλυτίου βιβλίου του Ν. Αλιπράτη μ κλκτούς ομιλητές «Αέφλη Φγγράδ», συυλί του Κώστ Κράλη μ μγυτικά Ελληικά τργούδι. Οργάωση: Τοπική Επιτροπή Ελληικής Ετιρίς Πριβάλλοτος κι Πολιτισμού 28 Ιουίου, 19.00, πρίπτος στ Μοοπάτι & Πάρτυ Οργάωση: ΧΟΝ Χορυτικός Όμιλος Νάουσς

9 ADS Σ πρίοδο οικοομικής κρίσης κι πρά τις δυσκολίς που προκύπτου, πάτ υπάρχου υκιρίς έξυπω πδύσω γι όσους έχου κι θέλου "τοποθτήσου" κάποιο ποσό χρημάτω. Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ μ τις ιδικές σλίδς που κθιρώι θ προσπθήσι ξυπηρτήσι τους διφρόμους. Πράλληλ, έχι δημιουργηθί κι η τίστοιχη ιστοσλίδ φιλοδοξώτς κλύψι τις άγκς της κτημτγοράς. Ψάχοτς λοιπό ίσως βρίτ κι σίς τη δική σς "χρυσή υκιρί". Ν.Ρ. Λ. ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΓΓΕΛΙΩΝ Απλή γγλί ιδιωτώ ως 15 λέξις. ΔΩΡΕΑΝ οι 2 πρώτς δημοσιύσις. Απλή γγλί ιδιωτώ (ως 15 λέξις): 5,00 Απλή γγλί μσιτώ (ως 15 λέξις): 3,00 Έγχρωμη γγλί: 10,00 Αγγλί μ φωτο (ως 15 λέξις): 15,00 Αγγλί πέρ τω 15 λέξω: 0,25 / λέξη ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΜΑΡ- ΠΗΣΣΑΣ, πωλίτι πιχίρηση μ οικικό ξοπλισμό κι ίδη δώρω. Τηλ.: ΛΕΥΚΕΣ, όδμητη μοοκτοικί 137τμ πρδοσικής ρχιτκτοικής σ οικόπδο 370τμ, 3 υ/δ & 3 μπάι, ποθήκη, τζάκι & κλιμτισμός, κήπος, βράτς μ θέ σ βουό & θάλσσ ASPIS REAL ESTATE ΤΗΛ Κωδικός: RP ΠΑΡΟΙΚΙΑ μοοκτοικί 140τμ. (105τμ. ισόγιο κι 35τμ. 1ος) 3Υ/Δ, 2 μπάι μ θέρμση κλοριφέρ σ οικόπδο 250τμ. ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΑΡΟΥ Τηλ: , ΑΛΥΚΗ (ΑΓΚΑΙΡΙΑ ) μοοκτοικί 101τμ 2Υ/Δ 2 μπάι, Τζάκι, πισί θέ θάλσσ, πίσης άλλη μζοέτ 84τμ 2Υ/Δ 2 μπάι θέ θάλσσ ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΑΡΟΥ Τηλ: , , ΝΑΟΥΣΑ κτάστημ μγάλης προβολής 90τμ (ισόγιο πτάρι & 1ος όροφος ) ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΑΡΟΥ Τηλ: , , ΑΛΥΚΗ, πωλίτι όκτιστη γκρσοιέρ στο πρώτο όροφο, 50τ.μ. μ κρβτοκάμρ, σλόι-κουζί, μπάιο, μπλκόι, τζάκι, κτρική θέρμση, μόλις 100 μέτρ πό τη κτρική πρλί. Τηλ.: ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ, μέσ στο οικισμό, πωλούτι στ σχδί, 2 υτόομς πέτρις κτοικίς, 56τ.μ. έκστη, σ δικό τους τός σχδίου οικόπδο 100τ.μ κι 115τ.μ τίστοιχ, μ προχές κλπ. Τηλ.: , ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ - ΣΟΥΒΛΑΤΖΙΔΙ- ΚΟ πωλίτι, ργί, πλήρως ξοπλισμέο, στη πρλί της Προικίς. Τηλ.: ΑΛΥΚΗ, πωλίτι όκτιστη γκρσοιέρ στο ισόγιο, 40τ.μ. μ κρβτοκάμρ, σλόι-κουζί, μπάιο, μπλκόι, τζάκι, κτρική θέρμση, μόλις 100 μέτρ πό τη κτρική πρλί. Τηλ.: ΒΟΥΤΑΚΟΣ, 3 όδμητς μζοέτς 3ο πιπέδω σ οικόπδο 1030m2 πό 80m2 έως 150m2 250 πό θάλσσ, πριόριστη θέ θάλσσ κι Ατίπρο, σκπστές βράτς πριφργμές, διθέτου όλς τις προχές. Πωλούτι όλς ή μμοωμές πό Ευκολίς πληρωμής. Τηλ.: ΛΕΥΚΕΣ, πωλίτι πρδοσική μοοκτοικί 70τ.μ. μ βοηθητικό δωμάτιο, πλήρως κιισμέη, στο κέτρο του χωριού. Τηλ.: , ΛΕΥΚΕΣ, πωλίτι πλιά κτοικί 73τ.μ. μ 30μέτρ υπόγιο κι μ 400μέτρ οικόπδο μ θέ. Τηλ.: , ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ, πωλίτι γκρσοιέρ 35τ.μ. - πισκυσμέη, σ τιμή υκιρίς. Τηλ.: πό τη θάλσσ, πωλίτι ξοχική κτοικί 130τ.μ. χωρίς υπόγιο σ οικόπδο 2,5 στρμμάτω. Μσιτικό Γρφίο «SPITI» Κρχάλιος Στύρος. Τηλ.: ΛΕΥΚΕΣ πρδοσική οικί 100 τ.μ. μ δύο κύρι υποδωμάτι, έ μικρότρο, κουζί, κθιστικό, ιδιωτικό σπ-πισί. Τιμή Μσιτικό Λοτής: , com ΝΑΟΥΣΑ, πρθλάσσι μοοκτοικί 150 τ.μ. σ 2 πίπδ μέσ στο χωριό μ μοδική θέ στο κόλπο της Νάουσς (χριάζτι πισκυές). Τιμή: (45 χρόι προυσίς) Στέλιος Θ. Μπιζάς: ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟΥ, πρδοσική οικί 60 τ.μ. μ δύο υποδωμάτι, μπάιο, κουζi, σκπστή βράτ 8 τ.μ. κι βοηθητικό δωμάτιο 20 τ.μ., όλ σ οικόπδο τός οικισμού 250 τ.μ. μ θυμάσι θέ θάλσσ, μ ρύμ - ρό πόλως. Τιμή Μσητικό Λοτής: , δο μ θέ στη Ατίπρο. Τιμές: , , (45 χρόι προυσίς) Στέλιος Θ. Μπιζάς: ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟΥ, πωλίτι σπίτι κιούργιο διώροφο, 156τ.μ. μ 3 κρβτοκάμρς, 2 κουζίς, 2 σλόι, 3 λουτρά μ πέργολς, τζάκι, κήπο, θέρμση, ηλικό, 200m πό τη θάλσσ μέσ σ οικισμό. Εκπτώσις ή υκολίς δκτές. Τηλ.: ΑΛΥΚΗ, πέτριη βίλ 230τ.μ., ά- τοι χώροι, 4 υποδωμάτι, 3 μπάι, ξάρτητος ξώς, μγάλη κουζί πλήρως ξοπλισμέη, βράτς, κλοριφέρ, air condition, ιδική κτσκυή, κήπος 810τ.μ., πισί Εκπτώσις ή υκολίς δκτές. Τηλ Η κρίση φέρι...υκιρίς! 3,5 ΧΛΜ ΑΠΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑ, πωλίτι βίλλ διώροφη ημιτλής (στ τούβλ) οικόπδο 1300τ.μ. τός οικισμού, πορμική θέ, μγάλος χώρος υποδοχής, 4 υποδωμάτι, 3 μπάι, WC, κουζί, βράτς κλπ χώροι. Πρίφρξη, βόθρος, 2 δξμές σχδό έτοιμ. Τιμή λογική. Τηλ.: ΑΛΥΚΗ, πωλίτι μοοκτοικί 50τ.μ. μ οικόπδο 550μέτρ άρτιο κι οικοδομήσιμο πάω στο κτρικό δρόμο 45μ. πό τη θάλσσ. Τηλ.: , ΑΛΥΚΗ, πωλούτι ΔΙΑΜΕΡΙΣ- ΜΑΤΑ 60 τ.μ τ.μ τ.μ. πό το κέτρο της Αλυκής μ θέ στη θάλσσ. ΤΗΛ.: ΑΓΚΑΙΡΙΑ, οικί 109,03τ.μ., πτρόκτιστη μ τη ποιο ωρί θέ του ησιού γι πιτητικούς. Μγάλς βράτς, πέργολς, bbq, κήπος φυτμέος, γκράζ, Εκπτώσις ή υκολίς δκτές. livadas.de Τηλ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΞΟΧΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Αγκιριά, Πάρος ΜΑΡΜΑΡΑ, πωλίτι μοοκτοικί (3άρι) 75τ.μ. Τηλ.: ΑΘΗΝΑ - ΑΜΦΙΑΛΗ, πωλίτι οροφοδιμέρισμ 73τ.μ. 4ου ο- ρόφου μ θέ θάλσσ (γκράζ κι ποθήκη). Τηλ.: ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ, πωλίτι πλιά οικί 2 πιπέδω, 65τ.μ, στο κτρικό πζόδρομο, Τιμή: ΜΕΣΙΤΙΚΟ «ΚΑΛΙΜΠΕ». ΜΕ- ΛΟΣ Μ.Α.Σ. Τηλ: ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ, πωλίτι κιισμέη κτοικί 2 πιπέδω, 85τ.μ. κοτά στη κτρική πλτί, κτάλληλο κι γι πγγλμτική χρήση. Τιμή: ΜΕΣΙΤΙΚΟ «ΚΑΛΙΜΠΕ».ΜΕΛΟΣ Μ.Α.Σ. Τηλ.: ΠΑΡΟΙΚΙΑ, πωλίτι πιχίρηση οικιζόμω δωμτίω (14 δωμάτι) πλήρως ξοπλισμέ κι κιισμέ. Τηλ.: ΔΑΣΟΣ ΑΓ. ΑΡΣΕΝΙΟΣ - ΠΑΡΟΙ- ΚΙΑ, πωλούτι 2 κτοικίς πό 106τ.μ. η κάθ μί, μ 2 κρβτοκάμρς, 2 μπάι, υπόγιο, τζάκι, σλόι μ πέργολς, πηγάδι, δξμές, πό 1,5 στρέμμ το κθέ. Εκπτώσις ή υκολίς δκτές. Τηλ.: ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗ ΝΑΟΥΣΑ, 250μ - ΔΑΣΟΣ ΑΓ. ΑΡΣΕΝΙΟΣ - ΠΑ- ΡΟΙΚΙΑ, πωλούτι σπίτι, σ συγκρότημ, 153τ.μ., 2 όροφο μ υπόγιο, 2 λουτρά, 3 κρβτοκάμρς, ποθήκη, τζάκι, σλοοκουζί μ πέργολς, κήπο, πηγάδι κι 2 στρέμμτ οικόπδο. Εκπτώσις ή υκολίς δκτές. Τηλ.: ΑΛΥΚΗ. Πωλούτι ξάρτητς ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ 100 τ.μ., 250μ. πό το κέτρο της Αλυκής 100μ. πό τη πρλί. ΤΗΛ.: ΠΑΡΑΣΠΟΡΟΣ, διμρίσμτ 50 τ.μ. πολυτλούς κτσκυής, πάω στο κτρικό δρόμο. Τιμή: gr (45 χρόι προυσίς) Στέλιος Θ. Μπιζάς: ΘΕΣΗ ΜΠΟΥΤΑΡΙ - ΔΡΥΟΣ, πωλίτι δωμάτιο 26τ.μ. (πλιό κτίσμ) μ κηπάριο 26τ.μ. τός οικισμού. Συολικά 52τ.μ. Τηλ.: ΓΛΥΣΙΔΙΑ, οικίς πρδοσικής ρχιτκτοικής 60, 65, 73 τ.μ., μ υτόομους κήπους (τός οικισμού), σ πικλιές οικόπ- \ ΕΛΗΤΑΣ οικί 117τ.μ. 2 μγάλς κρβτοκάμρς, κι έ ξώ, 4 μπάι, τζκούσι, σλόι, κλοριφέρ, πισί, βράτς μ πέργολς, μπόδιστη θέ του λιμιού κι ηλιοβσιλέμτος Εκπτώσις ή υκολίς δκτές. livadas.de Τηλ ΝΑΟΥΣΑ, πωλίτι μζοέτ κιούργι 95τ.μ. τός οικισμού σ προομιούχ θέση, θέ στη θάλσσ κι όχι ηχορύπση, 2 δωμάτι, 2 μπάι, σλοκουζί, τζάκι, κλιμτισμός, κτρική θέρμση κι γκράζ. Τηλ.: ΠΑΡΟΙΚΙΑ, οικί ριπωμέη 60 τ.μ. πολύ κοτά στο λιμάι κι στο Κ.Τ.Ε.Λ., κτάλληλη κι γι χρήση γρφίου ή ιτρίου. Τιμή: gr (45 χρόι προυσίς) Στέλιος Θ. Μπιζάς:

10 ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΟΥ - ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ΚΑΚΑΠΕΤΡΑ, κιούργι πτρόχτιστη οικί 89τ.μ., κλοριφέρ, πάρκιγκ, κήπος, πέργολς Εκπτώσις ή υκολίς δκτές. www. paroshomes.livadas.de Τηλ ΚΑΛΑΜΑΥΚΑ, κιούρι πτρόχτιστη οικί 45τ.μ. θέ θλάσσης, μγάλς βράτς, πέργολς, κλοριφέρ, κήπος Εκπτώσις ή υκολίς δκτές. www. paroshomes.livadas.de Τηλ ΚΑΜΠΙ, οικί 70τ.μ. πτρόχτιστη, μ κτήμ 1.366τ.μ., βράτς, κλοριφέρ, τράτσ, θέ, πέτριη μάτρ Εκπτώσις ή υκολίς δκτές. Τηλ ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟΥ, οικί 85τ.μ. πτρόχτιστη, μ θέ τη Ατίπρο, 2 κρβτοκάμρς, σλόι, σκπστή βράτ, κλοριφέρ, μγάλς βράτς μ πέργολς, κήπος πριφργμέος Εκπτώσις ή υκολίς δκτές. livadas.de Τηλ ΠΑΡΟΙΚΙΑ, πωλίτι κτίριο κι πιχίρηση οικιζόμω δωμτίω, πλήρως ξοπλισμέ κι κιισμέ. Τηλ.: ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ Άγιος Γώργιος, οικίς πολυτλούς κτσκυής 100 κι 110 τ.μ., μ 2 ή 3 υποδωμάτι, μ υτόομς πισίς, σ ήσυχο σημίο μ πολύ κλή θέ. Τιμές: ώς (45 χρόι προυσίς ) Στέλιος Θ. Μπιζάς: ΑΘΗΝΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ, πωλούτι διμρίσμτ κιούργι 85τ.μ., 80τ.μ., 76τ.μ. κι 60τ.μ. Επίσης σ ΝΕΑΠΟΛΗ & ΚΟΡΥΔΑΛΛΟ, 2 μγζιά 50τ.μ. Κτσκυστική Ετιρί Ατιπριώτης. Τηλ.: , ΕΛΗΤΑΣ, μοοκτοικί 238τ.μ., σ 2 πίπδ, 4 κρβτοκάμρς, 2 σλόι, 3 μπάι, 2 σκπστές βράτς, 200τ.μ. βράτς μ πέργολς κι μρμρόστρωτη τράτσ 120τ.μ. μ κτιστά κθιστικά, μπόδιστη θέ του λιμιού κι ηλιοβσιλέμτος Εκπτώσις ή υκολίς δκτές. livadas.de Τηλ ΑΘΗΝΑ - ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ, πωλίτι διμέρισμ 33τ.μ. ι- σόγιο. Τηλ.: , Κτσκυές, Απλιώσις, Ε- πί-βλψη, Δικόσμηση, REAL ESTATE. Πρισσότρ Ακίητ - Κτσκυές στο: gr ΤΗΛ.: ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ & ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΖΟΥΛΗΣ Κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - MARKETING ΕΠΙ ΟΤΗΣΕΙΣ - ΕΚ ΟΣΗ ΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Προικί Πάρου (Όπισθ ACS) Τηλ & ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ Τηλ Fax: Κι ΦΑΡΑΓΓΑΣ, οικόπδο κτός σχδίου τμ, πόστση πό θάλσσ 100μ, πορμική θέ ASPIS REAL ESTATE ΤΗΛ www. Aspis-RealEstate.gr Κωδικός: RP ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ, πρθλάσσι έκτση 40 στρμμάτω πάω σ πρλί, έχι γίι κτάτμηση ASPIS REAL ESTATE ΤΗΛ RealEstate.gr. Κωδικός: RP ΑΜΠΕΛΑΣ οικόπδο 1.180τμ τός οικισμού, πίσης άλλο οικόπδο 1.050τμ κι 2 μ θέ θάλσ κι κοτά στη πρλί. ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΑΡΟΥ Τηλ: , ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟ- ΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ οικόπδο τμ πίσης άλλο οικόπδο 4.000τμ ( κτάλληλ γι πγγλμτικά ) ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΑΡΟΥ Τηλ: , , HYPERLINK "http://www.aiare.gr" \t "_blank" ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΙΚΙΑ, πωλίτι οικόπδο 4767τ.μ. μ πηγάδι. Τιμή: Τηλ.: ΛΟΛΑΝΤΩΝΗΣ, πωλίτι γροτμάχιο οικοδομήσιμο, 4 μέτρ πό τη πρλί. Τηλ.: , ΛΕΥΚΕΣ (ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΔΡΟ- ΜΟ), πωλίτι οικόπδο τός σχδίου 900m2 μ 2 πηγάδι, ρό, φως, πολλά φρουτόδτρ κι πλιά κτοικί 35m2. Τηλ.: ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ - ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙ- ΟΣ, πωλούτι οικόπδ 1.000τμ. έκστο, τός σχδίου, τός οικισμού, Σ.Δ:0,4, θέ θάλσσ, τιμές πό ως ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΚΑΛΙΜΠΕ. ΜΕΛΟΣ Μ.Α.Σ. Τηλ.: ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ - ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑ- ΜΠΟΣ, πωλίτ μφιθτρικό γροτμάχιο τ.μ., πορμική θέ θάλσσ, μ άδι δσρχίου, κτίζι 400τ.μ, Τιμή: ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΚΑΛΙΜΠΕ. ΜΕΛΟΣ Μ.Α.Σ. Τηλ: ΛΙΒΑΔΙΑ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ, πωλίτι γροτμάχιο 8,4 στρμμάτω μ έτοιμη άδι οικοδομής γι 310τ.μ. ιίο μ τιμή: ή χωριστά δύο ξ διιρέτου οικόπδ 180 κι 130τ.μ. μ τιμή: κι τίστοιχ, σ πόστση 500μ πό τη πρλί, μ πηγάδι κι 50 ρίζς λιές. Τηλ.: , , ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ, Πριοχή Κλούδι, πωλούτι στ σχέδι, 2 υτόομς πέτρις μοοκτοικίς, 56 τ.μ έκστη, σ δικό τους οικόπδο, τός σχδίου, 100 τ.μ κι 115 τ.μ τίστοιχ, βράτ μ πέργκολ, δξμή ρού, προχές, κ.λ.π. ΤΗΛ , ΑΜΠΕΛΑΣ, πωλούτι οικόπδ 1 στρέμμτος το κθέ τός σχδίου, λίγ μέτρ πό τη θάλσσ. Μσιτικό Γρφίο «SPITI» Κρχάλιος Στύρος. Τηλ.: ΝΑΟΥΣΑ, πωλίτι οικόπδο 300τ.μ. μ συτλστή δόμηση 0,7. Μσιτικό Γρφίο «SPITI» Κρχάλιος Στύρος. Τηλ.: ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΚΩΣΤΟ, πωλίτι οικόπδο 4 στρμμάτω, άρτιο κι οικοδομήσιμο μ θέ θάλσσ κι έτοιμο έτυπο του Δσρχίου. Μσιτικό Γρφίο «SPITI» Κρχάλιος Στύρος. Τηλ.: ΚΑΜΑΡΙ - ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ, γρόκτημ 4.150τ.μ., σ ήσυχο μέρος, οικοδομήσιμο, μέσ στο πράσιο. Τιμή Ευκολίς, τλλγές, έκπτωση στ μτρητά. Τηλ ΠΑΡΟΙΚΙΑ, γροτμάχιο τ.μ., άμσ στις πρλίς Σουβλιά κι Πρσπόρο. Τιμή: gr (45 χρόι προυσίς) Στέλιος Θ. Μπιζάς: ΝΑΟΥΣΑ, γροτμάχιο τ.μ. στη πλγιά πρι τη Αγί Κυρική, σ ήσυχη τοποθσί μ θέ στη Νάξο. Τιμή: www. parosrealestate.gr (45 χρόι προυσίς) Στέλιος Θ. Μπιζάς: ΠΑΡΟΙΚΙΑ - ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ, Οικόπδο τμ άρτιο οικοδομήσιμο, πάω σ δρόμο, κι όλς τις προχές, θά θάλσσ. Τιμή: Μσιτικό Λοτής. Τηλ.: ΚΑΜΑΡΙ - ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ, - γρόκτημ 8 πρίπου στρ., σ ήσυχο μέρος, οικοδομήσιμο. Τιμή Ευκολίς, τλλγές, έκπτωση στ μτρητά. Τηλ ΕΝΤΟΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ, πωλίτι οικόπδο σ τιμή υκιρίς. Κλή τοποθσί. Τηλ.: , ΚΑΜΠΟΣ, οικόπδ τός οικισμού τ.μ. σ κτρικό σημίο μ Σ.Δ τ.μ. τίστοιχ. Τιμές: , , (45 χρόι προυσίς) Στέλιος Θ. Μπιζάς: ΑΛΥΚΗ, πρθλάσσιο γροτμάχιο τ.μ., δίπλ στη πρλί Βοτσλάκι, μ Σ.Δ. 400τ.μ. (τ τ.μ. ίι τός οικισμού). gr (45 χρόι προυσίς) Στέλιος Θ. Μπιζάς: ΘΑΨΑΝΑ, οριό κτήμ (15 λπτά πό Προικιά) τ.μ. μ κτοικιά, ποθήκς κι πλιό μύλο (ημιτλή). 220 λιές κι πολλά οπωροφόρ. Ηλκτροδοτίτι μ φωτοβολτϊκά. Επιπλωμέο. Θέ. Τιμή Τηλ ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ Αγ. Γώργιος, οικόπδ τω τ.μ., τός οικισμού μ Σ.Δ. 400 τ.μ, σ διάφορ σημί του οικισμού. Τιμές: πό έως www. parosrealestate.gr (45 χρόι προυσίς) Στέλιος Θ. Μπιζάς: ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΝΤΑ ΜΑΡΙΑ, οικιάζοτι γκρσοιλρς 20m2 κι 15m2 γι σζό. Τιμή: κι 600,00 τίστοιχ. Τηλ.: , ΑΛΥΚΗ, οικιάζτι όκτιστη γκρσοιέρ στο πρώτο όροφο, 50τ.μ. μ κρβτοκάμρ, σλόι-κουζί, μπάιο, μπλκόι, τζάκι, κτρική θέρμση, μόλις 100 μέτρ πό τη κτρική πρλί. Τηλ.: ΑΛΥΚΗ, οικιάζτι όκτιστη γκρσοιέρ στο ισόγιο, 40τ.μ. μ κρβτοκάμρ, σλόι-κουζί, μπάιο, μπλκόι, τζάκι, κτρική θέρμση, μόλις 100 μέτρ πό τη κτρική πρλί. Τηλ.: ΠΛΗΣΙΟΝ ΦΑΡΑΓΓΑ, οικιάζτι δυάρι 35τ.μ. κι τριάρι 50τ.μ. κιούργιο. Τηλ.: ΑΓ. ΣΟΦΙΑ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ, οικιάζοτι δυάρι κι γκρσοιέρ ρτιρέ, μ υτόομη θέρμση, γι φοιτητές. Τηλ.: ο ΧΛΜ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ - ΝΑΟΥΣΑΣ (ΑΓ. ΦΩΤΕΙΝΗ), οικιάζτι γρφίο 50τ.μ. γι όλο το χρόο. Τηλ.: , ΠΑΡΟΙΚΙΑ, οικιάζτι 2άρι διμέρισμ όκτιστο μ υτόομη θέρμση 50μ. πό θάλσσ γι όλο το χρόο σ μγυτική τοποθσί. Τηλ.: , ΒΟΥΝΑΛΙ - ΝΑΟΥΣΑΣ, οικιάζτι οικί 100τ.μ. μ υτόομη θέρμση, τζάκι, 2 κρβτοκάμρς, 2 μπάι, κουζί - σλόι. Τιμή: 500. Τηλ.: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ, οικιάζτι κτάστημ 30m2. Τιμή: 300 Τηλ.: , ΛΟΛΑΝΤΩΝΗΣ - ΑΣΠΡΟ ΧΩΡΙΟ, οικιάζοτι γκρσοιέρς γι κλοκιριή σζό, πλήρως ξοπλισμές, 50μ. πό τη θάλσσ. Τηλ , , ΠΑΡΟΙΚΙΑ, οικιάζτι 4άρι διμέρισμ στη πριοχή Ατλάτικ. Τηλ.: ΑΜΠΕΛΑΣ, οικιάζτι γκρσοιέρ 40τ.μ. μ T.V., DVD, 10μ. πό θάλσσ, κήπος, BBQ, πρκιγκ, γι σζό ή έτος. Τηλ.: ΑΜΠΕΛΑΣ, lux studio, 50τ.μ. μ AC, T.V., DVD, 10μ. πό θάλσσ, BBQ, πρκιγκ, γι σζό ή έτος. Τηλ.: ΠΑΡΟΙΚΙΑ, οικιάζτι studio 27τ.μ. γι όλο το χρόο. Τιμή: (το χρόο) Τηλ.: , ΚΑΜΑΡΕΣ, οικιάζτι διμέρισμ μ 3 υποδωμάτι, 2 μπάι, κουζί, σλόι, τρπζρί, τζάκι, υτόομη θέρμση, μ θέ Κολυμπήθρς. Τηλ.: , ΠΑΡΟΙΚΙΑ, οικιάζοτι δωμάτι μ το μή, μοόκλι κι δίκλι, γι όλο το χρόο. Πλήρως ξοπλισμέ. Τηλ.: ΝΑΟΥΣΑ, οικιάζοτι 3 πιπλωμέ διμρίσμτ, γι κλοκιριή σζό. Τηλ.: ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΥΡΙΑ, ζητάι άλογη ργσί σ ξοδοχιο ή δωμάτι ή γι φύλξη πιδιώ. Μόο σοβρές προτάσις. Τηλ.: ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ, λμβάου βψίμτ στις χμηλότρς τιμές. Τηλ.: ΚΟΠΕΛΑ, διφέρτι γι ργσί τους μής Ιούλιο κι Αύγουστο, στη πριοχή της Νάουσς, οκτάωρο ή κι ημιπσχόληση. Τηλ.: ΚΥΡΙΑ, ζητάι ργσί ως ποκλιστική ή γι φύλξη μωρού πίσης ή σ στιτόριο ή σ ξοδοχίο, διθέτι δίπλωμ υτοκιήτου. Τηλ.: ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ, λμβάι φύλξη πιδιώ, Τηλ.: ΚΗΠΟΥΡΟΣ, λμβάι φροτίδ κι συτήρηση κήπω. Τηλ.: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΙΣΙΝΑΣ, λμβάι κθρισμούς κι συτηρήσις. Τηλ.: ΑΠΟΦΟΙΤΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟ- ΛΟΓΙΑΣ, πρδίδι ιδιίτρ μθήμτ γι όλ τ πίπδ. Τιμές προσιτές. Τηλ.: , ΚΟΠΕΛΑ, μ πολύ κλή γώση Αγγλικής κι Γλλικής γλώσσς ζητά ργσί γι Ιούλιο κι Αύγουστο. Τηλ.: Από τις 19:00 έως τις 21:00. ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ, ζητί ργσί ως οσοκόμ ή φύλξη πιδιώ. Τηλ.: ΔΑΣΟΠΟΝΟΣ, λμβάι μλέτς φωτορμηίς γι τη διρύηση του δσικού ή γροτικού χρκτήρ έκτσης. Κ Βσιλική Νάκου, Τηλ.: , ΙΤΑΛΙΚΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑ- ΤΑ πρδίδοτι σ ήλικς κι πιδιά. Προτοιμσί Celi 1-5 Diploma, κρτικό πιστοποιητικό. Τηλ.: ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ, πωλούτι, υκιρί λόγω χώρισις.σχδό κιούργι. Τηλ.: ΝΤΡΑΜΣ, μάρκς YAMAHA, 2 χροώ, σ κλή κτάστση, πωλούτι σ λογική τιμή. Τηλ.: ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES, πωλίτι ξάτοο, μ γρό, μοτέλο 2000 μοτέρ ATEKO 140 ίππους, σ άριστη κτάστση, έτοιμο γι δουλιά. Τηλ.: WV GOLF, 1600 κυβικά, μοτέλο 2001 generation, χρώμτος σημί. Πωλίτι. Τηλ.: ΤΟΝΩΤΙΚΟ ΣΑΜΠΟΥΑΝ μ βότ, πωλίτι, ιδική λύση γι τη τριχόπτωση, ισχύι τη τρίχ κι δυμώι τ μλλιά ποτλσμτικά. Φυσικό προϊό. Τηλ.: , PEUGEOT 106, rallye μοτέλο 03, km, τρκάριστο, a/c, πωλίτι. Τιμή: Δκτός κάθ έλγχος. Τηλ.: ΠΑΡΙΑΝΟ ΣΠΙΤΙΚΟ ΚΡΑΣΙ, πωλίτι. Τηλ.: , ΣΚΑΦΟΣ ΤΑΧΥΠΛΟΟ, 4,40 μ HONDA 50ρ cc, μοτέλο 2007 μ πολλά extra, υπράριστο, πωλίτι. Τηλ.: ΤΡΕΧΑΝΤΗΡΙ, 7-10, ρσιτχικό μ μηχή 30 HP LISTER. Τηλ.: , ΣΚΑΦΟΣ ΚΑΜΠΙΝΑΤΟ, πωλίτι, μήκος 8,40 μ μηχή 270 HP, VOLVO PENTA / ργάτης-gps-vhf-βυθόμτρορδιοκστόφωο. Τιμή: Δκτός κάθ έλγχος. Τηλ.: ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΓΥΡΟΥ Potis κιούρι, πγγλμτική μηχή κφέ φίλτρου, πγγλμτική φxριτέζ Freemaster, κι κτψύkτης inox 70x80x200. Τηλ:

11 11 22 Πρσκυή 25 Ιουίου Οι θέσις του γι τις δημοτικές κλογές Δημοτικοί άρχοτς στη υπηρσί τω λϊκώ συμφρότω «Κμί συργσί δ μπορί υπάρξι μ υπάρχοτς πολιτικούς φορίς, γιτί η πολιτική τους ίι γωστή, ίι πέτι πό υτά που μίς πιστύουμ κι μ το έ ή το άλλο τρόπο βάζου πλάτη στη κυβρητική πολιτική.» Αυτή ιι η πίσημη θέση του ΚΚΕ γι τις δημοτικές κλογές του Νομβρίου σύμφω μ τη συέτυξη τύπου του Κ. Ροκοίδ, μέλους της Νομρχικής Οργάωσης Κυκλάδω. Στη συέτυξη της πρσμέης Ττάρτης ο Κ. Ροκοίδς κτέκρι έτο το έο διοικιτικό πλίσιο «Κλλικράτης» κι πιχιρημτολόγησ γιτί το ΚΚΕ το θωρί τιυτοδιοικιτικό-τιλϊκό-τργτικό. Στη συέτυξη ο κ. Ροκοίδς τόισ ότι «όλο το προηγούμο διάστημ πό τις κλογές τους 2009 μέχρι κι σήμρ έγι προσπάθις, πρά τις πικοιωικές «τρίπλς» της κυβέρησης, ποκλυφθί ο πργμτικός χρκτήρς του έου διοικητικού πλισίου της χώρς, του «Κλλικράτη». Ξσκπάστηκ, ίπ, η κυβρητική πολιτική κι το ΚΚΕ, πιχιρημτολόγησ, γιτί ο «Κλλικράτης» ποτλί σκέλος της γικυμέης πίθσης στ λϊκά δικιώμτ, που έχι κάι μ τη διάρθρωση τω πρίτητω διοικητικώ μτρρυθμίσω του κρτικού μηχισμού, ώστ ξυπηρτηθού οι άλλοι άξος της κυβρητικής πολιτικής. Εκτιμήθηκ λοιπό, ότι «ο «Κλλικράτης» ποτλί το χέρι βοήθις γι τη φρμογή του κτάπτυστου μημοίου, τω ργσικώ τροπώ κι του πτσοκόμμτος τω σφλιστικώ δικιωμάτω. Αποτλί το ργλίο που υποθηκύι το μέλλο τω λϊκώ στρωμάτω στο όομ τω συμφρότω του μγάλου κφλίου». Εκφράζοτς τη πλήρη τίθσή τους, στη έ διοικητική δομή, ο κ. Ροκοίδς ξκθάρισ πως το Κ.Κ.Ε. βλέπι υτές τις κλογές, τι πριχόμο δίι σ υτές κι μ ποιους όρους θ δώσι τη κλογική μάχη στ ησιά μς, πισημίοτς πως «υτές οι κλογές, δ ίι κλογές γι τη άδιξη τω οργάω της τοπικής υτοδιοίκησης, γιτί η τοπική υτοδιοίκηση δ υπάρχι πι. Πρόκιτι γι κλογές άδιξης τω οργάω της κρτικής διοίκησης τοπικά, φού ο «Κλλικράτης» προβλέπι, η κυβέρηση ποφσίζι κι λέγχι τη υλοποίηση της πολιτικής της πό τ τοπικά όργ». Όπως ίπ, η φρμογή του «Κλλικράτη» φέρι: -Αύξηση της φορολογίς. -Εργσικό μσίω, μ πολύσις κι πρπέρ λστικοποίηση μορφώ ργσίς, πρπέρ πριστολή ργτικώ δικιωμάτω. - Μτφορά στους δήμους κι τις πριφέρις της κρτικής ρμοδιότητάς της -Μγλύτρη υποβάθμιση τω κοιωικώ προχώ. -Σπάσιμο του ιίου χρκτήρ τω πρπάω υποδομώ κι μτκύλιση του κόστους λιτουργίς τους στο λό. Η λϊκή οικογέι θ πληγί δρμτικά πό: -Τη μπορυμτοποίηση του πριβάλλοτος κι τη ιδιωτικοποίηση τω υποδομώ. - Τη πιτάχυση της πέκτσης τω μοοπωλικώ ομίλω κι το κτοπισμό τω μικρώ κι μσίω πιχιρήσω πό τη γορά. Μήπως υτό λέι κάτι γι τη Πριή πργμτικότητ; Τόισ δ μ έμφση: Λέ ψέμτ, δ ποκτρώου, λλά ισχυροποιού το στικό κράτος, το κράτος τω λίγω κι τω ισχυρώ πλώοτς τις ρίζς του κι στις τοπικές κοιωίς. Διμορφώου μηχισμό χιργώγησης κι σωμάτωσης τω λϊκώ δυάμω στη κυβρητική πολιτική. Ο «Κλλικράτης» θ διυρύι κι θ οξύι τις πριφρικές ισότητς. Το κλίσιμο δημοτικώ πιχιρήσω κι οργισμώ, η πρικοπή θέσω ργσίς δ στοχύι στο οικοκύρμ, λλά στη ίσοδο πιχιρήσω σ υίσθητους τομίς πολιτικής, όπως ίι η πιδί, η υγί κι η πρόοι. Γι τις τιδράσις που υπήρξ γι το «Κλλικράτη», ο κ. Ροκοίδς έφρ: «Είι γγοός ότι κάποιοι τέδρσ, λλά η τίδρσή τους ήτ γι τις δικές τους φιλοδοξίς κι τ δικά τους προσωπικά συμφέροτ, γι το ποιοι θ συωθού κι που θ ίι οι έδρς. Όπως πίσης ίι γγοός, ότι στη διμόρφωση του «Κλλικράτη» μ τη στάση τους συέβλ οι κλγμέοι μ τη Ν.Δ. κι μ το ΠΑ.ΣΟ.Κ. έχοτς δκίκι το ΛΑΟΣ, στηριγμέοι κι πό το Συσπισμό /ΣΥΡΙΖΑ. Γι τους τλυτίους το πρόβλημ ήτ οι ρμοδιότητς θ έπρπ ίι πρισσότρς κι ποιοί ίι οι πόροι που θ συόδυ υτές. Αλλά κόμ κι κί όλοι συμφώησ στη πργρφή τω πρίπου 11 δις τω πράομ πρκρτηθέτω πόρω, ποδχόμοι έτι υτώ 1,7 δις σ 8 άτοκς δόσις, ότ γι δισμό πό το πρκτθηκώ κι δίω δίζοτι μ 5,9%. Κρίοτς λοιπό, τις πικίμς κλογές, ως θικές κλογές, γιτί έχου γικό πολιτικό χρκτήρ, κι πιδή όπως ίπ, «ο λός μς τιμωρήθηκ γι τις πιλογές του στις κλογές του 2009», θ πρέπι τώρ τιμωρήσι όλους τους υπίτιους της κτάτις του». Σ υτές τις κλογές, γι τη άδιξη Δημάρχω, Πριφριρχώ κι Συμβούλω, τω οποίω η κλογή θ συμπέσι μ τη φθιοπωριή πρίοδο της όξυσης τω λϊκώ προβλημάτω, ο κ. Ροκοίδς τοίζι: Δ χριάζοτι συμβιβσμέοι που θ; λάβου τη υλοποίηση του «Κλλικράτη», λλά συμβίβστοι γωιστές στη πράξη. Δ χριάζοτι γικά έτιμοι, λλά διάλλκτοι υπρσπιστές τω δικιωμάτω του λού. Δ χριάζοτι κλοί διχιριστές, λλά μπροστάρηδς της λϊκής συσπίρωσης ώστ δημιουργηθού οι προϋποθέσις γι τη φρμογή μις άλλης πολιτικής. Μ λίγ λόγι σήμρ, «όχι μόο δ χριάζοτι υτοί που λέ ψήφισ μς κι μίς θ κάουμ κ.λπ. κ.λπ., οι οποίοι ίι κι πικίδυοι. Ατίθτ χριάζοτι κίοι που θ μπέου, θ συτοίζου, θ ξσηκώου κι θ συσπιρώου τ λϊκά στρώμτ στη βάση τω προβλημάτω. Ν ίστ σίγουροι ότι υπάρχου υτά τ χρκτηριστικά θ υπάρχου κι κλοί διχιριστές προς όφλος τω πολλώ». Σχολιάζοτς τη σημριή κτάστση που πικρτί στο ησί, τόισ: «Είι σίγουρο ότι στ προηγούμ ρητικά χρκτηριστικά γωρίστ τους φρόμους μέχρι στιγμής υποψήφιους στη τοπική μς κοιωί. Ν προσθέσουμ κόμ ότι πλσάρου τη υποψηφιότητά τους σ ουδέτρη κι ξάρτητη. Μ, οι συγκκριμέοι υποψήφιοι υπάρχου ως πολιτικά πρόσωπ κι ίι γωρίσιμοι, υτό οφίλτι στο ότι ήκου στο κόμμ του ΠΑ.ΣΟ.Κ. μ τη σημί κι τις ψήφους του οποίου ξλέγησ ή στηρίχτηκ». Δ ίι τυχίος, ίπ, ο διγκωισμός γι το ποιος έχι τη «υχή» του συμπτριώτη μς υπουργού Εσωτρικώ. Η υστηρή κριτική του κ. Ροκοίδ, γι τους δύο πίσημ υποψήφιους στη Πάρο, συχίστηκ μ κόμη πιο κυστικό τρόπο. Το δοπσοκικό πρόβλημ, τόισ, δ ίι κι δ πρέπι γίι πρόβλημ της κοιωίς. Πολύ πρισσότρο που κι οι δύο δίου όρκο πίστης στο «Κλλικράτη» γι τη κλύτρη φρμογή του. Μτά τη κλογή όμως, ίι σίγουρο ότι θ ρχίσι το «κλάμμ», ότι δ έχουμ λφτά, δ προωθούτι τ έργ κ.λπ.. Στη κλύτρη πρίπτωση, ίι φέλι δ κτλβίου τι υπηρτού κι στη χιρότρη, ίι ποηριά, γι προσθέσι: «Είι φλίς ή ποηροί όσοι πιστύου, ότι ότ το λϊκό ισόδημ ξμίζτι στο όομ της τιμτώπισης της κρίσης, τ ησιά μς θ μπορού βρθού έξω πό υτή τη δίη. Είι φλίς ή ποηροί όσοι κλλιργού τη υτπάτη ότι τάξι, σ υτές τις κλογές θ κρίουμ δήμρχο κι όχι το πρωθυπουργό. Λάθος. Θ κρίουμ το τοπικό πρωθυπουργό, ο οποίος ή θ σέβτι το «Κλλικράτη» κι θ δίι ξτάσις στη κυβέρηση, υλοποιώτς τη πολιτική της τοπικά ή θ ίι ο μπροστάρης της τίστσης στη άλωση τω κοιωικώ δικιωμάτω που έχου πομίι, γωιστής στο πλάι τω πλώ θρώπω γι τ προβλήμτά τους, που θ φουγκράζτι τη γωί τους γι το πώς τ φέρου βόλτ, πως θ έχου κλύτρς υπηρσίς κι κλύτρς ΒΙΩΝΟΥΜΕ, ΚΑΤΑΝΟΟΥΜΕ, ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ! Η λληλγγύη κι η κτόηση ίι πρίτητς προϋποθέσις συργσίς στους δύσκολους κιρούς που ζούμ. Αυτές τις ξίς υποστηρίζουμ πάτ έμπρκτ. Αυτές ίι που δημιουργού μοιβίς σχέσις μπιστοσύης κι κλής συργσίς μ τους πλάτς μς πγγλμτίς. Πρόσω ολοτχώς πό τη Κίηση Πολιτώ Γι ψηφοδέλτιο «τροπής» Η Κίηση Πολιτώ, που ξκίησ μ πρωτοβουλί του ΣΥΡΙΖΑ στη Πάρο γι έ ψηφοδέλτιο τροπής, συχίζι τις προσπάθιές της μ μίωτη έτση κι ήδη ο πυρής τω θρώπω έχι διυρυθί ρκτά. Τη πρσμέη Πρσκυή έγι έ πιο υρί συάτηση στο «Αρχίλοχο» κι συγκτρώθηκ πρισσότρ πό 50 άτομ, κι ήτ ργάσιμη ημέρ. Ακουστήκ πολλές κι διφέρουσς πόψις κι ποφσίστηκ ο τρόπος μ το οποίο θ λιτουργήσου στο μέσως πόμο χροικό διάστημ μ στόχο τη προσέλκυση κόμη πρισσότρω τόμω κι τη διμόρφωση ψηφοδλτίου που θ πιστοποιί μέσω τω προσώπω που θ συμμτέχου σ υτό, τη λλγή στ έως τώρ δδομέ στη Τοπική Αυτοδιοίκηση. Πρώ στη συγκέτρωση ο Μ. Γλέζος, ο οποίος πρότι τη διμόρφωση προγράμμτος κι σχδίου, φού πρώτ θ ρωτηθί ο Πριός λός. Πρότι πίσης, συγκτρώσις σ κάθ χωριό του ησιού, πό τις οποίς θ διχτού κπρόσωποι, ώστ διμορφωθί στη συέχι, Επιτροπή Αγώ. Πρώτ, όμως ίπ, πρέπι ξκθρίσουμ τι ζητάμ γι πίσουμ το κόσμο που θέλι το διφορτικό. Τλικά στη συγκέτρωση συστήθηκ προσωριή πτμλής πιτροπή η οποί θ διοργώσι μι οιχτή συγκέτρωση κι θ πιλέξι το τόπο πργμτοποίησής της. Πράλληλ, τ μέλη της έλβ συγκτρώσου υπογρφές στο κίμο της δικήρυξης της Κίησης που ήδη έχι δημοσιυτί στο τοπικό Τύπο. Στη προσωριή πιτροπή μτέχου: Νίκος Σρρής, Αδρ. Σάμιος, Σ. Κστρουής, Γ. Ππικολάου, Π. Νικολίδης, ο ολίος Χ. Φρτζής του Αδρέ, Μ. Ισιγώης. Ο στόχος της πρωτοβουλίς υτής, ίι η συσπίρωση, όχι μόο όλω τω δυάμω της ριστράς, λλά κι υρύτρ, θρώπους δηλδη που τιδρού στ κυβρητικά μέτρ γι τη Αυτοδιοίκηση. Γι υτό προχωράμ σ ιδικές προσφορές στ προγράμμτ προβολής & διφήμισης γι τη Φωή της Πάρου πό το Ιούιο μέχρι κι το Αύγουστο. Γιτί σ συθήκς κρίσης, η πικοιωί του πγγλμτί ίι πρίτητη. Άγιοι Απόστολοι, Νάουσ Τ: Αξιόπιστς λύσις προβολής Σχέσις μπιστοσύης

12 12 Πρσκυή 25 Ιουίου 2010 μ το φκό της ιο ουράγ Κ. Γ πό το σποο του Δ τ ίοτικό ρ π ώ σ χ ό Δ ο ιολογικ υρήμ ηση στ ο ρχ γιο κι τ έ άγλμ, ώ τ σ Ξάγ ς έ φ σκ λλωυτικό Κουρά τι οι ιολόγο Γιάη λο πό το λτρμέους του Από ο ίζ χ χ Συ τ χτυ ό το ρ λου του, έ δά το τικού πκφάλι κούρουρος του πρίβο ιξ» γιράο ά «ς ώ χώρο. Κου ι έ θριστί ο χ λογικόςηκ πό το κ φοιο χ ρ έχου κο πηγάδι. ι πό τη γήθ ική ο κι τ ρσμέη Κυρ ό 100 άτομ ξ πώσις. Εκτός οθτηθί κι έξ Τη π ρισσότρ π λύτρς τυ ο, έχου τοπ ού πάω στ γ οι ο κ ιό. Πέφυγ μ τις κ ό το ρχιολόμέρωση του κ π η ι στη γιο κ ρχιότητς υπωσιά ράς γι τη τ έ ικ τ ς ις τ ίο μ σ γη ρά κ. Κου ς, ο οπο ς πξη ς Γλέζο ρωτήσις στοης τυπωη λ τμπέλτ. ώ ίσ ς πο ομ υρύμ άγηση ήτ ς διυκριιστικέάτη, η οποί, πι μ όποιο τρό υρη ξ λ σ ρ ο ή τ η ο τω φ ηθ Στ ρω άδιξη ί βο κ διά γορί Π κ κι έη Έπρχος Γρη σ τη πιθυμο υτό γι τη Δσποτικού. γιο κι ισμέη, ξέφρμπορί στο έργ μάτω κι του σ υποδομές». Γι τη πρίπτωση που υπάρξι υποψηφιότητ που θ στηρίζτι πό τη Νέ Δημοκρτί, ο κ. Ροκοίδς κτιμά, ότι δ έχι τίποτ προσθέσι στο προκλογικό τοπίο, κτός πό τη ύπρξη του δικού της υποψήφιου, φού η πολιτική της, πέρ πό τη τιπολιτυτική σκοπιμότητ, πί της ουσίς ίι ίδι μ τη πολιτική της κυβέρησης. Ό,τι προώθησ η κυβέρηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. μ το «Κλλικράτη», ήτ έτοιμη προωθήσι η κυβέρηση της Ν.Δ. μ το «Κποδίστρι δύο». Μ υτό το σκπτικό, ξκθάρισ, ότι το ΚΚΕ, δ θέλι μπι υτή τη στιγμή στη διδικσί μις λπτομρικής κριτικής, που έχι κάι μ τη διχιριστική ικότητ ή δυτότητ της τοπικής υτοδιοίκησης πρώτου κι δύτρου βθμού, πράγμ που θ γίι στο μέλλο μ όρους όμως πολιτικούς κι όχι προσωπικής τιπράθσης κι πξίωσης προσώπω. Επιθυμί όμως, τη πξίωση της πολιτικής που υπηρτού κι όχι βρθού άλλοι στη θέση τους. Κι γι γίι κτοητό υτό που έφρ, έθσ κδημϊκά ορισμέ ρωτήμτ: - Πώς τιμτωπίστηκ πό μέρους τω ρχώ το προηγούμο διάστημ τ μγάλ προβλήμτ του τόπου μς σχτικά μ τη πιδί, τη υγί κι τη πρόοι; - Πώς τιμτωπίστηκ τ προβλήμτ τω πρίτητω υποδομώ της χωροτξίς κι του πολοδομικού σχδισμού; - Πώς τιμτωπίστηκ τ προβλήμτ της πσχόλησης μ τους συμβσιούχους τ τοπικά σύμφω, τις λστικές σχέσις μ ργζόμους σφάλιστους; - Τι έγι ιδικά μ τ τράστι προβλήμτ της έλλιψης υποδομώ στο θλητισμό ή στο πολιτισμό; - Τι λέ γι το 42% ή το 50+1 σ τρόπο κλογής, το θωρού δημοκρτικό; Ολοκληρώοτς ο κ. Ροκοίδς τη άλυση τω θέσω του ΚΚΕ σχτικά μ το «Κλλικράτη», κοίωσ τη κάθοδό τους στις τοπικές κλογές λέγοτς: Εμίς λέμ, ότι στη μάχη τω τοπικώ κλογώ θ βρθούμ μζί μ τους φίλους, τους οπδούς του κόμμτος κι συργζόμς λϊκές δυάμις που πιστύου στη δυμική της πολιτικής μς, στη γκιότητ του άλλου τρόπου άπτυξης. Θ πιδιώξουμ δώσουμ τη μάχη στη βάση της πολιτικής πρότσης που πτύξμ ωρίτρ κι στη βάση συγκκριμέω προβλημάτω όπως: Μέτρ γι δημόσι έργ κοιωικώ υποδομώ. Μέτρ γι το φυσικό, κοιωικό, πολιτιστικό πριβάλλο Μέτρ γι τη λϊκή υγί κι πρόοι. Μέτρ γι τη μόρφωση κι πιδί του λού κι της ολίς. Μέτρ γι μόιμη στθρή δουλιά γι όλους μ πλήρη ργσικά κι σφλιστικά δικιώμτ. Μέτρ γι το πολιτισμό, το θλητισμό κι το δημιουργικό λύθρο χρόο. 1. Μέτρ γι τη μάχη κτά τω ρκωτικώ. 2. Μέτρ γι τη υπράσπιση τω λϊκώ δικιωμάτω κι τω δημοκρτικώ λυθριώ κάθ θρώπου που ζι κι ργάζτι στο τόπο μς. Στηριγμέοι σ υτούς τους άξος στο προσχές μέλλο θ δώσουμ στη δημοσιότητ τη δικήρυξη τω ρχώ μς κι θ κοιώσουμ τη συγκρότηση της Δημοτικής μς κίησης Σ ότι φορά στη πρότση γι συργσί μ τη Κίηση Πολιτώ, ο κ. Ροκοίδς τη πέρριψ λέγοτς: Είι γγοός ότι δχθήκμ μι πρότση συργσίς πό τη Κίηση Εργώ Πολιτώ Πάρου, η οποί στήθηκ όπως ίι γωστό πό τις δυάμις του ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ. Εμίς ρωτάμ κι ς θυμώσου φίλοι κι γωστοί. Ποι ίι η πολιτική τους; Αυτή που κκιώι το ΠΑΣΟΚ ότι δ κάι υτά που υποσχέθηκ; Αυτή που πρσβύι ο Ν. Συρμλέιος κι που δικδικί τη πτρότητ της πολιτικής που φρμόζι το ΠΑΣΟΚ; Αυτή που πρσβύι ο Κουβέλης ποχωρώτς πό το το ΣΥΝ πλσάροτς το υτό του μτξύ ΠΑΣΟΚ κι ΣΥΝ; Ο Τσίπρς ή ο Λφζάης ή η δικήρυξη που έδωσ στη δημοσιότητ; Δ ίμστ διτθιμέοι μ κέ τρόπο συμβάλλουμ στις υτπάτς, στο ποπροστολισμό, στη πογοήτυση κι στο κλίμ της πισιοδοξίς που κλλιργού συίδητ ή συιδητά κάποιοι, ούτ πίξουμ πιχίδι τκτικής ή κρυβόμστ πίσω πό το δάκτυλό μς. Το δρόμο κι το τρόπο που προτίουμ, το πριγράψμ προηγούμ. Γωρίζουμ ότι κάποιοι θ μιλήσου γι δογμτισμό του ΚΚΕ. Εμίς το λέμ κθρότητ κι ιλικρίι πό διφιόμς κλογικίστικς τκτικές, που δ έχου κάου μ τ πργμτικά προβλήμτ.

ΗΛ. ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΚΤΥΠΩΣΗ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ «ΛΥΧΝΙΑ», Αδραβίδας 7, 13671 Χαμόμυλο Αχαρνών τηλ.: 210 34 10 436, fax: 210 34 25 967

ΗΛ. ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΚΤΥΠΩΣΗ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ «ΛΥΧΝΙΑ», Αδραβίδας 7, 13671 Χαμόμυλο Αχαρνών τηλ.: 210 34 10 436, fax: 210 34 25 967 ΒΙΟΛΟΓΙΑ είς δ ι ςπ ή κ ι Γε Υ Ο Ι ΚΕ Υ Λ Γ είς Πιδ τς Γ ής Γεικ ς ί γ ς ιολο θτή. όσ τ β Β µ ς τ τ οµ ριλ ύλς οσιτό στ λήρ κ ίο πε ς λ β ι έ στ πρ π Το β εξετ ε τρόπο ού στ ς τ ί µ κοπ. θεωρ γρµµέ ου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Μ Ν Α Δ Ε Σ Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν Κ Ε Ν Τ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Day 1 Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο Λάρνακας και αναχώρηση για τη Σκιάθο µε απευθείας πτήση. Άφιξη και µεταφορά στο ξενοδοχείο.

Πρόγραµµα Day 1 Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο Λάρνακας και αναχώρηση για τη Σκιάθο µε απευθείας πτήση. Άφιξη και µεταφορά στο ξενοδοχείο. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΤΗ ΣΚΙΑΘΟ (ΤΡΙΤΗ) - 8 Μέρς Η Σκιάθς συνδυάζι την κσµπλίτικη τµόσφιρ µ την πράµιλλη φυσική µρφιά κι τη νησιώτικη γλήνη. Η πόλη της Σκιάθυ ίνι ένς γρφικός ικισµός πυ τν χρκτηρίζι η ξχωριστή γητί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΧΕ ΙΟ ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ. ρ. Στυλιανός Γ. Λόζιος

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΧΕ ΙΟ ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ. ρ. Στυλιανός Γ. Λόζιος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΧΕ ΙΟ ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ρ. Στυλινός Γ. Λόζιος Επ. Κθηγητής του Τµήµτος Γεωλογίς του Εθνικού & Κποδιστρικού Πνεπιστηµίου Αθηνών Το εφρµοσµέν

Διαβάστε περισσότερα

[ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΙΤΕΣ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΓΙΑ

[ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΙΤΕΣ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΓΙΑ 213 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ [ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΙΤΕΣ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΑΘΛΟΥΜΕΝΟΥΣ] ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΤΑΟΥΞΙΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Λογάριθμοι. Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Η έννοια του λογάριθμου Έστω η εξίσωση αx

Λογάριθμοι. Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Η έννοια του λογάριθμου Έστω η εξίσωση αx Λογάριθμοι Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Η έοι του λογάριθμου Έστω η εξίσωση θ, 0, θ 0. Η εξίσωση υτή έχει μοδική λύση φού η εκθετική συάρτηση f είι γησίως μοότοη κι το θ ήκει στο σύολο τιμώ της. Τη μοδική

Διαβάστε περισσότερα

«Γροθιά» στην τοπική οικονομία

«Γροθιά» στην τοπική οικονομία Σκέψου τον πλνήτη σου... νκύκλωσε τη ΦΩΝΗ σου Εβδομδιί πολιτική εφημερίδ Πάρου - Αντιπάρου 67 ΧΡΟΝΙΑ φιερωµέν στην ενηµέρωση Πρσκευή 10 Δεκεμβρίου 2010 Φύλλο 139 www.fonitisparou.gr Έτος 65 ο Νέ Περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 19/04/2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 2/41214 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 19/04/2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 2/41214 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 19/04/2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 2/41214 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-35445 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Λουτράκι 24 / 9 / 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. Πρωτ. 22978 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ, ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΠΟΛ/ΚΗΣ Δ/ΝΣΗ : ΙΑΣΟΝΟΣ 1 203 00 ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΤΗΛ.: 27440

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. α) του αριθμού των αγοριών προς τον αριθμό των κοριτσιών:... β) του αριθμού των κοριτσιών προς τον αριθμό των αγοριών:...

ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. α) του αριθμού των αγοριών προς τον αριθμό των κοριτσιών:... β) του αριθμού των κοριτσιών προς τον αριθμό των αγοριών:... ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ Μι νθοδέσμη έχει 5 λευκά κι 15 κόκκιν γρύφλλ. Τι μπορούμε ν πρτηρήσουμε; ότι τ κόκκιν είνι κτά δέκ περισσότερ πό τ λευκά, λλά κι ότι τ κόκκιν γρύφλλ είνι τρεις φορές περισσότερ πό τ λευκά Η μέτρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 3 ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ Βγγέλης Α Νικολκάκης Μθημτικός ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ Η προύσ εργσί μµου δε στοχεύει πλά στο κυήγι του 5,δηλδή τω μµοάδω του

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ε Λ Λ

Διαβάστε περισσότερα

π.χ. 2, 3, π=3,14... Αναλογία λέγεται κάθε ισότητα κλασµάτων και έχουµε τις παρακάτω ιδιότητες : α = 4) β = δ και δ γ β

π.χ. 2, 3, π=3,14... Αναλογία λέγεται κάθε ισότητα κλασµάτων και έχουµε τις παρακάτω ιδιότητες : α = 4) β = δ και δ γ β ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ) ΣΥΝΟΛΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Τ σύολ τω ριθµώ είι τ εξής : ) Οι φυσικοί ριθµοί : Ν {0,,,,... } ) Οι κέριοι ριθµοί : Ζ {...,,,, 0,,,,... } ) Οι ρητοί ριθµοί : Q ρ / κ ρ, κ Z, Z 0 4) Οι άρρητοι

Διαβάστε περισσότερα

Βραδιές τέχνης στην κοινότητα µας

Βραδιές τέχνης στην κοινότητα µας Υποστηρικτής: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Επίσηµος Χορηγός: Χορηγοί Επικοινωνίας: Εφηµρίδα ΥΤΙΚΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ Λµσού Ένθτο Σχδίαση: Σωτήρης Στυλιανού Κοινοτικός Σύµουλος Σχδιαστική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ.15-11 ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 142.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ.15-11 ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 142. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Λιβδειά 24 04-2015 Αριθ Πρωτ: 10259 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρκτικό της ριθμ15-11 ης Συνεδρίσης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λεβδέων Αριθμός πόφσης : 142 Περίληψη Εκθεση ποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj

Qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj Qwφιertuiopasdfghjklzερυυξnmηq σwωψertuςiopasdρfghjklzcvbn mqwertuiopasdfghjklzcvbnφγιmλι qπςπζwωeτrtuτioρμpκaλsdfghςj ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ klzcvλοπbnmqwertuiopasdfghjklz ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΤΜΗΜΤΡΧΗΣ : Δ. ΓΡΟΥΖΗΣ ΤΗΛ. 210-3332990 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ι.ΖΡΦΕΤ ΤΗΛ.210-3332864 ΝΡΤΗΤΕ ΣΤΟ ΔΙΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΠΤΥΞΗΣ, ΝΤΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΣ, ΠΛΤΕΙ ΣΥΝΤΓΜΤΟΣ, ΘΗΝ 2013 ΦΟΡΕΣ : ΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΧΟΛΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΧΟΛΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Σε συνέχει της επικοινωνίς μς πρκλώ όπως προωθήσετε τ κόλουθ στο Σύλλογο Γονέων κι Κηδεμόνων κθώς κι στο Σύλλογο Διδσκόντων του σχολείου σς. Οι Σχολές Γονέων Νομού Κορινθίς προσκλούν το Σύλλογο Γονέων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ (Δυνατότητα επέκτασης, ή συνδυασμού με άλλους προορισμούς)

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ (Δυνατότητα επέκτασης, ή συνδυασμού με άλλους προορισμούς) Ανχωρήσει ς Ημέρες Δίκλι νο/ Τξ. σφάλει Φιλοδωρήμτ Αχθοφορι κά ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ (Δυντότητ επέκτσης, ή συνδυσμού με άλλους προορισμούς) Διτροφή Τρίκλι νο/ 3) Είσοδος & ξενάγηση στο μουσείο Metropolitan + + Περιήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Είναι ένα πιστοποιητικό που επιτρέπει τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων ακόμα και εάν η μονάδα μεταφοράς δεν είναι κατάλληλη.

Είναι ένα πιστοποιητικό που επιτρέπει τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων ακόμα και εάν η μονάδα μεταφοράς δεν είναι κατάλληλη. ΚΕΦΑΑΙΟ 1: ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΑΙΙΟ - ΤΑΞΙΝΟΜΗΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 1 Ποιος έχει την υποχρέωση ν πρδώσει στον οδηό τις ρπτές οδηίες σχετικές με τη μετφερόμενη επικίνδυνη ύλη; Ο πρλήπτης. Η τροχί. Ο ποστολές.

Διαβάστε περισσότερα

3.1. Ασκήσεις σχ. βιβλίου σελίδας 144 146 Α ΟΜΑ ΑΣ

3.1. Ασκήσεις σχ. βιβλίου σελίδας 144 146 Α ΟΜΑ ΑΣ 1 3.1 σκήσεις σχ. ιλίου σελίδς 144 146 Ο Σ 1. Έν κουτί έχει τρεις µπάλες, µι άσπρη, µι µύρη κι µι κόκκινη. άνουµε το εξής πείρµ : πίρνουµε πό το κουτί µι µπάλ, κτγράφουµε το χρώµ της κι την ξνάζουµε στο

Διαβάστε περισσότερα

4.1 ΕΥΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕ Α ΣΤΟ ΧΩΡΟ

4.1 ΕΥΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕ Α ΣΤΟ ΧΩΡΟ 1 4.1 ΥΙΣ ΚΙ Ι ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΩΡΙ 1. Το πίπδο: ίναι έννοια πρωταρχική για τα µαθηµατικά δηλαδή έννοια που δν πιδέχται ορισµό. H ικόνα του πιπέδου ίναι γνωστή από την µπιρία µας. Την έχουµ ταυτίσι µ τη µορφή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 16/21-07-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 16/21-07-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' ριθμ. 6/2-07-204 Πρκτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. πόφσης 454-6/2-07-204 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση κι διάθεση

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία από τη Γεωμετρία του χώρου (αναλυτικά στο βιβλίο: Ευκλείδεια Γεωμετρία Α και Β Ενιαίου Λυκείου)

Στοιχεία από τη Γεωμετρία του χώρου (αναλυτικά στο βιβλίο: Ευκλείδεια Γεωμετρία Α και Β Ενιαίου Λυκείου) Στοιχία από τη Γωμτρία του χώρου (αναλυτικά στο βιβλίο: Ευκλίδια Γωμτρία Α και Β Ενιαίου Λυκίου) Σχήματα των οποίων τα σημία δν βρίσκονται όλα στο ίδιο πίπδο ονομάζονται γωμτρικά στρά (π.χ. σφαίρα, κύλινδρος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ. ε = = Η ελαστικότητα ζήτησης

ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ. ε = = Η ελαστικότητα ζήτησης 1 ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Οι οικονοµολόγοι νδιαφέρονται να µτρσουν ορισµένς µταβλητές για να µπορέσουν να κάνουν προβλέψις και για να κτιµσουν µ σχτικ ακρίβια τι αποτέλσµα θα έχι η µταβολ µιας µταβλητς πί µιας άλλης.

Διαβάστε περισσότερα

Μία γενίκευση της Αριθμητικής και της Γεωμετρικής προόδου - Ο Σταθμικός μέσος ως γενικός μέσος

Μία γενίκευση της Αριθμητικής και της Γεωμετρικής προόδου - Ο Σταθμικός μέσος ως γενικός μέσος Μί γείκευση της Αιθμητικής κι της Γεμετικής πόδυ - Ο Στθμικός μέσς ς γεικός μέσς Δ. Πγιώτης Λ. Θεδόπυς Σχικός Σύμυς κάδυ ΠΕ0 www.p-theodoropoulos.gr Πείηψη Στη εγσί υτή μεετάτι η ειδική κτηγί τ κυθιώ όπυ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Κορυδαλλός, 28/8/2014 Αρ. Πρωτ.: 306 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ο «Οργανισμός Άθλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. 1(H) Αρ. 2937,23.12.94 1645 Ν. 109(ΙΙ)/94

E.E. Παρ. 1(H) Αρ. 2937,23.12.94 1645 Ν. 109(ΙΙ)/94 E.E. Παρ. 1(H) ρ. 2937,23.12.94 1645 Ν. 19(ΙΙ)/94 Ο πρί Προϋπολογισμού τον Οργανισμού Νολαίας Νόμος του 1995 κδίδται μ δημοσίυση στην Επίσημη Εφημρίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα μ το ρθρο 52 του

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμοί των εννοιών και θεωρήματα χωρίς απόδειξη

Ορισμοί των εννοιών και θεωρήματα χωρίς απόδειξη ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ http://ddethr Ορισμοί τω εοιώ κι θεωρήμτ χωρίς πόδειξη ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ Τι είι το σύολο τω μιγδικώ ριθμώ; Το σύολο τω μιγδικώ ριθμώ είι έ υπερσύολο του συόλου τω πργμτικώ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

Η Υγεία σας - και - η Κατάστασή σας

Η Υγεία σας - και - η Κατάστασή σας Η Υγεί σς - κι - η Κτάστσή σς Kidney Disease and Quality of Life (KDQOL-SF ) Αυτή η έρευν σς ρωτά γι τις πόψεις σς γι την υγεί σς. Αυτές οι πληροφορίες θ µς βοηθήσουν ν δούµε πώς ισθάνεσθε κι πόσο κλά

Διαβάστε περισσότερα

Φωνή της Πάρου Ε β δ ο μ α δ ι α ί α π ο λ ι τ ι κ ή ε φ η μ ε ρ ί δ α Π ά ρ ο υ - Α ν τ ι π ά ρ ο υ

Φωνή της Πάρου Ε β δ ο μ α δ ι α ί α π ο λ ι τ ι κ ή ε φ η μ ε ρ ί δ α Π ά ρ ο υ - Α ν τ ι π ά ρ ο υ www.fonitisparou.gr Φωνή της Πάρου Ε β δ ο μ α δ ι α ί α π ο λ ι τ ι κ ή ε φ η μ ε ρ ί δ α Π ά ρ ο υ - Α ν τ ι π ά ρ ο υ M. Τετάρτη 15 Απριλίου 09 Έτος: 64ο Νέα περίοδος Φύλλο: 57 Έτος Ίδρυσης 1945 Πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02 Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 17ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

T.E.I. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

T.E.I. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ T.E.I. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 6: ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ ΥΨΗΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποιήσιμη Γη στα Δυτικά Προάστια της Αθήνας

Αξιοποιήσιμη Γη στα Δυτικά Προάστια της Αθήνας Αξιοποιήσιμη Γη στα Δυτικά Προάστια της Αθήνας Στις επόμενες σελίδες παρουσιάζονται οι αγγελίες μεσιτικών γραφείων που δημοσιεύθηκαν στο δικτυακό τόπο tospitimou.gr τους τελευταίους δύο μήνες (από την

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Μ Ν Α Δ Ε Σ Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν Κ Ε Ν Τ

Διαβάστε περισσότερα

5. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

5. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 32633 5. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΘΕΣΣΛΙΣ 2. ΝΟΜΟΣ ΜΓΝΗΣΙΣ 32634 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1. Συντομογραφίες Τ.Ζ. = Τιμή Ζώνης ( ή Γραμμική) Σ.Ε. = Συντελεστής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ B ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΜΑΤΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ µε ΑΠΟ ΕΙΞΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ µε ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Αιστάι 30 Αµφιάλη 43890-43

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :. ΠΕΤΤ ΤΗΛ.210-3332937 ΝΡΤΗΤΕ ΣΤΟ ΔΙΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΥΤΙΛΙΣ ΚΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΛΤΕΙ ΣΥΝΤΓΜΤΟΣ, ΘΗΝ 2015 ΦΟΡΕΣ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΥΤΙΛΙΣ ΚΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΟΜΕΣ :

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8 - ΕΤΩΝ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Μ Ν Α Δ Ε Σ Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ. Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Θετική & Τεχνολογική Κατεύθυνση

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ. Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Θετική & Τεχνολογική Κατεύθυνση ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Τάξης Ειίου Λυκείου Θετική & Τεχολογική Κτεύθυση ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αδρεδάκης Στυλιός Κτσργύρης Βσίλειος Μέτης Στέφος Μπρουχούτς Κω/ος Ππστυρίδης Στύρος Πολύζος Γεώργιος Κθηγητής Πεπιστημίου Αθηώ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :.ΜΡΙΝΟΥ ΤΗΛ.210-3332926 ΝΡΤΗΤΕ ΣΤΟ ΔΙΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΠΛΤΕΙ ΣΥΝΤΓΜΤΟΣ, ΘΗΝ 2015 ΦΟΡΕΣ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΤΟΜΕΣ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΚ ΠΡΟΓΡΜΜΤ ΥΠΟΤΟΜΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Β : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Β : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Β : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Κ.Α. ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ - ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΕΛΞΗΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θέρµανση Ψύξη ΚλιµατισµόςΙΙ

Θέρµανση Ψύξη ΚλιµατισµόςΙΙ Θέρµνση Ψύξη ΚλιµτισµόςΙΙ Ψυχροµετρί Εργστήριο Αιολικής Ενέργεις Τ.Ε.Ι. Κρήτης ηµήτρης Αλ. Κτσπρκάκης Ξηρόςκιυγρός τµοσφιρικόςέρς Ξηρόςκιυγρόςτµοσφιρικός έρς Ξηρός τµοσφιρικός έρς: ο πλλγµένος πό τους

Διαβάστε περισσότερα

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των τοπικών ποικιλιών στην ανάπτυξη: Τα καλάθια των περιφερειών και οι τοπικές ποικιλίες

Ο ρόλος των τοπικών ποικιλιών στην ανάπτυξη: Τα καλάθια των περιφερειών και οι τοπικές ποικιλίες Ο ρόλος ων οπικών ποικιλιών σην νάπυξη: Τ κλάθι ων περιφερειών κι οι οπικές ποικιλίες Δρ Τζουράνη Ειρήνη Ερευνήρι Γ Ινσιούο Γεωργοοικονοικών & Κοινωνιολογικών Ερευνών ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. Προκλήσεις γι ην Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΓΟΥΜΕΡΑ 6 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ Τ.κ. 50200 Ελλάδα Τηλ : 24630 27265 http://www.espt.gr Πτολεμαΐδα 7 Μαΐου 2009 ΠΡΟΣ: ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ - ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ: Διοργάνωση της Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

μοχλοί mechanical science κτίσε ένα γερανό κτίσε μια ζυγαριά γραμμάτων

μοχλοί mechanical science κτίσε ένα γερανό κτίσε μια ζυγαριά γραμμάτων κτίσ έ γρό education Η Engino Education έχι τύξι ι έ σιρά Μηχική Ειστήη, ιδικά γι ιδιά ρωτιύτι γι τ άτ γύρω τ κι θέλ κά κάτι γι τό! Η σιρά σχλίτι 8 κύρι θέτ τη Μηχική: Μχλύ, Σύδσι Μχλώ, Οδτωτί Τρχί, Τρχύ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005. Κυριακή 10-4-2005

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005. Κυριακή 10-4-2005 ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005 ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ 70 ΑΣΚΑΛΩΝ EΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «Γνωστικό Αντικείµενο» Κυρική 10-4-2005 Α.

Διαβάστε περισσότερα

Σταυρινού Γιώργος. Δεκέμβριος 2007. ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Βασίλειος Χατζής

Σταυρινού Γιώργος. Δεκέμβριος 2007. ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Βασίλειος Χατζής ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΚΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Πηγή: KEE

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΚΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Πηγή: KEE 1. Ν ρεθεί η εξίσωση του κύκλου σε κθεµιά πό τις πρκάτω περιπτώσεις: ) έχει κέντρο την ρχή των ξόνων κι κτίν ) έχει κέντρο το σηµείο (3, - 1) κι κτίν 5 γ) έχει κέντρο το σηµείο (-, 1) κι διέρχετι πό το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ (Α: ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ, Β: ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ)

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ (Α: ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ, Β: ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ) Τ: ΙΧΡΙ ΠΛΡΦΡΙΩ ΠΙ Κ ΘΕ ΤΕΠΩΥ ΙΚ ΤΙΤΛ ΠΥΩ Θ 1 ΤΥΠ ΚΩΤΤΙ ΠΛΡΦΡΙΚ/ΠΘ 9.4 7/20/2000 ΠΙΚΕ ΚΤΤΞ ΤΩ ΥΠΨΦΙΩ Θ (: Ε ΠΛΡ ΠΡΤ, : Ε ΕΛΛΙΠ ΠΡΤ) Όσοι υποψήφιοι δεν ανήκουν ούτε στον πίνακα ούτε στον πίνακα δεν έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 4 IOYNIOY 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΤΜΗΜ: ΚΤΡΤΙΣΗ ΠΡΟΓΡΜΜΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :.ΜΡΙΝΟΥ ΤΗΛ.210-3332926 ΝΡΤΗΤΕ ΣΤΟ ΔΙΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΥΤΙΛΙΣ ΚΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΛΤΕΙ ΣΥΝΤΓΜΤΟΣ, ΘΗΝ ΠΡΟΓΡΜΜ

Διαβάστε περισσότερα

1,50 1,50 0,25 4,00 0,25 3,70 0,25 4,00 0,10 2,20 11,50 0.60 1.00 0.60 2.20 1.00 2.20 0,10 2,50 2,50 0.60 1.00 0.60 2.20 2.20 0,10 0.70 0.

1,50 1,50 0,25 4,00 0,25 3,70 0,25 4,00 0,10 2,20 11,50 0.60 1.00 0.60 2.20 1.00 2.20 0,10 2,50 2,50 0.60 1.00 0.60 2.20 2.20 0,10 0.70 0. 0 0 0 0.0 0.0 0.0.0.0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0.0 0.0.0.0 0.0 0.0 0.0 0.0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0.0.0 +.0 +.0 +.0,0,0,00,0,0,00,0,0,0,0,0,00,0,0,00,0,0,00,0,0,0,00,0,00,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 2013 κατά το άρθρο 2 του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 2013 κατά το άρθρο 2 του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει ριθμός Πρωτοκόλλου : ριθμός Μητρώου : Ημερομηνία : ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 2013 κατά το άρθρο 2 του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Παραλήπτης της δήλωσης:

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευασίες από αλουμίνιο, π.χ. αναψυκτικά, μπίρες κ.ά. Συσκευασίες από λευκοσίδηρο, π.χ. από γάλα εβαπορέ, τόνο, ζωοτροφές, τοματοπολτό κ.ά.

Συσκευασίες από αλουμίνιο, π.χ. αναψυκτικά, μπίρες κ.ά. Συσκευασίες από λευκοσίδηρο, π.χ. από γάλα εβαπορέ, τόνο, ζωοτροφές, τοματοπολτό κ.ά. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Η Αακύκλωση σήμερα αποτελεί σηματική προτεραιότητα για το περιβάλλο και το μέλλο μας. Δε είαι μια εφήμερη τάση της εποχής, αλλά ατίθετα, υποχρέωση κάθε πολιτισμέης κοιωίας που συμβάλει

Διαβάστε περισσότερα

για παιδιά (8-12 ετών) Κατανόηση γραπτού λόγου

για παιδιά (8-12 ετών) Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Διάρκεια: 30 λεπτά Επίπεδο Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Η Χαρά γράφει ένα γράμμα στη Νικολέτα. Θέλεις να δεις αν καταλαβαίνεις αυτά που διαβάζεις, γι αυτό σημειώνεις

Διαβάστε περισσότερα

Εξέδρα συναυλίας στο Πανθεσσαλικό στάδιο Βόλου

Εξέδρα συναυλίας στο Πανθεσσαλικό στάδιο Βόλου Δ π λ ω μ τ κ ρ γ σ Δ π λ ω μ τ κ ρ γ σ Εξέδρ συνυλίς στ Πνθσσλκό στάδ Βόλυ Φτήτρ: Αντωνίυ Ουρνί Επβλέπντς κθγτές : Σπύρς Ππδόπυλς, Μρί Βρντίσ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εσγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Περιέχει τα κεφάλαια: Στατικός Ηλεκτρισµός Συνεχές ηλεκτρικό ρεύµα Ηλεκτροµαγνητισµός Μηχανικές ταλαντώσεις

Περιέχει τα κεφάλαια: Στατικός Ηλεκτρισµός Συνεχές ηλεκτρικό ρεύµα Ηλεκτροµαγνητισµός Μηχανικές ταλαντώσεις ίας : λαια ς ά φ τα κ κτρισµό ύµα ι χ έ Πρι τικός Ηλ τρικό ρ α κ Στ χές ηλ νητισµός ις ν γ Συ κτροµα λαντώσ α τ λ Η χανικές ουν η χ ρ Μ ά π αιο υ λ ά φ θ κ θωρίας ά κ ογής ς Σ α ι λ ί ι π σ χ ι ς ο κή

Διαβάστε περισσότερα

Ο δρόμος του αγώνα είναι πλέον μονόδρομος

Ο δρόμος του αγώνα είναι πλέον μονόδρομος Σκέψου τον πλανήτη σου... ανακύκλωσε τη ΦΩΝΗ σου Εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα Πάρου - Αντιπάρου 67 ΧΡΟΝΙΑ αφιερωµένα στην ενηµέρωση Παρασκευή 4 Φεβρουαρίου 2011 Φύλλο 147 www.fonitisparou.gr Έτος 66

Διαβάστε περισσότερα

Προς αξιοποίηση τουριστικά ακίνητα που έχουν μεταβιβαστεί μέχρι σήμερα στο ΤΑΙΠΕΔ

Προς αξιοποίηση τουριστικά ακίνητα που έχουν μεταβιβαστεί μέχρι σήμερα στο ΤΑΙΠΕΔ Προ ξιοποίηση τουριστικά κίνητ που έχουν μετβιβστεί μέχρι σήμερ στο ΤΑΙΠΕΔ Περιοχή Ακινήτου ΔΗΜΟΣ / Νησί ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (τ.μ.) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 1 Βουνό Ρόδο 26.840.558 Πρθεριστικέ Κτοικίε, Ξενοδοχείο Βίλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2007

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2007 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2007 Α) ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 20-7326.003 Χ.Υ.Τ.Α. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΠΑΡΟΥ ΚΑΙ Ν. ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ 2.482.788,49

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Επωνυμί: Εργστήριο Έρευνς Μάρκετινγκ κι ιφήµισης Σχολή: ιοίκησης κι Οικονοµίς Κθηγητές ΤΕΙ Αθήνς που υποβάλλουν την πρότση: Επώνυμο Όνομ βθμίδ Σχολή 1 Τομάρς

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ANAT. MAKEΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ANAT. MAKEΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 30754 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ANAT. MAKEΔΟΝΙΣ & ΘΡΚΗΣ 1. ΝΟΜΟΣ ΔΡΜΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 30755 1. Συντομογραφίες Τ.Ζ. = Τιμή Ζώνης ( ή Γραμμική) Σ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Ν γράψετε στο τετράδιό σς τον ριθμό κθεμιάς πό τις πρκάτω ημιτελείς προτάσεις Α1 έως Α5 κι δίπλ το γράμμ που

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΗΝ Ν. ΚΟΡΕΑ

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΗΝ Ν. ΚΟΡΕΑ Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΗΝ Ν. ΚΟΡΕΑ Γρφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Πρεσβείς της Ελλάδος στη Σεούλ Rm 25, Jang Kyo Bldg,, Jang Kyo-dong, Chung-ku Seoul, Korea 00-77 Tel. +82-2-754-822 Fax +82-2-754-823

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 8 Φεβρουαρίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 8 Φεβρουαρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 8 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

υπολογισθούν οι πιθανότητες των ενδεχομένων: Α, Β, ΑΒ, Α, Β, Α Β, Α Β, ΑΒ,

υπολογισθούν οι πιθανότητες των ενδεχομένων: Α, Β, ΑΒ, Α, Β, Α Β, Α Β, ΑΒ, Προβλήματα Πιθαοτήτω Προβλήματα Πιθαοτήτω Από εξετάσεις που έγια σε 5000 ζώα μιας κτηοτροφικής μοάδας, διαπιστώθηκε ότι 000 είχα προσβληθεί από μια ασθέεια Α, 800 είχα προσβληθεί από μια ασθέεια Β εώ 00

Διαβάστε περισσότερα

Σχολείο Τάξη Τμήμα. 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Γ 1. 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΤ 2. 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α 2

Σχολείο Τάξη Τμήμα. 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Γ 1. 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΤ 2. 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α 2 Σχολείο Τάξη Τμήμα 7ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ ΚΡΚΥΡΣ 1 7ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ ΚΡΚΥΡΣ ΣΤ 2 7ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ ΚΡΚΥΡΣ 2 7ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ ΚΡΚΥΡΣ 1 2ο. ΠΡΣΚΥΗΣ 5ο ΚΡΚΥΡΣ 5ο ΚΡΚΥΡΣ 10ο ΙΣ ΠΡΣΚΥΗΣ 2ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΧΗΜΤΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

magazine Η ERGO στην Παταγωνία Ταξιδεύοντας με τους επιτυχημένους Ελληνική έκδοση του ασφαλιστικού ομίλου ERGO

magazine Η ERGO στην Παταγωνία Ταξιδεύοντας με τους επιτυχημένους Ελληνική έκδοση του ασφαλιστικού ομίλου ERGO Τεύχος 3 Χειμώνς 2013 magazine Ελληνική έκδοση του σφλιστικού ομίλου ERGO Training Εμπειρίες φροντίδς γι το διοικητικό προσωπικό Web Portal Oι διδικτυκές σχέσεις της ERGO νβθμίστηκν Πρόσωπ Ανδρές Σούλης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ11 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΩΝ Η/Υ ΔΕ24 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΤΕ4 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΕ24 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΠΕ5 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΕ11 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΩΝ Η/Υ ΔΕ24 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΤΕ4 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΕ24 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΠΕ5 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σελ.- 2 - της 22/2014 πόφσης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης Α ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 2014 1.Γι συστήμτ μηχνοργάνωσης νλώσιμ είδη πληροφορικής, ηλεκτρονικό / ηλεκτρολογικό & τηλεπικοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

Φωνή της Πάρου. Εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα Πάρου-Αντιπάρου. Έρχεται κλιμάκιο του υπουργείου Οικονομικών

Φωνή της Πάρου. Εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα Πάρου-Αντιπάρου. Έρχεται κλιμάκιο του υπουργείου Οικονομικών ΠΑΡΟΥ 16 3233 Φωνή της Πάρου Τετάρτη 16 Απριλίου 08 Έτος: 63 ο Νεα περίοδος Φύλλο: 6 Έτος Ίδρυσης 1945 Εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα Πάρου-Αντιπάρου Πρωτοβουλία Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων για τα προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ (27 /5/ 2004)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ (27 /5/ 2004) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ (7 /5/ 4) ΘΕΜΑ ο Α. Έστω μι συνάρτηση f ορισμένη σ' έν διάστημ Δ κι έν εσωτερικό σημείο του Δ. Αν η f προυσιάζει τοπικό κρόττο στο κι είνι πργωγίσιμη

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα Ουράς. Πειθαρχία ουράς ή Πειθαρχία εξυπηρέτησης

Σύστηµα Ουράς. Πειθαρχία ουράς ή Πειθαρχία εξυπηρέτησης ΘΕΩΡΙΑ ΟΥΡΑΣ Ουρές ή Γρές Ανονής: Φινόενο που δηιουργείτι ότν η τρέχουσ ζήτηση γι ί εξυπηρέτηση είνι εγύτερη πό την τρέχουσ ικνότητ εξυπηρέτησης του συστήτος Αντικειενικός σκοπός του προβήτος της ουράς:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΚΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ η ΜΟΡΦΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ: Μς ζητούν ν βρούμε την εξίσωση ενός κύκλου Ν βρεθεί η εξίσωση του κύκλου που έχει κέντρο το σημείο: Κ (3, 3) κι τέμνει πό την ευθεί

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter. Δεκέμβριος 2011. Christmas Party! στο Yogastudio Maroussi Παρασκευή 23 Δεκεµβρίου, 20.00

Newsletter. Δεκέμβριος 2011. Christmas Party! στο Yogastudio Maroussi Παρασκευή 23 Δεκεµβρίου, 20.00 Newsletter Δεκέμβριος 2011 Christmas Party! στο Yogastudio Maroussi Πρσκευή 23 Δεκεµβρίου, 20.00 Ελάτε ν γιορτάσουµε σε µί κεφάτη Χριστουγεννιάτικη τµόσφιρ µε πολύ µουσική, χορό, χορτοφγικό µπουφέ κι εκπλήξεις!

Διαβάστε περισσότερα

Φωνή της Πάρου. Η κοινωνία της Πάρου θα προωθήσει το πάγιο αίτημά της. Ενώνονται οι έμποροι του Αιγαίου. Επικαιρότητα Η ΦΩΝΗ ΜΑΣ.

Φωνή της Πάρου. Η κοινωνία της Πάρου θα προωθήσει το πάγιο αίτημά της. Ενώνονται οι έμποροι του Αιγαίου. Επικαιρότητα Η ΦΩΝΗ ΜΑΣ. ΠΑΡΟΥ 16 3233 Φωνή της Πάρου Τετάρτη 9 Απριλίου 08 Έτος: 63 ο Νεα περίοδος Φύλλο: 5 Έτος Ίδρυσης 1945 Εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα Πάρου-Αντιπάρου Επικαιρότητα Σημαντικά τα προβλήματα στη Μάρπησσα Αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Της από 19/12/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 24/19-12-2014 Αριθ. Απόφασης: 788/2014

Της από 19/12/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 24/19-12-2014 Αριθ. Απόφασης: 788/2014 ΝΡΤΗΤ Τ Ι ΙΚΤΥ Π Π Μ Π Ρ Κ Τ Ι Κ Υ Της πό 9// Τκτικής υνεδρίσης του ηµοτικού υµβουλίου του ήµου Ρόδου ριθ Πρκτικού: /9-- ριθ πόφσης: 788/ τη Ρόδο σήµερ 9 η εκεµβρίου ηµέρ Πρσκευή κι ώρ 8 στην ίθουσ υνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη με όραμα και ομόνοια

Ανάπτυξη με όραμα και ομόνοια Σκέψου τον πλανήτη σου... ανακύκλωσε τη ΦΩΝΗ σου Εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα Πάρου - Αντιπάρου 67 ΧΡΟΝΙΑ αφιερωµένα στην ενηµέρωση Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 2010 Φύλλο 125 www.fonitisparou.gr Έτος 65

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ)

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ : Ελληνικά ΕΠΙΠΕΔΟ : 2 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) Να αναπτύξετε ΕΝΑ από τα πιο κάτω θέματα (150-180 λέξεις ή 15-20 γραμμές) 1. Πώς πέρασα το περασμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΧΟΡ0Ρ-Ξ65 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 123/2013 Ημέρ. Απόφασης : 23/8/2013

ΑΔΑ: ΒΛΩΧΟΡ0Ρ-Ξ65 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 123/2013 Ημέρ. Απόφασης : 23/8/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 12/201 Ημέρ. Απόφασης : 2/8/201 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του

Διαβάστε περισσότερα

Τα οικονομικά της Υγείας: μια >υσάρεστη επιστήμη ή ένα χρήσιμο εργαλείο για τις πολιτικές Υγείας;

Τα οικονομικά της Υγείας: μια >υσάρεστη επιστήμη ή ένα χρήσιμο εργαλείο για τις πολιτικές Υγείας; Τ οικονομικά της Υγείς: μι υάρετη επιτήμη ή έν χρήιμο εργλείο γι τις πολιτικές Υγείς; Ιωάννης Κυριόπουλος Κθηγητής Οικονομικών της Υγείς, Διευθυντής του Τομέ Οικονομικών της Υγείς, Εθνική Σχολή Δημόις

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποιήσιμη Γη στα Δυτικά Προάστια της Αθήνας

Αξιοποιήσιμη Γη στα Δυτικά Προάστια της Αθήνας Αξιοποιήσιμη Γη στα Δυτικά Προάστια της Αθήνας Στις επόμενες σελίδες παρουσιάζονται οι αγγελίες μεσιτικών γραφείων που δημοσιεύθηκαν στο δικτυακό τόπο tospitimou.gr τους τελευταίους δύο μήνες (από την

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες επεμβατικές και μη επεμβατικές τεχνικές laser και άλλων πηγών ενέργειας για την αποκατάσταση ουλών και της φυσικής γήρανσης του δέρματος

Σύγχρονες επεμβατικές και μη επεμβατικές τεχνικές laser και άλλων πηγών ενέργειας για την αποκατάσταση ουλών και της φυσικής γήρανσης του δέρματος 224 ΟΜΙΛΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Τόμος 6, (4):224-234, 2009 Ελληνική Ετιρεί Δερμτοχειρουργικής 43 η Ετήσι Συνάντηση της Ελληνικής Ετιρείς Δερμτοχειρουργικής Laser κι άλλες πηγές ενέργεις στη Δερμτολογί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ (19) ΚΑΙ ΑΠΟ 09/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ (19) ΚΑΙ ΑΠΟ 09/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΥΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ (19) ΚΑΙ ΑΠΟ 09/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΩΝΑΣ ΜΟΝΟ ΜΟΝΟ. Γαλάτσι - Κυψέλη. e-shop www.hpmylonas.gr ΜΟΝΟ ΜΟΝΟ ΜΟΝΟ ΜΟΝΟ ΜΟΝΟ. από 119 ΜΟΝΟ

ΜΥΛΩΝΑΣ ΜΟΝΟ ΜΟΝΟ. Γαλάτσι - Κυψέλη. e-shop www.hpmylonas.gr ΜΟΝΟ ΜΟΝΟ ΜΟΝΟ ΜΟΝΟ ΜΟΝΟ. από 119 ΜΟΝΟ MYLONAS IOANNHS 28/11/14 2:29 PM Page 1 Γλάσ - Κυψέλη ΜΥΛΩΝΑΣ 1 : Ελ. Βνζέλυ 4, Tηλ: 210 2223365, Fax: 210 2223366 2 : Κυψέλης 96, Tηλ: 212 1002540 Τηλ/Fax: 210 8818653 3 : Κυψέλης 92 & Σκπέλυ, Tηλ: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ. Ελ. Βενιζέλου 131α Αθήνα ΤΚ 142 31, Τηλ: 210 2772244, 6937 246859 info@alfaexpo.gr alfaexpo@otenet.gr, www.alfaexpo.gr

ΟΡΓΑΝΩΣΗ. Ελ. Βενιζέλου 131α Αθήνα ΤΚ 142 31, Τηλ: 210 2772244, 6937 246859 info@alfaexpo.gr alfaexpo@otenet.gr, www.alfaexpo.gr ΟΡΓΑΝΩΣΗ Ελ. Βενιζέλου 131α Αθήνα ΤΚ 142 31, Τηλ: 210 2772244, 6937 246859 info@alfaexpo.gr alfaexpo@otenet.gr, www.alfaexpo.gr Η Έκθεση Τρόφιμα - Ποτά - Αρτοποιία - Ζαχαροπλαστική & Ξενοδοχειακός - Επαγγελματικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σίνδος 30-9-2013 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ 607 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σίνδος 30-9-2013 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ 607 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σίνδος 30-9-2013 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ 607 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ. (αρ.ανήλικων τέκνων) ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ. (αριθμός τέκνων) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ. (αρ.ανήλικων τέκνων) ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ. (αριθμός τέκνων) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΕΛΙΔ ΠΟ ΚΚΟΥΛΟΓΛΟΥ ΡΒΝΙΤΙΔΟΥ ΡΧΜΝΙΔΟΥ ΤΣΛΙΣΚΝΗ ΚΛΤΣ ΓΚΙΟΥΛΕ ΧΤΖΟΥΡΙΔΟΥ ΚΡΓΚΙΟΖΙΔΟΥ ΓΚΟΡΗ ΚΟΥΤΣΜΠΣΗ ΤΣΟΥΡΙΔΟΥ ΤΣΤΛΚΗ ΠΥΛΟΥ ΤΡΧΝ ΠΣΧΛΙΔΟΥ ΣΚΙΛΖΗ ΠΤΖΗ ΙΔΟΥ ΠΡΣΧΚΗ ΤΖΙΩΤΖΙΟΣ ΒΡΒΤΣΟΥΛΗ ΚΠΟΥΡΕΛΚΟΥ ΜΠΪΡΚΤΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση ΕΞ.Α2 ΕΞΟΧΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΕΚΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ

Έκδοση ΕΞ.Α2 ΕΞΟΧΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΕΚΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ Έκδοση ΕΞ.Α2 ΕΞΟΧΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΕΚΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ Η λίστα αυτή καταργεί κάθε προηγούμενη To BROKERAGE DEPARTMENT της EUROBANK PROPERTY SERVICES σας ενημερώνει για ενδιαφέρουσες περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ευτέρα - Πέμπτη - Παρασκευή - Σάββατο - Κυριακή 19:25 ευτέρα - Πέμπτη - Παρασκευή - Σάββατο - Κυριακή 07:30

ευτέρα - Πέμπτη - Παρασκευή - Σάββατο - Κυριακή 19:25 ευτέρα - Πέμπτη - Παρασκευή - Σάββατο - Κυριακή 07:30 Σκέψου τον πλανήτη σου... ανακύκλωσε τη ΦΩΝΗ σου Εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα Πάρου - Αντιπάρου 67 ΧΡΟΝΙΑ αφιερωµένα στην ενηµέρωση Παρασκευή 29 Οκτωβρίου 2010 Φύλλο 131 www.fonitisparou.gr Έτος 65 ο

Διαβάστε περισσότερα