ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ- ΠΡΟΤΑΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ- ΠΡΟΤΑΣΗ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 306 ΤΚ ΤΗΛ Αλεξανδρούπολη Αρ. πρ. Προς: Δήµαρχο Αλεξανδρούπολης, κ. Ευάγγελο Λαµπάκη Γεν. Γραµ. Δήµου Αλεξανδρούπολης, Αντιδήµαρχο Διοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών, κ. Γερακόπουλο Χρήστο, Δ/νση Οικονοµικών, κ. Πεντίδη Χρήστο Δνση Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης, κ. Καδόγλου Κοινοποίηση στους κ.κ. Δηµοτικούς Συµβούλους ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ- ΠΡΟΤΑΣΗ (άρθρο 77 παρ. 5 εδ. 3 ν. 3852/2010) ΘΕΜΑ: «Διόρθωση τιµών ζώνης ακινήτων στον Δήµο Αλεξανδρούπολης». Μετά από αναφορές δηµοτών για λάθη στις αναγραφόµενες τιµές ζωνών που αφορούν την πόλη της Αλεξανδρούπολης όσο και των οικισµών, που διαπιστώθηκαν µε αφορµή την είσπραξη του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούµενων Δοµηµένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε), προέκυψε η ανάγκη έρευνας του θέµατος. Κατόπιν συζητήσεων µε τις αρµόδιες υπηρεσίες, συντάχθηκε η παρούσα έκθεσης-πρόταση, σύµφωνα µε το άρ. 77 παρ. 5 εδ.γ ν. 3852/2010 που ορίζει ότι «Ο συµπαραστάτης του δηµότη µπορεί επίσης να προβαίνει στη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης της δηµοτικής Διοίκησης και των σχέσεων 1

2 της µε το κοινό, τόσο στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσης του, όσο και επ` ευκαιρία σηµαντικών προβληµάτων κακοδιοίκησης που ο ίδιος εντοπίζει.» Α.ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΟΜΗΜΕΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. Στον νόµο 4021/2011 (Φ.Ε.Κ. 218Α/ ) µε τίτλο «Ενισχυµένα µέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυµάτων..και άλλες διατάξεις» και συγκεκριµένα στο άρθρο 53 αυτού, προβλέπεται η επιβολή ειδικού τέλους στα ηλεκτροδοτούµενα ακίνητα µε οικιστική ή εµπορική χρήση. Το ποσό του τέλους προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό των τετραγωνικών μέτρων των ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών για τις οποίες υπολογίστηκε από την Δ.Ε.Η. ή τους εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος το τέλος της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 2130/1993, επί τον συντελεστή του ειδικού τέλους που αντιστοιχεί στην τιμή ζώνης του ακινήτου και επί τον συντελεστή προσαύξησης που αντιστοιχεί στην παλαιότητα του ακινήτου σύμφωνα με τους πίνακες της προηγούμενης παραγράφου. Δηλαδή: Τετραγωνικά μέτρα αναγραφόμενα στον λογ/μό της Δ.Ε.Η. Χ Συντελεστή ειδικού τέλους Χ Συντελεστή Παλαιότητας. Σύµφωνα µε την ΠΟΛ.1211/ , για τον υπολογισµό του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούµενων Δοµηµένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.), τα στοιχεία που αφορούν την ηλεκτροδοτούµενη δοµηµένη επιφάνεια, δηλαδή το εµβαδόν της δοµηµένης επιφάνειας, το ύψος της τιµής ζώνης και η παλαιότητα του ακινήτου, λαµβάνονται υπόψη όπως αυτά έχουν αποτυπωθεί, σύµφωνα µε τα στοιχεία των δήµων, και καταχωρηθεί στη βάση πληροφοριών του Διαχειριστή Δικτύου της Δ.Ε.Η. µέχρι και την 17η Σεπτεµβρίου Σε περίπτωση που στη βάση πληροφοριών της Δ.Ε.Η. δεν αναγράφεται ηµεροµηνία κατασκευής, τότε ο συντελεστής παλαιότητας θα είναι 1. Συνεπώς σύµφωνα µε τα παραπάνω το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούµενων Δοµηµένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.), υπολογίζεται µε βάση την τιµή ζώνης του ακινήτου δυνάµει της οποίας εισπράττεται και το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας. Με την εγκύκλιο ΠΟΛ1251/ , το Υπουργείο Οικονοµικών προκειµένου να εισπράξει σωστά µέσω του λογαριασµού της Δ.Ε.Η. το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε (Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούµενων Δοµηµένων Επιφανειών), κάλεσε τους Δήµους να διορθώσουν τις τιµές ζώνης, όπως αυτές έχουν καθοριστεί σύµφωνα µε το σύστηµα των αντικειµενικών αξιών του Υπουργείου Οικονοµικών. Οι Δήµοι όλης της χώρας, είναι αρµόδιοι µόνο για 2

3 τη διόρθωση των λαθών στην επιφάνεια, την παλαιότητα ή την τιµή ζώνης του ηλεκτροδοτούµενου ακινήτου, στους οποίους προσέρχονται οι δηµότες που έχουν εντοπίσει λάθη στα στοιχεία υπολογισµού του τέλους, προκειµένου να τα διορθώσουν. Επιπλέον, οι Δήµοι ελέγχουν αν στις σχετικές καταστάσεις αποτυπώνονται οι ορθές τιµές ζώνης, όπως προβλέπονται στο άρθρο 24 του Ν.2130/1993, όπως ισχύει, και σε περίπτωση λάθους προβαίνουν σε διόρθωσή τους. Μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, οι δήµοι αποστέλλουν τις ενηµερωµένες καταστάσεις στο Διαχειριστή Δικτύου της Δ.Ε.Η. ο οποίος ακολούθως, τις αποστέλλει στη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων, που τις ελέγχει ενδεικτικά ως προς την τιµή ζώνης. Σε περίπτωση που εντοπιστεί λάθος σε τιµή ζώνης, η ΓΓΠΣ διορθώνει την κατάσταση ενηµερώνοντας για τη διόρθωση τον αρµόδιο Δήµο και διαβιβάζει τις καταστάσεις στο Διαχειριστή Δικτύου. Είναι απαραίτητο λοιπόν να εξεταστούν τα νοµοθετήµατα που ισχύουν για τις τιµές ζώνης ακινήτων για τον Δήµο της Αλεξανδρούπολης αφενός και αφετέρου το νοµοθέτηµα που αφορά το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας, αφού η αναγραφόµενη τιµή ζώνης στον εκάστοτε λογαριασµό της ΔΕΗ καθορίζει τόσο το ποσό του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας όσο και το ποσό του Έκτακτου Ειδικού Τέλος Ηλεκτροδοτούµενων Δοµηµένων Επιφανειών. Β. ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. ΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ. Σύµφωνα λοιπόν µε το άρ. 41 ν. 1249/1982 και του άρ. 14 ν. 1473/1984 ορίζεται ότι για τον προσδιορισµό της φορολογητέας των ακινήτων που µεταβιβάζονται µε αντάλλαγµα ή αιτία θανάτου, δωρεάς λαµβάνονται υπόψη οι τιµές εκκίνησης που είναι καθορισµένες από πριν κατά ζώνες ή οικοδοµικά τετράγωνα και κατ είδος ακινήτου, όπως αστικό ακίνητο, διαµέρισµα, κατάστηµα αγρόκτηµα και άλλα. Οι τιµές εκκίνησης και οι συντελεστές αυξοµείωσής τους θα καθορίζονται µε αποφάσεις του Υπουργού των Οικονοµικών, µετά από εισήγηση Επιτροπών που θα αποτελούνται από οικονοµικούς υπαλλήλους, µηχανικούς του Υπουργείου Δηµοσίων Έργων, εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εκπροσώπους του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας και άλλα πρόσωπα που διαθέτουν ειδικές γνώσεις ή ιδιάζουσα εµπειρία και θα συγκροτούνται µε κοινές αποφάσεις των Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως και Οικονοµικών. Οι κατά το προηγούµενο εδάφιο τιµές αναπροσαρµόζονται το βραδύτερο, ανά διετία, µε αποφάσεις του Υπουργού των Οικονοµικών. Από τις παραπάνω διατάξεις προκύπτει ότι το Υπουργείο Οικονοµικών είναι αρµόδιο για να καθορίσει τους συντελεστές εκείνους καθώς και την τιµή ζώνης των ακινήτων, µε τον προσδιορισµό των οποίων εξευρίσκεται η αντικειµενική αξία ενός ακινήτου προκειµένου να 3

4 εισπραχθεί και ο αντίστοιχος φόρος. Συνεπώς ο αντικειµενικός προσδιορισµός της αξίας των ακινήτων είναι ένα σύστηµα υπολογισµού εκ των προτέρων καθοριζόµενο, από το Υπουργείο Οικονοµικών. Στη συνέχεια εκδόθηκε κατ εξουσιοδότηση του παραπάνω άρθρου η Απόφαση Υπουργού Οικονοµικών µε αρ /82/Γ0013 (ΦΕΚ 549/ ) µε την οποία προσδιορίζεται ο τρόπος υπολογισµού της αξίας των ακινήτων µε το αντικειµενικό σύστηµα. Έτσι µε την παραπάνω απόφαση δίνονται χρήσιµοι ορισµοί για την κατανόηση λειτουργίας του συστήµατος: Ζώνη θεωρείται ένα τµήµα πόλης ή χωριού το οποίο σύµφωνα µε τους πίνακες τιµών, έχει ενιαία τιµή (Τιµή Ζώνης). Οι ζώνες περαιτέρω διακρίνονται σε γραµµικές και κυκλικές. Τιµή Ζώνης ή τιµή εκκίνησης είναι η ενιαία τιµή αφετηρίας, την οποία έχει κάθε ακίνητο, το οποίο βρίσκεται στην ζώνη αυτή. Η τιµή ζώνης αναφέρεται στην συνολική αξία κτίσµατος και οικοπέδου που αναλογεί σε ένα τετραγωνικό µέτρο επιφανείας. Το αντικειµενικό σύστηµα εφαρµόζεται για τον προσδιορισµό της φορολογητέας αξίας κατά τη µεταβίβαση ακινήτων µε επαχθή αιτία και µόνο αν αυτά τα ακίνητα έχουν ενταχθεί στο σύστηµα. Για τον προσδιορισµό της αξίας των ακινήτων κατά το σύστηµα αντικειµενικού προσδιορισµού, κάθε Δήµος ή Κοινότητα χωρίζεται σε επιµέρους ζώνες για τις οποίες ορίζονται εκτός από την τιµή ζώνης, συντελεστής εµπορικότητας (ΣΕ) των δρόµων της, συντελεστής οικοπέδου (ΣΟ), συντελεστής συµµετοχής οικοπέδου (ΣΣΟ) και συντελεστής αξιοποίησης οικοπέδου (ΣΑΟ). Μεταγενέστερα µε την παρ. 1 άρ. 10 ν. 2386/1996 προστέθηκε το άρ. 41 Α στο ν. 1249/1982 το οποίο ορίζει ότι σε περιοχές της χώρας στις οποίες δεν εφαρµόζεται το παραπάνω αναφερόµενο αντικειµενικό σύστηµα προσδιορισµού της αξίας των ακινήτων, η φορολογητέα αξία των µεταβιβαζόµενων ακινήτων υπολογίζεται χωριστά για τα επί του οικοπέδου ή γηπέδου τυχόν υφιστάµενα κτίσµατα και χωριστά για το οικόπεδο ή γήπεδο ως εξής: α) Για τον προσδιορισµό της φορολογητέας αξίας των κτισµάτων εφαρµόζεται αντικειµενικό σύστηµα, κατά το οποίο λαµβάνονται υπόψη τιµές αφετηρίας κόστους ανά είδος κτιρίου, οι οποίες καθορίζονται και αναπροσαρµόζονται µε αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών. Οι τιµές αυτές αφετηρίας αυξάνονται ή µειώνονται µε την εφαρµογή συντελεστών που προσδιορίζουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του υπό εκτίµηση κτιρίου, όπως το µέγεθος, την ποιότητα κατασκευής, την παλαιότητα και άλλα. β) Για τον προσδιορισµό της φορολογητέας αξίας του οικοπέδου ή γηπέδου έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 3 του α.ν. 1521/1950 (ΦΕΚ 245 Α`) και των άρθρων 9 και 10 του ν.δ/τος 118/1973 (ΦΕΚ 202 Α`). Για την εφαρµογή της παραπάνω διάταξης εκδόθηκε η µε αρ /479/Γ0013 ΠΟΛ 1310 (ΦΕΚ Β 1152/1996) µε τίτλο «Προσδιορισµός κατ' άρθρο 41α του Ν.1249/1982 µε αντικειµενικά κριτήρια, αξίας κτισµάτων ακινήτων τα οποία βρίσκονται σε περιοχές όπου δεν ισχύει το σύστηµα αντικειµενικού προσδιορισµού». Σύµφωνα µε την παραπάνω απόφαση καθορίζεται η φορολογητέα αξία των κτισµάτων για όσα ακίνητα βρίσκονται σε περιοχές που δεν ισχύει το σύστηµα αντικειµενικού 4

5 προσδιορισµού. Για την εξεύρεση της φορολογητέας αξίας των κτισµάτων της παραγράφου 1 λαµβάνεται υπόψη ως βάση τιµή εκκίνησης η οποία αναφέρεται στο ελάχιστο κόστος κατασκευής ανά τετραγωνικό µέτρο οικοδοµής πριν την εφαρµογή συντελεστών αυξοµείωσης. Η κατά τα άνω τιµή εκκίνησης καθορίζεται κατά περιοχές και χωριστά για την µονοκατοικία, επαγγελµατική στέγη και την κατοικία ή διαµέρισµα (έντυπα υπολογισµού Κl, Κ2 και Κ3) και ενιαία σε όλες τις περιοχές εφαρµογής ανάλογα µε το είδος του κτιρίου για όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες κτιρίων (έντυπα Κ4, Κ5, Κ6, Κ7, Κ8 και Κ9) και αναπροσαρµόζεται µε αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο νόµος 1249/1982 περιλαµβάνει ένα σύστηµα υπολογισµού αξίας ακινήτων δύο ταχυτήτων. Από την µία ο λεγόµενος αντικειµενικός προσδιορισµός του άρ. 41 ν. 1249/1982, που συνίσταται στον υπολογισµό της αξίας του ακινήτου µε βάση την τιµή οικοπέδου (Τ.Ο.), συντελεστή οικοπέδου (Σ.Ο.), συντελεστή αξιοποίησης οικοπέδου (Σ.Α.Ο), συντελεστή εκµετάλλευσης ισογείου (Κ), τιµές ζωνών (Τ.Ζ.) και τέλος συντελεστή εµπορικότητας (Σ.Ε.), οι οποίες τιµές προκαθορίζονται µε υπουργική απόφαση, και από την άλλη ο υπολογισµός του άρ. 41Α του ίδιου νόµου που γίνεται µε βάση τις τιµές αφετηρίας κόστους ανά είδος κτιρίου, οι οποίες καθορίζονται και αναπροσαρµόζονται µε αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών και αφορούν µόνο την αξία του ακινήτου χωρίς το ποσοστό του στο οικόπεδο ή γήπεδο, η οποία υπολογίζεται ξεχωριστά µε βάση το άρ. 3 α.ν. 1521/1950, από τις αρµόδιες ΔΟΥ και αφορά ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές όπου δεν ισχύει το προηγούµενο σύστηµα αντικειµενικού προσδιορισµού ακινήτων. Ως συνέπεια όλων των ανωτέρω ήταν να εκδοθούν στη συνέχεια: α) η µε αρ /487/Δ00ΤΥ/ (ΦΕΚ 269/Β /2007) Απόφαση για την Αναπροσαρµογή τιµών του συστήµατος αντικειµενικού προσδιορισµού της φορολογητέας αξίας των µε οποιαδήποτε αιτία µεταβιβαζοµένων ακινήτων, που βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου όλων των περιφερειών της χώρας και β) η µε αριθµ /486/00ΤΥ/ (ΦΕΚ 268/Β /2007) Απόφαση για αναπροσαρµογή τιµών εκκίνησης ελάχιστου κόστους οικοδοµής, για τον προσδιορισµό της φορολογητέας αξίας των µε οποιαδήποτε αιτία µεταβιβαζοµένων κτισµάτων ακινήτων µε αντικειµενικά κριτήρια. Στην πρώτη απόφαση για τον υπολογισµό της αξίας του ακινήτου λαµβάνονται υπόψη τα εξής: η τιµή οικοπέδου (Τ.Ο.), ο συντελεστής οικοπέδου (Σ.Ο.), ο συντελεστής αξιοποίησης οικοπέδου (Σ.Α.Ο), ο συντελεστής εκµετάλλευσης ισογείου (Κ), οι τιµές ζωνών (Τ.Ζ.) και τέλος ο συντελεστής εµπορικότητας (Σ.Ε.), όπως ήδη πλέον καθορίζονται για την πόλη της Αλεξανδρούπολης, η οποία χωρίζεται σε πέντε ζώνες καθώς και για τη Ν. Χηλή. Στη δεύτερη απόφαση περιλαµβάνονται οι λεγόµενες τιµές αφετηρίας κόστους ανά είδος κτιρίου και αφορούν τα τότε δηµοτικά διαµερίσµατα ως εξής: Α) Άβαντος 5

6 Β) Αισύµης Γ) Αλεξανδρούπολης (περιλαµβάνεται η Αµφιτρίτη και άλλοι οικισµοί που δεν αναγράφονται στην απόφαση αυτή) Δ) Κίρκης Ε) Μάκρης Στ) Συκορράχης Οι τιµές κόστους χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες ανάλογα µε την χρήση του κτιρίου ήτοι κατοικία, µονοκατοικία, επαγγελµατική στέγη, σύµφωνα µε την προαναφερθείσα µε αρ /479/Γ0013 ΠΟΛ 1310 (ΦΕΚ Β 1152/1996) Για όλα τα διαµερίσµατα πλην της Αλεξανδρούπολης η αξία του ακινήτου ανά τ.µ είναι : 310 για κατοικία, 430 για µονοκατοικία και 260 για επαγγελµατική στέγη. Για το δηµοτικό διαµέρισµα της Αλεξανδρούπολης, στο οποίο λόγω έλλειψης αναφοράς στην παραπάνω απόφαση περιλαµβάνονται και απόµακροι οικισµοί, όπως η Αµφιτρίτη, η αξία των ακινήτων είναι 410, 570 και 350 αντίστοιχα, αναλόγως της χρήσης του ακινήτου. Σηµειωτέον ότι οι παραπάνω τιµές εφαρµόζονται στην αρµόδια ΔΟΥ Αλεξανδρούπολης για την εξεύρεση της αξίας του ακινήτου στην περίπτωση µεταβίβασης αυτού. Τα δύο συστήµατα εξεύρεσης της αξίας των ακινήτων παρουσιάζουν και ορολογική διαφορά, η διασαφήνιση της οποίας κρίνεται απαραίτητη για τη συνέχεια. Στην πρώτη περίπτωση η υπουργική απόφαση κάνει λόγο για τιµές ζώνης ακινήτου στην οποία περιλαµβάνεται η αξία του ακινήτου ανά τµ µε το ποσοστό του στο οικόπεδο, ενώ στη δεύτερη περίπτωση (των δηµοτικών διαµερισµάτων) η υπουργική απόφαση κάνει λόγο για τιµή κόστους ακινήτου που περιλαµβάνεται η αξία ανά τµ ακινήτου χωρίς το ποσοστό στο οικόπεδο η οποία αξία εξευρίσκεται από τη ΔΟΥ και προστίθεται στην παραπάνω αξία του ακινήτου. Γ. ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΡΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΟΥ. Στη συνέχεια µε το άρ. 24 του ν. 2130/1994 ορίστηκε ότι «1. Από 1ης Ιανουαρίου 1993 επιβάλλεται υπέρ των δήµων και κοινοτήτων τέλος, το οποίο λογίζεται επί της αξίας της ακίνητης περιουσίας που βρίσκεται εντός της διοικητικής τους περιφέρειας κατά τις ακόλουθες διακρίσεις: α) Στα πάσης φύσεως ακίνητα που βρίσκονται εντός εγκεκριµένου σχεδίου πόλεως ή εντός των ορίων οικισµών υφιστάµενων προ του έτους 1923 ή εντός ορίων οικισµών πληθυσµού κάτω των δύο χιλιάδων (2.000) κατοίκων. β) Στα κάθε είδους κτίσµατα που βρίσκονται εκτός του εγκεκριµένου σχεδίου πόλεως ή εκτός ορίων οικισµών υφιστάµενων προ του έτους 1923 ή εκτός ορίων οικισµών πληθυσµού κάτω των δύο χιλιάδων (2.000) κατοίκων. 2. Ο συντελεστής του τέλους καθορίζεται µε απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου από µηδέν εικοσιπέντε τοις χιλίοις (0,25ο/οο), µέχρι µηδέν τριάντα πέντε τοις χιλίοις (0.35ο/οο) και είναι ενιαίος για όλη τη διοικητική τους περιφέρεια. Η απόφαση του δηµοτικού ή 6

7 κοινοτικού συµβουλίου λαµβάνεται µέχρι 31 Οκτωβρίου του προηγούµενου έτους και ισχύει και για τα επόµενα έτη µέχρι να τροποποιηθεί.». Στην παρ. 6 του ιδίου ως άνω άρθρου ορίζεται ότι «6. Για τον υπολογισµό της αξίας των ακινήτων λαµβάνονται υπόψη µόνο το ύψος της τιµής ζώνης και ο συντελεστής παλαιότητας, όπως καθορίζονται και ισχύουν κάθε φορά µε αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών κατά την διαδικασία του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 (ΦΕΚ 43 Α`), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 14 του ν. 1473/1984 (ΦΕΚ 127 Α`). Στις περιοχές που δεν έχει γίνει καθορισµός της τιµής των ακινήτων µε αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών, κατά την ανωτέρω διαδικασία, ο υπολογισµός της αξίας τους γίνεται µε απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου, το οποίο λαµβάνει υπόψη και τα τηρούµενα στην αρµόδια Δ.Ο.Υ. στοιχεία. Οι Δ.Ο.Υ. υποχρεούνται να παρέχουν τα στοιχεία αυτά στους δήµους και τις κοινότητες». Δηλαδή το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) εισπράττεται επί τη βάση της τιµής ζώνης όπως αυτή προκαθορίζεται κατά τη διαδικασία του άρ. 41 ν. 1249/1982 και αναλύθηκε εκτενώς παραπάνω. Η τιµή ζώνης όµως υπάρχει και είναι προκαθορισµένη µε υπουργικές αποφάσεις µόνο στις περιοχές εκείνες όπου ισχύει το αντικειµενικό σύστηµα προσδιορισµού της αξίας ακινήτων γενικά δηλαδή είτε κτισµάτων είτε οικοπέδων. Σύµφωνα µε την 8752/ Υπουργική Απόφαση (όπως τροποποιήθηκε µε την υπ αρ / Υπουργική Απόφαση) για τον υπολογισµό της αξίας των ακινήτων ακολουθείται κατά περίπτωση η κατωτέρω διαδικασία : α.- Αντικειµενικός προσδιορισµός της αξίας. Για τις περιοχές όπου ισχύει σήµερα το σύστηµα του αντικειµενικού προσδιορισµού της αξίας των ακινήτων λαµβάνεται υπόψη : α) για τα κτίσµατα µόνο η τιµή ζώνης (αντικειµενική αξία κτίσµατος) και ο συντελεστής παλαιότητας αυτών β) για τα οικόπεδα, µόνο η τιµή ζώνης (αντικειµενική αξία οικοπέδου) και ο συντελεστής οικοπέδου (Σ.Ο.), όπως καθορίζονται και ισχύουν κάθε φορά µε αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών κατά τη διαδικασία του άρθρου 41 Ν. 1249/1982 και άρθρο 14 Ν. 1473/1984. γ) Για τα οικόπεδα εντός των οποίων υπάρχει µικρό κτίσµα (µερικώς κτισµένο οικόπεδο) που δεν εξαντλεί το τµήµα που του αναλογεί, ο υπολογισµός γίνεται ξεχωριστά, για µεν το κτίσµα µε το αναλογούν σ αυτό οικόπεδο ( η αξία του οποίου εµπεριέχεται στο κτίσµα), όπως η ανωτέρω περίπτωση (α) για δε το υπόλοιπο τµήµα οικοπέδου όπως η ανωτέρω περίπτωση (β). Προσδιορισµός µε απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου. Στις περιοχές όπου δεν ισχύει ο αντικειµενικός προσδιορισµός της αξίας των ακινήτων, ο υπολογισµός της γίνεται µε απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου, το οποίο λαµβάνει υπόψη και τα τηρούµενα στην αρµόδια ΔΟΥ στοιχεία, καθώς και κάθε άλλο συναφές και χρήσιµο στοιχείο (από συµβολαιογραφικές πράξεις και δικαστικές αποφάσεις, τοπικές συνθήκες κ.ά.). Στην περίπτωση αυτή προσδιορίζεται από το Δηµοτικό ή Κοινοτικό Συµβούλιο αφενός η τιµή ζώνης των κτισµάτων και αφετέρου η τιµή ζώνης των οικοπέδων κατά ορθή κρίση. 7

8 -Ο συντελεστής οικοπέδου (Σ.Ο.) είναι αυτός που επίσης έχει καθορισθεί κατά την περιοχή (όπου ισχύει ο αντικειµενικός προσδιορισµός της αξίας των ακινήτων), από το Υπουργείο Οικονοµικών για τον υπολογισµό της αξίας των οικοπέδων. -Στις περιοχές όπου δεν ισχύει ο αντικειµενικός προσδιορισµός, ο συντελεστής οικοπέδου προσδιορίζεται από το δηµοτικό ή κοινοτικό συµβούλιο σύµφωνα µε τα στοιχεία και τα κριτήρια, για κάθε περιοχή, της αρµόδιας ΔΟΥ. -Το σύστηµα του αντικειµενικού προσδιορισµού της αξίας των ακινήτων σ όσες περιοχές ισχύει αφορά τα εντός του εγκεκριµένου σχεδίου πόλεως ακίνητα (πλην ελαχίστων ειδικών και εξαιρετικών ρυθµίσεων) και όχι τα εκτός σχεδίου. Για τα εκτός σχεδίου ακίνητα η αξία καθορίζεται από το δηµοτικό ή κοινοτικό συµβούλιο. Ο µαθηµατικός τύπος, για τα στοιχεία του ακινήτου σύµφωνα µε το έντυπο της δήλωσης (παράγραφος 4 ηλεκτροδοτούµενων ακινήτων και παράγραφος 2 µη ηλεκτροδοτουµένων) είναι : Για κτίσµα : επιφάνεια µ2 Χ τιµή ζώνης (αντικειµενική αξία κτίσµατος) Χ συντελεστής παλαιότητας = αντικειµενική αξία ακινήτου και το ύψος του ΤΑΠ από τον τύπο: αντικειµενική αξία ακινήτου Χ συντελεστής ΤΑΠ= ποσό του οφειλόµενου ΤΑΠ. Για οικόπεδο : επιφάνεια µ2 Χ τιµή εκκίνησης (αντικειµενική κατά µ2 αξία οικοπέδου) Χ συντελεστή οικοπέδου (Σ.Ο.)= τελική αντικειµενική αξία οικοπέδου. Το ποσό του οφειλόµενου ΤΑΠ είναι ίσο µε το γινόµενο της τελικής αντικειµενικής αξίας επί το συντελεστή του ΤΑΠ (Τελική αντικειµενική αξία οικοπέδου Χ συντελεστή ΤΑΠ= ποσό οφειλόµενου ΤΑΠ). Η τιµή εκκίνησης καθορίζεται από το τύπο: συντελεστής οικοπέδου (Σ.Ο.) Χ τιµή οικοπέδου (Τ.Ο.) = Τιµή εκκίνησης (Τ.Ε.). Όλες οι παραπάνω τιµές καθορίζονται µε υπουργικές αποφάσεις στο σύστηµα αντικειµενικού προσδιορισµού αξίας ακινήτων. Στις περιπτώσεις όµως που δεν ισχύει το ανωτέρω σύστηµα σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα όλοι οι συντελεστές βάσει των οποίων προσδιορίζεται η αξία των οικοπέδων δηλαδή η τιµή ζώνης, ο συντελεστής αξιοποίησης οικοπέδου (ΣΑΟ) και ο συντελεστής οικοπέδου (ΣΟ) καθορίζονται από το δηµοτικό συµβούλιο µε βάση τα στοιχεία από την αρµόδια ΔΟΥ». Δ. ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. Από την προεκτεθείσα νοµοθετική επισκόπηση προκύπτει ότι το ΤΑΠ, η είσπραξη του οποίου αποτελεί υποχρέωση των Δήµων, εξευρίσκεται πάντα σε συνάρτηση µε την τιµή ζώνης ακινήτου κτίσµατος ή οικοπέδου, είτε ισχύει στο σύστηµα αντικειµενικού προσδιορισµού αξίας ακινήτων είτε όχι οπότε η αξία καθορίζεται µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου του οικείου Δήµου. 8

9 Όπως ήδη προαναφέρθηκε στην ενότητα Β της παρούσης έκθεσης έχουν εκδοθεί οι κάτωθι υπουργικές αποφάσεις : α) η µε αρ /487/Δ00ΤΥ/ (ΦΕΚ 269/Β /2007) Απόφαση για την Αναπροσαρµογή τιµών του συστήµατος αντικειµενικού προσδιορισµού της φορολογητέας αξίας των µε οποιαδήποτε αιτία µεταβιβαζοµένων ακινήτων, που βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου όλων των περιφερειών της χώρας και β) η µε αριθµ /486/00ΤΥ/ (ΦΕΚ 268/Β /2007) Απόφαση για αναπροσαρµογή τιµών εκκίνησης ελάχιστου κόστους οικοδοµής, για τον προσδιορισµό της φορολογητέας αξίας των µε οποιαδήποτε αιτία µεταβιβαζοµένων κτισµάτων ακινήτων µε αντικειµενικά κριτήρια. Η δεύτερη αυτή απόφαση αφορά µόνο κτίσµατα όχι οικόπεδο και µόνο τιµές εκκίνησης ελάχιστου κόστους οικοδοµής και όχι τιµή ζώνης, οπότε θεωρείται ότι για τις περιοχές που υπάγονται σε αυτή δεν ισχύει το αντικειµενικό σύστηµα προσδιορισµού της αξίας ακινήτων, όπως συµβαίνει µε την πρώτη απόφαση, ισχύουν όµως αντικειµενικά κριτήρια καθορισµού της ελάχιστης τιµής κόστους ακινήτων τα οποία έπρεπε ήδη από την έκδοση της απόφασης αυτής να ληφθούν υπόψη και να εκδοθεί απόφαση δηµοτικού συµβουλίου που θα συµµορφώνεται µε αυτά και θα καθορίζει επιπλέον και τις τιµές οικοπέδων για την είσπραξη του ΤΑΠ, αφού γι αυτά τα τελευταία ζητήσει την συνδροµή των στοιχείων από την αρµόδια ΔΟΥ Αλεξανδρούπολης. Στην περίπτωση του Δήµου Αλεξανδρούπολης λοιπόν και για τους οικισµούς Ν. Χηλής, Μαϊστρου, Παλαγίας, Αγνάντιας, Απαλού, Αλεξανδρούπολης εκτός σχεδίου, Αµφιτρίτης, Συγκρότ. Εργατικών περιοχή Επέκτασης, Συγκρότ. Εργατικών περιοχή Δεξαµενής, Συγκρότ. Εργατικών περιοχή Παλαγίας, εκδόθηκε η απόφαση δηµοτικού συµβουλίου µε αρ. 192/1994, η οποία καθόριζε κατόπιν εισήγησης της επιτροπής που ορίστηκε µε την απόφαση 145/1994 δηµοτικού συµβουλίου, την ονοµαζόµενη τότε τιµή µονάδας για την Αµφιτρίτη σε δρχ. και ισότιµα σε Ευρώ 176,00 για τα κτίσµατα και σε δρχ. για τα οικόπεδα, προκειµένου να υπολογιστεί στις παραπάνω τιµές και να εισπραχθεί το ΤΑΠ, αφού σύµφωνα µε το αιτιολογικό της απόφασης οι παραπάνω περιοχές δεν καλύπτονταν από το αντικειµενικό σύστηµα προσδιορισµού της αξίας των ακινήτων του άρ. 41 ν. 1249/1982. Με την έκδοση όµως της προαναφερθείσας µε αριθµ /486/00ΤΥ/ (ΦΕΚ 268/Β /2007) Απόφασης µε την οποία καθορίζονται και αναπροσαρµόζεται η τιµή εκκίνησης ελάχιστου κόστους οικοδοµής για τα πρώην δηµοτικά διαµερίσµατα Αλεξανδρούπολης, Άβαντος, Αισύµης, Μάκρης, Συκοράχης, Κίρκης, είναι κάτι παραπάνω από αναγκαίο να αναθεωρηθεί η απόφαση 192/1994 Δηµοτικού Συµβουλίου Αλεξανδρούπολης και να αναπροσαρµοστούν οι τιµές που ορίζονται σ αυτήν ώστε να συµφωνούν πλέον µε την νεώτερη υπουργική απόφαση. 9

10 Με βάση το παραπάνω ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο προτείνεται: Α. Η διόρθωση των αξιών των ακινήτων στους προαναφερόµενους οικισµούς που προβλέπει η µε αρ /486/00ΤΥ/ Υπουργική Απόφαση, ήτοι των πρώην δηµοτικών διαµερισµάτων α) Άβαντος β) Αισύµης γ) Αλεξανδρούπολης δ) Κίρκης ε) Μάκρης στ) Συκορράχης, στις ορθές τιµές εκκίνησης σύµφωνα µε το εκεί πίνακα, ώστε να επέλθει ισότητα στην καταβολή των φορολογικών βαρών των δηµοτών µας, διότι είναι πράγµατι άδικο να επιβαρύνονται µερικοί και άλλοι να επωφελούνται από την επί σειρά ετών παράλειψη. Για την παραπάνω διόρθωση απαιτείται απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου Αλεξανδρούπολης η οποία αφενός θα τροποποιεί και θα επικαιροποιεί την µε αρ. 192/1994 Απόφαση αφετέρου θα ζητείται και η αναδροµική είσπραξη του τέλους καθώς σύµφωνα µε το άρ. 2 παρ. 1 ΑΝ 344/1968 σε συνδυασµό µε την υποχρεωτικότητα είσπραξης του ΤΑΠ και σε συνδυασµό µε την µη ορθή είσπραξή του επί σειρά ετών, δεν υπάρχει περιθώριο να µην επιτευχθεί η είσπραξη του τέλους αναδροµικά για µία πενταετία. Πρέπει συνεπώς να ακολουθηθεί η διαδικασία της περ. ζ της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10 όπου ορίζεται ότι η οικονοµική επιτροπή εισηγείται προς το δηµοτικό συµβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωµάτων και εισφορών. Συνεπώς για τη λήψη απόφασης του Δηµοτικού Συµβουλίου περί επιβολής τελών, δικαιωµάτων και εισφορών απαιτείται προηγούµενη εισήγηση της οικονοµικής επιτροπής. Στη συνέχεια να ληφθούν υπόψη τα στοιχεία της ελάχιστης τιµής κόστους για τα ακίνητα στους παραπάνω οικισµούς (σύµφωνα µε την προαναφερόµενη υπουργική απόφαση) και εφόσον κατά την κρίση της οικονοµικής επιτροπής, και στη συνέχεια του δηµοτικού συµβουλίου που θα επιληφθεί του θέµατος δεν θεωρηθεί απαραίτητη η αύξηση αυτών των τιµών να υπολογισθεί το ΤΑΠ επί αυτών. Για τον υπολογισµό της αξίας των οικοπέδων το δηµοτικό συµβούλιο πρέπει να καθορίσει όλους τους συντελεστές βάσει των οποίων προσδιορίζεται η αξία τους δηλαδή την τιµή ζώνης, τον συντελεστή αξιοποίησης οικοπέδου (ΣΑΟ: εκφράζει τη δυνατότητα οικοδοµικής εκµετάλλευσης του οικοπέδου) και τον συντελεστή οικοπέδου (ΣΟ: είναι ο συντελεστής που προσδιορίζει την αξία του οικοπέδου, µικρότερος ή ίσος ή µεγαλύτερος από τη µονάδα) µε βάση τα στοιχεία και τα κριτήρια για κάθε περιοχή που θα ληφθούν από την αρµόδια ΔΟΥ Αλεξανδρούπολης. Να ληφθεί επίσης απόφαση και για τα µη ηλεκτροδοτούµενα ακίνητα ότι το ΤΑΠ πρέπει να εισπράττεται µέσω βεβαιωτικών καταλόγων απ ευθείας από το δήµο, αφού δεν υπάρχει δυνατότητα είσπραξης µέσω της ΔΕΗ. Β. Μετά από συζητήσεις µε στελέχη του Δήµου, διαπιστώθηκε ότι η διαδικασία διόρθωσης δεν είναι απλή υπόθεση διότι ελλοχεύουν κίνδυνοι σφαλµάτων που θα περιπλέξουν τα πράγµατα σε βάρος των δηµοτών µας, 10

11 καθώς και δεν είναι δυνατή η ταυτοποίηση του αρχείου του Δήµου µε αυτό της ΔΕΗ, καθόσον ο τελικός αποδέκτης µε τις διορθώσεις θα είναι η ΔΕΗ, η οποία παραλαµβάνοντας το αρχείο, εκτυπώνει τους λογαριασµούς διορθωµένους µε τις σωστές τιµές ζώνης, επί των οποίων υπολογίζεται το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας, και το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούµενων Δοµηµένων Επιφανειών. Παρίσταται λοιπόν αναγκαία η συντονισµένη προσπάθεια από τα γραφεία που είναι αρµόδια προς τούτο ώστε να γίνει η καταγραφή και διόρθωση του αρχείου, αφενός µε τη σύσταση συνεργείων όπου χρειάζεται για την άµεση αυτοψία της περιοχής που βρίσκεται το ακίνητο και της ένταξής του στην ορθή τιµή ζώνης και αφετέρου µε δηµόσιο κάλεσµα ιδίως προς του δηµότες των παραπάνω οικισµών, να προσέλθουν µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα προκαθορισθούν για την διόρθωση των τιµών των ακινήτων τους, προς εφαρµογή των παραπάνω υπουργικών αποφάσεων. Οι παραπάνω ενέργειες πρέπει να λάβουν χώρα ανεξαρτήτως της επικείµενης αλλαγής των αντικειµενικών αξιών. Ο ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΒΑΣΜΑΤΖΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 11

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. iii) ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. iii) ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (Νόµος 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις», άρθρο 3 5) Για τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη Σπανού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις» Άρθρο 1 Ιδιοκτησία κατά την πράξη εφαρμογής υπολογισμός εισφοράς σε γη - καταβολή εισφορών σε χρήμα 1. Το άρθρο 8 του ν.1337/1983

Διαβάστε περισσότερα

1 Οκτωβρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 148333/34130/2012 Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Μαίρη Κοτρωνιά Ειδικός Επιστήµονας: Κ. Ζούβια

1 Οκτωβρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 148333/34130/2012 Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Μαίρη Κοτρωνιά Ειδικός Επιστήµονας: Κ. Ζούβια 1 Οκτωβρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 148333/34130/2012 Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Μαίρη Κοτρωνιά Ειδικός Επιστήµονας: Κ. Ζούβια Προς Υπουργό Οικονοµικών Κύριο Γιάννη Στουρνάρα Νίκης 5-7 101 80 ΑΘΗΝΑ Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ, OFFSHORE ONTOTHTΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ, OFFSHORE ONTOTHTΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ, OFFSHORE ONTOTHTΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Στην Ελλάδα ο νόμος 3091/2002 στα άρθρα 15, 16, 17 κα 18 περιέγραψε για πρώτη φορά την φορολογική υποχρέωση

Διαβάστε περισσότερα

Της από 24-10-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 28/24-10-2013 Αριθ. Απόφασης: 651/24-10-2013

Της από 24-10-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 28/24-10-2013 Αριθ. Απόφασης: 651/24-10-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 24-10-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 28/24-10-2013 Αριθ. Απόφασης: 651/24-10-2013 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ EΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 1. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 2/3/2012 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. ΠΟΛ: 1056

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ Υποβληθείσα στον

Διαβάστε περισσότερα

Σελ.- 2 - της 390/2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης

Σελ.- 2 - της 390/2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης Σελ.- 2 - της 390/2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης ΑΔΑ: ΒΙ63ΩΗΟ-ΥΙΤ Σύμφωνα με το άρθρο 43 παρ.1α του Ν. 3979/2011, όπου στις διατάξεις των νόμων 25/1975 (Α' 74), 429/1976

Διαβάστε περισσότερα

1. Γιατί η ΔΕΗ χρεώνει το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε στους λογαριασμούς ρεύματος ;

1. Γιατί η ΔΕΗ χρεώνει το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε στους λογαριασμούς ρεύματος ; Q&As Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε) 1. Γιατί η ΔΕΗ χρεώνει το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε στους λογαριασμούς ρεύματος ; Η ΔΕΗ, όπως και όλοι οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 Βλ. Δ. Καράγιωργα, Δημόσια Οικονομική 2, Οι δημοσιονομικοί θεσμοί, Αθήνα 1981, Εκδόσεις

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 Βλ. Δ. Καράγιωργα, Δημόσια Οικονομική 2, Οι δημοσιονομικοί θεσμοί, Αθήνα 1981, Εκδόσεις 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι. Για την κάλυψη των δαπανών της λειτουργίας του το Κράτος χρησιμοποιεί κυρίως τα έσοδα που συγκεντρώνει με την επιβολή φόρων. Από οικονομική άποψη ο φόρος συνιστά ένα αναγκαστικό μέσο μετάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ Ν. 4046/2012, 4093/2012 ΚΑΙ 4127/2013» Άρθρο πρώτο

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ Ν. 4046/2012, 4093/2012 ΚΑΙ 4127/2013» Άρθρο πρώτο ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ Ν. 4046/2012, 4093/2012 ΚΑΙ 4127/2013» Άρθρο πρώτο ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 356/1974, Ν.2238/1994, Ν.2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας Γενική Δ/νση Δημόσιας Περιουσίας κα Εθνικών Κληροδοτημάτων Δ/νση Κοινωφελών Περιουσιών Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Επανέκδοση του Εγχειριδίου, µε τις απαντήσεις στα συνήθη ερωτήµατα των πολιτών, σε θέµατα αρµοδιότητας των Δ.Ο.Υ., έτους 2012».

ΘΕΜΑ: «Επανέκδοση του Εγχειριδίου, µε τις απαντήσεις στα συνήθη ερωτήµατα των πολιτών, σε θέµατα αρµοδιότητας των Δ.Ο.Υ., έτους 2012». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Δ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα,28 Φεβρουαρίου 2012 Αρ. Πρωτ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α5ΜΗ-ΕΑΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ. Αθήνα, 27 Ιουλίου 2011

ΑΔΑ: 4Α5ΜΗ-ΕΑΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ. Αθήνα, 27 Ιουλίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜAΤΑ Α, Ταχ. /νση :Κ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. :101 84 ΑΘΗΝΑ Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 456ΤΗ-ΡΒΝ ΠΟΛ: 1244 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 456ΤΗ-ΡΒΝ ΠΟΛ: 1244 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. Β. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Έκδοση οικοδοµικών αδειών, έλεγχος των ανεγειροµένων οικοδοµών, τροποποίηση των διατάξεων περί κτηµατολογίου και άλλες διατάξεις»

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Έκδοση οικοδοµικών αδειών, έλεγχος των ανεγειροµένων οικοδοµών, τροποποίηση των διατάξεων περί κτηµατολογίου και άλλες διατάξεις» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Έκδοση οικοδοµικών αδειών, έλεγχος των ανεγειροµένων οικοδοµών, τροποποίηση των διατάξεων περί κτηµατολογίου και άλλες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ 14 η ΦΠΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ 14 η ΦΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ 14 η ΦΠΑ Συνοπτικός οδηγός σχετικά µε το ΦΠΑ στα ακίνητα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο του φόρου 1. Από το έτος 2014 και για κάθε επόμενο έτος επιβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Ο70-ΕΟΥ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13 TELEFAX : 210 6918088 11523 - ΑΘΗΝΑ

ΑΔΑ: 45Ο70-ΕΟΥ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13 TELEFAX : 210 6918088 11523 - ΑΘΗΝΑ ΑΔΑ: 45Ο70-ΕΟΥ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛ/ΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο του φόρου

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο του φόρου ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο του φόρου 1. Από το έτος 2014 και για κάθε επόμενο έτος επιβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

N.4178/2013. 2.. 4178/13. 6-2-2015

N.4178/2013. 2.. 4178/13. 6-2-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. Ταχ. /νση : Μεσογείων & Τρικάλων 36

Διαβάστε περισσότερα

Φ.Π.Α. ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ»

Φ.Π.Α. ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ» Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Φ.Π.Α. ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την είσπραξη των ληξιπροθέσμων

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την είσπραξη των ληξιπροθέσμων ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 2 Σεπτεμβρίου 2009 1) ΓΕΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 1084133/5002/0016 Δ/ΝΣΗ 16 η (ΕΙΣΠΡ. ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ) TΜΗΜΑΤΑ: Α, Β, Γ Ληξιπροθέσμων

Διαβάστε περισσότερα

: : : . 4178/2013 , , . . - . - 1. -

: : :   . 4178/2013 , ,  . . - . - 1. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. Ταχ. /νση : Μεσογείων & Τρικάλων 36

Διαβάστε περισσότερα

Ερωταπαντήσεις ανά Κατηγορίες

Ερωταπαντήσεις ανά Κατηγορίες Ερωταπαντήσεις ανά Κατηγορίες ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ 1. Στην εκτός σχεδίου περιοχή βιοµηχανικό κτίριο ή κτήριο γραφείωνκαταστηµάτων το οποίο έχει ανεγερθεί µε βάση οικοδοµική άδεια και έχει αλλάξει τη χρήση σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ NOMO 4223/2013 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΕ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ. Αντωνόπουλος Δ. ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Π. Δ. Ηλιοκαύτου Μ. Τηλέφωνο : 33 75 317, 318 3375311,312 ΦΑΞ : 33 75 001

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ. Αντωνόπουλος Δ. ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Π. Δ. Ηλιοκαύτου Μ. Τηλέφωνο : 33 75 317, 318 3375311,312 ΦΑΞ : 33 75 001 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22 Μαρτίου 2000 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ. : 1030026/10403/Β 0012 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ. 12) ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β & Γ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Tax Bulletin. Φεβρουάριος 2014

Tax Bulletin. Φεβρουάριος 2014 www.pwc.gr Tax Bulletin Φεβρουάριος 2014 Στις 31.12.2013 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο υπ αριθμ. 4223/2013 νόμος (ΦΕΚ Α 287/2013) με τον οποίο θεσπίσθηκε ο νέος Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ KAI ΟΙΚΟ ΟΜΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ KAI ΟΙΚΟ ΟΜΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πριν από την ανέγερση οποιουδήποτε κτίσµατος θα πρέπει να ελέγχεται εάν το οικόπεδο στο οποίο θα εκτελεστούν οι οικοδοµικές εργασίες είναι άρτιο και οικοδοµήσιµο. Άρτιο είναι το οικόπεδο που πληροί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ IΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ IΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ IΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Α. ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Η σταδιακή ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας στηρίζεται στον περιορισμό των δημοσιονομικών

Διαβάστε περισσότερα