ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ TΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 12/5/2005 ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΜΟΝΟΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Π.. 348/1985 ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ EFG TELESIS FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑΘΗΝΑ, Ιούνιος 2005

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Τιµή ιάθεσης της Μετοχής Προσαρµογή της Τιµής της Μετοχής Μείωση Ιδίων Κεφαλαίων την 31/12/ Πλαίσιο Εξαγοράς της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ από την SOCIETE GENERALE ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ 9 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚ ΟΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Συνοπτικά Οικονοµικά Στοιχεία ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε Συνοπτικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά Στοιχεία ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ A.E. 18 Συνοπτικά Στοιχεία Ενοποιηµένων Αποτελεσµάτων Χρήσεως 19 4 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ KAI TOYΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία Τακτικοί Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Παρατηρήσεις Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών & Σηµειώσεις ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Φορολογικοί Έλεγχοι ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε Λοιπές Εταιρείες του Οµίλου της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ KAI ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΘΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Γενικά Άσκηση ικαιωµάτων Προτίµησης και ιαδικασία ιάθεσης Νέων Μετοχών Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 12/5/ Προθέσεις µετόχων Σύµβουλος, απάνες Έκδοσης Χρήση Κεφαλαίων Προηγούµενης Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου Προορισµός Νέων Κεφαλαίων 40 6 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ Γενικά Φορολογία µερισµάτων ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε Γενικές Πληροφορίες Ιστορικό Παρουσίαση Εργασιών της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε Κύριες Εξελίξεις Τραπεζικά Προϊόντα - ραστηριότητες

3 8.3.3 Λιανική Τραπεζική Τραπεζική Μεγάλων Επιχειρήσεων ιαχείριση ιαθεσίµων ιαχείριση Κινδύνων Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία Αξία των Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Εγγυήσεις & Εµπράγµατες Ασφάλειες Ασφαλιστήρια Συµβόλαια Πληροφορική & Τεχνολογία Εξέλιξη Μετοχικού Κεφαλαίου Ίδια Κεφάλαια Λογιστική Αξία Μετοχής Μετοχική Σύνθεση ιοίκηση - ιεύθυνση Εποπτεία ιοίκηση ιεύθυνση Εργασιών Όργανα Εποπτείας Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου Εταιρική ιακυβέρνηση Συµµετοχές µελών.σ. και Κυρίων Μετόχων στο κεφάλαιο ή/και στη διοίκηση άλλων εταιρειών Οργανόγραµµα Ανθρώπινο υναµικό Επενδύσεις Περιόδου ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Γενικά Στοιχεία Τραπεζικού Κλάδου στην Ελλάδα Ανταγωνισµός και προοπτικές της Ελληνικής Τραπεζικής Αγοράς Θέση της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. στην Τραπεζική Αγορά ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΕΩΝ ραστηριότητα Εξέλιξη Εργασιών - Αποτελεσµάτων ιάθεση των προ Αποσβέσεων Κερδών Ανάλυση Οικονοµικής Κατάστασης Χρηµατοοικονοµικοί είκτες Πηγές και Χρήσεις Κεφαλαίων Ταµειακές Ροές ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΕΩΝ Εξέλιξη Ενοποιηµένων Εργασιών - Αποτελεσµάτων Ανάλυση Ενοποιηµένης Οικονοµικής Κατάστασης Ενοποιηµένοι Χρηµατοοικονοµικοί είκτες Ενοποιηµένες Ταµειακές Ροές ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2004 ΚΑΙ

4 12.1 Αποτελέσµατα Χρήσεως Οικονοµική Κατάσταση ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Θυγατρικές Εταιρείες ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. (συµµετοχή 89%) ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ (FINANCE) Α.Ε. (συµµετοχή 100%) ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ Ε.Π.Ε. (συµµετοχή 80%) ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ (LEASING) Α.Ε. (συµµετοχή 65%) GBG FINANCE PLC (συµµετοχή 99,998%) ADVANCED INFORMATION SERVICES A.E. (συµµετοχή 100% πριν την πώλησή της) ΓΕΝΑΠ Α.E. (συµµετοχή 92%) Συγγενείς Εταιρείες ΓΑΙΟΓΝΩΜΩΝ Α.E. (συµµετοχή 20%) Εταιρείες Λοιπού Συµµετοχικού Ενδιαφέροντος Εταιρείες που Συµµετέχουν στην ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ SOCIETE GENERALΕ S.A Εταιρείες στις οποίες Συµµετέχουν οι Κύριοι Μέτοχοι ή τα Μέλη του.σ. της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ιεταιρικές Συναλλαγές ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Εκσυγχρονισµός Αναδιάρθρωση Στρατηγική Προοπτικές ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΙΑΘΕΣΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ Καθαρά Κέρδη και Κέρδη ανά Μετοχή Αναµορφωµένα Καθαρά Κέρδη και Κέρδη ανά Μετοχή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

5 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ 1.1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Τιµή ιάθεσης της Μετοχής Σύµφωνα µε άρθρο 317 του Κανονισµού του Χ.Α., εφόσον η αύξηση µετοχικού κεφαλαίου γίνεται εν όλω ή εν µέρει υπέρ των παλαιών µετόχων, η τιµή έκδοσης της µετοχής δε µπορεί να είναι ανώτερη της χρηµατιστηριακής τιµής κατά το χρόνο αποκοπής δικαιώµατος προτίµησης, εκτός εάν η Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφάσισε ρητώς το αντίθετο. Η Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της 12/5/2005 της «ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ A.E.» αποφάσισε ότι η τιµή έκδοση των νέων µετοχών µπορεί να είναι ανώτερη της χρηµατιστηριακής τιµής των µετοχών της Εκδότριας κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώµατος προτίµησης Προσαρµογή της Τιµής της Μετοχής Η προσαρµογή της τιµής των µετοχών της Εκδότριας «ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ A.E.», λόγω της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών υπέρ των παλαιών µετόχων, θα γίνει σύµφωνα µε την υπ αριθµό 37/ απόφαση του.σ. του Χ.Α., όπως ισχύει. Επίσης η προσαρµογή της τιµής της µετοχής θα γίνει σε συνδυασµό µε την 18/291/ απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως έχει τροποποιηθεί µε τις 2/319/ και 8/336/ αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Μείωση Ιδίων Κεφαλαίων την 31/12/2004 Τα Ίδια Κεφάλαια της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ διαµορφώθηκαν σε χιλ. στις 31/12/2004 έναντι χιλ. την 31/122003, παρουσιάζοντας µείωση κατά χιλ., ήτοι ποσοστό 33% περίπου. Η κύρια αιτία για τη µείωση αυτή είναι η δηµιουργία στην χρήση 2004 σηµαντικών προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις, για αποζηµιώσεις για την αποχώρηση προσωπικού και άλλους λειτουργικούς κινδύνους, οι οποίες επιβάρυναν τα αποτελέσµατα της Τράπεζας. Ειδικότερα, οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις και λοιπές προβλέψεις εκµετάλλευσης οι οποίες επιβάρυναν τα αποτελέσµατα της χρήσης 2004 διαµορφώθηκαν σε χιλ. έναντι χιλ. για το 2003 αυξηµένες κατά χιλ. και κατανέµονται ως ακολούθως: 5

6 (ποσά σε χιλ. ) (%) Προβλέψεις για επισφαλείς χορηγήσεις ,70% Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού σύµφωνα µε ΙΑS ,86% Λοιπές προβλέψεις εκµετάλλευσης ,40% Σύνολο ,67% Αποτέλεσµα των επιπλέον προβλέψεων ήταν να επιβαρυνθούν σηµαντικά τα αποτελέσµατα της Τράπεζας της χρήσης 2004 και κατ επέκταση να επηρεαστούν αρνητικά τα ίδια κεφάλαια της 31/12/2004, λόγω της επιβάρυνσης του λογαριασµού «αποτελέσµατα εις νέον», όπως προκύπτει και από τον ακόλουθο πίνακα: (ποσά σε χιλ. ) 31/12/ /12/2004 (%) Μετοχικό Κεφάλαιο ,72% ιαφορά από Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο ,65% Αποθεµατικά Κεφάλαια ,76% ιαφορές Αναπροσαρµογής Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων ,19% Αποτέλεσµα εις νέον ,77% Ίδιες Μετοχές ,00% Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ,67% Πλαίσιο Εξαγοράς της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ από την SOCIETE GENERALE H «ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε.» (εφεξής ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ή Τράπεζα) και το Μετοχικό Ταµείο Στρατού (στο εξής το «ΜΤΣ»), ιδρυτής και κύριος µέτοχός της, στο πλαίσιο της πολιτικής για τη δηµιουργία ενός ισχυρού χρηµατοοικονοµικού οργανισµού, ικανού να αντεπεξέλθει καλύτερα στις διαρκώς αυξανόµενες ανάγκες που επέβαλε η εντατικοποίηση του ανταγωνισµού στην ελληνική τραπεζική αγορά και το συνακόλουθο κύµα αναδιαρθρώσεων, εξαγορών και συγχωνεύσεων, αναζήτησαν ήδη από το 1993 τη συνεργασία της Τράπεζας µε ισχυρό πιστωτικό ίδρυµα. Στην κατεύθυνση αυτή, το ΜΤΣ διεξήγε διαγωνιστική διαδικασία για την εξεύρεση στρατηγικού επενδυτή. Η διαδικασία αυτή ολοκληρώθηκε επιτυχώς µε την υπογραφή, στις , συµβάσεων πωλήσεως µετοχών και συµφωνίας µετόχων µεταξύ του ΜΤΣ και της SOCIETE GENERALE (εφεξής SocGen). Συγκεκριµένα, µε την σύµβαση πωλήσεως µετοχών το ΜΤΣ πώλησε έξι εκατοµµύρια ( ) υφιστάµενες µετοχές της Τράπεζας κυριότητάς του, οι οποίες αντιπροσώπευαν [ποσοστό 22,35% του µετοχικού κεφαλαίου της, στην SocGen έναντι τιµήµατος το οποίο καταβλήθηκε τοις µετρητοίς έξι (6) ΕΥΡΩ ανά µετοχή. Ταυτόχρονα, µε την συµφωνία µετόχων, το ΜΤΣ προκάλεσε την σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Τράπεζας µε σκοπό την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της κατά υπέρ της SocGen µε την έκδοση νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών, οι οποίες αντιπροσώπευαν, µετά την έκδοση,(απόφαση Γ.Σ ) ποσοστό 35,62% του µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας. Η έκδοση ων νέων µετοχών έγινε στην τιµή των έξι (6) ΕΥΡΩ ανά µετοχή ήτοι στην ίδια τιµή µε εκείνη στην οποία το ΜΤΣ πώλησε τις υφιστάµενες µετοχές του. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η συµµετοχή του ΜΤΣ στο µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας, και συνακόλουθα τα δικαιώµατα ψήφου που αντιστοιχούν σε αυτήν, κατήλθε από το ποσοστό που κατείχε µέχρι τότε, δηλαδή 38,57%, στο 10,44%, ενώ η SocGen κατέστη ο πλειοψηφών µέτοχος της Τράπεζας µε ποσοστό που ανέρχεται στο 50,01% του µετοχικού της κεφαλαίου. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής έγινε µετά τη χορήγηση των αναγκαίων εγκρίσεων, από την Τράπεζα της Ελλάδος και την Επιτροπή Ανταγωνισµού καθώς και την ολοκλήρωση της αυξήσεως του µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας. Η SocGen, έχοντας αποκτήσει ποσοστό άνω του 50% του µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας υποχρεώθηκε, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, να προβεί στην κατάθεση δηµόσιας πρότασης για την απόκτηση µέχρι και του 100% των µετοχών της Τράπεζας στην τιµή των 6,30 ανά µετοχή. Στις 11 Μαΐου 2004 άρχισε η περίοδος αποδοχής για την υποχρεωτική δηµόσια πρόταση που η SocGen απηύθυνε για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονοµαστικών µετοχών της ΓENIKHΣ ΤΡAΠΕΖΑΣ, οι 6

7 οποίες δεν κατέχονταν άµεσα ή έµµεσα από την SocGen, ήτοι µετοχές, ονοµαστικής αξίας 5,25 εκάστης και οι οποίες αντιπροσώπευαν το 49,99% του συνολικού καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά την ηµεροµηνία αυτή. Στις 9 Ιουνίου 2004 έληξε η περίοδος αποδοχής της ηµόσιας Πρότασης. Η ηµόσια Πρόταση ολοκληρώθηκε χωρίς να κατατεθούν δηλώσεις αποδοχής της από τους µετόχους της Τράπεζας. Κατά συνέπεια ο αριθµός των µετοχών και το ποσοστό των δικαιωµάτων ψήφου της Τράπεζας που κατέχει η SocGen παραµένουν τα ίδια ( µετοχές και 50,01% των δικαιωµάτων ψήφου), όπως και πριν από την ηµόσια Πρόταση. Οι µετοχές της Τράπεζας παραµένουν εισηγµένες στην Κύρια Αγορά του Χ.Α., όπως άλλωστε η SocGen είχε δηλώσει και πριν την διενέργεια της ηµόσιας Πρότασης. Η συναλλαγή αυτή αποτέλεσε επιχειρηµατικά ένα ενιαίο σύνολο και έχει το πλεονέκτηµα να διασφαλίσει την είσοδο στην Τράπεζα, ως µετόχου πλειοψηφίας, ενός παγκοσµίως γνωστού και, κατά τα διεθνώς κρατούντα, ισχυρότατου τραπεζικού οργανισµού, µε τεχνογνωσία και κεφαλαιακή επάρκεια που είναι εκτός συγκρίσεως µε τα σηµερινά δεδοµένα της εγχώριας τραπεζικής αγοράς. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η κεφαλαιοποίηση της SocGen είναι µεγαλύτερη εκείνης των πέντε µεγαλύτερων ελληνικών τραπεζών αθροιστικώς υπολογιζόµενης. Η συναλλαγή αυτή διασφάλισε, πέραν του στενός νοουµένου εταιρικού συµφέροντος, και τα συµφέροντα όλων των µετόχων της Τράπεζας οι οποίοι επέλεξαν να παραµείνουν µέτοχοι ενός ισχυροποιηµένου πιστωτικού οργανισµού αν και είχαν τη δυνατότητα να αποχωρήσουν λαµβάνοντας, τουλάχιστον, το ίδιο τίµηµα ανά µετοχή (και µάλιστα µεγαλύτερο κατά 0,3) που έλαβε ο κύριος µέτοχος και εκείνου που κατέβαλε η SocGen για την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου. Η SocGen είναι ο πέµπτος µεγαλύτερος τραπεζικός όµιλος στην ζώνη του ευρώ και η όγδοη µεγαλύτερη εταιρεία στην Γαλλία µε κεφαλαιοποίηση 32,3 δις. στις 31 εκεµβρίου Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά µε την SocGen παρατίθενται στον κεφάλαιο 12 «Συνδεδεµένες Εταιρείες µε την ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ». Το επιχειρηµατικό σχέδιο της SocGen σε σχέση µε την ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ αναφέρει µεταξύ άλλων αναλυτικά ότι επιδιώκει: την ενίσχυση της δραστηριότητας της Τράπεζας (λιανικής και επιχειρηµατικής τραπεζικής), την ανάπτυξη, εκσυγχρονισµό και επέκταση του δικτύου καταστηµάτων της καθώς και την αύξηση του µεριδίου της στην ελληνική αγορά την µεταφορά της τεχνογνωσίας της προκειµένου να προωθήσει: τα καταναλωτικά, στεγαστικά και επαγγελµατικά δάνεια, χρήση των λογαριασµών της Τράπεζας από τους πελάτες για τις συνολικές τραπεζικές ανάγκες τους (όχι µόνο για την αποταµίευση) σταυροειδείς πωλήσεις µεταξύ εταιρικών και ιδιωτών πελατών (µισθοδοσία κλπ) ανάπτυξη βάσης πολλαπλών διόδων διανοµής, συµπεριλαµβανοµένων διαδικτυακών τραπεζικών εργασιών (e-banking) και δραστηριοτήτων τηλεφωνικού κέντρου (εξυπηρέτησης) την επωφέλεια της Τράπεζας ανάπτυξη συνεργειών µε το διεθνές δίκτυο της SocGen, ιδίως στα Βαλκάνια (Βουλγαρία, Ρουµανία, Γιουγκοσλαβία, και Σλοβενία) ώστε να είναι σε θέση να επεκτείνει την προσφορά προϊόντων της την ανάδειξη της Τράπεζας σε µία τράπεζα αναφοράς µεταξύ των µεσαίου µεγέθους χρηµατοοικονοµικών ιδρυµάτων και ηγετικό µέλος του δικτύου της SocGen στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, ώστε να γίνει ένα από τα πιο ισχυρά τραπεζικά δίκτυα στην περιοχή την µεταφορά της τεχνογνωσίας της τόσο στην διαχείριση κινδύνων όσο και στην ανάπτυξη προϊόντων που σχετίζονται µε διαχείριση διαθεσίµων, για να ενισχυθεί η εµπορική δραστηριότητα µε τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις την υποστήριξη του τοµέα επενδυτικής τραπεζικής για την ανάπτυξη και προσφορά προϊόντων δοµηµένης χρηµατοδότησης (structured finance) την ανάπτυξη τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων (bankassurance) την περαιτέρω ανάπτυξη της διαχείρισης επενδύσεων, δεδοµένου ότι η SocGen έχει µεγάλη εµπειρία και παρουσία στο συγκεκριµένο τοµέα και έχει ήδη υπό διαχείριση σε παγκόσµια κλίµακα διαθέσιµα ύψους 300 δις, µε την ανάπτυξη νέων προϊόντων που 7

8 αποδείχθηκαν ήδη στην υτική Ευρώπη (Ηνωµένο Βασίλειο, Λουξεµβούργο, Γαλλία) πολύ ελκυστικά. Και αυτά µε δέσµευση της SocGen για διατήρηση της εταιρικής επωνυµίας της Τράπεζας, µέσα στα πλαίσια του Οµίλου της, και για µη ύπαρξη υποχρεωτικών αποχωρήσεων εργαζοµένων. Συµπερασµατικά, οι επιπτώσεις που είχε και αναµένεται να έχει για την ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, και κατ επέκταση και για τους µετόχους της, η απόκτηση, τελικά, πλειοψηφικού πακέτου µετοχών από τη SocGen, συνοψίζονται στα εξής: α. Η διοίκηση της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ περιέρχεται στη SocGen, έναν οργανισµό µε µεγάλη και µακροχρόνια πετυχηµένη τραπεζική εµπειρία, επιδίωξη της οποίας θα είναι η ανάπτυξη των εργασιών της Τράπεζας, η αύξηση του µεριδίου αγοράς και η διεύρυνση του δικτύου καταστηµάτων της. Η κεφαλαιακή ισχύς σε συνδυασµό µε τη βαθιά τεχνογνωσία της SocGen αποτελούν τις καλύτερες προϋποθέσεις για την επίτευξη των παραπάνω στρατηγικών επιδιώξεων. β. Η πιστοληπτική ικανότητα της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ βελτιώθηκε σηµαντικά µε την είσοδο της SocGen ως πλειοψηφούντος µετόχου και την ανάληψη της διοίκησης από αυτήν, δεδοµένης της υψηλής πιστοληπτικής ικανότητας και αξιοπιστίας της (Long Term Ratings Moody s Aa2, S&P AA-). Η Moody s αναβάθµισε την µακροπρόθεσµη αξιολόγηση των καταθέσεων σε ξένο νόµισµα σε Αa3 και παράλληλα αναβάθµισε από Α2 σε Α1 το χρέος της GBG Finance Plc. Ως συνέπεια αυτού εκτιµάται ότι θα µειωθεί σταδιακά το κόστος κεφαλαίων και θα διευρυνθεί η βάση άντλησης ρευστότητας της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. γ. Επιπλέον, η ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, µέσω της στρατηγικής της συνεργασίας µε την SocGen, προσφέρει νέα προϊόντα και υπηρεσίες µε έµφαση στους τοµείς γενικότερα της λιανικής τραπεζικής. δ. Εκτιµάται ότι θα ενισχυθεί η ανταγωνιστική θέση της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, δεδοµένου ότι ο Όµιλος της SocGen σκοπεύει να αναδείξει την Τράπεζα σε κέντρο των δραστηριοτήτων της στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. ε. Τέλος, η SocGen αναµένεται να βοηθήσει σηµαντικά την ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ στον τοµέα των ανθρωπίνων πόρων, µέσω µεταφοράς τεχνογνωσίας, οργάνωσης εξειδικευµένων εκπαιδευτικών σεµιναρίων και γενικότερα αύξησης του αντίστοιχου προϋπολογισµού εκπαίδευσης. 8

9 1.2 ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ Οικονοµικές και Πολιτικές Εξελίξεις στον Ελληνικό και τον ιεθνή Χώρο - Αλλαγές στο Θεσµικό Πλαίσιο λειτουργίας του Ελληνικού Τραπεζικού Συστήµατος Η ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ως χρηµατοπιστωτικός οργανισµός λειτουργεί και επηρεάζεται από την πορεία τόσο της Ελληνικής χρηµαταγοράς και κεφαλαιαγοράς όσο και των διεθνών χρηµαταγορών και κεφαλαιαγορών. Κατ επέκταση οι αποδόσεις και τα αποτελέσµατά της εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από µακροοικονοµικούς παράγοντες όπως οι φάσεις του οικονοµικού κύκλου, οι οικονοµικές εξελίξεις, οι θεσµικές αλλαγές καθώς και οι πολιτικές εξελίξεις στο βαθµό που εκείνες έχουν άµεση επίπτωση στις χρηµαταγορές και κεφαλαιαγορές. Πέρα από τον κίνδυνο αγοράς, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και η συµπεριφορά των επιχειρήσεων, από τις οποίες προέρχεται το σηµαντικότερο ίσως µέρος των εσόδων των τραπεζών, επηρεάζουν εξίσου τον τραπεζικό κλάδο και δύνανται να διαµορφώσουν το βασικό πλαίσιο κερδοφορίας των. Οι παράγοντες αυτοί είναι ιδιαίτερα δύσκολο να προβλεφθούν και να ποσοτικοποιηθούν ώστε να χαραχθεί η στρατηγική εκείνη η οποία θα δώσει ώθηση στην ανάπτυξη της τράπεζας. Ειδικότερα, οι σηµαντικότερες προκλήσεις και απειλές για την Τράπεζα προέρχονται από την απελευθέρωση του πιστωτικού συστήµατος και την λειτουργία στα πλαίσια του ενιαίου περιβάλλοντος της ευρωζώνης και σχετίζονται κυρίως µε την πτώση των επιτοκίων, την επακόλουθη συρρίκνωση των επιτοκιακών περιθωρίων και την εντατικοποίηση του ανταγωνισµού. Επιπλέον, σηµαντικό ρόλο παίζει και η πορεία των χρηµατιστηρίων στην Ελλάδα και διεθνώς στο βαθµό που επηρεάζει τις προσπάθειες των τραπεζών για διαφοροποίηση και διεύρυνση των πηγών εσόδων τους µε στόχο την ελαχιστοποίηση του κινδύνου. Πέραν τούτων, η απόκλιση των επίσηµων προβλέψεων για την πορεία των ρυθµών ανάπτυξης βασικών µεγεθών καθώς και βασικών µακροοικονοµικών δεικτών της Ελληνικής Οικονοµίας, όπως ο πληθωρισµός και η ανεργία, δύνανται να δηµιουργήσουν αρνητικό κλίµα και στο ελληνικό τραπεζικό σύστηµα. Τέλος, πιθανές σηµαντικές αρνητικές πολιτικές εξελίξεις (σε διεθνές ή εθνικό επίπεδο) είναι δυνατόν να επηρεάσουν την οικονοµία και την κεφαλαιαγορά και κατ επέκταση τις οικονοµικές µονάδες και τις τράπεζες. Η ιοίκηση της Τράπεζας λαµβάνοντας υπόψη τους παραπάνω παράγοντες χαράσσει και προσαρµόζει την στρατηγική της, µε στόχο την αποτελεσµατική και σύγχρονη διαχείριση των πάσης φύσεως κινδύνων. Στα πλαίσια αυτά έχει συσταθεί και λειτουργεί η ιεύθυνση ιαχείρισης Κινδύνων η οποία εναρµονιζόµενη µε τις βέλτιστες διεθνώς πρακτικές, διαχειρίζεται το κίνδυνο αγοράς καθώς επίσης και τον πιστωτικό και λειτουργικό κίνδυνο, γεγονός που συµβάλλει στην διαρκή βελτίωση των µεγεθών της τράπεζας και του οµίλου της. Εφαρµογή ιεθνών Λογιστικών Προτύπων Όπως είναι γνωστό, η Ευρωπαϊκή Ένωση µε τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 19ης Ιουλίου 2002 που δηµοσιεύθηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (L243) υιοθέτησε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (πλέον ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Παρουσίασης) και εξουσιοδότησε µε τα Άρθρα 3 και 6 του ανωτέρω Κανονισµού την Επιτροπή (Commission) να εκδώσει κανονισµούς σχετικά µε την εφαρµογή των ΛΠ. Με το Νόµο 3229/2004 κατέστη υποχρεωτική για όλες τις εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο εταιρίες η εφαρµογή των ΛΠ, υιοθετώντας όλα τα πρότυπα τα οποία έχουν αναγνωρισθεί από την Commission για τις χρήσεις ή περιόδους που αρχίζουν µετά την 31 εκεµβρίου Οι βασικές για την Τράπεζα επιπτώσεις από την εφαρµογή των ΛΠ αναλύονται παρακάτω: 1. Πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Σύµφωνα µε τον ν. 2190/1920 η Τράπεζα έχει υποχρέωση να διενεργεί επαρκείς προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία ως αν το σύνολο του προσωπικού θα συνταξιοδοτείτο κατά το κλείσιµο της εκάστοτε χρήσης. Σύµφωνα µε τα ΛΠ, θα πρέπει να γίνεται διαχωρισµός της πρόβλεψης των υποχρεώσεων για συνταξιοδοτικά προγράµµατα σε defined benefit plan και σε defined contribution plan. Για τον προσδιορισµό της υποχρέωσης για το defined benefit plan και την λογιστικοποίηση της απαιτείται αναλογιστική µελέτη, η οποία θα πρέπει να διενεργηθεί µε βάση τους κανόνες και µεθόδους που θέτει το ΛΠ 19. H µελέτη αυτή πρέπει να περιλαµβάνει όλα τα ταµεία της εταιρείας π.χ. συνταξιοδοτικά, επικουρικά, παροχών κατά και µετά την συνταξιοδότηση κλπ. 9

10 2. Άυλα πάγια στοιχεία. Σύµφωνα µε την Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Τραπεζών τα έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατάστασης, λοιπά άϋλα στοιχεία, φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου κλπ. περιλαµβάνονται στα άϋλα πάγια στοιχεία και αποσβένονται µέσα σε µια περίοδο 5 ετών. Σύµφωνα µε τα ΛΠ, άυλα περιουσιακά στοιχεία θεωρούνται µόνο τα µη νοµισµατικά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία δεν έχουν φυσική υπόσταση, ελέγχονται από µια επιχείρηση και έχουν σίγουρα και τεκµηριωµένα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη. Η απόσβεση αυτών των στοιχείων κατανέµεται συστηµατικά στην διάρκεια της ωφέλιµης ζωής τους και δεν δύναται να υπερβαίνει τα 20 έτη. 3. Αναβαλλόµενη φορολογία. Η ελληνική νοµοθεσία και λογιστική πρακτική δεν περιλαµβάνει λογιστική αναβαλλόµενης φορολογίας. Σύµφωνα µε τα ΛΠ, αναγνωρίζεται απαίτηση ή υποχρέωση από αναβαλλόµενη φορολογία όπου προκύπτει χρονική διαφορά (ετεροχρονισµός) µεταξύ της λογιστικής και φορολογικής αναγνώρισης απαιτήσεων και υποχρεώσεων. 4. Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία. Σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία παρέχεται η ευχέρεια από την χρήση 2003, βάση του Ν /2004 η Τράπεζα να αναπροσαρµόζει την αναπόσβεστη αξία των ιδιοχρησιµοποιούµενων οικοπέδων και κτιρίων σε εύλογες αξίες όπως αυτές έχουν προσδιορισθεί από ανεξάρτητους εκτιµητές ακινήτων. Η προκύψασα υπεραξία καταχωρείται απευθείας σε λογαριασµό ειδικού αποθεµατικού. Η απόσβεση των ακινήτων αυτών γίνεται µε βάση τους συντελεστές του Π.. 299/2003. όπως αυτό ισχύει σήµερα. Σύµφωνα µε τα ΛΠ, παρέχεται η δυνατότητα πάγιας επιλογής στην Τράπεζα να αποτιµά τα ακίνητα της (οικόπεδα και κτίρια ) σε κόστος ή σε εύλογες αξίες. 5. Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία (συνεχίζεται). Η απόσβεση των ακινήτων (κτηρίων) γίνεται σε περίοδο που δεν υπερβαίνει τα 20 χρόνια εκτός αν αποδεικνύεται µεγαλύτερη κατά την ωφέλιµη οικονοµική ζωή τους. Κατά την πρώτη εφαρµογή των ΛΠ µε βάση τα όσα προβλέπονται από το ΠΧΠ 1, η Τράπεζα µπορεί να επιλέξει να παρουσιάζει τα πάγια στοιχεία της τόσο µε την αρχική (ιστορική) αξία των ακινήτων (αρχικό κόστος ή αξία ισολογισµού κατά την ) όσο και µε την µέθοδο µεταγενέστερης αποτίµησης (τρέχουσα αξία ή κόστος όπως αυτό θα διαµορφωθεί κατά την ). 6. Χρηµατοοικονοµικές µισθώσεις. Σύµφωνα µε τα ΛΠ, οι µισθωτές πρέπει να καταχωρούν τις χρηµατοδοτικές µισθώσεις ως περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις στους ισολογισµούς τους, µε ποσό ίσο κατά την έναρξη της µισθώσεως µε την πραγµατική αξία της µισθούµενης ιδιοκτησίας ή, αν είναι χαµηλότερη, µε την παρούσα αξία των ελαχίστων µισθωµάτων. Σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία πριν την αναθεώρηση του Ν. 2190/1920 και συγκεκριµένα την προσθήκη του κεφαλαίου 15, άρθρο 141 µε τις διατάξεις του Ν. 3229/2004, όλες οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις αντιµετωπίζονται σαν λειτουργικές µισθώσεις, κατά συνέπεια τα πάγια περιουσιακά στοιχεία που αποκτώνται µέσω χρηµατοδοτικής µίσθωσης καταχωρούνται µόνο στα βιβλία του εκµισθωτή. Σηµειώνεται ότι µε την προσθήκη του παραπάνω άρθρου 141 του Ν. 2190/1920 παρέχεται πλέον η δυνατότητα στις εταιρίες να χρησιµοποιούν τις διατάξεις των ΛΠ για το λογιστικό χειρισµό των µισθώσεων. 7. Απόσβεση της υπεραξίας. Σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία, η υπεραξία που προκύπτει από εξαγορές εταιριών δύναται να αναγνωρισθεί ως στοιχείο ενεργητικού και να αποσβεσθεί σε 5 χρόνια ή να εµφανισθεί αφαιρετικά στην καθαρή θέση. Σύµφωνα µε τα ΛΠ, η ανωτέρω υπεραξία αναγνωρίζεται ως στοιχείο ενεργητικού της εταιρείας το οποίο δεν αποσβένεται. 8. Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις. Σύµφωνα µε τον φορολογικό νόµο (αρ. 105 του ν. 2238/94 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) η Τράπεζα διενεργεί πρόβλεψη 1% επί των µέσων ετήσιων υπολοίπων των χορηγήσεων µέσα στις οποίες δεν συµπεριλαµβάνονται χορηγήσεις προς το δηµόσιο, τις δηµόσιες επιχειρήσεις καθώς και χορηγήσεις οι οποίες καλύπτονται µε εγγύηση του Ελληνικού ηµοσίου. Σύµφωνα µε τα ΛΠ η πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις θα πρέπει να είναι τέτοιου ύψους ώστε να καλύπτει επαρκώς το ύψος των υπαρχόντων επισφαλειών στο σύνολο τους. 9. Προβλέψεις για λοιπές επισφαλείς απαιτήσεις εκτός χορηγήσεων. Σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία η Τράπεζα δεν υποχρεούται να διενεργεί προβλέψεις για λοιπές επισφαλείς απαιτήσεις εκτός χορηγήσεων ωσότου αυτές καταστούν βεβαιωµένες. 10

11 10. Χαρτοφυλάκιο χρεογράφων. Σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία, τα χρεόγραφα του εµπορικού και επενδυτικού χαρτοφυλακίου αποτιµώνται στην συνολικά χαµηλότερη τιµή µεταξύ τιµής κτήσεως και µέσης τρέχουσας τιµής µηνός εκεµβρίου και δεν υπάρχει υποχρέωση κατηγοριοποίησης του χαρτοφυλακίου σε επενδυτικό, διαθέσιµο προς πώληση και εµπορικό. Σύµφωνα µε τα ΛΠ, το χαρτοφυλάκιο χρεογράφων διακρίνεται σε τρεις κατηγορίες ως εξής: επενδυτικό - µε βάση την πρόθεση και δυνατότητα της Τράπεζας να το κρατήσει µέχρι την λήξη του και αποτιµάται στην αξία κτήση διαθέσιµο προς πώληση περιλαµβάνει χρεόγραφα που είναι δυνατόν να πωληθούν πριν από τη λήξη τους για σκοπούς διαχείρισης Ενεργητικού / Παθητικού ή εξαιτίας µεταβολών στα επιτόκια, ή λόγω µεταβολών στον κίνδυνο προπληρωµών, για σκοπούς αύξησης των εποπτικών κεφαλαίων ή για άλλους παρόµοιους λόγους, και αποτιµάται στις τρέχουσες εύλογες αξίες (fair values), ενώ τα προκύπτοντα αποτελέσµατα εµφανίζονται στα συσσωρευµένα µη συµπεριλαµβανόµενα στα αποτελέσµατα κέρδη ( revaluation reserve ). εµπορικό περιλαµβάνει χρεόγραφα που αποκτώνται για εµπορικούς σκοπούς και αποτιµάται σε εύλογη αξία (fair values). Οι αλλαγές στις εύλογες αξίες περιλαµβάνονται στα καθαρά κέρδη/ζηµιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων του εµπορικού χαρτοφυλακίου. 11. Χρηµατοοικονοµικά παράγωγα. Σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία τα παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα που χρησιµοποιούνται για εµπορικούς σκοπούς περιλαµβάνοντα στους λογαριασµούς τάξεως. Σύµφωνα µε τα ΛΠ, τα χρηµατοοικονοµικά παράγωγα που κατέχει / ή έχει εκδώσει η Τράπεζα και χρησιµοποιούνται κυρίως για κερδοσκοπικούς σκοπούς αποτιµώνται στην αγοραία αξία τους και παρακολουθούνται σε λογαριασµούς του Ισολογισµού. Τα πραγµατοποιούµενα και µη κέρδη ή ζηµιές περιλαµβάνονται στα αποτελέσµατα. 12. Πώληση ακινήτων σε εταιρεία χρηµατοδοτικής µίσθωσης µε δικαίωµα επαναγοράς. Σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία η Τράπεζα έχει την δυνατότητα να πουλήσει τα ακίνητα σε ανεξάρτητη εταιρεία χρηµατοδοτικής µίσθωσης. Το αποτέλεσµα της πώλησης καταχωρείται στο αποτέλεσµα. Τα ακίνητα που αποκτήθηκαν µε χρηµατοδοτική µίσθωση παρακολουθούνται σε λογαριασµούς τάξεως. Σύµφωνα µε τα ΛΠ, η πώληση ακινήτου µε δικαίωµα επαναγοράς αντιµετωπίζεται ως πράξη χρηµατοοικονοµικής µίσθωσης, δηλαδή το αποτέλεσµα της πώλησης δεν αναγνωρίζεται, ενώ τα πωληθέντα ακίνητα επανακαταχωρούνται στα πάγια της Τράπεζας και αποσβένονται. Εξωγενείς Παράγοντες που δύνανται να επηρεάσουν την Τιµή της Μετοχής Οι επενδυτές πρέπει να είναι ενήµεροι πως η τιµή διαπραγµάτευσης των µετοχών της Τράπεζας µπορεί να υπόκειται σε µεγάλες διακυµάνσεις που να οφείλονται σε εξωγενείς παράγοντες που δεν ελέγχονται από την Τράπεζα και δεν έχουν σχέση µε την δραστηριότητα και την χρηµατοοικονοµική της κατάσταση. Η πορεία των διεθνών χρηµαταγορών και κεφαλαιαγορών, η ψυχολογία του επενδυτικού κοινού, η απειλή τροµοκρατικών χτυπηµάτων ή εχθροπραξιών σε ευαίσθητες για την παγκόσµια οικονοµία περιοχές (π.χ. Μέση Ανατολή) και γενικότερα το αίσθηµα γεωπολιτικής αστάθειας, είναι παράγοντες που µπορούν να οδηγήσουν σε µείωση της αξίας της επένδυσης του επενδυτή και σε καµία περίπτωση δεν είναι εξασφαλισµένοι απέναντι στον ως άνω κίνδυνο. 11

12 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚ ΟΣΗΣ ΕΚ ΟΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ Κοινές Ονοµαστικές ΕΚ ΟΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Νέες Μετοχές από ΑΜΚ - Με καταβολή µετρητών και δικαίωµα προτίµησης υπέρ των παλαιών µετοχών, µε αναλογία 4 νέες µετοχές για κάθε 10 παλαιές Κοινές Ονοµαστικές Σύνολο Νέων Μετοχών Κοινές Ονοµαστικές ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ Κοινές Ονοµαστικές ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ 5,77 ΤΙΜΗ ΙΑΘΕΣΗΣ 6,00 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟ Α ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ,00 Λογιστική Αξία Μετοχής (2) 3,47 Αναµορφωµένη Λογιστική Αξία Μετοχής (3) 3,47 Τιµή ιάθεσης προς: Λογιστική Αξία Μετοχής ,73 Κέρδη προ Φόρων ανά Μετοχή /Ο (1) Κέρδη προ Φόρων Χρήσης & Αµοιβών.Σ. ανά Μετοχή /Ο (1) Μέρισµα ανά Μετοχή /Ο (2) Μονάδα ιαπραγµάτευσης στο Χ.Α. Σύµβουλος Έκδοσης Τίτλος 10 άϋλων κοινών ονοµαστικών µετοχών E.F.G. TELESIS FINANCE A.E.Π.Ε.Υ. /Ο (1): εν ορίζεται λόγω ζηµιών της Tράπεζας στη χρήση /Ο (2): εν ορίζεται. Η Τράπεζα δεν διένεµε µέρισµα για τη χρήση 2004 λόγω ζηµιών. Σηµειώσεις: (1) Βάσει των Ιδίων Κεφαλαίων της και του αριθµού των µετοχών τέλους χρήσης (2) Βάσει των Αναµορφωµένων Ιδίων Κεφαλαίων της και του αριθµού των µετοχών τέλους χρήσης Οι νέες µετοχές θα δικαιούνται µέρισµα από τα κέρδη της χρήσης Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η µετοχική σύνθεση της «ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε.» πριν την παρούσα αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου µε µετρητά, µε βάση την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 12/5/2005: 12

13 Αριθµός Μέτοχοι Αριθµός Μετοχών % ικαιωµάτων Ψήφου SOCIETE GENERALE S.A ,34% ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ,44% ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ,91% SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EURO EQUITY FUND * * 2,88% * METOXIKO TAMEIO AΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ,05% Επενδυτικό Κοινό ,38% Σύνολο ,00% * Σηµειώνεται ότι όσον αφορά την «ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε.» δεν έχουν εφαρµογή οι διατάξεις των άρθρων 7 & 8 του Π 51/1992, εκτός από την περίπτωση της µετόχου της SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EQUITY FUND, για την οποία, όπως αναφέρεται και στις σηµειώσεις επί της «κατάστασης µεταβολών σηµαντικών συµµετοχών µετόχων» που έχει δηµοσιευτεί στην επίσηµη ιστοσελίδα του Χ.Α., ισχύουν τα εξής: Τις µετοχές της SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EQUITY FUND καθώς και λοιπών funds, τα οποία κατέχουν µετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό µικρότερο του 2% του µετοχικού κεφαλαίου της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, διαχειρίζεται η SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED (SIM), µε διακράτηση από την τελευταία των δικαιωµάτων ψήφου. Σύµφωνα µε την εν λόγω σηµείωση επί της «κατάστασης µεταβολών σηµαντικών συµµετοχών µετόχων», η SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED (SIM) διαχειρίζεται και ασκεί τα δικαιώµατα ψήφου µετοχών που αντιστοιχούν σε συνολικό ποσοστό 5,04% και οι οποίες κρατούνται σε χαρτοφυλάκιο το οποίο ανήκει στην Chase Manhattan Bank. Η Societe Generale θα ενηµερώνει το Χρηµατιστήριο Αθηνών σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις του Χ.Α. Στο επενδυτικό κοινό δεν περιλαµβάνονται άλλοι µέτοχοι που να κατέχουν ποσοστό µεγαλύτερο του 2% του µετοχικού κεφαλαίου της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, πλην αυτών που εµφανίζονται στον παραπάνω πίνακα. Με βάση το µετοχολόγιο της 12/5/2005 το σύνολο των µετοχών της «ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε.» είναι κατανεµηµένο σε µετόχους (εκ των οποίων φυσικά πρόσωπα και 143 νοµικά πρόσωπα). Σηµειώνεται ότι υφίστανται ενεχυριασµένες µετοχές σύµφωνα µε στοιχεία της 7/6/2005. Η µετοχική σύνθεση της Εταιρείας που θα προκύψει µετά την παρούσα αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: 13

14 Αριθµός Μέτοχοι Αριθµός Μετοχών % ικαιωµάτων Ψήφου SOCIETE GENERALE S.A ,34% ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ,44% ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ,91% SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EURO EQUITY FUND * * 2,88% * METOXIKO TAMEIO AΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ,05% Επενδυτικό Κοινό ,38% Σύνολο ,00% * Σηµειώνεται ότι όσον αφορά στην «ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε.» δεν έχουν εφαρµογή οι διατάξεις των άρθρων 7 & 8 του Π 51/1992, εκτός από την περίπτωση της µετόχου της SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EQUITY FUND, όπως προαναφέρθηκε (βλ. σχετικά ανωτέρω). Η Societe Generale θα ενηµερώνει το Χρηµατιστήριο Αθηνών σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις του Χ.Α. Στο επενδυτικό κοινό δεν περιλαµβάνονται άλλοι µέτοχοι που να κατέχουν ποσοστό µεγαλύτερο του 2% του µετοχικού κεφαλαίου της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, πλην αυτών που εµφανίζονται στον παραπάνω πίνακα. Η ανωτέρω απεικόνιση των ποσοστών βασίζεται στις εξής παραδοχές: 1. Στις δηλώσεις πρόθεσης των κυρίων µετόχων σύµφωνα µε το άρθρο 315 του Κανονισµού του Χ.Α. Συγκεκριµένα οι βασικοί µέτοχοι της Τράπεζας, ήτοι µέτοχοι που κατέχουν άµεσα ή έµµεσα ποσοστό τουλάχιστον 5%, οι οποίοι ταυτόχρονα συµµετέχουν και στην διοίκηση της Εταιρείας (ανώτατα διευθυντικά στελέχη, µέλη.σ.) είναι οι η SOCIETE GENERALE και το Μετοχικό Ταµείο Στρατού. Ειδικότερα η SOCIETE GENERALE µε ποσοστό συµµετοχής 50,34% στο µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας κατά τον χρόνο της δήλωσης, δήλωσε ότι θα διακρατήσει τουλάχιστον το ποσοστό που κατέχει έως την ολοκλήρωση της αύξησης και την εισαγωγή των νέων µετοχών καθώς και 6 µήνες µετά την έναρξη διαπραγµάτευσης των νέων µετοχών, το δε Mετοχικό Ταµείο Στρατού, το οποίο κατέχει κατά τον χρόνο της δήλωσης ποσοστό συµµετοχής 10,44% στο µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας, δήλωσε ότι θα διακρατήσει τουλάχιστον το ποσοστό που κατέχει έως την ολοκλήρωση της αύξησης και την εισαγωγή των νέων µετοχών καθώς και 6 µήνες µετά την έναρξη διαπραγµάτευσης των νέων µετοχών. 2. Στην υποθετική εκτίµηση ότι θα ασκηθούν όλα τα δικαιώµατα από τους λοιπούς µετόχους και το επενδυτικό κοινό. Σύµφωνα µε τις προαναφερθείσας παραδοχές βάσει των οποίων παρουσιάζεται η µετοχική σύνθεση της «ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ A.E.», όπως θα διαµορφωθεί µετά την ολοκλήρωση της παρούσας αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου, η διασπορά των µετοχών που θα είναι κατανεµηµένες στο ευρύ επενδυτικό κοινό θα ανέρχεται σε 30,38% ποσοστό υψηλότερο του 25% σύµφωνα µε όσα ορίζει το άρθρο 216 του Κανονισµού του Χ.Α. 14

15 3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 3.1 Συνοπτικά Οικονοµικά Στοιχεία ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. Συνοπτικά Στοιχεία Αποτελεσµάτων Χρήσεως Στοιχεία Αποτελεσµάτων (ποσά σε χιλ. ) Τόκοι & Εξοµοιούµενα Έσοδα Καθαρά Εσοδα από Τόκους Μικτά Αποτελέσµατα Εκµεταλλεύσεως Κέρδη προ Αποσβέσεων, Προβλέψεων & Φόρων Κέρδη προ Φόρων Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης και Αµοιβές.Σ. και Παροχές στο Προσωπικό Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης, Αµοιβές.Σ., Παροχές στο Προσωπικό, και Φόρους Φορολογικού Ελέγχου Προηγ. Χρήσεων Σταθµισµένος Αριθµός Μετοχών Αριθµός Μετοχών Τέλους Χρήσης ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ( ) Αποτελέσµατα Χρήσεως (Προ Φόρων) 0,27 0,51-1,14 0,32-4,11 Αποτελέσµατα Χρήσεως (Μετά από Φόρους Χρήσης και Αµοιβές.Σ. και Παροχές στο Προσωπικό) 0,13 0,31-1,21 0,26-4,17 Αποτελέσµατα Χρήσεως (Μετά από Φόρους Χρήσης και Αµοιβές.Σ., Παροχές στο Προσωπικό και Φόρους Φορολογικού Ελέγχου Προηγ. Χρήσεων) 0,00 0,31-1,21 0,26-4,17 Μέρισµα / Μετοχή 0,00 0,11 0,00 0,00 Αναµόρφωση Οικονοµικών Αποτελεσµάτων Περιόδου ,00 Για τον υπολογισµό των αναµορφωµένων αποτελεσµάτων έχουν ληφθεί υπόψη οι παρατηρήσεις των Τακτικών Ορκωτών Ελεγκτών της Τράπεζας κατά την εξεταζόµενη περίοδο, όπως αυτές παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο 4 του παρόντος Ενηµερωτικού ελτίου. 15

16 Τα αναµορφωµένα αποτελέσµατα της Τράπεζας παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί: Αναµόρφωση Αποτελεσµάτων Γενικής Τράπεζας Ελλάδος µε βάση τις παρατηρήσεις του πιστοποιητικού των Ορκωτών Ελεγκτών (ποσά σε χιλ. ) Υπόλοιπο αποτελεσµάτων - κέρδος/ζηµιά - Χρήσεως σύµφωνα µε το δηµοσιευµένο ισολογισµό της Τράπεζας της 31 εκεµβρίου Παρατηρήσεις πιστοποιητικού ορκωτών ελεγκτών 1α. Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις προηγούµενων χρήσεων που διενεργήθηκαν στην τρέχουσα χρήση β. Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις που προκύπτουν στην τρέχουσα χρήση α. Καταβληθείσες αποζηµιώσεις στο προσωπικό λόγω εξόδου από την υπηρεσία που αφορούν προηγούµενες χρήσεις β. Πρόβλεψη για αποζηµίωση του προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία που αφορά την τρέχουσα χρήση Ζηµιές από αποτίµηση χρεογράφων που µεταφέρθηκαν απευθείας στην Καθαρή Θέση της Τράπεζας Αναµορφωµένα αποτελέσµατα χρήσης µετά τις παρατηρήσεις του πιστοποιητικού ορκωτών ελεγκτών - κέρδη / ζηµιές Αναµορφωµένα αποτελέσµατα χρήσης µετά από Φόρους και Αµοιβές.Σ Αναµορφωµένα αποτελέσµατα χρήσης µετά από Φόρους και Φόρους Φορολογικού Ελέγχου και Αµοιβές.Σ Σταθµισµένος Αριθµός Μετοχών Αναµορφωµένα στοιχεία ανά Μετοχή ( ) Αναµορφωµένα Αποτελέσµατα προ φόρων 0,27 0,25-0,46-0,11-4,11 Αναµορφωµένα Αποτελέσµατα προ φόρων, αµοιβές.σ. και Παροχές Προσωπικού 0,13 0,05-0,53-0,16-4,17 Αναµορφωµένα Αποτελέσµατα προ φόρων, αµοιβές.σ., Παροχές Προσωπικού και Φόρους Φορολογικού Ελέγχου Προηγ. Χρήσεων 0,13 0,05-0,53-0,16-4,17 Μείον: Φόροι Χρήσης & Λοιποί Φόροι Αναµορφωµένα αποτελέσµατα χρήσης µετά από Φόρους και Αµοιβές.Σ Mείον: Φόροι Φορολογικού Ελέγχου Αναµορφωµένα αποτελέσµατα χρήσης µετά από Φόρους και Φόρους Φορολογικού Ελέγχου και Αµοιβές.Σ Συνοπτικά Στοιχεία Ισολογισµού (ποσά σε χιλ. ) Ταµείο & ιαθέσιµα στην Κεντρική Τράπεζα Απαιτήσεις κατά Πιστωτικών Ιδρυµάτων Απαιτήσεις κατά Πελατών Οµολογίες & άλλοι τίτλοι σταθερής απόδοσης Μετοχές & άλλοι τίτλοι µεταβλητής απόδοσης Σύνολο Ενσώµατων Παγίων (Αναπόσβεστη Αξία) Συµµετοχές σε Συνδεδεµένες Επιχειρήσεις Σύνολο Ενεργητικού Ίδια Κεφάλαια Υποχρεώσεις προς Πιστωτικά Ιδρύµατα Υποχρεώσεις προς Πελάτες Λοιπά στοιχεία Παθητικού Σύνολο Παθητικού Λογιστική Αξία Μετοχής (σε ) 9,1 8,8 7,5 8,8 3,5 Αναµόρφωση Ιδίων Κεφαλαίων Συνοπτικά Στοιχεία Ισολογισµού Για τον υπολογισµό των αναµορφωµένων Ιδίων Κεφαλαίων έχουν ληφθεί υπόψη οι παρατηρήσεις των Τακτικών Ορκωτών Ελεγκτών της Τράπεζας κατά την εξεταζόµενη περίοδο, όπως αυτές παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο 4 του παρόντος Ενηµερωτικού ελτίου. Τα αναµορφωµένα Ίδια Κεφάλαια της Τράπεζας παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί: 16

17 Αναµόρφωση Ιδίων Κεφαλαίων Γενικής Τράπεζας Ελλάδος µε βάση τις παρατηρήσεις του πιστοποιητικού των Ορκωτών Ελεγκτών (ποσά σε χιλ. ) Υπόλοιπο καθαρής θέσης σύµφωνα µε το δηµοσιευµένο ισολογισµό της Τράπεζας της κάθε χρήσης , Παρατηρήσεις πιστοποιητικού ορκωτών ελεγκτών 1. Πρόσθετη Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις Πρόβλεψη για αποζηµίωση του προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία (βάση αναλογιστικής Μελέτης) Αναµορφωµένα Ίδια Κεφάλαια σύµφωνα µε τις παρατηρήσεις του πιστοποιητικού ορκωτών ελεγκτών Αριθµός Μετοχών Τέλους Χρήσης Αναµορφωµένα Λογιστική Αξία Μετοχής 6,4 6,3 5,8 6,6 3,5 Οι βασικοί Χρηµατοοικονοµικοί είκτες της Εταιρείας για τις χρήσεις παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: Βασικοί Χρηµατοοικονοµικοί είκτες (ποσά σε ) Χρήση 2000 Χρήση 2001 Χρήση 2002 Χρήση 2003 Χρήση 2004 Εξέλιξη Χορηγήσεων 25,33% 40,91% 25,70% 21,14% -1,82% Εξέλιξη Καταθέσεων 7,60% 16,52% 9,31% 17,55% -1,29% Εξέλιξη Ενεργητικού 10,52% 21,57% 10,48% 19,20% 2,45% Εξέλιξη Μικτών Αποτελεσµάτων Εκµεταλλεύσεως -5,68% 15,29% -1,11% 26,39% -4,64% Απόδοση επί των Ιδίων Κεφαλαίων Μ.Ο. (π.φ.) 3,24% 5,73% -14,00% 3,88% -87,12% Απόδοση επί του Ενεργητικού Μ.Ο. (π.φ.) 0,27% 0,53% -1,03% 0,25% -4,55% Έσοδα από Τόκους / Σύνολο Εσόδων 64,40% 74,71% 77,06% 78,33% 86,64% Έσοδα από Προµήθειες / Σύνολο Εσόδων 14,35% 15,99% 18,63% 18,82% 16,66% Σύνολο Γενικών Εξόδων / Μικτά αποτελέσµατα εκµ/σης 74,19% 71,60% 85,70% 69,71% 82,80% Έξοδα Προσωπικού / Μικτά αποτελέσµατα εκµ/σης 48,95% 46,54% 49,80% 40,18% 47,62% Άλλα Γενικά Έξοδα / Μικτά αποτελέσµατα εκµ/σης 25,24% 25,06% 35,90% 29,53% 35,17% Χορηγήσεις / Σύνολο Ενεργητικού 54,26% 62,89% 71,55% 72,72% 69,69% Καταθέσεις / Σύνολο Παθητικού 61,51% 58,95% 58,33% 57,52% 55,42% Ίδια Κεφάλαια / Σύνολο Ενεργητικού 10,35% 8,30% 6,46% 6,31% 4,15% Χορηγήσεις / Καταθέσεις 88,21% 106,68% 122,68% 126,42% 125,75% Οι βασικοί Αναµορφωµένοι Χρηµατοοικονοµικοί είκτες της Εταιρείας για τις χρήσεις παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: Αναµορφωµένοι Χρηµατοοικονοµικοί είκτες (ποσά σε ) Χρήση 2000 Χρήση 2001 Χρήση 2002 Χρήση 2003 Χρήση 2004 ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Μ.Ο. ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ) Απόδοση επί των Ιδίων Κεφαλαίων Μ.Ο. (π.φ.) 1,95% 0,81% -8,77% -2,60% -103,89% Απόδοση επί του Ενεργητικού Μ.Ο. (π.φ.) 0,13% 0,05% -0,48% -0,13% -4,61% ΕΙΚΤΕΣ ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Καταθέσεις / Σύνολο Παθητικού 59,68% 57,59% 57,46% 56,63% 55,42% Ίδια Κεφάλαια / Σύνολο Ενεργητικού 7,28% 5,94% 4,95% 4,74% 4,15% 17

18 3.2 Συνοπτικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά Στοιχεία ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ A.E. Η Εταιρεία προβαίνει, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία, στη σύνταξη ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. Στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις των χρήσεων περιλαµβάνονται κατά έτος, πέραν της «ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε.», και οι εταιρείες που εµφανίζονται παρακάτω: 2000: ΓΕΝΙΚΗ ΑΕ ΑΚ, συµµετοχή 50%, ολική ενοποίηση. ΓΕΝΙΚΗ FINANCE Α.Ε., συµµετοχή 45%, ολική ενοποίηση. ΑΘΗΝΑΪΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ Α.Ε., συµµετοχή 91%, ολική ενοποίηση. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΡΤΩΝ Α.Ε. συµµετοχή 89%, ολική ενοποίηση. ΓΕΝΑΠ Α.Ε., συµµετοχή 88%, ενοποίηση µε την µέθοδο της καθαρής θέσης. ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, συµµετοχή 80%, ολική ενοποίηση. EVERGY, συµµετοχή 30%, ολική ενοποίηση. 2001: ΓΕΝΙΚΗ ΑΕ ΑΚ, συµµετοχή 50%, ολική ενοποίηση. ΓΕΝΙΚΗ FINANCE Α.Ε., συµµετοχή 45%, ολική ενοποίηση. ΑΘΗΝΑΪΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ Α.Ε., συµµετοχή 91%, ολική ενοποίηση. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΡΤΩΝ Α.Ε. συµµετοχή 89%, ολική ενοποίηση. ΓΕΝΙΚΗ LEASING συµµετοχή 95%, ολική ενοποίηση. ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ, συµµετοχή 80%, ολική ενοποίηση ΓΕΝΑΠ Α.Ε., συµµετοχή 88%, ενοποίηση µε την µέθοδο της καθαρής θέσης. ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ Ε.Π.Ε, συµµετοχή 80%, ολική ενοποίηση. GBG FINANCE PLC, συµµετοχή 99,99%, ολική ενοποίηση. EVERGY, συµµετοχή 30%, ολική ενοποίηση. 2002: ΓΕΝΙΚΗ ΑΕ ΑΚ, συµµετοχή 50%, ολική ενοποίηση. ΓΕΝΙΚΗ FINANCE Α.Ε., συµµετοχή 72,50%, ολική ενοποίηση. ΑΘΗΝΑΪΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ Α.Ε., συµµετοχή 91%, ολική ενοποίηση. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΡΤΩΝ Α.Ε. συµµετοχή 89%, ολική ενοποίηση. ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ Ε.Π.Ε., συµµετοχή 80%, ολική ενοποίηση. ΓΕΝΙΚΗ LEASING, συµµετοχή 65%, ολική ενοποίηση. ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ, συµµετοχή 80%, ολική ενοποίηση GBG FINANCE PLC, συµµετοχή 99,99%, ολική ενοποίηση. ΓΕΝΑΠ Α.Ε., συµµετοχή 88%, ενοποίηση µε την µέθοδο της καθαρής θέσης. ΓΑΙΟΓΝΩΜΩΝ Α.Ε., συµµετοχή 20% ενοποίηση µε την µέθοδο της καθαρής θέσης. 2003: ΓΕΝΙΚΗ ΑΕ ΑΚ, συµµετοχή 50%, ολική ενοποίηση. ΓΕΝΙΚΗ FINANCE Α.Ε., συµµετοχή 72,50%, ολική ενοποίηση. ΑΘΗΝΑΪΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ Α.Ε., συµµετοχή 91%, ολική ενοποίηση. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΡΤΩΝ Α.Ε. συµµετοχή 89%, ολική ενοποίηση. ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ Ε.Π.Ε., συµµετοχή 80%, ολική ενοποίηση. ΓΕΝΙΚΗ LEASING, συµµετοχή 65%, ολική ενοποίηση. ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ, συµµετοχή 100%, ολική ενοποίηση GBG FINANCE PLC, συµµετοχή 99,99%, ολική ενοποίηση. ΓΕΝΑΠ Α.Ε., συµµετοχή 88%, ενοποίηση µε την µέθοδο της καθαρής θέσης. ΓΑΙΟΓΝΩΜΩΝ Α.Ε., συµµετοχή 20% ενοποίηση µε την µέθοδο της καθαρής θέσης. 2004: ΓΕΝΙΚΗ FINANCE Α.Ε., συµµετοχή 100%, ολική ενοποίηση. ΑΘΗΝΑΪΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ Α.Ε., συµµετοχή 100%, ολική ενοποίηση. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΡΤΩΝ Α.Ε. συµµετοχή 89%, ολική ενοποίηση. ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ Ε.Π.Ε., συµµετοχή 80%, ολική ενοποίηση. ΓΕΝΙΚΗ LEASING, συµµετοχή 65%, ολική ενοποίηση. GBG FINANCE PLC, συµµετοχή 99,998%, ολική ενοποίηση. 18

19 ΓΕΝΑΠ Α.Ε., συµµετοχή 88%, ενοποίηση µε την µέθοδο της καθαρής θέσης. ΓΑΙΟΓΝΩΜΩΝ Α.Ε., συµµετοχή 20% ενοποίηση µε την µέθοδο της καθαρής θέσης. Συνοπτικά Στοιχεία Ενοποιηµένων Αποτελεσµάτων Χρήσεως Στοιχεία Ενοποιηµένων Αποτελεσµάτων (ποσά σε χιλ. ) Τόκοι & Εξοµοιούµενα Έσοδα Καθαρά Εσοδα από Τόκους Μικτά Αποτελέσµατα Εκµεταλλεύσεως Κέρδη προ Αποσβέσεων, Προβλέψεων & Φόρων Κέρδη προ Φόρων Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης και Αµοιβές.Σ. και Παροχές στο Προσωπικό Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης, Αµοιβές.Σ., Παροχές στο Προσωπικό, και Φόρους Φορολογικού Ελέγχου Προηγ. Χρήσεων Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης, Αµοιβές.Σ., Παροχές στο Προσωπικό, Φόρους Φορολογικού Ελέγχου Προηγ. Χρήσεων και ικαιώµατα Μειοψηφίας Αναµόρφωση Ενοποιηµένων Οικονοµικών Αποτελεσµάτων περιόδου Για τον υπολογισµό των αναµορφωµένων αποτελεσµάτων έχουν ληφθεί υπόψη οι παρατηρήσεις των Τακτικών Ορκωτών Ελεγκτών της Τράπεζας κατά την εξεταζόµενη περίοδο, όπως αυτές παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο 4 του παρόντος Ενηµερωτικού ελτίου. Τα αναµορφωµένα (Ενοποιηµένα) αποτελέσµατα της Τράπεζας παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί: Αναµόρφωση Ενοποιηµένων Αποτελεσµάτων Γενικής Τράπεζας Ελλάδος µε βάση τις παρατηρήσεις του πιστοποιητικού των Ορκωτών Ελεγκτών (ποσά σε χιλ. ) Υπόλοιπο αποτελεσµάτων - κέρδος/ζηµιά - Χρήσεως σύµφωνα µε το δηµοσιευµένο (Ενοποιηµένο) ισολογισµό της Τράπεζας της 31 εκεµβρίου Παρατηρήσεις πιστοποιητικού ορκωτών ελεγκτών 1α. Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις προηγούµενων χρήσεων που διενεργήθηκαν στην τρέχουσα χρήση β. Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις που προκύπτουν στην τρέχουσα χρήση α. Καταβληθείσες αποζηµιώσεις στο προσωπικό λόγω εξόδου από την υπηρεσία που αφορούν προηγούµενες χρήσεις β. Πρόβλεψη για αποζηµίωση του προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία που αφορά την τρέχουσα χρήση Ζηµιές από αποτίµηση χρεογράφων που µεταφέρθηκαν απευθείας στην Καθαρή Θέση της Τράπεζας Αναµορφωµένα αποτελέσµατα χρήσης µετά τις παρατηρήσεις του πιστοποιητικού ορκωτών ελεγκτών - κέρδη / ζηµιές

20 Συνοπτικά στοιχεία Ενοποιηµένου Ισολογισµού Συνοπτικά Στοιχεία Ενοποιηµένου Ισολογισµού (ποσά σε χιλ. ) Ταµείο & ιαθέσιµα στην Κεντρική Τράπεζα Απαιτήσεις κατά Πιστωτικών Ιδρυµάτων Απαιτήσεις κατά Πελατών Οµολογίες & άλλοι τίτλοι σταθερής απόδοσης Μετοχές & άλλοι τίτλοι µεταβλητής απόδοσης Σύνολο Ενσώµατων Παγίων (Αναπόσβεστη Αξία) Συµµετοχές σε Συνδεδεµένες Επιχειρήσεις Σύνολο Ενεργητικού Ίδια Κεφάλαια Υποχρεώσεις προς Πιστωτικά Ιδρύµατα Υποχρεώσεις προς Πελάτες Λοιπά στοιχεία Παθητικού Σύνολο Παθητικού Αναµόρφωση Ενοποιηµένων Ιδίων Κεφαλαίων 31/12/ Για τον υπολογισµό των αναµορφωµένων Ιδίων Κεφαλαίων έχουν ληφθεί υπόψη οι παρατηρήσεις των Τακτικών Ορκωτών Ελεγκτών της Τράπεζας κατά την εξεταζόµενη περίοδο, όπως αυτές παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο 4 του παρόντος Ενηµερωτικού ελτίου. Τα Ενοποιηµένα αναµορφωµένα Ίδια Κεφάλαια της Τράπεζας παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί: Αναµόρφωση Ενοποιηµένων Ιδίων Κεφαλαίων Γενικής Τράπεζας Ελλάδος µε βάση τις παρατηρήσεις του πιστοποιητικού των Ορκωτών Ελεγκτών (ποσά σε χιλ. ) Υπόλοιπο καθαρής θέσης σύµφωνα µε το δηµοσιευµένο ισολογισµό της Τράπεζας της κάθε χρήσης Παρατηρήσεις πιστοποιητικού ορκωτών ελεγκτών 1. Πρόσθετη Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις Πρόβλεψη για αποζηµίωση του προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία (βάση αναλογιστικής Μελέτης) Αναµορφωµένα Ίδια Κεφάλαια σύµφωνα µε τις παρατηρήσεις του πιστοποιητικού ορκωτών ελεγκτών Οι εταιρείες που περιλαµβάνονται στην πλήρη ενοποίηση του Οµίλου της Γενικής Τράπεζας (πέραν της τράπεζας) σύµφωνα µε τα άρθρα 42 και 101 του κ.ν. 2190/ 192, για την χρήση 2004 είναι: Α / Α ΕΠΩΝYΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ε ΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧ Η ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΛΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ % ADVANCED INFORMATION 1 SYSTEMS (A.IS.) ΑΘΗΝΑ 100% - - ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ 2 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (FINANCE) A.E. ΑΘΗΝΑ 100% - - ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΡΤΩΝ & ΧΡΗΜ/ΚΩΝ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. ΑΘΗΝΑ 89% ΓΕΝΙΚΗ FINANCE 11% ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΕΣ 4 ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ (LEASING) A.E. ΑΘΗΝΑ 65% ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΡΤΩΝ 35% ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ 5 ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ Ε.Π.Ε. ΑΘΗΝΑ 80% ΓΕΝΙΚΗ FINANCE 20% 6 G.B.G. FINANCE PLC ΛΟΝ ΙΝΟ 99,998% ΓΕΝΙΚΗ LEASING 0,002% Επιπλέον, οι εταιρείες Γαιογνώµων και ΓΕΝΑΠ ενοποιούνται µε την µέθοδο της Καθαρής Θέσης. Οι βασικοί Χρηµατοοικονοµικοί είκτες σε ενοποιηµένο επίπεδο για τις χρήσεις παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 20

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε (AP. Μ.Α.Ε 6073/06/Β/86/12) ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510 Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. (ΧΡΗΣΗ ) Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. (ΧΡΗΣΗ ) Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. (ΧΡΗΣΗ 01.01.2005-31.12.2005) Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Σας υποβάλλουµε για έγκριση τις οικονοµικές καταστάσεις της Τράπεζας,

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 1 Περιεχόµενα 1 Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων περιόδου 2 Στοιχεία ισολογισµού 3 Στοιχεία κατάστασης µεταβολών καθαρής

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη µετά από φόρους (εκατ ευρώ)

Κέρδη µετά από φόρους (εκατ ευρώ) 0,40 Κέρδη ανά µετοχή, µετά από φόρους +11,0% 0,36 ΑΥΞΗΣΗ 11,0% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟ 2002 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τα προ φόρων κέρδη του Οµίλου το 2002 διαµορφώθηκαν σε 115,1 εκατ ευρώ, έναντι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A Ε ΡΑ: POPESTI-LEORDENI, ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως Σελίδα 1 από 6 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µια συνοπτική ενηµέρωση, για

Διαβάστε περισσότερα

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @Κωδικός ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1012 ALPHA EQUITY FUND @ΠΙΝΑΚΑΣ : ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ @ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ALPHA BANK 31.12.2005 @ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 2016 1 Καθαρά Κέρδη 46εκ. το Β τρίμηνο και 106εκ. το Α εξάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 1,3% έναντι του Α τριμήνου σε 388εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1998 ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (Ποσά σε χιλιάδες ραχµές) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Αθήνα - 27 Μαΐου 2011 Δηλώσεις Διοίκησης «Η πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ενίσχυσε τον ισολογισμό και βελτίωσε τους δείκτες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-08 Ιουν-07 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 149.660 163.075 (8%) Σύνολο εξόδων 78.363 77.649 1% Μερίδιο από συνδεδεµένη εταιρεία -- 1.575

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 371 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά - Ν. 2190/20 - Κ.Φ.Α.Σ. 7 -Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2008

Αποτελέσματα Έτους 2008 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009 Αποτελέσματα Έτους 2008 Αύξηση Καταθέσεων Πελατών κατά 26,3% σε 45,7δισ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 22,4% σε 57,1δισ. - Ενίσχυση υπολοίπων δανείων προς ελληνικές επιχειρήσεις άνω των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2010

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2010 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2010 Πωλήσεις: 1.372,4 εκ. ευρώ έναντι 1.462,7 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2009 (µείωση 6,2%) Kέρδη προ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) 403 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων σε 177εκ. το Δ τρίμηνο, από 148εκ. το Γ τρίμηνο του 2013 και 84εκ. το Δ τρίμηνο του 2012. Αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Επεξηγηµατική κατάσταση 1-2 Μη ελεγµένη ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 7 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Αύξηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 8,0% το Γ τρίμηνο. Περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 3,7% το Γ τρίμηνο και 11,4% σε συγκρίσιμη βάση το εννεάμηνο.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2012

Αποτελέσματα Έτους 2012 Αποτελέσματα Έτους Αύξηση καταθέσεων κατά 2,7δισ. το Β εξάμηνο του και μείωση εξάρτησης από το Ευρωσύστημα κατά 13δισ. τους τελευταίους 8 μήνες. Το σύνολο καταθέσεων εξωτερικού υπερέβη το σύνολο των δανείων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 81εκ. έναντι 5εκ. το προηγούμενο τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων κατά 12% και καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 114%

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 Πωλήσεις: 1.151,3 εκ. ευρώ έναντι 1.044,0 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2006 (αύξηση 10,3%). Κέρδη προ τόκων, φόρων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2011

Αποτελέσματα Έτους 2011 Αποτελέσματα Έτους 2011 Ικανοποιητικά Λειτουργικά Αποτελέσματα (- 29εκ.) το 2011, παρά τη βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονομίας Συνολικές Ζημιές Μετά από Φόρους 5,5δισ., εκ των οποίων 4,6δισ. από το PSI

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010

ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010 ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010 Πωλήσεις: 2.744,0 εκ. ευρώ έναντι 2.764,1 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2009 (µείωση 0,7%) Μικτά κέρδη: 528,7 εκ. ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σύµφωνα µε τις διατάξεις του πρόσφατα ψηφισθέντος νόµου καθιερώνονται στην Ελλάδα νέα Λογιστικά Πρότυπα τα οποία ονοµάζονται «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.)»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2006 Προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αθήνα, 6 Μαΐου 2008 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 5,7% σε 215εκ. Ενίσχυση Οργανικών προ φόρων Κερδών κατά 24,2% σε 234εκ. Πενταπλασιασμός Κερδών από τη «Νέα Ευρώπη» σε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6.

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6. ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 3 Ο ΧΛΜ. ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 62125 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ: +30 23210 68300 FAX: +30 23210 68311 Α.Φ.Μ.: 094289571 KRI-KRI S.A. MILK INDUSTRY 3RD KM. SERRES DRAMA 62125 SERRES TEL: +30 23210

Διαβάστε περισσότερα

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ»

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» -ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 9ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Αξιότιµοι κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α Περιγραφή Σελίδα 1 Κατάσταση οικονοµικής θέσης 3 2 Κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων 4 3 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 6 4 Κατάσταση ταµιακών ροών 7 5 Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2005

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2005 Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2006 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2005 υναµική Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 47,4% σε 501εκ. έναντι στόχου 450εκ. ιανοµή Μερίσµατος 0,90 ανά µετοχή και δωρεάν µετοχών 2 νέες στις 10 παλαιές

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΣ Α/ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Το Ενεργητικό (και Παθητικό)

ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΣ Α/ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Το Ενεργητικό (και Παθητικό) EΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΕΣ ΣΙ ΕΪ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2009 Κύριοι Μέτοχοι, Σας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 145 12 95 Κέρδη µετά από φόρους αναλογούντα στους µετόχους 142,5 4,4% 11,5 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 24 ΑΥΞΗΣΗ 4,4% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Η ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΕΠΙ ΟΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830 ΚΥΠΡΟΥ Α.Ε..Α.Κ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ 31/12/2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ν.3601/1.8.2007 ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

Απόστολος Τερζόπουλος Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕUROMEDICA A.E.

Απόστολος Τερζόπουλος Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕUROMEDICA A.E. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Ορθή επαναδηµοσίευση σύµφωνα µε την απόφαση 2/396/31.8.2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2006 έως 31 ης Μαρτίου 2006 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περίοδος από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου 2005

ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περίοδος από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου 2005 ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου 2005 MH-ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Λογαριασµός Αποτελεσµάτων 1 Ισολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015 Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015 Σύνοψη εξελίξεων και οικονοµικών µεγεθών για το 1 ο Εξάµηνο 2015 Παρατηρείται αυξηµένη αβεβαιότητα σε οικονοµικό και πολιτικό επίπεδο που επηρέασαν αρνητικά τα

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ Περιεχόµενα Μήνυµα του ιοικητικού Συµβουλίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη 1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

ALPHA BANK ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) ALPHA BANK ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ α. Ταµείο 266.729 302.704 β. Επιταγές εισπρακτέες 56.096 59.497 γ. ιαθέσιµα σε

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Ενσώματα Πάγια Επενδύσεις σε Ακίνητα (ΔΛΠ 40), Πάγια Κατεχόμενα προς Πώληση & Διακοπείσες Εκμεταλλεύσεις (ΔΠΧΑ 5) Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος Επενδύσεις σε Ακίνητα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 25 Αυγούστου 2011 Θέµα: Προκαταρκτικά αποτελέσµατα για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2011 Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, σε συνεδρία του που έγινε χτές 24 Αυγούστου 2011, ενέκρινε τις µη

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ α) Ι ΡΥΣΗ ΑΕ [1] Στοιχεία ΑΕ Σελ. 3 [2] Ιδρυτική πράξη και καταστατικό ΑΕ Σελ. 5 [3] Ελάχιστο υποχρεωτικό περιεχόµενο καταστατικού ΑΕ - Τροποποίηση αυτού Σελ. 6 [4] Eπωνυµία AE και

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Προκαταρκτικά αποτελέσµατα για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010

Θέµα: Προκαταρκτικά αποτελέσµατα για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 25 Αυγούστου 2010 Της Εταιρείας: DIMCO PLC Θέµα: Προκαταρκτικά αποτελέσµατα για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, σε συνεδρία του που έγινε στις 24 Αυγούστου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιµος

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιµος ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιµος Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα Έμφαση στην Ποιότητα Ενεργητικού και Ιδίων Κεφαλαίων Ποιότητα ενεργητικού, επάρκεια κεφαλαίων, υψηλή ρευστότητα, σημαντική συγκράτηση δαπανών ήταν οι προτεραιότητές μας για το α τρίμηνο 2009, με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Προς Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Δ/νση Εισηγμένων Εταιρειών Τμήμα Εποπτείας Εισηγμένων Εταιρειών Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου 105 62 Αθήνα Τηλ.: 2103377187 Φαξ.: 2103377115 Υπ όψιν κας Κούρκαφα Ιλιάννας Αθήνα, 11

Διαβάστε περισσότερα

27/02/2014 Κ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε

27/02/2014 Κ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε 27/02/2014 Κ1-03-347 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία και Πληροφορίες για την Περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2016 μέχρι 31 Μαρτίου 2016

Στοιχεία και Πληροφορίες για την Περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2016 μέχρι 31 Μαρτίου 2016 Στοιχεία και Πληροφορίες για την Περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2016 μέχρι 2016 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του ιοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ` ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEIΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων 2. Στοιχεία ισολογισμού 3. Στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης 4. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ. Για την χρήση 01/01 31/12/2006

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ. Για την χρήση 01/01 31/12/2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ Για την χρήση 01/01 31/12/2006 Σημαντική Επισήμανση: Οι παρούσες «Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες Ειδικού Σκοπού» έχουν συνταχθεί από τη Διοίκηση με σκοπό να

Διαβάστε περισσότερα

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006 Έδρα: Λήµνου 7 Ν. Ιωνία Αττικής Αριθµός Μητρώου Α.Ε 27671/06/Β/92/21 MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της 30 Ιουνίου 2011 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002-11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007)

ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007) Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 άρθρο 43 α παρ.3 & 4, άρθρο 107 παρ. 3 και άρθρο 136 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π.

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις 31 Μαρτίου 2006 Βάσει των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015 3 Νοεμβρίου Οικονομικά Στοιχεία Τριμήνου Αύξηση των κερδών προ προβλέψεων κατά 8,4% έναντι του Β τριμήνου σε 230εκ. Ανθεκτικότητα καθαρών εσόδων από τόκους (-1,8% στο τρίμηνο) παρά τους κεφαλαιακούς ελέγχους.

Διαβάστε περισσότερα

(1) Ισολογισµός της εταιρείας ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/9/ /12/2004 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Λοιπά Άυλα περ

(1) Ισολογισµός της εταιρείας ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/9/ /12/2004 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Λοιπά Άυλα περ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31.03.11 ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ (Σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) ΑΘΗΝΑΙ,11 ΜΑΪΟΥ 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Ενδιάµεσες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες της Τράπεζας για το

Διαβάστε περισσότερα

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2004-31.12.2004

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΙΛΥ Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις (Περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2009) Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του ν. 3556/2007 και τις κατ εξουσιοδότηση αυτού εκτελεστικές Αποφάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Ενσώματα Πάγια Μεταγενέστερη Αποτίμηση (ΔΛΠ 16), Ζημίες Απομείωσης (ΔΛΠ 36) και Επιχορηγήσεις (ΔΛΠ 20) Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος Αποτίμηση Παγίων μετά την Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

0,03 328,58 497.809,80 510.430,70 4.898.222,20 4.898.222,20 9.413.196,40 9.230.272,92 207.295,69 283.670,21 51.239,09 8.895,85 19.

0,03 328,58 497.809,80 510.430,70 4.898.222,20 4.898.222,20 9.413.196,40 9.230.272,92 207.295,69 283.670,21 51.239,09 8.895,85 19. VICTORIA Ανώνυµη Ασφαλιστική Εταιρία Zωής Ισολογισµός της 31ης εκεµβρίου 2005 33η Εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου - 31η εκεµβρίου 2005) Εδρα: Θεσσαλονίκη Α.Μ.Α.Ε 12876 / 05 / Β / 86 / 056 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας Τα αποτελέσματα του 2008 επηρεάστηκαν σημαντικά από το επιδεινούμενο οικονομικό περιβάλλον.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ)

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2005 2006 2 ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) Τα υπόλοιπα των λογαριασµών της εµπορικής επιχείρησης «ΧΤ Α.Ε.» στις 30.10.2005, είχαν ως εξής (τα ποσά σε ): Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα