ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ TΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 12/5/2005 ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΜΟΝΟΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Π.. 348/1985 ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ EFG TELESIS FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑΘΗΝΑ, Ιούνιος 2005

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Τιµή ιάθεσης της Μετοχής Προσαρµογή της Τιµής της Μετοχής Μείωση Ιδίων Κεφαλαίων την 31/12/ Πλαίσιο Εξαγοράς της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ από την SOCIETE GENERALE ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ 9 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚ ΟΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Συνοπτικά Οικονοµικά Στοιχεία ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε Συνοπτικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά Στοιχεία ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ A.E. 18 Συνοπτικά Στοιχεία Ενοποιηµένων Αποτελεσµάτων Χρήσεως 19 4 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ KAI TOYΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία Τακτικοί Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Παρατηρήσεις Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών & Σηµειώσεις ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Φορολογικοί Έλεγχοι ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε Λοιπές Εταιρείες του Οµίλου της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ KAI ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΘΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Γενικά Άσκηση ικαιωµάτων Προτίµησης και ιαδικασία ιάθεσης Νέων Μετοχών Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 12/5/ Προθέσεις µετόχων Σύµβουλος, απάνες Έκδοσης Χρήση Κεφαλαίων Προηγούµενης Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου Προορισµός Νέων Κεφαλαίων 40 6 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ Γενικά Φορολογία µερισµάτων ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε Γενικές Πληροφορίες Ιστορικό Παρουσίαση Εργασιών της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε Κύριες Εξελίξεις Τραπεζικά Προϊόντα - ραστηριότητες

3 8.3.3 Λιανική Τραπεζική Τραπεζική Μεγάλων Επιχειρήσεων ιαχείριση ιαθεσίµων ιαχείριση Κινδύνων Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία Αξία των Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Εγγυήσεις & Εµπράγµατες Ασφάλειες Ασφαλιστήρια Συµβόλαια Πληροφορική & Τεχνολογία Εξέλιξη Μετοχικού Κεφαλαίου Ίδια Κεφάλαια Λογιστική Αξία Μετοχής Μετοχική Σύνθεση ιοίκηση - ιεύθυνση Εποπτεία ιοίκηση ιεύθυνση Εργασιών Όργανα Εποπτείας Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου Εταιρική ιακυβέρνηση Συµµετοχές µελών.σ. και Κυρίων Μετόχων στο κεφάλαιο ή/και στη διοίκηση άλλων εταιρειών Οργανόγραµµα Ανθρώπινο υναµικό Επενδύσεις Περιόδου ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Γενικά Στοιχεία Τραπεζικού Κλάδου στην Ελλάδα Ανταγωνισµός και προοπτικές της Ελληνικής Τραπεζικής Αγοράς Θέση της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. στην Τραπεζική Αγορά ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΕΩΝ ραστηριότητα Εξέλιξη Εργασιών - Αποτελεσµάτων ιάθεση των προ Αποσβέσεων Κερδών Ανάλυση Οικονοµικής Κατάστασης Χρηµατοοικονοµικοί είκτες Πηγές και Χρήσεις Κεφαλαίων Ταµειακές Ροές ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΕΩΝ Εξέλιξη Ενοποιηµένων Εργασιών - Αποτελεσµάτων Ανάλυση Ενοποιηµένης Οικονοµικής Κατάστασης Ενοποιηµένοι Χρηµατοοικονοµικοί είκτες Ενοποιηµένες Ταµειακές Ροές ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2004 ΚΑΙ

4 12.1 Αποτελέσµατα Χρήσεως Οικονοµική Κατάσταση ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Θυγατρικές Εταιρείες ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. (συµµετοχή 89%) ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ (FINANCE) Α.Ε. (συµµετοχή 100%) ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ Ε.Π.Ε. (συµµετοχή 80%) ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ (LEASING) Α.Ε. (συµµετοχή 65%) GBG FINANCE PLC (συµµετοχή 99,998%) ADVANCED INFORMATION SERVICES A.E. (συµµετοχή 100% πριν την πώλησή της) ΓΕΝΑΠ Α.E. (συµµετοχή 92%) Συγγενείς Εταιρείες ΓΑΙΟΓΝΩΜΩΝ Α.E. (συµµετοχή 20%) Εταιρείες Λοιπού Συµµετοχικού Ενδιαφέροντος Εταιρείες που Συµµετέχουν στην ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ SOCIETE GENERALΕ S.A Εταιρείες στις οποίες Συµµετέχουν οι Κύριοι Μέτοχοι ή τα Μέλη του.σ. της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ιεταιρικές Συναλλαγές ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Εκσυγχρονισµός Αναδιάρθρωση Στρατηγική Προοπτικές ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΙΑΘΕΣΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ Καθαρά Κέρδη και Κέρδη ανά Μετοχή Αναµορφωµένα Καθαρά Κέρδη και Κέρδη ανά Μετοχή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

5 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ 1.1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Τιµή ιάθεσης της Μετοχής Σύµφωνα µε άρθρο 317 του Κανονισµού του Χ.Α., εφόσον η αύξηση µετοχικού κεφαλαίου γίνεται εν όλω ή εν µέρει υπέρ των παλαιών µετόχων, η τιµή έκδοσης της µετοχής δε µπορεί να είναι ανώτερη της χρηµατιστηριακής τιµής κατά το χρόνο αποκοπής δικαιώµατος προτίµησης, εκτός εάν η Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφάσισε ρητώς το αντίθετο. Η Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της 12/5/2005 της «ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ A.E.» αποφάσισε ότι η τιµή έκδοση των νέων µετοχών µπορεί να είναι ανώτερη της χρηµατιστηριακής τιµής των µετοχών της Εκδότριας κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώµατος προτίµησης Προσαρµογή της Τιµής της Μετοχής Η προσαρµογή της τιµής των µετοχών της Εκδότριας «ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ A.E.», λόγω της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών υπέρ των παλαιών µετόχων, θα γίνει σύµφωνα µε την υπ αριθµό 37/ απόφαση του.σ. του Χ.Α., όπως ισχύει. Επίσης η προσαρµογή της τιµής της µετοχής θα γίνει σε συνδυασµό µε την 18/291/ απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως έχει τροποποιηθεί µε τις 2/319/ και 8/336/ αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Μείωση Ιδίων Κεφαλαίων την 31/12/2004 Τα Ίδια Κεφάλαια της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ διαµορφώθηκαν σε χιλ. στις 31/12/2004 έναντι χιλ. την 31/122003, παρουσιάζοντας µείωση κατά χιλ., ήτοι ποσοστό 33% περίπου. Η κύρια αιτία για τη µείωση αυτή είναι η δηµιουργία στην χρήση 2004 σηµαντικών προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις, για αποζηµιώσεις για την αποχώρηση προσωπικού και άλλους λειτουργικούς κινδύνους, οι οποίες επιβάρυναν τα αποτελέσµατα της Τράπεζας. Ειδικότερα, οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις και λοιπές προβλέψεις εκµετάλλευσης οι οποίες επιβάρυναν τα αποτελέσµατα της χρήσης 2004 διαµορφώθηκαν σε χιλ. έναντι χιλ. για το 2003 αυξηµένες κατά χιλ. και κατανέµονται ως ακολούθως: 5

6 (ποσά σε χιλ. ) (%) Προβλέψεις για επισφαλείς χορηγήσεις ,70% Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού σύµφωνα µε ΙΑS ,86% Λοιπές προβλέψεις εκµετάλλευσης ,40% Σύνολο ,67% Αποτέλεσµα των επιπλέον προβλέψεων ήταν να επιβαρυνθούν σηµαντικά τα αποτελέσµατα της Τράπεζας της χρήσης 2004 και κατ επέκταση να επηρεαστούν αρνητικά τα ίδια κεφάλαια της 31/12/2004, λόγω της επιβάρυνσης του λογαριασµού «αποτελέσµατα εις νέον», όπως προκύπτει και από τον ακόλουθο πίνακα: (ποσά σε χιλ. ) 31/12/ /12/2004 (%) Μετοχικό Κεφάλαιο ,72% ιαφορά από Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο ,65% Αποθεµατικά Κεφάλαια ,76% ιαφορές Αναπροσαρµογής Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων ,19% Αποτέλεσµα εις νέον ,77% Ίδιες Μετοχές ,00% Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ,67% Πλαίσιο Εξαγοράς της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ από την SOCIETE GENERALE H «ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε.» (εφεξής ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ή Τράπεζα) και το Μετοχικό Ταµείο Στρατού (στο εξής το «ΜΤΣ»), ιδρυτής και κύριος µέτοχός της, στο πλαίσιο της πολιτικής για τη δηµιουργία ενός ισχυρού χρηµατοοικονοµικού οργανισµού, ικανού να αντεπεξέλθει καλύτερα στις διαρκώς αυξανόµενες ανάγκες που επέβαλε η εντατικοποίηση του ανταγωνισµού στην ελληνική τραπεζική αγορά και το συνακόλουθο κύµα αναδιαρθρώσεων, εξαγορών και συγχωνεύσεων, αναζήτησαν ήδη από το 1993 τη συνεργασία της Τράπεζας µε ισχυρό πιστωτικό ίδρυµα. Στην κατεύθυνση αυτή, το ΜΤΣ διεξήγε διαγωνιστική διαδικασία για την εξεύρεση στρατηγικού επενδυτή. Η διαδικασία αυτή ολοκληρώθηκε επιτυχώς µε την υπογραφή, στις , συµβάσεων πωλήσεως µετοχών και συµφωνίας µετόχων µεταξύ του ΜΤΣ και της SOCIETE GENERALE (εφεξής SocGen). Συγκεκριµένα, µε την σύµβαση πωλήσεως µετοχών το ΜΤΣ πώλησε έξι εκατοµµύρια ( ) υφιστάµενες µετοχές της Τράπεζας κυριότητάς του, οι οποίες αντιπροσώπευαν [ποσοστό 22,35% του µετοχικού κεφαλαίου της, στην SocGen έναντι τιµήµατος το οποίο καταβλήθηκε τοις µετρητοίς έξι (6) ΕΥΡΩ ανά µετοχή. Ταυτόχρονα, µε την συµφωνία µετόχων, το ΜΤΣ προκάλεσε την σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Τράπεζας µε σκοπό την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της κατά υπέρ της SocGen µε την έκδοση νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών, οι οποίες αντιπροσώπευαν, µετά την έκδοση,(απόφαση Γ.Σ ) ποσοστό 35,62% του µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας. Η έκδοση ων νέων µετοχών έγινε στην τιµή των έξι (6) ΕΥΡΩ ανά µετοχή ήτοι στην ίδια τιµή µε εκείνη στην οποία το ΜΤΣ πώλησε τις υφιστάµενες µετοχές του. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η συµµετοχή του ΜΤΣ στο µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας, και συνακόλουθα τα δικαιώµατα ψήφου που αντιστοιχούν σε αυτήν, κατήλθε από το ποσοστό που κατείχε µέχρι τότε, δηλαδή 38,57%, στο 10,44%, ενώ η SocGen κατέστη ο πλειοψηφών µέτοχος της Τράπεζας µε ποσοστό που ανέρχεται στο 50,01% του µετοχικού της κεφαλαίου. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής έγινε µετά τη χορήγηση των αναγκαίων εγκρίσεων, από την Τράπεζα της Ελλάδος και την Επιτροπή Ανταγωνισµού καθώς και την ολοκλήρωση της αυξήσεως του µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας. Η SocGen, έχοντας αποκτήσει ποσοστό άνω του 50% του µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας υποχρεώθηκε, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, να προβεί στην κατάθεση δηµόσιας πρότασης για την απόκτηση µέχρι και του 100% των µετοχών της Τράπεζας στην τιµή των 6,30 ανά µετοχή. Στις 11 Μαΐου 2004 άρχισε η περίοδος αποδοχής για την υποχρεωτική δηµόσια πρόταση που η SocGen απηύθυνε για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονοµαστικών µετοχών της ΓENIKHΣ ΤΡAΠΕΖΑΣ, οι 6

7 οποίες δεν κατέχονταν άµεσα ή έµµεσα από την SocGen, ήτοι µετοχές, ονοµαστικής αξίας 5,25 εκάστης και οι οποίες αντιπροσώπευαν το 49,99% του συνολικού καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά την ηµεροµηνία αυτή. Στις 9 Ιουνίου 2004 έληξε η περίοδος αποδοχής της ηµόσιας Πρότασης. Η ηµόσια Πρόταση ολοκληρώθηκε χωρίς να κατατεθούν δηλώσεις αποδοχής της από τους µετόχους της Τράπεζας. Κατά συνέπεια ο αριθµός των µετοχών και το ποσοστό των δικαιωµάτων ψήφου της Τράπεζας που κατέχει η SocGen παραµένουν τα ίδια ( µετοχές και 50,01% των δικαιωµάτων ψήφου), όπως και πριν από την ηµόσια Πρόταση. Οι µετοχές της Τράπεζας παραµένουν εισηγµένες στην Κύρια Αγορά του Χ.Α., όπως άλλωστε η SocGen είχε δηλώσει και πριν την διενέργεια της ηµόσιας Πρότασης. Η συναλλαγή αυτή αποτέλεσε επιχειρηµατικά ένα ενιαίο σύνολο και έχει το πλεονέκτηµα να διασφαλίσει την είσοδο στην Τράπεζα, ως µετόχου πλειοψηφίας, ενός παγκοσµίως γνωστού και, κατά τα διεθνώς κρατούντα, ισχυρότατου τραπεζικού οργανισµού, µε τεχνογνωσία και κεφαλαιακή επάρκεια που είναι εκτός συγκρίσεως µε τα σηµερινά δεδοµένα της εγχώριας τραπεζικής αγοράς. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η κεφαλαιοποίηση της SocGen είναι µεγαλύτερη εκείνης των πέντε µεγαλύτερων ελληνικών τραπεζών αθροιστικώς υπολογιζόµενης. Η συναλλαγή αυτή διασφάλισε, πέραν του στενός νοουµένου εταιρικού συµφέροντος, και τα συµφέροντα όλων των µετόχων της Τράπεζας οι οποίοι επέλεξαν να παραµείνουν µέτοχοι ενός ισχυροποιηµένου πιστωτικού οργανισµού αν και είχαν τη δυνατότητα να αποχωρήσουν λαµβάνοντας, τουλάχιστον, το ίδιο τίµηµα ανά µετοχή (και µάλιστα µεγαλύτερο κατά 0,3) που έλαβε ο κύριος µέτοχος και εκείνου που κατέβαλε η SocGen για την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου. Η SocGen είναι ο πέµπτος µεγαλύτερος τραπεζικός όµιλος στην ζώνη του ευρώ και η όγδοη µεγαλύτερη εταιρεία στην Γαλλία µε κεφαλαιοποίηση 32,3 δις. στις 31 εκεµβρίου Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά µε την SocGen παρατίθενται στον κεφάλαιο 12 «Συνδεδεµένες Εταιρείες µε την ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ». Το επιχειρηµατικό σχέδιο της SocGen σε σχέση µε την ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ αναφέρει µεταξύ άλλων αναλυτικά ότι επιδιώκει: την ενίσχυση της δραστηριότητας της Τράπεζας (λιανικής και επιχειρηµατικής τραπεζικής), την ανάπτυξη, εκσυγχρονισµό και επέκταση του δικτύου καταστηµάτων της καθώς και την αύξηση του µεριδίου της στην ελληνική αγορά την µεταφορά της τεχνογνωσίας της προκειµένου να προωθήσει: τα καταναλωτικά, στεγαστικά και επαγγελµατικά δάνεια, χρήση των λογαριασµών της Τράπεζας από τους πελάτες για τις συνολικές τραπεζικές ανάγκες τους (όχι µόνο για την αποταµίευση) σταυροειδείς πωλήσεις µεταξύ εταιρικών και ιδιωτών πελατών (µισθοδοσία κλπ) ανάπτυξη βάσης πολλαπλών διόδων διανοµής, συµπεριλαµβανοµένων διαδικτυακών τραπεζικών εργασιών (e-banking) και δραστηριοτήτων τηλεφωνικού κέντρου (εξυπηρέτησης) την επωφέλεια της Τράπεζας ανάπτυξη συνεργειών µε το διεθνές δίκτυο της SocGen, ιδίως στα Βαλκάνια (Βουλγαρία, Ρουµανία, Γιουγκοσλαβία, και Σλοβενία) ώστε να είναι σε θέση να επεκτείνει την προσφορά προϊόντων της την ανάδειξη της Τράπεζας σε µία τράπεζα αναφοράς µεταξύ των µεσαίου µεγέθους χρηµατοοικονοµικών ιδρυµάτων και ηγετικό µέλος του δικτύου της SocGen στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, ώστε να γίνει ένα από τα πιο ισχυρά τραπεζικά δίκτυα στην περιοχή την µεταφορά της τεχνογνωσίας της τόσο στην διαχείριση κινδύνων όσο και στην ανάπτυξη προϊόντων που σχετίζονται µε διαχείριση διαθεσίµων, για να ενισχυθεί η εµπορική δραστηριότητα µε τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις την υποστήριξη του τοµέα επενδυτικής τραπεζικής για την ανάπτυξη και προσφορά προϊόντων δοµηµένης χρηµατοδότησης (structured finance) την ανάπτυξη τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων (bankassurance) την περαιτέρω ανάπτυξη της διαχείρισης επενδύσεων, δεδοµένου ότι η SocGen έχει µεγάλη εµπειρία και παρουσία στο συγκεκριµένο τοµέα και έχει ήδη υπό διαχείριση σε παγκόσµια κλίµακα διαθέσιµα ύψους 300 δις, µε την ανάπτυξη νέων προϊόντων που 7

8 αποδείχθηκαν ήδη στην υτική Ευρώπη (Ηνωµένο Βασίλειο, Λουξεµβούργο, Γαλλία) πολύ ελκυστικά. Και αυτά µε δέσµευση της SocGen για διατήρηση της εταιρικής επωνυµίας της Τράπεζας, µέσα στα πλαίσια του Οµίλου της, και για µη ύπαρξη υποχρεωτικών αποχωρήσεων εργαζοµένων. Συµπερασµατικά, οι επιπτώσεις που είχε και αναµένεται να έχει για την ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, και κατ επέκταση και για τους µετόχους της, η απόκτηση, τελικά, πλειοψηφικού πακέτου µετοχών από τη SocGen, συνοψίζονται στα εξής: α. Η διοίκηση της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ περιέρχεται στη SocGen, έναν οργανισµό µε µεγάλη και µακροχρόνια πετυχηµένη τραπεζική εµπειρία, επιδίωξη της οποίας θα είναι η ανάπτυξη των εργασιών της Τράπεζας, η αύξηση του µεριδίου αγοράς και η διεύρυνση του δικτύου καταστηµάτων της. Η κεφαλαιακή ισχύς σε συνδυασµό µε τη βαθιά τεχνογνωσία της SocGen αποτελούν τις καλύτερες προϋποθέσεις για την επίτευξη των παραπάνω στρατηγικών επιδιώξεων. β. Η πιστοληπτική ικανότητα της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ βελτιώθηκε σηµαντικά µε την είσοδο της SocGen ως πλειοψηφούντος µετόχου και την ανάληψη της διοίκησης από αυτήν, δεδοµένης της υψηλής πιστοληπτικής ικανότητας και αξιοπιστίας της (Long Term Ratings Moody s Aa2, S&P AA-). Η Moody s αναβάθµισε την µακροπρόθεσµη αξιολόγηση των καταθέσεων σε ξένο νόµισµα σε Αa3 και παράλληλα αναβάθµισε από Α2 σε Α1 το χρέος της GBG Finance Plc. Ως συνέπεια αυτού εκτιµάται ότι θα µειωθεί σταδιακά το κόστος κεφαλαίων και θα διευρυνθεί η βάση άντλησης ρευστότητας της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. γ. Επιπλέον, η ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, µέσω της στρατηγικής της συνεργασίας µε την SocGen, προσφέρει νέα προϊόντα και υπηρεσίες µε έµφαση στους τοµείς γενικότερα της λιανικής τραπεζικής. δ. Εκτιµάται ότι θα ενισχυθεί η ανταγωνιστική θέση της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, δεδοµένου ότι ο Όµιλος της SocGen σκοπεύει να αναδείξει την Τράπεζα σε κέντρο των δραστηριοτήτων της στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. ε. Τέλος, η SocGen αναµένεται να βοηθήσει σηµαντικά την ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ στον τοµέα των ανθρωπίνων πόρων, µέσω µεταφοράς τεχνογνωσίας, οργάνωσης εξειδικευµένων εκπαιδευτικών σεµιναρίων και γενικότερα αύξησης του αντίστοιχου προϋπολογισµού εκπαίδευσης. 8

9 1.2 ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ Οικονοµικές και Πολιτικές Εξελίξεις στον Ελληνικό και τον ιεθνή Χώρο - Αλλαγές στο Θεσµικό Πλαίσιο λειτουργίας του Ελληνικού Τραπεζικού Συστήµατος Η ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ως χρηµατοπιστωτικός οργανισµός λειτουργεί και επηρεάζεται από την πορεία τόσο της Ελληνικής χρηµαταγοράς και κεφαλαιαγοράς όσο και των διεθνών χρηµαταγορών και κεφαλαιαγορών. Κατ επέκταση οι αποδόσεις και τα αποτελέσµατά της εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από µακροοικονοµικούς παράγοντες όπως οι φάσεις του οικονοµικού κύκλου, οι οικονοµικές εξελίξεις, οι θεσµικές αλλαγές καθώς και οι πολιτικές εξελίξεις στο βαθµό που εκείνες έχουν άµεση επίπτωση στις χρηµαταγορές και κεφαλαιαγορές. Πέρα από τον κίνδυνο αγοράς, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και η συµπεριφορά των επιχειρήσεων, από τις οποίες προέρχεται το σηµαντικότερο ίσως µέρος των εσόδων των τραπεζών, επηρεάζουν εξίσου τον τραπεζικό κλάδο και δύνανται να διαµορφώσουν το βασικό πλαίσιο κερδοφορίας των. Οι παράγοντες αυτοί είναι ιδιαίτερα δύσκολο να προβλεφθούν και να ποσοτικοποιηθούν ώστε να χαραχθεί η στρατηγική εκείνη η οποία θα δώσει ώθηση στην ανάπτυξη της τράπεζας. Ειδικότερα, οι σηµαντικότερες προκλήσεις και απειλές για την Τράπεζα προέρχονται από την απελευθέρωση του πιστωτικού συστήµατος και την λειτουργία στα πλαίσια του ενιαίου περιβάλλοντος της ευρωζώνης και σχετίζονται κυρίως µε την πτώση των επιτοκίων, την επακόλουθη συρρίκνωση των επιτοκιακών περιθωρίων και την εντατικοποίηση του ανταγωνισµού. Επιπλέον, σηµαντικό ρόλο παίζει και η πορεία των χρηµατιστηρίων στην Ελλάδα και διεθνώς στο βαθµό που επηρεάζει τις προσπάθειες των τραπεζών για διαφοροποίηση και διεύρυνση των πηγών εσόδων τους µε στόχο την ελαχιστοποίηση του κινδύνου. Πέραν τούτων, η απόκλιση των επίσηµων προβλέψεων για την πορεία των ρυθµών ανάπτυξης βασικών µεγεθών καθώς και βασικών µακροοικονοµικών δεικτών της Ελληνικής Οικονοµίας, όπως ο πληθωρισµός και η ανεργία, δύνανται να δηµιουργήσουν αρνητικό κλίµα και στο ελληνικό τραπεζικό σύστηµα. Τέλος, πιθανές σηµαντικές αρνητικές πολιτικές εξελίξεις (σε διεθνές ή εθνικό επίπεδο) είναι δυνατόν να επηρεάσουν την οικονοµία και την κεφαλαιαγορά και κατ επέκταση τις οικονοµικές µονάδες και τις τράπεζες. Η ιοίκηση της Τράπεζας λαµβάνοντας υπόψη τους παραπάνω παράγοντες χαράσσει και προσαρµόζει την στρατηγική της, µε στόχο την αποτελεσµατική και σύγχρονη διαχείριση των πάσης φύσεως κινδύνων. Στα πλαίσια αυτά έχει συσταθεί και λειτουργεί η ιεύθυνση ιαχείρισης Κινδύνων η οποία εναρµονιζόµενη µε τις βέλτιστες διεθνώς πρακτικές, διαχειρίζεται το κίνδυνο αγοράς καθώς επίσης και τον πιστωτικό και λειτουργικό κίνδυνο, γεγονός που συµβάλλει στην διαρκή βελτίωση των µεγεθών της τράπεζας και του οµίλου της. Εφαρµογή ιεθνών Λογιστικών Προτύπων Όπως είναι γνωστό, η Ευρωπαϊκή Ένωση µε τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 19ης Ιουλίου 2002 που δηµοσιεύθηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (L243) υιοθέτησε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (πλέον ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Παρουσίασης) και εξουσιοδότησε µε τα Άρθρα 3 και 6 του ανωτέρω Κανονισµού την Επιτροπή (Commission) να εκδώσει κανονισµούς σχετικά µε την εφαρµογή των ΛΠ. Με το Νόµο 3229/2004 κατέστη υποχρεωτική για όλες τις εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο εταιρίες η εφαρµογή των ΛΠ, υιοθετώντας όλα τα πρότυπα τα οποία έχουν αναγνωρισθεί από την Commission για τις χρήσεις ή περιόδους που αρχίζουν µετά την 31 εκεµβρίου Οι βασικές για την Τράπεζα επιπτώσεις από την εφαρµογή των ΛΠ αναλύονται παρακάτω: 1. Πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Σύµφωνα µε τον ν. 2190/1920 η Τράπεζα έχει υποχρέωση να διενεργεί επαρκείς προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία ως αν το σύνολο του προσωπικού θα συνταξιοδοτείτο κατά το κλείσιµο της εκάστοτε χρήσης. Σύµφωνα µε τα ΛΠ, θα πρέπει να γίνεται διαχωρισµός της πρόβλεψης των υποχρεώσεων για συνταξιοδοτικά προγράµµατα σε defined benefit plan και σε defined contribution plan. Για τον προσδιορισµό της υποχρέωσης για το defined benefit plan και την λογιστικοποίηση της απαιτείται αναλογιστική µελέτη, η οποία θα πρέπει να διενεργηθεί µε βάση τους κανόνες και µεθόδους που θέτει το ΛΠ 19. H µελέτη αυτή πρέπει να περιλαµβάνει όλα τα ταµεία της εταιρείας π.χ. συνταξιοδοτικά, επικουρικά, παροχών κατά και µετά την συνταξιοδότηση κλπ. 9

10 2. Άυλα πάγια στοιχεία. Σύµφωνα µε την Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Τραπεζών τα έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατάστασης, λοιπά άϋλα στοιχεία, φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου κλπ. περιλαµβάνονται στα άϋλα πάγια στοιχεία και αποσβένονται µέσα σε µια περίοδο 5 ετών. Σύµφωνα µε τα ΛΠ, άυλα περιουσιακά στοιχεία θεωρούνται µόνο τα µη νοµισµατικά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία δεν έχουν φυσική υπόσταση, ελέγχονται από µια επιχείρηση και έχουν σίγουρα και τεκµηριωµένα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη. Η απόσβεση αυτών των στοιχείων κατανέµεται συστηµατικά στην διάρκεια της ωφέλιµης ζωής τους και δεν δύναται να υπερβαίνει τα 20 έτη. 3. Αναβαλλόµενη φορολογία. Η ελληνική νοµοθεσία και λογιστική πρακτική δεν περιλαµβάνει λογιστική αναβαλλόµενης φορολογίας. Σύµφωνα µε τα ΛΠ, αναγνωρίζεται απαίτηση ή υποχρέωση από αναβαλλόµενη φορολογία όπου προκύπτει χρονική διαφορά (ετεροχρονισµός) µεταξύ της λογιστικής και φορολογικής αναγνώρισης απαιτήσεων και υποχρεώσεων. 4. Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία. Σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία παρέχεται η ευχέρεια από την χρήση 2003, βάση του Ν /2004 η Τράπεζα να αναπροσαρµόζει την αναπόσβεστη αξία των ιδιοχρησιµοποιούµενων οικοπέδων και κτιρίων σε εύλογες αξίες όπως αυτές έχουν προσδιορισθεί από ανεξάρτητους εκτιµητές ακινήτων. Η προκύψασα υπεραξία καταχωρείται απευθείας σε λογαριασµό ειδικού αποθεµατικού. Η απόσβεση των ακινήτων αυτών γίνεται µε βάση τους συντελεστές του Π.. 299/2003. όπως αυτό ισχύει σήµερα. Σύµφωνα µε τα ΛΠ, παρέχεται η δυνατότητα πάγιας επιλογής στην Τράπεζα να αποτιµά τα ακίνητα της (οικόπεδα και κτίρια ) σε κόστος ή σε εύλογες αξίες. 5. Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία (συνεχίζεται). Η απόσβεση των ακινήτων (κτηρίων) γίνεται σε περίοδο που δεν υπερβαίνει τα 20 χρόνια εκτός αν αποδεικνύεται µεγαλύτερη κατά την ωφέλιµη οικονοµική ζωή τους. Κατά την πρώτη εφαρµογή των ΛΠ µε βάση τα όσα προβλέπονται από το ΠΧΠ 1, η Τράπεζα µπορεί να επιλέξει να παρουσιάζει τα πάγια στοιχεία της τόσο µε την αρχική (ιστορική) αξία των ακινήτων (αρχικό κόστος ή αξία ισολογισµού κατά την ) όσο και µε την µέθοδο µεταγενέστερης αποτίµησης (τρέχουσα αξία ή κόστος όπως αυτό θα διαµορφωθεί κατά την ). 6. Χρηµατοοικονοµικές µισθώσεις. Σύµφωνα µε τα ΛΠ, οι µισθωτές πρέπει να καταχωρούν τις χρηµατοδοτικές µισθώσεις ως περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις στους ισολογισµούς τους, µε ποσό ίσο κατά την έναρξη της µισθώσεως µε την πραγµατική αξία της µισθούµενης ιδιοκτησίας ή, αν είναι χαµηλότερη, µε την παρούσα αξία των ελαχίστων µισθωµάτων. Σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία πριν την αναθεώρηση του Ν. 2190/1920 και συγκεκριµένα την προσθήκη του κεφαλαίου 15, άρθρο 141 µε τις διατάξεις του Ν. 3229/2004, όλες οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις αντιµετωπίζονται σαν λειτουργικές µισθώσεις, κατά συνέπεια τα πάγια περιουσιακά στοιχεία που αποκτώνται µέσω χρηµατοδοτικής µίσθωσης καταχωρούνται µόνο στα βιβλία του εκµισθωτή. Σηµειώνεται ότι µε την προσθήκη του παραπάνω άρθρου 141 του Ν. 2190/1920 παρέχεται πλέον η δυνατότητα στις εταιρίες να χρησιµοποιούν τις διατάξεις των ΛΠ για το λογιστικό χειρισµό των µισθώσεων. 7. Απόσβεση της υπεραξίας. Σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία, η υπεραξία που προκύπτει από εξαγορές εταιριών δύναται να αναγνωρισθεί ως στοιχείο ενεργητικού και να αποσβεσθεί σε 5 χρόνια ή να εµφανισθεί αφαιρετικά στην καθαρή θέση. Σύµφωνα µε τα ΛΠ, η ανωτέρω υπεραξία αναγνωρίζεται ως στοιχείο ενεργητικού της εταιρείας το οποίο δεν αποσβένεται. 8. Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις. Σύµφωνα µε τον φορολογικό νόµο (αρ. 105 του ν. 2238/94 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) η Τράπεζα διενεργεί πρόβλεψη 1% επί των µέσων ετήσιων υπολοίπων των χορηγήσεων µέσα στις οποίες δεν συµπεριλαµβάνονται χορηγήσεις προς το δηµόσιο, τις δηµόσιες επιχειρήσεις καθώς και χορηγήσεις οι οποίες καλύπτονται µε εγγύηση του Ελληνικού ηµοσίου. Σύµφωνα µε τα ΛΠ η πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις θα πρέπει να είναι τέτοιου ύψους ώστε να καλύπτει επαρκώς το ύψος των υπαρχόντων επισφαλειών στο σύνολο τους. 9. Προβλέψεις για λοιπές επισφαλείς απαιτήσεις εκτός χορηγήσεων. Σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία η Τράπεζα δεν υποχρεούται να διενεργεί προβλέψεις για λοιπές επισφαλείς απαιτήσεις εκτός χορηγήσεων ωσότου αυτές καταστούν βεβαιωµένες. 10

11 10. Χαρτοφυλάκιο χρεογράφων. Σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία, τα χρεόγραφα του εµπορικού και επενδυτικού χαρτοφυλακίου αποτιµώνται στην συνολικά χαµηλότερη τιµή µεταξύ τιµής κτήσεως και µέσης τρέχουσας τιµής µηνός εκεµβρίου και δεν υπάρχει υποχρέωση κατηγοριοποίησης του χαρτοφυλακίου σε επενδυτικό, διαθέσιµο προς πώληση και εµπορικό. Σύµφωνα µε τα ΛΠ, το χαρτοφυλάκιο χρεογράφων διακρίνεται σε τρεις κατηγορίες ως εξής: επενδυτικό - µε βάση την πρόθεση και δυνατότητα της Τράπεζας να το κρατήσει µέχρι την λήξη του και αποτιµάται στην αξία κτήση διαθέσιµο προς πώληση περιλαµβάνει χρεόγραφα που είναι δυνατόν να πωληθούν πριν από τη λήξη τους για σκοπούς διαχείρισης Ενεργητικού / Παθητικού ή εξαιτίας µεταβολών στα επιτόκια, ή λόγω µεταβολών στον κίνδυνο προπληρωµών, για σκοπούς αύξησης των εποπτικών κεφαλαίων ή για άλλους παρόµοιους λόγους, και αποτιµάται στις τρέχουσες εύλογες αξίες (fair values), ενώ τα προκύπτοντα αποτελέσµατα εµφανίζονται στα συσσωρευµένα µη συµπεριλαµβανόµενα στα αποτελέσµατα κέρδη ( revaluation reserve ). εµπορικό περιλαµβάνει χρεόγραφα που αποκτώνται για εµπορικούς σκοπούς και αποτιµάται σε εύλογη αξία (fair values). Οι αλλαγές στις εύλογες αξίες περιλαµβάνονται στα καθαρά κέρδη/ζηµιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων του εµπορικού χαρτοφυλακίου. 11. Χρηµατοοικονοµικά παράγωγα. Σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία τα παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα που χρησιµοποιούνται για εµπορικούς σκοπούς περιλαµβάνοντα στους λογαριασµούς τάξεως. Σύµφωνα µε τα ΛΠ, τα χρηµατοοικονοµικά παράγωγα που κατέχει / ή έχει εκδώσει η Τράπεζα και χρησιµοποιούνται κυρίως για κερδοσκοπικούς σκοπούς αποτιµώνται στην αγοραία αξία τους και παρακολουθούνται σε λογαριασµούς του Ισολογισµού. Τα πραγµατοποιούµενα και µη κέρδη ή ζηµιές περιλαµβάνονται στα αποτελέσµατα. 12. Πώληση ακινήτων σε εταιρεία χρηµατοδοτικής µίσθωσης µε δικαίωµα επαναγοράς. Σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία η Τράπεζα έχει την δυνατότητα να πουλήσει τα ακίνητα σε ανεξάρτητη εταιρεία χρηµατοδοτικής µίσθωσης. Το αποτέλεσµα της πώλησης καταχωρείται στο αποτέλεσµα. Τα ακίνητα που αποκτήθηκαν µε χρηµατοδοτική µίσθωση παρακολουθούνται σε λογαριασµούς τάξεως. Σύµφωνα µε τα ΛΠ, η πώληση ακινήτου µε δικαίωµα επαναγοράς αντιµετωπίζεται ως πράξη χρηµατοοικονοµικής µίσθωσης, δηλαδή το αποτέλεσµα της πώλησης δεν αναγνωρίζεται, ενώ τα πωληθέντα ακίνητα επανακαταχωρούνται στα πάγια της Τράπεζας και αποσβένονται. Εξωγενείς Παράγοντες που δύνανται να επηρεάσουν την Τιµή της Μετοχής Οι επενδυτές πρέπει να είναι ενήµεροι πως η τιµή διαπραγµάτευσης των µετοχών της Τράπεζας µπορεί να υπόκειται σε µεγάλες διακυµάνσεις που να οφείλονται σε εξωγενείς παράγοντες που δεν ελέγχονται από την Τράπεζα και δεν έχουν σχέση µε την δραστηριότητα και την χρηµατοοικονοµική της κατάσταση. Η πορεία των διεθνών χρηµαταγορών και κεφαλαιαγορών, η ψυχολογία του επενδυτικού κοινού, η απειλή τροµοκρατικών χτυπηµάτων ή εχθροπραξιών σε ευαίσθητες για την παγκόσµια οικονοµία περιοχές (π.χ. Μέση Ανατολή) και γενικότερα το αίσθηµα γεωπολιτικής αστάθειας, είναι παράγοντες που µπορούν να οδηγήσουν σε µείωση της αξίας της επένδυσης του επενδυτή και σε καµία περίπτωση δεν είναι εξασφαλισµένοι απέναντι στον ως άνω κίνδυνο. 11

12 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚ ΟΣΗΣ ΕΚ ΟΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ Κοινές Ονοµαστικές ΕΚ ΟΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Νέες Μετοχές από ΑΜΚ - Με καταβολή µετρητών και δικαίωµα προτίµησης υπέρ των παλαιών µετοχών, µε αναλογία 4 νέες µετοχές για κάθε 10 παλαιές Κοινές Ονοµαστικές Σύνολο Νέων Μετοχών Κοινές Ονοµαστικές ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ Κοινές Ονοµαστικές ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ 5,77 ΤΙΜΗ ΙΑΘΕΣΗΣ 6,00 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟ Α ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ,00 Λογιστική Αξία Μετοχής (2) 3,47 Αναµορφωµένη Λογιστική Αξία Μετοχής (3) 3,47 Τιµή ιάθεσης προς: Λογιστική Αξία Μετοχής ,73 Κέρδη προ Φόρων ανά Μετοχή /Ο (1) Κέρδη προ Φόρων Χρήσης & Αµοιβών.Σ. ανά Μετοχή /Ο (1) Μέρισµα ανά Μετοχή /Ο (2) Μονάδα ιαπραγµάτευσης στο Χ.Α. Σύµβουλος Έκδοσης Τίτλος 10 άϋλων κοινών ονοµαστικών µετοχών E.F.G. TELESIS FINANCE A.E.Π.Ε.Υ. /Ο (1): εν ορίζεται λόγω ζηµιών της Tράπεζας στη χρήση /Ο (2): εν ορίζεται. Η Τράπεζα δεν διένεµε µέρισµα για τη χρήση 2004 λόγω ζηµιών. Σηµειώσεις: (1) Βάσει των Ιδίων Κεφαλαίων της και του αριθµού των µετοχών τέλους χρήσης (2) Βάσει των Αναµορφωµένων Ιδίων Κεφαλαίων της και του αριθµού των µετοχών τέλους χρήσης Οι νέες µετοχές θα δικαιούνται µέρισµα από τα κέρδη της χρήσης Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η µετοχική σύνθεση της «ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε.» πριν την παρούσα αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου µε µετρητά, µε βάση την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 12/5/2005: 12

13 Αριθµός Μέτοχοι Αριθµός Μετοχών % ικαιωµάτων Ψήφου SOCIETE GENERALE S.A ,34% ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ,44% ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ,91% SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EURO EQUITY FUND * * 2,88% * METOXIKO TAMEIO AΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ,05% Επενδυτικό Κοινό ,38% Σύνολο ,00% * Σηµειώνεται ότι όσον αφορά την «ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε.» δεν έχουν εφαρµογή οι διατάξεις των άρθρων 7 & 8 του Π 51/1992, εκτός από την περίπτωση της µετόχου της SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EQUITY FUND, για την οποία, όπως αναφέρεται και στις σηµειώσεις επί της «κατάστασης µεταβολών σηµαντικών συµµετοχών µετόχων» που έχει δηµοσιευτεί στην επίσηµη ιστοσελίδα του Χ.Α., ισχύουν τα εξής: Τις µετοχές της SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EQUITY FUND καθώς και λοιπών funds, τα οποία κατέχουν µετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό µικρότερο του 2% του µετοχικού κεφαλαίου της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, διαχειρίζεται η SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED (SIM), µε διακράτηση από την τελευταία των δικαιωµάτων ψήφου. Σύµφωνα µε την εν λόγω σηµείωση επί της «κατάστασης µεταβολών σηµαντικών συµµετοχών µετόχων», η SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED (SIM) διαχειρίζεται και ασκεί τα δικαιώµατα ψήφου µετοχών που αντιστοιχούν σε συνολικό ποσοστό 5,04% και οι οποίες κρατούνται σε χαρτοφυλάκιο το οποίο ανήκει στην Chase Manhattan Bank. Η Societe Generale θα ενηµερώνει το Χρηµατιστήριο Αθηνών σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις του Χ.Α. Στο επενδυτικό κοινό δεν περιλαµβάνονται άλλοι µέτοχοι που να κατέχουν ποσοστό µεγαλύτερο του 2% του µετοχικού κεφαλαίου της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, πλην αυτών που εµφανίζονται στον παραπάνω πίνακα. Με βάση το µετοχολόγιο της 12/5/2005 το σύνολο των µετοχών της «ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε.» είναι κατανεµηµένο σε µετόχους (εκ των οποίων φυσικά πρόσωπα και 143 νοµικά πρόσωπα). Σηµειώνεται ότι υφίστανται ενεχυριασµένες µετοχές σύµφωνα µε στοιχεία της 7/6/2005. Η µετοχική σύνθεση της Εταιρείας που θα προκύψει µετά την παρούσα αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: 13

14 Αριθµός Μέτοχοι Αριθµός Μετοχών % ικαιωµάτων Ψήφου SOCIETE GENERALE S.A ,34% ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ,44% ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ,91% SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EURO EQUITY FUND * * 2,88% * METOXIKO TAMEIO AΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ,05% Επενδυτικό Κοινό ,38% Σύνολο ,00% * Σηµειώνεται ότι όσον αφορά στην «ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε.» δεν έχουν εφαρµογή οι διατάξεις των άρθρων 7 & 8 του Π 51/1992, εκτός από την περίπτωση της µετόχου της SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EQUITY FUND, όπως προαναφέρθηκε (βλ. σχετικά ανωτέρω). Η Societe Generale θα ενηµερώνει το Χρηµατιστήριο Αθηνών σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις του Χ.Α. Στο επενδυτικό κοινό δεν περιλαµβάνονται άλλοι µέτοχοι που να κατέχουν ποσοστό µεγαλύτερο του 2% του µετοχικού κεφαλαίου της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, πλην αυτών που εµφανίζονται στον παραπάνω πίνακα. Η ανωτέρω απεικόνιση των ποσοστών βασίζεται στις εξής παραδοχές: 1. Στις δηλώσεις πρόθεσης των κυρίων µετόχων σύµφωνα µε το άρθρο 315 του Κανονισµού του Χ.Α. Συγκεκριµένα οι βασικοί µέτοχοι της Τράπεζας, ήτοι µέτοχοι που κατέχουν άµεσα ή έµµεσα ποσοστό τουλάχιστον 5%, οι οποίοι ταυτόχρονα συµµετέχουν και στην διοίκηση της Εταιρείας (ανώτατα διευθυντικά στελέχη, µέλη.σ.) είναι οι η SOCIETE GENERALE και το Μετοχικό Ταµείο Στρατού. Ειδικότερα η SOCIETE GENERALE µε ποσοστό συµµετοχής 50,34% στο µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας κατά τον χρόνο της δήλωσης, δήλωσε ότι θα διακρατήσει τουλάχιστον το ποσοστό που κατέχει έως την ολοκλήρωση της αύξησης και την εισαγωγή των νέων µετοχών καθώς και 6 µήνες µετά την έναρξη διαπραγµάτευσης των νέων µετοχών, το δε Mετοχικό Ταµείο Στρατού, το οποίο κατέχει κατά τον χρόνο της δήλωσης ποσοστό συµµετοχής 10,44% στο µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας, δήλωσε ότι θα διακρατήσει τουλάχιστον το ποσοστό που κατέχει έως την ολοκλήρωση της αύξησης και την εισαγωγή των νέων µετοχών καθώς και 6 µήνες µετά την έναρξη διαπραγµάτευσης των νέων µετοχών. 2. Στην υποθετική εκτίµηση ότι θα ασκηθούν όλα τα δικαιώµατα από τους λοιπούς µετόχους και το επενδυτικό κοινό. Σύµφωνα µε τις προαναφερθείσας παραδοχές βάσει των οποίων παρουσιάζεται η µετοχική σύνθεση της «ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ A.E.», όπως θα διαµορφωθεί µετά την ολοκλήρωση της παρούσας αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου, η διασπορά των µετοχών που θα είναι κατανεµηµένες στο ευρύ επενδυτικό κοινό θα ανέρχεται σε 30,38% ποσοστό υψηλότερο του 25% σύµφωνα µε όσα ορίζει το άρθρο 216 του Κανονισµού του Χ.Α. 14

15 3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 3.1 Συνοπτικά Οικονοµικά Στοιχεία ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. Συνοπτικά Στοιχεία Αποτελεσµάτων Χρήσεως Στοιχεία Αποτελεσµάτων (ποσά σε χιλ. ) Τόκοι & Εξοµοιούµενα Έσοδα Καθαρά Εσοδα από Τόκους Μικτά Αποτελέσµατα Εκµεταλλεύσεως Κέρδη προ Αποσβέσεων, Προβλέψεων & Φόρων Κέρδη προ Φόρων Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης και Αµοιβές.Σ. και Παροχές στο Προσωπικό Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης, Αµοιβές.Σ., Παροχές στο Προσωπικό, και Φόρους Φορολογικού Ελέγχου Προηγ. Χρήσεων Σταθµισµένος Αριθµός Μετοχών Αριθµός Μετοχών Τέλους Χρήσης ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ( ) Αποτελέσµατα Χρήσεως (Προ Φόρων) 0,27 0,51-1,14 0,32-4,11 Αποτελέσµατα Χρήσεως (Μετά από Φόρους Χρήσης και Αµοιβές.Σ. και Παροχές στο Προσωπικό) 0,13 0,31-1,21 0,26-4,17 Αποτελέσµατα Χρήσεως (Μετά από Φόρους Χρήσης και Αµοιβές.Σ., Παροχές στο Προσωπικό και Φόρους Φορολογικού Ελέγχου Προηγ. Χρήσεων) 0,00 0,31-1,21 0,26-4,17 Μέρισµα / Μετοχή 0,00 0,11 0,00 0,00 Αναµόρφωση Οικονοµικών Αποτελεσµάτων Περιόδου ,00 Για τον υπολογισµό των αναµορφωµένων αποτελεσµάτων έχουν ληφθεί υπόψη οι παρατηρήσεις των Τακτικών Ορκωτών Ελεγκτών της Τράπεζας κατά την εξεταζόµενη περίοδο, όπως αυτές παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο 4 του παρόντος Ενηµερωτικού ελτίου. 15

16 Τα αναµορφωµένα αποτελέσµατα της Τράπεζας παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί: Αναµόρφωση Αποτελεσµάτων Γενικής Τράπεζας Ελλάδος µε βάση τις παρατηρήσεις του πιστοποιητικού των Ορκωτών Ελεγκτών (ποσά σε χιλ. ) Υπόλοιπο αποτελεσµάτων - κέρδος/ζηµιά - Χρήσεως σύµφωνα µε το δηµοσιευµένο ισολογισµό της Τράπεζας της 31 εκεµβρίου Παρατηρήσεις πιστοποιητικού ορκωτών ελεγκτών 1α. Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις προηγούµενων χρήσεων που διενεργήθηκαν στην τρέχουσα χρήση β. Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις που προκύπτουν στην τρέχουσα χρήση α. Καταβληθείσες αποζηµιώσεις στο προσωπικό λόγω εξόδου από την υπηρεσία που αφορούν προηγούµενες χρήσεις β. Πρόβλεψη για αποζηµίωση του προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία που αφορά την τρέχουσα χρήση Ζηµιές από αποτίµηση χρεογράφων που µεταφέρθηκαν απευθείας στην Καθαρή Θέση της Τράπεζας Αναµορφωµένα αποτελέσµατα χρήσης µετά τις παρατηρήσεις του πιστοποιητικού ορκωτών ελεγκτών - κέρδη / ζηµιές Αναµορφωµένα αποτελέσµατα χρήσης µετά από Φόρους και Αµοιβές.Σ Αναµορφωµένα αποτελέσµατα χρήσης µετά από Φόρους και Φόρους Φορολογικού Ελέγχου και Αµοιβές.Σ Σταθµισµένος Αριθµός Μετοχών Αναµορφωµένα στοιχεία ανά Μετοχή ( ) Αναµορφωµένα Αποτελέσµατα προ φόρων 0,27 0,25-0,46-0,11-4,11 Αναµορφωµένα Αποτελέσµατα προ φόρων, αµοιβές.σ. και Παροχές Προσωπικού 0,13 0,05-0,53-0,16-4,17 Αναµορφωµένα Αποτελέσµατα προ φόρων, αµοιβές.σ., Παροχές Προσωπικού και Φόρους Φορολογικού Ελέγχου Προηγ. Χρήσεων 0,13 0,05-0,53-0,16-4,17 Μείον: Φόροι Χρήσης & Λοιποί Φόροι Αναµορφωµένα αποτελέσµατα χρήσης µετά από Φόρους και Αµοιβές.Σ Mείον: Φόροι Φορολογικού Ελέγχου Αναµορφωµένα αποτελέσµατα χρήσης µετά από Φόρους και Φόρους Φορολογικού Ελέγχου και Αµοιβές.Σ Συνοπτικά Στοιχεία Ισολογισµού (ποσά σε χιλ. ) Ταµείο & ιαθέσιµα στην Κεντρική Τράπεζα Απαιτήσεις κατά Πιστωτικών Ιδρυµάτων Απαιτήσεις κατά Πελατών Οµολογίες & άλλοι τίτλοι σταθερής απόδοσης Μετοχές & άλλοι τίτλοι µεταβλητής απόδοσης Σύνολο Ενσώµατων Παγίων (Αναπόσβεστη Αξία) Συµµετοχές σε Συνδεδεµένες Επιχειρήσεις Σύνολο Ενεργητικού Ίδια Κεφάλαια Υποχρεώσεις προς Πιστωτικά Ιδρύµατα Υποχρεώσεις προς Πελάτες Λοιπά στοιχεία Παθητικού Σύνολο Παθητικού Λογιστική Αξία Μετοχής (σε ) 9,1 8,8 7,5 8,8 3,5 Αναµόρφωση Ιδίων Κεφαλαίων Συνοπτικά Στοιχεία Ισολογισµού Για τον υπολογισµό των αναµορφωµένων Ιδίων Κεφαλαίων έχουν ληφθεί υπόψη οι παρατηρήσεις των Τακτικών Ορκωτών Ελεγκτών της Τράπεζας κατά την εξεταζόµενη περίοδο, όπως αυτές παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο 4 του παρόντος Ενηµερωτικού ελτίου. Τα αναµορφωµένα Ίδια Κεφάλαια της Τράπεζας παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί: 16

17 Αναµόρφωση Ιδίων Κεφαλαίων Γενικής Τράπεζας Ελλάδος µε βάση τις παρατηρήσεις του πιστοποιητικού των Ορκωτών Ελεγκτών (ποσά σε χιλ. ) Υπόλοιπο καθαρής θέσης σύµφωνα µε το δηµοσιευµένο ισολογισµό της Τράπεζας της κάθε χρήσης , Παρατηρήσεις πιστοποιητικού ορκωτών ελεγκτών 1. Πρόσθετη Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις Πρόβλεψη για αποζηµίωση του προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία (βάση αναλογιστικής Μελέτης) Αναµορφωµένα Ίδια Κεφάλαια σύµφωνα µε τις παρατηρήσεις του πιστοποιητικού ορκωτών ελεγκτών Αριθµός Μετοχών Τέλους Χρήσης Αναµορφωµένα Λογιστική Αξία Μετοχής 6,4 6,3 5,8 6,6 3,5 Οι βασικοί Χρηµατοοικονοµικοί είκτες της Εταιρείας για τις χρήσεις παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: Βασικοί Χρηµατοοικονοµικοί είκτες (ποσά σε ) Χρήση 2000 Χρήση 2001 Χρήση 2002 Χρήση 2003 Χρήση 2004 Εξέλιξη Χορηγήσεων 25,33% 40,91% 25,70% 21,14% -1,82% Εξέλιξη Καταθέσεων 7,60% 16,52% 9,31% 17,55% -1,29% Εξέλιξη Ενεργητικού 10,52% 21,57% 10,48% 19,20% 2,45% Εξέλιξη Μικτών Αποτελεσµάτων Εκµεταλλεύσεως -5,68% 15,29% -1,11% 26,39% -4,64% Απόδοση επί των Ιδίων Κεφαλαίων Μ.Ο. (π.φ.) 3,24% 5,73% -14,00% 3,88% -87,12% Απόδοση επί του Ενεργητικού Μ.Ο. (π.φ.) 0,27% 0,53% -1,03% 0,25% -4,55% Έσοδα από Τόκους / Σύνολο Εσόδων 64,40% 74,71% 77,06% 78,33% 86,64% Έσοδα από Προµήθειες / Σύνολο Εσόδων 14,35% 15,99% 18,63% 18,82% 16,66% Σύνολο Γενικών Εξόδων / Μικτά αποτελέσµατα εκµ/σης 74,19% 71,60% 85,70% 69,71% 82,80% Έξοδα Προσωπικού / Μικτά αποτελέσµατα εκµ/σης 48,95% 46,54% 49,80% 40,18% 47,62% Άλλα Γενικά Έξοδα / Μικτά αποτελέσµατα εκµ/σης 25,24% 25,06% 35,90% 29,53% 35,17% Χορηγήσεις / Σύνολο Ενεργητικού 54,26% 62,89% 71,55% 72,72% 69,69% Καταθέσεις / Σύνολο Παθητικού 61,51% 58,95% 58,33% 57,52% 55,42% Ίδια Κεφάλαια / Σύνολο Ενεργητικού 10,35% 8,30% 6,46% 6,31% 4,15% Χορηγήσεις / Καταθέσεις 88,21% 106,68% 122,68% 126,42% 125,75% Οι βασικοί Αναµορφωµένοι Χρηµατοοικονοµικοί είκτες της Εταιρείας για τις χρήσεις παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: Αναµορφωµένοι Χρηµατοοικονοµικοί είκτες (ποσά σε ) Χρήση 2000 Χρήση 2001 Χρήση 2002 Χρήση 2003 Χρήση 2004 ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Μ.Ο. ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ) Απόδοση επί των Ιδίων Κεφαλαίων Μ.Ο. (π.φ.) 1,95% 0,81% -8,77% -2,60% -103,89% Απόδοση επί του Ενεργητικού Μ.Ο. (π.φ.) 0,13% 0,05% -0,48% -0,13% -4,61% ΕΙΚΤΕΣ ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Καταθέσεις / Σύνολο Παθητικού 59,68% 57,59% 57,46% 56,63% 55,42% Ίδια Κεφάλαια / Σύνολο Ενεργητικού 7,28% 5,94% 4,95% 4,74% 4,15% 17

18 3.2 Συνοπτικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά Στοιχεία ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ A.E. Η Εταιρεία προβαίνει, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία, στη σύνταξη ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. Στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις των χρήσεων περιλαµβάνονται κατά έτος, πέραν της «ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε.», και οι εταιρείες που εµφανίζονται παρακάτω: 2000: ΓΕΝΙΚΗ ΑΕ ΑΚ, συµµετοχή 50%, ολική ενοποίηση. ΓΕΝΙΚΗ FINANCE Α.Ε., συµµετοχή 45%, ολική ενοποίηση. ΑΘΗΝΑΪΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ Α.Ε., συµµετοχή 91%, ολική ενοποίηση. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΡΤΩΝ Α.Ε. συµµετοχή 89%, ολική ενοποίηση. ΓΕΝΑΠ Α.Ε., συµµετοχή 88%, ενοποίηση µε την µέθοδο της καθαρής θέσης. ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, συµµετοχή 80%, ολική ενοποίηση. EVERGY, συµµετοχή 30%, ολική ενοποίηση. 2001: ΓΕΝΙΚΗ ΑΕ ΑΚ, συµµετοχή 50%, ολική ενοποίηση. ΓΕΝΙΚΗ FINANCE Α.Ε., συµµετοχή 45%, ολική ενοποίηση. ΑΘΗΝΑΪΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ Α.Ε., συµµετοχή 91%, ολική ενοποίηση. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΡΤΩΝ Α.Ε. συµµετοχή 89%, ολική ενοποίηση. ΓΕΝΙΚΗ LEASING συµµετοχή 95%, ολική ενοποίηση. ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ, συµµετοχή 80%, ολική ενοποίηση ΓΕΝΑΠ Α.Ε., συµµετοχή 88%, ενοποίηση µε την µέθοδο της καθαρής θέσης. ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ Ε.Π.Ε, συµµετοχή 80%, ολική ενοποίηση. GBG FINANCE PLC, συµµετοχή 99,99%, ολική ενοποίηση. EVERGY, συµµετοχή 30%, ολική ενοποίηση. 2002: ΓΕΝΙΚΗ ΑΕ ΑΚ, συµµετοχή 50%, ολική ενοποίηση. ΓΕΝΙΚΗ FINANCE Α.Ε., συµµετοχή 72,50%, ολική ενοποίηση. ΑΘΗΝΑΪΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ Α.Ε., συµµετοχή 91%, ολική ενοποίηση. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΡΤΩΝ Α.Ε. συµµετοχή 89%, ολική ενοποίηση. ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ Ε.Π.Ε., συµµετοχή 80%, ολική ενοποίηση. ΓΕΝΙΚΗ LEASING, συµµετοχή 65%, ολική ενοποίηση. ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ, συµµετοχή 80%, ολική ενοποίηση GBG FINANCE PLC, συµµετοχή 99,99%, ολική ενοποίηση. ΓΕΝΑΠ Α.Ε., συµµετοχή 88%, ενοποίηση µε την µέθοδο της καθαρής θέσης. ΓΑΙΟΓΝΩΜΩΝ Α.Ε., συµµετοχή 20% ενοποίηση µε την µέθοδο της καθαρής θέσης. 2003: ΓΕΝΙΚΗ ΑΕ ΑΚ, συµµετοχή 50%, ολική ενοποίηση. ΓΕΝΙΚΗ FINANCE Α.Ε., συµµετοχή 72,50%, ολική ενοποίηση. ΑΘΗΝΑΪΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ Α.Ε., συµµετοχή 91%, ολική ενοποίηση. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΡΤΩΝ Α.Ε. συµµετοχή 89%, ολική ενοποίηση. ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ Ε.Π.Ε., συµµετοχή 80%, ολική ενοποίηση. ΓΕΝΙΚΗ LEASING, συµµετοχή 65%, ολική ενοποίηση. ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ, συµµετοχή 100%, ολική ενοποίηση GBG FINANCE PLC, συµµετοχή 99,99%, ολική ενοποίηση. ΓΕΝΑΠ Α.Ε., συµµετοχή 88%, ενοποίηση µε την µέθοδο της καθαρής θέσης. ΓΑΙΟΓΝΩΜΩΝ Α.Ε., συµµετοχή 20% ενοποίηση µε την µέθοδο της καθαρής θέσης. 2004: ΓΕΝΙΚΗ FINANCE Α.Ε., συµµετοχή 100%, ολική ενοποίηση. ΑΘΗΝΑΪΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ Α.Ε., συµµετοχή 100%, ολική ενοποίηση. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΡΤΩΝ Α.Ε. συµµετοχή 89%, ολική ενοποίηση. ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ Ε.Π.Ε., συµµετοχή 80%, ολική ενοποίηση. ΓΕΝΙΚΗ LEASING, συµµετοχή 65%, ολική ενοποίηση. GBG FINANCE PLC, συµµετοχή 99,998%, ολική ενοποίηση. 18

19 ΓΕΝΑΠ Α.Ε., συµµετοχή 88%, ενοποίηση µε την µέθοδο της καθαρής θέσης. ΓΑΙΟΓΝΩΜΩΝ Α.Ε., συµµετοχή 20% ενοποίηση µε την µέθοδο της καθαρής θέσης. Συνοπτικά Στοιχεία Ενοποιηµένων Αποτελεσµάτων Χρήσεως Στοιχεία Ενοποιηµένων Αποτελεσµάτων (ποσά σε χιλ. ) Τόκοι & Εξοµοιούµενα Έσοδα Καθαρά Εσοδα από Τόκους Μικτά Αποτελέσµατα Εκµεταλλεύσεως Κέρδη προ Αποσβέσεων, Προβλέψεων & Φόρων Κέρδη προ Φόρων Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης και Αµοιβές.Σ. και Παροχές στο Προσωπικό Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης, Αµοιβές.Σ., Παροχές στο Προσωπικό, και Φόρους Φορολογικού Ελέγχου Προηγ. Χρήσεων Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης, Αµοιβές.Σ., Παροχές στο Προσωπικό, Φόρους Φορολογικού Ελέγχου Προηγ. Χρήσεων και ικαιώµατα Μειοψηφίας Αναµόρφωση Ενοποιηµένων Οικονοµικών Αποτελεσµάτων περιόδου Για τον υπολογισµό των αναµορφωµένων αποτελεσµάτων έχουν ληφθεί υπόψη οι παρατηρήσεις των Τακτικών Ορκωτών Ελεγκτών της Τράπεζας κατά την εξεταζόµενη περίοδο, όπως αυτές παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο 4 του παρόντος Ενηµερωτικού ελτίου. Τα αναµορφωµένα (Ενοποιηµένα) αποτελέσµατα της Τράπεζας παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί: Αναµόρφωση Ενοποιηµένων Αποτελεσµάτων Γενικής Τράπεζας Ελλάδος µε βάση τις παρατηρήσεις του πιστοποιητικού των Ορκωτών Ελεγκτών (ποσά σε χιλ. ) Υπόλοιπο αποτελεσµάτων - κέρδος/ζηµιά - Χρήσεως σύµφωνα µε το δηµοσιευµένο (Ενοποιηµένο) ισολογισµό της Τράπεζας της 31 εκεµβρίου Παρατηρήσεις πιστοποιητικού ορκωτών ελεγκτών 1α. Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις προηγούµενων χρήσεων που διενεργήθηκαν στην τρέχουσα χρήση β. Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις που προκύπτουν στην τρέχουσα χρήση α. Καταβληθείσες αποζηµιώσεις στο προσωπικό λόγω εξόδου από την υπηρεσία που αφορούν προηγούµενες χρήσεις β. Πρόβλεψη για αποζηµίωση του προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία που αφορά την τρέχουσα χρήση Ζηµιές από αποτίµηση χρεογράφων που µεταφέρθηκαν απευθείας στην Καθαρή Θέση της Τράπεζας Αναµορφωµένα αποτελέσµατα χρήσης µετά τις παρατηρήσεις του πιστοποιητικού ορκωτών ελεγκτών - κέρδη / ζηµιές

20 Συνοπτικά στοιχεία Ενοποιηµένου Ισολογισµού Συνοπτικά Στοιχεία Ενοποιηµένου Ισολογισµού (ποσά σε χιλ. ) Ταµείο & ιαθέσιµα στην Κεντρική Τράπεζα Απαιτήσεις κατά Πιστωτικών Ιδρυµάτων Απαιτήσεις κατά Πελατών Οµολογίες & άλλοι τίτλοι σταθερής απόδοσης Μετοχές & άλλοι τίτλοι µεταβλητής απόδοσης Σύνολο Ενσώµατων Παγίων (Αναπόσβεστη Αξία) Συµµετοχές σε Συνδεδεµένες Επιχειρήσεις Σύνολο Ενεργητικού Ίδια Κεφάλαια Υποχρεώσεις προς Πιστωτικά Ιδρύµατα Υποχρεώσεις προς Πελάτες Λοιπά στοιχεία Παθητικού Σύνολο Παθητικού Αναµόρφωση Ενοποιηµένων Ιδίων Κεφαλαίων 31/12/ Για τον υπολογισµό των αναµορφωµένων Ιδίων Κεφαλαίων έχουν ληφθεί υπόψη οι παρατηρήσεις των Τακτικών Ορκωτών Ελεγκτών της Τράπεζας κατά την εξεταζόµενη περίοδο, όπως αυτές παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο 4 του παρόντος Ενηµερωτικού ελτίου. Τα Ενοποιηµένα αναµορφωµένα Ίδια Κεφάλαια της Τράπεζας παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί: Αναµόρφωση Ενοποιηµένων Ιδίων Κεφαλαίων Γενικής Τράπεζας Ελλάδος µε βάση τις παρατηρήσεις του πιστοποιητικού των Ορκωτών Ελεγκτών (ποσά σε χιλ. ) Υπόλοιπο καθαρής θέσης σύµφωνα µε το δηµοσιευµένο ισολογισµό της Τράπεζας της κάθε χρήσης Παρατηρήσεις πιστοποιητικού ορκωτών ελεγκτών 1. Πρόσθετη Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις Πρόβλεψη για αποζηµίωση του προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία (βάση αναλογιστικής Μελέτης) Αναµορφωµένα Ίδια Κεφάλαια σύµφωνα µε τις παρατηρήσεις του πιστοποιητικού ορκωτών ελεγκτών Οι εταιρείες που περιλαµβάνονται στην πλήρη ενοποίηση του Οµίλου της Γενικής Τράπεζας (πέραν της τράπεζας) σύµφωνα µε τα άρθρα 42 και 101 του κ.ν. 2190/ 192, για την χρήση 2004 είναι: Α / Α ΕΠΩΝYΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ε ΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧ Η ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΛΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ % ADVANCED INFORMATION 1 SYSTEMS (A.IS.) ΑΘΗΝΑ 100% - - ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ 2 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (FINANCE) A.E. ΑΘΗΝΑ 100% - - ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΡΤΩΝ & ΧΡΗΜ/ΚΩΝ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. ΑΘΗΝΑ 89% ΓΕΝΙΚΗ FINANCE 11% ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΕΣ 4 ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ (LEASING) A.E. ΑΘΗΝΑ 65% ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΡΤΩΝ 35% ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ 5 ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ Ε.Π.Ε. ΑΘΗΝΑ 80% ΓΕΝΙΚΗ FINANCE 20% 6 G.B.G. FINANCE PLC ΛΟΝ ΙΝΟ 99,998% ΓΕΝΙΚΗ LEASING 0,002% Επιπλέον, οι εταιρείες Γαιογνώµων και ΓΕΝΑΠ ενοποιούνται µε την µέθοδο της Καθαρής Θέσης. Οι βασικοί Χρηµατοοικονοµικοί είκτες σε ενοποιηµένο επίπεδο για τις χρήσεις παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 20

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 Πωλήσεις: 1.151,3 εκ. ευρώ έναντι 1.044,0 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2006 (αύξηση 10,3%). Κέρδη προ τόκων, φόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830 ΚΥΠΡΟΥ Α.Ε..Α.Κ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ 31/12/2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ν.3601/1.8.2007 ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σύµφωνα µε τις διατάξεις του πρόσφατα ψηφισθέντος νόµου καθιερώνονται στην Ελλάδα νέα Λογιστικά Πρότυπα τα οποία ονοµάζονται «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.)»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ Περιεχόµενα Μήνυµα του ιοικητικού Συµβουλίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη 1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α Περιγραφή Σελίδα 1 Κατάσταση οικονοµικής θέσης 3 2 Κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων 4 3 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 6 4 Κατάσταση ταµιακών ροών 7 5 Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες της Τράπεζας για το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π.

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις 31 Μαρτίου 2006 Βάσει των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6.

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6. ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 3 Ο ΧΛΜ. ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 62125 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ: +30 23210 68300 FAX: +30 23210 68311 Α.Φ.Μ.: 094289571 KRI-KRI S.A. MILK INDUSTRY 3RD KM. SERRES DRAMA 62125 SERRES TEL: +30 23210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ α) Ι ΡΥΣΗ ΑΕ [1] Στοιχεία ΑΕ Σελ. 3 [2] Ιδρυτική πράξη και καταστατικό ΑΕ Σελ. 5 [3] Ελάχιστο υποχρεωτικό περιεχόµενο καταστατικού ΑΕ - Τροποποίηση αυτού Σελ. 6 [4] Eπωνυµία AE και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 Του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα. Προς την Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΚΕ ΑΕ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT)

ΓΕΚΕ ΑΕ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT) ΓΕΚΕ Α.Ε ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1932/06/Β/86/99 Ε ΡΑ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 43 ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ)

ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ) ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ) ΚΛΑ ΟΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙ ΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝ ΥΑΣΜΕΝΗ ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΕ ΕΛΛΑ Α - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ : 10 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2002 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝ ΥΑΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ* Υφιστάµενος

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΗΤΕΡΑ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΗΤΕΡΑ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΗΤΕΡΑ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιηµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε την 31 εκεµβρίου 2003 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε την 31

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ` ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEIΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007)

ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007) Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 άρθρο 43 α παρ.3 & 4, άρθρο 107 παρ. 3 και άρθρο 136 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 30 Ιουνίου 2008 Σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Λ.Π. 34) Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις περιόδου 1 η Ιανουαρίου εως 30 η Σεπτεµβρίου 2008 σύµφωνα µε το ΛΠ 34

Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις περιόδου 1 η Ιανουαρίου εως 30 η Σεπτεµβρίου 2008 σύµφωνα µε το ΛΠ 34 ΙΜΠΕΡΙΟ ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ιακριτικός τίτλος: IMPERIO ARGO GROUP S.A. Μαυροκορδάτου 11 13, Τ.Κ. 185 38 Πειραιάς ΑΡ. Μ.Α.Ε. 21540/06/Β/90/46 Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Μαρτίου 2008

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Μαρτίου 2008 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Μαρτίου 2008 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Συνοπτικές Ενδιάµεσες

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 7 Μαρτίου 2002 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Σηµαντική αύξηση στις χορηγήσεις (27%) και τις καταθέσεις (14%) Αύξηση εσόδων (5%) και καθαρών κερδών (3%) Μέρισµα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΕΚΔΟΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝ ΟΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ, ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή/ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και Τράπεζας της Ελλάδος Θέµα: Καθορισµός ύλης εξετάσεων πιστοποίησης στελεχών της αγοράς. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Απόφαση 6/443/6.9.2007)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α ΝΑ Θ Ε Ω Ρ Η Μ Ε Ν Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΝ ΥΤΡΙΑΣ 1/1-30/06/2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Επενδύτριας είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ

ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις για το εξάµηνο που έληξε την 30 Ιουνίου 2005 Πίνακας Περιεχοµένων

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr Θέμα 1 ο ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Η επιτροπή διεθνών λογιστικών προτύπων ( IASC) συστήθηκε στις 29 Ιουνίου 1973 ως αποτέλεσμα συμφωνίας των Λογιστικών Σωμάτων της Αυστραλίας, του Καναδά, της Γαλλίας, της Ιαπωνίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 Οι συνηµµένες ετήσιες Οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της την 15/03/2006 και έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1 ΘΕΜΑ 1 1. Ποιες είναι οι διαφορές που παρουσιάζουν οι οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζονται με βάση τις διατάξεις του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (ΕΓΛΣ) από αυτές που καταρτίζονται σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009 Εταιρεία ιαχειρίσεως : Κύπρου Asset Management Α.Ε..Α.Κ. Θεµατοφύλακας : Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «EΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε.» προς την έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Εταιρία: ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ KLEEMANN HELLAS ΑΒΕΕ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2004 Έτος Τρίµηνο Εξάµηνο V Εννιάµηνο Υπερδωδεκάµηνο (Σηµειώνεται µε ν την περίοδο αρχής και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005 ALPHA BANK Αποτελέσµατα Α τριµήνου Αθήνα, 29 Ιουνίου Το Χρηµατοοικονοµικό Περιβάλλον Ικανοποιητικό χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον Αµετάβλητα βραχυπρόθεσµα επιτόκια Υψηλοί ρυθµοί πιστωτικής επέκτασης Ταχεία

Διαβάστε περισσότερα

EUROBANK 3.1. EUROBANK (i) (ii) (iii) (iv) 3.2. PROTON

EUROBANK 3.1. EUROBANK (i) (ii) (iii) (iv) 3.2. PROTON ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ µε απορρόφηση της «Νέα PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την «Τράπεζα Eurobank Ergasias Aνώνυµη Eταιρεία» Στην Αθήνα, την 15 η Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα τρία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάµεση έκθεση διαχείρισης 3-4 ήλωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και άλλων υπευθύνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

============================================================

============================================================ ============================================================ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ.» AΡ. Μ.Α.Ε. 25316/06/B/91/24 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ και ΕΤΑΙΡΙΩΝ

ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ και ΕΤΑΙΡΙΩΝ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ και ΕΤΑΙΡΙΩΝ Οι ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ ΣΧΕΣΗ ΜΗΤΡΙΚΗΣ &ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Με την ευγενική χορηγία Οι Τρεις Κυριότερες Μέθοδοι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΊΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΑΕ». ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/12 έως

Διαβάστε περισσότερα

εν έγινε. εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

εν έγινε. εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση ΝΤΙ.ΕΜ.ΕΝ. (D.M.N.) ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Μ.Α.Ε. 57774/062/Β/04/0213 ΓΕΜΗ: 038794205000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης εκεµβρίου 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2014-31.12.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 31 ης εκεµβρίου 2005. Της Ανώνυµης εταιρείας «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ»

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 31 ης εκεµβρίου 2005. Της Ανώνυµης εταιρείας «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 31 ης εκεµβρίου 2005 Της Ανώνυµης εταιρείας «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης που έχουν υιοθετηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ASPIS BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ASPIS BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ASPIS BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 29.2.2012 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Εγκύκλιος αρ. 34 Θέμα: Διευκρινήσεις σχετικά με τις αποφάσεις 6/448/11.10.2007 και 7/448/11.10.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Στην παρούσα εγκύκλιο (εφεξής «Εγκύκλιος»), παρατίθενται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΙΟΙ Ε. ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.

ΥΙΟΙ Ε. ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της Οικονοµικής Χρήσεως 01/01-30/09/2005 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΥΙΟΙ Ε. ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ)

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) Πρώτη εφαρµογή των.π.x.π Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) ΕΛΠ.Π.X.Π Πωλήσεις 127,7 100,8 EBITDA 22,2 19,1 % πωλήσεων 17,4% 19,0% Καθαρά Κέρδη µετά

Διαβάστε περισσότερα

Εξαµηνιαίες Οικονοµικές Καταστάσεις της 30 ής Ιουνίου 2012 (περίοδος 1.1.2012 30.6.2012)

Εξαµηνιαίες Οικονοµικές Καταστάσεις της 30 ής Ιουνίου 2012 (περίοδος 1.1.2012 30.6.2012) ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Εξαµηνιαίες Οικονοµικές Καταστάσεις της 30 ής Ιουνίου 2012 (περίοδος 1.1.2012 30.6.2012) σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 (ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10 Αθήνα, 21/6/2001 Θέµα: ιευκρινίσεις επί της Aποφάσεως 5/204/14.11.2000 (Φ.Ε.Κ. 1487Β / 6.12.2000) του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Κανόνες συµπεριφοράς των εταιριών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ LAMDA TechnOL Flisvos Holding Ανώνυµη Εταιρεία Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Τουριστικών Λιµένων, Παροχής Υπηρεσιών, Εµπορίας και Αντιπροσωπειών Α.Μ.Α.Ε. 50045/01/Β/01/602 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. σε ενοποιημένη & ατομική βάση για την περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2008 Σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 34 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Αξιότιμοι κύριοι Μέτοχοι,

Αξιότιμοι κύριοι Μέτοχοι, ======================================================= ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1.1.2006-31.12.2006

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι,

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «η Εταιρεία») κατ άρθρο 13 παρ. 10 του Κ.Ν. 2190/1920 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ενόψει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ.

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ. Ε Κ Θ Ε Σ Η Το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας έχει υιοθετήσει ένα σχέδιο δράσης µε σκοπό την ανατροπή των αρνητικών αποτελεσµάτων της εταιρίας, τον τερµατισµό του καθεστώτος επιτήρησης, την αύξηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013 Ρ Α Φ Η Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ε Τ Α Π Ο Ι Η Σ Η Υ Φ Α Σ Μ Α Τ Ω Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12 31/12/2013 Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 Αξία Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2002

ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2002 ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2002 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, MΑΪΟΣ 2003 ΣΕΛΙ Α: 1/248

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Σύγχρονο Λογιστήριο Οργάνωση με κατανομή ρόλων και αρμοδιοτήτων Μηχανογράφηση ERP MIS Έμπειρα στελέχη με πολύπλευρες γνώσεις (ΕΓΛΣ-ΔΛΠ- ΔΠΧΠ - φορολογία)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 Ενοποιηµένες Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις για το εξάµηνο που έληξε την 30 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Eννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012

Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Eννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Eννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 Κερδοφορία o Κέρδη πριν τις προβλέψεις 517 εκατ. (µείωση 15% σε σχέση µε την περσινή περίοδο) o Ζηµιές

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Ε Ω Σ

Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Ε Ω Σ Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Ε Ω Σ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΜΥΡΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/08-30/06/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/08-30/06/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1805/Β/29-9-99 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/08-30/06/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 (

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για τις συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

NERIA ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62748/01/Β/07/189

NERIA ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62748/01/Β/07/189 NERIA ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62748/01/Β/07/189 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.12 31.12.2012 (βάσει των

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (βάσει των διατάξεων του άρθρ. 107 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει με ενημέρωση μέχρι και το Ν. 3873/2010) της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Δ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

EFG Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ΑEΜA

EFG Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ΑEΜA EFG Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ΑEΜA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης για τη χρήση που έληξε την 31 η εκεµβρίου 2005 Οικονοµικές Καταστάσεις της 31 ης εκεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 690/18.12.2006 της Ε.Κ., ΦΕΚ 1888/29.12.2006, ΤΕΥΧΟΣ Β ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 690/18.12.2006 της Ε.Κ., ΦΕΚ 1888/29.12.2006, ΤΕΥΧΟΣ Β ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 690/18.12.2006 της Ε.Κ., ΦΕΚ 1888/29.12.2006, ΤΕΥΧΟΣ Β ) Άρθρο 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο µε την ονοµασία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Μαρτίου 2015 (Σύμφωνα με τo Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34)

ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Μαρτίου 2015 (Σύμφωνα με τo Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Μαρτίου 2015 (Σύμφωνα με τo Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) Πίνακας περιεχομένων Σελίδα Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση 2011 ΑΑΑΒ Α/Κ Επιλεγµένων Μετοχών Εσωτερικού

Ετήσια Έκθεση 2011 ΑΑΑΒ Α/Κ Επιλεγµένων Μετοχών Εσωτερικού Ετήσια Έκθεση 2011 ΑΑΑΒ Α/Κ Επιλεγµένων Μετοχών Εσωτερικού Η T Funds Α.Ε..Α.Κ µε έδρα στην Αθήνα, οδός Λέκκα αρ. 23-25, έχει λάβει άδεια λειτουργίας µε τις αποφάσεις 27719/Β/543 ΥΠΕΘΟ (ΦΕΚ Β391/5.7.1990)

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Σεπτέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες 34 Σύνοψη βασικών

Διαβάστε περισσότερα

H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 29/12/2010 www.sate.gr. Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων

H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 29/12/2010 www.sate.gr. Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων Οι ανώνυµες εταιρείες, οι ΕΠΕ, οι συνεταιρισµοί, καθώς και οι οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρείες πρέπει µέχρι 31.12.2010

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012

Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Ιούνιος 2007 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα