Ταυτότητα του σχολείου. Σχέδιο Δράσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ταυτότητα του σχολείου. Σχέδιο Δράσης"

Transcript

1 Σελίδα 1 από 11 Ταυτότητα του σχολείου ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Διεύθυνση: Πρώην Στρατόπεδο Στρεμπενιώτη.. Τηλέφωνο: Ιστοσελίδα: Αριθμός διδασκόντων κατά το : 16 Σχέδιο Δράσης Τομέας: ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ Δείκτης: 1.1: Σχολικός χώρος, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Τίτλος: Βελτίωση και αποτελεσματικότερη αξιοποίηση ψηφιακής υποδομής Διάρκεια υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης: 38 εβδομάδες Α. Αναγκαιότητα της υλοποίησης του σχεδίου δράσης 1. Λόγοι που επιβάλλουν την υλοποίηση της δράσης Η εισβολή των ΤΠΕ στον χώρο της εκπαίδευσης και οι πολλαπλές και ποικίλες δυνατότητες που αυτές δημιουργούν για την ανάπτυξη καινοτομιών στο πλαίσιο τυπικών, ημιτυπικών και άτυπων πρακτικών διδασκαλίας αποτελούν δεδομένα που δεν επιδέχονται αμφισβήτηση. Στην περίπτωση των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, τα οποία καλούνται να αναδείξουν και να καλλιεργήσουν την αριστεία και να αποτελέσουν κατεξοχήν χώρους εφαρμογής και διάχυσης παρόμοιων καινοτομιών, η ύπαρξη της κατάλληλης ψηφιακής υποδομής ανάγεται σε αναγκαία συνθήκη. Στο σχολείο μας, η συστηματική διερεύνηση των δεικτών αξιολόγησης ανέδειξε προβλήματα και ελλείψεις σε αυτόν ακριβώς τον τομέα. Οι εκπαιδευτικοί επισήμαναν, συνεπώς, την ανάγκη αναβάθμισης και εμπλουτισμού της υπάρχουσας υποδομής, με σκοπό αυτή να υποστηρίζει στο μέλλον αποτελεσματικότερα εκπαιδευτικές δραστηριότητες και παρεμβάσεις, εξ αποστάσεως συνεργασίες, την επικοινωνία μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας, αλλά και τις ανάγκες προβολής και διάχυσης του έργου του σχολείου. 2. Αλληλεπίδραση με άλλους δείκτες Το συγκεκριμένο Σχέδιο Δράσης σαφώς συναρτάται και αλληλεπιδρά με αρκετούς άλλους δείκτες αξιολόγησης του σχολείου. Συγκεκριμένα, η υλοποίηση και η επιτυχία του εξαρτώνται από τη διαχείριση και την αξιοποίηση των διαθέσιμων και προσδοκώμενων μέσων και πόρων (Δείκτης 2.2), όπως και από την αξιοποίηση, υποστήριξη και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού (Δείκτης 2.3). Καταρτίστηκε με γνώμονα την έως τώρα ανάπτυξη και εφαρμογή διδακτικών πρακτικών που αξιοποιούν ψηφιακές εφαρμογές, αλλά και την προσδοκία πολλαπλασιασμού και εμπλουτισμού τους στο μέλλον (Δείκτης 2.3). Η υλοποίησή του, δε, αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τις σχέσεις μεταξύ των μαθητών, μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών (Δείκτης 4.1), μεταξύ σχολείου και γονέων (Δείκτης 4.2), και να διευρύνει τις συνεργασίες του σχολείου με άλλους εκπαιδευτικούς και

2 Σελίδα 2 από 11 κοινωνικούς φορείς (Δείκτης 4.2). Ένας από τους στόχους είναι, επιπλέον, η συμβολή της ψηφιακής τεχνολογίας στην ανάπτυξη πρωτοπόρων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και άλλων καινοτομιών, καθώς και υποστηρικτικών και αντισταθμιστικών παρεμβάσεων σε περιπτώσεις όπου η τυπική διδασκαλία κρίνεται ανεπαρκής (Δείκτης 5.1). Τέλος, αναμένεται η εφαρμογή του να λειτουργήσει εν γένει θετικά στην οργάνωση και τον συντονισμό της σχολικής ζωής (Δείκτης 2.1). 3. Αναφορές σε καλές πρακτικές ή συμπληρωματικές δράσεις του σχολείου Στο σχολείο εφαρμόζονται ήδη καλές πρακτικές και αναπτύσσονται δράσεις οι οποίες σχετίζονται με το προτεινόμενο Σχέδιο και μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για την υλοποίησή του ή να το συμπληρώσουν και να το ενισχύσουν. Συγκεκριμένα, μόνον την τελευταία σχολική χρονιά, το σχολείο: υλοποίησε ενδοσχολικές επιμορφώσεις με θέμα: - «Νέες τεχνολογίες στην υλοποίηση ερευνητικών εργασιών διαμόρφωση εκπαιδευτικού υλικού» (απευθυνόμενη στους εκπαιδευτικούς του σχολείου) - «Επιμόρφωση στις νέες τεχνολογίες με σύγχρονο και ασύγχρονο τρόπο» (ανοιχτή στην εκπαιδευτική κοινότητα της περιοχής), συνεργάστηκε με το τμήμα Πληροφορικής του ΑΠΘ στο πλαίσιο του προγράμματος πρακτικής άσκησης φοιτητών για την υλοποίηση μαθημάτων ρομποτικής για τους μαθητές και τις μαθήτριες, υλοποίησε Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας με θέμα «Σύγχρονες προκλήσεις στο επάγγελμα του πληροφορικού: Γνωριμία με τον Διαδραστικό Προγραμματισμό στο Διαδίκτυο», υποστήριξε Όμιλο προετοιμασίας για την απόκτηση διπλώματος Πληροφορικής, υποστήριξε Όμιλο Κινηματογράφου, στο πλαίσιο του οποίου παρήγαγε κινηματογραφική ταινία μικρής διάρκειας, συμμετείχε με σύντομη, επίσης, κινηματογραφική ταινία στο πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Πειραιά YouthActiv, συνεργάστηκε διαδικτυακά με το Γυμνάσιο Γαζίου Κρήτης, το ΓΕΛ Προαστείου Καρδίτσας, το Μουσικό Σχολείο Κομοτηνής και το 3ο Γυμνάσιο Κομοτηνής στο πλαίσιο Ερευνητικών Εργασιών, Προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και της γιορτής των Χριστουγέννων. Επίσης, εκπαιδευτικοί εφάρμοσαν με τη βοήθεια των ΤΠΕ καινοτόμες πρακτικές στο πλαίσιο διαφόρων μαθημάτων (δημιουργία wikis για σύγχρονη και ασύγχρονη συνεργασία και παραγωγή ερευνητικών εργασιών, χρήση edmondo, ψηφιακής αφήγησης κ.ά.), κάποιες από τις οποίες παρουσιάσθηκαν μάλιστα σε συνέδρια με συναφή θεματολογία. Οι παραπάνω δράσεις καταδεικνύουν ότι στο σχολείο υπάρχει ήδη κουλτούρα επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών μέσω περιβαλλόντων web2. Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν τη σημασία αυτών των περιβαλλόντων για την εκπαιδευτική πράξη, ανιχνεύουν τις πιθανές προοπτικές και προχωρούν σε δημιουργικές εφαρμογές.

3 Σελίδα 3 από 11 Β. Σκοπός - στόχοι του σχεδίου δράσης 1. Σκοπός του σχεδίου δράσης Σκοπός του Σχεδίου Δράσης είναι η «βελτίωση και αποτελεσματικότερη αξιοποίηση της ψηφιακής υποδομής του σχολείου, με σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου, τη διάχυση των εκπαιδευτικών πρακτικών που εφαρμόζει και τη διαδικτυακή συνεργασία με άλλους εκπαιδευτικούς φορείς». 2. Ειδικοί στόχοι του σχεδίου δράσης Ειδικοί στόχοι του Σχεδίου Δράσης είναι: Η βελτίωση των ψηφιακών υποδομών με τον πολλαπλασιασμό και την αναβάθμιση των ηλεκτρονικών μέσων και την προμήθεια αναγκαίων λογισμικών. Η ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας και συνεργασίας σε ομάδες και η εξοικείωση με τις ΤΠΕ από εκπαιδευτικούς και μαθητές, με δράσεις επιμόρφωσης και βιωματικά εργαστήρια. Η υποστήριξη διδακτικών και εκπαιδευτικών πρακτικών. Η εγκατάσταση λογισμικού που θα βελτιώσει το σύστημα δανεισμού στη σχολική βιβλιοθήκη. Η ηλεκτρονική αρχειοθέτηση της αλληλογραφίας του σχολείου. Η δημιουργία και υποστήριξη δομών επικοινωνίας μεταξύ σχολείου, μαθητών και γονέων. Η δημιουργία και υποστήριξη δομών επικοινωνίας και συνεργασίας του σχολείου με άλλους εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η προβολή του έργου του σχολείου στην τοπική και εκπαιδευτική κοινότητα. Ο εμπλουτισμός της ιστοσελίδας και η προσαρμογή της στις νέες ανάγκες επικοινωνίας του σχολείου. Γ. Κριτήρια επιτυχίας της δράσης Κριτήρια επιτυχίας καθενός από τους παραπάνω στόχους, με βάση τα οποία θα αποτιμηθούν τα τελικά αποτελέσματα, αποτελούν: Η ενίσχυση του ψηφιακού στίγματος του σχολείου, με την εξασφάλιση των αναγκαίων μέσων και πόρων. Η ενίσχυση και βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών μέσω εργαλείων και περιβαλλόντων web2. Η ποιότητα των επιμορφωτικών παρεμβάσεων σε εκπαιδευτικούς και μαθητές. Η ποιότητα των διδακτικών και εκπαιδευτικών πρακτικών που θα σχεδιαστούν και θα υλοποιηθούν με την υποστήριξη ψηφιακών μέσων. Η συχνότητα και η ποιότητα διαδικτυακής επικοινωνίας με τους γονείς των μαθητών, όπως και το είδος και η ποιότητα συνεργασιών με άλλους εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η επισκεψιμότητα της σχολικής ιστοσελίδας, όπως αυτή θα προσαρμοστεί στις νέες προοπτικές. Αναμένεται, στο τέλος της χρονιάς, να υποστηρίζεται αριθμός μαθημάτων σύγχρονα και ασύγχρονα- μέσω της ανάρτησης σχετικού εκπαιδευτικού υλικού σε αυτήν. Θα αποτιμηθεί, επίσης, από τον Σύλλογο Διδασκόντων η αξιοποίηση της ιστοσελίδας από μαθητές και

4 Σελίδα 4 από 11 εκπαιδευτικούς για την μεταξύ τους - σύγχρονη και ασύγχρονη - επικοινωνία και συνεργασία, αλλά και από γονείς για την ενημέρωσή τους σχετικά με δραστηριότητες του σχολείου. Δ. Μεθοδολογία υλοποίησης του σχεδίου δράσης 1. Στρατηγικές εφαρμογής του σχεδίου δράσης α. Προετοιμασία της δράσης: - Καταγραφή των αναγκών του σχολείου για ψηφιακό υλικό με βάση τα αποτελέσματα διερεύνησης του αντίστοιχου δείκτη αξιολόγησης, τη φυσιογνωμία και τους στόχους του σχολείου. - Συγκρότηση ομάδων εργασίας για την υλοποίηση του Σχεδίου (Ομάδες συγκέντρωσης υλικού και διαχείρισης ιστοσελίδας, Ομάδα αναζήτησης πόρων, Ομάδα διοργάνωσης επιμορφωτικών δράσεων). - Καθορισμός πλαισίου λειτουργίας της ιστοσελίδας (στόχοι, εύρος της πρόσβασης και χρήσης κ.λπ.) με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων. - Ορισμός διαχειριστή/ών της ιστοσελίδας με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων. β. Αναζήτηση πόρων: Διερεύνηση των δυνατοτήτων εξεύρεσης πόρων για την υλοποίηση του συνόλου ή τμημάτων του Σχεδίου Δράσης. γ. Αναβάθμιση υπάρχουσας υποδομής - Προσαρμογή ιστοσελίδας - Δημιουργία πλατφόρμας moodle: - Αναβάθμιση της διαθέσιμης υποδομής, ώστε να εντοπισθούν ακριβέστερα οι ελλείψεις και να ιεραρχηθούν οι νέες ανάγκες. - Aνασχεδιασμός της ιστοσελίδας με γνώμονα τις επιδιωκόμενες βελτιώσεις και προσθήκες. - Δημιουργία πλατφόρμας moodle για την υποστήριξη ασύγχρονης επικοινωνίας και μάθησης μέσω εργαλείων και περιβαλλόντων web2. δ. Επιμόρφωση-ενημέρωση εκπαιδευτικών μαθητών γονέων: - Ενημέρωση επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μαθητών του σχολείου για τον χειρισμό μέσων και λογισμικών. - Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών του σχολείου για τις εκπαιδευτικές εφαρμογές των ΤΠΕ. - Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών του σχολείου σε θέματα κατασκευής και ανατροφοδότησης της ιστοσελίδας. - Ενημέρωση γονέων για τις νέες δυνατότητες επικοινωνίας με το σχολείο. ε. Συγκέντρωση υλικού - συγγραφή κειμένων προς δημοσίευση: Η ομάδα εργασίας που θα αναλάβει τη συγκέντρωση, επιλογή και ανάρτηση υλικού στην ιστοσελίδα (εκπαιδευτικό υλικό, υλικό από δραστηριότητες του σχολείου, επιστημονικά άρθρα κ.λπ.) θα συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα και θα καταγράφει στο ημερολόγιο συναντήσεων το υλικό που έχει ήδη συγκεντρώσει και αυτό που εκκρεμεί για το επόμενο διάστημα. στ. Διαχείριση, αναβάθμιση και τακτική ενημέρωση ιστοσελίδας: Η Διευθύντρια της σχολικής μονάδας έχει την ευθύνη του περιεχομένου της ιστοσελίδας, ενώ τη διαχείριση και αναβάθμισή της αναλαμβάνει ο/οι διαχειριστής/-ές της. Κάθε μέλος της σχολικής κοινότητας μπορεί να προτείνει στον υπεύθυνο προσθήκες ή/και αλλαγές. Ο/οι διαχειριστής/- ές, με τη στήριξη της παραπάνω (ε) ομάδας εργασίας θα αναλάβει/-ουν την τακτική ενημέρωσή

5 Σελίδα 5 από 11 της (ανακοινώσεις, ενημέρωση γονέων για τη φοίτηση των μαθητών/-τριών, επικαιρότητα και σχολιασμό της κ.λ.π.). ζ. Σχεδιασμός, υλοποίηση και δημοσιοποίηση καινοτόμων πρακτικών: Οι εκπαιδευτικοί θα αναλάβουν τον σχεδιασμό και την υλοποίηση καινοτόμων διδακτικών πρακτικών και πρακτικών αξιολόγησης, ανάλογα με τους στόχους και το περιεχόμενο των μαθημάτων τους, τις γνώσεις και δυνατότητες των μαθητών/-τριών, τις ψηφιακές υποδομές που θα εξασφαλίσει το σχολείο. Τη δημοσιοποίηση αυτών των πρακτικών θα αναλάβει η αρμόδια ομάδα εργασίας. η. Παρακολούθηση ανατροφοδότηση της δράσης: Ο Σύλλογος Διδασκόντων παρακολουθεί την εξέλιξη του Σχεδίου Δράσης με τακτικές μηνιαίες συνεδριάσεις. Σε αυτές αξιολογούνται τα βήματα υλοποίησης και η τήρηση του χρονοδιαγράμματος, ενώ διατυπώνονται παρατηρήσεις και προτάσεις. θ. Αξιολόγηση της δράσης: Η δράση θα αξιολογηθεί σύμφωνα με τις διαδικασίες και τα κριτήρια που περιγράφονται παρακάτω («Διαδικασίες παρακολούθησης και αξιολόγησης του σχεδίου δράσης»). 2. Οργανωτικές δομές Θεσμικά υπεύθυνη για την υλοποίηση της δράσης είναι η Διευθύντρια της σχολικής μονάδας, η οποία έχει και την ευθύνη για το περιεχόμενο της ιστοσελίδας. Συντονίζει τις επιμέρους ομάδες, παρακολουθεί την πορεία των εργασιών σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα και σε περίπτωση απόκλισης φροντίζει για την ανατροφοδότηση των ομάδων εργασίας. Αποτελεί μαζί με τον καθηγητή Πληροφορικής τον συνδετικό κρίκο μεταξύ των επιμέρους ομάδων. Ο καθηγητής Πληροφορικής, με τη συνεργασία των υπόλοιπων εκπαιδευτικών, αναλαμβάνει τη καταγραφή των ψηφιακών αναγκών του σχολείου. Ο Σύλλογος συναποφασίζει τη συγκρότηση ομάδας εργασίας που θα επιδιώξει την εξεύρεση πόρων. Ο/οι διαχειριστής/-ές της σχολικής ιστοσελίδας ορίζεται/-ονται από τον Σύλλογο Διδασκόντων. Καταχωρεί/-ούν τις αλλαγές και φροντίζει/-ουν για την τακτική αναβάθμιση της ιστοσελίδας. Συγκροτούνται ομάδες εργασίας (1. συγκέντρωσης υλικού, 2. διαχείρισης ιστοσελίδας, 3. αναζήτησης πόρων, 4. διοργάνωσης επιμορφωτικών δράσεων) οι οποίες αναλαμβάνουν τις αρμοδιότητες που περιγράφει η ονομασία τους. Θα επιδιωχθεί η υποστήριξη του Συλλόγου Γονέων, με τη διευκόλυνση και ενημέρωση των μελών του για τις δυνατότητες που παρέχει η ιστοσελίδα και τους νέους τρόπους επικοινωνίας με τους εκπαιδευτικούς και τη διεύθυνση του σχολείου. 3. Παρεμβάσεις σε επίπεδο σχολείου ή σχολικής τάξης Για την υλοποίηση του συγκεκριμένου Σχεδίου Δράσης δεν απαιτούνται ιδιαίτερες παρεμβάσεις στους χώρους και το τακτικό πρόγραμμα του σχολείου. Πιθανές ενέργειες αφορούν την αξιοποίηση μαθημάτων του ΑΠΣ, συνεργασίες εκπαιδευτικών με τον εκπαιδευτικό Πληροφορικής και συνδιδασκαλία στο μάθημα της Πληροφορικής. Σχεδιάζεται, επίσης, η επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μαθητών σχετικά με τις δυνατότητες και τους τρόπους αξιοποίησης των ψηφιακών μέσων. Η

6 Σελίδα 6 από 11 ιστοσελίδα μπορεί να ενημερώνεται - επικαιροποιείται από οποιονδήποτε υπολογιστή του σχολείου διαθέτει το κατάλληλο λογισμικό και σύνδεση στο διαδίκτυο (γραφείο διευθυντή, γραφείο καθηγητών, σχολική βιβλιοθήκη, εργαστήρια Πληροφορικής). Ε. Πόροι - μέσα του σχεδίου δράσης 1. Ανθρώπινο δυναμικό Στην υλοποίηση της δράσης θα εμπλακούν: Ο εκπαιδευτικός Πληροφορικής του σχολείου, ο οποίος, με την αρωγή όσων εκπαιδευτικών διαθέτουν επίσης καλή γνώση και εμπειρία χρήσης ΤΠΕ, θα καταγράψει και θα κοστολογήσει τις ανάγκες του σχολείου, θα καταρτίσει το χρονοδιάγραμμα δράσεων και επιμορφωτικών παρεμβάσεων, θα αναλάβει την εγκατάσταση και τον έλεγχο λειτουργίας συσκευών, συστημάτων και λογισμικών. Όλοι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου, για τον εντοπισμό των αναγκών και την εξεύρεση πόρων, κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση διδακτικών πρακτικών, καινοτόμων προγραμμάτων, επιμορφώσεων, τη συγκέντρωση υλικού, τη συγγραφή κειμένων και τη συνεχή ανατροφοδότηση της σχολικής ιστοσελίδας με εκπαιδευτικό και άλλο υλικό, την αποτίμηση των επιχειρούμενων παρεμβάσεων και τη διατύπωση προτάσεων βελτίωσής τους. Οι μαθητές και μαθήτριες, κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ατομικών και ομαδοσυνεργατικών εργασιών στο πλαίσιο μαθημάτων και προγραμμάτων, με τη συνεργασία τους σε περιβάλλον wikis, με τη συγκέντρωση υλικού, συγγραφή κειμένων και ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα του σχολείου. Οι γονείς, οι οποίοι θα ενημερωθούν για τις δυνατότητες ηλεκτρονικής επικοινωνίας με το σχολείο. Συνάδελφοι εκπαιδευτικοί και άλλοι φορείς που μπορούν να αναλάβουν την επιμόρφωση εκπαιδευτικών, μαθητών του σχολείου και γονέων για τις δυνατότητες και τους τρόπους αξιοποίησης ηλεκτρονικών μέσων και λογισμικών. 2. Χρόνος Το προτεινόμενο Σχέδιο Δράσης προβλέπεται να υλοποιηθεί το επόμενο σχολικό έτος, από τον Σεπτέμβριο του 2014 έως τον Ιούνιο του 2015, και, αναλόγως των αποτελεσμάτων, να διευρυνθεί ή να αναπροσαρμοσθεί, ώστε να συνεχίσει να αναπτύσσεται κατά τη σχολική χρονιά Ορισμένες ενέργειες για την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης (καταγραφή αναγκών, εγκατάσταση συσκευών, συστημάτων και λογισμικών, εφαρμογή καινοτόμων δράσεων, καθημερινή ενημέρωση των γονέων μέσω σχολικής ιστοσελίδας) μπορούν ίσως να ολοκληρωθούν εντός του σχολικού χρόνου. Για την εξεύρεση, όμως, πόρων, την αναζήτηση συνεργασιών με άτομα και φορείς, τον σχεδιασμό καινοτόμων διδακτικών πρακτικών και προγραμμάτων, τη συγκέντρωση, τον έλεγχο και την ανάρτηση υλικού στην ιστοσελίδα, θα απαιτηθεί προφανώς και χρόνος εκτός σχολικού ωραρίου. Επίσης, θα απαιτηθεί αρκετός χρόνος για την αναβάθμιση της ιστοσελίδας, ιδιαίτερα

7 Σελίδα 7 από 11 από τον διαχειριστή, αλλά και από όσους θα εμπλακούν στην προσαρμογή της στα νέα δεδομένα και τη συχνή επικαιροποίησή της. Ο χρόνος αυτός θα εξοικονομηθεί έως ένα βαθμό από το δίωρο μείωσης ωραρίου που προβλέπεται για τους εκπαιδευτικούς των ΠΠΣ. Απαραίτητες κρίνονται, εξάλλου, οι τακτικές (π.χ. μια φορά ανά 15μερο) συναντήσεις των επιμέρους ομάδων εργασίας που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση του έργου, οι οποίες μπορούν να πραγματοποιούνται μετά τη λήξη της σχολικής ημέρας. Τέλος, για την ενημέρωση και την επιμόρφωση-εκπαίδευση εκπαιδευτικών και ενδεχομένως και μαθητών θα απαιτηθεί επιπλέον χρόνος που θα προγραμματιστεί ανάλογα με τον αριθμό των συναντήσεων και τις ανάγκες των συμμετεχόντων. 3. Υλικοτεχνικός εξοπλισμός Το σχολείο διαθέτει δύο (2) Εργαστήρια Πληροφορικής με σύνδεση στο Διαδίκτυο και κάποια υλικοτεχνική υποδομή. Επιπλέον αυτής, θα χρειαστούν: Μέσα αποθήκευσης (memory sticks, cd, dvd, κ.τλ.) για μεταφορά αρχείων. Διαδραστικοί πίνακες. Λογισμικό κατασκευής και λειτουργίας ιστοσελίδας. Λογισμικά επεξεργασίας πολυμέσων. Λογισμικά και εργαλεία χρήσιμα για την εκπαιδευτική πράξη. Υλικά και λογισμικό για εξ αποστάσεως επικοινωνία σύστημα τηλεκπαίδευσης. 4. Οικονομικοί πόροι Κόστος αναβάθμισης των υπαρχόντων υπολογιστών και αγοράς νέων. Κόστος αναβάθμισης της ευρυζωνικής δικτύωσης. Κόστος αγοράς εκπαιδευτικών λογισμικών. Κόστος αγοράς και εγκατάστασης υλικών και λογισμικού για εξ αποστάσεως επικοινωνία. Κόστος εγκατάστασης συστήματος και περιφερειακών για αναπαραγωγή οπτικοακουστικού πολυμεσικού υλικού. Κόστος αγοράς μέσων αποθήκευσης (memory sticks, cd, dvd κ.τλ). Κόστος αγοράς διαδραστικών πινάκων. Κόστος διοργάνωσης επιμορφώσεων (γραφική ύλη, αναπαραγωγή σημειώσεων και βεβαιώσεων παρακολούθησης, παραγωγή παραδοτέου υλικού, πιθανόν έξοδα μετακίνησης επιμορφωτών). 5. Εργαλεία παρακολούθησης και αξιολόγησης Πρακτικά συνεδριάσεων, ημερολόγια ομάδων εργασίας, δελτίο καταγραφής επιμορφωτικών παρεμβάσεων. Διερευνητικά ερωτηματολόγια σε εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς. 6. Πηγές Βασικές πηγές στις οποίες μπορούν να ανατρέξουν οι εκπαιδευτικοί είναι οι ακόλουθες: Το Βιβλίο Υλικού του σχολείου. Το Νομοθετικό και Διοικητικό Πλαίσιο Λειτουργίας Σχολικών Ιστοσελίδων.

8 Σελίδα 8 από 11 Καλές πρακτικές και προγράμματα από έρευνες, ανακοινώσεις, βραβευμένους εκπαιδευτικούς διαδικτυακούς τόπους [π.χ. τα αποτελέσματα του 6 ου Διαγωνισμού Ελληνόφωνων Εκπαιδευτικών Ιστότοπων (http://users.sch.gr/cbitsis/eduwebawards2013/) και των Πανελλήνιων Διαγωνισμών Εκπαιδευτικών Διαδικτυακών Τόπων]. Βιβλιογραφία και δικτυογραφία σχετική με τις δυνατότητες αξιοποίησης των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική πράξη, έρευνες σχετικές με τη δομή και το περιεχόμενο σχολικών δικτυακών τόπων κλπ. Ενδεικτικά: Αλεξανδράτος, Γ. Φ. (2009). Οι νέες τεχνολογίες στη διδασκαλία. Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, 15/08/2009. Ανακτήθηκε στις 7 Φεβρουαρίου 2014 από τη διεύθυνση Βακαλούδη, Α. (2010). Μέθοδοι Διδακτικής και Αξιολόγησης στο σύγχρονο σχολείο, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Αντ. Σταμούλη. Μικρόπουλος, Α. (2006). Ο υπολογιστής ως γνωστικό εργαλείο, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Ράπτης, Α. & Ράπτη, Α. (2004). Μάθηση και διδασκαλία στην εποχή της πληροφορικής. Ολική προσέγγιση, τόμος Α, Αθήνα: Εκδόσεις Αριστοτέλης Ράπτης. Choy, S. O. & Kwok, C. Ng. (2007). Implementing wiki software for supplementing online learning. Australasian Journal of Educational Technology, 23(2), pp Ανακτήθηκε στις 7 Φεβρουαρίου 2014 από τη διεύθυνση choy.html. Godwin Jones, B. (2003). Blogs and wikis: environment for on line collaboration. Language, Learning and Technology, 7(2), pp (Εργαλεία Web 2.0 για την Σχολική Τάξη) ΣΤ. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του σχεδίου δράσης Διαδικασίες υλοποίησης 1ο τρίμ. Σεπτ. Νοεμβρ. 2ο τρίμ. Δεκ. Φεβρ. 3ο τρίμ. Μαρτ. Μάιος - Καταγραφή αναγκών - Συγκρότηση ομάδων εργασίας - Ενέργειες προετοιμασίας της δράσης - Αναζήτηση πόρων - Προσαρμογή ιστοσελίδας - Δημιουργία πλατφόρμας moodle, wikis - Ενημέρωση επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μαθητών του σχολείου για τον χειρισμό μέσων και λογισμικών - Ενημέρωση επιμόρφωση γονέων για τις νέες δυνατότητες επικοινωνίας με το σχολείο - Συγκέντρωση υλικού, συγγραφή κειμένων προς δημοσίευση Διαχείριση, αναβάθμιση και τακτική ενημέρωση ιστοσελίδας Σχεδιασμός, υλοποίηση και δημοσιοποίηση

9 Σελίδα 9 από 11 καινοτόμων πρακτικών Παρακολούθηση ανατροφοδότηση της δράσης Αξιολόγηση της δράσης Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης μπορεί να επανεκτιμηθεί και να προσαρμοσθεί στα νέα δεδομένα που ίσως προκύψουν κατά την εξέλιξη της εφαρμογής του. Ζ. Διαδικασίες παρακολούθησης και αξιολόγησης του σχεδίου δράσης Η υλοποίηση κάθε σχεδίου απαιτεί, προφανώς, καταρχήν τη δέσμευση των εμπλεκόμενων και την προσήλωση στους επιδιωκόμενους στόχους. Σε πρακτικό επίπεδο προϋποθέτει τον συντονισμό των δράσεων, τη συνεχή παρακολούθηση της εξέλιξής τους, τον αναστοχασμό και την ανατροφοδότηση σε τακτά διαστήματα, τη διαμορφωτική δηλαδή αξιολόγηση με σαφή κριτήρια επιτυχίας ανά στόχο. Τη συνολική ευθύνη για κάθε παράμετρο της εφαρμογής φέρει ο Σύλλογος ιδασκόντων που αναθέτει με αποφάσεις του τις αρμοδιότητες στις επιμέρους ομάδες, ενώ η Διευθύντρια της σχολικής μονάδας επιβλέπει την πορεία υλοποίησης του σχεδίου. Ζ1. Παρακολούθηση - ανατροφοδότηση ενεργειών Το συγκεκριμένο Σχέδιο Δράσης, τη σύνθεση των ομάδων εργασίας και το χρονοδιάγραμμα εργασιών εισηγείται η Διευθύντρια και εγκρίνει ο Σύλλογος Διδασκόντων. Με οδηγό αυτό το χρονοδιάγραμμα, συντονιστική ομάδα με επικεφαλής την Διευθύντρια παρακολουθεί την πρόοδο της δράσης. Για την ενδιάμεση αποτίμηση της πορείας των εργασιών ορίζονται εκ των προτέρων τακτικές συνεδριάσεις της συντονιστικής ομάδας. Όλες οι ενέργειες, από την ενημέρωση για τη διαθέσιμη υποδομή μέχρι και την ολοκλήρωση της αναβάθμισης της ιστοσελίδας, ελέγχονται από το ημερολόγιο της ομάδας εργασίας, τα πρακτικά του Συλλόγου Διδασκόντων και το χρονοδιάγραμμα εργασιών με τις σχετικές προθεσμίες. Η επιτυχία της ιστοσελίδας αξιολογείται με κριτήριο τη λειτουργικότητά της, τη συχνότητα ενημέρωσής της, τη θεματολογία του υλικού και των κειμένων που αναρτώνται, την επισκεψιμότητά της. Η αρμόδια ομάδα εργασίας παρακολουθεί και καταγράφει στο ημερολόγιό της αν το πρόγραμμα των επιμορφωτικών συναντήσεων και ενημερώσεων εξελίσσεται ομαλά βάσει του χρονοδιαγράμματος. Καταγράφονται επίσης τυχόν δυσκολίες και τρόποι αντιμετώπισής τους. Ζ2. Συνολική αποτίμηση του σχεδίου δράσης Στόχος 1: Βελτίωση των ψηφιακών υποδομών με τον πολλαπλασιασμό και την αναβάθμιση των ηλεκτρονικών μέσων και την προμήθεια αναγκαίων λογισμικών. Η επίτευξη του στόχου θα διαφανεί από την ποιότητα λειτουργίας των διαθέσιμων υποδομών και τον αριθμό και την ποιότητα των μέσων και λογισμικών που θα εξασφαλίσει η σχολική μονάδα.

10 Σελίδα 10 από 11 Στόχος 2: Ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας, ομαδοσυνεργατικών πρακτικών και εξοικείωσης με τις ΤΠΕ από εκπαιδευτικούς και μαθητές, με δράσεις επιμόρφωσης και βιωματικά εργαστήρια. O στόχος ελέγχεται ως προς τη συχνότητα και την ποιότητα των επιμορφώσεων που θα διεξαχθούν για κάθε ομάδα ενδιαφέροντος. Από τη συστηματική παρατήρηση των εκπαιδευτικών, τις σχετικές καταγραφές στο ημερολόγιο και το αποτέλεσμα που έχει παραχθεί μπορεί να διαφανεί αν οι μαθητές έχουν αναπτύξει δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας, καθώς και αν έχουν εξοικειωθεί με τις νέες τεχνολογίες. Στόχος 3: Υποστήριξη διδακτικών και εκπαιδευτικών πρακτικών. Από το εκπαιδευτικό υλικό που θα αναρτηθεί στη σχολική ιστοσελίδα θα διαπιστωθεί κατά πόσον τα διάφορα μαθήματα υποστηρίζονται και ηλεκτρονικά. Η καθημερινή εμπειρία στην τάξη μπορεί, επίσης, να καταδείξει εάν και σε ποιο βαθμό χρησιμοποιείται το εκπαιδευτικό αυτό υλικό από τους μαθητές. Στόχος 4: Δημιουργία και υποστήριξη δομών επικοινωνίας μεταξύ σχολείου, μαθητών και γονέων. Η εκπλήρωση του στόχου διαπιστώνεται από τους δείκτες επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας, το επίπεδο ανατροφοδότησης, την πρόσβαση σε αυτήν για χρήση εκπαιδευτικού υλικού, τη συχνότητα επικοινωνίας ανάμεσα στους ενδιαφερόμενους, τη χρησιμότητά της στην παροχή εκπαιδευτικού υλικού για την επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μαθητών. Στόχος 5: Δημιουργία και υποστήριξη δομών επικοινωνίας και συνεργασίας του σχολείου με άλλους εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό. O στόχος ελέγχεται ως προς τη λειτουργία τέτοιων δομών, τη συχνότητα και ποιότητα επικοινωνίας του σχολείου με συνεργαζόμενους φορείς. Στόχος 6: Προβολή του έργου του σχολείου στην τοπική και εκπαιδευτική κοινότητα. Η επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας θα καταδείξει τον βαθμό επίτευξης του στόχου. Στόχος 7: Εμπλουτισμός της ιστοσελίδας και προσαρμογή της στις νέες ανάγκες επικοινωνίας του σχολείου. Η αποδοχή της ιστοσελίδας από το κοινό θα διαπιστωθεί από την επισκεψιμότητά της και από τις παρατηρήσεις για τη λειτουργικότητα (προσβασιμότητα, ταχύτητα προσπέλασης, φιλική διεπαφή) και το περιεχόμενό της. Επίσης, από: τους ενσωματωμένους «υπερδεσμούς» (Hyperlinks) που θα δημιουργούν γέφυρες επικοινωνίας με τοπικούς κοινωνικούς φορείς (Δήμος, πολιτιστικοί σύλλογοι, περιβαλλοντικές οργανώσεις κ.ά.) και με θεσμικούς φορείς της εκπαίδευσης (Κέντρα Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού

11 Σελίδα 11 από 11 Προσανατολισμού, Γραφεία Αγωγής Υγείας κ.ά.), τις επαφές που θα έχει η σχολική μονάδα με τους προαναφερθέντες φορείς, τις δραστηριότητες που θα αναπτύξει σε συνεργασία με αυτούς τους φορείς, οι οποίες θα αναρτηθούν στη συνέχεια στην ιστοσελίδα.

Οδηγίες αποστολής email σε πολλούς παραλήπτες

Οδηγίες αποστολής email σε πολλούς παραλήπτες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών Οδηγίες αποστολής email σε πολλούς παραλήπτες Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΟΠ/ΕΚΟ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΟΠ/ΕΚΟ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» A/A 1 2 3 4 Αριθμός Πρωτοκόλλου Αίτησης Αριθμός Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου ή ΑΦΜ 160 ΑΚ 446691 183 Σ 886917 210 ΑΖ 883571 211 Χ 870730 Αιτιολογία Σελίδα 1 από 3 5 6 7 8 212 ΑΗ 381289 218 Χ 370034

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγή ρυθμίσεων λογαριασμού email για τις υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Αλλαγή ρυθμίσεων λογαριασμού email για τις υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γενική Δ/νση Περιφέρειας Δ/νση Διοίκησης Τμήμα Τεκμηρίωσης & Πληροφορικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Αλλαγή ρυθμίσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος. Τουριστικών Επιχειρήσεων

Κατάλογος. Τουριστικών Επιχειρήσεων Κατάλογος Τουριστικών Επιχειρήσεων ΔΩΡΕΑΝ καταχώρηση! Τι είναι το cretanbeaches.com; Το cretanbeaches.com είναι ένας πρωτοποριακός τουριστικός οδηγός για όλη την Κρήτη, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις παραλίες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τεχν. Γεωπονίας Θερμοκηπιακών Καλ/γιών- Χανιά. Προσωπικά Στοιχεία. Πόλη Κατοικίας. Χανιά. Τηλέφωνο Επικοινωνίας

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τεχν. Γεωπονίας Θερμοκηπιακών Καλ/γιών- Χανιά. Προσωπικά Στοιχεία. Πόλη Κατοικίας. Χανιά. Τηλέφωνο Επικοινωνίας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Τεχν. Γεωπονίας Θερμοκηπιακών Καλ/γιών- Χανιά Προσωπικά Στοιχεία 7. Πόλη Κατοικίας Χανιά 8. Τηλέφωνο Επικοινωνίας 28210 50709-6976430964 1 / 57 9. Ηλεκτρονική Διεύθυνση Kwstas_kats@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗ ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ «ΣΥΖΕΥΞΙΣ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗ ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗ ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» 1. Πρόσβαση στο Σύζευξις Portal µέσω της δικτυακής δ/νσης: http://www.syzefxis.gov.gr/ 2. Εισαγωγή του Υπεύθυνου

Διαβάστε περισσότερα

WWW.CYPRUSACADEMIES.COM

WWW.CYPRUSACADEMIES.COM WWW.CYPRUSACADEMIES.COM ΟΦΕΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΑΣ Αύξηση της αναγνωρισιμότητας της επιχείρησης σας μέσω της διαρκούς προβολής της στην ιστοσελίδα cyprusacademies.com και μέσω αυτής στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΓΝΩΜΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ 1 ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ.

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΓΝΩΜΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ 1 ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΓΝΩΜΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ 1 ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ. ΝΟΜΟΣ:.. 1 7: Νηπιαγωγείου 60, 8: Νηπιαγωγείου >60 9: Ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική Αναμόρφωση Δαπανών

Φορολογική Αναμόρφωση Δαπανών Φορολογική Αναμόρφωση Δαπανών Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργείου οικονομικών με Αρ. πρωτ.: ΓΔ. ΦΟΡΕΛ. ΔΗΜΕΣ 1156477 ΕΞ 16.11.2011, η παρακολούθηση των δαπανών που δεν αναγνωρίζονται φορολογικά πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΙΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΙΟΥ VIRUS POLICE 100euro (Ιός αστυνομίας) ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΙΟΥ Ο γνωστός ιός της Αστυνομίας έχει πανικοβάλλει πολλούς χρήστες. Εμφανίζεται στην οθόνη του χρήστη η εικόνα ότι

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης εφαρμογής για Δικαιούχους

Εγχειρίδιο χρήσης εφαρμογής για Δικαιούχους Εγχειρίδιο χρήσης εφαρμογής για Δικαιούχους της δράσης «Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης» Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 2 Σελίδα εισόδου... 3 Εγγραφή... 4 Ι. Δικαιούχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΣΕΡΡΕΣ) ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΜΒΑ) Τέρμα Μαγνησίας, 62124 Σέρρες Τηλέφωνο : 23210 49135, Fax : 23210 49165

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN Η παρουσίαση που ακολουθεί περιέχει οδηγίες για την δημιουργία ενός καθιερωμένου business plan (BP). Η κάθε επιχείρηση μπορεί να προσθέσει ή να αφαιρέσει από

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ «1520» ΤΟ ΜΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΤΟΥ 2009

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ «1520» ΤΟ ΜΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΤΟΥ 2009 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ «1520» ΤΟ ΜΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΤΟΥ 2009 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΛΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΕΧΘΗΚΕ Η ΓΡΑΜΜΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ «1520 ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΤΟΥ 2009 Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσίαζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ «1520» ΤΟ ΜΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ ΤΟΥ 2009

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ «1520» ΤΟ ΜΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ ΤΟΥ 2009 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ «1520» ΤΟ ΜΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ ΤΟΥ 2009 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΛΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΕΧΘΗΚΕ Η ΓΡΑΜΜΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ «1520 ΤΟΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ ΤΟΥ 2009 Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ-ΤΡΙΤΕΣ ΠΛΕΥΡΕΣ

ΕΞ. ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ-ΤΡΙΤΕΣ ΠΛΕΥΡΕΣ Κωδ: HSP-16 Έκδοση: 01 ΕΞ. ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ-ΤΡΙΤΕΣ ΠΛΕΥΡΕΣ Σελ.1/3 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ημερομηνία Περιγραφή Παράγραφοι 00 10.08.10 Πρώτο σχέδιο - ιανομή για σχόλια Όλες 01 15.10.10 Τελική έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συµπλήρωσης φόρµας εισαγωγής στοιχείων σύνδεσης στο Internet Σχολικών µονάδων Χίου

Οδηγίες συµπλήρωσης φόρµας εισαγωγής στοιχείων σύνδεσης στο Internet Σχολικών µονάδων Χίου Οδηγίες συµπλήρωσης φόρµας εισαγωγής στοιχείων σύνδεσης στο Internet Σχολικών µονάδων Χίου 1. Εισαγωγή κωδικού Θα πρέπει να εισάγετε τον 7ψήφιο κωδικό του ΥΠΕ ΒΜΘ (π.χ 9510015) που αντιστοιχεί στη σχολική

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο

Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης ποιότητας Μονάδων ΕΠΥΥ από επισκέπτες Σελίδα 1 ΕΠΥΥ - ΕΡΩΤΗΜΑΤΛΓΙ ΙΚΑΝΠΙΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΜΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - Παρακαλούμε απαντήστε στις ερωτήσεις 1 Πόσες ημέρες περιμένατε για ραντεβού;

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικοί αριθμοί - Διάταξη φυσικών αριθμών - Στρογγυλοποίηση

Φυσικοί αριθμοί - Διάταξη φυσικών αριθμών - Στρογγυλοποίηση Φυσικοί αριθμοί - Διάταξη φυσικών αριθμών - Στρογγυλοποίηση TINΑ ΒΡΕΝΤΖΟΥ www.ma8eno.gr Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 2 Φυσικοί

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. Εφαρμογή Δημιουργίας Αρχείου Υποβολής Ενδοομιλικών Συναλλαγών ΓΓΔΕ 8/2013. Εγχειρίδιο Χρήσης

Εγχειρίδιο Χρήσης. Εφαρμογή Δημιουργίας Αρχείου Υποβολής Ενδοομιλικών Συναλλαγών ΓΓΔΕ 8/2013. Εγχειρίδιο Χρήσης Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογή Δημιουργίας Αρχείου Υποβολής Ενδοομιλικών Συναλλαγών ΓΓΔΕ 8/2013 ΓΓΔΕ Εφαρμογή Δημιουργίας Αρχείου Υποβολής Ενδοομιλικών Συναλλαγών Σελ. 1 / 10 Κατάλογος περιεχομένων 1. Εισαγωγή...3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ. ΑΦΜ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ (0 ) ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ (0 ) ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ (0 ) ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να συνεισφέρετε στην «Θρούμπι» Indiegogo Campaign.

Πώς να συνεισφέρετε στην «Θρούμπι» Indiegogo Campaign. Πώς να συνεισφέρετε στην «Θρούμπι» Indiegg Campaign. Για να συμβάλετε στην καμπάνια μας, αναζητήστε το μεγάλο Cntribute Nw κουμπί στη δεξιά πλευρά της σελίδας. Κάνοντας κλικ στο κουμπί αυτό θα βρεθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Μ1172 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Αρ. Πρωτ. Μ1172 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Αρ. Πρωτ. Μ1172 Πρόταση WIND για τα µέλη της ακαδηµαϊκς κοινότητας (Καθηγητές, υπαλλλους και φοιτητές) ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Η Wind µεταξύ άλλων σας προσφέρει: Αποκλειστικ υπηρεσία από την WIND για διασύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Ρόδου, Διεύθυνση Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών. Εγχειρίδιο χρήσης Διαδικτυακής Εφαρμογής της Δ/ΝΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Δήμος Ρόδου, Διεύθυνση Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών. Εγχειρίδιο χρήσης Διαδικτυακής Εφαρμογής της Δ/ΝΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δήμος Ρόδου, Διεύθυνση Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών Εγχειρίδιο χρήσης Διαδικτυακής Εφαρμογής της Δ/ΝΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τμήμα Διαχείρισης Εξοπλισμού ΤΠΕ και Πληροφοριακών Συστημάτων Πληροφορίες: Ντρίτσος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Π.Α.) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Ε.Π. «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ» ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 1 η ΕΚΔΟΣΗ - ΑΘΗΝΑ 2014 Ι.Ε.Π. - ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ Στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) για την αναβάθμιση του Κανονιστικού Πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

Joomla Project. Καλείστε να κατασκευάσετε ένα joomla site που θα έχει κατ ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: πραγματικά

Joomla Project. Καλείστε να κατασκευάσετε ένα joomla site που θα έχει κατ ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: πραγματικά Joomla Project Καλείστε να κατασκευάσετε ένα joomla site που θα έχει κατ ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: ~ Θα παρουσιάζει μία επιχείρηση φαρμακείου ~ Τα στοιχεία πρέπει να είναι λογικά ορθά, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1.4 : ΔΙΚΤΥΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ)

ΟΜΑΔΑ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1.4 : ΔΙΚΤΥΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ) ΟΜΑΔΑ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1.4 : ΔΙΚΤΥΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ) 1.4.1 ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟΥ Α/Α 1 Τεμάχιο υδροληψίας συλλέκτη (AT 66) Σύνδεση συλλέκτη κρύου ζεστού νερού με υποδαπέδιους

Διαβάστε περισσότερα

Goethe-Institut. 1.2. Ισχύει μόνο για το KDS/GDS-Teilprüfung: Τον Μάιο του 2012 είναι για τελευταία φορά δυνατή η επανάληψη επιμέρους ενοτήτων.

Goethe-Institut. 1.2. Ισχύει μόνο για το KDS/GDS-Teilprüfung: Τον Μάιο του 2012 είναι για τελευταία φορά δυνατή η επανάληψη επιμέρους ενοτήτων. Εξετάσεις Γερμανικών Γενικοί όροι συμμετοχής Goethe-Institut Γενικοί όροι συμμετοχής 1. Για τις εξετάσεις ισχύουν οι κανονισμοί και όροι συμμετοχής των εξετάσεων του Goethe-Institut www.goethe.de/pruefungen

Διαβάστε περισσότερα