Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σχεδιαστής Ιστοσελίδων"

Transcript

1 Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση του περιεχομένου. Αποστολή Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, μέσα από την παρουσίαση σχετικών πληροφοριών σε έναν ιστότοπο με τρόπο, ο οποίος είναι προσβάσιμος και αξιοσημείωτος. Αρμοδιότητα Έχει/Διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην ομάδα ανάπτυξης των ιστοσελίδων, παρέχοντας ελκυστικούς τρόπους υλοποίησης ιστοσελίδων από την πλευρά της σχεδίασης και της διαμόρφωσης του περιεχομένου. Παραδοτέα Υπόλογος Συμμετέχων Κύριες δραστηριότητες Εργασιακό Περιβάλλον Βασικοί Δείκτες Απόδοσης (KPI s) Απαιτήσεις κόστους- και χρόνου και χρονοδιάγραμμα σχεδιασμού ιστοσελίδας Καταγραφή απαιτήσεων σχεδιασμού ιστοσελίδας Έννοιες και πρότυπα Υλοποίηση σχεδιασμού της ιστοσελίδας Βελτιστοποίηση σειράς εμφάνισης στη μηχανή αναζήτησης Ανάπτυξη/οριστικοποίηση ιστοσελίδας ή διαδικτυακής εφαρμογής Ευχρηστία και εργονομία Διαδικτυακό μάρκετινγκ Ανάπτυξη προδιαγραφών σχεδιασμού σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές Βελτιστοποίηση σειράς εμφάνισης στη μηχανή αναζήτησης Ανάπτυξη, υιοθέτηση, διατήρηση εγγράφων μορφής της ιστοσελίδας Ανάπτυξη και υλοποίηση της Γραφικής Διεπαφής χρήστη (GUI) Έλεγχος της ιστοσελίδας από άποψη ευχρηστίας (σε περίπτωση απουσίας ειδικού ελέγχου ευχρηστίας) Συνήθως συνεργάζεται με την ομάδα ανάπτυξης εφαρμογών παγκόσμιου ιστού μαζί με τεχνικούς, όπως προγραμματιστές του παγκόσμιου ιστού, webmasters, διαχειριστές περιεχομένου του παγκόσμιου ιστού. Ο σχεδιαστής ιστοσελίδας, σε πολλές περιπτώσεις, αντιπροσωπεύει την πλευρά του μάρκετινγκ και της επικοινωνίας. Συνεργάζεται επίσης με τον υπεύθυνο διαδικτυακού μάρκετινγκ (web marketer). Παρά το γεγονός ότι ένας επιτυχημένος σχεδιασμός είναι δύσκολο να μετρηθεί αυτός καθ αυτός, τα ακόλουθα θα είναι οι δείκτες: Κατάταξη σελίδας Κατάταξη μηχανών αναζήτησης Αριθμός νέων επισκεπτών Αριθμός εμφανίσεων σελίδας ανά επισκέπτη Ρυθμός επιστροφής επισκεπτών Μέση αξία παραγγελιών Ρυθμός άμεσης εγκατάλειψης σελίδας Ρυθμός μετατροπής επισκέψεων σε παραγγελίες Ευρωπαϊκά Προφίλ Ικανοτήτων σε Διαδικτυακά Επαγγέλματα Σχεδιαστής Ιστοσελίδων έκδ.2.0 1

2 Δύναται να ηγηθεί μιας ομάδας Έχει γνώσεις μάρκετινγκ Έχει γνώσεις νομικών, περιβαλλοντικών, εργασιακών, τυπικών θεμάτων Έχει γνώσεις θεμάτων και πρακτικών εκτίμησης και κατάρτισης προϋπολογισμού Έχει γνώσεις των αρχών διαχείρισης έργων Δύναται να εξηγήσει Δύναται να αναλύσει Δύναται να αναζητήσει, οργανώσει και συνθέσει Δύναται να εργαστεί σε ομάδα Δύναται να επικοινωνήσει αποτελεσματικά (και σε ξένες γλώσσες) Έχει δεξιότητες παρουσίασης/συντονισμού Έχει καλές δ ιαπροσωπικές δεξιότητες Είναι δεσμευμένος στην εταιρική στρατηγική και έχει επίγνωση της συλλογικής κουλτούρας Είναι προσανατολισμένος στον πελάτη Είναι ακριβής και ενήμερος των λεπτομερειών Είναι ηθικός Είναι δημιουργικός, ευρηματικός, καλαίσθητος Δύναται να συντάξει σαφή και περιεκτικά προσχέδια κειμένου κάνοντας σωστή εφαρμογή των ορθογραφικών και γραμματικών κανόνων Δύναται να δημιουργήσει στοιχεία ψηφιακών μέσων (ήχο, γραφικά, βίντεο) Δύναται να προωθήσει και να πουλήσει προϊόντα ή υπηρεσίες μέσω διαδικτύου Έχει γνώσεις των απαιτήσεων ευχρηστίας διαδικτύου Έχει γνώσες τήρησης του διαδικτυακού πρωτοκόλλου συνομιλιών και χρήσης διαδραστικών εικονικών περιβαλλόντων και κοινωνικών δικτύων 2. Προφίλ Ρόλου 2.1 Σύνοψη Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Περιοχή/Πεδίο Αρ. Ικανότητα Σπουδαιότητα Σχέδιο Α.1 Ευθυγράμμιση Πληροφοριακού Συστήματος και Επιχειρησιακής Στρατηγικής Α.2 Διαχείριση Επιπέδου Εξυπηρέτησης Α.3 Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Πλάνου Τεχνική Ικανότητα Ικανότητα Συμπεριφοράς Επιχειρησιακή Ικανότητα Τ01 Τ02 Τ03 Τ04 Τ05 Σ01 Σ02 Σ03 Σ04 Σ05 Σ06 Σ07 Σ08 Σ09 Σ10 Σ11 Σ12 Ε01 Ε02 Ε03 Ε04 Ε05 Α.4 Σχεδιασμός Προϊόντων ή Έργων x x x x x x x Α.5 Αρχιτεκτονική Σχεδίαση Α.6 Σχεδίαση Εφαρμογών x x x x x x Α.7 Παρακολούθηση Τεχνολογίας και Αγοράς x x x x Α.8 Αειφόρος/ Βιώσιμη Ανάπτυξη Κατασκευή Β.1 Σχεδίαση και Ανάπτυξη x x x x x x x x x x x x x x x x x Β.2 Ολοκλήρωση Συστημάτων x Β.3 Έλεγχος x x x x Β.4 Διάθεση/ Εγκατάσταση Λύσεων x x x x x x Β.5 Παραγωγή Τεκμηρίωσης x x x Εκτέλεση/Υλοποίηση Ενεργοποίηση Διαχείριση Γ.1 Υποστήριξη Χρηστών Γ.2 Υποστήριξη Αλλαγών x Γ.3 Παράδοση Υπηρεσιών Γ.4 Διαχείριση Προβλημάτων Δ.1 Ανάπτυξη Στρατηγικής Ασφάλειας Πληροφοριών Δ.2 Ανάπτυξη Στρατηγικής Ποιότητας ΤΠΕ Δ.3 Παροχή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Δ.4 Προμήθειες Δ.5 Ανάπτυξη Προτάσεων Πωλήσεων Δ.6 Διαχείριση Καναλιών Πώλησης Δ.7 Διαχείριση Πωλήσεων Δ.8 Διαχείριση Συμβάσεων Δ.9 Ανάπτυξη Προσωπικού Δ.10 Διαχείριση Πληροφοριών και Γνώσης Ε.1 Ανάπτυξη Πρόβλεψης Ε.2 Διαχείριση Έργων και Χαρτοφυλακίου x x x x Ε.3 Διαχείριση Κινδύνου x x Ε.4 Διαχείριση Σχέσεων x x x x x x x x Ε.5 Βελτίωση Διαδικασιών Ε.6 Διαχείριση Ποιότητας ΤΠΕ Ε.7 Διαχείριση Επιχειρησιακών Αλλαγών Ε.8 Διαχείριση Ασφάλειας Πληροφοριών Ε.9 Διακυβέρνηση Τεχνολογίας Πληροφοριών Ευρωπαϊκά Προφίλ Ικανοτήτων σε Διαδικτυακά Επαγγέλματα Σχεδιαστής Ιστοσελίδων έκδ.2.0 2

3 2.2. Αναλυτικό Προφίλ Α. ΣΧΕΔΙΟ Α.4. Σχεδιασμός Προϊόντος / Έργου Διάσταση 2: Αναλύοντας και προσδιορίζοντας την τρέχουσα και στοχευόμενη κατάσταση μιας λειτουργικής ενότητας περιεχομένου, ο webmaster δρα συστηματικά εκτιμώντας την αποτελεσματικότητα κόστους και σχεδιάζοντας τα πρότυπα αποφάσεων. Διατηρεί ένα χρονοδιάγραμμα του έργου και αξιοποιεί ειδικές γνώσεις στην ανάπτυξη προδιαγραφών για τη δημιουργία και διατήρηση προτύπων και σύνθετων εγγράφων του έργου ή της ενότητας περιεχομένου (όπως σχέδια δομής, Ψηφιακές ικανότητες: ημερολόγιο, περιγραφές οροσήμων). Δρα συστηματικά στην καταγραφή προτύπων και απλών στοιχείων του προϊόντος ή έργου. Αξιοποιεί γνώσεις στην ανάπτυξη προδιαγραφών για τη δημιουργία και τη διατήρηση σύνθετων εγγράφων του διαδικτυακού έργου. Τ03 Δύναται να προωθήσει και να πουλήσει προϊόντα ή υπηρεσίες μέσω διαδικτύου Τ05 Δύναται να συντάξει σαφή και περιεκτικά προσχέδια κειμένου κάνοντας σωστή εφαρμογή των ορθογραφικών και γραμματικών κανόνων Σ04 Είναι προσανατολισμένος στον πελάτη Σ05 Είναι δεσμευμένος στην εταιρική στρατηγική και έχει επίγνωση της συλλογικής κουλτούρας Ε02 Έχει γνώσεις θεμάτων και πρακτικών εκτίμησης και κατάρτισης προϋπολογισμού Ε03 Έχει γνώσεις νομικών, περιβαλλοντικών, εργασιακών, τυπικών θεμάτων Α.6. Σχεδίαση Εφαρμογών Διάσταση 2: Ψηφιακές ικανότητες: Κατά το σχεδιασμό και τη διαδικασία προδιαγραφών του συνολικού έργου της ιστοσελίδας ή της λειτουργικής ενότητας περιεχομένου, ο σχεδιαστής ιστοσελίδων οργανώνει τον συνολικό πλάνο της σχεδίασης του έργου ή της ενότητας σύμφωνα με την ΤΠΕ πολιτική και τις ανάγκες των χρηστών ή των πελατών. Εκτιμά τα κόστη ανάπτυξης, εφαρμογής και συντήρησης και κάνει τις τεχνικές επιλογές για το σχεδιασμό της εφαρμογής. Επικυρώνει τα μοντέλα με τη βοήθεια αντιπροσωπευτικών χρηστών. Διασφαλίζει ότι ο σχεδιασμός ολοκληρώνεται ορθά μέσα σε ένα σύνθετο τεχνικό περιβάλλον. Οργανώνει το συνολικό πλάνο σχεδιασμού της εφαρμογής. Είναι υπόλογος για τις δικές του ενέργειες και τις ενέργειες των άλλων, διασφαλίζοντας ότι ο σχεδιασμός της εφαρμογής ολοκληρώνεται ορθά μέσα σε ένα σύνθετο περιβάλλον. Ευρωπαϊκά Προφίλ Ικανοτήτων σε Διαδικτυακά Επαγγέλματα Σχεδιαστής Ιστοσελίδων έκδ.2.0 3

4 Τ04 Δύναται να δημιουργήσει στοιχεία ψηφιακών μέσων Σ01 Είναι δημιουργικός, ευρηματικός, καλαίσθητος Ε01 Έχει γνώσεις των αρχών διαχείρισης έργων Α.7. Παρακολούθηση Τάσεων Τεχνολογίας και Αγοράς Διάσταση 2: Ο σχεδιαστής ιστοσελίδων έχει επίγνωση των τεχνολογικών βελτιώσεων στο πεδίο των ικανοτήτων του και είναι σε θέση να τις ενσωματώσει στις προδιαγραφές σχεδιασμού του έργου ή της λειτουργικής ενότητας περιεχομένου. Ως εκ τούτου, συνεισφέρει προστιθέμενη αξία, κάνοντας βήματα προς τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της ποιότητας της παραγωγικότητας ή της ανταγωνιστικότητας της υπό ανάπτυξη ιστοσελίδας ή ενότητας περιεχομένου. Είναι σε θέση να προσδιορίσει τη σχέση μεταξύ των αναδυόμενων τεχνολογιών, οι οποίες επηρεάζουν τις σχεδιαστικές και επιχειρησιακές απαιτήσεις σύμφωνα με τη μακροπρόθεσμη στρατηγική. Έχει επίγνωση των τεχνολογικών βελτιώσεων στο πεδίο των ικανοτήτων του και είναι σε θέση να τις ενσωματώσει, εάν κρίνεται απαραίτητο, στην παραγωγή σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Αναζητά ενεργά νέες τεχνολογικές βελτιώσεις στο πεδίο της ικανότητάς του. Δύναται να προσδιορίσει τη σχέση μεταξύ των αναδυόμενων τεχνολογιών, οι οποίες επηρεάζουν τις σχεδιαστικές και τις επιχειρησιακές απαιτήσεις, σύμφωνα με μια μακροπρόθεσμη στρατηγική. Τ01 Έχει γνώσεις τήρησης του διαδικτυακού πρωτοκόλλου συνομιλιών και χρήσης διαδραστικών εικονικών περιβαλλόντων και κοινωνικών δικτύων Ε03 Έχει γνώσεις νομικών, περιβαλλοντικών, εργασιακών, τυπικών θεμάτων Ε04 Έχει γνώσεις μάρκετινγκ Β. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Β.1. Σχεδίαση και Ανάπτυξη Διάσταση 2: Ο σχεδιαστής ιστοσελίδων δρα συστηματικά και δημιουργικά στο σχεδιασμό ενοτήτων και στοιχείων λογισμικού σε ένα μεγαλύτερο διαδικτυακό έργο. Λαμβάνει πάντα υπόψη τις απαραίτητες προδιαγραφές. Ελέγχει μεμονωμένα τις μονάδες και τον συνολικό σχεδιασμό της ιστοσελίδας του έργου, ώστε να διασφαλίσει ότι πληρούνται όλα τα κριτήρια σχεδιασμού και απόδοσης. Αναπτύσσει πρότυπες διαδικασίες για να διαχειρίζεται την πολυπλοκότητα. Αναπτύσσει με συστηματικό τρόπο μικρά στοιχεία ή λειτουργικές ενότητες. Δρα δημιουργικά στην ανάπτυξη και ολοκλήρωση σχεδιαστικών στοιχείων σε μεγαλύτερα σε εύρος διαδικτυακά έργα. Διαχειρίζεται την πολυπλοκότητα, αναπτύσσοντας πρότυπες διαδικασίες και αρχιτεκτονικές προς στήριξη της ανάπτυξης τεχνικών προϊόντων. Ευρωπαϊκά Προφίλ Ικανοτήτων σε Διαδικτυακά Επαγγέλματα Σχεδιαστής Ιστοσελίδων έκδ.2.0 4

5 Τ01 Έχει γνώσεις τήρησης του διαδικτυακού πρωτοκόλλου συνομιλιών και χρήσης διαδραστικών εικονικών περιβαλλόντων και κοινωνικών δικτύων Τ03 Δύναται να προωθήσει και να πουλήσει προϊόντα ή υπηρεσίες μέσω διαδικτύου Τ04 Δύναται να δημιουργήσει στοιχεία ψηφιακών μέσων Τ05 Δύναται να συντάξει σαφή και περιεκτικά προσχέδια κειμένου κάνοντας σωστή εφαρμογή των ορθογραφικών και γραμματικών κανόνων Σ01 Είναι δημιουργικός, ευρηματικός, καλαίσθητος Σ02 Είναι ηθικός Σ04 Είναι προσανατολισμένος στον πελάτη Σ05 Είναι δεσμευμένος στην εταιρική στρατηγική και έχει επίγνωση της συλλογικής κουλτούρας Σ06 Έχει καλές διαπροσωπικές δεξιότητες Σ08 Δύναται να επικοινωνήσει αποτελεσματικά (και σε ξένες γλώσσες) Σ09 Δύναται να εργαστεί σε ομάδα Σ10 Δύναται να αναζητήσει, οργανώσει και συνθέσει Σ12 Δύναται να εξηγήσει (υπερασπίζεται, επιχειρηματολογεί, αιτιολογεί) Ε01 Έχει γνώσεις των αρχών διαχείρισης έργων Ε02 Έχει γνώσεις θεμάτων και πρακτικών εκτίμησης και κατάρτισης προϋπολογισμού Ε03 Έχει γνώσεις νομικών, περιβαλλοντικών, εργασιακών, τυπικών θεμάτων Β.2. Ολοκλήρωση Συστημάτων Ο σχεδιαστής ιστοσελίδων ενσωματώνει το σχέδιο σε ένα ήδη υπάρχον ή προτεινόμενο σύστημα. Για να διασφαλίσει τη διαλειτουργικότητα και την ακεραιότητα της λειτουργικότητας και της αξιοπιστίας του συνολικού συστήματος, συμμορφώνεται με τις καθιερωμένες τεχνικές διεργασίες και διαδικασίες. Λαμβάνει υπόψη τις προδιαγραφές, τις δυνατότητες και τη συμβατότητα των ήδη υπαρχουσών και νέων λειτουργικών ενοτήτων. Δρα συστηματικά για να προσδιορίσει τη συμβατότητα του σχεδιασμού και των προδιαγραφών λογισμικού και υλικού. Καταγράφει όλες τις ενέργειες κατά τη διάρκεια της υλοποίησης καθώς και τις αποκλίσεις και τις ενέργειες αποκατάστασης. Τ01 Έχει γνώσεις τήρησης του διαδικτυακού πρωτοκόλλου συνομιλιών και χρήσης διαδραστικών εικονικών περιβαλλόντων και κοινωνικών δικτύων, κλπ Β.3. Έλεγχος Έχει ειδικές γνώσεις για την οργάνωση προγραμμάτων ελέγχου του σχεδιασμού ιστοσελίδας ή των απαιτήσεων ευχρηστίας πελατών. Οι έλεγχοι αυτοί διασφαλίζουν ότι όλα τα εσωτερικά, εξωτερικά, εθνικά και διεθνή πρότυπα Ευρωπαϊκά Προφίλ Ικανοτήτων σε Διαδικτυακά Επαγγέλματα Σχεδιαστής Ιστοσελίδων έκδ.2.0 5

6 τηρούνται και ότι η απόδοση των νέων ή αναθεωρημένων στοιχείων σχεδιασμού, ανταποκρίνεται στις προσδοκίες. Με την τεκμηρίωση και την αναφορά των ελέγχων και των αποτελεσμάτων, παρέχει σημαντική πληροφόρηση σε όλα τα εμπλεκόμενα άτομα, όπως σχεδιαστές, χρήστες, συντηρητές και στις απαιτήσεις πιστοποίησης βάση αποδείξεων. Οργανώνει προγράμματα ελέγχου για να τονίσει πιθανές αδυναμίες/δυσλειτουργίες. Καταγράφει και αναφέρει αποτελέσματα, παρέχοντας την ανάλυσή τους. Αξιοποιεί ειδικές γνώσεις για να επιβλέψει σύνθετα προγράμματα ελέγχου. Διασφαλίζει ότι οι έλεγχοι και τα αποτελέσματα είναι τεκμηριωμένα για να παρέχεται υλικό στους μεταγενέστερους χειριστές της διαδικασίας, όπως υπεύθυνοι ανάπτυξης, χρήστες ή συντηρητές. Είναι υπόλογος για τη συμμόρφωση με τις διαδικασίες ελέγχου, συμπεριλαμβανομένης μιας τεκμηριωμένης διαδρομής ελέγχου. Β.4. Επέκταση Λύσης Εμπλέκεται στη δόμηση της λύσης από την πλευρά του σχεδιασμού. Ακολουθεί προκαθορισμένα πρότυπα πρακτικών επίλυσης. Κατασκευάζει ή αποδομεί στοιχεία σχεδιασμού σε ένα σύνθετο περιβάλλον. Αναγνωρίζει τα μη αποδοτικά στοιχεία και καθιερώνει την πρωταρχική αιτία της αποτυχίας στο πλαίσιο της γενικής λύσης. Συμπληρώνει την τεκμηρίωση, καταγράφοντας όλες τις σχετικές πληροφορίες. Υποστηρίζει τους λιγότερο έμπειρους συναδέλφους. Παρέχει συμβουλές ώστε τα στοιχεία επίλυσης να εναρμονίζονται με τα στοιχεία λογισμικού. Δρα συστηματικά στην κατασκευή ή αποδόμηση των στοιχείων του σχεδιασμού, σε ένα σύνθετο περιβάλλον. Αναγνωρίζει τα μη αποδοτικά στοιχεία και καθιερώνει την πρωταρχική αιτίας της αποτυχίας στο πλαίσιο της γενικής λύσης. Υποστηρίζει τους λιγότερο έμπειρους συναδέλφους. Είναι υπόλογος για τις δικές του ενέργειες και για τις ενέργειες άλλων, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων παροχής λύσης. Παρέχει συμβουλές, ώστε τα στοιχεία επίλυσης να εναρμονίζονται με τα στοιχεία λογισμικού. Ευρωπαϊκά Προφίλ Ικανοτήτων σε Διαδικτυακά Επαγγέλματα Σχεδιαστής Ιστοσελίδων έκδ.2.0 6

7 Τ01 Έχει γνώσεις τήρησης του διαδικτυακού πρωτοκόλλου συνομιλιών και χρήσης διαδραστικών εικονικών περιβαλλόντων και κοινωνικών δικτύων, κλπ Τ03 Δύναται να προωθήσει και να πουλήσει προϊόντα ή υπηρεσίες μέσω διαδικτύου Τ04 Δύναται να δημιουργήσει στοιχεία ψηφιακών μέσων Τ05 Δύναται να συντάξει σαφή και περιεκτικά προσχέδια κειμένου κάνοντας σωστή εφαρμογή των ορθογραφικών και γραμματικών κανόνων Β.5. Παραγωγή Τεκμηρίωσης Παρέχει υλικό/δεδομένα στους τεχνικούς συγγραφείς για να οργανώσει την παραγωγή των διαφόρων εγγράφων, που απεικονίζουν τις απαιτήσεις σχεδιασμού του έργου ή της εφαρμογής. Ο σχεδιαστής ιστοσελίδων είναι επίσης αρμόδιος για την ενημέρωση και την επικύρωση της ήδη υπάρχουσας τεκμηρίωσης σχετικά με το σχεδιασμό. Οργανώνει την παραγωγή των διαφόρων σχετικών εγγράφων, παρέχοντας υλικό/δεδομένα στους τεχνικούς συγγραφείς. Τ05 Δύναται να συντάξει σαφή και περιεκτικά προσχέδια κειμένου κάνοντας σωστή εφαρμογή των ορθογραφικών και γραμματικών κανόνων Σ08 Δύναται να επικοινωνήσει αποτελεσματικά (και σε ξένες γλώσσες) Γ. ΕΚΤΕΛΕΣΗ/ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ Γ.2. Υποστήριξη Αλλαγών Εφαρμόζει και παρέχει καθοδήγηση για την εξέλιξη μιας ιστοσελίδας, από την πλευρά του σχεδιασμού. Ελέγχει και προγραμματίζει όλες τις τροποποιήσεις του σχεδιασμού για να αποτρέψει ένα απρόβλεπτο αποτέλεσμα. Ελέγχει την εφαρμογή του σχεδιασμού των ενημερώσεων και των δραστηριοτήτων συντήρησης για τη διασφάλιση της ακεραιότητας μιας ιστοσελίδας, από την πλευρά του σχεδιασμού. Αξιοποιεί δεξιότητες για τη διασφάλιση της ακεραιότητας της ιστοσελίδας, ελέγχοντας την εφαρμογή του σχεδιασμού των ενημερώσεων και των δραστηριοτήτων συντήρησης. Διατηρεί επιμελώς αρχεία σχετικά με τη διαμόρφωση της σχεδίασης και του χρονοδιαγράμματος, για προτεινόμενες αλλαγές. Ευρωπαϊκά Προφίλ Ικανοτήτων σε Διαδικτυακά Επαγγέλματα Σχεδιαστής Ιστοσελίδων έκδ.2.0 7

8 Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε.2 Διαχείριση Έργων και Χαρτοφυλακίου Τίτλος + γενική Κατανοεί και εφαρμόζει τις αρχές διαχείρισης έργων. Αυτό σημαίνει ότι προσδιορίζει τις ενέργειες, τις αρμοδιότητες, τα κρίσιμα ορόσημα, τους πόρους, τις ανάγκες σε δεξιότητες, τις διεπαφές και τον προϋπολογισμό. Είναι σε θέση να εφαρμόσει μεθοδολογίες, εργαλεία και διαδικασίες. Είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις προσδιορισμένες επιχειρηματικές ανάγκες με την εφαρμογή νέων, εσωτερικά ή εξωτερικά καθορισμένων διαδικασιών. Συνεργάζεται με μια ομάδα. Επίσης δημιουργεί και διατηρεί αρχεία, για να διευκολύνει τον έλεγχο προόδου του έργου, από την πλευρά του σχεδιασμού. Κατανοεί και εφαρμόζει τις αρχές διαχείρισης έργων και εφαρμόζει μεθοδολογίες, εργαλεία και διαδικασίες για τη διαχείριση απλών έργων. Είναι υπόλογος για τις δικές του ενέργειες και για τις ενέργειες άλλων, λειτουργώντας μέσα στο πλαίσιο του έργου, κάνοντας επιλογές και δίνοντας οδηγίες. Ε01 Έχει γνώσεις των αρχών διαχείρισης έργων Ε02 Έχει γνώσεις θεμάτων και πρακτικών εκτίμησης και κατάρτισης προϋπολογισμού Ε.3 Διαχείριση Κινδύνου Κατανοεί και εφαρμόζει τις αρχές διαχείρισης κινδύνου (δηλ. αξιολογεί τον κίνδυνο, καταγράφει τους πιθανούς κινδύνους και τα σχέδια περιορισμών) και είναι σε θέση να διερευνήσει λύσεις σχεδιασμού για να μετριάσει τους κινδύνους που εντοπίζει. Αξιολογεί, διαχειρίζεται και διασφαλίζει την επικύρωση των εξαιρέσεων και ελέγχει/επιθεωρεί τις διαδικασίες και το περιβάλλον σχεδιασμού. Κατανοεί και εφαρμόζει τις αρχές διαχείρισης κινδύνου και διερευνά ΤΠΕ λύσεις για να μετριάσει τους αναγνωρισμένους κινδύνους. Ευρωπαϊκά Προφίλ Ικανοτήτων σε Διαδικτυακά Επαγγέλματα Σχεδιαστής Ιστοσελίδων έκδ.2.0 8

9 Διάσταση 4: Γνώση και Σ05 Είναι δεσμευμένος στην εταιρική στρατηγική και έχει επίγνωση της συλλογικής κουλτούρας Ε.4 Διαχείριση Σχέσεων Τίτλος + γενική Είναι υπόλογος για τις δικές του ενέργειες και για τις ενέργειες των άλλων στη διαχείριση μιας περιορισμένης βάσης πελατών (συχνά μέλη μιας άλλης ομάδας). Είναι υπόλογος για τις δικές του ενέργειες και για τις ενέργειες των άλλων στη διαχείριση μιας περιορισμένης βάσης πελατών. Διάσταση 4: Γνώση και Τ01 Έχει γνώσεις τήρησης του διαδικτυακού πρωτοκόλλου συνομιλιών και χρήσης διαδραστικών εικονικών περιβαλλόντων και κοινωνικών δικτύων, κλπ Σ05 Είναι δεσμευμένος στην εταιρική στρατηγική και έχει επίγνωση της συλλογικής κουλτούρας Σ08 Δύναται να επικοινωνήσει αποτελεσματικά (και σε ξένες γλώσσες) Σ09 Μπορεί να εργαστεί σε ομάδα Σ10 Δύναται να αναζητήσει, οργανώσει και συνθέσει Ευρωπαϊκά Προφίλ Ικανοτήτων σε Διαδικτυακά Επαγγέλματα Σχεδιαστής Ιστοσελίδων έκδ.2.0 9

Επαγγελματικό Περίγραμμα Ειδικός Συντήρησης σε Περιβάλλον Υποβοηθούμενης Αυτόνομης Διαβίωσης

Επαγγελματικό Περίγραμμα Ειδικός Συντήρησης σε Περιβάλλον Υποβοηθούμενης Αυτόνομης Διαβίωσης Επαγγελματικό Περίγραμμα Ειδικός Συντήρησης σε Περιβάλλον Υποβοηθούμενης Αυτόνομης Διαβίωσης Ευρωπαϊκά Περιγράμματα για Επαγγέλματα Υποβοηθούμενης Αυτόνομης Διαβίωσης 1 Ειδικός Συντήρησης σε Περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικό Περίγραμμα Υπεύθυνος Διαχείρισης Κοινότητας σε Περιβάλλον Υποβοηθούμενης Αυτόνομης Διαβίωσης

Επαγγελματικό Περίγραμμα Υπεύθυνος Διαχείρισης Κοινότητας σε Περιβάλλον Υποβοηθούμενης Αυτόνομης Διαβίωσης Επαγγελματικό Περίγραμμα Υπεύθυνος Διαχείρισης Κοινότητας σε Περιβάλλον Υποβοηθούμενης Αυτόνομης Διαβίωσης Ευρωπαϊκά Περιγράμματα για Επαγγέλματα σε Περιβάλλον Υποβοηθούμενης Αυτόνομης Διαβίωσης 1 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2 Διοίκηση Έργων Ανάπτυξης Πληροφοριακού Συστήματος Γεώργιος Παυλίδης 2014

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Ευφυΐας και παρακολούθησης υποθέσεων για τον προγραμματισμό και τη διαχείριση της λειτουργίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σε αυτό το τμήμα μπορείτε να βρείτε τις περιγραφές των θέσεων εργασίας των κύριων επαγγελμάτων στην αγορά εργασίας των ΑΠΕ. Η πλειοψηφία των θέσεων εργασίας μπορεί να βρεθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1 Ο ΗΓΟΣ Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2013 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Διακήρυξη Διαγωνισμού Διακήρυξη Διαγωνισμού «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ» Της Πράξης «ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Σύστημα παρακολούθησης της εφαρμογής στρατηγικής αειφορίας για τον Δήμο Ιεράπετρας και εφαρμογές ηλεκτρονικής δημοκρατίας Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ιεράπετρας Προϋπολογισμός:202.260,00

Διαβάστε περισσότερα

1. Να σκιαγραφήσουν τις βασικές αρχές που αντιπροσωπεύουν την ενδεικνυόμενη πρακτική του εσωτερικού ελέγχου.

1. Να σκιαγραφήσουν τις βασικές αρχές που αντιπροσωπεύουν την ενδεικνυόμενη πρακτική του εσωτερικού ελέγχου. Εισαγωγή Οι δραστηριότητες του εσωτερικού ελέγχου διεξάγονται σε ποικίλα νομικά και πολιτιστικά περιβάλλοντα, σε οργανισμούς που διαφέρουν μεταξύ τους σε σκοπό, μέγεθος, πολυπλοκότητα και δομή και από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΚΤ Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_4 ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) - ΕΚΤ Με τίτλο: Δημιουργία παιδαγωγικών προδιαγραφών Ενιαίας Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, Μεθοδολογία Ψηφιακής Διαμόρφωσης Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Διαχείρισης και Παρακολούθησης Συνθηκών Κίνησης στο Οδικό Δίκτυο των Καλλικράτειων Δήμων Λαμιέων, Δομοκού, Μακρακώμης, Στυλίδας Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Υπηρεσιών Φροντίδας και Κοινωνικής Πρόνοιας στους Καλλικράτειους Δήμους Αμφίκλειας-Ελάτειας, Λοκρών και Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε. Αναθέτουσα Αρχή: ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κ.Π.Α.) COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK (CAF)

ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κ.Π.Α.) COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK (CAF) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κ.Π.Α.) COMMON

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ : «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Προϋπολογισμός: 95.739,84 Διάρκεια 9 μήνες (χωρίς ΦΠΑ) Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

2011 Β ΚΥΚΛΟΣ. Πρόγραμμα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ

2011 Β ΚΥΚΛΟΣ. Πρόγραμμα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ 2011 Β ΚΥΚΛΟΣ Πρόγραμμα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ Οδηγός Σπουδών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Στελεχών Εμπορικής Λειτουργίας Τελευταία ενημέρωση 20/4/2011 2 Γιατί ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αγαπητέ Συνάδελφε, Η

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. «Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών» Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Μάιος 2008 PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 3 Ι. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 5 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ISO 6 2. ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ISO 9000 ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ;

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 3 Ι. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 5 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ISO 6 2. ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ISO 9000 ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ; ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 3 Ι. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 5 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ISO 6 2. ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ISO 9000 ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ; 6 3. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟΤΎΠΩΝ ISO 9000 6 4. ΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ATLEC. Υποστηρικτική Τεχνολογία Μάθησης μέσω Ενιαίου Εκπαιδευτικού Προγράμματος

ATLEC. Υποστηρικτική Τεχνολογία Μάθησης μέσω Ενιαίου Εκπαιδευτικού Προγράμματος ATLEC Υποστηρικτική Τεχνολογία Μάθησης μέσω Ενιαίου Εκπαιδευτικού Προγράμματος Προφίλ εργασίας του ICT-AT εκπαιδευτή Ivan TRAINA, Department of Education Studies - University of Bologna Evert-Jan HOOGERWERF,

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ιανουάριος 2011 1 Περιεχόμενα ιάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το Σ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες του Σ... 7 II.

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά. Κωδ. ΟΠΣ: 327639

Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά. Κωδ. ΟΠΣ: 327639 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νέστου Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

Travelife Πρόγραμμα Κατάρτισης

Travelife Πρόγραμμα Κατάρτισης Travelife Πρόγραμμα Κατάρτισης Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη για Διοργανωτές και Πωλητές Οργανωμένων Ταξιδιών Σημείωμα εκδότη Το παρόν πρόγραμμα κατάρτισης αναπτύχθηκε με την υποστήριξη των ακόλουθων οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορά για τη σχεδίαση και ανάπτυξη ολοκληρωμένης λύσης ηλεκτρονικού καταστήματος, για την εταιρεία [ΕΤΑΙΡΕΙΑ]

Προσφορά για τη σχεδίαση και ανάπτυξη ολοκληρωμένης λύσης ηλεκτρονικού καταστήματος, για την εταιρεία [ΕΤΑΙΡΕΙΑ] Προς:- Υπόψη:- Κοινοποίηση:- - Θέμα:- Συνημμένα:- Αξιότιμε κ. [CONTACT], [ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ] Τ: [ΤΗΛ.], F: [ΦΑΞ], E: [EMAIL] [CONTACT] Θεσσαλονίκη, [DATE]. Αναγνωριστικό προσφοράς: [QUOTE_ID] Προσφορά για τη σχεδίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2020. Ιούνιος 2014 Έκδοση 1.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2020. Ιούνιος 2014 Έκδοση 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2020 Ιούνιος 2014 Έκδοση 1.0 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 2. ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

daidonis77@gmail.com Τμήμα Τυποποίησης και ιακίνησης Προϊόντων Παράρτημα Κατερίνης Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης

daidonis77@gmail.com Τμήμα Τυποποίησης και ιακίνησης Προϊόντων Παράρτημα Κατερίνης Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ημήτριος Α. Αηδόνης Καθηγητής Εφαρμογών daidonis77@gmail.com Τμήμα Τυποποίησης και ιακίνησης Προϊόντων Παράρτημα Κατερίνης Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης ΟΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΧΙΟΥ ΑΕ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΧΙΟΥ ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΑΡΤΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΑΡΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τομέας: Οργάνωση και Διοίκηση Διατριβή που υπεβλήθη για την μερική ικανοποίηση των απαιτήσεων για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα