Εργαστήριο #9 Τι πρέπει να έχετε ολοκληρώσει από το προηγούμενο εργαστήριο. βεβαιωθείτε ότι έχετε ολοκληρώσει τις προηγούμενες ασκήσεις Οδηγίες

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εργαστήριο #9 Τι πρέπει να έχετε ολοκληρώσει από το προηγούμενο εργαστήριο. βεβαιωθείτε ότι έχετε ολοκληρώσει τις προηγούμενες ασκήσεις Οδηγίες"

Transcript

1 Εργαστήριο #9 Τι πρέπει να έχετε ολοκληρώσει από το προηγούμενο εργαστήριο. Το σημερινό εργαστήριο είναι ανεξάρτητο από τα προηγούμενα, επειδή όμως θα ζητηθεί να ανακυκλώσετε υλικό από εκείνα, βεβαιωθείτε ότι έχετε ολοκληρώσει τις προηγούμενες ασκήσεις!! Οδηγίες Στο σημερινό εργαστήριο συνεχίζεται η παρουσίαση των οδηγιών μορφοποίησης. Ειδικότερα, μαθαίνετε βασικές τεχνικές τοποθέτησης (layout) των διαφόρων στοιχείων HTML σε μαι ιστοσελίδα. Η κατασκευή μιας πραγματικής (επαγγελματικής) ιστοσελίδας απαιτεί συνδυασμένη γνώση γραφιστικής και μεθόδων αλληλεπίδρασης ανθρώπου-υπολογιστή. Στο εργαστήριο αυτά δεν καλύπτονται απλά μαθαίνετε τα τεχνικά εργαλεία που επιτρέπουν την κατασκευή τέτοιων ιστοσελίδων! 1. Το μοντέλο κουτιού (box model) κάθε στοιχείου HTML κατά το πρότυπο CSS είναι πολύ σημαντικό για την κατανόηση των μεθόδων τοποθέτησης: διαβάστε για αυτό στο Παράρτημα Α! 2. Διαβάστε το Παράρτημα Β για να μάθετε για τις διάφορες μεθόδους τοποθέτησης (positioning) των στοιχείων HTML που παρέχει το πρότυπο CSS. 3. Διαβάστε το Παράρτημα Γ για βασικές οδηγίες στησίματος ιστοσελίδων (page layouts). Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε το υλικό του 3 ου εργαστηρίου: Δημιουργήστε ένα σταθερό σχήμα (fixed layout) για την αρχική σελίδα. Δημιουργήστε ένα ρευστό σχήμα (fluid layout) για τις υπόλοιπες ιστοσελίδες, με μια στήλη πλοήγησης αριστερά, μια στήλη κυρίως κειμένου, header και footer. (Ε9) 1

2 height Τμήμα Πληροφορικής Παράρτημα A: CSS Box Model. Όπως φαίνεται στο σχήμα 1, κάθε στοιχείο HTML περιβάλλεται κατά το πρότυπο CSS από το παραγέμισμα (padding), το περίγραμμα (border) και το περιθώριο (margin). παραγέμισμα (padding) width περιεχόμενο (content) συγχώνευση κάθετου περιθωρίου περίγραμμα (border) περιθώριο (margin) Παρατηρήστε ότι: Σχήμα 1 1. Οι διαστάσεις (width x height) ενός στοιχείου καθορίζονται από τις διαστάσεις του περιεχομένου, δεν προσμετράται δηλαδή ο χώρος που προσθέτουν τα padding, border, margin. 2. Στην εξ'ορισμού (default) τοποθέτηση των στοιχείων, το κάθετο περιθώριο συγχωνεύεται (σχήμα 1). 3. Για κάθε στοιχείο HTML, ο browser έχει προκαθορισμένα padding και margin, τα οποία μπορείτε να αλλάξετε μέσω κανόνων CSS. Μέγεθος του περιθωρίου (margin) Μπορείτε να ρυθμίσετε το μέγεθος του περιθωρίου ενός στοιχείου σε σταθερό νούμερο, σε διάφορες μονάδες μέτρησης: π.χ. σε pixels (px) ή σε σχέση με το μέγεθος της γραμματοσειράς (em). Επίσης μπορείτε να καθορίσετε το μέγεθος ως ποσοστό (%) του πλάτους (width) του στοιχείου-πατέρα. Τέλος, μπορείτε να δώσετε την τιμή auto, για την οποία θα μιλήσουμε αργότερα. Μπορείτε να δώσετε ξεχωριστές τιμές για τα 4 περιθώρια π.χ.: (Ε9) 2

3 body { margin-top: 1em; margin-right: 2em; margin-bottom: 3em; margin-left: 2em; } Εναλλακτικά μπορείτε να ορίσετε όλα τα περιθώρια με μία ιδιότητα: body { margin: 2em } /* all 2em */ body { margin: 1em 2em } /* top&bottom 1em, right&left 2em */ body { margin: 1em 2em 3em } /* top 1em, right&left 2em, bottom 3em */ body { margin: 1em 2em 3em 4em } /* top 1em, right 2em, bottom 3em, left 4em */ Μέγεθος του παραγεμίσματος (padding) Το παραγέμισμα (padding) δημιουργεί χώρο μεταξύ του περιεχομένου και του περιγράμματος. Εμφανίζει το ίδιο χρώμα φόντου με το περιεχόμενο. Ρυθμίζετε το μέγεθος του παραγεμίσματος ακριβώς όπως με το περίγραμμα: οι αντίστοιχες ιδιότητες ονομάζονται padding-top, padding-right, padding-bottom, padding-left και padding. Ιδιότητες του περιγράμματος (border) Για το περίγραμμα ενός στοιχείου HTML μπορείτε να ρυθμίσετε: Το πάχος (width) του περιγράμματος σε κάποιο νούμερο (px, em, κλπ) ή στις τιμές [thin, medium, thick], μέσω της συγκεντρωτικής ιδιότητας border-width (όπως ακριβώς το παράδειγμα με την ιδιότητα margin) ή των ξεχωριστών border-top-width, border-right-width, border-bottom-width, και borderleft-width. Παράδειγμα: h2 { border-width: 1px 2px 1px 2px; } Το στυλ (style) του περιγράμματος, σε κάποιο από τα [none, solid, hidden, dotted, double, dashed, groove, ridge, inset, outset]. Η συγκεντρωτική ιδιότητα ονομάζεται border-style και οι ανεξάρτητες border-top-style, border-right-style, border-bottom-style, border-left-style. Παράδειγμα: p { border-style: solid dotted; } (Ε9) 3

4 Το χρώμα (color) του περιγράμματος μέσω της συγκεντρωτικής ιδιότητας border-color ή των αντίστοιχων ανεξάρτητων border-top-color, borderright-color, border-bottom-color, border-left-color. Παράδειγμα: p { border-color: #7f0000; } Για το περίγραμμα, υπάρχει και η ιδιότητα border που επιτρέπει να θέσουμε όλες τις ιδιότητες μαζί, στη σειρά πάχος στυλ χρώμα: p { border: 2px solid red; } (η ιδιότητα border δεν επιτρέπει να θέσουμε ανεξάρτητες τιμές για τα 4 περιγράμματα) Παράρτημα Β: CSS και μέθοδοι τοποθέτησης (positioning). Μέχρι τώρα έχουμε δει τη μέθοδο τοποθέτησης που χρησιμοποιεί εξ'ορισμού ένας browser: ονομάζεται static και τοποθετεί τα στοιχεία HTML στην κανονική ροή (normal flow) τους. Τα στοιχεία HTML εμφανίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες: Ως στοιχεία inline, που παρατίθενται στην κανονική ροή το ένα δίπλα στο άλλο, συγκροτώντας το περιεχόμενο της ιστοσελίδας. Τέτοια στοιχεία είναι το απλό κείμενο, οι σύνδεσμοι (<a>), οι εικόνες (<img>), κλπ. Ως block στοιχεία, τα οποία μπορούν να περιέχουν άλλα block ή inline στοιχεία. Στην κανονική ροή εμφάνισης, ο browser τοποθετεί κάθε block στοιχείο μόνο του, χωρίς άλλα block στοιχεία αριστερά και δεξιά του. Τέτοια στοιχεία είναι π.χ. οι παράγραφοι (<p>) και οι επικεφαλίδες (<h...>). Τα στοιχεία div και span Εκτός από τα κανονικά HTML στοιχεία, υπάρχουν δύο στοιχεία γενικής χρήσης που παρέχονται για να βοηθήσουν στο στήσιμο της ιστοσελίδας. Τα στοιχεία αυτά δεν έχουν σημασιολογική ερμηνεία (semantics) και θα πρέπει να τα χρησιμοποιούμε μόνο όταν δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα κανονικά : Το block στοιχείο div. Το inline στοιχείο span. Συχνά, για να επιλέξουμε στοιχεία div ή span, χρησιμοποιούμε κλάσεις ή ids (βλ. προηγούμενο εργαστήριο). (Ε9) 4

5 Εναλλακτικές Μέθοδοι Τοποθέτησης Το πρότυπο CSS, εκτός από τη μέθοδο static, παρέχει τις εξής εναλλακτικές μεθόδους τοποθέτησης, οι οποίες ενεργοποιούνται μέσω της ιδιότητας position: Α) Τοποθέτηση relative. Πρώτα υπολογίζεται η θέση του στοιχείου με την κανονική ροή και μετά το στοιχείο μετατοπίζεται σε σχέση με την κανονική του θέση. Ο χώρος που έπιανε το στοιχείο στην κανονική ροή δεν καλύπτεται από άλλο στοιχείο. Στη νέα του θέση, το στοιχείο μπορεί να υπερκαλύπτει (overlap) άλλα γειτονικά στοιχεία. Σύμφωνα με τα προηγούμενα, η τοποθέτηση relative έχει περιορισμένη χρησιμότητα σχεδόν πάντα χρησιμοποιείται για άλλον σκοπό (βλ. επόμενη μέθοδο τοποθέτησης). Στο επόμενη παράδειγμα, ένα στοιχείο p με id testpar τοποθετείται 40 pixels δεξιότερα και 10 pixels πιο κάτω από την κανονική του θέση: p#testpar { position: relative; top: 10px; left: 40px; } B) Τοποθέτηση absolute. Εδώ το στοιχείο βγαίνει τελείως έξω από την κανονική ροή : δεν εξαρτάται από την κανονική του θέση ούτε κρατείται κενός ο χώρος που έπιανε αρχικά. Η θέση του καθορίζεται από (κάποιες από) τις ιδιότητες top, right, bottom και left σε σχέση με το περιβάλλον στοιχείο αναφοράς. Εξ'ορισμού, το περιβάλλον στοιχείο αναφοράς (πού είναι το αρχικό σημείο, στο οποίο προστίθενται τα left, top κλπ) είναι η συνολική ιστοσελίδα (στοιχείο body). Αν θέλετε να έχετε ως αναφορά ένα άλλο στοιχείο πατέρα του τρέχοντος, τοποθετήστε τον πατέρα με τη μέθοδο relative (χωρίς να προσδιορίζετε μέγεθος μετατόπισης για τον πατέρα). Το ίδιο συμβαίνει αν ο πατέρας τοποθετηθεί ως absolute. Τα περιθώρια ενός στοιχείου με τοποθέτηση absolute δεν συγχωνεύονται ποτέ. Η μέθοδος τοποθέτησης absolute χρησιμοποιείται συχνά για το στήσιμο ιστοσελίδων, όπου ανεξάρτητα τμήματα κειμένου ή εικόνες πρέπει να πάνε σε συγκεκριμένη θέση (βλ. και Παράστημα Γ). Γ) Τοποθέτηση fixed. Παρόμοια τοποθέτηση με τη μέθοδο absolute, με τη διαφορά ότι το σημείο αναφοράς είναι πάντα το παράθυρο του browser αυτό έχει ως συνέπεια το στοιχείο να είναι ακίνητο κατά το scrolling. Η μέθοδος τοποθέτησης fixed χρησιμοποιείται σε ειδικές μόνο περιπτώσεις, π.χ. για να κρατάει την κορυφή μιας ιστοσελίδας (header) ακίνητη, ανεξάρτητα από το scrolling του χρήστη. (Ε9) 5

6 Δ) Η χρήση των floats. Αν και δεν αποτελούν μία ακόμα μέθοδο τοποθέτησης (positioning), τα floats χρησιμοποιούνται ευρέως για το στήσιμο ιστοσελίδων! Σε προηγούμενο εργαστήριο χρησιμοποιήσαμε την ιδιότητα float για να μετακινήσουμε εικόνες αριστερά ή δεξιά του κειμένου. Το ίδιο μπορεί να γίνει με κάθε στοιχείο HTML, αρκεί να ορίσουμε το μέγεθός του (οι εικόνες έχουν εξ'ορισμού μέγεθος, ενώ π.χ. μια παράγραφος όχι απλώνεται όσο περισσότερο γίνεται). p#test { float: left; width:200px; } Float γίνεται αριστερά ή δεξιά: ένα στοιχείο float αριστερά (δεξιά) βγαίνει από την κανονική ροή και μετατοπίζεται όσο αριστερότερα (δεξιότερα) είναι δυνατόν. Τα επόμενα στοιχεία ρέουν στα δεξιά (αριστερά) του στοιχείου float. Τα περιθώρια ενός στοιχείου float δεν συγχωνεύονται ποτέ. Η ιδιότητα clear με τιμές [left, right, both] περιγράφει ποια πλευρά ενός στοιχείου δεν μπορεί να είναι γειτονική με ένα προηγούμενο στοιχείο float. Και η ιδιότητα αυτή χρειάζεται για το στήσιμο ιστοσελίδων (βλ. Παράρτημα Γ). Παράρτημα Γ: Βασικές τεχνικές στησίματος ιστοσελίδων. Όσο κι αν ακούγεται απίστευτο, το πρότυπο CSS δεν έχει καταλήξει (ακόμα) στον οριστικό τρόπο στησίματος ιστοσελίδων. Έτσι, πρέπει να αρκεστούμε στα εργαλεία που είδαμε στα Παραρτήματα Α και Β. Οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται είναι πάρα πολλές εδώ παρουσιάζονται κάποιες βασικές παραλλαγές μόνο! στοιχείο 1 στοιχείο 2 στοιχείο 3 πλοήγηση header στήλη κειμένου βοηθητική στήλη ιστοσελίδα Α Σχήμα 2 ιστοσελίδα Β Πάρα πολλές ιστοσελίδες έχουν μία από τις δύο μορφές του σχήματος 2: Η πρώτη μορφή (A) εμφανίζεται σε αρχικές ιστοσελίδες. Οι σελίδες αυτές είναι το σημείο εισόδου προς άλλες σελίδες περιεχομένου. Εδώ μας ενδιαφέρει κυρίως η στυλιστική αισθητική κι όχι το περιεχόμενο. Πρέπει να έχουμε απόλυτο έλεγχο της εμφάνισης (συχνά σε επίπεδο pixel). Στην ιστοσελίδα εμφανίζονται μεμονωμένα στοιχεία: εικόνες, πολύ σύντομο (Ε9) 6

7 κείμενο, logos κ.οκ. Οι σελίδες αυτού του τύπου πρέπει να δείχνουν όλα τα στοιχεία σε μία οθόνη και να μην απαιτούν scrolling. Η δεύτερη μορφή (B) αντιπροσωπεύει σελίδες κειμένου. Είναι διατεταγμένη σε στήλες: μία κεντρική με το περιεχόμενο κείμενο, μία δεύτερη στήλη με μενού πλοήγησης και ενδεχομένως μια τρίτη στήλη με βοηθητικούς συνδέσμους και μικρά κομμάτια κειμένου. Σχεδόν πάντα υπάρχει ένα τμήμα στην κορυφή (header) και ένα αντίστοιχο στο τέλος (footer). Στις σελίδες αυτού του τύπου μας ενδιαφέρει πιο πολύ η ευχρηστία. Ο λεπτομερής έλεγχος θέσης των στοιχείων δεν είναι αναγκαίος, ενώ το scrolling για την εμφάνιση περισσότερου κειμένου είναι σύνηθες. A) Σταθερό σχήμα (fixed layout). Σύμφωνα με την τεχνική αυτή, θεωρούμε ότι όλα τα βασικά block στοιχεία της ιστοσελίδας (συνήθως χρησιμοποιούνται στοιχεία div) έχουν σταθερό και προκαθορισμένο μέγεθος (width, height, σε pixels ή %) και θέση. Η τοποθέτηση είναι absolute και οι ιδιότητες left, top χρησιμοποιούνται για κάθε στοιχείο. Τα πάντα βρίσκονται μέσα σε ένα στοιχείο div ( main container ), το οποίο έχει τοποθέτηση relative (ώστε να αποτελεί το περιβάλλον στοιχείο αναφοράς) και σταθερό μέγεθος (συνηθίζεται να είναι 760 ή 960 pixels). Η δήλωση των περιθωρίων για το στοιχείο αυτό είναι: #main-container { margin: 0 auto; } κάτι που σημαίνει χωρίς περιθώριο πάνω και κάτω, κεντραρισμένο αριστερα-δεξιά. Το περιβάλλον αυτό στοιχείο προσφέρει πάντα σταθερό συνολικό μέγεθος και αποτελεί το πλαίσιο αναφοράς για τα μεγέθη των στοιχείων μέσα σε αυτό. Επιπλέον, επειδή κάθε browser έχει τη δική του ιδέα για τα εξ'ορισμού margins και paddings κάθε στοιχείου (ακόμα και του body), συχνά φροντίζουμε πριν από κάθε άλλο να εξουδετερώσουμε τα προκαθορισμένα αυτά νούμερα: * { margin: 0; padding: 0; } position: absolute; top:...px; left:...px; width:...px; height:...px; margin: 0 auto; position: relative; width:...px; στοιχείο main-container ιστοσελίδα Σχήμα 3 (Ε9) 7

8 Συνοπτικά η ιδέα φαίνεται στο σχήμα 3. Το σταθερό σχήμα μας επιτρέπει τον απόλυτο έλεγχο τοποθέτησης και είναι κατάλληλο για αρχικές ιστοσελίδες. Από την άλλη πλευρά, προσαρμόζεται πολύ δύσκολα σε οθόνες με διαφορετικές διαστάσεις, ιδίως σε πολύ μικρές συσκευές. Β) Ρευστό σχήμα (fluid layout). Στο σχήμα αυτό χρησιμοποιούνται float στοιχεία (div) και τα μεγέθη προσαρμόζονται στο τρέχον μέγεθος του παραθύρου. Δεν έχετε τον απόλυτο έλεγχο τοποθέτησης και τα διάφορα στοιχεία παρουσιάζονται ως στήλες περιεχομένου. Το σχήμα είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για ιστοσελίδες κειμένου. float: left; width:...px; header πλοήγηση στήλη κειμένου clear: both; footer main-container ιστοσελίδα margin-left:...px; margin: 0 auto; width:...%; Σχήμα 4 Το σχήμα 4 δείχνει πώς μπορεί να κατασκευαστεί ένα σχήμα με 2 στήλες, header και footer. Η στήλη πλοήγησης είναι float:left και έχει σταθερό μέγεθος. Η προσαρμοστικότητα του σχήματος οφείλεται στο πλάτος της κύριας στήλης κειμένου που μπορεί να αυξομειώνεται. Δώστε το κατάλληλο αριστερό περιθώριο στο κυρίως κείμενο (left-margin) για να το εμποδίσετε να τυλιχτεί κάτω από τη στήλη πλοήγησης. Εφόσον υπάρχουν στοιχεία float, είναι σημαντικό το στοιχείο footer να έχει την ιδιότητα clear: both για να αποφύγει πιθανή τοποθέτηση στα δεξιά του στοιχείου float. Το ίδιο σχήμα επεκτείνεται στις 3 στήλες, με το αντίστοιχο στοιχείο float δεξιά. Μπορείτε να περιορίσετε την κύρια στήλη με τις ιδιότητες ελάχιστου ή/και μέγιστου μήκους (min-width και max-width αντίστοιχα). Μια δεύτερη παραλλαγή χρησιμοποιεί το float:left για όλες τις στήλες (στοιχεία div), με μέγεθος σε ποσοστά (%). Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να θυμάστε ότι το περιβάλλον στοιχείο, αν περιέχει μόνο floats, δεν τα περικλείει στο ύψος! Αυτό ίσως δημιουργήσει προβλήματα, όπως π.χ. όταν περιμένετε ότι το χρώμα φόντου του (Ε9) 8

9 περιβάλλοντος στοιχείου θα φαίνεται έως το τέλος των στηλών που περικλείει (αυτό δεν θα συμβεί!). Υπάρχουν διάφορες λύσεις για το θέμα: ψάξτε στο διαδίκτυο για css containing floats. Μια σημασιολογική προσθήκη... Στις διάφορες μεθόδους τοποθέτησης, τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται σχεδόν αποκλειστικά είναι τύπου div. Η νεώτερη έκδοση της HTML όμως, προσφέρει τα παρακάτω στοιχεία με σημασιολογική ερμηνεία: nav, για στοιχεία που περιέχουν συνδέσμους πλοήγησης στην σελίδα/site header, για στοιχεία στην κορυφή της σελίδας και footer, για τα στοιχεία που βρίσκονται στο τέλος. Αν και η υποστήριξη από όλους τους browsers δεν είναι ακόμα πλήρης (http://caniuse.com/#feat=html5semantic), μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε αντί των γενικών στοιχείων div! (Ε9) 9

Εισαγωγή στο CSS Από: Μιχαήλια Κομβούτη Βέρου

Εισαγωγή στο CSS Από: Μιχαήλια Κομβούτη Βέρου Εισαγωγή στο CSS Από: Μιχαήλια Κομβούτη Βέρου Τι είναι το CSS (Cascading Style Sheets); To CSS είναι μια απλή γλώσσα που μας βοηθάει να ορίσουμε με σαφήνεια και ιδιαίτερη ευελιξία τον τρόπο με τον οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σχεδιασμός και υλοποίηση βάσης δεδομένων οδηγών επαγγελμάτων / ειδικοτήτων ΤΕΙ. Αρ. Μητρώου: 04/2557

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σχεδιασμός και υλοποίηση βάσης δεδομένων οδηγών επαγγελμάτων / ειδικοτήτων ΤΕΙ. Αρ. Μητρώου: 04/2557 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σχεδιασμός και υλοποίηση βάσης δεδομένων οδηγών επαγγελμάτων / ειδικοτήτων ΤΕΙ Της φοιτήτριας Τσαντοπούλου Βαΐα- Αικατερίνη Επιβλέπων καθηγητής Βασίλης Κώστογλου Αρ. Μητρώου: 04/2557 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικά Φύλλα Ms Excel 2007 2010 Βασικές δεξιότητες

Υπολογιστικά Φύλλα Ms Excel 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Υπολογιστικά Φύλλα Ms Excel 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Συγγραφέας: Βαγγέλης Γκιμπερίτης Επιμέλεια: Μαρία Ζάππα Κασαπίδη Υπολογιστικά Φύλλα: Περιεχόμενα ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή & Εκκίνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Σημειώσεις Εργαστηρίου για το Δρ. Ευάγγελος Φιλιππίδης ΣΕΡΡΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ CD ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΝΑΝΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ CD ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΝΑΝΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ CD ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΝΑΝΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΛΥΚΟΥΡΙΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΛΑΜΙΑ 2009 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΛΕΣ ΣΤΟ DREAMWEAVER(manual)

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής. Πτυχιακή Εργασία ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ WEBSITE ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ HTML5

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής. Πτυχιακή Εργασία ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ WEBSITE ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ HTML5 Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Πτυχιακή Εργασία ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ WEBSITE ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ HTML5 Επιβλέπων καθηγητής Δρ. Παπαδάκης Νικόλαος Φοιτήτρια Αφροδίτη Γανέλλη Ηράκλειο Απρίλιος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle (Έκδοση Moodle 1.9.5) Σουλτάνα Κάργα, Msc. Κατερίνα Κατσάνα, Msc. Φωτεινή Τρίμμη, Msc Άδεια Χρήσης: Creative Commons Το υλικό διατίθεται υπό την άδεια:

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία κειμένου Ms Word 2007 2010 Βασικές δεξιότητες

Επεξεργασία κειμένου Ms Word 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Επεξεργασία κειμένου Ms Word 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Συγγραφέας: Βαγγέλης Γκιμπερίτης Επιμέλεια: Μαρία Ζάππα Κασαπίδη Επεξεργασία κειμένου: Περιεχόμενα ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κεφάλαιο 1: Εκκίνηση -

Διαβάστε περισσότερα

Κωλέτσου Ευτυχία. info@ekoletsou.gr

Κωλέτσου Ευτυχία. info@ekoletsou.gr Photoshop CS6 Κωλέτσου Ευτυχία info@ekoletsou.gr Καλώς ήλθατε στο Photoshop CS6! Σο Photoshop είναι ένα πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνας. Θεωρείται επαγγελματικό εργαλείο και χρησιμοποιείται από το φωτογραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Σημειώσεις Εργαστηρίου για το Δρ. Ευάγγελος Φιλιππίδης ΣΕΡΡΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση με χρήση Η/Υ

Σχεδίαση με χρήση Η/Υ Αστέριος Κ. Τολίδης Σχεδίαση με χρήση Η/Υ Σημειώσεις για το εργαστήριο του μαθήματος «Τεχνικές Σχεδίασης με χρήση Η/Υ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή στο CAD...5 1.1 Συστήματα CAE...6 2. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Elxis SEO Οδηγός βελτιστοποίησης Elxis ιστότοπου για µηχανές αναζήτησης

Elxis SEO Οδηγός βελτιστοποίησης Elxis ιστότοπου για µηχανές αναζήτησης Is Open Source Elxis SEO Οδηγός βελτιστοποίησης Elxis ιστότοπου για µηχανές αναζήτησης Περιέχει οδηγίες για το SEO PRO του Elxis CMS Περιέχει οδηγίες για κατασκευαστές λογισµικού Περιέχει οδηγίες για κατασκευαστές

Διαβάστε περισσότερα

Διαβάστε στο Παράρτημα Α.1 πώς θα γράψετε ένα πρόγραμμα PHP για την παροχή δεδομένων σε μορφή διαφορετική από την HTML.

Διαβάστε στο Παράρτημα Α.1 πώς θα γράψετε ένα πρόγραμμα PHP για την παροχή δεδομένων σε μορφή διαφορετική από την HTML. Εργαστήριο #13 Από τα προηγούμενα εργαστήρια: Θα πρέπει να έχετε ολοκληρώσει το 11 ο (προσπέλαση βάσης δεδομένων μέσω PHP και 12 ο εργαστήριο (βασικές τεχνικές JavaScript στον browser). Οδηγίες Στο τελευταίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ HTML - FRONT PAGE

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ HTML - FRONT PAGE ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ HTML - FRONT PAGE Το πιο συναρπαστικό κοµµάτι του Internet και αυτό που έχει και τους περισσότερους χρήστες είναι, πέρα από την υπηρεσία του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, η υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής

Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Καβάλας Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής Τίτλος πράξης: Κατηγορία Πράξης: Ενέργεια: Μέτρο: Επιστ. Υπεύθυνος: "Επιµόρφωση Πιστοποίηση Γυναικών Αρχικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

MS EXCEL ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

MS EXCEL ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ερευνητικό πρόγραμμα: Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται 75% από το Ευρωπαϊκό κοινωνικό ταμείο και 25% από εθνικούς πόρους. ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΧΗΜΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ «Nέες Tεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης αναφοράς. 1: Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων

Οδηγός γρήγορης αναφοράς. 1: Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων Οδηγός γρήγορης αναφοράς Στους παρακάτω πίνακες παρατίθενται οι γνώσεις που πρέπει να διαθέτουν οι υποψήφιοι για τις γνωστικές ενότητες: Χρήση Η/Υ και διαχείριση αρχείων, Επεξεργασία κειμένου, Υπολογιστικά

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2007 Ε.Ν. Σωσσίδου και Δ. Κ. Ψευτογιάννη

Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2007 Ε.Ν. Σωσσίδου και Δ. Κ. Ψευτογιάννη Πρόλογος Η πλατιά εφαρμογή των στατιστικών μεθόδων, καθώς και η ραγδαία ανάπτυξη των πληροφοριακών συστημάτων και των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ), είχαν ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη ενός αρκετά μεγάλου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: Δημιουργία διαδραστικής ιστοσελίδας για το μάθημα της νανοηλεκτρονικής Υπεύθυνος : Δρ. Καναπίτσας

Διαβάστε περισσότερα

Jazler RadioStar 2. Εγχειρίδιο χρήσης. Spots/ Διαφημίσεις

Jazler RadioStar 2. Εγχειρίδιο χρήσης. Spots/ Διαφημίσεις Jazler RadioStar 2 Εγχειρίδιο χρήσης Spots/ Διαφημίσεις 2 Περιεχόμενα 1 Περίληψη... 3 2 Ιδιότητες Spots... 3 3 Γενικές ρυθμίσεις Spots... 9 4 Spots/Διαφημίσεις... 10 5 Προγραμματίζοντας τα Spot... 17 6

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII Moodle Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: Γνωρίσει τα βασικά εργαλεία δημιουργίας περιεχομένου στο Moodle Κατανοήσει τη δομή ενός μαθήματος στο Moodle Δημιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

Visual Basic 1. ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ VISUAL BASIC ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 4.2. Πλαίσια διαλόγου 218. 1.2. Η φόρμα εργασίας 202

Visual Basic 1. ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ VISUAL BASIC ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 4.2. Πλαίσια διαλόγου 218. 1.2. Η φόρμα εργασίας 202 Visual Basic 1. TO ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ VISUAL BASIC 201 1.1. To κεντρικό παράθυρο 202 1.2. Η φόρμα εργασίας 202 1.3. Η εργαλειοθήκη 204 1.4. Προσθήκη εργαλείων 205 1.5. Ο εξερευνητής εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην ASP.NET 4.0

Εισαγωγή στην ASP.NET 4.0 Εισαγωγή στην ASP.NET 4.0 Σημειώσεις Σεμιναρίου Επιμέλεια: Βασίλης Κόλιας Ενότητα 1 Το Web και η αρχιτεκτονική του HyperText Markup Language Cascading Style Sheets 1.0.0 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων...

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3 - Βασικές ικανότητες ΤΠΕ - Ανώτερο επίπεδο

Ενότητα 3 - Βασικές ικανότητες ΤΠΕ - Ανώτερο επίπεδο Διαδικτυακή πύλη για τη Διασύνδεση και την Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρίες, σε ΤΠΕ Ενότητα 3 - Βασικές ικανότητες ΤΠΕ - Ανώτερο επίπεδο Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέξτε Αρχείο και στη συνέχεια Έξοδος. Ή Επιλέξτε το εικονίδιο Κλείσιμο εφαρμογής, που βρίσκεται στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης

Επιλέξτε Αρχείο και στη συνέχεια Έξοδος. Ή Επιλέξτε το εικονίδιο Κλείσιμο εφαρμογής, που βρίσκεται στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης Άνοιγμα και κλείσιμο της εφαρμογής Λογιστικών Φύλλων Άνοιγμα του Calc Επιλέξτε: Έναρξη Προγράμματα OpenOffice.org Calc Με αυτήν την ενέργεια θα φορτωθεί το Calc. Κλείσιμο του Calc Επιλέξτε Αρχείο και στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το συνεχώς εξελισσόμενο περιβάλλον των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), η ανάπτυξη των ψηφιακών υπηρεσιών Δημόσιας Διοίκησης,

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Παρατηρήσεις & Οδηγίες Συγγραφής Διπλωματικής Εργασίας

Γενικές Παρατηρήσεις & Οδηγίες Συγγραφής Διπλωματικής Εργασίας Γενικές Παρατηρήσεις & Οδηγίες Συγγραφής Διπλωματικής Εργασίας Μηνάς Δασυγένης, Λέκτορας mdasygenis at uowm dot gr http://arch.icte.uowm.gr Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Δυτικής

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο Προδιαγραφής Απαιτήσεων

Έγγραφο Προδιαγραφής Απαιτήσεων Έγγραφο Προδιαγραφής Απαιτήσεων για Απαιτήσεις για την έκδοση 1.7.1.1 Συγγραφέας 1 Περιεχόμενα Περιεχόμενα...2 1.

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 1 η. Σταύρος Κόλλιας

Έκδοση 1 η. Σταύρος Κόλλιας Έκδοση 1 η Σταύρος Κόλλιας Το βιβλίο αυτό γράφτηκε στο πλαίσιο μιας ενημέρωσης, για το Geogebra, που οργάνωσε το παράρτημα της μαθηματικής εταιρείας του νομού Κορινθίας, στους συνάδελφους μαθηματικούς.

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την ανταλλαγή βιοσημάτων

Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την ανταλλαγή βιοσημάτων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την ανταλλαγή βιοσημάτων ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του ΡΟΪΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα