Εξέταση χρηστικότητας πληροφοριακών συστηµάτων: η περίπτωση του InfoKiosk της Βιβλιοθήκης & Υπηρεσίας Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Πατρών.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εξέταση χρηστικότητας πληροφοριακών συστηµάτων: η περίπτωση του InfoKiosk της Βιβλιοθήκης & Υπηρεσίας Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Πατρών."

Transcript

1 Τσάκωνας Γιάννης, Παπαθεοδώρου Χρήστος Βιβλιοθήκη & Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πανεπιστήµιο Πατρών Τµήµα Πληροφόρησης & Εκπαίδευσης / Υποστήριξης Χρηστών Ρίο,, Πάτρα. Ιόνιο Πανεπιστήµιο, Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής ηµοσίευσης, Πλατεία Ελευθερίας, Παλαιά Ανάκτορα, 9, Κέρκυρα. Εξέταση χρηστικότητας πληροφοριακών συστηµάτων: η περίπτωση του InfoKiosk της Βιβλιοθήκης & Υπηρεσίας Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Πατρών. Εισαγωγή Οι πληροφοριακοί σταθµοί (information kiosks) είναι µια ιδιότυπη µορφή πληροφοριακών συστηµάτων, που απευθύνονται σε ένα πολύ διευρυµένο κοινό µε πολύ ξεχωριστές ανάγκες. Στόχος τους είναι η εξυπηρέτηση κοινού το οποίο βρίσκεται σε κίνηση και ζητά συγκεκριµένες πληροφορίες για µια περιοχή ή τοποθεσία και γι αυτό τοποθετούνται σε κοµβικά σηµεία, όπως αεροδρόµια, λιµάνια, συνεδριακά και εκθεσιακά κέντρα, µουσεία. Βασική παράµετρος λειτουργίας τους αποτελεί η εύκολη χρήση τους, αφού απευθύνονται σε ευρύ κοινό χωρίς ιδιαίτερη εξοικείωση µε πληροφοριακά συστήµατα. Επίσης, οφείλουν να παρέχουν ακριβείς πληροφορίες εµπλουτίζοντας τα σηµεία διάδρασης µε πολυµεσικά στοιχεία, όπως κινούµενη εικόνα και ήχος. Η Βιβλιοθήκη και Υπηρεσία Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Πατρών (ΒΥΠ) διαθέτει µια πληροφοριακή συσκευή αυτού του είδους (InfoKiosk) και την αξιοποιεί ως ένα µέσο για την γρήγορη γνωριµία των νέων, κατά κύριο λόγο, χρηστών και των επισκεπτών µε την τοπική κοινωνία, το Πανεπιστήµιο και την ίδια την βιβλιοθήκη. Παρά τη σπουδαιότητα του ρόλου του Infokiosk, τµήµα του πληροφοριακού υλικού της συσκευής παρέµεινε δίχως τακτική ανανέωση. Μέρος από το υλικό του InfoKiosk συνιστάται από σελίδες του δικτυακού τόπου της ΒΥΠ και είναι το µόνο τµήµα που ανανεώνεται τακτικά, λόγω της κεντρικής του ενηµέρωσης. Η παρατήρηση του συστήµατος έδειξε πολύ περιορισµένη χρήση και για τον λόγο αυτό αποφασίστηκε η εξέταση της χρηστικότητας, ως ένα µέσο συγκοµιδής στοιχείων, πριν τον επανασχεδιασµό της. Η εξέταση χρηστικότητας του InfoKiosk διεξήχθη µέσα στα πλαίσια της συνεργασίας µε το Εργαστήριο Ευχρηστίας Λογισµικού του τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστήµιου Πατρών. Η ΒΥΠ έχει συνάψει συνεργασία µε το εν λόγω εργαστήριο στην προσπάθεια της να εξετάσει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των συστηµάτων της και να προσφέρει υψηλού επιπέδου ηλεκτρονικές υπηρεσίες στο κοινό της. Ως επιδιωκόµενα οφέλη από την εξέταση της χρηστικότητας της πληροφοριακής αυτής συσκευής ορίστηκαν: η ανεύρεση των αιτιών της έλλειψης ενδιαφέροντος από τους χρήστες, η ανανέωση του υλικού της, εν όψει της µετακόµισης της ΒΥΠ σε ένα νέο κτίριο, και η ενίσχυση του ρόλου της, ώστε να αφαιρέσει µεγάλο όγκο από τα πληροφοριακά ερωτήµατα που δεχόταν το γραφείο δανεισµού, το οποίο λειτουργούσε και ως ένα άτυπο γραφείο πληροφοριών. Ειδικότερα οι στόχοι ήταν: η εξέταση της καταλληλότητας της παρεχόµενης πληροφορίας, σε επίπεδο πληρότητας και επικαιρότητας,

2 η εξέταση του βαθµού ευκολίας χρήσης, σε επίπεδο χειρισµού και µάθησης του InfoKiosk, και η εξέταση του σχεδιασµού του σε επίπεδο πλοήγησης και συνέπειας. Η εξέταση χρηστικότητας ενός πληροφοριακού σταθµού µε οθόνη αφής εγείρει πολλά θέµατα προς διερεύνηση. Μερικά από αυτά είναι κοινά µε άλλων πληροφοριακών συστηµάτων, π.χ. οι δικτυακοί τόποι, όπως είναι ο σχεδιασµός και η διάταξη της ιστοσελίδας (layout). Άλλα θέµατα αφορούν τον τρόπο διάδρασης µε το σύστηµα και τον εµπλουτισµό του µε νέα, πολυµεσικά στοιχεία, όπως είναι ο ήχος (οµιλία του συστήµατος προς τον χρήστη) και η εικόνα. Ένα τρίτο θέµα είναι ο τρόπος µε τον οποίο εισάγονται τα δεδοµένα στο σύστηµα. Όπως είναι φυσικό αυτά τα τρία προαναφερθέντα θέµατα διαφέρουν σηµαντικά και αφορούν, τόσο το µέσο, όσο και την διάδραση. Η δοµή της εργασίας είναι η ακόλουθη. Στην πρώτη ενότητα γίνεται µια παρουσίαση του συστήµατος InfoKiosk. Η δεύτερη ενότητα περιγράφει την µεθοδολογία που ακολουθήθηκε και την εικόνα των συµµετεχόντων. Στην τρίτη ενότητα παρουσιάζονται τα στοιχεία που συλλέχθηκαν κατά την διάρκεια της εξέτασης. Η τέταρτη ενότητα παρουσιάζει τα συµπεράσµατα και τις συστάσεις για επανασχεδιασµό, ενώ παράλληλα αναφέρονται οι µεθοδολογικές παραλείψεις. Στα παραρτήµατα δίνονται γραφήµατα και πίνακες για την απεικόνιση των στοιχείων που συλλέχθηκαν. Παρουσίαση InfoKiosk Σύµφωνα µε τα κριτήρια ανάλυσης ενός information kiosk από τους Slack και Rowley, για το InfoKiosk της Βιβλιοθήκης & Υπηρεσίας Πληροφόρησης ισχύουν τα ακόλουθα: Σχεδιασµός και τοποθεσία: Το πληροφοριακό κιόσκι είναι µια µεταλλική κατασκευή, η οποία βασίζεται σε µια οθόνη αφής για την διάδραση των χρηστών µε το σύστηµα. Η πληροφοριακή συσκευή της ΒΥΠ ήταν εγκατεστηµένη στον προθάλαµό της, κοντά στο γραφείο δανεισµού, το οποίο λειτουργούσε ατύπως και ως γραφείο πληροφοριών. Το σηµείο τοποθέτησης του ίσως δεν ήταν το πλέον ενδεδειγµένο, γιατί, σύµφωνα µε µια εκτίµηση του προσωπικού, οι χρήστες προτιµούν την ανθρώπινη επαφή για την επίλυση των αποριών τους. Προφίλ χρηστών: Αν και οι χρήστες είναι µέλη κυρίως της Πανεπιστηµιακής κοινότητας, ο βαθµός συνεκτικότητάς τους είναι µικρής κλίµακας, καθώς καθορίζεται από τον τύπο του χρήστη, την σχολή από την οποία προέρχεται, τον σκοπό επίσκεψης στο κτίριο της ΒΥΠ κα. Αρχιτεκτονική πληροφορίας: Οι πληροφορίες που παρέχονται από το κιόσκι αφορούν την βιβλιοθήκη, το Πανεπιστήµιο Πατρών, την πόλη της Πάτρας και το νοµό Αχαΐας. Οι πληροφορίες είναι συνοπτικές για την τοπική κοινωνία, ενώ µεγαλύτερη βάση έχει δοθεί στην πληροφόρηση για το Πανεπιστήµιο και την ΒΥΠ. Στη συγκεκριµένη εξέταση, το τµήµα για την πόλη της Πάτρας αφαιρέθηκε, λόγω προστασίας πνευµατικών δικαιωµάτων του δηµιουργού του χάρτη της Πάτρας. Σχεδιασµός ιεπιφάνειας: Το κιόσκι αποτελείται από σελίδες html, οι οποίες διαθέτουν γραφικές αναπαραστάσεις. Μέρος του πληροφοριακού υλικού προέρχεται από τον δικτυακό τόπο της ΒΥΠ. Η όλη επαφή στηρίζεται στην λογική της επαφής µε διαδικτυακά µέσα και η πλοήγηση είναι ανάλογη. Η χρήση πληκτρολόγιου έχει αφαιρεθεί, Borchers, J., Deusssen, O., Knörzer, C. Getting it across: layout issues for kiosk systems. SIGCHI Bulletin,, [], 99: 8- Mäkinen, E., Patomäki, S., Raisamo, R. Experiences on multimodal information kiosk with an interactive agent. Proceedings of the second Nordic conference on Human-computer interaction. ACM Press: New York,, -8. Potter, R.L., Weldon, L.J., Shneiderman, B. Improving the accuracy of touch screens: an experimental evaluation of three strategies. Proceedings of the SIGCHI conference on Human factors in computing systems. ACM Press: New York, 988, -. Slack, F., Rowley, J. Kiosks : a new role for information kiosks?. International Journal of Information Management, [], : -8.

3 αν και το χαρακτηριστικό αυτό είναι εµφανές στα στοιχεία ελέγχου του συστήµατος, δηλαδή, ενώ εµφανίζεται το σχετικό πλήκτρο που ενεργοποιεί το πληκτρολόγιο, εν τούτοις αυτό δεν λειτουργεί. Οι λόγοι είναι ότι το σύστηµα έχει κλειδώσει προς εξωτερικές τοποθεσίες λόγω της αυθαίρετης χρήσης του. Συγκεκριµένα, υπήρχαν περιστατικά, όπου χρήστες πληκτρολογούσαν άλλες διευθύνσεις στο διαδίκτυο και τις εµφάνιζαν στην οθόνη του συστήµατος. Για αυτό το λόγο και για καλύτερο έλεγχο της χρήσης του browser χρησιµοποιήθηκε το πρόγραµµά Netshift, το οποίο αποτρέπει την εισαγωγή ξένων προς το σύστηµα διευθύνσεων. Επικοινωνία: Η επικοινωνία µε άλλα µέσα, πλην των τυπικών συνδιαλλαγών, όπως για παράδειγµα η παροχή πληροφόρησης, είναι πολύ περιορισµένη. υνατότητα συναλλαγών: Η δυνατότητα συναλλαγής του χρήστη µε την ΒΥΠ, π.χ. η ανανέωση δανεισµού, δεν είναι εφικτή µέσω του InfoKiosk. Στην περίπτωση αυτή ένα πληροφοριακό κιόσκι µπορεί να θεωρηθεί κιόσκι υπηρεσιών (Service Kiosk), όπως αυτό περιγράφεται από τους Potter, Weldon, και Shneiderman. Μεθοδολογία Στην εξέταση έλαβαν µέρος είκοσι δύο () προπτυχιακοί φοιτητές του τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, οι οποίοι σχηµάτισαν οµάδες των δύο ατόµων, δηλαδή έντεκα () οµάδες. Η µέθοδος εξέτασης της χρηστικότητας του συστήµατος ήταν αυτή της γνωστικής διαδροµής (cognitive walkthrough). Οι γνωστικές διαδροµές ανήκουν στις µεθόδους επίβλεψης, αντικείµενο της οποίας αποτελούν οι ίδιοι οι χρήστες. Αρχικά µοιράστηκε σε αυτούς ένα ερωτηµατολόγιο που συνδύαζε ερωτήσεις δηµογραφικού χαρακτήρα και εικόνας του χρήστη. Στη συνέχεια, τους δόθηκαν πέντε () αποστολές και τους ζητήθηκε να εκφράζουν δυνατά τις σκέψεις τους και τις ενέργειες τους κατά την διάρκεια της εκτέλεσης των αποστολών αυτών. Η επαφή κάθε χρήστη βιντεοσκοπούταν για την εκ των υστέρων ανάλυση της. Τα σενάρια που δόθηκαν στους φοιτητές δεν ήταν κλιµακούµενης δυσκολίας, καθώς θεωρήθηκε πιο φυσική διεργασία η αναµεµειγµένη διαφορετικότητα των σεναρίων. Τα αποτελέσµατα της εξέτασης βασίζονται σε επτά () οµάδες χρηστών και συνεπώς σε επτά ερωτηµατολόγια, καθώς λόγω µεθοδολογικών παραλήψεων δεν συλλέχθηκαν τα ερωτηµατολόγια των τεσσάρων υπολοίπων. Έτσι η ανάλυση των υπολοίπων στοιχείων που συλλέχθηκαν, όπως το βίντεο της δικής τους διάδρασης, δεν επαρκούσαν για να ενταχθούν στην µελέτη και αποκλείστηκαν. Ένα κριτήριο για την αξιολόγηση της διάδρασης ήταν και ο χρόνος εκπλήρωσης της αποστολής, όµως σε καµία περίπτωση ο χρόνος δεν αποτελούσε κριτήριο για την επιτυχία εκπλήρωσης της αποστολής. εν υπήρχε προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα µέσα στο οποίο θα έπρεπε να εκπληρώσουν τις αποστολές, µιας και στόχος ήταν να εκµεταλλευτούµε κάθε δυνατό µέσο για να µειώσουµε πιθανά άγχη από την διενέργεια της εξέτασης µέσα σε εργαστηριακό περιβάλλον και να δώσουµε µια πιο φυσική διάσταση στην εξέταση. Σύµφωνα µε την περιγραφή ενός πληροφοριακού σταθµού από τους Potter, Weldon και Shneiderman, ένα πληροφοριακός σταθµός θα πρέπει να δίνει πληροφορίες σε γρήγορο χρόνο και ο σχεδιασµός του θα πρέπει να προσπαθεί να περιορίσει την µέση διάρκεια της διάδρασης. Μετά την ολοκλήρωση των αποστολών οι χρήστες συµπλήρωσαν νέα ερωτηµατολόγια, στα οποία κατέθεσαν την προσωπική άποψη που σχηµάτισαν µέσα από την χρήση του InfoKiosk. Οι ερωτήσεις αυτές διερευνούσαν την ικανοποίησή τους στους τοµείς της πληρότητας και επικαιρότητας του υλικού, της πλοήγησης και του σχεδιασµού, της ευκολίας χειρισµού και της ευκολίας εκµάθησης. Ο βαθµός ικανοποίησης εκφράστηκε µε µια επιλογή από µια κλίµακα πέντε επιπέδων (από έως ). Με τις ερωτήσεις αυτές έγινε προσπάθεια να απαντηθούν κάποια από τα βασικά ερωτήµατα που ώθησαν την οµάδα στην εξέταση της πληροφοριακής συσκευής, όπως περιγράφηκαν σε προηγούµενη παράγραφο. Potter, R.L., Weldon, L.J., Shneiderman, B., ό.π., -. Potter, R.L., Weldon, L.J., Shneiderman, B., ό.π., -.

4 Τέλος στους χρήστες δόθηκε η ευκαιρία να επισηµάνουν πλεονεκτήµατα ή µειονεκτήµατα της συσκευής καταγράφοντας τις τρεις πιο θετικές και τις τρεις πιο αρνητικές εµπειρίες τους. Αποτελέσµατα Εικόνα συµµετεχόντων Ο µέσος όρος ηλικίας των συµµετεχόντων ήταν τα εικοσιτρία χρόνια (). Όλοι οι συµµετέχοντες δήλωσαν απερίφραστα την υψηλή αποδοχή τεχνολογίας και βεβαίωσαν καθολικά την κατοχή προσωπικού ηλεκτρονικού υπολογιστή. Σχεδόν το ένα τρίτο από αυτούς δήλωσαν ότι κάνουν πολύ συχνή χρήση του διαδικτύου. Οι τρεις τελευταίες ερωτήσεις ήταν ειδικότερες και αφορούσαν την σχέση των συµµετεχόντων µε την Βιβλιοθήκη και Υπηρεσία Πληροφόρησης. Η πρώτη αφορούσε την συχνότητα επίσκεψης στο κτίριο της βιβλιοθήκης και η οποία αποσκοπούσε στο να φανεί η γνωριµία που έχουν µε το φυσικό περιβάλλον της. Στην ερώτηση αυτή σχεδόν οι µισοί απάντησαν ότι χρησιµοποιούν την βιβλιοθήκη περίπου µια φορά τον µήνα, ένα ποσοστό αρκετά χαµηλό, αν αναλογιστεί κανείς ότι η Βιβλιοθήκη στεγαζόταν στο ίδιο κτίριο µε το τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών. Η επόµενη ερώτηση αφορούσε την χρήση του δικτυακού τόπου της βιβλιοθήκης. Η ερώτηση αυτή είχε στόχο να ανιχνεύσει την οικειότητα µε τον δικτυακό τόπο της βιβλιοθήκης, καθώς ένα µέρος του InfoKiosk αποτελείται από ιστοσελίδες του. Οι απαντήσεις σε αυτή την ερώτηση ήταν πιο διευρυµένες, όµως η γενική εντύπωση ήταν ότι οι χρήστες χρησιµοποιούσαν ελάχιστα (έως καθόλου) τον δικτυακό τόπο της βιβλιοθήκης. Η τελευταία ερώτηση αφορούσε την χρήση του ίδιου του InfoKiosk, όπου και σε αυτή αναδείχθηκε η πολύ περιορισµένη χρήση του. Χρόνος και εκπλήρωση αποστολών Ο χρόνος εκπλήρωσης των αποστολών ήταν ανάλογος µε την δυσκολία εκπλήρωσης της αποστολής. Ειδικότερα η αποστολή Αναζητήστε το κτίριο του Συνεδριακού Κέντρου στον χάρτη του Πανεπιστηµίου και η αποστολή Αναζητήστε την αίθουσα των περιοδικών που περιέχει τα παιδαγωγικά περιοδικά στο χάρτη της ΒΥΠ, ήταν αυτές µε τον µεγαλύτερο µέσο όρο (,8 λ. και, λ. αντίστοιχα). Η εξήγηση για την πρώτη ήταν ότι αφ ενός ήταν η πρώτη αποστολή και χρειαζόταν ένα διάστηµα προσαρµογής και µάθησης, αφ ετέρου ότι προκλήθηκε καθυστέρηση, λόγω της ορολογίας και της έλλειψης ενός υποµνήµατος µέσα στον χάρτη του χώρου του Πανεπιστηµίου. Επιπροσθέτως ο όρος ξενάγηση τους προκαλούσε κάποια σύγχυση, καθώς περίµεναν να βρουν κάτι αντίστοιχο µε µια εικονική ξενάγηση και άντ αυτού έβρισκαν τον χάρτη του Πανεπιστηµίου. Η τρίτη αποστολή ήταν έτσι σχεδιασµένη, µε γνωστικά αντικείµενα ξένα προς τα συνηθισµένα των φοιτητών του τµήµατος, ώστε να αναδειχθεί η γνώση του χώρου της ΒΥΠ. Οι συµµετέχοντες έπρεπε να µπαίνουν σε κάθε αίθουσα του σχεδιαγράµµατος χωριστά, προκειµένου να δουν τα περιεχόµενα της και να ανακαλύψουν τα παιδαγωγικά περιοδικά. Οι υπόλοιπες αποστολές ήταν µικρότερης διάρκειας ( δευτ. και δευτ. για την αποστολή και την αποστολή αντίστοιχα), εκτός από την αποστολή, όπου ο µέσος όρος ανέβηκε πολύ από ένα και µόνο χρήστη (, λ.). Το µεγαλύτερο ποσοστό των αποστολών (9%) εκπληρώθηκε µε επιτυχία, ενώ µόνο δύο αποστολές (%) δεν εκπληρώθηκαν. Και οι δύο αποστολές δεν έγιναν από τον ίδιο χρήστη. Οι συµµετέχοντες µπορούσαν οι ίδιοι να επιλέξουν πότε θα σταµατούσαν την κάθε αποστολή. Ερωτηµατολόγια Οι βαθµοί αξιολόγησης που έδωσαν οι χρήστες του συστήµατος ήταν σε µια κλίµακα πέντε επιπέδων (από έως ) και αφορούσαν την απόδοση του συστήµατος στους τοµείς της πληρότητας του περιεχοµένου, της επικαιρότητας του περιεχοµένου, της ευκολίας πλοήγησης, της συνέπειας του σχεδιασµού, της ευκολίας του χειρισµού και του βαθµού εκµάθησης. Οι απαντήσεις ανά κατηγορία ήταν πολύ ενδιαφέρουσες και δίνουν πλούσιο υλικό για συζήτηση. Ο βαθµός πληρότητας του περιεχοµένου κρίθηκε αρκετά υψηλός, γεγονός που επιβεβαίωσε τις απόψεις του προσωπικού της ΒΥΠ για το εάν η πληροφορία που

5 παρέχεται είναι αρκούντως ικανοποιητική για την εξυπηρέτηση των χρηστών. Στα ίδια περίπου επίπεδα ικανοποίησης κινήθηκε και ο βαθµός της επικαιρότητας του συστήµατος. Όπως είναι φυσικό η επικαιρότητα της παρεχόµενης πληροφόρησης είναι σηµαντικό κριτήριο για την αποδοχή του συστήµατος, καθώς εγγυάται σηµαντικά την αξιοπιστία του. Παρ όλα αυτά δηµιουργήθηκαν σοβαρές απορίες για το πόσο προσεκτικά απαντήθηκε αυτή η ερώτηση γιατί σε δύο από τα πέντε ερωτήµατα, υπήρχαν σκοπίµως στοιχεία που αναδείκνυαν την ανάγκη για ακόµη πιο πρόσφατη ενηµέρωση. Για παράδειγµα στο ερώτηµα Αναζητήστε το κτίριο του Συνεδριακού Κέντρου στον χάρτη του Πανεπιστηµίου το Συνεδριακό Κέντρο απεικονίζεται ως ένα από τα υπό κατασκευή κτίρια, ενώ έχει τεθεί σε χρήση πάνω από δύο χρόνια. Η απορία αυτή σχηµατίστηκε καθώς το προσωπικό διέγνωσε από την ανάλυση του βίντεο ότι πολλοί χρήστες βρήκαν το συνεδριακό µέσω του χάρτη, αγνοώντας το υπόµνηµα για την κατάσταση του κτιρίου και εµπιστευόµενοι την δική τους γνώση του χώρου του Πανεπιστηµίου Πατρών. Ο βαθµός ευκολίας πλοήγησης έλαβε τις περισσότερες διευρυµένες απαντήσεις. Οι χρήστες έδειξαν µοιρασµένοι για το πόσο εύκολα κατευθύνονται µέσα στο σύστηµα. Το πρόβληµα εντοπίστηκε στην έλλειψη σήµανσης σε σηµεία που οι χρήστες βρίσκονταν ή πιθανόν ήθελαν να πάνε. Το πρόβληµα λοιπόν δεν ήταν ο µηχανισµός πλοήγησης, αλλά η ελλιπής ή λανθασµένη ονοµατολογία των χώρων ή των υπηρεσιών. Το πρόβληµα της ονοµατολογίας των χώρων ήταν επίσης σηµαντικό. Η επιλογή του όρου ξενάγηση, οδηγούσε τους χρήστες στο συµπέρασµα ότι επρόκειτο για ενός είδους ξενάγησης στους χώρους του πανεπιστηµίου ή της ΒΥΠ µε µια περιγραφή των κυριοτέρων στοιχείων. Ένα ακόµη συναφές πρόβληµα προέκυπτε από την µικρή συνοχή του συστήµατος. Η συνοχή του συστήµατος κρίθηκε µάλλον µέτρια και αυτό γιατί το σύστηµα αποτελείται από κοµµάτια µε γραφικές αναπαραστάσεις και από ιστοσελίδες της βιβλιοθήκης. Οι απαντήσεις σε αυτές τις ερωτήσεις έδιναν χρήσιµα στοιχεία για κάποιες από τις παραµέτρους της εξέτασης που είχαν τεθεί. Για παράδειγµα η ερώτηση Αναζητήστε την αίθουσα των περιοδικών που περιέχει τα παιδαγωγικά περιοδικά είχε στόχο να αποκαλύψει τις αδυναµίες του συστήµατος στον τοµέα της ονοµατολογίας και της σήµανσης των στοιχείων της διεπαφής. Τα στοιχεία της ονοµατολογίας και της σήµανσης διαδραµατίζουν έναν σηµαντικό ρόλο στον τοµέα της πλοήγησης. Η ερώτηση Αναζητήστε το κτίριο του Συνεδριακού Κέντρου στον χάρτη του Πανεπιστηµίου είχε στόχο να εξετάσει την επικαιρότητα του περιεχοµένου, ενώ η ερώτηση Αναζητήστε πόσο κοστίζει η παραγγελία βιβλίου είχε στόχο να εξετάσει τον βαθµό εκµάθησης της χρήσης του συστήµατος, αφού ακολουθούνταν παρόµοια βήµατα. Σχόλια και παρατηρήσεις Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα σχόλια που προήλθαν από την ελεύθερη καταγραφή των θετικών και αρνητικών εντυπώσεων από την χρήση του InfoKiosk. Πέρα από το γεγονός ότι οι παρατηρήσεις αυτές συνόψιζαν σε µορφή ελευθέρου κειµένου την βαθµολογία που είχαν δώσει πιο πριν, εντούτοις χρήσιµα ήταν τα σχόλια που προήλθαν από αυτό το τµήµα. Ξεκινώντας από τα θετικά σχόλια, οι συµµετέχοντες δήλωσαν πως το τµήµα των γραφικών αναπαραστάσεων ήταν εξαιρετικά ευχάριστο και διαυγές για το που ήθελε να τους κατευθύνει, µέσα από ευδιάκριτους συνδέσµους και κουµπιά. Παράλληλα, τα χρώµατα των παραστάσεων, δηµιουργούσαν ένα όµορφο περιβάλλον, διευκολύνοντας έτσι την διάδραση. Σε ένα δεύτερο σηµείο στο οποίο στάθηκαν οι συµµετέχοντες ήταν αυτό της πληρότητας του περιεχοµένου, κάτι που το δήλωσαν για δεύτερη φορά. Το τρίτο θετικό σχόλιο που εξέφρασαν αφορούσε την χρήση zoom in και zoom out, που διέθετε ο χάρτης του πανεπιστηµίου. Με την λειτουργία αυτή µπορούσε κάποιος να εντοπίσει πολύ πιο εύκολα τα σηµεία στα οποία είχαν σηµανθεί κτίρια στον χώρο. Στον τοµέα των αρνητικών σχολίων, η πιο σηµαντική παρατήρηση ήταν η απουσία του χαρακτηριστικού της αναζήτησης (search). Αυτό σύµφωνα µε τους χρήστες είναι κάτι το απαραίτητο, αφού σύµφωνα µε το σχόλιο κάποιου χρήστη είναι το πιο σύνηθες µέσο για πλοήγηση σε ένα άγνωστο site. Το χαρακτηριστικό της αναζήτησης υπάρχει στις ιστοσελίδες της βιβλιοθήκης, αλλά απλώς δεν µπορούσαν να τυπώσουν όρους αναζήτησης, λόγω του κλειδώµατος του πληκτρολογίου.

6 Ένα άλλο σχόλιο ήταν για την απουσία βοήθειας για τον τρόπο χειρισµού του InfoKiosk. Πράγµατι, η παροχή βοήθειας για τον τρόπο επίλυσης κάποιων προβληµάτων ή δυστοκιών θεωρείται απαραίτητη για την δηµιουργία χρηστικών συστηµάτων. Τέλος τα περισσότερα σχόλια αφορούσαν την δυστοκία στην πλοήγηση του συστήµατος. Αυτό προκαλείτο και από την µη συνοχή του συστήµατος σε επίπεδο διεπαφής, δηλαδή ανάµεσα στα κοµµάτια µε τις γραφικές αναπαραστάσεις και στα κοµµάτια µε την λεκτική πληροφορία που προερχόταν από τον δικτυακό τόπο της βιβλιοθήκης. Χαρακτηριστικά αναφέρθηκε από κάποιον χρήστη πως η διαδικασία trial and error ήταν αυτή που θα εγγυούταν µεγαλύτερη αποδοτικότητα. Αυτό πολύ πιθανό να προκλήθηκε από την απουσία σήµανσης και περιγραφής κάποιων τµηµάτων, όπως π.χ. των αιθουσών στις κατόψεις της βιβλιοθήκης. Παρατήρηση χρηστών Μια πολύ χρήσιµη διαπίστωση, µέσα από την επιτόπια παρατήρηση των χρηστών, ήταν η ανεύρεση του Συνεδριακού Κέντρου από έναν χρήστη µέσω της προβολής του mouse over. ιαπιστώθηκε ότι το mouse over είναι ένα χρήσιµο βοήθηµα για την ταυτοποίηση στοιχείων της διεπιφάνειας. Μια ακόµη διαπίστωση ήταν η προσπάθεια των χρηστών να χρησιµοποιήσουν το πληκτρολόγιο που παρέχει εικονικά το σύστηµα. Η χρήση του δεν τους επιτράπηκε κάτι που τους οδήγησε να εκφράσουν µια απορία για τον σκοπό της χρήσης του. Το σύστηµα επιτρέπει την ενεργοποίηση του πληκτρολογίου, αλλά η ακύρωση των ενεργειών του, η οποία γίνεται µέσω της κωδικοποίησης των χαρακτήρων του πληκτρολογίου, είναι ένα θέµα πολιτικής, όπως σηµειώθηκε νωρίτερα. Από την επιτόπια επίβλεψη των χρηστών και τα σχόλια τους, παρατηρήθηκε ότι ο βαθµός δυσκολίας κάποιων αποστολών αποδείχθηκε ότι ήταν πολύ υψηλός, ειδικά για την πρώτη και την τρίτη αποστολή, κάτι που επιβεβαιώθηκε και από τους χρόνους εκπλήρωσης τους. Επίσης η πρώτη και η τρίτη αποστολή αποτελούν τις µόνες αποστολές που δεν εκπληρώθηκαν. Πολύ σηµαντικό χαρακτηριστικό της συµπεριφοράς των χρηστών ήταν η προσπάθεια µερικών εξ αυτών να αναζητήσουν βοηθητικά στοιχεία, πατώντας το κουµπί Help. Η υποστήριξη των χρηστών είναι ένα πολύ σηµαντικό κεφάλαιο της χρηστικότητας του συστήµατος, κάτι που αποδείχθηκε από αυτή την έρευνα. Η ανάλυση του βίντεο έδωσε την ευκαιρία στο προσωπικό να συγκρίνει αυτά που είχαν δηλώσει οι χρήστες στα ερωτηµατολόγια µε αυτά που οι ίδιοι έκαναν κατά την διάρκεια της εξέτασης. Από την ανάλυση προέκυψε το συµπέρασµά ότι οι χρήστες σε ορισµένες περιπτώσεις όπου οι ίδιοι γνώριζαν πολύ καλά, δεν έδιναν σηµασία στην πληροφόρηση που έδινε το InfoKiosk, γιατί γνώριζαν από µόνοι τους την απάντηση στο ερώτηµα. Αυτό εµφανίστηκε κυρίως στο ερώτηµα, που αφορούσε το πανεπιστήµιο και την διάταξη των κτιρίων του. Οι φοιτητές, όντας χρόνια στο πανεπιστήµιο, γνώριζαν να προσανατολίζονται εύκολα και εντόπισαν το κτίριο, παρά τις λανθασµένες, λόγω της ελλιπούς ενηµέρωσης, υποδείξεις του συστήµατος. Μεθοδολογικές παραλείψεις Μεθοδολογικά, η εξέταση χρηστικότητας του InfoKiosk, µας ώθησε στο συµπέρασµα ότι ο επιβλέπων της άσκησης θα πρέπει να είναι κοινός για όλους τους συµµετέχοντες. Αυτό θα επιτυγχάνει µια οµοιογένεια στην παροχή βοήθειας και εξηγήσεων και θα µετριάσει την διαφορά σε µερικούς χρόνους χρηστών. Επίσης θα πρέπει να ζητάµε την συµπλήρωση και επιστροφή των ερωτηµατολογίων σε σύντοµο χρόνο µετά την ολοκλήρωση της εξέτασης. Η επιστροφή των ερωτηµατολογίων σε χρόνο κατά πολύ αργότερο από την ολοκλήρωση της εξέτασης, µας οδήγησε σε απώλεια ερωτηµατολογίων, και συνεπώς σε απώλεια δεδοµένων.

7 Προτάσεις Οι προτάσεις που θα οδηγήσουν στην βελτίωση του πληροφοριακού σταθµού και οι οποίες προήλθαν από την αξιολόγηση ης χρηστικότητας του είναι οι εξής: Η ενεργοποίηση του πληκτρολογίου για την δυνατότητα εισαγωγής όρων αναζήτησης και την καλύτερη ανάκτηση των επιθυµητών πληροφοριών. Το θέµα αυτό θα πρέπει να προσεγγιστεί µε µεγάλη προσοχή, ώστε να συνδυαστεί η δυνατότητα αναζήτησης µε την ασφάλεια του σταθµού. Ο σχηµατισµός ενός µηχανισµού παροχής βοήθειας, ο οποίος να αποτελείται από την συγγραφή κειµένων βοηθείας για ανάλογες περιπτώσεις δυσκολίας, την συγκρότηση οµάδων προβληµάτων και την ενεργοποίηση του σχετικού πλήκτρου. Την βελτίωση της ορολογίας που χρησιµοποιείται στο σύστηµα και την χρήση της σε συνεπή µορφή. Την συνεπή και σταθερή ονοµασία των εικονιζόµενων στους χάρτες χώρων. Την δηµιουργία µιας πιο συνεκτικής διεπιφάνειας µε την εισαγωγή περισσότερων σελίδων µε γραφικά. Αυτό είναι ένα ιδιαίτερο πρόβληµα, που πρέπει να επιλυθεί από το αρµόδιο προσωπικό, καθώς θα πρέπει να επανασχεδιαστεί το σύνολο των διεπαφών και να επαναεγγραφούν τα σχετικά κείµενα µε κατάλληλη µορφή. Η συνεχής παρακολούθηση του περιεχόµένου του πληροφοριακού σταθµού, ώστε να διαθέτει πλήρη και επίκαιρο χαρακτήρα. Συµπεράσµατα Η εξέταση έδωσε την δυνατότητα στο προσωπικό της ΒΥΠ να αξιολογήσει µε µεγαλύτερη σταθερότητα την χρήση του InfoKiosk. Ο εντοπισµός των αιτιών που οδήγησε το σύστηµα σε περιορισµένη χρήση, εµπεριέχει στοιχεία ευθύνης για τον σχεδιασµό της διεπαφής και της διάδρασης γενικότερα. Τα στοιχεία που συλλέχθηκαν αποτελούν εφόδια για τον επανασχεδιασµό του συστήµατος, στοχεύοντας στην µεγαλύτερη και αποδοτικότερη χρήση του. Η σύναψη συνεργασίας µε το Εργαστήριο Ευχρηστίας Λογισµικού του τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστηµίου Πατρών πρόκειται να συνεχιστεί και στα πλαίσια αυτής θα επιδιωχθεί ανταλλαγή τεχνογνωσίας στα διάφορα αντικείµενα έρευνας, προάγοντας την δηµιουργία πιο χρηστικών συστηµάτων πληροφόρησης. Ευχαριστίες Για την εκπλήρωση της εξέτασης χρηστικότητας θα πρέπει να ευχαριστήσουµε το Εργαστήριο Ευχρηστίας Λογισµικού, του τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, και ιδιαίτερα τον υπεύθυνο του εργαστηρίου καθηγητή κ. Νικόλαο Αβούρη και τον µεταπτυχιακό φοιτητή Μελέτη Μαργαρίτη. Βιβλιογραφία Borchers, J., Deusssen, O., Knörzer, C. Getting it across: layout issues for kiosk systems. SIGCHI Bulletin,, [], October 99: 8-. Deron, M. How important is visual feedback when using a touch screen? Usability news,, [],

8 (http://psychology.witchita.edu/surl/usabiblitynews/w/touchscreeens.htm, //) Mäkinen, E., Patomäki, S., Raisamo, R. Experiences on multimodal information kiosk with an interactive agent. Proceedings of the second Nordic conference on Humancomputer interaction. ACM Press: New York,, -8. Potter, R.L., Weldon, L.J., Shneiderman, B. Improving the accuracy of touch screens: an experimental evaluation of three strategies. Proceedings of the SIGCHI conference on Human factors in computing systems. ACM Press: New York, 988, -. Slack, F., Rowley, J. Kiosks : a new role for information kiosks?. International Journal of Information Management, [], : -8.

9 Παράρτηµα Α: Πίνακες στοιχείων Ι. Στοιχεία πρώτου ερωτηµατολογίου Τα παρακάτω γραφήµατα περιλαµβάνουν στοιχεία που προήλθαν από το ερωτηµατολόγιο που δόθηκε στους χρήστες πριν την εξέταση του InfoKiosk. Χρήση Internet Καθόλου Μικρή Μέση Αρκετή Πολύ Μεγάλη Χρήση δικτυακού τόπου ΒΥΠ Καθόλου Μικρή Μέση Αρκετή Μεγάλη Χρήση ΒΥΠ

10 Χρήση InfoKiosk Καθόλου Μικρή Μέση Αρκετή Μεγάλη ΙΙ. Σχήµα εκπλήρωσης αποστολών Το σχήµα αυτό περιλαµβάνει στοιχεία για την εκπλήρωση του συνόλου των αποστολών που δόθηκαν στους συµµετέχοντες. % 9% Αποστολές που εκπληρώθηκαν Αποστολές που δεν εκπληρώθηκαν ΙΙΙ. Στοιχεία δεύτερου ερωτηµατολογίου. Τα παρακάτω γραφήµατα περιλαµβάνουν στοιχεία που προήλθαν από το ερωτηµατολόγιο που δόθηκε στους χρήστες µετά την εξέταση του InfoKiosk. Πληρότητα περιεχοµένου - - Επικαιρότητα Περιεχοµένου - -

11 Ευκολία πλοήγησης - - Συνέπεια σχεδιασµού - - Ευκολία χειρισµού - - Βαθµός εκµάθησης - - IV. Πίνακας µέσου χρόνου Ο παρακάτω πίνακας περιλαµβάνει τους µέσους χρόνους εκπλήρωσης της κάθε αποστολής. Αποστολή Αποστολή Αποστολή Αποστολή Αποστολή Χρόνος,8,,,,

12 Παράρτηµα Ερωτηµατολόγια και αποστολές (σενάρια χρήσης) Σύστηµα προς αξιολόγηση InfoKiosk, Βιβλιοθήκη & Υπηρεσία Πληροφόρησης Ερωτηµατολόγιο αναγνώρισης προφίλ χρήστη Ηλικία Φύλο Άντρας Γυναίκα Αποδοχή/χρήση τεχνολογίας Καθόλου Μικρή Μέση Αρκετή Πολύ Μεγάλη Έχετε υπολογιστή; Ναι Όχι Εκπαιδευτικό υπόβαθρο Χρήση internet Πόσο συχνά επισκέπτεστε την βιβλιοθήκη; Χρήση του δικτυακού τόπου της βιβλιοθήκης; Χρήση του InfoKiosk Καθόλου Καθόλου Καθόλου Καθόλου Μικρή Πολύ σπάνια Μικρή Μικρή Μέση Μια φορά τον µήνα Μέση Μέση Αρκετή Μια φορά την βδοµάδα Αρκετή Αρκετή Πολύ Μεγάλη Καθηµερινά Πολύ Μεγάλη Πολύ Μεγάλη Σενάρια χρήσης Τα σενάρια χρήσης που θα πρέπει να εκτελέσει ο χρήστης χωρίς βοήθεια, αφού εξοικειωθεί για - λεπτά µε τη διεπαφή του InfoKiosk, είναι τα εξής: ) Αναζητήστε το κτίριο του Συνεδριακού Κέντρου στον χάρτη του Πανεπιστηµίου. ) Αναζητήστε τις ώρες λειτουργίας της Βιβλιοθήκης κατά τον µήνα Σεπτέµβριο. ) Αναζητήστε την αίθουσα των περιοδικών που περιέχει τα παιδαγωγικά περιοδικά. ) Αναζητήστε πληροφορίες για την χρήση των φωτοτυπικών µηχανηµάτων. ) Αναζητήστε πόσο κοστίζει η παραγγελία βιβλίου. Time (sec) Completed (-) Task Task Task Task Task Overall

13 Ερωτηµατολόγιο αξιολόγησης Γενικές οδηγίες: ιαβάστε αναλυτικά τις ερωτήσεις. Σε περίπτωση που έχετε κάποια σχετική απορία ρωτήστε τον ειδικό ευχρηστίας µε τον οποίο διεξάγετε την αξιολόγηση. Τσεκάρετε το κουτάκι που κατά τη γνώµη σας αντιστοιχεί καλύτερα στην απάντηση που σας εκφράζει.. Πληρότητα περιεχοµένου Ελάχιστη - - Μέγιστη. Επικαιρότητα περιεχοµένου. Ελάχιστη - - Μέγιστη. Ευκολία πλοήγησης Ελάχιστη - - Μέγιστη. Συνέπεια σχεδιασµού Ελάχιστη - - Μέγιστη. Ευκολία χειρισµού Κακή σχεδίαση - - Καλή σχεδίαση. Βαθµός εκµάθησης Μεγάλος βαθµός - - Μικρός βαθµός

14 Καταγράψτε τις πιο θετικές εντυπώσεις σας από το σύστηµα, καθώς και τις πιο αρνητικές + - Άλλα Σχόλια:

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Σαράντος Καπιδάκης Επικοινωνία Σαράντος Καπιδάκης Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής ηµοσίευσης sarantos@ionio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Βερονίκης Σπύρος Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο spver@ionio.gr Stoica Adrian Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Σεπτέμβριος Νοέμβριος 2013

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Σεπτέμβριος Νοέμβριος 2013 Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση και Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

Αντί προλόγου. 1. Τι είναι το Twitter;

Αντί προλόγου. 1. Τι είναι το Twitter; Περιεχόµενα Αντί προλόγου...7 Πώς να χρησιµοποιήσετε το βιβλίο...13 Κεφάλαιο 1: Πώς δηµιουργώ τον λογαριασµό µου στο Twitter;...15 Κεφάλαιο 2: Πώς µπορώ να συνδεθώ και να αποσυνδεθώ από το Twitter;...37

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Ο ΗΓΟΣ για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιλογή της πολιτικής πρόσβασης είναι ένα διαφορετικό αλλά επίσης μεγάλο θέμα, που εξαρτάται από τους δυνατούς χειρισμούς.

Η επιλογή της πολιτικής πρόσβασης είναι ένα διαφορετικό αλλά επίσης μεγάλο θέμα, που εξαρτάται από τους δυνατούς χειρισμούς. Χειρισμός Πνευματικών Δικαιωμάτων σε Ψηφιακούς Πόρους Σαράντος Καπιδάκης, Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας Ιόνιο Πανεπιστήμιο Περίληψη Ο

Διαβάστε περισσότερα

Τα εµπλουτισµένα ηλεκτρονικά βιβλία Πληροφορικής Γυµνασίου και η ένταξή τους στην εκπαιδευτική πρακτική

Τα εµπλουτισµένα ηλεκτρονικά βιβλία Πληροφορικής Γυµνασίου και η ένταξή τους στην εκπαιδευτική πρακτική Τα εµπλουτισµένα ηλεκτρονικά βιβλία Πληροφορικής Γυµνασίου και η ένταξή τους στην εκπαιδευτική πρακτική Α. Σαριδάκη, Π. Τσάκωνας, Α. Παλιούρας, Ε. Χριστοπούλου, Α. Πέτσος, Π. Τουκίλογλου, Α. Τζιµογιάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 435: Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή

ΕΠΛ 435: Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή Περιεχόµενα ΕΠΛ 435: Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή Σχεδίαση ιαδραστικών Συστηµάτων: Εισαγωγή, Μεθοδολογίες Σχεδιασµού, Μεθοδολογία LUCID Τι είναι σχεδίαση ιαδραστικών Συστηµάτων; Τι είναι σχεδίαση;

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο απευθυνόμενο στους διαχειριστές των υπολογιστικών συστημάτων και υπηρεσιών της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ.

Ερωτηματολόγιο απευθυνόμενο στους διαχειριστές των υπολογιστικών συστημάτων και υπηρεσιών της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ. Ερωτηματολόγιο απευθυνόμενο στους διαχειριστές των υπολογιστικών συστημάτων και υπηρεσιών της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ. Το έργο ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ βρίσκεται σε ενδιάμεση φάση υλοποίησης και εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε

Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας 1 22 Λογισμικές εφαρμογές καταγραφής και αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων

Διαβάστε περισσότερα

M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S MONEY SHOW 2008. Έκθεση Αποτελεσµάτων. - Ιανουάριος 2009 - 1661208prs (ΞΚ/ΑΨ)

M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S MONEY SHOW 2008. Έκθεση Αποτελεσµάτων. - Ιανουάριος 2009 - 1661208prs (ΞΚ/ΑΨ) M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S MONEY SHOW 2008 Έκθεση Αποτελεσµάτων - Ιανουάριος 2009-1661208prs (ΞΚ/ΑΨ) Περιεχόµενα Εισαγωγή / Σκοπός Μεθοδολογία Κύρια Ευρήµατα 2 Εισαγωγή /Σκοπός Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «Π.ΚΑΡΑΜΟΣΧΟΣ Κ.ΛΙΟΔΑΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.» δ.τ. «INFOΔΗΜ»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «Π.ΚΑΡΑΜΟΣΧΟΣ Κ.ΛΙΟΔΑΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.» δ.τ. «INFOΔΗΜ» ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «Π.ΚΑΡΑΜΟΣΧΟΣ Κ.ΛΙΟΔΑΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.» δ.τ. «INFOΔΗΜ» ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΝΤΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1ου ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Το συγκεκριµένο έντυπο έχει δηµιουργηθεί για την αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Αποτελεσμάτων του Ερωτηματολογίου

Έκθεση Αποτελεσμάτων του Ερωτηματολογίου UK/09/LLP-LdV/TOI-163_285 Έκθεση Αποτελεσμάτων του Ερωτηματολογίου I. Εισαγωγή Η έρευνα διεξήχθη στις χώρες των διαφόρων συνεργατών και οι οργανωτές χρησιμοποίησαν τις μεθόδους εκείνες που ταίριαζαν καλύτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΒΥΠ ΜΑΪΟΣ 1999 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΒΥΠ ΜΑΪΟΣ 1999 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΒΥΠ ΜΑΪΟΣ 1999 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. Ιδιότητα (001) Μέλος ΔΕΠ (ΔΕΠ) (1) Φοιτητής/τρια (Φ) (3) Μεταπτυχιακός φοιτητής (ΜΦ) (2) Ερευνητικό Προσωπικό (ΕΡ) (4) 2. Τμήμα (002) 3. Μπορείτε να μας

Διαβάστε περισσότερα

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση - 0 - Πίνακας Περιεχοµένων 1 Εισαγωγή.. 2 1.1 Σχολές/Τµήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Καταστήµατα. Νικόλαος Πρωτόγερος Πανεπιστήµιο Μακεδονίας

Ηλεκτρονικά Καταστήµατα. Νικόλαος Πρωτόγερος Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Ηλεκτρονικά Καταστήµατα Νικόλαος Πρωτόγερος Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Ορισµός Τα Ηλεκτρονικά Καταστήµατα αποτελούν το ψηφιακό αντίστοιχο µιας επιχείρησης στο Internet που παρουσιάζει την ίδια και τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 4 1.1 Περιβάλλον Moodle...4 1.2 Χρήση ονόματος χρήστη και κωδικού...4 1.3 Δημιουργία νέου μαθήματος...4 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. ΕΠΛ 422: Συστήµατα Πολυµέσων. Σχεδίαση και Ανάπτυξη Πολυµεσικών Εφαρµογών. Βιβλιογραφία. Καγιάφας [2000]: Κεφάλαιο 9, [link]

Περιεχόµενο. ΕΠΛ 422: Συστήµατα Πολυµέσων. Σχεδίαση και Ανάπτυξη Πολυµεσικών Εφαρµογών. Βιβλιογραφία. Καγιάφας [2000]: Κεφάλαιο 9, [link] Περιεχόµενα ΕΠΛ 422: Συστήµατα Πολυµέσων Σχεδίαση και Ανάπτυξη Πολυµεσικών Εφαρµογών Βασικά ζητήµατα σχεδίασης Η διαδικασία ανάπτυξης πολυµεσικών εφαρµογών Η οµάδα ανάπτυξης πολυµεσικών εφαρµογών Σχεδίαση

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτορική Διατριβή

Διδακτορική Διατριβή Διδακτορική Διατριβή Ένας μοναχικός δρόμος με διεξόδους; Τόνια Αράχωβα, Υποψήφια Διδάκτωρ, tonia@idkaramanlis.gr Γκέλη Μανούσου, Υποψήφια Διδάκτωρ manousou@eap.gr Τόνια Χαρτοφύλακα, Υποψήφια Διδάκτωρ tonia@eap.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α. Γενικά Στοιχεία. 1. Παρακαλώ προσδιορίστε το φύλο σας. Άνδρας... (01) Γυναίκα... (02) 18 24... (01) 25 29... (02) 30 34... (03) 35 39...

Α. Γενικά Στοιχεία. 1. Παρακαλώ προσδιορίστε το φύλο σας. Άνδρας... (01) Γυναίκα... (02) 18 24... (01) 25 29... (02) 30 34... (03) 35 39... Γ Ε Ω Π Ο Ν Ι Κ Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Α Θ Η Ν Ω Ν Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης Ι ε ρ ά Ο δ ό ς 75 Β ο τ α ν ι κ ό ς 118 55 Α θ ή ν α Πληροφορίες: Δέσποινα Ξανθοπούλου τηλ.: 210 529 4273, 210

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 9.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 9.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 9.1 Εισαγωγή Η βιώσιµη ανάπτυξη είναι µία πολυδιάστατη έννοια, η οποία αποτελεί µία εναλλακτική αντίληψη της ανάπτυξης, µε κύριο γνώµονα το καθαρότερο περιβάλλον και επιδρά στην

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού Πώς µπορώ να αποκτήσω κωδικούς πρόσβασης στο σύστηµα δήλωσης αυθαιρέτων; Οι κωδικοί πρόσβασης στην ηλεκτρονική εφαρµογή για τις δηλώσεις και βεβαιώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS

Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS Αλεξάνδρα Παπάζογλου Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Βιβλιοθήκη Κολλεγίου Αθηνών Η ανάπτυξη της τηλεπικοινωνιακής υποδομής σε συνδυασμό με τις

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του ικτιακού Τόπου της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. ρ Σπύρος Συρµακέσης. www.statistics.gr by hci.gr

Αξιολόγηση του ικτιακού Τόπου της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. ρ Σπύρος Συρµακέσης. www.statistics.gr by hci.gr Πανεπιστήµιο Πατρών, Τµήµα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής www.statistics.gr by hci.gr Αξιολόγηση του ικτιακού Τόπου της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας ρ Σπύρος Συρµακέσης Πάτρα, 2002 Η Φύση της Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εκπαιδευτή

Εγχειρίδιο εκπαιδευτή Εγχειρίδιο εκπαιδευτή Καλώς ήλθατε στο Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Μάθησης http://elearning.kekdiastasi.edu.gr/ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή... 3 2. Τι είναι η Πλατφόρµα Τηλεκατάρτισης... 4 3. Απαραίτητος

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Διαδικτιακές Εφαρμογές Μελέτης Ευχρηστίας»

Θέμα: «Διαδικτιακές Εφαρμογές Μελέτης Ευχρηστίας» Θέμα: «Διαδικτιακές Εφαρμογές Μελέτης Ευχρηστίας» Επιβλέπων: Συρμακέσης Σπύρος e-mail: syrma@teimes.gr τηλ: 26310-XXXXX Στόχος είναι η εκμάθηση εργαλείων ελέγχου ευχρηστίας στο διαδίκτυο. Βιβλιογραφική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Καλλιρρόης 89, 117 45, Αθήνα Τηλ.: 210 9238170 210 9238800 Fax: 210 9235959 www.spme.gr ASSOCIATION OF CIVIL ENGINEERS OF GREECE 89, Kallirois str., 117 45, Athens,

Διαβάστε περισσότερα

1η Ηµερίδα Ενηµέρωσης για τη δράση Ελληνικά Ακαδηµαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράµµατα και Βοηθήµατα

1η Ηµερίδα Ενηµέρωσης για τη δράση Ελληνικά Ακαδηµαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράµµατα και Βοηθήµατα 1η Ηµερίδα Ενηµέρωσης για τη δράση Ελληνικά Ακαδηµαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράµµατα και Βοηθήµατα Οριζόντια Δράση Σύνδεσµος Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Εθνικό Δίκτυο Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Εμφάνιση Συνολικού Χάρτη Αναζήτηση με κριτήρια Μέτρηση αποστάσεων Εκτυπώσεις Έτσι ο οποιοσδήποτε χρήστης του διαδικτυακού τόπου του Δήμου Κομοτηνής

Εμφάνιση Συνολικού Χάρτη Αναζήτηση με κριτήρια Μέτρηση αποστάσεων Εκτυπώσεις Έτσι ο οποιοσδήποτε χρήστης του διαδικτυακού τόπου του Δήμου Κομοτηνής ΔΙΚΤΥΑΚΗ EΦΑΡΜΟΓΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Εκδήλωση Εικονικής Πραγµατικότητας στην Ακαδηµία Αθηνών στο Second Life (SL) µε θέµα:

Εκπαιδευτική Εκδήλωση Εικονικής Πραγµατικότητας στην Ακαδηµία Αθηνών στο Second Life (SL) µε θέµα: Εκπαιδευτική Εκδήλωση Εικονικής Πραγµατικότητας Χριστίνα Οικονόµου στην Ακαδηµία Αθηνών στο Second Life (SL) µε θέµα: xrisoik@sch.gr «Ο Ελληνικός κόσµος στο SL (Πόλη, Πολιτισµός και Γλώσσα)» http://athensacademy.pbworks.com

Διαβάστε περισσότερα

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών Παράρτημα 1: Τεχνική έκθεση τεκμηρίωσης σεναρίου Το εκπαιδευτικό σενάριο που θα σχεδιαστεί πρέπει να συνοδεύεται από μια τεχνική έκθεση τεκμηρίωσής του. Η τεχνική αυτή έκθεση (με τη μορφή του παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι IEK ΟΑΕΔ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΟΦΟΡΙΚΗΣ Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι Διδάσκουσα: Κανελλοπούλου Χριστίνα ΠΕ19 Πληροφορικής 4 φάσεις διαδικτυακών εφαρμογών 1.Εφαρμογές στατικής πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

WEBINARS : οδηγός χρήσης

WEBINARS : οδηγός χρήσης WEBINARS : οδηγός χρήσης Τι είναι το Webinar; τι μπορώ να κάνω με αυτό; Το webinar, συντομογραφία του Web-based seminar, είναι μια παρουσίαση ή μάθημα που διενεργείται μέσω Internet. Ένα πολύ σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο απευθυνόμενο στους επιμελητές των εκπαιδεύσεων που αφορούν την πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ.

Ερωτηματολόγιο απευθυνόμενο στους επιμελητές των εκπαιδεύσεων που αφορούν την πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ. Ερωτηματολόγιο απευθυνόμενο στους επιμελητές των εκπαιδεύσεων που αφορούν την πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ. Το έργο ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ βρίσκεται σε ενδιάμεση φάση υλοποίησης και εφαρμογής συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Γιάννης Σταµατίου Επιστηµονικός Σύµβουλος σε θέµατα Κρυπτογραφίας και Ασφάλειας στο Ε.Α.Ι.Τ.Υ., Επίκουρος ΚαθηγητήςΤµήµατος Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ σελ. 1 Από πού ξεκινάω; Σύνδεση στο Διαδίκτυο Για να ξεκινήσετε να ασχολείστε με το Διαδίκτυο (Internet)

Διαβάστε περισσότερα

«DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015

«DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 Αξιότιμες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής. Υποψήφιοι

Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής. Υποψήφιοι Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής Υποψήφιοι 1 Δημιουργία Λογαριασμού και Είσοδος στο Σύστημα Για να εγγραφείτε στο Γενικό Μητρώο του Πληροφοριακού Συστήματος «Απέλλα» ως Υποψήφιος θα πρέπει να δημιουργήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» Νικόλαος Μπαλκίζας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του σχεδίου μαθήματος είναι να μάθουν όλοι οι μαθητές της τάξης τις έννοιες της ισοδυναμίας των κλασμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΙΚΤΥΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΙΚΤΥΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΙΚΤΥΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ σ. 1 από 18 _ Εγχειρίδιο ρυθµίσεων για την πρόσβαση σε ηλεκτρονικούς πόρους bibliotecas Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή 6. Δημιουργία λογαριασμού 13. Εγκατάσταση και λειτουργία του Skype 28. Βασικές λειτουργίες 32. Επιλογές συνομιλίας 48

Εισαγωγή 6. Δημιουργία λογαριασμού 13. Εγκατάσταση και λειτουργία του Skype 28. Βασικές λειτουργίες 32. Επιλογές συνομιλίας 48 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή 6 Δημιουργία λογαριασμού 13 Εγκατάσταση και λειτουργία του Skype 28 Βασικές λειτουργίες 32 Επιλογές συνομιλίας 48 Γενικές ρυθμίσεις Skype 64 Το Skype σε φορητές συσκευές 78 Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Χαρούλα Αγγελή cangeli@ucy.ac.cy Τμήμα Επιστημών της Αγωγής 1 Το περιβάλλον της συνεργασίας Συνεργασία μεταξύ πανεπιστημιακών

Διαβάστε περισσότερα

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η γη από το διάστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ HEPOS (POST-PROCESSING SERVICES)

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ HEPOS (POST-PROCESSING SERVICES) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ HEPOS (POST-PROCESSING SERVICES) Έκδοση 2.0 Αθήνα, Μάιος 2009 ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Ιστορικό εκδόσεων Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. Εισαγωγή... 3 2. Απαιτούµενος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΗΜΕΡΑ. 1.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΗΜΕΡΑ. 1.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΗΜΕΡΑ 1.1 Εισαγωγή Η Ευρωπαϊκή Ένωση διευρύνεται και αλλάζει. Τον Μάιο του 2004, δέκα νέες χώρες εντάχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διεύρυνση αποτελεί µια ζωτικής σηµασίας

Διαβάστε περισσότερα

FAQ. της OTEplus. Έκδοση 1.0

FAQ. της OTEplus. Έκδοση 1.0 FAQ Συχνές Ερωτήσεις & Απαντήσεις για τη χρήση της διαδικτυακής πλατφόρµας κατά την διαδικασία nline αξιολόγησης υποψηφίων της OTEplus Έκδοση 1.0 Αθήνα, εκέµβριος 2013 1 FAQ - Συχνές Ερωτήσεις & Απαντήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση

Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος Β Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 2 ώρες /εβδοµάδα Αθήνα, Απρίλιος 2001 Μάθηµα: «Εφαρµογές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ΙΙ Ηλεκτρονική Σχεδίαση».

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Κωδικός Τίτλος Επίπεδο

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Κωδικός Τίτλος Επίπεδο ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ενότητα: Υποενότητα: Διαδικτυακές Υπηρεσίες κι Εφαρμογές Υ8 - Δημοτικοί Ιστότοποι / Google Sites Λίστα Δραστηριοτήτων Κωδικός Τίτλος Επίπεδο Υ8.Δ1 Αναζήτηση δημοτικών ιστοτόπων και αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας: Σταθακόπουλος Βλάσης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΟΠΑ Επιστημονικός Υπεύθυνος Γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακή Πύλη (web portal) ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε

Διαδικτυακή Πύλη (web portal) ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας 1 21 Λογισμικές εφαρμογές καταγραφής και αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας Διαδικτυακή Πύλη (web portal) ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές Τεχνολογιών Γλωσσικής Επεξεργασίας στα Συστήµατα Αναζήτησης των Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

Εφαρµογές Τεχνολογιών Γλωσσικής Επεξεργασίας στα Συστήµατα Αναζήτησης των Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών Εφαρµογές Τεχνολογιών Γλωσσικής Επεξεργασίας στα Συστήµατα Αναζήτησης των Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών Άννα Μάστορα 1, Μανόλης Πεπονάκης 2, Σαράντος Καπιδάκης 1 1 Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Τι είναι το PeLe; Το PeLe είναι ένα διαδικτυακό περιβάλλον που ενθαρρύνει την αξιολόγηση στο πλαίσιο της ομότιμης συνεργατικής μάθησης και

Διαβάστε περισσότερα

Οξέα (Π. ΤΟΦΗ) Ποια υγρά επηρεάζουν μέρη του σώματος;

Οξέα (Π. ΤΟΦΗ) Ποια υγρά επηρεάζουν μέρη του σώματος; Σύντομη Περιγραφή Διερεύνησης Οξέα (Π. ΤΟΦΗ) Ποια υγρά επηρεάζουν μέρη του σώματος; Στόχος της διερεύνησης ήταν να διαφανεί το αν κάποια υγρά επηρεάζουν μέρη του σώματός μας. Αρχικά, θελήσαμε να διερευνήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως:

Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως: 1. Υπηρεσία ClassWeb 1.1. Γενικά Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως: εµφάνιση στατιστικών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης-Οδηγός Εκπαίδευσης Χρηστών. - Δήμος Δέλτα - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Εγχειρίδιο Χρήσης-Οδηγός Εκπαίδευσης Χρηστών. - Δήμος Δέλτα - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής υποστήριξης των δράσεων περιβαλλοντικής διαχείρισης της παράκτιας ζώνης του Θερμαϊκού Κόλπου και διαδραστικής εφαρμογής αναφοράς περιβαλλοντικών προβλημάτων Εγχειρίδιο Χρήσης-Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 435: Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή

ΕΠΛ 435: Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή Περιεχόµενα ΕΠΛ 435: Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή Αξιολόγηση ιαδραστικών Συστηµάτων: Πειραµατικές µέθοδοι Παρατήρηση χρηστών Πειραµατικές µέθοδοι (laboratory studies) Παρατήρηση πεδίου (field studies)

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Δημιουργία σύνδεσης... 27 5. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΙΣΤΟΥ... 37. Γνωριμία με μια ιστοσελίδα:... 38

Περιεχόμενα. Δημιουργία σύνδεσης... 27 5. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΙΣΤΟΥ... 37. Γνωριμία με μια ιστοσελίδα:... 38 Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ... 13 1. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ... 15 2. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INTERNET;... 16 3. ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΡΕΙ ΚΑΝΕΙΣ... 19 4. ΤΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Marmitek UltraViewPro 1

Marmitek UltraViewPro 1 IP CAMERA SERIES IP Eye Anywhere 10 11 20 21 470 IP RoboCam 10 11 21 541 641 ULTRAVIEW PRO ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1..1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ....1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.. 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ......3 ΧΡΗΣΗ MARMITEK Ultraview

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Ιώ Παπαδηµητρίου 757 Σηµείωση: Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι στην προσχολική αγωγή δε συνηθίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Integraste. N e w s l e t t e r. Newsletter ΙI Ιούνιος 2011. Επιστηµονικές συναντήσεις

Integraste. N e w s l e t t e r. Newsletter ΙI Ιούνιος 2011. Επιστηµονικές συναντήσεις Integraste αποβλή- «Ανάπτυξη Ολοκληρωµένης Πολιτικής για τη ιαχείριση Αγροτοβιοµηχανικών των µε στόχο την µεγιστοποίηση της ανάκτησης υλικών και ενέργειας» N e w s l e t t e r Newsletter ΙI Ιούνιος 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΚΟΥΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Α)Πλαίσιο σχεδιασμού και αναφοράς σεναρίου στο ΚΣΕ Β) Αναστοχασμός διδασκαλίας στο ΚΣΕ

Α)Πλαίσιο σχεδιασμού και αναφοράς σεναρίου στο ΚΣΕ Β) Αναστοχασμός διδασκαλίας στο ΚΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Πρακτική άσκηση εκπαιδευομένων στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ) (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ του ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ

Εγχειρίδιο χρήσης. ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ του ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ Εγχειρίδιο χρήσης ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ του ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ Εισαγωγή στο Μητρώο Επιμορφωτών Εκπαιδευτών Ενηλίκων Εφόσον είστε συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο, ανοίξτε το φυλλομετρητή Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Οδικά Τροχαία Ατυχήµατα. Συµβολή στην Έρευνα Συµπεριφοράς των Οδηγών

Οδικά Τροχαία Ατυχήµατα. Συµβολή στην Έρευνα Συµπεριφοράς των Οδηγών Οδικά Τροχαία Ατυχήµατα Συµβολή στην Έρευνα Συµπεριφοράς των Οδηγών Α. Κιµούνδρης Λέκτορας, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, ΑΠΘ Φ. Κεχαγιά ιπλωµατούχος Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ, υποψήφια διδάκτορας Α. Σατραζέµης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Βιβλιοθήκης. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Οδηγός Βιβλιοθήκης. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Οδηγός Βιβλιοθήκης Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Γενικές Πληροφορίες Αυτό Ημέρα Χειμερινό ωράριο λειτουργίας Θερινό ωράριο λειτουργίας Δευτέρα 08:30-22:00 08:30-14:30 Τρίτη 08:30-22:00 Περιεχόμενα 08:30-14:30

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης

Έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης ΠΑΝΤΕΙΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Έκθεσηεσωτερικήςαξιολόγησης ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΚΑΙΕΦΑΡΜΟΓΕΣΣΤΗΝΚΟΙΝΩΝΙΚΗΠΟΛΙΤΙΚΗ, 2007 2009 ΛέκτοραςΜαρίαΣυμεωνάκη

Διαβάστε περισσότερα

Executive Summary. Οι 44 εταιρείες ϖου συµµετείχαν στην έρευνα. IT Skills: The Business Gain 1

Executive Summary. Οι 44 εταιρείες ϖου συµµετείχαν στην έρευνα. IT Skills: The Business Gain 1 Executive Summary Είναι γεγονός ϖως τα τελευταία χρόνια η καλή γνώση ϖληροφορικής και γνώσης χειρισµού Η/Υ αϖοτελεί σηµαντικό εφόδιο στη ϖροσϖάθεια των εργαζοµένων να ανελιχθούν στον εϖαγγελµατικό στίβο.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Εγχειρίδιο Εφαρµογής Γραµµατειών Περιεχόμενα Πίνακας Εικόνων...3 1. Είσοδος στο σύστημα...5 2. Στοιχεία Γραμματείας...9 3. Μεταπτυχιακά Προγράμματα...

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους Αθήνα, Ιούνιος 2015

Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους Αθήνα, Ιούνιος 2015 Η Επίδραση της Επαφής και της Διαδραστικής Συνεργασίας με Νέους με Αναπηρίες στη Στάση των Μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Ένα Πιλοτικό Πρόγραμμα Παρέμβασης Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ενηµέρωσης ταξιδιωτών και επισκεπτών του ήµου Ρεθύµνου µε τα παρακάτω υποσυστήµατα : µέσω σχετικής πλατφόρµας, εκ µέρους της δηµοτικής αρχής

ενηµέρωσης ταξιδιωτών και επισκεπτών του ήµου Ρεθύµνου µε τα παρακάτω υποσυστήµατα : µέσω σχετικής πλατφόρµας, εκ µέρους της δηµοτικής αρχής Παρουσίαση Έργου Αξιοποίηση των Ασύρµατων ευρυζωνικών δικτύων µε εφαρµογή καινοτόµων ηλεκτρονικών υπηρεσιών και χρήση φορητών συσκευών από τους δηµότες και το προσωπικό του ήµου Ρεθύµνου Εισηγητής : Κουκουτίµπας

Διαβάστε περισσότερα

Επικεντρώνεται στην περιγραφή της χρήσης της Ανέμη και στην αξιολόγησή της.

Επικεντρώνεται στην περιγραφή της χρήσης της Ανέμη και στην αξιολόγησή της. Χρήση και αξιολόγηση της υπηρεσίας Ανέμη: έ Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Νεοελληνικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Κρήτης Μαριέττα Φάνη 1, Μαρία Μονόπωλη 2, Μανόλης Κουκουράκης 3 1 Πτυχιούχος του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες Διαδικτυακές Υπηρεσίες του Κέντρου Παραγωγικότητας για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Χρήσιμες Διαδικτυακές Υπηρεσίες του Κέντρου Παραγωγικότητας για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Χρήσιμες Διαδικτυακές Υπηρεσίες του Κέντρου Παραγωγικότητας για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 2 Θέματα Παρουσίασης 1. Κυπριακή Πύλη Επιχειρήσεων 2. E-Gnosis 3. Ενημέρωσέ με 4. Δικτυωθείτε και Εξελιχθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE

Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE Περιεχόμενα Περιεχόμενα Διαγραμμάτων...2 Εισαγωγή...3 Το δείγμα της έρευνας...3 Τα εργαλεία ενημέρωσης...4

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων

Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ Για να αναζητήσετε Μαθησιακά Αντικείμενα στο Φωτόδεντρο χρησιμοποιείστε το πεδίο εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Στέλλα Κορομπίλη, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙΘ, Αφροδίτη

Διαβάστε περισσότερα

1 Παραστατικών Πωλήσεων

1 Παραστατικών Πωλήσεων Version 2.4.0.0 Κινήσεις 1 Παραστατικών Πωλήσεων Κινήσεις Πωλήσεις Παραστατικά Πωλήσεων Στην αναζήτηση των παραστατικών πωλήσεων πραγµατοποιήθηκε προσθήκη ενός πλήκτρου το οποίο γίνεται ενεργό µόνο για

Διαβάστε περισσότερα

Ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη

Ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη ΣΦΑΙΡΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Αχιλλέας Καμέας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο & Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών Ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη 2 1 Mobile devices / tablets 3 Μικρές, φορητές συσκευές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ 1. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ WORDPRESS

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ 1. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ WORDPRESS ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ 1. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ WORDPRESS Τι είναι ιστοσελίδα; Ιστοσελίδα ( web page) είναι ένα είδος εγγράφου του παγκόσμιου ιστού (WWW) που περιλαμβάνει πληροφορίες με την μορφή κειμένου, εικόνας,

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Ιστοσελίδων. Εργασία. Χαράλαμπος Κουτσουρελάκης

Αξιολόγηση Ιστοσελίδων. Εργασία. Χαράλαμπος Κουτσουρελάκης ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ- ΠΑΚΕ ΚΡΗΤΗΣ Αξιολόγηση Ιστοσελίδων Εργασία Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Τρόποι αξιολόγησης μιας ιστοσελίδας... 2 Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ Ε.Ο.Π.Υ.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ Ε.Ο.Π.Υ. Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ» ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ : ~ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ, 1925~

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Ενεργειακό Λογισμικό 4Μ-ΚΕΝΑΚ (από τον κ. Χ. Χαραλαμπόπουλο, Δρ Ηλ/γο Μηχανικό ΕΜΠ, Συνιδρυτή και Στέλεχος της 4Μ Α.Ε.

Ολοκληρωμένο Ενεργειακό Λογισμικό 4Μ-ΚΕΝΑΚ (από τον κ. Χ. Χαραλαμπόπουλο, Δρ Ηλ/γο Μηχανικό ΕΜΠ, Συνιδρυτή και Στέλεχος της 4Μ Α.Ε. Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό ΤΕΧΝΙΚΑ, Τεύχος 258, Οκτώβριος 2009 Ολοκληρωμένο Ενεργειακό Λογισμικό 4Μ-ΚΕΝΑΚ (από τον κ. Χ. Χαραλαμπόπουλο, Δρ Ηλ/γο Μηχανικό ΕΜΠ, Συνιδρυτή και Στέλεχος της 4Μ Α.Ε.) 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

προετοιμασίας και του σχεδιασμού) αρχικά στάδια (της αντιμετώπισή τους. προβλήματος της ΔΕ Ειρήνη Γεωργιάδη Καθηγήτρια Σύμβουλος της ΕΚΠ65 του ΕΑΠ

προετοιμασίας και του σχεδιασμού) αρχικά στάδια (της αντιμετώπισή τους. προβλήματος της ΔΕ Ειρήνη Γεωργιάδη Καθηγήτρια Σύμβουλος της ΕΚΠ65 του ΕΑΠ Δυσκολίες και προβλήματα που έχουν εντοπιστεί στα αρχικά στάδια (της προετοιμασίας και του σχεδιασμού) της ΔΕ στη ΘΕ ΕΚΠ 65 και προτάσεις για την αντιμετώπισή τους. Τα προβλήματα αφορούν κυρίως την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Ο στόχος της πρώτης Διαδικτυακής Εφαρμογής του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας είναι να δώσει στον πολίτη για πρώτη φορά, την δυνατότητα εντοπισμού τεμαχίου

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μιχαηλίδης, Πληροφορικός ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 2 ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 24 Φεβρουαρίου 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της

Διαβάστε περισσότερα

Μία νέα προσέγγιση µελέτης του εργασιακού στρες και εφαρµογή της σε κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών

Μία νέα προσέγγιση µελέτης του εργασιακού στρες και εφαρµογή της σε κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών Μία νέα προσέγγιση µελέτης του εργασιακού στρες και εφαρµογή της σε κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών Σ. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ (1), Ν. ΜΑΡΜΑΡΑΣ (2) (1) (2) ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΕΠΕ, Ελ. Βενιζέλου 63-71, 142 31 Νέα Ιωνία,

Διαβάστε περισσότερα

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 CubisLITE Client Οδηγίες Χρήσεως Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 1. Τι είναι ο CubisLITE Server 2. Τι είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Παρουσίαση υπηρεσιών

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Παρουσίαση υπηρεσιών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Παρουσίαση υπηρεσιών http://www.lis.upatras.gr Το νέο κτίριο ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 4 όροφοι 8.000 m 2 Συλλογή Βιβλία: 110.000 τόμοι Έντυπαπεριοδικά:3.200 τίτλοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ - Π.Δ. 432/81 Α.Φ.Μ.: 998219694 Α Δ.Ο.Υ. ΠΑΤΡΩΝ ΤΗΛ: 2610-996660 FAX: 2610-996677 Πάτρα, 02/04/2013 Αρ.Πρωτ. 11459 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 1. Ατομικά ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ Επειδή οι φάκελοι κατατίθενται στο τέλος του τετραμήνου (μαζί με την Ερευνητική Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Bee Group Α.Ε. [Type the company name] [Pick the date] Εγχειρίδιο λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αρχική Σελίδα... 3 2. Δημιουργία Λογαριασμού... 3 3.

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνος Έργου: Δαμιανάκης Αδάμ, Δρ. Επιστήμης Υπολογιστών

Υπεύθυνος Έργου: Δαμιανάκης Αδάμ, Δρ. Επιστήμης Υπολογιστών Υπεύθυνος Έργου: Δαμιανάκης Αδάμ, Δρ. Επιστήμης Υπολογιστών Συγγραφική ομάδα: Πανουτσόπουλος Θανάσης, Δάσκαλος Κροντηράς Χριστόφορος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Φυσικής Πανεπιστημίου Πατρών Copyright

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Γαρουφάλλου Εμμανουήλ Κολοβού Ευαγγελία Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες υλοποίησης ΗΡ: Υπηρεσία εγκατάστασης

Υπηρεσίες υλοποίησης ΗΡ: Υπηρεσία εγκατάστασης Φύλλο δεδομένων Υπηρεσίες υλοποίησης ΗΡ: Υπηρεσίες για υπολογιστές και εκτυπωτές ΗΡ Πλεονεκτήματα υπηρεσίας Εγκατάσταση υπολογιστών και εκτυπωτών ήδη διαμορφωμένων για τις ανάγκες του τμήματος IT και των

Διαβάστε περισσότερα

7.5 ΑΡΑΙΕΣ ΜΗΤΡΕΣ 290 7.5.1 Κατασκευή αραιών µητρών... 290 7.5.2 Πράξεις και συναρτήσεις αραιών µητρών... 294 7.5.3 Συναρτήσεις για γραφήµατα...

7.5 ΑΡΑΙΕΣ ΜΗΤΡΕΣ 290 7.5.1 Κατασκευή αραιών µητρών... 290 7.5.2 Πράξεις και συναρτήσεις αραιών µητρών... 294 7.5.3 Συναρτήσεις για γραφήµατα... Κ. Π Α Π Α Ρ Ρ Ι Ζ Ο Σ M A T L A B 6. 5 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ............. v Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1 Β Α Σ Ι Κ Ε Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Ε Σ Τ Ο Υ M A T L A B 1 1.1 ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα