Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών"

Transcript

1 ΕΝ4.10-1Α Έκδοση 1 η / ΣΧΟΛΗ: ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑΣ Σ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ Σ ΤΟΜΕΑΣ: ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ Σ Α/Α Τίτλος Θέματος Μέλος Ε.Π. Σύντομη Περιγραφή Προαπαιτούμενα γνωστικά πεδία Αριθμός Φοιτητών 1 Επιστημονικά Τεκμηριωμένες Παρεμβάσεις στην κοινότητα. Evidence-based interventions in community settings. ΛΑΓΙΟΥ ΑΡΕΤΗ Επιδημιολογία Πρόληψη & στην Κοινότητα Εκτίμηση αναγκών υγείας στην κοινότητα. Community-health needs assessment. ΛΑΓΙΟΥ ΑΡΕΤΗ Επιδημιολογία Πρόληψη & στην Κοινότητα 3 Ηuman trafficking. Το φαινόμενο της σύγχρονης σκλαβιάς. Στρατηγικές πρόληψης και αντιμετώπισης. Ηuman trafficking. The phenomenon of modern slavery. Strategies for prevention and treatment. ΤΣΕΛΙΚΑ ΑΓΛΑΙΑ Σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα και παρεμβάσεις. Εθνικό σχέδιο δράσης για την καταπολέμηση του φαινομένου της σύγχρονης σκλαβιάς 4 Η επίδραση της οικονομικής κρίσης στην υγεία των κατοίκων της Ελλάδος. (Βιβλιογραφική ανασκόπησή). Τhe impact of the economic crisis on health of Greek residents (Βιβλιογραφική ανασκόπηση). ΤΣΕΛΙΚΑ ΑΓΛΑΙΑ -Εθνικό Σύστημα Υγείας -Παράγοντες που διαμορφώνουν την υγεία ενός πληθυσμού Οικονομική κρίση & υγεία

2 ΕΝ4.10-1Α Έκδοση 1 η / Πρόληψη Σεξουαλικώς Μεταδιδομένων Νοσημάτων και. Prevention of Sexually Transmitted Diseases and Health Promotion. 6 Ο Εθισμός στο διαδίκτυο. Αντιμετώπιση. Internet Addiction Disorder- IAD. Prevention and Treatment. 7 Μεταβολικό σύνδρομο. Metabolic Syndrome. 8 Διατροφικοί ισχυρισμοί υγείας. Nutrition & Health claims. ΒΕΣΚΟΥΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΒΕΣΚΟΥΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ 9 Αλάτι και υγεία. Salt & Health. 10 Ευπάθεια στους ηλικιωμένους.frailty in older adults. 11 Συμβιωτικά τρόφιμα & Προαγωγή της Υγείας. Synbiotic supplements & Health Promotion. 1 Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην ψυχική υγεία. αντιμετώπιση. Consequences of economic crisis in mental health. Prevention and treatment. 13 Συμπεριφοριστικοί προσδιοριστές της στεφανιαίας νόσου σε δευτερογενές επίπεδο. Behavioral determinants for coronary heart disease. Secondary prevention. 14 Γνώσεις και αντιλήψεις παραγόντων καρδιαγγειακού κινδύνου μαθητών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Παράγοντες της οικονομικής κρίσης που συμβάλλουν στην ψυχική υγεία. Τρόπος ζωής και βραχυπρόθεσμημακροπρόθεσμη πρόγνωση καρδιαγγειακής νόσου. Αποτίμηση γνώσεων σε μαθητές δημοτικής εκπαίδευσης, για παράγοντες κινδύνου που επηρεάζουν Πρόληψη, Προαγωγή και Αγωγή Υγείας. Πρόληψη, Προαγωγή και Αγωγή Υγείας. ΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗ- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Ψυχική νόσος Καρδιαγγειακά νοσήματα Χρόνιοι πάσχοντες Δευτερογενής πρόληψη Πρωτογενής πρόληψη

3 ΕΝ4.10-1Α Έκδοση 1 η / Προγράμματα πρόληψης & προαγωγής υγείας. Knowledge and attitudes, among students of primary education, on cardiovascular risk factors. 15 Παιδική παχυσαρκία στην Ευρώπη. Πρόληψη & Αντιμετώπιση. Child obesity in Europe. Prevention and treatment. 16 Επιδημιολογικά δεδομένα στεφανιαίας νόσου στην Ελλάδα. Παράγοντες κινδύνου, πρόληψη & αντιμετώπιση. Epidemiological data of coronary heart disease in Greece. Risk factors, prevention and treatment. 17 Η επιρροή του τρόπου ζωής στην κατάσταση υγείας του σημερινού Κινέζου / Ιάπωνα.The influence of lifestyle on the health status of Chinese/Japanese population. 18 Παιδική κακοποίηση: το θύμα, ο θύτης, το περιβάλλον, η διαχείριση. Child abuse:the victim, the perpetrator, the environment. Ma18nagment of the problem. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ την καρδιαγγειακή υγεία. Καταγραφή της παιδικής παχυσαρκίας στην Ευρώπη, προγράμματα αντιμετώπισης. Οι καθημερινές επιλογές, η νοοτροπία και η στάση ζωής διαμορφώνουν και επηρεάζουν τον τρόπο ζωής ενός πληθυσμού, επηρεάζουν το επίπεδο υγείας του και την ποιότητα ζωής του. Βασικοί πυλώνες είναι η άσκηση, η διατροφή και η προσαρμοστικότητα ενώ υπάρχουν βασικά κοινά χαρακτηριστικά για κάθε πληθυσμό. Η παιδική κακοποίηση καλύπτεται από έντονη μυστικότητα και παρουσιάζει σοβαρές επιπτώσεις έως και την ενήλικη ζωή. Το 75% των παιδιών που κακοποιούνται σεξουαλικά δε θα μιλήσουν κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας. Τα κορίτσια γίνονται συχνότερα θύματα από τα αγόρια, με συχνότητα 3:1 (αντίστοιχα). Στην κακοποίηση, η μυστικότητα και η ντροπή εμποδίζει τα παιδιά - θύματα αλλά και τους ενήλικες που γνωρίζουν να αναζητήσουν βοήθεια, ενώ λίγα Διατροφικά μοντέλα Καρδιαγγειακά νοσήματα Χρόνιοι πάσχοντες Δευτερογενής πρόληψη, αξιολόγηση και εκτίμηση αναγκών στην Κοινότητα. Μακροχρόνια προβλήματα/ θεραπείες στην Κοινότητα, Οργάνωση και Διασύνδεση Υπηρεσιών Υγείας,. 1-1-

4 ΕΝ4.10-1Α Έκδοση 1 η / περιστατικά αναγνωρίζονται από τους επαγγελματίες υγείας, ή φτάνουν στις αστυνομικές αρχές ή τις κοινωνικές υπηρεσίες. 19 Μακροχρόνιες θεραπείες στην Κοινότητα-πρωτόκολλο κατ οίκον επίσκεψης. Long-term treatment in the Community - Protocol of home visits. 0 Η ανάπτυξη του Εθνικού αρχείου καταγραφής νεοπλασιών. Ο ρόλος του Επισκέπτη Υγείας ως καταγραφέας.the development of the Hellenic Cancer Registry (HCR). The role of health visitor as recorder. 1 μητέρας και παιδιού στην ΠΦΥ. Η συμβολή του Επισκέπτη υγείας. Protection of mother and child in primary health care. The contribution of the health visitor. Κέντρα υγείας αστικού τύπου. Η πορεία και η συμβολή τους στην ΠΦΥ στην Ελλάδα. Ο ρόλος του Επισκέπτη Υγείας. Health care centers urban type. Their path and contribution in ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ Η θεραπεία είναι σύνολο μέτρων, ικανών να προλάβουν την εκδήλωση ή για την καταπολέμηση μιας παθολογικής κατάστασης και των συμπτωμάτων της. Στις μακροχρόνιες θεραπείες στην Κοινότητα, στόχος είναι η οργάνωση και παροχή υπηρεσιών υγείας για τη βελτίωση του επιπέδου υγείας του ασθενούς με χρόνιο νόσημα. Η πραγματοποίηση κατ οίκον επίσκεψης βάσει καλά σχεδιασμένων πρωτοκόλλων, αποτελεί θεμέλιο λίθο για την παροχή, παρακολούθηση και ολοκλήρωση μακροχρόνιων θεραπειών στην Κοινότητα. Μακροχρόνια προβλήματα/ θεραπείες στην ΠΦΥ, Οργάνωση και Διασύνδεση Υπηρεσιών Υγείας. προαγωγή υγείας στην κοινότητα μητρότητας και παιδιού προαγωγή υγείας στην κοινότητα

5 ΕΝ4.10-1Α Έκδοση 1 η / primary health care in Greece. 3 Η διαδρομή του επαγγέλματος του Επισκέπτη Υγείας ως σήμερα. Τομείς ερ7γασίας-καθήκοντα. The course of the profession of health visitor through the years. Fields of work- Duties. 4 Φροντίδα υγείας των ηλικιωμένων στην ΠΦΥ. Health care of elderly at all levels in primary health care. Μεθοδολογία Επαγγέλματος Γηριατρική- Γεροντολογία- Τρίτης ηλικίας 5 Σύγκριση των Υπηρεσιών στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Mental Health Care Services betueen Greece and Europe. Νευρολογία - 6 Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση και Κοινωνική Οικονομία. Psychiatric Reform and Social Economy. 1.Νευρολογία -. Κοινωνική Επιχειρηματικότητα 7 Αποκαταστασιακή Παρέμβαση ψυχικά πασχόντων. Rehabilitation Programs in Mental Diseases. Νευρολογία - 8 Ψυχοκοινωνική εξέλιξη του Παιδιού και του Εφήβου. Phyco-sosial development of Child and Adolescent. 1.Νευρολογία -. Ψυχολογία 9 Ψυχικές Διαταραχές και Ψυχική Υγεία στη Τρίτη ηλικία. Mental Disturbances and Mental Health in the Elderly. Νευρολογία -

6 ΕΝ4.10-1Α Έκδοση 1 η / Αγωγή και. Health Education and Health promotion. Προγράμματα Αγωγής και Προαγωγής Υγείας 31 Διαβητικό πόδι και ο ρόλος του Ε.Υ στην Πρόληψη του. Diabetic foot and the Role of H.V in its Prevention. στην Κοινότητα 3 Επαγγελματική Υγεία και ο ρόλος του Ε.Υ. Occupational Health and the Role of H.V. στο εργασιακό περιβάλλον 33 Διαδίκτυο και ηλεκτρονική εγκληματικότητα. Ο ρόλος του ΕΥ στην προστασία των παιδιών. Internet and Computer crimes. The Role of H.V in children protection. στο Σχολικό περιβάλλον- Κοινότητα 34 θεραπεία των επαγγελματικών πνευμονοπαθειών. Prevention and treatment of occupational lung diseases. στο Εργασιακό περιβάλλον Σύνολο Φοιτητών Προσθέστε σειρές, εάν απαιτείται Ο Διευθυντής Τομέα (Ον/μο Υπογραφή)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΟΣΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ NA ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ΑΦΟΥ ΠΡΩΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Ιωαννίνων-Θεσπρωτίας,

Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Ιωαννίνων-Θεσπρωτίας, 85 Κλινική Μελέτη Η εξαετής πορεία της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Ιωαννίνων-Θεσπρωτίας Βάϊος Κ. Περιτογιάννης 1 Θηρεσία Μανθοπούλου 1 Παναγιώτα Γιώτη 1 Βενετσάνος Μαυρέας 2 1. Κινητή Μονάδα Ψυχικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ο ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ο ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ο Σακχαρώδης Διαβήτης (ΣΔ) είναι μια μεταβολική διαταραχή και αποτελεί ένα από τα συχνότερα χρόνια νοσήματα και μια από τις σημαντικότερες αιτίες πρόωρης

Διαβάστε περισσότερα

NA ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

NA ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΣΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ NA ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2013-14 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις κλειδιά: Αγωγή υγείας, Ψυχική υγεία, Κοινωνικός στιγµατισµός, Ευαισθητοποίησης.

Λέξεις κλειδιά: Αγωγή υγείας, Ψυχική υγεία, Κοινωνικός στιγµατισµός, Ευαισθητοποίησης. 19 Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ: ΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Παντελής Χαραλάµπους 1, Κλεισιάρης Χρήστος 2, 1. Κοινωνικός Λειτουργός ΤΕ, «MSc Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας» e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Λιονής. Καθηγητής Γενικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστήμιο Κρήτης lionis@galinos.med.uoc.

Χρήστος Λιονής. Καθηγητής Γενικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστήμιο Κρήτης lionis@galinos.med.uoc. "Υγεία και τοπική αυτοδιοίκηση: O ρόλος της στη βελτίωση των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και δημόσιας υγείας στην περίοδο της οικονομικής κρίσης" Χρήστος Λιονής Καθηγητής Γενικής Ιατρικής και

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Εγκεκριμένων Πτυχιακών Εργασιών

Πίνακας Εγκεκριμένων Πτυχιακών Εργασιών ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α/Α Τίτλος Θέματος Επιβλέπων Καθηγητής Α Τομέας: Βασικής ς και ς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 1 Διαχείριση των Συγκρούσεων στο Χώρο του Νοσοκομείου Κελέση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Αθήνα, 2011 Τμήμα Επισκεπτών τριών Υγείας Θηβών 274, ΤΚ 12 241 Τηλ. 210-5385 691 Την επικαιροποίηση του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

Η υγεία των παιδιών και η σύγχρονη κοινωνία Επισκόπηση της παρούσας κατάστασης και των δράσεων υγείας

Η υγεία των παιδιών και η σύγχρονη κοινωνία Επισκόπηση της παρούσας κατάστασης και των δράσεων υγείας ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2011, 28(3):345-350 Η υγεία των παιδιών και η σύγχρονη κοινωνία Επισκόπηση της παρούσας κατάστασης και των δράσεων υγείας Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Μεταβολικού Συνδρόμου στα παιδιά και τους εφήβους

Αξιολόγηση του Μεταβολικού Συνδρόμου στα παιδιά και τους εφήβους ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Αξιολόγηση του Μεταβολικού Συνδρόμου στα παιδιά και τους εφήβους Ρεκλείτη Μαρία, 1 Κυριαζής Ιωάννης 2 1. Νοσηλεύτρια ΤΕ, Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου 2. Παθολόγος Διαβητολόγος,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόληψη, διάγνωση και διαχείριση του Σακχαρώδους Διαβήτη στην Ελλάδα: μια βιβλιογραφική ανασκόπηση

Πρόληψη, διάγνωση και διαχείριση του Σακχαρώδους Διαβήτη στην Ελλάδα: μια βιβλιογραφική ανασκόπηση : 19-21, 214 Ανασκόπηση Πρόληψη, διάγνωση και διαχείριση του Σακχαρώδους Διαβήτη στην Ελλάδα: μια βιβλιογραφική ανασκόπηση Β. Τσιάντου Ε. Καραμπλή Ε. Πάβη Γ. Κυριόπουλος Περίληψη Σκοπός της έρευνας είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΖΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΖΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Διευθύντρια: Καθηγήτρια κ. Α. Γρηγοριάδου-Γρανίτσα Πανεπιστημιακό Έτος 2005-06 Αριθμός διατριβής: 1853 ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.Υ. Ν.Π.Δ.Δ. ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.Υ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.Υ. Ν.Π.Δ.Δ. ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.Υ. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.Υ. Ν.Π.Δ.Δ. ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.Υ. 1 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.Υ. Ν.Π.Δ.Δ. ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ της ΥΓΕΙΑΣ» ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ. Αραπαντώνη Ευγενία

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ της ΥΓΕΙΑΣ» ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ. Αραπαντώνη Ευγενία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ της ΥΓΕΙΑΣ» ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ Αραπαντώνη Ευγενία Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχοκοινωνική παρέμβαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας Η ανάπτυξη της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Κέρκυρας/Λευκάδας

Ψυχοκοινωνική παρέμβαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας Η ανάπτυξη της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Κέρκυρας/Λευκάδας 44 Κλινική μελέτη Ψυχοκοινωνική παρέμβαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας Η ανάπτυξη της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Κέρκυρας/Λευκάδας Μαρία Β. Δημοπούλου 1 Ρομπέρτα Μαρία Φάντι 1 Βαρβάρα Κιουρκτσή

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία: Η Σημασία της Πρόληψης στον τομέα της Υγείας

Διπλωματική Εργασία: Η Σημασία της Πρόληψης στον τομέα της Υγείας ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία: Η Σημασία της Πρόληψης στον τομέα της Υγείας Χαριστού Ευαγγελία Επιβλέπων: Bούζας Φώτης Υποβλήθηκε ως απαιτούμενο

Διαβάστε περισσότερα

Νόσημα: Χρήση Οινοπνεύματος

Νόσημα: Χρήση Οινοπνεύματος «Ανάπτυξη 13 Κατευθυντήριων Οδηγιών Γενικής Ιατρικής για τη διαχείριση των πιο συχνών νοσημάτων και καταστάσεων υγείας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας», Κωδικός MIS: 464637 Νόσημα: Χρήση Οινοπνεύματος

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη δικαιωμάτων του παιδιού. Δρ. Δ.Λάγγας

Διακήρυξη δικαιωμάτων του παιδιού. Δρ. Δ.Λάγγας Διακήρυξη δικαιωμάτων του παιδιού και φροντίδα υγείας του παιδιού Δρ. Δ.Λάγγας Ολοκληρωμένη προσέγγιση της φροντίδας του παιδιού με συντονισμό διαφόρων δραστηριοτήτων και τελικό στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΡΕΚΛΑ ΕΥΓΕΝΙΑ Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Επιβλέπων: Δρ Μωραΐτης Ευάγγελος Μελέτη για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος

Διαβάστε περισσότερα

H παθολογική ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια στην εφηβεία

H παθολογική ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια στην εφηβεία H παθολογική ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια στην εφηβεία Η παθολογική ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια στην εφηβεία αποκτά όλο και μεγαλύτερη έκταση διεθνώς. Τα τυχερά παιχνίδια θεωρούνται ως κοινωνικά

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 1, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 1, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576 Οι ερευνητικές προσεγγίσεις για τις διατροφικές συνήθειες των μαθητών Ζητήματα Μεθοδολογίας και προοπτικές της Έρευνας Research approaches about nutrition habits of students - Issues on Research Methodology

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ Σ Χ Ο Λ Η Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ Σ Χ Ο Λ Η Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ Σ Χ Ο Λ Η Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑ 2010-2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Υγείας. Αγωγή. Ερευνητικά Αποτελέσματα παιδιών και εφήβων της Κύπρου. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Υγείας. Αγωγή. Ερευνητικά Αποτελέσματα παιδιών και εφήβων της Κύπρου. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Αγωγή Υγείας Ερευνητικά Αποτελέσματα παιδιών και εφήβων της Κύπρου Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου - Υπηρεσία Ανάπτυξης Προγραμμάτων Αγωγή Υγείας Ερευνητικά Αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα παρέµβασης για τροποποίηση διατροφικών συνηθειών ψυχικά ασθενών

Πρόγραµµα παρέµβασης για τροποποίηση διατροφικών συνηθειών ψυχικά ασθενών ιεπιστηµονική Φροντίδα Υγείας (2011) Τόµος 3, Τεύχος 3, 87-92 Πρόγραµµα παρέµβασης για τροποποίηση διατροφικών συνηθειών ψυχικά ασθενών 1 Σταθαρού Α., Μπέρκ Α. 2, Γαλάτου Χ. 3 1. RN, MSc, Α Πανεπιστηµιακή

Διαβάστε περισσότερα

Κάπνισμα: η σχέση με τη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια και ο ρόλος των επαγγελματιών υγείας

Κάπνισμα: η σχέση με τη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια και ο ρόλος των επαγγελματιών υγείας 41 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Κάπνισμα: η σχέση με τη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια και ο ρόλος των επαγγελματιών υγείας Αικ. Ρούπα 1, Κ. Τσάρας 2, Ι. Παπαθανασίου 2 1Ειδικός Εφαρμογών Πληροφορικής, Φοιτήτρια, και

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.β.1.4 «Έκθεση Αξιολόγησης των παρεμβάσεων εφαρμογής της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης έτους 2014»

Παραδοτέο Π.β.1.4 «Έκθεση Αξιολόγησης των παρεμβάσεων εφαρμογής της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης έτους 2014» Παραδοτέο Π.β.1.4 «Έκθεση Αξιολόγησης των παρεμβάσεων εφαρμογής της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης έτους 2014» Στο πλαίσιο του έργου: «Αξιολόγηση κατά την διάρκεια (on going) της εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο εκπαιδευτικός ρόλος του νοσηλευτή

Ο εκπαιδευτικός ρόλος του νοσηλευτή Το Βήμα του Ασκληπιού 11 ος Τόμος, 1 ο Τεύχος, Ιανουάριος Μάρτιος 2012 Rostrum of Asclepius 11 th Volume, 1 st Issue, January March 2012 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW Ο εκπαιδευτικός ρόλος του νοσηλευτή Φουντούκη

Διαβάστε περισσότερα

PSYCHIATRIKI 20 (3), 2009 255. K. Παπακωνσταντίνου, K. Παπαδάκη, Σ. Στυλιανίδης

PSYCHIATRIKI 20 (3), 2009 255. K. Παπακωνσταντίνου, K. Παπαδάκη, Σ. Στυλιανίδης PSYCHIATRIKI 20 (3), 2009 255 Γενικό άρθρο General article K. Παπακωνσταντίνου, K. Παπαδάκη, Σ. Στυλιανίδης Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας, (ΕΠΑΨΥ) Ψ, Διαδρομές 2008, Greece Ψυχιατρική

Διαβάστε περισσότερα

Το Βήμα του Ασκληπιού 11 ος Τόμος, 3 ο Τεύχος, Ιούλιος Σεπτέμβριος 2012. Rostrum of Asclepius 11 th Volume, 3 rd Issue, July September 2012

Το Βήμα του Ασκληπιού 11 ος Τόμος, 3 ο Τεύχος, Ιούλιος Σεπτέμβριος 2012. Rostrum of Asclepius 11 th Volume, 3 rd Issue, July September 2012 11 ος Τόμος, 3 ο Τεύχος, Ιούλιος Σεπτέμβριος 2012 www.vima-asklipiou.gr Copyright 2012 Σελίδα 313 Περιεχόμενα Contents Άρθρο Σύνταξης Editorial Η έννοια της αξιοπρέπειας: Μια σταθερή αλλά ξεχασμένη αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ψαλτοπούλου Θεοδώρα Παθολόγος, Επίκουρη Καθ. Εργαστηρίου Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών Α. Σχεδιασμός ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα