ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Γ Κ.Π.Σ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 Γ Κ.Π.Σ."

Transcript

1 @ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Γ Κ.Π.Σ. ΑΞΟΝΑΣ 2: «ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ» ΜΕΤΡΟ 2.4 «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟΥ: «Λειτουργικές και Τεχνικές Προδιαγραφές της πλατφόρµας» Έκδοση 1.0 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Ηλεκτρονική πλατφόρµα ανάπτυξης δικτυακής πύλης για την παρουσίαση πολιτιστικού-τουριστικού περιεχοµένου ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: Ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρµας (κέλυφος) για την δηµιουργία δικτυακής πύλης Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου/Κέντρο Εφαρµογών των Τεχνολογιών Επικοινωνίας και Πληροφορίας ΑΘΗΝΑ Φεβρουάριος, 2004

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περίληψη Εισαγωγή Αρχιτεκτονική της πλατφόρµας Λειτουργικές προδιαγραφές της πλατφόρµας Υποσύστηµα παρουσίασης περιεχοµένου Σχεδιαστικές αρχές και λειτουργικές προδιαγραφές του υποσυστήµατος παρουσίασης Ενδεικτικές οθόνες του υποσυστήµατος παρουσίασης Υποσύστηµα διαχείρισης Οµάδες χρηστών του υποσυστήµατος διαχείρισης Λειτουργία του υποσυστήµατος διαχείρισης Άλλες γλώσσες Ενδεικτικές οθόνες του υποσυστήµατος διαχείρισης Βάση δεδοµένων και δενδρική δοµή αρχείων Τεχνικές προδιαγραφές Εργαλεία ανάπτυξης Προδιαγραφές λογισµικού (software) Προδιαγραφές υλικού (hardware) Εγκατάσταση απεγκατάσταση Αντίγραφο ασφαλείας (Backup)

3 Περίληψη Στόχος του κειµένου αυτού είναι να παρουσιάσει τις λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές της πλατφόρµας (κελύφους), που θα διευκολύνουν την υλοποίηση του φυσικού αντικειµένου των έργων των Yποσυνόλων 2-12 της πρόσκλησης µε κωδικό 78 της ΚτΠ που εντάσσονται στο πλαίσιο του Μέτρου 2.4 «Περιφερειακά Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα και Καινοτόµες Ενέργειες», Κατηγορία Πράξεων 1 «ράσεις ανάπτυξης εφαρµογών πιλοτικού και καινοτόµου χαρακτήρα», Υποκατηγορία 1.2 «ράσεις Πολιτισµού και Τουρισµού» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ ΚΠΣ, σε εφαρµογή του άρθρου 46 του Γενικού Κανονισµού 1260/1999 της ΕΕ. Για την καλύτερη κατανόηση του κειµένου αυτού θα πρέπει ο αναγνώστης να µελετήσει την προκήρυξη µε κωδ. 78 της ΚτΠ και το παραδοτέο «Προδιαγραφές για Συλλογή, Ψηφιοποίηση και Τεκµηρίωση Υλικού». 3

4 1 Εισαγωγή Η πλατφόρµα (κέλυφος) είναι µία εφαρµογή διαχείρισης περιεχοµένου που επιτρέπει την εισαγωγή, την θεµατική ευρετηρίαση, την διαχείριση και την δηµοσίευση στο διαδίκτυο ενός ευρέος φάσµατος περιεχοµένου για θέµατα πολιτισµού, τουρισµού, οικονοµίας και περιβάλλοντος των Περιφερειών. Η διεπαφή µε τον χρήστη (user interface) επιτυγχάνεται µέσα από ιστοσελίδες οι οποίες λειτουργούν σε όλους τους γνωστούς φυλλοµετρητές (WEB Browsers). Η πλατφόρµα πρόκειται να χρησιµοποιηθεί από τους φορείς υλοποίησης των έργων των Υποσυνόλων 2-12 της πρόσκλησης 78 της ΚτΠ µε σκοπό την δηµιουργία δικτυακών πυλών στις Περιφέρειες της Ελλάδας. Συγκεκριµένα, σε κάθε Περιφέρεια (µε βάση την πρόσκληση της ΚτΠ) θα υπάρχει: Ένας φορέας που θα αναλάβει το έργο της οµάδας 2 µιας περιφέρειας µε τίτλο «ηµιουργία δικτυακής πύλης, ανάπτυξη και διαχείριση ψηφιακού περιεχοµένου µε βάση την πλατφόρµα του Υποσυνόλου 1». Τον φορέα αυτό για λόγους συντοµίας τον ονοµάζουµε εδώ Φορέα ιαχείρισης της ικτυακής Πύλης. Ένας ή περισσότεροι φορείς που θα αναλάβουν το έργα της οµάδας 1 µιας περιφέρειας µε τίτλο «Συλλογή, ψηφιοποίηση και τεκµηρίωση πολιτιστικού υλικού και τουριστικού προϊόντος». Τους φορείς αυτούς για λόγους συντοµίας θα τους ονοµάσουµε εδώ Παροχείς Υλικού. Οι άµεσοι και οι απώτεροι στόχοι της ανάπτυξης της ηλεκτρονικής πλατφόρµας και των δικτυακών πυλών που θα προκύψουν από αυτή έχουν παρουσιαστεί στο παραδοτέο «Προδιαγραφές για Συλλογή, Ψηφιοποίηση και Τεκµηρίωση Υλικού». 2 Αρχιτεκτονική της πλατφόρµας Τα βασικά στοιχεία σχεδιασµού της πλατφόρµας τα οποία περιγράφονται σε επόµενες παραγράφους είναι η παραµετρική δοµή και η συστηµατοποίηση για την οργάνωση της πληροφορίας. Η αρχιτεκτονική της πλατφόρµας αποτελείται από τρία τµήµατα (υποσυστήµατα): Το υποσύστηµα παρουσίασης περιεχοµένου Το υποσύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου Βάση δεδοµένων και σύστηµα αρχείων 4

5 Βάση δεδοµένων και σύστηµα αρχείων Υποσύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου Υποσύστηµα παρουσίασης περιεχοµένου Εικόνα 1: Τα βασικά υποσυστήµατα της δικτυακής πλατφόρµας και η διασύνδεσή τους Υποσύστηµα παρουσίασης του περιεχοµένου: Το υποσύστηµα αυτό αντλεί πληροφορίες από τη βάση δεδοµένων της πλατφόρµας και χρησιµοποιείται για την διαδικτυακή έκδοση του περιεχοµένου. Καθιστά το περιεχόµενο της δικτυακής πύλης προσβάσιµο από το ευρύ κοινό. Σηµειώνεται ότι για τη πλοήγηση στο λογισµικό, ο χρήστης θα έχει την δυνατότητα να επιλέγει τη γλώσσα που επιθυµεί. Η διεπαφή µε τον χρήστη (user interface) επιτυγχάνεται µέσα από ιστοσελίδες οι οποίες λειτουργούν σε όλους τους γνωστούς φυλλοµετρητές (WEB Browsers). Υποσύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου: Το υποσύστηµα διαχείρισης είναι αυτό που χρησιµοποιούν οι Παροχείς Περιεχοµένου και οι Φορείς ιαχείρισης της ικτυακής Πύλης. Προσφέρει δυνατότητες εισαγωγής, ενηµέρωσης, αναζήτησης και γενικότερα διαχείρισης ψηφιακού πολυµεσικού υλικού από αποµακρυσµένους χρήστες (µέσω ιαδικτύου). Επίσης, παρέχει δυνατότητες θεµατικής κατηγοριοποίησης και γεωγραφικής αντιστοίχησης σε χάρτη κάθε µονάδας περιεχοµένου. Προσφέρει δυνατότητες εισαγωγής νέων γεωγραφικών περιοχών και ορισµού υποκατηγοριών ανά θεµατική κατηγορία. Μέσω του υποσυστήµατος αυτού εξουσιοδοτηµένοι χρήστες έχουν τη δυνατότητα δηµιουργίας ιστοσελίδων της δικτυακής πύλης µε χρήση των προτύπων εµφάνισης ή παρουσίασης (templates) καθώς και του καθορισµού της δοµής πλοήγησης. ίνεται η δυνατότητα ενσωµάτωσης νέου περιεχοµένου µέσω συλλογής µεταδεδοµένων από άλλους δικτυακούς τόπους σύµφωνα µε το πρότυπο RSS/RDF. Περιλαµβάνει διεπαφή χρήστη για την εισαγωγή και διαχείριση ψηφιακού υλικού και υλικού τεκµηρίωσης καθώς και λογισµικό για τον έλεγχο του υλικού πριν την δηµοσιοποίησή του µέσω του υποσυστήµατος παρουσίασης. Η διεπαφή µε τον χρήστη (user interface) γίνεται µέσω του περιβάλλοντος ενός φυλλοµετρητή (WEB Browser). 5

6 Βάση δεδοµένων και σύστηµα αρχείων: Στο υποσύστηµα αυτό καταχωρείται το ψηφιακό περιεχόµενο, η τεκµηρίωση κάθε µονάδας περιεχοµένου, οι πληροφορίες που αφορούν στην θεµατική του κατηγοριοποίηση και αντιστοίχησή του σε γεωγραφικές τοποθεσίες. Επίσης, στη βάση δεδοµένων καταχωρούνται και επιπλέον στοιχεία, π.χ. στοιχεία που αφορούν στα πρότυπα εµφάνισης (templates) του περιεχοµένου, κωδικοί πρόσβασης των χρηστών που εισάγουν υλικό ή διαχειρίζονται την δικτυακή πύλη, στοιχεία για τον έλεγχο και την δηµοσιοποίηση του περιεχοµένου κ.ά. Το σύστηµα αυτό χρησιµοποιείται τόσο από το υποσύστηµα παρουσίασης όσο και από το υποσύστηµα διαχείρισης. Αποτελείται από µια σχεσιακή βάση δεδοµένων και ένα σύστηµα αρχείων. Η υλοποίηση της πλατφόρµας στηρίζεται σε γλώσσα ανοικτού κώδικα (βλέπε επόµενες παραγράφους). Η πλατφόρµα διατίθεται µαζί µε τον πηγαίο της κώδικα, οπότε οποιαδήποτε αλλαγή χρειαστεί ακόµα και στις πιο βασικές της λειτουργίες, είναι δυνατή. Βασικό σχεδιαστικό στοιχείο της πλατφόρµας είναι ότι παρέχει µηχανισµούς για την κατασκευή δικτυακών τόπων (σύµφωνα µε τις ανάγκες της πρόσκλησης 78 της ΚτΠ) µε δυναµικό περιεχόµενο, διαχωρίζοντας την πληροφορία από την οπτικοποίησή της σε ιστοσελίδες και δίνοντας τη δυνατότητα στους Παροχείς Περιεχοµένου και στους Φορείς ιαχείρισης να ανανεώνουν το περιεχόµενο της ικτυακής Πύλης. Στη παράγραφο 3 γίνεται αναφορά στις λειτουργικές προδιαγραφές για κάθε ένα από τα επιµέρους υποσυστήµατα. Πλήρης περιγραφή της λειτουργίας, χρήσης και εγκατάστασης/απεγκατάστασης της δικτυακής πλατφόρµας υπάρχει στο «Εγχειρίδιο Χρήσης» που συνοδεύει την δικτυακή πλατφόρµα. Στοιχεία που αφορούν στις τεχνικές προδιαγραφές της πλατφόρµας παρουσιάζονται στην παράγραφο 4. 6

7 3 Λειτουργικές προδιαγραφές της πλατφόρµας 3.1 Υποσύστηµα παρουσίασης περιεχοµένου Σχεδιαστικές αρχές και λειτουργικές προδιαγραφές του υποσυστήµατος παρουσίασης Το υποσύστηµα παρουσίασης περιεχοµένου βασίζεται σε δυναµικές ιστοσελίδες οι οποίες παρουσιάζουν στο ευρύ κοινό τα δεδοµένα που έχουν καταχωριστεί για τη συγκεκριµένη Περιφέρεια και έχουν εγκριθεί για δηµοσίευση. Η πρόσβαση στη ικτυακή Πύλη γίνεται µέσω ιστοσελίδων HTML που εµφανίζονται στο φυλλοµετρητή (WEB browser) που χρησιµοποιείται. Οι ιστοσελίδες αυτές περιέχουν κείµενα, εικόνες, βίντεο, δεσµούς (links) σε άλλες ιστοσελίδες ή σε αρχεία (τα είδη υλικού αναφέρονται στο παραδοτέο «Προδιαγραφές για Συλλογή, Ψηφιοποίηση και Τεκµηρίωση Υλικού») Γενικότερα, η σχεδίαση του υποσυστήµατος παρουσίασης περιεχοµένου, ακολουθεί τις εξής αρχές: υνατότητα πολλαπλών τρόπων παρουσίασης του περιεχοµένου, όπως για παράδειγµα η πρόσβαση στο υλικό µέσω Γεωγραφικών Περιοχών, µέσω Θεµατικών Κατηγοριών, Εικονικών Χαρτών, ιαδροµών ή Αναζήτησης. υνατότητα µελλοντικής επέκτασης και προσθηκών, χωρίς να είναι αναγκαίες αλλαγές στο υπάρχον υλικό. Ειδικότερα, η σχεδίαση των ιστοσελίδων ακολουθεί τις παρακάτω αρχές: Εύκολη περιήγηση στο υλικό του ικτυακού Τόπου. Οµοιογένεια στην παρουσίαση των ιστοσελίδων. Εύκολη προσπέλαση στα περιεχόµενα των ιστοσελίδων. Ελκυστική διεπαφή του ικτυακού Τόπου. υνατότητες αναζήτησης στα περιεχόµενα του ικτυακού Τόπου. Συµβατότητα µε όλους τους φυλλοµετρητές. Συµβατότητα µε τα διεθνή πρότυπα που αναπτύχθηκαν από το W3 για τις ιστοσελίδες και την HTML. Συµβατότητα µε τα διεθνή πρότυπα για ανάπτυξη ιστοσελίδων προσβάσιµων από άτοµα µε ειδικές ανάγκες. 7

8 Μία επιπλέον σχεδιαστική αρχή είναι ότι ο τρόπος παρουσίασης του υλικού που είναι καταχωρισµένο στη βάση δεδοµένων και στο σύστηµα φακέλων και αρχείων δεν είναι µοναδικά προκαθορισµένος και δεσµευτικός. Αντίθετα, έχουν αναπτυχθεί κάποια πρότυπα παρουσίασης τα οποία µπορούν να επιλεγούν για συγκεκριµένα τµήµατα του υλικού χρησιµοποιώντας το υποσύστηµα διαχείρισης. Με τον τρόπο αυτό µπορούν µελλοντικά να αναπτυχθούν νέα πρότυπα παρουσίασης χωρίς να χρειαστεί να γίνει κάποια µεταβολή στο καταχωρισµένο υλικό. Κάθε πρότυπο παρουσίασης ακολουθεί κάποιες σχεδιαστικές αρχές έτσι ώστε ο απλός χρήστης να µπορεί εύκολα να εξοικειωθεί µε την διεπαφή χρήστη του υποσυστήµατος παρουσίασης της δικτυακή πύλης. Ενδεικτικά, κάποιες από τις σχεδιαστικές αρχές που ακολουθούν τα πρότυπα παρουσίασης είναι οι εξής: Χρωµατικοί συνδυασµοί που να διευκολύνουν την ανάγνωση των κειµένων στην οθόνη. Ύπαρξη καταλόγου επιλογών (µενού) πλοήγησης. υνατότητα πλοήγησης µε χρήση ψηφιακών χαρτών. υνατότητα πλοήγησης µε χρήση εικονικών διαδροµών. Ύπαρξη πίνακα περιεχοµένων (sitemap) του ικτυακού Τόπου. υνατότητα αναζήτησης µε εισαγωγή µίας ή περισσοτέρων λέξεων (οι οποίες εµφανίζονται στο κείµενο των ιστοσελίδων). υνατότητα θέασης µιας εικόνας σε µεγαλύτερη ανάλυση ώστε να είναι καλύτερα ορατές οι λεπτοµέρειες της εικόνας. υνατότητα ανάγνωσης των κειµένων σε µεγαλύτερο µέγεθος γραµµατοσειράς (µέσα από τις λειτουργίες του φυλλοµετρητή του χρήστη) ώστε να διευκολυνθούν όσοι έχουν προβλήµατα όρασης. υνατότητα εκτύπωσης. Ο τρόπος εµφάνισης του υλικού εξαρτάται από το συγκεκριµένο πρότυπο παρουσίασης που χρησιµοποιείται. Για παράδειγµα, σε κάποιο πρότυπο παρουσίασης το µενού πλοήγησης µπορεί να εµφανίζεται στο πάνω µέρος της οθόνης, ενώ σε κάποιο άλλο πρότυπο το µενού πλοήγησης να εµφανίζεται σε άλλο σηµείο. Ο χρήστης του ιαδικτύου που θα επισκεφτεί το σύστηµα έχει τις παρακάτω δυνατότητες ανάκτησης υλικού: Μέσω αναζήτησης (ο χρήστης θέτει ερωτήσεις και το σύστηµα αποκρίνεται µε βάση τις ιδιότητες των µονάδων περιεχοµένου). Μέσω πλοήγησης µε έτοιµες επιλογές (Θεµατικές κατηγορίες, γεωγραφικές τοποθεσίες) που προσφέρονται από το υποσύστηµα. Μέσα από χαρτογραφική απεικόνιση του συνόλου ή επιλεγµένων σηµείων πολιτιστικού ή τουριστικού ενδιαφέροντος της Περιφέρειας. 8

9 Μέσω χάρτη µε συγκεκριµένες εικονικές διαδροµές. Πέραν αυτών, το υποσύστηµα παρουσίασης δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη να επιλέξει γλώσσα (ελληνικά, αγγλικά κ.ά), να έχει πρόσβαση σε ειδήσεις, ανακοινώσεις, άλλους δικτυακούς τόπους (µέσω συνδέσµων) κ.ά που περιγράφονται στη παράγραφο Ενδεικτικές οθόνες του υποσυστήµατος παρουσίασης Στην συνέχεια παρουσιάζονται µερικές ενδεικτικές οθόνες του υποσυστήµατος παρουσίασης περιεχοµένου χρησιµοποιώντας ένα από τα πρότυπα παρουσίασης που περιέχει η πλατφόρµα και ενδεικτικό υλικό ώστε να γίνει φανερός ο τρόπος πλοήγησης στο διαδικτυακό λογισµικό. Η τελική µορφή των οθονών και η αναλυτική περιγραφή των λειτουργιών κάθε µιας οθόνης θα παρουσιασθεί στο παραδοτέο µε τίτλο «Εγχειρίδιο χρήσης της ηλεκτρονικής πλατφόρµας». Κεντρική ιστοσελίδα Στην εικόνα 2 παρουσιάζουµε την κεντρική ιστοσελίδα του ικτυακού Τόπου, η οποία αποτελεί την αφετηρία για την πλοήγηση στη ικτυακή Πύλη. Εικόνα 2: Η κεντρική σελίδα του ικτυακού Τόπου 9

10 Στο πάνω µέρος της οθόνης, αριστερά έχουµε το όνοµα της Περιφέρειας και δεξιά έχουµε µια σειρά από λειτουργίες οι οποίες είναι συνηθισµένες σε παρόµοιους δικτυακούς τόπους: Χάρτης Πλοήγησης (sitemap), Επικοινωνία (contacts), Σύνδεσµοι (links), Αναζήτηση (search). Αµέσως πιο κάτω ακολουθούν οι τέσσερις βασικοί τρόποι πρόσβασης στο κύριο υλικό της πύλης: µέσω Θεµατικών Κατηγοριών, Γεωγραφικών Τοποθεσιών, Χάρτη της Περιοχής και ιαδροµών. Τα παραπάνω, µαζί µε την επιστροφή στη πρώτη σελίδα, την ηµεροµηνία και την αλλαγή γλώσσας, αποτελούν τις βασικές επιλογές πλοήγησης. Στο κεντρικό τµήµα της πρώτης οθόνης, αριστερά έχουµε ένα χάρτη της Ελλάδας όπου σηµειώνεται η συγκεκριµένη Περιφέρεια, καθώς και ένα σύντοµο µήνυµα που περιγράφει τα περιεχόµενα της ικτυακής πύλης. Αµέσως πιο κάτω υπάρχει τµήµα των περιεχοµένων για τις 4 βασικές Θεµατικές Κατηγορίες (Τουρισµός Σύγχρονη Ζωή, Πολιτισµός, Οικονοµία, Περιβάλλον). Σηµειώνουµε ότι στην κεντρική ιστοσελίδα εµφανίζονται και οι υποκατηγορίες (του επόµενου επιπέδου) ανά Θεµατική Κατηγορία. Ο αριθµός των υποκατηγοριών που εµφανίζεται σε κάθε µία από τις τέσσερις κατηγορίες είναι δυναµικός και καθορίζεται από τον Φορέα ιαχείρισης. (Κατά την εγκατάσταση της πλατφόρµας εµφανίζονται οι υποκατηγορίες ανά Θεµατική Κατηγορία οι οποίες έχουν αναφερθεί στο παραδοτέο ««Προδιαγραφές για Συλλογή, Ψηφιοποίηση και Τεκµηρίωση Υλικού».) Στο δεξιό τµήµα της πρώτης σελίδας υπάρχουν οι Ανακοινώσεις (ή τα Νέα) της Περιφέρειας, οι οποίες βέβαια πρέπει να είναι σχετικές µε τα θέµατα της ικτυακής Πύλης, δηλαδή να αφορούν σε κάποια από τις τέσσερις βασικές θεµατικές κατηγορίες. Ακολουθούν οι Ειδήσεις οι οποίες έχουν εισαχθεί από κάποιες συγκεκριµένες διευθύνσεις RSS (για παράδειγµα, για την εικόνα 1 έχουµε εισαγάγει την διεύθυνση RSS του pathfinder.gr). Τέλος, στο κάτω τµήµα της πρώτης σελίδας εµφανίζονται δεσµοί σχετικά µε τους φορείς χρηµατοδότησης του έργου (Ευρωπαϊκή Ένωση, Ελληνική ηµοκρατία, Κοινωνία της Πληροφορίας), η άδεια χρήσης του ικτυακού Τόπου και οι συντελεστές υλοποίησης των αντίστοιχων έργων. 10

11 Οθόνη θεµατικής κατηγορίας Εικόνα 3: Η σελίδα µε τα όλα τα «άρθρα» µιας θεµατικής κατηγορίας Στην εικόνα 3 παρουσιάζουµε µια οθόνη για κάποια θεµατική κατηγορία που έχει επιλέξει ήδη ο χρήστης (το υλικό που παρουσιάζεται είναι ενδεικτικό). Στο πάνω µέρος της ιστοσελίδας εµφανίζεται ο κατάλογος επιλογών πλοήγησης που υπάρχει και στην κεντρική σελίδα. Αµέσως µετά ακολουθεί στο αριστερό µέρος και στο κέντρο η εµφάνιση των θεµατικών κατηγοριών και των υποκατηγοριών που έχουν εισαχθεί. Το µεγαλύτερο µέρος της ιστοσελίδας περιλαµβάνει τον τίτλο και την περίληψη όλων των άρθρων (µονάδων τεκµηριωµένου υλικού) που έχουν εισαχθεί για την συγκεκριµένη θεµατική κατηγορία. Με την επιλογή του συνδέσµου µε τίτλο «διαβάστε αναλυτικά» από τον χρήστη εµφανίζεται η «Οθόνη παρουσίασης µιας µονάδας τεκµηριωµένου υλικού». 11

12 Οθόνη παρουσίασης µιας µονάδας τεκµηριωµένου υλικού Εικόνα 4: Παρουσίαση ενός «άρθρου» Στην εικόνα 4 µπορούµε να δούµε την πλήρη παρουσίαση ενός συγκεκριµένου άρθρου. Εµφανίζεται ο τίτλος του άρθρου, κάποια στοιχεία περιγραφής του άρθρου, το κυρίως κείµενο του άρθρου αριστερά, ενώ στο δεξιό τµήµα εµφανίζεται όλο το υπόλοιπο υλικό που συνοδεύει το άρθρο (εικόνες, ήχοι, αρχεία κλπ.). Οθόνη πρόσβασης στο περιεχόµενο µέσω χάρτη Η οθόνη αυτή δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης στο υλικό µέσω χάρτη. Πρόκειται για οθόνη όπου εµφανίζεται ένας χάρτης µε ενεργές περιοχές που έχουν την µορφή πολυγώνων. Κάθε ενεργή περιοχή έχει την δικιά της ονοµασία. Ο χρήστης µπορεί να επιλέξει µία από τις περιοχές αυτές για να έχει πρόσβαση στο υλικό. Οθόνη πρόσβασης στο υλικό µέσω εικονικών διαδροµών Πρόκειται για µία οθόνη όπου εµφανίζεται ένας χάρτης µε σηµειωµένες εικονικές διαδροµές. Ο χρήστης έχει δυνατότητα πρόσβασης στο υλικό της δικτυακής πύλης επιλέγοντας τις γεωγραφικές περιοχές που είναι σηµειωµένες πάνω στη διαδροµή. 12

13 Οθόνη Αναλυτικής αναζήτησης του υλικού Η οθόνη αυτή δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να έχει πρόσβαση στην πληροφορία της δικτυακής πύλης µε ερωτήσεις που θέτει προς το σύστηµα είτε µε έτοιµες επιλογές (π.χ. Θεµατική Κατηγορία) είτε πληκτρολογώντας λέξεις ή φράσεις που εµφανίζονται στα µεταδοµένα (π.χ. τίτλος). Οθόνη πίνακα περιεχοµένων (sitemap) Ένας άλλος τρόπος πρόσβασης στις οθόνες και στο περιεχόµενο της πύλης µπορεί να γίνει µέσω του πίνακα περιεχοµένων (site map). 13

14 3.2 Υποσύστηµα διαχείρισης Το υποσύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου περιλαµβάνει µια σειρά ιστοσελίδων οι οποίες είναι προσβάσιµες χρησιµοποιώντας κάποιο φυλλοµετρητή. Με τη βοήθεια φορµών και εργαλείων που είναι ενσωµατωµένες στις ιστοσελίδες αυτές επιτυγχάνεται η διαχείριση του υλικού και της τεκµηρίωσής του. Το εγχειρίδιο χρήσης της πλατφόρµας περιλαµβάνει αναλυτικές οδηγίες χρήσης του υποσυστήµατος διαχείρισης. Συνοπτικά, το υποσύστηµα διαχείρισης δίνει τις εξής δυνατότητες: Εισαγωγή και διαχείριση κωδικών χρηστών. Εισαγωγή και διαχείριση Γεωγραφικών Τοποθεσιών. Εισαγωγή και διαχείριση Θεµατικών Κατηγοριών. Εισαγωγή νέου υλικού, τροποποίηση/διαγραφή υπάρχοντος υλικού. Καθορισµός διασυνδέσεων. Καθορισµός ψηφιακών χαρτών πλοήγησης. Καθορισµός ψηφιακών εικονικών διαδροµών. Επιλογή προτύπων παρουσίασης. Έλεγχος και επικύρωση του υλικού που έχει εισαχθεί. Εισαγωγή ανακοινώσεων/νέων. Εισαγωγή διευθύνσεων για παρουσίαση ειδήσεων (σύµφωνα µε το πρότυπο RSS). Εισαγωγή µεταφράσεων σε άλλες γλώσσες. Στη συνέχεια θα παρουσιάσουµε τα σηµαντικότερα στοιχεία των λειτουργικών προδιαγραφών του υποσυστήµατος διαχείρισης περιεχοµένου Οµάδες χρηστών του υποσυστήµατος διαχείρισης Το υποσύστηµα διαχείρισης περιλαµβάνει τρεις οµάδες χρηστών οι οποίες έχουν διαφορετικά δικαιώµατα και διαφορετικές δυνατότητες. Οι οµάδες χρηστών είναι οι εξής: OEY: Οµάδα Επιµέλειας Υλικού (του Φορέα ιαχείρισης Περιεχοµένου) EYΠ: Επιµελητής Υλικού (του Παροχέα Υλικού) OT: Οµάδα Τεκµηρίωσης (του Παροχέα Υλικού) 14

15 Αναφορά στις παραπάνω προτεινόµενες οµάδες χρηστών καθώς και στις αρµοδιότητες τους γίνεται στο παραδοτέο «Προδιαγραφές για Συλλογή, Ψηφιοποίηση και Τεκµηρίωση Υλικού». Μια σύντοµη περιγραφή των εργασιών των οµάδων αυτών σε σχέση µε την καταχώρηση, δηµοσίευση του υλικού µέσω της πλατφόρµας είναι η εξής: Τα µέλη της ΟΤ τεκµηριώνουν και εισάγουν το υλικό στην πλατφόρµα Το υλικό αυτό εγκρίνεται από τον ΕΥΠ που είναι υπεύθυνος για κάποιο συγκεκριµένο φορέα που έχει αναλάβει την παροχή υλικού, και τέλος Για κάθε περιφέρεια η ΟΕΥ του Φορέα ιαχείρισης εγκρίνει το υλικό που θα δηµοσιευτεί στο ιαδίκτυο και δηµιουργεί την συνολική σύνδεση µεταξύ διαφόρων τµηµάτων του υλικού. Με βάση τα παραπάνω, τα µέλη της Οµάδας Επιµέλειας Υλικού (ΟΕΥ) είναι αυτοί που αναλαµβάνουν τις εργασίες που αντιστοιχούν στον Φορέα ιαχείρισης της ικτυακής Πύλης. Αντίστοιχα, η Οµάδα Τεκµηρίωσης (ΟΤ) καθώς και ο Επιµελητής Υλικού του Παροχέα Υλικού (ΕΥΠ) είναι οι οµάδες που αναλαµβάνουν τις εργασίες για κάθε Παροχέα Υλικού. Στη δικτυακή πλατφόρµα κάθε χρήστης εφοδιάζεται µε ένα «όνοµα χρήστη» (username) και ένα «κωδικό πρόσβασης» (password). Ανάλογα µε την οµάδα χρηστών στην οποία ανήκει ένας χρήστης έχει διαφορετικά δικαιώµατα πρόσβασης και χρήσης της πλατφόρµας. Κάθε οµάδα χρηστών µπορεί να περιλαµβάνει έναν ή περισσότερους χρήστες. Συνοπτικά, ανάλογα µε την συγκεκριµένη οµάδα χρηστών υπάρχουν τα εξής δικαιώµατα: Χρήστες ΟΤ Εισαγωγή υλικού και τεκµηρίωσης του. ιαγραφή υλικού και τεκµηρίωσής του (που έχει εισαχθεί από τον συγκεκριµένο ΟΤ). Μεταβολή υπάρχοντος υλικού και τεκµηρίωσής του (που έχει εισαχθεί από τον συγκεκριµένο ΟΤ). ηµιουργία διασυνδέσεων στο υλικό (για υλικό που έχει εισαχθεί από τον συγκεκριµένο ΟΤ). Εισαγωγή µεταφράσεων σε άλλες γλώσσες. Χρήστες ΕΥΠ Εισαγωγή και διαχείριση κωδικών χρηστών ΟΤ. Εισαγωγή ψηφιακού υλικού και τεκµηρίωσής του. 15

16 ιαγραφή υλικού και τεκµηρίωσής του. Μεταβολή υπάρχοντος υλικού και τεκµηρίωσής του. ηµιουργία διασυνδέσεων στο υλικό. Εισαγωγή µεταφράσεων σε άλλες γλώσσες. Έλεγχος και επικύρωση του υλικού που έχει εισαχθεί από τους ΟΤ. Χρήστες ΟΕΥ Εισαγωγή και διαχείριση κωδικών χρηστών. Εισαγωγή και διαχείριση Γεωγραφικών Τοποθεσιών. Εισαγωγή και διαχείριση Θεµατικών Κατηγοριών. Εισαγωγή υλικού και τεκµηρίωσης του. ιαγραφή υλικού και τεκµηρίωσης του. Μεταβολή υπάρχοντος υλικού και τεκµηρίωσής του. ηµιουργία διασυνδέσεων στο υλικό. ηµιουργία ενεργών χαρτών πλοήγησης. Εισαγωγή µεταφράσεων σε άλλες γλώσσες. ηµιουργίας εικονικών διαδροµών. Καθορισµός προτύπων παρουσίασης για τµήµατα του υλικού. Έλεγχος και επικύρωση του υλικού που έχει εισαχθεί. Εισαγωγή ανακοινώσεων/νέων. Εισαγωγή διευθύνσεων από τις οποίες να γίνεται παρουσίαση ειδήσεων σύµφωνα µε το πρότυπο RSS. Σύµφωνα µε τα παραπάνω, όταν κάποιος χρήστης «εισέλθει» στο υποσύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου (χρησιµοποιώντας το ανάλογο όνοµα χρήστη και τον κωδικό του) ανάλογα µε την οµάδα χρηστών στην οποία ανήκει, θα εµφανιστεί ένας κατάλογος επιλογών αντίστοιχος µε τις παραπάνω δυνατότητες, ώστε να µπορεί να επιλέξει την εργασία την οποία θέλει να επιτελέσει Λειτουργία του υποσυστήµατος διαχείρισης Η πλατφόρµα καθοδηγεί τους χρήστες στην εκτέλεση των εργασιών. Στο υποσύστηµα διαχείρισης κάθε εργασία πραγµατοποιείται µε τη βοήθεια οδηγών σε καθορισµένα βήµατα στα οποία υπάρχει έλεγχος των εισαγοµένων δεδοµένων ώστε να ικανοποιούν τις αναγκαίες προδιαγραφές. Επιπλέον, το «Εγχειρίδιο χρήσης της πλατφόρµας» περιγράφει αναλυτικά την λειτουργία της κάθε οθόνης. Σε κάποιες περιπτώσεις, η σειρά των λειτουργιών που προσφέρονται είναι προκαθορισµένη και δεν µπορεί να αλλάξει. ηλαδή οι φορείς πρέπει να εισάγουν δεδοµένα µε κάποια συγκεκριµένη σειρά. Για παράδειγµα, κατά την εισαγωγή 16

17 εικόνων που συνοδεύουν ένα κείµενο, αρχικά εισάγεται το κείµενο και στη συνέχεια οι εικόνες. Στις περιπτώσεις αυτές οι λειτουργίες που προσφέρει η πλατφόρµα ακολουθούν την µορφή οδηγών. Πρέπει να σηµειωθεί ότι οι οδηγοί δεν περιορίζουν τις δυνατότητες των χρηστών, αφού διατηρείται η δυνατότητα αναλυτικής επεξεργασίας του ήδη εισηγµένου υλικού σε µεταγενέστερο στάδιο. Για παράδειγµα, µπορεί αρχικά να εισαχθεί ένα ατελές κείµενο, µετά να εισαχθούν οι αντίστοιχες εικόνες, και κατόπιν, σε µεταγενέστερο χρόνο, να αλλάξει το κείµενο ή οι εικόνες. Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις η σειρά των βηµάτων για την εκτέλεση µιας εργασίας, όπως για παράδειγµα η εισαγωγή ανακοινώσεων και νέων, δεν έχει σηµασία. Τα αρχικά βήµατα που είναι αναγκαία για την λειτουργία της πλατφόρµας, µε την σειρά που πρέπει να γίνουν, είναι τα εξής: Εισαγωγή χρηστών. Εισαγωγή Γεωγραφικών Τοποθεσιών. Εισαγωγή Θεµατικών Κατηγοριών. ικαιώµατα χρηστών. Ακολουθεί η εισαγωγή του ψηφιοποιηµένου υλικού και της τεκµηρίωσής του και όλων των άλλων συµπληρωµατικών στοιχείων. Μετά την εγκατάσταση της δικτυακής πλατφόρµας, η πρώτη εργασία που πρέπει απαραίτητα να γίνει είναι ο καθορισµός ενός ή περισσοτέρων χρηστών ΟΕΥ, µε την εισαγωγή των στοιχείων τους, του «ονόµατος χρήστη» και του «κωδικού πρόσβασης». Σηµειώνουµε ότι η εγκατάσταση της πλατφόρµας δεν απαιτεί κάποιο κωδικό πρόσβασης. Μετά την εγκατάσταση της πλατφόρµας, υπάρχει µόνο ένας χρήστης µε «όνοµα χρήστη» το «admin» και κωδικό πρόσβασης που θα δοθεί στον Φορέα ιαχείρισης κάθε Περιφέρειας. Με τα στοιχεία του χρήστη «admin» ο Φορέας ιαχείρισης θα µπορεί να καθορίσει χρήστες που θα ανήκουν στην ΟΕΥ. Το επόµενο βήµα που πρέπει και να γίνει πριν την εισαγωγή του υλικού, είναι η εισαγωγή των Γεωγραφικών Τοποθεσιών και των Θεµατικών Κατηγοριών. Κατόπιν, οι χρήστες ΟΕΥ µπορούν να καθορίσουν τους χρήστες ΕΥΠ (ή/και ΟΤ) και να δώσουν συγκεκριµένα δικαιώµατα πρόσβασης σε κάθε χρήστη. Όσον αφορά τις Γεωγραφικές Τοποθεσίες, µετά την εγκατάσταση της πλατφόρµας, η µόνη Γεωγραφική Τοποθεσία που είναι καθορισµένη είναι η Περιφέρεια. Στην βάση δεδοµένων της πλατφόρµας είναι καταχωρισµένοι και οι νοµοί οι οποίοι όµως χρησιµοποιούνται σε µετέπειτα στάδιο για την αντιστοίχηση Γεωγραφικών 17

18 Τοποθεσιών ανά νοµό. Φυσικά υπάρχει η δυνατότητα να ορισθεί ένας ολόκληρος νοµός σαν µια Γεωγραφική Τοποθεσία. Επειδή κάθε τµήµα του υλικού που εισάγεται στην πλατφόρµα πρέπει να συνδεθεί µε κάποια συγκεκριµένη Γεωγραφική Τοποθεσία, είναι αναγκαίο να καθοριστούν οι Γεωγραφικές Τοποθεσίες της Περιφέρειας. Η συγκεκριµένη λίστα των Γεωγραφικών Τοποθεσιών µπορεί να τροποποιηθεί στην συνέχεια. Ανάλογα ισχύουν και για τις Θεµατικές Κατηγορίες. Η πλατφόρµα προσφέρει τη δυνατότητα για εισαγωγή µέχρι πέντε επιπέδων στις Θεµατικές Κατηγορίες. Μετά την εγκατάσταση της πλατφόρµας, υπάρχουν καταχωρισµένα τα πρώτα δύο επίπεδα, όµως το δεύτερο επίπεδο µπορεί να τροποποιηθεί, καθώς και να συµπληρωθούν τα επίπεδα 3-5, αν αυτό θεωρηθεί αναγκαίο. Για τον καθορισµό τόσο των Γεωγραφικών Τοποθεσιών όσο και των Θεµατικών Κατηγοριών θεωρούµε ότι είναι αναγκαία η στενή συνεργασία του Φορέα ιαχείρισης της ικτυακής Πύλης µε τους Παροχείς Υλικού της κάθε Περιφέρειας, ώστε να καθοριστεί ο κατάλογος του υλικού που πρόκειται να εισαχθεί και µε βάση αυτό να καθοριστούν οι Γεωγραφικές Τοποθεσίες και οι Θεµατικές Κατηγορίες στις οποίες θα χωριστεί το υλικό. Μετά τα παραπάνω, µπορεί να γίνει η εισαγωγή του υλικού. Το υλικό εισάγεται σε «µονάδες περιεχοµένου» οι οποίες αποτελούνται από κείµενα, εικόνες και άλλα αρχεία (ήχοι, βίντεο, ή οποιαδήποτε αρχεία) τα οποία ανήκουν σε κάποια συγκεκριµένη Γεωγραφική Τοποθεσία και κάποια συγκεκριµένη Θεµατική Κατηγορία. Το υλικό που εισάγεται πρέπει να ακολουθεί συγκεκριµένες προδιαγραφές που περιγράφονται αναλυτικά στο παραδοτέο «Προδιαγραφές για Συλλογή, Ψηφιοποίηση και Τεκµηρίωση Υλικού». Μετά την εισαγωγή του υλικού, ή και παράλληλα µε αυτήν σε ορισµένες περιπτώσεις, µπορεί να γίνει η εισαγωγή όλων των άλλων επιµέρους στοιχείων που επιτρέπει η πλατφόρµα, όπως ο καθορισµός των προτύπων εµφάνισης για οµάδες του υλικού, ο καθορισµός των ψηφιακών χαρτών πλοήγησης κλπ. Στην ενότητα παρουσιάζονται κάποιες ενδεικτικές οθόνες από το υποσύστηµα διαχείρισης και διασαφηνίζονται περισσότερο εποπτικά κάποιες από τις παραπάνω λειτουργίες Άλλες γλώσσες Η πλατφόρµα δίνει την δυνατότητα να προστεθούν µεταφράσεις των κειµένων σε άλλες γλώσσες εκτός από την Ελληνική. Συγκεκριµένα δίνεται η δυνατότητα να 18

19 προστεθούν µεταφράσεις σε πέντε γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερµανικά, Ιταλικά και Ισπανικά. Για κάθε µετάφραση πρέπει να έχει ήδη εισαχθεί το αντίστοιχο Ελληνικό κείµενο. Επίσης, δεν είναι δυνατή η αυτόνοµη κατασκευή ξενόγλωσσων Πυλών, είναι δηλαδή αναγκαίο να προϋπάρχει το Ελληνικό κείµενο. Σηµειώνουµε ότι η πλατφόρµα προσφέρει πλήρη υποδοµή για τα Αγγλικά, όµως για τις υπόλοιπες τέσσερις γλώσσες θα πρέπει να προστεθούν κάποια αναγκαία εικονίδια τα οποία και θα πρέπει να κατασκευαστούν. Τα εικονίδια αυτά είναι τα γραφικά αντικείµενα τα οποία εµφανίζονται στο υποσύστηµα παρουσίασης. Στο εγχειρίδιο χρήσης παρουσιάζεται ένας πλήρης κατάλογος των εικονιδίων που θα πρέπει να προστεθούν στην πλατφόρµα. Τέλος στο εγχειρίδιο χρήσης αναφέρεται αναλυτικά και ο τρόπος µε τον οποίο µπορούν να προστεθούν επιπλέον γλώσσες, πέρα από τις πέντε προαναφερθείσες Ενδεικτικές οθόνες του υποσυστήµατος διαχείρισης Στην συνέχεια παρουσιάζονται µερικές ενδεικτικές οθόνες του υποσυστήµατος διαχείρισης. Η τελική µορφή των οθονών και η αναλυτική περιγραφή των λειτουργιών κάθε οθόνης θα παρουσιαστεί στο παραδοτέο µε τίτλο «Εγχειρίδιο χρήσης της ηλεκτρονικής πλατφόρµας». Η εικόνα 5 δείχνει τον βασικό κατάλογο επιλογών που διαθέτει ένας χρήστης της οµάδας ΟΕΥ, αφού εισάγει το όνοµά του και τον κωδικό του. Ξεκινώντας από το κατάλογο επιλογών µπορεί να επιτελέσει όλες τις λειτουργίες που προσφέρει το λογισµικό. Στην εικόνα 6 παρουσιάζεται η οθόνη µέσω της οποίας γίνεται εισαγωγή µιας νέας θεµατικής υποκατηγορίας. Παρουσιάζονται όλες οι υπάρχουσες θεµατικές υποκατηγορίες και ο χρήστης µπορεί να επιλέξει σε ποιο σηµείο της δενδρικής δοµής θα εισάγει την νέα υποκατηγορία. Μετά την επιλογή της θέσης της νέας υποκατηγορίας θα εισάγει τον τίτλο της. Στην εικόνα 7 παρουσιάζεται ο τρόπος µε τον οποίο καθορίζονται οι γεωγραφικές τοποθεσίες πάνω στον ψηφιακό χάρτη πλοήγησης. Σε προηγούµενο βήµα ο χρήστης έχει επιλέξει το αρχείο εικόνας το οποίο θέλει να χρησιµοποιήσει ως ψηφιακό χάρτη πλοήγησης. Επίσης σε προηγούµενο βήµα έχει καθορίσει τις Γεωγραφικές Τοποθεσίες της Περιφέρειας. Οπότε, χρησιµοποιώντας το εργαλείο της εικόνας 7 ο χρήστης µπορεί να καθορίσει ένα πολύγωνο πάνω στο χάρτη και να καθορίσει ποια Γεωγραφική Τοποθεσία αντιστοιχεί στο πολύγωνο αυτό. Το υποσύστηµα 19

20 παρουσίασης θα εµφανίσει το αντίστοιχο πολύγωνο ως µια ενεργή περιοχή η οποία οδηγεί στις πληροφορίες της αντίστοιχης Γεωγραφικής Τοποθεσίας. Με ανάλογο τρόπο λειτουργεί και το εργαλείο για τις ψηφιακές διαδροµές. Οι εικόνες 8-13 δείχνουν τον τρόπο µε τον οποίο εισάγουµε τον κύριο όγκο του υλικού, δηλαδή τα άρθρα για συγκεκριµένες θεµατικές ενότητες και γεωγραφικές περιοχές. Για την εισαγωγή του υλικού ο χρήστης του υποσυστήµατος διαχείρισης ακολουθεί έναν οδηγό ο οποίος περιλαµβάνει 4 βήµατα: εισαγωγή κειµένου, εισαγωγή εικόνων, εισαγωγή αρχείων και προεπισκόπηση. Στο πρώτο βήµα για την εισαγωγή ενός άρθρου (εικόνα 8) ο χρήστης θα πρέπει να εισάγει το συγκεκριµένο κείµενο καθώς και να συµπληρώσει τα πεδία των µεταδεδοµένων τα οποία χαρακτηρίζουν το κείµενο. Στο επόµενο βήµα (εικόνες 9 και 10) ο χρήστης εισάγει τις εικόνες που θα συνοδεύουν το κείµενο. Ένα κείµενο µπορεί να συνοδεύεται από οποιοδήποτε αριθµό εικόνων, κάθε µία από τις οποίες πρέπει να εισάγεται σε τρία µεγέθη (όπως περιγράφεται στο παραδοτέο «Προδιαγραφές για Συλλογή, Ψηφιοποίηση και Τεκµηρίωση Υλικού»). Στο τρίτο βήµα (εικόνες 11 και 12) ο χρήστης εισάγει άλλα συνοδευτικά αρχεία (µεταξύ των οποίων µπορεί να είναι αρχεία ήχου, βίντεο ή οποιουδήποτε είδους αρχεία). Στο τελευταίο βήµα (εικόνα 13) ο χρήστης µπορεί να δει όλα τα στοιχεία µιας «µονάδας περιεχοµένου» που αποτελείται από κείµενο, εικόνες και άλλα αρχεία, και είτε να την αποθηκεύσει είτε να κάνει κάποιες τροποποιήσεις και στην συνέχεια να την αποθηκεύσει. Επίσης, µέσω της οθόνης αυτής µε την χρήση της επιλογής «Προεπισκόπηση» µπορεί να δει πως θα εµφανίζεται στο ευρύ κοινό το υλικό που εισήγαγε. Η προεπισκόπηση του υλικού µπορεί να γίνει και από την επιλογή «Προβολή άρθρων» του βασικού καταλόγου επιλογών. Οι εικόνες 14 και 15 παρουσιάζουν τον τρόπο διαχείρισης του υπάρχοντος υλικού. Ο χρήστης µπορεί είτε να διαγράψει µια ολόκληρη µονάδα υλικού, είτε να τροποποιήσει κάποια από τα στοιχεία της. Με παρόµοιο τρόπο γίνονται όλες οι διαδικασίες που περιγράψαµε στην ενότητα

Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακής πύλης στα πλαίσια του. Σίμος Αναγνωστάκης, Ε.Ε.Δι.Π. Πανεπιστημίου Κρήτης

Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακής πύλης στα πλαίσια του. Σίμος Αναγνωστάκης, Ε.Ε.Δι.Π. Πανεπιστημίου Κρήτης Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακής πύλης στα πλαίσια του προγράμματος ΠΑΙΔΕΙΑ ΟΜΟΓΕΝΩΝ. Σίμος Αναγνωστάκης, Ε.Ε.Δι.Π. Πανεπιστημίου Κρήτης Γενική περιγραφή Η Αναμόρφωση και Ενημέρωση Βάσεων Δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Ηµεροµηνία Μάιος 2004 Πίνακας Περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 4 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 22 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 23

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 22 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 23 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet e-class Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ, ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ, ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ, ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Περιήγηση στις δυνατότητες του λογισμικού και στον τρόπο χρήσης του ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟΥ: «Προδιαγραφές για Συλλογή, Ψηφιοποίηση και Τεκµηρίωση Υλικού» Έκδοση 1.0

ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟΥ: «Προδιαγραφές για Συλλογή, Ψηφιοποίηση και Τεκµηρίωση Υλικού» Έκδοση 1.0 @ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 Γ Κ.Π.Σ. ΑΞΟΝΑΣ 2: «ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ» ΜΕΤΡΟ 2.4 «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ VERSION CMS 4.0 ΕΚ ΟΣΗ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ 4.0.1-2009 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 Το παρόν εγχειρίδιο διατίθεται µαζί µε την πλατφόρµα ηλεκτρονικού επιχειρείν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ.

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ. ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ. Οδηγός Διαχειριστή Το m-learning Toolkit είναι μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που έχει σχεδιαστεί για να υπάρχει η δυνατότητα της πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή: Σύστηµα ιαχείρισης ιαδικτυακού Περίπτερου / Ιστοσελίδας στον διαδικτυακό τόπο kalliergea.gr

Εφαρµογή: Σύστηµα ιαχείρισης ιαδικτυακού Περίπτερου / Ιστοσελίδας στον διαδικτυακό τόπο kalliergea.gr ..χτίζουµε την ιστοσελίδα σας στο Internet www.kalliergea.gr Λάουρα Π. Καζακράντε «Καλλιεργαία» Πληροφορική - Internet - ιαφήµιση - Μεταφράσεις Τηλ.: 211 0104925, 695 6118589 Email: info@kalliergea.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: ΠΕΛΑΤΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: ΠΕΛΑΤΕΣ VERSION CMS 4.0 ΕΚ ΟΣΗ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ 4.0.1-2009 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 Το παρόν εγχειρίδιο διατίθεται µαζί µε την πλατφόρµα ηλεκτρονικού επιχειρείν altab2x

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης eclass 2.0. Οδηγίες Αναβάθµισης (Upgrade) - 1 - Αθήνα, 1 Ιουνίου 2007. 1. Εισαγωγή

Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης eclass 2.0. Οδηγίες Αναβάθµισης (Upgrade) - 1 - Αθήνα, 1 Ιουνίου 2007. 1. Εισαγωγή Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης eclass 2.0 Οδηγίες Αναβάθµισης (Upgrade) Οµάδα Εργασίας: Τσιµπάνης Κωνσταντίνος, Εξηνταρίδης Γιάννης Αθήνα, 1 Ιουνίου 2007 1. Εισαγωγή Η πλατφόρµα eclass είναι ένα ολοκληρωµένο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: NEWSLETTER

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: NEWSLETTER ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: NEWSLETTER VERSION CMS 4.0 ΕΚ ΟΣΗ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ 4.0.1-2009 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 Το παρόν εγχειρίδιο διατίθεται µαζί µε την πλατφόρµα ηλεκτρονικού επιχειρείν altab2x

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο διαχείρισης χρηστών και λιστών διανομής για τον Υπεύθυνο Φορέα του Δικτύου "Σύζευξις" -1-

Εγχειρίδιο διαχείρισης χρηστών και λιστών διανομής για τον Υπεύθυνο Φορέα του Δικτύου Σύζευξις -1- -1- 1 Διαχείριση Χρηστών...3 1.1 Υπηρεσίες...5 1.1.1 Δημιουργία νέου χρήστη...6 1.1.2 Αναζήτηση χρήστη...7 1.1.2 Επεξεργασία στοιχείων χρήστη...8 1.1.3 Δημιουργία /Επεξεργασία mailbox plan...10 1.1.4 Ενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Λήξη 8 Οκτωβρίου Ακολουθεί αναλυτικά η περιγραφή της εν λόγω εργασίας:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Λήξη 8 Οκτωβρίου Ακολουθεί αναλυτικά η περιγραφή της εν λόγω εργασίας: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Λήξη 8 Οκτωβρίου 2004 Τετάρτη, 29 Σεπτεμβρίου 2004 Αρ.πρωτ. 749 Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Κρήτης, στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης-Οδηγός Εκπαίδευσης Χρηστών. - Δήμος Δέλτα - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Εγχειρίδιο Χρήσης-Οδηγός Εκπαίδευσης Χρηστών. - Δήμος Δέλτα - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής υποστήριξης των δράσεων περιβαλλοντικής διαχείρισης της παράκτιας ζώνης του Θερμαϊκού Κόλπου και διαδραστικής εφαρμογής αναφοράς περιβαλλοντικών προβλημάτων Εγχειρίδιο Χρήσης-Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ Μ.Ο.Δ..ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Α.Ε. 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εγγραφή στο σύστημα...3

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. Draft version

ΟΓΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. Draft version ΟΓΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Draft version Θεσσαλονίκη, Ιούλιος 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1. ΓΕΝΙΚΑ... 5 1.1. Πρόσβαση... 5 1.2. Χρήστες... 5 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΗΜΑ... 6 2.1.

Διαβάστε περισσότερα

11/4/2014 ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Πλατφόρµα Ασύγχρονησ Τηλεκπαίδευσησ eclass s ηµιο ι υρ υ γ ρ ία ί Μ αθήµατο τ σ 1

11/4/2014 ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Πλατφόρµα Ασύγχρονησ Τηλεκπαίδευσησ eclass s ηµιο ι υρ υ γ ρ ία ί Μ αθήµατο τ σ 1 ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης eclass ηµιουργία Μαθήµατος 1 Η ηµιουργία Μαθήµατος είναι η πιο σηµαντική ενέργεια του χρήστη Εκπαιδευτή στην πλατφόρµα. Ειδικότερα, για να δηµιουργήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ VERSION CMS 4.0 ΕΚ ΟΣΗ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ 4.0.1-2009 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 Το παρόν εγχειρίδιο διατίθεται µαζί µε την πλατφόρµα ηλεκτρονικού επιχειρείν

Διαβάστε περισσότερα

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση - 0 - Πίνακας Περιεχοµένων 1 Εισαγωγή.. 2 1.1 Σχολές/Τµήµατα

Διαβάστε περισσότερα

6 Εισαγωγή στο Wordpress 3.x

6 Εισαγωγή στο Wordpress 3.x Περιεχόμενα 1 Εγκατάσταση του WordPress... 11 Ελάχιστες απαιτήσεις... 11 Easy PHP... 12 Εγκατάσταση Easy PHP... 12 Βήματα εγκατάστασης EasyPHP με εικόνες... 13 Το EasyPHP στα Ελληνικά... 17 Κατέβασμα και

Διαβάστε περισσότερα

ενηµέρωσης ταξιδιωτών και επισκεπτών του ήµου Ρεθύµνου µε τα παρακάτω υποσυστήµατα : µέσω σχετικής πλατφόρµας, εκ µέρους της δηµοτικής αρχής

ενηµέρωσης ταξιδιωτών και επισκεπτών του ήµου Ρεθύµνου µε τα παρακάτω υποσυστήµατα : µέσω σχετικής πλατφόρµας, εκ µέρους της δηµοτικής αρχής Παρουσίαση Έργου Αξιοποίηση των Ασύρµατων ευρυζωνικών δικτύων µε εφαρµογή καινοτόµων ηλεκτρονικών υπηρεσιών και χρήση φορητών συσκευών από τους δηµότες και το προσωπικό του ήµου Ρεθύµνου Εισηγητής : Κουκουτίµπας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...2 2. Αρχική σελίδα, Εισαγωγή & Περιβάλλον Συστήματος...3 2.1. Αρχική σελίδα εισαγωγής...3 2.2. Εισαγωγή στην Πλατφόρμα Τηλε-κατάρτισης...4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010 Μ.Ο.Δ..ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Α.Ε. 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εγγραφή στο σύστημα...3 2.

Διαβάστε περισσότερα

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 CubisLITE Client Οδηγίες Χρήσεως Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 1. Τι είναι ο CubisLITE Server 2. Τι είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ VERSION CMS 4.0 ΕΚ ΟΣΗ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ 4.0.1-2009 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 Το παρόν εγχειρίδιο διατίθεται µαζί µε την πλατφόρµα ηλεκτρονικού επιχειρείν altab2x

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: ΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: ΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: ΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ VERSION CMS 4.0 ΕΚ ΟΣΗ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ 4.0.1-2009 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 Το παρόν εγχειρίδιο διατίθεται µαζί µε την πλατφόρµα ηλεκτρονικού επιχειρείν altab2x

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Εγκατάσταση του Wamp

Εγκατάσταση. Εγκατάσταση του Wamp Εγκατάσταση Εγκατάσταση του Wamp Η εγκατάσταση χωρίζεται σε δύο µέρη. Πρώτα θα εγκαταστήσουµε το Wamp, ώστε να µετατρέψουµε τον υπολογιστή µας σε Web Server και µετά θα εγκαταστήσουµε το Joomla. Η εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ Ε.Ο.Π.Υ.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ Ε.Ο.Π.Υ. Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ» ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ : ~ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ, 1925~

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. έσποινα Τσοµπανούδη, Α.Μ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. έσποινα Τσοµπανούδη, Α.Μ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ανάπτυξη web-based εφαρµογής για διαχείριση ερωτηµατολογίων αξιολόγησης καθηγητών ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ έσποινα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΎ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΎ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΎ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2012 Για την εταιρεία ACTS : Παπαγεωργίου Κων/νος Ποτιέ 21/ Χανιά, ΤΚ 73100 AΦΜ: 065439343 Τηλ./Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Εκκίνηση εφαρµογής

Εγχειρίδιο χρήσης. Εκκίνηση εφαρµογής Εγχειρίδιο χρήσης Το παρόν εγχειρίδιο χρήσης περιέχει µία αναλυτική παρουσίαση των λειτουργιών της διαδικτυακής εφαρµογής που αφορά την παροχή µιας on-line βάσης δεδοµένων, στην οποία εξουσιοδοτηµένοι

Διαβάστε περισσότερα

Αναγγελία Εισιτηρίων - εξιτηρίων ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Αναγγελία Εισιτηρίων - Εξιτηρίων. Σελίδα 1

Αναγγελία Εισιτηρίων - εξιτηρίων ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Αναγγελία Εισιτηρίων - Εξιτηρίων. Σελίδα 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Αναγγελία Εισιτηρίων - Εξιτηρίων Σελίδα 1 Πίνακας περιεχομένων 1.Εισαγωγή... 4 1.1 Συμβατότητα Browser... 4 1.2 Διεύθυνση πρόσβασης... 4 2 ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ. (στο µάθηµα: Τεχνολογίες Εφαρµογών ιαδικτύου του Η εξαµήνου σπουδών του Τµήµατος Πληροφορικής & Τηλ/νιών)

ΕΡΓΑΣΙΑ. (στο µάθηµα: Τεχνολογίες Εφαρµογών ιαδικτύου του Η εξαµήνου σπουδών του Τµήµατος Πληροφορικής & Τηλ/νιών) ΕΡΓΑΣΙΑ (στο µάθηµα: Τεχνολογίες Εφαρµογών ιαδικτύου του Η εξαµήνου σπουδών του Τµήµατος Πληροφορικής & Τηλ/νιών) Τίτλος: Εφαρµογή ιαδικτύου ιαχείρισης Αποθήκων (Warehouse Management Web Application) Ζητούµενο:

Διαβάστε περισσότερα

Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ό κ α τ ά σ τ η μ α. Γενικά χαρακτηριστικά της εφαρμογής για κατασκευή eshop

Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ό κ α τ ά σ τ η μ α. Γενικά χαρακτηριστικά της εφαρμογής για κατασκευή eshop WEB AGENCY ALBATROS Διαφημιστικές Υπηρεσίες & Σχεδιασμός ιστοσελίδων www.webagencyalbatros.com Τηλ 6939052115 Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ό κ α τ ά σ τ η μ α Γενικά χαρακτηριστικά της εφαρμογής για κατασκευή eshop

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ VERSION CMS 4.0 ΕΚ ΟΣΗ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ 4.0.1-2009 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 Το παρόν εγχειρίδιο διατίθεται µαζί µε την πλατφόρµα ηλεκτρονικού επιχειρείν

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως:

Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως: 1. Υπηρεσία ClassWeb 1.1. Γενικά Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως: εµφάνιση στατιστικών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Το teachers Web είναι µία ΝΕΑ Υπηρεσία που υποστηρίζεται από την Οµάδα Υποστήριξης του Πληροφοριακού Συστήµατος Γραµµατειών. Η υπηρεσία Teachers Web, προσφέρει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 3) Μέθοδος Υποβολής: Συμπλήρωση Φόρμας 3.α) Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση περιεχομένου πύλης ηλεκτρονικών υπηρεσιών v10 v.1.0. [User manual]

Διαχείριση περιεχομένου πύλης ηλεκτρονικών υπηρεσιών v10 v.1.0. [User manual] Διαχείριση περιεχομένου πύλης ηλεκτρονικών υπηρεσιών v10 v.1.0. [User manual] Υπουργείου Υ Υγείας Κύπρου 1 Είσοδος στο χώρο διαχείρισης To CMS (Content tmanagementsystem) πάνω στο οποίο βασίζεται η διαδικτυακή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ.Ε.Π.Θ. / ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΥΠ.Ε.Π.Θ. / ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΥΠ.Ε.Π.Θ. / ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓO ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝO ΚΑΤΑ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ «Ολοκληρωµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Μιχάλης Κεφαλάς, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης

ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Μιχάλης Κεφαλάς, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Μιχάλης Κεφαλάς, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης 1. Στοιχεία της υπηρεσίας Η υπηρεσία Κ.Υ.Ε.Λ. παρέχεται στο σύνδεσµο http://wwww.gen.teithe.gr/kyel Υλοποιήθηκε µε πόρους του

Διαβάστε περισσότερα

Vodafone Business Connect

Vodafone Business Connect Vodafone Business Connect Vodafone Business WebHosting Αναλυτικός Οδηγός Χρήσης MSSQL Manager Αναλυτικός οδηγός χρήσης: MS SQL Manager Vodafone Business Connect - Υπηρεσίες φιλοξενίας εταιρικού e-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΠΑΛ Α Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση και βασική διαχείριση ενός ιστοτόπου

Εγκατάσταση και βασική διαχείριση ενός ιστοτόπου Εγκατάσταση Εγκατάσταση και βασική διαχείριση ενός ιστοτόπου Στη συνέχεια θα σας παρουσιάσουµε πώς γίνεται να δηµιουργήσετε ένα διαδικτυακό τόπο χρησιµοποιώντας το Joomla! αναλύοντας τη διαδικασία βήµα

Διαβάστε περισσότερα

Τοµέας Εϖιµόρφωσης & Κατάρτισης

Τοµέας Εϖιµόρφωσης & Κατάρτισης ικαιούχος Φορέας Συµπράττοντες Επιστηµονικοί Φορείς Οδηγίες για την πιστοποίηση των εκπαιδευτικών Τοµέας Εϖιµόρφωσης & Κατάρτισης Αθήνα, Νοέµβριος 2010 Περιεχόµενα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ... 3 1.1 Η εξέταση...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 3 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ... 5 ΕΡΕΥΝΕΣ... 8

ΟΜΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 3 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ... 5 ΕΡΕΥΝΕΣ... 8 Εγχειρίδιο Χρήσης Συστήµατος Έρευνες Στατιστικών Στοιχείων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΜΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 3 Λογική Ανάλυση Χρήσης Εφαρµογής... 3 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ... 5 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗΣ... 6 Επεξεργασία Ερώτησης... 7 ιαγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Πίνακες συµµόρφωσης και απαιτήσεων του έργου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Πίνακες συµµόρφωσης και απαιτήσεων του έργου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /νση Τεχνικών Υπηρεσιών «Προβολή της πολιτιστικής κληρονοµιάς του ήµου Μινώα Πεδιάδας µε ηλεκτρονικά και έντυπα µέσα» Προϋπολογισµός (µε Φ.Π.Α.):

Διαβάστε περισσότερα

MAMS- Τεχνική Περιγραφή Συστήματος

MAMS- Τεχνική Περιγραφή Συστήματος Πλατφόρμα Διαχείρισης Παγίων και Αναφοράς Βλαβών Τεχνική Περιγραφή Συστήματος Ιανουάριος 2009 ΓΕΝΙΚΑ Το MAMS είναι ένα ολοκληρωμένο γεω-πληροφοριακό σύστημα που σχεδιάστηκε με σκοπό τη βέλτιστη αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ Β Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Έργου. «Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο και ηλεκτρονική διαχείριση - αρχειοθέτηση εγγράφων στο Α.Π.Σ.»

Τεχνικές Προδιαγραφές Έργου. «Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο και ηλεκτρονική διαχείριση - αρχειοθέτηση εγγράφων στο Α.Π.Σ.» Ανακοίνωση ιενέργειας ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ στις 11-10-2002 στις εγκαταστάσεις του Αρχηγείου Πυρ/κού Σώµατος ιεύθυνση Οικονοµικών 1 ος όροφος - Αίθουσα Συσκέψεων Οδός: Μουρούζη 4 Αθήνα. Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης για Διαχειριστές. Πλατφόρμα Μεταφόρτωσης και Μετατροπής Βίντεο

Εγχειρίδιο Χρήσης για Διαχειριστές. Πλατφόρμα Μεταφόρτωσης και Μετατροπής Βίντεο Εγχειρίδιο Χρήσης για Διαχειριστές Πλατφόρμα Μεταφόρτωσης και Μετατροπής Βίντεο 1. Εισαγωγή 1.1 Περιγραφή Λειτουργίας Πλατφόρμας Η Πλατφόρμα Μεταφόρτωσης και Μετατροπής Βίντεο παρέχει τη δυνατότητα της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝ ΕΣΕΙΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝ ΕΣΕΙΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝ ΕΣΕΙΣ VERSION CMS 4.0 ΕΚ ΟΣΗ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ 4.0.1-2009 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 Το παρόν εγχειρίδιο διατίθεται µαζί µε την πλατφόρµα ηλεκτρονικού επιχειρείν

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Σύντομη περιγραφή 5 Για να ξεκινήσετε 6 Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Οι οθόνες του προγράμματος 8 Αρχική οθόνη 8 Στοιχεία ασθενή 9 Εργασίες - Ραντεβού 10 Εικόνες 11 Ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ VERSION CMS 4.0 ΕΚ ΟΣΗ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ 4.0.1-2009 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 Το παρόν εγχειρίδιο διατίθεται µαζί µε την πλατφόρµα ηλεκτρονικού επιχειρείν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Πλατφόρμας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (Moodle) του Τμήματος ΔΕΤ

Οδηγίες Χρήσης Πλατφόρμας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (Moodle) του Τμήματος ΔΕΤ Οδηγίες Χρήσης Πλατφόρμας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (Moodle) του Τμήματος ΔΕΤ -Για τους Φοιτητές- Έκδοση 1.2 Οκτώβριος 2015 Υπεύθυνος Σύνταξης: Χρήστος Λάζαρης (lazaris@aueb.gr) Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

CARDISOFT. User Guide. ClassWeb VERSION 1.1. [February] [2007] Cardisoft Ανώνυµη Εταιρία Παραγωγής Λογισµικού

CARDISOFT. User Guide. ClassWeb VERSION 1.1. [February] [2007] Cardisoft Ανώνυµη Εταιρία Παραγωγής Λογισµικού Cardisoft Ανώνυµη Εταιρία Παραγωγής Λογισµικού Μοναστηρίου 60, 54627 Θεσσαλονίκη, Τηλ 2310 567840, Fax 2310 514220, www.cardisoft.gr CARDISOFT User Guide ClassWeb VERSION 1.1 [February] [2007] Greece Monastiriou

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 4 1.1 Περιβάλλον Moodle...4 1.2 Χρήση ονόματος χρήστη και κωδικού...4 1.3 Δημιουργία νέου μαθήματος...4 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ «Ηλεκτρονική Υποβολή & Παρακολούθηση της Ενοποιημένης Αίτησης σχετικά με τη Νηολόγηση Πλοίου στην Ελληνική Σημαία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ. Οδηγίες για την πιστοποίηση των εκπαιδευτικών

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ. Οδηγίες για την πιστοποίηση των εκπαιδευτικών ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Άξονας Προτεραιότητας 2, Μέτρο 2.1 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Οδηγίες για την πιστοποίηση των εκπαιδευτικών Τοµέας Επιµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πάτρας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πάτρας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πάτρας Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) ΤΕΙ Πατρών MIS: 304457 Οδηγίες Χρήσης για τους Φορείς Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ηλεκτρονικής Υποβολής Προτάσεων

Οδηγίες Ηλεκτρονικής Υποβολής Προτάσεων ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ» «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Document Scanning System Ιανουάριος, 2014

Document Scanning System Ιανουάριος, 2014 Document Scanning System Ιανουάριος, 2014 Το DSS, είναι ένα ολοκληρωμένο συστημα διαχείρισης ψηφιοποίησης εγγράφων, αφού εκτός από την διαδικασία ψηφιοποίησης των εγγράφων, αρχειοθετεί και μία σειρά δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Συστήματος Διαχείρισης & Διακίνησης Εγγράφων DocuTracks

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Συστήματος Διαχείρισης & Διακίνησης Εγγράφων DocuTracks ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Συστήματος Διαχείρισης & Διακίνησης Εγγράφων DocuTracks Dataverse Ltd. Αθήνα, 10/08/2014 Σελίδες: 40 Έκδοση: 1.3 Όνομα : DocuTracks Admin Manual Σελίδα : 2 από 40 Πίνακας Περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συμπλήρωσης της Έκθεσης Ολοκλήρωσης

Οδηγίες Συμπλήρωσης της Έκθεσης Ολοκλήρωσης -0 Οδηγίες Συμπλήρωσης της Έκθεσης Ολοκλήρωσης H διαδικασία συνοπτικά Κάθε επιχείρηση της οποίας η πρόταση βρίσκεται σε κατάσταση «Σε υλοποίηση», έχει το δικαίωμα να υποβάλει ηλεκτρονικά Έκθεση ολοκλήρωσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μιλτιάδης Κακλαμάνης

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μιλτιάδης Κακλαμάνης Σελίδα 1από ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ Πτυχιακή εργασία Δικτυακή Εφαρμογή διαχείρισης ηλεκτρονικών εγγράφων υπηρεσίας. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μιλτιάδης Κακλαμάνης Σελίδα 2από Κατάλογος περιεχομένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 Σχετιζόμενα πρόσωπα...3

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΜΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΜΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΜΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 1 Περιεχόµενα 1. ΓΕΝΙΚΑ... 3 2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΜΑΣ... 3 α. Ανάκτηση (downloading) της ηλεκτρονικής φόρµας και αποθήκευση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Φοιτητών. 1. Εισαγωγή

Εγχειρίδιο Φοιτητών. 1. Εισαγωγή Εγχειρίδιο Φοιτητών 1. Εισαγωγή Η ηλεκτρονική πλατφόρµα «e-class», αποτελεί ένα ολοκληρωµένο σύστηµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Στόχος της είναι παροχή υποδοµών εκπαίδευσης και κατάρτισης ανεξάρτητα από

Διαβάστε περισσότερα

EBSCOhost Research Databases

EBSCOhost Research Databases Η EBSCOhost είναι ένα online σύστημα αναζήτησης σε έναν αριθμό βάσεων δεδομένων, στις οποίες είναι συμβεβλημένο κάθε φορά το ίδρυμα. Διαθέτει πολύγλωσσο περιβάλλον αλληλεπίδρασης (interface) με προεπιλεγμένη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΠ Α.Ε.

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΠ Α.Ε. Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΠ Α.Ε. ΒΗΜΑ 1: ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Η Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής στο Μητρώο Αξιολογητών

Διαβάστε περισσότερα

Η HTML 5 θα αλλάξει το Web?

Η HTML 5 θα αλλάξει το Web? Η HTML 5 θα αλλάξει το Web? (ή αλλιώς, έρχεται το τέλος των plugins?) Αλέξανδρος Καράκος Εργαστήριο Προγραµµατισµού και Επεξεργασίας Πληροφοριών Internet 2... Είναι ένα ξεχωριστό µέσο δηµοσίευσης πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ KAI ΧΡΗΣΗΣ «ΓΛΩΣΣΑ Α-Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ»

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ KAI ΧΡΗΣΗΣ «ΓΛΩΣΣΑ Α-Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ» ΥΠΕΠΘ / ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓO ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝO ΚΑΤΑ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ «ράσεις Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Φοιτητών. 1. Εισαγωγή

Εγχειρίδιο Φοιτητών. 1. Εισαγωγή Εγχειρίδιο Φοιτητών 1. Εισαγωγή Η ηλεκτρονική πλατφόρµα «e-class», αποτελεί ένα ολοκληρωµένο σύστηµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Στόχος της είναι παροχή υποδοµών εκπαίδευσης και κατάρτισης ανεξάρτητα από

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήστη - Μαθητή

Εγχειρίδιο Χρήστη - Μαθητή Εγχειρίδιο Χρήστη - Μαθητή 1. Εισαγωγή Η ηλεκτρονική πλατφόρµα «e-class», αποτελεί ένα ολοκληρωµένο σύστηµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Στόχος της είναι παροχή υποδοµών εκπαίδευσης και κατάρτισης ανεξάρτητα

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακή Πύλη (web portal) ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε

Διαδικτυακή Πύλη (web portal) ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας 1 21 Λογισμικές εφαρμογές καταγραφής και αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας Διαδικτυακή Πύλη (web portal) ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «Π.ΚΑΡΑΜΟΣΧΟΣ Κ.ΛΙΟΔΑΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.» δ.τ. «INFOΔΗΜ»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «Π.ΚΑΡΑΜΟΣΧΟΣ Κ.ΛΙΟΔΑΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.» δ.τ. «INFOΔΗΜ» ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «Π.ΚΑΡΑΜΟΣΧΟΣ Κ.ΛΙΟΔΑΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.» δ.τ. «INFOΔΗΜ» ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΝΤΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1ου ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Το συγκεκριµένο έντυπο έχει δηµιουργηθεί για την αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: και α/α «01»

ΠΡΑΞΗ: «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: και α/α «01» ΠΡΑΞΗ: «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 327465 ΥΠΟΕΡΓΟ: «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) Πανεπιστημίου Μακεδονίας» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΡΟΣ ΙΙ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΡΟΣ ΙΙ Κωδικός Πακέτου ACTA CCU/2-012 Τίτλος Πακέτου Εκπαιδευτικές Ενότητες ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΡΟΣ ΙΙ Χρήση Η/Υ και ιαχείριση Αρχείων - Windows Περιβάλλον Η/Υ - Βασικές Λειτουργίες και Ρυθµίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών. Σελίδα 1

Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών. Σελίδα 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών Σελίδα 1 Πίνακας περιεχομένων 1.1 Συμβατότητα Browser... 3 1.2 Διεύθυνση πρόσβασης... 3 2 Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών... 4 2.1 Σύνδεση με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ ΙΣΤΟΧΩΡΟΙ Nα δημιουργήσω/ενεργοποιήσω την προσωπική μου ιστοσελίδα Να προβάλω τις λεπτομέρειες του προφίλ μου...

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ ΙΣΤΟΧΩΡΟΙ Nα δημιουργήσω/ενεργοποιήσω την προσωπική μου ιστοσελίδα Να προβάλω τις λεπτομέρειες του προφίλ μου... ... 2 Nα δημιουργήσω/ενεργοποιήσω την προσωπική μου ιστοσελίδα... 2 Να προβάλω τις λεπτομέρειες του προφίλ μου... 3 Να επεξεργαστώ τις λεπτομέρειες του προφίλ μου... 5 Να προσθέσω, επεξεργαστώ, να διαγράψω

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Αξιόγραφων

Διαχείριση Αξιόγραφων Διαχείριση Αξιόγραφων 1 Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Διαχείρισης Αξιόγραφων στην εφαρμογή extra Λογιστική Διαχείριση. Παρακάτω προτείνεται μια

Διαβάστε περισσότερα

www.e-katartisi.com Equal Society e-learning platform

www.e-katartisi.com Equal Society e-learning platform www.e-katartisi.com Equal Society e-learning platform Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Για να εισέλθετε στην πλατφόρµα τηλεκατάρτισης της Equal Society και να έχετε πρόσβαση στα περιεχόµενά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 1 Περιεχόµενα 1. ΓΕΝΙΚΑ... 3 2. Εγγραφή στο Πληροφοριακό Σύστηµα... 3 3. Είσοδος στο σύστηµα... 5 4. Υποβολή πρότασης... 6 5. Ολοκλήρωση ηλεκτρονικής υποβολής... 10 6. On

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ [ΥΠΗΡΕΣΊΑ 7 - ΥΠΗΡΕΣΊΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ [ΥΠΗΡΕΣΊΑ 7 - ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ [ΥΠΗΡΕΣΊΑ 7 - ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΉΣ ΚΑΤ ΑΠΑΊΤΗΣΗ (VIDEO ON DEMAND) ΜΕ ΠΑΡΆΛΛΗΛΗ ΑΡΧΕΙΟΘΈΤΗΣΗ ΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΎ ΥΛΙΚΟΎ] ΓΙΑ ΤΟN ΧΡΗΣΤΗ [13/01/2014] έκδοση: 1.0 1 Περιεχόμενα 1.

Διαβάστε περισσότερα

Εμφάνιση Συνολικού Χάρτη Αναζήτηση με κριτήρια Μέτρηση αποστάσεων Εκτυπώσεις Έτσι ο οποιοσδήποτε χρήστης του διαδικτυακού τόπου του Δήμου Κομοτηνής

Εμφάνιση Συνολικού Χάρτη Αναζήτηση με κριτήρια Μέτρηση αποστάσεων Εκτυπώσεις Έτσι ο οποιοσδήποτε χρήστης του διαδικτυακού τόπου του Δήμου Κομοτηνής ΔΙΚΤΥΑΚΗ EΦΑΡΜΟΓΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Π.Σ. ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (ClassWeb)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Π.Σ. ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (ClassWeb) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Π.Σ. ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (ClassWeb) 1. Είσοδος στην υπηρεσία ClassWeb Στη κεντρική σελίδα της υπηρεσίας στα πεδία Όνομα Χρήστη και Κωδικός πρόσβασης πληκτρολογούμε τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης περιοδικών etwinning

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης περιοδικών etwinning Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης περιοδικών etwinning Εισαγωγή Η εφαρμογή των περιοδικών etwinning δίνει τη δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς που έχουν λογαριασμό στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

H πλατφόρµα ItBiz E- Learn, συνοπτικά.

H πλατφόρµα ItBiz E- Learn, συνοπτικά. H πλατφόρµα ItBiz E- Learn, συνοπτικά. 1. Αρχική Οθόνη Αρχική οθόνη στην οποία δηλώνονται τα στοιχεία συµβατότητας και το λογισµικό Open Source στο οποίο βασίζεται η πλατφόρµα Για να εισέρθει κάποιος επιλέγει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ... 4

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ... 4 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης η-τάξη Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήµιον Αθηνών Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Στο παράθυρο που θα εµφανιστεί πατήστε το κουµπί Unzip.

Στο παράθυρο που θα εµφανιστεί πατήστε το κουµπί Unzip. Το αρχείο EstateWeb 4.0.2.exe περιέχει την εγκατάσταση της εφαρµογής σε συµπιεσµένη µορφή. Για αυτό το λόγο θα πρέπει πρώτα να αποσυµπιέσετε τα αρχεία της εγκατάστασης στον σκληρό σας δίσκο. Κάντε διπλό

Διαβάστε περισσότερα

4.1 Άνοιγμα υπάρχοντος βιβλίου εργασίας

4.1 Άνοιγμα υπάρχοντος βιβλίου εργασίας 4.1 Άνοιγμα υπάρχοντος βιβλίου εργασίας 4.1.1 Άνοιγμα υπάρχοντος βιβλίου εργασίας από βάση δεδομένων Όταν εκκινήσουμε τον Discoverer εμφανίζεται στην οθόνη μας το παράθυρο διαλόγου του βοηθητικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η αρχική οθόνη της Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης περιλαμβάνει τις εξής βασικές ενότητες όπως φαίνονται στην Εικόνα 1:

Η αρχική οθόνη της Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης περιλαμβάνει τις εξής βασικές ενότητες όπως φαίνονται στην Εικόνα 1: Αρχική Οθόνη Η αρχική οθόνη της Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης περιλαμβάνει τις εξής βασικές ενότητες όπως φαίνονται στην Εικόνα 1: 1. Μενού πλοήγησης 2. Γρήγορη αναζήτηση 3. Αναζήτηση για έγγραφα και συλλογές

Διαβάστε περισσότερα

1 Tο βιβλίο Ξεκίνηµα Προγράµµατα και παιχνίδια Περιεχόµενα. Ευχαριστίες... x

1 Tο βιβλίο Ξεκίνηµα Προγράµµατα και παιχνίδια Περιεχόµενα. Ευχαριστίες... x Περιεχόµενα iii Περιεχόµενα Ευχαριστίες... x 1 Tο βιβλίο... 1 Χωρίς τεχνικούς όρους!... 1 Σύντοµη παρουσίαση... 2 Τι νέο υπάρχει στα Windows XP;... 4 Μερικές υποθέσεις... 5 Μία τελευταία λέξη (ή και δύο)...

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχέδιο Για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης (ΣΣΒΑΘ) 1 η Ενδιάµεση Έκθεση 3. ηµιουργία και Λειτουργία Web site

Στρατηγικό Σχέδιο Για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης (ΣΣΒΑΘ) 1 η Ενδιάµεση Έκθεση 3. ηµιουργία και Λειτουργία Web site Στρατηγικό Σχέδιο Για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης (ΣΣΒΑΘ) 1 η Ενδιάµεση Έκθεση 3. ηµιουργία και Λειτουργία Web site Θεσσαλονίκη 6/12/2001 Βασίλης Φούρκας, ΕΜΧΑ Η δηµιουργία και λειτουργία ενός

Διαβάστε περισσότερα

Στην συνέχεια και στο επόµενο παράθυρο η εφαρµογή µας ζητάει να εισάγουµε το Username και το Password το οποίο σας έχει δοθεί από τον ΕΛΚΕ.

Στην συνέχεια και στο επόµενο παράθυρο η εφαρµογή µας ζητάει να εισάγουµε το Username και το Password το οποίο σας έχει δοθεί από τον ΕΛΚΕ. 1. Πρόσβαση Οδηγίες προγράµµατος διαχείρισης ανάλυσης χρόνου εργασίας (Time Sheet) Για να ξεκινήσετε την εφαρµογή, από την κεντρική σελίδα του ΕΛΚΕ (www.elke.aua.gr) και το µενού «ιαχείριση», Time Sheet

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr. Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr. Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ Αναζήτηση Δημόσιου Περιεχομένου Η διεύθυνση ιστού της νεάς πλατφόρμας διαχείρισης βιντεοδιαλέξεων Δήλος είναι: http://delos.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG Μια από τις πιο σηµαντικές ανάγκες που αντιµετωπίζει µια επιχείρηση κατά την εγκατάσταση ενός λογισµικού «πακέτου» (Οικονοµικής & Εµπορικής ιαχείρισης), είναι ο τρόπος µε τον οποίο πρέπει να ανταποκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

«Μητρώο Ανοικτών Δεδομένων του Δημοσίου» www.data.gov.gr Οδηγός Διαχειριστή Φορέα για το www.data.gov.gr

«Μητρώο Ανοικτών Δεδομένων του Δημοσίου» www.data.gov.gr Οδηγός Διαχειριστή Φορέα για το www.data.gov.gr «Μητρώο Ανοικτών Δεδομένων του Δημοσίου» www.data.gov.gr Οδηγός Διαχειριστή Φορέα για το www.data.gov.gr Έκδοση 1.0 Περιεχόμενα Α. Εισαγωγή... 3 Β. Σύνδεση στο Σύστημα... 4 Γ. Διαχείριση Λογαριασμού/Αλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

«Σύστημα ΔΕΠ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Έκδοση 1.1

«Σύστημα ΔΕΠ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Έκδοση 1.1 «Σύστημα ΔΕΠ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Έκδοση 1.1 Πίνακας περιεχομένων 1. Λειτουργικότητα Υποψήφιου μέλους ΔΕΠ... 3 1.1. Δημιουργία Χρήστη Υποψήφιου μέλους ΔΕΠ... 3 1.2. Εισαγωγή Προσωπικών σας Στοιχείων στο Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα