Σχεδίαση διαδικτυακού εκπαιδευτικού λογισµικού: Η µέθοδος CADMOS-D και το εργαλείο CRITON

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σχεδίαση διαδικτυακού εκπαιδευτικού λογισµικού: Η µέθοδος CADMOS-D και το εργαλείο CRITON"

Transcript

1 Σχεδίαση διαδικτυακού εκπαιδευτικού λογισµικού: Η µέθοδος CADMOS-D και το εργαλείο CRITON Συµεών Ρετάλης, Πάρης Αυγερίου και Νικόλαος Παπασπύρου Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τοµέας Πληροφορικής, Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισµικού Πολυτεχνειούπολη, Ζωγράφου, Αθήνα. {retal, pavger, Περίληψη Σύγχρονη τάση στην κατασκευή διδακτικών συστηµάτων είναι η χρήση των προηγµένων µαθησιακών τεχνολογιών και ειδικότερα του ιαδικτύου και του Παγκόσµιου Ιστού. Στην αναπτυξιακή προσπάθεια των διδακτικών αυτών συστηµάτων δίνεται έµφαση στην ανάπτυξη διαδικτυακού εκπαιδευτικού λογισµικού ( ΕΛ). Ελάχιστες είναι οι µεθοδολογίες που εξειδικεύονται στην ανάπτυξη διδακτικών συστηµάτων και ΕΛ. Μία από αυτές είναι η CADMOS που αποτελείται από µοντέλα διαδικασιών, µεθόδους, εργαλεία, πρότυπα και έγγραφα τεκµηρίωσης. Για τη διαδικασία σχεδίασης ΕΛ χρησιµοποιείται η πρότυπη µέθοδος CADMOS-D, η οποία υποστηρίζεται από το εργαλείο CRITON. Στην εργασία αυτή περιγράφεται η µέθοδος σχεδίασης ΕΛ CADMOS-D και το εργαλείο CRITON. Το εργαλείο αυτό είναι το πρώτο που εξειδικεύεται στη σχεδίαση ΕΛ και στην εργασία αυτή αντιπαραβάλλεται εν συντοµία µε εργαλεία σχεδίασης υπερµεσικών εφαρµογών γενικού σκοπού. 1 Εισαγωγή Τα διδακτικά συστήµατα (instructional systems) αποσκοπούν στην υποστήριξη και µερική αυτοµατοποίηση της διδακτικής διαδικασίας ενός γνωστικού αντικειµένου. Με τον όρο διδακτική διαδικασία εννοείται ο συνδυασµός των διαδικασιών που προσβλέπουν στη µάθηση, τόσο από µέρους του εκπαιδευτή, όσο κι από µέρους του εκπαιδευόµενου. Ένα διδακτικό σύστηµα αφορά τη διδασκαλία ενός µαθήµατος, ενός σεµιναρίου ή, στην πιο απλή περίπτωση, µιας διάλεξης σε ένα γνωστικό αντικείµενο. Τα διδακτικά συστήµατα υιοθετούνται από εκπαιδευτικά ιδρύµατα (σχολεία, ΤΕΙ, Πανεπιστήµια) αλλά και οργανισµούς κατάρτισης. Σε κάθε τέτοιο ίδρυµα ή οργανισµό µπορεί να συνυπάρχουν διαφορετικά διδακτικά συστήµατα. Τα διδακτικά συστήµατα αποτελούνται από µαθησιακούς πόρους που εµπίπτουν σε τρεις κατηγορίες: στους ανθρώπινους πόρους, στους πόρους µαθησιακού υλικού και στους πόρους τεχνολογικής υποδοµής. Ανάλογα µε την εκπαιδευτική φιλοσοφία και τους διαθέσιµους µαθησιακούς πόρους, διάφοροι από τους οποίους φαίνονται στο Σχήµα 1, τα διδακτικά συστήµατα διαφοροποιούνται. Η σύγχρονη εκπαιδευτική φιλοσοφία υποστηρίζει ότι τα διδακτικά συστήµατα πρέπει να είναι ανοιχτά, να διέπονται δηλαδή από µια µαθητοκεντρική εκπαιδευτική φιλοσοφία [Wasson 1997]. Ο εκπαιδευόµενος τοποθετείται στο κέντρο του µαθησιακού περιβάλλοντος και περιβάλλεται από τους εκπαιδευτές, από µαθησιακούς πόρους και από εργαλεία που διευκολύνουν τη µάθηση. Η σύγχρονη τάση είναι να χρησιµοποιείται το ιαδίκτυο (Internet) και ο Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) ως τεχνολογική υποδοµή, καθώς επιτρέπουν την κατασκευή ανοιχτών διδακτικών συστηµάτων. Στην ανάπτυξη τέτοιων διδακτικών συστηµάτων δίνεται έµφαση στην 1

2 ιδακτικό σύστηµα Εκπαιδευτική φιλοσοφία Ανθρώπινοι πόροι Πόροι µαθησιακού υλικού Πόροι Τεχνολογικής Υποδοµής Καθηγητής Εκπαιδευόµενος Βοηθός καθηγητή ιαχειριστές συστήµατος Ψηφίδες ΕΛ παρουσιαστικές ψηφίδες ηλεκτρονικό βιβλίο περιγραφή µαθήµατος ηλεκτρονικές σηµειώσεις µαθήµατος διαφάνειες διαλέξεων (slideware) άρθρα σε ηλεκτρονικά περιοδικά ενεργές ψηφίδες εξοµοιωτές ερωτηµατολόγια αυτοαξιολόγησης εκτελέσιµα προγράµµατα επικοινωνιακές ψηφίδες ηλεκτρονικά σεµινάρια ανοικτές ερωτήσεις video µε προσωπικές σηµειώσεις (annotations) Άλλοι πόροι µαθησιακού υλικού βιβλία άρθρα σε περιοδικά multimedia CD-ROM κασσέτες ήχου video-κασσέτες διαφάνειες Κοινή υποδοµή Αίθουσεςδιδασκαλίας Εργαστηριακοί χώροι Ββλιοθήκη ιαδικτυακή υποδοµή Εξειδικευµένη υποδοµή υλικό (hardware) Web server computers multimedia client computers εργαστηριακός εξοπλισµός λογισµικά εργαλεία (software tools) Κειµενογράφος Spreadsheets web browsers εργαλεία διαχείρισης τάξης µαθησιακό περιβάλλον WebCT Lotus Notes Σχήµα 1. Μαθησιακοί πόροι ενός διδακτικού συστήµατος. κατασκευή διαδικτυακών πόρων µαθησιακού υλικού ή αλλιώς διαδικτυακού εκπαιδευτικού λογισµικού ( ΕΛ). Το ΕΛ µοιάζει µε ένα µωσαϊκό αποτελούµενο από ψηφίδες όπως: σηµειώσεις ενός µαθήµατος, διαφάνειες, οδηγός µελέτης, ασκήσεις αυτοαξιολόγησης, αρχεία αποτύπωσης ασύγχρονης επικοινωνίας, κ.λπ. Για την κατασκευή καλής ποιότητας ΕΛ απαιτείται η εφαρµογή κατάλληλων µεθοδολογιών. Μία από αυτές είναι η CADMOS (web-based CoursewAre Development Methodology for Open Systems). Υιοθετώντας και ελαφρά τροποποιώντας τον ορισµό των µεθοδολογιών ανάπτυξης πληροφοριακών συστηµάτων (information systems), µια µεθοδολογία ανάπτυξης διδακτικών συστηµάτων είναι: µια συλλογή από διαδικασίες, µεθόδους, εργαλεία και έγγραφα τεκµηρίωσης τα οποία βοηθούν την αναπτυξιακή οµάδα στην προσπάθειά της να κατασκευάσει ένα διδακτικό σύστηµα. Η αναπτυξιακή διαδικασία αποτελείται από φάσεις, κι αυτές από δραστηριότητες, στις οποίες εφαρµόζονται συγκεκριµένες µέθοδοι, χρησιµοποιούνται εργαλεία και υπάρχουν κάποια παραδοτέα σύµφωνα µε συγκεκριµένα πρότυπα. [Avison & Fitzgerald 1995] Μια µεθοδολογία δεν είναι µια απλή συλλογή από στοιχεία. Βασίζεται σε κάποιες φιλοσοφικές αρχές οι οποίες τη χαρακτηρίζουν και πολλές φορές τη διαφοροποιούν από άλλες. Αντικείµενο της παρούσας εργασίας είναι η συνοπτική παρουσίαση της φιλοσοφίας της µεθοδολογίας CADMOS δίνοντας έµφαση στην πρότυπη µέθοδο σχεδίασης CADMOS-D και το εργαλείο CASE το οποίο υποστηρίζει τη διαδικασία σχεδίασης. Το εργαλείο αυτό ονοµάζεται CRITON. Η δοµή της εργασίας είναι η ακόλουθη: Στην ενότητα 2 παρουσιάζονται οι βασικές αρχές της µεθοδολογίας CADMOS. Στην ενότητα 3 παρουσιάζονται τα βήµατα της διαδικασίας σχεδίασης σύµφωνα µε τη µέθοδο σχεδίασης CADMOS-D. Στην ενότητα 4 παρουσιάζεται το εργαλείο CRITON. Στην ενότητα 5 εξηγείται ο τρόπος σχεδίασης µε το εργαλείο CRITON και γίνονται αναφορές στη σχεδίαση ενός ΕΛ µε τίτλο Εισαγωγή στη γλώσσα XML. Τέλος στην ενότητα 6 δίνονται στοιχεία αξιολόγησης της µεθόδου σχεδίασης και του εργαλείου και γίνεται αντιπαραβολή τους µε άλλες προσεγγίσεις. 2

3 Πρότυπα Μέθοδοι διοίκησης Μέθοδοι ανάπτυξης Εργαλεία Μοντέλο ανάπτυξης Σχήµα 2. Το πλαίσιο περιγραφής µια µεθοδολογίας ανάπτυξης. 2 Βασικές αρχές της µεθοδολογίας CADMOS Η µεθοδολογία CADMOS έχει πέντε συστατικά, όπως φαίνεται στο Σχήµα 2: 1. ύο µοντέλα ανάπτυξης (development process models). Το πρώτο περιγράφει τις διαδικασίες ανάπτυξης ενός διδακτικού συστήµατος µακροσκοπικά και το δεύτερο εστιάζεται στις διαδικασίες ανάπτυξης ενός ΕΛ. 2. Εργαλεία CASE (Computer Aided Software Engineering Tools) τα οποία διευκολύνουν τη διαδικασία ανάπτυξης ακολουθώντας τις µεθόδους που υποστηρίζονται από τη µεθοδολογία. Χρησιµοποιούνται σε κάθε φάση ανάπτυξης, και κατατάσσονται σε εργαλεία σχεδίασης, συγγραφής και επεξεργασίας, ψηφιοποίησης πολυµέσων, εργαλεία αξιολόγησης, κ.α. 3. Μέθοδοι διοίκησης που περιγράφουν πώς πρέπει να γίνει ο χρονοπρογραµµατισµός του έργου ανάπτυξης, πώς πρέπει να γίνει η κατανοµή εργασίας στα διάφορα µέλη της αναπτυξιακής οµάδας εργασίας, πώς και πότε να ελέγχεται ότι η αναπτυξιακή διεργασία ακολουθεί το χρονοδιάγραµµα, κ.λπ. Υιοθετούνται µέθοδοι και τεχνικές από την Τεχνολογία Λογισµικού. 4. Πρότυπα που προσφέρουν λύσεις σε ανακύπτοντα προβλήµατα που παρουσιάζονται ξανά και ξανά. 5. Μέθοδοι ανάπτυξης που σχετίζονται µε τον τρόπο εκτέλεσης των διαφόρων ενεργειών που προβλέπει η κάθε διαδικασία. Τα πρωτότυπα στοιχεία της µεθοδολογίας CADMOS είναι ότι: 1. ίνει έµφαση στην ανάπτυξη ΕΛ, ορίζοντας και τα πέντε συστατικά στοιχεία που πρέπει να έχει µια µεθοδολογία. 2. Πρεσβεύει ρητά ότι ένα διδακτικό σύστηµα που βασίζεται στις νέες τεχνολογίες αποτελείται από τέσσερα διακριτά αλλά συσχετιζόµενα υποσυστήµατα τα οποία πρέπει να αναπτύσσονται µε διαφορετικές µεθοδολογίες. Τα υποσυστήµατα αυτά είναι: το ανθρώπινο υποσύστηµα (human agents) που έχει συγκεκριµένους ρόλους στη διδακτική διαδικασία, το υποσύστηµα του ΕΛ, το υποσύστηµα των άλλων πόρων µαθησιακού υλικού, όπου συµπεριλαµβάνονται οι µαθησιακοί πόροι που είναι σε έντυπη, αναλογική και ψηφιακή µορφή, και το υποσύστηµα της τεχνολογικής υποδοµής που αποτελείται από υλικό (hardware) και λογισµικό (software) που προσφέρουν εξειδικευµένες υπηρεσίες στη διδακτική διαδικασία (π.χ. σύγχρονη επικοινωνία, αυτόµατη διόρθωση ασκήσεων). 3. Έχει δανειστεί στοιχεία από τη Τεχνολογία Λογισµικού κι ιδιαίτερα από τη µεθοδολογία ανάπτυξης λογισµικού γενικού σκοπού YASM [Skordalakis 1999]. 3

4 4. Έχει υιοθετήσει από τη Τεχνολογία Λογισµικού και προσαρµόσει για ανάγκες της ανάπτυξης ΕΛ το εξελικτικό µοντέλο ανάπτυξης [Retalis et al. 1999]. 5. Προτείνει τη µέθοδο σχεδίασης CADMOS-D, η οποία είναι µια παραλλαγή της µεθόδου αντικειµενοστραεφούς σχεδίασης OOHDM (Object Oriented Hypermedia Design Method) [Schwabe & Rossi 1995]. Η πρωτοτυπία της CADMOS-D στηρίζεται στη χρήση ενός εννοιολογικού πλαισίου αντικειµενοστρεφούς σχεδίασης που λειτουργεί ως οδηγός κατασκευής του αρχιτεκτονικού σχεδίου ενός ΕΛ. Με αυτό τον τρόπο, ο σχεδιαστής ενός ΕΛ έχει ένα τυποποιηµένο τρόπο περιγραφής των συστατικών στοιχείων του ΕΛ, όπως ιστοσελίδες (είτε πρόσβασης είτε µαθησιακού υλικού), πολυµέσα, ενεργά στοιχεία, κ.α. Η µέθοδος σχεδίασης CADMOS-D χρησιµοποιεί για την τεκµηρίωση του σχεδίου τη γλώσσα µοντελοποίησης σχεδίων Unified Modelling Language (UML) [Fowler & Scott 1997] και προτείνει τη χρήση του CASE εργαλείου CRITON για τη διευκόλυνση της σχεδίασης. 6. Εµπεριέχει τη µέθοδο ολικής αξιολόγησης CADMOS-E [Makrakis et al. 1997], και χρησιµοποιεί ερωτηµατολόγια που διευκολύνουν στην εξαγωγή συµπερασµάτων για την ποιότητα ενός διδακτικού συστήµατος. Η µέθοδος βασίζεται σε συγκεκριµένα κριτήρια ποιότητας που έχουν προκύψει από θεωρητικές και εµπειρικές µελέτες, βάσει των οποίων αξιολογείται η µαθησιακή αποτελεσµατικότητα ενός διδακτικού συστήµατος ως όλον και η ολική ποιότητα του ΕΛ που εµπεριέχεται σ αυτό ως υποσύστηµα. Στην εργασία αυτή δίνεται έµφαση στην παρουσίαση της µεθόδου σχεδίασης CADMOS-D και στην παρουσίαση του εργαλείου CRITON. Περισσότερες πληροφορίες για τη µεθοδολογία CADMOS βρίσκονται στο [Ρετάλης 1998]. 3 Η µέθοδος σχεδίασης CADMOS-D Σκοπός της διαδικασίας σχεδίασης είναι η κατασκευή σχεδίου του ΕΛ που διακρίνεται σε αρχιτεκτονικό και λεπτοµερές σχέδιο. Το αρχιτεκτονικό σχέδιο περιλαµβάνει τη δοµή και οργάνωση του µαθησιακού υλικού σε ψηφίδες του ΕΛ. Το λεπτοµερές σχέδιο περιγράφει το περιεχόµενο των ιστοσελίδων των ψηφίδων του ΕΛ και περιλαµβάνει λεπτοµέρειες για το συγκεκριµένο περιβάλλον υλοποίησης σχετικά µε την εσωτερική δοµή των ιστοσελίδων, τις διασυνδέσεις µεταξύ τους, τη µορφή των οθονών τους και τη συµπεριφορά τους σε σχέση µε εξωτερικούς χρήστες. Το σχέδιο είναι µια προσέγγιση του τελικού προϊόντος κατ εικόνα και οµοίωση και πρέπει να πληροί δύο προϋποθέσεις για να είναι χρήσιµο: 1. Να απεικονίζει τη µορφή και τη δοµή που θα έχει το ΕΛ και οι ψηφίδες του χωριστά, ώστε να µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως οδηγός για την κατασκευή κάθε ψηφίδας στο συγκεκριµένο περιβάλλον υλοποίησης 2. Να µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως µέσο για τον έλεγχο της λειτουργικότητας του ΕΛ. Η µέθοδος σχεδίασης CADMOS-D, που αποτελεί µέρος της µεθοδολογίας CADMOS, είναι µια τροποποιηµένη έκδοση της Object Oriented Hypermedia Design Method (OOHDM), κατάλληλα προσαρµοσµένη για σχεδίαση ΕΛ. Η CADMOS-D ακολουθεί την τυπολογία και τη σηµειολογία σχεδίασης µε χρήση της γλώσσας UML για την περιγραφή του σχεδίου. Τα βήµατα της CADMOS-D, παρουσιάζονται εποπτικά στο Σχήµα 3, και είναι τα εξής τρία: 1. Αρχιτεκτονική σχεδίαση 2. Λεπτοµερής Σχεδίαση και σχεδίαση πλοήγησης (navigational schema) 3. Σχεδίαση οθονών Η σειρά εκτέλεσης των βηµάτων δεν είναι κατ' ανάγκη ακολουθιακή. Η σχεδίαση είναι αναδροµική και πολλές φορές απαιτείται οπισθοδρόµηση σε προηγούµενα βήµατα για να 4

5 διαδικασία Περιγραφή ΕΛ σχεδιαστικό βήµα προϊόν Αρχιτεκτονική σχεδίαση ΕΛ Αρχιτεκτονικό σχέδιο Web µαθησιακών πόρων Λεπτοµερής σχεδίαση και σχεδίαση πλοήγησης Σχεδίαση Λεπτοµερές σχέδιο και σχήµα πλοήγησης Επιθεώρηση, ποιοτικός έλεγχος και αναθεωρήσεις Σχεδίαση οθονών Storyboard Σχέδιο ΕΛ Σχήµα 3. Βήµατα της διαδικασίας σχεδίασης ΕΛ σύµφωνα µε τη CADMOS-D. γίνουν αλλαγές ή τροποποιήσεις στα προϊόντα κάθε βήµατος. Τα παραδοτέα κάθε φάσης επιθεωρούνται, ελέγχονται, και αναθεωρούνται εφόσον κριθεί απαραίτητο. Τα σχεδιαστικά βήµατα της CADMOS-D Το δεδοµένο εισόδου στη φάση της σχεδίασης είναι η περιγραφή του ΕΛ, που έχει δηµιουργήθεί στο πρώτο στάδιο της κατασκευαστικής διαδικασίας του διδακτικού συστήµατος. Στην περιγραφή αυτή έχουν προσδιορίστεί οι ψηφίδες που αποτελούν το ΕΛ. Έχουν επίσης δοθεί λεπτοµέρειες σχετικά µε τη διδακτέα ύλη που θα εµπεριέχουν, τους µαθησιακούς στόχους, το είδος τους ανάλογα µε το τι διάδραση επιτρέπουν (παρουσιαστικοί, ενεργοί, επικοινωνιακοί), καθώς και τις συσχετίσεις µεταξύ τους. Αρχιτεκτονική σχεδίαση. Στο πρώτο βήµα της σχεδίασης του ΕΛ, η περιγραφή αυτή µετατρέπεται σε ένα αρχιτεκτονικό σχέδιο σύµφωνα µε ένα εννοιολογικό πλαίσιο αντικειµενοστρεφούς σχεδίασης. Το εννοιολογικό αυτό πλαίσιο αποτελείται από πακέτα κλάσεων (packages), κλάσεις (classes), και σχέσεις (relationships) που περιγράφουν αναλυτικά τη δοµή του ΕΛ. Η χρήση ενός τέτοιου πλαισίου είναι το βασικό πρωτότυπο στοιχείο της µεθόδου σχεδίασης κι αυτό που ουσιαστικά τη διαφοροποιεί από την OOHDM. Το εννοιολογικό πλαίσιο περιγράφεται λεπτοµερώς στο [Retalis et al. 1999]. Ο σχεδιαστής καλείται να σχεδιάσει το ΕΛ σύµφωνα µε το πλαίσιο αυτό που δρα ως καθοδηγητής του, κι όχι να κατασκευάσει αυθαίρετα ένα αντικειµενοστρεφές σχέδιο των ψηφίδων του ΕΛ. Το µοντέλο βασίζεται στις αρχές σχεδίασης µε βάση τις ιστοσελίδες (page metaphor) και στην αρχή της κατηγοριοποίησης των ψηφίδων του ΕΛ ανάλογα µε τον τρόπο διάδρασης του χρήστη. Κάθε ψηφίδα, δηλαδή, αποτελείται από ιστοσελίδες (web pages) και κάθε µια από αυτές αποτελείται από διακριτά στοιχεία: πολυµέσα, συνδέσµους, ενεργά στοιχεία (π.χ. scripts) και τον κώδικα σε κάποια γλώσσα περιγραφής (π.χ. HTML). 5

6 Λεπτοµερής σχεδίαση και σχεδίαση πλοήγησης. Με δεδοµένο το αρχιτεκτονικό σχέδιο του ΕΛ, στο δεύτερο σχεδιαστικό βήµα προσδιορίζονται: α) το περιεχόµενο κάθε ιστοσελίδας των ψηφίδων του ΕΛ, β) οι λεπτοµέρειες σχετικά µε το κείµενο κάθε ιστοσελίδας και τα πολυµέσα αυτής, οι σύνδεσµοι που εξαρτώνται µόνο από το περιεχόµενο της µαθησιακής ύλης, και περιγράφεται µε λεπτοµέρεια πως ο χρήστης θα προσπελαύνει το µαθησιακό υλικό που εµπεριέχεται στις ψηφίδες αυτές. Κατασκευάζονται, επίσης, διαγράµµατα που απεικονίζουν τον τρόπο πλοήγησης ανάµεσα στις ιστοσελίδες του ΕΛ. Σχεδίαση οθονών. Το τελευταίο σχεδιαστικό βήµα ασχολείται µε τη σχεδίαση οθονών των ιστοσελίδων του ΕΛ. Έχοντας κατασκευάσει το αρχιτεκτονικό και λεπτοµερές σχέδιο του ΕΛ και αποτυπώσει διαγραµµατικά το σχήµα πλοήγησης, σχεδιάζονται οι βασικές οθόνες των ιστοσελίδων του ΕΛ. Αρχικά δηµιουργούνται µήτρες (templates) περιγραφής αυτών για κάθε χαρακτηριστικό είδος ιστοσελίδων του ΕΛ (π.χ. για τις σελίδες του διδακτικού βιβλίου, για τις σελίδες µε τα περιεχόµενα, για τις σελίδες µε τα θέµατα εξετάσεων παλαιότερων ετών, κλπ). Στη συνέχεια αν κριθεί απαραίτητο κατασκευάζονται οθόνες για κάθε µια ιστοσελίδα ξεχωριστά. Τα σχέδια, τα διαγράµµατα και οι περιγραφές οθονών που παράγονται σε κάθε σχεδιαστικό βήµα τεκµηριώνονται στο έγγραφο σχεδίασης του ΕΛ. Το έγγραφο αυτό, που ονοµάζεται σχέδιο ΕΛ, είναι το προϊόν της διαδικασίας σχεδίασης. υστυχώς δεν υπάρχει κάποιο τυπικό πρότυπο, κατά τα IEEE πρότυπα, και γι αυτό η CADMOS προτείνει µια άτυπη αποτύπωσή του. Το εργαλείο CRITON βοηθά στο να ακολουθηθούν τα σχεδιαστικά βήµατα και να παραγχθούν τα σχέδια που θα εµπεριέχονται στα έγγραφα τεκµηρίωσης. 4 Το εργαλείο CRITON Το εργαλείο CRITON [Αυγερίου 1999] έχει υλοποιηθεί µε τη γλώσσα προγραµµατισµού Java και προσφέρει ανεξαρτησία πλατφόρµας και λειτουργικού συστήµατος για εκτέλεσή του. Χρησιµοποιεί ένα γραφικό περιβάλλον που ακολουθεί τις αρχές της σύγχρονης σχεδίασης της Γραφικής ιαπροσωπείας Χρήστη (Graphical User Interface). Προκειµένου να είναι εφικτή η παράλληλη χρήση των λειτουργιών του εργαλείου, ώστε τα τρία σχεδιαστικά βήµατα της CADMOS-D να µπορούν να εναλλάσσονται επί τόπου, υιοθετήθηκε το µοντέλο της ιαπροσωπείας Πολλαπλών Εγγράφων (Multiple Document Interface). Το τελευταίο υλοποιείται µε τη χρήση πολλαπλών εσωτερικών παραθύρων, καθένα από τα οποία αντιστοιχεί σε ξεχωριστή διαδικασία, δηλαδή σε ξεχωριστό σχέδιο. Χρησιµοποιήθηκαν πολλά νέα στοιχεία της Java, όπως το API του Swing για την σχεδίαση του GUI και το API 2D Graphics για την σχεδίαση των γραφικών [http://java.sun.com/]. Αυτό επιτεύχθηκε χωρίς να επηρεαστεί η επεκτασιµότητα του εργαλείου και η ανεξαρτησία του από την πλατφόρµα εκτέλεσης. Το εργαλείο CRITON, µια αρχική οθόνη του οποίου φαίνεται στο Σχήµα 4, ακολουθεί τη φιλοσοφία σχεδίασης που συναντάται συχνά σε τέτοιου είδους περιβάλλοντα. Ξεκινώντας από το πάνω µέρος του παράθυρου διακρίνουµε το κεντρικό µενού (main menu) και την εργαλειοθήκη του κεντρικού µενού (menu bar). Στο µεσαίο τµήµα διακρίνουµε από τα αριστερά προς τα δεξιά, το δέντρο σχεδίασης του ΕΛ, την εργαλειοθήκη της σχεδίασης και το χώρο σχεδίασης µε τα παράθυρα σχεδίασης. Τέλος στο κάτω µέρος υπάρχει το πεδίο µε τις βοηθητικές πληροφορίες. Στο κεντρικό µενού περιέχονται: Λειτουργίες Αρχείου (File), δηλαδή ηµιουργία (New), Άνοιγµα (Open), Αποθήκευση (Save), Αποθήκευση ως (Save as), και Έξοδος (Exit). Λειτουργίες Επεξεργασίας (Edit), δηλαδή Αποκοπή (Cut), Αντιγραφή (Copy), Επικόλληση (Paste), ιαγραφή (Delete). Λειτουργία Όψης και Αίσθησης (Look And Feel), που αλλάζει την γενική εµφάνιση της εφαρµογής σύµφωνα µε τις δυνατότητες της Java. 6

7 Σχήµα 4. Μια αρχική οθόνη του εργαλείου CRITON. Λειτουργία Κατασκευής (Build), που παρέχει τη µοναδική επιλογή της παραγωγής της προεπισκόπησης του δικτυακού τόπου (generate preview of webware). Στην εργαλειοθήκη του κεντρικού µενού υπάρχουν κάποιες από τις λειτουργίες του µενού Αρχείο, του µενού Επεξεργασία και του µενού Κατασκευή, ώστε να υπάρχει γρήγορη πρόσβαση σε αυτές χωρίς την πρόσβαση στο κεντρικό µενού. Το δέντρο σχεδίασης του ΕΛ είναι µια δεντρική δοµή που αναπαριστά τις διάφορες κατηγορίες σχεδίων, δηλαδή την αρχιτεκτονική, την σχεδίαση πλοήγησης και τη σχεδίαση µήτρων οθόνης. Ανάλογα µε τον κόµβο του δένδρου, είναι δυνατό να γίνουν κάποιες λειτουργίες, για παράδειγµα από τον κόµβο πατέρα της κάθε σχεδίασης είναι δυνατό να δηµιουργήσουµε ένα καινούριο σχέδιο της κατηγορίας αυτής. Επίσης ανάλογα µε την κατηγορία σχεδίασης ο χρήστης µπορεί να δει διαφορετικά πράγµατα. Για παράδειγµα στη σχεδίαση πλοήγησης κάτω από κάθε κόµβο-σχεδίου κρέµονται οι ιστοσελίδες ως φύλλα. Η εργαλειοθήκη σχεδίασης (design toolbar), περιέχει τα εργαλεία εκείνα, από τα οποία επιλέγει ο σχεδιαστής για υλοποίηση του σχεδίου. Ουσιαστικά πρόκειται για τρεις διαφορετικές εργαλειοθήκες, µια για κάθε τύπο σχεδίου, οι οποίες εναλλάσσονται, ανάλογα µε τον τύπο του παραθύρου που είναι ενεργό. Ο χρήστης επιλέγει εργαλεία και σχεδιάζει µε αυτά στα παράθυρα σχεδίασης. Για τα τελευταία δεν υπάρχει περιορισµός ως προς το πόσα από αυτά µπορεί να είναι ταυτόχρονα ανοιχτά. Τέλος το πεδίο µε τις βοηθητικές πληροφορίες παρέχει κάποιες πληροφορίες γενικού περιεχοµένου, όπως π.χ. σε τι τύπο σχεδίασης βρισκόµαστε ή πώς µπορεί να χρησιµοποιηθεί το εργαλείο που επιλέχθηκε. 7

8 Σχήµα 5. Οι σελίδες υλικού που θα χρησιµοποιηθούν για το ΕΛ της γλώσσας XML. 5 Η σχεδίαση µε το εργαλείο CRITON 5.1 Αρχιτεκτονική σχεδίαση Χρησιµοποιώντας την εργαλειοθήκη αρχιτεκτονικής σχεδίασης και έχοντας ως οδηγό το εννοιολογικό πλαίσιο σχεδίασης της CADMOS-D, ο σχεδιαστής µοντελοποιεί το ΕΛ ορίζοντας κλάσεις (µε τη σηµειολογία της UML) και συσχετίσεις µεταξύ τους. Ξεκινά ορίζοντας το ΕΛ ως µια κλάση στερεοτύπου ΕΛ το οποίο αποτελείται από κλάσεις ψηφίδων. Η µοντελοποίηση προχωρά σε βάθος ανά κλάση ψηφίδας η οποία αποτελείται από κλάσεις ιστοσελίδων διαφόρων στερεοτύπων, όπως τα στερεότυπα ιστοσελίδα πρόσβασης ή ιστοσελίδα υλικού. Για παράδειγµα, για το ΕΛ µε τίτλο Εισαγωγή στη γλώσσα XML, έχει οριστεί ότι το ΕΛ θα αποτελείται από µια κλάση Σελίδες Υλικού στερεοτύπου ιστοσελίδας υλικού, η οποία θα αποτελείται από επιµέρους κλάσεις που κληρονοµούν χαρακτηριστικά της κι είναι οι εξής: σελίδα βιβλίου, σελίδα Μ.Π. (µελέτης περίπτωσης), σελίδα FAQ, σελίδα στατιστικών στοιχείων, σελίδα οδηγού µελέτης και σελίδα γλωσσάριου. Στο Σχήµα 5 φαίνεται ένα σχέδιο µοντελοποίησης µε το CRITON. 5.2 Σχεδίαση της πλοήγησης Το σχέδιο πλοήγησης του ΕΛ περιγράφει τον τρόπο µε τον οποίο µπορεί να γίνει η περιήγηση στις διάφορες ιστοσελίδες του, καθορίζοντας τους συνδέσµους που συνδέουν τις ιστοσελίδες µεταξύ τους. Η σχεδίαση ακολουθεί τις βασικές δοµές πλοήγησης, δηλαδή τους κατευθυνόµενους γύρους (guided tours), τους καταλόγους (indices) και τους καταλογοποιηµένους κατευθυνόµενους γύρους (indexed guided tours). Τα διαγράµµατα πλοήγησης που κατασκευάζονται περιέχουν ιστοσελίδες, µονούς και διπλούς υπερ-συνδέσµους. Για κάθε ιστοσελίδα προσδιορίζονται στοιχεία όπως η µήτρα διαπροσωπείας της, το URL της (εφόσων είναι ήδη έτοιµη), κ.α. Για τη σχεδίαση µητρών διαπροσωπείας θα γίνει αναφορά παρακάτω. Η CADMOS-D προσδιορίζει ότι στο σχέδιο πλοήγησης υπάρχουν σύνδεσµοι που δεν εξαρτώνται από το µαθησιακό υλικό και σύνδεσµοι που εξαρτώνται από αυτό. Κατά τη διαδικασία της σχεδίασης, σε πρώτη φάση, περιγράφονται οι σύνδεσµοι που είναι ανεξάρτητοι 8

9 Σχήµα 6. Σχήµα πλοήγησης της σελίδας υποδοχής του ΕΛ Εισαγωγή στη γλώσσα XML. από το µαθησιακό υλικό και όταν στη συνέχεια έχει σχεδιαστεί µε πιο λεπτοµέρεια το περιεχόµενο κάθε ιστοσελίδας, προσθέτονται οι σύνδεσµοι που είναι εξαρτηµένοι από το µαθησιακό υλικό. Στο Σχήµα 6 φαίνεται ένα παράδειγµα ενός σχεδίου πλοήγησης που αναφέρεται στη σελίδα υποδοχής του ΕΛ Εισαγωγή στη γλώσσα XML. 5.3 Κατασκευή µητρών οθονών Η διαδικασία της σχεδίασης της διαπροσωπείας αρχίζει µε τη σχεδίαση των µήτρων οθόνης των τύπων ιστοσελίδων και ολοκληρώνεται µε τη σχεδίαση των µήτρων οθόνης των ιστοσελίδων χωριστά. Αφού καθοριστεί λοιπόν ο τύπος σε µια ιστοσελίδα στο σχέδιο πλοήγησης, αυτόµατα κάτω από τον κόµβο Template Construction δηµιουργείται ένας καινούριος κόµβος που έχει το όνοµα του τύπου και αντιπροσωπεύει το σχέδιο της µήτρας οθόνης του. Στο σχέδιο αυτό θα απεικονιστεί η µήτρα οθόνης του γενικού τύπου, δηλαδή ο αριθµός και ο τύπος των συστατικών της οθόνης και η διάταξη τους. Οι µήτρες οθόνης που κατασκευάζονται περιέχουν τα εξής στοιχεία : Κείµενο, Πολυµέσα, Ενεργά στοιχεία, Υπερ-συνδέσµους, ιαχωριστές των Πλαισίων και Φόρµες. Για κάθε ένα στοιχείο ορίζονται meta-data. Στο Σχήµα 7 φαίνονται τα σύµβολα που χρησιµοποιούνται για τη σχεδίαση µια µήτρας οθόνης και στο Σχήµα 8 φαίνεται η µήτρα διαπροσωπείας για την ιστοσελίδα παράγραφος Βιβλίου του ΕΛ Εισαγωγή στη γλώσσα XML. Κάθε σχέδιο που παράγεται στη διάρκεια των σχεδιαστικών βηµάτων µπορεί να εξαχθεί από το εργαλείο στο γραφικό πρότυπο JPEG. Αυτό σηµαίνει ότι, δεν είναι απαραίτητο να χρησιµοποιηθεί το εργαλείο για να επεξεργαστούν τα σχέδια, αλλά αρκεί ένα πρόγραµµα επεξεργασίας εικόνας (όπως για παράδειγµα το Adobe PhotoShop, ή το Corel Draw) ή ακόµα κι ένας φυλλοµετρητής ιστοσελίδων (web browser). Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιµη, προκειµένου η αναπτυξιακή οµάδα να µπορεί να παράγει αναφορές κατά τη φάση της σχεδίασης και ιδιαίτερα να δηµιουργεί υλικό για το παραδοτέο του σχεδίου ΕΛ. 6 Αξιολόγηση To ΕΛ ως µια πολυσύνθετη υπερµεσική εφαρµογή αποτελεί αντικείµενο έρευνας της µηχανικής διαδικτυακού εκπαιδευτικού λογισµικού (webware engineering). Η γνωστική αυτή 9

10 Σχήµα 7. Σύµβολα σχεδίασης µήτρας οθόνης. Σχήµα 8. Η µήτρα οθόνης για τον τύπο Παράγραφος Βιβλίου. περιοχή άρχισε να αναπτύσσεται πολύ πρόσφατα, γι αυτό άλλωστε και δεν υπάρχει µια καλά τεκµηριωµένη και δοκιµασµένη µεθοδολογία ανάπτυξης ΕΛ στη διεθνή βιβλιογραφία. Η CADMOS είναι µια µεθοδολογία που µπορεί να συµβάλει στην ανάπτυξη ποιοτικών τελικών προϊόντων ΕΛ εξασφαλίζοντας συνάµα µια ποιοτική αναπτυξιακή διαδικασία. Η µεθοδολογία έχει ήδη δοκιµαστεί µε επιτυχία σε τρία (3) έργα ανάπτυξης ΕΛ τα οποία αφορούν στα εξής γνωστικά αντικείµενα: Μεταγλωττιστές, ιδασκαλία της γλώσσας XML, και Ηλεκτρονικές εκδόσεις στο ιαδίκτυο. Τα τρία διδακτικά συστήµατα χρησιµοποιούνται από προπτυχιακούς και µεταπτυχιακούς φοιτητές του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Ε.Μ.Π. Βρίσκονται σε ένα WWW server του Εργαστηρίου Τεχνολογίας Λογισµικού [http://webct.softlab.ntua.gr/] και έχουν ως υποδοµή το µαθησιακό περιβάλλον WebCT [http://www.webct.com/]. Το εργαλείο CRITON υποστηρίζει τη µέθοδο σχεδίασης ΕΛ, CADMOS-D. Ανήκει στην ειδική κατηγορία των εργαλείων σχεδίασης υλοποίησης υπερµεσικών εφαρµογών. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα περιβάλλοντα υλοποίησης των υπερµεσικών εφαρµογών, τα οποία συνήθως δεν υποστηρίζουν κάποια µεθοδολογία ανάπτυξης. Τα περιβάλλοντα αυτά µπορούν να ταξινοµηθούν σε τρεις κατηγορίες [Scwabe & Pontes 1998]: 10

11 Συντάκτες σελίδων (page editors), οι οποίοι απλώς συντάσσουν σελίδες HTML, είτε µε WYSIWYG περιβάλλον είτε όχι, και δεν λαµβάνουν υπόψη την έννοια του διαδικτυακού τόπου. Συντάκτες διαδικτυακών Τόπων (web site editors), οι οποίοι εκτός από την σύνταξη των σελίδων επιτρέπουν την διαχείριση ενός συνόλου σελίδων, παρόµοια µε τη δουλειά που κάνει ένα σύστηµα διαχείρισης αρχείων (π.χ. το FrontPage της Microsoft). Μερικοί από αυτούς επιτρέπουν επίσης µια περισσότερο δοµηµένη ανάπτυξη (π.χ. το Fusion της NetObjects), ορίζοντας µια κοινή εµφάνιση (π.χ. οµοιόµορφο background), ή δηµιουργώντας ένα υποτυπώδες σχήµα πλοήγησης (π.χ. κουµπιά Εµπρός, Πίσω, επιστροφή στην αρχική σελίδα). Περιβάλλοντα κατασκευής δικτυακών τόπων (web site building environments), τα οποία προχωρούν ένα βήµα παραπάνω, δηµιουργώντας σελίδες δυναµικά (π.χ. το StoryServer της Vignette ή το Cold Fusion της Αllaire). Τα περιβάλλοντα αυτά περιέχουν βιβλιοθήκες µε µήτρες (templates) σελίδων, και δηµιουργούν στιγµιότυπα αυτών των µήτρων κατασκευάζοντας έτσι σελίδες. Μάλιστα αυτές οι µήτρες είναι δυνατό να επεκτείνουν την HTML φτιάχνοντας δικούς τους τύπους και δικές τους ετικέτες (tags). Κανένα από τα περιβάλλοντα αυτά δεν υποστηρίζει κάποια µέθοδο σχεδίασης ή κάποιο µοντέλο δεδοµένων, και η σχεδίαση πλοήγησης είναι εντελώς στοιχειώδης, καθώς οι σελίδες αντιµετωπίζονται απλά σαν αρχεία σε σύστηµα αρχείων. ίνεται έµφαση στην υλοποίηση των ιστοσελίδων και των δικτυακών τόπων παραβλέποντας τη διαδικασία σχεδίασης. Εργαλεία που υποστηρίζουν πλήρως τη φάση της σχεδίασης (εννοιολογική, πλοήγησης, διαπροσωπείας) αλλά υστερούν στη φάση της υλοποίησης είναι το εργαλείο RM-CASE που βασίζεται στη µεθοδολογία ανάπτυξης υπερµεσικών εφαρµογών RMM [Isakowitz et al. 1995] και το εργαλείο OOHDM-Web που ακολουθεί τις αρχές της µεθόδου σχεδίασης OOHDM [Scwabe & Pontes 1998]. Το εργαλείο CRITON µπορεί να χρησιµοποιηθεί για υπερµεσικές εφαρµογές γενικού σκοπού. Όµως είναι το πρώτο εργαλείο που εξειδικεύεται στη σχεδίαση ΕΛ. Το εργαλείο CRITON υπερτερεί έναντι όλων των παραπάνω στην αρχιτεκτονική σχεδίαση και στη σχεδίαση πλοήγησης και µητρών οθονών, καθώς επίσης και στη δυνατότητα προεπισκόπησης του διαδικτυακού τόπου. Η βασική πρωτοτυπία, όµως, του CRITON είναι ότι έχει κατασκευαστεί για τη σχεδίαση ΕΛ ακολουθώντας µια συγκεκριµένη µέθοδο. Κανένα από τα προαναφερόµενα εργαλεία CASE δεν κατασκευάστηκε από την ανάγκη για υποστήριξη της διαδικασίας σχεδίασης ΕΛ. Για το λόγο αυτό δεν έχουν προβλεφθεί πολλά στοιχεία, όπως η εισαγωγή meta-data των ψηφίδων και των στοιχεία που περιέχονται σε αυτές. Το εργαλείο CRITON αποτελεί οπωσδήποτε ένα χρήσιµο ολοκληρωµένο περιβάλλον σχεδίασης ΕΛ. Σε αυτήν την πρώτη του έκδοση έγινε προσπάθεια να καλυφθεί όσο το δυνατόν µεγαλύτερο µέρος από την διαδικασία σχεδίασης ενός ΕΛ. Οι επόµενες εκδόσεις θα περιέχουν βελτιώσεις σε σηµεία όπως στη σχεδίαση των ενεργών αντικειµένων (CGI, JavaScript, κλπ), την αυτοµατοποίηση παραγωγής αναφορών, τη βελτιστοποίηση του µοντέλου σχεδίασης της διαπροσωπείας των οθονών και στην παραγωγή της προ-επισκόπησης του ΕΛ. Βιβλιογραφία D. Avison & G. Fitzgerald (1995). Information Systems Development: Methodologies, Techniques and Tools, McGraw-Hill. Π. Αυγερίου (1999). CRITON: Ένα εργαλείο σχεδίασης διαδικτυακού εκπαιδευτικού λογισµικού, ιπλωµατική εργασία, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. 11

12 P. Ford, P. Goodyear, R. Heseltine, R. Lewis, J. Darby, J. Graves, P. Sartorius, D. Harwood, & T. King (1996). Managing Change in Higher Education: A Learning Environment Architecture, London: Open University Press M. Fowler and K. Scott (1997). UML Distilled: Applying the Standard Object Modeling Language, Addison-Wesely, Also UML web site: T. Isakowitz, Edward. A. Stohr, & P. Balasubramanian (1995). RMM: A Methodology for Structured Hypermedia Design, Communications of the ACM, Vol. 35, no. 8, August. V. Makrakis, S. Retalis, A. Koutoumanos, N. Papaspyrou, M. Skordalakis (1998). Evaluating the effectiveness of an ODL Hypermedia System and Courseware at the National Technical University of Athens: A Case Study, Journal for Universal Computer Science, Vol. 4, no. 3, February Σ. Ρετάλης (1998). CADMOS: Μια µεθοδολογία ανάπτυξης διδακτικών συστηµάτων που δίνει έµφαση στην κατασκευή διαδικτυακού εκπαιδευτικού λογισµικού, ιδακτορική διατριβή, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. S. Retalis, V. Vescoukis & E. Skordalakis. (1999) An object oriented data model for Web-based courseware detailed design, in N. Mastorakis (ed), Software and Hardware Engineering for the 21st Century, pp , World Scientific Publishing, ISBN: D. Scwhabe & G. Rossi (1995). The Object-Oriented Hypermedia Design Model (OOHDM) Communications of the ACM, Vol. 35, no. 8, August. D. Schwabe & R. de Almeida Pontes (1998). OOHDM-WEB: Rapid Prototyping of Hypermedia Applications in the WWW, Tech. Report MCC 08/98, Dept. of Informatics, PUC- Rio. E. Skordalakis (1999). YASM: Yet another software development methodology, Τεχνική Έκθεση, Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισµικού, Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. ιαθέσιµη στο URL ftp://ftp.softlab.ntua.gr/pub/yasm.doc. Wasson, B. (1997) Advanced Educational Technologies: The Learning Environment, Computers in Human Behavior, 13, 4. 12

Σχεδίαση διαδικτυακού εκπαιδευτικού λογισµικού

Σχεδίαση διαδικτυακού εκπαιδευτικού λογισµικού Σχεδίαση διαδικτυακού εκπαιδευτικού λογισµικού Συµεών Ρετάλης, Πάρης Αυγερίου και Νικόλαος Παπασπύρου Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τοµέας Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ CRITON. Ένα CASE Tool για τη σχεδίαση διαδικτυακού εκπαιδευτικού λογισµικού ΑΥΓΕΡΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ CRITON. Ένα CASE Tool για τη σχεδίαση διαδικτυακού εκπαιδευτικού λογισµικού ΑΥΓΕΡΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Ε ΘΝΙΚO Μ ΕΤΣO ΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τ ΜΗΜΑ ΗΛ. Μ ΗΧ. & Μ ΗΧ. Υ ΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ CRITON Ένα CASE Tool για τη σχεδίαση διαδικτυακού εκπαιδευτικού λογισµικού ΑΥΓΕΡΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση. Τεχνολογίες Πληροφορίας & (ΤΠΕ-Ε)

Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση. Τεχνολογίες Πληροφορίας & (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Η αξιοποίηση των σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση και τη µάθηση Πώς οι ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μεθοδολογίες Ανάπτυξης Συστημάτων Πληροφορικής Απαντούν στα εξής ερωτήματα Ποιά βήματα θα ακολουθηθούν? Με ποιά σειρά? Ποιά τα παραδοτέα και πότε? Επομένως,

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο Wordpress CMS (Δημιουργία Δυναμικών Ιστοσελίδων)

Σεμινάριο Wordpress CMS (Δημιουργία Δυναμικών Ιστοσελίδων) Σεμινάριο Wordpress CMS (Δημιουργία Δυναμικών Ιστοσελίδων) Τι είναι το Wordpress: To Wordpress είναι ένα δωρεάν ανοικτού κώδικα (open source) λογισμικό (εφαρμογή), με το οποίο μπορεί κάποιος να δημιουργεί

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Σχολείο 2.0. Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος

Ψηφιακό Σχολείο 2.0. Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος Βασικές έννοιες Υποδομές H ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία CASE. Computer Assisted Systems Engineering. Δρ Βαγγελιώ Καβακλή. Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Εργαλεία CASE. Computer Assisted Systems Engineering. Δρ Βαγγελιώ Καβακλή. Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργαλεία CASE Computer Assisted Systems Engineering Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2011-2012 1 Εργαλεία CASE

Διαβάστε περισσότερα

Μοντελοποίηση δεδομένων με UML Χρήση σε πολυμεσικές εφαρμογές

Μοντελοποίηση δεδομένων με UML Χρήση σε πολυμεσικές εφαρμογές Μοντελοποίηση δεδομένων με UML Χρήση σε πολυμεσικές εφαρμογές Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ΓΤΠ61 Πληροφορική Πολυμέσα Αγγελική Μαζαράκη Τι είναι η UML Είναι μια γραφική γλώσσα μοντελοποίησης συστημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Ηλεκτρονική ιαχείριση Τάξης. Οδηγίες χρήσης για τον µαθητή.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Ηλεκτρονική ιαχείριση Τάξης. Οδηγίες χρήσης για τον µαθητή. ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ηλεκτρονική ιαχείριση Τάξης Οδηγίες χρήσης για τον µαθητή http://eclass.sch.gr Η υπηρεσία ηλεκτρονικής διαχείρισης τάξης αναπτύχθηκε από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών για λογαριασµό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών internet.

ΜΑΘΗΜΑ: Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών internet. ΜΑΘΗΜΑ: Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών internet. ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Μικτό Γενικός σκοπός είναι να αποκτήσει ο καταρτιζόμενος τις αναγκαίες γνώσεις σχετικά με εργαλεία και τις τεχνικές για

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε)

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Μάθησης Learning Technologies 2015 Τι είναι; Πρόκειται για διεπιστημονική Κατεύθυνση σπουδών που εστιάζει στις Τεχνολογίες Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Προγράµµατα σπουδών πληροφορικής στην ανωτάτη εκπαίδευση και χρήση των τεχνολογιών ΤΠΕ ραστηριότητες του τµήµατος Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας.

Προγράµµατα σπουδών πληροφορικής στην ανωτάτη εκπαίδευση και χρήση των τεχνολογιών ΤΠΕ ραστηριότητες του τµήµατος Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας. Προγράµµατα σπουδών πληροφορικής στην ανωτάτη εκπαίδευση και χρήση των τεχνολογιών ΤΠΕ ραστηριότητες του τµήµατος Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας. Χρήστος Σκουρλάς Τµήµα Πληροφορικής Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 4

Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 4 Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού Στόχοι Παρουσίαση μοντέλων παραγωγής λογισμικού Περιγραφή τριών γενικών μοντέλων παραγωγής λογισμικού και πότε μπορούν να χρησιμοποιούνται Γενική περιγραφή των μοντέλων

Διαβάστε περισσότερα

µ : µ µ µ. µ / µ. µ, µ µ. µ µ. µ µ,. µ µ µ, µµ.

µ : µ µ µ. µ / µ. µ, µ µ. µ µ. µ µ,. µ µ µ, µµ. µ : µ µ µ. µ / µ. µ, µ µ. µ µ. µ µ,. µ µ µ, µµ. µ µ : µ µ µ µ. µ µµ, µ. µ µµ µ µ µ µ., µ µ µ µ 2005 µ µµ µ µ µ µ., µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ opusmagnum µ µ / 1997-2005 ISBN: 960-538-562-7 : 37/3 Copyright

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση του MOODLE από την οπτική γωνία του ιαχειριστή

Η χρήση του MOODLE από την οπτική γωνία του ιαχειριστή Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Χρησιµοποιώντας το Εκπαιδευτικό Περιβάλλον του MOODLE. Open and Distance Learning Using MOODLE Learning Environment Αθανάσιος Ι. Μάργαρης, Ευθύµιος. Κότσιαλος Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

2. Αλγόριθμοι, δομές δεδομένων και πολυπλοκότητα

2. Αλγόριθμοι, δομές δεδομένων και πολυπλοκότητα 1. Εισαγωγή 1.1 O Υπολογιστής ως εργαλείο μηχανικού 1.2 Η Επιστήμη των υπολογιστών 1.3 Ιστορικό Σημείωμα 1.4 Ο υπολογιστής μηχανή επεξεργασίας ψηφιακής πληροφορίας 1.5 Ψηφιοποίηση πληροφορίας 1.5.1 ψηφιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. ΕΠΛ 422: Συστήµατα Πολυµέσων. Σχεδίαση και Ανάπτυξη Πολυµεσικών Εφαρµογών. Βιβλιογραφία. Καγιάφας [2000]: Κεφάλαιο 9, [link]

Περιεχόµενο. ΕΠΛ 422: Συστήµατα Πολυµέσων. Σχεδίαση και Ανάπτυξη Πολυµεσικών Εφαρµογών. Βιβλιογραφία. Καγιάφας [2000]: Κεφάλαιο 9, [link] Περιεχόµενα ΕΠΛ 422: Συστήµατα Πολυµέσων Σχεδίαση και Ανάπτυξη Πολυµεσικών Εφαρµογών Βασικά ζητήµατα σχεδίασης Η διαδικασία ανάπτυξης πολυµεσικών εφαρµογών Η οµάδα ανάπτυξης πολυµεσικών εφαρµογών Σχεδίαση

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και Στόχοι του Μαθήματος - Εισαγωγή

Δομή και Στόχοι του Μαθήματος - Εισαγωγή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Δομή και Στόχοι του Μαθήματος - Εισαγωγή Δομή και Στόχοι Μαθήματος Εισαγωγή Στόχοι του μαθήματος Δομή του μαθήματος Εργασία Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων αποκτούν

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων Ενότητα #7: UML Χρήστος Δρόσος Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή

Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή Κατευθυντήριες γραμμές σχεδίασης μαθησιακών δραστηριοτήτων Διδάσκων: Καθηγητής Αναστάσιος Α. Μικρόπουλος Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση - 0 - Πίνακας Περιεχοµένων 1 Εισαγωγή.. 2 1.1 Σχολές/Τµήµατα

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» Εαρινό Εξάμηνο 2010

«ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» Εαρινό Εξάμηνο 2010 «ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» Εαρινό Εξάμηνο 2010 Απόστολος Κώστας Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Πληροφορικής, Υ.Δ. Π.Τ.Δ.Ε. Email: apkostas@aegean.gr Πρόγραμμα Μαθημάτων 1 ο - 18 Μαρ Αρχές Οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΛΥΜΕΣΑ- ΔΙΚΤΥΑ ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΛΥΜΕΣΑ- ΔΙΚΤΥΑ ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΛΥΜΕΣΑ- ΔΙΚΤΥΑ ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάρτιος 1998 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το

Διαβάστε περισσότερα

Γαβαλάς αµιανός

Γαβαλάς αµιανός Πανεπιστήµιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστηµών Τµήµα Πολιτισµικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας ικτυακά Πολυµέσα Ι (Β Έτος, 3ο εξ) Εργαστήριο #1ο: Εισαγωγή στην HTML Γαβαλάς αµιανός dgavalas@aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

Στα τελευταία είκοσι χρόνια δημιουργήθηκε και αναπτύχθηκε με εντυπωσιακούς ρυθμούς η Τεχνολογία Πολυμέσων.

Στα τελευταία είκοσι χρόνια δημιουργήθηκε και αναπτύχθηκε με εντυπωσιακούς ρυθμούς η Τεχνολογία Πολυμέσων. Εισαγωγή Στα τελευταία είκοσι χρόνια δημιουργήθηκε και αναπτύχθηκε με εντυπωσιακούς ρυθμούς η Τεχνολογία Πολυμέσων. Η Digital Academy αποτελεί εταιρεία τεχνοβλαστό του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην αντικειµενοστρεφή τεχνολογία

Εισαγωγή στην αντικειµενοστρεφή τεχνολογία 1 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Εισαγωγή στην αντικειµενοστρεφή τεχνολογία ρ. Πάνος Φιτσιλής Περιεχόµενα Γιατί µοντελοποιούµε Εισαγωγή στη UML Ένα απλό παράδειγµα 2 Γιατί µοντελοποιούµε; Ησηµασία της µοντελοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικοί Στόχοι Παιδαγωγικές Στρατηγικές

Εκπαιδευτικοί Στόχοι Παιδαγωγικές Στρατηγικές Εκπαιδευτικοί Στόχοι Παιδαγωγικές Στρατηγικές ρ. Κωνσταντίνα Βασιλοπούλου Περιεχόµενα ιδακτικό Μοντέλο Ανάλυση Αναγκών Μαθητή E-learning ιδασκαλία υποστηριζόµενη από υπολογιστές µέσω χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική Λογισμικού για Διαδικτυακές & Φορητές Εφαρμογές

Μηχανική Λογισμικού για Διαδικτυακές & Φορητές Εφαρμογές Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Μηχανική Λογισμικού για Διαδικτυακές & Φορητές Εφαρμογές Δρ. Κακαρόντζας Γεώργιος Επίκουρος Καθηγητής Τμ. Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Μηχανική Λογισμικού για Διαδικτυακές

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαμπος Καραγιαννίδης

Χαράλαμπος Καραγιαννίδης Διάλεξη 2 Open eclass Εφαρμογές ΤΠΕ στην Εκπαίδευση & την Ειδική Αγωγή Χαράλαμπος Καραγιαννίδης karagian@uth.gr Διάλεξη 2: elearning Envs, Open eclass 1/18 4/10/2016 Σύνοψη μαθήματος 1. Εισαγωγή 2. Περιβάλλοντα

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία Εικόνας. Κωδικός Πακέτου ACTA - CGD+CWD Τίτλος Πακέτου ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ - ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ. Εκπαιδευτικές Ενότητες

Επεξεργασία Εικόνας. Κωδικός Πακέτου ACTA - CGD+CWD Τίτλος Πακέτου ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ - ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ. Εκπαιδευτικές Ενότητες Κωδικός Πακέτου ACTA - CGD+CWD - 013 Τίτλος Πακέτου ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ - ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ Εκπαιδευτικές Ενότητες ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ ιαχείριση Αρχείων Εκτυπώσεις Βασικές Λειτουργίες Επιλογές τµηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία Ανάπτυξης Εφαρμογών Internet I

Εργαλεία Ανάπτυξης Εφαρμογών Internet I Εργαλεία Ανάπτυξης Εφαρμογών Internet I 1: Εισαγωγή στον Παγκόσμιο Ιστό Σταύρος Καμμάς Δομή μαθήματος 1. Εισαγωγή στον Παγκόσμιο Ιστό (www, υπερκείμενο, υπερσύνδεσμοι, υπερμέσα, πολυμέσα, πλοηγοί, παραδείγματα)

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού. Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση

Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού. Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού Περιεχόμενα Παρουσίαση μοντέλων διεργασίας ανάπτυξης λογισμικού Περιγραφή τριών γενικών μοντέλων διεργασίας ανάπτυξης λογισμικού Γενική περιγραφή των διαδικασιών που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα

Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα Ανάλυση Σχεδίαση Υλοποίηση Αξιολόγηση Ανάλυση: Πληροφορίες σχετικά µε τις ανάγκες της εκπαίδευσης Σχεδίαση: Καθορισµός χαρακτηριστικών του εκπαιδευτικού λογισµικού

Διαβάστε περισσότερα

Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης

Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Θερινό Σχολείο, 14 20 Ιουλίου 2014 Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Βάλια Τριπερίνα Γιώργος Φουρτούνης Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Περιγραφή 2 Συστήματα διαχείρισης μάθησης Open eclass

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για το μάθημα

Πληροφορίες για το μάθημα Σχεδίαση Εφαρμογών και Υπηρεσιών Διαδικτύου Πληροφορίες για το μάθημα Δρ. Απόστολος Γκάμας Διδάσκων (407/80) gkamas@uop.gr Σχεδίαση Εφαρμογών και Υπηρεσιών Διαδικτύου Διαφάνεια 1 Αντικείμενο Μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Γαβαλάς Δαμιανός dgavalas@aegean.gr

Γαβαλάς Δαμιανός dgavalas@aegean.gr Δικτυακά Πολυμέσα ΙΙ Διάλεξη #1 η : Οργάνωση & στόχοι μαθήματος, καλές αρχές σχεδιασμού στο web, τα μεγαλύτερα λάθη στον web σχεδιασμό Γαβαλάς Δαμιανός dgavalas@aegean.gr 1 Στόχοι μαθήματος Κατανόηση της

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Ηµεροµηνία Μάιος 2004 Πίνακας Περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 4 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη ηλεκτρονικών μαθημάτων στην πλατφόρμα Open eclass. Γνωριμία με την Open eclass

Ανάπτυξη ηλεκτρονικών μαθημάτων στην πλατφόρμα Open eclass. Γνωριμία με την Open eclass Ανάπτυξη ηλεκτρονικών μαθημάτων στην πλατφόρμα Open eclass Εισαγωγή στην Open eclass Ταυτότητα της πλατφόρμας Η πλατφόρμα Open eclass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ. Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 1

ΤΟΜΕΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ. Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 1 ΤΟΜΕΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 1 Εργαστηριακές ασκήσεις σε Εικονικό Περιβάλλον με τα Λογισμικά LabVIEW, Eagle και ΝΙ Circuit Design Suite 10 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 4 1.1 Περιβάλλον Moodle...4 1.2 Χρήση ονόματος χρήστη και κωδικού...4 1.3 Δημιουργία νέου μαθήματος...4 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

UML. Γενικά χαρακτηριστικά Στοιχεία µοντέλων Συσχετίσεις. Παραδείγματα

UML. Γενικά χαρακτηριστικά Στοιχεία µοντέλων Συσχετίσεις. Παραδείγματα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ UML UML Γενικά χαρακτηριστικά Στοιχεία µοντέλων Συσχετίσεις ιαγράµµατα Παραδείγματα Ορισμός του μοντέλου Αποτελεί µια αφηρηµένη περιγραφή ενός Φυσικού συστήµατος. Αποτελεί ένα σχέδιο για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ

Γενικές πληροφορίες ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Γενικές πληροφορίες ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών περιλαµβάνουν ένα ευρύ φάσµα επιστηµονικών πεδίων το οποίο συνεχώς διευρύνεται και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΞΑΜΗΝΟ Η ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ : ΜΟΣΧΟΥΛΑ ΟΛΓΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ : 30/02 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες Νέες Τεχνολογίες; Εισαγωγή. 1841: Μαυροπίνακας. 1940: Κινούµενη Εικόνα. 1957: Τηλεόραση

Ποιες Νέες Τεχνολογίες; Εισαγωγή. 1841: Μαυροπίνακας. 1940: Κινούµενη Εικόνα. 1957: Τηλεόραση Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση Εισαγωγή Ποιες Νέες Τεχνολογίες; 1841: Μαυροπίνακας 1940: Κινούµενη Εικόνα 1957: Τηλεόραση 2000: Το ιαδίκτυο και η Τεχνολογία της πληροφορίας και των επικοινωνιών 1 Νέες

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων

Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων Εργαστήριο 1 Δρ. Βασιλική Κούφη Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2. Κύκλος ζωής ανάπτυξης Βάσεως Δεδομένων 3. Oracle SQL Developer Data

Διαβάστε περισσότερα

«Η διδασκαλία και η εκμάθηση του Λειτουργικού Συστήματος Ubuntu με τη βοήθεια ενός πρωτότυπου αλληλεπιδραστικού διαδικτυακού λογισμικού εργαλείου».

«Η διδασκαλία και η εκμάθηση του Λειτουργικού Συστήματος Ubuntu με τη βοήθεια ενός πρωτότυπου αλληλεπιδραστικού διαδικτυακού λογισμικού εργαλείου». 2η Ημερίδα Καθηγητών Πληροφορικής Αιτ/νιας Μεσολόγγι, Τετάρτη 19-6-2013 Τρικούπειο Πολιτιστικό Κέντρο, 09:00-16:00 «Η διδασκαλία και η εκμάθηση του Λειτουργικού Συστήματος Ubuntu με τη βοήθεια ενός πρωτότυπου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 22 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 23

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 22 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 23 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet e-class Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

Ορισµός ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (ε.α.ε) είναι... Η υποβοηθούµενη από τα µέσα επικοινωνίας εκπαίδευση (ταχυδροµείο, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, τηλεόραση

Ορισµός ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (ε.α.ε) είναι... Η υποβοηθούµενη από τα µέσα επικοινωνίας εκπαίδευση (ταχυδροµείο, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, τηλεόραση «H εξ αποστάσεως εκπαίδευση» Επιµέλεια: Φιλοθέη Κολίτση (ΠΕ2) ραστηριότητα στην Ενότητα 4 ΠΑΚΕ Κεντρικής Μακεδονίας 2011-2012 Ορισµός ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (ε.α.ε) είναι... Η υποβοηθούµενη από τα µέσα

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας

Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΗΥ 130 : Ψηφιακή σχεδίαση Βόλος 2015 1 Εισαγωγή Το Multisim είναι ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον προσομοίωσης της συμπεριφοράς

Διαβάστε περισσότερα

1. Άνοιγμα Και Κλείσιμο Της Εφαρμογής Φυλλομετρητή Ιστού (Internet Explorer)

1. Άνοιγμα Και Κλείσιμο Της Εφαρμογής Φυλλομετρητή Ιστού (Internet Explorer) ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (INTERNET) ΣΤΟΧΟΙ: 1. Άνοιγμα Και Κλείσιμο Μιας Εφαρμογής Φυλλομετρητή Ιστού (Internet Explorer) 2. Παρουσίαση Μιας Ιστοσελίδας 3. Διακοπή Και Ανανέωση Μιας Ιστοσελίδας (Stop and Refresh) 4.

Διαβάστε περισσότερα

Από Θεωρίες Μάθησης σε Περιβάλλοντα Μάθησης

Από Θεωρίες Μάθησης σε Περιβάλλοντα Μάθησης Από Θεωρίες Μάθησης σε Περιβάλλοντα Μάθησης Εργαστήριο Εκπαιδευτικής & Γλωσσικής Τεχνολογίας http://hermes.di.uoa.gr/ S.C.A.L.E. Μαρία Γρηγοριάδου A.L.M.A. Οµότιµη Καθηγήτρια SemanDix Τµήµα Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΚΤΥΩΝ. Εγχειρίδιο χρήσης των υπηρεσιών τηλεκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων. Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΚΤΥΩΝ. Εγχειρίδιο χρήσης των υπηρεσιών τηλεκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων. Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση Εγχειρίδιο χρήσης των υπηρεσιών τηλεκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση 1 Πίνακας Περιεχοµένων 1. Εισαγωγή...3 ηµιουργία νέου λογαριασµού χρήστη...3 2. Η οθόνη του συστήµατος...4

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Τεχνολογία Λογισµικού

Εισαγωγή στην Τεχνολογία Λογισµικού ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Μάθηµα "Τεχνολογία Λογισµικού", 9ο εξάµηνο Τι είναι Λογισµικό; Προγράµµατα ηλεκτρονικού υπολογιστή οµές δεδοµένων µε µόνιµη

Διαβάστε περισσότερα

Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός

Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός Ενότητα 1: Εισαγωγή Γρηγόρης Τσουμάκας, Επικ. Καθηγητής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2013-1014. Παρουσίαση του Τµήµατος

ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2013-1014. Παρουσίαση του Τµήµατος Πανεπιστήμιο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2013-1014 Παρουσίαση του Τµήµατος http://dit.uop.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ Η/Υ (CAD) Διαλέξεις και Εργαστηριακές Ασκήσεις ,5

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ Η/Υ (CAD) Διαλέξεις και Εργαστηριακές Ασκήσεις ,5 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2702002 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2 o ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ Η/Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...2 2. Αρχική σελίδα, Εισαγωγή & Περιβάλλον Συστήματος...3 2.1. Αρχική σελίδα εισαγωγής...3 2.2. Εισαγωγή στην Πλατφόρμα Τηλε-κατάρτισης...4

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Πολυμέσων. Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ι

Συστήματα Πολυμέσων. Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ι Συστήματα Πολυμέσων Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ι Ορισμός των Πολυμέσων / Multimedia Η ταυτόχρονη ενσωμάτωση μέσα σε ένα ψηφιακό περιβάλλον πληροφορίας, των: Κειμένου Ήχου Κάθε τύπου εικόνας (στατική,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ (Web Site Design Technologies)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ (Web Site Design Technologies) ΕΠΛ 012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ (Web Site Design Technologies) Διδάσκων Καθηγητής: Δημήτριος Τσουμάκος Εαρινό Εξάμηνο 2010 Βασικές Πληροφορίες Πότε: Δευτέρα & Πέμπτη 10:30-12μμ Πού: ΧΩΔ01

Διαβάστε περισσότερα

H πλατφόρµα ItBiz E- Learn, συνοπτικά.

H πλατφόρµα ItBiz E- Learn, συνοπτικά. H πλατφόρµα ItBiz E- Learn, συνοπτικά. 1. Αρχική Οθόνη Αρχική οθόνη στην οποία δηλώνονται τα στοιχεία συµβατότητας και το λογισµικό Open Source στο οποίο βασίζεται η πλατφόρµα Για να εισέρθει κάποιος επιλέγει

Διαβάστε περισσότερα

Το γεγονός ότι αποτελεί λογισµικό ανοικτού κώδικα το καθιστά αρκετά ευέλικτο σε συνεχείς αλλαγές και βελτιώσεις. Υπάρχει µια πληθώρα χρηστών που το χρ

Το γεγονός ότι αποτελεί λογισµικό ανοικτού κώδικα το καθιστά αρκετά ευέλικτο σε συνεχείς αλλαγές και βελτιώσεις. Υπάρχει µια πληθώρα χρηστών που το χρ ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Άλλες Πλατφόρµες Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης εκτός του e-class Είναι ένα πακέτο λογισµικού για διεξαγωγή ηλεκτρονικών µαθηµάτων µέσω διαδικτύου, το οποίο προσφέρει ολοκληρωµένες Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. μέρος A 1 Εισαγωγή στην Τεχνολογία Λογισμικού

Πίνακας Περιεχομένων. μέρος A 1 Εισαγωγή στην Τεχνολογία Λογισμικού Πρόλογος...21 μέρος A Εισαγωγή στην Τεχνολογία Λογισμικού 1 Εισαγωγή στην Τεχνολογία Λογισμικού 1.1 Το λογισμικό...25 1.1.1 Ο ρόλος και η σημασία του λογισμικού...26 1.1.2 Οικονομική σημασία του λογισμικού...28

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... 13. Κεφάλαιο 1 ο Αρχές Διαχείρισης πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό... 15

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... 13. Κεφάλαιο 1 ο Αρχές Διαχείρισης πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό... 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 13 Κεφάλαιο 1 ο Αρχές Διαχείρισης πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό... 15 1.1 Εισαγωγή... 16 1.2 Διαδίκτυο και Παγκόσμιος Ιστός Ιστορική αναδρομή... 17 1.3 Αρχές πληροφοριακών συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζοντας Εφαρμογές για το Διαδίκτυο

Σχεδιάζοντας Εφαρμογές για το Διαδίκτυο FrontPage 2003 Πρακτικός Οδηγός Χρήσης Το FrontPage είναι ένα πρόγραμμα δημιουργίας ιστοσελίδων και δικτυακών τόπων που επιτρέπει το σχεδιασμό ιστοσελίδων μέσα από γραφικό περιβάλλον αλλά και την ταυτόχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα. ιαδικτυακές εφαρµογές ιαχείριση µαθηµάτων µε ηλεκτρονικό τρόπο Πρόγραµµα σπουδών διδακτική ενότητα

Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα. ιαδικτυακές εφαρµογές ιαχείριση µαθηµάτων µε ηλεκτρονικό τρόπο Πρόγραµµα σπουδών διδακτική ενότητα ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα ιαδικτυακές εφαρµογές ιαχείριση µαθηµάτων µε ηλεκτρονικό τρόπο Πρόγραµµα σπουδών διδακτική ενότητα µάθηµα Παρέχουν εργαλεία για τη διαχείριση: Μαθησιακών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Ατομικής Διπλωματικής Εργασίας Ακαδημαϊκό Έτος 2017/2018. Γεωργία Καπιτσάκη (Επίκουρη Καθηγήτρια)

Θέματα Ατομικής Διπλωματικής Εργασίας Ακαδημαϊκό Έτος 2017/2018. Γεωργία Καπιτσάκη (Επίκουρη Καθηγήτρια) Θέματα Ατομικής Διπλωματικής Εργασίας Ακαδημαϊκό Έτος 2017/2018 Γεωργία Καπιτσάκη (Επίκουρη Καθηγήτρια) ΠΕΡΙΟΧΗ Α: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΣΥΓΚΕΙΜΕΝΟΥ Οι αισθητήρες μας δίνουν τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης, Επ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Τεχνολογία Λογισµικού

Εισαγωγή στην Τεχνολογία Λογισµικού ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Μάθηµα "Τεχνολογία Λογισµικού", 9ο εξάµηνο Εισαγωγή στην Τεχνολογία Λογισµικού Νίκος Παπασπύρου Γιάννης Μαΐστρος Βασίλης

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα - Internet Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία FTP (File Transfer Protocol)

ίκτυα - Internet Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία FTP (File Transfer Protocol) Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Κέρκυρα ίκτυα - Internet 2 Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) ΜηχανέςΑναζήτησηςστοWeb Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. και ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. και ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ και ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΗΓΕΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ 1o μάθημα: ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τί είναι Γεωπληροφορική

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας

Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας Θέµα: Πρότυπη Εφαρµογή ιαλειτουργικότητας για Φορητές Συσκευές Όνοµα: Κωνσταντίνος Χρηστίδης Επιβλέπων: Ιωάννης Βασιλείου Συν-επιβλέπων: Σπύρος Αθανασίου 1. Αντικείµενο Αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κύκλος Εκπαίδευσης «Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης & Ηλεκτρονική Αξιολόγηση» Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κατερίνα Γεωργούλη ΤΕΙ Αθήνας Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ. Μελέτη υλοποίησης στο Protégé-2000

Η ΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ. Μελέτη υλοποίησης στο Protégé-2000 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Η ΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ Μελέτη υλοποίησης στο Protégé-2000 Μαρίνος Κάβουρας Αν. Καθηγητής ΕΜΠ ευκαλίων

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα 6: Υπερκείμενο - Υπερμέσα. Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα 6: Υπερκείμενο - Υπερμέσα. Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Τεχνολογία Πολυμέσων Ενότητα 6: Υπερκείμενο - Υπερμέσα Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

TEC410 Ανάπτυξη Δικτυακών Τόπων (Δ εξάμηνο) Διδάσκων: Ανδρέας Γιαννακουλόπουλος Επιστημονικός συνεργάτης Εργαστηρίου: Στέλλα Λάμπουρα

TEC410 Ανάπτυξη Δικτυακών Τόπων (Δ εξάμηνο) Διδάσκων: Ανδρέας Γιαννακουλόπουλος Επιστημονικός συνεργάτης Εργαστηρίου: Στέλλα Λάμπουρα TEC410 Ανάπτυξη Δικτυακών Τόπων (Δ εξάμηνο) Διδάσκων: Ανδρέας Γιαννακουλόπουλος Επιστημονικός συνεργάτης Εργαστηρίου: Στέλλα Λάμπουρα Εαρινό εξάμηνο 2014-2015 Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση Εφαρμογών και Υπηρεσιών Διαδικτύου 7 η Διάλεξη: Σύντομη εισαγωγή στην Java

Σχεδίαση Εφαρμογών και Υπηρεσιών Διαδικτύου 7 η Διάλεξη: Σύντομη εισαγωγή στην Java Σχεδίαση Εφαρμογών και Υπηρεσιών Διαδικτύου 7 η Διάλεξη: Σύντομη εισαγωγή στην Java Δρ. Απόστολος Γκάμας Λέκτορας (407/80) gkamas@uop.gr Σχεδίαση Εφαρμογών και Υπηρεσιών Διαδικτύου Διαφάνεια 1 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΤΠΕ) ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙ

ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΤΠΕ) ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙ Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 6 «Εκπαίδευση επιµορφωτών και βοηθών επιµορφωτών» της Πράξης «Επαγγελµατικό λογισµικό στην ΤΕΕ: επιµόρφωση και εφαρµογή» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.3, Ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική ΙΙ Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων. Τμήμα Λογιστικής

Πληροφορική ΙΙ Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων. Τμήμα Λογιστικής Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων Ορισμός Βάσης Δεδομένων Σύστημα Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων ΣΔΒΔ (DBMS) Χαρακτηριστικά προσέγγισης συστημάτων αρχειοθέτησης Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονικές Συστημάτων

Αρχιτεκτονικές Συστημάτων ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Αρχιτεκτονικές Συστημάτων Κατερίνα Πραματάρη Αρχιτεκτονικές Συστημάτων Σχεδίαση και Αρχιτεκτονική Συστήματος Αρχιτεκτονική Πελάτη-Εξυπηρετητή

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζοντας Εφαρμογές για το Διαδίκτυο

Σχεδιάζοντας Εφαρμογές για το Διαδίκτυο Το περιβάλλον εργασίας Ανοίγοντας την Ελληνική Έκδοση του FrontPage, για πρώτη φορά, η εικόνα που θα συναντήσουμε είναι αυτή της Εικόνας 1 με τα Μενού Εντολών και τη Γραμμή Εργαλείων, στο πάνω μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Ατομικής Διπλωματικής Εργασίας - DRAFT Ακαδημαϊκό Έτος 2015/2016. Γεωργία Καπιτσάκη (Λέκτορας)

Θέματα Ατομικής Διπλωματικής Εργασίας - DRAFT Ακαδημαϊκό Έτος 2015/2016. Γεωργία Καπιτσάκη (Λέκτορας) Θέματα Ατομικής Διπλωματικής Εργασίας - DRAFT Ακαδημαϊκό Έτος 2015/2016 Γεωργία Καπιτσάκη (Λέκτορας) ΠΕΡΙΟΧΗ Α: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΣΥΓΚΕΙΜΕΝΟΥ Οι αισθητήρες μας δίνουν τη δυνατότητα συλλογής

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση μαθησιακών δραστηριοτήτων λογιστικά φύλλα υπερμεσικά περιβάλλοντα προσομοιώσεις

Σχεδίαση μαθησιακών δραστηριοτήτων λογιστικά φύλλα υπερμεσικά περιβάλλοντα προσομοιώσεις Σχεδίαση μαθησιακών δραστηριοτήτων λογιστικά φύλλα υπερμεσικά περιβάλλοντα προσομοιώσεις Καθηγητής Τ. Α. Μικρόπουλος Προδιαγραφές Βασικό και αφετηριακό σημείο για τη σχεδίαση μαθησιακών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΚ στον εκπαιδευτικό τοµέα: opensoft.sch.gr

ΕΛΛΑΚ στον εκπαιδευτικό τοµέα: opensoft.sch.gr http://opensoft.sch.gr ΕΛΛΑΚ στον εκπαιδευτικό τοµέα: opensoft.sch.gr Καθηγητής Κωνσταντίνος Μαργαρίτης Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής kmarg@uom.gr Φωτεινή Τρίµµη Εργαστήριο Παράλληλης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις ΤΠΕ ΙΙ Γιάννης Βρέλλης ΠΤΔΕ-Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. World Wide Web. Παγκόσμιος Ιστός

Εισαγωγή στις ΤΠΕ ΙΙ Γιάννης Βρέλλης ΠΤΔΕ-Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. World Wide Web. Παγκόσμιος Ιστός Εισαγωγή στις ΤΠΕ ΙΙ Γιάννης Βρέλλης ΠΤΔΕ-Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων World Wide Web Παγκόσμιος Ιστός Internet - WWW Internet: παγκόσμιο δίκτυο υπολογιστών που βασίζεται στο πρωτόκολο επικοινωνίας TCP/IP και

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Πρόλογος...7 Πρόλογος Επιμελητή...9 Εισαγωγή Τεχνολογίες για την ανάπτυξη ικανοτήτων...23 Σκοπός του βιβλίου...24 Eνα μοντέλο για την παιδαγωγική χρήση των εργαλείων με γνωστικό δυναμικό...26

Διαβάστε περισσότερα

DECO DECoration Ontology

DECO DECoration Ontology Πράξη: «Αρχιμήδης ΙΙI Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Κρήτης» Υποέργο 32 DECO DECoration Ontology Οντολογία και εφαρμογές σημασιολογικής αναζήτησης και υποστήριξης στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχέδιο Για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης (ΣΣΒΑΘ) 1 η Ενδιάµεση Έκθεση 3. ηµιουργία και Λειτουργία Web site

Στρατηγικό Σχέδιο Για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης (ΣΣΒΑΘ) 1 η Ενδιάµεση Έκθεση 3. ηµιουργία και Λειτουργία Web site Στρατηγικό Σχέδιο Για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης (ΣΣΒΑΘ) 1 η Ενδιάµεση Έκθεση 3. ηµιουργία και Λειτουργία Web site Θεσσαλονίκη 6/12/2001 Βασίλης Φούρκας, ΕΜΧΑ Η δηµιουργία και λειτουργία ενός

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης

Τμήμα Πληροφορικής. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης Τμήμα Πληροφορικής Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης To Τμήμα Πληροφορικής του Α.Τ.Ε.Ι-Θ Το Τμήμα Πληροφορικής, στα πλαίσια μιας νέας εποχής που σηματοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα «Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Υγείας»

Μάθημα «Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Υγείας» Μάθημα «Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Υγείας» M. Σπανάκης, Μ. Τσικνάκης Εαρινό Εξάμηνο 2014 Μάθημα 1 Παρουσίαση Εργασίας και Εισαγωγή στην ανάλυση απαιτήσεων Εισαγωγή Αρχική συζήτηση αναφορικά με την ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θεσσαλονίκη 17-12-2006 Αγαπητοί φοιτητές & φοιτήτριες, στη συνέχεια θα συνοψίσω το περιεχόµενο της δεύτερης φετινής ΟΣΣ, η οποία διεξήχθη την Κυριακή 10 εκεµβρίου µε παρόντες τους 23 από τους 32+2 φοιτητές

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογίες Παραγωγής Λογισµικού

Μεθοδολογίες Παραγωγής Λογισµικού Μεθοδολογίες Παραγωγής Λογισµικού Βασικά Γενικά Μοντέλα Μοντέλο καταρράκτη (waterfall model) Ξεχωριστές φάσεις καθορισµού απαιτήσεων και ανάπτυξης, επικύρωσης, εξέλιξης Εξελικτική ανάπτυξη (evolutionary

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΙΑΚΛΑ ΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΥ Α. Ι.Σ.ΠΟ.

ΑΝΩΤΑΤΗ ΙΑΚΛΑ ΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΥ Α. Ι.Σ.ΠΟ. ΑΝΩΤΑΤΗ ΙΑΚΛΑ ΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΥ Α. Ι.Σ.ΠΟ. Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής Τηλεκπαίδευσης Τµήµα Πληροφορικής Θεσσαλονίκη, Ιουλ 16 Πίνακας Περιεχοµένων 1. Γενικά... 3 2. Είσοδος στην Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης...

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικές Τηλεκπαιδεύσεις

Επιμορφωτικές Τηλεκπαιδεύσεις Επιμορφωτικές Τηλεκπαιδεύσεις Υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Σχολικής Τάξης (η-τάξη) Προεπισκόπηση Παρουσίασης Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Σχολικής Τάξης (η-τάξη) Εισαγωγή Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης Πλατφόρμα Τηλε-εκπαίδευσης

Οδηγός Χρήσης Πλατφόρμα Τηλε-εκπαίδευσης e-tutor Εγχειρίδιο Χρήσης Μαθητή Οδηγός Χρήσης Πλατφόρμα Τηλε-εκπαίδευσης Εγχειρίδιο Μαθητή 2013 1 Εκπόνηση οδηγού: Σακελλαράκη Ουρανία (www.projectlab.gr) Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 3 2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μιλτιάδης Κακλαμάνης

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μιλτιάδης Κακλαμάνης Σελίδα 1από ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ Πτυχιακή εργασία Δικτυακή Εφαρμογή διαχείρισης ηλεκτρονικών εγγράφων υπηρεσίας. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μιλτιάδης Κακλαμάνης Σελίδα 2από Κατάλογος περιεχομένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 Σχετιζόμενα πρόσωπα...3

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Απαιτήσεων Mεθοδολογίες Ανάπτυξης

Ανάλυση Απαιτήσεων Mεθοδολογίες Ανάπτυξης ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ Ανάλυση Απαιτήσεων Mεθοδολογίες Ανάπτυξης Μάρα Νικολαϊδου Μοντελοποίηση Συστήµατος Περιπτώσεις χρήσης Οι περιπτώσεις χρήσης είναι µια τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τα Σεµινάρια του Εργαστηρίου Προηγµένων Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών και Εφαρµογών Κινητών Συσκευών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τα Σεµινάρια του Εργαστηρίου Προηγµένων Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών και Εφαρµογών Κινητών Συσκευών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τα Σεµινάρια του Εργαστηρίου Προηγµένων Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών και Εφαρµογών Κινητών Συσκευών Το Εργαστήριο Προηγµένων Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών και Εφαρµογών Κινητών

Διαβάστε περισσότερα