ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το αριθ. 16/ πρακτικό συνεδρίασης του Δημ. Συμβουλίου Δελφών.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το αριθ. 16/09.092015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημ. Συμβουλίου Δελφών."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το αριθ. 16/ πρακτικό συνεδρίασης του Δημ. Συμβουλίου Δελφών. Στην Άμφισσα και στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Άμφισσας σήμερα 9 Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο σε δημόσια συνεδρίαση ύστερα από την αριθ / πρώτη πρόσκληση της προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Τριανταφυλλιάς Πιλάλα-Τσακίρη, η οποία δημοσιεύτηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010. Στη συνεδρίαση παρέστη ο Δήμαρχος Δελφών κ. Αθ. Παναγιωτόπουλος. Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Ελ. Λαγγουράνη, δημ.υπάλληλο. ΠΑΡΟΝΤΕΣ Ε.Κοτσάνου-Ρομβοτσάνου Χρ.Σεγδίτσα Πονήρη Β.Πανάγου Λ.Αναγνωστόπουλος Α.Τσονάκας Β.Καραγιάννης Α.Κορδάς Δ.Καραγιάννης Π.Κασούτσα Χ.Παναγιωτόπουλος Δ.Μπουλούτας Α.Παναγιωτόπουλος Ν.Μολιώτης Π.Μέγκος Α.Μάνιος Π.Ταγκαλής Τρ. Πιλάλα-Τσακίρη Γ.Νάκος Μ.Ανδρεοπούλου Ν.Μίχος Ν.Σταντζούρης Επίσης παρέστησαν στη συνεδρίαση και οι κατωτέρω Πρόεδροι Δημ. και Τοπ. Κοινοτήτων: Τ.Γουώρθ, Ι.Σαρλής, Α.Σολτάτος, Η. Τσιαπάρας, Δρ.Βελίας και Ν.Σκούτας. ΑΠΟΝΤΕΣ Ε.Γκούνη Γ.Δρακάκης Ι.Γεωργίου Α.Ζωμένος Α.Κυριακίδης Α.Μανανάς Α.Αγγελόπουλος Α.Παπαλάιος Γ.Ιωσηφίδης Ε.Κουμπλή-Λέγκα Κ.Καραγιάννης Λ.Λύτρας Οι ανωτέρω κλήθηκαν νόμιμα. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος (10 η τροποποίηση).(εισηγήτρια: κ. Κυριακή Μιχαλοπούλου, προϊσταμένη Δ/νσης Προγρ/σμού). 2. Έγκριση έκθεσης 2 ου τριμήνου οικ. έτους 2015 (Εισηγητής: κ. Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών). 3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού. (Εισηγητής: κ. Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών). 4. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος χρηματικού ποσού-επιστροφή εγγύησης για παραχώρηση χρήσης υδροδότησης.. (Εισηγητής: κ. Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).

2 5. Έγκριση εκμίσθωσης ελαιοκτημάτων των Κληροδοτημάτων Ε.Γιδογιάννου και Χρ.Μαχαιρά. (Εισηγήτρια κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Οικ/κών Υπηρεσιών). 6. Έγκριση 1 ου ΑΠΕ του έργου ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΙΤΕΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 ΤΗΣ ΟΜΩΝΥΜΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Δήμος, προϊστάμενος Δ.Τ.Υ,) (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Δήμος, προϊστάμενος Δ.Τ.Υ,) 7. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Δ.Δ. ΑΓ.ΕΥΘΥΜΙΑΣ (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Δήμος, προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.) 8. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΡΠΑΚΙ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΑΜΦΙΣΣΑ ΠΡΟΣ ΒΙΝΙΑΝΗ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΣΚΙΤΣΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΔΑ ΕΡΓΑ με κωδικό MIS (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Δήμος, προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.) 9. Σύσταση επιτροπών παραλαβής έργων. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Δήμος, προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.) 10. Λήψη απόφασης παραλαβής μελέτης και τρόπου υλοποίησης έργων. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Δήμος, προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.). 11. Έγκριση Κανονισμού αθλητικών εγκ/σεων του Δήμου Δελφών (Εισάγεται από την Οικονομική Επιτροπή). (Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος). 12. Καθορισμός των προς διάθεση κοινόχρηστων χώρων στη Δ.Ε. Άμφισσας και τις Τ.Κ. Βουνιχώρας και Πεντεορίων που διατίθενται για παραχώρηση κατά τον εγκεκριμένο Κανονισμό Κοινόχρηστων Χώρων. (Εισάγεται από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής). (Εισηγητές: οι κατά τόπο Αντιδήμαρχοι Δημήτριος Καραγιάννης και Γεώργιος Νάκος, Αντιδήμαρχος). 13. Διατύπωση προτάσεων για το Β1 στάδιο της μελέτης «Αξιολόγηση, Αναθεώρηση και εξειδίκευση του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας. (Εισάγεται από την Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Δελφών). (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος). 14. Τροποποίηση της αριθ. 311/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. (Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Τσονάκας, Δ.Σ.). 15. Τροποποίηση της αριθ. 282/2014 απόφασης Δ.Σ. (Εισηγήτρια: κ. Ελισάβετ Κοτσάνου- Ρομβοτσάνου, Δ.Σ.)). 16. Αποδοχή παραχώρησης σκαπτικού μηχανήματος (JCB) από τον ΤΟΕΒ Άμφισσας. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος). 17. Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 4.990,00 για έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος). 18. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την δημόσια εορτή επέτειο «Ναυμαχία της Αγκάλης». (Εισηγητής: κ. Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, Αντιδήμαρχος). 19. Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του ΚΑΠΗ ΔΕ ΙΤΕΑΣ. (Εισηγητής: κ. Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, Αντιδήμαρχος). 20. Επί της αριθ. 6/2015 απόφασης της Τ.Κ. Πεντεορίων σχετικά με μη εγκατάσταση ανεμογεννητριών στη θέση ΕΠΑΝΩ ΚΟΤΡΩΝΙ. (Εισηγητής: κ. Γεώργιος Νάκος, Αντιδήμαρχος). 21. Λήψη απόφασης μηνιαίου συμβολικού ποσού για τους άστεγους δημότες της Δ.Κ. Άμφισσας που τους έχουν παραχωρηθεί λαϊκές κατοικίες. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Καραγιάννης, Αντιδήμαρχος). 22. Λήψη απόφασης για απονομή τίτλου επίτιμου δημότη στην κ. Lucilla Mussini Bombieri. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος). Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία με την παρουσία των παραπάνω εικοσιενός (21) υπογραψάντων μελών, η πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου κ. Τριανταφυλλιά Πιλάλα- Τσακίρη κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Κατόπιν ο κ. Δήμαρχος ενημέρωσε το Συμβούλιο σχετικά με την μετεγκατάσταση του ΤΕΙ και του Μουσικού Σχολείου. Η κ. Κασούτσα ζήτησε στοιχεία α)σχετικά με τα ποσά που έχουν δαπανηθεί για αποφράξεις αποχετευτικού δικτύου και β)σχετικά με το έργο «Βελτίωση πολυχώρου Πληροφορικής και Λαογραφίας Δημοτικού Σχολείου Καστελλίων». Ο κ. Νάκος ζήτησε να συζητηθεί Ε.Η.Δ., λόγω χρονικού περιορισμού το θέμα «Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζομένων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους και άλλων λεπτομερειών». Το Συμβούλιο αποδέχτηκε, ομόφωνα, να συζητηθεί. Οι Δ.Σ. Χρ.Σεγδίτσα, Β.Καραγιάννης, Α.Κορδάς,Α.Μάνιος απεχώρησαν από τη συνεδρίαση μετά το 11 ο θέμα.

3 Θέμα 11 ο «Έγκριση Κανονισμού αθλητικών εγκ/σεων του Δήμου Δελφών (Εισάγεται από την Οικονομική Επιτροπή)» ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 335 / Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την αριθ. 72/2015 απόφαση της ΕΠΖ, η οποία έχει ως εξής: «. ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ: 11 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 72/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 11 ης / έκτακτης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Δελφών ΘΕΜΑ 01ο: Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Δελφών προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση του «Κανονισμού Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου Δελφών». Στην Άμφισσα σήμερα, ημέρα Δεύτερα και ώρα 10:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δελφών (πλατεία Κεχαγιά), συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου μετά από την με αριθμ. πρωτ / πρόσκληση του Προέδρου κ. Μίχου Νεκτάριου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/ ). Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (09) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (06) μέλη: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Μίχος Νεκτάριος, Πρόεδρος 1. Κυριακίδης Αλέξανδρος, Μέλος 2. Αγγελόπουλος Αριστείδης, Μέλος 2. Ανδρεοπούλου Μαρία, Μέλος 3. Καραγιάννης Δημήτριος, Μέλος 3. Κορδάς Ανάργυρος, Μέλος 4. Κουμπλή Ελένη, Μέλος 5. Καραγιάννης Βασίλειος, Μέλος 6. Σεγδίτσα-Πονήρη Χρυσούλα, Μέλος Επίσης παραβρέθηκε και η Παπαδήμα Αναστασία μόνιμη υπάλληλος του Δήμου Δελφών για την τήρηση των πρακτικών. Ο Πρόεδρος πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων είπε: Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν3852/2010 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μπορεί να συνεδριάσει σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση αυτή μπορεί να επιδοθεί ή γνωστοποιηθεί την ημέρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα. Πριν από τη συζήτηση η επιτροπή αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεμάτων. Η σημερινή συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα λόγω της έναρξης της αθλητικής περιόδου. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω: Αποφασίζει ομόφωνα Εγκρίνει το θέμα ως κατεπείγον. Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το πρώτο (01 ο ) θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής: 1.Τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/ ). 2.Το με αριθμ. πρωτ / έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Παιδείας Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς του Δήμου Δελφών σύμφωνα με το οποίο μας διαβιβάζεται η με αριθμ. 01/ απόφαση

4 της Επιτροπής Αθλητισμού του Δήμου Δελφών με θέμα «Κανονισμός Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Δελφών» η οποία αναφέρει τα εξής: «ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 1 ης / συνεδρίαση της Επιτροπής Αθλητισμού του Δήμου Δελφών (άρθρο 70, ν. 3852/2010) ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Δελφών» Στην Άμφισσα σήμερα, ημέρα Παρασκευή και ώρα στην αίθουσα συσκέψεων του Λαογραφικού Μουσείου (Παλιό Νοσοκομείο), συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Αθλητισμού του Δήμου μετά από την αρίθμ. πρωτ / πρόσκληση του Προέδρου κ. Ασημάκη Μάνιου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της. Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (07) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (05) μέλη: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Ασημάκης Μάνιος, Πρόεδρος 1. Αντώνης Ιωάννου, Μέλος 2. Παναγιώτης Ταγκαλής, Μέλος 2. Γεωργία Τριψάνα, Μέλος 3. Χρήστος Μωραϊτης, Μέλος 4. Χαράλαμπος Κορνέζος, Μέλος 5. Νικόλαος Κοκολόγος, Μέλος Επίσης παραβρέθηκε και η κα Σωτηρία Τσίγκα μόνιμη υπάλληλος του Δήμου Δελφών για την τήρηση των πρακτικών. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος Δήμου Δελφών κ Μίχος Νεκτάριος, η Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Παιδείας Διά Βίου Μάθησης, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς κα Σπυριδούλα Βασιλειάδου και η εκπρόσωπος του Ναυτικού Ομίλου Ιτέας κα Σοφία Αναγνωστάκου. Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το πρώτο (1 ο ) θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής Αθλητισμού την εισήγησή του για τον Κανονισμό Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου Δελφών αναφέροντας τα εξής: Κανονισμός Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Δελφών Άμφισσα, Αύγουστος 2015

5 ΑΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Σκοπός και λειτουργία των Δημοτικών χώρων άθλησης είναι: α) Η υποστήριξη του Μαζικού Αθλητισμού. β) Η υποστήριξη του Σωματειακού Αθλητισμού. γ) Η υποστήριξη και ανάπτυξη του Σχολικού Αθλητισμού όλων των βαθμίδων του Πανεπιστημιακού, Στρατιωτικού και Εργοστασιακού Αθλητισμού. δ) Η υποστήριξη ψυχαγωγικών, πολιτιστικών, επιστημονικών, συνεδριακών εκδηλώσεων Διεθνούς, Εθνικού, Περιφερειακού, Επιπέδου και φορέων τοπικού χαρακτήρα καθώς και η υποστήριξη ατόμων με ειδικές ανάγκες. ΑΡΘΡΟ 2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1. Το Αυτοτελές Τμήμα Παιδείας Διά Βίου Μάθησης, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς στην αρχή κάθε αθλητικής περιόδου καλεί με πρόσκληση (ανακοίνωση) τους ενδιαφερόμενους φορείς για υποβολή αιτήματος. 2. Ο ενδιαφερόμενος φορέας που θέλει να κάνει χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου θα υποβάλει αίτηση αναφέροντας τα πλήρη στοιχεία του, προς στο Αρμόδιο Αυτοτελές Τμήμα του Δήμου, η οποία θα συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του Ν1599/86 στην οποία δηλώνεται η αποδοχή του κανονισμού λειτουργίας, η ανάληψη ευθύνης και η υποχρέωση αποκατάστασης τυχόν ζημιών. Κάθε ενδιαφερόμενος με την δήλωση αποδοχής του κανονισμού ορίζει δύο υπεύθυνους από τον φορέα του (με κατάθεση των στοιχείων του Δ/νση, τηλ σταθερό, τηλ. Κινητό, fax, mail). Ο κανονισμός θα είναι διαθέσιμος για όλους τους ενδιαφερόμενους πολίτες στην επίσημη ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου Δελφών (www.dimosdelfon.gr) 3. Ο Αρμόδιος κατά τόπο Αντιδήμαρχος σε συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους καταρτίζει σχέδιο ενιαίου προγράμματος. Αν δεν καταστεί δυνατό, εισηγείται μόνος του, περί του προγράμματος. 4. Στη συνέχεια ακολουθεί γνωμοδότηση Τοπικού Συμβουλίου και απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. 5. Το πρόγραμμα των σωματείων, συλλόγων τροποποιείται με νεότερη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 6. Οι εκπρόσωποι των αθλητικών σωματείων στο πρώτο πενθήμερο (5) κάθε μήνα θα προσέρχονται στους κατά τόπους εισπράκτορες των Δημοτικών Ενοτήτων ή κεντρικά στη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου καταθέτοντας το αντίτιμο που τους αναλογεί για τις ώρες που τους έχουν διατεθεί. 7. Σε κάθε περίπτωση φορέας που δεν έχει εξοφλήσει οφειλές έτους, δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει αθλητικούς χώρους του Δήμου Δελφών την επόμενη χρονιά. 8. Το Αυτοτελές Τμήμα Παιδείας Διά Βίου Μάθησης, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς όταν κρίνει σκόπιμο μπορεί να ματαιώσει ή να τροποποιήσει προπόνηση σωματείου, συλλόγου, όταν λόγοι ανωτέρας βίας το επιβάλλουν. 9. Η άθληση, εκγύμναση, σε χώρους με αθλητικά όργανα επιτρέπεται μόνο σύμφωνα με το ωράριο. Αυτό είναι απαραίτητο για την ασφάλεια των αθλουμένων και των οργάνων. 10. Ο αριθμός των ωρών πρέπει να είναι ανάλογος του αριθμού των αθλούμενων μελών των συλλόγων, σε περίπτωση χρήσης του χώρου από περισσότερα του ενός σωματείου. Τα προγράμματα χρήσης των Αθλητικών Χώρων (αγώνες - προπονήσεις) αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων. Το Αυτοτελές Τμήμα Παιδείας Διά Βίου Μάθηση, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των ωρών σε έκτακτες περιπτώσεις (π.χ. προκειμένου να υλοποιηθούν εκδηλώσεις του Δήμου.)

6 11. Πρώτη προτεραιότητα για τη διάθεση ωρών και χρήση των αθλητικών χώρων έχουν οι αθλητικοί σύλλογοι με αγωνιστικές δραστηριότητες (συμμετοχή σε επίσημα πρωταθλήματα και ανάλογα την κατηγορία). 12. Δεύτερη προτεραιότητα έχουν οι λοιποί αθλητικοί σύλλογοι χωρίς αγωνιστικές δραστηριότητες. 13. Τρίτη προτεραιότητα έχουν οι διάφοροι σύλλογοι (πολιτιστικοί κ.λ.π.) και κοινωνικές ομάδες. 14. Πρέπει απαραίτητα να εξασφαλίζονται ώρες κοινού (δωρεάν σε άτομα που δεν είναι αθλητές και δεν ανήκουν σε οργανωμένο σύλλογο). Ειδικά για τις αίθουσες γυμναστικής θα εξασφαλίζονται ώρες προπόνησης άθλησης για τα προγράμματα μαζικού αθλητισμού (Π.Α.γ.Ο) του Δήμου καθώς επίσης θα προηγούνται κάθε είδους προγράμματα που θα είναι υπό την αιγίδα του Δήμου. 15. Προτεραιότητα στην παραχώρηση έχουν πρώτα οι Τοπικοί σύλλογοι που δραστηριοποιούνται εντός της συγκεκριμένης Δημοτικής Ενότητας του Δήμου Δελφών και μετά οι σύλλογοι που προέρχονται από άλλες Δημοτικές Ενότητες. 16. Οι σύλλογοι - σωματεία, θα πληρώνουν αντίτιμο, ανάλογα της χρήσης, της εντοπιότητας και του επιδιωκόμενου σκοπού του αιτούμενου (Άρθρο 8). 17. Η παραχώρηση της χρήσης των αθλητικών χώρων θα γίνεται δωρεάν για τα Δημόσια Σχολεία, για Φιλανθρωπικούς και λοιπούς ανθρωπιστικούς σκοπούς. 18. Η δωρεάν διάθεση του παραπάνω άρθρου θα γίνεται εφ όσον υπάρχουν διαθέσιμες ώρες και μετά από έγκαιρη αίτηση των ενδιαφερομένων, η οποία απόφαση και εκδίδεται. 19. Το αντίτιμο για την ανάρτηση των διαφημιστικών πινακίδων, προσδιορίζεται στον τιμοκατάλογο του παρόντος κανονισμού (Άρθρο 8). 20. Μετά το τέλος της αθλητικής περιόδου για κάθε άθλημα, παύει να ισχύει το πρόγραμμα. 21. Η αλλαγή των ωρών χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων μεταξύ των φορέων δεν επιτρέπεται παρά μόνο με τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας υπηρεσίας και εφ όσον έχει κατατεθεί αίτηση συνυπογεγραμμένοι απ αυτούς. 22. Σε περίπτωση που κάποιος φορέας δεν χρησιμοποιήσει την ώρα που του έχει διατεθεί οφείλει να ενημερώνει εγκαίρως την υπηρεσία και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να διαθέτει την ώρα του σε τρίτο. Την εκ νέου διάθεση της εν λόγω ώρας μπορεί να κάνει μόνο η αρμόδια υπηρεσία μετά από συνεννόηση με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο. 23. Σωματεία, γκρουπ και ιδιώτες κλπ, αν για σοβαρούς λόγους δεν επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν κάποια προπονητική ώρα που τους έχει διατεθεί, οφείλουν να ειδοποιήσουν εγγράφως δύο ημέρες νωρίτερα το Αυτοτελές Τμήμα. 24. Το προσωπικό των Αθλητικών Εγκαταστάσεων (επιστάτες) συνεργάζεται και διευκολύνει την αστυνομία στο έργο της, όταν αυτή παρευρίσκεται στην αθλητική εγκατάσταση ή όταν κληθεί. Σε περίπτωση που διεξαχθεί αγώνας χωρίς την παρουσία αστυνομίας την ευθύνη της ομαλής διεξαγωγής αναλαμβάνει το γηπεδούχο σωματείο, το οποίο αναλαμβάνει και την αποκατάσταση τυχόν ζημιών. ΆΡΘΡΟ 3 ΗΜΕΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Οι ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΑΘΛΗΣΗΣ λειτουργούν οπωσδήποτε τις ώρες από 08:00-22:00 τις καθημερινές. Οι ώρες λειτουργίας του όμως πρέπει να καθορίζονται ανάλογα με τα σχολικά προγράμματα, αθλητικά προγράμματα, προγράμματα ΓΓΑ και Δήμων και Κοινοτήτων, τις προπονήσεις των Αθλητικών Συλλόγων Ερασιτεχνικών και Επαγγελματικών. Έτσι: α) Ένα ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ λειτουργεί: - από 08:00-22:00 και - εφόσον προπονούνται σύλλογοι με αγωνιστικές δραστηριότητες, ο χρόνος μπορεί να παρατείνεται κατά περίπτωση μία ή δύο ώρες.

7 β) Ένα ΣΤΑΔΙΟ-ΓΗΠΕΔΟ λειτουργεί από 07:00-23:00. γ) Ένα ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ λειτουργεί από 08:00-22:00. Τα ανωτέρω ωράρια είναι ενδεικτικά. Με απόφαση του Αρμοδίου καθ ύλην Αντιδημάρχου μπορεί να καθορίζεται πιο περιορισμένο ωράριο λειτουργίας για κάθε ξεχωριστό αθλητικό χώρο, για λόγους μη επαρκούς στελέχωσης ή άλλων προβλημάτων που τυχόν θα παρουσιαστούν. Τα Αθλητικά Σωματεία και Σύλλογοι τα οποία θα χρησιμοποιούν τις Αθλητικές Εγκαταστάσεις μετά το ωράριο των υπεύθυνων υπαλλήλων (επιστάτες) του Δήμου, θα υπογράφουν πρωτόκολλο παραλαβής κλειδιών από τους τοπικούς Αντιδημάρχους και είναι απόλυτη ευθύνη η χρήση τους. Οποιαδήποτε ωράρια δεν ρυθμίζονται δια του παρόντος κανονισμού, θα καθορισθούν με απόφαση του αρμόδιου Αντιδημάρχου. ΆΡΘΡΟ 4 ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ Την ημέρα ή τις ημέρες διεξαγωγής αγώνων αναστέλλονται οι προπονήσεις άλλων αθλητικών σωματείων, όπως και η χρήση από το κοινό. Α) ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ 1. Απαιτείται άδεια του αγώνα. 2. Όλοι οι αγώνες διεξάγονται σύμφωνα με τις προκηρύξεις και τους κανονισμούς των Ομοσπονδιών του κάθε αθλήματος. 3. Ο Δήμος φροντίζει να υπάρχουν στις Αθλητικές Εγκαταστάσεις όλες οι προϋποθέσεις για ομαλή διεξαγωγή του αγώνα. Για το σκοπό αυτό συνεργάζεται με τη Δημοτική Αστυνομία και ελλείψει αυτής με τα αστυνομικά όργανα και κάθε άλλο αρμόδιο φορέα και λαμβάνει μέτρα για αποφυγή βίας κ.λ.π. φθορές. 4. Μία ώρα πριν από κάθε αγώνα παραδίδονται για χρήση τα αποδυτήρια, τα κλειδιά, χρονόμετρα, από τον υπεύθυνο υπάλληλο (επιστάτη) στον υπεύθυνο του κάθε σωματείου. 5. Με την έναρξη του αγώνα εφαρμόζονται οι κανονισμοί του κάθε αθλήματος και το προσωπικό του Δήμου δεν έχει καμία αρμοδιότητα, στον αγωνιστικό χώρο. Σε περίπτωση κάποιας ζημίας σε λαμπτήρες, δίκτυ, ταμπλό κ.λ.π. η είσοδος επιτρέπεται μετά την άδεια του παρατηρητή και της Γραμματείας του Αγώνα και αφού έχει διακοπεί ο αγώνας. Επιπροσθέτως σε περιπτώσεις τάιμ-άουτ και όταν το δάπεδο χρειάζεται σκούπισμα τότε την ευθύνη έχει το γηπεδούχο σωματείο και όχι ο υπάλληλος του Δήμου, δηλ. το σκούπισμα γίνεται από την γηπεδούχο ομάδα. 6. Για τους αγώνες υποχρέωση και ευθύνη του Σωματείου ή της Ομοσπονδίας είναι να έχει στον αγώνα τον αρμόδιο ιατρό-νοσοκόμο, φάρμακα και αυτοκίνητο μεταφοράς ασθενών, με οδηγό. 7. Απαγορεύεται η είσοδος σε όσους δεν έχουν αθλητική ένδυση και υπόδηση. 8. Όποιος προκαλεί σκόπιμα φθορές ή γράφει στους τοίχους του κλειστού γυμναστηρίου θα διαγράφεται από μέλος και δύναται να του επιβληθεί χρηματική ποινή ισόποση με τη ζημία που έχει προκληθεί. Αρμόδιο όργανο για την επιβολή ποινών είναι το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση του αρμόδιου Αυτοτελούς Τμήματος. Β) ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ ΣΕ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ 1. Απαιτείται άδεια του αγώνα. 2. Για τη διεξαγωγή αγώνων σε κολυμβητήριο ισχύουν και εφαρμόζονται όλες οι προϋποθέσεις της διεξαγωγής αγώνων σε κλειστό Γυμναστήριο. Επίσης, απαγορεύεται κάθε είσοδος αθλητού στην κύρια πισίνα του κολυμβητηρίου εάν προηγουμένως δεν έχει κάνει ντους και εισέλθει στην ειδική λεκάνη απολύμανσης (υγρό απολύμανσης) και δεν φέρει αθλητικό σκούφο (εξαιρούνται οι έχοντες ξυρισμένο κεφάλι) και σαγιονάρες. 3. Απαγορεύεται η είσοδος σ όσους δεν γνωρίζουν κολύμβηση και δεν συνοδεύονται από γυμναστή προπονητή.

8 4. Απαγορεύεται η είσοδος σε άτομα που πάσχουν από μεταδοτική νόσο ή ίωση και σε όσους έχουν ανοιχτές πληγές. Σε περίπτωση ασθενείας ή δερματικής πάθησης θα πρέπει να ενημερώνονται οι προπονητές και ο ναυαγοσώστης. 5. Οι λουόμενοι θα πρέπει να πειθαρχούν στις συστάσεις του επόπτη ασφαλείας. 6. Οι λουόμενοι με δική τους ευθύνη μπορούν να κάνουν χρήση της πισίνας, μόνο αν έχουν περάσει τουλάχιστον τρείς (3) ώρες μετά το τελευταίο γεύμα. 7. Δεν επιτρέπεται οι λουόμενοι να κάθονται επάνω στις διαδρομές και να κρέμονται από τους βατήρες εκκίνησης. 8. Δεν επιτρέπεται οι χρήση προϊόντων σώματος από τους λουόμενους πριν την είσοδο στη δεξαμενή διότι αλλοιώνεται η ποιότητα του νερού. 9. Δεν επιτρέπεται στα μέλη να περιφέρονται στα αποδυτήρια και να κάνουν ντους γυμνοί. 10. Απαγορεύεται η χρήση γυαλικών αντικειμένων στο χώρο γύρω από τις κολυμβητικές δεξαμενές. 11. Απαγορεύεται η είσοδος σε ζώα και κάθε μορφής κατοικίδια. 12. Απαγορεύεται η χρήση η κατανάλωση τροφίμων, καφέ και αλκοολούχων ποτών στο χώρο των κολυμβητικών δεξαμενών και των αποδυτηρίων. 13. Για κάθε πρόβλημα ή θέμα που ανακύπτει, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να απευθύνονται στη διεύθυνση ή τον υπεύθυνο του κολυμβητηρίου. 14. Εάν για οποιοδήποτε λόγο το νερό της πισίνας δεν είναι κατάλληλο για χρήση από άποψη υγιεινής π.χ. υπερβολική ποσότητα χλωρίου ή έλλειψη χλωρίου ή μη σωστή απολύμανση και γενικά δεν υπάρχουν οι όροι που θέτει η Διεύθυνση Υγιεινής για χρήση δεξαμενών Κολυμβητηρίου, ο/οι αρμόδιος/οι υπάλληλος/οι (Συντηρητής/τες της πισίνας) εισηγείται εγγράφως είτε στην Επιτροπή είτε στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο και απαγορεύεται η χρήση της πισίνας. Ανά τακτά χρονικά διαστήματα διενεργείται μικροβιολογικός έλεγχος δείγματος νερού πισίνας από το Δήμο και τα αποτελέσματα αναρτώνται στο πίνακα ανακοινώσεων. 15. Στα κολυμβητήρια, εφόσον χρησιμοποιούνται οι πισίνες από ιδιώτες θα πρέπει να υπάρχει ναυαγοσώστης σε περίπτωση μη ύπαρξης ναυαγοσώστη ΑΠΑΓΟΓΕΥΕΤΑΙ η χρήση της από ιδιώτες. 16. Όποιος προκαλεί σκόπιμα φθορές ή γράφει στους τοίχους του κολυμβητηρίου θα διαγράφεται από μέλος και δύναται να του επιβληθεί χρηματική ποινή ισόποση με τη ζημία που έχει προκληθεί. Αρμόδιο όργανο για την επιβολή ποινών είναι το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση του αρμόδιου Αυτοτελούς Τμήματος. 17. Λόγω της ιδιαιτερότητας του κολυμβητηρίου απαιτείται ιδιαίτερος τακτικός έλεγχος. Γ) ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ ΣΕ ΣΤΑΔΙΟ- ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (Ισχύουν οι όροι διεξαγωγής αγώνων όπως στο Γυμναστήριο με εξαίρεση αυτούς που αφορούν κολυμβητήρια). Τα αποδυτήρια παραχωρούνται μια ώρα νωρίτερα. Υποχρέωση των υπαλλήλων (επιστατών) του Δήμου είναι η χάραξη των γραμμών του γηπέδου, τα σημαιάκια, δίκτυα, φορείο, κουβάδες νερό. Κατά τη διάρκεια του αγώνα είναι υποχρεωτική η παρουσία υπαλλήλου του Δήμου διαφορετικά απαγορεύεται η διεξαγωγή του. Δ) ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ ΣΤΙΒΟΥ ΣΕ ΣΤΑΔΙΟ 1. Απαιτείται άδεια του αγώνα. 2. Όλα τα όργανα και υλικά διεξαγωγής του αγώνα που παραδίδονται από τις ΑΠΟΘΗΚΕΣ του Δήμου και τον αρμόδιο υπάλληλο με κατάσταση (παράδοσης παραλαβής), στον αρμόδιο των αγώνων, ο οποίος έχει ορισθεί από τον ΣΕΓΑΣ με τη προκήρυξη των αγώνων και επιστρέφονται στην αποθήκη από τον ίδιο υπεύθυνο. 3. Η τοποθέτηση σε κάθε θέση των οργάνων, π.χ. εμπόδια, βατήρες, στρώματα, κ.λ.π. είναι αποκλειστική ευθύνη του ΣΕΓΑΣ και όχι των υπαλλήλων του Δήμου. 4. Σε περίπτωση αγώνων ενός Συλλόγου (πλην αυτών του ΣΕΓΑΣ) για τα παραπάνω ευθύνεται ο ίδιος ο Σύλλογος. Η χρήση του σκάμματος είναι ευθύνη των αρμοδίων του ΣΕΓΑΣ ή του Συλλόγου. Η αρχική διαμόρφωση είναι ευθύνη του προσωπικού του

9 Δήμου. Ο Δήμος διαθέτει τους υπαλλήλους (επιστάτες) που απαιτούνται για την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων. Η χάραξη των γραμμών στο ταρτάν του στίβου είναι ευθύνη του Δήμου. Η χάραξη των γραμμών σε στίβο κουραστάν είναι ευθύνη του ΣΕΓΑΣ. Η χάραξη των γραμμών για ακόντιο, σφαίρες, είναι ευθύνη του Δήμου και γίνονται παρουσία υπευθύνου του ΣΕΓΑΣ εκεί όπου χρειάζονται. 5. Όποιος προκαλεί σκόπιμα φθορές ή γράφει στους τοίχους του σταδίου θα διαγράφεται από μέλος και δύναται να του επιβληθεί χρηματική ποινή ισόποση με τη ζημία που έχει προκληθεί. Αρμόδιο όργανο για την επιβολή ποινών είναι το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση του αρμόδιου Αυτοτελούς Τμήματος. ΆΡΘΡΟ 5 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ 1. Το αγωνιζόμενο σωματείο ή φορέας όπου ανήκουν τα σωματεία είναι υπεύθυνα για την έκδοση άδειας τέλεσης του αγώνα (ποδοσφαιρικού, καλαθοσφαίρισης κλπ) και για την παρουσία αστυνομικής δύναμης κατά τη διάρκεια του, όταν αυτό απαιτείται και πάντα με την παρουσία υπαλλήλου των αθλητικών εγκαταστάσεων. 2. Η προπόνηση των ομάδων, σωματείων θα γίνεται μόνο παρουσία προπονητού, με κατώτερο όριο 5 αθλητών για το μπάσκετ, 6 αθλητών για το βόλεϊ και 10 αθλητών για το ποδόσφαιρο. 3. Μετά το τέλος κάθε προπόνησης, ο χώρος των γηπέδων εκκενώνεται γρήγορα και παραμένει για χρήση μόνο για την ομάδα που έχει προπόνηση την επόμενη ώρα. Αν το γήπεδο έχει σκόνες, νερά, ιδρώτα κλπ ειδοποιούνται οι αρμόδιοι υπάλληλοι για να το καθαρίσουν. 4. Οι ομάδες και οι αθλητές πρέπει να συμπεριφέρονται ευπρεπώς και να προσέχουν, ώστε να μην προκαλούν ζημιές στις αθλητικές εγκαταστάσεις. Τυχόν φθορές και ζημίες που προκαλούνται από τις ομάδες, τα γκρουπ και τους φιλάθλους βαρύνουν αυτούς στους οποίους έχει διατεθεί το γήπεδο. 5. Οι αθλητές οφείλουν να εισέρχονται με αθλητική ένδυση και υπόδηση στους αθλητικούς χώρους ενώ ειδικά για το γήπεδο μπάσκετ είναι επιβεβλημένη η αλλαγή παπουτσιών για την προφύλαξη του παρκέ. 6. Οι αθλητές, προπονητές και παράγοντες των ομάδων οφείλουν να συμμορφώνονται στις υποδείξεις των υπαλλήλων των αθλητικών εγκαταστάσεων. 7. Πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη τους ότι οι υπάλληλοι βάσει των καθηκόντων τους εφαρμόζουν τον κανονισμό και εκτελούν εντολές της υπηρεσίας τους. 8. Σε περίπτωση κακής χρήσης των αθλητικών χώρων εγκαταστάσεων και οργάνων και μη τήρησης όλων των άρθρων του παρόντος κανονισμού θα επιβάλλονται ποινές, οι οποίες θα κλιμακώνονται ανάλογα με το παράπτωμα και το ποσό των ποινών θα οριστεί από την οικονομική επιτροπή. 9. Οι ποινές θα είναι σύσταση, μείωση προπονητικών ωρών μέχρι οριστική αποβολή από τους αθλητικούς χώρους. Σε περίπτωση ζημιών θ αποκαθίστανται εξ ολοκλήρου από το αθλητικό σωματείο ή το φορέα χρήσης. 10. Αρμόδιο όργανο για την επιβολή των ως άνω ποινών είναι ο Αρμόδιος καθ ύλην Αντιδήμαρχος, κατόπιν εισήγησης του Αρμοδίου Τμήματος του Δήμου. Ο ενδιαφερόμενος σύλλογος ή πρόσωπο μπορεί να υποβάλλει εγγράφως τις απόψεις του. 11. Στους διεξαγόμενους αγώνες, το Σωματείο ή η Ομοσπονδία έχει υποχρέωση και ευθύνη να μεριμνά για την παρουσία Ιατρού Νοσοκόμου, φαρμάκων και αυτοκινήτου μεταφοράς ασθενών. 12. Επιτρέπεται η μόνιμη αποθήκευση αθλητικού υλικού στο χώρο των αθλητικών εγκαταστάσεων, μόνο στις κατά τόπον ομάδες που διατηρούν αγωνιστικά τμήματα και με προϋπόθεση την επάρκεια των χώρων μετά από άδεια του αρμόδιου Αντιδημάρχου. Οι χρησιμοποιούμενοι αποθηκευτικοί χώροι από τα αθλητικά σωματεία καθαρίζονται από τα ίδια (κλειδιά θα έχει και ο υπεύθυνος υπάλληλος).

10 13. Σωματείο που κατά επανάληψη δεν χρησιμοποιεί το χρόνο προπόνηση που του έχει οριστεί ή/και δεν παρουσιάζεται στο γήπεδο με ικανό αριθμό μελών, χάνει την προπονητική του ώρα. 14. Απαγορεύεται αυστηρά η κατοχή άλλων κλειδιών των αθλητικών εγκαταστάσεων από εκπροσώπους μέλη ΔΣ, προπονητές, αθλητές σωματείου, κ.λ.π. Τα κλειδιά των αποδυτηρίων και των χώρων που κάνουν χρήση τα σωματεία πρέπει να παραδίνονται με την λήξη της προπόνησης. Τηρείται βιβλίο παράδοσης παραλαβής των κλειδιών. 15. Σε περίπτωση υποχρέωσης καταβολής του τέλους χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων ισχύει το άρθρο 2 παράγραφος 4 του παρόντος κανονισμού. Σε περίπτωση μη καταβολής του τέλους χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων ισχύει το άρθρο 2 παράγραφος 5 του παρόντος κανονισμού. 16. Τα σωματεία μπορούν να κάνουν χρήση των βοηθητικών χώρων των Αθλητικών Εγκαταστάσεων για προθέρμανση μετά από συνεννόηση με το σωματείο που εκείνη τη στιγμή κάνει χρήση την προπονητική ώρα. Την ευθύνη της χρήσης έχει αποκλειστικά ο προπονητής της ομάδας. 17. Κάθε θέμα που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα κανονισμό, ρυθμίζεται με απόφαση του Προϊσταμένου και του αρμοδίου Αντιδημάρχου του Δήμου Δελφών. 18. Μπορούν να συσταθούν Ειδικές Επιτροπές κατ άρθρο 70 του ν. 3852/2010 ή ομάδες εργασίας (απόφαση Δημάρχου) για συγκεκριμένους αθλητικούς χώρους με σκοπό την υποβοήθηση του έργου των αιρετών ή των υπηρεσιών. Ο τοπικός Αντιδήμαρχος ή το Τοπικό Συμβούλιο συνεργάζεται με τον καθ ύλην Αντιδήμαρχο ή συνεπικουρούν το έργο του. ΑΡΘΡΟ 6 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 1. Το προσωπικό που ασχολείται (επιστάτες αθλητικών χώρων) έχει πλήρη ευθύνη και υποχρέωση να φροντίζει για την καθαριότητα των αθλητικών χώρων, τα αποδυτήρια, τα wc και το περιβάλλοντα χώρου και να εκτελεί διορθώνει μικροεπισκευές. Στην περίπτωση της έλλειψης προσωπικού τα Σωματεία, οι Σύλλογοι κλπ θα συμβάλλουν στη καθαριότητα με δικό τους προσωπικό. 2. Ο φωτισμός θα ανάβει μόνο από τους υπαλλήλους των αθλητικών εγκαταστάσεων και μόνο για τα γήπεδα που χρησιμοποιούνται για νυχτερινές προπονήσεις. Απαγορεύεται η χρήση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων από οποιονδήποτε πέραν των υπεύθυνων υπαλλήλων. 3. Ειδικά για το κολυμβητήριο Ιτέας ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η είσοδος, χρήσης, παρέμβαση στις εγκαταστάσεις του μηχανοστασίου από άλλου πλην τον υπευθύνων υπαλλήλων και υπηρεσιών. 4. Η εποπτεία σε πολιτικό επίπεδο των Αθλητικών Εγκαταστάσεων ανατίθεται στον εκάστοτε Αρμόδιο καθ ύλην Αντιδήμαρχο σε συνεργασία με τον κατά τόπο Αντιδήμαρχο. 5. Στον ανωτέρω και μέσω του Προϊσταμένου του Τμήματος Παιδείας Διά Βίου Μάθησης, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας, αναφέρεται το προσωπικό των Αθλητικών Εγκαταστάσεων. 6. Οι Επιστάτες ή οι υπεύθυνοι υπάλληλοι για την τήρηση του ωραρίου λειτουργίας καθώς και την ομαλή και ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων και οφείλουν να αναφέρουν κάθε σχετική δυσλειτουργία. 7. Τα απολεσθέντα και μη ζητηθέντα αντικείμενα φυλάσσονται από το προσωπικό στις Αθλητικές Εγκαταστάσεις για χρονικό διάστημα δύο μηνών και στη συνέχεια διατίθενται για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Χρήματα και τιμαλφή παραδίδονται άμεσα στο Αστυνομικό τμήμα με απόδειξη και έγγραφη αναφορά στην αρμόδια Διεύθυνση. 8. Η διοίκηση και το προσωπικό των αθλητικών χώρων (επιστάτες) ουδεμία ευθύνη φέρει για την απώλεια χρημάτων και αντικειμένων οποιασδήποτε αξίας. 9. Οι ομάδες που κάνουν χρήση των γηπέδων με χλοοτάπητα, οφείλουν να υπακούουν στις υποδείξεις του οριζόμενου προσωπικού της αρμόδιας υπηρεσίας

11 του Δήμου Δελφών και σύμφωνα με τις προδιαγραφές του καταστατικού με σκοπό την προστασία του χλοοτάπητα, (κακοκαιρία, λίπανση κ.λ.π.). 10. Η συμπεριφορά των εργαζομένων επιστατών στις αθλητικές εγκαταστάσεις πρέπει να είναι κόσμια και φιλική σε όσους χρησιμοποιούν τους δημοτικούς αθλητικούς χώρους. 11. Οι εργαζόμενοι στις αθλητικές εγκαταστάσεις (επιστάτες) οφείλουν να διατηρούν αυτές καθαρές και σε καλή κατάσταση, τόσο εσωτερικά όσο και τον περιβάλλοντα χώρο αυτών και να αναφέρουν τυχόν προβλήματα που προκύπτουν στη διάρκεια του ωραρίου τους, στην προϊστάμενη αρχή. 12. Οι εργαζόμενοι (επιστάτες) στις αθλητικές εγκαταστάσεις, απαγορεύεται, να αμείβονται από συλλόγους, ομοσπονδίες ιδιώτες κ.λ.π. 13. Οι εργαζόμενοι στις αθλητικές εγκαταστάσεις (επιστάτες) οφείλουν να παρευρίσκονται στους χώρους τέλεσης αγώνων, εφόσον έχει σχετικά εγκριθεί η χρήση τους και να εποπτεύουν την τήρηση των κανόνων του παρόντος κανονισμού και να επεμβαίνουν αναλόγως (θέμα ωραρίου των υπαλλήλων θα διαμορφώνεται από την αρμόδια υπηρεσία). 14. Ο παρών κανονισμός αναρτάται στις Αθλητικές εγκαταστάσεις, είναι στη διάθεση των αθλουμένων κ.α. και η γνώση του περιεχομένου του είναι υποχρέωση τους. 15. Οι υπεύθυνοι υπάλληλοι (επιστάτες) τηρούν το βιβλίο συντήρησης των αθλητικών εγκαταστάσεων το οποίο θα υπογράφεται ανά μήνα από τον Αρμόδιο Αντιδήμαρχο. 16. Κάθε θέμα που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα κανονισμό, ρυθμίζεται με απόφαση του Αρμόδιου Αντιδημάρχου. ΆΡΘΡΟ 7 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Όλες οι εγκαταστάσεις διατίθενται κατά προτεραιότητα για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Δελφών και στη συνέχεια για κάθε ενδιαφερόμενο. Σε όλα τα αθλητικά και λοιπά σωματεία απαγορεύεται η μόνιμη παραχώρηση χρήσης αποδυτηρίων, γραφείων και αποθηκών, μέσα στις αθλητικές εγκαταστάσεις, επιτρέπεται η προσωρινή παραχώρηση χρήσης κατά την διαδικασία που προβλέπει ο Κ.Δ.Κ.Κ. Μετά το τέλος των προπονήσεων ή αγώνων οι χώροι ελευθερώνονται και παραδίδονται στο προσωπικό. Στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου επιτρέπεται η διαφήμιση ιδιωτών ή επιχειρήσεων (διαφημιστικές πινακίδες κ.λ.π.) με αντίστοιχη χρέωση τους, ακολουθώντας όλες τις τυπικές διαδικασίες ασφαλούς τοποθέτησης. Παράγοντες, γονείς και φίλαθλοι οφείλουν να παρακολουθούν τις προπονήσεις και τους αγώνες από τις κερκίδες των γηπέδων εφόσον υπάρχουν και σε κάθε περίπτωση εκτός των ορίων του αγωνιστικού χώρου και να μην παρακωλύουν τη διεξαγωγή των ανωτέρω δραστηριοτήτων. Μετά την έναρξη του εκάστοτε αγώνα, εφαρμόζονται οι κανονισμοί του κάθε αθλήματος και το προσωπικό δεν έχει καμία αρμοδιότητα στον αγωνιστικό χώρο. Όλοι όσοι κάνουν χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων υποχρεούνται να συμμορφώνονται στα άρθρα του παρόντος κανονισμού. Ο Δήμος και το προσωπικό των αθλητικών εγκαταστάσεων (επιστάτες) δε φέρουν ευθύνη για τυχόν επεισόδια και τα αποτελέσματα τους που προέρχονται από άτομα που ευρίσκονται στις αθλητικές εγκαταστάσεις. Ο Δήμος και το προσωπικό (επιστάτες) των αθλητικών εγκαταστάσεων δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν προσωπικά ατυχήματα ή την υγεία αθλητών, αθλουμένων κ.α. που οφείλουν, είτε ατομικά, είτε σε περίπτωση ομαδικής άθλησης δια των συνοδών ή και προπονητών να εφαρμόζουν τον παρόντα κανονισμό καθώς και τους κανόνες ασφαλούς άθλησης, προσέλευσης και αποχώρησης από τις εγκαταστάσεις. Προϋπόθεση χρήσης όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων είναι η στατική επάρκεια και η ύπαρξη πιστοποιητικού πυρασφάλειας.

12 ΆΡΘΡΟ 8 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Αναλυτικός Πίνακας χρέωσης χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων. Γήπεδο Ποδοσφαίρου 1 Γενική χρέωση. 2 Ομάδες/ σύλλογοι με επίσημη αγωνιστική δραστηριότητα. 3 Ομάδες/ σύλλογοι που δραστηριοποιούνται εκτός του Δήμου Δελφών. 4 Διοργάνωση Τουρνουά (5Χ5, 7Χ7 κλπ) αποκλειστικά από τοπικούς Συλλόγους. 5 Διοργάνωση Τουρνουά (5Χ5,7Χ7 κλπ) όταν αυτό δεν γίνεται αποκλειστικά από τοπικού Συλλόγους. 6 Διάφορες εκδηλώσεις (καλλιτεχνικές, πολιτιστικές ) με εισιτήριο. 7 Διάφορες εκδηλώσεις (καλλιτεχνικές, πολιτιστικές ) χωρίς εισιτήριο. Όσοι σύλλογοι/ ομάδες έχουν πάνω από τρία (3) αγωνιστικά τμήματα, σε πρωταθλήματα ομοσπονδίας, θα έχουν δέκα (10) ώρες δωρεάν την εβδομάδα. Κλειστά Γυμναστήρια (Μπάσκετ Βόλεϊ) 1 Γενική Χρήση. 2 Ομάδες/ σύλλογοι με επίσημη αγωνιστική δραστηριότητα. 3 Ομάδες/ σύλλογοι που δραστηριοποιούνται εκτός του Δήμου Δελφών. 4 Διοργάνωση Τουρνουά αποκλειστικά από τοπικούς Συλλόγους 5 Διοργάνωση Τουρνουά όταν αυτό δεν γίνεται αποκλειστικά από τοπικού Συλλόγους. 6 Διάφορες εκδηλώσεις (καλλιτεχνικές, πολιτιστικές κλπ) με εισιτήριο 7 Διάφορες εκδηλώσεις (καλλιτεχνικές, πολιτιστικές κλπ) χωρίς εισιτήριο Όσοι σύλλογοι/ ομάδες έχουν πάνω από τρία (3) αγωνιστικά ή μη τμήματα θα έχουν δέκα (10) ώρες δωρεάν την εβδομάδα. Στίβος 1 Γενική Χρήση. 2 Ομάδες/ σύλλογοι με επίσημη αγωνιστική δραστηριότητα. Τένις 1 Γενική Χρήση 2 Ομάδες/ σύλλογοι με επίσημη αγωνιστική δραστηριότητα. 3 Ομάδες/ σύλλογοι που δραστηριοποιούνται εκτός του Δήμου Δελφών Η ομάδα/σύλλογος/ προπονητής που έχει δύο αγωνιστικά ή μη τμήματα θα έχει δέκα (10) ώρες δωρεάν την εβδομάδα. Αίθουσες Γυμναστικής 1 Χρήση αιθουσών ως γυμναστήρια Κολυμβητήριο

13 1 Γενική Χρήση 2 Ομάδες/ σύλλογοι με επίσημη αγωνιστική δραστηριότητα. 3 Ομάδες/ σύλλογοι που δραστηριοποιούνται εκτός του Δήμου Δελφών. 4 Διοργάνωση Τουρνουά αποκλειστικά από τοπικές ομάδες. 5 Διοργάνωση Τουρνουά από τρίτους και ομάδες/ ομοσπονδίες που δεν δραστηριοποιούνται στο Δήμο Δελφών. Η ομάδα/σύλλογος/όμιλος που έχει πάνω από δύο τμήματα με αγωνιστική δραστηριότητα θα έχει δέκα (10) ώρες δωρεάν την εβδομάδα. Διαφημιστικές πινακίδες εντός του αγωνιστικού χώρου Α/Α Περιγραφή Κόστος / έτος 1 Τοποθέτηση διαφημιστικής πινακίδα σε γήπεδο ποδοσφαίρου Οι ανωτέρω τιμές θα ορισθούν από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δελφών μετά από εισήγηση του Αρμόδιου Αντιδημάρχου. ΆΡΘΡΟ 9 ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Ο ανωτέρω κανονισμός μπορεί να συμπληρωθεί για συγκεκριμένες αθλητικές εγκαταστάσεις των οποίων η χρήση σήμερα είναι ελεύθερη χωρίς άλλη ευθύνη του Δήμου πλην αυτών της καθαριότητας, φωτισμού και συντήρησης τους. Τυχόν ειδικότεροι κανονισμοί λειτουργίας θα υποβληθούν προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δελφών. Ο παρών κανονισμός και ο τιμολόγιο ισχύουν μέχρι και την τυχόν τροποποίηση τους από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δελφών. Η Επιτροπή Αθλητισμού του Δήμου Δελφών μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβαν υπ όψιν τα παραπάνω: Αποφασίζει ομόφωνα 1.Εισηγείται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Δελφών για τη λήψη σχετικής απόφασης σχετικά με τον ανωτέρω Κανονισμό Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου Δελφών. 2. Η παρούσα θα αποσταλεί στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Δελφών για λήψη σχετικής απόφασης. 3. Το Αρμόδιο Αυτοτελές Τμήμα θα αιτηθεί προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δελφών για να καταρτιστεί αναλυτικός τιμοκατάλογος χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Δελφών και θα αποτελέσει αναπόσπαστο μέρος του παρόντος κανονισμού. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 1/2015.». Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω: Αποφασίζει ομόφωνα 1.Εγκρίνει την ανωτέρω εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Παιδείας Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς του Δήμου Δελφών σχετική με τον Κανονισμό Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου Δελφών (εκτός του άρθρου 08 διότι είναι αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής). 2. Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δελφών την λήψη σχετικής απόφασης για την υιοθέτηση και εφαρμογή του ανωτέρω Κανονισμού Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου Δελφών με την λήψη σχετικής απόφασης. 3.Η παρούσα υποβάλλεται στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου για τον καθορισμό των τιμών χρέωσης χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων.

14 Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 72/ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ: 27 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 331/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 27 ης / συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών ΘΕΜΑ 11 ο : Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση του «Κανονισμού Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου Δελφών». Στην Άμφισσα σήμερα, την 04 η , ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:15, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δελφών (πλατεία Κεχαγιά), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά από την με αριθμ. πρωτ / πρόσκληση του Προέδρου κ. Αναγνωστόπουλου Λουκά, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/ ). Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (09) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (06) μέλη: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Αναγνωστόπουλος Λουκάς, Πρόεδρος 1. Γεωργίου Ιωάννης, Μέλος 2. Ταγκαλής Παναγιώτης, Αντιπρόεδρος 2. Παπαλάϊος Αριστείδης, Μέλος 3. Κοτσάνου-Ρομβοτσάνου Ελ., Μέλος 3. Λύτρας Λουκάς, Μέλος 4. Μάνιος Ασημάκης, Μέλος 5. Πανάγου Βασίλειος, Μέλος 6. Τσονάκας Αθανάσιος, Μέλος Επίσης παραβρέθηκε και η Παπαδήμα Αναστασία μόνιμη υπάλληλος του Δήμου Δελφών για την τήρηση των πρακτικών. Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το ενδέκατο (11 ο ) θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής: 1.Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/ ). 2.Το με αριθμ. πρωτ / έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Παιδείας Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς του Δήμου Δελφών σύμφωνα με το οποίο διαβιβάζεται η με αριθμ. 01/ απόφαση της Επιτροπής Αθλητισμού του Δήμου Δελφών με θέμα «Κανονισμός Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Δελφών» προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Δελφών η οποία ενέκρινε την ανωτέρω απόφαση με την αριθμ. 11/72/ απόφασή της εκτός του άρθρου 08 διότι είναι αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής. 3.Το με αριθμ. πρωτ / έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Παιδείας Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς του Δήμου Δελφών σύμφωνα με το οποίο εισηγείται την συμπλήρωση του άρθρου 08 του εγκεκριμένου «Κανονισμού Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Δελφών» ως εξής: «Θέμα: «Εισήγηση κατάρτισης τιμοκαταλόγου για χρήση των Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου Δελφών» Έχοντας υπ όψιν το υπ αρίθμ. 1 ο / απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Αθλητισμού του Δήμου Δελφών περί : «Κανονισμού Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Δελφών», το υπ αρίθμ. 11/72/ απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί: «Έγκρισης 1 ου Πρακτικού Επιτροπής Αθλητισμού» παρακαλούμε την επιτροπή για

15 την κατάρτιση και έγκριση αναλυτικού πίνακα χρέωσης (τιμοκατάλογο) χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Δελφών. Ο τιμοκατάλογος αυτός θα ενσωματωθεί και θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος κανονισμού και συγκεκριμένα θα αποτυπωθεί στο Άρθρο 8. Κάτωθι σας παρατίθεται το εν λόγω Άρθρο, κοστολογώντας όλες τις αθλητικές κυρίως δραστηριότητες που μπορούν να λάβουν χώρα σε αυτές: ΆΡΘΡΟ 8 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Αναλυτικός Πίνακας χρέωσης χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων. Γήπεδο Ποδοσφαίρου 1 Γενική χρέωση. 3,00 2 Ομάδες/ σύλλογοι με επίσημη αγωνιστική δραστηριότητα. 0,30 3 Ομάδες/ σύλλογοι που δραστηριοποιούνται εκτός του Δήμου 8,00 Δελφών. 4 Διοργάνωση Τουρνουά (5Χ5, 7Χ7 κλπ) αποκλειστικά από τοπικούς 15,00 την ημέρα Συλλόγους. 5 Διοργάνωση Τουρνουά (5Χ5,7Χ7 κλπ) όταν αυτό δεν γίνεται 50,00 την ημέρα αποκλειστικά από τοπικού Συλλόγους. 6 Διάφορες εκδηλώσεις (καλλιτεχνικές, πολιτιστικές ) με εισιτήριο. 10% επί των εισπράξεων των εισιτηρίων 7 Διάφορες εκδηλώσεις (καλλιτεχνικές, πολιτιστικές ) χωρίς 50,00 την ημέρα εισιτήριο. Όσοι σύλλογοι/ ομάδες έχουν πάνω από τρία (3) αγωνιστικά τμήματα, σε πρωταθλήματα ομοσπονδίας, θα έχουν δέκα (10) ώρες δωρεάν την εβδομάδα. Κλειστά Γυμναστήρια (Μπάσκετ Βόλεϊ) 1 Γενική Χρήση. 4,00 2 Ομάδες/ σύλλογοι με επίσημη αγωνιστική δραστηριότητα. 0,40 3 Ομάδες/ σύλλογοι που δραστηριοποιούνται εκτός του Δήμου 8,00 Δελφών. 4 Διοργάνωση Τουρνουά αποκλειστικά από τοπικούς Συλλόγους 20,00 την ημέρα 5 Διοργάνωση Τουρνουά όταν αυτό δεν γίνεται αποκλειστικά από 60,00 την ημέρα τοπικού Συλλόγους. 6 Διάφορες εκδηλώσεις (καλλιτεχνικές, πολιτιστικές κλπ) με εισιτήριο 10% επί των εισπράξεων των εισιτηρίων 7 Διάφορες εκδηλώσεις (καλλιτεχνικές, πολιτιστικές κλπ) χωρίς 50,00 την ημέρα εισιτήριο Όσοι σύλλογοι/ ομάδες έχουν πάνω από τρία (3) αγωνιστικά ή μη τμήματα θα έχουν δέκα (10) ώρες δωρεάν την εβδομάδα. Στίβος 1 Γενική Χρήση. 1,00 2 Ομάδες/ σύλλογοι με επίσημη αγωνιστική δραστηριότητα. 0,10 Τένις 1 Γενική Χρήση 1,00 2 Ομάδες/ σύλλογοι με επίσημη αγωνιστική δραστηριότητα. 0,10

16 3 Ομάδες/ σύλλογοι που δραστηριοποιούνται εκτός του Δήμου 2,00 Δελφών Η ομάδα/σύλλογος/ προπονητής που έχει δύο αγωνιστικά ή μη τμήματα θα έχει δέκα (10) ώρες δωρεάν την εβδομάδα. Αίθουσες Γυμναστικής 1 Χρήση αιθουσών ως γυμναστήρια 2,00 Κολυμβητήριο 1 Γενική Χρήση 1,00 2 Ομάδες/ σύλλογοι με επίσημη αγωνιστική δραστηριότητα. 0,10 3 Ομάδες/ σύλλογοι που δραστηριοποιούνται εκτός του Δήμου 4,00 Δελφών. 4 Διοργάνωση Τουρνουά αποκλειστικά από τοπικές ομάδες. 20,00 την ημέρα 5 Διοργάνωση Τουρνουά από τρίτους και ομάδες/ ομοσπονδίες 60,00 την ημέρα που δεν δραστηριοποιούνται στο Δήμο Δελφών. Η ομάδα/σύλλογος/όμιλος που έχει πάνω από δύο τμήματα με αγωνιστική δραστηριότητα θα έχει δέκα (10) ώρες δωρεάν την εβδομάδα. Διαφημιστικές πινακίδες εντός του αγωνιστικού χώρου Α/Α Περιγραφή Κόστος / έτος 1 Τοποθέτηση διαφημιστικής πινακίδα σε γήπεδο ποδοσφαίρου 50,00 2 Τοποθέτηση διαφημιστικής πινακίδα σε γήπεδο μπάσκετ/βόλεϊ 30,00 3 Τοποθέτηση διαφημιστικής πινακίδα σε κολυμβητήριο 30,00 4 Τοποθέτηση διαφημιστικής πινακίδα σε όλους του άλλους 30,00 χώρους. Η αγωνιστική δραστηριότητα αποδεικνύεται με βεβαίωση της οικείας ομοσπονδίας.». Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω: Αποφασίζει ομόφωνα 1.Εκρίνει την ανωτέρω εισήγηση του του Αυτοτελούς Τμήματος Παιδείας Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς του Δήμου Δελφών που αφορά την συμπλήρωση του άρθρου 08 του κατά τα άλλα εγκεκριμένου «Κανονισμού Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Δελφών» εκτός των σημείων αίθουσες γυμναστικής και Διαφημιστικές πινακίδες εντός του αγωνιστικού χώρου που περιγράφονται παρακάτω. 2.Συμπληρώνει το άρθρο 08 του «Κανονισμού Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Δελφών», σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση κάνοντας τις κατωτέρω διορθώσεις ως εξής: ΆΡΘΡΟ 8 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Αναλυτικός Πίνακας χρέωσης χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων. Γήπεδο Ποδοσφαίρου 1 Γενική χρέωση. 3,00 2 Ομάδες/ σύλλογοι με επίσημη αγωνιστική δραστηριότητα. 0,30 3 Ομάδες/ σύλλογοι που δραστηριοποιούνται εκτός του Δήμου 8,00 Δελφών. 4 Διοργάνωση Τουρνουά (5Χ5, 7Χ7 κλπ) αποκλειστικά από τοπικούς Συλλόγους. 15,00 την ημέρα

17 5 Διοργάνωση Τουρνουά (5Χ5,7Χ7 κλπ) όταν αυτό δεν γίνεται 50,00 την ημέρα αποκλειστικά από τοπικού Συλλόγους. 6 Διάφορες εκδηλώσεις (καλλιτεχνικές, πολιτιστικές ) με εισιτήριο. 10% επί των εισπράξεων των εισιτηρίων 7 Διάφορες εκδηλώσεις (καλλιτεχνικές, πολιτιστικές ) χωρίς 50,00 την ημέρα εισιτήριο. Όσοι σύλλογοι/ ομάδες έχουν πάνω από τρία (3) αγωνιστικά τμήματα, σε πρωταθλήματα ομοσπονδίας, θα έχουν δέκα (10) ώρες δωρεάν την εβδομάδα. Κλειστά Γυμναστήρια (Μπάσκετ Βόλεϊ) 1 Γενική Χρήση. 4,00 2 Ομάδες/ σύλλογοι με επίσημη αγωνιστική δραστηριότητα. 0,40 3 Ομάδες/ σύλλογοι που δραστηριοποιούνται εκτός του Δήμου 8,00 Δελφών. 4 Διοργάνωση Τουρνουά αποκλειστικά από τοπικούς Συλλόγους 20,00 την ημέρα 5 Διοργάνωση Τουρνουά όταν αυτό δεν γίνεται αποκλειστικά από 60,00 την ημέρα τοπικού Συλλόγους. 6 Διάφορες εκδηλώσεις (καλλιτεχνικές, πολιτιστικές κλπ) με εισιτήριο 10% επί των εισπράξεων των εισιτηρίων 7 Διάφορες εκδηλώσεις (καλλιτεχνικές, πολιτιστικές κλπ) χωρίς 50,00 την ημέρα εισιτήριο Όσοι σύλλογοι/ ομάδες έχουν πάνω από τρία (3) αγωνιστικά ή μη τμήματα θα έχουν δέκα (10) ώρες δωρεάν την εβδομάδα. Στίβος 1 Γενική Χρήση. 1,00 2 Ομάδες/ σύλλογοι με επίσημη αγωνιστική δραστηριότητα. 0,10 Τένις 1 Γενική Χρήση 1,00 2 Ομάδες/ σύλλογοι με επίσημη αγωνιστική δραστηριότητα. 0,10 3 Ομάδες/ σύλλογοι που δραστηριοποιούνται εκτός του Δήμου 2,00 Δελφών Η ομάδα/σύλλογος/ προπονητής που έχει δύο αγωνιστικά ή μη τμήματα θα έχει δέκα (10) ώρες δωρεάν την εβδομάδα. Αίθουσες Γυμναστικής 1 Χρήση αιθουσών ως γυμναστήρια 3,00 Κολυμβητήριο 1 Γενική Χρήση 1,00 2 Ομάδες/ σύλλογοι με επίσημη αγωνιστική δραστηριότητα. 0,10 3 Ομάδες/ σύλλογοι που δραστηριοποιούνται εκτός του Δήμου 4,00 Δελφών. 4 Διοργάνωση Τουρνουά αποκλειστικά από τοπικές ομάδες. 20,00 την ημέρα 5 Διοργάνωση Τουρνουά από τρίτους και ομάδες/ ομοσπονδίες 60,00 την ημέρα που δεν δραστηριοποιούνται στο Δήμο Δελφών. Η ομάδα/σύλλογος/όμιλος που έχει πάνω από δύο τμήματα με αγωνιστική δραστηριότητα θα έχει δέκα (10) ώρες δωρεάν την εβδομάδα.

18 Διαφημιστικές πινακίδες εντός του αγωνιστικού χώρου Α/Α Περιγραφή Κόστος / έτος 1 Τοποθέτηση διαφημιστικής πινακίδα σε γήπεδο ποδοσφαίρου Ανάλογα με τις 2 Τοποθέτηση διαφημιστικής πινακίδα σε γήπεδο μπάσκετ/βόλεϊ 3 Τοποθέτηση διαφημιστικής πινακίδα σε κολυμβητήριο 4 Τοποθέτηση διαφημιστικής πινακίδα σε όλους του άλλους χώρους. διαστάσεις των διαφημιστικών πινακίδων ήτοι 50,00 για πινακίδες 1 μ. χ 2 μ. και για κάθε πρόσθετο τ.μ. 20, Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δελφών την λήψη σχετικής απόφασης για την υιοθέτηση και εφαρμογή του άρθρου 08 ως ενσωματωμένο και αναπόσπαστο κομμάτι του «Κανονισμού Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου Δελφών» με την λήψη σχετικής απόφασης. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 331/ Στη συνέχεια ακολούθησε η κατωτέρω διαλογική συζήτηση. ΧΡ.ΣΕΓΔΙΤΣΑ Δ.Σ.): Διαβάζοντας τον κανονισμό, παρατήρησα το εξής. Στο κολυμβητήριο της Ιτέας έχει μπει τέλος 1 ευρώ, στα γυμναστήρια έχει επιβληθεί τέλος 3 ευρώ. Μου έκανε εντύπωση γιατί υπάρχει αυτή η διαφορά. Ενώ το Κολυμβητήριο Ιτέας έχει περισσότερα έξοδα, για πετρέλαιο, για το νερό κλπ. Γιατί υπάρχουν αυτές οι τιμές; Δεν πρέπει να εξομοιωθούν τα τέλη; Τουλάχιστον αν δεν είναι λιγότερο στα γυμναστήρια, να εξομοιωθούν. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οι δύο πιο πολυδάπανες εγκαταστάσεις που έχουμε είναι το γυμναστήριο της Άμφισσας και το Κολυμβητήριο της Ιτέας. Και στις δύο βάζουμε 1 ευρω. Στην ουσία αυτοί που χρησιμοποιούν στίβο και κολυμβητήριο είναι συγκεκριμένοι, είναι ομάδες οι οποίες έχουνε Π.ΤΑΓΚΑΛΗΣ (Δ.Σ.): Προσωπικά δεν είχα την ευκαιρία να τοποθετηθώ στην Επιτροπή Ποιότητα Ζωής που πέρασε το θέμα, παρά στην Οικονομική όσον αφορά τον καθορισμό του τιμήματος. Εκτιμώ όμως ότι έχουμε ξεχάσει κάτι. Δεν θα θίξω όλους τους ανοικτούς αθλητικούς χώρους αλλά θα θίξω τουλάχιστον τους περιφραγμένους ανοικτούς χώρους άθλησης, δηλαδή το τένις. Και το λέω έτσι γιατί δέχθηκα οχλήσεις από αρκετό κόσμο. Τι γίνεται σχετικά με την διαχείριση; Έχω την εντύπωση ότι δεν περιλαμβάνεται μέσα στον κανονισμό. Και ίσως θα έπρεπε να το κάνουμε γιατί είναι πολλοί οι οποίοι έχουν εκφράσει την θέληση να αθληθούνε στο τένις και δεν έχουν την δυνατότητα επειδή είναι περιφραγμένο και δεν ξέρουν που να απευθυνθούν. Νομίζω ότι καλό θα ήταν να το προβλέψουμε. Κατά τα άλλα, για να λέμε και τα καλά, εκτιμώ ότι ο κανονισμός σε γενικές γραμμές είναι ένας ολοκληρωμένος κανονισμός, και όσον αφορά την χρήση και τα τέλη, επίσης είναι σε καλό δρόμο. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εδώ η λογική έχει ως εξής, και νομίζω ότι θα είναι χρήσιμη για να μπορέσουμε να περπατήσουμε τους αθλητικούς χώρους πιο καλά, πιο ολοκληρωμένα. Πρώτον, όσοι μπαίνουν μέσα σε αθλητικούς χώρους του Δήμου, κάτι πληρώνουν. Αυτό μπορεί να μοιάζει υπερβολικό γιατί ξέρουμε ότι έχουμε ομάδες, ότι έχουμε σωματεία που διάγουν και δύσκολες περιόδους. Για τις ομάδες όμως, τα σωματεία που έχουν αθλητική δραστηριότητα, εκεί φτάνουμε στα επίπεδα της συμβολικής συμμετοχής. Είναι τόσο χαμηλές οι χρεώσεις, υποπολλαπλάσιες των υπολοίπων που εκεί φτάνουμε στα επίπεδα της συμβολικής συμμετοχής, δηλαδή απλά και μόνο για να υπάρχει η έννοια ότι διατίθεται με ένα μέτρο. Και πολλές φορές αντιμετωπίσαμε το θέμα, και το ξέρουν οι κατά τόπο αντιδήμαρχοι, το ξέρει και ο

19 κ.ταγκαλής που το είχε χειριστεί σαν αντιδήμαρχος παλιότερα, υπήρχαν περιπτώσεις που για τον ίδιο αθλητικό χώρο ζητούσαν και ζητάνε επίμονα πάρα πολλές ώρες πάρα πολλοί φορές. Είτε σχολεία, είτε ακαδημίες, είτε επαγγελματίες, οτιδήποτε. Και κανέναν δεν μπορούμε να αποκλείσουμε, απλά δεν μπορούνε να μπούνε όλοι στο ίδιο τσουβάλι. Τα σωματεία που έχουν αγωνιστική παρουσία, που εκπροσωπούν το Δήμο μας εκτός του Δήμου, στην ουσία η χρέωση τους είναι αμελητέα ως ελάχιστη και δεν έχει καμία σχέση με τις υπόλοιπες χρεώσεις. Δεύτερο πολύ σημαντικό που εγώ βρίσκω σε αυτό τον κανονισμό, είναι ότι η έννοια του φύλακα ενός αθλητικού χώρου μεταβάλλεται, πλέον δεν μιλάμε για φύλακες, δεν έχουμε να φυλάμε τους αθλητές ή τους προπονητές, μεταβάλλεται ο όρος σε επιστάτη. Πρέπει οι εργαζόμενοι που διατίθενται στους αθλητικούς χώρους να έχουν πλήρη πρόνοια σε αυτούς, στην καθημερινή καθαριότητα θα φροντίζουν οι ίδιοι, στην καθημερινή μικροσυντήρηση θα φροντίζουν οι ίδιοι, μικροεπισκευές, περιβάλλοντα χώρο, τα λέει ξεκάθαρα ο κανονισμός και νομίζω ότι έτσι θα πρέπει να συμμορφωθεί και το προσωπικό, κανείς δεν πρέπει για μικρά πράγματα να αναφέρεται στις υπηρεσίες του Δήμου,, θα πρέπει αυτούς τους χώρους να τους παραδίδουν κάθε μέρα στις ομάδες που προπονούνται και τα Σαββατοκύριακα που έχουν αγωνιστικές δραστηριότητες, στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Φυσικά και οι υπηρεσίες θα συνδράμουν σε έκτακτες περιπτώσεις αλλά θα πρέπει να υπάρχει μια καθημερινή επιμέλεια. Τώρα, τα υπόλοιπα θέματα τα έχει αντιμετωπίσει πολύ καλά το τμήμα αθλητισμού και ο αντιδήμαρχος ο κ.μίχος, να πω ότι εκτός από τις δύο θεσμικές επιτροπές, πέρασε και από την Επιτροπή Αθλητικών Χώρων που έχουμε συστήσει, με πρόεδρο τον Ασημάκη τον Μάνιο, και εκεί έγινε μια πολύ καλή συζήτηση από ότι ξέρω και νομίζω ότι καλό είναι να τελειώσουμε σήμερα με τον κανονισμό για να κάνουμε και τις διαθέσεις των αθλητικών χώρων βάσει αυτού του κανονισμού που έχει μια συνολική προσέγγιση. Ν.ΜΙΧΟΣ (Αντιδήμαρχος): Εγώ δεν έχω να πω τίποτα άλλο, απλά αν και θεωρείται αυτονόητο θα μπορούσαμε να πούμε, όσο αφορά τα κλειστά γυμναστήρια το κάπνισμα, να μπει κάπου κι αυτό και επίσης έχει ζητηθεί από διάφορες ομάδες και από τον Δήμαρχο, η διοργάνωση τουρνουά από τρίτους, από διάφορες ομάδες και ομοσπονδίες, έχει ζητηθεί από την Οικονομική Επιτροπή, από 60 να πάμε στα 80 ευρω την ημέρα. Από ομάδες που δραστηριοποιούνται εκτός του Δήμου Δελφών. Απλά ήθελα να πω με την ευκαιρία ότι σήμερα υπογράφηκε η σύμβαση για το παρκέ στο κλειστό της Ιτέας, από την Παρασκευή ξεκινάνε οι εργασίες, σε 15 μέρες θα έχουμε παρκέ στο κλειστό της Ιτέας, κάτι που το περιμένανε όλοι πολύ καιρό. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Για το τένις και γενικά για τους υπαίθριους αθλητικούς χώρους, δεν έχω καταρχήν αντίρρηση Παναγιώτη, αλλά πρέπει να βρούμε πως θα γίνει, γιατί έχουμε πολλούς υπαίθριους χώρους και πως θα τους ελέγχουμε, και πως θα διατίθενται είναι ένα ζήτημα. Κανονικά αυτοί οι χώροι δεν πρέπει να είναι κλειστοί, είναι ανοιχτοί και στην διάθεση του κοινού, είναι παιδικές χαρές χώροι αθλοπαιδιών ένα τένις στην Άμφισσα και ένα στην Ιτέα, αυτά εννοείς; Π.ΤΑΓΚΑΛΗΣ (Δ.Σ.): Στην Ιτέα είναι ιδιωτικό. Επειδή εδώ είναι το μόνο που είναι κλειδωμένο, και ορθώς είναι, να ξέρει τουλάχιστον που θα αποταθεί ο κάθε ενδιαφερόμενος για να πάρει τα κλειδιά. Ξέρουμε όλοι ότι τα κρατάει ιδιώτης τα κλειδιά. Πως θα γίνεται η διάθεση λέω, για κανέναν άλλο λόγο. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πως μπορούμε να το προσθέσουμε τεχνικά αυτό; Να ονομαστεί το γήπεδο τένις που είναι στην πλατεία Παπανδρέου στην Άμφισσα, στους χώρους οι οποίοι διατίθενται, και να μπει και χρέωση ανά ώρα. Αυτό προτείνεις; Π.ΤΑΓΚΑΛΗΣ (Δ.Σ.): Αν το χρησιμοποιεί σύλλογος ναι. Επειδή χρεώσεις έχουμε για όλους τους συλλόγους για το κλειστό γήπεδο, να πάει κατ επέκταση και για το ανοικτό της αντισφαίρισης και από εκεί και πέρα η διάθεση των κλειδιών να γίνεται από κάποιο αρμόδιο τμήμα, κάποιος να τα έχει. Χρησιμοποιεί και το κλειστό και το ανοικτό ο ίδιος όμιλος.

20 ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Στο ανοιχτό να έχει χαμηλότερη χρέωση, όπως είναι ο στίβος ας πούμε, 1 ευρώ την ώρα, μιας και είναι έρμαιο στις καιρικές συνθήκες. Χ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Δ.Σ.): Κάποιες παρατηρήσεις θέλω, πέρα από τα πλαίσια που θέτει ο κανονισμός, θα πρέπει να γίνει ένας διαχωρισμός μεταξύ του αγωνιστικού χώρου και των αποδυτηρίων. Αυτή την στιγμή όπως διαβάζω εδώ, βάζουμε τους υπαλλήλους να είναι ταυτόχρονα και καθαριστές αποδυτηρίων. Δηλαδή γίνεται ένας αγώνας, χρησιμοποιούν αποδυτήρια δύο ομάδες συν οι διαιτητές, και πρέπει μετά ο κάθε υπάλληλος να κάνει τον καθαριστή πληρώνοντας η ομάδα το ποσό των 3 ευρώ. Γιατί δεν καταλαβαίνω τον όρο 3 ευρώ, τι θα είναι, μόνο και μόνο για να μπεις μέσα 3 ευρώ; Και μετά λέει ομάδες σύλλογοι με επίσημη αγωνιστική δραστηριότητα 30 λεπτά. Δηλαδή στον αγώνα τι θα πληρώνει αυτή η ομάδα; Αλλά καλούμαστε εμείς να έχουμε 2-3 φύλακες, δεν ξέρω πόσοι είναι, να καθαρίζουν τα αποδυτήρια, να καθαρίζουν.όχι δεν το λέει αυτό πουθενά. Ποιος θα είναι υπεύθυνος; Να μην δούμε φαινόμενα όπως στο κλειστό που τα αποδυτήρια έχουν να καθαριστούν ένα χρόνο. Η ομάδα θα πρέπει όπως παραλαμβάνει τα αποδυτήρια, να τα παραδίδει. Αν μπούνε δηλαδή σε έναν αγώνα 40 άτομα, θα τρέχει ένας υπάλληλος να καθαρίσει τα αποδυτήρια; Η σε μια προπόνηση; Να σου πω που το λέει, στο άρθρο 6. «Το προσωπικό που ασχολείται έχει πλήρη ευθύνη και υποχρέωση να φροντίζει για την καθαριότητα των αθλητικών χώρων, τα WC και τον περιβάλλοντα χώρο. Στην περίπτωση έλλειψης τότε μόνο φροντίζει η ομάδα», και λέει και στο άρθρο 5 «Υποχρεώσεις αθλούμενων. Μετά το τέλος κάθε προπόνησης ο χώρος του γηπέδου εκκενώνεται γρήγορα και παραμένει για χρήση μόνο για την ομάδα που έχει προπόνηση την επόμενη ώρα. Αν το γήπεδο έχει σκόνες, νερά, ιδρώτα κλπ. ειδοποιούνται οι αρμόδιοι υπάλληλοι να το καθαρίσουν». Αυτό θα πρέπει να εξαλειφθεί και να μπει, η ομάδα να παραδώσει το γήπεδο όπως το παρέλαβε. Δεν μπορεί δηλαδή να πάμε εμείς στο κλειστό πέρα να παίξουμε με μια ομάδα, να αφήσουμε 20 μπουκαλάκια και να τρέχει ο Κοκολόγος να μαζεύει τα μπουκαλάκια τα δικά μας. Θα πρέπει να πάνε στα καλάθια. Και θα πρέπει ο αρμόδιος προπονητής και ο αρμόδιος πρόεδρος να ελέγχει τον χώρο. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Νομίζω ότι είναι πολύ σωστή η τοποθέτηση του κου Παναγιωτόπουλου, δηλαδή στο άρθρο 6 που μιλάει για το προσωπικό, στο άρθρο 1, λέει στην περίπτωση έλλειψης προσωπικού, τα σωματεία με δικό τους προσωπικό θα συμβάλλουν στην καθαριότητα του χώρου. Νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει μια πρόταση, ότι σε κάθε αγώνα, στους αγώνες τους παραδίδουμε αποδυτήρια, οι ομάδες είναι υπεύθυνες μετά το τέλος του αγώνα να παραδίδουν καθαρά τα αποδυτήρια. Και δεν ξέρω αν έχουμε προβλέψει και ποινές για αυτές τις περιπτώσεις. Χ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Δ.Σ.): Ή αλλιώς να δούμε πόσο στοιχίζει η καθαριότητα του χώρου, και να πούμε ότι για να πάρετε ένα συνεργείο στοιχίζει τόσο. Ν.ΜΙΧΟΣ (Αντιδήμαρχος): Δήμαρχε, εγώ σαν αθλητής όλα αυτά τα χρόνια, σε όσα γήπεδα έπαιξα ποτέ δεν καθάρισα αποδυτήρια. Όταν είναι δημοτικό το γήπεδο, πρέπει να καθαρίζεται από υπάλληλο. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τότε να βάλουμε τέλος χρήσης αγώνα. Χ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Δ.Σ.): Ένα χρόνο είχαν να καθαριστούν τα αποδυτήρια στο Μάκαρο. Χ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Δ.Σ.): Ναι. Το ένα λοιπόν είναι να γίνει διαχωρισμός χρήσης του αγωνιστικού χώρου με τα αποδυτήρια. Οι υπάλληλοι, εντάξει, να καθαρίζουν μια τουαλέτα για το κοινό αλλά δεν μπορεί να έχουν μετά από έναν αγώνα δύο ομάδες και διαιτητές να καθαρίζουν τα αποδυτήρια, δεν είναι η δουλειά τους αυτοί. Η να μπει ένα αντίτιμο, όποιος θέλει να χρησιμοποιεί τα αποδυτήρια, να υπάρχει ένα συνεργείο καθαρισμού και στοιχίζει τόσο. Το άλλο που θέλω να πω, αυτό που λέει όταν χρησιμοποιούνται τα γήπεδα για διάφορες εκδηλώσεις καλλιτεχνικές κλπ, με η χωρίς εισιτήριο, 10% επί των εισπράξεων ή 50 ευρώ, 80 είπατε να γίνει, όταν θα έρθει να κάνει κάποιος μια συναυλία ή ένα κόμμα μια εκδήλωση κλπ., θα δώσουν 80 ευρώ; Και ποιος θα καθαρίσει τον χώρο; Αυτά είναι για ρεύμα κλπ. Να μπει και για αυτούς να παραδίδουν τον χώρο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Τμήμα: Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 1. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΝΑΣΤΗΡΙΟ ΜΠΑΣΚΕΤ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 2. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 3. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Λειτουργίας Αθλητικών Εγκαταστάσεων. ήµου Χαλανδρίου.

Κανονισµός Λειτουργίας Αθλητικών Εγκαταστάσεων. ήµου Χαλανδρίου. Κανονισµός Λειτουργίας Αθλητικών Εγκαταστάσεων ήµου Χαλανδρίου ΑΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑ ΤΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ Ο παρών κανονισµός καθορίζει το πλαίσιο λειτουργίας όλων των ηµοτικών εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ.2015-21 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 294. Περίληψη

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ.2015-21 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 294. Περίληψη ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Ημερομηνία: 02/09/2015 Αρ. Πρωτ. 22970 Αναρτητέα Από το πρακτικό της αριθμ.2015-21 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 294 Περίληψη Έγκριση του Σχεδίου Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 289/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση Κανονισµού λειτουργίας Αθλητικών εγκαταστάσεων του ήµου Χαλανδρίου

Αριθ. Απόφασης 289/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση Κανονισµού λειτουργίας Αθλητικών εγκαταστάσεων του ήµου Χαλανδρίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Παύλος Κυριάκος Γρηγόριος Μιχαήλ Ιωάννης Χρήστος Θεόδωρος Νικόλαος Ιωάννης Θεμιστοκλής Ανέστης Φώτιος Χρυσή Ελευθέριος Παγκράτιος Γεώργιος Παναγιώτα

Παύλος Κυριάκος Γρηγόριος Μιχαήλ Ιωάννης Χρήστος Θεόδωρος Νικόλαος Ιωάννης Θεμιστοκλής Ανέστης Φώτιος Χρυσή Ελευθέριος Παγκράτιος Γεώργιος Παναγιώτα ΤΗΣ 18/27-09-2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. απόφ. 433/2012 ΘΕΜΑ: Έγκριση Κανονισμού Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Δράμας Στη Δράμα και στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο της 6/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο της 6/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο της 6/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Στον Πολύγυρο, σήμερα την εικοστή τρίτη (23η) του μηνός Μαρτίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Εισαγωγή. Άρθρο 2 Σκοπός - Λειτουργία των Δημοτικών Χώρων Άθλησης

Άρθρο 1 Εισαγωγή. Άρθρο 2 Σκοπός - Λειτουργία των Δημοτικών Χώρων Άθλησης 1 Άρθρο 1 Εισαγωγή Ο παρών Κανονισμός συντάχθηκε για να αποτελέσει το θεσμικό πλαίσιο βάσει του οποίου θα καθορίζεται η διαχείριση και λειτουργία των Δημοτικών χώρων άθλησης του Νομικού Προσώπου Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 29 Απριλίου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 29 Απριλίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 29

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 8 η / 27.3.2013 Αριθ. Απόφασης: 74/2013

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 8 η / 27.3.2013 Αριθ. Απόφασης: 74/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ( Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.» ΕΔΡΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΠΡΟΟΙΜΙΟ... Σελ. 4 ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Έγκριση της αρ. 15/2012 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Αθλητικών Εγκαταστάσεων, Δήμου Πρέβεζας».

ΘΕΜΑ: «Έγκριση της αρ. 15/2012 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Αθλητικών Εγκαταστάσεων, Δήμου Πρέβεζας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΔΑ: Β41ΣΩΞΧ-3Χ2 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 10/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 285 / 02-03-2015 ΑΡΙΘΜ. ΠΙΝΑΚΑ: 57 Απόσπασμα από το πρακτικό της 5 ης Τακτικής συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΣΠΑΣΜΑ. από το πρακτικό της υπ αριθμ. 10 ης Tακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ Ιλίου

AΠΟΣΠΑΣΜΑ. από το πρακτικό της υπ αριθμ. 10 ης Tακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ Ιλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ και ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 99-ΙΛΙΟΝ ΤΗΛ: 210-2637395 ΦΑΞ: 210-2626007 Εmail:politistiko@ilion.gr Αριθ. Πρωτ.:1660/26-7-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 9 ης Σεπτεμβρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 9 ης Σεπτεμβρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 9 ης Σεπτεμβρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος (10 η τροποποίηση).(εισηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (όπως εγκρίθηκε με την υπ αριθ. 102/03-04-2013 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λουτρακίου - Αγίων Θεοδώρων)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (όπως εγκρίθηκε με την υπ αριθ. 102/03-04-2013 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λουτρακίου - Αγίων Θεοδώρων) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ------------------------------------------------------------- ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 29 ης Ιουνίου 2015) -------

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 29 ης Ιουνίου 2015) ------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 29 ης Ιουνίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος (8 η αναμόρφωση). (Εισηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 404 16 η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων της 29 ης Ιουλίου 2015 ------------------------

Αριθμός 404 16 η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων της 29 ης Ιουλίου 2015 ------------------------ Αριθμός 404 16 η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων της 29 ης Ιουλίου 2015 ------------------------ Στην Πάτρα και στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, σήμερα την 29 η Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Αποφ.: 228/2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 12/12-08-2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 276/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία: ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Αποφ.: 224/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Αποφ.: 224/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Αποφ.: 224/2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 11/13-07-2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Μαϊου 2015) -------

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Μαϊου 2015) ------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Μαϊου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού. (Εισηγητής: κ. Κοϊβαρης, προϊστάμενος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ε.Ο.Κ. ΑΡΘΡΟ 1 -ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ε.Ο.Κ.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ε.Ο.Κ. ΑΡΘΡΟ 1 -ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ε.Ο.Κ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ε.Ο.Κ. ΑΡΘΡΟ 1 -ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ε.Ο.Κ. Για την άσκηση της Διοίκησης της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, προβλέπεται, από το Καταστατικό της και το Νόμο, η λειτουργία των παρακάτω οργάνων: Α. Από

Διαβάστε περισσότερα

"Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων

Άθληση για Όλους Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων "Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων Επιµέλεια Έκδοσης: Αθανάσιος Κουστέλιος Πρόλογος «...η Δημόσια Υγεία είναι επένδυση για τη διατήρηση και βελτίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας...»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 16 Μαρτίου 2015) -------

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 16 Μαρτίου 2015) ------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 16 Μαρτίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Προγραμματισμός προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού έτους 2015. (Εισηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θέμα 11 ο «Εγκριση Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου ΑΡ.ΑΠΟΦ. 262/2011 Δελφών ως προς το σκέλος των επιβαλλόμενων προστίμων»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θέμα 11 ο «Εγκριση Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου ΑΡ.ΑΠΟΦ. 262/2011 Δελφών ως προς το σκέλος των επιβαλλόμενων προστίμων» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θέμα 11 ο «Εγκριση Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου ΑΡ.ΑΠΟΦ. 262/2011 Δελφών ως προς το σκέλος των επιβαλλόμενων προστίμων» Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Αντιδήμαρχος κ. Ταγκαλής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΕΝΙΚΑ Ο κανονισμός εκδίδεται σε συνέχεια του καταστατικού του Ναυταθλητικού Ομίλου Αλεξανδρούπολης με σκοπό τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 30 Μαρτίου 2015) -------

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 30 Μαρτίου 2015) ------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 30 Μαρτίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Λήψη απόφασης ένταξης έργων της 4 ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 35829/12-07-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 26 η Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 35829/12-07-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 26 η Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 35829/12-07-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 26 η Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 11-07-2012 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 19 ης Aυγούστου 2015) -------

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 19 ης Aυγούστου 2015) ------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 19 ης Aυγούστου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015. (Εισηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα