Μέτοπον Τ.Τ Δεσποινίς

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μέτοπον Τ.Τ. 903. Δεσποινίς"

Transcript

1 Μέτοπον Τ.Τ. 903 Δεσποινίς Έλαβα το γράμμα σου και ευχαριστώ πολύ δια την ενθύμισιν σου γνωρίζω Δες/νίς ότι εμείς εδώ περνούμε πολύ καλλά, έχομεν την καλή μας συντροφιά τα λεβεντόπαιδα, έχομε κρύα νερά καθαρόν αέρα παρθένα δάση μαγευτικά τοπία υπερίφανα βουνά και τα άγρια πουλιά που κελαϊδούν μέσα στα δάση, μα διασκέδαση καμιά φορά οι συμπεθέροι μας με καμιά κανονιά με κανένα αεροπλάνο το οποίο εμφανίζεται δειλά δειλά σαν τροπιασμένο και φεύγει πίσο γιατί δεν μπορεί να δει το μέρος που μένουν τα αθάνατα παιδιά μας τα οποία φιλάτη η ευχή της Πατρίδος. Δεν παραλίπω να σου γνωρίσω ότι έχωμε και καραγκιόζη ανώτερον του δικού σας, εν Δεξαμενή, δίδωμεν τακτικά τσάι εις τους συναδέλφους μας και διασκεδάζομε με ωραία και αθώα διασκέδασις. Τα σέβη μου στη Μαμά σου και Πάτερ Ιγνάτιον και εις Διδας αδελφάς σου. 3 Αυγούστου 1918 μετά πολής αγάπης Α. Βασιλειάδης

2 Τ.Τ. 903 Αυγούστου Τη από ημερομηνία 8 λήγοντος επιστολήν σας έλαβον σήμερον και εχάρικα πολύ επειδή (η μάχη του Σκρα) καταδέχετε και αλληλογραφεί με μας που δεν ονομασθήκαμε με καμιά μάχη ακόμη. Όμως πιστεύω ότι θα έλθη ημέρα κατά την οποίαν θα ονομασθούμαι και μεις τουλάχιστον με την μάχη (της Σόφιας) και τότε θά χωμεν και μεις το δικαίωμα να υπεριφανευόμεθα όπως υπεριφανεύεται η μάχη του Σκρα σήμερον. Εν τω μεταξύ παρακαλώ θερμώς την μάχην του Σκρα να λάβη την καλοσύνην να μας στήλη ολίγα βιβλίαννα περνούμε την ώρα μας, έως να πιάσουμε δουλειά γιατί δεν είμεθα ακόμη έτιμοι. Τα σέβη μου στον θείον στη μαμά και στα κορίτσια και (Δ) ιδιετέρως να δώσης εκ μέρους μια μερίδα ψάρι μα να μη κόκαλα να μου τον πνίξουν. Ουδέν έτερον Α.Βασιλιαδης

3 Εν Μετώπω τη 26 η Ιανουαρίου 1919 Ευγενής Αδελφή Αθήνας Την από 17 ος οδεύοντος μηνός αδελφικήν επιστολήν σας σήμερον έλαβον και σπεύδω αυθημερόν να σας απαντήσω. Κ αγώ αισθάνομαι την αυτήν περηφάνεια ως υμείς διότι έτυχον απαντήσεώς σας και αυχαρίστως από τούδε είμαι αδελφός σας, καθ ότι αμφότερος ζω (Δ) δια τον αυτόν σκοπόν δια τα αυτά ιδεώδη εργαζόμεθα. Βεβαίως ποτέ δεν υπέθετον ότι θα υστέρη εις την παράκλησίν μου αυτήν μια Ελληνίς αδελφή ως υμείς. Σ ευχαριστώ πολύ για τα τόσο κολακευτικά για μένα λόγια σας. Και εγώ θεωρώ εαυτόν ευτυχή διότι προθύμως μοι εδέχθη εις αλληλογραφίαν η αδελφή μου. Πολύ μ ελύπησε η είδησίς σας ότι εντός ολίγου αναχωρείτε δια μκρυνόν ταξείδιον αλλά δεν μοι γράφετε παρακαλώ που μέλλετε βνα μεταβήτε; Ευχαρίστως κατά την επιθυμία σας γράφω εις ην ανεφέρατε διεύθυνσιν της ουχί προηγούμενον ψευδήν μου ης ο σας έγραψα. Επιτρεπήτω μοι να μοι γνωρίσετε ει δυνατόν το πραγματικόν σας ονομετεπώνυμον, ηλικίαν σας, γραμματικάς γνώσεις κ.λ.π. (Δ) όπερ ευχαρίστως ήθελον καγώ σας πληροφορήσω εις επομένην μου επιστολήν πλην επωνύμου όπερ σας είναι γνωστόν. Δέχησθε ερωτήσεις; Εάν ναι απαντήσατέ μοι τι είναι πατρίς; Δια την οποίαν όλοι μας σήμερον αγωνιζόμεθα. Και τίνα υποχρέωσιν έχει πας προς ταύτην; Μ αδελφική αγάπη Ο αδελφός σας Βασιλειάδης

4 ΔΡάμα τη 9 η Φεβρουαρίου 1919 Αγαπ. Αδελφή Μόλις την στιγμήν ταύτην έλαβον την αδελ. Επιστολήν σας εις σπεύδω αυτοστιγμεί να σας απαντήσω. Αλλά διατί παρακαλώ τηρήτε μυστικόν το μέλλον ταξείδιόν σας; Ανυπομονώ να το μάθω, άλλως τε δεν πρέπει να κωλύεσθε από ένα αδελφόν σας βεβαιώ αλλά και δια το αληθές σας επώνυμον αποκρύπτετε εις έναν αδελφόν όστις εκ των προτέρων το εγνώριζε, ως προτείνατε ψευδώνυμον αντί πραγματικού δηλ. το πρώτον αληθές ψευδώνυμον με το οποίον σας έγραψα. Βεβάιως έχετε δίκαιον να αμφιβάλετε περί της εχεμυθείας μου διότι καλώς δεν εγνωρίσατε με ποίον αλληλογραφήτε δι ό σας δικαιώνω. Νομίζω ότι οι καθαροί χαρακτήρες τηρούν εχεμύθειαν παντού και δη εις τον στρατόν. Πολύ με αμφιβάλω δε περί του φύλλου σας ο ανδρικός σας γραπτός χαρακτήρ συμφωνήτε; Κι ούτε ολίγας γραμμ. γνώσεις έχετε φαίνεσθε ότι έχετε πολλάς πως συμβαίνειν αυτό; Εύχομαι ταχείαν αποκατάστασιν της αδιαθεσίας σας. Γράψατέ μοι αν αλληλογραφήτε με άλλους εκ του Συν/τος. Μ αδελφική αγάπη Βασιλειάδης

5 Θεσσαλονίκη τη 12 Μαίου 1919 Δεσποινίς Νεφέλη Αθήνας Την επιστολήν σου έλαβον, σοι ευχαριστώ. Συγχρόνως όμως και σοι συγχαίρω δια την προθυμίαν σου. Γράφε μου συχνά σε παρακαλώ για την κατάστασιν της αγαπητής μου της Ελένης στην οποίαν προσφέρεις και τους χαιρετισμούς μας. Μοι έχων άλλο τι να σας γράψω σοι παρακαλώ πάλιν θερμώς να μοι γνωρίσης αμέσως εάν έγεινεν η εγχείρηση και εις ποίαν κατάστασιν ευρίσκεται μετά ταύτα. Σε χαιρετώ όλος πρόθυμος Α. Βασιλειάδης Υ.Γ. Ταύτην την στιγμήν έλαβον και την επιστολήν σου δια τον κ. Σωτήρη εις την οποίαν μοι γνωρίζεις την κατάστασιν της αγαπητής μου κ. Ελένης. Σοι ευχαριστώ. Γράφε μοι συχνά πολύ συχνά δια να γνωρίζομεν την υγείαν της κ. Ελένης. Ίδιος

Έχω δυο γραμματάκια σου στα χέρια μου και δεν μου μένει λεπτό να σ απαντήσω. Φεύγουμε για την... Πόλι

Έχω δυο γραμματάκια σου στα χέρια μου και δεν μου μένει λεπτό να σ απαντήσω. Φεύγουμε για την... Πόλι Τ.Τ. 926 τη 25 Μαίου 1920 Γεωργία μου Έχω δυο γραμματάκια σου στα χέρια μου και δεν μου μένει λεπτό να σ απαντήσω. Φεύγουμε για την... Πόλι Θα σου γράψω όταν θάχω ευκαιρία. Γράφε μου τακτικότερα Με πολλή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΟΥΡΓΟΥΤΗ ΣΤΗ ΜΕΛΠΩ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΚΤΑΒΙΟ ΜΕΡΛΙΕ

ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΟΥΡΓΟΥΤΗ ΣΤΗ ΜΕΛΠΩ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΚΤΑΒΙΟ ΜΕΡΛΙΕ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΟΥΡΓΟΥΤΗ ΣΤΗ ΜΕΛΠΩ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΚΤΑΒΙΟ ΜΕΡΛΙΕ Χαλκηδών τη 10η Ιουνίου 1949 Αγαπητή κυρία Μερλιέ Βεβαιώ επιστολήν μου (αεροπορικώς) τής 4 παρόντος. Σήμερον σάς στέλλω τα ονόματα των πόλεων,

Διαβάστε περισσότερα

Ελαβον την επιστολήν σου και εχάρην τα μέγιστα μαθών ότι είσαι καλά.

Ελαβον την επιστολήν σου και εχάρην τα μέγιστα μαθών ότι είσαι καλά. Εν Σμύρνη τη 23/9/921 Αγαπητέ Παναγιώτη Ελαβον την επιστολήν σου και εχάρην τα μέγιστα μαθών ότι είσαι καλά. Είδον εν αυτή να μου γράφης ότι δεν έχεις καιρόν να εξετάσης δια τα βιβλία που σου γράφω. Εγώ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ο Λ I Ε Ρ Ο Υ Ο ΚΑΤΑ ΦΑΝΤΑΣΙΑΝ ΑΣΘΕΝΗΣ Κ Ω Μ Ω Δ Ι Α

Μ Ο Λ I Ε Ρ Ο Υ Ο ΚΑΤΑ ΦΑΝΤΑΣΙΑΝ ΑΣΘΕΝΗΣ Κ Ω Μ Ω Δ Ι Α Μ Ο Λ I Ε Ρ Ο Υ Ο ΚΑΤΑ ΦΑΝΤΑΣΙΑΝ ΑΣΘΕΝΗΣ (1673) Κ Ω Μ Ω Δ Ι Α ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΟΛΕΜΗ (σε νεοελληνική απόδοση και ορθογραφία) ΠΡΟΣΩΠΑ, ο κατά φαντασία ασθενής., σύζυγος του Αργγάν από δεύτερο γάμο.,

Διαβάστε περισσότερα

Άπολυτίκιον 'Αθλοφόρε άγιε, καί ιαματικέ Παντελεήμον, πρέσβευε τω έλεήμονι Θεω, ϊνα πταισμάτων ά- φεσιν, παράσχχι ταϊς ψνχαΐς ημών. mmm. " "\'>wi!

Άπολυτίκιον 'Αθλοφόρε άγιε, καί ιαματικέ Παντελεήμον, πρέσβευε τω έλεήμονι Θεω, ϊνα πταισμάτων ά- φεσιν, παράσχχι ταϊς ψνχαΐς ημών. mmm.  \'>wi! " "\'>wi! Auto Άπολυτίκιον 'Αθλοφόρε άγιε, καί ιαματικέ Παντελεήμον, πρέσβευε τω έλεήμονι Θεω, ϊνα πταισμάτων ά- φεσιν, παράσχχι ταϊς ψνχαΐς ημών. Στάσου εδώ νά γνωρίσης τά τεράστια της Δευτέρας Παρουσίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ιησούς Μιλάει Σε σένα και σε όλο τον κόσμο

Ο Ιησούς Μιλάει Σε σένα και σε όλο τον κόσμο Ο Ιησούς Μιλάει Σε σένα και σε όλο τον κόσμο ΑΚΟΥΣΕ 2 Αυτή είναι μια πρόσκληση σε ένα σπουδαίο πείραμα. Μόνο για μια στιγμή, άφησε κατά μέρος τις προκαταλήψεις της ανθρώπινης υπόστασής σου και άκουσε αυτά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ.

ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. Πρόλογος Επειδή η αλήθεια είναι αντικειμενική πιθανώς μερικοί να πειραχθούν από την ανάπτυξη της αληθείας της μελέτης αυτής. Δεν πολεμούμε όμως τα πρόσωπα παρά μόνον την

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ε Ο ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΜΕΡΟΣ Ε Ο ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Ε Ο ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 1. ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ 1.1. Η Επίσκεψη του Καποδίστρια στην ιδιαίτερη

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος α. Χρίστου Βασιλειάδη Θεολόγου- Φιλολόγου Καθηγητού. Σελίδα 1 από 1

Τεύχος α. Χρίστου Βασιλειάδη Θεολόγου- Φιλολόγου Καθηγητού. Σελίδα 1 από 1 Α Γ Ι Α Γ Ρ Α Φ Η Κ Α Ι Α Ι Ρ Ε Τ Ι Κ Ο Ι Π Ρ Ο Τ Ε Σ Τ Α Ν Τ Α Ι Τεύχος α Χρίστου Βασιλειάδη Θεολόγου- Φιλολόγου Καθηγητού Σελίδα 1 από 1 Για τη σχέση Αγίας Γραφής και Προτεσταντισμού δημιουργήθηκαν εντυπώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Γεια χαρα! cd 1, 71

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Γεια χαρα! cd 1, 71 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Γεια χαρα! cd 1, 71 Διάλογος 1. Δασκάλα: Καλημέρα, παιδιά! Είμαι η κυρία Μαρία. Πώς σας λένε; Μάρκος: Είμαι ο Μάρκος. Μαρίνα: Εγώ είμαι η Μαρίνα. Ελένη: Με λένε Ελένη. Σοφία: Κι εγώ είμαι η Σοφία.

Διαβάστε περισσότερα

ΣYNΔEΣMOΣ 52 ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓOΣ ΠΑΥΛOΣ ΚOΥΡOΥΠΗΣ TPIMHNIAIO ΔEΛTIO TOY ΣYNΔEΣMOY AΠOΦOITΩN Σ.Σ.E. TAΞEΩΣ 1952. 28ο ΕΤOΣ ΚΩΔΙΚOΣ 1519

ΣYNΔEΣMOΣ 52 ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓOΣ ΠΑΥΛOΣ ΚOΥΡOΥΠΗΣ TPIMHNIAIO ΔEΛTIO TOY ΣYNΔEΣMOY AΠOΦOITΩN Σ.Σ.E. TAΞEΩΣ 1952. 28ο ΕΤOΣ ΚΩΔΙΚOΣ 1519 ΣYNΔEΣMOΣ 52 ΠAΠAΓOY Έμβλημα Σ.Σ.Ε. ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ 147, Τ.Κ. 176 72 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓOΣ ΠΑΥΛOΣ ΚOΥΡOΥΠΗΣ TPIMHNIAIO ΔEΛTIO TOY ΣYNΔEΣMOY AΠOΦOITΩN Σ.Σ.E. TAEΩΣ 1952 Διανέμεται Δωρεάν ΚΩΔΙΚOΣ 1519

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μοσκώβ-Σελήμ Διήγημα. Γεώργιος Βιζυηνός

Ο Μοσκώβ-Σελήμ Διήγημα. Γεώργιος Βιζυηνός Ο Μοσκώβ-Σελήμ Διήγημα Γεώργιος Βιζυηνός 'Ηθελα να μη σε είχα συναντήσει επί της οδού μου. ήθελα να μη σε είχα γνωρίσει εν τω βίω μου! Επότισας και συ αρκετήν την ψυχήν μου πικρίαν, αγαθέ, παράδοξε Τούρκε,

Διαβάστε περισσότερα

Το στίγμα της πίστης

Το στίγμα της πίστης Το στίγμα της πίστης Σε αρκετές περιπτώσεις στα ευαγγέλια ο Ιησούς αναφέρει την λέξη σταυρός. Αυτές οι αναφορές δεν έχουν να κάνουν με τον σταυρό που εκείνος σήκωσε για χάρη μας. Στην πραγματικότητα, όποτε

Διαβάστε περισσότερα

Το Τραγούδι της Τάξης μας

Το Τραγούδι της Τάξης μας Το ταξίδι ξεκινά Το Τραγούδι της Τάξης μας Είμαστε παιδιά καλά και μας αρέσουν τα γλυκά Είμαστε χαρούμενοι και φιλικοί, μας αρέσει η διασκέδαση και η γυμναστική Η σκανταλιά είναι στο μυαλό μας και το πείραγμα

Διαβάστε περισσότερα

AΓΙΑΖΩΝΙΤΕΣ ΜΟΝΑΧΟΙ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΘΑΣΟΥ (1809-1912) *** Χαλκιάς Γεώργιος Τζίμας Πέτρος ***

AΓΙΑΖΩΝΙΤΕΣ ΜΟΝΑΧΟΙ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΘΑΣΟΥ (1809-1912) *** Χαλκιάς Γεώργιος Τζίμας Πέτρος *** AΓΙΑΖΩΝΙΤΕΣ ΜΟΝΑΧΟΙ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΘΑΣΟΥ (1809-1912) Χαλκιάς Γεώργιος Τζίμας Πέτρος Η αμφίδρομη και ευεργετική σχέση της Θάσου με την Αθωνική πολιτεία κατέχει σημαντική θέση στην ιστορία του νησιού, στα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΑ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ 3 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Β ΤΑΞΗ ΘΕΜΑ: «Η ΦΙΛΙΑ ΜΟΙΑΖΕΙ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΤΑ ΚΑΝΕΙ ΠΟΛΥΤΙΜΑ Ο ΧΡΟΝΟΣ»

ΜΑΡΙΑ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ 3 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Β ΤΑΞΗ ΘΕΜΑ: «Η ΦΙΛΙΑ ΜΟΙΑΖΕΙ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΤΑ ΚΑΝΕΙ ΠΟΛΥΤΙΜΑ Ο ΧΡΟΝΟΣ» 3 Ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ 3 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Β ΤΑΞΗ ΘΕΜΑ: «Η ΦΙΛΙΑ ΜΟΙΑΖΕΙ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΤΑ ΚΑΝΕΙ ΠΟΛΥΤΙΜΑ Ο ΧΡΟΝΟΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η ΓΝΩΡΙΜΙΑ Ο ήλιος εκείνο το πρωινό κρύφτηκε

Διαβάστε περισσότερα

The Project Gutenberg EBook of Anna Karenina, by Leon Tolstoy

The Project Gutenberg EBook of Anna Karenina, by Leon Tolstoy The Project Gutenberg EBook of Anna Karenina, by Leon Tolstoy This ebook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2009 2010 Μάθημα: Ελληνικά Επίπεδο: 2 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ. Το Οδοιπορικό ενός μοναχού στον πόλεμο του '40

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ. Το Οδοιπορικό ενός μοναχού στον πόλεμο του '40 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ Το Οδοιπορικό ενός μοναχού στον πόλεμο του '40 (28.10.1940 11.6.1941) Αρχιμανδρίτου ΘΕΟΚΤΙΣΤΟΥ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Καθηγουμένου Ι. Μ. Τιμίου Προδρόμου Γορτυνίας ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ Το Οδοιπορικό ενός μοναχού

Διαβάστε περισσότερα

Η Αλφαβητοχώρα. Γιώργος Αμπατζίδης. Ελλάδα. A sea of words 5 th year

Η Αλφαβητοχώρα. Γιώργος Αμπατζίδης. Ελλάδα. A sea of words 5 th year Η Αλφαβητοχώρα Γιώργος Αμπατζίδης. Ελλάδα Η μέρα έμοιαζε συνηθισμένη στην Αλφαβητοχώρα. Ο κύριος ې διαφήμιζε τα φρέσκα λαχανικά του στο μανάβικο δείχνοντας με καμάρι πως το μαρούλι είχε ακόμα την πρωινή

Διαβάστε περισσότερα

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups INTERVIEWS REPORT February / March 2012 - Partner: Vardakeios School of Hermoupolis - Target group: Immigrants, women 1 η συνέντευξη Από την Αλβανία Το 2005 Η γλώσσα. Ήταν δύσκολο να επικοινωνήσω με τους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤOΣ 45 ο ΑΡΙΘΜOΣ ΦΥΛΛOΥ 298 ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΒΕΛΕΣΤΙΝOΥ 18, ΑΜΠΕΛOΚΗΠOΙ, τ.κ. 11 523, ΑΘΗΝΑ, www.ifonitonanogion.

ΕΤOΣ 45 ο ΑΡΙΘΜOΣ ΦΥΛΛOΥ 298 ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΒΕΛΕΣΤΙΝOΥ 18, ΑΜΠΕΛOΚΗΠOΙ, τ.κ. 11 523, ΑΘΗΝΑ, www.ifonitonanogion. ΑΝΩΓΕΙΑΝOΣ ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ ΤΡΙΜΗΝΗ ΠΕΡΙOΔΙΚΗ ΕΚΔOΣΗ ΤOΥ ΣΥΛΛOΓOΥ ΑΝΩΓΕΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ «ΤO ΙΔΑΙOΝ ΑΝΤΡOΝ» ΑΣΠΙΔΑ ΚOΥΡΗΤΩΝ ΠOΥ ΒΡΕΘΗΚΕ ΣΤO «ΙΔΑΙOΝ ΑΝΤΡOΝ» ΕΤOΣ 45 ο ΑΡΙΘΜOΣ ΦΥΛΛOΥ 298 ΒΕΛΕΣΤΙΝOΥ 18, ΑΜΠΕΛOΚΗΠOΙ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ ΩΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΙ

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ ΩΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΙ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ ΩΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΙ Ομιλία του κ. Κωνσταντίνου Μυγιάκη * στο Λύκειο των Ελληνίδων Ρεθύμνου την Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2014 Μεγάλη η συγκίνησή μου που μέσα εδώ στην περικαλλή αίθουσα του πνευματικού

Διαβάστε περισσότερα

29 Τη επαυριον βλεπει ο Ιωαννης τον Ιησουν ερχοµενον προς αυτον και λεγει Ιδου, ο

29 Τη επαυριον βλεπει ο Ιωαννης τον Ιησουν ερχοµενον προς αυτον και λεγει Ιδου, ο 1 1 Εν αρχη ητο ο Λογος, και ο Λογος ητο παρα τω Θεω, και Θεος ητο ο Λογος. 2 Ουτος ητο εν αρχη παρα τω Θεω. 3 Παντα δι' αυτου εγειναν, και χωρις αυτου δεν εγεινεν ουδε εν, το οποιον εγεινεν. 4 Εν αυτω

Διαβάστε περισσότερα

Η πορεία µου από το Χορτοκόπι της Ματσούκας του Πόντου στο Χορτοκόπι Καβάλας ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ Ι ΑΣΚΑΛΟΥ ΧΟΡΤΟΚΟΠΙΟΥ 1883-1977

Η πορεία µου από το Χορτοκόπι της Ματσούκας του Πόντου στο Χορτοκόπι Καβάλας ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ Ι ΑΣΚΑΛΟΥ ΧΟΡΤΟΚΟΠΙΟΥ 1883-1977 Η πορεία µου από το Χορτοκόπι της Ματσούκας του Πόντου στο Χορτοκόπι Καβάλας ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ Ι ΑΣΚΑΛΟΥ ΧΟΡΤΟΚΟΠΙΟΥ 1883-1977 Η πορεία µου από το Χορτοκόπι της Ματσούκας του Πόντου στο Χορτοκόπι Καβάλας

Διαβάστε περισσότερα

Περί Νηστείας ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ

Περί Νηστείας ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ ΑΝΑΛΕΚΤΑ ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ 10 16 Απριλίου 2013 Περί Νηστείας τεύχος Η Νηστεία και οι δυσκολίες της ζωής Λόγος Κατηχητήριος Περί λύσεως του τάματος της Νηστείας Περί θείου ζήλου Διαστάσεις της Νηστείας «Τον της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΑΙ ΙΑ ΧΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΠΩΣ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΘΑ ΤΑ ΚΑΝΟΥΝ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΑ

ΤΑ ΠΑΙ ΙΑ ΧΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΠΩΣ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΘΑ ΤΑ ΚΑΝΟΥΝ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΑ Βασίλης Χολέβας Παιδαγωγός - Νοµικός Θεσσαλονίκη ΤΑ ΠΑΙ ΙΑ ΧΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΠΩΣ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΘΑ ΤΑ ΚΑΝΟΥΝ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΑ ΤΑ ΠΑΙ ΙΑ ΧΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΠΩΣ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΘΑ ΤΑ ΚΑΝΟΥΝ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΑ Πριν γράψω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ ΑΛΛΗΑΟΓΡΑΦΙΑ 1817-1822 ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Κ. Θ. ΔΗΜΑΡΑΣ ΑΛΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ν. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΑΘΗΝΑ 1982

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ ΑΛΛΗΑΟΓΡΑΦΙΑ 1817-1822 ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Κ. Θ. ΔΗΜΑΡΑΣ ΑΛΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ν. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΑΘΗΝΑ 1982 ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ ΑΛΛΗΑΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΜΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ 1817-1822 ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Κ. Θ. ΔΗΜΑΡΑΣ ΑΛΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ν. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΑΘΗΝΑ 1982 275 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1821 887 Αδαμάντιος Κοραής,

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Βιζυηνός. Ποίος Ήτον ο Φονεύς του Αδελφού μου

Γεώργιος Βιζυηνός. Ποίος Ήτον ο Φονεύς του Αδελφού μου Γεώργιος Βιζυηνός Ποίος Ήτον ο Φονεύς του Αδελφού μου διήγημα ένα ηλεκτρονικό βιβλίο από την Λέσχη του Βιβλίου το μεγαλύτερο ελληνικό διαδικτυακό φόρουμ για το διάβασμα Πρώτη δημοσίευση: περιοδικό "Εστία"

Διαβάστε περισσότερα

22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΗΜΕΡΑ ΣΚΕΨΗΣ

22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΗΜΕΡΑ ΣΚΕΨΗΣ ΗΜΕΡΑ ΣΚΕΨΗΣ Οι Πρόσκοποι της Ελλάδας στέλνουν ένα γράμμα στον Ιδρυτή, γιορτάζοντας την ημέρα Σκέψης τον Φεβρουάριου του 2011 Κεφαλάς Γενικός Έφορος Σ.Ε.Π. Θοδωρής Αρχηγέ μου Έχουν περάσει πολλά χρόνια

Διαβάστε περισσότερα