Συνέντευξη του προέδρου της ΕΕΤΤ στο adslgr.com

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συνέντευξη του προέδρου της ΕΕΤΤ στο adslgr.com"

Transcript

1 Συνέντευξη του προέδρου της ΕΕΤΤ στο adslgr.com «Πριν απαντήσω ξεχωριστά σε κάθε μια ερώτηση, θα ήθελα να ευχαριστήσω το adslgr.com forum για την ευκαιρία πού μου δίνει να πληροφορήσω το κοινό του για ορισμένα θέματα τα οποία για αρκετούς ίσως δεν είναι πλήρως ξεκάθαρα. Επειδή ορισμένες ερωτήσεις περιλαμβάνουν και νομικά θέματα ή/και θέματα ορισμών και επειδή ήθελα να προσδώσω μια παιδευτική και ενημερωτική χροιά, μερικές απαντήσεις είναι πιο μακροσκελείς από το κανονικό. Ελπίζω να μη κουράσω το κοινό σας.» Κανονιστικές υποχρεώσεις και ρύθμιση της αγοράς *Τον περασμένο Νοέμβριο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ύστερα από μια ευρύτατη δημόσια διαβούλευση με τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές επικοινωνιών και τις αρχές ανταγωνισμού, αποφάσισε να αφήσει εκτός ρύθμισης ένα μεγάλο μέρος αγορών λιανικής, μεταξύ άλλων τις εθνικές / τοπικές τηλεφωνικές υπηρεσίες επίγειας γραμμής για οικιακή ή και επαγγελματική χρήση. Η Επιτροπή ανακοίνωσε ότι για αυτές τις αγορές δεν χρειάζεται πλέον η εκ των προτέρων ρύθμιση και στο εξής θα ελέγχονται από τις αρχές ανταγωνισμού. Πρακτικά τι σημαίνει αυτό για την Ελληνική πραγματικότητα; Πόσο έτοιμη είναι η ελληνική αγορά να εφαρμόσει τώρα αυτές τις αλλαγές και κυρίως την άρση εκ των προτέρων ρυθμιστικής παρέμβασης στην σταθερή τηλεφωνία; «Κατ αρχήν να σημειώσω τα εξής: Όταν λέμε «ρύθμιση» εννοούμε πάντα την εκ των προτέρων (ex ante) κανονιστική ρύθμιση προς την εταιρεία την οποία η «ανάλυση αγορών» απέδειξε ότι κατέχει ΣΙΑ ή Σημαντική Ισχύ στην (αντίστοιχη) Αγορά. Στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες που ελέγχει η ΕΕΤΤ υπάρχουν 18 διαφορετικές Αγορές. (Βλέπε: Markets_EC.pdf). Μια εταιρεία ορίζεται ότι κατέχει ΣΙΑ σε μια αγορά όταν αποδειχθεί ότι στην αγορά αυτή δεν υφίσταται ακόμα αποτελεσματικός ανταγωνισμός (είναι δηλαδή «μη ανταγωνιστική»). Μία αγορά κρίνεται ώς «μη ανταγωνιστική» (και συνεπώς εμπίπτει σε «εκ των προτέρων» ρύθμιση) όταν ικανοποιούνται σωρευτικά τα εξής «τρία κριτήρια του ανταγωνισμού»: 1. υφίστανται υψηλοί και μη παροδικοί φραγμοί εισόδου για άλλους «παίκτες» σ αυτήν την αγορά (barriers to entry) 2. η διάρθρωση της αγοράς είναι τέτοια που δεν τείνει προς την κατεύθυνση ενός αποτελεσματικού ανταγωνισμού (towards effective competition) μέσα στον σχετικό χρονικό ορίζοντα 3. το δίκαιο περί ανταγωνισμού κρίνεται ανεπαρκές να αντιμετωπίσει από μόνο του, αποτελεσματικά, τις εκάστοτε αστοχίες της αγοράς (can not address market failures). Οι μέχρι στιγμής αναλύσεις μας έχουν επίσημα καταλήξει ότι ο ΟΤΕ χαρακτηρίζεται ως εταιρεία με ΣΙΑ σε 12 από τις 18 αγορές, στις οποίες συνεπώς υπόκειται σε «εκ των προτέρων» ρύθμιση. Δεν υπόκειται σε «εκ των προτέρων» ρύθμιση στις 6 αγορές: o Αγορά 4 (Διεθνείς τηλεφωνικές υπηρεσίες για οικιακούς πελάτες) o Αγορά 6 (Διεθνείς τηλεφωνικές υπηρεσίες για μη οικιακούς πελάτες) o Αγορά 15 (Εκκίνηση κλήσεων σε δίκτυα κινητής τηλεφωνίας) o Αγορά 16 (Τέλη τερματισμού κινητών επικοινωνιών, στην οποία η Cosmote κατέχει θέσει ΣΙΑ μαζί με τις άλλες δύο εταιρείες κινητών επικοινωνιών) o Αγορά 17 (Διεθνής περιαγωγή σε δίκτυα κινητών επικοινωνιών) και o Αγορά 18 (Υπηρεσίες και δίκτυα ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών). Είναι γεγονός ότι στις 17 Δεκεμβρίου του 2007 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων η Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με τις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι οποίες θα επιδέχονται «εκ των προτέρων» κανονιστική ρύθμιση και τις οποίες, συνεπώς, οι Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές οφείλουν να συνεχίσουν να αναλύουν

2 κάθε δύο χρόνια ή και νωρίτερα αν η Εθνική Ρυθμιστική Αρχή κρίνει ότι οι συνθήκες κάποιας αγοράς μεταβλήθηκαν σε βαθμό που απαιτεί νέα ανάλυση. Με την Σύσταση αυτή ο αριθμός των αγορών μειώνεται από 18 σε 7 (μία αγορά λιανικής και έξι αγορές χονδρικής), με στόχο να απλοποιηθεί το ρυθμιστικό περιβάλλον και να μειωθεί ο φόρτος των Εθνικών Ρυθμιστικών Αρχών και των Επιχειρήσεων. Θα πρέπει όμως να τονιστεί ότι η συγκεκριμένη Σύσταση δεν θίγει ή αλλάζει ούτε τους ορισμούς των αγορών, ούτε τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τις μέχρι σήμερα αναλύσεις των 18 αγορών, ούτε τις αντίστοιχες κανονιστικές υποχρεώσεις που έχει θεσπίσει η κάθε Εθνική Ρυθμιστική Αρχή στις εταιρείες με ΣΙΑ (δηλαδή στον ΟΤΕ). Μολονότι τις μειώνει από 18 σε 7, η Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν αποκλείει σε κάποιο Κράτος μέλος της ΕΕ να συνεχίσει να ρυθμίζει «εκ των προτέρων» μία ή περισσότερες από τις παλιές (τις αποσυρόμενες) αγορές, υπό την προϋπόθεση ότι η εκ μέρους της Εθνικής Ρυθμιστικής Αρχής νέα ανάλυση μιας αποσυρόμενης αγοράς αποδείξει ότι δεν υπάρχει ακόμα αποτελεσματικός ανταγωνισμός σ αυτήν την αγορά (δηλαδή παραμένει «μη ανταγωνιστική»). Για την Ελλάδα αυτό σημαίνει πρακτικά τρία πράγματα: Οι 7 αγορές που παραμένουν στη συγκεκριμένη Σύσταση (οι πρώην Αγορές 1 και 2 συνδυαζόμενες σε μία Αγορά και οι πρώην Αγορές 8, 9, 11, 12, 13, 16) θα πρέπει να αναλυθούν εκ νέου, σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου 3431/2006. Αυτό προγραμματίζουμε να το αρχίσουμε αμέσως μόλις για κάποια αγορά περάσει η προθεσμία της 2ετίας από την προηγούμενη της ανάλυση. Επειδή μερικές απ αυτές κλείνουν την διετία μέσα στο 2008, η νέα τους ανάλυση αρχίζει σύντομα. Από τις υπόλοιπες 10 αγορές που έχουν τεθεί εκτός της Σύστασης, εκείνες που η πρόσφατή μας ανάλυση αγορών κατέδειξε ως μη ανταγωνιστικές δηλαδή τις εξής πέντε: πρώην Αγορές 3, 5, 7, 10, είμαστε υποχρεωμένοι να τις αναλύσουμε εκ νέου, λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο τις προβλέψεις του νόμου 3431/2006 αλλά και τις προβλέψεις της Σύστασης για τα κριτήρια που θα πρέπει να πληρούνται. Συνεπώς, όπως και στο (α), μόλις κάποια απ αυτές τις 5 αγορές κλείσει την 2ετία της, θα προχωρήσουμε αμέσως στη νέα της ανάλυση. Όποια απ αυτές αγορές η ανάλυσή μας αποδείξει ότι παραμένει μη ανταγωνιστική, αυτή θα συνεχίσει να υπόκειται σε «εκ των προτέρων» ρύθμιση από την ΕΕΤΤ. Μέχρις ότου όμως ολοκληρωθεί η ανάλυση, συνεχίζουν να ισχύουν οι σημερινές ρυθμιστικές υποχρεώσεις του ΟΤΕ για την συγκεκριμένη αγορά. Τέλος, από τις αγορές που έχουν τεθεί εκτός της Σύστασης, αυτές στις οποίες η πρόσφατη ανάλυση αγορών δεν όρισε εταιρεία με ΣΙΑ, (υπάρχουν τέσσερις τέτοιες περιπτώσεις: οι πρώην Αγορές 4, 6, 15 και 18) δεν θα περιληφθούν σε επόμενους κύκλους ανάλυσης παρά μόνο εάν υπάρχει ένδειξη ότι οι συνθήκες ανταγωνισμού στις συγκεκριμένες αγορές έχουν αλλάξει. Τέλος, η Αγορά 17 έχει πλέον αποσυρθεί και συνεπώς δεν θα προχωρήσουμε σε ανάλυσή της. Η ΕΕΤΤ (όπως και υπόλοιπες 26 Ρυθμιστικές Αρχές) είναι υποχρεωμένη να κοινοποιήσει όλα τα αποτελέσματα των νέων αναλύσεών της στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την σύμφωνη γνώμη της. Μέχρις ότου ολοκληρωθούν οι ανωτέρω διαδικασίες, δεν αλλάζει τίποτε στον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούμε την «εκ των προτέρων» ρύθμιση. Αναφορικά με το τελευταίο σκέλος της ερώτησής σας, για όποιες αγορές η ανάλυση οδηγήσει στην εξαίρεσή τους από την «εκ των προτέρων» ρύθμιση, αυτό σημαίνει πρακτικά για την Ελληνική πραγματικότητα ότι ΟΤΕ δεν θα υποχρεούται τότε να ζητήσει την έγκριση της ΕΕΤΤ κάθε φορά που εμφανίζει ένα εκπτωτικό προϊόν σε κάποια απ αυτές τις αγορές. Σε περίπτωση όμως που μια εταιρεία με ΣΙΑ σαν τον ΟΤΕ θελήσει να προσφέρει συνδυαστικά προϊόντα/πακέτα (bundled offers), στα οποία ένα από τα προϊόντα του συνδυασμού εμπίπτει σε αγορά που παραμένει ρυθμιζόμενη «εκ των προτέρων», ο ΟΤΕ θα συνεχίσει να έχει την υποχρέωση να ζητάει την έγκριση της ΕΕΤΤ, καθόσον η ΕΕΤΤ είναι υποχρεωμένη να ελέγχει την εκ μέρους του ΟΤΕ πιθανή δημιουργία αθέμιτου ανταγωνισμού (ο οποίος μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα καταλήγει εις βάρος του καταναλωτή), διότι ενδεχομένως ο ΟΤΕ να εφαρμόζει αντι-ανταγωνιστικές πρακτικές, όπως, «συμπίεσης περιθωρίου κέρδους» (margin squeeze), «ληστρικής τιμολόγησης» (predatory pricing), «σταυροειδών επιδοτήσεων» (cross subsidization), «μη επαναληψιμότητας» (non replicability) του πακέτου από αντιπάλους, κλπ. Παρόλα ταύτα, όπως γίνεται και τώρα, έτσι και μετά το πέρας των αναλύσεων, η ΕΕΤΤ θα συνεχίσει να ελέγχει «εκ των υστέρων» (ex post) όλες τις πρώην αγορές (ακόμα και αυτές που αποσύρονται) και

3 όλες τις πρακτικές ή αποφάσεις εταιρειών (και όχι μόνον του ΟΤΕ) -- καθόσον η ΕΕΤΤ εξουσιοδοτείται από τον νόμο να ασκεί τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Ανταγωνισμού (και να εφαρμόζει τον Ν.703/1977) σε όλες τις αγορές των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών -- και να επεμβαίνει διορθωτικά εάν η εποπτεία της αποδείξει ότι κάποια πρακτική, συμφωνία ή απόφαση εταιρείας/ων δημιουργεί/ούν περιορισμό ή νόθευση του ανταγωνισμού. Προσωπικά πιστεύω ότι η ελληνική αγορά δεν είναι ακόμα έτοιμη να εφαρμόσει σήμερα όλες αυτές τις αλλαγές και κυρίως την άρση της «εκ των προτέρων» ρυθμιστικής παρέμβασης και στις 10 αγορές που τίθενται εκτός της Σύστασης, κυρίως διότι απέχουμε πολύ ακόμα από το να έχουμε αποτελεσματικό ανταγωνισμό σ αυτές τις αγορές. Αλλά αυτό βέβαια θα είμαστε σε καλύτερη θέση να το πούμε με βεβαιότητα όταν έχουμε τα αποτελέσματα της νέας ανάλυσης αγορών την οποία αρχίζουμε σύντομα.» Δημόσιο Δίκτυο, Κρατικό Δίκτυο και λειτουργικός διαχωρισμός *Παρατηρούμε σε δηλώσεις στελεχών εταιρειών και σε δημοσιεύματα που αφορούν την αγορά των τηλεπικοινωνιών ασάφεια και παρανόηση για το τι αποτελεί "δημόσιο δίκτυο" και τι ακριβώς έχει εκχωρηθεί στον ΟΤΕ για συντήρηση και διαχείριση. Θα μπορούσατε να μας βοηθήσετε να "ξεκαθαρίσουμε" την "παρεξήγηση"; Μήπως ο λειτουργικός διαχωρισμός του κατέχοντος Σημαντική Ισχύ στην Αγορά θα έλυνε, μαζί με την "παρεξήγηση", ένα μέρος των προβλημάτων της αγοράς; «Επειδή πράγματι έχει δημιουργηθεί κάποια παρεξήγηση, ζήτησα την επίσημη γνωμάτευση του Νομικού Τμήματος της ΕΕΤΤ το οποίο μου παρέσχε τα κάτωθι στοιχεία. Α. Έννοια «δημοσίου δικτύου» Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (ν. 3431/2006, άρθρο 2, στοιχ. στ ), ως «δημόσιο δίκτυο επικοινωνιών» ορίζεται το δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών, το οποίο χρησιμοποιείται εν όλω ή κυρίως, για την παροχή διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Στην έννοια του «δημοσίου δικτύου» δεν περιλαμβάνεται το ιδιοκτησιακό καθεστώς της εταιρείας επί του δημοσίου δικτύου της. Δηλαδή, ανεξάρτητα από το εάν το δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών συστήνεται, λειτουργεί, ελέγχεται, διατίθεται από το Δημόσιο (ή φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα) ή από ιδιώτη, τελικώς ορίζεται ως «δημόσιο» όταν αυτό χρησιμοποιείται για την παροχή υπηρεσιών στο κοινό. Υπ αυτήν λοιπόν την έννοια, συνεπώς, το δίκτυο του ΟΤΕ είναι «δημόσιο δίκτυο επικοινωνιών». Β. Έννοια «κρατικού δικτύου» Η έννοια του «δημόσιου δικτύου» δεν πρέπει να συγχέεται με την έννοια του «κρατικού δικτύου». Σύμφωνα με το ν. 3431/2006 (στοιχ. Κη ), ως «κρατικά δίκτυα» - τα οποία μάλιστα δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του Νόμου αυτού ορίζονται τα κλειστά δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και οι μεμονωμένοι σταθμοί ραδιοεπικοινωνιών, που εγκαθίστανται και χρησιμοποιούνται από συγκεκριμένους μόνον φορείς, όπως π.χ., τα Υπουργεία, τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, για την εξυπηρέτηση αποκλειστικά και μόνο υπηρεσιακών τους αναγκών και τα οποία δεν χρησιμοποιούνται για την παροχή εμπορικών υπηρεσιών στο κοινό». Δηλαδή ο νομοθέτης, ορίζοντας την έννοια του κρατικού δικτύου, δεν υπεισέρχεται στην κρίση επί του «ποιος (δηλαδή το κράτος ή ο ιδιώτης)» είναι ο κύριος του δικτύου, ποιος παρέχει το δίκτυο, αλλά του «πώς και σε ποιόν» τούτο παρέχεται. Υπ αυτήν την έννοια, το δίκτυο του ΟΤΕ δεν είναι «κρατικό δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών». Γ. Ιδιοκτησιακό καθεστώς ΟΤΕ επί του δικτύου Αναφορικά με το ερώτημα εάν το δημόσιο δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών, το οποίο ο ΟΤΕ έχει εγκαταστήσει, λειτουργήσει και διαχειρισθεί, ανήκει στην κυριότητά του ή στην κυριότητα του Κράτους, σημειώνονται τα εξής: Το δημόσιο δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών το οποίο χρησιμοποιείται από τον ΟΤΕ για την παροχή στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ανήκει στον ΟΤΕ. Τούτο ισχύει ανεξάρτητα από το γεγονός ότι, κατά την αρχική χορήγηση Ειδικής Άδειας από το ελληνικό κράτος στον ΟΤΕ, του είχαν επιβληθεί ειδικά και αποκλειστικά δικαιώματα εγκατάστασης, χρήσης και εκμετάλλευσης του δικτύου, δυνάμει του μονοπωλιακού καθεστώτος που τον διείπε, καθώς και του είχαν δοθεί προς επίτευξη των παραπάνω κρατικές ενισχύσεις. Με την Ειδική Άδεια που χορηγήθηκε στον ΟΤΕ το 1995 (Π.Δ. 437/1995, ΦΕΚ 250/Α/1995) και τροποποιήθηκε το 2001 (ΑΠ ΕΕΤΤ 229/26/2001, ΦΕΚ 1303/Β/2001) καταργήθηκαν όλα τα αποκλειστικά δικαιώματα που είχε ο ΟΤΕ μέχρι τότε, καθιστώντας ταυτόχρονα σαφές ότι

4 οφείλει να συμμορφώνεται με την κείμενη νομοθεσία όπως και κάθε άλλη εταιρεία τηλεπικοινωνιών. Σύμφωνα με το άρθρο 8, παρ. 2 της χορηγηθείσης στον ΟΤΕ Ειδικής Αδείας, ορίζεται ότι «Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Aστικού Kώδικα, όλες οι τηλεπικοινωνιακές εγκαταστάσεις που έχουν κατασκευασθεί ή αγορασθεί από τον Kάτοχο της Άδειας με σκοπό την παροχή των Αδειοδοτούμενων Υπηρεσιών υπό τους όρους της παρούσας Άδειας αποτελούν και παραμένουν στην ιδιοκτησία του Kατόχου της Άδειας, ανεξάρτητα από την λήξη, την τροποποίηση, την μη ανανέωση ή την ανάκληση της παρούσας Άδειας. O Kάτοχος της Άδειας είναι κύριος ή αποκλειστικά και μόνο σε περίπτωση προμήθειας εξοπλισμού με χρηματοδοτική μίσθωση, κάτοχος, του εξοπλισμού των Αδειοδοτούμενων Υπηρεσιών. Tο παρόν άρθρο δεν περιορίζει σε τίποτα τις τυχόν υποχρεώσεις ή δικαιώματα του Κατόχου της Άδειας σχετικά με τη συνεγκατάσταση, από κοινού χρήση εξοπλισμού ή τις υποχρεώσεις παροχής πρόσβασης στο τοπικό βρόχο.» Στην σημερινή κατάσταση, το πρώην μονοπώλιο συνεχίζει να κατέχει μια δομικώς δεσπόζουσα θέση στην αγορά, η οποία πηγάζει από το γεγονός ότι κατέχει το μοναδικό δίκτυο της χώρας (το οποίο αρχικά είχε κτιστεί χρησιμοποιώντας κυρίως τα χρήματα των φορολογουμένων), γεγονός το οποίο δημιουργεί εμπόδια στον υγιή ανταγωνισμό. Το δίκτυο του αποτελεί αυτό που ονομάζεται «βασική διευκόλυνση» (essential facility) καθόσον είναι πάρα πολύ δύσκολο σε κάποιον άλλο να κτίσει ένα δεύτερο πανελλαδικό δίκτυο πρόσβασης που να φτάνει μέχρι το σπίτι του κάθε καταναλωτή της χώρας. Το αποτέλεσμα είναι να μην υπάρχει ανταγωνισμός σε δικτυακές υποδομές και έτσι ο ΟΤΕ σήμερα κατέχει 75% της σταθερής τηλεφωνίας (όταν ο μέσος όρος στην ΕΕ είναι 65.8%) -- και να χάνει ο καταναλωτής γιατί δεν έχει την δυνατότητα επιλογής δικτύου και παρόχου. Επιπλέον -- μολονότι είναι ιδιοκτησία του επειδή ακριβώς αποτελεί «βασική διευκόλυνση» της χώρας, ο Κοινοτικός και Εθνικός νόμος έχει επιβάλει στον ΟΤΕ ειδικές υποχρεώσεις επί του δικτύου του, όπως π.χ. συντήρησης, ποιότητας, ασφάλειας, τιμολόγησης και ανάπτυξης του δικτύου, συμμόρφωσης με τις διατάξεις της κείμενης τηλεπικοινωνιακής νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί «προστασίας του ανταγωνισμού» και ικανοποίησης των προϋποθέσεων «πρόσβασης στο Δίκτυο και χρήσης των Αδειοδοτούμενων Υπηρεσιών». Ο νόμος δηλαδή, υποχρεώνει τον ΟΤΕ να «εξασφαλίζει την πρόσβαση στους άλλους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, χωρίς διακρίσεις, χωρίς να παραβιάζεται η αρχή της ισότιμης πρόσβασης και με τρόπο ίδιον μ αυτόν που την παρέχει στις εταιρείες του δικού του ομίλου», ώστε να μπορούν να έχουν πρόσβαση (επί αμοιβή) στον εξοπλισμό, στα ακίνητα, στα δικαιώματα διέλευσης και στο δίκτυο του ΟΤΕ, για να μπορέσει να αναπτυχθεί ο ανταγωνισμός. Σ όλο το κόσμο, ανάμεσα στα οφέλη που προσφέρει στον καταναλωτή ο υγιής ανταγωνισμός είναι ότι οδήγησε σε περισσότερες επενδύσεις (οι οποίες με τη σειρά τους δημιούργησαν περισσότερες θέσεις εργασίας) και στην εμφάνιση νέων καινοτόμων προϊόντων σε χαμηλότερες τιμές. Επιπλέον ωφέλησε τους καταναλωτές διότι τους επέτρεψε κατ αυτόν τον τρόπο να έχουν επιλογή σε πάροχο, δίκτυο και υπηρεσίες. Οι ρυθμιστικές ενέργειες της ΕΕΤΤ παίζουν σημαντικότατο ρόλο στην ανάπτυξη ενός υγιούς ανταγωνισμού και στην προστασία του καταναλωτή, καθώς ορίζουν λεπτομερώς (όπως πράττουν και οι υπόλοιπες 26 Ρυθμιστικές Αρχές της ΕΕ) τις συνθήκες πρόσβασης από τους άλλους παίκτες της αγοράς στη μοναδική δικτυακή υποδομή του πρώην μονοπωλίου. Μέχρις ότου όμως ο ανταγωνισμός φτάσει και στη χώρα μας σε σημείο που να επιτρέψει την δημιουργία νέων υποδομών σε δίκτυα πρόσβασης, ή τουλάχιστον φτάσει στην πλήρως διαφανή και ισότιμη πρόσβαση απ όλους τους παίκτες στο μοναδικό πανελλαδικό δημόσιο δίκτυο, ο καταναλωτής δεν θα αποκομίζει το μέγιστο των ωφελημάτων. Και αυτό -- κατά ένα σημαντικό μέρος γιατί πολλοί καταναλωτές δεν μπορούν εύκολα να αλλάζουν από τον ένα πάροχο στο άλλο, καθόσον η διαδικασία αυτή περνά μέσα από τον δυσκίνητο ΟΤΕ, ο οποίος βάζει εμπόδια στην ανάπτυξη της αγοράς, αρνούμενος τις ειδικές ρυθμιστικές του υποχρεώσεις και μη συνεργαζόμενος με την Ρυθμιστική Αρχή και τους παρόχους «πελάτες του» χονδρικής (π.χ., αρνείται να παρέχει στην ΕΕΤΤ τα στοιχεία που θα της επιτρέψουν να ασκήσει σωστά τον εποπτικό της ρόλο και στους παρόχουςπελάτες του την απαιτούμενη πληροφόρηση, καθυστερεί την παράδοση βρόχων προς τους λιανικούς πελάτες των εναλλακτικών, δεν εξυπηρετεί τους παρόχους με ίδιο τρόπο όπως τον δικό του λιανικό βραχίονα, κλπ) με αποτέλεσμα όλα τα πρόσφατα παρατηρούμενα προβλήματα εξυπηρέτησης που βιώνει ο καταναλωτής που θέλει να φύγει από τον ΟΤΕ. Και αυτό ισχύει τόσο για τη αγορά τηλεφωνίας όσο και για τη αγορά της ευρυζωνικότητας. Η ΕΕΤΤ, προσπαθεί με ασφαλιστικά μέτρα εναντίον του ΟΤΕ και με

5 πρόστιμα που του επιβάλλει να τον εξαναγκάσει να συμμορφωθεί με τις ρυθμιστικές του υποχρεώσεις της διαφάνειας, της μη διακριτικότητας και μη αντι-ανταγωνιστικής συμπεριφοράς του. Και αυτό με οδηγεί στο τελευταίο μέρος της ερώτησής σας για το αν το εργαλείο του λειτουργικού διαχωρισμού του κατέχοντος Σημαντική Ισχύ στην Αγορά θα έλυνε, μαζί με την "παρεξήγηση", ένα μέρος των προβλημάτων της αγοράς. Η απάντησή μου -- και ταυτόχρονα η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των υπόλοιπων 26 αντίστοιχων Ρυθμιστικών Αρχών της ΕΕ, καθώς και όσων χωρών τον έχουν ήδη υλοποιήσει ή προχωρούν στην υλοποίηση του (Αγγλία, Σουηδία, Ιρλανδία, Ιταλία, Πολωνία) - - είναι ένα ανεπιφύλακτο ναι. Ο λειτουργικός διαχωρισμός απαιτεί το πρώην μονοπώλιο (incumbent) να διαχωρίσει την δικτυακή του υποδομή από τις μονάδες του που χρησιμοποιούν την υποδομή αυτή για να παρέχουν λιανικές υπηρεσίες. Μολονότι δημιουργούνται λειτουργικά ξεχωριστές επιχειρηματικές οντότητες, το γενικότερο ιδιοκτησιακό καθεστώς δεν μεταβάλλεται. Ορισμένα πλεονεκτήματα και οφέλη του λειτουργικού διαχωρισμού προς τον καταναλωτή είναι τα ακόλουθα: Ο λειτουργικός διαχωρισμός θα έχει θετική συμβολή στην περαιτέρω ώθηση της ανάπτυξης της Ελληνικής τηλεπικοινωνιακής αγοράς και θα επιτρέψει την ταχύτερη γεφύρωση του χάσματος που συνεχίζει να υπάρχει με τις άλλες ανταγωνιστικές χώρες της ΕΕ (παρόλη τη θετική πρόοδο που επετεύχθη το 2007). Με τον λειτουργικό διαχωρισμό, η πρόσβαση στην (μοναδική στην Ελλάδα) δικτυακή υποδομή (κυρίως στο «τελευταίο μίλι» του δικτύου) θα παρέχεται πλέον με τους ίδιους όρους τόσο στους άλλους παρόχους όσο και στην μονάδα λιανικών πωλήσεων του ίδιου του ΟΤΕ. Αυτό σημαίνει δυναμική παρέμβαση από τον Εθνικό Ρυθμιστή στην διακριτική συμπεριφορά του ΟΤΕ με αποτέλεσμα: o Τα ίδια χονδρικά προϊόντα και υπηρεσίες προς τον «ΟΤΕ-λιανική» όπως και στους εναλλακτικούς παρόχους, o τους ίδιους προς όλους χρόνους, όρους και συνθήκες εξυπηρέτησης, συμπεριλαμβανομένων και των χονδρικών τιμών, o την ίδια αξιοπιστία και λειτουργικότητα των υπηρεσιών o την ίδια πληροφόρηση και διαφάνεια προς όλους. Επομένως, όλοι οι πάροχοι θα μπορούν να ανταγωνίζονται επί ίσοις όροις στην πρόσβαση στο μοναδικό πανελλαδικό δημόσιο δίκτυο του ΟΤΕ, παρέχοντας καλύτερη ποιότητα και χαμηλότερες τιμές υπηρεσιών τους, προς όφελος των καταναλωτών. Ο ΟΤΕ δεν θα μπορεί πλέον άδικα να κάνει διακρίσεις εις βάρος των εναλλακτικών παρόχων, γεγονός που θα δώσει μεγαλύτερη ώθηση στον ανταγωνισμό. Έχει αποδειχθεί ότι σε τέτοιου είδους συνθήκες αυξημένου ελεγχόμενου ανταγωνισμού, τόσο ο οργανισμός με δεσπόζουσα θέση όσο και οι εναλλακτικοί πάροχοι επενδύουν περισσότερο σε νέες δικτυακές υποδομές και νέες υπηρεσίες, με αποτέλεσμα ο καταναλωτής να απολαμβάνει ένα πλήθος καινοτόμων υπηρεσιών από τις οποίες μπορεί να επιλέγει, ανάλογα με τις προτιμήσεις του. Όταν ο ανταγωνισμός φτάσει σε αποδεκτά επίπεδα, θα επιτραπεί στον Εθνικό Ρυθμιστή να μειώσει τις ρυθμιστικές υποχρεώσεις του ΟΤΕ. Οι επενδύσεις σε υποδομές δικτύων οδηγούν στη συνέχεια και σε δίκτυα οπτικών ινών, που στηρίζουν ακόμα πιο καινοτόμες υπηρεσίες. Επομένως, το εύρος των υπηρεσιών που προσφέρονται στον καταναλωτή αυξάνεται και νέες υπηρεσίες, όπως triple-play, quad-play, HDTV, κλπ, καθίστανται διαθέσιμες σε ανταγωνιστικές τιμές και ποιότητα. Τέλος, τώρα είναι η κατάλληλη ευκαιρία για το Ελληνικό Δημόσιο που ακόμα αποτελεί τον βασικό μέτοχο της επιχείρησης και ιδίως μάλιστα ενόψει των πρόσφατων κινήσεων προς τον ΟΤΕ διεθνών επενδυτικών κεφαλαίων (funds) και ξένων τηλεπικοινωνιακών εταιρειών -- να σκεφτεί σοβαρά τον λειτουργικό ή δομικό διαχωρισμό του ΟΤΕ, διαχωρίζοντας κυρίως το δίκτυο πρόσβασης -- του οποίου η «επαναληψιμότητα» (replicability) είναι πολύ δύσκολη -- από τις υπηρεσίες, καθώς και το καθεστώς κάτω από το οποίο θα λειτουργούν αυτά, προτού ληφθούν τελικές αποφάσεις. Το θέμα του διαχωρισμού είναι κάτι που εξετάζεται με πολλή προσοχή από την ΕΕΤΤ και βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα μας για το Ίσως δε, καταλήξει στην επιβολή κάποιου είδους διαχωρισμού, αν ο ΟΤΕ συνεχίσει να βάζει σημαντικά εμπόδια στην ανάπτυξη του ανταγωνισμού και κρίνουμε ότι ο διαχωρισμός θα αποβεί προς όφελος του καταναλωτή, της αγοράς και του ανταγωνισμού. Τα θέματα είναι πολλά και η οποιαδήποτε απόφαση κάθε άλλο παρά εύκολη.

6 Βέβαια, το οποιοδήποτε ιδιοκτησιακό ή διοικητικό καθεστώς του ΟΤΕ δεν πρόκειται να επηρεάσει ή να αλλάξει τις ειδικές υποχρεώσεις που έχει ο ΟΤΕ ούτε και το έργο του Εθνικού Ρυθμιστή (της ΕΕΤΤ), ο οποίος αποτελεί τον ανεξάρτητο μηχανισμό του Κράτους που ασκεί τον ελεγκτικό του ρόλο και εποπτεύει την αυστηρή εφαρμογή του νόμου απ όλες τις εταιρείες του κλάδου των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ανεξάρτητα του ιδιοκτησιακού τους καθεστώτος.» *Με δεδομένα τα σχέδια της κυβέρνησης για συνδιοίκηση του ΟΤΕ με την Deutsche Telecom και με ίσο ποσοστό (25% συν μια μετοχή για κάθε πλευρά), πολύ σύντομα ο ΟΤΕ θα έχει δύο βασικούς μετόχους. Θεωρείτε ότι αυτό το καθεστώς θα μπορούσε να δυσκολέψει μια απόπειρα διαχωρισμού του Οργανισμού, η να την διευκολύνει; «Ούτε το ένα, ούτε το άλλο. Εξάλλου, δεν αποκλείεται η Deutsche Telecom «αυτοβούλως» να προτείνει στον Ρυθμιστή την έναρξη συζητήσεων μαζί του επί της διαδικασίας διαχωρισμού του «νέου ΟΤΕ».» Ευρυζωνικές συνδέσεις και Καθολική Υπηρεσία * Στην ημερίδα της ΕΕΤΤ για τους καταναλωτές τον περασμένο Δεκέμβριο καταθέσατε την πρόταση να εξεταστεί το ενδεχόμενο να συμπεριληφθούν οι ευρυζωνικές συνδέσεις στην Καθολική Υπηρεσία. Θα θέλατε να μας αναλύσετε το σκεπτικό της πρότασής σας; Να αναμένουμε σύντομα την ανακοίνωση της σχετικής πρωτοβουλίας; «Είναι γεγονός ότι υπάρχει σχετικός προβληματισμός στα κράτη μέλη της ΕΕ για τον επαναπροσδιορισμό της Καθολικής Υπηρεσίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσης έχει μελετήσει το θέμα και έχει εξαγγείλει την έκδοση μιας «Πράσινης Βίβλου για την Καθολική Υπηρεσία» την οποία θα θέσει προς ευρεία διαβούλευση. Η ΕΕΤΤ θα συμμετάσχει ενεργά στη διαβούλευση αυτή και θα αποφασίσει, με βάση τη κατάσταση των αγορών και τη διεθνή πρακτική, το περιεχόμενο της καθολικής υπηρεσίας. Το εύρος και η χρηματοδότηση της Καθολικής Υπηρεσίας θα πρέπει επίσης να εξεταστούν πλήρως. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να ενδείκνυται και συγχρηματοδότηση από το κράτος, ιδίως όταν υπάρχει συνδυασμός με υπηρεσίες, όπως παιδείας (π.χ. ευρυζωνική πρόσβαση σε σχολεία, βιβλιοθήκες), υγείας (π.χ. ευρυζωνική πρόσβαση σε νοσοκομεία), κλπ. Οι κύριες προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τροποποίηση της οδηγίας Καθολικής Υπηρεσίας, που τώρα συζητούνται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μπορούν να συνοψιστούν ως εξής: βελτίωση της διαφάνειας και δημοσίευση πληροφοριών για τους τελικούς χρήστες, διευκόλυνση της χρήσης των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και της πρόσβασης σε αυτές από τους χρήστες με μειονεξία, διευκόλυνση των καταναλωτών ώστε να μπορούν να αλλάζουν φορέα παροχής μέσω, μεταξύ άλλων, της ενίσχυσης των διατάξεων για τη φορητότητα αριθμού, βελτίωση των υποχρεώσεων που αφορούν τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, διασφάλιση της βασικής συνδεσιμότητας και της ποιότητας της υπηρεσίας, και εκσυγχρονισμός των ειδικών διατάξεων της οδηγίας ώστε να συμμορφώνονται προς τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις εξελίξεις στην αγορά, συμπεριλαμβανομένης της διαγραφής ορισμένων απηρχαιωμένων ή περιττών διατάξεων. Η ΕΕΤΤ παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις και τις κοινές πρακτικές των χωρών μελών της ΕΕ, όπως αυτές διαμορφώνονται με τις νέες προτάσεις της Ευρωπαϊκή Επιτροπής για τη τροποποίηση της οδηγίας Καθολικής Υπηρεσίας και συμμετέχει ενεργά στις διαβουλεύσεις στα διεθνή fora και θα ολοκληρώσει την πολιτική της με βάση την κατάσταση στην ελληνική αγορά και τις πρακτικές σε άλλες χώρες και στην ΕΕ. Τέλος θα ήθελα να επισημάνω ότι, η σωστή και πλήρης ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας στην Περιφέρεια, η παροχή προς τον πολίτη της Περιφέρειας κατάλληλων κινήτρων για σύνδεσή τους, καθώς και η ανάπτυξη ελληνικού περιεχομένου και χρήσιμων προς τον πολίτη της Περιφέρειας υπηρεσιών και εφαρμογών, θα πρέπει να τεθούν σε πολύ υψηλή προτεραιότητα στην αναπτυξιακή στρατηγική της Πολιτείας.»

7 Κανονισμός συμπεριφοράς Εναλλακτικών παρόχων * Πολλοί χρήστες στο φόρουμ μας θεωρούν ότι λείπει ένας δεσμευτικός κανονισμός συμπεριφοράς των εναλλακτικών παρόχων έναντι των πελατών τους, κυρίως τώρα που οι πάροχοι αυτοί έχουν αυξήσει σημαντικά την πελατειακή τους βάση και δραστηριοποιούνται δυναμικά στην λιανική αγορά. Θα υπάρξει στο ορατό μέλλον η κατάρτιση ενός τέτοιου κανονισμού; «Αντιλαμβανόμενοι την κρισιμότητα των αρρυθμιών στην αγορά και των προβλημάτων παροχής ποιοτικών υπηρεσιών στον πολίτη-καταναλωτή, χαρακτηρίσαμε το Έτος 2008 ως έτος Ποιοτικής Ευρυζωνικότητας, ώστε να εστιάσουμε το ενδιαφέρον μας και τις ενέργειές μας σε δράσεις, μέτρα και αυστηρή εποπτεία των τηλεπικοινωνιακών εταιρειών για να βελτιωθεί η εξυπηρέτηση των καταναλωτών. H EETT έχει ήδη πρόσφατα εξειδικεύσει τους βασικούς κανόνες για την εξυπηρέτηση και προστασία των καταναλωτών με σχετική τροποποίηση των όρων των γενικών αδειών που παρέχονται στους εναλλακτικούς παρόχους και που αφορούν και σε απαιτήσεις για τα τηλεφωνικά κέντρα εξυπηρέτησης πελατών. Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής βελτιώσεις: η διαδικασία βλαβοληψιών, η μη χρέωση κλήσεων για βλάβες, η διαθεσιμότητα τηλεφωνικών κέντρων 12 ώρες το 24ωρο, η κωδικοποίηση προβλημάτων καταναλωτών για την αμεσότερη και καλύτερη διεκπεραίωσή τους, οι μετρήσεις σχετικά με το ποσοστό των απαντηθεισών κλήσεων, κλπ. Πέρα από τα ήδη ισχύοντα, η ΕΕΤΤ προσανατολίζεται σε δύο ακόμη σχετικές δράσεις. Η πρώτη αφορά στην εντός του Απριλίου ολοκλήρωση κανονισμού που ορίζει τους Δείκτες Ποιότητας για τη σταθερή και κινητή τηλεφωνία και την πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Με τη συγκεκριμένη δράση η ΕΕΤΤ επιδιώκει να εξασφαλίσει τη βέλτιστη ενημέρωση των καταναλωτών και ειδικότερα τη δυνατότητα πρόσβασής τους σε πλήρεις, συγκρίσιμες και εύχρηστες πληροφορίες σχετικά με την ποιότητα των διαθέσιμων από τους παρόχους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Ο σωστά ενημερωμένος θα μπορεί να συγκρίνει, να βγάζει τα δικά του συμπεράσματα και να κάνει τη δική του επιλογή παρόχου. Ο Κανονισμός Δεικτών Ποιότητας Παροχής Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών έρχεται προς έγκριση στην ολομέλεια της ΕΕΤΤ εντός του μηνός. Η δεύτερη δράση αφορά στην κατάρτιση Κώδικα Δεοντολογίας Παρόχων προς τους καταναλωτές ο οποίος ανάμεσα σε άλλα, θα προσδιορίζει τη συμπεριφορά των παρόχων προς τους καταναλωτές και ειδικότερα θα περιλαμβάνει την επιβολή νέων υποχρεώσεων στους παρόχους σχετικά με θέματα προστασίας, ενημέρωσης και εξυπηρέτησης των καταναλωτών. Επιπλέον, στα πλαίσια επεξεργασίας του Κώδικα Δεοντολογίας Παρόχων προς Καταναλωτές, και σε ότι αφορά το περιεχόμενό του αναφορικά με τις συμβάσεις, εξετάζεται η δυνατότητα επιβολής στους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους της υποχρέωσης αποζημίωσης προς τους καταναλωτές εφόσον υπάρξει παραβίαση των συμβατικών τους υποχρεώσεων κατά τις κείμενες διατάξεις. Ο προτεινόμενος Κώδικας Δεοντολογίας Παρόχων θα βγει σε δημόσια διαβούλευση σε περίπου ένα μήνα.» Χρόνος ενεργοποίησης LLU και νέο RUO * Σύμφωνα με την εισήγηση της ΕΕΤΤ για την τροποποίηση του νέου RUO ο χρόνος ενεργοποίησης ενός ανενεργού LLU βρόχου αυξάνεται από τις 13, στις 25 εργάσιμες μέρες. Η αύξηση αυτή πιθανόν να δηλώνει την έμπρακτη αδυναμία του ΟΤΕ να τηρήσει τα χρονοδιαγράμματα του υπάρχοντος RUO, ωστόσο δημιουργεί επιπλοκές στον ανταγωνισμό: Εάν κάποιος διαλέξει να αγοράσει μια σύνδεση από τον ΟΤΕ μπορεί να περιμένει περίπου 10 μέρες ενώ αν θελήσει LLU ΑDSL από ανταγωνιστή του ΟΤΕ θα πρέπει να περιμένει 25 εργάσιμες μέρες. Μήπως τελικά ο ανταγωνισμός δεν γίνεται με ίσους όρους; «Κατ αρχάς θα πρέπει να επισημάνω ότι για να δουλέψει σωστά το σύστημα και να μην ταλαιπωρείται ο καταναλωτής, θα πρέπει οι τεχνικοί του ΟΤΕ και αυτοί των εναλλακτικών παρόχων να συνεργάζονται μεταξύ τους άψογα. Δυστυχώς όμως, ούτε ο ΟΤΕ (ο οποίος όπως ανέφερα νωρίτερα αποτελεί το βασικό bottleneck στην διαδικασία απελευθέρωσης του τοπικού βρόχου και παροχής δυνατότητας επιλογής και αλλαγής παρόχου, καθόσον δεν έχει κανένα συμφέρον να βοηθήσει στην διαδικασία) αλλά ούτε οι εναλλακτικοί πάροχοι ήταν έτοιμοι να αντιμετωπίσουν το big bang που συνετελέσθη στην ευρυζωνικότητα το 2007 μέσω της απελευθέρωσης του (τοπικού) βρόχου (LLU). (Για βρόχο, βλέπε: Useful_Info_LLU.pdf ) Είναι απόλυτα σωστή η διευκρίνιση που κάνετε στην αρχή της ερώτησης ότι η εισήγηση για τροποποίηση του χρόνου ενεργοποίησης ενός βρόχου αφορά μόνο τους ανενεργούς βρόχους, δηλαδή

8 γραμμές που τη στιγμή της αίτησης είτε δεν υπάρχουν (δεν έχουν εγκατασταθεί) είτε δεν χρησιμοποιούνται από κάποιο συνδρομητή. Η τροποποίηση αυτή έρχεται να καλύψει μία πρακτική ανάγκη γιατί η ενεργοποίηση ενός ανενεργού βρόχου απαιτεί πρόσθετες, εξωτερικές εργασίες που αφορούν στην ενεργοποίηση της γραμμής. Πιο συγκεκριμένα, οι εργασίες που απαιτούνται για την κατασκευή και παράδοση ενός ανενεργού βρόχου διαφέρουν σημαντικά από την περίπτωση του ενεργού βρόχου, αφού -- εκτός των εργασιών που εκτελούνται και στις δύο περιπτώσεις στον κατανεμητή ενός αστικού κέντρου -- στην περίπτωση ανενεργού βρόχου απαιτείται επιπλέον μετάβαση εξωτερικού συνεργείου του ΟΤΕ στην είσοδο του χώρου του τελικού χρήστη καθώς επίσης και εργασίες στον υπαίθριο κατανεμητή και στον ακραίο διακλαδωτή στον οποίο υπάγεται ο τελικός χρήστης. Δεν μπορούμε συνεπώς να λέμε ότι η παροχή ενός ενεργού βρόχου θα πρέπει να γίνεται μέσα σε 13 εργάσιμες μέρες (από την ημερομηνία που ο ΟΤΕ παραλάβει την αίτηση του πελάτη από τον πάροχό του και εφόσον ο πάροχος έχει επάρκεια πόρων στο συγκεκριμένο αστικό κέντρο) και η παροχή ενός ανενεργού βρόχου (που απαιτεί τις πιο πάνω επιπρόσθετες εξωτερικές εργασίες και την μετακίνηση συνεργείου) να πρέπει επίσης να γίνεται μέσα σε 13 εργάσιμες μέρες. Επιπλέον, η αύξηση που αποφασίσαμε είναι από 13 σε 18 (και όχι σε 25, όπως είχε προτείνει ο ΟΤΕ) εργάσιμες μέρες, καθώς η ΕΕΤΤ συνεκτιμώντας τα ανωτέρω θεώρησε εύλογο να αποδεχθεί μεν την πρόταση ΟΤΕ ως προς την αύξηση του χρόνου παράδοσης των ανενεργών βρόχων, αλλά λαμβάνοντας υπόψη και την σοβαρή αντίρρηση των άλλων παρόχων, να μειώσει το προταθέν στη δημόσια διαβούλευση περιθώριο παράδοσης, από είκοσι πέντε (25) σε δεκαοκτώ (18) εργάσιμες μέρες, δηλαδή τελικά να αυξήσει το ισχύον χρονοδιάγραμμα παράδοσης ανενεργού βρόχου κατά μόνο πέντε (5) εργάσιμες μέρες. Τέλος, θα πρέπει επίσης να είμαστε προσεκτικοί όταν προβαίνουμε σε συγκρίσεις μεταξύ αγοράς μιας σύνδεσης ΑΡΥΣ από τον ΟΤΕ και αγοράς υπηρεσιών από άλλον πάροχο μέσω σύνδεσης (τοπικού) βρόχου (LLU). Ένας συνδρομητής, ο οποίος επιθυμεί να αγοράσει ευρυζωνική σύνδεση ΑΡΥΣ και ήδη διαθέτει τηλεφωνική γραμμή, θα πρέπει να περιμένει περίπου 10 εργάσιμες μέρες, είτε προμηθευτεί την εν λόγω υπηρεσία από τον ΟΤΕ είτε την προμηθευτεί από εναλλακτικό πάροχο. Σε περίπτωση όμως που επιθυμεί να αγοράσει την ευρυζωνική σύνδεση από εναλλακτικό πάροχο μέσω βρόχου, τότε -- όπως είπαμε νωρίτερα ισχύουν οι 13 εργάσιμες μέρες. Συνεπώς, εδώ, δεν υπάρχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για κανέναν. (Υπενθυμίζεται ότι η υπηρεσία ΑΡΥΣ του ΟΤΕ μπορεί να συγκριθεί μόνο με την υπηρεσία παρόχου που δίνεται μέσω ενεργού Βρόχου, εφόσον και στις δύο περιπτώσεις υπάρχει ήδη λειτουργούσα τηλεφωνική γραμμή.) Από την άλλη πλευρά, ένας συνδρομητής, ο οποίος επιθυμεί να αγοράσει ευρυζωνική σύνδεση που απαιτεί νέα τηλεφωνική γραμμή, έχει την επιλογή να αγοράσει τη σύνδεση αυτή είτε από έναν εναλλακτικό πάροχο χρησιμοποιώντας ανενεργό Βρόχο, οπότε θα χρειαστεί όπως είπαμε 18 εργάσιμες μέρες, είτε να αγοράσει τη σύνδεση αυτή από τον ΟΤΕ, οπότε θα πρέπει πρώτα να ενεργοποιηθεί μια νέα τηλεφωνική γραμμή και στη συνέχεια ο συνδρομητής να πάρει τη σύνδεση μέσω ΑΡΥΣ. (Ο χρόνος ενεργοποίησης της νέας τηλεφωνικής γραμμής είναι χρόνος που απαιτεί ο ΟΤΕ, δεν είναι ρυθμιζόμενος από την ΕΕΤΤ, αναφέρεται μόνο στα πλαίσια της ποιότητας της Καθολικής Υπηρεσίας ότι το 80% των νέων συνδέσεων πρέπει να δίνονται σε μία εβδομάδα). Στη δεύτερη αυτή περίπτωση λοιπόν, ο χρόνος αναμονής είναι το άθροισμα του χρόνου αναμονής για την ενεργοποίηση από τον ΟΤΕ της νέας τηλεφωνικής γραμμής (τουλάχιστον 7 μέρες) και του χρόνου παροχής της ευρυζωνικής σύνδεσης μέσω ΑΡΥΣ (10 ημέρες). Με άλλα λόγια η τροποποίηση αυτή (των 13 σε 18 εργάσιμες μέρες) έρχεται να αναιρέσει μία πιθανή διάκριση σε βάρος του ΟΤΕ και να διασφαλίσει ότι ο ανταγωνισμός και στην περίπτωση αυτή θα γίνεται με ίσους όρους.» Χρόνος ενεργοποίησης LLU, κριτήριο αξιολόγησης παρόχου; * Η ΕΕΤΤ έχει καταθέσει τις προτάσεις της για την Αξιολόγηση των Παρόχων και ήδη οι προτάσεις αυτές βρίσκονται στην φάση της Δημόσιας Διαβούλευσης. Ωστόσο υπάρχουν σημεία μέσα στις προτάσεις της ΕΕΤΤ που προκαλούν ερωτήματα: για παράδειγμα ο χρόνος ενεργοποίησης ενός LLU βρόχου θα προσμετράται στην αξιοπιστία ενός παρόχου. Μήπως με αυτόν τον τρόπο ο ΟΤΕ καθίσταται παράγοντας της αξιολόγησης των παρόχων; «Καταρχήν μία διόρθωση για να αποφευχθούν τυχόν παρανοήσεις. Δεν τίθεται θέμα αξιολόγησης των παρόχων εκ μέρους της ΕΕΤΤ αλλά ενδυνάμωσης του καταναλωτή με τα κατάλληλα εργαλεία που

9 θα του επιτρέπουν, όταν καλείται να επιλέξει μεταξύ διαφορετικών προϊόντων, να λαμβάνει υπόψη όχι μόνο την τιμή και την ταχύτητα αλλά και άλλα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Στο πλαίσιο αυτό δημιουργήσαμε μία Ομάδα Εργασίας, η οποία μελέτησε το θέμα της ποιότητας των υπηρεσιών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας καθώς και ευρυζωνικής πρόσβασης. Η Ομάδα κατέθεσε μια ολοκληρωμένη πρόταση προς διαβούλευση και ολοκληρώνεται η διαδικασία αποκωδικοποίησης και ανάλυσης των παρατηρήσεων και προτάσεων που μας είχαν υποβληθεί. Με βάση τα στοιχεία αυτά προχωρήσαμε, όπως ανέφερα και σε προηγούμενη ερώτησή σας, στην επιλογή των δεικτών που αναδεικνύονται ως οι πλέον κατάλληλοι για να υποστηρίξουν τον καταναλωτή στο έργο της επιλογής του καταλληλότερου για τις ανάγκες του πακέτου υπηρεσιών. Ανάμεσα σε αυτούς τους δείκτες, ορίζεται και ο γενικός δείκτης «Χρόνος Παροχής Αρχικής Σύνδεσης» που -- σε γενικές γραμμές -- αφορά τους χρόνους παροχής σύνδεσης για το 95% και το 99% των γρηγορότερα ικανοποιηθεισών παραγγελιών κατά την διάρκεια του διαστήματος παρακολούθησης (π.χ. για διάστημα παρακολούθησης ενός ημερολογιακού μηνός, υποθέτουμε ότι στο σύνολο των 100 γρηγορότερα ικανοποιηθεισών παραγγελιών για βρόχο, το 99% αυτών ανέρχεται σε 4 εργάσιμες ημέρες) Είναι προφανές, ότι μέχρι να ωριμάσει η σχετική αγορά, ο συγκεκριμένος δείκτης μπορεί να μη μετρά με απόλυτο τρόπο την αξιοπιστία ενός παρόχου. Σε κάθε περίπτωση όμως, ο τρόπος που αποτυπώνεται ο εν λόγω δείκτης, αφήνει στον καταναλωτή περιθώρια αξιολόγησης για ένα τηλεπικοινωνιακό πακέτο, χωρίς να τον αποπροσανατολίζει, δεδομένου του ότι για πλήθος τηλεπικοινωνιακών προϊόντων, υπάρχει εμπλοκή περισσοτέρων του ενός τηλεπικοινωνιακών παρόχων. Στόχος μας είναι στο τέλος της ημέρας να υπάρχει ένας δικτυακός τόπος, όπου ο καταναλωτής θα μπορεί να ενημερωθεί για τους δείκτες ποιότητας όλων των προϊόντων, ώστε να αποφασίζει έχοντας πλήρη ενημέρωση και σταθμίζοντας πως το κάθε προϊόν και ο κάθε πάροχος ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες ανάγκες του.» Στρατηγική επικοινωνιών του ΥΜΕ, FTTH & ΕΕΤΤ * Προ ημερών ανακοινώθηκε από τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών η Στρατηγική Επικοινωνιών για την περίοδο Σε αδρές γραμμές η Στρατηγική θα περιλαμβάνει την ανάπτυξη υποδομών FΤTH ανά περιφέρεια, κατά πάσα πιθανότητα με την μέθοδο της ανάθεσης σε εταιρείες οι οποίες στην φάση λειτουργίας των δικτύων θα έχουν τον ρόλο του κατέχοντος ΣΙΑ και θα πωλούν FTTH στην χονδρική αγορά. Αν και είναι εξαιρετικά νωρίς να συζητηθούν οι λεπτομέρειες του σχεδίου, ποιος πιστεύετε πως είναι ο ρόλος τη ΕΕΤΤ σε αυτό το νέο τοπίο που θα διαμορφωθεί; Ποιά λάθη από αυτά που έχετε διαπιστώσει στην ρύθμιση του "χάλκινου" LLU πρέπει να αποφευχθούν στην περίπτωση του FTTH «Η ΕΕΤΤ, ως ο εθνικός ρυθμιστής της αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών, είναι επιφορτισμένη με τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του ανταγωνισμού στην αγορά των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Αυτός θα είναι και ο κύριος ρόλος μας τόσο στο νέο τοπίο όσο και στη μετάβαση προς αυτό. Να εξασφαλίσουμε ότι οι πρωτοβουλίες του Υπουργείου, οι οποίες είναι απαραίτητες και εξαιρετικά σημαντικές, θα λειτουργήσουν προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης της αγοράς και του ανταγωνισμού χωρίς να δημιουργήσουν στρεβλώσεις στο ανταγωνιστικό τοπίο. Στο πλαίσιο αυτό, όπου διαπιστώνουμε ότι προκύπτουν σχήματα με Σημαντική Ισχύ σε κάποια Αγορά (ΣΙΑ) προχωράμε με ρυθμιστικές παρεμβάσεις. Οι παρεμβάσεις αυτές είναι τέτοιες ώστε να διασφαλίζουν ότι οι πάροχοι χωρίς ΣΙΑ θα διαθέτουν ανά πάσα στιγμή όλες τις απαιτούμενες τεχνικές λύσεις και επιλογές για να μπορούν να αναπτύσσουν τα προϊόντα που επιθυμούν και παράλληλα να ενθαρρύνουν νέες επενδύσεις. Είμαστε δε σε διαρκή ετοιμότητα για εποπτικές παρεμβάσεις ώστε να αποτρέψουμε παραβάτες συμπεριφορές από οποιαδήποτε πλευρά και αν προέρχονται. Επιπλέον, εποπτεύοντας εκ του σύνεγγυς την αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών, η ΕΕΤΤ έχει τον επιπρόσθετο ρόλο να επισημαίνει τις αδυναμίες και να προτείνει στην Κυβέρνηση θεσμικές ρυθμίσεις για την βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς. Η ΕΕΤΤ έχει ήδη υποβάλλει εδώ και μήνες μία σειρά από σχετικές εισηγήσεις και τροπολογίες -- με σημαντικότερη το σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τα δικαιώματα διέλευσης -- και αποτελεί πιεστική ανάγκη το Κράτος να αποκτήσει πιο γρήγορα αντανακλαστικά ώστε να ενσωματώνει άμεσα αυτές τις θεσμικές βελτιώσεις προκειμένου να μη διακυβευθεί το ψηφιακό μέλλον της χώρας. Σε ορισμένες περιπτώσεις οι απαραίτητες διαδικασίες είναι ιδιαίτερα πολύπλοκες, αλλά θα πρέπει η Κυβέρνηση να αντιληφθεί το κατεπείγον του ζητήματος και να προχωρήσει με ταχύτητα και αποφασιστικότητα στην απλοποίησή τους.

10 Οι δραστηριότητες αυτές της ΕΕΤΤ θα συνεχίσουν ανεξάρτητα και παράλληλα με οποιαδήποτε Στρατηγική Επικοινωνιών του Κράτους. Όσον αφορά, τώρα, τη συγκεκριμένη στρατηγική του Υπουργείου Μεταφορών για την ανάπτυξη υποδομών FTTH, η ΕΕΤΤ επανειλημμένα έχει δηλώσει ότι η ανάπτυξη οπτικών δικτύων πρόσβασης μπορεί να συμβάλει καταλυτικά στη σύγκλιση με τις άλλες προηγμένες Ευρωπαϊκές χώρες. Ως εκ τούτου, επικροτεί και υποστηρίζει τη στρατηγική προσέγγιση FTTH του ΥΜΕ, η οποία αναμένεται να έχει ιδιαίτερα θετικό αντίκτυπο. Αυτή τη στιγμή, η ΕΕΤΤ συμβάλλει στην όλη προσπάθεια παρέχοντας προσωπικό της στην κοινή ομάδα εργασίας στελεχών από διάφορους εμπλεκόμενους φορείς. Στο νέο τοπίο που θα διαμορφωθεί, η ΕΕΤΤ θα έχει ένα σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει, προκειμένου να εξασφαλίσει ότι η νέα υποδομή που θα δημιουργηθεί θα χρησιμοποιηθεί κατά τρόπο που θα ενισχύσει τον ανταγωνισμό ώστε να φέρει στον πολίτη-καταναλωτή νέες καινοτόμες και χρήσιμες υπηρεσίες και εφαρμογές. Στην κατεύθυνση αυτή θα είναι επίσης εξαιρετικά σημαντική η εμπειρία που αντλήσαμε την τελευταία διετία στην προσπάθεια μας για την ουσιαστική αδεσμοποίηση του χάλκινου τοπικού βρόχου. Το μοντέλο της «ειδικής ομάδας LLU» που σύστησε η ΕΕΤΤ για να παρακολουθεί από κοντά και να επεμβαίνει δυναμικά στην διαδικασία των συνεγκαταστάσεων και παροχής βρόχων, δούλεψε με επιτυχία και συνέβαλε αποτελεσματικά στη ραγδαία αύξηση των αδεσμοποίητων τοπικών βρόχων και την παροχή στον καταναλωτή της δυνατότητας επιλογής παρόχου και νέων καινοτόμων υπηρεσιών. Ένα ανάλογο μοντέλο ομάδας εργασίας θα μπορούσε επίσης να χρησιμοποιηθεί κατά την υλοποίηση του FTTH. (Βέβαια, για να καταστεί αυτό αποτελεσματικό, ενδεχομένως να κριθεί απαραίτητο να προηγηθεί ανάλυση των αντίστοιχων αγορών και ορισμός ενός ή περισσοτέρων εταιρειών με ΣΙΑ χρησιμοποιώντας γεωγραφικά ή άλλα κριτήρια). Το αδύνατο μέχρι στιγμής σημείο που διαπιστώσαμε κατά την ρύθμιση του χάλκινου βρόχου (και πού θα πρέπει να αποφύγουμε στην περίπτωση του FTTH) έχει να κάνει με την κάκιστη εξυπηρέτηση που μέχρι στιγμής λαμβάνει ο καταναλωτής από τον ΟΤΕ και τους εναλλακτικούς παρόχους κατά την αλλαγή παρόχου ή την αίτηση για νέο βρόχο. Ο βασικός λόγος για τον οποίο δημιουργείται αυτό το πρόβλημα είναι διότι ο ΟΤΕ είναι ένας καθετοποιημένος οργανισμός, ο οποίος δεν κατάφερε να βρει τρόπους καλής συνεργασίας με τους παρόχους-πελάτες χονδρικής του, και του οποίου το προσωπικό και η μονάδα παροχής χονδρικών προϊόντων έχουν κάθε λόγο να εξυπηρετήσουν κατά προτίμηση τη λιανική μονάδα του ΟΤΕ εις βάρος των εναλλακτικών παρόχων. Για να αποφευχθούν εξ αρχής ανάλογα προβλήματα κατά την χονδρική παροχή βρόχων ινών στους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους λιανικής από τον ανάδοχο ή ανάδοχους του προγράμματος του ΥΜΕ, προτείνουμε στο ΥΜΕ κάθε επιχείρηση/ ανάδοχος που θα εγκαταστήσει και θα εκμεταλλεύεται χονδρικά το δίκτυο να απαγορευτεί να είναι ταυτόχρονα και πάροχος που εκμεταλλεύεται το δίκτυο και παρέχει υπηρεσίες στο κοινό. Εάν παρόλα ταύτα επιτρέψουν σε μια επιχείρηση/ανάδοχο να είναι ταυτόχρονα και πάροχος, τότε να υποχρεωθεί αυτή να προβεί σε ουσιαστικό διαρθρωτικό διαχωρισμό μεταξύ της δραστηριότητας πωλήσεως FTTH στην χονδρική αγορά (στους παρόχους) και εκείνης που καθιστά την ίδια πάροχο υπηρεσιών στο κοινό. Επειδή δε η επιτυχία του έργου του ΥΜΕ εξαρτάται, εκτός άλλων, και από την απρόσκοπτη δυνατότητα πρόσβασης οποιουδήποτε ενοίκου στο δίκτυο οπτικών ινών, η ΕΕΤΤ προσανατολίζεται να συστήσει ομάδα εργασίας, η οποία, αφού μελετήσει τους κανονισμούς και υποχρεώσεις που ισχύουν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και λάβει υπόψη την ελληνική νομοθεσία, θα προσδιορίσει τις υποχρεώσεις των ιδιοκτητών κτιρίων, των ενοίκων και των παρόχων όσον αφορά την απρόσκοπτη και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση στο δίκτυο FΤΤH μέσω της ενδοκτιριακής καλωδιακής υποδομής. Τέλος, η γενικότερη Στρατηγική Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου θα πρέπει να μεριμνήσει ώστε -- κατά κάποιον τρόπο -- να καλυφθεί εξίσου ικανοποιητικά και η Περιφέρεια. Εάν τα οικονομοτεχνικά μοντέλα και εναλλακτικά σενάρια δείξουν ότι το FTTH είναι επιχειρηματικά βιώσιμο σε λίγες πυκνοκατοικημένες πόλεις (τουλάχιστον αυτό δείχνει η διεθνής εμπειρία), θα πρέπει η γενικότερη στρατηγική του Υπουργείου να συμπεριλάβει εναλλακτικούς τρόπους και κίνητρα με τα οποία παράλληλα (και μέχρις ότου επεκταθεί και το FTTH και σ αυτούς) να δίνεται αρκετά μεγάλη ευρυζωνική ταχύτητα και υπηρεσίες και στους κατοίκους των υπολοίπων των λιγότερο πυκνοκατοικημένων -- πόλεων.» Πολιτική επιβολής και είσπραξης προστίμων της ΕΕΤΤ * Μια ερώτηση που έχει γίνει πολλές φορές και αφορά στην πολιτική των προστίμων αλλά δεν έχουμε σαφή εικόνα: Τελικά τα πρόστιμα πληρώνονται; Αν ναι μετά από πόσο - κατά μέσο όρο - διάστημα; Πληρώνονται στο σύνολό τους ή είναι σύνηθες να μειώνονται μετά

11 από δικαστικές προσφυγές, και αν ναι τι ποσοστό του αρχικού προστίμου θα πρέπει καταβάλλουν μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεση; «Κατ αρχήν, τα πρόστιμα πληρώνονται κανονικά. Οι εταιρείες είναι υποχρεωμένες να πληρώνουν τα πρόστιμα και σε περίπτωση που δεν πράττουν κάτι τέτοιο υπάρχουν σχετικές νόμιμες διαδικασίες, όπως η αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος της περιουσίας τους. Θα πρέπει να επισημανθεί εδώ ότι η αρμοδιότητα είσπραξης των προστίμων μεταβιβάζεται στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. μετά την κοινοποίηση των σχετικών αποφάσεων της ΕΕΤΤ σε αυτές. Ο νόμος ωστόσο παρέχει στις εταιρείες τη δυνατότητα να προστατεύσουν τα συμφέροντα τους, προσφεύγοντας στα αρμόδια δικαστήρια για ακύρωση και ενδεχομένως αναστολή του προστίμου. Σε περίπτωση που το αρμόδιο δικαστήριο αποφανθεί υπέρ της αναστολής εκτέλεσης, κάτι που συμβαίνει αρκετά συχνά, η είσπραξη αναστέλλεται μέχρι την έκδοση αποφάσεως επί της προσφυγής που έχει ασκηθεί κατά της απόφασης της ΕΕΤΤ με την οποία επιβλήθηκε κάποιο χρηματικό πρόστιμο. Σημειώνεται ότι σε αρκετές περιπτώσεις το Δικαστήριο μπορεί να διατάξει τη μερική αναστολή εκτέλεσης. Στην περίπτωση αυτή η ΕΕΤΤ μπορεί να προβεί στις διαδικασίες είσπραξης για το μέρος του προστίμου το οποίο δεν ανεστάλη από το Δικαστήριο. Εάν π.χ. σε ένα πρόστιμο ευρώ το Δικαστήριο διατάξει την αναστολή για ποσό ευρώ, η ΕΕΤΤ μπορεί να προχωρήσει άμεσα στις διαδικασίες είσπραξης του υπολοίπου ποσού των ευρώ χωρίς να περιμένει την έκδοση απόφασης επί της προσφυγής. Το χρονικό διάστημα της αναστολής είσπραξης ενός προστίμου δεν είναι κάτι που μπορεί να προβλεφθεί ούτε καν με σχετική ακρίβεια. Εξαρτάται από την ανταπόκριση του Δικαστηρίου και την βαρύτητα της εκάστοτε περίπτωσης. Μπορεί να είναι ένα έτος από την επιβολή του προστίμου, μπορεί όμως και 2 έτη ή και παραπάνω σε κάποιες περιπτώσεις. Με βάση την πρόσφατη νομολογία του Διοικητικού Εφετείου παρατηρείται μία τάση να μειώνεται το ύψος των προστίμων που επιβάλλει η ΕΕΤΤ. Στην περίπτωση αυτή είναι προφανές ότι η ΕΕΤΤ εισπράττει μόνο το ποσό το οποίο τελικώς επιδίκασε το Δικαστήριο και σε περίπτωση που στο παρελθόν το είχε εισπράξει ολόκληρο (κάτι τέτοιο θα έχει συμβεί εάν η εταιρεία προς την οποία επιβλήθηκε το πρόστιμο δεν άσκησε αίτηση αναστολής ή άσκησε αίτηση αναστολής και την έχασε) οφείλει να επιστρέψει το μέρος που δεν επιδίκασε το Δικαστήριο. Τέλος, θα ήθελα να επισημάνω εδώ αυτό που αναφέρει σχετικά και η 13η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που εξεδόθη πριν μερικές εβδομάδες. Αυτή, μολονότι επικροτεί το έργο της ΕΕΤΤ το οποίο χαρακτηρίζει ως επιτυχημένο και συμπεριλαμβάνει την Ελλάδα στις 6 χώρες της Ευρώπης «στις οποίες η αποτελεσματική ρυθμιστική πολιτική (better regulation) έχει βελτιώσει τις συνθήκες της αγοράς», εντούτοις επισημαίνει ότι η αποτελεσματικότητα των ρυθμιστικών κυρώσεων που επιβάλλει ο Εθνικός Ρυθμιστής στην εταιρεία με ΣΙΑ (δηλαδή στον ΟΤΕ) μειώνεται σημαντικά λόγω των αδυναμιών που συνεχίζει να παρουσιάζει η διαδικασία προσφυγών στη δικαιοσύνη, λόγω των σημαντικών καθυστερήσεων και της αναποτελεσματικότητας της. Για να αυξηθεί περισσότερο η αποτελεσματικότητα της ΕΕΤΤ, έχουμε εδώ και πολύ καιρό προτείνει στο ΥΜΕ τροπολογία με την οποία εισάγεται η προϋπόθεση καταβολής ποσού ίσου με το 20% του επιβαλλομένου προστίμου, προκειμένου να συζητηθεί η προσφυγή κατά σχετικών αποφάσεων της Ε.Ε.Τ.Τ. Παράλληλα, να τίθεται ανώτατο όριο ευρώ, το οποίο περιορίζει εύλογα το ύψος του καταβλητέου ποσού σύμφωνα και με την αρχή της αναλογικότητας.» Άδειες WiMax * Η πρόοδος της διείσδυσης της ευρυζωνικότητας είναι κοινός τόπος και τα στατιστικά νούμερα, όπως αυτά αποτυπώνονται στις ανακοινώσεις της ΕΕΤΤ μιλάνε από μόνα τους. Όμως ενώ η ενσύρματη ευρυζωνικότητα κάνει πραγματικά άλματα παρατηρείται μια χαρακτηριστική στασιμότητα στην ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο και μιλάμε φυσικά για το Wimax. Την ίδια στιγμή που έχουμε ραγδαίες ανά τον κόσμο εξελίξεις στα δίκτυα Wimax, στην Ελλάδα, οι 4 άδειες μοιάζει να μένουν αναξιοποίητες. Είστε ευχαριστημένος από την μέχρι τώρα πορεία υλοποίησης τους; Σκέφτεστε το ενδεχόμενο επαναδημοπράτησης κάποιων από αυτές; Παράλληλα ποιες κινήσεις μπορούν να γίνουν ώστε να διασφαλιστεί η καλύτερη αξιοποίηση αδειών που θα χορηγηθούν στο μέλλον; «Καταρχήν πρέπει να αποσαφηνιστεί το καθεστώς των 4 αδειών που αναφέρετε. Οι άδειες δόθηκαν για χρήση ραδιοφάσματος στη φασματική περιοχή των 3.5 GHz, με σκοπό την εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση δημόσιου τηλεπικοινωνιακού δικτύου σταθερής ασύρματης πρόσβασης, χωρίς να ορίζεται η τεχνολογία (technology neutrality) για την ανάπτυξη των δικτύων.

12 Αναλυτικότερα, με δημοπρασία που διεξήχθη τον Δεκέμβριο του 2000 χορηγήθηκαν τον Ιανουάριο του 2001 στους υπερθεματιστές 3 Ειδικές Άδειες. Οι κάτοχοι των Αδειών ανέλαβαν την υποχρέωση να μπορούν να παρέχουν ραδιοκάλυψη τουλάχιστον στο 20% του πληθυσμού της χώρας, εντός 2 ετών από την ημερομηνία χορήγησης των Αδειών. Επιπρόσθετα ανέλαβαν την υποχρέωση να δραστηριοποιούνται σε 4 τουλάχιστον Διοικητικές Περιφέρειες της χώρας, της επιλογής τους. Η τέταρτη άδεια δόθηκε τον Αύγουστο του 2006 μετά από δημοπρασία που έλαβε χώρα τον Ιούλιο, για τη χορήγηση του Δικαιώματος Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Σταθερής Ασύρματης Πρόσβασης και την παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στο κοινό, στη ζώνη των 3,5 GHz (στο τμήμα & MHz). Η εταιρεία που αδειοδοτήθηκε ανέλαβε την υποχρέωση να αναπτύξει την αναγκαία υποδομή για την παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών τουλάχιστον στο 20% του πληθυσμού σε επτά γεωγραφικές ζώνες της χώρας εντός τεσσάρων ετών από τη χορήγηση του δικαιώματος. Η ασύρματη ευρυζωνικότητα αναμένεται -- στα αρχικά τουλάχιστον στάδια -- να λειτουργήσει συμπληρωματικά ως προς την ενσύρματη παρέχοντας την δυνατότητα κινητικότητας. Είναι επίσης δεδομένο ότι ασύρματη ευρυζωνικότητα παρέχεται όχι μόνο από το WiMax αλλά και από ένα πλήθος τεχνολογιών με πιο χαρακτηριστικές τις 3G & WiFi που έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούνται σε σημαντικό βαθμό στην χώρα μας. Θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι στα πλαίσια του ευρωπαϊκού ρυθμιστικού πλαισίου προκρίνεται ο ανταγωνισμός όχι μόνο των εταιρειών αλλά και των τεχνολογιών ώστε οι πλέον αποτελεσματικές να κυριαρχήσουν και να επιβιώσουν. Δεν επιλέγονται δηλαδή από τον Ρυθμιστή τεχνολογίες, αλλά ο ρόλος της επιλογής αφήνεται στην αγορά. Για τον λόγο αυτό οι άδειες που αναφέρετε στο ερώτημα σας είναι τεχνολογικά ουδέτερες και δεν επιβάλλουν την τεχνολογία που θα χρησιμοποιηθεί. Η απαίτηση που επιβάλλεται είναι να χρησιμοποιούνται για την παροχή σταθερής ασύρματης πρόσβασης. Με βάση τα στοιχεία που υποβάλλουν οι αδειοδοτημένες εταιρείες, διαπιστώνεται ότι πληρούν τις ελάχιστες υποχρεώσεις των όρων των αδειών τους. Κατά συνέπεια δεν τίθεται σήμερα θέμα συζήτησης προς την κατεύθυνση της επαναδημοπράτησης. Αν δούμε όμως τα στατιστικά στοιχεία σχετικά με την πορεία της Ελληνικής αγοράς, θα διαπιστώσουμε ότι τα εναλλακτικά δίκτυα γενικότερα και ειδικότερα τα Δίκτυα Σταθερής Ασύρματης Πρόσβασης (ΣΑΠ) έχουν συνεισφέρει μέχρι σήμερα ελάχιστα στην ευρυζωνική ανάπτυξη. Κατά συνέπεια μπορώ να πω ότι είμαι πλήρως απογοητευμένος από τη μέχρι τώρα αξιοποίηση τους. Το πρόβλημα αυτό δεν είναι αμιγώς ελληνικό και σχετίζεται τόσο με τις τεχνολογικές εξελίξεις (θυμίζω ότι την περίοδο της πρώτης δημοπράτησης αδειών όλοι οι αναλυτές προέβλεπαν ταχεία πτώση στις τιμές του τερματικού εξοπλισμού, η οποία δεν ήλθε ποτέ) όσο και με τις επιχειρηματικές επιλογές των παρόχων που αποκτούν τις άδειες αυτές. H ΕΕΤΤ πάντως είναι αποφασισμένη να ελέγξει αυστηρά την τήρηση των όρων της αδείας για την ανάπτυξη των δικτύων τους. Οι άδειες αυτές περιλαμβάνουν και συγκεκριμένους όρους ραδιοκάλυψης οι οποίοι εφόσον δεν τηρούνται επιβάλλονται οι νόμιμες κυρώσεις που μπορούν να φθάσουν μέχρι ανάκληση της άδειας. Επιπλέον, με βάση το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο, παρέχεται η δυνατότητα μεταβίβασης των αδειών με ευέλικτες διαδικασίες ώστε η άδεια να αποδίδει την μέγιστη αξία καταλήγοντας στον πάροχο που μπορεί να την χρησιμοποιήσει αποτελεσματικότερα. Από την άλλη πλευρά όμως θα πρέπει να επισημανθεί ότι πέρα των όσων αναφέρθηκαν σχετικά με τον ανταγωνισμό, η ανάπτυξη των ασύρματων δικτύων δυσχεραίνεται από την αντίδραση που εκδηλώνεται στην εγκατάσταση κεραιοσυστημάτων. Οι προβλεπόμενες δε σύνθετες και μακροχρόνιες διαδικασίες αδειοδότησης αυξάνουν τις δυσχέρειες και αυξάνουν σημαντικά το κόστος και το ρίσκο κάθε επιχειρηματικού εγχειρήματος.» Άδειες κινητής τηλεφωνίας * Σε ότι αφορά τις αντίστοιχες άδειες κινητής τηλεφωνίας, μετά την πλήρη συγχώνευση της Q Telecom από την Wind γεννάται το ερώτημα ποια είναι η σκοπιμότητα ένας τηλεπικοινωνιακός όμιλος να κάνει χρήση δύο αδειών κινητής. Σκοπεύει η ΕΕΤΤ να ζητήσει την επιστροφή της άδειας στο όνομα της Q Telecom που κατέχει η Wind; Αν ναι, πρόκειται να επαναδημοπρατηθεί η συγκεκριμένη άδεια, ίσως με ρήτρα επιστροφής του παρεχομένου φάσματος σε περίπτωση εξαγοράς της εταιρίας εκμετάλλευσης της, ώστε να μειωθεί η δράση του υφιστάμενου ολιγοπωλίου;

13 «Η συγχώνευση της Q-Telecom με την Wind ολοκληρώθηκε μετά την λήψη όλων των απαραίτητων εγκρίσεων οπό την ΕΕΤΤ. Η ΕΕΤΤ, κατά την εξέταση της συγχώνευσης, εξέτασε και την συμβατότητα με τους όρους που συνοδεύουν τις Ειδικές Άδειες, τις οποίες κατείχαν οι δύο εταιρείες και ειδικότερα με τις άδειες κινητής τηλεφωνίας 2ης γενιάς. Μετά την εξέταση όλων των στοιχείων, η ΕΕΤΤ προέβη (α) στην έγκριση της συγχώνευσης της ΤΙΜ ΕΛΛΑΣ με την Q-Telecom, με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη και (β) στην προσαρμογή της Απόφασης ΕΕΤΤ, με την οποία χορηγήθηκε η άδεια κινητής τηλεφωνίας 2ης γενιάς στην εταιρεία Info-quest, με βάση την οποία λειτουργούσε η Q-Telecom. Σύμφωνα με την ανωτέρω Απόφαση και τους όρους που την συνοδεύουν δεν προκύπτει περιορισμός των δικαιωμάτων χρήσης ανά Πάροχο. Μετά την συγκέντρωση με την Q-Telecom, το φάσμα που κατέχει η Wind δεν υπερβαίνει το φάσμα που διαθέτει η Vodafone ή η Cosmote. Για να το θέσω με πιο πρακτικούς όρους, σημασία δεν έχει τόσο η άδεια κινητής τηλεφωνίας όσο η ζώνη φάσματος ραδιοσυχνοτήτων που τη συνοδεύει, που αποτελεί τον αναγκαίο πόρο για την παροχή υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας. Η άδεια χρήσης της συγκεκριμένης ζώνης που χορηγήθηκε στην Q- Telecom αποτελεί ένα περιουσιακό στοιχείο, το οποίο προφανώς συνυπολογίστηκε κατά την εξαγορά της εταιρείας.» Το μέλλον του φάσματος των 700Mhz... * Εν όψει της απελευθέρωσης ενός σημαντικού φάσματος συχνοτήτων από την μετάβαση στην επίγεια ψηφιακή τηλεόραση, υπάρχει ένας εκτενής προβληματισμός ανά τον κόσμο για νέες χρήσεις που μπορούν να προκύψουν. Η χώρα μας βρίσκεται εν αναμονή των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία προσανατολίζεται στην χρήση του φάσματος των 700MHz για το mobile TV ενώ άλλες ρυθμιστικές αρχές όπως η Αγγλική Ofcom έχει ήδη προαναγγείλει την δημοπράτηση του ίδιου φάσματος για χρήση που θα επιλέξει ο ανάδοχος. Ποια πιστεύετε πως είναι η βέλτιστη λύση για το μέλλον των 700Mhz; Πιστεύετε πως τα 700Mhz μπορούν να εξελιχθούν σε ένα κομμάτι φάσματος ικανό για την ασύρματη ευρυζωνική πρόσβαση; «Είναι γνωστό ότι σε όλη την Ευρώπη η μετάβαση στην επίγεια ψηφιακή τηλεόραση αναμένεται να ελευθερώσει μέρος του φάσματος το οποίο σχεδιάζεται να διατεθεί για άλλες πλην της τηλεόρασης χρήσεις. Η τηλεόραση καταλαμβάνει σήμερα τμήμα του καλύτερου φάσματος, το οποίο της είχε δοθεί πριν από πολλά χρόνια όταν δεν υπήρχε τότε ανάγκη για άλλες εναλλακτικές χρήσεις του. Σήμερα όμως η ραγδαία ανάπτυξη των ασύρματων τεχνολογιών έχει επιφέρει δραματική αύξηση στην ζήτηση εύρους φάσματος. Το «ψηφιακό μέρισμα» (digital dividend) που θα προκύψει στην Ελλάδα (καθόσον 6-8 ψηφιακά κανάλια μπορούν να χωρέσουν σε ένα αναλογικό κανάλι), εξαρτάται και από το πλήθος των ψηφιακών καναλιών που η Πολιτεία θα διαθέσει για τηλεοπτική εκπομπή. Με τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στον Ν. 3592/2007 περιγράφεται σε γενικές γραμμές η διαδικασία για την μετάβαση στην ψηφιακή τηλεόραση στη χώρα μας. Η ΕΕΤΤ, σύμφωνα με τις αρμοδιότητές της, επιθυμεί να συνδράμει στην επιτάχυνση της μετάβασης στην ψηφιακή τηλεόραση μέσα στα χρονικά πλαίσια που έχει καθορίσει η ΕΕ, καθώς είναι σημαντικό για τη χώρα μας να μην καθυστερήσει. Στη παγκόσμια Διάσκεψη Ραδιοεπικοινωνιών (World Radiocommunication Conference WRC-07) της ITU που διοργανώθηκε στη Γενεύη από τις 22 Οκτωβρίου μέχρι τις 16 Νοεμβρίου 2007, ψηφίστηκε από τις περισσότερες χώρες της CEPT η περιοχή της ζώνης συχνοτήτων MHz να διατεθεί στην κινητή υπηρεσία, για την ανάπτυξη συστημάτων ΙΜΤ (International Mobile Communications) κάτι ανάλογο με το 3G -- και υπηρεσιών, με προστασία στις υπηρεσίες ευρυεκπομπής (να μην επιδρούν στους δέκτες της ψηφιακής τηλεόρασης που θα χρησιμοποιούν γειτονικό φάσμα) και με ημερομηνία έναρξης αυτών των υπηρεσιών από το τέλος του 2011 και μετά. Προτείνουμε το ψηφιακό μέρισμα που θα προκύψει στην χώρα μας να είναι ανάλογου εύρους με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες ώστε να δοθεί η δυνατότητα να αναπτυχθούν δίκτυα που θα συμβάλουν στην προώθηση της υψηλής ταχύτητας ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο Διαδίκτυο και καινοτόμων υπηρεσιών, όπως π.χ. ασύρματη πρόσβαση σε ευρυζωνικές υπηρεσίες (ιδίως για την Περιφέρεια και να ελληνικά νησιά), κινητή ευρυζωνικότητα (mobile broadband), νέες κινητές πολυμεσικές υπηρεσίες (mobile multimedia services), διαδραστική ψηφιακή τηλεόραση, κλπ. Το ποια συγκεκριμένη εφαρμογή ή τεχνολογία θα αποτελέσει την καλύτερη λύση για το ψηφιακό μέρισμα είναι κάτι που θα πρέπει να προκύψει και από τους μηχανισμούς της αγοράς.»

14 Το φάσμα των 900Mhz και η ανάπτυξη δικτύων GSM & UMTS * Ορισμένες εταιρίες κινητής τηλεφωνίας σε διάφορες χώρες έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον να χρησιμοποιήσουν μέρος του φάσματος των 900 MHz για δίκτυο UMTS, και μάλιστα εδώ και λίγους μήνες λειτουργεί στη Φινλανδία ένα 3G δίκτυο σε αυτή τη συχνότητα. Ωστόσο το φάσμα των 900 MHz έχει διατεθεί στους παρόχους αποκλειστικά για δίκτυα GSM, πράγμα που σημαίνει ότι πριν κάνει κάτι τέτοιο ένας πάροχος θα πρέπει να πάρει την άδεια του ρυθμιστή. Έχει εκδηλωθεί προς εσάς σχετικό ενδιαφέρον από κάποια ελληνική εταιρία κινητής; Σε περίπτωση που συμβεί αυτό, η ΕΕΤΤ θα δώσει το πράσινο φως; Και αν ναι, θα ζητήσει κάποιο αντάλλαγμα όπως για παράδειγμα την επιστροφή μέρους του υπέρογκου φάσματος που διαθέτουν συγκεκριμένοι ελληνικοί πάροχοι κινητής; «Σύμφωνα με τα υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων που έχουν εκδοθεί από την ΕΕΤT, το φάσμα των 900 MHz μπορεί να χρησιμοποιείται από τους κατόχους μόνο για την ανάπτυξη δικτύων GSM. Στα πλαίσια όμως της γενικότερης τάσης που διαμορφώνεται σε όλη την Ευρώπη για χρήση του φάσματος των 900 MHz για δίκτυα GSM και UMTS, έχει εκφραστεί ενδιαφέρον προς αυτή την κατεύθυνση και από την ελληνική αγορά κινητής τηλεφωνίας. Προς το παρόν είναι ακόμα σε εφαρμογή η Οδηγία της ΕΕ 87/372/ΕΕC, γνωστή ως «Οδηγία για την ανάπτυξη της GSM τεχνολογίας» (GSM Oδηγία), σύμφωνα με την οποία η ζώνη συχνοτήτων των 900 ΜΗz έχει κατανεμηθεί για την ανάπτυξη συστημάτων κινητής τηλεφωνίας 2ης Γενιάς, με βάση το πρότυπο GSM του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Προτυποποίησης (ETSI). Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ετοιμάσει και βρίσκεται στο τελικό στάδιο έγκρισης από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, μία νέα Οδηγία σύμφωνα με την οποία ανακαλείται η ισχύς της παραπάνω «GSM Οδηγίας». Στόχος είναι να προσφερθεί μεγαλύτερο εύρος επιλογής υπηρεσιών εξασφαλίζοντας μέσω της τεχνολογικής ουδετερότητας τον ανταγωνισμό των τεχνολογιών. Προς τούτο έχουν συνταχθεί από την ECC (Electronic Communication Committee) τεχνικές οδηγίες για το θέμα την χρήσης του 3G στα 900 και της συνύπαρξης με άλλες τεχνολογίες. Η ΕΕΤΤ, ανταποκρινόμενη στις διεθνείς εξελίξεις, και λαμβάνοντας υπόψη την ελληνική πραγματικότητα όσον αφορά τα υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης στα 900MHz βρίσκεται σε στάδιο μελέτης του θέματος. Πριν από οπό οποιαδήποτε απόφαση θα προηγηθεί εξαντλητική Δημόσια Διαβούλευση, έχοντας πάντα σαν γνώμονα τη βέλτιστη αξιοποίηση του φάσματος και τα οφέλη που μπορούν να προκύψουν για τον καταναλωτή χωρίς βεβαίως να θίγεται ο ανταγωνισμός. Μετά τη Διαβούλευση, η ΕΕΤΤ θα επεξεργαστεί τις προτάσεις και τα σχόλια που θα προκύψουν και θα καθορίσει τις αναγκαίες αλλαγές για τη διάθεση της χρήσης του φάσματος των 900 MHz για υπηρεσίες 3ης γενιάς.» Τέλη τερματισμού κλήσεων... * Σχετικά με το ζήτημα της διαφορετικής χρέωσης κλήσεων από τους παρόχους, ανάλογα με το δίκτυο που τερματίζουν, και τις περιπτώσεις που τα πακέτα δωρεάν κλήσεων συμπεριλαμβάνουν μόνο συγκεκριμένους παρόχους, ποιά είναι η αποψή σας; «Το πώς τιμολογεί ένας πάροχος τις κλήσεις, με βάση το δίκτυο στο οποίο τερματίζουν, είναι μία εμπορική απόφαση του παρόχου, την οποία δεν μπορούμε να προκαταλάβουμε. Σήμερα παρατηρούμε τα εξής, στα οποία για προφανείς λόγους δεν θα αναφερθώ καθόλου σε ονόματα παρόχων: Οι τιμοκατάλογοι των κλήσεων προς σταθερά είναι κατά κανόνα ενιαίοι και ανεξάρτητοι δικτύου τερματισμού. Υπάρχουν ωστόσο περιπτώσεις που πακέτα δωρεάν κλήσεων περιορίζονται μόνο στις κλήσεις εντός του δικτύου του παρόχου. Στην κινητή τηλεφωνία από την άλλη πλευρά παρατηρείται ορισμένες φορές το αντίστροφο φαινόμενο. Δηλαδή οι δωρεάν κλήσεις παρέχονται κατά κανόνα ανεξάρτητα δικτύου, ενώ οι χρεώσεις των (μη δωρεάν) κλήσεων προς κινητά μπορεί σε κάποιους παρόχους να είναι χαμηλότερες για κλήσεις εντός δικτύου. Άλλοι πάλι πάροχοι κινητής τηλεφωνίας διατηρούν σήμερα ενιαίο τιμοκατάλογο για (μη δωρεάν) κλήσεις, ανεξάρτητα του δικτύου τερματισμού. Θα μου επιτρέψετε ωστόσο να πω ότι τα παραπάνω δεν είναι τόσο σημαντικά. Ο κάθε πάροχος σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας διαμορφώνει τα πακέτα του με τον τρόπο που θεωρεί ότι θα συμβάλει στην αύξηση της συνδρομητικής του βάσης χωρίς να θέσει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα του.

15 Το σημαντικό είναι ότι οι πάροχοι σταθερής τηλεφωνίας έχουν πλέον τη δυνατότητα, χάρη στην ουσιαστική αδεσμοποίηση του τοπικού βρόχου, να δημιουργούν πακέτα ιδιαίτερα ελκυστικά για τον καταναλωτή, δημιουργώντας ανταγωνισμό όχι μόνο στο επίπεδο των υπηρεσιών τηλεφωνίας αλλά και στο επίπεδο ευρυζωνικών υπηρεσιών μέσω πρόσβασης στο «τελευταίο μίλι» του δημόσιου τηλεφωνικού δικτύου. Αυτό το γεγονός είναι εξαιρετικά σημαντικό και για τον καταναλωτή που έχει πλέον αποκτήσει νέες επιλογές, άγνωστες σε αυτόν μέχρι πριν από ένα χρόνο, αλλά και για την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας.» Φορητότητα αριθμών και ενημέρωση καταναλωτών για τις διαφορετικές χρεώσεις * Λόγω της φορητότητας των αριθμών, ο καταναλωτής είναι πρακτικά αδύνατο να γνωρίζει εκ των προτέρων βάση ποιού τιμολογίου θα χρεωθεί, ή αν η κλήση του θα συμπεριλαμβάνεται στα δωρεάν λεπτά, καθώς δεν υπάρχει κανένα δωρεάν αυτοματοποιημένο σύστημα ενημέρωσης (χωρίς κλήση, χρεώσιμη ή μη, στην εξυπηρέτηση πελατών και αναμονή για την απάντηση) που να του δίνει τη δυνατότητα να γνωρίζει σε ποιόν πάροχο ανήκει ο αριθμός που θέλει να καλέσει. Μήπως είναι καιρός η ΕΕΤΤ να υποχρεώσει όλους τους παρόχους να παρέχουν ένα τέτοιο σύστημα ενημέρωσης στους πελάτες τους; «Με βάση τον κανονισμό φορητότητας, υπάρχει υποχρέωση ενημέρωσης των συνδρομητών για το σε ποιο δίκτυο βρίσκεται ο καλούμενος αριθμός, μέσω κλήσεων με ατελή χρέωση σε τηλεφωνικά κέντρα εξυπηρέτησης καταναλωτών (π.χ. συνδρομητής της Vodafone πριν πραγματοποιήσει κλήση στον αριθμό 69XXXXXXXX, καλεί το customer care της εταιρίας του, για να πληροφορηθεί πόσο θα χρεωθεί για την εν λόγω κλήση). Επειδή πρόκειται για μια προφανώς δύσχρηστη λύση, εξετάζεται από την ΕΕΤΤ, στα πλαίσια επικείμενης τροποποίησης του κανονισμού φορητότητας, η δυνατότητα παροχής διαφορετικού ηχοσήματος από όλους τους παρόχους στην κλήση σε μεταφερμένους αριθμούς.»

Πηγή: www.adslgr.com

Πηγή: www.adslgr.com Πηγή: www.adslgr.com Σε μια συνέντευξη - ποταμό o πρόεδρος της ΕΕΤΤ καθηγητής Νικήτας Αλεξανδρίδης αναλύει την κατάσταση της αγοράς τηλεπικοινωνιών σήμερα και εκφράζει τις απόψεις του για το παρόν και

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις της Forthnet Α.Ε. στη Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz

Παρατηρήσεις της Forthnet Α.Ε. στη Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Παρατηρήσεις της Forthnet Α.Ε. στη Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Σε απάντηση των ερωτήσεων που τίθενται στην δημόσια διαβούλευση «ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κινητή ευρυζωνικότητα: Αγορά, πόροι & εφαρμογές. Ιωάννα Αλεξοπούλου Προϊσταμένη Τμ. Δημοσίων Σχέσεων

Κινητή ευρυζωνικότητα: Αγορά, πόροι & εφαρμογές. Ιωάννα Αλεξοπούλου Προϊσταμένη Τμ. Δημοσίων Σχέσεων Κινητή ευρυζωνικότητα: Αγορά, πόροι & εφαρμογές Ιωάννα Αλεξοπούλου Προϊσταμένη Τμ. Δημοσίων Σχέσεων Mobility Everywhere: The Touch n Go era! 26 Φεβρουαρίου 2015 Agenda Σύντομο προφίλ Η αγορά κινητής ευρυζωνικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Για την εταιρεία Forthnet Α.Ε.,

Για την εταιρεία Forthnet Α.Ε., Προς: Ε.Ε.Τ.Τ. Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Κηφισίας 60, 15125 Μαρούσι, Αττική E-mail: vpu@eett.gr Φαξ: 2106105049 Θέμα: Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με την πρόταση του ΟΤΕ σχετικά με την τροποποίηση της Προσφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ (ΑΠΤοΒ) Ιανουάριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις στο ρυθμιστικό περιβάλλον των τηλεπικοινωνιών σε μία «υπό εποπτεία» ελληνική αγορά Ο ρόλος του Ρυθμιστή

Εξελίξεις στο ρυθμιστικό περιβάλλον των τηλεπικοινωνιών σε μία «υπό εποπτεία» ελληνική αγορά Ο ρόλος του Ρυθμιστή Εξελίξεις στο ρυθμιστικό περιβάλλον των τηλεπικοινωνιών σε μία «υπό εποπτεία» ελληνική αγορά Ο ρόλος του Ρυθμιστή Αλέξης Σπυρόπουλος Προϊστάμενος Νομικού Τμήματος Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 8 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz

Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Απαντήσεις και σχόλια στις ερωτήσεις Ε1. Εκτιμάτε ότι υπάρχει ενδιαφέρον για την απόκτηση Δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΣΥΠ ΔΕΗ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΙΡΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - Ενημέρωση για το σχετικό Νομοθετικό Πλαίσιο - Ενημέρωση για τη δομή και το περιεχόμενο του Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

2/6/2015 ΑΡ.ΑΠ. 762/17

2/6/2015 ΑΡ.ΑΠ. 762/17 2/6/2015 ΑΡ.ΑΠ. 762/17 ΑΠΟΦΑΣΗ «Παροχή από την εταιρεία «Οργανισµός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ Α.Ε.)» νέων ταχυτήτων για τις υπηρεσίες χονδρικής Virtual Partial Unbundled Loop (VPU) ή Εικονικά Μερικά

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Πρόσβασης Νέας Γενιάς

Δίκτυα Πρόσβασης Νέας Γενιάς Δίκτυα Πρόσβασης Νέας Γενιάς «Οπτική ίνα στο σπίτι - Fiber To The Home» Γιατί θέλουμε την Ελλάδα να είναι στην πρώτη γραμμή της νέας ψηφιακής εποχής να γίνουμε πρωτοπόροι Στόχος του Έργου «Οπτική Ίνα στο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΟ 2013 Τοποθέτηση Δρ. Λ. Κανέλλου, Προέδρου ΕΕΤΤ & BEREC 18 Φεβρουαρίου 2013

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΟ 2013 Τοποθέτηση Δρ. Λ. Κανέλλου, Προέδρου ΕΕΤΤ & BEREC 18 Φεβρουαρίου 2013 Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΟ 2013 Τοποθέτηση Δρ. Λ. Κανέλλου, Προέδρου ΕΕΤΤ & BEREC 18 Φεβρουαρίου 2013 Κυρίες & Κύριοι, Σας καλωσορίζουμε στην παρουσίαση της Ρυθμιστικής Στρατηγικής της ΕΕΤΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ - international ROAMING ΤΑΞΙΔΕΨΤΕ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΛΗΣΤΕ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ - international ROAMING ΤΑΞΙΔΕΨΤΕ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΛΗΣΤΕ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ - international ROAMING ΤΑΞΙΔΕΨΤΕ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΛΗΣΤΕ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗ 1 Τι είναι η

Διαβάστε περισσότερα

Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες

Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής φωνητικών κλήσεων, σύντομων μηνυμάτων (SMS)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση Επιτρόπου 52/2006 5 εκεµβρίου 2006 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά µε τον Ορισµό Σχετικής Αγοράς, τον Καθορισµό Οργανισµού

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότερα επί των επιμέρους διατάξεων της προτεινόμενης τροποποίησης: Παράγραφος Σχόλια FORTHnet Προτάσεις

Ειδικότερα επί των επιμέρους διατάξεων της προτεινόμενης τροποποίησης: Παράγραφος Σχόλια FORTHnet Προτάσεις Α. Απόψεις/προτάσεις της εταιρείας Forthnet AE επί της Δημόσιας Διαβούλευσης για την Τροποποίηση διατάξεων της Προσφοράς Αναφοράς ΟΤΕ για την Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο και τις συναφείς ευκολίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κώδικας Δεοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στους Καταναλωτές

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κώδικας Δεοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στους Καταναλωτές Μαρούσι, 15/7/2008 ΑΡΙΘ. ΑΠ.. 488/82 ΑΠΟΦΑΣΗ Κώδικας Δεοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στους Καταναλωτές Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

1. Ορισμοί Προεπιλογή Φορέα (ΠΦ, CPS)

1. Ορισμοί Προεπιλογή Φορέα (ΠΦ, CPS) 1. Ορισμοί Προεπιλογή Φορέα (ΠΦ, CPS) Η δυνατότητα που παρέχεται στους συνδρομητές ενός Τηλεπικοινωνιακού Οργανισμού να επιλέγουν σε πάγια βάση 4 ότι μία ή περισσότερες κατηγορίες τηλεφωνικών κλήσεων θα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά με την εξέταση της χονδρικής Αγοράς υπηρεσιών μετάδοσης για τη διανομή τηλεοπτικού περιεχομένου σε

Διαβάστε περισσότερα

INTRAKAT. της Ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα. Βασίλειος Θεογιάννης

INTRAKAT. της Ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα. Βασίλειος Θεογιάννης Η συμβολή της ΙΝΤΡΑΚΑΤ στην διείσδυση της Ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα Βασίλειος Θεογιάννης INTRAKAT & Ευρυζωνικότητα Η INTRAKAT, διαβλέποντας τις υψηλές προοπτικές ανάπτυξης στον τομέατωνευρυζωνικώνδικτύων,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Προκλήσεις στην Αγορά Ηλεκτρισµού της Κύπρου Ενεργειακό Συµπόσιο ΙΕΝΕ 26 Ιανουαρίου 2012 Εισαγωγή Προτού προχωρήσω να αναλύσω το ρόλο της Αρχής Ηλεκτρισµού στο νέο περιβάλλον της απελευθερωµένης Αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (ΨΤ) Μερικές συχνές απορίες και οι απαντήσεις τους

ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (ΨΤ) Μερικές συχνές απορίες και οι απαντήσεις τους ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (ΨΤ) Μερικές συχνές απορίες και οι απαντήσεις τους 1. Είναι η ΕΕΤΤ ανεξάρτητη αρχή ή είναι ρυθµιστική αρχή και τι ρόλο έχει στο πεδίο της ψηφιακής τηλεόρασης; Η ΕΕΤΤ έχει ρητά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ.

ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ. ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ. (393047) Αρθρο :0 Αριθμ. 390/1 ΦΕΚ Β 750/21.06.2006 Κανονισμός Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ. Προτάσεις για τη βέλτιστη εφαρμογή του net-metering Δημήτρης Κυριακίδης

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ. Προτάσεις για τη βέλτιστη εφαρμογή του net-metering Δημήτρης Κυριακίδης ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Προτάσεις για τη βέλτιστη εφαρμογή του net-metering Δημήτρης Κυριακίδης Νοέμβριος 2013 ΣΕΦ Το πρόσωπο της αγοράς Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ (www.helapco.gr) είναι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγώντας την ανάπτυξη ασύρματων ευρυζωνικών δικτύων με τεχνολογία 802.16/WiMAX

Οδηγώντας την ανάπτυξη ασύρματων ευρυζωνικών δικτύων με τεχνολογία 802.16/WiMAX Οδηγώντας την ανάπτυξη ασύρματων ευρυζωνικών δικτύων με τεχνολογία 802.16/WiMAX Παντελής Τράκας Με το κείμενο αυτό, αγαπητοί αναγνώστες, θα επιχειρήσω να σας πείσω για δύο πράγματα. Πρώτον, ότι τα ασύρματα

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 10-03-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 595/15 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, 10-03-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 595/15 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 10-03-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 595/15 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Ανάθεση στη δικηγόρο Παρασκευή Ρέππα του έργου της νομικής υποστήριξης της ΕΕΤΤ επί θεμάτων διαχείρισης, ελέγχου και εποπτείας του Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ ΣΤΙΣ ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ ΣΤΙΣ ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ ΣΤΙΣ ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Πως επιτυγχάνεται; ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ GREEK Γ. Γ. ΕΜΗΕΤ ΟΤΕ ICT FORUM Τι είναι η ευρυζωνικότητα; (Επισήμως) ως ευρυζωνικότητα ορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 29.6.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για την εφαρμογή της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Παρατηρήσεις επί του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Αττικής.

Θέμα: Παρατηρήσεις επί του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Αττικής. Αρ. Πρωτ.: 428 Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2015 Προς: Περιφέρεια Αττικής Θέμα: Παρατηρήσεις επί του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Αττικής. Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ανακυκλωτών Μεταλλικών Απορριμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ελλάδα μετά από 4 χρόνια απομόνωσης, βγαίνει ξανά στις αγορές.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ελλάδα μετά από 4 χρόνια απομόνωσης, βγαίνει ξανά στις αγορές. Πέμπτη, 10 Απριλίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κ. Κωστή Χατζηδάκη στο συνέδριο για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Ανταγωνισμού στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας «Κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) Άρθρο 1. Γενικές Αρχές 1.1 Ο Κώδικας Δεοντολογίας Εσωτερικός Κανονισμός (εφεξής Κώδικας Δεοντολογίας) περιέχει τις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ειδικά Θέματα Κρατικών Ενισχύσεων

ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ειδικά Θέματα Κρατικών Ενισχύσεων ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ειδικά Θέματα Κρατικών Ενισχύσεων Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) Αθήνα 16.6.2010 Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ Η ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί ν ασφαλιστώ; Τι είναι και πως λειτουργεί η ασφάλιση;

Γιατί ν ασφαλιστώ; Τι είναι και πως λειτουργεί η ασφάλιση; Γιατί ν ασφαλιστώ; Η απάντηση είναι απλή. Σου την προσφέρουν καθημερινά οι εφημερίδες, το ραδιόφωνο και η τηλεόραση. Τροχαία ατυχήματα, εργατικά ατυχήματα, πυρκαγιές, κλοπές, πλημμύρες, σεισμοί, αεροπορικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Απριλίου 2009 σχετικά με τις πολιτικές αποδοχών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Απριλίου 2009 σχετικά με τις πολιτικές αποδοχών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών L 120/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.5.2009 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Απριλίου 2009 σχετικά με τις πολιτικές αποδοχών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (Κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 Ι. Σκοπός Η Πολιτική Αποδοχών θεσπίζει το πλαίσιο και καθορίζει τις αρχές, σύμφωνα με τις οποίες η Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο:- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 70, 14.3.2009, σ. 11. «Οδηγία 2009/12/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΕΤΤ: 2005-2009. Συνέντευξη τύπου του Καθηγητή Νικήτα Αλεξανδρίδη Προέδρου της ΕΕΤΤ. Μαρούσι 15 Ιουλίου 2009

ΕΕΤΤ: 2005-2009. Συνέντευξη τύπου του Καθηγητή Νικήτα Αλεξανδρίδη Προέδρου της ΕΕΤΤ. Μαρούσι 15 Ιουλίου 2009 ΕΕΤΤ: 2005-2009 Συνέντευξη τύπου του Καθηγητή Νικήτα Αλεξανδρίδη Προέδρου της ΕΕΤΤ Μαρούσι 15 Ιουλίου 2009 Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες: Εισαγωγή & Όραµα 2005-2009: Θεµελίωση της Ευρυζωνικότητας Άνοιγµα Α/Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.3.2012 SWD(2012) 76 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ

ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ Ευρυζωνική πρόσβαση και ευρυζωνικές υπηρεσίες (χάριν συντομίας Ευρυζωνικότητα ή ευρυζωνικό περιβάλλον) ορίζεται σε ευρεία έννοια το προηγμένο, εφικτό και καινοτόμο

Διαβάστε περισσότερα

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών»

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» «Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» Μέλος του «Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών» Η προστασία των επενδυτών και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΙΣ ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΧΑΡΗΣ ΣΤΕΛΛΑΚΗΣ. hstellakis@gmail.com

ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΙΣ ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΧΑΡΗΣ ΣΤΕΛΛΑΚΗΣ. hstellakis@gmail.com ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΙΣ ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΧΑΡΗΣ ΣΤΕΛΛΑΚΗΣ hstellakis@gmail.com (Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων: Θα ανακοινωθεί την Τρίτη) Απαιτήσεις επιτυχούς

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία Ελλάδα φιλική στις Επιχειρήσεις

Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία Ελλάδα φιλική στις Επιχειρήσεις Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία φιλική στις Επιχειρήσεις 1. Η Πρωτοβουλία για την Άρση των Εμποδίων στην Επιχειρηματική Δραστηριότητα Η αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

16 ο Infocom World 2014: Ψηφιακή Μετάβαση: Η επόµενη µέρα! Τοποθέτηση Αντιπροέδρου ΕΕΤΤ, ρ. Ν. Παπαουλάκη 21 Οκτωβρίου 2014. Κυρίες και Κύριοι,

16 ο Infocom World 2014: Ψηφιακή Μετάβαση: Η επόµενη µέρα! Τοποθέτηση Αντιπροέδρου ΕΕΤΤ, ρ. Ν. Παπαουλάκη 21 Οκτωβρίου 2014. Κυρίες και Κύριοι, 16 ο Infocom World 2014: Ψηφιακή Μετάβαση: Η επόµενη µέρα! Τοποθέτηση Αντιπροέδρου ΕΕΤΤ, ρ. Ν. Παπαουλάκη 21 Οκτωβρίου 2014 Κυρίες και Κύριοι, Αποτελεί τιµή και χαρά να βρίσκοµαι σήµερα µαζί σας, ανοίγοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μαρούσι, Μάρτιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ Εισαγωγή H Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ("Κεντρική Τράπεζα") στο πλαίσιο της ευρύτερης ευθύνης της έναντι του αυξημένου

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση και Προκλήσεις του Κλάδου της ΚινητήςΤηλεφωνίαςστηνΕλλάδα

Αποτίμηση και Προκλήσεις του Κλάδου της ΚινητήςΤηλεφωνίαςστηνΕλλάδα Αποτίμηση και Προκλήσεις του Κλάδου της ΚινητήςΤηλεφωνίαςστηνΕλλάδα Γιώργος Στεφανόπουλος Γενικός Διευθυντής www.eekt.gr Ιούνιος 2010 1 Συνεισφορά του κλάδου στην Εθνική Οικονομία Η Κινητή Τηλεφωνία συνεισφέρει

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές Προώθησης της Ευρυζωνικότητας στην Ελληνική Περιφέρεια από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Πολιτικές Προώθησης της Ευρυζωνικότητας στην Ελληνική Περιφέρεια από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Πολιτικές Προώθησης της Ευρυζωνικότητας στην Ελληνική Περιφέρεια από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κ. Τρούλος, Β. Μερεκούλιας, Β. Μάγκλαρης { ktroulos, merek, maglaris } @ netmode.ntua.gr «Forum

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα Εισηγητής: Γιώργος Καλπάκης MSc Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα 1 Θέµατα Κίνητρο της Ε1 Παρούσα Κατάσταση στην Ευρώπη Παρούσα Κατάσταση στην Ελλάδα Προϋποθέσεις Προώθησης της

Διαβάστε περισσότερα

Net metering Τα νέα μέτρα ενίσχυσης των φωτοβολταϊκών

Net metering Τα νέα μέτρα ενίσχυσης των φωτοβολταϊκών Net metering Τα νέα μέτρα ενίσχυσης των φωτοβολταϊκών Τελευταία ενημέρωση 31 Δεκεμβρίου 2014 Ακαδημίας 39, 106 72 Αθήνα, τηλ. 210 9577470 info@helapco.gr, www.helapco.gr Τι προβλέπει το νέο θεσμικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδιος: ηµήτρης Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδιος: ηµήτρης Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανεξάρτητη Αρχή Αρµόδιος: ηµήτρης Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος Εισηγητής: Αριστοτέλης Σταµούλας Ειδικός Επιστήµονας Τηλ.: 210-6460814 Fax: 210-6460414 E-mail: astamoulas@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των Εναλλακτικών Παροχέων στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας του τομέα των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Φώτιος Σαββίδης Cyta Hellas

Ο ρόλος των Εναλλακτικών Παροχέων στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας του τομέα των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Φώτιος Σαββίδης Cyta Hellas Ο ρόλος των Εναλλακτικών Παροχέων στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας του τομέα των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Φώτιος Σαββίδης Cyta Hellas 1 CYTA Προσφορά πλήρους γκάμας ηλεκτρονικών υπηρεσιών Έσοδα το

Διαβάστε περισσότερα

Νομικό πλαίσιο διασύνδεσης ασύρματων δικτύων. Κ. Πλούμπης Γεν. /ντης Ρυθμιστικών Θεμάτων ΟΤΕ ΑΕ

Νομικό πλαίσιο διασύνδεσης ασύρματων δικτύων. Κ. Πλούμπης Γεν. /ντης Ρυθμιστικών Θεμάτων ΟΤΕ ΑΕ Νομικό πλαίσιο διασύνδεσης ασύρματων δικτύων Κ. Πλούμπης Γεν. /ντης Ρυθμιστικών Θεμάτων ΟΤΕ ΑΕ Ασύρματη Κοινότητα (Community Network) Κοινότητες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που βασίζονται στην εθελοντική

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Κώδικα Συμπεριφοράς για το Χειρισμό Δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου

Οδηγός Κώδικα Συμπεριφοράς για το Χειρισμό Δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ Οδηγός Κώδικα Συμπεριφοράς για το Χειρισμό Δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Ιούνιος 2015 Το έγγραφο αυτό είναι

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Pension Plan. Για ένα σίγουρο μέλλον.

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Pension Plan. Για ένα σίγουρο μέλλον. Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Pension Plan Για ένα σίγουρο μέλλον. 01 Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Pension Plan Απoλαύστε το παρόν, σχεδιάστε το μέλλον! Η ποιότητα ζωής είναι βασική προτεραιότητα, τώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

Παραµένουµε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφόρηση ή διευκρίνιση.

Παραµένουµε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφόρηση ή διευκρίνιση. 15 Μαρτίου 2006 κ.ν.κουλούρη, Αντιπρόεδρο Τηλεπικοινωνιών Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων Λεωφ. Κηφισίας 60 151 25 Μαρούσι Σχετικά σας: Σχετικά µας: Αρ. τηλ: Αρ fax: Κινητό τηλ: SRD/L0239/MY

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ

ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ Dr. Antonis Metaxas, Managing Partner, M & A Law Firm Lecturer of EU Law, University of Athens Εισαγωγή Δομή Παρουσίασης I. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Σκοπός Oι παρούσες οδηγίες αφορούν τη διαδικασία προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης ( APA")

Διαβάστε περισσότερα

Η αγορά τροφίμων ακολουθεί τη ζήτηση και η ζήτηση τις ενισχύσεις

Η αγορά τροφίμων ακολουθεί τη ζήτηση και η ζήτηση τις ενισχύσεις >> ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Φράντς Φίσλερ, πρώην Επίτροπος Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η αγορά τροφίμων ακολουθεί τη ζήτηση και η ζήτηση τις ενισχύσεις Επενδύσεις και συνεργασίες τα αντίδοτα στην κρίση Με την αποσύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

από την Ψήφιση του Νέου Τηλεπικοινωνιακού Νόμου

από την Ψήφιση του Νέου Τηλεπικοινωνιακού Νόμου 2χρόνια από την Ψήφιση του Νέου Τηλεπικοινωνιακού Νόμου Εισαγωγή Προέδρου Δύο χρόνια μετά την ψήφιση του νέου νόμου περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών, τα αποτελέσματα της ρυθμιστικής πολιτικής είναι ορατά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Προγραμματισμός δράσης για το 2014

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Προγραμματισμός δράσης για το 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Προγραμματισμός δράσης για το 2014 82 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2014 Για το 2014, η ΑΔΑΕ έχει προγραμματίσει να ασχοληθεί με τα ακόλουθα θέματα:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 2. ΘΕΜΑΤΑ...3 3. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 3.1 Ερωτήσεις σχετικές µε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

OTE ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46809/01ΑΤ/Β/00/365 Ζήνωνος Ελεάτου & Αγησιλάου 6-8 Μαρούσι 151 23

OTE ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46809/01ΑΤ/Β/00/365 Ζήνωνος Ελεάτου & Αγησιλάου 6-8 Μαρούσι 151 23 OTE ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ TOY ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΟΤΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 7 ΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ THΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα τελευταία χρόνια, έχουμε βιώσει ένα κλίμα αβεβαιότητας που όπως ξέρετε, είναι ό,τι χειρότερο για τις επιχειρήσεις. Το μόνο σταθερό δεδομένο που

Τα τελευταία χρόνια, έχουμε βιώσει ένα κλίμα αβεβαιότητας που όπως ξέρετε, είναι ό,τι χειρότερο για τις επιχειρήσεις. Το μόνο σταθερό δεδομένο που 1 Τα τελευταία χρόνια, έχουμε βιώσει ένα κλίμα αβεβαιότητας που όπως ξέρετε, είναι ό,τι χειρότερο για τις επιχειρήσεις. Το μόνο σταθερό δεδομένο που έχουμε, είναι ότι ζούμε σε μία εποχή μεγάλων αλλαγών.

Διαβάστε περισσότερα

Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net-metering

Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net-metering Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net-metering Τελευταία ενημέρωση 29 Οκτωβρίου 2014 Ακαδημίας 39, 106 72 Αθήνα, τηλ. 210 9577470 info@helapco.gr, www.helapco.gr Τι προβλέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ B ΤΡΙΜΗΝΟ 2012

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ B ΤΡΙΜΗΝΟ 2012 ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ B ΤΡΙΜΗΝΟ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 20 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...3 2. Εξέλιξη ευρυζωνικών γραμμών...4 3. Πορεία σύγκλισης με τη υπόλοιπη Ευρώπη...4 4. Ανάλυση με βάση τον τύπο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ COSMOTE

ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ COSMOTE ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ COSMOTE Διαθεσιμότητα υπηρεσίας εξυπηρέτησης τελικών χρηστών (H01) Υπηρεσία Τηλεφωνική Γραμμή Ωράριο Λειτουργίας Χρέωση υπηρεσίας εξυπηρέτησης τελικών Εξυπηρέτηση Οικιακών Πελατών & Καρτοκινητής

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ 1. Ρυθμιστικό Πλαίσιο 2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Μέσα στα πλαίσια του EU Markets in Financial Instruments Directive (MiFID), η Mega Equity Securities & Financial Services Public Ltd εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΕΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ - ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ICT

ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ICT ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ / ICT Η στροφή προς τις υψηλές τεχνολογίες, κυρίως στο πλαίσιο της Ψηφιακής Στρατηγικής (2006-2013) έχει οδηγήσει στην βελτίωση των περισσότερων δεικτών Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Είναι μέλος του Ομίλου της Deutsche Telekom (κατά 40%) και αποτελείται από τη μητρική εταιρεία ΟΤΕ ΑΕ και τις θυγατρικές εταιρείες της.

Είναι μέλος του Ομίλου της Deutsche Telekom (κατά 40%) και αποτελείται από τη μητρική εταιρεία ΟΤΕ ΑΕ και τις θυγατρικές εταιρείες της. ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ Ο Όμιλος ΟΤΕ, αποτελεί τον μεγαλύτερο τηλεπικοινωνιακό πάροχο στην και έναν από τους κορυφαίους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Είναι μέλος του Ομίλου της Deutsche

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Plus500CY Ltd. Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Περίληψη της Δήλωσης Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων 1. Εισαγωγή 1.1. Με τη συγκεκριμένη Δήλωση Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ` ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιιλος ΟΤΕ Κώδιικας Δεοντολογίίας γιια την προστασίία των διικαιιωμάτων του ατόμου κατά την επεξεργασίία των προσωπιικών δεδομένων του εντός του Ομίίλου ΟΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποδοχή από την Επιτροπή Ανταγωνισμού της πρότασης της ΔΕΠΑ Α.Ε. περί τροποποίησης των δεσμεύσεων που υιοθετήθηκαν με την υπ

Διαβάστε περισσότερα

Από τον ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιωάννη Κουκιάδη, αντιπρόεδρο της. Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς

Από τον ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιωάννη Κουκιάδη, αντιπρόεδρο της. Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς Από τον ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιωάννη Κουκιάδη, αντιπρόεδρο της Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση µε αφορµή την τροπολογία που κατέθεσε ο ευρωβουλευτής της

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2774 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΌ ΤΟΜΕΑ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ / ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 287 / 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2774 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΌ ΤΟΜΕΑ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ / ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 287 / 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2774 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΌ ΤΟΜΕΑ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ / ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 287 / 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο

Διαβάστε περισσότερα

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων.

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Οι εγκύκλιοι για τη ρύθμιση των χρεών & εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων. Δεύτερη ευκαιρία σε επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και οφειλέτες του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. Α. Προϋποθέσεις αδεσμοποίητης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. Α. Προϋποθέσεις αδεσμοποίητης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Κριτήρια προς χρήση από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές κατά την εκτίμηση της κοινής δεσπόζουσας θέσης, σύμφωνα με το άρθρο 41 παράγραφος 2. Δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις θεωρούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ 568/2011. Για την επιβολή ανώτατων τιµών πώλησης πετρελαιοειδών προϊόντων στον καταναλωτή σε ορισµένους νοµούς της χώρας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ 568/2011. Για την επιβολή ανώτατων τιµών πώλησης πετρελαιοειδών προϊόντων στον καταναλωτή σε ορισµένους νοµούς της χώρας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ 568/2011 Για την επιβολή ανώτατων τιµών πώλησης πετρελαιοειδών προϊόντων στον καταναλωτή σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μαρούσι, 23-06-2015 ΑΠ.: 765/080 ΑΠΟΦΑΣΗ Εφαρμογή των νομοθετικών ρυθμίσεων του ν. 4305/2014 για την αρχή της ανοικτής διάθεσης και περαιτέρω χρήσης εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

[ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ]

[ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ] ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΑΝ ΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της Eταιρείας σε συνεδρία του στις 26 Ιουλίου 2004 αποφάσισε τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ - 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 6253927, 6252495 INTERNET SITE: www.eurocert.gr

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 4 Μαρτίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 14.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 74/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 240/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με τον ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

Έτσι η αλλαγή στα ζητήµατα των ΒΕΠΕ ήλθε το 1997 µε την εφαρµογή του Ν.2545.

Έτσι η αλλαγή στα ζητήµατα των ΒΕΠΕ ήλθε το 1997 µε την εφαρµογή του Ν.2545. ΚΕΦΑΛΑΙO 5 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΒΙΟ.ΠΑ. ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ Η εγκατάσταση επιχειρήσεων στο ΒΙΟ.ΠΑ., αφορά µικρές βιοµηχανίες και βιοτεχνίες χαµηλής όχλησης, επαγγελµατικά εργαστήρια, επιχειρήσεις παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού»

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού» ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα Απρίλιος 2012 1. ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1.1 Εισαγωγή Το Πράσινο Ταμείο έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΩ ΣΕΒΟΜΑΙ ΣΤΗΡΙΖΩ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝΤΑΣ ΣΧΕΣΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ

ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΩ ΣΕΒΟΜΑΙ ΣΤΗΡΙΖΩ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝΤΑΣ ΣΧΕΣΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝΤΑΣ ΣΧΕΣΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΜΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΕΛΕΓΧΩ ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΩ ΣΕΒΟΜΑΙ ΣΤΗΡΙΖΩ ΑΝΑΠΤΥΣΣΩ ΕΝΙΣΧΥΩ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 02-05-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 650/008 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, 02-05-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 650/008 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 02-05-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 650/008 ΑΠΟΦΑΣΗ Παράταση της περιόδου διάθεσης των οικονομικών προγραμμάτων της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. με τις ονομασίες «ΣΤΑΘΕΡΑ & ΚΙΝΗΤΑ 165 (4+8)», «ΣΤΑΘΕΡΑ & ΚΙΝΗΤΑ 300 (4+8)»,

Διαβάστε περισσότερα