Νέες Μορφές Χωρικής Οργάνωσης Παραθεριστικής Κατοικίας και ο ρόλος τους στη διαμόρφωση της υπαίθρου στην Ελλάδα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Νέες Μορφές Χωρικής Οργάνωσης Παραθεριστικής Κατοικίας και ο ρόλος τους στη διαμόρφωση της υπαίθρου στην Ελλάδα"

Transcript

1 Νέες Μορφές Χωρικής Οργάνωσης Παραθεριστικής Κατοικίας και ο ρόλος τους στη διαμόρφωση της υπαίθρου στην Ελλάδα ΗΜΗΤΡΑ Ν. ΖΥΓΡΑ Υποψήφια ιδάκτωρ, Τομέας Γεωγραφίας και Περιφερειακού Σχεδιασμού, Σχολή Αγρονόμων και. Τοπογράφων Μηχανικών, ΕΜΠ ΙΩΝ ΣΑΓΙΑΣ Επίκ. Καθηγητής, Τομέας Γεωγραφίας και Περιφερειακού Σχεδιασμού, Σχολή Αγρονόμων και. Τοπογράφων Μηχανικών, ΕΜΠ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι «νέοι» τύποι και τρόποι παραγωγής παραθεριστικής κατοικίας εμφανίζουν διαφορετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά σε σχέση με τους λεγόμενους παραδοσιακούς. Προκρίνουν ένα μοντέλο κατοίκησης στη βάση του ελέγχου και του διαχωρισμού σε συνδυασμό με την πρόσβαση σε δραστηριότητες αναψυχής και απαντούν στη διαφοροποίηση των καταναλωτικών συνηθειών μεγάλου μέρους του πληθυσμού. Στον Ευρωπαϊκό Νότο, και ιδιαίτερα στην Ελλάδα, οι μεταλλαγές στους τρόπους παραγωγής παραθεριστικής κατοικίας συνδέονται με τις αλλαγές στο σύστημα γης και οικοδομής, με τη στροφή του ρυθμιστικού πλαισίου στον στρατηγικό σχεδιασμό και με την εκπεφρασμένη πρόθεση του ελληνικού κράτους, εν προκειμένω, της αξιοποίησης της ιδιωτικής του περιουσίας. Η ανάπτυξη της παραθεριστικής κατοικίας συνδυάζεται με συγκρούσεις ανάμεσα στους τοπικούς πληθυσμούς και τους παραθεριστές που αφορούν την πρόσβαση σε αποθέματα γης, με θέματα αποκλεισμού πληθυσμών, με θέματα συγκρούσεων χρήσεων γης και με θέματα υπονόμευσης περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών. 1. Νέοι Τύποι Παραθεριστικής Κατοικίας Η μαζικοποίηση του φαινομένου της παραθεριστικής κατοικίας από χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα εμφανίζεται μετά τον Β Παγκόσμιο Πόλεμο όταν εξασφαλίζεται γι αυτούς ο ελεύθερος χρόνος από την πενθήμερη εργασία και την άδεια μετ αποδοχών, σε συνδυασμό με τη διεύρυνση των δυνατοτήτων μετακίνησης με ιδιωτικά μέσα και την οικονομική ευμάρεια που σταδιακά αναπτύσσουν τα μεσαία οικονομικά στρώματα του πληθυσμού. Σημαντικό ρόλο παίζουν και οι εξελίξεις σε

2 κοινωνικό και πολιτισμικό επίπεδο. Ο J. Urry αναφέρει ότι σε αυτή την περίοδο διαμορφώνεται, στις δυτικές κυρίως κοινωνίες, η ανάγκη του ταξιδιού αναψυχής και των διακοπών για την ανάκτηση του ακμαίου της ψυχής και του σώματος (Urry J., 2005). Η λειτουργία και τα κίνητρα απόκτησης μιας παραθεριστικής κατοικίας απαντούν σε ανάγκες των αστικών πληθυσμών που προέρχονται από τις αντικειμενικές συνθήκες διαβίωσης σε μια πόλη, από διάφορες κοινωνικές συνθήκες και περιορισμούς αλλά και εγκαθιδρυμένες πρακτικές, οι οποίες διαμορφώνουν έναν συγκεκριμένο τρόπο ζωής, μέσα σε ιδιαιτέρως αναγνωρίσιμα πολιτισμικά πρότυπα, και ο οποίος καταφέρνει να τις αποκρυσταλλώνει στην εικόνα της παραθεριστικής κατοικίας μέσα από τη συγκρότηση ενός προσωπικού ή συλλογικού φαντασιακού. Παράλληλα, στη σημερινή συγκυρία η παραθεριστική κατοικία εμφανίζεται να παίζει μια σειρά επιπλέον ρόλους που έχουν άμεση σχέση με τις αλλαγές που καταγράφονται τα τελευταία χρόνια: την παγκοσμιοποίηση της οικονομίας, την ελεύθερη ροή κεφαλαίων και την τεράστια πιστωτική επέκταση, μαζί με αλλαγές στα πολιτισμικά και καταναλωτικά πρότυπα των δυτικών κοινωνιών και οικονομιών που επέτρεψαν τη μεταλλαγή διαφόρων πρακτικών κατανάλωσης και παραγωγής μέσων κατανάλωσης. Η παραθεριστική κατοικία αλλά και ο χώρος που τη φιλοξενεί, μπορούν, μέσα από διαδικασίες προσφοράς και ζήτησης αγαθών που βρίσκονται σε σπάνη, από το ποιοτικό περιβάλλον υπαίθρου μέχρι τη σχόλη, να παίξουν το ρόλο ενός καταναλωτικού αγαθού. Αν και γενικώς μαζικά προσφερόμενη, επειδή μπορεί και εξειδικεύεται, μπορεί να λειτουργήσει με μεγάλη επιτυχία ως στοιχείο κοινωνικού διαχωρισμού και απόδοσης κύρους στον ιδιοκτήτη της. Οι «παραδοσιακοί» τύποι παραθεριστικής κατοικίας αποτελούν στην πλειοψηφία τους μεμονωμένες κατοικίες, οι οποίες ανεγείρονται συνήθως με μέριμνα του ιδιοκτήτη τους. Η χωρική οργάνωση των περιοχών παραθεριστικής κατοικίας, ιδιαίτερα στην πρώτη τους εποχή, ακολουθεί την προηγούμενη διάρθρωση του τοπίου της υπαίθρου, με την έννοια ότι συγκεντρώνονται σε χώρους που εκτός από τις ειδικές συνθήκες εγγύτητας σε φυσικούς σχηματισμούς που αποτελούν τουριστικούς πόλους έλξης, προσφέρουν εγγύτητα σε μη αστικούς παραθεριστικούς οικισμούς, ενώ πολλές φορές αναπτύσσονται εντός ή στην περιφέρεια αυτών. Οι διαφορές που μπορεί να καταγράφονται έχουν να κάνουν περισσότερο με τις διαφορετικές πολεοδομικές πρακτικές κάθε περιοχής και λιγότερο με τις

3 παραθεριστικές συνήθειες των πληθυσμών. Σημαντικός αριθμός παραθεριστικών κατοικιών αναπτύσσεται διάσπαρτα σε ευρύτερες ζώνες τις υπαίθρου, ενώ δεν λείπουν και τα οργανωμένα συγκροτήματα επιχειρησιακού ή συνεταιριστικού χαρακτήρα. (Gortsos K., Kamoutsi F., Panayotatos E., Sayas J.,2000) Μέσα από διαδικασίες που σχετίζονται με τον τρόπο λειτουργίας της παγκόσμιας οικονομίας αλλά και τις διάφορες πολιτισμικές μετατοπίσεις μετά τη δεκαετία του 1980, ο τρόπος παραγωγής και οι τύποι της παραθεριστικής κατοικίας διαφοροποιούνται, καταγράφονται νέοι και κάποιοι από τους παλαιότερους φθίνουν. Παρουσιάζονται νέα μορφώματα που αντικατοπτρίζουν τις μεταβολές στις απαιτήσεις για περισσότερη ασφάλεια ή περισσότερο οργανωμένα περιβάλλοντα, από την άποψη της κατανάλωσης του χρόνου και του χώρου. Κύρια χαρακτηριστικά των νέων τύπων παραθεριστικής κατοικίας είναι η πολύ στενότερη σύνδεσή τους με τη βιομηχανία του τουρισμού και της αναψυχής σε λειτουργικό επίπεδο και το γεγονός ότι όλο και περισσότερο η κατασκευή τους έχει αποκοπεί από την παρουσία και μέριμνα του ιδιοκτήτη και σήμερα συνήθως αγοράζεται σαν ολοκληρωμένο προϊόν. (Paris C., 2009, 2011) Επίσης, το ποσοστό των ιδιοκτητών με καταγωγή άλλη από τη χώρα στην οποία κατέχουν παραθεριστικές κατοικίες έχει αυξηθεί και συνεχίζει να αυξάνεται, χάρη τόσο στο μειούμενο κόστος των αεροπορικών μετακινήσεων όσο και στην εγκαθίδρυση νομικών πλαισίων που επιτρέπουν την εύκολη απόκτηση γης σε αλλοδαπούς, ιδίως σε κράτη που ανήκουν σε οικονομικές και νομισματικές ολοκληρώσεις, όπως είναι η ΕΕ. (Couch C., Leondidou L., Petschel- Held G., 2007) Βασική τυπολογία για τις σύγχρονες παραθεριστικές κατοικίες πρέπει να θεωρηθεί η κατοικία σε ελεγχόμενο περιβάλλον, στα πρότυπα των κλειστών κοινοτήτων κατοικίας. Όπως και για τις κύριες, ο λόγος είναι για κατοικίες, συνήθως ανεξάρτητες με υπαίθριους χώρους αποκλειστικής χρήσης, οι οποίες όμως βρίσκονται σε χώρους περιτοιχισμένους. Πρωταρχικός στόχος μιας τέτοιας πρακτικής δηλώνεται η ασφάλεια, η επιτήρηση του περιβάλλοντος διαβίωσης και η θωράκιση από τον εξωτερικό, μη φιλικό ή μη συμβατό κοινωνικό περίγυρο. Στόχος όμως είναι κυρίως, και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι η απόκτηση μιας κατοικίας σε ένα τέτοιο περιβάλλον είναι απόφαση των υπολοίπων ιδιοκτητών ή η επιλεγμένη από τον κατασκευαστή πωλητή πρόταση αγοράς (Hall C. M., Muller D. K., 2004), η εξασφάλιση ενός συγκεκριμένου κύκλου κοινωνικών επαφών, χωρίς παρεμβολές από στοιχεία που δεν συνάδουν με το κοινωνικό στάτους που οι εκάστοτε ιδιοκτήτες

4 θεωρούν ότι απολαμβάνουν πληρώνοντας συγκεκριμένα και υψηλά αντίτιμα για κάτι τέτοιο. Μικρότερα εισοδήματα, που ανήκουν όμως στο πλουσιότερο κομμάτι των μεσαίων οικονομικών στρωμάτων και τα οποία επιθυμούν, αλλά δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά την εξομοίωση, συμβιβάζονται με μια εκλαϊκευμένη εκδοχή των πρώτων. Αυτή, συνίσταται στην ύπαρξη αντιστοίχων περίκλειστων συγκροτημάτων παραθεριστικών κατοικιών, χωρίς όμως τους ιδιαίτερους περιορισμούς στο δικαίωμα αγοράς από τον όποιο ενδιαφερόμενο. Η μεγάλη εξάπλωση της βιομηχανίας της αναψυχής και του τουρισμού δεν θα μπορούσε να αφήσει τα πρότυπα του περιβάλλοντος της παραθεριστικής κατοικίας ανεπηρέαστα. Εκτός από το φυσικό περιβάλλον και την εγγύτητα σε ελκυστικές τοποθεσίες, για να μπορεί μια τοποθεσία να θεωρηθεί ενδιαφέρουσα και με προοπτικές ανάπτυξης θα πρέπει να μπορεί να εξασφαλίζει στους παραθεριστές μια σειρά από δυνατότητες αθλητικών, πολιτιστικών, πολιτισμικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων. Η ύπαρξη σε απόσταση προσεγγίσιμη εμπορικών κέντρων, ιαματικών πηγών και λουτρικών εγκαταστάσεων, καθώς και η δυνατότητα δραστηριοτήτων κοντά στο νερό, αλλά και γηπέδων γκολφ και εγκαταστάσεις ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής θεωρείται ότι αποτελεί μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα για την απόφαση κάποιου να επενδύσει σε μια παραθεριστική κατοικία (Alpha Bank, 2006). Εξέλιξη του βασικού τύπου, είναι σίγουρα τα ξενοδοχειακά συγκροτήματα που μπορούν και ικανοποιούν διαφορετικές κατηγορίες χρηστών, που όμως έχουν κοινή απαίτηση τόσο το ελεγχόμενο περιβάλλον όσο και την εύκολη πρόσβαση σε μια σειρά δραστηριοτήτων αναψυχής (εμπορικά κέντρα, αθλητικές εγκαταστάσεις, χώροι πολιτισμού και διασκέδασης) στις οποίες οι χρήστες παίρνουν μέρος στις περιόδους διαμονής στην κύρια κατοικία τους. Αναπτύσσονται λοιπόν συγκροτήματα που προσφέρουν ξενοδοχειακές υπηρεσίες, δυνατότητα αγοράς ή ενοικίασης παραθεριστικών κατοικιών και ακόμα τη δυνατότητα απόκτησης μιας μόνιμης «κατοικίας στον ήλιο» για το τέλος του εργασιακού βίου, διαμορφώνοντας μεγάλες και πλήρως εμπορευματοποιημένες κοινότητες (Paris C., 2006). Σε αυτή την κατεύθυνση, και λόγω αποτελεσματικής μείωσης του κόστους διατήρησης και μετά την προς τούτο αλλαγή της νομοθεσίας, καταγράφονται μετασχηματισμοί μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων του παρελθόντος έτσι ώστε να δημιουργηθούν τέτοιες κατοικίες προς πώληση.

5 Η αναζήτηση της αυθεντικότητας της ζωής της υπαίθρου ως αποτέλεσμα μιας μη ικανοποιητικής αστικής ζωής, η συζήτηση περί πολιτισμικής κληρονομιάς και της βιομηχανίας που ασχολείται με αυτήν, την εμπορεύεται και τελικά την παράγει, έχει υπάρξει σημαντικός παράγοντας για τη διαμόρφωση τύπων και προτύπων παραθεριστικής κατοικίας. εν είναι σπάνια φαινόμενα πια, εκτός από την αναπαλαίωση κατοικιών, η επανάχρηση χώρων, απομεινάρια παλαιότερων εποχών με σκοπό να στεγάσουν παραθεριστικές κατοικίες και εν γένει τουριστικά καταλύματα. Κατά κύριο λόγο πρόκειται για πρώην βιομηχανικές μονάδες της υπαίθρου που προσφέρουν ανοικτούς χώρους και μεγάλες εκτάσεις οι οποίες έχουν τις προϋποθέσεις για τέτοιου είδους εκμετάλλευση αφού είναι εύκολα μετατρέψιμες και προσφέρουν ένα ιδιαίτερο σκηνικό. Αντίστοιχη αντιμετώπιση έχουν και χώροι της υπαίθρου, οι οποίοι όταν η παραγωγική τους εκμετάλλευση λαμβάνει τέλος, μετατρέπονται με παρεμβάσεις σε χώρους παραθερισμού και τουρισμού. Το αλλοιωμένο φυσικό τοπίο τυγχάνει σχεδιασμού και παρεμβάσεων ώστε να δημιουργηθεί ένα νέο «φυσικό» περιβάλλον που να μπορεί να καλύπτει τις αυξημένες ανάγκες ενός εκλεπτυσμένου κοινού το οποίο θα μπορεί και να ανταποκριθεί οικονομικά σε τέτοιες επενδύσεις. Οι νέοι τύποι παραθεριστικών κατοικιών δεν χωράνε εύκολα σε τυπικούς χώρους φιλοξενίας παραθεριστικών κατοικιών, όπως υπάρχοντες οικισμοί ή πολεοδομημένες εκτάσεις. Οι μονάδες αυτές συνήθως κάνουν χρήση των πολεοδομικών ρυθμίσεων και κανόνων για δόμηση ανεξάρτητη από τον κεντρικό πολεοδομικό σχεδιασμό. Παράλληλα όμως, ακολουθώντας τη φιλοσοφία της επιλογής χώρων ιδιαίτερου φυσικού κάλλους που προσφέρουν συγκριτικά πλεονεκτήματα, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που αναπτύσσονται τέτοιου είδους συγκροτήματα στα όρια, ή ακόμα και εντός τους, δρυμών και περιοχών που απολαμβάνουν περιβαλλοντικής προστασίας. (Paris C., 2009) Το γεγονός αυτό εγείρει μια σειρά ερωτημάτων για το κατά πόσο μια τέτοια αντιμετώπιση των ευαίσθητων περιοχών και των περιβαλλοντικών αποθεμάτων κάθε τόπου είναι θεμιτή, κατά πόσο τελικά τις προστατεύει και πόσο μπαίνουν όρια και περιορισμοί στη χρήση και την απόλαυση αυτών, έχοντας υπ όψιν τις πρακτικές αποκλεισμού και οριοθέτησης που ακολουθούνται. 2. Οι Παίκτες και Τρόποι Παραγωγής της Παραθεριστικής Κατοικίας Η παρουσία, η λειτουργία και η χωρική έκφραση της παραθεριστικής κατοικίας επηρεάζεται και διαμορφώνεται από τη δράση και την αλληλεπίδραση διαφόρων παραγόντων, θεσμών και κοινωνικών ομάδων, που ο καθένας τους προσπαθεί να

6 εκπληρώσει ανάγκες και επιδιώξεις σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο. Οι κύριοι παίκτες στην παραγωγή και αποκρυστάλλωση της παραθεριστικής κατοικίας είναι οι ίδιοι οι παραθεριστές, οι εμπλεκόμενοι στην παραγωγή της, και βεβαίως το κράτος, με την έννοια ότι είναι ο φορέας εκείνος που ορίζει το θεσμικό αλλά και χωρικό πλαίσιο μέσα στο οποίο αναπτύσσεται το φαινόμενο. Οι παραθεριστές, έχοντας στα χέρια τους δυνατότητες επιλογής που μοιάζουν ανεξάντλητες, φαίνεται να είναι αυτοί που καθορίζουν τη μορφή του προϊόντος. Η πραγματικότητα είναι διαφορετική, αφού δεν έχουν όλοι την ίδια πρόσβαση σε όλα τα είδη της παραθεριστικής κατοικίας ενώ δεν έχουν, και ιδιαίτερα σήμερα, πάντα τη δυνατότητα παρέμβασης στο σχεδιασμό και την υλοποίηση της. Παράλληλα οι ιδιοκτήτες, σε συνδυασμό με τις ανάγκες που καλείται να ικανοποιήσει η απόκτηση μιας παραθεριστικής κατοικίας, είναι μέρος της διαδικασίας καθορισμού της συνολικά. Το αν θεωρείται επένδυση, με σκοπό τη απόσπαση κερδών από τον ιδιοκτήτη, ή αν θεωρείται σταθερό και μη εμπορεύσιμο κεφάλαιο για την οικογένεια, για παράδειγμα, είναι παράγοντας που διαφοροποιεί τόσο τον τρόπο αγοράς και χρήσης - εκμετάλλευσης, όσο και τα σταθερότυπα που καλείται να καλύψει μια παραθεριστική κατοικία. Σε ό,τι αφορά τα συστήματα παραγωγής, αυτά εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη γενικότερη διάρθρωση της οικονομίας ενός κράτους αλλά και σε αντίστοιχο βαθμό από γενικότερα δομικά χαρακτηριστικά της παγκόσμιας οικονομίας. Ο τρόπος που αρθρώνεται η οικονομία κάθε κράτους, ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζεται η ιδιοκτησία, τόσο σε σχέση με τους πολίτες του όσο και σε σχέση με τη σταθερότητα ή όχι του εκάστοτε συστήματος που επικρατεί είναι οι θεμέλιοι λίθοι των συστημάτων αυτών. Η οικοδομική δραστηριότητα και οι τρόποι παραγωγής παραθεριστικής κατοικίας στις χώρες της Ευρωπαϊκής Περιφέρειας και ιδιαίτερα του Νότου παρουσιάζουν τέτοιες ομοιότητες ώστε μπορούν να αντιμετωπίζονται ως ενιαία ομάδα. ιέπονται από παράλληλες φιλοσοφίες αντιμετώπισης και σχεδιασμού των μη αστικών περιοχών, οι οποίες συνίστανται στην μειωμένη παρουσία του κράτους σε συνδυασμό με αρκετά παραδείγματα αυθαιρεσιών και παραβίασης των κανόνων δόμησης. Τα κράτη αυτά έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό παραθεριστικών κατοικιών στην Ευρώπη, που φτάνει το 17% επί του συνόλου των κατοικιών. Παράλληλα, και ειδικά για τις χώρες της Νότιας Ευρώπης, διαφαίνεται μια παρόμοια πολιτική στήριξης του κατασκευαστικού τομέα ως αναπτυξιακό εργαλείο για χώρες στις οποίες

7 ο βιομηχανικός τομέας δεν κατάφερε να αναπτυχθεί επαρκώς ώστε να στηρίξει την οικονομία (Allen J., Barlow J., Leal J., Maloutas T., Pandovani L., 2004). Η αστική ανοικοδόμηση στην Ελλάδα, μέχρι περίπου τη δεκαετία του 1970, βασίστηκε στην εκμετάλλευση της μικρής ιδιοκτησίας, της αυτοστέγασης και της αντιπαροχής, αλλά και στην ανοχή του κεντρικού κράτους σε πρακτικές αυθαίρετης δόμησης. Η διαδικασία, ελλείψει δομών κράτους πρόνοιας που θα μπορούσε να στεγάσει τον πληθυσμό, πρέπει να ειδωθεί και υπό το πρίσμα της πάγιας τακτικής στήριξης της μικρής ιδιοκτησίας ως μέσο κοινωνικής συνοχής και άμβλυνσης των αντιθέσεων της μετεμφυλιακής ελληνικής κοινωνίας. Σε αυτό το πλαίσιο, καταγράφεται η ανάδυση μιας «διττής» αγοράς κατοικίας, ο χαρακτηρισμός δεν αντιστοιχεί σε μια διχοτόμηση ιδιωτικού δημοσίου αλλά περισσότερο στη λειτουργία του δίπολου «νόμιμου αυθαίρετου» χαρακτήρα της οικοδομής με αποτέλεσμα το γνωστό αστικό ιστό των ελληνικών πόλεων, με την ανάμειξη των χρήσεων γης σε μεγάλο βαθμό και τις μεγάλες πυκνότητες των περιοχών αυτών (J. Sayas, 2006). Το επικρατούν μοντέλο παραγωγής χώρου χαρακτηρίζεται από την αυτοχρηματοδότησή του, την σχεδόν καθολικότητά του αλλά και την ανθεκτικότητά του σε σχέση με το πέρασμα του χρόνου. Τα στοιχεία που υποστήριξαν την άνθιση και την κυριαρχία του ήταν αφ ενός η απουσία μεγάλων κεφαλαίων σε αυτό το πεδίο και αφ εταίρου η ηγεμονία της ιδιοκατοίκησης, ιδιαίτερα για τα μικρά και μεσαία στρώματα της κοινωνίας. Είναι σαφές ότι η πρακτική αυτή οικοδόμησε μια διαχρονική συνεργασία και συναίνεση μεταξύ κράτους, ιδιοκτητών γης και όλων των επαγγελματικών ομάδων που απασχολούνται στην οικοδομή (Delladetsimas P.M., 2006). Η ανάπτυξη της παραθεριστικής κατοικίας γνώρισε την πιο γόνιμη περίοδό της ανάμεσα στις δεκαετίες Η ανάπτυξή της συνδέθηκε, όπως και στα υπόλοιπα κράτη, με την θεσμοθέτηση της άδειας μετ αποδοχών. Παράλληλα όμως, την ίδια εποχή αρχίζουν να γίνονται πιεστικά τα προβλήματα από την ασύμμετρη ανάπτυξη των αστικών κέντρων της χώρας μετά το μεγάλο κύμα εσωτερικής μετανάστευσης και αστικοποίησης του πληθυσμού μια δυο δεκαετίες νωρίτερα, γεγονός που δημιουργεί έντονες τάσεις εξασφάλισης ενός καλύτερου περιβάλλοντος κατοίκησης και αντανακλάται στην προσπάθεια απόκτησης μιας δεύτερης παραθεριστικής κατοικίας από μεγάλα κομμάτια του πληθυσμού. (Gortsos, K. et al. 2000) Το κυρίαρχο μοντέλο παραγωγής της παραθεριστικής κατοικίας δεν απέχει πολύ από αυτό της παραγωγής κύριας κατοικίας στα αστικά κέντρα το προηγούμενο

8 διάστημα. Στηρίζεται και αυτό πάνω στη διαδικασία κατάτμηση γης, αγορά αγροτεμαχίου, ιδιοκατασκευή ή κατά παραγγελία οικοδόμηση από τον τελικό χρήστη με συχνά αυθαίρετο χαρακτήρα και με την ανοχή του κεντρικού κράτους, χωρίς να είναι και η αποκλειστική. (Gortsos, K. et al. 2000) Σε αντιστοιχία με τις διαδικασίες παραγωγής κύριας κατοικίας, οι διαδικασίες αυτές χαρακτηρίζονται από την άμεση εμπλοκή των χρηστών στην κατασκευή με προσωπική εργασία, τη συχνά αυθαίρετη κατασκευή, την ανεξαρτησία από το χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο και την εξάρτησή της από τις οικογενειακές αποταμιεύσεις, την θεώρησή της σαν μακροχρόνια επένδυση και μέσο αποθησαύρισης, μικρών κατά κανόνα, περιουσιών που δεν είχαν άλλη προσφορότερη διέξοδο, λόγω και των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούσαν στη χώρα. Μετά τη δεκαετία του 1980, οπότε και η ακμή του, παρατηρείται κάμψη του προηγούμενου μοντέλου ανάπτυξης της παραθεριστικής κατοικίας, αποτέλεσμα δύο κύριων συνθηκών. Πρώτη συνθήκη ήταν η έστω μερική αναγνώριση των προβληματικών καταστάσεων που δημιουργούσε, όπως η σταδιακή υποβάθμιση του οικιστικού και φυσικού περιβάλλοντος, οι ελλείψεις σε δίκτυα υποδομής, τα ζητήματα καθαριότητας και ρύπανσης. εύτερη αιτία αποτέλεσε το γεγονός της αύξησης του κόστους κατασκευής κατοικίας. Με τη σειρά του το αυξημένο κόστος έκανε δυσκολότερη την πρόσβαση στη δεύτερη παραθεριστική κατοικία, μέσω πρακτικών αυτοστέγασης, των λαϊκών στρωμάτων και ουσιαστικά ακολουθήθηκε το μοντέλο που διαμορφώθηκε στα αστικά κέντρα, με πρόσβαση στο αγαθό κυρίως των υψηλότερων κοινωνικο-εισοδηματικών στρωμάτων. (Gortsos, K. et al. 2000) Την προηγούμενη δεκαπενταετία παρατηρούνται μια σειρά από αλλαγές στην Ελλάδα και στον τρόπο που κινείται ο κατασκευαστικός τομέας στη χώρα. Οι αλλαγές αυτές αφορούν τον τρόπο λειτουργίας του λεγόμενου μεγάλου κεφαλαίου και των μεγάλων επενδυτών στην κτηματαγορά, και οι οποίες είναι τέτοιες, που είναι ρεαλιστικό να γίνεται λόγος για ένα νέο μοντέλο παραγωγής και εκμετάλλευσης τέτοιων προϊόντων. Η διαφορά έγκειται στον τρόπο που οι επενδυτές λειτουργούν, και αυτός συνίσταται σε μια ολιστική προσέγγιση της λειτουργίας τους η οποία περιλαμβάνει όλα τα στάδια της ανάπτυξης, την απόκτηση της απαιτούμενης γης, την εκπόνηση των μελετών και την έκδοση των απαραίτητων αδειών δόμησης, τη χρηματοδότηση των έργων στη φάση της κατασκευής τους και τέλος τη διάθεση τους προς πώληση ή ενοικίαση. Στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του νέου συστήματος συγκαταλέγονται το καινοφανές των έργων που κατασκευάζονται, τόσο σε σχέση με

9 το μέγεθος όσο και σε σχέση με τους οικονομικούς μηχανισμούς που αυτά κινητοποιούν και τα στηρίζουν, αλλά και το είδος των ίδιων των κεφαλαίων προϊόν σύνθετων αλληλεπιδράσεων ανάμεσα σε διάφορους τομείς, όπως ο τραπεζιτικός και ο κατασκευαστικός. Παράλληλα, αλλάζει η επιρροή της γης στην όλη διαδικασία, αυτή σταματά να παίζει ενεργό ρόλο ως κεφάλαιο όπως παλαιότερα, αφού αποκλείεται από τη διαδικασία αμέσως μόλις αποκτηθεί από τον επενδυτή. Τέταρτο σημείο θεωρείται η ανάδειξη σε κεντρικής σημασίας ζήτημα της απόκτησης επαρκών εκτάσεων, είτε ενιαίων είτε μέσω συνένωσης μικρότερων, ενώ τέλος, οι αξίες που διαμορφώνονται στην αγορά για τέτοιου τύπου επενδύσεις υπαινίσσονται τη στήριξη του τραπεζικού τομέα για την παροχή πιστώσεων έτσι ώστε να καθίσταται δυνατή η πρόσβαση σε τέτοια αυξημένης ποιότητας αγαθά (Delladetsimas P.M., 2006). Οι παραπάνω μεταλλαγές δεν είναι φαινόμενο που εξαρτάται μόνο από την εγχώρια πραγματικότητα αλλά είναι συνδεδεμένες με ευρύτερες αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας της οικονομίας μέσα σε ένα παγκοσμιοποιημένο πλαίσιο, μέσα στο οποίο η χώρα προσπάθησε να ορίσει τη θέση της αντλώντας δυνατότητες από τις νέες συνθήκες. Έτσι, κυρίαρχο ρόλο στην ανάδυση του νέου μοντέλου φαίνεται ότι παίζουν τρεις παράγοντες (Delladetsimas P.M., 2006): Πρώτον, η τάση της παγκοσμιοποίησης της οικονομίας σε συνδυασμό με το άνοιγμα της ελληνικής αγοράς στην ΕΕ μέσω της νομισματικής ένωσης, η οποία έχει σαν αποτέλεσμα εκτός από την διαμόρφωση νέων αγορών με τη διευρυμένη κινητικότητα κεφαλαίων και ατόμων που εξασφαλίζει, τον έντονο ανταγωνισμό για την απόκτηση προνομιακών εκτάσεων γης αλλά και την επικράτηση του κάθε τόπου στο διευρυμένο χώρο σε σχέση με τα υπόλοιπα εφάμιλλά του παραδείγματα. Έτσι, καταγράφεται αυξημένος ανταγωνισμός για την εξασφάλιση χώρων για νέες επενδύσεις και τις επακόλουθες δραστηριότητές τους σε πολύ συγκεκριμένες περιοχές όπως τα υψηλών εισοδημάτων προάστια, οι κεντρικές επιχειρηματικές ζώνες των αστικών κέντρων, περιοχές γειτονικές μεγάλων οδικών αξόνων για γραφειακούς χώρους και εμπόριο και βεβαίως περιοχές στα παραλιακά μέτωπα της χώρας και τα νησιά με την προοπτική της υψηλής τουριστικής τους αξιοποίησης και της ανάπτυξης νέων τύπων παραθεριστικής κατοικίας. εύτερον, η παραγωγή μεγάλων έργων υποδομής με τη χρηματοδοτική υποστήριξη των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ και την ενεργή ανάμειξη του ιδιωτικού τομέα. Η εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα στην κατασκευή και εκμετάλλευση τέτοιων έργων συνοδεύτηκε από την απαίτηση των φορέων που τα

10 πραγματοποίησαν για εξασφάλιση περαιτέρω κερδών μέσα από την ενεργοποίηση και εκμετάλλευση των ακίνητων περιουσιών τους. Έτσι, τέθηκε ως προϋπόθεση η συμπληρωματική λειτουργία τους με τις ήδη υπάρχουσες μεταφορικές υποδομές και χρήσεις γης ώστε να είναι εξασφαλισμένη η μέγιστη απόδοση των επενδύσεων. Κάτι τέτοιο δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί με το προηγούμενο σύστημα γης και οικοδομής καθώς αυτό δεν ήταν σε θέση, λόγω του κατακερματισμού των κεφαλαίων, απόψεων και επί μέρους συμμαχιών διαφόρων ομάδων με τους φορείς σχεδιασμού. Τελευταίος παράγοντας ήταν η διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα και τα Ολυμπιακά Έργα. Αν και κατά τη φάση της κατασκευής τους δεν υπήρξε ενεργή εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα, η μεταολυμπιακή τους χρήση και εκμετάλλευση φαίνεται να κεντρίζει το ενδιαφέρον μεγάλων εταιρειών. Από τα εμπορικά κέντρα μέχρι τη διαμόρφωση σε κατοικίες προς πώληση των ολυμπιακών χωριών δημιουργούνται καινούργια προϊόντα σε μια αγορά που απευθύνεται σε ανώτερα οικονομικά στρώματα της ελληνικής κοινωνίας (Delladetsimas P.M., 2006, Souliotis N, Sayas J, Maloutas T, (forthcoming)) Αν και η συγκεκριμένη ενεργοποίηση δεν έχει άμεση σχέση με την παραγωγή παραθεριστικής κατοικίας, είναι σαφές ότι εισάγει πρότυπα παραγωγής και κατανάλωσης διαφοροποιημένων συνθηκών κατοίκησης που βεβαίως απηχούν και σε διαφοροποιημένες επιλογές παραθερισμού και τουρισμού. Το αποτέλεσμα των παραπάνω, στο επίπεδο της παραθεριστικής κατοικίας, είναι η δημιουργία συγκροτημάτων που εντάσσονται στους νέους τύπους αυτής. Με όποιες κατά τόπους διαφοροποιήσεις, φαίνεται ότι οι παίκτες που έχουν λόγο στο σχεδιασμό και την υλοποίηση τέτοιων έργων ανήκουν σε μεγάλο βαθμό στις ίδιες ομάδες. Είναι σαφές ότι υπάρχει μια μετακίνηση στο είδος και το μέγεθος των κεφαλαίων που επενδύονται σε αυτή τη διαδικασία, και μια απομάκρυνση των παλαιότερων κλασσικών παικτών όπως ήταν οι μικροϊδιοκτήτες και το όλο σύστημα μεμονωμένης παραγωγής (Paris C., 2011). Είναι επίσης σαφές ότι τόσο η χρηματοδότηση των έργων όσο και η χορήγηση πιστώσεων για την απόκτηση τους προϋποθέτει μια σειρά αλλαγές τόσο στα τραπεζικά συστήματα όσο και στη διάρθρωση της αγοράς, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν μέσα από τις διαδικασίες της παγκοσμιοποίησης και της ολοκλήρωσης της ΕΕ. Παράλληλα, και τα υπόλοιπα κομμάτια της αγοράς παραθεριστικής κατοικίας μπόρεσαν να έχουν απεύθυνση σε διεθνοποιημένες αγορές με τη βοήθεια και άλλων προωθητικών μηχανισμών όπως είναι η τηλεόραση, και ο περιοδικός τύπος αλλά και μέσα από το έντονο ενδιαφέρον

11 που έδειξαν και οι οικονομικές και επενδυτικές εφημερίδες των τελευταίων ετών για τέτοιου τύπου επενδύσεις (Paris C., 2006). Η πρακτική της αυθαίρετης δόμησης φαίνεται και αυτή να αλλάζει ριζικά. Αν παλαιότερα κατέφευγαν σε αυτήν στρώματα που δεν είχαν τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν με άλλο τρόπο μια εναλλακτική διέξοδο από πιεστικές αστικές συνθήκες κατοίκησης, η κατάσταση σήμερα είναι πολύ διαφορετική. Τα παλαιότερα παραδείγματα αυθαίρετης δόμησης παραθεριστικής κατοικίας είχαν σαν αποτέλεσμα την αυτοπαγίδευση των ιδιοκτητών τους σε τελικά πολύ δύσκολες συνθήκες διαβίωσης και σε ιδιοκτησίες χαμηλής εμπορικής αξίας (Sayas J., 2006), ειδικά αν σκεφτεί κανείς ότι πολλές φορές αυτή είναι και η επένδυση τόσο των όποιων αποταμιεύσεων όσο και των όποιων επιδιώξεων για την εξασφάλιση ενός βιώσιμου μη αστικού περιβάλλοντος κατοίκησης για τα χρόνια πέραν του εργασιακού τους βίου. Αντίθετα, τα νέα αυθαίρετα δεν ανήκουν σε χαμηλά εισοδήματα αλλά είναι προϊόν κερδοσκοπικής λογικής μιας σειράς παικτών (Polyzos S., Minetos D., 2009), και είναι πια ιδιοκτησίες ευπορότερων στρωμάτων, είτε μιλάμε για κύρια είτε για παραθεριστική κατοικία (Sayas J., 2006). Τελευταίος σημαντικός παίκτης στον τρόπο παραγωγής παραθεριστικής κατοικίας δεν είναι άλλος από το ίδιο το κράτος. Ο ρόλος του κράτους στο νεοφιλελευθερισμό κατά τον D. Harvey είναι να δημιουργεί και να διατηρεί ένα θεσμικό πλαίσιο κατάλληλο για την λειτουργία πολιτικοοικονομικών μεθόδων που προάγουν την ελεύθερη λειτουργία των αγορών και του εμπορίου και την ανάπτυξη της ατομικής ιδιοκτησίας, αφού έτσι προάγεται καλύτερα η ανθρώπινη ευημερία. Το κράτος δεν επιχειρεί αλλά είναι αυτό που φροντίζει να δημιουργούνται πεδία επιχειρηματικότητας όπου δεν υπάρχουν (Harvey D., 2007). Από πολιτικής άποψης στο ζήτημα του σχεδιασμού κυριαρχεί ο «στρατηγικός σχεδιασμός». Κύρια χαρακτηριστικά της μεθόδου είναι η αναγνώριση των ευρύτερων μεταβολών που πραγματοποιούνται και η σύνδεσή τους με τα τοπικά δεδομένα, ο σχεδιασμός επί μέρους τομέων και η ελαστικότητα και η δυνατότητα αναπροσαρμογών του, και τέλος η αναγνώριση όλων των εμπλεκόμενων στη διαδικασία (φορέων, ομάδων και ατόμων) ως εταίρων στο σχεδιασμό. Ο στρατηγικός σχεδιασμός ανάγεται τελικά στο πεδίο όπου μπορούν να συνευρεθούν και να συναρθρωθούν το τοπικό με το υπερτοπικό, το δημόσιο με το ιδιωτικό, οι επιχειρήσεις και οι οργανωμένες κοινωνικές ομάδες. Είναι λοιπόν το κράτος εκείνος ο παράγοντας που κάθε φορά διαμορφώνει ένα νομοθετικό πλαίσιο που επιτρέπει ή όχι τη δραστηριοποίηση συγκεκριμένων φορέων και την ανάπτυξη

12 συγκεκριμένων τυπολογιών κατοίκησης, είναι σε τελική ανάλυση, ο ρυθμιστής του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο αναπτύσσεται η όποια δραστηριότητα, ανάλογα με τις δικές του στρατηγικές επιλογές. 3. Ρυθμιστικό Πλαίσιο Παραγωγής Παραθεριστικής Κατοικίας στην Ελλάδα Η χώρα διαθέτει ένα μακροσκελή κατάλογο κανόνων πολεοδομικού σχεδιασμού, αρκετοί από τους οποίους αφορούν το σχεδιασμό μη αστικών περιοχών αλλά και την εξασφάλιση της δυνατότητας προς δόμηση σχεδόν όλων των γεωτεμαχίων της επικράτειας. Το ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει την ανάπτυξη των «νέων» τύπων παραθεριστικής κατοικίας είναι σε μεγάλο βαθμό μέρος του σχεδιασμού της ανάπτυξης της τουριστικής δραστηριότητας στη χώρα, συνέπεια της μεταλλαγής του χαρακτήρα και της χρήσης της παραθεριστικής κατοικίας στη σύγχρονη πολιτιστική συγκυρία της διάχυσης του τουρισμού. Τα νομοθετήματα που αφορούν τους νέους τύπους παραθεριστικής κατοικίας είναι αυτά που ρυθμίζουν την εκτός σχεδίου δόμηση, εξ αιτίας των αναγκών σε χώρο οι οποίες πολύ δύσκολα θα μπορούσαν να καλυφθούν σε πολεοδομημένες περιοχές. Ήδη με το Π.. από , ΦΕΚ 166 /1987 ορίζεται ότι εκτός εγκεκριμένων σχεδίων και ορίων οικισμών μπορούν να δημιουργούνται Περιοχές Οργανωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης στις οποίες περιλαμβάνονται ξενοδοχεία διάφορων λειτουργικών μορφών, εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής καθώς και συμπληρωματικές εγκαταστάσεις αναψυχής και άθλησης. Αν και δεν αποτελεί πολεοδομικό εργαλείο, ο Ν. 4002/2011, ΦΕΚ180 Α/2011 «Τροποποίηση της Συνταξιοδοτικής Νομοθεσίας του ημοσίου, Ρυθμίσεις για την Ανάπτυξη και τη ημοσιονομική Εξυγίανση και Θέματα Αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης», δίνει τη δυνατότητα κατασκευής οργανωμένων παραθεριστικών συγκροτημάτων μέσα στο όρια νέου τύπου ξενοδοχειακών μονάδων, των «σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων». Ως τέτοια χαρακτηρίζονται τα τουριστικά καταλύματα που αναπτύσσονται σε συνδυασμό με τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες και με εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής, όπως συνεδριακά κέντρα, χώροι άθλησης και θεραπείας, Επί των επιπλωμένων κατοικιών επιτρέπεται η σύσταση οριζοντίων και καθέτων ιδιοκτησιών και η πώληση ή ενοικίαση αυτών για τουλάχιστον δέκα χρόνια. Η δυνατότητα δίνεται σε γήπεδα μεγαλύτερα ή ίσα των 150 στρεμμάτων και τα ξενοδοχεία που περιλαμβάνονται κατατάσσονται σε κατηγορία πέντε αστέρων. Σύνθετα τουριστικά καταλύματα επιτρέπεται επίσης να δημιουργούνται εντός

13 εγκαταλειμμένων οικισμών προ 1923 ή κάτω των 2000 κατοίκων σε συνδυασμό με την ανάπλαση τμήματος ή του συνόλου του οικισμού. Το ποσοστό των επιπλωμένων τουριστικών κατοικιών που μπορούν να πωλούνται είναι συνδεδεμένο με τον υλοποιούμενο συντελεστή δόμησης και αρχίζει από 30% για Σ και φτάνει μέχρι και το 60% για Σ Τα σύνθετα τουριστικά καταλύματα διέπονται από «Κανονισμό Συνιδιοκτησίας και Λειτουργίας» που καταρτίζεται, με συμβολαιογραφική πράξη, από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου και εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού. Με τον κανονισμό καθορίζονται μεταξύ άλλων τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των ιδιοκτητών των αυτοτελών διηρημένων ιδιοκτησιών, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις επί των κοινόκτητων και κοινόχρηστων χώρων, ο φορέας διαχείρισης και λειτουργίας και τα ζητήματα που αφορούν τη διοίκηση του σύνθετου τουριστικού καταλύματος, την εποπτεία και την άσκηση ελέγχου επί των επί μέρους ιδιοκτησιών και οι παρεχόμενες ξενοδοχειακές και τουριστικές υπηρεσίες. Με τον ίδιο νόμο προωθείται η απλοποίηση των διαδικασιών για την υλοποίηση όλων των τουριστικών επενδύσεων στη χώρα. Ανάμεσα στα άλλα θεσμοθετείται η ίδρυση Ειδικής Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων για επενδύσεις που δεν μπορούν να ενταχθούν στο «Fast Track». Η Υπηρεσία μπορεί να εκδίδει άδειες και τις απαραίτητες εγκρίσεις για την έναρξη της λειτουργίας τέτοιων ξενοδοχείων ανεξαρτήτως δυναμικότητας των μονάδων αλλά και για όλες τις τουριστικές εγκαταστάσεις που ανεγείρονται επί δημοσίων ακινήτων. Είναι σαφές ότι το νομοθέτημα περιγράφει τους «νέους τύπους» παραθεριστικής κατοικίας από τη μια πλευρά, ενώ από την άλλη επιφέρει μια τεράστια αλλαγή σε ό,τι νοείται εκτός σχεδίου δόμηση. Ο τρόπος λειτουργίας των σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων παραπέμπει ευθέως σε κλειστές κοινότητες, αφού ορίζονται διαδικασίες πώλησης και ενοικίασης των κατοικιών, αλλά και συγκεκριμένα δικαιώματα χρήσης όλων των υπολοίπων εγκαταστάσεων τους. Από την άλλη πλευρά, ανατρέπεται η πάγια αντίληψη για τις εκτός σχεδίου ιδιοκτησίες ότι δεν κατατμούνται κάτω από ένα όριο και δεν μπορούν να συσταθούν διηρημένες ιδιοκτησίες επί αυτών. Με τη σύσταση τέτοιων ιδιοκτησιών εισάγεται ένα σύστημα κατά το οποίο, χωρίς την απόδοση εισφορών και πολεοδομημένου δημόσιου χώρου, ουσιαστικά δημιουργείται ιδιωτικά πολεοδομημένος χώρος πέρα από οποιονδήποτε κεντρικό σχεδιασμό και έλεγχο.

14 Κρίνεται επίσης αναγκαία η αναφορά στο Ν. 3986/2011, ΦΕΚ 152 Α/2011 «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου ημοσιονομικής Στρατηγικής ». Ήδη το πρώτο κεφάλαιο του νόμου αναφέρεται στην «αξιοποίηση της ιδιωτικής περιουσίας του δημοσίου», και ιδιαίτερα στην ακίνητη περιουσία του. Η αναφορά γίνεται για να καταδειχθεί η αντιμετώπιση του ελληνικού κράτους απέναντι στην περιουσία του, η οποία κρίνεται μάλλον προβληματική, στο βαθμό που διευκολύνεται τόσο η εκποίησή της όσο και η απαράδεκτη εμπορευματοποίηση της με αποτέλεσμα, αν εφαρμοστεί το σχέδιο να αναπτυχθεί μια πραγματικότητα στερημένη από φυσικούς πόρους, και εκτατικά και εντατικά δομημένα τοπία, σε συνδυασμό βέβαια και με τις προαναφερθείσες ρυθμίσεις για την ιδιωτική πρωτοβουλία. Έτσι, τα δημόσια ακίνητα που βρίσκονται εκτός σχεδίων πόλης μπορούν να υπάγονται σύμφωνα με το γενικό προορισμό ανάπτυξής τους, όπως αυτός διαμορφώνεται «από το χωροταξικό πλαίσιο της χώρας και τις ανάγκες της δημοσιονομικής βιωσιμότητας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας της επένδυσης» σε πέντε γενικές κατηγορίες χρήσεων, εκ των οποίων μόνο σε μία δεν προβλέπονται χρήσεις κατοικίας και τουριστικών καταλυμάτων όλων των τύπων, συμπεριλαμβανομένων και των σύνθετων. Οι γενικοί όροι δόμησης περιλαμβάνουν ανώτατο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης 50% σε όλες τις κατηγορίες ενώ ο Σ.. κυμαίνεται από 0.2 έως 0.4. Για τον καθορισμό του χωρικού προορισμού των ακινήτων, δηλαδή για τον προσδιορισμό της κατηγορίας χρήσεων στην οποία θα υπαχθεί, συντάσσονται και εγκρίνονται Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης ημοσίων Ακινήτων. Στα Ε.Σ.Χ.Α..Α. ορίζονται η επενδυτική ταυτότητα του ακινήτου, οι ειδικότερες χρήσεις γης και οι ειδικοί όροι δόμησης για το ακίνητο και οι περιβαλλοντικοί και άλλοι προορισμοί που αυτό μπορεί να αντιμετωπίζει. Η έγκριση αυτών των σχεδίων γίνεται με Π.. τα οποία μπορούν και να τροποποιούν εγκεκριμένα Ρυθμιστικά Σχέδια, Γ.Π.Σ., Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π., Ζ.Ο.Ε., κλπ εφ όσον αυτό κρίνεται αναγκαίο για την «ολοκληρωμένη ανάπτυξη και αποτελεσματική αξιοποίηση των δημοσίων ακινήτων». Τέλος, επιτρέπεται η παραχώρηση του αιγιαλού και της παραλίας για αποκλειστική χρήση στους κύριους των επενδύσεων επί των δημοσίων ακινήτων. Η διαδικασία του χωροταξικού σχεδιασμού της χώρας ορίζεται από το Ν 2742/1999, ο οποίος προβλέπει ένα γενικό πλαίσιο εθνικής κάλυψης (Γ.Π.), περιφερειακά πλαίσια (Π.Π.) και ειδικά πλαίσια (Ε.Π.) που καλύπτουν είτε

15 συγκεκριμένες περιοχές είτε συγκεκριμένους τομείς ιδιαίτερου ενδιαφέροντος. Το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης, ΦΕΚ 128 Α/2008 διαπιστώνει τις έντονες τάσεις αστικής εξάπλωσης, ιδίως γύρω από τα αστικά κέντρα, στις παράκτιες περιοχές αλλά και στη λοιπή επικράτεια και ιδιαίτερα κατά μήκος των οδικών αξόνων. Η εκτός σχεδίου παραθεριστική κατοικία δεν συνιστά ιδιαίτερο κεφάλαιο, αλλά αναφέρεται σε σχέση με την κατανάλωση γης και τις συγκρούσεις που δημιουργεί, ιδιαίτερα σε περιοχές γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας. Προτείνεται ο έλεγχος της διάχυσης των αστικών χρήσεων με σκοπό τη διασφάλιση εκείνων των προϋποθέσεων που θα επιτρέπουν την συνύπαρξη των δραστηριοτήτων, «λαμβάνοντας υπ όψιν τη μοναδικότητα των πόρων για την ανάπτυξη κάθε παραγωγικής δραστηριότητας και τη στάθμιση κόστους ωφέλειας σε κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό επίπεδο». Παράλληλα, προτείνεται ο περιορισμός της διάσπαρτης δόμησης και η ενθάρρυνση της ανάπτυξής της μέσα σε οργανωμένους οικιστικούς υποδοχείς. Στα Ειδικά Πλαίσια, έχει ήδη θεσμοθετηθεί το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό, ΦΕΚ 1138Β/2009, ενώ πρόσφατα κατατέθηκε για δημόσια διαβούλευση και η αναθεώρησή του. Με το Ε.Π.Χ.Σ.Σ.Α. του 2009 προτείνει η προσαρμογή της πολεοδομικής νομοθεσίας κατά τρόπο που να υποστηρίζει την εξυγίανση, οργάνωση και γενικότερα ανάπλαση των τουριστικών περιοχών και ιδιαίτερα των άτυπα διαμορφωμένων, με τις διατάξεις της εκτός σχεδίου δόμησης τουριστικών περιοχών αλλά και τη θεσμοθέτηση των σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων. Άλλη αναφορά, εκτός της πτυχής των τουριστικών κατοικιών εντός σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων, στην παραθεριστική κατοικία δεν σημειώνεται. Το σχέδιο του νέου Ε.Π.Χ.Σ.Σ.Α. για τον τουρισμό ακολουθεί την ίδια αντιμετώπιση σε σχέση με την παραθεριστική κατοικία, δεν αναφέρεται ξεχωριστά σε αυτήν. Παρ όλα αυτά, καταγράφονται διαφορές και εισάγονται νέα στοιχεία, χαρακτηριστικά για την αντιμετώπιση του κεντρικού σχεδιασμού σε σχέση με την τουριστική εκμετάλλευση της του φυσικού πλούτου χώρας. Ανάμεσα στους διακηρυγμένους στόχους του νέου Ε.Π.Χ.Σ.Σ.Α. είναι η μείωση της ελκυστικότητας της διάσπαρτης «εκτός σχεδίου» δόμησης τουριστικών εγκαταστάσεων, ιδίως σε ευαίσθητες περιοχές και παράλληλα, στον προσανατολισμό της πρωτίστως σε ζώνες χρήσεων γης και οργανωμένους χωρικούς υποδοχείς τουριστικών δραστηριοτήτων.

16 Ως τέτοιοι νοούνται οι περιοχές που οριοθετούνται και πολεοδομούνται για την εγκατάσταση τουριστικών δραστηριοτήτων και μπορούν να περιλαμβάνουν τις χρήσεις του άρθρου 8 του Π.. 23/2/1987 (ΦΕΚ 1663). Οι οργανωμένοι χωρικοί υποδοχείς τουριστικών δραστηριοτήτων μπορούν να αναπτύσσονται ως Περιοχές Οργανωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α.), Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών δραστηριοτήτων τουρισμού (Π.Ο.Α.Π..) αποκλειστικής ή μικτής χρήσης, Περιοχές Ειδικά Ρυθμιζόμενης Πολεοδόμησης (Π.Ε.Ρ.Π.Ο.) αποκλειστικής ή μικτής χρήσης, Σύνθετα Τουριστικά Καταλύματα (Σ.Τ.Κ.), εφόσον πολεοδομούνται, ημόσια Ακίνητα τουριστικού προορισμού που αναπτύσσονται με το μηχανισμό των Ε.Σ.Χ.Α..Α., εφόσον πολεοδομούνται, καθώς και Επιχειρηματικά Πάρκα. Αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός της θεαματικής επέκτασης της ισχύος των προτεινόμενων ρυθμίσεων, αφού προβλέπεται ότι τέτοιες επενδύσεις θα μπορούν να αναπτύσσονται σε περιοχές του δικτύου Natura 2000, εκτός του πυρήνα τους, ενώ ακόμα και ακατοίκητα νησιά με έκταση μεγαλύτερη των 300 στρεμμάτων θα μπορούν να φιλοξενούν τέτοιες μονάδες, παρ όλη τη ρητορική που εμφανίζεται στον τύπο για την κατεύθυνση του νέου σχεδίου στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος με την ανάδειξη των αυτονόητων απαγόρευση της δόμησης σε δάση και αναδασωτέες εκτάσεις, αιγιαλό και παραλία- ως καινοτόμων θετικών στοιχείων. (http://news.in.gr/economy/article/?aid= ) Ο χωροταξικός σχεδιασμός της χώρας λοιπόν, σε αντίθεση με πλείστα άλλα κείμενα, συμπεράσματα και στρατηγικές δεν αναγνωρίζει το ζήτημα της παραθεριστικής κατοικίας ως αυτόνομο και χρήζων ιδιαίτερης προσοχής. Εκτός από τη δυνατότητα ένταξής της στα νέου τύπου τουριστικά καταλύματα τείνει να αγνοεί την πραγματικότητα της διασποράς της σε μεγάλο μέρος των μη πολεοδομημένων τουριστικών περιοχών της χώρας και μαζί με αυτό τις συνέπειες αυτών των πρακτικών τόσο σε σχέση με το περιβαλλοντικό πρόβλημα όσο και σε σχέση με τις επιπτώσεις που έχει στο τοπίο. 4.Επιπτώσεις στο Τοπίο Η σύγχρονη συγκυρία έχει να επιδείξει ένα περιβάλλον αυξημένης κινητικότητας κεφαλαίων και ανθρώπων αναδεικνύοντας ευκαιρίες ευέλικτων τρόπων ζωής και εργασίας που επιτρέπουν τη διαμονή για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα σε μια δεύτερη κατοικία αλλά και ευκαιρίες αγοράς γης και κατοικιών από επίδοξους ιδιοκτήτες δεύτερης κατοικίας στον εξωαστικό χώρο, μέσω των αλλαγών στη δομή

17 της αγροτικής παραγωγής. Φαίνεται ότι σ αυτό το περιβάλλον, σε συνδυασμό με τα άλυτα ασφυκτικά προβλήματα των αστικών κέντρων όλο και περισσότερες οικογένειες επιλέγουν να μετατρέψουν την δεύτερη κατοικία τους σε κύρια. Η θετική επιλογή ενός περιβάλλοντος προαστιακού, επανέρχεται στη συζήτηση ειδικά για τις ελληνικές πόλεις και τις κοντινές τους περιοχές παραθεριστικής κατοικίας, όπου εκφράζονται έντονες τάσεις μετατροπής τους σε περιοχές κύριας (Καμούτση Π., Γκόρτσος Κ., Μανώλογλου Ε., Μάρκου Α., 2007, Εμμανουήλ,. 1999, Εμμανουήλ,. 2002). Παράλληλα, και μέσα από τα κείμενα της Ε.Ε., η έννοια της υπαίθρου αναδιαμορφώνεται ενώ το τοπίο, αναγνωρίζεται ως οντότητα η οποία χρήζει καταγραφής, σχεδιασμού και διατήρησης. Για τον ευρωπαϊκό χώρο, η παραδοσιακή θεώρηση της υπαίθρου, που κυρίως τη θεωρεί έναν χώρο εντατικής αγροτικής παραγωγής, δίνει σταδιακά τη θέση της σε ένα μοντέλο πολύ-λειτουργικότητας της υπαίθρου όπου η αγροτική παραγωγή δεν μονοπωλεί τους φυσικούς πόρους και το τοπίο, αλλά τους μοιράζεται με άλλους φορείς ανάπτυξης που την καθιστούν διαθέσιμη προς αναψυχή και κατανάλωση των αστικών πληθυσμών. (Παπαδόπουλος Α., Χατζημιχάλης Κ., 2008) Οδηγούμαστε έτσι στην μετατροπή παρακμαζόντων αγροτικών περιοχών σε τοπία κατανάλωσης με την ενδυνάμωση των λειτουργιών αναψυχής και τουρισμού και τη συνακόλουθη ανάπτυξη οικοδομικής δραστηριότητας για την κάλυψη των αναγκών των νεοεισερχόμενων «καταναλωτών». Το αποτέλεσμα δεν είναι πάντοτε καλοδεχούμενο. Τόσο οι μόνιμοι κάτοικοι μιας περιοχής, όσο και αυτοί που έχουν ήδη αποκτήσει εκεί μια παραθεριστική κατοικία, μπορούν να είναι άκρως αντίθετοι με την περαιτέρω ανάπτυξη λειτουργιών αναψυχής στην περιοχή τους ή με την περαιτέρω ανοικοδόμηση, με το σκεπτικό της διατάραξης ενός κλίματος στο οποίο οι ίδιοι έχουν επενδύσει (Paris C., 2009). Το τοπίο καταναλώνεται και το ίδιο σαν αγαθό, για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, για το οικιστικό του περιβάλλον και για ένα φανταστικό τρόπο ζωής που υποτίθεται ότι φιλοξενεί. Οι νέοι καταναλωτές είναι οι τουρίστες και οι ιδιοκτήτες παραθεριστικών κατοικιών (Hall C. M., Muller D. K., 2004). Για τους παραθεριστές, η αναζήτηση του αυθεντικού και μιας αναπαράστασης της αληθινής ζωής φαίνεται να είναι βασική επιδίωξη, η οποία ικανοποιείται μέσα από τη σκηνοθεσία «αυθεντικών» τοπίων ή γεγονότων στα νέα περιβάλλοντα παραθερισμού. Υποστηρίζεται πως είτε λόγω άλλων οικονομικών προβλημάτων είτε λόγω των πιέσεων προς τα πάνω των τιμών από την δραστηριότητα των νέων οικιστών, οι περιοχές ανάπτυξης παραθεριστικής κατοικίας υποβάλλονται σε διαδικασίες κάποιου

18 είδους εξευγενισμού (gentrification), παρόμοιες με αυτές των αστικών περιοχών. Είτε πρόκειται για την επένδυση και κατασκευή ξενοδοχειακών καταλυμάτων, είτε για την εξασφάλιση γης για την ανάπτυξη γηπέδων γκολφ και άλλων δραστηριοτήτων αναψυχής, είτε πρόκειται για την αγορά υφιστάμενων κατοικιών είτε για την απόκτηση γης και την ανέγερση νέων, φαίνεται πως η διαδικασία αυτή, έστω όχι με πανομοιότυπες διαδικασίες με αυτές του gentrification στις πόλεις, καταγράφει σαφώς μια τάση επένδυσης σε φτηνή γη, η οποία με τις κατάλληλες παρεμβάσεις και επενδύσεις, και με τη βοήθεια μιας ολόκληρης βιομηχανίας διαφήμισης, άμεσης και έμμεσης, διαμορφώνει ένα καινούργιο υπερτιμημένο εξωαστικό περιβάλλον με μια διαδικασία που προσομοιάζει αρκετά στις βασικές αρχές του αστικού μοντέλου του εξευγενισμού. Βεβαίως, τα νέα αυτά τοπία προσφέρονται για κατανάλωση σε συγκεκριμένες «σωστές» καταναλωτικές ομάδες, οι οποίες μάλιστα θεωρούν την απομόνωση αυτή προνομιακό επιλέξιμο στοιχείο για τους προορισμούς τους. Το περιβάλλον επίσης, μέσα στο οποίο αναπτύσσεται η δεύτερη κατοικία είναι υποδοχέας της λειτουργίας αλλά και το ίδιο προϊόν προς κατανάλωση. Η σημασία του τοπίου σε αυτή την περίπτωση, όπου κάποιος επιλέγει με κριτήρια αισθητικής και καταναλωτικής αντίληψης είναι ιδιαιτέρως σημαντική (Knudsen D. C. et al., 2008). Αποτέλεσμα τόσο διαδικασιών εμπορικής εκμετάλλευσης και όσο και προβολών του κάθε επισκέπτη, σταθερότυπων εικόνων και συμπεριφορών, το τοπίο αποτελεί το τελικό προϊόν μιας κοινωνικής διαδικασίας που χτίζεται συν τω χρόνω, μέσα από τις σχεδιαστικές και οικονομικές επιλογές της εκάστοτε κυρίαρχης σε αυτό κοινωνικής ομάδας. Η κατάσταση του τοπίου της υπαίθρου, ο τρόπος με τον οποίο το αντιλαμβανόμαστε και το καταναλώνουμε έχει να κάνει με μια σειρά από επί μέρους συνιστώσες, χαρακτηριστικές της οικονομικής και κοινωνικής δομής της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας. Οι αλλαγές στις μεθόδους της αγροτικής παραγωγής και μετακίνηση των αγροτικών πληθυσμών, η έγερση του διεθνούς καταναλωτικού ενδιαφέροντος για συγκεκριμένα τοπία και η συνακόλουθη ανάπτυξη του τουριστικού τομέα, και η μετακίνηση των πολιτικών γης και στέγασης είναι οι βασικές κατηγορίες τέτοιων συνιστωσών (Gallent N. et al., 2003). Σημαντικό εργαλείο για το σχεδιασμό του χώρου τα τελευταία χρόνια, έχει υπάρξει η επιδίωξη της λεγόμενης βιώσιμης ανάπτυξης. Αν και υπάρχει μεγάλος προβληματισμός για τον όρο, ποιός κρίνει τη βιωσιμότητα, για ποιόν σχεδιάζεται και άρα ποιός τελικά επωφελείται από μια τέτοια ανάπτυξη, η κρατούσα άποψη τον έχει υιοθετήσει

19 βάζοντας κάποιες προϋποθέσεις για την προστασία του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος αλλά και την εξασφάλιση μιας συνεχούς οικονομικής ανάπτυξης της κάθε περιοχής, μέσα από την προτροπή για προσέλκυση επενδύσεων αλλά και τη στήριξή της, με νομικούς, φορολογικούς και άλλους όρους. Για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, θεωρείται ότι πρέπει η ύπαιθρος να απαρνηθεί σταδιακά, και εν μέρει, το παραγωγικό της παρελθόν και να αποδεχτεί ένα παρόν και μέλλον βασισμένο στην προσφορά κατανάλωσης στους αστικούς πληθυσμούς. Με άλλα λόγια να απαρνηθεί την μέχρι πρότινος αυτονομία της και να αποδεχτεί ότι θα εξαρτάται από το αστικά προερχόμενο κεφάλαιο, «να αποδεχτεί ότι η πόλη θα γίνει ο εκμεταλλευτής και ο καταναλωτής της υπαίθρου» (Gallent N. et al., 2003). Παράλληλα, η αύξηση του ενδιαφέροντος για παραθεριστικές κατοικίες σε περιβάλλοντα ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, τα οποία θεωρείται ότι προσθέτουν στην αξία μιας τέτοιου τύπου επένδυσης, δημιουργούν εντονότατες πιέσεις για εξασφάλιση γης με τέτοια χαρακτηριστικά, η οποία και διατίθεται σε πολύ υψηλές τιμές. Το γεγονός αυτό, οδηγεί στην παραχώρηση περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών προς εκμετάλλευση, με τις ευλογίες της κεντρικής διοίκησης πολλές φορές. Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με την καλλιεργούμενη θεώρηση ότι το τοπίο είναι γυμνό από παραγωγικές ανθρώπινες δραστηριότητες και ότι το μόνο που έχει αξία είναι η παρθένα φύση και η αίσθηση της προνομιακής επαφής με αυτή (Wiener J., 2007), είναι μάλλον χαρακτηριστικά για τον τρόπο επιλογής και σχεδιασμού των παραθεριστικών κατοικιών της εποχής μας. Σημειώνεται στη συνέχεια η μεταλλαγή της υπαίθρου με βάση το δικαίωμα χρήσης σε αυτή. Ένας χώρος που ήταν προσβάσιμος από τον καθένα γίνεται χώρος αποκλειστικής χρήσης και κατανάλωσης από συγκεκριμένες οικονομικές μονάδες με την εγκαθίδρυσή τους σε αυτόν. Με άλλα λόγια, αναπαράγονται μοντέλα χρήσης και μεταφέρονται κοινωνικοί διαχωρισμοί του αστικού χώρου που έχει σαν αποτέλεσμα τη «μεταλλαγή μέχρι τώρα κοινών τόπων σε τόπο παιχνιδιού για την ελίτ» (Hall C. M., Muller D. K., 2004). Συνολικά λοιπόν, με την ανάπτυξη της παραθεριστικής κατοικίας μπαίνουν μια σειρά από ζητήματα προς αντιμετώπιση. Τα προβλήματα αυτά έχουν σχέση τόσο με την κατανάλωση του εξωαστικού χώρου, όσο και με το ποιός είναι ο τελικός χρήστης καταναλωτής. Με την ανάδειξη της νέας λογικής σχεδιασμού της παραθεριστικής κατοικίας είναι εμφανές ότι πραγματοποιείται ένας ιδιαίτερος διαχωρισμός στις ευκαιρίες πρόσβασης στην ύπαιθρο αλλά και σε ποιοτικά περιβάλλοντα κατοίκησης

20 σε αυτή. Η λογική της περιτοίχισης και του αποκλεισμού κοινωνικών ομάδων και ανθρώπων από περιβάλλοντα που μέχρι πρότινος θεωρούνταν δημόσια και άρα προσβάσιμα από όλους, παραλίες, περιοχές φυσικού κάλλους και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, και παράλληλα η προθυμία του κρατικού μηχανισμού να επιτρέψει τέτοιες επεκτάσεις της δόμησης αντανακλά τη βαθειά αντίληψη της κοινωνικής διαστρωμάτωσης και διαχωρισμού αλλά και την ιδιαίτερη καταναλωτική κουλτούρα που έχει καλλιεργηθεί για τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε και αλληλεπιδρούμε με τη φύση. Στη θέση ενός σχεδιασμού που θα επέτρεπε την αναπαραγωγή των τοπικών κοινωνιών τόσο μέσα από τις παραγωγικές δραστηριότητες όσο και μέσα από μια ήπια και λελογισμένη χρήση της υπαίθρου για τις αδιαμφισβήτητες ανάγκες εκτόνωσης των αστικών πληθυσμών, προάγονται λογικές διαχωρισμού και αμοιβαίων αποκλεισμών για χρήσεις και ανθρώπους. Τέλος, μεγάλο ενδιαφέρον, και ιδιαίτερα στον Ευρωπαϊκό Νότο όπου η παραθεριστική κατοικία παίζει ιδιαίτερο ρόλο στις οικονομίες του, θα έχει η εξέλιξη των σημερινών κρισιακών φαινομένων σε ολόκληρη την Ε.Ε.. Όσο και αν τα σύνθετα καταλύματα με τις παραθεριστικές κατοικίες απευθύνονται σε στρώματα που μπορεί και να έχουν κέρδη από τη συγκυρία, δεν είναι οι μόνοι στους οποίους στοχεύει μια τέτοια αγορά. Η μεγάλη πλειοψηφία των υποψήφιων ιδιοκτητών παραθεριστικής κατοικίας ανήκει σε ομάδες που, έχοντας τα προηγούμενα χρόνια παρατηρήσει μια αύξηση των διαθέσιμων σε αυτούς κεφάλαια μέσω της πιστωτικής επέκτασης θα επέλεγαν σε προηγούμενες εποχές την επένδυση σε μια κατοικία αποταμιεύσεων από τον εργασιακό τους βίο και με την προοπτική ακόμα και να μετοικίσουν μόνιμα στο χώρο παραθερισμού τους, και σήμερα βρίσκονται μπροστά σε μειώσεις αποδοχών και παροχών οι οποίες καθιστούν ίσως πολύ δύσκολη την απόκτηση και τη διατήρηση τους. Μέχρι σήμερα τουλάχιστον, η αγορά των παραθεριστικών κατοικιών δεν φαίνεται να έχει βρει τρόπο ανταπόκρισης στα νέα δεδομένα. Σε κάθε περίπτωση, οι μεταλλαγές που καταγράφονται στην παραγωγή, τη διάθεση και την κατανάλωση της παραθεριστικής κατοικίας έχουν άμεση σχέση με την κοινωνική και οικονομική οργάνωση των χώρων στους οποίους αναπτύσσονται. Οι διαδικασίες, όπως δείξαμε, έχουν άμεση σχέση με την οικονομία της αγοράς, τους ανταγωνισμούς και τις ανισότητες που αυτή επιβάλλει. Ο προβληματισμός πάνω στα νέα μοντέλα ανάπτυξης της υπαίθρου και η χάραξη μιας αντιπρότασης στο κρατούν σχέδιο, θα πρέπει τελικά να απαντά στο ποιός είναι ο ρόλος της υπαίθρου αλλά και στο ποιός τελικά έχει το δικαίωμα να την απολαμβάνει. Και το δικαίωμα αυτό δεν

21 σχετίζεται μόνο με την ιδιωτική περιουσία του καθενός, αλλά πρέπει να αντιμετωπίζεται ως κοινωνικό κεφάλαιο και παρακαταθήκη διαθέσιμη σε όλους.. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Allen J., Barlow J., Leal J., Maloutas T., Pandovani L., 2004, Housing and Welfare in Southern Europe, Oxford, Malden, Carlton, Blackwell Publishing Alpha Bank, 2006, Παραθεριστική Κατοικία και Χωροταξικός Σχεδιασμός, Οικονομικό ελτίο Τ99, Αθήνα Couch C., Leondidou L., Petschel- Held G., 2007, Urban Sprawl in Europe: Landscapes, Land Use and Policy, Oxford, Malden, Carlton, Blackwell Publishing Deladetsimas P.M., 2006, The Emerging Property Development Pattern in Greece and its Impact on Spatial Development, European Urban and Regional Studies 13 (3): , London, Thousand Oaks, New Delhi, Sage Publications Εμμανουήλ,. 1999, Αστική Αvάπτυξη, Αγoρά Κατoικίας και Πρoαστιoπoίηση: Ορισμέvες Θεωρητικές Σημειώσεις και η Περίπτωση της Αθήvας, στo. Οικovόμoυ & Γ. Πετράκoς (επιμ.) Η Αvάπτυξη τωv Ελληvικώv Πόλεωv, ιεπιστημovικές Πρoσεγγίσεις Αστικής Αvάλυσης και Πoλιτικής, Βόλος, Εκδόσεις Θεσσαλίας-Gutenberg, σσ Εμμανουήλ., 2002, Κoιvωvικός ιαχωρισμός, Πόλωση και Αvισότητες στη Γεωγραφία της Αθήvας: Ο Ρόλoς τωv Μηχαvισμώv της Αγoράς Κατoικίας και Οικιστικής Αvάπτυξης ( ), Αθήνα, Γεωγραφίες, 3: Gallent N., Shucksmith M., Tewdwr Jones M., 2003, Housing in the European Countryside, Rural Pressure and Policy in Western Europe, London, New York, Routledge Gortsos, K., Kamoutsi, F., Panayotatos, E., Sayas, J., 2000, Second Homes and Settlement Development: the Greek Experience pp στo Rivista Geografica Italiana, CVII, 3-4

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ ΘΕΟ ΟΣΗΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Γκόρτσος. Ειδικότητα Αρχιτέκτονας - Πολεοδόμος ΕΛΕ / Δ. Επικοινωνία Γραφείο 7.3, τηλ. 2107491639, e-mail kgortsos@ekke.gr,

Κώστας Γκόρτσος. Ειδικότητα Αρχιτέκτονας - Πολεοδόμος ΕΛΕ / Δ. Επικοινωνία Γραφείο 7.3, τηλ. 2107491639, e-mail kgortsos@ekke.gr, Κώστας Γκόρτσος Ειδικότητα Αρχιτέκτονας - Πολεοδόμος ΕΛΕ / Δ Επικοινωνία Γραφείο 7.3, τηλ. 2107491639, e-mail kgortsos@ekke.gr, Σπουδές 2001 MSc Πολεοδομίας και Χωροταξίας ΕΜΠ 1985 Δίπλωμα Αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Η ανάγκη αναθεώρησης του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό προκύπτει αφενός από γενικότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Αθήνα, 2014 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: Το αστικό πράσινο και η διαχείρισή του από την Τοπική Αυτοδιοίκηση Η αξία του αστικού πρασίνου Η έννοια του αστικού πράσινου-χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005 Περίληψη Εργασίας του µαθήµατος: Σύγχρονες πρακτικές του σχεδιασµού και δυναµική των χωρικών δοµών και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ «ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ»

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ «ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ «ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ» ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ / ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ Συνολική έκταση του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ.

ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ. ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ. Στο πλαίσιο της τροποποίησης του Ειδικού πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και

Διαβάστε περισσότερα

1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED:

1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED: Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED: «Πολιτικές χωρικού σχεδιασμού και διευθέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα διπλωµατική εργασία µε τίτλο «Η πόλη της Καστοριάς ως τουριστικός προορισµός», µελετάται η σχέση τουρισµού και πόλης, εξετάζοντας αν η αλλαγή που παρατηρείται σήµερα στη φυσιογνωµία

Διαβάστε περισσότερα

Τουριστικές Επενδύσεις: Ξεκλειδώνοντας τη Δυναμική Δημόσια Ακίνητα και Προσέλκυση Τουριστικών Επενδύσεων μέσω των ΕΣΧΑΔΑ

Τουριστικές Επενδύσεις: Ξεκλειδώνοντας τη Δυναμική Δημόσια Ακίνητα και Προσέλκυση Τουριστικών Επενδύσεων μέσω των ΕΣΧΑΔΑ Τουριστικές Επενδύσεις: Ξεκλειδώνοντας τη Δυναμική Δημόσια Ακίνητα και Προσέλκυση Τουριστικών Επενδύσεων μέσω των ΕΣΧΑΔΑ Ζωή Χριστοδουλοπούλου, Project Manager 2015 - Νέο Ρεκόρ για τον Ελληνικό Τουρισμό

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06)

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Η χώρα μας είναι ένας από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

Συνάντηση: ΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (επαγγελματικά & θεσμικά)

Συνάντηση: ΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (επαγγελματικά & θεσμικά) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΚΤΩΝ (ΣΕΠΟΧ) Συνάντηση: ΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (επαγγελματικά & θεσμικά) ΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ ΕΦ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Τα τελευταία χρόνια η ενδογενής ανάπτυξη, η αξιοποίηση δηλαδή του ενδογενούς φυσικού και πολιτιστικού πλούτου καθώς και του ανθρώπινου δυναµικού του κάθε τόπου,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Η Νησιωτικότητα ως Ευκαιρία: Μία Ολοκληρωµένη Αναπτυξιακή Πρόταση για τα Νησιά την Περίοδο 2014-2020 ευτέρα 10 εκεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

COSTA NAVARINO, Η ΠΡΩΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Ο.Τ.Α.) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Πετράκος Κώστας

COSTA NAVARINO, Η ΠΡΩΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Ο.Τ.Α.) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Πετράκος Κώστας COSTA NAVARINO, Η ΠΡΩΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Ο.Τ.Α.) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Πετράκος Κώστας ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Αντικείμενο αυτής της εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ 1 Η ΝΕΩΤΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 2 Τα εργαλεία ανάγνωσης της ταυτότητας της πόλης. Τα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ).

Διαβάστε περισσότερα

Τουριστική κατοικία: Η θεσμική της κατοχύρωση και η εφαρμογή της στον ελληνικό χώρο

Τουριστική κατοικία: Η θεσμική της κατοχύρωση και η εφαρμογή της στον ελληνικό χώρο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ERSA-GR) 11ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Αγροτική οικονομία, ύπαιθρος χώρος, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη Τουριστική κατοικία: Η θεσμική της κατοχύρωση

Διαβάστε περισσότερα

Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος

Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος 2 ΤΟ ΘΕΜΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Η ανάπτυξη των Λαχανοκήπων και της ευρύτερης περιοχής Α. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος 14

Περιεχόμενα. Πρόλογος 14 Περιεχόμενα Πρόλογος 14 Κεφάλαιο 1 Ιστορική εξέλιξη των πόλεων 17 1.1 Ορισμός της πόλης και βασικές έννοιες.................... 17 1.2 Η εξέλιξη των πόλεων............................... 21 1.3 Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΜΕΤΩΠΟ: Η περίπτωση του Φαληρικού Όρµου

ΑΣΤΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΜΕΤΩΠΟ: Η περίπτωση του Φαληρικού Όρµου ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΠΜΣ: Αρχιτεκτονική-Σχεδιασµός του χώρου- Κατεύθυνση: Πολεοδοµία-Χωροταξία Μάθηµα: Περιβαλλοντικές συνιστώσες του σχεδιασµού και της οικιστικής ανάπτυξης. ΑΣΤΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΜΕΤΩΠΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Σπιλάνης, Επ. Καθηγητής ΓΓ. Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής

Γιάννης Σπιλάνης, Επ. Καθηγητής ΓΓ. Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Εργαστήριο Τοπικής και Νησιωτικής Ανάπτυξης Πανεπιστημίου Αιγαίου Στρατηγική και Πολιτικές για τη Νησιωτική Ανάπτυξη: Η Αναγκαιότητα για μια Ολοκληρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 1 o ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Για εκτός σχεδίου γήπεδα και όταν οι χρήσεις γης δεν είναι καθορισμένες με ειδικό Προεδρικό Διάταγμα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ JESSICA

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ JESSICA ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ JESSICA ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ : 13/1/2012 ΗΜ/ΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ : 13/1/2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ: ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D.

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. LSE) ΜΕΡΟΣ 1 Ο χωρικός σχεδιασµός στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα 22.07.2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα 22.07.2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα 22.07.2014 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αρχίζει σήμερα, στο Β Θερινό Τμήμα της Βουλής, η συζήτηση του Νομοσχεδίου του υπουργείου Τουρισμού, με τίτλο «Απλούστευση διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις της αστικής ανάπτυξης στην Ελλάδα Διαχρονικές αναγνώσεις

Κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις της αστικής ανάπτυξης στην Ελλάδα Διαχρονικές αναγνώσεις Ε.Μ.Π. ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Κατεύθυνση: Πολεοδομία και Χωροταξία Κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις της αστικής ανάπτυξης στην Ελλάδα Διαχρονικές αναγνώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Έτσι η αλλαγή στα ζητήµατα των ΒΕΠΕ ήλθε το 1997 µε την εφαρµογή του Ν.2545.

Έτσι η αλλαγή στα ζητήµατα των ΒΕΠΕ ήλθε το 1997 µε την εφαρµογή του Ν.2545. ΚΕΦΑΛΑΙO 5 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΒΙΟ.ΠΑ. ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ Η εγκατάσταση επιχειρήσεων στο ΒΙΟ.ΠΑ., αφορά µικρές βιοµηχανίες και βιοτεχνίες χαµηλής όχλησης, επαγγελµατικά εργαστήρια, επιχειρήσεις παροχής

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιολογία της Αγροτικής Ανάπτυξης

Κοινωνιολογία της Αγροτικής Ανάπτυξης Κοινωνιολογία της Αγροτικής Ανάπτυξης ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη και Διαχείριση του Αγροτικού Χώρου» Ενότητα 4: Κοινωνικές Τάξεις & Κοινωνικές Ανισότητες στην Ύπαιθρο (1/2) 2ΔΩ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Ω Ν Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Ε Ω Ν Α Σ Τ ΙΙ Κ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Ε.. Τ.. Π.. Α.. & Ε.. Κ.. Τ.. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής».

«Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής». «Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής». Mάρω Ευαγγελίδου. Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος/ Χωροτάκτης Αθήνα 21.11.13 Περιφέρεια Αττικής Ημερίδα με θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Σ.(m) 19. Κατά τη γνώµη του Τµήµατος, την οποία υποστήριξαν η Πρόεδρος, οι Σύµβουλοι Αικ. Σακελλαροπούλου, Μ.-Ε. Κωνσταντινίδου και ο Πάρεδρος. Βασιλειάδης, από τα στοιχεία που συνοδεύουν το σχέδιο και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (RSAI, ERSA) Οικονομική Κρίση και Πολιτικές Ανάπτυξης και Συνοχής 10ο Τακτικό Επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π) ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ: 1951 ΕΔΡΑ: Πειραιάς, Μέγαρο ΕΒΕΠ, Λουδοβίκου 1, Γραφεία Αθηνών: Αμερικής 10, T.K. 106 71 ΑΘΗΝΑ, Τηλ: 210-3392567, Fax: 210-3631720 e-

Διαβάστε περισσότερα

ΟιτουριστικέςπιέσειςστηνΠεριφέρεια Κρήτηςκαιταµοντέλατουριστικής ανάπτυξης

ΟιτουριστικέςπιέσειςστηνΠεριφέρεια Κρήτηςκαιταµοντέλατουριστικής ανάπτυξης ΟιτουριστικέςπιέσειςστηνΠεριφέρεια Κρήτηςκαιταµοντέλατουριστικής ανάπτυξης Αικατερίνη Τσουκαλά Γενική ιευθύντρια Χωροταξίας και Περιβαλλοντικής Πολιτικής Συντονίστρια του προγράµµατος OSDDT για την Κρήτη

Διαβάστε περισσότερα

Λ έ ιμ νες ξενοδοχειακών μονάδων

Λ έ ιμ νες ξενοδοχειακών μονάδων Λιμένες ξενοδοχειακών μονάδων Παγκρήτιο Δίκτυο Περιβαλλοντικών Οργανώσεων «ΟικοΚρήτη» Ο η Οικολογική Πρωτοβουλία Χανίων Περιβαλλοντικός Σύλλογος Ρεθύμνου Πολιτιστική Εταιρεία Πανόρμου «Επιμενίδης» Οικολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 1 ΗΣ ΙΑΛΕΞΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ι. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Τουρισµός είναι η επίσκεψη ενός τόπου της ηµεδαπής ή αλλοδαπής µε σκοπό την ξεκούραση ή ψυχαγωγία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ-ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Π.Δ «ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ» Άρθρο 1

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ-ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Π.Δ «ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ» Άρθρο 1 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ-ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Π.Δ «ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ» Γενική παρατήρηση Άρθρο 1 Το προτεινόμενο θεσμικό πλαίσιο αναφορικά με τις κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ Περιγραφή των Μεικτών Τουριστικών Αναπτύξεων. Η εισαγωγή του θεσμού των Μεικτών Τουριστικών Αναπτύξεων (ΜΤΑ) στη Κύπρο κρίθηκε σκόπιμη ως ένα δυνητικό

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μ ΟΝΑΔΑ Β ΙΩΣΙΜΗΣ Κ ΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μ ΟΝΑΔΑ Β ΙΩΣΙΜΗΣ Κ ΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μ ΟΝΑΔΑ Β ΙΩΣΙΜΗΣ Κ ΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Χάραξη συνδυασμένης πολεοδομικής και κυκλοφοριακής στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

Η Προοπτική Ανάπτυξης του Κυπριακού Τουρισµού µέσω των PPPs Αντώνης Πασχαλίδης Υπουργός Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού 1 Τι είναι οι Συµπράξεις ηµοσίου Ιδιωτικού Τοµέα; PPP s: είναι ευρέως γνωστές,

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης

Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης Πρόταση Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων στις Δυτικές Συνοικίες του Αστικού Κέντρου του Δήμου Λεμεσού Πρώτη Δημόσια Διαβούλευση Δρ. Ράλλης Γκέκας Οι Στόχοι του ΣΕΣ 2014-2020 Βιώσιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΜΠΟΣ Α ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕ Ο ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ

ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΜΠΟΣ Α ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕ Ο ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ Στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του ήμου Αχαρνών (σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου του Ν. 2508/97) καθορίζονται: α) οι περιοχές ειδικής προστασίας που δεν πρόκειται να πολεοδομηθούν (Ζώνη Προστασίας Κηφισού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65-και πάνω Περιοχή Κατοικίας: Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Χωροταξικός σχεδιασµός & υδατοκαλλιέργειες στον ευρωπαϊκό χώρο Μέχρι σήµερα δεν υπάρχει ολοκληρωµένο

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Η ΧΩΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Ι. ΤΑ ΚΡΙΣΙΜΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Οι κοινωνικές και οικονομικές μεταβολές επηρεάζουν τον χώρο. Ο Χώρος

Διαβάστε περισσότερα

στον αστικό ιστό Το παράδειγμα του Δήμου Αρτέμιδος Αττικής» ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Ι. ΠΟΛΥΖΟΣ, Τζ. ΚΟΣΜΑΚΗ, Σ. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ Αθήνα, Μάρτιος 2009

στον αστικό ιστό Το παράδειγμα του Δήμου Αρτέμιδος Αττικής» ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Ι. ΠΟΛΥΖΟΣ, Τζ. ΚΟΣΜΑΚΗ, Σ. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ Αθήνα, Μάρτιος 2009 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΠΜΣ: Αρχιτεκτονική - Σχεδιασμός του Χώρου Κατεύθυνση: Πολεοδομία Χωροταξία Μάθημα:Περιβαλλοντικές συνιστώσες του σχεδιασμού και της οικιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Γνώµη του Συλλόγου Μηχανικών Πολεοδοµίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης για το Σχέδιο Π.. «Κατηγορίες και περιεχόµενο χρήσεων γης»

Γνώµη του Συλλόγου Μηχανικών Πολεοδοµίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης για το Σχέδιο Π.. «Κατηγορίες και περιεχόµενο χρήσεων γης» Γνώµη του Συλλόγου Μηχανικών Πολεοδοµίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης για το Σχέδιο Π.. «Κατηγορίες και περιεχόµενο χρήσεων γης» Το Σχέδιο Π.. «Κατηγορίες και περιεχόµενο χρήσεων γης», που δόθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. Την Α.Π. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. Την Α.Π. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΕΛΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού: Θεωρητικό πλαίσιο για την κατανόηση των κοινών θεσμικών χαρακτηριστικών, αλλά και των θεσμικών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION)

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος Kokkinoplitis Konstantinos is Expert to DG Regio, European Commission in Innovation

Διαβάστε περισσότερα

Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού

Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού Κείμενο εργασίας στα πλαίσια του ερευνητικού έργου WASSERMed Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ Μονάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙA Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.1 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.2 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.3 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.4 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.5 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.6 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.7 ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Γενικά Προεκτιµώµενη αµοιβή για Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ Αναγνώριση της περιοχής μελέτης Προβλήματα και ελλείψεις στην κυκλοφοριακή λειτουργία και τις μεταφορικές υποδομές Αυξημένος φόρτος διέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ : ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΓΠΣ - ΠΜ

ΜΑΘΗΜΑ : ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΓΠΣ - ΠΜ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ-ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΑΘΗΜΑ : ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΓΠΣ - ΠΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εξέλιξη του λιανικού εμπορίου. Προς νέες κεντρικότητες στον αστικό χώρο.

Εξέλιξη του λιανικού εμπορίου. Προς νέες κεντρικότητες στον αστικό χώρο. Εξέλιξη του λιανικού εμπορίου. Προς νέες κεντρικότητες στον αστικό χώρο. Βάλια Αρανίτου, ΙΝΕΜΥ, Πανεπιστήμιο Κρήτης Ιων Σαγιάς, ΕΜΠ ΟΡΣΑ-ΕΣΕΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΠΟΛΗ. Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΕΑΠ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ξ. Δ. Αυλωνίτης Αντιπρόεδρος.

ΑΕΕΑΠ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ξ. Δ. Αυλωνίτης Αντιπρόεδρος. ΑΕΕΑΠ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ξ. Δ. Αυλωνίτης Αντιπρόεδρος Οκτώβριος 2013 Τί είναι η ΑΕΕΑΠ; Εταιρία ειδικού σκοπού Επενδύει τα κεφάλαιά της αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

Αστική αειφορία. ιαµόρφωση και εφαρµογή ολοκληρωµένων πιλοτικών προγραµµάτων βιώσιµης αστικής ανάπτυξης. Το πρόγραµµα URBAN Κερατσίνι - ραπετσώνα.

Αστική αειφορία. ιαµόρφωση και εφαρµογή ολοκληρωµένων πιλοτικών προγραµµάτων βιώσιµης αστικής ανάπτυξης. Το πρόγραµµα URBAN Κερατσίνι - ραπετσώνα. Ε.Μ.Π. ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατανάλωση εδάφους και προσπάθειες / εργαλείαανάσχεσηςτηςεξάπλωσης. ΑπότιςΖΟΕστιςΠΕΠ

Κατανάλωση εδάφους και προσπάθειες / εργαλείαανάσχεσηςτηςεξάπλωσης. ΑπότιςΖΟΕστιςΠΕΠ Κατανάλωση εδάφους και προσπάθειες / εργαλείαανάσχεσηςτηςεξάπλωσης. ΑπότιςΖΟΕστιςΠΕΠ ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗΣ, 6 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ2012 ΑΝΤΩΝΗΣΧΟΥΡ ΑΚΗΣ, αρχιτέκτων(ε.μ.π.) Πολεοδόµος(M.C.D., Liverpool) 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΟΛΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002558788 2015-02-04

15PROC002558788 2015-02-04 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π Περιφέρειας Κρήτης Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 71202 Ηράκλειο Πληροφορίες : Γ. Ανδρουλάκης Τηλ : 2813-404502 Fax

Διαβάστε περισσότερα

1. Οικονομική Πολιτική, Περιφερειακή Πολιτική,

1. Οικονομική Πολιτική, Περιφερειακή Πολιτική, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ενότητα 1: ( ιάρκεια 50 ώρες ): Περιφερειακή και Πολιτική. Βασικές Θεωρητικές Έννοιες 1. Οικονομική Πολιτική, Περιφερειακή Πολιτική, Περιφερειακή : Βασικές Έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική με κοινωνικό πρόσωπο - Daveti Home Brokers Sunday, 10 February 2013 11:55. Του Στράτου Ιωακείμ

Αρχιτεκτονική με κοινωνικό πρόσωπο - Daveti Home Brokers Sunday, 10 February 2013 11:55. Του Στράτου Ιωακείμ Του Στράτου Ιωακείμ Η Αρχιτεκτονική Χωρίς Σύνορα είναι Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση, μέλος του διεθνούς μη κυβερνητικού, μη κερδοσκοπικού οργανισμού ASF international (Architecture Sans Frontieres International).

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές ευκαιρίες

Επενδυτικές ευκαιρίες Επενδυτικές ευκαιρίες Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011 1 Περιεχόμενα 1. Επενδυτικές Δραστηριότητες & Κίνητρα 2. Ποσοστά & Ζώνες ενίσχυσης 3. Βασικοί όροι και προϋποθέσεις 4. Κριτήρια Αξιολόγησης Σημείωση:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Τεχνικές προδιαγραφές των μελετών Ειδικών Χωρικών Σχεδίων (Ε.Χ.Σ.) του Ν. 4269/2014 (ΦΕΚ 142/Α/2014) ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ:

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Τεχνικές προδιαγραφές των μελετών Ειδικών Χωρικών Σχεδίων (Ε.Χ.Σ.) του Ν. 4269/2014 (ΦΕΚ 142/Α/2014) ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού & Τράπεζας

Διαβάστε περισσότερα

«Στρατηγικό σχέδιο: Εργαλείο οικοδόμησης και αξιοποίησης της ταυτότητας μιας πόλης /ενός τόπου»

«Στρατηγικό σχέδιο: Εργαλείο οικοδόμησης και αξιοποίησης της ταυτότητας μιας πόλης /ενός τόπου» «Στρατηγικό σχέδιο: Εργαλείο οικοδόμησης και αξιοποίησης της ταυτότητας μιας πόλης /ενός τόπου» Κώστας Μοχιανάκης, Προϊστάμενος Τμήματος Πληροφορικής Δήμου Ηρακλείου. Η ανάγκη για ταυτότητα στα πλαίσια

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ»

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» Εισηγήτρια: Έφη Γουνελά Στέλεχος της ΕΕΤΑΑ ΑΠΟΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ & ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Η υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές εκπόνησης µελετών γενικών κατευθύνσεων της παρ. 3 του άρθρου 24 του Ν. 2508/97 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ.

Προδιαγραφές εκπόνησης µελετών γενικών κατευθύνσεων της παρ. 3 του άρθρου 24 του Ν. 2508/97 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. Προδιαγραφές εκπόνησης µελετών γενικών κατευθύνσεων της παρ. 3 του άρθρου 24 του Ν. 2508/97 'Εχοντας υπόψη: Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ 1. Τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 24

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Εφαρμοσμένες ΛΥΣΕΙΣ για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Ανάπτυξη Πωλήσεων Ανδρόμαχος Δημητροκάλλης, MBA Management

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 2. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ 3. ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 4. Η ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ

1. ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 2. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ 3. ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 4. Η ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ 1. ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 2. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ 3. ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 4. Η ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ 5. Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 6. ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΛΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων 2η Ηµερίδα για την Ελληνική Πλατφόρµα για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων στο πλαίσιο των στόχων της Πλατφόρµας για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής Δευτέρα, 9 Απριλίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής Υπογράφηκε σήμερα 09/04 από την Υπουργό Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Περιφερειακό Τμήμα Θράκης Πρόταση για τον προσδιορισμό των όρων και των ορίων των περιοχών προστασίας στους υγροβιοτόπους Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης Γ. Ανδρέου, Ι. Δάφνης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» (ΠΑΑ) Άξονας 3 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Ν Ο Ψ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΜΕΡΟΣ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Σ Υ Ν Ο Ψ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΜΕΡΟΣ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΜΕΡΟΣ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Σ Υ Ν Ο Ψ Η ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΔΥΟ ΜΕΡΗ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ (Α ΜΕΡΟΣ)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΟΟΑΠ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Οικονομικά στοιχεία Προβλήματα Οφέλη. Σωτήρης Βλάχος Πολ.Μηχ/κος, τ. Δήμαρχος Παρελίων

ΤΑ ΣΧΟΟΑΠ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Οικονομικά στοιχεία Προβλήματα Οφέλη. Σωτήρης Βλάχος Πολ.Μηχ/κος, τ. Δήμαρχος Παρελίων ΤΑ ΣΧΟΟΑΠ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Οικονομικά στοιχεία Προβλήματα Οφέλη Σωτήρης Βλάχος Πολ.Μηχ/κος, τ. Δήμαρχος Παρελίων Θα μου επιτρέψετε για οικονομία του χρόνου να μην σταθώ στην αναγκαιότητα του χωροταξικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «Οι μελέτες Γεωλογικής Καταλληλότητας (ΜΓΚ) στα πλαίσια εκπόνησης Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Γ.Π.Σ.:.: Προβλήματα και δυνατότητες» Ηράκλειο 21 Φεβρουαρίου 2011 «Η αναγκαιότητα των Γεωλογικών

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Αρχιτεκτόνων

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Αρχιτεκτόνων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Αρχιτεκτόνων Τομέας Πολεοδομίας και Χωροταξίας Επιστημονική Εσπερίδα για το «Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας»

Διαβάστε περισσότερα

H Μητροπολιτική Αθήνα αντιμετωπίζει ριζικές αλλαγές και σύνθετα πολεοδομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα

H Μητροπολιτική Αθήνα αντιμετωπίζει ριζικές αλλαγές και σύνθετα πολεοδομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα 1 2 H Μητροπολιτική Αθήνα αντιμετωπίζει ριζικές αλλαγές και σύνθετα πολεοδομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα 3 Περιβαλλοντική υποβάθμιση 4 Σε αναζήτηση της σύγχρονης ταυτότητας 5 Ανεργία -

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 7: Στρατηγική ΜΠΕ Καθηγητής Α. Κούγκολος Δρ Στ. Τσιτσιφλή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Βίκυ Φλέγγα Οικονομολόγος, Μ sc περιφερειακή ανάπτυξη Στέλεχος διεύθυνσης οργάνωσης και πληροφορικής Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ 9 ΒΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ Ο επιχειρηματικός τουρισμός αποτελεί έναν από τους πιο ισχυρούς τομείς της τουριστικής αγοράς παγκοσμίως. Συνέργιες Αγορών Ο επιχειρηματικός τουρισμός αποτελεί έναν από τους πιο ισχυρούς τομείς της τουριστικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Ι. ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ; Η πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί για την πραγματοποίηση των αντικειμενικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν αποτελεί ολοκληρωμένη ανάλυση και δεν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση ειδικών προβλημάτων.

Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν αποτελεί ολοκληρωμένη ανάλυση και δεν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση ειδικών προβλημάτων. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3908/ 1 Φεβρουαρίου 2011 Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή. Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ),

Διαβάστε περισσότερα

Πολεοδομία σε περιβάλλον κρίσης. και με ποια εργαλεία; Σεμινάριο ΣΥΠΟΚ /ΕΤΕΚ. Παγκόσμια Ημέρα Πολεοδομίας

Πολεοδομία σε περιβάλλον κρίσης. και με ποια εργαλεία; Σεμινάριο ΣΥΠΟΚ /ΕΤΕΚ. Παγκόσμια Ημέρα Πολεοδομίας Σεμινάριο ΣΥΠΟΚ /ΕΤΕΚ Παγκόσμια Ημέρα Πολεοδομίας Πολεοδομία σε περιβάλλον κρίσης Τι μπορεί να προσφέρει Τι πρέπει να προσφέρει Τι πρέπει να επιτύχει και με ποια εργαλεία; Γλαύκος Κωνσταντινίδης Πολεοδόμος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Σε όλα τα φιλοξενούμενα παιδιά και έφηβους παρέχονται υπηρεσίες: o Στέγασης, σίτισης και ολοκληρωμένης καθημερινής φροντίδας o Φροντίδας της Υγείας o Κοινωνικής συμβουλευτικής, ψυχολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Παρουσίαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής στη Συνεδρίαση της ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου, Μυτιλήνη, 27 Φεβρουαρίου 2014 Σκέλος Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ενότητα 6η: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα