ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ"

Transcript

1 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΣ ) Σχολική Χρονιά

2 Πίνακας Περιεχομένων 1. Ενδοτμηματική Επιτροπή Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Σύμβουλοι Σχεδιασμού και Τεχνολογίας (ΣΧ.Τ.) Συντονιστής Σχεδιασμού και Τεχνολογίας στο σχολείο Το μάθημα Σχεδιασμός και Τεχνολογία στο ωρολόγιο πρόγραμμα Μικρά σχολεία Παραγγελίες και παραλαβή εξοπλισμού ΣΧ.Τ Οργάνωση και χρήση εργαστηρίων Υγεία και ασφάλεια Εκπαιδευτικό υλικό Αναλυτικό πρόγραμμα και Οδηγοί εκπαιδευτικού Οδηγός εκπαιδευτικού με εμβόλιμες δραστηριότητες Σχ.Τ. για το μάθημα «Επιστήμη και Τεχνολογία» Α Δ τάξεων, Δείκτες Επιτυχίας και εμβόλιμες δραστηριότητες Σχεδιασμού και Τεχνολογίας στις ενότητες των Φυσικών Επιστημών, ΠΙ, Οδηγός εκπαιδευτικού για το μάθημα Σχεδιασμός και Τεχνολογία Ε - ΣΤ τάξεων, ΠΙ, Ενότητες μαθητή Ψηφιακό υλικό Σχετικά λογισμικά Υλικό Engin Κουτί ελέγχου «Εgg Bx» Ιστοσελίδα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΜΕΓΙΣΤΟ ΑΡΙΘΜΟ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ (ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 13) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΜΕ ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 'Η ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5: ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6: ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΓΚΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7: ΕΡΓΑΛΕΙΟΣΤΑΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8: ΕΠΙΠΛΟ ΦΥΛΑΞΗΣ ΛΩΡΙΔΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΑΞΟΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΛΗΣ ΑΝΑ ΤΑΞΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ Σελίδα 1

3 1. Ενδοτμηματική Επιτροπή Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Η Ενδοτμηματική Επιτροπή είναι το όργανο που ασχολείται με οτιδήποτε αφορά στην διδασκαλία και οργάνωση του μαθήματος. Αντιπροσωπεύει τη Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης σε επιμορφωτικές δράσεις, συνέδρια, διαγωνισμούς κ.λπ. Με την Επιτροπή για θέματα που αφορούν στο Σχεδιασμό και Τεχνολογία, μπορείτε να επικοινωνείτε μέσω των συμβούλων στο τηλέφωνο ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Της Επιτροπής προεδρεύει ένας Επιθεωρητής Δημοτικής Εκπαίδευσης. Στην Επιτροπή συμμετέχουν Επιθεωρητές Δημοτικής Εκπαίδευσης, εκπρόσωποι του Πανεπιστημίου Κύπρου, του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και της Π.Ο.Ε.Δ. 2. Σύμβουλοι Σχεδιασμού και Τεχνολογίας (ΣΧ.Τ.) Με στόχο τη στήριξη των σχολείων που υπάγονται στη Δημοτική Εκπαίδευση, λειτουργεί ο θεσμός των Συμβούλων ΣΧ.Τ. Οι Σύμβουλοι έχουν στενή συνεργασία με τα σχολεία για την ομαλή διεξαγωγή του μαθήματος. Τα ονόματα των Συμβούλων ΣΧ.Τ. υπεύθυνων για κάθε επαρχία, φαίνονται στον επισυναπτόμενο κατάλογο στο Παράρτημα 1, ενώ ο σύμβουλος του κάθε σχολείου φαίνεται σε αναλυτικό κατάλογο στην ιστοσελίδα του Υ.Π.Π. στο σύνδεσμο «επικοινωνία»: Τα σχολεία καλούνται να αξιοποιήσουν την εμπειρία και τη γνώση των Συμβούλων του μαθήματος, με στόχο την ποιοτική διδασκαλία και οργάνωση του μαθήματος, μέσα από συνδιδασκαλίες, δειγματικά μαθήματα, από κοινού ετοιμασία εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και επιμορφώσεων εντός της σχολικής μονάδας. 3. Συντονιστής Σχεδιασμού και Τεχνολογίας στο σχολείο Ο Συντονιστής του σχολείου για το μάθημα ΣΧ.Τ. θα πρέπει να οριστεί με την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Συστήνεται, όπου είναι δυνατό, το μάθημα να διδάσκεται από ένα εκπαιδευτικό-συντονιστή του μαθήματος (τουλάχιστον για τις τάξεις Ε και ΣΤ ), ώστε αυτός να αποτελεί το σύνδεσμο μεταξύ του σχολείου και του συμβούλου του μαθήματος. Με αυτό τον τρόπο επίσης, διασφαλίζεται η συνεχής πρόοδος και επιμόρφωση σε ειδικά θέματα που αφορούν στο μάθημα, αφού δημιουργείται ένας βασικός πυρήνας εκπαιδευτικών με ειδικό ενδιαφέρον για το μάθημα. Σε περιπτώσεις όμως, που αυτό δε μπορεί να επιτευχθεί, το μάθημα μπορεί να μοιραστεί σε δύο εκπαιδευτικούς. Σε αυτή την περίπτωση, ένας εκ των δύο εκπαιδευτικών, θα πρέπει να οριστεί ως ο συντονιστής. Κάθε σχολείο, με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, συμπληρώνει το έντυπο ΥΠΠ17 (Πληροφοριακό Δελτίο για το μάθημα Σχεδιασμός και Τεχνολογία) και το αποστέλλει στο Οικείο Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας, στο οποίο θα δηλώνονται τα ονόματα των εκπαιδευτικών που διδάσκουν το μάθημα καθώς και του συντονιστή. Σελίδα 2

4 Ο ρόλος του συντονιστή στη σχολική μονάδα συνοψίζεται στα πιο κάτω: Αποτελεί το σύνδεσμο μεταξύ του Σχολείου και του Συμβούλου ΣΧ.Τ. Συμβάλλει μαζί με το Διευθυντή του σχολείου στην τήρηση και ενημέρωση του βιβλίου περιουσίας για το μάθημα (καταγράφονται εργαλεία και εξοπλισμός αξίας άνω των 10 ευρώ, καθώς και τα σχετικά λογισμικά προγράμματα που αφορούν στο μάθημα, τα κουτιά ελέγχου egg bx και τα πακέτα enginο ). Εξοικειώνεται με λογισμικά που σχετίζονται με το μάθημα και τα παρουσιάζει στους συναδέλφους για διαθεματική αξιοποίησή τους (περιβαλλοντική εκπαίδευση, φυσικές επιστήμες, γεωγραφία, αγωγή ζωής κ.ά.). Εξοικειώνεται με τον εξοπλισμό του εργαστηρίου. Συνεργάζεται με τους συναδέλφους που διδάσκουν το μάθημα ΣΧ.Τ. στις Ε και ΣΤ τάξεις, καθώς και τους συναδέλφους που διδάσκουν το μάθημα «Φυσικές Επιστήμες και Τεχνολογία» στις τάξεις Α - Δ, παρέχοντας τους υλικά και βοήθεια. Επιμελείται θέματα οργάνωσης εργαστηρίου και ασφάλειας καθώς και συντήρησης του εξοπλισμού. Διεκπεραιώνει τις διαδικασίες που αφορούν στην παραγγελία και παραλαβή υλικών ΣΧ.Τ. (αφού συνεννοηθεί με όλους τους συναδέλφους που διδάσκουν το μάθημα ΣΧ.Τ. και Φυσικές Επιστήμες και Τεχνολογία). Σε συνεργασία με το διευθυντή του σχολείου, αξιοποιεί το σχετικό κονδύλι της εφορείας για το συγκεκριμένο μάθημα, ώστε να καλύπτονται βασικές ανάγκες ανανέωσης ή βελτίωσης της υλικοτεχνικής υποδομής (π.χ. μικροέπιπλα, ποδιές μαθητών, πλαστικά δοχεία, πλαστικά σκαμνάκια, αναλώσιμα υλικά κ.ά.). 4. Το μάθημα Σχεδιασμός και Τεχνολογία στο ωρολόγιο πρόγραμμα Για την ομαλή διεξαγωγή του μαθήματος και για να αποφεύγεται απώλεια διδακτικού χρόνου κατά την ετοιμασία και τακτοποίηση του εργαστηρίου, το μάθημα πρέπει να τοποθετείται σε συνεχόμενο ογδοντάλεπτο στο ωρολόγιο πρόγραμμα. Επίσης, επισημαίνεται ότι οι μαθητές διδάσκονται το μάθημα κάθε δεύτερη εβδομάδα, γι αυτό ο διδακτικός χρόνος θα πρέπει να αξιοποιείται στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι δάσκαλοι Αγωγής Ζωής και Σχεδιασμού και Τεχνολογίας, μπορούν να διευθετούν μεταξύ τους και σειρά μαθημάτων με την ίδια ομάδα, αν αυτό θεωρείται ωφέλιμο για την ενότητα που διδάσκουν (π.χ. Α ομάδα: 3 συνεχόμενα μαθήματα ΣΧ.Τ. και Β ομάδα: 3 συνεχόμενα μαθήματα Αγωγής Ζωής, και έπειτα να αλλάζουν: Α ομάδα: 3 συνεχόμενα μαθήματα Αγωγής Ζωής και Β ομάδα: 3 συνεχόμενα μαθήματα ΣΧ.Τ.). Το μάθημα Φυσικές Επιστήμες και Τεχνολογία για τις τάξεις Α - Δ στη Δημοτική Εκπαίδευση, στηρίζεται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα των Φυσικών Επιστημών και ενισχύεται με εμβόλιμες δραστηριότητες από το ΑΠ Σχεδιασμού και Τεχνολογίας. Η ομάδα των Συμβούλων του Σχεδιασμού και Τεχνολογίας έχει ήδη ετοιμάσει τον «Οδηγό Εκπαιδευτικού: Δείκτες Επιτυχίας και Εμβόλιμες Δραστηριότητες Σχεδιασμού και Τεχνολογίας στις Ενότητες των Φυσικών Επιστημών», που αποτελεί ένα σημαντικό βοηθητικό εγχειρίδιο για τους/τις εκπαιδευτικούς που διδάσκουν το νέο γνωστικό αντικείμενο «Φυσικές Επιστήμες και Τεχνολογία» για τις τάξεις Α, Β, Γ και Δ και έχει αποσταλεί σε όλα τα σχολεία. 5. Μικρά σχολεία Σύμφωνα με το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, το Σελίδα 3

5 μάθημα του Σχεδιασμού και Τεχνολογίας και Αγωγής Υγείας Οικιακής Οικονομίας, διδάσκεται από κοινού ένα σαραντάλεπτο την εβδομάδα στα συμπλέγματα Ε και Στ τάξεων. Για το λόγο αυτό και για καλύτερο προγραμματισμό θα ήταν καλύτερα όπως διδάσκονται τα μαθήματα αυτά ανά εξάμηνο, ώστε να υπάρχει συνοχή και καλύτερη επίτευξη της διδακτέας ύλης που θα προγραμματιστεί από το σχολείο. Προτείνεται όπως διδάσκεται η Αγωγή Υγείας το πρώτο εξάμηνο του σχολικού έτους (μέχρι τέλος Ιανουαρίου) και ο Σχεδιασμός και Τεχνολογία το δεύτερο εξάμηνο (αρχές Φεβρουαρίου μέχρι τέλος Ιουνίου). Η πιο πάνω διευθέτηση γίνεται για πρακτικούς λόγους, επειδή τα υλικά του Σχεδιασμού και Τεχνολογίας παραλαμβάνονται από κάποια σχολεία κατά τους πρώτους μήνες του σχολικού έτους (μέχρι τέλη Οκτωβρίου). Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ύλη, τις δραστηριότητες, τα υλικά, τον εξοπλισμό και την ασφάλεια αναφέρονται στις εγκυκλίους: dde 3613a και dde 3613b, , Επιλογή και διαχείριση θεμάτων διάφορων γνωστικών αντικειμένων των ΝΑΠ στα συμπλέγματα τάξεων 6. Παραγγελίες και παραλαβή εξοπλισμού ΣΧ.Τ. Η Υπηρεσία Ανάπτυξης Προγραμμάτων σε συνεργασία με το Κλιμάκιο Σχεδιασμού και Τεχνολογίας της Δ.Δ.Ε., έχουν δημιουργήσει ηλεκτρονική βάση καταχώρησης παραγγελιών και παραλαβών για τα εργαλεία και τα υλικά του μαθήματος. Η παραλαβή υλικών γίνεται ηλεκτρονικά μέσα στους μήνες Σεπτέμβριο Οκτώβριο, μετά από σχετική εγκύκλιο. Για οποιεσδήποτε διαφορές σε ποσότητες παραγγελίας και παραλαβής μπορείτε να επικοινωνείτε με τον κ. Κούλλη Γεωργίου στην Αποθήκη (τηλ ). Η παραγγελία γίνεται από όλα τα Δημοτικά Σχολεία, μόνο κατά το μήνα Νοέμβριο, μέσω της ηλεκτρονικής βάσης στη διεύθυνση που θα αποστέλλεται σε σχετική εγκύκλιο. Η παραγγελία αυτή αφορά στα υλικά της επόμενης σχολικής χρονιάς. Σε περίπτωση που παρουσιαστούν επιπλέον ανάγκες για υλικά κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά, αυτά αγοράζονται από το εγκεκριμένο κονδύλι για το μάθημα Σχεδιασμός και Τεχνολογία, της Σχολικής Εφορείας. Πρόσβαση στη συγκεκριμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα, υπάρχει και στην ιστοσελίδα του Κλιμακίου Σχεδιασμού και Τεχνολογίας, στο σύνδεσμο παραγγελίες και παραλαβές εργαλείων και υλικών. Σχετικές οδηγίες και πληροφορίες αποστέλλονται κάθε χρονιά με σχετικές εγκυκλίους. Για πρόσβαση στην ηλεκτρονική διαδικασία παραγγελίας και παραλαβής, θα πρέπει να χρησιμοποιείτε τον ίδιο εξαψήφιο κωδικό αριθμό, που χρησιμοποιείτε για την ηλεκτρονική παραγγελία βιβλίων. Επισημαίνονται επίσης τα πιο κάτω: Στα γενικότερα πλαίσια εξοικονόμησης πόρων (τα σχετικά κονδύλια θα μειωθούν σταδιακά), πρέπει: Σελίδα 4

6 Να ελέγχεται απαραιτήτως το «απόθεμα» υλικών που υπάρχει στα σχολεία προτού γίνει νέα παραγγελία. Να ενισχύεται το μάθημα με επαναχρησιμοποιήσιμα υλικά (π.χ. δημιουργία κάδων συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών στα εργαστήρια). Ένας από τους στόχους του μαθήματος είναι η ορθή χρήση - εξοικονόμηση υλικών και η εναλλακτική αξιοποίηση άχρηστων υλικών. Να γίνεται συνεργασία και ανταλλαγή υλικών που υπάρχουν σε περίσσευμα μεταξύ γειτονικών σχολείων, μετά από ενημέρωση των διευθυντών των σχολείων και του συμβούλου του μαθήματος. Να γίνεται παραγγελία υπεύθυνα μετά από μελέτη του σχετικού φωτογραφικού καταλόγου. Όλα τα εργαλεία και υλικά που περιλαμβάνονται στον κατάλογο παραγγελιών, μπορούν να αναγνωριστούν από φωτογραφικό κατάλογο που υπάρχει στην ιστοσελίδα του κλιμακίου (Οργάνωση εργαστηρίου Εργαλεία και Υλικά Φωτογραφικός κατάλογος). Από φέτος, στην πλατφόρμα παραγγελιών θα υπάρχει μέγιστη δυνατή ποσότητα παραγγελίας ανά εργαλείο και υλικό, ώστε να ενισχυθεί η εξοικονόμηση. Από την επόμενη σχολική χρονιά, σταδιακά θα αφαιρεθούν από τον κατάλογο παραγγελιών αναλώσιμα υλικά, εφόσον αυτά μπορούν να εξασφαλιστούν εύκολα και οικονομικά από την αγορά με άλλα κονδύλια του σχολείου ή και της σχολικής εφορείας (π.χ. λαστιχάκια, χαρτόνια, ψαλίδια, ρίγες, διακοσμητικά κ.ά.). Βλ. Παράρτημα 4: Ενδεικτικός κατάλογος αναλώσιμων για αγορά με κονδύλια του σχολείου ή και της εφορείας. Μπορείτε επίσης να τυπώνετε το έντυπο παραγγελιών ή και παραλαβών για σκοπούς αρχειοθέτησης στο σχολείο σας Η εγκύκλιος παραλαβών αποστέλλεται με την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Η εγκύκλιος παραγγελιών αποστέλλεται κάθε χρόνο κατά το μήνα Νοέμβριο. 7. Οργάνωση και χρήση εργαστηρίων 7.1. Χρήση του εργαστηρίου Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Το μάθημα Σχεδιασμός και Τεχνολογία είναι εργαστηριακό. Το εργαστήριο χρησιμοποιείται κυρίως για τη διδασκαλία του μαθήματος στις τάξεις Ε και Στ και σε ορισμένες περιπτώσεις για τις μικρότερες τάξεις, αφού ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας. Το εργαστήριο του Σχεδιασμού και Τεχνολογίας είναι ένα από τα τρία εγκεκριμένα εργαστήρια από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, γι αυτό συστήνεται να μην ακυρώνεται ή χρησιμοποιείται ως αίθουσα διδασκαλίας ή οποιουδήποτε άλλου ειδικού μαθήματος. Γίνεται με βάση συγκεκριμένες προδιαγραφές και εξοπλισμό για τη διεξαγωγή του μαθήματος και την ασφάλεια των παιδιών. Επισημαίνεται ότι τα εργαστήρια Σχεδιασμού και Τεχνολογίας μπορούν να αξιοποιηθούν και για τη διδασκαλία του μαθήματος των Φυσικών Επιστημών, στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει ειδικό εργαστήριο για το συγκεκριμένο μάθημα. Τα δύο αυτά θέματα του Αναλυτικού έχουν συμβατότητα ύλης, χώρων, επίπλωσης, υλικών και μέσων. Για οποιαδήποτε άλλη διευθέτηση που αφορά στο εργαστήριο Σχεδιασμού και Τεχνολογίας, να επικοινωνείτε με τον σύμβουλο του σχολείου σας, προτού προβείτε σε οποιεσδήποτε ενέργειες. Σελίδα 5

7 7.2. Οργάνωση εργαστηρίου Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Το μάθημα Σχεδιασμός και Τεχνολογία για να μπορεί να λειτουργήσει σωστά, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι και οι δείκτες επιτυχίας του, όπου είναι δυνατό και το επιτρέπει η κτιριακή υποδομή του σχολείου, πρέπει να διεξάγεται σε ένα καλά οργανωμένο εργαστήριο με ειδικούς πάγκους εργασίας και κατάλληλο εξοπλισμό. Το εργαστήριο αυτό πρέπει να παρέχει ένα ευχάριστο περιβάλλον με πολλά ερεθίσματα για τα παιδιά ώστε να προάγεται η δημιουργικότητά τους. Παράρτημα 2: Βασικός εξοπλισμός εργαστηριού με μέγιστο αριθμό μαθητών 13 Παράρτημα 3: Εξοπλισμός με εργαλεία (μέγιστος αριθμός μαθητών 13) Παράρτημα 4: Ενδεικτικός κατάλογος αναλώσιμων για αγορά με κονδύλια του σχολείου ή και της εφορείας Παράρτημα 5: Σχέδιο εργαστηρίου και επίπλωσης Παράρτημα 6: Σχέδιο πάγκου Παράρτημα 7: Εργαλειοστάτης Παράρτημα 8: Έπιπλο φύλαξης λωρίδων ξύλου και αξόνων Στα μικρά σχολεία (διδιδάσκαλα και τριδιδάσκαλα) τα πιο πάνω τροποποιούνται λόγω του ότι δεν υπάρχουν ειδικά εργαστήρια. Το μάθημα διδάσκεται σε μια από τις τάξεις του σχολείου και ο βασικός εξοπλισμός διαφοροποιείται. Τα σχολεία αυτά πρέπει να διαθέτουν 1 ή 2 τουλάχιστον πάγκους εργασίας, ενώ τα βασικά εργαλεία είναι στη μισή περίπου ποσότητα από αυτή που αναγράφεται στον πίνακα με τα εργαλεία. Όσον αφορά στον εξοπλισμό των εργαστηρίων ΣΧ.Τ., πέραν από τις ηλεκτρονικές παραγγελίες των εργαλείων και υλικών που γίνονται κάθε χρόνο από την ειδική πλατφόρμα του Υ.Π.Π, ο διευθυντής μπορεί να αξιοποιήσει για μικρά έπιπλα και άλλο εξοπλισμό, άλλα κονδύλια, όπως το κονδύλι για επίπλωση σχολείου και το κονδύλι της Σχολικής Εφορείας για το μάθημα Σχεδιασμός και Τεχνολογία. 8. Υγεία και ασφάλεια Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δίνεται στην ασφαλή χρήση των εργαλείων και των υλικών του μαθήματος. Η ετοιμασία πίνακα με κανονισμούς που αφορούν στην ασφάλεια, στην οργάνωση και στη συμπεριφορά των μαθητών μέσα στο εργαστήριο, είναι καλό να γίνει με τη συνεργασία των μαθητών στα πλαίσια του μαθήματος και να αναρτηθεί στην πινακίδα του εργαστηρίου. Πιο κάτω αναφέρονται βασικές οδηγίες και πληροφορίες που αφορούν στην ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών: Μέσα στο εργαστήριο πρέπει να υπάρχει φαρμακείο. Να περιέχει τα είδη πρώτων βοηθειών που καθορίζει η σχολιατρική υπηρεσία. Ο πυροσβεστήρας να είναι CO2. Το εργαστήριο πρέπει να είναι τακτοποιημένο και καθαρό. Να υπάρχουν καθορισμένοι χώροι φύλαξης για τα εργαλεία, τα υλικά του μαθήματος και τις ημιτελείς εργασίες των παιδιών. Ο χώρος εργασίας να είναι οργανωμένος και επαρκής έτσι που να διευκολύνει την ασφαλή διακίνηση και εργασία των παιδιών. Η κατάσταση των εργαλείων πρέπει να ελέγχεται συχνά από τον/την εκπαιδευτικό. Τυχόν φθαρμένα ή ελαττωματικά εργαλεία πρέπει να απομακρύνονται από τους χώρους εργασίας των μαθητών. Σελίδα 6

8 Το εργαλείο Τ-21 ρυθμιζόμενο μαχαιράκι χρησιμοποιείται μόνο από τον/την εκπαιδευτικό, γι αυτό θα πρέπει να απομακρυνθεί από τους εργαλειοστάτες και τους πάγκους εργασίας των μαθητών. Οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιούν το εργαλείο Τ- 33 ασφαλής κόπτης χαρτιού («ποντικάκι»), το οποίο είναι απόλυτα ασφαλές για τα παιδιά. Το εργαλείο Τ-16 γομοπίστολο χρησιμοποιείται σε ειδικά διαρρυθμισμένο χώρο, από τον/την εκπαιδευτικό και μόνο όταν μια τουλάχιστον επιφάνεια είναι πλαστική ή μεταλλική. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, χρησιμοποιείται η υγρή άσπρη γόμα (PVA). Στις ελάχιστες περιπτώσεις που ο/η εκπαιδευτικός κρίνει ότι είναι αναγκαίο να το χρησιμοποιήσουν τα παιδιά, θα πρέπει να γίνεται κάτω από την αυστηρή επίβλεψή του/της και το εργαλείο να μη διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα «switch ff». Επιπλέον: - Η επαφή της γόμας με το δέρμα προκαλεί εγκαύματα! - Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, γι αυτό πρέπει το καλώδιο να ελέγχεται τακτικά για τυχόν φθορές. - Το στόμιο δεν πρέπει να αγγίζει ποτέ το καλώδιο τροφοδοσίας. - Το εργαλείο να μπαίνει πάντοτε σε όρθια θέση πριν και μετά τη χρήση του (ειδική βάση). - Το μήκος της ράβδου γόμας δεν πρέπει να ξεπερνά τα 10 εκ. για λόγους ισορροπίας του εργαλείου. - Τοποθετούμε προστατευτική βάση (π.χ. χαρτόνι / ξύλο κάτω από το σημείο χρήσης του). - Πιέζουμε τη σκανδάλη μόνο εφόσον η γόμα έχει ζεσταθεί (τουλάχιστον 5 μετά τη σύνδεση), αλλιώς το εργαλείο καταστρέφεται. Όσον αφορά στο εργαλείο Τ-25 κόπτης κύκλων, η κόκκινη πλαστική ασφάλεια πρέπει να είναι πάντοτε τοποθετημένη πάνω στη μικρή λεπίδα του εργαλείου. Η λεπίδα δεν πρέπει να εξέχει, αλλά να είναι «κρυμμένη» στη θέση της, όταν το εργαλείο δεν χρησιμοποιείται. Οι λωρίδες ξύλου 1Χ1Χ100 και οι ξύλινοι άξονες πρέπει να είναι τοποθετημένοι σε οριζόντια θέση στο χώρο φύλαξης, για προστασία των ματιών των παιδιών. Στην ιστοσελίδα του κλιμακίου υπάρχει σχέδιο ειδικής μικροκατασκευής για τη φύλαξή τους σε οριζόντια θέση. Όταν οι μαθητές μεταφέρουν τις λωρίδες ξύλου ή τους άξονες από το χώρο φύλαξης στο χώρο εργασίας, η κορυφή του υλικού πρέπει να είναι γυρισμένη προς τα κάτω. Όταν δίνουμε κάποιο εργαλείο σε άλλο/η, προτείνουμε πάντα τη χειρολαβή. Τα υπολείμματα των υλικών και οι σκόνες μαζεύονται με μικρή σκούπα και φτυαράκι και δε τα φυσούμε. Τα μαλλιά των παιδιών να είναι πιασμένα κατά τρόπο που να μην εμποδίζουν τα μάτια την ώρα που εργάζονται. Σχετικές πληροφορίες και υλικό (βιντεοπαρουσιάσεις, φωτογραφίες, φύλλα εργασίας κ.ά.) για την ορθή χρήση των εργαλείων, την οργάνωση του εργαστηρίου και την ασφάλεια των μαθητών, υπάρχουν και στην ιστοσελίδα του Κλιμακίου Σχεδιασμού και Τεχνολογίας και μπορούν να αξιοποιηθούν: Σχετικές Εγκύκλιοι: ημερ αρ. εγκυκλίου στο διαδίκτυο dde2718a και dde2718b Σελίδα 7

9 9. Εκπαιδευτικό υλικό Τα διδακτικά μέσα βοηθήματα που υπάρχουν στα σχολεία και μπορούν να αξιοποιηθούν από τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν το θέμα είναι τα ακόλουθα: 9.1. Αναλυτικό πρόγραμμα και Οδηγοί εκπαιδευτικού Το ΑΠ ΣΧ.Τ. αφορά στις τάξεις Α Δημοτικού - Γ Λυκείου. Η συγγραφή του έγινε πριν γίνει εισαγωγή του νέου θέματος: «Φυσικές Επιστήμες και Τεχνολογία Α Δ Δημοτικού». Στο Αναλυτικό Πρόγραμμα καθορίζονται η φιλοσοφία, οι βασικοί άξονες, οι γενικές δεξιότητες και οι δείκτες επιτυχίας σε γενικές γραμμές, καθώς και η διδακτική μεθοδολογία του μαθήματος με έμφαση στη διαδικασία λύσης προβλήματος και τη διερευνητική, διεπιστημονική και βιωματική μάθηση. Γενικός σκοπός του μαθήματος είναι η παροχή δυνατότητας εμπλοκής των μαθητών/τριών σε μια δημιουργική και καινοτόμο διαδικασία μέσα από την οποία θα αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις, για να σχεδιάσουν και να αναπτύξουν διάφορα προϊόντα, συστήματα και περιβάλλοντα, για να ικανοποιήσουν διάφορες ανάγκες και να επιλύσουν διάφορα προβλήματα του ανθρώπινου περιβάλλοντος (κοινωνικό, φυσικό, τεχνητό και δομημένο). Το μάθημα Σχεδιασμός και Τεχνολογία παρέχει ακόμα στους μαθητές δυνατότητες ανάπτυξης ικανοτήτων και δεξιοτήτων για αυτοδύναμη δημιουργική δράση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας του 21ου αιώνα. Οι βασικοί άξονες του μαθήματος καθορίζονται σε τρεις τομείς: Τεχνολογική Γνώση (α) τη χρήση και τη λειτουργία των τεχνολογιών, (β) τις τεχνολογικές αρχές, και (γ) τις στρατηγικές για την επικοινωνία, την προώθηση, το σχεδιασμό και την αξιολόγηση των τεχνολογικών ιδεών και προϊόντων. Τεχνολογικές Ικανότητες (α) Επιλογή, ανάπτυξη, και προσαρμογή των κατάλληλων λύσεων, (β) διαχείριση χρόνου, ανθρώπινων και φυσικών πόρων, παραγωγή τεχνολογικών προϊόντων, συστημάτων και περιβαλλόντων, (γ) παρουσίαση και προώθηση των ιδεών, των στρατηγικών και των προϊόντων και (δ) αξιολόγηση σχεδίων, στρατηγικών και προϊόντων. Σχέση Τεχνολογίας και Κοινωνίας (α) Εστιάζεται στην κατανόηση των τρόπων με τους οποίους οι πεποιθήσεις, οι αξίες, οι στάσεις και οι συμπεριφορές των ατόμων και των κοινωνικών ομάδων προωθούν ή περιορίζουν την τεχνολογική ανάπτυξη και (β) κατανόηση των επιδράσεων της τεχνολογίας στην κοινωνία και το περιβάλλον διαχρονικά σε τοπικό και διεθνές επίπεδο. Σελίδα 8

10 Οι γενικές δεξιότητες που πρέπει να αναπτύξουν οι μαθητές κατηγοριοποιούνται σε Δεξιότητες Διαχείρισης Πληροφοριών, Δεξιότητες Επίλυσης Προβλήματος, Δεξιότητες Διαχείρισης Έργων και Κοινωνικές και Διαπροσωπικές Δεξιότητες και αναπτύσσονται μέσα από τρεις ικανότητες κλειδιά που αφορούν στο μάθημα του Σχεδιασμού και Τεχνολογίας: 1. Σχεδιασμός 2. Επικοινωνία 3. Κατασκευή Αυτές οι ικανότητες κλειδιά αναλύονται σε 4 κλίμακες: Κλίμακα 1 (Α - Δ τάξεις) για το Δημοτικό Κλίμακα 2 (Δ - ΣΤ τάξεις) για το Δημοτικό Κλίμακα 3 για το Γυμνάσιο και Κλίμακα 4 για το Λύκειο Οι κλίμακες που αναφέρονται στο Δημοτικό (1 και 2) καθορίζουν τους δείκτες επιτυχίας για την καθεμιά από τις επτά (7) θεματικές περιοχές του Αναλυτικού: 1. Δομές 2. Μηχανισμοί 3. Ενέργεια 4. Τεχνολογία Υλικών 5. Ηλεκτρονικά και Τεχνολογία Ελέγχου 6. Ηλεκτρισμός 7. Σχεδιασμός (Design) Το Αναλυτικό Πρόγραμμα (AΠ) Σχεδιασμού και Τεχνολογίας είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα: Οδηγός εκπαιδευτικού με εμβόλιμες δραστηριότητες Σχ.Τ. για το μάθημα «Επιστήμη και Τεχνολογία» Α Δ τάξεων, Δείκτες Επιτυχίας και εμβόλιμες δραστηριότητες Σχεδιασμού και Τεχνολογίας στις ενότητες των Φυσικών Επιστημών, ΠΙ, Ο Οδηγός αυτός, έχει ετοιμαστεί στα πλαίσια της υποστήριξης των Α.Π., με σκοπό να αποτελέσει ένα πρακτικό βοήθημα για τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν το μάθημα «Φυσικές Επιστήμες και Τεχνολογία» στις τάξεις Α - Δ Αποτελείται από δύο μέρη: Στο πρώτο μέρος, αναλύονται οι δείκτες επιτυχίας που αναφέρονται στην κλίμακα 1 του ΑΠ Σχ.Τ. και ορίζονται συγκεκριμένα ύλη, στόχοι, δεξιότητες και στάσεις ανά θεματική ενότητα ΣΧ.Τ. (δομές, μηχανισμοί, ενέργεια, ηλεκτρισμός, ηλεκτρονικά και τεχνολογία ελέγχου, τεχνολογία υλικών, σχεδιασμός). Στο δεύτερο μέρος οι δείκτες επιτυχίας του Σχεδιασμού και Τεχνολογίας, εντάσσονται στις ενότητες του Αναλυτικού προγράμματος Φυσικών Επιστημών (Ζωντανοί Οργανισμοί, Φυσικό Περιβάλλον, Το Σώμα και η Υγεία μας, Ενέργεια, Ύλη, Ουρανός και Γη) για κάθε τάξη. Παράλληλα δίνονται ιδέες και πηγές για ενδεικτικές κατασκευές. Σελίδα 9

11 Ο οδηγός αυτός έχει ήδη σταλεί σε δύο αντίγραφα σε κάθε σχολείο και βρίσκεται σε ψηφιακή μορφή στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα: Οδηγός εκπαιδευτικού για το μάθημα Σχεδιασμός και Τεχνολογία Ε - ΣΤ τάξεων, ΠΙ, Ο οδηγός αυτός αποτελεί το βασικό βοήθημα για κάθε εκπαιδευτικό που διδάσκει το μάθημα στις Ε και ΣΤ τάξεις. Περιέχει συνοπτικά τα πιο κάτω: Φιλοσοφία Σκοπός Βασικοί Άξονες του Αναλυτικού Προγράμματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Γενικές Δεξιότητες Ικανότητες Κλειδιά Μεθοδολογία Ενότητες Σχεδιασμού και Τεχνολογίας - Δομές - Μηχανισμοί - Ενέργεια - Τεχνολογία Υλικών - Ηλεκτρονικά και Τεχνολογία Ελέγχου - Ηλεκτρισμός - Σχεδιασμός Πηγές - Διδακτικά Μέσα και Υλικά Αξιολόγηση Βιβλιογραφία Ο οδηγός καθορίζει την ύλη για κάθε τάξη, η οποία εξελίσσεται προοδευτικά από την Ε στην ΣΤ τάξη, μέσα από συγκεκριμένους στόχους και ιδέες για δραστηριότητες και κατασκευές. Είναι πλούσια πηγή με βοηθήματα και ιστοσελίδες, καθώς και οδηγός ένταξης των ΤΠΕ στη διδασκαλία του μαθήματος με εφαρμογές και αξιοποίηση λογισμικών. Ο οδηγός αυτός έχει ήδη σταλεί σε δύο αντίγραφα σε κάθε σχολείο και βρίσκεται σε ψηφιακή μορφή στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα: Είναι σημαντικό, οι δύο οδηγοί εκπαιδευτικού για το μάθημα, να εντοπιστούν, να καταγραφούν και να τοποθετηθούν είτε στη βιβλιοθήκη εκπαιδευτικών είτε σε βιβλιοθήκη στο εργαστήριο, ως βασικό σημείο αναφοράς για όποιον διδάσκει το μάθημα Ενότητες μαθητή Μέσα στα πλαίσια της εφαρμογής των Αναλυτικών Προγραμμάτων στα σχολεία, γίνεται προσπάθεια για ενίσχυση του μαθήματος «Σχεδιασμός και Τεχνολογία» με την παροχή στους εκπαιδευτικούς των απαραίτητων εγχειριδίων και διδακτικών μέσων, που να προάγουν την ενεργητική και βιωματική μάθηση. Στα πλαίσια αυτά, οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί στο Π.Ι., ετοιμάζουν σειρά ενοτήτων για τον μαθητή των τάξεων Ε και Στ δημοτικού, όπως και βοηθήματα για τον δάσκαλο για κάθε ενότητα, έτσι ώστε να διευκολύνουν το έργο του εκπαιδευτικού και την απόκτηση εφοδίων από τους μαθητές. Σελίδα 10

12 Κατά τη σχολική χρονιά , αναπτύχθηκαν τα δύο πρώτα βιβλιαράκια για τους μαθητές της Ε τάξης. Καλύπτουν δύο από τις βασικές ενότητες του Α.Π.: τις ΔΟΜΕΣ και την ΕΝΕΡΓΕΙΑ. Οι ενότητες αυτές έχουν ως σκοπό να βοηθήσουν τα παιδιά να ανακαλύψουν τη γνώση, να κατανοήσουν βασικές έννοιες, να αποκτήσουν και να αναπτύξουν δεξιότητες και στάσεις, μέσα από βιωματικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις που στηρίζονται στην ανακάλυψη, στη λύση προβλήματος, στη διερευνητική μέθοδο, τη διαθεματικότητα και τη συνεργατική μάθηση. Οι μέθοδοι αυτές υποστηρίζονται, επίσης, με δραστηριότητες που αξιοποιούν λογισμικά, ψηφιακά εργαλεία και γενικότερα τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ). Σχετικές εγκύκλιοι: dde3933a, ημερ. 29/10/2013: Εγχειρίδια μαθητή για το μάθημα Σχεδιασμός και Τεχνολογία dde4085a, ημερ. 24/2/2014: Εφαρμογή εγχειριδίων μαθητή Ε τάξης για το μάθημα Σχεδιασμός και Τεχνολογία Μετά από την αποστολή «Αναστοχαστικού Δελτίου για τα εγχειρίδια Ε τάξης», φέτος θα αποσταλούν οι επανεκδόσεις των ενοτήτων αυτών: «Κατασκευαστικά Συστήματα (Δομές)» και «Ενέργεια», στις οποίες έγιναν βελτιώσεις (δραστηριότητες επιλογής, αφαίρεση ασκήσεων, άδεια φύλλα στο τέλος κ.ά.). Οι εκπαιδευτικοί παρατήρησαν ότι θετικό χαρακτηριστικό των δυο αυτών βιβλίων είναι τη δυνατότητα που παρέχουν στον εκπαιδευτικό να επιλέγει σε ποιο σημείο θέλει να εμβαθύνει περισσότερο, αξιοποιώντας τους συνδέσμους, τα ανάλογα λογισμικά, τις παρουσιάσεις από το διαδίκτυο, καθώς και σε ποιο σημείο θα αρχίσει την κατασκευή με τα παιδιά. Πλεονέκτημα επίσης, θεωρήθηκε το πλούσιο θεωρητικό υπόβαθρο που παρέχουν με φωτογραφικό και άλλο υλικό στον μαθητή και στον δάσκαλο. Επίσης δίνουν στα παιδιά τη δυνατότητα να επιλέξουν τη λύση - κατασκευή στην οποία θα καταλήξουν μαζί με το δάσκαλό τους, έτσι ώστε να ενθαρρύνεται η κριτική σκέψη, η δημιουργικότητα, η διαφορετικότητα και κυρίως η χαρά στη μάθηση! Το εργαστήριο δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να μετατρέπεται σε εργοστάσιο παραγωγής όμοιων προϊόντων, αλλά αντίθετα να αποτελεί παράθυρο και ευκαιρία για δημιουργικότητα και καινοτομία. Ένα από τα βασικά αιτήματα των εκπαιδευτικών ήταν και η παροχή κάποιου σχετικού χρονοδιαγράμματος διδασκαλίας των ενοτήτων, για αυτό, εκτός από το παράρτημα εκπαιδευτικού και το σχετικό υλικό μαθητή, οι ενότητες συνοδεύονται και από «Ενδεικτικά χρονοδιαγράμματα εφαρμογής» που βρίσκονται στην ιστοσελίδα του ΣΧ.Τ. στο Υ.Π.Π. στο σύνδεσμο «Διδακτικά εγχειρίδια»: Παράρτημα 11: Αποτελέσματα έρευνας για εγχειρίδια Ε τάξης Φέτος, θα σταλούν για πρώτη φορά και τα δύο εγχειρίδια μαθητή της ΣΤ τάξης: «Κατασκευαστικά συστήματα (Δομές): Τρισδιάστατες κατασκευές» και «Μηχανισμοί: Τροχός Τροχαλία», που στηρίζονται στην ίδια φιλοσοφία με αυτά της Ε τάξης και μαζί με υποστηρικτικό τους υλικό (παράρτημα, παρουσιάσεις, ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα εφαρμογής) βρίσκονται στον πιο πάνω σύνδεσμο. Επίσης αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του μαθήματος το εγχειρίδιο «Ιδέες κατασκευών που υποστηρίζουν το Α.Π.», το οποίο βοηθά στην επιλογή άλλων επιπρόσθετων κατασκευών για τους μαθητές. Θα το βρείτε στον σύνδεσμο (υποστηρικτικό υλικό Οδηγίες για κατασκευές): Σελίδα 11

13 Επιπλέον, το φωτογραφικό υλικό στην ιστοσελίδα του μαθήματος έχει εμπλουτιστεί και οργανωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό, έτσι ώστε να προσφέρει μια μεγάλη συλλογή ιδεών για μαθητές και εκπαιδευτικούς ανά ενότητα του Α.Π. (Υ.Π.Π.- ΣΧ.Τ. Υποστηρικτικό Υλικό Φωτογραφικό υλικό: Οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν το μάθημα θα πρέπει να εφαρμόσουν τα εγχειρίδια μαθητή σε κάθε τάξη, εφόσον συμβουλευτούν και τον μακροπρόθεσμο προγραμματισμό της ύλης που αναρτάται από φέτος στην ιστοσελίδα του Υ.Π.Π. ΣΧ.Τ. - Αναλυτικό Πρόγραμμα Προγραμματισμοί: Στο Παράρτημα 9 και 10 θα βρείτε ενδεικτικούς πίνακες και χρονοδιαγράμματα με εισηγήσεις για προγραμματισμό της ύλης για τις τάξεις Ε και ΣΤ. Ο εκπαιδευτικός μπορεί πέρα από τα εγχειρίδια μαθητή, να επιλέξει άλλη/ες κατασκευές, από μια άλλη βασική ενότητα του Α.Π. (δομές, ενέργεια, μηχανισμοί), όπως φαίνονται στον πίνακα, και διαθεματικά να προεκτείνει και να συνδέσει και θέματα από τις υπόλοιπες τέσσερεις ενότητες του Α.Π. (τεχνολογία υλικών, ηλεκτρονικά και τεχνολογία ελέγχου, ηλεκτρισμός, σχεδιασμός). Επιπλέον μπορεί να οργανώσει άλλες μικρές δημιουργικές και στοχευμένες δραστηριότητες Ψηφιακό υλικό Τα σχολεία έχουν επίσης πρόσβαση σε πλούσιο ψηφιακό και έντυπο υλικό, όπως : Εκπαιδευτικό Υλικό, τάξεις Α και Β (CD Συνέδριο Σ. & Τ ). Μπορεί να αξιοποιηθεί στα πλαίσια του μαθήματος Φυσικές Επιστήμες και Τεχνολογία. Εκπαιδευτικό Υλικό, τάξεις Ε και Στ (CD Συνέδριο Σ. & Τ ) Επιμορφωτικό υποστηρικτικό υλικό για την ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε. στο μάθημα Σχεδιασμός και Τεχνολογία (έκδοση Π.Ι., 2008) Υποστηρικτικό ψηφιακό υλικό εγκατεστημένο στο σκληρό δίσκο των νέων υπολογιστών που έχουν σταλεί στα σχολεία Σχετικά λογισμικά Fcus n Παιχνίδια με μηχανισμούς Το λογισμικό «Παιχνίδια με μηχανισμούς», που έχει σταλεί από το Υ.Π.Π. (Κλιμάκιο Σχεδιασμού και Τεχνολογίας) σε όλα τα σχολεία, είναι ένα εξελληνισμένο εργαλείο για διερεύνηση μηχανισμών μέσα από μελέτη ξύλινων μοντέλων παιχνιδιών. Αποτελείται από 3 βασικά μέρη: Θεωρητικό υπόβαθρο με εικόνες, προσομοιώσεις και βίντεο από καθημερινά παραδείγματα για τα πιο κάτω: Παιχνίδια με μηχανισμούς, Τι είναι μηχανισμός, Μορφές κίνησης, Έκκεντρα και ολισθητήρες, Μοχλοί, Σύνδεσμοι μοχλών, Συστήματα οδοντοτροχών, Τεχνικό λεξικό, Συνδέσεις σε ιστοσελίδες. Σχεδιαστικό πρόγραμμα Πρόγραμμα δημιουργίας και επεξεργασίας ερωτήσεων για αξιολόγηση. Το λογισμικό αυτό μπορεί να αξιοποιηθεί διαθεματικά, τόσο ως πηγή πληροφοριών όσο και ως εργαλείο διερεύνησης για τον δάσκαλο και τον μαθητή. Σελίδα 12

14 Fcus n Αλλαγή στο κλίμα Το λογισμικό Fcus n «Αλλαγή στο Κλίμα» είναι ένα αυτόνομο διαδραστικό πρόγραμμα που εξετάζει το σύγχρονο τρόπο ζωής και πως αυτός επιδρά στο περιβάλλον. Οι θεματικές ενότητες που καλύπτει: Αλλαγή στο κλίμα Τι είναι ενέργεια Χρήσεις ενέργειας Είδη καυσίμων Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Διαχείριση απορριμμάτων Ανακύκλωση πόρων Διατήρηση υδάτινων Αποτυπώματα άνθρακα (Carbn Ftprint) Δραστηριότητες Ιστοσελίδες Το πρόγραμμα είναι μια πλούσια πηγή πληροφοριών για μαθητές και δασκάλους, με κείμενα, φωτογραφίες, ταινίες, διαδραστικές προσομοιώσεις και παιχνίδια. Μπορεί να αξιοποιηθεί διαθεματικά σε πολλά μαθήματα του Αναλυτικού Προγράμματος (Σχεδιασμός και Τεχνολογία, Περιβαλλοντική Αγωγή, Φυσικές Επιστήμες, Γεωγραφία, Ελληνικά, Μαθηματικά κ.ά.) Virtual Labs Electricity Χρησιμοποιήστε το λογισμικό VLabs Electricity για τον σχεδιασμό απλών και σύνθετων ηλεκτρικών κυκλωμάτων, για εποπτικοποίηση και διερεύνηση θεμάτων σχετικά με τον ηλεκτρισμό (κίνηση ηλεκτρονίων, αντιστροφή πόλων μπαταρίας αντιστροφή κίνησης, αντιστάσεις, διακόπτες, αγωγιμότητα υλικών, κ.ά.). Εκπαιδευτικά λογισμικά δωρεάν από διαδίκτυο «Ποντικός» Το προγραμματάκι αυτό είναι ένα διασκεδαστικό διαδραστικό παιχνίδι για διερεύνηση των μηχανισμών (τροχαλίες, έκκεντρα, οδοντοτροχοί, μοχλοί) μέσα από προσομοιώσεις και παιχνίδι. Παγιδέψτε το ποντίκι μέσα από λύση προβλήματος! Bridge Builder και PONTIFEX dem Εφαρμογίδια για κατασκευή και μέτρηση αντοχής γεφυρών ανάλογα με τη δομή και τα υλικά κατασκευής τους. Τα λογισμικά αυτά μπορείτε να τα εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας. Επίσης θα βρείτε οδηγίες χρήσης και ιδέες αξιοποίησης των λογισμικών αυτών στον σύνδεσμο της ιστοσελίδας ΣΧ.Τ. του Υ.Π.Π: Σελίδα 13

15 Υλικό Engin Στα σχολεία έχουν αποσταλεί 3 τουλάχιστον πακέτα του εκπαιδευτικού πακέτου Εngin, (με εξαίρεση τα μικρά σχολεία όπου υπάρχουν 1-2 πακέτα), κατά τη σχολική χρονιά Το πακέτο αυτό αποτελεί βασικό διδακτικό μέσο τόσο για το μάθημα ΣΧ.Τ. στις τάξεις Ε και ΣΤ όσο και για το μάθημα Φυσικές Επιστήμες και Τεχνολογία για σκοπούς διερεύνησης και βιωματικής μάθησης. Το Engin είναι ένα παιχνίδι συναρμολογούμενων μοντέλων. Με το Engin οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να φτιάξουν ποικιλία από μοντέλα κατασκευών χρησιμοποιώντας τη φαντασία τους ή καθοδηγούμενοι από απλά εγχειρίδια που επεξηγούν τα διάφορα κατασκευαστικά μοντέλα του παιχνιδιού. Καλύπτει όλο το φάσμα της ύλης του μαθήματος (δομές, μηχανισμοί, ηλεκτρισμός, ενέργεια, τεχνολογία ελέγχου). Το Εngin περιλαμβάνει επίσης πλαστικούς συνδετήρες ξύλων με τους οποίους επιτυγχάνεται η σύνδεση λωρίδων ξύλου 10 X 10cm σε γωνιές 45, 90 και 135. Οι συνδετήρες εξασφαλίζουν ταχύτητα, ακρίβεια και ασφάλεια στην κατασκευή. Το υλικό αυτό είναι συμβατό με τις λωρίδες ξύλου και τους άξονες που ήδη υπάρχουν στα σχολεία. Επιτρέπει την εύκολη και γρήγορη σύνδεση ξύλων, για κατασκευή πλαισίων ή και τρισδιάστατων δομών. Οι συνδετήρες αυτοί, από τη σχολική χρονιά , έχουν ενταχθεί ως νέο αναλώσιμο υλικό (Μ67, «πλαστικοί συνδετήρες ξύλων») το οποίο θα τοποθετείται και θα μένει στη κατασκευή των παιδιών. Το σχολείο θα μπορεί να παραγγέλλει κάθε χρονιά την ανάλογη ποσότητα με βάση το ποσό που θα έχει στη διάθεσή του. Το υλικό αυτό θα παρουσιαστεί αναλυτικά στις ημερίδες που θα ακολουθήσουν σε κατοπινό στάδιο, όπου θα έχετε την ευκαιρία να πειραματιστείτε και να πάρετε ιδέες για τη σωστή χρήση του. Ανάλογα με τη χρήση, κάθε πακέτο θα δίνει τη δυνατότητα για περίπου πλαίσια Κουτί ελέγχου «Εgg Bx» Μια από τις 7 θεματικές περιοχές του Αναλυτικού Προγράμματος σπουδών του Σχεδιασμού και Τεχνολογίας είναι τα Ηλεκτρονικά και η Τεχνολογία Ελέγχου. Για τα παιδιά του Δημοτικού Σχολείου οι στόχοι της πιο πάνω θεματικής ενότητας είναι οι εξής: Να αναγνωρίζουν απλά συστήματα ελέγχου από το δικό τους περιβάλλον, κατανοώντας τα μέρη και τη λειτουργία τους. Να ενσωματώνουν εξαρτήματα ελέγχου σε κατασκευές που έχουν κάνει. Να κατασκευάζουν και να χρησιμοποιούν προγράμματα ελέγχου σε βιομηχανικά προϊόντα. Η τεχνολογία ελέγχου χρησιμοποιεί τα συστήματα αυτά για έλεγχο ή και προγραμματισμό σύγχρονων συσκευών. Συστήματα ελέγχου λέγονται τα εξαρτήματα ή οι συσκευές που μας βοηθούν να ελέγξουμε ή/και να προγραμματίσουμε τη λειτουργία μιας άλλης συσκευής. Στη Σελίδα 14

16 σύγχρονη ζωή, υπάρχει η ανάγκη ελέγχου και προγραμματισμού κάποιων συσκευών που οι άνθρωποι χρησιμοποιούν καθημερινά (φώτα, πλυντήρια, φούρνοι, ηλεκτρικές συσκευές). Στα πλαίσια του πιο πάνω θεωρητικού υπόβαθρου, το , είχαν αποσταλεί 4 κουτιά ελέγχου «Egg-Bx» για τα μεγάλα σχολεία και 2 κουτιά ελέγχου για τα μικρά σχολεία. (Έντυπο παράδοσης και παραλαβής του εξοπλισμού είχε υπογραφεί από όλους τους διευθυντές αφού κατέγραψαν τον εν λόγω εξοπλισμό στο βιβλίο περιουσίας). Η χρήση του είναι απλή και η σύνδεση του σε κατασκευές για προγραμματισμό της λειτουργίας τους (φως, ήχος, κίνηση) ενθουσιάζει τους μαθητές. Το κουτί ελέγχου καθώς επίσης και τα ανεξάρτητα εξαρτήματά του (βύσματα, μπαταριοθήκη, κ.ά.), μπορεί να παραγγελθούν από τα σχολεία. Διδακτικό υλικό (ενότητες, φύλλα εργασίας, βίντεο, προσομοιώσεις, βοηθητικές παρουσιάσεις, οδηγίες) υπάρχει στην ιστοσελίδα: 10. Ιστοσελίδα Η ιστοσελίδα του μαθήματος έχει αναβαθμιστεί σε μεγάλο βαθμό, ώστε να υποστηρίζει πλήρως το μάθημα. Σε αυτή μπορείτε να βρείτε υλικό για τα πιο κάτω θέματα: Αναλυτικό Πρόγραμμα / Οδηγοί Εκπαιδευτικού Διδακτικά εγχειρίδια (επανεκδόσεις εγχειριδίων Ε, εγχειρίδια ΣΤ, Άλλες ενότητες) Χρονοδιαγράμματα εφαρμογής της ύλης για τις τάξεις Ε και ΣΤ και χρονοδιαγράμματα εφαρμογής των εγχειριδίων μαθητή (Προγραμματισμοί) Νέο εγχειρίδιο «Ιδέες κατασκευών που υποστηρίζουν όλο το φάσμα του Α.Π.» (υποστηρικτικό υλικό Οδηγίες για κατασκευές) Διδακτική μεθοδολογία Εκπαιδευτικό υλικό για τις περισσότερες ενότητες του Αναλυτικού και για όλες τις τάξεις Πληροφορίες και υλικό για την οργάνωση του εργαστηρίου Πλούσιο φωτογραφικό υλικό οργανωμένο ανά ενότητα του Α.Π. Πληροφορική υποστήριξη του μαθήματος και βοηθητικά λογισμικά Σύστημα ελέγχου Eggbx Φωτογραφικό οδηγό αναγνώρισης εργαλείων και υλικών (με νέα υλικά) Βίντεο για τη χρήση των εργαλείων Παρουσιάσεις επιμορφωτικών ημερίδων Πληροφορίες επικοινωνίας με τους συμβούλους του μαθήματος Επιπρόσθετες ιστοσελίδες και συνδέσεις για το μάθημα Το υλικό αυτό ανανεώνεται συστηματικά. Για το σκοπό αυτό όσοι εκπαιδευτικοί ενδιαφέρονται να αποστείλουν υλικό, για να συμπεριληφθεί στην ιστοσελίδα, μπορούν να επικοινωνήσουν με το σύμβουλο του σχολείου τους. Πρόσβαση στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα: http: Εκπαιδευτικό υλικό κλιμάκιο πληροφορικής Σελίδα 15

17 Σχεδιασμός κα Τεχνολογία: 10. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Οι σύμβουλοι του μαθήματος υποστηρίζουν τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν το μάθημα με διάφορες επιμορφωτικές δράσεις. Επιπλέον, σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, θα προσφερθούν απογευματινά σεμινάρια των οποίων οι ημερομηνίες, τα κέντρα και οι ώρες θα ανακοινωθούν στο σχετικό έντυπο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, καθώς και στην ιστοσελίδα (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο-Τομέας Επιμόρφωσης- Προγράμματα/σεμινάρια Προαιρετικά Σεμινάρια Επιμόρφωσης). Σελίδα 16

18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Α/Α ΛΕΥΚΩΣΙΑ Όνομα Μέρες απόσπασης Τηλέφωνο E mail 1 Ειρήνη Πετράκη Όλη την εβδομάδα /74 Fax: Ρένος Παττής Πέμπτη Παρασκευή ΛΑΡΝΑΚΑ - ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 3 Κυριάκος Ιωάννου Πέμπτη Παρασκευή ΛΕΜΕΣΟΣ - ΠΑΦΟΣ 5 Ειρήνη Μάντολε Πέμπτη Παρασκευή Ο σύμβουλος του κάθε σχολείου φαίνεται σε αναλυτικό κατάλογο στην ιστοσελίδα του Υ.Π.Π. στο σύνδεσμο «επικοινωνία»: Σελίδα 17

19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΜΕΓΙΣΤΟ ΑΡΙΘΜΟ ΜΑΘΗΤΩΝ 13 4 πάγκοι εργασίας. Οι πάγκοι εργασίας του εργαστηρίου είναι ειδικά σχεδιασμένοι ώστε να παρέχεται η δυνατότητα να εργάζονται με άνεση μέχρι και 4 παιδιά ανά πάγκο (επισυνάπτεται σχέδιο Παράρτημα 4). Αποθήκη. Στα καινούρια εργαστήρια ή όπου το επιτρέπει ο χώρος χρήσιμο είναι να υπάρχει αποθήκη για τη φύλαξη των υλικών και των ημιτελών κατασκευών των παιδιών. Έπιπλα για αναλώσιμα υλικά: Ένα σημαντικό μέρος της επίπλωσης του εργαστηρίου είναι ειδικά έπιπλα για την φύλαξη αναλώσιμων υλικών. Τα υλικά μπορούν να φυλάγονται σε πλαστικές μπουκάλες σε ράφια του εργαστηρίου. Σημεία για 4 τουλάχιστον υπολογιστές: Να υπάρχουν 4 ηλεκτρονικοί υπολογιστές, οι οποίοι είναι ένα απαραίτητο εργαλείο έρευνας και οικοδόμηση της γνώσης. Παράλληλα πρέπει να υπάρχει ένας βιντεοπροβολέας για παρουσίαση εργασιών από τους μαθητές ή και από το δάσκαλο. Νεροχύτης. 2 πίνακες μελαμίνης. 4 εργαλειοστάτες διπλής όψης: Οι εργαλειοστάτες αυτοί είναι ειδικές κατασκευές στις οποίες τοποθετούνται τα πιο εύχρηστα εργαλεία από τους μαθητές και είναι σχεδιασμένοι ώστε να εξυπηρετούν μέχρι και τέσσερα παιδιά ο καθένας (επισυνάπτεται σχέδιο Παράρτημα 12.4). Είναι προαιρετική κατασκευή, ενώ αντί αυτών, ο δάσκαλος μπορεί να χρησιμοποιεί τα συρτάρια των πάγκων τοποθετώντας σε αυτά μια σειρά εργαλείων για κάθε μαθητή. Θα μπορούσε εναλλακτικά, να χρησιμοποιηθεί κεντρικός εργαλειοστάτης σε σημείο που διασφαλίζει την ασφάλεια των μαθητών. Έπιπλο φύλαξης λωρίδων ξύλου και αξόνων: Το μικρό αυτό έπιπλο δίνει την δυνατότητα να φυλάγονται με ασφάλεια και σε οριζόντια θέση οι λωρίδες του ξύλου και οι άξονες, ώστε να μην αλλοιώνονται αλλά και για θέματα ασφάλειας των παιδιών (επισυνάπτεται σχέδιο - Παράρτημα 12.5). 13 τουλάχιστον καθίσματα (stls): Στο εργαστήριο για λόγους ευελιξίας και ασφάλειας προτείνονται καθίσματα τύπου stls (πλαστικά ή ξύλινα ύψους 45 50cm), τα οποία φυλάγονται στον ειδικό χώρο κάτω από τον πάγκο, ώστε να ελευθερώνεται ο χώρος του εργαστηρίου όταν τα παιδιά εργάζονται πρακτικά. 13 τουλάχιστον ποδιές: Καλό είναι στο εργαστήριο να υπάρχουν ειδικές ποδιές (κατά προτίμηση από πλαστικό) για να μην λερώνονται τα παιδιά, αλλά και για να νιώθουν ότι εργάζονται σε ένα διαφορετικό χώρο από την κανονική τους τάξη. Οι σύμβουλοι μπορούν να βοηθήσουν για την παραγγελία τέτοιων ποδιών. Φαρμακείο: Το φαρμακείο είναι απαραίτητο στο εργαστήριο λόγω της χρήσης εξειδικευμένων εργαλείων σε περιπτώσεις μικροατυχημάτων. Πυροσβεστήρας CO2: Πρέπει να υπάρχει σε κάθε εργαστήριο ένας τουλάχιστον πυροσβεστήρας CO2. Πινακίδες και εκθεσιακός χώρος: Στο εργαστήριο είναι απαραίτητες οι πινακίδες για να τοποθετούνται εποπτικά μέσα ή και εργασίες των παιδιών. Επίσης πρέπει να υπάρχουν ειδικά ράφια (επισυνάπτεται σχέδιο Παράρτημα 12.2) ως εκθεσιακός χώρος για τις κατασκευές των παιδιών ή για εποπτικά που ετοιμάζει ο δάσκαλος. Σελίδα 18

20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ (ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 13) Α/Α ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1. Τ01 ΜΕΓΓΕΝΗ ΜΕ ΑΥΤΟΣΤΕΡΕΩΣΗ (τεμ) 8 2. Τ02 ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΤΥΠΟΥ G (τεμ) 4 3. Τ03 ΞΥΛΙΝΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΚΡΑΤΗΜΑ ΛΩΡΙΔΩΝ ΞΥΛΟΥ (τεμ) 4 4. Τ04 ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ 80Χ80Χ10mm ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΞΥΛΩΝ (τεμ) Τ05 ΧΕΙΡΟΤΡΑΠΑΝΟ ΤΥΠΟΥ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ (τεμ) 8 6. Τ06 ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΙΓΑΤΣΑΚΙ ΜΕ ΜΟΧΛΟ (τεμ) Τ07 ΛΙΜΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (σετ) 4 8. Τ10 ΑΠΟΓΥΜΝΩΤΗΣ- ΚΟΠΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ (τεμ) Τ11 ΞΕΓΥΡΙΣΤΑΡΙ (τεμ) Τ13 ΣΕΤ ΒΙΔΟΛΟΓΩΝ (2 ίσοι+2 σταυρωτοί) Τ14 ΣΦΥΡΙ 200g (τεμ) Τ15 ΚΕΝΤΡΟ (τεμ) Τ16 ΠΙΣΤΟΛΑΚΙ ΖΕΣΤΗΣ ΓΟΜΑΣ (τεμ) Τ17 ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΔΙΑΤΡΗΤΗΡΑΣ (τεμ) Τ19 ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΣ ΚΟΥΜΠΙΩΝ (τεμ) Τ20 ΨΑΛΙΔΙ (τεμ) Τ21 ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΜΑΧΑΙΡΑΚΙ (τεμ) ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΑΣΚΑΛΟ 18. Τ22 ΨΑΛΙΔΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ( SNIPS ) (τεμ) Τ24 ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΚΟΨΙΜΑΤΟΣ (τεμ) Τ25 ΚΟΠΤΗΣ ΚΥΚΛΩΝ (τεμ) Τ27 ΡΙΓΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ (τεμ) Τ28 ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΤΥΠΟΥ F (τεμ) Τ31 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΓΩΝΙΑ (τεμ) Τ32 ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (egg-bx) (περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα) (τεμ) Τ33 ΑΣΦΑΛΗΣ ΚΟΠΤΗΣ ΧΑΡΤΙΟΥ («ποντικάκι») (τεμ) Τ34 ΒΑΣΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ (τεμ) Τ36 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ (Engin) Μ66 ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΕΛΟΤΕΞ ΑΣΠΡΟ (ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΑΣΠΡΗ ΚΑΙ ΚΑΦΕ) 400Χ300Χ3 (τεμ) 13 Σελίδα 19

21 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΜΕ ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 'Η ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ Χαρτονάκια Πλαστελίνη Διάφορα διακοσμητικά υλικά (τσόχα, ματάκια, καθαριστές πίπας, μπάλες πολυστερίνης κ.ά. ) Χαρτί γκοφρέ Άλλα είδη χαρτιού Αλουμινόχαρτο Πλαστικά ποτήρια, κουτάλια κ.λπ. Χάρτινα ή πλαστικά πιάτα Μαλλί, βαμβάκι Μανταλάκια Κορδέλες Εργαλεία ( 1-10), που πιθανόν δεν υπάρχουν στο σχολείο ή είναι χαλασμένα και χρειάζονται άμεση αντικατάσταση: μαχαιράκι για το δάσκαλο, χαρτοκόπτης μεγάλος, κατσαβίδια, πένσες, πιστολάκια ζεστής γόμας κ.ά. Υλικά (εξειδικευμένα αναλώσιμα) που πιθανών έχουν τελειώσει στο εργαστήριο Πακέτα «πλαστικών συνδετήρων ξύλου» εφόσον αυτά υπάρχουν διαθέσιμα στο συγκεκριμένο εργοστάσιο (επικοινωνία με σύμβουλο ΣΧ.Τ. του σχολείου). Σελίδα 20

22 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5: ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ Σελίδα 21

23 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6: ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΓΚΟΥ Σελίδα 22

24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7: ΕΡΓΑΛΕΙΟΣΤΑΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8: ΕΠΙΠΛΟ ΦΥΛΑΞΗΣ ΛΩΡΙΔΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΑΞΟΝΩΝ Σελίδα 23

25 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΛΗΣ ΑΝΑ ΤΑΞΗ Σελίδα 24

26 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ε ΤΑΞΗΣ: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΛΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΘΕΜΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 2Χ80 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (1Χ80') Το μάθημα (έννοιες, φιλοσοφία, διαδικασία) μέσα από παραδείγματα Συλλογές Ταινίες Διερεύνηση προϊόντων Παρουσιάσεις Φύλλα εργασίας ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (1Χ80 ) Ασφάλεια στο εργαστήριο (κανόνες / φύλλα εργασίας) Γνωριμία με βασικά εργαλεία / ομαδοποιήσεις εργαλείων /υλικών Παρουσιάσεις Φύλλα εργασίας Βλ. Ιστοσελίδα ΥΠΠ/Εκπ. Υλικ./ Σχεδιασμός και Τεχνολογία / Υποστηρικτικό Υλικό / ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ / Μαθητή (Εισαγωγικά Μαθήματα) και Εκπαιδευτικού («Τι είναι Τεχνολογία-ΚΟΜΙΚΣ» και «Τι είναι τεχνολογία τελικά;») / Φύλλα Εργασίας: «Τεχνολογία στο σπίτι μου», «Ανάγκες και προϊόντα», «Αντιστοίχηση εργαλείων», «Ασφάλεια στο εργαστήριο», «χρήση εργαλείων», «Θησαυρός» 2. ΕΝΟΤΗΤΑ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΔΟΜΕΣ): ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕ ΠΛΑΙΣΙΑ " Ε ΤΑΞΗΣ 4Χ80 Βλ. Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα εφαρμογής της ενότητας, παράρτημα εκπαιδευτικού και υποστηρικτικό υλικό για μαθητή: Ιστοσελίδα ΥΠΠ/Εκπαιδευτικό Υλικό/ Σχεδιασμός και Τεχνολογία / Διδακτικό Υλικό / Εγχειρίδια μαθητή / Ε' τάξη Σελίδα 25

27 3. ΕΝΟΤΗΤΑ "ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ" Ε ΤΑΞΗΣ 4Χ80 Βλ. Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα εφαρμογής της ενότητας, παράρτημα εκπαιδευτικού και υποστηρικτικό υλικό για μαθητή: Ιστοσελίδα ΥΠΠ/Εκπαιδευτικό Υλικό/ Σχεδιασμός και Τεχνολογία / Διδακτικό Υλικό / Εγχειρίδια μαθητή / Ε' τάξη Βλ. Εισηγήσεις για κατασκευές: 4. Επιλογή άλλης ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ ή ΜΕ ΑΠΛΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ (ΕΚΚΕΝΤΡΟ, ΜΟΧΛΟ) 3Χ80 Ιστοσελίδα ΥΠΠ/Εκπαιδευτικό Υλικό/ Σχεδιασμός και Τεχνολογία / Αναλυτικό Πρόγραμμα / Προγραμματισμός: Ενδεικτικός Προγραμματισμός Ύλης Ε και Στ' Ιστοσελίδα ΥΠΠ/Εκπαιδευτικό Υλικό/ Σχεδιασμός και Τεχνολογία/ Υποστηρικτικό υλικό: Ενότητες Κατασκευών Ε (Σταθερό χέρι, Παντογνώστης, Παιχνίδι με έκκεντρα, Κινούμενες φιγούρες,...) Ιστοσελίδα ΥΠΠ/Εκπαιδευτικό Υλικό/ Σχεδιασμός και Τεχνολογία/ Υποστηρικτικό υλικό: Οδηγίες κατασκευών / "Απλές κατασκευές" και "ιδέες για κατασκευές που υποστηρίζουν το Αναλυτικό Πρόγραμμα" Ιστοσελίδα ΥΠΠ/Εκπαιδευτικό Υλικό/ Σχεδιασμός και Τεχνολογία/ Υποστηρικτικό υλικό/ Φωτογραφικό Υλικό 5. Μικρές Δραστηριότητες 2Χ80 Σύνολο 15Χ80 Αξιοποίηση: Εκπαιδευτικού πακέτου ENGINO ή/και Συστημάτων Ελέγχου EGG-BOX ή/και Λογισμικών μαθήματος Βλ. Ιστοσελίδα ΥΠΠ/Εκπαιδευτικό Υλικό/ Σχεδιασμός και Τεχνολογία / Υποστηρικτικό Υλικό / Συστήματα Ελέγχου, Φωτογραφικό Υλικό και Παρουσιάσεις Εκπαιδευτικού για "Εngin", "Eggbx", "Λογισμικά". Η ύλη του μαθήματος ανά τάξη αναλύεται στους «ΟΔΗΓΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ» που υπάρχουν σε έντυπη μορφή σε όλα τα σχολεία και σε ψηφιακή μορφή στον σύνδεσμο: Ιστοσελίδα ΥΠΠ / Εκπαιδευτικό Υλικό / Σχεδιασμός και Τεχνολογία / Αναλυτικό Πρόγραμμα / Οδηγοί Εκπαιδευτικού Σελίδα 26

28 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤ ΤΑΞΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΛΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ Σ ΧΡΟΝΟΣ ΘΕΜΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 2Χ80 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (1Χ80') Το μάθημα (έννοιες, φιλοσοφία, φυσικό/τεχνητό περιβάλλον, τεχνολογική εξέλιξη, διαδικασία) μέσα από παραδείγματα Συλλογές Ταινίες Διερεύνηση προϊόντων Παρουσιάσεις Φύλλα εργασίας ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (1Χ80 ) Ασφάλεια στο εργαστήριο (κανόνες / φύλλα εργασίας) Γνωριμία με βασικά εργαλεία / ομαδοποιήσεις εργαλείων /υλικών Παρουσιάσεις Φύλλα εργασίας Βλ. Ιστοσελίδα ΥΠΠ/Εκπαιδευτικό Υλικό/ Σχεδιασμός και Τεχνολογία / Υποστηρικτικό Υλικό / ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ / Μαθητή και Εκπαιδευτικού (Εισαγωγικά Μαθήματα: «Εισαγωγή στον Σ.Τ», «Τι είναι τεχνολογία τελικά;», «Ιστορία της γραφής» / Βιντεοπαρουσιάσεις / Φύλλα Εργασίας: «ΣΧ.Τ. Εισαγωγή», «Τεχνολογική ενημέρωση», «Διαδικασία», «Ανάγκες και προϊόντα», «Αντιστοίχηση εργαλείων», «Ασφάλεια στο εργαστήριο», «Χρήση εργαλείων», «Θησαυρός» 2. ΕΝΟΤΗΤΑ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ : ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ", ΣΤ ΤΑΞΗΣ 4-5Χ80 Βλ. Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα εφαρμογής της ενότητας, παράρτημα εκπαιδευτικού και υποστηρικτικό υλικό για μαθητή: Ιστοσελίδα ΥΠΠ/Εκπαιδευτικό Υλικό/ Σχεδιασμός και Τεχνολογία / Διδακτικό Υλικό / Εγχειρίδια μαθητή / ΣΤ' τάξη Σελίδα 27

29 3. ΕΝΟΤΗΤΑ «ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ: ΤΡΟΧΟΣ- ΤΡΟΧΑΛΙΑ» ΣΤ ΤΑΞΗΣ 4. Επιλογή άλλης ΕΝΟΤΗΤΑΣ ή άλλων δραστηριοτήτων ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ 5-6Χ80 2Χ80 Βλ. Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα εφαρμογής της ενότητας, παράρτημα εκπαιδευτικού και υποστηρικτικό υλικό για μαθητή: Ιστοσελίδα ΥΠΠ/Εκπαιδευτικό Υλικό/ Σχεδιασμός και Τεχνολογία / Διδακτικό Υλικό / Εγχειρίδια μαθητή / ΣΤ' τάξη Βλ. Εισηγήσεις για κατασκευές: Ιστοσελίδα ΥΠΠ/Εκπαιδευτικό Υλικό/ Σχεδιασμός και Τεχνολογία / Αναλυτικό Πρόγραμμα / Προγραμματισμοί: Ενδεικτικός Προγραμματισμός Ύλης Ε και Στ'. Ιστοσελίδα ΥΠΠ/Εκπαιδευτικό Υλικό/ Σχεδιασμός και Τεχνολογία/ Υποστηρικτικό υλικό: Ενότητες Κατασκευών ΣΤ. Ιστοσελίδα ΥΠΠ/Εκπαιδευτικό Υλικό/ Σχεδιασμός και Τεχνολογία/ Υποστηρικτικό υλικό: Οδηγίες κατασκευών / "Απλές κατασκευές" και "Ιδέες για κατασκευές που υποστηρίζουν το Αναλυτικό Πρόγραμμα". Ιστοσελίδα ΥΠΠ/Εκπαιδευτικό Υλικό/ Σχεδιασμός και Τεχνολογία/ Υποστηρικτικό υλικό/ Φωτογραφικό Υλικό. Αξιοποίηση: Εκπαιδευτικού πακέτου ENGINO ή/και Συστημάτων Ελέγχου EGG-BOX ή/και Λογισμικών μαθήματος 5. Μικρές Δραστηριότητες 2Χ80 Σύνολο 15Χ80 Βλ. Ιστοσελίδα ΥΠΠ/Εκπαιδευτικό Υλικό/ Σχεδιασμός και Τεχνολογία / Υποστηρικτικό Υλικό / Συστήματα Ελέγχου, Φωτογραφικό Υλικό και Παρουσιάσεις Εκπαιδευτικού για "Εngin", "Eggbx", "Λογισμικά" Αξιοποίηση: Εκπαιδευτικού πακέτου ENGINO ή/και Συστημάτων Ελέγχου EGG-BOX ή/και Λογισμικών μαθήματος Βλ. Ιστοσελίδα ΥΠΠ/Εκπαιδευτικό Υλικό/ Σχεδιασμός και Τεχνολογία / Υποστηρικτικό Υλικό / Συστήματα Ελέγχου, Φωτογραφικό Υλικό και Παρουσιάσεις Εκπαιδευτικού για "Εngin", "Eggbx", "Λογισμικά". Σελίδα 28

30 Η ύλη του μαθήματος ανά τάξη αναλύεται στους «ΟΔΗΓΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ» που υπάρχουν έντυποι σε όλα τα σχολεία και σε ψηφιακή μορφή στον σύνδεσμο: Ιστοσελίδα ΥΠΠ/Εκπαιδευτικό Υλικό / Σχεδιασμός και Τεχνολογία / Αναλυτικό Πρόγραμμα / Οδηγοί Εκπαιδευτικού. Σελίδα 29

31 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ Ε ΤΑΞΗΣ «Αναστοχαστικό δελτίο για εγχειρίδια μαθητή Ε τάξης» 153 ερωτηματολόγια Έχουν αξιοποιηθεί τα εξής εγχειρίδια στη διδασκαλία των πιο κάτω ενοτήτων στην Ε τάξη; Δομές % Ενέργεια % Άλλο 2 1% Πόσο βοηθητικά ήταν τα εγχειρίδια στους πιο κάτω τομείς; Εφαρμογή των νέων αναλυτικών προγραμμάτων και των οδηγών εκπαιδευτικού για το μάθημα (φιλοσοφία, στόχοι, περιεχόμενο, διαδικασίες) % 2 9 6% % % Καλύτερος προγραμματισμός της διδασκαλίας της ύλης του μαθήματος % % % % Παροχή του απαραίτητου θεωρητικού υπόβαθρου για το κάθε θέμα (Δομές Ενέργεια) % % % % Σελίδα 30

32 Παροχή ποικιλίας μαθησιακών δραστηριοτήτων για κάθε θέμα % % % % Παροχή ευκαιριών στην επιλογή κατασκευής για κάθε θέμα % % % % Βελτίωση της διδακτικής διαδικασίας του μαθήματος Σχεδιασμός και Τεχνολογία % % % % Παροχή πρακτικών και κατασκευαστικών ιδεών και λύσεων % % % % Σελίδα 31

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚ ΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛ ΛΟΓΙΑ Σχολική Χρονιά 2013-2014 Πίνακας Περιεχομένων 1. Ενδοτμηματική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ Α. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ 1. Στα πλαίσια γενικότερης εξοικονόμησης, το διαθέσιμο ποσό ανά μαθητή έχει μειωθεί και για αυτό τονίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα εφαρμογής. Ενότητας «ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ: Τροχοί - Τροχαλίες» ΣΤ ΤΑΞΗ. (Ενδεικτικός χρόνος 6 Χ 80 )

Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα εφαρμογής. Ενότητας «ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ: Τροχοί - Τροχαλίες» ΣΤ ΤΑΞΗ. (Ενδεικτικός χρόνος 6 Χ 80 ) Page1 Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα εφαρμογής Ενότητας «ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ: Τροχοί - Τροχαλίες» ΣΤ ΤΑΞΗ (Ενδεικτικός χρόνος 6 Χ 80 ) ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1 Ο (1Χ80) ( υπόβαθρο) ΥΛΗ 1. Γενικό πλαίσιο: Μηχανισμοί Μορφές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΗ ΣΤ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡΑΚΗ (ΔΑΣΚΑΛΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧ.Τ.) ΕΝΟΤΗΤΕΣ Α.Π.: ΔΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ - ΤΡΟΧΑΛΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ («EGG BOX»)

ΤΑΞΗ ΣΤ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡΑΚΗ (ΔΑΣΚΑΛΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧ.Τ.) ΕΝΟΤΗΤΕΣ Α.Π.: ΔΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ - ΤΡΟΧΑΛΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ («EGG BOX») ΕΝΟΤΗΤΕΣ Α.Π.: ΤΑΞΗ ΣΤ ΔΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ - ΤΡΟΧΑΛΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ («EGG BOX») ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡΑΚΗ (ΔΑΣΚΑΛΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧ.Τ.) Παιδιά, ας προσπαθήσουμε να λύσουμε το πιο κάτω ΠΡΟΒΛΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών σε θέματα Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας Ερευνητικές-Πιλοτικές Εφαρμογές ΗΜΕΡΙΔΑ - 6 Φεβρουαρίου 2010 Καλές πρακτικές ενσωμάτωσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

21 Σεπτεμβρίου 2012. Διευθυντές/ντριες Γυμνασίων, Λυκείων και Τεχνικών Σχολών

21 Σεπτεμβρίου 2012. Διευθυντές/ντριες Γυμνασίων, Λυκείων και Τεχνικών Σχολών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης (Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Μεντόρων) Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους

Διαβάστε περισσότερα

Ειρήνη Πετράκη Δασκάλα Σύμβουλος Σχ.Τ- Υποστηρικτής ΝΑΠ- Πυρήνας ΤΠΕ Π.Ι.Κ Οκτώβριος 2011

Ειρήνη Πετράκη Δασκάλα Σύμβουλος Σχ.Τ- Υποστηρικτής ΝΑΠ- Πυρήνας ΤΠΕ Π.Ι.Κ Οκτώβριος 2011 Ειρήνη Πετράκη Δασκάλα Σύμβουλος Σχ.Τ- Υποστηρικτής ΝΑΠ- Πυρήνας ΤΠΕ Π.Ι.Κ Οκτώβριος 2011 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Ιδέα και θεωρητικό υπόβαθρο Η επιλογή, σχεδιασμός και εφαρμογή της ενότητας στηρίχθηκε: 1. στη φιλοσοφία,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Τ.Θ. 12720 2252 Λευκωσία Τηλ: 22402380, 22402361, 22402454, 22402312 Φαξ: 22480505 proairetika@cyearn.pi.ac.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Τ.Θ. 12720 2252 Λευκωσία Τηλ: 22402380, 22402361, 22402454, 22402312 Φαξ: 22480505 proairetika@cyearn.pi.ac. ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Το Έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους κατά 15% στα πλαίσια του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σε θέματα Πληροφορικής Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός του μαθήματος Οικιακής Οικονομίας-Αγωγής Υγείας Επισημάνσεις για Α, Β και Γ Γυμνασίου

Προγραμματισμός του μαθήματος Οικιακής Οικονομίας-Αγωγής Υγείας Επισημάνσεις για Α, Β και Γ Γυμνασίου Προγραμματισμός του μαθήματος Οικιακής Οικονομίας-Αγωγής Υγείας Επισημάνσεις για Α, Β και Γ Γυμνασίου Ο ετήσιος προγραμματισμός πρέπει να ανταποκρίνεται στους Δείκτες Επιτυχίας της κάθε τάξης ξεχωριστά.

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Β. Πρόγραμμα Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης

Β. Πρόγραμμα Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Διευθυντικών Στελεχών στην Εκπαίδευση Το Έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους

Διαβάστε περισσότερα

Α) Βασικά στάδια εφαρμογής του έργου, υποστήριξη και όφελος εκπαιδευτικών

Α) Βασικά στάδια εφαρμογής του έργου, υποστήριξη και όφελος εκπαιδευτικών Α) Βασικά στάδια εφαρμογής του έργου, υποστήριξη και όφελος εκπαιδευτικών 1. Βασικά στάδια εφαρμογής της Β φάσης του έργου Η εφαρμογή της Β φάσης του έργου στις σχολικές που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΕ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΟΙΞΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2009 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Σκοπός του προγράμματος Γενικός σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Επιμορφωτικά Σεμινάρια που διοργανώνονται από τη Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης για συγκεκριμένες ειδικότητες εκπαιδευτικών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Επιμορφωτικά Σεμινάρια που διοργανώνονται από τη Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης για συγκεκριμένες ειδικότητες εκπαιδευτικών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Επιμορφωτικά Σεμινάρια που διοργανώνονται από τη Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης για συγκεκριμένες ειδικότητες εκπαιδευτικών α. Σεμινάριο Μουσικής: Η σχολική μπάντα. Αξιολόγηση. Λεμεσός Λανίτειο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τι είναι Οικολογικά Σχολεία Εγγραφή Εφαρμογή του Προγράμματος Αίτηση Αυτοαξιολόγησης Βράβευση Η Περιβαλλοντική Επισκόπηση των Οικολογικών Σχολείων ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σε θέματα Πληροφορικής

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σε θέματα Πληροφορικής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή Δημοκρατία με ποσοστό 50% και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) με ποσοστό 50%στα πλαίσια του Μέτρου 2.1. «Αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Ημερίδα: «Αξιολόγηση Μαθητή. Σύγχρονες Τάσεις Πρακτικές Εφαρμογές» 4 Απριλίου 2015 και 25 Απριλίου 2015

Εκπαιδευτική Ημερίδα: «Αξιολόγηση Μαθητή. Σύγχρονες Τάσεις Πρακτικές Εφαρμογές» 4 Απριλίου 2015 και 25 Απριλίου 2015 ΕΝΔΟΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Εκπαιδευτική Ημερίδα: «Αξιολόγηση Μαθητή. Σύγχρονες Τάσεις Πρακτικές Εφαρμογές» 4 Απριλίου 2015 και 25 Απριλίου 2015 Εργαστήριο 6: Το Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το Σύντομη περιγραφή Το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το ΕΠΜ_2014 Εκπαιδευτικό Έργο «Το Κινητό Μουσείο»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ στο Σχεδιασμό και Τεχνολογία Στ ΛΟΥΝΑ...... ΠΑΡΚ Εισαγωγή: Αφόρμηση Πρόβλημα Στόχοι Πορεία ραστηριότητες Επέκταση Φύλλα εργασίας Συγγραφή Εικονογράφηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 2252 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 2252 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 2252 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Αρ. Φακ.: 7.7.09.7.10 Αρ. Τηλ.: 22 402370 Αρ. Φαξ: 22 402398 e-mail: infotpe@cyearn.pi.ac.cy 7 Απριλίου 2009 Διευθυντές/ντριες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 Οι εισηγήσεις, που παρουσιάζονται πιο κάτω είναι ενδεικτικές και δεν

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική μάθηση: συνεργασία Π.Ι. με τα σχολεία. Δρ Αθ. Μιχαηλίδου Ευριπίδου Διευθύντρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Επαγγελματική μάθηση: συνεργασία Π.Ι. με τα σχολεία. Δρ Αθ. Μιχαηλίδου Ευριπίδου Διευθύντρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Επαγγελματική μάθηση: συνεργασία Π.Ι. με τα σχολεία Δρ Αθ. Μιχαηλίδου Ευριπίδου Διευθύντρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Δομή της παρουσίασης Επαγγελματική μάθηση: τι αλλάζει; Πώς τα σχολεία μπορούν να συνεργαστούν

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα

Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα Άντρη Σάββα Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Αλεθρικού Σχ. χρονιά: 2012-2013 Γενική περιγραφή Περιφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Καθηγητής Αθανάσιος Τζιμογιάννης Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ΙΤΥΕ «Διόφαντος» ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι Σταθερού Χεριού

Παιχνίδι Σταθερού Χεριού ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ στο Σχεδιασμό και Τεχνολογία Τάξη Ε Παιχνίδι Σταθερού Χεριού Εισαγωγή: Αφόρμηση Πρόβλημα - Περιγραφή Στόχοι Πορεία ραστηριότητες Ιδέες Λύσεις Επέκταση

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Δρ. Χαράλαμπος Μουζάκης Διδάσκων Π.Δ.407/80 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Στόχοι ενότητας Το λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Επιμορφωτικού Υλικού

Ανάπτυξη Επιμορφωτικού Υλικού Ανάπτυξη επιμορφωτικού υποστηρικτικού υλικού για την ενσωμάτωση των νέων Τεχνολογιών Πληροφορίας ρ και Επικοινωνίας στη μαθησιακή διαδικασία Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2013 2014»

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2013 2014» ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2013 2014» Γ Ε Ν Ι Κ Α Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Πρόγραμμα Διαγωνισμός : Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτομικής Κουλτούρας : Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

3 Εισδοχή Οι Νηπιαγωγοί μας

3 Εισδοχή Οι Νηπιαγωγοί μας Πίνακας 2 Περιεχομένων Το Σχολείο μας 3 Εισδοχή Οι Νηπιαγωγοί μας 4 Σχολικό Έτος και Αργίες Ωράριο 6 Οι καθημερινές μας Οι Δραστηριότητες 7 εργασίες μας 9 Κατ οίκον Εργασία Οι Αξιολόγηση 10 Εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

1. Ταυτότητα της Έρευνας. Βασικός σκοπός της έρευνας είναι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του θεσμού μέσα από τις

1. Ταυτότητα της Έρευνας. Βασικός σκοπός της έρευνας είναι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του θεσμού μέσα από τις Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Αξιολόγηση Πιλοτικού θεσμού παραχώρησης διδακτικού χρόνου στις σχολικές μονάδες για συντονισμό της ενσωμάτωσης παραχώρησης Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Εγγραφές μαθητών στα Νηπιαγωγεία και στα Δημοτικά σχολεία για τη σχολική χρονιά 2011-2012

Θέμα: Εγγραφές μαθητών στα Νηπιαγωγεία και στα Δημοτικά σχολεία για τη σχολική χρονιά 2011-2012 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αρ. Φακ.: 7.11.11.2.10, 7.10.06 Aρ. Τηλ.: 22800723 Αρ. Φαξ: 22428277 E-mail: dde@moec.gov.cy 17 Δεκεμβρίου 2010 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μιχαηλίδης, Πληροφορικός ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 2 ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 24 Φεβρουαρίου 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2014-2015 - ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2014-2015 - ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2014-2015 - ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΙΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Δ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ 1. Σύντομη ενημέρωση (βασική

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Χαράλαµπος Βρασίδας ρ. Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου

ρ. Χαράλαµπος Βρασίδας ρ. Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου Αξιολόγηση Προγραµµάτων Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών ρ. Χαράλαµπος Βρασίδας ρ. Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Τοµέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Κυπριακή ηµοκρατία Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών. Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών. Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01 Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01 Τα ερωτήματα που προκύπτουν από την εισαγωγή της Φυσικής στην Α γυμνασίου είναι :

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 6: Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο: 40χρονα

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο: 40χρονα Παιδαγωγικό Ινστιτούτο: 40χρονα Δρ Αθηνά Μιχαηλίδου - Ευριπίδου Διευθύντρια Π.Ι. Δημοσιογραφική Διάσκεψη 9 Μαΐου 2013 Δομή της παρουσίασης Ρόλος και Δράση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου (ΠΙΚ) Εμφάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΕΠΠΣ ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών ΔΕΠΠΣ Φ.Ε.Κ., 303/13-03-03, τεύχος Β Φ.Ε.Κ., 304/13-03-03, τεύχος Β Ποιοι λόγοι οδήγησαν στην σύνταξη των ΔΕΠΠΣ Γενικότερες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Απάντηση ερωτήσεων σχετικά με την οργάνωση των Ερευνητικών Εργασιών στο Γενικό Λύκειο κατά το σχολικό έτος 2012-2013 ΛΑΜΙΑ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Αγαπητοί/ες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2010 2011»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2010 2011» ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2010 2011» Γ Ε Ν Ι Κ Α Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Πρόγραµµα ιαγωνισµός Κωδικός Πρόσκλησης : Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτοµικής Κουλτούρας : Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΝΤΟΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΝΤΟΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Τεχνολογία Γ! τάξης γυμνασίου Οργάνωση και προγραμματισμός μεθόδου «ΕΡΕΥΝΑ & ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ» ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΝΤΟΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Προβληματισμοί στο ξεκίνημα της χρονιάς. Η υποδομή του σχολείου μου πως μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ. E-learning. Οδηγός Σπουδών

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ. E-learning. Οδηγός Σπουδών ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, σας καλωσορίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αγωγοί και µονωτές» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός και Τεχνολογία Α και Β ΦΑΡΜΑ

Σχεδιασμός και Τεχνολογία Α και Β ΦΑΡΜΑ Σχεδιασμός και Τεχνολογία Α και Β ΦΑΡΜΑ Από Ειρήνη Πετράκη (δασκάλα / σύμβουλο ΣΧ.Τ.) ΦΑΡΜΑ ομές ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΜΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 1 Ο 40λεπτο Τα ζώα της φάρμας ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ Ζώα της φάρμας ή αλλιώς ήμερα ζώα είναι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση 2011 2012 Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση Επιστημονικό Πεδίο: Σχολική & Κοινωνική Ζωή Ανδρέας Γ. Αυγερινός Συντονιστής για τη Φυσική Αγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς

Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς «Εφαρμογές Υπολογιστών» Β ή Γ Γενικού Λυκείου Λαμβάνοντας υπόψη το Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ) του μαθήματος, το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Πληροφορικής του Γυμνασίου αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Δρ. Βασίλειος Σάλτας 1, Αλέξης Ηλιάδης 2, Ιωάννης Μουστακέας 3 1 Διδάκτωρ Διδακτικής Μαθηματικών, Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ Σαπών coin_kav@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Δημοτικού Oδηγίες αξιοποίησης των σχολικών εγχειριδίων Σχολική χρονιά: 2011-2012 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Συμμετοχή εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης σε ενημερωτική ημερίδα για το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα CoReflect

Θέμα: Συμμετοχή εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης σε ενημερωτική ημερίδα για το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα CoReflect 23 Ιουλίου 2009 Θέμα: Συμμετοχή εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης σε ενημερωτική ημερίδα για το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα CoReflect Το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα Ψηφιακή υποστήριξη για διερώτηση,

Διαβάστε περισσότερα

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης για τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα (21-22 Δεκεμβρίου 2010 και 7 Ιανουαρίου 2011) Δ Φάση Επιμόρφωσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ. Δημόσια Διαβούλευση

ΦΟΡΗΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ. Δημόσια Διαβούλευση ΦΟΡΗΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ Δημόσια Διαβούλευση ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Εισαγωγή Η εισαγωγή υπολογιστών στην εκπαίδευση μόνο καλό μπορεί να φέρει: Στην απλούστερη περίπτωση να σταματήσουν να τυπώνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. Θέμα: «Σχεδιάζεται κατάργηση της Επιμόρφωσης Β Επιπέδου στις Τ.Π.Ε.;»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. Θέμα: «Σχεδιάζεται κατάργηση της Επιμόρφωσης Β Επιπέδου στις Τ.Π.Ε.;» Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων ΚΟΙΝ.: Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δ.Ο.Ε., Ο.Λ.Μ.Ε. Εκπαιδευτικά Δίκτυα Ενημέρωσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ H Ενσωμάτωση ή η Ένταξη των θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στον τομέα της εκπαίδευσης αποτελεί ζωτικό μέρος της δημιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ Οργανωτική Δομή Τα Επιμορφωτικά Κέντρα υπάγονται διοικητικά στη Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης και την ευθύνη λειτουργίας τους

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση του Scratch στο πλαίσιο εκπόνησης ομαδικών εργασιών στο μάθημα της Πληροφορικής της Γ' Γυμνασίου

Αξιοποίηση του Scratch στο πλαίσιο εκπόνησης ομαδικών εργασιών στο μάθημα της Πληροφορικής της Γ' Γυμνασίου Αξιοποίηση του Scratch στο πλαίσιο εκπόνησης ομαδικών εργασιών στο μάθημα της Πληροφορικής της Γ' Γυμνασίου Ελισάβετ Μαυρουδή 3ο Γυμνάσιο Ρόδου Εργαστηριακή Συνεδρία - Εφαρμογές του SCRATCH στη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

One Laptop Per Child

One Laptop Per Child One Laptop Per Child Παρουσίαση του μαθητικού υπολογιστή Αν. Καθηγητής Τσινάκος Αύγουστος, Προϊστάμενος, Τμ. Βιομηχανικής Πληροφορικής TEI Kαβάλας tsinakos@teikav.edu.gr Γιατί μας αφορά ή όλη προσπάθεια?

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων ΧV Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Τηρουμένων των σχεδίων υπηρεσίας, ο Διευθυντής του σχολείου έχει τη γενική ευθύνη για την

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΔΙΑΛΟΓΟΥ. Συντονιστές: Σοφία Καλογρίδη & Ιγνάτιος Καράμηνας

ΘΕΜΑ ΔΙΑΛΟΓΟΥ. Συντονιστές: Σοφία Καλογρίδη & Ιγνάτιος Καράμηνας ΘΕΜΑ ΔΙΑΛΟΓΟΥ «ΚΑΛΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Συντονιστές: Σοφία Καλογρίδη & Ιγνάτιος Καράμηνας Θέματα για συζήτηση: [Μπορείτε να συμμετάσχετε, στέλνοντας απόψεις, προτάσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α. Β ΦΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α. Β ΦΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α. Β ΦΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 13/1/2009 ΣΧΟΛΕΙΟ: 2ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο

Διαβάστε περισσότερα

1.Εφαρμογή του νέου Προγράμματος Σπουδών των Φυσικών Επιστημών

1.Εφαρμογή του νέου Προγράμματος Σπουδών των Φυσικών Επιστημών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ 2252 Λευκωσία Aρ. Φακ.: 5.27.01 Αρ. Tηλ.: 22402300 Aρ. Φαξ: 22480505 e-mail: info@cyearn.pi.ac.cy Διευθυντές/Διευθύντριες

Διαβάστε περισσότερα

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο.

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο. ΣΧΟΛΕΙΟ Στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης, με θέμα την διατροφή, οι μαθητές με την χρήση των Τ.Π.Ε, εξερευνούν, πειραματίζονται και δοκιμάζουν τις γνώσεις τους σε μια σειρά από ψηφιακές δραστηριότητες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Δρ Αραβέλλα Ζαχαρίου, Συντονίστρια ΠΕ/ΕΑΑ, ΠΙ aravella@cytanet.com.cy zachariou.a@cyearn.pi.ac.cy Ημερίδα: Πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΕΣ - Α. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 3 7.1.02.7.2.1 (εγκύκλιος - 11.06.2014 dde4217 Καν. 7 Β. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 4 Όλοι

Διαβάστε περισσότερα

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΡΟΣ Α Οι προτεραιότητες στα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Λειτουργική Ανάλυση (copyright: Μαίρη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: 6 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Η Επισκόπηση χωρίζεται σε δύο μέρη: Α. Γενικό μέρος (συμπληρώνεται από όλα τα Σχολεία) Β. Ειδικό Μέρος που αντιστοιχεί στο θέμα που επιλέγεται κάθε χρόνο (Νερό,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Συμπληρωματικό κείμενο στη θέση του Δ.Σ. της ΠΕΚαΠ για την Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Τελική έκδοση κειμένου: Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η Δράση ανάδειξης και προβολής καλών πρακτικών αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου

Η Δράση ανάδειξης και προβολής καλών πρακτικών αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου Επιμορφωτικό Εργαστήριο «Καλές πρακτικές αξιοποίησης Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου: Η αναζήτηση Περιεχομένου και η δημοσίευση πρακτικών που το αξιοποιούν στο Φωτόδενδρο Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πρακτικών»

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το διδακτικό προσωπικό του ΑΤΕΙ Λάρισας

Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το διδακτικό προσωπικό του ΑΤΕΙ Λάρισας Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το διδακτικό προσωπικό του ΑΤΕΙ Λάρισας Κυριακή Μπαλτά Βιβλιοθηκονόμος-Τεχνολόγος εκπαίδευσης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Λάρισα Φεβρουάριος 2006 Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ Open Discovery Space «Ανοιχτές Εκπαιδευτικές

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α.

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Τι θα Δούμε. Γιατί αλλάζει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Παιδαγωγικό πλαίσιο του νέου Α.Π.Σ. Αρχές του νέου Α.Π.Σ. Μαθησιακές περιοχές του νέου

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση ΕΠΠΑΙΚ ΑΣΠΑΙΤΕ Παράρτημα Κρήτης. Μιχαηλίδη Αφροδίτη 2013

Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση ΕΠΠΑΙΚ ΑΣΠΑΙΤΕ Παράρτημα Κρήτης. Μιχαηλίδη Αφροδίτη 2013 Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση ΕΠΠΑΙΚ ΑΣΠΑΙΤΕ Παράρτημα Κρήτης Μιχαηλίδη Αφροδίτη 2013 Θέματα Ψηφιακός Αλφαβητισμός Εφαρμογές στην Εκπαίδευση Πολυμέσα Εκπαιδευτικά Παιχνίδια Εκπαιδευτικό Λογισμικό Applets

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων]

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] 1. Είστε ικανοποιημένος/η από το Πρόγραμμα; Μ. Ο. απαντήσεων: 4,7 Ικανοποιήθηκαν σε απόλυτο

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Μαρία Καραβελάκη-Καπλάνη, M.Sc. INTE*LEARN Αγν.Στρατιώτη 46 176 73 Καλλιθέα τηλ. 95 91 853, fax. 95 72 098 E-mail: intelrn@prometheus.hol.gr

Διαβάστε περισσότερα

(c) EΠΑΦΟΣ ΑΘΗΝΑ Νοέµβριος 2013 Απαγορεύεται η αντιγραφή του παρόντος χωρίς την έγγραφη άδεια της ΕΠΑΦΟΣ ΕΠΕ.

(c) EΠΑΦΟΣ ΑΘΗΝΑ Νοέµβριος 2013 Απαγορεύεται η αντιγραφή του παρόντος χωρίς την έγγραφη άδεια της ΕΠΑΦΟΣ ΕΠΕ. (c) EΠΑΦΟΣ ΑΘΗΝΑ Νοέµβριος 2013 Απαγορεύεται η αντιγραφή του παρόντος χωρίς την έγγραφη άδεια της ΕΠΑΦΟΣ ΕΠΕ. 2 4teachers Γρήγορος οδηγός χρήσης (Βασικά βήματα) Για να αρχίσεις κι εσύ να χρησιμοποιείς

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Συστηματική Παρατήρηση της Εκπαιδευτικής Παρατήρησης

Τίτλος Μαθήματος: Συστηματική Παρατήρηση της Εκπαιδευτικής Παρατήρησης Τίτλος Μαθήματος: Συστηματική Παρατήρηση της Εκπαιδευτικής Παρατήρησης Κωδικός Μαθήματος: ΠΑ0200 Διδάσκων: Δόμνα Κακανά [dkakana@uth.gr] Είδος Μαθήματος: Υποχρεωτικό Εξάμηνο: 3 ο & 4 ο Μονάδες ECTS: 6

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Μεσαιωνικά κάστρα Λεμεσού και Πάφου

Μεσαιωνικά κάστρα Λεμεσού και Πάφου ΙΓ Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού (Κ.Β ) Μεσαιωνικά κάστρα Λεμεσού και Πάφου Δρ. Παύλος Ρήγας Χριστιάνα Λιασίδου Εισαγωγή Πώς προέκυψε η ιδέα ενότητα Κατοικία / Γλώσσα ενότητα Οι εξελίξεις στην Ευρώπη κατά τους

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 014-015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 014-15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού του Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Ψηθιακές πρακηικές ζηη διδακηική ηων Φσζικών Επιζηημών και ηην Τετνολογία

Ψηθιακές πρακηικές ζηη διδακηική ηων Φσζικών Επιζηημών και ηην Τετνολογία Ψηθιακές πρακηικές ζηη διδακηική ηων Φσζικών Επιζηημών και ηην Τετνολογία Παυλάτου Ευαγγελία Αναπλ. Καθηγήτρια ΕΜΠ Σχολή Χημικών Μηχανικών Άδεια Χρήζης Το παρόν εκπαιδεσηικό σλικό σπόκειηαι ζε άδειες τρήζης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΠ της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας. των αναλυτικών

ΝΑΠ της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας. των αναλυτικών 1 ΝΑΠ της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας. Γενικοί άξονες όλων των αναλυτικών 2 Εισαγωγή του ΝΑΠ της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας στα Σχολεία Η εισαγωγή του ΝΑΠ στα Αρχαία Ελληνικά

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009)

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το πρόβλημα του λειτουργικού αναλφαβητισμού στην Κύπρο στις ηλικίες των 12 με 15 χρόνων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Λεωνίδας Κυριακίδης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου ΕΙΣΑΓΩΓΗ H δημιουργία εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Παπαντώνη Μαρία, ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 9ο Γυμνάσιο Καλλιθέας «Μάνος Χατζιδάκις» Αθήνα, Μάιος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής Γενικός σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγικά στοιχεία 2. Ένταξη του διδακτικού σεναρίου στο πρόγραμμα σπουδών 3. Οργάνωση της τάξης

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Επίπεδο *Τιμή

Περιγραφή Επίπεδο *Τιμή MULTIMEDIA ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - CD ROM για Διαδραστικό Πίνακα Περιγραφή Επίπεδο *Τιμή ΑΚΤΙΝΕΣ v5.0 Πακέτο 112 εκπαιδευτικών προγραμμάτων το οποίο εστιάζει στην υποστήριξη της διδασκαλίας των διαφορετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΞΑΝΘΗ 2013, 2 ο ΣΕΚ ΞΑΝΘΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ : ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΙΔΗΣ Μαθηματικός www.kutidis.gr ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Νέες

Διαβάστε περισσότερα

Σαφής διάκριση της διαμορφωτικής από τη συγκριτική / τελική αξιολόγηση

Σαφής διάκριση της διαμορφωτικής από τη συγκριτική / τελική αξιολόγηση I Διευθυντική Περίληψη Τo Προτεινόμενο Σύστημα Αξιολόγησης (ΠΣΑ) στηρίζεται σε ένα σύνολο αρχών οι οποίες διαμορφώνουν το θεωρητικό πλαίσιο της ανάπτυξης και της λειτουργίας του. Οι βασικές του αρχές έχουν

Διαβάστε περισσότερα