Ηλεκτρονικές Αγορές στην Ελλάδα: Προχωρηµένες Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες για το Επιχειρηµατικό Εµπόριο και Συναλλαγές

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ηλεκτρονικές Αγορές στην Ελλάδα: Προχωρηµένες Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες για το Επιχειρηµατικό Εµπόριο και Συναλλαγές"

Transcript

1 Ηλεκτρονικές Αγορές στην Ελλάδα: Προχωρηµένες Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες για το Επιχειρηµατικό Εµπόριο και Συναλλαγές Καθ. Γεώργιος ουκίδης και Λευτέρης Κιοσές Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Επιχειρείν ELTRUN Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Επιχειρείν και Εµπορίου, ELTRUN του Τµήµατος ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, πραγµατοποίησε πρόσφατα µελέτη για τις Ηλεκτρονικές Αγορές, περισσότερο γνωστές ως e-marketplaces 1. Η έρευνα εστίαζε κυρίως στην αξιολόγηση των ωφελειών που προκύπτουν από την χρήση των ηλεκτρονικών αγορών για τις εταιρίες που συµµετέχουν σε αυτές, καθώς επίσης και στους παράγοντες που επηρεάζουν αυτά τα οφέλη. Παράλληλα η έρευνα παρείχε απαντήσεις και παρατηρήσεις σε θέµατα που αφορούσαν εν γένει την λειτουργία των ηλεκτρονικών αγορών στην Ελλάδα, συνεισφέροντας µε αυτό τον τρόπο στην συνολικά καλύτερη κατανόηση του ελληνικού ηλεκτρονικού διεπιχειρησιακού εµπορίου, το οποίο πραγµατοποιείται µέσω τηλεπικοινωνιακών δικτύων. 1. Ουσιαστική πλέον η διείσδυση των Ηλ. Αγορών στις Ελληνικές επιχειρήσεις Η έρευνα ήταν κυρίως ποσοτική και υλοποιήθηκε µε την µορφή ερωτηµατολογίων που απευθυνόντουσαν στις συµµετέχουσες εταιρίες στις ηλεκτρονικές αγορές. Συγχρόνως, η µελέτη είχε και ένα σηµαντικό ποιοτικό κοµµάτι το οποίο εκτός των άλλων, περιελάµβανε και συνεντεύξεις µε τις διοικήσεις ελληνικών ηλεκτρονικών αγορών. Την υποστήριξη τους στην ερευνητική προσπάθεια έδωσαν πέντε από τις επτά ελληνικές ηλεκτρονικές αγορές που υπάρχουν σήµερα. Αυτές ήταν: η CosmoONE (οριζόντια 2 ηλεκτρονική αγορά), η Business Exchanges (οριζόντια ηλεκτρονική αγορά), η Yassas.com (κάθετη 3 ηλεκτρονική αγορά στο χώρο του τουρισµού και της εστίασης), η IS Impact. (πάροχος των ηλεκτρονικών υπηρεσιών κυρίως στον χώρο του λιανεµπορίου, του τουρισµού αλλά και άλλων κλάδων), η (κάθετη ηλεκτρονική αγορά στο χώρο του λιανεµπορίου). Στην έρευνα συµµετείχαν 62 επιχειρήσεις οι οποίες σήµερα συµµετέχουν σε µία ή και περισσότερες ηλεκτρονικές αγορές, είτε έχοντας τον ρόλο του αγοραστή, είτε έχοντας τον ρόλο του προµηθευτή ή ακόµα και τους δύο ρόλους συγχρόνως. 27 από τις επιχειρήσεις προέρχονταν από οριζόντιες ηλεκτρονικές αγορές και 35 από κάθετες ηλεκτρονικές αγορές. 1 Μία ηλεκτρονική αγορά µπορεί να οριστεί ως ένας διαδικτυακός τόπος, ο οποίος επιτρέπει σε αγοραστές και προµηθευτές να πραγµατοποιούν συναλλαγές µέσω του διαδικτύου. 2 Ηλεκτρονικές αγορές που δραστηριοποιούνται σε περισσότερους από έναν κλάδους. 3 Ηλεκτρονικές αγορές που δραστηριοποιούνται σε έναν κλάδο.

2 Ο συνολικός αριθµός των επιχειρήσεων που είναι µέλος των ηλεκτρονικών αγορών υπολογίζεται σε 2.250, ενώ σύµφωνα µε την έρευνα, ο αριθµός των επιχειρήσεων που πραγµατικά διεξάγουν συναλλαγές µέσω των ηλεκτρονικών αγορών είναι περίπου Συγχρόνως η έρευνα υπέδειξε πως υπάρχει επίσης ένας αριθµός ελληνικών εταιριών που πραγµατοποιούν συναλλαγές µέσω ηλεκτρονικών αγορών του εξωτερικού. Σε κάθε περίπτωση, η αξία των συναλλαγών που πραγµατοποιήθηκαν ετησίως µέσω των ελληνικών e-marketplaces ξεπέρασε το 1 δισεκατοµµύριο ευρώ. Το ποσό αυτό είναι αρκετά σηµαντικό για τα ελληνικά δεδοµένα και δίνει µία ιδέα για την σηµαντική διείσδυση του διεπιχειρησιακού ηλεκτρονικού εµπορίου στον Ελληνικό επιχειρηµατικό κόσµο. Η διείσδυση αυτή γίνεται περισσότερο κατανοητή αν αναλογιστούµε πως ο αριθµός των ηλεκτρονικών συναλλαγών που πραγµατοποιήθηκαν το 2005 ξεπέρασαν το Τόσο ο όγκος, όσο και ο αριθµός των συναλλαγών παρουσιάζουν σηµαντικά αυξητικές τάσεις και καταδεικνύουν την σηµασία που δείχνουν οι επιχειρήσεις στην καθηµερινή χρήση του. 2. Αντιµετώπιση των Ηλεκτρονικών Αγορών από τις Ελληνικές Επιχειρήσεις Σύµφωνα µε την µελέτη, οι λόγοι για τους οποίους οι επιχειρήσεις επέλεξαν να εγγραφούν στις ηλεκτρονικές αγορές ποικίλουν. Πιο σηµαντικός παράγοντας (σχήµα 1) φαίνεται να είναι η πίεση που ασκείται από τους επιχειρηµατικούς συνεργάτες για την υιοθέτηση της χρήσης των ηλεκτρονικών αγορών µε δεύτερη την εσωτερική παρόρµηση των εταιριών. Αυτό το στοιχείο δείχνει πως είναι πλέον ξεκάθαρη τάση του επιχειρηµατικού κόσµου να υιοθετήσει νέα σχήµατα διευκόλυνσης των διεπιχειρησιακών συναλλαγών όπως είναι οι ηλεκτρονικές αγορές. εδοµένου ότι για να πραγµατοποιηθεί µια συναλλαγή είναι απαραίτητο και οι δύο πλευρές να χρησιµοποιούν το ίδιο σύστηµα είναι κατανοητό γιατί εταιρίες που χρησιµοποιούν ηλεκτρονικές αγορές πιέζουν τους συνεργάτες τους να τις υιοθετήσουν. 10% 11% 45% Πίεση από επιχειρηµατικό συνεργάτη Πίεση από µητρική εταιρία Εσώτερική παρόρµηση 26% 8% Συνηθης πρακτική του κλάδου Άλλος εξωγενής παράγοντας Σχήµα 1: Λόγοι εγγραφής σε ηλεκτρονικές αγορές Ένα ακόµα ενδιαφέρον εύρηµα της έρευνας είναι η κατανόηση του τρόπου αντιµετώπισης των ηλεκτρονικών αγορών από τις επιχειρήσεις που συµµετέχουν σε αυτές. Αυτός ο τρόπος αντιµετώπισης των ηλεκτρονικών αγορών θα µπορούσε να χαρακτηριστεί περισσότερο σαν ένα µέσο διευκόλυνσης της διεκπεραίωσης των

3 συναλλαγών παρά σαν ένα µέσο παροχής υπηρεσιών για την δηµιουργία προστιθέµενης αξίας. Αυτό φαίνεται τόσο από τις προσδοκίες των επιχειρήσεων από την συµµετοχή τους στις ηλεκτρονικές αγορές, όσο και από τις υπηρεσίες που επιλέγουν να χρησιµοποιήσουν. Όπως φαίνεται στο σχήµα 2, οι περισσότερες εταιρίες όταν εγγράφονταν σε κάποια ηλεκτρονική αγορά ενδιαφέρονται περισσότερο για την βελτίωση της διεκπεραίωσης συναλλαγών, είτε βελτιώνοντας συνολικά την διαδικασία, είτε µειώνοντας δραστικά τα λάθη που συµβαίνουν σε αυτή. Εποµένως, τα οφέλη τα οποία προσδοκούν οι ηλεκτρονικές αγορές θα πρέπει να χαρακτηριστούν κυρίως σαν λειτουργικά και λιγότερο σαν στρατηγικά (όπως θα ήταν παραδείγµατος χάριν η αύξηση του µεριδίου αγοράς ή η βελτιωµένη χρήση πληροφοριακών πόρων). Μείωση λαθών παραγγελιών Βελτίωση διαδικασίας παραγγελιών 48% 50% ιατήρηση και αύξηση µεριδίου αγοράς Μείωση λειτουργικού κόστους 42% 42% Βελτίωση διαχείρισης πληροφορίας 30% 29% Βελτίωση διαχείρισης αποθεµάτων 24% Χρήση ηλεκτρονικών καταλόγων 8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Σχήµα 2: Αναµενόµενα οφέλη από την είσοδο σε ηλεκτρονικές αγορές Αυτό το εύρηµα µπορεί να συνδυαστεί και µε τις υπηρεσίες που επιλέγουν να χρησιµοποιήσουν οι επιχειρήσεις µέσα στις ηλεκτρονικές αγορές. Όπως φαίνεται και από το σχήµα 3. Η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων υποστηρίζει µε διαφορά ότι χρησιµοποιεί τις ηλεκτρονικές αγορές για την διεκπεραίωση των συναλλαγών τους (δηλαδή ανταλλαγή παραγγελιών, τιµολογίων κλπ). Σαν δεύτερη υπηρεσία έρχεται η χρήση των ηλεκτρονικών καταλόγων και αρκετά πιο µακριά η διαµεσολάβηση ανάµεσα στις επιχειρήσεις και όλες οι άλλες υπηρεσίες.

4 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% ιεκπεραίωση συναλλαγών 79% Χρήση καταλόγων 50% ιαµεσολάβηση επικοινωνία 31% Demand management 19% 18% 18% 16% Work flow management Σχήµα 3: Χρήση υπηρεσιών σε ηλεκτρονικές αγορές ιαφήµιση 8% Integration ηµοπρασίες Ανταλλαγή τεχνολογικής γνώσης 3% 2% Project management Εποµένως, µε βάση τις απαντήσεις σε αυτές τις δύο ερωτήσεις µπορούµε να αποφανθούµε πως πράγµατι οι ελληνικές επιχειρήσεις που συµµετέχουν στις ηλεκτρονικές αγορές έχουν µία προσέγγιση διευκόλυνσης συναλλαγών. Με βάση αυτή την παρατήρηση είναι δυνατόν να κατανοηθεί το επίπεδο ωριµότητας του ελληνικού διεπιχειρησιακού ηλεκτρονικού εµπορίου που πραγµατοποιείται µέσω ηλεκτρονικών αγορών. εδοµένου πως οι επιχειρήσεις στοχεύουν κυρίως στην διεκπεραίωση των συναλλαγών, βρίσκονται µάλλον σε ένα αρχικό στάδιο εναρµόνισης µε τις ηλεκτρονικές αγορές, το οποίο όµως είναι απαραίτητο για την µελλοντική αξιοποίηση των δυνατοτήτων των ηλεκτρονικών αγορών για εξαγωγή οφελών από υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας. 3. Τα οφέλη από την συµµετοχή στις Ηλεκτρονικές Αγορές Μια άλλη σηµαντική οµάδα ευρηµάτων της µελέτης αφορά την µελέτη των αντιλαµβανόµενων οφελών από την συµµετοχή σε ηλεκτρονικές αγορές. Στο σχήµα 4 φαίνονται τα οφέλη των ηλεκτρονικών αγορών όπως τα αντιλαµβάνονται οι συµµετέχουσες εταιρίες. Με γαλάζιο χρώµα φαίνονται οι περιοχές όπου η επίπτωση ήταν θετική και µε κόκκινο οι περιοχές όπου η επίπτωση ήταν αρνητική. Φυσικά, το ότι µια περιοχή εµφάνισε αρνητική επίπτωση δεν σηµαίνει ότι δεν παρουσιάζει όφελος. Παραδείγµατος χάριν, το ότι οι χρόνοι επεξεργασίας και λήψης µιας παραγγελίας παρουσιάζουν µείωση, σηµαίνει ένα σηµαντικό όφελος για τις συµµετέχουσες εταιρίες. Για παράδειγµα διεθνείς οργανισµοί αναφέρουν ότι η κλασική διεκπεραίωση τυπικών παραστατικών κοστίζει περίπου 25 Ευρώ και αν αυτοµατοποιηθεί η διαδικασία το κόστος πέφτει στα 5 Ευρώ. Όπως φαίνεται και από το σχήµα τα e-marketplaces παρουσιάζουν σηµαντικά οφέλη. Τα οφέλη παρουσιάζονται ως πιο σηµαντικά σε περιοχές που αφορούν την διεκπεραίωση συναλλαγών. Πιο συγκεκριµένα, σηµαντικές επιπτώσεις µετρήθηκαν στην µείωση των χρόνων διεκπεραίωσης και επεξεργασίας των παραγγελιών, στην µείωση των λαθών, στην βελτίωση της αξιοπιστίας και της απλότητας του

5 συστήµατος. Αυτές οι επιπτώσεις συνάδουν και µε την προσέγγιση των επιχειρήσεων προς τις ηλεκτρονικές αγορές που αναφέρθηκε προηγουµένως. Βέβαια, παράλληλα µε αυτά τα οφέλη παρατηρήθηκαν και άλλες επιπτώσεις όπως βελτίωση των πληροφοριακών πόρων της εταιρίας, µείωση των αποθεµάτων, αύξηση των πιθανών συνεργατών των επιχειρήσεων και άλλα. Χρόνος αποστολής-λήψης µίας παραγγελίας Χρόνος επεξεργασίας µία παραγγελίας Λάθη παραγγελιών Συνολικός χρόνος παραγγελίας Τιµές προϊόντων Ύψος αποθεµάτων Προσωπικό που ασχολείτε µε τις παραγγελίες Χρόνος πληρωµής µιας παραγγελίας Αύξηση κερδοφορίας Ανεξαρτησία εταιρίας Αριθµός αγοραστών/προµηθευτών ιαπραγµατευτική δύναµη Μέσο µέγεθος παραγγελίας Αριθµός παραγγελιών Market reach ιαχείριση ζήτησης Επίπεδο εξυπηρέτησης Ποιότητα πληροφοριακών πόρων εταιρίας Τεχνολογικό know-how Λήψη αποφάσεων Ποσότητα πληροφοριακών πόρων εταιρίας Απλοποίηση διαδικασίας παραγγελίας Αξιοπιστία συστήµατος παραγγελίας Μεγάλη µείωση Μικρή µείωση Καµία µεταβολή Μικρή αύξηση Μεγάλη αύξηση Σχήµα 4: Επίπτωση ηλεκτρονικών αγορών Στο σχήµα 4 φαίνονται οι απαντήσεις των συµµετεχόντων επιχειρήσεων σε ερωτήσεις αξιολόγησης της επίπτωσης των ηλεκτρονικών αγορών. Οι πιθανές απαντήσεις που µπορούσαν να δοθούν ήταν 1=Μεγάλη µείωση, 2=Μικρή µείωση, 3=Καµία µεταβολή, 4=Μικρή αύξηση, 5=Μεγάλη αύξηση. Οι χαµηλές τιµές στο σχήµα δεν σηµαίνουν απαραίτητα αρνητική επίπτωση, το αντίθετο µάλιστα. Για

6 παράδειγµα το ότι οι ο «χρόνος αποστολής-λήψης µια παραγγελίας» είναι περισσότερο κοντά στο 1 σηµαίνει ότι εµφάνισε σηµαντική µείωση, κάτι το οποίο είναι µία θετική επίπτωση στην λειτουργία της επιχείρησης. Το µήκος που έχει κάθε «µπάρα» εµπεριέχει την διακύµανση των απαντήσεων. Όσο πιο µικρή είναι η «µπάρα» τόσο πιο αξιόπιστο είναι το αποτέλεσµα των απαντήσεων. Σύµφωνα µε την έρευνα, υπάρχουν τρεις παράγοντες που είναι συσχετισµένοι µε διάφορα από τα οφέλη. Ο πρώτος παράγοντας είναι το µέγεθος της εταιρείας. Όπως φαίνεται, όσο µεγαλύτερη είναι η εταιρία τόσο µεγαλύτερα οφέλη αναγνωρίζει σε κάποιες κατηγορίες όπως ο αριθµός παραγγελιών, το ύψος των αποθεµάτων, η διαπραγµατευτική δύναµη, οι πληροφοριακοί πόροι, ενώ τόσο λιγότερα οφέλη αναγνωρίζει σε κάποιες κατηγορίες όπως η αύξηση των πιθανών συνεργατών Ο δεύτερος και πιο σηµαντικός παράγοντας ίσως είναι ο χρόνος συµµετοχής στην ηλεκτρονική αγορά. Όσο περισσότερα χρόνια συµµετέχει µια επιχείρηση σε µια ηλεκτρονική αγορά τόσο πιο πιθανό είναι να αναγνωρίσει σηµαντικότερα οφέλη σε διάφορες κατηγορίες Ο τρίτος παράγοντας είναι το κόστος των εσωτερικών αλλαγών που αναγκάστηκε να κάνει η επιχείρηση ώστε να προσαρµοστεί στην ηλεκτρονική αγορά, ο οποίος συσχετίζεται περισσότερο µε την ικανοποίηση της επιχείρησης από την συµµετοχή της στην ηλεκτρονική αγορά Εκτός από αυτούς τους τρεις κύριους παράγοντες που φαίνεται πως επηρεάζουν την λειτουργία των ηλεκτρονικών αγορών υπάρχουν και µερικές ακόµα ενδιαφέροντες συσχετίσεις ανάµεσα σε οφέλη και παράγοντες που τους επηρεάζουν. Ενδεικτικά: Συµµετέχοντες που είχαν σαν στόχο την µείωση του κόστους διεκπεραίωσης παραγγελιών, αναγνώρισαν βελτίωση στους πληροφοριακούς πόρους τους, στους χρόνους διεκπεραίωσης συναλλαγών και στα λάθη στην παραγγελιές. Συµµετέχοντες που είχαν σαν στόχο την βελτίωση της στρατηγικής τους θέσης, αναγνώρισαν µεγαλύτερη ανεξαρτησία και αυξηµένη κερδοφορία. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ Από τo 2003 η ηλεκτρονική ανταλλαγή παραστατικών µεταξύ επιχειρήσεων είναι πλέον πραγµατικότητα και στον ελληνικό χώρο µέσω της υπηρεσίας που παρέχει η Information Systems Impact. Παραγγελίες, τιµολόγια, δελτία αποστολής, πιστωτικά, κλπ καθώς και ένα πλήθος πληροφοριών και αναφορών όπως τιµοκατάλογοι, στοιχεία αποθεµάτων, στοιχεία πωλήσεων, κλπ είναι δυνατό να µεταφερθούν ηλεκτρονικά µεταξύ επιχειρήσεων εύκολα, γρήγορα και αξιόπιστα. Η µείωση του κόστους διαχείρισης και του χρόνου επεξεργασίας των παραστατικών (επαναπληκτρολόγησης, κλπ), η εξάλειψη των λαθών και η άµεση, έγκυρη και έγκαιρη ανταλλαγή κρίσιµων πληροφοριών είναι ορισµένοι από τους παράγοντες που κάνουν την υπηρεσία ηλεκτρονικής ανταλλαγής παραστατικών αναγκαία και απαραίτητη για κάθε σύγχρονη επιχείρηση. Η υπηρεσία ξεκίνησε να εφαρµόζεται αρχικά στο χώρο του λιανεµπορίου και ειδικότερα µεταξύ των supermarket και τους προµηθευτές τους (περιλαµβάνει εταιρίες όπως Carrefour, Atlantik, AB, Praktiker, κλπ, που αντιπροσωπεύουν το 70 µε 80% της αγοράς). Πρόσφατα έχει προχωρήσει και σε άλλους κλάδους όπως οι τηλεπικοινωνίες και συγκεκριµένα χρησιµοποιείται από τον ΟΤΕ και τους προµηθευτές τους που παρέχεται µέσω της COSMONE. Ήδη από την υπηρεσία έχουν περάσει πάνω από παραστατικά, ενώ αναµένεται εως το τέλος του 2006 να ξεπεράσουν τα Ορισµένα στοιχεία όσον αφορά την κίνηση έως τώρα ακολουθούν παρακάτω: Συµµετέχοντες Εταιρίες 350 Παραγγελίες Τιµολόγια ελτία Αποστολής - Πιστωτικά Συνολικός Αριθµός Παραστατικών Κωδικοί Ειδών Αριθµός Παραστατικών τέλος 2006 (εκτίµηση)

7 Συµµετέχοντες που ανέµεναν σαν οφέλη την µείωση του λειτουργικού κόστους από την συµµετοχή τους σε ηλεκτρονική αγορά, αναγνώρισαν βελτίωση στην απλότητα και αξιοπιστία του συστήµατος παραγγελιών. Συµµετέχοντες που ανέµεναν βελτίωση στην διαχείριση πληροφορίας, αναγνώρισαν βελτίωση στην ποιότητα πληροφορίας και στην ικανοποίηση από τις υπηρεσίες που παρέχει η ηλεκτρονική αγορά. Συµµετέχοντας που είχαν µειωµένη εµπιστοσύνη στην αξιοπιστία του ηλεκτρονικού εµπορίου, αναγνώρισαν µεγαλύτερη ικανοποίηση από την χρηστικότητα του συστήµατος και τις υπηρεσίες. Συµµετέχοντες που φοβόντουσαν έλλειψη ειδικευµένου προσωπικού στο ηλεκτρονικό εµπόριο, αναγνώρισαν καλύτερους χρόνους διεκπεραίωσης παραγγελιών και βελτίωση στο επίπεδο εξυπηρέτησης και στην ποιότητα των πληροφοριακών πόρων. Παρόµοια, συµµετέχοντες που φοβόντουσαν την προσαρµογής το ηλεκτρονικό εµπόριο, αναγνώρισαν καλύτερο επίπεδο εξυπηρέτησης και συνολικά θετικότερη επίπτωση στην εταιρία τους από την είσοδο τους στην ηλεκτρονική αγορά. Όπως φαίνεται από τα παραπάνω ευρήµατα οι ηλεκτρονικές αγορές έχουν την δυνατότητα να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις των συµµετεχόντων εταιριών και να αντιµετωπίσουν τους φόβους τους σχετικά µε ενδεχόµενα προβλήµατα. Λαµβάνοντας υπ όψιν τόσο την ποσοτική όσο και την ποιοτική έρευνα, φαίνεται πως οι Ηλεκτρονικές αγορές στην Ελλάδα έχουν πραγµατοποιήσει σηµαντικά βήµατα προόδου, τα οποία θα ήταν ακόµα πιο σηµαντικά εάν οι ελληνικές επιχειρήσεις συνολικά βρίσκονταν σε υψηλότερο επίπεδο ωριµότητας. Όπως φαίνεται οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν µια επιφανειακή αντιµετώπιση των ηλεκτρονικών αγορών κάτι που φαίνεται και από τον εν γένει προσανατολισµό των επιχειρήσεων για διευκόλυνση της διεκπεραίωσης των συναλλαγών παρά για προστιθέµενη αξία. Όπως φαίνεται αναζητούν περισσότερα απτά και άµεσα οφέλη, παρά µακροπρόθεσµα και περισσότερο στρατηγικά οφέλη. Τα προβλήµατα της χαµηλής διείσδυσης του διαδικτύου και η απειρία του εργατικού δυναµικού µε εφαρµογές ηλεκτρονικού εµπορίου δεν µπορεί πλέον να θεωρείται σαν ένας τόσο σηµαντικός ανασταλτικός παράγοντας, όσο η έλλειψη στρατηγικής αντίληψης της αυτοµατοποίησης της εφοδιαστικής αλυσίδας. Παρόλα αυτά, δεν θα πρέπει να αγνοήσουµε το γεγονός ότι σηµαντικά βήµατα έχουν πραγµατοποιηθεί. Οι ελληνικές ηλεκτρονικές αγορές έχουν αποδείξει ότι διαθέτουν τις ικανότητες να υλοποιήσουν καινοτόµες υπηρεσίες εφάµιλλες και ανταγωνιστικές µε αυτές του εξωτερικού (όπως για παράδειγµα η κάθετη ηλεκτρ. Αγορά yassas ή η ηλεκτρονική υπηρεσία Αυτό που προδιαγράφεται από τα αποτελέσµατα της έρευνας για το µέλλον είναι πως το µέλλον των ελληνικών ηλεκτρονικών αγορών βασίζεται στην ανάπτυξη των υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας (πχ αποτελεσµατική διαχείριση και αναδιοργάνωση της εφοδιαστικής αλυσίδας), δεδοµένου του γεγονότος πως η απαραίτητη βάση για την υλοποίηση τους, η αυτοµατοποιηµένη διεκπεραίωση συναλλαγών, πλέον είναι µια πραγµατικότητα. Οι Ελληνικές ηλεκτρονικές αγορές παρουσιάζουν πολύ καλά σηµάδια δυνατοτήτων αναγνώρισης καινοτόµων τρόπων δηµιουργίας αξίας, αναγνώρισης ευκαιριών και υιοθέτησης νέων τεχνικών. Το σηµείο κλειδί για την συνολική επιτυχία τους είναι το να καταφέρουν να

8 επικοινωνήσουν τις ικανότητες τους στις συµµετέχουσες εταιρίες, ούτως ώστε να αυξήσουν την συµµετοχή και εµπιστοσύνη στο επιχειρηµατικό τους µοντέλο.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΕΞΥΠΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ» ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Η σημασία των Ηλεκτρονικών Κουπονιών στο νέο Οικονομικό Περιβάλλον

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΕΞΥΠΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ» ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Η σημασία των Ηλεκτρονικών Κουπονιών στο νέο Οικονομικό Περιβάλλον ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΕΞΥΠΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ» ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Η σημασία των Ηλεκτρονικών Κουπονιών στο νέο Οικονομικό Περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

... ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ. Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος

... ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ. Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTIGS

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ

ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΑΦΝΗ Ν. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Επόπτης Καθηγητής: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΝ ΡΙΑΝΑΚΗ ΑΘΗΝΑ ΜΑΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 1.1 Γενικά στοιχεία...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ERP 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ERP)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ERP 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ERP) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ERP 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ERP) Τα Συστήµατα Προγραµµατισµού Επιχειρησιακών Πόρων ERP (Enterprise Resource Planning) είναι συστήµατα διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Β κύκλος εργασιών. «e-marketplaces προοπτικές, η στάση της Πολιτείας»

Β κύκλος εργασιών. «e-marketplaces προοπτικές, η στάση της Πολιτείας» Β κύκλος εργασιών Οµάδα Εργασίας OE B2 «e-marketplaces προοπτικές, η στάση της Πολιτείας» Συντονιστές: Πουλυµενάκου Aγγελική (Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών) Raporteurs: ηµητρακόπουλος Γιώργος (Eλληνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ &

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟ ΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙ ΑΣ (SUPPLY CHAIN MANAGEMENT) Βασίλης Μουστάκης & Γεώργιος Θεολόγου ΧΑΝΙΑ 2000 1

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΜΕΡΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Γ ΜΕΡΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Γ ΜΕΡΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η ενότητα αυτή θα επικεντρωθεί στο μάρκετινγκ των τηλεπικοινωνιών. Για την καλύτερη οργάνωση του περιεχομένου καθώς και για την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΠΕΤΡΟΥ ΜΠΟΥΧΩΡΗ Υποψήφιου Διδάκτορα ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Θέλουν ή όχι οι ελληνικές επιχειρήσεις το Ηλεκτρονικό επιχειρείν; Απολογισμός της εφαρμογής του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Εφοδιαστική

Εισαγωγή στην Εφοδιαστική Δρ. Δημήτρης Φωλίνας Εισαγωγή στην Εφοδιαστική ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Β ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκη, 2014 Copyright Δημήτρης Φωλίνας Τηλ: +30 23510.20940 Φαξ: +30 23510.47860 Email: dfolinas@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ. Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής & Πολυµέσων. Πτυχιακή Εργασία

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ. Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής & Πολυµέσων. Πτυχιακή Εργασία ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής & Πολυµέσων Πτυχιακή Εργασία «Ανάλυση Πλατφόρµας Ηλεκτρονικού Εµπορίου» Παπαντωνάτου Ελένη Επιβλέπων Καθηγητής Βασιλάκης Κώστας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ : ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΤΕΛΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η εργασία υποβάλλεται για την μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο. την απόκτηση του διπλώματος

Η εργασία υποβάλλεται για την μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο. την απόκτηση του διπλώματος «Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ELECTRONIC DATA INTERCHANGE (EDI) ΣΤΑ LOGISTICS ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ LG ELECTRONICS ΜΕ ΤΟΝ THIRD PARTY PROVIDER (3PL) ORPHEE BEINOGLOU» Η εργασία υποβάλλεται για την

Διαβάστε περισσότερα

ιπλωµατική Εργασία ΗΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

ιπλωµατική Εργασία ΗΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΜΣ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ιπλωµατική Εργασία ΗΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

1 Εισαγωγή. Προαπαιτήσεις χρηµατοδότησης νέας επιχειρηµατικής δραστηριότητας.

1 Εισαγωγή. Προαπαιτήσεις χρηµατοδότησης νέας επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Για την εκπόνηση του παρόντος οδηγού συνεργάστηκαν το Ταµείο Ανάπτυξης Νέας Οικονοµίας και το Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Ο οδηγός συντάχθηκε, υπό τη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ φδφσ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ: ΚΟΥΤΣΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ( Τ.Ε.Ι.) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ( Τ.Ε.Ι.) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ( Τ.Ε.Ι.) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ- ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Η διπλωματική εργασία υποβάλλεται για την μερική κάλυψη των απαιτήσεων με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΒ3. Ηλεκτρονικές αγορές και υπηρεσίες στην εφοδιαστική αλυσίδα. Συντονιστές:

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΒ3. Ηλεκτρονικές αγορές και υπηρεσίες στην εφοδιαστική αλυσίδα. Συντονιστές: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΒ3 Ηλεκτρονικές αγορές και υπηρεσίες στην εφοδιαστική αλυσίδα Συντονιστές: Κατερίνα Πραματάρη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Οικονομικό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 E-ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΚΑΙ Ε-ΕΜΠΟΡΙΟ

Κεφάλαιο 1 E-ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΚΑΙ Ε-ΕΜΠΟΡΙΟ Κεφάλαιο 1 E-ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΚΑΙ Ε-ΕΜΠΟΡΙΟ Τα τελευταία χρόνια το Διαδίκτυο προσέφερε στις επιχειρήσεις ένα νέο φάσμα δυνατοτήτων επικοινωνίας, διείσδυσης και ανάπτυξής τους [Hoque, 1999]. Βασικός μοχλός ήταν

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα...1. Περίληψη...5. Εισαγωγή...6. Κεφάλαιο 1. Θεωρητικό υπόβαθρο...15. Κεφάλαιο 2 : Αποτελέσµατα Απόδοσης για την Επιχειρησιακή Μονάδα...

Περιεχόµενα...1. Περίληψη...5. Εισαγωγή...6. Κεφάλαιο 1. Θεωρητικό υπόβαθρο...15. Κεφάλαιο 2 : Αποτελέσµατα Απόδοσης για την Επιχειρησιακή Μονάδα... 1 2 Περιεχόµενα Περιεχόµενα...1 Περίληψη...5 Εισαγωγή...6 Κεφάλαιο 1. Θεωρητικό υπόβαθρο...15 Κεφάλαιο 2 : Αποτελέσµατα Απόδοσης για την Επιχειρησιακή Μονάδα...22 Κεφάλαιο 3: Στρατηγικός Σχεδιασµός...45

Διαβάστε περισσότερα

TEE ΙΟΙΚΗΣΗ ΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

TEE ΙΟΙΚΗΣΗ ΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ TEE ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ρ. ηµήτρης Φωλίνας dfolinas@gmail.com ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΙΑΦΑΝΕΙΑ 2: ΣΧΕΤΙΚΑ Περιγραφή- Αντικείµενο Σχεδιασµός και ανάπτυξη επιχειρησιακών διεργασιών, εντοπισµός κρίσιµων

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη Λειτουργιών Διαχείρισης Αποθηκών και Αποθέματος με Χρήση του Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων Microsoft Navision

Υποστήριξη Λειτουργιών Διαχείρισης Αποθηκών και Αποθέματος με Χρήση του Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων Microsoft Navision Υποστήριξη Λειτουργιών Διαχείρισης Αποθηκών και Αποθέματος με Χρήση του Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων Microsoft Navision Η Διπλωματική Εργασία παρουσιάστηκε ενώπιον του Διδακτικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ.ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ.ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ MBA EXECUTIVE Διπλωματική εργασία ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ.ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Σουλτογιάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ. Αριστείδης. Κουτρούµπας Πτυχίο Φυσικής Πανεπιστηµίου Αθηνών

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ. Αριστείδης. Κουτρούµπας Πτυχίο Φυσικής Πανεπιστηµίου Αθηνών ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Αριστείδης. Κουτρούµπας Πτυχίο Φυσικής Πανεπιστηµίου Αθηνών Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό ίπλωµα στη ιοίκηση των Επιχειρήσεων για Στελέχη Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΜΑΡΚΙΑΝΙΔΟΥ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΜΑΡΚΙΑΝΙΔΟΥ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΜΑΡΚΙΑΝΙΔΟΥ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΤΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: LUBJANA XHEJA 14574 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΑΛΙΝΑ ΧΥΖ ΑΘΗΝΑ 2014 Ευχαριστίες Με την πτυχιακή μου εργασία ο κύκλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Καθηγητής Γεώργιος Παυλίδης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Καθηγητής Γεώργιος Παυλίδης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «ιαχείριση Πελατειακών Σχέσεων (CRM) στον τραπεζικό κλάδο. Η περίπτωση της Attica Bank.» Συγγραφέας: Μαρίνα Μπουζούκα ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Καθηγητής Γεώργιος Παυλίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΟN ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΟN ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ LOGISTICS ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ : ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ SUPERMARKET Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα