ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Αρ. Διαγωνισμού 25/2014)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Αρ. Διαγωνισμού 25/2014)"

Transcript

1 Κεφαλληνίας 46, Αθήνα. Tηλ.: / Fax: , Kefallinias Str., Athens Greece. Tel.: (+30) / Fax: (+30) / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Αρ. Διαγωνισμού 25/2014) Αρ. Πρωτ / Αθήνα, 19/12/2014 Πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την Προμήθεια Εξοπλισμού στο πλαίσιο υλοποίησης από τον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του έργου «ΘΑΛΗΣ-ΟΠΑ-Πλατφόρμα Έρευνας στην Ποιότητα και Τεχνολογία Λογισμικού». Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους. Έχοντας υπόψη Την υπ αριθμ. 679/ (ΦΕΚ 826/Β/ ) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Τροποποίηση και αντικατάσταση της απόφασης με αρ. Β1/819 Σύσταση Ειδικών Λογαριασμών για τη χρηματοδότηση Ερευνητικών Έργων και σχετικών Υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που εκτελούνται στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας, η οποία κυρώθηκε με τη διάταξη του άρ. 36 του Ν. 3794/2009 και τροποποιήθηκε με το άρ. 36 του Ν. 3848/2010 Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», και ιδίως τα άρθρα 2 παρ.4, 23 και 25 παρ.9 Τις διατάξεις του Ν.2286/1995 (ΦΕΚ 19Α/1995) «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» Τις διατάξεις του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247Α/1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» 1 από 33

2 Τον Οδηγό Χρηματοδότησης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Την ανάγκη για την προμήθεια εξοπλισμού στο πλαίσιο υλοποίησης από τον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του έργου «ΘΑΛΗΣ-ΟΠΑ-Πλατφόρμα Έρευνας στην Ποιότητα και Τεχνολογία Λογισμικού» Την απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών της 5/11/2014 [6 η Συνεδρίαση Επιτροπής Διαχείρισης ] με θέμα την έγκριση διενέργειας του Νο25/2014 διαγωνισμού. ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΕΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Για τον Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με έγγραφες, σφραγισμένες προσφορές με σκοπό την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια Εξοπλισμού, έως του ποσού των δεκατριών χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι ενός ευρώ και δεκατεσσάρων λεπτών [13.821,14 ] πλέον ΦΠΑ 23% ύψους τριών χιλιάδων εκατόν εβδομήντα οκτώ ευρώ και ογδόντα έξι λεπτών [3.178,86 ], ήτοι συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. δεκαεπτά χιλιάδων ευρώ [17.000,00 ]. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, την 09/01/2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ. ενώπιον Επιτροπής Παραλαβής - Αποσφράγισης και Αξιολόγησης προσφορών που θα συνεδριάσει στα γραφεία του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251, Αθήνα, 1 ος όροφος, προκειμένου να αποσφραγισθούν οι προσφορές ενώπιον των παρευρισκομένων συμμετασχόντων. Οι προσφορές θα υποβάλλονται στο πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251, Αθήνα 1ος όροφος, σύμφωνα με την παρούσα, μέχρι την ώρα 14:00 της εργάσιμης ημέρας που προηγείται της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι μέχρι την 08/01/2015. Για πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στους αρμόδιους υπαλλήλους του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, κα Ι. Γρίβα και κα. Ε. Αθανασοπούλου κατά τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις εργάσιμες ώρες 9:00-16:00, στα τηλέφωνα και , fax Σημειώνεται ότι τυχόν ουσιώδεις συμπληρωματικές πληροφορίες/διευκρινίσεις επί της παρούσας διακήρυξης θα αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής (http://www.rc.aueb.gr). 2 από 33

3 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη αναδόχου για την Προμήθεια Εξοπλισμού, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης και τις προδιαγραφές που περιγράφονται στο Παράρτημα Α, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 2. Κριτήριο Ανάθεσης Ο παρών διαγωνισμός θα διεξαχθεί με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή (συμπεριλαμβανομένων των τυχόν κρατήσεων, τελών, φόρων και του αναλογούντος ΦΠΑ ) για το σύνολο υπό προμήθεια ειδών. 3. Προϋπολογισμός Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των δεκατριών χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι ενός ευρώ και δεκατεσσάρων λεπτών [13.821,14 ] πλέον ΦΠΑ 23% ύψους τριών χιλιάδων εκατόν εβδομήντα οκτώ ευρώ και ογδόντα έξι λεπτών [3.178,86 ], ήτοι συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. δεκαεπτά χιλιάδων ευρώ [17.000,00 ]. Οι προσφορές, επί ποινή αποκλεισμού, δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τον συνολικό προϋπολογισμό του διαγωνισμού. 4. Δικαίωμα Συμμετοχής Στο διαγωνισμό μπορεί να λάβει μέρος κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό, ή ενώσεις και κοινοπραξίες αυτών, που μπορούν να εκτελέσουν την υπό ανάθεση σύμβαση σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης. 5. Τρόπος Σύνταξης και Υποβολής Προσφορών Οι προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα με εξαίρεση τους τεχνικούς όρους που μπορούν να αναφέρονται και στην Αγγλική και πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και να μη φέρουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες ή διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα. 3 από 33

4 Οι προσφορές υποβάλλονται από τους συμμετέχοντες ή αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή courier στην προαναφερθείσα διεύθυνση και παραλαμβάνονται με απόδειξη (αρ. πρωτοκόλλου). Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, ο ΕΛΚΕ/ΟΠΑ ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο παραλαβής και την κατάσταση του φακέλου. Για την εμπρόθεσμη υποβολή των προσφορών λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία παράδοσης στον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ και όχι η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου ή παραλαβής του φακέλου από το courier. Οι προσφορές θα πρέπει να φέρουν ημερομηνία, υπογραφή και σφραγίδα του υποψηφίου και να υποβάλλονται σε δύο αντίγραφα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει στην εξωτερική του όψη τις κάτωθι ενδείξεις: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» Αρ. Διακήρυξης : 25/2014 ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Προμήθεια Εξοπλισμού» AΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 8/01/2015 ΩΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 9/01/2015 ΩΡΑ 12:00 ΠΡΟΣΟΧΗ: Να ΜΗΝ αποσφραγισθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία και το Πρωτόκολλο. 6. Περιεχόμενο Προσφορών Ο φάκελος της προσφοράς των υποψηφίων αναδόχων θα περιέχει: Α. «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά τους, τα εξής: 4 από 33

5 1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία: θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν, καθώς και ότι έλαβαν γνώση της προκήρυξης και των όρων τους, τους οποίους αποδέχονται στο σύνολό τους. ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει ότι μέχρι και την ημέρα κατάθεσης της προσφοράς του: α. Δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης, (ή σε περίπτωση αλλοδαπών φυσικών / νομικών προσώπων σε ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία) και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού, παύσης εργασιών, προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης (ή σε περίπτωση αλλοδαπών φυσικών / νομικών προσώπων σε ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία). β. Είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις καταβολής εισφορών σε οργανισμούς κύριας και επικουρικής κοινωνικής ασφάλισης και τις φορολογικές του υποχρεώσεις. γ. Είναι κατά την ημέρα υποβολής της προσφοράς ή της κατάθεσής της στο ταχυδρομείο εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο αναγράφοντας και το ειδικό επάγγελμά του (τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι είναι εγγεγραμμένα στα Μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις της χώρας εγκατάστασης τους και το ειδικό επάγγελμα τους). δ. Εφόσον πρόκειται για συνεταιρισμό, ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. ε. Εφόσον πρόκειται για ένωση ή κοινοπραξία να δηλώνουν ότι αναλαμβάνουν αλληλέγγυα και εις ολόκληρο μεταξύ τους την ευθύνη για την εκπλήρωση του Έργου. στ. Δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. ζ. Δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. η. Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι 120 ημέρες από την επόμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. 5 από 33

6 θ. Θα αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τα ανωτέρω, καθώς και της προσκόμισης των δικαιολογητικών της παρ. 2 του αρ.6 του Π.Δ. 118/2007, σε περίπτωση που όλα ή κάποια από αυτά ζητηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή. 2. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό τους, 3. Νομιμοποιητικά έγγραφα και έγγραφα που θα αποδεικνύουν την νόμιμη εκπροσώπηση του Υποψήφιου Αναδόχου. Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά εκπροσώπησης τους εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. Εάν ο προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, οφείλει επιπλέον να καταθέσει: Πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε Μέλους της Ένωσης/ Κοινοπραξίας από το οποίο να προκύπτει η έγκριση του για τη συμμετοχή του Μέλους: στην Ένωση/ Κοινοπραξία, και στο Διαγωνισμό το μέρος του Έργου που αναλαμβάνει κάθε Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας στο σύνολο της Προσφοράς. Β. «Τεχνική Προσφορά» Η Τεχνική Προσφορά την οποίο θα υποβάλει κάθε υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να περιέχει τα παρακάτω: 6 από 33

7 1. Τα Προσφερόμενα είδη και τα Τεχνικά χαρακτηριστικά τους - Τα εμπορικά φυλλάδια (PROSPECTUS φωτογραφίες, τεχνικών φυλλαδίων, εγχειρίδια κλπ.) Σε περίπτωση που το σύνολο ή μέρος των τεχνικών φυλλαδίων είναι δυνατό να συμπεριληφθούν σε CD, τότε δεν είναι αναγκαίο να υποβληθούν έντυπα στο αντίγραφο της Προσφοράς. 2. Το ηλεκτρονικό αρχείο της Τεχνικής προσφοράς σε CD. 3. Την Καλής Λειτουργίας. Η προσφορά πρέπει να συμπεριλαμβάνει υποχρεωτικά και με ποινή απορρίψεως - εγγύηση καλής λειτουργίας των προϊόντων σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Παραρτήματος Α. 4. Χρόνος Παράδοσης Η προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει μια επιστολή του προσφέροντος η οποία πρέπει να αναφέρει απαραιτήτως το χρόνο παράδοσης και τυχόν εγκατάστασης του εξοπλισμού, ο οποίος δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 20 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Γ. «Οικονομική Προσφορά» Ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να υποβάλλει Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. Η ευθύνη όμως για την ακρίβεια των αναφερομένων βαρύνει αποκλειστικά τον προμηθευτή. 7. Αξιολόγηση προσφορών Η αξιολόγηση θα γίνει από την Επιτροπή Παραλαβής - Αποσφράγισης και Αξιολόγησης προσφορών με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών. Προσφορές οι οποίες δεν πληρούν τους όρους της παρούσας προκήρυξης και τις προδιαγραφές του Παραρτήματος Α θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν θα αξιολογούνται. Οι προσφορές, επί ποινή αποκλεισμού, θα περιλαμβάνουν το σύνολο των προκηρυσσόμενων ειδών. Προσφορά που είναι αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 7 από 33

8 Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται συνολικώς ως απαράδεκτες. Η σύγκριση των προσφορών θα γίνει με βάση την συνολική προσφερόμενη τιμή, η οποία περιλαμβάνει όλα τα κόστη που αναφέρονται παραπάνω. 8. Ισχύς προσφορών Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 120 ημέρες από την επόμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των 120 ημερών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς των προσφορών δύναται να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από τον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, κατ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το παραπάνω οριζόμενο. Οι προσφορές είναι δεσμευτικές. 9. Τιμές Προσφορών Νόμισμα Οι τιμές των προσφορών θα εκφράζονται σε ΕΥΡΩ. Προσφορά που δεν αναφέρει τιμή σε ευρώ ή δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Από την Οικονομική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιμή μονάδας για κάθε προσφερόμενο είδος. Προσφερόμενο είδος το οποίο αναφέρεται στην Οικονομική Προσφορά χωρίς τιμή θεωρείται ότι προσφέρεται με μηδενική αξία. Οι προσφορές θα πρέπει να αναφέρουν: α. Την τιμή ανά μονάδα κάθε είδους χωρίς ΦΠΑ, με την ένδειξη «χωρίς ΦΠΑ» β. Την τιμή ανά μονάδα κάθε είδους συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με την ένδειξη «με ΦΠΑ» γ. Τη συνολική τιμή της προσφοράς για το σύνολο των ειδών χωρίς ΦΠΑ, με την ένδειξη «χωρίς ΦΠΑ» δ. Τη συνολική τιμή της προσφοράς για το σύνολο των ειδών με ΦΠΑ, με την ένδειξη «με ΦΠΑ» και ξεχωριστή μνεία του ποσού σε ευρώ το οποίο της αναλογεί. Σε περίπτωση που εκ παραδρομής αναφέρεται εσφαλμένο ποσό ΦΠΑ, αυτό θα δίνεται να προσδιοριστεί εις το ορθόν. 8 από 33

9 Τυχόν εκπτώσεις θα πρέπει να έχουν υπολογιστεί κατά είδος, και το τελικό ποσό για κάθε είδος / υπηρεσία να είναι αυτό που θα αναγραφεί στην οικονομική προσφορά. Προϊόντα ή υπηρεσίες για τα οποία δεν αναφέρεται κόστος, θεωρείται ότι παρέχονται χωρίς χρέωση. 10. Τόπος και Χρόνος Παράδοσης Ως τόπος παράδοσης του εξοπλισμού που περιλαμβάνεται στην ενότητα Α1 του Παραρτήματος Α ορίζεται ο χώρος στον οποίο στεγάζεται το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ως τόπος παράδοσης του εξοπλισμού που περιλαμβάνεται στην ενότητα Α2 του Παραρτήματος Α ορίζεται ο χώρος στον οποίο στεγάζεται το Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Ως τόπος παράδοσης του εξοπλισμού που περιλαμβάνεται στην ενότητα Α3 του Παραρτήματος Α ορίζεται ο χώρος στον οποίο στεγάζεται το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να δηλώσουν ρητά στην τεχνική προσφορά τους τον προσφερόμενο χρόνο παράδοσης του εξοπλισμού. 11. Τρόπος Πληρωμής Έξοδα Κρατήσεις Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει βάσει των νόμιμων δικαιολογητικών με έμβασμα στο τραπεζικό του λογαριασμό με καταβολή ολόκληρου του ποσού μετά την παράδοση των ειδών και την έκδοση του τιμολογίου. Τα δικαιολογητικά αυτά είναι: -Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών -Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. Η Αναθέτουσα Αρχή δε θα εξοφλεί τιμολόγια που δεν είναι σύμφωνα με τους παραπάνω όρους. Οποιαδήποτε έξοδα (χαρτόσημα, νόμιμες κρατήσεις κ.λπ.) βαρύνουν το δεύτερο συμβαλλόμενο. Την Αναθέτουσα Αρχή βαρύνει ο αναλογών Φ.Π.A. 12. Ενστάσεις - Προσφυγές Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.Δ. 118/07 και θα εξετάζονται από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης των Ενστάσεων. 9 από 33

10 Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προβλεπόμενους στις ως άνω διατάξεις λόγους, δεν γίνονται αποδεκτές. 13. Ποινικές Ρήτρες Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης των ειδών όπως προβλέπεται στο άρθρο 6.Β.4, ο προμηθευτής καθιστάμενος υπερήμερος με μόνη την παρέλευση της προθεσμίας παράδοσης οφείλει να καταβάλει, λόγω ποινικής ρήτρας, τα ποσά που αντιστοιχούν στα παρακάτω ποσοστά επί του συνολικού συμβατικού τιμήματος -χωρίς τον ΦΠΑ- για τους παρακάτω χρόνους καθυστέρησης: - για καθυστέρηση που δεν υπερβαίνει το ¼ του χρόνου παράδοσης 0,25% ημερησίως - για καθυστέρηση που βρίσκεται μέσα στο χρονικό διάστημα από το ¼ μέχρι το ½ του χρόνου παράδοσης 1% ημερησίως - για καθυστέρηση που υπερβαίνει το ήμισυ του χρόνου παράδοσης, 2% ημερησίως Εάν κατά τον υπολογισμό του χρόνου προκύπτει κλάσμα ημέρας, τότε θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Αν σε οποιαδήποτε στιγμή το σύνολο των ποινικών ρητρών που έχουν επιβληθεί στον Ανάδοχο υπερβεί το 20% του συμβατικού τιμήματος, ο Ανάδοχος θα κηρύσσεται έκπτωτος. Τα ποσά των ποινικών ρητρών εισπράττονται δια συμψηφισμού της αμοιβής του Αναδόχου. Για τη διαδικασία και τις συνέπειες της έκπτωσης εφαρμόζονται οι σχετικές νομοθετικές διατάξεις. Ο προμηθευτής σε περίπτωση που επικαλεστεί αδυναμία τήρησης της συμφωνημένης προθεσμίας παράδοσης του έργου λόγω ανωτέρας βίας, πρέπει να γνωστοποιήσει στον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ τα γεγονότα, τα οποία συνιστούν την ανωτέρα βία, μέσα σε πέντε (5) το αργότερο εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία που θα συμβούν αυτά. Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από τον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του λόγου ανωτέρας βίας που επικαλείται ο προμηθευτής, συνεπάγεται την απαλλαγή του τελευταίου από τις συνέπειες της εκπρόθεσμης παράδοσης των ειδών, του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ όμως δικαιούμενου στην περίπτωση αυτή, να καταγγείλει με μονομερή δήλωσή του και αζημίως για τον ίδιο, χωρίς καμία σε βάρος του υποχρέωση 10 από 33

11 αποζημίωσης, τη σύμβαση που θα υπογραφεί, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την γνωστοποίηση προς αυτόν των γεγονότων που συνιστούν την ανωτέρα βία. Σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από την κήρυξη ή όχι του προμηθευτή εκπτώτου και την κατάπτωση ποινικής ρήτρας, ο ΕΛΚΕ/ΟΠΑ μπορεί οποτεδήποτε να αξιώσει, σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία, την αποκατάσταση κάθε ζημίας την οποία έχει υποστεί από την εκπρόθεσμη ή μη προσήκουσα εκτέλεση της σύμβασης που θα υπογραφεί. 14. Τροποποίηση κατάργηση αποδοχή των όρων Ο ΕΛΚΕ/ΟΠΑ διατηρεί το δικαίωμα να αναβάλει ή να διακόψει τη διαδικασία του παρόντος διαγωνισμού ή/και να την κηρύξει ατελέσφορη. Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία δεν αποκτούν κανένα δικαίωμα ή αξίωση για αποζημίωση ή/και χρηματική ικανοποίηση από τον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ για οποιοδήποτε λόγο σχετιζόμενο με την διακήρυξη, τη συμμετοχή τους στη διαδικασία, τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού. Η συμμετοχή στη σχετική διαδικασία συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας. Όλοι οι όροι της παρούσας, αναπόσπαστο τμήμα της οποίας αποτελεί το Παράρτημα Α, είναι υποχρεωτικοί και η οποιαδήποτε ουσιώδης απόκλιση συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης. Η Προϊσταμένη Γραμματείας ΕΛΚΕ/ΟΠΑ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Λ.Κ.Ε./Ο.Π.Α. Ευαγγελία Κρέπια 11 από 33

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A' ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α.1 Προδιαγραφές εξοπλισμού ομάδας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών 1. Notebook Power Adapter Watt 85 Συμβατότητα Apple MacBook Pro, 15-inch, Mid 2010, Serial Number:W803633HAGU Λειτουργία Εξωτερικό τροφοδοτικό >= 1 έτος 2. Presenter Remote Control Συμβατότητα MacBook Pro (NOT Retina) Σύνδεση Λειτουργία Ασύρματη Τηλεχειριστήριο >= 1 έτος 3. Presenter Remote Control Συμβατότητα MacBook Pro Retina Λειτουργία Μικροσκοπικός δέκτης Τηλεχειριστήριο 12 από 33

13 4. Mini DisplayPort to VGA adapter Τεμάχια 2 Λειτουργία Αντάπτορας Περιγραφή υποδοχής Α MINI DISPLAY PORT Περιγραφή υποδοχής Β Συμβατότητα με MacBook Pro Retina και MacBook Air VGA >= 1 έτος 5. Τεχνικές προδιαγραφές Εκτυπωτή Λειτουργίες Εκτυπωτής Τεχνολογία Εκτύπωσης Τύπος Εκτύπωσης Ταχύτητα ασπρόμαυρης εκτύπωσης Συνδεσιμότητα Λειτουργικό σύστημα Ανάλυση εκτύπωσης Smartphone/tablet applications Μνήμη Card reader LCD οθόνη Εκτύπωση διπλής όψης Tροφοδοσία χαρτιού Μήκος Πλάτος Laser Μονόχρωμη έως και 33 σελ/λεπτό 1 x USB 2.0 θύρα Ethernet Windows (7, Vista, XP), Mac OS ( ) τουλάχιστον 1200 x 1200 dpi Airprint Eprint έως 256 ΜΒ Όχι Οθόνη αφής έως 8.89 cm Αυτόματη έως 250 φύλλα <= cm <= 36.8 cm 13 από 33

14 5. Τεχνικές προδιαγραφές Εκτυπωτή Ύψος <= 27.1 cm >= 1 έτος 6. Τεχνικές προδιαγραφές Tablet Τεμάχια 2 Λειτουργία Tablet Διαγώνιος Οθόνης 7.9 Ανάλυση Οθόνης >= 2048x1536 pixels Τεχνολογία οθόνης Κάμερα μπροστά Κάμερα πίσω Χρώμα Retina 1.2 Mp 5.0 Mp Space Grey Λειτουργικό σύστημα ios 8 Μοντέλο επεξεργαστή Πυρήνες επεξεργαστή Χωρητικότητα Μνήμη RAM WiFi Τεχνολογία 4G BlueTooth Τύπος μπαταρίας Βάρος Dual core Apple A7 2πύρηνο 16 GB 1 GB Όχι Li-Ion <= 330 gr Μήκος <= 20 cm Πλάτος <= 13.4 Ύψος <= 7.4 mm > = 1 έτος 14 από 33

15 7. Πληκτρολόγιο Ενσύρματο 8. Ποντίκι Wired optical (usb) 9. Οθόνη Τεχνολογία οθόνης LED VESA 100 X 100 Ευκρίνεια Full HD Ανάλυση >= 1920 Χ 1080 Φωτεινότητα >= 250 cd/m² Δυναμική αντίθεση :1 Χρόνος απόκρισης έως 5 ms Γωνία Θέασης (Οριζόντια) >= 178 Γωνία Θέασης (Κάθετη) >= 178 Ενσωματωμένα ηχεία Ισχύς Ηχείων Είσοδοι Έξοδοι Κάθετη κλίση (Tilt) για ρύθμιση βάσης 2 Χ 5 Watt 2xHDMI 1xD-Sub 15 pin 1xStereo Mini Jack out Διαγώνιος οθόνης από 33

16 10. Σκληρός Δίσκος (HDD) Χωρητικότητα 500 GB Μέγεθος <=3.5 inches Buffer Protection Τύπος δίσκου Maximum RPM Μέγιστος Ρυθμός Μεταφοράς Υποστήριξη Raid Συσκευασία 32 MB HDD 7200 rpm 6Gbit/sec Bulk 11. Εξωτερικός Σκληρός Δίσκος Τεμάχια 6 Χωρητικότητα 1 ΤΒ Μέγεθος <=2.5 inches Σύνδεση USB 3.0 Max Ρυθμός μεταφοράς USB 5 Gbit/sec 12. USB Flash card Τεμάχια 6 Χωρητικότητα 64 GB Σύνδεση USB από 33

17 12. USB Flash card Συμβατότητα με MacOS Μέγιστη ταχύτητα ανάγνωσης 80 ΜΒ/sec >= 3 έτη 13. USB Flash Drive Τεμάχια 2 Χωρητικότητα 8 GB Σύνδεση USB 3.0 Συμβατότητα με MacOS Μέγιστη ταχύτητα ανάγνωσης Μέγιστη ταχύτητα εγγραφής 30 ΜΒ/sec 15 ΜΒ/sec >= 3 έτη 14. Notebook Power Adapter Watt 45 Συμβατότητα Apple MacBook Air, 13-inch, Mid 2011, Serial Number: C02G4GD9DJWT Λειτουργία Εξωτερικό τροφοδοτικό >= 1 έτος 15. Tablet Διαγώνιος οθόνης 8.9 Ανάλυση οθόνης >= 2048 x 1536 pixels 17 από 33

18 15. Tablet Κάμερα μπροστά Κάμερα πίσω Λειτουργικό σύστημα Μοντέλο επεξεργαστή Ταχύτητα Επεξεργαστή Χωρητικότητα Μνήμη RAM Wi-Fi Bluetooth GPS Θύρα USB Ασύρματη σύνδεση Τύπος ασύρματης σύνδεσης Τύπος μπαταρίας Κάρτα γραφικών Βάρος Μήκος Πλάτος Ύψος 1.6 Mp 8.0 Mp >= Android 5.0 (Lollipop) NVIDIA Tegra K1 Dual Core έως 2.3 GHz 32 GB 2 GB DDR3 Micro usb 2.0 host WiFi, Bluetooth abg Ly-Polymer Kepler DX11 <= 425 gr <= mm <= mm <= 7.95 mm >= 1 έτη 16. Projector Τεχνολογία 3LCD Ευκρίνεια Standard Φωτεινότητα 3000 Αντίθεση 10000:1 Aspect Ratio 4:3 Ελάχιστη Διαγώνιος Οθόνης 30 inches 18 από 33

19 16. Projector Μέγιστη Διαγώνιος Οθόνης Λειτουργία Keystone Ισχύς Ηχείων Noise (db) Eco Mode 350 inches 2 Watt 36 db Είσοδοι 1xHDMI Component Είσοδος S - Video Composite in 1xD-Sub 15 pin Λοιπές Συνδέσεις 1xUSB 2.0 Μέγιστη ανάλυση 800 Χ 600 pixels 17. Web camera Ανάλυση Φωτογραφίας >=5.0 megapixels High Definition (HD) Βάση στήριξης 18. Headset Σύνδεση μέσω USB Λειτουργία Μικρόφωνο και ακουστικά 19. Υπολογιστής Desktop Μνήμη 4GB 19 από 33

20 19. Υπολογιστής Desktop Τύπος μνήμης Ταχύτητα μνήμης Χωρητικότητα σκληρού δίσκου DDR3 έως 1600 MHz 1 TB Σύνδεση SATA Ταχύτητα έως 7200 rpm Chipset Τύπος chipset μητρικής Τύπος Υποστηριζόμενης μνήμης Τύπος θήκης Παρεχόμενη Ισχύς Τροφοδοσίας (Watts) Οπτικό μέσο Τύπος δικτύωσης AMD AM1 DDR3 Mini Tower έως 400 W DVD±RW Double layer Gigabit Ethernet Ταχύτητα δικτύου έως 10/100/1000 Mbps Κανάλια ήχου έως 5.1 Λειτουργικό σύστημα Windows Αλλαγή μπαταρίας laptop (αναβάθμιση/service) Για μοντέλο: Apple MacBook Air, 13-inch, Mid 2011, Serial Number: C02G4GD9DJWT 21. Εξωτερικός Σκληρός Δίσκος Χωρητικότητα 2 ΤΒ Μέγεθος <=2.5 inches Σύνδεση USB 3.0 Max Ρυθμός μεταφοράς USB 5 Gbit/sec 20 από 33

21 22. Notebook Power Adapter Τεμάχια 2 Watt 85 Συμβατότητα Apple MacBook Pro Retina, 15-inch, early 2013, Serial Numbers: C02K90QTFFT1 & C02K34UGFFT0 Λειτουργία Εξωτερικό τροφοδοτικό >= 1 έτος 23. Μicro SDXC card Τύπος κάρτας μνήμης microsd Χωρητικότητα 64 GB High Speed > 5 έτη 24. Μicro SDΗC card Τύπος κάρτας μνήμης microsd Χωρητικότητα 32 GB High Speed Τύπος αντάπτορα SD card > 5 έτη 25. USB to Ethernet Adaptor Τεμάχια 4 Συμβατότητα με MacBook Pro Retina Τύπος συσκευής Κάρτα δικτύου Τύπος διασύνδεσης USB 21 από 33

22 25. USB to Ethernet Adaptor Τύπος καλωδίωσης Πρωτόκολλο σύνδεσης δεδομένων Ταχύτητα δεδομένων Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX Ethernet, Fast Ethernet 100Μbps >= 1 έτος 26. HDMI to VGA Adaptor (USB powered) Συμβατότητα με Apple >= 1 έτος port 10/100 desktop Ethernet switch port USB 3.0 hub 29. Wireless Access Point Τεμάχια 2 Σύνδεση με Gigabit Ethernet NAI Τεχνολογία DUAL BAND NAI 22 από 33

23 Ταχύτητα ασύρματης σύνδεσης >150 Mbps Υποστήριξη POE NAI IEEE protocol compatibility n Α.2 Προδιαγραφές συμπληρωματικού πάγιου εξοπλισμού Πανεπιστημίου Μακεδονίας 1. Τεχνικές προδιαγραφές σκληρών δίσκων στερεάς κατάστασης (για desktop) Τεμάχια 5 Χωρητικότητα Interface Read Throughput Write Throughput Συμπεριλαμβάνονται καλώδια SATA III Συμπεριλαμβάνεται αντάπτορας μετατροπής μεγέθους σε 3.5 για βίδωμα σε θέση HDD > 100 GB & <= 200GB SATA III >520 MB / sec >380 MB / sec NAI NAI 23 από 33

24 2. Τεχνικές προδιαγραφές Πολυμηχανήματος Τεχάχια 1 Τεχνολογία Laser Δυνατότητα εκτύπωσης διπλής όψης αυτόματα Ταχύτητα Εκτύπωσης Ποιότητα εκτύπωσης Συνδεσιμότητα μέσω USB Συνδεσιμότητα μέσω δικτύου Ethernet Fax Φωτοτυπικό Scanner USB θύρα για μονάδα εξωτερικής αποθήκευσης Δυνατότητα άμεσης αποθήκευσης σκαναρισμένων εικόνων σε προσαρτημένη μονάδα εξωτερικής αποθήκευσης Συμβατή βάση για το πολυμηχάνημα έτσι ώστε να βρίσκεται σε ύψος εργασίας. > = 30 σελίδες / λεπτό >= 1200 x 1200 dpi NAI NAI NAI >= 1 έτος 24 από 33

25 3. Τεχνικές προδιαγραφές πληκτρολογίων Τεμάχια 5 Συμβατότητα με Microsoft Αθόρυβη λειτουργία Σύνδεση Εργονομικός σχεδιασμός με στήριξη καρπών USB 4. Τεχνικές προδιαγραφές Ποντικιών Τεμάχια 5 Συμβατότητα με Microsoft Εργονομική λαβή Κουμπί αντίχειρα Αθόρυβη ροδέλα Σύνδεση USB 25 από 33

26 4. Τεχνικές προδιαγραφές Ποντικιών 5. Τεχνικές προδιαγραφές ηχείων Τεμάχια (ζεύγη) 3 Ενσωματωμένος ενισχυτής Σύστημα ήχου 2.1 Subwoofer NAI Συνολική ισχύς (Watt) 30 <= W <=40 6. Τεχνικές προδιαγραφές Server Τύπος Server Tower Πλήθος Επεξεργαστών 2 Επεξεργαστής Τύπος μνήμης RAM Intel Xeon Ε v3 DDR4 26 από 33

27 6. Τεχνικές προδιαγραφές Server Μέγεθος μνήμης RAM Ταχύτητα Μνήμης RAM Τύπος HDD HDD μέγεθος HDD throughput Υποστήριξη Hot Plug 64GB >= 2133 MT/s SAS 3.5 inches >= 6Gbps Θέσεις Hot Plug 8 HDD Χωρητικότητα > 1ΤΒ HDD Velocity RPM > 7000 RPM HDD Μονάδες 2 RAID Controller Συμβατότητα RAID Controller με 3Gbps, 6Gbps και 12Gbps SAS ή σκληρούς δίσκους SATA ή δίσκους στερεής κατάστασης Remote Access Controller PSU Power >= 8-port 12Gbps PCI Express >= 72-bit DDR3 750 W PSU Units 2 27 από 33

28 6. Τεχνικές προδιαγραφές Server Κάρτα Γραφικών Μνήμη κάρτας γραφικών Τύπος Μνήμης κάρτας γραφικών Ταχύτητα Μνήμης κάρτας γραφικών NAI 1 GB GDDRS > 4000 MHz >= 5 έτη 7. Τεχνικές προδιαγραφές Wireless Access Point Σύνδεση με Gigabit Ethernet Τεχνολογία DUAL BAND Ταχύτητα ασύρματης σύνδεσης Υποστήριξη POE IEEE protocol compatibility NAI NAI >150 Mbps NAI n 28 από 33

29 8. Τεχνικές προδιαγραφές Ethernet Switch Θύρες >= 16 Ταχύτητα Gigabit Ethernet 9. Τεχνικές προδιαγραφές Ethernet Switch Τεμάχια 2 Θύρες >= 8 Ταχύτητα Δυνατότητα τοποθέτησης σε Rack Gigabit Ethernet ΟΧΙ 10. Web camera Τεμάχια 5 Υποστήριξη HD Ανάλυση >= 720p 29 από 33

30 10. Web camera 11. Headset Τεμάχια 5 Λειτουργία Wireless με ενσωματωμένο μικρόφωνο In-ear Headset τηλεδιάσκεψης Όχι 12. USB Flash stick Τεμάχια 3 Χωρητικότητα >= 32 GB Τύπος USB 3.0 >= 3 έτη 30 από 33

31 13. Τροφοδοτικά Τεμάχια 5 Ισχύς 500 < Watt <= 600 Τύπος PFC Certification Άλλα χαρακτηριστικά ATX NAI 80 PLUS Bronze Modular 14. USB Card Reader Τεμάχια 2 Τύπος USB Βάση οθόνης για LCD Monitor από 33

32 15. Βάση οθόνης για LCD Monitor Ενδεικτικό παράδειγμα σε μορφή εικόνας >= 1 έτος 16. Adaptor DVΙ-D to HDMI Τεμάχια 5 Α3. Προδιαγραφές εξοπλισμού ομάδας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 1. Τεχνικές προδιαγραφές φορητών Η/Υ Τεμάχια 2 Μέγεθος οθόνης >=17.3" Ανάλυση οθόνης >=1600 x 900 Επεξεργαστής Intel Core i7 (4700MQ) Ταχύτητα Επεξεργαστή 2.40 Ghz (3.40 GHz Turbo Boost) Cache Επεξεργαστή 6 MB 32 από 33

33 1. Τεχνικές προδιαγραφές φορητών Η/Υ Μέγεθος μνήμης RAM Τύπος μνήμης RAM Συχνότητα Μνήμης >=4 GB DDR3 >=1600 MHz Αριθμός μονάδων σκληρού δίσκου 1 Ταχύτητα περιστροφής σκληρού δίσκου >=7.200 rpm Χωρητικότητα σκληρού δίσκου Κάρτα γραφικών Μνήμη Κάρτας Γραφικών Λειτουργικό Σύστημα Τύπος Μπαταρίας >=500 GB Nvidia Quadro K610M ή παρόμοια >=1024 MB Linux/Ubuntu/Windows Αριθμός κελιών 8 Webcam Ηχεία Τύπος Οπτικού Μέσου Θύρα Ethernet Wireless Lan (802.11a/b/g/n) Li-ion >=720p HD Στερεοφωνικά Ηχεία DVD+/-RW SuperMulti Bluetooth >=v. 4.0 USB USB VGA output 1 DisplayPort 1 Thunderbolt 1 Card Reader 1 SD 33 από 33

15PROC002725801 2015-04-23

15PROC002725801 2015-04-23 Κεφαλληνίας 46, 112 51 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203830 / Fax: 210 8203831 46, Kefallinias Str., Athens 112 51 Greece. Tel.: (+30) 210 8203830 / Fax: (+30) 210 8203831 E-mail: info@rc.aueb.gr / www.rc.aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού και λογισμικού για τη διαχείριση του έργου, της πλατφόρμας και των πιλοτικών δράσεων

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού και λογισμικού για τη διαχείριση του έργου, της πλατφόρμας και των πιλοτικών δράσεων Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 07/04/2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/31/2014

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/31/2014 ΑΔΑ: 7ΘΗ046ΨΖΣΠ-ΝΜΔ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/31/2014 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 17 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Σ.Δ.Ε. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πρωτ: ΠΡΠ0520180912 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΝΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Π.) Ημερ/νία: 18-09-2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001552460 2013-07-23

13PROC001552460 2013-07-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ----- Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ειδών άμεσης ανάγκης σχολικών μονάδων».

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ειδών άμεσης ανάγκης σχολικών μονάδων». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ ΣΤΟ ΔΙΗΝΕΚΕΣ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Μαρούσι, 27.01.2014 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: Φ.478.6/5281/11070/ΣΤ3 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Αθήνα, 20-11-2012 Αρ. Πρωτ.: ΔΙ.Π./Φ306/14 Γενική Δ/νση: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Προμηθειών Τμήμα: Προμηθειών Γενικού Υλικού Χρήσεως Πληροφορίες: Π. Μηλιώτη Τηλ.: 210-6871761 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα».

«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 25η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ.Δ/νση: Αρχαία Κόρινθος Ταχ.Κώδικας: 20007 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΔΡΑ ΑΙΤΩΛΙΚΟ Υ.ΠΕ.ΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20%

Διαβάστε περισσότερα

Πάτρα, 09/04/2015 Αρ. Πρωτ.: 656 Αρ. Προκήρυξης: 10/2015

Πάτρα, 09/04/2015 Αρ. Πρωτ.: 656 Αρ. Προκήρυξης: 10/2015 Ταχ. Δ/νση : Κεντρικό: Αιγίου 23 & Αμερικής, Πάτρα, Τ.Κ. 26441 Υποκατάστημα: Μανωλοπούλου 31, Πύργος, Τ.Κ. 27100 Τηλ.: 26210 37146, 37194, 37223, Fax: 26210 37169 e-mail: aepde@aepde.gr, website: www.aepde.gr

Διαβάστε περισσότερα

Άρτα, 20 /06/2014 Αρ. Πρωτ.: Φ.23/3067 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Α Ρ Ι Θ Μ. 07 /2014

Άρτα, 20 /06/2014 Αρ. Πρωτ.: Φ.23/3067 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Α Ρ Ι Θ Μ. 07 /2014 Άρτα, 20 /06/2014 Αρ. Πρωτ.: Φ.23/3067 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ιεύθυνση: Κτίριο ιοίκησης, Γέφυρα Αράχθου, ΤΚ 47100, Άρτα Τηλέφωνο: 2681050005, 2681050024 FAX: 2681076404

Διαβάστε περισσότερα

49.416,33 06/04/2015 11.00 1 06/04/2015 10:00 .

49.416,33      06/04/2015 11.00 1 06/04/2015 10:00 . Θεσσαλονίκη 23/03/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ιεύθυνση Οικονοµικής Οργάνωσης και Υποστήριξης Τµήµα Προµηθειών Πληροφορίες: Βλαχόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο: 04(ΕΛΚΕ)/2012

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο: 04(ΕΛΚΕ)/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Έναντι Γέφυρας Αράχθου Τ.Κ Πόλη: 47100 Άρτα Ιστοσελίδα: http://research.teiep.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, AΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 A.2 ΟΡΙΣΜΟΙ... 1 Α.3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 3 A.3.1 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ... 5 A.3.2 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 8/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.)

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3. Β2. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαιολογητικά...

Πίνακας Περιεχομένων. ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3. Β2. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαιολογητικά... Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3 Β1.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού... 3 Β1.2 Προϋπολογισμός Έργου... 4 Β1.3 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Η δαπάνη θα βαρύνει τις Δημοτικές πιστώσεις οικονομικού έτους 2014 με Κωδικό CPV:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Η δαπάνη θα βαρύνει τις Δημοτικές πιστώσεις οικονομικού έτους 2014 με Κωδικό CPV: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Τ.Π.Ε. ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού για τις υπηρεσίες του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός ΟΠΣ 380844, Κωδικός ΕΛΚΕ 521

Κωδικός ΟΠΣ 380844, Κωδικός ΕΛΚΕ 521 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρτα, 01/07/2015 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ: 3070 ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Έναντι Γέφυρας Αράχθου Τ.Κ Πόλη: 47100 Άρτα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ηλεκτρονικών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ηλεκτρονικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων των Κ.Υ Ικαρίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 3-721 00 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΗΛ: 28410 91110 - FAX: 28410 91120 - E-mail: info@anlas.gr - Web Site: www.anlas.gr Αγιος Νικόλαος, 23-1-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ HELLENIC REPUBLIC ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION ΔΙΕΘΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Ημέρα Ώρα ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 27,

Ημερομηνία Ημέρα Ώρα ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 27, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 27 / ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ 7, 71202 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τηλέφωνο: 2810-288708, 2810-283219 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ.Ν.Κ.Υ.ΚΑΡΥΣΤΟΥ Γ. Ν.- Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ TAX/KH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΓΑΖΕΠΗ 48 Τ. Κ : 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ «Παρακολούθηση της ποσότητας και ποιότητας των υδάτων σε εφαρµογή της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521 Αθήνα, 20 /04/2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002719874 2015-04-21

15PROC002719874 2015-04-21 15PROC002719874 2015-04-21 Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ.» ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα : 23 /4 /2013 Αρ. Πρωτ: 4833 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟ: 60.000 ΕΥΡΩ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

Αθήνα : 23 /4 /2013 Αρ. Πρωτ: 4833 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟ: 60.000 ΕΥΡΩ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) Ταχυδρομική Διεύθυνση : Πειραιώς 211 ΤΚ. 17778 Ταύρος. Τηλέφωνο : 213 1306 208, 369 Fax : 213 1306480 Πληροφορίεs: Α. Μπαλού Ηλεκτρονική Διεύθυνση : www.ekdd.gr ΗλεκτρονικόΤαχυδρομείο: abalou@ekdd.gr Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα