ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΓΙΑ FOR ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΓΙΑ FOR ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ."

Transcript

1 VIDEO-CV (VIDEO-CV για την ανάπτυξη και αύξηση των ευκαιριών απασχόλησης) ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΕΡΓΑΛΕΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΒΙΝΤΕΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ (VIDEOCV) ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΓΙΑ FOR ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ.

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Το σεμινάριο αυτό πραγματοποιείται στα πλαίσια του Έργου V.I.D.E.O. Video-Βιογραφικό Για την ανάπτυξη Ευκαιριών Απασχόλησης. Το V.I.D.E.O. αποτελεί ένα Έργο που εστιάζει στην ανάπτυξη ενός νέου, καινοτόμου εργαλείου το Video Βιογραφικό Σημείωμα - που στόχο έχει να βοηθήσει στη σύζευξη μεταξύ προσφοράς και ζήτησης εργασίας, με ιδιαίτερο στόχο τους ενήλικες άνω των 45 ετών. Στόχοι Στόχος του σεμιναρίου είναι να παρέχει στους διευθυντές, τους επόπτες καθώς και τους τεχνικούς τις ικανότητες που είναι απαραίτητες ώστε να δημιουργήσουν και να εφαρμόσουν το εργαλείο Βίντεο-Βιογραφικό. Περιεχόμενα Το διδακτικό υλικό απαρτίζεται από 3 ενότητες. Στην πρώτη Ενότητα (ενότητα A) δίνεται η δυνατότητα να αναζητηθούν οι βασικές έννοιες για τον καθορισμό του γενικού πλαισίου της έννοιας του Βίντεο-Βιογραφικού, το ιστορικό του και την διάδοσή του, το γενικό στόχο και την προστιθέμενη αξία του. Η δεύτερη Ενότητα (ενότητα B) ξεκινάει μιλώντας με κάθε λεπτομέρεια για τη μεθοδολογία και τη διαδικασία για τη δημιουργία των βίντεο-βιογραφικών, περιγράφοντας τα πρωτόκολλα χρήσης από διαφορετικές ομάδες - στόχους (επόπτες, διαχειριστές, τεχνικούς συμβούλους), τον τεχνικό εξοπλισμό, τον τρόπο διάρθρωσης του συνόλου των μέσων εγγραφής των βίντεο-βιογραφικών, κ.λπ.. Ειδικότερα, αυτή η ενότητα έχει ως στόχο την παροχή συγκεκριμένων δυνατοτήτων για τη δημιουργία των Βίντεο-Βιογραφικών προς τους τεχνικούς συμβούλους (με ιδιαίτερη έμφαση στην προετοιμασία του Σετ Φωτών). Η τρίτη Ενότητα (ενότητα Γ) εστιάζει στην Επεξεργασία του βιντεοσκοπημένου ΒίντεοΒιογραφικού. Το πρόγραμμα Windows «movie maker» θα παρουσιαστεί στη συνέχεια αναλυτικά. Το Σεμινάριο θα περιλαμβάνει μία πρακτική ενότητα διάρκειας 6 ωρών. Η θεματολογία του πρακτικού τμήματος θα είναι η εξής : 1. Δημιουργία του Σετ Εγγραφής για τη λήψη του Video: Σετ Φώτων (2 ώρες) 2. Λήψη Video: χρήση κάμερας (2 ώρες) 3. Επεξεργασία του βιντεοσκοπημένου Video-CV με τη χρήση του προγράμματος των Windows «Movie Maker» (2 ώρες).

3 . ΕΝΟΤΗΤΑ A ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

4 1. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕ Η Ευρωπαϊκή Ένωση πιστεύει ότι η «Ευρώπη του 2020» πρέπει να επικεντρωθεί στους ακόλουθους τομείς και αναζητά τη διατύπωση απόψεων για τον καλύτερο τρόπο προσέγγισης αυτών. Δημιουργία αξίας στηρίζοντας την ανάπτυξη στη γνώση Η εκπαίδευση στην Ευρώπη πρέπει να βελτιωθεί, από το προσχολικό στάδιο έως την ανώτερη εκπαίδευση, να αυξηθεί η παραγωγικότητα, να υποστηριχθούν οι ευάλωτες ομάδες, να καταπολεμηθούν η ανισότητα και η φτώχεια. Το πλαίσιο των προϋποθέσεων για την καινοτομία και τη δημιουργικότητα μπορεί σημαντικά να βελτιωθεί, για παράδειγμα, με τον εκσυγχρονισμό του καθεστώτος πνευματικής ιδιοκτησίας της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η πρόσβαση στις πιστώσεις πρέπει να αυξηθεί, μεταξύ άλλων, μέσω της συγκέντρωσης δημόσιων και ιδιωτικών πηγών κεφαλαίων ανάπτυξης. Ενδυνάμωση των πολιτών σε κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς Δημιουργία μιας ανταγωνιστικής, «πιο πράσινης» οικονομίας. Οι πολιτικές σε Ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο για την προώθηση της οικολογικής καινοτομίας και των προϊόντων και συστημάτων υψηλής ενεργειακής απόδοσης, θα πρέπει να περιλαμβάνουν κανόνες σχετικά με το εμπόριο εκπομπών ρύπων, τη φορολογική μεταρρύθμιση, τις επιδοτήσεις και τα δάνεια, τις δημόσιες επενδύσεις και την εξασφάλιση και στοχοθέτηση των προϋπολογισμών για έρευνα και καινοτόμες δράσεις. 2. VIDEO-CV ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η πραγματική ανάπτυξη δεξιοτήτων όπως αυτές που σχετίζονται με την αναζήτηση εργασίας, τεχνικές και ικανότητες προώθησης του εαυτού και αυτοεπίγνωσης, έχει γίνει στόχος των πιο αποτελεσματικών παρεμβάσεων στη συμβουλευτική σταδιοδρομίας Το Video-CV μπορεί να θεωρηθεί, σε αυτό το πλαίσιο, ως ένα ιδιαίτερα αποτελεσματικό εργαλείο το οποίο θα ανταποκρίνεται στην πολυπλοκότητα της διαδικασίας ένταξης ή επανένταξης στην αγορά εργασίας, που είναι κρίσιμο για τους ανέργους που, παρόλο που διαθέτουν ικανότητες και δεξιότητες, πολύ συχνά αποκτημένες άτυπα, δεν μπορούν να συμμετέχουν ενεργά στην αγορά εργασίας επειδή δεν είναι σε θέση να τις προβάλουν και να τις αξιολογήσουν Σε αυτό το πλαίσιο, το Video-CV αντιπροσωπεύει μια νέα πρόκληση στον τομέα της επιλογής ανθρώπινου δυναμικού, έναν τρόπο να καταλάβουν οι εργοδότες «ποιος/α είμαι και τι μπορώ να κάνω».

5 3. VIDEO-CV: ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Από τις αρχές του 2000 άρχισε να αναπτύσσεται ένα νέο εργαλείο που θα είχε στόχο να δείξει δεξιότητες και πρακτικές ικανότητες των υποψηφίων το Video-CV. Αυτό το νέο φαινόμενο οφείλει την ύπαρξή του, ανάμεσα σε άλλους παράγοντες, και στην επιτυχία του You Tube και της αυξημένης χρήσης του διαδικτύου από τους νέους ανθρώπους. Σήμερα, το εργαλείο Video-CV αντιπροσωπεύει έναν τρόπο να καταστήσουν οι υποψήφιοι/ες φανερό ποιοι/ες είναι και τι μπορούν να κάνουν. Σύμφωνα με κάποιον, είναι δυνατό να φανταστεί κανείς ότι δεν είναι μακριά η στιγμή κατά την οποία το γραπτό, παραδοσιακό βιογραφικό σημείωμα, θα αντικατασταθεί από την ασταμάτητη κατάβαση της ψηφιακής παρουσίασης των αιτούντων εργασία. 3.1 VIDEO-CV: ΔΙΑΔΟΣΗ Η διάδοση του Video-CV είναι πολύ μεγάλη στις Η.Π.Α., όπου το εργαλείο αυτό απέσπασε την προσοχή των Media από το Τα Video-Cvs είναι στις μέρες μας διαθέσιμα σε ορισμένες ιστοσελίδες αναζήτησης εργασίας, όπως: Jobster, Vault.com, HireVue και Resumevideo. Όλες αυτές οι ιστοσελίδες προσπαθούν να προωθήσουν αυτό το εργαλείο. Όμως, η μεγάλη πλειοψηφία των Video-Cvs που μπορούμε να βρούμε on-line έχουν δημιουργηθεί κυρίως από νέους ανθρώπους (πολύ συχνά φοιτητές ή απόφοιτους με ανώτερη/ανώτατη εκπαίδευση και υψηλά προσόντα). Η ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ 2007 ΓΙΑ ΤΟ VIDEO-CV Η Vault.com, μια εταιρεία που ειδικεύεται σε υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού και συμμετέχει στη δημιουργία Video-Cvs, πραγματοποίησε μια έρευνα σχετικά με τη χρήση και τη διάδοση του εργαλείου Video-CV Τα αποτελέσματα της έρευνας τονίζουν τη σημασία του VIDEO-CV και την αποτελεσματικότητά του στην αγοράς εργασίας. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, το 89% των εργοδοτών θα έβλεπαν ένα Video-CV αν τους υποβαλλόταν, αλλά μόνο 17% είχε δει ένα Video-CV όταν πραγματοποιήθηκε η έρευνα Ο κύριος λόγος που οι εργοδότες δίνουν αξία στο Video-CV είναι η ικανότητα να αξιολογούν την επαγγελματική παρουσίαση και συμπεριφορά του υποψηφίου (59%). Περισσότερο από τα τρία τέταρτα των εργοδοτών (76%) συμβουλεύουν τους υποψηφίους να μη ξεπερνούν τα Video-CVs τους τα δύο λεπτά ενώ το 47% συνιστά να είναι λιγότερο από ένα λεπτό.

6 Τέλος, το 56% των εργοδοτών πιστεύουν ότι το Video-CV δε θα αντικαταστήσει το παραδοσιακό, γραπτό βιογραφικό-σημείωμα, αλλά θα αποτελέσει ένα πρόσθετο εργαλείο για τις μελλοντικές αιτήσεις εργασίας.

7 Ερ. 1. Έχετε ποτέ δει ένα Βίντεο-Βιογραφικό; Όχι 81% Ναι, ένα ή δύο 15% Ναι, αρκετά 0% Ναι, τα βλέπω συνέχεια 2% Γρ.1 Ποσοστό Εργοδοτών που έχουν δει ένα Video - CV Fig. 1 Percentage of Emplyers that have ever seen a Video CV Ερ. 3. Εάν λαμβάνατε ένα Βίντεο Βιογραφικό κατόπιν αιτήματος για μία θέση εργασίας, θα το βλέπατε; Όχι, δε θα μου ήταν χρήσιμο 11% Σίγουρα, πιστεύω ότι θα άξιζε 31% Fig. of Emplyers who Video- CV Γρ.22 - Percentage Ποσοστό Εργοδοτών που θαwhould έβλεπανview έναavideo CV Ίσως, από περιέργεια 58%

8 Ερ.4. Πόση διάρκεια θα πρέπει να έχει ένα Video-CV; Πάνω από 3 λεπτά 11% 0 30 δευτερόλεπτα 9% 2 με 3 λεπτά 13% 30 δευτερόλεπτα με 1 λεπτό 38% 1 με 2 λεπτά 29% Fig. 3 - Idealδιάρκεια length ofγια a Video CV according to Employers Γρ.3 Ιδανική ένα Video CV σύμφωνα με τους Εργοδότες Ερ.6. Συνήθως, βλέπετε μέχρι το τέλος ένα Video-CV; Όχι, δεν το βλέπω καθόλου 20% Όχι, βλέπω όσο χρειάζεται για να αποκτήσω αίσθηση για τον/ην υποψήφιο/α 26% Ναι 26% Μερικές φορές - το βλέπω όλο εκτός αν είναι πολύ μεγάλο 28% Fig. 5 - Percentage of Emplyers who watch the entire video CV Γρ.5 Ποσοστό Εργοδοτών που βλέπουν μέχρι τέλος ένα Video-CV 3.2. ΓΙΑΤΙ ΤΟ VIDEO-CV?

9 Το Video-CV μπορεί να θεωρηθεί ισχυρό εργαλείο για δύο κύριους λόγους: Είναι ένα εργαλείο που μπορεί να αυξήσει τις πιθανότητες αυτο-ανάπτυξης και να δείξει δεξιότητες που αποκτήθηκαν σε όλη τη διάρκεια της ζωής του ατόμου Είναι ένα εργαλείο που μπορεί να έχει ένα θετικό οικονομικό αντίκτυπο. 4. ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ ΑΥΤΟ-ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Τα Video-CV μπορούν να είναι πολύ χρήσιμα εργαλεία αν λάβουμε υπόψη τα χαρακτηριστικά της δια βίου μάθησης Η σημασία των δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν σε πλαίσια εκτός της τυπικής εκπαίδευσης αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία δεδομένης της προοπτικής που δίνεται πλέον στη δια βίου μάθηση, ιδιαίτερα για τα άτομα που αναζητούν εργασία. Μάλιστα, στην εποχή του διαδικτύου, θα είναι δυνατό αν όχι απαραίτητο- να προβάλλονται αποδεικτικά στοιχεία για μη-τυπικές και άτυπες δεξιότητες που δεν είναι πιστοποιημένες. 5. ΤΥΠΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ, ΜΗ ΤΥΠΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ, ΑΤΥΠΗ ΜΑΘΗΣΗ Τύπος μάθησης Πλαίσιο Πιστοποίηση Πρόθεση Δομή Τυπική Μάθηση Σχολείο, προγράμματα κατάρτισης κτλ. Ναι Ναι Ναι Μη Τυπική Μάθηση Εκτός πλαισίου εκπαιδευτικών οργανισμών (π.χ. μαθήματα στο σπίτι για εκμάθηση κιθάρας) Όχι επίσημα αναγνωρισμένη Ναι Ναι Άτυπη Μάθηση Καθημερινές δραστηριότητες (εργασία, ελεύθερος χρόνος, χόμπι κτλ.) Όχι Όχι πάντα Όχι Συνοπτικός πίνακας με τις διαφορές ανάμεσα στην «τυπική», «μη τυπική» και «άτυπη μάθηση» 6. VIDEO-CVs: ΣΤΟΧΟΙ Συνοψίζοντας, το Video-CV έχει ως στόχο :

10 Να εμπλουτιστούν οι υπηρεσίες παροχής επαγγελματικού προσανατολισμού με νέα επικοινωνιακά εργαλεία και τεχνολογίες, Να διευκολύνει τη σύζευξη ανάμεσα στην προσφορά και τη ζήτηση στην αγορά εργασίας, Να ενδυναμώσει την αποτελεσματικότητα των υποψηφίων στην αγορά εργασίας, Να δημιουργηθεί μια διαδικτυακή πλατφόρμα που θα φιλοξενεί τα Video-CVs και θα διευκολύνει τη σύζευξη προσφοράς και ζήτησης εργασίας, Να διαδοθεί το μοντέλο αυτοβιογραφίας στον επαγγελματικό προσανατολισμό, Να ενδυναμωθούν οι υποψήφιοι/ες και να αναπτυχθεί η αυτοεκτίμησή τους και η ικανότητά τους να αναγνωρίζουν τα δυνατά και αδύνατα σημεία του επαγγελματικού τους προφίλ, Να αποκτήσουν τόσο οι σύμβουλοι όσο και οι υποψήφιοι δεξιότητες χρήσης εργαλείων πολυμέσων επικοινωνίας, Να δοθεί η ευκαιρία στους συμβούλους να αποκτήσουν δεξιότητες πληροφορικής τις οποίες θα χρησιμοποιούν καθημερινά στη δουλειά τους 7. ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ VIDEO-CV Όπως το ψηφιακό χαρτοφυλάκιο, το Video-CV μπορεί να συμβάλει στην αναγνώριση άτυπων και μη-τυπικών δεξιοτήτων επειδή επιτρέπουν να φανούν αποδεικτικά (βίντεο, φωτογραφίες) αυτών των μη πιστοποιημένων δεξιοτήτων, να αξιολογηθούν, ενώ στο έντυπο βιογραφικό δεν είναι δυνατό να εισάγει κανείς αποδεικτικά σχετικά με δεξιότητές του, παρά μόνο να τις αναφέρει. Η διαφορά μεταξύ του ψηφιακού/ηλεκτρονικού χαρτοφυλακίου και του Video-CV έγκειται στο γεγονός ότι το πρώτο κάνει ορατές δεξιότητες που αποκτήθηκαν σε μη-τυπικά και άτυπα πλαίσια μάθηση μέσα από έγγραφα, φωτογραφίες, βίντεο ή ακουστικά αρχεία, δεν υπάρχει καθορισμένη διάρκεια προβολής, ενώ το δεύτερο κάνει ορατές μόνο ορισμένες δεξιότητες που αποκτήθηκαν σε μη-τυπικά και άτυπα πλαίσια μάθησης μόνο μέσω βίντεο καθότι η διάρκειά του πρέπει να είναι αναγκαστικά σύντομη. Το Video-CV, ακριβώς λόγω της μικρής του διάρκειας, είναι το πιο αποτελεσματικό εργαλείο για την αναζήτηση εργασίας, σε σύγκριση με το ψηφιακό χαρτοφυλάκιο ή το γραπτό βιογραφικό σημείωμα, καθώς οι πιθανοί εργοδότες γενικά δεν αφιερώνουν περισσότερο από 2 ή 3 λεπτά για την ανάλυση ενός εγγράφου που αποστέλλεται από τους αναζητούντες εργασία, είτε αυτό είναι γραπτό βιογραφικό σημείωμα, Video-CV η ψηφιακό χαρτοφυλάκιο. 8. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ VIDEO-CV

11 Χάρη στην επανάσταση του Video-CV, θα μπορούσαν να εξοικονομηθούν πολλά χρήματα και χρόνος στη διαδικασία της πρόσληψης και της συνέντευξης επιλογής. Έχει υπολογισθεί ότι μία σωστή εκμετάλλευση αυτού του καινοτόμου εργαλείου μπορεί να οδηγήσει στην συμπίεση της όλης διαδικασίας αξιολόγησης και επιλογής υποψηφίων για εργασία στις 30 ημέρες, αντί των 90. Από την άλλη πλευρά, και οι υποψήφιοι μπορούν να εξοικονομήσουν χρήματα (για παράδειγμα, για τα ταξίδια) και χρόνο για να κάνουν τις συνεντεύξεις επιλογής.

12 ΕΝΟΤΗΤΑ B ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

13 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Video-CV μπορεί να αξιολογήσει την καθημερινή γνώση που αποκτήθηκε σε μαθησιακά πλαίσια μη τυπικά αναγνωρισμένα. Έτσι, η διαδικασία δημιουργίας ενός Video-CV αφορά κυρίως το να γίνει ορατή αυτή η γνώση. Τα βήματα για τη δημιουργία ενός Video-CV είναι: Η συνέντευξη ανάμεσα στο/η σύμβουλο και τον/ην υποψήφιο/α Η δημιουργία μακέτας για το Video-CV Η εφαρμογή μια διαδικασίας τεσσάρων φάσεων

14 ΕΝΟΤΗΤΑ B - ΤΜΗΜΑ 1 ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ. ΔΟΜΗ,ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΟΜΗΣΟΥΜΕ ΕΝΑ ΙΣΧΥΡΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ; ΔΟΜΗ ΤΟΥ VIDEO-CV ΕΝΑ ΠΑΡΕΜΦΑΤΙΚΟ ΠΟΙΟΝ Δείχνει προσωπικές στιγμές, βιογραφικά στοιχεία, ποιος είναι, από πού προέρχεται, ποια ήταν η ζωή του χρήστη μέχρι σήμερα ΕΝΑ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ Δείχνει ή περιγράφει τι μπορεί να κάνει ο χρήστης, δείχνει τον χρήστη στην συναλλαγή του με άλλους ανθρώπους, κατά τη διάρκεια της εργασίας του, κ.λπ. 2. ΔΟΜΗ ΤΟΥ VIDEO-CV

15 ΠΟΙΟΣ ΕΙΜΑΙ Περίπου 30 δευτερόλεπτα: παροχή πληροφοριών σχετικά με το ιστορικό, την προσωπικότητα, την εκπαίδευση και τις προηγούμενες επαγγελματικές εμπειρίες κτλ. ΤΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ Απτή απόδειξη των ικανοτήτων και των πρακτικών δυνατοτήτων : 1 λεπτό. ΕΓΩ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Προσδοκίες, περιγραφή του επαγγέλματος για το οποίο ενδιαφέρεται ο/ η χρήστης /τρια, πως ο/ η χρήστης /τρια βλέπει τον εαυτό του /της στο άμεσο επαγγελματικό μέλλον: 30 δευτερόλεπτα

16 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 1. Ποιος/α είμαι Χαίρετε. Ονομάζομαι Κατάγομαι από (αν πρόκειται για μετανάστη ή άλλο). Μέχρι τώρα η ζωή μου ήταν Σπούδασα Μέχρι στιγμής, έχω εργαστεί ως σε / ή εργάζομαι ως σε 2. Τι μπορώ να κάνω Ο/Η υποψήφιος/α κάνει κάτι απτό. Είναι σημαντικό να μιλάει και να εξηγεί ενώ εκτελεί τη δραστηριότητα. Με αυτόν τον τρόπο, δείχνει στον πιθανό εργοδότη που βλέπει το Video-CV ότι γνωρίζει καλά τι κάνει και επομένως- δείχνει ότι κατέχει τις συγκεκριμένες δεξιότητες. Είναι επίσης σημαντικό να εξηγεί για ποιο λόγο αποφάσισε να επιδείξει αυτή τη συγκεκριμένη δραστηριότητα: ο/η υποψήφιος/α θα μπορούσε να εξηγήσει γιατί διάλεξε τη συγκεκριμένη δραστηριότητα στο τέλος της παρουσίασης. Έτσι θα συνδέσει πιο εύκολα την ενότητα αυτή με την επόμενη (Εγώ στο μέλλον). 3. Εγώ στο μέλλον Θα ήθελα να βρω μια εργασία που (περιγράφει σύντομα αλλά ξεκάθαρα τη θέση εργασίας, τα καθήκοντα και την εταιρεία στην οποία θα ήθελε να εργαστεί. Καλό είναι να αφήνει ανοιχτές επιλογές). Βλέπω τον εαυτό μου στο μέλλον ως (ο/η υποψήφιος/α πρέπει να περιγράψει πώς βλέπει το μέλλον του/της δίνοντας ενδείξεις και για τις εργασιακές προοπτικές και προσδοκίες του/της). 3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ VIDEO-CV ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Περίπου 2 λεπτά (το ανώτερο 5 λεπτά) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΒΙΝΤΕΟ : 50MB το ανώτερο

17 ΕΝΟΤΗΤΑ B ΤΜΗΜΑ 2 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΟΠΤΕΣ

18 1. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ/ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΗ/ΤΡΙΑ Ο/η επόπτης/τρια είναι το δεύτερο στοιχείο του ενεργού «ζεύγους» που απαιτεί η δημιουργία του Video-CV. Μέσα από μια συνέντευξη με τον /την χρήστη /τρια, ο επόπτης /τρια θα πρέπει να αντλήσει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις ικανότητες και τις επαγγελματικές τους ανάγκες, τόσο για να αποφασίσει για το ποια συμβουλευτική διαδρομή είναι κατάλληλη για τον συγκεκριμένο /η χρήστη /τρια, όσο και για να σχεδιάσει το προσωπικό και επαγγελματικό προφίλ του. Ο /η επόπτης /τρια θα ζητήσει από τον /την χρήστη /τρια να μιλήσει σχετικά με την προσωπική και επαγγελματική του /της ιστορία, προκειμένου να αναλύσει μαζί του /της τις επαγγελματικές του/ της ανάγκες και τις προσδοκίες του /της για το μέλλον. Ακούγοντας την επαγγελματική ιστορία του /της χρήστη /τριας ο επόπτης /τρια πιθανά να αναγνωρίσει αμέσως τις ικανότητες του /της. Επιπλέον να είναι πιθανά σε θέση να «φέρει στο φώς» αυτές τις ικανότητες (και τις πιστοποιημένες και τις μη καταγεγραμμένες), δεδομένου του ότι είναι δυνατόν να τις δείξει και σε ένα Video-CV αλλά και σε ένα ψηφιακό χαρτοφυλάκιο, βιντεοσκοπώντας μία ή περισσότερες επιδείξεις του /της χρήστη /τριας. Γι αυτό τον λόγο είναι πολύ σημαντικό για τον /την σύμβουλο προσανατολισμού να προσέχει τα χαρακτηριστικά της αποκαλούμενης «μη τυπικής» ή «άτυπης» μάθησης, τα οποία δεν είναι πιστοποιημένα (βλέπε παρακάτω πίνακα). Τύπος μάθησης Πλαίσιο Πιστοποίηση Πρόθεση Δομή Τυπική Μάθηση Σχολείο, προγράμματα κατάρτισης κτλ. Ναι Ναι Ναι Μη Τυπική Μάθηση Εκτός πλαισίου εκπαιδευτικών οργανισμών (π.χ. μαθήματα στο σπίτι για εκμάθηση κιθάρας) Όχι επίσημα αναγνωρισμένη Ναι Ναι Άτυπη Μάθηση Καθημερινές δραστηριότητες (εργασία, ελεύθερος χρόνος, χόμπι κτλ.) Όχι Όχι πάντα Όχι Ο /η επόπτης /τρια πρέπει να επιλέξει την πιο ταιριαστή συμβουλευτική διαδρομή και τα εργαλεία για κάθε χρήστη /τρια, μεταξύ των δυνατοτήτων ενός παραδοσιακού (γραπτού) βιογραφικού, ενός Video-CV και μιας εξειδικευμένης συμβουλευτικής διαδρομής που απαιτεί περισσότερο χρόνο όπως το ψηφιακό χαρτοφυλάκιο Τύπος συμβουλευτικού εργαλείου Ευκαιρίες και όρια Ικανότητες χρηστών

19 Παραδοσιακό (γραπτό) βιογραφικό Video-CV Ψηφιακό / Ηλεκτρονικό Χαρτοφυλάκιο Κατάλληλο για άτομα με πιστοποιημένες ικανότητες. Προσφέρει την ευκαιρία να περιγραφθούν πολύ καλύτερα πτυχία και επιμορφώσεις που αποκτήθηκαν σε τυπικό πλαίσιο μάθησης. Αυτό το εργαλείο προσφέρει την ευκαιρία να αναδειχθούν πρακτικές δεξιότητες οι οποίες είναι «κρυμμένες» ή δεν μπορούν να βαθμολογηθούν επαρκώς σε ένα γραπτό βιογραφικό. Προάγει την αυτό ενδυνάμωση. Αλλά χρειάζεται περισσότερο χρόνο για ανάπτυξη του, γεγονός που κάνει την διαδικασία ανεύρεσης εργασίας πιο χρονοβόρα. Αυτό το εργαλείο επιτρέπει στο προφίλ των αιτούντων εργασία την απόδειξη των ικανοτήτων τους, μέσα από προσωπικές φωτογραφίες, φωτογραφίες των έργων τους, πιστοποιητικά, ταινίες μικρού μήκους που δείχνουν το άτομο σπίτι ή εν ώρα εργασίας κτλ. Αλλά χρειάζεται περισσότερο χρόνο για ανάπτυξη του, γεγονός που κάνει την διαδικασία ανεύρεσης εργασίας πιο χρονοβόρα. Κατάλληλο για: - περιγραφή πιστοποιημένων ικανοτήτων - περιγραφή μόρφωσης και επαγγελματικής εμπειρίας των αιτούντων εργασία Κατάλληλο για: - ανάδειξη μη τυπικών, μη πιστοποιημένων ικανοτήτων - επίδειξη πρακτικών ικανοτήτων (π.χ.: δεξιότητες τεχνίτη, δημιουργικές ικανότητες όπως γραφιστική, φωτογραφία, σκηνοθετική, σχεδιαστική, μόδα κ.α.) - βαθμολόγηση ικανοτήτων συγκεκριμένων κατηγοριών: αιτούντες εργασία λόγω ηλικίας, φύλου, εθνικότητας, αναπηρίας αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εύρεση εργασίας. Μέσω του Video-CV πιθανά έχουν την ευκαιρία να αποδείξουν, πέρα από προκαταλήψεις, τις πραγματικές τους ικανότητες, την αυθεντικότητα τους, την προσωπικότητα τους Κατάλληλο για: - ανάδειξη μη τυπικών, μη πιστοποιημένων δεξιοτήτων (κυρίως καλλιτεχνικών, δημιουργικών πχ, αρχιτέκτονες, σχεδιαστές etc.) - υποστήριξη των χρηστών για την καθοδήγησή τους σε ένα «μονοπάτι» κινητοποίησης σχετικά με τις άτυπες ικανότητες τους, τις οποίες δεν αναγνωρίζουν ή δεν τις λαμβάνουν υπόψη

20 ΕΝΟΤΗΤΑ B ΤΜΗΜΑ 3 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΕΣ

21 1. ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ Προετοιμάζοντας τον χώρο: 1. Επιλέξτε ένα ήσυχο δωμάτιο; 2. Τοποθετείστε το φόντο και βάλτε τον/ην χρήστη/τρια να καθήσει σε μία καρέκλα στο κέντρο του φόντου. 3. Τοποθετείστε τους χρήστες μπροστά στην κάμερα 4. Αποφύγετε το χώρο κοντά στο παράθυρο 5. Ακολουθείστε τη διαδικασία που περιγράφεται στις επόμενες διαφάνειες. 2. ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΣ ΝΑ ΝΤΥΝΟΝΤΑΙ, ΣΥΜΠΕΡΙΦΕΡΟΝΤΑΙ, ΜΙΛΟΥΝ, ΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ Οι χρήστες /τριες καλούνται να δείξουν τις ικανότητές τους κατά την διάρκεια του γυρίσματος ή / και να κοιτάνε απευθείας στην κάμερα Να μιλάνε αργά και καθαρά Να μην χαμογελάνε υπερβολικά παρά μόνο όταν απαιτείται από το τυποποιημένο σενάριο Είναι σημαντικό να φαίνονται φυσικοί / ές στην κάμερα και να μην διαβάζουν αυτά που λένε. Να είναι ντυμένοι /ες κατάλληλα τόσο για τον αποδέκτη του Video-CV, όσο και για το επαγγελματικό πλαίσιο στο οποίο αναφέρονται, λαμβάνοντας υπόψη και την προσωπικότητα τους Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι ντυμένοι με απαλά χρώματα και διακριτικά ρούχα. Μπορούν να φορέσουν σακάκι, αν συνηθίζουν να το φορούν Το παράδειγμα «δεν είναι αδύνατη η επικοινωνία» είναι πάντα έγκυρο, κυρίως εκεί που χρησιμοποιούνται εικόνες. Συνεπώς είναι πολύ σημαντικό να ελέγχουν την γλώσσα του σώματος και να μην παίρνουν περίεργες στάσεις. Είναι χρήσιμο να «υπογραμμίζουν» με τα χέρια τα κύρια σημεία του λόγου τους, αλλά δεν πρέπει να επικοινωνούν νευρικά με ακατάλληλες κινήσεις.

22 ΕΝΟΤΗΤΑ B ΤΜΗΜΑ 4 Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

23 ΦΑΣΗ 1 ΣΤΟΧΟΙ Η συμβουλευτική καθοδήγηση είναι το σημείο εκκίνησης της διαδικασίας δημιουργίας ενός Video-CV. Όπως φαίνεται στο σχήμα που ακολουθεί, η διαδικασία ξεκινάει με την συμβουλευτική συνέντευξη προσανατολισμού, από την οποία ο /η σύμβουλος προσανατολισμού δημιουργεί μια σχέση εμπιστοσύνης και συνεργασίας με τον /την χρήστη /τρια. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Παραδοσιακό Βιογραφικό (γραπτό) Video-CV Ψηφιακό Χαρτοφυλάκιο ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ Αναλύοντας τις στάσεις, τα κινήτρα και τις ικανότητες του /της χρήστη /τριας, ο η/ επόπτης /τρια και ο /η χρήστης /τρια πρέπει να αξιολογήσουν από κοινού την ευκαιρία ενδιαφέρον για την δημιουργία ενός Video-CV, καθώς και ποιο υλικό μπορεί να παραχθεί και να συμπεριληφθεί στο βίντεο (π.χ. πιστοποιητικά, φωτογραφίες κτλ). Θα ήταν χρήσιμο να δείξει στον /στην χρήστη /τρια μερικά δείγματα Video-CV από το διαδίκτυο. Είναι επίσης αναγκαίο να παρουσιάσει και να εξηγήσει στον /στην χρήστη /τρια όλη την διαδικασία της δημιουργίας του Video-CV, την επεξεργασία του και την τελική εκμετάλλευση του.

24 Αυτό έχει ιδιαίτερη αξία ως ένα κίνητρο για τον την χρήστη /τρια σε μια αμοιβαία συνεργασία με τον /την επόπτη /τρια. ΕΡΓΑΛΕΙΑ Η/Υ με σύνδεση στο διαδίκτυο DVD/ CD reader ΦΑΣΗ 2 ΣΤΟΧΟΙ Σχεδιασμός της διάταξης, δημιουργία της δομής του Video-CV Απόφαση σχετικά με το είδος του Video-CV που θα δημιουργηθεί (π.χ. με εξωτερικά ή εσωτερικά γυρίσματα) Σχεδιασμός και απόφαση για το ποια στοιχεία, έγγραφα, εικόνες, ή ότι άλλο πρέπει να φέρει ο /η χρήστης /τρια για να συμπεριληφθούν στο Video-CV Δόμηση του ιδανικού συνόλου του Video-CV Συνάντηση μεταξύ του/ης επόπτη/τριας και του/ης χρήστη/τριας για το σχεδιασμό των επόμενων βημάτων και τον καθορισμό των λεπτομερειών Σε αυτή τη φάση, ο /η επόπτης/τρια πρέπει να βοηθήσει τον την χρήστη /τρια, αποφασίζοντας από κοινού τη διάρθρωση του βίντεο, εξηγώντας πώς θα πρέπει να ντυθεί και να συμπεριφέρεται μπροστά από την κάμερα. Ο/η επόπτης/τρια θα αποφασίσει για την δομή του Video προκειμένου να αναδείξει με τον καλύτερο τρόπο τις ικανότητες του υποψηφίου. ΕΡΓΑΛΕΙΑ Η/Υ με σύνδεση στο διαδίκτυο ( για την παρακολούθηση από τον υποψήφιο κάποιων παραδειγμάτων Video-CVs που είναι διαθέσιμα στο Διαδίκτυο) Κόλλες σημειώσεων ΦΑΣΗ 3 ΣΤΟΧΟΙ

25 Δημιουργία Video-CV ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ Δημιουργία του Video-CV, σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται στην προηγούμενη φάση Επαρκής προετοιμασία του /της χρήστη /τριας για την δημιουργία του Video-CV Γύρισμα του βίντεο, και επεξεργασία του ΒΗΜΑΤΑ Προετοιμασία του σεναρίου. Αυτό θα βοηθήσει τον /την χρήστη /τρια στο να εντοπίσουν τα σημεία κλειδιά, ώστε να μεταφέρουν αποτελεσματικά και σε σύντομο χρονικό διάστημα το μήνυμα που επιθυμούν. Οι χρήστες /τριες δεν πρέπει να διαβάζουν το σενάριο, αλλά πρέπει να κατανοήσουν και να «μάθουν» την δομή του κατά την διάρκεια της προετοιμασίας τους Πρακτική εξάσκηση - δοκιμή. Αποτελεσματικό ντύσιμο εμφάνιση. Μελέτη της γλώσσας του σώματος. Εφόσον το 80% της επικοινωνίας είναι μη λεκτικό, οι χρήστες /τριες πρέπει να δείχνουν άνετοι /ες, ασφαλείς με τον εαυτό τους και πειστικοί /ες. Ένας ειδικός χώρος απαιτείται σε αυτό το στάδιο για την προετοιμασία του/ης χρήστη/τριας (σημείο 2, εξάσκηση). Συνιστάται μια μέρα προετοιμασίας. Σε αυτή, οι υποψήφιοι οι χρήστες /τριες θα εξασκηθούν με τη δομή και τη σειρά του Video CV μέχρι να αισθανθούν ασφαλείς και άνετοι με την διαδικασία και τις ικανότητες που θέλουν να παρουσιάσουν. Οι επόπτες πρέπει να βοηθήσουν τους /τις χρήστες /τριες να ξεπεράσουν τις στιγμές εκείνες της αδυναμίας έκφρασης τους. Ακολουθήστε το σενάριο ΕΡΓΑΛΕΙΑ Ψηφιακή κάμερα με σύνδεσηusβ Τρίποδας (για σταθερότητα λήψης) Σετ φωτισμού αποτελούμενο από: o τρία φώτα (το λιγότερο 800 W το καθένα)

26 o τρία επαγγελματικά τρίποδα σταθερότητας των φώτων o ένα φόντο (σκοτεινού χρώματος, μαύρο ή σκούρο μπλε) διαστάσεων 2.7m x 11.0m o ένα στήριγμα του φόντου αντιστοίχων διαστάσεων o ένα κάτοπτρο (λευκό ή ασημένιο) Λογισμικό για την δημιουργία και επεξεργασία του βίντεο (για παράδειγμα Windows movie maker) Λογισμικό εγγραφής ήχου Ένα μικρόφωνο Φόντο (ανοιχτά χρώματα) Έναν σαρωτή (προαιρετικά, χρειάζεται μόνο στην περίπτωση που ο χρήστης και ο επόπτης αποφασίσουν να παρουσιάσουν κάποιο πιστοποιητικό ή φωτογραφία ή κάποιο άλλο αποδεικτικό στοιχείο ) ΦΑΣΗ 4 ΣΤΟΧΟΙ Διαδικτυακή δημοσίευση του Video-CV στην διεύθυνση: ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ Ανέβασμα του Video-CV στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Είναι δυνατόν να αντιγραφεί και σε ένα CD. Επιβεβαίωση ότι όλες οι πληροφορίες φορτώθηκαν σωστά Αντιγραφή Video-CV σε CD Σχεδιασμός των επομένων βημάτων μαζί με τον /την χρήστη /τρια (π.χ. τρόποι διάδοσης του Video-CV) ΕΡΓΑΛΕΙΑ Η/Υ DVD/ CD ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

27 Οι χρήστες /τριες πρέπει να υπογράψουν μια γραπτή άδεια συγκατάθεσης για την διαδικτυακή δημοσίευση των Video-CV, καθώς και για την μεταφορά των προσωπικών τους δεδομένων ( Video-Cv και γραπτό Βιογραφικό Σημείωμα) στους υποψηφίους /ες εργοδότες /τριες.

28 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από εσάς, προς τον Φορέα, Εταίρο του Ευρωπαϊκού Έργου V.I.D.E.O., σύμφωνα με τους όρους της Ελληνικής Εθνικής Νομοθεσίας, σας ενημερώνουμε για τα εξής: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Με τον όρο "επεξεργασία" εννοούμε "κάθε πράξη ή σειρά πράξεων, ακόμη και αν δεν γίνει η χρήση των ηλεκτρονικών μέσων, η οποία αφορά τη συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, διατήρηση, τη διαβούλευση, επεξεργασία, τροποποίηση, την επιλογή, την εξόρυξη, τη σύγκριση, η χρήση, τη διασύνδεση, το κλείδωμα, ανακοίνωση, διάδοση, την ακύρωση και την καταστροφή των δεδομένων, ακόμη και αν δεν καταγράφονται σε μια τράπεζα δεδομένων ". Για τους σκοπούς του παρόντος εγγράφου, ο όρος «προσωπικά δεδομένα» ορίζεται ως «κάθε πληροφορία σχετικά με ένα άτομο, ένα νομικό πρόσωπο, οντότητα ή ένωση, η οποία είναι γνωστή ή αναγνωρίσιμη, έστω και έμμεσα, μέσω της αναφοράς σε κάθε άλλη πληροφορία, συμπεριλαμβανομένης μιας προσωπικής ταυτότητας ή αριθμού ". ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Εντός των ορίων που καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις, τα δεδομένα σας μπορούν να υποβάλλονται σε επεξεργασία από τους Εταίρους του Ευρωπαϊκού Έργου V.I.D.E.O. για τους ακόλουθους σκοπούς: α) «Ανέβασμα» του βιογραφικού σας (βίντεοβιογραφικό σημείωμα και γραπτό CV) στη Βάση Δεδομένων της Διαδικτυακής Πύλης β) Παροχή του βιογραφικού σε ιδιωτικούς και δημόσιους εργοδότες και επιχειρήσεις, καθώς και των πληροφοριών σχετικά με τον επαγγελματικό προφίλ σας (όνομα και επώνυμο, όνομα, διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας). ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ Η εικόνα και τα προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στο βίντεο-βιογραφικό σας πρέπει να εμφανίζεται στην Διαδικτυακή Πύλη του Ευρωπαϊκού Έργου V.I.D.E.O. Το όνομά σας και τα προσωπικά δεδομένα θα είναι προσβάσιμα μόνο για τις επιχειρήσεις (ιδιωτικές όσο και δημόσιες), που εγγράφηκαν στην πλατφόρμα, και ενδιαφέρονται για τα επαγγελματικά προφίλ σας. Το Βίντεο-CV σας θα παραμείνει στην ιστοσελίδα μας μέχρι το τέλος του έργου (30/09/2010) ή μέχρι να μας ενημερώσετε για την επιθυμία αφαίρεσής του. Τα δεδομένα σας δεν θα κοινοποιηθούν σε άλλα μέρη. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Η εικόνα σας (Video-CV) και τα προσωπικά σας δεδομένα (γραπτό CV) θα αποθηκεύονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος να καταστραφούν ή να χαθούν, και με τέτοιο τρόπο ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος τυχόν πρόσβασης ή της παράνομης μεταποίησης τους, είτε όταν εκτιμηθεί ότι αυτή η προσπάθεια αλλαγής δεν συμμορφώνεται με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται αυτά τα δεδομένα. Τα δεδομένα είναι αποθηκευμένα σε ένα διακομιστή που προστατεύεται από κωδικούς πρόσβασης, στον οποίο κανείς μπορεί να αποκτήσει περιορισμένη πρόσβαση. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Με την παρούσα επιτρέπω στην εταιρική σχέση του Ευρωπαϊκού Έργου V.I.D.E.O την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων, έτσι ώστε να δημοσιεύσει διαδικτυακά το βίντεο-βιογραφικό μου και να φορτώσει το γραπτό βιογραφικό μου σημείωμα στη βάση δεδομένων της διαδικτυακής πύλης Γνωρίζω ότι τα προσωπικά μου δεδομένα (γραπτό CV) θα μπορούν να προβληθούν μόνο με εγγραφή από εργοδότες και αρμοδίους για προσλήψεις στην ιστοσελίδα Γνωρίζω ότι η on-line δημοσίευση στην ιστοσελίδα του βίντεο-βιογραφικό μου και του γραπτού βιογραφικού δεν εγγυώνται την πρόσληψη μου σε μια θέση εργασίας ή την πραγματοποίηση μιας συνέντευξης. Δηλώνω ότι έχω διαβάσει και κατανοήσει κάθε μέρος του ενημερωτικού σημειώματος που εκτίθεται ανωτέρω και ότι δίνω ελεύθερα τη συγκατάθεσή μου για την κατοχή της εικόνας μου και την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μου από την εταιρική σχέση του Ευρωπαϊκού Έργου V.I.D.E.O, που θα δημοσιεύσει στην ιστοσελίδα την βάση δεδομένων του και θα την διαδόσει σε επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται για επαγγελματικό προφίλ μου. Ημερομηνία, Υπογραφή

29 ΕΝΟΤΗΤΑ B ΤΜΗΜΑ 5 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

30 1. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗΣ Για την εφαρμογή της όλης διαδικασίας της δημιουργίας ενός Video-CV, είναι απαραίτητος ο ακόλουθος εξοπλισμός : Μία ψηφιακή κάμερα με σύνδεση USB (DVD, VHS, κ.λπ.). Η κάμερα πρέπει να είναι τοποθετημένη σε τρίποδα. Λογισμικό δημιουργίας βίντεο Λογισμικό επεξεργασίας βίντεο Σετ φωτισμού. Απαραίτητα περιλαμβάνει: - 3 φώτα ( το λιγότερο 800 W το καθένα) 3 επαγγελματικά τρίποδα σταθερότητας των φώτων 1 φόντο (σκοτεινού χρώματος, μαύρο ή σκούρο μπλε) διαστάσεων 2.7m x 11.0m 1 στήριγμα του φόντου αντιστοίχων διαστάσεων 1 κάτοπτρο (λευκό ή ασημένιο) Η/Υ με σύνδεση στο διαδίκτυο, με δυνατότητα ανάγνωσης και εγγραφής CD/DVD και επεξεργαστή κειμένου Μικρόφωνο για ψηφιακή κάμερα Σαρωτή (προαιρετικά) Ηχομονωμένο δωμάτιο ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η/Υ Απαιτήσεις για Windows συστήματα: Επεξεργαστής: 2 GHz ή μεγαλύτερος για DV, 3.4 GHz για HDV, dual 2.8 GHz για HD* Λειτουργικό Σύστημα: Microsoft Windows XP με Service Pack 2 (προτείνεται Service Pack 3) ή Windows Vista Home, Premium, Business, Ultimate, ή Enterprise με Service Pack 1 (η εφαρμογή είναι πιστοποιημένη για 32-bit Windows XP και 32-bit/64-bit Windows Vista) Μνήμη: 2 GB RAM Αποθηκευτικός χώρος: 10 GB διαθέσιμος χώρος για την εγκατάσταση της εφαρμογής, κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης απαιτείται επιπλέον διαθέσιμος χώρος (δεν υπάρχει

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΒΙΝΤΕΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ (VIDEO CV)

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΒΙΝΤΕΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ (VIDEO CV) VIDEO CV (Χρησιμοποιώντας το VIDEO CV για την ανάπτυξη και αύξηση των ευκαιριών απασχόλησης) ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΒΙΝΤΕΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ (VIDEO CV) Μεθοδολογία, τυποποιημένο σενάριο και πρωτόκολλα

Διαβάστε περισσότερα

Archive Player Divar Series. Εγχειρίδιο χειρισμού

Archive Player Divar Series. Εγχειρίδιο χειρισμού Archive Player Divar Series el Εγχειρίδιο χειρισμού Archive Player Πίνακας περιεχομένων el 3 Πίνακας περιεχομένων 1 Εισαγωγή 4 2 Λειτουργία 5 2.1 Εκκίνηση του προγράμματος 5 2.2 Παρουσίαση του κύριου

Διαβάστε περισσότερα

7.Α.1 Παρουσιάσεις. 7.Α.2 Περιγραφή περιεχομένων της εφαρμογής

7.Α.1 Παρουσιάσεις. 7.Α.2 Περιγραφή περιεχομένων της εφαρμογής Μάθημα 7ο Πολυμέσα 7.Α.1 Παρουσιάσεις Οι παρουσιάσεις είναι μια εφαρμογή που χρησιμεύει στην παρουσίαση των εργασιών μας. Αποτελούν μια συνοπτική μορφή των εργασιών μας. Μέσω δημιουργίας διαφανειών, μορφοποιήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Movie Maker (Δημιουργία βίντεο)

Movie Maker (Δημιουργία βίντεο) Movie Maker (Δημιουργία βίντεο) - Με πόσους τρόπους μπορούμε να διηγηθούμε μια ιστορία; - Μπορούμε να την πούμε ο ένας στον άλλο. - Μπορούμε να την γράψουμε. - Μπορούμε να τη ζωγραφίσουμε κομμάτι-κομμάτι.

Διαβάστε περισσότερα

E.V.A. ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΙΣ ΜΟΝΤΈΛΟ (ΤΕΛΙΚΉ ΈΚΔΟΣΗ - ΠΡΟΪΌΝ 5)

E.V.A. ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΙΣ ΜΟΝΤΈΛΟ (ΤΕΛΙΚΉ ΈΚΔΟΣΗ - ΠΡΟΪΌΝ 5) E.V.A. PROJECT 2012-1-IT 1-LEO05-02799 E.V.A. ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΙΣ ΜΟΝΤΈΛΟ (ΤΕΛΙΚΉ ΈΚΔΟΣΗ - ΠΡΟΪΌΝ 5) Το έργο έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό το έγγραφο εκφράζει την άποψη μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του Microsoft PowerPoint 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης.

Διαβάστε περισσότερα

Marmitek UltraViewPro 1

Marmitek UltraViewPro 1 IP CAMERA SERIES IP Eye Anywhere 10 11 20 21 470 IP RoboCam 10 11 21 541 641 ULTRAVIEW PRO ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1..1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ....1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.. 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ......3 ΧΡΗΣΗ MARMITEK Ultraview

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργάκης Αριστείδης ΠΕ20

Γεωργάκης Αριστείδης ΠΕ20 1 Εκκίνηση για πρώτη φορά Όπως συμβαίνει και με τις υπόλοιπες εφαρμογές του OpenOffice, έτσι και το Impress μπορούμε να το εκκινήσουμε μέσω της συντόμευσης που εγκαθίσταται αυτόματα στην επιφάνεια εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2016 HP Development Company, L.P.

Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Οδηγός χρήσης Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Η ονομασία AMD είναι εμπορικό σήμα της Advanced Micro Devices, Inc. 2012 Google Inc. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Η ονομασία Google είναι

Διαβάστε περισσότερα

MOVIE MAKER. Οδηγός Χρήσης

MOVIE MAKER. Οδηγός Χρήσης MOVIE MAKER Οδηγός Χρήσης ΜΜ XP ΕΙΣΑΓΩΓΗ (1/4) Το Windows Movie Maker (MM2) μας βοηθά να δημιουργήσουμε, να επεξεργαστούμε και να χρησιμοποιήσουμε τις ταινίες που έχουμε δημιουργήσει. 2 ΜΜ XP Μπορούμε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης. του Λογισμικού

Οδηγός Χρήσης. του Λογισμικού Οδηγός Χρήσης του Λογισμικού ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Windows Movie Maker (MM2) μας βοηθά να δημιουργήσουμε, να επεξεργαστούμε και να χρησιμοποιήσουμε τις ταινίες που έχουμε δημιουργήσει. Το Windows Movie Maker μας

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές οδηγίες βιντεοσκόπησης

Βασικές οδηγίες βιντεοσκόπησης Βασικές οδηγίες βιντεοσκόπησης Σημείωμα Αδειοδότησης Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Copyright

Διαβάστε περισσότερα

Η JOBBÖRSE στην ιστοσελίδα www.arbeitsagentur.de ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ. Έυκολη και γρήγορη εύρεση θέσεων εργασίας. Bundesagentur für Arbeit

Η JOBBÖRSE στην ιστοσελίδα www.arbeitsagentur.de ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ. Έυκολη και γρήγορη εύρεση θέσεων εργασίας. Bundesagentur für Arbeit Η JOBBÖRSE στην ιστοσελίδα www.arbeitsagentur.de ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ Έυκολη και γρήγορη εύρεση θέσεων εργασίας Bundesagentur für Arbeit ΚΑΙΝΟΎΡΙΟΙ ΔΡΌΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΉΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΣΑΣ Βρείτε γρήγορα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης Δορυφορικής κάρτας Technisat

Οδηγίες εγκατάστασης Δορυφορικής κάρτας Technisat Οδηγίες εγκατάστασης Δορυφορικής κάρτας Technisat Απαιτήσεις συστήματος IBM συμβατό PC με επεξεργαστή Pentium III 700 MHz ή ανώτερο Τουλάχιστον 256 MB RAM Τουλάχιστον 30 MB ελεύθερος χώρος στον σκληρό

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή 6. Δημιουργία λογαριασμού 13. Εγκατάσταση και λειτουργία του Skype 28. Βασικές λειτουργίες 32. Επιλογές συνομιλίας 48

Εισαγωγή 6. Δημιουργία λογαριασμού 13. Εγκατάσταση και λειτουργία του Skype 28. Βασικές λειτουργίες 32. Επιλογές συνομιλίας 48 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή 6 Δημιουργία λογαριασμού 13 Εγκατάσταση και λειτουργία του Skype 28 Βασικές λειτουργίες 32 Επιλογές συνομιλίας 48 Γενικές ρυθμίσεις Skype 64 Το Skype σε φορητές συσκευές 78 Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 3) Μέθοδος Υποβολής: Συμπλήρωση Φόρμας 3.α) Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα Windows Vista Επιφάνεια εργασίας Γραμμή εργασιών... 31

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα Windows Vista Επιφάνεια εργασίας Γραμμή εργασιών... 31 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 91 Windows Vista... 9 92 Επιφάνεια εργασίας... 18 93 Γραμμή εργασιών... 31 94 Χειρισμός παραθύρων... 53 95 Το παράθυρο Υπολογιστής... 77 96 Το μενού Έναρξη...

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία-3: Παρουσίαση Εργασίας. Ομάδα Α. Προετοιμασία Αναφοράς

Εργασία-3: Παρουσίαση Εργασίας. Ομάδα Α. Προετοιμασία Αναφοράς Εργασία-3: Παρουσίαση Εργασίας Ομάδα Α. Προετοιμασία Αναφοράς Αρκετοί πιστεύουν πως η επιτυχία μιας παρουσίασης είναι δεδομένη εάν ο παρουσιαστής κατέχει το θέμα που πρόκειται να παρουσιάσει και είναι

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 1.1 ΟΠΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 1.1 ΟΠΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ 1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Παρουσίαση είναι η διαδικασία εμφάνισης του περιεχομένου ενός θέματος σε ακροατήριο. Η αντικειμενική επιδίωξη μιας παρουσίασης γραπτής, προφορικής ή οπτικής είναι η επικοινωνία. Η αποτελεσματική

Διαβάστε περισσότερα

Vodafone Business Connect

Vodafone Business Connect Vodafone Business Connect Vodafone Business WebHosting Αναλυτικός Οδηγός Χρήσης Photo Album Αναλυτικός οδηγός χρήσης: Photo Album Vodafone Business Connect - Υπηρεσίες φιλοξενίας εταιρικού e-mail & web

Διαβάστε περισσότερα

Το καθημερινό μου VAIO

Το καθημερινό μου VAIO Το καθημερινό μου VAIO www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium με Service Pack 1 64bit Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων AMD

Διαβάστε περισσότερα

Πολυμέσα Οδηγός χρήσης

Πολυμέσα Οδηγός χρήσης Πολυμέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Ένα διαδικτυακό εργαλείο δημιουργίας παρουσιάσεων

Ένα διαδικτυακό εργαλείο δημιουργίας παρουσιάσεων Ένα διαδικτυακό εργαλείο δημιουργίας παρουσιάσεων Περιεχόμενα 1. Περιγραφή 2. Οδηγίες χρήσης 2.1 Δημιουργία λογαριασμού 2.2 Περιβάλλον εργασίας 2.3 Βασικές λειτουργίες 2.3.1 Εισαγωγή (Insert) 2.3.2 Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΝΙ DV 100 WP

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΝΙ DV 100 WP ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΝΙ DV 100 WP 0 Mini Αδιάβροχη Βιντεοκάμερα Εισαγωγή Η DV 100 WP είναι μια πολύ μικρή βιντεοκάμερα η οποία χρησιμεύει κυρίως για την εγγραφή βίντεο σε εξωτερικούς χώρους. Λόγω της εύκολης

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδες Βοήθειας - Υπηρεσία Ψηφιακών Πιστοποιητικών - Υπηρεσία Εγκατάσταση Πιστοποιητικών Αρχής Πιστοποίησης (ROOT CA)

Σελίδες Βοήθειας - Υπηρεσία Ψηφιακών Πιστοποιητικών - Υπηρεσία Εγκατάσταση Πιστοποιητικών Αρχής Πιστοποίησης (ROOT CA) 1 of 13 28/11/2014 15:14 1. (ROOT CA) Απαραίτητη προϋπόθεση για να χρησιμοποιήσετε τις εξωτερικές συσκευές όπου θα αποθηκευτεί το μυστικό σας κλειδί είναι η εγκατάσταση των πιστοποιητικών Αρχής. Το μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Field Service Management ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Field Service Management ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Field Service Management ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΝΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 4 2. ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΕΝΟΥ ΚΑΡΤΕΛΑΣ... 5 3. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΛΑΤΗ... 6 4. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΗ... 6 5. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ/ΔΙΑΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 Κεφάλαιο 1: Windows XP Κεφάλαιο 2: Επιφάνεια εργασίας (desktop)... 15

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 Κεφάλαιο 1: Windows XP Κεφάλαιο 2: Επιφάνεια εργασίας (desktop)... 15 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 Κεφάλαιο 1: Windows XP... 9 Κεφάλαιο 2: Επιφάνεια εργασίας (desktop)... 15 Κεφάλαιο 3: Γραμμή εργασιών (taskbar)... 26 Κεφάλαιο 4: Χειρισμός παραθύρων... 44

Διαβάστε περισσότερα

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση Κατάρτιση και Πιστοποίηση σε βασικές εξιότητες και Κατάρτιση σε Προηγµένες εξιότητες στη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Εργαζόµενων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Για Τη Δημιουργία Ψηφιακής Υπογραφής

Οδηγίες Για Τη Δημιουργία Ψηφιακής Υπογραφής Οδηγίες Για Τη Δημιουργία Ψηφιακής Υπογραφής Για να δημιουργήσετε τη δική σας Ψηφιακή Υπογραφή χρησιμοποιώντας την υπηρεσία που σας παρέχει το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, μεταβείτε στη διεύθυνση http://www.sch.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Αναπαραγωγή με αρχεία ήχου

Αναπαραγωγή με αρχεία ήχου Αναπαραγωγή με αρχεία ήχου Ανοίγει η παρουσίαση και εμφανίζεται η διαφάνεια τίτλου, "Πειράματα με αρχεία ήχου". Άσκηση 1: Εισαγωγή ήχου για συνεχή αναπαραγωγή Βήμα 1: Εισαγωγή ήχου Στη διαφάνεια 1, με

Διαβάστε περισσότερα

1. Γενικά. 2. Συσκευές Καταγραφής

1. Γενικά. 2. Συσκευές Καταγραφής 1. Γενικά Ο οδηγός αυτός περιέχει πληροφορίες που θα μας βοηθήσουν στη χρήση του Movie Maker. Περιλαμβάνει γενικές πληροφορίες και οδηγίες για την εκτέλεση κοινών εργασιών, και τη δημιουργία ταινιών με

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης Moviemaker

Οδηγός Χρήσης Moviemaker Οδηγός Χρήσης Moviemaker Αναλυτικός οδηγός χρήσης του λογισμικού Moviemaker Κατάλληλο για τη δημιουργία Βιντεοτέχνης και Animation Εποπτεία: Γενεθλής Γενεθλίου, ΕΔΕ Τέχνης Συγγραφή / Σελίδωση: Κύπρος Πισιαλής,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner Περιεχόμενα V1.1 Κεφάλαιο 1 : Εγκατάσταση hardware Turbo-X Digital TV Tuner... 1 1.1 Περιεχόμενα συσκευασίας... 1 1.2 Απαιτήσεις συστήματος... 1 1.3 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότητα εκπαιδευτικού σεναρίου. Γνώσεις και πρότερες ιδέες των μαθητών. Σκοπός και στόχοι

Ταυτότητα εκπαιδευτικού σεναρίου. Γνώσεις και πρότερες ιδέες των μαθητών. Σκοπός και στόχοι Τίτλος: Υποδοχή εξωγήινων Ταυτότητα εκπαιδευτικού σεναρίου Σύντομη περιγραφή: Οι μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται να κάνουν μια απλή κατασκευή με την χρήση του εκπαιδευτικού πακέτου Lego NXT Mindstorms.

Διαβάστε περισσότερα

Κομψός φορητός υπολογιστής σε ασημί χρώμα, για γρήγορα πολυμέσα. Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaiopro.eu/

Κομψός φορητός υπολογιστής σε ασημί χρώμα, για γρήγορα πολυμέσα. Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaiopro.eu/ VGN-NR3Z/S Απλά, σπορ και έξυπνα Κομψός φορητός υπολογιστής σε ασημί χρώμα, για γρήγορα πολυμέσα Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaio.eu/ Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaiopro.eu/

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ. Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2

ΤΟΜΕΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ. Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2 ΤΟΜΕΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2 Εκπαίδευση στα Λογισμικά Adobe Premiere Pro CS3 και Visual Basic ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ Το παρόν εκπονήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center

Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center Εγχειρίδιο Χρήστη Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center Ελληνική ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ Όλες οι οθόνες σε αυτήν την τεκμηρίωση αποτελούν εικόνες παραδείγματα. Οι εικόνες

Διαβάστε περισσότερα

EdoorLock Programmer. EdoorLock Programmer_App.doc

EdoorLock Programmer. EdoorLock Programmer_App.doc EdoorLock Programmer Α. Λίγα λόγια. Το EdoorLock Programmer χρησιμοποιείται για την διαχείριση και τον προγραμματισμό του EdoorLock Electronic Lock. Το EdoorLock Electronic Lock είναι μια συσκευή Access

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Αντί προλόγου Πώς να χρησιμοποιήσετε το βιβλίο Κεφάλαιο 1: Πώς δημιουργώ το Προφίλ μου στο Facebook;...

Περιεχόμενα. Αντί προλόγου Πώς να χρησιμοποιήσετε το βιβλίο Κεφάλαιο 1: Πώς δημιουργώ το Προφίλ μου στο Facebook;... Περιεχόμενα Αντί προλόγου... 7 Πώς να χρησιμοποιήσετε το βιβλίο... 13 Κεφάλαιο 1: Πώς δημιουργώ το Προφίλ μου στο Facebook;...15 Κεφάλαιο 2: Τι βλέπω στην οθόνη μου όταν ολοκληρώσω τη δημιουργία του Προφίλ

Διαβάστε περισσότερα

Russian for Tourism. ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ του ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ RETOUR

Russian for Tourism. ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ του ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ RETOUR ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ του ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ RETOUR Πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε τον Προσωπικό Χώρο: Ελέγξτε αν ο υπολογιστής σας διαθέτει ενημερωμένη έκδοση του Adobe Flash Player. Μπορείτε να επισκεφθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια από το συγγραφέα Κεφάλαιο 1: PowerPoint Κεφάλαιο 2: Εκκίνηση του PowerPoint... 13

Λίγα λόγια από το συγγραφέα Κεφάλαιο 1: PowerPoint Κεφάλαιο 2: Εκκίνηση του PowerPoint... 13 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 Κεφάλαιο 1: PowerPoint... 9 Κεφάλαιο 2: Εκκίνηση του PowerPoint... 13 Κεφάλαιο 3: Δημιουργία νέας παρουσίασης... 27 Κεφάλαιο 4: Μορφοποίηση κειμένου παρουσίασης...

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1η. Εισαγωγή στην Πληροφορική

Ενότητα 1η. Εισαγωγή στην Πληροφορική Ενότητα 1η Εισαγωγή στην Πληροφορική 1.1 Τι είναι Πληροφορική Ένας σύντομος ορισμός για το τι είναι πληροφορική είναι ο παρακάτω: όλα εκείνα που χρειάζεται κανείς για να παράγει, να οργανώνει και να διαχειρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11 Περιεχόμενα Πρόλογος... 11 Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13 1.1 Windows XP... 15 1.2 Επιφάνεια εργασίας... 19 1.3 Γραμμή εργασιών... 24 1.4 Χειρισμός παραθύρων... 30 1.5 Μενού... 36 1.6

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αποτελέσματα Matrix Ελληνική Έκδοση

Μαθησιακά Αποτελέσματα Matrix Ελληνική Έκδοση , Matrix, Ελληνική έκδοση Matrix Ελληνική Έκδοση Συντάχθηκε από: LMETB Μεταφράστηκε από: CARDET , Matrix Εισαγωγικό Επίπεδο (για μαθητές ηλικίας 12 14 χρονών) Προσωπικό προφίλ ( ) (να θεωρηθούν από τη

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 4ο. Προγράμματα

Μάθημα 4ο. Προγράμματα Μάθημα 4ο Προγράμματα Σελίδα 47 από 106 4.1 Εγκατάσταση προγραμμάτων Όπως έχουμε πει στο πρώτο μάθημα (Σημειώσεις 1ου Μαθήματος 1.3.3.Β σελ. 12) τα προγράμματα ή αλλιώς εφαρμογές αποτελούν μέρος του λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Άνοιγμα (και κλείσιμο) της εφαρμογής Εγγράφου Κειμένου

Άνοιγμα (και κλείσιμο) της εφαρμογής Εγγράφου Κειμένου 3.1.1.1 Άνοιγμα (και κλείσιμο) της εφαρμογής Εγγράφου Κειμένου Ως επί το πλείστον δεν υπάρχουν διαφορές στη χρήση του Εγγράφου Κειμένου στα λειτουργικά Windows ή Linux. Η σημαντικότερη διαφορά παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις στο PowerPoint

Σημειώσεις στο PowerPoint Σημειώσεις στο PowerPoint Τι είναι το PowerPoint; Το PowerPoint 2010 είναι μια οπτική και γραφική εφαρμογή που χρησιμοποιείται κυρίως για τη δημιουργία παρουσιάσεων. Με το PowerPoint, μπορείτε να δημιουργήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53 Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53 Περιεχόμενα 1. 1. Διαδικασία των Windows 8 2. Απαιτήσεις συστήματος 3. Προετοιμασία 2. 3. 4. 5. με τη 6. 1. Εξατομίκευση 2. Ασύρματο 3.

Διαβάστε περισσότερα

Το καθημερινό μου VAIO

Το καθημερινό μου VAIO Το καθημερινό μου VAIO www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium με Service Pack 1 64bit Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Intel

Διαβάστε περισσότερα

Βήμα 1ο. Συνδεθείτε στο σύστημα διαχείρισης του Joomla ιστοχώρου σας. Η διεύθυνση θα είναι:

Βήμα 1ο. Συνδεθείτε στο σύστημα διαχείρισης του Joomla ιστοχώρου σας. Η διεύθυνση θα είναι: Βήμα 1ο Συνδεθείτε στο σύστημα διαχείρισης του Joomla ιστοχώρου σας. Η διεύθυνση θα είναι: http://www.onoma_site.gr/administrator και δώστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό σας για τη διαχείριση. Βήμα 2ο

Διαβάστε περισσότερα

Το καθημερινό μου VAIO

Το καθημερινό μου VAIO Το καθημερινό μου VAIO www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium με Service Pack 1 64bit Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Intel

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Το Microsoft Word 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης. Γραμμή

Διαβάστε περισσότερα

A7.2 Δημιουργία Απλής Γραφικής Εφαρμογής σε Περιβάλλον Scratch

A7.2 Δημιουργία Απλής Γραφικής Εφαρμογής σε Περιβάλλον Scratch A7.2 Δημιουργία Απλής Γραφικής Εφαρμογής σε Περιβάλλον Scratch Τι θα μάθουμε σήμερα: Να ενεργοποιούμε το λογισμικό Scratch Να αναγνωρίζουμε τα κύρια μέρη του περιβάλλοντος του Scratch Να δημιουργούμε/εισάγουμε/τροποποιούμε

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή χρήση πόρων με τα Windows XP

Κοινή χρήση πόρων με τα Windows XP Κοινή χρήση πόρων με τα Windows XP Α. Κοινή χρήση αρχείων και φακέλων Θα μάθετε: Να θέτετε σε κοινή χρήση ένα αρχείο ή ένα φάκελο του υπολογιστή με τα Windows XP. Να θέτετε σε κοινή χρήση στο δίκτυο μουσική,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1.6: Συσκευές αποθήκευσης

Κεφάλαιο 1.6: Συσκευές αποθήκευσης Κεφάλαιο 1.6: Συσκευές αποθήκευσης 1.6.1 Συσκευές αποθήκευσης Μνήμη τυχαίας προσπέλασης - RAM Η μνήμη RAM (Random Access Memory Μνήμη Τυχαίας Προσπέλασης), κρατεί όλη την πληροφορία (δεδομένα και εντολές)

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός ρυθμίσεων Wi-Fi

Οδηγός ρυθμίσεων Wi-Fi Οδηγός ρυθμίσεων Wi-Fi Συνδέσεις Wi-Fi με τον Εκτυπωτή Σύνδεση με έναν υπολογιστή μέσω δρομολογητή Wi-Fi Σύνδεση με ένα υπολογιστή απευθείας Σύνδεση με μια έξυπνη συσκευή μέσω δρομολογητή Wi-Fi Σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

B) Ετοιμάζοντας μια Παρουσίαση

B) Ετοιμάζοντας μια Παρουσίαση B) Ετοιμάζοντας μια Παρουσίαση Τι είναι μια παρουσίαση με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή Ο υπολογιστής με την κατάλληλη εφαρμογή, μπορεί να μας βοηθήσει στη δημιουργία εντυπωσιακών εγγράφων, διαφανειών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2.4: Εργασία με εικονίδια

Κεφάλαιο 2.4: Εργασία με εικονίδια Κεφάλαιο 2.4: Εργασία με εικονίδια 2.4.1 Συχνότερα εμφανιζόμενα εικονίδια των Windows Τα πιο συνηθισμένα εικονίδια, που μπορεί να συναντήσουμε, είναι: Εικονίδια συστήματος: Τα Windows εμφανίζουν τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υγεία-Πρόνοια» Κ.Ε.Κ. Σωματείου «ΕΡΜΗΣ» Πρόγραμμα Κατάρτισης Εργαζόμενων σε Υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας στις Νέες Τεχνολογίες ΘΕΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίστε το χώρο εργασίας του PowerPoint

Γνωρίστε το χώρο εργασίας του PowerPoint Γνωρίστε το χώρο εργασίας του PowerPoint Για να εκκινήσουμε το Office PowerPoint 2007 ακολουθούμε τα εξής βήματα: Έναρξη à Όλα τα προγράμματα PowerPoint 2007. à Microsoft Office à Microsoft Office Όταν

Διαβάστε περισσότερα

Στερεοφωνικό μικρόφωνο STM10

Στερεοφωνικό μικρόφωνο STM10 Οδηγός χρήστη Στερεοφωνικό μικρόφωνο STM10 Περιεχόμενα Βασικά στοιχεία...3 Επισκόπηση λειτουργίας...3 Επισκόπηση υλικού...3 Συναρμολόγηση...4 Χρήση του μικροφώνου σας...5 Ηχογράφηση...5 Ηχογράφηση για

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Πώς να χρησιμοποιήσετε το βιβλίο... 7 Αντί προλόγου... 9 Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3: Κεφάλαιο 4: Κεφάλαιο 5: Πώς να δημιουργήσω το Προφίλ μου και να γίνω μέλος στο Facebook;... 15 Τι

Διαβάστε περισσότερα

Εύκολος, βασικός, φορητός

Εύκολος, βασικός, φορητός Εύκολος, βασικός, φορητός www.sonyeurope.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium (64bit) Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Intel HM65 Express

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft PowerPoint 2007

Microsoft PowerPoint 2007 Information Technology Services and Solutions Σύμβουλοι Μηχανογράφησης και Εκπαίδευσης Στεφ. Σκουλούδη 27, Καλλίπολη, Πειραιάς 210 45 38 177 http://www.itss.gr/ Microsoft PowerPoint 2007 Κωνσταντίνος Κωβαίος

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζοντας Εφαρμογές για το Διαδίκτυο

Σχεδιάζοντας Εφαρμογές για το Διαδίκτυο FrontPage 2003 Πρακτικός Οδηγός Χρήσης Το FrontPage είναι ένα πρόγραμμα δημιουργίας ιστοσελίδων και δικτυακών τόπων που επιτρέπει το σχεδιασμό ιστοσελίδων μέσα από γραφικό περιβάλλον αλλά και την ταυτόχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

4.1 Άνοιγμα υπάρχοντος βιβλίου εργασίας

4.1 Άνοιγμα υπάρχοντος βιβλίου εργασίας 4.1 Άνοιγμα υπάρχοντος βιβλίου εργασίας 4.1.1 Άνοιγμα υπάρχοντος βιβλίου εργασίας από βάση δεδομένων Όταν εκκινήσουμε τον Discoverer εμφανίζεται στην οθόνη μας το παράθυρο διαλόγου του βοηθητικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο PowerPoint 9. Κεφάλαιο 2 Εργασία με κείμενο 41

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο PowerPoint 9. Κεφάλαιο 2 Εργασία με κείμενο 41 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο PowerPoint 9 Βασικές έννοιες... 10 Το παράθυρο του PowerPoint... 13 Δημιουργία νέας παρουσίασης... 18 Βασικές εργασίες με διαφάνειες... 24 Προβολές παρουσίασης... 28

Διαβάστε περισσότερα

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 CubisLITE Client Οδηγίες Χρήσεως Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 1. Τι είναι ο CubisLITE Server 2. Τι είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστείτε εξυπνότερα με την Canon

Εργαστείτε εξυπνότερα με την Canon Λογισμικό iw360 Εργαστείτε εξυπνότερα με την Canon > > > > > > > > > > > > Παραγωγικότητα σε κάθε σημείο του γραφείου > > > > > > > > > > >>>>>>> Οι έρευνες αγοράς προσφέρουν πολύτιμη βοήθεια στον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. USB 2.0 Adaptor. για συσκευές SATA ή IDE 2.5-ιντσών / 3.5-ιντσών / 5.25-ιντσών

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. USB 2.0 Adaptor. για συσκευές SATA ή IDE 2.5-ιντσών / 3.5-ιντσών / 5.25-ιντσών ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ USB 2.0 Adaptor για συσκευές SATA ή IDE 2.5-ιντσών / 3.5-ιντσών / 5.25-ιντσών ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Επιτρέπει σύνδεση στο PC συσκευών που διαθέτουν υποδοχές SATA/ IDE μέσω USB2.0

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ. Το πρώτο πράγμα που βλέπουμε μόλις ξεκινάμε το παιχνίδι είναι μια λίστα με όλα τα διαθέσιμα βίντεο με τα οποία μπορούμε να εξασκηθούμε. Σε αυτή περιλαμβάνονται επίσης πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός. Το περιβάλλον του scratch

Προγραμματισμός. Το περιβάλλον του scratch Προγραμματισμός Η τέχνη του να μπορούμε να γράφουμε τα δικά μας προγράμματα ονομάζεται προγραμματισμός. Γενικότερα ως προγραμματιστικό πρόβλημα θεωρούμε κάθε ζήτημα που τίθεται προς επίλυση, κάθε κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Βάσης Δεδομένων (dbadmin)

Διαχείριση Βάσης Δεδομένων (dbadmin) Published on PRISMA Win Help - Megasoft (http://docs.megasoft.gr) Home > Εμπορική Διαχείριση > Διαχείριση Βάσης Δεδομένων (dbadmin) Διαχείριση Βάσης Δεδομένων (dbadmin) Μέσα από τη διαχείριση βάσης δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8

Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8 Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8 Τα Windows 8.1 και τα Windows RT 8.1 είναι βασισμένα στα Windows 8 και στα Windows RT, για να σας προσφέρουν βελτιώσεις στην εξατομίκευση, την αναζήτηση, τις εφαρμογές,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων... Περιεχόμενα Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...22 Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...23 Επιφάνεια εργασίας...26

Διαβάστε περισσότερα

Αντί προλόγου. 2. Τι χρειάζεται να έχω εγκαταστήσει στον υϖολογιστή μου για να δω ένα βίντεο στο YouTube;

Αντί προλόγου. 2. Τι χρειάζεται να έχω εγκαταστήσει στον υϖολογιστή μου για να δω ένα βίντεο στο YouTube; Περιεχόμενα Αντί προλόγου...9 Πώς να χρησιμοποιήσετε το βιβλίο...13 Κεφάλαιο 1: Πώς δημιουργώ τον λογαριασμό μου στο ΥouΤube;...15 Κεφάλαιο 2: Πώς μπορώ να συνδεθώ και να αποσυνδεθώ από το YouTube;...41

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM

Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM 1 Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM 1. Πατήστε το Πλήκτρο Κεντρικής Σελίδας > > Επαφές. 2. Πατήστε το Πλήκτρο Μενού > Εισαγωγή / Εξαγωγή > Εισαγωγή από κάρτα SIM. Η συσκευή σας ZTE-RACER θα διαβάσει αυτόματα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικές Επισημάνσεις

Τεχνολογικές Επισημάνσεις USB Ψηφιακή Βιντεοκάμερα Web Πραγματικής Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας μέσω USB2.0 Βιώστε την πραγματική τοποθέτηση και άμεσης λειτουργίας με το Eye 320! Δεν απαιτούνται προγράμματα οδήγησης γι αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ OTE TV GO ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ (PC/LAPTOP)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ OTE TV GO ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ (PC/LAPTOP) ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ OTE TV GO ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ (PC/LAPTOP) Για την πρόσβαση στην υπηρεσία OTE TV GO για υπολογιστή, αρχικά ανοίξτε την ιστοσελίδα της υπηρεσίας www.otetvgo.gr. Για τη χρήση της υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένες Δράσεις προβολής δημοσιότητας για το Δήμο Αρχανών Αστερουσίων Εγχειρίδιο Χρήσης - Παρουσίαση

Ολοκληρωμένες Δράσεις προβολής δημοσιότητας για το Δήμο Αρχανών Αστερουσίων Εγχειρίδιο Χρήσης - Παρουσίαση Novel Tech «Μέλος του Επιστημονικού & Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης» http://www.noveltech.gr info@noveltech.gr Ολοκληρωμένες Δράσεις προβολής δημοσιότητας για το Δήμο Αρχανών Αστερουσίων Εγχειρίδιο Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΝΑ ΦΤΙΑΞΩ ΤΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΠΩΣ ΝΑ ΦΤΙΑΞΩ ΤΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΩΣ ΝΑ ΦΤΙΑΞΩ ΤΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Πώς θα πρέπει να είναι: Σύντομο (μικρές προτάσεις & να είναι 2-3 σελίδες συνολικά) Ορθογραφημένο (χωρίς ορθογραφικά λάθη) Ευανάγνωστο (να μπορεί εύκολα

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα Δεδομένων: Οι τιμές στο κυλικείο, μια λίστα από ονόματα, τα σήματα της τροχαίας.

Παραδείγματα Δεδομένων: Οι τιμές στο κυλικείο, μια λίστα από ονόματα, τα σήματα της τροχαίας. Δεδομένα Πληροφορίες Δεδομένα: Μια ομάδα από σύμβολα, αριθμούς, λέξεις που αντιπροσωπεύουν κάτι και θα χρησιμοποιηθούν σε μια επεξεργασία. Παραδείγματα Δεδομένων: Οι τιμές στο κυλικείο, μια λίστα από ονόματα,

Διαβάστε περισσότερα

PowerPoint Ένα εργαλείο παρουσίασης

PowerPoint Ένα εργαλείο παρουσίασης Εργασία 7η 2 Αρκετοί πιστεύουν πως η επιτυχία μιας παρουσίασης είναι δεδομένη εάν ο παρουσιαστής κατέχει το θέμα που πρόκειται να παρουσιάσει και είναι σε θέση να χειρίζεται ί ά άνετα έ ένα πρόγραμμα ό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υγεία-Πρόνοια» Κ.Ε.Κ. Σωματείου «ΕΡΜΗΣ» Πρόγραμμα Κατάρτισης Εργαζόμενων σε Υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας στις Νέες Τεχνολογίες ΘΕΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης. Σταδίου 5, 10562 Σύνταγμα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης. Σταδίου 5, 10562 Σύνταγμα Σύστημα Διαχείρισης Εκπαίδευσης Εγχειρίδιο Χρήσης Εκπαιδευόμενου Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Σταδίου 5, 10562 Σύνταγμα τηλ.: 210-3689381, 210-3689354 fax:

Διαβάστε περισσότερα

Google Drive Google Docs

Google Drive Google Docs Google Drive Google Docs Το Google Drive είναι ένα cloud αποθήκευσης και ένα πρόγραμμα διαχείρισης αρχείων που παρέχεται από τη Google. Προηγουμένως η Google είχε διάφορες υπηρεσίες που συνδέονταν μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία SMART Notebook 3D. Οδηγός χρήστ η

Εργαλεία SMART Notebook 3D. Οδηγός χρήστ η Εργαλεία SMART Notebook 3D Οδηγός χρήστ η Δήλωση προϊόντος Αν δηλώσετε το προϊόν SMART, θα σας ειδοποιήσουμε για νέα χαρακτηριστικά και αναβαθμίσεις λογισμικού. Κάντε τη δήλωση online στη διεύθυνση smarttech.com/reistration.

Διαβάστε περισσότερα

Ελέγξτε την ταινία σας

Ελέγξτε την ταινία σας Ελέγξτε την ταινία σας Σε αυτές τις ασκήσεις, θα κάνετε εισαγωγή μιας ταινίας και θα χρησιμοποιήσετε τις επιλογές που παρουσιάστηκαν στο μάθημα. Άσκηση 1: Εισαγωγή αρχείου ταινίας 1. Κάντε κλικ στη μικρογραφία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ScanHRMS: Εργασιακοί Ρόλοι

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ScanHRMS: Εργασιακοί Ρόλοι ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ScanHRMS: Εργασιακοί Ρόλοι ΑΘΗΝΑ ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 120, Τ.Κ. 117 41, Τ: 211 5007000, F: 211 5007070 ΛΑΓΟΥΜΙΤΖΗ 24 ΚΑΛΛΙΘΕΑ, Τ.Κ. 176 71, Τ: 210 9230460, 216 8093098 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΔΟΣ 17ης

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα. Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων

Ενότητα. Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων Ενότητα 3 Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων 2 3 3.1 Εισαγωγή Μία βάση δεδομένων αποτελείται από δεδομένα για διάφορα θέματα τα οποία όμως σχετίζονται μεταξύ τους και είναι καταχωρημένα με συγκεκριμένο τρόπο. Όλα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Διασύνδεση Π.Σ.Π.Α. Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και Συστήματος ΑΤΛΑΣ: Οδηγίες Χρήσης Δαραδήμος Ηλίας Οδηγίες για φοιτητές Είσοδος στο σύστημα Η πρόσβαση στο

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργείο Αυτοκινήτων

Συνεργείο Αυτοκινήτων Συνεργείο Αυτοκινήτων v2.102, Οκτώβριος 2015 Σύντοµες οδηγίες χρήσης Εισαγωγή Το πρόγραµµα Συνεργείο Αυτοκινήτων έχει σκοπό τη διαχείριση και παρακολούθηση του πελατολογίου, των αυτοκινήτων και των εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

MULTICOM 112. Οδηγίες χρήσης

MULTICOM 112. Οδηγίες χρήσης MULTICOM 112 Οδηγίες χρήσης Σκοπός Στόχος του προγράμματος Multicom-112 είναι να βοηθήσει το προσωπικό των επιχειρησιακών κέντρων να αναπτύξουν βασικές γλωσσικές δεξιότητες μέχρι το σημείο όπου θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

3. Χρησιμοποιώντας το CD-ROM Πληροφορικής του εργαστηρίου σας,

3. Χρησιμοποιώντας το CD-ROM Πληροφορικής του εργαστηρίου σας, θητή, το όνομα του πατέρα, το όνομα της μητέρας, ο βαθμός του πρώτου τριμήνου για το κάθε μάθημα που έχει διδαχθεί o μαθητής, ο χαρακτηρισμός της διαγωγής, το σύνολο των απουσιών και το σύνολο των δικαιολογημένων

Διαβάστε περισσότερα

Δίνουμε Αξία σε Όλες τις Γλώσσες για την Πρόοδο στην Ευρώπη

Δίνουμε Αξία σε Όλες τις Γλώσσες για την Πρόοδο στην Ευρώπη Τίτλος: Δίνουμε Αξία σε Όλες τις Γλώσσες για την Πρόοδο στην Ευρώπη www.valuemultilingualism.org Βιβλίο διακοπών Διάρκεια: 1 διδακτική ώρα για την εισαγωγή στην εργασία Χρόνος για την ολοκλήρωση της εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Απαιτήσεις συστήματος. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Απαιτήσεις συστήματος. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM Εισαγωγή IP001 Sweex USB Internet Phone with Display Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το Sweex USB Internet Phone with Display. Με αυτό το τηλέφωνο εύκολης σύνδεσης μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζοντας Εφαρμογές για το Διαδίκτυο

Σχεδιάζοντας Εφαρμογές για το Διαδίκτυο Το περιβάλλον εργασίας Ανοίγοντας την Ελληνική Έκδοση του FrontPage, για πρώτη φορά, η εικόνα που θα συναντήσουμε είναι αυτή της Εικόνας 1 με τα Μενού Εντολών και τη Γραμμή Εργαλείων, στο πάνω μέρος της

Διαβάστε περισσότερα