ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΓΙΑ FOR ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΓΙΑ FOR ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ."

Transcript

1 VIDEO-CV (VIDEO-CV για την ανάπτυξη και αύξηση των ευκαιριών απασχόλησης) ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΕΡΓΑΛΕΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΒΙΝΤΕΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ (VIDEOCV) ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΓΙΑ FOR ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ.

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Το σεμινάριο αυτό πραγματοποιείται στα πλαίσια του Έργου V.I.D.E.O. Video-Βιογραφικό Για την ανάπτυξη Ευκαιριών Απασχόλησης. Το V.I.D.E.O. αποτελεί ένα Έργο που εστιάζει στην ανάπτυξη ενός νέου, καινοτόμου εργαλείου το Video Βιογραφικό Σημείωμα - που στόχο έχει να βοηθήσει στη σύζευξη μεταξύ προσφοράς και ζήτησης εργασίας, με ιδιαίτερο στόχο τους ενήλικες άνω των 45 ετών. Στόχοι Στόχος του σεμιναρίου είναι να παρέχει στους διευθυντές, τους επόπτες καθώς και τους τεχνικούς τις ικανότητες που είναι απαραίτητες ώστε να δημιουργήσουν και να εφαρμόσουν το εργαλείο Βίντεο-Βιογραφικό. Περιεχόμενα Το διδακτικό υλικό απαρτίζεται από 3 ενότητες. Στην πρώτη Ενότητα (ενότητα A) δίνεται η δυνατότητα να αναζητηθούν οι βασικές έννοιες για τον καθορισμό του γενικού πλαισίου της έννοιας του Βίντεο-Βιογραφικού, το ιστορικό του και την διάδοσή του, το γενικό στόχο και την προστιθέμενη αξία του. Η δεύτερη Ενότητα (ενότητα B) ξεκινάει μιλώντας με κάθε λεπτομέρεια για τη μεθοδολογία και τη διαδικασία για τη δημιουργία των βίντεο-βιογραφικών, περιγράφοντας τα πρωτόκολλα χρήσης από διαφορετικές ομάδες - στόχους (επόπτες, διαχειριστές, τεχνικούς συμβούλους), τον τεχνικό εξοπλισμό, τον τρόπο διάρθρωσης του συνόλου των μέσων εγγραφής των βίντεο-βιογραφικών, κ.λπ.. Ειδικότερα, αυτή η ενότητα έχει ως στόχο την παροχή συγκεκριμένων δυνατοτήτων για τη δημιουργία των Βίντεο-Βιογραφικών προς τους τεχνικούς συμβούλους (με ιδιαίτερη έμφαση στην προετοιμασία του Σετ Φωτών). Η τρίτη Ενότητα (ενότητα Γ) εστιάζει στην Επεξεργασία του βιντεοσκοπημένου ΒίντεοΒιογραφικού. Το πρόγραμμα Windows «movie maker» θα παρουσιαστεί στη συνέχεια αναλυτικά. Το Σεμινάριο θα περιλαμβάνει μία πρακτική ενότητα διάρκειας 6 ωρών. Η θεματολογία του πρακτικού τμήματος θα είναι η εξής : 1. Δημιουργία του Σετ Εγγραφής για τη λήψη του Video: Σετ Φώτων (2 ώρες) 2. Λήψη Video: χρήση κάμερας (2 ώρες) 3. Επεξεργασία του βιντεοσκοπημένου Video-CV με τη χρήση του προγράμματος των Windows «Movie Maker» (2 ώρες).

3 . ΕΝΟΤΗΤΑ A ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

4 1. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕ Η Ευρωπαϊκή Ένωση πιστεύει ότι η «Ευρώπη του 2020» πρέπει να επικεντρωθεί στους ακόλουθους τομείς και αναζητά τη διατύπωση απόψεων για τον καλύτερο τρόπο προσέγγισης αυτών. Δημιουργία αξίας στηρίζοντας την ανάπτυξη στη γνώση Η εκπαίδευση στην Ευρώπη πρέπει να βελτιωθεί, από το προσχολικό στάδιο έως την ανώτερη εκπαίδευση, να αυξηθεί η παραγωγικότητα, να υποστηριχθούν οι ευάλωτες ομάδες, να καταπολεμηθούν η ανισότητα και η φτώχεια. Το πλαίσιο των προϋποθέσεων για την καινοτομία και τη δημιουργικότητα μπορεί σημαντικά να βελτιωθεί, για παράδειγμα, με τον εκσυγχρονισμό του καθεστώτος πνευματικής ιδιοκτησίας της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η πρόσβαση στις πιστώσεις πρέπει να αυξηθεί, μεταξύ άλλων, μέσω της συγκέντρωσης δημόσιων και ιδιωτικών πηγών κεφαλαίων ανάπτυξης. Ενδυνάμωση των πολιτών σε κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς Δημιουργία μιας ανταγωνιστικής, «πιο πράσινης» οικονομίας. Οι πολιτικές σε Ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο για την προώθηση της οικολογικής καινοτομίας και των προϊόντων και συστημάτων υψηλής ενεργειακής απόδοσης, θα πρέπει να περιλαμβάνουν κανόνες σχετικά με το εμπόριο εκπομπών ρύπων, τη φορολογική μεταρρύθμιση, τις επιδοτήσεις και τα δάνεια, τις δημόσιες επενδύσεις και την εξασφάλιση και στοχοθέτηση των προϋπολογισμών για έρευνα και καινοτόμες δράσεις. 2. VIDEO-CV ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η πραγματική ανάπτυξη δεξιοτήτων όπως αυτές που σχετίζονται με την αναζήτηση εργασίας, τεχνικές και ικανότητες προώθησης του εαυτού και αυτοεπίγνωσης, έχει γίνει στόχος των πιο αποτελεσματικών παρεμβάσεων στη συμβουλευτική σταδιοδρομίας Το Video-CV μπορεί να θεωρηθεί, σε αυτό το πλαίσιο, ως ένα ιδιαίτερα αποτελεσματικό εργαλείο το οποίο θα ανταποκρίνεται στην πολυπλοκότητα της διαδικασίας ένταξης ή επανένταξης στην αγορά εργασίας, που είναι κρίσιμο για τους ανέργους που, παρόλο που διαθέτουν ικανότητες και δεξιότητες, πολύ συχνά αποκτημένες άτυπα, δεν μπορούν να συμμετέχουν ενεργά στην αγορά εργασίας επειδή δεν είναι σε θέση να τις προβάλουν και να τις αξιολογήσουν Σε αυτό το πλαίσιο, το Video-CV αντιπροσωπεύει μια νέα πρόκληση στον τομέα της επιλογής ανθρώπινου δυναμικού, έναν τρόπο να καταλάβουν οι εργοδότες «ποιος/α είμαι και τι μπορώ να κάνω».

5 3. VIDEO-CV: ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Από τις αρχές του 2000 άρχισε να αναπτύσσεται ένα νέο εργαλείο που θα είχε στόχο να δείξει δεξιότητες και πρακτικές ικανότητες των υποψηφίων το Video-CV. Αυτό το νέο φαινόμενο οφείλει την ύπαρξή του, ανάμεσα σε άλλους παράγοντες, και στην επιτυχία του You Tube και της αυξημένης χρήσης του διαδικτύου από τους νέους ανθρώπους. Σήμερα, το εργαλείο Video-CV αντιπροσωπεύει έναν τρόπο να καταστήσουν οι υποψήφιοι/ες φανερό ποιοι/ες είναι και τι μπορούν να κάνουν. Σύμφωνα με κάποιον, είναι δυνατό να φανταστεί κανείς ότι δεν είναι μακριά η στιγμή κατά την οποία το γραπτό, παραδοσιακό βιογραφικό σημείωμα, θα αντικατασταθεί από την ασταμάτητη κατάβαση της ψηφιακής παρουσίασης των αιτούντων εργασία. 3.1 VIDEO-CV: ΔΙΑΔΟΣΗ Η διάδοση του Video-CV είναι πολύ μεγάλη στις Η.Π.Α., όπου το εργαλείο αυτό απέσπασε την προσοχή των Media από το Τα Video-Cvs είναι στις μέρες μας διαθέσιμα σε ορισμένες ιστοσελίδες αναζήτησης εργασίας, όπως: Jobster, Vault.com, HireVue και Resumevideo. Όλες αυτές οι ιστοσελίδες προσπαθούν να προωθήσουν αυτό το εργαλείο. Όμως, η μεγάλη πλειοψηφία των Video-Cvs που μπορούμε να βρούμε on-line έχουν δημιουργηθεί κυρίως από νέους ανθρώπους (πολύ συχνά φοιτητές ή απόφοιτους με ανώτερη/ανώτατη εκπαίδευση και υψηλά προσόντα). Η ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ 2007 ΓΙΑ ΤΟ VIDEO-CV Η Vault.com, μια εταιρεία που ειδικεύεται σε υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού και συμμετέχει στη δημιουργία Video-Cvs, πραγματοποίησε μια έρευνα σχετικά με τη χρήση και τη διάδοση του εργαλείου Video-CV Τα αποτελέσματα της έρευνας τονίζουν τη σημασία του VIDEO-CV και την αποτελεσματικότητά του στην αγοράς εργασίας. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, το 89% των εργοδοτών θα έβλεπαν ένα Video-CV αν τους υποβαλλόταν, αλλά μόνο 17% είχε δει ένα Video-CV όταν πραγματοποιήθηκε η έρευνα Ο κύριος λόγος που οι εργοδότες δίνουν αξία στο Video-CV είναι η ικανότητα να αξιολογούν την επαγγελματική παρουσίαση και συμπεριφορά του υποψηφίου (59%). Περισσότερο από τα τρία τέταρτα των εργοδοτών (76%) συμβουλεύουν τους υποψηφίους να μη ξεπερνούν τα Video-CVs τους τα δύο λεπτά ενώ το 47% συνιστά να είναι λιγότερο από ένα λεπτό.

6 Τέλος, το 56% των εργοδοτών πιστεύουν ότι το Video-CV δε θα αντικαταστήσει το παραδοσιακό, γραπτό βιογραφικό-σημείωμα, αλλά θα αποτελέσει ένα πρόσθετο εργαλείο για τις μελλοντικές αιτήσεις εργασίας.

7 Ερ. 1. Έχετε ποτέ δει ένα Βίντεο-Βιογραφικό; Όχι 81% Ναι, ένα ή δύο 15% Ναι, αρκετά 0% Ναι, τα βλέπω συνέχεια 2% Γρ.1 Ποσοστό Εργοδοτών που έχουν δει ένα Video - CV Fig. 1 Percentage of Emplyers that have ever seen a Video CV Ερ. 3. Εάν λαμβάνατε ένα Βίντεο Βιογραφικό κατόπιν αιτήματος για μία θέση εργασίας, θα το βλέπατε; Όχι, δε θα μου ήταν χρήσιμο 11% Σίγουρα, πιστεύω ότι θα άξιζε 31% Fig. of Emplyers who Video- CV Γρ.22 - Percentage Ποσοστό Εργοδοτών που θαwhould έβλεπανview έναavideo CV Ίσως, από περιέργεια 58%

8 Ερ.4. Πόση διάρκεια θα πρέπει να έχει ένα Video-CV; Πάνω από 3 λεπτά 11% 0 30 δευτερόλεπτα 9% 2 με 3 λεπτά 13% 30 δευτερόλεπτα με 1 λεπτό 38% 1 με 2 λεπτά 29% Fig. 3 - Idealδιάρκεια length ofγια a Video CV according to Employers Γρ.3 Ιδανική ένα Video CV σύμφωνα με τους Εργοδότες Ερ.6. Συνήθως, βλέπετε μέχρι το τέλος ένα Video-CV; Όχι, δεν το βλέπω καθόλου 20% Όχι, βλέπω όσο χρειάζεται για να αποκτήσω αίσθηση για τον/ην υποψήφιο/α 26% Ναι 26% Μερικές φορές - το βλέπω όλο εκτός αν είναι πολύ μεγάλο 28% Fig. 5 - Percentage of Emplyers who watch the entire video CV Γρ.5 Ποσοστό Εργοδοτών που βλέπουν μέχρι τέλος ένα Video-CV 3.2. ΓΙΑΤΙ ΤΟ VIDEO-CV?

9 Το Video-CV μπορεί να θεωρηθεί ισχυρό εργαλείο για δύο κύριους λόγους: Είναι ένα εργαλείο που μπορεί να αυξήσει τις πιθανότητες αυτο-ανάπτυξης και να δείξει δεξιότητες που αποκτήθηκαν σε όλη τη διάρκεια της ζωής του ατόμου Είναι ένα εργαλείο που μπορεί να έχει ένα θετικό οικονομικό αντίκτυπο. 4. ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ ΑΥΤΟ-ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Τα Video-CV μπορούν να είναι πολύ χρήσιμα εργαλεία αν λάβουμε υπόψη τα χαρακτηριστικά της δια βίου μάθησης Η σημασία των δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν σε πλαίσια εκτός της τυπικής εκπαίδευσης αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία δεδομένης της προοπτικής που δίνεται πλέον στη δια βίου μάθηση, ιδιαίτερα για τα άτομα που αναζητούν εργασία. Μάλιστα, στην εποχή του διαδικτύου, θα είναι δυνατό αν όχι απαραίτητο- να προβάλλονται αποδεικτικά στοιχεία για μη-τυπικές και άτυπες δεξιότητες που δεν είναι πιστοποιημένες. 5. ΤΥΠΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ, ΜΗ ΤΥΠΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ, ΑΤΥΠΗ ΜΑΘΗΣΗ Τύπος μάθησης Πλαίσιο Πιστοποίηση Πρόθεση Δομή Τυπική Μάθηση Σχολείο, προγράμματα κατάρτισης κτλ. Ναι Ναι Ναι Μη Τυπική Μάθηση Εκτός πλαισίου εκπαιδευτικών οργανισμών (π.χ. μαθήματα στο σπίτι για εκμάθηση κιθάρας) Όχι επίσημα αναγνωρισμένη Ναι Ναι Άτυπη Μάθηση Καθημερινές δραστηριότητες (εργασία, ελεύθερος χρόνος, χόμπι κτλ.) Όχι Όχι πάντα Όχι Συνοπτικός πίνακας με τις διαφορές ανάμεσα στην «τυπική», «μη τυπική» και «άτυπη μάθηση» 6. VIDEO-CVs: ΣΤΟΧΟΙ Συνοψίζοντας, το Video-CV έχει ως στόχο :

10 Να εμπλουτιστούν οι υπηρεσίες παροχής επαγγελματικού προσανατολισμού με νέα επικοινωνιακά εργαλεία και τεχνολογίες, Να διευκολύνει τη σύζευξη ανάμεσα στην προσφορά και τη ζήτηση στην αγορά εργασίας, Να ενδυναμώσει την αποτελεσματικότητα των υποψηφίων στην αγορά εργασίας, Να δημιουργηθεί μια διαδικτυακή πλατφόρμα που θα φιλοξενεί τα Video-CVs και θα διευκολύνει τη σύζευξη προσφοράς και ζήτησης εργασίας, Να διαδοθεί το μοντέλο αυτοβιογραφίας στον επαγγελματικό προσανατολισμό, Να ενδυναμωθούν οι υποψήφιοι/ες και να αναπτυχθεί η αυτοεκτίμησή τους και η ικανότητά τους να αναγνωρίζουν τα δυνατά και αδύνατα σημεία του επαγγελματικού τους προφίλ, Να αποκτήσουν τόσο οι σύμβουλοι όσο και οι υποψήφιοι δεξιότητες χρήσης εργαλείων πολυμέσων επικοινωνίας, Να δοθεί η ευκαιρία στους συμβούλους να αποκτήσουν δεξιότητες πληροφορικής τις οποίες θα χρησιμοποιούν καθημερινά στη δουλειά τους 7. ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ VIDEO-CV Όπως το ψηφιακό χαρτοφυλάκιο, το Video-CV μπορεί να συμβάλει στην αναγνώριση άτυπων και μη-τυπικών δεξιοτήτων επειδή επιτρέπουν να φανούν αποδεικτικά (βίντεο, φωτογραφίες) αυτών των μη πιστοποιημένων δεξιοτήτων, να αξιολογηθούν, ενώ στο έντυπο βιογραφικό δεν είναι δυνατό να εισάγει κανείς αποδεικτικά σχετικά με δεξιότητές του, παρά μόνο να τις αναφέρει. Η διαφορά μεταξύ του ψηφιακού/ηλεκτρονικού χαρτοφυλακίου και του Video-CV έγκειται στο γεγονός ότι το πρώτο κάνει ορατές δεξιότητες που αποκτήθηκαν σε μη-τυπικά και άτυπα πλαίσια μάθηση μέσα από έγγραφα, φωτογραφίες, βίντεο ή ακουστικά αρχεία, δεν υπάρχει καθορισμένη διάρκεια προβολής, ενώ το δεύτερο κάνει ορατές μόνο ορισμένες δεξιότητες που αποκτήθηκαν σε μη-τυπικά και άτυπα πλαίσια μάθησης μόνο μέσω βίντεο καθότι η διάρκειά του πρέπει να είναι αναγκαστικά σύντομη. Το Video-CV, ακριβώς λόγω της μικρής του διάρκειας, είναι το πιο αποτελεσματικό εργαλείο για την αναζήτηση εργασίας, σε σύγκριση με το ψηφιακό χαρτοφυλάκιο ή το γραπτό βιογραφικό σημείωμα, καθώς οι πιθανοί εργοδότες γενικά δεν αφιερώνουν περισσότερο από 2 ή 3 λεπτά για την ανάλυση ενός εγγράφου που αποστέλλεται από τους αναζητούντες εργασία, είτε αυτό είναι γραπτό βιογραφικό σημείωμα, Video-CV η ψηφιακό χαρτοφυλάκιο. 8. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ VIDEO-CV

11 Χάρη στην επανάσταση του Video-CV, θα μπορούσαν να εξοικονομηθούν πολλά χρήματα και χρόνος στη διαδικασία της πρόσληψης και της συνέντευξης επιλογής. Έχει υπολογισθεί ότι μία σωστή εκμετάλλευση αυτού του καινοτόμου εργαλείου μπορεί να οδηγήσει στην συμπίεση της όλης διαδικασίας αξιολόγησης και επιλογής υποψηφίων για εργασία στις 30 ημέρες, αντί των 90. Από την άλλη πλευρά, και οι υποψήφιοι μπορούν να εξοικονομήσουν χρήματα (για παράδειγμα, για τα ταξίδια) και χρόνο για να κάνουν τις συνεντεύξεις επιλογής.

12 ΕΝΟΤΗΤΑ B ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

13 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Video-CV μπορεί να αξιολογήσει την καθημερινή γνώση που αποκτήθηκε σε μαθησιακά πλαίσια μη τυπικά αναγνωρισμένα. Έτσι, η διαδικασία δημιουργίας ενός Video-CV αφορά κυρίως το να γίνει ορατή αυτή η γνώση. Τα βήματα για τη δημιουργία ενός Video-CV είναι: Η συνέντευξη ανάμεσα στο/η σύμβουλο και τον/ην υποψήφιο/α Η δημιουργία μακέτας για το Video-CV Η εφαρμογή μια διαδικασίας τεσσάρων φάσεων

14 ΕΝΟΤΗΤΑ B - ΤΜΗΜΑ 1 ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ. ΔΟΜΗ,ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΟΜΗΣΟΥΜΕ ΕΝΑ ΙΣΧΥΡΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ; ΔΟΜΗ ΤΟΥ VIDEO-CV ΕΝΑ ΠΑΡΕΜΦΑΤΙΚΟ ΠΟΙΟΝ Δείχνει προσωπικές στιγμές, βιογραφικά στοιχεία, ποιος είναι, από πού προέρχεται, ποια ήταν η ζωή του χρήστη μέχρι σήμερα ΕΝΑ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ Δείχνει ή περιγράφει τι μπορεί να κάνει ο χρήστης, δείχνει τον χρήστη στην συναλλαγή του με άλλους ανθρώπους, κατά τη διάρκεια της εργασίας του, κ.λπ. 2. ΔΟΜΗ ΤΟΥ VIDEO-CV

15 ΠΟΙΟΣ ΕΙΜΑΙ Περίπου 30 δευτερόλεπτα: παροχή πληροφοριών σχετικά με το ιστορικό, την προσωπικότητα, την εκπαίδευση και τις προηγούμενες επαγγελματικές εμπειρίες κτλ. ΤΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ Απτή απόδειξη των ικανοτήτων και των πρακτικών δυνατοτήτων : 1 λεπτό. ΕΓΩ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Προσδοκίες, περιγραφή του επαγγέλματος για το οποίο ενδιαφέρεται ο/ η χρήστης /τρια, πως ο/ η χρήστης /τρια βλέπει τον εαυτό του /της στο άμεσο επαγγελματικό μέλλον: 30 δευτερόλεπτα

16 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 1. Ποιος/α είμαι Χαίρετε. Ονομάζομαι Κατάγομαι από (αν πρόκειται για μετανάστη ή άλλο). Μέχρι τώρα η ζωή μου ήταν Σπούδασα Μέχρι στιγμής, έχω εργαστεί ως σε / ή εργάζομαι ως σε 2. Τι μπορώ να κάνω Ο/Η υποψήφιος/α κάνει κάτι απτό. Είναι σημαντικό να μιλάει και να εξηγεί ενώ εκτελεί τη δραστηριότητα. Με αυτόν τον τρόπο, δείχνει στον πιθανό εργοδότη που βλέπει το Video-CV ότι γνωρίζει καλά τι κάνει και επομένως- δείχνει ότι κατέχει τις συγκεκριμένες δεξιότητες. Είναι επίσης σημαντικό να εξηγεί για ποιο λόγο αποφάσισε να επιδείξει αυτή τη συγκεκριμένη δραστηριότητα: ο/η υποψήφιος/α θα μπορούσε να εξηγήσει γιατί διάλεξε τη συγκεκριμένη δραστηριότητα στο τέλος της παρουσίασης. Έτσι θα συνδέσει πιο εύκολα την ενότητα αυτή με την επόμενη (Εγώ στο μέλλον). 3. Εγώ στο μέλλον Θα ήθελα να βρω μια εργασία που (περιγράφει σύντομα αλλά ξεκάθαρα τη θέση εργασίας, τα καθήκοντα και την εταιρεία στην οποία θα ήθελε να εργαστεί. Καλό είναι να αφήνει ανοιχτές επιλογές). Βλέπω τον εαυτό μου στο μέλλον ως (ο/η υποψήφιος/α πρέπει να περιγράψει πώς βλέπει το μέλλον του/της δίνοντας ενδείξεις και για τις εργασιακές προοπτικές και προσδοκίες του/της). 3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ VIDEO-CV ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Περίπου 2 λεπτά (το ανώτερο 5 λεπτά) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΒΙΝΤΕΟ : 50MB το ανώτερο

17 ΕΝΟΤΗΤΑ B ΤΜΗΜΑ 2 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΟΠΤΕΣ

18 1. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ/ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΗ/ΤΡΙΑ Ο/η επόπτης/τρια είναι το δεύτερο στοιχείο του ενεργού «ζεύγους» που απαιτεί η δημιουργία του Video-CV. Μέσα από μια συνέντευξη με τον /την χρήστη /τρια, ο επόπτης /τρια θα πρέπει να αντλήσει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις ικανότητες και τις επαγγελματικές τους ανάγκες, τόσο για να αποφασίσει για το ποια συμβουλευτική διαδρομή είναι κατάλληλη για τον συγκεκριμένο /η χρήστη /τρια, όσο και για να σχεδιάσει το προσωπικό και επαγγελματικό προφίλ του. Ο /η επόπτης /τρια θα ζητήσει από τον /την χρήστη /τρια να μιλήσει σχετικά με την προσωπική και επαγγελματική του /της ιστορία, προκειμένου να αναλύσει μαζί του /της τις επαγγελματικές του/ της ανάγκες και τις προσδοκίες του /της για το μέλλον. Ακούγοντας την επαγγελματική ιστορία του /της χρήστη /τριας ο επόπτης /τρια πιθανά να αναγνωρίσει αμέσως τις ικανότητες του /της. Επιπλέον να είναι πιθανά σε θέση να «φέρει στο φώς» αυτές τις ικανότητες (και τις πιστοποιημένες και τις μη καταγεγραμμένες), δεδομένου του ότι είναι δυνατόν να τις δείξει και σε ένα Video-CV αλλά και σε ένα ψηφιακό χαρτοφυλάκιο, βιντεοσκοπώντας μία ή περισσότερες επιδείξεις του /της χρήστη /τριας. Γι αυτό τον λόγο είναι πολύ σημαντικό για τον /την σύμβουλο προσανατολισμού να προσέχει τα χαρακτηριστικά της αποκαλούμενης «μη τυπικής» ή «άτυπης» μάθησης, τα οποία δεν είναι πιστοποιημένα (βλέπε παρακάτω πίνακα). Τύπος μάθησης Πλαίσιο Πιστοποίηση Πρόθεση Δομή Τυπική Μάθηση Σχολείο, προγράμματα κατάρτισης κτλ. Ναι Ναι Ναι Μη Τυπική Μάθηση Εκτός πλαισίου εκπαιδευτικών οργανισμών (π.χ. μαθήματα στο σπίτι για εκμάθηση κιθάρας) Όχι επίσημα αναγνωρισμένη Ναι Ναι Άτυπη Μάθηση Καθημερινές δραστηριότητες (εργασία, ελεύθερος χρόνος, χόμπι κτλ.) Όχι Όχι πάντα Όχι Ο /η επόπτης /τρια πρέπει να επιλέξει την πιο ταιριαστή συμβουλευτική διαδρομή και τα εργαλεία για κάθε χρήστη /τρια, μεταξύ των δυνατοτήτων ενός παραδοσιακού (γραπτού) βιογραφικού, ενός Video-CV και μιας εξειδικευμένης συμβουλευτικής διαδρομής που απαιτεί περισσότερο χρόνο όπως το ψηφιακό χαρτοφυλάκιο Τύπος συμβουλευτικού εργαλείου Ευκαιρίες και όρια Ικανότητες χρηστών

19 Παραδοσιακό (γραπτό) βιογραφικό Video-CV Ψηφιακό / Ηλεκτρονικό Χαρτοφυλάκιο Κατάλληλο για άτομα με πιστοποιημένες ικανότητες. Προσφέρει την ευκαιρία να περιγραφθούν πολύ καλύτερα πτυχία και επιμορφώσεις που αποκτήθηκαν σε τυπικό πλαίσιο μάθησης. Αυτό το εργαλείο προσφέρει την ευκαιρία να αναδειχθούν πρακτικές δεξιότητες οι οποίες είναι «κρυμμένες» ή δεν μπορούν να βαθμολογηθούν επαρκώς σε ένα γραπτό βιογραφικό. Προάγει την αυτό ενδυνάμωση. Αλλά χρειάζεται περισσότερο χρόνο για ανάπτυξη του, γεγονός που κάνει την διαδικασία ανεύρεσης εργασίας πιο χρονοβόρα. Αυτό το εργαλείο επιτρέπει στο προφίλ των αιτούντων εργασία την απόδειξη των ικανοτήτων τους, μέσα από προσωπικές φωτογραφίες, φωτογραφίες των έργων τους, πιστοποιητικά, ταινίες μικρού μήκους που δείχνουν το άτομο σπίτι ή εν ώρα εργασίας κτλ. Αλλά χρειάζεται περισσότερο χρόνο για ανάπτυξη του, γεγονός που κάνει την διαδικασία ανεύρεσης εργασίας πιο χρονοβόρα. Κατάλληλο για: - περιγραφή πιστοποιημένων ικανοτήτων - περιγραφή μόρφωσης και επαγγελματικής εμπειρίας των αιτούντων εργασία Κατάλληλο για: - ανάδειξη μη τυπικών, μη πιστοποιημένων ικανοτήτων - επίδειξη πρακτικών ικανοτήτων (π.χ.: δεξιότητες τεχνίτη, δημιουργικές ικανότητες όπως γραφιστική, φωτογραφία, σκηνοθετική, σχεδιαστική, μόδα κ.α.) - βαθμολόγηση ικανοτήτων συγκεκριμένων κατηγοριών: αιτούντες εργασία λόγω ηλικίας, φύλου, εθνικότητας, αναπηρίας αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εύρεση εργασίας. Μέσω του Video-CV πιθανά έχουν την ευκαιρία να αποδείξουν, πέρα από προκαταλήψεις, τις πραγματικές τους ικανότητες, την αυθεντικότητα τους, την προσωπικότητα τους Κατάλληλο για: - ανάδειξη μη τυπικών, μη πιστοποιημένων δεξιοτήτων (κυρίως καλλιτεχνικών, δημιουργικών πχ, αρχιτέκτονες, σχεδιαστές etc.) - υποστήριξη των χρηστών για την καθοδήγησή τους σε ένα «μονοπάτι» κινητοποίησης σχετικά με τις άτυπες ικανότητες τους, τις οποίες δεν αναγνωρίζουν ή δεν τις λαμβάνουν υπόψη

20 ΕΝΟΤΗΤΑ B ΤΜΗΜΑ 3 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΕΣ

21 1. ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ Προετοιμάζοντας τον χώρο: 1. Επιλέξτε ένα ήσυχο δωμάτιο; 2. Τοποθετείστε το φόντο και βάλτε τον/ην χρήστη/τρια να καθήσει σε μία καρέκλα στο κέντρο του φόντου. 3. Τοποθετείστε τους χρήστες μπροστά στην κάμερα 4. Αποφύγετε το χώρο κοντά στο παράθυρο 5. Ακολουθείστε τη διαδικασία που περιγράφεται στις επόμενες διαφάνειες. 2. ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΣ ΝΑ ΝΤΥΝΟΝΤΑΙ, ΣΥΜΠΕΡΙΦΕΡΟΝΤΑΙ, ΜΙΛΟΥΝ, ΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ Οι χρήστες /τριες καλούνται να δείξουν τις ικανότητές τους κατά την διάρκεια του γυρίσματος ή / και να κοιτάνε απευθείας στην κάμερα Να μιλάνε αργά και καθαρά Να μην χαμογελάνε υπερβολικά παρά μόνο όταν απαιτείται από το τυποποιημένο σενάριο Είναι σημαντικό να φαίνονται φυσικοί / ές στην κάμερα και να μην διαβάζουν αυτά που λένε. Να είναι ντυμένοι /ες κατάλληλα τόσο για τον αποδέκτη του Video-CV, όσο και για το επαγγελματικό πλαίσιο στο οποίο αναφέρονται, λαμβάνοντας υπόψη και την προσωπικότητα τους Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι ντυμένοι με απαλά χρώματα και διακριτικά ρούχα. Μπορούν να φορέσουν σακάκι, αν συνηθίζουν να το φορούν Το παράδειγμα «δεν είναι αδύνατη η επικοινωνία» είναι πάντα έγκυρο, κυρίως εκεί που χρησιμοποιούνται εικόνες. Συνεπώς είναι πολύ σημαντικό να ελέγχουν την γλώσσα του σώματος και να μην παίρνουν περίεργες στάσεις. Είναι χρήσιμο να «υπογραμμίζουν» με τα χέρια τα κύρια σημεία του λόγου τους, αλλά δεν πρέπει να επικοινωνούν νευρικά με ακατάλληλες κινήσεις.

22 ΕΝΟΤΗΤΑ B ΤΜΗΜΑ 4 Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

23 ΦΑΣΗ 1 ΣΤΟΧΟΙ Η συμβουλευτική καθοδήγηση είναι το σημείο εκκίνησης της διαδικασίας δημιουργίας ενός Video-CV. Όπως φαίνεται στο σχήμα που ακολουθεί, η διαδικασία ξεκινάει με την συμβουλευτική συνέντευξη προσανατολισμού, από την οποία ο /η σύμβουλος προσανατολισμού δημιουργεί μια σχέση εμπιστοσύνης και συνεργασίας με τον /την χρήστη /τρια. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Παραδοσιακό Βιογραφικό (γραπτό) Video-CV Ψηφιακό Χαρτοφυλάκιο ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ Αναλύοντας τις στάσεις, τα κινήτρα και τις ικανότητες του /της χρήστη /τριας, ο η/ επόπτης /τρια και ο /η χρήστης /τρια πρέπει να αξιολογήσουν από κοινού την ευκαιρία ενδιαφέρον για την δημιουργία ενός Video-CV, καθώς και ποιο υλικό μπορεί να παραχθεί και να συμπεριληφθεί στο βίντεο (π.χ. πιστοποιητικά, φωτογραφίες κτλ). Θα ήταν χρήσιμο να δείξει στον /στην χρήστη /τρια μερικά δείγματα Video-CV από το διαδίκτυο. Είναι επίσης αναγκαίο να παρουσιάσει και να εξηγήσει στον /στην χρήστη /τρια όλη την διαδικασία της δημιουργίας του Video-CV, την επεξεργασία του και την τελική εκμετάλλευση του.

24 Αυτό έχει ιδιαίτερη αξία ως ένα κίνητρο για τον την χρήστη /τρια σε μια αμοιβαία συνεργασία με τον /την επόπτη /τρια. ΕΡΓΑΛΕΙΑ Η/Υ με σύνδεση στο διαδίκτυο DVD/ CD reader ΦΑΣΗ 2 ΣΤΟΧΟΙ Σχεδιασμός της διάταξης, δημιουργία της δομής του Video-CV Απόφαση σχετικά με το είδος του Video-CV που θα δημιουργηθεί (π.χ. με εξωτερικά ή εσωτερικά γυρίσματα) Σχεδιασμός και απόφαση για το ποια στοιχεία, έγγραφα, εικόνες, ή ότι άλλο πρέπει να φέρει ο /η χρήστης /τρια για να συμπεριληφθούν στο Video-CV Δόμηση του ιδανικού συνόλου του Video-CV Συνάντηση μεταξύ του/ης επόπτη/τριας και του/ης χρήστη/τριας για το σχεδιασμό των επόμενων βημάτων και τον καθορισμό των λεπτομερειών Σε αυτή τη φάση, ο /η επόπτης/τρια πρέπει να βοηθήσει τον την χρήστη /τρια, αποφασίζοντας από κοινού τη διάρθρωση του βίντεο, εξηγώντας πώς θα πρέπει να ντυθεί και να συμπεριφέρεται μπροστά από την κάμερα. Ο/η επόπτης/τρια θα αποφασίσει για την δομή του Video προκειμένου να αναδείξει με τον καλύτερο τρόπο τις ικανότητες του υποψηφίου. ΕΡΓΑΛΕΙΑ Η/Υ με σύνδεση στο διαδίκτυο ( για την παρακολούθηση από τον υποψήφιο κάποιων παραδειγμάτων Video-CVs που είναι διαθέσιμα στο Διαδίκτυο) Κόλλες σημειώσεων ΦΑΣΗ 3 ΣΤΟΧΟΙ

25 Δημιουργία Video-CV ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ Δημιουργία του Video-CV, σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται στην προηγούμενη φάση Επαρκής προετοιμασία του /της χρήστη /τριας για την δημιουργία του Video-CV Γύρισμα του βίντεο, και επεξεργασία του ΒΗΜΑΤΑ Προετοιμασία του σεναρίου. Αυτό θα βοηθήσει τον /την χρήστη /τρια στο να εντοπίσουν τα σημεία κλειδιά, ώστε να μεταφέρουν αποτελεσματικά και σε σύντομο χρονικό διάστημα το μήνυμα που επιθυμούν. Οι χρήστες /τριες δεν πρέπει να διαβάζουν το σενάριο, αλλά πρέπει να κατανοήσουν και να «μάθουν» την δομή του κατά την διάρκεια της προετοιμασίας τους Πρακτική εξάσκηση - δοκιμή. Αποτελεσματικό ντύσιμο εμφάνιση. Μελέτη της γλώσσας του σώματος. Εφόσον το 80% της επικοινωνίας είναι μη λεκτικό, οι χρήστες /τριες πρέπει να δείχνουν άνετοι /ες, ασφαλείς με τον εαυτό τους και πειστικοί /ες. Ένας ειδικός χώρος απαιτείται σε αυτό το στάδιο για την προετοιμασία του/ης χρήστη/τριας (σημείο 2, εξάσκηση). Συνιστάται μια μέρα προετοιμασίας. Σε αυτή, οι υποψήφιοι οι χρήστες /τριες θα εξασκηθούν με τη δομή και τη σειρά του Video CV μέχρι να αισθανθούν ασφαλείς και άνετοι με την διαδικασία και τις ικανότητες που θέλουν να παρουσιάσουν. Οι επόπτες πρέπει να βοηθήσουν τους /τις χρήστες /τριες να ξεπεράσουν τις στιγμές εκείνες της αδυναμίας έκφρασης τους. Ακολουθήστε το σενάριο ΕΡΓΑΛΕΙΑ Ψηφιακή κάμερα με σύνδεσηusβ Τρίποδας (για σταθερότητα λήψης) Σετ φωτισμού αποτελούμενο από: o τρία φώτα (το λιγότερο 800 W το καθένα)

26 o τρία επαγγελματικά τρίποδα σταθερότητας των φώτων o ένα φόντο (σκοτεινού χρώματος, μαύρο ή σκούρο μπλε) διαστάσεων 2.7m x 11.0m o ένα στήριγμα του φόντου αντιστοίχων διαστάσεων o ένα κάτοπτρο (λευκό ή ασημένιο) Λογισμικό για την δημιουργία και επεξεργασία του βίντεο (για παράδειγμα Windows movie maker) Λογισμικό εγγραφής ήχου Ένα μικρόφωνο Φόντο (ανοιχτά χρώματα) Έναν σαρωτή (προαιρετικά, χρειάζεται μόνο στην περίπτωση που ο χρήστης και ο επόπτης αποφασίσουν να παρουσιάσουν κάποιο πιστοποιητικό ή φωτογραφία ή κάποιο άλλο αποδεικτικό στοιχείο ) ΦΑΣΗ 4 ΣΤΟΧΟΙ Διαδικτυακή δημοσίευση του Video-CV στην διεύθυνση: ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ Ανέβασμα του Video-CV στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Είναι δυνατόν να αντιγραφεί και σε ένα CD. Επιβεβαίωση ότι όλες οι πληροφορίες φορτώθηκαν σωστά Αντιγραφή Video-CV σε CD Σχεδιασμός των επομένων βημάτων μαζί με τον /την χρήστη /τρια (π.χ. τρόποι διάδοσης του Video-CV) ΕΡΓΑΛΕΙΑ Η/Υ DVD/ CD ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

27 Οι χρήστες /τριες πρέπει να υπογράψουν μια γραπτή άδεια συγκατάθεσης για την διαδικτυακή δημοσίευση των Video-CV, καθώς και για την μεταφορά των προσωπικών τους δεδομένων ( Video-Cv και γραπτό Βιογραφικό Σημείωμα) στους υποψηφίους /ες εργοδότες /τριες.

28 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από εσάς, προς τον Φορέα, Εταίρο του Ευρωπαϊκού Έργου V.I.D.E.O., σύμφωνα με τους όρους της Ελληνικής Εθνικής Νομοθεσίας, σας ενημερώνουμε για τα εξής: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Με τον όρο "επεξεργασία" εννοούμε "κάθε πράξη ή σειρά πράξεων, ακόμη και αν δεν γίνει η χρήση των ηλεκτρονικών μέσων, η οποία αφορά τη συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, διατήρηση, τη διαβούλευση, επεξεργασία, τροποποίηση, την επιλογή, την εξόρυξη, τη σύγκριση, η χρήση, τη διασύνδεση, το κλείδωμα, ανακοίνωση, διάδοση, την ακύρωση και την καταστροφή των δεδομένων, ακόμη και αν δεν καταγράφονται σε μια τράπεζα δεδομένων ". Για τους σκοπούς του παρόντος εγγράφου, ο όρος «προσωπικά δεδομένα» ορίζεται ως «κάθε πληροφορία σχετικά με ένα άτομο, ένα νομικό πρόσωπο, οντότητα ή ένωση, η οποία είναι γνωστή ή αναγνωρίσιμη, έστω και έμμεσα, μέσω της αναφοράς σε κάθε άλλη πληροφορία, συμπεριλαμβανομένης μιας προσωπικής ταυτότητας ή αριθμού ". ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Εντός των ορίων που καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις, τα δεδομένα σας μπορούν να υποβάλλονται σε επεξεργασία από τους Εταίρους του Ευρωπαϊκού Έργου V.I.D.E.O. για τους ακόλουθους σκοπούς: α) «Ανέβασμα» του βιογραφικού σας (βίντεοβιογραφικό σημείωμα και γραπτό CV) στη Βάση Δεδομένων της Διαδικτυακής Πύλης β) Παροχή του βιογραφικού σε ιδιωτικούς και δημόσιους εργοδότες και επιχειρήσεις, καθώς και των πληροφοριών σχετικά με τον επαγγελματικό προφίλ σας (όνομα και επώνυμο, όνομα, διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας). ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ Η εικόνα και τα προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στο βίντεο-βιογραφικό σας πρέπει να εμφανίζεται στην Διαδικτυακή Πύλη του Ευρωπαϊκού Έργου V.I.D.E.O. Το όνομά σας και τα προσωπικά δεδομένα θα είναι προσβάσιμα μόνο για τις επιχειρήσεις (ιδιωτικές όσο και δημόσιες), που εγγράφηκαν στην πλατφόρμα, και ενδιαφέρονται για τα επαγγελματικά προφίλ σας. Το Βίντεο-CV σας θα παραμείνει στην ιστοσελίδα μας μέχρι το τέλος του έργου (30/09/2010) ή μέχρι να μας ενημερώσετε για την επιθυμία αφαίρεσής του. Τα δεδομένα σας δεν θα κοινοποιηθούν σε άλλα μέρη. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Η εικόνα σας (Video-CV) και τα προσωπικά σας δεδομένα (γραπτό CV) θα αποθηκεύονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος να καταστραφούν ή να χαθούν, και με τέτοιο τρόπο ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος τυχόν πρόσβασης ή της παράνομης μεταποίησης τους, είτε όταν εκτιμηθεί ότι αυτή η προσπάθεια αλλαγής δεν συμμορφώνεται με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται αυτά τα δεδομένα. Τα δεδομένα είναι αποθηκευμένα σε ένα διακομιστή που προστατεύεται από κωδικούς πρόσβασης, στον οποίο κανείς μπορεί να αποκτήσει περιορισμένη πρόσβαση. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Με την παρούσα επιτρέπω στην εταιρική σχέση του Ευρωπαϊκού Έργου V.I.D.E.O την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων, έτσι ώστε να δημοσιεύσει διαδικτυακά το βίντεο-βιογραφικό μου και να φορτώσει το γραπτό βιογραφικό μου σημείωμα στη βάση δεδομένων της διαδικτυακής πύλης Γνωρίζω ότι τα προσωπικά μου δεδομένα (γραπτό CV) θα μπορούν να προβληθούν μόνο με εγγραφή από εργοδότες και αρμοδίους για προσλήψεις στην ιστοσελίδα Γνωρίζω ότι η on-line δημοσίευση στην ιστοσελίδα του βίντεο-βιογραφικό μου και του γραπτού βιογραφικού δεν εγγυώνται την πρόσληψη μου σε μια θέση εργασίας ή την πραγματοποίηση μιας συνέντευξης. Δηλώνω ότι έχω διαβάσει και κατανοήσει κάθε μέρος του ενημερωτικού σημειώματος που εκτίθεται ανωτέρω και ότι δίνω ελεύθερα τη συγκατάθεσή μου για την κατοχή της εικόνας μου και την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μου από την εταιρική σχέση του Ευρωπαϊκού Έργου V.I.D.E.O, που θα δημοσιεύσει στην ιστοσελίδα την βάση δεδομένων του και θα την διαδόσει σε επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται για επαγγελματικό προφίλ μου. Ημερομηνία, Υπογραφή

29 ΕΝΟΤΗΤΑ B ΤΜΗΜΑ 5 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

30 1. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗΣ Για την εφαρμογή της όλης διαδικασίας της δημιουργίας ενός Video-CV, είναι απαραίτητος ο ακόλουθος εξοπλισμός : Μία ψηφιακή κάμερα με σύνδεση USB (DVD, VHS, κ.λπ.). Η κάμερα πρέπει να είναι τοποθετημένη σε τρίποδα. Λογισμικό δημιουργίας βίντεο Λογισμικό επεξεργασίας βίντεο Σετ φωτισμού. Απαραίτητα περιλαμβάνει: - 3 φώτα ( το λιγότερο 800 W το καθένα) 3 επαγγελματικά τρίποδα σταθερότητας των φώτων 1 φόντο (σκοτεινού χρώματος, μαύρο ή σκούρο μπλε) διαστάσεων 2.7m x 11.0m 1 στήριγμα του φόντου αντιστοίχων διαστάσεων 1 κάτοπτρο (λευκό ή ασημένιο) Η/Υ με σύνδεση στο διαδίκτυο, με δυνατότητα ανάγνωσης και εγγραφής CD/DVD και επεξεργαστή κειμένου Μικρόφωνο για ψηφιακή κάμερα Σαρωτή (προαιρετικά) Ηχομονωμένο δωμάτιο ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η/Υ Απαιτήσεις για Windows συστήματα: Επεξεργαστής: 2 GHz ή μεγαλύτερος για DV, 3.4 GHz για HDV, dual 2.8 GHz για HD* Λειτουργικό Σύστημα: Microsoft Windows XP με Service Pack 2 (προτείνεται Service Pack 3) ή Windows Vista Home, Premium, Business, Ultimate, ή Enterprise με Service Pack 1 (η εφαρμογή είναι πιστοποιημένη για 32-bit Windows XP και 32-bit/64-bit Windows Vista) Μνήμη: 2 GB RAM Αποθηκευτικός χώρος: 10 GB διαθέσιμος χώρος για την εγκατάσταση της εφαρμογής, κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης απαιτείται επιπλέον διαθέσιμος χώρος (δεν υπάρχει

Εγχειρίδιο Παραγωγής Βίντεο

Εγχειρίδιο Παραγωγής Βίντεο DEVELOPING E-LEARNING TOOLS FOR TRADE UNION EDUCATION (DeLTTUE) Εγχειρίδιο Παραγωγής Βίντεο Πρώτο Σχέδιο Εισαγωγή Αυτό το πακέτο έχει σχεδιαστεί προκειμένου να δώσει μια σύνοψη και μια εικόνα των πρακτικών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle (Έκδοση Moodle 1.9.5) Σουλτάνα Κάργα, Msc. Κατερίνα Κατσάνα, Msc. Φωτεινή Τρίμμη, Msc Άδεια Χρήσης: Creative Commons Το υλικό διατίθεται υπό την άδεια:

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας

Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Εισαγωγικά: Θα ήθελα να αρχίσω ζητώντας σας μία σχετική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ χρήσης υπολογιστών και διαδικτύου για ενήλικες

ΒΑΣΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ χρήσης υπολογιστών και διαδικτύου για ενήλικες ΒΑΣΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ χρήσης υπολογιστών και διαδικτύου για ενήλικες Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα We Share Δράση Grundtvig www.weshareproject.eu ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ Ο στόχος του Ευρωπαϊκού Έργου We Share είναι να ασχοληθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: Δημιουργία διαδραστικής ιστοσελίδας για το μάθημα της νανοηλεκτρονικής Υπεύθυνος : Δρ. Καναπίτσας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΠΟΛΥΜΕΣΑ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΠΟΛΥΜΕΣΑ «ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕ» ΜΑΡΙΑ ΜΟΥΝΤΡΙ ΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Αικατερίνη Κεδράκα Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ακαδημαϊκό Έτος 2008-2009 Σελίδα 1 από 22 Εισαγωγή Τα πολυμέσα είναι μία από τις πιο πολυσυζητημένες

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό Ανίχνευσης Μαθησιακών Δεξιοτήτων και Αδυναμιών ΛΑΜΔΑ. Αθανάσιος Πρωτόπαπας Κύριος Ερευνητής Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου

Λογισμικό Ανίχνευσης Μαθησιακών Δεξιοτήτων και Αδυναμιών ΛΑΜΔΑ. Αθανάσιος Πρωτόπαπας Κύριος Ερευνητής Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου Λογισμικό Ανίχνευσης Μαθησιακών Δεξιοτήτων και Αδυναμιών ΛΑΜΔΑ Τάξεις Β Δ Δημοτικού και Ε Δημοτικού Β Γυμνασίου Αθανάσιος Πρωτόπαπας Κύριος Ερευνητής Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου Χρήστος Σκαλούμπακας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Οδηγός εκπαιδευτή 1.1. Εισαγωγή 1.2. Εκπαιδευτικό υλικό για τις δραστηριότητες πρόληψης του άγχους 1.3. Περιγραφή του οδηγού εκπαιδευτή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Αξιολόγηση Websites Συστημάτων Ηλεκτρονικού

Διαβάστε περισσότερα

2011 Β ΚΥΚΛΟΣ. Πρόγραμμα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ

2011 Β ΚΥΚΛΟΣ. Πρόγραμμα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ 2011 Β ΚΥΚΛΟΣ Πρόγραμμα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ Οδηγός Σπουδών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Στελεχών Εμπορικής Λειτουργίας Τελευταία ενημέρωση 20/4/2011 2 Γιατί ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αγαπητέ Συνάδελφε, Η

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγός Προσέγγισης Εθελοντών

Oδηγός Προσέγγισης Εθελοντών 1 Ο παρόν Οδηγός Προσέγγισης Εθελοντών αποτελεί προϊόν της Δράσης 14 του Υποέργου ΙΙ του Έργου ΑΛΚΗΣΤΙΣ, το οποίο υλοποιείται από το «Δίκτυο για την άρση του κοινωνικού αποκλεισμού των γυναικών», στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Business Strategy Development Training No. LLP-LDV-TOI-2011-LT-0093 1

Business Strategy Development Training No. LLP-LDV-TOI-2011-LT-0093 1 Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τις απόψεις του συντάκτη της και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ROMACT. Ευρωπαϊκή Έκθεση

ROMACT. Ευρωπαϊκή Έκθεση ROMACT Διευρύνοντας την προσβασιμότητα των γυναικών Ρομά στα συστήματα επικύρωσης της μη-τυπικής και άτυπης μάθησης. Ευρωπαϊκή Έκθεση Έχει εκπονηθεί από το Διαπολιτισμικό Ινστιτούτο της Τιμισοάρα, Ρουμανία,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ική Σταδιοδρομίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Επιστημονικό Υποστηρικτικό

Διαβάστε περισσότερα

οnline real Ασφάλεια Σύνδεση Ψηφιακή Ελλάδα στο διαδίκτυο Απλές οδηγίες για να συνδεθείτε γρήγορα και οικονομικά με τον ψηφιακό κόσμο στο ίντερνετ

οnline real Ασφάλεια Σύνδεση Ψηφιακή Ελλάδα στο διαδίκτυο Απλές οδηγίες για να συνδεθείτε γρήγορα και οικονομικά με τον ψηφιακό κόσμο στο ίντερνετ real οnline ΕΚΔΟΣΗ #1 KYΡΙΑΚΗ 27.9.2009 Ασφάλεια στο ίντερνετ Τρόποι, προφυλάξεις, κατευθύνσεις και μυστικά για τις ψηφιακές αναζητήσεις στον Κυβερνοχώρο Σύνδεση στο διαδίκτυο Απλές οδηγίες για να συνδεθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης και αντιμετώπισης προβλημάτων

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης και αντιμετώπισης προβλημάτων Οδηγός γρήγορης εκκίνησης και αντιμετώπισης προβλημάτων ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 4 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ... 4 Προφυλάξεις ασφαλείας... 4 Προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

V2.5. Οδηγός χρήσης. Logitech Digital Video Security System

V2.5. Οδηγός χρήσης. Logitech Digital Video Security System V2.5 Οδηγός χρήσης Logitech Digital Video Security System 2008 Logitech. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η επωνυμία Logitech, το λογότυπο Logitech και τα άλλα σήματα της Logitech είναι ιδιοκτησία

Διαβάστε περισσότερα

«Ψυχαγωγία και κίνδυνοι στο διαδίκτυο»

«Ψυχαγωγία και κίνδυνοι στο διαδίκτυο» Τ Ε Χ Ν ΟΛΟ Γ Ι ΚΟ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι ΚΟ Ι Δ Ρ Υ Μ Α Μ Ε Σ ΟΛΟ Γ Γ Ι Ο Υ Σ Χ ΟΛ Η Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Κ Α Ι Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Α Σ Τ Μ Η Μ Α Ε ΦΑ Ρ Μ Ο Γ Ω Ν Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ Σ Τ Η Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Κ

Διαβάστε περισσότερα

Web-Marketing. Το web-marketing µπορεί να εκπληρώσει πέραν της αύξησης των πωλήσεων και της µείωσης του κόστους διάφορες λειτουργίες όπως:

Web-Marketing. Το web-marketing µπορεί να εκπληρώσει πέραν της αύξησης των πωλήσεων και της µείωσης του κόστους διάφορες λειτουργίες όπως: Web-Marketing Το web-marketing µπορεί να εκπληρώσει πέραν της αύξησης των πωλήσεων και της µείωσης του κόστους διάφορες λειτουργίες όπως: Έρευνα αγοράς ( καθορισµός αναγκών καταναλωτών, ανάλυση ανταγωνιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ φδφσ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ: ΚΟΥΤΣΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Με την ολοκλήρωση της παρούσας πτυχιακής εργασίας νιώθουμε μεγάλη συγκίνηση και χαρά. Δεν είναι μόνο η ολοκλήρωση που μας κάνει χαρούμενες, είναι η

Με την ολοκλήρωση της παρούσας πτυχιακής εργασίας νιώθουμε μεγάλη συγκίνηση και χαρά. Δεν είναι μόνο η ολοκλήρωση που μας κάνει χαρούμενες, είναι η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΙΚΟ ΕΚΠΑΙΙΔΕΥΤΙΙΚΟ ΙΙΔΡΡΥΜΑ ΚΡΡΗΤΗΣ Σ..Ε.Υ.Π.. ΤΜΗΜΑ: : ΚΟΙΙΝΩΝΙΙΚΗ ΕΡΡΓΑΣΙΙΑ ««ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΙΚΕΣ ΠΡΡΟΣΔΟΚΙΙΕΣ ΕΚΠΑΙΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΚΟΙΙΝΩΝΙΙΚΩΝ ΛΕΙΙΤΟΥΡΡΓΩΝ ΛΙΙΓΟ ΠΡΡΙΙΝ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΔΗΓΟΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο ΟΔΗΓΟΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 2 0 1 4 ++ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ (ΤΑΜΕΙΑ ΕΔΕ) ++ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ++ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ++ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ (ΠΑΝ)++ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Καλών Πρακτικών Ηλεκτρονικής Συμμετοχής

Οδηγός Καλών Πρακτικών Ηλεκτρονικής Συμμετοχής Οδηγός Καλών Πρακτικών Ηλεκτρονικής Συμμετοχής www.eparticipation.eu Ο παρών οδηγός είναι αποτέλεσμα του χρηματοδοτούμενου έργου Interreg IVC ecitizen II Towards citizen-centered egovernment in European

Διαβάστε περισσότερα

Κρατούμενοι Υποστήριξη Κρατουμένων

Κρατούμενοι Υποστήριξη Κρατουμένων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Κρατούμενοι Υποστήριξη Κρατουμένων ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Άννα-Μαρία Ζωάκου Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο 05: Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Δια Βίου Διαχείρισης Σταδιοδρομίας Πακέτο Εργασίας No: 3, δράση 3.3.2

Εγχειρίδιο 05: Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Δια Βίου Διαχείρισης Σταδιοδρομίας Πακέτο Εργασίας No: 3, δράση 3.3.2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Leonardo da Vinci Μεταφορά Καινοτομίας Εγχειρίδιο 05: Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Δια Βίου Διαχείρισης Σταδιοδρομίας Πακέτο Εργασίας No: 3, δράση 3.3.2 Υπεύθυνος εταίρος: ΕΟΠΠΕΠ Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

φορικής ΤΕ ΠΤΥΧΙΑΠ ΚΑΚΑΡΗ

φορικής ΤΕ ΠΤΥΧΙΑΠ ΚΑΚΑΡΗ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφ φορικής ΤΕ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΣΤΟ Α.Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΤΥΧΙΑΠ ΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΚΑΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Τ-1565 Επιβλέπων: Δρ. ΒΕΝΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΡΙΣΑ 2014

Διαβάστε περισσότερα