ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. Ασκήσεις

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. Ασκήσεις"

Transcript

1 ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ασκήσεις Κωνσταντίνα Καραγιάννη Αύγουστος 2008 Τµήµα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής Πανεπιστήµιο Πατρών

2 Πίνακας περιεχοµένων Άσκηση 1: ιερεύνηση καταλληλότητας δοθείσας SRAM για δοθείσα εφαρµογή.. 2 Άσκηση 2: Κύκλος εγγραφής σε K6R4016V1D... 3 Άσκηση 3: ιασύνδεση 8086 µε SRAM K6R4016V1D... 4 Άσκηση 4: Προτεραιότητες σηµάτων σε ασύγχρονο δίαυλο... 4 Άσκηση 5: Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα µεταδόσεων διαφορετικών τύπων.7 Άσκηση 6: ιασύνδεση κοινών περιφερειακών σε υπολογιστή... 7 Άσκηση 7: Ιεραρχική οργάνωση σε διαύλους... 8 Άσκηση 8: Μνήµες (Σ/Λ)... 8 Άσκηση 9: Ανάγνωση σε PBS SRAM... 9 Άσκηση 10: ιασύνδεση Atmega 16 µε πληκτρολόγιο Άσκηση 11: PCI δίαυλος Άσκηση 12: Σύστηµα ελέγχου Άσκηση 13: ιασύνδεση µικροϋπολογιστή µε τµήµατα LEDs Άσκηση 14: Επιλογή µνήµης Άσκηση 15: Καταλληλότητα µνήµης για δοθείσα εφαρµογή Άσκηση 16: Σύστηµα παρακολούθησης θερµοκρασίας µε έξοδο LCD Άσκηση 17: Μητρική κάρτα για AMD

3 Άσκηση 1: ιερεύνηση καταλληλότητας δοθείσας SRAM για δοθείσα εφαρµογή Έστω ότι θέλετε να αποφασίσετε για το ποια µνήµη είναι κατάλληλη να χρησιµοποιηθεί σε µία εφαρµογή η οποία περιλαµβάνει την υλοποίηση ενός συστήµατος στο οποίο θα γίνεται διαχείριση (πιθανότατα και επεξεργασία) ενός σήµατος το οποίο λαµβάνεται µε συχνότητα 20 MHz. Στην ψηφιακή τους µορφή τα δείγµατα του συγκεκριµένου σήµατος είναι µήκους 16 δυαδικών ψηφίων (16- bits). Στο συγκεκριµένο σύστηµα, απαιτείται εγγραφή N διαδοχικών δειγµάτων του σήµατος στη µνήµη. a. Μπορείτε να κάνετε µία χονδρική εκτίµηση για το αν η CMOS SRAM K6R4016V1D της Samsung θα αποτελούσε επιλογή σας για τη συγκεκριµένη υλοποίηση; (Θα πρέπει να λάβετε υπ όψιν σας το χρόνο κύκλου εγγραφής για τη συγκεκριµένη µνήµη). b. Αν από τη δειγµατοληψία του σήµατος ως τη στιγµή της έναρξης της εγγραφής του δείγµατος στη µνήµη απαιτείται χρόνος 30 ns, (στον οποίο θα µπορούσε π.χ. να περιλαµβάνεται και κάποια επεξεργασία ενδεχοµένως) θα µπορούσε η ίδια µνήµη να χρησιµοποιηθεί για την εφαρµογή; c. Η τιµή της παραµέτρου N επηρεάζει καθόλου την απόφασή σας; Αν ναι, τι όρια θα θέσετε στην τιµή του; (Θα πρέπει να λάβετε υπ όψιν σας τη χωρητικότητα της συγκεκριµένης µνήµης). a. Από το φύλλο δεδοµένων (datasheet) της µνήµης K6R4016V1D της Samsung, από τον πίνακα που δίνει τα χαρακτηριστικά του κύκλου εγγραφής (WRITE CYCLE), βλέπουµε ότι ο χρόνος κύκλου εγγραφής είναι t WC = 8 ns. Αφού η συχνότητα δειγµατοληψίας στην εφαρµογή είναι 20 MHz, ο χρόνος που µεσολαβεί µεταξύ της λήψης δύο διαδοχικών δειγµάτων είναι 1 Τ = 50 ns =. Εποµένως, η µνήµη είναι ταχύτερη από την περίοδο δειγµατοληψίας ( T < t WC ), οπότε εκ πρώτης όψεως η µνήµη αυτή θα µπορούσε ενδεχοµένως να χρησιµοποιηθεί για την εφαρµογή µας. b. t = 10 ns + 30 ns = 40 ns < 50 ns Πάλι θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί η ίδια µνήµη. c. Η τιµή της παραµέτρου N προφανώς και επηρεάζει την απόφαση. 2

4 Η µνήµη έχει µέγεθος 256 K 16bits, οπότε 256K είναι το άνω όριο στο πλήθος των δειγµάτων που µπορεί να υπάρχουν ταυτόχρονα στη µνήµη. Άσκηση 2: Κύκλος εγγραφής σε K6R4016V1D Συµβουλευτείτε το φυλλάδιο δεδοµένων (datasheet) της µνήµης K6R4016V1D της Samsung, και συγκεκριµένα τον πίνακα στον οποίο αναφέρονται οι παράµετροι του κύκλου εγγραφής (WRITE CYCLE), ώστε να αποφανθείτε για το ποιο από τα παρακάτω ζεύγη χρόνων τα οποία ενδεχοµένως θα χαρακτήριζαν µία υλοποίηση που θα κάναµε είναι αποδεκτά (υλοποιήσιµα) και ποιο θα οδηγούσε σε βέλτιστη χρήση της µνήµης. a. = 3 t DW t DH = 4 b. = 4 t DW t DH = 4 c. = 4 t DW t DH = 0 d. = 5 t DW t DH = 0 Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας. (Σε όλα τα µεγέθη παραπάνω η µονάδα µέτρησης είναι το ns ). Από το φύλλο δεδοµένων της µνήµης K6R4016V1D της Samsung βρίσκουµε t = 4 t DW DH = 0 a. ΟΧΙ b. ΝΑΙ c. ΝΑΙ d. ΝΑΙ Βέλτιστη θα ήταν η περίπτωση c. Η περίπτωση b εισάγει µεγάλη καθυστέρηση σε σχέση µε τις υπόλοιπες σωστές. 3

5 Άσκηση 3: ιασύνδεση 8086 µε SRAM K6R4016V1D Να δώσετε σχηµατικά ένα σύστηµα στο οποίο να γίνεται φυσική διασύνδεση του µικροεπεξεργαστή 8086 της intel µε την µνήµη K6R4016V1D της Samsung. Ο µp 8086 της intel είναι 16-bit µικροεπεξεργαστής. Ο δίαυλος διευθύνσεων και ο δίαυλος δεδοµένων του είναι πολυπλεγµένοι. Η µνήµη K6R4016V1D έχει δίαυλο διευθύνσεων των 18 bits και δίαυλο δεδοµένων των 16 bits. Άσκηση 4: Προτεραιότητες σηµάτων σε ασύγχρονο δίαυλο Από τα διαγράµµατα χρονισµού που εικονίζονται στα παρακάτω σχήµατα, να βρείτε αν κανένα αντιστοιχεί στην καλή λειτουργία ενός ασύγχρονου διαύλου. Εκτός από αυτό, µπορείτε να δώσετε λογική ερµηνεία για κάποιο από τα υπόλοιπα; (Ως λογική ερµηνεία εννοούµε αυτήν που ακολουθεί τους κανόνες που έχουµε µάθει για τα σήµατα DATA, READY και STROBE στους ασύγχρονους διαύλους, και η οποία αντιστοιχεί σε φυσική λειτουργία (επιτρεπόµενη διαδοχή ενεργειών) χωρίς αυτό να σηµαίνει απαραίτητα καλή λειτουργία). 4

6 DATA STROBE# READY# Σχήµα α. DATA READY# STROBE# Σχήµα β. DATA READY# STROBE# Σχήµα γ. 5

7 DATA STROBE# READY# Σχήµα δ. Κατά την ορθή λειτουργία του διαύλου: 1. Ο αποστολέας εµφανίζει τα «δεδοµένα» (διεύθυνση ή εντολή) στο δίαυλο. 2. Ο αποστολέας ενεργοποιεί το σήµα STROBE# για να ειδοποιήσει τον παραλήπτη ότι υπάρχουν δεδοµένα στο δίαυλο. 3. Ο παραλήπτης λαµβάνει τα δεδοµένα και µέσω του READY# σηµατοδοτεί την επιτυχή λήψη. 4. Αµέσως µετά την ενεργοποίηση του READY#, ο αποστολέας απενεργοποεί το STROBE#. 5. Ο παραλήπτης απενεργοποιεί το READY# και µία νέα µεταφορά µπορεί να ξεκινήσει στο δίαυλο. Οπότε: Σχήµα α: όχι Σχήµα β: ναι Σχήµα γ: όχι Σχήµα δ: ναι Στο σχήµα δ, η µειτουργία του διαύλου είναι µεν σωστή, αλλά το σύστηµα δεν έχει ετοιµαστεί ακόµη ώστε να ξεκινήσει νέα µεταφορά στο δίαυλο. 6

8 Άσκηση 5: Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα µεταδόσεων διαφορετικών τύπων Να απαντηθούν µε σαφήνεια τα παρακάτω ερωτήµατα, τα οποία αφορούν τη χρήση διαύλων. a. Ποιο είναι το βασικό µειονέκτηµα της single-ended transition; b. Ποιο είναι το βασικό µειονέκτηµα της διαφορικής µετάδοσης; c. Ποια είναι τα µειονεκτήµατα και ποια τα πλεονεκτήµατα της παράλληλης µετάδοσης έναντι της σειριακής µετάδοσης; d. Tι είναι το IEEE 1394 standard; (µε δυο λόγια) a. Βασικό µειονέκτηµα της single-ended transition είναι η µικρή ανοχή σε ηλεκτρικό θόρυβο. Επίσης, για µεγάλες συχνότητες, µειονέκτηµα αποτελεί και το crosstalk που εµφανίζεται. b. Βασικό µειονέκτηµα της διαφορικής µετάδοσης είναι το «κόστος», λόγω του διπλού αγωγού. Επιπλέον, για να επιτευχθούν πολύ υψηλοί ρυθµοί µετάδοσης απαιτείται πολύ καλά ορισµένη εµπέδηση γραµµής και σωστός τερµατισµός γραµµής, ώστε να αποφεύγεται η ανάκλαση. c. Μειονεκτήµατα παράλληλης µετάδοσης: µεγάλο πλήθος σηµάτων µεγάλο πλήθος αγωγών χώρος για τη σύνδεσή τους αυξηµένο κόστος. Το µήκος της κάθε γραµµής και συγκεκριµένα της µέγιστης είναι αυτό που τελικά καθορίζει τους ρυθµούς µεταφοράς. d. Το IEEE1394 είναι ένα standard για εξωτερικό δίαυλο το οποίο υποστηρίζει ρυθµούς µεταφορά µέχρι 800 Mbps. Το Firewire της Apple π.χ. υποστηρίζει το standard αυτό. Άσκηση 6: ιασύνδεση κοινών περιφερειακών σε υπολογιστή Να δώσετε µία σχηµατική απεικόνιση και σύντοµα περιγραφικά σχόλια τα οποία να την επεξηγούν, για τον τρόπο µε τον οποίο θα συνδέατε ένα modem, έναν τηλεφωνητή, ένα joy-stick, έναν scanner, έναν εκτυπωτή και ηχεία πάνω σε έναν υπολογιστή. (Να ληφθούν υπ όψιν οι διαθέσιµες θύρες για επικοινωνία που 7

9 διαθέτει ένα τυπικός ηλεκτρονικός υπολογιστής, καθώς και το πεπερασµένο πλήθος τους). Άσκηση 7: Ιεραρχική οργάνωση σε διαύλους Να αναφέρετε τα πλεονεκτήµατα της ιεραρχικής οργάνωσης στους διαύλους. Η ιεραρχική οργάνωση προσφέρει: Μεγαλύτερη ελεγξιµότητα του συστήµατος εύκολος εντοπισµός σφαλµάτων Ευελιξία Καλύτερη διαχείριση γρήγορων/αργών συσκευών Άσκηση 8: Μνήµες (Σ/Λ) 8

10 Στις προτάσεις που ακολουθούν, σηµειώστε δίπλα από κάθε πρόταση την ένδειξη Σ, αν η πρόταση είναι σωστή ή την ένδειξη Λ αν η πρόταση δεν είναι σωστή. 1. Κατά την ανάγνωση µιας µνήµης SRAM ο χρόνος t OHZ δεν µπορεί να είναι µικρότερος από τον χρόνο t OLZ. 2. Κατά την ανάγνωση µιας µνήµης SRAM ο χρόνος t OLZ δεν µπορεί να είναι µικρότερος από τον χρόνο t RC. 3. Μία EEPROM είναι καταλληλότερη από µία NAND FLASH όταν χρειάζεται να γίνει αποθήκευση κάποιων παραµέτρων που αλλάζουν σε µία εφαρµογή, ενώ µία NAND FLASH είναι πιο κατάλληλη όταν χρειάζεται µαζική αποθήκευση δεδοµένων. 4. Η διαγραφή µιας µνήµης NOR FLASH απαιτεί να τεθούν όλα τα bits στην τιµή 0 (µηδέν). 1. Λ 2. Λ 3. Σ 4. Λ Άσκηση 9: Ανάγνωση σε PBS SRAM Στον παρακάτω πίνακα δίνεται ένα στιγµιότυπο από την ανάγνωση µιας PBS SRAM. CLK T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 ADSP# ADSC# ADDR A1 - A CS# ADV# OE# DQ# - - Q1 - Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Το σύµβολο - στον πίνακα σηµαίνει ότι τη δεδοµένη χρονική στιγµή αδιαφορούµε για το την τιµή του συγκεκριµένου σήµατος, γιατί µε βάση τη γνώση της λειτουργίας της συγκεκριµένης µνήµης και από τις τιµές των υπολοίπων 9

11 σηµάτων γνωρίζουµε ότι δεν συντρέχει λόγος να δούµε το σήµα αυτό στη συγκεκριµένη χρονική στιγµή. 1. Από ποια διεύθυνση έγινε η ανάγνωση του Q6; 2. Ποια είναι η χρονική σχέση εµφάνισης των Α1 και Q1 και από πού προκύπτει αυτή; 1. Η ανάγνωση του Q6 έγινε από τη διεύθυνση Α2+4. Έχουµε ενεργοποίηση της ανάγνωσης κατά ριπές (burst), µέσω της ενεργοποίησης του ADV#. 2. Το Q1 εµφανίζεται δύο χρονικές στιγµές µετά την εµφάνιση του Α1 (λόγω του pipeline). Άσκηση 10: ιασύνδεση Atmega 16 µε πληκτρολόγιο Έστω ότι έχετε στη διάθεσή σας τον µικροελεγκτή AVR atmega16 της Atmel. Ζητούµενο είναι η διασύνδεση του µικροελεγκτή µε ένα κλασσικό πληκτρολόγιο PS/2. Για το πληκτρολόγιο PS/2 σας δίνεται ότι: Το πάτηµα κάθε πλήκτρου αντιστοιχεί σε έναν κωδικό των 8 bits. Τα πληκτρολόγιο διασυνδέεται µε άλλες συσκευές µέσω τεσσάρων καλωδίων που καταλήγουν σε ένα στοιχείο σύνδεσης (DIN male plug) το οποίο φέρει 5 ακροδέκτες, αριθµηµένους από το 1 ως το 5, ως εξής: 1- ρολόι πληκτρολογίου 2- δεδοµένα (data) 3- not connected 4- Ground 5- V CC (+5 Volts). Όλα τα δεδοµένα µεταδίδονται byte προς byte, και η αποστολή του κάθε byte γίνεται σειριακά µέσα από ένα παράθυρο (frame) των bits. Αυτά τα bits είναι: 1 start bit (είναι πάντα 0) 8 data bits, µε πρώτο το λιγότερο σηµαντικό 1 parity bit (odd parity) 1 stop bit (είναι πάντα 1) 1 acknowledge bit (host-to-device communication only). Γνωρίζοντας αυτά τα στοιχεία µόνο και έχοντας στη διάθεσή σας τα απαιτούµενα manuals και datasheets, απαντήστε στα ακόλουθα ερωτήµατα: 1) Προτείνετε τη φυσική διασύνδεση του µικροελεγκτή και του πληκτρολογίου (ποια pins θα συνδεθούν µε ποια, αν χρειάζονται ενδιάµεσα στοιχεία, κλπ) 10

12 2) Ποιους χρόνους θα λάβετε υπ όψιν σας; 3) Χρειάζεται να δηλωθεί µε κάποιο τρόπο αν στέλνει το πληκτρολόγιο ή αν υπάρχει κάποια άλλη κατάσταση; Με ποιον τρόπο µπορεί να γίνει αυτό; (υποδείξεις για τη λύση) 1) Από το φύλλο δεδοµένων του Atmega16 βλέπουµε ότι ο επεξεργαστής διαθέτει 4 θύρες των 8 bits η καθεµία. Εφόσον η µετάδοση από το πληκτρολόγιο στον επεξεργαστή είναι σειριακή, η επικοινωνία απαιτεί ένα σήµα µόνο για τη µετάδοση των δεδοµένων. Οπότε, µπορεί να χρησιµοποιηθεί ένα bit της µιας θύρας (πχ το PD7, ή το PC7) για την είσοδο των δεδοµένων του πληκτρολογίου από τον ακροδέκτη 2. Σε ένα δεύτερο bit της θύρας που θα χρησιµοποιηθεί θα συνδεθεί ο ακροδέκτης 1 του πληκτρολογίου. 2) Οι χρόνοι που θα ληφθούν υπ όψιν είναι η περίοδος ρολογιού του πληκτρολογίου και ο χρόνος εντολής του επεξεργαστή. 3) Επειδή το πληκτρολόγιο µπορεί να λειτουργήσει και ως είσοδος αλλά και ως έξοδος, είναι αναγκαίο να γίνει η δήλωση αυτή. Άσκηση 11: PCI δίαυλος Να δώσετε σχηµατικά την αρχιτεκτονική ενός PCI συστήµατος διαύλων µε 8 διαύλους. Tο σχήµα σας να περιλαµβάνει και τη CPU καθώς και την τοποθέτηση της DRAM και SRAM. ώστε και παραδείγµατα συσκευών που θα µπορούσαν να συνδεθούν στα buses. Υπάρχει κάποιος κανόνας που ακολουθείτε κατά τη σύνδεση των συσκευών στο σύστηµα; 11

13 Άσκηση 12: Σύστηµα ελέγχου Έστω ότι έχετε µία διεργασία η οποία αποτελεί τµήµα της παραγωγής σε µία βιοµηχανική µονάδα. Στη διεργασία αυτή, υπάρχουν αισθητήρες οι οποίοι ανιχνεύουν τη στάθµη ενός ρευστού µέσα σε µία δεξαµενή. Αν η στάθµη υπερβεί ένα όριο, τότε θα πρέπει να ενεργοποιηθεί ένα σήµα, το οποίο µε τη σειρά του θα κλείσει τη βάνα που τροφοδοτεί µε ρευστό τη δεξαµενή. 1) Προτείνετε µία υλοποίηση για το σύστηµά σας, η οποία να στηρίζεται σε χρήση ενός µp. 2) Πώς θα διαµορφωθεί το σύστηµα αν ο αισθητήρας µετρά ύψος στάθµης ρευστού και ανάλογα µε την τιµή, ρυθµίζει απλώς τη βάνα (δεν την κλείνει εντελώς δηλαδή); Εννοείται, φυσικά, πως ο µp δεν είναι κατ ανάγκη τοποθετηµένος ακριβώς δίπλα από τη δεξαµενή. (υποδείξεις για τη λύση) 1) Ο αισθητήρας θα είναι διακοπτικού τύπου. Ο µp θα παίρνει ως είσοδο την έξοδο του αισθητήρα, ενώ ανάλογα µε το αν αυτή έχει την τιµή 1 ή 0 θα στέλνει ή όχι εντολή για το κλείσιµο της βάνας. Εννοείται φυσικά πως από τον αισθητήρα προς τον µp ενδέχεται να χρησιµοποιηθεί ADC αν είναι απαραίτητο, ενώ από τον µp προς τον ενεργοποιητή µπορεί να χρησιµοποιηθεί DAC. 12

14 2) Θα χρησιµοποιηθεί βρόχος 4-20mA (Process loop), γιατί το πεδίο τιµών έχει διαβαθµίσεις, οι οποίες πρέπει να µεταφέρονται µε ασφαλή τρόπο (χωρίς παραµορφώσεις λόγω θορύβου) στον αποµακρυσµένο µp. Άσκηση 13: ιασύνδεση µικροϋπολογιστή µε τµήµατα LEDs Να προτείνετε δύο διαφορετικούς τρόπους διασύνδεσης ενός µικροϋπολογιστή ή µικροεπεξεργαστή µε τέσσερα (4) τµήµατα LEDs. Ως ένα τµήµα LEDs θεωρείται ένα 7 segment display. Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα ή/και τα µειονεκτήµατα του ενός τρόπου έναντι του άλλου; Υπόδειξη: Θεωρείστε ότι τα δεδοµένα εξόδου του µικροϋπολογιστή σας είναι οχτάµπιτα και παρέχονται σειριακά. Η διασύνδεση των των 7segment displays µε τον µικροεπεξεργαστή µπορεί να γίνει µε δύο τρόπους: α) Με χρήση ειδικού ολοκληρωµένου κυκλώµατος διασύνδεσης, όπως είναι το MC14489 (LED driver, Motorola). To MC14489 µπορεί να οδηγήσει µέχρι και 5 τµήµατα LEDs κοινής καθόδου µε χρονική πολύπλεξη ρυθµού 1 khz. Στο σχήµα που ακολουθεί φαίνεται ο τρόπος διασύνδεσης του συγκεκριµένου ολοκληρωµένου κυκλώµατος µε τα 4 τµήµατα LEDs. Εφαρµόζεται η τεχνική της πολύπλεξης. Κάθε λογική έξοδος (a-h) του ολοκληρωµένου οδηγεί τους ατοµικούς ακροδέκτες των αντίστοιχων LEDs όλων των τµηµάτων. Οι κοινοί ακροδέκτες των τµηµάτων (BANK1-4) οδηγούνται διαδοχικά µε ρυθµό 1 khz έτσι ώστε ο κοινός ακροδέκτης ενός µόνο τµήµατος έχει την κατάλληλη τάση για ένα συγκεκριµένο µερίδιο χρόνου, οπότε σε συνδυασµό µε τις κατάλληλες τιµές των λογικών εξόδων εκείνη τη στιγµή να ανάβουν τα επιθυµητά LEDs στο τµήµα αυτό ενώ τα άλλα τµήµατα να παραµένουν σβηστά. Στη συνέχεια απενεργοποιείται το οδηγούµενο τµήµα, οι τιµές απεικόνισης για το επόµενο τµήµα οδηγούνται στις λογικές εξόδους και ενεργοποιείται ο κοινός ακροδέκτης του επόµενου τµήµατος. Η διαδικασία επαναλαµβάνεται κυκλικά, έτσι ώστε το ανθρώπινο µάτι να αντιλαµβάνεται όλα τα τµήµατα ενεργοποιηµένα ταυτόχρονα. β) Χωρίς τη χρήση ενδιάµεσου εξειδικευµένου ολοκληρωµένου κυκλώµατος, αλλά µε προγραµµατισµό του µικροεπεξεργαστή γενικής χρήσης, µε τις κατάλληλες εντολές. Εννοείται βέβαια ότι είναι πολύ πιθανό να χρειάζεται και πάλι χρονική πολύπλεξη των δεδοµένων, τεχνική η οποία θα πρέπει να υλοποιείται από το πρόγραµµα. 13

15 Το πλεονέκτηµα του πρώτου τρόπου (µε χρήση εξειδικευµένου ενδιάµεσου κυκλώµατος) είναι ότι δίνει τη δυνατότητα για καλύτερη αξιοποίηση του µικροεπεξεργαστή, και δεν χρειάζεται αυτός να είναι αφοσιωµένος στην οδήγηση των τµηµάτων LEDs. Άσκηση 14: Επιλογή µνήµης α) Τι είδους µνήµη θα χρησιµοποιούσατε ως βασική µνήµη αποθήκευσης i) σε µία ψηφιακή φωτογραφική µηχανή; ii) σε ένα MP3 player; iii) για τον κώδικα αρχικοποίησης ενός µικροϋπολογιστικού συστήµατος; α) i) NAND flash λόγω της µεγάλης χωρητικότητας που διαθέτει ii) NAND flash λόγω της µ εγάλης χωρητικότητας που διαθέτει iii) EEPROM ή EPROM Άσκηση 15: Καταλληλότητα µνήµης για δοθείσα εφαρµογή 14

16 Έστω ότι έχετε διαθέσιµη µία SRAM µνήµη συνολικής χωρητικότητας 256x16 Kbits (18 bits address bus και 16 bits data bus). α) Είναι επαρκής η χωρητικότητά της για την αποθήκευση 470 Kbytes δεδοµένων πληροφορίας τα οποία αποστέλονται σειριακά µε ένα πρωτόκολο που για την αποστολή κάθε δείγµατος πληροφορίας απαιτεί ένα start bit πριν από την πληροφορία και ένα stop bit στο τέλος της µετάδοσης του δείγµατος, µε επιπρόσθετο έλεγχο σφάλµατος µε χρήση parity; ( εδοµένα εύρους 1 byte). β) Είναι επαρκής η χωρητικότητά της για αποθήκευση δεδοµένων που προέρχονται από δειγµατοληψία ενός σήµατος οµιλίας διάρκειας 3 δευτερολέπτων; γ) Είναι επαρκής η χωρητικότητά της για αποθήκευση πληροφορίας που αντιστοιχεί σε 3 δευτερόλεπτα έγχρωµης κινούµενης εικόνας για απεικόνιση σε οθόνη διαστάσεων 256 επί 1024; (κινούµενη εικόνα: 50 frames/sec). α) Ο έλεγχος parity (περιττής ή άρτιας ισοτιµίας) συνήθως δεν αποθηκεύεται, αλλά χρησιµοποιείται για τον έλεγχο της σωστής λήψης δεδοµένων κατά τη µετάδοση. Επίσης, το start bit και το stop bit χρησιµοποιούνται µόνο ως αναγνωριστικά του µεταξύ του αποστολέα και του παραλήπτη ώστε να γνωρίζει ο παραλήπτης πότε έχει δεδοµένα πληροφορίας. Ούτε και αυτά αποθηκεύονται. Για κάθε byte πληροφορίας θα πρέπει να αποθηκευτεί ένα και µόνο byte, παρόλο που κατά τη σειριακή µετάδοση συνοδεύεται από τρία επιπλέον bits. Εποµένως η µνήµη επαρκεί. β) Αν υποτεθεί ότι το εύρος φάσµατος του σήµατος οµιλίας είναι 4kHz, τότε η δειγµατοληψία του σήµατος γίνεται µε συχνότητα f=8khz. Έστω επίσης ότι τα δείγµατα που φυλάσσονται είναι των 8 bits. Η απαιτούµενη χωρητικότητα είναι 8000 samples / sec 8bits / sample 3sec = bits Η διαθέσιµη µνήµη επαρκεί. γ) Έστω ότι για την αποθήκευση της πληροφορίας που αντιστοιχεί σε κάθε pixel απαιτούνται 3 bytes, έ να για κάθε µία συνιστώσα R, G, Β (red, green, blue). Οι συνολικές απαιτήσεις της εφαρµογής σε µνήµη είναι bits Η διαθέσιµη µνήµη δεν επαρκεί. Άσκηση 16: Σύστηµα παρακολούθησης θερµοκρασίας µε έξοδο LCD Έστω ότι έχετε διαθέσιµο τον επεξεργαστή ATmega169 της Atmel. Να προτείνετε τη διασύνδεση ενός συστήµατος που περιλαµβάνει τον επεξεργαστή αυτό, LCD οθόνη, LEDs, αισθητήρα θερµοκρασίας και ό,τι άλλο κρίνετε εσείς σκόπιµο, ώστε 15

17 να έχετε ένα σύστηµα παρακολούθησης θερµοκρασίας. Το σύστηµα θα πρέπει να λειτουργεί όπως περιγράφεται παρακάτω: Όταν η τιµή της θερµοκρασίας πέσει κάτω από µία τιµή την οποία καθορίζει ο χρήστης του συστήµατος, ένας ενδείκτης (πχ ένα LED) θα πρέπει να ανβοσβήσει. Οµοίως, όταν η τιµή της θερµοκρασίας ξεπεράσει την επιλεγµένη τιµή θερµοκρασίας, ένας δεύτερος ενδείκτης θα αναβοσβήσει. Η συχνότητα µε την οποία θα αναβοσβήνουν τα LEDs θα είναι ενδεικτική της απόκλισης από την επιλεγµένη τιµή. Όσο αποµακρύνεται δηλαδή η τιµή της θερµοκρασίας από την τιµή αυτή, τόσο εντονότερα θα λάµπει το αντίστοιχο LED. Να περιγράψετε µε συντοµία µε ποιον τρόπο θα επιτύχετε τη ρύθµιση της έντασης των LEDs. Το LCD θα δίνει πληροφορίες χρόνου και θερµοκρασίας. Θα πρέπει επίσης να έχει τη δυνατότητα να στέλνει τις πληροφορίες αυτές και σε ένα τερµατικό µέσω µιας διασύνδεσης UART. ίνοντας µία οδηγία στο υπό ανάπτυξη σύστηµα (πχ µέσω ενός πλήκτρου που µπορεί να βάλουµε), θα γίνεται διαδοχική εναλλαγή µεταξύ των διαφορετικών πληροφοριών στο LCD. Οι πληροφορίες αυτές περιλαµβάνουν: Ρολόι πραγµατικού χρόνου Ηµεροµηνία Επιλεγµένη τιµή θερµοκρασίας Μετρούµενη θερµοκρασία Απόκλιση µετρούµενης θερµοκρασίας από επιλεγµένη Απαντήσεις στα ερωτήµατα της άσκησης βρίσκονται στο application note 2529.pdf της εταιρείας Atmel. Ενδεικτικά, δίνεται εδώ µία σχηµατική απεικόνιση της διασύνδεσης. 16

18 Άσκηση 17: Μητρική κάρτα για AMD Να δώσετε το σχεδιάγραµµα της αρχιτεκτονικής µιας µητρικής κάρτας (motherboard) ενός υπολογιστή, η οποία θα δίνει τη δυνατότητα για διασύνδεση ενός επεξεργαστή (πχ AMD) µε τα εξής: Ελεγκτή δίσκου για οδήγηση floppy disk. Ελεγκτή γραφικών ο οποίος υποστηρίζει εφαρµογές γραφικών δύο διαστάσεων και τριών διαστάσεων. Κάρτα ήχου η οποία υποστηρίζει οχτακάναλο ήχο. Θύρα USB Ελεγκτή IrDA για επικοινωνία µε υπέρυθρες. Αισθητήρες θερµοκρασίας, τάσης και ταχύτητας ανεµιστήρα, οι οποίοι επιτρέπουν τον έλεγχο της καλής κατάστασης λειτουργίας του συστήµατος. Αν υπάρχει κάτι ακόµη που θεωρείτε απαραίτητο για το σύστηµα του υπολογιστή σας, και το οποίο δεν αναφέρεται στην παραπάνω λίστα, να το σηµειώσετε επίσης. Το σχεδιάγραµµα που θα δίναµε είναι της γενικής µορφής που φαίνεται στο παρακάτω σχήµα. Αναζητώντας ωστόσο στο διαδίκτυο έναν συνδυασµό πληροφοριών µε λέξεις κλειδιά motherbloard+amd, εντοπίσαµε την µητρική κάρτα ECS RS 485M-M, η οποία είναι µία µητρική για AMD επεξεργαστή, µε τις προδιαγραφές διασύνδεσης που αναφέραµε. Στη συνέχεια δίνεται µία απεικόνισή της. 17

19 18

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication ΜΠΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 533 ΤΣΙΚΤΣΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 551 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΡΟΜΠΟΤ LEGO NXT Το ρομπότ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος Πληροφορική Ι

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος Πληροφορική Ι Βασικά δομικά στοιχεία ενός Η/Υ Σιώζιος Κων/νος Πληροφορική Ι 1 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Γνώσεις αλληλεπίδρασης υλικού λογισμικού Ο ρόλος των οδηγών συσκευών Τα μέρη της κύριας μονάδας και των περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Αναπαράσταση δεδοµένων. Αναπαράσταση πληροφορίας. υαδικοί αριθµοί. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07

Ενότητα 4. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Αναπαράσταση δεδοµένων. Αναπαράσταση πληροφορίας. υαδικοί αριθµοί. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 Ενότητα 4 Εισαγωγή στην Πληροφορική Κεφάλαιο 4Α: Αναπαράσταση πληροφορίας Κεφάλαιο 4Β: Επεξεργαστές που χρησιµοποιούνται σε PCs Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7. 91 Εισαγωγή στους υπολογιστές... 9. 92 Μονάδες µέτρησης χωρητικότητας... 31. 94 Συσκευές εισόδου...

Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7. 91 Εισαγωγή στους υπολογιστές... 9. 92 Μονάδες µέτρησης χωρητικότητας... 31. 94 Συσκευές εισόδου... Περιεχόµενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 91 Εισαγωγή στους υπολογιστές... 9 92 Μονάδες µέτρησης χωρητικότητας... 31 93 Οι βασικές λειτουργίες ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή... 37 94 Συσκευές εισόδου...

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια μνήμη. Μοντέλο λειτουργίας μνήμης. Ένα τυπικό υπολογιστικό σύστημα σήμερα. Οργάνωση Υπολογιστών (ΙI)

Κύρια μνήμη. Μοντέλο λειτουργίας μνήμης. Ένα τυπικό υπολογιστικό σύστημα σήμερα. Οργάνωση Υπολογιστών (ΙI) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 015-16 Οργάνωση Υπολογιστών (ΙI) (κύρια και ) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Ένα τυπικό υπολογιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα διασύνδεσης και. διαδικασία εισόδου-εξόδου

Σύστημα διασύνδεσης και. διαδικασία εισόδου-εξόδου ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Κεφάλαιο 6 Σύστημα διασύνδεσης και διαδικασία εισόδου-εξόδου Τι είναι αρτηρία (Bus) ; Ένα σύνολο γραμμών διασύνδεσης Πρωτόκολλο (protocol) Περιγραφή Πρωτοκόλλου χρονικό διάγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο ΜΝΗΜΕΣ. (c) Αμπατζόγλου Γιάννης, Ηλεκτρονικός Μηχανικός, καθηγητής ΠΕ17

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο ΜΝΗΜΕΣ. (c) Αμπατζόγλου Γιάννης, Ηλεκτρονικός Μηχανικός, καθηγητής ΠΕ17 ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο ΜΝΗΜΕΣ Μνήμες (Memory) - Είναι ημιαγώγιμα κυκλώματα που μπορούν να αποθηκεύσουν ένα σύνολο από δυαδικά ψηφία (bit). - Μια μνήμη αποθηκεύει λέξεις (σειρές από bit). - Σε κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Μικροεπεξεργαστές - Μικροελεγκτές Ψηφιακά Συστήματα

Μικροεπεξεργαστές - Μικροελεγκτές Ψηφιακά Συστήματα Μικροεπεξεργαστές - Μικροελεγκτές Ψηφιακά Συστήματα 1. Ποια είναι η σχέση της έννοιας του μικροεπεξεργαστή με αυτή του μικροελεγκτή; Α. Ο μικροεπεξεργαστής εμπεριέχει τουλάχιστο έναν μικροελεγκτή. Β. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 4.1 Βασικές μονάδες προσωπικού υπολογιστή

Μάθημα 4.1 Βασικές μονάδες προσωπικού υπολογιστή Μάθημα 4.1 Βασικές μονάδες προσωπικού υπολογιστή - Εισαγωγή - Αρχιτεκτονική προσωπικού υπολογιστή - Βασικά τμήματα ενός προσωπικού υπολογιστή - Η κεντρική μονάδα Όταν ολοκληρώσεις το μάθημα αυτό θα μπορείς:

Διαβάστε περισσότερα

Διασυνδετικοί Δίαυλοι. Τι διασυνδέει ένας δίαυλος; Μεταφορά δεδομένων. Διασύνδεση Εισόδου-Εξόδου. Μ.Στεφανιδάκης

Διασυνδετικοί Δίαυλοι. Τι διασυνδέει ένας δίαυλος; Μεταφορά δεδομένων. Διασύνδεση Εισόδου-Εξόδου. Μ.Στεφανιδάκης Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2014-15 Διασύνδεση Εισόδου-Εξόδου (συσκευές και ) http://www.ionio.gr/~mistral/tp/comparch/ Μ.Στεφανιδάκης Διασυνδετικοί : Αναλαμβάνουν την

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών. Κεφάλαιο 3 Το υλικό του υπολογιστή

Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών. Κεφάλαιο 3 Το υλικό του υπολογιστή Κεφάλαιο 3 Το υλικό του υπολογιστή Εισαγωγή Τµήµατα του Η/Υ καιοργάνωση Μονάδα Κεντρικής Μνήµης Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (CPU) Μονάδα Εισόδου Εξόδου ίαυλοι Επικοινωνίας Εναλλακτικές αρχιτεκτονικές

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα ψηφιακά Συστήµατα Μετρήσεων

Εισαγωγή στα ψηφιακά Συστήµατα Μετρήσεων 1 Εισαγωγή στα ψηφιακά Συστήµατα Μετρήσεων 1.1 Ηλεκτρικά και Ηλεκτρονικά Συστήµατα Μετρήσεων Στο παρελθόν χρησιµοποιήθηκαν µέθοδοι µετρήσεων που στηριζόταν στις αρχές της µηχανικής, της οπτικής ή της θερµοδυναµικής.

Διαβάστε περισσότερα

i Στα σύγχρονα συστήματα η κύρια μνήμη δεν συνδέεται απευθείας με τον επεξεργαστή

i Στα σύγχρονα συστήματα η κύρια μνήμη δεν συνδέεται απευθείας με τον επεξεργαστή Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2015-16 Τεχνολογίες Κύριας (και η ανάγκη για χρήση ιεραρχιών μνήμης) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/comparch/ Μ.Στεφανιδάκης i Στα σύγχρονα

Διαβάστε περισσότερα

Σειριακό Τερματικό Serial Terminal (Dumb Terminal)

Σειριακό Τερματικό Serial Terminal (Dumb Terminal) Σειριακό Τερματικό Serial Terminal (Dumb Terminal) Ένα σειριακό τερματικό είναι ο απλούστερος τρόπος για να συνδέσουμε πολλαπλές μονάδες εξόδου (οθόνες) και εισόδου (πληκτρολόγια) σε ένα μηχάνημα UNIX

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ d.fotiadis@kastoria.teikoz.gr

Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ d.fotiadis@kastoria.teikoz.gr Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΦΩΤΙΑ ΗΣ Α. ΗΜΗΤΡΗΣ M.Sc. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ d.fotiadis@kastoria.teikoz.gr Ασύγχρονη σειριακή

Διαβάστε περισσότερα

Το υλικό του υπολογιστή

Το υλικό του υπολογιστή Το υλικό του υπολογιστή Ερωτήσεις 1. Τι αντιλαμβάνεστε με τον όρο υλικό; Το υλικό(hardware) αποτελείται από το σύνολο των ηλεκτρονικών τμημάτων που συνθέτουν το υπολογιστικό σύστημα, δηλαδή από τα ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 Μάθημα : Ψηφιακά Ηλεκτρονικά Τεχνολογία ΙΙ Τεχνικών Σχολών, Θεωρητικής Κατεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 5 η Η σειριακή επικοινωνία ΙΙ 1.1 ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της άσκησης αυτής είναι η κατανόηση σε βάθος των λειτουργιών που παρέχονται από το περιβάλλον LabView για τον χειρισµό της σειριακής επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Α Γενικού Λυκείου (Μάθημα Επιλογής)

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Α Γενικού Λυκείου (Μάθημα Επιλογής) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α Γενικού Λυκείου (Μάθημα Επιλογής) Σύγχρονα Υπολογιστικά Συστήματα τους υπερυπολογιστές (supercomputers) που χρησιμοποιούν ερευνητικά εργαστήρια τα μεγάλα συστήματα (mainframes)

Διαβάστε περισσότερα

Με τον όρο μνήμη αναφερόμαστε στα μέσα που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση προγραμμάτων και δεδομένων σε έναν υπολογιστή ή άλλη ψηφιακή

Με τον όρο μνήμη αναφερόμαστε στα μέσα που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση προγραμμάτων και δεδομένων σε έναν υπολογιστή ή άλλη ψηφιακή Μνήμη Με τον όρο μνήμη αναφερόμαστε στα μέσα που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση προγραμμάτων και δεδομένων σε έναν υπολογιστή ή άλλη ψηφιακή ηλεκτρονική συσκευή, σε προσωρινή ή μόνιμη βάση. Τα σύγχρονα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Microsoft WINDOWS (95-98-NT-2000-XP)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Microsoft WINDOWS (95-98-NT-2000-XP) ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α.Π.Θ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Microsoft WINDOWS (95-98-NT-2000-XP) Κ. Παρασκευόπουλος Αναπλ. Καθηγητής Θεσσαλονίκη 2004 1. Μερικά κλασσικά ερωτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών 1 Οργάνωση υπολογιστών ΚΜΕ Κύρια Μνήμη Υποσύστημα εισόδου/εξόδου 2 Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (ΚΜΕ) R1 R2 ΑΛΜ

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Λέξης Ερµηνεία Περιεχοµένου Λέξης ιεύθυνση Λέξης b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0

ιεύθυνση Λέξης Ερµηνεία Περιεχοµένου Λέξης ιεύθυνση Λέξης b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0 Μάθηµα 43ο Θέµα Εισαγωγή Παραδείγµατα 1. Τι ονοµάζουµε µνήµη; Τι είδους τεχνολογία χρησιµοποιούµε συνήθως για τις µνήµες; 2. Η λέξη µιας µνήµης, από τι αποτελείται; 3. Τι ονοµάζουµε διεύθυνση µιας µνήµης

Διαβάστε περισσότερα

WDT και Power Up timer

WDT και Power Up timer Ο ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΗΣ PIC O μικροελεγκτής PIC κατασκευάζεται από την εταιρεία Microchip. Περιλαμβάνει τις τρεις βασικές κατηγορίες ως προς το εύρος του δίαυλου δεδομένων (Data Bus): 8 bit (σειρές PIC10, PIC12,

Διαβάστε περισσότερα

Μετάδοση εδοµένων και ίκτυα υπολογιστών ΙΙ Εργαστηριακή Άσκηση 3. Σύνδεση υπολογιστών στα Windows

Μετάδοση εδοµένων και ίκτυα υπολογιστών ΙΙ Εργαστηριακή Άσκηση 3. Σύνδεση υπολογιστών στα Windows Μετάδοση εδοµένων και ίκτυα υπολογιστών ΙΙ Εργαστηριακή Άσκηση 3 Σύνδεση υπολογιστών στα Windows Όπως γνωρίζουµε από προηγούµενες τάξεις, κάθε υπολογιστής PC διαθέτει τουλάχιστον µία παράλληλη θύρα και

Διαβάστε περισσότερα

Ο Η/Υ είναι σύστημα Ψηφιακό διότι είναι φτιαγμένος από ηλεκτρονικά κυκλώματα που αντιλαμβάνονται δύο καταστάσεις:

Ο Η/Υ είναι σύστημα Ψηφιακό διότι είναι φτιαγμένος από ηλεκτρονικά κυκλώματα που αντιλαμβάνονται δύο καταστάσεις: Ψηφιακό Αναλογικό Ψηφιακό είναι ένα σύστημα που παίρνει τιμές από μια ομάδα συγκεκριμένων τιμών π.χ. το ύψος ανεβαίνοντας μια σκάλα, το βάρος μας σε μια ψηφιακή ζυγαριά, ψηφιακό ρολόι, οι φυσικοί αριθμοί.

Διαβάστε περισσότερα

Β τάξη. ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Κεφάλαιο 2: Το εσωτερικό του Υπολογιστή. Εικόνα 2.1: Η Κεντρική Μονάδα.

Β τάξη. ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Κεφάλαιο 2: Το εσωτερικό του Υπολογιστή. Εικόνα 2.1: Η Κεντρική Μονάδα. Εικόνα 2.1: Η Κεντρική Μονάδα. Εικόνα 2.1: Η Κεντρική Μονάδα και τα κυριότερα μέρη στο εσωτερικό της. Μητρική πλακέτα (motherboard) Επεξεργαστής ή Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας ή Κ.Μ.Ε. (Central Processing

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Χειρισµός εδοµένων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Χειρισµός εδοµένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Χειρισµός εδοµένων 2.1 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2.1 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2.2 Γλώσσα Μηχανής 2.3 Εκτέλεση προγράµµατος 2.4 Αριθµητικές και λογικές εντολές 2.5 Επικοινωνία µε άλλες συσκευές

Διαβάστε περισσότερα

UTECO ABEE ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ

UTECO ABEE ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ IMAGO F3000 Συνοπτική περιγραφή Αυτοί οι ελεγκτές διαδικασίας χτίζονται σε ένα σχεδιασμό επεκτάσιμης μονάδας, και είναι κατάλληλοι για τον έλεγχο ρύθμιση λειτουργίας, ψησίματος, καπνίσματος και ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα. Εισαγωγή

Περιεχόµενα. Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα. Εισαγωγή Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα Περιεχόµενα Εισαγωγή Επικοινωνία εδοµένων Αναλογική vs. Ψηφιακή Μετάδοση ιαµόρφωση σήµατος Κανάλια επικοινωνίας Κατεύθυνση και ρυθµοί µετάδοσης Ασύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 1 1.1.1 Αναλογικά σήματα 1 1.1.2 Οι αντιστάσεις 3 1.1.3 Οι πυκνωτές 7 1.1.4 Τα πηνία 11 1.1.5 Οι δίοδοι 13 1.1.6

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ενότητα 13: (Μέρος Α ) Ενσωματωμένα Συστήματα Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα DAQ. 6.1 Εισαγωγή

Συστήµατα DAQ. 6.1 Εισαγωγή 6 Συστήµατα DAQ 6.1 Εισαγωγή Με τον όρο Acquisition (Απόκτηση) περιγράφουµε τον τρόπο µε τον οποίο µεγέθη όπως η πίεση, η θερµοκρασία, το ρεύµα µετατρέπονται σε ψηφιακά δεδοµένα και απεικονίζονται στην

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. I Βασικές Γνώσεις 1

Περιεχόµενα. I Βασικές Γνώσεις 1 Περιεχόµενα I Βασικές Γνώσεις 1 1 Μοντελοποίηση Προγραµµάτων 3 1.1 Ψευδογλώσσα....................... 6 1.2 Διαγράµµατα Ροής..................... 6 1.3 Παραδείγµατα σε Ψευδογλώσσα και Διαγράµµατα Ροής.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 201 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Μικροϋπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

.Λιούπης. Ψηφιακά Ηλεκτρονικά - Ηµιαγωγικές Μνήµες 1

.Λιούπης. Ψηφιακά Ηλεκτρονικά - Ηµιαγωγικές Μνήµες 1 Ψηφιακά Ηλεκτρονικά Ηµιαγωγικές µνήµες.λιούπης Ψηφιακά Ηλεκτρονικά - Ηµιαγωγικές Μνήµες 1 Τυπική εσωτερική οργάνωση µνήµης γραµµές λέξης wordlines () κύκλωµα προφόρτισης (pre-charge circuit) γραµµές ψηφίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΥ με μια γρήγορη ματιά

Ο ΗΥ με μια γρήγορη ματιά Ο ΗΥ με μια γρήγορη ματιά Εξωτερικά ένας Η/Υ φαίνεται να αποτελείται από τρία βασικά μέρη. Την οθόνη, το πληκτρολόγιο και την κεντρική μονάδα, ένα κλειστό «κουτί», μέσα στο οποίο βρίσκονται όλα τα βασικά

Διαβάστε περισσότερα

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 1. Σύστηµα ΗΥ Τύπου Α Τεµ. 40 - Κουτί Midi Twer µε τουλάχιστον 3 θέσεις συσκευών 5,25 και 2 θέσεις συσκευών 3,5, τουλάχιστον 2 ενεργές θύρες USB από την µπροστινή πλευρά, τουλάχιστον 1 ανεµιστήρα πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ220: Εργαστήριο ψηφιακών κυκλωμάτων

ΗΥ220: Εργαστήριο ψηφιακών κυκλωμάτων Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών ΗΥ220: Εργαστήριο ψηφιακών κυκλωμάτων Γιώργος Δημητρακόπουλος Ελεγκτής VGA οθόνης και αντιμετώπιση μεγαλύτερων κυκλωμάτων Συνεχίζοντας από την 3 η άσκηση,

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα Καθοδήγησης σε Parking DUPLINE

Σύστηµα Καθοδήγησης σε Parking DUPLINE Σύστηµα Καθοδήγησης σε Parking DUPLINE Ανιχνεύει τις ελεύθερες θέσεις πάρκινγκ και οδηγεί τον οδηγό σε αυτές από τη συντοµότερη δυνατή διαδροµή Ανίχνευση αυτοκινήτου µε αισθητήρα υπερήχων ultrasonic Ο

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας(CPU: Central Processing Unit);

Τι είναι Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας(CPU: Central Processing Unit); ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Τι είναι η μονάδα συστήματος (System Unit); Είναι το κουτί που φιλοξενεί και τροφοδοτεί µε ρεύµα τα διάφορα εξαρτήματα που απαρτίζουν τον υπολογιστή. Συναντάται σε δύο µορφές: πύργου (tower)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ Η/Υ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ Η/Υ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ Η/Υ 4 ο Εξάμηνο Μαδεμλής Ιωάννης ΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Οι λογικές πράξεις που υποστηρίζει η Assembly του 8088 είναι : Πράξη AND Πράξη OR Πράξη NOT Πράξη XOR Με τις λογικές πράξεις μπορούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 8 & 9 11/10/07

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 8 & 9 11/10/07 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 8 & 9 11/10/07 Τμήμα θεωρίας: Α.Μ. 8, 9 Κάθε Πέμπτη, 11πμ-2μμ, ΑΜΦ23. Διδάσκων: Ντίνος Φερεντίνος Γραφείο 118 email: kpf3@cornell.edu Μάθημα: Θεωρία + προαιρετικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. Οι τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν αφορούν στην προµήθεια των εξής ειδών:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. Οι τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν αφορούν στην προµήθεια των εξής ειδών: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος, 15/6/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ Πληροφορίες: Π. Τσέλιος Τηλ.: 213.2030607 Προµήθεια υπολογιστών, εκτυπωτών,

Διαβάστε περισσότερα

RWD32S. No. 34X034el I/BT/ /HVP RWD32S

RWD32S. No. 34X034el I/BT/ /HVP RWD32S ΠΡΟΪΌΝΤΑ HVAC ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΕΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΜΕ ΟΘΟΝΗ RWD32S Νοέµβριος 05, 2008 No. 34X034el Κοτταράς Γιώργος I/B/ /HVP Προϊόν No. (ASN): RWD32S Σε ποιους απευθύνεται: Τµήµα πωλήσεων Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΝΗΜΗΣ

Εργαστήριο ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΝΗΜΗΣ Εισαγωγή Εργαστήριο ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΝΗΜΗΣ Σκοπός του εργαστηρίου είναι να κατανοήσουµε τους τρόπους προσπέλασης της µνήµης (µέθοδοι διευθυνσιοδότησης) σε ένα υπολογιστικό σύστηµα. Η Μνήµη 1 Ψηφιακή Λογική 4

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής είναι μια ηλεκτρονική συσκευή που έχει την ικανότητα να επεξεργάζεται μεγάλο όγκο πληροφοριών και δεδομένων με ταχύτητα και ακρίβεια. Επίσης ένας η/υ μπορεί να αποθηκεύσει πληροφορίες,

Διαβάστε περισσότερα

C11 Μετρητής Ενέργειας. Οδηγίες χρήσης

C11 Μετρητής Ενέργειας. Οδηγίες χρήσης C11 Μετρητής Ενέργειας Οδηγίες χρήσης Περιεχόμενα 1. Επισκόπηση προϊόντος... 2 2. Εγκατάσταση... 3 3. Έλεγχος του μετρητή... 4 3.1. Οθόνη και πλήκτρα...4 3.2. Δομή μενού...5 4. Ρυθμίσεις μετρητή... 7

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 4.7 Θύρες περιφερειακών

Μάθημα 4.7 Θύρες περιφερειακών Μάθημα 4.7 Θύρες περιφερειακών - Εισαγωγή - Η σειριακή θύρα - Η παράλληλη θύρα - Οι θύρες πληκτρολογίου και ποντικιού τύπου PS/2 - Ο διάδρομος USB Όταν ολοκληρώσεις το μάθημα αυτό θα μπορείς: Να αναφέρεις

Διαβάστε περισσότερα

DLOG-2016 ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΩΝ Version: 3.2.12

DLOG-2016 ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΩΝ Version: 3.2.12 DLOG-2016 ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΩΝ Version: 3.2.12 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το DLOG-2016 είναι ένα ηλεκτρονικό σύστημα συνεχούς μέτρησης και καταγραφής αναλογικών μεγεθών (θερμοκρασία, υγρασία) που είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ1 ΥΛΙΚΟ (HARDWARE)

ΜΑΘΗΜΑ1 ΥΛΙΚΟ (HARDWARE) ΜΑΘΗΜΑ1 ΥΛΙΚΟ (HARDWARE) ΣΤΟΧΟΙ: 1. Υλικό, Λογισμικό, Τεχνολογία Πληροφοριών 2. Κύρια Μέρη Ενός Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 3. Κατηγορίες Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 4. Συγκριτικός Πίνακας Διαφόρων Τύπων Υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική υπολογιστών

Αρχιτεκτονική υπολογιστών 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Αρχιτεκτονική υπολογιστών Ενότητα 5 : Η Εσωτερική Μνήμη Φώτης Βαρζιώτης 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

- Εισαγωγή - Επίπεδα μνήμης - Ολοκληρωμένα κυκλώματα μνήμης - Συσκευασίες μνήμης προσωπικών υπολογιστών

- Εισαγωγή - Επίπεδα μνήμης - Ολοκληρωμένα κυκλώματα μνήμης - Συσκευασίες μνήμης προσωπικών υπολογιστών Μάθημα 4.5 Η Μνήμη - Εισαγωγή - Επίπεδα μνήμης - Ολοκληρωμένα κυκλώματα μνήμης - Συσκευασίες μνήμης προσωπικών υπολογιστών Όταν ολοκληρώσεις το μάθημα αυτό θα μπορείς: Να αναφέρεις τα κυριότερα είδη μνήμης

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακά Ηλεκτρονικά. Μάθηµα 4ο.. Λιούπης

Ψηφιακά Ηλεκτρονικά. Μάθηµα 4ο.. Λιούπης Ψηφιακά Ηλεκτρονικά Μάθηµα 4ο. Λιούπης Λογική συζευγµένου εκποµπού Emitter-coupled logic (ECL) Χρησιµοποιούνται BJT transistor, µόνο στην ενεργή περιοχή Εµφανίζονται µικρές αλλαγές δυναµικού µεταξύ των

Διαβάστε περισσότερα

5 η Θεµατική Ενότητα : Μνήµη & Προγραµµατιζόµενη Λογική. Επιµέλεια διαφανειών: Χρ. Καβουσιανός

5 η Θεµατική Ενότητα : Μνήµη & Προγραµµατιζόµενη Λογική. Επιµέλεια διαφανειών: Χρ. Καβουσιανός 5 η Θεµατική Ενότητα : Μνήµη & Προγραµµατιζόµενη Λογική Επιµέλεια διαφανειών: Χρ. Καβουσιανός Μνήµη Η µνήµη καταλαµβάνει το µεγαλύτερο µέρος ενός υπολογιστικού συστήµατος Δύο τύποι: ROM - RAM RΟΜs CPU

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΩΤΗ ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ Τετάρτη 16 Ιουνίου 2004 Οδηγίες: Η διάρκεια της εξέτασης είναι 3,5 ώρες. Ισχύουν όσα αναφέρονται στους Κανονισµούς Εξετάσεων του ΕΑΠ γενικότερα και της ΘΕ ειδικότερα. Είναι υποχρεωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. USB 2.0 Adaptor. για συσκευές SATA ή IDE 2.5-ιντσών / 3.5-ιντσών / 5.25-ιντσών

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. USB 2.0 Adaptor. για συσκευές SATA ή IDE 2.5-ιντσών / 3.5-ιντσών / 5.25-ιντσών ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ USB 2.0 Adaptor για συσκευές SATA ή IDE 2.5-ιντσών / 3.5-ιντσών / 5.25-ιντσών ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Επιτρέπει σύνδεση στο PC συσκευών που διαθέτουν υποδοχές SATA/ IDE μέσω USB2.0

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερα Προγραμματιζόμενος Ελεγκτής Θερμικών Εφαρμογών

Ελεύθερα Προγραμματιζόμενος Ελεγκτής Θερμικών Εφαρμογών Ελεύθερα Προγραμματιζόμενος Ελεγκτής Θερμικών Εφαρμογών Γενικά Χρήση Επιπλέον δυνατότητες Ελεγχόμενες διατάξεις Ελεύθερα προγραμματιζόμενος ελεγκτής θερμοκρασίας με 4 εισόδους αισθητηρίων και 3 εξόδους

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Μικροϋπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Μικροϋπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 ο. Ο Προσωπικός Υπολογιστής

Κεφάλαιο 4 ο. Ο Προσωπικός Υπολογιστής Κεφάλαιο 4 ο Ο Προσωπικός Υπολογιστής Μάθημα 4.3 Ο Επεξεργαστής - Εισαγωγή - Συχνότητα λειτουργίας - Εύρος διαδρόμου δεδομένων - Εύρος διαδρόμου διευθύνσεων - Εύρος καταχωρητών Όταν ολοκληρώσεις το μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ Θεσσαλονίκη 09/06/2015 4η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 1. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής είναι μια συσκευή, μεγάλη ή μικρή, που επεξεργάζεται δεδομένα και εκτελεί την εργασία του σύμφωνα με τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Μικροϋπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΤΜΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Τα τμήματα ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή είναι: 1. Επεξεργαστής 2. Μνήμη RAM και ROM 3. Κάρτα γραφικών 4. Μητρική Πλακέτα 5. Σκληρός Δίσκος 6. DVD / Blue Ray 7. Τροφοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ EASY/ EASY COMPACT

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ EASY/ EASY COMPACT ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ EASY/ EASY COMPACT Γενικά χαρακτηριστικά easy Λειτουργίες πληκτρολογίου για τα μοντέλα easy 1. Για να ανοίξουμε και να κλείσουμε το όργανο ON / OFF πατάμε το πλήκτρο 1 πάνω από

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πολυμέσων. Εισαγωγή Υλικό συστημάτων πολυμέσων Λογισμικό συστημάτων πολυμέσων Συστήματα πραγματικού χρόνου Χρονοπρογραμματισμός

Συστήματα πολυμέσων. Εισαγωγή Υλικό συστημάτων πολυμέσων Λογισμικό συστημάτων πολυμέσων Συστήματα πραγματικού χρόνου Χρονοπρογραμματισμός Συστήματα πολυμέσων Εισαγωγή Υλικό συστημάτων πολυμέσων Λογισμικό συστημάτων πολυμέσων Συστήματα πραγματικού χρόνου Χρονοπρογραμματισμός Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 03-1 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εισαγωγή στην Πληροφορική Εισαγωγή στην Πληροφορική Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Εισαγωγή στην Πληροφορική 1 Γενικές πληροφορίες Εισαγωγή στην Πληροφορική ιδασκαλία: Παναγιώτης Χατζηδούκας Email:

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Λογική Σχεδίαση

Ψηφιακή Λογική Σχεδίαση Ψηφιακή Λογική Σχεδίαση Επιμέλεια: Γεώργιος Θεοδωρίδης, Επίκουρος Καθηγητής Ανδρέας Εμερετλής, Υποψήφιος Διδάκτορας Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Σημείωμα Αδειοδότησης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις Επανάληψης

Ερωτήσεις Επανάληψης Ερωτήσεις Επανάληψης 1. Μητρική Πλακέτα : a. Μια µητρική πλακέτα είναι; Μια µητρική πλακέτα είναι η κύρια πλακέτα τυπωµένου κυκλώµατος που βρίσκετε σε υπολογιστές και άλλα επεκτάσιµα συστήµατα. Κατέχει

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας. Οργάνωση Υπολογιστών

Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας. Οργάνωση Υπολογιστών Οργάνωση Υπολογιστών Οργάνωση υπολογιστών ΚΜΕ Κύρια Μνήμη Υποσύστημα εισόδου/εξόδου Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (ΚΜΕ) R1 R2 ΑΛΜ R3 I Καταχωρητές PC Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Αριθμητική και λογική μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Μαθαίνοντας το hardware του αναπτυξιακού

Μαθαίνοντας το hardware του αναπτυξιακού 1. ΑΣΚΗΣΗ 1 Μαθαίνοντας το hardware του αναπτυξιακού Προϋποθέσεις Το εργαστήριο αυτό προϋποθέτει το διάβασμα και χρήση των εξής: Αρχείο mcbstr9.chm HTML, που δίδεται με τα υπόλοιπα αρχεία του εργαστηρίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2014

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2014 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2014 POLYMECHANICS Μπενάκη 5 Πεύκα Θεσσαλονίκη Τηλ: +302315 318802 www.polymechanics.gr info@polymechanics.gr ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2014 Σειρά καταγραφικών συστήµατων Ultima Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή επανάληψη Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών

Ορθή επανάληψη Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ορθή επανάληψη Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η μελέτη αφορά στην προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

ICP-CP508. Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508

ICP-CP508. Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508 ICP-CP508 EL Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508 ICP-CP508 Οδηγός χρήστη 1.0 Επισκόπηση πληκτρολογίων της σειράς ICP-CP508 EL 2 1.0 Επισκόπηση πληκτρολογίων της σειράς ICP-CP508 Το πληκτρολόγιο είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Θεµατική Ενότητα ΠΛΗ 21: Ψηφιακά Συστήµατα Ακαδηµαϊκό Έτος 2009 2010 Γραπτή Εργασία #3 Παράδοση: 28 Μαρτίου 2010 Άσκηση 1 (15 µονάδες) Ένας επεξεργαστής υποστηρίζει τόσο

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ PA MUSP 080 / 120 / 180 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν για πρώτη φορά. Στις οδηγίες που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Μελλοντικές Κατευθύνσεις

Μελλοντικές Κατευθύνσεις Ψηφιακά Ηλεκτρονικά Μελλοντικές Κατευθύνσεις.Λιούπης Ψηφιακά Ηλεκτρονικά Μελλοντικές Κατευθύνσεις 1 Ψηφιακά Ηλεκτρονικά Μελλοντικές Κατευθύνσεις 2 Σύγχρονα Τρανζίστορ Αύξηση της απόδοσης Μίγµα silicon

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΜΕ. Εισαγωγή

Εργαστήριο 3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΜΕ. Εισαγωγή Εισαγωγή Εργαστήριο 3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΜΕ Σκοπός του εργαστηρίου είναι να γνωρίσουµε την εσωτερική δοµή και αρχιτεκτονική της κεντρικής µονάδας επεξεργασίας, να κατανοήσουµε τον τρόπο µε τον οποίο λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ.

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ. Ερασιτεχνικής Αστρονομίας ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ. Κυριάκος Πανίτσας Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός-Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

MULTIPLE CHOICE REVISION: ΜΑΘΗΜΑ 1-2

MULTIPLE CHOICE REVISION: ΜΑΘΗΜΑ 1-2 MULTIPLE CHOICE REVISION: ΜΑΘΗΜΑ 1-2 1. Ποιος τύπος Η/Υ χρησιμοποιείται για την λειτουργία συστημάτων και βάσεων δεδομένων μεγάλων εταιρειών; a) Επιτραπέζιος Η/Υ b) Προσωπικός Ψηφιακός Βοηθός c) Μεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Αντίθεση χρωµάτων και φωτεινότητα. Σειριακές θύρες

Εισαγωγή. Αντίθεση χρωµάτων και φωτεινότητα. Σειριακές θύρες 1 Οθόνη GUI / Ενηµέρωση επικοινωνιών Εισαγωγή Το συµπλήρωµα αυτό αποτελεί προσθήκη για το Εγχειρίδιο λειτουργίας και τεχνικών στοιχείων του συστήµατος αναπνευστήρα 840 και παρέχει ενηµερωµένες πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην πληροφορική

Εισαγωγή στην πληροφορική Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Εισαγωγή στην πληροφορική Ενότητα 2: Βασικές αρχές λειτουργίας και χρήσης του υπολογιστή Αγγελίδης Παντελής Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ : Με ΙΤ-4Ν Με τηλέφωνο συνδεδεμένο στις εξόδους τηλεφωνικής γραμμής του ΙΤ-4Ν. Μπείτε στο μενού προγραμματισμού. Αν έχετε μπουτονιέρα στο σύστημα, τοποθετείστε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑ ΜΕΡΗ ΕΝΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚA ΜΕΡΗ. Κεντρική µονάδα επεξεργασίας (CPU - Central Processing Unit)

ΚΥΡΙΑ ΜΕΡΗ ΕΝΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚA ΜΕΡΗ. Κεντρική µονάδα επεξεργασίας (CPU - Central Processing Unit) ΚΥΡΙΑ ΜΕΡΗ ΕΝΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Οι υπολογιστές αποτελούνται από πολλά εξαρτήµατα. Τα περισσότερα από αυτά είναι εσωτερικά, που βρίσκονται µέσα στο κουτί του υπολογιστή. Ωστόσο, µερικά εξαρτήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Model: ED-CS5000. Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες.

Model: ED-CS5000. Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες. Model: ED-CS5000 Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες. Ο πίνακας είναι συμβατός με χειριστήρια σταθερού (11 32bit) η κυλιόμενου κωδικού στην συχνότητα των 433,92Mhz

Διαβάστε περισσότερα

HX-TEL 999. ΗΧ-TEL999 rev1_1 www.tele.gr

HX-TEL 999. ΗΧ-TEL999 rev1_1 www.tele.gr ΜΟΝΑ Α ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ HX-TEL 999 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Χρησιµοποιείτε πάντα µόνο το τροφοδοτικό που συνοδεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι υπολογιστές αποτελούνται από πολλά ηλεκτρονικά εξαρτήματα. Κάθε εξάρτημα έχει ειδικό ρόλο στη λειτουργία του υπολογιστή. Όλα όμως έχουν σχεδιαστεί, για να συνεργάζονται,

Διαβάστε περισσότερα

Υπάρχουν δύο τύποι μνήμης, η μνήμη τυχαίας προσπέλασης (Random Access Memory RAM) και η μνήμη ανάγνωσης-μόνο (Read-Only Memory ROM).

Υπάρχουν δύο τύποι μνήμης, η μνήμη τυχαίας προσπέλασης (Random Access Memory RAM) και η μνήμη ανάγνωσης-μόνο (Read-Only Memory ROM). Μνήμες Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα των ψηφιακών συστημάτων σε σχέση με τα αναλογικά, είναι η ευκολία αποθήκευσης μεγάλων ποσοτήτων πληροφοριών, είτε προσωρινά είτε μόνιμα Οι πληροφορίες αποθηκεύονται

Διαβάστε περισσότερα

Αναπαράσταση Μη Αριθμητικών Δεδομένων

Αναπαράσταση Μη Αριθμητικών Δεδομένων Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Αναπαράσταση Μη Αριθμητικών Δεδομένων (κείμενο, ήχος και εικόνα στον υπολογιστή) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/

Διαβάστε περισσότερα

! Δεδομένα: ανεξάρτητα από τύπο και προέλευση, στον υπολογιστή υπάρχουν σε μία μορφή: 0 και 1

! Δεδομένα: ανεξάρτητα από τύπο και προέλευση, στον υπολογιστή υπάρχουν σε μία μορφή: 0 και 1 Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 5-6 Αναπαράσταση Μη Αριθμητικών Δεδομένων (κείμενο, ήχος και εικόνα στον υπολογιστή) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Υ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Υ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Υ 1) Τι είναι μητρική πλακέτα; Είναι η βασική ηλεκτρονική πλακέτα ενός Η/Υ πάνω στην οποία συνδέονται όλα τα εξαρτήματα ενός Η/Υ όπως ο επεξεργαστής, η μνήμη, οι κάρτες επέκτασης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ Άσκηση 1 Ένας επεξεργαστής (ΚΜΕ) υποστηρίζει 371 εντολές. Πόσα bit θα πρέπει να είναι ο καταχωρητής εντολής (ελάχιστη τιμή); (α) 4 bit (β) 16 bit (γ) 1 bit (δ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2014 Α.Π.: 6028 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Παρακαλώ όπως αποστείλετε αναλυτική προσφορά για την προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM )

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM ) AKAI AR321 S ΘΕΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ 1. Πλήκτρο τροφοδοσίας 2. Πλήκτρο χρονοδιακόπτη 3. Πλήκτρο λειτουργίας 4. Πλήκτρο ήχου 5. Έλεγχος περιστροφής 6. Ρύθμιση φωτισμού 7. Οθόνη LCD 8. Κλίμακα περιστροφής 9. Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 49999,50 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α. Κ.Α. : 70.01.7134.001 ΕΤΟΣ : 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 05-1

Εικόνα. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 05-1 Εικόνα Εισαγωγή Ψηφιακή αναπαράσταση Κωδικοποίηση των χρωμάτων Συσκευές εισόδου και εξόδου Βάθος χρώματος και ανάλυση Συμβολική αναπαράσταση Μετάδοση εικόνας Σύνθεση εικόνας Ανάλυση εικόνας Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Δομή υπολογιστή Συστήματα αρίθμησης

Περιεχόμενο: Δομή υπολογιστή Συστήματα αρίθμησης Περιεχόμενο: Δομή υπολογιστή Συστήματα αρίθμησης ΟΜΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Ένας υπολογιστής αποτελείται από την Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (ΚΜΕ), τη µνήµη, τις µονάδες εισόδου/εξόδου και το σύστηµα διασύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 17-03-2009 & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 6431 α/α 03/09 Α

Διαβάστε περισσότερα