Περιεχόµενα ERGOLAND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιεχόµενα ERGOLAND"

Transcript

1 Περιεχόµενα ERGOLAND σελίδα Εισαγωγή στο ErgoLand - Κατάλογος έργων 3 Εργασίες έργων 4 Εισαγωγή έργου από ErgoWin-(ή από Αποθηκευµένο εξωτερικό αρχείο έργου «.XML») 4 Αποθήκευση (εξαγωγή) έργου σε εξωτερικό αρχείο «.XML» 4 ηµιουργία-καταχώρηση νέου έργου 5 Στοιχεία έργου 5 Κείµενα έργου 6 Επισήµανση κειµένου 6 Αποθήκευση φόρτωση ΕΣΜΗΣ-ΠΡΟΦΙΛ Κειµένων 6 Αυτόµατη παρεµβολή-ενσωµάτωση σε κείµενο 7 " ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΥΠΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ-ΑΙΤΗΣΕΩΝ 8 Συνηµµένα Σχετικά Αρχεία 9 Προϋπολογισµός του έργου - Σύµβαση 10 Εισαγωγή-διαγραφή στοιχείων έργου 11 Αποκοπή, αντιγραφή, επικόλληση στοιχείων έργου 11 Μετακίνηση στοιχείων έργου 11 Στοιχεία Κατηγοριών-οµάδων 11 Στοιχεία Αρθων 12 Στοιχεία δαπανών 13 Συµβατικό αντικείµενο 14 Εισαγωγή ενηµέρωση ποσοστών ΙΚΑ 15 Κλείσιµο (οριστικοποίηση) προϋπολογισµού 16 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΦΥΛΛΟ EXCEL 16 ιαδικασία Ανοίγµατος Κλεισµένου Προϋπολογισµού 17 Εκτυπώσεις Προϋπολογισµού 18 Προϋπολογισµού 18 Υπολογισµού (σ) αναγωγής 18 Υπολογισµού συντελεστή Ι.Κ.Α. 18 Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Εργασιών (ΑΠΕ-Σ.Π.) - Συµπληρωµατικές συµβάσεις 19 Νέες άρθρα (Νέες Τιµές από ΕΡΓΟ-ΠΚΝΤΜ του ErgoWin) 20 Έλεγχος Μεταβολών διάθεσης επί έλασσον δαπανών και Απροβλέπτων 21 Συµπληρωµατικές Συµβάσεις 22 Ποσότητες από επιµέτρηση 23 Εξοδος - µεταφορά Α.Π.Ε. σε Excel 23 Επικύρωση- Έγκριση Α.Π.Ε. 23 ιαδικασία Ανοίγµατος Προηγούµενου ΑΠΕ & Προϋπολογισµού Νέος ΑΠΕ ιαγραφή ΑΠΕ 24 Εκτυπώσεις Α.Π.Ε. 25 Α.Π.Ε. (Σ.Π.) και Συµπληρωµατικής Σύµβασης 25 Συνοπτικού πίνακα ποσοτήτων 25 Υπολογισµού συντελεστή Ι.Κ.Α. 26

2 Λογαριασµοί 26 ηµιουργία Λογαριασµών 26 Επεξεργασία Λογαριασµών 27 Προσωρινές (ηµιτελείς) εργασίες Υλικά Επί τόπου 27 Εγγυήσεις (Εγγυητικές επιστολές Μειώσεις Εγγυήσεων) 28 Στοιχεία Λογαριασµού (Στρογγυλοποίηση Ποσού, Σύνδεση µε Επιµέτρηση κλπ) 29 Ενηµέρωση ποσοτήτων ΑΠO (και ΠΡΟΣ) Επιµέτρηση ErgoMetr 29 Αµεση πιστοποίηση Εγκεκριµένων ποσοτήτων 29 Άλλες εργασίες επεξεργασίας ποσοτήτων λογαριασµού 29 Κλείσιµο Λογαριασµού άλλα ποσά 30 Ποσά - απάνες και λεπτοµέρειες δαπανών 30 Εφαρµογή ΦΠΑ στα διάφορα ποσά 30 απάνες ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ εργασιών (Όφελος και έκπτωση επί του Οφέλους) 31 Ποσά - απάνες και λεπτοµέρειες δαπανών 31 Υπολογισµοί στη περιγραφή των γραµµών 31 ΑΛΛΕΣ (Πρόσθετες) ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 31 ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ - ΤΟΚΟΙ 32 Εκτυπώσεις Λογαριασµού 33 Πιστοποίησης (Σώµα) λογαριασµού 33 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ 33 Εκτύπωση ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 34 Συνοπτικού πίνακα εργασιών 34 Εντολής Πληρωµής (Πρώτη & εύτερη σελίδα) 35 Σύνθετη Εκτύπωση 36 Συντελεστές αναθεώρησης έργου 37 Ενηµέρωση συντελεστών 37 Εφαρµογή συντελεστή (ενιαίου) 37 Εκτύπωση των συντελεστών Αναθεώρησης περιόδου 37 Υπολογισµός αναθεώρησης 38 Χρονοδιάγραµµα έργου 40 Γενικές ρυθµίσεις χαρακτηριστικών χρονοδιαγράµµατος 41 ηµιουργία - Ενηµέρωση Επιµετρήσεων διαχωρισµού 42 Εκτύπωση (προεπισκόπηση) χρονοδιαγράµµατος 43 Εισαγωγή έργου από αποθηκευµένο αρχείο τύπου XML ή από έργο του ErgoWIn 44 Αποθήκευση έργου σε εξωτερικό αρχείο 44 Οµαδική Αποθήκευση έργων 44 Αντιγραφή Εργου 44 ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 45 Αρχεία Συντελεστών Αναθεώρησης 45 Χρήστες 45 Συντήρηση αρχείων 45 Ενηµέρωση από το Internet 45 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 45 Κείµενα έργων - προτεινόµενοι κωδικοί-κείµενα 46 Παράµετροι Εργου 47 Χρώµατα 47 Μονάδες µετρήσεως 48 ErgoTech - ErgoLand Σελίδα 2

3 ErgoLand - Άµεση Εκκίνηση Πατώντας το εικονίδιο του προγράµµατος εµφανίζεται η πρώτη οθόνη εισαγωγής όπου πατάµε απλά Ο.Κ. Και µπαίνουµε στο πρόγραµµα. (Αν εργάζονται στο πρόγραµµα παραπάνω από ένας χρήστης θα ΠΡΕΠΕΙ να µπαίνει στη εφαρµογή ο καθένας µε τον δικό του κωδικό.) Με την εισαγωγή µας στη εφαρµογή εµφανίζεται το παρακάτω παράθυρο Μπορούµε να επιλέξουµε εργασία που θέλουµε µε το ποντίκι (mouse) και στις δύο πλευρές παραθύρου ή να εργαστούµε µε το πληκτρολόγιο στο δεξί τµήµα του παραθύρου.. Αν θέλουµε µπορούµε να «κλείσουµε» το δεξί τµήµα µε το τίτλο «Κατάλογος εργασιών ErgoLand» µε το πλήκτρο [<] Πατάµε το πλήκτρο «Εργασίες έργων» ή πατάµε [Enter] στο δεξί µέρος στη αντίστοιχη γραµµή και αµέσως εµφανίζεται το βασικό παράθυρο «Κατάλογος έργων» εύρεσης και επεξεργασίας των έργων Στη σελίδα κατάλογος Με κλικ στους τίτλους του πίνακα έχουµε αντίστοιχη ταξινόµηση των έργων. Με διπλό κλικ στην αριστερή άκρη της γραµµής τίτλων έχουµε ταξινόµηση µε σειρά εισαγωγής Στη σελίδα δένδρο Μπορούµε να δοµήσουµε καταλόγους στους οποίους να αποθηκεύσουµε τα έργα. Πατάµε δεξί κλικ του Mouse και επιλέγουµε «Νέος φάκελος» για να δηµιουργήσουµε νέο φάκελο. Μπορούµε να «βάλουµε» τα έργα σε ένα φάκελο µε «Αποκοπή-επικόλληση» ή µε σύρσιµο και απόθεση του έργου σε έναν φάκελο ErgoTech - ErgoLand Σελίδα 3

4 Εργασίες έργων Στο παράθυρο αυτό γίνεται όλη η επεξεργασία των έργων Βλέπουµε τα παρακάτω πλήκτρα (από αριστερά) 1. «Κλείσιµο-έξοδος» για να βγούµε από το παράθυρο αυτό. 2. Τον Πλοηγό (της βάσης δεδοµένων των έργων) Με τα οποία µετακινούµαστε µέσα στη βάση των έργων ή δηµιουργούµε νέο έργο µε το πλήκτρο [+] 3. «Στοιχεία έργου» Με το πλήκτρο αυτό βλέπουµε το παράθυρο µε τα γενικά στοιχεία του έργου 4. «Κείµενα έργου» Με το πλήκτρο αυτό ορίζουµε τίτλους και άλλα κείµενα (υπογραφές κ.λ.π.) του έργου) 5. «Συνηµµένα Σχετικά Αρχεία» Με το πλήκτρο αυτό µπορούµε να καθορίσουµε λίστα µε «Συνηµµένα Σχετικά Αρχεία» για κάθε έργο. 6. «Προϋπολογισµός του έργου Σύµβαση» Με το πλήκτρο αυτό ορίζουµε τα στοιχεία του προϋπολογισµού δηλαδή κατηγορίες άρθρα και δαπάνες που αποτελούν το έργο. 7. «Σύνδεση µε το ERGOMETR για επεξεργασία αναλυτικών-συγκεντρωτικών επιµετρήσεων 8. «Ανακεφαλαιωτικοί πίνακες» Με το οποίο επεξεργαζόµαστε τους Συγκριτ. ή Ανακεφαλ. Πίνακες 9. «Λογαριασµοί» Με το οποίο επεξεργαζόµαστε λογαριασµούς 10. «Υπολογισµός ιαχωρισµού και αναθεώρησης» Με το πλήκτρο αυτό α, ενηµερώνουµε και επεξεργαζόµαστε τους συντελεστές αναθεώρησης που αφορούν το έργο για τα διάφορα τρίµηνα. Και β. καθορίζουµε τους λογαριασµούς διαχωρισµού ποσοτήτων και να υπολογίζουµε την δαπάνη αναθεώρησης σε κάθε περίοδο. 11. «Χρονοδιάγραµµα έργου». Με το πλήκτρο ατό επεξεργαζόµαστε το χρονοδιάγραµµα του έργου. 12. «Εισαγωγή προϋπολογισµού από φύλλο EXCEL» 13. «Εισαγωγή έργου από αποθηκευµένο εργο XML ή από έργο ErgoWIn Με το πλήκτρο αυτό µπορούµε να εισάγουµε ένα έργο από το ErgoWin.ή από αποθηκευµένο έργο (αρχείο τύπου XLM). 14. «Αποθήκευση έργου σε εξωτερικό αρχείο τύπου XML Με το πλήκτρο αυτό µπορούµε να αποθηκεύσουµε ένα έργο σε εξωτερικό αρχείο (τύπου XML) για µεταφορά ή για αντιγραφή. 15. «Οµαδική Αποθήκευση έργων» (BackUp) Που γίνεται οµαδικά η παραπάνω (13) εργασία. 16. Αντιγραφή Εργου» µε το οποίο γίνεται άµεσα ΠΛΗΡΗΣ αντιγραφή ΟΛΩΝ των στοιχείων του επιλεγµένου έργου. Στη λίστα των έργων τοποθετούµαστε-επιλέγουµε (µε απλό δεξί κλικ) το έργο που θέλουµε να εργαστούµε και στη συνέχεια επιλέγουµε την σχετική εργασία από τα παραπάνω πλήκτρα ή επιλέγουµε την εργασία από το σχετικό µενού. ErgoTech - ErgoLand Σελίδα 4

5 (Με διπλό κλικ στο έργο είναι σαν να επιλέγουµε το πλήκτρο ηµιουργία νέου έργου ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ «Προϋπολογισµός του έργου Σύµβαση») Πατώντας το πλήκτρο [+] στο πλοηγό δηµιουργούµε νέο έργο οπότε εµφανίζεται το παρακάτω παράθυρο µε 4 υποσελίδες στο οποίο συµπληρώνουµε τα σχετικά στοιχεία όπως: Ονοµασία έργου (για το ευρετήριο), Κωδικός (προαιρετικός) και οπωσδήποτε: Ηµεροµηνία εκκίνησης αναθεώρησης (δηµοπρασίας) και Τεκµαρτή έκπτωση (µέση έκπτωση) και το νόµισµα των υπολογισµών (αν είναι παλαιό έργο σε δραχµές). ΠΡΟΣΟΧΗ. Αν το έργο είναι µε προϋπολογισµό σε δραχµές και συνεχίζεται µετά την , θα το εισάγουµε κανονικά µε νόµισµα δραχµές και αφού ολοκληρώσουµε «περάσουµε» τον προϋπολογισµό (και πιθανόν υπάρχοντες λογαριασµούς και ΑΠΕ) θα αλλάξουµε το νόµισµα υπολογισµών σε «µερικές δαπάνες σε ευρώ» Συµπληρώνουµε (προαιρετικά και οποτεδήποτε) ακόµα τις διάφορες Ηµεροµηνίες Προθεσµίες του έργου. Στην παρακάτω (δεύτερη) οθόνη «Ενιαίες- Σταθερές δαπάνες» ορίζουµε --Ποιες είναι ενιαίες δαπάνες (Τσεκάρουµε ανάλογα) --Αν είναι ποσοστά ορίζουµε το ποσοστό --Με τα βελάκια µπορούµε να µεταβάλουµε τη σειρά τους Στη Τρίτη οθόνη «Εγγυήσεις» ορίζουµε τα ποσοστά εγγύησης. Με το πλήκτρο «Υπολογισµός» µπορούµε να προσδιορίσουµε την πρόσθετη απαιτούµενης και συνολικής εγγύησης Καλής Εκτέλεσης, Με βάση τη παράγραφο 2 του άρθρου 4 του Νόµου 3263/2004. Με το πλήκτρο αυτό καθορίζουµε 1. Το ποσοστό της απαιτούµενης εγγύησης Καλής Εκτέλεσης του έργου (συνήθως 5%) «ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ» 2. Το Όριο της Αποδεκτής έκπτωσης πέρα από το οποίο απαιτείται προσθετή Εγγύηση Καλής εκτέλεσης µε βάση την Απόφαση 17α/03/101/φν.437/ Την τεκµαρτή µέση έκπτωση της δηµοπρασίας. Μπορούµε να βάλουµε (στο κίτρινο πεδίο) και δοκιµαστικά όποια έκπτωση θέλουµε και µε το πλήκτρο «υπολογισµός» να εµφανιστεί η συνολική απαιτούµενη εγγύηση. Με το πλήκτρο [Επιστροφή] κλείνουµε αυτό το παράθυρο. Στη τέταρτη οθόνη «Λοιπά» µπορούµε να καθορίσουµε Το λεκτικό ΑΠΕ ή Σ.Π. Το τύπο υπολογισµού σίγµα αναθεώρησης και την κλίµακα µείωσης του Ν. του παραπάνω τύπου. Τα έργα µε προϋπολογισµό (Χωρίς Αναθεώρηση και ΦΠΑ) µεγαλύτερο από το όριο της 2 ης τάξης ΜΕΕΠ (Παλαιάς ατοµικής) χάνουν την πρώτη περίοδο οπότε πρέπει να βάλετε 0\1\2\3\4\5\6\7\8 Καθορίζουµε επίσης αν ο ΑΠΕ θα υπολογίζει τις διαφορές µε βάση τον Προηγούµενο πίνακα ή µε βάσει τις δαπάνες του προϋπολογισµού. ErgoTech - ErgoLand Σελίδα 5

6 Κείµενα έργου Στα «Κείµενα έργου» καταχωρούµε διάφορα κείµενα τίτλους και παραµέτρους που αφορούν τις εκτυπώσεις. εν χρειάζεται να συµπληρώσουµε όλα από την αρχή αλλά κατά την εξέλιξη του έργου και ανάλογα τι εκτύπωση θέλουµε να κάνουµε Αριστερά βλέπουµε διάφορα θέµατα-κωδικούς και δεξιά τα περιεχόµενα κάθε κωδικού µε µορφή απλού κειµένου. Με το πλήκτρο «Αντιγραφή κειµένου στις γενικές παραµέτρους» µπορούµε να καθορίσουµε τον συγκεκριµένο κωδικό κειµένου και τα περιεχόµενα του για να ισχύει για τα νέα έργα που θα εισάγουµε στο πρόγραµµα Αν είναι το πλήκτρο "Αναδίπλωση κειµένου" είναι πατηµένο "µέσα" δεν γίνεται αναδίπλωση γραµµής ανάλογα µε το µέγεθος του παράθυρου που εργαζόµαστε κ'έτσι έχουµε πιο σωστή εικόνα της τελικής εκτύπωσης Αν πατήσουµε το πλήκτρο "χωνί" εµφανίζονται και άλλες βοηθητικές εγγραφές όπως "ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΝΩΝ" "ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΕΝΤΟΛΗΣ" κ.λ.π Το πλήκτρο "γραµµατοσειρά" έχει προσωρινή σηµασία π.χ. για προεπισκόπηση ή δοκιµαστική εκτύπωση µε το πλήκτρο «προεπισκόπηση εκτύπωση» Μία οµάδα πλήκτρων µε τα οποία µπορούµε να «επισηµάνουµε» κάποιο τµήµα του κειµένου ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Αν θέλουµε να «επισηµάνουµε» κάποιο τµήµα του κειµένου θα πρέπει να το περικλείσουµε µε το σύµβολο [ `] (τόνος που γέρνει δεξιά -δασεία- ) που αντιστοιχεί στο πλήκτρο που βρίσκεται στο άκρο αριστερό πάνω άκρο του πληκτρολογίου. Ο τρόπος που θα φανεί η επισήµανση στη εκτύπωση ορίζεται µε τα πλήκτρα µε τα οποία επιλέγουµε α) Εντονη γραφή, β) πλάγια γραφή και γ) Υπογράµµιση. Μπορούµε να επιλέξουµε όλους τους συνδυασµούς. Γραµµές κειµένου που στη αρχή τους έχουν το σύµβολο Θεωρούνται βοηθητικές και δεν τυπώνονται (δες κείµενο «ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ») ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΜΕΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Με τα πλήκτρα «Αποθήκευση-φόρτωση ΠΡΟΦΙΛ» µπορούµε να αποθηκεύσουµε τα κείµενα κάποιου έργου σαν µια δέσµη-προφιλ που στη συνέχεια θα µπορέσουµε να τα ανακαλέσουµε σε άλλο παρόµοιο έργο. Με το πλήκτρο «Αποθήκευση προφίλ» εµφανίζεται το παρακάτω παράθυρο που βάζουµε τίτλο για το Προφίλ που θέλουµε να αποθηκεύσουµε. Οπότε αφού γράψουµε το όνοµα πατάµε το «καταχώρηση» για να γίνει η εγγραφή. Μπορούµε να αλλάξουµε τα ονόµατα των «προφίλ» ErgoTech - ErgoLand Σελίδα 6

7 Για να δούµε τα περιεχόµενα κάθε προφίλ πατάµε το πλήκτρο «κείµενα προφίλ» Αν θέλουµε να φορτώσουµε µια δέσµη-προφίλ σε κάποιο έργο τότε πατάµε το πλήκτρο «Φόρτωση προφίλ» οπότε εµφανίζεται το παρακάτω παράθυρο στο οποίο µπορούµε να επιλέξουµε εκτός από το ποιο Προφίλ θέλουµε τον τρόπο που θα φορτωθούν τα κείµενα δηλαδή α). Όσοι κωδικοί δεν υπάρχουν ήδη στο έργο. β). Όλοι οι κωδικοί από το προφίλ. ενώ θα διατηρηθούν οι κωδικοί του έργου που δεν θα ενηµερωθούν από το προφίλ. γ). Στη επιλογή αυτή θα διαγραφούν όλοι οι κωδικοί από το έργο και φορτωθούν όλοι οι κωδικοί οπό το Προφίλ. Για να δούµε τα περιεχόµενα κάθε προφίλ πατάµε το πλήκτρο «κείµενα προφίλ» Τέλος πατάµε το πλήκτρο «φόρτωση προφίλ» για να εκτελεστεί η φόρτωση. ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ - ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΕ ΚΕΙΜΕΝΟ Στα κείµενα µπορούµε να συµπεριλάβουµε κωδικούς από άλλα κείµενα του έργου και να έχουµε κατά την εκτύπωση αυτόµατη ενσωµάτωση του σχετικού κειµένου. Στο παραπάνω παράθυρο βλέπουµε π.χ. στο κείµενο ( ΙΑΚΗΡΥΞΗ) να περιέχονται οι κωδικοί ΕΡΓΟΥ> και παρακάτω ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ>. Στις θέσεις αυτές θα ενσωµατωθούν τα σχετικά κείµενα. Ή σύνταξη -συµβολισµός για να γίνει ενσωµάτωση κάποιου κειµένου είναι ΙΚΟΣ>. Αν θέλουµε να κεντράρουµε τα περιεχόµενα από κάποιο κωδικό βάζουµε το σύµβολο # µετά το > π.χ. ΑΝΑ ΟΧΟΥ ># Το σύµβολο % µετά από τον ορισµό του κωδικού είναι προαιρετικό και σηµαίνει ότι η ενσωµάτωση θα γίνει ανεξάρτητα από το µήκος του κειµένου ούτως ώστε το κείµενο που ακολουθεί τον ΙΚΟΣ>. (π.χ. ηµέρα...) να ακολουθήσει το κείµενο που ενσωµατώνεται στο τέλος του ανεξάρτητα από το µήκος του. Αν δεν υπάρχει το σύµβολο % τότε η ενσωµάτωση θα γίνει στο συγκεκριµένο χώρο που υπάρχει µεταξύ του {<} και του επόµενου χαρακτήρα που υπάρχει στη γραµµή µετά το {>}. (Τα κενά συµπεριλαµβάνονται στο χώρο ενσωµάτωσης.) Το σύµβολο! δεξιά από τον ορισµό του κωδικού είναι προαιρετικό και ορίζει µέχρι ποιο σηµείο µπορεί να γίνει κατάληψη από το αντίστοιχο κείµενο. Αν δεν υπάρχει το σύµβολο αυτό η ενσωµάτωση θα γίνει όπως ορίζεται παραπάνω. Αν θέλουµε να εµφανιστεί η τρέχουσα ηµεροµηνία βάζουµε οπότε εµφανίζεται π.χ. 26/6/08. Αν θέλουµε τον µήνα ολογράφως τότε βάζουµε Θα πρέπει να συµπληρώσετε -µε την εξέλιξη του έργου- τα σχετικά κείµενα, τίτλους, υπογραφές κ.α. που αφορούν το έργο και αρχικά τα παρακάτω (µε σχετικά παραδείγµατα) 1. ΚΥΡΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παράδειγµα ΗΜΟΣ ΑΓ. ΗΜΗΤΡΙΟΥ Τεχνικη Υπηρεσία 2. ΕΡΓΟ Εργο : ΣΥΝΤΗΡ. - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 98 Ο.Τ. Παράδειγµα στο 2ο ηµοτικό ιαµέρισµα Αρ.Μελέτης : 123/2000 Ανάδοχος : Νικολάου Νικόλαος 3. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (1320 Euro) µε τον Φ.Π.Α Παράδειγµα 4. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ Παράδειγµα ΑΝ ΡΕΟΥ ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 5. ΕΠΙΒΛΕΨΗ Παράδειγµα ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 6. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ Παράδειγµα Α. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΙΧ. ΜΙΧΑΗΛ ΠΟΛ.ΜΗΧ.ΚΟΣ Η/Μ ΜΗΧ/ΚΟΣ 7. ΑΝΑ ΟΧΟΣ Παράδειγµα ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΟΧΟ "ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. " ErgoTech - ErgoLand Σελίδα 7

8 ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΥΠΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ-ΑΙΤΗΣΕΩΝ Στα Κείµενα έργου δηµιουργείται αυτόµατα κείµενο µε κωδικό "DATA" που καταχωρούνται διαφορές πληροφορίες σχετικά µε το έργο. Η ενηµέρωση των στοιχειών γίνεται. 1.Με το κλείσιµο της φόρµας «Στοιχεία του έργου» 2.Μετά την προεπισκόπηση της Πρώτης σελίδας «εντολής πληρωµής» του τελευταίου λογαριασµού 3.Και µετά την προεπισκόπηση του Α.Π.Ε ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ DATA [ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ]82.691,10 [ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ]82.691,10 [ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ] ,87 [ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ]143,86720 % [ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ]1 [ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ]36.274,27 [ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ]16.050,50 [ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ]4.500,00 [ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ]36.274,27 [ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ] ,37 [ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ]2 [ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΦΠΑ]15.818,72 [ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΟ] ,09 [ΠΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ] ,00 [ΠΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΦΠΑ]15.818,72 [ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΟ] ,72 [ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ] ,37 [ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΟΣΟ] ,37 [ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ]4.500,00 [ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΟ] ,87 [ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ]ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΡΑΧΩΝ ΙΚΑΡΙΑΣ [ΤΕΚΜΑΡΤΗ ΕΚΠΤΩΣΗ]3 % [ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ]03/11/2005 [ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ]10/01/2006 [ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΑΠΕ]1 Μπορούµε να καταχωρίσουµε και δικές µας γραµµές µε αρχή της γραµµής το κωδικό όνοµα της πληροφορίας π.χ. [ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ]Ατταλείας 9 Ν.Σµύρνη Τ.Κ Τα στοιχεία αυτά µπορούν να κλιθούν σε άλλες εκτυπώσεις µε την µορφή π.χ. ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ]> ή ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ]> Στα κείµενα έργου υπάρχει νέο πλήκτρο για να τυπώνουµε διάφορα κείµενα του έργου όπως διάφορες αιτήσεις κ.λ.π Παράδειγµα Κειµένου µε ΚΩ ΙΚΟ «ΑΙΤΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ» Α Ι Τ Η Σ Η ΤΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΥ> /ΝΣΗ έργου ΤΗΛ ευρώ ΠΡΟΣ Σας υποβάλλω τον ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ]>ο Λογαριασµό του του οποίου είµαι ανάδοχος συνολικού ποσού ΣΥΝΟΛΟ]> και σας παρακαλώ για τον έλεγχο και πληρωµή. ΘΕΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ]>ου Λογαριασµού Ο Α Ι Τ Ω Ν Αποτέλεσµα ΑΝΑ ΟΧΟΥ ># ΠΡΟΣ Α Ι Τ Η Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΣΑΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Π. ΧΟΝ ΡΟΥ ΑΚΗΣ /ΝΣΗ Σας υποβάλλω τον 2ο Λογαριασµό του έργου ΤΗΛ Εργο : ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΡΑΧΩΝ ΙΚΑΡΙΑΣ του οποίου είµαι ανάδοχος συνολικού ποσού ,72ευρώ και σας παρακαλώ για τον έλεγχο και πληρωµή. Ο Α Ι Τ Ω Ν ΘΕΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗ 2ου Λογαριασµού ΣΑΜΟΣ 14/ 7/08 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Π. ΧΟΝ ΡΟΥ ΑΚΗΣ ErgoTech - ErgoLand Σελίδα 8

9 Συνηµµένα Σχετικά Αρχεία Για Κάθε έργο υπάρχουν ή και δηµιουργούνται πολλά εξωτερικά αρχεία όπως Προσφορές Συµφωνητικά Εγγυητικές ιάφορα έγγραφα στο Word Excel Σχέδια Κλπ Μπορούµε να ορίσουµε για αυτά τα αρχεία σε ένα κατάλογο «Συνηµµένων Σχετικών αρχείων Έργου» ώστε να έχουµε άµεση εποπτεία και επεξεργασία αυτών των αρχείων. Στον κατάλογο αυτόν τοποθετούµε αρχεία µε τους εξής τρόπους Με το πλήκτρο [ + ] εµφανίζεται παράθυρο για να βρούµε και να κάνουµε «Άνοιγµα» - επισύναψη αρχείου. Οπότε απλά επιλέγουµε το αρχείο που θέλουµε. Οµαδική εισαγωγή : Αν έχουµε ανοικτή την εξερεύνηση των Windows ή τον «Υπολογιστή µου» ή «Τα έγγραφα µου» σε κάποιο κατάλογο µπορούµε να επιλέξουµε τα έγγραφα (ακόµα και µε πολλαπλή επιλογή Ctrl-κλικ-) και να τα σύρουµε στο παραπάνω παράθυρο. Ακόµα µπορούµε να Σκανάρουµε- έγγραφα µε το πλήκτρο και να κάνουµε συνηµµένα στο έργο µας. Με το πλήκτρο αυτό έχουµε απ ευθείας σύνδεση µε το πρόγραµµα του scanner ή ακόµα της Web-camera που έχουµε. Τα Αρχεία αυτά είναι άµεσα προσπελάσιµα-επεξεργάσιµα µε το πλήκτρο Η ταξινόµηση των αρχείων µπορεί να αλλάξει πατώντας στη επικεφαλίδα των στηλών Ηµεροµηνία εισαγωγής Όνοµα Αρχείου Τύπος Αρχείου ErgoTech - ErgoLand Σελίδα 9

10 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ Στο αριστερό µέρος βλέπουµε τον σκελετό (δοµή) του έργου µας όπου καθορίζουµε τα νέα στοιχεία δηλαδή κατηγορίες άρθρα δαπάνες και δεξιά λεπτοµέρειες των στοιχείων. Στη δεύτερη γραµµή παρατηρούµε διάφορα πλήκτρα µε τα οποία επεξεργαζόµαστε τα στοιχεία της βάσης (νέα στοιχεία, αντιγραφή, διαγραφή άνοιγµα κόµβου (κατηγορίας) κλ.π). Σε κάθε πλήκτρο όταν το πλησιάσουµε µε το δείκτη του Mouse εµφανίζει σχετικό βοηθητικό µήνυµα. ( Τα ίδια πλήκτρα µπορούµε να τα έχουµε σε βοηθητικό παραθυράκι εργαλειοθήκη. το παράθυρο ανοίγει µε το πλήκτρο «Εµφάνιση απόκρυψη βοηθητικού παραθύρου εργασιών» ) Επίσης µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε το µενού. Οι λεπτοµέρειες που εµφανίζονται δεξιά αφορούν το στοιχείο που έχουµε επιλέξει αριστερά δηλαδή στο παραπάνω παράδειγµα δεξιά βλέπουµε τα στοιχεία της κατηγορίας ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ Αν θέλουµε να βλέπουµε δεξιά όλα τα στοιχεία του έργου πατάµε το «χωνί» ώστε να µη είναι ενεργοποιηµένο. Κάθε έργο αποτελείται από τους εξής τύπους στοιχείων: Κατηγορίες δηλαδή οµαδοποίηση άλλων στοιχείων. Μπορεί να περιέχει (µέσα) άλλα τα παρακάτω στοιχεία και να παίρνει συνολική αξία απ αυτά. Άρθρα δηλαδή εργασίες που έχουν ποσότητα, τιµή, µονάδα µέτρησης, κωδικό(ους) αναθεώρησης κλπ απάνες αυτές είναι ποσοστά αρνητικά ή θετικά που εφαρµόζονται στο µέχρι τη γραµµή αυτή συνολική δαπάνη (µπορεί να εφαρµόζεται και στο προηγούµενο στοιχείο π.χ. για να εφαρµόσουµε έκπτωση στο όφελος κλπ) ή µπορεί να είναι απόλυτο (µη υπολογιζόµενο) ποσό (π.χ. δαπάνη αναθεώρησης, αµοιβές µελετών κλπ). Υπάρχουν 6 προκαθορισµένοι τύποι δαπανών (Όφελος, έκπτωση, απρόβλεπτα, αναθεώρηση, ΦΠΑ, και άλλες δαπάνες). Ειδικά η δαπάνη τύπου έκπτωση εισάγεται µε θετικό πρόσηµο άλλα ενεργεί µε αρνητικό. Άρθρα-Φάσεις κατ αποκοπή Μπορούν να έχουν ποσότητα, τιµή µονάδας, µονάδα µέτρησης (τεµάχια) αλλά µπορούν να περιλαµβάνουν άλλα άρθρα-εργασίες που είναι συνήθως ποσοστά στο συνολικό αντικείµενο και έχουν τιµή µονάδας την τιµή της εργασίας κατ αποκοπή που ανήκουν. Θα πρέπει η συνολική δαπάνη των εσωτερικών υπο-άρθρων αυτών να ταυτίζεται µε τη δαπάνη του άρθρου κατ αποκοπή. ErgoTech - ErgoLand Σελίδα 10

11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΑΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΥ Το πλήκτρο για να κάνουµε οποιαδήποτε εισαγωγή νέου στοιχείου είναι µε το πλήκτρο [+] ΠΡΟΣΟΧΗ!!! η θέση εισαγωγής του νέου στοιχείου εξαρτάται από την επιλεγµένη θέση στο ΑΡΙΣΤΕΡΟ µέρος (µε ανοικτό κίτρινο φόντο) Το πρόγραµµα µας δίνει τη ευχέρεια να δοµήσουµε όπως θέλουµε το έργο ορίζοντας όπως θέλουµε η δοµή κατηγορίες οµάδες -υποοµάδες, άρθρα, δαπάνες. Υπάρχουν δύο πλήκτρα για ποιο άµεση και γρήγορη εισαγωγή : 1. Αν θέλουµε να εισάγουµε ΑΡΘΡΑ άµεσα (ποιο γρήγορα) πατάµε το πλήκτρο «Προσθήκη άρθρου». Αν έχουµε τοποθετηθεί πάνω σε κάποια κατηγορία-οµάδα, η εισαγωγή γίνεται µέσα σ αυτή (στο τέλος του επόµενου επιπέδου). Αν έχουµε τοποθετηθεί σε άρθρο, η εισαγωγή γίνεται στο τέλος των άρθρων του επιπέδου του επιλεγµένου άρθρου. 2. Αν θέλουµε να εφαρµόσουµε έκπτωση σε κάποια κατηγορία - οµάδα (Θα έχουµε απενεργοποιήσει την «ενιαία» στα στοιχεία του έργου) και αφού βάλουµε πρώτα όλα τα άρθρα στη οµάδα θα πατήσουµε το σχετικό πλήκτρο οπότε θα µπει στο τέλος της οµάδας µια δαπάνη τύπου έκπτωσης στη οποία θα πρέπει να µε και το σχετικό ποσοστό Για διαγραφή κάποιου στοιχείου-κόµβου πατάµε το κόκκινο Χ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΥ Μπορούµε µετακινήσουµε ή αντιγράψουµε οποιοδήποτε στοιχείο ή κόµβο. Η εργασία γίνεται µε τα σχετικά πλήκτρα «Αποκοπή, Αντιγραφή, Επικόλληση, Επικόλληση κόµβου(κατηγορίας) από άλλο Εργο». Η εργασία γίνεται ως εξής: Επιλέγουµε (αριστερά) το στοιχείο που θέλουµε να αντιγράψουµε ή µετακινήσουµε και πατάµε το σχετικό πλήκτρο(«αντιγραφή». -ή «αποκοπή» αν θέλουµε την µετακίνηση του) Στη συνέχεια επιλέγουµε τη θέση-στοιχείο που θέλουµε να κάνουµε εισαγωγή (το στοιχείο αυτό θα «σπρωχθεί» προς τα κάτω) και πατάµε το πλήκτρο «επικόλληση». Αν έχουµε επιλέξει «Αντιγραφή» σε κάποια κατηγορία από άλλο έργο πατάµε το τελευταίο εικονίδιο Επικόλληση κόµβου από άλλο Εργο ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΕ ΑΛΛΗ ΘΕΣΗ µε χρήση του mouse.!!! Μπορούµε να αλλάξουµε τη θέση κάθε στοιχείου αν το σύρουµε στη νέα του θέση, Η µετακίνηση γίνεται στο αριστερό τµήµα του παράθυρου (µε το ανοικτό κίτρινο φόντο) (πατάµε και κρατάµε µε το mouse το στοιχείο και αφού το σύρουµε το αφήσουµε στη νέα θέση που θέλουµε). Τα χρωµατιστά κελιά του δεξιού τµήµατος είναι και τα κελιά που δέχονται απ ευθείας εισαγωγή και επεξεργασία Πειραµατιστείτε µε τα διάφορα κουµπιά της δεύτερης γραµµής πλήκτρων ή του παραθύρου εργαλειοθήκης σε ένα απ τα έργα επίδειξης-demo που υπάρχουν στον κατάλογο των έργων. Στοιχεία Κατηγοριών Πατώντας διπλό κλικ επάνω σε κατηγορία στο δεξί τµήµα του παράθυρου εµφανίζεται ένα παράθυρο σαν το παρακάτω Στο παράθυρο αυτό µπορούµε να δούµε την συνολική δαπάνη και άλλα ποσά που καθορίζουν την κατηγορία. Την περιγραφή κάθε κατηγορίας θα την ορίσουµε ή στη υποσελίδα «περιγραφές» ή απ ευθείας στο κάτω µέρος του παραθύρου του προϋπολογισµού. Στο παράθυρο «Περιγραφές µπορούµε να ορίσουµε την περιγραφή της κατηγορίας και εναλλακτική περιγραφή (π.χ. σε άλλη γλώσσα). Μπορούµε να επιλέξουµε συνθέσουµε περιγραφή(ες) από έτοιµες περιγραφές από το σχετικό παράθυρο. Τα περιγραφές-κείµενα αυτά είναι καταχωρηµένα στα «κείµενα έργων» µε κωδικό «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ» ErgoTech - ErgoLand Σελίδα 11

12 Στοιχεία άρθρων πατώντας διπλό κλικ επάνω σε ένα άρθρο βλέπουµε το παρακάτω παράθυρο Στο παράθυρο αυτό µπορούµε να ορίσουµε: Τον Α.Τ. του άρθρου Πατώντας στις [ ] µπορούµε να επιλέξουµε άρθρο από ένα παράθυρο µε όλα τα επίσηµα άρθρα. Με την επιλογή αυτή ενηµερώνουµε το παράθυρο µε α) την περιγραφή του άρθρου. β) την µονάδα µέτρησης του άρθρου και τέλος τον κωδικό (ους) αναθεώρησης του άρθρου Θα πρέπει να συµπληρώσουµε ακόµη την «ποσότητα» και την «Συµβατική τιµή» µονάδας του άρθρου. Ακόµα µπορούµε να µεταβάλλουµε την περιγραφή στη υποσελίδα «περιγραφές». Αν υπάρχει εγκατεστηµένο το Ergowin µπορούµε µε το σχετικό πλήκτρο να έχουµε και τη αντίστοιχη τιµή στο τρίµηνο εκκίνησης του έργου (βλέπε σελίδα 5-«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ>> Ηµεροµηνία εκκίνησης αναθεώρησης (δηµοπρασίας) Η τελευταία υποσελίδα «άλλες Αξίες άρθρου» µας χρειάζεται 1. Για να προσδιορίσουµε το (σ) αναγωγής ανά κατηγορία γα να το χρησιµοποιήσουµε σε ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΝΕΩΝ ΤΙΜΩΝ Για να προσδιορίσουµε το µέσο συντελεστή και το συνολικό ποσό εισφορών για το ΙΚΑ. Μπορούµε να ορίσουµε Την τιµή µε βάση το τρίµηνο δηµοπράτησης. Αν υπάρχει εγκατεστηµένο το Ergowin τότε πατώντας στις [ ] η τιµή υπολογίζεται αυτόµατα Την Συµβατική τιµή. Την τιµή µε βάση την µελέτη. Το ποσοστό του ΙΚΑ για το συγκεκριµένο άρθρο. (για τον υπολογισµό του µέσου συντελεστή και µε βάση την εγκεκριµένη ποσότητα και την τιµή µελέτης) Το ποσοστό αυτό είναι αποκλειστικά για το συγκεκριµένο άρθρο του έργου Μπορούµε να χρησιµοποιήσουµε το πλήκτρο «Ανάθεση της συµβατικής τιµής στην τιµή µελέτης» και να αντιγράψουµε την συµβατική τιµή σαν τιµή µελέτης. Βλέπουµε επίσης ένα συνοπτικό πίνακα µε τις ποσότητες και τις δαπάνες του άρθρου ErgoTech - ErgoLand Σελίδα 12

13 Στοιχεία δαπανών Οι απάνες είναι ποσοστά αρνητικά ή θετικά που εφαρµόζονται στο µέχρι τη γραµµή αυτή συνολική δαπάνη (µπορεί να εφαρµόζεται και στο προηγούµενο στοιχείο π.χ. για να εφαρµόσουµε έκπτωση στο όφελος κλπ) ή µπορεί να είναι απόλυτο (µη υπολογιζόµενο) ποσό (π.χ. δαπάνη αναθεώρησης, αµοιβές µελετών κλπ). Υπάρχουν 6 προκαθορισµένοι τύποι δαπανών (Όφελος, έκπτωση, απρόβλεπτα, αναθεώρηση, ΦΠΑ, και άλλες δαπάνες). Ειδικά η δαπάνη τύπου έκπτωση εισάγεται µε θετικό πρόσηµο άλλα ενεργεί µε αρνητικό. Σαν ποσοστά εφαρµόζονται στο µέχρι εκείνη την γραµµή συνολική δαπάνη εκτός και ορίσουµε να εφαρµόζεται στην αξία του προηγούµενου ακριβώς στοιχείου. Επίσης µπορούµε να καθορίσουµε όρια εφαρµογής του ποσοστού δηλαδή από ή µέχρι ποιο ποσό θα εφαρµοστεί (π.χ. όταν έχουµε µεταβλητό Γ.Ε. & Ο.Ε. σε έργα µε µερική χρηµατοδότηση από ηµ. Επενδύσεις.) Αν θέλουµε να βάλουµε ένα συγκεκριµένο ποσό επιλέγουµε το «Μη υπολογιζόµενη αξία (καθορισµένο ΠΟΣΟ)» Και από κάτω ορίζουµε την σχετική δαπάνη. (π.χ. Στο Ποσό Απροβλεπών ή Ποσό για Αναθεώρηση, λογιστικό σφάλµα κλπ) Στο παράθυρο "Περιγραφές µπορούµε να ορίσουµε την περιγραφή της δαπάνης και εναλλακτική περιγραφή (π.χ. σε άλλη γλώσσα). Μπορούµε να επιλέξουµε συνθέσουµε περιγραφή(ες) από έτοιµες περιγραφές από το σχετικό παράθυρο. Τα περιγραφές-κείµενα αυτά είναι καταχωρηµένα στα "κείµενα έργων" µε κωδικό "ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΝΩΝ" ErgoTech - ErgoLand Σελίδα 13

14 Αν θέλουµε να εµφανιστεί τοπικό άθροισµα σε κάποιο σηµείο του έργου βάζουµε µια δαπάνη µε τα παρακάτω χαρακτηριστικά : α) Τύπος «Άλλες απάνες», β) ποσοστό 100%, γ) «Μη υπολογιζόµενο ποσοστό». Όπως το παρακάτω παράδειγµα. Συµβατικό αντικείµενο Στο τέλος του προϋπολογισµού και µε το πλήκτρο «πέρας συµβατικού αντικειµένου» ορίζουµε ποιο είναι το ποσό που καθορίζει το συµβατικό οικονοµικό αντικείµενο (συνήθως το ποσό µετά από την έκπτωση και µαζί µε τα απρόβλεπτα) ErgoTech - ErgoLand Σελίδα 14

15 Εισαγωγή ενηµέρωση ποσοστών ΙΚΑ Μπορούµε να εισάγουµε στον πίνακα του προϋπολογισµού τα σχετικά ποσοστά ανά άρθρο ώστε να προϋπολογίσουµε τον µέσο συντελεστή ΙΚΑ. µε βάση την εγκεκριµένη ποσότητα και την τιµή µελέτης. Πατώντας το πλήκτρο εµφανίζεται σχετική στήλη στον προϋπολογισµό. Στη στήλη αυτή καταχωρούµε τα ποσοστά του ΙΚΑ για κάθε εργασία. Τα ποσοστά που εισάγουµε για κάθε άρθρο καταχωρούνται αυτόµατα σε ειδικό αρχείο για αυτόµατη ενηµέρωση των ίδιων άρθρων σε άλλο έργο. (η συσχέτιση γίνεται µε τον κωδικό του άρθρου). Επίσης µε «εξί Κλικ» του mouse µπορούµε να έχουµε σχετική βοήθεια. ηλαδή Να κάνουµε γενική ενηµέρωση των ποσοστών στο έργο µε βάση τους καταχωρηµένους συντελεστές για τους κωδικούς των άρθρων του έργου (βλέπε παραπάνω) Να καλέσουµε να εµφανιστεί σχετική κατάσταση (ΙΚΑ) προτεινοµένων ποσοστών ανάλογα µε την εργασία µε βάση το ΦΕΚ 418 / 5 Απριλίου 2002 και Αποφάσεις : Αριθ. Φ21 / 405 Π.χ. ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΙΝΑΚΑΣ 4 - ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΙ ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΑΝΗΣ % ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 38 Εκσκαφές γενικά µε τα χέρια 38 Φορτοεκφόρτωση µε χέρια 38 Μεταφορά µε χέρια (ζεµπίλι) 38 Μεταφορά µε µονότροχο 0 Φόρτωση µε φορτωτή και µεταφορά µε αυτοκίνητο ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 1 Εκθάµνωση εδάφους ή εκρίζωση δενδρυλλίων 12 Κοπή δένδρου 1 Γενικές εκσκαφές γαιώδεις, ηµιβραχώδεις, µε χρήση µηχανικών µέσων 3 Γενικές εκσκαφές βραχώδεις µε χρήση µηχανικών µέσων και εκρηκτικών υλών 1 Πρόσθετη αποζηµίωση γενικών εκσκαφών λόγω µεγάλου βάθους 3 Εκσκαφή θεµελίων, τάφρων, φρεατίων, γαιώδεις ή ηµιβραχώδεις µε χρήση µηχανικών µέσων 5 Εκσκαφή θεµελίων, τάφρων, φρεατίων, βραχώδεις, µε χρήση µηχανικών µέσων Τέλος να δούµε ολόκληρα τα σχετικά επίσηµα έγγραφα ΦΕΚ- εγκυκλίους σχετικά µε τα ποσοστά-συντελεστές Ι.Κ.Α. ErgoTech - ErgoLand Σελίδα 15

16 ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Αφού ολοκληρώσουµε την εισαγωγή όλων των στοιχείων του προϋπολογισµού και επιβεβαιώσουµε ότι το τελικό ποσό (Σύνολο έργου) είναι όπως εµφανίζεται και στη σύµβαση τότε πατάµε το πλήκτρο «Κλείσιµο προϋπολογισµού» οπότε µπορούµε να προχωρήσουµε σε άλλες εργασίες (ΑΠΕ, λογαριασµοί, Αναθεωρήσεις κ.λ.π.). Με κλεισµένο προϋπολογισµό δεν µπορούµε να ανοίξουµε και να µεταβάλουµε στοιχεία του Προϋπολογισµού. Μπορούµε µόνο να αλλάξουµε περιγραφές των στοιχείων και να κάνουµε αλλαγές στους κωδικούς αναθεώρησης στα άρθρα. ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Για να κάνουµε αλλαγές, διορθώσεις, προσθήκες και διαγραφές στα στοιχεία του προϋπολογισµού θα πρέπει να κάνουµε «άνοιγµα προϋπολογισµού» ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΦΥΛΛΟ EXCEL Μπορούµε επίσης να εισάγουµε προϋπολογισµό από φύλλο του Excel αρκεί 1. Να µην έχουµε εισάγει τίποτε στον προϋπολογισµό µέχρι τώρα (Μόνο ηµιουργία έργου) 2. Το φύλλο του Excel να έχει συγκεκριµένη γραµµογράφηση ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΟΡΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΕ EXCEL ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ERGOLAND ΕΠΙΚΕΦΑΛΙ Α 1 Ης ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΛΩΝ 1. A/A 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 3. ΚΩ ΙΚΟΣ ΟΜΗΣ 4. Α.Τ 5. ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ 6. ΠΟΣΟΤ ΗΤΑ 7. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ 8. ΚΩ. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ 1. ΠΡΩΤΗ ΣΤΗΛΗ Α/Α προαιρετικά Αφορά τη αρίθµηση των άρθρων µέσα σε µια Κατηγορία Οµάδα ( εν είναι υποχρεωτικό να είναι συµπληρωµένος) 2. ΕΥΤΕΡΗ ΣΤΗΛΗ Αφορά την περιγραφή των Άρθρων και των ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ-ΟΜΑ ΩΝ 3. ΤΡΙΤΗ ΣΤΗΛΗ ΚΩ ΙΚΟΣ ΟΜΗΣ Είναι υποχρεωτικός για τις κατηγορίες-οµάδες, τα Άρθρα Κατ Αποκοπή και τις απάνες, Στις κατηγορίες-οµάδες βάζουµε µπροστά το σύµβολο # Και στη συνέχεια ο κωδικός που έχει την µορφή ανάλογα µε το βάθος της οµάδας π.χ. #1, #1.1, #1.1.1, µε διαχωριστικό τελεία ή κόµµα. Αν θέλουµε να ορίσουµε Άρθρο Κατ αποκοπή Bάζουµε µπροστά το σύµβολο + Στις δαπάνες που δεν ακολουθούν τη λογική των παραπάνω άρθρων, θα πρέπει να καθοριστεί ο κωδικός της δοµής Αν είναι απάνη τότε θα πρέπει να µπει το σύµβολο % Αν είναι Ενιαία απάνη στο τέλος του έργου (π.χ. ΦΠΑ, ΓΕ.&Ο.Ε.) θα πρέπει να µπει το σύµβολο $ 4. ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΤΗΛΗ A.T. -ΑΡΙΘΜΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ στα άρθρα Αν δεν υπάρχει θα µπει αυτόµατα µε την µορφή ανάλογα µε το βάθος της οµάδας που ανήκει π.χ µε διαχωριστικό τελεία. (Αν υπάρχει κόµµα θα γίνεται τελεία). 5. ΠΕΜΠΤΗ ΣΤΗΛΗ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ του άρθρου δηλ. το είδος µονάδας (ΜΜ, Τεµ. Μ2, κ.λ.π) 6. ΕΚΤΗ ΣΤΗΛΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΡΘΡΟΥ ή Αν πρόκειται για ΑΠΑΝΗ σε ΠΟΣΟ η σχετική απάνη. Πχ 12258,50 ή το σχετικό ποσοστό µε το σύµβολο %. ΠΧ. 23% 7. ΕΒ ΟΜΗ ΣΤΗΛΗ ΤΙΜΗ ΑΡΘΡΟΥ 8. ΟΓ ΟΗ ΣΤΗΛΗ ΚΩ ΙΚΟΣ(ΟΙ) ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΡΘΡΟΥ ErgoTech - ErgoLand Σελίδα 16

17 Με µορφή ΧΧΧ-ΥΥΥΥ [=50%],, Οπου ΧΧΧ είναι το πρόθεµα της βιβλιοθήκης Ακολουθεί κενό ή παύλα (µείον) και στη συνέχεια ΥΥΥΥ που είναι το άρθρο Αν υπάρχουν πολλαπλά άρθρα ακολουθεί το = και το σχετικό ποσοστό µε το σύµβολο % και για το επόµενο άρθρο ακολουθεί το κόµµα και στη συνέχεια το επόµενο(α) άρθρο. Αν είναι ένα άρθρο ΕΝ Βάζουµε 100% Το πρόθεµα ΧΧΧ πρέπει να είναι α) Για άρθρα ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ ΑΤΕΟ ή ΟΙΚ το πρόθεµα είναι ΟΙΚ ( µπορεί και να παραληφθεί) β) Για άρθρα Οδοποιίας ΑΤΕΟ ή ΝΑΤΕΟ, ΝΟ Ο Ο Ν, το πρόθεµα είναι Ο Ο γ) Για άρθρα Η/Μ ΑΤΗΕ ΗΛΜ το πρόθεµα είναι ΗΛΜ π.χ. ΗΛΜ 12 (όχι ΗΛΜ 012) δ) Για άρθρα Υδραυλικά ΑΤΥΕ Υ Ρ το πρόθεµα είναι Υ Ρ ε) Για άρθρα Λιµενικά ΑΤΛΕ το πρόθεµα είναι ΛΙΜ στ) Για άρθρα Πρασίνου ΑΤΕΠ το πρόθεµα είναι ΠΡΣ ζ) Για άρθρα ΑΝΑ ΑΣΩΣΗΣ το πρόθεµα είναι ΑΝΑ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΛΕΙΣΜΕΝΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ!!! Αν εν έχουµε κλείσει κανένα Α.Π.Ε. απλά πατάµε το πλήκτρο "ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ"!!! Αν έχουµε κλείσει κάποιο Α.Π.Ε. για να µπορέσουµε να ανοίξουµε τον προϋπολογισµό εργαζόµαστε ως εξής: Στο Βασικό παράθυρο "Κατάλογος έργων" πατάµε το πλήτρο "Α.Π.Ε." Πατάµε το πλήκτρο "Επικύρωση- Εγκριση" και εµφανίζεται το παρακάτω παράθυρο"αποθήκευση XXου επικυρωµένου πίνακα" πατάµε το πλήκτρο "Αποθήκευση" και µετά πατάµε "Ναι" στη σχετική ερώτηση-επιβεβαίωση Στη συνέχεια πάλι στο παράθυρο "Ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών (Α.Π.Ε.)" πατάµε το πλήκτρο "Ανοιγµα Πίνακα" και αφού επιλέξουµε την πρώτη γραµµή πατάµε το κόκκινο πλήκτρο "Ανοιγµα επιλεγµένου πίνακα" και µετά πατάµε "Ναι" στη σχετική ερώτηση-επιβεβαίωση. Ολοκληρώνουµε την εργασία και κλείνουµε το αρχικό παράθυρο "Ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών (Α.Π.Ε.)" µε το πλήκτρο "έξοδος" Τώρα µπορούµε να πάµε και να "ανοίξουµε" τον προϋπολογισµό. ErgoTech - ErgoLand Σελίδα 17

18 Εκτυπώσεις Προϋπολογισµού Μπορούµε να επιλέξουµε 1. Εκτύπωση Προϋπολογισµού οπότε εµφανίζεται ο διάλογος Εκτύπωσης στο παράθυρο αυτό µπορούµε να κάνουµε διάφορες επιλογές σχετικά µε την τελική εµφάνιση της εκτύπωσης. Κείµενα που εµπλέκονται: 1. «ΚΥΡΙΟΣ» 2. «ΕΡΓΟ» 3. «ÕÐÏÃÑÁÖÅÓ ÐÑÏÕÐ/ÓÌÏÕ» Αν υπάρχουν Αρθρα κατ αποκοπή και θέλουµε να τυπώσουµε της αναλύσεις τους επιλέγουµε σχετικά Αν έχουµε καταχωρήσει συµπληρωµατική Σύµβαση µπορούµε να τυπώσουµε µόνο τον Προϋπολογισµό της συµπληρωµατικής αυτής σύµβασης αρκεί να συµπληρώσουµε στο Α./Α τον αριθµό της Σ. Σύµβασης 2. Εκτύπωση Υπολογισµού (σ) αναγωγής Είναι µια εκτύπωση στη οποία αναλύεται και υπολογίζεται το (σ) ανά κατηγορία, που χρησιµεύει για σύνταξη νέων τιµών. Για να γίνει ο σχετικός υπολογισµός θα πρέπει να έχετε καταχωρήσει σε κάθε άρθρο την τιµή της µελέτης και την πραγµατική (επίσηµη) τιµή µε βάση το τρίµηνο δηµοπράτησης.(βλέπε παραπάνω Στοιχεία άρθρων Άλλες Αξίες) Κείµενα που εµπλέκονται: 1. «ΚΥΡΙΟΣ» 2. «ΕΡΓΟ» 3. «ÕÐÏÃÑÁÖÅÓ ÐÑÏÕÐ/ÓÌÏÕ» 3. Εκτύπωση Υπολογισµού συντελεστού Ι.Κ.Α. Είναι µια εκτύπωση στη οποία αναλύεται και υπολογίζεται το ποσοστό ΙΚΑ ανά κατηγορία. Μπορούµε να τροποποιήσουµε το ποσοστό εισφορών Ασφαλισµένου και εργοδότη Κείµενα που εµπλέκονται: 1. «ΚΥΡΙΟΣ» 2. «ΕΡΓΟ» 3. «ÕÐÏÃÑÁÖÅÓ ÐÑÏÕÐ/ÓÌÏÕ» ErgoTech - ErgoLand Σελίδα 18

19 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ (ΣΠ-ΑΠΕ) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Από το παράθυρο «Κατάλογος έργων» επιλέγουµε το πλήκτρο (Σ.Π. Α.Π.Ε.) Αµέσως εµφανίζεται το παραπλεύρως παράθυρο Επιλέγουµε «επεξεργασία» και µπαίνουµε στο παράθυρο επεξεργασίας Α.Π.Ε. Στη Στήλη «Προτεινόµενη ποσότητα παρόντος» βάζουµε την προτεινόµενη ποσότητα. Στα άλλα έγχρωµα πεδία µπορούµε να κάνουµε άλλες αλλαγές Αµέσως εµφανίζονται οι µεταβολές (µε σχετικό χρώµα) και στη κορυφή του παραθύρου βλέπουµε τα τελικά ποσά από τον Προϋπολογισµό, τον Προηγούµενο εγκεκριµένο ΑΠΕ και τον προτεινόµενο ΑΠΕ Βλέπουµε επίσης σε κάθε κατηγορία-οµάδα στη στήλη «Συµβατική τιµή» την ποσοστιαία µεταβολή της κατηγορίας. Με το πλήκτρο µπορούµε να µεταφέρουµε την ποσότητα του προϋπολογισµού (µε [Shift] τη εγκεκριµένη) σε προτεινόµενη (και µετακίνηση στην επόµενη εγγραφή) ErgoTech - ErgoLand Σελίδα 19

20 Το µενού έχει τις παρακάτω επιλογές Νέες Τιµές Μπορούµε να εισάγουµε νέα στοιχεία έργου (κατηγορίες, δαπάνες, άρθρα ) στο έργο όπως ακριβώς και στον προϋπολογισµό. Φόρτωµα Ενηµέρωση Νέων Τιµών- Άρθρων από το ErgoWin Αν υπάρχει εγκατεστηµένο το «ErgoWin µπορούµε µε το και να στη συνέχεια να επιλέξουµε και να φορτώσουµε όσα άρθρα πλήκτρο να επιλέξουµε ΕΡΓΟ-ΠΚΝΤΜ θέλουµε. Υπενθυµίζουµε ότι επιλέγουµε στο αριστερό τµήµα (της δοµής του έργου) το σηµείο που θέλουµε να εισάγουµε τα νέα άρθρα Με το πλήκτρο µπορούµε να ενηµερώσουµε τα ήδη φορτωµένα άρθρα µε πιθανές αλλαγές που έγιναν στο ErgoWin (περιγραφή, τιµή, κ.λ.π.) ErgoTech - ErgoLand Σελίδα 20

Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Σ Π. Κ Υ Ρ Α Ν Α Κ Ο Σ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. Εργολ. ηµοσίων Eργων ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Σ Π. Κ Υ Ρ Α Ν Α Κ Ο Σ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. Εργολ. ηµοσίων Eργων ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 7 Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Σ Π. Κ Υ Ρ Α Ν Α Κ Ο Σ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. Εργολ. ηµοσίων Eργων ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ. ErgoMetr ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Νέο σύγχρονο πρόγραµµα γενικών επιµετρήσεων σε

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΟ ERGOWIN ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

1. ΤΟ ERGOWIN ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ERGOWIN ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΟ ERGOWIN ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ 3 1.1 ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 5 1.2 ΑΡΘΡΑ ΤΙΜΕΣ 7 1.3 ΕΡΓΑ ΠΚΝΤΜ 8 1.4 ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ 8 1.5 ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 9 2. ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ 10 2.1 ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή και επεξεργασία δεδοµένων

Εισαγωγή και επεξεργασία δεδοµένων Μάθηµα 4 Εισαγωγή και επεξεργασία δεδοµένων Εισαγωγή δεδοµένων σε πίνακα 1. Ανοίγουµε το παράθυρο του πίνακα Υπάλληλοι σε προβολή φύλλου δεδοµένων. 2. Η κενή γραµµή, η οποία υπάρχει πάντα στον πίνακα,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ DYNAMICS NAV INNOVERA ERP

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ DYNAMICS NAV INNOVERA ERP Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ DYNAMICS NAV INNOVERA ERP Για να κλείσουµε µία χρήση στο InnovEra ακολουθούµε τα παρακάτω βήµατα: Από το κεντρικό µενού επιλέγουµε διαδοχικά «Οικονοµική ιαχείριση», «Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εικονίδια ιαχείρισης Φορολογικών ηλώσεων. ηµιουργία Φορολογούµενου. ηµιουργία και υπολογισµός του εντύπου ΕΣΠ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εικονίδια ιαχείρισης Φορολογικών ηλώσεων. ηµιουργία Φορολογούµενου. ηµιουργία και υπολογισµός του εντύπου ΕΣΠ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εικονίδια ιαχείρισης Φορολογικών ηλώσεων ηµιουργία Φορολογούµενου ηµιουργία και υπολογισµός του εντύπου Ε1 ηµιουργία και υπολογισµός του εντύπου Ε2 ηµιουργία και υπολογισµός του εντύπου Ε3

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για το Βιβλίο Κοστολογίου στα Γ κατηγορίας βιβλία

Οδηγίες για το Βιβλίο Κοστολογίου στα Γ κατηγορίας βιβλία Οδηγίες για το Βιβλίο Κοστολογίου στα Γ κατηγορίας βιβλία Για τις οικοδοµικές εταιρίες στις οποίες τηρούµε βιβλίο Κοστολογίου θα πρέπει να ακολουθήσουµε τα παρακάτω βήµατα: 1. Από το menu Παράµετροι &

Διαβάστε περισσότερα

ζωγραφίζοντας µε τον υπολογιστή

ζωγραφίζοντας µε τον υπολογιστή ζωγραφίζοντας µε τον υπολογιστή Μια από τις εργασίες που µπορούµε να κάνουµε µε τον υπολογιστή είναι και η ζωγραφική. Για να γίνει όµως αυτό πρέπει ο υπολογιστής να είναι εφοδιασµένος µε το κατάλληλο πρόγραµµα.

Διαβάστε περισσότερα

Γνωριµία µε τη Microsoft Access

Γνωριµία µε τη Microsoft Access Γνωριµία µε τη Microsoft Access ηµιουργία νέας βάσης δεδοµένων Έναρξη - Προγράµµατα - Microsoft Access - ηµιουργία νέας βάσης δεδοµένων µε χρήση Κενής βάσης δεδοµένων - ΟΚ Επιλέγουµε Φάκελο και στο Όνοµα

Διαβάστε περισσότερα

ErgoNorm. Άμεση Εκκίνηση. ( χήμα 1)

ErgoNorm. Άμεση Εκκίνηση. ( χήμα 1) ErgoNorm 1 Άμεση Εκκίνηση ( χήμα 1) Για τον προσδιορισμό της οικονοµικότερης (Οµαλής) προσφοράς για την ανάδειξη αναδόχου σε ένα δημόσιο έργο με την χρήση του προγράμματος ΕrgoNorm, ακολουθούμε τα εξής

Διαβάστε περισσότερα

Version X. Οδηγίες χρήσης

Version X. Οδηγίες χρήσης Version 1.0.1.X Οδηγίες χρήσης Πρόλογος Η εφαρµογή CallReceiver σχεδιάστηκε για την υποστήριξη ξενοδοχείων ή επιχειρήσεων, όσον αφορά στις τηλεφωνικές κλήσεις που διαχειρίζεται το τηλεφωνικό κέντρο (Τ/Κ).

Διαβάστε περισσότερα

2. ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ. ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΟΥΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ: Γενική Λογιστική, Ταμειακή Κατηγορία, Καταχωρούμε την Υπηρεσία που έκανε τη δαπάνη.

2. ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ. ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΟΥΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ: Γενική Λογιστική, Ταμειακή Κατηγορία, Καταχωρούμε την Υπηρεσία που έκανε τη δαπάνη. Οδηγίες για Πρόγραµµα OTS σχετικά µε πληρωµές τιµολογίων. Α ΜΘ, /νση Οικονοµικού, Τµήµα Προϋπολογισµού. Βήµατα που πρέπει να κάνετε: 1. Κατανοµή (ΟΧΙ για Νοµούς). 2. Καταχώρηση της Υπηρεσίας που πραγµατοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

Shift+γράμμα. Πατάμε τον τόνο (δί[λα στο L) και μετά το φωνήεν. Πως βάζουμε διαλυτικά; Πατάμε το Shift+ τόνο και μετά το φωνήεν (ι ή υ)

Shift+γράμμα. Πατάμε τον τόνο (δί[λα στο L) και μετά το φωνήεν. Πως βάζουμε διαλυτικά; Πατάμε το Shift+ τόνο και μετά το φωνήεν (ι ή υ) Βασικές λειτουργίες του πληκτρολογίου Αλλαγή μεταξύ Αγγλικών και Ελληνικών Όταν γράφουμε σε πεζά (μικρά) και θέλουμε να γράψουμε ένα γράμμα κεφαλαίο Όταν γράφουμε συνέχεια Κεφαλαία Για να γράψουμε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Στην συνέχεια και στο επόµενο παράθυρο η εφαρµογή µας ζητάει να εισάγουµε το Username και το Password το οποίο σας έχει δοθεί από τον ΕΛΚΕ.

Στην συνέχεια και στο επόµενο παράθυρο η εφαρµογή µας ζητάει να εισάγουµε το Username και το Password το οποίο σας έχει δοθεί από τον ΕΛΚΕ. 1. Πρόσβαση Οδηγίες προγράµµατος διαχείρισης ανάλυσης χρόνου εργασίας (Time Sheet) Για να ξεκινήσετε την εφαρµογή, από την κεντρική σελίδα του ΕΛΚΕ (www.elke.aua.gr) και το µενού «ιαχείριση», Time Sheet

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα...2 Βασικές Λειτουργίες...4 ηµιουργία και Αποθήκευση εγγράφων...4 Μετακίνηση µέσα στο έγγραφο...4 Επιλογή κειµένου...

Περιεχόµενα...2 Βασικές Λειτουργίες...4 ηµιουργία και Αποθήκευση εγγράφων...4 Μετακίνηση µέσα στο έγγραφο...4 Επιλογή κειµένου... EΝΟΤΗΤΑ 2 Η : ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ WORD 2000 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόµενα...2 Βασικές Λειτουργίες...4 ηµιουργία και Αποθήκευση εγγράφων...4 Μετακίνηση µέσα στο έγγραφο...4 Επιλογή κειµένου...4 Αναίρεση και

Διαβάστε περισσότερα

του και από αυτόν επιλέγουµε το φάκελο εµφανίζεται ένα παράθυρο παρόµοιο µε το ακόλουθο:

του και από αυτόν επιλέγουµε το φάκελο εµφανίζεται ένα παράθυρο παρόµοιο µε το ακόλουθο: διαχείριση αρχείων Οι περισσότερες εφαρµογές των Windows είναι προγραµµατισµένες, από τον κατασκευαστή τους, να προτείνουν ως περιοχή αποθήκευσης των εργασιών το φάκελο «Τα έγγραφά µου», που δηµιουργείται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Με το σχεδιασµό επιφάνειας (Custom επιφάνεια) µπορούµε να σχεδιάσουµε επιφάνειες και αντικείµενα που δεν υπάρχουν στους καταλόγους του 1992. Τι µπορούµε να κάνουµε µε το σχεδιασµό

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργία παρουσιάσεων (Power Point)

ηµιουργία παρουσιάσεων (Power Point) ηµιουργία παρουσιάσεων (Power Point) Το πρόγραµµα PowerPoint είναι η «αίθουσα προβολών» του Office. Μια προβολή του PowerPoint µπορεί να έχει ως στόχο να διδάξει, να εξηγήσει ή και να πείσει. Ό,τι φτιάχνουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ WEBMAIL ΚΥΠΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ WEBMAIL ΚΥΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ WEBMAIL ΚΥΠΕΣ Η υπηρεσία διαχείρισης αλληλογραφίας µέσω web (webmail) δίνει την δυνατότητα στους χρήστες να διαχειριστούν την αλληλογραφία τους απ οποιοδήποτε σηµείο βρίσκονται εφόσον υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ ΣΤΟ MICROSOFT WORD

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ ΣΤΟ MICROSOFT WORD ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ ΣΤΟ MICROSOFT WORD Σε ορισµένες περιπτώσεις είναι ιδιαίτερα χρήσιµη η δηµιουργία ιστοσελίδων ενηµερωτικού περιεχοµένου οι οποίες στη συνέχεια µπορούν να δηµοσιευθούν σε κάποιο τόπο

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο Ε.Κ.Φ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Οδηγίες χρήσης PDFCreator

2 Ο Ε.Κ.Φ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Οδηγίες χρήσης PDFCreator 2 Ο Ε.Κ.Φ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Οδηγίες χρήσης PDFCreator Ηράκλειο 2008 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σηµείωµα του συντάκτη... 2 Στοιχεία δηµιουργού του υλικού... 3 Εισαγωγή... 3 Τι είναι... 4 Που θα το βρείτε... 4 Τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

ERGO-FINANCES ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ

ERGO-FINANCES ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ERGO-FINANCES ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Το πρόγραµµα έχει σχεδιαστεί για την οικονοµική παρακολούθηση των Εργων. Ο χρήστης µπορεί, καταχωρώντας µε απλό τρόπο τις πραγµατοποιούµενες κινήσεις (π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 3 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ... 5 ΕΡΕΥΝΕΣ... 8

ΟΜΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 3 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ... 5 ΕΡΕΥΝΕΣ... 8 Εγχειρίδιο Χρήσης Συστήµατος Έρευνες Στατιστικών Στοιχείων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΜΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 3 Λογική Ανάλυση Χρήσης Εφαρµογής... 3 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ... 5 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗΣ... 6 Επεξεργασία Ερώτησης... 7 ιαγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνώριση υποθεµάτων αρχείων Αντιγραφή κειµένου Αντιγραφη εικόνων Αντιγραφή video

Αναγνώριση υποθεµάτων αρχείων Αντιγραφή κειµένου Αντιγραφη εικόνων Αντιγραφή video Σύντοµες οδηγίες Αναγνώριση υποθεµάτων αρχείων Αντιγραφή κειµένου Αντιγραφη εικόνων Αντιγραφή video 2 ο Ε.Κ.Φ.Ε. Ηρακλείου Κρήτης Περιεχόµενα Πλήκτρα που θα χρησιµοποιήσουµε...3 Αναγνώριση υποθεµάτων αρχείων...4

Διαβάστε περισσότερα

11. Επεξεργασία κειµένου µε το Microsoft Word

11. Επεξεργασία κειµένου µε το Microsoft Word 11. Επεξεργασία κειµένου µε το Microsoft Word Τι µπορούµε να κάνουµε µε ένα πρόγραµµα επεξεργασίας κειµένου Το κείµενο που πληκτρολογούµε, εµφανίζεται στην οθόνη και παραµένει στη µνήµη RAM µέχρι να το

Διαβάστε περισσότερα

Οδοραµα mobile ΑΠΟΘΗΚΗ

Οδοραµα mobile ΑΠΟΘΗΚΗ Οδοραµα mobile ΑΠΟΘΗΚΗ Όπως βλέπετε, η αρχική οθόνη της εφαρµογής διαθέτει 9 κουµπιά τα οποία σας επιτρέπουν να πλοηγηθείτε σε αυτό. Αρχίζοντας από πάνω αριστερά βλέπετε τα εξής: 1. Τιµολόγηση: Προβολή

Διαβάστε περισσότερα

Αρχίστε αµέσως το πρόγραµµα xline Εσόδων Εξόδων.

Αρχίστε αµέσως το πρόγραµµα xline Εσόδων Εξόδων. Αρχίστε αµέσως το πρόγραµµα xline Εσόδων Εξόδων. Βήµα 1 ο ηµιουργία Εταιρείας Από την Οργάνωση\Γενικές Παράµετροι\ ιαχείριση εταιρειών θα δηµιουργήσετε την νέα σας εταιρεία, επιλέγοντας µέσω των βηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

παράθυρα ιδακτικό υλικό µαθητή Πλήκτρα για να το παράθυρο Λωρίδα τίτλου Πλαίσιο παραθύρου

παράθυρα ιδακτικό υλικό µαθητή Πλήκτρα για να το παράθυρο Λωρίδα τίτλου Πλαίσιο παραθύρου ιδακτικό υλικό µαθητή παράθυρα Κατά τη διάρκεια της µελέτης µας γράφουµε και διαβάζουµε, απλώνοντας πάνω στο γραφείο τετράδια και βιβλία. Ξεκινώντας ανοίγουµε αυτά που µας ενδιαφέρουν πρώτα και συνεχίζουµε

Διαβάστε περισσότερα

Π.Τ..Ε. Σηµειώσεις Σεµιναρίου «Τα µήλα των Εσπερίδων», Η ζωγραφική (Paint) Τα µενού της ζωγραφικής

Π.Τ..Ε. Σηµειώσεις Σεµιναρίου «Τα µήλα των Εσπερίδων», Η ζωγραφική (Paint) Τα µενού της ζωγραφικής Η ζωγραφική (Paint) Τα µενού της ζωγραφικής Άνοιγµα υπάρχουσας εικόνας - Μενού Αρχείο επιλογή Άνοιγµα. Ανοίγει το παράθυρο «Άνοιγµα». - Από την αναδιπλούµενη λίστα «Αρχεία τύπου:» επιλέγουµε τι είδους

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Χρήση κειµενογράφου. 4.1 Εισαγωγή Σκοπός Τι θα µάθεις

Κεφάλαιο Χρήση κειµενογράφου. 4.1 Εισαγωγή Σκοπός Τι θα µάθεις Κεφάλαιο 4 4. Χρήση κειµενογράφου 4.1 Εισαγωγή Η επεξεργασία κειµένων και εγγράφων αποτελεί µια από τις πιο διαδεδοµένες χρήσεις του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή. Το κεφάλαιο αυτό αποτελεί µια εισαγωγή στον

Διαβάστε περισσότερα

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG Μια από τις πιο σηµαντικές ανάγκες που αντιµετωπίζει µια επιχείρηση κατά την εγκατάσταση ενός λογισµικού «πακέτου» (Οικονοµικής & Εµπορικής ιαχείρισης), είναι ο τρόπος µε τον οποίο πρέπει να ανταποκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες: ηλώσεις Μαθηµάτων Συγγραµµάτων, Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο, Πιστοποιητικό Ασφάλειας

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες: ηλώσεις Μαθηµάτων Συγγραµµάτων, Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο, Πιστοποιητικό Ασφάλειας ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες: ηλώσεις Μαθηµάτων Συγγραµµάτων, Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο, Πιστοποιητικό Ασφάλειας 1. Εισαγωγικά Οι φοιτητές του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλειες Database Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής

Ασφάλειες Database Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής Ασφάλειες Database Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής Εφαρµογή ιαχείρισης Ασφαλιστικού Γραφείου-Πρακτορείου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.Γενικά Ταξινόµηση Εναλλαγή µεταξύ των ανοικτών παραθύρων Εξαγωγή εδοµένων Συνηµµένα Αρχεία

Διαβάστε περισσότερα

Θα συµπληρώσετε τα απαραίτητα στοιχεία που βρίσκονται µε έντονα γράµµατα για να δηµιουργήσετε την νέα εταιρεία.

Θα συµπληρώσετε τα απαραίτητα στοιχεία που βρίσκονται µε έντονα γράµµατα για να δηµιουργήσετε την νέα εταιρεία. Αρχίστε αµέσως το πρόγραµµα xline Γενική Λογιστική. Βήµα 1 ο ηµιουργία Εταιρείας Από την Οργάνωση\Γενικές Παράµετροι\ ιαχείριση εταιρειών θα δηµιουργήσετε την νέα σας εταιρεία, επιλέγοντας µέσω των βηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Στόλου Οχηµάτων

ιαχείριση Στόλου Οχηµάτων ιαχείριση Στόλου Οχηµάτων 1-1 ιαχείριση Στόλου Οχηµάτων Περιεχόµενα 0 2 Κεφάλαιο 1 Είσοδος - Λειτουργικότητα Εφαρµογής 1 Επανακαθορισµός... Βάσης εδοµένων 2 2 Γραµµή... Ενηµέρωσης (Κυλιόµενο Μήνυµα) 3

Διαβάστε περισσότερα

3. Σηµειώσεις Access. # Εισαγωγή ψηφίου ή κενού διαστήµατος. Επιτρέπονται τα ση-

3. Σηµειώσεις Access. # Εισαγωγή ψηφίου ή κενού διαστήµατος. Επιτρέπονται τα ση- Μάθηµα 3 Προχωρηµένες ιδιότητες πεδίων Μάσκες εισαγωγής Οι ιδιότητες Μορφή και Μάσκα εισαγωγής περιγράφονται µαζί γιατί έχουν κοινά χαρακτηριστικά που αφορούν την εµφάνιση. Με την ιδιότητα Μορφή καθορίζουµε

Διαβάστε περισσότερα

Σηµαντικές παρατηρήσεις σχετικά µε το backround:

Σηµαντικές παρατηρήσεις σχετικά µε το backround: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ SOFTWARE SAE10 Το software της αναγγελίας ορόφων είναι απαραίτητο για τη δηµιουργία των USB flash που θα χρησιµοποιηθούν στην πλακέτα SAE10. Προσφέρει ταχύτητα, ευελιξία και πολλές

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΑΓΙΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ CALCULUS ULTRA.

ΒΙΒΛΙΟ ΠΑΓΙΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ CALCULUS ULTRA. ΒΙΒΛΙΟ ΠΑΓΙΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ CALCULUS ULTRA. Το βιβλίο παγίων αν και είναι µέσα στις επιλογές του προγράµµατος, των Εσόδων-Εξόδων ή της Γενικής Λογιστικής, της σουίτας εφαρµογών CALCULUS, αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

MEGASOFT ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ. Οδηγός Ρυθµίσεων Συγχρονισµού PrismaWin Pos Sync

MEGASOFT ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ. Οδηγός Ρυθµίσεων Συγχρονισµού PrismaWin Pos Sync MEGASOFT ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Οδηγός Ρυθµίσεων Συγχρονισµού PrismaWin Pos Sync Ρυθµίσεις Συγχρονισµού Pos Sync Η διαδικασία του συγχρονισµού γίνεται από τον Η/Υ που έχει το BackOffice. Βασική προϋπόθεση για

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργία Β.. ανειστική Βιβλιοθήκη Μάθηµα 5 Ορισµός σχέσεων - Σύνδεση πινάκων

ηµιουργία Β.. ανειστική Βιβλιοθήκη Μάθηµα 5 Ορισµός σχέσεων - Σύνδεση πινάκων Μάθηµα 5 ηµιουργία Β.. ανειστική Βιβλιοθήκη - Ορισµός σχέσεων - Σύνδεση πινάκων ηµιουργία Β.. ανειστική Βιβλιοθήκη Η ανειστική Βιβλιοθήκη θα αποτελέσει ένα απλό, αλλά ολοκληρωµένο παράδειγµα δηµιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Έτος Ετήσιος ιακινηθέντα Μερίδιο Τζίρος Κεφάλαια Αγοράς

Έτος Ετήσιος ιακινηθέντα Μερίδιο Τζίρος Κεφάλαια Αγοράς Σ αυτό το εργαστήριο θα ασχοληθούµε µε την κατασκευή και µορφοποίηση ενός συγκεκριµένου διαγράµµατος που θα απεικονίζει γραφικά κάποια αριθµητικά δεδοµένα ενός φύλλου εργασίας. Κυρίως όµως θα περιγράψουµε

Διαβάστε περισσότερα

πως αντιγράφουµε ή µεταφέρουµε κείµενο

πως αντιγράφουµε ή µεταφέρουµε κείµενο επεξεργασία κειµένου πως αντιγράφουµε ή µεταφέρουµε κείµενο Μια από τις ευκολίες, που µας δίνουν τα προγράµµατα επεξεργασίας κειµένου, είναι η δυνατότητα να αντιγράφουµε ή να µεταφέρουµε τµήµατα κειµένου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες κλεισίµατος Ισολογισµού Οικονοµικές Αναφορές

Οδηγίες κλεισίµατος Ισολογισµού Οικονοµικές Αναφορές Οδηγίες κλεισίµατος Ισολογισµού Οικονοµικές Αναφορές Για να κάνουµε κλείσιµο ισολογισµού και να υπολογίσουµε τις έτοιµες Οικονοµικές Αναφορές, θα πρέπει να ακολουθήσουµε τα παρακάτω βήµατα. 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Εκτύπωση Γενικού Ημερολογίου

Εκτύπωση Γενικού Ημερολογίου Εκτύπωση Γενικού Ημερολογίου Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης Εκτύπωσης Γενικού Ημερολογίου. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ Υποστηρικτικό υλικό προς τις Οµάδες Εργασίας για την ενηµέρωση των βάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση

Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση Οι πίνακες Οι πίνακες είναι ορθογώνια πλαίσια που χωρίζονται σε γραµµές και στήλες. Η τοµή µιας γραµµής µε µια στήλη προσδιορίζει ένα κελί. Τα στοιχεία, που παρουσιάζουµε,

Διαβάστε περισσότερα

internet είναι το δίκτυο των υπολογιστών που είναι συνδεδεµένοι µεταξύ τους.

internet είναι το δίκτυο των υπολογιστών που είναι συνδεδεµένοι µεταξύ τους. Πριν ξεκινήσουµε την περιγραφή του προγράµµατος καλό θα ήταν να αναφερθούµε στον ορισµό κάποιων εννοιών για τις οποίες θα γίνεται λόγος στο κεφάλαιο αυτό. Πρώτα από όλα πρέπει να καταλάβουµε την διαφορά

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλο. 2007-2010 Alfaware S.A.

Πρωτόκολλο. 2007-2010 Alfaware S.A. Πρωτόκολλο 1-1 Πρωτόκολλο Περιεχόµενα 0 2 Κεφάλαιο 1 Είσοδος - Λειτουργικότητα Εφαρµογής 1 Επανακαθορισµός... Βάσης εδοµένων 2 2 Γραµµή... Ενηµέρωσης (Κυλιόµενο Μήνυµα) 3 3 Λειτουργικότητα... Φόρµας 4

Διαβάστε περισσότερα

Φιλοσοφία menu. To πρόγραµµα ακολουθεί µια κοινή και φιλική προς τον χρήστη φιλοσοφία menu σε όλες τις ενότητες της εφαρµογής. Όπως βλέπετε και στις πιο κάτω εικόνες, παρ όλο που αναφέρονται σε διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER

Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εάν δεν επιθυµείτε να χρησιµοποιείτε τις προσχεδιασµένες φόρµες εντύπων της Singular, η εργασία αυτή σας δίνει τη δυνατότητα να σχεδιάζετε φόρµες µε βάση τις οποίες επιθυµείτε

Διαβάστε περισσότερα

Το Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (e-mail) είναι ένα σύστηµα που δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να ανταλλάξει µηνύµατα αλλά και αρχεία µε κάποιον άλλο

Το Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (e-mail) είναι ένα σύστηµα που δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να ανταλλάξει µηνύµατα αλλά και αρχεία µε κάποιον άλλο Το Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (e-mail) είναι ένα σύστηµα που δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να ανταλλάξει µηνύµατα αλλά και αρχεία µε κάποιον άλλο χρήστη µέσω υπολογιστή άνετα γρήγορα και φτηνά. Για να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1.1. Χειρισµός εγγράφων 1.1.1. ηµιουργία, Άνοιγµα, Κλείσιµο, Αποθήκευση εγγράφου 1.1.2. Αποθήκευση εγγράφου µε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Περιγραφή της αρχικής οθόνης κάθε τάξης α. Εικονίδια επιλογής θεµατικών ενοτήτων β. Εικονίδια διαφυγής...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Περιγραφή της αρχικής οθόνης κάθε τάξης α. Εικονίδια επιλογής θεµατικών ενοτήτων β. Εικονίδια διαφυγής... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ.............................. 5 Β. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ.............................. 6 Γ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΥΛΗ ΚΑΘΕ ΤΑΞΗΣ....................................

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΛΙ Α 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΑΡΧΙΚΑ

ΣΕΛΙ Α 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΑΡΧΙΚΑ ΣΕΛΙ Α 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΑΡΧΙΚΑ Πως αλλάζω γλώσσα; 1 ος τρόπος Συνδυασµός πλήκτρων αριστερό Ctrl + Shift 2 ος τρόπος Από την ένδειξη γλώσσας στην γραµµή εργασιών Πως βάζω τον τόνο ; (Εφόσον βρίσκοµαι στα

Διαβάστε περισσότερα

Π.Τ..Ε. Σηµειώσεις Σεµιναρίου «Τα µήλα των Εσπερίδων», 2004-05. Περιεχόµενα

Π.Τ..Ε. Σηµειώσεις Σεµιναρίου «Τα µήλα των Εσπερίδων», 2004-05. Περιεχόµενα Περιεχόµενα Σελίδα Πρόλογος... 2 1. Τα τµήµατα της οθόνης των Windows... 4 2. Το µενού «Έναρξη»... 5 3. Προγράµµατα των Windows... 6 Αριθµοµηχανή Ζωγραφική Σηµειωµατάριο Παιχνίδια Εργαλεία 4. ιαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Εκτυπώσεις -> Ενσωματωμένες -> Νέες Μισθολογικές Εκτυπώσεις -> Νέα Μηνιαία Κατάσταση (3 γραμμές) Α3 (Οριζόντια) Α/Α 1037

Εκτυπώσεις -> Ενσωματωμένες -> Νέες Μισθολογικές Εκτυπώσεις -> Νέα Μηνιαία Κατάσταση (3 γραμμές) Α3 (Οριζόντια) Α/Α 1037 Εκτυπώσεις -> Ενσωματωμένες -> Νέες Μισθολογικές Εκτυπώσεις -> Νέα Μηνιαία Κατάσταση (3 γραμμές) Α3 (Οριζόντια) Α/Α 1037 Πρόκειται για εκτύπωση που απεικονίζει μία ή περισσότερες μισθοδοσίες μηνός, είτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗ CALCULUS PBS, PAYCHECK PBS

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗ CALCULUS PBS, PAYCHECK PBS ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗ CALCULUS PBS, PAYCHECK PBS ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΟΧΑΣ 6/4/2015 ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟ CALCULUS ΑΜΟΙΒΩΝ Γ ΜΕ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ. Όταν στο πρόγραµµα των εσόδων εξόδων,

Διαβάστε περισσότερα

γράφοντας µε τον υπολογιστή

γράφοντας µε τον υπολογιστή Γνωριµία µε τους υπολογιστές γράφοντας µε τον υπολογιστή Από τις εργασίες που µπορούµε να κάνουµε µε τον υπολογιστή είναι να δηµιουργούµε έγγραφα τα οποία µπορεί να περιέχουν κείµενα και εικόνες. Για να

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ (1 ος ΤΡΟΠΟΣ)

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ (1 ος ΤΡΟΠΟΣ) Extra Οδηγίες 2 ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ (1 ος ΤΡΟΠΟΣ) 1. Σκανάρουµε το πορτάκι που θέλουµε ή το φωτογραφίζουµε µε ψηφιακή µηχανή. Το αποθηκεύουµε µε όνοµα π.χ. 01_portaki.bmp σε κάποιο φάκελο όπου έχουµε τις

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΡΟΣ ΙΙ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΡΟΣ ΙΙ Κωδικός Πακέτου ACTA CCU/2-012 Τίτλος Πακέτου Εκπαιδευτικές Ενότητες ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΡΟΣ ΙΙ Χρήση Η/Υ και ιαχείριση Αρχείων - Windows Περιβάλλον Η/Υ - Βασικές Λειτουργίες και Ρυθµίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αρχική σελίδα. Κατάσταση. Άµεση πρόσβαση

Αρχική σελίδα. Κατάσταση. Άµεση πρόσβαση Αρχική σελίδα Με την εισαγωγή σας στο λογισμικό ανταλλαγών (Cyclos), βρίσκεστε στην αρχική σελίδα, µέσω της οποίας μπορείτε να έχετε άµεση πρόσβαση σε διάφορες λειτουργίες και πληροφορίες για το λογαριασµό

Διαβάστε περισσότερα

eλογιστής Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής

eλογιστής Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής eλογιστής Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής Εφαρµογή ιαχείρισης Λογιστικού Γραφείου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενικά Ταξινόµηση Εναλλαγή µεταξύ των ανοικτών παραθύρων Εξαγωγή εδοµένων Συνηµµένα Αρχεία Εµφανιζόµενες Στήλες

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργείο Αυτοκινήτων

Συνεργείο Αυτοκινήτων Συνεργείο Αυτοκινήτων v2.102, Οκτώβριος 2015 Σύντοµες οδηγίες χρήσης Εισαγωγή Το πρόγραµµα Συνεργείο Αυτοκινήτων έχει σκοπό τη διαχείριση και παρακολούθηση του πελατολογίου, των αυτοκινήτων και των εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή ιστοσελίδων (FrontPageXP)

Κατασκευή ιστοσελίδων (FrontPageXP) Κατασκευή ιστοσελίδων (FrontPageXP) Γραµµή τίτλου Γραµµή µενού Γραµµή εργαλείων Μορφοποίηση Εικόνα Εφέ DHTML Παράθυρο εργασιών Όταν ανοίγουµε το FrontPage, ανοίγει αυτόµατα µία νέα σελίδα. (Στο FrontPage

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. α) pbrush β) brush γ) pbush δ) pbrus. α) ctrl + enter β) ctrl + esc γ) alt + ctrl δ) alt + enter

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. α) pbrush β) brush γ) pbush δ) pbrus. α) ctrl + enter β) ctrl + esc γ) alt + ctrl δ) alt + enter ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. Με ποιο τρόπο µπορούµε να ενεργοποιήσουµε µια εφαρµογή σε εικονίδιο: α) ιπλό κλικ β) Απλό κλικ και Enter γ) Το α και β δ) Τίποτα από τα παραπάνω 2. Για να ενεργοποιήσω το πρόγραµµα της

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή EXTRA. ιαδικασία ιαχείρισης Εκτύπωσης Ισοζυγίου Γενικού - Αναλυτικών Καθολικών

Εφαρµογή EXTRA. ιαδικασία ιαχείρισης Εκτύπωσης Ισοζυγίου Γενικού - Αναλυτικών Καθολικών Εφαρµογή EXTRA ιαδικασία ιαχείρισης Εκτύπωσης Ισοζυγίου Γενικού - Αναλυτικών Καθολικών Το συγκεκριµένο εγχειρίδιο δηµιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης. Παρακάτω προτείνεται

Διαβάστε περισσότερα

η σύνθεση ενός υπολογιστή

η σύνθεση ενός υπολογιστή ιδακτικό υλικό µαθητή η σύνθεση ενός υπολογιστή Αν παρατηρήσουµε έναν υπολογιστή βλέπουµε ότι αποτελείται από τα ακόλουθα µέρη: Οθόνη Μονάδα συστήµατος Ποντίκι Πληκτρολόγιο τη µονάδα συστήµατος, όπου βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11 Περιεχόμενα Πρόλογος... 11 Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13 1.1 Windows XP... 15 1.2 Επιφάνεια εργασίας... 19 1.3 Γραμμή εργασιών... 24 1.4 Χειρισμός παραθύρων... 30 1.5 Μενού... 36 1.6

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Εγκατάσταση του Wamp

Εγκατάσταση. Εγκατάσταση του Wamp Εγκατάσταση Εγκατάσταση του Wamp Η εγκατάσταση χωρίζεται σε δύο µέρη. Πρώτα θα εγκαταστήσουµε το Wamp, ώστε να µετατρέψουµε τον υπολογιστή µας σε Web Server και µετά θα εγκαταστήσουµε το Joomla. Η εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ...2 1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...3 2. ΔΙΑΒΑΣΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΙΜΟ ΑΡΧΕΙΟ...4 3. Καρτέλα Γενικές Πληροφορίες...6

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις Excel. Επικεφαλίδα. στήλης. Ενεργό κελί. Παράθυρο εργασιών. Γραµµή κατάστασης

Σηµειώσεις Excel. Επικεφαλίδα. στήλης. Ενεργό κελί. Παράθυρο εργασιών. Γραµµή κατάστασης 1 Εισαγωγή Λογιστικά Φύλλα Τα λογιστικά φύλλα (spreadsheets) είναι εφαρµογές στις οποίες τα αριθµητικά δεδοµένα είναι οργανωµένα σε γραµµές και στήλες, που επιτρέπουν την εύκολη και γρήγορη εκτέλεση υπολογισµών.

Διαβάστε περισσότερα

Το λογιστικό φύλλο (Excel)

Το λογιστικό φύλλο (Excel) Το λογιστικό φύλλο (Excel) Γραµµή τίτλου Γραµµή µενού Γραµµή εργαλείων (Βασική) Μορφοποίηση Άθροισµα Ταξινόµηση Γράφηµα Γραµµή τύπων Συνάρτηση Κάθετη µπάρα κύλισης Οριζόντια µπάρα κύλισης Γραµµή κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων (Access)

Βάσεις δεδομένων (Access) Βάσεις δεδομένων (Access) Όταν εκκινούμε την Access εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: Κουμπί Κενή βάση δεδομένων Κουμπί του Office Για να φτιάξουμε μια νέα ΒΔ κάνουμε κλικ στο κουμπί «Κενή βάση δεδομένων»

Διαβάστε περισσότερα

$ Προϊόντα Γράψτε τον κωδικό του προϊόντος και πατήστε Επεξεργασία. Κατόπιν γράψτε την περιγραφή του προϊόντος,την οµάδα,την µονάδα µέτρησης, την συσκευασία,τα πακέτα, την 2 η µονάδα µέτρησης, τις µερίδες,

Διαβάστε περισσότερα

1 Φιλοσοφία της εφαρµογής 2 Οδηγός Χρήσης. Ξεκινώντας. 3 Αναλυτικό Εγχειρίδιο Λειτουργίας

1 Φιλοσοφία της εφαρµογής 2 Οδηγός Χρήσης. Ξεκινώντας. 3 Αναλυτικό Εγχειρίδιο Λειτουργίας Περιεχόµενα I Περιεχόµενα Part I FashionWorks 1 Φιλοσοφία της εφαρµογής... 4 2 Οδηγός Χρήσης... 5 Ξεκινώντας... 5 3 Αναλυτικό Εγχειρίδιο Λειτουργίας... 5 Εργασίες... 5 Τιµολόγια Πώλησης Λίστα Αποδείξεων

Διαβάστε περισσότερα

MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT WORD 2003

MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT WORD 2003 MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT WORD 2003 Το Microsoft Office Word 2003 είναι το πρόγραµµα επεξεργασίας κειµένου που κάνει ευκολότερη τη δηµιουργία, την κοινή χρήση και την ανάγνωση εγγράφων. Οι λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗ ΜΑΝΑΡΙΩΤΗ - Ερωτήσεις Εµπέδωσης Αξιολόγησης για το Word. A. Εξοικείωση µε το περιβάλλον εργασίας. Προεπισκόπηση. Εκτύπωση

ΓΡΗΓΟΡΗ ΜΑΝΑΡΙΩΤΗ - Ερωτήσεις Εµπέδωσης Αξιολόγησης για το Word. A. Εξοικείωση µε το περιβάλλον εργασίας. Προεπισκόπηση. Εκτύπωση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A. Εξοικείωση µε το περιβάλλον εργασίας. Προεπισκόπηση. Εκτύπωση...1 Β. Επιλογή - ιόρθωση Αναζήτηση. ιαµόρφωση σελίδας. Μορφοποίηση γραµµατοσειρών και παραγράφων...3 Γ. Εισαγωγή και διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Οδηγίες για τις νέες Εκτυπωτικές Φόρμες

Γενικές Οδηγίες για τις νέες Εκτυπωτικές Φόρμες Γενικές Οδηγίες για τις νέες Εκτυπωτικές Φόρμες Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης των νέων εκτυπωτικών φορμών. 1 Δομή Νέας Εκτυπωτικής Φόρμας

Διαβάστε περισσότερα

Κων/νου Στυλιάδη. Το Πρόγραµµα Επεξεργασίας Λογιστικών Φύλλων. Excel for Windows

Κων/νου Στυλιάδη. Το Πρόγραµµα Επεξεργασίας Λογιστικών Φύλλων. Excel for Windows Το Πρόγραµµα Επεξεργασίας Λογιστικών Φύλλων Φλώρινα, Φεβρουάριος 2000 Εκκίνηση του Excel Για να εκκινήσουµε το Excel για Windows, µπορούµε να το επιλέξου- µε από το µενού Προγράµµατα4 του κουµπιού Έναρξη

Διαβάστε περισσότερα

σχέδια κυκλωµάτων Οδηγός χρήσης προγράµµατος Version 7 release2

σχέδια κυκλωµάτων Οδηγός χρήσης προγράµµατος Version 7 release2 σχέδια κυκλωµάτων Οδηγός χρήσης προγράµµατος Version 7 release2 SEE Electrical v7r2 / Κυκλώµατα STANDARD ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 Α1. Περιγραφή περιβάλλοντος εργασίας 4 Α1.1 Menu Εντολών & Εικονιδίων

Διαβάστε περισσότερα

MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT WORD 2003

MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT WORD 2003 MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT WORD 2003 Εµφάνιση των γραµµών εργαλείων "Βασική" και "Μορφοποίηση" σε δύο γραµµές Από προεπιλογή, οι γραµµές εργαλείων Βασική και Μορφοποίηση εµφανίζονται µε αγκύρωση (σταθεροποίηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 3) Μέθοδος Υποβολής: Συμπλήρωση Φόρμας 3.α) Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ

ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ 1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 1.1. Βασικές Λειτουργίες και Ρυθµίσεις 1.1.1 Εκκίνηση, Τερµατισµός, Επανεκκίνηση του Η/Υ ακολουθώντας τις κατάλληλες διαδικασίες 1.1.2

Διαβάστε περισσότερα

ERGOMATH. Άμεση Εκκίνηση. ( χήμα 1)

ERGOMATH. Άμεση Εκκίνηση. ( χήμα 1) ERGOMATH 1 Άμεση Εκκίνηση ( χήμα 1) O προσδιορισμός των ορίων υπερβολικά χαμηλών προσφορών (υ.χ.π.) και της προσωρινής μειοδότριας προσφοράς (π.μ.π.) για την ανάδειξη αναδόχου σε ένα δημόσιο έργο με την

Διαβάστε περισσότερα

Outlook Express-User Instructions.doc 1

Outlook Express-User Instructions.doc 1 Οδηγίες προς τους υπαλλήλους του ήµου Θεσσαλονίκης για την διαχείριση της ηλεκτρονικής τους αλληλογραφίας µε το Outlook Express (Ver 1.0 22-3-2011) (Για οποιοδήποτε πρόβληµα ή απορία επικοινωνήστε µε τον

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις Excel ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Εισαγωγή... 5. 1.1 Λογιστικά Φύλλα... 5. 1.2 Το κύριο παράθυρο του Excel... 5. 2. Οι βασικές εργασίες στο Excel...

Σηµειώσεις Excel ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Εισαγωγή... 5. 1.1 Λογιστικά Φύλλα... 5. 1.2 Το κύριο παράθυρο του Excel... 5. 2. Οι βασικές εργασίες στο Excel... 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 5 1.1 Λογιστικά Φύλλα... 5 1.2 Το κύριο παράθυρο του Excel... 5 2. Οι βασικές εργασίες στο Excel... 6 2.1 Εισαγωγή δεδοµένων... 6 2.2 Τύποι δεδοµένων... 6 2.2.1 Κείµενο...

Διαβάστε περισσότερα

8. Σηµειώσεις Access. Κατηγορίες φόρµας ως προς τον τρόπο προβολής των δεδοµένων

8. Σηµειώσεις Access. Κατηγορίες φόρµας ως προς τον τρόπο προβολής των δεδοµένων Μάθηµα 8 ηµιουργία φορµών Μέσω των φορµών µπορούµε να εµφανίσουµε και να τροποποιήσουµε δεδοµένα από πίνακες και ερωτήµατα ή να εισαγάγουµε δεδοµένα σε πίνακες. Επίσης έχουµε τη δυνατότητα να καθορίζουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ. Αθήνα 4-12 - 2014. Αρ. Πρωτ.: 33520

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ. Αθήνα 4-12 - 2014. Αρ. Πρωτ.: 33520 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Αθήνα 4-12 - 2014 Αρ. Πρωτ.: 33520 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΟΠΑ Τµήµα Παροχών Πληρ:Ηλιοπούλου Βαρβάρα Τηλ:2108809690 Ταχ. /νση: Ηπείρου 38

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «IrYdium» Η εκκίνηση του Εικονικού εργαστηρίου Χηµείας «IrYdium Chemistry Lab» γίνεται µε διπλό κλικ στο αρχείο «VLab.exe». Κατόπιν επιλέγετε το µενού Αρχείο > Άνοιγµα

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργία γραφικών πινάκων στο Word

ηµιουργία γραφικών πινάκων στο Word ηµιουργία γραφικών πινάκων στο Word 7.1. ηµιουργία γραφικών Θα δηµιουργήσουµε ένα σχεδιάγραµµα για να δείξουµε σχηµατικά πώς θα είναι κατανεµηµένος ο εξοπλισµός της πρότασής µας. Για να δηµιουργήσουµε

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στο Power Point 2000 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σηµειώσεις στο Power Point 2000 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 4 1.1 ηµιουργία νέας παρουσίασης... 4 1.2 ηµιουργία παρουσίασης µε τον Οδηγό αυτόµατου περιεχοµένου... 5 1.3 Αλλάζοντας την προβολή... 6 1.4 Μετακίνηση µεταξύ των διαφανειών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής Καταχώρησης Αποδείξεων µε απλά βήµατα

Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής Καταχώρησης Αποδείξεων µε απλά βήµατα Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής Καταχώρησης Αποδείξεων µε απλά βήµατα Βήµα 1 Έναρξη Λειτουργίας Εφαρµογής Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης έχει την δυνατότητα ο χρήστης µέσα από ένα ευέλικτο υποσύστηµα να

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα 1,2 ης εβδομάδας

Θέματα 1,2 ης εβδομάδας ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι Θέματα 1,2 ης εβδομάδας Περιβάλλον εργασίας Word, Μορφοποίηση Γραμματοσειράς, Μορφοποίηση Παραγράφου Εξάσκηση σε βασικά κείμενα Τι είναι το MS-WORD Είναι ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου,

Διαβάστε περισσότερα

1. ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΜΕ ΥΟ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ)

1. ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΜΕ ΥΟ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ) 1. ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΜΕ ΥΟ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ) Σελίδα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ... 3 1 ο Βήµα: ηµιουργία νέας χρήσης.... 3 2 ο Βήµα: Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός και αποστολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης

Υπολογισμός και αποστολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης Υπολογισμός και αποστολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας υπολογισμού και αυτόματης υποβολής της Αναλυτικής Περιοδικής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο PowerPoint

Εισαγωγή στο PowerPoint Εισαγωγή Το PowerPoint είναι ένα πολύ ισχυρό πρόγραµµα παρουσίασης. το οποίο αποτελεί τµήµα του πακέτου Microsoft Office. Σκοπός του είναι να βοηθάει τους χρήστες να δηµιουργούν εύκολα εντυπωσιακές παρουσιάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΜΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΜΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΜΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 1 Περιεχόµενα 1. ΓΕΝΙΚΑ... 3 2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΜΑΣ... 3 α. Ανάκτηση (downloading) της ηλεκτρονικής φόρµας και αποθήκευση

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο «Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού» Ενότητα. Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων

Εργαστήριο «Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού» Ενότητα. Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων Ενότητα 3 Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων 17 18 3.1 Εισαγωγή Μία βάση δεδομένων αποτελείται από δεδομένα για διάφορα θέματα τα οποία όμως σχετίζονται μεταξύ τους και είναι καταχωρημένα με συγκεκριμένο τρόπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Χρήση κειµενογράφου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Χρήση κειµενογράφου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Χρήση κειµενογράφου Κεφάλαιο 4 4. Χρήση κειµενογράφου 4.1 Εισαγωγή Η επεξεργασία κειµένων και εγγράφων αποτελεί µια από τις πιο διαδεδοµένες χρήσεις του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή. Το κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης του λογισµικού «Ταξινοµούµε»

Εγχειρίδιο χρήσης του λογισµικού «Ταξινοµούµε» Εγχειρίδιο χρήσης του λογισµικού «Ταξινοµούµε» Το λογισµικό που χρησιµοποιείται στη δραστηριότητα «Μάντεψε Ποιος» και στη δραστηριότητα «Ερευνώ και Εκτιµώ» αποτελεί µια διαφορετική κάθε φορά σύνθεση ψηφίδων

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Παραστατικού Αγοράς- Πώλησης και Μετασχηματισμοί

Δημιουργία Παραστατικού Αγοράς- Πώλησης και Μετασχηματισμοί Δημιουργία Παραστατικού Αγοράς- Πώλησης και Μετασχηματισμοί Περιεχόμενα Δημιουργία Παραστατικού Αγοράς... 3 Καρτέλα Παραστατικού Αγοράς... 3 Καρτέλα Βασικό... 4 Καρτέλα Πρόσθετα Στοιχεία... 5 Καρτέλες

Διαβάστε περισσότερα