Dell Precision M6400 Οδηγός εγκατάστασης και γρήγορης αναφοράς

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Dell Precision M6400 Οδηγός εγκατάστασης και γρήγορης αναφοράς"

Transcript

1 Dell Precision M6400 Οδηγός εγκατάστασης και γρήγορης αναφοράς Ο παρών οδηγός παρέχει µια επισκόπηση δυνατοτήτων, προδιαγραφές, γρήγορη ρύθµιση καθώς και πληροφορίες λογισµικού για τον υπολογιστή σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το λειτουργικό σύστηµα, τις συσκευές και τις τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται στον υπολογιστή αυτόν, ανατρέξτε στον Οδηγό τεχνολογίας Dell στη διεύθυνση support.dell.com. Πρότυπο PP08X support.dell.com

2 Σηµειώσεις, ειδοποιήσεις και προσοχές ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει σηµαντικές πληροφορίες που σας βοηθούν να χρησιµοποιείτε καλύτερα τον υπολογιστή σας. ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ: Η ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ υποδηλώνει είτε πιθανή υλική ζηµιά είτε απώλεια δεδοµένων και σας υποδεικνύει τον τρόπο µε τον οποίο µπορείτε να αποφύγετε το πρόβληµα. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΠΡΟΣΟΧΗ υποδηλώνει δυνητική βλάβη υλικού, τραυµατισµό ή θάνατο. Αν έχετε αγοράσει έναν υπολογιστή σειράς n της Dell, τυχόν παραπομπές αυτού του εγγράφου σε λειτουργικά συστήματα Windows της Microsoft δεν έχουν καμία εφαρμογή. Ανακοίνωση της Macrovision για το προϊόν Το συγκεκριμένο προϊόν ενσωματώνει τεχνολογία για προστασία πνευματικών δικαιωμάτων, η οποία προστατεύεται από τη νομοθεσία των Η.Π.Α. περί ευρεσιτεχνιών και άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της Macrovision Corporation και άλλων κατόχων δικαιωμάτων. Για να γίνει χρήση αυτής της τεχνολογίας προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων, απαιτείται έγκριση από την εταιρεία Macrovision, ενώ η συγκεκριμένη τεχνολογία προορίζεται για οικιακή προβολή και άλλες περιορισμένες χρήσεις προβολής, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στη χορηγηθείσα από τη Macrovision σχετική άδεια χρήσης. Απαγορεύεται η αντίστροφη τεχνική ανάλυση ή η αποσυμβολομετάφραση.

3 Οι πληροφορίες αυτού του εγγράφου µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση Dell Inc. Με επιφύλαξη όλων των δικαιωµάτων. Απαγορεύεται αυστηρώς η αναπαραγωγή αυτών των υλικών µε οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την έγγραφη άδεια της Dell Inc. Εµπορικά σήµατα που χρησιµοποιούνται στο παρόν κείµενο: Dell, το λογότυπο DELL, Dell Precision, το λογότυπο YOURS IS HERE, Wi-Fi Catcher και DellConnect είναι εµπορικά σήµατα της Dell Inc. Η ονοµασία Bluetooth είναι σήµατα κατατεθέν, ιδιοκτησίας της Bluetooth SIG, Inc. και χρησιµοποιείται από την Dell µε σχετική άδεια. Η ονοµασία Intel είναι σήµα κατατεθέν και η ονοµασία Core είναι εµπορικό σήµα της Intel Corporation στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Οι ονοµασίες Microsoft, Windows, Windows Vista και το λογότυπο στο κουµπί έναρξης των Windows Vista είναι είτε εµπορικά σήµατα είτε σήµατα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες. Άλλα εµπορικά σήµατα και εµπορικές ονοµασίες µπορεί να χρησιµοποιούνται στο παρόν έγγραφο για να παραπέµπουν είτε στα νοµικά πρόσωπα που είναι κάτοχοι των σηµάτων και των ονοµασιών είτε στα προϊόντα τους. Η Dell Inc. παραιτείται από κάθε δικαίωµα σε εµπορικά σήµατα και εµπορικές ονοµασίες τρίτων. Πρότυπο PP08X Αύγουστος 2008 P/N J742G Αναθ. A01

4

5 Περιεχόµενα 1 Πληροφορίες για τον υπολογιστή σας Μπροστινή όψη Πίσω όψη Αφαίρεση µπαταρίας ιακόπτης ασύρµατης επικοινωνίας και κουµπί εντοπισµού δικτύου Dell Wi-Fi Catcher Αρχική ρύθµιση του υπολογιστή σας Γρήγορη ρύθµιση Σύνδεση στο Ίντερνετ Εγκατάσταση της σύνδεσής σας στο Internet Μεταφορά πληροφοριών σε νέο υπολογιστή Λειτουργικό σύστηµα Microsoft Windows Vista Microsoft Windows XP Περιεχόµενα 5

6 3 Προδιαγραφές Συµβουλές για την αντιµετώπιση προβληµάτων Χρήση της εφαρµογής Hardware Troubleshooter (Αντιµετώπιση προβληµάτων υλικού) Συµβουλές Προβλήµατα τροφοδοσίας Προβλήµατα µνήµης Προβλήµατα κλειδωµάτων και λογισµικού.. 36 Υπηρεσία τεχνικής ενηµέρωσης της Dell Βοηθητική εφαρµογή Dell Support Dell Diagnostics Επανεγκατάσταση λογισµικού Προγράµµατα οδήγησης Αναγνώριση προγραµµάτων οδήγησης Επανεγκατάσταση προγραµµάτων οδήγησης και βοηθητικών εφαρµογών Επαναφορά του λειτουργικού συστήµατος Χρήση της Επαναφορά Συστήµατος για τα Microsoft Windows Χρήση της λειτουργίας Dell Factory Image Restore Χρήση των µέσων µε το όνοµα Dell Operating System (Λειτουργικό σύστηµα Dell ) Περιεχόµενα

7 6 Εύρεση πληροφοριών Βοήθεια Λήψη βοήθειας Τεχνική υποστήριξη και εξυπηρέτηση πελατών DellConnect Υπηρεσίες µέσω Internet Υπηρεσία AutoTech Αυτοµατοποιηµένη υπηρεσία ενηµέρωσης για την κατάσταση της παραγγελίας σας Προβλήµατα µε την παραγγελία σας Πληροφορίες προϊόντος Επιστροφή προϊόντων για επισκευή ήπίστωση στα πλαίσια της εγγύησης Προτού τηλεφωνήσετε Επικοινωνία µε την Dell Πίνακας περιεχοµένων Περιεχόµενα 7

8 8 Περιεχόµενα

9 1 Πληροφορίες για τον υπολογιστή σας Μπροστινή όψη κάµερα (προαιρετική) 2 ασφάλεια οθόνης (2) και µικρόφωνο (2) 3 οθόνη 4 µονάδα ανάγνωσης σάρωσης αποτυπώµατος/fips 5 κουµπί τροφοδοσίας 6 θύρα USB 2.0 και esata Πληροφορίες για τον υπολογιστή σας 9

10 7 VGA 8 DisplayPort 9 θύρα δικτύου (RJ-45) 10 υποδοχή ExpressCard 11 διακόπτης ασύρµατης επικοινωνίας και κουµπί εντοπισµού δικτύου Wi-Fi Catcher 12 πληκτρολόγιο 13 ασύρµατη συσκευή έξυπνων καρτών 15 κουµπιά δείκτη-στιλό (track stick) (3) Πίσω όψη 14 χειριστήριο εντοπισµού 16 σηµείο αποδέσµευσης ασφάλειας οθόνης 17 επιφάνεια αφής/jog shuttle 18 κουµπιά επιφάνειας αφής (3) 19 λυχνίες κατάστασης πληκτρολογίου 20 λυχνίες κατάστασης συσκευών 21 ηχεία (2) υποδοχή κάρτας PC και υποδοχή έξυπνης κάρτας 3 υποδοχή συσκευής ανάγνωσης κάρτας 8 σε 1 2 υποδοχή οπτικού δίσκου 4 θύρες USB 2.0 (2) 10 Πληροφορίες για τον υπολογιστή σας

11 5 θύρες ήχου και µικροφώνου 6 θύρα 1394 (6 ακίδες, µε ρεύµα) 7 υποδοχή καλωδίου 8 σύνδεσµος µετασχηµατιστή AC ασφαλείας 9 θυρίδες εξαερισµού (2) ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην φράσσετε τις θυρίδες αερισµού, µην σπρώχνετε αντικείµενα και µην επιτρέπετε τη συσσώρευση σκόνης µέσα στις θυρίδες αυτές. Μην αποθηκεύετε τον υπολογιστή Dell σε περιβάλλον µε χαµηλή ροή αέρα, όπως π.χ. κλειστό χαρτοφύλακα, ενώ βρίσκεται σε λειτουργία. Ο περιορισµός της ροής αέρα µπορεί να προκαλέσει βλάβη στον υπολογιστή ή πυρκαγιά. Ο υπολογιστής ενεργοποιεί τον ανεµιστήρα όταν θερµαίνεται. Ο θόρυβος του ανεµιστήρα είναι φυσιολογικός και δεν υποδεικνύει πρόβληµα του ανεµιστήρα ή του υπολογιστή. Αφαίρεση µπαταρίας ΠΡΟΣΟΧΗ: Προτού ξεκινήσετε κάποια από τις διαδικασίες που αναφέρονται στην παρούσα ενότητα, ακολουθήστε τις οδηγίες για την ασφάλεια που εστάλησαν µαζί µε τον υπολογιστή σας. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η χρήση µη συµβατής µπαταρίας ενδέχεται να αυξήσει τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή έκρηξης. Αντικαταστήστε την µπαταρία µόνο µε συµβατή µπαταρία αγορασµένη από την Dell. Η µπαταρία είναι σχεδιασµένη για να χρησιµοποιείται µαζί µε τον υπολογιστή Dell. Μην χρησιµοποιείτε µπαταρία από άλλους υπολογιστές στον δικό σας. ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν από την αφαίρεση ή την αντικατάσταση της µπαταρίας, απενεργοποιήστε τον υπολογιστή, αποσυνδέστε το τροφοδοτικό AC από την ηλεκτρική πρίζα και τον υπολογιστή, αποσυνδέστε το µόντεµ από την πρίζα και τον υπολογιστή και αποσυνδέστε κάθε εξωτερικό καλώδιο από τον υπολογιστή. 1 Σύρετε την ασφάλεια θήκης μπαταρίας. 2 Χρησιμοποιήστε την πλαστική σφήνα, για να ξεσφηνώσετε την μπαταρία από το φορητό υπολογιστή. Πληροφορίες για τον υπολογιστή σας 11

12 3 Στρέψτε τη μία πλευρά της μπαταρίας σε γωνία. 4 Αφαιρέστε την μπαταρία από τη θήκη μπαταρίας. ιακόπτης ασύρµατης επικοινωνίας και κουµπί εντοπισµού δικτύου Dell Wi-Fi Catcher εικονίδιο διακόπτη ασύρματης επικοινωνίας εικονίδιο κουμπιού εντοπισμού δικτύου Dell Wi-Fi Catcher Χρησιμοποιήσετε το διακόπτη ασύρματης επικοινωνίας για την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση συσκευών δικτύου και το κουμπί εντοπισμού δικτύου Wi-Fi Catcher για τον εντοπισμό δικτύων. Για πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση στο Internet, ανατρέξτε στην ενότητα "Σύνδεση στο Ίντερνετ" στη σελίδα Πληροφορίες για τον υπολογιστή σας

13 2 Αρχική ρύθµιση του υπολογιστή σας Γρήγορη ρύθµιση ΠΡΟΣΟΧΗ: Προτού ξεκινήσετε κάποια από τις διαδικασίες που αναφέρονται στην παρούσα ενότητα, ακολουθήστε τις οδηγίες για την ασφάλεια που εστάλησαν µαζί µε τον υπολογιστή σας. ΠΡΟΣΟΧΗ: Το τροφοδοτικό AC λειτουργεί σε πρίζες σε όλη την υφήλιο. Ωστόσο, τα βύσµατα του τροφοδοτικού και τα πολύπριζα διαφέρουν ανάλογα µε τη χώρα. Με τη χρήση µη συµβατού καλωδίου ή µε τη µη ενδεδειγµένη σύνδεση του καλωδίου στο πολύπριζο ή την πρίζα µπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ζηµιά στον εξοπλισµό. ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ: Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο του τροφοδοτικού AC από τον υπολογιστή, πιάστε το βύσµα κι όχι το ίδιο το καλώδιο και τραβήξτε το σταθερά αλλά απαλά για να µην πάθει ζηµιά το καλώδιο. Όταν τυλίγετε το καλώδιο του τροφοδοτικού AC, πρέπει να τηρείτε τη γωνία του βύσµατος στο τροφοδοτικό AC για να µην πάθει ζηµιά το καλώδιο. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ορισµένες συσκευές µπορεί να µην συµπεριλαµβάνονται εάν δεν τις παραγγείλατε. Αρχική ρύθµιση του υπολογιστή σας 13

14 1 Συνδέστε το τροφοδοτικό AC με την αντίστοιχη υποδοχή στον υπολογιστή και σε μια πρίζα. 2 Συνδέστε το καλώδιο δικτύου. 3 Συνδέστε τις συσκευές USB, όπως ποντίκι ή πληκτρολόγιο. 14 Αρχική ρύθµιση του υπολογιστή σας

15 4 Συνδέστε τις συσκευές IEEE 1394, π.χ. συσκευή αναπαραγωγής μέσων. 5 Ανοίξτε την οθόνη του υπολογιστή και πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας για να ενεργοποιήσετε τον υπολογιστή. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Συνιστάται να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τον υπολογιστή σας τουλάχιστον µία φορά πριν εγκαταστήσετε κάρτες ή να συνδέσετε τον υπολογιστή σε µια συσκευή σύνδεσης ή άλλη εξωτερική συσκευή, όπως π.χ. εκτυπωτή. Αρχική ρύθµιση του υπολογιστή σας 15

16 6 Σύνδεση στο Internet. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα "Σύνδεση στο Ίντερνετ" στη σελίδα υπηρεσία Internet 2 καλώδιο ή µόντεµ DSL 3 ασύρµατος δροµολογητής 4 φορητός υπολογιστής µε ενσύρµατη επικοινωνία 5 φορητός υπολογιστής µε ασύρµατη επικοινωνία Σύνδεση στο Ίντερνετ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών Internet και οι προσφορές τους ποικίλλουν ανάλογα µε τη χώρα. Για να συνδεθείτε στο Internet, χρειάζεστε μια σύνδεση μόντεμ ή δικτύου και μια εταιρεία παροχής υπηρεσιών Internet (ISP). Αν χρησιμοποιείτε σύνδεση dial-up (απλή σύνδεση μέσω τηλεφώνου), προτού εγκαταστήσετε τη σύνδεσή σας με το Internet, συνδέστε μια τηλεφωνική γραμμή στη θύρα του μόντεμ στον υπολογιστή σας και στην πρίζα τηλεφώνου στον τοίχο. Αν χρησιμοποιείτε σύνδεση DSL ή σύνδεση με καλωδιακό/δορυφορικό μόντεμ, επικοινωνήστε με τον ISP ή την υπηρεσία του κινητού σας τηλεφώνου ώστε να σας δώσουν οδηγίες για τη ρύθμιση. 16 Αρχική ρύθµιση του υπολογιστή σας

17 Εγκατάσταση της σύνδεσής σας στο Internet Για να ρυθμίσετε μια σύνδεση Internet με μια συντόμευση επιφάνειας εργασίας που παρέχεται από τον ISP σας: 1 Αποθηκεύστε και κλείστε όλα τα ανοιχτά αρχεία και τερματίστε όλα τα ανοιχτά προγράμματα. 2 Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο του ISP στην επιφάνεια εργασίας των Microsoft Windows. 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση. Αν δεν έχετε εικονίδιο του ISP στην επιφάνεια εργασίας σας ή θέλετε να ρυθμίσετε μια σύνδεση στο Internet με διαφορετικό ISP, ακολουθήστε τα βήματα που περιλαμβάνονται στην αντίστοιχη ενότητα που ακολουθεί. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν δεν µπορείτε να συνδεθείτε στο Internet, ανατρέξτε στις οδηγίες που περιλαµβάνει ο Οδηγός τεχνολογίας Dell. Αν έχετε επιτυχώς συνδεθεί στο παρελθόν, ο ISP µπορεί να είναι εκτός λειτουργίας. Επικοινωνήστε µε τον ISP σας για να ελέγξετε την κατάσταση της υπηρεσίας ή δοκιµάστε να συνδεθείτε αργότερα. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Φροντίστε να έχετε έτοιµα τα στοιχεία σας για τον ISP. Αν δεν έχετε ISP, συµβουλευτείτε τον οδηγό Connect to the Internet (Σύνδεση στο Internet). 1 Αποθηκεύστε και κλείστε όλα τα ανοιχτά αρχεία και τερματίστε όλα τα ανοιχτά προγράμματα. 2 Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξης των Windows Vista Control Panel (Πίνακας Ελέγχου). 3 Στο Δίκτυο και Internet, κάντε κλικ στο Σύνδεση στο Internet. Αρχική ρύθµιση του υπολογιστή σας 17

18 4 Στο παράθυρο Connect to the Internet (Σύνδεση στο Internet), κάντε κλικ είτε στην επιλογή Broadband (Ευρυζωνική) (PPPoE) είτε στην επιλογή Dial-up (Μέσω τηλεφώνου), ανάλογα με το πώς θέλετε να συνδεθείτε: Επιλέξτε Broadband (Ευρυζωνική) αν χρησιμοποιείτε DSL, δορυφορικό μόντεμ, μόντεμ καλωδιακής τηλεόρασης ή ασύρματη σύνδεση τεχνολογίας Bluetooth. Επιλέξτε Μέσω τηλεφώνου εάν χρησιμοποιείτε μόντεμ dial-up ήisdn. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν δεν γνωρίζετε ποιο είδος σύνδεσης να επιλέξετε, κάντε κλικ στο Βοήθεια για την επιλογή ή επικοινωνήστε µε τον ISP σας. 5 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη και χρησιμοποιήστε τις πληροφορίες δημιουργίας που σας δίνει ο ISP για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση. Μεταφορά πληροφοριών σε νέο υπολογιστή Λειτουργικό σύστηµα Microsoft Windows Vista 1 Κάντε κλικ στο κουμπί έναρξης των Windows Vista και στη συνέχεια επιλέξτε διαδοχικά Μεταφορά αρχείων και ρυθμίσεων Εκκίνηση Εύκολης μεταφοράς των Windows. 2 Στο παράθυρο διαλόγου Έλεγχος λογαριασμού χρήστη (UAC), κάντε κλικ στο κουμπί Συνέχεια. 3 Κάντε κλικ στην επιλογή Έναρξη νέας μεταφοράς ή στην επιλογή Συνέχιση μεταφοράς που βρίσκεται σε εξέλιξη. 4 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη από τον οδηγό Windows Easy Transfeρ (Εύκολη μεταφορά μέσω των Windows). 18 Αρχική ρύθµιση του υπολογιστή σας

19 Microsoft Windows XP Στα Microsoft Windows XP συμπεριλαμβάνεται ο Οδηγός μεταφοράς αρχείων και ρυθμίσεων για τη μετακίνηση δεδομένων από τον υπολογιστή προέλευσης σε κάποιον νέο. Μπορείτε να μεταφέρετε τα δεδομένα στο νέο υπολογιστή μέσω δικτύου ή σειριακής σύνδεσης ή με αποθήκευση σε αφαιρούμενα μέσα, όπως εγγράψιμα CD. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να µεταφέρετε πληροφορίες από έναν παλιό σε ένα νέο υπολογιστή συνδέοντας απευθείας ένα σειριακό καλώδιο στις θύρες εισόδου/εξόδου (I/O) των δύο υπολογιστών. Για οδηγίες σχετικά µε την εγκατάσταση απευθείας καλωδιακής σύνδεσης µεταξύ των δύο υπολογιστών, ανατρέξτε στο άρθρο # στη γνωσιακή βάση της Microsoft, µε τίτλο Εγκατάσταση απευθείας καλωδιακής σύνδεσης µεταξύ δύο υπολογιστών µε Windows XP. Οι πληροφορίες αυτές µπορεί να µην είναι διαθέσιµες σε ορισµένες χώρες. Για τη μεταφορά πληροφοριών σε κάποιον νέο υπολογιστή, μπορείτε να εκτελέσετε το Files and Settings Transfer Wizard (Οδηγός μεταφοράς αρχείων και ρυθμίσεων). Εκτέλεση του Files and Settings Transfer Wizard (Οδηγός µεταφοράς αρχείων και ρυθµίσεων) µε το δίσκο Operating System (Λειτουργικό σύστηµα) ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η διαδικασία αυτή απαιτεί το δίσκο µε το όνοµα Operating System (Λειτουργικό σύστηµα). Αυτός ο δίσκος είναι προαιρετικός και µπορεί να µην περιλαµβάνεται στη συσκευασία ορισµένων υπολογιστών. Για την προετοιμασία ενός νέου υπολογιστή για τη μεταφορά αρχείων: 1 Ανοίξτε το Files and Settings Transfer Wizard (Οδηγό μεταφοράς αρχείων και ρυθμίσεων) και επιλέξτε διαδοχικά: Έναρξη Όλα τα προγράμματα Βοηθήματα Εργαλεία συστήματος Files and Settings Transfer Wizard (Οδηγός μεταφοράς αρχείων και ρυθμίσεων). 2 Όταν εμφανιστεί η αρχική οθόνη Files and Settings Transfer Wizard (Οδηγός μεταφοράς αρχείων και ρυθμίσεων), κάντε κλικ στην επιλογή Next (Επόμενο). Αρχική ρύθµιση του υπολογιστή σας 19

20 3 Στην οθόνη Which computer is this? (Ποιος υπολογιστής είναι αυτός;), επιλέξτε διαδοχικά New Computer (Νέος υπολογιστής) Next (Επόμενο). 4 Στην οθόνη Do you have a Windows XP CD? (Έχετε ένα CD των Windows XP;), επιλέξτε διαδοχικά I will use the wizard from the Windows XP CD (Θα χρησιμοποιήσω τον οδηγό από το CD των Windows XP) Next (Επόμενο). 5 Όταν εμφανιστεί η οθόνη Now go to your old computer (Πηγαίνετε τώρα στον παλιό υπολογιστή σας), πηγαίνετε στον παλιό υπολογιστή σας ή υπολογιστή προέλευσης. Μην κάνετε ακόμη κλικ στην επιλογή Next (Επόμενο). Για την αντιγραφή δεδομένων από τον παλιό υπολογιστή: 1 Στον παλιό υπολογιστή τοποθετήστε στη μονάδα δίσκου το δίσκο με τίτλο Windows XP Operating System (Λειτουργικό σύστημα Windows XP). 2 Στην οθόνη Welcome to Microsoft Windows XP (Καλώς ορίσατε στα Microsoft Windows XP), κάντε κλικ στην επιλογή Perform additional tasks (Εκτέλεση πρόσθετων εργασιών). 3 Στην ερώτηση What do you want to do? (Τι θέλετε να κάνετε;), επιλέξτε διαδοχικά Transfer files and settings (Μεταφορά αρχείων και ρυθμίσεων) Next (Επόμενο). 4 Στην οθόνη Which computer is this? (Ποιος υπολογιστής είναι αυτός;), επιλέξτε διαδοχικά Old Computer (Παλιός υπολογιστής) Next (Επόμενο). 5 Στην οθόνη Select a transfer method (Επιλέξτε μια μέθοδο μεταφοράς), κάντε κλικ στη μέθοδο μεταφοράς που προτιμάτε. 6 Στην οθόνη What do you want to transfer? (Τι θέλετε να μεταφέρετε;), επιλέξτε τα στοιχεία που θέλετε να μεταφέρετε και κάντε κλικ στην επιλογή Next (Επόμενο). Αφού γίνει η αντιγραφή των πληροφοριών, εμφανίζεται η οθόνη Completing the Collection Phase (Ολοκλήρωση της φάσης συλλογής). 7 Κάντε κλικ στο κουμπί Finish (Τέλος). 20 Αρχική ρύθµιση του υπολογιστή σας

21 Για τη μεταφορά δεδομένων στον νέο υπολογιστή: 1 Στην οθόνη Now go to your old computer (Πηγαίνετε τώρα στον παλιό υπολογιστή σας) στον νέο υπολογιστή, κάντε κλικ στην επιλογή Next (Επόμενο). 2 Στην οθόνη Where are the files and settings? (Πού είναι τα αρχεία και οι ρυθμίσεις;), επιλέξτε τη μέθοδο που διαλέξατε για τη μεταφορά των ρυθμίσεων και των αρχείων σας και κάντε κλικ στην επιλογή Next (Επόμενο). Ο οδηγός μεταφέρει τα αρχεία και τις ρυθμίσεις που συνέλεξε στο νέο υπολογιστή σας. 3 Στην οθόνη Finished (Ολοκληρώθηκε), κάντε κλικ στο κουμπί Finished (Ολοκληρώθηκε) και επανεκκινήστε το νέο υπολογιστή. Εκτέλεση του Files and Settings Transfer Wizard (Οδηγού µεταφοράς αρχείων και ρυθµίσεων) χωρίς το δίσκο Operating System (Λειτουργικό σύστηµα) Για να εκτελεστεί το Files and Settings Transfer Wizard (Οδηγός μεταφοράς αρχείων και ρυθμίσεων) χωρίς το δίσκο με τίτλο Operating System (Λειτουργικό σύστημα), πρέπει να ετοιμάσετε ένα δίσκο οδηγού που θα σας επιτρέψει να δημιουργήσετε ένα εφεδρικό αρχείο εικόνας σε αφαιρούμενα μέσα. Για να δημιουργήσετε ένα δίσκο οδηγού, χρησιμοποιήστε το νέο σας υπολογιστή με Windows XP και εκτελέστε τα εξής βήματα: 1 Ανοίξτε το Files and Settings Transfer Wizard (Οδηγό μεταφοράς αρχείων και ρυθμίσεων) και επιλέξτε διαδοχικά: Έναρξη Όλα τα προγράμματα Βοηθήματα Εργαλεία συστήματος Files and Settings Transfer Wizard (Οδηγός μεταφοράς αρχείων και ρυθμίσεων). 2 Όταν εμφανιστεί η αρχική οθόνη Files and Settings Transfer Wizard (Οδηγός μεταφοράς αρχείων και ρυθμίσεων), κάντε κλικ στην επιλογή Next (Επόμενο). 3 Στην οθόνη Which computer is this? (Ποιος υπολογιστής είναι αυτός;), επιλέξτε διαδοχικά New Computer (Νέος υπολογιστής) Next (Επόμενο). Αρχική ρύθµιση του υπολογιστή σας 21

22 4 Στην οθόνη Do you have a Windows XP CD? (Έχετε ένα CD των Windows XP;), επιλέξτε διαδοχικά I want to create a Wizard Disk in the following drive (Θέλω να δημιουργήσω έναν Δίσκο Οδηγού στην ακόλουθη μονάδα:) Next (Επόμενο). 5 Τοποθετήστε στη μονάδα δίσκου το αφαιρούμενο μέσο, π.χ. ένα εγγράψιμο CD και κάντε κλικ στο OK. 6 Όταν ολοκληρωθεί η δημιουργία του δίσκου και εμφανιστεί το μήνυμα Now go to your old computer (Πηγαίνετε τώρα στον παλιό υπολογιστή σας), μην κάνετε κλικ στην επιλογή Next (Επόμενο). 7 Πηγαίνετε στον παλιό υπολογιστή. Για την αντιγραφή δεδομένων από τον παλιό υπολογιστή: 1 Εισάγετε στον υπολογιστή το δίσκο οδηγού και κάντε κλικ στο Έναρξη Εκτέλεση. 2 Στο πεδίο Άνοιγμα του παράθυρου Εκτέλεση αναζητήστε τη διαδρομή του γρήγορου οδηγού (στο κατάλληλο αφαιρούμενο μέσο) και κάντε κλικ στο OK. 3 Όταν εμφανιστεί η οθόνη υποδοχής στο Files and Settings Transfer Wizard (Οδηγός μεταφοράς αρχείων και ρυθμίσεων), κάντε κλικ στην επιλογή Next (Επόμενο). 4 Στην οθόνη Which computer is this? (Ποιος υπολογιστής είναι αυτός;), επιλέξτε διαδοχικά Old Computer (Παλιός υπολογιστής) Next (Επόμενο). 5 Στην οθόνη Select a transfer method (Επιλέξτε μια μέθοδο μεταφοράς), κάντε κλικ στη μέθοδο μεταφοράς που προτιμάτε. 6 Στην οθόνη What do you want to transfer? (Τι θέλετε να μεταφέρετε;), επιλέξτε τα στοιχεία που θέλετε να μεταφέρετε και κάντε κλικ στην επιλογή Next (Επόμενο). Αφού γίνει η αντιγραφή των πληροφοριών, εμφανίζεται η οθόνη Completing the Collection Phase (Ολοκλήρωση της φάσης συλλογής). 7 Κάντε κλικ στο κουμπί Finish (Τέλος). 22 Αρχική ρύθµιση του υπολογιστή σας

23 Για τη μεταφορά δεδομένων στον νέο υπολογιστή: 1 Στην οθόνη Now go to your old computer (Πηγαίνετε τώρα στον παλιό υπολογιστή σας) στο νέο υπολογιστή, κάντε κλικ στην επιλογή Next (Επόμενο). 2 Στην οθόνη Where are the files and settings? (Πού είναι τα αρχεία και οι ρυθμίσεις;),επιλέξτε τη μέθοδο που διαλέξατε για τη μεταφορά των ρυθμίσεων και των αρχείων σας και κάντε κλικ στην επιλογή Next (Επόμενο). Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη. Ο οδηγός διαβάζει τα αρχεία και τις ρυθμίσεις που έχουν συλλεχθεί και τα εφαρμόζει στο νέο υπολογιστή. Όταν εφαρμοστούν όλες οι ρυθμίσεις και τα αρχεία, εμφανίζεται η οθόνη Finished (Ολοκληρώθηκε). 3 Κάντε κλικ στην επιλογή Finished (Ολοκληρώθηκε) και επανεκκινήστε το νέο υπολογιστή. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε αυτή τη διαδικασία, αναζητήστε στην τοποθεσία support.dell.com το έγγραφο µε αρ (What Are The Different Methods To Transfer Files From My Old Computer To My New Dell Computer Using the Microsoft Windows XP Operating System?) (Ποιες διαφορετικές µέθοδοι υπάρχουν για να µεταφέρω αρχεία από τον παλιό στον καινούριο µου υπολογιστή Dell µέσω του λειτουργικού προγράµµατος των Microsoft Windows XP;). ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η πρόσβαση στο έγγραφο της γνωσιακής βάσης της Dell ενδέχεται να µην είναι δυνατή σε ορισµένες χώρες. Αρχική ρύθµιση του υπολογιστή σας 23

24 24 Αρχική ρύθµιση του υπολογιστή σας

25 Προδιαγραφές ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα προσφερόµενα είδη µπορεί να διαφέρουν κατά περιοχή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τη διαµόρφωση του υπολογιστή σας, επιλέξτε διαδοχικά Έναρξη Βοήθεια και Υποστήριξη και µετά επιλέξτε τη δυνατότητα προβολής πληροφοριών για τον υπολογιστή σας. Επεξεργαστής Τύποι επεξεργαστή L1 cache L2 cache Συχνότητα εξωτερικού διαύλου Intel Core 2 Duo Intel Core 2 Duo Extreme Edition Intel Core 2 Duo Quad Core Intel Core 2 Duo Extreme Edition Quad Core 32 KB ανά εντολή, µνήµη cache 32 KB ανά πυρήνα Κοινόχρηστη 3 MB, 6 MB και 12 MB 1066 MHz Πληροφορίες συστήµατος Chipset Intel Q43 GMCH, ICH9M-E Εύρος διαύλου δεδοµένων 64 bits Εύρος διαύλου DRAM δίαυλοι 64 bit διπλού καναλιού (2) Εύρος διαύλου διεύθυνσης 36 bit επεξεργαστή Flash EPROM ίαυλος γραφικών ίαυλος PCI SPI 32 Mbit x16 PCI Express 32 bit, 33 MHz Προδιαγραφές 25

26 Κάρτα PC ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η υποδοχή κάρτας PC είναι σχεδιασµένη µόνο για κάρτες PC. ΕΝ υποστηρίζει κάρτες τύπου ExpressCard. Ελεγκτής CardBus Ricoh R5C847 Σύνδεσµος κάρτας PC ένας (υποστηρίζει µία κάρτα Type I ή Type II) Υποστηριζόµενες κάρτες 3,3 V και 5 V Μέγεθος συνδέσµου κάρτας PC 80 ακίδες ExpressCard ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η υποδοχή ExpressCard είναι σχεδιασµένη µόνο για κάρτες τύπου ExpressCard. ΕΝ υποστηρίζει κάρτες PC. Σύνδεσµος ExpressCard Υποδοχή ExpressCard (διασυνδέσεις USB και PCI Express) Υποστηριζόµενες κάρτες Κάρτες ExpressCard των 34 mm και 54 mm Μνήµη Θύρα µονάδας µνήµης Υποδοχές SODIMM προσβάσιµες από τέσσερις χρήστες Χωρητικότητες µονάδων µνήµης Με δυνατότητα 1 GB, 2 GB, 4 GB Τύπος µνήµης DDR MHz Ελάχιστη µνήµη 1 GB Μέγιστη µνήµη 16 GB ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποστηρίζονται οι ακολουθες µέγιστες διαµορφώσεις µνήµης: 1 GB, 2 GB, 3 GB, 4 GB, 8 GB, 12 GB, 16 GB. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά την αναβάθµιση ή αντικατάσταση των µονάδων µνήµης, να σχηµατίζετε ζεύγη και να ταιριάζετε τις µονάδες στις υποδοχές B και C, καθώς και στις υποδοχές A και D. ιαφορετικά, ο υπολογιστής δεν θα γίνεται εκκίνηση του υπολογιστή. 26 Προδιαγραφές

27 Έξυπνη κάρτα υνατότητες ανάγνωσης/εγγραφής Υποστηρίζει ISO (ασύγχρονος και σύγχρονος Τύπος I και II), ISO ,8 V, 3 V, 5 V Κάρτες Java Υποστηριζόµενες κάρτες Υποστηριζόµενη τεχνολογία προγραµµάτων Ταχύτητα διασύνδεσης BPS Επίπεδο EMV µε πιστοποίηση για επίπεδο 1 µε πιστοποίηση WHQL PC/SC Θύρες και σύνδεσµοι Ήχος Mini-Card Προσαρµογέας δικτύου USB σύνδεσµος µικροφώνου, σύνδεσµος στερεοφωνικών ακουστικών/ηχείων µία υποδοχή Mini-Card µισού µήκους αποκλειστικά για WLAN µία υποδοχή Mini-Card πλήρους µήκους αποκλειστικά για WLAN (ευρυζωνικής σύνδεσης µέσω κινητής τηλεφωνίας) µία υποδοχή Mini-Card πλήρους µήκους αποκλειστικά για WPAN (Bluetooth ήuwb) θύρα RJ-45 δύο σύνδεσµοι 4 ακίδων, συµβατοί µε USB 2.0, ένας σύνδεσµος 4 ακίδων, συµβατός µε USB 2.0 PowerShare, ένας σύνδεσµος συµβατός µε esata/usb 2.0 Μονάδα ανάγνωσης κάρτας µνήµης Μονάδα ανάγνωσης κάρτας µνήµης 8 σε 1, που υποστηρίζει: SD, SDIO, MMC, XD, MS, MS-Pro, Mini-MMC, MMC+, SD υψηλής πυκνότητας, Τύποι καρτών SD υψηλής χωρητικότητας Υποδοχή CardBus/PCIMIA Υποστηρίζει κάρτες Τύπου I/II Βίντεο θύρα 15 οπών IEEE ακίδες µε ρεύµα Υποδοχή σύνδεσης E-Family σύνδεσµος 144 ακίδων για σύνδεση Προδιαγραφές 27

28 Επικοινωνίες Προσαρµογέας δικτύου Ασύρµατες Βίντεο Τύπος βίντεο: ίαυλος δεδοµένων Ελεγκτής βίντεο Μνήµη βίντεο Έξοδος γραφικών 10/100/1000 Ethernet LAN εσωτερική ασύρµατη υποστήριξη WLAN, WWAN και WPAN (UWB και Bluetooth) µε την αγορά προαιρετικών καρτών Ξεχωριστή Κάρτα γραφικών σε PCI-Express x16 nvidia Quadro FX 3700M ή NVIDIA Quadro FX 2700M 512 MB για NVIDIA Quadro FX 2700M ή 1 GB για nvidia Quadro FX 3700M Θύρα κάρτας γραφικών 15 ακίδων και σύνδεσµος DisplayPort διπλής λειτουργίας Ήχος Τύπος ήχου Ελεγκτής ήχου Μετατροπή στερεοφωνικού σήµατος ιασυνδέσεις: Εσωτερική Εξωτερική ήχος υψηλής πιστότητας διπλού καναλιού IDT 92HD71B 24 bit (αναλογικό σε ψηφιακό και ψηφιακό σε αναλογικό) Κωδικοποιητής ήχου υψηλής πιστότητας σύνδεσµος εισόδου µικροφώνου, σύνδεσµος στερεοφωνικών ακουστικών/εξωτερικών ηχείων Ηχεία 2x2 W, 4 W σύνολο Εσωτερικός ενισχυτής ηχείων Κατηγορία AB 2 W Στερεοφωνικός ενισχυτής ηχείων BTL Ρυθµιστικά έντασης ήχου κουµπιά αύξησης, µείωσης και σίγασης της έντασης ήχου 28 Προδιαγραφές

29 Οθόνη Τύπος (TFT ενεργούς µήτρας) 17 ίντσες, WXGA+ LCD, 17 ίντσες, WUXGA, LCD ή RGB LED, RGB LED Κρύσταλλο από άκρη σε άκρη Ενεργός περιοχή (X/Y) 367,3 X 229,5 χιλ. ιαστάσεις: Ύψος: WXGA+/WUXGA (CCFL) 245 χιλ. (9,64 ίντσες) WUXGA (LED) 248 χιλ. (9,76 ίντσες) Πλάτος (WXGA+/WUXGA) 383 χιλ. (15,08 ίντσες) ιαγώνιος 432 χιλ. (17,0 ίντσες) Μέγιστες αναλύσεις: WXGA+ (CCFL) 1440 x 900, 262 Κ χρώµατα WUXGA (CCFL) 1920 x 1200 στα 262 χιλ. χρώµατα WUXGA (LED) 1930 x 1200 στα 16,7 χιλ. χρώµατα Γωνία λειτουργίας 0 (κλειστό) έως 152 Ρυθµός ανανέωσης 60 Hz Γωνιές προβολής: WXGA+ Οριζόντια 40/40 WXGA+ Κατακόρυφα 15/30 WUXGA Οριζόντια 60/60 WUXGA Κάτακόρυφα 45/45 Βήµα pixel: WXGA+ 0,191 χιλ. WUXGA 0,225 χιλ. Τυπική κατανάλωση ρεύµατος (οθόνη µε οπίσθιο φωτισµό): WXGA+ (CCFL) 6,46 W (µέγ. χωρίς απώλειες αντιστροφέα) WUXGA (CCFL) 9,5 W (µέγ. χωρίς απώλειες αντιστροφέα) WUXGA (LED) 15 W (µέγιστο) Προδιαγραφές 29

30 Πληκτρολόγιο Αριθµός πλήκτρων ιάταξη Touch Pad Ανάλυση: Άξονας X Άξονας Y Ενεργός περιοχή Άξονας X Άξονας Y Μπαταρία Τύπος Χρόνος φόρτισης µε τον υπολογιστή απενεργοποιηµένο Χρόνος λειτουργίας ιάρκεια ζωής Εύρος θερµοκρασίας: Κατά τη λειτουργία Κατά την αποθήκευση Μπαταρία σε σχήµα νοµίσµατος στις Ηνωµένες Πολιτείες: 101 πλήκτρα στο Ηνωµένο Βασίλειο: 102 πλήκτρα στη Βραζιλία: 104 πλήκτρα στην Ιαπωνία: 105 πλήκτρα QWERTY/AZERTY/Kanji 57,52 µονάδες ανά χιλ. 78,12 µονάδες ανά χιλ. 80,0 χιλ. 47,11 χιλ. "έξυπνη" µπαταρία ιόντων λιθίου 9 στοιχείων (85 Whr) περίπου 1 ώρα σε χωρητικότητα έως 80% Ο χρόνος λειτουργίας της µπαταρίας ποικίλλει ανάλογα µε τις συνθήκες λειτουργίας και µπορεί να µειωθεί σηµαντικά κάτω από ορισµένες συνθήκες εξοικονόµησης ενέργειας. περίπου 300 κύκλοι φόρτισης/αποφόρτισης 0 έως 35 C (32 έως 95 F) 40 έως 60 C ( 40 έως 140 F) CR Προδιαγραφές

31 Τροφοδοτικό AC Τάση εισόδου Ρεύµα εισόδου (µέγιστο) Συχνότητα εισόδου Ρεύµα εξόδου Ισχύς εξόδου Τάση εξόδου ιαστάσεις: Ύψος Πλάτος Βάθος Εύρος θερµοκρασίας: Κατά τη λειτουργία Κατά την αποθήκευση V AC 2.5 A / 3,5 A Hz 6,7 A / 10,8 A 130 W / 210 W ή υψηλότερη 19,5 V DC 100 χιλ. (3,94 ίντσες) 44 χιλ. (1,73 ίντσες) 198 χιλ. (7,95 ίντσες) 0 έως 35 C (32 έως 95 F) -40 έως 65 C (-40 έως 149 F) Συσκευή ανάγνωσης δακτυλικών αποτυπωµάτων (προαιρετική) Τύποι Αισθητήρας µε σάρωση αποτυπώµατος FIPS / FIPS 201 Φυσικά χαρακτηστικά Ύψος Πλάτος Βάθος Βάρος (µε µπαταρία 9 στοιχείων και µονάδα CD) 38,5 χιλ. (1,52 inchesίντσες) πίσω 393 χιλ. (15,5 ίντσες) 280,5 χιλ. (11,04 ίντσες) 3,87 κιλά (8,54 λίβρες) Προδιαγραφές 31

32 Χαρακτηριστικά περιβάλλοντος Εύρος θερµοκρασίας: Κατά τη λειτουργία 0 έως 35 C (32 έως 95 F) Κατά την αποθήκευση 40 έως 65 C ( 40 έως 149 F) Σχετική υγρασία (µέγιστη): Κατά τη λειτουργία 10% έως 90% (χωρίς συµπύκνωση) Κατά την αποθήκευση 5% έως 95% (χωρίς συµπύκνωση) Μέγιστη δόνηση (µε χρήση τυχαίου φάσµατος δόνησης που προσοµοιώνει το περιβάλλον του χρήστη): Κατά τη λειτουργία Κατά την αποθήκευση Μέγιστη δόνηση (µετράται µε το σκληρό δίσκο σε κατάσταση λειτουργίας και µισό ηµιτονοειδή παλµό διάρκεια 2 ms): Κατά τη λειτουργία Κατά την αποθήκευση Υψόµετρο (µέγιστο): Κατά τη λειτουργία Κατά την αποθήκευση Επίπεδο αερόφερτων ρύπων 0,66 Grms (2-600 Hz) 1,30 Grms (2-600 Hz) 142 G (2 ms) 162 G (2 ms) 15,2 έως µέτρα ( 50 έως πόδια) 15,2 έως µέτρα ( 50 έως πόδια) G2 ή χαµηλότερο, όπως ορίζεται από ANSI/ISA-S Προδιαγραφές

33 4 Συµβουλές για την αντιµετώπιση προβληµάτων ΠΡΟΣΟΧΗ: Βγάζετε πάντοτε τον υπολογιστή σας από την πρίζα προτού ανοίξετε το κάλυµµα. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για λεπτοµερείς πληροφορίες σχετικά µε την αντιµετώπιση προβληµάτων, συµπεριλαµβανοµένης της απόκρισης στα µηνύµατα του συστήµατος, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο σέρβις στη διεύθυνση support.dell.com. Χρήση της εφαρµογής Hardware Troubleshooter (Αντιµετώπιση προβληµάτων υλικού) 1 Κάντε κλικ στο κουμπί έναρξης των Windows Vista και μετά στην επιλογή Help and Support (Βοήθεια και υποστήριξη). 2 Πληκτρολογήστε hardware troubleshooter (αντιμετώπιση προβλημάτων υλικού) στο πεδίο αναζήτησης και πιέστε το πλήκτρο <Enter> για να αρχίσει η αναζήτηση. 3 Στα αποτελέσματα αναζήτησης, επιλέξτε εκείνο που περιγράφει καλύτερα το πρόβλημα και ακολουθήστε τα υπόλοιπα βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων. Συµβουλές Αν μια περιφερειακή συσκευή δεν λειτουργεί, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σωστά συνδεδεμένη. Αν προσθέσατε ή αφαιρέσατε κάποιο εξάρτημα πριν ξεκινήσει το πρόβλημα, εξετάστε τις διαδικασίες εγκατάστασης και σιγουρευτείτε ότι το εξάρτημα είναι σωστά εγκατεστημένο. Συµβουλές για την αντιµετώπιση προβληµάτων 33

Σταθμός εργασίας Dell Precision M4600/ M6600 Mobile

Σταθμός εργασίας Dell Precision M4600/ M6600 Mobile Σταθμός εργασίας Dell Precision M4600/ M6600 Mobile Πληροφορίες για τη ρύθμιση και τα χαρακτηριστικά Σχετικά με τις προειδοποιήσεις ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ επισημαίνει ενδεχόμενο κίνδυνο για υλική

Διαβάστε περισσότερα

Dell Latitude E6430/E6530/E6430 ATG

Dell Latitude E6430/E6530/E6430 ATG Dell Latitude E6430/E6530/E6430 ATG Πληροφορίες για τη ρύθμιση και τα χαρακτηριστικά Σχετικά με τις προειδοποιήσεις ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ επισημαίνει ενδεχόμενο κίνδυνο για υλική ζημιά, τραυματισμό

Διαβάστε περισσότερα

Dell Latitude E7240/E7440

Dell Latitude E7240/E7440 Dell Latitude E7240/E7440 Πληροφορίες για τη ρύθμιση και τις δυνατότητες Σχετικά με τις προειδοποιήσεις ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ επισημαίνει ενδεχόμενο κίνδυνο για υλική ζημιά, τραυματισμό ή θάνατο.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ Σημειώσεις και ειδοποιήσεις ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει σημαντικές πληροφορίες που σας βοηθούν να χρησιμοποιείτε καλύτερα τον υπολογιστή σας. ΠΡΟΣΟΧΗ:

Διαβάστε περισσότερα

INSPIRON ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

INSPIRON ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ INSPIRON ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ INSPIRON ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Πρότυπα DCME και DCMF Σημειώσεις, προσοχή και προειδοποιήσεις ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει σημαντικές πληροφορίες που σας βοηθούν στην καλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης

Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης Περιεχόμενα 3 Εισαγωγή 4 Επισκόπηση εγκατάστασης 4 Βήμα 1: Έλεγχος για ενημερώσεις 4 Βήμα 2: Προετοιμασία του Mac για τα Windows 4 Βήμα 3: Εγκατάσταση των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers Περιεχόμενα 1. Εισαγωγη...1 2. Τι πρέπει να διαθέτετε...1 3. Εγκατασταση Των Προγραμματων Οδηγησησ Nokia Connectivity

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR.

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Έναρξη χρήσης Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 1/53

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 1/53 Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 1/53 Περιεχόμενα 1. 1. Διαδικασία των Windows 8 2. Απαιτήσεις συστήματος 3. Προετοιμασία 2. 3. 4. 5. με τη 6. 1. Εξατομίκευση 2. Ασύρματο 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers Περιεχόμενα 1. Εισαγωγη...1 2. Τι πρέπει να διαθέτετε...1 3. Εγκατασταση Των Προγραμματων Οδηγησησ Nokia Connectivity

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53 Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53 Περιεχόμενα 1. 1. Διαδικασία των Windows 8 2. Απαιτήσεις συστήματος 3. Προετοιμασία 2. 3. 4. 5. με τη 6. 1. Εξατομίκευση 2. Ασύρματο 3.

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N600. Μοντέλο WN3500RP

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N600. Μοντέλο WN3500RP Εγκατάσταση Επέκταση εμβέλειας WiFi N600 Μοντέλο WN3500RP Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner Περιεχόμενα V1.1 Κεφάλαιο 1 : Εγκατάσταση hardware Turbo-X Digital TV Tuner... 1 1.1 Περιεχόμενα συσκευασίας... 1 1.2 Απαιτήσεις συστήματος... 1 1.3 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 1 Απαιτήσεις συστήματος 2 Γενική επισκόπηση συσκευής 3 Γρήγορο ξεκίνημα

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ευθυγράµµιση των κασετών εκτύπωσης χωρίς υπολογιστή Ολοκληρώστε την εγκατάσταση του υλικού εξοπλισµού σύµφωνα µε τα βήµατα που περιγράφονται στο Φυλλάδιο εγκατάστασης. Συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter Powerline Adapter Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Powerline Adapter σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε άμεση εγγύτητα με συσκευές ακτινοβολίας.

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750 Μοντέλο EX3700 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Dell Latitude ATG E6400 Οδηγός ρύθµισης και γρήγορης αναφοράς

Dell Latitude ATG E6400 Οδηγός ρύθµισης και γρήγορης αναφοράς Dell Latitude ATG E6400 Οδηγός ρύθµισης και γρήγορης αναφοράς Αυτός ο οδηγός παρέχει µια επισκόπηση δυνατοτήτων, προδιαγραφές και οδηγίες γρήγορης ρύθµισης, καθώς και πληροφορίες λογισµικού και αντιµετώπισης

Διαβάστε περισσότερα

ρομολογητής WiFi N300 (N300R)

ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Διαβάστε περισσότερα

Δρομολογητής WiFi N150 (N150R)

Δρομολογητής WiFi N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης Δρομολογητής WiFi N150 (N150R) Εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Το εγχειρίδιο αυτό σας βοηθά να εγκαταστήσετε μια ασύρματη σύνδεση μεταξύ του εκτυπωτή και των υπολογιστών σας. Ανατρέξτε στον "Οδηγό Δικτύωσης" στις ηλεκτρονικές Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. USB 2.0 Adaptor. για συσκευές SATA ή IDE 2.5-ιντσών / 3.5-ιντσών / 5.25-ιντσών

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. USB 2.0 Adaptor. για συσκευές SATA ή IDE 2.5-ιντσών / 3.5-ιντσών / 5.25-ιντσών ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ USB 2.0 Adaptor για συσκευές SATA ή IDE 2.5-ιντσών / 3.5-ιντσών / 5.25-ιντσών ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Επιτρέπει σύνδεση στο PC συσκευών που διαθέτουν υποδοχές SATA/ IDE μέσω USB2.0

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο EX2700

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο EX2700 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο EX2700 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο υποστήριξης HP. Εισαγωγή. Τι χρειάζεται να γνωρίζετε. Λήψη και εγκατάσταση της λύσης Vista στα Windows 8. 1 of 5 1/7/2014 2:09 μμ

Κέντρο υποστήριξης HP. Εισαγωγή. Τι χρειάζεται να γνωρίζετε. Λήψη και εγκατάσταση της λύσης Vista στα Windows 8. 1 of 5 1/7/2014 2:09 μμ http://h2056wwwhp.com/portal/site/hpsc/template.page/public/psi... 1 of 5 1/7/2014 2:09 μμ Για το σπίτι Για την επιχείρηση Υποστήριξη Είσοδος Εγγραφή Βοήθεια ιστότοπου HP Color LaserJet 3600 Printer series

Διαβάστε περισσότερα

HDD Password Tool. Εγχειρίδιο χρήσης. Ελληνικά

HDD Password Tool. Εγχειρίδιο χρήσης. Ελληνικά HDD Password Tool Εγχειρίδιο χρήσης Ελληνικά 1 Πίνακας περιεχομένων Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή... 3 Εμπορικά σήματα... 4 Κεφάλαιο 2: Απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα... 5 - HDD Password Tool για Windows... 5

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300. Μοντέλο WN3000RPv3

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300. Μοντέλο WN3000RPv3 Εγκατάσταση Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο WN3000RPv3 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Το καθημερινό μου VAIO

Το καθημερινό μου VAIO Το καθημερινό μου VAIO www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium με Service Pack 1 64bit Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Intel

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρµατη λειτουργία( Μόνο σε επιλεγµένα µοντέλα)

Ασύρµατη λειτουργία( Μόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Ασύρµατη λειτουργία( Μόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα της εταιρίας Microsoft Corporation.

Διαβάστε περισσότερα

Το καθημερινό μου VAIO

Το καθημερινό μου VAIO Το καθημερινό μου VAIO www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium με Service Pack 1 64bit Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Intel

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N

Ελληνικά. Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N Ελληνικά Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N 1 Ελληνικά Ευρετήριο 1. Επισκόπηση....3 2. Έναρξη χρήσης...5 3. Σύνδεση του κεφαλόφωνου Bluetooth.....6 4. Χρήση του κεφαλόφωνου Bluetooth... 9 5. Τεχνικές προδιαγραφές.

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200. Μοντέλο EX6150

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200. Μοντέλο EX6150 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200 Μοντέλο EX6150 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον αριθμό σειράς στην

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικός οδηγός της ενημέρωσης των Windows 8.1

Αναλυτικός οδηγός της ενημέρωσης των Windows 8.1 Αναλυτικός οδηγός της ενημέρωσης των Windows 8.1 Εγκατάσταση και ενημέρωση των Windows 8.1 Ενημερώστε το BIOS, εφαρμογές, προγράμματα οδήγησης και εκτελέστε το Windows Update Επιλέξτε τον τύπο εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Ενισχυτής γραφικών της Alienware Οδηγός χρήστη

Ενισχυτής γραφικών της Alienware Οδηγός χρήστη Ενισχυτής γραφικών της Alienware Οδηγός χρήστη Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: Z01G Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: Z01G001 Σημείωση, προσοχή και προειδοποίηση ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει

Διαβάστε περισσότερα

Vostro A840/A860 Οδηγός εγκατάστασης και γρήγορης αναφοράς

Vostro A840/A860 Οδηγός εγκατάστασης και γρήγορης αναφοράς Vostro A840/A860 Οδηγός εγκατάστασης και γρήγορης αναφοράς Σηµειώσεις, ειδοποιήσεις και σηµεία προσοχής ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ δηλώνει σηµαντικές πληροφορίες που σας βοηθούν να χρησιµοποιείτε καλύτερα τον

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια

Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια Aυτος ο οδηγος περιλαµβανει: "Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια" στη σελιδα 23. "Αντιµετωπιση προβληµατων εγκαταστασης" στη σελιδα 24. "Ευρεση περισσοτερων πληροφοριων" στη σελιδα 28. Πληροφοριες σχετικα

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων NeoTV 350 NTV350

Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων NeoTV 350 NTV350 Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων NeoTV 350 NTV350 2011 NETGEAR, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η μετάδοση, η μετεγγραφή, η αποθήκευση σε σύστημα ανάκτησης ή η μετάφραση

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015

Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015 Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015 Πνευµατικά δικαιώµατα και Άδεια χρήσης 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, προσαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον αριθμό σειράς στην

Διαβάστε περισσότερα

Εύρεση πληροφοριών στον υπολογιστή σας Μαζί με τον υπολογιστή σας Sony VAIO περιλαμβάνονται και τα ακόλουθα έγγραφα.

Εύρεση πληροφοριών στον υπολογιστή σας Μαζί με τον υπολογιστή σας Sony VAIO περιλαμβάνονται και τα ακόλουθα έγγραφα. Σημαντικό Φροντίστε να δημιουργήσετε δίσκους ανάκτησης όταν ο υπολογιστής σας είναι έτοιμος για χρήση, επειδή δεν παρέχονται δίσκοι ανάκτησης μαζί με τον υπολογιστή. Για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Κορυφαία απόδοση στην εργασία και το παιχνίδι

Κορυφαία απόδοση στην εργασία και το παιχνίδι Κορυφαία απόδοση στην εργασία και το παιχνίδι www.sonyeurope.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Professional (64bit) Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Σετ ολοκληρωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center

Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center Εγχειρίδιο Χρήστη Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center Ελληνική ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ Όλες οι οθόνες σε αυτήν την τεκμηρίωση αποτελούν εικόνες παραδείγματα. Οι εικόνες

Διαβάστε περισσότερα

Κομψός φορητός υπολογιστής σε ασημί χρώμα, για γρήγορα πολυμέσα. Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaiopro.eu/

Κομψός φορητός υπολογιστής σε ασημί χρώμα, για γρήγορα πολυμέσα. Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaiopro.eu/ VGN-NR3Z/S Απλά, σπορ και έξυπνα Κομψός φορητός υπολογιστής σε ασημί χρώμα, για γρήγορα πολυμέσα Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaio.eu/ Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaiopro.eu/

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση του εκτυπωτή από το CD λογισμικού και τεκμηρίωσης

Εγκατάσταση του εκτυπωτή από το CD λογισμικού και τεκμηρίωσης Σελίδα 1 από 6 Οδηγός σύνδεσης Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Μπορείτε να εγκαταστήσετε το λογισμικό του εκτυπωτή χρησιμοποιώντας το CD λογισμικού στα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα: Windows 8.1

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ό Μ Ε Ν Α Τ Η Σ Σ Υ Σ Κ Ε Υ Α Σ Ί Α Σ 4 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ά Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Ά 5 Ε Ύ Ρ Ο Σ Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ώ Ν 6 Κ Ά Ρ Τ Α P C / P C I 6

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ό Μ Ε Ν Α Τ Η Σ Σ Υ Σ Κ Ε Υ Α Σ Ί Α Σ 4 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ά Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Ά 5 Ε Ύ Ρ Ο Σ Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ώ Ν 6 Κ Ά Ρ Τ Α P C / P C I 6 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο N I - 7 0 7 5 0 3 N I - 7 0 7 5 0 7 N I - 7 0 7 5 0 8 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ό Μ Ε Ν Α Τ Η Σ Σ Υ Σ Κ Ε Υ Α Σ Ί Α Σ 4 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ά Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Ά 5 Ε Ύ Ρ Ο Σ Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ώ Ν 6

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα συσκευασίας

Περιεχόμενα συσκευασίας Εμπορικά σήματα Το NETGEAR, το λογότυπο NETGEAR και το Connect with Innovation είναι εμπορικά σήματα ή/και σήματα κατατεθέντα της NETGEAR, Inc. ή/και των θυγατρικών της στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογέας USB N150 Wireless Micro WNA1000M Οδηγός εγκατάστασης

Προσαρμογέας USB N150 Wireless Micro WNA1000M Οδηγός εγκατάστασης Προσαρμογέας USB N150 Wireless Micro WNA1000M Οδηγός εγκατάστασης Αυτός ο οδηγός περιγράφει την γρήγορη εγκατάσταση με τον οδηγό Smart Wizard της NETGEAR καθώς και την εγκατάσταση μεμονωμένου προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

S ATA T O U S B 2. 0 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο

S ATA T O U S B 2. 0 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 3. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S I - 7 0 7 1 2 7 S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 3. 5 S T O

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση για Windows XP και Vista

Εγκατάσταση για Windows XP και Vista LW311 Sweex - Ασύρματος προσαρμογέας LAN Cardbus 300 Mbps Μην εκθέτετε τον ασύρματο προσαρμογέα LAN Cardbus 300 Mbps της Sweex σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία

Διαβάστε περισσότερα

Εύκολος, βασικός, φορητός

Εύκολος, βασικός, φορητός Εύκολος, βασικός, φορητός www.sonyeurope.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium (64bit) Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Intel HM65 Express

Διαβάστε περισσότερα

Εύκολη χρήση του υπολογιστή

Εύκολη χρήση του υπολογιστή Εύκολη χρήση του υπολογιστή www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium (64-bit) Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Σετ ολοκληρωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική υποστήριξη. Περιεχόμενα συσκευασίας. Οδηγός εγκατάστασης δρομολογητή μόντεμ ασύρματου δικτύου ADSL2+ N300 DGN2200v4

Τεχνική υποστήριξη. Περιεχόμενα συσκευασίας. Οδηγός εγκατάστασης δρομολογητή μόντεμ ασύρματου δικτύου ADSL2+ N300 DGN2200v4 Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε προϊόντα NETGEAR. Η NETGEAR συνιστά να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τους επίσημους πόρους υποστήριξης της NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Powerline 1200 + Επιπλέον πρίζα. Μοντέλο PLP1200

Γρήγορη έναρξη. Powerline 1200 + Επιπλέον πρίζα. Μοντέλο PLP1200 Γρήγορη έναρξη Powerline 1200 + Επιπλέον πρίζα Μοντέλο PLP1200 Περιεχόμενα συσκευασίας Σε ορισμένες περιοχές, το προϊόν συνοδεύεται από ένα CD πόρων. 2 Έναρξη χρήσης Οι προσαρμογείς Powerline προσφέρουν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΌΣ ΧΡΉΣΗΣ AC2400 GIGABIT WI-FI ROUTER ΔΙΠΛΉΣ ΖΏΝΗΣ. Μοντέλο #E8350

ΟΔΗΓΌΣ ΧΡΉΣΗΣ AC2400 GIGABIT WI-FI ROUTER ΔΙΠΛΉΣ ΖΏΝΗΣ. Μοντέλο #E8350 ΟΔΗΓΌΣ ΧΡΉΣΗΣ AC2400 GIGABIT WI-FI ROUTER ΔΙΠΛΉΣ ΖΏΝΗΣ Μοντέλο #E8350 Περιεχόμενα Επισκόπηση προϊόντος E8350..................................... 1 Εγκατάσταση του router E-Series Πού θα βρείτε περισσότερη

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S I - 7 0 7 1 2 5 1

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S I - 7 0 7 1 2 5 1 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S I - 7 0 7 1 2 5 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ό Μ Ε Ν Α Τ Η Σ Σ Υ Σ Κ Ε Υ Α Σ Ί Α Σ 4 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ά Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Ά 4 Α Π Α Ι Τ Ή Σ Ε Ι Σ Σ Υ Σ Τ Ή Μ Α Τ Ο Σ 4 Ε Γ Κ Α Τ Ά Σ Τ Α Σ Η Ε

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Γρήγορη έναρξη Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Πλήκτρα και µέρη 9 ευτερεύουσα κάµερα 10 Πλήκτρο Έντασης/Ζουµ 11 Πλήκτρο πολυµέσων 12 ιακόπτης κλειδώµατος οθόνης και πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναβάθμισης σε Windows 10 Model No. W8i

Οδηγός αναβάθμισης σε Windows 10 Model No. W8i Οδηγός αναβάθμισης σε Windows 10 Model No. W8i Windows 10 Ερωτήσεις και απαντήσεις http://www.microsoft.com/el-gr/windows/windows-10-faq Απαραίτητος εξοπλισμός Tablet W8i. Φορτιστής. USB stick 16GB. Κάρτα

Διαβάστε περισσότερα

S ATA T O U S B 2. 0 / ESATA Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο

S ATA T O U S B 2. 0 / ESATA Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 / ESATA Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S I - 7 0 7 132 S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5

Διαβάστε περισσότερα

Εύκολη οικογενειακή χρήση

Εύκολη οικογενειακή χρήση Εύκολη οικογενειακή χρήση www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium (64-bit) Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Σετ ολοκληρωμένων Intel

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµέρωση, δηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά λογισµικού

Ενηµέρωση, δηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά λογισµικού Ενηµέρωση, δηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά λογισµικού Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης Δορυφορικής κάρτας Technisat

Οδηγίες εγκατάστασης Δορυφορικής κάρτας Technisat Οδηγίες εγκατάστασης Δορυφορικής κάρτας Technisat Απαιτήσεις συστήματος IBM συμβατό PC με επεξεργαστή Pentium III 700 MHz ή ανώτερο Τουλάχιστον 256 MB RAM Τουλάχιστον 30 MB ελεύθερος χώρος στον σκληρό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης του Powerline 500 Nano PassThru (διπλή συσκευασία) XAVB5602

Οδηγός εγκατάστασης του Powerline 500 Nano PassThru (διπλή συσκευασία) XAVB5602 Οδηγός εγκατάστασης του Powerline 500 Nano PassThru (διπλή συσκευασία) XAVB5602 2012 NETGEAR, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η μετάδοση, η μετεγγραφή, η αποθήκευση

Διαβάστε περισσότερα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα του λογισμικού με άλλα λειτουργικά συστήματα, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης πελατών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα του λογισμικού με άλλα λειτουργικά συστήματα, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης πελατών. Σελίδα 1 από 7 Οδηγός σύνδεσης Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Μπορείτε να πραγματοποιήσετε εγκατάσταση του λογισμικού του εκτυπωτή χρησιμοποιώντας το CD Λογισμικό και τεκμηρίωση για τα ακόλουθα λειτουργικά

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές προδιαγραφές BT100. Πρόσθετες τεχνικές προδιαγραφές ΒΤ100 S W E E X.

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές προδιαγραφές BT100. Πρόσθετες τεχνικές προδιαγραφές ΒΤ100 S W E E X. BT100 - Sweex Bluetooth Class II Adapter USB BT110 - Sweex Bluetooth Class I Adapter USB Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το Sweex Bluetooth Adapter. Με αυτό τον προσαρμογέα μπορείτε να

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο ανάκτησης και αντιμετώπισης προβλημάτων. Δημιουργείτε δίσκους ανάκτησης αμέσως μετά την εγκατάσταση.

Εγχειρίδιο ανάκτησης και αντιμετώπισης προβλημάτων. Δημιουργείτε δίσκους ανάκτησης αμέσως μετά την εγκατάσταση. Εγχειρίδιο ανάκτησης και αντιμετώπισης προβλημάτων Δημιουργείτε δίσκους ανάκτησης αμέσως μετά την εγκατάσταση. Περιεχόμενα Τι πρέπει να κάνετε... 3 Ανάκτηση και αντίγραφα ασφαλείας... 4 Τι είναι η λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Βιντεοπροβολέας δικτύου - Οδηγός χρήσης

Βιντεοπροβολέας δικτύου - Οδηγός χρήσης Βιντεοπροβολέας δικτύου - Οδηγός χρήσης Πίνακας περιεχομένων Προετοιμασία...3 Σύνδεση του βιντεοπροβολέα με τον υπολογιστή σας...3 Ενσύρματη σύνδεση... 3 Εξ αποστάσεως έλεγχος του βιντεοπροβολέα μέσω προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι

Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι WL200 Εγχειρίδιο Χρήσης Όλα τα ονόματα εταιρειών και προϊόντων ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Smart TV stick D2. GR Εγχειρίδιο χρήστη. Android HDMI SmartTV dongle

Smart TV stick D2. GR Εγχειρίδιο χρήστη. Android HDMI SmartTV dongle Smart TV stick D2 Android HDMI SmartTV dongle Διπύρηνο έως 1.6 GHz - RAM: 1 GB, ROM: 4 GB - Android JellyBean 4.2 - WiFi 802.11 b/g/n - Υποστήριξη για κάρτα microsdhc - Google Play - Υποστήριξη ασύρματου

Διαβάστε περισσότερα

Το προσωπικό μου στούντιο HD

Το προσωπικό μου στούντιο HD Το προσωπικό μου στούντιο HD www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium (64-bit) Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Σετ ολοκληρωμένων

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης Powerline 500 PassThru Adapter (XAVB5401)

Οδηγός εγκατάστασης Powerline 500 PassThru Adapter (XAVB5401) Οδηγός εγκατάστασης Powerline 500 PassThru Adapter (XAVB5401) Περιεχόμενα Περιεχόμενα συσκευασίας............................... 3 Λειτουργίες υλικού...................................... 4 Περιγραφή των

Διαβάστε περισσότερα

ESET NOD32 ANTIVIRUS 7

ESET NOD32 ANTIVIRUS 7 ESET NOD32 ANTIVIRUS 7 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Οδηγός γρήγορης έναρξης Κάντε κλικ εδώ για λήψη της πιο πρόσφατης έκδοσης αυτού του εγγράφου Το ESET

Διαβάστε περισσότερα

FB000011 Κάρτα FireWire PCI 3 θυρών Sweex FB000010 Κάρτα FireWire PCI 4 θυρών Sweex

FB000011 Κάρτα FireWire PCI 3 θυρών Sweex FB000010 Κάρτα FireWire PCI 4 θυρών Sweex FB000011 Κάρτα FireWire PCI 3 θυρών Sweex FB000010 Κάρτα FireWire PCI 4 θυρών Sweex Εισαγωγή Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε την κάρτα FireWire PCI Sweex. Η κάρτα αυτή σας δίνει πολλές δυνατότητες: - Η

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8

Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8 Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8 Τα Windows 8.1 και τα Windows RT 8.1 είναι βασισμένα στα Windows 8 και στα Windows RT, για να σας προσφέρουν βελτιώσεις στην εξατομίκευση, την αναζήτηση, τις εφαρμογές,

Διαβάστε περισσότερα

GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201

GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201 GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201 Διαχείριση αρχείων... 2 Πώς να μπω στα δεδομένα μου που είναι αποθηκευμένα στο microsd, στην κάρτα SD και τη συσκευή USB;... 2 Πώς να μετακινήσω το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝ ΕΣΗΣ DIAL-UP ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ WINDOWS XP

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝ ΕΣΗΣ DIAL-UP ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ WINDOWS XP ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝ ΕΣΗΣ DIAL-UP ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ WINDOWS XP ιαδικασία δικτύωσης PC µέσω modem Στις επόµενες παραγράφους περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία που χρειάζεται να ακολουθήσετε προκειµένου

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. NETGEAR Trek Δρομολογητής ταξιδίου N300 και Επέκταση εμβέλειας Μοντέλο PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN

Γρήγορη έναρξη. NETGEAR Trek Δρομολογητής ταξιδίου N300 και Επέκταση εμβέλειας Μοντέλο PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN Γρήγορη έναρξη NETGEAR Trek Δρομολογητής ταξιδίου N300 και Επέκταση εμβέλειας Μοντέλο PR2000 NETGEAR Reset Internet/LAN LAN USB WiFi Internet Power USB Έναρξη χρήσης Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το Δρομολογητή

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική υποστήριξη. Περιεχόμενα συσκευασίας. Δρομολογητής Dual Band 11ac WiFi R6200 Οδηγός εγκατάστασης

Τεχνική υποστήριξη. Περιεχόμενα συσκευασίας. Δρομολογητής Dual Band 11ac WiFi R6200 Οδηγός εγκατάστασης Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε το σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε το

Διαβάστε περισσότερα

MASTER-MID GPS. Εγχειρίδιο. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000

MASTER-MID GPS. Εγχειρίδιο. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 MASTER-MID GPS Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 Εγχειρίδιο GR Εισαγωγή...2 Περιεχόμενα συσκευασίας...2 Επισκόπηση...2 Κουμπιά...3 Ενεργοποίηση συσκευής...3 Απενεργοποίηση συσκευής...3 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Dell Vostro 410 Οδηγός ρύθµισης και γρήγορης αναφοράς

Dell Vostro 410 Οδηγός ρύθµισης και γρήγορης αναφοράς Dell Vostro 410 Οδηγός ρύθµισης και γρήγορης αναφοράς Μοντέλο DCGAF www.dell.com support.dell.com Σηµειώσεις, ειδοποιήσεις και προσοχή ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει σηµαντικές πληροφορίες που σας βοηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης. Linksys PLWK400. Κιτ επέκτασης ασύρματου δικτύου Powerline AV

Οδηγός χρήσης. Linksys PLWK400. Κιτ επέκτασης ασύρματου δικτύου Powerline AV Οδηγός χρήσης Linksys PLWK400 Κιτ επέκτασης ασύρματου δικτύου Powerline AV Περιεχόμενα Περιεχόμενα Επισκόπηση.............. 3 Χαρακτηριστικά.................. 3 PLE400 3 PLW400 4 Πώς λειτουργεί το δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT

HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT 200 MBPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ NI-707525 ΕΛΛΗΝΙΚΑ HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT 200 MBPS Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε τον προσαρμογέα Homeplug ICIDU. Με τον προσαρμογέα Homeplug 200

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη. Περιεχόμενα συσκευασίας. Δρομολογητής μόντεμ Wi-Fi DSL D6200 Οδηγός εγκατάστασης

Υποστήριξη. Περιεχόμενα συσκευασίας. Δρομολογητής μόντεμ Wi-Fi DSL D6200 Οδηγός εγκατάστασης Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε το προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

Reflecta Σαρωτής Super 8

Reflecta Σαρωτής Super 8 Reflecta Σαρωτής Super 8 Εγχειρίδιο χρήσης 1 ΔΗΛΩΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION) Ο παρών εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και διαπιστώθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν Sweex Wireless Internet Phone. Αυτό το Τηλέφωνο Διαδικτύου σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε γρήγορα και εύκολα

Διαβάστε περισσότερα

Marmitek UltraViewPro 1

Marmitek UltraViewPro 1 IP CAMERA SERIES IP Eye Anywhere 10 11 20 21 470 IP RoboCam 10 11 21 541 641 ULTRAVIEW PRO ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1..1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ....1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.. 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ......3 ΧΡΗΣΗ MARMITEK Ultraview

Διαβάστε περισσότερα

ήλωση του AutoBackup... 13 ηµιουργία Σχεδίου Λήψης Αντιγράφου Ασφαλείας... 14

ήλωση του AutoBackup... 13 ηµιουργία Σχεδίου Λήψης Αντιγράφου Ασφαλείας... 14 . Περιεχόμενα Γρήγορο Ξεκίνημα... 1 Ασφαλής Ενεργοποίηση και Απενεργοποίηση της Μονάδας ίσκου... 1 Αποσύνδεση Συσκευών esata και 1394... 2 Συσκευές esata... 3 Συσκευές 1394... 4 Εγκατάσταση του FreeAgent

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρµογέας Memory Stick Duo ExpressCard

Προσαρµογέας Memory Stick Duo ExpressCard 3-218-419-71 (1) Προσαρµογέας Memory Stick Duo ExpressCard Οδηγίες χρήσης MSAC-EX1 Ελληνικά Πριν χρησιµοποιήσετε τη µονάδα, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και φυλάξτε τις για µελλοντική χρήση. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Copyright 2009

Περιεχόμενα. Copyright 2009 Περιεχόμενα Υποδείξεις ασφαλείας... 4 Περιοχή χρήσης... 4 Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα... 5 Σύνδεση... 5 Επισκευή... 5 Καθαρισμός... 5 Αντίγραφα ασφαλείας δεδομένων... 5 Εξοπλισμός παράδοσης... 6 Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΝΙ DV 100 WP

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΝΙ DV 100 WP ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΝΙ DV 100 WP 0 Mini Αδιάβροχη Βιντεοκάμερα Εισαγωγή Η DV 100 WP είναι μια πολύ μικρή βιντεοκάμερα η οποία χρησιμεύει κυρίως για την εγγραφή βίντεο σε εξωτερικούς χώρους. Λόγω της εύκολης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Χρησιμοποιείτε μόνο την τροφοδοσία ρεύματος που αναγράφεται στα τεχνικά στοιχεία. Μην αφήνετε το προϊόν να έρχεται σε επαφή με υγρά. Εάν η μπαταρία

Διαβάστε περισσότερα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα του λογισμικού με άλλα λειτουργικά συστήματα, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης πελατών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα του λογισμικού με άλλα λειτουργικά συστήματα, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης πελατών. Σελίδα 1 από 5 Οδηγός σύνδεσης Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Μπορείτε να πραγματοποιήσετε εγκατάσταση του λογισμικού του εκτυπωτή χρησιμοποιώντας το CD Λογισμικό και τεκμηρίωση για τα ακόλουθα λειτουργικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης δρομολογητή μόντεμ ασύρματου δικτύου ADSL D6300

Οδηγός εγκατάστασης δρομολογητή μόντεμ ασύρματου δικτύου ADSL D6300 Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε το σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε το

Διαβάστε περισσότερα