ΙΟΜΟΡΦΙΚΟ ΛΟΓΙΜΙΚΟ ΓΓΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΟΜΟΡΦΙΚΟ ΛΟΓΙΜΙΚΟ ΓΓΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ"

Transcript

1

2 ΙΟΜΟΡΦΙΚΟ ΛΟΓΙΜΙΚΟ ΟΡΙΜΟ : Μια ακολουθία συμβόλων, τα οποία με τη μετάφρασή τους σε δεδομένο περιβάλλον, προκαλούν τη μεταβολή άλλων ακολουθιών ούτως ώστε να περιέχουν την αρχική ακολουθία. ΓΓΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 1. ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΣΗ ΜΕΣΑΒΟΛΗ ΑΛΛΟΤ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΕΙΑΓΨΝΣΑ ΣΟ ΔΙΚΟ ΣΟΤ ΚΨΔΙΚΑ Ε ΑΤΣΟ 2. ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΑΤΣΕ ΣΙ ΜΕΣΑΒΟΛΕ Ε ΠΕΡΙΟΣΕΡΑ ΣΟΤ ΕΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 3. ΑΝΑΓΝΨΡΙΖΕΙ ΣΙ ΜΕΣΑΒΟΛΕ ΠΟΤ ΠΡΟΞΕΝΗΕ 4. ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΖΕΙ ΣΗΝ ΠΕΡΕΣΑΙΡΨ ΜΕΣΑΒΟΛΗ (ΜΟΛΤΝΗ) ΑΤΣΨΝ ΣΨΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΨΝ 5. ΣΑ ΜΟΛΤΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΑΠΟΚΣΟΤΝ ΣΑ ΠΑΡΑΠΑΝΨ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ Κοντοπόδης Ζαχαρίας. Θομορυικό Λογισμικό. Διαφάνεια 1η

3 ΚΤΡΙΕ ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΙΟΜΟΡΥΙΚΟΤ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ Trojan Horses Browser Viruses Worms Back Door Hijackers Port Scanners Boot Infectors System Infectors File Infectors Transient Viruses Resident Viruses Macro Viruses Polymorphic Viruses Shell ή Replacement Viruses Intrusive ή Overwriting Viruses Add On ή Non- Overwriting Viruses Ένας Ιός Ίσως Ανήκει ε Περισσότερες Από Μία κατηγορίες

4 Δούρεηος Ίππος Trojan Horse Δούρειος Ίππος (Trojan ή Trojan Horse όνομα δανεισμένο από την Ιλιάδα), είναι κακόβουλο λογισμικό το οποίο προσποιείται ότι εκτελεί κάποια χρήσιμη λειτουργία, ενώ στην πραγματικότητα μολύνει τον υπολογιστή. Ο όρος χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από τον Ken Thomson, το 1983, όταν παρατηρήθηκε ότι το login του UNIX μπορεί να τροποποιηθεί ώστε να γίνει ιός. Σύποη Trojans 1) Κανονικά (γνωστά) προγράμματα τα οποία έχουν τροποποιηθεί για να μολύνουν. 2) Προγράμματα τα οποία προσποιούνται μια ωφέλιμη λειτουργία, αλλά μολύνουν. θοπός Trojans 1) Πρόσβαση σε Η/Τ. 2) Αποστολή . 3) Κατέβασμα αρχείων 4) Καταστροφή αρχείων. 5) Τποκλοπή κωδικών 6) Τποκλοπή αρχείων 7) Απενεργοποίηση antivirus 8) DOS Attacks 9) Proxy Zombies. Σρόποη Μόισκζες 1) OS Services 2) Keygens & Cracks 3) Road Apples 4) s & attachements 5) Είσοδος σε μολυσμένα websites. 6) Φρήση chat rooms (IRC, Java ή DCC). 7) Port scanning.

5 NetBUS Sub7 Dolly Deep Throat Back Orifice Beast ) Keystroke Logging (υποκλοπή). 2) Screen Captures 3) Program Launching 4) File Browsing 5) Shut Down 6) Open/Close CD. 7) ύνδεση με άλλα συστήματα. 8) Φρήση κάμερας. 9) Έλεγχος του PC. 10) HDD Format. Κσρηόηεροη Δούρεηοη Ίπποη Fakeneflick GGTracker Nickispy ) Μόνο για Android. 2) Τποκλοπή επαφών. 3) Αποστολή SMS, MMS, s με τον κώδικα του ιού. 4) Τποκλοπή κωδικών. 5) Πραγματοποίηση κλήσεων σε αριθμούς υψηλής χρέωσης. 6) Έλεγχος συσκευής μέσω Blue Tooth. Find & Call Simply Find It ) Εμφανίστηκαν σε ios στο Apple Store στις αντίστοιχες εφαρμογές. 2) Έχουν αποσυρθεί. υχνά, οι Δούρειοι Ίπποι παρέχουν στον δημιουργό τους, ή σε άλλα κακόβουλα άτομα, ένα backdoor για το σύστημα που μολύνουν. Παρέχεται δηλαδή η δυνατότητα ανίχνευσης αν το σύστημα είναι όντως μολυσμένο και επιτρέπεται ο απομακρυσμένος έλεγχός του. Η υλοποίηση των παραπάνω γίνεται μέσω IP ή Port Scanning ή μέσω ανίχνευσης BT, ενώ φυσικά απαιτείται η ύπαρξη ειδικών utilities (τμημάτων του ΣH).

6 IP & Port Scanners Ελέγχουν μία ή περισσότερες διευθύνσεις IP (range), για την ύπαρξη ανοικτών θυρών από το Server τμήμα του Δούρειου Ίππου. Άπαξ και συνδεθούν προσφέρουν στον client πλήρη έλεγχο του server.

7

8 Trojan Horse / Back Door Remote Access Utilities Προσφέρουν στον επιτιθέμενο δυνατότητες όπως : Επανεκκίνηση του PC. Έλεγχος του λειτουργικού. Τποκλοπή κωδικών. Ανέβασμα / Κατέβασμα αρχείων. Εκτέλεση εφαρμογών. Αντιγραφή / Διαγραφή αρχείων. Παρακολούθηση της οθόνης. Διαμόρφωση (Format) δίσκων.

9 Σο Dolly, έδινε την δυνατότητα αποσύνδεσης από το Internet (κλείσιμο του MODEM) καθώς και διαμόρφωσης των αποθηκευτικών μέσων.

10 Browser Hijackers - Πεηραηές Ψς Browser Hijackers, αναφέρεται μια κατηγορία κακόβουλων προγραμμάτων, τα οποία έχουν ως στόχο τον φυλλομετρητή (Browser) ενός συστήματος (Πχ Explorer, Mozilla, Opera κτλ). Οι Browser Hijackers, συνήθως αλλάζουν τις ρυθμίσεις του Browser, τοποθετώντας νέα αρχική σελίδα ή εξορισμού μηχανή αναζήτησης, προσθέτοντας νέα πρόσθετα ή γραμμές εργαλείων. τις περισσότερες περιπτώσεις αποτελούν υποκατηγορία των Trojans, μιας και εγκαθίστανται ως bundles μαζί με άλλες εφαρμογές με ή χωρίς την συγκατάθεση του χρήστη. Κύρηοη Hijackers 1. OneWebSearch 2. Conduit Toolbar 3. CoolWebSearch 4. Omiga-Plus 5. Qvo6.com 6. Qone8.com 7. Snap.do 8. Babylon Toolbar ηότοη ηωκ Hijackers 1. Force Hits. 2. Άνοιγμα θυρών σε Trojans. 3. Παρακολούθηση και καταγραφή των επισκέψεων του χρήστη. 4. Ώθηση σε αγορά προϊόντων (συνήθως spyware removals). υνήθως δεν προκαλούν μόνιμες βλάβες, παρά μόνο καθυστερούν το σύστημα, αποσκοπώντας σε οικονομικά κέρδη με πλάγιο τρόπο.

11 Σο Babylon Toolbar, έχει αναγνωριστεί και ταξινομηθεί ως ιομορφικό λογισμικό. Προσβάλει το σύστημα με την εγκατάσταση του Babylon Translation Software, αν και έχει εντοπιστεί ως bundle και σε άλλα free downloads. Αλλάζει αρκετές από τις ρυθμίσεις του browser καθώς και το search engine και την αρχική σελίδα. Σο 2011, κατάφερε να παρεισφρήσει στο CNET με αποτέλεσμα να προσβάλει εκατομμύρια συστήματα παγκοσμίως, ευτυχώς όμως χωρίς να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα. Ο αντιπρόεδρος της CNET, Sean Murphy, απολογήθηκε για το γεγονός.

12 Αλλάζει το search engine και την αρχική σελίδα. Εμφανίζει ανεπιθύμητες διαφημίσεις που καθυστερούν το σύστημα. Μεταφέρει τον χρήστη σε σελίδες με πορνογραφικό υλικό.

13 Προσβάλλει τους iexplorer, Mozilla, Safari και Chrome. Αλλάζει το search engine και την αρχική σελίδα. Αφήνει ανοικτά Ports, ώστε να επιτρέπεται η είσοδος μη εξουσιοδοτημένων χρηστών στο σύστημα.

14 Network Worms Δηθησαθά θοσιήθηα Σα δικτυακά σκουλήκια ή Worms, είναι προγράμματα τα οποία δραστηριοποιούνται εντός δικτύων και έχουν την δυνατότητα να αναπαράγουν τον εαυτό τους με σκοπό να μολύνουν τους υπολογιστές του δικτύου. ε αντίθεση με τις άλλες κατηγορίες ιών, δεν προκαλούν σοβαρές βλάβες στα συστήματα που προσβάλουν (όπως διαγραφές, υποκλοπές κτλ), παρά μόνο λόγω της ανεξέλεγκτης αναπαραγωγής τους δημιουργούν σοβαρές καθυστερήσεις στη διαμεταγωγή των δεδομένων, αφού είναι σχεδιασμένα να αυξάνουν την κυκλοφορία στο δίκτυο. Κατά καιρούς έχουν σχεδιαστεί Worms με «καλές προθέσεις», όπως η ανακάλυψη ευάλωτων σημείων σε Λειτουργικά και Πρωτόκολλα και η διόρθωσή τους από τους κατασκευαστές. Σα περισσότερα Worms, χρησιμοποιούν τις ρουτίνες του OSI L2 (Data Link Layer Επίπεδο Διασύνδεσης Δεδομένων), στο οποίο και υπάρχουν οι αναφορές για την τοπολογία του δικτύου και τους κόμβους.

15 Κσρηόηερα Worms MyDoom. Επηρεάζει μόνο συστήματα Windows. Δημιουργήθηκε το Εμφανίζει το μήνυμα «andy; I m just doing my job, nothing personal, sorry» Αν και δεν διαθέτει payload προκάλεσε ζημιές άνω των $, αφού εξαπλώθηκε ταχύτατα κάνοντας το Internet αργότερο κατά 10%, αρκετούς Servers αργότερους κατά 50%, ενώ «έριξε» χιλιάδες sites. Sobig.F Δημιουργήθηκε το 2003 και προκάλεσε ζημιές άνω των $, αφού χτύπησε mail servers προκαλώντας απώλεια μηνυμάτων και συνέτριψε internet gateways μη επιτρέποντας τη σύνδεση σε χρήστες. Μέσα σε λίγες ώρες κατάφερε να κάνει το Internet αργότερο κατά σχεδόν 50%. Εκτιμάται ότι μέσα στις πρώτες ώρες κατάφερε να εξαπλωθεί σε περίπου 10 εκατομμύρια συστήματα. Σον επτέμβριο του 2003 απενεργοποιήθηκε μόνος του, μιας και ήταν προγραμματισμένος να το πράξει.

16 ILOVEYOU (Love-Letter). Ενεργοποιήθηκε στις 4/2/2000 προσβάλλοντας πάνω από 50 εκ. συστήματα μέσα σε λίγες μέρες, προκαλώντας ζημιές άνω των 15 εκ. $. Περιείχε ένα attachment με όνομα Love-Letter-For-You.TXT.VBS, με την κατάληξη.vbs να είναι εξορισμού κρυφή.

17 Melissa Worm Δημιουργήθηκε από τον David L. Smith. Λέγεται ότι ο Smith, δημιούργησε το Worm, για να εκδικηθεί την πρώην κοπέλα του η οποία λεγόταν Melissa. Ο Smith συνελήφθη από το FBI και καταδικάστηκε σε 10 χρόνια φυλακή (εξέτισε τους 20 μήνες και πλήρωσε 5.000$ για να αφεθεί ελεύθερος με τον όρο να μην χρησιμοποιεί υπολογιστή). Ο Melissa προσέβαλε το 20% των συστημάτων παγκοσμίως. Αν και δεν ήταν σχεδιασμένος να προκαλεί βλάβες, το κόστος των ζημιών του ανήλθε σε 1,9 εκ. $, λόγω της υπερφόρτωσης που προκάλεσε στο Internet και των κατά συνέπεια αποσυνδέσεων διαφόρων Servers. O Melissa ήταν ιός γραμμένος σε VB Script και προσέβαλε αρχεία Word. On Error Resume Next If System.PrivateProfileString("","HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Word\Security", "Level") <> "" Then CommandBars("Macro").Controls("Security...").Enabled = False System.PrivateProfileString("","HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Word\Security", "Level") = 1& Else CommandBars("Tools").Controls("Macro").Enabled = False Options.ConfirmConversions = (1-1): Options.VirusProtection = (1-1): Options.SaveNormalPrompt = (1-1) End If Αρχικός κώδικας του Melissa, όπου γίνεται έλεγχος για τις ρυθμίσεις ασφαλείας του Office Ο κώδικας είναι γραμμένος σε Office VBA

18 Ιοί - Viruses Ένας ιός υπολογιστών είναι ένα πρόγραμμα, το οποίο μπορεί να αντιγραφεί χωρίς παρέμβαση του χρήστη και να "μολύνει" τον υπολογιστή χωρίς τη γνώση ή την άδεια του. ε αντίθεση με τα σκουλήκια και τους Δούρειους Ίππους ένας ιός, σπανίως αποτελεί αυτόνομο εκτελέσιμο πρόγραμμα μιας και χρειάζεται ένα πρόγραμμα «ξενιστή» για να μεταφερθεί, να κρυφτεί και να αναπαραχθεί. Κύριος στόχος των ιών είναι η καταστροφή δεδομένων, μέσω διαγραφής αρχείων ή και διαμόρφωσης τομέων του αποθηκευτικού μέσου. Για τον λόγο αυτό, η κατηγορία των Ιών (Viruses) είναι και η πιο επικίνδυνη από όλες τις υπόλοιπες. Οι ιοί έχουν τη δυνατότητα να κρύβουν την παρουσία τους ξεγελώντας έτσι τον χρήστη ή τα προγράμματα antivirus.

19 Καηεγορίες Ιώκ Viruses Boot Infectors System Infectors File Infectors Transient Viruses Resident Viruses Macro Viruses Polymorphic Viruses Shell ή Replacement Viruses Intrusive ή Overwriting Viruses Add On ή Non- Overwriting Viruses Τπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο ένας ιός να ανήκει (ή να δανείζεται χαρακτηριστικά και συμπεριφορές) σε περισσότερες από μία από τις παραπάνω κατηγορίες.

20 Boot Infectors Σο τμήμα ενός αποθηκευτικού μέσου (HD, CD, FD, USB Stick κ.α.) το οποίο είναι υπεύθυνο για την εκκίνηση ενός συστήματος και το οποίο περιέχει κώδικα μηχανής ικανό να εκκινήσει ένα Λειτουργικό ύστημα ή Firmware σε αυτό, ονομάζεται Boot Record, ή Boot Sector. Σο Boot Record, είναι και το πρώτο τμήμα του Δίσκου. Ένας ιός ο οποίος προσβάλει το Boot Record, ονομάζεται Boot Infector, ή Boot Record Virus. Οι Boot Infectors, συνήθως αντιγράφουν το MBR (Master Boot Record) ή το VBR (Volume Boot Record), σε άλλο σημείο του μέσου, ενώ στο αρχικό φορτώνουν τον κώδικά τους. Άπαξ και ένα σύστημα μολυνθεί από Boot Infector, ο κώδικας του ιού φορτώνεται στη μνήμη και μολύνει το Boot Record, όλων των αποθηκευτικών μέσων του συστήματος, ή των αφαιρούμενων μέσων (Δισκέττες, Εξωτερικοί Δίσκοι, USB Sticks) που θα τοποθετηθούν σε αυτό. Ο κώδικας του ιού παραμένει στο σύστημα και φορτώνεται κάθε φορά που το σύστημα θα ξεκινήσει.

21 (c) Brain Ο ιός Brain, κατασκευάστηκε το 1986 στο Πακιστάν από τους αδελφούς Farooq Alvi και αποτελεί τον πρώτο γνωστό Boot Infector. Μόλυνε συστήματα DOS (Floppy Disks). Δέσμευε 7 kb μνήμης RAM για να αποθηκεύσει τον κώδικα του. Πραγματοποιούσε έλεγχο μεταξύ κληρών Δίσκων και Δισκεττών (σε αντίθεση με άλλους μελλοντικούς ιούς οι οποίοι δεν έδιναν σημασία με αποτέλεσμα την απώλεια δεδομένων). Εμφάνιζε το μήνυμα «Welcome to the Dungeon» και δεν προκαλούσε άλλα προβλήματα, πλην της καθυστέρησης στην ταχύτητα του μέσου. Οι δημιουργοί του Brain δεν περίμεναν θα δημιουργούσαν πρόβλημα μεγάλης έκτασης. Οι αδελφοί Alvi, ζούν σήμερα στο Πακιστάν και είναι ιδιοκτήτες δύο εταιρειών της Brain NET ISP και της Brain Telecommunication Ltd.

22

23 System Infectors Οι System Infectors, μολύνουν αρχεία του Λειτουργικού συστήματος αντιγράφοντας τον κώδικά τους σε αυτά. MSDOS.SYS και IO.SYS, για το MS-DOS. Αρχεία που γίνονται στόχος των System Infectors : COMMAND.COM, MSDOS.SYS και IO.SYS, για το MS-DOS. ΒΟΟΣ.ΙΝΙ, NTLDR, KERNEL32 για τα Windows (καθώς και σχεδόν όλα τα αρχεία τα οποία βρίσκονται στον φάκελο Windows\System32). Αρχεία με κατάληξη.bat, τόσο για το DOS, όσο και για τα Windows Αρχεία με την κατάληξη.ινι και.inf για τα Windows. Services του Λειτουργικού ή διαφόρων εφαρμογών. Βιβλιοθήκες του ActiveX. Βιβλιοθήκες συστήματος (.LIB,.DLL) Device Drivers. Αρχεία των καταλόγων /kernel, /sbin, /boot και /home για το UNIX. Λόγω των περιορισμών του UNIX, ή μόλυνση αρχείων συστήματος είναι δυσκολότερη (όχι όμως και στις διάφορες εκδόσεις του LINUX).

24 Folder Infectors Οι Folder Infectors, αποτελούν συνήθως υποκατηγορία των System Infectors ή των Boot Infectors, διότι προσβάλλουν απευθείας καταλόγους, είτε μετατρέποντας τους αρχικούς καταλόγους σε συντομεύσεις, ή σε εκτελέσιμα αρχεία (.ΕΦΕ). Η κατηγορία αυτή (αν και εντοπίζεται κυρίως σε USB Sticks) είναι άκρως επικίνδυνη, διότι οδηγεί σε σοβαρές απώλειες δεδομένων (συνήθως αντιμετωπίζεται με Format).

25 USB Stick με πιθανόν μολυσμένο autorun.inf Σο Service atieclxx.exe είναι ένα απαραίτητο αρχείο για την λειτουργία των ATI καρτών και chipsets. Λόγω των κενών που παρουσιάζει στον κώδικα του είναι υποψήφιο για προσβολή από Overwriting System Infectors. Επίσης, αν βρεθεί σε σύστημα χωρίς ATI Chipset, τότε 99% αποτελεί απειλή. Ομοίως το csrss, παρουσιάζει κενά τα οποία ευνοούν πιθανές μολύνσεις. Services, με μη ορατό owner, ή περιγραφές, ίσως αποτελούν απειλές.

26 File Infectors ε αντίθεση με τους System Infectors, οι File Infectors, προσβάλλουν όχι μόνο αρχεία του Λειτουργικού, αλλά οποιοδήποτε αρχείο το οποίο περιέχει μεταφρασμένο κώδικα μηχανής. Εννοείται βέβαια ότι οι File Infectors, διατηρούν τη δυνατότητα να προσβάλλουν και αρχεία του συστήματος. Αρχεία που γίνονται στόχος των File Infectors : Εκτελέσιμα αρχεία με κατάληξη.exe ή.com Αρχεία βιβλιοθηκών εφαρμογών με κατάληξη.lib ή.dll λα τα αρχεία συστήματος. Οι περισσότεροι ιοί ανήκουν σε αυτή την κατηγορία και οι διακρίσεις τους από εκεί και πέρα γίνονται με βάση τις μεθόδους μετάδοσης ή απόκρυψης.

27 Shell ή Replacement Viruses Αποτελούν μια επικίνδυνη κατηγορία η οποία περικλείει τον κώδικα του προσβεβλημένου προγράμματος με τον κώδικα του ιού (Shell). Σο προσβεβλημένο πρόγραμμα, παύει να είναι πλέον λειτουργικό, μιας και μόνο ο κώδικας του ιού είναι αναγνωρίσιμος από το σύστημα. Ο κώδικας του ιού φορτώνεται στη μνήμη και περιμένει είτε για το επόμενο ενεργό εκτελέσιμο που θα μολύνει, είτε για την ικανοποίηση των συνθηκών που θα πυροδοτήσουν την καταστροφική του λειτουργία (payload). Η κατηγορία αυτή δεν είναι πλέον τόσο διαδεδομένη στους κατασκευαστές επιβλαβούς λογισμικού, διότι ανιχνεύεται αρκετά εύκολα από τα θύματα, τα οποία αντιλαμβάνονται αμέσως το πρόβλημα. ε περίπτωση που ένας ιός της κατηγορίας αυτής προσβάλει ένα αρχείο συστήματος, τότε ο υπολογιστής αδυνατεί να εκκινήσει σωστά. Σο πρόβλημα μπορεί να λυθεί με επισκευή των αρχείων του λειτουργικού μέσω του δίσκου εγκατάστασης.

28 Intrusive ή Overwriting Viruses Αποτελούν μια επίσης επικίνδυνη κατηγορία, η οποία εντοπίζει τα κενά κώδικα μέσα σε εκτελέσιμα αρχεία (ή αρχεία αντικειμενικού κώδικα μηχανής), στα οποία και εισάγει τον δικό του κώδικα. τις περισσότερες περιπτώσεις τα μολυσμένα προγράμματα, συνεχίζουν να εργάζονται κανονικά, φορτώνοντας παράλληλα τον κώδικα του ιού στη μνήμη. Τπάρχει όμως περίπτωση ένα μολυσμένο πρόγραμμα να καταστραφεί, αν τα κενά του είναι απαραίτητα για την λειτουργία του (πχ εντολές NOP ή NOOP και ADD [BX+SI], AL οι οποίες σε διάφορους επεξεργαστές μεταφράζονται ως 0000). Επίσης είναι πιθανό το αρχείο να καταστραφεί και να μην λειτουργεί, σε περίπτωση που ο ιός γράψει πάνω σε εντολές ή δεδομένα του. Οι περισσότεροι Overwriting Viruses, εκτελούν ελέγχους και γράφουν μόνο σε αρχεία τα οποία δεν θα καταστραφούν από τη μόλυνση, διότι η καταστροφή τους θα προδώσει και την μόλυνση. Σα περισσότερα σύγχρονα antivirus, έχουν βιβλιοθήκη με τα γνωστά προγράμματα που παρουσιάζουν μεγάλα κενά και τα ελέγχουν καλύτερα.

29 Add On ή Non-Overwriting Viruses Αποτελούν την πιο επικίνδυνη και την πιο διαδεδομένη κατηγορία ιών. Προεκτείνουν το μέγεθος του προσβεβλημένου αρχείου κατά το μέγεθος του κώδικα του ιού, χωρίς να επηρεάζουν την ακεραιότητα ή την λειτουργικότητα του. Με αυτό τον τρόπο παραμένουν αθέατοι και μη ανιχνεύσιμοι από τον χρήστη-θύμα. Ο χρήστης μπορεί να καταλάβει κάτι, μόνο αν γνωρίζει το αρχικό μέγεθος του προσβεβλημένου αρχείου. τα καινούριας τεχνολογίας συστήματα δεν γίνεται εύκολα αντιληπτή η παρουσία τους, λόγω των υψηλών ταχυτήτων που επικρατούν και του μικρού όγκου κώδικα που οι ιοί παρεμβάλλουν. Σα σύγχρονα antivirus, διατηρούν βάσεις δεδομένων με τα κανονικά μεγέθη των αρχείων συστήματος και των πιο διαδεδομένων εφαρμογών. Σα σύγχρονα λειτουργικά δεν επιτρέπουν την απευθείας εγγραφή σε εκτελέσιμο αρχείο, οι ιοί όμως βρίσκουν τρόπους να παρακάμπτουν τα συστήματα ασφαλείας.

30 Μέζοδος προζβοιής εθηειέζημοσ αρτείοσ από Add On (Non-Overwriting) Virus Ενηολή Jump 1η Ενηολή Εκηελέζιμο Πρόγραμμα Ενηολή Σέλοσς Κώδικας Ιού Ενηολή Jump Προζβοιή Γθηειέζημοσ Αρτείοσ Από Add On Virus 1. Ο κώδικας του ιού προστίθεται στο τέλος του προγράμματος, μεταβάλλοντας έτσι το μέγεθος και την ημερομηνία του. 2. Μία εντολή Jump στην είσοδο μεταφέρει τη ροή της εκτέλεσης στον ιό ο οποίος αναλαμβάνει δράση. 3. Μια εντολή Jump επιστρέφει τον έλεγχο στο κυρίως πρόγραμμα. 4. Σο πρόγραμμα τερματίζετε κανονικά αποφεύγοντας έτσι την επανεκτέλεση του ιού.

31

32 Δηάθρηζε ηωκ ηώκ ακάιογα με ηε δηατείρηζε ηες μκήμες Ένας ιός (μιας και αποτελεί πρόγραμμα), πρέπει να φορτωθεί στη μνήμη για να γίνει ενεργός (να εκκινήσει δηλαδή τις εντολές που θα του επιτρέψουν να μολύνει άλλα προγράμματα ή να εκτελέσει το καταστροφικό του έργο). Transient Viruses. Εκτελούνται με την εκκίνηση του προγράμματος ξενιστή και παραμένουν στη μνήμη όσο αυτό είναι ενεργό. Αποδεσμεύουν τη μνήμη και χάνονται όταν το πρόγραμμα ξενιστής τερματιστεί. τα σύγχρονα λειτουργικά δεν φαίνονται στις εφαρμογές που «τρέχουν», διότι κρύβονται εντός του ξενιστή τους. Resident Viruses. Εκτελούνται με την εκκίνηση του προγράμματος ξενιστή και παραμένουν στη μνήμη όσο αυτό είναι ενεργό, αλλά συνεχίζουν να λειτουργούν και μετά τον τερματισμό του ξενιστή. Αν και συχνά χρησιμοποιούν τεχνικές απόκρυψης σε σημεία της μνήμης όπως η Video RAM, συνήθως μπορούμε να δούμε αυτούς τους ιούς, να λειτουργούν ως services του λειτουργικού (συνήθως χωρίς owner ή περιγραφή), ή ως εφαρμογές με το όνομα του ξενιστή τους (ή σπανιότερα άλλο όνομα).

33 ΠΟΤ ΜΠΟΡΓΙ ΝΑ ΤΠΑΡΥΟΤΝ ΙΟΙ Trojan Horses Viruses Worms Παντού PC, Mac, Linux, Android, ios Δίκτυα, UNIX (και Internet) ΠΓΡΙΟΡΙΜΟΙ ΣΑ ΜΓΓΑΛΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΕΞΑΙΡΨΝΣΑ ΣΙ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΕ ΔΟΚΙΜΕ, ΟΙ ΠΡΟΒΟΛΕ MULTI- USER ΤΣΗΜΑΣΨΝ ΑΠ ΙΟΤ ΕΙΝΑΙ ΛΙΓΕ. ΟΙ ΦΡΗΣΕ ΔΕΝ ΑΝΣΑΛΛΑΟΤΝ SOFTWARE ΤΦΝΑ Ο ΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΙΑΣΕΙ (ΓΡΑΧΕΙ) Η ΔΗΜΙΟΤΡΓΗΕΙ ΒΛΑΒΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΦΕΙ ROOT ACCESS

34 ΠΩ ΔΗΜΙΟΤΡΓΟΤΝΣΑΙ ΟΙ ΙΟΙ ΛΟΓΟΙ o ΓΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟΤ ΚΟΠΟΤ o ΑΝ ΥΑΡΑ / Ε ΨΡΕ ΑΝΙΑ o ΜΕ ΚΟΠΟ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΟΤΝ ΒΛΑΒΕ o ΑΠΟ ΛΑΘΟ, Η ΑΠΟ ΑΓΝΟΙΑ ΣΨΝ ΑΡΦΨΝ ΑΥΑΛΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΠΟΛΛΟΘ ΘΟΘ ΠΟΤ ΓΡΑΦΣΗΚΑΝ Α ΦΑΡΑ ΠΡΟΚΑΛΕΑΝ ΒΛΑΒΕ ΌΣΑΝ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ Ν ΣΡΟΠΟΙ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΑ / ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΙΨΝ MACRO ΙΟΙ (JAVA, JAVA-SCRIPT, VB) C/C++, ΓΛΨΕ ΜΕΟΤ ΕΠΙΠΕΔΟΤ ASSEMBLY, ΓΛΨΕ ΜΗΦΑΝΗ

35 ΠΟΙΑ ΑΡΦΕΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΦΟΤΝ ΙΟΤ ΕΚΣΕΛΕΙΜΑ *.ΕΦΕ, *.COM ΑΡΦΕΙΑ *.DOC, *.XLS, *.HTML, *.MDB, *.PPT ΜΟΛΤΜΕΝΕ LIBRARYS ΑΠ COMPILERS (*.LIB, *.DLL) DOS ΑΡΦΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΤ (*.ΣΦΣ) (ANSI BOMBS) s ΚΑΙ ATACHMENTS ΣΟΤ!!! SOS!!! ΣΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΧΗΛΟΤ ΚΙΝΔΤΝΟΤ ΑΝΗΚΟΤΝ ΣΑ ΕΚΣΕΛΕΙΜΑ ΑΡΦΕΙΑ

36 ΠΩ ΜΓΣΑΔΙΔΟΝΣΑΙ ΟΙ ΙΟΙ ΛΟΓΙΜΙΚΟ ΣΟ ΟΠΟΙΟ ΕΓΚΑΘΙΣΑΣΑΙ Η ΦΡΗΙΜΟΠΟΙΕΙΣΑΙ ΣΟ ΤΣΗΜΑ ΑΠ ΠΡΟΨΠΑ ΕΚΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΣΑ ΟΠΟΙΑ ΕΣΤΦΕ, ΝΟΜΙΜΨ Η ΦΙ, ΝΑ ΑΠΟΚΣΗΟΤΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΟ ΤΣΗΜΑ. ΛΟΓΙΜΙΚΟ ΣΟ ΟΠΟΙΟ ΜΕΣΑΥΕΡΕΣΑΙ ΑΠ ΣΟΤ ΤΠΑΛΛΗΛΟΤ ΣΟΝ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ ΕΥ ΟΟΝ ΑΤΣΟ ΕΊΝΑΙ ΜΟΛΤΜΕΝΟ. ΛΟΓΙΜΙΚΟ ΣΟΤ ΟΠΟΙΟΤ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΙΝΕ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΑΠ S/W HOUSE ΜΕ ΜΟΛΤΜΕΝΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ. ΛΟΓΙΜΙΚΟ ΠΟΤ ΕΓΙΝΕ DOWNLOAD ΑΠ ΚΑΠΟΙO WEB-SITE. ΛΟΓΙΜΙΚΟ ΠΟΤ ΚΟΠΙΜΨ ΕΦΕΙ ΜΟΛΤΝΘΕΙ ΑΠ ΚΑΠΟΙΟΝ ΠΟΤ ΕΠΙΘΤΜΕΙ ΝΑ ΜΑ ΠΡΟΞΕΝΗΕΙ ΒΛΑΒΕ. ΠΕΙΡΑΣΙΚΟ Η ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΛΟΓΙΜΙΚΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΣΕ ΜΟΡΥΗ SHAREWARE ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ Η ΠΑΙΦΝΙΔΙΑ. ΕΠΙΚΕΧΗ Ε ΚΑΚΗ ΥΗΜΗ ΙΣΟΕΛΙΔΕ.

37 ΣΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΕΦΟΤΜΕ ΝΑ ΠΑΡΑΣΗΡΟΤΜΕ ΣΗ ΨΣΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ HARDWARE ΝΑ ΘΤΜΟΜΑΣΕ ΣΗ ΨΣΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ SOFTWARE ΝΑ ΤΠΟΠΣΕΤΟΜΑΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΣΕ ΑΤΝΗΘΙΣΗ ΜΕΣΑΒΟΛΗ «ΤΠΟΠΣΑ» ΥΑΙΝΟΜΕΝΑ ΑΛΛΑΓΕ ΣΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕ ΚΑΙ ΣΑ ΜΕΓΕΘΗ ΣΨΝ ΑΡΦΕΙΨΝ ΚΑΘΤΣΕΡΗΗ ΣΗΝ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΨΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΨΝ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΕΓΓΡΑΥΗ ΦΨΡΙ ΛΟΓΟ Ε ΜΑΓΝΗΣΙΚΑ ΜΕΑ ΜΤΣΗΡΙΨΔΕΙ «ΕΞΑΥΑΝΙΕΙ» ΑΡΦΕΙΨΝ ΞΑΥΝΙΚΕ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΕ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΕΙ (WARM BOOTS) ΑΤΝΗΘΙΣΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΗ ΟΘΟΝΗ (ΜΗΝΤΜΑΣΑ ΚΣΛ, ΑΡΚΕΣΟΙ ΙΟΙ ΚΡΤΒΟΝΣΑΙ ΣΗ VIDEO RAM) ΟΙ ΓΝΨΣΟΙ ΙΟΙ ΠΡΟΚΑΛΟΤΝ ΣΑ ΠΑΡΑΠΑΝΨ ΥΑΙΝΟΜΕΝΑ ΑΤΣ ΔΕΝ ΗΜΑΙΝΕΙ ΣΙ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΛΛΟΝΣΙΚΟΙ ΘΑ ΚΑΝΟΤΝ ΣΟ ΙΔΙΟ

38 ANTIVIRUS ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ Antivirus πρόγραμμα, είναι το πρόγραμμα το οποίο έχει κατασκευαστεί με σκοπό τον έλεγχο, τον εντοπισμό, την διαγραφή και γενικώς την αποτροπή των κάθε είδους εισβολών σε ένα σύστημα. Αν και ο όρος antivirus είναι διαδεδομένος, τα σύγχρονα antivirus, μπορούν να ελέγχουν και να διορθώνουν προβλήματα που δημιουργήθηκαν από Trojans, Worms, Backdoors, Browser Hijackers και άλλα είδη κακόβουλου λογισμικού. Επίσης μπορούν να ανιχνεύουν τις διαδικασίες εισβολής και να τις τερματίζουν στην εκκίνησή τους, είτε αυτές προέρχονται από εκτελέσιμα αρχεία (File Infectors), είτε από άλλες εξωτερικές πηγές (Worms κτλ). Σα πιο γνωστά antivirus είναι τα : Avast! AVG Kaspersky Bit Defender NOD 32 Norton Antivirus F-Secure Panda Antivirus McAffee

39 Αιγορηζμηθή Ακαδήηεζε σπογραθώκ Signature Based Detection Μιας και οι ιοί είναι προγράμματα, χρησιμοποιούν αλληλουχίες εντολών για να εκτελέσουν τις λειτουργίες τους. Οι κατασκευαστές antivirus προγραμμάτων, αναλύουν τον κώδικα των ιών και εντοπίζουν συγκεκριμένες αλληλουχίες εντολών που τους καθιστούν μοναδικούς. Οι εντολές αυτές ονομάζονται υπογραφές των ιών. Σα antivirus προγράμματα περιέχουν βάσεις δεδομένων με υπογραφές ιών, στις οποίες αναφέρονται όταν ανιχνεύουν ένα σύστημα για πιθανή μόλυνση από επιβλαβές λογισμικό. Αρκετοί από τους σύγχρονους ιούς, έχουν τη δυνατότητα να μεταλλάσσουν τον κώδικά τους ανάμεσα στις διαδοχικές εκτελέσεις και μολύνσεις, ώστε να μην προσφέρουν ορατή υπογραφή στα antivirus. Οι ιοί αυτοί ονομάζονται πολυμορφικοί ή μεταμορφικοί. Επίσης πρόβλημα αποτελεί το γεγονός, ότι οι νέοι ιοί δεν είναι καταχωρημένοι στις βάσεις ψηφιακών υπογραφών, με αποτέλεσμα να μην ανιχνεύονται (τουλάχιστον όχι πριν την ενημέρωση του a/v).

40 Τπογραθές Ιώκ Freezer Blaster

41 Ακαδήηεζε Γύρεζες Heuristic scanning Η μέθοδος αυτή ελέγχει τον κώδικα του προγράμματος και είναι ικανή να εντοπίσει τον ιό ακόμη και σε περίπτωση που αυτός έχει κρύψει τις εντολές του ανάμεσα σε άλλες (συνήθως χωρίς νόημα). Η αναζήτηση βασίζεται στο γεγονός ότι οι σύγχρονοι ιοί ακολουθούν τεχνικές μετάλλαξης, δημιουργώντας έτσι οικογένειες ιών οι οποίες έχουν κοινά χαρακτηριστικά και λειτουργίες. Επίσης, σε περίπτωση που ένα σύστημα έχει προσβληθεί από ιό που μεταμορφώνεται, τότε υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο, ο κώδικας του ιού να υπάρχει στο ίδιο σύστημα πολλές φορές, αλλά μεταλλαγμένος από αρχείο σε αρχείο. Σο antivirus πρόγραμμα, ελέγχει για τις όμοιες παραλλαγές του ιού ώστε να καταφέρει να τον εντοπίσει. Κλασσικό παράδειγμα οικογένειας ιών η οποία έχει μεταλλαχθεί και ανιχνεύεται με Heuristic Scanning είναι ο ιός Vundo Trojan, ο οποίος ανοίγει popups με διαφημίσεις, ή αρνείται την πρόσβαση στο Google και το Facebook, ενώ οι νεότερες εκδόσεις του ζητούν χρήματα από το θύμα για να επιτρέψουν στο σύστημά του να λειτουργήσει σωστά εκ νέου.

42 ΛΓΙΣΟΤΡΓΙΑ ANTIVIRUS ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΑΠ ΣΗΝ ΠΛΕΤΡΑ ΣΟΤ ΦΡΗΣΗ ΑΝΙΦΝΕΤΗ, ΕΝΣΟΠΙΜΟ ΙΨΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΗ ΣΟΤ ΦΡΗΣΗ ΑΠΑΛΕΙΧΗ ΣΟΤ ΙΟΤ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΥΟΡΑ ΣΗΝ ΑΡΦΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ANTIVIRUS SOFTWARE INTEGRITY CHECKING ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΟ Ή SIGNATURE CHECKING HEURISTIC SCANNING MEMMORY RESIDENT A/V

43 Προβιήμαηα θαη Κεκά με ηεκ Υρήζε ηωκ Antivirus Σα antivirus προγράμματα, δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν νέους ιούς (οι οποίοι παρουσιάζονται σχεδόν σε καθημερινή βάση). υχνά τα antivirus, δεν μπορούν να αποκαταστήσουν αρχεία τα οποία έχουν μολυνθεί από Shell ή Overwriting Viruses και απλώς προβαίνουν στη διαγραφή ή την μετακίνησή τους στο Vault. Αυτό πολλές φορές δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των εφαρμογών ή του λειτουργικού. Ομοίως αρχεία που έχουν προσβληθεί από non-overwriting Viruses, δεν μπορούν να επανέλθουν στο 100% κι έτσι αχρηστεύονται. τις παραπάνω περιπτώσεις, απαιτείται εκ νέου εγκατάσταση του λειτουργικού ή των αχρηστευθέντων εφαρμογών. Κάποιοι ιοί, εκμεταλλεύονται την διαδικασία ROM-Flash για αναβάθμιση του BIOS, και κρύβονται στα ολοκληρωμένα τύπου CMOS. Λόγω του ότι τα δεδομένα αυτά φορτώνονται πριν το antivirus, παραμένουν κρυφοί και δεν εντοπίζονται, ούτε μπορούν να διαγραφούν.

44 Υρήζε Ποιιαπιώκ Antivirus Σα antivirus προγράμματα περιέχουν βάσεις δεδομένων με υπογραφές και «συμπεριφορές» ιών. Δεδομένου όμως ότι ο αριθμός των ιών σήμερα είναι τεράστιος, υπάρχει περίπτωση, ένα antivirus, να μην συμπεριλαμβάνει για κάποιο λόγο ένα συγκεκριμένο ιό στην βάση του, οπότε αυτός περνά απαρατήρητος. Για τον παραπάνω λόγο, οι Σεχνικοί Τπολογιστών, χρησιμοποιούν σουίτες από περισσότερα του ενός antivirus, τα οποία ενημερώνονται καθημερινά και παρουσιάζουν περισσότερες πιθανότητες να αντιμετωπίσουν τις απειλές.

45 False Positives Λόγω του τρόπου με τον οποίο λειτουργούν τα antivirus προγράμματα, υπάρχει περίπτωση κάποια προγράμματα να χαρακτηριστούν ως ύποπτα ή να αντιμετωπιστούν ως μολυσμένα, επειδή έτυχε να χρησιμοποιούν αλληλουχίες εντολών ή τεχνικές προγραμματισμού παρεμφερείς με αυτές που χρησιμοποιούν ιοί. Σέτοιες εφαρμογές είναι συνήθως τα keygens και τα cracks (χρησιμοποιούν μεθόδους που ξεγελούν τις εφαρμογές και για αυτό αντιμετωπίζονται ως ιομορφικά). ΠΡΟΟΦΗ : Σα περισσότερα cracks & keygens στις περισσότερες περιπτώσεις είναι ΟΝΣΨ ιοί (συνήθως Trojans). Η ιύζε ηες δηαμόρθωζες (Format) ταν ένα σύστημα έχει υποστεί πολλαπλές προσβολές (και σε βάθος χρόνου) από ιούς, τότε η ορθότερη αντιμετώπιση είναι να γίνει Format. Προτείνεται Πλήρες (Full) και όχι Γρήγορο (Quick) Format, διότι έχουν εντοπιστεί ιοί οι οποίοι ανανήπτουν από την διαδικασία.

46 ΣΙ ΠΡΓΠΓΙ ΝΑ ΚΑΝΟΤΜΓ ΤΥΝΑ ΜΟΛΙ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΟΤΜΕ ΣΟ ΦΕΣΙΚΟ A/V S/W ΣΟ ΕΓΚΑΘΙΣΟΤΜΕ Ε ΚΆΘΕ ΣΑΘΜΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΕΚΣΕΛΟΤΜΕ ΣΗΝ ΠΑΡΑΚΑΣΨ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ : 1. ΥΟΡΣΨΝΟΤΜΕ ΑΠΟ ΚΑΘΑΡΟ ΜΕΟ 2. ΣΡΕΦΟΤΜΕ ΣΟ A/V ΑΠ WRITE PROTECTED DISK 3. ΕΚΣΕΛΟΤΜΕ ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΕΙΣΑ HEURISTIC SCANING. ΑΝ ΣΟ ΤΣΗΜΑ ΕΊΝΑΙ ΚΑΘΑΡΟ ΕΚΣΕΛΟΤΜΕ INTEGRITY CHECKING 4. ΠΑΙΡΝΟΤΜΕ ΠΛΗΡΕ BACKUP 5. ΕΓΚΑΘΙΣΟΤΜΕ ΣΟ MEMORY RESIDENT SCANNER 6. ΚΑΘΙΕΡΨΝΟΤΜΕ ΤΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗ ΦΡΗΗ ΣΟΤ A/V S/W. (ΚΆΘΕ ΠΟΣΕ ΚΑΙ ΠΟΙΟ ΘΑ ΣΟ ΕΚΣΕΛΕΙ, ΣΙ ΘΑ ΕΛΕΓΦΕΣΕ ΚΣΛ) 7. ΕΝΗΜΕΡΨΝΟΤΜΕ ΣΟ A/V S/W ΜΑ ΤΦΝΑ (ΣΟ ΑΥΗΝΟΤΜΕ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΨΝΕΣΑΙ ΑΤΣΟΜΑΣΑ Ή ΣΟ ΕΝΗΜΕΡΨΝΟΤΜΕ ΑΝΑ 2 ΗΜΕΡΕ).

47 ΠΡΟΛΗΦΗ Γ ΠΓΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ ΒΑΙΚΑ ΕΚΣΕΛΕΙΜΑ ΑΡΦΕΙΑ ΝΑ ΕΊΝΑΙ READ-ONLY ΚΑΙ ΝΑ ΒΡΙΚΟΝΣΑΙ Ε ΚΑΣΑΛΟΓΟΤ ΣΟΝ SERVER. ΨΣΗ ΦΡΗΗ ΣΨΝ LOGIN SCRIPTS. ΚΆΘΕ ΦΡΗΣΗ ΝΑ ΕΦΕΙ ΔΙΚΟ ΣΟΤ ΚΑΣΑΛΟΓΟ. ΕΛΑΦΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΦΡΗΗ ΣΨΝ ΣΟΠΙΚΨΝ ΔΙΚΨΝ. ΑΝ ΕΊΝΑΙ ΔΤΝΑΣΟ ΟΙ ΣΑΘΜΟΙ ΝΑ ΥΟΡΣΨΝΟΤΝ ΑΠ ΠΡΟΣΑΣΕΤΜΕΝΕ ΔΙΚΕΣΣΕ Η EPROM CHIPS. ΤΠΑΡΞΗ FIREWALLS ΣΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΚΟΙΣΟΤΝ ΓΙΑ ΕΙΒΟΛΕΙ. ΝΑ ΟΡΙΣΕΙ ADMINISTRATOR ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ. Ε ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΣΨΗ ΝΑ ΜΗ ΔΙΝΟΝΣΑΙ SUPERVISORY PRIVILEDGES, ΕΚΣΟ ΑΝ ΕΊΝΑΙ ΑΠΟΛΤΣΑ ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΟ. ΝΑ ΑΚΟΛΟΤΘΟΤΝΣΑΙ ΟΙ ΚΑΝΟΝΕ ΑΥΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ PASSWORDS.

48 ΙΟΙ ΣΟ INTERNET ΓΝΩΣΟΙ, ΚΛΑΙΚΟΙ ΙΟΙ ΙΟΙ ΜΑΚΡΟΓΝΣΟΛΩΝ JAVA, JAVA SCRIPT, VB SCRIPT ΙΟΙ ΔΟΤΡΓΙΟΙ ΙΠΠΟΙ ΙΟΙ BACK DOOR ΙΟΙ ΟΙ ΙΟΙ ΠΟΤ ΔΙΑΚΙΝΟΤΝΣΑΙ ΣΟ INTERNET ΞΕΠΕΡΝΟΤΝ ΣO !!! ΛΟΓΩ ΣΗ ΦΤΗ ΣΟΤ ΜΕΟΤ Η ΔΙΑΔΟΗ ΣΟΤ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΤ ΕΤΚΟΛΗ

1 Προστασία από Κακόβουλο Λογισµικό

1 Προστασία από Κακόβουλο Λογισµικό 1 Προστασία από Κακόβουλο Λογισµικό 1.1 Κακόβουλο Λογισµικό (Malware) Πρόκειται για προγράµµατα (κώδικας) που αποσκοπούν σε επιθέσεις κατά της Εµπιστευτικότητας, της Ακεραιότητας ή/και της ιαθεσιµότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής είναι µια µηχανή κατασκευασµένη κυρίως από ηλεκτρονικά κυκλώµατα και δευτερευόντως από ηλεκτρικά και µηχανικά συστήµατα, και έχει ως σκοπό να

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό εγχειρίδιο ασφαλούς ρύθμισης και χρήσης προσωπικού υπολογιστή.

Τεχνικό εγχειρίδιο ασφαλούς ρύθμισης και χρήσης προσωπικού υπολογιστή. ΕΚΔΟΣΗ 1.0 28-01-13 Τεχνικό εγχειρίδιο ασφαλούς ρύθμισης και χρήσης προσωπικού υπολογιστή. Σελίδα 1 από 144 ΕΚΔΟΣΗ 1.0 28-01-13 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Η αξία ενός προσωπικού υπολογιστή για έναν κακόβουλο

Διαβάστε περισσότερα

ιαδίκτυο διαδίκτυο ιαδίκτυο Ιντερνέτ Ίντερνετ

ιαδίκτυο διαδίκτυο ιαδίκτυο Ιντερνέτ Ίντερνετ Εισαγωγή στο Internet ιαδίκτυο Στην γενική του έννοια, διαδίκτυο (ίντερνετ) είναι ένα δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών που (δια)συνδέει άλλα δίκτυα. Ο αντίστοιχος αγγλικός όρος internet προκύπτει από τη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΣ

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΑΝΤΑΛΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Παράνομη χρήση, Απειλές, Μέθοδοι Προστασίας και Υποστήριξης της Ασφάλειας στις Τεχνολογίες της Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Το αλφαβητάρι. του Διαδικτύου

Το αλφαβητάρι. του Διαδικτύου Το αλφαβητάρι του Διαδικτύου Υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Database - e-commerce - Firewall - Google - Hotline - Instant Messaging Systems - Java - LAN party - IP address - Yahoo - Youtube A

Διαβάστε περισσότερα

Ms Internet Explorer Ms Office Outlook 2007

Ms Internet Explorer Ms Office Outlook 2007 Information Technology Services and Solutions Σύμβουλοι Μηχανογράφησης και Εκπαίδευσης Στεφ. Σκουλούδη 27, Καλλίπολη, Πειραιάς 210 45 38 177 http://www.itss.gr/ Ms Internet Explorer Ms Office Outlook 2007

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )»

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Δικτύων Ι Θεωρία

Διαχείριση Δικτύων Ι Θεωρία 2015 Διαχείριση Δικτύων Ι Θεωρία Σταύρος Σύβακας Περιεχόμενα Αρχές Διαχείρισης δικτύων (NMS)... 3 Απομακρυσμένη διαχείριση... 4 Εξυπηρετητής... 6 Λειτουργικό σύστημα... 7 Δρομολόγηση... 8 Πρωτόκολλα διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημος Οδηγός Χρήστη

Επίσημος Οδηγός Χρήστη Επίσημος Οδηγός Χρήστη Linux Mint 17.1 Cinnamon Edition Σελίδα 1 από 54 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ LINUX MINT...4 ΙΣΤΟΡΙΑ...4 ΣΚΟΠΟΣ...4 ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΑ ΟΝΟΜΑΤΑ...5 ΕΚΔΟΣΕΙΣ...6 ΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή 6. Tα πολλά πρόσωπα των απειλών για το PC 8. Οι βασικές ρυθμίσεις ασφαλείας στα Windows 18. Προστασία από το Malware με το Avast Antivirus 34

Εισαγωγή 6. Tα πολλά πρόσωπα των απειλών για το PC 8. Οι βασικές ρυθμίσεις ασφαλείας στα Windows 18. Προστασία από το Malware με το Avast Antivirus 34 περιεχόμενα Εισαγωγή 6 Tα πολλά πρόσωπα των απειλών για το PC 8 Οι βασικές ρυθμίσεις ασφαλείας στα Windows 18 Προστασία από το Malware με το Avast Antivirus 34 Γονικός έλεγχος σε PC και tablet 44 Παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ENTJOLA HASKU 14494 & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΑΓΚΡΙΩΤΗ 14595 ΕΠΙΒΛΕΠΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΛΙΝΑ ΧΥΖ Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Debian Guide 1

Περιεχόμενα. Debian Guide 1 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή...6 1.Εισαγωγή... 6 2.Το λειτουργικό σύστημα Linux... 6 3.Διανομές Linux... 6 4.Η διανομή Debian...6 5.Εκδόσεις του Debian... 6 6.Σχετικά με το βιβλίο...6 Κεφάλαιο 2 -

Διαβάστε περισσότερα

Π1.1 - State of the Art Παραδοτέο έργου

Π1.1 - State of the Art Παραδοτέο έργου TRACER Κωδικός Έργου: 09ΣΥΝ-72-942 Π1.1 - State of the Art Παραδοτέο έργου Ενότητα Εργασίας: Π1.1: State of the Art Αριθμός Παραδοτέου: 1.1 Συντονιστής: Π. Κατσαρός (Α.Π.Θ.) Συντελεστές: SENSE, AUTH, FORTH,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Προσφώνηση Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων... 2 Εισαγωγή... 4

Περιεχόμενα. Προσφώνηση Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων... 2 Εισαγωγή... 4 Περιεχόμενα Προσφώνηση Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων... 2 Εισαγωγή... 4 Ο Διαδικτυακός Κόσμος... 5 Προτερήματα Διαδικτύου...5 Προκλήσεις του Διαδικτύου...6 Ασφάλεια και Διαδίκτυο...6 Ψηφιακό χάσμα...7

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική Υγείας

Εισαγωγή στην Πληροφορική Υγείας Εισαγωγή στην Πληροφορική της Υγείας: Τηλεπικοινωνίες Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών Διαδίκτυο Εισαγωγή στις τηλεπικοινωνίες 2 Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες Επικοινωνία (telecommunication) είναι η μετάδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ... 5. Εισαγωγή... 5. Τι είναι το Ηλεκτρονικό Εμπόριο... 5. Το ιστορικό της ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου...

ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ... 5. Εισαγωγή... 5. Τι είναι το Ηλεκτρονικό Εμπόριο... 5. Το ιστορικό της ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου... ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ... 5 Εισαγωγή... 5 Τι είναι το Ηλεκτρονικό Εμπόριο... 5 Το ιστορικό της ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου... 7 Πορεία προς το ηλεκτρονικό εμπόριο... 7 Η λειτουργία του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΑΜ 2769 Επιβλέπων Καθηγητής Κώστας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: Δημιουργία διαδραστικής ιστοσελίδας για το μάθημα της νανοηλεκτρονικής Υπεύθυνος : Δρ. Καναπίτσας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «e-αγορεσ: Οι απόψεις των καταναλωτών για οφέλη και κινδύνους» ΒΡΥΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «e-αγορεσ: Οι απόψεις των καταναλωτών για οφέλη και κινδύνους» ΒΡΥΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ WEB SCIENCE ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «e-αγορεσ: Οι απόψεις των καταναλωτών για

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Ασφάλειας Προσωπικού Υπολογιστή & Δικτύων Η/Υ

Θέματα Ασφάλειας Προσωπικού Υπολογιστή & Δικτύων Η/Υ Θέματα Ασφάλειας Προσωπικού Υπολογιστή & Δικτύων Η/Υ Πιθανές απειλές από το διαδίκτυο Τύποι Ηλεκτρονικών Μολύνσεων Πειρατεία Πόρων Ανεπιθύμητη Αλληλογραφία Ψάρεμα (Phishing) Άσκοπη επιβάρυνση δικτύου Τρόποι

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη εφαρμογής για την ασφάλεια των παιδιών και την ενημέρωση των γονέων σε φορητές συσκευές. Μιχαήλου Γεώργιος (ΑΜ:4411063) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ανάπτυξη εφαρμογής για την ασφάλεια των παιδιών και την ενημέρωση των γονέων σε φορητές συσκευές. Μιχαήλου Γεώργιος (ΑΜ:4411063) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ανάπτυξη εφαρμογής για την ασφάλεια των παιδιών και την ενημέρωση των γονέων σε φορητές συσκευές. Μιχαήλου Γεώργιος (ΑΜ:4411063) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επιβλέπων: Δρ. Βασίλης Βλάχος ΑΤΕΙ Θεσσαλίας 2015 Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονα ΛΣ (FreeBSD, Linux, Windows, MacOS, Android, Windows Mobile, Haiku, iphone, solaris, BlackBerry, vdi και ενσωματωμένα συστήματα).

Σύγχρονα ΛΣ (FreeBSD, Linux, Windows, MacOS, Android, Windows Mobile, Haiku, iphone, solaris, BlackBerry, vdi και ενσωματωμένα συστήματα). Σύγχρονα ΛΣ (FreeBSD, Linux, Windows, MacOS, Android, Windows Mobile, Haiku, iphone, solaris, BlackBerry, vdi και ενσωματωμένα συστήματα). Λειτουργικά συστήματα Τμήμα: Μηχανικών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle (Έκδοση Moodle 1.9.5) Σουλτάνα Κάργα, Msc. Κατερίνα Κατσάνα, Msc. Φωτεινή Τρίμμη, Msc Άδεια Χρήσης: Creative Commons Το υλικό διατίθεται υπό την άδεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Σχεδιασμός και κατασκευή ιστοσελίδας για σχολή χορού» «Design and construction of website for a dance studio»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Σχεδιασμός και κατασκευή ιστοσελίδας για σχολή χορού» «Design and construction of website for a dance studio» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Σχεδιασμός και κατασκευή ιστοσελίδας για σχολή χορού» «Design and construction of website for a

Διαβάστε περισσότερα

φορικής ΤΕ ΠΤΥΧΙΑΠ ΚΑΚΑΡΗ

φορικής ΤΕ ΠΤΥΧΙΑΠ ΚΑΚΑΡΗ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφ φορικής ΤΕ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΣΤΟ Α.Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΤΥΧΙΑΠ ΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΚΑΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Τ-1565 Επιβλέπων: Δρ. ΒΕΝΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΡΙΣΑ 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΗ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ WWW ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ WEB-SITE

ΣΥΝΔΕΣΗ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ WWW ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ WEB-SITE ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Τµήµα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ WWW ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ WEB-SITE Υπεύθυνος Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εγκατάστασης opensuse 11.3

Οδηγός Εγκατάστασης opensuse 11.3 Οδηγός Εγκατάστασης opensuse 11.3 Σύλλογος Φίλων Ανοικτού Λογισμικού Χανίων Ηλίας Χρυσοχέρης eliaschr@cha.forthnet.gr Ιούλιος 2010 Οδηγός Εγκατάστασης opensuse 11.3 Το παρόν κείμενο διέπεται από άδεια

Διαβάστε περισσότερα

easy.gr Manual 1 Last update: 2014/12/04 makis

easy.gr Manual 1 Last update: 2014/12/04 makis easy.gr Manual 1 Last update: 2014/12/04 makis Table of Contents Εγχειρίδιο Χρήσης easy.gr... 2 DOMAIN... 3 Γρήγορη Κατοχύρωση... 4 Μαζική Κατοχύρωση... 12 Κατοχύρωση ληγμένου (Backorder)... 14 Κατοχύρωση

Διαβάστε περισσότερα