Ανάκτηση εικόνας με βάση το περιεχόμενό της και στοιχεία σημασιολογίας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανάκτηση εικόνας με βάση το περιεχόμενό της και στοιχεία σημασιολογίας"

Transcript

1 Ανάκτηση εικόνας με βάση το περιεχόμενό της και στοιχεία σημασιολογίας ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Συγγραφέας: Γιάννης Μπούτσης (ΑΜ p ) Επιβλέπων: Θ. Καλαμπούκης Καθηγητής Πληροφορικής ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα Ιούλιος 2009

2 Ανάκτηση εικόνας με βάση το περιεχόμενό της και στοιχεία σημασιολογίας Συγγραφέας: Γιάννης Μπούτσης (ΑΜ p ) Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων: Θ. Καλαμπούκης Καθηγητής Πληροφορικής Υπογραφή Επιβλέποντος: ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ιούλιος, 2009 i

3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η συνδυασμένη ανάκτηση εικόνας με βάση την περιγραφή και το περιεχόμενο είναι ένα πρόβλημα που βρίσκετε ακόμη σε ερευνητικό επίπεδο. Το πρόβλημα αυτό βασίζεται στην εύρεση των κατάλληλων μεθόδων και τεχνικών, ώστε να αυτοματοποιηθεί η διαδικασία της ανάκτησης μίας εικόνας μέσα από μια βάση δεδομένων, συνδυάζοντας την κειμενική αναζήτηση που προκύπτει από την ανάλυση της περιγραφής της εικόνας και την αναζήτηση με βάση τα χαρακτηριστικά χαμηλού επιπέδου της. Το πρόβλημα αυτό είναι πολύ σημαντικό ιδιαίτερα στον ιατρικό τομέα όπου μία τέτοια εφαρμογή θα ήταν πολύ χρήσιμη τόσο στον τομέα της διάγνωσης, δεδομένης της ευκολίας αναζήτησης σε παρόμοια περιστατικά, όσο και της εκπαίδευσης των ιατρών σε θέματα που τους ενδιαφέρουν. Σκοπός αυτής της αναφοράς είναι η ανάλυση των θεμάτων που συσχετίζονται με την συνδυασμένη ανάκτηση εικόνας και η παρουσίαση των αποτελεσμάτων από την ενασχόλησής μας με το συγκεκριμένο πρόβλημα. Στην αναφορά αναλύονται η σημασία της συνδυασμένης ανάκτησης εικόνας και οι εφαρμογές της, τα χαρακτηριστικά χαμηλού επιπέδου του MPEG7 που χρησιμοποιούνται κατά την αναζήτηση, η βιβλιοθήκη Lire που έχουμε χρησιμοποιήσει στην εφαρμογή μας. Επίσης αναλύεται η εφαρμογή iscore που δημιουργήσαμε και έχει τη δυνατότητα συνδυασμένης ανάκτησης εικόνας, αναφέρονται κάποια θέματα σχετικά με τη συμμετοχή μας στο συνέδριο ImageCLEF2009 και υπάρχει και μία σύντομη τεχνική ανάλυση της λειτουργίας του συστήματος iscore. ii

4 ABSTRACT The combined image retrieval based on the semantic and visual content is a problem that still remains on a research level. This problem is based on finding suitable methods and techniques, so that the process of image retrieval through a database would become automated, by combining semantic search that results from the analysis of the image s description and the search that is based on its low level characteristics. This problem is very important particularly in the medical sector where such an application would be very useful as much in the sector of diagnosis, due to the fact that searching for similar incidents could become easy, as at the education of doctors in subjects that interest them. The purpose of this report is the analysis of subjects that are connected with the combined image retrieval and the presentation of results from our pastime with the particular problem. In the report we analyze the importance of combined image retrieval and its applications, the low level characteristics of MPEG7 that are used at searching, the library Lire that we have used in our application. Also, we analyze the application iscore that we created which has the ability of combined image retrieval, there are reported certain subjects with regard to our attendance in congress ImageCLEF2009 and there is also a short technical analysis of the operation of iscore system. iii

5 ΔΕΣΜΕΥΣΗ Πιστοποιώ ότι η έρευνα με τίτλο Ανάκτηση εικόνας με βάση το περιεχόμενό της και στοιχεία σημασιολογίας είναι δική μου εργασία. Η εργασία αυτή δεν έχει παρουσιαστεί αλλού για αξιολόγηση. Όποιο υλικό έχει χρησιμοποιηθεί από άλλες πηγές έχει υποδειχθεί στις αναφορες. Υπογραφή Φοιτητή Μπούτσης Ιωάννης iv

6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περίληψη......ii Abstract... iii Δέσμευση... iv Κεφάλαιο 1: Συνδυασμένη ανάκτηση εικόνας με βάση το περιεχόμενο και τη σημασιολογία της : Εισαγωγή... 1 Κεφάλαιο 2: Overview Εξαγωγή χαμηλού επιπέδου χαρακτηριστικών μιας εικόνας και το πρότυπο MPEG : Εισαγωγή στο πρότυπο MPEG : Περιγραφείς του MPEG : Dominant Color : Scalable Color : Color Structure : Color Layout : Homogeneous Texture : Texture Browsing : Edge Histogram... 7 Κεφάλαιο 3: Το σύστημα Lire : Indexing και Searching : Βιβλιοθήκη Caliph... 9 Κεφάλαιο 4: Υλοποίηση Συστήματος συνδυασμένης ανάκτησης εικόνας με βάση το περιεχόμενο και τη σημασιολογία της : Δημιουργία Index : Υλοποίηση Searcher : Τεχνολογίες και Παρουσίαση Συστήματος Κεφάλαιο 5: Συμμετοχή στο συνέδριο ImageCLEF : Περιγραφή Βάσης Εικόνων : Διαγωνισμός ImageCLEF2009 και topics Κεφάλαιο 6: Τεχνική Ανάλυση : Indexing v

7 6.2: Searching : Τεχνολογίες Υπόλοιπα αρχεία τύπου class : Αρχεία τύπου jsp Συμπεράσματα και Προτεινόμενες επεκτάσεις...54 Αναφορές vi

8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Συνδυασμένη ανάκτηση εικόνας με βάση το περιεχόμενο και τη σημασιολογία της 1.1 Εισαγωγή Η ανάκτηση εικόνας με βάση το περιεχόμενό της και τη σημασιολογία της είναι ένας πολύ σημαντικός και αναπτυσσόμενος τομέας της ανάκτησης πολυμεσικής Πληροφορίας. Η σημασία της ανάκτησης εικόνας μπορεί να προσδιοριστεί αρκετά εύκολα, εάν σκεφτούμε την ταχύτητα με την οποία αυξάνονται συνεχώς πλέον οι ψηφιακές εικόνες, λόγω της ραγδαίας τεχνολογικής ανάπτυξης, αφού με την ψηφιοποίηση των περισσότερων μέσων αποτύπωσης της εικόνας, η αποθήκευσή τους σε ψηφιακά μέσα έχει γίνει μια πολύ απλή διαδικασία. Αν αναλογιστούμε παράλληλα την δυσκολία που δημιουργείτε πολλές φορές ακόμη και όταν ψάχνουμε για κάποια εικόνα σε μικρούς αποθηκευτικούς χώρους, όπως τοπικά στον υπολογιστή μας, μπορούμε να φανταστούμε πόσο δύσκολη μπορεί να γίνει η αναζήτηση κάποιας εικόνας σε συστήματα με βάσεις δεδομένων πολύ μεγαλύτερου όγκου και σε τομείς όπου η ταχύτητα της αναζήτησης μπορεί να είναι σημαντικός παράγοντας, εάν δεν υπάρχει κάποιο τυποποιημένο εργαλείο για την αναζήτηση αυτών. Η ανάγκη για δημιουργία εργαλείων ανάκτησης της εικόνας μπορεί να γίνει ακόμα πιο εμφανής με την συνεχή ανάπτυξη μηχανών αναζήτησης για την εύρεση των εικόνων που υπάρχουν στο διαδίκτυο[6], έστω και αν το μεγαλύτερο μέρος των μηχανών αυτών εκτελεί τις αναζητήσεις με βάση μόνο τα σημασιολογικά μέρη κάθε εικόνας ή της σελίδας στην οποία βρίσκετε. Γενικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο τομέας της ανάκτησης εικόνας αποσκοπεί στην αυτοματοποιημένη αναζήτηση, μέσα σε βάσεις δεδομένων, όπου λόγω του μεγέθους τους μπορεί να θεωρηθεί από δύσκολη έως αδύνατη η χειρονακτική αναζήτηση, δίνοντας ως είσοδο είτε μία εικόνα, είτε κάποιο κείμενο, είτε τον συνδυασμό και των δύο και λαμβάνοντας ως έξοδο εικόνες οι οποίες θα έχουν παρόμοιο περιεχόμενο, σημασιολογία ή κάποιο συνδυασμό και των δυο, ανάλογα βέβαια με την αναζήτηση που έχουμε επιλέξει να κάνουμε. Η ανάκτηση της εικόνας με βάση τις πληροφορίες που μπορούμε να εξάγουμε από το περιεχόμενό της είναι ένας ερευνητικός ακόμη τομέας της Μηχανικής Μάθησης, Τεχνητής δράσης και Αναγνώρισης Προτύπων και δεν έχει αναπτυχθεί ακόμα τόσο πολύ, όσο η ανάκτηση με βάση τα σημασιολογικά στοιχεία που μπορεί να περιέχει η εικόνα. Για κάθε κείμενο, η ανάλυση των μερών που το αποτελούν μπορεί να τυποποιηθεί εν μέρει με τη βοήθεια γλωσσολόγων, με τη βάση αυτής της ανάλυσης να στηρίζετε στο θέμα της κάθε λέξης του κειμένου. Η αντίστοιχη διαδικασία ανάλυσης για την εικόνα θα πρέπει να στηρίζετε κυρίως σε χαρακτηριστικά χαμηλού επιπέδου όπως είναι το χρωματικό ιστόγραμμα, η διασπορά των χρωμάτων και η υφή της εικόνας. Ο συνδυασμός όμως της πληροφορίας που μπορούμε να εξάγουμε τόσο από την εικόνα όσο και από το αντίστοιχη σημασιολογία της μπορεί να μας φέρει 1

9 πολύ καλά αποτελέσματα και να βρεθούμε αρκετά κοντά στις εικόνες που ψάχνουμε πολύ γρήγορα και με πολύ απλά βήματα. Άλλωστε η αναζήτηση μιας συγκεκριμένης εικόνας με βάση μόνο το ένα από τα δύο χαρακτηριστικά της είναι εξαιρετικά δύσκολο να μας επιστρέψει εξίσου καλά αποτελέσματα, αφού ο συνδυασμός των δύο θα κάνει μία πολύ πιο συγκεκριμένη αναζήτηση σε αυτό που ψάχνουμε, βρίσκοντας εικόνες που θα έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά με την εικόνα εισόδου και κείμενο το οποίο θα ταιριάζει με αυτό που έχουμε δώσει ως είσοδο κατά την αναζήτηση μας. Είναι δεδομένο λοιπόν ότι η ανάκτηση εικόνας με βάση το περιεχόμενο της, θα ήταν πολύ χρήσιμη για διάφορους κλάδους στους οποίους είναι εκτεταμένη η χρήση ψηφιακών εικόνων. Για παράδειγμα, στη γεωλογία η εικόνα ενός πετρώματος θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την ανάκτηση εικόνων με μικρές διαφορές που ενδεχομένως να είναι παρόμοια πετρώματα. Αντίστοιχα, μπορούμε να εξετάσουμε τη σημασία της ανάκτησης εικόνων στον ιατρικό τομέα, όπου πολλές από τις εξετάσεις (ακτινογραφίες, υπέρηχοι, μαγνητικές εξετάσεις κτλ) μπορούν και αποθηκεύονται πλέον ψηφιακά, ενώ για κάθε μία από αυτές μπορούμε να έχουμε και σημασιολογικά δεδομένα όπως: θέμα, πληροφορίες και γνωμάτευση. Φυσικά, αυτές οι εξετάσεις πραγματοποιούνται καθημερινά και σε εκατοντάδες ασθενείς δημιουργώντας βάσεις δεδομένων τεράστιου εύρους στα νοσοκομεία. Για παράδειγμα το ραδιολογικό τμήμα του νοσοκομείου στο Πανεπιστήμιο της Γενεύης παρήγαγε εικόνες καθημερινά.[2] Αυτό το γεγονός καθιστά την καθιερωμένη σειριακή αναζήτηση αδύνατη, σε ένα κλάδο μάλιστα όπου η αναζήτηση σε παρόμοια περιστατικά θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμη για την εξαγωγή συμπερασμάτων. Έτσι, ένα σύστημα ανάκτησης πληροφορίας που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αναζήτηση εικόνων τόσο με βάση το περιεχόμενο τους όσο και με τη σημασιολογία τους, μπορεί να προσφέρει στον ιατρικό κλάδο μια ευρεία γκάμα νέων δυνατοτήτων, κάνοντας δυνατή την αναζήτηση σε περιστατικά που είναι αποθηκευμένα σε βάσεις δεδομένων πολύ μεγάλου όγκου. Έτσι με πολύ απλά και γρήγορα βήματα ακόμα και για μη πεπειραμένους χρήστες ένα τέτοιο σύστημα θα καθιστά δυνατή τη σύγκριση μεταξύ παλαιότερων και τωρινών ιατρικών γνωματεύσεων ή την αναζήτηση παρόμοιων περιστατικών. Προφανώς, αυτά τα εργαλεία σε έναν τέτοιο κλάδο όπως είναι η ιατρική, όπου διακυβεύονται ανθρώπινες ζωές μπορούν να αποβούν πολλές φορές καθοριστικά, αφού δίνοντας τη δυνατότητα σε γιατρούς να κάνουν άμεση διασταύρωση της γνωμάτευσης τους με βάση παρόμοια παλαιότερα περιστατικά ασθενών, καθώς και αναζήτηση σε σπάνια περιστατικά που δεν έχουν συναντήσει ξανά στην καριέρα τους θα τους δώσει την ευχέρεια να χορηγήσουν κάποια δοκιμασμένη αγωγή ή να αποφύγουν λάθη που μπορεί να προκληθούν από απειρία σε σπάνια περιστατικά ασθενών.[1] 2

10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Εξαγωγή χαμηλού επιπέδου χαρακτηριστικών μιας εικόνας και το πρότυπο MPEG7 2.1 Εισαγωγή στο πρότυπο MPEG7 Το πρότυπο MPEG-7, γνωστό και ως Multimedia Content Description Interface [13] προσφέρει το πιο πλούσιο σύνολο τυποποιημένων μεθόδων για τη δημιουργία μεταδεδομένων που εξάγονται το περιεχόμενο πολυμέσων. Το πρότυπο αυτό δημιουργήθηκε από το Moving Pictures Expert Group(MPEG) το Σεπτέμβριο του Οι βασικοί σκοποί του προτύπου αυτού είναι οι εξής: Η παροχή μιας γρήγορης και αποδοτικής αναζήτησης, το φιλτράρισμα και ο προσδιορισμός του περιεχομένου μιας εικόνας. Η περιγραφή κεντρικών θεμάτων για το περιεχόμενο (χαμηλού επιπέδου χαρακτηριστικά, δομή, πρότυπα, συλλογές, κ.λπ.). Σύνταξη ευρετηρίου για μια μεγάλη σειρά εφαρμογών. Ενημέρωση για το πώς τα αντικείμενα συνδυάζονται σε μια σκηνή. Ανεξαρτησία μεταξύ της περιγραφής και των πληροφοριών. Οπτικοακουστικές πληροφορίες που το MPEG -7 πραγματεύεται είναι: Ήχος, φωνή, βίντεο, εικόνες, γραφικές παραστάσεις και τρισδιάστατα πρότυπα [16] 2.2 Περιγραφείς του MPEG7 Για την αποθήκευση και την επεξεργασία των χαρακτηριστικών χαμηλού επιπέδου, τα μεταδεδομένα του περιεχομένου του MPEG-7, βασικά παρέχουν τρεις διαφορετικούς τύπους δομικών χαρακτηριστικών γνωρισμάτων για την ανάλυση των εικόνων: Περιγραφείς χρώματος, υφής και μορφής. Οι περιγραφείς χρώματος του MPEG-7 παρέχουν τα μέσα ώστε να αναλυθούν οι εικόνες με βάση τη διανομή του χρώματός τους. Επιπλέον, το MPEG-7 προσφέρει τρεις περιγραφείς που στοχεύουν στην υφή και τρεις περιγραφείς μορφής. Εν προκειμένω, το MPEG-7 επιτρέπει την τυποποιημένη επεξεργασία επτά ευδιάκριτων χαρακτηριστικών γνωρισμάτων περιγραφέων χρώματος: Color Space (Χώρος Χρωμάτων) - Διευκρινίζει με ποιά μορφή εκφράζονται οι περιγραφείς χρώματος. Color Quantization (Κβαντοποίηση Χρώματος) Καθορίζει την κβαντοποίηση του χρωματικού φάσματος. Dominant Color (Κυρίαρχο Χρώμα) - Διευκρινίζει ένα ταξινομημένο σύνολο κυρίαρχων χρωμάτων σε μια αυθαίρετα διαμορφωμένη περιοχή καθώς επίσης και ένα μέτρο για τη συνοχή των χρωμάτων στο χώρο. Scalable Color - Καθορίζει ένα ιστόγραμμα χρώματος στο χρωματικό χώρο HSV. Color Layout - Περιγράφει τη διανομή των χρωμάτων στο χώρο, για αρκετά γρήγορη ανάκτηση, βασισμένο στα κυρίαρχα χρώματα που υπάρχουν σε καθορισμένες περιοχές. Color Structure - Διευκρινίζει το περιεχόμενο του χρώματος και τη χωρική ρύθμιση αυτού του περιεχομένου. 3

11 Group-of-Frame/Group-of-Picture - Περιγράφει τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα χρώματος μιας συλλογής (των παρόμοιων) εικόνων ή των τηλεοπτικών πλαισίων με τη βοήθεια του Scalable Color. Επιπλέον, το πρότυπο MPEG-7 διαθέτει τρεις περιγραφείς για τα χαρακτηριστικά υφής μιας εικόνας: Homogeneous Texture - Χαρακτηρίζει την υφή για κάθε περιοχή χρησιμοποιώντας την ενέργεια και την ενεργειακή απόκλιση σε ένα σύνολο συχνοτήτων. Texture Browsing Ελέγχει σύντομα και αποφασίζει για τον αντιληπτικό χαρακτηρισμό μιας υφής. Edge Histogram - Διευκρινίζει τη διανομή στο χώρο πέντε τύπων ακμών στις τοπικές περιοχές της εικόνας. Η τρίτη και τελευταία ομάδα περιγραφέων σε MPEG-7 χρησιμοποιείται για να περιγράψει τα χαρακτηριστικά μορφής των οπτικών πληροφοριών: Region Shape - Διευκρινίζει την βασισμένη στην περιοχή, μορφή ενός αντικειμένου. Contour Shape - καθορίζει ένα κλειστό περίγραμμα ενός 2D αντικειμένου ή μιας περιοχής. Shape 3D - Διευκρινίζει μια εγγενή περιγραφή μορφής για τα τρισδιάστατα πρότυπα πλέγματος. [13] Από την τελευταία ομάδα περιγραφέων, μόνο το Region Shape μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάκτηση εικόνων αν και έχει αποδειχθεί ότι βασίζεται ιδιαίτερα στο Color Layout.[13] Επίσης, από την κατηγορία των περιγραφέων χρώματος εκείνα που χρησιμοποιούνται στην ανάκτηση πληροφορίας είναι συνήθως τα: Dominant Color, Scalable Color, Color Structure και Color Layout ενώ και οι τρείς περιγραφείς των χαρακτηριστικών υφής χρησιμοποιούνται συχνά. Έτσι, θεωρείται σκόπιμα να αναλύσουμε σε μεγαλύτερο βάθος αυτά τα χαρακτηριστικά Dominant Color Αντιπροσωπεύει τα τοπικά (στην περιοχή αντικειμένου ή της εικόνας) χαρακτηριστικά γνωρίσματα όπου ένας μικρός αριθμός χρωμάτων είναι αρκετός ώστε να χαρακτηρίσει τις χρωματικές πληροφορίες, στην περιοχή ενδιαφέροντος. Ολόκληρες οι εικόνες ισχύουν επίσης, παραδείγματος χάριν, εικόνες σημαιών ή εικόνες εμπορικών σημάτων. Η κβαντοποίηση χρώματος χρησιμοποιείται για να εξαγάγει έναν μικρό αριθμό αντιπροσωπευτικών χρωμάτων σε κάθε περιοχή. Το ποσοστό κάθε κβαντοποιημένου χρώματος στην περιοχή υπολογίζεται αντίστοιχα. Μια συνοχή του χώρου σε ολόκληρο τον περιγραφέα καθορίζεται επίσης και χρησιμοποιείται κατά την ανάκτηση όμοιων εικόνων Scalable Color Αυτός ο περιγραφέας χρώματος είναι ένα χρωματικό ιστόγραμμα στο χώρο HSV, το οποίο κωδικοποιείται από μια μετατροπή Haar, η οποία είναι μια τυποποιημένη ακολουθία εξισώσεων[17]. Η δυαδική του αναπαράσταση είναι κλιμακώσιμη, από την άποψη ότι υπάρχουν δοχεία με αριθμούς όπου η αναπαράσταση τους έχει ακρίβεια bit, σε μια ευρεία σειρά δεδομένων. Ο περιγραφέας αυτός είναι χρήσιμος για το ταίριασμα και την ανάκτηση εικόνας βασισμένης στο χαρακτηριστικό γνώρισμα χρώματος. Η ακρίβεια ανάκτησης αυξάνεται με τον αριθμό των bits που 4

12 χρησιμοποιούνται κατά την αναπαράσταση. Ένα παράδειγμα αναπαράστασης του περιγραφέα Scalable Color όπως δημιουργείται από τη βιβλιοθήκη Caliph θα ήταν: scalablecolor;0;64; Η συνάρτηση της απόστασης για το συγκεκριμένο περιγραφέα όπως ορίζεται επίσης στη βιβλιοθήκη του Caliph είναι η εξής: (2.1) Color Structure Είναι ένας περιγραφέας χαρακτηριστικών γνωρισμάτων χρώματος που συλλαμβάνει και το περιεχόμενο χρώματος (παρόμοιο με ένα ιστόγραμμα χρώματος) και τις πληροφορίες για τη δομή αυτού του περιεχομένου. Η κύρια λειτουργία της είναι το ταίριασμα εικόνων και η προοριζόμενη χρήση της είναι για την ανάκτηση σταθερής εικόνας(μη κινούμενης αφού το mpeg χρησιμοποιείται και για video), όπου μια εικόνα μπορεί να αποτελείται είτε από ένα ενιαίο ορθογώνιο πλαίσιο είτε από αυθαίρετου σχήματος περιοχές. Η μέθοδος εξαγωγής ενσωματώνει τις πληροφορίες δομών χρώματος στον περιγραφέα με το να λαμβάνει υπόψη όλα τα χρώματα σε ένα δομικό στοιχείο 8x8 pixels, αντί να εξετάσει κάθε pixel χωριστά. Αντίθετα από το ιστόγραμμα χρώματος, αυτός ο περιγραφέας μπορεί να διακρίνει μεταξύ δύο εικόνων στις οποίες ένα δεδομένο χρώμα είναι παρόν στα ίδια ποσά αλλά η δομή των ομάδων pixels που έχουν το χρώμα είναι διαφορετικό στις δύο εικόνες. Οι τιμές χρώματος αντιπροσωπεύονται από το χώρο χρώματος double-coned HMMD, ο οποίος κβαντοποιείται μη-ομοιόμορφα σε 32, 64, 128 ή 256 δοχεία. Κάθε αξία εύρους δοχείων αντιπροσωπεύεται από έναν κώδικα 8bit. Ο περιγραφέας παρέχει πρόσθετη λειτουργία και βελτιωμένη ομοιότητα, βασισμένη στην απόδοση ανάκτησης εικόνας για τις φυσικές εικόνες έναντι του συνηθισμένου ιστογράμματος χρώματος Color Layout Αυτός ο περιγραφέας αντιπροσωπεύει αποτελεσματικά τη χωρική διανομή του χρώματος των οπτικών σημάτων σε μια πολύ συμπαγή μορφή. Αυτή η πυκνότητα επιτρέπει στα οπτικά σήματα το ταίριασμα της λειτουργικότητας και της υψηλής αποδοτικότητας ανάκτησης με πολύ μικρές υπολογιστικές δαπάνες. Παρέχει το ταίριασμα εικόνας με εικόνα καθώς επίσης και το πολύ γρήγορο ταίριασμα ακολουθίας με ακολουθία, το οποίο απαιτεί πολλές επαναλήψεις των υπολογισμών ομοιότητας. Παρέχει επίσης μια πολύ φιλική διεπαφή με τον χρήστη χρησιμοποιώντας τις χειρόγραφες ερωτήσεις σκίτσων δεδομένου ότι αυτοί οι περιγραφείς συλλαμβάνουν τις πληροφορίες σχεδιαγράμματος του χαρακτηριστικού γνωρίσματος χρώματος. Οι ερωτήσεις σκίτσων δεν υποστηρίζονται σε άλλους περιγραφείς χρώματος. Η διαδικασία εξαγωγής του περιγραφέα είναι η εξής: Η εικόνας χωρίζεται σε κομμάτια μεγέθους 8x8. Τα αντιπροσωπευτικά χρώματα επιλέγονται και εκφράζονται στο διάστημα χρώματος YCbCr. Κάθε ένα από τα τρία συστατικά (Υ, Cb και Cr) μετασχηματίζεται από 8x8 DCT (Discrete Cosine Transform). Τα προκύπτοντα σύνολα συντελεστών DCT ανιχνεύονται και οι πρώτοι συντελεστές υπόκεινται σε μη γραμμική κβαντοποίηση για να διαμορφώσουν τον περιγραφέα. [14] 5

13 Ένα παράδειγμα αναπαράστασης του περιγραφέα Color Layout όπως δημιουργείται από τη βιβλιοθήκη Caliph θα ήταν: z z Η συνάρτηση της απόστασης για το συγκεκριμένο περιγραφέα όπως ορίζεται στη βιβλιοθήκη του Caliph είναι η εξής: (2.2) Homogeneous Texture Ο περιγραφέας αυτός έχει προκύψει ως ένας σημαντικός οπτικός πρωτόγονος για την αναζήτηση και το ξεφύλλισμα μέσω μεγάλων συλλογών των παρόμοιων προτύπων κοιτάγματος. Μια εικόνα μπορεί να θεωρηθεί ως μωσαϊκό των ομοιογενών υφών έτσι ώστε αυτά τα γνωρίσματα υφής που συνδέονται με τις περιοχές να χρησιμοποιηθούν για να συντάξουν ευρετήριο των δεδομένων της εικόνας. Για παράδειγμα, ένας χρήστης που κοιτάζει βιαστικά μια εναέρια βάση δεδομένων εικόνας μπορεί να θελήσει να προσδιορίσει όλα τα μέρη χώρων στάθμευσης στη συλλογή εικόνας. Ένα μέρος χώρου στάθμευσης με τα αυτοκίνητα να σταθμεύουν σε τακτά χρονικά διαστήματα είναι ένα άριστο παράδειγμα ενός ομοιογενούς κατασκευασμένου σχεδίου όταν αντιμετωπίζεται από μια απόσταση, όπως σε μια εναέρια φωτογραφία. Ομοίως, οι γεωργικές περιοχές είναι άλλα παραδείγματα ομοιογενών υφών που βρίσκονται συνήθως στα εναέριες και δορυφορικές εικόνες. Τα παραδείγματα των ερωτήσεων που θα μπορούσαν να υποστηριχθούν σε αυτό το πλαίσιο θα μπορούσαν να περιλάβουν «ανάκτησε όλες τις δορυφορικές εικόνες της Θεσσαλίας που έχουν την κάλυψη σύννεφων λιγότερο από 20%» ή «βρείτε ένα χωράφι που μοιάζει με αυτήν την περιοχή». Για να υποστηριχτεί μία τέτοια ανάκτηση εικόνας, μια αποτελεσματική αντιπροσώπευση της υφής απαιτείται. Ο περιγραφέας παρέχει μια ποσοτική αντιπροσώπευση χρησιμοποιώντας 62 αριθμούς (που ποσολογούνται σε 8 bit κάθε ένας) που είναι χρήσιμη για την ανάκτηση. Η εξαγωγή γίνεται ως εξής: η εικόνα φιλτράρεται αρχικά από μια τράπεζα προσανατολισμού και φίλτρων συντονισμένης κλίμακας (διαμορφωμένων χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες του Gabor). Οι πρώτες και δεύτερες στιγμές της ενέργειας στο πεδίο συχνότητας στις αντίστοιχες υποζώνες χρησιμοποιούνται έπειτα ως συστατικά του περιγραφέα υφής. Ο αριθμός φίλτρων χρησιμοποιούμενων είναι 5x6 = 30 όπου 5 είναι ο αριθμός «κλιμάκων» και 6 είναι ο αριθμός «κατευθύνσεων» που χρησιμοποιούνται κατά την αποσύνθεση όπου χρησιμοποιεί τη λειτουργία του Gabor. Μια αποδοτική εφαρμογή που χρησιμοποιεί τις προβολές και τις διαδικασίες φιλτραρίσματος 1-D υπάρχει για την εξαγωγή χαρακτηριστικών γνωρισμάτων. Ο περιγραφέας παρέχει μια ακριβή ποσοτική περιγραφή μιας υφής που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αναζήτηση και την ανάκτηση. Ο υπολογισμός αυτού του περιγραφέα είναι βασισμένος στο φιλτράρισμα χρησιμοποιώντας εκλεκτικούς πυρήνες κλίμακας και προσανατολισμού φιλτραρίσματος. 6

14 2.2.6 Texture Browsing Ο περιγραφέας αυτός είναι χρήσιμος για την αναπαράσταση ομοιογενούς υφής και απαιτεί μόνο 12 bit(μέγιστο). Παρέχει έναν αντιληπτικό χαρακτηρισμό της υφής, παρόμοιο με μια ανθρώπινη κατηγοριοποίηση, από την άποψη της ομαλότητας, της τραχύτητας και της κατευθυντικότητας. Ο υπολογισμός αυτού του περιγραφέα προχωρά ομοίως με το Homogeneous Texture Descriptor. Κατ' αρχάς, η εικόνα φιλτράρεται από μια τράπεζα προσανατολισμού και κλιμάκωσης συντονισμένων φίλτρων (διαμορφωμένων χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες του Gabor). Από τα φιλτραρισμένα αποτελέσματα, δύο κυρίαρχοι προσανατολισμοί σύστασης προσδιορίζονται. Τρία bit χρησιμοποιούνται για να αντιπροσωπεύσουν κάθε έναν από τους κυρίαρχους προσανατολισμούς. Αυτό ακολουθείται με την ανάλυση των φιλτραρισμένων προβολών εικόνας κατά μήκος των κυρίαρχων προσανατολισμών για να καθοριστεί η ομαλότητα (2 bit) και η τραχύτητα (2 bit Χ 2).Ο δεύτερος κυρίαρχος προσανατολισμός και το δεύτερο χαρακτηριστικό κλιμάκωσης είναι προαιρετικά. Αυτός ο περιγραφέας, συνδυασμένος με το Homogeneous Texture Descriptor, παρέχει μια εξελικτική λύση στην αντιπροσώπευση των ομοιογενών περιοχών υφής στις εικόνες Edge Histogram Ο περιγραφέας αυτός αντιπροσωπεύει τη χωρική διανομή πέντε τύπων ακμών, δηλαδή τέσσερις κατευθυντικές ακμές και μια μη κατευθυντική ακμή. Δεδομένου ότι οι ακμές διαδραματίζουν έναν σημαντικό ρόλο για την αντίληψη εικόνας, μπορεί να ανακτήσει τις εικόνες που έχουν παρόμοια σημασιολογική έννοια. Κατά συνέπεια, στοχεύει αρχικά στην αναζήτηση εικόνας από εικόνα, ειδικά για τις φυσικές εικόνες με ανομοιόμορφη διανομή ακμών. Σε αυτό το πλαίσιο, η απόδοση ανάκτησης εικόνας μπορεί να βελτιωθεί σημαντικά εάν ο περιγραφέας αυτός συνδυάζεται με άλλους περιγραφείς. Εκτός αυτού, οι καλύτερες αποδόσεις ανάκτησης λαμβάνονται με τη χρησιμοποίηση των ημι-σφαιρικών και σφαιρικών ιστογραμμάτων που παράγονται άμεσα από τον περιγραφέα Edge Histogram. Η διαδικασία εξαγωγής του περιγραφέα είναι η εξής: Η εικόνας διαιρείται σε υποεικόνες μεγέθους 4x4. Κάθε υποεικόνα χωρίζεται περαιτέρω στα μη-επικαλυπτόμενα τετραγωνικά blocks των οποίων μέγεθος εξαρτάται από την ανάλυση της εικόνας. Οι ακμές σε κάθε block είναι ταξινομημένες σε έναν από τους ακόλουθους έξι τύπους: κάθετες, οριζόντιες, 45± διαγώνιες, διαγώνιες, μη κατευθυντικές ακμές 135± και καμία-ακμή Τώρα ένα δοχείο μεγέθους 5 με το ιστόγραμμα ακμών μπορεί να ληφθεί για κάθε υποεικόνα Κάθε αξία δοχείων ομαλοποιείται από το συνολικό αριθμό των block στην υποεικόνα. Οι ομαλοποιημένες τιμές δοχείων κβαντοποιούνται μη γραμμικά. [14] Ένα παράδειγμα αναπαράστασης του περιγραφέα Edge Histogram όπως δημιουργείται από τη βιβλιοθήκη Caliph θα ήταν: edgehistogram;

15 Η συνάρτηση της απόστασης για το συγκεκριμένο περιγραφέα όπως ορίζεται στη βιβλιοθήκη του Caliph είναι η εξής: (2.3) 8

16 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Το σύστημα Lire Το σύστημα Lire αποτελεί μία βιβλιοθήκη ανοιχτού κώδικα, που υλοποιεί την «Ανάκτηση εικόνας με βάση το περιεχόμενο» και ανήκει στα project της SemanticMetadata. Το Lire, που έχει δημιουργηθεί πλήρως σε Java, παρέχει αυτοματοποιημένες μεθόδους με σκοπό την ανάκτηση εικόνας, βασισμένο κυρίως στα χαρακτηριστικά χρώματος και υφής, με τα τρία από τα χαρακτηριστικά αυτά να περιγράφονται από το MPEG-7 και να είναι τα ScalableColor, ColorLayout και EdgeHistogram ενώ το τέταρτο, που είναι το AutoColorCorrelogram, είναι υλοποιημένο σύμφωνα με τα αποτελέσματα πρόσφατων ερευνών[18]. Η βιβλιοθήκη αυτή χρησιμοποιεί το εργαλείο Lucene, το οποίο είναι επίσης ανοιχτού κώδικα, για να δημιουργεί τα index με τους περιγραφείς που αναφέρθηκαν, για τη συλλογή των εικόνων που θέλουμε και για την ανάκτηση των χαρακτηριστικών αυτών. 3.1 Indexing και Searching Για να χρησιμοποιηθεί η βιβλιοθήκη Lire θα πρέπει πρώτα να δημιουργηθεί το index του οποίου ο χρόνος κατασκευής εξαρτάται αποκλειστικά από το μέγεθος της βάσης δεδομένων των εικόνων και τους περιγραφείς που θα επιλέξουμε να περιέχει το index. Σχετικά με αυτούς, το Lire προσφέρει τη δυνατότητα να διαλέξουμε μέσα από μια συλλογή πολλών analyzers ή να δημιουργήσουμε κάποιο δικό μας, ώστε να επιλέξουμε ποιά από τα χαρακτηριστικά του, θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε. Έτσι εκτός από τα scalablecolor, colorlayout και edgehistogram έχουμε τη δυνατότητα να προσθέσουμε και τα AutoColorCorrelation, CEDD, FCTH, ColorHistogram, Tamura και Gabor ή να αφαιρέσουμε όποιο δεν θέλουμε. Όμως όταν θα κάνουμε την αναζήτηση θα πρέπει ο searcher που θα χρησιμοποιούμε να έχει τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά με τον analyzer που θα έχουμε διαλέξει. Αντίστοιχα λοιπόν με τους analyzers το Lire παρέχει και αρκετούς searchers ώστε να επιλέξουμε, ενώ μας δίνει και τη δυνατότητα για αναζήτηση με βάρη ώστε να επιλέγουμε τι ποσοστό θα δίνουμε σε κάθε ένα από τα χαρακτηριστικά που έχουμε επιλέξει για κάθε αναζήτηση που εκτελούμε. Κατά την αναζήτηση, το Lire παίρνει τα χαρακτηριστικά της εικόνας εισόδου και ελέγχει με συναρτήσεις απόστασης, την απόσταση της εικόνας αυτής με κάθε μία από τις εικόνες της βάσης και επιστρέφει ταξινομημένα τα αποτελέσματα με την αναφορά τους και το αποτέλεσμα της συνάρτησης ομοιότητας. Οι συναρτήσεις ομοιότητας είναι αυτές που περιγράφονται παραπάνω στους περιγραφείς του MPEG Βιβλιοθήκη Caliph Το Lire θεωρείται επίσης μέρος του project Caliph & Emir και είναι χαρακτηριστικό ότι για τους περιγραφείς του χρησιμοποιεί τις μεθόδους της βιβλιοθήκης Caliph. Το Caliph (Common And Light weight PHoto annotation) χρησιμοποιείται για την εξαγωγή δεδομένων από το περιεχόμενο των εικόνων, ενώ το Emir (Experimental Metadata-based Image Retrieval) ασχολείται κυρίως με την εξαγωγή των μεταδεδομένων περιγραφής των εικόνων. 9

17 Έτσι, όποτε το Lire χρειάζεται να εξάγει τους περιγραφείς μίας εικόνας καλεί τις μεθόδους του Caliph, το οποίο με τη σειρά αρχικά κάνει εξαγωγή των μεταδεδομένων IPTC και EXIF από τις εικόνες και κατόπιν τα μετατρέπει σε MPEG-7. Στη συνέχεια εξάγει τους περιγραφείς: ColorLayout, ScalableColor, EdgeHistogram και DominantColor. Εκτός από την εξαγωγή των υπαρχουσών πληροφοριών σε MPEG -7, το Caliph υποστηρίζει και τη δημιουργία σημασιολογικών εξαρτήσεων. Για αυτό τον σκοπό, οι περιγραφές στο Caliph περιλαμβάνουν την περιγραφή μεταδεδομένων, τις πληροφορίες δημιουργίας, την πληροφόρηση των μέσων ενημέρωσης, τον σχολιασμό κειμένου, τη σημασιολογία και τους οπτικούς περιγραφείς.[19] Συνοψίζοντας, θα λέγαμε ότι το Lire είναι μία αρκετά εύχρηστη, εύκολα τροποποιήσιμη στις ανάγκες μας και ελαφριά βιβλιοθήκη που μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε ανάκτηση εικόνων με βάση το περιεχόμενο. Δυστυχώς οι αναζητήσεις της όμως είναι γραμμικές και αυτό δεν την κάνει κλιμακώσιμη σε μεγάλες βάσεις δεδομένων αν και θεωρείται ότι αρχίζει να καθυστερεί σε βάσεις μεγαλύτερες των 400,000 εικόνων. 10

18 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Υλοποίηση Συστήματος συνδυασμένης ανάκτησης εικόνας με βάση το περιεχόμενο και τη σημασιολογία της 4.1 Δημιουργία Index Το σύστημα συνδυασμένης ανάκτησης εικόνας με βάση το περιεχόμενο και τη σημασιολογία της αποτελείται από διάφορα κομμάτια. Ένα σημαντικό κομμάτι για τη λειτουργία του συστήματος, είναι το index που χρησιμοποιείται από το σύστημα κατά την αναζήτηση. Έτσι λοιπόν έχουμε δύο indexes, ένα για τη βάση των εικόνων και ένα για τις περιγραφές τους. Για τη βάση των εικόνων το σύστημά μας έχει δημιουργήσει το index χρησιμοποιώντας τον DefaultDocumentBuilder του Lire και ως Analyzer τον SimpleAnalyzer. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα χαρακτηριστικά που κρατάμε από κάθε εικόνα να είναι τα ScalableColor, ColorLayout και EdgeHistogram όπως αυτά ορίζονται στο MPEG-7. Η δημιουργία της βάσης, με τις περιγραφές των εικόνων, έχει βασιστεί στο εργαλείο Lucene και για κάθε ένα από τα πεδία των περιγραφών των εικόνων που θέλουμε να μπορούμε να κάνουμε αναζήτηση γίνετε η εξής ανάλυση: Χρησιμοποιούμε το LowerCaseTokenizer ώστε να μετατρέψουμε όλους τους χαρακτήρες σε πεζούς και κάνουμε tokenize στα σημεία όπου ο χαρακτήρας δεν είναι γράμμα, κατόπιν αφαιρούμε τα Stop Words και για τους όρους που μας έχουν μείνει κάνουμε Stemming σύμφωνα με τον αλγόριθμο του Porter Stemmer. Τέλος χρησιμοποιούμε και το LengthFilter το οποίο αφαιρεί λέξεις που είναι πολύ μικρές ή πολύ μεγάλες για να εισέλθουν στο stream της java. 4.2 Υλοποίηση Searcher Έχοντας έτοιμο το index, το άλλο κομμάτι της υλοποίησης είναι η αναζήτηση με βάση κάποια εικόνα, κάποια σημασιολογική φράση ή με τον συνδυασμό και των δύο. Η μέθοδος της αναζήτησης με είσοδο μια εικόνα απαιτεί και τον προσδιορισμό των βαρών για τα ScalableColor (colorhistogramweight), ColorLayout (colordistributionweight) και EdgeHistogram (textureweight). Κατόπιν χρησιμοποιούμε τον WeightedSearcher του Lire ώστε να πάρουμε τα αποτελέσματα της αναζήτησης ενώ χρησιμοποιούμε και τη σημασιολογική βάση ώστε να εξάγουμε τα κείμενα για κάθε εικόνα που εμφανίζεται στα αποτελέσματα. Αντίστοιχα αποτελέσματα εξάγουμε και κατά την αναζήτηση με βάση τη σημασιολογία, όπου κάθε φράση είσοδος αναλύεται όπως οι περιγραφές κατά το indexing και κατόπιν μετατρέπονται σε ερώτημα για το Lucene το οποίο μας επιστρέφει τα αποτελέσματα σε αντίστοιχη μορφή με την ανάκτηση με βάση το περιεχόμενο των εικόνων. Επίσης, στα ερωτήματα έχουμε και τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε διάφορους 11

19 χαρακτήρες και τελεστές όπως τα wildcards? και *, οι σχεσιακοί τελεστές AND και OR και η αναζήτηση φράσεων σε. Τέλος κατά την συνδυασμένη ανάκτηση θα πρέπει να δοθούν τα βάρη που αφορούν την οπτική και κειμενική αναζήτηση καθώς και οι είσοδοι που απαιτούνταν στις αναζητήσεις που περιγράψαμε παραπάνω. Ύστερα εκτελούνται οι μέθοδοι των δύο αναζητήσεων ξεχωριστά και στην συνέχεια γίνετε η εξής διαδικασία: Για κάθε αποτέλεσμα που ανακτάται στην κειμενική αναζήτηση αν έχει ανακτηθεί και στην οπτική αναζήτηση δίνουμε ως score το textweight * textscore + imageweight * imagescore ενώ αν δεν έχει ανακτηθεί από την οπτική αναζήτηση θέτουμε απλά ως imagescore το 0 και στη συνέχεια ταξινομούμε τα αποτελέσματα. 4.3 Τεχνολογίες και Παρουσίαση Συστήματος Το σύστημα έχει υλοποιηθεί χρησιμοποιώντας τις τεχνολογίες java, java server pages, javascript, html καθώς και τις βιβλιοθήκες lire και lucene ενώ τρέχει σε unix server με τη βοήθεια του apache tomcat και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τη διεύθυνση Η αρχική σελίδα του συστήματος είναι η εξής: Εικ 4.1: Αρχική Σελίδα iscore Εκεί εκτός από τις αναζητήσεις που μπορούμε να κάνουμε, μπορούμε να επιλέξουμε το i ώστε να δούμε κάποιες πληροφορίες για τη σελίδα ή να πατήσουμε στο tuning ώστε να ρυθμίσουμε τα βάρη που αναφέρθηκαν παραπάνω σύμφωνα με τις ανάγκες μας. 12

20 Στη συνέχεια μπορούμε να κάνουμε τις αναζητήσεις. Πληκτρολογώντας το σημασιολογικό κείμενο που μας ενδιαφέρει και πατώντας Semantic Search μπορούμε να δούμε εικόνες των οποίων οι περιγραφές περιέχουν τους όρους που ψάχνουμε. Για παράδειγμα η αναζήτηση με βάση τη φράση lung cancer θα μας επέστρεφε τα εξής αποτελέσματα: Εικ 4.2: Παράδειγμα αναζήτησης με βάση τη φράση lung cancer 13

Ανάκτηση Πληροφορίας. Διδάσκων: Φοίβος Μυλωνάς. Διάλεξη #03

Ανάκτηση Πληροφορίας. Διδάσκων: Φοίβος Μυλωνάς. Διάλεξη #03 Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Ανάκτηση Πληροφορίας Διδάσκων: Φοίβος Μυλωνάς fmylonas@ionio.gr Διάλεξη #03 Βασικές έννοιες Ανάκτησης Πληροφορίας Δομή ενός συστήματος IR Αναζήτηση με keywords ευφυής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάκτηση Εικόνας βάσει Υφής με χρήση Eye Tracker

Ανάκτηση Εικόνας βάσει Υφής με χρήση Eye Tracker Ειδική Ερευνητική Εργασία Ανάκτηση Εικόνας βάσει Υφής με χρήση Eye Tracker ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΗΛΙΑΣ Α.Μ. 323 Επιβλέπων: Σ. Φωτόπουλος Καθηγητής, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Ηλεκτρονική και Υπολογιστές», Τμήμα Φυσικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ. Ενέργεια. 2.2.3.στ ΘΕΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΧΡΩΜΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ. Ενέργεια. 2.2.3.στ ΘΕΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΧΡΩΜΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Ενέργεια. 2.2.3.στ ΘΕΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΜΗ ΗΣ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΣΤΑ ΤΕΙ. Υποέργο: «Ανάκτηση και προστασία πνευµατικών δικαιωµάτων σε δεδοµένα

ΑΡΧΙΜΗ ΗΣ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΣΤΑ ΤΕΙ. Υποέργο: «Ανάκτηση και προστασία πνευµατικών δικαιωµάτων σε δεδοµένα ΑΡΧΙΜΗ ΗΣ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΣΤΑ ΤΕΙ Υποέργο: «Ανάκτηση και προστασία πνευµατικών δικαιωµάτων σε δεδοµένα πολυδιάστατου ψηφιακού σήµατος (Εικόνες Εικονοσειρές)» Πακέτο Εργασίας 1: Ανάπτυξη βάσης

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα. βάση την εικόνα. Συγγραφέας: Κουταλά Ματίνα Καθηγητής: Στυλιαράς Γιώργος ΓΤΠ61 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ-ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΕΑΠ

Συστήματα. βάση την εικόνα. Συγγραφέας: Κουταλά Ματίνα Καθηγητής: Στυλιαράς Γιώργος ΓΤΠ61 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ-ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΕΑΠ Συστήματα αναζήτησης με βάση την εικόνα Συγγραφέας: Κουταλά Ματίνα Καθηγητής: Στυλιαράς Γιώργος ΓΤΠ61 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ-ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΕΑΠ 2012-13 1 εικόνα = 1000 λέξεις Εισαγωγή Τα συστήματα αναζήτησης εικόνων, έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΜΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΕΥΦΥΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΜΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΕΥΦΥΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΜΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΕΥΦΥΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΜΕΛΗ ΤΙΤΛΟΣ Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ηµιουργία Εκπαιδευτικού Παιχνιδιού σε Tablets Καλλιγάς ηµήτρης Παναγιώτης Α.Μ.: 1195 Επιβλέπων καθηγητής: ρ. Συρµακέσης Σπύρος ΑΝΤΙΡΡΙΟ 2015 Ευχαριστίες Σ αυτό το σηµείο θα ήθελα να

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Προγραμματισμού και τεχνολογίας Ευφυών συστημάτων (intelligence)

Εργαστήριο Προγραμματισμού και τεχνολογίας Ευφυών συστημάτων (intelligence) Εργαστήριο Προγραμματισμού και τεχνολογίας Ευφυών συστημάτων (intelligence) http://www.intelligence.tuc.gr Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Το εργαστήριο Ένα από τα 3 εργαστήρια του

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Ευρετηρίων Συλλογής Κειμένων

Δημιουργία Ευρετηρίων Συλλογής Κειμένων Γλωσσική Τεχνολογία Ακαδημαϊκό Έτος 2011-2012 - Project Σεπτεμβρίου Ημερομηνία Παράδοσης: Στην εξέταση του μαθήματος Εξέταση: Προφορική, στο τέλος της εξεταστικής. Θα βγει ανακοίνωση στο forum. Ομάδες

Διαβάστε περισσότερα

Πλοήγηση και Αναζήτηση

Πλοήγηση και Αναζήτηση Πλοήγηση και Αναζήτηση Περιήγηση Το Eprints παρέχει πολλούς διαφορετικούς τρόπους να επιμεριστεί το καταθετήριο σε διαφορετικές συλλογές και να προσεγγίζεται το περιεχόμενό του από διαφορετικές οπτικές

Διαβάστε περισσότερα

SilverPlatter WebSPIRS 4.1.

SilverPlatter WebSPIRS 4.1. WebSPIRS 4.1. Η υπηρεσία WebSPIRS από τη SilverPlatter αποτελεί ένα φιλικό εργαλείο πρόσβασης και αναζήτησης σε περιεχόμενα βάσεων δεδομένων. Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Νίκος Μίτλεττον Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ονοματεπώνυμο: Ιωσηφίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή. Ονοματεπώνυμο: Αργυρώ Ιωάννου. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή. Ονοματεπώνυμο: Αργυρώ Ιωάννου. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας εναλλακτικών και συμπληρωματικών τεχνικών στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής σε άτομα με καρκίνο

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ þÿµºà±¹ µåä¹ºì ¹ ¹º ĹºÌ ÃÍÃÄ ¼± þÿãä ½ º±Ä±½µ¼

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Σημασιολογική Συσταδοποίηση Αντικειμένων Με Χρήση Οντολογικών Περιγραφών.

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Πειραιώς Τµήµα Πληροφορικής

Πανεπιστήµιο Πειραιώς Τµήµα Πληροφορικής oard Πανεπιστήµιο Πειραιώς Τµήµα Πληροφορικής Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή ιατριβή Τίτλος ιατριβής Masters Thesis Title Ονοµατεπώνυµο Φοιτητή Πατρώνυµο Ανάπτυξη διαδικτυακής

Διαβάστε περισσότερα

FirstSearch (OCLC) Βασικά χαρακτηριστικά:

FirstSearch (OCLC) Βασικά χαρακτηριστικά: FirstSearch (OCLC) Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας έχει εξασφαλίσει online πρόσβαση μέσω της υπηρεσίας FirstSearch της OCLC Online Computer Library Center, Inc. σε 12 βιβλιογραφικές

Διαβάστε περισσότερα

substructure similarity search using features in graph databases

substructure similarity search using features in graph databases substructure similarity search using features in graph databases Aleksandros Gkogkas Distributed Management of Data Laboratory intro Θα ενασχοληθούμε με το πρόβλημα των ερωτήσεων σε βάσεις γραφημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: GoNToggle: ΕΞΥΠΝΗ ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΝΤΟΛΟΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ:

ΤΙΤΛΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: GoNToggle: ΕΞΥΠΝΗ ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΝΤΟΛΟΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΤΙΤΛΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: GoNToggle: ΕΞΥΠΝΗ ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΝΤΟΛΟΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ: Υπολογιστικά Συστήµατα & Τεχνολογίες Πληροφορικής ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Γιώργος Γιαννόπουλος, διδακτορικός φοιτητής

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις εδοµένων & Πολυµέσα

Βάσεις εδοµένων & Πολυµέσα Βάσεις εδοµένων & Πολυµέσα Κουρέλης Στάθης Παρουσίαση πρακτικού µέρους 4ης εργασίας Καθηγητής: κ. Στυλιαράς Γ. Αθήνα - Απρίλιος 2009 Εισαγωγή Οι Βάσεις εδοµένων Πολυµέσων παρέχουν χαρακτηριστικά που επιτρέπουν

Διαβάστε περισσότερα

1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών

1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών 1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών Τα Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση καταχωρήσεων βιβλιοθηκών. Τα περιεχόμενα των βιβλιοθηκών αυτών είναι έντυπα έγγραφα, όπως βιβλία

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικό Μάθημα Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων

Εισαγωγικό Μάθημα Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων ..?????? Εργαστήριο ΒΑΣΕΙΣ????????? ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Βάσεων Δεδομένων?? ΙΙ Εισαγωγικό Μάθημα Βασικές Έννοιες - . Γενικά Τρόπος Διεξαγωγής Ορισμός: Βάση Δεδομένων (ΒΔ) είναι μια συλλογή από σχετιζόμενα αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΛΙΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ REDESIGNING AN ASSEMBLY LINE WITH LEAN PRODUCTION TOOLS

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΛΙΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ REDESIGNING AN ASSEMBLY LINE WITH LEAN PRODUCTION TOOLS ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΛΙΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ REDESIGNING AN ASSEMBLY LINE WITH

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ Πανεπιστημιούπολη, Κτήρια Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών 15784 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 727 5190, email: library@di.uoa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος 3 ο : Βασικές Έννοιες για δυναμικές ιστοσελίδες

Μέρος 3 ο : Βασικές Έννοιες για δυναμικές ιστοσελίδες Μέρος 3 ο : Βασικές Έννοιες για δυναμικές ιστοσελίδες Εισαγωγή-Σκοπός. Τρόποι δημιουργίας δυναμικών ιστοσελίδων. Dynamic Web Pages. Dynamic Web Page Development Using Dreamweaver. Τρόποι δημιουργίας δυναμικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Συμπληρώστε τον πρωτότυπο τίτλο της Διδακτορικής διατριβής ΑΡ. ΣΕΛΙΔΩΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Συμπληρώστε τον πρωτότυπο τίτλο της Διδακτορικής διατριβής ΑΡ. ΣΕΛΙΔΩΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ Πανεπιστημιούπολη, Κτήρια Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών 15784 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 727 5190, email: library@di.uoa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. του Γεράσιμου Τουλιάτου ΑΜ: 697

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. του Γεράσιμου Τουλιάτου ΑΜ: 697 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ του Γεράσιμου Τουλιάτου

Διαβάστε περισσότερα

Web 論 文. Performance Evaluation and Renewal of Department s Official Web Site. Akira TAKAHASHI and Kenji KAMIMURA

Web 論 文. Performance Evaluation and Renewal of Department s Official Web Site. Akira TAKAHASHI and Kenji KAMIMURA 長 岡 工 業 高 等 専 門 学 校 研 究 紀 要 第 49 巻 (2013) 論 文 Web Department of Electronic Control Engineering, Nagaoka National College of Technology Performance Evaluation and Renewal of Department s Official Web Site

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική εργασία. Εργαλείο περιγραφής πολυμέσων με χρήση οντολογιών

Διπλωματική εργασία. Εργαλείο περιγραφής πολυμέσων με χρήση οντολογιών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Διπλωματική εργασία Εργαλείο περιγραφής πολυμέσων με

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτοποίηση ασθενούς μέσω ραδιοσυχνικής αναγνώρισης (RFID) με σκοπό τον έλεγχο της χορήγησης αναισθησίας κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης

Ταυτοποίηση ασθενούς μέσω ραδιοσυχνικής αναγνώρισης (RFID) με σκοπό τον έλεγχο της χορήγησης αναισθησίας κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Ταυτοποίηση ασθενούς μέσω ραδιοσυχνικής αναγνώρισης (RFID)

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Πολυμέσων. Ενότητα 7: Συμπίεση Εικόνας κατά JPEG. Θρασύβουλος Γ. Τσιάτσος Τμήμα Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Συστήματα Πολυμέσων. Ενότητα 7: Συμπίεση Εικόνας κατά JPEG. Θρασύβουλος Γ. Τσιάτσος Τμήμα Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 7: Συμπίεση Εικόνας κατά JPEG Θρασύβουλος Γ. Τσιάτσος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author.

Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author. Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author. 2012, Γεράσιμος Χρ. Σιάσος / Gerasimos Siasos, All rights reserved. Στοιχεία επικοινωνίας συγγραφέα / Author

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ ΤΕΙ 2.2.2.3ζ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΓΧΡΩΜΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Εγχειρίδιο χρήσης λογισμικού ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΣΤΡΟΥΘΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΕΡΡΕΣ, ΜΑΙΟΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών2007-2008 ιδάσκουσα: Κατερίνα Τοράκη (Οι διαλέξεις περιλαµβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ "

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΑΛΤΣΧΑΙΜΕΡ ΜΕ FMRI

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΑΛΤΣΧΑΙΜΕΡ ΜΕ FMRI ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΑΛΤΣΧΑΙΜΕΡ ΜΕ FMRI ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 05-1

Εικόνα. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 05-1 Εικόνα Εισαγωγή Ψηφιακή αναπαράσταση Κωδικοποίηση των χρωμάτων Συσκευές εισόδου και εξόδου Βάθος χρώματος και ανάλυση Συμβολική αναπαράσταση Μετάδοση εικόνας Σύνθεση εικόνας Ανάλυση εικόνας Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΤΝΑΜΙΚΗ ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΓΙΑ ΣΟ ΓΔΝΙΚΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑ ΚΡΑΣΗΗ ΓΡΔΒΔΝΧΝ ΜΔ ΣΗ ΒΟΗΘΔΙΑ PHP MYSQL Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Υξήζηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Εισαγωγικό Φροντιστήριο Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Εισαγωγικό Φροντιστήριο Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Εισαγωγικό Φροντιστήριο Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων Βάσεις Δεδομένων - Γενικά Ορισμός: Βάση Δεδομένων (ΒΔ) είναι μια συλλογή από σχετιζόμενα αντικείμενα. Τα περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Έννοιες Web Εφαρμογών

Βασικές Έννοιες Web Εφαρμογών ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τεχνολογίες και Εφαρμογές Διαδικτύου Βασικές Έννοιες Web Εφαρμογών Κατερίνα Πραματάρη Τεχνολογίες και Εφαρμογές Διαδικτύου Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Προστασία ηλεκτροδίων γείωσης από τη διάβρωση»

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Προστασία ηλεκτροδίων γείωσης από τη διάβρωση» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Προστασία ηλεκτροδίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ :ΤΥΠΟΙ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ: ΕΥΘΥΜΙΑ ΟΥ ΣΩΣΑΝΝΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1 ΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

. Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Εισαγωγικό Μάθημα Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων

. Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Εισαγωγικό Μάθημα Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων .. Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Εισαγωγικό Μάθημα Βασικές Έννοιες - . Ύλη Εργαστηρίου ΒΔ Ύλη - 4 Ενότητες.1 - Σχεδιασμός Βάσης Δεδομένων.2 Δημιουργία Βάσης Δεδομένων Δημιουργία Πινάκων Εισαγωγή/Ανανέωση/Διαγραφή

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων

Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων Μάθημα 9 Μεταδεδομένα Τζανέτος Πομόνης ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Τι είναι τα Μεταδεδομένα; Ο όρος

Διαβάστε περισσότερα

Ανάκτηση Πληροφορίας

Ανάκτηση Πληροφορίας Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Ανάκτηση Πληροφορίας Διδάσκων: Φοίβος Μυλωνάς fmylonas@ionio.gr Διάλεξη #11 Suffix Arrays Φοίβος Μυλωνάς fmylonas@ionio.gr Ανάκτηση Πληροφορίας 1 Άδεια χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 1. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής είναι μια συσκευή, μεγάλη ή μικρή, που επεξεργάζεται δεδομένα και εκτελεί την εργασία του σύμφωνα με τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΒΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΙΟΜΕΤΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΒΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΙΟΜΕΤΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΒΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΙΟΜΕΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΩ ΔΕΙΚΤΩΝ Επιβλέπων: Αθ.Δελαπάσχος

Διαβάστε περισσότερα

Ανάκτηση Δεδομένων (Information Retrieval)

Ανάκτηση Δεδομένων (Information Retrieval) Ανάκτηση Δεδομένων (Information Retrieval) Παύλος Εφραιμίδης Βάσεις Δεδομένων Ανάκτηση Δεδομένων 1 Information Retrieval (1) Βάσεις Δεδομένων: Περιέχουν δομημένη πληροφορία: Πίνακες Ανάκτηση Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

«Μηχανή Αναζήτησης Αρχείων» Ημερομηνία Παράδοσης: 30/04/2015, 09:00 π.μ.

«Μηχανή Αναζήτησης Αρχείων» Ημερομηνία Παράδοσης: 30/04/2015, 09:00 π.μ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 «Μηχανή Αναζήτησης Αρχείων» Ημερομηνία Παράδοσης: 30/04/2015, 09:00 π.μ. Στόχος Στόχος της Εργασίας 4 είναι να η εξοικείωση με την αντικειμενοστρέφεια (object oriented programming). Πιο συγκεκριμένα,

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση της Συμβολαιακής Γεωργίας στην Χρηματοοικονομική Διοίκηση των Επιχειρήσεων Τροφίμων. Ιωάννης Γκανάς

Επίδραση της Συμβολαιακής Γεωργίας στην Χρηματοοικονομική Διοίκηση των Επιχειρήσεων Τροφίμων. Ιωάννης Γκανάς ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ. Σαράντος Καπιδάκης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ. Σαράντος Καπιδάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ Σαράντος Καπιδάκης 0_CONT_Ω.indd iii τίτλος: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ συγγραφέας: Καπιδάκης Σαράντος 2014 Εκδόσεις Δίσιγμα Για την ελληνική γλώσσα σε όλον τον

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Πνευματικά Δικαιώματα 2007 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.org) Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Κανένα μέρος αυτού του εγγράφου δεν μπορεί να αναπαραχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Επεξεργασία και Ανάλυση Εικόνας Ενότητα 1 η : Εισαγωγή. Καθ. Κωνσταντίνος Μπερμπερίδης Πολυτεχνική Σχολή Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

Ψηφιακή Επεξεργασία και Ανάλυση Εικόνας Ενότητα 1 η : Εισαγωγή. Καθ. Κωνσταντίνος Μπερμπερίδης Πολυτεχνική Σχολή Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής Ψηφιακή Επεξεργασία και Ανάλυση Εικόνας Ενότητα 1 η : Εισαγωγή Καθ. Κωνσταντίνος Μπερμπερίδης Πολυτεχνική Σχολή Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής Σκοποί ενότητας Βασικά στοιχεία της ψηφιακής επεξεργασίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ Φ.Τ:2008670839 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ Λεμεσός 2012 i ii ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Σημασιολογικού Ιστού

Εργαστήριο Σημασιολογικού Ιστού Εργαστήριο Σημασιολογικού Ιστού Ενότητα 8: Εισαγωγή στη SPARQL Βασική Χρήση Μ.Στεφανιδάκης 3-5-2015. Η γλώσσα ερωτημάτων SPARQL Ερωτήσεις (και ενημερώσεις) σε σετ δεδομένων RDF Και σε δεδομένα άλλης μορφής

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση του MOODLE από την οπτική γωνία του ιαχειριστή

Η χρήση του MOODLE από την οπτική γωνία του ιαχειριστή Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Χρησιµοποιώντας το Εκπαιδευτικό Περιβάλλον του MOODLE. Open and Distance Learning Using MOODLE Learning Environment Αθανάσιος Ι. Μάργαρης, Ευθύµιος. Κότσιαλος Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Ηπείρου Ιδρυματικό αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου Ερευνητικό αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου:

Κατάλογος Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Ηπείρου Ιδρυματικό αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου Ερευνητικό αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου: Κατάλογος Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Ηπείρου Ιδρυματικό αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου Ερευνητικό αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου: Περιγραφή και οδηγός χρήσης για φοιτητές και ερευνητές Βιβλιοθήκη ΤΕΙ Ηπείρου Οκτώβριος 2015 Ο κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια από το συγγραφέα Κεφάλαιο 1: Microsoft Excel Κεφάλαιο 2: Η δομή ενός φύλλου εργασίας... 26

Λίγα λόγια από το συγγραφέα Κεφάλαιο 1: Microsoft Excel Κεφάλαιο 2: Η δομή ενός φύλλου εργασίας... 26 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 Κεφάλαιο 1: Microsoft Excel 2002... 9 Κεφάλαιο 2: Η δομή ενός φύλλου εργασίας... 26 Κεφάλαιο 3: Δημιουργία νέου βιβλίου εργασίας και καταχώριση δεδομένων...

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ

Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΛΟΙΖΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (κάρτες «υπερατού») για την άγρια πανίδα

Ανάπτυξη προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (κάρτες «υπερατού») για την άγρια πανίδα Ανάπτυξη προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (κάρτες «υπερατού») για την άγρια πανίδα Δ. Βάσσιος, Μ. Γεωργιάδου Πασαλίδη 41, 54453 Θεσσαλονίκη Περίληψη Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Π.Ε.) είναι η σχετική

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήματα διαλειτουργικότητας κατά την ταυτόχρονη πρόσβαση σε πηγές μέσω του πρωτοκόλλου Z39.50 & Το περιβάλλον πρόσβασης "Η ΑΡΓΩ"

Προβλήματα διαλειτουργικότητας κατά την ταυτόχρονη πρόσβαση σε πηγές μέσω του πρωτοκόλλου Z39.50 & Το περιβάλλον πρόσβασης Η ΑΡΓΩ Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Προβλήματα διαλειτουργικότητας κατά την ταυτόχρονη πρόσβαση σε πηγές μέσω του πρωτοκόλλου Z39.50 & Το περιβάλλον πρόσβασης "Η ΑΡΓΩ" Μανόλης Πεπονάκης Ντίνα Τρούτπεγλη Μιχάλης

Διαβάστε περισσότερα

Computer & Applied Sciences Complete ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Computer & Applied Sciences Complete ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ Computer & Applied Sciences Complete ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ Computer & Applied Sciences Complete (CASC) Περιεχόμενο Η βάση CASC διαθέτει περιεχόμενο για την έρευνα και την ανάπτυξη των τομέων της πληροφορικής και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. του φοιτητή του Σμήματοσ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και. Σεχνολογίασ Τπολογιςτών τησ Πολυτεχνικήσ χολήσ του. Πανεπιςτημίου Πατρών

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. του φοιτητή του Σμήματοσ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και. Σεχνολογίασ Τπολογιςτών τησ Πολυτεχνικήσ χολήσ του. Πανεπιςτημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ: ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ του φοιτητή του Σμήματοσ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η προβολή επιστημονικών θεμάτων από τα ελληνικά ΜΜΕ : Η κάλυψή τους στον ελληνικό ημερήσιο τύπο Σαραλιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. Μελέτη των μηχανικών ιδιοτήτων των stents που χρησιμοποιούνται στην Ιατρική. Αντωνίου Φάνης

Διπλωματική Εργασία. Μελέτη των μηχανικών ιδιοτήτων των stents που χρησιμοποιούνται στην Ιατρική. Αντωνίου Φάνης Διπλωματική Εργασία Μελέτη των μηχανικών ιδιοτήτων των stents που χρησιμοποιούνται στην Ιατρική Αντωνίου Φάνης Επιβλέπουσες: Θεοδώρα Παπαδοπούλου, Ομότιμη Καθηγήτρια ΕΜΠ Ζάννη-Βλαστού Ρόζα, Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας

Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Ενότητα 3: Υλοποίηση Ψηφιοποίησης, Τρισδιάσταση Ψηφιοποίηση, Ψηφιοποίηση ήχου και video Το περιεχόμενο του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτισμική Τεχνολογία. Πολυμέσα & Διαδίκτυο Παράμετροι Δικαίου Μέρος Α

Πολιτισμική Τεχνολογία. Πολυμέσα & Διαδίκτυο Παράμετροι Δικαίου Μέρος Α Πολιτισμική Τεχνολογία Πολυμέσα & Διαδίκτυο Παράμετροι Δικαίου Μέρος Α Δυνατότητες: Σύλληψη, συντήρηση, ανάδειξη Χρήση : Ψηφιακών βίντεο, ήχων, εικόνων, γραφικών παραστάσεων Οι συλλογές καθίστανται διαθέσιμες

Διαβάστε περισσότερα

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ ½»Åà Äɽ µ½½ ¹Î½ Ä Â þÿ±¾¹»ì³ à  º±¹ Ä Â þÿ±à ĵ»µÃ¼±Ä¹ºÌÄ Ä±Â

Διαβάστε περισσότερα

1) Abstract (To be organized as: background, aim, workpackages, expected results) (300 words max) Το όριο λέξεων θα είναι ελαστικό.

1) Abstract (To be organized as: background, aim, workpackages, expected results) (300 words max) Το όριο λέξεων θα είναι ελαστικό. UΓενικές Επισημάνσεις 1. Παρακάτω θα βρείτε απαντήσεις του Υπουργείου, σχετικά με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας. Διευκρινίζεται ότι στα περισσότερα θέματα οι απαντήσεις ήταν προφορικές (τηλεφωνικά),

Διαβάστε περισσότερα

Απεικόνιση Υφής. Μέρος Α Υφή σε Πολύγωνα

Απεικόνιση Υφής. Μέρος Α Υφή σε Πολύγωνα Απεικόνιση Γραφικά ΥφήςΥπολογιστών Απεικόνιση Υφής Μέρος Α Υφή σε Πολύγωνα Γ. Γ. Παπαϊωάννου, - 2008 Τι Είναι η Υφή; Η υφή είναι η χωρική διαμόρφωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών της επιφάνειας ενός αντικειμένου,

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ»

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ» I ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τεράστιες ανάγκες σε αποθηκευτικό χώρο

Τεράστιες ανάγκες σε αποθηκευτικό χώρο ΣΥΜΠΙΕΣΗ Τεράστιες ανάγκες σε αποθηκευτικό χώρο Παράδειγμα: CD-ROM έχει χωρητικότητα 650MB, χωρά 75 λεπτά ασυμπίεστου στερεοφωνικού ήχου, αλλά 30 sec ασυμπίεστου βίντεο. Μαγνητικοί δίσκοι χωρητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ Λεμεσός, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση Μεθόδων Ανάκτησης Εικόνας Βασισµένης στο Περιεχοµένο µε Παράλληλη Υλοποίηση σε Java

Σύγκριση Μεθόδων Ανάκτησης Εικόνας Βασισµένης στο Περιεχοµένο µε Παράλληλη Υλοποίηση σε Java Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Π.Μ.Σ Εφαρµοσµένης Πληροφορικής Σύγκριση Μεθόδων Ανάκτησης Εικόνας Βασισµένης στο Περιεχοµένο µε Παράλληλη Υλοποίηση σε Java ιπλωµατική εργασία Καραφωτιάς Γιώργος 11/20 Αναζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ-ΟΦΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2030

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7. 91 Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access... 9. 92 Microsoft Access... 22

Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7. 91 Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access... 9. 92 Microsoft Access... 22 ΕΝΟΤΗΤΑ 5 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 91 Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access... 9 92 Microsoft Access... 22 93 Το σύστημα Βοήθειας του Microsoft Office... 32 94 Σχεδιασμός βάσης δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ CHAT ROOMS

Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ CHAT ROOMS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Ι Ο Ν Ι Ω Ν Ν Η Σ Ω Ν ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : ΑΤΕΙ Ιονίων Νήσων- Λεωφόρος Αντώνη Τρίτση Αργοστόλι Κεφαλληνίας, Ελλάδα 28100,+30

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΗΠΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΤΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ Δηµήτρης Δούνας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ : MORPHING ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΘΕΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ : MORPHING ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ : MORPHING ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ MORPHING ΚΑΙ VR ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ: ΜΗΤΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΝΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΑÏΡΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΑ Κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώτη παράμετρος είναι ένα αλφαριθμητικό μορφοποίησης

Η πρώτη παράμετρος είναι ένα αλφαριθμητικό μορφοποίησης Η συνάρτηση printf() Η συνάρτηση printf() χρησιμοποιείται για την εμφάνιση δεδομένων στο αρχείο εξόδου stdout (standard output stream), το οποίο εξ ορισμού συνδέεται με την οθόνη Η συνάρτηση printf() δέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Πληροφορικής

Εφαρμογές Πληροφορικής Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφάλαιο 11 Πολυμέσα ΜΕΡΟΣ Α 1. Υπερκείμενο Ποιός είναι ο κόμβος, ποιός ο σύνδεσμος και ποιά η θερμή λέξη; 1 2. Υπερμέσα Χαρακτηριστικά Κόμβος (Node) Αποτελεί τη βάση πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών.

Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών. Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών. Καλογεράκη Ελένη Βιβλιοθήκη Γ.Ν.Α «Ο Ευαγγελισμός», Msc Inf Scienc, Κοινωνιολόγος, Βιβλιοθηκονόμoς, Σαρανταπόρου 8, Άνω Ηλιούπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ Διπλωµατική Εργασία Της Φοιτήτριας του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

A ΕΠΑ.Λ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 5 η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Εκπαιδευτικοί: ΓΑΛΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΣΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

A ΕΠΑ.Λ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 5 η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Εκπαιδευτικοί: ΓΑΛΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΣΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ A ΕΠΑ.Λ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 5 η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Εκπαιδευτικοί: ΓΑΛΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΣΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1 Βάση Δεδομένων: Με το όρο Βάση Δεδομένων εννοούμε ένα σύνολο δεδομένων που είναι οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Μάθημα 7 ο : Ανάκτηση πληροφορίας. Γεώργιος Πετάσης. Ακαδημαϊκό Έτος:

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Μάθημα 7 ο : Ανάκτηση πληροφορίας. Γεώργιος Πετάσης. Ακαδημαϊκό Έτος: ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Μάθημα 7 ο : Ανάκτηση πληροφορίας Γεώργιος Πετάσης Ακαδημαϊκό Έτος: 2012 2013 ΤMHMA MHXANIKΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, Πανεπιστήμιο Πατρών, 2012 2013 Οι διαφάνειες αυτού του μαθήματος βασίζονται

Διαβάστε περισσότερα

METALIB Σύστημα μετα-αναζήτησης για ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης

METALIB Σύστημα μετα-αναζήτησης για ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης METALIB Σύστημα μετα-αναζήτησης για ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστημίου Λευκωσίας E-mail: libithelp@unic.ac.cy Τηλ: 22444772 Έκδοση: Μάρτιος 2013 (ES, GC, KP)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ. Ονοματεπώνυμο:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΟΓΚΟΓΟΝΙΔΙΟΥ BRCA1 ΚΑΙ BRCA2. Βασούλλα

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους

Πτυχιακή Εργασία. Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους Εκπόνηση:

Διαβάστε περισσότερα

Η ψηφιακή βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης

Η ψηφιακή βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης Η ψηφιακή βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΤΖΑΝΟΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ 1 Περίληψη Τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί ένας αρκετά έντονος διάλογος σε θέματα συναφή με τις ψηφιακές βιβλιοθήκες και τη διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 637

8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 637 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 637 Υλοποιηση νεων τεχνολογιων (Web GIS, Application Servers) για τη δυναμικη προσβαση μεσω διαδικτυου στη βαση δεδομενων του Ελληνικου Εθνικου Κεντρου Ωκεανογραφικων

Διαβάστε περισσότερα