15PROC

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "15PROC002844961 2015-06-12"

Transcript

1 15POC ΑΑΤΤΕΑ ΔΙΑΔΙΚ ΕΛΛΙΚ ΔΚΑΤΙΑ ΠΕΙΦΕΕΙΑ ΑΤΤΙΚ ΓΕ. ΙΚΜΙΚ ΙΚΜΙΚ ΤΜΜΑ ΠΜΘΕΙ Ταχ. Δ/νση: Λ.υγγρού Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες για τους όρους της Διακήρυξης : Ε. Μαρκάτου Τηλέφωνο: Φάξ: Αθήνα, Α. ΔΙΑΚ/Ξ: 5 /2015 ΛΕΚΙΚ ΔΙΕΘ ΑΙΚ ΙΔΤΙΚ ΔΙΑΓΙ Ε ΕΩ ΚΙΤΙ ΚΑΤΑΚΩ Τ - ΛΙΚΑ ΧΑΜΛΤΕ ΤΙΜ ΓΙΑ Τ ΠΜΘΕΙΑ -Τ- ΤΜΠΑ ΓΙΑ ΤΙ ΑΑΓΚΕ Λ Τ ΠΕΙΦΕΕΙΑΚ ΕΤΤ Τ ΠΕΙΦΕΕΙ ΑΤΤΙΚ ΠΫΠΛΓΙ: ,00 ΜΠΕΙΜΒΑ ΦΠΑ ( ,50 ΠΛΕ Φ.Π.Α.) ΤΕΧΙΚΑ Ι- ΧΕΙΑ ΠΔΙΑΓΑΦΕ ΔΕΙΓΜΑ Μ ΑΠ- Λ ΓΙΑ ΔΙ- Ε Τ ΕΦΙ- ΔΑ Τ Ε.Ε. Μ ΔΙΕ ΦΕΚ Μ ΔΙΕ Ι ΤΠ ΑΙ ΧΙ Έχοντας υπόψη: ΔΙΑΚΞ 1) Τον. 3852/ που αφορά στην «έα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με το. 4071/ (ΦΕΚ 85/Α / ) «υθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση ενσωμάτωση δηγίας 2009/50/ΕΚ» και το. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α / ) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας - πουργείου Εσωτερικών». 2) Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/ (ΦΕΚ 238/Α / ) «ργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθ /2011 απόφαση του πουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 2494/Β / ) «Έγκριση τροποποίησης του ργανισμού Εσωτερικής πηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής». 3) Τον.2286/95 περί «Προμηθειών του Δημοσίου Τομέα και ρύθμιση συναφών θεμάτων» - 1 -

2 4) Το.4270/ (ΦΕΚ 143/ ) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωσης της δηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 5) Το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του.4250/ ) Tο άρθρο 157 του.4281/2014 (ΦΕΚ 160/ ) «Μέτρα στήριξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα πουργείου ικονομικών και άλλες διατάξεις, 7) Το άρθρο 37 του. 4320/2015 (ΦΕΚ 29/Α / ) «υθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις», 8) Το Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/τ.2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 9) Το. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/τ.2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» με τον οποίο προσαρμόστηκε η ελληνική νομοθεσία στην δηγία 2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του υμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις Ε- μπορικές υναλλαγές». 10) Το.4250/2014 (ΦΕΚ 74/ ) «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, υγχωνεύσεις ομικών Προσώπων και πηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ.318/1992 (Α 161) και λοιπές ρυθμίσεις», 11) Το Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του υμβουλίου της ». 12) Το.3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις». 13) Το Π.Δ 82/1996 «νομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα». 14) Το.3310/2005 (ΦΕΚ Α 30/ ), όπως αυτός τροποποιήθηκε με το.3414/2005 (ΦΕΚ Α 279/ ), που αφορά τα μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων. 15) Το.3886/2010 (ΦΕΚ 173/τ.Α./2007) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την δηγία 89/665/Ε..Κ. του υμβουλίου της 21 ης Ιουνίου 1989 (L395) και την δηγία 92/13/Ε..Κ. του υμβουλίου της 25 ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την δηγία 2007/66/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του υμβουλίου της 11 ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 63 του.4055/2012 (ΦΕΚ 51/τ.2012) «Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής», το άρθρο 28 του.4111/2013 (ΦΕΚ 18/τ.2013) και το άρθρο 74 του. 4146/2013 (ΦΕΚ 90/Α / ). 16) Το.4013/2011 (ΦΕΚ 204/τ.2011) «ύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων υμβάσεων και Κεντρικού λεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων υμβάσεων Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 238 του.4072/2012 (ΦΕΚ 86/τ.2012) «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος έα ε- ταιρική μορφή ήματα Μεσίτες Ακινήτων ύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις». 17) Το.4155/2013 (ΦΕΚ 120/τ.A/2013) «Εθνικό ύστημα λεκτρονικών Δημοσίων υμβάσεων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την ποπαράγραφο Τ.20, του 1 ου Άρθρου του. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/τ. 2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης 15POC

3 της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του.4046/2012 και άλλες διατάξεις». 18) Την με αρ. πρωτ. Π1/2390/ (ΦΕΚ 2677/τ.Β/2013) πουργική Απόφαση με θέμα «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού υστήματος λεκτρονικών Δημοσίων υμβάσεων (Ε...Δ..)». 19) Την υπ' αριθμ. ΑΠ/Φ.40.4/163/2013 (ΦΕΚ 401/τ.Β/2013) πουργική Απόφαση με θέμα «υθμίσεις για α) τη διαδικασία και τον τρόπο ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης της λήψης και της ασφαλούς χρονοσήμανσης, β) τις προδιαγραφές και τα πρότυπα του συστήματος για τη γνωστοποίηση εγγράφων σε φυσικά πρόσωπα ή ΠΙΔ με χρήση ΤΠΕ και γ) την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων μεταξύ φορέων του δημοσίου τομέα και των φυσικών προσώπων ή ΠΙΔ». 20) Την υπ αρ.οικ / απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα: «Ανάθεση Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες» (ΦΕΚ Β 2542/ ). 21) Την υπ αρ.οικ / απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα: «ρισμός Αντιπεριφερειαρχών στην Περιφέρεια Αττικής» (ΦΕΚ ΔΔ 599/ ). 22) Την υπ αρ.οικ / απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα: «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής, σε Περιφερειακούς υμβούλους της Περιφέρειας Αττικής και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής Με εντολή Περιφερειάρχη σε Προϊσταμένους Διεύθυνσης» (ΦΕΚ Β 3203/ ). 23) Την υπ αριθ. 42/ (ΑΔΑ: 7ΙΔΧ7Λ7-25Κ) απόφαση του Περιφερειακού υμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η σκοπιμότητα για τις προμήθειες της Περιφέρειας Αττικής έτους ) Την υπ αριθ. 238/2015 (ΑΔΑ: 72ΒΔ7Λ7-ΖΨ) απόφαση της ικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής για την συγκρότηση: α) γνωμοδοτικών επιτροπών αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών και ενστάσεων και προσφυγών και β) επιτροπών παραλαβής υλικών εργασιών και παροχής υπηρεσιών για ένα έτος μετά τη δημόσια κλήρωση που διενεργήθηκε την Πέμπτη ) Την υπ αριθ. 968/2015 (ΑΔΑ: 6ΩΛΠ7Λ7-9Δ) απόφαση διαπιστωτικού χαρακτήρα της ικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής για την αντικατάσταση μελών: α) των γνωμοδοτικών επιτροπών αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών και ενστάσεων και προσφυγών και β) των επιτροπών παραλαβής υλικών εργασιών και παροχής υπηρεσιών για ένα έτος μετά τη δημόσια κλήρωση που διενεργήθηκε την Τετάρτη ) Την υπ αριθ. 625/2015 (ΑΔΑ:75ΨΨ7Λ7-ΖΑ) απόφαση της ικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης ποσού ,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την προμήθεια μελανιών-τόνερ και τυμπάνων για τις ανάγκες όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Αττικής για τα έτη 2015 και 2016 αντίστοιχα. 27) Την υπ αριθ. 1183/2015 (ΑΔΑ:6ΙΖΒ7Λ7-ΖΜ) απόφαση της ικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης ποσού 500,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την δημοσίευση σε οικονομικές εφημερίδες περίληψης της παρούσας διακήρυξης. 28) Την υπ αριθ. 1184/2015 απόφαση της ικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της παρούσας 29) Το υπ αριθ. πρωτ / έγγραφο του ομικού Γραφείου Περιφερειάρχη και υλλογικών ργάνων με το οποίο θεωρήθηκε η εν λόγω διακήρυξη ως προς το νομικό της μέρος. 30) Την υπ αριθ. πρωτ / (ΑΔΑ:7547Λ7-ΚΤ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης Π.Ε.Κεντρικού Τομέα Αθηνών. 31) Την υπ αριθ. πρωτ / (ΑΔΑ:6ΜΤΦ7Λ7-524) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης Π.Ε.Βορείου Τομέα Αθηνών. 15POC

4 32) Την υπ αριθ. πρωτ / (ΑΔΑ:ΩΘ37Λ7-Ψ7) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης Π.Ε.οτίου Τομέα Αθηνών. 33) Την υπ αριθ. πρωτ / (ΑΔΑ:Ψ67Λ7-ΒΤΦ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης Π.Ε.Δυτικού Τομέα Αθηνών. 34) Την υπ αριθ. πρωτ / (ΑΔΑ:Ω5ΘΕ7Λ7-Γ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης Π.Ε.Ανατολικής Αττικής. 35) Την υπ αριθ. πρωτ / (ΑΔΑ:ΩΞΑΨ7Λ7-2ΙΘ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης Π.Ε.Δυτικής Αττικής. 36) Την υπ αριθ. πρωτ / (ΑΔΑ:Ψ78Λ7Λ7-ΛΞ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης Π.Ε.Πειραιά. 37) Την υπ αριθ. πρωτ / (ΑΔΑ:ΩΒΒ7Λ7-ΤΓ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης Π.Ε.ήσων. 38) Το γεγονός ότι η παρούσα Διακήρυξη καταρτίστηκε και απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα στην πηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (κωδικό αποστολήςκαταχώρησης στο SIAP: ). 39) Το γεγονός ότι η Περιφέρεια Αττικής παρέχει, με ηλεκτρονικό μέσο και από την ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης, ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση στο πλήρες κείμενό της και συγκεκριμένα στην ιστοσελίδα της, 15POC ΑΠΦΙΖ Την προκήρυξη ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια μελανιών-τόνερ-τυμπάνων για τις ανάγκες όλων των υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής, προϋπολογισμού ,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ( ,50 πλέον Φ.Π.Α.) με κριτήριο κατακύρωσης την συνολικά χαμηλότερη τιμή, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην παρούσα. 1. Προϋπολογισμός της ζητούμενης προμήθειας, ανά Περιφερειακή Ενότητα, αναλύεται ως εξής: Για το έτος 2015: ΠΕΙΦΕΕΙΑΚ ΕΤΤΑ Ε.Φ. ΚΑΕ ΠΠΛΓΙ ΚΕΤΙΚ ΑΘ ,00 ΒΕΙ ΑΘ ,00 ΤΙ ΑΘ ,00 ΔΤΙΚ ΑΘ ,00 ΑΑΛΙΚ ΑΤΤΙΚ ,00 ΔΤΙΚ ΑΤΤΙΚ ,00 ΠΕΙΑΙΩ , ,00 Λ ,00-4 -

5 15POC Για το έτος 2016: ΠΕΙΦΕΕΙΑΚ ΕΤΤΑ Ε.Φ. ΚΑΕ ΠΠΛΓΙ ΚΕΤΙΚ ΑΘ ,00 ΒΕΙ ΑΘ ,00 ΤΙ ΑΘ ,00 ΔΤΙΚ ΑΘ ,00 ΑΑΛΙΚ ΑΤΤΙΚ ,00 ΔΤΙΚ ΑΤΤΙΚ ,00 ΠΕΙΑΙΩ , ,00 Λ ,00 διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού υστήματος λεκτρονικών Δημοσίων υμβάσεων (Ε.....) µέσω της διαδικτυακής πύλης του συστήματος, ύστερα από προθεσμία σαράντα (40) ημερών, από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της Διακήρυξης στην πηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 32 (παρ. 2, 5 και 6) του Π.Δ.60/ Π - Χ ΔΙΕΓΕΙ ΔΙΑΓΙ ΔΙΑ ΙΚΤΑΚ Π ΠΒΛ ΠΦ Μ ΑΑΤ ΔΙΑ- ΚΞ Τ ΙΑ ΙΚΤΑΚ ΠΛ Ε..... Μ ΕΑΞ Π- ΒΛ Π- Φ ΚΑΤΑΛΚΤΙΚ Μ ΚΑΙ ΩΑ Π- ΒΛ Π- Φ Μ ΔΙΕ- ΓΕΙ ΛΕ- ΚΙΚ ΔΙΑ- ΓΙ διαδικτυακή πύλη του Ε...Δ :00: :00: :00:00 Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής προσφορών, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο ύστημα. χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του.4155/2013 και στο άρθρο 6 της υπ αριθμ. Π1/2390/2013 πουργικής Απόφασης με θέμα «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού υστήματος λεκτρονικών Δημοσίων υμβάσεων (Ε...Δ..)». 3. Δεκτές γίνονται υποψηφιότητες από φυσικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού ικονομικού Χώρου (Ε..Χ.) ή δικαιούμενα συμμετοχής στο διαγωνισμό με βάση τη νομοθεσία τρίτων χωρών που έχουν κυρώσει τη υμφωνία περί Δημοσίων υμβάσεων του Παγκόσμιου ργανισμού Εμπορίου η οποία κυρώθηκε με το. 2513/97 καθώς και της Αυστραλίας και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης

6 Δεκτές γίνονται επίσης υποψηφιότητες από νομικά πρόσωπα, ενώσεις νομικών ή / και φυσικών προσώπων, κοινοπραξίες εταιρειών ή υπό σύσταση των ανωτέρω με οποιοδήποτε συνδυασμό και εν γένει από περισσότερα του ενός πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, που υποβάλλουν από κοινού υποψηφιότητα και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης, που έχουν συσταθεί και λειτουργούν νόμιμα σύμφωνα με την Ελληνική ομοθεσία ή έχουν συσταθεί σύμφωνα με την νομοθεσία κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και έχουν την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την καταστατική έδρα τους στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού ικονομικού Χώρου (Ε..Χ.) ή δικαιούμενα συμμετοχής στο διαγωνισμό με βάση τη νομοθεσία τρίτων χωρών που έχουν κυρώσει τη υμφωνία περί Δημοσίων υμβάσεων του Παγκόσμιου ργανισμού Εμπορίου η οποία κυρώθηκε με το. 2513/97 καθώς και της Αυστραλίας. 15POC Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε...Δ.. - διαδικτυακή πύλη ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής. 4.1 ι οικονομικοί φορείς, αιτούνται, μέσω του συστήματος και από τον σύνδεσμο «Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούμενοι ως εξής: Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών υστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, ε- γκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και τοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. ι οικονομικοί φορείς χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και τοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. ι οικονομικοί φορείς χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου αποστέλλοντας: - είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική. - είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου τύπου.pdf με επίσημη μετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα IX Α για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, στο Παράρτημα IX Β για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και στο Παράρτημα IX Γ για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών του Π.Δ. 60/2007, και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή ε- μπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία

7 4.2 Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης του υστήματος, όπως αναφέρεται ανωτέρω. 15POC υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το ύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του. 5. ι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί διακόσιες εβδομήντα (270) ημέρες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου ΑΠΙΠΤΕΤΑΙ Ω ΑΠΑΑΔΕΚΤ. 6. εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. 7. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με : α) Τους συμπληρωματικούς γενικούς όρους (ΠΑΑΤΜΑ Α -Β -Γ -Δ -Ε -Τ - Ζ - ), που επισυνάπτονται. β) Το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» όπως τροποποιήθηκε με τον.4250/2014 γ) Το. 2286/95 «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρύθμιση συναφών θεμάτων». δ) Το Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής ομοθεσίας στις διατάξεις της δηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την - δηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την δηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του υμβουλίου της 16ης οεμβρίου ΠΕΔ Τ ΙΚΜΙΚ ΕΠΙ- Π Χ ΚΑΑΜΑ - 7 -

8 15POC ΠΑΑΤΜΑ Α Χ ΚΑΙ Π ΠΒΛ ΠΦ - 8 -

9 Π Α Α Τ Μ Α Α 15POC Χ ΚΑΙ Π ΠΒΛ ΠΦ Άρθρο 11 του Κ.Π.Δ. 118/2007 1) Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικές προσφορές μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από την παρούσα Διακήρυξη. 2) ι προσφορές υποβάλλονται από τους εγγεγραμμένους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ε...Δ.. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα Διακήρυξη στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο.4155/2013 (ΦΕΚ/τ.2013), στο άρθρο 11 της υπ αριθμ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/τ.2013) πουργικής Απόφασης με θέμα: «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού υστήματος λεκτρονικών Δημοσίων υμβάσεων (Ε...Δ.)», στο Π.Δ.60/2007 και συμπληρωματικά στο Π.Δ.118/2007. Με την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής προσφοράς εκδίδεται από το ύστημα ηλεκτρονική απόδειξη. 3) Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής προσφορών, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο ύστημα. 4) ι υπεύθυνες δηλώσεις, τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που αφορούν στο διαγωνισμό θα προσκομίζονται στην υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού και σε έντυπη μορφή εντός τριών (3) εργάσιμων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ και των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή. ποβάλλονται σε σφραγισμένους φακέλους με τα στοιχεία του διαγωνισμού (πλήρης τίτλος της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, αριθμός της Διακήρυξης και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών) και την ένδειξη «Α Μ ΑΠΦΑΓΙ». πρωτότυπη εγγύηση συμμετοχής θα περιέχεται στον σφραγισμένο φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής. Τρόπος λήψης εγγράφων Διαγωνισμού Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου στη διεύθυνση ι παραλήπτες της Διακήρυξης θα πρέπει να αποστέλλουν τα πλήρη στοιχεία τους ή να συμπληρώνουν σχετικό έντυπο με τα στοιχεία τους (όπως επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), έτσι ώστε η Περιφέρεια Αττικής να έχει στη διάθεση της κατάλογο όσων παρέλαβαν τη διακήρυξη με κάθε μέσο. Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης Διευκρινίσεις/πληροφορίες σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από την Δ/νση ικονομικών, και συγκεκριμένα από την κ.μαρκάτου (τηλ ). ε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικές µε τα έγγραφα του διαγωνισμού αυτές δίνονται το - 9 -

10 αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 15POC Περιφέρεια Αττικής θα απαντήσει ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλες τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν σύμφωνα με τις προθεσμίες και σε όλους όσους έχουν παραλάβει τη Διακήρυξη, το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Τα σχετικά αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών διευκρινίσεων υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης του Ε...Δ.. μόνο από εγγεγραμμένους οικονομικούς φορείς. Τα αιτήματα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου τύπου.pdf, με το κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών, υποβάλλονται με άλλο τρόπο, ή το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Περιφέρειας Αττικής

11 15POC ΠΑΑΤΜΑ Β ΓΕΙΚΙ Ι ΚΑΙ ΜΠΛΩΜΑΤΙΚΙ ΓΕΙΚΙ Ι ΔΙΕΓΕΙ ΔΙΑΓΙ

12 15POC Π Α Α Τ Μ Α Β ΓΕΙΚΙ Ι & ΜΠΛΩΜΑΤΙΚΙ ΓΕΙΚΙ Ι ΔΙΕΓΕΙ ΔΙΑΓΙ Α. ΓΕΙΚΙ Ι ΔΙΕΓΕΙ ΔΙΑΓΙ Αναθέτουσα Αρχή Είδος Κωδικός Αριθμός Είδους κατά CPV Φορέας για τον οποίο προορίζεται Είδος διαδικασίας Είδος σύμβασης Διαδικτυακός Τόπος ποβολής Προσφοράς Προϋπολογισμός - Πηγή χρηματοδότησης Περιφέρεια Αττικής Προμήθεια μελανιών-τόνερ-τυμπάνων (drums) για το έ- τος 2015 και Περιφέρεια Αττικής Διεθνής λεκτρονικός Ανοικτός Μειοδοτικός Διαγωνισμός σε ευρώ με κριτήριο κατακύρωσης την συνολικά χαμηλότερη τιμή Προμήθεια διαδικτυακή πύλη του Ε...Δ.. προϋπολογισμός είναι ,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.( ,50 πλέον Φ.Π.Α.) Τακτικός Προϋπολογισμός 2015 και 2016 Περιφέρειας Αττικής Ειδικός Φορέας: 01072, 02072, 03072, 04072, 05072, 06072, και 08072, Κ.Α.Ε.: Χρόνος λοποίησης Έτος 2015 και 2016 Τόπος Εφαρμογής ύνολο Κρατήσεων επί % Φόρος Άρθρου /1994 Χρόνος Ισχύος Προσφοράς Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών Π.Ε. οτίου Τομέα Αθηνών Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών Π.Ε. Ανατολικής Αττικής Π.Ε. Δυτικής Αττικής Π.Ε. Πειραιά Π.Ε. ήσων 0,10 %πέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων υμβάσεων Επιβάρυνση αυτού με ΧΑ 3% Επιβάρυνση αυτού με ΓΑ ΧΑ 20% Παρακράτηση φόρου εισοδήματος (8%) Διακόσιες εβδομήντα (270) ημέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών

13 15POC διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στην παρούσα Διακήρυξη, ως ακολούθως: Β. ΜΠΛΩΜΑΤΙΚΙ ΓΕΙΚΙ Ι ΔΙΕΓΕΙ ΔΙΑΓΙ ΑΘ 1 ο ΚΑΤΑΤΙ ΚΑΙ ΠΒΛ ΠΦ ι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της υπό προμήθειας ποσότητας μελανιών-τόνερ και τυμπάνων (drums) 1. Περιεχόμενο προσφορών. Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: (α) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «Δικαιολογητικά υμμετοχής-τεχνική Προσφορά» και (β) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «ικονομική Προσφορά». *(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα. 1.1 Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά υμμετοχής Τεχνική Προσφορά». τον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «Δικαιολογητικά υμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» υποβάλλονται η εγγύηση συμμετοχής, και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υ- ποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και τα ΤΕΧΙΚΑ ΙΧΕΙΑ της προσφοράς. υγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται: Δικαιολογητικά συμμετοχής. ι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί µε την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου τύπου.pdf σύμφωνα µε το άρθρο 5α.Β.1α του Π.. 118/2007, και το άρθρο 11 της υπ αριθμ. Π1/2390/2013 πουργικής Απόφασης με θέμα: «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού υστήµατος λεκτρονικών ηµοσίων υµβάσεων (Ε.....)» όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω: Α) Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς ΦΠΑ κατά το άρθρο 157 του.4281/2014 (ΦΕΚ 160/τ.2014) και τις παρ 1, 2, και 3 του άρθρου 11 της υπ αριθμ. Π1/2390/2013 πουργικής Απόφασης, η οποία συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ε της Διακήρυξης και πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. εγγύηση συμμετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου.pdf και προσκομίζεται από αυτόν στην υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Β) πεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του.1599/1986 (ΦΕΚ 75/τ.1986), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία να: I. αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν και ο χρόνος ισχύος της προσφοράς

14 II. δηλώνεται ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης, της οποίας έλαβαν γνώση και αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα 15POC III. δηλώνεται ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή IV. δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους: δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕ του υμβουλίου (ΕΕ L 351 της , σελ. 1), β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του υμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (ΕΕ C 195 της , σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του υμβουλίου (ΕΕ L 358 της , σελ. 2), γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της , σελ. 48), δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ ΕΚ του υμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ΕΕ L166 της , σελ. 77 δηγίας η οποία τροποποιήθηκε από την δηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του υμβουλίου, ΕΕ L 344 της , σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α` 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α` 305), ότι δεν έχει καταδικασθεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή του και ότι δεν έχει χει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα. δεν τελούν σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο (ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις αν πρόκειται για αλλοδαπούς). δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση ή υπό ειδική εκκαθάριση του. 1892/1990 όπως εκάστοτε ισχύει, (ή άλλες ανάλογες καταστάσεις εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης (ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις εφόσον πρόκειται αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). V. αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών των παρ. 3.1 και 3.2 του άρθρου 3 και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Κ.Π.Δ. 118/2007 που αναφέρεται στα κριτήρια ανάθεσης - αξιολόγηση προσφορών. Γ) πεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του.1599/1986 (ΦΕΚ 75/τ.1986), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία να: Ι. αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν και ο χρόνος ισχύος της προσφοράς ΙΙ. αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών που αναφέρονται στο Παράρτημα Γ της παρούσης

15 15POC ε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο, την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλουν : α) οι ιαχειριστές, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι.ε, Ε.Ε και Ε.Π.Ε. β) ο Πρόεδρος του.. και ο ιευθύνων ύµβουλος, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Α.Ε. γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου, οι νόµιµοι εκπρόσωποί του. δ) όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισµός, η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του συνεταιρισµού. ε) όταν προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση αφορά κάθε µέλος που συµµετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις φέρουν ημερομηνία εντός των τελευταία τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, ακόμα και αν αλλιώς ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη. μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών της παρ του παρόντος άρθρου συνιστά λόγο αποκλεισμού των συμμετεχόντων από τον διαγωνισμό Τεχνική Προσφορά τον (υπό)φάκελο «Δικαιολογητικά υμμετοχής Τεχνική Προσφορά», υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα κάτωθι: Τεχνική Προσφορά. υντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος (σύμφωνα με το Παράρτημα Γ ). την συνέχεια το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή αρχείου τύπου.pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγοµένου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. ε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο τύπου.pdf. Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. ι απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά υμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» υπογράφονται ψηφιακά από τον έχοντα υποχρέωση προς τούτο, φέρουν ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών (άρθρο 3 του.4250/2014) και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση του γνησίου της υπογραφής. ι υπεύθυνες δηλώσεις, τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά υµµετοχής - Τεχνική Προσφορά» υποβάλλονται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου.pdf και προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στην υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό εντός τριών (3) εργάσιμων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ και των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή. ποβάλλονται σε σφραγισμένους φακέλους με τα στοιχεία του διαγωνισμού (πλήρης τίτλος της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό,

15PROC002826475 2015-06-05

15PROC002826475 2015-06-05 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα: Προμηθειών Λεωφ. Μεσογείων 45 -Τ.Θ. 14103 Τ.Κ. 11510 - Αθήνα Α.Φ.Μ. : 090038188 Δ.Ο.Υ. : ΙΒ Αθηνών Πληροφορίες : Α.Μέριανου

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ 15PROC002603797 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 2015-02-27 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ» Γ.Ν. Κ.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002622215 2015-03-06

15PROC002622215 2015-03-06 Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο Διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002480426 2014-12-16

14PROC002480426 2014-12-16 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ & ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 10/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002527586 2015-01-15

15PROC002527586 2015-01-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο ιαδίκτυο Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 43/2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 43/2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ2/1211/12-02-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Ταχ. Δ/νση: Νοσοκομείου 1 Τ.Κ. 61100 - ΚΙΛΚΙΣ Email : promithies@ghkilkis.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ: 14PROC002505566 FAX 2108916384 24/12/2014 05/01/2015 02/01/2015 35/Α/1983).

Α ΑΜ: 14PROC002505566 FAX 2108916384 24/12/2014 05/01/2015 02/01/2015 35/Α/1983). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ, 24-12-2014 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 11/Ε/40545 /25845 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002823700 2015-06-04

15PROC002823700 2015-06-04 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ, 04-06-2015 ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: Δ11/Ε/15600/12840 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙ-

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ: 14PROC002479443 19/12/2014 (CPV 32344210-1) 35/Α/1983).

Α ΑΜ: 14PROC002479443 19/12/2014 (CPV 32344210-1) 35/Α/1983). Ανήκει στη διακήρυξη ΥΠΑ 11/2014 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 11/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 90.000 (με Φ.Π.Α.) (84.507,00 + 5.493,00 Φ.Π.Α)

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 90.000 (με Φ.Π.Α.) (84.507,00 + 5.493,00 Φ.Π.Α) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Λεωφ. Αμαλίας 12 105 57 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Δημήτριος Οικονόμου Τηλ: 210-3736146 Φαξ:210-3736145

Διαβάστε περισσότερα

Σελ. 1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθμ. 40/14

Σελ. 1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθμ. 40/14 Σελ. 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Δημ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αμπελόκηποι Τηλ. : 210 870 5013 και 5015 Fax : 210 6445633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr Φύλλα

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός: 207.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)

Προϋπολογισµός: 207.000,00 (χωρίς ΦΠΑ) Ε.Α.Ν.Π. METAΞA : ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ταχυδροµική /νση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 2 ΗΣ Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΜΕΤΑΞΑ» Μαλινδρέτος Σταµάτης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Έχοντας υπόψη:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Έχοντας υπόψη: INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α.Διάκου Τ.Κ. : 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες : Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ E.K.XA. Α.Ε.

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ E.K.XA. Α.Ε. ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡOΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ E.K.XA. Α.Ε. ΑΘΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 EKXA Α.Ε. 1 Σελίδα από 60 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Δημ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αμπελόκηποι Τηλ. : 210 870 5013 και 5015 Fax : 210 6445633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr Φύλλα Διακήρυξης:149

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 130.000 (με Φ.Π.Α.) (122.065,73 + 7.934,27 Φ.Π.Α)

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 130.000 (με Φ.Π.Α.) (122.065,73 + 7.934,27 Φ.Π.Α) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Λεωφ. Αμαλίας 12 105 57 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Δημ. Οικονόμου Αυγ. Μαρούλης Τηλ: 210-3736146,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002772601 2015-05-13

15PROC002772601 2015-05-13 Συγγρού83, 11745Αθήνα, τηλ. 2109285123, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.firstreception.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Πληροφορίες: Ζακεστίδης Κων/νος E-mail: k.zakestidis@firstreception.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΥ 14/2012

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΥ 14/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Αβέρωφ 12 Α, 10433- Αθήνα URL: http://www.moh.gov.gr/articles/epitroph-promhtheiwn-ygeias Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. Δ/νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες: Τηλέφωνα : FAX : E-mail : Γρ. Μαρασλή 1 69100 Κομοτηνή Μ. Μερέτη 25310/23175,

Διαβάστε περισσότερα

2.669.458,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

2.669.458,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 06-06-2014 Αρ. Πρωτ.: 18855 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002741637 2015-04-30

15PROC002741637 2015-04-30 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για το ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «Δράσεις Επικοινωνίας, δημοσιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 235/2014 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη χορηγητή προμήθειας «ΣΑΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ» (ΑΣΚΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη χορηγητή προμήθειας «ΣΑΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ» (ΑΣΚΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα, 30-04-2014 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 Αρ. Πρωτ.: 14106 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ.Ν.Κ.Υ.ΚΑΡΥΣΤΟΥ Γ. Ν.- Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ TAX/KH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΓΑΖΕΠΗ 48 Τ. Κ : 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Τραχανάς Κωνσταντίνος Τηλ.:2531352405 E-mail: k.traxanas@komotini.gr «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η Ο Γ ΕΝ ΙΚ ΟΣ Γ ΡΑ ΜΜΑ ΤΕΑΣ ΤΟΥ ΕΟ Τ

A Π Ο Φ Α Σ Η Ο Γ ΕΝ ΙΚ ΟΣ Γ ΡΑ ΜΜΑ ΤΕΑΣ ΤΟΥ ΕΟ Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα, 11-12-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠ: 502535 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2012, 17/26-07-2012 και 20/06-09-2012 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν.Κορίνθου, εφεξής Δ.Σ.),

2012, 17/26-07-2012 και 20/06-09-2012 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν.Κορίνθου, εφεξής Δ.Σ.), ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6η Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.Αθηνών 53 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Τ.Κ.20100 Πληροφορίες : Σ.Κουτσουδάκη-Ε.Καρυώτη ΤΗΛ.27413 61 818-835 FAX:2741020529

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για τη Συσκευασία, Μετακόμιση και Συναρμολόγηση του εξοπλισμού και των αρχείων της Διεύθυνσης Αστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αρµόδιος :Τζουβελέκης ηµήτριος Τηλέφωνο: 2261351112

Διαβάστε περισσότερα