ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ"

Transcript

1 Ο ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΔΟΣΙΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ Επιμέλεια Σόφης Ν. Παπαγεωργίου ΑΘΗΝΑ 2014

2 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΔΟΣΙΝ ΩΦΕΛΙΜΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ Τα βιβλία της Βιβλιοθήκης του ΣΔΕΓ φυλάγονται σε δύο σειρές εντοιχισμένων ντουλαπιών, Α και Β. Η επάνω σειρά, Α, με τα κλειστά γιάλινα φύλλα χωρίζεται σε 4 τμήματα, Ι IV. Kάθε τμήμα έχει 4 ράφια, 1-4. Η κάτω σειρά, Β, με τα κλειστά ξύλινα φύλλα χωρίζεται κι αυτή σε 4 τμήματα, Ι IV. Κάθε τμήμα έχει 2 ράφια, 1 2. Τα βιβλία στα ράφια έχουν το καθένα το δικό τους ταξινομικό αριθμό. Ο κατάλογος των βιβλίων στην ηλεκτρονική του μορφή είναι αλφαβητικός και αποτελείται από δύο μέρη, ένα με την πρώτη στήλη με το ελληνικό αλφάβητο (σελ. 2-54) και το δεύτερο με την πρώτη στήλη με το αγγλικό (σελ ). Στην πρώτη στήλη του κάθε καταλόγου βρίσκεται το όνομα του συγγραφέα, ή του επιμελητή (σε περίπτωση συλλογικού έργου), ή ο τίτλος του έργου (αν δεν υπάρχει συγγραφέας ή επιμελητής) ή τέλος το ΘΕΜΑ, το οποίο πάντα αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα (για τον χρήστη που θέλει να βρει βιβλία με κάποιο συγκεκριμένο θέμα). Ακολουθεί ο τόπος και χρόνος έκδοσης και ο αριθμός σελίδων ή τόμων. Στην τρίτη στήλη αναγράφεται το θέμα του βιβλίου (αν είναι σημαντικό και το οποίο θα εμφανιστεί και στην πρώτη στήλη για να αλφαβητιστεί). Τέλος στην τέταρτη στήλη αναγράφεται ο ταξινομικός αριθμός του βιβλίου που δίνει την ακριβή θέση του αναζητούμενου βιβλίου. Παράδειγμα: Το έργο του Leopold Schmidt, Η ηθική των αρχαίων Ελλήνων, του οποίου ο ταξινομικός αριθμός είναι Α/ΙΙΙ,1/ 1 μας δείχνει ότι το βιβλίο αυτό βρίσκεται στην επάνω (Α) σειρά, στο τρίτο ντουλάπι (ΙΙΙ), στο πρώτο ράφι, και πρώτο στη σειρά. Προσπάθησα να καταγράψω τα βιβλία απλά, με γνώμονα πάντοτε τον ερευνητή. Θα υπάρχουν λάθη, τα οποία όμως ο χρήστης δεν είναι δυνατόν να διορθώσει μόνος του, ωστόσο σχόλια και προτάσεις βελτίωσης είναι ευπρόσδεκτα. Σόφη Παπαγεωργίου Μάρτιος

3 ή Άγις Θέρος (ψευδ. Σπύρου Θεοδωρόπουλου) Τα τραγούδια των Ελλήνων. Αγις Θέρος εσύναξε κ ερμήνευσε. Αθήνα, τόμοι. Αδαμάντιος, Αδαμ.. Η βυζαντινή Θες/νίκη. Αθ., σ. Α/ΙΙ,1/17 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Β/IV,2/ 75 ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΙΣ Α/IV,2/ 16 Αθανασιάδης, Γεώργιος Αθανασίου, Κωνσταντίνος. Le bilinguisme dans les écoles grecques Genève, σ. Αι πρόοδοι των εργασιών γεωργικών εφαρμογών εν τη Κεντρική Μακεδονία. Θες/νίκη, σ. Εικ. Β/ΙΙΙ,1/ ΑΘΗΝΑ Α/Ι,3/ 4 ΑΘΗΝΑ Α/Ι,3/ 12 ΑΘΗΝΑ Α/ΙΙ,2/ 10 ΑΘΗΝΑ Α/ΙΙ,2/ 11 AΘHNA Α/ΙΙΙ,1/ 4 Αθηναίοι αγωνιστές. Απομνημονεύματα. Αθ σ Β/ΙΙ,2/ 1,13 Αθήναις (Η εν)...ερανιστική επιτροπή. Αθήναις (Το εν)... εθνικόν συνέδριον προς καταπολέμησιν εχθρών... Αθήναι, σ. Β/ΙΙΙ,2/ 45 Αθήναι, σ. Β/ΙΙΙ,2/ 46 ΑΘΩΣ (Μυλωνάς, Π.) B/I,1/ 35 Αιγινήτης, Δ. Αστέρες. Αθ σ. Β/ΙV,2/ 13 Αιγινίτης, Δημ. Το κλίμα της Ελλάδος Εν Αθήναις, σ. Α/ΙΙΙ,2/ 10 Αινιάν, Δ. Απομνημ. Αθ., Β/ΙΙ,2/ 1,7 Ακρίτας, Τάκης. Ακριτική (Η) Σαμοθράκη... Θανάσης Κατραπάνης. Αθήναι, σ. ΚΑΤΡΑΠΑΝΗΣ, Θ. Α/ΙV,1/111 Αθήνα. 102σ. ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ Β/ΙV,1/ 53 Ακτίνες. Αρ.319. Αθήναι, σ. Β/Ι,2/ 28 Aλεξιάδης, Γεώργιος. Αλεξούδης, Άνθιμος, μητρ. Βελεγράδων Γεωοικονομία και γεωπολιτική των ελληνικών χώρων. 2.έκδ. Αθήνα, σελ. 2 αντίτ. Σύντομος ιστορική περιγραφή της ιεράς μητροπ. Βελεγράδων... A/I,4/ 23 A/IV,3/ 23 2

4 ή Άμαντος, Κωνστ. Άμαντος, Κωνστ. Άμαντος, Κωνστ. Κέρκυρα, σ. Σύντομος ιστορία της Ιεράς Μονής του Σινά. Θεσσαλονίκη, σ Ο μακεδονικός ελληνισμός κατά το τέλος του Μεσαίωνος...Θες/νίκη, Σύντομος ιστορία της Κύπρου. Αθ σ. Άμαντος, Κωνστ. Άρθρα και λόγοι. Αθήναι, σ. Άμαντος, Κωνστ. Άμαντος, Κωνστ. Άμαντος, Κωνστ. Άμαντος, Κωνστ. Άμαντος, Κωνστ. Άμαντος, Κωνστ. Άμαντος, Κωνστ. Αναγνωστοπούλειον Γεωργικόν Σχολείον Αναγνωστόπουλος- Παλαιολόγος Θ. Αναγνωστόπουλος- Παλαιολόγος Θ. ANATOΛΙΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ (Νάλτσας) Ανδρεάδης, Κ.Γ. Σχέσεις Ελλήνων και Τούρκων Τ.1. Αθήναι, σ. Ιστορικαί σχέσεις Ελλήνων, Σέρβων και Βουλγάρων. Αθήναι, σ Σύντομος ιστορία της Κύπρου. Αθήνα, σ. Ιστορικαί σχέσεις Ελλήνων, Σέρβων και Βουλγάρων. Αθήναι, σ. Συμβολή εις την μεσαιωνική ιστορί και εθνολογία της Μακεδονίας. Εν Αθήναις, σ. Ιστορία του Βυζαντινού Κράτους. Εν Αθήναις, τ Εισαγωγή εις την βυζαντινήν ιστορίαν: το τέλος του αρχαίου κόσμου και η αρχή του Μεσαίωνος. 2.έκδ. Αθήνα, σελ. Α/ΙΙ, ΚΥΠΡΟΣ Β/IV,2/ 38 Α/ΙΙΙ,4/ 7 Α/IV,3 9 Α/IV,3/ 18 ΚΥΠΡΟΣ Β/ΙΙΙ,1/ 49 Β/ΙΙΙ,2/ 68 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Β/Ι,2/ 18 ΒΥΖΑΝΤΙΟΝ Α/Ι,4/31 αβ ΒΥΖΑΝΤΙΟΝ Α/Ι,4/ 32 Κόνιτσα, σελ. Α/Ι,2/ 16 Μαρίνος Γερουλάνος. Αθήναι, σ. Βασιλικόν Ιωβηλαίον, Αθήνα, σ. The Moslem minority in Western Thrace..Θες/νίκη, σ.3c Β/ΙΙΙ,1/ 32 Β/ΙΙΙ,1/ 14 A/IV,1/ 17 ΘΡΑΚΗ B/I,2/ 53 Ανδρεάδης, Κ.Γ. The Moslem minority in Western 48 3

5 ή Ανδρεάδης, Κ. Γ. Ανδρεάδης, Κ.Γ. Thrace. Θες/νίκη, σ. The Moslem minority in Western Thrace.Θες/νίκη, σ. Η μουσουλμανική μειονότης της δυτικής Θράκης. Θες/νίκη, σ. 2 αντ. Ανδρεάδης, Χαράλ. Η γλώσσα μας. Εν Αθήναις, σ. Aνδριώτης, Νικόλαος Ανδριώτης, Νικόλαος. The Confederate State of Skopie an its language. Αθήναι, σ. De quelques faits phonétiques du dialecte modern de Samothrace. Athènes, p. Ανδριώτης, Νικόλαος. Οι Προέλληνες. Θες/νίκη, σ. Ανδριώτης, Νικόλαος. Η γλώσσα και η ελληνικότητα των αρχαίων Μακεδόνων. Θες/νίκη, σ. 95 ΘΡΑΚΗ 50 Α/IV, 1/ 90 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α/ΙΙ,3/ 29 ΣΚΟΠΙΑ A/IV,1/ 72 B/III,1/ Ανέκδοτα ζώων Αθήνα,1931. Αθ. 79σ. Β/ΙV,2/ 21 Ανεστόπουλος, Άγγελος. Ο Μακεδονικός Αγών, ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ και η συμβολή των κατοίκων εις την ΑΓΩΝ απελευθέρωσιν της Μακεδονίας. Θες/νίκη, τ. Ανθελληνικοί (Οι) διωγμοί εν Τουρκία, Α/IV,2/ Αθήναι, σ. Β/ΙV,1/ 51 Άνθη ευλαβείας... Αθήνα, Β/ΙΙΙ,1/ 23 Αντωνέλλης, Παναγ. Αντωνέλλης, Παναγ. Aντωνόπουλος, Κύριλλος Γιαννακού, μοναχός Η βυζαντινή εκκλησιαστική μουσική...αθήναι, σ. Η βυζαντινή εκκλησιαστική μουσική. Ιστορική ανασκόπησις...αθήναι, σελ. Έλεγχος κατά της αιρέσεως του Χιλιασμού σ. Αντωνόπουλος, Σταμ. Μικρά Ασία. Εν Αθήναις, σ. ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ Α/ΙΙΙ,4/ 6 Α/ΙΙ,2/ 17 Β/ΙΙΙ,2/ 51 Α/IV,3 10 Αξιώτης, Πέτρος Η Αδριανούπολις...Θες/νίκη, ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΙΣ Α/IV,2/ 16 Αποστολίδης, Ε. Ο Καναδάς. 107σ. Η τέχνη της ομιλίας. 188σ. 2 σε 1τ. Β/ΙV,2/ 14 4

6 ή Αποστολίδης, Κ.Μ. Στενίμαχος. Αθήναι, Α/IV,3/ 22 Αποστολίδης, Χ. Αραβαντινός, Ιωάννης Τα ωφελιμότερα πτηνά της Ελλάδος. Αθ σ. Δύο πολιτικαί μελέται. Αθήναι, σ. Β/ΙV,2/ 18 Α/ΙΙΙ,4/ 19 ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ Β/ΙV,1/ 20 Αργυρόπουλος, Γεώργιος Δ. Αργυρόπουλος, Περικλ. Aριστοκλής, Ιωάννης Αριστοκλής, Ιωάννης Σμύρνη-Πατήσια: παράλληλες μνήμες. Αθήνα, σ. Ιστορικαί και διπλωματικαί μελέται Αθήναι, σ. Νηπιαγωγική. Εν Κωνστ/πόλει, σ. Εισαγωγή της φιλοσοφίας. Εν Κωνσταντ./πόλει, Αριστοκλής, Ιωάννης Νηπιαγωγική. Εν Κωνστ./λει, σ. Αριστοκλής, Ιωάννης. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (Κληροδότες και δωρητές) Εργόχειρα καλλιτεχνικά. Εν Κωνστ/πόλει, σ. Β/ΙΙΙ,2/ 21 Α/IV,4/ 12 A/II,3/ 9 Α/ΙΙ,3/ 21 Α/ΙΙ,3/ 27 Α/ΙΙ,3/ 8 B/I,1/ 36 ΑΡΤΑ Β/IV,1/ 19 Αρχεία εθνικών ευεργετών. Αρώνης, Νικόλαος Χ. Aσσίζαι βασιλείου Ιεροσολ. Κύπρου Ασώπιος, Ειρηναίος. Ασώπιος, Ειρηναίος. Βαβούσκος, Κωνστ. Α Αθήναι, αντίτυπα. Β/ΙΙΙ,1/ 11 Αναθυμήματα από την εφηβεία του φίλου μου Γιώργου Σεφέρη. Αθήνα σ. Β/ΙΙΙ,2/ 2 Παρίσι, σ. Β/ΙV,1/ 2 Παλαιά και νέα. Τόμ. 1. Εν Αθήναις σ. Αττικόν ημερολόγιον του έτους Αθήναι, οβ+479σ. Κτήσις κυριότητος κινητών πραγμάτων παρά μη κυρίου...θες/νίκη, σ. Α/ΙΙΙ,2/ 12 Β/ΙΙ,1/

7 ή Βαϊάννη, Μαρία Βακαλόπουλος, Απόστολος Μικρασιατικός ελληνισμός και Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία σ. Εθνικά αισθήματα και δράση Ελλήνων της Μακεδονίας επί Τουρκοκρατίας. Θες/νίκη, Β/ΙΙΙ,2/ Βαλαβάνης, Ι. Μικρασιατικά. Αθ σ. Β/IV,2/ 56 ΒΑΛΑΩΡΙΤΗΣ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ (Ιinstitut, Franḉais ) B/I,1/ 9 ΒΑΛΚΑΝΙΑ Α/ΙΙ,1/ 9 Βάμβας, Νεόφυτος. Bαξεβάνης, Ι. Bασδραβέλλης, Ι. Κ. Bασδραβέλλης, Ι.Κ. Bασδραβέλλης, Ι.Κ.,επιμ. Βασδραβάλλης, Ι.Κ. Βασδραβέλλης, Ι. Κ. Βασδραβέλλης, Ι.Κ. Βασιλάκης, Γεώργιος. Λόγος περί του Δημοσθένους και της εικονογραφίας αυτού. Αθήναι, σ. The port of Thessaloniki. Θες/νίκη, σ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αρματολοί και κλέφτες εις την ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Μακεδονίαν. Θες/νίκη, σ. Η Θεσσαλονίκη κατά τον αγώνα τη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ανεξαρτησίας. Θες/νίκη, σ. Ιστορικά αρχεία Μακεδονίας Θες/νίκη, τ. Ιωάννης Κωττούνιος, ο εκ Βεροίας σοφός. Θες/νίκη, σ. Οι Μακεδόνες εις τους υπέρ ανεξαρτησίας αγώνες, Θες/νίκη, σ. Ιστορικόν αρχείον Βεροίας. Εκλογαί. Θες/νίκη, σ. Η Μακεδονική Φιλεκπαιδευτική Αδελφότης. Θες/νίκη, σ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Β/Ι,2/ 25 Α/ΙV,1/ 37 Α/IV,1 6 9 Α/ΙV,1/ 1 10 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 4 11 Β/Ι,2/ 12 Bέης, Αρίσταρχος Βουλγαρικόν ζήτημα... Αθ Β/ΙV,1/ 6 Βελέλης, Λάζαρος Βελούδης, Ιωάννης Βελούδης, Ιωάννης Ο Καποδίστριας ως θεμελιωτής της ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ, Ι. Β/IV,2/ 86 δημοτικής εκπαιδεύσεως. Αθ., σ. Ιστορικόν υπόμνημα...βενετία, σ. Χρυσόβουλλα και γράμματα οικουμ Πατριαρχών. Βενετία, σ. Φωτοαν. Β/IV,2/ 55 Β/IV,2/ 95 6

8 ή Βενιζέλος, Θεοδ. Β. Ιστορία ρωμαϊκή και βυζαντινή, Θ.Β. Βενιζέλου και Α.Κ. Σπαθάκη σ. Bενιζέλος, Θεοδ. Β. Ρωμαϊκή ιστορία. Αθήναι, σ. Βενιζέλος, Θεοδ. Β. Περί του ιδιωτικού βίου των αρχαίων Ελλήνων. Αθήναι, σ. Εικ. Β/ΙV,1/ 44 Β/ΙV,1/ 45 Α/ΙΙΙ,4/ 12 Βέρας, Σόλων Η υγιεινή του παιδιού. Αθ. 242σ. Β/IV,2/ 30 Βεργάδης, Ιωάννης Διδακτικής εγκόλπιον...εν Αθήναις σ. Α/ΙΙ,3/ 18 BEΡΓΙΝΑ Α/IV,3/ 2 Βερναρδάκης, Α.Ν. Βερναρδάκης, Α.Ν. ΒΕΡΟΙΑ (Βασδραβέλλης) Le present et l avenir de la Gréce. Paris, p. Περί του εν Ελλάδι εμπορίου. Αθήναι, σ. A/III,4/ 11 Α/ΙΙΙ,4/ 21 ΒΙΒΛΟΣ. Καινή Διαθήκη Η Καινή Διαθήκη...Aθ Β/Ι,2/ 46 Βίβλος. Καινή Διαθήκη. Η Καινή Διαθήκη εγκρίσει της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Εν Κωνσταντινουπόλει, σελ. Α / Ι, 1 / 6 ΒΙΖΥΗΝΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β/ΙΙΙ,2/ 16 Βικέλας, Δημ. Η ζωή μου. Αθ. 432σ. B/IV,2/ 19 Βικέλας, Δημ. Τα ελληνικά γράμματα. Αρχαία Ελλάς. Αθ σ. Β/IV,2/ 93 Βικέλας, Δημ. Η ζωή μου. 2. Έκδ. 432σ. Β/IV,2/ 67 Βικέλας, Δημ. Βικέλας, Δημ. Εκλογή εκ των έργων. 4.έκδ. Αθ σ. Λουκής Λάρας. 2.εκδ. Αθήναι, σ. Βικέλας, Δημ. Περί Βυζαντινών...Λονδίνο, σ. Β/IV,2/ 80 Α/IV,3/ 27 Α/ΙΙΙ,4/ 17 ΒΙΚΕΛΑΣ, ΔΗΜ. A/IV,1/ 3 ΒΙΚΕΛΑΣ, ΔΗΜ. 94 Βικέτος, Νίκος Χ. Η αγιότητα του Χρυσοστόμου Β/ΙΙΙ,2/ 44 7

9 ή Βλαδίμηρος, Λάζαρος Ε. Βλάμος, Γεώργιος. Βλαχογιάννης, Γιάννης Σμύρνης. Αθήνα, σ. Η ιστορία της ελληνικής ιατρικής στη Σμύρνη. Αθήνα, σ. Η υγιεινή του σχολείου. Εν Αθήναις, σ. Η μούσα και η ψυχή. Αθήνα {χ.χ.}86σ. Β/ΙΙΙ,2/ 1 Α/ΙΙ,3/ 6 Β/ΙΙΙ,1/ 28 BΛΑΧΟΙ Α/IV,2/ 22 ΒΛΑΧΟΙ A/IV,2/ 3 ΒΛΑΧΟΙ (Κουτσογιάννης) 13 Βλάχος, Άγγελος. Ανάλεκτα.Τ.2. Αθήναι, σ Α/ΙΙΙ,3/ 7 Βλάχος, Νικόλαος. Βλάχος, Νικόλαος. Ιστορία των κρατών της Χερσοννήσου του Αίμου, Τόμ.1. Εν Αθήναις, σ. Χάρτες Η συμμαχική προσέγγιση των τεσσάρων χριστιανικών κρατών της Χερσονήσου του Αίμου κατά το έτος Θες/νίκη, σ. ΒΑΛΚΑΝΙΑ Α/ΙΙ,1/ 9 19 ΒΟΓΑΤΣΙΚΟΝ Α/IV,2/ 2 Βογιατζής Βασ. Λαός χωρίς χώρο. Θες/νίκη, σ. Βογιατζής, Βασ. Λαός χωρίς χώρο. Θες/νίκη, σ. Βογιατζίδης, Ι. Βογιατζίδης, Κ. Βοϊατζής, Ιωάννης Κ. Βουλγαρικαί ωμότητες Βουλγαρικαί ωμότητες Τα προς βορράν σύνορα του ελληνισμού. Θες/νίκη, σ. Τα προς βορράν σύνορα του ελληνισμού...θες/νίκη, σ. Γλώσσαι και έθνη της Ευρώπης. Εν Αθήναις, σ. Αι Βουλγαρικαί ωμότητες εν τη Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Αθήναι,1914. Les Cruautés bulgares en Macedoin orientale et en Thrace, Athenes, Β/Ι,2/ 49 Α/IV,1 34 Β/Ι,2/ Α/ΙΙ,3/ 23 Α/ΙV,2/ 4 A/IV,2/ 5 8

10 ή Βουλγαρική προπαγάνδα. Η Βουλγαρική προπαγάνδα εν Αμερική. [χ.χ.,χ.τ.] Α/IV,1,/ 14 ΒΟΥΛΓΑΡΟΙ Α/IV,2/ 6 Βουραζέλη, Ελένη Αι εν Θράκη συντεχνίαι των Ελλήνων κατά την Τουρκοκρατίαν. Θες/νίκη, σ. 2 αντ. 71 & Α/IV/ 55 Βουρνάς, Τάσος. Βράϊλας Αρμένης, Πέτρος Βράϊλας Αρμένης, Πέτρος Ο πολίτης Ρήγας Βελεστινλής. Αθήνα, σ. Φιλοθέου και Ευγενίου επιστολαί. Εν Αθήναις, Περί της ιστορικής αποστολής του ελληνισμού. Εν Κερκύρα, σ. Bρανούσης, Λ. Ρήγας Βελεστινλής, Αθ., σ. Bυζαντινόν ημερολόγιον, Bυζάντιος, Tηλέμαχος Ν. Βυζαντινολογικόν Συνέδριον ΡΗΓΑΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗΣ ΡΗΓΑΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗΣ Α/ΙΙ,4/2 Α/Ι,4/ 18 Α/IV,3/ 16 Β/IV,2/ 39 Αθήναι, σ. Β/ΙV,1/ 30 Χριστιανική ηθική εξαγομένη εκ των εξομολογήσεωντου Ιερού Αυγουστίνου. Εν Κωνστ/πόλει,1895 Διεθνές Βυζαντινολογικόν Συνέδριον. Θ. Πεπραγμένα...Αθήναι, τ. Α/ΙΙ,4 16 Α/IV,4/ 4 BYZANTION A/III,1/ 3 ΒΥΖΑΝΤΙΟΝ Α/Ι,3/ 1 ΒΥΖΑΝΤΙΟΝ Α/Ι,3/ 6 ΒΥΖΑΝΤΙΟΝ Α/Ι,4/ 31αβ ΒΥΖΑΝΤΙΟΝ Α/Ι,4/ 32 ΒΥΖΑΝΤΙΟΝ Β/IV,2/ 58 Βυζάντιος, Χρήστος....Ο τακτικός στρατός, Αθ., σ. Γάγαρης, Γ. ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ Ριζάρειος Εκκλησιαστική Σχολή. Αθήναι, σ. ΡΙΖΑΡΕΙΟΣ ΕΚΚΛ.ΣΧΟΛΗ Β/ΙΙ,2/1,10 Β/Ι,2/ 16 Β/ΙΙ,2/ 7 Γεράκης, Γεώργιος Γραμματική της νέας ελληνικής Α/Ι,4/ 14 9

11 ή Γερακόπουλος, Ηλ. Γερακόπουλος, Ηλ. ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗΣ, μητρ. Καστοριάς γλώσσης προς χρήσιν των εις τα δημοτικά σχολεία φοιτώντων. Εν Αθήναις, σελ. Διδασκαλία της νεοελληνικής εις ξενοφώνους. Αθήναι, σ. Το ελληνικό νεογλωσσικό μάθημα. 2.έκδ. Αθήνα, σ. Β/ΙΙΙ,2/ 30 Β/ΙΙΙ,2/ 34 Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών Β/Ι,1/ 8 Γερμανός, μητρ. Π.Π. Απομνημονεύματα. Αθ σ Β/ΙΙ,2/1,3 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β Β/ΙΙΙ,1/ 7 Γιαννίδης, Ελισαίος. Γιόκας, Γλώσσα και ζωή. Αναλυτική μελέτη του γλωσσικού ζητήματος. 3. Έκδ. Αθήνα, σ. Η κοινωνία δικαιώματος κατά τον αστικό κώδικα. Θες/νίκη, σ. Γιοφύλλης, Φώτος Ποίηση μισού αιώνα, Αθήνα, σ. Γιοφύλλης, Φώτος Γιοφύλλης, Φώτος Ιστορία της νεοελληνικής τέχνης, Αθήνα, σ. Ιστορία της νεοελληνικής τέχνης...αθήνα, σ. Γιοφύλλης, Φώτος Η ζωγραφική στην Κέρκυρα, Κέρκυρα, σ. Γιρώδης, Μ. Γκαβανάς, Δημ. Γ. ΓΛΩΣΣΙΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ ΓΛΩΣΣΙΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ ΓΛΩΣΣΙΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ Κώδιξ ανατροφής...εν Ερμουπόλει,1877. Τραγούδια ξενιτιάς. Δημοτικά Δυτ. Μακεδονίας Θες/νίκη, σ. ΓΛΩΣΣΙΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ Α/Ι,4/ Β/ΙΙ,1/ 7 Β/ΙΙ,1/ 8 Β/ΙΙΙ,1/ 48 Β/ΙΙΙ,2 60 Α/ΙΙ,3/ 10 Β/ΙV,1/ 41 Α/Ι,4/ 7α Α/Ι,4/ 7β Α/Ι,4/ 7γ ΓΛΩΣΣΙΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ Α/Ι,4/ 9 ΓΛΩΣΣΙΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ Γρηγόριος Παλαμάς, αρχ. Θες/νίκης. Ομιλίαι...Εν Ιεροσολύμοις, σ. Α/Ι,4/24 Β/Ι,1/ 12 10

12 ή Γρηγορίου, Εμμαν. Θ. Γρηγορίου, Εμμαν. Θ. Γυαλίστρας, Σ.Α Γυαλίστρας, Σ.Α Γυαλίστρας, Σ.Α. Δαγκλής, Π.Γ. Δαλέζιος,Γ. Δαμασκηνός, Αντώνιος Δάρβαρις, Δημήτριος Ν. Δάρβαρις, Δημήτριος Ν. Δάρβαρις, Δημήτριος Ν. Το βουλγαρικόν όργιον αίματος εις την δυτικήν Μακεδονίαν, Αθήναι, σ. Έλληνες και Βούλγαροι.Θες/νίκη, σ. Τα αίτια της καταστροφής του 22...Αθήναι, 1924 Ο ελληνισμός και οι βαλκανικοί γείτονες. Αθήναι, σ. Η Ελλάς και ο μέγας πόλεμος. Αθήναι, Αναμνήσεις, έγγραφα... Αθήναι, τ. Οι μύρμηγκες εν πολέμω και εν ειρήνη. Αθ..128σ. Στοιχεία γεωμετρίας Λεγένδρου. 3.έκδ.Αθήναι, σ. Σύντομος γενική ιστορία...βιέννη, τ. Χειραγωγία εις την καλοκαγαθίαν. Βιέννη, σ. Απλοελληνική εγκυκλοπαιδεία. Βιέννη, σ. Δάρβαρις, Δημήτριος Ν. Οδηγός του βίου...βιέννη, σ. Δασκαλάκης, Απόστολος. Δασκαλάκης, Απόστολος. Δάφνη στον Ιωάννη Καποδίστρια Δέδε, Μαρία Μιχαήλ Δελένδας, Πλάτων Ν. Ο Αδαμάντιος Κοραής και η ελευθερία των Ελλήνων. Αθήναι, σ. Κοραής και Κοδρικάς: η μεγάλη φιλολογική διαμάχη των Ελλήνων, Αθήναι, σ. Αθήνα, σ. (Τετρ. Ευθύνης,5) Οι Έλληνες Αρβανίτες.. Ιωάννινα, σ. Υπόμνημα επί του σχεδίου αναβιώσεως της Ολυμπίας δια της δημιουργίας Νέας Άλτεως.Αθήναι, σ. Β/ΙΙ,2/6 Α/IV,2/ 12 A/IV,3/20b A/IV,3/ 20γ ΑIV,3 20a Β/ΙV,1/ 16 Β/ΙV,2/ 8 Β/ΙΙΙ,1/ 17 Β/Ι,2/ 2 Β/Ι,2/ 3 Β/Ι,2/ 5 Β/Ι,2/ 8 ΚΟΡΑΗΣ, ΑΔΑΜ. Α/ΙΙ,1/ 7 ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ Α/ΙΙ,1/ 8 Β/ΙΙΙ,2/ 58 ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ Β/ΙV,1/ 20 Β/Ι,2/ 58 11

13 ή Δεληγιάννης, Κανέλλος Απομν. Αθ τ. Β/ΙΙ,2/ 1, Δελιαλής Νικ. Π. Δελιαλής, Νικ. Π. Δελιαλής, Νικ. Δελιβάνης, Δ. Δελιβάνης, Δ. Συλλογή...μνημείων Δημοτ. Βιβλ. Κοζάνης. Θες/νίκη, σ. πίνακες Κατάλογος εντύπων Δημ. Βιβλ. Κοζάνης. Θες/νίκη, σ. Η ιδιόγραφος διαθήκη του Νικ. Κασομούλη, σ. Η ελληνική οικονομία και ιδιαιτέρως της Βορείου Ελλάδος... Θες/νίκη, σ. Η ελληνική οικονομία και ιδιαιτέρως η της Βορείου Ελλάδος...Θες/νίκη, σ. ΚΑΣΟΜΟΥΛΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ Β/ΙV,1/ 35 Β/ΙV,1/ 18 Β/ΙΙ,2/ Δέλιος, Γ. Δοκιμασία. Αθήνα, σ. Β/ΙΙ,1/ 4 Δέλτα, Πηνελόπη Δέλτα, Πηνελόπη. Αρχείο Μακεδονικού Αγώνος. Γεμανού Καραβαγγέλη, Ο Μακεδονικός Αγών. Θες/νίκη, σ. Αλληλογραφία, Επιμέλεια Ξ. Λευκοπαρίδη. 541 σ. 45 Α/ΙΙ,1/ 16 Δέλτας, Σ. Επίκτητος. Μάρκος Αυρήλιος. Α/ΙV,1/ 117 Δελτίον Σλαβικής βιβλιογραφίας. Δεσποτόπουλος, Αλέξανδρος Ι. Δημαράς, Κ.Θ. Δημαράς, Κ.Θ. Έτος Ε, τεύχ.20. Θες/νίκη, σ. Ο Κυβερνήτης Καποδίστριας και η απελευθέρωσις της Ελλάδος. Αθήναι, σελ. Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας από τις πρώτες ρίζες ως την εποχή μας. 3. Έκδ. Αθήνα,1964. Κωστής Παλαμάς, η πορεία του προς την τέχνη. Αθήνα, σ Δημητρακόπουλος, Ορθόδοξος Ελλάς... Λειψία, σ. Δημητριάδης, Ρ. Ο μικρός κτηνίατρος. Αθ σ. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 76 Α/Ι,3/ 15 Α/ΙΙ,1/ 14 ΠΑΛΑΜΑΣ, ΚΩΣΤΗΣ Β/ΙΙ,1/ 9 Β/IV,2/ 49 Β/ΙV,2/ 24 Δημητροκάλλης, Contribution à l étude des B/III,2/ 54 12

14 ή Γεώργιος Δήμητσας, Μαργαρίτης Δημοσθένης. Δημοτιστική Ομάδα, Κάιρο mouvements byzantines d Italie p. Αρχαία γεωγραφία της Μακεδονίας...Αθήναι,1874 Οι οκτώ γνήσιοι του Δημοσθένους Φιλιππικοί...Αθήναι, σ. Για τη γλώσσα μας. Κάιρο, Δημοτικιστική Ομάδα, σ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Α/IV,2 /19 Α/ΙΙΙ,4/ 13 Α/Ι,4/ 5 ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ Β/IV,2/ 87 Δοξιάδης, Απόστολος Δόσιος, Λέανδρος Δουρνοβω, Ν.Ν. Δραγούμης, Ιων La question des réfugiés en Grèce. Paris, 1924 Περί βιομηχανίας εν Ελλάδι. Αθήναι, σ. Έχουσιν άραγε οι Βούλγαροι ιστορικά δικαιώματα εν Μακεδονία Θράκη...; Μόσχα, σ. Συνοπτική αναγραφή χφφ. Ελλην. Συλλογών. Θες/νίκη, σ. Δραγούμης, Ίων Κείμενα λογοτεχνικά. Αθήνα, σ. Δραγούμης, Ίων. Το μονοπάτι. Αθήνα, σελ. 3 αντίτυπα. Δραγούμης, Ίων. Δραγούμης, Ίων. Δραγούμης, Ίων. Ο ελληνισμός και οι Έλληνες, Ελληνικός πολιτισμός, Αθήνα, σελ. Η Μονή του Προδρόμου και το χωριό Λάκκος των Σερρών...Αθήναι, σελ Μαρτύρων και ηρώων αίμα. Αθήνα, σελ. Δραγούμης, Ίων. Σαμοθράκη. Αθήνα, σελ. Δραγούμης, Ίων. Όσοι ζωντανοί. Αθήνα, σελ. ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ B/III,2/ 70 Β/ΙΙ,2/ 3 Β/ΙΙ,2/ 10 Β/ΙV,1/ 32 Β/ΙΙ,2/ 12 Α / Ι,2 / 8 Α / Ι,2 / 9 A / I,2/10a Α /Ι,2/ 10β A / I,2/ 10γ Α / Ι,2/10δ Δραγούμης, Ίων. Σταμάτημα. Αθήνα, Α / Ι,2/ 11 Δραγούμης, Ίων. Προκήρυξη στους σκλαβωμένους Ελληνες, Προγραμματικοί πολιτικοί στοχασμοί. Εν Αθήναις, σελ. Α /Ι.2/ 12α 13

15 ή Δραγούμης, Ίων. Δραγούμης, Ίων. Προγραμματικοί πολιτικοί στοχασμοί. Εν Αθήναις, σελ. Memoire sur les affaires de Grèce Aθήνα, σ. Δραγούμης, Ίων. Κοινότης, έθνος και κράτος. 2. έκδ. Θεσσαλονίκη, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, σελ. Δραγούμης, Ίων. Δραγούμης, Ίων. Δραγούμης, Ίων. Κοινότης, έθνος και κράτος. Εκλογή σχετικών κειμένων. Εισαγωγή, πίνακες και σημειώσεις Φιλίππου Σ. Δραγούμη. 2. έκδ. Θεσσαλονίκη, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, σελ. Κείμενα λογοτεχνικά: εκλογή, πρόλογος, εισαγωγικά σημειώματα, σχόλια Κλέωνος Παράσχου. Αθήναι, σ. Εκλογή από το έργο του. Εισαγωγή, σχόλια Φωτεινής Τζωρτζάτου. Αθήνα, σ. Παράσχος, Κλέων, επιμ. Τζωρτζάτου, Φωτεινή, επιμ. Α / Ι,2/12β Α/ Ι,2/12γ Α/ Ι,2/ 12δ Α/ Ι,2/ 12ε Α/Ι,2/ 21 Α/Ι,2/ 24 Δραγούμης, Ίων. Σταμάτημα. Αθήνα, σ. Β/ΙΙ,2/ 14 ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ, ΙΩΝ Α/Ι,2/ 18 ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ, ΙΩΝ Α/Ι,2/ 19 ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ, ΙΩΝ Β/ΙΙΙ,2/ 57 ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ, ΙΩΝ Β/ΙΙΙ,2/ 59 ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ,ΙΩΝ Α/Ι,2/ 17 ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ,ΙΩΝ Β/ΙV,1/ 29 Δραγούμης, Νικόλαος Κ Δραγούμης, Νικόλαος Κ. Δραγούμης, Νικόλαος Κ. Δραγούμης, Στέφανος. Ιστορικαί αναμνήσεις. Εν Αθήναις, σελ. Ιστορικαί αναμνήσεις. Έκδ. 2. Εν Αθήναις, τ. σε 1. Ιστορικαί αναμνήσεις. Πρόλογος Κ. Αμαντος. Έκδ. 3. Αθήνα, Στοχαστής, τόμ. σε1. Χρονικόν Μορέως: τοπονυμικά, τοπογραφικά, ιστορικά. Εν Αθήναις, σελ. Α / Ι,2 / 3 A / I,2 / 4 Α / Ι,2 / 5 Α / Ι,2 / 6 14

16 ή Δραγούμης, Φίλιππος Δραγούμης, Φίλιππος Δραγούμης, Φίλιππος Δραγούμης, Φίλιππος Δραγούμης, Φίλιππος Δραγούμης, Φίλιππος. Δραγούμης, Φίλιππος. Δραγούμης, Φίλιππος. Εκλογή πολιτικών δημοσιευμάτων: Συνέδριο του Λιβάνου, Κυβέρνηση απελευθερώσεως, Αθήνα, σελ. Προσοχή στην βόρειαν Ελλάδα, σελ. Τα ελληνικά δίκαια στη Διάσκεψη της Ευρώπης. Θεσσαλονίκη, σελ. Απολογία του κοινοβουλευτισμού. Θεσσαλονίκη, σελ. Επί του Κυπριακού θέματος. Αθήνα, σ. Περικλής Γιαννόπουλος. Αθήνα, σελ. Η προσφυγή της οικογενείας Στεφάνου Γεωργαντά από την Πόλη στην Οδησσό και η εγκατάσταση στην Κηφισιά. Αθήνα, σελ. Εκλογή δημοσιευμάτων πολιτικών, , Εν Αθήναις, μέρη. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Περικλης A / I,2/15α Α /Ι,2/15β Α/Ι,2/ 15γ Α/Ι,2/ 15δ Α/Ι,2/ 15ε Α/ Ι,2/ 13β Α/Ι,2/ 13δ Α /Ι,2/ 14 Δροσίνης, Γεώργιος. Το ψάρεμα. Αθ. 88σ. Β/ΙV,2/ 12 Δροσίνης, Γεώργιος. Παιδικά παραμύθια. Αθ σ. Β/IV,2/ 36 Δροσίνης, Γεώργιος. Δροσίνης, Γεώργιος Δροσίνης, Γεώργιος. Επιλογή κειμένων, Φ.Π. Λογοθέτης Αθήνα, σ. Ημερολόγιον της Μεγάλης Ελλάδος Αθήνα. 3τ. Φωτερά σκοτάδια. Αθήναι {χ.χ.} 134σ. Β/IV,2/ 42 Β/ΙΙ,1/ 23 Β/Ι,1/ 18 ΔΩΔΩΝΗ Β/Ι,1/ 11 Δωρόθεος, Σχολάριος Έργα και ημέραι. Εν Αθήναις, σ. Eβερς, Γ. Αιγυπτία βασιλόπαις. Αθ σ. Α/ΙΙΙ,4/ 31 Β/IV,2/65 Εκλιπόντες γεωπόνοι Θες/νίκη, σ. Β/IV,2/ 47 Εκπαιδευτικός Όμιλος Οι ξένοι φίλοι του δημοτικισμού ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ Α/Ι,4/10 15

17 ή Ελεόπουλος, Νικηφ. Ελεόπουλος, Νικηφ. Ελεόπουλος, Νικηφ. Ελλάς.Υπουργείον των Εξωτερικών. Έλληνες (Οι) εν τοις Αγίοις Τόποις. και ο Εκπαιδευτικός Όμιλος. Αθήνα, σελ. Διδάγματα από την άλωσιν της Κων/λεως...Αθήναι, σ. Η εθνική σημασία της εορτής των Τριών Ιεραρχών... Αθ., σ. Η βιβλιοθήκη και το βιβλιογραφικόν εργαστήριον της μονής του Στουδίου...Αθήναι, σ. Διπλωματικά έγγραφα: η ιταλική επίθεσις κατά της Ελλάδος. Αθήναι, σ. ΟΜΙΛΟΣ Β/Ι,2/ 29 Β/Ι,2/ 15 Α/IV,3/ 1 Α/ΙΙ,1/ σ., Β/ΙΙΙ,2/ 50 ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ Β/ΙV,1/ 21 Έλληνες και Φραγκισκανοί εν τοις Αγίοις Τόποις. Ελληνικά Αθήναι, σ. Ελληνικά. Φιλολογικόν, ιστορικόν και λαογραφικόν σύγγραμμα. Θες/νίκη, τ. Τόμοι 14,15,16 Β/ΙΙΙ,2/52 Α/IV,4/ 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α/ΙΙ,3/ 29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ. Α/Ι,3/ 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Α/ΙΙΙ,2/ 11 Ελληνική Νομαρχία... Αθήναι, σ. Β/Ι,1/ 31 Ελληνισμός (Ο) Περί Ηπείρου και Αλβανίας. Αθήναι, Eμμανουήλ, Ε. Λουλούδια και δένδρα. Αθ σ. Εμμανουηλίδης, Μενέλαος. Έντυπα Ελλην. Επαν., Επίκτητος Μπουναρ-Χισάρ <Βρύσις> Ανατολικής Θράκης. Αθήναι, σ. Β/Ι,2/ 27 Β/IV,2/ Αθήνα. 3 τόμοι Β/ΙV,1/ 7 Επικτήτου Εγχειρίδιον. Μάρκου Αυρηλίου, Τα εις εαυτόν. Αθήνα, σ. Β/Ι,1/ 15 16

18 ή Επίκτητος. Eπιπτώσεις (Oι) της ηχορύπανσης στην υγεία Επιστημονικό διήμερο Μικρασιατικού ελληνισμού.. Επιτάφια στήλη στον Ίωνα Δραγούμη. Επιτροπή ιδρύσεως ανδριάντος Αδ. Κοραή Επιφανίου-Πετράκη, Στέλλα. Ερανιστική Επιτροπή Εγχειρίδιον. Παράφρασις, Σ. Δέλτα Αθήνα, σ. 117 Πάτρα, σ. Β/ΙΙ,2/ 20 Εισηγήσεις, 9-10 νοεμβρίου, Αθήνα, σ. Β/ΙΙΙ,2/ 23 Αθήνα, (Τετρ. Ευθύνης,7) ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ, ΙΩΝ Β/ΙΙΙ,2/ 57 Πεπραγμένα. Χίος, σ. Β/ΙΙΙ,2/ 36 Λαογραφικά παραμύθια της Σμύρνης. Αθήνα, σ. H εν Αθήναις υπέρ της εν Θεσσαλονίκη ελληνικής κοινότητος Ερανιστική Επιτροπή. Αθήναι, σ. Β/ΙΙ,1/ 18 Α/IV,3/ 35 Εστία. Τ. 1-6, 11-20, 25. Αθήναι, τ. Β/Ι,2/ 9 Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Εταιρεία, Η Εθνική Γλώσσα Ευαγγελίδης, Τρύφων Θες/νίκη, Β/Ι,1/ 6 Το έργον της Εταιρείας. {χ.χ.} Β/Ι,1/ 7 Μετακομιδή λειψάνων Γερμανού Καραβαγγέλη. Θες/νίκη, σ. Η Εταιρεία «Η Εθνική Γλώσσα» προς το ελληνικό έθνος. Εν Αθήναις, σελ. Ιστορία του Ιωάννου Καποδίστρια. Αθήναι, σ. Ευγένιος Βούλγαρις Φιλόθεος. Εν Ιεροσολύμοις, τ. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ, ΙΩΑΝ. Β/Ι,1/ 8 Α/Ι,4/ 7δ Α/ΙΙΙ,4/ 22 Β/Ι,1/ 13 Ευμορφόπουλος, Δ. Απομν. Αθ σ. Β/ΙΙ,2/ 1,20 Ευρυγένης, Δημήτριος Ευστάθιος, αρχ. Θες/νίκης Ζαβιτζιάνος, Κ.Π. Ο Ίων Δραγούμης και ο Μακεδονικός Αγών. Θες/νίκη, σ. Αρχεία εθνικών ευεργετών...αθήνα τεύχη. ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ, ΙΩΝ Β/ΙΙΙ,2/ 59 Α/ΙV,2/ 11 Β/Ι,2/ 54 17

19 ή Ζαγκλής, Α. ΖΑΓΟΡΑ Ζακυθηνός, Διονύσιος. Ζήσιμος, Κωνστ. Ζήσιος, Γ. Ζολώτας, Εμμανουήλ Ζούβας, Παναγής Ζυγομαλάς,Α.,μεταφρ. Ζωγράφειος Αγών Ζώρας, Γεώργιος. Zώρας, Γεώργιος. Ζωτιάδης, Μενέλαος Ζώτος Μολοσσός Β. Ημερολόγιον εγκυκλοπαιδικόν ΗΠΕΙΡΟΣ Μοτζίλος,ή, Μοατζίλ, εθνικός ήρωας Βουλγάρων και Σέρβων. Αθήναι, σ Σπίτια Ζαγοράς Πηλίου. Αθήναι, πίν. La Grece et les Balkans. Athenes, σελ. Ιστορία των καλών τεχνών. Αθήναι σ. Έκθεσις γλωσσικού διαγωνισμού. Αθ., σ. Υπόμνημα εις την προς Γαλάτας επιστολήν του Αποστόλου Παύλου. Εν Αθήναις, σ. Η βασίλισσα εις την υπηρεσίαν του έθνους. Αθήνα, σ. Οι Έλληνες της σήμερον. Αθήναι, σ. Ζωγράφειος Αγών, ήτοι, Μνημεία της Ελληνικής Αρχαιότητος Ζώντα εν τω νυν Ελληνικώ Λαώ. Τομ. Α Κωνσταντινούπολις, Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος, σελ. Η Ξενητιά εν τη ελληνική ποιήσει. Αθήναι, σ. Η άλωσις της Κων/λεως. Αθήναι, σ. Ο ελληνισμός της ανατολικής Θράκης. Αθήναι, σ. Ηπειρωτικαί μελέται. Αθήνα, σ. Ημερολόγιον εγκυκλοπαιδικόν του Αθήναι. Tα γλωσσικά ιδιώματα της Ηπείρου Ιωάννινα, τ. 104 Β/Ι,1/2Β Α/Ι,4/ 28 Α/ΙΙΙ,4/ 5 Β/ΙV,1/ 50 Α/ΙΙ,4/17 Β/ΙΙΙ,1/ 13 Α/ΙΙΙ,4/ 24 Α / Ι, 1 / 2 Β/Ι,2/ 33 Α/IV, Β/ΙV,1/ 46 Α/ΙΙΙ,4/ 37 Α/IV,4/ 10 ΗΠΕΙΡΟΣ Β/ΙΙΙ,2/ 6 ΗΠΕΙΡΟΣ (Στεργιόπουλος) Β/Ι,1/ 16 18

20 ή Ηπειρώτικα δημοτικά τραγούδια, Ηπειρωτική Εταιρεία Ηπειρωτικός Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος Εισαγωγή, επιμέλεια, Αθανασίου Γιάγκη. Αθήναι. 607σ. Λογοδοσία... έτους 1939.Αθήνα. 28σ. Επετηρίς του εν Κωνσταντινουπόλει Ηπειρωτικού Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου. Εν Κωνσταντινουπόλει, σελ, +διπλωμ. χάρτης Β/ΙΙ,1/ 21 Β/Ι,2/ 35 Α / Ι, 1 / 4 Hρώον (Το) του Αγώνος. Αθήνα, έγχρ. Πίν. Β/Ι,1/1 Θεατρικά έργα Θεατρικά έργα Εν Αθήναις, τ. Θέμελης, Τιμόθεος Θέμελης, Τιμόθεος Ανά τα προσκυνήματα. Εν Ιεροσολύμοις, σ. Επίσημα έγγραφα περί των δικαίων του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων...Ιεροσόλυμα, σ. Α/ΙΙΙ,2/ 6 Α/IV,3/ 32 Β/Ι,2/ 23 Θεολογικόν Θεολογικόν...Βενετία, σ. Α/ΙΙ,4/24 ΘΕΟΤΟΚΗΣ, ΚΩΝΣΤ. Β/ΙΙΙ,2/ 47 Θεόφιλος Γ. Θεόφιλος,Γ. Θεοχαρίδης, Γεώργιος Ι. Βιογραφία Ρήγα Φεραίου. Αθήνα, σ. Θρίαμβος του Χριστιανισμού... Λάρισα, 53σ. Καπετανίκια της Μακεδονίας.Θες/νίκη, σ. χάρτες ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ Β/ΙV,1/ 55 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Β/ΙΙΙ,2/ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α/IV,3/ 3 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α/IV,3/ 4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 9 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 37 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Β/ΙV,2/ 75 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (Ξυγγόπουλος) Θουκυδίδης. Πελοποννησιακός πόλεμος. Μετάφρασις και σχόλια, Λυσίου Π. Κουμανταράκη. Αθήνα, τ. σε 4. Κουμανταράκης, Λυσίας, μεταφρ. A/IV,1/ 58 A/II,2/ 1 ΘΡΑΚΗ Α/IV,2/ 17 19

21 ή ΘΡΑΚΗ (Ανδρεάδης) Β/Ι,2/ 53 ΙΓΝΑΤΙΟΣ, μητρ. Ουγγροβλαχίας Ιδανικά (Tα) της εθνικής εκπαιδεύσεως. ΙΓΝΑΤΙΟΣ, μητρ. Ουγγροβλαχίας Β/ΙV,1/ 14 Θες/νίκη, σ. Β/ΙΙΙ,2/ 33 ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΟΙ Α/ΙV/ 3/ 44 ΙΜΒΡΟΣ Ισίδωρος, αρχιεπ. Θες/νίκης Ιωαννίδης, Βασίλειος Χρ. Ιωαννίδης, Σαβ. Ιων (Ο) Δραγούμης...δοκίμιο. Καβακόπουλος, Π. Καβαλλιεράτος, Μιλτιάδης Άννινος. Kακκαβός, Δημ. Ομιλίαι... Η αγωνία της βορείου Ηπείρου. Θες/νίκη, σ. 2 αντ. Ιστορία και στατιστική Τραπεζούντος. Εν Κων/πόλει, σ. ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ Α/ΙΙ,4/ A/IV,3/ 15 {χ.τ.] σ. ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ, ΙΩΝ Β/ΙV,1/ 29 Μουσικά κείμενα δημοτικών τραγουδιών της Θράκης...τ.Α Αθήναι, σ. Αγορεύσεις επί των εκπαιδευτικών νομοσχεδίων: το γλωσσικόν ζήτημα, σελ. Η Μακεδονία κατά την τελευταίαν τεσσαρακονταετία και τα εθνικά ημών δίκαια. Θες/νίκη, σ Κακριδής, Ιωάννης Θ. Ομηρικά θέματα. Αθήνα, σ. Καλλιγάς, Μαρίνος Kαλογερόπουλος, Διονύσιος Η αισθητική του χώρου της ελλ. Εκκλησίας στο Μεσαίωνα. Αθήνα, σ. Πίνακες. 2 αντ. ΓΛΩΣΣΙΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ Α/IV,3 6 Α/1,4/ 9 2 αντ.. 89& 28 Β/ΙΙ,1/ 13 Β/ΙΙΙ,2/ 66& Β/ΙΙ,1/ 2 Γεώργιος Β.Αθήνα, σ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β Β/ΙΙΙ.1/ 7 Καλοστύπης, Ιωάννης Μακεδονία. Αθήναι, σ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Α/IV,3/ 34 Καμπούρογλου, Δημήτριος. Καμπούρογλου, Δημήτριος. Αι παλαιαί Αθήναι. Αθήναι, σ. Μνημεία της ιστορίας των Αθηνών. Εν Αθήναις, σελ. ΑΘΗΝΑ Α/Ι,3/12 ΑΘΗΝΑ Α/ΙΙ,2/ 11 20

22 ή Κανατσούλης, Α. Μακεδονική προσωπογραφία. Θες/νίκη, σ. Κανελλάκης, Κ.Ν. Χιακά ανάλεκτα. Αθήναι, σ. Κανονισμός του εν Θεσ/νίκη Διδασκαλείου. Καπετάν (O) Αγάς και ο μιγάς. Έδεσσα, Α/ΙΙΙ,4/ 29 Αθήναι, σ. Β/ΙΙΙ,2/ 31 Κάντος, Καίσαρ Ιστορία τριάκοντα ετών, Εν Αθήναις, σ. Β/Ι,2/ 44 Α/ΙΙΙ,1 5 ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ, ΙΩΑΝ. Β/IV,2/ 85 ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ, ΙΩΑΝ. Β/IV,2/ 86 ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ, ΙΩΑΝ. Α/ΙΙΙ,4/ 22 ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ, ΙΩΑΝ. Α/Ι,3/ 15 ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ, ΙΩΑΝ. Β/ΙΙΙ,2/ 58 ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ, ΙΩΑΝ. Β/IV,2/ 26 Καραγεωργιάδης, Ιωάννης Γ Kαραβαγγέλης, Γερμανός (Δέλτα, Πηνελόπη ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. Kαρολίδης, Παύλος Πεζά τε και έμμετρα. Λευκωσία, σ. Βίος του Κωνσταντίνου του Καραθεοδωρή Παρίσι, σ Ο αυτοκράτωρ Διογένης ο Ρωμανός 3.έκδ. Αθήνα, σ. Καραπάνος, Κωνστ/νος. Dodone et ses ruines. Paris, v. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΥΙΝΟΣ Β/ΙΙΙ,2/ Β/Ι,2/ 21 Β/IV,2/ 79 ΔΩΔΩΝΗ B/I,1/ 11 Καραράς, Νίκος Ο Μπουτζάς. Αθήνα, σ. Α/IV,3/26α Καραράς, Νίκος Το Σεβντίκιοϊ...Αθήναι, σ. Α/IV,3/ 26β Καραράς, Νίκος Καράτζιας, Γεώργιος Θ. Καράτζιας, Γεώργιος Θ. Καραχρίστος, Νικόλαος Το Νυμφαίο {Νυφιό}...Αθήναι, σ. 2 αντ. Άγνωστοι ήρωες της Κοζάνης εις τον Μακεδονικό Αγώνα. Θες/νίκη σ. Πνευματική παράδοσις της Κοζάνης.Θες/νίκη, σ. Διδακτική των σχολείων των ξενοφώνων.θεσσαλονίκη,1923. ΝΥΜΦΑΙΟ Β/ΙΙΙ,2/ 22& Α/IV, 3/ 26γ ΚΟΖΑΝΗ Β/ΙΙΙ,2/ 55 ΚΟΖΑΝΗ Β/ΙΙΙ,2/ 56 Α/ΙΙ,3/ 19 21

ΔΙΟΝ. ΓΙΑΛΛΕΛΗΣ ΑΘΗΝΑ 1982 ΜΟΡΦ. ΙΔΡ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΩΤ. ΤΣΙΤΣΩΝΗΣ ROBINSON ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑ 1982 UNESCO 1963

ΔΙΟΝ. ΓΙΑΛΛΕΛΗΣ ΑΘΗΝΑ 1982 ΜΟΡΦ. ΙΔΡ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΩΤ. ΤΣΙΤΣΩΝΗΣ ROBINSON ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑ 1982 UNESCO 1963 Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΕΚΔΟΤΗΣ ΤΟΠΟΣ ΕΤΟΣ 1 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΑΝ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝ. ΓΙΑΛΛΕΛΗΣ 1982 2 ΠΥΡΡΟΣ, Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΤΡ. ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑΣ 1972 3 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

B ΗΜΕΡΑ Κυριακή 6 Οκτωβρίου 2013 ΩΡΑ 12:00 π.μ.

B ΗΜΕΡΑ Κυριακή 6 Οκτωβρίου 2013 ΩΡΑ 12:00 π.μ. B ΗΜΕΡΑ Κυριακή 6 Οκτωβρίου 2013 ΩΡΑ 12:00 π.μ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 40. Αφιέρωμα στον Κωστή Παλαμά - 70 χρόνια από τον θανατό του......... 1467-1661 41.Τοπικά.......................................................

Διαβάστε περισσότερα

24η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΠΑΝΙΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΕΓΓΡΑΦΩΝ & ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

24η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΠΑΝΙΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΕΓΓΡΑΦΩΝ & ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 24η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΠΑΝΙΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΕΓΓΡΑΦΩΝ & ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ Δημοπρασία: Α Μέρος: 12:00 Σάββατο 29 Ιουνίου 2013 Β Μέρος: 12:00 Κυριακή 30 Ιουνίου 2013 Λαμπόβου 3 & Δυρραχίου 67, Σεπόλια Πλησίον

Διαβάστε περισσότερα

17η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΠΑΝΙΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΕΓΓΡΑΦΩΝ & ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

17η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΠΑΝΙΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΕΓΓΡΑΦΩΝ & ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 17η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΠΑΝΙΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΕΓΓΡΑΦΩΝ & ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ Δημοπρασία: Α Μέρος: 12:00 Σάββατο 31 Μαρτίου 2012 Β Μέρος: 12:00 Κυριακή 1 Απριλίου 2012 Λαμπόβου 3 & Δυρραχίου 67, Σεπόλια Πλησίον

Διαβάστε περισσότερα

9η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΠΑΝΙΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΕΓΓΡΑΦΩΝ & ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

9η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΠΑΝΙΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΕΓΓΡΑΦΩΝ & ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 9η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΠΑΝΙΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΕΓΓΡΑΦΩΝ & ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ Δημοπρασία: Α Μέρος: 12:00-18:00 Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου 2010 Β Μέρος: 12:00-18:00 Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου 2010 Λαμπόβου 3 & Δυρραχίου 67,

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ι Κ Ρ Α Σ Ι Α Τ Ε Σ

Μ Ι Κ Ρ Α Σ Ι Α Τ Ε Σ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΜ. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ Μ Ι Κ Ρ Α Σ Ι Α Τ Ε Σ Λ Ο Γ Ι Ο Ι Κ Α Ι Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Σ Από το 10 ο αιώνα µ.χ. ως το 1922. Μάιος 2008 Στους φίλους (Σπαρταλήδες) Αντώνη Βάσο και Χάρη Παναγιώτης (Αιτωλός)

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Τόπος Εκδότης Χρόνος

Τίτλος Τόπος Εκδότης Χρόνος Τίτλος Τόπος Εκδότης Χρόνος ΑΓΙΑΣΟΣ ΑΘΗΝΑ ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΑΣΩ 1997-1999 Ελλιπές ΑΓΙΑΣΟΣ ΑΘΗΝΑ ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΑΣΩ 2001 Ελλιπές ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΕΘΙΑΓΕ 1996 Ελλιπές ΑΓΡΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σπάνιων Βιβλίων & Περιοδικών

Σπάνιων Βιβλίων & Περιοδικών ΚΑΤAΛΟΓΟς ς ΠΩΛΠ ΩΛHΣΕΩΝ Σπάνιων Βιβλίων & Περιοδικών 6 Ιανουάριος 2010 Εναρξη πωλήσεων Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2010 ώρα 10:00 π. μ. Τα βιβλία που περιλαμβάνονται σε αυτό τον κατάλογο μπορείτε να τα δείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ-ΥΠΟΓΕΙΟ

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ-ΥΠΟΓΕΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ-ΥΠΟΓΕΙΟ Α/Α ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ- ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΟΝΤΟΓΟΝΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 8 ΑΘΗΝΑ 1851-53 2 ΤΟΜΟΙ 2 ΕΡΝΕΣΤΟΥ ΡΕΝΑΝ Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ 20

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΑ ΑΡΚΑΔΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ

ΒΙΒΛΙΑ ΑΡΚΑΔΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΡΚΑΔΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ Α/Α ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΤΑΞ.ΑΡ. ΚΑΤΗΓΟΡ. ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 526 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΘΗΡΕΣΙΑ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΑΡΚΑΔΙΑ Κ-10446 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΙΠΟΛΗ 1999 532 ANTON JOHN ΑΡΚΑΔΙΚΑ,ΟΜΙΛΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ζ. ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΒΥζΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

ζ. ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΒΥζΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 10-0118 ISTORIA E DHMOTIKOY_TELL_100118 ISTORIA E DHMOTIKOY_TELL 3/1/13 7:07 PM Page 114 ζ. ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΒΥζΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Έφιπποι βυζαντινοί αυτοκράτορες μπροστά στην τειχισμένη Πόλη 1. Ελεφαντοστέινη

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Γ. ΒΑΡΒΟΥΝΗΣ (σύντομο βιογραφικό σημείωμα)

Μ. Γ. ΒΑΡΒΟΥΝΗΣ (σύντομο βιογραφικό σημείωμα) Μ. Γ. ΒΑΡΒΟΥΝΗΣ (σύντομο βιογραφικό σημείωμα) Γεννήθηκε το 1966 στη Σάμο, όπου περάτωσε και τις εγκύκλιες σπουδές του. Σπούδασε στο Ιστορικό και Αρχαιολογικό Τμήμα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ BIBLIOGRAPHIC BULLETIN. Ειδική Έκδοση. Special Edition. Αθήνα, Ιούνιος 2014

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ BIBLIOGRAPHIC BULLETIN. Ειδική Έκδοση. Special Edition. Αθήνα, Ιούνιος 2014 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ειδική Έκδοση BIBLIOGRAPHIC BULLETIN Special Edition Αθήνα, Ιούνιος 2014 Athens, June 2014 Στο Βιβλιογραφικό Δελτίο Ειδική Έκδοση περιλαμβάνονται τεκμήρια που παρελήφθησαν από υπηρεσιακές

Διαβάστε περισσότερα

Σπάνιων Βιβλίων & Περιοδικών

Σπάνιων Βιβλίων & Περιοδικών ΚΑΤAΛΟΓΟς ς ΠΩΛΠ ΩΛHΣΕΩΝ Σπάνιων Βιβλίων & Περιοδικών 16 Λαμπόβου 3 & Δυρραχίου 67. Σεπόλια Πλησίον Σταθμού Μετρό ΣΕΠΟΛΙΑ 100 μέτρα από την Εθνική Οδό - Γέφυρα Ροσινιόλ Λεωφορείο: 732, 891 Στάση Παιδική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩ Ν ΣΠΟΥΔΩ Ν

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩ Ν ΣΠΟΥΔΩ Ν ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩ Ν ΣΠΟΥΔΩ Ν Δωρεά βιβλίων για τη Μακεδονία Η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών προσφέρει δωρεάν σε Βιβλιοθήκες 122 τίτλους εμβληματικών εκδόσεών της με θέμα τη Μακεδονία. Σχετική επιστολή

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος των βιβλίων και άρθρων στην ελληνική γλώσσα List of books and articles in Greek language

Κατάλογος των βιβλίων και άρθρων στην ελληνική γλώσσα List of books and articles in Greek language Κατάλογος των βιβλίων και άρθρων στην ελληνική γλώσσα List of books and articles in Greek language 1944 Ο µατωµένος εκέµβρης της Αθήνας. Αθήνα, Εθνος, Ιστορία, Τεύχος 10, 2009. 25 χρόνια του θεάτρου Κώστα

Διαβάστε περισσότερα

Οι δρόμοι της πόλης μου: Τα πρόσωπα και η ιστορία τους

Οι δρόμοι της πόλης μου: Τα πρόσωπα και η ιστορία τους Γ Γυμνασίου Οι δρόμοι της πόλης μου: Τα πρόσωπα και η ιστορία τους Σχολικό έτος 2013-14 1. ΑΓΓΕΛΑΚΗ Εμ. Η6-Η7- Ζ7 Ο Εμμανουήλ Αγγελάκης γεννήθηκε, το 1856 στο χωριό Αρμένι της Σητείας. Πιθανόν γεννήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ ΓΡΙΒΑΣ Κ. Ι. ΙΜΙΑ - ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ Ο ΔΙΑΠΛΟΥΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ Η ΠΑΙΔΕΙΑ

ΜΕΡΟΣ Β ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΜΕΡΟΣ Β ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ Η ΠΑΙΔΕΙΑ 1. Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Με την κύρωση της Διακήρυξης των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του

Διαβάστε περισσότερα

ΩΛHΣΕΩΝ. Σπάνιων Βιβλίων & Περιοδικών. 8 Φεβρουάριος 2011. Εναρξη πωλήσεων Τρίτη 22 Φεβρουαρίου 2011 ώρα 10:00 π. μ.

ΩΛHΣΕΩΝ. Σπάνιων Βιβλίων & Περιοδικών. 8 Φεβρουάριος 2011. Εναρξη πωλήσεων Τρίτη 22 Φεβρουαρίου 2011 ώρα 10:00 π. μ. ΚΑΤAΛΟΓΟς ς ΠΩΛΠ ΩΛHΣΕΩΝ Σπάνιων Βιβλίων & Περιοδικών 8 Φεβρουάριος 2011 Εναρξη πωλήσεων Τρίτη 22 Φεβρουαρίου 2011 ώρα 10:00 π. μ. Τα βιβλία που περιλαμβάνονται σε αυτό τον κατάλογο μπορείτε να τα δείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΗΛΥΤΙΣΜΩΝ ΣΤΗ Μ. ΑΣΙΑ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ (1887)*

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΗΛΥΤΙΣΜΩΝ ΣΤΗ Μ. ΑΣΙΑ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ (1887)* AP. Π. ΣΤΕΡΓΕΛΛΗΣ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΗΛΥΤΙΣΜΩΝ ΣΤΗ Μ. ΑΣΙΑ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ (1887)* Α. Ή ιστορική πλευρά των προσηλυτισμών. Περιγραφή καί περιεχόμενο του υπομνήματος.

Διαβάστε περισσότερα

BIBΛIOΦIΛIKA NEA. *Όπου εκκίνηση από 1 ευρώ (1- ) συμμετέχοντες είναι οι εντός και οι εκτός της αίθουσας

BIBΛIOΦIΛIKA NEA. *Όπου εκκίνηση από 1 ευρώ (1- ) συμμετέχοντες είναι οι εντός και οι εκτός της αίθουσας BIBΛIOΦIΛIKA NEA 118η ΔHMOΠPAΣIA ΣΠANIΩN BIBΛIΩN EΛΛHNΩN BIBΛIOΦIΛΩN ΜΕΓΑΛΗ TΡΙΤΗ 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015, ΩPA 19:00 AIΘOYΣA ΦIΛOΛOΓIKOY ΣYΛΛOΓOY ΠAPNAΣΣOΣ KAPYTΣH 8 Τα βιβλία εκτίθενται από την Παρασκευή 27 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚEΣ ΕΝOΤΗΤΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚEΣ ΕΝOΤΗΤΕΣ 1 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Η βιβλιογραφία που παρουσιάζεται δεν είναι εξαντλητική. Περιλαμβάνονται μόνο οι εργασίες που χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα συγκεκριμένων επιστημονικών πεδίων που αφορούν την ιστορία της Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ ΣΠΑΝΙΑ ΒΙΒΛΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΛΙΘΟΓΡΑΦΙΕΣ ΧΑΡΑΚΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

Α ΜΕΡΟΣ ΣΠΑΝΙΑ ΒΙΒΛΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΛΙΘΟΓΡΑΦΙΕΣ ΧΑΡΑΚΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Α ΜΕΡΟΣ ΣΠΑΝΙΑ ΒΙΒΛΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΛΙΘΟΓΡΑΦΙΕΣ ΧΑΡΑΚΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΘΗΝΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΜΑΪΟΥ 2010 18:00 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ: ATHENS PLAZA - ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 57, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ, 115 27 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 770 60 60-210 777 555 6,

Διαβάστε περισσότερα

Νεόφυτος -Νικόλαος. Ιερέας/Διδάσκαλος/Λόγιος/Συγγραφέας/Καθηγητής Χίος

Νεόφυτος -Νικόλαος. Ιερέας/Διδάσκαλος/Λόγιος/Συγγραφέας/Καθηγητής Χίος Επώνυµο Όνοµα Υπογραφή Βάµβας Νεόφυτος -Νικόλαος Υπογραφές Αγωνιστών της Ελληνικής Επαναστάσεως. ΙΕΕΕ, Αθηνα 1984 Ιδιότητα Τόπος Γέννησης Χρόνος Γέννησης 1776 Τόπος Καταγωγής Χίος Τόπος Θανάτου Αθήνα Χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΗΣΗ ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ EΚΔΟΣΕΙΣ

ΠΟΙΗΣΗ ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ EΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΙΗΣΗ ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΤΙΜΗ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΕΖΑ (ΝΑΝΟΥ) ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΝΑΝΟΥ ΣΚΟΤΕΙΝΙΩΤΗ 12,78 6,00 ΔΟΜΟΣ AΠANΘIΣMA (EΛ.MA/NA) ΕΛ.ΜΑΙΝΑ 6,39 3,00 ΔΟΜΟΣ ΕΡΗΜΙΤΗΣ ΕΛ.ΜΑΙΝΑ 4,79 2,00 ΔΟΜΟΣ ΠΝΟΕΣ ΙΣΜΑΗΛ ΕΜΡΕ 7,99

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαταθήκες Ορθοδοξίας και Ελληνισμού σε επιστολές του Ιωάννου Καποδίστρια προς εκκλησιαστικά πρόσωπα της εποχής του

Παρακαταθήκες Ορθοδοξίας και Ελληνισμού σε επιστολές του Ιωάννου Καποδίστρια προς εκκλησιαστικά πρόσωπα της εποχής του Παρακαταθήκες Ορθοδοξίας και Ελληνισμού σε επιστολές του Ιωάννου Καποδίστρια προς εκκλησιαστικά πρόσωπα της εποχής του ΑΝΝΑ ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΟΥ, Επικ. Καθηγήτρια Θεολογικής Σχολής, Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Σπάνιων Βιβλίων & Περιοδικών

Σπάνιων Βιβλίων & Περιοδικών ΚΑΤAΛΟΓΟς ς ΠΩΛΠ ΩΛHΣΕΩΝ Σπάνιων Βιβλίων & Περιοδικών 13 Λαμπόβου 3 & Δυρραχίου 67. Σεπόλια Πλησίον Σταθμού Μετρό ΣΕΠΟΛΙΑ 100 μέτρα από την Εθνική Οδό - Γέφυρα Ροσινιόλ Λεωφορείο: 732, 891 Στάση Παιδική

Διαβάστε περισσότερα

Μορφές Ελλήνων Λογίων στην Ρουμανία του 19ου αιώνα

Μορφές Ελλήνων Λογίων στην Ρουμανία του 19ου αιώνα Μορφές Ελλήνων Λογίων στην Ρουμανία του 19ου αιώνα ELENA LAZAR, Ελληνίστρια, Διευθυντής του Εκδοτικού Οίκου Ομόνοια, Βουκουρέστι Email: elenalazaromonia@yahoo.com Στο έδαφος της σημερινής Ρουμανίας εξελίχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διόρθωση κειμένων: Γιώργος Μύαρης, ΥΑΠ Δακτυλογράφηση: Άννα Τσιάρτα, ΠΙΚ Σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα