Ευφυείς Τεχνικές για Εφαρμογές Αποθετηρίων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ευφυείς Τεχνικές για Εφαρμογές Αποθετηρίων"

Transcript

1 Ευφυείς Τεχνικές για Εφαρμογές Αποθετηρίων Α.-Γ. Σταφυλοπάτης Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

2 ΕΥΦΥΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ανάκτηση - Επιλογή πληροφορίας Searching, mining, querying Εύκολη, ευέλικτη, διαισθητική πρόσβαση Ανοχή σε ανακρίβεια, αβεβαιότητα, ασάφεια Επέκταση ερωτήσεων, ευέλικτες ερωτήσεις Δυναμικό ταίριασμα αναζήτησης/αντικειμένου Οργάνωση - Ανάλυση δεδομένων Ανάλυση κειμένου Συνόψιση (summarization) Προσθήκη δομής σε μη δομημένα δεδομένα Αυτόματη εξαγωγή μεταδεδομένων Σύνδεση με άλλες πηγές Μετα-αναζήτηση (metasearch) Αξιοποίηση σχεσιακών δεδομένων 2

3 ΕΥΦΥΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Eξατομίκευση Μοντελοποίηση χρήστη Προφίλ προτιμήσεων (user profiling) Ανάδραση σχετικότητας (relevance feedback) Συστάσεις - εισηγήσεις (recommender systems) Οπτικοποίηση πολυδιάστατης πληροφορίας Κείμενο, εικόνες, πολυμεταβλητά δεδομένα 2Δ απεικονίσεις Μείωση διαστάσεων Σημασιολογικοί χάρτες, θεματικοί χάρτες Πλοήγηση 3

4 ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Μοντελοποίηση Υπολογιστική νοημοσύνη (Computational Intelligence) Μηχανική μάθηση (Machine Learning) Νευρωνικά δίκτυα (Neural Networks) Ασαφή συστήματα (Fuzzy Systems) Ταξινομητές πυρήνα / Support Vector Machines Aυτο-οργανούμενοι χάρτες (Self Organizing Maps) Πιθανοτικά μοντέλα και ταξινομητές Ταξινόμηση (Classification) Ομαδοποίηση (Clustering) Πραγματικές εφαρμογές με ερευνητικό ενδιαφέρον 4

5 Καθαρισμός δεδομένων και εύρεση διπλοεγγραφών Ταυτόχρονη παρουσία εγγραφών σε διαφορετικές γλώσσες (ελληνικά/αγγλικά) ή και σε greeklish Παρουσία εγγραφών χωρίς νόημα (π.χ. εισαγωγή μόνο ειδικών χαρακτήρων σε πεδίο που θα έπρεπε να περιέχει όνομα) Ελλιπείς εγγραφές (με πολλά κενά πεδία) Ορθογραφικά ή τυπογραφικά λάθη Διαφορετικές γραπτές μορφές της ίδιας οντότητας (π.χ. συντμήσεις και αρκτικόλεξα σε αντιπαραβολή με τα αναπτύγματά τους) Ενιαίες εγγραφές που πρέπει να διαχωριστούν διότι περιλαμβάνουν πληροφορία που αντιστοιχεί σε διαφορετικά πεδία Διόρθωση του περιεχομένου της βάσης και διευκόλυνση της αναζήτησης διπλοεγγραφών Συνδυασμός ετερογενών βάσεων (λειτουργία κυρίως backoffice) 5

6 Καθαρισμός δεδομένων και εύρεση διπλοεγγραφών Αρχιτεκτονική του συστήματος 6

7 Σύστημα προεπεξεργασίας Αντικαταστάσεις και ομαδοποιήσεις (ανάθεση ετικετών) Δημιουργία αριθμητικών χαρακτηριστικών και αναπαράστασης του κειμένου Εμπλουτισμός των χαρακτηριστικών με εξωτερικές πηγές γνώσεων 7

8 Το βασικό αντικείμενο Token 8

9 Παραγωγή διανυσμάτων για ευφυείς τεχνικές από λίστα Tokens 9

10 Καθαρισμός δεδομένων και εύρεση διπλοεγγραφών Αναγνώριση γλώσσας κειμένου/εγγραφών (ελληνικά/αγγλικά/greeklish) με χρήση αλφαβήτου Καθαρισμός από κείμενο/εγγραφές χωρίς νόημα Εύρεση ποιότητας εγγραφών Διαχείριση κειμένου greeklish Διαδικασία μετατροπής λέξεων greeklish στα ελληνικά Βιβλιοθήκη Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ) Ανάπτυξη ελληνικού συστήματος Soundex 10

11 Διαχείριση κειμένου Greeklish Μετασχηματισμός κάθε token σε διάνυσμα τιμών Αναγνώριση και εντοπισμός των ύποπτων διανυσμάτων Μετατροπή του token στα ελληνικά Μεταβλητές Διανύσματος Float Float Binary Integer Τριγραμματικό Σκορ Διγραμματικό Σκορ Ύπαρξη ή μη της λέξης στα αγγλοσαξονικά λεξικά Πλήθος Ομόηχων λέξεων στα ελληνικά με βάση τον αλγόριθμο Soundex 11

12 Καθαρισμός δεδομένων και εύρεση διπλοεγγραφών Tokenization Feature construction Πρόταση αντικαταστάσεων tokens Αρχική Βάση Δεδομένων WordList Fuzzy System API ΙΕΛ Τελική βάση δεδομένων Αφαίρεση tokens χωρίς νόημα 12

13 Ασαφής ταξινομητής λέξεων σε Greeklish ή Latin Γνωσιακή Βάση Κανόνων 13

14 Γνωσιακή βάση κανόνων ασαφούς ταξινομητή Ασαφείς Κανόνες 1 ΕΑΝ υπάρχει στο αγγλικό λεξικό, ΤΟΤΕ η λέξη είναι μάλλον αγγλική 2 ΕΑΝ το Τριγραμματικό Σκορ είναι χαμηλό ΚΑΙ το Διγραμματικό Σκορ είναι χαμηλό ΚΑΙ δεν υπάρχει στο αγγλικό λεξικό ΚΑΙ το πλήθος ομόηχων λέξεων με Soundex-απλό είναι χαμηλό ΚΑΙ το πλήθος ομόηχων λέξεων με Soundex-επέκταση είναι χαμηλό, ΤΟΤΕ η λέξη είναι μάλλον άγνωστη. 3 ΕΑΝ το Τριγραμματικό Σκορ είναι χαμηλό ΚΑΙ δεν υπάρχει στο αγγλικό λεξικό ΚΑΙ το πλήθος ομόηχων λέξεων με Soundex-απλό ΔΕΝ είναι υψηλό, ΤΟΤΕ η λέξη είναι μάλλον άγνωστη 4 ΕΑΝ δεν υπάρχει στο αγγλικό λεξικό ΚΑΙ το πλήθος ομόηχων λέξεων με Soundex-απλό ΔΕΝ είναι χαμηλό ΚΑΙ το πλήθος ομόηχων λέξεων με Soundex-επέκταση ΔΕΝ είναι χαμηλό, ΤΟΤΕ η λέξη είναι μάλλον greeklish 5 ΕΑΝ το Τριγραμματικό Σκορ είναι χαμηλό ΚΑΙ δεν υπάρχει στο αγγλικό λεξικό ΚΑΙ το πλήθος ομόηχων λέξεων με Soundex-απλό ΔΕΝ είναι χαμηλό ΚΑΙ το πλήθος ομόηχων λέξεων με Soundex-επέκταση είναι χαμηλό, ΤΟΤΕ η λέξη είναι μάλλον greeklish. 14

15 Καθαρισμός δεδομένων και εύρεση διπλοεγγραφών Αντιστοίχιση αρκτικόλεξων με αναπτύγματά τους Διαχείριση συντομογραφιών και συντμήσεων Ευφυής ενοποίηση γραπτών εκφράσεων Εντοπισμός διπλοεγγραφών και διασύνδεση εγγραφών Εύρεση προτύπων σε δεδομένα Τεμαχισμός ενιαίων εκφράσεων Ταίριασμα σχήματος και ενοποίηση βάσεων δεδομένων 15

16 Καθαρισμός δεδομένων, ταίριασμα σχήματος μεταξύ βάσεων δεδομένων και εύρεση διπλοεγγραφών Αρχικες Βάσεις Δεδομένων Καθαρισμός Δεδομένων Φάσεις Α, Β και Γ του EPSETG0515 COMA++ Αυτόματο Tαίριασμα Σχήματος Αποθήκευση Αντιστοιχίσεων Ενοποιημένη Βάση Altova MapForce Ταίριασμα Σχήματος Προσθήκη Αντιστοιχίσεων από DB Administrators FuzzyDupes/Febrl Εύρεση Διπλοεγγραφών Γενική αρχιτεκτονική του συστήματος 16

17 Καθαρισμός δεδομένων και εύρεση διπλοεγγραφών Ταίριασμα σχήματος Εξόρυξη και επανάχρηση πληροφοριών Επίλυση προβλήματος πολλών διαφορετικων γραπτών εκφράσεων (αρκτικόλεξα, διαφορετικές γλώσσες, συντομογραφίες κλπ) που αναφέρονται σε σημασιολογικά ίδιο περιεχόμενο Προοπτική δημιουργίας οντολογιών από πολλές "επίπεδες" περιγραφές Επισήμανση λαθών/προβλημάτων στα δεδομένα - βελτίωση μελλοντικών διαδικασιών ανάκτησης και εισαγωγής δεδομένων, π.χ. χρήση δομημένων φορμών περιγραφής, πολλαπλών επιλογών, έλεγχος γλώσσας κλπ Συγκρότηση σημαντικών και επαναχρησιμοποιήσιμων γλωσσικών εργαλείων και βάσεων γνώσεων, όπου -ειδικά για τα ελληνικά- δενυπάρχουνπροηγούμεναδιαθέσιμασε μεγάλη κλίμακα 17

18 Εξαγωγή μεταδεδομένων, βιβλιογραφικών αναφορών και φράσεων-κλειδιών από διαφορετικούς τύπους κειμένων Στην προοπτική ενός ηλεκτρονικού αποθετηρίου, μεγάλος όγκος πληροφορίας και χειροκίνητες διαδικασίες: ανάγκη για διευκόλυνση/επιτάχυνση της διαδικασίας αυτής με την αυτόματη εξαγωγή πληροφοριών από τα έγγραφα Χρήση ευφυών μεθόδων που επιτρέπουν την αυτόματη εξαγωγή προτεινόμενων τιμών για τα πεδία που θα πρέπει να συμπληρώσει ο χρήστης κατά την κατάθεση του εγγράφου του, όπως τίτλος, συγγραφέας κλπ., αλλά και την εξαγωγή φράσεων κλειδιών και βιβλιογραφικών αναφορών που θα συνοδεύουν το έγγραφο Διαχείριση διαφορετικών τύπων εγγράφων: επιστημονικά άρθρα, διατριβές 18

19 Σύστημα προεπεξεργασίας (ελληνικό/αγγλικό κείμενο) Ανάγνωση δεδομένων κειμένου από διάφορους τύπους αρχείων (PDF, PS, DOC/RTF), αυτόματη ανάθεση ετικετών (tagging) Μετατροπή σε απλό κείμενο Αυτόματη κατάτμηση (segmentation) κειμένου σε ζώνες (zoning) Εξαγωγή διανυσμάτων χαρακτηριστικών (feature extraction) από κείμενο Προσδιορισμός σωμάτων δεδομένων για την εκπαίδευση και δοκιμή ευφυούς συστήματος και παραγωγή δεδομένων εκπαίδευσης (training set) 19

20 Μετατροπή Εγγράφων σε Απλό Κείμενο Αρχικό PS PDFWRITE Φάκελος υπό παρακολούθηση Φάκελος αποθήκευση Αρχικό PDF PDF Recognition Server 2.0 professional edition TEXT Αρχικό DOC/RTF JODConverter 20

21 Αρχιτεκτονική συστήματος εξαγωγής μεταδεδομένων 21

22 Έγγραφα τύπου επιστημονικής δημοσίευσης Ετικέτα μεταδεδομένου HEADER _TAGS Εξήγηση Τίτλος Title Ο τίτλος του εγγράφου Συγγραφέας Author Τα ονόματα των συγγραφέων του εγγράφου Ίδρυμα Affiliation Το ίδρυμα που ανήκει ο κάθε συγγραφέας Διεύθυνση Address Η διεύθυνση του κάθε συγγραφέα Σημείωση Note Σημειώσεις σχετικά με copyright, αναφορές κλπ Διευθύνσεις των συγγραφέων Ημερομηνία Date Ημερομηνία δημοσίευσης HEADER PART Περίληψη Abstract Περιγραφή του περιεχομένου και εισαγωγικό τμήμα του εγγράφου Τηλέφωνο Phone Τηλέφωνα συγγραφέων Λέξη κλειδί Keyword Λέξη κλειδί Web Web URL συγγραφέα ή εγγράφου Θέση Degree Λέξεις σχετικές με θέση Αριθμός έκδοσης Pubnum Αριθμός έκδοσης του εγγράφου 22

23 Έγγραφα τύπου επιστημονικής δημοσίευσης Ετικέτα μεταδεδομένου REF_TAGS Εξήγηση Συγγραφέας Author Τα ονόματα των συγγραφέων Tίτλος Proceedings Booktitle Τίτλος Proceedings Ημερομηνία Date Ημερομηνία Αρχισυντάκτης Editor Τα ονόματα των αρχισυντακτών Ίδρυμα Institution Όνομα ιδρύματος Περιοδικό Journal Τίτλος περιοδικού Περιοχή Location Ονομασία περιοχής Σημείωση Note Σημειώσεις σχετικά με copyright, submit, to appear κ.λ.π. Σελίδες Pages Αναφορά σε σελίδες REFERENCE PART Εκδότης Publisher Ονομασία εκδότη Tech Report, Διδακτορικό, Master, Draft Paper Tech Τίτλος Title Τίτλος Χαρακτηρισμός όπως:tech Report, Διδακτορικό, Master, Draft Paper Volume Volume Αριθμός Volume 23

24 Ευφυές Σύστημα Ταξινόμησης Μηχανές Διανυσμάτων Στήριξης (Support Vector Machines-SVM) Var 1 Support Vectors Margin Width Var 2 24

25 Μηχανές Διανυσμάτων Στήριξης (Support Vector Machines-SVM) Kernel layer b x 1 K( xx, 1) x 2 Input (data) space K( xx, 2) y Output neuron Linear output K( xx, m ) 1 x mo 25

26 HEADER PART - Σύστημα ταξινόμησης με συνδυασμό μοντέλων SVM Κάθε γραμμή του HEADER PART (ή μέρος αυτής) κατατάσσεται σε μία ή περισσότερες από 14 κατηγορίες: title author address affiliation abstract phone pubnum web date degree note keyword intro 14 διαφορετικά υποπροβλήματα ταξινόμησης, έτσι ώστε κάθε υποπρόβλημα να αφορά την διάκριση μίας κατηγορίας από όλες τις άλλες (one-against-all) 26

27 REFERENCE PART - Σύστημα ταξινόμησης με συνδυασμό μοντέλων SVM Κάθε τμήμα του REFERENCE PART κατατάσσεται σε μία ή περισσότερες από 12 κατηγορίες: Author Booktitle Date Editor Institution Journal Location Note Pages Tech Title Volume 27

28 Αυτόματη Εξαγωγή Λέξεων και Φράσεων Κλειδιών από Κείμενα Δημοσιεύσεων 28

29 Αυτόματη εξαγωγή λέξεων και φράσεων κλειδιών με το λογισμικό ΚΕΑ 29

30 Εξαγωγή μεταδεδομένων, βιβλιογραφικών αναφορών και φράσεων-κλειδιών Ανάπτυξη ευφυών τεχνικών που κάνουν χρήση λεξικών, μορφολογίας και γενικότερα πολλών ιδιοτήτων του κειμένου και των εγγράφων (σημασιολογική ανάλυση/ανάγνωση) Δυνατότητα πολλαπλής αξιοποίησης: διευκόλυνση της online κατάθεσης εγγράφων από τους χρήστες offline βιβλιοθηκονομική αρχειοθέτηση του έγγραφου υλικού Μεταδεδομένα: συμπαγής περιγραφή, κατάλληλη για browsing και clustering Ενίσχυση της δυνατότητας πλοήγησης σε μεγάλους αριθμούς εγγράφων 30

31 Ερευνητική ομάδα ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ Α.-Γ. Σταφυλοπάτης, Καθ. ΕΜΠ, Επιστ. Υπεύθυνος Γ. Σιόλας, Δρ ΗΜΜΥ, Συντονιστής έργου Δ. Φροσυνιώτης, Δρ Πληροφορικής Μ. Περτσελάκης, Δρ ΗΜΜΥ Χ. Πατερίτσας, Δρ ΗΜΜΥ Α. Λαναρίδης, ΗΜΜΥ Γ. Σπανάκης, ΗΜΜΥ 31

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Τμήμα: Τεχνολογίες Διαχείρισης Πληροφορίας και Παγκόσμιου Ιστού Κατηγοριοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της πράξης:

Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της πράξης: Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της πράξης: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ» Κωδικός ΟΠΣ: 494184 Προϋπολογισμός: 372.195,80

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΣΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΡΟΗΓΜΕΝΕΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΡΟΣΒΑΣΗΣ Σ.Ε.Α.Β. ποέργο 9: πηρεσίες ροστιθέμενης Αξίας για Βιβλιοθήκες και πηρεσίες ληροφόρησης, Λοιπούς

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακό Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου με Αυτο-οργάνωση Χρηστών

Διαδικτυακό Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου με Αυτο-οργάνωση Χρηστών ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Διαδικτυακό Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου με Αυτο-οργάνωση Χρηστών ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΚΤ Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_4 ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) - ΕΚΤ Με τίτλο: Δημιουργία παιδαγωγικών προδιαγραφών Ενιαίας Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, Μεθοδολογία Ψηφιακής Διαμόρφωσης Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτικοί είκτες Υπηρεσιών Βιβλιοθηκών και ιαχείριση Πόρων: Μεθοδολογίες Ανάλυσης και στρατηγικός σχεδιασµός.

Ποιοτικοί είκτες Υπηρεσιών Βιβλιοθηκών και ιαχείριση Πόρων: Μεθοδολογίες Ανάλυσης και στρατηγικός σχεδιασµός. Ποιοτικοί είκτες Υπηρεσιών Βιβλιοθηκών και ιαχείριση Πόρων: Μεθοδολογίες Ανάλυσης και στρατηγικός σχεδιασµός. Αριστείδης Μελετίου Πολυτεχνείο Κρήτης, Πολυτεχνειούπολη, 73100 Χανιά, amlet@library.tuc.gr.

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη του Αρχείου της Ένωσης Κέντρου Αναθέτουσα Αρχή: ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Προϋπολογισμός: Προϋπολογισμός: 203.252,03 (χωρίς ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

"Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης

Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης "Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Προκήρυξη Υποτροφιών To Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΠΑΤΡΏΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΉ ΣΧΟΛΉ ΤΜΉΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ Η/Υ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΠΑΤΡΏΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΉ ΣΧΟΛΉ ΤΜΉΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ Η/Υ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΠΑΤΡΏΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΉ ΣΧΟΛΉ ΤΜΉΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΉ ΕΡΓΑΣΊΑ ΑΞΙΟΠΟΊΗΣΗ ΠΛΑΤΦΌΡΜΑΣ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΎ ΚΏΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ. Μπουρέλος Παναγιώτης AM 3446 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Ψηφιοποίηση, ηλεκτρονική διαχείριση και διάθεση εκδόσεων του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων Αναθέτουσα Αρχή: Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές Βιβλιοθήκες

Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Μία από τις πιο σηµαντικές εφαρµογές της επιστήµης της Πληροφορικής που έχει γνωρίσει ευρεία ανάπτυξη και εφαρµογή λόγω της µεγάλης διάδοσης του διαδικτύου είναι οι ψηφιακές βιβλιοθήκες (digital libraries)

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Διακήρυξη Διαγωνισμού Διακήρυξη Διαγωνισμού «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ» Της Πράξης «ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Παρατηρήσεις & Οδηγίες Συγγραφής Διπλωματικής Εργασίας

Γενικές Παρατηρήσεις & Οδηγίες Συγγραφής Διπλωματικής Εργασίας Γενικές Παρατηρήσεις & Οδηγίες Συγγραφής Διπλωματικής Εργασίας Μηνάς Δασυγένης, Λέκτορας mdasygenis at uowm dot gr http://arch.icte.uowm.gr Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Δυτικής

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ «Υ λ ο π ο ί η σ η Π. Σ. Β ι β λ ι ο θ ή κ η ς Λ ε ι τ ο υ ρ γ ι κ ώ ν Υ π η ρ ε σ ι ώ ν»

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ «Υ λ ο π ο ί η σ η Π. Σ. Β ι β λ ι ο θ ή κ η ς Λ ε ι τ ο υ ρ γ ι κ ώ ν Υ π η ρ ε σ ι ώ ν» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΙΚΟ ΙΔΡΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΛΙΩΝ ΕΡΕΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 10/02/2015 Αρ. Πρωτ.: 268/Φ30.1 Ταχ. Διεύθυνση: Εσταυρωμένος, 71004

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη αποθήκης δεδομένων (Data Warehouse) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και ηλεκτρονικές υπηρεσίες προγραμματισμού και ανάλυσης της περιφερειακής στρατηγικής για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΥΞΗ ΓΝΩΣΗΣ ΜΕ ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΣΕ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΕΞΟΡΥΞΗ ΓΝΩΣΗΣ ΜΕ ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΣΕ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΞΟΡΥΞΗ ΓΝΩΣΗΣ ΜΕ ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΣΕ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Μηνάς Καραολής Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2010 Εκτιμήσεις του παγκόσμιου οργανισμού υγείας δείχνουν ότι οι καρδιακές παθήσεις είναι και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΗΓΕΣ» ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κ.

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΗΓΕΣ» ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κ. ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Επιστήμη της Πληροφορίας Διοίκηση και Οργάνωση Βιβλιοθηκών με έμφαση στις Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιοποίηση Ασφαλιστικής Νομοθεσίας και Παροχών Αρχή: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΕ Προϋπολογισμός: 1.948.020,00 (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ) Πλέον Δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητρόπολης Νικοπόλεως και Πρεβέζης Αναθέτουσα Αρχή: ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΕΒΕΖΗΣ Προϋπολογισμός: 301.500.00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση υπηρεσιών Τηλεδιάσκεψης και Aσύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Παρουσίαση υπηρεσιών Τηλεδιάσκεψης και Aσύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Παρουσίαση υπηρεσιών Τηλεδιάσκεψης και Aσύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Δρ. Αύγουστος Τσινάκος ΠΛΗΝΕΤ Δυτικής Θεσ/νίκης tsinakos@uom.gr Παν. Μακεδονίας Ομάδα Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματη Ομαδοποίηση Κινητών Χρηστών Βάσει Πληροφορίας Θέσης

Αυτόματη Ομαδοποίηση Κινητών Χρηστών Βάσει Πληροφορίας Θέσης ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Αυτόματη Ομαδοποίηση Κινητών Χρηστών Βάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑ 2013 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΗΣ Καθηγητής Κωνσταντίνος Γάτσιος ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών Μεταπτυχιακή Διατριβή στα Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα Εφαρμογή Υπαρχόντων Αλγορίθμων Συστάσεων, σε Εκπαιδευτικά Σύνολα

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο Γνώσεων Πληροφορικής

Ερωτηματολόγιο Γνώσεων Πληροφορικής Ερωτηματολόγιο Γνώσεων Πληροφορικής Ονοματεπώνυμο : Θέση : Ημερομηνία : Σχόλια : Παρακαλώ συμπληρώστε τα ακόλουθα με τα στοιχεία που έχετε απορίες ή ελλείψεις και θα θέλατε να επικεντρώσουμε στα σεμινάρια.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ - «Τόμος Σχεδιασμού Πλατφόρμας»

ΤΗΛΕ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ - «Τόμος Σχεδιασμού Πλατφόρμας» Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, νοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. ΤΗΛΕ-ΠΡΟΜΗΘΕΣ - «Τόμος Σχεδιασμού Πλατφόρμας» ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΣ - Πλατφόρμα Εκπαίδευσης Επαγγελματιών Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ Πρόσκληση Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα για Φυσικές Επιστήμες Αριθμός Πρόσκλησης: 02 Θεματική Περιοχή:

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο. Μεταδεδομένα είναι. Παράδειγμα Μεταδεδομένων. Παραδόσεις Μεταδεδομένων Κατηγορίες, πρότυπα. «Δομημένα δεδομένα για άλλα δεδομένα»

Περιεχόμενο. Μεταδεδομένα είναι. Παράδειγμα Μεταδεδομένων. Παραδόσεις Μεταδεδομένων Κατηγορίες, πρότυπα. «Δομημένα δεδομένα για άλλα δεδομένα» Περιεχόμενο Τι είναι Μεταδεδομένα Παραδείγματα Δεδομένα ή Μεταδεδομένα Βασικές έννοιες Ορολογία, ηλεκτρονικά δημοσιεύματα, πρότυπα Παραδόσεις Μεταδεδομένων Κατηγορίες, πρότυπα Τι είναι Μεταδεδομένα Machine

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων 1 ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 3 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 3 C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 3 C1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 5 C1.3 Εγγυητική

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κρήτης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

Πανεπιστήμιο Κρήτης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Χρήση αυτόνομων οντοτήτων λογισμικού στη διαχείριση πόρων ενός συστήματος επείγουσας προνοσοκομειακής ιατρικής Ζαμπούλης Ξενοφών

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση»

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» EKT / EIE: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ / ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ EKT / NHRF: NATIONAL DOCUMENTATION CENTRE / NATIONAL HELLENIC RESEARCH FOUNDATION Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» Άξονας Προτεραιότητας

Διαβάστε περισσότερα