Γενικές αρχές εκπόνησης επισκοπήσεων της βιβλιογραφίας (surveys)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γενικές αρχές εκπόνησης επισκοπήσεων της βιβλιογραφίας (surveys)"

Transcript

1 Γενικές αρχές εκπόνησης επισκοπήσεων της βιβλιογραφίας (surveys) Π. Βασιλειάδης Τετάρτη, 3 Οκτωβρίου Εισαγωγικά Η διαδικασία επισκόπησης της βιβλιογραφίας για ένα ερευνητικό τομέα είναι μια εξαιρετικά επίπονη διαδικασία. Η καταγραφή της εν λόγω επισκόπησης με τρόπο χρήσιμο στους αναγνώστες είναι μια διαδικασία που απαιτεί τέχνη, αφαιρετική ικανότητα και μέθοδο. Οι εν λόγω οδηγίες απευθύνονται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές που εμπλέκονται στις παραπάνω διαδικασίες και σκοπό έχουν να παρουσιάσουν μια μέθοδο δουλειάς, αφενός, και οδηγίες παρουσίασης αφετέρου. Το εν λόγω κείμενο συγγράφεται ως εάν το αντικείμενο εργασίας είναι η εκπόνηση μιας βιβλιογραφικής επισκόπησης (survey) στο χώρο των βάσεων δεδομένων 1. Οι οδηγίες ισχύουν περίπου απαράλλαχτες και για το απλούστερο έργο της συγγραφής του κεφαλαίου «Σχετικές Εργασίες» σε μια εργασία μεταπτυχιακής εξειδίκευσης. Στην δεύτερη αυτή περίπτωση, το ερευνητικό αντικείμενο είναι σαφώς πιο περιορισμένο και η επισκοπούμενη βιβλιογραφία σημαντικά πιο ολιγάριθμη. 2. Αντικείμενο και σκοπός της βιβλιογραφικής επισκόπησης Η βιβλιογραφική επισκόπηση, η οποία διεξάγεται σε μεγάλο εύρος στην αρχή της εκπόνησης μιας διδακτορικής διατριβής ή μιας μεταπτυχιακής εργασίας (και σε μικρότερο εύρος, στο υπόλοιπο της ζωής σας), αποτελεί μια οργανωμένη καταγραφή (α) της ερευνητικής περιοχής που εξετάζεται, (β) των κρίσιμων τεχνικών ζητημάτων που εμπλέκονται σε αυτή, και (γ) μεθόδων αντιμετωπίσεως των εν λόγω τεχνικών προβλημάτων, όπως αυτές έχουν παρουσιαστεί στη διεθνή βιβλιογραφία. Πρέπει, δηλαδή, να θυμάστε, ότι η βιβλιογραφική επισκόπηση ως πρώτιστο στόχο έχει να σας βοηθήσει να οργανώσετε στο μυαλό σας, αφενός ποια είναι τα κρίσιμα ζητήματα, και αφετέρου, πώς τα αντιμετωπίζουμε. 1 Δες ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α για τις διαφορές σε σχέση με το χώρο της εννοιολογικής μοντελοποίησης (conceptual modeling) C:\Users\pvassil\UoI\TEMPLATES\FormsForGraduates\MSc_Templates\Survey_guidelines_byPV.doc 1/15

2 Άμεσο απότοκο του παραπάνω στόχου είναι και ο εντοπισμός προβλημάτων που η ερευνητική κοινότητα ΔΕΝ έχει αντιμετωπίσει επιτυχώς στο παρελθόν. Η οργάνωση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας ΔΕΝ ταυτίζεται με την καταγραφή της. Στη γενική περίπτωση, οι δύο διαδικασίες είναι ξεχωριστές, αν και αλληλοεξαρτώμενες. Η παρουσίαση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας απαιτεί την ομαδοποίηση των δημοσιευμένων εργασιών σε επί μέρους θέματα, την αφαιρετική εξαγωγή κοινών χαρακτηριστικών ανά ομάδα, αλλά και των εντοπισμό των ιδιομορφιών της κάθε εργασίας. Όπως, θα δούμε και παρακάτω, η οργάνωση και η καταγραφή είναι διαδικασίες διεξάγονται σε μεγάλο βαθμό εν παραλλήλω: για κάθε άρθρο που διαβάζουμε (i) οφείλουμε να καταγράφουμε μια περίληψή του, ΑΜΕΣΩΣ μετά την ανάγνωση, (ii) αυτομάτως αναδιοργανώνουμε (αν μη τι άλλο στο μυαλό μας) την εικόνα της ευρύτερης ερευνητικής περιοχής. Checklist: Στην τελική της μορφή, η επισκόπηση έχει σκοπό να παρουσιάσει στον αναγνώστη, με δομημένο τρόπο, την οργάνωση της περιοχής που έχετε καταστρώσει στο μυαλό σας και συγκεκριμένα, ποια είναι τα γενικά χαρακτηριστικά του ευρύτερου προβλήματος που διερευνούμε ποιες είναι οι σχετικές υποπεριοχές (γι αυτό και φτιάχνουμε μια υποενότητα για κάθε τέτοια περιοχή), ποιες είναι οι κρίσιμες εργασίες σε κάθε περιοχή και τι κάνουν. πώς συνοψίζεται η εικόνα της ερευνητικής προσπάθειας μέχρι στιγμής στην παγκόσμια βιβλιογραφία τι ζητήματα μένουν ανοιχτά προς διερεύνηση. Μπορείτε να αναφερθείτε σε εξαιρετικές βιβλιογραφικές επισκοπήσεις τις οποίες αναφέρω στην ενότητα «Αναφορές» ως υποδειγματικές εργασίες επί του θέματος. 3. Μέθοδος δουλειάς 3.1 Εκκίνηση της συλλογής της βιβλιογραφίας Τρεις είναι οι πηγές από τις οποίες μπορείτε να ξεκινήσετε τη συλλογή του υλικού: (α) ο επιβλέπων καθηγητής σας (β) το DBLP, C:\Users\pvassil\UoI\TEMPLATES\FormsForGraduates\MSc_Templates\Survey_guidelines_byPV.doc 2/15

3 (γ) το Google. Οφείλετε να τις χρησιμοποιήσετε και τις τρεις! Επίσης, οφείλετε να δώσετε ιδιαίτερη σημασία στην βιβλιογραφία των τελευταίων ετών. Είναι περίπου υποχρεωτική η αναζήτηση σχετικών εργασιών τα τελευταία 5-6 χρόνια στα συνέδρια VLDB, SIGMOD, ICDE, EDBT. Για λόγους πληρότητας, αναφέρουμε και τα περιοδικά ACM TODS, VLDBJ, Information Systems, IEEE TKDE στα οποία συνήθως βρίσκονται εκτεταμένες εκδοχές των άρθρων που δημοσιεύονται στα παραπάνω συνέδρια. Τα περιοδικά ACM Computing Surveys (CSUR) και VLDB Journal (VLDBJ) είναι (το πρώτο εξ αντικειμένου) τα σημεία στα οποία μπορεί να ανατρέξει κανείς για άλλες, σχετικές επισκοπήσεις. Επίσης, είναι πολύ χρήσιμο να ανατρέξει κανείς στα tutorials των προαναφερθέντων μεγάλων συνεδρίων για βάσεις δεδομένων: πολύ συχνά, υπάρχουν στο διαδίκτυο οι διαφάνειες από τα tutorials που συνοψίζουν έξοχα τη βιβλιογραφία και τα ζητήματα σε κάποια ερευνητική περιοχή, έστω και αν δεν συνοδεύονται από κάποιο κείμενο. Σημείωση: Στις βάσεις δεδομένων, το κατ εξοχήν σημείο αναφοράς για τη διεθνή βιβλιογραφία είναι το site του DBLP, που συντηρείται από τον M. Ley στο καθώς και τα mirrors του Προοδευτική επέκταση της επισκοπούμενης βιβλιογραφίας Δοθέντων κάποιων αρχικών αναφορών που έχουμε συλλέξει από την παραπάνω διαδικασία, σιγά-σιγά αρχίζουμε και εξερευνούμε τη βιβλιογραφία. Γράφε όπως διαβάζεις. Ο βασικός σκοπός ανάγνωσης μιας εργασίας είναι η διάγνωση της θεμελιώδους ουσίας του άρθρου. Στην αγγλική, ο όρος «θεμελιώδης ουσία» αποδίδεται με τη λέξη gist, εξ ου και η αρχή GIST: C:\Users\pvassil\UoI\TEMPLATES\FormsForGraduates\MSc_Templates\Survey_guidelines_byPV.doc 3/15

4 Given a set of assumptions Introduce a technique / algorithm / data structure / theorem / Such that a goal is achieved / certain measures are optimized (y-axis) / certain qualities are verified (essence of a theorem) Tested over a set of configuration parameters (x-axis) Κάθε φορά που διαβάζουμε μια εργασία, ο πρώτος στόχος είναι να απαντήσουμε το παραπάνω ερώτημα για το άρθρο. Στη συνέχεια, δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην προτεινόμενη τεχνική ( Introduce I ). Αν το άρθρο μας ενδιαφέρει πολύ, πρέπει να κατανοήσουμε και την ουσία των πειραμάτων (Evaluate the effect of the x-axis to the value of the y-axis). Η τεχνική «γράφε όπως διαβάζεις» λέει ότι εν παραλλήλω με την παραπάνω διαδικασία κατανόησης, διεξάγεται και η διαδικασία καταγραφής: Γράψτε το GIST του άρθρου σε μία δύο προτάσεις. Γράψτε σε τεχνικό ύφος το πώς δουλεύει η προτεινόμενη τεχνική (I). ΠΡΟΣΟΧΗ: αυτό είναι το πιο δύσκολο σημείο + εδώ απαιτείται έμφαση στην βαθειά κατανόηση του άρθρου. Προσθέστε και οποιαδήποτε άλλα σχόλια, π.χ., για τα πειράματα ή τα ευρήματα.... και... Σκεφτείτε πολύ σοβαρά τι λείπει από το άρθρο και καταγράψτε το. Ασχέτως αν θα περιλάβετε τις ελλείψεις στην επισκόπηση, το σημείο αυτό σας βοηθά να κατανοήσετε τι μπορείτε να κάνετε εσείς. Στη διάρκεια αυτής της διαδικασίας απαιτείται ΑΥΣΤΗΡΗ ΤΥΠΙΚΟΤΗΤΑ στον τρόπο με τον οποίο καταχωρούμε τις αναφορές στο τέλος του κειμένου (βλ., αναλυτικές οδηγίες στο κείμενο [Βασι06]). Δεν είναι όλα τα πιόνια ίδια. Στο σκάκι, ανάλογα με τη διαμόρφωση του αγώνα, κάποια πιόνια αποδεικνύονται πιο σημαντικά από άλλα (λόγω αμυντικού ρόλου, κάλυψης χώρου κλπ). Το ίδιο ισχύει και με τις εργασίες: όταν ετοιμάζεστε να επιτεθείτε σε κάποιο ερευνητικό πρόβλημα, κάποιες εργασίες είναι πιο σημαντικές από άλλες, κυρίως λόγω συνάφειας, αλλά και λόγω των τεχνικών που σας προσφέρουν έτοιμες προς επαναχρησιμοποίηση. C:\Users\pvassil\UoI\TEMPLATES\FormsForGraduates\MSc_Templates\Survey_guidelines_byPV.doc 4/15

5 Στην αρχή, αφενός λόγω απειρίας, και αφετέρου λόγω έλλειψης συγκεκριμένου ερευνητικού στόχου, είστε υποχρεωμένοι να θεωρείτε όλες τις εργασίες «ισότιμες». Στην πορεία, όσο θα αποκτάτε εμπειρία, το διακριτικό σας κριτήριο θα οξύνεται. Έτσι, ενώ είναι πολύ σημαντικό να μπορείτε να ξεχωρίστε τις σημαντικές εργασίες για τη στόχευση της έρευνάς σας, πρέπει να συμβιβαστείτε με το γεγονός ότι είναι τρομακτικά δύσκολο να αποφασίσει κανείς ποιες εργασίες είναι οι πιο σημαντικές και για να το κάνει, απαιτείται χρόνος, χρόνος, χρόνος και... χρόνος. Σε ότι αφορά την συγγραφή μιας επισκόπησης, όμως, το παραπάνω πρόβλημα δεν είναι και τόσο σημαντικό: αυτό που για τη δική σας έρευνα είναι σημαντικό, μπορεί να είναι οριακά σχετικό για κάποιο άλλο ερευνητικό πρόβλημα. Κατά συνέπεια, όταν συγγράφετε την επισκόπηση, βάλτε τα πιόνια ισότιμα στη σκακιέρα και αφήστε τον καθένα να παίξει την παρτίδα όπως νομίζει. Το καλάθι με τα κεράσια. Η βιβλιογραφία είναι σαν το καλάθι με τα κεράσια. Τραβάς ένα και σηκώνονται άλλα πέντε. Η αυτονόητη μεταφορά στο χώρο των ερευνητικής βιβλιογραφίας απλώς μεταφράζεται στο ότι ένα άρθρο αναφέρει κάποια προηγούμενη εργασία, η οποία είναι ενδεχομένως άξια διερεύνησης. Επίσης, για μια σημαντική εργασία απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή και στον εντοπισμό εργασιών που την αναφέρουν στη βιβλιογραφία τους (για το σκοπό αυτό μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το DBLP για παλαιές εργασίες και κυρίως τα συστήματα Google Scholar και Citeseer). Προφανώς ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ της διαδικασίας. Τα κεράσια είναι άπειρα και το πού σταματά κανείς είναι ad hoc. Χονδρικά, και χωρίς αυτό να είναι δεσμευτικό, μια επισκόπηση οφείλει να έχει άρθρα ως κεντρικό της κορμό (με αποτέλεσμα οι συνήθεις επισκοπήσεις να αναφέρονται σε άρθρα, συνολικά). Μια εργασία MSc, χονδρικά, είναι τυπικά καλυμμένη με την βαθειά κατανόηση άρθρων. Επαναλαμβάνω, όμως, ότι τα παραπάνω νούμερα είναι ενδεικτικά και δείχνουν την τάξη μεγέθους στη συνήθη περίπτωση. 3.3 Αφαιρετική σύνοψη, ομογενοποίηση και εκκαθάριση των επί μέρους σημειώσεων Κάποια στιγμή, ο καιρός είναι ώριμος να οργανώσετε τις καταχωρήσεις σας σε κατηγορίες. Αυτή είναι μια guided bottom-up διαδικασία: αν και εξ αρχής υπάρχει μια πολύ αδρή C:\Users\pvassil\UoI\TEMPLATES\FormsForGraduates\MSc_Templates\Survey_guidelines_byPV.doc 5/15

6 ομαδοποίηση των εργασιών σε μεγάλες ομάδες, οι επί μέρους υπο-ομάδες δεν είναι εμφανείς και πρέπει να καθοριστούν. To GIST τεστ παρέχει ασφαλή κριτήρια για να γίνει αυτό: G, I, S, με την αντίστροφη σειρά. - Οι ευρύτερες ομάδες συνήθως προκύπτουν από το τελικό στόχο (S) - Οι τεχνικές ανά στόχο ομαδοποιούνται ανάλογα με τα μέσα που χρησιμοποιούμε (I) - Οι επί μέρους εργασίες διαφοροποιούνται ανάλογα με τις υποθέσεις που κάνουν (G), ή/και τις μετρικές που προσπαθούν να βελτιστοποιήσουν (S) Ξανά πρέπει να τονιστεί ότι η ομαδοποίηση δεν πετυχαίνει με την πρώτη και απαιτεί χρόνο για να ωριμάσει. Βελτιώσεις. Κατά τη διάρκεια της συγγραφής της επισκόπησης με οργανωμένο τρόπο, απαιτείται να ομογενοποιηθούν και να καθαρισθούν ορισμένες επί μέρους σημειώσεις. Η προσθήκη παραδειγμάτων βοηθά πάντα τον τελικό αναγνώστη να καταλάβει ένα επί μέρους πρόβλημα. Συνολικά, ο στόχος είναι να παραχθεί ένα ενιαίο, ομογενές κείμενο και όχι μια απλή συρραφή των επί μέρους σημειώσεων. 3.4 Συντήρηση Όσο περνά ο καιρός ιδίως για όσους εκπονούν διδακτορική διατριβή- η ικανότητά σας να ξεχωρίζετε τις σχετικές από τις μη σχετικές εργασίες θα εξασκείται. Το GIST τεστ θα γίνεται σιγά-σιγά όλο και πιο εύκολο, και η ικανότητά σας να αποτιμάτε τη σημαντικότητα μιας εργασίας θα οξύνεται. Όσο περνά ο καιρός, πρέπει να μην ξεχνάτε: - το «γράφε όπως διαβάζεις» είναι ένα παιχνίδι που συνεχίζεται εφ όρου ζωής συνεπώς, οφείλετε να συνεχίζετε να καταγράφετε τις περιλήψεις των αναγνωσθέντων άρθρων. - η μορφή του ερευνητικού τοπίου αλλάζει: προβλήματα που κάποτε ήταν σημαντικά χάνουν τη σημασία τους και προκύπτουν άλλα στη θέση τους συνεπώς, η δομή του ερευνητικού τοπίου που έχετε στο μυαλό σας ενδεχομένως χρειάζεται ανανέωση επίσης. Αυτό που πρέπει να θυμάστε είναι ότι η σχέση σας με τη βιβλιογραφία είναι παντοτινή και οι βασικές τεχνικές για να τη διαχειρίζεστε δεν αλλάζουν! C:\Users\pvassil\UoI\TEMPLATES\FormsForGraduates\MSc_Templates\Survey_guidelines_byPV.doc 6/15

7 4. Γενική Δομή της Επισκοπήσεως Τα κεφάλαια της επισκοπήσεως έχουν περίπου την εξής δομή: 1. Εισαγωγή 2. Θεμελιώδεις έννοιες και παράδειγμα αναφοράς 3. Κατηγοριοποίηση των βασικών εννοιών και της σχετικής εργασίας Παρουσίαση της σχετικής δουλειάς ανά κατηγορία Σχετικά projects 6. Κατανομή των εργασιών σε κατηγορίες και timeline των δημοσιεύσεων 7. Ανακεφαλαίωση Μελλοντική δουλειά Στη συνέχεια, αναλύονται σε περισσότερη λεπτομέρεια οι γενικές αρχές του κάθε κεφαλαίου. 5. Εισαγωγή Η εισαγωγή σκοπό έχει να παρουσιάσει (α) το γενικότερο πρόβλημα που πάτε να λύσετε, (β) γιατί αυτό είναι ενδιαφέρον, σημαντικό, καινοτόμο και όχι προφανές στη λύση του, (γ) πού είναι χρήσιμο στον πραγματικό κόσμο, και (δ) την οργάνωση του κειμένου στις επόμενες ενότητες (σε μεγαλύτερη ανάλυση απ ότι όταν γράφουμε το roadmap ενός άρθρου). Η εισαγωγή απαντά το ερώτημα why bother? με απλό τρόπο, χωρίς ιδιαίτερες τυπικότητες και εξηγεί στον αναγνώστη πού βρίσκεται κάθε τι (κυρίως για τον αναγνώστη που θα διαβάσει το άρθρο μετά από καιρό ψάχνοντας για κάποιο πολύ συγκεκριμένο πρόβλημα). Επίσης, είναι σύνηθες να αναφέρονται στην εισαγωγή και άλλες σχετικές επισκοπήσεις του παρελθόντος, καθώς και πώς διαφοροποιείται η παρούσα επισκόπηση από αυτές. 6. Θεμελιώδεις έννοιες και παράδειγμα αναφοράς Το εν λόγω κεφάλαιο, έπεται της εισαγωγής και ορίζει τις θεμελιώδεις έννοιες με τεχνικό ύφος και αυστηρό τρόπο. ΔΕΝ είναι απαραίτητο να είστε μαθηματικά αυστηροί, ούτε να δώσετε αυστηρούς μαθηματικούς ορισμούς. Αν μπορείτε, όμως, ως εκ της φύσεως του προβλήματος και της συνοχής της βιβλιογραφίας, η αυστηρότητα είναι πολύ καλό στοιχείο (στη γενική περίπτωση, σε πολύ ευρεία ζητήματα η βιβλιογραφία δεν είναι ιδιαίτερα συνεπής ως προς C:\Users\pvassil\UoI\TEMPLATES\FormsForGraduates\MSc_Templates\Survey_guidelines_byPV.doc 7/15

8 τον ορισμό των βασικών εννοιών, με αποτέλεσμα να υπάρχει αδυναμία απόδοσης τυπικών ορισμών). Το κεφάλαιο οφείλει να αφιερώσει σημαντικό χώρο στον ορισμό ενός παραδείγματος αναφοράς (π.χ., το σχήμα μιας βάσης αναφοράς) και επί μέρους παραδειγμάτων (π.χ., ερωτήσεων επί του σχήματος) που εξηγούν γιατί είναι σημαντικό το πρόβλημα που εξετάζεται. Στη συνέχεια της επισκόπησης, αν οι γενικές υποκατηγορίες το επιτρέπουν, η επιστροφή στο παράδειγμα αναφοράς με επί μέρους βοηθητικά παραδείγματα είναι πολύ χρήσιμη για την κατανόηση των εννοιών. Στο χώρο των βάσεων δεδομένων, επειδή καλώς ή κακώς η έρευνα είναι επικεντρωμένη στην επέκταση ενός DBMS με τεχνικές για το υπό εξέταση πρόβλημα, συχνά συναντάμε και μια υπο-ενότητα «Αρχιτεκτονική», στην οποία και εμφανίζονται τα επί μέρους υποσυστήματα που παίζουν κάποιο ρόλο στην αντιμετώπιση του προβλήματος. 7. Κατηγοριοποίηση των βασικών εννοιών και της σχετικής εργασίας Η ενότητα αυτή συγγράφεται προς το τέλος, και για την ακρίβεια, όταν ωριμάσει ο καιρός για την ομαδοποίηση των εργασιών (βλ. και υποενότητα 3.3 παραπάνω). Συνήθως, η ενότητα αυτή περιλαμβάνει - Τα ζητήματα αιχμής που τελικώς διαμορφώνουν τις υπό εξέταση κατηγορίες - Αν είναι εφικτό (συνήθως είναι), μια δενδρική ιεραρχία των ζητημάτων Ο εντοπισμός και η κατασκευή των παραπάνω είναι ad hoc και είναι δύσκολο να δώσει κανείς ιδιαίτερες οδηγίες, πέραν αυτών που δίδονται στην υποενότητα 3.3 και της υπομονής: απαιτείται να έχει κατανοηθεί και αποδελτιωθεί ένας σημαντικός όγκος δημοσιεύσεων για να γίνει εφικτή η ιεράρχηση εννοιών και προβλημάτων. Όταν η κατηγοριοποίηση έχει συντελεσθεί, το τοπίο της έρευνας είναι πολύ πιο καθαρό και οργανωμένο. Παρ όλα αυτά, όσο η κατανόησή του εμβαθύνεται και εμπλουτίζεται, η εικόνα αυτή αλλάζει (και κατά συνέπεια και η εν λόγω ενότητα). Έτσι, μην περιμένετε ότι η ενότητα θα γραφτεί με την πρώτη προσπάθεια. C:\Users\pvassil\UoI\TEMPLATES\FormsForGraduates\MSc_Templates\Survey_guidelines_byPV.doc 8/15

9 8. Κατανομή των εργασιών στις κατηγορίες Ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο για την ερευνητική κοινότητα, ή έστω, για τους αναγνώστες της επισκόπησής σας, είναι το πινακάκι κατανομής της βιβλιογραφίας που δείχνει ποιες εργασίες εντάσσονται σε κάθε κατηγορία. Σε περιπτώσεις που η βιβλιογραφία είναι μικρή (π.χ., σε κάποια τεχνικά άρθρα, ή MSc s), γίνεται και το αντίστροφο: για κάθε άρθρο υπό εξέταση, δείχνουμε ποια προβλήματα/χαρακτηριστικά της ευρύτερης περιοχής επιλύονται/ικανοποιούνται από το άρθρο. Ακόμα, μια παλαιότερη τεχνική την οποία μάλλον έχουμε ξεπεράσει, είναι το timeline των δημοσιεύσεων: σε ένα οριζόντιο άξονα του χρόνου, τοποθετούνται οι δημοσιεύσεις ώστε να φαίνεται ποια επεκτείνει ποιες προηγούμενες. Η εν λόγω ταξινόμηση έχει ατονήσει στις μέρες μας, κυρίως λόγω του όγκου της βιβλιογραφίας και την χρονική πυκνότητα των δημοσιεύσεων. Πολλές φορές η εν λόγω ενότητα συγχωνεύεται με την ενότητα της κατηγοριοποίησης των εννοιών. Η απόφαση είναι θέμα γούστου εμείς εδώ τις αναφέρουμε χωριστά για να τονίσουμε τη χρησιμότητα του πίνακα κατανομής της βιβλιογραφίας. 9. Περιγραφή των εργασιών Ανάλογα με τον αριθμό των κατηγοριών, αφιερώνουμε και μια ενότητα ή υποενότητα ανά κατηγορία. Τρεις-τέσσερις κύριες ενότητες είναι μια καλή οδηγία (πράγμα που εκ των υστέρων μπορεί να επηρεάσει και την ιεραρχία των κατηγοριών), χωρίς φυσικά αυτό να είναι υποχρεωτικό. Οι εργασίες που εντάσσονται σε κάθε κατηγορία περιγράφονται όπως είπαμε ήδη στην ενότητα 3. Επιπλέον, παραδείγματα ή περαιτέρω σχόλια επί της συσχέτισης μιας εργασίας με την (υπο)κατηγορία της είναι συχνά ενδεδειγμένα. 10. Σχετικά projects Είναι σύνηθες, ως εκ του εφαρμοσμένου χαρακτήρα του πεδίου των βάσεων δεδομένων, να αφιερώνεται μια μάλλον εκτενής για την αξία της- ενότητα στα σχετικά projects που έχουν λάβει χώρα. Για κάθε τέτοιο project καταγράφονται οι εμπλεκόμενοι φορείς, τα κύρια ζητήματα που αντιμετωπίσθηκαν και οι κύριες δημοσιεύσεις. Η βασική συμβολή της ενότητας, τελικά, είναι να δείξει τη συνοχή κάποιων εργασιών και τη ροή τους στο χρόνο. C:\Users\pvassil\UoI\TEMPLATES\FormsForGraduates\MSc_Templates\Survey_guidelines_byPV.doc 9/15

10 11. Ανακεφαλαίωση και μελλοντική δουλειά Οδηγίες για την ανακεφαλαίωση θα βρείτε στο [Βασι06]. Το κομμάτι της μελλοντικής δουλειάς, παρ όλα αυτά, είναι πολύ σημαντικό, όταν βρίσκεστε στην αρχή της MSc/PhD εργασίας: εδώ είναι που καταγράφονται καλύτερα: οργανώνονται- οι ερευνητικές ευκαιρίες και τα σημεία στα οποία μπορεί να διεξαχθεί περαιτέρω έρευνα. Αντιμετωπίστε το κομμάτι της μελλοντικής δουλειάς με πολύ προσοχή! (Ξέρω ότι το τι θα γράψετε στο άρθρο σας, είναι συνήθως ένα υποσύνολο του τι έχετε εντοπίσει. Εντούτοις, οργανώστε τις ερευνητικές ευκαιρίες κι ας μην τις γράψετε πλήρως...) 12. Αναφορές [AnSp04] Stephanos Androutsellis-Theotokis, Diomidis Spinellis. A survey of peerto-peer content distribution technologies. ACM Computing Surveys 36(4), pp , 2004 [Bab+02] Brian Babcock, Shivnath Babu, Mayur Datar, Rajeev Motwani, Jennifer Widom. Models and Issues in Data Stream Systems. In Proceedings of the 21 st ACM SIGACT-SIGMOD-SIGART Symposium on Principles of Database Systems (PODS 2002), pp. 1-16, June 3-5, Madison, Wisconsin, USA. ACM 2002 [Hale01] Alon Y. Halevy. Answering queries using views: A survey. VLDB J. 10(4), pp , [Koss00] Donald Kossmann: The State of the art in distributed query processing. ACM Computing Surveys 32(4), pp , 2000 [RaBe01] Erhard Rahm, Philip A. Bernstein. A survey of approaches to automatic schema matching. VLDB J. 10(4), pp , 2001 [Βασι06] Π. Βασιλειάδης. Γενικές αρχές εκπόνησης και συγκρότησης της εργασίας σας για το MSc, Διαθέσιμες στο PV.pdf ΥΠΟΜΝΗΣΗ: Δέστε ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ τις οδηγίες για το πώς αναφερόμαστε στη βιβλιογραφία στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β (επίσης, στο [Βασι06])!! C:\Users\pvassil\UoI\TEMPLATES\FormsForGraduates\MSc_Templates\Survey_guidelines_byPV.doc 10/15

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Στο χώρο της εννοιολογικής μοντελοποίησης, το αντικείμενο ΔΕΝ είναι συνήθως η αλγοριθμική επίλυση κάποιου τεχνικού προβλήματος. Αντίθετα, ο κεντρικός στόχος είναι η παροχή (γραφικών ή τυπικών) γλωσσών/μοντέλων, δια των οποίων ο σχεδιαστής διευκολύνεται στην προσπάθειά του να σχεδιάσει κάποιο (υπο)σύστημα, κάτω από μια συγκεκριμένη οπτική γωνία. Ως εκ τούτου, αντί του GIST, το ζητούμενο μπορεί να εκφρασθεί ως ακολούθως (GUIs): Given Under Introduce Such that a certain design goal a particular viewpoint of a designer a modeling technique (model, language, ) specific tasks are performed (easier than before) Επειδή οι τεχνικές σχεδίασης που έχουμε ήδη είναι αρκετά ισχυρές, είναι δύσκολο να βρει κανείς περιπτώσεις που μια νέα τεχνική κατορθώνει κάτι που πριν ήταν αδύνατο. Αντίθετα, αυτό που γίνεται, είναι ότι οι νέες τεχνικές επιτρέπουν την ευκολότερη σχεδίαση ενός συστήματος, έχοντας υπόψη μια συγκεκριμένη οπτική γωνία. Σκεφθείτε κάθε μοντέλο (π.χ., ER, DFD, UML, κλπ) ως ένα αλφάβητο που σας δίνει γράμματα (οντότητες, συσχετίσεις, κλάσεις, πεδία, κλπ) για να σχηματίσετε προτάσεις (διαγράμματα) στη βάση μιας γλώσσας (μέθοδος χρήσης). Αυτό που συνήθως γίνεται είναι η επέκταση ενός υπάρχοντος αλφαβήτου ή η εισαγωγή ενός νέου αλφαβήτου + γλώσσας με το σκοπό της εκφράσεως εννοιών υπό ένα συγκεκριμένο πρίσμα. Πάρτε για παράδειγμα τα activity diagrams στη UML: οι θεμελιώδεις έννοιες κλάσεων και συσχετίσεων ενδεχομένως θα έφταναν από μόνες τους για τη μοντελοποίηση της ροής της εργασίας. Εισάγοντας τις διαδικασίες ως stereotyped έννοιες που μπορούν να εμπλακούν σε ένα νέο διάγραμμα (ως το αλφάβητο του διαγράμματος), τα διαγράμματα γίνονται πολύ πιο ευνόητα και επικεντρωμένα στο αντικείμενο της μοντελοποίησης. Η οπτική γωνία εδώ είναι η έννοια της ροή των εργασιών στο σύστημα (activity diagrams). Άλλες έννοιες που μπορεί να έχουν παίξει το ρόλο της οπτικής γωνίας είναι π.χ., η ασφάλεια (επέκταση της UML με security stereotypes), η αντιστοίχιση κλάσεων κ.ο.κ. C:\Users\pvassil\UoI\TEMPLATES\FormsForGraduates\MSc_Templates\Survey_guidelines_byPV.doc 11/15

12 Με άλλα λόγια, επιβάλλεται να δει κανείς πώς μια τεχνική διευκολύνει τη σχεδίαση ενός συστήματος, για μια συγκεκριμένη δουλειά, αντιμετωπίζοντας τις οντότητες που εμπλέκονται στον υπό θεώρηση στόχο ως έννοιες πρώτης βαθμίδας (1 st class citizens). C:\Users\pvassil\UoI\TEMPLATES\FormsForGraduates\MSc_Templates\Survey_guidelines_byPV.doc 12/15

13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β MS Word [BaCR94] Κανόνες για τη βιβλιογραφία, τους οποίους υποχρεούστε να τηρείτε ευλαβικά [BBC+99] [Dean97] [JaVa97] [JJQV98] V.R. Basili, G.Caldiera, H.D. Rombach. The Goal Question Metric Approach. Encyclopedia of Software Engineering, pp , John Wiley & Sons, Inc, Also available at P.A. Bernstein, T. Bergstraesser, J. Carlson, S. Pal, P. Sanders, D. Shutt. Microsoft Repository Version 2 and the Open Information Model. Information Systems 24(2), pp , E.B. Dean. Quality Functional Deployment from the Perspective of Competitive Advantage. Available at M. Jarke, Y. Vassiliou. Foundations of data warehouse quality a review of the DWQ project. In Proc. 2 nd Intl. Conference Information Quality (IQ-97), pp , Cambridge, Mass., USA, June M. Jarke, M.A. Jeusfeld, C. Quix, P. Vassiliadis. Architecture and quality in data warehouses. In Proc. 10 th Conference on Advanced Information Systems Engineering (CAiSE '98), pp , Pisa, Italy, June [Orr98] K. Orr. Data quality and systems theory. Communications of the ACM, 41(2), pp , Feb Πίνακας 1. Το παραπάνω (σε MS Word) είναι πινακάκι με δύο κολώνες. Αριστερά είναι το abbreviation με 4 γράμματα και δύο νούμερα και δεξιά η περιγραφή της αναφοράς. O πίνακας είναι ταξινομημένος ανά abbreviation. Abbreviation: 4 γράμματα για τους συγγραφείς + 2 ψηφία για την χρονολογία δημοσίευσης. 1 συγγραφέας: τα 4 πρώτα γράμματά του (ή αν έχει λιγότερα, όσα έχει), π.χ. [Dean97], [Orr98]. 2 συγγραφείς: τα 2 πρώτα γράμματα του καθενός, π.χ. [JaVa97]. 3 συγγραφείς: τα 2 πρώτα γράμματα του πρώτου και το πρώτο γράμμα των υπολοίπων, π.χ. [BaCR94]. 4 συγγραφείς: Ο καθένας το αρχικό του, π.χ. [JJQV98]. >4 συγγραφείς: Οι τρεις πρώτοι και +, π.χ. [BBC+99]. Περιγραφή: (προσέξτε επίσης πού μπαίνει τελεία και πού κόμμα στα παραπάνω) Άρθρο σε συνέδριο: Ονόματα συγγραφέων, τίτλος άρθρου, συνέδριο (conference acronym), printed pages, τοποθεσία, ημερομηνία διεξαγωγής συνεδρίου. o M. Jarke, M.A. Jeusfeld, C. Quix, P. Vassiliadis. Architecture and quality in data warehouses. In Proc. 10 th Conference on Advanced Information Systems Engineering (CAiSE '98), pp , Pisa, Italy, June o M. Jarke, Y. Vassiliou. Foundations of data warehouse quality a review of the DWQ project. In Proc. 2 nd Intl. Conference Information Quality (IQ-97), pp , Cambridge, Mass., USA, June Άρθρο σε περιοδικό: Ονόματα συγγραφέων, τίτλος άρθρου, όνομα περιοδικού, volume(no.), printed pages, ημερομηνία. C:\Users\pvassil\UoI\TEMPLATES\FormsForGraduates\MSc_Templates\Survey_guidelines_byPV.doc 13/15

14 o P.A. Bernstein, T. Bergstraesser, J. Carlson, S. Pal, P. Sanders, D. Shutt. Microsoft Repository Version 2 and the Open Information Model. Information Systems 24(2), pp , o K. Orr. Data quality and systems theory. Communications of the ACM, 41(2), pp , Feb Βιβλίο: Ονόματα συγγραφέων, τίτλος, εκδοτικός οίκος, ημερομηνία. o V.R. Basili, G.Caldiera, H.D. Rombach. The Goal Question Metric Approach. Encyclopedia of Software Engineering, pp , John Wiley & Sons, Inc, Web: Οτιδήποτε βρέθηκε από το Web, δίνουμε και το URL. Αν η ημερομηνία συγγραφής δεν είναι σαφής, δίνουμε την ημερομηνία που το διαβάσαμε. o E.B. Dean. Quality Functional Deployment from the Perspective of Competitive Advantage. Available at Αν την ώρα που γράφετε το κείμενο δεν προλαβαίνετε ή βαριέστε να συμπληρώσετε σωστά την αναφορά στο τέλος του κειμένου, βρείτε ένα χαρακτηριστικό τρόπο να αναφερθείτε σ αυτήν και σημειώστε τον ΚΑΙ πάνω στο hard-copy σας. Φροντίστε να είναι μια πολύ draft περιγραφή -- τόσο draft ώστε να πρέπει υποχρεωτικώς να την διορθώσετε κάποια άλλη στιγμή. LaTex Για όσους γράφουν σε LaTeX, η διαχείριση της βιβλιογραφίας είναι κάπως πιο εύκολη. Εκμεταλλευθείτε το DBLP όσο το δυνατόν περισσότερο. Απλώς, προσέξτε τις παγίδες. Π.χ., δεν αρκεί το author = {Timos K. Sellis and Nick Roussopoulos and Christos Faloutsos}, title = {The R+-Tree: A Dynamic Index for Multi-Dimensional Objects.}, booktitle = {VLDB}, year = {1987}, pages = { }, ee = {db/conf/vldb/sellisrf87.html}, crossref = {DBLP:conf/vldb/87}, bibsource = {DBLP, } αλλά πρέπει και να συνοδεύεται και από editor = {Peter M. Stocker and William Kent and Peter Hammersley}, title = {VLDB'87, Proceedings of 13th International Conference on Very Large Data Bases,September 1-4,1987,Brighton, England}, publisher = {Morgan Kaufmann}, year = {1987}, isbn = { X}, bibsource = {DBLP, } ή, ακόμα, τα δυο αυτά citations μπορούν να αντικατασταθούν από ένα, C:\Users\pvassil\UoI\TEMPLATES\FormsForGraduates\MSc_Templates\Survey_guidelines_byPV.doc 14/15

15 author = {Timos K. Sellis and Nick Roussopoulos and Christos Faloutsos}, editor = {Peter M. Stocker and William Kent and Peter Hammersley}, title = {The R+-Tree: A Dynamic Index for Multi-Dimensional Objects}, booktitle = {VLDB'87, Proceedings of 13th International Conference on Very Large Data Bases, September 1-4, 1987, Brighton, England}, publisher = {Morgan Kaufmann}, year = {1987}, isbn = { X}, pages = { }, ee = {db/conf/vldb/sellisrf87.html}, crossref = {DBLP:conf/vldb/87}, bibsource = {DBLP, } Εν γένει, αν χρησιμοποιείτε Latex, μπορείτε να διαλέξετε αν θα χρησιμοποιήσετε αριθμούς για τα citations στο κείμενό σας, ή αλφαριθμητικά. C:\Users\pvassil\UoI\TEMPLATES\FormsForGraduates\MSc_Templates\Survey_guidelines_byPV.doc 15/15

Γενικές αρχές εκπόνησης και συγκρότησης της εργασίας σας για το MSc

Γενικές αρχές εκπόνησης και συγκρότησης της εργασίας σας για το MSc Γενικές αρχές εκπόνησης και συγκρότησης της εργασίας σας για το MSc Π. Βασιλειάδης Τετάρτη, 03 Οκτωβρίου 2007 http://www.cs.uoi.gr/~pvassil/linx/localcopies4grads/msc_guidelines_bypv.pdf 1. Επί της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ -9900 3 η Εισήγηση

ΜΕ -9900 3 η Εισήγηση ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ9900 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή Βασιλική Ζήση, PhD

Διαβάστε περισσότερα

Μοντελοποίηση Συστημάτων

Μοντελοποίηση Συστημάτων Εργασία για το μάθημα Μοντελοποίηση Συστημάτων 29 Οκτωβρίου 204 Α. Στόχος Στην εργασία αυτή θα εξοικειωθείτε με τα πρώτα στάδια σχεδιασμού λογισμικού. Συγκεκριμένα, μετά την εκπόνηση της εργασίας θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Επερωτήσεις σύζευξης με κατάταξη

Επερωτήσεις σύζευξης με κατάταξη Επερωτήσεις σύζευξης με κατάταξη Επερωτήσεις κατάταξης Top-K queries Οι επερωτήσεις κατάταξης επιστρέφουν τις k απαντήσεις που ταιριάζουν καλύτερα με τις προτιμήσεις του χρήστη. Επερωτήσεις κατάταξης Top-K

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ202:'Η'επιστημονική'δημοσίευση

ΕΠΛ202:'Η'επιστημονική'δημοσίευση Θέµατα ΕΠΛ202:'Η'επιστημονική'δημοσίευση 2 Ορισµός Τι είναι ένα επιστηµονικό άρθρο; Παρουσίαση και τεκµηρίωση µιας πρωτότυπης επιστηµονικής συνεισφοράς 3 Θέµατα Θέµατα 7 8 Θέµατα Ετεροναφορές Η δοµή ενός

Διαβάστε περισσότερα

Α και Ω μιας επιτυχημένης εργασίας

Α και Ω μιας επιτυχημένης εργασίας Α και Ω μιας επιτυχημένης εργασίας Κάντε κλικ για να επεξεργαστείτε τον υπότιτλο του υποδείγματος Γεώργιος Αρσένος Εκδήλωση IVSA 23 Νοεμβρίου 2010 Ποιο δρόμο να διαλέξω; Ποιο δρόμο να διαλέξω; Βιβλιογραφ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την παλαιότερη γνώση τους, σημειώνουν λεπτομέρειες, παρακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

eclass4u Tutoring Series #1 ΧΡΗΣΙΜΕΣ

eclass4u Tutoring Series #1 ΧΡΗΣΙΜΕΣ eclass4u Tutoring Series #1 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ για να γράψετε μία Τέλεια Εργασία ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ E-BOOK 1 ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑ 2 ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ 3 ΤΙΤΛΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΤΙΤΛΟΙ/ ΕΠΙΚΕΦΑΛΙΔΕΣ 4 BULLET POINTS 5 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ - 9900 ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΜΕ - 9900 ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ9900 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή Λέκτορας Διάλεξη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ" ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κοζάνη, 2015 Πίνακας περιεχομένων 1) ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ....

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΛΙΚΟΥ»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΛΙΚΟΥ» Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τεχνολογίες και Συστήματα Ευρυζωνικών Εφαρμογών και Υπηρεσιών» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΛΙΚΟΥ» Ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας ΣΠΑΡΤΗ 2010-11 Περιεχόμενα 1.ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Της ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

UML. Γενικά χαρακτηριστικά Στοιχεία µοντέλων Συσχετίσεις. Παραδείγματα

UML. Γενικά χαρακτηριστικά Στοιχεία µοντέλων Συσχετίσεις. Παραδείγματα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ UML UML Γενικά χαρακτηριστικά Στοιχεία µοντέλων Συσχετίσεις ιαγράµµατα Παραδείγματα Ορισμός του μοντέλου Αποτελεί µια αφηρηµένη περιγραφή ενός Φυσικού συστήµατος. Αποτελεί ένα σχέδιο για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ... 23 2 Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΟΣ... 25 2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 25 2.2 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ... 26 2.2.1 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ... 26 2.2.2

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 1. Ατομικά ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ Επειδή οι φάκελοι κατατίθενται στο τέλος του τετραμήνου (μαζί με την Ερευνητική Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήµατα

Πληροφοριακά Συστήµατα Nell Dale John Lewis Chapter 12 Πληροφοριακά Συστήµατα Στόχοι Ενότητας Η κατανόηση της έννοιας «Πληροφοριακό Σύστηµα» Επεξήγηση της οργάνωσης λογιστικών φύλλων (spreadsheets) Επεξήγηση της ανάλυσης δεδοµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σε UML

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σε UML ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σε UML για το µάθηµα ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ακαδηµαϊκό Έτος 2012-2013 «Αντικειµενοστρεφής Ανάλυση Ηλεκτρονικού Καταστήµατος Προσφορών (e-shop)» Η άσκηση αφορά στη χρήση της

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνητή Νοημοσύνη. 2η διάλεξη (2015-16) Ίων Ανδρουτσόπουλος. http://www.aueb.gr/users/ion/

Τεχνητή Νοημοσύνη. 2η διάλεξη (2015-16) Ίων Ανδρουτσόπουλος. http://www.aueb.gr/users/ion/ Τεχνητή Νοημοσύνη 2η διάλεξη (2015-16) Ίων Ανδρουτσόπουλος http://www.aueb.gr/users/ion/ 1 Οι διαφάνειες αυτής της διάλεξης βασίζονται στα βιβλία: Τεχνητή Νοημοσύνη των Βλαχάβα κ.ά., 3η έκδοση, Β. Γκιούρδας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΝΙΝΑ-ΠΑΖΑΡΖΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Βήματα για την εκπόνηση εργασίας 1 ο -Επιλογή του Θέματος Είτε επιλέξει κάποιος το θέμα μόνος του είτε από λίστα θεμάτων του καθηγητή,πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΕ9900 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή Διάλεξη 7η Αναζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά.

Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά. Γ. Οι μαθητές και τα Μαθηματικά. Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά. ΠΙΝΑΚΑΣ 55 Στάση

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια Αξιολόγησης υποψηφίων Ερευνητών και ΕΛΕ ΕΚΕΤΑ

Κριτήρια Αξιολόγησης υποψηφίων Ερευνητών και ΕΛΕ ΕΚΕΤΑ Κριτήρια Αξιολόγησης υποψηφίων Ερευνητών και ΕΛΕ ΕΚΕΤΑ Στόχος των προτεινόμενων παρακάτω διαδικασιών και γενικών κριτηρίων είναι να υπάρχει, ένα «σύστημα αναφοράς» για τις κρίσεις ερευνητών και ΕΛΕ που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Σπύρος Παπαδάκης. Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Δρ. Σ. Παπαδάκης

Δρ. Σπύρος Παπαδάκης. Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Δρ. Σ. Παπαδάκης Τεκμηρίωση η Επιστημονικών Εργασιών,, Διπλωματικών και Διδακτορικών Διατρίβων: Το σύστημα APA Δρ. Σπύρος Παπαδάκης Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Σκοπός σκοπός και

Διαβάστε περισσότερα

2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ και ΔΟΜΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ 2.1 Να δοθεί ο ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια συγγραφής άρθρου ανασκόπησης. Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ

Στάδια συγγραφής άρθρου ανασκόπησης. Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Στάδια συγγραφής άρθρου ανασκόπησης Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ 1 ο βήμα : Επιλογή θέματος Unsolicited review γενικό μέρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης, Επ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο δημιουργίας ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ. Επιλέγουμε γλώσσα «Ελληνικά» εφόσον το πρωτότυπο περιεχόμενό μας είναι στα ελληνικά.

Εγχειρίδιο δημιουργίας ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ. Επιλέγουμε γλώσσα «Ελληνικά» εφόσον το πρωτότυπο περιεχόμενό μας είναι στα ελληνικά. Εγχειρίδιο δημιουργίας ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Γλώσσα Επιλέγουμε γλώσσα «Ελληνικά» εφόσον το πρωτότυπο περιεχόμενό μας είναι στα ελληνικά. Επιλέγουμε «Αγγλικά» σε αντίθετη περίπτωση. Φροντίζουμε, ανάλογα με τη γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Τμήμα Φυσικής - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ομάδα Α. Προετοιμασία Αναφοράς Εργασία-2: Σύνθεση αναφοράς Σύνθεση Αναφοράς http://eep.physics.auth.gr Τι περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Εργ. Συστημάτων Βάσεων Γνώσεων & Δεδομένων CONTEXT AWARE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Εργ. Συστημάτων Βάσεων Γνώσεων & Δεδομένων CONTEXT AWARE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ CONTEXT AWARE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Με τις συγκεκριμένες διπλωματικές εργασίες, ο στόχος μας είναι να κατασκευάσουμε το πρώτο ερευνητικό Σχεσιακό Σύστημα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ Η έκθεση ακαδημαϊκών ενδιαφερόντων συνοδεύει σχεδόν πάντα την αίτηση για την είσοδο σε οποιοδήποτε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών. Την έκθεση ακαδημαϊκών ενδιαφερόντων

Διαβάστε περισσότερα

Οργανώνοντας την έρευνα ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οργανώνοντας την έρευνα ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οργανώνοντας την έρευνα ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Προκαταρκτική έρευνα Διερευνήστε πριν απ όλα την περιοχή μέσα στην οποία μπορεί να βρεθεί ένα ερευνητικό ερώτημα. Τυπικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ Σκοπός του έργου Σκοπός του έργου είναι: 1. η δημιουργία μιας on line εφαρμογής διαχείρισης ενός επιστημονικού λεξικού κοινωνικών όρων 2. η παραγωγή ενός ικανοποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας

Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας A. Montgomery Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας Καρολίνα Δουλουγέρη, ΜSc Υποψ. Διαδάκτωρ Σήμερα Αναζήτηση βιβλιογραφίας Επιλογή μεθοδολογίας Ερευνητικός σχεδιασμός Εγκυρότητα και αξιοπιστία

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων - Η ανατομία μιας βάσης δεδομένων

Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων - Η ανατομία μιας βάσης δεδομένων ΕΣΔ516 Τεχνολογίες Διαδικτύου Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων - Η ανατομία μιας βάσης δεδομένων Περιεχόμενα - Βιβλιογραφία Ενότητας Περιεχόμενα Ορισμοί Συστατικά στοιχεία εννοιολογικής σχεδίασης Συστατικά

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός βασισµένος σε συνιστώσες

Σχεδιασµός βασισµένος σε συνιστώσες Σχεδιασµός βασισµένος σε συνιστώσες 1 Ενδεικτικά περιεχόµενα του κεφαλαίου Ποια είναι τα "άτοµα", από τα οποία κατασκευάζονται οι υπηρεσίες; Πώς οργανώνουµε τις συνιστώσες σε ένα αρµονικό σύνολο; Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Ελληνική Αστρονομική Εγκυκλοπαίδεια www.astronomia.gr

Δημόσια Ελληνική Αστρονομική Εγκυκλοπαίδεια www.astronomia.gr Ερασιτεχνικής Αστρονομίας Δημόσια Ελληνική Αστρονομική Εγκυκλοπαίδεια www.astronomia.gr Ανδρέας Παπαλάμπρου Παναγιώτης Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος-Νεκτάριος Γουργουλιάτος Νικόλας-Ρικάρδο Καβαλιέρο Αστρονομική

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Εισαγωγικό Μήνυμα Καλωσορίσατε στο εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Δημόσια Διοίκηση. Στόχος του προγράμματος αυτού είναι παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική έρευνας. Στρατηγική έρευνας. Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται

Στρατηγική έρευνας. Στρατηγική έρευνας. Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται Στρατηγική έρευνας κάποιος να λύσει ένα πρόβλημα, να κάνει μια εργασία για την εκπλήρωση κάποιου μαθήματος, να συγγράψει ένα

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας

Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Dr. Anthony Montgomery Επίκουρος Καθηγητής Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής antmont@uom.gr Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Αυτό το μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

«Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr»

«Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Επεξήγηση web site με λογικό διάγραμμα «Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Web : www.e-base.gr E-mail : support@e-base.gr Facebook : Like Twitter : @ebasegr Πολλοί άνθρωποι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 2011 ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Τα σύγχρονα

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικές κάρτες

Επαγγελματικές κάρτες Επαγγελματικές κάρτες Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι στον γραμματισμό Θεματική: Τα επαγγέλματα των γονιών της τάξης μας ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική διαδικασία και συγγραφή διατριβής: Μεθοδολογικές παρατηρήσεις ρ. Ηλίας Μαυροειδής Σ.Ε.Π., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας Τα βασικά στάδια για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ Διάλεξη 1 Τίτλος Στόχος και Περιεχόμενα Λέξεις-Κλειδιά

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ Διάλεξη 1 Τίτλος Στόχος και Περιεχόμενα Λέξεις-Κλειδιά ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αναμόρφωση Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Π.Θ. - Αυτεπιστασία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

5η Δραστηριότητα. Λύσε το γρίφο Η Θεωρία της Πληροφορίας. Περίληψη. Λπν τ φνντ π τν πρτσ. Ικανότητες. Ηλικία. Υλικά

5η Δραστηριότητα. Λύσε το γρίφο Η Θεωρία της Πληροφορίας. Περίληψη. Λπν τ φνντ π τν πρτσ. Ικανότητες. Ηλικία. Υλικά 5η Δραστηριότητα Λύσε το γρίφο Η Θεωρία της Πληροφορίας Περίληψη Πόση πληροφορία περιέχεται σε ένα βιβλίο των 1000 σελίδων; Υπάρχει περισσότερη πληροφορία σε έναν τηλεφωνικό κατάλογο των 1000 σελίδων ή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ-ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ- Ε ΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ-ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ- Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ-ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ- Ε ΟΜΕΝΩΝ Είδη Βιβλιογραφίας Αξιολόγηση Βιβλιογραφίας Αναζήτηση Βιβλιογραφίας Χρήση Βιβλιογραφίας 1 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας (literature

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ/ΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΓΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ/ΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΓΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ/ΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΓΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ 2010-2011 2011-2012 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Στα πλαίσια της εργασίας θα δημιουργήσετε μια οντολογία που να αναπαριστά

Διαβάστε περισσότερα

Πως να εισάγετε λίστες αναπαραγωγής διαφημίσεων

Πως να εισάγετε λίστες αναπαραγωγής διαφημίσεων JAZLER RADIOSTAR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Πως να εισάγετε λίστες αναπαραγωγής διαφημίσεων - Ο οδηγός αυτός απευθύνεται σε έκδοση 2.8.10 ή μεγαλύτερη του Jazler RadioStar - Ο οδηγός αυτός προϋποθέτει βασικές γνώσεις

Διαβάστε περισσότερα

6η Δραστηριότητα. Ναυμαχία Αλγόριθμοι αναζήτησης. Περίληψη. Αντιστοιχία με το σχολικό πρόγραμμα * Ικανότητες. Ηλικία. Υλικά

6η Δραστηριότητα. Ναυμαχία Αλγόριθμοι αναζήτησης. Περίληψη. Αντιστοιχία με το σχολικό πρόγραμμα * Ικανότητες. Ηλικία. Υλικά 6η Δραστηριότητα Ναυμαχία Αλγόριθμοι αναζήτησης Περίληψη Συχνά ζητάμε από τους υπολογιστές να ψάξουν πληροφορίες στο εσωτερικό μεγάλων αρχείων δεδομένων. Για να το καταφέρουν, απαιτούνται ταχείες και αποτελεσματικές

Διαβάστε περισσότερα

DPSDbeyond: The font Σκέψεις, παρατηρήσεις, συμπεράσματα

DPSDbeyond: The font Σκέψεις, παρατηρήσεις, συμπεράσματα DPSDbeyond: The font Σκέψεις, παρατηρήσεις, συμπεράσματα Η διαδικασία που ακολουθήθηκε στο ολιγόωρο workshop εκείνου του Σαββάτου (12/11/2011) είχε ως αποτέλεσμα την δημιουργία 59 σχεδίων, ένα (ή και περισσότερα

Διαβάστε περισσότερα

κεφάλαιο Βασικές Έννοιες Επιστήμη των Υπολογιστών

κεφάλαιο Βασικές Έννοιες Επιστήμη των Υπολογιστών κεφάλαιο 1 Βασικές Έννοιες Επιστήμη 9 1Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ Στόχοι Στόχος του κεφαλαίου είναι οι μαθητές: να γνωρίσουν βασικές έννοιες και τομείς της Επιστήμης. Λέξεις κλειδιά Επιστήμη

Διαβάστε περισσότερα

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση».

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». 1. Προϋποθέσεις για τη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) Κάθε Μεταπτυχιακός

Διαβάστε περισσότερα

προετοιμασίας και του σχεδιασμού) αρχικά στάδια (της αντιμετώπισή τους. προβλήματος της ΔΕ Ειρήνη Γεωργιάδη Καθηγήτρια Σύμβουλος της ΕΚΠ65 του ΕΑΠ

προετοιμασίας και του σχεδιασμού) αρχικά στάδια (της αντιμετώπισή τους. προβλήματος της ΔΕ Ειρήνη Γεωργιάδη Καθηγήτρια Σύμβουλος της ΕΚΠ65 του ΕΑΠ Δυσκολίες και προβλήματα που έχουν εντοπιστεί στα αρχικά στάδια (της προετοιμασίας και του σχεδιασμού) της ΔΕ στη ΘΕ ΕΚΠ 65 και προτάσεις για την αντιμετώπισή τους. Τα προβλήματα αφορούν κυρίως την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΞΑΜΗΝΟ Η ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ : ΜΟΣΧΟΥΛΑ ΟΛΓΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ : 30/02 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Δημιουργία φορμών για τη βάση δεδομένων DVDclub

Κεφάλαιο 5. Δημιουργία φορμών για τη βάση δεδομένων DVDclub Κεφάλαιο 5. Δημιουργία φορμών για τη βάση δεδομένων DVDclub Σύνοψη Σ αυτό το κεφάλαιο θα περιγράψουμε τη δημιουργία φορμών, προκειμένου να εισάγουμε δεδομένα και να εμφανίζουμε στοιχεία από τους πίνακες

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και Στόχοι του Μαθήματος - Εισαγωγή

Δομή και Στόχοι του Μαθήματος - Εισαγωγή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Δομή και Στόχοι του Μαθήματος - Εισαγωγή Δομή και Στόχοι Μαθήματος Εισαγωγή Στόχοι του μαθήματος Δομή του μαθήματος Εργασία Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Πειραιώς Τµήµα Πληροφορικής

Πανεπιστήµιο Πειραιώς Τµήµα Πληροφορικής oard Πανεπιστήµιο Πειραιώς Τµήµα Πληροφορικής Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή ιατριβή Τίτλος ιατριβής Masters Thesis Title Ονοµατεπώνυµο Φοιτητή Πατρώνυµο Ανάπτυξη διαδικτυακής

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη μορφή δομή χαρακτηριστικά της γραφής αυτοαναφορικό παράδειγμα

Περίληψη μορφή δομή χαρακτηριστικά της γραφής αυτοαναφορικό παράδειγμα Περίληψη Το παρόν πόνημα είναι ένας οδηγός συγγραφής ερευνητικών εργασιών (project) και απευθύνεται στους μαθητές της Α και Β Λυκείου. Είναι προϊόν βιβλιογραφικής έρευνας και εξηγεί την μορφή και την δομή

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή Μαθησιακών Στόχων και Κριτηρίων Επιτυχίας: Αξιολόγηση για Μάθηση στην Πράξη

Κατασκευή Μαθησιακών Στόχων και Κριτηρίων Επιτυχίας: Αξιολόγηση για Μάθηση στην Πράξη Κατασκευή Μαθησιακών Στόχων και Κριτηρίων Επιτυχίας: Αξιολόγηση για Μάθηση στην Πράξη Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 25 Απριλίου 2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ- ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων και Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρηματικότητας. 1 ο Μάθημα: Εισαγωγή. Δρ. Κωνσταντίνος Χ. Γιωτόπουλος

Βάσεις Δεδομένων και Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρηματικότητας. 1 ο Μάθημα: Εισαγωγή. Δρ. Κωνσταντίνος Χ. Γιωτόπουλος Βάσεις Δεδομένων και Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρηματικότητας 1 ο Μάθημα: Εισαγωγή Δρ. Κωνσταντίνος Χ. Γιωτόπουλος Λίγα λόγια για το μάθημα Βάσεις Δεδομένων και Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού & Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (Ε.Ε.Υ.Ε.Μ.) Πατρών Κλάους 279, 263 35 ΠΑΤΡΑ Τομέας Εκπαιδευτικού Υλικού και Περιεχομένου του ΕΕΥΕΜ 2610-642730,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ -ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ -ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Σχέδιο Διδασκαλίας Τάξη: Β Γυμνασίου Μάθημα: Νεοελληνική Γλώσσα Θέμα: Η συνοχή ενός ευρύτερου Κειμένου Διάρκεια: Μία περίοδος Στην τέταρτη ενότητα ο προγραμματισμός προβλέπει έξι περιόδους. Η συγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων (Access)

Βάσεις δεδομένων (Access) Βάσεις δεδομένων (Access) Όταν εκκινούμε την Access εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: Κουμπί Κενή βάση δεδομένων Κουμπί του Office Για να φτιάξουμε μια νέα ΒΔ κάνουμε κλικ στο κουμπί «Κενή βάση δεδομένων»

Διαβάστε περισσότερα

5 απλές ερωτήσεις - οδηγός για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου.

5 απλές ερωτήσεις - οδηγός για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. 5 απλές ερωτήσεις - οδηγός για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. Τα στοιχεία που ζητούνται από το ερωτηματολόγιο έχουν καθοριστεί από την Eurostat και η συμπλήρωσή τους είναι υποχρεωτική σε όλη την Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Βάσεων εδοµένων. Άσκηση 2. Η βάση βιβλιοθήκη περιλαµβάνει πληροφορίες για τα βιβλία, τους συγγραφείς και τους εκδοτικούς οίκους.

Εργαστήριο Βάσεων εδοµένων. Άσκηση 2. Η βάση βιβλιοθήκη περιλαµβάνει πληροφορίες για τα βιβλία, τους συγγραφείς και τους εκδοτικούς οίκους. ΑΤΕΙ Πάτρας Σχολή ιοίκησης Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής Ο µικρόκοσµος της βάσης ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Εργαστήριο Βάσεων εδοµένων Άσκηση 2 Η βάση βιβλιοθήκη περιλαµβάνει πληροφορίες για τα βιβλία, τους συγγραφείς και

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Μεθοδολογία Ασκήσεων Κεφαλαίου 7. Ασκήσεις στο IP Fragmentation

Συνοπτική Μεθοδολογία Ασκήσεων Κεφαλαίου 7. Ασκήσεις στο IP Fragmentation Συνοπτική Μεθοδολογία Ασκήσεων Κεφαλαίου 7 Οι σημειώσεις που ακολουθούν περιγράφουν τις ασκήσεις που θα συναντήσετε στο κεφάλαιο 7. Η πιο συνηθισμένη και βασική άσκηση αναφέρεται στο IP Fragmentation,

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Κατανόηση γραπτού λόγου Επίπεδο Α (αρχάριο) Τρίτη διδακτική πρόταση Μικρές Αγγελίες Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Ενσωμάτωση δεξιοτήτων: Υλικό: 1 διδακτική ώρα παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

Σχολιάστε αν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα (όπως: φύλλα διδασκαλίας, εργασίας. και αξιολόγησης μαθητών και υποστηρικτικό υλικό) καλύπτουν τους

Σχολιάστε αν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα (όπως: φύλλα διδασκαλίας, εργασίας. και αξιολόγησης μαθητών και υποστηρικτικό υλικό) καλύπτουν τους 1 Αξιολόγηση Web2 για Επικοινωνία Άννα Χουντάλα ΑΜ 11Μ13 1ο Κριτήριο Αξιολόγησης Σχολιάστε αν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα (όπως: φύλλα διδασκαλίας, εργασίας και αξιολόγησης μαθητών και υποστηρικτικό υλικό)

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Άσκηση 2 Σκοπός της άσκησης είναι: 1. Με δεδομένο το σχεσιακό διάγραμμα, η υλοποίηση μιας βάσης σε MySQL. 2. Η εισαγωγή δεδομένων στη βάση. 3. Η υλοποίηση απλών ερωτημάτων mysql

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό exe. Οδηγός. Συγγραφική Ομάδα: Κωνςταντίνοσ Τςακάλογλου, Ιωάννησ Εξηνταρίδησ, Κωνςταντίνοσ Τςιμπάνησ, Σταυροφλα Γεωργιάδη

Λογισμικό exe. Οδηγός. Συγγραφική Ομάδα: Κωνςταντίνοσ Τςακάλογλου, Ιωάννησ Εξηνταρίδησ, Κωνςταντίνοσ Τςιμπάνησ, Σταυροφλα Γεωργιάδη Λογισμικό exe Οδηγός Συγγραφική Ομάδα: Κωνςταντίνοσ Τςακάλογλου, Ιωάννησ Εξηνταρίδησ, Κωνςταντίνοσ Τςιμπάνησ, Σταυροφλα Γεωργιάδη Απρίλιοσ 2010 Το SCORM είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για μαθησιακά

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούλης Δημήτρης EXCELLENT Ετήσια Αξιολόγηση του ΚΞΓ Μαρούλης Δημήτρης

Μαρούλης Δημήτρης EXCELLENT Ετήσια Αξιολόγηση του ΚΞΓ Μαρούλης Δημήτρης EXCELLENT 3 Εκδόσεις Λευκή Σελίδα ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αγγλική Γλώσσα Μαρούλης Δημήτρης EXCELLENT Ετήσια Αξιολόγηση του ΚΞΓ Μαρούλης Δημήτρης Διορθώσεις: Ελένη Ζαφειρούλη Σελιδοποίηση: Γιάννης Χατζηχαραλάμπους Μακέτα

Διαβάστε περισσότερα

Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης

Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης και συγγραφή ερευνητικής έκθεσης / διατριβής. Δρ. Ηλίας Μαυροειδής Σ.Ε.Π.,., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Δεκέμβριος 2013 Φεβρουάριος 2014

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Δεκέμβριος 2013 Φεβρουάριος 2014 Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση και Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

Vodafone Business Connect

Vodafone Business Connect Vodafone Business Connect Vodafone Business WebHosting Αναλυτικός Οδηγός Χρήσης EasySite Optimizer Αναλυτικός οδηγός χρήσης: EasySite Optimizer Vodafone Business Connect - Υπηρεσίες φιλοξενίας εταιρικού

Διαβάστε περισσότερα

«Μηχανή Αναζήτησης Αρχείων» Ημερομηνία Παράδοσης: 30/04/2015, 09:00 π.μ.

«Μηχανή Αναζήτησης Αρχείων» Ημερομηνία Παράδοσης: 30/04/2015, 09:00 π.μ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 «Μηχανή Αναζήτησης Αρχείων» Ημερομηνία Παράδοσης: 30/04/2015, 09:00 π.μ. Στόχος Στόχος της Εργασίας 4 είναι να η εξοικείωση με την αντικειμενοστρέφεια (object oriented programming). Πιο συγκεκριμένα,

Διαβάστε περισσότερα

Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας. Δρ. Ιωάννης Γκιόσος

Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας. Δρ. Ιωάννης Γκιόσος Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας Δρ. Ιωάννης Γκιόσος Γιατί κάνουμε ανασκόπηση στη βιβλιογραφία; 1. Γιαναπροσδιορίσουμεκενάστηνέρευνατου γνωστικού μας αντικειμένου 2. Για να εντοπίσουμε νέες τάσεις στην έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου εξειδίκευσης

Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου εξειδίκευσης Εκπονώ διπλωματική ερευνητική εργασία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση: αυτό είναι εκπαιδευτική έρευνα; κι αν ναι, τι έρευνα είναι; Αντώνης Λιοναράκης 7-8 Ιουνίου 2008 Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ Της ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT)

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ Της ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT) ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ Της ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT) 1. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Από την έναρξη του σχολικού έτους μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου ή το αργότερο την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΗΘΕΙΑ για τη χρήση του ιδρυματικού αποθετηρίου ΥΠΑΤΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΒΟΗΘΕΙΑ για τη χρήση του ιδρυματικού αποθετηρίου ΥΠΑΤΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΒΟΗΘΕΙΑ για τη χρήση του ιδρυματικού αποθετηρίου ΥΠΑΤΙΑ Το Ιδρυματικό Αποθετήριο του ΤΕΙ Αθήνας συλλέγει, τεκμηριώνει, αποθηκεύει και διατηρεί ψηφιακό περιεχόμενο έρευνας και εκπαίδευσης. Περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία

Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία Εισαγωγικό Μήνυμα Καλώς ήλθατε στο εξ αποστάσεως πρόγραμμα «Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία». Αποστολή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Κοινωνική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Δημιουργία σύνδεσης... 27 5. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΙΣΤΟΥ... 37. Γνωριμία με μια ιστοσελίδα:... 38

Περιεχόμενα. Δημιουργία σύνδεσης... 27 5. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΙΣΤΟΥ... 37. Γνωριμία με μια ιστοσελίδα:... 38 Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ... 13 1. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ... 15 2. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INTERNET;... 16 3. ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΡΕΙ ΚΑΝΕΙΣ... 19 4. ΤΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά. Ε. Κολέζα

Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά. Ε. Κολέζα Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά Ε. Κολέζα Α. Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας µαθηµατικής ενότητας: Βήµατα για τη συγγραφή του σχεδίου Β. Θεωρητικό υπόβαθρο της διδακτικής πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2015 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ 5/2/2015 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτό το portfolio φτιάχτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗ24 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΙ Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ / Η ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Μιχάλης Αργύρης

ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Μιχάλης Αργύρης ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Μιχάλης Αργύρης 1 Λόγοι και αναλογίες Περίληψη Οι μαθητές έχουν στη διάθεσή τους μια υπολογιστική οντότητα, ένα καγκουρό του οποίου το μέγεθος μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Παναγιώτης Κουτσαμπάσης

Εισαγωγή. Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Παναγιώτης Κουτσαμπάσης Αλληλεπίδραση λ Αθώ Ανθρώπου-Υπολογιστή Εισαγωγή γή Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Παναγιώτης Κουτσαμπάσης Αλληλεπίδραση η Ανθρώπου-Υπολογιστή «μελετά τη σχεδίαση,

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή Ιστολόγιου

Κατασκευή Ιστολόγιου Κατασκευή Ιστολόγιου Τι είναι το ιστολόγιο Τα blog είναι ιστοχώροι ή ιστοσελίδες που ανανεώνονται τακτικά συνήθως σε καθημερινή βάση. Περιέχουν πληροφορίες σχετικές με ένα θέμα και συνήθως χρησιμοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Μορφή Διάρθρωση Τεκμηρίωση Εκτύπωση

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Μορφή Διάρθρωση Τεκμηρίωση Εκτύπωση ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μορφή Διάρθρωση Τεκμηρίωση Εκτύπωση ΕΚΤΑΣΗ Ελάχιστη έκταση 15 σελίδες κειμένου ανά σπουδαστή σε διάστοιχο 1,5 και γραμματοσειρά 11 σημείων Διαγράμματα και φωτογραφίες, ή παραρτήματα δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ9900 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή Λέκτορας Διάλεξη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:... ΜΕΤΑΠΤ. ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΡΙΑ: ΑΘΗΝΑ ΜΗΝΑΣ,ΕΤΟΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:... ΜΕΤΑΠΤ. ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΡΙΑ: ΑΘΗΝΑ ΜΗΝΑΣ,ΕΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:... ΜΕΤΑΠΤ. ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα ιερεύνησης: Ο καιρός

Θέµα ιερεύνησης: Ο καιρός Θέµα ιερεύνησης: Ο καιρός Αντικείµενο της συγκεκριµένης δραστηριότητας είναι η µεθοδική παρατήρηση των καιρικών συνθηκών για ένα σχετικά µεγάλο χρονικό διάστηµα, η καταγραφή και οργάνωση των παρατηρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000.

Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000. Το σύστημα ISO9000 Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000. Με τις αλλαγές δόθηκε έμφαση στην εφαρμογή της πολιτικής της ποιότητας και σε πιο πλήρεις διορθωτικές ενέργειες. Σε όλο τον κόσμο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (Ε.Χαραλάμπους)

ΕΝΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (Ε.Χαραλάμπους) ΕΝΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (Ε.Χαραλάμπους) Όνομα Παιδιού: Ναταλία Ασιήκαλη ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ: Πως οι παράγοντες υλικό, μήκος και πάχος υλικού επηρεάζουν την αντίσταση και κατ επέκταση την ένταση του ρεύματος

Διαβάστε περισσότερα

Επίσκεψη στο ζωολογικό πάρκο

Επίσκεψη στο ζωολογικό πάρκο Επίσκεψη στο ζωολογικό πάρκο A visit to the zoo (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 1, Think Teen! A Γυμνασίου Αρχαρίων) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Βασικά θέματα Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Παράδοσης: 4/4/2013

Ημερομηνία Παράδοσης: 4/4/2013 Δράση 9.14 / Υπηρεσία εντοπισμού λογοκλοπής Κυρίως Παραδοτέο / Σχεδιασμός και ανάπτυξη λογισμικού (λογοκλοπής) και βάσης δεδομένων (αποθετηρίου) Επιμέρους Παραδοτέο 9.14.1.4 / Πληροφοριακό σύστημα υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα