Γενικές αρχές εκπόνησης επισκοπήσεων της βιβλιογραφίας (surveys)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γενικές αρχές εκπόνησης επισκοπήσεων της βιβλιογραφίας (surveys)"

Transcript

1 Γενικές αρχές εκπόνησης επισκοπήσεων της βιβλιογραφίας (surveys) Π. Βασιλειάδης Τετάρτη, 3 Οκτωβρίου Εισαγωγικά Η διαδικασία επισκόπησης της βιβλιογραφίας για ένα ερευνητικό τομέα είναι μια εξαιρετικά επίπονη διαδικασία. Η καταγραφή της εν λόγω επισκόπησης με τρόπο χρήσιμο στους αναγνώστες είναι μια διαδικασία που απαιτεί τέχνη, αφαιρετική ικανότητα και μέθοδο. Οι εν λόγω οδηγίες απευθύνονται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές που εμπλέκονται στις παραπάνω διαδικασίες και σκοπό έχουν να παρουσιάσουν μια μέθοδο δουλειάς, αφενός, και οδηγίες παρουσίασης αφετέρου. Το εν λόγω κείμενο συγγράφεται ως εάν το αντικείμενο εργασίας είναι η εκπόνηση μιας βιβλιογραφικής επισκόπησης (survey) στο χώρο των βάσεων δεδομένων 1. Οι οδηγίες ισχύουν περίπου απαράλλαχτες και για το απλούστερο έργο της συγγραφής του κεφαλαίου «Σχετικές Εργασίες» σε μια εργασία μεταπτυχιακής εξειδίκευσης. Στην δεύτερη αυτή περίπτωση, το ερευνητικό αντικείμενο είναι σαφώς πιο περιορισμένο και η επισκοπούμενη βιβλιογραφία σημαντικά πιο ολιγάριθμη. 2. Αντικείμενο και σκοπός της βιβλιογραφικής επισκόπησης Η βιβλιογραφική επισκόπηση, η οποία διεξάγεται σε μεγάλο εύρος στην αρχή της εκπόνησης μιας διδακτορικής διατριβής ή μιας μεταπτυχιακής εργασίας (και σε μικρότερο εύρος, στο υπόλοιπο της ζωής σας), αποτελεί μια οργανωμένη καταγραφή (α) της ερευνητικής περιοχής που εξετάζεται, (β) των κρίσιμων τεχνικών ζητημάτων που εμπλέκονται σε αυτή, και (γ) μεθόδων αντιμετωπίσεως των εν λόγω τεχνικών προβλημάτων, όπως αυτές έχουν παρουσιαστεί στη διεθνή βιβλιογραφία. Πρέπει, δηλαδή, να θυμάστε, ότι η βιβλιογραφική επισκόπηση ως πρώτιστο στόχο έχει να σας βοηθήσει να οργανώσετε στο μυαλό σας, αφενός ποια είναι τα κρίσιμα ζητήματα, και αφετέρου, πώς τα αντιμετωπίζουμε. 1 Δες ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α για τις διαφορές σε σχέση με το χώρο της εννοιολογικής μοντελοποίησης (conceptual modeling) C:\Users\pvassil\UoI\TEMPLATES\FormsForGraduates\MSc_Templates\Survey_guidelines_byPV.doc 1/15

2 Άμεσο απότοκο του παραπάνω στόχου είναι και ο εντοπισμός προβλημάτων που η ερευνητική κοινότητα ΔΕΝ έχει αντιμετωπίσει επιτυχώς στο παρελθόν. Η οργάνωση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας ΔΕΝ ταυτίζεται με την καταγραφή της. Στη γενική περίπτωση, οι δύο διαδικασίες είναι ξεχωριστές, αν και αλληλοεξαρτώμενες. Η παρουσίαση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας απαιτεί την ομαδοποίηση των δημοσιευμένων εργασιών σε επί μέρους θέματα, την αφαιρετική εξαγωγή κοινών χαρακτηριστικών ανά ομάδα, αλλά και των εντοπισμό των ιδιομορφιών της κάθε εργασίας. Όπως, θα δούμε και παρακάτω, η οργάνωση και η καταγραφή είναι διαδικασίες διεξάγονται σε μεγάλο βαθμό εν παραλλήλω: για κάθε άρθρο που διαβάζουμε (i) οφείλουμε να καταγράφουμε μια περίληψή του, ΑΜΕΣΩΣ μετά την ανάγνωση, (ii) αυτομάτως αναδιοργανώνουμε (αν μη τι άλλο στο μυαλό μας) την εικόνα της ευρύτερης ερευνητικής περιοχής. Checklist: Στην τελική της μορφή, η επισκόπηση έχει σκοπό να παρουσιάσει στον αναγνώστη, με δομημένο τρόπο, την οργάνωση της περιοχής που έχετε καταστρώσει στο μυαλό σας και συγκεκριμένα, ποια είναι τα γενικά χαρακτηριστικά του ευρύτερου προβλήματος που διερευνούμε ποιες είναι οι σχετικές υποπεριοχές (γι αυτό και φτιάχνουμε μια υποενότητα για κάθε τέτοια περιοχή), ποιες είναι οι κρίσιμες εργασίες σε κάθε περιοχή και τι κάνουν. πώς συνοψίζεται η εικόνα της ερευνητικής προσπάθειας μέχρι στιγμής στην παγκόσμια βιβλιογραφία τι ζητήματα μένουν ανοιχτά προς διερεύνηση. Μπορείτε να αναφερθείτε σε εξαιρετικές βιβλιογραφικές επισκοπήσεις τις οποίες αναφέρω στην ενότητα «Αναφορές» ως υποδειγματικές εργασίες επί του θέματος. 3. Μέθοδος δουλειάς 3.1 Εκκίνηση της συλλογής της βιβλιογραφίας Τρεις είναι οι πηγές από τις οποίες μπορείτε να ξεκινήσετε τη συλλογή του υλικού: (α) ο επιβλέπων καθηγητής σας (β) το DBLP, C:\Users\pvassil\UoI\TEMPLATES\FormsForGraduates\MSc_Templates\Survey_guidelines_byPV.doc 2/15

3 (γ) το Google. Οφείλετε να τις χρησιμοποιήσετε και τις τρεις! Επίσης, οφείλετε να δώσετε ιδιαίτερη σημασία στην βιβλιογραφία των τελευταίων ετών. Είναι περίπου υποχρεωτική η αναζήτηση σχετικών εργασιών τα τελευταία 5-6 χρόνια στα συνέδρια VLDB, SIGMOD, ICDE, EDBT. Για λόγους πληρότητας, αναφέρουμε και τα περιοδικά ACM TODS, VLDBJ, Information Systems, IEEE TKDE στα οποία συνήθως βρίσκονται εκτεταμένες εκδοχές των άρθρων που δημοσιεύονται στα παραπάνω συνέδρια. Τα περιοδικά ACM Computing Surveys (CSUR) και VLDB Journal (VLDBJ) είναι (το πρώτο εξ αντικειμένου) τα σημεία στα οποία μπορεί να ανατρέξει κανείς για άλλες, σχετικές επισκοπήσεις. Επίσης, είναι πολύ χρήσιμο να ανατρέξει κανείς στα tutorials των προαναφερθέντων μεγάλων συνεδρίων για βάσεις δεδομένων: πολύ συχνά, υπάρχουν στο διαδίκτυο οι διαφάνειες από τα tutorials που συνοψίζουν έξοχα τη βιβλιογραφία και τα ζητήματα σε κάποια ερευνητική περιοχή, έστω και αν δεν συνοδεύονται από κάποιο κείμενο. Σημείωση: Στις βάσεις δεδομένων, το κατ εξοχήν σημείο αναφοράς για τη διεθνή βιβλιογραφία είναι το site του DBLP, που συντηρείται από τον M. Ley στο καθώς και τα mirrors του Προοδευτική επέκταση της επισκοπούμενης βιβλιογραφίας Δοθέντων κάποιων αρχικών αναφορών που έχουμε συλλέξει από την παραπάνω διαδικασία, σιγά-σιγά αρχίζουμε και εξερευνούμε τη βιβλιογραφία. Γράφε όπως διαβάζεις. Ο βασικός σκοπός ανάγνωσης μιας εργασίας είναι η διάγνωση της θεμελιώδους ουσίας του άρθρου. Στην αγγλική, ο όρος «θεμελιώδης ουσία» αποδίδεται με τη λέξη gist, εξ ου και η αρχή GIST: C:\Users\pvassil\UoI\TEMPLATES\FormsForGraduates\MSc_Templates\Survey_guidelines_byPV.doc 3/15

4 Given a set of assumptions Introduce a technique / algorithm / data structure / theorem / Such that a goal is achieved / certain measures are optimized (y-axis) / certain qualities are verified (essence of a theorem) Tested over a set of configuration parameters (x-axis) Κάθε φορά που διαβάζουμε μια εργασία, ο πρώτος στόχος είναι να απαντήσουμε το παραπάνω ερώτημα για το άρθρο. Στη συνέχεια, δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην προτεινόμενη τεχνική ( Introduce I ). Αν το άρθρο μας ενδιαφέρει πολύ, πρέπει να κατανοήσουμε και την ουσία των πειραμάτων (Evaluate the effect of the x-axis to the value of the y-axis). Η τεχνική «γράφε όπως διαβάζεις» λέει ότι εν παραλλήλω με την παραπάνω διαδικασία κατανόησης, διεξάγεται και η διαδικασία καταγραφής: Γράψτε το GIST του άρθρου σε μία δύο προτάσεις. Γράψτε σε τεχνικό ύφος το πώς δουλεύει η προτεινόμενη τεχνική (I). ΠΡΟΣΟΧΗ: αυτό είναι το πιο δύσκολο σημείο + εδώ απαιτείται έμφαση στην βαθειά κατανόηση του άρθρου. Προσθέστε και οποιαδήποτε άλλα σχόλια, π.χ., για τα πειράματα ή τα ευρήματα.... και... Σκεφτείτε πολύ σοβαρά τι λείπει από το άρθρο και καταγράψτε το. Ασχέτως αν θα περιλάβετε τις ελλείψεις στην επισκόπηση, το σημείο αυτό σας βοηθά να κατανοήσετε τι μπορείτε να κάνετε εσείς. Στη διάρκεια αυτής της διαδικασίας απαιτείται ΑΥΣΤΗΡΗ ΤΥΠΙΚΟΤΗΤΑ στον τρόπο με τον οποίο καταχωρούμε τις αναφορές στο τέλος του κειμένου (βλ., αναλυτικές οδηγίες στο κείμενο [Βασι06]). Δεν είναι όλα τα πιόνια ίδια. Στο σκάκι, ανάλογα με τη διαμόρφωση του αγώνα, κάποια πιόνια αποδεικνύονται πιο σημαντικά από άλλα (λόγω αμυντικού ρόλου, κάλυψης χώρου κλπ). Το ίδιο ισχύει και με τις εργασίες: όταν ετοιμάζεστε να επιτεθείτε σε κάποιο ερευνητικό πρόβλημα, κάποιες εργασίες είναι πιο σημαντικές από άλλες, κυρίως λόγω συνάφειας, αλλά και λόγω των τεχνικών που σας προσφέρουν έτοιμες προς επαναχρησιμοποίηση. C:\Users\pvassil\UoI\TEMPLATES\FormsForGraduates\MSc_Templates\Survey_guidelines_byPV.doc 4/15

5 Στην αρχή, αφενός λόγω απειρίας, και αφετέρου λόγω έλλειψης συγκεκριμένου ερευνητικού στόχου, είστε υποχρεωμένοι να θεωρείτε όλες τις εργασίες «ισότιμες». Στην πορεία, όσο θα αποκτάτε εμπειρία, το διακριτικό σας κριτήριο θα οξύνεται. Έτσι, ενώ είναι πολύ σημαντικό να μπορείτε να ξεχωρίστε τις σημαντικές εργασίες για τη στόχευση της έρευνάς σας, πρέπει να συμβιβαστείτε με το γεγονός ότι είναι τρομακτικά δύσκολο να αποφασίσει κανείς ποιες εργασίες είναι οι πιο σημαντικές και για να το κάνει, απαιτείται χρόνος, χρόνος, χρόνος και... χρόνος. Σε ότι αφορά την συγγραφή μιας επισκόπησης, όμως, το παραπάνω πρόβλημα δεν είναι και τόσο σημαντικό: αυτό που για τη δική σας έρευνα είναι σημαντικό, μπορεί να είναι οριακά σχετικό για κάποιο άλλο ερευνητικό πρόβλημα. Κατά συνέπεια, όταν συγγράφετε την επισκόπηση, βάλτε τα πιόνια ισότιμα στη σκακιέρα και αφήστε τον καθένα να παίξει την παρτίδα όπως νομίζει. Το καλάθι με τα κεράσια. Η βιβλιογραφία είναι σαν το καλάθι με τα κεράσια. Τραβάς ένα και σηκώνονται άλλα πέντε. Η αυτονόητη μεταφορά στο χώρο των ερευνητικής βιβλιογραφίας απλώς μεταφράζεται στο ότι ένα άρθρο αναφέρει κάποια προηγούμενη εργασία, η οποία είναι ενδεχομένως άξια διερεύνησης. Επίσης, για μια σημαντική εργασία απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή και στον εντοπισμό εργασιών που την αναφέρουν στη βιβλιογραφία τους (για το σκοπό αυτό μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το DBLP για παλαιές εργασίες και κυρίως τα συστήματα Google Scholar και Citeseer). Προφανώς ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ της διαδικασίας. Τα κεράσια είναι άπειρα και το πού σταματά κανείς είναι ad hoc. Χονδρικά, και χωρίς αυτό να είναι δεσμευτικό, μια επισκόπηση οφείλει να έχει άρθρα ως κεντρικό της κορμό (με αποτέλεσμα οι συνήθεις επισκοπήσεις να αναφέρονται σε άρθρα, συνολικά). Μια εργασία MSc, χονδρικά, είναι τυπικά καλυμμένη με την βαθειά κατανόηση άρθρων. Επαναλαμβάνω, όμως, ότι τα παραπάνω νούμερα είναι ενδεικτικά και δείχνουν την τάξη μεγέθους στη συνήθη περίπτωση. 3.3 Αφαιρετική σύνοψη, ομογενοποίηση και εκκαθάριση των επί μέρους σημειώσεων Κάποια στιγμή, ο καιρός είναι ώριμος να οργανώσετε τις καταχωρήσεις σας σε κατηγορίες. Αυτή είναι μια guided bottom-up διαδικασία: αν και εξ αρχής υπάρχει μια πολύ αδρή C:\Users\pvassil\UoI\TEMPLATES\FormsForGraduates\MSc_Templates\Survey_guidelines_byPV.doc 5/15

6 ομαδοποίηση των εργασιών σε μεγάλες ομάδες, οι επί μέρους υπο-ομάδες δεν είναι εμφανείς και πρέπει να καθοριστούν. To GIST τεστ παρέχει ασφαλή κριτήρια για να γίνει αυτό: G, I, S, με την αντίστροφη σειρά. - Οι ευρύτερες ομάδες συνήθως προκύπτουν από το τελικό στόχο (S) - Οι τεχνικές ανά στόχο ομαδοποιούνται ανάλογα με τα μέσα που χρησιμοποιούμε (I) - Οι επί μέρους εργασίες διαφοροποιούνται ανάλογα με τις υποθέσεις που κάνουν (G), ή/και τις μετρικές που προσπαθούν να βελτιστοποιήσουν (S) Ξανά πρέπει να τονιστεί ότι η ομαδοποίηση δεν πετυχαίνει με την πρώτη και απαιτεί χρόνο για να ωριμάσει. Βελτιώσεις. Κατά τη διάρκεια της συγγραφής της επισκόπησης με οργανωμένο τρόπο, απαιτείται να ομογενοποιηθούν και να καθαρισθούν ορισμένες επί μέρους σημειώσεις. Η προσθήκη παραδειγμάτων βοηθά πάντα τον τελικό αναγνώστη να καταλάβει ένα επί μέρους πρόβλημα. Συνολικά, ο στόχος είναι να παραχθεί ένα ενιαίο, ομογενές κείμενο και όχι μια απλή συρραφή των επί μέρους σημειώσεων. 3.4 Συντήρηση Όσο περνά ο καιρός ιδίως για όσους εκπονούν διδακτορική διατριβή- η ικανότητά σας να ξεχωρίζετε τις σχετικές από τις μη σχετικές εργασίες θα εξασκείται. Το GIST τεστ θα γίνεται σιγά-σιγά όλο και πιο εύκολο, και η ικανότητά σας να αποτιμάτε τη σημαντικότητα μιας εργασίας θα οξύνεται. Όσο περνά ο καιρός, πρέπει να μην ξεχνάτε: - το «γράφε όπως διαβάζεις» είναι ένα παιχνίδι που συνεχίζεται εφ όρου ζωής συνεπώς, οφείλετε να συνεχίζετε να καταγράφετε τις περιλήψεις των αναγνωσθέντων άρθρων. - η μορφή του ερευνητικού τοπίου αλλάζει: προβλήματα που κάποτε ήταν σημαντικά χάνουν τη σημασία τους και προκύπτουν άλλα στη θέση τους συνεπώς, η δομή του ερευνητικού τοπίου που έχετε στο μυαλό σας ενδεχομένως χρειάζεται ανανέωση επίσης. Αυτό που πρέπει να θυμάστε είναι ότι η σχέση σας με τη βιβλιογραφία είναι παντοτινή και οι βασικές τεχνικές για να τη διαχειρίζεστε δεν αλλάζουν! C:\Users\pvassil\UoI\TEMPLATES\FormsForGraduates\MSc_Templates\Survey_guidelines_byPV.doc 6/15

7 4. Γενική Δομή της Επισκοπήσεως Τα κεφάλαια της επισκοπήσεως έχουν περίπου την εξής δομή: 1. Εισαγωγή 2. Θεμελιώδεις έννοιες και παράδειγμα αναφοράς 3. Κατηγοριοποίηση των βασικών εννοιών και της σχετικής εργασίας Παρουσίαση της σχετικής δουλειάς ανά κατηγορία Σχετικά projects 6. Κατανομή των εργασιών σε κατηγορίες και timeline των δημοσιεύσεων 7. Ανακεφαλαίωση Μελλοντική δουλειά Στη συνέχεια, αναλύονται σε περισσότερη λεπτομέρεια οι γενικές αρχές του κάθε κεφαλαίου. 5. Εισαγωγή Η εισαγωγή σκοπό έχει να παρουσιάσει (α) το γενικότερο πρόβλημα που πάτε να λύσετε, (β) γιατί αυτό είναι ενδιαφέρον, σημαντικό, καινοτόμο και όχι προφανές στη λύση του, (γ) πού είναι χρήσιμο στον πραγματικό κόσμο, και (δ) την οργάνωση του κειμένου στις επόμενες ενότητες (σε μεγαλύτερη ανάλυση απ ότι όταν γράφουμε το roadmap ενός άρθρου). Η εισαγωγή απαντά το ερώτημα why bother? με απλό τρόπο, χωρίς ιδιαίτερες τυπικότητες και εξηγεί στον αναγνώστη πού βρίσκεται κάθε τι (κυρίως για τον αναγνώστη που θα διαβάσει το άρθρο μετά από καιρό ψάχνοντας για κάποιο πολύ συγκεκριμένο πρόβλημα). Επίσης, είναι σύνηθες να αναφέρονται στην εισαγωγή και άλλες σχετικές επισκοπήσεις του παρελθόντος, καθώς και πώς διαφοροποιείται η παρούσα επισκόπηση από αυτές. 6. Θεμελιώδεις έννοιες και παράδειγμα αναφοράς Το εν λόγω κεφάλαιο, έπεται της εισαγωγής και ορίζει τις θεμελιώδεις έννοιες με τεχνικό ύφος και αυστηρό τρόπο. ΔΕΝ είναι απαραίτητο να είστε μαθηματικά αυστηροί, ούτε να δώσετε αυστηρούς μαθηματικούς ορισμούς. Αν μπορείτε, όμως, ως εκ της φύσεως του προβλήματος και της συνοχής της βιβλιογραφίας, η αυστηρότητα είναι πολύ καλό στοιχείο (στη γενική περίπτωση, σε πολύ ευρεία ζητήματα η βιβλιογραφία δεν είναι ιδιαίτερα συνεπής ως προς C:\Users\pvassil\UoI\TEMPLATES\FormsForGraduates\MSc_Templates\Survey_guidelines_byPV.doc 7/15

8 τον ορισμό των βασικών εννοιών, με αποτέλεσμα να υπάρχει αδυναμία απόδοσης τυπικών ορισμών). Το κεφάλαιο οφείλει να αφιερώσει σημαντικό χώρο στον ορισμό ενός παραδείγματος αναφοράς (π.χ., το σχήμα μιας βάσης αναφοράς) και επί μέρους παραδειγμάτων (π.χ., ερωτήσεων επί του σχήματος) που εξηγούν γιατί είναι σημαντικό το πρόβλημα που εξετάζεται. Στη συνέχεια της επισκόπησης, αν οι γενικές υποκατηγορίες το επιτρέπουν, η επιστροφή στο παράδειγμα αναφοράς με επί μέρους βοηθητικά παραδείγματα είναι πολύ χρήσιμη για την κατανόηση των εννοιών. Στο χώρο των βάσεων δεδομένων, επειδή καλώς ή κακώς η έρευνα είναι επικεντρωμένη στην επέκταση ενός DBMS με τεχνικές για το υπό εξέταση πρόβλημα, συχνά συναντάμε και μια υπο-ενότητα «Αρχιτεκτονική», στην οποία και εμφανίζονται τα επί μέρους υποσυστήματα που παίζουν κάποιο ρόλο στην αντιμετώπιση του προβλήματος. 7. Κατηγοριοποίηση των βασικών εννοιών και της σχετικής εργασίας Η ενότητα αυτή συγγράφεται προς το τέλος, και για την ακρίβεια, όταν ωριμάσει ο καιρός για την ομαδοποίηση των εργασιών (βλ. και υποενότητα 3.3 παραπάνω). Συνήθως, η ενότητα αυτή περιλαμβάνει - Τα ζητήματα αιχμής που τελικώς διαμορφώνουν τις υπό εξέταση κατηγορίες - Αν είναι εφικτό (συνήθως είναι), μια δενδρική ιεραρχία των ζητημάτων Ο εντοπισμός και η κατασκευή των παραπάνω είναι ad hoc και είναι δύσκολο να δώσει κανείς ιδιαίτερες οδηγίες, πέραν αυτών που δίδονται στην υποενότητα 3.3 και της υπομονής: απαιτείται να έχει κατανοηθεί και αποδελτιωθεί ένας σημαντικός όγκος δημοσιεύσεων για να γίνει εφικτή η ιεράρχηση εννοιών και προβλημάτων. Όταν η κατηγοριοποίηση έχει συντελεσθεί, το τοπίο της έρευνας είναι πολύ πιο καθαρό και οργανωμένο. Παρ όλα αυτά, όσο η κατανόησή του εμβαθύνεται και εμπλουτίζεται, η εικόνα αυτή αλλάζει (και κατά συνέπεια και η εν λόγω ενότητα). Έτσι, μην περιμένετε ότι η ενότητα θα γραφτεί με την πρώτη προσπάθεια. C:\Users\pvassil\UoI\TEMPLATES\FormsForGraduates\MSc_Templates\Survey_guidelines_byPV.doc 8/15

9 8. Κατανομή των εργασιών στις κατηγορίες Ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο για την ερευνητική κοινότητα, ή έστω, για τους αναγνώστες της επισκόπησής σας, είναι το πινακάκι κατανομής της βιβλιογραφίας που δείχνει ποιες εργασίες εντάσσονται σε κάθε κατηγορία. Σε περιπτώσεις που η βιβλιογραφία είναι μικρή (π.χ., σε κάποια τεχνικά άρθρα, ή MSc s), γίνεται και το αντίστροφο: για κάθε άρθρο υπό εξέταση, δείχνουμε ποια προβλήματα/χαρακτηριστικά της ευρύτερης περιοχής επιλύονται/ικανοποιούνται από το άρθρο. Ακόμα, μια παλαιότερη τεχνική την οποία μάλλον έχουμε ξεπεράσει, είναι το timeline των δημοσιεύσεων: σε ένα οριζόντιο άξονα του χρόνου, τοποθετούνται οι δημοσιεύσεις ώστε να φαίνεται ποια επεκτείνει ποιες προηγούμενες. Η εν λόγω ταξινόμηση έχει ατονήσει στις μέρες μας, κυρίως λόγω του όγκου της βιβλιογραφίας και την χρονική πυκνότητα των δημοσιεύσεων. Πολλές φορές η εν λόγω ενότητα συγχωνεύεται με την ενότητα της κατηγοριοποίησης των εννοιών. Η απόφαση είναι θέμα γούστου εμείς εδώ τις αναφέρουμε χωριστά για να τονίσουμε τη χρησιμότητα του πίνακα κατανομής της βιβλιογραφίας. 9. Περιγραφή των εργασιών Ανάλογα με τον αριθμό των κατηγοριών, αφιερώνουμε και μια ενότητα ή υποενότητα ανά κατηγορία. Τρεις-τέσσερις κύριες ενότητες είναι μια καλή οδηγία (πράγμα που εκ των υστέρων μπορεί να επηρεάσει και την ιεραρχία των κατηγοριών), χωρίς φυσικά αυτό να είναι υποχρεωτικό. Οι εργασίες που εντάσσονται σε κάθε κατηγορία περιγράφονται όπως είπαμε ήδη στην ενότητα 3. Επιπλέον, παραδείγματα ή περαιτέρω σχόλια επί της συσχέτισης μιας εργασίας με την (υπο)κατηγορία της είναι συχνά ενδεδειγμένα. 10. Σχετικά projects Είναι σύνηθες, ως εκ του εφαρμοσμένου χαρακτήρα του πεδίου των βάσεων δεδομένων, να αφιερώνεται μια μάλλον εκτενής για την αξία της- ενότητα στα σχετικά projects που έχουν λάβει χώρα. Για κάθε τέτοιο project καταγράφονται οι εμπλεκόμενοι φορείς, τα κύρια ζητήματα που αντιμετωπίσθηκαν και οι κύριες δημοσιεύσεις. Η βασική συμβολή της ενότητας, τελικά, είναι να δείξει τη συνοχή κάποιων εργασιών και τη ροή τους στο χρόνο. C:\Users\pvassil\UoI\TEMPLATES\FormsForGraduates\MSc_Templates\Survey_guidelines_byPV.doc 9/15

10 11. Ανακεφαλαίωση και μελλοντική δουλειά Οδηγίες για την ανακεφαλαίωση θα βρείτε στο [Βασι06]. Το κομμάτι της μελλοντικής δουλειάς, παρ όλα αυτά, είναι πολύ σημαντικό, όταν βρίσκεστε στην αρχή της MSc/PhD εργασίας: εδώ είναι που καταγράφονται καλύτερα: οργανώνονται- οι ερευνητικές ευκαιρίες και τα σημεία στα οποία μπορεί να διεξαχθεί περαιτέρω έρευνα. Αντιμετωπίστε το κομμάτι της μελλοντικής δουλειάς με πολύ προσοχή! (Ξέρω ότι το τι θα γράψετε στο άρθρο σας, είναι συνήθως ένα υποσύνολο του τι έχετε εντοπίσει. Εντούτοις, οργανώστε τις ερευνητικές ευκαιρίες κι ας μην τις γράψετε πλήρως...) 12. Αναφορές [AnSp04] Stephanos Androutsellis-Theotokis, Diomidis Spinellis. A survey of peerto-peer content distribution technologies. ACM Computing Surveys 36(4), pp , 2004 [Bab+02] Brian Babcock, Shivnath Babu, Mayur Datar, Rajeev Motwani, Jennifer Widom. Models and Issues in Data Stream Systems. In Proceedings of the 21 st ACM SIGACT-SIGMOD-SIGART Symposium on Principles of Database Systems (PODS 2002), pp. 1-16, June 3-5, Madison, Wisconsin, USA. ACM 2002 [Hale01] Alon Y. Halevy. Answering queries using views: A survey. VLDB J. 10(4), pp , [Koss00] Donald Kossmann: The State of the art in distributed query processing. ACM Computing Surveys 32(4), pp , 2000 [RaBe01] Erhard Rahm, Philip A. Bernstein. A survey of approaches to automatic schema matching. VLDB J. 10(4), pp , 2001 [Βασι06] Π. Βασιλειάδης. Γενικές αρχές εκπόνησης και συγκρότησης της εργασίας σας για το MSc, Διαθέσιμες στο PV.pdf ΥΠΟΜΝΗΣΗ: Δέστε ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ τις οδηγίες για το πώς αναφερόμαστε στη βιβλιογραφία στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β (επίσης, στο [Βασι06])!! C:\Users\pvassil\UoI\TEMPLATES\FormsForGraduates\MSc_Templates\Survey_guidelines_byPV.doc 10/15

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Στο χώρο της εννοιολογικής μοντελοποίησης, το αντικείμενο ΔΕΝ είναι συνήθως η αλγοριθμική επίλυση κάποιου τεχνικού προβλήματος. Αντίθετα, ο κεντρικός στόχος είναι η παροχή (γραφικών ή τυπικών) γλωσσών/μοντέλων, δια των οποίων ο σχεδιαστής διευκολύνεται στην προσπάθειά του να σχεδιάσει κάποιο (υπο)σύστημα, κάτω από μια συγκεκριμένη οπτική γωνία. Ως εκ τούτου, αντί του GIST, το ζητούμενο μπορεί να εκφρασθεί ως ακολούθως (GUIs): Given Under Introduce Such that a certain design goal a particular viewpoint of a designer a modeling technique (model, language, ) specific tasks are performed (easier than before) Επειδή οι τεχνικές σχεδίασης που έχουμε ήδη είναι αρκετά ισχυρές, είναι δύσκολο να βρει κανείς περιπτώσεις που μια νέα τεχνική κατορθώνει κάτι που πριν ήταν αδύνατο. Αντίθετα, αυτό που γίνεται, είναι ότι οι νέες τεχνικές επιτρέπουν την ευκολότερη σχεδίαση ενός συστήματος, έχοντας υπόψη μια συγκεκριμένη οπτική γωνία. Σκεφθείτε κάθε μοντέλο (π.χ., ER, DFD, UML, κλπ) ως ένα αλφάβητο που σας δίνει γράμματα (οντότητες, συσχετίσεις, κλάσεις, πεδία, κλπ) για να σχηματίσετε προτάσεις (διαγράμματα) στη βάση μιας γλώσσας (μέθοδος χρήσης). Αυτό που συνήθως γίνεται είναι η επέκταση ενός υπάρχοντος αλφαβήτου ή η εισαγωγή ενός νέου αλφαβήτου + γλώσσας με το σκοπό της εκφράσεως εννοιών υπό ένα συγκεκριμένο πρίσμα. Πάρτε για παράδειγμα τα activity diagrams στη UML: οι θεμελιώδεις έννοιες κλάσεων και συσχετίσεων ενδεχομένως θα έφταναν από μόνες τους για τη μοντελοποίηση της ροής της εργασίας. Εισάγοντας τις διαδικασίες ως stereotyped έννοιες που μπορούν να εμπλακούν σε ένα νέο διάγραμμα (ως το αλφάβητο του διαγράμματος), τα διαγράμματα γίνονται πολύ πιο ευνόητα και επικεντρωμένα στο αντικείμενο της μοντελοποίησης. Η οπτική γωνία εδώ είναι η έννοια της ροή των εργασιών στο σύστημα (activity diagrams). Άλλες έννοιες που μπορεί να έχουν παίξει το ρόλο της οπτικής γωνίας είναι π.χ., η ασφάλεια (επέκταση της UML με security stereotypes), η αντιστοίχιση κλάσεων κ.ο.κ. C:\Users\pvassil\UoI\TEMPLATES\FormsForGraduates\MSc_Templates\Survey_guidelines_byPV.doc 11/15

12 Με άλλα λόγια, επιβάλλεται να δει κανείς πώς μια τεχνική διευκολύνει τη σχεδίαση ενός συστήματος, για μια συγκεκριμένη δουλειά, αντιμετωπίζοντας τις οντότητες που εμπλέκονται στον υπό θεώρηση στόχο ως έννοιες πρώτης βαθμίδας (1 st class citizens). C:\Users\pvassil\UoI\TEMPLATES\FormsForGraduates\MSc_Templates\Survey_guidelines_byPV.doc 12/15

13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β MS Word [BaCR94] Κανόνες για τη βιβλιογραφία, τους οποίους υποχρεούστε να τηρείτε ευλαβικά [BBC+99] [Dean97] [JaVa97] [JJQV98] V.R. Basili, G.Caldiera, H.D. Rombach. The Goal Question Metric Approach. Encyclopedia of Software Engineering, pp , John Wiley & Sons, Inc, Also available at P.A. Bernstein, T. Bergstraesser, J. Carlson, S. Pal, P. Sanders, D. Shutt. Microsoft Repository Version 2 and the Open Information Model. Information Systems 24(2), pp , E.B. Dean. Quality Functional Deployment from the Perspective of Competitive Advantage. Available at M. Jarke, Y. Vassiliou. Foundations of data warehouse quality a review of the DWQ project. In Proc. 2 nd Intl. Conference Information Quality (IQ-97), pp , Cambridge, Mass., USA, June M. Jarke, M.A. Jeusfeld, C. Quix, P. Vassiliadis. Architecture and quality in data warehouses. In Proc. 10 th Conference on Advanced Information Systems Engineering (CAiSE '98), pp , Pisa, Italy, June [Orr98] K. Orr. Data quality and systems theory. Communications of the ACM, 41(2), pp , Feb Πίνακας 1. Το παραπάνω (σε MS Word) είναι πινακάκι με δύο κολώνες. Αριστερά είναι το abbreviation με 4 γράμματα και δύο νούμερα και δεξιά η περιγραφή της αναφοράς. O πίνακας είναι ταξινομημένος ανά abbreviation. Abbreviation: 4 γράμματα για τους συγγραφείς + 2 ψηφία για την χρονολογία δημοσίευσης. 1 συγγραφέας: τα 4 πρώτα γράμματά του (ή αν έχει λιγότερα, όσα έχει), π.χ. [Dean97], [Orr98]. 2 συγγραφείς: τα 2 πρώτα γράμματα του καθενός, π.χ. [JaVa97]. 3 συγγραφείς: τα 2 πρώτα γράμματα του πρώτου και το πρώτο γράμμα των υπολοίπων, π.χ. [BaCR94]. 4 συγγραφείς: Ο καθένας το αρχικό του, π.χ. [JJQV98]. >4 συγγραφείς: Οι τρεις πρώτοι και +, π.χ. [BBC+99]. Περιγραφή: (προσέξτε επίσης πού μπαίνει τελεία και πού κόμμα στα παραπάνω) Άρθρο σε συνέδριο: Ονόματα συγγραφέων, τίτλος άρθρου, συνέδριο (conference acronym), printed pages, τοποθεσία, ημερομηνία διεξαγωγής συνεδρίου. o M. Jarke, M.A. Jeusfeld, C. Quix, P. Vassiliadis. Architecture and quality in data warehouses. In Proc. 10 th Conference on Advanced Information Systems Engineering (CAiSE '98), pp , Pisa, Italy, June o M. Jarke, Y. Vassiliou. Foundations of data warehouse quality a review of the DWQ project. In Proc. 2 nd Intl. Conference Information Quality (IQ-97), pp , Cambridge, Mass., USA, June Άρθρο σε περιοδικό: Ονόματα συγγραφέων, τίτλος άρθρου, όνομα περιοδικού, volume(no.), printed pages, ημερομηνία. C:\Users\pvassil\UoI\TEMPLATES\FormsForGraduates\MSc_Templates\Survey_guidelines_byPV.doc 13/15

14 o P.A. Bernstein, T. Bergstraesser, J. Carlson, S. Pal, P. Sanders, D. Shutt. Microsoft Repository Version 2 and the Open Information Model. Information Systems 24(2), pp , o K. Orr. Data quality and systems theory. Communications of the ACM, 41(2), pp , Feb Βιβλίο: Ονόματα συγγραφέων, τίτλος, εκδοτικός οίκος, ημερομηνία. o V.R. Basili, G.Caldiera, H.D. Rombach. The Goal Question Metric Approach. Encyclopedia of Software Engineering, pp , John Wiley & Sons, Inc, Web: Οτιδήποτε βρέθηκε από το Web, δίνουμε και το URL. Αν η ημερομηνία συγγραφής δεν είναι σαφής, δίνουμε την ημερομηνία που το διαβάσαμε. o E.B. Dean. Quality Functional Deployment from the Perspective of Competitive Advantage. Available at Αν την ώρα που γράφετε το κείμενο δεν προλαβαίνετε ή βαριέστε να συμπληρώσετε σωστά την αναφορά στο τέλος του κειμένου, βρείτε ένα χαρακτηριστικό τρόπο να αναφερθείτε σ αυτήν και σημειώστε τον ΚΑΙ πάνω στο hard-copy σας. Φροντίστε να είναι μια πολύ draft περιγραφή -- τόσο draft ώστε να πρέπει υποχρεωτικώς να την διορθώσετε κάποια άλλη στιγμή. LaTex Για όσους γράφουν σε LaTeX, η διαχείριση της βιβλιογραφίας είναι κάπως πιο εύκολη. Εκμεταλλευθείτε το DBLP όσο το δυνατόν περισσότερο. Απλώς, προσέξτε τις παγίδες. Π.χ., δεν αρκεί το author = {Timos K. Sellis and Nick Roussopoulos and Christos Faloutsos}, title = {The R+-Tree: A Dynamic Index for Multi-Dimensional Objects.}, booktitle = {VLDB}, year = {1987}, pages = { }, ee = {db/conf/vldb/sellisrf87.html}, crossref = {DBLP:conf/vldb/87}, bibsource = {DBLP, } αλλά πρέπει και να συνοδεύεται και από editor = {Peter M. Stocker and William Kent and Peter Hammersley}, title = {VLDB'87, Proceedings of 13th International Conference on Very Large Data Bases,September 1-4,1987,Brighton, England}, publisher = {Morgan Kaufmann}, year = {1987}, isbn = { X}, bibsource = {DBLP, } ή, ακόμα, τα δυο αυτά citations μπορούν να αντικατασταθούν από ένα, C:\Users\pvassil\UoI\TEMPLATES\FormsForGraduates\MSc_Templates\Survey_guidelines_byPV.doc 14/15

15 author = {Timos K. Sellis and Nick Roussopoulos and Christos Faloutsos}, editor = {Peter M. Stocker and William Kent and Peter Hammersley}, title = {The R+-Tree: A Dynamic Index for Multi-Dimensional Objects}, booktitle = {VLDB'87, Proceedings of 13th International Conference on Very Large Data Bases, September 1-4, 1987, Brighton, England}, publisher = {Morgan Kaufmann}, year = {1987}, isbn = { X}, pages = { }, ee = {db/conf/vldb/sellisrf87.html}, crossref = {DBLP:conf/vldb/87}, bibsource = {DBLP, } Εν γένει, αν χρησιμοποιείτε Latex, μπορείτε να διαλέξετε αν θα χρησιμοποιήσετε αριθμούς για τα citations στο κείμενό σας, ή αλφαριθμητικά. C:\Users\pvassil\UoI\TEMPLATES\FormsForGraduates\MSc_Templates\Survey_guidelines_byPV.doc 15/15

Γενικές αρχές εκπόνησης και συγκρότησης της εργασίας σας για το MSc

Γενικές αρχές εκπόνησης και συγκρότησης της εργασίας σας για το MSc Γενικές αρχές εκπόνησης και συγκρότησης της εργασίας σας για το MSc Π. Βασιλειάδης Τετάρτη, 03 Οκτωβρίου 2007 http://www.cs.uoi.gr/~pvassil/linx/localcopies4grads/msc_guidelines_bypv.pdf 1. Επί της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Υπόδειγμα εξωφύλλου του αντιτύπου που υποβάλλεται στις βιβλιοθήκες (διπλωματική εργασία) ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Εργασίας Εργαστηριακής Παρουσίασης

Τίτλος Εργασίας Εργαστηριακής Παρουσίασης Τίτλος Εργασίας Εργαστηριακής Παρουσίασης Επώνυμο και Όνομα Πρώτου Εισηγητή (ΠΡΟΣΟΧΗ: πρώτα το Επώνυμο) Ιδιότητα, Εργασιακός Φορέας, Διεύθυνση email Επώνυμο και Όνομα Δεύτερου Εισηγητή (ΠΡΟΣΟΧΗ: πρώτα

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Εργασίας Εκπαιδευτικού Σεναρίου

Τίτλος Εργασίας Εκπαιδευτικού Σεναρίου Τίτλος Εργασίας Εκπαιδευτικού Σεναρίου Επώνυμο και Όνομα Πρώτου Εισηγητή (ΠΡΟΣΟΧΗ: πρώτα το Επώνυμο) Ιδιότητα, Εργασιακός Φορέας, Διεύθυνση email Επώνυμο και Όνομα Δεύτερου Εισηγητή (ΠΡΟΣΟΧΗ: πρώτα το

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά ζητήματα μιας βάσης δεδομένων

Βασικά ζητήματα μιας βάσης δεδομένων Τριαντάφυλλος Πριμηκύρης* Βασικά ζητήματα μιας βάσης δεδομένων Τι είναι μια βάση δεδομένων; Ας ξεκινήσουμε με κάτι πολύ απλό! Όλοι έχετε έναν τηλεφωνικό κατάλογο. Ο κατάλογος αυτός είναι μια χειροκίνητη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ -9900 3 η Εισήγηση

ΜΕ -9900 3 η Εισήγηση ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ9900 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή Βασιλική Ζήση, PhD

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Τίτλος Ονοματεπώνυμο συγγραφέα Πανεπιστήμιο Ονοματεπώνυμο δεύτερου (τρίτου κ.ο.κ.) συγγραφέα Πανεπιστήμιο Η κεφαλίδα (μπαίνει πάνω δεξιά σε κάθε σελίδα): περιγράφει το θέμα

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφή Τεχνικών Κειμένων

Συγγραφή Τεχνικών Κειμένων Συγγραφή Τεχνικών Κειμένων Η Ανάπτυξη του κειμένου Από τις διαλέξεις του μαθήματος του Α εξαμήνου σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής Κ. Παπαθεοδώρου, Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Εργασίας. Επώνυμο και Όνομα Πρώτου Εισηγητή (ΠΡΟΣΟΧΗ: πρώτα το Επώνυμο) Ιδιότητα, Εργασιακός Φορέας, Διεύθυνση

Τίτλος Εργασίας. Επώνυμο και Όνομα Πρώτου Εισηγητή (ΠΡΟΣΟΧΗ: πρώτα το Επώνυμο) Ιδιότητα, Εργασιακός Φορέας, Διεύθυνση Τίτλος Εργασίας Επώνυμο και Όνομα Πρώτου Εισηγητή (ΠΡΟΣΟΧΗ: πρώτα το Επώνυμο) Ιδιότητα, Εργασιακός Φορέας, Διεύθυνση email Επώνυμο και Όνομα Δεύτερου Εισηγητή (ΠΡΟΣΟΧΗ: πρώτα το Επώνυμο) Ιδιότητα, Εργασιακός

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικό Μάθημα Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων

Εισαγωγικό Μάθημα Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων ..?????? Εργαστήριο ΒΑΣΕΙΣ????????? ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Βάσεων Δεδομένων?? ΙΙ Εισαγωγικό Μάθημα Βασικές Έννοιες - . Γενικά Τρόπος Διεξαγωγής Ορισμός: Βάση Δεδομένων (ΒΔ) είναι μια συλλογή από σχετιζόμενα αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

Μοντελοποίηση Συστημάτων

Μοντελοποίηση Συστημάτων Εργασία για το μάθημα Μοντελοποίηση Συστημάτων 29 Οκτωβρίου 204 Α. Στόχος Στην εργασία αυτή θα εξοικειωθείτε με τα πρώτα στάδια σχεδιασμού λογισμικού. Συγκεκριμένα, μετά την εκπόνηση της εργασίας θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Λογισμικού & Ανάλυση Συστημάτων 21/11/2016. Δρ. Ανδριάνα Πρέντζα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια.

Τεχνολογία Λογισμικού & Ανάλυση Συστημάτων 21/11/2016. Δρ. Ανδριάνα Πρέντζα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Πανεπιστήμιο Πειραιά Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων 21/11/2016 Τεχνολογία Λογισμικού & Δρ. Ανδριάνα Πρέντζα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια aprentza@unipi.gr Ανάλυση Συστημάτων Object Diagrams Διαγράμματα Αντικειμένων

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο Τελειοφοίτων. 4 Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

Σεμινάριο Τελειοφοίτων. 4 Βιβλιογραφική Ανασκόπηση Σεμινάριο Τελειοφοίτων 4 Βιβλιογραφική Ανασκόπηση Τυπικά το τέταρτο στάδιο της ερευνητικής διαδικασίας Ουσιαστικά εξελίσσεται δυναμικά καθόλη τη διάρκεια της έρευνας o Η έρευνα και η καταγραφή της φέρνουν

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημογνωσία 3: Διόρθωση άρθρου (Reviewing) Αναστασία Κριθαρά (ΙΠΤΗΛ)

Επιστημογνωσία 3: Διόρθωση άρθρου (Reviewing) Αναστασία Κριθαρά (ΙΠΤΗΛ) Επιστημογνωσία 3: Διόρθωση άρθρου (Reviewing) Αναστασία Κριθαρά (ΙΠΤΗΛ) Γιατί να αναλάβουμε τη διόρθωση ενός άρθρου; Γιατί μας ανατέθηκε και πρέπει να το κάνουμε Για να ενημερωθούμε για τις τελευταίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Κ Υ Κ Λ Ο Υ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ Κ Α Ι Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

. Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Εισαγωγικό Μάθημα Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων

. Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Εισαγωγικό Μάθημα Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων .. Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Εισαγωγικό Μάθημα Βασικές Έννοιες - . Ύλη Εργαστηρίου ΒΔ Ύλη - 4 Ενότητες.1 - Σχεδιασμός Βάσης Δεδομένων.2 Δημιουργία Βάσης Δεδομένων Δημιουργία Πινάκων Εισαγωγή/Ανανέωση/Διαγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Εισαγωγικό Φροντιστήριο Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Εισαγωγικό Φροντιστήριο Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Εισαγωγικό Φροντιστήριο Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων Βάσεις Δεδομένων - Γενικά Ορισμός: Βάση Δεδομένων (ΒΔ) είναι μια συλλογή από σχετιζόμενα αντικείμενα. Τα περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Μοντελοποίηση Συστημάτων

Μοντελοποίηση Συστημάτων Εργασία για το μάθημα Μοντελοποίηση Συστημάτων 5 Νοεμβρίου 2015 Α. Στόχος Στην εργασία αυτή θα εξοικειωθείτε με τα πρώτα στάδια σχεδιασμού λογισμικού. Συγκεκριμένα, μετά την εκπόνηση της εργασίας θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων. Η ανάγκη Διαγράμματα ΟΣ Σύνολα Οντοτήτων-Συσχετίσεων Απεικονίσεις Επεκτάσεις

Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων. Η ανάγκη Διαγράμματα ΟΣ Σύνολα Οντοτήτων-Συσχετίσεων Απεικονίσεις Επεκτάσεις Η ανάγκη Διαγράμματα ΟΣ Σύνολα Οντοτήτων-Συσχετίσεων Απεικονίσεις Επεκτάσεις Μοντέλα Δεδομένων Μοντέλο: αφαιρετική αναπαράσταση του πραγματικού κόσμου. Μοντέλα βασισμένα σε εγγραφές (record based models)

Διαβάστε περισσότερα

Επερωτήσεις σύζευξης με κατάταξη

Επερωτήσεις σύζευξης με κατάταξη Επερωτήσεις σύζευξης με κατάταξη Επερωτήσεις κατάταξης Top-K queries Οι επερωτήσεις κατάταξης επιστρέφουν τις k απαντήσεις που ταιριάζουν καλύτερα με τις προτιμήσεις του χρήστη. Επερωτήσεις κατάταξης Top-K

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ202:'Η'επιστημονική'δημοσίευση

ΕΠΛ202:'Η'επιστημονική'δημοσίευση Θέµατα ΕΠΛ202:'Η'επιστημονική'δημοσίευση 2 Ορισµός Τι είναι ένα επιστηµονικό άρθρο; Παρουσίαση και τεκµηρίωση µιας πρωτότυπης επιστηµονικής συνεισφοράς 3 Θέµατα Θέµατα 7 8 Θέµατα Ετεροναφορές Η δοµή ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΕΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ: ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ

ΙΔΕΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ: ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ 1 ΙΔΕΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ: ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ Κώστας Κύρος 2 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 3 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 Γίνε και εσύ ένας συγγραφέας! Γράψε τη δική σου μικρή ιστορία. Εκτύπωσέ την και δώσ την στους φίλους σου για να

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία 2014 (για το Σεμινάριο Όπερες του Μότσαρτ)

Μεθοδολογία 2014 (για το Σεμινάριο Όπερες του Μότσαρτ) Μεθοδολογία 2014 (για το Σεμινάριο Όπερες του Μότσαρτ) Όταν κάνουμε μια επιστημονική εργασία πρέπει α/ να βασιζόμαστε σε αυτά που έχουν γραφτεί από άλλους πριν από εμάς, για να αντλήσουμε πληροφορίες β/

Διαβάστε περισσότερα

An expert is a person who has made all the mistakes that can be made in a very narrow field. Niels Bohr Βραβείο Νόμπελ στη Φυσική, 1922

An expert is a person who has made all the mistakes that can be made in a very narrow field. Niels Bohr Βραβείο Νόμπελ στη Φυσική, 1922 An expert is a person who has made all the mistakes that can be made in a very narrow field. Niels Bohr Βραβείο Νόμπελ στη Φυσική, 1922 Experience is the name everyone gives to their mistakes. Oscar Wilde

Διαβάστε περισσότερα

Από τις διαλέξεις του μαθήματος του Α εξαμήνου σπουδών του Τμήματος. Κ. Παπαθεοδώρου, Αναπληρωτής Καθηγητής Οκτώβριος 2013

Από τις διαλέξεις του μαθήματος του Α εξαμήνου σπουδών του Τμήματος. Κ. Παπαθεοδώρου, Αναπληρωτής Καθηγητής Οκτώβριος 2013 Συγγραφή Τεχνικών Κειμένων Πτυχιακή Εργασία Από τις διαλέξεις του μαθήματος του Α εξαμήνου σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής Κ. Παπαθεοδώρου, Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Αλγόριθμοι για αυτόματα

Αλγόριθμοι για αυτόματα Κεφάλαιο 8 Αλγόριθμοι για αυτόματα Κύρια βιβλιογραφική αναφορά για αυτό το Κεφάλαιο είναι η Hopcroft, Motwani, and Ullman 2007. 8.1 Πότε ένα DFA αναγνωρίζει κενή ή άπειρη γλώσσα Δοθέντος ενός DFA M καλούμαστε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την παλαιότερη γνώση τους, σημειώνουν λεπτομέρειες, παρακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ - 9900 ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΜΕ - 9900 ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ9900 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή Λέκτορας Διάλεξη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ" ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κοζάνη, 2015 Πίνακας περιεχομένων 1) ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ....

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο Τελειοφοίτων Συγγραφή της πτυχιακής σας εργασίας

Σεμινάριο Τελειοφοίτων Συγγραφή της πτυχιακής σας εργασίας Σεμινάριο Τελειοφοίτων 10 - Συγγραφή της πτυχιακής σας εργασίας Γενίκευση: Βασική συνιστώσα της επιστημονικής διαδικασίας. Στην ακαδημαϊκή έρευνα η βιβλιογραφία αφορά επιστημονικά κείμενα, μονογραφίες

Διαβάστε περισσότερα

eclass4u Tutoring Series #1 ΧΡΗΣΙΜΕΣ

eclass4u Tutoring Series #1 ΧΡΗΣΙΜΕΣ eclass4u Tutoring Series #1 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ για να γράψετε μία Τέλεια Εργασία ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ E-BOOK 1 ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑ 2 ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ 3 ΤΙΤΛΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΤΙΤΛΟΙ/ ΕΠΙΚΕΦΑΛΙΔΕΣ 4 BULLET POINTS 5 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια σημεία. Μεθοδολογικές εργασίες. Άρθρα Εφαρμογών. Notes - Letters to the Editor. Εργασίες στη Στατιστική Μεθοδολογία

Κύρια σημεία. Μεθοδολογικές εργασίες. Άρθρα Εφαρμογών. Notes - Letters to the Editor. Εργασίες στη Στατιστική Μεθοδολογία Κύρια σημεία Εργασίες στη Στατιστική Μεθοδολογία Απόστολος Μπουρνέτας Τμήμα Μαθηματικών ΕΚΠΑ Κατηγορίες άρθρων Στατιστικά Περιοδικά Βιβλιογραφική Έρευνα Βιβλιογραφικές Βάσεις Δεδομένων Γενικές Μηχανές

Διαβάστε περισσότερα

Ρετσινάς Σωτήριος ΠΕ 1703 Ηλεκτρολόγων ΑΣΕΤΕΜ

Ρετσινάς Σωτήριος ΠΕ 1703 Ηλεκτρολόγων ΑΣΕΤΕΜ Ρετσινάς Σωτήριος ΠΕ 1703 Ηλεκτρολόγων ΑΣΕΤΕΜ Τι είναι η ερευνητική εργασία Η ερευνητική εργασία στο σχολείο είναι μια δυναμική διαδικασία, ανοιχτή στην αναζήτηση για την κατανόηση του πραγματικού κόσμου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. Υποχρεωτικής επιλογής (Κατεύθυνσης)

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. Υποχρεωτικής επιλογής (Κατεύθυνσης) ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Ακαδημαϊκή Μονάδα: Τομέας: Εργαστήριο/Σπουδαστήριο/Κλινική: Τίτλος Μαθήματος / Θέμα Εργασίας: Κωδικός Μαθήματος: Τύπος Μαθήματος: ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Πληροφοριακά Περιβάλλοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. 1. Ο σκοπός και το αντικείμενο του επιστημονικού λεξικού κοινωνικών. όρων..σελ. 9

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. 1. Ο σκοπός και το αντικείμενο του επιστημονικού λεξικού κοινωνικών. όρων..σελ. 9 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων 1. Ο σκοπός και το αντικείμενο του επιστημονικού λεξικού κοινωνικών όρων...σελ. 2 a. Σκοπός του έργου σελ.2 b. Ο σκοπός του επιστημονικού λεξικού κοινωνικών όρων.σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Ηπείρου Ιδρυματικό αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου Ερευνητικό αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου:

Κατάλογος Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Ηπείρου Ιδρυματικό αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου Ερευνητικό αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου: Κατάλογος Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Ηπείρου Ιδρυματικό αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου Ερευνητικό αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου: Περιγραφή και οδηγός χρήσης για φοιτητές και ερευνητές Βιβλιοθήκη ΤΕΙ Ηπείρου Οκτώβριος 2015 Ο κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Ασκήσεων Υποδικτύωσης

Οδηγός Ασκήσεων Υποδικτύωσης Οδηγός Ασκήσεων Υποδικτύωσης Για να επιλύσουμε ασκήσεις υποδικτύωσης θα πρέπει: Να γνωρίζουμε μετατροπή από δυαδικό στο δεκαδικό και το ανάποδο (το βιβλίο και το βοήθημα περιγράφουν κάποιους εύκολους τρόπους).

Διαβάστε περισσότερα

Α και Ω μιας επιτυχημένης εργασίας

Α και Ω μιας επιτυχημένης εργασίας Α και Ω μιας επιτυχημένης εργασίας Κάντε κλικ για να επεξεργαστείτε τον υπότιτλο του υποδείγματος Γεώργιος Αρσένος Εκδήλωση IVSA 23 Νοεμβρίου 2010 Ποιο δρόμο να διαλέξω; Ποιο δρόμο να διαλέξω; Βιβλιογραφ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Διεξαγωγής Εργαστηρίου Ακ. Έτος

Οδηγός Διεξαγωγής Εργαστηρίου Ακ. Έτος Οδηγός Διεξαγωγής Εργαστηρίου Ακ. Έτος 2016-17 1 Σκοπός Εργαστηρίου Σκοπός του εργαστηρίου είναι να αποκτήσει ο φοιτητής πρακτική εμπειρία στο αντικείμενο της σχεδίασης πληροφοριακών συστημάτων. Για τον

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές προσεγγίσεις στην Πληροφορική. Η εποικοδομιστική προσέγγιση για τη γνώση. ως ενεργητική και όχι παθητική διαδικασία

Διδακτικές προσεγγίσεις στην Πληροφορική. Η εποικοδομιστική προσέγγιση για τη γνώση. ως ενεργητική και όχι παθητική διαδικασία Διδακτικές προσεγγίσεις στην Πληροφορική Η εποικοδομιστική προσέγγιση για τη γνώση ως ενεργητική και όχι παθητική διαδικασία ως κατασκευή και όχι ως μετάδοση ως αποτέλεσμα εμπειρίας και όχι ως μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση Λογισμικού. Σημείωση

Σχεδίαση Λογισμικού. Σημείωση Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του υποέργου 2 με τίτλο «Ανάπτυξη έντυπου εκπαιδευτικού υλικού για τα νέα Προγράμματα Σπουδών» της Πράξης «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Κύκλος Ζωής Εφαρμογών ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Εφαρμογές Πληροφορικής. Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Κύκλος Ζωής Εφαρμογών ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Εφαρμογές Πληροφορικής. Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών 44 Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών Διδακτικοί στόχοι Σκοπός του κεφαλαίου είναι οι μαθητές να κατανοήσουν τα βήματα που ακολουθούνται κατά την ανάπτυξη μιας εφαρμογής.

Διαβάστε περισσότερα

UML. Γενικά χαρακτηριστικά Στοιχεία µοντέλων Συσχετίσεις. Παραδείγματα

UML. Γενικά χαρακτηριστικά Στοιχεία µοντέλων Συσχετίσεις. Παραδείγματα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ UML UML Γενικά χαρακτηριστικά Στοιχεία µοντέλων Συσχετίσεις ιαγράµµατα Παραδείγματα Ορισμός του μοντέλου Αποτελεί µια αφηρηµένη περιγραφή ενός Φυσικού συστήµατος. Αποτελεί ένα σχέδιο για την

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήµατα

Πληροφοριακά Συστήµατα Nell Dale John Lewis Chapter 12 Πληροφοριακά Συστήµατα Στόχοι Ενότητας Η κατανόηση της έννοιας «Πληροφοριακό Σύστηµα» Επεξήγηση της οργάνωσης λογιστικών φύλλων (spreadsheets) Επεξήγηση της ανάλυσης δεδοµένων

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Θεωρία και Έρευνα

Λογιστική Θεωρία και Έρευνα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Λογιστική & Χρηματοοικονομική Master of Science (MSc) in Accounting and Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Λογιστική Θεωρία και Έρευνα Εισαγωγή στη Λογιστική Έρευνα Η αναζήτηση της αλήθειας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΛΙΚΟΥ»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΛΙΚΟΥ» Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τεχνολογίες και Συστήματα Ευρυζωνικών Εφαρμογών και Υπηρεσιών» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΛΙΚΟΥ» Ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Τα στοιχεία των ΠΣ στο πλαίσιο της ΔΔ Μοντέλο Δεδομένων Data Model

Τα στοιχεία των ΠΣ στο πλαίσιο της ΔΔ Μοντέλο Δεδομένων Data Model Κωνσταντίνος Ταραμπάνης Καθηγητής kat@uom.gr Τα στοιχεία των ΠΣ στο πλαίσιο της ΔΔ Μοντέλο Δεδομένων Data Model ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ - Κ. - Κ. ΤΑΡΑΜΠΑΝΗΣ 2015 2015 1/ 1 Σχέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Αναλυτική Περιγραφή Μαθήματος: «Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ» 1 ο Εξάμηνο, Ακαδ. Έτος 2015-2016 Διδάσκων:

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων Ενότητα #7: UML Χρήστος Δρόσος Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη του Τεχνικού Κειμένου Η Αρχική Σύνταξη

Ανάπτυξη του Τεχνικού Κειμένου Η Αρχική Σύνταξη Ανάπτυξη του Τεχνικού Κειμένου Η Αρχική Σύνταξη Ενότητες και υποενότητες Εισαγωγή - Δομικές μηχανές - Τύποι, ταξινομήσεις και χρήσεις Γενική θεωρία δομικών μηχανών Χαρακτηριστικά υλικών Αντιστάσεις κίνησης

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Γνωριμία με το Excel... 9

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Γνωριμία με το Excel... 9 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Γνωριμία με το Excel... 9 Τα στοιχεία του παραθύρου του Excel... 10 Κελιά και διευθύνσεις... 13 Σε ποιο κελί θα τοποθετηθούν τα δεδομένα;... 14 Καταχώριση δεδομένων... 15 Τι καταλαβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σε UML

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σε UML ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σε UML για το µάθηµα ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ακαδηµαϊκό Έτος 2012-2013 «Αντικειµενοστρεφής Ανάλυση Ηλεκτρονικού Καταστήµατος Προσφορών (e-shop)» Η άσκηση αφορά στη χρήση της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. και ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. και ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ και ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΗΓΕΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ 1o μάθημα: ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τί είναι Γεωπληροφορική

Διαβάστε περισσότερα

Legal use of personal data to fight telecom fraud

Legal use of personal data to fight telecom fraud Legal use of personal data to fight telecom fraud Dimitris Gritzalis May 2001 Ημερίδα Ελληνικού Φορέα Αντιμετώπισης Τηλεπικοινωνιακής Απάτης (ΕΦΤΑ) Tηλεπικοινωνιακή Απάτη: Μέθοδοι - Πρόληψη - Προεκτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Μεταπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ GD2690

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ GD2690 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ GD2690 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Έκτο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Αγγλικά για Τεχνολογία Πληροφορικής ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 1. Ατομικά ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ Επειδή οι φάκελοι κατατίθενται στο τέλος του τετραμήνου (μαζί με την Ερευνητική Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας ΣΠΑΡΤΗ 2010-11 Περιεχόμενα 1.ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Της ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οργανώνοντας την έρευνα ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οργανώνοντας την έρευνα ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οργανώνοντας την έρευνα ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Προκαταρκτική έρευνα Διερευνήστε πριν απ όλα την περιοχή μέσα στην οποία μπορεί να βρεθεί ένα ερευνητικό ερώτημα. Τυπικές

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιότητες και Τεχνικές Σύνταξης Επιστημονικού Κειμένου Σχολιασμός ερευνητικής πρότασης

Ιδιότητες και Τεχνικές Σύνταξης Επιστημονικού Κειμένου Σχολιασμός ερευνητικής πρότασης Ιδιότητες και Τεχνικές Σύνταξης Επιστημονικού Κειμένου Σχολιασμός ερευνητικής πρότασης Αναστασία Χριστοδούλου, Dr. Γεώργιος Δαμασκηνίδης Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Θεσσαλονίκη, 2015 Ιδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνητή Νοημοσύνη. 2η διάλεξη (2015-16) Ίων Ανδρουτσόπουλος. http://www.aueb.gr/users/ion/

Τεχνητή Νοημοσύνη. 2η διάλεξη (2015-16) Ίων Ανδρουτσόπουλος. http://www.aueb.gr/users/ion/ Τεχνητή Νοημοσύνη 2η διάλεξη (2015-16) Ίων Ανδρουτσόπουλος http://www.aueb.gr/users/ion/ 1 Οι διαφάνειες αυτής της διάλεξης βασίζονται στα βιβλία: Τεχνητή Νοημοσύνη των Βλαχάβα κ.ά., 3η έκδοση, Β. Γκιούρδας

Διαβάστε περισσότερα

6. Διαχείριση Έργου. Έκδοση των φοιτητών

6. Διαχείριση Έργου. Έκδοση των φοιτητών 6. Διαχείριση Έργου Έκδοση των φοιτητών Εισαγωγή 1. Η διαδικασία της Διαχείρισης Έργου 2. Διαχείριση κινδύνων Επανεξέταση Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης Διαχείριση του έργου είναι να βάζεις σαφείς στόχους,

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Σπύρος Παπαδάκης. Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Δρ. Σ. Παπαδάκης

Δρ. Σπύρος Παπαδάκης. Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Δρ. Σ. Παπαδάκης Τεκμηρίωση η Επιστημονικών Εργασιών,, Διπλωματικών και Διδακτορικών Διατρίβων: Το σύστημα APA Δρ. Σπύρος Παπαδάκης Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Σκοπός σκοπός και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΕ9900 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή Διάλεξη 7η Αναζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Η ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Η ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Μετά την προετοιμασία που κάναμε συγκεντρώνοντας και ταξινομώντας το υλικό καταλήγουμε στο σχεδιάγραμμα της μελέτης, που όπως είπαμε ταυτίζεται με τον πίνακα περιεχομένων. Το σχεδιάγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφικά υπολογιστών Εργαστήριο 9 Κλάσεις στην Python. Σκοπός της 9ης άσκησης είναι να μάθουμε αντικειμενοστρεφή προγραμματισμό στην Python.

Γραφικά υπολογιστών Εργαστήριο 9 Κλάσεις στην Python. Σκοπός της 9ης άσκησης είναι να μάθουμε αντικειμενοστρεφή προγραμματισμό στην Python. Γραφικά υπολογιστών Εργαστήριο 9 Κλάσεις στην Python Σκοπός της 9ης άσκησης είναι να μάθουμε αντικειμενοστρεφή προγραμματισμό στην Python. 1. Εισαγωγή Κάθε χαρακτήρας σε ένα παιχνίδι χρειάζεται κάποια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΝΙΝΑ-ΠΑΖΑΡΖΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Βήματα για την εκπόνηση εργασίας 1 ο -Επιλογή του Θέματος Είτε επιλέξει κάποιος το θέμα μόνος του είτε από λίστα θεμάτων του καθηγητή,πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Περι-γράφοντας... βρόχους

Περι-γράφοντας... βρόχους Όνομα(τα): Όνομα Η/Υ: Σ Τμήμα: Ημερομηνία: Περι-γράφοντας... βρόχους Ξεκινήστε το Χώρο Δραστηριοτήτων, επιλέξτε τη θεματική ενότητα: ΘΕ05: Επανάληψη και επιλέξτε την πρώτη δραστηριότητα (Περι-γράφοντας...

Διαβάστε περισσότερα

αντίστοιχο γεγονός. Όταν όντως το κουμπί

αντίστοιχο γεγονός. Όταν όντως το κουμπί Εισαγωγή στην αλληλεπίδραση Τα έργα που έχουμε αναπτύξει έως τώρα τρέχουν ένα σενάριο και σταματούν. Τα αντικείμενά μας αλλάζουν θέση και ενδυμασίες, παίζουν διαφορετικούς ήχους και ζωγραφίζουν διάφορα

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια συγγραφής άρθρου ανασκόπησης. Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ

Στάδια συγγραφής άρθρου ανασκόπησης. Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Στάδια συγγραφής άρθρου ανασκόπησης Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ 1 ο βήμα : Επιλογή θέματος Unsolicited review γενικό μέρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚ397 Ερευνητική Μεθοδολογία στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά Ι ΟΙΚ497 Ερευνητική Μεθοδολογία στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά IΙ Ακαδημαϊκό έτος 2015-16 Στο πλαίσιο των μαθημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικές Τηλεκπαιδεύσεις

Επιμορφωτικές Τηλεκπαιδεύσεις Επιμορφωτικές Τηλεκπαιδεύσεις Υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Σχολικής Τάξης (η-τάξη) Προεπισκόπηση Παρουσίασης Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Σχολικής Τάξης (η-τάξη) Εισαγωγή Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εισαγωγή Μεθοδολογία της Έρευνας ΕΙΚΟΝΑ 1-1 Μεθοδολογία της έρευνας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εισαγωγή Μεθοδολογία της Έρευνας ΕΙΚΟΝΑ 1-1 Μεθοδολογία της έρευνας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή Η Μεθοδολογία της Έρευνας (research methodology) είναι η επιστήμη που αφορά τη μεθοδολογία πραγματοποίησης μελετών με συστηματικό, επιστημονικό και λογικό τρόπο, με σκοπό την παραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο δημιουργίας ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ. Επιλέγουμε γλώσσα «Ελληνικά» εφόσον το πρωτότυπο περιεχόμενό μας είναι στα ελληνικά.

Εγχειρίδιο δημιουργίας ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ. Επιλέγουμε γλώσσα «Ελληνικά» εφόσον το πρωτότυπο περιεχόμενό μας είναι στα ελληνικά. Εγχειρίδιο δημιουργίας ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Γλώσσα Επιλέγουμε γλώσσα «Ελληνικά» εφόσον το πρωτότυπο περιεχόμενό μας είναι στα ελληνικά. Επιλέγουμε «Αγγλικά» σε αντίθετη περίπτωση. Φροντίζουμε, ανάλογα με τη γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης, Επ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά.

Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά. Γ. Οι μαθητές και τα Μαθηματικά. Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά. ΠΙΝΑΚΑΣ 55 Στάση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ... 23 2 Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΟΣ... 25 2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 25 2.2 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ... 26 2.2.1 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ... 26 2.2.2

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Γνωριμία με το Excel...9

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Γνωριμία με το Excel...9 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Γνωριμία με το Excel...9 Τα στοιχεία του παραθύρου του Excel... 10 Κελιά και διευθύνσεις... 13 Σε ποιο κελί θα τοποθετηθούν τα δεδομένα;... 14 Καταχώριση δεδομένων... 15 Τι καταλαβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

«Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr»

«Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Επεξήγηση web site με λογικό διάγραμμα «Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Web : www.e-base.gr E-mail : support@e-base.gr Facebook : Like Twitter : @ebasegr Πολλοί άνθρωποι

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Αποθετήριο Πανεπιστημίου Πειραία

Ερευνητικό Αποθετήριο Πανεπιστημίου Πειραία Ερευνητικό Αποθετήριο Πανεπιστημίου Πειραία Οδηγίες κατάθεσης δημοσίευσης στο ΠΕΡΙΛΗΨΗ σύστημα Ερευνητικού Αποθετηρίου CRIS ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 2016 Οδηγίες κατάθεσης δημοσίευσης

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.2.1. Υπερχώρος και διαχείριση μοντέλων

Παραδοτέο Π.2.1. Υπερχώρος και διαχείριση μοντέλων Έργο: Τίτλος Υποέργου: «ΘΑΛΗΣ: Ενίσχυση της Διεπιστημονικής ή και Διιδρυματικής έρευνας και καινοτομίας με δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό μέσω της διενέργειας βασικής

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Ελληνική Αστρονομική Εγκυκλοπαίδεια www.astronomia.gr

Δημόσια Ελληνική Αστρονομική Εγκυκλοπαίδεια www.astronomia.gr Ερασιτεχνικής Αστρονομίας Δημόσια Ελληνική Αστρονομική Εγκυκλοπαίδεια www.astronomia.gr Ανδρέας Παπαλάμπρου Παναγιώτης Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος-Νεκτάριος Γουργουλιάτος Νικόλας-Ρικάρδο Καβαλιέρο Αστρονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΑ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΤΥΠΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

ΓΛΩΣΣΑ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΤΥΠΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΓΛΩΣΣΑ ΑΛΦΑΒΗΤΟ Κεφαλαία και μικρά γράμματα ελληνικού αλφαβήτου: Α Ω και α ω Κεφαλαία και μικρά γράμματα λατινικού αλφαβήτου: A Z και a z Αριθμητικά ψηφία: 0 9 Ειδικοί χαρακτήρες: + - * / =. ( ),! & κενός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ Σκοπός του έργου Σκοπός του έργου είναι: 1. η δημιουργία μιας on line εφαρμογής διαχείρισης ενός επιστημονικού λεξικού κοινωνικών όρων 2. η παραγωγή ενός ικανοποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική διαδικασία και συγγραφή διατριβής: Μεθοδολογικές παρατηρήσεις ρ. Ηλίας Μαυροειδής Σ.Ε.Π., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας Τα βασικά στάδια για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

O7: Πρόγραμμα Κατάρτισης Εκπαιδευτικών O7-A1: Αναπτύσσοντας εργαλεία για το Πρόγραμμα Κατάρτισης Εκπαιδευτικών

O7: Πρόγραμμα Κατάρτισης Εκπαιδευτικών O7-A1: Αναπτύσσοντας εργαλεία για το Πρόγραμμα Κατάρτισης Εκπαιδευτικών O7: Πρόγραμμα Κατάρτισης Εκπαιδευτικών O7-A1: Αναπτύσσοντας εργαλεία για το Πρόγραμμα Κατάρτισης Εκπαιδευτικών Prepared by University Paderborn 30/11/2015 Project name: Project acronym: Project number:

Διαβάστε περισσότερα

Πώς γράφουμε μια επιστημονική εργασία στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες. Κατερίνα Κεδράκα Επικ. Καθηγήτρια ΠΘ-ΤΜΒΓ

Πώς γράφουμε μια επιστημονική εργασία στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες. Κατερίνα Κεδράκα Επικ. Καθηγήτρια ΠΘ-ΤΜΒΓ Πώς γράφουμε μια επιστημονική εργασία στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες Κατερίνα Κεδράκα Επικ. Καθηγήτρια ΠΘ-ΤΜΒΓ 2014-15 Ακαδημαϊκός εγγραματισμός Η ΓΕ πρέπει να δείχνει ότι έχετε κατακτήσει ένα επίπεδο επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ Διάλεξη 1 Τίτλος Στόχος και Περιεχόμενα Λέξεις-Κλειδιά

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ Διάλεξη 1 Τίτλος Στόχος και Περιεχόμενα Λέξεις-Κλειδιά ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αναμόρφωση Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Π.Θ. - Αυτεπιστασία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Λογισμικού & Ανάλυση Συστημάτων

Τεχνολογία Λογισμικού & Ανάλυση Συστημάτων Πανεπιστήμιο Πειραιά Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Τεχνολογία Λογισμικού & Ανάλυση Συστημάτων 14/11/2016 Δρ. Ανδριάνα Πρέντζα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια aprentza@unipi.gr Class Diagrams Διαγράμματα Κλάσεων Άξονες

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια Αξιολόγησης υποψηφίων Ερευνητών και ΕΛΕ ΕΚΕΤΑ

Κριτήρια Αξιολόγησης υποψηφίων Ερευνητών και ΕΛΕ ΕΚΕΤΑ Κριτήρια Αξιολόγησης υποψηφίων Ερευνητών και ΕΛΕ ΕΚΕΤΑ Στόχος των προτεινόμενων παρακάτω διαδικασιών και γενικών κριτηρίων είναι να υπάρχει, ένα «σύστημα αναφοράς» για τις κρίσεις ερευνητών και ΕΛΕ που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Επιχειρηματική Μοντελοποίηση. Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Επιχειρηματική Μοντελοποίηση. Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Επιχειρηματική Μοντελοποίηση Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2013 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Πως να εισάγετε λίστες αναπαραγωγής διαφημίσεων

Πως να εισάγετε λίστες αναπαραγωγής διαφημίσεων JAZLER RADIOSTAR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Πως να εισάγετε λίστες αναπαραγωγής διαφημίσεων - Ο οδηγός αυτός απευθύνεται σε έκδοση 2.8.10 ή μεγαλύτερη του Jazler RadioStar - Ο οδηγός αυτός προϋποθέτει βασικές γνώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο Περιγραφής Απαιτήσεων Λογισμικού

Έγγραφο Περιγραφής Απαιτήσεων Λογισμικού Ιστορικό Ημερομηνία Έκδοση Περιγραφή Συγγραφέας Σελ. 2 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή xx

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ Ή ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ Ή ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ Ή ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ Με τις ερωτήσεις του τύπου αυτού καλείται ο εξεταζόμενος να επιλέξει την ορθή απάντηση από περιορισμένο αριθμό προτεινόμενων απαντήσεων ή να συσχετίσει μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Μερικές χρήσιμες(;) υποδείξεις. Βασίλης Παυλόπουλος

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Μερικές χρήσιμες(;) υποδείξεις. Βασίλης Παυλόπουλος ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Μερικές χρήσιμες(;) υποδείξεις Βασίλης Παυλόπουλος Διάγραμμα της παρουσίασης Πότε (δεν) χρειάζονται πίνακες και σχήματα σε μια ερευνητική

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή του εκπαιδευτικού/ μαθησιακού υλικού (Teaching plan)

Περιγραφή του εκπαιδευτικού/ μαθησιακού υλικού (Teaching plan) On-the-fly feedback, Upper Secondary Περιγραφή του εκπαιδευτικού/ μαθησιακού υλικού (Teaching plan) Τάξη: Β Λυκείου Διάρκεια ενότητας Μάθημα: Φυσική Θέμα: Ταλαντώσεις (αριθμός Χ διάρκεια μαθήματος): 6X90

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΥ105: Εισαγωγή στον Προγραμματισμό. Εισαγωγή Χειμερινό Εξάμηνο Παναγιώτης Τσαπάρας

ΜΥΥ105: Εισαγωγή στον Προγραμματισμό. Εισαγωγή Χειμερινό Εξάμηνο Παναγιώτης Τσαπάρας ΜΥΥ105: Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή Χειμερινό Εξάμηνο 2016 Παναγιώτης Τσαπάρας (tsap@cs.uoi.gr) Προγραμματισμός Προγραμματισμός ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ απλά γράφω κώδικα 2 Προγραμματισμός Προγραμματισμός ΔΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Τμήμα Φυσικής - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ομάδα Α. Προετοιμασία Αναφοράς Εργασία-2: Σύνθεση αναφοράς Σύνθεση Αναφοράς http://eep.physics.auth.gr Τι περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ Η έκθεση ακαδημαϊκών ενδιαφερόντων συνοδεύει σχεδόν πάντα την αίτηση για την είσοδο σε οποιοδήποτε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών. Την έκθεση ακαδημαϊκών ενδιαφερόντων

Διαβάστε περισσότερα